Tervetuloa Invalidiliittoon! Tietoa ja tukea jäsenyhdistyksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa Invalidiliittoon! Tietoa ja tukea jäsenyhdistyksille"

Transkriptio

1 1 Tervetuloa Invalidiliittoon! Tietoa ja tukea jäsenyhdistyksille

2 2 Sisällys 1. Invalidiliitto palvelee... 3 Jäsenrekisteri... 3 Uuden yhdistyksen perehdytys... 4 Invalidiliiton henkilöstö yhdistyksen tukena Tuki yhdistyksille ja niiden jäsenille... 7 Neuvonta... 7 Vertaistuki... 8 Koulutus... 8 Työkalut yhdistystoiminnan tukena... 8 Jäsenmerkit ja huomionosoitukset... 9 Jäsenedut jäsenyhdistysten jäsenille Taloudellinen tuki Jäsenyhdistys liiton organisaatiossa Jäsenyhdistykset Liittovaltuusto ja liittohallitus Yhdistyksen aloiteoikeus Aluetoiminta Nuorisotoiminta Lahden Harvinaiset -yksikkö Toimintaa ohjaavat säännökset Liittomaksu Liittoon toimitettavat asiakirjat Lakisääteiset velvollisuudet Yhteystietoja... 15

3 3 Tervetuloa Invalidiliittoon! Invalidiliitto on vuonna 1938 perustettu fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö. Invalidiliittoon kuuluu 156 jäsenyhdistystä ja niiden kautta noin henkilöjäsentä (10/2014). Invalidiliitossa yhdistyksesi on osa yhteisöä, jossa jäsenistön kokemusasiantuntijuus yhdistyy laajapohjaiseen ammatilliseen osaamiseen. Toimintamme päämäärä on yhdenvertainen ja esteetön Suomi. Yhdessä meillä on mahdollisuus saavuttaa tämä päämäärä. Kiitos, että yhdistyksenne on näissä talkoissa mukana! Tähän Tervetuloa-pakettiin on koottu asioita, joita yhdistyksen on hyvä tietää kuuluessaan Invalidiliittoon. Mikäli tästä tietopaketista puuttuu yhdistyksenne kannalta olennaista tietoa, olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä järjestötyön suunnittelijoihin. Yhteystiedot löytyvät viimeiseltä sivulta. 1. Invalidiliitto palvelee Jäsenrekisteri Invalidiliiton jäsenyhdistysten jäsenet on merkitty liiton jäsenrekisteriin. Rekisterin tietojen perusteella jäsenille lähetetään mm. IT-lehti ja jäsenkortit. Yhdistysten tulee huolehtia, että tiedot liiton jäsenrekisterissä ovat ajan tasalla eli kaikista muutoksista tulee ilmoittaa jäsenrekisteristä vastaavalle toimistosihteeri Kaija Heikkilälle. Jäsenyhdistysten on mahdollista myös itse käyttää liiton jäsenrekisteriä. Tällöin yhdistyksen jäsenrekisterivastaava voi omilla tunnuksillaan päivittää yhdistyksen jäsentietoja. Rekisteri toimii nettiselaimen kautta eli rekisterin käyttäminen vaatii yhdistykseltä ainoastaan internetyhteyden. Jäsenrekisteripalvelu Jokaisen jäsenyhdistyksen on mahdollista liittyä liiton jäsenrekisteripalveluun. Jäsenrekisteripalvelu kattaa: jäsenen perustietojen rekisteröinnin liiton jäsenrekisterissä jäsenmaksulaskutuksen hoidon kerran vuodessa ja perinnän jäsenmaksujen tilitykset yhdistyksille (vähennetään liittomaksu 2 /jäsen ja palvelumaksu 0,76 /jäsen) IT-lehden osoitteiston hoitamisen jäsenluettelo yhdistyksille yhdistyksen pyynnöstä osoitetarrat yhdistyksille yhdistyksen pyynnöstä

4 4 jäsenmaksuraportteja yhdistyksen pyynnöstä Jäsenrekisteripalvelun palvelumaksu on 0,76 /jäsen. Yhdistys vastaa: liiton lähettämän jäsentietolomakkeen tarkistamisesta ja päivittämisestä (palautetaan vuosittain tammikuun loppuun mennessä liittoon) tilaa haluamansa tulosteet rekisteristä puhelimitse tai sähköpostitse palvelun käyttäjäksi liitytään sopimuksella, sopimus toimitetaan tammikuun loppuun mennessä liittoon, jolloin sopimus astuu voimaan samana vuonna (jos palveluun liitytään kesken vuotta, sopimus astuu voimaan seuraavan vuoden alusta) Uuden yhdistyksen perehdytys Yhdistyksen liittyessä Invalidiliiton jäseneksi sen avainhenkilöiden on mahdollista tulla tutustumaan Invalidiliittoon ja sen toimintaan liiton keskustoimistoon Helsinkiin. Myös tämä Tervetuloa-paketti toimii perehdyttämisen apuna. Paljon hyödyllistä tietoa yhdistys saa toimintaansa liiton omasta intranetistä, Yhdistysnetistä, josta löytyy enemmän tietoa kohdassa Työkalut yhdistystoiminnan tukena. Liiton nettisivuja kannattaa myös hyödyntää toimintaan tutustumisessa. Paikallisyhdistysten perehdytyksestä vastaa oman alueen järjestötyön suunnittelija, harvinaisten ja valtakunnallisten yhdistysten järjestöllisestä perehdytyksestä vastaa järjestötyön suunnittelija Mika Saastamoinen. Harvinaisten pienvammaryhmää edustavien yhdistysten diagnoosipohjaisissa asioissa perehdyttäjänä ja tukena toimivat Invalidiliiton Lahden Harvinaiset-yksikön suunnittelijat Merja Monto ja Mirja Heikkilä. Invalidiliiton henkilöstö yhdistyksen tukena Invalidiliiton keskustoimisto sijaitsee Helsingissä Ruskeasuolla. Keskustoimistossa työskentelee mm. Invalidiliiton ylin johto, järjestötoiminnan työtekijät (lukuun ottamatta kolmea järjestötyön suunnittelijaa sekä Harvinaiset-yksikköä), viestintäosasto ja varainhankinta.

5 5 Kuva 1: Järjestötoiminnan organisaatio Järjestöpäällikkö Järjestötoimintaa johtaa järjestöpäällikkö Anssi Kemppi. Hän toimii järjestötoiminnan esimiehenä ja vastaa mm. järjestö- ja vaikuttamistoiminnan yleisistä linjauksista sekä sidosryhmäsuhteista. Toimistosihteerit Toimistosihteeri Kaija Heikkilä vastaa jäsenrekisteristä ja hänelle toimitetaan mm. jäsenten osoitteenmuutokset IT-lehden osoiterekisteriä varten. Hänelle osoitetaan myös tukihakemukset liiton testamenttivaroista ja hän on yhteyshenkilö Raha-automaattiyhdistyksen tuetuissa lomissa (järjestämisvastuu Maaseudun terveys- ja lomahuollolla). Toimistosihteeri Tarja Lukjanov vastaa mm. järjestökoulutusten ja valtuuston kokousten käytännön järjestelyistä sekä ottaa vastaan vuosimerkkien tilaukset. Järjestötyön suunnittelijat ja koulutussuunnittelija Järjestötyön suunnittelijat tukevat ja neuvovat jäsenyhdistyksiä niin yhdistys- kuin vaikuttamistoimintaankin liittyvissä asioissa. He ovat perehtyneet yhdistyslainsäädäntöön ja yhdistystoiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Järjestötyön suunnittelijoilla on myös vammaisia ihmisiä koskevien palveluiden osaamista, jota yksittäinen jäsen ja yhdistys voi halutessaan hyödyntää. He osallistuvat kutsuttaessa myös yhdistysten tilaisuuksiin ja

6 6 järjestävät toivottuja koulutustilaisuuksia yhdistyksissä. Järjestötyön suunnittelijat kehittävät liiton järjestötoimintaa liitto- ja yhdistystasolla. Järjestötyön suunnittelijoilla on omat maantieteelliset aluevastuut ja paikallisyhdistysten lähin kontakti liitossa on oman alueen järjestötyön suunnittelija. Vastaava järjestötyön suunnittelija toimii ryhmän esimiehenä ja vastaa mm. järjestö- ja vaikuttamistoiminnan seurannan ja arvioinnin kehittämisestä. Kaikkien valtakunnallisten yhdistysten järjestöllinen tuki on järjestötyön suunnittelija Mika Saastamoisen vastuulla. Häneen voi olla yhteydessä mm. yhdistystoimintaan ja yhdistyslakiin liittyvissä asioissa. Valtakunnallisten diagnoosipohjaisten pienvammaryhmää edustavien yhdistysten (Harvinaiset) tukena ovat Invalidiliiton Harvinaiset-yksikön suunnittelijat Merja Monto ja Mirja Heikkilä. Sosiaalineuvoja Pirkko Justander puolestaan neuvoo sosiaaliturvaan liittyvissä erityiskysymyksissä. Koulutussuunnittelija Auli Tynkkynen vastaa mm. järjestökoulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta. Häneltä tilataan myös yhdistysten tilauskoulutukset. Valtakunnallisen vaikuttamisen ryhmä Invalidiliitto vaikuttaa kansalaisjärjestönä lainsäädännön kehitykseen, yleiseen mielipiteeseen, päättäjiin, viranomaisiin sekä työ- ja elinkeinoelämään vammaisten ihmisten aseman parantamiseksi tekemällä esityksiä ja kannanottoja sekä toimimalla muilla vastaavilla tavoilla vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Vaikuttamistoiminnan avulla halutaan myös edistää vammaisille henkilöille suunnattujen laadukkaiden yhteiskunnallisten palveluiden saatavuutta. Vaikuttamistoiminnan perustana on ensisijaisesti tutkittu, objektiivinen tieto sekä jäsenistöltä lähtöisin oleva kokemusperäinen tieto. Järjestötoiminnan valtakunnallisen vaikuttamisen ryhmä toteuttaa liiton valtakunnallista vaikuttamistoimintaa. Ryhmään kuuluu sosiaalipoliittinen asiantuntija, terveyspoliittinen asiantuntija, työllisyys- ja koulutuspoliittinen asiantuntija, kaksi lakimiestä sekä sosiaalineuvoja. He ohjaavat ja neuvovat jäsenistöä, hyödyntävät vaikuttamistoiminnassa jäsenistön kokemuksia palvelujen toimivuudesta sekä avustavat tarvittaessa paikallisessa vaikuttamistoiminnassa. Esteettömyyskeskus ESKE Invalidiliiton esteettömyyskeskuksen toimintaan kuuluu mm. vaikuttamistoiminta, koulutus, materiaalin tuottaminen, ohjaus, neuvonta sekä yhteistyö muiden järjestöjen, viranomaisten ym. tahojen kanssa esteettömyyden edistämiseksi. Lisäksi keskus ylläpitää sekä kehittää esteettömyyssivustoa ja toimijaverkostoa. Asennetta ja elämänhallintaa -projekti Projektin päämääränä on edistää ikääntyneiden vammaisten hyvinvointia ja arjen jaksamista sekä vähentää ennakkoluuloja vammaisia ihmisiä kohtaan. Tavoitteena on vahvistaa ikääntyneiden vammaisten henkilöiden elämänhallinnan tunnetta kehittämällä uusia ylisukupolvisia osallistumisen areenoita lasten/nuorten sekä ikääntyneiden vammaisten henkilöiden välille. Projekti aloitettiin vuonna 2013 ja se kestää vuoteen 2015

7 7 loppuun saakka. Kansainvälinen työ Invalidiliitto tekee kansainvälistä työtä osallistumalla eurooppalaisiin toimintaverkostoihin, ohjelmiin ja hankkeisiin ja vaikuttamalla Euroopan Unionin vammaispolitiikkaan. Liitto koordinoi myös kehitysyhteistyötä Afrikassa Sambiassa ja Etiopiassa. Viestintä ja varainhankinta Liiton viestintäosasto vastaa vaihtuvista kampanjoista ja toimittaa yhdistyksiin mm. Helppo liikkua viikon ja kansainvälisen vammaistenpäivän materiaalia. IT-lehden toimintakalenterin tiedot ja mahdolliset yhdistysten omat jutut IT-lehden järjestöuutisiin toimitetaan viestintäosastolle. Viestintäosaston yhteystiedot löytyvät mm. liiton nettisivuilta ja Yhdistystiedotteesta. Liiton varainhankintaosasto toimittaa yhdistyksille pinssejä myyntiin kaksi kertaa vuodessa. Varainhankintaosaston yhteystiedot löytyvät mm. liiton nettisivuilta. 2. Tuki yhdistyksille ja niiden jäsenille Neuvonta Invalidiliitto neuvoo vammaisuuteen ja vammaispalveluihin liittyvissä kysymyksissä sekä Internetissä että puhelimitse. Invalidiliiton työntekijät vastaavat vammaispalveluja koskeviin kysymyksiin numerossa Neuvontanumero vastaa torstaisin klo Numerossa vastataan vammaispalveluja sekä muita tukitoimia koskeviin kysymyksiin. Soittaminen numeroon on paikallisverkkomaksun / matkapuhelumaksun suuruinen (ei paikallispuhelumaksu). Lakimiehet vastaavat vammaisten henkilöiden oikeusturvaa ja palveluja koskeviin erityiskysymyksiin. Sen sijaan yleiset juridiset asiat, joilla ei ole välitöntä kosketuspintaa vammaisuuteen, kuten avioerot, testamentit, perunkirjat, rajariidat ym. eivät kuulu tämän neuvonnan piiriin. Näissä asioissa voi olla yhteydessä oikeusaputoimistoihin tai yksityisiin lakimiehiin. Lakimiesten puhelinaika on kuukauden ensimmäinen ja kolmas maanantai klo puh. (09) Työllisyyspalveluista saa ajankohtaista tietoa työllistymisen tukimuodoista sekä yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa työllisyyteen liittyvissä asioissa, työolosuhteiden järjestämisessä sekä erilaisten tukien ja etuuksien selvittämisessä. Kysymyksiä voi lähettää tai puhelimitse työllisyys- ja koulutuspoliittinen asiantuntija Sinikka Winqwist Invalidiliiton internet-sivuilla oleva Asiantuntija vastaa palsta on jatkuvasti täydentyvä, liikuntavammaisuutta ja vammaispalveluja koskevien kysymysten tietopankki. Teemojen alta löytyy jo lähetettyjä kysymyksiä ja Invalidiliiton asiantuntijoiden vastauksia niihin. Lisäksi

8 8 Invalidiliitto on mukana tekemässä järjestöjen yhteistä sosiaaliturvaopasta (http://www.sosiaaliturvaopas.fi/files/sosiaaliturvaopas/jarjestojen_sosiaaliturvaopas_2013. pdf). Tietoa ja tukea vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä tarjoavat myös Invalidiliiton tuottamat oppaat, esitteet, lehdet ja muut julkaisut. Vertaistuki Vammautuminen, sairastuminen tai vammaisen lapsen syntymä muuttaa elämää monella tavalla. Keskustelu samaa kokeneen ja siitä selviytyneen kanssa auttaa jaksamaan. Invalidiliitolla on ollut jo vuosikymmenten ajan vertaistukihenkilö- ja vertaistukiperhetoimintaa. Vertaistuki on yksilön tai perheen saamaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa tukea ja ohjausta henkilöltä tai ryhmältä, jolla on omakohtainen kokemus vastaavanlaisesta vammasta, sairaudesta tai traumaattisesta kokemuksesta. Invalidiliitto ylläpitää rekisteriä vertaistukihenkilöistä ja -perheistä. Erityisesti on keskitytty raaja-amputoituihin henkilöihin sekä perheisiin, jossa on harvinaisen vamman tai sairauden omaava lapsi. Vertaistukijoita löytyy ympäri Suomea. Lisätietoa vertaistukitoiminnasta saa terveyspoliittinen asiantuntija Kirsi Kososelta ja perheiden osalta Harvinaiset-yksikön suunnittelija Merja Montolta. Koulutus Invalidiliitto tuottaa jäsenyhdistyksille tarkoitettua yhdistystoimintaa tukevaa koulutusta sekä muuta koulutusta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, opiskelijoille ja muille kiinnostuneille. Lisäksi yhdistykset tai lähiyhdistykset voivat tilata erilaisia koulutuksia lähelle. Tarjolla olevia tilauskoulutuksia on mm. yhdistyksen hyvästä hallinnosta, hyvistä kokouskäytännöistä ja vaikuttamistoimintaan liittyvistä asioista. YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishankeen kehittämispäivän aikana yhdistyksen on mahdollista arvioida ja kehittää omaan toimintaansa liiton järjestötyön suunnittelijan tai koulutussuunnittelijan johdolla. Lisätietoa koulutuksista ja YKE-päivästä saa koulutussuunnittelijalta ja liiton järjestökoulutuskalenterista sekä liiton nettisivuilta. Työkalut yhdistystoiminnan tukena IT-lehti IT-lehti on monipuolinen jäsenlehti, joka toimitetaan jäsenetuna jokaiselle jäsenyhdistyksen jäsenelle. Lehdessä on vaihtuvat pääteemat ja jokainen lehti sisältää ajankohtaisia vammaisia ihmisiä koskettavia asioita, henkilökuvia, vaihtuvia tarinoita sekä yhdistysten toimintauutisia. Jäsenyhdistykset voivat ilmoittaa omista tapahtumistaan lehden toimintakalenterissa. Toimintakalenterin tiedot toimitetaan IT-lehden mediakortin (http://www.it-lehti.fi) aikataulun mukaisesti liiton viestintäosastolle. YT-yhdistystiedote YT-tiedote toimitetaan postitse jokaiselle hallituksen jäsenelle neljä kertaa vuodessa. Tiedote sisältää yhdistystoiminnan ajankohtaisia yhdistystoiminnan uutisia ja tärkeitä tietoja hallituksen toiminnan tueksi. Tiedotteen toimittavat Invalidiliiton järjestö- ja vaikuttamistoimintaosasto yhdessä viestintäosaston kanssa. Jokaisessa tiedotteessa on järjestö-

9 9 päällikön ajankohtaiset terveiset. Yhdistysnetti Yhdistysnetti on Invalidiliiton jäsenyhdistysten hallitusten ja yhdistysaktiivien käyttöön suunniteltu työväline, johon on koottu yhdistyksen toimintaan liittyviä asioita, ohjeita ja asiakirjamalleja. Yhdistysnetti tarjoaa tietoa toimintavuoden tapahtumista, jäsenasioista sekä yhdistystoiminnan hyvistä käytännöistä. Yhdistysnettiin pääsee Invalidiliiton verkkosivujen etusivulta kohdassa Invalidiliiton verkkopalvelut. Kirjautumiseen tarvitaan tunnus ja salasana, jotka saa Kaija Heikkilältä. Yhdistyksen kotisivut Yhdistys voi halutessaan tilata omat kotisivut Yhdistysavaimesta Invalidiliiton ulkoasulla. Kotisivut voi tilata maksuttomaan kokeiluun ennen varsinaista tilauspäätöstä. Kotisivujen avulla yhdistys voi lisätä näkyvyyttään, laajentaa jäsenille tiedottamista ja mahdollistaa uuden kanavan jäsenhankintaan. Avainta voi tarkastella Lisätietoja Yhdistysavaimesta saa järjestötyön suunnittelijoilta. Muuta aineistoa yhdistyksille Invalidiliitto toimittaa yhdistyksille toiminnan tueksi vuosittaisen Muistilistan, johon on koottu olennaiset päivämäärät toimintavuoden aikana. Lisäksi liitto toimittaa tiedotteita esim. erilaisista kampanjoista. Yhdistykset voivat tilata tapahtumiinsa kampanjamateriaaleja ja esitteitä. Yhdistyksen tiedottamiseen voi kysyä neuvoja osoitteesta Kaikille yhdistyksille suunnatuissa tapahtumissa, kuten vuosittaisen kansainvälisen vammaistenpäivän ja suurten kampanjoiden yhteydessä viestintäosastolta toimitetaan tiedotepohja, jota yhdistykset voivat käyttää tiedottaessaan paikallismedialle. Invalidiliitosta mediatiedotteita eri aiheista toimitetaan noin 40 kpl vuodessa, ja ne ilmestyvät aina myös -sivuille. Varainhankinnasta yhdistyksille lähtee pinssitarjouskirje keväisin (tammikuu/helmikuun alku) ja syksyisin (elokuun loppu/syyskuun alku). Mukana kirjeessä on joko mallipinssi tai arkillinen pinssi. Jäsenmerkit ja huomionosoitukset Jäsenmerkki Invalidiliiton jäsenmerkin on oikeutettu hankkimaan jokainen liiton paikallis-yhdistyksen jäsen tultuaan hyväksytyksi yhdistyksen jäseneksi. Merkin hinta on 1 /kpl. Vuosimerkki Vuosimerkin on oikeutettu saamaan Invalidiliiton jäsenyhdistyksen varsinainen jäsen tietyn jäsenyysajan keston perusteella. Jäsenyys voi muodostua myös eri jäsenyhdistyksistä kerääntyneistä vuosista yhteensä.

10 10 Invalidiliitto myy vuosimerkit niitä hakeneille jäsenyhdistyksille. Merkkien saajista tulee ilmetä, milloin henkilö on liittynyt ensimmäisen kerran Invalidiliiton jäsenyhdistyksen jäseneksi. Vuosimerkin saannin lähtökohtana on, ettei jäsenyys ole välillä katkennut. Vuosimerkki ei perustu ansioihin yhdistyksessä, vaan nimenomaan vuosimääräiseen jäsenyyteen Invalidiliiton jäsenyhdistyksessä. Kukin yhdistys itse päättää, millä tavoin se jakaa vuosimerkkejä jäsenilleen. Lisätietoa, jäsenmerkkien hinnat ja jäsenmerkkien tilaukset toimistosihteeri Tarja Lukjanovilta. Kultainen ansioplaketti Liiton kultaisen ansioplaketin myöntää liittohallitus jäsenyhdistyksen hakemuksesta yhdistyksen jäsenelle "vammaishuollon hyväksi tehdystä työstä". Ansioplaketti on liiton korkein huomionosoitus yksittäiselle jäsenelle. Ehtona ansioplaketin saannille on, että henkilö on toiminut vähintään 10 vuotta yhdistyksen johtotehtävissä tai vastaavissa. Vähimmäisikänä pidetään 50 vuoden ikää. Haettaessa liiton kultaista ansioplakettia liittohallitukselta on hyvä neuvotella etukäteen liiton järjestötoiminnan kanssa ansioplakettiin liittyvistä kysymyksistä. Hakemus ansioplaketista on tehtävä vähintään kaksi kuukautta ennen plaketin luovutuspäivää. Lisätietoja ansioplaketista järjestötyön suunnittelija Tarja Honkaselta. Jäsenedut jäsenyhdistysten jäsenille 1. Tieto on valtaa jäsenetuna IT-lehti Saat IT Invalidityö -lehden jäsenetuna kahdeksan kertaa vuodessa. IT-lehti on Pohjoismaiden laajin, ajankohtainen ja asiantunteva fyysistä vammaisuutta käsittelevä tietopaketti. (IT-lehden vuosikerran arvo 60 ) 2. Neuvontaa ja ohjausta kysy rohkeasti Soita Invalidiliiton puhelinneuvontaan vammaisten palveluista puh , to klo Voit lähettää kysymyksesi myös asiantuntijavastaa. Invalidiliiton työllisyyspalveluista saat tietoa ja tukea työllistymiseen ja työssä jaksamiseen. Lakimiesten puhelinpäivystys on kuukauden ensimmäinen ja kolmas ma klo p. (09) Esteettömyyskysymyksissä saat tietoa osoitteessa 3.Yhdessä olemme enemmän vertaistukea ja harrastuksia Jäsenyhdistysten toiminnassa tapaat samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Useimmissa yhdistyksissä on erilaisia kerhoja ja harrastuspiirejä. Kun vammautuminen on uusi asia, löydät Invalidiliitosta myös vertaistukihenkilöitä tai -perheitä. 4.Monipuolista järjestökoulutusta Invalidiliitto ja sen jäsenyhdistykset tarjoavat jäsenilleen vuosittain useita valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia kursseja, seminaareja ja neuvottelupäiviä sekä verkkokursseja. Kurssit ovat jäsenille edullisia, osa jopa maksuttomia.

11 11 4.Järjestövakuutuksesta turvaa Kun olet Invalidiliiton tai sen jäsenyhdistysten järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa, sinua koskee Invalidiliiton järjestövakuutus (LähiTapiola). Mukana oleva henkilökohtainen omaisuus on myös vakuutettu. 5.Liikuntaa ja urheilua löydä oma lajisi Suurin osa jäsenyhdistyksistä on myös Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n jäseniä. VAU edistää eri ikäisten jäsentensä kuntoilua ja harrasteliikuntaa sekä kilpaurheilun mahdollisuuksia. Yhdistyksesi kautta sinun on mahdollista päästä mukaan VAU:n toimintaan. 6.Oikeuksien puolustamista Jäsenyhdistykset ja Invalidiliitto ovat aktiivisia vaikuttajia paikallisesti ja valtakunnallisesti. Tule mukaan yhdistysten vaikuttamistoimintaan! 7. Taloudellista tukea Jäsenyhdistysten jäsenet voivat hakea Invalidiliiton kautta taloudellista tukea testamentteina saaduista varoista lahjoitusehtojen mukaisesti. 8. Rahanarvoisia etuja Jäsenyhdistyksen jäsenenä hyödyt Suomen Retkeilymajajärjestön jäsenhinnoista kotimaan SRM-hostelleissa. Myös kylpylähotelli Kuntoranta tarjoaa erikoishintoja jäsenyhdistysten jäsenille. Jäsenyhdistyksen jäsen saa lisäksi monia rahanarvoisia etuja esim. Eckerö Linen matkoista. 9. Tietoa tuetuista lomista Kaikilla fyysisesti vammaisilla on mahdollisuus hakea tuettuja lomia sosiaalisin ja taloudellisin perustein Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:stä (www.mtlh.fi). Taloudellinen tuki Jäsenyhdistysten jäsenet voivat hakea Invalidiliiton kautta taloudellista tukea testamentteina saaduista varoista lahjoitusehtojen mukaisesti. Lisätietoja testamenteista saa Kaija Heikkilältä. Invalidiliiton varainhankintaosaston kautta yhdistykset saavat mahdollisuuden omaan varainhakintaan pinssien myynnin muodossa. Lisätietoja voi kysellä varainhankintaosastolta. Lisäksi yhdistykset voivat ottaa osaa Kultareunan Inva-arpojen myyntiin (www.kultareuna.fi) sekä paikallisesti vaalien yhteydessä järjestettäviin Pieni ele -keräyksiin (lisätietoa paikalliselta vaalikeräystoimikunnalta).

12 12 3. Jäsenyhdistys liiton organisaatiossa Kuva 2: Invalidiliitto ry:n organisaatio Jäsenyhdistykset Invalidiliittoon kuuluu paikallisia rekisteröityjä vammaisten henkilöiden muodostamia yhdistyksiä sekä valtakunnallisia diagnoosipohjaisia pienvammaryhmää edustavia yhdistyksiä sekä henkilöjäsenistä muodostuvia valtakunnallisia fyysisesti vammaisten ihmisten muodostamia yhdistyksiä. Jäsenyhdistykset edistävät fyysisesti vammaisten ihmisten oikeuksia ja järjestävät jäsenilleen monipuolista toimintaa ja tarjoavat vertaistukea.

13 13 Liittovaltuusto ja liittohallitus Invalidiliiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittovaltuusto. Liittovaltuusto valitaan liittoäänestyksellä, joka pidetään joka neljäs vuosi. Liittovaltuustossa on 55 paikallisyhdistysten edustajaa, kaksi harvinaisiin diagnoosipohjaisiin yhdistyksiin kuuluvaa edustajaa sekä kaksi valtakunnallisten yhdistysten edustajaa. Liittovaltuusto valitsee liittohallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kymmenen jäsentä. Liitossa on myös erilaisia työryhmiä, jotka toimivat liittohallituksen toiminnan tukena. Lisätietoa työryhmien toiminnasta saa mm. liiton nettisivuilta. Yhdistyksen aloiteoikeus Jäsenyhdistyksellä on mahdollista viedä haluamansa asia liittovaltuuston käsiteltäväksi. Yhdistyksen on lähetettävä esitys käsiteltävästä asiasta liittohallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen liittovaltuuston kokousta. Liittohallitus valmistelee asian esitettäväksi liittovaltuustolle. Liittovaltuuston kevätkokous on yleensä toukokuun lopussa ja syyskokous marraskuun lopussa. Aluetoiminta Aluetoiminnassa toteutetaan liiton toiminta-ajatusta eri puolilla Suomea alueellisesti ja paikallisesti. Aluetoimintaa koordinoi järjestötyön suunnittelija ja sitä toteutetaan kahdeksalla alueella. Lisäksi kolmella alueella on ruotsinkielistä toimintaa. Päämääränä on fyysisesti vammaisen ihmisen toimiva arki ja hyvinvointi asuinpaikasta riippumatta. Aluetoiminnan keskeisiä tavoitteita ovat yhdistystoiminnan vahvistaminen liiton perustehtävän mukaisesti, yhdistystoimijoiden tietotaidon lisääminen sekä kohtaamisten ja yhteistyön mahdollisuuksien lisääminen. Aluetyön muotoja ovat ohjaus, neuvonta, koulutus, tukikäynnit yhdistyksissä, yhteisten tilaisuuksien/tapahtumien järjestäminen, yhteistyö ja tiedon vaihto muiden alueen järjestöjen ja toimijoiden kanssa, verkostojen luominen ja niiden toiminnan mahdollistaminen sekä taloudellinen tuki yhdistyksille ja verkostoille. Alueellisiin toiminnallisiin verkostoihin houkutellaan jäsenistöä kiinnostuksen mukaan, esim. vaikuttamistoiminnasta kiinnostuneiden verkosto, nuorisoverkosto jne. Alueilla on omat nettisivut, jonne pääsee mm. Invalidiliiton nettisivujen kautta. (http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/yhteystiedot/jasenyhdistykset/) Nuorisotoiminta Invalidiliitto on myös liikuntavammaisten nuorten järjestö. Liiton nuorisotoiminta kohdistuu pääosin alle 29-vuotiaisiin jäseniin. Tavoitteena on saada nuoret mahdollisimman varhain toimimaan omien oikeuksiensa puolesta. Invalidiliiton nuorisotoiminnan kehittämisestä, toteuttamisesta ja koordinoimisesta vastaa nuorisotyöryhmä INTO yhteistyössä järjestötyön suunnittelija Mika Saastamoisen kanssa. Kolmen liikuntavammaisjärjestön (Invalidiliitto ry, Lihastautiliitto ry, Suomen CP-liitto ry) Nuorisoyhteistyö Seitti organisoi nuorisotoimintaa eri puolilla Suomea ja järjestää valtakunnallisia tilaisuuksia nuorille. Nuorisotyön suunnittelija Jenni Kuusela työskentelee

14 14 Invalidiliitossa. Lahden Harvinaiset -yksikkö Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö on harvinaisten tuki- ja liikuntaelinvammaryhmien osaamisja tukikeskus, joka sijaitsee Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksessa. Toiminta on suunnattu henkilöille, joilla on harvinainen vamma tai sairaus, heidän perheilleen ja läheisilleen. Yksikkö jakaa tietoa myös ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään harvinaisia vammoja tai sairauksia sairastavia henkilöitä. (http://www.invalidiliitto.fi/portal/kuntoutuskeskus/lahti/palvelut/harvinaiset-yksikko/) Toimintaa ohjaavat säännökset Jäsenyhdistyksen toimintaa ohjaavat mm. yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt. Invalidiliiton säännöt ohjaavat liiton toimintaa ja tietyin osin myös jäsenyhdistyksen toimintaa. (http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/invalidiliitto/invalidiliiton_saannot/) Invalidiliitto-konsernin strategia on asiakirja, joka toimii liiton toiminnan suuntaviivana lähitulevaisuuteen. Uusi liittovaltuusto hyväksyi liiton uuden strategian keväällä Liittomaksu Jäsenyhdistykset maksavat liittomaksua 2 euroa / varsinainen / vapaajäsen. Kannattajajäsenistä ei mene liittomaksua. Yhdistyksen tulee ilmoittaa oleva varsinaisten ja kannattajajäsenten määrä yhdistystietojen tarkastuslomakkeella keskustoimistoon tammikuun loppuun mennessä. Liittomaksu peritään yhdistyksiltä olleen jäsenmäärän perusteella. Jäsenmaksupalvelussa olevilta yhdistyksiltä veloitetaan liittomaksu maaliskuussa ennen jäsenmaksujen tilitystä yhdistykselle. Liittoon toimitettavat asiakirjat Jäsenyhdistyksen on toimitettava vuosittain liitolle tammikuun loppuun mennessä tarkistettu jäsenluettelo (josta ilmenee jäsenmäärä vuoden vaihteessa), yhdistystietojen tarkistuslomake, luottamushenkilöt ja vastaavat (esim. naisvastaava, nuorisovastaavat) sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio. Vuosi- ja tilikertomus toimitetaan liittoon kevätkokouksen jälkeen. Lakisääteiset velvollisuudet Yhdistyksen tulee tehdä patentti- ja rekisterihallitukseen muutosilmoitus kun sen säännöt muuttuvat, yhdistyksen nimenkirjoittajat vaihtuvat tai osoite muuttuu. Muutoksista kannattaa ilmoittaa myös Invalidiliittoon.

15 15 Yhdistyksen, jolla on verovuonna ollut veronalaista tuloa, on annettava veroilmoitus. Tuloksi katsotaan yleisesti elinkeinotoiminta tai kiinteistöistä saadut tulot. Verohallinto suosittelee, että yhdistykset antaisivat veroilmoituksensa sähköisesti verkkolomakkeella. Pääsääntöisesti pieniltä yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä ei pyydetä veroilmoitusta. Yleishyödyllisen yhdistyksen elinkeinotuloina ei pidetä tuloja, joka on saatu sen toiminnan rahoittamiseksi järjestetyistä arpajaisista, myyjäisistä tai muusta vastaavasta toiminnasta. Yhteystietoja Tähän on koottu tässä Tervetuloa-paketissa mainittujen henkilöiden yhteystietoja ja vastuualueita. Henkilöillä voi olla myös muita vastuualueita kuin tässä mainitut. Muun henkilöstön yhteystiedot löytyvät mm. Invalidiliiton nettisivuilta (http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/yhteystiedot/keskustoimisto/) Vastuualue Nimi Puhelin Sähköposti Järjestö- ja vaikuttamistoiminnan linjaukset, osaston esimies Jäsenrekisteri, osoitteenmuutokset, testamentit, tuettujen lomien yhteyshenkilö Järjestökoulutuksen käytännön asiat, vuosimerkit Järjestötyön suunnittelijoiden esimies, osaston seurannan ja arvioinnin kehittäminen Sisä- Suomi ja Lounais-Suomi Etelä-Suomi ja Kaakkois-Suomi Lappi ja Oulu - Kainuu, toimipaikka Oulu Länsi-Suomi ja ruot- Järjestöpäällikkö Anssi Kemppi Toimistosihteeri Kaija Heikkilä Toimistosihteeri Tarja Lukjanov Vastaava järjestötyön suunnittelija Mirva Kiiveri Järjestötyön suunnittelija Tarja Honkanen Järjestötyön suunnittelija Aapo Rantanen Järjestötyön suunnittelija Liisa Pitzén Järjestötyön suunnittelija

16 16 sinkielinen toiminta Aila Peräjoki Itä-Suomi, nuorisotoiminta, valtakunnalliset yhdistykset, toimipaikka Kuopio Järjestökoulutusten suunnittelu Nuorisoyhteistyö Seitti Vertaistuki Järjestötyön suunnittelija Mika Saastamoinen Koulutussuunnittelija Auli Tynkkynen Nuorisotyön suunnittelija Jenni Kuusela Terveyspoliittinen asiantuntija Kirsi Kosonen Sosiaaliturvan neuvonta Sosiaalineuvoja Pirkko Justander (keskus) Työllisyysneuvonta Harvinaiset-yksikkö, Harvinaiset-yksikkö Työllisyys- ja koulutuspoliittinen asiantuntija Sinikka Winqvist Mirja Heikkilä suunnittelija Merja Monto suunnittelija

4/2010 1000 uutta kohtaamista Yhdistyslaki uudistui Kulttuuripäivät Turussa 2011

4/2010 1000 uutta kohtaamista Yhdistyslaki uudistui Kulttuuripäivät Turussa 2011 Yhdistystiedote 4/2010 1000 uutta kohtaamista Yhdistyslaki uudistui Kulttuuripäivät Turussa 2011 ...järjestöpäälliköltä Arvoisa lukija Kymmenen vuotta sitten vietettiin YK:n vapaaehtoisten teemavuotta.

Lisätiedot

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN Tähän oppaaseen on koottu Iholiiton jäsenyhdistysten toiminnan kannalta keskeisiä tietoja. Aluksi on lyhyt kuvaus Iholiiton toiminnasta ja organisaatiosta. Luvussa

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää suomalaista toimistokulttuuria siten, että rakennetut tilat tukevat

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää suomalaista toimistokulttuuria siten, että rakennetut tilat tukevat Invalidiliitto SISÄLTÖ Alkusanat 3 Järjestö- ja vaikuttamistoiminta 6 Palvelutoiminta 10 Viestintä 16 Varainhankinta 16 IT-lehti 16 Asumispalvelut 17 Inva-apuväline 17 Yhteystiedot 18 Invalidiliitto on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

JHL. Järjestötiedon käsikirja

JHL. Järjestötiedon käsikirja TOIMIVAT YHDISTYKSET - TOIMIVAT JHL YHDISTYKSET - - YHDISTYKSET TOIMIVAT Järjestötiedon käsikirja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n järjestötiedon käsikirja 04/2015 Järjestö- ja jäsenpalvelulinjan

Lisätiedot

Tekemisen Meininki. Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle

Tekemisen Meininki. Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle Tekemisen Meininki Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle 2 Tekemisen Meininki Yhdistysopas Kokoomusyhdistyksen hallituksen jäsenten käyttöön Toinen uudistettu painos Julkaisija: Kansallinen Sivistysliitto,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Jäsenkirje 1/2012 Tampereella huhtikuussa 2012 Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 11.4.2012 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Arvoisa yhdistysaktiivi, hyvä kumppani Tässä

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

Tervetuloa toukokuussa Tampereelle!

Tervetuloa toukokuussa Tampereelle! JÄSENKIRJE 1/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 17.4.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Tervetuloa toukokuussa Tampereelle! Keväinen tervehdys.

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 JÄSENKIRJE 2/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 2.10.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Aika haastaa Olen viime aikoina osallistunut useampaankin

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

Yhdistyksen opas 2013

Yhdistyksen opas 2013 Yhdistyksen opas 2013 Opas on tarkoitettu yhdistysten toimihenkilöiden käyttöön ja se löytyy OmaNetistä Palvelunumerot Ma - pe klo 9.00-15.00 ja kesäaikana 1.6-31.8. Ma - pe klo 9.00-14.00 (tarkista heinäkuun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 5 1.1.3 Talous 6 1.2 Toiminta Pasilassa 6 1.2.1 Jäsentoiminta

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio Vuosikertomus 2011 Toiminta-ajatus Tuemme epilepsiaa sairastavia henkilöitä elämään tasa-arvoisina muun väestön kanssa sekä tuemme heitä ja heidän läheisiään tavoitteen saavuttamiseksi. Arvot Ihmisten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Jäsenkirje 1/2011 Tampereella maaliskuussa 2011 Koonnut tiedottaja Jaana Teräväinen jaana.teravainen@kvtl.fi Lämmin juhlavuoden tervehdys Tampereelta! Hyvä jäsenyhdistys, talvi alkaa olla voiton puolella

Lisätiedot

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Ajankohtaista toimenpiteitä varten 3 Yhdistysväen tapaamiset 4 Tukea yhdistysten vertaistukitoimintaan 5 Suvipäivä Suvituulessa 5 Yhdistysten internet-sivut 6 Tue Aivoliittoa

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014

Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014 Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014 Sisällys Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtajan alkusanat... 3 Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliitto vuonna 2014... 4 1. Mikä

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET 1 10.12 KOKOUKSEN MUOKKAAMA HARVINAISTEN KATTOJÄRJESTÖN XXX ORGANISAATIOKAAVIO. Näkökulmana on yksi yksittäinen jäsenyhdistys (huom. järjestössä on useampia jäsenyhdistyksiä) HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen...8. Viestintä...9. Ohjaus- ja neuvontapalvelut...14. Yhteistyö jäsenyhdistysten kanssa...16. Jäsenpalvelut...

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen...8. Viestintä...9. Ohjaus- ja neuvontapalvelut...14. Yhteistyö jäsenyhdistysten kanssa...16. Jäsenpalvelut... SISÄLLYS Puheenjohtajan katsaus: Yhdessä olemme enemmän...4 Toimitusjohtajan katsaus: Tavoitteena strateginen arki...6 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen...8 Viestintä...9 Ohjaus ja neuvonta aluetyön ytimessä,

Lisätiedot

Jäsentiedote 2014. Sisällys

Jäsentiedote 2014. Sisällys JÄSENTIEDOTE 2014 1 Jäsentiedote 2014 Sisällys TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET... 3 SUOMEN CP-LIITON JÄRJESTÖTERVEISET... 4 KEVÄTNEUVOTTELUPÄIVÄT LAHDESSA 29.-30.3.2014... 5 ILMOITTAUTUMISLOMAKE... 6 LOMITTAJATOIMINTA...

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot