INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT)"

Transkriptio

1 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT) Informaatioteknologian instituutin toteuttamat tekniikan ja liikenteen koulutusalaan kuuluvat koulutusohjelmat: Tietotekniikan koulutusohjelma (IST) s. 213 Mediatekniikan koulutusohjelma (IDM) s. 227 INSTITUUTIN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISIÄ PIIRTEITÄ Tutkinnon rakenne Opintokokonaisuudet on syytä suorittaa koulutusalan suunnittelemina ajankohtina, jos tutkinnon aikoo suorittaa neljässä vuodessa. Opiskelija voi jakaa vapaasti valittavat opinnot opiskeluajalle haluamallaan tavalla. Tutkintoon sisältyvät myös kypsyysnäyte, virkamiehiltä vaadittavan kielitaidon (ruotsi) osoitus ja molemmissa koulutusohjelmissa harjoittelua 20 opintoviikkoa. Perusopinnot Molemmilla koulutusohjelmilla on opintojen alkuvaiheessa melko runsaasti yhteisiä opintoja. Opintojaksot ovat toisiaan korvaavia, jos niillä on sama opintojaksokoodi. JAMKin pakolliset opinnot suoritetaan omien koulutusohjelmien yhteydessä, mutta ne voi suorittaa muunkin JAM- Kin koulutusohjelman yhteydessä. Eräistä opintojaksoista järjestetään tasokoe opiskelujen alussa. Kokeen perusteella määräytyy, miltä tasolta alkavaan ja millä nopeudella etenevään opintojakson toteutukseen opiskelija ohjataan. AIKUISKOULUTUS Aikuiskoulutusopiskelijoita voidaan ottaa koulutusohjelmaan nuoriso-opiskelijoiden joukkoon tai erillisenä ryhmänä. Aikuiskoulutukseen otettuihin opiskelijoihin voidaan soveltaa muista opiskelijoista poikkeavia opiskelukeinoja, jotka ottavat huomioon opiskelijan kokemuksen. Koulutusohjelmaa vastaavan alan teknikko saa lukea tutkinnostaan hyväkseen opintoja siten, että suoritettavien opintojen laajuus on 100 ov. Tällöin opiskelijalla on oltava teknikkona hankittua työkokemusta vähintään 6 kuukautta, jolla korvataan insinöörin tutkintoon kuuluva 20 ov:n pakollinen harjoittelu. Aikuisopiskelijaan sovelletaan korvaavuuksia ja hyväksi luettavuuksia opintojaksoittain. Koulutuspäällikön tai opintojakson opettajan kanssa on syytä neuvotella hyväksi luettavien opintojen osuudesta. Aikuisopiskelijoita voidaan ottaa myös valikoiduilta ammattialoilta erikseen opetettavaan aikuiskoulutusryhmään, johon sovelletaan etäopiskelu- ja monimuotokoulutusmenetelmiä. Tällöin koulutusohjelman rakenne ja aikataulut muotoillaan uudestaan opiskelumenetelmiin paremmin soveltuvaksi. 212 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI

2 Alan insinööri voi suorittaa koulutusohjelman mukaisen AMK-tutkinnon lisäopinnoilla, jotka luetaan aikuisopiskeluksi. Opiskelijaryhmän kullekin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jolla tulee saavuttaa koulutusohjelman tavoitteet ja vaatimukset. Siinä määritellään myös lisäopintojen määrä ja laajuus, jotka vaihtelevat insinööritutkinnon iän mukaan. Laajuus Tutkinto Nimike Suuntautumisvaihtoehdot TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA (IST) 160 ov (4 vuotta) Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Insinööri (AMK) Automaatiotekniikka, elektroniikka, ohjelmointitekniikka ja tietoverkkotekniikka. Suuntautumisvaihtoehtoihin ei voi hakeutua suoraan yhteisvalinnassa vaan suuntautuminen tapahtuu ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen. Aloituspaikat Nuorten koulutus 143 Koulutusohjelmassa alkaa myös aikuiskoulutusta lukuvuonna Koulutuspäällikkö Tapani Äijänen puh. (014) Suuntautumisvaihtoehtojen koulutusvastaavat: Automaatiotekniikka Seppo Selosmaa puh. (014) Elektroniikka Matti Mieskolainen puh. (014) Ohjelmointitekniikka Hannu Luostarinen puh. (014) Tietoverkkotekniikka Jorma Narikka puh. (014) Tukiohjaaja Tarja Lappalainen-Kajan puh. (014) Opettajatutor Opiskelijakohtainen opettajatutor nimetään syksyllä opintojen alkaessa. Harjoitteluvastaava Päivi Asunmaa puh. (014) Koulutusohjelman tavoite ja sisältö Tietotekniikan koulutusohjelman neljä suuntautumisvaihtoehtoa kattavat keskeiset informaatioteknologian alueet. Suuntautumisvaihtoehdon valinnalla opiskelija kohdistaa opintonsa haluamaansa teknologiaan. Lisäksi opintokokonaisuuksien valinnalla opiskelija voi valita tulevan ammattinsa suunnittelu-, tuotanto- tai markkinointipainotteiseksi. Opiskelija voi valita opintoja myös muista, lähinnä teknillisistä koulutusohjelmista. INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI 213

3 Opintojen rakenne Perusopinnot Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot Vapaasti valittavat opinnot Harjoittelu Opinnäytetyö Yhteensä 70 ov 50 ov 10 ov 20 ov 10 ov 160 ov Opinnot sisältävät 70 opintoviikon laajuiset kaikille suuntautumisvaihtoehdoille yhteiset perusopinnot. Kun yhteisistä opinnoista on suoritettu 60 ov, opiskelijat siirtyvät opiskelemaan valitsemansa suuntautumisvaihtoehtoon kuuluvia ammattiaineiden opintokokonaisuuksia. Tietotekniikan koulutusohjelman rakenne Automaatiotekniikka Elektroniikka Ohjelmointitekniikka Tietoverkkotekniikka 4 v. Opinnäyte 10 ov Harjoittelu 20 ov Vapaasti valittavat opinnot 10 ov 3 v. Suuntautumisvaihtoehdon ammattiainemoduuli 10 ov Perusopinnot 4 10 ov Suuntautumisvaihtoehdon ammattiainemoduuli 10 ov Autom. tekn. perusmod.10 Elektroniikan moduuli 10 ov Ohjelmistotuotanto 10 ov Tietokoneverkot 10 ov 2 v. Automaatiotekniikan perusopinnot 20 ov Elektroniikan perusopinnot 20 ov Ohjelmointitekniikan perusopinnot 20 ov Tietoverkkotekniikan perusopinnot 20 ov Perusopinnot 3 20 ov 1 v. Perusopinnot 1 ja 2 40 ov 214 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI

4 Perusopinnot, 70 ov Perusopinnot koostuvat lähinnä matematiikasta, fysiikasta, kielistä ja ammatillisten aineiden perusopintojaksoista. Peruspintoihin sisältyvät ammatilliset aiheet ovat elektroniikka, tietokonetekniikka, automaatiotekniikka, ohjelmointi ja tietoliikennetekniikka. Näissä opinnoissa opiskelijat hankkivat perustiedot keskeisistä informaatioteknologian osa-alueista ja ne auttavat samalla opiskelijaa suuntautumisvaihtoehdon valinnassa. Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot, 50 ov Opiskelijan tulee valita suuntautumisvaihtoehdon mukaisia ammattiaineopintoja siten, että ammattiaineopintokokonaisuuksien yhteinen opintoviikkomäärä on vähintään 50 ov. Näillä valinnoilla opiskelija voi suuntautua tiettyyn informaatioteknologian ammattiin. Valittuun suuntautumisvaihtoehtoon kuuluvien opintokokonaisuuksien lisäksi opiskelija voi valita yhden 10 opintoviikon opintokokonaisuuden toisesta suuntautumisvaihtoehdosta, edellyttäen että opiskelijamäärää ei jouduta rajoittamaan. Tämän lisäksi opiskelija voi valita 10 opintoviikon markkinoinnin opintokokonaisuuden tai projektiopinnot. Suuntaavien opintojen tarjonta perustuu lukuvuosittain opiskelijoille tehtyihin kyselyihin, minkä vuoksi kaikkia oppaassa esitettyjä opintokokonaisuuksia ei ole tarjolla joka vuosi. Suuntautumisvaihtoehdon valinta Opiskelijat valitsevat suuntautumisvaihtoehtonsa ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa. Mikäli johonkin suuntautumisvaihtoon ilmoittautuneiden määrä ylittää käytettävissä olevat opetusresurssit, suuntautumisvaihtoehtoon pääseviä joudutaan karsimaan opintomenestyksen ja henkilökohtaisten haastattelujen perusteella. Suuntautumisvaihtoehdon valinnasta järjestetään tiedotustilaisuus vuosittain. PERUSOPINNOT 70 ov (105 ECTS Credits) IST11Z PERUSOPINNOT 1 19 ov (28.5 ECTS Credits) ISE010 Digitaalitekniikka 2 ov (3) ISP010 Ohjelmoinnin perusteet 3 ov (4.5) ISP011 Käyttöjärjestelmät 3 ov (4.5) ZZPO01 Johdatus AMK-opintoihin 1 ov (1.5) ZZPT01 Tietokone työvälineenä 2 ov (3) lukiokoulutuksen käyneet ISE011 Sähkötekniikan perusteet 3 ov (4.5) ISE012 Tietokoneiden laitetekniikka 2 ov (3) IXPM13 Matematiikka 1 L 3 ov (4.5) ammatillisen koulutuksen käyneet IXPM16 Matematiikka 1 A 6 ov (9) ZZCEA2 AMK-englannin perusteet tai 2 ov (3) ZZCSA2 AMK-saksan perusteet 2 ov (3) INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI 215

5 IST20Z PERUSOPINNOT 2 21 ov (31.5 ECTS Credits) ISA030 Automaatiotekniikan perusteet 3 ov (4.5) ISE020 Piirianalyysi 3 ov (4.5) ISN020 Tietoliikennetekniikan perusteet 4 ov (6) ISN021 Internet-tekniikan perusteet 2 ov (3) IXPF24 Fysiikka 4 ov (6) ylioppilaspohjainen koulutus IXPM22 Matematiikka 2 L 2 ov (3) ISE022 Elektroniikan komponentit 3 ov (4.5) ammatillinen pohjakoulutus IXPM23 Matematiikka 2 A 3 ov (4.5) ZZCRA2 AMK-ruotsin perusteet 2 ov (3) IST31Z PERUSOPINNOT 3 20 ov (30 ECTS Credits) ISE021 Tietokonetekniikka 2 ov (3) ISE030 Elektroniikan perusteet 3 ov (4.5) ISM030 Yritystalous 1 2 ov (3) ISP020 Tietokantojen perusteet 2 ov (3) ISP030 Tietorakenteet ja algoritmit 2 ov (3) IXPM32 Matematiikka 3 2 ov (3) IXPF33 Sovellettu fysiikka 3 ov (4.5) ZZPCx1 Englanti tai saksa, osa 1 (x = E, S) 1 ov (1.5) ZZPCx2 Englanti tai saksa, osa 2 (x = E, S) 1 ov (1.5) ZZPCR1 Ruotsi, osa 1 1 ov (1.5) ZZPCR2 Ruotsi, osa 2 1 ov (1.5) IST40Z PERUSOPINNOT 4 10 ov (15 ECTS Credits) ISM040 Laatujärjestelmät 2 ov (3) ISM041 Yritystalous 2 2 ov (3) ZZPCV1 Viestintätaito 2 ov (3) ZZPCV2 Tutkimusviestintä 1 ov (1.5) ZZPR01 Tutkimustyön perusteet 1 ov (1.5) IZCE70 IT:n ammatillinen englanti tai 2 ov (3) IZCS70 IT:n ammatillinen saksa 2 ov (3) AMMATTIOPINNOT 50 ov (75 ECTS Credits) Ammattiopintoja opiskelijan tulee valita vähintään 50 ov. Näillä valinnoilla opiskelija voi suuntautua valittuun tietotekniikan ammattiin. Mikäli johonkin opintokokonaisuuteen ilmoittautuneiden määrä ylittää käytettävissä olevat opetusresurssit, moduulin pääseviä joudutaan karsimaan opintomenestyksen perusteella. 216 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI

6 Automaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnot Automaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehdon valitsevalle pakollisia opintokokonaisuuksia ovat ISA10Z AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSOPINNOT (20 ov) sekä ISA20Z AUTO- MAATIOTEKNIIKAN PERUSMODUULI (10 ov). Loput 20 ov opiskelija voi valita tarjolla olevista automaatiotekniikan ammattiopintokokonaisuuksista. Opintojaksotarjonta voi vaihdella vuosittain. ISA10Z AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSOPINNOT 20 ov (30 ECTS Credits) Moduulin tavoitteena on antaa opiskelijalle tarvittavat perustaidot dynaamisten järjestelmien teoreettista käsittelyä varten, jotta hän pystyisi ymmärtämään prosessien ja niiden ohjausten toimintaa. Lisäksi opiskelija saa sähkövoimatekniikan, ohjaustekniikan, kemian ja ohjelmoinnin perustiedot. ISA110 Integraalimuunnokset 3 ov (4.5) ISA112 Sovellettu todennäköisyyslaskenta 2 ov (3) ISA120 Dynaamiset järjestelmät ja simulointi 2 ov (3) ISA130 Ohjaustekniikka 3 ov (4.5) ISA140 Kemia 2 ov (3) ISA150 Prosessitekniikan perusteet 2 ov (3) ISA160 Ohjelmointi 3 ov (4.5) ISE100 Sähkövoimatekniikka 3 ov (4.5) ISA20Z AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSMODUULI 10 ov (15 ECTS Credits) Tavoitteena on oppia teollisuusautomaatiossa tarvittavan anturi- ja mittaustekniikan perusteet sekä syventää säätötekniikan ja säätösuunnittelun tuntemusta niin, että opiskelija opintokokonaisuuden suoritettuaan pystyy suunnittelemaan tyypillisiä säätöpiirejä, virittämään niitä sekä käyttämään säädön suunnittelussa ja parantamisessa tähän tarkoitukseen saatavilla olevia kaupallisia ohjelmistoja. Lisäksi opetetaan automaatiossa käytettävä kenttälaitetekniikka sekä perehdytetään opiskelija hydraulisiin ja pneumaattisiin ohjauksiin ja niiden suunnitteluun. ISA210 Mittaustekniikan perusteet 3 ov (4.5) ISA220 Säätötekniikka 3 ov (4.5) ISA230 Kenttälaitetekniikka 2 ov (3) ISA240 Hydrauliset ja pneumaattiset ohjaukset 2 ov (3) ISA30Z AUTOMAATION INFORMAATIOTEKNOLOGIA 10 ov (15 ECTS Credits) Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää informaation hallintajärjestelmän liittyvän yhä läheisemmin prosessin hallintajärjestelmään. Nykyisin tehtaan tietojärjestelmät ja automaatiojärjestelmät ovat sulautumassa yhteen. Moduulissa käsitellään mm. mittausta, tiedonkeruuta ja analysointia. Lisäksi opiskellaan kenttäväylien rakenteita ja toimintaa, PC-pohjaisia järjestelmiä sekä tehtaanlaajuisia tietokantajärjestelmiä. INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI 217

7 ISA310 PLC ja kenttäväylät 3 ov (4.5) ISA320 Automaation tietokantaratkaisut 2 ov (4.5) ISA330 Tehtaan informaatiojärjestelmät 2 ov (3) ISA340 PC-pohjaiset järjestelmät 3 ov (3) ISA40Z AUTOMAATIOTEKNIIKAN JATKOMODUULI 10 ov (15 ECTS Credits) Tavoitteena on perehdyttää opiskelija prosessiteollisuuden automaatioon ja nykyaikaisiin hajautettuihin automaatiojärjestelmiin sekä niiden rakenteisiin ja ohjelmointiin niin, että henkilö pystyy suorittamaan automaation sovellussuunnittelua järjestelmään kuuluvilla suunnitteluvälineillä. Lisäksi opiskellaan prosessitekniikkaa ja prosessimittauksia. ISA410 Automaatiojärjestelmät 6 ov (9) ISA420 Mittaustekniikan jatkokurssi 2 ov (3) ISA430 Prosessitekniikan jatkokurssi 2 ov (3) ISA50Z AUTOMAATIOSUUNNITTELU 10 ov (15 ECTS Credits) Tavoitteena on perehdyttää opiskelija automaatiosuunnittelussa ja sähkösuunnittelussa käytettäviin menetelmiin, suunnittelustandardeihin ja -dokumentteihin sekä automaatioprojektin eri vaiheisiin ja projektin hallintaan. Opiskelussa kiinnitetään huomiota erityisesti tiimityöskentelyn menetelmien ja välineiden käyttöön jo opiskeluvaiheessa sekä laadun varmistamiseen suunnittelun eri vaiheissa. Lisäksi perehdytään tehdassimulaatiomallien käyttöön suunnittelun tukena. ISA510 Automaatiojärjestelmien suunnittelu 4 ov (6) ISA520 Tietokoneavusteinen suunnittelu 3 ov (4.5) ISA530 Sähkösuunnittelun perusteet 2 ov (3) ISA540 Tehdassimulaatiomallit 1 ov (1.5) ISA60Z PAPERIKONEAUTOMAATIO 10 ov (15 ECTS Credits) Tavoitteena on perehdyttää opiskelija paperikoneautomaation monitekniseen toteutukseen, rakenteisiin ja toimintaan. Moduuli antaa mahdollisuuden erikoistua paperikoneohjauksiin sekä paperikoneeseen liittyviin mittauksiin ja toimilaitteisiin. ISA610 Paperinvalmistusprosessin ohjaukset 3 ov (4.5) ISA620 Paperikoneen koneohjaukset 4 ov (6) ISA630 Paperikoneen laadunohjausjärjestelmä 3 ov (4.5) ISA70Z TUOTANTOAUTOMAATIO 10 ov (15 ECTS Credits) Moduulissa perehdytään etupäässä kappaletavara-automaatiossa, kuten elektroniikan tuotannossa käytettävien ohjausjärjestelmien rakenteisiin, toimintaan, suunnitteluun ohjelmointiin sekä laatuun ja luotettavuuteen. Tarjolla olevista opinnoista valitaan 10 ov:n opintokokonaisuus. ISA710 Ohjelmoitavat logiikat 4 ov (6) ISA720 Kappaletavara-automaatio 3 ov (4.5) ISA730 Konenäkö ja kuvankäsittely 3 ov (4.5) ISE630 Laatujärjestelmän erikoistyö 4 ov (6) ISE740 Laatu ja luotettavuus 2 ov (3) 218 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI

8 ISA80Z AUTOMAATION KUNNOSSAPITO 10 ov (15 ECTS Credits) Opiskelija saa perustiedot automaation kunnossapidosta teollisuuslaitoksessa. Moduuli soveltuu sekä automaatioinsinöörin että tuotantoinsinöörin opinto-ohjelmaan. ISA810 Kunnossapidon mittaustekniikka 3 ov (4.5) ISA820 Kunnossapitojärjestelmät 3 ov (4.5) ISA830 Ennalta ehkäisevä kunnossapito 2 ov (3) ISA840 Kunnossapidon laatujärjestelmä 2 ov (3) ISA90Z TEOLLISUUSAUTOMAATIO 10 ov (15 ECTS Credits) Moduulin tavoitteena on perehdyttää opiskelija metsäteollisuuden ja voimalaitosten automaatiosovelluksiin. ISA910 Metsäteollisuuden automaatio 4 ov (6) ISA920 Voimalaitosautomaatio 4 ov (6) ISA930 Automaation strategiset kysymykset 2 ov (3) Elektroniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnot Elektroniikan suuntautumisvaihtoehdon valitsevan tulee suorittaa opintokokonaisuudet ISE10Z ELEKTRONIIKAN PERUSOPINNOT (20 ov), ISE20Z ELEKTRONIIKAN SUUNNIT- TELU 1 (10 ov) ja ISE30Z ELEKTRONIIKAN SUUNNITTELU 2 (10 ov). ISE10Z ELEKTRONIIKAN PERUSOPINNOT 20 ov (30 ECTS Credits) Elektroniikan perusopinnot antaa valmiudet elektroniikan syventäviin moduuleihin, joissa opiskelijalla on mahdollisuus opiskella tuotesuunnittelua ja tuotantoteknologian vaatimuksia rinnakkain. Tämä opintokokonaisuus tarjotaan yleensä keväisin. ISA110 Integraalimuunnokset 3 ov (4.5) ISA112 Sovellettu todennäköisyyslaskenta 2 ov (3) ISE120 Sähkötekniikka 3 ov (4.5) ISE130 Mikro-ohjaimet 4 ov (6) ISE140 Tuote- ja koesuunnittelu 4 ov (6) ISP110 Oliosuunnittelu (UML) 2 ov (3) ISP320 Projektinhallinta 2 ov (3) ISE20Z ELEKTRONIIKAN SUUNNITTELU 1 10 ov (15 ECTS Credits) Opiskelija perehtyy digitaalielektroniikan suunnitteluun mikropiirille ja piireistä rakentuville verkoille. Tavoitteena on antaa opiskelijalle tiedot verkotetun elektroniikan suunnittelusta ja toteutuksesta. Moduuli antaa myös mahdollisuuden suunnitella digitaalisia suodattimia ja taajuusanalysaattoreita. Moduulissa käydään lävitse signaalinkäsittelyn matematiikka, sen soveltaminen signaalinkäsittelyn toteutuksessa, tärkeimmät digitaalisten suodattimien suunnittelumenetelmät ja opitaan perustelut suunnittelumenetelmän valitsemiseksi. Tämä opintokokonaisuus tarjotaan yleensä syksyisin. INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI 219

9 ISE210 Ohjelmoitavat porttipiirit ja VHDL 4 ov (6) ISE220 Mikro-ohjainverkot 3 ov (4.5) ISE821 Digitaalinen signaalinkäsittely 3 ov (4.5) ISE30Z ELEKTRONIIKAN SUUNNITTELU 2 10 ov (15 ECTS Credits) Moduulin tavoite on syventää opiskelijan tietämystä analogiaelektroniikasta, testauksen suunnittelusta ja tuotteistamisen mallintamisesta. Tämä opintokokonaisuus tarjotaan yleensä keväisin. ISE310 RF-suunnittelun perusteet 2 ov (3) ISE330 Anturit ja niiden sovitus 2 ov (3) ISE340 Pienikohinaiset vahvistimet 2 ov (3) ISE610 Virtuaalinen kehitysympäristö 2 ov (3) ISE730 Testauksen suunnittelu 2 ov (3) ISE90Z ELEKTRONIIKAN VALINNAISET OPINTOJAKSOT 10 ov (15 ECTS Credits) Edellisten pakollisten elektroniikan opintokokonaisuuksien lisäksi opiskelijan on valittava vähintään 10 opintoviikon opintokokonaisuus seuraavista. Opintojaksot järjestetään, jos tarvittava ryhmäkoko saavutetaan (15 opiskelijaa). Mikäli johonkin opintojaksoon ilmoittautuneiden määrä ylittää käytettävissä olevat opetusresurssit, opintojaksolle pääseviä joudutaan karsimaan opintomenestyksen ja henkilökohtaisten haastattelujen perusteella. Elektroniikan suuntautumisvaihtoehdon valinnaisia opintojaksoja järjestetään vuosittain myös Singaporessa (10 15 opiskelijaa) touko-kesäkuussa. Valintaperusteet tarkennetaan vuosittain. ISA340 PC-pohjaiset järjestelmät 3 ov (4.5) ISA710 Ohjelmoitavat logiikat 4 ov (6) ISA720 Kappaletavara-automaatio 3 ov (4.5) ISA730 Konenäkö ja kuvankäsittely 3 ov (4.5) ISE150 Matlabin perusteet 2 ov (3) ISE320 Hakkuriteholähteet 4 ov (6) ISE410 Asiakaspiirien suunnittelu 2 ov (3) ISE420 Sulautettujen järjestelmien erikoistyö 3 ov (4.5) ISE430 Reaaliaikajärjestelmät 3 ov (4.5) ISE510 Elektroniikan pakkaustekniikat 5 ov (7.5) ISE520 Materiaalitekniikka 2 ov (3) ISE530 Logistiikka 3 ov (4.5) ISE630 Laatujärjestelmän erikoistyö 4 ov (6) ISE710 EMC-testaus 3 ov (4.5) ISE740 Laatu ja luotettavuus 2 ov (3) ISE830 Signaaliprosessorit 2 ov (3) ISM210 Marketing Concepts and Analysis 4 Cr (6) ISM220 Marketing Planning and Measurements 4 Cr (6) ISM230 Marketing Plan Project 2 Cr (3) ISN140 Lähiverkkotekniikan perusteet 2 ov (3) ISP120 Olio-ohjelmointi (Java) 4 ov (6) ISP230 Käyttöliittymän suunnittelu 2 ov (3) 220 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI

10 Ohjelmointitekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnot Ohjelmointitekniikan suuntautumisvaihtoehdon valitsevalle pakollisia opintokokonaisuuksia ovat ISP11Z OHJELMOINTITEKNIIKAN PERUSOPINNOT (20 ov) sekä ISP30Z OHJELMIS- TOTUOTANTO (10 ov). Loput 20 ov opiskelija voi valita tarjolla olevista ohjelmointitekniikan ammattiopintokokonaisuuksista. ISP11Z OHJELMOINTITEKNIIKAN PERUSOPINNOT 20 ov (30 ECTS Credits) Tavoitteena on perehdyttää opiskelija olio-ohjelmointiin, sen ideologiaan ja etuihin. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee yleisimmät oliokielet sekä oliosuunnittelumenetelmät. Lisäksi moduulissa tutustutaan ja perehdytään ohjelmistojen suunnittelun ja valmistuksen sekä ohjelmointitekniikkojen keskeisiin aihealueisiin: ohjelmistosuunnitteluun, sovelluskehittimiin, tietokantojen suunniteluun ja toteutukseen sekä käyttöliittymien suunnitteluun. Opiskelija saa valmiudet suunnitella ja toteuttaa graafisilla käyttöliittymillä varustettuja tietokantoja hyödyntäviä ohjelmistoja ja muita sovelluksia. ISP120 Olio-ohjelmointi (Java) 4 ov (6) ISP130 C++ 4 ov (6) ISP200 Diskreetti matematiikka 3 ov (4.5) ISP211 Ohjelmistosuunnittelu ja UML 4 ov (6) ISP220 Sovelluskehittimet 3 ov (4.5) ISP230 Käyttöliittymän suunnittelu 2 ov (3) ISP30Z OHJELMISTOTUOTANTO 10 ov (15 ECTS Credits) Moduulissa perehdytään ohjelmistotuotantoprosessin kannalta keskeisiin alueisiin: ohjelmistotuotannon perusteisiin, systeemityöhön ja siinä käytettyihin menetelmiin, projektihallintaan sekä testaukseen ja versiohallintaan. Opintojaksoissa korostuu liiketoiminnan merkitys ohjelmistotuotannossa eli ohjelmistojen valmistusprosessia tarkastellaan pitkälti business -näkökulmasta. ISP310 Ohjelmistotuotannon perusteet 4 ov (6) ISP320 Projektinhallinta 2 ov (3) ISP330 Testaus ja laatu 4 ov (6) ISP40Z TIETOKANNAT 10 ov (15 ECTS Credits) Oppija saa käsityksen tietokannoista, niiden suunnitteluperiaatteista, toteutusvaihtoehdoista ja käytöstä. Moduulin aikana suunnitellaan ja toteutetaan tietokanta (omasta aiheesta) ja sovelletaan siten opittuja asioita käytäntöön. ISP410 Tietokantojen suunnittelu 4 ov (6) ISP420 Tietokantojen toteutus 6 ov (9) ISP60Z SOVELLUSKEHITYS 10 ov (15 ECTS Credits) Moduulissa perehdytään sovelluskehitykseen käytetyimpien sovellusohjelmointikielten ja skriptikielten avulla eri sovellus- ja palvelinympäristöissä. Moduuli antaa valmiuksia toteuttaa erilaisia räätälöityjä asiakaslähtöisiä sovelluksia. Opiskelija tutustuu sovellusohjelmoinnin problematiikkaan sekä tuntee että osaa soveltaa yleisimpiä ratkaisumalleja. ISP610 Sovelluskehitys- ja skriptikielet 3 ov (4.5) INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI 221

11 ISP620 Office-ohjelmointi 3 ov (4.5) ISP630 Sovelluskehitysprojekti 4 ov (6) ISP70Z LAITELÄHEINEN OHJELMOINTI 10 ov (15 ECTS Credits) Tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot reaaliaikajärjestelmistä, niiden suunnittelusta sekä käytöstä. Moduulissa lähestytään reaaliaikaisuutta ja sulautettuja ratkaisuja ohjelmistonäkökulmasta. Opiskelija soveltaa saamiaan tietoja käytäntöön erikoistyössä. ISE130 Mikro-ohjaimet 4 ov (6) ISE420 Sulautettujen järjestelmien erikoistyö 3 ov (4.5) ISE430 Reaaliaikajärjestelmät 3 ov (4.5) ISP80Z PELIOHJELMOINTI 10 ov (15 ECTS Credits) Moduulissa opiskelija oppii koko pelinkehityksen kaaren, alkaen pelisuunnittelusta ja päättyen 3D grafiikan teoriaan ja ohjelmointiin. Opintojaksoissa käsitellään pelinkehityksessä käytettävät työkalut ja tekniikat ja niiden lisäksi perehdytään alaan yritysten näkökulmasta. Opiskelija saa valmiudet toimia osana pelinkehitystiimiä, joko suunnittelijana tai ohjelmoijana, ja tiedot kehitystiimien toiminnasta kokonaisuutena. ISP810 Peliohjelmoinnin perusteet 5 ov (7.5) ISP820 Peliohjelmointi 5 ov (7.5) ISN70Z VERKKO-OHJELMOINTI 10 ov (15 ECTS Credits) Opintokokonaisuus antaa opiskelijalle valmiudet ohjelmoida palveluita tietoverkkoympäristöön. Keskeisinä aihealueina käsitellään tärkeimmät asiakaspuolen sovelluskehitystekniikat ja tutustutaan tietovarastoon pohjautuvien palvelinpuolen verkkosovellusten ohjelmointiin. Lisäksi tutustutaan ohjelmistokomponentteihin pohjautuvien hajautettujen verkkosovellusten rakentamiseen. ISN710 WWW-tekniikat 3 ov (4.5) ISN740 WWW-palvelinohjelmointi 4 ov (6) ISN750 Verkkopalvelujen ohjelmointi 3 ov (4.5) Tietoverkkotekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnot Tietoverkkotekniikan suuntautumisvaihtoehdon valitsevalle pakollisia opintokokonaisuuksia ovat ISN10Z TIETOVERKKOTEKNIIKAN PERUSOPINNOT (20 ov) sekä ISN20Z TIETO- KONEVERKOT -moduuli (10 ov) tai ISN80Z CISCO ACADEMY -moduuli (10 ov). Lisäksi opiskelijan tulee valita joko ISN30Z TIETOLIIKENNE -moduuli (10 ov) tai ISN60Z YRI- TYSTEN VERKKOPALVELUT -moduuli (10 ov). Lisäksi opiskelijan tulee valita vähintään yksi moduuli (10 ov) muista tarjolla olevista tietoverkkotekniikan ammattiopintokokonaisuuksista tai Instituutin yhteisistä valinnaisista opintokokonaisuuksista. ISN10Z TIETOVERKKOTEKNIIKAN PERUSOPINNOT 20 ov (30 ECTS Credits) Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet tietoverkkojen syvempiin ammattiopintoihin. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee mm. tiedonsiirron teoreettisen pohjan, periaatteet langattomista tietoliikennejärjestelmistä ja verkkopalvelun ohjelmoinnin yleiset perusteet. 222 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI

12 ISN110 Datansiirto 3 ov (4.5) ISN120 Langattomat tietoliikennejärjestelmät 3 ov (4.5) ISN130 Verkkokäyttöjärjestelmät 3 ov (4.5) ISN140 Lähiverkkotekniikan perusteet 2 ov (3) ISP210 Ohjelmistosuunnittelu 2 ov (3) ISP125 Javan perusteet 2 ov (3) ISP320 Projektinhallinta 2 ov (3) IXP341 Ympäristötekniikka 1 ov (1.5) ISE112 Sähkölaitetekniikka 2 ov (3) ISN20Z TIETOKONEVERKOT 10 ov (15 ECTS Credits) Tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot tietokoneverkkojen tekniikasta ja protokollista. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija pystyy suunnittelemaan ja ylläpitämään tietokoneverkkoja ja niiden välisiä yhteyksiä. ISN220 WAN-tekniikka 3 ov (4.5) ISN230 Laajakaistatekniikka 3 ov (4.5) ISN240 Lähiverkkoprotokollat 4 ov (6) ISN30Z TIETOLIIKENNE 10 ov (15 ECTS Credits) Opiskelija hankkii perustiedon tiedonsiirron teoriasta ja tekniikasta sekä erityisesti digitaaliseen tiedonsiirtoon liittyvistä kysymyksistä. Opintokokonaisuus antaa valmiudet suunnitella ja ylläpitää televerkkojen perusjärjestelmiä. ISN310 Tietoliikenteen matemaattiset menetelmät 3 ov (4.5) ISN320 Tiedonsiirtotekniikka 3 ov (4.5) ISN330 Televerkot ja palvelut 4 ov (6) ISN40Z RADIOVERKOT 10 ov (15 ECTS Credits) Opiskelija hankkii valmiudet suunnitella ja ylläpitää langattomia tietoliikennejärjestelmiä (ja niiden radioteknisiä osia, esim. radiopuhelin), kuten solukkopuhelinjärjestelmät (esim. NMT, GSM, UMTS, DCS), langattomia lähiverkkoja ja vaihdejärjestelmiä (esim. DECT). ISN410 Radiotekniikka 4 ov (6) ISN420 Radioverkot 2 ov (3) ISE810 DSP-suunnittelun perusteet 4 ov (6) ISN50Z TIETOKONEVERKKOJEN HALLINTA 10 ov (15 ECTS Credits) Tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja tietoverkkojen hallinnan alueelta siten, että hän opintokokonaisuuden suoritettuaan pystyy vastaamaan yrityksen tietoverkkojen hallinnasta ja ylläpidosta sekä yhteyksistä yleisiin tietoverkkoihin. Lisäksi opiskelija tuntee tietoverkkojen asettamat vaatimukset tietoturvalle ja osaa suunnitella tietoturvaa parantavia ratkaisuja. INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI 223

13 ISN510 Tietokoneverkkojen hallinta ja ylläpito 4 ov (6) ISN520 Tietokoneverkkojen mittaukset 2 ov (3) ISN530 Tietoturvatekniikka 4 ov (6) ISN60Z YRITYSTEN VERKKOPALVELUT 10 ov (15 ECTS Credits) Opintokokonaisuus antaa opiskelijalle valmiudet tietoverkkoihin liittyvien palveluiden ymmärtämiseen, tuottamiseen ja ylläpitoon. Keskeisiä aihealueita opintokokonaisuudessa ovat WWWpohjaiset tietoverkkopalvelut, erilaiset palvelinohjelmistot, sovelluspalvelimet sekä ryhmätyöskentely-ympäristöt sovelluksineen. ISN610 Verkkosovellukset 3 ov (4.5) ISN630 Ryhmätyöskentely-ympäristöt 3 ov (4.5) ISN640 Sovelluspalvelimet 4 ov (6) ISN70Z VERKKO-OHJELMOINTI 10 ov (15 ECTS Credits) Opintokokonaisuus antaa opiskelijalle valmiudet ohjelmoida palveluita tietoverkkoympäristöön. Keskeisinä aihealueina käsitellään tärkeimmät asiakaspuolen sovelluskehitystekniikat ja tutustutaan tietovarastoon pohjautuvien palvelinpuolen verkkosovellusten ohjelmointiin. Lisäksi tutustutaan ohjelmistokomponentteihin pohjautuvien hajautettujen verkkosovellusten rakentamiseen. ISN710 WWW-tekniikat 3 ov (4.5) ISN740 WWW-palvelinohjelmointi 4 ov (6) ISN750 Verkkopalvelujen ohjelmointi 3 ov (4.5) ISN80Z CISCO ACADEMY 10 ov (15 ECTS Credits) Tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja tietokoneverkkojen alueelta siten, että hän opintokokonaisuuden suoritettuaan pystyy suunnittelemaan ja ylläpitämään tietokoneverkkoja ja niiden yhteyksiä julkisiin verkkoihin. Opiskelu on pääsääntöisesti verkkopohjaista ja englanninkielistä. ISN810 Semester 1 (Networking Fundamentals) 3 ov (4.5) ISN820 Semester 2 (Routing Theory and Technologies) 2 ov (3) ISN830 Semester 3 (Advanced Routing and Switching) 2 ov (3) ISN840 Semester 4 (Advanced Network Design) 3 ov (4.5) ISN90Z LANGATON TIEDONSIIRTO 10 ov (15 ECTS Credits) Opiskelija hankkii valmiudet suunnitella ja ylläpitää langattoman tiedonsiirron järjestelmiä. Kokonaisuus kattaa langattomat client-sovellusympäristöt, tiedonsiirron OSI-mallin tasoilla 2-7 ja server-ympäristöt. ISN915 Langattoman tiedonsiirron teknologiat 5 ov (7.5) ISN925 Langattoman tiedonsiirron sovellusohjelmointi 5 ov (7.5) 224 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI

14 Yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet ISM20Z MARKETING MANAGEMENT 10 Cr (15 ECTS Credits) The student learns the rules of marketing, gets sufficient basic skills of the subject and is capable to develop and write a real marketing plan. ISM210 Marketing Concepts and Analysis 4 Cr (6) ISM220 Marketing Planning and Measurements 4 Cr (6) ISM230 Marketing Plan Project 2 Cr (3) ISM30Z MARKKINOINTI YRITYKSEN MENESTYSTEKIJÄNÄ 10 ov (15 ECTS Credits) Opiskelija hankkii valmiudet tehdä markkinointitutkimuksia ja analysoida niiden tuottamaa informaatiota. Hän perehtyy asiakaskartoituksen tekemiseen ja asiakaspalveluun verkoissa. Hän saa opastusta henkilökohtaiseen myyntityöhön sekä perusvalmiudet toimia yrityksen edustajana niin kotimaassa kuin ulkomailla. ISM310 Markkinointitutkimus 3 ov (4.5) ISM320 Asiakaspalvelu ja henkilökohtainen myyntityö 3 ov (4.5) ISM330 Liikematkat ja yritystilaisuudet 2 ov (3) ISM340 Markkinointi verkoissa 2 ov (3) ISK10Z PROJEKTIOPINNOT 20 ov (30 ECTS Credits) Opiskelija osallistuu yhteistyössä yrityksen kanssa tehtävään projektiin tai laajan harjoitustyön toteuttamiseen. ISK110 Informaatioteknologian projekti 10 ov (15) ISK120 Tietotekniikan projektityö 4 ov (6) ISK130 Tietotekniikan erikoistyö 2 ov (3) ISK140 Ohjaajana projektissa 4 ov (6) ISK20Z TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 10 ov (15 ECTS Credits) Opinkokonaisuus pyrkii antamaan opiskelijalle valmiudet toimia tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvissä hankkeissa. Keskeisiä aihealueita opintokokonaisuudessa ovat tiedon kerääminen ja analysointi, T&K-projektien hallinnoinnin osa-alueet (rahoitushakemukset, raportointi, tiedotus, maksatus jne.), tutkimuksen tai selvityksen tekeminen sekä tutkimustiedon levittäminen. Moduulia ei luennoida. Opiskelija voi suorittaa moduulin tai osia siitä toimimalla Instituutin tutkimus ja/tai tuotekehityshankkeissa. ISK210 Aineiston kerääminen ja analyysi 3 ov (4.5) ISK220 T&K-projektin suunnittelu, hallinnointi ja johtaminen 3 ov (4.5) ISK230 Tutkimustoiminta 3 ov (4.5) ISK240 Tutkimustiedon levitys 1 ov (1.5) INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI 225

15 ISW10Z COURSES OFFERED IN ENGLISH This list is subject to changes. If there are not enough students willing to participate in the course it will not be organized. ISM04E Quality Systems 2 Cr (3) ISA34E PC-based Systems 2 Cr (3) ISA31E PLC and Field Buses 3 Cr (4.5) ISE01E Computer Hardware Technology 2 Cr (3) ISE21E Programmable Gate Arrays 4 Cr (6) ISK15E Project selection and planning 2 Cr (3) ISK16E Project implementation and evaluation 2 Cr (3) ISN76E XML-techniques 4 Cr (6) ISN95E GPRS technology 2 Cr (3) ISP35E Software Project 4 Cr (6) ISP65E Application Development Tools 4 Cr (6) ISF10Z ULKOMAILLA SUORITETUT OPINNOT 10 ov (15 ECTS Credits) Ulkomailla suoritettujen opintojen opintojaksot tai niistä kootut opintokokonaisuudet. VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov (15 ECTS Credits) Vapaasti valittavat opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan. Opiskelija voi valita opinnot joko ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta (eri koulutusohjelmien tarjonta sekä JAMKin yhteisten opintojen tarjottimet s. 88) tai ne voivat olla oman koulutusohjelman koulutuspäällikön hyväksymiä muita opintoja. Opiskelija valitsee haluamansa opinnot pääsääntöisesti oman koulutusalansa ulkopuolelta. IT-instituutin opiskelijoille suositeltavia opintojaksoja: ISK250 IT-Etiikka 2 ov (3) IZCR72 IT:n ammatillinen syventävä ruotsi 2 ov (3) IZCE81 IST, syventävä englanti 2 ov (3) IZCE84 Englantia Cisco-moduulin avuksi 2 ov (3) IZCE86 IDM, syventävä englanti 2 ov (3) IZCE82 Automaatiotekniikan syventävä englanti 2 ov (3) IZCS77 IT:n syventävä saksa 2 ov (3) HARJOITTELU 20 ov (30 ECTS Credits) Opiskelija voi suorittaa 20 opintoviikon pakollisen harjoittelun kahden vuoden opintojen jälkeen joko yhtäjaksoisesti tai useammassa vaiheessa. Harjoittelusta on saatavana erilliset koulutusohjelmakohtaiset ohjeet. IIW001 Harjoittelu 20 ov (30) 226 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI

16 OPINNÄYTETYÖ 10 ov (15 ECTS Credits) Opiskelija osoittaa opinnäytetyössä valmiutensa hahmottaa ammattialaansa liittyviä ongelmakokonaisuuksia ja niiden teoreettisia lähtökohtia sekä kehittää ratkaisuja elinkeinoelämän tarpeisiin. Opinnäytetyöprosessista on saatavana erilliset koulutusohjelmakohtaiset ohjeet. IIZ001 Opinnäytetyö 10 ov (15) IIZ002 Kypsyysnäyte MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA (IDM) Laajuus 160 ov (4 vuotta) Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Nimike Insinööri (AMK) Suuntautumisvaihtoehdot Ei ole Aloituspaikat Nuorten koulutus 25 Koulutuspäällikkö Tapani Äijänen puh. (014) Koulutusvastaava Kari Niemi puh. (014) Tukiohjaaja Tarja Lappalainen-Kajan puh. (014) Opettajatutor Henkilökohtainen opettajatutor nimetään syksyllä opintojen alkaessa. Harjoitteluvastaava Päivi Asunmaa puh. (014) Koulutusohjelman tavoite Mediatekniikan koulutusohjelma kouluttaa insinöörejä (AMK), jotka kykenevät projekti- ja ryhmätyöskentelyyn, hallitsevat eri medioiden standardit ja käsittelyn sekä osaavat toteuttaa ohjelmoimalla mm. CD ROM- tai verkkomultimediajärjestelmiä. Nämä osa-alueet hallitsevat insinöörit soveltuvat hyvin moniin eri tehtäviin informaatioteknologian ja uusmedian alalla toimivissa yrityksissä. Opiskelussa ovat keskeisiä aihealueita eri mediat ja niiden käsittely, multimedia ja multimediasovellukset (mm. CD ROM ja verkkosovellukset), ohjelmointi sekä projektityöskentely. Opintojen loppuvaiheessa opiskelija voi suuntautua joko graafiseen tekniikkaan tai digitaalisiin mediajärjestelmiin. INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI 227

17 Opintojen rakenne Perusopinnot Yhteiset ammattiopinnot Valinnaiset ammattiopinnot Vapaasti valittavat Harjoittelu Opinnäytetyö Yhteensä 50 ov 30 ov 40 ov 10 ov 20 ov 10 ov 160 ov Perusopinnot, 50 ov Opintojen kaikille yhteinen osa koostuu tietotekniikan perusopinnoista, eri medioiden käsittelyä tukevista opinnoista sekä yritystalous- ja kieliopinnoista. Opinnoissa korostuu projekti- ja ryhmätyöskentely harjoitustöissä. Yhteiset ammattiopinnot, 30 ov Toisena vuonna mediatekniikan opiskelijat toteuttavat yhteistyössä viestinnän koulutusohjelman opiskelijoiden kanssa mediaprojektin, joka tehdään todellisille asiakkaille (yritykset, yhteisöt, organisaatiot). Toisena lukuvuonna suoritettavat muut kurssit pyritään niveltämään tukemaan mediaprojektia mahdollisuuksien mukaan. Valinnaiset ammattiopinnot, 40 ov Valinnaisilla ammattiopinnoilla opiskelija voi oman mielenkiintonsa mukaisesti erikoistua haluamiinsa median osa-alueisiin. Ammatillisen pohjakoulutuksen käyneiden opiskelijoiden tulee sisällyttää opintoihinsa lisäksi valmistavat opintojaksot matematiikasta ja vieraista kielistä tai muuten osoittaa hallitsevansa vastaavat tiedot ja taidot. Oheisessa taulukossa on esitetty kurssinimen jäljessä alustava suunnitelma ajoitukselle, esim. 1smerkintä tarkoittaa ensimmäisen lukuvuoden syksyä jne. PERUSOPINNOT 50 ov (75 ECTS Credits) IDM10Z YHTEISET PERUSOPINNOT 20 ov (30 ECTS Credits) ZZPO01 Johdatus AMK-opintoihin 1s 1 ov (1.5) ZZPT01 Tietokone työvälineenä 1s 2 ov (3) ISE012 Tietokoneiden laitetekniikka 1s 2 ov (3) ISP010 Ohjelmoinnin perusteet 1s 3 ov (4.5) ISP011 Käyttöjärjestelmät 1k 3 ov (4.5) ISP020 Tietokantojen perusteet 1s 2 ov (3) ISP030 Tietorakenteet ja algoritmit 1k 2 ov (3) ZZPR01 Tutkimustyön perusteet 3k 1 ov (1.5) ZZPCV2 Tutkimusviestintä 4s 1 ov (1.5) 228 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI

18 ylioppilaspohjainen koulutus IXPM13 Matematiikka 1 L 1k 3 ov (4.5) ammatillinen pohjakoulutus IXPM16 Matematiikka 1 A 1k 6 ov (9) ZZCEA2 AMK-englannin perusteet tai 1s 2 ov (3) ZZCSA2 AMK-saksan perusteet 1s 2 ov (3) ZZCRA2 AMK-ruotsin perusteet 1k 2 ov (3) IDM20Z MEDIATEKNIIKAN PERUSOPINNOT 20 ov (30 ECTS Credits) ISN021 Internet-tekniikan perusteet 1s 2 ov (3) ISP120 Olio-ohjelmointi (JAVA) 1k 4 ov (6) IDM210 Johdatus multimediaan 1s 1 ov (1.5) IDM220 Käyttöliittymän perusteet 1s 3 ov (4.5) IDM230 Multimediakäsikirjoittaminen 1s 2 ov (3) IDM240 Digitaalinen video ja audio 1k 3 ov (4.5) IDM250 Multimediaohjelmointi 1k 4 ov (6) IDM260 Tekijänoikeudet 1k 1 ov (1.5) IDM30Z Yritystalous- ja kieliopinnot 10 ov (15 ECTS Credits) ISM030 Yritystalous 1 2s 2 ov (3) ISM041 Yritystalous 2 2k 2 ov (3) ZZPCx1 Englanti tai saksa, osa 1 1k 1 ov (1.5) ZZPCx2 Englanti tai saksa, osa 2 1k 1 ov (1.5) IZCE70 IT:n ammatillinen englanti tai 2k 2 ov (3) IZCS70 IT:n ammatillinen saksa 2k 2 ov (3) ZZPCR1 Ruotsi, osa 1 2s 1 ov (1.5) ZZPCR2 Ruotsi, osa 2 2s 1 ov (1.5) YHTEISET AMMATTIOPINNOT 30 ov (45 ECTS Credits) Yhteisissä ammattiopinnoissa annetaan opiskelijoille perusvalmiudet toimia projekteissa sekä perustiedot ja -taidot suunnitella ja toteuttaa Internetin WWW-palveluja. IDM40Z PROJEKTIOPINNOT 20 ov (30 ECTS Credits) Opintokokonaisuus suoritetaan projektimuotoisesti 5 6 hengen ryhmissä lukuvuoden aikana. Projektien aiheet (multimedia, Internet/WWW) pyritään saamaan yrityksiltä, organisaatioilta ja yhteisöiltä. Opiskelijat syventävät taitojaan mm. eri medioiden käsittelyssä, projektityössä, viestinnässä ja kokouskäytännöissä eri osapuolien kesken. ISP320 Projektinhallinta 2s, 2k 2 ov (3) ISM040 Laatujärjestelmät 2k 2 ov (3) ISK110 Informaatioteknologian projekti 2s, 2k 10 ov (15) ISK140 Ohjaajana projektissa 3s, 3k 4 ov (6) ZZPCV1 Viestintätaito 2s 2 ov (3) INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI 229

19 ISN70Z VERKKO-OHJELMOINTI 10 ov (15 ECTS Credits) Opintokokonaisuus antaa opiskelijalle valmiudet ohjelmoida palveluita tietoverkkoympäristöön. Keskeisinä aihealueina käsitellään tärkeimmät asiakaspuolen sovelluskehitystekniikat ja tutustutaan tietovarastoon pohjautuvien palvelinpuolen verkkosovellusten ohjelmointiin. Lisäksi tutustutaan ohjelmistokomponentteihin pohjautuvien hajautettujen verkkosovellusten rakentamiseen. ISN710 WWW-tekniikat 3 ov (4.5) ISN740 WWW-palvelinohjelmointi 4 ov (6) ISN750 Verkkopalvelujen ohjelmointi 3 ov (4.5) VALINNAISET AMMATTIOPINNOT 40 ov (60 ECTS Credits) Valinnaisilla ammattiopinnoilla opiskelija voi oman mielenkiintonsa mukaisesti erikoistua haluamiinsa median osa-alueisiin. Osa moduuleista tullaan järjestämään yhdessä viestinnän koulutusohjelman kanssa ja painotekniikkaan liittyvät moduulit yhdessä Jyväskylän teknillisen ammattioppilaitoksen kanssa. Valinnaisten opintojen tarjonta perustuu lukuvuosittain opiskelijoille tehtyihin kyselyihin, minkä vuoksi kaikkia oppaassa esitettyjä opintokokonaisuuksia ei ole tarjolla joka vuosi. Valinnainen erikoistyö sekä muut soveltuvat 10 ov:n kokonaisuudet tulee aina hyväksyttää koulutusvastaavalla. IDM60Z 3D-MALLINTAMINEN 10 ov (15 ECTS Credits) Opintokokonaisuus pyrkii antamaan perusvalmiudet 3D-mallien ja ympäristöjen tuottamiseen. Tietokoneella tehdyt 3D-mallit ja animaatio mahdollistavat lähes kaikkien sellaisten asioiden kuvaamisen (todellisten ja kuvitteellisten), mikä muutoin on vaikeaa tai mahdotonta. 3-ulotteisia malleja voidaan käyttää mm. elektronisissa käyttö- ja huolto-ohjeissa sekä koulutuksessa apuna toiminnan havainnollistamiseen, mainoksissa ja markkinoinnissa esittelemään erilaisia tuotteita sekä peleissä ja erilaisissa virtuaaliympäristöissä. IDM610 Virtuaaliympäristöt 2 ov (3) IDM620 3D-mallintamisen perusteet 4 ov (6) IDM630 3D-ohjelmointi 4 ov (6) ISN60Z YRITYSTEN VERKKOPALVELUT 10 ov (15 ECTS Credits) Opintokokonaisuus antaa opiskelijalle valmiudet tietoverkkoihin liittyvien palveluiden ymmärtämiseen, tuottamiseen ja ylläpitoon. Keskeisiä aihealueita opintokokonaisuudessa ovat WWWpohjaiset tietoverkkopalvelut, erilaiset palvelinohjelmistot, sovelluspalvelimet sekä ryhmätyöskentely-ympäristöt sovelluksineen. ISN610 Verkkosovellukset 3 ov (4.5) ISN630 Ryhmätyöskentely-ympäristöt 3 ov (4.5) ISN640 Sovelluspalvelimet 4 ov (6) 230 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI

20 ISP10Z OLIO-OHJELMOINTI 10 ov (15 ECTS Credits) Tavoitteena on perehdyttää opiskelija olio-ohjelmointiin, sen ideologiaan ja etuihin. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee yleisimmät oliokielet sekä oliosuunnittelumenetelmät. ISP110 Oliosuunnittelu (UML) 2 ov (3) ISP120 Olio-ohjelmointi (Java) 4 ov (6) ISP130 C++ 4 ov (6) ISP80Z PELIOHJELMOINTI 10 ov (15 ECTS Credits) Moduulissa opiskelija oppii koko pelinkehityksen kaaren, alkaen pelisuunnittelusta ja päättyen 3D-grafiikan teoriaan ja ohjelmointiin. Opintojaksoissa käsitellään pelinkehityksessä käytettävät työkalut ja tekniikat ja niiden lisäksi perehdytään alaan yritysten näkökulmasta. Opiskelija saa valmiudet toimia osana pelinkehitystiimiä, joko suunnittelijana tai ohjelmoijana, ja tiedot kehitystiimien toiminnasta kokonaisuutena. ISP810 Peliohjelmoinnin perusteet 5 ov (7.5) ISP820 Peliohjelmointi 5 ov (7.5) ISM30Z MARKKINOINTI YRITYKSEN MENESTYSTEKIJÄNÄ 10 ov (15 ECTS Credits) Opiskelija hankkii valmiudet tehdä markkinointitutkimuksia ja analysoida niiden tuottamaa informaatiota. Hän perehtyy asiakaskartoituksen tekemiseen ja asiakaspalveluun verkoissa. Hän saa opastusta henkilökohtaiseen myyntityöhön sekä perusvalmiudet toimia yrityksen edustajana niin kotimaassa kuin ulkomailla. ISM310 Markkinointitutkimus 3 ov (4.5) ISM320 Asiakaspalvelu ja henkilökohtainen myyntityö 3 ov (4.5) ISM330 Liikematkat ja yritystilaisuudet 2 ov (3) ISM340 Markkinointi verkoissa 2 ov (3) IDM70Z PAINOTEKNIIKKA 10 ov (15 ECTS Credits) IDM80Z PRE-PRESS -TEKNIIKKA 10 ov (15 ECTS Credits) IDM90Z MUUT SOVELTUVAT 10 ov:n 10 ov (15 ECTS Credits) OPINTOKOKONAISUUDET Muista soveltuvista opintokokonaisuuksista tulee neuvotella erikseen koulutusvastaavan kanssa. IDM91Z VALINNAINEN ERIKOISTYÖ 1 10 ov (15 ECTS Credits) Valinnaisista erikoistöistä ja niiden laajuuksista tulee neuvotella erikseen koulutusvastaavan kanssa. ISF10Z ULKOMAILLA SUORITETUT OPINNOT 10 ov (15 ECTS Credits) Ulkomailla suoritettujen opintojen opintojaksot tai niistä kootut opintokokonaisuudet. VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov (15 ECTS Credits) INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI 231

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

Tavoitteet TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinnon rakenne. Tietoliikenne. Elektroniikka

Tavoitteet TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinnon rakenne. Tietoliikenne. Elektroniikka 4.11. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja prof. Jari Nurmi huone HC304, puhelin 365 3884 email: jari.nurmi@tut.fi Sihteeri Irmeli Lehto huone HD326, puhelin 365 3366 email:

Lisätiedot

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op MATEMATIIKKA Mat-1.1210 Matematiikan peruskurssi S1 ei järjestetä enää MS-A0103/4* Differentiaali- ja integraalilaskenta I 5 op sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Logistiikan koulutusohjelma

Logistiikan koulutusohjelma Logistiikan koulutusohjelma Logistics Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: yliopettaja Reijo

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 12 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Nämä ohjeet on laadittu muille kuin tekniikan kandidaatin pohjatutkinnolla suoraan TTYn DIvaiheeseen tulleille. Tekniikan kandidaatin tutkinnolla

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 168 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja prof. Markku Renfors huone TG108, puhelin 3115 3937 email: markku.renfors@tut.fi Sihteeri Kirsi Järnström huone TA211, puhelin

Lisätiedot

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Lukuvuonna 2009-2010 aloittavat Kompetenssit Yleiset Yhteiset Ohjelmistotekniset Tietoverkkotekniset Itsensä kehittäminen Eettine Viestint Kehittä n ä m Organisaatio- a ja

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV12S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 164 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Vastuuhenkilö: Markku Renfors, koulutusohjelman johtaja, professori Huone: TG108 Puhelin: 31153937 markku.renfors@tut.fi Päivi Salo, osaston sihteeri

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tuotantotekniikan laitos 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 15.1. Tavoitteet 167 Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma tuottaa tietoliikennelaitteistojen ja -järjestelmien kehittämiseen,

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE. TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.344 Agenttipohjainen tietojenkäsittely 3 Ei voi suorittaa, tilalle jokin

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista)

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S2 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi kevätkausi Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi kevätkausi Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

Johdatus ohjelmointiin C-kielellä P Ohjelmoinnin perusteet C-kielellä A Ohjelmointityö

Johdatus ohjelmointiin C-kielellä P Ohjelmoinnin perusteet C-kielellä A Ohjelmointityö KORVAAVUUDET Vanha kurssi: Uusi kurssi (korvaava) op/ov: 811192 Johdatus ohjelmointiin C-kielellä + 521276P Ohjelmoinnin perusteet C-kielellä 521141P Ohjelmoinnin alkeet 521276P Ohjelmoinnin perusteet

Lisätiedot

Tuotantopainotteinen insinöörikoulutus tietotekniikassa. Savonia-ammattikorkeakoulu tekniikka Kuopio. - tarkasteluvuodet 1997-2004

Tuotantopainotteinen insinöörikoulutus tietotekniikassa. Savonia-ammattikorkeakoulu tekniikka Kuopio. - tarkasteluvuodet 1997-2004 Kehittämisseminaari 30.9-1.10.2004, Hämeenlinna Tuotantopainotteinen insinöörikoulutus tietotekniikassa Savonia-ammattikorkeakoulu tekniikka Kuopio - tarkasteluvuodet 1997-2004 TIETOTEKNIIKAN TUOTANTOPAINOTTEINEN

Lisätiedot

opetussuunnitelma- rakenne

opetussuunnitelma- rakenne Insinöörikoulutuksen Foorumi 2010 17.-18.3.2010 Hämeenlinna Työelämälähtöinen älähtöi opetussuunnitelma- rakenne Janne Roslöf janne.roslof@turkuamk.fi Taustaa Lähtökohtina hti * OPS, jossa hyvin vähän

Lisätiedot

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan CC1991:n ja CC2001:n vertailu Tutkintovaatimukset (degree requirements) Kahden ensimmäisen vuoden opinnot Ohjelmistotekniikan

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2008-2009 Opintoneuvoja Teemu Meronen 29.10.2008 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ 608 PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ TKK:ssa on vuodesta 1995 voinut suorittaa erityisen perusaineiden laajan oppimäärän. Ohjelmassa opiskeleville matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opetus on laajempaa

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE OPISKELUVAIHTOEHTOJA Yliopistossa n. 5 vuotta Ammattikorkeakoulussa n. 4 vuotta Yliopisto-opinnoissa keskitytään enemmän teoriaan, ammattikorkeakouluopinnoissa

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologia Tieto- ja viestintäteknologia Metropolia ammattikorkeakoulu Opiskelijoita 14 000 Valmistuvia/vuosi 2500 Henkilökuntaa 1100 4 koulutusalaa kulttuuriala liiketalouden ala sosiaali- ja terveysala tekniikan

Lisätiedot

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus Opintosuunnitelma Janne Paalijärvi Koulutusohjelma ja vuosikurssi: T II Opiskelijanumero: 57375S Sähköpostiosoite: jpaalija cc hut fi Opinto-opas: 2003-2004 Kirjastonkäyttöharjoitus suoritettu: 27.09.2004

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9. Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2005-2006 Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.2006 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot

TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot Korvaavat kurssit tuotantotalouden lukuvuoden 12 13 opinto-oppaan mukaisiin O-moduuleihin laajaa oppimäärää suorittaville TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot Perustieteet (oppaan sivu 98) Kurssit lukuvuoden

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo Aalto-yliiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo S-38 Tieterkkotekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi S-38.101 Sähköisen

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

Haastattelututkimus Martti Kettunen 2006

Haastattelututkimus Martti Kettunen 2006 Haastattelututkimus 26 Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa vuosina 1996-22 aloittaneiden elektroniikan koulutusohjelmasta valmistuneiden insinöörien tutkinnon osuvuus ja työhön sijoittuminen Kymenlaakson

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

Sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon opetussuunnitelma

Sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon opetussuunnitelma AALTO UNIVERSITY Sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon opetussuunnitelma 2013-2014 Opintojen tavoitteet ja sisältö 5/6/2013 1 (7) Sisältö Sähkötekniikan kandidaattiohjelman perusopinnot (70 op ) ELEC.A...

Lisätiedot

Opinto opas lukuvuodelle : Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin:

Opinto opas lukuvuodelle : Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin: kn 18.3.2009 Opinto opas lukuvuodelle 2009 2010: Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin: Aineopinnot:, 2 Esitietovaatimukset: Lisätty opintojakso TEL 1010 Tehoelektroniikan perusteet

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma

Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma Tekniikan kandidaattiohjelman ensimmäisen vuoden alusta alkaen opiskelija oppii hyödyntämään tehokkaasti modernia tietotekniikkaa ja soveltamaan

Lisätiedot

Lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden opetusohjelmaan Osastoneuvosto

Lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden opetusohjelmaan Osastoneuvosto IITE 7/1 isäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden 2005-2006 etusohjelmaan Osastoneuvosto 1..2005 OSASTON YHTEISET ISÄYKSET AS-0.1101 C ohjelmoinnin peruskurssi AS-0.1102 C/C++ ohjelmointi (luennoidaan

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

MUUNTOKOULUTUKSELLA insinööriksi (AMK)

MUUNTOKOULUTUKSELLA insinööriksi (AMK) MUUNTOKOULUTUKSELLA insinööriksi (AMK) Opiskele kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmassa työn ohella 1 1,5 vuotta Automaatio Energia- ja ympäristötekniikka Kone- ja laitossuunnittelu Aikuisten AMK-yhteishaku

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2007-2008 Opintoneuvoja Janne Käki 7.5.2007 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen metodiikka M (10 op) Vapaasti valittavat

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Diplomi-insinööriksi Porissa. Let science be your playground

Diplomi-insinööriksi Porissa. Let science be your playground Diplomi-insinööriksi Porissa Let science be your playground your Haaveissa urakehitys? Opiskele diplomi-insinööriksi Porissa! 2 Voit suorittaa johtamisen ja tietotekniikan diplomi-insinööritutkinnon työn

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Projektityöt oppimismenetelmänä sähkötekniikan koulutuksessa Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulussa. Jaakko Etto

Projektityöt oppimismenetelmänä sähkötekniikan koulutuksessa Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulussa. Jaakko Etto Projektityöt oppimismenetelmänä sähkötekniikan koulutuksessa Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulussa Jaakko Etto Sähkötekniikan koulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehdot: Automaatiotekniikka Sähkövoimatekniikka

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 12.1. 17.12.2010

SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 12.1. 17.12.2010 1 SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 12.1. 17.12.2010 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Sähkötekniikan koulutusohjelman yhteiset osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelman osaamisprofiili on määritetty valtakunnallisessa työryhmässä ja sen keskeiset tekijät

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä ma 13.12. klo 16-18 sali TB220 TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä Tilaisuus verkkotekniikasta kiinnostuneille Joulukuu 2010 Matti Tiainen matti.tiainen@tut.fi Mitähän ihmettä tuokin kurssi pitää sisällään?

Lisätiedot

AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMIEN VALMISTELU Raportti

AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMIEN VALMISTELU Raportti TEKNILLINEN KORKEAKOULU 1(4) Automaatio- ja systeemitekniikan osasto 26.3.2004 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMIEN VALMISTELU Raportti Tutkintorakennetyöryhmä on pyytänyt osastoilta 26.3.2004

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Sähköalan perustutkinto Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo Aalto-yliiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo S-38 Tieterkkotekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi ELEC-A7900 Telecommunications

Lisätiedot

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Korvaavuusluettelo S-38 Tietoverkkotekniikka

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Korvaavuusluettelo S-38 Tietoverkkotekniikka Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Korvaavuusluettelo S-38 Tieterkkotekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi S-38.3001

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. 20.6.2017

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015 HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo Aalto-yliiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo S-38 Tieterkkotekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi S-38.101 Sähköisen

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo G-salissa/ TI 4.9. klo G-salissa TERVETULOA!

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo G-salissa/ TI 4.9. klo G-salissa TERVETULOA! PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo 14-15 G-salissa/ TI 4.9. klo 15-16 G-salissa TERVETULOA! Prof. Juhani Pitkäranta (mat.) Prof. Juhani von Boehm (fys.) suunn.

Lisätiedot

Konetekniikan tutkinto-ohjelma. Oulun ammattikorkeakoulu

Konetekniikan tutkinto-ohjelma. Oulun ammattikorkeakoulu Konetekniikan tutkinto-ohjelma Oulun ammattikorkeakoulu Opiskeleminen konetekniikassa Käytännönläheistä oppimista Teoriasta käytäntöön Ekskursiot, opiskelijavaihto ja kansainvälisyys Uusimmat laitteet

Lisätiedot

Sähköalan uudet perustutkinnot Lauri Kurvonen Helsinki

Sähköalan uudet perustutkinnot Lauri Kurvonen Helsinki Sähköalan uudet perustutkinnot Lauri Kurvonen Helsinki 12.12.2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla Sähköalan uudet perustutkinnot Sähkö ja automaatiotekniikan perustutkinto: sähköasentaja automaatioasentaja

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN OPS

TIETOTEKNIIKAN OPS TIETOTEKNIIKAN OPS 2017-2020 Infotilaisuus nykyisille opiskelijoille Raino Mäkinen, Sanna Mönkölä & Ilona Lapinkylä OPS-infon sisältö OPS 2017-2020 mikä, miksi? Miten uusi eroaa nykyisistä ja vanhoista?

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja?

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? ABIPÄIVÄT 2011 Mitä lääketieteen tekniikka ja hyvinvointiteknologia ovat? Poikkitieteellisiä aloja yhdistävät

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE TIETOJENKÄSITTELYTIEDE Tietojenkäsittelytieteen laitos Exactum (Kumpulan kampus) PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b) 00014 Helsingin yliopisto Puhelinnumero 02941 911 (vaihde), ohivalinta 02941... http://www.cs.helsinki.fi/

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

matemaattisluonnontieteellisten opinnot tuotantopainotteisessa insinöörikoulutuksessa

matemaattisluonnontieteellisten opinnot tuotantopainotteisessa insinöörikoulutuksessa LUMA ja TUPA matemaattisluonnontieteellisten aineiden opinnot tuotantopainotteisessa insinöörikoulutuksessa Marja Mäkinen, matematiikan lehtori matematiikan laitoksen johtaja 8.10.2003 TAMK, Marja Mäkinen

Lisätiedot

Informaatioteknologian instituutti

Informaatioteknologian instituutti Lutakon kampus (Piippukatu) Jyväskylän ammattikorkeakoulu Yleisesti ottaen Opetusministeriön arvostamin ammattikorkeakoulu Suomessa. Kahdeksan koulutusyksikköä Ammattiopettajakorkeakoulu Informaatioteknologia

Lisätiedot

Tietojärjestelmätiede (TJT) / Tekninen viestintä (TEVI) linjavalintainfo

Tietojärjestelmätiede (TJT) / Tekninen viestintä (TEVI) linjavalintainfo Tietojärjestelmätiede (TJT) / Tekninen viestintä (TEVI) linjavalintainfo Tietojärjestelmätiede 5.4.2017 2 Tietojärjestelmätiede Markkinat IT ja markkinat Organisaatio Ryhmä IT ja organisaatio IT ja ryhmä

Lisätiedot

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Toimitusjohtaja Kari Juntunen, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr Koulutusluokitus on vuodelta 2000

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava 1 TU-0.1100 Johdatus tieteenfilosofiaan 3op TU-0.3100

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opettajatuutorointi-kurssin syksyn 2006 kyselyjen tulokset

Opettajatuutorointi-kurssin syksyn 2006 kyselyjen tulokset Opettajatuutorointi-kurssin syksyn 26 kyselyjen tulokset Opinnot keväällä ja syksyllä 26 Pirjo Moen, 2.1.26 Yleistä Kyselyyn vastasi 2.9.26 mennessä 121 opiskelijaa vanhan tutkintojärjestelmän mukaan etenevistä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI, 210 OP PAKOLLISET PERUSOPINNOT 60 op Op.jaksokoodi Opintokokonaisuudet op 1.vuosi 2.vuosi JBA1010 Johdatus

Lisätiedot

OPINTOJAKSO K0094 Integroidut järjestelmät 2ov

OPINTOJAKSO K0094 Integroidut järjestelmät 2ov OPINTOJAKSO K0094 Integroidut järjestelmät 2ov Sähkötekniset tietojärjestelmät, pakollinen sähkö-sv. Opiskelija perehtyy väyläpohjaisiin hajautettuihin avoimiin rakennusautomaatio-järjestelmiin.opiskeija

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

O P I N T O S U O R I T U S O T E

O P I N T O S U O R I T U S O T E Jyväskylän yliopisto 19.02.2013 O P I N T O S U O R I T U S O T E Sukunimi : Soranto Etunimet : Annemari Kristiina Syntymäaika : 01.05.1977 Opinto-oikeus : Varsinainen Tutkintotavoite : Kauppatieteiden

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot