Eriävä mielipide käsitykselle akateemisen. kyvykkyyden kansainvälisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eriävä mielipide käsitykselle akateemisen. kyvykkyyden kansainvälisestä"

Transkriptio

1 Eriävä mielipide käsitykselle akateemisen kyvykkyyden kansainvälisestä vertailtavuudesta 4. osa Mihin pitäisi sijoittaa katuvalo kolmion muotoisessa puistossa? -- Versio Fukuokan yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Professori Katsuyuki Shibata (Saitaman yliopiston emeritusprofessori) Kirjoitus: Totuus voittaa aina Makoto Matsumoto Tokion yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tutkimuslaitoksen tutkijakoulun professori Where should a streetlight be placed in a triangular-shaped park? Englanninkielinen versio:http://www1.rsp.fukuoka-u.ac.jp/kototoi/igi-ari-4_e.pdf Ou doit-on placer un lampadaire dans un parc publique triangulaire Ranskankielinen versio: Wo sollte eine Strasenlaterne in einem dreieckformigen Park platziert werden? Saksankielinen versio: 路 灯 应 该 设 在 三 角 形 公 园 的 哪 个 部 位? Kiinankielinen versio: 가로등은 삼각형 모양의 공원 어디에 설치해야 하는가? Koreankielinen versio:

2 Mihin pitäisi sijoittaa katuvalo kolmion muotoisessa puistossa? alkeisintegraali-ja differentiaalilaskenta geometrinen optinen (versio 5.1) << Sisällysluettelo >> Johdanto Katuvalo-kysymys Amerikka pimenee Kaksi määritelmää puiston valaistuksesta Tekijän kiitokset Luku 1. 2-ulotteisen valaistuskeskipisteen kaari sitoo yhteen repeämät kolmion symmetriassa Integroi puistossa olevat valaistut pisteet Laske osittaisderivaatat suhteessa vaakasuoran valaistuksen kokonaismäärän Tutki symmetria-akseli suhteessa valaistuksen kokonaismäärän Laske symmetria-akselin mukaisesti osittaisderivaatat vertikaalisesti suhteessa valaistuksen kokonaismäärän 1.5 Kolmion valaistuskeskipiste (yleiskolmion versio) 1.6 Euklidinen määritelmä 1.7 Sijoituspaikka on muuttujaksi määritellyn valaistuksen kokonaismäärän funktion kaavio 1.8 "Mini-Kamiokande" ja muita yleistyksiä Luku 2. Spatiaalisen valaistuskeskipisteen ikuinen matka, joka alkaa alimmaisesta valaistuskeskipisteestä kohti painopistettä 2.1 Korkeuden ollessa nolla, katuvalon valaistuksen funktio on Diracin δ-funktio 2.2 Katuvalon korkeuden ollessa s >0, integroi puiston jokaisen kohteen valaistus 2.3 Katuvalon korkeuden ollessa s, laske osittaisderivaatat suhteessa puiston valaistuksen kokonaismäärän 2.4 Kokonaisvalaistuksen vertikaalisen osittaisderivaatan voimakas konveksisuus 2.5 Puiston valaistuksen kokonaismäärä ja kolmion symmetria-akseli 2.6 Laske symmetria-akselin mukaisesti osittaisderivaatat vaakasuoran puiston valaistuksen kokonaismäärän suhteen 2.7 Symmetria-akselilla olevan valaistuksen kokonaismäärän funktion vahva

3 näkyvyys 2.8 Yhtälön f1(t) + f2(t):n erityisen tärkeä arvo painopisteessä 2.9 Laske raja-arvot spatiaalisen valaistuskeskipisteen korkeuden ollessa sekä nolla ja ääretön 2.10 Miten valaistuskeskipisteen sijainti siirtyy katuvalon korkeuden noustaessa? 2.11 Kolmion spatiaalinen valaistuskeskipiste Luku 3. Potentiaalisen teorian α-asteen potentiaalilla ja hiukkasfysiikan erilaisten olennaisten cut-off tekniikalla määriteltävä kolmion symmetriakeskipisteen yksiparametrinen perhe 3.0 Tiivistelmä 3.1 Potentiaalisen teorian alkeet 3.2 α-aste ε-potentiaali 3.3 Arviointi α-aste ε-potentiaali α 2 (alla on kovera tapaus) 3.4 Arviointi α-aste ε-potentiaali α 2 (yllä on kupera tapaus) 3.5 (- ) -asteen potentiaalin etsivä rajattu arviointi (kolmion sisäympyrän keskipiste) 3.6 (+ ) -asteen potentiaali (kolmion ympäripiirretyn ympyrän keskipiste) 3.7 Johtopäätös ja tulevaisuuden näkökulmat 3.8 Harjoitukset Luku 4. Lopuksi Avainsana: katuvalo-kysymys, PISA, kolmio, valaistuskeskipiste, valaistus, symmetria-akseli, painopiste, kolmion sisäympyrän keskipiste, kolmion ympäripiirretyn ympyrän keskipiste Lisäys 1. Miten valaistuskeskipiste on päätelty? Lisäys 2. Virhe geometriassa havainnossa että katuvalo-kysymyksen vastaus on kolmion ympäri piirretyn ympyrän keskipiste Lisäys 3. Katuvalo-kysymys hyperbolisessa geometriassa Lisäys 4. Vihdoin vuori on liikkunut! - PISA poistaa katuvalo-kysymyksen saadessaan kritiikkiä PISA -kysymykset ovat yhteiskuntavastaisia Lisäys 5. Todiste siitä että ympyrän valaistuskeskipiste ja ellipsin valaistuskeskipiste ovat samassa kohdassa Lisäys 6. Kolmion kärkikulmanpuolittajan mysteeri Määrittely kolmion kannan (BC:n) korkeussuoran puolittajan symmetrisestä ominaisuuksista Apolloninen ympyrä ja bipolaarinen koordinaatisto

4 Lisäys bipolaariseen koordinaatistoon Kirjoitus Totuus voittaa aina (Makoto Matsumoto) Etsi luonnontieteen koulusta... 32

5 Johdanto Katuvalo-kysymys PISA (Programme for International Student Assessment) vuonna 2003 tutkimuksen arvion kehys sanotaan seuraavaksi; [Matematiikka kysymys esimerkki 1: Katuvalo] Kaupunginvaltuusto on päättänyt sijoittaa yhden katuvalon pieneen kolmiomuotoiseen puistoon, siten että se valaisee koko puiston. Mihin katuvalo tulisi puistossa sijoittaa? Tämä sosiaalinen kysymys voidaan ratkaista noudattamalla matemaatikoiden käyttämää yleistä strategiaa, jota matematiikan puitteet lähestymistavassa kutsutaan matematisoimiseksi. Matematisoimisen voidaan katsoa sisältävän viisi aspektia. 1. Aloitetaan ongelmalla joka on todellisesti olemassa. Mihin katuvalo pitäisi sijoittaa? 2. Ongelma muotoillaan käyttäen matemaattisia käsitteitä. Puisto voidaan kuvata kolmioksi. Katuvalon valaistus kuvataan ympyräksi, jonka keskipisteenä on valaisin. 3. Siirrytään asteittain pois arkitodellisuuden käsitteistöstä, muodostaen olettamuksia siitä mitkä tekijät ongelmassa ovat oleellisia, yleistettävissä olevia ja formuloituja. Tämä edustavat tilanteen matemaattista tarkastelua jossa arkitodellisuuden ongelma muutetaan alkuperäistä tilannetta kuvaavaksi matemaattiseksi ongelmaksi. Lopulta ongelma on muutettu muotoon jossa pyritään paikallistamaan kolmion ympäröivän ympyrän keskipiste. 4. Matemaattisen ongelman ratkaisu. Hyödyntäen tietoa, että kolmiota ympäröivän ympyrän keskipiste on kolmion sivujen puolittajien leikkauspiste, saadaan kolmion molempien puoliskojen kohtisuorat puolittajat. Kahden puolittajan leikkauspiste on kolmion ympäri piirretyn ympyrän keskipiste. 5. Mietitään matemaattisesta vastauksesta todellisuuden tilanteen merkitystä. Kytketään edellä mainittu havainto todelliseen puistoon. Tarkastellessa ratkaisumallia huomataan, että mikäli joku puiston kulmista olisi tylppäkulmainen, tämä samalla johtaisi siihen että katuvalaistuksen pitäisi olla puiston ulkopuolella. Todetaan että puiston puiden sijainti ja korkeus ovat tekijöitä jotka vaikuttavat matemaattisen lähestymistavan käyttökelpoisuuteen. ( PISA/OECD 2003 Arvion kehys, Matemaattinen lukutaito p )

6 .html [Oleellinen havainto] Käsitellessämme ongelmaa joka nousee arkikokemuksesta, kuten kysymys katuvalosta, meidän tulee aluksi määritellä lähtökohtamme, jonka jälkeen etsimme siihen sopivaa ratkaisua. PISAn kriteeri: Ongelma on muutettu kysymykseksi kuinka määritetään kolmion ympäri piirretyn ympyrän keskipiste. Tämä lähtökohta edellyttää että kaikki kolmion kolme kulmaa on valaistu yhtä kirkkaasti, mikä on kriteerinä todella outo. Onko siitä todellista haittaa että kulma A olisi 1,2 kertaa kirkkaampi kuin kulma B, tai 0,87 kertaa vähemmän valoisa kuin kulma C? Itse en pysty näkemää vakuuttavaa perustelua. (Lisähuomautus) Tetsuro Kawasaki (Gakushuin yliopisto; Topologia) huomautti tämän artikkelin kirjoittajalle että PISAn edustajat tarkastelevat katuvalokysymystä minimimaksimi lähtökohdasta käsin, ts. kysymys on olettaa että puiston pimein kohta on mahdollisimman valoisa. Tarkastelemme tätä näkökulmaa katuvalokysymyksen matemaattiselta kannalta/lisäys 2/ Virhe geometriassa havainnossa että katuvalokysymyksen vastaus on kolmion ympäripiirretyn ympyrän keskipiste. PISA-kriteeristön vastaisesti oma lähtökohtamme katuvalokysymyksessä on seuraava; Katuvalo pitäisi sijoittaa siten että sähkökulutus voidaan minimoida (Rakkaan maapallon vuoksi!), ja mikäli mahdollista, on pyrittävä myös minimoimaan kunnalle koituvat sähkömaksut (veronmaksajien etu huomioidaan!). Esittämämme metodi parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseksi perustuu seuraaviin kriteereihin; (1) Määritä tavalla tai toisella sen pisteen kirkkaus, joka valaisimesta katsottuna sijaitsee r-etäisyydellä. (2) Integroi puiston kaikkien pisteiden kirkkaus. Integroinnin arvo on katuvalon sijoituspisteen funktio. (3) Laske integroitujen arvojen osittaisderivaatta löytääksesi funktion maksimimaaliset pisteet. Tämä algoritmi on kaikkein käytetyin ja sitä pidetään yleisenä standardina pyrittäessä määrittelemään funktion maksimipisteitä monen muuttajan vallitessa. Tämän kaikki luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijat oppivat ensimmäisenä lukukautena. Amerikka pimenee Oma näkökulmamme edellä mainitun katuvalokysymyksen matemaattisuudesta sisältää seuraavanlaisia sosiaalisia ehtoja.

7 Asahi sanomalehti ( ) Krugmanin kolumni Amerikka pimenee ( America goes dark käännetty 9.8 NY Times) raportoi että kaupunkien katuvalot on sammutettu laman johdosta. Krugman on Princeton yliopiston professori joka sai Nobel talouspalkinnon vuonna Teksti on esitetty englanniksi ja japaniksi Amerikka pimenee Paul Krugman julkaistu Valot ovat sammuvat ympäri Amerikkaa, kirjaimellisesti. Colorado Springs (Colorado osavaltion kaupunki) nousi julkisuutteet pyrkiessään säästää rahaa sammuttaen kolmasosan katuvaloistaan. Vastaavia suunnitelmia on toteutettu tai niitä ollaan harkitsemassa ympäri Amerikkaa, Philadelphiasta Fresnoon. Maa, joka aikoinaan hämmästytti maailmaa kaukonäköisillä kuljetusinvestoinneillaan, Erie- kanavasta valtioiden väliseen moottoritiejärjestelmään, on nyt palaamassa takaisin päällystämättömään tieverkostoon: useat osavaltiot ovat rahan puutteen vuoksi kykenemättömiä ylläpitämään tieverkostoon ja ovat, joka oli palauttamassa niitä takaisin sorateiksi. Maa, joka aikoinaan korosti opiskelun merkitystä ollen ensimmäisenä takaamassa lapsilleen koulutusmahdollisuudet, on nyt leikkaamassa koulutuskuluja. Opettajia lomautetaan ja koulutusohjelmia peruutetaan. Havaijilla kouluvuotta ollaan lyhentämässä merkittävästi. Kaikki merkit viittaavat että lisää leikkauksia on odotettavissa myös tulevaisuudessa. (Jätetty väliin) Hallinnonvastainen kampanja on perinteisesti nimetty tuhlauksen ja petoksen vastaiseksi taisteluksi Nyt kun kampanja on vihdoin saavuttanut päämääränsä, olemme tarkastelemassa mikä on todellinen tyytymättömyyden kohde; kohteena ovat palvelut, joita tarvitsevat kaikki kansalaiset rikkaita lukuun ottamatta. Palvelut, jotka hallinnon tulee toteuttaa, koska kukaan muu ei niitä toteuttaisi. Näitä ovat esimerkiksi katuvalaistus, ajokuntoiset tiet, riittävä koulutus. Pitkän valtionvastaisen kampanjan lopputuloksena on että olemme valinneet turmiollisen, väärän tien. Amerikka seisoo nyt valaisemattomalla, päällystämättömällä tiellä joka ei johda minnekään. Tässä raportissa muodostan kaksi toisistaan poikkeavaa määritelmää. Määritelmän kohteena on sen pisteen kirkkaus joka sijaitsee r-etäisyydellä valaisinpylväästä.

8 [Huomautus 0.0.1] Kirkkaus on valoenergian tiheyttä, eli valon energian määrä jaetaan kuution tilavuudella. Arkipäivän kielenkäytössä kirkkaus ajatellaan olevan valon määrä pinta-ala kohden ja ne normaalistaan laskemalla valosäteen suunnan pituutta. Lisäksi kerrotaan positiivista vakiolukua, joka vastaa valoaaltoa (eli väri), kun ilmastaan valotiheyttä. [1] Ensimmäinen määritelmä puiston jokaisen kohdan kirkkaudesta Katuvalaisimesta r-etäisyydellä olevan pisteen kirkkaus määritellään valaisimesta saatavan suurimman mahdollisen kirkkauden mukaisesti. Toisin sanoen kun esimerkin henkilö pitää valonlähteen korkeudella lautaa, ja kääntää ko. lautaa kohtisuoraan valonlähteen suuntaan, lauta saa tällöin tämän saman valomäärän. Tämän kirkkauden määrän integrointi kolmion kaikkien pisteiden kanssa merkitsee että: Kuvitellaan valolähteen samassa korkeudessa ja kolmion (puisto) horisontaalisen virtuaalisesti todella matala δ leveyden kolmikulmaista pylvästä. Lasketaan horisontaalisesti lentävien fotonien lukumäärä kolmiokulmaisessa pylväässä ja normalisoidaan saatu luku jakamalla se luvulla δ:lla. Tämän määritelmän perusteella katuvalon sijoituspaikasta r-etäisyydellä olevan pisteen kirkkaus ilmaistaan termillä c/r 2, jossa c on r:sta riippumaton positiivinen vakioluku. Vakioluvun arvo c ilmaisee valolähteen voimakkuuden. Valitsemme sattumanvaraisesti pienen positiivisen luvun ε ja vakiinnumme sen tästä alkaen. Sitten integroimme c/r 2 kolmiossa katuvalosijoituspisteen ε-lähinaapurin ulkopuolessa olevat kaikki pisteet. Tämä ε-kiekko kuvataan katuvalon hehkulamppuna tai pylväänä. [2] Vaihtoehtoinen kirkkauden määritelmä puiston eri kohdille Katuvalaisimesta r-etäisyydellä olevan pisteen kirkkaus voidaan vaihtoehtoisesti määritellä eräänä maanpinnalla olevan pisteen kirkkautena. Kun katuvalon korkeus on s > 0, etäisyys maanpinnan ja valonlähteen välillä on (s 2 + r 2 ) 1/2, maanpinta pisteen kohdalla on vinossa suhteessa valonsäteeseen ja meidän tulee moninkertaistaa kosini s / (s 2 +r 2 ) 1/2 pystysuoralle kirkkaudelle. Siten

9 maapinnan olevan pisteen kirkkaus ilmaistaan cs / (s 2 + r 2 ) 3/2. Tämä arvo integroidaan kaikkiin kolmien pisteisiin. Tämä kirkkauden integrointi kaikkiin kolmion pisteisiin merkitsee että: Kuvitellaan kolmiomuotoisella pinnalla (puisto) oleva kolmikulmainen pylväs, jolla on erittäin matala korkeus δ. Laske fotonien määrä joka silmänräpäyksessä lentää tästä kolmikulmaisesta pylväästä, ja normalisoi luku jakamalla se luvulla δ:lla. Mikäli meidän tulee määritellä edellä mainittujen kahden määritelmän erot, ensimmäistä kirkkauden määritelmää kutsutaan planaariseksi (tai 2-ulotteiseksi) kirkkaudeksi, kun vaihtoehtoista määritelmää kutsutaan spatiaaliseksi (tai 3-ulotteiseksi) kirkkaudeksi. Yllä käsitellyt kaksi toisistaan poikkeavaa kirkkauden määritelmä antavat lähtökohdan katuvalokysymyksen matematisoimiselle ja kahdelle eri vastaukselle. Molemmat vastaukset tulevat aiheuttamaan tarkastelijalleen yllätyksen. Kiitokset Olen suuresti kiitollinen Shigeru Tasakille (Fukuokan yliopisto; Hiukkanen fysiikka) että kirkkauden käsitteen vaihtoehtoisen määritelmän, Yoshio Agaokalle (Hiroshiman yliopisto; Geometria) että kolmion jokainen keskipisteen tiedosta ja myös siitä että tarkistat tässä väitteessä määritelty kirkkauskeskus on tuntematon keskus tähän asti, Takito Totsukalle (Tokyo Gakugein yliopisto ; Tietokone tuki koulutus ja kirjailija) ja Naoto Tanakalle (Fukuokan yliopisto ; Differentiaali Tasoitus) että tarkistitte huolellisesti väitteeni koskien ensimmäisen luvun sisältöä ja väitettä tukeviani laskelmia, Shoshichi Kobayashille (Californian yliopisto ; Differentiaali Geometria) että suosittelit väitteeni matemaattiselle tulokselle fysikaalisia tarkoituksia. Lisäksi olen suuresti kiitollinen Jun'ichi Itohlle (Kumamoton yliopisto ; Geometria), Nozomu Matsuuralle (Fukuokan yliopisto : Diskreetti Differentiaali Geometria), Shizuo Kajille (Fukuokan yliopisto ; Algebra Topologia), Shin Akahoshille (Fukuokan yliopisto ; Morfi-Fysiikka), Naoki Yamadalle (Fukuokan yliopisto ; Differentiaali Tasoitus) että annoitte käytännöllisiä ohjeita liittyen katuvalokysymyksen ratkaisemiseksi. Olen suuresti kiitollinen Yuuji Yamashitalle (Iwakunin lukio ; Matematiikka ja IT koulutus) että kehitit tämän väittämieni simulaatioohjelmistot ja esitit ne lukiolaisille geometria-tunteilla jotta lukiolaiset kiinnostivat aiheesta, Takeshi Sasakille (Koben yliopisto ; Algebra Geometria) että kirjoitit uudelleen väitteeni Tex-ohjelmalla. Lopuksi olen suuresti kiitollinen seuraaville henkilöille, jotka esittivät kiinnostusta tutkimustani kohtaan ; Kenji Uenolle (Kioton yliopisto ; Algebra Geometria), Makoto Matsumotolle (Hiroshiman yliopisto ; Numero-teoria Geometria ja Satunnaiset Numerot), Taketoshi Mishimalle (Saitaman yliopisto ; Sähkö Informaatio Teoria), Masashi Sarakille (Keinotekoinen Älykkyys Laboratorio ; Kone Käännös), Tohru Tsujishitalle (Ritsumeikan yliopisto ; Kompleksi Järjestelmä), Tsuneharu Okabelle (Saitaman yliopisto ; Matemaattinen koulutus), Koji Tanakalle (Kääntäjä, Kone Käännöksen

10 Arviointi), Tatsuyoshi Hamadalle (Fukuokan yliopisto ; Differentaarinen Geometria ja Tietojenkäsittelyoppi), Kei-ichi Maedalle (Wasedan yliopisto ; Kosmologia Fysiikka) ja Roland Triaylle (Marseillen Teoreettinen Fysiikan Keskus ; Kosmologia Fysiikka).

11 Luku 1. 2-ulotteisen valaistuskeskipisteen kaari sitoo yhteen repeämät kolmion symmetriassa Ensimmäisessä luvussa suoritetaan laskutoimitus tarkoituksena saada selville funktion maksimimaaliset pisteet integroiden puiston kaikkien pisteiden valonmäärällä. [Määritelmä 1.0.1] Ensimmäinen määritelmä puiston jokaisen kohdan kirkkaudesta: Katuvalaisimesta r-etäisyydellä olevan pisteen kirkkaus määritellään kaavalla c/r 2, jossa c on positiivinen riippumaton vakioluku r. Oletetaan että P on kolmion ABC sisäpisteenä, sen etäisyys ylittää ε jokaisesta sivusta ja D ε (P) on P:n keskipisteenä oleva ε-kiekko Integroi puistossa olevat valaistut pisteet Määrätään satunnainen pieni positiivinen luku ε. Ja integroidaan c/r 2 koko kolmio ilman katuvalosijoitus pisteen ε-kiekon ympäri. Tämä ε-kiekko symboloi hehkulamppua tai valaisinpylvästä. Alla olevan laskukaavassa esitetyn tuloksen perusteella vaikuttaa siltä että etsimämme maksiiminen piste on riippumaton ε arvon valinnasta. Piirretään kohtisuora janastot, PH, PJ, PK piste P:sta kuin kuva 1.1. Siten kolmio ABC jaetaan kuudeksi pieniksi kohtisuorakulma kolmioksi ja suunnataan kulmat α=jpa, β=jpc, γ=hpc, α =KPA, β =KPB, γ =HPB kuin kuva 1.1. Kun kolmesta kulmasta yksi on tylppä kulma ja vastaava kohtisuora ylittää kolmion ulkopuolelle, vastaava keskikulma tulee käänteisesti suunnatuksi. Siten tulkitaan kulman arvo negatiivisena. Näin α+β+γ+α +β +γ =2π pidetään.

12 Kuva 1.1: Jaetaan kolmio ABC P yhteisenä käyttäväksi kuudeksi kohtisuora kulma kolmioksi. Suoritetaan kirkkauden integraatio c/r 2 jokaiselle kohtisuora kulma kolmiolle erikseen. Esimerkiksi JPA:n integraatio on seuraavaksi. Kohtisuora janasto PJ:n pituus merkitään j:ksi. Lasketaan yhteen kaikki kuuden kolmion integraation arvot, ABC:n koko kirkkaus E(P;ε) tulee; 2πc( - logε) + c [(α+β)log j + (α +β )log k + (γ+γ )log h] + c{ α 0 log(θ)dθ + β 0 log(θ)dθ + γ 0 log(θ)dθ + α' 0 log(θ)dθ + β' 0 log(θ)dθ + γ 0 'log(θ)dθ}, h ja k merkitsevät kohtisuorakulma PH ja PK:n pituus Laske osittaisderivaatat suhteessa vaakasuoran valaistuksen kokonaismäärän Kun olemme laskeneet ABC:n valaistuksen kokonaismäärän E(P;), tarkistamme miten sen arvo muuttuu, kun katuvalo P siirretään vaakasuoraan siten, että korkeus h on yhä kohtisuoran segmentin PH pituus. AD kuvaa kohtisuoraa jaoketta, joka kulkee ylimmästä kulmasta A alimman sivun BC kautta. A1 taas kuvaa jaoketta DAC ja A2 jaoketta DAB. Tällöin A1=(/2) - C, A2 =(/2) - B pitää paikkansa.

13 Kulma =DAP (-A2 < < A1) määrittää yksin piste P:n sijainnin. Vaikka valaistuksen kokonaismäärä E(P;) merkitään yhdeksällä muuttajalla (kolmen suorakulmaisen segmentin PH, PJ ja PK:n pituudet h, j ja k sekä P:tä ympäröivät kuusi keskikulmaa), määrittää ne kaikki, ja yhdistelmäfunkutioiden derivointisääntöä voidaan soveltaa. Määrätyn integraalin derivointi palaa alkuperäiseen integroituun funktioon analyysin peruslauseiden mukaan. d d' d d d ' d ' c[( ) log( AP ) ( ) log( CP ) ( ) log( BP ) d d d d d d 1 dj 1 dk ( ) ( ' ' ) ] j d k d ilmaisee suorakulmaisten segmenttien PH, PJ ja PK pituuksia h, j ja k, sekä valonlähdettä P:ta ympäröiviä kuutta keskikulmaa,,,,,. Näiden johdokset suhteessa :n ovat:

14 Nämä toteuttavat siis yhtälön on tulos. 0 ) ( } )sin sin( ) {( ) ( merkitsee että ) )sin( ( ) sin( samoin ja tulee muotoon, 0 ) ( } )sin sin( ) ( { ) ( merkitsee että ) )sin( ( ) sin( ja A h AD A A h AD d dk A h AD A AP k A h AD A A h AD d dj A h AD A AP j h AD AP saadaan. 0 ' ja 0 Siksi on tulos. 0 ' ' samoin ja muotoon, tulee 0 ) ( siksi, tan ) ( tan Myös 2 2 BP AP d d CP AP d d BP AP d d CP AP h h AD d d h AD CD h Näitä yhtälöjä käyttäen sijoitus muuttaa de(p;):n ilmaisun seuraavaksi: jolloin B1 ja C1 ovat sen vaakasuoran jana leikkauspisteitä, joka kulkee AB:n ja AC:n merkitse merkitse merkitse merkitse } { ) ( } )sin ( )sin ' ' ( { ) ( ] ) )( ' ( ) ( ) ( [{ ) ; ( C P APC B P APB h AD c j C k B h AD c k A h AD A h AD j c d P de

15 välillä P:n läpi. On selvää, että B1P:n arvo lähestyy nollaa sivu AB:n lähellä, samoin C1P AC:n lähellä, minkä lisäksi ( APB / B1P - APC / C1P ) vähenee suoraviivaisesti, joten yllä mainittu lukukaavan muutoksen tulos merkitsee sitä että de(p;)/d:n arvo vähenee suoraviivaisesti positiivisesta äärettömyydestä lähelle negatiiviseen äärettömyyteen. Näin ollen B1C1 :n sisällä on vain yksi piste jossa funktio E(P;) pitää paikkansa. Lisäksi katuvaloon siirtyessä tästä pisteestä vaakasuoraan kohti kumpaa tahansa reunoista AB tai AC, puiston kokonaisvalaistuksen määrä E(P;) vähenee suoraviivaisesti. [Määritelmä 1.2.1] Kutsutaan pistettä, jolla on korkein arvo segmentti B1C1:ssa, taso h:n valaistuksen keskipisteeksi ja merkitään se l(h):lla. Kun h:n arvo muuttuu :sta AD - :hen, joukko {l(h); < h < AD - } muodostaa kaaren, joka leikkaa jokaisen horisontaalisen viivan kerran. Kutsumme tätä kaarta valaistuksen keskipistekaareksi, joka lähestyy kärki A:ta. Itse asiassa l(h):n sijainnin määrittää sen etäisyys x suorakulmaisesta segmentti AD:sta (-BD(AD - h) /AD < x < CD(AD - h) /AD). x:n arvo on alla oleva yhtälön ratkaisu; x{arctan[h/(bd+x)] + arctan[h/(cd-x)] + } = (AD-h){(cot B + cot C)arctan[(AD-h)/x] + (cot B)arctan[h/(BD+x)] +(cot B)arctan[h/(CD-x)] (cot B) )}, Tässä AD, BD ja CD ovat kolmio ABC:n määrittämiä vakioita. Ratkaisu x on riippuvainen parametri h:sta Tutki symmetria-akseli suhteessa valaistuksen kokonaismäärän

16 Lisäys 2. Virhe geometriassa havainnossa että katuvalo-kysymyksen vastaus on kolmion ympäri piirretyn ympyrän keskipiste PISAn oma selitys koskien katuvalokysymyksiä, jonka parissa olen innolla työskennellyt tänä vuonna, on seuraava. [Matemaattinen esimerkki 1: Katuvalokysymys] (Poista keskiosa) 2. Puisto voidaan kuvata kolmiona, ja valaistusta ympyränä, jonka keskellä katuvalo on. 3. Tämä kysymys voidaan muuttaa kolmion ympäri piirretyn ympyrän keskipisteen paikallistamiseksi. (Poista loppuosa) Ensin en pystynyt ymmärtämään yllä mainittua äkillistä siirtymää kohdasta 2 kohtaan 3. Sitten arvelin, Ehkäpä kolmion ympäri piirretty ympyrä valittiin täysin sattumanvaraisesti, koska kolmio ja ympyrä oli jo määritetty, tai kolmion ympäri piirretyn ympyrän keskipisteen löytäminen oli alkuperäinen tavoite, ja sosiaalinen tilanne eli puisto ja katuvalo oli lisätty vasta jälkikäteen. Sain hiljattain sähköpostia Tetsuro Kawasakilta, joka työskentelee Gakushuin yliopistolla geometrian laitoksella. Luettuani hänen postinsa ymmärsin lopultakin kuinka PISA ajattelee ja miksi siellä kirjoitetaan yllä mainitun kaltaisia selityksiä. Kawasaki kirjoitti näin:...tämä ajatus on näköjään ristiriidassa sinun ajatuksesi kanssa PISAn ajatus on, että puiston pimeimmän kohdan valoisuus määrittää koko puiston valaistuksen. Tätä en ole itse vahvistanut, mutta esimerkiksi Tosiman osaston asetusten mukaan puiston kirkkauden pitäisi olla enemmän kuin niin-ja-niin monta luxia, ja uskon valaistuksen tässä tarkoittavan pimeimmän kohdan valaistusta. Kun käytämme tätä valaistuksen määritelmää, me ohjaudumme luonnostaan etsimään tietyn kokoista ympyrää, jonka keskellä valonlähde on ja joka sisältää puiston kokonaisuudessaan. Tämä auttaa meitä paikallistamaan kolmion ympäri piirretyn ympyrän keskipisteen. Lisäksi PISAn huomio tylppäkulmaisten kolmioiden suhteen on ymmärrettävissä.

17 Näin arvelen PISAn tutkijoiden ajatelleen. Tässä mielessä PISAn antamat selitykset ovat järkeenkäypiä eivätkä missään nimessä väärin... Häpeäkseni minun on tunnustettava, että lukiessani PISAn katuvalokysymyksen selitystä en huomannut, että PISA piti sitä minimi-maksimi-kysymyksenä, kuten jos ajatellaan puiston valaistusta sen pimeimmän kohdan valaistuksena, etsi se piste, johon asetettu valonlähde tekee puistosta mahdollisimman valoisan. Olen todella kiitollinen Kawasakille hänen yksityiskohtaisista vinkeistään. Vihdoin ymmärsin miksi PISAn matemaattisen lukutaidon selitys siirtyi kohdasta 2 kohtaan 3 ilman varoitusta. Heidän mielestään asia on niin selvä, että siihen ei ole tarvetta. Kawasakin mukaan me ajaudumme luonnollisesti kolmion ympäri piirretyn ympyrään. Itse asiassa tämä ei ole totta monien kolmioiden kohdalla kolmioille ja johtuu täysin vääränlaisesta intuitiosta. Ymmärrän nyt, että PISAn katuvalokysymys ja sen virallinen selitys ovat harvinainen käännekohta opetusmateriaalin tekeminen siihen todistukseen, miten helposti ihmisen geometrisen intuitiota voi huijata. Seuraavaksi selvennämme sitä konkreettista mekanismia, joka tuottaa harhakuvan, että jotta saisimme kolmion pimeimmän kohdan mahdollisimman valaistukseksi, valonlähteen on luonnollisesti oltava kolmion ympäri piirretyn ympyrän keskellä myös matemaattisen tutkimuksen eturintamalla työskentelevien ammattimatemaatikkojen mielessä. Nämä argumentit lähtevät seuraavasta olettamuksesta: Pisteen valaistus on riippuvainen ainoastaan sen etäisyydestä valonlähteeseen ja pienenee etäisyyden kasvaessa. Näin ollen valaistuksen ääriviivat ovat samankeskisiä ympyröitä, joiden keskipisteenä valonlähde on. Mitä suurempi ympyrän säde on, sitä pimeämpiä alueita se sisältää. Kun olemme valinneet kolmion, piirrämme suuren ympyrän, jonka sisälle kolmio mahtuu. Tämä ympyrä sisältää useita pimeitä alueita. Siispä lyhennämme ympyrän sädettä asteittain niin, etteivät kolmion kärjet missään vaiheessa tule ympyrän ulkopuolelle. Jos jokin kolmion kärjistä on kokonaan ympyrän sisällä, voimme edelleen lyhentää ympyrän sädettä. Näin jatketaan kunnes kaikki kolme kärkeä

18 koskettavat ympyrän reunaa. (Huomio: Toteutamme nyt argumentteja, jotka eivät välttämättä pidä paikkaansa. Voimme kuitenkin jättää virheelliset kohdat toistaiseksi huomiotta ja jatkaa päättelyämme.) Kun kaikki kärjet ovat kehällä, saamme ympyrän joka on kolmion ympäri piirretyn ympyrä. Jos jatkamme ympyrän säteen lyhentämistä, vaikka vain vähäsen, on selvää että yksi tai useampi kärki tulee ulos ympyrästä. Näin päädymme luonnostaan siihen havaintoon, että pienin mahdollinen ympyrä, jonka sisällä tietty kolmio on, on myös sen kolmion ympäri piirretyn ympyrä. Huomaatko harhautuksen yllä olevissa väittämissä? Tarkka ala-asteen oppilas, joka pystyy suorittamaan kuuluisan yksityisala-asteen kokeen, huomaa sen. Jos et huomaa, PISA on aivopessyt sinut! Lisäys 2 2. Matemaattisesti oikea vastaus minimi-maksimi kysymyksen- nähtyyn katuvalokysymykseen Olen antanut teille alla olevat kotitehtävät, oletteko miettineet ne läpi? [Edellisen luvun kysymys] Kun kaikki kärjet ovat kehällä, saamme kolmion ympäri piirretyn ympyrä. Jos jatkamme ympyrän säteen lyhentämistä, vaikka vain vähäsen, on selvää että yksi tai useampi kärki tulee ulos ympyrästä. Näin päädymme luonnostaan siihen havaintoon, että pienin mahdollinen ympyrä, jonka sisällä tietty kolmio on, on myös sen kolmion ympäri piirretyn ympyrä. Mutta tämä päättely on väärin. Huomaatko harhautuksen? Paljastan nyt edellisen kappaleen väittämissä piilevän harhautuksen. Kun ihmiset lukevat lauseen jos jatkamme ympyrän säteen lyhentämistä, vaikka vain vähäsen, he kuvittelevat mielessään ympyrän, jonka säteen pienentäminen pitää itse keskipisteen samassa kohdassa. Ja jos emme siirrä keskipistettä, kolmion kärjet tulisivat tietysti ulos pienemmästä ympyrästä kuin kolmiota ympäri piirretyn ympyrää. Ennakkokäsitykset ja vakiintunut ajattelu johtavat kuitenkin monet ihmiset ajatuskuoppaan. Jos taas siirrämme keskipistettä hieman ja piirrämme kolmion ympäri piirretyn ympyrää hieman pienemmän ympyrän...näettekö?

19 vähän pienempi ympyrän keskipiste kolmion ympäri piirretyn ympyrän k ki i Kuvassa kolmion ympäri piirretyn ympyrä on piirretty mustalla ja pienempi ympyrä punaisella. Kolmio ABC on vieläkin pienemmän ympyrän sisällä. Kuten näette, oikealta vaikuttavasta ensivaikutelmasta huolimatta väittämä * Pienin mahdollinen ympyrä, jonka sisällä tietty kolmio on, on myös sen kolmion ympäri piirretyn ympyrä. on väärin. Tämän takia olen piirtänyt useita kolmioita ja ympyröitä ja löytänyt oikean vastauksen. Yllättävää kyllä, tämän todisteet ovat melko vaikeaselkoisia. Kun olin etsimässä ratkaisua, sain apua samaan aikaan Makoto Matsumotolta (Hiroshiman yliopisto) ja Shizuo Kajilta (Fukuokan yliopisto), jotka olivat yrittäneet löytää saman ratkaisun. Heidän käsityksensä todisteista ovat keskenään eroavia, mutta molempien todisteet perustuvat näkökulmien kääntämiseen. Sillä aikaa kun minä olin jämähtänyt piirtämään ääriviivaympyröitä valonlähteen ympyröille, he piirsivät kärkien A, B ja C ympärille kolme ympyrää, joiden pitäisi saada saman verran valoa ympyröiden koon mukaan. Jos esimerkiksi kärki A valaistaan valaistuksella, joka on c/r 2 tai suurempi, katuvalo on sijoitettava sen ympyrän kehällä (r), jonka keskipisteenä A on. Sama pitää paikkansa kärkien B ja C kohdalla. Niinpä jos kaikki kolme kärkeä, A, B ja C, valaistaan yhdellä katuvalolla c/r 2: :lla tai sitä

20 suuremmalla valaistuksella, ympyröiden sisään jäävien alueiden pitäisi teoriassa kohdata. Jos ymmärsit yllä olevat huomiot, olet ymmärtänyt todisteiden perusperiaatteet. Koska Kaji on nuori mies, hänen todisteensa muistuttavat piirroselokuvaa ja ne otetaan varmasti hyvin vastaan lukioissa. Näytän Kajin todisteet seuraavassa osassa ja sisällytän mukaan lisämateriaalia lukijan avuksi. [Esitys] Katuvalo sijoitetaan valaisemaan kolmion muotoista puistoa, jotta saamme puiston pimeimmän kohdan mahdollisimman valoisaksi, katuvalo tulisi sijaita: (1) pisimmän sivun keskipisteeseen tylppäkulmaisen tai suorakulmaisen kolmion tapauksessa, tai (2) kolmion ympäri piirretyn ympyrän keskipisteeseen teräväkulmaisen kolmion tapauksessa (Sizuo Kajin esittämä todiste) Oletetaan, että sivuista BC on pisin, ja näin ollen A on kolmion ABC suurin kulma. Seuraavaksi piirrämme kolme ympyrää, joiden keskipisteet ovat A, B ja C ja joiden säteet (r) ovat yhtä pitkät. alussa, kun t=0, r:n arvo lähtee niin ikään nollasta ja kasvaa ajan kuluessa. Tärkein kohta on se hetki, jolloin ne kaksi ympyrää, joiden keskipisteet ovat B ja C, kohtaavat ensi kerran pisteessä M, joka sijaitsee sivu BC:n keskellä. M:n sijainti suhteessa kolmanteen ympyrään, jonka keskipisteenä on A, riippuu seuraavista seikoista: (i) M on jo A:n ympyrän sisällä (ii) M on A:n ympyrän kehällä (iii) A:n ympyrä ei ole vielä saapunut M:ään asti Tarkastellaan näitä kolmea tapausta yksitellen. On selvä tapaus (i) ja (ii):ssä ratkaista tämän hetken M:n luvun. Sen edellisen ajan kolmessa ympyrässä ei ole yhteistä osaa, siksi ei ole olemassa pinta-alaa, jossa katuvalo valaisee kolme ympyrää yhtä aikaa ja valon vahvuus vastaa sen hetken säde r. Kärki B ja C keskipisteenä olevat ympyrät joutuvat tekemisiin keskipiste M:ssa ja sen jälkeen kaksi pistettä tulee leikkauspisteeksi ja ne pisteiden etäisyys laajenee. Tapaus (i): Kärki B ja C keskipisteenä olevan ympyrän kahdesta leikkauspisteestä, leikkauspiste, joka on etäisempi kärki A:sta, tulee perässä kärki A keskipisteenä olevaan ympyrään. Sen leikkauspiste on kolmio ABC:n ympäri piirretyn ympyrän keskipiste ja ilmeisesti sijaitsee kolmion ulkopuolella. Kärki A on tylppäkulma. (Se voidaan todistaa siten

Matematiikkalehti 1/2002. http://solmu.math.helsinki.fi/

Matematiikkalehti 1/2002. http://solmu.math.helsinki.fi/ Matematiikkalehti 1/2002 http://solmu.math.helsinki.fi/ 2 Solmu Solmu 1/2002 Matematiikan laitos PL 4 (Yliopistonkatu 5) 00014 Helsingin yliopisto http://solmu.math.helsinki.fi/ Päätoimittaja Pekka Alestalo,

Lisätiedot

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita Oppikirjamaraton-tiimi Vapaa matikka 1 Matikka verkosta vapauteen! Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita loppumetrien toimituksellisia temppuja. Kerro meille mitä kirjassa

Lisätiedot

Matematiikkalehti 1/2001. http://solmu.math.helsinki.fi/

Matematiikkalehti 1/2001. http://solmu.math.helsinki.fi/ Matematiikkalehti 1/2001 http://solmu.math.helsinki.fi/ 2 Solmu Solmu 1/2001 Matematiikan laitos PL 4 (Yliopistonkatu 5) 00014 Helsingin yliopisto http://solmu.math.helsinki.fi/ Päätoimittaja Pekka Alestalo

Lisätiedot

Matematiikkalehti 2/2010. http://solmu.math.helsinki.fi/

Matematiikkalehti 2/2010. http://solmu.math.helsinki.fi/ Matematiikkalehti 2/2010 http://solmu.math.helsinki.fi/ 2 Solmu 2/2010 Solmu 2/2010 ISSN-L 1458-8048 ISSN 1459-0395 (Painettu) ISSN 1458-8048 (Verkkolehti) Matematiikan ja tilastotieteen laitos PL 68 (Gustaf

Lisätiedot

Matematiikkalehti 1/2004. http://solmu.math.helsinki.fi/

Matematiikkalehti 1/2004. http://solmu.math.helsinki.fi/ Matematiikkalehti 1/2004 http://solmu.math.helsinki.fi/ 2 Solmu Solmu 1/2004 ISSN 1458-8048 (Verkkolehti) ISSN 1459-0395 (Painettu) Matematiikan ja tilastotieteen laitos PL 4 (Yliopistonkatu 5) 00014 Helsingin

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Alkio-opisto Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Fysiikan aihekokonaisuudet Kurssikirja Johdanto ja merkinnöistä Tämän luentomonisteen tarkoituksena on antaa riittävät perustiedot fysiikasta lääketieteellisen

Lisätiedot

Matematiikkalehti 2/2015. matematiikkalehtisolmu.fi

Matematiikkalehti 2/2015. matematiikkalehtisolmu.fi Matematiikkalehti 2/2015 matematiikkalehtisolmu.fi 2 Solmu 2/2015 Solmu 2/2015 ISSN-L 1458-8048 ISSN 1459-0395 (Painettu) ISSN 1458-8048 (Verkkolehti) Matematiikan ja tilastotieteen laitos PL 68 (Gustaf

Lisätiedot

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita Oppikirjamaraton-tiimi Vapaa matikka 1 Matikka verkosta vapauteen! Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita loppumetrien toimituksellisia temppuja. Kerro meille mitä kirjassa

Lisätiedot

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2)

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2) Vapaa matikka Polynomifunktiot (MAA2) Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 4.0 -lisenssillä. Versio 0.90 (22.9.2014) LISENSSI Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee

Lisätiedot

4 Antiikin Kreikan matematiikkaa

4 Antiikin Kreikan matematiikkaa 4 ANTIIKIN KREIKAN MATEMATIIKKAA 11 4 Antiikin Kreikan matematiikkaa Matematiikan voidaan katsoa muodostuneen omaksi itsenäiseksi tieteekseen kreikkalaisen kulttuurin piirissä noin puoli vuosituhatta ennen

Lisätiedot

Tutkimusmenetelmät. Sisällys

Tutkimusmenetelmät. Sisällys STADIA VAATETUSALA Tutkimusmenetelmät Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 154. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 3: Tasogeometriaa

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 3: Tasogeometriaa Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 3: Tasogeometriaa Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 3: Tasogeometriaa 1. Yhtenevät ja yhdenmuotoiset kuviot...

Lisätiedot

merkittävimpiä tiedemiehiä. Ajan lyhyen his torian Hawking kirjoitti meille tavallisille ihmi sille, jotta mekin voisimme perehtyä tieteen

merkittävimpiä tiedemiehiä. Ajan lyhyen his torian Hawking kirjoitti meille tavallisille ihmi sille, jotta mekin voisimme perehtyä tieteen Stephen W. Hawking on vuosisatamme merkittävimpiä tiedemiehiä. Ajan lyhyen his torian Hawking kirjoitti meille tavallisille ihmi sille, jotta mekin voisimme perehtyä tieteen nykyisiin käsityksiin ajan

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

Luentomoniste: Argumentaatioteoria Yleisopinnot Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Luentomoniste: Argumentaatioteoria Yleisopinnot Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Luentomoniste: Argumentaatioteoria Yleisopinnot Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sisältö: I Argumentti II Argumenttidiagrammit III Argumentin arviointi IV Implisiittiset premissit V Deduktiiviset argumentit

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo

Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Korkeimman Mestari Ching Hain lyhyt elämäkerta... 9 Tuonpuoleisen maailman mysteeri... 12 Korkeimman Mestari Ching Hain luento 26. kesäkuuta, 1992, Yhdistyneissä

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Käännökset rakentavat sillan kultturikuilun yli. Kyselymenetelmien eroavuudet

Pääkirjoitus. Käännökset rakentavat sillan kultturikuilun yli. Kyselymenetelmien eroavuudet U R A N T I A A S S O C I A T I O N I N T E R N A T I O N A L JOURNAL Pääkirjoitus Suzanne Kelly, päätoimittaja Käännökset rakentavat sillan kultturikuilun yli Seppo Kanerva, Suomi Kyselymenetelmien eroavuudet

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Tutkimus tuotekehityksen tukena

Tutkimus tuotekehityksen tukena TUOTETIEDE Tutkimus tuotekehityksen tukena Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 163. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta C I V I S T I -lehti Citizen Visions on Science Technology and Innovation Katse huomisessa Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini Peter Piot ja hänen visionsa epidemian

Lisätiedot

Vapaa matikka. Funktiot ja yhtälöt (MAA1)

Vapaa matikka. Funktiot ja yhtälöt (MAA1) Vapaa matikka Funktiot ja yhtälöt (MAA1) La distance n y fait rien; il n y a que le premier pas qui coûte. Marie Anne de Vichy-Chamrond, marquise du Deffand kirjeessä Jean le Rond d Alembert lle 7. heinäkuuta

Lisätiedot

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I HANKKEEN YHTEISKUNTAPOLIITTINEN MERKITYS... 5 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLISEN MATEMATIIKAN TEORIAA...

Lisätiedot

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Outi Cavén-Pöysä & Eliisa Kolttola (toim.) Helmi Liiketalousopisto Helsinki 2015 Tekijät ja Helmi Liiketalousopisto ISBN 978-952-93-5199-2

Lisätiedot

Tieto tietojenkäsittelytieteessä

Tieto tietojenkäsittelytieteessä Tieto tietojenkäsittelytieteessä Jesse Hauninen 14.4.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tiedosta kuulee puhuttavan jatkuvasti. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Reaalianalyysin kehittyminen. Pro Gradu Miika Polso Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto

Reaalianalyysin kehittyminen. Pro Gradu Miika Polso Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto Reaalianalyysin kehittyminen Pro Gradu Miika Polso Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto 14. toukokuuta 2009 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Varhaisen ajan analyysi 4 2.1 Eudoksos Knidoslainen

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Onko 1 olemassa? Keskipituinen kertomus lukujen olemuksesta, 1. osa

Onko 1 olemassa? Keskipituinen kertomus lukujen olemuksesta, 1. osa Solmu 1/2008 1 Onko 1 olemassa? Keskipituinen kertomus lukujen olemuksesta, 1. osa Antti Valmari Tiivistelmä Tämän kirjoituksen tavoitteena on kertoa lukujen olemuksesta ja matemaattisen määrittelemisen

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot