INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT)"

Transkriptio

1 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT) Informaatioteknologian instituutin toteuttamat tekniikan ja liikenteen koulutusalaan kuuluvat koulutusohjelmat: Tietotekniikan koulutusohjelma (IST) s. 213 Mediatekniikan koulutusohjelma (IDM) s. 227 INSTITUUTIN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISIÄ PIIRTEITÄ Tutkinnon rakenne Opintokokonaisuudet on syytä suorittaa koulutusalan suunnittelemina ajankohtina, jos tutkinnon aikoo suorittaa neljässä vuodessa. Opiskelija voi jakaa vapaasti valittavat opinnot opiskeluajalle haluamallaan tavalla. Tutkintoon sisältyvät myös kypsyysnäyte, virkamiehiltä vaadittavan kielitaidon (ruotsi) osoitus ja molemmissa koulutusohjelmissa harjoittelua 20 opintoviikkoa. Perusopinnot Molemmilla koulutusohjelmilla on opintojen alkuvaiheessa melko runsaasti yhteisiä opintoja. Opintojaksot ovat toisiaan korvaavia, jos niillä on sama opintojaksokoodi. JAMKin pakolliset opinnot suoritetaan omien koulutusohjelmien yhteydessä, mutta ne voi suorittaa muunkin JAM- Kin koulutusohjelman yhteydessä. Eräistä opintojaksoista järjestetään tasokoe opiskelujen alussa. Kokeen perusteella määräytyy, miltä tasolta alkavaan ja millä nopeudella etenevään opintojakson toteutukseen opiskelija ohjataan. AIKUISKOULUTUS Aikuiskoulutusopiskelijoita voidaan ottaa koulutusohjelmaan nuoriso-opiskelijoiden joukkoon tai erillisenä ryhmänä. Aikuiskoulutukseen otettuihin opiskelijoihin voidaan soveltaa muista opiskelijoista poikkeavia opiskelukeinoja, jotka ottavat huomioon opiskelijan kokemuksen. Koulutusohjelmaa vastaavan alan teknikko saa lukea tutkinnostaan hyväkseen opintoja siten, että suoritettavien opintojen laajuus on 100 ov. Tällöin opiskelijalla on oltava teknikkona hankittua työkokemusta vähintään 6 kuukautta, jolla korvataan insinöörin tutkintoon kuuluva 20 ov:n pakollinen harjoittelu. Aikuisopiskelijaan sovelletaan korvaavuuksia ja hyväksi luettavuuksia opintojaksoittain. Koulutuspäällikön tai opintojakson opettajan kanssa on syytä neuvotella hyväksi luettavien opintojen osuudesta. Aikuisopiskelijoita voidaan ottaa myös valikoiduilta ammattialoilta erikseen opetettavaan aikuiskoulutusryhmään, johon sovelletaan etäopiskelu- ja monimuotokoulutusmenetelmiä. Tällöin koulutusohjelman rakenne ja aikataulut muotoillaan uudestaan opiskelumenetelmiin paremmin soveltuvaksi. 212 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI

2 Alan insinööri voi suorittaa koulutusohjelman mukaisen AMK-tutkinnon lisäopinnoilla, jotka luetaan aikuisopiskeluksi. Opiskelijaryhmän kullekin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jolla tulee saavuttaa koulutusohjelman tavoitteet ja vaatimukset. Siinä määritellään myös lisäopintojen määrä ja laajuus, jotka vaihtelevat insinööritutkinnon iän mukaan. Laajuus Tutkinto Nimike Suuntautumisvaihtoehdot TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA (IST) 160 ov (4 vuotta) Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Insinööri (AMK) Automaatiotekniikka, elektroniikka, ohjelmointitekniikka ja tietoverkkotekniikka. Suuntautumisvaihtoehtoihin ei voi hakeutua suoraan yhteisvalinnassa vaan suuntautuminen tapahtuu ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen. Aloituspaikat Nuorten koulutus 143 Koulutusohjelmassa alkaa myös aikuiskoulutusta lukuvuonna Koulutuspäällikkö Tapani Äijänen puh. (014) Suuntautumisvaihtoehtojen koulutusvastaavat: Automaatiotekniikka Seppo Selosmaa puh. (014) Elektroniikka Matti Mieskolainen puh. (014) Ohjelmointitekniikka Hannu Luostarinen puh. (014) Tietoverkkotekniikka Jorma Narikka puh. (014) Tukiohjaaja Tarja Lappalainen-Kajan puh. (014) Opettajatutor Opiskelijakohtainen opettajatutor nimetään syksyllä opintojen alkaessa. Harjoitteluvastaava Päivi Asunmaa puh. (014) Koulutusohjelman tavoite ja sisältö Tietotekniikan koulutusohjelman neljä suuntautumisvaihtoehtoa kattavat keskeiset informaatioteknologian alueet. Suuntautumisvaihtoehdon valinnalla opiskelija kohdistaa opintonsa haluamaansa teknologiaan. Lisäksi opintokokonaisuuksien valinnalla opiskelija voi valita tulevan ammattinsa suunnittelu-, tuotanto- tai markkinointipainotteiseksi. Opiskelija voi valita opintoja myös muista, lähinnä teknillisistä koulutusohjelmista. INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI 213

3 Opintojen rakenne Perusopinnot Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot Vapaasti valittavat opinnot Harjoittelu Opinnäytetyö Yhteensä 70 ov 50 ov 10 ov 20 ov 10 ov 160 ov Opinnot sisältävät 70 opintoviikon laajuiset kaikille suuntautumisvaihtoehdoille yhteiset perusopinnot. Kun yhteisistä opinnoista on suoritettu 60 ov, opiskelijat siirtyvät opiskelemaan valitsemansa suuntautumisvaihtoehtoon kuuluvia ammattiaineiden opintokokonaisuuksia. Tietotekniikan koulutusohjelman rakenne Automaatiotekniikka Elektroniikka Ohjelmointitekniikka Tietoverkkotekniikka 4 v. Opinnäyte 10 ov Harjoittelu 20 ov Vapaasti valittavat opinnot 10 ov 3 v. Suuntautumisvaihtoehdon ammattiainemoduuli 10 ov Perusopinnot 4 10 ov Suuntautumisvaihtoehdon ammattiainemoduuli 10 ov Autom. tekn. perusmod.10 Elektroniikan moduuli 10 ov Ohjelmistotuotanto 10 ov Tietokoneverkot 10 ov 2 v. Automaatiotekniikan perusopinnot 20 ov Elektroniikan perusopinnot 20 ov Ohjelmointitekniikan perusopinnot 20 ov Tietoverkkotekniikan perusopinnot 20 ov Perusopinnot 3 20 ov 1 v. Perusopinnot 1 ja 2 40 ov 214 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI

4 Perusopinnot, 70 ov Perusopinnot koostuvat lähinnä matematiikasta, fysiikasta, kielistä ja ammatillisten aineiden perusopintojaksoista. Peruspintoihin sisältyvät ammatilliset aiheet ovat elektroniikka, tietokonetekniikka, automaatiotekniikka, ohjelmointi ja tietoliikennetekniikka. Näissä opinnoissa opiskelijat hankkivat perustiedot keskeisistä informaatioteknologian osa-alueista ja ne auttavat samalla opiskelijaa suuntautumisvaihtoehdon valinnassa. Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot, 50 ov Opiskelijan tulee valita suuntautumisvaihtoehdon mukaisia ammattiaineopintoja siten, että ammattiaineopintokokonaisuuksien yhteinen opintoviikkomäärä on vähintään 50 ov. Näillä valinnoilla opiskelija voi suuntautua tiettyyn informaatioteknologian ammattiin. Valittuun suuntautumisvaihtoehtoon kuuluvien opintokokonaisuuksien lisäksi opiskelija voi valita yhden 10 opintoviikon opintokokonaisuuden toisesta suuntautumisvaihtoehdosta, edellyttäen että opiskelijamäärää ei jouduta rajoittamaan. Tämän lisäksi opiskelija voi valita 10 opintoviikon markkinoinnin opintokokonaisuuden tai projektiopinnot. Suuntaavien opintojen tarjonta perustuu lukuvuosittain opiskelijoille tehtyihin kyselyihin, minkä vuoksi kaikkia oppaassa esitettyjä opintokokonaisuuksia ei ole tarjolla joka vuosi. Suuntautumisvaihtoehdon valinta Opiskelijat valitsevat suuntautumisvaihtoehtonsa ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa. Mikäli johonkin suuntautumisvaihtoon ilmoittautuneiden määrä ylittää käytettävissä olevat opetusresurssit, suuntautumisvaihtoehtoon pääseviä joudutaan karsimaan opintomenestyksen ja henkilökohtaisten haastattelujen perusteella. Suuntautumisvaihtoehdon valinnasta järjestetään tiedotustilaisuus vuosittain. PERUSOPINNOT 70 ov (105 ECTS Credits) IST11Z PERUSOPINNOT 1 19 ov (28.5 ECTS Credits) ISE010 Digitaalitekniikka 2 ov (3) ISP010 Ohjelmoinnin perusteet 3 ov (4.5) ISP011 Käyttöjärjestelmät 3 ov (4.5) ZZPO01 Johdatus AMK-opintoihin 1 ov (1.5) ZZPT01 Tietokone työvälineenä 2 ov (3) lukiokoulutuksen käyneet ISE011 Sähkötekniikan perusteet 3 ov (4.5) ISE012 Tietokoneiden laitetekniikka 2 ov (3) IXPM13 Matematiikka 1 L 3 ov (4.5) ammatillisen koulutuksen käyneet IXPM16 Matematiikka 1 A 6 ov (9) ZZCEA2 AMK-englannin perusteet tai 2 ov (3) ZZCSA2 AMK-saksan perusteet 2 ov (3) INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI 215

5 IST20Z PERUSOPINNOT 2 21 ov (31.5 ECTS Credits) ISA030 Automaatiotekniikan perusteet 3 ov (4.5) ISE020 Piirianalyysi 3 ov (4.5) ISN020 Tietoliikennetekniikan perusteet 4 ov (6) ISN021 Internet-tekniikan perusteet 2 ov (3) IXPF24 Fysiikka 4 ov (6) ylioppilaspohjainen koulutus IXPM22 Matematiikka 2 L 2 ov (3) ISE022 Elektroniikan komponentit 3 ov (4.5) ammatillinen pohjakoulutus IXPM23 Matematiikka 2 A 3 ov (4.5) ZZCRA2 AMK-ruotsin perusteet 2 ov (3) IST31Z PERUSOPINNOT 3 20 ov (30 ECTS Credits) ISE021 Tietokonetekniikka 2 ov (3) ISE030 Elektroniikan perusteet 3 ov (4.5) ISM030 Yritystalous 1 2 ov (3) ISP020 Tietokantojen perusteet 2 ov (3) ISP030 Tietorakenteet ja algoritmit 2 ov (3) IXPM32 Matematiikka 3 2 ov (3) IXPF33 Sovellettu fysiikka 3 ov (4.5) ZZPCx1 Englanti tai saksa, osa 1 (x = E, S) 1 ov (1.5) ZZPCx2 Englanti tai saksa, osa 2 (x = E, S) 1 ov (1.5) ZZPCR1 Ruotsi, osa 1 1 ov (1.5) ZZPCR2 Ruotsi, osa 2 1 ov (1.5) IST40Z PERUSOPINNOT 4 10 ov (15 ECTS Credits) ISM040 Laatujärjestelmät 2 ov (3) ISM041 Yritystalous 2 2 ov (3) ZZPCV1 Viestintätaito 2 ov (3) ZZPCV2 Tutkimusviestintä 1 ov (1.5) ZZPR01 Tutkimustyön perusteet 1 ov (1.5) IZCE70 IT:n ammatillinen englanti tai 2 ov (3) IZCS70 IT:n ammatillinen saksa 2 ov (3) AMMATTIOPINNOT 50 ov (75 ECTS Credits) Ammattiopintoja opiskelijan tulee valita vähintään 50 ov. Näillä valinnoilla opiskelija voi suuntautua valittuun tietotekniikan ammattiin. Mikäli johonkin opintokokonaisuuteen ilmoittautuneiden määrä ylittää käytettävissä olevat opetusresurssit, moduulin pääseviä joudutaan karsimaan opintomenestyksen perusteella. 216 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI

6 Automaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnot Automaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehdon valitsevalle pakollisia opintokokonaisuuksia ovat ISA10Z AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSOPINNOT (20 ov) sekä ISA20Z AUTO- MAATIOTEKNIIKAN PERUSMODUULI (10 ov). Loput 20 ov opiskelija voi valita tarjolla olevista automaatiotekniikan ammattiopintokokonaisuuksista. Opintojaksotarjonta voi vaihdella vuosittain. ISA10Z AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSOPINNOT 20 ov (30 ECTS Credits) Moduulin tavoitteena on antaa opiskelijalle tarvittavat perustaidot dynaamisten järjestelmien teoreettista käsittelyä varten, jotta hän pystyisi ymmärtämään prosessien ja niiden ohjausten toimintaa. Lisäksi opiskelija saa sähkövoimatekniikan, ohjaustekniikan, kemian ja ohjelmoinnin perustiedot. ISA110 Integraalimuunnokset 3 ov (4.5) ISA112 Sovellettu todennäköisyyslaskenta 2 ov (3) ISA120 Dynaamiset järjestelmät ja simulointi 2 ov (3) ISA130 Ohjaustekniikka 3 ov (4.5) ISA140 Kemia 2 ov (3) ISA150 Prosessitekniikan perusteet 2 ov (3) ISA160 Ohjelmointi 3 ov (4.5) ISE100 Sähkövoimatekniikka 3 ov (4.5) ISA20Z AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSMODUULI 10 ov (15 ECTS Credits) Tavoitteena on oppia teollisuusautomaatiossa tarvittavan anturi- ja mittaustekniikan perusteet sekä syventää säätötekniikan ja säätösuunnittelun tuntemusta niin, että opiskelija opintokokonaisuuden suoritettuaan pystyy suunnittelemaan tyypillisiä säätöpiirejä, virittämään niitä sekä käyttämään säädön suunnittelussa ja parantamisessa tähän tarkoitukseen saatavilla olevia kaupallisia ohjelmistoja. Lisäksi opetetaan automaatiossa käytettävä kenttälaitetekniikka sekä perehdytetään opiskelija hydraulisiin ja pneumaattisiin ohjauksiin ja niiden suunnitteluun. ISA210 Mittaustekniikan perusteet 3 ov (4.5) ISA220 Säätötekniikka 3 ov (4.5) ISA230 Kenttälaitetekniikka 2 ov (3) ISA240 Hydrauliset ja pneumaattiset ohjaukset 2 ov (3) ISA30Z AUTOMAATION INFORMAATIOTEKNOLOGIA 10 ov (15 ECTS Credits) Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää informaation hallintajärjestelmän liittyvän yhä läheisemmin prosessin hallintajärjestelmään. Nykyisin tehtaan tietojärjestelmät ja automaatiojärjestelmät ovat sulautumassa yhteen. Moduulissa käsitellään mm. mittausta, tiedonkeruuta ja analysointia. Lisäksi opiskellaan kenttäväylien rakenteita ja toimintaa, PC-pohjaisia järjestelmiä sekä tehtaanlaajuisia tietokantajärjestelmiä. INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI 217

7 ISA310 PLC ja kenttäväylät 3 ov (4.5) ISA320 Automaation tietokantaratkaisut 2 ov (4.5) ISA330 Tehtaan informaatiojärjestelmät 2 ov (3) ISA340 PC-pohjaiset järjestelmät 3 ov (3) ISA40Z AUTOMAATIOTEKNIIKAN JATKOMODUULI 10 ov (15 ECTS Credits) Tavoitteena on perehdyttää opiskelija prosessiteollisuuden automaatioon ja nykyaikaisiin hajautettuihin automaatiojärjestelmiin sekä niiden rakenteisiin ja ohjelmointiin niin, että henkilö pystyy suorittamaan automaation sovellussuunnittelua järjestelmään kuuluvilla suunnitteluvälineillä. Lisäksi opiskellaan prosessitekniikkaa ja prosessimittauksia. ISA410 Automaatiojärjestelmät 6 ov (9) ISA420 Mittaustekniikan jatkokurssi 2 ov (3) ISA430 Prosessitekniikan jatkokurssi 2 ov (3) ISA50Z AUTOMAATIOSUUNNITTELU 10 ov (15 ECTS Credits) Tavoitteena on perehdyttää opiskelija automaatiosuunnittelussa ja sähkösuunnittelussa käytettäviin menetelmiin, suunnittelustandardeihin ja -dokumentteihin sekä automaatioprojektin eri vaiheisiin ja projektin hallintaan. Opiskelussa kiinnitetään huomiota erityisesti tiimityöskentelyn menetelmien ja välineiden käyttöön jo opiskeluvaiheessa sekä laadun varmistamiseen suunnittelun eri vaiheissa. Lisäksi perehdytään tehdassimulaatiomallien käyttöön suunnittelun tukena. ISA510 Automaatiojärjestelmien suunnittelu 4 ov (6) ISA520 Tietokoneavusteinen suunnittelu 3 ov (4.5) ISA530 Sähkösuunnittelun perusteet 2 ov (3) ISA540 Tehdassimulaatiomallit 1 ov (1.5) ISA60Z PAPERIKONEAUTOMAATIO 10 ov (15 ECTS Credits) Tavoitteena on perehdyttää opiskelija paperikoneautomaation monitekniseen toteutukseen, rakenteisiin ja toimintaan. Moduuli antaa mahdollisuuden erikoistua paperikoneohjauksiin sekä paperikoneeseen liittyviin mittauksiin ja toimilaitteisiin. ISA610 Paperinvalmistusprosessin ohjaukset 3 ov (4.5) ISA620 Paperikoneen koneohjaukset 4 ov (6) ISA630 Paperikoneen laadunohjausjärjestelmä 3 ov (4.5) ISA70Z TUOTANTOAUTOMAATIO 10 ov (15 ECTS Credits) Moduulissa perehdytään etupäässä kappaletavara-automaatiossa, kuten elektroniikan tuotannossa käytettävien ohjausjärjestelmien rakenteisiin, toimintaan, suunnitteluun ohjelmointiin sekä laatuun ja luotettavuuteen. Tarjolla olevista opinnoista valitaan 10 ov:n opintokokonaisuus. ISA710 Ohjelmoitavat logiikat 4 ov (6) ISA720 Kappaletavara-automaatio 3 ov (4.5) ISA730 Konenäkö ja kuvankäsittely 3 ov (4.5) ISE630 Laatujärjestelmän erikoistyö 4 ov (6) ISE740 Laatu ja luotettavuus 2 ov (3) 218 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI

8 ISA80Z AUTOMAATION KUNNOSSAPITO 10 ov (15 ECTS Credits) Opiskelija saa perustiedot automaation kunnossapidosta teollisuuslaitoksessa. Moduuli soveltuu sekä automaatioinsinöörin että tuotantoinsinöörin opinto-ohjelmaan. ISA810 Kunnossapidon mittaustekniikka 3 ov (4.5) ISA820 Kunnossapitojärjestelmät 3 ov (4.5) ISA830 Ennalta ehkäisevä kunnossapito 2 ov (3) ISA840 Kunnossapidon laatujärjestelmä 2 ov (3) ISA90Z TEOLLISUUSAUTOMAATIO 10 ov (15 ECTS Credits) Moduulin tavoitteena on perehdyttää opiskelija metsäteollisuuden ja voimalaitosten automaatiosovelluksiin. ISA910 Metsäteollisuuden automaatio 4 ov (6) ISA920 Voimalaitosautomaatio 4 ov (6) ISA930 Automaation strategiset kysymykset 2 ov (3) Elektroniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnot Elektroniikan suuntautumisvaihtoehdon valitsevan tulee suorittaa opintokokonaisuudet ISE10Z ELEKTRONIIKAN PERUSOPINNOT (20 ov), ISE20Z ELEKTRONIIKAN SUUNNIT- TELU 1 (10 ov) ja ISE30Z ELEKTRONIIKAN SUUNNITTELU 2 (10 ov). ISE10Z ELEKTRONIIKAN PERUSOPINNOT 20 ov (30 ECTS Credits) Elektroniikan perusopinnot antaa valmiudet elektroniikan syventäviin moduuleihin, joissa opiskelijalla on mahdollisuus opiskella tuotesuunnittelua ja tuotantoteknologian vaatimuksia rinnakkain. Tämä opintokokonaisuus tarjotaan yleensä keväisin. ISA110 Integraalimuunnokset 3 ov (4.5) ISA112 Sovellettu todennäköisyyslaskenta 2 ov (3) ISE120 Sähkötekniikka 3 ov (4.5) ISE130 Mikro-ohjaimet 4 ov (6) ISE140 Tuote- ja koesuunnittelu 4 ov (6) ISP110 Oliosuunnittelu (UML) 2 ov (3) ISP320 Projektinhallinta 2 ov (3) ISE20Z ELEKTRONIIKAN SUUNNITTELU 1 10 ov (15 ECTS Credits) Opiskelija perehtyy digitaalielektroniikan suunnitteluun mikropiirille ja piireistä rakentuville verkoille. Tavoitteena on antaa opiskelijalle tiedot verkotetun elektroniikan suunnittelusta ja toteutuksesta. Moduuli antaa myös mahdollisuuden suunnitella digitaalisia suodattimia ja taajuusanalysaattoreita. Moduulissa käydään lävitse signaalinkäsittelyn matematiikka, sen soveltaminen signaalinkäsittelyn toteutuksessa, tärkeimmät digitaalisten suodattimien suunnittelumenetelmät ja opitaan perustelut suunnittelumenetelmän valitsemiseksi. Tämä opintokokonaisuus tarjotaan yleensä syksyisin. INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI 219

9 ISE210 Ohjelmoitavat porttipiirit ja VHDL 4 ov (6) ISE220 Mikro-ohjainverkot 3 ov (4.5) ISE821 Digitaalinen signaalinkäsittely 3 ov (4.5) ISE30Z ELEKTRONIIKAN SUUNNITTELU 2 10 ov (15 ECTS Credits) Moduulin tavoite on syventää opiskelijan tietämystä analogiaelektroniikasta, testauksen suunnittelusta ja tuotteistamisen mallintamisesta. Tämä opintokokonaisuus tarjotaan yleensä keväisin. ISE310 RF-suunnittelun perusteet 2 ov (3) ISE330 Anturit ja niiden sovitus 2 ov (3) ISE340 Pienikohinaiset vahvistimet 2 ov (3) ISE610 Virtuaalinen kehitysympäristö 2 ov (3) ISE730 Testauksen suunnittelu 2 ov (3) ISE90Z ELEKTRONIIKAN VALINNAISET OPINTOJAKSOT 10 ov (15 ECTS Credits) Edellisten pakollisten elektroniikan opintokokonaisuuksien lisäksi opiskelijan on valittava vähintään 10 opintoviikon opintokokonaisuus seuraavista. Opintojaksot järjestetään, jos tarvittava ryhmäkoko saavutetaan (15 opiskelijaa). Mikäli johonkin opintojaksoon ilmoittautuneiden määrä ylittää käytettävissä olevat opetusresurssit, opintojaksolle pääseviä joudutaan karsimaan opintomenestyksen ja henkilökohtaisten haastattelujen perusteella. Elektroniikan suuntautumisvaihtoehdon valinnaisia opintojaksoja järjestetään vuosittain myös Singaporessa (10 15 opiskelijaa) touko-kesäkuussa. Valintaperusteet tarkennetaan vuosittain. ISA340 PC-pohjaiset järjestelmät 3 ov (4.5) ISA710 Ohjelmoitavat logiikat 4 ov (6) ISA720 Kappaletavara-automaatio 3 ov (4.5) ISA730 Konenäkö ja kuvankäsittely 3 ov (4.5) ISE150 Matlabin perusteet 2 ov (3) ISE320 Hakkuriteholähteet 4 ov (6) ISE410 Asiakaspiirien suunnittelu 2 ov (3) ISE420 Sulautettujen järjestelmien erikoistyö 3 ov (4.5) ISE430 Reaaliaikajärjestelmät 3 ov (4.5) ISE510 Elektroniikan pakkaustekniikat 5 ov (7.5) ISE520 Materiaalitekniikka 2 ov (3) ISE530 Logistiikka 3 ov (4.5) ISE630 Laatujärjestelmän erikoistyö 4 ov (6) ISE710 EMC-testaus 3 ov (4.5) ISE740 Laatu ja luotettavuus 2 ov (3) ISE830 Signaaliprosessorit 2 ov (3) ISM210 Marketing Concepts and Analysis 4 Cr (6) ISM220 Marketing Planning and Measurements 4 Cr (6) ISM230 Marketing Plan Project 2 Cr (3) ISN140 Lähiverkkotekniikan perusteet 2 ov (3) ISP120 Olio-ohjelmointi (Java) 4 ov (6) ISP230 Käyttöliittymän suunnittelu 2 ov (3) 220 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI

10 Ohjelmointitekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnot Ohjelmointitekniikan suuntautumisvaihtoehdon valitsevalle pakollisia opintokokonaisuuksia ovat ISP11Z OHJELMOINTITEKNIIKAN PERUSOPINNOT (20 ov) sekä ISP30Z OHJELMIS- TOTUOTANTO (10 ov). Loput 20 ov opiskelija voi valita tarjolla olevista ohjelmointitekniikan ammattiopintokokonaisuuksista. ISP11Z OHJELMOINTITEKNIIKAN PERUSOPINNOT 20 ov (30 ECTS Credits) Tavoitteena on perehdyttää opiskelija olio-ohjelmointiin, sen ideologiaan ja etuihin. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee yleisimmät oliokielet sekä oliosuunnittelumenetelmät. Lisäksi moduulissa tutustutaan ja perehdytään ohjelmistojen suunnittelun ja valmistuksen sekä ohjelmointitekniikkojen keskeisiin aihealueisiin: ohjelmistosuunnitteluun, sovelluskehittimiin, tietokantojen suunniteluun ja toteutukseen sekä käyttöliittymien suunnitteluun. Opiskelija saa valmiudet suunnitella ja toteuttaa graafisilla käyttöliittymillä varustettuja tietokantoja hyödyntäviä ohjelmistoja ja muita sovelluksia. ISP120 Olio-ohjelmointi (Java) 4 ov (6) ISP130 C++ 4 ov (6) ISP200 Diskreetti matematiikka 3 ov (4.5) ISP211 Ohjelmistosuunnittelu ja UML 4 ov (6) ISP220 Sovelluskehittimet 3 ov (4.5) ISP230 Käyttöliittymän suunnittelu 2 ov (3) ISP30Z OHJELMISTOTUOTANTO 10 ov (15 ECTS Credits) Moduulissa perehdytään ohjelmistotuotantoprosessin kannalta keskeisiin alueisiin: ohjelmistotuotannon perusteisiin, systeemityöhön ja siinä käytettyihin menetelmiin, projektihallintaan sekä testaukseen ja versiohallintaan. Opintojaksoissa korostuu liiketoiminnan merkitys ohjelmistotuotannossa eli ohjelmistojen valmistusprosessia tarkastellaan pitkälti business -näkökulmasta. ISP310 Ohjelmistotuotannon perusteet 4 ov (6) ISP320 Projektinhallinta 2 ov (3) ISP330 Testaus ja laatu 4 ov (6) ISP40Z TIETOKANNAT 10 ov (15 ECTS Credits) Oppija saa käsityksen tietokannoista, niiden suunnitteluperiaatteista, toteutusvaihtoehdoista ja käytöstä. Moduulin aikana suunnitellaan ja toteutetaan tietokanta (omasta aiheesta) ja sovelletaan siten opittuja asioita käytäntöön. ISP410 Tietokantojen suunnittelu 4 ov (6) ISP420 Tietokantojen toteutus 6 ov (9) ISP60Z SOVELLUSKEHITYS 10 ov (15 ECTS Credits) Moduulissa perehdytään sovelluskehitykseen käytetyimpien sovellusohjelmointikielten ja skriptikielten avulla eri sovellus- ja palvelinympäristöissä. Moduuli antaa valmiuksia toteuttaa erilaisia räätälöityjä asiakaslähtöisiä sovelluksia. Opiskelija tutustuu sovellusohjelmoinnin problematiikkaan sekä tuntee että osaa soveltaa yleisimpiä ratkaisumalleja. ISP610 Sovelluskehitys- ja skriptikielet 3 ov (4.5) INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI 221

11 ISP620 Office-ohjelmointi 3 ov (4.5) ISP630 Sovelluskehitysprojekti 4 ov (6) ISP70Z LAITELÄHEINEN OHJELMOINTI 10 ov (15 ECTS Credits) Tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot reaaliaikajärjestelmistä, niiden suunnittelusta sekä käytöstä. Moduulissa lähestytään reaaliaikaisuutta ja sulautettuja ratkaisuja ohjelmistonäkökulmasta. Opiskelija soveltaa saamiaan tietoja käytäntöön erikoistyössä. ISE130 Mikro-ohjaimet 4 ov (6) ISE420 Sulautettujen järjestelmien erikoistyö 3 ov (4.5) ISE430 Reaaliaikajärjestelmät 3 ov (4.5) ISP80Z PELIOHJELMOINTI 10 ov (15 ECTS Credits) Moduulissa opiskelija oppii koko pelinkehityksen kaaren, alkaen pelisuunnittelusta ja päättyen 3D grafiikan teoriaan ja ohjelmointiin. Opintojaksoissa käsitellään pelinkehityksessä käytettävät työkalut ja tekniikat ja niiden lisäksi perehdytään alaan yritysten näkökulmasta. Opiskelija saa valmiudet toimia osana pelinkehitystiimiä, joko suunnittelijana tai ohjelmoijana, ja tiedot kehitystiimien toiminnasta kokonaisuutena. ISP810 Peliohjelmoinnin perusteet 5 ov (7.5) ISP820 Peliohjelmointi 5 ov (7.5) ISN70Z VERKKO-OHJELMOINTI 10 ov (15 ECTS Credits) Opintokokonaisuus antaa opiskelijalle valmiudet ohjelmoida palveluita tietoverkkoympäristöön. Keskeisinä aihealueina käsitellään tärkeimmät asiakaspuolen sovelluskehitystekniikat ja tutustutaan tietovarastoon pohjautuvien palvelinpuolen verkkosovellusten ohjelmointiin. Lisäksi tutustutaan ohjelmistokomponentteihin pohjautuvien hajautettujen verkkosovellusten rakentamiseen. ISN710 WWW-tekniikat 3 ov (4.5) ISN740 WWW-palvelinohjelmointi 4 ov (6) ISN750 Verkkopalvelujen ohjelmointi 3 ov (4.5) Tietoverkkotekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnot Tietoverkkotekniikan suuntautumisvaihtoehdon valitsevalle pakollisia opintokokonaisuuksia ovat ISN10Z TIETOVERKKOTEKNIIKAN PERUSOPINNOT (20 ov) sekä ISN20Z TIETO- KONEVERKOT -moduuli (10 ov) tai ISN80Z CISCO ACADEMY -moduuli (10 ov). Lisäksi opiskelijan tulee valita joko ISN30Z TIETOLIIKENNE -moduuli (10 ov) tai ISN60Z YRI- TYSTEN VERKKOPALVELUT -moduuli (10 ov). Lisäksi opiskelijan tulee valita vähintään yksi moduuli (10 ov) muista tarjolla olevista tietoverkkotekniikan ammattiopintokokonaisuuksista tai Instituutin yhteisistä valinnaisista opintokokonaisuuksista. ISN10Z TIETOVERKKOTEKNIIKAN PERUSOPINNOT 20 ov (30 ECTS Credits) Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet tietoverkkojen syvempiin ammattiopintoihin. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee mm. tiedonsiirron teoreettisen pohjan, periaatteet langattomista tietoliikennejärjestelmistä ja verkkopalvelun ohjelmoinnin yleiset perusteet. 222 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI

12 ISN110 Datansiirto 3 ov (4.5) ISN120 Langattomat tietoliikennejärjestelmät 3 ov (4.5) ISN130 Verkkokäyttöjärjestelmät 3 ov (4.5) ISN140 Lähiverkkotekniikan perusteet 2 ov (3) ISP210 Ohjelmistosuunnittelu 2 ov (3) ISP125 Javan perusteet 2 ov (3) ISP320 Projektinhallinta 2 ov (3) IXP341 Ympäristötekniikka 1 ov (1.5) ISE112 Sähkölaitetekniikka 2 ov (3) ISN20Z TIETOKONEVERKOT 10 ov (15 ECTS Credits) Tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot tietokoneverkkojen tekniikasta ja protokollista. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija pystyy suunnittelemaan ja ylläpitämään tietokoneverkkoja ja niiden välisiä yhteyksiä. ISN220 WAN-tekniikka 3 ov (4.5) ISN230 Laajakaistatekniikka 3 ov (4.5) ISN240 Lähiverkkoprotokollat 4 ov (6) ISN30Z TIETOLIIKENNE 10 ov (15 ECTS Credits) Opiskelija hankkii perustiedon tiedonsiirron teoriasta ja tekniikasta sekä erityisesti digitaaliseen tiedonsiirtoon liittyvistä kysymyksistä. Opintokokonaisuus antaa valmiudet suunnitella ja ylläpitää televerkkojen perusjärjestelmiä. ISN310 Tietoliikenteen matemaattiset menetelmät 3 ov (4.5) ISN320 Tiedonsiirtotekniikka 3 ov (4.5) ISN330 Televerkot ja palvelut 4 ov (6) ISN40Z RADIOVERKOT 10 ov (15 ECTS Credits) Opiskelija hankkii valmiudet suunnitella ja ylläpitää langattomia tietoliikennejärjestelmiä (ja niiden radioteknisiä osia, esim. radiopuhelin), kuten solukkopuhelinjärjestelmät (esim. NMT, GSM, UMTS, DCS), langattomia lähiverkkoja ja vaihdejärjestelmiä (esim. DECT). ISN410 Radiotekniikka 4 ov (6) ISN420 Radioverkot 2 ov (3) ISE810 DSP-suunnittelun perusteet 4 ov (6) ISN50Z TIETOKONEVERKKOJEN HALLINTA 10 ov (15 ECTS Credits) Tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja tietoverkkojen hallinnan alueelta siten, että hän opintokokonaisuuden suoritettuaan pystyy vastaamaan yrityksen tietoverkkojen hallinnasta ja ylläpidosta sekä yhteyksistä yleisiin tietoverkkoihin. Lisäksi opiskelija tuntee tietoverkkojen asettamat vaatimukset tietoturvalle ja osaa suunnitella tietoturvaa parantavia ratkaisuja. INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI 223

13 ISN510 Tietokoneverkkojen hallinta ja ylläpito 4 ov (6) ISN520 Tietokoneverkkojen mittaukset 2 ov (3) ISN530 Tietoturvatekniikka 4 ov (6) ISN60Z YRITYSTEN VERKKOPALVELUT 10 ov (15 ECTS Credits) Opintokokonaisuus antaa opiskelijalle valmiudet tietoverkkoihin liittyvien palveluiden ymmärtämiseen, tuottamiseen ja ylläpitoon. Keskeisiä aihealueita opintokokonaisuudessa ovat WWWpohjaiset tietoverkkopalvelut, erilaiset palvelinohjelmistot, sovelluspalvelimet sekä ryhmätyöskentely-ympäristöt sovelluksineen. ISN610 Verkkosovellukset 3 ov (4.5) ISN630 Ryhmätyöskentely-ympäristöt 3 ov (4.5) ISN640 Sovelluspalvelimet 4 ov (6) ISN70Z VERKKO-OHJELMOINTI 10 ov (15 ECTS Credits) Opintokokonaisuus antaa opiskelijalle valmiudet ohjelmoida palveluita tietoverkkoympäristöön. Keskeisinä aihealueina käsitellään tärkeimmät asiakaspuolen sovelluskehitystekniikat ja tutustutaan tietovarastoon pohjautuvien palvelinpuolen verkkosovellusten ohjelmointiin. Lisäksi tutustutaan ohjelmistokomponentteihin pohjautuvien hajautettujen verkkosovellusten rakentamiseen. ISN710 WWW-tekniikat 3 ov (4.5) ISN740 WWW-palvelinohjelmointi 4 ov (6) ISN750 Verkkopalvelujen ohjelmointi 3 ov (4.5) ISN80Z CISCO ACADEMY 10 ov (15 ECTS Credits) Tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja tietokoneverkkojen alueelta siten, että hän opintokokonaisuuden suoritettuaan pystyy suunnittelemaan ja ylläpitämään tietokoneverkkoja ja niiden yhteyksiä julkisiin verkkoihin. Opiskelu on pääsääntöisesti verkkopohjaista ja englanninkielistä. ISN810 Semester 1 (Networking Fundamentals) 3 ov (4.5) ISN820 Semester 2 (Routing Theory and Technologies) 2 ov (3) ISN830 Semester 3 (Advanced Routing and Switching) 2 ov (3) ISN840 Semester 4 (Advanced Network Design) 3 ov (4.5) ISN90Z LANGATON TIEDONSIIRTO 10 ov (15 ECTS Credits) Opiskelija hankkii valmiudet suunnitella ja ylläpitää langattoman tiedonsiirron järjestelmiä. Kokonaisuus kattaa langattomat client-sovellusympäristöt, tiedonsiirron OSI-mallin tasoilla 2-7 ja server-ympäristöt. ISN915 Langattoman tiedonsiirron teknologiat 5 ov (7.5) ISN925 Langattoman tiedonsiirron sovellusohjelmointi 5 ov (7.5) 224 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI

14 Yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet ISM20Z MARKETING MANAGEMENT 10 Cr (15 ECTS Credits) The student learns the rules of marketing, gets sufficient basic skills of the subject and is capable to develop and write a real marketing plan. ISM210 Marketing Concepts and Analysis 4 Cr (6) ISM220 Marketing Planning and Measurements 4 Cr (6) ISM230 Marketing Plan Project 2 Cr (3) ISM30Z MARKKINOINTI YRITYKSEN MENESTYSTEKIJÄNÄ 10 ov (15 ECTS Credits) Opiskelija hankkii valmiudet tehdä markkinointitutkimuksia ja analysoida niiden tuottamaa informaatiota. Hän perehtyy asiakaskartoituksen tekemiseen ja asiakaspalveluun verkoissa. Hän saa opastusta henkilökohtaiseen myyntityöhön sekä perusvalmiudet toimia yrityksen edustajana niin kotimaassa kuin ulkomailla. ISM310 Markkinointitutkimus 3 ov (4.5) ISM320 Asiakaspalvelu ja henkilökohtainen myyntityö 3 ov (4.5) ISM330 Liikematkat ja yritystilaisuudet 2 ov (3) ISM340 Markkinointi verkoissa 2 ov (3) ISK10Z PROJEKTIOPINNOT 20 ov (30 ECTS Credits) Opiskelija osallistuu yhteistyössä yrityksen kanssa tehtävään projektiin tai laajan harjoitustyön toteuttamiseen. ISK110 Informaatioteknologian projekti 10 ov (15) ISK120 Tietotekniikan projektityö 4 ov (6) ISK130 Tietotekniikan erikoistyö 2 ov (3) ISK140 Ohjaajana projektissa 4 ov (6) ISK20Z TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 10 ov (15 ECTS Credits) Opinkokonaisuus pyrkii antamaan opiskelijalle valmiudet toimia tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvissä hankkeissa. Keskeisiä aihealueita opintokokonaisuudessa ovat tiedon kerääminen ja analysointi, T&K-projektien hallinnoinnin osa-alueet (rahoitushakemukset, raportointi, tiedotus, maksatus jne.), tutkimuksen tai selvityksen tekeminen sekä tutkimustiedon levittäminen. Moduulia ei luennoida. Opiskelija voi suorittaa moduulin tai osia siitä toimimalla Instituutin tutkimus ja/tai tuotekehityshankkeissa. ISK210 Aineiston kerääminen ja analyysi 3 ov (4.5) ISK220 T&K-projektin suunnittelu, hallinnointi ja johtaminen 3 ov (4.5) ISK230 Tutkimustoiminta 3 ov (4.5) ISK240 Tutkimustiedon levitys 1 ov (1.5) INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI 225

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA INSINÖÖRI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA INSINÖÖRI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA INSINÖÖRI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 240 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2015 Hyväksytty 31.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA... 4 1.2 Opintojen rakenne... 5 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET

1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA... 4 1.2 Opintojen rakenne... 5 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET 1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op........................................................................... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA....................................................................

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tietotekniikan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT

SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT Tekniikan koulutusalan Kuopion koulutusyksikössä aloittaa nuorisokoulutuksessa seuraavat sähköalan koulutusohjelmat: elektroniikan koulutusohjelma EE07 sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinto-opas 2006-2007

SISÄLLYSLUETTELO. Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinto-opas 2006-2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. OSASTON ESITTELY...5 1.1 Yleistä...5 1.2 Hallinto ja yhteystiedot...7 1.3 Toimikunnat ja työryhmät...7 1.4 Laboratoriot...8 1.5 Tietotekniikan talon kirjasto...9 2. TUTKINTOJEN TAVOITTEET

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yleinen linja Tietojärjestelmätieteen yleinen linja Bioinformatiikan linja Didaktisen tietotekniikan linja Digitaalisen median linja

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO

SUORITETTAVA TUTKINTO Tietotekniikan koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Insinööri (AMK), 240 op TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Opiskelijan näkökulma Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa opiskelijoista tietotekniikka-alan

Lisätiedot

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 Informaatioteknologian tiedekunta Petri Vähäkainu Pekka Neittaanmäki Laura Mononen Suomen pelialan koulutuksen kartoitus toteutettiin syyslukukaudella

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op

OPINTO-OPAS 2008-2009. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op OPINTO-OPAS 2008-2009 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Valmiuksia asiantuntijuuteen Opinnot tarjoavat käytännön

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2011-2012

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2011-2012 AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2011-2012 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010)

ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010) ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010) ICT-linjan kurssit Linjan erityiskurssista opiskelijan on valittava yhteensä vähintään kymmenen. Osa kursseista

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015 2016

OPINTO-OPAS 2015 2016 1 Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma, Pori OPINTO-OPAS 2015 2016 Pori 2015 2 Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2015 2016 Luentokaudet: Syyslukukausi Orientaatioviikko 25.8.2015-28.8.2015 viikko

Lisätiedot

1 INFORMAATIOVERKOSTOJEN TUTKINTO-OHJELMASTA VASTAAVAT OSASTOT

1 INFORMAATIOVERKOSTOJEN TUTKINTO-OHJELMASTA VASTAAVAT OSASTOT SISÄLLYSLUETTELO 1 INFORMAATIOVERKOSTOJEN TUTKINTO-OHJELMASTA VASTAAVAT OSASTOT...1 1.1 Tietotekniikan osasto...1 1.1.1 Yleistä...1 1.1.2 Hallinto ja yhteystiedot...1 1.1.3 Laboratoriot...2 1.2 Automaatio-

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op

OPINTO-OPAS 2010 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op 2 Lahden ammattikorkeakoulu TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Koulutusohjelma johtaa

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2017 LAAJUUS. KUVAUS Automaatiotekniikan koulutusohjelmassa opiskelija voi syventyä joko

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2017 LAAJUUS. KUVAUS Automaatiotekniikan koulutusohjelmassa opiskelija voi syventyä joko Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2017 LAAJUUS Automaatiotekniikan koulutusohjelma 240 op KUVAUS Automaatiotekniikan koulutusohjelmassa opiskelija voi syventyä joko automaatiotekniikkaan

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ICT-STRATEGIA

KESKI-SUOMEN ICT-STRATEGIA KESKI-SUOMEN ICT-STRATEGIA TAUSTASELVITYKSET Toim. Pekka Neittaanmäki Marja-Leena Rantalainen Kati Valpe RAPORTTI I: ICT-ALAN KOULUTUS, TYÖLLISTYMINEN, TYÖVOIMAN SIIRTYMINEN, ICT-ALAN TYÖNTEKIJÖIDEN AMMATTIKUVA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNILLINEN KORKEAKOULU... 1 1.1 Tehtävä... 1 1.2 Yksiköt... 2 1.3 Hallinto... 2 2. TIETOTEKNIIKAN OSASTO... 3 3. AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO... 5 4. TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kesto 2012-2015 Hyväksytty 30.12.2011 OPETUSSUUNNITELMA 2(12) KOULUTUSOHJELMA Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutus

Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus suuntaa opintoja suoraan työelämän tarpeeseen. Ammattikorkeakoulutus on käytännönläheisempää kuin yliopisto-opetus. Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy lisäksi

Lisätiedot

Opintojaksokuvaukset

Opintojaksokuvaukset Opintojaksokuvaukset 85 Opintojaksokuvaukset Orientoivat opinnot Itsetuntemus ja urasuunnittelu Self-Awareness and Career-Management Koodi: JOHT.2001 Laajuus: 2 op Sisältö: Opintojaksolla pyritään itsetuntemuksen

Lisätiedot

Muotoilun koulutusohjelma

Muotoilun koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Kulttuurialan Muotoilija (AMK) ammattikorkeakoulututkinto GRAAFINEN SUUNNITTELU Tavoitteet Tavoitteena on oppia laaja ja monipuolinen perusta graafisesta

Lisätiedot

9 Tietojenkäsittelytiede...1. 9.1 Tietojenkäsittelytieteen laitos...1. 9.2 Tietojenkäsittelytieteen ala...3

9 Tietojenkäsittelytiede...1. 9.1 Tietojenkäsittelytieteen laitos...1. 9.2 Tietojenkäsittelytieteen ala...3 9 Tietojenkäsittelytiede...1 9.1 Tietojenkäsittelytieteen laitos...1 9.2 Tietojenkäsittelytieteen ala...3 9.3 Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)...4 Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto aineenopettajille...5

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013 AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2012 2 3 Lukijalle Tämä opinto-opas

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

TIKOn opintojaksokuvaukset 2004 2005

TIKOn opintojaksokuvaukset 2004 2005 a TIKOn opintojaksokuvaukset 2004 2005 Tietoturva...1 Java ohjelmointi...2 Käyttöliittymät (TIETIE)...3 Liiketoiminnan verkkopalvelun kehittäminen...4 J2EE arkkitehtuuri...5 Hypermedia...7 Midi...9 Tietokantahallinta...10

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn ko.

Tietojenkäsittelyn ko. 5.3 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen rakenne PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov HARJOITTELU 20 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot