Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2014 21"

Transkriptio

1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Sivistyslautakunta Aika Paikka klo 18:00-19:15 Savitaipaleen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Karoliina Laari ja Paula Kouki. Käsitellyt asiat Sivu 11 Sivistystoimen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta Talousarvion toteutuminen Lukuvuoden koulutulokkaiden kouluihin sijoittaminen Tuntiresurssien jakaminen kouluille lv Savitaipaleen kunnalle myönnetty erityisavustus perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen Savitaipaleen kunnalle myönnetty valtionavustus Länsi-Saimaan Osaava -hankkeeseen 17 Perusopetuslakimuutosten ja uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutukset paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön 18 Kouluterveyskyselyn 2013 tulokset Koulunkäyntiavustaja-nimikkeen muuttaminen koulunkäynninohjaajaksi 20 Eron myöntäminen henkilökohtainen avustaja Mia Tikalle Tiedoksi merkittävät

2 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jäsenet Nikkilä Rauno puheenjohtaja Karhula Matias jäsen Laari Karoliina jäsen Enberg Heli jäsen Kilpi Liisa jäsen Tikkanen Airi varajäsen Kouki Paula varajäsen Poissa Kallio Paavo jäsen Valassaari Satu varapuheenjohtaja Muut Rasila Kirsi Kh:n edustaja Piiroinen Pirjo esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Laurikainen Ritva Lemin kunnan edustaja Juvonen Pentti Lemin kunnan edustaja Nokkala Hanna sihteeri Tani Markku rehtori Korhonen Sami apulaisrehtori Allekirjoitukset Rauno Nikkilä Puheenjohtaja Pirjo Piiroinen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Savitaipaleella Karoliina Laari Paula Kouki Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Savitaipaleen kunnanvirasto, keskustoimisto klo 9-15 keskiviikkona sivistystoimenjohtaja Pirjo Piiroinen

3 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Sivistyslautakunta Sivistystoimen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta /02/2014 Sivla 11 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirjo Piiroinen, puh , Sivistyslautakunta käsittelee vuoden 2013 talousarvion toteutumisen ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen. Vuoden 2013 toteutuman mukaan sivistystoimen toimintatuotot olivat euroa, talousarviossa arvioitu toimintatuottojen määrä vuodelle 2013 oli euroa (toteutumisaste 130,4 %). Ulkoisten toimintamenojen määrä vuonna 2013 oli euroa (TA 2013: , toteutumisaste 95,6 %). Sivistystoimen toimintakate vuodelta 2013 on euroa (TA 2013: , toteutumisaste 92,1 %). Sivistystoimen toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot vuodelta 2013 ovat esityslistan liitteenä. Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Pirjo Piiroinen Sivistyslautakunta käsittelee sivistystoimen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Sivistyslautakunta Talousarvion toteutuminen Sivla 12 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirjo Piiroinen, puh , Savitaipaleen kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kohdassa 2, Talousarvion sitovuus todetaan: Osastoilla tulee valvoa, että kaikkien varojen käyttö on perusteltua ja säästäväistä eikä määrärahoja ylitetä sitovuustasolla. Mikäli välttämättömiä ylitystarpeita tulee, vastaava säästö tulee löytyä muualta samalta tulosalueelta. Mahdolliset tulosalueiden väliset määrärahasiirrot on tuotava valtuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi on huomioitava, että muutokset määrärahoissa antavat ai heen tarkastella myös tavoitteiden realistisuutta. Taloustoimisto toimittaa talousarvion toteutumisraportin kuukausittain kunnanhallitukselle. Myös lautakunnille tulee saattaa tiedoksi lautakunnan talousarvion toteutumi nen toimielimen vahvistamalla tasolla (tulosyksikkötasolla) kuukausittain. Tässä tulee ottaa huomioon lautakunnan kokousaikataulu siten, että aina vii meksi tiedossa oleva toteutuminen toimitetaan lautakunnalle tiedoksi. Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2014 on toteutunut koko lautakunnan tasolla hyvin. Toimintakatteen toteutuma ,6 % (13,1 % v. 2013). Toimintatuottojen osalta toteutuma 21,6 % (22,4 %) ja ulkoisten toimintamenojen osalta 14,6 % (14,1 %). Sivistyslautakunnan oheismateriaalina. talousarvion toteutuma on esityslistan Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Pirjo Piiroinen, puh , Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi. Talousarvion toteutuminen merkittiin tiedoksi.

5 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Sivistyslautakunta Lukuvuoden koulutulokkaiden kouluihin sijoittaminen 471/12/2014 Sivla 13 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirjo Piiroinen, puh , Lukuvuonna koulunkäyntinsä aloittavat lapset on ilmoitettu sivistystoimistoon mennessä oppilasilmoituslomakkeilla. Savitaipaleen kunnassa perusopetusta annetaan Europaeuksen ja Heituinlahden kouluissa. Ilmoittautumisen yhteydessä huoltajilta on tiedusteltu koulu, johon he lapsensa haluavat. Perusopetuslain 6 :n mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun. Perusopetuslain mukaan kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää maksutonta koulukuljetusta kuin tarvittaessa lähikouluun. Savitaipaleella ei ole erikseen määritelty lähikoulun rajaa Heituinlahden koulun ja Europaeuksen koulun välille. Kouluun sijoittamisessa tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida vanhempien toiveet, koulujen luokkakoot ja mahdollisen kuljetustarpeen aiheuttamat järjestelyt ja kustannukset. Valtuuston tavoitteeksi asettama opetusryhmän koko on 1-2 luokilla < 22 oppilasta, 1-2 yhdysluokalla < 18 oppilasta. Heituinlahden kouluun on ilmoittautunut neljä oppilasta ja Europaeuksen kouluun 25 oppilasta. Lapsen kouluun ilmoittaneella huoltajalla on tiedonantovelvollisuus lapsen koulunkäyntiin liittyvissä asioissa lapsen muille huoltajille. Luettelo koulutulokkaista lukuvuodelle on esityslistan liitteenä. Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Pirjo Piiroinen Sivistyslautakunta osoittaa lähikoulun ensi lukuvuoden alussa kouluun tuleville oppilaille liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Luettelo koulutulokkaista lukuvuodelle on pöytäkirjan liitteenä nro 1.

6 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Sivistyslautakunta Tuntiresurssien jakaminen kouluille lv /12/2014 Sivla 14 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirjo Piiroinen, puh , Koulut ovat jättäneet esityksensä tuntiresurssiksi sivistystoimenjohtajalle viikolla 11. Koulujen rehtoreiden kanssa on käyty neuvonpitoa annetuista esityksistä. Resurssiesitykset on muodostettu niin, että koulun resurssiin sisältyvät yleisopetuksen ja erityisopetuksen ope tustunnit, S2-opetustunnit, kerhotunnit, tukiopetustunnit sekä erityistehtävät. Heituinlahden koulun esitys vuosiviikkotunteina: Yleisopetus: 78 Laaja-alainen erityisopetus: 5 Tukiopetus: 1 Erityistehtävät: 2 Yhteensä: 86 Heituinlahden koulussa on syksyllä 2014 kolme opetusryhmää, joiden koot ovat 10, 8 ja 12. Ryhmät ovat yhdysluokkia. Kokonaisoppilasmäärä on 28. Europaeuksen koulun esitys vuosiviikkotunteina: Yleisopetus, 1-6 luokat: luokat 244 Laajalainen erityisopetus: 45 Luokkamuotoinen erityisopetus: 55 S2-opetus: 2 Tukiopetus: 8 Erityistehtävät: 18 (sisältää myös demonstraatiotunnit) Yhteensä: 590 Europaeuksen koulussa on syksyllä yleisopetuksen opetusryhmää ja 2 erityisryhmää. Opetusryhmien koot vaihtelevat alakoulun puolella yleisopetuksen ryhmissä ja yläkoulussa Kokonaisoppilasmäärä on 292. Koulussa on syksyllä 2014 yksi yhdysluokka. Jakotunteja ja samanaikaisopetusta kohdennetaan suurimpiin luokkiin alakoulussa. Lisäksi tuntiresurssia käytetään erityisen tuen oppilaiden integroimiseen. Perusopetuslain mukaan oppilaan opetus on järjestettävä hänen ikätasonsa ja edellytystensä mukaisesti. Riittävän ja tarkoituksenmukaisen tuntiresurssin avulla oppilaiden opetus voidaan järjestää pedagogisesti oppilaan oppimista sekä kasvua ja kehitystä tukevasti. Opetuksen järjestäjän tulee varmistaa, että perusopetuslain mukaista opetusta voidaan antaa kaikille oppilaille myös tuen kolmiportaisuuden eri tasoilla: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki.

7 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Opetusministeriö on myöntänyt Savitaipaleen kunnalle euron erityisavustuksen käytettäväksi opetusryhmäkoon pienentämiseen ja samanaikaisopetukseen vuosina Avustusta voidaan käyttää opettajan palkkakustannuksiin opetusryhmien jakamiseen kahdeksi ryhmäksi ja ryhmien opetuksen jakotunteihin. Avustusta voi käyttää myös samanaikaisen resurssiopettajan palkkakustannuksiin. Sitä ei voida käyttää tukiopetukseen eikä erityisopetusryhmien perustamiseen. Hallintosäännön 33 :n 2.2. kohdan 19 mukaan sivistyslautakunta päättää tuntiresurssien jakamisesta kouluille. Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Pirjo Piiroinen Sivistyslautakunta päättää jakaa tuntiresurssin peruskouluille alla olevan mukaisesti: Heituinlahden koulu: Yleisopetus: 77 Laaja-alainen erityisopetus: 5 Tukiopetus: 1 Erityistehtävät: 1,5 Yhteensä: 84,5 vuosiviikkotuntia Europaeuksen koulu: Yleisopetus, 1-6 luokat: luokat 244 Laajalainen erityisopetus: 43 Luokkamuotoinen erityisopetus: 55 S2-opetus: 2 Tukiopetus: 8 Erityistehtävät: 18 (sisältää myös demonstraatiotunnit) Yhteensä: 588 vuosiviikkotuntia Koulun rehtori vastaa myönnetyn tuntiresurssin jakamisesta koulun tasolla. Opetusryhmien pienentämiseen tarkoitetun avustuksen käytön kohdentamiseta päättää rehtori. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Sivistyslautakunta Savitaipaleen kunnalle myönnetty erityisavustus perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen /12/2013 Sivla 15 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirjo Piiroinen, puh , Hallitusohjelman mukaan perusopetuksen laadun kehittämisen yhtenä kohteena on opetusryhmien koon pienentäminen. Opetusryhmien koon pienentämiseen tarkoitettua erityisavustusta voi käyttää mm. opetusryhmien jakamiseen, samanaikaisopetukseen ja resurssiopettajien palkkaamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 10/090/2014 myöntänyt Savitaipaleen kunnan hakemuksen perusteella euroa em. tarkoitukseen käytettäväksi vuosina Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Pirjo Piiroinen Sivistyslautakunta merkitsee myönnetyn avustuksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

9 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Sivistyslautakunta Savitaipaleen kunnalle myönnetty valtionavustus Länsi-Saimaan Osaava -hankkeeseen 474/02/2014 Sivla 16 Valmistelija: rehtori Markku Tani, puh , Savitaipaleen kunta on hakenut valtionavustusta opetustoimen osaamisen kehittämistä koskevalle opetushenkilön Länsi-Saimaan Osaava hankkeelle. Hankkeessa ovat mukana Länsi-Saimaan kunnat, Savitaipale, Lemi, Luumäki ja Taipalsaari. Hankkeen kustannusarvio on euroa. Etelä-Suoman aluehallintovirasto on myöntänyt Savitaipaleen kunnalle valtionavustusta euroa käytettäväksi em. hankkeen kustannuksiin. Savitaipaleen kunta koordinoi hanketta. Hankeavustus on tarkoitettu käytettäväksi opettajien täydennyskoulutukseen. Hankkeen painopistealue on uusien opetussuunnitelmien valmistelu. Tässä pyritään myös alueelliseen yhteistyöhön. Avustuksen kohteena oleva toiminta on käynnistettävä viimeistään Avustus on käytettävä mennessä. Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Pirjo Piiroinen, puh , Sivistyslautakunta merkitsee myönnetyn avustuksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

10 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Sivistyslautakunta Perusopetuslakimuutosten ja uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutukset paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön 479/12/2014 Sivla 17 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirjo Piiroinen, puh , Eduskunta hyväksyi lain perusopetuslain ja lukiolain muuttamisesta sekä uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain joulukuussa Perusopetus- ja lukiolain muutokset sisältävät mm. koulurauhapykälät, joilla tarkennetaan kurinpitoon liittyviä käytänteitä koulussa. Lisäksi kouluille tulee velvoitteita kasvatuskäytänteiden monipuolistamisesta sekä oppilaiden osallisuuden ja oppilaskuntatoiminnan käynnistämisestä ja laajentamisesta. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki kokoaa yhteen aikaisemmin eri alojen lainsäädännöissä olleet oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat pykälät. Oppilasja opiskelijahuolto ja sen palvelut laajennettiin koskemaan oppilaita esiopetuksesta toiselle asteelle. Lakimuutosten seurauksena valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita oppilashuollon osalta muutettiin vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Näiden pohjalta kuntien tulee muuttaa ja täydentää kuntakohtaisten opetussuunnitelmien oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat osat siten, että ne voidaan ottaa käyttöön Savitaipaleen kunnassa käynnistetään huhtikuun aikana opetussuunnitelman päivitystyö. Päivitetyt opetussuunnitelmat pyritään saamaan lautakunnan käsittelyyn ennen kesätaukoa. Lisäksi neuvottelut oppilashuollon palveluiden järjestämisestä on käynnistetty EKSOTE:n kanssa. Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Pirjo Piiroinen Merkitään perusopetuslakimuutosten ja uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutukset paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

11 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Sivistyslautakunta Kouluterveyskyselyn 2013 tulokset 477/12/2014 Sivla 18 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirjo Piiroinen, puh , Kouluterveyskysely tarjoaa runsaasti tietoa nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista. Kysely tehdään peruskoulun 8. ja 9. luokkien ja lukion 1. ja 2. luokkien oppilaille samoissa kunnissa ja kouluissa aina joka toinen vuosi. Kysely toteutetaan lähes kaikissa Suomen peruskouluissa ja lukioissa sekä pääosassa ammatillisia oppilaitoksia. Tiedot kerätään yhtenäisellä menetelmällä, mikä mahdollistaa tulosten vertailun maakunnan ja valtakunnan keskimääräisiin tuloksiin. Kouluterveyskyselyn tulokset tarjoavat kunnille välineen nuorten hyvinvoinnin seurantaan ja päätöksenteon tueksi. Tuloksia voidaan hyödyntää kunnan strategia- ja kehittämistyössä. Lyhyt kooste kouluterveyskyselyn 2013 tuloksista Savitaipaleen osalta on esityslistan liitteenä. Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Pirjo Piiroinen Sivistyslautakunta merkitsee kouluterveyskyselyn 2013 tulokset tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

12 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Sivistyslautakunta Koulunkäyntiavustaja-nimikkeen muuttaminen koulunkäynninohjaajaksi 478/01/2014 Sivla 19 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirjo Piiroinen, puh , Savitaipaleen kunnassa työskentelee lukuvuonna kahdeksan koulunkäyntiavustajaa. Heistä kuusi on toistaiseksi voimassa olevassa ja kaksi määräaikaisesti täytetyssä työsuhteessa. Heistä seitsemän työskentelee koulukeskuksessa ja yksi Heituinlahden koulussa. Heidän tehtäviinsä kuuluu perusopetuslain mukaisen avustajapalvelun tarjoaminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu muuta koulutyöhön kiinteästi liittyvää ohjaus- ja valvontatyötä. Koulunkäyntiavustajan tehtävänimike on tarkoituksenmukaista muuttaa koulunkäynninohjaajaksi, joka paremmin kuvaa tämänhetkistä työn sisältöä. Työtehtävä on oppilaiden koulunkäynnin ohjaamista ja sen tavoitteena on edistää oppilaan oppimista, kasvua, psyykkistä ja fyysistä terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä. Lisäksi tehtäviin voi kuulua toimimista aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana, kuljetusten valvojana tai koulun kerhojen vastuullisena ohjaajana. Koulunkäynninohjaaja voi toimia sekä esiopetuksessa, perusopetuksessa tai lukiossa. Nimikemuutoksen yhteydessä on tarkoituksenmukaista vahvistaa tehtävään sovellettavaksi kelpoisuudeksi koulunkäynninohjaajan tutkinto tai muu alalle soveltuva ammatillinen tutkinto. Nimikemuutos ei vaikuta hinnoittelutunnukseen eikä palkkaukseen. Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Pirjo Piiroinen Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle koulunkäyntiavustajan nimikkeen muuttamista koulunkäynninohjaajaksi alkaen. Lisäksi sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle koulunkäynninohjaajan tehtävään sovellettavaksi kelpoisuudeksi koulunkäynninohjaajan tutkintoa tai muuta alalle soveltuvaa ammatillista tutkintoa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Sivistyslautakunta Eron myöntäminen henkilökohtainen avustaja Mia Tikalle 481/01/2014 Sivla 20 Valmistelija: rehtori Markku Tani, puh , Mia Tikka pyytää eroa henkilökohtaisen avustajan tehtävästä toiseen tehtävään siirtymisen takia alkaen. Savitaipaleen kunnan hallintosäännön 3. luvun 26 :n mukaan irtisanomisesta, eron myöntämisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Pirjo Piiroinen, puh , Sivistyslautakunta myöntää Mia Tikalle eron henkilökohtaisen avustajan tehtävästä lähtien. Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Sivistyslautakunta Tiedoksi merkittävät Sivla 21 Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen sille saapuneet kirjelmät ja viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden perusteella oteta kunnan viranhaltijoiden päätöksiä erikseen sivistyslautakunnan käsiteltäväksi: saapuneet kirjeet Kokonaisraportti etsivästä nuorisotyöstä Savitaipaleella Nuorisotilan kävijät 2013 Elämä haltuun -etsivä nuorisotyöhanke Tulkkaus- ja käännöspalvelut, Etelä-Karjalan hankintapalvelut Vapaan sivistystyön rahoitus- ja rakenneuudistus, Kansalaisopistojen liitto Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus tiedonkeruu muut Valtionavustushakemus lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen 2014 Kerhotoiminnan kehittäminen, hankeraportointi Opetushallitukselle viranhaltijapäätökset Heituinlahden koulun koulunjohtaja Oppilaspäätös Vapautus koulutyöstä Henkilöstöpäätös Sijaisuusmääräys Palkaton työloma/virkavapaa Sijaisuusmääräys Opettajan virkavapaus Sijaisuusmääräys Päätöksen purku, koskien sijaisuusmääräystä Sijaisuusmääräys Henkilöstöpäätös (sairaus) Opettajan virkavapaa Oppilaspäätös Vapautus koulutyöstä Yleinen päätös Vähäinen työsuunnitelman muutos Kansalaisopiston rehtori Henkilöstöpäätös (sairaus) Työloma Kirjastotoimenjohtaja Henkilöstöpäätös (sairaus) Työloma

15 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Rehtori Hankintapäätös Näyttämövalojen täydennyshankinta Henkilöstöpäätös Virkavapaus Vuosiloma Virkavapaus Virkavapaus Vuosiloma Säästövapaa Palkaton työloma ja vuosiloma Virkavapaus Vuosiloma Virkavapaus Työloma Virkavapaus Työloma Virkavapaus Oppilaspäätös Oppilaaksiottopäätös Yleinen päätös Koulutilojen vuokraaminen Koulukeskuksen tilojen vuokraus Lisäys työsuunnitelmaan, seiskojen pilkkitapahtuma Sivistystoimenjohtaja Hankintapäätös Savitaipaleen kunnan uimakoulun järjestäminen keväällä 2014 Henkilöstöpäätös koulutus luottamustehtävä vuosiloma koulutus omaehtoinen kouluttautuminen palkaton virkavapaa palkallinen virkavapaus koulutus varhaiskasvatuspäällikön sijaisuus vuorotteluvapaahakemus virkavapaa Henkilöstöpäätös (sairaus) virkavapaa virkavapaus virkavapaa Yleinen päätös Koulukuljetussopimuksen siirtäminen / Laari Koulukeskuksen tilojen vuokraus Varhaiskasvatuspäällikkö Henkilöstöpäätös

16 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ vuosiloma Sairaan lapsen hoitoloma Palkaton työloma Merkittiin tiedoksi.

17 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Muutoksenhakukiellot/ kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 11, 12, 15, 16,17, 18, 19, 21 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 14, 20 HvalL 3 :n 1 momentin/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet; oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: Viranomainen: 14, 20 Savitaipaleen kunnanhallitus Kirkkotie 6, SAVITAIPALE fax Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksiannosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja sen on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja osoite: Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kouvolan toimipaikka Kauppamiehenkatu 4 Pl 301, Kouvola Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen ja osoite: pykälät: Valitusaika 14 päivää Markkinaoikeus: PL 118, HELSINKI Korkein hallinto-oikeus: PL 180, Unioninkatu 16, HELSINKI Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viranpuolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Lisätietoja: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan.

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88 Kunnanhallitus Aika Paikka 30.03.2015 klo 17:00-20:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Sivistyslautakunta Aika 20.12.2010 klo 12:00 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 183 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 184 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta 27.01.2015

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta 27.01.2015 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 27.01.2015 AIKA 27.01.2015 18:30-20:25 PAIKKA Jokirannan koulu, Visalantie 5, 84100 Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sivistyslautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:00-19:00 Paikka Ryhmäperhepäiväkoti Nallela Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69 Sivistyslautakunta 24.06.2014 AIKA 17:30-19:35 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 44 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus Aika 13.03.2015 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa KOKOUSKUTSU Toimielin Kokouspäivä Sivu Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54 Kokousaika Tiistaina 8. joulukuuta 2009 klo 19.15-20.00 Kokouspaikka Dalsbruks skola, Einarintie 1, 25900 Taalintehdas Jäsen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

124 LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 189 125 SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015

124 LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 189 125 SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 180 Tekninen lautakunta 04.12.2013 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 118 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 182 119 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 183 120 TIETOHALLINNON

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 3.5.2012 17:30 Kokousaika 3.5.2012 klo 17.30 19.55 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot