Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo 13.30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo 13.30"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo Satu-Marja Eira-Keskitalo pj Samuli Näkkälä vpj Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi Pohto Kirkkala vj Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä kunnanjohtaja Tuomas Keskitalo khall edustaja Sari Keskitalo khall pj Heikki Järvistö vapaa-aikatoimensihteeri, poistui kokouksesta 9 jälkeen klo Anneli Aro kirjastonhoitaja-kulttuuritoimen hoitaja Taina Ketola varhaiskasvatusohjaaja Seija Keskitalo vastaaava emäntä Laila Palkinen rehtori-sivistystoimenjohtaja Asiat 1-16 Pöytäkirjan allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Palkinen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat Pohto Kirkkala Taru Mäkitalo Pöytäkirja on Enontekiöllä nähtävänä

2 Sivistyslautakunta Sivistysltk 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Ehdotus: Sivistyslautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi. Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Esityslista ja mahdollinen lisälista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä Esityslistalla ei ole asioita, joilla olisi tunnistamislomakkeen mukaisia yritysvaikutuksia, joten Y4-arviointitarvetta ei ole. Päätös: Kokouksen aluksi sivistyslautakunta tutustui Peltovuoman kouluun koulun apulaisjohtaja Irene Salosen opastuksella. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi. Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Pohto Kirkkalan ja Taru Mäkitalon. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisäpykäläksi hyväksyttiin päivähoitoa koskeva pykälä käyttötaloussuunitelman muutokseksi 15. Sivistyslautakunnan pöytäkirja päätettiin pitää nähtävillä Todettiin, että esityslistalla ei ole asioita, joilla olisi tunnistamislomakkeen mukaisia yritysvaikutuksia, joten Y4-arviointitarvetta ei ollut.

3 Sivistyslautakunta Sivistysltk 2 KIRJASTOVIRKAILIJA-TOIMISTOSIHTEERIN TOIMEN TÄYTTÄMINEN TOISTAISEKSI/SISKO KESKITALO Enontekiön kunnanhallitus myönsi täyttöluvan kirjastovirkailijan oppisopimuskoulutettavan ottamiseksi. Sivistyslautakunta valitsi kokouksessaan hakijoiden (11 kpl) joukosta oppisopimuskoulutettavaksi Sisko Keskitalon. Koulutettavan työtehtäviin on alkaen kuulunut 60 % kirjastovirkailijan työtehtäviä ja 40 % Revontuli-Opiston toimistosihteerin tehtäviä. Kirjastovirkailijan oppisopimuskoulutus päättyi Suoritettu tutkinto on liiketalouden perustutkinto, tieto- ja kirjastopalvelujen osaamisala. Kirjaston palveluiden turvaamiseksi Sisko Keskitalon kanssa tehtiin määräaikainen työsopimus seuraaville ajanjaksoille: , , ja Kunnassa hyväksyttiin uusi henkilöstöohje joulukuussa Se mahdollistaa oppisopimuskoulutukseen otetun siirtämisen valmistumisen jälkeen suoraan toistaiseksi voimassa olevaan toimeen. Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta ottaa toistaiseksi voimassa olevaan kirjastovirkailija-toimistosihteerin toimeen Enontekiön kunnan henkilöstöohjeen mukaisesti ilman hakumenettelyä Sisko Keskitalon alkaen. Palkkaus KVTES:in mukaan. Päätös annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

4 Sivistyslautakunta Sivistysltk 3 PÄIVÄHOITOMAKSUJEN TARKISTUS ALKAEN Päivähoitomaksuja on tarkistettu annetulla opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella (Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista päivähoidon asiakasmaksuista, 829/2013) ja muutokset tulevat voimaan (Liite 1.) Päivähoitomaksut on sidottu sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksiin ja tulorajat ansiotasoindeksiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) tarkemmin säädetyllä tavalla. Muita muutoksia päivähoidon asiakasmaksuihin, eikä niiden määräämisperusteisiin ole tehty. Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on alkaen 283 euroa. Saman perheen toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 255 euroa kuukaudessa. Alin perittävä kuukausimaksu on 26 euroa. Osa-aikaisesta hoidosta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Tilapäisesti annettavasta päivähoidosta voidaan edelleen määrätä kunnan päättämä maksu. Yleisellä ansioindeksillä tarkistetut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n 3 momentissa tarkoitetut päivähoitomaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat alkaen seuraavat: Perheen koko, henkilöä Tuloraja, euroa/kk Korkein maksuprosentti , , , , ,9 Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa alkaen 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Päivähoidon asiakasmaksujen muutoksesta tulee kunnassa tehdä päätös. Lisäksi tehdään asiakaskohtaiset päätökset. Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): Uudet opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoittamat päivähoidon asiakasmaksut otetaan käyttöön Enontekiöllä alkaen. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

5 Sivistyslautakunta Sivistysltk 4 PÄIVÄHOITOMAKSUJEN MAKSULUOKKIEN MUUTOS ALKAEN Jos lapsi on osapäivähoidossa tai lapsen hoitoaika muutoin jatkuvasti päivittäin, viikoittain tai kuukausittain on säännönmukaista kokopäivähoidon hoitoaikaa merkittävästi lyhyempi, kunnan tulee päättämiensä perustein periä hoitoaikaan suhteutettu 2 4 momentissa säädettyä kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Päivähoidon maksua alentavana tekijänä on otettava huomioon myös perusopetuslain (628/1998) mukainen maksuton esiopetus. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 7 a.) Enontekiön kunnassa ei ole tarkistettu vuosiin kunnan päättämiä perusteita periä hoitoaikaan suhteutettua kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Nykyiset maksuluokat ja -käytännöt näkyvät liitteestä (liite 2). Varhaiskasvatusohjaaja on yhdessä toimistopalveluyksikön päivähoitolaskutusta hoitavan toimistosihteerin kanssa tutkinut, että maksuluokkia voitaisiin tarkistaa ja yksi maksuluokka poistaa kokonaan. Nykyiset maksuluokat: Esitys uusiksi maksuluokiksi: Hoitopäiviä 1-8 pv/kk, maksu 40% Hoitopäiviä 1-8 pv/kk, maksu 60% 9-12 pv/kk, maksu 60% 9-16 pv/kk, maksu 80% pv/kk, maksu 80% yli 16 pv/kk, maksu 100% yli 16 pv/kk, maksu 100% Kokopäivähoidossa lapsen hoidontarve on yli 5 tuntia päivässä. Osapäivähoidossa lapsen hoidon tarve päivässä on 5 tuntia tai vähemmän. Tällöin maksu on 60% kunkin maksuluokan maksusta. Esikoululaisen päivähoitomaksua on peritty osapäivähoitomaksuna suhteutettuna tarvittaviin hoitopäiviin. Varhaiskasvatusohjaaja esittää seuraavaa porrastusta: Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa 1-3 tuntia / pv, päivähoitomaksu on 40 % sovittujen hoitopäivien kokopäivähoidon maksusta 3-5 tuntia / pv, päivähoitomaksu on 60 % sovittujen hoitopäivien kokopäivähoidon maksusta yli 5 tuntia / pv, päivähoitomaksu on 80 % sovittujen hoitopäivien kokopäivähoidon maksusta Koulujen loma-aikoina, jolloin esiopetusta ei anneta, laskutetaan kokopäivän läsnäoloista. Maksuhyvityksiä annetaan maksuasetuksen mukaisissa tapauksissa. Lisäksi jos lapsi on ollut ennalta tiedettävästi poissa vähintään kalenterikuukauden tai neljä viikkoa, on lapselle voinut tehdä määräaikaisen päivähoitokeskeytyksen, jolle ko. ajalta ei mene maksua. Vanhemmilla ei ole oikeutta lastenhoidon tukiin ko. ajalta. Laskutuksen selkiyttämisen vuoksi varhaiskasvatusohjaaja esittää, että tilapäinen keskeytys voidaan jatkossa tehdä vain kokonaisia kalenterikuukausia koskien.

6 Sivistyslautakunta Tilapäisen hoidon maksu kokopäivähoidossa 20e ja osapäivähoidossa 15 e, säilytetään ennallaan. Tilapäisen päivähoidon käyttö on vähäistä. Hoitosopimuksessa käytäntönä on ollut, että hoitosopimus on laadittava vähintään 3 kk:n pituiseksi ajaksi kerrallaan. Käytäntö on ollut toimiva. Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): Päivähoidon maksuluokat tarkistetaan yllä esitetyn mukaisesti. Hoidon tilapäinen keskeytys voidaan tehdä jatkossa kalenterikuukaudeksi kerrallaan. Tilapäisen päivähoidon maksut pidetään ennallaan. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

7 Sivistyslautakunta Sivistysltk 5 SIVISTYSLAUTAKUNNAN PERUS- JA KOHDEAVUSTUKSET 2014 Talousarvioon sisältyy kulttuuritoimen osalta 1000 euroa jaettavaksi kohdeavustuksina enontekiöläisille kulttuurijärjestöille, ryhmille ja yksityisille taiteen harrastajille, sekä yhdistysten järjestämiä kulttuuritapahtumia varten on varattu 5000 euron avustusmääräraha. Nuorisotoimen talousarviossa kuluvalle vuodelle on varattu avustuksina 3000 euroa ja liikuntatoimen talousarviossa euroa. Enontekiön kunnan avustusten jakoperusteissa liikuntatoimelle edellyttää vapaa-aikalautakunnan jakamaan 2/3 osaa perusavustuksina ja 1/3 osaa kohdeavustuksina järjestöavustuksiin varatuista määrärahoista. Liikuntajärjestöt kokoontuvat ennen sivistyslautakunnan kokousta pohtimaan perusavustusten jakoehdotusta. Avustusten yhteenlaskettu määrä on euroa. Ehdotus (vats): Kulttuuritapahtuma-avustuksia ja kulttuuritoimen kohdeavustuksia jaetaan enintään 6000 euroa. Nuorisotoimen avustus 3000 euroa jaetaan joko perus- tai kohdeavustuksena. Liikuntatoimen avustuksista varataan enintään 6000 euroa perusavustuksiin liikuntajärjestöille vuotuiseen toimintaan sekä kohdeavustuksiin vähintään 2650 euroa sekä erityisavustuksena 2000 euroa liikuntatilavuokriin. Lisäksi varataan enintään 1000 kohdeavustus jaettavaksi liikuntatoimintaa järjestäville kyläyhdistyksille. Kohdeavustukset jaetaan koulutukseen, leireihin, tapahtumiin, välineisiin ja lisäksi on haettavissa erityisavustukset. Avustusten (kulttuuritoimen kohdeavustukset, nuorisotoimen perus- ja kohdeavustukset sekä liikuntatoimen perusavustukset) hakukuulutus suomeksi ja saameksi julkaistaan Enontekiön Sanomat lehdessä helmimaaliskuussa. Avustusten hakuaika päättyy pe Liikuntatoimen kohdeavustusten hakuajat päättyvät ja Päätös: Ehdotuksen mukaan.

8 Sivistyslautakunta Sivistysltk 6 LIIKUNTAPAIKKOJEN HOITAJA/RINNETYÖNTEKIJÄ NUORISOTOIMEN LIIKUNTAPAJALLE Liikuntapaikkojen hoitaja/rinnetyöntekijän oppisopimuspaikka on ollut haettavana työvoima-hallinnon www-sivulla sekä Enontekiön Sanomissa. Työpaikkailmoitus liitteenä (liite 3). Hakuaika päättyi klo 15. Määräaikaan mennessä saapui 13 hakemusta. Yhteenveto liitteenä (liite 4). Haastattelutilaisuuteen, joka järjestettiin to klo 9 alkaen oli kutsuttu Antero Mikiwer, Markku Mukkala, Mikael Saukkonen ja Sami Virkkunen. Ehdotus (vapts.): Haastattelujen perusteella ehdotetaan Sami Virkkusen valitsemista liikuntapaikkojenhoitajan oppisopimustehtään ja varalle Antero Mikiwer. Tehtävä alkaa sen jälkeen, kun oppisopimusta koskeva sopimus kunnan ja oppilaitoksen välillä on tehty. Päätös: Ehdotuksen mukaan. Valinta tapahtui kokonaisarvioinnin (koulutus, työkokemus ja haastattelu) perusteella.

9 Sivistyslautakunta Sivistysltk 7 LIIKUNTATOIMEN ERILLINEN TAPAHTUMA-AVUSTUS Sivistyslautakunnan talousarvioon 2014 kohtaan liikuntatapahtumat on varattu 3000 tapahtuma-avustuksiin. OunasTriathlon-tapahtuma hakee 2000 :n avustusta OunasTriathlontapahtuman kehittämiseen luomalla nettisivusto sekä hankkimalla mainosmateriaalia (banderollit, roll-upit ym.). Nettisivujen tekeminen ja tunnusten hankkiminen on ensimmäisiä toimia hankintoja mietittäessä. Perusteluina hakemukselle ovat OunasTriathlonin kehittämistä tärkeämmäksi tapahtumaksi alueella ja sen toivotaan tuovan osallistujiksi sekä turisteja että paikallisia yrityksiä ja yksityishenkilöitä. (Hakemus nähtävänä kokouksessa). Ehdotus (vapts.): Sivistyslautakunta myöntää tapahtuma-avustusta OunasTriathlon-tapahtuman järjestämiseen 1000 vuodelle Sivistyslautakunnan liikuntatapahtumien tapahtuma-avustuksella tuetaan enontekiöläisten järjestämiä liikuntatapahtumia, joilla merkitystä kunnan imagon ja matkailun kanssa. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

10 Sivistyslautakunta Sivistysltk 8 TYÖJÄRJESTYKSEN LAATIMINEN HETAN KOULUKESKUKSESSA Lukion apulaisrehtori on sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti laatinut koko Hetan koulukeskuksen työjärjestyksen lv Työnjako on koulukeskuksen toimivuuden kannalta ollut hyvä, koska rehtori-sivistystoimenjohtaja ei voi työnkuvan laajuuden perusteella olla täysipäiväisesti koulukeskuksessa, vaan työaika tulee jakaa kaikkien virkaan kuuluvien tehtävien suorittamiseen. Erilliskorvauksen maksaminen työjärjestyksen tekemisestä on kunnissa yhä yleistyvä käytäntö etenkin silloin, kun virkoja on yhdistelty kuten Enontekiöllä. Rehtori-sivistystoimenjohtaja on keskustellut asiasta Enontekiön lukion apulaisrehtori Pekka Tjäderhanen kanssa. Hän on valmis edelleen laatimaan koko Hetan koulukeskuksen työjärjestyksen lukuvuodelle aiemman korvauskäytännön mukaisesti. Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): Lautakunta hyväksyy Enontekiön lukion apulaisrehtorin lv työjärjestyksen laatijaksi aiemman korvauskäytännön mukaisesti. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

11 Sivistyslautakunta Sivistysltk 9 9.-LUOKAN LUOKKARETKI ITALIAAN Hetan koulukeskuksen 9.-luokkalaiset ovat valmistelleet luokanvalvojiensa johdolla luokkaretkeä ajalle Joulun alla olleessa vanhempainillassa matkakohteeksi päätettiin Italian Cesenatico (Eurocamp SAS, jossa valmiit leirikouluohjelmat), jonne koulukeskuksesta on tehty luokkaretkiä useina aikaisempinakin vuosina. Hetan ja Rovaniemen väli kuljetaan linja-autolla, Rovaniemeltä lennetään Helsingin kautta Milanoon ja sieltä linja-autolla Cesenaticoon ja takaisin samalla tavalla. 9.-luokkalaiset ovat keränneet luokkaretkivaroja kolmen vuoden ajan. Kunnan osuudeksi jää aikaisempien vuosien tapaan valvovien opettajien palkat ja päivärahat sekä sijaisten palkkaaminen tarvittaville tunneille. Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta hyväksyy 9.-luokan tarkennetun luokkaretkisuunnitelman Italian Cesenaticoon ja antaa matkamääräyksen luokkaretken valvoviksi opettajiksi Kari Murtolalle, Pekka Tjäderhanelle ja Jaana Pietikäiselle. Päätös: Ehdotuksen mukaan. Heikki Järvistö poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo

12 Sivistyslautakunta Sivistysltk 10 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA Perusopetuslain 23 :n mukaan lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa tulee lain mukaan olla 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen (ensi lukuvuonna ti ) ja vapunpäivä (ensi lukuvuonna pe ) eli ensi lukuvuonna työpäivien määräksi jää 188. Jos koulu aloitetaan ma 11.8., pidetään viikon syysloma ja hiihtoloma ja joululoma yli loppiaisen (kevätlukukausi alkaisi ma ), jää erikseen lauantaille sijoitettaviksi työpäiviksi kaksi. Lauantaityöpäivien sijoittaminen esitetään jätettäväksi koulukohtaisesti päätettäväksi. Syyslukukauden työ päätetään esityksen mukaan la Perusopetusasetuksen 7 :n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Vuonna 2015 koulutyö päättyy lauantaina Lukiolaissa ja asetuksessa ei säädetä työpäivien määrää, mutta käytännössä kunnassa päätetyt työ- ja loma-ajat koskevat myös lukion toimintaa. Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen lv työ- ja loma-ajat oheisen liitteen (liite 5) mukaisesti. Koulukohtaisesti jää päätettäväksi kahden lauantaityöpäivän sijoittaminen. Päätös: Sivistyslautakunta lisäsi liitteeseen työpäiväksi kevätlukukauden päättymispäivän la (rasti puuttui), joten tästä tuli yksi työpäivä lisää. Korjaus mahdollisti sen, että koulu aloitetaan kevätlukukauden osalta vasta ke Esityksen mukaisesti kouluille jää sijoitettavaksi kaksi lauantaityöpäivää lukuvuoden ajalle. Muuten ehdotuksen mukaan.

13 Sivistyslautakunta Sivistysltk 11 KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVIRANHALTIJOIDEN NIMEÄMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISILLE TEHTÄVÄ/TULOSYKSIKÖILLE VUODELLE 2014 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan sivistystoimen alaiset määrärahat vuodelle 2014 seuraavasti: Toimintakulut (v , v ), toimintatuotot (v , v ). Vuosikatevertailu: v tot v ta v ta Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta päättää vahvistaa v talousarvion käyttösuunnitelmaksi liitteessä esitetyn sivistystoimen talousarvion (liite 3). Lisäksi se päättää nimetä vastuuviranhaltijat seuraavasti (vastaavuus sähköisen laskutusjärjestelmä Rondon kanssa, vuosikateluvut): Kustannuspaikka Asiatarkastaja Asiatarkastajan varahenkilö Hyväksyjä Hyväksyjän varahenkilö Koulutoimen hallinto , Sivistystoimen auto 2 950, Hetan peruskoulu , Karesuvannon koulu , Kilpisjärven koulu , Peltovuoman koulu , Tasa-arvoa edistävä hanke Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki Väisänen Virpi Syväjärvi Taina Palkinen Laila Järvistö Heikki Tuominen Timo Keskitalo Sirpa Palkinen Laila Järvistö Heikki Salonen Irene Vieltojärvi Iiris Palkinen Laila Järvistö Heikki Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki Osaava hanke 2013 Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki

14 Sivistyslautakunta , Kerhotoiminnan kehittäminen Entre Nous-Between Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki 4 000, Erälukio , Revontuliopisto ,00 Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki Keskuskeittiö ,00 Keskitalo Seija Alapuranen Leila Palkinen Laila Järvistö Heikki Siivouspalveluyksikkö ,00 Keskitalo Seija Alapuranen Leila Palkinen Laila Järvistö Heikki Ruoankuljetusauto 3 790,00 Keskitalo Seija Alapuranen Leila Palkinen Laila Järvistö Heikki Erityis- ja varhaiskasvatus , Perhepäivähoito , Miessi, ryhmäperhepäiväkoti ,00 Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Peltovuoma, ryhmäperhepäiväkoti ,00 Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Saana, ryhmäperhepäiväkoti , Touhula, ryhmäperhepäiväkoti , Vilpertti, ryhmäperhepäiväkoti , Esikoululaisten iltapäivätoiminta ,00 Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki

15 Sivistyslautakunta Karesuvannon saamenkielinen päivähoito , Saamenkielinen kielikylpykerho 5 020, Vekkula, ryhmäperhepäiväkoti , Vesseli, ryhmäperhepäiväkoti Ketola Taian Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki , Kirjastotoimi , Kirjastoauto 9 000, Kulttuuripalvelut , Nuorisotyö , Nuorisoneuvosto Aro Anneli Harju Taina Palkinen Laila Järvistö Heikki Aro Anneli Harju Taina Palkinen Laila Järvistö Heikki Aro Anneli Harju Taina Palkinen Laila Järvistö Heikki 1 070, Elokuvatoiminta 200, Etsivä nuorisotyö 6 000, luokkien iltapäiväkerho 1 360, Nuorten työpaja , Liikuntatyö , Liikuntatapahtumat 3 000, Liikunnan kehittämisraha

16 Sivistyslautakunta , KKI-toiminta 7 230, Lihku Matkái -kohti terveyttä hanke Liikuntahalli , Maastopyöräilyreitit 2 700, Terveet tavat ,00 Mahdollisiin uusiin hankkeisiin tarvittava kunnan omarahoitusosuus tullaan muodostamaan osittain viranhaltijoiden palkkauksista (suunnitteluja hallinnointi) sekä hankkeen toimialueen muista määrärahavarauksista, koska hankerahoitus on kuitenkin kokonaisuudessaan tärkeä osa toimintojen kehittämistä. Uusia hankkeita on haussa ja valmisteilla mm. auditorion käytön aktivointi-, kirjaston hallinnointihanke ja yhteistyö Storfjordin kanssa-, Perinnettä digiaikaan- ja liikuntahanke. Uudet kerho- ja tietotekniikkaavustukset tulevat kevään aikana hakuun. Sivistyslautakunta edellyttää tarkkaa talousarvion seurantaa. Kuluvan vuoden talousarvion käyttömäärärahat ovat minimissään ja mm. koulutuksiin osallistumista muulla kuin hankerahalla ei toteuteta (poikkeuksena OVTES:in edellyttämät veso -koulutukset). Kaikki hankinnat tulee hyväksyttää rehtorilla tai koulun apulaisjohtajalla etukäteen. Koulukeskuksessa uusittiin viime vuonna oppikirjasarjoja, joten tänä vuonna oppikirjamenot tulee olla huomattavasti pienemmät. Opetusväline- ja työainehankinnat tulee olla viime vuotista pienempiä. Kirjallisuus- ja kalustohankintoja ei voi tehdä ollenkaan (vain särkyvät ja pakolliset koneet, jos aivan pakko). Jälki-istuntokuljetuksia tulee välttää kasvatuskeskustelujen kautta. Lisäksi sivistyslautakunta toteaa tälle vuodelle hyväksytystä talousarviosta seuraavaa: Taksi- ja linja-autokuljetuksiin varattu määräraha ei todennäköisesti tule riittämään tänä vuonna koulukeskuksen ja Karesuvannon koulun kohdalla. Määrärahoja on pienennetty vuodesta 2012, vaikka jo silloin käyt-

17 Sivistyslautakunta tö oli suurempaa kuin sen jälkeen varatut määrärahat. Yhteiskilpailutus ei ole tuonut odotettuja kustannusvaikutuksia. Kouluilla lisätään odotustunteja ja mietitään uusia ratkaisumalleja. Rakennusten ja alueiden kunnossapitoraha kattaa vain lumityöt. Koulukeskuksen osalta määrärahan käyttö v oli , nyt varattu vain Viime vuoden käyttö oli , mutta sen selitti ilmastoinnin pakollinen tarkastus n ja pihan sähkötyöt n Koulukeskuksen osalta kaukolämpöön, sähköön ja veteen varattu määräraha ei todennäköisesti tule riittämään. Viime vuonna käytetty n enemmän kuin nyt varattu. Leasingvuokriin varatut määrärahat eivät riitä (vajetta n ). Määrärahavarauksia esitettiin suuremmiksi, mutta pienennyksiä tehtiin eri neuvottelujen yhteydessä raamiin pääsemiseksi. Saamen opetukseen saatu valtionosuus oli Hetan koulukeskuksen osalta v ja v toteutui (talousarvioon oli varattu ). Tälle vuodelle varattiin talousarvioon tuloksi , koska yläluokkien saamenkielinen opetus vähenee nykyisten 9.- luokkalaisten lähtiessä koulusta tänä keväänä. Tulopuolen nousua saamen kielen osalta ei siis tänä vuonna ole odotettavissa. Myös Kilpisjärven koulun ja lukion osalta saamen kielen opetukseen saatava valtionosuus tulee pienenemään alle talousarvioon merkityn, koska äidinkielinen saamen opetus vähenee oppilaiden vähenemisen vuoksi. Viime vuoden toteutuman perusteella näyttää siltä, että kouluille varatut posti- ja telemäärärahat eivät tule riittämään. Kilpisjärven koulun kohdalla on vajausta n , koulukeskuksen n , Peltovuoman n ja Karesuvannon kohdalla n Kulujen nousua ovat aiheuttaneet ennen kaikkea nettiyhteyksistä aiheutuvat kulut. Revontuliopiston osalta kunnan maksuosuus nousi viime vuoteen verrattuna ja vuokriin varattiin lisääntyneen tarpeen vuoksi enemmän kuin viime vuonna. Kansalaisopiston eläkemaksujen kohdalla on kirjanpidon mukaan tullut muutos, joka ilmeisesti vähentää eläkemaksujen määrää n vuoteen 2012 ja 2013 verrattuna. Talousarviossa on kuitenkin tällä hetkellä vielä varaus aikaisemman suuruiseen eläke maksuun. Päivähoidon osalta on alibudjetoitu rakennusten ja alueiden kunnossapitoon Leppäjärven ja Kilpisjärven ryhmäperhepäiväkotien akustolevyjen hankinta. Lisäksi Peltovuoman uuden ryhmäperhepäiväkotikiinteistön paloturvallisuusmääräysten täyttämiseksi tarvitaan korjauksia, joiden summasta ei ole vielä tietoa. Epävarmuutta on myös uusien ryhmäperhepäiväkotitilojen kiinteistökulujen budjetoinnissa, kun vertailukohtaa edellisvuosiin ei ole. Päivähoidon budjettiin on varattu kielikylpykerhotoimintaan omarahoitusosuus reilu 5000 e, mutta nyt on saatu tieto, ettei rahoitusta toiminnalle olisi tälle vuodelle tulossa. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

18 Sivistyslautakunta Sivistysltk 12 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT - Sirpa-Liisa Korva kysyi lukion ensi syksyn kielivalintamahdollisuuksista erityisesti venäjän kielen osalta. Rehtorisivistystoimenjohtaja vastasi, että lukion kielivalikoimaa laajennetaan ja ensi lukuvuonna lukiolaisilla on mahdollisuus valita myös venäjän ja espanjan kieli. Sivistyslautakunta totesi, että pienessä lukiossa pitäisi riittää ryhmän alkamisrajaksi 3 opiskelijaa. Rehtori-sivistystoimenjohtaja tarkistaa miltä ajalta viimeiset ryhmäkokoja määrittelevät päätökset ovat.

19 Sivistyslautakunta Sivistysltk 13 TIEDOKSI ANNETTAVAT - Kartoituskyselyn yhteenvetoa Kielipesä- ja kielikylpykerhotoiminnan tarpeesta Enontekiöllä - Kielikylpykerhotoimintaan ei ole saatu rahoitusta vuodelle Tammikuun lopulla on OKM:lle tehty kulttuurimatkailun hankehakemus Kulttuurikeinoja Enontekiöllä. - Lauri Pappilan näyttelytyöryhmä on hakenut Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahastolta avustusta Lauri Pappilan lintujen pysyvän näyttelyn rakentamiseen Tunturi-Lapin luontokeskukseen. - Pentti Mäkitalon kesällä 2013 tekemään, kirjastoauton kotipaikan muuttamista koskevaan valtuustoaloitteeseen liittyen on viime vuoden lokakuussa tehty hankehakemus ELY:lle/AVI:lle, "Storfjord mukaan ja hallinto(ko) Hettaan", joka on luettavissa netistä osoitteesta Mikäli hankerahoitusta ei tule, selvitystyö tehdään muulla tavoin tämän vuoden aikana. - OKM on myöntänyt Enontekiön kunnan kirjastotoimelle euron valtionavustuksen yhteispohjoismaiseen kirjastoautotoimintaan vuodelle Uusi kirjastoauto nähdään ensimmäisen kerran Enontekiöllä Peltovuoman reitillä ma Auton mukana kulkee tällöin runoesityksineen Pasi Räikkönen. - Lainanpäivän aattona, perjantaina 7.2. otettiin käyttöön Lapin kirjasto -kimpan uusi asiakasliittymä osoitteessa Aiemmin asiakasliittymästä on puhuttu Arena-nimellä. - Kunnanhallitus on hyväksynyt Enontekiön kunnan henkilöstöohjeen Se astui voimaan (oheismateriaalina). - Päivähoito järjestää päivähoidon henkilöstön yhteisen virkistyspäivän perjantaina Vanhempia pyydetään järjestämään lasten hoito itse kyseisenä päivänä mahdollisuuksien mukaan hoitajien osallistumisen mahdollistamiseksi. Tiedote asiasta laitetaan koteihin helmikuun aikana. - Varhaiskasvatusohjaaja on osallistunut Kittilässä järjestettyyn Päikky-mobiilikirjausohjelman esittelyyn. - Uuteen kirjastoautoon on mahdollista tutustua ti klo 9-12 Hetan koulukeskuksen pihalla.

20 Sivistyslautakunta Kirjastoauton käyttömenoista 2013 on valmistunut tiliselvitys, jonka mukaan Enontekiön kunta saa 2574,98 euroa palautusta, ja se on jo maksettu ja kirjattu viime vuodelle.

21 Sivistyslautakunta Sivistysltk 14 VUOROTTELUVAPAAHAKEMUS/AILA KESKITALO Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava kirje: Enontekiön sivistyslautakunnalle Haen vuorotteluvapaata kahdessa eri jaksossa: päivää päivää Enontekiöllä 31. tammikuuta 2014 Aila Keskitalo, luokanopettaja Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelusopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TEtoimistossa) työttömänä työnhakijana olevan henkilön (työtön työnhakija ei ole pakko palkata juuri kyseiseen tehtävään). Vuorotteluvapaalle jäävän on oltava työsuhteessa tai virkasuhteessa taikka siihen verrattavassa palvelussuhteessa. Vuorottelijan täytyy olla kokoaikatyöntekijä tai hänen työaikansa on oltava yli 75 % alan kokoaikaisen työntekijän työajasta. Enontekiön kunnan henkilöstöohjeessa on määritelty tarkemmin opetushenkilöstöä koskevista harkinnanvaraisen virkavapaan myöntämisen ehdoista. Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta myöntää luokanopettaja Aila Keskitalolle vuorotteluvapaan hakemuksen mukaisesti ajalle ja Päätös: Sivistyslautakunta myönsi luokanopettaja Aila Keskitalolle vuorotteluvapaan hakemuksen mukaisesti ajalle ja

22 Sivistyslautakunta Sivistysltk 15 MUUTOS KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAAN/päivähoito Käyttötaloussuunnitelmaan on kirjanpidon mukaan korjattava saamelaiskäräjien valtionapu seuraavasti: Budjetti Arvioitu , sopimus Arvioitu , sopimus Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): Käyttötaloussuunnitelmaan korjataan saamelaiskäräjien valtionapu Miessi ja Karesuvannon saamenkielinen päivähoito Vajausta jää Päätös: Ehdotuksen mukaan.

23 Sivistyslautakunta Sivistysltk 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Samuli Näkkälä Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi Olli Lehto Tytti Valkeapää

Samuli Näkkälä Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi Olli Lehto Tytti Valkeapää ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika tiistai 29.9.2016 klo 15 16.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet kunnantalo ltk-huone Satu-Marja Eira-Keskitalo pj Samuli Näkkälä vpj Hannu

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Samuli Näkkälä Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi

Samuli Näkkälä Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta ESITYSLISTA Kokousaika 22.11.2016 klo 16.00 - Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Virastotalo, kunnanhallituksen huone Satu-Marja Eira-Keskitalo pj Samuli Näkkälä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Samuli Näkkälä Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi

Samuli Näkkälä Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta ESITYSLISTA Kokousaika ke 6.4.2016 klo 14 - Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Virastotalo Satu-Marja Eira-Keskitalo pj Samuli Näkkälä vpj Hannu Kultima Sirpa-Liisa

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Samuli Näkkälä Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi

Samuli Näkkälä Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta ESITYSLISTA Kokousaika to 23.2.2017 klo 15 - Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Päiväkoti Riekko Satu-Marja Eira-Keskitalo pj Samuli Näkkälä vpj Hannu Kultima Sirpa-Liisa

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kunnanviraston Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kunnanviraston Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 5.10.2010 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 Asialista 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 77. Lomautusten täytäntöönpano...82 78. Sivistysjohtaja Pirjo Piiroisen irtisanoutuminen...82

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

Samuli Näkkälä Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi puhelinyhteydellä mukana

Samuli Näkkälä Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi puhelinyhteydellä mukana ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 7.4.2014 klo 14 14.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Virastotalo Satu-Marja Eira-Keskitalo pj Samuli Näkkälä vpj Hannu Kultima Sirpa-Liisa

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta 25.02.2016 19

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta 25.02.2016 19 Sivistyslautakunta 25.02.2016 19 KOKOUSAIKA Torstai 25.02.2016 klo 17.00 17.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parkkinen Vesa - Korpela Katja Visuri-Taipale Riitta X Lahti Alexandre. Koivisto Kirsti X Miettunen Teppo

Parkkinen Vesa - Korpela Katja Visuri-Taipale Riitta X Lahti Alexandre. Koivisto Kirsti X Miettunen Teppo SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Sivu 1 Vapaa-aikalautakunta Kokousaika: Torstaina 13.1.2011 kello 18.00 18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallituksenhuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Helala Toivo

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koululautakunta 2/ Heikkilä Raili Möttönen Mirva. Rankinen Heikki. Ylikauma Juhani. Halla-aho Heikki kaupunginhallituksen edustaja

Koululautakunta 2/ Heikkilä Raili Möttönen Mirva. Rankinen Heikki. Ylikauma Juhani. Halla-aho Heikki kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Koululautakunta 2/2011 15 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 5.10.2011 klo 18.30-19.57 Ahjolan päiväkoti Pitkälä Heikki Heikkilä Raili Möttönen Mirva

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Kokousaika 28.8.2012 klo 16.00 18.05

Sivistyslautakunta. Kokousaika 28.8.2012 klo 16.00 18.05 ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.8.2012 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Karri Angeli Lauri Orava Sirpa-Liisa

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Aleksis Kiven koulun toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2011 SIVLSUOJ 4 Päivärinteen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Haapaveden kaupunki, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Haapaveden kaupunki, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 27.02.2013 AIKA 27.02.2013 klo 13:00 PAIKKA Haapaveden kaupunki, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 Aika 1.8.2016 klo 15.00 15.16 Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11 Tekninen lautakunta 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40 Paikka Toivakan kirjasto, kirjastosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot