Loppuraportti Skenaariot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti Skenaariot"

Transkriptio

1 Divan-ohjelman loppuraportti ja huonekalualan skenaariot Loppuraportti Skenaariot

2 Divan Huonekalualan teknologia- ja kehittämisohjelma Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 17/2003 Helsinki 2003

3 Kilpailukykyä teknologiasta Tekes tarjoaa rahoitusta ja asiantuntijapalveluja kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 390 miljoonaa euroa teknologian kehityshankkeisiin. Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan uutta teknologiaosaamista yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä. Ohjelmien tavoitteena on nostaa teknologista kilpailukykyämme tulevaisuuden keskeisillä teollisuuden toimialoilla. Tällä hetkellä Tekesillä on käynnissä noin 35 teknologiaohjelmaa. ISSN ISBN Kannen kuva: Oddball Graphics Oy Ulkoasu: DTPage Oy

4 Esipuhe Huonekalualaa palveleva Tekesin nelivuotinen teknologiaohjelma, Divan käynnistettiin vuonna Sen tavoitteena oli teknologian keinoin luoda uutta kilpailukykyä suomalaiselle huonekaluteollisuudelle. Divan-teknologiaohjelman lähtökohtana on ollut herättää teollisen ja teknologisen uudistumisen kipinä huonekalualalle Suomessa. Divan-teknologiaohjelman perusteeksi otettiin asiakassuunnasta ohjautuva t&k-toiminta osaksi liiketoimintaa. Asiakkaan tarpeiden ja toimintaympäristön tuntemus markkina- ja markkinointitutkimuksen avulla koettiin tärkeäksi osaksi t&k-hankkeita. Divan-teknologiaohjelma linjattiin ja toteutettiin suuntaamalla kehittäminen loogisesti eteneviin vaiheisiin: markkina/markkinointilähtöisyys ja kärkiyritysten käyttö vetureina hankkeiden sisällön laadun nostaminen ja t&k-perusosaamisen nostaminen rahoituspohjan laajentaminen tutkimuksen ja tutkimuksellisuuden lisääminen. Jokaisessa vaiheessa ohjelmassa on käsitelty ja rahoitettu erilaisia hankkeita. Ohjelman em. vaiheet ovat luoneet koko ajan paranevan ja laajenevan perustan tuleville kansainvälistyville toimintaedellytyksille. Saavuttaakseen merkittävän harppauksellisen muutoksen organisaatio/yritys/toimiala tarvitsee vahvan vision. Moderni tapa tehdä strategiaprosessi, jossa visio hahmotetaan, on hyödyntää markkinoiden ja teknologioiden ennakointia, foresightia. Hyvä työkalu ennakointiin on skenaariotyöskentely. Divan-teknologiaohjelman työn tuloksia ja kokemuksia hyväksikäyttäen johtoryhmä vahvistettuna muutamilla muillakin alan yritysjohtajilla, rakensi skenaariomallilla suuntaa-antavat skenaariot ja kehityspolut (roadmap) huonekalualalle. 3

5 Skenaarioraportti on hyvä yhteenveto tästä ennakointityöstä. Toivon sen antavan mahdollisimman monelle yritykselle lähtökohdan tehdä tavoitteellista liiketoimintaa sekä sitä uudistavaa ja mahdollistavaa T&K-toimintaa. Skenaariotyöskentelyn toimintamallin soisi mielellään leviävän huonekalualalle laajemminkin. Parhaimmillaan se toimii tutkimuslaitos- ja yritysyhteistyössä jatkuvana ja syvänä prosessina. Ari Ahonen Teknologiajohtaja Tekes 4

6 Sisällysluettelo Loppuraportti Esipuhe 3 1 Ohjelman käynnistäminen Valmistelutyön tulokset Divanin rahoituksen volyymit ja ohjelmakausi 7 2 Ohjelman toteutus Tavoitteet Visio Missio Painopisteet Strategia Ohjelman resurssit Johtoryhmätyöskentely 11 3 Tiedon ja kokemusten vaihto Tiedotus KV-kontaktit 12 4 Ohjelman ulkopuoliset linkitykset Rahoittajat Tutkimus Alan järjestöt Muut teknologiaohjelmat 16 5 Tulokset 17 I II Kansainvälisen asiakkaan syvempi ymmärtäminen hankkeiden perustana 17 Uusien teknologioiden ja materiaalien kehittäminen ja hyödyntäminen 18 III Tunnettuuden lisääminen viestintää kehittämällä 19 6 Yhteenveto tuloksista 20 Skenaarioraportti 5

7 1 Ohjelman käynnistäminen Vuonna 1997 aloitettiin Tekesissä keskustelu huonekaluteollisuuden soveltuvuudesta teknologiaohjelman kohdetoimialaksi. Toimialalle oli harkittu ohjelmaa jo aiemminkin, mutta silloin teollisuus ei ollut kuitenkaan osoittanut riittävää kiinnostusta teknologista kehittämisohjelmaa kohtaan suhdanteet huonekalualalla olivat kuitenkin muuttuneet. Kansainvälinen kilpailu oli ajanut yritykset yhä ahtaammalle myös kotimarkkinalla. Asemien säilyttäminen edellytti yrityksiltä uusia toimenpiteitä. Tekes päätti käynnistää teknologiaohjelman valmistelutyön Valmistelutyön tulokset Valmistelutyö osoitti, että alan yrityksistä suuri osa ei todennäköisesti pysty ainakaan verkottumatta nousemaan kansainvälisesti kilpailukykyiseksi toimijaksi. Suomessa arvioitiin kuitenkin olevan n. 300 ns. kärkiyritystä, joiden kautta ala voi selkeästi kehittyä. Näillä yrityksillä on mahdollisuus vetää myös resursseiltaan heikompia yrityksiä mukaan kehittymiseen ja menestymiseen. Huonekalualan yritysten suurimpana ongelmana ei ole teknologinen kehittymättömyys. Kriittisin alue on liiketoimintaprosessin kokonaishallinta sekä asiakkaan tarpeen ja toimintaympäristön riittävä tunteminen kehittämisen pohjana. Valmistelussa suositeltiin, että Tekes käynnistää teknologia- ja kehittämisohjelman huonekaluteollisuudelle. Ehdotettiin myös, että ohjelmassa Tekes huomioisi tavanomaista teknologiaohjelmaa laajemman kehitysprosessin mm. hyväksymällä markkina ja kuluttajatutkimuksen, konseptin suunnittelun sekä kansainvälisen toimintamallin kehittämisen rahoituksensa piiriin. 6

8 1.2 Divanin rahoituksen volyymit ja ohjelmakausi Tekes käynnisti Divan-ohjelman valmistelun mukaisesti vuonna Rahoitusvolyymiksi suunniteltiin n. 17 miljoonaa euroa (100 milj. mk), josta Tekesin osuus n %. Tekesin rahoitus pyrittiin jakamaan mahdollisuuksien mukaan tasaisesti kullekin ohjelmavuodelle. Ohjelmakausi

9 2 Ohjelman toteutus 2.1 Tavoitteet Divan-ohjelman kivijalkana oli, että kaikki teknologinen kehittäminen ohjelman sisällä perustuu markkinoiden kysyntään, asiakkaiden tarpeen ymmärtämiseen sekä kansainvälisen asiakkaan toimintaympäristön tunnistamiseen. Rahoitetuissa hankkeissa kansainvälisen asiakkaan läsnäolo eli asiakkaasta lähtevä kehitysprosessi oli kehittämisen lähtökohta. Tavoitteena kehittää kilpailukykyä nostavia prosesseja, jotka jo lyhyellä aikavälillä aikaansaavat kaupallista tulosta. 2.2 Visio Uusien ylivoimatekijöiden kehittämisellä tulokselliseen liiketoimintaan 2.3 Missio Suomalaisen huonekaluteollisuuden kilpailukyvyn nostaminen merkittävien huonekalumaiden tasolle Suomalaisten yritysten kansainvälisen liikevaihdon voimakas kasvattaminen Kansainvälisesti merkittävien menestystarinoiden kehittäminen Uusien innovatiivisten yritysten ja toimintamallien syntyminen Sijoittajien mielenkiinnon herättäminen 2.4 Painopisteet Ohjelman hankkeiden edellytettiin sisältävän seuraavia painotuksia: Kansainvälisen asiakkaan syvempää ymmärtämistä teknologiahankkeiden perustana Uusien teknologioiden ja materiaalien kehittämistä ja hyödyntämistä Tunnettuuden lisäämistä viestintää kehittämällä ja muun muassa tietotekniikkaa innovatiivisesti hyödyntämällä 8

10 Ohjelman kehitysprojektien tuli asettua esitetyille painopistealueille, mutta niiden sisällölle annettiin selkeä vapaus. Projektien odotettiin aikaansaavan yritysten toimintaan huomattavaa uutta liiketoimintapohjaa. Niiden toivottiin myöskin edistävän alaa laajemminkin esimerkiksi verkottamalla yrityksiä, muotoilijoita ja t&k tahoja. Tutkimus- ja kehitystoiminnan aktivoiminen alan palvelemiseen ja yritysten ja tutkimuslaitosten välisen yhteistyön lisääminen kuuluivat ohjelman keskeisiin tavoitteisiin. 2.5 Strategia Divan-ohjelman prosessi oli seuraava: DIVAN-PROSESSI JATKOTOIMENPITEET Alan klusteroituminen Kehitystoiminnan jatkajat Divan-työryhmän skenaariot ja jatkokehitys Tekesin teknologiaohjelmat Tutkimuksen ja yritysten yhteistyön aktivointi Tutkimusinstituutti / jatkuvan tutkimuksen kotipesä Hankkeiden tason nosto Kärkiyritystoiminta Management-koulutus Hankkeiden aktivointi Rahoitusyhteistyö Ohjelman ylösajo ja markkinointi Koska ohjelma oli laatuaan ensimmäinen huonekalualalla, eivätkä yritykset erityisen hyvin tunteneet Tekesin palveluja tai teknologiaohjelman tavoitteita, päätettiin ohjelman käynnistysvaiheessa panostaa paljon voimavaroja tiedottamiseen. Kehityshankkeiden aktivoimisen katsottiin ole- 9

11 van ohjelman alkuvaiheessa kiireellisempi tehtävä, kuin laajamittaisen tutkimuksen synnyttäminen. Strategiaan vaikutti olettamus, että alan t&k-kulttuuri on varsin nuorta ja yritysten halukkuus tutkimuskentän hyödyntämiseen ei vielä ohjelman käynnistämisen aikoihin uskottu olevan kovin merkittävää. Tutkimustoiminnan aktivoiminen käynnistyi laajamittaisesti ohjelman puolessa välissä. Ohjelma keskittyi erityisesti niin sanottujen kärkiyritysten aktivoimiseen, (kärkiyritys = osaajayritys, ei välttämättä suuri yritys) tavoitteena hankkeet, joissa suurempi joukko verkostuneita yrityksiä voisi yhdessä kehittää tuotteita ja toimintaa. 2.6 Ohjelman resurssit Ohjelman ohjelmapäälliköksi valittiin valmistelijana toiminut Leila-Mari Ryynänen, Wellbond Oy. Tekesin vastuuhenkilö vaihtui ohjelman aikana neljä kertaa. Ohjelman loppukauden Tekes-vastuun otti teknologia-asiantuntija Antti Ahonen Seinäjoen Tekesin yksiköstä. Tekesin puolella ohjelman strategista linjausta seurasivat ja ohjasivat koko ohjelmakauden teknologiajohtaja Ari Ahonen ja hänen USA komennuksensa aikana v.t. teknologiajohtaja Ilmari Absetz. Divanin johtoryhmään kutsuttiin: Eeva Artimo, projektijohtaja Vesa Karihtala, toimitusjohtaja Markku Lehtonen, ohjelmapäällikkö Pekka Martela, tuotekehitysjohtaja Risto Piiroinen, toimitusjohtaja Juhani Salovaara, professori Jukka Sipilä, toimitusjohtaja Finpro ry Incap Furniture Oy Tukista tuplasti -teknologiaohjelma Martela Oy Arvo Piiroinen Oy Taideteollinen korkeakoulu Lundia Oy 10

12 2.7 Johtoryhmätyöskentely Ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa on johtoryhmällä ollut poikkeuksellisen vahva ote. Johtoryhmä on kokoontunut noin kahden kuukauden välein. Puheenjohtajina ovat toimineet johtoryhmän yritysedustajat. Ohjelman päättyessä johtoryhmän skenaariotyöskentelyyn kutsuttiin vahvistukseksi sekä Sitran liiketoimintajohtaja Mauri Heikintalo, Asko Oy:n toimitusjohtaja Seppo Laine ja Senkki Oy:n tuotantojohtaja Pasi Mäenpää. Tämä työryhmä työsti alan nykytilanteesta ja tulevaisuuden skenaarioista raportin sekä laati näkemyksensä alan kehittämisen suuntaviivoista jatkossa. 11

13 3 Tiedon- ja kokemusten vaihto 3.1 Tiedotus (Seminaarit, workshopit, kotisivut) Divan-ohjelmasta julkaistiin esite sen käynnistyttyä. Ohjelman puolessa välissä esite uudistettiin, jolloin siinä julkistettiin myös rahoitusta saaneita esimerkkihankkeita. Divan-tiedotusta hoidettiin ympäri Suomea järjestetyissä tilaisuuksissa sekä hyvin tiheästi lehdistössä (yhteensä 56 lehtiartikkelia). Divanin kotisivuilla on ollut yli 2000 kävijää/kuukausi. Divanista järjestettiin alkuseminaari 1999 Tampereella, teknologiaseminaari 1999 Seinäjoella, muotopuristamiseen ja kansainvälisyyteen liittyvä seminaari Lahdessa 2000, teknologiaohjelman vuosiseminaari 2001 Helsingissä sekä päätösseminaari 2003 Espoossa. Habitare-messuilla Divan esiintyi omalla osastollaan vuosina 1999 ja Tiedotusyhteistyötä ovat lisäksi tehneet Finpro, Puusuomi, Design Forum sekä alan järjestöt, liitot ja kehittäjäorganisaatiot. Ohjelmien välistä tiedotusta ja hankeyhteistyötä tehtiin tiiviimmin Tukista tuplasti-, Vera-, Terve talo- ja UTT-ohjelmien sekä myöhemmässä vaiheessa tulleiden Muoto- ja Elo-ohjelmien kanssa. 3.2 Kv-kontaktit Ohjelman aikana luotiin kontaktit sekä Ruotsin Nutek- ja Tanskan DTIorganisaatioihin, sekä pohjoismaisiin rahoitusorganisaatioihin. Samoin Norjan TBL, Möbel og innredning -organisaation johdon kanssa käytiin keskusteluja ja vaihdettiin tietoja, jotka julkaistiin kotisivuilla. Ison-Britannian huonekaluteknologiajärjestön FIFA kanssa vaihdettiin tietoja sekä seminaaritiedottamista. 12

14 Englantilaisen Courts-ketjun, samoin kuin hollantilaisen Fetim BV:n kanssa ohjelman vetäjät tekivät yhteistyötä kartoittaen ja verkottaen uusia suomalaisia toimittajakandidaatteja. Kansainvälistä lehdistöä on tiedotettu Habitareen ja Finpron tapahtumiin liittyvissä yhteyksissä. Samoin Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin järjestämissä toimittaja- ja ostajavierailuissa on Divanista pidetty esitelmiä. Finpro on tiedottanut ohjelmasta järjestämissään kansainvälisissä alan tapahtumissa Ohjelman tueksi toteutettiin Kauppa- ja teollisuusministeriön rahoituksella Interrex-julkaisu, joka kuvasi menestyviä huonekalu- ja sisustusalan malleja Saksassa, Tanskassa, Isossa-Britanniassa ja Itävallassa. Kotisivuilla ylläpidettiin jatkuvaa tietopankkia kansainvälisistä markkinoista. Italialaisen CSIL-markkinatutkimuslaitoksen jäsenyyden kautta tuotettiin Divanin asiakkaille Euroopan jakeluteiden muutoksista ajankohtaista tietoa. 13

15 4 Ohjelman ulkopuoliset linkitykset 4.1 Rahoittajat Ohjelmassa haettiin aktiivisesti rahoitusyhteistyötä Sitran, KTM:n ja TEkeskusten kanssa. Sitra päätti suunnata Taitek-ohjelman Divanin käynnistyttyä myös huonekalualalle. KTM/ESR rahoitti Divanin tavoitteita tukevan kansainvälisen asiakkaan toimintaympäristöä kuvaavan ja uusia bisnesmahdollisuuksia kartoittavan Interrex-julkaisun vuonna 2000 ja TE-keskusten globaalityökalua pyrittiin saamaan huonekalualan tietoisuuteen ja globaalikonsulteista kolme panosti huonekalualan konsultointiin. Osa Divanin ohjelmassa rahoitetuista yrityksistä sai markkinointivaiheeseen TE-keskusten kehittämis- ja kansainvälistymistukea. Joissakin tapauksissa rahoitusmalli luotiin eri rahoittajien yhteistyöllä; tästä pääasialliset esimerkit Lahden TE-keskuksesta. 4.2 Tutkimus Divan-ohjelman aikana koottiin tutkijoista nk. tutkijayhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmä pohti tapoja teollisuuden ja tutkimuksen konkreettiseksi lähentämiseksi. Tutkijoita rohkaistiin myös kehittämään ohjelmaa tukevia tutkimushankkeita. Tutkijakokous ehdotti, että Divan-ohjelman aikana selvitetään suomalaisen teollisuuden ja kaupan tutkimustarpeet. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus ja tulokset julkaistiin alan lehdistössä. Tutkimus toimitettiin myös alan järjestöjen käyttöön. Vaasan yliopisto hyödynsi haastattelujen tuloksia omassa toiminnassaan ja Vaasasta valmistuneen Katri Palosaaren pro gradu tutkielma Haasteiden hallinta 2003 pohjautui tähän tutkimukseen. 14

16 Tutkimustuloksia hyödynnetään lisäksi parhaillaan työn alla olevassa väitöskirjassa. Tutkijakokouksia järjestettiin ohjelman aikana neljä. Konkreettisin seuraus tutkimusyhteistyöstä oli Indoor Groupin kärkiyrityksenä käynnistämä alan logistiikkaa koskevan tutkimus/yritysyhteistyöprojekti. Divan-ohjelma kokosi yhteen suomalaiset muotopuristeiden tuottajat. Kokous käynnisti alan yhteisen muotopuristusteollisuuden tilannetta selvittävän tutkimuksen, Tutkimusta seurasi yhteistyöprojekti, jonka tuloksena yritykset perustivat yhteisen tuotanto- ja markkinointiyrityksen. Divanissa koottiin lisäksi tieto Suomen tutkimus- ja korkeakoulutahojen tutkimustarjonnasta sekä huonekalualaa hyödyntävästä erikoisosaamisesta. Kansainvälisen tutkimuksen lähentämiseksi ohjelman aikana luotiin kontaktit Harvardin yliopistoon ja Massachusetts Technology Institutin tutkijoihin. Näiden tutkimustuloksia julkaistiin Divan-kotisivuilla. Divanin ohjelmapäälliköt tukivat MIT:ssa Bostonissa arkkitehti Jarmo Suomisen valmistelemaa hanketta elinympäristön kehittämisen alueella toimivan tutkimusinstituutin perustamisesta Suomeen. Ajatuksena oli, että kyseinen tutkimusinstituutti palvelee yhteistyössä suomalaisten tutkimuslaitosten ja MIT:n kanssa laajaa yrityskenttää, joiden bisnesalueeseen tutkimus lähiympäristön (työ, koti ja liikenne) kehittymisestä tuo lisäarvoa. Huonekalu- ja sisustusalan yritykset olisivat luonnollisesti tällaisen instituutin potentiaalisia asiakkaita. Instituuttihanke on edennyt, mutta se ei ehtinyt realisoitua Divanin aikana. 15

17 4.3 Alan järjestöt Huonekalualaa palvelee useita järjestöjä. Puusepänteollisuuden liitto, Puuteollisuusyrittäjien liitto, Suomalainen huonekalu r.y., Suomen huonekalukaupan liitto r.y. Divan on pyrkinyt pitämään hyvän ja tiiviin keskusteluyhteyden kunkin järjestön kanssa ja Divanin jälkeisen kehitystoiminnan koordinoimisesta on keskusteltu johtoryhmän ja järjestöjen välisissä kokouksissa. Järjestöjen yhteistyö on ollut vähäistä, mutta on viime aikoina tiivistynyt ja konkreettisista yhteistyömalleista on alettu vilkkaasti keskustella. Etelä-Pohjanmaa ja Lahti ovat alueina lähentyneet ja PHKK:n sekä Lahden alueen kehittämiskeskusten välisenä yhteistyönä on syntynyt alaa kehittäviä tutkimus- ja kehitysprojekteja. 4.4 Muut teknologiaohjelmat Huonekalualan hankkeita on Divanin aikana rahoitettu kymmenestä eri ohjelmasta. Divanissa periaatteena on ollut, että alan hyviä hankkeita on pyritty ohjaamaan kunkin sisällön mukaisesti niille parhaiten soveltuviin teknologiaohjelmiin, vaikka aktivointi olisi tapahtunutkin Divanin puitteissa. 16

18 5 Tulokset Divan-ohjelmaan hyväksyttiin 74 hanketta. Seitsemän hyväksytyn hankkeen osalta rahoituspäätös peruttiin, koska yritykset eivät käynnistäneet suunnittelemaansa projektia. Kaikenkaikkiaan Divanista rahoitettiin näin 67 hanketta. Näistä 19 tutkimushanketta ja 48 yrityshanketta. Hankkeiden lopulliset investoinnit nousivat ohjelmassa 12,3 miljoonaan euroon, josta Tekesin rahoitusosuus oli n. 5,8 miljoonaa. Yrityshankkeista 39 pk-teollisuuden ja 9 suuriksi luokiteltavien yritysten hankkeita. Alueellinen jakauma oli seuraava: Yrityshankkeet tukipäätökset eurot/prosenttiosuudet 23,0 % 0,2 % 5,0 % 0,7 % 13,2 % 11,0 % 10,3 % 1,7 % 0,6 % 2,3 % 3,0 % 29,0 % Etelä-Pohjanmaa 10,3 % Etelä-Savo 3,0% Häme 29,0 % Kaakkois-Suomi 1,7 % Kainuu 0,6 % Pirkanmaa 2,3 % Pohjanmaa 11,0 % Pohjois-Pohjanmaa 0,7% Pohjois-Savo 5,0 % Satakunta 0,2 % Uusimaa 23,0 % Varsinais-Suomi 13,2 % I Kansainvälisen asiakkaan syvempi ymmärtäminen hankkeiden perustana Painopistealueen tavoitteena oli kehittää teknologian keinoin kilpailukykyisiä tuotteita ja toimintamalleja asiakassuunnasta ohjautuviin prosesseihin. Tälle alueelle sijoittui hankkeista ja rahoituksesta noin puolet. SBA:n perustaksi rahoitettiin mm. kansainvälisiä toimintamalleja ja uusia konsepteja tarkasteleva tutkimus, tutkimuksen tuloksia sittemmin hyödynnettiin hankkeisiin, joissa kehitettiin uusia oppimisympäristöjä. 17

19 Samoin rahoitettiin tutkimusta yritysverkostojen kehittämisestä kansainvälisen volyymikaupan mahdollistamiseksi ja tutkittiin tulevaisuuden keittiöratkaisuja. Yrityshankkeissa malleja haettiin verkottuneelle yhteistoiminnalle, muotopuristamisen alan avain/tukiteknologioiden määrittämiselle ja yritysten yhteisen prosessin kehittämiselle. Yritysten hankkeista suurin osa kohdistui kansainväliselle asiakaskunnalle suunnattujen uusien tuotteiden, konseptien ja palveluprosessien kehittämiseen. Tulokset Muotopuristamisen alan yhteistoiminta johti muutaman yrityksen yhteisen toimintamallin ja teknologiaprosessin kehittämiseen ja sateenvarjoyrityksen perustamiseen. Perustetun yrityksen toiminta ei kuitenkaan käynnistynyt alunpitäen suunnitellulla tavalla. Verkostojen kehittäminen tulokselliseksi toimintamalliksi on joissakin hankkeissa epäonnistunut, ilmeisesti siitä syystä, ettei niissä olla saavutettu asiakasohjautuvaa toimintamallia tai bisnesvastuunottavaa veturiyritystä ei ole hankkeeseen sittenkään löytynyt. Muilta osin painopistealueen hankkeet ovat edenneet kohtalaisen hyvin. Erityisen menestyksekkäitä ovat tuloksiltaan olleet hankkeet, joissa kohdeasiakas on joko osallistunut hankkeen toteuttamiseen kärkiyrityksenä tai yritys/yritysryhmä on tuottanut uuden konseptin tarkasti fokusoidulle asiakaskunnalle. Oppimisympäristöihin liittyvä tutkimus on tuottanut yritystasolla uusia konsepteja, myös Sitra on panostanut tämän alueen edistämiseen. II Uusien teknologioiden ja materiaalien kehittäminen ja hyödyntäminen Tutkimushankkeita on tällä alueella rahoitettu 14 kpl. Tutkimus on kohdistunut tietotekniikan sovellusten aiheuttamiin muutoksiin sisustamisessa, robotiikan tutkimiseen ja kehittämiseen, uusien materiaalien, kuten kierrätysmuovin soveltuvuustutkimukseen sekä cad/cam-ohjattujen huonekalukomponenttien käsittelyyn. 18

20 Yrityshankkeista voidaan mainita menestyksekäs kierrätystoiminnan kehittämishanke huonekalukaupalle ja teollisuudelle, muovattavien puukuituteknologioiden tutkimus/tuotekehityshanke, uusien materiaalien yhdistäminen sekä oppimisympäristön uudet ratkaisut, joissa kalusteet ja elektroniikka integroituvat. Tulokset Rahoitettujen hankkeiden kautta suomalaisen huonekalualan teknologista kilpailukykyä on kohennettu lähinnä puukuituteknologian uusien innovaatioiden kautta sekä uusien materiaaliyhdistelmien kehittämisellä. Tuotantoteknologian osalta merkittävimpiä edistysaskeleita on tapahtunut robotiikan kehittämisessä. III Tunnettuuden lisääminen viestintää kehittämällä Kolmannelle painopistealueelle tuli erittäin vähän kiinnostavia hankehakemuksia. Osittain hankkeet eivät soveltuneet Tekes-rahoitukseen, koska niiden sisältö oli joko olemassaolevan teknologian käyttöönottoa tai jo kehitettyjen mallien hyödyntämistä. Divan rahoitti tähän alueeseen kohdistuvan tutkimushankkeen, jossa VTT ja suuri joukko sisustusalan yrityksiä yhdessä kehittivät sisustusalan yhteisen tuotetiedon kuvauksen. Yrityshankkeita rahoitettiin vain kaksi. Tulokset Painopistealueen tulokset jäivät laihoiksi. Tutkimushanke ei toistaiseksi ole johtanut kaupallisiin sovelluksiin tai yritysten jatkoyhteistyöhön. Yrityshankkeista toinen on kuitenkin Interiore-tutkimukseen liittyvän ensivaiheen projektin spin-off, ja tämän langattoman tiedonkeräysteknologian menestyminen kaupallisesti näyttää lupaavalta. 19

21 6 Yhteenveto tuloksista Kaikenkaikkiaan voi todeta, että parhaiten Divan-hankkeissa on onnistuttu uusien toimintamallien ja fokusoitujen asiakasohjautuvien konseptien luomisessa. Huonekalualan yritysten verkottuminen on käynnistynyt vilkkaasti. Tähän on vaikuttanut koveneva kilpailu, joka on ohjannut yrityksiä yhä tarkemmin fokusoimaan ydintoimintansa ja jakamaan tuotantoa erikoistuneille alihankkijoille.. Merkittävä parannus on ohjelman aikana tapahtunut tutkimuskentän ja yritysten yhteistyössä. Yritykset ovat alkaneet ohjaamaan tutkimusta, ja pienetkin yritykset ovat lähteneet tehtyjen tutkimustulosten hyödyntämiseen Rahoittajayhteistyössä Sitran päätös huomioida huonekalu- ja sisustusala, sekä puualan yhteistoimintaverkot sijoittamisen kohteena on ollut erinomainen Divanin viestejä vahvistava tekijä. Sijoittajien kiinnostuksen voi todeta yleensäkin kasvaneen alan yrityksiä kohtaan. Kansainvälisiä sijoittajiakin on alalle tullut muutamia ja tämän kehityksen uskotaan kasvavan. Rahoitetuissa hankkeissa yritysten omat arviot liikevaihdon ja viennin kasvuodotuksista olivat miljardin euron luokkaa, työpaikkojen lisäykseksi arvioitiin Luvut ovat luonnollisesti ylioptimistia. On kuitenkin selvää, että rahoitetuissa hankkeissa on sellaisia, joiden tuloksena Suomeen syntyy hyvin merkittävää uutta liikevaihtoa. Divan-ohjelmassa ei panostettu alueelliseen kehittämiseen. Hankkeet toivotettiin tervetulleeksi mistä päin Suomea tahansa. Tämä ehkä osaltaan on vaikuttanut siihen, että ohjelman tuloksissa on vaikea nähdä alueellisia kehitysaskeleita. Ohjelman aikana on syntynyt yhteistyöfoorumi Etelä-Pohjanmaan ja Lahden alueen välille, joka ei kuitenkaan ole Divan-ohjelman synnyttämä, vaan asian ovat käynnistäneet paikalliset kehittäjätahot. 20

22 Tämä yhteistyötaho on kuitenkin ollut merkittävä sananviejä Divanin ja yritysten välillä, ja tavoitteet alan kehittämisen osalta ovat olleet yhteneväisiä. Divan-ohjelmassa ei merkittävästi onnistuttu synnyttämään eri toimialojen yli menevää yhteistyötä tai verkottamaan kansainvälisiä asiakkaita suomalaisten hankkeiden kehittäjäosapuoliksi. Ohjelmassa tuotiin kyllä erityisen runsaasti tietoa kansainvälisistä markkinoista sekä parhaista käytännöistä maailmalla. Suuria, merkittävästi ja nopeasti alaa eteenpäin vieviä hankkeita ei syntynyt. Hankkeiden vaikutus on nähtävissä yleisen asennemuutoksen kautta, tutkimus- ja kehityskulttuurin juurtumisena alalle. Huonekaluteollisuus on kuitenkin selkeästi kansainvälistynyt. Yrityksiä on etabloitunut ennakkoluulottomasti uusille markkinoille. Viisi-kuusi yritystä on pioneereina synnyttänyt volyymikauppaa myös Euroopan ulkopuolella. Merkittävät kansainväliset menestystarinat jäävät kuitenkin vielä nähtäväksi, joskin muutamia hyvin lupaavia alkuja on todettavissa. 21

23 Huonekalualan skenaariot Divan-teknologiaohjelman jälkeinen kehittäminen toimialalla Divan-työryhmän raportti 1/2003

24 Kilpailukykyä teknologiasta Tekes tarjoaa rahoitusta ja asiantuntijapalveluja kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 390 miljoonaa euroa teknologian kehityshankkeisiin. Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan uutta teknologiaosaamista yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä. Ohjelmien tavoitteena on nostaa teknologista kilpailukykyämme tulevaisuuden keskeisillä teollisuuden toimialoilla. Tällä hetkellä Tekesillä on käynnissä noin 35 teknologiaohjelmaa. ISBN Kannen kuva: Oddball Graphics Oy Ulkoasu: DTPage Oy

25 Sisältö 1 Visioraportin tausta ja tavoite 4 2 Visiotyöryhmän osallistujat 5 3 Visiotyöryhmän toimintatapa 7 4 Lähtökohta 8 5 Huonekaluteollisuuden nykytilan määritys Huonekalualan strateginen tehtävä: mitä, kenelle, millä ylivoimatekijöillä: Mitä ylivoimatekijöitä käytetään argumentteina Huonekalualan perususkomukset Ydinpätevyyspuun juuret eli osaamisalueet Mitkä ovat mahdolliset maailmat / yllätystekijät 11 6 Mahdollisia skenaarioita Tuotevalmistus Niche turn-key Shopping Mall DIY Linux 19 7 Kehityspolut 20 8 Johtopäätökset ja suositukset toimenpiteistä Toimenpide-ehdotukset Tutkimus- ja kehitystoiminnan panostukset Rahoitusmalli 24 3

26 1 Visioraportin tausta ja tavoite Tekes käynnisti vuonna 1999 huonekalualan teknologiaohjelman Divanin, jonka tavoitteena oli teknologian keinoin luoda uutta kilpailukykyä suomalaisille alan yrityksille. Divan-teknologiaohjelman johtoryhmä määritteli ohjelman painopisteet, tavoitteet ja strategian ja sitoutui johtamaan ohjelmaa sen neljävuotisen toiminta-ajan. Jäsenet päättivät lisäksi, että ohjelman päättyessä ryhmä työstää alan jatkokehittämisen tarpeita palvelevan visioraportin. Työryhmä kokoontui vuoden 2002 lopulla kokoamaan näkemyksensä alan tilanteesta ja tulevaisuudesta. Tämä raportti on yhteenveto kokouksen tuloksista. 4

27 2 Visiotyöryhmän osallistujat Divan-johtoryhmän jäsenet Pekka Martela, Martela Oy Jukka Sipilä, Lundia Oy Juhani Salovaara, Studiosalovaarat Oy Vesa Karihtala, Incap Furniture Oy Eeva Artimo, Finpro Risto Piiroinen, Arvo Piiroinen Oy Markku Lehtonen, Woodfocus Antti Ahonen, Tekes Leila-Mari Ryynänen, Wellbond Oy Johtoryhmän lisäksi työryhmään kutsuttiin mukaan Seppo Laine, Indoor Group Oy / Asko Pasi Mäenpää, Senkki Oy Mauri Heikintalo, Sitra Teknologiajohtaja Ari Ahonen Tekesistä on tukenut prosessin käyntiinsaattamista. Raportin tarkoituksena on tuoda alan järjestöille, tutkimuslaitoksille ja muille kehittäjille sekä rahoittajille tietoa siitä, miten työryhmä näkee alan jatkokehittämisen tarpeet tulevaisuudessa Divan-ohjelman päättyessä. Työryhmän lähtökohtana on tarkastella suomalaisen teollisuuden mahdollisuuksia synnyttää volyymiliiketoimintaa, joko yksittäisten yritysten tai yritysverkostojen kautta. 5

28 On kuitenkin huomattava, että tämän raportin tarkoitus on olla vain lähtökohtana keskustelulle ja syvemmälle pohdinnalle. Työryhmän toiveena on, että yritykset yhdessä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa käynnistäisivät oman säännöllisen skenaariotyöskentelyn ja näin lisäisivät alan reagointinopeutta varautumisessa markkinoiden ja kysynnän muutoksiin. Huonekalualan kilpailukyvyn kehittäminen edellyttää merkittäviä panostuksia, ja on erittäin tärkeää, että ala saa riittävän huomion myös julkisen tahon piirissä Suomen elinkeinoelämää kehittävistä toimenpiteistä ja panostuksista päätettäessä. 6

29 3 Visiotyöryhmän toimintatapa Tutkimusjohtaja, futurologi Tarja Meristö, Abo Akademi, kutsuttiin visiotyöryhmän työskentelypäivän vetäjäksi. Visiotyöryhmä kokoontui Helsingissä yhden päivän pituiseen tilaisuuteen, jossa toimialan nykytila ja skenaariomallit yhteistyössä kirjattiin. Osallistujat työstivät esiintuotuja skenaarioita, miettivät niiden todennäköisyyttä ja merkitystä suomalaiselle teollisuudelle sekä listasivat pääasiallisia kehitysaskeleita kilpailukyvyn kehittämiseen tulevaisuudessa. 7

30 4 Lähtökohta Huonekalualalla on maassamme vahvat perinteet. Visiotyöryhmä uskoo alan menestysmahdollisuuksiin; huonekalualan yrityksillä on mahdollisuus nousta merkittävästi suurempaan kokoluokkaan ja kansainvälistyä. Menestys ja kasvu edellyttävät asennemuutosta, itseluottamusta ja määrätietoisia kehitystoimia sekä kasvun mahdollistavaa rahoitusta. Huonekalualan on hyvä syy kysyä itseltään: Miksei suomalainen huonekaluteollisuus voisi lähteä vahvaan kasvuun ja yltää esim. Tanskan volyymeihin? Miksei oma teollisuutemme tuottaisi suurinta osaa suomalaisten kauppaketjujen tarjonnasta ja suurten valmistajien komponenteista? Miksei ala voisi kiinnostaa yksityisiä sijoittajatahoja? Miksei huonekaluala voisi olla edelläkävijäala, sillähän on vahva kontaktipinta kuluttajaan ja mahdollisuus reagoida nopeasti markkinoiden muutoksiin? 8

31 5 Huonekaluteollisuuden nykytilan määritys 5.1 Huonekalualan strateginen tehtävä: mitä, kenelle, millä ylivoimatekijöillä Mitä Komponentteja, osakokonaisuuksia valmiita tuotteita, tuotekokonaisuuksia, suunnitteluratkaisuja, sisustuspalveluja, turn-key-toimituksia, rahoitusratkaisuja, palveluja, ylläpitoa. Kenelle Koteihin ja julkisiin tiloihin Suomessa, Venäjällä, EU:ssa, USA:ssa ja Japanissa. Jakelijoille eli vähittäiskaupalle, projektikaupan tahoille julkisiin tiloihin, sairaaloihin ja lomarakentamiskohteisiin, liikennevälineteollisuudelle, rakennusteollisuudelle. (Huom. Keskittyminen vahvistaisi toimialan kilpailukykyä, kaikille kaikkea kaikkialla ei liene Suomen yritysrakenteella mahdollista.) 5.2 Mitä ylivoimatekijöitä nykyisin käytetään argumentteina Kokonaisratkaisuja, sisustuselementtejä Erikoistuminen Sitoutuminen Palveluketjun luotettavuus, toimitusvarmuus Nopeasyklisyyteen vastaaminen (muoti) On-demand-tuotanto, trendiennusteiden hyvä hyödyntäminen Puumateriaali alkuperäinen Laatu Hyviä kansainvälisiä kumppaneita Erityisosaaminen, ergonomisia ratkaisuja Projektiosaaminen, integrointi 9

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Reijo Kangas Tekes San Jose, USA Taustaa Ratas 1980-1990 luvulla

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Tuotanto- ja palveluverkostot 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Esityksen sisältö Tuotanto- ja palveluverkostot Toimialan yritykset Yhteistyöllä saavutettavat edut 2 Tuotanto- ja palveluverkostot Kansainvälinen

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Polina Kiviniemi Vapaa-ajan palvelut ohjelma / FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Karjalan matkailun kehittämispäivä 12.10.2010 Imatra

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen 23.11.2011

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen 23.11.2011 Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö sivu 2 Sisältö sivu 3 Esityksen tarkoitus

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kasva uusille markkinoille Kehitä tuotteistasi kansainvälisesti

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11. Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Metsäalan nykytilanne Globaalit trendit sekä metsäbiotalouden

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Mikä on median innovaatiotuki? Mahdollisuus => Media-alalle korvamerkittyä lisärahoitusta Rahoitushakemusten

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Martti Korkiakoski 24.5.2010 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin liittyviä selvityksiä 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma Verkostohanke Hanketoimijoiden tapaaminen TEM:ssä 21.1.2010. PuuSuomi-ohjelmien perintö verkostohankkeelle

Metsäalan strateginen ohjelma Verkostohanke Hanketoimijoiden tapaaminen TEM:ssä 21.1.2010. PuuSuomi-ohjelmien perintö verkostohankkeelle Metsäalan strateginen ohjelma Verkostohanke Hanketoimijoiden tapaaminen TEM:ssä 21.1.2010 PuuSuomi-ohjelmien perintö verkostohankkeelle Voimavarojen suuntaaminen avainosaamisalueille PuuSuomi-laatuohjelma

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Antti Kotka p. 0400 958 180 antti.kotka@ysk.fi www.ysk.fi

P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Antti Kotka p. 0400 958 180 antti.kotka@ysk.fi www.ysk.fi P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Antti Kotka p. 0400 958 180 antti.kotka@ysk.fi www.ysk.fi 26.3.2015 presentaatio 1 TAUSTA Kärkihanke 2015-2017 (konsortio) Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija),

Lisätiedot

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet TkT Kari Tilli Teknologiajohtaja Tekes LEAD projektiseminaari, Dipoli, Espoo 24. toukokuuta 2005 Teknologian kehittämiskeskus 1 Esityksen

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki 19.11.2015 Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Hankkeen toimenpiteet MIKSI?: Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa

Lisätiedot

Klusteriohjelmat KETJU, VALO ja EGLO Yksi vaihe päättyy mitä opittiin. Pekka Aaltonen johtaja LOGY Competence Oy

Klusteriohjelmat KETJU, VALO ja EGLO Yksi vaihe päättyy mitä opittiin. Pekka Aaltonen johtaja LOGY Competence Oy Klusteriohjelmat KETJU, VALO ja EGLO Yksi vaihe päättyy mitä opittiin Pekka Aaltonen johtaja LOGY Competence Oy Sisältö 1. LOGY Competence ja oma tausta 2. Klusteriohjelmat logistiikassa 3. Mitä saatiin

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

risto.lustila@tekes.fi

risto.lustila@tekes.fi risto.lustila@tekes.fi MIKÄ ON TUOTEVÄYLÄ-PALVELU? Tuoteväylä-palvelu on Tekesin ohjaama valtakunnallinen asiantuntijapalvelu, joka auttaa alkavia ja mikroyrityksiä kehittämään kansainvälistä kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Hankkeen tausta Kaupalla on valmiudet toimia kaiken kokoisten tavarantoimittajien kanssa Mikroyritysten pienemmät

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Metsäklusterin tutkimus v. 2006 -

Metsäklusterin tutkimus v. 2006 - Mitkä ovat metsäteollisuuden kansainväliset vahvuudet tulevaisuudessa? Pertti Laine, 9.11.2006 Metsäklusterin tutkimus v. 2006 - EU:n metsäsektorin teknologiayhteisö Valtion tiede- ja teknologianeuvosto

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä!

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Vaasan Yliopisto 14.2.2012 Katsaus kansainvälistymispalveluiden tarjontaan Esko Ala-Myllymäki, teknologia-asiantuntija Tekes / Pohjanmaan ELY-keskus Kansainvälistyminen

Lisätiedot

VAMOS. Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut - teknologiaohjelma. Ismo Mäkinen. Logistiikan ja liikenteen toimialaaktivaattori

VAMOS. Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut - teknologiaohjelma. Ismo Mäkinen. Logistiikan ja liikenteen toimialaaktivaattori VAMOS Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut - teknologiaohjelma Ismo Mäkinen Logistiikan ja liikenteen toimialaaktivaattori Ohjelman pääkohdat Keskittyy yrityksille tehtäviin tuotteistettaviin ratkaisuihin:

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla?

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Suomessa toimii monipuolinen, globaaleja markkinoita ymmärtävä ja jatkuvasti uudistuva teollisuus, joka tuottaa korkeaa arvonlisää Suomeen Teollisuuden

Lisätiedot

Iskun sisältö. Mitä Tekes tarjoaa. Tekesin ohjelmat työkaluna. Fiiliksestä fyrkkaa ohjelman tavoitteet ja tarjonta

Iskun sisältö. Mitä Tekes tarjoaa. Tekesin ohjelmat työkaluna. Fiiliksestä fyrkkaa ohjelman tavoitteet ja tarjonta Iskun sisältö Mitä Tekes tarjoaa Tekesin ohjelmat työkaluna Fiiliksestä fyrkkaa ohjelman tavoitteet ja tarjonta Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009 Metsäklusteri Oy:n ohjelmat Metsäklusteri Oy Perustettu maaliskuussa 2007 Toiminta käynnistynyt syyskuussa 2007 Yksi Suomen kuudesta SHOKista Metsäklusteri Oy Toteuttaa Suomen metsäklusterin tutkimusstrategiaa

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

LUOVA TALOUS. Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen. Petra Tarjanne TEM

LUOVA TALOUS. Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen. Petra Tarjanne TEM LUOVA TALOUS Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen Petra Tarjanne TEM digitalisoituminen elämyksellisyys globalisaatio vastuullisuus Yritysten verkostomaisten toimintamallien lisääntyminen:

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Johtoryhmien strategiastartti 25.4.2017 Johtaja Teppo Rantanen 1 Kokemukset nykyisestä strategiasta ja odotukset uudelle strategialle

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle. Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014

Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle. Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014 Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014 Kasvua uudistumisesta Viestintätoimialan strategiset tavoitteet Asiakasrajapinta- ja jakeluratkaisut

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

KONTTI - Teolliset komponenttiohjelmistot Tekesin ETX-ohjelma

KONTTI - Teolliset komponenttiohjelmistot Tekesin ETX-ohjelma KONTTI - Teolliset komponenttiohjelmistot Tekesin ETX-ohjelma Strateginen selvityshanke Eila Niemelä 1 Lähtökohta Selvitys suomalaisen teolllisuuden komponenttipohjaisten ohjelmistojen kehittämisestä ja

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄÄ HYÖDYTTÄVÄ TEOLLISEN MUOTOILUN STRATEGIA LAHDESTA

ELINKEINOELÄMÄÄ HYÖDYTTÄVÄ TEOLLISEN MUOTOILUN STRATEGIA LAHDESTA ELINKEINOELÄMÄÄ HYÖDYTTÄVÄ TEOLLISEN MUOTOILUN STRATEGIA LAHDESTA ELINKEINOELÄMÄÄ HYÖDYTTÄVÄ TEOLLISEN MUOTOILUN STRATEGIA LAHDESTA LAHTI ON SUOMEN KIINNOSTAVIN JA KANSAINVÄLISESTI KASVUHAKUINEN DESIGNEKOSYSTEEMI

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

EVE. Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät Tekesin ohjelma

EVE. Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät Tekesin ohjelma EVE Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät Tekesin ohjelma 2011-2015 EVE-ohjelman taustaa: Ajoneuvojen ja työkoneiden sähköistäminen vahva trendi Sähköistäminen parantaa energiatehokkuutta vähentää päästöjä

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

ITS Finland. Toiminnan esittely

ITS Finland. Toiminnan esittely ITS Finland Toiminnan esittely 28.10.2003 Haasteet Liikenneverkot ovat kuormitettuja ja alttiita häiriöille, kuljetusten tehokkuus on tärkeä osa yritysten kilpailukykyä, sujuva liikenne säästää resursseja

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys Raine Hautala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting Traficon Oy SysOpen Oyj Raine Hautala # 1 Taustaa Liikennetelematiikan merkitys

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

NestorPartners Finland. Nestorit ja kansainvälinen toiminta. NestorPartners 2014

NestorPartners Finland. Nestorit ja kansainvälinen toiminta. NestorPartners 2014 NestorPartners Finland Nestorit ja kansainvälinen toiminta Yritysjohtajien yhteisö NestorPartners ry on kokeneiden yritysjohtajien yhteisö, jonka jäsenet toimivat elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tehtävissä,

Lisätiedot

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Sisältö Mitä kansainvälistyminen on? Kansainvälistymisen menestystekijöitä Kansallisen innovaatioympäristön

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari. Puutuoteteollisuus. Helsinki

Toimialojen rahoitusseminaari. Puutuoteteollisuus. Helsinki Toimialojen rahoitusseminaari Puutuoteteollisuus Helsinki 12.5.2016 Pasi Loukasmäki Puutuotealan Toimialat TOL 2008 mukaan TOL 16 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

Lisätiedot