Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo 13.30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo 13.30"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo Satu-Marja Eira-Keskitalo pj Samuli Näkkälä vpj Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi Pohto Kirkkala vj Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä kunnanjohtaja Tuomas Keskitalo khall edustaja Sari Keskitalo khall pj Heikki Järvistö vapaa-aikatoimensihteeri, poistui kokouksesta 9 jälkeen klo Anneli Aro kirjastonhoitaja-kulttuuritoimen hoitaja Taina Ketola varhaiskasvatusohjaaja Seija Keskitalo vastaaava emäntä Laila Palkinen rehtori-sivistystoimenjohtaja Asiat 1-16 Pöytäkirjan allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Palkinen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat Pohto Kirkkala Taru Mäkitalo Pöytäkirja on Enontekiöllä nähtävänä

2 Sivistyslautakunta Sivistysltk 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Ehdotus: Sivistyslautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi. Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Esityslista ja mahdollinen lisälista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä Esityslistalla ei ole asioita, joilla olisi tunnistamislomakkeen mukaisia yritysvaikutuksia, joten Y4-arviointitarvetta ei ole. Päätös: Kokouksen aluksi sivistyslautakunta tutustui Peltovuoman kouluun koulun apulaisjohtaja Irene Salosen opastuksella. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi. Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Pohto Kirkkalan ja Taru Mäkitalon. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisäpykäläksi hyväksyttiin päivähoitoa koskeva pykälä käyttötaloussuunitelman muutokseksi 15. Sivistyslautakunnan pöytäkirja päätettiin pitää nähtävillä Todettiin, että esityslistalla ei ole asioita, joilla olisi tunnistamislomakkeen mukaisia yritysvaikutuksia, joten Y4-arviointitarvetta ei ollut.

3 Sivistyslautakunta Sivistysltk 2 KIRJASTOVIRKAILIJA-TOIMISTOSIHTEERIN TOIMEN TÄYTTÄMINEN TOISTAISEKSI/SISKO KESKITALO Enontekiön kunnanhallitus myönsi täyttöluvan kirjastovirkailijan oppisopimuskoulutettavan ottamiseksi. Sivistyslautakunta valitsi kokouksessaan hakijoiden (11 kpl) joukosta oppisopimuskoulutettavaksi Sisko Keskitalon. Koulutettavan työtehtäviin on alkaen kuulunut 60 % kirjastovirkailijan työtehtäviä ja 40 % Revontuli-Opiston toimistosihteerin tehtäviä. Kirjastovirkailijan oppisopimuskoulutus päättyi Suoritettu tutkinto on liiketalouden perustutkinto, tieto- ja kirjastopalvelujen osaamisala. Kirjaston palveluiden turvaamiseksi Sisko Keskitalon kanssa tehtiin määräaikainen työsopimus seuraaville ajanjaksoille: , , ja Kunnassa hyväksyttiin uusi henkilöstöohje joulukuussa Se mahdollistaa oppisopimuskoulutukseen otetun siirtämisen valmistumisen jälkeen suoraan toistaiseksi voimassa olevaan toimeen. Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta ottaa toistaiseksi voimassa olevaan kirjastovirkailija-toimistosihteerin toimeen Enontekiön kunnan henkilöstöohjeen mukaisesti ilman hakumenettelyä Sisko Keskitalon alkaen. Palkkaus KVTES:in mukaan. Päätös annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

4 Sivistyslautakunta Sivistysltk 3 PÄIVÄHOITOMAKSUJEN TARKISTUS ALKAEN Päivähoitomaksuja on tarkistettu annetulla opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella (Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista päivähoidon asiakasmaksuista, 829/2013) ja muutokset tulevat voimaan (Liite 1.) Päivähoitomaksut on sidottu sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksiin ja tulorajat ansiotasoindeksiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) tarkemmin säädetyllä tavalla. Muita muutoksia päivähoidon asiakasmaksuihin, eikä niiden määräämisperusteisiin ole tehty. Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on alkaen 283 euroa. Saman perheen toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 255 euroa kuukaudessa. Alin perittävä kuukausimaksu on 26 euroa. Osa-aikaisesta hoidosta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Tilapäisesti annettavasta päivähoidosta voidaan edelleen määrätä kunnan päättämä maksu. Yleisellä ansioindeksillä tarkistetut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n 3 momentissa tarkoitetut päivähoitomaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat alkaen seuraavat: Perheen koko, henkilöä Tuloraja, euroa/kk Korkein maksuprosentti , , , , ,9 Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa alkaen 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Päivähoidon asiakasmaksujen muutoksesta tulee kunnassa tehdä päätös. Lisäksi tehdään asiakaskohtaiset päätökset. Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): Uudet opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoittamat päivähoidon asiakasmaksut otetaan käyttöön Enontekiöllä alkaen. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

5 Sivistyslautakunta Sivistysltk 4 PÄIVÄHOITOMAKSUJEN MAKSULUOKKIEN MUUTOS ALKAEN Jos lapsi on osapäivähoidossa tai lapsen hoitoaika muutoin jatkuvasti päivittäin, viikoittain tai kuukausittain on säännönmukaista kokopäivähoidon hoitoaikaa merkittävästi lyhyempi, kunnan tulee päättämiensä perustein periä hoitoaikaan suhteutettu 2 4 momentissa säädettyä kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Päivähoidon maksua alentavana tekijänä on otettava huomioon myös perusopetuslain (628/1998) mukainen maksuton esiopetus. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 7 a.) Enontekiön kunnassa ei ole tarkistettu vuosiin kunnan päättämiä perusteita periä hoitoaikaan suhteutettua kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Nykyiset maksuluokat ja -käytännöt näkyvät liitteestä (liite 2). Varhaiskasvatusohjaaja on yhdessä toimistopalveluyksikön päivähoitolaskutusta hoitavan toimistosihteerin kanssa tutkinut, että maksuluokkia voitaisiin tarkistaa ja yksi maksuluokka poistaa kokonaan. Nykyiset maksuluokat: Esitys uusiksi maksuluokiksi: Hoitopäiviä 1-8 pv/kk, maksu 40% Hoitopäiviä 1-8 pv/kk, maksu 60% 9-12 pv/kk, maksu 60% 9-16 pv/kk, maksu 80% pv/kk, maksu 80% yli 16 pv/kk, maksu 100% yli 16 pv/kk, maksu 100% Kokopäivähoidossa lapsen hoidontarve on yli 5 tuntia päivässä. Osapäivähoidossa lapsen hoidon tarve päivässä on 5 tuntia tai vähemmän. Tällöin maksu on 60% kunkin maksuluokan maksusta. Esikoululaisen päivähoitomaksua on peritty osapäivähoitomaksuna suhteutettuna tarvittaviin hoitopäiviin. Varhaiskasvatusohjaaja esittää seuraavaa porrastusta: Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa 1-3 tuntia / pv, päivähoitomaksu on 40 % sovittujen hoitopäivien kokopäivähoidon maksusta 3-5 tuntia / pv, päivähoitomaksu on 60 % sovittujen hoitopäivien kokopäivähoidon maksusta yli 5 tuntia / pv, päivähoitomaksu on 80 % sovittujen hoitopäivien kokopäivähoidon maksusta Koulujen loma-aikoina, jolloin esiopetusta ei anneta, laskutetaan kokopäivän läsnäoloista. Maksuhyvityksiä annetaan maksuasetuksen mukaisissa tapauksissa. Lisäksi jos lapsi on ollut ennalta tiedettävästi poissa vähintään kalenterikuukauden tai neljä viikkoa, on lapselle voinut tehdä määräaikaisen päivähoitokeskeytyksen, jolle ko. ajalta ei mene maksua. Vanhemmilla ei ole oikeutta lastenhoidon tukiin ko. ajalta. Laskutuksen selkiyttämisen vuoksi varhaiskasvatusohjaaja esittää, että tilapäinen keskeytys voidaan jatkossa tehdä vain kokonaisia kalenterikuukausia koskien.

6 Sivistyslautakunta Tilapäisen hoidon maksu kokopäivähoidossa 20e ja osapäivähoidossa 15 e, säilytetään ennallaan. Tilapäisen päivähoidon käyttö on vähäistä. Hoitosopimuksessa käytäntönä on ollut, että hoitosopimus on laadittava vähintään 3 kk:n pituiseksi ajaksi kerrallaan. Käytäntö on ollut toimiva. Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): Päivähoidon maksuluokat tarkistetaan yllä esitetyn mukaisesti. Hoidon tilapäinen keskeytys voidaan tehdä jatkossa kalenterikuukaudeksi kerrallaan. Tilapäisen päivähoidon maksut pidetään ennallaan. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

7 Sivistyslautakunta Sivistysltk 5 SIVISTYSLAUTAKUNNAN PERUS- JA KOHDEAVUSTUKSET 2014 Talousarvioon sisältyy kulttuuritoimen osalta 1000 euroa jaettavaksi kohdeavustuksina enontekiöläisille kulttuurijärjestöille, ryhmille ja yksityisille taiteen harrastajille, sekä yhdistysten järjestämiä kulttuuritapahtumia varten on varattu 5000 euron avustusmääräraha. Nuorisotoimen talousarviossa kuluvalle vuodelle on varattu avustuksina 3000 euroa ja liikuntatoimen talousarviossa euroa. Enontekiön kunnan avustusten jakoperusteissa liikuntatoimelle edellyttää vapaa-aikalautakunnan jakamaan 2/3 osaa perusavustuksina ja 1/3 osaa kohdeavustuksina järjestöavustuksiin varatuista määrärahoista. Liikuntajärjestöt kokoontuvat ennen sivistyslautakunnan kokousta pohtimaan perusavustusten jakoehdotusta. Avustusten yhteenlaskettu määrä on euroa. Ehdotus (vats): Kulttuuritapahtuma-avustuksia ja kulttuuritoimen kohdeavustuksia jaetaan enintään 6000 euroa. Nuorisotoimen avustus 3000 euroa jaetaan joko perus- tai kohdeavustuksena. Liikuntatoimen avustuksista varataan enintään 6000 euroa perusavustuksiin liikuntajärjestöille vuotuiseen toimintaan sekä kohdeavustuksiin vähintään 2650 euroa sekä erityisavustuksena 2000 euroa liikuntatilavuokriin. Lisäksi varataan enintään 1000 kohdeavustus jaettavaksi liikuntatoimintaa järjestäville kyläyhdistyksille. Kohdeavustukset jaetaan koulutukseen, leireihin, tapahtumiin, välineisiin ja lisäksi on haettavissa erityisavustukset. Avustusten (kulttuuritoimen kohdeavustukset, nuorisotoimen perus- ja kohdeavustukset sekä liikuntatoimen perusavustukset) hakukuulutus suomeksi ja saameksi julkaistaan Enontekiön Sanomat lehdessä helmimaaliskuussa. Avustusten hakuaika päättyy pe Liikuntatoimen kohdeavustusten hakuajat päättyvät ja Päätös: Ehdotuksen mukaan.

8 Sivistyslautakunta Sivistysltk 6 LIIKUNTAPAIKKOJEN HOITAJA/RINNETYÖNTEKIJÄ NUORISOTOIMEN LIIKUNTAPAJALLE Liikuntapaikkojen hoitaja/rinnetyöntekijän oppisopimuspaikka on ollut haettavana työvoima-hallinnon www-sivulla sekä Enontekiön Sanomissa. Työpaikkailmoitus liitteenä (liite 3). Hakuaika päättyi klo 15. Määräaikaan mennessä saapui 13 hakemusta. Yhteenveto liitteenä (liite 4). Haastattelutilaisuuteen, joka järjestettiin to klo 9 alkaen oli kutsuttu Antero Mikiwer, Markku Mukkala, Mikael Saukkonen ja Sami Virkkunen. Ehdotus (vapts.): Haastattelujen perusteella ehdotetaan Sami Virkkusen valitsemista liikuntapaikkojenhoitajan oppisopimustehtään ja varalle Antero Mikiwer. Tehtävä alkaa sen jälkeen, kun oppisopimusta koskeva sopimus kunnan ja oppilaitoksen välillä on tehty. Päätös: Ehdotuksen mukaan. Valinta tapahtui kokonaisarvioinnin (koulutus, työkokemus ja haastattelu) perusteella.

9 Sivistyslautakunta Sivistysltk 7 LIIKUNTATOIMEN ERILLINEN TAPAHTUMA-AVUSTUS Sivistyslautakunnan talousarvioon 2014 kohtaan liikuntatapahtumat on varattu 3000 tapahtuma-avustuksiin. OunasTriathlon-tapahtuma hakee 2000 :n avustusta OunasTriathlontapahtuman kehittämiseen luomalla nettisivusto sekä hankkimalla mainosmateriaalia (banderollit, roll-upit ym.). Nettisivujen tekeminen ja tunnusten hankkiminen on ensimmäisiä toimia hankintoja mietittäessä. Perusteluina hakemukselle ovat OunasTriathlonin kehittämistä tärkeämmäksi tapahtumaksi alueella ja sen toivotaan tuovan osallistujiksi sekä turisteja että paikallisia yrityksiä ja yksityishenkilöitä. (Hakemus nähtävänä kokouksessa). Ehdotus (vapts.): Sivistyslautakunta myöntää tapahtuma-avustusta OunasTriathlon-tapahtuman järjestämiseen 1000 vuodelle Sivistyslautakunnan liikuntatapahtumien tapahtuma-avustuksella tuetaan enontekiöläisten järjestämiä liikuntatapahtumia, joilla merkitystä kunnan imagon ja matkailun kanssa. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

10 Sivistyslautakunta Sivistysltk 8 TYÖJÄRJESTYKSEN LAATIMINEN HETAN KOULUKESKUKSESSA Lukion apulaisrehtori on sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti laatinut koko Hetan koulukeskuksen työjärjestyksen lv Työnjako on koulukeskuksen toimivuuden kannalta ollut hyvä, koska rehtori-sivistystoimenjohtaja ei voi työnkuvan laajuuden perusteella olla täysipäiväisesti koulukeskuksessa, vaan työaika tulee jakaa kaikkien virkaan kuuluvien tehtävien suorittamiseen. Erilliskorvauksen maksaminen työjärjestyksen tekemisestä on kunnissa yhä yleistyvä käytäntö etenkin silloin, kun virkoja on yhdistelty kuten Enontekiöllä. Rehtori-sivistystoimenjohtaja on keskustellut asiasta Enontekiön lukion apulaisrehtori Pekka Tjäderhanen kanssa. Hän on valmis edelleen laatimaan koko Hetan koulukeskuksen työjärjestyksen lukuvuodelle aiemman korvauskäytännön mukaisesti. Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): Lautakunta hyväksyy Enontekiön lukion apulaisrehtorin lv työjärjestyksen laatijaksi aiemman korvauskäytännön mukaisesti. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

11 Sivistyslautakunta Sivistysltk 9 9.-LUOKAN LUOKKARETKI ITALIAAN Hetan koulukeskuksen 9.-luokkalaiset ovat valmistelleet luokanvalvojiensa johdolla luokkaretkeä ajalle Joulun alla olleessa vanhempainillassa matkakohteeksi päätettiin Italian Cesenatico (Eurocamp SAS, jossa valmiit leirikouluohjelmat), jonne koulukeskuksesta on tehty luokkaretkiä useina aikaisempinakin vuosina. Hetan ja Rovaniemen väli kuljetaan linja-autolla, Rovaniemeltä lennetään Helsingin kautta Milanoon ja sieltä linja-autolla Cesenaticoon ja takaisin samalla tavalla. 9.-luokkalaiset ovat keränneet luokkaretkivaroja kolmen vuoden ajan. Kunnan osuudeksi jää aikaisempien vuosien tapaan valvovien opettajien palkat ja päivärahat sekä sijaisten palkkaaminen tarvittaville tunneille. Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta hyväksyy 9.-luokan tarkennetun luokkaretkisuunnitelman Italian Cesenaticoon ja antaa matkamääräyksen luokkaretken valvoviksi opettajiksi Kari Murtolalle, Pekka Tjäderhanelle ja Jaana Pietikäiselle. Päätös: Ehdotuksen mukaan. Heikki Järvistö poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo

12 Sivistyslautakunta Sivistysltk 10 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA Perusopetuslain 23 :n mukaan lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa tulee lain mukaan olla 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen (ensi lukuvuonna ti ) ja vapunpäivä (ensi lukuvuonna pe ) eli ensi lukuvuonna työpäivien määräksi jää 188. Jos koulu aloitetaan ma 11.8., pidetään viikon syysloma ja hiihtoloma ja joululoma yli loppiaisen (kevätlukukausi alkaisi ma ), jää erikseen lauantaille sijoitettaviksi työpäiviksi kaksi. Lauantaityöpäivien sijoittaminen esitetään jätettäväksi koulukohtaisesti päätettäväksi. Syyslukukauden työ päätetään esityksen mukaan la Perusopetusasetuksen 7 :n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Vuonna 2015 koulutyö päättyy lauantaina Lukiolaissa ja asetuksessa ei säädetä työpäivien määrää, mutta käytännössä kunnassa päätetyt työ- ja loma-ajat koskevat myös lukion toimintaa. Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen lv työ- ja loma-ajat oheisen liitteen (liite 5) mukaisesti. Koulukohtaisesti jää päätettäväksi kahden lauantaityöpäivän sijoittaminen. Päätös: Sivistyslautakunta lisäsi liitteeseen työpäiväksi kevätlukukauden päättymispäivän la (rasti puuttui), joten tästä tuli yksi työpäivä lisää. Korjaus mahdollisti sen, että koulu aloitetaan kevätlukukauden osalta vasta ke Esityksen mukaisesti kouluille jää sijoitettavaksi kaksi lauantaityöpäivää lukuvuoden ajalle. Muuten ehdotuksen mukaan.

13 Sivistyslautakunta Sivistysltk 11 KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVIRANHALTIJOIDEN NIMEÄMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISILLE TEHTÄVÄ/TULOSYKSIKÖILLE VUODELLE 2014 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan sivistystoimen alaiset määrärahat vuodelle 2014 seuraavasti: Toimintakulut (v , v ), toimintatuotot (v , v ). Vuosikatevertailu: v tot v ta v ta Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta päättää vahvistaa v talousarvion käyttösuunnitelmaksi liitteessä esitetyn sivistystoimen talousarvion (liite 3). Lisäksi se päättää nimetä vastuuviranhaltijat seuraavasti (vastaavuus sähköisen laskutusjärjestelmä Rondon kanssa, vuosikateluvut): Kustannuspaikka Asiatarkastaja Asiatarkastajan varahenkilö Hyväksyjä Hyväksyjän varahenkilö Koulutoimen hallinto , Sivistystoimen auto 2 950, Hetan peruskoulu , Karesuvannon koulu , Kilpisjärven koulu , Peltovuoman koulu , Tasa-arvoa edistävä hanke Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki Väisänen Virpi Syväjärvi Taina Palkinen Laila Järvistö Heikki Tuominen Timo Keskitalo Sirpa Palkinen Laila Järvistö Heikki Salonen Irene Vieltojärvi Iiris Palkinen Laila Järvistö Heikki Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki Osaava hanke 2013 Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki

14 Sivistyslautakunta , Kerhotoiminnan kehittäminen Entre Nous-Between Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki 4 000, Erälukio , Revontuliopisto ,00 Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki Harju Taina Korva Pia Palkinen Laila Järvistö Heikki Keskuskeittiö ,00 Keskitalo Seija Alapuranen Leila Palkinen Laila Järvistö Heikki Siivouspalveluyksikkö ,00 Keskitalo Seija Alapuranen Leila Palkinen Laila Järvistö Heikki Ruoankuljetusauto 3 790,00 Keskitalo Seija Alapuranen Leila Palkinen Laila Järvistö Heikki Erityis- ja varhaiskasvatus , Perhepäivähoito , Miessi, ryhmäperhepäiväkoti ,00 Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Peltovuoma, ryhmäperhepäiväkoti ,00 Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Saana, ryhmäperhepäiväkoti , Touhula, ryhmäperhepäiväkoti , Vilpertti, ryhmäperhepäiväkoti , Esikoululaisten iltapäivätoiminta ,00 Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki

15 Sivistyslautakunta Karesuvannon saamenkielinen päivähoito , Saamenkielinen kielikylpykerho 5 020, Vekkula, ryhmäperhepäiväkoti , Vesseli, ryhmäperhepäiväkoti Ketola Taian Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki Ketola Taina Halmiainen Eila Palkinen Laila Järvistö Heikki , Kirjastotoimi , Kirjastoauto 9 000, Kulttuuripalvelut , Nuorisotyö , Nuorisoneuvosto Aro Anneli Harju Taina Palkinen Laila Järvistö Heikki Aro Anneli Harju Taina Palkinen Laila Järvistö Heikki Aro Anneli Harju Taina Palkinen Laila Järvistö Heikki 1 070, Elokuvatoiminta 200, Etsivä nuorisotyö 6 000, luokkien iltapäiväkerho 1 360, Nuorten työpaja , Liikuntatyö , Liikuntatapahtumat 3 000, Liikunnan kehittämisraha

16 Sivistyslautakunta , KKI-toiminta 7 230, Lihku Matkái -kohti terveyttä hanke Liikuntahalli , Maastopyöräilyreitit 2 700, Terveet tavat ,00 Mahdollisiin uusiin hankkeisiin tarvittava kunnan omarahoitusosuus tullaan muodostamaan osittain viranhaltijoiden palkkauksista (suunnitteluja hallinnointi) sekä hankkeen toimialueen muista määrärahavarauksista, koska hankerahoitus on kuitenkin kokonaisuudessaan tärkeä osa toimintojen kehittämistä. Uusia hankkeita on haussa ja valmisteilla mm. auditorion käytön aktivointi-, kirjaston hallinnointihanke ja yhteistyö Storfjordin kanssa-, Perinnettä digiaikaan- ja liikuntahanke. Uudet kerho- ja tietotekniikkaavustukset tulevat kevään aikana hakuun. Sivistyslautakunta edellyttää tarkkaa talousarvion seurantaa. Kuluvan vuoden talousarvion käyttömäärärahat ovat minimissään ja mm. koulutuksiin osallistumista muulla kuin hankerahalla ei toteuteta (poikkeuksena OVTES:in edellyttämät veso -koulutukset). Kaikki hankinnat tulee hyväksyttää rehtorilla tai koulun apulaisjohtajalla etukäteen. Koulukeskuksessa uusittiin viime vuonna oppikirjasarjoja, joten tänä vuonna oppikirjamenot tulee olla huomattavasti pienemmät. Opetusväline- ja työainehankinnat tulee olla viime vuotista pienempiä. Kirjallisuus- ja kalustohankintoja ei voi tehdä ollenkaan (vain särkyvät ja pakolliset koneet, jos aivan pakko). Jälki-istuntokuljetuksia tulee välttää kasvatuskeskustelujen kautta. Lisäksi sivistyslautakunta toteaa tälle vuodelle hyväksytystä talousarviosta seuraavaa: Taksi- ja linja-autokuljetuksiin varattu määräraha ei todennäköisesti tule riittämään tänä vuonna koulukeskuksen ja Karesuvannon koulun kohdalla. Määrärahoja on pienennetty vuodesta 2012, vaikka jo silloin käyt-

17 Sivistyslautakunta tö oli suurempaa kuin sen jälkeen varatut määrärahat. Yhteiskilpailutus ei ole tuonut odotettuja kustannusvaikutuksia. Kouluilla lisätään odotustunteja ja mietitään uusia ratkaisumalleja. Rakennusten ja alueiden kunnossapitoraha kattaa vain lumityöt. Koulukeskuksen osalta määrärahan käyttö v oli , nyt varattu vain Viime vuoden käyttö oli , mutta sen selitti ilmastoinnin pakollinen tarkastus n ja pihan sähkötyöt n Koulukeskuksen osalta kaukolämpöön, sähköön ja veteen varattu määräraha ei todennäköisesti tule riittämään. Viime vuonna käytetty n enemmän kuin nyt varattu. Leasingvuokriin varatut määrärahat eivät riitä (vajetta n ). Määrärahavarauksia esitettiin suuremmiksi, mutta pienennyksiä tehtiin eri neuvottelujen yhteydessä raamiin pääsemiseksi. Saamen opetukseen saatu valtionosuus oli Hetan koulukeskuksen osalta v ja v toteutui (talousarvioon oli varattu ). Tälle vuodelle varattiin talousarvioon tuloksi , koska yläluokkien saamenkielinen opetus vähenee nykyisten 9.- luokkalaisten lähtiessä koulusta tänä keväänä. Tulopuolen nousua saamen kielen osalta ei siis tänä vuonna ole odotettavissa. Myös Kilpisjärven koulun ja lukion osalta saamen kielen opetukseen saatava valtionosuus tulee pienenemään alle talousarvioon merkityn, koska äidinkielinen saamen opetus vähenee oppilaiden vähenemisen vuoksi. Viime vuoden toteutuman perusteella näyttää siltä, että kouluille varatut posti- ja telemäärärahat eivät tule riittämään. Kilpisjärven koulun kohdalla on vajausta n , koulukeskuksen n , Peltovuoman n ja Karesuvannon kohdalla n Kulujen nousua ovat aiheuttaneet ennen kaikkea nettiyhteyksistä aiheutuvat kulut. Revontuliopiston osalta kunnan maksuosuus nousi viime vuoteen verrattuna ja vuokriin varattiin lisääntyneen tarpeen vuoksi enemmän kuin viime vuonna. Kansalaisopiston eläkemaksujen kohdalla on kirjanpidon mukaan tullut muutos, joka ilmeisesti vähentää eläkemaksujen määrää n vuoteen 2012 ja 2013 verrattuna. Talousarviossa on kuitenkin tällä hetkellä vielä varaus aikaisemman suuruiseen eläke maksuun. Päivähoidon osalta on alibudjetoitu rakennusten ja alueiden kunnossapitoon Leppäjärven ja Kilpisjärven ryhmäperhepäiväkotien akustolevyjen hankinta. Lisäksi Peltovuoman uuden ryhmäperhepäiväkotikiinteistön paloturvallisuusmääräysten täyttämiseksi tarvitaan korjauksia, joiden summasta ei ole vielä tietoa. Epävarmuutta on myös uusien ryhmäperhepäiväkotitilojen kiinteistökulujen budjetoinnissa, kun vertailukohtaa edellisvuosiin ei ole. Päivähoidon budjettiin on varattu kielikylpykerhotoimintaan omarahoitusosuus reilu 5000 e, mutta nyt on saatu tieto, ettei rahoitusta toiminnalle olisi tälle vuodelle tulossa. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

18 Sivistyslautakunta Sivistysltk 12 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT - Sirpa-Liisa Korva kysyi lukion ensi syksyn kielivalintamahdollisuuksista erityisesti venäjän kielen osalta. Rehtorisivistystoimenjohtaja vastasi, että lukion kielivalikoimaa laajennetaan ja ensi lukuvuonna lukiolaisilla on mahdollisuus valita myös venäjän ja espanjan kieli. Sivistyslautakunta totesi, että pienessä lukiossa pitäisi riittää ryhmän alkamisrajaksi 3 opiskelijaa. Rehtori-sivistystoimenjohtaja tarkistaa miltä ajalta viimeiset ryhmäkokoja määrittelevät päätökset ovat.

19 Sivistyslautakunta Sivistysltk 13 TIEDOKSI ANNETTAVAT - Kartoituskyselyn yhteenvetoa Kielipesä- ja kielikylpykerhotoiminnan tarpeesta Enontekiöllä - Kielikylpykerhotoimintaan ei ole saatu rahoitusta vuodelle Tammikuun lopulla on OKM:lle tehty kulttuurimatkailun hankehakemus Kulttuurikeinoja Enontekiöllä. - Lauri Pappilan näyttelytyöryhmä on hakenut Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahastolta avustusta Lauri Pappilan lintujen pysyvän näyttelyn rakentamiseen Tunturi-Lapin luontokeskukseen. - Pentti Mäkitalon kesällä 2013 tekemään, kirjastoauton kotipaikan muuttamista koskevaan valtuustoaloitteeseen liittyen on viime vuoden lokakuussa tehty hankehakemus ELY:lle/AVI:lle, "Storfjord mukaan ja hallinto(ko) Hettaan", joka on luettavissa netistä osoitteesta Mikäli hankerahoitusta ei tule, selvitystyö tehdään muulla tavoin tämän vuoden aikana. - OKM on myöntänyt Enontekiön kunnan kirjastotoimelle euron valtionavustuksen yhteispohjoismaiseen kirjastoautotoimintaan vuodelle Uusi kirjastoauto nähdään ensimmäisen kerran Enontekiöllä Peltovuoman reitillä ma Auton mukana kulkee tällöin runoesityksineen Pasi Räikkönen. - Lainanpäivän aattona, perjantaina 7.2. otettiin käyttöön Lapin kirjasto -kimpan uusi asiakasliittymä osoitteessa Aiemmin asiakasliittymästä on puhuttu Arena-nimellä. - Kunnanhallitus on hyväksynyt Enontekiön kunnan henkilöstöohjeen Se astui voimaan (oheismateriaalina). - Päivähoito järjestää päivähoidon henkilöstön yhteisen virkistyspäivän perjantaina Vanhempia pyydetään järjestämään lasten hoito itse kyseisenä päivänä mahdollisuuksien mukaan hoitajien osallistumisen mahdollistamiseksi. Tiedote asiasta laitetaan koteihin helmikuun aikana. - Varhaiskasvatusohjaaja on osallistunut Kittilässä järjestettyyn Päikky-mobiilikirjausohjelman esittelyyn. - Uuteen kirjastoautoon on mahdollista tutustua ti klo 9-12 Hetan koulukeskuksen pihalla.

20 Sivistyslautakunta Kirjastoauton käyttömenoista 2013 on valmistunut tiliselvitys, jonka mukaan Enontekiön kunta saa 2574,98 euroa palautusta, ja se on jo maksettu ja kirjattu viime vuodelle.

21 Sivistyslautakunta Sivistysltk 14 VUOROTTELUVAPAAHAKEMUS/AILA KESKITALO Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava kirje: Enontekiön sivistyslautakunnalle Haen vuorotteluvapaata kahdessa eri jaksossa: päivää päivää Enontekiöllä 31. tammikuuta 2014 Aila Keskitalo, luokanopettaja Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelusopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TEtoimistossa) työttömänä työnhakijana olevan henkilön (työtön työnhakija ei ole pakko palkata juuri kyseiseen tehtävään). Vuorotteluvapaalle jäävän on oltava työsuhteessa tai virkasuhteessa taikka siihen verrattavassa palvelussuhteessa. Vuorottelijan täytyy olla kokoaikatyöntekijä tai hänen työaikansa on oltava yli 75 % alan kokoaikaisen työntekijän työajasta. Enontekiön kunnan henkilöstöohjeessa on määritelty tarkemmin opetushenkilöstöä koskevista harkinnanvaraisen virkavapaan myöntämisen ehdoista. Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta myöntää luokanopettaja Aila Keskitalolle vuorotteluvapaan hakemuksen mukaisesti ajalle ja Päätös: Sivistyslautakunta myönsi luokanopettaja Aila Keskitalolle vuorotteluvapaan hakemuksen mukaisesti ajalle ja

22 Sivistyslautakunta Sivistysltk 15 MUUTOS KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAAN/päivähoito Käyttötaloussuunnitelmaan on kirjanpidon mukaan korjattava saamelaiskäräjien valtionapu seuraavasti: Budjetti Arvioitu , sopimus Arvioitu , sopimus Ehdotus (varhaiskasvatusohjaaja): Käyttötaloussuunnitelmaan korjataan saamelaiskäräjien valtionapu Miessi ja Karesuvannon saamenkielinen päivähoito Vajausta jää Päätös: Ehdotuksen mukaan.

23 Sivistyslautakunta Sivistysltk 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Samuli Näkkälä Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi. Johanna Kotavuopio

Samuli Näkkälä Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi. Johanna Kotavuopio ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika to 7.5.2015 klo 14-16 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Virastotalo Satu-Marja Eira-Keskitalo pj Samuli Näkkälä vpj Hannu Kultima Sirpa-Liisa

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Samuli Näkkälä Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi

Samuli Näkkälä Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 29.4.2013 klo 17.00 18.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Virastotalo Satu-Marja Eira-Keskitalo pj Samuli Näkkälä vpj Hannu Kultima Sirpa-Liisa

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Samuli Näkkälä Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi

Samuli Näkkälä Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta ESITYSLISTA Kokousaika 22.11.2016 klo 16.00 - Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Virastotalo, kunnanhallituksen huone Satu-Marja Eira-Keskitalo pj Samuli Näkkälä

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Kokousaika 14.12.2011 klo 16.34-17.15

Sivistyslautakunta. Kokousaika 14.12.2011 klo 16.34-17.15 ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 14.12.2011 klo 16.34-17.15 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Karri Angeli Mika Vaari vj

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Samuli Näkkälä Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi

Samuli Näkkälä Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta ESITYSLISTA Kokousaika ke 6.4.2016 klo 14 - Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Virastotalo Satu-Marja Eira-Keskitalo pj Samuli Näkkälä vpj Hannu Kultima Sirpa-Liisa

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan Sirpa-Liisa Korva Karri Angeli tarkastajat

Pöytäkirjan Sirpa-Liisa Korva Karri Angeli tarkastajat ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 22.2.2010, klo 14.45-15.15. Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Tuula Kultima pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Karri Angeli Lauri Orava Sirpa-Liisa

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Samuli Näkkälä Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi Pohto Kirkkala

Samuli Näkkälä Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi Pohto Kirkkala ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika ke 6.8.2014 klo 14 16.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Virastotalo Satu-Marja Eira-Keskitalo pj Samuli Näkkälä vpj Hannu Kultima Sirpa-Liisa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Kokousaika 28.8.2012 klo 16.00 18.05

Sivistyslautakunta. Kokousaika 28.8.2012 klo 16.00 18.05 ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.8.2012 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Karri Angeli Lauri Orava Sirpa-Liisa

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Samuli Näkkälä Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi Pohto Kirkkala Johanna Kotavuopio

Samuli Näkkälä Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi Pohto Kirkkala Johanna Kotavuopio ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 10.6.2014 klo 14 15.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Virastotalo, valtuustosali Satu-Marja Eira-Keskitalo pj Samuli Näkkälä vpj Hannu

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kunnanviraston Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kunnanviraston Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 5.10.2010 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta 25.02.2016 19

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta 25.02.2016 19 Sivistyslautakunta 25.02.2016 19 KOKOUSAIKA Torstai 25.02.2016 klo 17.00 17.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 Asialista 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 77. Lomautusten täytäntöönpano...82 78. Sivistysjohtaja Pirjo Piiroisen irtisanoutuminen...82

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Kokousaika 17.03.2008 klo 18.00 19.48 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Saila Kuukasjärvi Pohto Kirkkala Olli Lehto

Saila Kuukasjärvi Pohto Kirkkala Olli Lehto ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 27.10.2014 klo 14.00 16.05 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla olleet jäsenet Satu-Marja Eira-Keskitalo pj, esteellinen 134 ajan, poistui kokouksesta

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 25.5.2015 klo 17.00-18.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011. Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011. Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Kokousaika 22.6.2011 klo 17.30-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 29.4.2010 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Brofogdas KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293.

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. 1 Liite1b. Maankäytön vyöhykkeet Ylläs-Aakenustunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy,

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot