Johdanto Vastuuviikon aineistovihkoon. Taustatietoa: Näin voit käyttää Vastuuviikon materiaalia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdanto Vastuuviikon aineistovihkoon. Taustatietoa: Näin voit käyttää Vastuuviikon materiaalia"

Transkriptio

1 Johdanto Vastuuviikon aineistovihkoon Vastuuviikko nostaa vuonna 2013 esille sääntelemättömän asekaupan rauhan ja kehityksen esteenä. Vuoden teemana on Väkivallan markkinat Tähtäimessä asekauppa ja pienaseet. Nuorten kuvittama aineistovihko antaa erilaisia näkökulmia tähän ongelmaan. Alla on muutamia esimerkkejä siitä, kuinka kyseistä materiaalia voi käyttää luokassa tai erilaisissa keskusteluryhmissä. Taustatietoa: Maailmassa kuolee tänä päivänä keskimäärin yksi ihminen joka minuutti jossakin aseellisessa konfliktissa. Yli 60 prosentissa kaikista ihmisoikeusrikkomuksista käytetään kevyitä aseita. Asekauppa ja sota ovat kannattavaa liiketoimintaa. Vuosittain asekauppaan käytetään enemmän rahaa, kuin mitä tarvittaisiin sen takaamiseksi, että kaikki ihmiset kaikkialla maailmassa voisivat elää ihmisarvoista elämää. YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen mukaan jokaisella on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Sääntelemätön asekauppa on vakava este kestävälle kehitykselle sekä ihmisoikeuksien toteutumiselle. Kun asekauppaa ei säännellä, aseet päätyvät usein konfliktialueille tai sellaisiin valtioihin missä niitä käytetään maan omaa väestöä vastaan, väestön pyrkiessä kohti suurempaa vapautta ja demokratiaa. Näin voit käyttää Vastuuviikon materiaalia Johdanto-osio sisältää ehdotuksia, kuinka Vastuuviikon materiaalia voi käyttää. Valmiita asiapohjaisia kysymyksiä löytyy jokaista tekstiosiota varten ja osallistujat voivat etsiä niihin vastauksia joko itsenäisesti tai ryhmässä. Keskustelukysymykset problematisoivat asioita enemmän ja voivat rohkaista ryhmää syvemmälle luotaaviin keskusteluihin. Jos toiveissa on synnyttää lisäkeskustelua tai saada aikaan väittely, voi jokaisen osion yhteydestä löytyviä mielipidepareja käyttää tähän tarkoitukseen. Tässä on tärkeää alleviivata sitä 1) että henkilö joka tuo jonkun mielipiteen esille ei välttämättä itse omaa sitä todellisuudessa ja sitä 2) että nämä kysymykset ovat niin monimutkaisia ettei niihin välttämättä ole yhtä oikeaa vastausta. Tekstejä kuvittavat sarjakuvat ovat nuorten tekemiä Vastuuviikon Kertomuksia rohkeudesta - kilpailuun. Sarjakuvat on koottu näyttelyksi tälle aineistosivulle ja myös niitä voi käyttää keskustelun herättämiseen luokassa. 1. Valitse yksi tai useampi teksti joihin osallistujat saavat tutustua. 2. Etsi vastauksia! Pyydä osallistujia etsimään vastauksia annettuihin kysymyksiin tekstistä. 3. Synnytä keskustelua! Pyydä osallistujia pohtimaan tekstin sisältöä lähtökohtanaan annettu kysymys. 4. Argumentaatioharjoitus. Jaa osallistujat kahteen ryhmään ja pyydä heitä perustelemaan tietystä teemasta annettuja kahta toisistaan eroavaa mielipidettä. Vaihtoehtoisesti kahta osallistujaa voidaan pyytää perustelemaan kantojaan huoneen edessä tai pyytää osallistujia kahden ryhmissä keskustelemaan annettujen argumenttien pohjalta.

2 5. Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa? Anna osallistujien tutustua sarjakuvaan/tai muuhun tekstin yhteydessä olevaan kuvaan. Pyydä heitä sitten keskustelemaan siitä, kuinka kuva omalla tavallaan kommentoi tekstiä. 6. Piirrä itse tai näyttele! Pyydä osallistujia piirtämään kuva tai muutamia sarjakuvaruutuja tai keksimään pieni näytelmä, joka kuvittaa tekstiä tai osallistujien omia kokemuksia konflikteista ja konfliktien ratkaisuista. Asekauppasopimukset edistävät rauhaa 1) Milloin YK hyväksyi uuden kansainvälisen asekauppasopimuksen? 2) Mihin kansainvälistä asekauppasopimusta tarvitaan? 3) Kenellä tai keillä on viime kädessä vastuu siitä, että sopimusta noudatetaan? 4) Mihin jokaisella ihmisellä on oikeus YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen mukaan? Millä tavalla sinun mielestäsi asekauppasopimus voi edistää rauhaa ja kehitystä maailmassa? Onko asekauppasopimuksella merkitystä? Millaisia ovat suhteet eri maitten ja aseidenviejien ja -tuojien välillä? Mielipide 1: Asekauppasopimus on arvoton. Valtiot tekevät kuitenkin niin kuin haluavat ja löytävät tapoja myydä aseita sellaisiin maihin missä on sotaa ja konflikteja. Mielipide 2: Asekauppasopimus on tärkeä. Vaikka sopimuksen soveltaminen voi viivästyä, se on tärkeä askel kohti rauhanomaisempaa maailmaa ja merkki siitä, että YK ja sopimuksen allekirjoittaneet maat haluavat rajoittaa ja kontrolloida aseiden myyntiä. Kirkko rauhanliikkeenä 1) Mitä muuta rauha on kuin aseellisen konfliktin poissaoloa? 2) Mitä kristityt rauhanaktivistit tekevät? 3) Anna esimerkki kristitystä rauhanjärjestöstä. 4) Anna esimerkkejä sellaisista kristityistä kirkoista joiden tärkeimpänä prioriteettina on rauha.

3 Voiko kristitty kirkko, ja voivatko muut uskonnot, osallistua rauhan rakentamiseen maailmassa? Jos voivat, niin miten? Löytyykö esimerkkejä sellaisista tilanteista, joissa uskonnot ovat osallistuneet rauhan päättymiseen ja konflikteihin? Löytyykö esimerkkejä sellaisista kehityskuluista, että uskonnot ovat tukeneet sotaa ja vastakkainasetteluja? Mielipide 1: Kirkko ei voi osallistua rauhan rakentamiseen. Kirkkohan on historian aikana aiheuttanut suuren määrän sotia. Uskontoa käytetään konflikteissa lyömäaseena. Jos uskontoa ei olisi, maailmassa vallitsisi rauha. Mielipide 2: Kirkko on globaaleista rauhanliikkeistä suurin. Jeesus Kristus kannustaa seuraajiaan rakastamaan vihamiestään ei tappamaan tätä. Kirkkojen rauhantyö on estänyt useita konflikteja. Kirkkojen humanitäärinen apu ohjataan konfliktitilanteissa kaikille osapuolille uskonnosta riippumatta. Asekauppa ja rauhantyö 1) Kuinka suuret ovat maailman sotilaalliset menot kokonaisuudessaan dollareissa? 2) Mitä tällaisella rahamäärällä voisi tehdä, sen sijaan että se käytetään aseisiin? 3) Kuka sanoi: Me luomme enemmän vihollisia kuin saamme hengiltä. Kuka hän oli? 4) Mitä yhteistä on lääkärillä ja rauhantyöntekijällä? Onko rauhan puolesta tehtävä työ kannattavaa, kun sodille ja konflikteille ei näy loppua? Tarvitaanko rauhantyössä aseita? Mielipide 1: Aseet ovat tärkeä osa rauhantyötä. Se osapuoli jolla on parhaat aseet on voimakkain ja silloin muut eivät uskalla hyökätä. Maita ja kansoja ei voida pakottaa rauhaan ilman aseita. Mielipide 2: Aseet eivät pelota ketään. Mitä enemmän aseita on saatavilla ja mitä helpompi niihin on päästä käsiksi, sitä enemmän syntyy sotia ja konflikteja. Aseet eivät rakenna rauhaa. Erittäin tehokkaat aseet joita käytetään puolustuskyvyttömiä ja siviilejä vastaan lisäävät vain vihan määrää. Tämä taas johtaa sodan ja väkivallan kasvavaan riskiin. Huhtikuussa tehtiin historiaa 1) Mikä on kansainvälinen asekauppasopimus (Arms Trade Treaty, ATT)? Mitkä ovat sopimuksen pääkohdat?

4 2) Minkälaisia aseita sopimus koskee? 3) Kuinka monta ihmistä kuolee vuosittain aseisiin, joita tämä laki koskee? 4) Mitkä maat äänestivät asekauppasopimusta vastaan YK:ssa? (Tai poiketen hieman pääaiheesta: Mitkä ovat kuvassa esiintyvien maiden johtajien nimet?) Mitkä maat äänestivät tyhjää ja valitsivat sopimuksen ulkopuolelle jäämisen? Kuinka asekauppasopimus voi vaikuttaa naisten ja lasten tilanteeseen kehitysmaissa? Onko sellaisesta sopimuksesta joka koskee ainoastaan kevyitä aseita jotain hyötyä? Mielipide 1: Asekauppasopimus käsittää vain kevyemmät aseet, monilla mailla on ydinaseita ja muita joukkotuhoaseita joita sopimus ei koske. Mielipide 2: Suurin osa sodissa kuolleista ovat menehtyneet kannettavien aseiden luoteihin, eivät esimerkiksi ydinaseisiin. Tämän vuoksi on tärkeää rajoittaa kannettavien aseiden kauppaa. Mielipide 3, 4, 5 Suomen asekauppa 1) Mihin vastuuton asekauppa voi johtaa? 2) Mitkä viranomaiset sääntelevät aseiden maastavientiä Suomessa? 3) Mihin Suomi vie eniten aseita? Minkä tyyppisiä aseita tai varusteita viedään? 4) Mihin tarkoitukseen maa saa hankkia aseita YK:n perussopimuksen mukaan? 5) Millä perusteella EU voi asettaa asekauppaa koskevia sanktioita jotakin maata kohtaan? Suomen asevienti ei ole suurta verrattuna Ruotsiin ja moniin muihin maihin, miksi Suomen siis tulisi olla mukana asekauppasopimuksessa? Tulisiko Suomen jatkaa asevientiään vai ei? Mielipide 1: Suomen asevienti on tärkeää työllisyydelle ja siksi on tärkeää että Suomi jatkaa aseiden myymistä. Mielipide 2: Suomen asevienti on niin pientä, ettei se suuremmissa määrin vaikuta työllisyyteen. Heidät jotka työskentelevät aseiden valmistuksen parissa voitaisiin uudelleen sijoittaa muihin tehtäviin. Mielipide 3, 4, 5: (myös eettisiä, moraalisia perusteluja)

5 Lisää aseita, lisää turvallisuutta? (näissä kysymyksissä on jonkin verran vaativampi abstraktin ajattelun taso) 1) Viekö Suomi aseita sellaisiin maihin missä on käynnissä olevia konflikteja (tällaisen menettelyn uusi asekauppasopimus kieltää)? 2) Mitä YK:n perussopimus sanoo rauhasta ja turvallisuudesta? 3) Kenellä on vastuu siitä minne aseet ja ammukset päätyvät ja kuinka niitä käytetään sen jälkeen kun ne on myyty? 4) Mitä intressejä on myydä metsästyskiväärejä Bahrainin hallitukselle, samanaikaisesti kun ihmiset Bahrainissa osoittavat mieltään demokratian ja vapauden puolesta? Luovatko aseet turvallisuutta vai vähentävätkö ne turvallisuuden tunnetta? Mielipide 1: Tuntisin oloni turvallisemmaksi, jos minulla olisi ase tyynyn alla. Mielipide 2: En tuntisi oloani turvallisemmaksi, jos minulla olisi ase tyynyn alla. Aseet arjessamme 1) Onko teillä aseita kotona? Missä niitä säilytetään? Oletko pidellyt ladattua asetta kädessäsi? 2) Kuinka monta asetta aivan tavalliset ihmiset Suomessa omistavat? Kuinka moni näistä aseista on rekisteröity ja kuinka moni aseista on laiton? 3) Kuinka monta prosenttia itsemurhista maassamme tehdään aseella? 4) Mitä voimme tehdä pienentääksemme riskiä, että ase haavoittaa jotakuta tai että se joutuu vääriin käsiin? 5) Mitä pitää tehdä sellaiselle aseelle, jolle ei ole lupaa? Tarvitseeko jonkun säilyttää aseita kotonaan ja jos, niin ketä tai keitä tämä siinä tapauksessa koskee? Mielipide 1: Henkilön joka niin haluaa pitää saada säilyttää aseita kotonaan. Ei ainoastaan metsästäjien, urheiluampujien tai poliisien, vaan myös sellaisten henkilöiden, jotka haluavat

6 omistaa aseen itsepuolustustarkoituksessa. Lasten ja nuorten tulee myös saada kantaa aseita ja heidän tulee opetella ampumaan niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista. Mielipide 2: Kenelläkään ei tule olla asetta kotonaan. Ase kotona on aina riski, myös silloin kun sitä säilytetään lukitussa tilassa. Joku tietää aina missä lukon avainta säilytetään. Lapsilla ja nuorilla ei tule olla aseita. Viime vuonna Yhdysvalloissa kuoli enemmän ihmisiä lapsen laukaistessa vahingossa aseen kuin terroritekojen seurauksena.

Opettajan opas - JOHDANTO

Opettajan opas - JOHDANTO Opettajan opas - JOHDANTO Opettajan oppaan johdanto Jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 14.

Lisätiedot

Lapsen oikeudet välineenä eettisessä kasvatuksessa

Lapsen oikeudet välineenä eettisessä kasvatuksessa Opettajalle: Lapsen oikeudet välineenä eettisessä kasvatuksessa Kaikilla ihmisillä riippumatta siitä, missä he elävät, mitä ikäryhmää tai kansallisuutta he edustavat on sama ihmisarvo ja samat perustarpeet.

Lisätiedot

Rippikoulupaketti. maailmanmuuttajille

Rippikoulupaketti. maailmanmuuttajille Rippikoulupaketti maailmanmuuttajille Rippikoulupaketti maailmanmuuttajille Toimitus: Heta Niemi ja Sini Tyvi Teksti ja harjoitteet: Changemaker-harjoittelijat Sini-Maaria Kauppi ja Hanna Mithiku sekä

Lisätiedot

Väkivallan markkinat: tähtäimessä asekauppa ja pienaseet

Väkivallan markkinat: tähtäimessä asekauppa ja pienaseet Väkivallan markkinat: tähtäimessä asekauppa ja pienaseet Maailmassa kuolee keskimäärin joka minuutti ihminen aseellisen väkivallan seurauksena. Joka vuosi yli puoli miljoonaa ihmistä kuolee aseellisen

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Opettajanopas syrjinnän estämiseen

Opettajanopas syrjinnän estämiseen Opettajanopas syrjinnän estämiseen Lähdemateriaalista toimittanut: Mari Hakojärvi Käännökset: Milla Mäkinen, Saija Ohtonen Taitto: Point Panic Kuvat: UNICEF Kannen kuva: UNICEF/ Alpine Fund/ Garth Willis

Lisätiedot

OIKEESTI! Menetelmäopas lapsen oikeuksien käsittelyyn kouluissa

OIKEESTI! Menetelmäopas lapsen oikeuksien käsittelyyn kouluissa OIKEESTI! Menetelmäopas lapsen oikeuksien käsittelyyn kouluissa 1 Sisällys Johdanto 3 Käyttöohje 4 Mikä ihmeen LOS? 4 Orientoidutaan 5 Mikä kantaa tulevaisuuteen? 5 Lapsidomino 5 Bingo 6 Lapsen oikeudet

Lisätiedot

YLITÄ RAJA! Ekumeeninen vastuuviikko 2015. www.vastuuviikko.fi

YLITÄ RAJA! Ekumeeninen vastuuviikko 2015. www.vastuuviikko.fi YLITÄ RAJA! Ekumeeninen vastuuviikko 2015 www.vastuuviikko.fi Mikä Vastuuviikko? Vastuuviikko on Suomen kaikkien kirkkojen ja monien kristillisten järjestöjen ihmisoikeuskampanja, jossa kirkot toimivat

Lisätiedot

Kuva: Anne Lagerstedt. Naisten ja tyttöjen hyvinvointi. Virikeaineisto 2013 2014. Toim. Anne Lagerstedt

Kuva: Anne Lagerstedt. Naisten ja tyttöjen hyvinvointi. Virikeaineisto 2013 2014. Toim. Anne Lagerstedt Kuva: Anne Lagerstedt Naisten ja tyttöjen hyvinvointi Virikeaineisto 2013 2014 Toim. Anne Lagerstedt Hyvinvointi-jumppa Yhteisen jumppahetken voi järjestää pienessäkin tilassa. Tärkeintä on, että saadaan

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

TASO 3. YKSILÖ JA YHTEISKUNTA s.80. SINÄ PÄÄTÄT ITSE! s.84. YKSILÖ, LAINSÄÄDÄNTÖ, SUKUPUOLI s.87. SINÄ, YSTÄVÄT JA TUNTEMATTOMAT s.

TASO 3. YKSILÖ JA YHTEISKUNTA s.80. SINÄ PÄÄTÄT ITSE! s.84. YKSILÖ, LAINSÄÄDÄNTÖ, SUKUPUOLI s.87. SINÄ, YSTÄVÄT JA TUNTEMATTOMAT s. TASO 3 YKSILÖ JA YHTEISKUNTA s.80 SINÄ PÄÄTÄT ITSE! s.84 YKSILÖ, LAINSÄÄDÄNTÖ, SUKUPUOLI s.87 SINÄ, YSTÄVÄT JA TUNTEMATTOMAT s.93 OPPILAS OPPILAALLE s.97 TIEDOTUSKAMPANJA s.101 TIEDOTUSVÄLINEET JA ALKOHOLI

Lisätiedot

Anarkismin aakkoset. Mitä on kommunistinen anarkismi? Alexander Berkman

Anarkismin aakkoset. Mitä on kommunistinen anarkismi? Alexander Berkman Menneinä aikoina, kun ihmiset olivat jonkun tyrannin orjina tsaarin tai muun itsevaltiaan kirkko (jokaisen uskontokunnan ja lahkon) opetti orjuuden olevan olemassa Jumalan tahdosta, siksi että se oli hyvää

Lisätiedot

TYTTÖJEN PAKKOAVIOLIITOT. Toim. Marjo Poikela & Anne Lagerstedt. Suomen NNKY-liitto ry.

TYTTÖJEN PAKKOAVIOLIITOT. Toim. Marjo Poikela & Anne Lagerstedt. Suomen NNKY-liitto ry. 2014 2015 TYTTÖJEN PAKKOAVIOLIITOT Toim. Marjo Poikela & Anne Lagerstedt Suomen NNKY-liitto ry. NNKY:n VÄKIVALLATON VIIKKO 2014 2015: TYTTÖJEN PAKKOAVIOLIITOT Teksti: Marjo Poikela Kuvat: UNFPA (The United

Lisätiedot

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä 10.06.2003 1 / 26 I Etusivu Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu Suomen kehitysmaapolitiikan

Lisätiedot

ensiaskeleet rauhankasvatukseen

ensiaskeleet rauhankasvatukseen ABC ensiaskeleet rauhankasvatukseen Esipuhe 2 Mitä on rauhan- ja ihmisoikeuskasvatus? 3 Rauhan- ja ihmisoikeuskasvatuksen pohjana on Unescon suositus 3 Rauhankasvatuksen lähtökohtia 5 Menetelmät ja harjoitukset

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

Kurssimateriaali. Opas forum-teatterin ja digitaalisen median yhdistämiseen. Funded by

Kurssimateriaali. Opas forum-teatterin ja digitaalisen median yhdistämiseen. Funded by Kurssimateriaali Opas forum-teatterin ja digitaalisen median yhdistämiseen Funded by 2 Sisältö 4 Forum-teatterin historiasta 4 Augusto Boal mies forum-teatterin takana 5 Miksi Forum-teatterihanke? 6 Forum-teatteria

Lisätiedot

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA...

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 1 2 SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6 Tehokas ohjaaja... 6 Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 8 1.2 TUTUSTUMISTA RAAMATTUUN... 11 1.3 LOPPUSKABAN OHJEISTUS

Lisätiedot

MUOTOILIJASTA AUTTAJAKSI YHTEISKUNNALLISEN SUUNNITTELUN METODIT

MUOTOILIJASTA AUTTAJAKSI YHTEISKUNNALLISEN SUUNNITTELUN METODIT MUOTOILIJASTA AUTTAJAKSI YHTEISKUNNALLISEN SUUNNITTELUN METODIT Aalto-yliopisto Graafinen suunnittelu Opinnäytetyö Daniel Forsman 2013 1 Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Tekijä Daniel

Lisätiedot

EVANKELIUMI TUOTTOISA ELÄMÄ OPETTAJAN KIRJA. Uskonto 150

EVANKELIUMI TUOTTOISA ELÄMÄ OPETTAJAN KIRJA. Uskonto 150 EVANKELIUMI JA TUOTTOISA ELÄMÄ OPETTAJAN KIRJA Uskonto 150 EVANKELIUMI JA TUOTTOISA ELÄMÄ OPETTAJAN KIRJA Uskonto 150 Kirkon koululaitos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Huomautukset

Lisätiedot

Fotonovela Tarinoita etelästä ja pohjoisesta OHJAAJAN OPAS SISÄLLYS MIKÄ ON FOTONOVELA? 5 ENNEN TYÖPAJAA 6 FOTONOVELA-TYÖPAJAN TOTEUTUS 7 1. TARINOINTIIN VIRITTÄYTYMINEN JA MOTIVOINTI 9 2. AKTIIVISUUTEEN

Lisätiedot

10 sanaa vapaaehtoisuudesta

10 sanaa vapaaehtoisuudesta HANS-ERIK NORDIN 10 sanaa vapaaehtoisuudesta teologista pohdintaa Johdanto Ruotsin kirkon kaltaisessa kirkossa, jossa on paljon työntekijöitä ja jonka johtaminen muistuttaa hyvin pitkälti kunnallista hallintomuotoa,

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Hannele Törrö Taiteen maisterin Opinnäytetyö 2012 Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu median laitos Graafinen suunnittelu

Hannele Törrö Taiteen maisterin Opinnäytetyö 2012 Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu median laitos Graafinen suunnittelu Hannele Törrö Taiteen maisterin Opinnäytetyö 2012 Hannele Törrö Aalto-yliopisto Taiteen maisterin Taiteiden Opinnäytetyö ja suunnittelun 2012 Aalto-yliopisto korkeakoulu Taiteiden ja suunnittelun median

Lisätiedot

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Finska Suomi HALLITSE ELÄKETTÄSI 10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Annika Creutzer Esipuhe Annika Creutzer 2013 Ineko AB, Tukholma 2013 ISBN 978-91-637-3014-6 elämä on täynnä loukkuja. Niitä

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? Empowered lives. Resilient nations. TIETOA MAAILMAN KEHITYKSESTÄ 2 MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? 3 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

Opas lapsen oikeuksiin

Opas lapsen oikeuksiin Opas lapsen oikeuksiin LUOKILLE 3-6 Lähdemateriaalista toimittanut: Veera Videnius Toimituskunta: Inka Hetemäki, Hanna Hämäläinen, Aino Sarkia ja Tanja Suvilaakso. Painopaikka T-Print Ky, Hyvinkää Taittaja:

Lisätiedot