Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014"

Transkriptio

1 Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014

2

3 SISÄLTÖ KAHDEN VUODEN VALINNAT BIOLOGIA: TUTKI JA RETKEILE 4 EKONOMIA/LAKITIETO 4 ILMAISUTAITO 5 KOTITALOUS 5 KUVATAIDE 6 LIIKUNTA 6 MUSIIKKI 6 RANSKA 7 SAKSA 7 VENÄJÄ 8 TEKNINEN TYÖ 8 TEKNOLOGIA 9 TEKSTIILITYÖ 9 TIETOTEKNIIKKA 10 MEDIAILMAISU 11 YHDEN VUODEN VALINNAT DEUTSCH UNTERWEGS- saksaa matkalla 12 ENGLANNIN PUHEKURSSI 12 ENGLANNIN TUKIKURSSI -englanti 13 SVENSKA LEKANDE LÄTT ruotsi 13 ILMAISUTAITO äidinkieli 13 ERÄVAELLUS biologia 14 HISTORIAA ELOKUVISSA historia 14 LUOVA KEITTIÖ kotitalous 15 BUON APPETITO kotitalous ja italian kieli 15 MUSISOINTIKURSSI musiikki 15 ROMPE, RAKENTELU, ANIMAATIO kuvataide 16 VALOKUVAUS kuvataide 16 SPESIAALIA SPORTTIA liikunta 16 OHJEITA VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN 17 18

4 KAHDEN VUODEN VALINNAT: BIOLOGIA: Tutki ja retkeile Kurssilla on tarkoitus syventää peruskursseilla opittua biologian tietämystä käytännön töiden avulla. Kahdeksannella luokalla keskitymme kasvien ja eläinten biologiaan, yhdeksännellä luokalla pääasiassa ihmisen biologiaan, soluoppiin ja perinnöllisyyteen. Opiskelu kurssilla painottuu käytännön töihin kuten mikroskopointeihin ja laboratoriotöihin sekä aiheeseen sopiviin vierailukäynteihin painottaen omatoimista työskentelyä. Kahdeksannella luokalla vierailemme mm. puutarhalla ja delfinaariossa sekä kylvämme yrttien ja kukkakasvien sieme- niä sekä sipuleita. Yhdeksännellä luokalla mm. syvennymme ihmisen biologiaan laboratoriotöiden avulla ja perehdymme perinnöllisyyteen esim. risteytysten avulla. EKONOMIA/LAKITIETO 8lk: Ekonomia Ekonomian tavoitteena on tutustuttaa ja perehdyttää oppilaat talouden perusasioihin. Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat raha, pankki, pörssi, kauppa, vakuutukset, yrittäjyys sekä markkinointi. Työtapoja ovat mm. luokkaopetus, videot, pari- ja ryhmätyöt haastattelut, vierailut ja oman mainoksen tekeminen videokameralla. 9lk: Lakitieto Kurssin aikana tutustutaan nuorten näkökulmasta seuraaviin aiheisiin: tuomioistuin rikosoikeus perheoikeus perintöoikeus vahingonkorvausvastuu kuluttajansuoja ja velka asuminen Aiheita käsitellään luokkaopetuksena, lakitehtävinä, pari- ja ryhmätöinä. Lisäksi vieraillaan mm. käräjäoikeudessa ja poliisilaitoksella.

5 ILMAISUTAITO Ilmaisun iloa Äidinkieli ja kirjallisuus Kurssin tavoitteena on ilmaisutaitojen monipuolinen harjoittaminen ja kehittäminen. Kurssisisältöjä voidaan muokata ja painottaa osallistujien toiveiden mukaisesti. Sisältöjä - äänenkäytön harjoituksia, puhetekniikkaa - ilmaisua ilmeiden, eleiden ja liikkeiden avulla - kehon hallinnan harjoittelua, rentoutusharjoituksia - esiintymisjännityksen hallintaa - luovaa kirjoittamista - draamaharjoituksia, pienoisnäytelmiä, kuunnelmaa - mahdollisuuksien mukaan tutustumista ilmaisutaidon kannalta kiinnostaviin kohteisiin Menetelmiä Virittäydytään ilmaisutaajuudelle mm. musiikin, kuvien, mielikuvien ja erilaisten tekstien avulla. Työskennellään paljon ryhmissä. Leikitään, improvisoidaan, liikutaan, kirjoitetaan päästetään ilmaisut irti! KOTITALOUS Valinnainen kotitalous tarjoaa mahdollisuuden harjoitella: A rkipäiväisiä askareita R uoanlaiton jaloa taitoa J uhlavien hetkien luomista E lintarvikkeiden monipuolista käsittelyä N autiskelua oman ja muiden maiden herkuin H arkitsevaa kuluttajuutta A jankäytön hallintaa L eivontataitoja L autasmallin käyttöä I loa ja Innostusta N opeutta ja Näppäryyttä T oisen huomioonottamista A vun parhaan antamista A jatusten avartamista!

6 KUVATAIDE Kuvataiteen opetuksessa syvennetään omaa kuvailmaisua. Kehitetään mielikuvitusta. Ratkaistaan kuvan tekemiseen ja näkemiseen liittyviä kysymyksiä. Tunneilla piirretään, maalataan, rakennellaan, tutkitaan kuvia ja ympäristöä sekä käytetään monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja työtapoja. Käydään taidenäyttelyissä, museoissa tai elokuvissa. LIIKUNTA Kurssilla syvennetään kaikille yhteisten liikunnan oppimäärän mukaisilla tunneilla opiskeltuja tietoja ja taitoja. Lisäksi tutustutaan yhteisen liikunnan oppimäärään kuulumattomiin lajeihin. Harjoitetaan erilaisia sisä- ja ulkoliikuntalajeja, yksilö- ja joukkuelajeja sekä eri vuodenaikojen tyypillisiä lajeja. Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia oppilas- ja opettajajohtoisia opetusmenetelmiä opetettavan asian vaatimusten mukaan. MUSIIKKI 8. luokalla keskitytään kunkin oppilaan soittotaitojen kehittämiseen eri bändisoittimilla ja yhteismusisointiin. Tarkoituksena on valmistaa pienmuotoisia esityksiä omaksi iloksi, mahdollisesti myös koulun tilaisuuksiin. Ryhmä voi halutessaan valmistaa oman konsertin, oman äänitteen (cdlevyn) tai oman musiikkivideon. Tämän lisäksi tutustutaan mm. näyttämömusiikkiin ja tutkitaan rockin eri vaiheita. Lukuvuoden aikana käydään muutamalla opintoretkellä. 9. luokalla oppilaalla on mahdollisuus musiikillisten taitojen hiomiseen entisestään. Tärkein työtapa on musiikin tekeminen sen eri muodoissa. Tunneilla tarjotaan mahdollisuudet aktiiviseen musisointiin, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja elämyksiin. Tunneilla käydään läpi tiettyjä perusohjelmistoja oppilaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Itsenäiset bändit voivat soittaa omalla ajalla omia sävellyksiään. Tämän lisäksi tutustutaan länsimaisen musiikin eri tyyleihin ja luodaan pohjaa analyyttiselle kuuntelulle. Lukuvuoden aikana käydään muutamassa konsertissa.

7 RANSKAN KIELI B2-kieli Sois courageux apprends le francais! Ole rohkea opi ranskaa! Tavoitteena on oppia selviytymään ranskan kielellä arkielämän perustilanteissa ja tarjota oppilaille myös kulttuurinen valmius heidän liikkuessaan ranskankielisissä maissa. Kahden vuoden opintojen aikana oppitunneilla opiskellaan kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan suullisia/kirjallisia viestintätaitoja. Perehdymme myös kohdekielen kulttuuriin mm. tekstien, musiikin, ryhmätöiden ja elokuvien avulla. SAKSAN KIELI DEUTSCH MACHT SPASS SAKSA ON HAUSKAA B2-kieli Tavoitteena on oppia selviytymään saksan kielellä arkielämän perustilanteissa ja tarjota oppilaille myös kulttuuritietoa saksankielisistä maista arkielämän tilanteita varten. Kahden vuoden opintojen aikana oppitunneilla opiskellaan kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan suullisia / kirjallisia viestintätaitoja. Perehdymme myös kohdekielen kulttuuriin mm. lehtien ja muiden tekstien, musiikin, elokuvien, vierailuiden ja ryhmätöiden avulla. Deutsch macht Spass! Saksa on hauskaa!

8 VENÄJÄN KIELI B2-kieli Tavoitteena on oppia selviytymään venäjän kielellä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa. Kahden vuoden opintojen aikana oppitunneilla opiskellaan venäjän kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja. Kielen perusteiden omaksumisen ohella tutustutaan venäjänkieliseen kulttuuriin eri viestintävälineiden avulla. TEKNINEN TYÖ Tekninen työ tarjoaa Sinulle tilaisuuden tutustua tekniikkaan ja kehittää omia kädentaitoja työturvallisessa oppimisympäristössä. Teknisen työn opiskelu antaa hyvät perustiedot ja -taidot kädentaitoja vaativiin jatko-opiskelupaikkoihin. Valinnaisaineena teknisen työn opiskelu kehittää ongelmanratkaisutaitoa ja pitkäjänteisyyttä. Teknisessä työssä tutustut uusiin materiaaleihin ja niiden työstötapoihin. Tuotteet pyritään suunnittelemaan huolellisesti ja mitoittamaan tarkasti. Tuotteet voidaan suunnitella ja mitoittaa 3D-ohjelmalla. Suunnittelun lähtökohtana on tiedon soveltaminen. Työturvallisessa oppimisympäristössä Si- Työturvallisessa oppimisympäristössä Sinulla on mahdollisuus oppia uusia työtekniikoita ja kehittää omaa osaamistasi. Teknisessä työssä saat tietoa erilaisista työvälineistä, koneista ja laitteista. Jokainen oppilas saa kone- ja laitekohtaisen käyttökoulutuksen minkä jälkeen oppilaalla on mahdollisuus tehdä vaativampia ja suurempia oppilastöitä. Säilytyslaatikko 9.-luokalla voit keskittyä haluamaasi teknisen työn osa-alueeseen ja tehdä isomman päättötyön.

9 TEKNOLOGIA Ympäristömme on täynnä tekniikkaa. Jokainen joutuu päivittäin tekemisiin sen kanssa. Teknologia auttaa ymmärtämään nykyajan teknikkaa ja sen vaikutuksia omaan ympäristöömme. Teknologia sopii kaikille, vasta-alkajasta eteenpäin. Kurssilla opetellaan eri elektroniikkakomponettien toimintaa. Komponettien juottamista piirilevyyn. Tavoite: Teknologian tarkoituksena on oppia ymmärtämään ja soveltamaan nykypäivän tekniikkaa. Tavoitteena on oppia rakentamaan yksinkertaisia laitteita ja ohjaamaan niitä automaattisesti ja ymmärtämään miten niitä voidaan ohjata tietokonetta apuna käyttäen. Sisältö: Teknologiassa tutustutaan myös mekaanisten koneiden toimintaan, jolloin oppilas oppii ymmärtämään teknologian peruskäsitteistöä ja arkielämään liittyviä teknisten järjestelmien toimintaideoita. Teknologian lukutaito auttaa jäsentämään ja analysoimaan teknistä ympäristöä. Oppilas oppii teknologian avulla tiedostamaan ja arvioimaan ympäristöä ja sen kehittämismahdollisuuksia muuttuvassa maailmassa ja näin ollen oppii hahmottamaan, miten teknologian kehittäminen on vaikuttanut ihmisiin ja mihin suuntaan teknologia kehittyy tulevaisuudessa. Oppilas oppii hyödyntämään teknologian suomia mahdollisuuksia uusiutuvien energiamuotojen kautta esim. hyödyntämällä aurinko- ja tuulienergiaa. Samalla oppilas oppii työvälineiden luovaa käyttöä. Teknologian avulla oppilas oppii löytämään ja ratkaisemaan arkipäivän todellisia ongelmia.

10 TEKSTIILITYÖ Saat tehdä rauhassa käsitöitä: ommella vaatteita ja muuta tarpeellista, oppia halutessasi ikiaikaisen taidon neuloa sukat tai lapaset Suomen talveen. Saat huovuttaa, helmeillä, kirjoa käsin tai koneiden hienouksilla, voit kutoa maton tai tehdä neulekoneella isomman neuleen. Luovuutesi kehittyy ja voit itse suunnitella kaikki työsi yhdistäen jo osaamiasi taitoja uusiin vinkkeihin ja viisauksiin. Vaalimme tekemisen iloa ja onnistumisen innostusta. Kun kaupungissa tapahtuu tekstiilien merkeissä, me menemme mukaan ja pyrimme itsekin näyttäytymään ainakin blogimme kautta. Käsityö on hyödyllistä. Käsityö tekee mielelle hyvää. Käsityö kehittää ihmistä. Katso lisää Kaarilan koulun kotisivulta. TIETOTEKNIIKKA Kurssin sisältö muodostaa kokonaisuuden, joka tukee opiskelua ja toimimista niin työelämässä kuin vapaa-aikanakin. Kurssilla perehdytään tietokonelaitteistoon, sen toimintaan ja oheislaitteisiin. Opettelemme käyttämään monipuolisesti yleisiä sovelluksia kuten tekstinkäsittely-, kuvankäsittely-, esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelmia. Keskeisenä osana ovat myös internetpalveluihin ja tietoverkon mahdollisuuksiin perehtyminen sekä omien verkkojulkaisujen suunnittelu ja toteutus. Kurssilla voi tutustua myös vaihtoehtoisesti ohjelmoinnin perusteisiin, videonkäsittelyyn tai oman pelin tekemiseen.

11 MEDIAILMAISU Tunnussana: "hämmennys". Mediailmaisun kurssilla etsitään omien mahdollisuuksien rajoja taiteellisessa ilmaisussa. Perehdymme aluksi mediataiteen hullunkuriseen ja kokeelliseen historiaan ja sieltä menneiden pellepelottomien hengessä ponnistaen suuntaamme tähän päivään ja tulevaisuuteen luomme uutta kokeillen ja leikitellen. Uhmaamme vanhoja lakeja ja keksimme uusia rikottaviksi. Hyödynnämme monipuolisesti eri medioita, kuten valokuvaa, videota, kuvankäsittelyä, elektroniikkaa, härveleitä, hilavitkuttimia ja muuta sellaista tarvittavaa; lopulliset tuotokset voivat olla mitä tahansa valokuvista veistoksiin, animaatioista maalauksiin ja videoista performansseihin. Tai jotain karvaista, vihreää ja vaarallista. Tekniikan tuntemuksesta ei ole haittaa, mutta sitä ei vaadita, piirustustaito tai sen puute ei ole este: tärkeimmät vaatimukset ovat halu ja uskallus heittäytyä kokeilemaan tuntematonta. "Se on vähän kuin antaisi apinalle liekinheittimen."

12 YHDEN VUODEN VALINNAT: DEUTSCH UNTERWEGS - saksaa matkalla Saksan kieli Tämä kurssi on tarkoitettu sekä saksan kielen jo ala-asteella valinneille että saksan kielen valinnaisaineeksi valitseville oppilaille. Kurssilla harjoittelemme turistisaksaa matkailijan tarpeisiin. Opettelemme mm. pyytämään apua, kysymään tietä, tekemään ostoksia, asioimaan kahvilassa tai ravintolassa ja varaamaan lippuja. Teemme paljon suullisia harjoituksia. Kirjalliset harjoitukset ovat pari- ja ryhmätöitä. Kurssilla suunnitellaan yhdessä Saksaan suuntautuva matka ja sen matkaohjelma. Kurssilla laaditaan matkan rahoitussuunnitelma ja järjestetään erilaisia tempauksia matkan rahoittamiseksi. Matka toteutetaan joko 8. luokan keväällä tai 9. luokalla. ENGLANNIN PUHEKURSSI Englannin kieli Kurssilla harjoitellaan luontevaa kielenkäyttöä erilaisissa puhe- ja viestintätilanteissa ja vahvistetaan oppilaan englannin kielen ääntämistä ja intonaatiota. Oppilaan aktiivista sanavarastoa laajennetaan aihepiireittäin pelaamalla kielipelejä ja lukemalla ajankohtaisia, lyhyitä tekstejä, joiden avulla viritellään oppilasryhmän omaa keskustelua. Harjoitellaan arkipäivän tilanteiden kuvausta ja kerrontaa sekä mielipiteen ilmaisemista ja perustelua. Kuunnellaan ja katsellaan englanninkielisiä puheita ja elokuva- tai draamakohtauksia, joiden viestintää analysoidaan. Työskentely tapahtuu enimmäkseen pareittain ja pienryhmissä.

13 ENGLANNIN TUKIKURSSI Englannin kieli Kurssilla kerrataan tähän asti opittua ja vahvistetaan tällä hetkellä opiskeltavia sanoja ja rakenteita. Harjoitellaan läksyjen lukutekniikkaa. Sovitaan yhdessä harjoitusta vaativat asiat. Opiskellaan ja harjoitellaan itsenäisesti, pareittain, ryhmissä ja opettajan kanssa. Rakenne- ja sanastoharjoituksia mm. tietokoneen avulla. SVENSKA LEKANDE LÄTT - ruotsin tukikurssi Ruotsin kieli Onko ruotsin kieli sinulle haastavaa? Oletko unohtanut aiemmin opittuja asioita ja haluaisit kerrata ne uudestaan kaikessa rauhassa? Tällä kurssilla kerrataan ja vahvistetaan aiemmin opittuja asioita. Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan rauhalliseen tahtiin ryhmän taso huomioon ottaen. Kurssilla saat lisätukea myös samanaikaisesti meneillään oleville ruotsin tunneillesi. Tavoitteena on saada jokaiselle onnistumisen hetkiä! Kun onnistuu, niin innostuu - kun innostuu, niin onnistu ILMAISUTAITO Äidinkieli ja kirjallisuus Kurssilla käydään läpi ilmaisun perusasioita ja tehdään runsaasti harjoituksia. Opetellaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja vahvistetaan itseluottamusta erilaisissa esiintymistilanteissa sekä kehitetään ryhmätyötaitoja. Käytetään erilaisia työtapoja: pelataan, leikitään, piirretään, kirjoitetaan, kuunnellaan musiikkia, liikutaan ja rentoudutaan. Tule rohkeasti mukaan!

14 ERÄVAELLUS Biologia Kurssilla tutustutaan käytännössä luonnossa liikkumiseen ja luonnon havainnointiin. Kurssiin sisältyy viikonloppuretki johonkin kansallispuistoon ja yöpyminen Metsähallituksen kämpässä. Lisäksi tehdään lyhyempiä retkiä Tampereen alueella oleviin luonto- ja maisemakohteisiin eri vuodenaikoina. HISTORIAA ELOKUVISSA Historia Kurssin aiheena ovat elokuvan historia sekä elokuvat, joiden aihealue on etsitty historiasta. Työtavat ovat luokkaopetus, elokuvien katselu ja analysointi.

15 LUOVA KEITTIÖ Kotitalous Tällä kotitalouden lyhytkurssilla sesongin mukaiset raaka-aineet muuttuvat monipuolisiksi aterioiksi ja leivonnaisiksi. Luovassa keittiössä harjoitellaan ruoanvalmistuksen eri menetelmiä, syvennetään tietoa ruoka-aineista, ohjataan oma-aloitteisuuteen, erehdytään ja koetaan onnistumisen elämyksiä. Yhdessä nautitaan ruoanvalmistuksesta ja sen tuloksista! Luovan kokin tavoitteena on olla avulias ja ennakkoluuloton ryhmän jäsen, joka jättää jälkeensä siistin keittiön. Buon appetito! italian kielen alkeita ja italialaisia herkkuja Kotitalous ja italian kieli Tällä lyhytkurssilla tutustumme italian kielen alkeisiin sekä Italiaan ja sen ruokakulttuuriin. Kurssin tunneista puolet on italian kielen alkeitten harjoittelua ja puolet ajasta valmistamme italialaisia ruokia. Italian kielen tunneilla harjoittelemme mm. tervehdyksiä, numeroita, esittäytymistä ja tavallisimpia asiointitilanteita. Kotitalousluokassa tutustumme italialaisiin raaka-aineisiin, ruoanvalmistusohjeisiin ja teemme monipuolisesti italialaista ruokaa. MUSISOINTIKURSSI Musiikki Monipuolista soittoa ja laulua. Kurssin sisältö muotoutuu osallistujien kiinnostuneisuuden mukaisesti joko laulu- tai soittopainotteiseksi. Lisäksi huomioidaan osallistujien lähtötaso ja hahmotellaan tavoitteet sen mukaisesti. Tarvittaessa annetaan hyvinkin yksilöllistä ohjausta eri soittimissa ja soololaulamisessa oppilaan kiinnostuksen mukaisesti. Tavoitteena voivat olla myös erilaiset produktiot, kuten oma konsertti, koulun juhlissa esiintyminen, musikaali, musiikin tekeminen esimerkiksi videon taustalle jne. Kurssi voi toimia tarvittaessa myös musiikin pitkän valinnaisen kurssin täydentäjän

16 ROMPE, RAKENTELU, ANIMAATIO Kuvataide yhdistetään kierrätysmateriaalit, pienoismallit ja lavasteet. Tehdään animaatio vaha-, tavara- tai paperitekniikalla. Suunnitellaan ja toteutetaan itse hahmot ja tapahtumapaikka. Tehdään käsikirjoitus, kuvataan, äänitetään ja editoidaan tietokoneella. VALOKUVAUS Kuvataide Mitä eroa on valokuvaamisella ja valokuvan ottamisella? Vastausta tähän haetaan valokuvauksen lyhytkurssilla, jonka tavoitteena on pureutua valokuvaamisen perusteisiin, valokuvakerrontaan, valoon ja kuvaan. Käymme läpi kameran perustekniikkaa ja kuvan sommittelua sekä teoriassa että etenkin käytännössä. Kuvataan paljon, keskustellaan, katsellaan ja kokeillaan! SPESIAALIA SPORTTIA Liikunta pojat: jääkiekko ja kuntosali tytöt: tanssi ja aerobic

17 OHJEITA VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN 1. Mitä muutoksia 8. luokalle Yhteisinä aineina opiskeltavat kotitalous, kuvataide, käsityö (tekninen ja tekstiilityö) ja musiikki jäävät pois. Näiden oppiaineiden arvosanat tulevat 7. luokan lukuvuositodistuksesta päättötodistukseen. Mainittuja aineita voi luokilla opiskella ainoastaan valinnaisaineina. 2. Kuinka paljon valinnaisaineita valitsen Kaarilan koulussa on 8.- ja 9.-luokkaa varten tarjolla seuraavat valinnaisaineet: B2-ranska, B2- saksa, B2-venäjä, ekonomia/lakitieto, ilmaisutaito, kotitalous, kuvataide, liikunta, musiikki, tekninen työ, teknologia, tekstiilityö, tietotekniikka sekä biologian valinnaiskurssi tutki ja retkeile ja mediailmaisu. Seitsemäsluokkalaiset (B, C, D ja E) valitsevat edellä mainituista aineista kolme. Näistä jokaista opiskellaan kaksi vuosiviikkotuntia. Lisäksi valinnaisainevalikoimaan kuuluu yksi yhden vuosiviikkotunnin pituinen aine 8.luokalla. 7A luokan oppilaat valitsevat luovan muotoilun lisäksi yhden pitkän kurssin ja kaksi lyhyttä kurssia. Lisäksi valinnaisuuteen sisältyy kahdeksannella luokalla yhden vuosiviikkotunnin digikuvaus - kurssi. 3. Millä perusteella valinnat kannattaa tehdä? Tutustu huolella valinnaisaineoppaaseen. Tarvittaessa aineesta/kurssista saat lisätietoja mainittujen valinnaisaineiden/kurssien opettajilta ja opinto-ohjaajilta. Mieti, mitkä aineet ja kurssit sinua todella kiinnostavat ja mitä haluat opiskella. Kaverin valinta ja mielipide aineesta eivät ole hyvä peruste sinun valinnoillesi. Mieti myös mahdollisia tulevia jatko-opintojasi tai ammatinvalintatoiveitasi. Oma kiinnostus, harrastus ja/tai käyttötarve ovat hyviä lähtökohtia valinnoillesi. Samaten mieti opiskelusi sujuvuutta ja valitse valinnaisaineiksi sellaiset, jotka sinulle opiskelujen sujuvuuden kannalta soveltuvat parhaiten.

18 4. Valinnaisaineet ja jatko-opinnot Perusopetus takaa kaikille jatko-opintokelpoisuuden, mutta valinnoilla voi vaikuttaa jatkoopintosuunnitelmiin. Jatko-opintoihin pyrittäessä otetaan huomioon: Ammatilliset oppilaitokset: Kaikille aloille hakeuduttaessa huomioidaan kaikkien aineiden keskiarvon lisäksi taito-/ taideaineista kolme parasta. Näitä aineita ovat liikunta, kuvataide, käsityö, kotitalous ja musiikki. 7. Luokan arvosanat ovat mukana 9.luokan päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvossa! Ammatillisiin oppilaitoksiin pyrittäessä huomioidaan myös edellä mainittuihin aineisiin kuuluvat valinnaisaineet, jotka arvioidaan numeroin ja joiden laajuus on vähintään 2 vuosiviikkotuntia vuosiluokkien aikana. Lukiot: lukioihin haettaessa valintaperusteena on lukuaineiden keskiarvo (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, A-kielet, B-kielet (2h / 2 vuotta), uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto ja terveystieto). Mikäli oppilaan huoltaja pyytää, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisesta A2- tai B2- kielestä, numeroarvosana jätetään pois ja todistukseen laitetaan poisjätettyjen arvosanojen tilalle merkintä hyväksytty. HUOM! Haettaessa erityistehtävän saaneisiin lukioihin (esim. urheilu, taide, matematiikka) voi koulutuksen järjestäjä edellä mainitun keskiarvon lisäksi ottaa huomioon muun koulutuksen, harrastuneisuuden ja lisänäytöt. 5. Valinnaisaineiden arviointi ja vaihtaminen Pitkät kurssit (vuosiviikkotuntimäärä 2 tai enemmän) arvioidaan numeroarvioinnilla Lyhyet kurssit (1 vuosiviikkotunnin kurssit) arvioidaan sanallisesti hyväksytty/ hylätty. Hyväksytyn arvosanan saaminen lyhytkurssista edellyttää oppilaan aktiivista osallistumista ja mukanaoloa kurssilla. Hylätyn arvosanan oppilas voi saada lyhyestä kurssista, jos hänellä on paljon poissaoloja ja osallistuminen on passiivista. Jos oppilas sairauden tai muun erityisen merkittävän syyn vuoksi haluaa vaihtaa valinnaisainetta, se voidaan sallia rehtorin luvalla. Mikäli oppilas on aloittanut numeroin arvosteltavan valinnaisen aineen opiskelun, mutta opinnot ovat keskeytyneet, merkitään päättötodistukseen opiskeltu vuosiviikkotuntimäärä ja arvio osallistunut. 6. Valintojen toteutuminen Valmistaudu siihen, etteivät kaikki valintasi toteudu. On tärkeää, että harkitset tarkasti ja merkitset varavalinnat valinnaisainekorttiisi. 7. Mihin mennessä valinnat Palauta valinnaisainekortti opinto-ohjaajille omalla ja vanhempien allekirjoituksella täydennettynä viimeistään tiistaina Valinnaisaineista järjestetään tiedotusilta vanhemmille tiistaina Asiasta lähetetään koteihin erillinen kutsu. LISÄTIETOJA saat opinto-ohjaajilta: Kaija Salminen luokat 7A, 7B ja 7D puh Helena Heinonen luokat 7C ja 7E puh

19

20 Kaarilan koulu Vallerinkatu Tampere Puh

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 1 Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 Ahveniston koulussa Sisällysluettelo KEMIA & FYSIIKKA... 2 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI... 3 KIRJOITTAMINEN JA TEKSTINKÄSITTELY... 5 KOTITALOUS...

Lisätiedot

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 Hämeenlinnan Yhteiskoulu Viertokatu 1 13210 Hämeenlinna 1 VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 7. - 9. luokkien opetussuunnitelmasta Peruskoulun opetussuunnitelma

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS. Luostarivuoren koulu 2015-2017

VALINNAISAINEOPAS. Luostarivuoren koulu 2015-2017 VALINNAISAINEOPAS Luostarivuoren koulu 2015-2017 Kannen kuva: 7F 2014 ja kuvataideopettaja Anni Halonen 2 3 SISÄLLYSLUETTELO MITÄ VALITSEN JA MIKSI? 4 VALINNAN TEKEMINEN 5 LUOSTARIVUOREN KOULUN TUNTIJAKO

Lisätiedot

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi VALINNAISAINEET 2015 Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi SISÄLTÖ Muutoksia lukujärjestykseen 8. ja 9. luokalla 2 Munkkiniemen yhteiskoulun tuntijako 2 Mitä valinnaisaineita koulu tarjoaa?

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana.

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana. 7.20 VALINNAISET AINEET 7.20.1 Ennen kuudetta vuosiluokkaa tehtävät valinnat 7.20.1.1 MUSIIKKILINJA Musiikkilinjan opinnot toteutetaan yhteistyössä Kankaanpään Musiikkiopiston ja Pohjanlinnan koulun kanssa.

Lisätiedot

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Merkitse valinnat numeroilla 1-4 (1=mieluisin, 2=toiseksi mieluisin jne, yhteensä 8 tuntia. Merkitse varavalinnat rastilla

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2011-2013

Valinnaisaineet 2011-2013 Valinnaisaineet 2011-2013 Limingan Hannu Krankan koulun tiedote VALINNAISET AINEET 8. - 9. LUOKKA lukuvuosina 2009-2011 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET...

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

TUNTIJAKO. 7lk 8lk 9lk

TUNTIJAKO. 7lk 8lk 9lk VALINNAISAINEET 8-9 LK 2015-2017 TUNTIJAKO 7lk 8lk 9lk Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 3 Englanti (A1-kieli) 2 3 3 Ruotsi (B1-kieli) 2 2 2 Matematiikka* 3,5 (4) 3,5 (4) 3(4) Biologia 1 1 2 Maantieto 1 1

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 SISÄLTÖ Johdanto 2 Yhteiskoulun tuntijako 3 Yhteiskoulun valinnaisaineet 4 Vaihtoehtoinen kuvataide ja musiikki 5 sivu KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET A2-KIELI

Lisätiedot

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 -

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Päivitetty 26032008 ARVOT KOULUN ARJESSA 2 Ohjaamme oppilaita rehellisyyteen ahkeruuteen, itsenäisyyteen, mutta myös yhteistyökykyisyyteen, kriittiseen ajatteluun

Lisätiedot

MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014

MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 SISÄLTÖ 1 VALINNAN EDESSÄ... 1 2 PITKÄT VALINNAISAINEET... 2 ILMAISUTAITO... 2 KOTITALOUS... 2 KUVATAIDE... 3 LIIKUNTA (pojat ja tytöt)... 4 MUSIIKKI... 4 RANSKA

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet:

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet: KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti Puhelimet: 040 4883 172 koulusihteeri Ilona Partanen (email: ilona.partanen@lapinlahti.fi) 040 4883 251 rehtori Juhani Sammallahti

Lisätiedot

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014 Kurssiopas 2014 n yhteystiedot Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Suorat puhelinnumerot Sähköposti Rehtori Jari Tuomenpuro 044 794 2775 jari.tuomenpuro@mikkeli.fi Apulaisrehtori Pirjo Marjukka Hänninen 044 794

Lisätiedot

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet 2015-2017 Hirvelän koulun Valinnaisaineet Sisältö Hyvät vanhemmat... 2 Valinnaisaineiden opetus... 2 Videokurssi... 3 Englanti... 3 Ruotsi... 4 B2-kieli Saksa... 5 B2-kieli Ranska... 5 B2-kieli Venäjä...

Lisätiedot

tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN!

tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN! tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN! 2013 2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Iloitse onnistumisista 5 Elämänkatsomustieto 57 Tuusulan lukiossa Filosofia 59 Opintojen suunnittelua

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET:

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: Ryhmä A (2 vuosiviikkotuntia) Ekonomia Kotitalous Kuvataide Liikunta (pojat ja tytöt) Musiikki B2-kieli (ranska, saksa, venäjä) Tekninen työ

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys 8 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli 9 Englanti 11 Ruotsi

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2015 2016 Valinnaisaineet 8. luokka Valinnaisuus lukuvuonna 2015-2016 Kuvataiteen, musiikin, käsityön ja kotitalouden yhteisinä oppiaineina opiskelu loppuu 7. luokan jälkeen. Näiden

Lisätiedot

Lyhyet kurssi- kuvaukset

Lyhyet kurssi- kuvaukset Lyhyet kurssi- kuvaukset 2015-2016 KAURIALAN LUKIO päivitetty 16.12.2014 Tässä oppaassa on kuvattuna valtakunnallisten syventävien ja koulukohtaisten soveltavien kurssien sisällöt, joita omassa koulussa

Lisätiedot

Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh.

Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh. HAKUOPAS 2015 1 KAJAANIN LUKIO Vuorikatu 2, 87100 Kajaani kajaaninlukio@kailu.fi www.kajaaninlukio.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@kailu.fi Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201 Apulaisrehtori Liisa

Lisätiedot

Syväkankaan koulu TERVETULOA VALINNAISAINEIDEN KIEMUROIHIN... V A L I N N A I S A I N E E T 2 0 1 5-2016

Syväkankaan koulu TERVETULOA VALINNAISAINEIDEN KIEMUROIHIN... V A L I N N A I S A I N E E T 2 0 1 5-2016 V A L I N N A I S A I N E E T 2 0 1 5-2016 23.03.2015 TERVETULOA VALINNAISAINEIDEN KIEMUROIHIN... Tästä lehtisestä löydät Syväkankaan koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2015-2016. 7. luokan oppilaan tulee

Lisätiedot