Loppuraportti heinäkuu 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti heinäkuu 2007"

Transkriptio

1 Työ Keskipohjolan kehittämisstrategian parissa MNRSTRAT ProMidNord-projektin osaprojekti ja WorkPackage Loppuraportti heinäkuu Hans Gillgren

2 Hans Gillgren 2 Johdanto Tämän loppuraportin tarkoitus on antaa lyhyt kuvaus ProMidNord-projektin parissa tehdystä työstä tuodaksemme esiin kehittämisstrategian Keskipohjolan alueiden tulevaisuuden yhteistyötä varten. Raportin tarkoitus on myös koota työstä saadut kokemukset ja pohtia, miten työmenetelmät toimivat ja miten niitä voitaisiin parantaa tulevissa projekteissa, esim. Interreg Baltic Sea Region -ohjelmassa. Kirjoittaja yksin vastaa kuvauksesta, kokemuksista ja päätelmistä. Alnö, Sundsvall, heinäkuussa 2007 Hans Gillgren Arkkitehti SAR/MSA, yksityisyrittäjänä toimiva suunnittelukonsultti, projektityöntekijä Lääninhallituksessa WP1- projektivastaavana Sisältö 1. Taustaa... 3 ProMidNord-projektista ja sen taustasta Keskipohjola-yhteistyössä 1.1 KASPNET Keskipohjola-yhteistyö ProMidNord Keskipohjolan kehittämisstrategia... 5 SP 1 MNRSTRAT, Keskipohjolan kehittämisstrategia 2.1 Mikä on kehittämisstrategia? - Käsitteen selvitys Aluesuunnittelu (Spatial Planning) keskipohjoismaisella tavalla -menetelmät Strategiatyön toteuttaminen Strategiatyön perusta Omat resurssit...19 Pohjois- ja Etelä-Tröndelag...19 Jämtlanti ja Östersund...23 Västernorrlanti ja Sundsvallin alue...27 Pohjanmaa ja Vaasa...32 Etelä-Pohjanmaa ja Seinäjoki...36 Keski-Suomi ja Jyväskylä...39 Etelä-Savo ja Mikkeli Yhteisiä piirteitä Keskipohjolassa Tulevaisuuden vaatimukset globaalin talouden lähtökohdista Alueellinen tilasuunnitelma Keskipohjoismaiset instituutiot SP 2 Yhteiset keskipohjoismaiset instituutiot lujitettua yhteistyötä sekä lujitettua identiteettiä varten 3.1 Instituution rakentaminen Best Practice- tutkimus Identiteetin vahvistusta yhteistyön avulla WP4:n ja 5:n kanssa URBNET SP 3 URBNET, Keskipohjoismaisen kaupunkiverkoston perustaminen kehitysyhteistyötä varten 4.1 Verkoston perustaminen Tutkimus Keskipohjolan innovaatioita tukevista järjestelmistä Keskipohjolan markkinointi SP 5 Keskipohjolan ja sen kaupunkien markkinointi 5.1 Markkinointitutkimus Kokemukset ja pohdinta Kokemukset työmenetelmistä ja pohdintaa parannuksista 6.1 Menetelmä Kokemukset Mietintöjä yhteenvetona...65

3 Hans Gillgren 3 1. Taustaa 1.1 KASPNET ProMidNord-projektin taustalla on aiempi alueiden välinen yhteistyöprojekti, KASPNETprojekti (Karelian-Atlantic Spatial development NETwork) , jossa oli mukana 24 toimijaa Pohjois- ja Etelä-Tröndelagista, Jämtlannista, Västernorrlannista, Västerbottenista, Pohjanmaalta, Etelä-Pohjanmaalta, Keski-Suomesta, Pohjois-Savosta, Pohjois-Karjalasta ja Venäjän Karjalasta. KASPNET-projektin yksi rahoittajista oli Baltic Sea Region Interreg IIC. Projektin päättymisen jälkeen vuosina valmisteltiin KASPNET II -projektia samojen toimijoiden kesken Västernorrlannin lääninhallitus projektin vetäjänä, mutta projektia ei koskaan toteutettu, koska useat toimijat pitivät toista yhteistyöryhmittymää parempana vaihtoehtona. 1.2 Keskipohjola-yhteistyö Keskipohjolan muodostaa kahdeksan aluetta, Etelä-Tröndelag ja Pohjois-Tröndelag Norjassa, Jämtlanti ja Västernorrlanti Ruotsissa sekä Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Etelä-Savo Suomessa. Alueet ovat tehneet yhteistyötä pian 30 vuoden ajan, pääasiassa kulttuuri-, ympäristö- ja energiakysymysten parissa. Keskipohjola-komitea on organisoinut työtä. Komitea koostuu maiden poliitikoista sekä läänien, maakäräjien ja maakuntaliittojen virkamiehistä. Keskipohjola-komitean aloitteesta tehtiin vuonna 2002 hakemus Interreg IIIB Itämeri -ohjelmaan, joka on yksi EU:n alueellisista kehittämisohjelmista, jolla pyritään rahoittamaan projekteja, jotka liittyvät kulttuuri-, ympäristö- ja energiakysymyksiin sekä nuorten osallistumiseen yhteiskunnankehitykseen. Hakemusta ei hyväksytty ja sitä muokattiin uudelleen KASPNET-projektin johtajan Mats Henrikssonin tuella. Hakemus oli kokonaisvaltainen kuvaus laajasta Keskipohjolan kehittämisstrategiasta, jonka tavoitteena oli tehdä Keskipohjolasta makroalue. Hakemus hyväksyttiin vuonna 2004 ja hankkeen vetäjäksi ryhtyi Västernorrlannin maakäräjät ja muut 7 lääniä/maakäräjää/maakuntaliittoa sekä Sundsvallin kunta, Östersundin kunta ja Trondheimin kunta liittyivät mukaan aktiivisiksi toimijoiksi. Rahoittajiksi tulivat mukaan myös Västernorrlannin lääninhallitus, Åkroken Science Park Sundsvallista, ALMI Företagspartner Västernorrlannista ja Jämtlannista, MittUniversitetet, NUTEK ja Keskipohjola-komitea. Näiden lisäksi mukaan liittyivät Asuntovirasto (Boverket), Mikkelin kaupungin elinkeinopalvelut, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy, Etelä-Savon Pohjois-Tröndelag Etälä-Tröndelag Jämtland Västernorrland Pohjanmaa Keski Suomi Etälä Pohjanmaa Etälä Savo

4 Hans Gillgren 4 TE-keskus, Etelä-Savon ympäristökeskus, Trondheimin Energialaitos, Norjan Tiehallinto ja Ruotsin Tievirasto. Nämä toimijat eivät kuitenkaan olleet hankkeen rahoittajia. 1.3 ProMidNord ProMidNord-projekti käynnistyi elokuussa 2004 ja päättyy 30. heinäkuuta Projektikoordinaattorina toimi vuosina Anders Hult ja vuosina Christer Nylén, molemmat Västernorrlannin maakäräjistä. ProMidNord muodostui viidestä WP:stä, työpaketista (work-packages), joissa eri organisaatiot toimivat. Kutakin WP:tä johti WP-projektivastaava. Jokainen WP muodostui eri SP:istä, alaprojekteista (sub-project). WP 1 Keskipohjolan vahvistaminen makroalueena metodina laaja-alainen kehittämistyö Västernorrlannin lääninhallitus vastuussa, WP-projektivastaava Mats Henriksson/ Hans Gillgren, Kalle Lockner WP 2 Ekokilpailukyvyn saavuttaminen kehittämällä Keskipohjolaa pilottialueena ympäristövastuullisen yritystoiminnan luomiseksi. Etelä-Savon maakuntaliitto vastuussa, WP-projektivastaava Timo Lehtonen WP 3 Kestävää energiakehitystä tavoitteena fossiilisista polttoaineista vapaa alue. Jyväskylän Teknologiakeskus vastuussa, WP-projektivastaava Pauliina Uusi-Penttilä, Tytti Laitinen, BENET Bioenergy Network. WP 4 Nuoret, alueellinen kehitys ja demokratia Etelä-Tröndelagin fylkeskommune vastuussa, WP-projektivastaava Karen Havdal WP 5 Kestävään kehitykseen kulttuurin ja kulttuuriperinnön avulla ja vahvistamalla alueellista identiteettiä monimuotoisen kulttuurin esittämisen myötä Pohjois-Tröndelagin fylkeskommune vastuussa, WP-projektivastaava Rolf Vestvik ja Clas Rönning WP 1: Keskipohjolan vahvistaminen makroalueena metodina laaja-alainen kehittämistyö WP 1-työpaketin tarkoitus on olla yhdistävä tekijä laaja-alaisen kehittämisstrategian luomisessa, jonka tavoitteena on Keskipohjolan vahvistaminen. Myös muiden WP:iden kokemuksia olisi tarkoitus hyödyntää. WP 1:n alaisuudessa toimii seuraavat alaprojektit: SP 1 MNRSTRAT, Keskipohjolan kehittämisstrategia SP 2 Yhteiset keskipohjolalaiset instituutiot tehokkaaseen yhteistyöhön SP 3 URBNET, Keskipohjolan kaupunkiverkoston luominen kehittämisyhteistyötä varten SP 4 SÖT, yhteistyön kehittäminen Sundsvall Östersund Trondheim SP 5 Keskipohjolan ja sen kaupunkien markkinoiminen. Tämä raportti ei käsittele SP 4:ää, kaupunkiverkostoyhteistyötä Sundsvall Östersund Trondheim, vaan sitä käsitellään erillisessä raportissa.

5 Hans Gillgren 5 2. Keskipohjolan kehittämisstrategia SP 1 MNRSTRAT Keskipohjolan kehittämisstrategia Tämän alaprojektin tarkoitus on hakemuksen SP1:Preparation of the Mid Nordic development strategy MNRSTRAT, with other WPs. mukaan yhdessä muiden WP:iden kanssa valmistella Keskipohjolan kehittämisstrategia, jonka Keskipohjola-komitea voisi hyväksyä. Työ tehtiin niin, että aineisto ja ehdotelma otettiin esiin ja järjestettiin muutama tapaaminen, joissa vaihdettiin tietoa kaikkien WP:iden työstä. Projektin ohjausryhmän, Keskipohjola-komitean, poliittisen työryhmän ja poliittisten päättäjien kesken järjestettiin myös laajat neuvottelut. Tarkempi selvitys työstä alla. 2.1 Mikä on kehittämisstrategia? Käsitteen selvitys Suunnitelma-käsite on hallinnut suurimman osan 1900-lukua niin maankäytön suunnittelua kuin taloudellista kehittämissuunnitteluakin sekä teiden, rautateiden ja muun infrastruktuurin sektorisuunnittelua. Eri yhteiskuntaelimet tekivät suunnitelmia niin rakentamisesta kuin toiminnastakin ja vastasivat suurilta osin myös toteutuksesta. Myös yksityisyrittäjien parissa liiketoimintasuunnitelmat ja markkinointisuunnitelmat ovat olleet ja ovat edelleenkin tärkeitä dokumentteja, jotta suunniteltu ja uskottava suhtautuminen yrityksen toimintaan voitaisiin osoittaa. Kun valtio ja kunta keskeyttivät ja 90-luvuilla voimakkaan suunnitteluperinteen ja korvasivat sen pikemminkin tilapäisyyteen perustuvalla päätöksentekomenettelyllä, käsitteistä suunnitelma ja suunnittelu tuli vähemmän houkuttelevia julkisella sektorilla. Ehkäpä suunnitelma-käsitteeseen suhtautumiseen vaikutti myös sosialistisen itäblokin romahtaminen. Suunnitelmien sijaan alettiin käyttää muun muassa käsitteitä visiot, tavoitteet ja strategiat. Sanakirjojen mukaan mainitut käsitteet tarkoittavat seuraavaa: Strategia: sodankäynti- sodanjohtotapa, -taito tai perusluoteinen toimintasuunnitelma; us. taktiikka. (Kielitoimiston sanakirja) Visio lat. vi sio: (tulevaisuuden)kuva, näkymä, hahmotelma, kuvitelma, näkemys tai näky, harhanäky (Kielitoimiston sanakirja) Tavoite: jnk pyrkimyksen kohde, päämäärä, tarkoitus, maali (Kielitoimiston sanakirja) Suunnitelma: suunnittelun tulos, luonnos, ehdotelma, ajatus tms. jnk aikeen, hankkeen tms. toteuttamiseksi (Kielitoimiston sanakirja) Käsitteet visio ja tavoite ovat lähellä toisiaan ja se onkin toivottu lopputulos. Strategia-käsitteeseen voidaan sanoa sisältyvän yhdistelmä resursseja, organisaatiota ja toimintasuunnitelmaa, joka jollain toimijalla on tai jonka toimija hankkii saavuttaakseen tavoitteen. Kun on kyse sodankäyntitaidosta, tavoite on päivänselvä: vihollisen voittaminen. Kun on kyse alueellisesta kehittämistyöstä, tavoite voi olla melkein yhtä yksiselitteinen: kyseessä olevien kilpailevien alueiden voittaminen taloudellisessa kasvussa ja väestönkehityksessä. Suunnitelma-käsitteen taas voi ajatella tarkoittavan sitä, että suunnitelmat ovat tapa organisoida työtä tai fyysistä rakennetta asetetun tavoitteen saavuttamiseksi. Silloin on tärkeää ilmaista selkeästi, mihin tavoitteeseen suunnitelma pyrkii. Verrattaessa käsitteitä suunnitelma ja strategia nähdään, että strategia sisältää enemmän kuin suunnitelma, nimittäin organisaation, resurssit, tavoitteen ja suunnitelman.

6 Työ Keskipohjolan kehittämisstrategian parissa Hans Gillgren 6 Keskipohjolan kehittämisstrategia -käsitteen merkitys voisi näin ollen olla seuraavanlainen: Miten oma organisaatio rakennetaan ja miten toimitaan, jotta organisaatio voisi pidemmällä aikavälillä kehittyä ja saavuttaa tietyn tavoitteen, halutun kokonaisuuden? Tämä merkitsee sitä, että organisaatio, sen resurssit ja uskottavuus työskennellä tiettyjen asioiden parissa ovat läheisesti kietoutuneet tavoitteen, visioiden ja suunnitelmien kanssa yhteen ja tietenkin myös suunnitelmien toteuttamismahdollisuuksien kanssa. Strategiatyö ja keskustelut eri ehdotuksista ovat myös osoittaneet vaikeuden erottaa näitä kysymyksiä toisistaan. Ennen kuin on voitu keskustella visioista ja tavoitteista, on kysymys uskottavuudesta, siitä kuka on vastuussa, noussut esiin, ja ennen kuin konkreettisista suunnitelmista on pystytty keskustelemaan, on kysymys suunnitelman toteuttamiseksi olemassa olevista resursseista nostettu esiin. Tästä puhutaan kappaleessa Kokemukset. 2.2 Aluesuunnittelu (Spatial Planning) keskipohjolalaisella tavalla menetelmät EU:n valtioilla on erilaisia alueellisen ja paikallisen suunnittelutyön muotoja. Usein taloudellinen kehittämissuunnittelu, joka käsittelee uusia elinkeinoja, uusia yrittäjiä, koulutusta, tutkimusta ja innovaatioita, on erotettu maankäytön ja infrastruktuurin suunnittelusta. Dokumentissa, joka hahmottelee eurooppalaisen suunnittelumallin, European Spatial Development Perspective, ESDP, vuodelta 1999, esiteltiin käsite Spatial Development, suomeksi aluesuunnittelu- ja kehitys. Käsitteen oli tarkoitus kuvata tietyn alueen talouteen ja infrastruktuuriin, asutus - ja maisemakohtaisiin kysymyksiin, liittyvää kehittämistä. Tällaista alueellista kehittämistyötä kutsutaan nimellä Spatial Planning, aluesuunnittelu, mutta kukaan ei ole kuitenkaan tarkemmin määritellyt, miten työn pitäisi edetä. Tässä olisi nyt tilaisuus kehittää metodeja Euroopan eri osista saatujen kansallisten ja alueellisten kokemusten perusteella. Ruotsilta puuttuu lakisääteinen väline ja organisaatio alueelliseen suunnitteluun, joten tämä olisikin Ruotsille mahdollisuus hyötyä muiden maiden kokemuksista. Suomella taas on alueellista maankäytönsuunnittelua, minkä vuoksi olisi mielenkiintoista kehittää tätä taloudelliseen kehittämissuunnittelun yhdistettyä toimintatapaa. Viime vuosina käsitteet aluesuunnittelu (Spatial Planning) ja aluesuunnittelu ja -kehitys (Spatial Development) on kyseenalaistettu ja niiden sijaan on alettu käyttää käsitettä aluekehityssuunnitelma (Territoriell Utvecklingsplanering). J ROVANIEMI MO I RANA TORNIO HAPARANDA MOSJØEN BODEN KEMI KALIX ÄLVSBYN ARVIDSJAUR LULEÅ SORSELE PITEÅ RØRVIK OULU/ ULEÅBORG STORUMAN EN E6 SKELLEFTEÅ AL NAMSOS D MS NA VILHELMINA GRONG LYCKSELE KAJAANI 45 STEINKJER ÅSELE HOTING VERDAL KOKKOLA STRÖMSUND LEVANGER STJØRDAL HAMMERDAL IN DA L JÄRPEN 45 SÄLVE N UMEÅ A AD KL OR VE ÄL AN E 14 STØREN LEN ÖSTERSUND GAULD EN AL E 14 BRÄCKE E 14 NG AN SUNDSVALL KURIKKA KY R Ö ÄLV KUORTANE SAARIJÄRVI JOENSUU ÄÄNEKOSKI ALAVUS OK I SUOLAHTI ÄHTÄRI VARKAUS ÄJ L JU ALAJÄRVI SEIN ÅNGE AP UAN JOKI KUOPIO VIITASAARI KAUHAVA ÄLV SEINÄJOKI EN ST KU N 45 Ö LAPUA G HÖ HÄRNÖSAND KY R E INDALSÄLVE NG AN N VÖRÅ VASA KRAMFORS SVENSTAVIK L JU FUNÄSDALEN L JU SN A ÖRNSKÖLDSVIK EL KEIT RØROS SOLLEFTEÅ HAMMARSTRAND L LJUNGDALEN OPPDAL NYKARLEBY E4 N ES Å ÅRE E6 JAKOBSTAD JUNSELE NÄ RP M EI ORKANGER MOLDE ÅLESUND NDH ÅNGERM KRISTIANSUND TRO A N DE SF J OR TRONDHEIM NÄRPES KASKÖ JYVÄSKYLÄ PIEKSÄMÄKI KAUHAJOKI HA UK IVE SI MUURAME KRISTINESTAD KORPILAHTI SVEG E4 LJ U SN A JÄMSÄJÄMSÄNKOSKI N HERMANSVERK MÄNTYHARJU JUVA PU RU VE PUNKAHARJU SI PUUMALA RISTIINA SA IM AA IMATRA S M AI LILLEHAMMER TAMPERE/ TAMMERFORS PU UL AV ES I MIKKELI NE J ÄN PÄI PORI/ BJÖRNEBORG SAVONLINNA KANGASNIEMI N AA LAPPEENRANTA N KA LAHTI AV A VIBORG HAMAR FALUN GÄVLE S:T PETERSBURG ÅBO/ TURKU HELSINKI OSLO

7 Hans Gillgren 7 Tietyn alueen eri sektorisuunnitelmien yhdistäminen ja kehitystyön näkeminen kokonaisuutena ovat toki edelleen tärkeitä kysymyksiä. Kiteytettynä eurooppalainen aluekehityssuunnittelu voisi perustua kokonaisnäkemykseen alueellisesta kehityksestä, se voi olla poikkisektoriaalista, kehittämissuuntautunutta ja sen tulee tähdätä pitkällä tähtäimellä kestävään kehitykseen. Tärkeä osa ProMidNord-projektia ja erityisesti Keskipohjolan kehittämisstrategiaa on ollut kehittää alueellista suunnittelumallia, joka täyttäisi EU:n tavoitteet ja joka toimisi Keskipohjolan omien edellytysten pohjalta. Mitään valmiiksi kehitettyä metodia tämän saavuttamiseksi ei ole, vaan jo KASPNET-projektissa hahmoteltiin mahdollista metodia Keskipohjolaa ajatellen. ProMidNord-projektiin tämä otettiin WP 1:n lähtökohdaksi. Alueiden luonteenpiirteisiin perustuva suunnittelu ProMidNord-projektiin kehitettyä ja siinä kokeiltua suunnittelumetodia voidaan kutsua alueiden luonteenpiirteisiin perustuvaksi suunnitteluksi (Territoriell karaktärsplanering). Metodi perustuu EU:n haluun suojella mutta samalla hyödyntää Euroopan luonnon- ja kulttuuriperintökohteita ja vaalia kulttuurista rikkautta tärkeänä Eurooppalaisena ominaisuutena. Luonteenpiirteisiin perustuva suunnittelu pohjautuu myös siihen tulevaisuudenkuvaan, jonka globalisoitunut talous antaa eurooppalaisille alueille. Tämä tulevaisuudenkuva on lyhyessään seuraavanlainen. Perinteisellä teollisuustuotannolla tulee olemaan entistä pienempi rooli Euroopan työmarkkinoille ja työllisyystilanteelle ja etenkin varhain teollistuneille korkeiden kustannusten maille, joihin Pohjolakin kuuluu. Sen sijaan pitkälle erikoistunut tavaroiden ja palveluiden tuotanto ja aluekohtaiset palvelut, esim. vähittäiskaupassa, hoito- ja huolenpitoaloilla sekä kokemukset maaseuduilta ja kaupunkiympäristöistä, kulttuurista, ruoasta, asumisesta, inhimillisistä kohtaamisista ja aktiviteeteista (turismista), tulevat korvaamaan teollisen massatuotannon kun puhutaan työmahdollisuuksista. Uudistajien, luovien ihmisten ja yrittäjien houkuttelemiseksi on tärkeää, että alueiden (maakuntien, kylien, taajamien ja kaupunkien) luonteenpiirteet ja erityispiirteet otetaan huomioon, niitä hyödynnetään ja kehitetään edelleen. Kun 1900-luvun modernilla kaudella kaupunki- ja MENETELMÄKOKEILU ALUEELLISTA TILAKEHITTÄMISSUUNNITTELUA VARTEN ESIMERKKI VÄSTERNORRLANTI ÖVRE ÅDALEN GIDEÅDALEN UUMAJA ÖSTERSUND SOLLEFTEÅ NEDRE ÅDALEN ÖRNSKÖLDSVIK INDALEN KRAMFORS HÖGA KUSTEN ÅNGE TIMRÅ LJUNGANDALEN HÄRNÖSAND SUNDSVALL MEDELPADSKUSTEN SUUREMMAT ALUEET

8 Hans Gillgren 8 SEUDUT, JOILLA ON ERILAISET LUONTEENPIIRTEET ALUEIDEN TULE- VAT LUONTEEN- PIIRTEET OHJAAVAT TILAKEHITYSTÄ ÖVRE ÅDALEN NOLASKOGSBYGDERNA DRAMATISKA INDALEN INDUSTRIÅDALEN HÖGA KUSTEN HÄRNÖSANDSKUSTEN GRÖNA LJUNGANDALEN MEDELPADSKUSTEN KAUPUNGIT JA PAIKKAKUNNAT, JOILLA ON ERILAISET LUONTEENPIIRTEET UMEÅ Kasvuhakuinen opiskelukaupunki ÖSTERSUND Vireä, urheilullinen kaupunki tunturien vieressä SOLLEFTEÅ Metsä- ja vesivoimalakaupunki ÖRNSKÖLDSVIK Teollisuus- ja urakoitsijakaupunki, Västernorrlannin Gnosjö ÅNGE Erämaa-, metsästysja kalastuskunta SUNDSVALL Norrlannin suurkaupunki ja solmukohta, Euroopan pohjoisin kivikaupunki TIMRÅ KRAMFORS Teollisuuspaikkakunta, josta tulee kuva- ja mediapaikka Höga Kustenin matkailualueen kanssa HÄRNÖSAND Humanistinen pieni opiskelukaupunki Teollisuuskunta, joka on edelläkävijä

9 Hans Gillgren 9 asutussuunnittelussa oli ihanteena paikasta riippumattomuus (samankaltaiset esikaupungit ja modernisoidut kaupunkien keskustat), 2000-luvulla lähtökohtana ja inspiraatiolähteenä ovat päinvastoin ainutlaatuiset ominaispiirteet. Suunnittelumetodi, joka yhdistää luonteen ja ominaispiirteet ja pyrkii kehittämään edelleen jokaisen alueen ainutlaatuisia ominaispiirteitä, on sen vuoksi menestyksen edellytys maailmanlaajuisessa kilpailussa. Testi ruotsalaisesta RTP-työstä Miten alueen luonnetta kuvataan? Eli selkeä yhteenveto maaseudusta/kaupunkiympäristöstä (fyysisestä ympäristöstä), kulttuuriperinteestä, perinteistä, koulutustasosta, elinkeinoprofiilista (henkisestä ympäristöstä). Miten alueet löytävät oman profiilinsa, asemansa ja roolinsa tulevaisuudessa? Miten paikalliset alueet ominaispiirteineen voidaan yhdistää alueelliseksi kokonaisuudeksi, joka puolestaan voi muodostaa alueidenvälisen kokonaisuuden kuten Keskipohjolan? Ensimmäinen testi alueiden luonteenpiirteisiin perustuvassa suunnittelussa, joka perustuu muun muassa KASPNET-projektiin, toteutettiin alueellisen kasvuohjelman parissa tehtävän työn yhteydessä Västernorrlannin läänissä vuonna Siinä kuvattiin sekä alueiden että alueen osa-alueiden ominaisuuksia ja erityispiirteitä. Tästä muodostui hahmotelma läänin kuntien/kaupunkien ja keskustaajamien tyypillisistä ominaispiirteistä sekä niiden välisestä mahdollisesta roolinjaosta. Tämä on alueellinen esimerkki siitä, miltä monikeskuksisen kaupungin ja paikkakunnan rakenne voisi näyttää. Tämä tarkoittaa sitä, miten jokaisella paikkakunnalla tulee olla tärkeä rooli alueellaan omiin luonteenpiirteisiinsä perustuen. Samalla alueen täytyy täydentämällä muita tukea koko alueen vahvuutta. Esimerkiksi Sundsvall voi olla suurkaupunkimainen, kaupallinen ja huvituksiin keskittynyt kaupunki ja Härnösand voi puolestaan olla alueen rauhallinen pikkukaupunki, jossa on akateeminen ilmapiiri ja voimakas yrittäjyyshenki. Testiä ei kuitenkaan seurannut kuntien välinen keskustelu roolinjakoehdotuksesta. Ruotsin läänien alueellisten kehittämiskysymysten epäselvä vastuunjakautuminen on voinut olla keskustelujen esteenä. ProMidNord-projektin yhteydessä käydyissä keskusteluissa Västernorrlannin maakäräjät on kuitenkin osoittanut kiinnostuksena tällaisen kuntien välisen keskustelun jatkamiseen. Myös tässä kysymys siitä, kuka vastaa tällaisen keskustelun jatkamisesta, voi aiheuttaa ongelmia. Keskipohjolan kehittämisstrategian menetelmät Näitä menetelmiä on käytetty Keskipohjolan kehittämisstrategiaan liittyvässä ProMidNord-työssä. Näistä menetelmistä voidaan tehdä seuraavanalainen yhteenveto: 1. Organisointi Alueen/Keskipohjolan kehittämisestä kiinnostuneiden toimijoiden kokoaminen yhteen suureksi joukoksi 2. Suunnittelu Aluekehityssuunnitelman työstäminen, joka perustuu: A. Alueen/Keskipohjolan edellytyksiin, jotka voidaan puolestaan jakaa seuraavasti: - Omat resurssit kuten fyysinen ympäristö, ihmiset, kulttuuri ja talous - Asema ympäröivässä maailmassa - Tulevaisuuden tavoitteet globaalin talouden pohjalta B. Yhteinen visio/tulevaisuudenkuva siitä, millainen alueen/keskipohjolan pitäisi olla C. Toimintasuunnitelma vision toteuttamiseksi jakamalla eri toimijat eri tehtävien toteuttajiksi - Alueellinen suunnitelma, joka osoittaa kokonaisuuden - Osa-alueiden suunnitelmat - Sektorisuunnitelmat

10 Hans Gillgren Toteutus Kehittämissuunnitelmaan liittyvän toimintaohjelman toteuttaminen pitkäjänteisesti vuoden ajan 4. Tulokset Tulosten mittaaminen, toimintaohjelman muokkaaminen ja tarvittaessa vision parantaminen Jokaisen kehittämisstrategian lähtökohtana pitää olla paikkakunnan tai alueen maantieteelliset, historialliset ja taloudelliset edellytykset. Näiden edellytysten pohjalta muotoillaan visio, eli tulevaisuudenkuva siitä, miltä paikkakunnan tai alueen tilanne näyttää. Kun tulevaisuudenkuva on juurrutettu paikkakunnan tai alueen asukkaiden mieliin, selvitetään toimintaohjelman avulla, miten tulevaisuudenkuva voitaisiin saavuttaa. Sen jälkeen työtä varten suunniteltu organisaatio toteuttaa toimintaohjelman ja arvioidaan tuloksia, jotta niiden perusteella voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia strategiaan. Alueesta kokonaisuudessaan, eli sen maantieteestä, maisemasta, luonnosta, historiasta, taloudesta, asustuksesta ja infrastruktuurista, voidaan kätevästi kertoa sanojen, kuvien ja karttojen avulla kuvailemalla sen ominaisuuksia ja luonnetta painottaen paikkakunnan ja alueen piirteitä, jotka yhdistävät ja erottavat sen ympäröivästä maailmasta. Samalla tavoin paikkakunnan tai alueen tulevaisuudenkuva muotoillaan sen piirteiden perusteella keskittyen erottaviin piirteisiin, jotka voivat lisätä kilpailukykyä muihin alueisiin nähden. Kun paikkakunnat ja alueet tekevät yhteistyötä, missä kaikki kehittävät omia positiivisia erityispiirteitään, kilpailukyky kasvaa paremmin kuin jos kaikki kilpailisivat keskenään yleisistä piirteistä. 2.3 Strategiatyön toteuttaminen ProMidNord-projektin hakemus hyväksyttiin elokuussa Leadpartnerilla Västernorrlannin maakäräjillä oli ongelmia täyttää projektikoordinaattorin paikka, minkä vuoksi projektin alku viivästyi muutamalla kuukaudella. WP 1:tä lähti toistaiseksi vetämään Mats Henriksson,

11 Hans Gillgren 11 joka marraskuussa 2004 turvautui Hans Gillgreniin, joka lähti konsulttipohjalta vetämään WP 1:n työtä neljän kuukauden ajan ja aloitti strategiatyön MNRSTRAT SP 1:ssä. Tämä tapahtui odottaessa lääninhallituksessa työskentelevän projektijohtajan palkkaamista WP 1:een. Projekti alkoi tammikuussa 2005 kiertomatkalla projektissa mukana olevien alueellisten toimijoiden luokse. Tarkoituksena oli esitellä sekä projektikoordinaattori että WP 1-projektivastaava ja esitellä ProMidNord-projektin sisältö kokonaisuudessaan. Samalla kuultiin alueiden, etupäässä Suomen ja Norjan, omat suunnitelmat. Työmenetelmät esiteltiin projektin ohjausryhmälle marraskuussa 2004 ja tapahtuma- ja aikataulusuunnitelma esiteltiin WP-projektijohtajien kokouksessa helmikuuta 2005 ja ohjausryhmän kokouksessa helmikuuta. Yllä mainittujen menetelmien kohdan 1, laajan joukon kokoaminen Keskipohjolan toimijoista, katsottiin olevan alustavasti suoritettu ProMidNord-projektin rakenteen muodostumisen myötä, joten työ keskitettiin kohtaan 2. Suunnittelu. Suunnittelutyö Alueen luonteenpiirteet ja suuntautuminen perustuen faktoihin ja ajankohtaisiin kehityssuunnitelmiin koottiin ensimmäiseksi kehittämisstrategian luonnokseksi, joka esiteltiin projektin aloitusseminaarissa Seinäjoella huhtikuuta Samalla esitettiin tiivistetty analyysi globaalistuvan talouden vaikutuksesta ympäröivän maailman edellytyksiin. Kevään ja kesän aikana tehtiin neljä matkaa Norjan ja Suomen alueille tarkoituksena hankkia yksityiskohtaista tietoa maakunnista ja kaupungeista sekä koota omaa kuvamateriaalia. Arbetsgrupp och politisk strategigrupp Työryhmä työstämään strategiaa ja poliittinen strategiaryhmä Elokuussa 2005 projektiin palkattu WP 1-projektivastaava Kalle Lockner aloitti työnsä ja otti strategiatyön vastuulleen. Syksyn aikana asetettiin työryhmä työstämään strategiaa sekä poliittinen strategiaryhmä keskustelemaan poliittisesta suutauksesta. Työryhmässä oli Bård Eidet Etelä-Tröndelagin läänistä, Jan Molde Jämtlannin maakäräjistä, Monica Fällström Västernorrlannin maakäräjistä, Lars-Gunnar Rönnqvist Västernorrlannin lääninhallituksesta, Varpu Rajaniemi Pohjanmaan liitosta, Martti Ahokas Keski-Suomen liitosta ja Timo Heikkilä Etelä- Savon maakuntaliitosta. Poliittisessa ohjausryhmässä olivat mukana puheenjohtaja Björn Sandahl Jämtlannista, Beate Marie Dahl Eide Etelä-Tröndelagista, Erik Bartnes Pohjois-Tröndelagista, Jan Sjödin Västernorrlannin maakäräjistä, Peter Boström Pohjanmaalta, Marketta Mäkinen Keski-Suomesta sekä Pirkko Kirvinen Etelä-Savosta. Strategialuonnos huhtikuu 2006 Molemmat ryhmät kokoontuivat muutaman kerran keväällä 2006 ja keskustelivat uudesta strategialuonnoksesta, joka oli päivätty huhtikuussa Luonnoksessa oli muotoiltu seuraavat tavoitteet, jotka perustuivat Keskipohjola-komitean maaliskuussa 2006 tehtyyn kevätkokouksen päätökseen: Keskipohjola-työn kokonaisvaltaiset tavoitteet vuosille : - demokraattisen/poliittisen vaikutuksen vahvistaminen - tulevan EU-politiikan valvominen, etenkin tavoitteen alueellinen yhteistyö (Interreg) - kestävän kehityksen tukeminen Keskipohjolassa - yrittäjyyden vahvistaminen Keskipohjolassa - hyvän terveyden ja positiivisen elinympäristön edellytysten vahvistaminen Keskipohjolassa - itä länsi-suuntaisten liikenneyhteyksien parantaminen ja laajentaminen. Visio elokuu 2006 Keskustelujen ja molempien ryhmien antamien kommenttien jälkeen ryhmien johtajat esittelivät elokuussa 2006 sekä vision että neljä painopistettä. Visio kuului seuraavasti:

12 Hans Gillgren 12 Visio Keskipohjola-yhteistyö on ympäristöystävällisen yhteiskuntakehityksen veturi, jonka taustalla on historiallinen ja kulttuurinen yhteenkuuluvuus sekä yhteinen kiinnostus pysyvään alueiden kehittämiseen alueen asukkaiden hyödyksi. Keskipohjolan yhteistyöllä on pitkät perinteet. Tietoa, osaamista ja vahvoja verkostoja on rakennettu ja ne luovat pohjan Keskipohjola-yhteistyön kehittämiselle yhteiskunnan rakentamisen voimavaraksi. Globalisaatio, kuten suuret kysymykset energianhuollosta ja suunnitellusta kestävästä kehityksestä, jouduttaa yhteistyön tarvetta niin alueen kuin maidenkin rajojen yli. Alueet voivat oppia toisistaan paljon ja yhdessä (esim. Triple Helix -mallin mukaisten) kehitettyjen työskentelytapojen ja menetelmien tarve on suuri. Työn pitää pohjautua pitkäkestoiseen kestävävään kehittämistyöhön, joka täydentää alueiden kehittämissuunnitelmia. Keskipohjola pyrkii olemaan edelläkävijä Euroopassa koskien alueellista kehitystä European Spatial Development Perspective:ssa esittettyjen tavoitteiden mukaan. Tavoite on tehdä Keskipohjolasta kestävä, tehokas ja kilpailukykyinen alue rakentamalla Keskipohjolan alueiden välinen verkosto tiedon- ja kokemustenvaihdolle. Tekstin kommentoitiin olevan liian pitkä ja lupaavan liikaa. Painopisteet olivat seuraavat: -- Alueellisen yhteistyön vahvistaminen poliittisella tasolla -- Alueellisen kehityksen vahvistaminen -- Yrittäjyyden vahvistaminen Keskipohjolassa -- Kestävän kehityksen edistäminen Ohjausryhmän kokous elokuu 2006 Kalle Lockner antoi Hans Gillgrenille kesällä 2006 tehtäväksi tehdä yhteenvedon alueiden ominaispiirteistä ja luonnoksen kehittämisstrategiasta, päivätty Visio ja painopisteet perustuivat alueellisiin erityispiirteisiin, kuten alueenyhteenveto osoitti, sekä analyysiin profiloituneista kehittämis- ja yhteistyöalueista. Aiemmin kevään aikana käyty strategiakeskustelu ei ollut tämän ehdotuksen perusta. Ehdotus kuului seuraavasti: Visio Keskipohjolan tulee vuonna 2020 olla aluevyöhyke, jossa on puhdasta luontoa, kauniita ja eläviä pohjoismaisia kulttuurialueita, kukoistavia kaupunkeja ja pikkupaikkakuntia, joissa omaleimaisuus ja ympäristö on hyvin säilytetty. Keskipohjolan alueiden asukkaiden tulee olla iloisia, terveitä ja toiveikkaita, ja heidän tulee olla ylpeitä pohjoismaisesta omaleimaisuudestaan ja historiastaan, mutta samalla olla avoimia ja suvaitsevaisia, avuliaita ja tukea toisiaan ja löytää uusia luovia tapoja elättääkseen itsensä. Keskipohjola-alueiden maiden ja muun Euroopan pitää vuonna 2020 olla tietoisia seuraavilla kuudella osaalueella saavutetuista edistysaskelista: Yhteistyöalueet 1. Puu ja paperi Uusiutuva tutkimus, metsä-, verstas- ja puuteollisuuden kehitys ja pienyrittäjyys. - Uudet tuotteet tutkimuksen, kehityksen ja suunnittelun myötä. - Paperi- ja puualojen jalostus. 2. Ympäristöystävällinen energia Alueellisesti tuotetun ympäristöystävällisen energian tuotanto ja käyttö --Bioenergia, kuten pelletit ja etanoli - Maakaasu - Hukkaenergian hyödyntäminen tehokkaammalla käytöllä 3. Jännittävä ruokakulttuuri Korkealaatuista elintarviketuotantoa alueellisten pien- ja suuryritysten ja uusien ruoka- ja juomaerikoisuuksien myötä - Keskipohjolan ruokavyöhyke, haaste ranskalaiselle ja italialaiselle ruokakulttuurille - Uusia makkara- ja juustolaatuja, lampaan lihaa, hapansilakkaa, alueellista olutta ja viinaa, rannikkoviskiä, Koskenkorvaa ja herkullista kalakukkoa Jokaisella alueella tunnettuja ravintoloita, joissa on erikoistuttu alueen ruokaan 4. Uusia, luovia tuotteita Uusia luovia tuotteita, sekä tavaroita että palveluita kaikilla mahdollisilla alueilla avoimen ja suvaitsevaisen ilmapiirin myötä - Vuosittaiset Keskipohjolan innovaatiomessut, joissa palkitaan luovimmat tuotteet - Uusi pohjoismaisten alueiden suvaitsevaisuusindeksin mittausmenetelmä on työstetty yhdessä Keskipohjo-

Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja. Botnia-Atlantica

Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja. Botnia-Atlantica Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja Botnia-Atlantica 2014 2020 1 Sisältö 1. Strategia, jonka avulla yhteistyöohjelmalla pyritään edistämään unionin älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategiaa ja saavuttamaan

Lisätiedot

Kehittyvät kylät. Elinvoimaa, yrittäjyyttä ja taitoa

Kehittyvät kylät. Elinvoimaa, yrittäjyyttä ja taitoa Kehittyvät kylät Elinvoimaa, yrittäjyyttä ja taitoa Rannikkopohjanmaan paikallinen kehitysohjelma Leader-toiminnalle 2007-2013 Studiefrämjandet i Österbotten r.f. Projektin kirjoitusryhmä: Mats Brandt,

Lisätiedot

Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén

Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén Vuosikertomus/Årsberättelse 2005 Sisältö PUHEENJOHTAJAKAUDEN VAIHTUESSA (Martti Ahokas)...3 KESKIPOHJOLAN ALUE...4 KESKIPOHJOLAN VUOSIKERTOMUS 2005...4 TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

Vahva, erityinen, lupaava

Vahva, erityinen, lupaava Vahva, erityinen, lupaava Kohti pohjoisten harvaan asuttujen alueiden visiota 2020 Erik Gløersen NORDREGIO-RAPORTTI 2009:2 Vahva, erityinen, lupaava: Kohti pohjoisten harvaan asuttujen alueiden visiota

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kestävä kehitys Keskipohjolan maakuntien pääkaupungeissa

Kestävä kehitys Keskipohjolan maakuntien pääkaupungeissa Kestävä kehitys Keskipohjolan maakuntien pääkaupungeissa Raportointi ja ympäristön tilan mittaaminen E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 7 8 : 2 0 0 6 kestävä kehitys keskipohjolan

Lisätiedot

PROMIDNORD UUTISKIRJE nro 2/2005 AJANKOHTAISTA PROMIDNORD -HANKKEESSA. www.mittnorden.net MAKROALUE -TYÖ

PROMIDNORD UUTISKIRJE nro 2/2005 AJANKOHTAISTA PROMIDNORD -HANKKEESSA. www.mittnorden.net MAKROALUE -TYÖ PROMIDNORD UUTISKIRJE nro 2/2005 AJANKOHTAISTA PROMIDNORD -HANKKEESSA MAKROALUE -TYÖ Keskipohjolan yhteistyöverkko sai positiivisen alun ja vastaanoton Seinäjoella huhtikuussa Seinäjoelle kokoontui 13.-14.

Lisätiedot

E K O T E O L L I S U U S P U I S T O T

E K O T E O L L I S U U S P U I S T O T E K O T E O L L I S U U S P U I S T O T Taustaraportti Rantasalmen ekoteollisuuspuistohankkeelle E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 7 0 : 2 0 0 6 E k o t e o l l i s u u

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Kestävä tulevaisuus Pomoväst rf - paikallisen kehittämisen strategia 2014 2020 Kesäkuu 2014

Kestävä tulevaisuus Pomoväst rf - paikallisen kehittämisen strategia 2014 2020 Kesäkuu 2014 1 Kestävä tulevaisuus Pomoväst rf - paikallisen kehittämisen strategia 2014 2020 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 TOIMINTA-ALUE JA VÄESTÖ 4 Asukasluku kunnittain 4 Ikärakenne 4 ANALYYSI ALUEEN KEHITTÄMISTARPEISTA

Lisätiedot

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi s Kestävien kaupunkialueiden kehitys Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2012, jolloin

Lisätiedot

Menestystarinoita Pohjanmaalta

Menestystarinoita Pohjanmaalta Länsi-Suomen EAKR-ohjelma Menestystarinoita Pohjanmaalta Tekijät esille! Hyvä lukija, Pohjanmaan liitto haluaa tämän esitteen avulla nostaa esille ihmiset hankkeiden takaa. Olemme siksi antaneet heistä

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

Kasvua pohjoisesta. Miten Norja, Ruotsi ja Suomi voivat saada aikaan kestävää kasvua arktisella alueella?

Kasvua pohjoisesta. Miten Norja, Ruotsi ja Suomi voivat saada aikaan kestävää kasvua arktisella alueella? Kasvua pohjoisesta Miten Norja, Ruotsi ja Suomi voivat saada aikaan kestävää kasvua arktisella alueella? Riippumattoman asiantuntijatyöryhmän raportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1/2015 Kasvua

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3

Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3 Christer Bengs Timo Heikkinen Janne Roininen Kaisa Schmidt-Thomé Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3 kirjoittajat ja Sitra Julkaisija: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Sitran raportteja

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Vuosiraportti 2008. INTERREG IVA Pohjoinen CCI: 2007CB163PO032

Vuosiraportti 2008. INTERREG IVA Pohjoinen CCI: 2007CB163PO032 Vuosiraportti 2008 INTERREG IVA Pohjoinen CCI: 2007CB163PO032 1 JOHDANTO... 3 2 OPERATIIVISEN OHJELMAN TOTEUTUKSEN SEURANTA... 5 2.1 Kehityksen tulokset ja analyysi... 5 2.1.1 Toteutuksen edistyminen...

Lisätiedot

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta Uudenmaan liiton julkaisuja C 51-2004 Uudenmaan liitto Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 2.1.2014 Tiivistelmä Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta. Maakuntasuunnitelmassa määritellään

Lisätiedot

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT SUOMEN KESÄYLIOPISTOT KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Kansainvälisyysselvitys

Keski-Pohjanmaan Kansainvälisyysselvitys Keski-Pohjanmaan Kansainvälisyysselvitys 19.2.2013 Tiina Isotalus ja Anne Sormunen 2012 Sisällysluettelo Alueesta... 5 1. Nykytilan kartoitus... 6 1.1. SWOT -analyysi... 6 1.2. Toimintaympäristön kuvaus...

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Maakuntastrategia on

Lisätiedot

Yliopistojen kolmas tehtävä

Yliopistojen kolmas tehtävä Yliopistojen kolmas tehtävä Ilkka Virtanen Yliopistojen kolmas tehtävä KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ YLIOPISTOJEN KOLMAS TEHTÄVÄ Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 44 Pole-Kuntatieto

Lisätiedot

2005 200 MAAKUNTAOHJELMA

2005 200 MAAKUNTAOHJELMA 2005 2008 MAAKUNTAOHJELMA Varsinais-Suomen maakuntaohjelma vuosille 2005-2008 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36, 20101 Turku) p. (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi ISBN 951-9054-96-0 2005

Lisätiedot

Rajattomat mahdollisuudet. INTERREG IVA Pohjoinen

Rajattomat mahdollisuudet. INTERREG IVA Pohjoinen Rajattomat mahdollisuudet INTERREG IVA Pohjoinen Vuosiraportti 2009 Operatiivinen ohjelma Tavoite: Alueellinen yhteistyö Tukeen oikeutetut alueet: Pohjoinen Pohjoinen osa ohjelmasta käsittää seuraavat

Lisätiedot

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Kunnioittavasti Maa- ja metsätalousministeriölle 6 6 Kauhajoella.. 2014 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS

Lisätiedot