Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014"

Transkriptio

1 Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014

2

3 SISÄLTÖ KAHDEN VUODEN VALINNAT BIOLOGIA: TUTKI JA RETKEILE 4 EKONOMIA/LAKITIETO 4 ILMAISUTAITO 5 KOTITALOUS 5 KUVATAIDE 6 LIIKUNTA 6 MUSIIKKI 6 RANSKA 7 SAKSA 7 VENÄJÄ 8 TEKNINEN TYÖ 8 TEKNOLOGIA 9 TEKSTIILITYÖ 9 TIETOTEKNIIKKA 10 MEDIAILMAISU 11 YHDEN VUODEN VALINNAT DEUTSCH UNTERWEGS- saksaa matkalla 12 ENGLANNIN PUHEKURSSI 12 ENGLANNIN TUKIKURSSI -englanti 13 SVENSKA LEKANDE LÄTT ruotsi 13 ILMAISUTAITO äidinkieli 13 ERÄVAELLUS biologia 14 HISTORIAA ELOKUVISSA historia 14 LUOVA KEITTIÖ kotitalous 15 BUON APPETITO kotitalous ja italian kieli 15 MUSISOINTIKURSSI musiikki 15 ROMPE, RAKENTELU, ANIMAATIO kuvataide 16 VALOKUVAUS kuvataide 16 SPESIAALIA SPORTTIA liikunta 16 OHJEITA VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN 17 18

4 KAHDEN VUODEN VALINNAT: BIOLOGIA: Tutki ja retkeile Kurssilla on tarkoitus syventää peruskursseilla opittua biologian tietämystä käytännön töiden avulla. Kahdeksannella luokalla keskitymme kasvien ja eläinten biologiaan, yhdeksännellä luokalla pääasiassa ihmisen biologiaan, soluoppiin ja perinnöllisyyteen. Opiskelu kurssilla painottuu käytännön töihin kuten mikroskopointeihin ja laboratoriotöihin sekä aiheeseen sopiviin vierailukäynteihin painottaen omatoimista työskentelyä. Kahdeksannella luokalla vierailemme mm. puutarhalla ja delfinaariossa sekä kylvämme yrttien ja kukkakasvien sieme- niä sekä sipuleita. Yhdeksännellä luokalla mm. syvennymme ihmisen biologiaan laboratoriotöiden avulla ja perehdymme perinnöllisyyteen esim. risteytysten avulla. EKONOMIA/LAKITIETO 8lk: Ekonomia Ekonomian tavoitteena on tutustuttaa ja perehdyttää oppilaat talouden perusasioihin. Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat raha, pankki, pörssi, kauppa, vakuutukset, yrittäjyys sekä markkinointi. Työtapoja ovat mm. luokkaopetus, videot, pari- ja ryhmätyöt haastattelut, vierailut ja oman mainoksen tekeminen videokameralla. 9lk: Lakitieto Kurssin aikana tutustutaan nuorten näkökulmasta seuraaviin aiheisiin: tuomioistuin rikosoikeus perheoikeus perintöoikeus vahingonkorvausvastuu kuluttajansuoja ja velka asuminen Aiheita käsitellään luokkaopetuksena, lakitehtävinä, pari- ja ryhmätöinä. Lisäksi vieraillaan mm. käräjäoikeudessa ja poliisilaitoksella.

5 ILMAISUTAITO Ilmaisun iloa Äidinkieli ja kirjallisuus Kurssin tavoitteena on ilmaisutaitojen monipuolinen harjoittaminen ja kehittäminen. Kurssisisältöjä voidaan muokata ja painottaa osallistujien toiveiden mukaisesti. Sisältöjä - äänenkäytön harjoituksia, puhetekniikkaa - ilmaisua ilmeiden, eleiden ja liikkeiden avulla - kehon hallinnan harjoittelua, rentoutusharjoituksia - esiintymisjännityksen hallintaa - luovaa kirjoittamista - draamaharjoituksia, pienoisnäytelmiä, kuunnelmaa - mahdollisuuksien mukaan tutustumista ilmaisutaidon kannalta kiinnostaviin kohteisiin Menetelmiä Virittäydytään ilmaisutaajuudelle mm. musiikin, kuvien, mielikuvien ja erilaisten tekstien avulla. Työskennellään paljon ryhmissä. Leikitään, improvisoidaan, liikutaan, kirjoitetaan päästetään ilmaisut irti! KOTITALOUS Valinnainen kotitalous tarjoaa mahdollisuuden harjoitella: A rkipäiväisiä askareita R uoanlaiton jaloa taitoa J uhlavien hetkien luomista E lintarvikkeiden monipuolista käsittelyä N autiskelua oman ja muiden maiden herkuin H arkitsevaa kuluttajuutta A jankäytön hallintaa L eivontataitoja L autasmallin käyttöä I loa ja Innostusta N opeutta ja Näppäryyttä T oisen huomioonottamista A vun parhaan antamista A jatusten avartamista!

6 KUVATAIDE Kuvataiteen opetuksessa syvennetään omaa kuvailmaisua. Kehitetään mielikuvitusta. Ratkaistaan kuvan tekemiseen ja näkemiseen liittyviä kysymyksiä. Tunneilla piirretään, maalataan, rakennellaan, tutkitaan kuvia ja ympäristöä sekä käytetään monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja työtapoja. Käydään taidenäyttelyissä, museoissa tai elokuvissa. LIIKUNTA Kurssilla syvennetään kaikille yhteisten liikunnan oppimäärän mukaisilla tunneilla opiskeltuja tietoja ja taitoja. Lisäksi tutustutaan yhteisen liikunnan oppimäärään kuulumattomiin lajeihin. Harjoitetaan erilaisia sisä- ja ulkoliikuntalajeja, yksilö- ja joukkuelajeja sekä eri vuodenaikojen tyypillisiä lajeja. Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia oppilas- ja opettajajohtoisia opetusmenetelmiä opetettavan asian vaatimusten mukaan. MUSIIKKI 8. luokalla keskitytään kunkin oppilaan soittotaitojen kehittämiseen eri bändisoittimilla ja yhteismusisointiin. Tarkoituksena on valmistaa pienmuotoisia esityksiä omaksi iloksi, mahdollisesti myös koulun tilaisuuksiin. Ryhmä voi halutessaan valmistaa oman konsertin, oman äänitteen (cdlevyn) tai oman musiikkivideon. Tämän lisäksi tutustutaan mm. näyttämömusiikkiin ja tutkitaan rockin eri vaiheita. Lukuvuoden aikana käydään muutamalla opintoretkellä. 9. luokalla oppilaalla on mahdollisuus musiikillisten taitojen hiomiseen entisestään. Tärkein työtapa on musiikin tekeminen sen eri muodoissa. Tunneilla tarjotaan mahdollisuudet aktiiviseen musisointiin, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja elämyksiin. Tunneilla käydään läpi tiettyjä perusohjelmistoja oppilaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Itsenäiset bändit voivat soittaa omalla ajalla omia sävellyksiään. Tämän lisäksi tutustutaan länsimaisen musiikin eri tyyleihin ja luodaan pohjaa analyyttiselle kuuntelulle. Lukuvuoden aikana käydään muutamassa konsertissa.

7 RANSKAN KIELI B2-kieli Sois courageux apprends le francais! Ole rohkea opi ranskaa! Tavoitteena on oppia selviytymään ranskan kielellä arkielämän perustilanteissa ja tarjota oppilaille myös kulttuurinen valmius heidän liikkuessaan ranskankielisissä maissa. Kahden vuoden opintojen aikana oppitunneilla opiskellaan kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan suullisia/kirjallisia viestintätaitoja. Perehdymme myös kohdekielen kulttuuriin mm. tekstien, musiikin, ryhmätöiden ja elokuvien avulla. SAKSAN KIELI DEUTSCH MACHT SPASS SAKSA ON HAUSKAA B2-kieli Tavoitteena on oppia selviytymään saksan kielellä arkielämän perustilanteissa ja tarjota oppilaille myös kulttuuritietoa saksankielisistä maista arkielämän tilanteita varten. Kahden vuoden opintojen aikana oppitunneilla opiskellaan kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan suullisia / kirjallisia viestintätaitoja. Perehdymme myös kohdekielen kulttuuriin mm. lehtien ja muiden tekstien, musiikin, elokuvien, vierailuiden ja ryhmätöiden avulla. Deutsch macht Spass! Saksa on hauskaa!

8 VENÄJÄN KIELI B2-kieli Tavoitteena on oppia selviytymään venäjän kielellä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa. Kahden vuoden opintojen aikana oppitunneilla opiskellaan venäjän kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja. Kielen perusteiden omaksumisen ohella tutustutaan venäjänkieliseen kulttuuriin eri viestintävälineiden avulla. TEKNINEN TYÖ Tekninen työ tarjoaa Sinulle tilaisuuden tutustua tekniikkaan ja kehittää omia kädentaitoja työturvallisessa oppimisympäristössä. Teknisen työn opiskelu antaa hyvät perustiedot ja -taidot kädentaitoja vaativiin jatko-opiskelupaikkoihin. Valinnaisaineena teknisen työn opiskelu kehittää ongelmanratkaisutaitoa ja pitkäjänteisyyttä. Teknisessä työssä tutustut uusiin materiaaleihin ja niiden työstötapoihin. Tuotteet pyritään suunnittelemaan huolellisesti ja mitoittamaan tarkasti. Tuotteet voidaan suunnitella ja mitoittaa 3D-ohjelmalla. Suunnittelun lähtökohtana on tiedon soveltaminen. Työturvallisessa oppimisympäristössä Si- Työturvallisessa oppimisympäristössä Sinulla on mahdollisuus oppia uusia työtekniikoita ja kehittää omaa osaamistasi. Teknisessä työssä saat tietoa erilaisista työvälineistä, koneista ja laitteista. Jokainen oppilas saa kone- ja laitekohtaisen käyttökoulutuksen minkä jälkeen oppilaalla on mahdollisuus tehdä vaativampia ja suurempia oppilastöitä. Säilytyslaatikko 9.-luokalla voit keskittyä haluamaasi teknisen työn osa-alueeseen ja tehdä isomman päättötyön.

9 TEKNOLOGIA Ympäristömme on täynnä tekniikkaa. Jokainen joutuu päivittäin tekemisiin sen kanssa. Teknologia auttaa ymmärtämään nykyajan teknikkaa ja sen vaikutuksia omaan ympäristöömme. Teknologia sopii kaikille, vasta-alkajasta eteenpäin. Kurssilla opetellaan eri elektroniikkakomponettien toimintaa. Komponettien juottamista piirilevyyn. Tavoite: Teknologian tarkoituksena on oppia ymmärtämään ja soveltamaan nykypäivän tekniikkaa. Tavoitteena on oppia rakentamaan yksinkertaisia laitteita ja ohjaamaan niitä automaattisesti ja ymmärtämään miten niitä voidaan ohjata tietokonetta apuna käyttäen. Sisältö: Teknologiassa tutustutaan myös mekaanisten koneiden toimintaan, jolloin oppilas oppii ymmärtämään teknologian peruskäsitteistöä ja arkielämään liittyviä teknisten järjestelmien toimintaideoita. Teknologian lukutaito auttaa jäsentämään ja analysoimaan teknistä ympäristöä. Oppilas oppii teknologian avulla tiedostamaan ja arvioimaan ympäristöä ja sen kehittämismahdollisuuksia muuttuvassa maailmassa ja näin ollen oppii hahmottamaan, miten teknologian kehittäminen on vaikuttanut ihmisiin ja mihin suuntaan teknologia kehittyy tulevaisuudessa. Oppilas oppii hyödyntämään teknologian suomia mahdollisuuksia uusiutuvien energiamuotojen kautta esim. hyödyntämällä aurinko- ja tuulienergiaa. Samalla oppilas oppii työvälineiden luovaa käyttöä. Teknologian avulla oppilas oppii löytämään ja ratkaisemaan arkipäivän todellisia ongelmia.

10 TEKSTIILITYÖ Saat tehdä rauhassa käsitöitä: ommella vaatteita ja muuta tarpeellista, oppia halutessasi ikiaikaisen taidon neuloa sukat tai lapaset Suomen talveen. Saat huovuttaa, helmeillä, kirjoa käsin tai koneiden hienouksilla, voit kutoa maton tai tehdä neulekoneella isomman neuleen. Luovuutesi kehittyy ja voit itse suunnitella kaikki työsi yhdistäen jo osaamiasi taitoja uusiin vinkkeihin ja viisauksiin. Vaalimme tekemisen iloa ja onnistumisen innostusta. Kun kaupungissa tapahtuu tekstiilien merkeissä, me menemme mukaan ja pyrimme itsekin näyttäytymään ainakin blogimme kautta. Käsityö on hyödyllistä. Käsityö tekee mielelle hyvää. Käsityö kehittää ihmistä. Katso lisää Kaarilan koulun kotisivulta. TIETOTEKNIIKKA Kurssin sisältö muodostaa kokonaisuuden, joka tukee opiskelua ja toimimista niin työelämässä kuin vapaa-aikanakin. Kurssilla perehdytään tietokonelaitteistoon, sen toimintaan ja oheislaitteisiin. Opettelemme käyttämään monipuolisesti yleisiä sovelluksia kuten tekstinkäsittely-, kuvankäsittely-, esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelmia. Keskeisenä osana ovat myös internetpalveluihin ja tietoverkon mahdollisuuksiin perehtyminen sekä omien verkkojulkaisujen suunnittelu ja toteutus. Kurssilla voi tutustua myös vaihtoehtoisesti ohjelmoinnin perusteisiin, videonkäsittelyyn tai oman pelin tekemiseen.

11 MEDIAILMAISU Tunnussana: "hämmennys". Mediailmaisun kurssilla etsitään omien mahdollisuuksien rajoja taiteellisessa ilmaisussa. Perehdymme aluksi mediataiteen hullunkuriseen ja kokeelliseen historiaan ja sieltä menneiden pellepelottomien hengessä ponnistaen suuntaamme tähän päivään ja tulevaisuuteen luomme uutta kokeillen ja leikitellen. Uhmaamme vanhoja lakeja ja keksimme uusia rikottaviksi. Hyödynnämme monipuolisesti eri medioita, kuten valokuvaa, videota, kuvankäsittelyä, elektroniikkaa, härveleitä, hilavitkuttimia ja muuta sellaista tarvittavaa; lopulliset tuotokset voivat olla mitä tahansa valokuvista veistoksiin, animaatioista maalauksiin ja videoista performansseihin. Tai jotain karvaista, vihreää ja vaarallista. Tekniikan tuntemuksesta ei ole haittaa, mutta sitä ei vaadita, piirustustaito tai sen puute ei ole este: tärkeimmät vaatimukset ovat halu ja uskallus heittäytyä kokeilemaan tuntematonta. "Se on vähän kuin antaisi apinalle liekinheittimen."

12 YHDEN VUODEN VALINNAT: DEUTSCH UNTERWEGS - saksaa matkalla Saksan kieli Tämä kurssi on tarkoitettu sekä saksan kielen jo ala-asteella valinneille että saksan kielen valinnaisaineeksi valitseville oppilaille. Kurssilla harjoittelemme turistisaksaa matkailijan tarpeisiin. Opettelemme mm. pyytämään apua, kysymään tietä, tekemään ostoksia, asioimaan kahvilassa tai ravintolassa ja varaamaan lippuja. Teemme paljon suullisia harjoituksia. Kirjalliset harjoitukset ovat pari- ja ryhmätöitä. Kurssilla suunnitellaan yhdessä Saksaan suuntautuva matka ja sen matkaohjelma. Kurssilla laaditaan matkan rahoitussuunnitelma ja järjestetään erilaisia tempauksia matkan rahoittamiseksi. Matka toteutetaan joko 8. luokan keväällä tai 9. luokalla. ENGLANNIN PUHEKURSSI Englannin kieli Kurssilla harjoitellaan luontevaa kielenkäyttöä erilaisissa puhe- ja viestintätilanteissa ja vahvistetaan oppilaan englannin kielen ääntämistä ja intonaatiota. Oppilaan aktiivista sanavarastoa laajennetaan aihepiireittäin pelaamalla kielipelejä ja lukemalla ajankohtaisia, lyhyitä tekstejä, joiden avulla viritellään oppilasryhmän omaa keskustelua. Harjoitellaan arkipäivän tilanteiden kuvausta ja kerrontaa sekä mielipiteen ilmaisemista ja perustelua. Kuunnellaan ja katsellaan englanninkielisiä puheita ja elokuva- tai draamakohtauksia, joiden viestintää analysoidaan. Työskentely tapahtuu enimmäkseen pareittain ja pienryhmissä.

13 ENGLANNIN TUKIKURSSI Englannin kieli Kurssilla kerrataan tähän asti opittua ja vahvistetaan tällä hetkellä opiskeltavia sanoja ja rakenteita. Harjoitellaan läksyjen lukutekniikkaa. Sovitaan yhdessä harjoitusta vaativat asiat. Opiskellaan ja harjoitellaan itsenäisesti, pareittain, ryhmissä ja opettajan kanssa. Rakenne- ja sanastoharjoituksia mm. tietokoneen avulla. SVENSKA LEKANDE LÄTT - ruotsin tukikurssi Ruotsin kieli Onko ruotsin kieli sinulle haastavaa? Oletko unohtanut aiemmin opittuja asioita ja haluaisit kerrata ne uudestaan kaikessa rauhassa? Tällä kurssilla kerrataan ja vahvistetaan aiemmin opittuja asioita. Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan rauhalliseen tahtiin ryhmän taso huomioon ottaen. Kurssilla saat lisätukea myös samanaikaisesti meneillään oleville ruotsin tunneillesi. Tavoitteena on saada jokaiselle onnistumisen hetkiä! Kun onnistuu, niin innostuu - kun innostuu, niin onnistu ILMAISUTAITO Äidinkieli ja kirjallisuus Kurssilla käydään läpi ilmaisun perusasioita ja tehdään runsaasti harjoituksia. Opetellaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja vahvistetaan itseluottamusta erilaisissa esiintymistilanteissa sekä kehitetään ryhmätyötaitoja. Käytetään erilaisia työtapoja: pelataan, leikitään, piirretään, kirjoitetaan, kuunnellaan musiikkia, liikutaan ja rentoudutaan. Tule rohkeasti mukaan!

14 ERÄVAELLUS Biologia Kurssilla tutustutaan käytännössä luonnossa liikkumiseen ja luonnon havainnointiin. Kurssiin sisältyy viikonloppuretki johonkin kansallispuistoon ja yöpyminen Metsähallituksen kämpässä. Lisäksi tehdään lyhyempiä retkiä Tampereen alueella oleviin luonto- ja maisemakohteisiin eri vuodenaikoina. HISTORIAA ELOKUVISSA Historia Kurssin aiheena ovat elokuvan historia sekä elokuvat, joiden aihealue on etsitty historiasta. Työtavat ovat luokkaopetus, elokuvien katselu ja analysointi.

15 LUOVA KEITTIÖ Kotitalous Tällä kotitalouden lyhytkurssilla sesongin mukaiset raaka-aineet muuttuvat monipuolisiksi aterioiksi ja leivonnaisiksi. Luovassa keittiössä harjoitellaan ruoanvalmistuksen eri menetelmiä, syvennetään tietoa ruoka-aineista, ohjataan oma-aloitteisuuteen, erehdytään ja koetaan onnistumisen elämyksiä. Yhdessä nautitaan ruoanvalmistuksesta ja sen tuloksista! Luovan kokin tavoitteena on olla avulias ja ennakkoluuloton ryhmän jäsen, joka jättää jälkeensä siistin keittiön. Buon appetito! italian kielen alkeita ja italialaisia herkkuja Kotitalous ja italian kieli Tällä lyhytkurssilla tutustumme italian kielen alkeisiin sekä Italiaan ja sen ruokakulttuuriin. Kurssin tunneista puolet on italian kielen alkeitten harjoittelua ja puolet ajasta valmistamme italialaisia ruokia. Italian kielen tunneilla harjoittelemme mm. tervehdyksiä, numeroita, esittäytymistä ja tavallisimpia asiointitilanteita. Kotitalousluokassa tutustumme italialaisiin raaka-aineisiin, ruoanvalmistusohjeisiin ja teemme monipuolisesti italialaista ruokaa. MUSISOINTIKURSSI Musiikki Monipuolista soittoa ja laulua. Kurssin sisältö muotoutuu osallistujien kiinnostuneisuuden mukaisesti joko laulu- tai soittopainotteiseksi. Lisäksi huomioidaan osallistujien lähtötaso ja hahmotellaan tavoitteet sen mukaisesti. Tarvittaessa annetaan hyvinkin yksilöllistä ohjausta eri soittimissa ja soololaulamisessa oppilaan kiinnostuksen mukaisesti. Tavoitteena voivat olla myös erilaiset produktiot, kuten oma konsertti, koulun juhlissa esiintyminen, musikaali, musiikin tekeminen esimerkiksi videon taustalle jne. Kurssi voi toimia tarvittaessa myös musiikin pitkän valinnaisen kurssin täydentäjän

16 ROMPE, RAKENTELU, ANIMAATIO Kuvataide yhdistetään kierrätysmateriaalit, pienoismallit ja lavasteet. Tehdään animaatio vaha-, tavara- tai paperitekniikalla. Suunnitellaan ja toteutetaan itse hahmot ja tapahtumapaikka. Tehdään käsikirjoitus, kuvataan, äänitetään ja editoidaan tietokoneella. VALOKUVAUS Kuvataide Mitä eroa on valokuvaamisella ja valokuvan ottamisella? Vastausta tähän haetaan valokuvauksen lyhytkurssilla, jonka tavoitteena on pureutua valokuvaamisen perusteisiin, valokuvakerrontaan, valoon ja kuvaan. Käymme läpi kameran perustekniikkaa ja kuvan sommittelua sekä teoriassa että etenkin käytännössä. Kuvataan paljon, keskustellaan, katsellaan ja kokeillaan! SPESIAALIA SPORTTIA Liikunta pojat: jääkiekko ja kuntosali tytöt: tanssi ja aerobic

17 OHJEITA VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN 1. Mitä muutoksia 8. luokalle Yhteisinä aineina opiskeltavat kotitalous, kuvataide, käsityö (tekninen ja tekstiilityö) ja musiikki jäävät pois. Näiden oppiaineiden arvosanat tulevat 7. luokan lukuvuositodistuksesta päättötodistukseen. Mainittuja aineita voi luokilla opiskella ainoastaan valinnaisaineina. 2. Kuinka paljon valinnaisaineita valitsen Kaarilan koulussa on 8.- ja 9.-luokkaa varten tarjolla seuraavat valinnaisaineet: B2-ranska, B2- saksa, B2-venäjä, ekonomia/lakitieto, ilmaisutaito, kotitalous, kuvataide, liikunta, musiikki, tekninen työ, teknologia, tekstiilityö, tietotekniikka sekä biologian valinnaiskurssi tutki ja retkeile ja mediailmaisu. Seitsemäsluokkalaiset (B, C, D ja E) valitsevat edellä mainituista aineista kolme. Näistä jokaista opiskellaan kaksi vuosiviikkotuntia. Lisäksi valinnaisainevalikoimaan kuuluu yksi yhden vuosiviikkotunnin pituinen aine 8.luokalla. 7A luokan oppilaat valitsevat luovan muotoilun lisäksi yhden pitkän kurssin ja kaksi lyhyttä kurssia. Lisäksi valinnaisuuteen sisältyy kahdeksannella luokalla yhden vuosiviikkotunnin digikuvaus - kurssi. 3. Millä perusteella valinnat kannattaa tehdä? Tutustu huolella valinnaisaineoppaaseen. Tarvittaessa aineesta/kurssista saat lisätietoja mainittujen valinnaisaineiden/kurssien opettajilta ja opinto-ohjaajilta. Mieti, mitkä aineet ja kurssit sinua todella kiinnostavat ja mitä haluat opiskella. Kaverin valinta ja mielipide aineesta eivät ole hyvä peruste sinun valinnoillesi. Mieti myös mahdollisia tulevia jatko-opintojasi tai ammatinvalintatoiveitasi. Oma kiinnostus, harrastus ja/tai käyttötarve ovat hyviä lähtökohtia valinnoillesi. Samaten mieti opiskelusi sujuvuutta ja valitse valinnaisaineiksi sellaiset, jotka sinulle opiskelujen sujuvuuden kannalta soveltuvat parhaiten.

18 4. Valinnaisaineet ja jatko-opinnot Perusopetus takaa kaikille jatko-opintokelpoisuuden, mutta valinnoilla voi vaikuttaa jatkoopintosuunnitelmiin. Jatko-opintoihin pyrittäessä otetaan huomioon: Ammatilliset oppilaitokset: Kaikille aloille hakeuduttaessa huomioidaan kaikkien aineiden keskiarvon lisäksi taito-/ taideaineista kolme parasta. Näitä aineita ovat liikunta, kuvataide, käsityö, kotitalous ja musiikki. 7. Luokan arvosanat ovat mukana 9.luokan päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvossa! Ammatillisiin oppilaitoksiin pyrittäessä huomioidaan myös edellä mainittuihin aineisiin kuuluvat valinnaisaineet, jotka arvioidaan numeroin ja joiden laajuus on vähintään 2 vuosiviikkotuntia vuosiluokkien aikana. Lukiot: lukioihin haettaessa valintaperusteena on lukuaineiden keskiarvo (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, A-kielet, B-kielet (2h / 2 vuotta), uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto ja terveystieto). Mikäli oppilaan huoltaja pyytää, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisesta A2- tai B2- kielestä, numeroarvosana jätetään pois ja todistukseen laitetaan poisjätettyjen arvosanojen tilalle merkintä hyväksytty. HUOM! Haettaessa erityistehtävän saaneisiin lukioihin (esim. urheilu, taide, matematiikka) voi koulutuksen järjestäjä edellä mainitun keskiarvon lisäksi ottaa huomioon muun koulutuksen, harrastuneisuuden ja lisänäytöt. 5. Valinnaisaineiden arviointi ja vaihtaminen Pitkät kurssit (vuosiviikkotuntimäärä 2 tai enemmän) arvioidaan numeroarvioinnilla Lyhyet kurssit (1 vuosiviikkotunnin kurssit) arvioidaan sanallisesti hyväksytty/ hylätty. Hyväksytyn arvosanan saaminen lyhytkurssista edellyttää oppilaan aktiivista osallistumista ja mukanaoloa kurssilla. Hylätyn arvosanan oppilas voi saada lyhyestä kurssista, jos hänellä on paljon poissaoloja ja osallistuminen on passiivista. Jos oppilas sairauden tai muun erityisen merkittävän syyn vuoksi haluaa vaihtaa valinnaisainetta, se voidaan sallia rehtorin luvalla. Mikäli oppilas on aloittanut numeroin arvosteltavan valinnaisen aineen opiskelun, mutta opinnot ovat keskeytyneet, merkitään päättötodistukseen opiskeltu vuosiviikkotuntimäärä ja arvio osallistunut. 6. Valintojen toteutuminen Valmistaudu siihen, etteivät kaikki valintasi toteudu. On tärkeää, että harkitset tarkasti ja merkitset varavalinnat valinnaisainekorttiisi. 7. Mihin mennessä valinnat Palauta valinnaisainekortti opinto-ohjaajille omalla ja vanhempien allekirjoituksella täydennettynä viimeistään tiistaina Valinnaisaineista järjestetään tiedotusilta vanhemmille tiistaina Asiasta lähetetään koteihin erillinen kutsu. LISÄTIETOJA saat opinto-ohjaajilta: Kaija Salminen luokat 7A, 7B ja 7D puh Helena Heinonen luokat 7C ja 7E puh

19

20 Kaarilan koulu Vallerinkatu Tampere Puh

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2015

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2015 Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2015 2 3 SISÄLTÖ KAHDEN VUODEN VALINNAT Sivu BIOLOGIA: TUTKI JA RETKEILE 4 EKONOMIA/LAKITIETO 4 ILMAISUTAITO 5 KOTITALOUS 5 KUVATAIDE 6 LIIKUNTA 6 MUSIIKKI 6 RANSKA 7

Lisätiedot

Kaarilan koulu. Valinnaisaineopas 2016. Kaarilan koulu

Kaarilan koulu. Valinnaisaineopas 2016. Kaarilan koulu Ohjeita valinnaisaineiden valintaan Kahden vuoden valinnat EKONOMIA/LAKITIETO ENGLANNIN KIELI - ENGLISH EVERYWHERE ILMAISUTAITO Ilmaisun iloa KOTITALOUS KUVATAIDE LEHTIKURSSI LIIKUNTA MUSIIKKI RANSKAN

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten 1 LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2015 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009

SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009 SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009 8 LK Tiedoksi huoltajille! Tässä tiedotteessa kerromme valintojen suorittamisesta 8. ja 9. luokkia varten. Tällä hetkellä voimassa olevien määräysten

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten!

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! LANGINKOSKEN KOULU 2012-2013 VALINNAISAINEET 9. LUOKALLE Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! Merkitse valintalomakkeeseen kuitenkin

Lisätiedot

Männistön koulun VALINNAISAINEET

Männistön koulun VALINNAISAINEET Männistön koulun VALINNAISAINEET 2015-16 YHTEYSTIETOJA Männistön koulu Yhteiskouluntie 3 16100 UUSIKYLÄ p. 044 790 9369 Faksi (03) 885 1482 e-mail: manniston.koulu@nastola.fi Rehtori Sanna Ainola Puh 040

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA Valitse 2 kurssia B-valinnaisia opintoja. Yhden kurssin kesto on 38 tuntia. Toisen valitsemistasi kursseista opiskelet syyslukukaudella ja toisen kevätlukukauden aikana.

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh.

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. 0400 663346 Suomen koulutusjärjestelmä Koulutusvaihtoehdot peruskoulun jälkeen Ammatillinen

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 SALPAUSSELÄN PERUSKOULU Hämeenlinnantie 3, 15800 Lahti Kannen kuva: Ari Vilkman TUNTIJAKO: YHTEISET OPPIAINEET... 3 TUNTIJAKO: VALINNAISET OPPIAINEET 4 VALINNAISAINEIDEN ARVOSTELU...

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Valinnaisaineet Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Sisällys OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN... 2 B2-KIELI: SAKSA... 3 KOTITALOUS... 4 KUVATAIDE... 5 MUSIIKKI... 6 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ...

Lisätiedot

PUOLALAN KOULUN VALINNAISAINETIEDOTE LV. 2013-2015

PUOLALAN KOULUN VALINNAISAINETIEDOTE LV. 2013-2015 PUOLALAN KOULUN VALINNAISAINETIEDOTE LV. 2013-2015 http://info.edu.turku.fi/puolala/ YHTEYSTIEDOT osoite: Puutarhakatu 5, 20100 Turku puhelin: 044-907 2343, kanslia rehtori Tuomas Nousiainen 050-432 3642

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSILLE 2015 2016 JA 2016-2017 1 HYVÄT SEITSEMÄSLUOKKALAISTEN HUOLTAJAT Euran yhteiskoulu on noudattanut opetushallituksen ohjeiden mukaisesti perusopetuksen uutta

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27%

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27% Kaikki vastaajat (N=819) % 30 20 10 0 25% 26% 22% 27% 29% 36% 7. 8. 9. 34% 52% % 52 50 48 48% 46 Tyttö Poika Aloittelija: minulla ei ole kokemusta ipadin käytöstä Noviisi: minulla on ipadin peruskäyttökokemusta,

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

9. lk vanhempainilta. Ti 8.9.2015 klo 18.00

9. lk vanhempainilta. Ti 8.9.2015 klo 18.00 9. lk vanhempainilta Ti 8.9.2015 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 7.-18.9.2015 Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h Työaika mielellään klo 8-14 tai 9-15

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Kustaantie 10 01400 Vantaa Fax: 09-839 24329 Puhelimet: Rehtori Heikki Hirvonen 050-3122125 Koulusihteeri Ritva Lehtonen 09-83924330

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen

Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen 13.2.2016 Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen Oppilaanohjaaja Aija Helander 7. luokan jälkeiset muutokset Oppiaineista 7. luokan kevääseen

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT?

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT? Kaarinan Lukio 2009 010 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 yhdeksännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 yhdeksännelle luokalle Valinnaisaineopas 2015 yhdeksännelle luokalle Hyvä kahdeksasluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan kaksi lyhyttä valintaa yhdeksännelle

Lisätiedot

Viestintää opiskellaan 7. luokalla kaksi tuntia ja muilla luokka-asteilla neljä tuntia viikossa.

Viestintää opiskellaan 7. luokalla kaksi tuntia ja muilla luokka-asteilla neljä tuntia viikossa. Äidinkieli ja kirjallisuus / viestintä Viestintäpainotteinen luokka Johdanto Viestintäpainotteisella luokalla oppilailla on mahdollisuus syventää viestintätaitojaan ja harjoitella viestintävälineiden käyttöön

Lisätiedot

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Kielipolku 1.8.2016 alkaen Luokka- aste 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A- kieli englanti tai venäjä Valinnainen A2 kieli englanti,

Lisätiedot

löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET 2013-2015

löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET 2013-2015 qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

Lisätiedot

MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT. lv. 2014-2015

MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT. lv. 2014-2015 MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT lv. 2014-2015 Yhteystiedot MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2, 57200 Savonlinna Kotisivut: http://edu.savonlinnaseutu.fi/mertala E-mail: mertalankoulu@savonlinna.fi

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

O L A R I N K O U L U

O L A R I N K O U L U Tervetuloa! Olarin koulun matematiikka- ja luonnontiedeluokan tiedotustilaisuuteen Olarin koulu Olarin lukion ja Olarin matematiikkaja luonnontiede lukion yhteydessä luokat 7-9 yksi pienluokka 8lk:lla

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

Palokan yhtenäiskoulu

Palokan yhtenäiskoulu Palokan yhtenäiskoulu Pitkät valinnaiskurssit 8. luokalla lv. 2016-2017 Koivutie 5 40270 PALOKKA https://peda.net/jyvaskyla/palokankoulu rehtori puh. 050 561 6253 opettajat puh. 040 778 7975 opinto-ohjaajat

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan perusopetuksen Cern luokat toimivat Ehnroosin koulussa.

Mäntsälän kunnan perusopetuksen Cern luokat toimivat Ehnroosin koulussa. Mäntsälän kunta/perusopetus: Kuntakohtaisen opetussuunnitelman liite CERN LUOKAN OPETUSSUUNNITELMA Mäntsälän kunnan perusopetuksen Cern luokat toimivat Ehnroosin koulussa. TOIMINNAN KUVAUS Cern-luokan

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Kielitaidosta on iloa ja hyötyä

Kielitaidosta on iloa ja hyötyä Kielitaidosta on iloa ja hyötyä Kielivalintamateriaalia Tampereen kaupunki Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Opiskelu Vantaankosken koulussa

Opiskelu Vantaankosken koulussa Opiskelu Vantaankosken koulussa tulevat 7. luokat Lukuvuosi 2015 2016 Sisältää koululle palautettavan taustatietolomakkeen! Hei, sinä tuleva seitsemäsluokkalainen! Me Vantaankosken koulun opettajat toivotamme

Lisätiedot

LYHYTKURSSIT 9. luokalle

LYHYTKURSSIT 9. luokalle Taitava leipoja Ompele vaate! TEEMA-työpaja Teknisen työn lyhytkurssi Elektroniikka/ -ohjelmointikurssi Bändi ja lauluyhtye Digimusiikkia Mailapelikurssi Kunto ja kehonhuolto Historiaa ja draamaa - kurssi

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2014 2015

VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 HYÖKKÄLÄN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 MITÄ VALITSEN? Yhteystiedot Opinto-ohjaaja Mari Ala-Krekola 040 314 3290 mari.ala-krekola@tuusula.fi Rehtori Janne Leivo 040 314 3283 janne.leivo@tuusula.fi

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET 2012-2014

löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET 2012-2014 qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot