Sisäinen konferenssi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäinen konferenssi 22.8.2014"

Transkriptio

1 Sisäinen konferenssi Kahvi (Pripoli) Konferenssin avaus (Pripoli) Kuuslankun retroarvo digipelien nostalgisoituminen / Jaakko Suominen, Turun Yliopisto (Pripoli) Suulliset esitykset sessio 1 (Tiedepuisto) Scheduling the Australian Football League / engl./ Kyngäs 1.2. Kolmen maakunnan yhteisprojektissa edistetään vesialan kansainvälistä liiketoimintaa / Latva 1.3. SAMKin kanssa Saksaan / Minkkinen, Myntti 1.4. Harjoittelun auditoinnin kehittäminen hoitotyön koulutuksessa / Kanerva, Olli, Sirkka 1.5. Resurssiviisaus ja yritykset, Case Huittisten seutukunta / Johansson, Ojaniittu, Sandelin 1.6. Kiinteistöjen hygieniakonsepti HYGTECH / Inkinen 1.7. Kansainvälisyysosaamisen kehittäminen terveysosaamisalueella / Hannula, Markkanen 1.8. Korkeakoulujen yhteinen mobiiliverkkojen oppimisympäristö NGN / Aromaa 1.9. Liiketoimintainstituutti BUZZBusiness / Suvanto Suulliset esitykset sessio 2 (Tiedepuisto) Finnish Universities of Applied Sciences inspiring regional actions to enhance the health of unemployed youth / engl./ JavanainenLevonen 2.2. Energiaa ja vettä säästävää SHOKtutkimusta / KeinänenToivola, PeltoHuikko 2.3. Seahorse Turvallisuusmenettelyjä ilmailualalta merenkulkualalle / Koivisto 2.4. Harjoittelun ohjauksen "Aluemalli" Pyhäjärviseudulla / Ajanko, Hannula 2.5. Tavoitteellista aluekehittämistä Satakunnan Syöpäyhdistys ry ja SAMK / Hirvonen, Santamäki 2.6. Kansainvälinen teknologiansiirto ja opetus Case AMK KVTechTrans/ Laine, Leino 2.7. Kliinisen perusosaamisen näyttökoemalli ja suositukset AHOTkäytännöksi sairaanhoitajatutkinnossa / Kanerva, Olli 2.8. Offshore Merta edemmäksi kalaan / Santanen Posterit sessio 3 (Tiedepuisto Agora) 3.1. Exploring interactive gameplay for wellbeing enhancement / engl. / Finn 3.2. Water quality changes in a building results from an office building during its first year of operation / engl. / Inkinen 3.3. Ilmastointitekniikan kirjojen laatiminen / Sandberg 3.4. Kroonisia sairauksia sairastavien ja iäkkäiden osallisuuden vahvistaminen terveydenhuollossa / Kanerva, Olli, Teeri 3.5. Sairaanhoitajakoulutuksen monimuotoopetuksen kehittäminen terveysalalla SAMKssa / JasuKuusisto 3.6. Kielten ja viestinnän opetus sekä Käännös ja kielipalvelut / Linna, Tiittanen 3.7. GAS koulutuksella kohti asiakaslähtöisyyttä / Bärlund, Heinonen, Koivuniemi, Sallinen

2 3.8. Green Care yrittäjyys Satakunnassa / Ruoho 3.9. Simulaatioopetuksen kehittäminen terveysosaamisalueella / Kujala, Kurittu, KuuriRiutta, Ojala, Pennanen Lounas (Pripoli) Kohti kestävää hyvinvointia / Marja Pirttivaara, Sitra (Pripoli) Posterit sessio 4 (Tiedepuisto Agora) 4.1. SolarForumcluster development as part of RDI and education integration / engl. / Karirinne, Olenius 4.2. Multiprofessional learning in multicultural and practical context / engl. / Kangasperko, Markkanen, Törne 4.3. Ahot Polku hoitotyön nuorten koulutuksessa / Henttonen, MikkonenOjala, RautavaNurmi 4.4. INNOKEhanke Iäkkäiden kaatumisenehkäisykoulutus pkyrityksissä / Kankaanranta, Teeri 4.5. Ohjatun harjoittelun käsikirja Terveys osaamisalueella / Hannula, kliiniset opettajat 4.6. Opinnäytetyönohjauksen Moodlealusta vaihekohtainen ohjeistus opinnäytetyöprosessin tukena / Kandelin 4.7. Esteettömyys ja saavutettavuus tuumasta tuloksiin / Karinharju 4.8. Kolmio Taiteesta hyvinvointia / Kuusimäki, Mustaniemi Suulliset esitykset sessio 5 (Tiedepuisto) Reducing the digital divide in inclusive society / engl. / Kumpulainen, Kuusinen, Sallinen, Trast 5.2. Namibian vesijärjestelmät, case Walvis Bay / Koivisto, KeinänenToivola 5.3. Digitaalisuus Suomi on alisuoriutuja / Mikkola 5.4. Terveysalan ohjatun harjoittelun kehittäminen työelämäyhteistyössä / Kanerva, Kujala, Leppänen, Olli 5.5. Satakunnan ammattikorkeakoulu maakunnan maaseutumatkailua kehittämässä / Vahela 5.6. Vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteossa / Hirvonen 5.7. Ehdollisen läsnäolopakon vaikutus läpäisyyn / Karjalainen 5.8. Sähköpostilla Suomikotiin / Linna Suulliset esitykset sessio 6 (Tiedepuisto) SAMK Namibian kala ja merentutkimuksen sekä merenkulun koulutuksen kehittäjänä / Koivisto, Marva 6.2. Viemärien sisäpuolisen saneerauksen laatu / PeltoHuikko 6.3. Design for Somebody yksilöllistä hyvinvointia teknologian keinoin / Merilampi 6.4. Apparaatti törmäysmahdollisuus / Marjanen, Lundell 6.5. Klinikkaopettajamallin kehittäminen Rauman sosiaali ja terveysvirastossa / Hannula, Virta 6.6. Massiivikurssien vaikutukset opiskeluun / Ketamo 6.7. Avaimia työkykyjohtamiseen koulutuspaketti ja opas lähiesimiehille / Latostenmaa 6.8. HLS elektroniikkaa korkean tason kielillä ohjelmoimalla / Ekholm Kahvi (Pripoli)

3 Suulliset esitykset sessio Scheduling the Australian Football League (engl.) Jari Kyngäs Generating a schedule for a professional sports league is an extremely demanding task. Good schedules have many benefits for the league, such as higher incomes, lower costs and more interesting and fairer seasons. This paper presents the 3phase process needed to schedule the Australian Football League. The building of the schedule is very challenging and requires computational intelligence to generate an acceptable schedule. There are a multitude of stakeholders with varying requests (and often requests vary significantly year on year). We used the PEAST algorithm to schedule the 2013 season. The comparison showed that there are alternative solutions available that are comparable to the current scheduling outcome Kolmen maakunnan yhteisprojektissa edistetään vesialan kansainvälistä liiketoimintaa Martti Latva Vedestä kansainvälistä liiketoimintaa projekti kerää vesialan toimijoita yhteen erityisesti Länsi Suomen alueella sekä etsii yrityksiä, jotka voivat tulevaisuudessa innovoida ja kehittää itselleen uutta liiketoimintaa vesialalta. Projektissa ohjataan yrityksiä kansainvälisille markkinoille sekä autetaan löytämään uusia mahdollisuuksia nopeasti kasvavilta vesialan markkinoilta. Projekti toteutetaan Vesi Instituutti WANDERin, Teknologiakeskus Merinovan ja insinööritoimisto Acqua Plastican yhteistyönä. Projektissa on järjestetty Vedestä liiketoimintaa seminaareja Huittisissa, Vaasassa ja Helsingissä sekä CEkoulutus Tampereella. Seminaareissa on herätetty kiinnostusta veteen ja sen tuomiin bisnesmahdollisuuksiin sekä pohdittu keinoja liiketoiminnan kansainvälistämiseen, osaamisen ja tutkimuksen tehokkaaseen yhdistämiseen. Esillä ovat olleet jo pitkään alan vientiliiketoimintaa tehneet suuryritykset, uudemmat pksektorin yritykset, alan kotimainen tutkimus sekä vientiliiketoimintaa tukevat organisaatiot. Seminaareissa on tullut hyvin esille, että alan kotimainen tutkimus ja osaaminen ovat varsin korkeatasoisia, mutta edelleen tie tutkimuksesta liiketoiminnaksi on pitkä ja kivinen. Vientiliiketoimintaan ja sen aloittamiseen on saatavilla tukitoimintaa, mutta yhteistyötä eri toimijoiden välillä tarvitaan lisää. Projektin loppuseminaari, Vauhtia veteen tapahtuma järjestetään Tampereella Lisäksi VesiInstituutti WANDER ja Finnish Water Forum (FWF) ovat toteuttaneet yhteistyössä maksuttoman webpohjaisen hakemiston, FinnWater Directoryn, joka kokoaa tiedot suomalaisten vesialan yritysten ja yhteisöjen tarjoamista palveluista ja tuotteista. Hakemisto löytyy osoitteesta ja sitä hyödynnetään suomalainen vesiosaaminen kansainvälisessä markkinoinnissa. Vedestä kansainvälistä liiketoimintaa projektia rahoittaa Satakuntaliitto EAKRrahoituksella. Projektin toteutusaikataulu on SAMKin kanssa Saksaan Eila Minkkinen, Yki Myntti Satakunnan ammattikorkeakoulussa käynnistettiin 2013 yritysyhteistyö SAMKin kanssa Saksaan, jonka tarkoituksena on auttaa satakuntalaisia pkyrityksiä etabloitumaan saksankieliselle markkina- alueelle. Tämä esitys kertoo pilottiprojektista, johon valittiin pieni elintarvikealan yritys, jonka tavoitteena oli osallistua projektin aikana kansainvälisille elintarvikealan Anuga 2013 messuille

4 Kölnissä. Projektiin osallistui kolme opiskelijaa ja kaksi ohjaavaa lehtoria. Opiskelijoiden oppimistavoitteet liittyivät markkinointiosaamiseen, kielellisiin valmiuksiin sekä kulttuurilliseen ja vuorovaikutteiseen markkinointiviestintään Harjoittelun auditoinnin kehittäminen hoitotyön koulutuksessa AnneMaria Kanerva, Seija Olli, Andrew Sirkka, Ammattitaitoa edistävä harjoittelu kattaa hieman yli kolmanneksen (75 op) sairaanhoitajatutkinnon koulutusohjelman (210 op) kokonaismäärästä ja sitä säännellään ammattikorkeakoululaissa (L351/2003) ja asetuksessa (A 352/2003 sekä EU:n ammattipätevyysdirektiivissä (2013/55/EU), joka sääntelee tutkintotodistusten tunnustamista Euroopan Unionin jäsenvaltioissa. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija tulevan ammattinsa kannalta keskeisiin työtehtäviin ja tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun on tapahduttava alan ammattihenkilön ohjauksessa. Ammattikorkeakoulu vastaa siitä, että opetus täyttää sille asetetut vaatimukset ja säädökset. Terveysala on yhteistyössä Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa kehittänyt harjoittelun ohjauksen laatua kehittämällä ohjausmallin erikoissairaanhoidossa tapahtuvaan harjoitteluun ja vastaavaa mallia ollaan kehittämässä myös avoterveydenhuoltoon. Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan olemassa auditointikäytäntöä, jolla voitaisiin varmistua harjoittelupaikkojen sopivuudesta harjoitteluun. On tarpeen varmistaa ammatissa vaadittavan osaamisen saavuttaminen harjoittelussa osana ammattikorkeakoulun tuottamaa ammatillista osaamista. Tämän varmistamiseksi on harjoittelupaikkojen laadunarviointia kehitettävä. Tällä hetkellä vakiintuneena käytäntönä on, että ammattikorkeakoulut saavat opiskelijoilta palautetta harjoittelusta OPALAkyselyllä ja sairaanhoitopiireiltä opiskelijoilta CLEST mittarilla kerätyistä tuloksista. Tämän hankkeen tarkoituksena on selvittää, millaisia harjoittelun auditointikäytäntöjä on käytössä. Tavoitteena on tulosten perusteella kehittää oma auditointimalli yhteistyössä ammattikorkeakoulujen, työelämän ja ammattijärjestöjen kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla 1) Miten harjoitttelupaikkoja auditoidaan, 2) Millaisia malleja ja mittareita harjoittelupaikkojen auditoinnissa käytetään, 3) Millaisia tuloksia harjoittelupaikkojen auditoinnista on saatu, 4) Miten harjoittelupaikkojen auditointia tulisi kehittää? 1.5. Resurssiviisaus ja yritykset, Case Huittisten seutukunta AnnSofie Johansson, Kaisa Ojaniittu, Sirpa Sandelin Huittisten kaupungin ja Samkin yhteinen strateginen kehittämishanke keskittyy kasvattamaan Huittisten alueesta resurssiviisaan seutukunnan. Kehittämishankkeen tavoitteena oli resurssiviisaiden toimenpiteiden avulla vauhdittaa alueen ekologista kestävyyttä, edistää taloudellista kasvua ja sosiaalista hyvinvointia. Alueellinen lähestymiskulma Huittisten seutukunta kokonaisuutena mahdollisti konkreettisen tekemisen. Esityksessä tarkastellaan Huittisten seutukunnan yrityksissä tehtyä selvitystä materiaalivirroista (jäte ja sivuvirrat, mukaan lukien niiden logistiikkavirrat), hyötykäytön nykytilaa ja mahdollisuuksia hyödyntää jäte ja sivuvirtoja materiaaleina sekä hankkeen jatkotoimenpiteitä Kiinteistöjen hygieniakonsepti HYGTECH Jenni Inkinen Teollistuneissa yhteiskunnissa ihmiset viettävät pääosan elämästään sisätiloissa, joissa ihmisten terveyttä uhkaavat erilaiset vakaviakin sairauksia aiheuttavat mikrobit. HYGTECHprojektissa on koottu maailmanlaajuisestikin tarkasteltuna ensimmäistä kertaa yhteen kiinteistöjen hygienian

5 keskeiset tekijät ja teknologiset ratkaisut koko arvoketjun osalta. Vastaavaa poikkitieteellistä tutkimusta ei ole aiemmin tehty. Projektissa on painotettu sekä sisäympäristön hygieniaa parantavien ratkaisujen tutkimusta että nämä ratkaisut kokoavan liiketoimintakonseptin muodostamista. Konseptin perusta rakentuu projektissa tehdyistä tieteellisistä Livin Lab tutkimuksista, joiden avulla on saatu erittäin arvokasta tietoa Hygtechkonseptin käyttöönotosta eri rakennusvaiheissa olevissa kiinteistöissä esim. suunnitteilla oleva vs. valmis kiinteistö. Lisäksi Hygtechkonseptia on kehitetty tiiviissä yhteistyössä pilottikiinteistöjen edustajien kanssa, jolloin konseptista saadaan hiottua mahdollisimman vaivaton ja toimiva tuleville asiakkaille. Projektiin osallistuvien yritysten muodostama selkeä arvoketju on etu konseptin muodostamisessa, samoin kuin Satakunnassa ja Suomessa maailman huippuluokkaa olevat kiinteistöjen hygieenisyyden ja terveellisyyden tieteellinen tutkimus ja tuotekehitys. Projektin ja konseptin seurauksena suomalaisen, erityisesti satakuntalaisen teollisuuden liiketoiminta ja vientimahdollisuudet rakennus ja kiinteistöalalla vahvistuvat. Projektin satakuntalaiset tutkimustahot ovat SAMK; Turun yliopiston Kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö ja TTY, Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos, Kankaanpään tutkimusyksikkö. SAMKin VesiInstituutti WANDER vastaa projektin operatiivisista toimista kuten näytteenotosta. Satakunnan ulkopuolisilta tahoilta ostetaan mikrobiologian määrityksiä huippuyliopistoista ja tutkimuslaitoksista, kuten Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Turun yliopisto. Kansainvälisiä tutkimusyhteistyötahoja ovat University of Southampton, US Environmental Protection Agency ja University of Cincinnati. Tutkimus nostaa toimijat ja yhteistyön uudelle tasolle siten, että toimijoista ja verkostosta tulee houkutteleva yhteistyökumppani kansallisesti ja kansainvälisesti. HYGTECH- projektin jälkeen tavoitteena on hakea EUprojektia, jossa tutkitaan ja kehitetään uusia seuraavan sukupolven teknologisia ratkaisuja kiinteistöjen mikrobiologiseen hygieniaan sekä tarvittaessa täydennetään Hygtechkonseptia käyttäjäkokemusten perusteella. HYGTECHprojektia rahoittaa Tekes EAKRtutkimusrahoituksella. Projektin toteutusaikataulu on HYGTECH- projekti oli yksi SAMKin ehdokas Kärjet 2013 kilpailussa Kansainvälisyysosaamisen kehittäminen terveysosaamisalueella Erja Hannula, Minna Markkanen KVpolku hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet SAMK:n visiossa ja strategiassa kansainvälisyys keskeisellä sijalla. Hoitotyön opetussuunnitelmassa 2013 kansainvälisyysosaaminen on yksi ns. yleisistä kompetensseista. Kansainvälisyys integroituu opetukseen läpi koko koulutuksen. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintopistettä vieraalla kielellä joko oman korkeakoulun tai kumppanikorkeakoulujen tarjonnasta. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus lähteä opiskelemaan tai harjoittelujaksoille ulkomaille. Kansainvälisyysosaaminen ilmenee kielitaitona, vuorovaikutustaitoina ja kulttuuriosaamisena. Opiskelija kykenee monikulttuuriseen kanssakäymiseen ja yhteistyöhön ja hän pystyy toimimaan ryhmissä ja verkostoissa erilaisista kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Lisäksi opiskelija osaa työssään ottaa huomioon kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Hoitotyön koulutusohjelman opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua vaihtoohjelmiin ja SAMKin kansainvälisyyshankkeisiin, tapahtumiin ja projekteihin. Opinnoista op toteutetaan englannin kielellä. Kulttuurisia ja kielitaidollisia valmiuksia lisäämällä tulevat sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat selviytyvät monikulttuurisissa kansallisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Tavoitteena on lisätä opiskelijavaihtoja. Tavoitteena on opiskelijoiden kvkompetenssin minimitason varmistaminen sekä saavuttaminen sekä vaihtoon lähtevien että vaihtoon tulevien opiskelijoiden osalta KVpolkuhankkeen tarkoitus: KV- hankkeessa luodaan malli, miten kansainvälisyysopinnot etenevät hoitotyön koulutuksen aikana. Malli havainnollistaa, miten hoitotyön opiskelijoiden kvosaaminen lisääntyy opintojen aikana ja mahdollistaa kvopintopolun. Mallista laaditaan SAMK:n wwwsivuille työkalu, jonka avulla opiskelija voi suunnitella oman kansainvälisyyspolkunsa sekä mahdollistaa kvpainotteisten opintojen

6 suunnittelun. Työkalu havainnollistaa konkreettisesti kvosaamista ja tätä kautta voidaan vaikuttaa opiskelijoiden kvosaamisen varmistamiseen ja vaihtoopiskelulukuihin. Ensimmäisenä pitää suunnitella englanninkielinen opintotarjonta. Tarkoituksena on myös kuvata ne harjoittelut, joissa on mahdollisuus saada ohjausta englanninkielisenä. Ketä hanke hyödyttää: Wwwsivuille luotu työkalu palvelee 1) SAMK:n omia hoitotyön opiskelijoita opintojen suunnittelussa esittämällä eri mahdollisuuksia kansainvälisyysosaamisen lisäämiseksi ja vaihtoopiskelun toteuttamiseksi 2) ulkomaisten korkeakoulujen opiskelijavaihtoa suunnittelevia opiskelijoita tiedottamalla englanninkielisestä opetustarjonnasta SAMK:n hoitotyön koulutusohjelmassa, 3) opiskelijaryhmien tuutoropettajia ja vastaavia tuutoropettajia opintojen ohjauksessa kansainvälisyysosaamisen ja opiskelijavaihdon osalta, 4) kvhenkilökuntaa opiskelijavaihtoon tulevien ja vaihtoon lähtevien ohjauksessa 5) potentiaalisia hoitotyön koulutukseen hakijoita ja sidosryhmiä tiedottamalla kansainvälistymismahdollisuuksista SAMK:n hoitotyön koulutusohjelmassa 6) markkinointia tekemällä SAMK:n kansainvälisyydestä entistä näkyvämpää ja helpommin lähestyttävää 7) muita osaamisalueita tarjoamalla esimerkin työkalusta, jota voidaan soveltaa myös muille osaamisalueille 8) Julkaisu lehdessä Korkeakoulujen yhteinen mobiiliverkkojen oppimisympäristö NGN Juha Aromaa Tietoliikennetekniikka ja tietoliikenneverkot on SAMK:ssa keskeinen osa tietotekniikan insinöörikoulutusta. Teoreettista koulutusta täydennetään laboratorioin, joissa opiskelijat pääsevät tekemään vaativia käytännön töitä ja harjoituksia (labroja). Tietoliikennetekniikan laboratorioista keskeinen on NGNlaboratorio (New Generation Networks). NGN on ainutlaatuinen tele ja mobiiliverkkoympäristö, jonka laitteisto vastaa pitkälti teleoperaattoreiden verkkoympäristöä. NGN- laboratoriota on kehitetty pitkäjänteisesti yhdessä laitetoimittajien ja teleoperaattorien kanssa monipuolisen opetuksen oppimisympäristöksi. Kehitysprojektin tavoitteena on edelleen vahvistaa NGN laboratorion asemaa sekä alueellisesti että valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. NGNverkkoon toteutetaan eritasoisia etäkäyttöyhteyksiä tukemaan suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen tietoliikenne ja mobiiliverkkojen opetusta. SAMK saavuttaa näin keskeisen roolin alan koulutuksen mahdollistajana, kotimaassa ja laajemmin Liiketoimintainstituutti BUZZBusiness Mari Suvanto Tavoitteena on käynnistää Satakunnassa yritysten kilpailukykyä kehittävä instituutti, joka tukee yrityksiä erityisesti haastavissa muutostilanteissa sekä strategisissa henkilöstöhallinnan ja johtamisen kysymyksissä. Ajatuksena on tarjota strategisen kasvun vaiheen yrityksille yhteisö, jossa ne voivat kehittyä kriittisimpien tavoitteidensa osalta oppimalla toisiltaan. Tahtotilana on profiloida yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen keskittynyt osaajaryhmä, joka brändätään erottuvalla tavalla. Tekemisen keskiössä ovat asiakkaat. Instituutissa kehittämisen konsepti asiakkaille rakentuisi neljästä osasta: 1. Kiinnostuksen ja innostuksen herättely 2. Suosittelu 3. Kavereiden kanssa oivaltaminen 4. Otetaan hyöty irti heti Hanketta tehdään tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä Turun yliopiston ja Prizztech Oy:n kanssa. Instituutti on saanut nimekseen BUZZBusiness ja tällä hetkellä työn alla ovat mm. seuraavat toimenpiteet:

7 BuzzBusineksen sisältöjen ja prosessien kehittäminen Asiakasviestintä ja asiakastapaamiset (BUZZEvents) BUZZGallup BUZZJourney sekä BUZZBusineksen visuaalisen ilmeen rakentaminen Suulliset esitykset sessio Finnish Universities of Applied Sciences inspiring regional actions to enhance the health of unemployed youth Tarja JavanainenLevonen Keywords: Health promotion, Physical activity, Unemployment Introduction Universities of applied sciences (UAS) must response to the changes of society and collaborate with regional actors (Act 2003). Consequently, action aiming to diminish health inequalities a growing concern related to youth unemployment all over Europe (Commission of the European Commission, 2009) is a relevant topic for UAS. Physical activity and nutrition services are usually offered by work or study placement. Therefore, those who are unemployed either miss those services or need extra support to participate in those services. Methods The Finnish National Institute for Health and Welfare awarded a grant for UASconsortium to develop an action model to promote health through physical activity and nutrition (Commission of the European Commission, 2005; WHO 2006) among unemployed youngsters and adults aged 1629 years. The project (in Finnish Ota Koppi /Catch) runs in in western Finland. Results and Discussion During 2013, the pilot for nutrition took place in the town of Salo, and physical activity in the town of Pori. In the pilots, Turku and Satakunta UAS created local networks. These consisted of public and private service providers, the municipal sports office, the local employment services, and health authorities. The project aims to develop wwwpages with links to affordable services. Furthermore, in the wwwpages, information related to nutrition and physical activity and best practice in health promotion by local stakeholders will be shared. In 2014 the pilot experiences were implemented vice versa. Finally, the model will be spread out to other municipalities. The conclusions of this presentation focus in the area of physical activity. Conclusions Bachelor level students in physiotherapy education have actively participated in the project: students have organized a Move for Health day for youngsters in a work life coaching programme. Other students have carried out several theoretical or practical assignments integrated to the course of adapted physical activity. Thus far, one master level student in health promotion and two in rehabilitation counselling have integrated their theses with the project. In general, the project has been welcomed by all stakeholders. The modern hectic working life and the presence of abundant projects make the collaboration more challenging. Wwwpages will be ready in the end of Hopefully local collaborators make use of the project pages when activating their clients who are looking for work or study placement. In addition, traditional and social media will be used to

8 disseminate the products of the project. Thus, the target group will be served with and will find out more options for affordable services in physical activity and nutrition. Finally, more active social participation through increased use of services is expected as an outcome of the project. References 1. Act The Polytechnics Act 351/ Commission of the European Communities. (2009). Solidarity in health: reducing health inequalities in the EU. 3. Commission of the European Communities. (2005). Green paper. Promoting healthy diets and physical activity: a European dimension for the prevention of overweight, obesity and chronic diseases 4. WHO. (2006). Physical Activity and Health in Europe. Evidence for Action. Copenhagen: Regional Office for Europe, World Health Organization Energiaa ja vettä säästävää SHOKtutkimusta Minna KeinänenToivola, Aino PeltoHuikko Tekesin ja yritysten rahoittamassa RYM Sisäympäristö tutkimusohjelmassa yrityksillä, tutkimuslaitoksilla ja yliopistoilla on yhteinen tutkimusstrategia. Tutkimusohjelma keskittyy käyttäjälähtöisiin tiloihin, tavoitteenaan löytää ratkaisuja, joilla edistetään tilan käyttäjien tuottavuutta, viihtyvyyttä ja terveyttä ekologisesti kestävällä tavalla. Sisäympäristöohjelman Käyttäjäkeskeinen sisäympäristö työpaketin vesikokonaisuus (Potable water systems quality, safety and saving of water) keskittyy veden ja energian säästöön käyttövesijärjestelmissä sekä veden hygieniaan. Vesikokonaisuuden osallistujatahoja ovat Satakunnan ammattikorkeakoulun Energia ja ympäristöosaamisalueen VesiInstituutti WANDER (Rauma, kokonaisuuden alkuperäisidea, valmistelu ja koordinaatio), Aalto yliopisto (Espoo), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Kuopio) ja ItäSuomen yliopisto (Kuopio). VesiInstituutti WANDER on tutkimus ja kehittämisorganisaatio, jonka erityisosaamista alaa ovat vesi ja veden kanssa kosketuksissa olevien materiaalien vuorovaikutus suhteet. Yritystutkimuskumppaneina ovat alan johtavat osaajat Oras Oy, Cupori Oy ja Uponor Oy. Tutkimuksen neljäs ja viimeinen kausi päättyy 03/2015. Nyt on aika koota yhteen tuloksia ja vetää johtopäätöksiä sekä miettiä, mitkä ovat tulevaisuuden tilanteet. Tutkimuksen aikana on tehty SAMKin insinööritöitä 3 kpl sekä 2 diplomityötä Aaltoyliopistoon Seahorse Turvallisuusmenettelyjä ilmailualalta merenkulkualalle Heikki Koivisto Ilmailualalla on tärkeää toteuttaa toiminnot turvallisesti ja luotettavasti ehkäisten siten onnettomuuksia ja erehdyksiä, jotka saattaisivat aiheuttaa ihmishenkien menetyksiä ja suurta tuhoa. Ilmailuala on ollut johtavassa asemassa inhimillisten virheiden kitkennässä. Eräs merkittävimmästä on vastustuskykyisen menettelyjen periaatteet. Erityisesti lentokoneen ohjaamoissa nämä on havaittu erittäin toimiviksi. Merkillepantavaa on, että maaoperaatioissa, joissa tehtävät ja menettelyt eivät ole niin tarkoin määriteltyjä, kuten esim. lentokoneiden huolloissa, on havaittu ko. vastustuskykyisten menettelyjen vaikuttavan vähemmän kuin ilmassa. Varmistaaksemme näiden hyvien menettelytapojen siirtymisen merenkulkuun, tullaan käyttämään systemaattista lähestymistapaa, joka takaa menestyksekkäiden turvallisuusmenettelytapojen siirtymisen ilmailualalta merenkulkuun. Tämä varmistetaan seuraavilla vaiheilla; 1. Tunnistetaan parhaat käytänteet ilmailualalta, erityisesti virheiden hallinta ja poikkeavien toimintojen havainnointi

9 2. Todetaan nykyiset menettelyt merenkulkualalla ja kartoitetaan mahdolliset tekijät, jotka voisivat olla esteenä uusien turvallisuusmenettelyjen käyttöönotolle Hankkeen aikana kehitetään MULTILEVEL RESILIENT MARINE TRANSPORT FRAMEWORK ilmailualan viitoittamana merenkulun erityispiirteet huomioon ottaen. Seuraavia turvallisuusmenettelyjä tullaan siirtämään ilmailualalta merenkulkualalle; Puututaan merenkulun onnettomuuksien ja läheltäpiti tilanteiden inhimillisiin ja organisatorisiin tekijöihin. Todennetaan ilmailualan parhaat käytänteet virheiden ja poikkeavien menettelyjen hallintaan Arvioidaan vastustuskykyisen menettelyjen periaatteiden käyttöönotto ilmailualalla huomioiden; Merenkulkualan erityispiirteet Kehitetään MULTILEVEL RESILIENT MARINE TRANSPORT FRAMEWORK 2.4. Harjoittelun ohjauksen "Aluemalli" Pyhäjärviseudulla Sirke Ajanko, Erja Hannula Ammattitaitoa edistävän harjoittelun kehittäminen "Aluemalli" Pyhäjärviseudulla Terveys ja hyvinvointiosaamisalueilla on käynnistetty keväällä 2011 yhdessä Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa harjoittelun ohjauksen kehittämishanke, jossa kehitettiin harjoittelun ohjaukseen uusi toimintamalli., ns. klinikkaopettajamalli. Klinikka opettajamalli kehitettiin alun perin sairaalaolosuhteisiin. Vuonna 2013 mallia on kehitetty edelleen perusterveydenhuollon ja avoterveydenhuollon tarpeisiin sopivaksi. Uuden aluemallin tarkoitus oli yhtenäistää ja systematisoida opiskelijoiden ohjatun harjoittelun toteutusta sekä opettajan ja lähiohjaajan toimintaa hajallaan tietyllä alueella sijaitsevilla pienillä kentillä. Harjoittelun ohjauksen aluemallin kehittämisen tavoitteena oli mallintaa ja pilotoida harjoittelun ohjausta perusterveydenhuollossa sekä avoterveydenhuollossa. Lisäksi tavoitteena oli myös yhtenäistää toimintatapoja, suunnata ohjausresurssit paremmin sekä taata opiskelijalle paras mahdollinen oppimisympäristö. Tavoitteena oli myös kehittää aluemalliin sopivia interventioita ja erityisesti kehittää sähköisen viestinnän käyttöä harjoittelun ohjauksessa, jossa opiskelijoiden harjoittelukentät ovat hajallaan ja etäällä toisistaan. Alemallia pilotoitiin Pyhäjärviseudulla syksyllä Alemallin keskeiset interventiot olivat: informaatio harjoittelusta ja perehdyttämisen varmistaminen, yhteistyö ohjaavan opettajan ja lähiohjaajan välillä, reflektiota edistävät kysymykset, tavoitekeskustelu, reflektiokeskustelutilaisuudet, välipalautekeskustelu, loppuarviointikeskustelu, ohjaajakoulutus, yhteistyökokoukset. Mallin keskeiset interventiot koottiin ns. Viikkomalliksi. Kontaktit ohjaajiin ja opiekljoihin toteutuvat AC- yhteydellä ja face to face sekä ryhmä että yksilökeskeisesti. Palautetieto kerättiin opiskelijoilta ja ohjaajilta sähköisellä kyselylomakkeella. Myös ohjaava opettaja arvioi hankkeen onnistumista. Saadun palautetiedon perusteella tulee edelleen kehittää (sekä käyttää) sähköisiärjärjestelmiä harjoittelun ohjauksessa sekä opiskelijoiden reflektiotaitoja tukevia interventioita. Lisäksi tulisi painottaa väliarviointikeskusteluja sekä opettajan, ohjaajan ja opiskelijan välisiä yhteyksiä esim. Moodle- alustalla. Ohjaajien kouluttaminen on myös keskeistä.

10 2.5. Tavoitteellista aluekehittämistä Satakunnan Syöpäyhdistys ry ja SAMK Eila Hirvonen, Kirsti Santamäki Satakunnan Syöpäyhdistys ry:n ja Satakunnan ammattikorkeakoulun terveys osaamisalue ovat toteuttaneet tavoitteellista kehittämistoimintaa vuodesta 2010 alkaen. Ensimmäinen kumppanuussopimus laadittiin vuosille Sopimusta on jatkettu vuosittain. Vuonna 2014 solmittu sopimus on nimeltään yhteistyösopimus. Yhteistyö käynnistyi 2010, jolloin laadittiin yhteistyössä kehittämishanke vuosille Kehittämishankkeen strategiseksi tavoitteeksi asetettiin arvioida Satakunnan Syöpäyhdistys ry:n terveyttä edistävää ja kuntoutumista tukevien toimintoja, tunnistaa ja kuvata hyviä käytäntöjä sekä kehittää arviointitiedon perusteella Satakunnan syöpäyhdistyksen toimintaa. Kehittämissuunnitelma sisälsi kolme keskeistä kehittämiskokonaisuutta, joita on viety vuositasolla eteenpäin. Kehittämiskokonaisuudet ovat: 1. Kartoittaa Satakunnan Syöpäyhdistyksen toiminnan nykytilanne lähtökohtana dokumentit, opinnäytetyöt ja toteuttaa avainhenkilöiden haastattelut ja analysoida sekä arvioida toiminta prosesseja. 2. Arvioida Satakunnan Syöpäyhdistyksen neuvontahoitajan toimintaa ja kuvata Satakunnan Syöpäyhdistystä sosiaalisena yrityksenä. 3. Kehittää Satakunnan Syöpäyhdistyksen vaikuttavaa ja laadukasta toimintaa. Kehittämiskokonaisuudet jaettiin alatavoitteisiin, joita on tarkennettu ja täsmennetty vuosittain. Opinnäytetyöt ja projektit on sidottu vuosittain tarkennettuihin tavoitteisiin. Kehittämishankkeessa on tähän mennessä valmistunut muun muassa kuusi AMK tutkinnon opinnäytetyötä, viisi YAMK projektia ja yksi hyvän käytännön kuvaus. Meneillään on kolme YAMK opinnäytetyötä, jotka keskittyvät osaamiseen arviointiin ja toiminnan kehittämiseen. Kehittämishanke on sisältynyt myös SAMKin toteuttamaa koulutusta. Opinnäytetyöt ja projektit ovat kehittäneet ja uudistaneet Satakunnan Syöpäyhdistyksen toimintaa ja lisänneet yhdistyksen 2.6. Kansainvälinen teknologiansiirto ja opetus Case AMK KVTechTrans Kari Laine, Mirka Leino Satakunnan ammattikorkeakoulu on koordinoinut Ammattikorkeakoulut kansainvälisen teknologiatiedon tulkkeina pkyrityksille projektia vuosina Kumppaneina projektissa ovat toimineet Seinäjoen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulut. Jokaisella ammattikorkeakoululla on ollut oma teknologiatiedon aihealueensa. SAMKin aihealue on ollut automaatio, SeAMKilla elintarviketeollisuuden koneet ja laitteet ja JAMKilla bioenergia. Ammattikorkeakoulut ovat toimineet erittäin tiiviissä yhteistyössä osallistuvien 16 yrityksen kanssa ja myös keskenään. Projektissa ammattikorkeakoulujen asiantuntijat eli opettajat ja projektiinsinöörit ovat hakeneet kansainvälistä teknologiatietoa projektin alussa tunnistettuihin yritysten tiedontarpeisiin ja kysymyksiin. Tietoa on suodatettu ja tulkattu mahdollisimman helposti hyödynnettävään muotoon. Monipuoliset caset monen toimialan yrityksissä ovat vieneet ammattikorkeakoulujen asiantuntijat mukavuusalueensa ulkopuolelle, mikä on johtanut poikkeuksetta uuden oppimiseen. Projektissa mukana olevien yritysten saaman hyödyn lisäksi asiantuntijoina toimineiden opettajien osaamisen taso on noussut ja uusi teknologiatieto siirtyy välittömästi myös insinöörien opetukseen. Näin pystytään varmistamaan opiskelijoiden mahdollisimman ajantasainen osaaminen. Teknologiaselvitykset ja niistä tehtävä raportointi tarjoaa myös laajasti uutta aineistoa opetukseen. Samalla opetuksessa hyödynnettävien esimerkkien määrä ja ajankohtaisuus ovat parhaalla mahdollisella tasolla. Projektissa on testattu laajasti erilaisia tiedonhakutapoja sekä tiedonlevitysmenetelmiä. Projektiryhmä on myös listannut projektissa kehitettyjä ja käytettyjä hyviä käytäntöjä. Näiden perusteella projektin lopuksi tullaan mallintamaan erityisesti ammattikorkeakouluille soveltuva teknologiatiedonsiirron malli. Projekti on tuottanut myös useita merkittäviä yhteistyöavauksia sekä julkaisuja, joista yhdelle artikkelille ja esitykselle myönnettiin Award for Science Technology Transfer palkinto International Conference on

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Mailis Korkiakangas, Päivi Mantere, Kaija Meriläinen & Marja Mikkola (toim.) RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications I

Lisätiedot

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14 2 2009 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS Opiskelijat vaikuttavat Students contribute to development 4 Opiskelijapsykologi aloitti Psychologist

Lisätiedot

Benchmarking korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien kehittämisessä

Benchmarking korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien kehittämisessä Kirsi Hiltunen Helka Kekäläinen (toim.) Benchmarking korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien kehittämisessä Laadunvarmistusjärjestelmien benchmarking-hankkeen loppuraportti KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA Julkaisija Kasvatustieteen laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta PL 39 00014 Helsingin yliopisto sähköposti ktl-publications@helsinki.fi Internet www.helsinki.fi/ktl/

Lisätiedot

Käsiohjelma 11.11. 2014 Programme

Käsiohjelma 11.11. 2014 Programme Käsiohjelma 11.11.2014 Programme Käsiohjelma 11.11. 2014 Programme Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti LAHDEN TIEDEPÄIVÄN 2014 OHJELMATYÖRYHMÄ Timo Vuorimaa Liisa Kiviluoto Kaisa Vuorivirta Anja Kuhalampi

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ YHTEISÖLLINEN KEHITTÄMINEN KESKIÖSSÄ Nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointimallin pilottihanke Jaana Fedotoff Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma,

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe.

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe. Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA www.salwe.fi Sisälto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Johdanto SalWe ja sen rooli SalWen toiminta-alueen

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Tietoa työstä Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Eeva-Maria Siljanen Maria Rautio Päivi Husman Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Eeva-Maria Siljanen, Maria Rautio ja Päivi Husman

Lisätiedot

Liisa Ranta, Hanna Tuohimaa & Mirkka Pirilä (toim.) Elämänkaaren mittaista hyvinvointia Vihdin ja Karkkilan alueella

Liisa Ranta, Hanna Tuohimaa & Mirkka Pirilä (toim.) Elämänkaaren mittaista hyvinvointia Vihdin ja Karkkilan alueella Liisa Ranta, Hanna Tuohimaa & Mirkka Pirilä (toim.) Elämänkaaren mittaista hyvinvointia Vihdin ja Karkkilan alueella LAUREA JULKAISUT LAUREA PUBLICATIONS 30 Liisa Ranta, Hanna Tuohimaa & Mirkka Pirilä

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005 MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005 Teemana yritysten ja oppilaitosten yhteistyö Mikkelin ammattikorkeakoulu Etelä-Savossa SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...5 Arvo Peltonen

Lisätiedot

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman 1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK....................................................................... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP.............................................

Lisätiedot

Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002

Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Teknologiaohjelmaraportti 9/2003 Loppuraportti Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Loppuraportti Markku Rantama Ari-Veikko Kettunen Esko Kukkonen Kristina Saarela

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti Turun ammattikorkeakoulun raportteja 76 JUHANI SOINI, TIINA HÄKKINEN, ISMO KANTOLA, MARIANNE MERTSOLA, MINNA SCHEININ, AILA SEIKOLA, ANTONELLA STORTI & RAIJA TUOHI Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Lisätiedot

TULI-ohjelman väliarviointi

TULI-ohjelman väliarviointi TULI-ohjelman väliarviointi Jari Kuusisto, Soile Kotala, Riikka Kulmala, Anmari Viljamaa ja Sirpa Vinni Teknologiaohjelmaraportti 8/2004 Väliarviointiraportti TULI-ohjelman väliarviointi Väliarviointiraportti

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma

Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project

Lisätiedot

Savonian sanomat. Kestävä kehitys Savoniassa Savonia Chopper opetuskäyttöön Auditoijat Savoniassa 1/09

Savonian sanomat. Kestävä kehitys Savoniassa Savonia Chopper opetuskäyttöön Auditoijat Savoniassa 1/09 [ Savonia-ammattikorkeakoulun henkilöstö- ja sidosryhmälehti Savonian sanomat 1/09 Kestävä kehitys Savoniassa Savonia Chopper opetuskäyttöön Auditoijat Savoniassa Liiketalouden opintoja tropiikissa Inno-Forest-hanke

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

MINTTU ALONEN ENGLANNINKIELISET OPINTOJAKSOT TAMPEREEN TEKNILLI- SESSÄ YLIOPISTOSSA NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET

MINTTU ALONEN ENGLANNINKIELISET OPINTOJAKSOT TAMPEREEN TEKNILLI- SESSÄ YLIOPISTOSSA NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET MINTTU ALONEN ENGLANNINKIELISET OPINTOJAKSOT TAMPEREEN TEKNILLI- SESSÄ YLIOPISTOSSA NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET Diplomityö Tarkastaja: professori Seppo Pohjolainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 9 energiakeskittymän ansiosta alueella riittää töitä nyt ja tulevaisuudessa. VAMK YOURSELF TO WORK... 5 11 LUOKALLANI EI OLE KETÄÄN, JOKA EI OLE SAANUT TYÖPAIKKAA MOLEMPINA KESINÄ.

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Vaikuttavaa tutkimusta

Vaikuttavaa tutkimusta ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2332 Pirjo Kutinlahti, Kaisa Lähteenmäki Smith & Jari Konttinen Vaikuttavaa tutkimusta Arviointikäytäntöjä julkisissa tutkimusorganisaatioissa: Helia ja SAMK VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä

INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija-

Lisätiedot

DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä

DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 32 Anna Liisa Karjalainen, Paula Koistinen, Marjo Kolkka ja Merja Ylönen (toim.) DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä Anna Liisa Karjalainen,

Lisätiedot

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ Mäkijärvi Erja Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos Terveyshallintotiede Oulun yliopisto Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO LTK, Terveystieteiden

Lisätiedot

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Soile Laitinen (toim.) UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Eurooppalaisia kokemuksia ja suomalaisia mahdollisuuksia Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 49 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot