Itä-Suomen EAKR toimenpideohjelma Lausuntojen yhteenveto Itä-Suomen maakuntahallituksille Vuokatin kokoukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomen EAKR toimenpideohjelma 2007-2013 Lausuntojen yhteenveto Itä-Suomen maakuntahallituksille 28.-29.08.2006 Vuokatin kokoukseen"

Transkriptio

1 Itä-Suomen EAKR toimenpideohjelma Lausuntojen yhteenveto Itä-Suomen maakuntahallituksille Vuokatin kokoukseen Seuraavilla sivuilla on päivätyn lausuntopyynnön perusteella annetuissa lausunnoissa tehdyt muutosesitykset EAKR-ohjelmaluonnokseen sisältörungon mukaisessa järjestyksessä. Listaan on huomioitu lausunnoissa olleet muutosesitykset. Muutosesitykset ovat ohjelman pääotsikkojen alla maakunnittaisessa järjestyksessä: 1. Kainuu 2. Etelä-Savo 3. Pohjois-Karjala 4. Pohjois-Savo Kaikki alkuperäiset lausunnot kokonaisuudessaan ovat saatavissa tarvittaessa Kainuun maakunta kuntayhtymästä.

2 0. YLEISET KOMMENTIT Lausunnon antaja Joensuun Tiedepuisto Oy Joensuun yliopisto Ylä-Savon Kehitys Oy Savon Yrittäjät ry SAK Pohjois-Savon aluepalvelukeskus Finnavia Kuopio Kuopion kaupunki Muutosesitys Tekstin ymmärtämisen ja ainakin ohjelman käytännön toteuttamisen kannalta olisi hyvä, jos toimenpideohjelmassa käytettyjä keskeisiä käsitteitä määriteltäisiin tarkemmin esim. erillisessä liitteessä. Ohjelmaluonnoksessa aikuiskoulutus ja Venäjän läheisyys jää vähäiselle huomiolle. Tulevalla ohjelmakaudella alueellisen korkeakouluyhteistyön muodot tiivistyvät, tämä tulee vaatimaan myös alueellisia resursseja, joita toivotaan tuettavan alueellisista ohjelmista. Ohjelmaluonnoksen sisältö on hyvä. Toimenpiteet edistävät hyvin kasvua ja työllisyyttä. Ohjelmassa on korostettava seudullisen ajattelun ja seudullisten linjausten sekä vahvuuksien tunnistamista ja huomioonottamista käytännön toteutuksessa ja rahoituspäätöksissä. EAKR-ohjelma on liian suurpiirteinen ja väljä. Tämä johtaa siihen, että maakuntaohjelmien ja TOTSUjen merkitys korostuu entisestään. Ohjelmaluonnoksen valmisteluun on kutsuttu ja päässyt vaikuttamaan laaja joukko pohjoissavolaisia tahoja. Ohjelmaluonnos sallii riittävän monimuotoisten ja alaisten hankkeiden toteuttamisen. Valituille osaamisalueille olisi myös määriteltävä ainakin keskeiseltä osin hankekriteerit. Se edesauttaisi MYR-työskentelyä ohjelmakauden aikana. Ohjelmaluonnoksen yleissävy on paljolti ongelmia kirjaava ja niitä surkutteleva ilman selkeitä ratkaisuesityksiä. Monille asioille emme mahda mitään, mm. maantieteelliselle sijainnillemme. Siksi Itä-Suomen on oltava tehokkaampi ja parempi monessa asiassa kuin Etelä- ja Länsi-Suomessa. Vahvuuksien esiintuominen ja heikkouksien ylittäminen pitäisi esiintyä myös tässä ohjelmassa. EAKR-ohjelmaluonnos on mahdollistava ja rakenteellisesti selkeä. 1. JOHDANTO Lausunnon antaja Kainuun TE-keskus Joensuun Tiedepuisto Oy Kuopion yliopisto Työterveyslaitos Muutosesitys Luvut 1. Johdanto, 2.Itä-Suomen tila ja kehitysnäkymät sekä 3. Itä-Suomen kehittämisstrategia: Tulisi lyhentää tekstiä tiivistämällä, keskittymällä vain Itä-Suomen tason tietoihin sekä laittamalla osa taulukoista liitetiedoiksi. Johdantoon kokoava yhteenveto Itä-Suomen keskeisimmistä haasteista ja siitä, miten ne liittyvät toisiinsa. Valmistelu tehty avoimessa yhteistyössä alueellisten tahojen ja yliopiston kanssa. EAKR-ohjelman valmistelu on tehty kiitettävän laaja-alaisena yhteistyönä. Työterveyslaitos korostaa kuitenkin, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ohella myös sektoritutkimuslaitosten rooli on tärkeä sosiaalisten innovaatioiden tuottajana ja levittäjänä, terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä sekä tutkimustiedon ja innovaatioiden hyödyntämisessä.

3 2. ITÄ-SUOMEN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT Lausunnon antaja Kuhmon kaupunki Kainuun TE-keskus Maataloustuottajien Itä- Suomen piirijärjestöt Savonlinnan kaupunki Joensuun Tiedepuisto Oy KETI, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy Nurmeksen kaupunki Muutosesitys Kainuun aluekuvaus: Teollisuuden vientituotteita ovat lisäys ensimmäiseksi > mekaanisen puun toisen asteen jalostus. Itä-Suomen sijainti ja saavutettavuus: Tekstiin lisätään yöjunaliikenteen kehittäminen paremmin matkailua ja asiointia palvelevaksi (s. 11) Pietarin lisäksi mainittava Arkangelin alue (s. 12) SWOT-analyysin uhkista kohta ympäristön rappeutuminen muutetaan rakennetun ympäristön rappeutumiseksi ja listaan lisätään yhdeksi uhkaksi palvelujen heikentyminen. Yritystoiminta-kohtaan (s. 15) laajempi kuvaus yritystoiminnan tilanteesta, sen keskeisistä haasteista sekä ratkaisutavoista, joihin perustuen toimenpiteet toteutetaan. Erityisiä panostuksia sukupolven- ja yrittäjäpolvenvaihdoksiin. Tulee luoda menetelmiä, joilla maakunnan ulkopuolella opiskelevia kytketään kotimaakuntaan ja alennetaan kynnystä palata takaisin opiskelujen jälkeen. s.18 kohtaan Liikenne- ja tietoliikenneverkot ja niihin liittyvät palvelut tulisi lisätä seuraavaa.., mutta palvelutasossa ja liikenneturvallisuudessa on edelleen erityisesti valtatiellä 5 Lusista pohjoiseen ja valtatiellä 6 Joensuun läheisyydessä sekä valtatiellä 14 Savonlinnan keskustan kohdalla. Sivulla 15 mainitaan Esim. julkisella sektorilla voidaan rekrytoinnissa siirtää panoksia päivähoidon vähenevistä tarpeista vanhustenhuollon kasvaviin tarpeisiin. Mikäli Itä-Suomeen halutaan tänne pysyvästi asettuvia osaajia perheineen, on erityisesti päivähoitoon ja muuhunkin nuorille perheille tärkeisiin asioihin kiinnitettävä erityistä huomiota ja alueelle olisi pikemminkin panostettava kuin toimintaa vähennettävä. Pohjois-Karjala kuvaukseen s. 10 hyvät juna- ja lentoliikenneyhteydet muotoon melko hyvät juna- ja lentoliikenneyhteydet. Kuvauksen lopussa olevaan työttömyyden helpottamiseen voisi mainita yhtenä tavoitteena uudet keinot alentaa työllistämisen kynnystä (esim. Sailaksen kokeilu koskemaan koko Itä-Suomea). Sivuille 9 10 kohdan Pohjois-Karjala 1. kappaleen viimeinen lause tulisi muuttaa: Maakunnan syrjäistä asemaa parantavat sen eteläisiin osiin ulottuvat ja lisätä lause: Maakunnan tasapuolisen kehittymisen kannalta on tärkeää niiden säilyttäminen ja kehittäminen sen koko alueella. Sivuille kohtaan Työmarkkinat ja työelämä 1 kappaleen lauseen Itä-Suomen työttömyysaste laskee nopeasti koko alueella eli lähes prosenttiyksikön vuosivauhdilla. jälkeen tulisi lisätä lause: Kuitenkin seudulliset ja kuntakohtaiset erot ovat varsin suuria.

4 Pielisen Karjalan kehittämiskeskus Oy Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Sisä-Savon seutuyhtymä, Suonenjoki, Tervo, Vesanto Työterveyslaitos Pohjois-Savon metsäkeskus Keski-Savon Kehittämisyhtiö Oy Ylä-Savon Kehitys Oy Savon Yrittäjät ry Sivuille 9 10 kohdan Pohjois-Karjala 1. kappaleen viimeinen lause tulisi muuttaa: Maakunnan syrjäistä asemaa parantavat sen eteläisiin osiin ulottuvat ja lisätä lause: Maakunnan tasapuolisen kehittymisen kannalta on tärkeää niiden säilyttäminen ja kehittäminen sen koko alueella. Sivuille kohtaan Työmarkkinat ja työelämä 1 kappaleen lauseen Itä-Suomen työttömyysaste laskee nopeasti koko alueella eli lähes prosenttiyksikön vuosivauhdilla. jälkeen tulisi lisätä lause: Kuitenkin alueelliset ja kuntakohtaiset erot ovat varsin suuria. Itä-Suomen tilaa ja kehitysnäkymiä kuvaavassa osiossa on sivuutettu täysin sosiaali- ja terveydenhuollon erittäin suuret haasteet, jotka rasittavat kuntasektoria tulevina vuosina enemmän kuin mikään muu toimiala ja vaikuttaa tätä kautta välillisesti kaikkeen julkiseen toimintaan alueella. Sivulla 12 oleva jako perinteisiin ja kasvaviin globaaleihin elinkeinoihin tulisi muotoilla niin, että perinteiset elinkeinot ovat myös globaaleja ja että myös uudet elinkeinot pohjautuvat niihin. Sivulla 18 tulee huomioida VT 9:n kehittäminen. Tien liikennemäärät vastaavat jo pohjois-etelä-suuntaista liikennettä. Elinkeinojen ja toimintaympäristöjen kehittäminen, yritysten kilpailukyvyn sekä työvoiman hyvinvoinnin ja tuottavuuden kannalta työterveyden ja turvallisuuden näkökulma on keskeinen. Itä-Suomessa ammattitautitapaukset ja työtapaturmat ovat keskimääräistä suuremmat. Pohjois-Savo ei ole metsäisin maakunta. Ehdotamme lausetta korvattavaksi: Pohjois-Savo on metsäinen maakunta, jonka viljavat maapohjat ja hyvä metsänhoidon historia mahdollistavat metsien hyvän tuottokyvyn. Sivulla 19 todetaan, että energiapuuvaroista käytössä on 40 %. Mihin tämä arvio perustuu? Mielestämme se tuntuu suurelta, jos siihen luetaan nuoren metsän hoitokohteiden energiapuu ja uudistushakkuukohteiden hakkuutähde. Keski-Savon väestökehitys on ollut valitettavan negatiivinen ja työllisyystilanne Pohjois-Savon heikoimpia. Tilannetta heikentää edelleen suurteollisuuden rakennemuutos. Voimakas työpaikkojen menetys tulee huomioida erityistoimenpitein joko kansallisessa tai maakunnallisessa aluepolitiikassa. Pohjois-Savon alueella vahvistettava etelä-pohjainen kehityskäytävää sekä Keski-Savon osalta tehtävä tiivistä yhteistyötä myös Etelä-Savon kanssa. Alueen saavutettavuuden ja yritystoiminnan kansainvälisyyden turvaamiseksi panostettava lentoliikenteen ylläpitämiseksi kaikille Itä-Suomen kentille. Toivomme, että Itä-Suomen kansallismaisemien luetteloon (s. 17) lisätään Väisälänmäen kansallismaisema Lapinlahdella. Itä-Suomen tilaa koskevat analyysit ovat oikeaan osuneita. Maakunnittaiset kuvaukset antavat sitten toisenlaisen ja aivan liian myönteisen kuvan maakuntien, myös Pohjois-Savon, tilanteesta. Nämä valmistelijoiden työstämät analyysit voivat johtaa päätöksentekijöissä vääränlaiseen ja harhaiseen käsitykseen, että eiköhän tämä tästä ja eiköhän mennä kuten tähänkin saakka.

5 GTK Itä-Suomen yksikkö Kuopion kauppakamari Savoniaammattikorkeakoulu Kuopion kaupunki Sivulle 14 lisäys: Itä-Suomessa on muutamia globaaleilla markkinoilla toimivia oman alansa kehityksen kärkiyrityksiä, mutta niiden määrä on muuhun valtakuntaan verrattuna liian vähäinen. Lisäys: Yritysten määrä on kasvanut hitaasti ja kasvu tosin on tapahtunut mikroyrityskentässä. Sivulle 17: T&k-henkilöstön määrä on viime vuosien kasvusta huolimatta vain puolet valtakunnan keskimääräisestä ja t&kmenojen osuus arvonlisäyksestä alle puolet valtakunnan keskiarvosta. On käytettävä nykyiseltä kaudelta hyviksi havaittuja keinoja, mutta sen lisäksi on otettava käyttöön jotakin uutta, luovaa, rohkeaa ja vaikuttavaa yritysten keskinäisen yhteistyön kertaluokkana vahvistaminen. Maakuntien kuvaukset voisi laatia samansisältöisiksi, jolloin tietoja olisi helpompi verrata keskenään. Talouskehitykseen sivulle 14 lisäys: Tällaisen paikalliseen raaka-aineeseen ja korkeaan tuotantoteknologiseen osaamiseen perustuvan tuotannon Esitetään harkittavaksi, onko Itä-Suomen sijainti ja saavutettavuus tarpeen määritellä suhteessa pääkaupunkiseutuun ja Helsinkiin. Tämä tukee ajatusmallia, jossa kaikki väylät lähtevät Helsingistä ja päätyvät sinne. Myös ministeriön esim. maantieja rautatieliikenteen on runkoverkkohankkeen luonnoksissa poikittaisyhteydet puuttuvat kokonaan. Arvonlisäyksen kasvumittarit eivät kuvasta riittävällä tarkkuudella väestön elintasoa, koska nämä mittarit eivät ota huomioon todellisten elinkustannusten eroja maan eri osissa. Yritysten lukumäärän kehitys ei kuvaa välttämättä oikein todellista kehitystä yrityssektorilla. Olisikin syytä määritellä alueen yritystoiminnan kehitys muutoin kuin vertaamalla yritysten lukumäärän kasvua maan muihin osiin. Huolimatta positiivisesta trendistä ei Itä-Suomen t&k-panostusta voi katsoa riittäväksi. Jotta Itä-Suomen kilpailukyky, vetovoimaisuus ja taloudellinen kehitys olisi tavoitteen mukaista, t&k- ja innovatiotoiminnan panostusta on lisättävä maan keskimääräistä panostusta selvästi enemmän. Tasapuolisuus valtakunnassa johtaa väistämättä eroon pysymiseen tasolla. Pohjois-Savosta tulisi mainita soveltavan ICT-sektorin kehittäminen muutoin hyvin esitettyjä teemoja täydentäen. Matkailua voidaan pitää Itä-Suomessa vahvuutena ja mahdollisuutena. Matkailun merkitystä elinkeinotoiminnassa ei ole huomioitu ja sen nostaminen esille olisi perusteltua, esim. sivulla 15. Lisäksi mukaan halutaan liitettäväksi analyyttinen matkailututkimus, joka puuttuu kokonaan kaikista yhteyksistä, niin yritystoiminnan kuin koulutuksenkin osalta. Kohtaan Itä-Suomen sijainti ja saavutettavuus huomautetaan, että meriyhteys ainakin Kuopioon toimii keskeytyksettä nykyisin läpi talven.

6 3. ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Lausunnon antaja Kainuun TE-keskus Mikko Kettunen, Kainuun Etu Oy. Maataloustuottajien Itä- Suomen piirijärjestöt Oulun kauppakamari Sotkamon kunta Muutosesitys Taulukko 3:ssa esitettävä lähtökohtavuoden 2007 tiedot. Työnjako EAKR- ja ESR ohjelmien välillä: Mahdollisuutta soveltaa ESR-tyyppisiä toimenpiteitä EAKR-ohjelmassa ei tule rajata vain toimintalinjaan 2, vaan myös toimintalinjassa 1. Kuva 6. Itä-Suomen kehittämisstrategia: strategiseksi tavoitteeksi myös T&K -toiminnan lisäys Luvun Itä-Suomen osaamisalueisiin lisättävä elintarviketalous.. Kehittämisstrategian ydin muodostuu kolmesta keskeisestä näkökulmasta; kilpailukykyiset ja uudistuvat yritykset, innovaatiojärjestelmä ja vetovoimainen ympäristö, toimivat työmarkkinat. Näille kehittämisalueille on syytä kehittää riittävät mittarit ohjelmatavoitteiden lisäksi. Matkailu on pidettävä Itä-Suomen toimenpideohjelman kärkialueena. Kaivostoiminnan uudet hankkeet on huomioitava ohjelman rahoituksessa. Liikenneväylien (raide-, lento- ja maantieyhteyksien) turvaaminen ja kehittäminen on huomioitava. Erityistä huomiota osaamiseen, matkailuun, kaivostoimintaan, Venäjä-yhteistyöhön ja liikenneyhteyksiin. Hyvä ympäristö tulisi lisätä kehittämisen ydinalueeksi kuviossa alueellisen kilpailukyvyn elementit Itä-Suomessa s Ohjelman painopisteet ja alueelliset teemat; lisättävä elintarviketeollisuuden ja talouden osaamisalana Kainuun Vasemmisto ry. Kainuun ympäristökeskus Sulkavan kunta Elinkeinoelämän keskusliitto s.33 Kokeilutoiminta / experimentaatio (3.4.7) osana Itä-Suomen ohjelmaa on hyvä painotus. Kokeilutoiminnan osalta on myös varattava rahaa ja tiedotusresursseja hyvien tulosten käyttöön levittämiseen. Joensuun Tiedepuisto Oy Itä-Suomi strategia ja alussa esiteltävien maakuntien ja Itä-Suomen kuvausten välinen looginen yhteys ja edelleen toimenpideohjelmien tavoitteiden ja Itä-Suomi strategian tavoitteiden väliset yhteydet jäävät hiukan epäselväksi. Yhteydet ovat kyllä tunnistettavissa mutta suunnitelmamallina teemme näitä asioita, jotta saisimme aikaiseksi näitä tuloksia olisi hyvä viedä toimintalinjaosista myös yleisemmälle tasolle. Josek, Joensuun seudun kehittämisyhtiö Oy Metsänomistajien liitot: SWOT-analyysia on käytetty periaatteessa väärin; SWOTin pohjaksi olisi aina esitettävä jokin strategia ja/tai toimintalinja jonka vahvuuksia, heikkouksia jne. arvioidaan tämän työkalun avulla. Kehittämisen ytimeen vahvemmin esille klustereiden prosessointi ja kehittäminen esim. lisäämällä kuvan 8 kehittämisen ydinalueeksi Valittujen klustereiden ja yritysryppäiden muodostaminen ja kehittäminen. Eri rahastojen toimien yhteensovittaminen ( päivätyssä toimenpideohjelmaluonnoksessa kohta ): kohta

7 Järvi-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo Pohjois-Karjalan kauppakamari Pohjois-Karjalan taidetoimikunta muotoiltava huolella ja ajatuksella uudelleen ja niin, että se todella tulee otettavaksi huomioon käytännössä ja kaikilla tahoilla. Elintarviketeollisuus osaamisalueeksi. SWOT-analyysissä esitettyihin uhkatekijöihin tulisi lisätä valtakunnalliset tavoitteet koulutuspaikkojen vähentämiseksi. Ohjelman painopisteissä ja alueellisissa teemoissa on selvä ristiriita valmisteilla olevan Itä-Suomen innovaatiostrategian kanssa. Itä-Suomen valittuihin osaamisalueisiin tulisi lisätä esim. vapaa-ajan ja matkailun alle myös kulttuurimatkailu, kulttuuri ja taidetarjonta, hyvinvointiin puolestaan myös terveyttä ja hyvinvointia lisäävät kulttuurihankkeet. Hallitusohjelmaan kirjattu taiteen ja kulttuurin tasavertaisen saavutettavuuden periaate tulisi näkyä ohjelman kehittämisstrategioissa sekä itse toimintalinjoissa. Pohjois-Karjalan maakuntasuunnitelmassa mainitaan kulttuuriteollisuuden lukeutuvan kasvaviin vahvoihin aloihin, tämä näkemys tulisi olla mukana myös Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmassa. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus SAK:n Pohjois-Karjalan aluepalvelukeskus Savo-Karjalan tiepiiri Esim. innovaatiojärjestelmän kehittämissuunnitelmissa huomioitaisiin luovuuden kehittämien sen kaikissa muodoissaan. Tällä saralla tärkeää työtä tehdään taidekasvatuksen ja lastenkulttuurin kautta, joiden tulisi näkyä myös ohjelmassa kehittämiskohteina. Kehittämisen ydinalueita kuvaavan kuvan sisäkehään ja tekstiin sivulla 30 tulisi lisätä myös ympäristövastuullisuus, ympäristöosaaminen ja ekotehokkuus. Työntekijä-näkökulma on EAKR-ohjelmaesityksessä puutteellinen, on panostettava työntekijöihin (työllisyys, osaaminen, inhimillinen hyvä työ, kokoaikaiset ja pysyvät työsuhteet jne.), siksi ESR-rahoituksen merkitys korostuu. Liikennejärjestelmän ja liikenneinfrastruktuurin kehittäminen tulisi näkyä ohjelmassa painokkaammin, koska alueen syrjäinen sijainti ja huono saavutettavuus todetaan alueen ongelmaksi niin yrityselämän toimintaympäristön kuin alueen kilpailukyvyn kannalta. kehittämiseen tulisi varata esitettyä enemmän voimavaroja. SWOT-analyysissä infrastruktuuri on nähty vahvuutena samaan aikaan kuin heikkoutena on nähty huono saavutettavuus ja uhkana ympäristön rappeutuminen, tosiasiassa Itä-Suomen alueen päätieverkosta suuri osa ei vastaa edes nykyisen liikenteen tarpeita. Ohjelman painopistetoimialojen (metsä, maatalous, matkailu, kaivannaiset) toimintaedellytyksiin liittyy olennaisesti liikenneinfrastruktuuri sekä liikennejärjestelmän ja logistiikan toimivuus. Viennin lisäämisellä ja yritysten verkottumisella on välitön vaikutus liikennetarpeisiin, bioenergian käytön lisääminen vaikuttaa alueen sisäisiin raskaisiin kuljetuksiin.

8 TE-keskus Kuopion yliopisto SDP PS Sisä-Savon seutuyhtymä, Suonenjoki, Tervo, Vesanto Työterveyslaitos Lapinlahden kunta Keski-Savon Ohjelmassa tulisi kautta linjan tuoda esille yhteensovitustarve muihin ohjelmiin nähden. Ohjelmaluonnoksessa on kattavasti käsitelty Itä-Suomen maakuntien kehittämisen tavoitteita ja ydinstrategioita. Esitetyt linjaukset ovat Kuopion yliopiston tahtotilan kanssa pääosin samansuuntaisia. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen merkitystä innovaatioiden lähteinä korostetaan Yliopistot edistävät mm. uusyritystoimintaa ja yleensä yritystoiminnan kehittymistä ja yliopisto-osaamisen kaupallistamista. Yliopiston vaikutuksesta syntyy merkittävää uutta korkean teknologian yritystoimintaa koko Itä-Suomeen. EAKR-ohjelma on merkittävä aluekehittämisen strategia, jonka pohjalta MYRin ja rahoittajaviranomaisten on pystyttävä tekemään vaikuttavia hankepäätöksiä. Tämä korostuu erityisesti valittujen osaamisalueiden valinnassa. Kuopion yliopisto korostaa maakuntien omiin vahvuuksiin perustuvaa elinvoimaista aluetaloutta sekä aluekeskusten kehittämistä vahvoiksi kansallisiksi ja kv. kasvukeskuksiksi. Kuopion yliopisto korostaa myös maaseudun kehittämistä ja ylläpitämistä EAKR-toimenpiteillä. Kuopion yliopisto pitää tärkeänä varmistaa monia vaiheita sisältävän innovaatioketjun tosiasiallinen toimivuus ja riittävä asiantuntemus. Kuopion yliopisto tähdentää, että kansallinen aluepolitiikka on erityisen tärkeää, jota EAKR-ohjelman tulee tukea. Kuopion yliopisto pitää erittäin tärkeänä, että EAKR ohjelmassa on mahdollisuus rahoittaa myös koulutustoimenpiteitä. Kuopion yliopisto pitää tärkeänä, että EAKR ohjelmassa huomioidaan riittävässä määrin myös ESR-ohjelman painopisteet. Rahoitus selkeytyy, kun ohjelmaa toteutetaan pääosin kolmen toimintalinjan kautta. Hankkeiden vaikuttavuus aluetalouteen ja niiden pitkävaikutteisuus tulee olla tärkeimpinä kriteereinä. On välttämätöntä, että ESR-ohjelma tukee EAKR:n ja maakuntasuunnitelman tavoitteita. Ohjelma korostaa innovatiivisuutta, koulutusta ja uusia elinkeino-oloja. Ohjelma korostaa keskuskaupunkien merkitystä ja perustelee, että ne säteilevät kehitystä myös laajemmille alueille. Uhkakuva kuitenkin on, että samaan aikaan, kun valtakunnassa pyritään alueellistamisessa sijoittamaan laitoksia maakuntiin, Itä-Suomessa ja maakuntatasolla keskitetään yhä kovemmin. Ohjelman tulisi kattaa kaikissa osissaan kansainvälistymisen ja markkinoinnin sekä tehostetut toimet myös yksittäisten yritysten kehittämiseksi kehittämisohjelmissa. Työhyvinvoinnin edistäminen tulisi nähdä yhtenä merkittävänä yritysten tuottavuus- ja kilpailukykytekijänä ja siten yhtenä osana toimenpideohjelman tavoitteita. Työkyvyn ylläpitäminen on erityisen tärkeää ikääntyvän työvoiman keskuudessa. Työterveyshuoltojärjestelmällä on tässä tavoitteessa keskeinen rooli. EAKR-ohjelma on hyvä, koska se painottaa yritystoiminnan rahoituksen turvaamista myös tulevalla ohjelmakaudella. Ohjelmasta pitäisi pystyä jatkossa rahoittamaan paremmin myös kansallisesti merkittäviä kulttuurihankkeita ja tapahtumia. Liikuntamatkailu ja hyvinvointi tulisi sisällyttää entistä painavammin ohjelmaan. Innovaatioympäristön kehittämisen perustuttava alueellisen osaamiseen ja hajautumista keskittämisen sijaan tulee suosia.

9 Kehittämisyhtiö Oy Tuusniemen kunta Savon Yrittäjät ry SAK Pohjois-Savon aluepalvelukeskus Finnavia Kuopio GTK Itä-Suomen yksikkö Savon Voima Savon koulutuskuntayhtymä Itä-Suomen yliopistojen yhteistyöhön tulee panostaa ja hakea kontaktipintaa myös kansainvälisistä yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. SWOTissa hyvän työvoiman saatavuus ei ole enää vahvuus. Erittäin suuri mahdollisuus on rajapintateknologioiden hyödyntäminen. Heikkouksissa tulee mainita kuntayhteistyö ja uhkissa valtakunnallinen keskittymiskehitys. Kansainvälistyminen on otettava selkeäksi painopisteeksi. Työvoiman saatavuuden turvaamiseksi tulee käynnistää työperäiseen maahanmuuttoon tähtäävä toimenpideohjelma koko Itä- Suomen alueella. Venäjän korostamisen tulee johtaa myös konkreettisiin toimenpiteisiin. EAKR-ohjelman merkittävänä periaatteena tulee olla koko Itä-Suomen alueen tasapuolinen kehittäminen. Tärkeinä alueina kunnanhallitus näkee yrittäjyyden, koulutuksen, tuotekehittelyn ja infrastruktuurin kehittämisen ja parantamisen. Rakennerahastokauden läpivirtaavana teemana on oltava yritysten välinen yhteistyö, yritysryppäissä ja klustereissa toimiminen, verkottuminen ja erityisesti kannustus näihin yhteistyön muotoihin. Työttömyysprosentin tavoitetaso Pohjois-Savossa v on määritelty liian korkeaksi. Tavoitteena tulisi olla täystyöllisyys (+/- 5 %). Myös työvoimaosuudeksi olisi tavoiteltava 70 % tai jopa yli 68 %:n sijaan. SWOT-analyysistä puuttuu matkailu sekä Itä-Suomen raaka-aineisiin perustuva jatkojalostaminen. Luonnonvarat on mainittu, mutta mahdollisuutena on nimenomaan innovoida jalostusketju työllisyysvaikutuksiltaan merkittäväksi. Kuvaan 8 esitetään, että kehittämisen ydinalueet sisäkehälle lisätään raaka-ainemahdollisuuksien monipuolistaminen. alueella on luontaisia ja ihmistoiminnan materiaaleja ja biomassoja, joista voidaan innovatiivisen t&k-toiminnan kautta kehittää raaka-aineita tuotekehitykseen (esim. teollisuuden sivutuotteet/jätteet, maakamaran kivet/ mineraalit/kasvit). Ohjelma on oikeansuuntainen ja siinä esitetyt tavoitteet ovat alueen kehityksen näkökulmasta katsoen erittäin tärkeitä. Tavoite alueen energiaomavaraisuudesta on oikean suuntainen mutta erittäin kunnianhimoinen. Olemme huolissamme etenkin puuperäisten bioenergialähteiden riittävästä saatavuudesta. Haluamme painottaa, että käytännössä lähes kaikki ohjelmassa mainitut uusiutuvaa energiaa hyödyntävät tuotantoratkaisut etenkin uusien ja kokeiluvaiheessa olevien teknologioiden käyttöönotto vaativat tulevaisuudessakin julkista tukea ollakseen kannattavia. Näin ollen EAKR ohjelman kautta kanavoitavat rahat eivät ole yksin riittäviä kannattavien investointien turvaamiseksi. Ehdotamme, että toimenpideohjelmaan lisättäisiin tavoite Itä-Suomessa olevien vesivoimavarojen hyödyntämisestä entistä tehokkaammin. Tämä koskee sekä olemassa olevaa tuotantokapasiteettia että myös tällä hetkellä koskien suojelulain piirissä olevia hyödyntämättömiä vesivoimavaroja, joiden ympäristöarvot tulisi mielestämme harkita uudelleen. Alueen pienehköissä vesivoimalaitoksissa tuotettu energia täyttää nytkin ympäristöystävällisen energian sertifioinnin edellytykset. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen edistäisi oleellisesti energiaomavaraisuustavoitetta. Innovaatiotoimintaa tapahtuu kaikilla tutkimuksen ja ammatillisen koulutuksen asteilla ja erityisesti yrityksissä. Innovaatiotoiminnan nivominen eri toimijoiden yhteistoiminnaksi on haaste, joka pitäisi olla mainittu tavoitteena.

10 Savo-Karjalan tiepiiri Kuopion kauppakamari Pohjois-Savon TE-keskus Kuopion kaupunki Liikennejärjestelmän ja liikenneinfastruktuurin kehittäminen tulisi näkyä ohjelmassa painokkaammin. Ohjelmassa useassa kohti esiin nostettu bioenergian käytön lisääminen vaikuttaa alueen sisäisiin raskaisiin kuljetuksiin. Palvelurakenteen muutos tulee korostamaan kuntien välisten yhteyksien kehittämistarvetta. Ohjelmassa käsitellään liikenneyhteyksiä lähinnä olemassa olevien yritysten näkökulmasta. Keskuskauppakamarin selvitysten mukaan liikenneyhteydet ja saavutettavuus ovat kuitenkin merkittävimpiä uusien yritysten sijoittumiseen vaikuttavia tekijöitä. SWOT-analyysissä infrastruktuuri on nähty vahvuutena samaan aikaan kun heikkoutena on nähty huono saavutettavuus ja uhkana ympäristön rappeutuminen. Tosiasia on, että suuri osa Itä-Suomen alueen päätieverkkoa ei vastaa edes nykyisen liikenteen tarpeita. Vähäliikenteisen tieverkon kuntoa voidaan pitää korkeintaan tyydyttävänä ja siellä on jatkunut jo vuosia rappeutuminen. Ohjelmassa tulisi varmistaa mahdollisuus myös TEN-verkolle tehtävien sekä maankäytön kehityksen että elinkeinoelämän investointien edellyttämien paikallisten liikennejärjestelyjen rahoittaminen. Perustienpidon rahoitus ei riitä alueellisiin investointitarpeisiin alueen kehityksen ja elinkeinoelämän tarpeiden edellyttämässä tahdissa. Nykyisellä ohjelmakaudella yritystuilla, vaikka ne ovat olleet vaatimattomat, on saatu aikaan vaikuttavuutta TL 1:n hankkeissa. Ohjelmaluonnoksen mukaan reagointi ja sopeutuminen kansainvälisen työnjaon ja kilpailuympäristön muutoksiin ovat keskeisiä, mutta kauppakamari katsoo, että vähintään yhtä keskeisiä haasteita tuo kansallisen kilpailuympäristön muutos sekä valtion toimet näiden muutosten suhteen. Itä-Suomen strategiset tavoitteet ja niiden tavoitetasot eivät kuvasta väestön elintasoa ja elämisen laatua. Esim. väestön väheneminen ei tarkoita sitä, että Itä-Suomeen asumaan jäävällä väestöllä menisi aiempaa huonommin. Sama koskee BKT:n kehitystä. Itäsuomalaisilla menee nyt selkeästi paremmin kuin puolitoista vuosikymmentä sitten lamavuosina, vaikka Itä-Suomen BKT:n kasvu onkin ollut hitaampaa kuin maassa keskimäärin. Työnjako EAKR- ja ESR-ohjelmien välillä on toteutettava niin, että myös ESR-ohjelmat ja hankkeet tukevat kilpailukyvyn lisäämistä yritystoiminnan kautta. Maakuntasuunnitelmat eivät ole vahva EAKR-ohjelman rahoitusta ohjaava väline. Maakuntaohjelma on käytännöllisempi ohjausväline. Kokonaisuudessaan maakuntasuunnitteluprosessi on niin raskas, että EU-ohjelmien valmistelu uhkaa hukkua jatkuvaan suunnitteluun. Rahoittamisstrategiaa vaikeuttaa EAKR- ja ESR-ohjelmien irrottaminen maakunnallisesta suunnittelusta toisistaan melko riippumattomiin ja eri hallinnonalojen ohjaamiin EU-ohjelmiin. Hengeltään strategia on ongelmakeskeinen. Toinen näkökulma on strategian sallivuus ja avoimuus. Strateginen lähestymistapa ei toimi kehittämistoimia ja rahoittamista yhteen sovittavana ja ohjaavana välineenä, vaan antaa tilaa päivittäisille järkeville rahoituspäätöksille ja vuosittaisille rahoituksen uudelleen suuntaamiselle MYAK-asiakirjassa. Ohjelmarakenne mahdollistaa Lissabonin strategian toteuttamisen. Kokemukset kuluvasta rakennerahastokaudesta on esitetty hyvin ja vertailuluvut kuvaavat vallitsevaa tilannetta. Tarkastelu on myös rakentavan kriittistä. Esitetty tavoite pitkäjännitteisestä kehitystyöstä on tärkeä. Tulevassa ohjelmassa voisi kuitenkin korostaa t&k-toimijoiden toimintaedellytyksistä huolehtimista enemmän. Samassa yhteydessä tulisi mainita kaupunkien kilpailukyvyn turvaamisesta innovaatiotoiminnan osana. Nyt kyseinen kaupunkipoliittinen näkemys ei ole esillä, vaikka EU:n linjaukset sitä edellyttäisivätkin.

11 Rautavaaran kunta Ohjelmaluonnoksessa esitettyjä tavoitteita voidaan pitää kovina, mutta toisaalta näin pitää ollakin. EAKR-ohjelman ja kansallisen rakennepolitiikan kokonaisuus on toisiaan tukeva ja siten tärkeä seurannan kannalta asetettu tavoite. Myös sivulla 32 olevat ohjelman painopisteet nähtiin oikein asetetuiksi. Kansainvälinen yhteistyö ei tule rajoittua vain EU:n kanssa tapahtuvaan toimintaan, jos asetukset eivät rajaa sitä pois. Esim Kiina ja USA yhteistyömahdollisuudet on perusteltua mainita. Itä-Suomen SWOT-analyysiin ehdotetaan seuraavia muutoksia: - vahvuuksiin olojen rauhallisuus, turvallisuus - heikkouksiin vähäinen ulkomaalaisten osuus väestöstä; yritysten ja organisaatioiden verkottuminen vähäistä; Itä- Suomen sisäinen yhteistyö vähäistä - mahdollisuuksiin ulkomaisten investointien houkuttelu; kansainvälisen matkailun kehittäminen; alueen kansainvälisen näkyvyyden ja markkinoinnin parantaminen - uhkiin toiminnallinen eristäytyminen (syrjäisen sijainnin ja vähäisen verkostoitumisen takia) Globalisaatio ei ole ainoastaan ongelma, se on tuonut uusia mahdollisuuksia erikoistuvalle yritystoiminnalle. Venäjä teemaa olisi paikallaan vahvistaa pitkin ohjelmaa. Siinä saattaisi olla aineksia Itä-Suomea yhdistäväksi teemaksi. Sivulle 24 viimeiseen kappaleeseen: Muuttoliike ja väestön ikääntyminen yhdessä syrjäisen sijainnin kanssa ovat mittava haaste Itä-Suomen kilpailukyvylle eteläiseen Suomeen nähden. Miten hyödyntää alueella olevat työvoimareservit mukaan lukien alueella jo asuvat ulkomaalaistaustaiset työnhakijat? Sivun 32 kaavio: Hyvä kaavio. Mahtuuko mukaan turvallisuus, sosiaalinen eheys ja suvaitsevaisuus? Sivu 33: Kansainvälinen alueiden yhteistyö on uusi mahdollisuus. Tuleeko tukikelpoisiin toimiin laajennuksia, mahdollistaako ohjelma nykyistä laajemmin myös rajat ylittävän liikkumisen kulujen säilyttämisen hanketoimintaan? Kokeilutoimet ovat hyvin määriteltyjä. Niiden volyymi jää kuitenkin auki. Kuka jatkossa määrittää? MYRkö? Toimenpideohjelman keskeisenä suurena linjauksena tulee olla kaikilla osa-alueilla läpikäyvänä periaatteena koko Itä-Suomen alueen, myös syrjäisten alueiden tasapuolinen kehittäminen.

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 Raportti seurantakomiteoille 5.11.2010 Teema 1. Yritystoiminnan edistäminen Muistiot alueellisista

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Huhtikuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma Luonnos 18.2.2014 Suunnitelmaa tarkistetaan, mikäli Suomen RR-ohjelmaan tulee muutoksia EU-komission

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO Sivu 1 ESR 2007-2013 TOIMENPIDEOHJELMAN ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO 15.8.2006 Etelä-Savon TE-keskus SISÄLTÖ: Sivu 2 1. ITÄ-SUOMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILA, HAASTEET JA TRENDIT 2. ITÄ-SUOMEN SWOT-ANALYYSI

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Kesäkuu 2010 1. JOHDANTO...3 2. MAAKUNTAOHJELMAN LÄHTÖKOHTIA...4 2.1. ETELÄ-KARJALAN NYKYTILA JA KEHITYSNÄKYMÄT...4 2.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TULEVAISUUS...9

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007 2010

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007 2010 POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007 2010 Maakuntavaltuusto hyväksynyt 13.11.2006 1 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2007-2010 Kuopio ISBN 952-5188-69-8 ISSN 1238-6383 2 3 Sisältö 1. JOHDANTO...6 1.1 Maakunnallinen

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009)

TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009) TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009) Rakennerahastotoiminta Suomessa Suomen kehittäminen on suomalaisten yhteinen asia. On kaikkien

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 Raportti seurantakomiteoille 5.11.2010 Teema 1. Yritystoiminnan edistäminen Muistiot alueellisista

Lisätiedot

2005 200 MAAKUNTAOHJELMA

2005 200 MAAKUNTAOHJELMA 2005 2008 MAAKUNTAOHJELMA Varsinais-Suomen maakuntaohjelma vuosille 2005-2008 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36, 20101 Turku) p. (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi ISBN 951-9054-96-0 2005

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 1. Johdanto... 4 1.1 Ohjelman säädösperusta sekä rakenteen ja ohjelman valmisteluprosessin

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Julkaisu A297 ISBN 978-952-5862-03-4 ISSN 0789-6824 Sisällysluettelo 1. Johdanto yhteistyötä

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013. Mikkeli. Tampere. Pori.

CCI 2007 FI 16 2 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013. Mikkeli. Tampere. Pori. CCI 007 FI 6 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 007-03 Pori Tampere Mikkeli Rauma Toijala Hämeenlinna Heinola Lahti Kouvola Lappeenranta Imatra Uusikaupunki

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 Liite 4 IS SKOM 9.6.2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 20072013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen

Lisätiedot