Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo 13.30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo 13.30"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo Satu-Marja Eira-Keskitalo pj Samuli Näkkälä vpj Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi Pohto Kirkkala vj Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä kunnanjohtaja Tuomas Keskitalo khall edustaja Sari Keskitalo khall pj Heikki Järvistö vapaa-aikatoimensihteeri, poistui kokouksesta 9 jälkeen klo Anneli Aro kirjastonhoitaja-kulttuuritoimen hoitaja Taina Ketola varhaiskasvatusohjaaja Seija Keskitalo vastaaava emäntä Laila Palkinen rehtori-sivistystoimenjohtaja Asiat 1-16 Pöytäkirjan allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Palkinen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat Pohto Kirkkala Taru Mäkitalo Pöytäkirja on Enontekiöllä nähtävänä

2 Sivistyslautakunta Sivistysltk 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Ehdotus: Sivistyslautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi. Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Esityslista ja mahdollinen lisälista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä Esityslistalla ei ole asioita, joilla olisi tunnistamislomakkeen mukaisia yritysvaikutuksia, joten Y4-arviointitarvetta ei ole. Päätös: Kokouksen aluksi sivistyslautakunta tutustui Peltovuoman kouluun koulun apulaisjohtaja Irene Salosen opastuksella. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi. Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Pohto Kirkkalan ja Taru Mäkitalon. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisäpykäläksi hyväksyttiin päivähoitoa koskeva pykälä käyttötaloussuunitelman muutokseksi 15. Sivistyslautakunnan pöytäkirja päätettiin pitää nähtävillä Todettiin, että esityslistalla ei ole asioita, joilla olisi tunnistamislomakkeen mukaisia yritysvaikutuksia, joten Y4-arviointitarvetta ei ollut.

3 Sivistyslautakunta Sivistysltk 2 KIRJASTOVIRKAILIJA-TOIMISTOSIHTEERIN TOIMEN TÄYTTÄMINEN TOISTAISEKSI/SISKO KESKITALO Enontekiön kunnanhallitus myönsi täyttöluvan kirjastovirkailijan oppisopimuskoulutettavan ottamiseksi. Sivistyslautakunta valitsi kokouksessaan hakijoiden (11 kpl) joukosta oppisopimuskoulutettavaksi Sisko Keskitalon. Koulutettavan työtehtäviin on alkaen kuulunut 60 % kirjastovirkailijan työtehtäviä ja 40 % Revontuli-Opiston toimistosihteerin tehtäviä. Kirjastovirkailijan oppisopimuskoulutus päättyi Suoritettu tutkinto on liiketalouden perustutkinto, tieto- ja kirjastopalvelujen osaamisala. Kirjaston palveluiden turvaamiseksi Sisko Keskitalon kanssa tehtiin määräaikainen työsopimus seuraaville ajanjaksoille: , , ja Kunnassa hyväksyttiin uusi henkilöstöohje joulukuussa Se mahdollistaa oppisopimuskoulutukseen otetun siirtämisen valmistumisen jälkeen suoraan toistaiseksi voimassa olevaan toimeen. Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta ottaa toistaiseksi voimassa olevaan kirjastovirkailija-toimistosihteerin toimeen Enontekiön kunnan henkilöstöohjeen mukaisesti ilman hakumenettelyä Sisko Keskitalon alkaen. Palkkaus KVTES:in mukaan. Päätös annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

4 Sivistyslautakunta Sivistysltk 3 PÄIVÄHOITOMAKSUJEN TARKISTUS ALKAEN Päivähoitomaksuja on tarkistettu annetulla opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella (Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista päivähoidon asiakasmaksuista, 829/2013) ja muutokset tulevat voimaan (Liite 1.) Päivähoitomaksut on sidottu sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksiin ja tulorajat ansiotasoindeksiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) tarkemmin säädetyllä tavalla. Muita muutoksia päivähoidon asiakasmaksuihin, eikä niiden määräämisperusteisiin ole tehty. Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on alkaen 283 euroa. Saman perheen toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 255 euroa kuukaudessa. Alin perittävä kuukausimaksu on 26 euroa. Osa-aikaisesta hoidosta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Tilapäisesti annettavasta päivähoidosta voidaan edelleen määrätä kunnan päättämä maksu. Yleisellä ansioindeksillä tarkistetut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n 3 momentissa tarkoitetut päivähoitomaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat alkaen seuraavat: Perheen koko, henkilöä Tuloraja, euroa/kk Korkein maksuprosentti , , , , ,9 Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa alkaen 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Päivähoidon asiakasmaksujen muutoksesta tulee kunnassa tehdä päätös. Lisäksi tehdään asiakaskohtaiset päätökset. Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): Uudet opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoittamat päivähoidon asiakasmaksut otetaan käyttöön Enontekiöllä alkaen. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

5 Sivistyslautakunta Sivistysltk 4 PÄIVÄHOITOMAKSUJEN MAKSULUOKKIEN MUUTOS ALKAEN Jos lapsi on osapäivähoidossa tai lapsen hoitoaika muutoin jatkuvasti päivittäin, viikoittain tai kuukausittain on säännönmukaista kokopäivähoidon hoitoaikaa merkittävästi lyhyempi, kunnan tulee päättämiensä perustein periä hoitoaikaan suhteutettu 2 4 momentissa säädettyä kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Päivähoidon maksua alentavana tekijänä on otettava huomioon myös perusopetuslain (628/1998) mukainen maksuton esiopetus. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 7 a.) Enontekiön kunnassa ei ole tarkistettu vuosiin kunnan päättämiä perusteita periä hoitoaikaan suhteutettua kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Nykyiset maksuluokat ja -käytännöt näkyvät liitteestä (liite 2). Varhaiskasvatusohjaaja on yhdessä toimistopalveluyksikön päivähoitolaskutusta hoitavan toimistosihteerin kanssa tutkinut, että maksuluokkia voitaisiin tarkistaa ja yksi maksuluokka poistaa kokonaan. Nykyiset maksuluokat: Esitys uusiksi maksuluokiksi: Hoitopäiviä 1-8 pv/kk, maksu 40% Hoitopäiviä 1-8 pv/kk, maksu 60% 9-12 pv/kk, maksu 60% 9-16 pv/kk, maksu 80% pv/kk, maksu 80% yli 16 pv/kk, maksu 100% yli 16 pv/kk, maksu 100% Kokopäivähoidossa lapsen hoidontarve on yli 5 tuntia päivässä. Osapäivähoidossa lapsen hoidon tarve päivässä on 5 tuntia tai vähemmän. Tällöin maksu on 60% kunkin maksuluokan maksusta. Esikoululaisen päivähoitomaksua on peritty osapäivähoitomaksuna suhteutettuna tarvittaviin hoitopäiviin. Varhaiskasvatusohjaaja esittää seuraavaa porrastusta: Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa 1-3 tuntia / pv, päivähoitomaksu on 40 % sovittujen hoitopäivien kokopäivähoidon maksusta 3-5 tuntia / pv, päivähoitomaksu on 60 % sovittujen hoitopäivien kokopäivähoidon maksusta yli 5 tuntia / pv, päivähoitomaksu on 80 % sovittujen hoitopäivien kokopäivähoidon maksusta Koulujen loma-aikoina, jolloin esiopetusta ei anneta, laskutetaan kokopäivän läsnäoloista. Maksuhyvityksiä annetaan maksuasetuksen mukaisissa tapauksissa. Lisäksi jos lapsi on ollut ennalta tiedettävästi poissa vähintään kalenterikuukauden tai neljä viikkoa, on lapselle voinut tehdä määräaikaisen päivähoitokeskeytyksen, jolle ko. ajalta ei mene maksua. Vanhemmilla ei ole oikeutta lastenhoidon tukiin ko. ajalta. Laskutuksen selkiyttämisen vuoksi varhaiskasvatusohjaaja esittää, että tilapäinen keskeytys voidaan jatkossa tehdä vain kokonaisia kalenterikuukausia koskien.

6 Sivistyslautakunta Tilapäisen hoidon maksu kokopäivähoidossa 20e ja osapäivähoidossa 15 e, säilytetään ennallaan. Tilapäisen päivähoidon käyttö on vähäistä. Hoitosopimuksessa käytäntönä on ollut, että hoitosopimus on laadittava vähintään 3 kk:n pituiseksi ajaksi kerrallaan. Käytäntö on ollut toimiva. Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): Päivähoidon maksuluokat tarkistetaan yllä esitetyn mukaisesti. Hoidon tilapäinen keskeytys voidaan tehdä jatkossa kalenterikuukaudeksi kerrallaan. Tilapäisen päivähoidon maksut pidetään ennallaan. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

7 Sivistyslautakunta Sivistysltk 5 SIVISTYSLAUTAKUNNAN PERUS- JA KOHDEAVUSTUKSET 2014 Talousarvioon sisältyy kulttuuritoimen osalta 1000 euroa jaettavaksi kohdeavustuksina enontekiöläisille kulttuurijärjestöille, ryhmille ja yksityisille taiteen harrastajille, sekä yhdistysten järjestämiä kulttuuritapahtumia varten on varattu 5000 euron avustusmääräraha. Nuorisotoimen talousarviossa kuluvalle vuodelle on varattu avustuksina 3000 euroa ja liikuntatoimen talousarviossa euroa. Enontekiön kunnan avustusten jakoperusteissa liikuntatoimelle edellyttää vapaa-aikalautakunnan jakamaan 2/3 osaa perusavustuksina ja 1/3 osaa kohdeavustuksina järjestöavustuksiin varatuista määrärahoista. Liikuntajärjestöt kokoontuvat ennen sivistyslautakunnan kokousta pohtimaan perusavustusten jakoehdotusta. Avustusten yhteenlaskettu määrä on euroa. Ehdotus (vats): Kulttuuritapahtuma-avustuksia ja kulttuuritoimen kohdeavustuksia jaetaan enintään 6000 euroa. Nuorisotoimen avustus 3000 euroa jaetaan joko perus- tai kohdeavustuksena. Liikuntatoimen avustuksista varataan enintään 6000 euroa perusavustuksiin liikuntajärjestöille vuotuiseen toimintaan sekä kohdeavustuksiin vähintään 2650 euroa sekä erityisavustuksena 2000 euroa liikuntatilavuokriin. Lisäksi varataan enintään 1000 kohdeavustus jaettavaksi liikuntatoimintaa järjestäville kyläyhdistyksille. Kohdeavustukset jaetaan koulutukseen, leireihin, tapahtumiin, välineisiin ja lisäksi on haettavissa erityisavustukset. Avustusten (kulttuuritoimen kohdeavustukset, nuorisotoimen perus- ja kohdeavustukset sekä liikuntatoimen perusavustukset) hakukuulutus suomeksi ja saameksi julkaistaan Enontekiön Sanomat lehdessä helmimaaliskuussa. Avustusten hakuaika päättyy pe Liikuntatoimen kohdeavustusten hakuajat päättyvät ja Päätös: Ehdotuksen mukaan.

8 Sivistyslautakunta Sivistysltk 6 LIIKUNTAPAIKKOJEN HOITAJA/RINNETYÖNTEKIJÄ NUORISOTOIMEN LIIKUNTAPAJALLE Liikuntapaikkojen hoitaja/rinnetyöntekijän oppisopimuspaikka on ollut haettavana työvoima-hallinnon www-sivulla sekä Enontekiön Sanomissa. Työpaikkailmoitus liitteenä (liite 3). Hakuaika päättyi klo 15. Määräaikaan mennessä saapui 13 hakemusta. Yhteenveto liitteenä (liite 4). Haastattelutilaisuuteen, joka järjestettiin to klo 9 alkaen oli kutsuttu Antero Mikiwer, Markku Mukkala, Mikael Saukkonen ja Sami Virkkunen. Ehdotus (vapts.): Haastattelujen perusteella ehdotetaan Sami Virkkusen valitsemista liikuntapaikkojenhoitajan oppisopimustehtään ja varalle Antero Mikiwer. Tehtävä alkaa sen jälkeen, kun oppisopimusta koskeva sopimus kunnan ja oppilaitoksen välillä on tehty. Päätös: Ehdotuksen mukaan. Valinta tapahtui kokonaisarvioinnin (koulutus, työkokemus ja haastattelu) perusteella.

9 Sivistyslautakunta Sivistysltk 7 LIIKUNTATOIMEN ERILLINEN TAPAHTUMA-AVUSTUS Sivistyslautakunnan talousarvioon 2014 kohtaan liikuntatapahtumat on varattu 3000 tapahtuma-avustuksiin. OunasTriathlon-tapahtuma hakee 2000 :n avustusta OunasTriathlontapahtuman kehittämiseen luomalla nettisivusto sekä hankkimalla mainosmateriaalia (banderollit, roll-upit ym.). Nettisivujen tekeminen ja tunnusten hankkiminen on ensimmäisiä toimia hankintoja mietittäessä. Perusteluina hakemukselle ovat OunasTriathlonin kehittämistä tärkeämmäksi tapahtumaksi alueella ja sen toivotaan tuovan osallistujiksi sekä turisteja että paikallisia yrityksiä ja yksityishenkilöitä. (Hakemus nähtävänä kokouksessa). Ehdotus (vapts.): Sivistyslautakunta myöntää tapahtuma-avustusta OunasTriathlon-tapahtuman järjestämiseen 1000 vuodelle Sivistyslautakunnan liikuntatapahtumien tapahtuma-avustuksella tuetaan enontekiöläisten järjestämiä liikuntatapahtumia, joilla merkitystä kunnan imagon ja matkailun kanssa. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

10 Sivistyslautakunta Sivistysltk 8 TYÖJÄRJESTYKSEN LAATIMINEN HETAN KOULUKESKUKSESSA Lukion apulaisrehtori on sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti laatinut koko Hetan koulukeskuksen työjärjestyksen lv Työnjako on koulukeskuksen toimivuuden kannalta ollut hyvä, koska rehtori-sivistystoimenjohtaja ei voi työnkuvan laajuuden perusteella olla täysipäiväisesti koulukeskuksessa, vaan työaika tulee jakaa kaikkien virkaan kuuluvien tehtävien suorittamiseen. Erilliskorvauksen maksaminen työjärjestyksen tekemisestä on kunnissa yhä yleistyvä käytäntö etenkin silloin, kun virkoja on yhdistelty kuten Enontekiöllä. Rehtori-sivistystoimenjohtaja on keskustellut asiasta Enontekiön lukion apulaisrehtori Pekka Tjäderhanen kanssa. Hän on valmis edelleen laatimaan koko Hetan koulukeskuksen työjärjestyksen lukuvuodelle aiemman korvauskäytännön mukaisesti. Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): Lautakunta hyväksyy Enontekiön lukion apulaisrehtorin lv työjärjestyksen laatijaksi aiemman korvauskäytännön mukaisesti. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

11 Sivistyslautakunta Sivistysltk 9 9.-LUOKAN LUOKKARETKI ITALIAAN Hetan koulukeskuksen 9.-luokkalaiset ovat valmistelleet luokanvalvojiensa johdolla luokkaretkeä ajalle Joulun alla olleessa vanhempainillassa matkakohteeksi päätettiin Italian Cesenatico (Eurocamp SAS, jossa valmiit leirikouluohjelmat), jonne koulukeskuksesta on tehty luokkaretkiä useina aikaisempinakin vuosina. Hetan ja Rovaniemen väli kuljetaan linja-autolla, Rovaniemeltä lennetään Helsingin kautta Milanoon ja sieltä linja-autolla Cesenaticoon ja takaisin samalla tavalla. 9.-luokkalaiset ovat keränneet luokkaretkivaroja kolmen vuoden ajan. Kunnan osuudeksi jää aikaisempien vuosien tapaan valvovien opettajien palkat ja päivärahat sekä sijaisten palkkaaminen tarvittaville tunneille. Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta hyväksyy 9.-luokan tarkennetun luokkaretkisuunnitelman Italian Cesenaticoon ja antaa matkamääräyksen luokkaretken valvoviksi opettajiksi Kari Murtolalle, Pekka Tjäderhanelle ja Jaana Pietikäiselle. Päätös: Ehdotuksen mukaan. Heikki Järvistö poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo

12 Sivistyslautakunta Sivistysltk 10 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA Perusopetuslain 23 :n mukaan lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa tulee lain mukaan olla 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen (ensi lukuvuonna ti ) ja vapunpäivä (ensi lukuvuonna pe ) eli ensi lukuvuonna työpäivien määräksi jää 188. Jos koulu aloitetaan ma 11.8., pidetään viikon syysloma ja hiihtoloma ja joululoma yli loppiaisen (kevätlukukausi alkaisi ma ), jää erikseen lauantaille sijoitettaviksi työpäiviksi kaksi. Lauantaityöpäivien sijoittaminen esitetään jätettäväksi koulukohtaisesti päätettäväksi. Syyslukukauden työ päätetään esityksen mukaan la Perusopetusasetuksen 7 :n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Vuonna 2015 koulutyö päättyy lauantaina Lukiolaissa ja asetuksessa ei säädetä työpäivien määrää, mutta käytännössä kunnassa päätetyt työ- ja loma-ajat koskevat myös lukion toimintaa. Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen lv työ- ja loma-ajat oheisen liitteen (liite 5) mukaisesti. Koulukohtaisesti jää päätettäväksi kahden lauantaityöpäivän sijoittaminen. Päätös: Sivistyslautakunta lisäsi liitteeseen työpäiväksi kevätlukukauden päättymispäivän la (rasti puuttui), joten tästä tuli yksi työpäivä lisää. Korjaus mahdollisti sen, että koulu aloitetaan kevätlukukauden osalta vasta ke Esityksen mukaisesti kouluille jää sijoitettavaksi kaksi lauantaityöpäivää lukuvuoden ajalle. Muuten ehdotuksen mukaan.

13 Sivistyslautakunta Sivistysltk 11 KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVIRANHALTIJOIDEN NIMEÄMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISILLE TEHTÄVÄ/TULOSYKSIKÖILLE VUODELLE 2014 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan sivistystoimen alaiset määrärahat vuodelle 2014 seuraavasti: Toimintakulut (v , v ), toimintatuotot (v , v ). Vuosikatevertailu: v tot v ta v ta Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta päättää vahvistaa v talousarvion käyttösuunnitelmaksi liitteessä esitetyn sivistystoimen talousarvion (liite 3). Lisäksi se päättää nimetä vastuuviranhaltijat seuraavasti (vastaavuus sähköisen laskutusjärjestelmä Rondon kanssa, vuosikateluvut): Kustannuspaikka Asiatarkastaja Asiatarkastajan varahenkilö Hyväksyjä Hyväksyjän varahenkilö Koulutoimen hallinto , Sivistystoimen auto 2 950, Hetan peruskoulu , Karesuvannon koulu , Kilpisjärven koulu , Peltovuoman koulu , Tasa-arvoa edistävä hanke Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki Väisänen Virpi Syväjärvi Taina Palkinen Laila Järvistö Heikki Tuominen Timo Keskitalo Sirpa Palkinen Laila Järvistö Heikki Salonen Irene Vieltojärvi Iiris Palkinen Laila Järvistö Heikki Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki Osaava hanke 2013 Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki

14 Sivistyslautakunta , Kerhotoiminnan kehittäminen Entre Nous-Between Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki 4 000, Erälukio , Revontuliopisto ,00 Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki Keskuskeittiö ,00 Keskitalo Seija Alapuranen Leila Palkinen Laila Järvistö Heikki Siivouspalveluyksikkö ,00 Keskitalo Seija Alapuranen Leila Palkinen Laila Järvistö Heikki Ruoankuljetusauto 3 790,00 Keskitalo Seija Alapuranen Leila Palkinen Laila Järvistö Heikki Erityis- ja varhaiskasvatus , Perhepäivähoito , Miessi, ryhmäperhepäiväkoti ,00 Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Peltovuoma, ryhmäperhepäiväkoti ,00 Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Saana, ryhmäperhepäiväkoti , Touhula, ryhmäperhepäiväkoti , Vilpertti, ryhmäperhepäiväkoti , Esikoululaisten iltapäivätoiminta ,00 Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki

15 Sivistyslautakunta Karesuvannon saamenkielinen päivähoito , Saamenkielinen kielikylpykerho 5 020, Vekkula, ryhmäperhepäiväkoti , Vesseli, ryhmäperhepäiväkoti Ketola Taian Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki , Kirjastotoimi , Kirjastoauto 9 000, Kulttuuripalvelut , Nuorisotyö , Nuorisoneuvosto Aro Anneli Harju Taina Palkinen Laila Järvistö Heikki Aro Anneli Harju Taina Palkinen Laila Järvistö Heikki Aro Anneli Harju Taina Palkinen Laila Järvistö Heikki 1 070, Elokuvatoiminta 200, Etsivä nuorisotyö 6 000, luokkien iltapäiväkerho 1 360, Nuorten työpaja , Liikuntatyö , Liikuntatapahtumat 3 000, Liikunnan kehittämisraha

16 Sivistyslautakunta , KKI-toiminta 7 230, Lihku Matkái -kohti terveyttä hanke Liikuntahalli , Maastopyöräilyreitit 2 700, Terveet tavat ,00 Mahdollisiin uusiin hankkeisiin tarvittava kunnan omarahoitusosuus tullaan muodostamaan osittain viranhaltijoiden palkkauksista (suunnitteluja hallinnointi) sekä hankkeen toimialueen muista määrärahavarauksista, koska hankerahoitus on kuitenkin kokonaisuudessaan tärkeä osa toimintojen kehittämistä. Uusia hankkeita on haussa ja valmisteilla mm. auditorion käytön aktivointi-, kirjaston hallinnointihanke ja yhteistyö Storfjordin kanssa-, Perinnettä digiaikaan- ja liikuntahanke. Uudet kerho- ja tietotekniikkaavustukset tulevat kevään aikana hakuun. Sivistyslautakunta edellyttää tarkkaa talousarvion seurantaa. Kuluvan vuoden talousarvion käyttömäärärahat ovat minimissään ja mm. koulutuksiin osallistumista muulla kuin hankerahalla ei toteuteta (poikkeuksena OVTES:in edellyttämät veso -koulutukset). Kaikki hankinnat tulee hyväksyttää rehtorilla tai koulun apulaisjohtajalla etukäteen. Koulukeskuksessa uusittiin viime vuonna oppikirjasarjoja, joten tänä vuonna oppikirjamenot tulee olla huomattavasti pienemmät. Opetusväline- ja työainehankinnat tulee olla viime vuotista pienempiä. Kirjallisuus- ja kalustohankintoja ei voi tehdä ollenkaan (vain särkyvät ja pakolliset koneet, jos aivan pakko). Jälki-istuntokuljetuksia tulee välttää kasvatuskeskustelujen kautta. Lisäksi sivistyslautakunta toteaa tälle vuodelle hyväksytystä talousarviosta seuraavaa: Taksi- ja linja-autokuljetuksiin varattu määräraha ei todennäköisesti tule riittämään tänä vuonna koulukeskuksen ja Karesuvannon koulun kohdalla. Määrärahoja on pienennetty vuodesta 2012, vaikka jo silloin käyt-

17 Sivistyslautakunta tö oli suurempaa kuin sen jälkeen varatut määrärahat. Yhteiskilpailutus ei ole tuonut odotettuja kustannusvaikutuksia. Kouluilla lisätään odotustunteja ja mietitään uusia ratkaisumalleja. Rakennusten ja alueiden kunnossapitoraha kattaa vain lumityöt. Koulukeskuksen osalta määrärahan käyttö v oli , nyt varattu vain Viime vuoden käyttö oli , mutta sen selitti ilmastoinnin pakollinen tarkastus n ja pihan sähkötyöt n Koulukeskuksen osalta kaukolämpöön, sähköön ja veteen varattu määräraha ei todennäköisesti tule riittämään. Viime vuonna käytetty n enemmän kuin nyt varattu. Leasingvuokriin varatut määrärahat eivät riitä (vajetta n ). Määrärahavarauksia esitettiin suuremmiksi, mutta pienennyksiä tehtiin eri neuvottelujen yhteydessä raamiin pääsemiseksi. Saamen opetukseen saatu valtionosuus oli Hetan koulukeskuksen osalta v ja v toteutui (talousarvioon oli varattu ). Tälle vuodelle varattiin talousarvioon tuloksi , koska yläluokkien saamenkielinen opetus vähenee nykyisten 9.- luokkalaisten lähtiessä koulusta tänä keväänä. Tulopuolen nousua saamen kielen osalta ei siis tänä vuonna ole odotettavissa. Myös Kilpisjärven koulun ja lukion osalta saamen kielen opetukseen saatava valtionosuus tulee pienenemään alle talousarvioon merkityn, koska äidinkielinen saamen opetus vähenee oppilaiden vähenemisen vuoksi. Viime vuoden toteutuman perusteella näyttää siltä, että kouluille varatut posti- ja telemäärärahat eivät tule riittämään. Kilpisjärven koulun kohdalla on vajausta n , koulukeskuksen n , Peltovuoman n ja Karesuvannon kohdalla n Kulujen nousua ovat aiheuttaneet ennen kaikkea nettiyhteyksistä aiheutuvat kulut. Revontuliopiston osalta kunnan maksuosuus nousi viime vuoteen verrattuna ja vuokriin varattiin lisääntyneen tarpeen vuoksi enemmän kuin viime vuonna. Kansalaisopiston eläkemaksujen kohdalla on kirjanpidon mukaan tullut muutos, joka ilmeisesti vähentää eläkemaksujen määrää n vuoteen 2012 ja 2013 verrattuna. Talousarviossa on kuitenkin tällä hetkellä vielä varaus aikaisemman suuruiseen eläke maksuun. Päivähoidon osalta on alibudjetoitu rakennusten ja alueiden kunnossapitoon Leppäjärven ja Kilpisjärven ryhmäperhepäiväkotien akustolevyjen hankinta. Lisäksi Peltovuoman uuden ryhmäperhepäiväkotikiinteistön paloturvallisuusmääräysten täyttämiseksi tarvitaan korjauksia, joiden summasta ei ole vielä tietoa. Epävarmuutta on myös uusien ryhmäperhepäiväkotitilojen kiinteistökulujen budjetoinnissa, kun vertailukohtaa edellisvuosiin ei ole. Päivähoidon budjettiin on varattu kielikylpykerhotoimintaan omarahoitusosuus reilu 5000 e, mutta nyt on saatu tieto, ettei rahoitusta toiminnalle olisi tälle vuodelle tulossa. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

18 Sivistyslautakunta Sivistysltk 12 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT - Sirpa-Liisa Korva kysyi lukion ensi syksyn kielivalintamahdollisuuksista erityisesti venäjän kielen osalta. Rehtorisivistystoimenjohtaja vastasi, että lukion kielivalikoimaa laajennetaan ja ensi lukuvuonna lukiolaisilla on mahdollisuus valita myös venäjän ja espanjan kieli. Sivistyslautakunta totesi, että pienessä lukiossa pitäisi riittää ryhmän alkamisrajaksi 3 opiskelijaa. Rehtori-sivistystoimenjohtaja tarkistaa miltä ajalta viimeiset ryhmäkokoja määrittelevät päätökset ovat.

19 Sivistyslautakunta Sivistysltk 13 TIEDOKSI ANNETTAVAT - Kartoituskyselyn yhteenvetoa Kielipesä- ja kielikylpykerhotoiminnan tarpeesta Enontekiöllä - Kielikylpykerhotoimintaan ei ole saatu rahoitusta vuodelle Tammikuun lopulla on OKM:lle tehty kulttuurimatkailun hankehakemus Kulttuurikeinoja Enontekiöllä. - Lauri Pappilan näyttelytyöryhmä on hakenut Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahastolta avustusta Lauri Pappilan lintujen pysyvän näyttelyn rakentamiseen Tunturi-Lapin luontokeskukseen. - Pentti Mäkitalon kesällä 2013 tekemään, kirjastoauton kotipaikan muuttamista koskevaan valtuustoaloitteeseen liittyen on viime vuoden lokakuussa tehty hankehakemus ELY:lle/AVI:lle, "Storfjord mukaan ja hallinto(ko) Hettaan", joka on luettavissa netistä osoitteesta Mikäli hankerahoitusta ei tule, selvitystyö tehdään muulla tavoin tämän vuoden aikana. - OKM on myöntänyt Enontekiön kunnan kirjastotoimelle euron valtionavustuksen yhteispohjoismaiseen kirjastoautotoimintaan vuodelle Uusi kirjastoauto nähdään ensimmäisen kerran Enontekiöllä Peltovuoman reitillä ma Auton mukana kulkee tällöin runoesityksineen Pasi Räikkönen. - Lainanpäivän aattona, perjantaina 7.2. otettiin käyttöön Lapin kirjasto -kimpan uusi asiakasliittymä osoitteessa Aiemmin asiakasliittymästä on puhuttu Arena-nimellä. - Kunnanhallitus on hyväksynyt Enontekiön kunnan henkilöstöohjeen Se astui voimaan (oheismateriaalina). - Päivähoito järjestää päivähoidon henkilöstön yhteisen virkistyspäivän perjantaina Vanhempia pyydetään järjestämään lasten hoito itse kyseisenä päivänä mahdollisuuksien mukaan hoitajien osallistumisen mahdollistamiseksi. Tiedote asiasta laitetaan koteihin helmikuun aikana. - Varhaiskasvatusohjaaja on osallistunut Kittilässä järjestettyyn Päikky-mobiilikirjausohjelman esittelyyn. - Uuteen kirjastoautoon on mahdollista tutustua ti klo 9-12 Hetan koulukeskuksen pihalla.

20 Sivistyslautakunta Kirjastoauton käyttömenoista 2013 on valmistunut tiliselvitys, jonka mukaan Enontekiön kunta saa 2574,98 euroa palautusta, ja se on jo maksettu ja kirjattu viime vuodelle.

21 Sivistyslautakunta Sivistysltk 14 VUOROTTELUVAPAAHAKEMUS/AILA KESKITALO Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava kirje: Enontekiön sivistyslautakunnalle Haen vuorotteluvapaata kahdessa eri jaksossa: päivää päivää Enontekiöllä 31. tammikuuta 2014 Aila Keskitalo, luokanopettaja Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelusopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TEtoimistossa) työttömänä työnhakijana olevan henkilön (työtön työnhakija ei ole pakko palkata juuri kyseiseen tehtävään). Vuorotteluvapaalle jäävän on oltava työsuhteessa tai virkasuhteessa taikka siihen verrattavassa palvelussuhteessa. Vuorottelijan täytyy olla kokoaikatyöntekijä tai hänen työaikansa on oltava yli 75 % alan kokoaikaisen työntekijän työajasta. Enontekiön kunnan henkilöstöohjeessa on määritelty tarkemmin opetushenkilöstöä koskevista harkinnanvaraisen virkavapaan myöntämisen ehdoista. Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta myöntää luokanopettaja Aila Keskitalolle vuorotteluvapaan hakemuksen mukaisesti ajalle ja Päätös: Sivistyslautakunta myönsi luokanopettaja Aila Keskitalolle vuorotteluvapaan hakemuksen mukaisesti ajalle ja

22 Sivistyslautakunta Sivistysltk 15 MUUTOS KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAAN/päivähoito Käyttötaloussuunnitelmaan on kirjanpidon mukaan korjattava saamelaiskäräjien valtionapu seuraavasti: Budjetti Arvioitu , sopimus Arvioitu , sopimus Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): Käyttötaloussuunnitelmaan korjataan saamelaiskäräjien valtionapu Miessi ja Karesuvannon saamenkielinen päivähoito Vajausta jää Päätös: Ehdotuksen mukaan.

23 Sivistyslautakunta Sivistysltk 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 6/2008 Kokousaika Tiistai 26.03.2008 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsittellyt asiat sivu Asia no 91 Järjestäytymisasiat 170 92 Hallintojohtajan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola.

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola. ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 8/2013 Kokousaika 17.10.2013, klo 17.00 (kahvit klo 16.30) Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 75-79 Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 Käsiteltävät asiat 162. Kunnanhallituksen edustajat Pauli ja Paavo Talkan Muistorahastosäätiön valtuuskunnassa 2013-2014...216 163. Käräjäoikeuden lautamiesten

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 67 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 67 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 15.11.2012 klo 18.00-19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 6/2005 192 (-223) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. huhtikuuta 2005 klo 18.30-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Sivistyslautakunta Aika 20.12.2010 klo 12:00 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 183 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 184 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 9.6.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 9.6.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK, 9.6.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 36 Teuvan kunnankirjaston kirjastovirkailijan toimi, lupapyyntö kunnanhallitukselta... 2 37 Kirjaston aukioloajat kesällä... 5

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo 18.00-18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/2013 43 (-56) Aika Torstai 04.04.2013 klo 17.00-18.20 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 64 SIVLTK 65 SIVLTK 66 SIVLTK 67 SIVLTK 68 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Heikki Halla-aho Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä, Seija Ristimaa. Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä, Seija Ristimaa. Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 18/2009 369 KOKOUSAIKA 5.10.2009 klo 14.00 15.06 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho Marjaana

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 30.9.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot