KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (35 ) Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 80 Pöytäkirjan tarkastus 4 81 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston kokousaikataulu 5 82 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja toimintaohje 6 83 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen talousarvion toteutuma ajalla / Talouden hallinnan toimenpide-esitykset 84 A-klinikkapalvelun tarkistettu hinta vuodelle Valtuutettu Tuire Kourulan ja 20 muun valtuutetun aloite terveydenhuollon toimintojen ja toimintatapojen kehittämisestä 86 Valtuutettu Juha Taanilan ja 28 muun valtuutetun aloite Koko Kemi kotouttaa toiminnan kartoittamisesta/suunnitelmasta 87 Tehostetun palveluasumisen ja intervallihoidon ostopalvelusopimuksen option käyttö 88 Sopimus päivystys- ja kiirevastaanoton, perusterveydenhuollon vastaanoton ja yhteispäivystyksen lääkäripalvelujen hankinnasta 89 Kuntien työterveyshuolto ja siirtymäsäännös Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen kevään 2015 henkilöstökyselyn tulokset 91 Lastensuojelun määräaikojen valtakunnallinen valvonta Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/ Debora Oy Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/alina Hoivatiimi Meri-Lappi/Team Panda Oy 94 Saapuneet kirjeet Sosiaali- ja terveyspalveluiden viranhaltijapäätökset

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tiilikainen Aaro 16:00-18:10 puheenjohtaja Ekorre-Nummikari Sari 16:00-18:10 jäsen Kaarre Matti 16:00-18:10 jäsen Keskikallio Raimo 16:00-18:10 jäsen Korhonen Jukka 16:00-18:10 jäsen Korrensalo Sisko 16:00-18:10 jäsen Miettunen Ulla 16:00-18:10 jäsen Nyberg Sven 16:00-18:10 jäsen Pietiläinen Hannele 16:00-18:10 jäsen Hietala Katja 16:00-18:10 varajäsen MUU Hyötylä Pirita 16:00-18:10 KH:n edustaja Niiranen Liisa 16:00-18:10 STJ, esittelijä Alajärvi Arto 16:00-18:10 SJ, esittelijä Hannu Rauha 16:00-18:10 VANVJ, esittelijä Kääriäinen Outi 16:00-18:10 TERHJ, esittelijä Kakko Irma 16:00-18:10 sihteeri POISSA Kapraali Riitta jäsen Niskanen Jaana vpj Nissinen Tero kpj ALLEKIRJOITUKSET Aaro Tiilikainen Puheenjohtaja Irma Kakko Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hannele Pietiläinen Jukka Korhonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen hallinnon toimisto

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Sosiaali- ja terveyslautakunta Ehdotus Pj Tiilikainen: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös STLTK :

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjan tarkastus Sosiaali- ja terveyslautakunta Ehdotus Pj Tiilikainen: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Hannele Pietiläinen ja Jukka Korhonen. Pöytäkirjan tarkastus on Päätös STLTK :

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston kokousaikataulu Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Hallintosihteeri Irma Kakko Kaupungin hallintosäännön 4 :n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta pitää kokouk sen sa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheen joh ta ja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä te kee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Lautakunnan kokouksesta on ilmoitettava, mikäli mahdollista, kolmea päivää ennen kokousta kirjallisesti sen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo- tai otto-oikeus. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä varapuheenjohtaja. Kokous kut sus sa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja esittelijän pää töseh do tuk sen, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaan sa. Jaoston kokouksiin sovelletaan samoja määräyksiä kuin lautakunnan kokouksiin soveltuvin osin. Ehdotus PJ Tiilikainen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä syksyn 2015 ensimmäisiksi kokous ajoik si seuraavat: Sosiaali- ja terveyslautakunta tiistaina klo Jaosto torstaina klo Syksyn 2015 kokousaikataulu tuodaan lautakuntaan, kun mm. tilausesityksen 2016 aikataulu on varmistunut. Päätös STLTK :

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (35 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja toimintaohje 30/ /2015, 1/ /2015 Konserni- ja suunnittelujaosto Ehdotus KJ Nissinen: Valmistelu: sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen Kuntalain säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta ovat tulleet voimaan vuoden 2014 alusta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan perusteista (Kuntalaki 13 kohta 3a). Uuden kuntalain luonnoksessa vastaava säädös on pykälässä 14. Kaupunginhallituksen tehtävä on huolehtia sekä sisäisen valvonnan että riskienhallinnan järjestämisestä ( Kemin kaupunginhallituksen johtosääntö luku 2). Kemin kaupungin voimassa olevat Sisäisen valvonnan ohje ja Riskienhallintapolitiikka ovat kaupunginhallituksen hyväksymiä. Kaupunginvaltuuston hyväksymiä perusteita ei ole ollut. Kaupungin ohjeistuksen saattamiseksi lain edellyttämälle tasolle on laadittu sekä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet että Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeet, joissa aiemmin erilliset ohjeet ja politiikka on yhdistetty yhteen asiakirjaan. Uusissa ohjeissa korostuu entisiin verrattuna sisäisen valvonnan merkitys ja dokumentointi hyvän hallinnon toteuttamisessa. Oheismateriaalina on Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeet. Konserni- ja suunnittelujaosto päättää esittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja toimintaohjeet kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Kaupunginhallitus päättää esittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (35 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta Päätös KH : perusteet ja toimintaohjeet kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginvaltuusto Ehdotus KH: Päätös KV : Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja toimintaohjeet. Sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen esitteli asiaa valtuustolle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH : Valtuuston päätös toimitetaan lautakuntien tietoon. Valtuuston päätös toimitetaan kaupungin palvelualueiden ja tytäryhtiöiden tietoon palvelualueiden johtoryhmien ja tytäryhtiöiden hallitusten käsittelyä varten. Kaupungin osalta sisäisen valvonnan suunnitelmat toteutetaan tilikaudesta 2015 alkaen ohjeen mukaisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Toimintaohjeen mukaisesti hallintokuntien on laadittava vuosittain oma sisäisen val von nan suunnitelma. Tilivelvolliset esimiehet laativat suunnitelmat ja to teut tavat valvonnan. Raportti valvontasuunnitelman toteutuksesta toimitetaan ti lin päätös tie to jen yhteydessä sisäiselle tarkastajalle. Jatkossa sisäisen valvonnan suun ni tel mat liitetään osaksi käyttösuunnitelmaa. Tunnistetut riskit arvioidaan kerran valtuustokaudessa kokonaisvaltaisesti pal velu alueit tain. Nykyinen riskienhallinnan toimenpideohjelma on laadittu vuosille Vuosiraportti on hyväksytty lautakunnassa.

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (35 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan toimintaohje on käsitelty sosiaali- ja terveys toi men johtoryhmässä ja tilivelvollisten edellytetään tekevän sisäisen val vonnan suunnitelmat ohjeen mukaisesti. Oheismateriaalina on Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä Sisäisen valvonnan ja ris kien hallin nan perusteet ja toimintaohjeen tiedoksi. Päätös STLTK : Oheismateriaali Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen talousarvion toteutuma ajalla / Talouden hallinnan toimenpide-esitykset 147/ /2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen menoista on huhtikuun loppuun mennessä to teu tu nut 33,9 % ja tuloista 29 %. Menojen laskennallinen tilinpäätösennuste huh ti kuun toteutuman perusteella on 93,2 milj. euroa ja tulojen 11,8 milj. euroa. Me no jen laskennallinen ennuste on hieman pienentynyt maaliskuun lopun ti lantee seen verrattuna. Suurin muutos laskennallisessa ennusteessa maaliskuuhun ver rat tu na on erikoissairaanhoidossa, vastaanotossa ja vammaispalveluissa. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen henkilötyövuosien toteutuma on odo tus arvon mukainen ja palkkamenojen toteutuma on alle odotusarvon. Tuoteryhmä- ja kus tan nus paik ka koh tai nen talousseuranta sekä palkkasumma- ja hen ki lö työ vuosi seu ran ta on oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulosalueet ja toimintayksiköt ovat tehneet hel mikuun toteutuman perusteella riskianalyysit ja toimenpideohjelman ylitysten vält tämi sek si/ vähentämiseksi. Yhteenveto esitetyistä toimenpiteistä ja niiden kus tannus vai ku tuk sis ta on oheismateriaalina. Kaupunginhallitus edellytti , että lautakuntien on tehtävä tou kokuun 2015 loppuun mennessä suunnitelmat toimenpide-esityksineen 0,5 % talous ar vio so peu tuk ses ta. Koko sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen osalta 0,5 % so peut ta mi nen merkitsee euron menojen vähentämistä. Tulosalueet ovat valmistelleet aiemmin esitettyjen toimenpiteiden lisäksi so peutta mis toi men pi tei tä kaupunginhallituksen ja lautakunnan päätösten mukaisesti. So peut ta mis toi men pi teet ja niiden vaikutukset on esitelty oheismateriaalina. Sopeuttamistoimenpiteissä esitetään muutamia rakenteellisia muutoksia, joiden vai ku tuk set näkyvät vain osittain v talousarviossa. Ke hi tys vam ma pal ve luiden olemassa olevan asumisyksikön yhteyteen esitetään perustettavan 3+1 -paik kai nen vaikeavammaisten asiakkaiden asumisyksikkö. Yksikkö mah dol listai si mm. nuorten vaikeavammaisten asiakkaiden hoitamisen kotipaikkakunnalla Kol pe neen sijaan. Yksikön kustannukset ovat / vuosi. Vastaavasti Kolpe neen palvelukeskuksen kustannukset vähenisivät / vuosi. Yksikön pe rus ta mi nen tulee käynnistää välittömästi päätöksen teon jälkeen, jotta muu toksel la olisi vaikutuksia v talousarvioon. Toisena rakenteellisena muutoksena esitetään akuuttihoidon paikkaluvun ja järjes tä mi sen suunnitelmaa sekä tehostetun palveluasumisen paikkojen edelleen lisää mis tä. Kotihoidon henkilöstömäärää ja tarvetta arvioidaan, kun mobiili pe gasos jär jes tel män koko laajuudessaan käytössä ja hyödynnetty.

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sauvosaaren sairaalan v talousarvio on valmisteltu 2 x 30 -paikkaiselle osas tol le. Koko alkuvuoden molemmilla osastoilla on hoidettu yli 30 potilasta/ päi vä siirtoviivepäivien välttämiseksi. Tästä syystä Sauvosaaren sairaalan kustan nuk set ylittyvät n euroa. Akuutti- ja kuntoutuspaikkojen määrä on riit tä vä, mutta osastoilla on jatkuvasti 8-15 jatkohoitopaikan odottajaa. Kun tamai se man selvityksessä akuuttipaikkojen määräksi suositeltiin 2 % 75 vuotta täyt tä nei den määrästä. Vuosien 2014 ja 2015 kokemusten perusteella akuut tihoi don paikkojen tarve olisi 50 paikkaa. Tämä edellyttää kuitenkin, että jat ko hoito pai kan odottajia ei ole nykyistä määrää. Mikäli jatkohoitopaikan odottajille saadaan järjestettyä paikka, sairaalan kustannukset alenevat, mutta vastaavasti palve lu jen ostojen kustannukset lisääntyvät. Perhepalveluissa nuorisokodin mahdolliset toiminnalliset muutokset ja rat kai sueh do tuk set esitetään v talousarvion valmistelunyhteydessä. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalveluiden rakennemuutos jatkuu aiem man suunnitelman mukaisesti. Keskisuurten kaupunkien kustannusvertailussa Kemin vuotiaiden so si aali-ja terveyspalveluiden kustannukset ovat olleet vertailun korkeimpia. Ikäryhmän kus tan nuk set ovat korkea erikoissairaanhoidossa, mielenterveys- ja päih de palve luis sa ja toimeentuloturvassa. Jatkossa huomio tulee kiinnittää erityisesti tämän ikäryhmän palveluiden käyttöön. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteen mukai set sopeuttamistoimenpiteet vuoden 2015 talousarviomenojen vä hen tä mi seksi. Päätös STLTK : Oheismateriaali Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuoteryhmä- ja kustannuspaikkakohtainen talousseuranta sekä palkkasumma- ja henkilötyövuosiseuranta 4/2015 Yhteenveto esitetyistä säästötoimenpiteistä Sopeuttamistoimenpiteet ja niiden vaikutukset/ Sosiaali- ja terveyspalvelut

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta A-klinikkapalvelun tarkistettu hinta vuodelle / /2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen A-klinikan ulkokunnille myytävän vastaanottopalvelun myyntihintaa on tarkistettu TP 2014:n tietoihin perustuen. Suoritekohtainen sopimuksen mukainen hinta vuo del le 2016 on 86,55 euroa. Kustannus/ menoerä TP2014 A-klinikan suoritehinta 2016 Kirjanpidon menot % lisä käyttötulot, maksutuotot 243 Nettokustannus Suoritteet Suoritekohtainen hinta 86,55 Ehdotus TERHJ Kääriäinen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa esitetyn mukaisen uuden ul kokun nil le myytävän palvelun suoritehinnan vuodelle Päätös STLTK : Asia päätettiin jättää pöydälle ja tuoda uudelleen 9.6. kokoukseen.

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (35 ) Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta Valtuutettu Tuire Kourulan ja 20 muun valtuutetun aloite terveydenhuollon toimintojen ja toimintatapojen kehittämisestä 149/ /2015 Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Tuire Kourula esitti seuraavan aloitteen: Terveydenhuollon toimintojen ja toimintatapojen kehittäminen niin, että työn sujuvuutta ja tehokkuutta parannettaisiin ja kustannuksia samalla säästettäisiin. Potilaiden siirtoja LPKS ja SASA 1 ja 2 osaston välillä voitaisiin vähentää. Potilaat voisivat siirtyä palvelukoteihin hoidettaviksi, jos hoidon tasoa näissä voitaisiin nostaa: Sairaanhoitajien koulutuksen lisääminen lääkehoidossa, esim.iv.hoidoissa, - Iv.luvat kuntoon. Palvelukotien asukkaat voisivat olla omassa yksikössään, ja silloin muistisairaiden ikäihmisten siirtäminen usean hoitopaikan välillä vähenisi. Huomioon otettavia asioita: Miten kotisairaanhoidon resurssit riittävät tänä päivänä lukuisten kotona asuvien ikäihmisten hoitamiseen? Miten kotisairaala on mukana yhteistyössä kotisairaanhoidon kanssa? Onko yhteistyö mahdollista, tai jopa näiden kahden yhdistäminen ja siirtyminen kahteen työvuoroon? Kotisairaala toimii kahdessa vuorossa ja kotisairaanhoito vain yhdessä vuorossa. Onko päällekkäisyyksiä nyt toiminnoissa? Ketkä Kemiläiset ovat oikeutettuja saamaan kotisairaalan palveluja? Mitkä ovat kustannukset asiakkaalle? Kertyykö maksukattoa ja saadaanko Kelankorvausta hoidosta? Jos saadaan niin kuka tai ketkä saavat? Ovatko kuntalaiset saman arvoisia saamaan kotisairaalahoitoa? Palvelukotien, Hoiva - ja Hoitokotien henkilökunnan koulutus lääkehoidossa ja iv. lupien kuntoon saattaminen olisivat paikallaan, jotta palvelukodissa asuvat saisivat hoidon omassa yksikössään, jos tämä on mahdollista henkilökunnan lisäkoulutuksen toteuduttua. Muutosvastarintaa esiintyy aina kun kehitetään uutta tai muutetaan entisiä toimintoja. Toivon että Kemissä koko kaupungin terveydenhuollon palveluita uskallettaisiin tarkastella ennakkoluulottomasti. Taloudenpidossa on aina otettava huomioon, miten rahat riittävät, ja onko muutoksia tekemällä parempi tulos saatavissa.

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (35 ) Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta Päätös KV : Mikään ei voi muuttua paremmaksi, jos aina hiihdetään samaa latua. Kunnille on sälytetty paljon lakiin perustuvia velvoitteita, ja välillä on pakko tarkastella kustannusten näkökulmasta, miten näitä palveluita parhaiten voidaan Kemissä tuottaa. Aloite lähetettiin kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen ja vanhus- ja vam mais palve lu joh ta ja Rauha Hannu. Aloitteessa pyydetään selvittämään menettelytapoja Sauvosaaren sairaalan poti las siir to jen vähentämiseksi sekä toimintojen ja toimintatapojen kehittämiseksi, työn sujuvuuden lisäämiseksi ja kustannusten säästämiseksi yhteistyössä tervey den huol lon sekä vanhustenhuollon toimialalla. Potilassiirtoja erikoissairaanhoitoon toteutuu virka-ajan ulkopuolella sekä vii konlop pui sin kun Sauvosaaren sairaalassa ei ole omaa lääkäriä saapuvilla. Vir ka-aika na potilassiirrot erikoissairaanhoitoon tapahtuvat lääkärin lähetteellä. Sau vosaa ren sairaalasta lähetetään vain ne potilaat LPKS :aan, jotka tarvitsevat hoi toar vion mukaan erikoissairaanhoitoa. Virka-ajan ulkopuolella soitetaan kaikissa muis sa paitsi hätätilanteissa ensin päivystävälle lääkärille ja hän antaa joko hoito-oh jeet tai potilas siirretään päivystykseen. Sauvosaaren sairaalasta siirtyy esimies ten arvioiden mukaan noin neljä (4) potilasta kuukaudessa LPKS :n päi vystyk seen ja he joko palaavat tutkimusten jälkeen takaisin Sauvosaaren sairaalaan tai siirtyvät erikoissairaanhoidon potilaaksi vuodeosastolle. Yhdestä potilaan siirros ta aiheutuu kustannuksia keskimäärin sekä lisäksi mah dol li set hoi to- ja tutkimuskulut erikoissairaanhoidon osastolla. Peruskustannus muo dostuu akuuttiklinikan käyntihinnasta sekä kuljetuksesta.

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (35 ) Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta Toiminto Kustannukset/ käynti Toteutunut / vuosi - kuljetus/ potilas - ambulanssi 103 x 2 = taksi 34 x 2 = 68 - sh:n arvioimia siirtoja vir ka-ajan ulkopuolella toteu te taan noin neljän po tilaan hoidossa per kuukau si (48 siirtoa) - kustannus yhteensä / vuosi (riip puen kuljetusmuodosta) - akuuttihoidon käyn ti hinta (075 yksinkertainen tark kai lu osas to hoi to, johon sisältyy peruslab. ja rtg-tut ki muk set) - siirto ei toteudu, koska vas taan ot ta vas sa yk sikös sä ei voida järjestää tar vit ta vaa suo nen si säistä lääkitystä potilaalle (tiedot perustuvat kuukau den seurantaan huhti-tou ko kuus sa 2015) Potilassiirrot Sasa - esh Prosessin kitkasta syn ty vä kustannus Kustannukset yhteensä - lääkärin ohjeistamia yksit täi siä siirtoja kuu kaudes sa - á 400 / käynti - noin 3 x kk - 36 siirtoa vuodessa - Sasan hoitovuorok. 250 / vrk - kotisairaalan hoitopäivä 46,28 (TP2014) - ei toteudu joka kuukausi vuo de osas toil la, koska hoi de taan kotisairaalan avul la (6 vrk x 2 osastoa) - kotisairaalassa noin 5 käyn tiä/kk eli 60 käyntiä/v - kustannus yhteensä noin kustannus kustannus Arvioidut kustannukset sisältävät myös ne kustannukset, jotka syntyvät hoidon tar peen arviointiin perustuvissa siirroissa erikoissairaanhoitoon ja takaisin. Kustan nus ten vähentämiseksi hyvällä yhteistyöllä ja toimintayksiköiden tun te muk sella voidaan vähentää turhia potilassiirtoja erikoishoidon ja Sauvosaaren sairaalan vä lil lä silloin kun potilas voisi siirtyä suoraan palvelukotiin. Siirrot sairaalasta palvelukoteihin turvataan kotisairaalan tuella, niis sä tilanteissa kun vanhuspalveluyksikössä ei ole sairaanhoitajaa kyseisessä työ vuo ros sa eikä suo nen si säis tä lääkehoitoa tästä syystä voida toteuttaa vä lit tö mäs ti potilaan siirryt tyä yksikköön. Potilasvirtaa on myös vanhustenhuollon pal ve lu ko deis ta Sauvo saa ren sairaalaan, mikäli vanhuksen terveydentila vaatii sai raa la hoi toa ja tarvit taes sa jopa siirtoa erikoissairaanhoitoon. Potilaan kul loi nen kin terveydentila mää rit tää hoidon tarpeen. Tavoitteena on oikea-aikainen hoito oi keas sa pai kassa. Palvelukotien hoitohenkilökunnan lääkehoidon sekä hoitotyön osaamiseen on kiin ni tet ty huomiota jo palvelurakenneuudistusta suunniteltaessa. Osaamistason nos to mahdollistaa asiakkaiden siirtymisen keskussairaalasta suoraan pal ve luko tei hin. Sauvosaaren sai raa las sa on koulutettu henkilökuntaa sisäisin kou lu tuksin toiminnan muut tues sa pitkäaikaishoivasta akuuttihoidon hoitotyöksi. Vanhusja vam mais pal ve lu joh ta ja ja ja van hus työn ylilääkäri ovat käyneet pal ve lu ko deissa keskustelemassa tu le vas ta yh teis työs tä erityisesti Sauvosaaren sairaalan ja

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (35 ) Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta ko ti sai raa lan kesken se kä siitä, kuin ka hoitotyötä tulee kehittää myös van huspuo len yksiköissä. Van hus pal ve lu yk si köi den hoitohenkilöstö on voinut myös osal lis tua Sauvosaaren sai raa las sa jär jes tet tyi hin koulutuksiin soveltuvin osin. Yh teis työn tehostamiseksi on lisäksi aloi tet tu terveyspalveluiden ja van hus pal velui den yksiköiden esi mies ten yh teis pa la ve rit. Ensimmäinen kokous on pidetty Maaliskuun 16. pvä 2015 linjattiin terveyspalveluiden ja vanhuspalveluiden yh teises sä kokouksessa suonensisäisen lääkitysosaamisen osalta varmistettavaksi en nen kesällä toteutettavaa kotisairaalan yhden kuukauden kestävää sulkua, että kaikki sairaanhoitajat, mukaanlukien vanhuspalveluyksiköt, ovat antaneet suonen si säi sen lääkeosaamisen näytöt. Vuonna 2014 on sovittu, että kotisairaalan sai raan hoi ta jat ottavat näytön vastaan vanhuspalveluyksiköissä normaalin työsken te lyn lomassa ja palvelukotien esimiehet järjestävät yksiköiden sai raan hoi tajil le tätä varten koulutusta. Palvelukotien hoitohenkilökunta on suorittanut lää kehoi don tentit ja osaamisen näytöt vastaanotetaan suunnitellusti Niissä poikkeustilanteissa, ettei lääkehoidon tenttiä saa läpäistyä, tehdään työn te kijäl le uusi TVA ja palkkaus määräytyy TVA:n mukaan. Vanhuspalveluyksiköiden sai raan hoi ta jien suonesisäisen lääkitysosaamisen luvat puuttuvat kahdelta sairaan hoi ta jal ta huhtikuussa He osallistuvat järjestettävään näyttöön. Yh teen sä 11 sairaanhoitajasta 10:llä on lääkehoidon tentti suoritettuna. Van hus pal ve lui den sairaanhoitajista osa on aloittanut vasta työsuhteensa. Yk sityi set pal ve lu ko dit ovat sosiaalialan yksiköitä ja heiltä edellytetään ter vey denhuol lon lupaa, mi kä li he toteuttavat yksiköissään suonensisäistä lääkitystä. Ainoas taan Attendo Oy:n Metsäkummun yksikössä on terveydenhuollon lupa olemas sa. Avopalveluissa vuoden 2015 keväällä käyttöönotettu kotihoidon Mobiilin odo tetaan lisäävän tehokkuutta kotihoidon sekä kotisairaanhoidon yhteistoimintaan kos ka toiminnanohjaus tapahtuu yhdestä pisteestä käsin. Mobiili mahdollistaa ko ti hoi don ja kotisairaanhoidon toiminnan tehokkaamman integroinnin potilaan hoi dos sa ja lisäksi päivittäiset akuuttikäynnit voidaan hoitaa päiväsaikaan. Hyvin or ga ni soi dul la yhteistyöllä estetään potilaan tilan heikkeneminen ja joutuminen vuo de po ti laak si. Tämänhetkisten kokemusten perusteella työn kokonaishallinta pa ra nee ja tilapäisiin sijaistuksiin ei tarvitse aina sijaista kun toiminta koor di noidaan yhdestä pisteestä. Kotisairaanhoidon osalta Mobiilin käytön valmistelu on vie lä kesken, johtuen virheellisestä OID-koodista. Kun Mobiilista saatu ko ko naishyö ty sekä kotisairaanhoidon että kotihoidon toiminnassa tulee täy si mää räi ses ti hyö dyn net tyä, arvioidaan tämän jälkeen koko kotihoidon henkilöstötarve uu delleen. Tavoitteena oli mahdollistaa oma henkilöstöpooli, jolloin ul ko puo lis ten sijais ten tarve lyhytaikaisissa poissaoloissa vähenisi merkittävästi. Kotisairaanhoidon ja kotisairaalan toiminnassa ei ole päällekkäisyyttä ja yh teistyö tä kehitetään jatkuvasti koska kyseessä on kohtuullisen uusi toimintakonsepti. Ko ti sai raan hoi to on ennaltaehkäisevää, peittävyydeltään laajempaa ja vir ka-ai kana toteutettua palvelua koska tuolloin potilaan mahdollisuudet saada laa ja-alaista apua ovat paremmin saapuvilla. Kotisairaalan toiminta on akuuttiluonteista ja ti la päis tä hoitoa, jolla täydennetään kotiin annettavia palveluja ja vähennetään vuo de osas to hoi don tarvetta. Mitä tulee hoitojen kustannuksiin, Kela ei korvaa

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (35 ) Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta jul ki sen terveydenhuollon kustannuksia ja kotisairaanhoidon maksut kerryttävät mak su kat toa, mitä kotisairaalan hoidon osalta ei toistaiseksi tapahdu. Aloitteessa esitetty huoli koskien eri palveluyksiköiden yhteistyötä on keskeinen toi min nan kehittämisen osa-alue. Aloitteen myötä tullaan kiinnittämään erityistä huo mio ta kotisairaalan ja kotisairaanhoidon sekä erikoissairaanhoidosta pal ve luko tei hin siirtyvien potilaiden hoitoketjun yhteistyöhön, jotta ikääntyvien kau pun kilais ten hyvinvointi voidaan turvata kaikissa osissa palveluketjua. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa yllä olevan lausuntonaan kau pungin hal li tuk sel le vastauksena Tuire Kourulan ja 20 muun valtuutetun aloitteeseen. Päätös STLTK :

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (35 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Valtuutettu Juha Taanilan ja 28 muun valtuutetun aloite Koko Kemi kotouttaa toiminnan kartoittamisesta/suunnitelmasta 93/ /2015 Kaupunginvaltuusto Päätös KV : Valtuutettu Juha Taanila esitti seuraavan aloitteen: Aloitteena esitän koko Kemi kotouttaa toiminnan kartoittamista/suunnitelmaa. Koti kaupungissa teeman mukaisesti Kemiin muuttaa kantaväestöä, pakolaisia ja maahanmuuttajia. Kemissä sijaitsevat oppilaitokset tarjoavat opiskelumahdollisuuden sadoille ulkomaalaisille opiskelijoille. Kemillä on pitkät perinteet auttaa hädässä olevia ihmisiä. Vieraanvaraisessa Kemissä asuu tällä hetkellä 58 eri kansallisuutta käsittäen satoja uusia kemiläisiä. Kemi-Tornion seutukunnalla noin 1500 pakolaista/maahanmuuttajaa. Merkittävänä kotoutumisen edistäjänä työ ja opiskelupaikan lisäksi on suhteet kantaväestöön. Kaupungin, kolmannen sektorin ja yksittäisten kaupunkilaisten yhteistyöllä voidaan saavuttaa kotouttamisen tavoitteet. Työ ja elinkeinoministeriön _toimenpiteet -sivuilla mainitaan kotouttamisesta vastuullisina toimijoina kunnat ja työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimisto). Kansalaisjärjestöt, mukaan lukien maahanmuuttajajärjestöt, ovat kuitenkin merkittävässä asemassa viranomaisten tarjoamien palvelujen täydentäjänä sekä yhteistyökumppaneina kotoutumista tukevia palveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Osallistumismahdollisuuksia ovat esimerkiksi harrastusseura- ja asukastoiminta sekä koulujen vanhempaintoiminta liikunta- ja kulttuuripalveluihin osallistuminen ja muut vapaa-ajan aktiviteetit poliittinen, aatteellinen tai ammattijärjestötoiminta maahanmuuttajajärjestöjen toiminta vertaistuki- ja opintopiirit ystävätoiminta Kantaväestön ja maahanmuuttajien tutustuminen ja vuoropuhelu yhteisen toiminnan kautta lisää luottamusta ja osallisuutta. Avainasemassa on maahanmuuttajan ohjaaminen hänen asuinpaikkakunnallaan olevien palvelujen, aktiviteettien ja kansalaistoiminnan pariin. Aloite lähetettiin kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (35 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH : Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sosiaali- ja terveystoimen valmisteltavaksi yhteistyössä ao. sidosryhmien kanssa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaalityön johtaja Arto Alajärvi Kemin kaupunginvaltuusto on päätöksellään hyväksynyt Meri-Lapin seu dul li sen kotouttamisohjelman vuosille sekä päättänyt, että kotout ta mis oh jel mal le laaditaan toimenpideohjelma. Aloitteessa mainittuja asioita on otettu suurelta osin huomioon hyväksytyssä kotout ta mis oh jel mas sa. Kotouttamisohjelma on laadittu yhteistyössä Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskuksen, kuntien eri palvelualueiden ja järjestöjen kanssa. Ohjelmassa on määritelty maahanmuuttotyön ta voi te lin jauk set Meri-Lapissa, TE-toimiston palvelut, tulkkaus- ja käännöspalvelut, kun tien peruspalvelujen kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet, järjestö ja va paa eh tois toi min ta Meri-Lapissa. Kuntien peruspalveluiden osalta kotouttamisohjelmassa on mm. toimialoittain mää ri tel ty tavoitteet, kehittämistoimenpiteet sekä vastuutahot. Tässä mää rit te lyssä on otettu huomioon järjestöjen tarjoamia palveluja. Lisäksi Järjestö ja va paaeh tois toi min nan osalta keskeinen toimija Meri-Lapissa on Maahanmuutto- ja kotout ta mis työn verkosto - MAKO. Verkoston tavoitteena on mm. ko tout ta mis toimin nan ja muun maahanmuuttotyön kehittäminen, tiedon välittäminen ja vai kutta mis toi min ta. MAKO- verkosto koostuu eri toimialojen osaajista, jäseniä ja edusta jia on työvoimahallinnosta, kunnista, oppilaitoksista sekä yhdistyksistä. Aloitteessa mainitulle toiminnalle on vahvistettu perusta seudullisessa ko tout tamis oh jel mas sa, jossa on määritelty myös eri toimijoiden tavoitteet, ke hit tä mis toimen pi teet ja vastuut. Eri toimijoiden tulisi omalta osaltaan toimeenpanna hy väksy tyn kotouttamisohjelman mukaiset kehittämistoimenpiteet.

19 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (35 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Ehdotus SJ Alajärvi: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa ylläolevan vastauksena valtuutettu Juha Taanilan aloitteeseen. Päätös STLTK :

20 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Tehostetun palveluasumisen ja intervallihoidon ostopalvelusopimuksen option käyttö 155/ /2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Kemin kaupungilla ja Mainio Vire Oy:lla on ostopalvelusopimus 12 tehostetun pal ve lu asu mi sen ja 15 intervallihoidon paikan tuottamisesta. Sopimus on voimas sa Sopimukseen sisältyy viiden vuoden option käyttömahdollisuus. Kaupungin on ilmoi tet ta va option käytöstä mennessä. Mikäli optiota ei tässä vai heessa käytettäisi, pal ve lut olisi kilpailutettava. Sosiaali- ja terveyspalvelut esittää, että sopimukseen si säl ty vä op tio mah dol lisuus käytetään ajalla entisin sopimusehdoin. Ny kyi nen os to pal ve lu so pi mus on oheismateriaalina. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää käyttää Mainio Vire Oy:n kanssa solmitun te hos te tun palveluasumisen ja intervallihoidon ostopalvelusopimukseen si säl tyvän option ajalla Päätös STLTK : Oheismateriaali Tehostetun palveluasumisen (12 paikkaa) ja intervallihoidon (15 paikkaa) ostopalvelusopimus/ Mainio vire Oy

Valtuutettu Tuire Kourulan ja 20 muun valtuutetun aloite terveydenhuollon toimintojen ja toimintatapojen kehittämisestä

Valtuutettu Tuire Kourulan ja 20 muun valtuutetun aloite terveydenhuollon toimintojen ja toimintatapojen kehittämisestä Kaupunginvaltuusto 46 23.03.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 85 26.05.2015 Kaupunginhallitus 243 08.06.2015 Valtuutettu Tuire Kourulan ja 20 muun valtuutetun aloite terveydenhuollon toimintojen ja toimintatapojen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (23 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (23 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.04.2014 AIKA 29.04.2014 klo 15:00-17:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 10.06.2014 klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/2015 153 Yhtymähallitus 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo 17:45-20:20 Paikka Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Asiat 79-88 Otsikko Sivu 79

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Perusturvalautakunta AIKA 18.11.2014 kello 16:45-17:35 PAIKKA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.10.2010 kello 15:00-17:35 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 71 Kokouksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 15.03.2010 kello 12:00-14:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen. Ranta-Salonen Heli asiantuntija

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen. Ranta-Salonen Heli asiantuntija PÖYTÄKIRJA 6/2015 244 Perusturvalautakunta 01.09.2015 AIKA 01.09.2015 klo 18:00-20:50 PAIKKA Lohjantähti, kokoushuone 1 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Laine Maaret puheenjohtaja Lemberg Monica varapuheenjohtaja Flink

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot