KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto (18)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.2.2015 1 (18)"

Transkriptio

1 KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto (18) AIKA Tiistai klo PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 19 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Perheneuvojan viran täyttäminen 23 Ykspihlajan kirkon vuokraus / SLEY 24 Selvitykset avustusten käyttämisestä 25 Talousarvioavustukset Uusien sisäisen valvonnan ohjeiden valmistelu 27 Kiinteistöjohtokunnan johtosäännön muuttaminen 28 Suunnittelutyöryhmien nimeäminen / Kaarlelan, Kälviän ja Ullavan kirkot 29 Tiekirkko / Kaarlelan kirkko 30 Koivuristin seurakuntakodin ja Ykspihlajan kirkon tilojen sulkeminen kesäkaudeksi 31 Ulkomaanmatka-anomus / Björkström 32 Eronpyyntö talonmiehen virasta / Vähä-Ypyä 33 Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot 34 Yhteistyötoimikunnan kokouksen pöytäkirja Keski-Pohjanmaan hankintayhteistyön hankinta- ja toimintasuunnitelma Muut mahdolliset asiat Merk. JOUNI SIRVIÖ puheenjohtaja Vilhelm Kankkonen hallintojohtaja

2 2 KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto AIKA Tiistai klo PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 LÄSNÄ x Sirviö Jouni puheenjohtaja x Hautamäki Esko varapuheenjohtaja - Karhula Seppo - Joensuu Erkki - Myllymäki Tomi x Kallinen Markku - Stenberg Marja-Leena x Kentala Jussi - Myllymäki Raimo x Kuusniemi Hannu - Rytioja Antti - Lapinoja Antti - Tuomaala Pirkko x Lindqvist Mikael - Östman-Tylli Nina - Nilsson Carina - Mäkelä Rolf-Erik x Passoja Merja - Klemola Eero x Salo Tuula - Salo Oili x Teerikangas Juha - Haapalehto Seija x Uusimäki Heleena - Nygård Eeva-Kaija x Maijala Aimo x Snellman Hans ykv:n puheenjohtaja ykv:n varapuheenjohtaja x Harju Veli-Pekka kirkkoherra, Kaustinen ja Ullava x Jukkola Tuomo kirkkoherra, Lohtaja - Niemelä Heikki kirkkoherra, Kälviä x Stenberg Per kirkkoherra, Kokkolan ruots. x Kankkonen Vilhelm hallintojohtaja x Björkstrand Olav perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja :t x Björkström Aune-Inkeri viestintäpäällikkö x Herlevi Susanna pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja käsittää pykälät / 15 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka jälkeen hän avasi kokouksen. Veisattiin yhdessä virsi 289 Vain sinä tunnet minut, Vapahtaja. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 3 20 / 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Kuusniemi ja Mikael Lindqvist. Tarkastus on klo taloustoimistossa. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä taloustoimistossa. 21 / 15 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistassa mainitut asiat sekä lisäasiana 1. Avustusanomus / Asuntokoti Hermanni, :n 25 yhteydessä 22 / 15 PERHENEUVOJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Valmistelija henkilöstöpäällikkö Kristina Holm Avoinna olleen perheneuvojan viran hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä saatiin 8 hakemusta, liite A/ 22. Viran kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kirkon perheneuvojan erikoistumiskoulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen sekä evankelisluterilaisen kirkon jäsenyys. Lisäksi valittavalta edellytetään erinomaista suomen kielen ja vähintään tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Aikaisempi kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi. Virka täytetään alkaen tai sopimuksen mukaan ja sen täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaa täytettäessä hakijan henkilökohtainen soveltuvuus arvioidaan testein. Perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunnan esityksen mukaan yhteisjohtokunnan ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajat, neuvottelukeskuksen johtaja sekä henkilöstöpäällikkö valitsivat haastatteluihin kutsuttavat. Haastatteluihin saivat edellä mainittujen lisäksi osallistua kaikki yhteisjohtokunnan jäsenet. Haastatteluryhmän lausunto liitteenä, liite B/ 22. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta käsitteli viran täyttämistä kokouksessaan Johtokunta totesi haastatteluryhmän lausunnon, jossa ehdotettiin TM Hanna Byskatan valintaa. Ennen päätöstä johtaja Olav Björkstrand esitteli haastatteluryhmän lausuntoa.

4 4 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen esitettäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Kokouksessa asiaa esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa on perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Olav Björkstrand. Yhteinen kirkkoneuvosto 1. valitsee perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunnan ehdotuksen perusteella TM Hanna Byskatan perheneuvojan virkaan alkaen, 2. vahvistaa viran palkkauksen vaativuusryhmän 602 mukaiseksi, 3. toteaa kuuden kuukauden koeajan kuluneen, kun Hanna Byskata on hoitanut virkaa viransijaisena alkaen. Ennen päätöstä perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Olav Björkstrand esitteli valintaprosessia ja viran kelpoisuusehtoja. 23 / 15 YKSPIHLAJAN KIRKON VUOKRAUS / SLEY Valmistelija hallintojohtaja Vilhelm Kankkonen Keskustelun jälkeen päätösehdotuksen kohdat 1 3 hyväksyttiin yksimielisesti. Markku Kallinen ilmoitti olevansa Ventuskartano ry:n hallituksen puheenjohtaja ja siten jäävi. Hän poistui asian käsittelyn ja päätöksen ajaksi. Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys Sley ry on kirjeitse ilmoittanut kiinnostuksensa Yksipihlajan kirkon vuokraamisesta, liite A/ 23. Seurakuntayhtymä, ja varsinkin viranhaltijat, ovat viime vuosina seuranneet Ykspihlajan kirkon käyttöastetta ja kirkon käytön tarvetta seurakuntatyössä. Kirkon käyttökustannukset ovat vuositasolla noin euroa, vuonna 2014 olivat kustannukset euroa. Summat eivät sisällä pääomakustannuksia. Yhtymän sopeuttamisohjelma edellyttää säästöjä kiinteistötoimessa. Kirkon vuokraaminen ulkopuoliselle, myös herätysliikkeille, on teologisesti arka asia. Esimerkiksi kirkkoherran oikeudesta päättää messun viettämisestä tulee sopia. Tässä vaiheessa ei ole neuvoteltu vuokraajan oikeuksista tai velvoitteista eikä vuokratasosta. Hallintojohtaja esittelee alustavan laskelman kokouksessa.

5 5 Yhteinen kirkkoneuvosto 1. päättää ryhtyä neuvottelemaan Sleyn kanssa Ykspihlajan kirkon vuokraamisesta, 2. nimeää neuvottelijoiksi seurakuntayhtymän puolesta kanta- Kokkolan seurakuntien kirkkoherrat, hallintojohtajan ja kiinteistötoimen edustaja Jouko Hakunnin, 3. neuvottelujen tuloksesta tai edistymisestä on raportoitava viimeistään yhteisen kirkkoneuvoston toukokuun kokouksessa. Ennen päätöstä hallintojohtaja esitteli vuokraamista ja vuokralaskelmaa. Keskustelun aikana tuli esille, että valmistelussa on vielä monta avointa kysymystä, joten Hannu Kuusniemi ehdotti, että asia palautetaan uudelleenvalmisteluun. Puheenjohtaja ja Merja Passoja kannattivat palautusehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu palautusehdotus, on asiasta äänestettävä. Äänestystavaksi hyväksyttiin kättennostoäänestys. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Äänestyksessä keskustelun jatkamista kannatti 5 jäsentä ja palautusta 5 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että hänen äänensä ratkaistessa, Ykspihlajan kirkon vuokraaminen Sley ry:lle on palautettu uudelleenvalmisteluun. Sleyn intressit vuokraamiseen on selvitettävä sekä kirkkolain ja -järjestyksen määräykset. 24 / 15 SELVITYKSET AVUSTUSTEN KÄYTTÄMISESTÄ Valmistelija hallintosihteeri Susanna Herlevi Vuoden 2014 talousarviossa oli varattu euroa muihin talousarvioavustuksiin kuin lähetystyölle, merimieslähetystyölle ja kansainväliseen diakoniaan. Ykn myönsi ja avustuksia seuraavasti: Kokkolan ensi- ja turvakoti ry euroa - arkisen perustehtävän suorittamiseen asiakasperheiden parissa

6 6 Ventuskartano ry / Asuntokoti Hermanni - syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhan alla olevien palveluihin Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat ry - vuoden 2014 kirkkomusiikkijuhlien järjestämiseen euroa euroa Omaiset mielenterveystyön tukena Vaasanseutu ry / Keski-Pohjanmaa euroa - te toihin, luentoihin ja virkistystoimintaan niille omaisille, joiden läheinen on sairastunut psyykkisesti Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset euroa - yhdistyksen perustoiminnan turvaamiseksi, omaishoitoperheiden eduksi sekä yhdistyksen varsinaisen toiminnan ja toimitilojen vuokrakustannuksiin vuodelle 2014 Lisäksi yhteiskunnallisen työn johtokunta on myöntänyt euroa työttömien virkistystoimintaan Kokkolan työttömät ry:n kautta. Taloussäännön 25 :n mukaisesti avustuksen myöntämisen yhteydessä päätettiin pyytää avustuksen saajalta selvitys avustuksen käyttämisestä, liite A/ 24. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Markku Kallinen ilmoitti olevansa Ventuskartano ry:n hallituksen puheenjohtaja ja Tuomo Jukkola Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat ry:n johtokunnan puheenjohtaja ja siten jäävejä. He poistuivat asian käsittelyn ja päätöksen ajaksi. 25 / 15 TALOUSARVIOAVUSTUKSET 2015 Valmistelija hallintosihteeri Susanna Herlevi Tämän vuoden talousarviossa on varattu euroa muihin talousarvioavustuksiin kuin lähetystyölle, merimieslähetystyölle ja kansainväliseen diakoniaan. Avustusta ovat anoneet: Aurinkorannikon suomalainen ev.lut. seurakunta - uuden seurakuntakodin hankkimiseen 900 euroa

7 Kokkolan ensi- ja turvakoti ry euroa - perustoiminnan ylläpitämiseen ja väkivaltatyön kehittämiseen koko toimintaalueella Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset euroa - yhdistyksen perustoiminnan turvaamiseksi, omaishoitoperheiden eduksi tehtävän toiminnan kustannuksiin ja toimitilojen vuokrakustannuksiin 7 Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat ry - vuoden 2015 kirkkomusiikkijuhlien järjestämiseen Marttyyrikirkon ystävät ry - irakilaisten kristittyjen pakolaisten avustamiseen euroa euroa Lohtajan seurakunta myöntää tämän vuoden talousarviossa kirkkomusiikkijuhlille avustusta. Taloussäännön 25 :n mukaan: Avustuksen myöntämisen yhteydessä päätetään, pyydetäänkö avustuksen saajalta myöhemmin selvitys avustuksen käyttämisestä. Myönnetään talousarvioavustuksina: Kokkolan ensi- ja turvakoti ry euroa Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset euroa Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat ry euroa Marttyyrikirkon ystävät ry euroa Avustuksen saajilta pyydetään kirjallinen selvitys avustuksen käyttämisestä mennessä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi myönnettiin Ventuskartano ry / Asuntokoti Hermannille euron avustus päivätoiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Markku Kallinen ilmoitti olevansa Ventuskartano ry:n hallituksen puheenjohtaja ja Tuomo Jukkola Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat ry:n johtokunnan puheenjohtaja ja siten jäävejä. He poistuivat asian käsittelyn ja päätöksen ajaksi. 26 / 15 UUSIEN SISÄISEN VALVONNAN OHJEIDEN VALMISTELU Valmistelija hallintojohtaja Vilhelm Kankkonen Vuoden 2013 tilintarkastajien raportissa, ykn / 80, on mainittu, että seurakuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeet ovat vanhentuneet ja että ne pitäisi päivittää.

8 8 Sisäinen valvonta Tilitarkastajien huomautus on aiheellinen. Valvontaohjeet ovat vanhat ja ne tulisi päivittää lähitulevaisuudessa. Työ on kuitenkin vaativa ja laaja, joten resursseja täytyy varata sen tekemiseen. Käydään läpi yhteenvetoraportin huomautukset ja hyväksytään ehdotetut toimenpiteet. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti lisäyksellä, että valvontaohjeet laaditaan tämän valtuustokauden loppuun mennessä. Hallintojohtaja on valmistellut raakaversion uudeksi ohjeiksi. Pohjana on käytetty kirkkohallituksen ohjeita ja muiden seurakuntien hyväksyttyjä sisäisen valvonnan ohjeita, liite A/ 26. Pitkä ja monipuolinen ehdotus pitää harkita tarkasti. Lisäksi on huomioitava, että kyseessä on seurakuntayhtymä ja että seurakuntayhtymä liittyy kirkon palvelukeskukseen (Kipa) ensi vuoden alusta. Koska ohjeet ovat moninaisia ja voimaantulon ajankohta luultavasti vasta , on syytä perusteellisesti keskustella asioista ja pyytää seurakuntien lausunnot. Yhteinen kirkkoneuvosto 1. keskustelee sisäisen valvonnan ohjeista ja ehdottaa kirkkoneuvoston muutoksia ohjeisiin, 2. päättää pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot kesäkuun loppuun mennessä. Ennen päätöstä hallintojohtaja esitteli sisäisen valvonnan ohjeita. Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti palauttaa sisäisen valvonnan ohjeet uudelleenvalmisteluun. 27 / 15 KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Valmistelija hallintosihteeri Susanna Herlevi Kirkkojärjestyksen 9 luvun 3 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja yhteisen kirkkoneuvoston siihen tehtävään valitsemalla jäsenellä on oikeus olla johtokuntien kokouksissa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätösten tekemiseen.

9 9 Kiinteistöjohtokunnan vuonna 2011 vahvistetussa johtosäännössä ei em. mainintaa ole, joten taloustoimisto on valmistellut uuden johtosäännön, liite A/ 27. Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa kiinteistöjohtokunnan johtosäännön. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 28 / 15 SUUNNITTELUTYÖRYHMIEN NIMEÄMINEN / KAARLELAN, KÄLVIÄN JA ULLAVAN KIRKOT Valmistelija hallintojohtaja Vilhelm Kankkonen Valtuuston vahvistamassa investointisuunnitelmassa vuosille on varauduttu mm. seuraaviin projekteihin: - Kaarlelan kirkon peruskorjaus , - Kälviän kirkon ja tapulin sisä- ja ulkomaalaus , - Ullavan kirkon ulkomaalaus ja invaluiska. Yhteinen kirkkoneuvosto 1. tilaa hankesuunnitelmat yllä oleville kohteille, 2. nimeää hankesuunnitelmia varten työryhmät Kaarlelan kirkon peruskorjaus: Ryhmään valitaan kiinteistöpäällikön ja suomalaisen sekä ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherrat lisäksi kaksi luottamushenkilöä. Kälviän kirkon ja tapulin sisä- ja ulkomaalaus: Ryhmään valitaan toimistopäällikön ja kirkkoherran lisäksi kaksi luottamushenkilöä. Ullavan kirkon ulkomaalaus ja invaluiska: Ryhmään valitaan toimistopäällikön ja kirkkoherran lisäksi kaksi luottamushenkilöä. 3. nimeää työryhmien puheenjohtajat, 4. päättää hankesuunnitelman perusteella projektin toteuttamisesta.

10 10 Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti 1. tilata hankesuunnitelmat Kaarlelan kirkon peruskorjauksesta, Kälviän kirkon ja tapulin sisä- ja ulkomaalauksesta sekä Ullavan kirkon ulkomaalauksesta ja invaluiskasta, 2. nimetä hankesuunnitelmia varten työryhmät Kaarlelan kirkon peruskorjaus: kiinteistöpäällikkö Anna-Maria Isohanni (pj. ja kokoonkutsuja), kirkkoherra Jouni Sirviö, kirkkoherra Per Stenberg, luottamushenkilöt Aimo Maijala ja Mikael Brandt. Kälviän kirkon ja tapulin sisä- ja ulkomaalaus: toimistopäällikkö Eero Hanni (pj. ja kokoonkutsuja), kirkkoherra Heikki Niemelä, luottamushenkilöt Oiva Isolankila ja Markku Kallinen. Ullavan kirkon ulkomaalaus ja invaluiska: toimistopäällikkö Eero Hanni (pj. ja kokoonkutsuja), kirkkoherra Veli-Pekka Harju, luottamushenkilöt Samuli Ristimäki ja Tuula Salo. 3. päättää hankesuunnitelman perusteella projektin toteuttamisesta. 29 / 15 TIEKIRKKO / KAARLELAN KIRKKO Valmistelijat henkilöstöpäällikkö Kristina Holm ja hallintosihteeri Susanna Herlevi Kaarlelan kirkko on ollut jo useamman vuoden tiekirkkona juhannukselta elokuun puoleen väliin saakka ma-pe ja su Kävijöitä on ollut - vuonna henkilöä, - vuonna henkilöä, - vuonna henkilöä. Kirkon oppaiksi on palkattu opiskelijoita ja palkkakulut on maksettu kiinteistötoimesta. Seurakuntayhtymän tämän vuoden budjetissa myös kiinteistötoimen määrärahoja supistettiin, ja siitä johtuen kirkon oppaiden palkkaukseen ei ole varattu määrärahaa. Tiekirkkotoimintaan osallistuminen edellyttää, että kirkossa on opas tai suntio paikalla ilmoitettuina aukioloaikoina. Asia on ollut esillä yhteisen kirkkoneuvoston talousarviokokouksessa. Päätetään, että Kaarlelan kirkko ei ole toistaiseksi tiekirkko. Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti, että Kaarlelan kirkko on tiekirkko. Opastus hoidetaan vapaaehtoisvoimin. Vastuuhenkilöiksi nimettiin Aimo Maijala, Esko Hautamäki ja Juha Teerikangas.

11 11 30 / 15 KOIVURISTIN SEURAKUNTAKODIN JA YKSPIHLAJAN KIRKON TILOJEN SULKEMINEN KESÄKAUDEKSI Valmistelija hallintojohtaja Vilhelm Kankkonen Vastaava emäntä ja hallintojohtaja esittävät, että Koivuristin seurakuntakodin ja Ykspihlajan kirkon tilat olisivat poissa käytöstä aina kesäkaudella alkaen. Tämä tarkoittaa, että tiloissa ei kyseisenä aikana olisi muistotilaisuuksia, jumalanpalveluksia eikä muuta toimintaa. Ainoastaan muistotilaisuuksien ruuhkautuessa Ykspihlajan seurakuntasalin tilat voitaisiin tarvittaessa ottaa muistotilaisuuskäyttöön. Loppukesästä saattaa Marian kappelin remontti vaatia Ykspihlajan kirkon käyttöä. Seurakuntien omat toimintapiirit ovat pääsääntöisesti kesällä tauolla, joten jäljelle jäävä kyseisissä tiloissa oleva kesäaikainen toiminta voidaan järjestää muihin seurakuntayhtymän tiloihin. Näitä ovat esimerkiksi kaikki seurakuntakeskuksen tilat, jonka pääkeittiöllä ruokaa valmistetaan kesäkoteihin koko kesän ajan ja näin ollen keittiö-vahtimestari- ja siivoushenkilökuntaa on jatkuvasti paikalla. Tilojen kesäaikaisella sulkemisella, pyritään keskittämään toiminta niihin tiloihin, joissa muutenkin on kesäisin toimintaa, ja helpottaa näin tilojen ja tilaisuuksien valvontaa sekä siivous- ja tarjoilutoimintaa. Esitetyllä järjestelyllä myös henkilöstön liikuteltavuus eri toimipisteiden välillä helpottuu ja näin syntyy säästöjä henkilöstömenoissa. Koivuristissä ja Ykspihlajan kirkossa vakituisesti työskentelevät Sirpa Pienimäki ja Kidist Ruisaho voidaan kesäkauden ajaksi siirtää täysipainoisesti töihin kesäkodeille keittiö- ja siivoustyöhön, sekä Kokkolan ja Kaarlelan kirkkoihin sijaistamaan muiden suntioiden kesälomia. Hyväksytään vastaava emännän ja hallintojohtajan ehdotus, että Koivuristin seurakuntakodin ja Ykspihlajan kirkon tilat ovat poissa käytöstä kesä elokuun Ykspihlajan kirkko on tarvittaessa käytettävissä Srky:n keittiö-vahtimestari- ja siivoushenkilökunta ei vakinaisesti palvele tiloissa vaan palvelut järjestetään vapaaehtoisvoimin. Toimitukset ja muut tilaisuudet pyritään ohjaamaan ensisijaisesti muualle. Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 31 / 15 OPINTOMATKA-ANOMUS / BJÖRKSTRÖM Valmistelija hallintojohtaja Vilhelm Kankkonen Församlingsförbundet järjestää matkan Saksan kirkkopäiville. Viestintäpäällikkö Aune-Inkeri Björkström anoo, että hän saisi vaihtaa koulutussuunnitelmassa olevat kirkon viestintäpäivät tähän Saksan-matkaan, liite A/ 31.

12 12 Kustannukset matkasta ovat suunnilleen samansuuruiset kuin viestintäpäivistä. Perusteluina ulkomaan matkan myöntämiselle on, että se ei lisää kustannuksia ja kirkkopäivät on laaja tapahtuma, jossa on runsas ja monipuolinen ohjelma. Lisäksi hän voi hyödyntää matkalla saksan kielen taitoaan. Hyväksytään viestintäpäällikkö Aune-Inkeri Björkströmin osallistuminen kirkkopäiville. Hän voi osallistua matkalle virkamatkana työajalla, päivärahaa ei kuitenkaan makseta, koska matkaa ei pidetä välttämättömänä vaan hyödyllisenä. Matkasta tulee laatia raportti, jossa pääpaino on seurakunnan ja oman työn kehittämisen kannalta tärkeissä havainnoissa, ei niinkään aikataulun ja matkaohjelman luetteloinnissa. Raportti on jätettävä kahden kuukauden sisällä matkan päättymisestä. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Viestintäpäällikkö Aune-Inkeri Björkström poistui asian käsittelyn ja päätöksen ajaksi. 32 / 15 ERONPYYNTÖ TALONMIEHEN VIRASTA / VÄHÄ-YPYÄ Valmistelija henkilöstöpäällikkö Kristina Holm Seurakuntakeskuksen talonmies Keijo Vähä-Ypyä anoo eroa virastaan alkaen siirtyäkseen eläkkeelle. Keijo Vähä-Ypyä on tullut seurakuntayhtymän palvelukseen , joten palvelusvuosia hänelle on kertynyt 14. Kiitollisena pitkäaikaisesta palveluksesta myönnetään Keijo Vähä- Ypyälle ero talonmiehen virasta alkaen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 33 / 15 JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT Valmistelija hallintosihteeri Susanna Herlevi Seurakuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot annetaan tiedoksi, liite A/ 33.

13 13 Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei yhteinen kirkkoneuvosto vaadi päätösten ottamista käsiteltäväkseen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 34 / 15 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Valmistelija hallintosihteeri Susanna Herlevi Yhteistyötoimikunta on pitänyt kokoukset 29.1., liite A/ 34. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 35 / 15 KESKI-POHJANMAAN HANKINTAYHTEISTYÖN HANKINTA- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Valmistelija vastaava emäntä Mari Lehtiheimo Yleiset tavoitteet Maakunnan hankintayhteistyö laajenee ja syvenee vuonna Ohjausryhmä toimii ja kokoontuu aktiivisesti 4 6 kertaa vuoden aikana. Pääosan hankintatoiminnasta ja -palveluista muodostavat maakunnalliset yhteishankintojen kilpailutukset. Näiden lisäksi Kokkolan kaupungin hankintapäällikkö neuvoo osapuolia hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Ohjausryhmä voi myös ottaa asialistalleen muita koko hankintarengasta koskevia hankinta-asioita kuten esimerkiksi yritysesittelyjä tai koulutustilaisuuksia. Ohjausryhmä voi kutsua kokouksiinsa tai erillisiin tilaisuuksiinsa myös muita ulkopuolisia asiantuntijoita. Yhteishankintayksikkönä Kokkolan kaupunki kehittää hankintatoimintansa ja - palveluidensa organisointia. Jatkovalmistelun kohteena on mm. pyrkiä lisäämään resurssia keskitettyihin hankintapalveluihin. Hankintayhteistyöhön kohdistuvien kustannusten muodostamista seurataan läpi vuoden ja raportoidaan ohjausryhmälle. Suurimmat kustannukset muodostuvat maakunnallisten yhteishankintojen kilpailutusten läpiviennistä (työmäärä). Toinen osa kustannuksista muodostuu hankintapäällikön osapuolille suorittamasta neuvonnasta.

14 14 Kustannukset jaetaan vuoden 2015 lopulla osapuolten kesken. Jokainen osapuoli vastaa 300 euron kiinteästä vuosimaksusta. Tämän laskutuksen ylittävät kustannukset jaetaan osapuolten yhteishankintoihin kohdistuvien tilausvolyymien suhteessa. Neuvonnan kustannukset kohdistetaan niille osapuolille, joille neuvontaa on tehty. Vuoden 2015 yhteishankinnat Talvi Astianpesuaineet Hankintarenkaan oma kilpailutus tehdään. Rajoitettu menettely kestää koko vuoden ja sisältää aineiden kokeilujakson. Yhdeksi kokeilupaikaksi on valittu Kokkolan seurakuntakeskuksen Alasalin keittiö, veden kovuudesta johtuvan kalkinkerääntymisongelman vuoksi. - Hissien ja henkilönostimien huollot Hankintarenkaan oma kilpailutus tehdään. - Alkusammutuslaitteiden hankinta ja huollot Hankintarenkaan oma kilpailutus tehdään. Syksy Elintarvikkeiden kilpailutus Hankintarenkaan oma kilpailutus tehdään ja samalla analyysi lähiruuan osuudesta kilpailutuksessa. - Siivoustarvikkeet ja puhdistusaineet Joko liittyminen Kuntahankintoihin tai oma kilpailutus tehdään. Kuntahankintojen sopimusta selvitellään kevään aikana. - Jätesäkit Joko liittyminen Kuntahankintoihin tai oma kilpailutus tehdään. Kuntahankintojen sopimusta selvitellään kevään aikana. Mahdolliset uudet yhteishankinnat 2015 (täydentyy vuoden aikana) - vakuutusmeklaripalvelut, - valaisimet ja lamput, - käännöspalvelut, - puutavara, - tilausajot, - puhelinlaitteet. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 36 / 15 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 36, 37

15 15 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 22, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, pöytäkirjan pykälä muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Kokkolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Kustaa Aadolfinkatu 16, Kokkola Postiosoite: Kustaa Aadolfinkatu 16, Kokkola Telekopio: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 22, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Kokkolan seurakuntayhtymä Käyntiosoite: Kustaa Aadolfinkatu 16, Kokkola Postiosoite: Kustaa Aadolfinkatu 16, Kokkola Telekopio: Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja (rakennusja käyttöoikeusurakat)

16 16 lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu Postiosoite: PL 189, Oulu Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Ojakatu 1, Oulu Postiosoite: PL 85, Oulu Telekopio: Sähköposti: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitusaika 14 päivää

17 17 Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Telekopio: Sähköpostiosoite: Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 89 euroa ja markkinaoikeudessa 223 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. 37 / 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokouksen lopussa laulettiin virsi 548 Tule kanssani, Herra Jeesus. Puheenjohtaja piti loppurukouksen ja päätti kokouksen klo Kokouksen puolesta Vakuudeksi Jouni Sirviö puheenjohtaja Susanna Herlevi pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan Hannu Kuusniemi Mikael Lindqvist

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) AIKA Tiistai 24.4.2012 klo 15.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12) AIKA Tiistai 20.8.2013 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 102 Kokouksen

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkovaltuusto 27.11.2012 1 (13)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkovaltuusto 27.11.2012 1 (13) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkovaltuusto 27.11.2012 1 (13) AIKA Tiistai 4.12.2012 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUSKUTSU 16.9.2014 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2014 Aika ja paikka Keskiviikko klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 93 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

Muut kutsutut: Tikkakoski Kai pöytäkirjanpitäjä, kappalainen

Muut kutsutut: Tikkakoski Kai pöytäkirjanpitäjä, kappalainen SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/ Aika: Torstai 4.12. klo 17.00 18.25 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari jäsen

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 18.5.2012 1 (17) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 18.5.2012 1 (17) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 18.5.2012 1 (17) AIKA Tiistai 22.5.2012 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 3.6.2015. Aika ja paikka Torstai 11.6.2015 klo 17 - Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä

KOKOUSKUTSU 3.6.2015. Aika ja paikka Torstai 11.6.2015 klo 17 - Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUSKUTSU 3.6.2015 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2015 Aika ja paikka Torstai klo 17 - Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 74 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15.

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 1 ( 11 ) 20.3.2012 Aika Torstai 15.3.2012 klo 17 17.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) Aika: Keskiviikko 8.2.2012 kello 16.30-17.22 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Pirjo-Liisa

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 4/2014. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 4/2014. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 4/2014 Ensimmäisen pykälän numero: 52 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Aika 20.5.2015 klo 17:15-18:05 Paikka Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 9.11.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 9.11.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Aika 9.11.2011 klo 16:15 17:50 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot