Tervetuloa Invalidiliittoon! Tietoa ja tukea jäsenyhdistyksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa Invalidiliittoon! Tietoa ja tukea jäsenyhdistyksille"

Transkriptio

1 1 Tervetuloa Invalidiliittoon! Tietoa ja tukea jäsenyhdistyksille

2 2 Sisällys 1. Invalidiliitto palvelee... 3 Jäsenrekisteri... 3 Uuden yhdistyksen perehdytys... 4 Invalidiliiton henkilöstö yhdistyksen tukena Tuki yhdistyksille ja niiden jäsenille... 7 Neuvonta... 7 Vertaistuki... 8 Koulutus... 8 Työkalut yhdistystoiminnan tukena... 8 Jäsenmerkit ja huomionosoitukset... 9 Jäsenedut jäsenyhdistysten jäsenille Taloudellinen tuki Jäsenyhdistys liiton organisaatiossa Jäsenyhdistykset Liittovaltuusto ja liittohallitus Yhdistyksen aloiteoikeus Aluetoiminta Nuorisotoiminta Lahden Harvinaiset -yksikkö Toimintaa ohjaavat säännökset Liittomaksu Liittoon toimitettavat asiakirjat Lakisääteiset velvollisuudet Yhteystietoja... 15

3 3 Tervetuloa Invalidiliittoon! Invalidiliitto on vuonna 1938 perustettu fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö. Invalidiliittoon kuuluu 156 jäsenyhdistystä ja niiden kautta noin henkilöjäsentä (10/2014). Invalidiliitossa yhdistyksesi on osa yhteisöä, jossa jäsenistön kokemusasiantuntijuus yhdistyy laajapohjaiseen ammatilliseen osaamiseen. Toimintamme päämäärä on yhdenvertainen ja esteetön Suomi. Yhdessä meillä on mahdollisuus saavuttaa tämä päämäärä. Kiitos, että yhdistyksenne on näissä talkoissa mukana! Tähän Tervetuloa-pakettiin on koottu asioita, joita yhdistyksen on hyvä tietää kuuluessaan Invalidiliittoon. Mikäli tästä tietopaketista puuttuu yhdistyksenne kannalta olennaista tietoa, olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä järjestötyön suunnittelijoihin. Yhteystiedot löytyvät viimeiseltä sivulta. 1. Invalidiliitto palvelee Jäsenrekisteri Invalidiliiton jäsenyhdistysten jäsenet on merkitty liiton jäsenrekisteriin. Rekisterin tietojen perusteella jäsenille lähetetään mm. IT-lehti ja jäsenkortit. Yhdistysten tulee huolehtia, että tiedot liiton jäsenrekisterissä ovat ajan tasalla eli kaikista muutoksista tulee ilmoittaa jäsenrekisteristä vastaavalle toimistosihteeri Kaija Heikkilälle. Jäsenyhdistysten on mahdollista myös itse käyttää liiton jäsenrekisteriä. Tällöin yhdistyksen jäsenrekisterivastaava voi omilla tunnuksillaan päivittää yhdistyksen jäsentietoja. Rekisteri toimii nettiselaimen kautta eli rekisterin käyttäminen vaatii yhdistykseltä ainoastaan internetyhteyden. Jäsenrekisteripalvelu Jokaisen jäsenyhdistyksen on mahdollista liittyä liiton jäsenrekisteripalveluun. Jäsenrekisteripalvelu kattaa: jäsenen perustietojen rekisteröinnin liiton jäsenrekisterissä jäsenmaksulaskutuksen hoidon kerran vuodessa ja perinnän jäsenmaksujen tilitykset yhdistyksille (vähennetään liittomaksu 2 /jäsen ja palvelumaksu 0,76 /jäsen) IT-lehden osoitteiston hoitamisen jäsenluettelo yhdistyksille yhdistyksen pyynnöstä osoitetarrat yhdistyksille yhdistyksen pyynnöstä

4 4 jäsenmaksuraportteja yhdistyksen pyynnöstä Jäsenrekisteripalvelun palvelumaksu on 0,76 /jäsen. Yhdistys vastaa: liiton lähettämän jäsentietolomakkeen tarkistamisesta ja päivittämisestä (palautetaan vuosittain tammikuun loppuun mennessä liittoon) tilaa haluamansa tulosteet rekisteristä puhelimitse tai sähköpostitse palvelun käyttäjäksi liitytään sopimuksella, sopimus toimitetaan tammikuun loppuun mennessä liittoon, jolloin sopimus astuu voimaan samana vuonna (jos palveluun liitytään kesken vuotta, sopimus astuu voimaan seuraavan vuoden alusta) Uuden yhdistyksen perehdytys Yhdistyksen liittyessä Invalidiliiton jäseneksi sen avainhenkilöiden on mahdollista tulla tutustumaan Invalidiliittoon ja sen toimintaan liiton keskustoimistoon Helsinkiin. Myös tämä Tervetuloa-paketti toimii perehdyttämisen apuna. Paljon hyödyllistä tietoa yhdistys saa toimintaansa liiton omasta intranetistä, Yhdistysnetistä, josta löytyy enemmän tietoa kohdassa Työkalut yhdistystoiminnan tukena. Liiton nettisivuja kannattaa myös hyödyntää toimintaan tutustumisessa. Paikallisyhdistysten perehdytyksestä vastaa oman alueen järjestötyön suunnittelija, harvinaisten ja valtakunnallisten yhdistysten järjestöllisestä perehdytyksestä vastaa järjestötyön suunnittelija Mika Saastamoinen. Harvinaisten pienvammaryhmää edustavien yhdistysten diagnoosipohjaisissa asioissa perehdyttäjänä ja tukena toimivat Invalidiliiton Lahden Harvinaiset-yksikön suunnittelijat Merja Monto ja Mirja Heikkilä. Invalidiliiton henkilöstö yhdistyksen tukena Invalidiliiton keskustoimisto sijaitsee Helsingissä Ruskeasuolla. Keskustoimistossa työskentelee mm. Invalidiliiton ylin johto, järjestötoiminnan työtekijät (lukuun ottamatta kolmea järjestötyön suunnittelijaa sekä Harvinaiset-yksikköä), viestintäosasto ja varainhankinta.

5 5 Kuva 1: Järjestötoiminnan organisaatio Järjestöpäällikkö Järjestötoimintaa johtaa järjestöpäällikkö Anssi Kemppi. Hän toimii järjestötoiminnan esimiehenä ja vastaa mm. järjestö- ja vaikuttamistoiminnan yleisistä linjauksista sekä sidosryhmäsuhteista. Toimistosihteerit Toimistosihteeri Kaija Heikkilä vastaa jäsenrekisteristä ja hänelle toimitetaan mm. jäsenten osoitteenmuutokset IT-lehden osoiterekisteriä varten. Hänelle osoitetaan myös tukihakemukset liiton testamenttivaroista ja hän on yhteyshenkilö Raha-automaattiyhdistyksen tuetuissa lomissa (järjestämisvastuu Maaseudun terveys- ja lomahuollolla). Toimistosihteeri Tarja Lukjanov vastaa mm. järjestökoulutusten ja valtuuston kokousten käytännön järjestelyistä sekä ottaa vastaan vuosimerkkien tilaukset. Järjestötyön suunnittelijat ja koulutussuunnittelija Järjestötyön suunnittelijat tukevat ja neuvovat jäsenyhdistyksiä niin yhdistys- kuin vaikuttamistoimintaankin liittyvissä asioissa. He ovat perehtyneet yhdistyslainsäädäntöön ja yhdistystoiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Järjestötyön suunnittelijoilla on myös vammaisia ihmisiä koskevien palveluiden osaamista, jota yksittäinen jäsen ja yhdistys voi halutessaan hyödyntää. He osallistuvat kutsuttaessa myös yhdistysten tilaisuuksiin ja

6 6 järjestävät toivottuja koulutustilaisuuksia yhdistyksissä. Järjestötyön suunnittelijat kehittävät liiton järjestötoimintaa liitto- ja yhdistystasolla. Järjestötyön suunnittelijoilla on omat maantieteelliset aluevastuut ja paikallisyhdistysten lähin kontakti liitossa on oman alueen järjestötyön suunnittelija. Vastaava järjestötyön suunnittelija toimii ryhmän esimiehenä ja vastaa mm. järjestö- ja vaikuttamistoiminnan seurannan ja arvioinnin kehittämisestä. Kaikkien valtakunnallisten yhdistysten järjestöllinen tuki on järjestötyön suunnittelija Mika Saastamoisen vastuulla. Häneen voi olla yhteydessä mm. yhdistystoimintaan ja yhdistyslakiin liittyvissä asioissa. Valtakunnallisten diagnoosipohjaisten pienvammaryhmää edustavien yhdistysten (Harvinaiset) tukena ovat Invalidiliiton Harvinaiset-yksikön suunnittelijat Merja Monto ja Mirja Heikkilä. Sosiaalineuvoja Pirkko Justander puolestaan neuvoo sosiaaliturvaan liittyvissä erityiskysymyksissä. Koulutussuunnittelija Auli Tynkkynen vastaa mm. järjestökoulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta. Häneltä tilataan myös yhdistysten tilauskoulutukset. Valtakunnallisen vaikuttamisen ryhmä Invalidiliitto vaikuttaa kansalaisjärjestönä lainsäädännön kehitykseen, yleiseen mielipiteeseen, päättäjiin, viranomaisiin sekä työ- ja elinkeinoelämään vammaisten ihmisten aseman parantamiseksi tekemällä esityksiä ja kannanottoja sekä toimimalla muilla vastaavilla tavoilla vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Vaikuttamistoiminnan avulla halutaan myös edistää vammaisille henkilöille suunnattujen laadukkaiden yhteiskunnallisten palveluiden saatavuutta. Vaikuttamistoiminnan perustana on ensisijaisesti tutkittu, objektiivinen tieto sekä jäsenistöltä lähtöisin oleva kokemusperäinen tieto. Järjestötoiminnan valtakunnallisen vaikuttamisen ryhmä toteuttaa liiton valtakunnallista vaikuttamistoimintaa. Ryhmään kuuluu sosiaalipoliittinen asiantuntija, terveyspoliittinen asiantuntija, työllisyys- ja koulutuspoliittinen asiantuntija, kaksi lakimiestä sekä sosiaalineuvoja. He ohjaavat ja neuvovat jäsenistöä, hyödyntävät vaikuttamistoiminnassa jäsenistön kokemuksia palvelujen toimivuudesta sekä avustavat tarvittaessa paikallisessa vaikuttamistoiminnassa. Esteettömyyskeskus ESKE Invalidiliiton esteettömyyskeskuksen toimintaan kuuluu mm. vaikuttamistoiminta, koulutus, materiaalin tuottaminen, ohjaus, neuvonta sekä yhteistyö muiden järjestöjen, viranomaisten ym. tahojen kanssa esteettömyyden edistämiseksi. Lisäksi keskus ylläpitää sekä kehittää esteettömyyssivustoa ja toimijaverkostoa. Asennetta ja elämänhallintaa -projekti Projektin päämääränä on edistää ikääntyneiden vammaisten hyvinvointia ja arjen jaksamista sekä vähentää ennakkoluuloja vammaisia ihmisiä kohtaan. Tavoitteena on vahvistaa ikääntyneiden vammaisten henkilöiden elämänhallinnan tunnetta kehittämällä uusia ylisukupolvisia osallistumisen areenoita lasten/nuorten sekä ikääntyneiden vammaisten henkilöiden välille. Projekti aloitettiin vuonna 2013 ja se kestää vuoteen 2015

7 7 loppuun saakka. Kansainvälinen työ Invalidiliitto tekee kansainvälistä työtä osallistumalla eurooppalaisiin toimintaverkostoihin, ohjelmiin ja hankkeisiin ja vaikuttamalla Euroopan Unionin vammaispolitiikkaan. Liitto koordinoi myös kehitysyhteistyötä Afrikassa Sambiassa ja Etiopiassa. Viestintä ja varainhankinta Liiton viestintäosasto vastaa vaihtuvista kampanjoista ja toimittaa yhdistyksiin mm. Helppo liikkua viikon ja kansainvälisen vammaistenpäivän materiaalia. IT-lehden toimintakalenterin tiedot ja mahdolliset yhdistysten omat jutut IT-lehden järjestöuutisiin toimitetaan viestintäosastolle. Viestintäosaston yhteystiedot löytyvät mm. liiton nettisivuilta ja Yhdistystiedotteesta. Liiton varainhankintaosasto toimittaa yhdistyksille pinssejä myyntiin kaksi kertaa vuodessa. Varainhankintaosaston yhteystiedot löytyvät mm. liiton nettisivuilta. 2. Tuki yhdistyksille ja niiden jäsenille Neuvonta Invalidiliitto neuvoo vammaisuuteen ja vammaispalveluihin liittyvissä kysymyksissä sekä Internetissä että puhelimitse. Invalidiliiton työntekijät vastaavat vammaispalveluja koskeviin kysymyksiin numerossa Neuvontanumero vastaa torstaisin klo Numerossa vastataan vammaispalveluja sekä muita tukitoimia koskeviin kysymyksiin. Soittaminen numeroon on paikallisverkkomaksun / matkapuhelumaksun suuruinen (ei paikallispuhelumaksu). Lakimiehet vastaavat vammaisten henkilöiden oikeusturvaa ja palveluja koskeviin erityiskysymyksiin. Sen sijaan yleiset juridiset asiat, joilla ei ole välitöntä kosketuspintaa vammaisuuteen, kuten avioerot, testamentit, perunkirjat, rajariidat ym. eivät kuulu tämän neuvonnan piiriin. Näissä asioissa voi olla yhteydessä oikeusaputoimistoihin tai yksityisiin lakimiehiin. Lakimiesten puhelinaika on kuukauden ensimmäinen ja kolmas maanantai klo puh. (09) Työllisyyspalveluista saa ajankohtaista tietoa työllistymisen tukimuodoista sekä yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa työllisyyteen liittyvissä asioissa, työolosuhteiden järjestämisessä sekä erilaisten tukien ja etuuksien selvittämisessä. Kysymyksiä voi lähettää tai puhelimitse työllisyys- ja koulutuspoliittinen asiantuntija Sinikka Winqwist Invalidiliiton internet-sivuilla oleva Asiantuntija vastaa palsta on jatkuvasti täydentyvä, liikuntavammaisuutta ja vammaispalveluja koskevien kysymysten tietopankki. Teemojen alta löytyy jo lähetettyjä kysymyksiä ja Invalidiliiton asiantuntijoiden vastauksia niihin. Lisäksi

8 8 Invalidiliitto on mukana tekemässä järjestöjen yhteistä sosiaaliturvaopasta (http://www.sosiaaliturvaopas.fi/files/sosiaaliturvaopas/jarjestojen_sosiaaliturvaopas_2013. pdf). Tietoa ja tukea vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä tarjoavat myös Invalidiliiton tuottamat oppaat, esitteet, lehdet ja muut julkaisut. Vertaistuki Vammautuminen, sairastuminen tai vammaisen lapsen syntymä muuttaa elämää monella tavalla. Keskustelu samaa kokeneen ja siitä selviytyneen kanssa auttaa jaksamaan. Invalidiliitolla on ollut jo vuosikymmenten ajan vertaistukihenkilö- ja vertaistukiperhetoimintaa. Vertaistuki on yksilön tai perheen saamaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa tukea ja ohjausta henkilöltä tai ryhmältä, jolla on omakohtainen kokemus vastaavanlaisesta vammasta, sairaudesta tai traumaattisesta kokemuksesta. Invalidiliitto ylläpitää rekisteriä vertaistukihenkilöistä ja -perheistä. Erityisesti on keskitytty raaja-amputoituihin henkilöihin sekä perheisiin, jossa on harvinaisen vamman tai sairauden omaava lapsi. Vertaistukijoita löytyy ympäri Suomea. Lisätietoa vertaistukitoiminnasta saa terveyspoliittinen asiantuntija Kirsi Kososelta ja perheiden osalta Harvinaiset-yksikön suunnittelija Merja Montolta. Koulutus Invalidiliitto tuottaa jäsenyhdistyksille tarkoitettua yhdistystoimintaa tukevaa koulutusta sekä muuta koulutusta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, opiskelijoille ja muille kiinnostuneille. Lisäksi yhdistykset tai lähiyhdistykset voivat tilata erilaisia koulutuksia lähelle. Tarjolla olevia tilauskoulutuksia on mm. yhdistyksen hyvästä hallinnosta, hyvistä kokouskäytännöistä ja vaikuttamistoimintaan liittyvistä asioista. YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishankeen kehittämispäivän aikana yhdistyksen on mahdollista arvioida ja kehittää omaan toimintaansa liiton järjestötyön suunnittelijan tai koulutussuunnittelijan johdolla. Lisätietoa koulutuksista ja YKE-päivästä saa koulutussuunnittelijalta ja liiton järjestökoulutuskalenterista sekä liiton nettisivuilta. Työkalut yhdistystoiminnan tukena IT-lehti IT-lehti on monipuolinen jäsenlehti, joka toimitetaan jäsenetuna jokaiselle jäsenyhdistyksen jäsenelle. Lehdessä on vaihtuvat pääteemat ja jokainen lehti sisältää ajankohtaisia vammaisia ihmisiä koskettavia asioita, henkilökuvia, vaihtuvia tarinoita sekä yhdistysten toimintauutisia. Jäsenyhdistykset voivat ilmoittaa omista tapahtumistaan lehden toimintakalenterissa. Toimintakalenterin tiedot toimitetaan IT-lehden mediakortin (http://www.it-lehti.fi) aikataulun mukaisesti liiton viestintäosastolle. YT-yhdistystiedote YT-tiedote toimitetaan postitse jokaiselle hallituksen jäsenelle neljä kertaa vuodessa. Tiedote sisältää yhdistystoiminnan ajankohtaisia yhdistystoiminnan uutisia ja tärkeitä tietoja hallituksen toiminnan tueksi. Tiedotteen toimittavat Invalidiliiton järjestö- ja vaikuttamistoimintaosasto yhdessä viestintäosaston kanssa. Jokaisessa tiedotteessa on järjestö-

9 9 päällikön ajankohtaiset terveiset. Yhdistysnetti Yhdistysnetti on Invalidiliiton jäsenyhdistysten hallitusten ja yhdistysaktiivien käyttöön suunniteltu työväline, johon on koottu yhdistyksen toimintaan liittyviä asioita, ohjeita ja asiakirjamalleja. Yhdistysnetti tarjoaa tietoa toimintavuoden tapahtumista, jäsenasioista sekä yhdistystoiminnan hyvistä käytännöistä. Yhdistysnettiin pääsee Invalidiliiton verkkosivujen etusivulta kohdassa Invalidiliiton verkkopalvelut. Kirjautumiseen tarvitaan tunnus ja salasana, jotka saa Kaija Heikkilältä. Yhdistyksen kotisivut Yhdistys voi halutessaan tilata omat kotisivut Yhdistysavaimesta Invalidiliiton ulkoasulla. Kotisivut voi tilata maksuttomaan kokeiluun ennen varsinaista tilauspäätöstä. Kotisivujen avulla yhdistys voi lisätä näkyvyyttään, laajentaa jäsenille tiedottamista ja mahdollistaa uuden kanavan jäsenhankintaan. Avainta voi tarkastella Lisätietoja Yhdistysavaimesta saa järjestötyön suunnittelijoilta. Muuta aineistoa yhdistyksille Invalidiliitto toimittaa yhdistyksille toiminnan tueksi vuosittaisen Muistilistan, johon on koottu olennaiset päivämäärät toimintavuoden aikana. Lisäksi liitto toimittaa tiedotteita esim. erilaisista kampanjoista. Yhdistykset voivat tilata tapahtumiinsa kampanjamateriaaleja ja esitteitä. Yhdistyksen tiedottamiseen voi kysyä neuvoja osoitteesta Kaikille yhdistyksille suunnatuissa tapahtumissa, kuten vuosittaisen kansainvälisen vammaistenpäivän ja suurten kampanjoiden yhteydessä viestintäosastolta toimitetaan tiedotepohja, jota yhdistykset voivat käyttää tiedottaessaan paikallismedialle. Invalidiliitosta mediatiedotteita eri aiheista toimitetaan noin 40 kpl vuodessa, ja ne ilmestyvät aina myös -sivuille. Varainhankinnasta yhdistyksille lähtee pinssitarjouskirje keväisin (tammikuu/helmikuun alku) ja syksyisin (elokuun loppu/syyskuun alku). Mukana kirjeessä on joko mallipinssi tai arkillinen pinssi. Jäsenmerkit ja huomionosoitukset Jäsenmerkki Invalidiliiton jäsenmerkin on oikeutettu hankkimaan jokainen liiton paikallis-yhdistyksen jäsen tultuaan hyväksytyksi yhdistyksen jäseneksi. Merkin hinta on 1 /kpl. Vuosimerkki Vuosimerkin on oikeutettu saamaan Invalidiliiton jäsenyhdistyksen varsinainen jäsen tietyn jäsenyysajan keston perusteella. Jäsenyys voi muodostua myös eri jäsenyhdistyksistä kerääntyneistä vuosista yhteensä.

10 10 Invalidiliitto myy vuosimerkit niitä hakeneille jäsenyhdistyksille. Merkkien saajista tulee ilmetä, milloin henkilö on liittynyt ensimmäisen kerran Invalidiliiton jäsenyhdistyksen jäseneksi. Vuosimerkin saannin lähtökohtana on, ettei jäsenyys ole välillä katkennut. Vuosimerkki ei perustu ansioihin yhdistyksessä, vaan nimenomaan vuosimääräiseen jäsenyyteen Invalidiliiton jäsenyhdistyksessä. Kukin yhdistys itse päättää, millä tavoin se jakaa vuosimerkkejä jäsenilleen. Lisätietoa, jäsenmerkkien hinnat ja jäsenmerkkien tilaukset toimistosihteeri Tarja Lukjanovilta. Kultainen ansioplaketti Liiton kultaisen ansioplaketin myöntää liittohallitus jäsenyhdistyksen hakemuksesta yhdistyksen jäsenelle "vammaishuollon hyväksi tehdystä työstä". Ansioplaketti on liiton korkein huomionosoitus yksittäiselle jäsenelle. Ehtona ansioplaketin saannille on, että henkilö on toiminut vähintään 10 vuotta yhdistyksen johtotehtävissä tai vastaavissa. Vähimmäisikänä pidetään 50 vuoden ikää. Haettaessa liiton kultaista ansioplakettia liittohallitukselta on hyvä neuvotella etukäteen liiton järjestötoiminnan kanssa ansioplakettiin liittyvistä kysymyksistä. Hakemus ansioplaketista on tehtävä vähintään kaksi kuukautta ennen plaketin luovutuspäivää. Lisätietoja ansioplaketista järjestötyön suunnittelija Tarja Honkaselta. Jäsenedut jäsenyhdistysten jäsenille 1. Tieto on valtaa jäsenetuna IT-lehti Saat IT Invalidityö -lehden jäsenetuna kahdeksan kertaa vuodessa. IT-lehti on Pohjoismaiden laajin, ajankohtainen ja asiantunteva fyysistä vammaisuutta käsittelevä tietopaketti. (IT-lehden vuosikerran arvo 60 ) 2. Neuvontaa ja ohjausta kysy rohkeasti Soita Invalidiliiton puhelinneuvontaan vammaisten palveluista puh , to klo Voit lähettää kysymyksesi myös asiantuntijavastaa. Invalidiliiton työllisyyspalveluista saat tietoa ja tukea työllistymiseen ja työssä jaksamiseen. Lakimiesten puhelinpäivystys on kuukauden ensimmäinen ja kolmas ma klo p. (09) Esteettömyyskysymyksissä saat tietoa osoitteessa 3.Yhdessä olemme enemmän vertaistukea ja harrastuksia Jäsenyhdistysten toiminnassa tapaat samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Useimmissa yhdistyksissä on erilaisia kerhoja ja harrastuspiirejä. Kun vammautuminen on uusi asia, löydät Invalidiliitosta myös vertaistukihenkilöitä tai -perheitä. 4.Monipuolista järjestökoulutusta Invalidiliitto ja sen jäsenyhdistykset tarjoavat jäsenilleen vuosittain useita valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia kursseja, seminaareja ja neuvottelupäiviä sekä verkkokursseja. Kurssit ovat jäsenille edullisia, osa jopa maksuttomia.

11 11 4.Järjestövakuutuksesta turvaa Kun olet Invalidiliiton tai sen jäsenyhdistysten järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa, sinua koskee Invalidiliiton järjestövakuutus (LähiTapiola). Mukana oleva henkilökohtainen omaisuus on myös vakuutettu. 5.Liikuntaa ja urheilua löydä oma lajisi Suurin osa jäsenyhdistyksistä on myös Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n jäseniä. VAU edistää eri ikäisten jäsentensä kuntoilua ja harrasteliikuntaa sekä kilpaurheilun mahdollisuuksia. Yhdistyksesi kautta sinun on mahdollista päästä mukaan VAU:n toimintaan. 6.Oikeuksien puolustamista Jäsenyhdistykset ja Invalidiliitto ovat aktiivisia vaikuttajia paikallisesti ja valtakunnallisesti. Tule mukaan yhdistysten vaikuttamistoimintaan! 7. Taloudellista tukea Jäsenyhdistysten jäsenet voivat hakea Invalidiliiton kautta taloudellista tukea testamentteina saaduista varoista lahjoitusehtojen mukaisesti. 8. Rahanarvoisia etuja Jäsenyhdistyksen jäsenenä hyödyt Suomen Retkeilymajajärjestön jäsenhinnoista kotimaan SRM-hostelleissa. Myös kylpylähotelli Kuntoranta tarjoaa erikoishintoja jäsenyhdistysten jäsenille. Jäsenyhdistyksen jäsen saa lisäksi monia rahanarvoisia etuja esim. Eckerö Linen matkoista. 9. Tietoa tuetuista lomista Kaikilla fyysisesti vammaisilla on mahdollisuus hakea tuettuja lomia sosiaalisin ja taloudellisin perustein Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:stä (www.mtlh.fi). Taloudellinen tuki Jäsenyhdistysten jäsenet voivat hakea Invalidiliiton kautta taloudellista tukea testamentteina saaduista varoista lahjoitusehtojen mukaisesti. Lisätietoja testamenteista saa Kaija Heikkilältä. Invalidiliiton varainhankintaosaston kautta yhdistykset saavat mahdollisuuden omaan varainhakintaan pinssien myynnin muodossa. Lisätietoja voi kysellä varainhankintaosastolta. Lisäksi yhdistykset voivat ottaa osaa Kultareunan Inva-arpojen myyntiin (www.kultareuna.fi) sekä paikallisesti vaalien yhteydessä järjestettäviin Pieni ele -keräyksiin (lisätietoa paikalliselta vaalikeräystoimikunnalta).

12 12 3. Jäsenyhdistys liiton organisaatiossa Kuva 2: Invalidiliitto ry:n organisaatio Jäsenyhdistykset Invalidiliittoon kuuluu paikallisia rekisteröityjä vammaisten henkilöiden muodostamia yhdistyksiä sekä valtakunnallisia diagnoosipohjaisia pienvammaryhmää edustavia yhdistyksiä sekä henkilöjäsenistä muodostuvia valtakunnallisia fyysisesti vammaisten ihmisten muodostamia yhdistyksiä. Jäsenyhdistykset edistävät fyysisesti vammaisten ihmisten oikeuksia ja järjestävät jäsenilleen monipuolista toimintaa ja tarjoavat vertaistukea.

13 13 Liittovaltuusto ja liittohallitus Invalidiliiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittovaltuusto. Liittovaltuusto valitaan liittoäänestyksellä, joka pidetään joka neljäs vuosi. Liittovaltuustossa on 55 paikallisyhdistysten edustajaa, kaksi harvinaisiin diagnoosipohjaisiin yhdistyksiin kuuluvaa edustajaa sekä kaksi valtakunnallisten yhdistysten edustajaa. Liittovaltuusto valitsee liittohallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kymmenen jäsentä. Liitossa on myös erilaisia työryhmiä, jotka toimivat liittohallituksen toiminnan tukena. Lisätietoa työryhmien toiminnasta saa mm. liiton nettisivuilta. Yhdistyksen aloiteoikeus Jäsenyhdistyksellä on mahdollista viedä haluamansa asia liittovaltuuston käsiteltäväksi. Yhdistyksen on lähetettävä esitys käsiteltävästä asiasta liittohallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen liittovaltuuston kokousta. Liittohallitus valmistelee asian esitettäväksi liittovaltuustolle. Liittovaltuuston kevätkokous on yleensä toukokuun lopussa ja syyskokous marraskuun lopussa. Aluetoiminta Aluetoiminnassa toteutetaan liiton toiminta-ajatusta eri puolilla Suomea alueellisesti ja paikallisesti. Aluetoimintaa koordinoi järjestötyön suunnittelija ja sitä toteutetaan kahdeksalla alueella. Lisäksi kolmella alueella on ruotsinkielistä toimintaa. Päämääränä on fyysisesti vammaisen ihmisen toimiva arki ja hyvinvointi asuinpaikasta riippumatta. Aluetoiminnan keskeisiä tavoitteita ovat yhdistystoiminnan vahvistaminen liiton perustehtävän mukaisesti, yhdistystoimijoiden tietotaidon lisääminen sekä kohtaamisten ja yhteistyön mahdollisuuksien lisääminen. Aluetyön muotoja ovat ohjaus, neuvonta, koulutus, tukikäynnit yhdistyksissä, yhteisten tilaisuuksien/tapahtumien järjestäminen, yhteistyö ja tiedon vaihto muiden alueen järjestöjen ja toimijoiden kanssa, verkostojen luominen ja niiden toiminnan mahdollistaminen sekä taloudellinen tuki yhdistyksille ja verkostoille. Alueellisiin toiminnallisiin verkostoihin houkutellaan jäsenistöä kiinnostuksen mukaan, esim. vaikuttamistoiminnasta kiinnostuneiden verkosto, nuorisoverkosto jne. Alueilla on omat nettisivut, jonne pääsee mm. Invalidiliiton nettisivujen kautta. (http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/yhteystiedot/jasenyhdistykset/) Nuorisotoiminta Invalidiliitto on myös liikuntavammaisten nuorten järjestö. Liiton nuorisotoiminta kohdistuu pääosin alle 29-vuotiaisiin jäseniin. Tavoitteena on saada nuoret mahdollisimman varhain toimimaan omien oikeuksiensa puolesta. Invalidiliiton nuorisotoiminnan kehittämisestä, toteuttamisesta ja koordinoimisesta vastaa nuorisotyöryhmä INTO yhteistyössä järjestötyön suunnittelija Mika Saastamoisen kanssa. Kolmen liikuntavammaisjärjestön (Invalidiliitto ry, Lihastautiliitto ry, Suomen CP-liitto ry) Nuorisoyhteistyö Seitti organisoi nuorisotoimintaa eri puolilla Suomea ja järjestää valtakunnallisia tilaisuuksia nuorille. Nuorisotyön suunnittelija Jenni Kuusela työskentelee

14 14 Invalidiliitossa. Lahden Harvinaiset -yksikkö Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö on harvinaisten tuki- ja liikuntaelinvammaryhmien osaamisja tukikeskus, joka sijaitsee Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksessa. Toiminta on suunnattu henkilöille, joilla on harvinainen vamma tai sairaus, heidän perheilleen ja läheisilleen. Yksikkö jakaa tietoa myös ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään harvinaisia vammoja tai sairauksia sairastavia henkilöitä. (http://www.invalidiliitto.fi/portal/kuntoutuskeskus/lahti/palvelut/harvinaiset-yksikko/) Toimintaa ohjaavat säännökset Jäsenyhdistyksen toimintaa ohjaavat mm. yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt. Invalidiliiton säännöt ohjaavat liiton toimintaa ja tietyin osin myös jäsenyhdistyksen toimintaa. (http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/invalidiliitto/invalidiliiton_saannot/) Invalidiliitto-konsernin strategia on asiakirja, joka toimii liiton toiminnan suuntaviivana lähitulevaisuuteen. Uusi liittovaltuusto hyväksyi liiton uuden strategian keväällä Liittomaksu Jäsenyhdistykset maksavat liittomaksua 2 euroa / varsinainen / vapaajäsen. Kannattajajäsenistä ei mene liittomaksua. Yhdistyksen tulee ilmoittaa oleva varsinaisten ja kannattajajäsenten määrä yhdistystietojen tarkastuslomakkeella keskustoimistoon tammikuun loppuun mennessä. Liittomaksu peritään yhdistyksiltä olleen jäsenmäärän perusteella. Jäsenmaksupalvelussa olevilta yhdistyksiltä veloitetaan liittomaksu maaliskuussa ennen jäsenmaksujen tilitystä yhdistykselle. Liittoon toimitettavat asiakirjat Jäsenyhdistyksen on toimitettava vuosittain liitolle tammikuun loppuun mennessä tarkistettu jäsenluettelo (josta ilmenee jäsenmäärä vuoden vaihteessa), yhdistystietojen tarkistuslomake, luottamushenkilöt ja vastaavat (esim. naisvastaava, nuorisovastaavat) sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio. Vuosi- ja tilikertomus toimitetaan liittoon kevätkokouksen jälkeen. Lakisääteiset velvollisuudet Yhdistyksen tulee tehdä patentti- ja rekisterihallitukseen muutosilmoitus kun sen säännöt muuttuvat, yhdistyksen nimenkirjoittajat vaihtuvat tai osoite muuttuu. Muutoksista kannattaa ilmoittaa myös Invalidiliittoon.

15 15 Yhdistyksen, jolla on verovuonna ollut veronalaista tuloa, on annettava veroilmoitus. Tuloksi katsotaan yleisesti elinkeinotoiminta tai kiinteistöistä saadut tulot. Verohallinto suosittelee, että yhdistykset antaisivat veroilmoituksensa sähköisesti verkkolomakkeella. Pääsääntöisesti pieniltä yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä ei pyydetä veroilmoitusta. Yleishyödyllisen yhdistyksen elinkeinotuloina ei pidetä tuloja, joka on saatu sen toiminnan rahoittamiseksi järjestetyistä arpajaisista, myyjäisistä tai muusta vastaavasta toiminnasta. Yhteystietoja Tähän on koottu tässä Tervetuloa-paketissa mainittujen henkilöiden yhteystietoja ja vastuualueita. Henkilöillä voi olla myös muita vastuualueita kuin tässä mainitut. Muun henkilöstön yhteystiedot löytyvät mm. Invalidiliiton nettisivuilta (http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/yhteystiedot/keskustoimisto/) Vastuualue Nimi Puhelin Sähköposti Järjestö- ja vaikuttamistoiminnan linjaukset, osaston esimies Jäsenrekisteri, osoitteenmuutokset, testamentit, tuettujen lomien yhteyshenkilö Järjestökoulutuksen käytännön asiat, vuosimerkit Järjestötyön suunnittelijoiden esimies, osaston seurannan ja arvioinnin kehittäminen Sisä- Suomi ja Lounais-Suomi Etelä-Suomi ja Kaakkois-Suomi Lappi ja Oulu - Kainuu, toimipaikka Oulu Länsi-Suomi ja ruot- Järjestöpäällikkö Anssi Kemppi Toimistosihteeri Kaija Heikkilä Toimistosihteeri Tarja Lukjanov Vastaava järjestötyön suunnittelija Mirva Kiiveri Järjestötyön suunnittelija Tarja Honkanen Järjestötyön suunnittelija Aapo Rantanen Järjestötyön suunnittelija Liisa Pitzén Järjestötyön suunnittelija

16 16 sinkielinen toiminta Aila Peräjoki Itä-Suomi, nuorisotoiminta, valtakunnalliset yhdistykset, toimipaikka Kuopio Järjestökoulutusten suunnittelu Nuorisoyhteistyö Seitti Vertaistuki Järjestötyön suunnittelija Mika Saastamoinen Koulutussuunnittelija Auli Tynkkynen Nuorisotyön suunnittelija Jenni Kuusela Terveyspoliittinen asiantuntija Kirsi Kosonen Sosiaaliturvan neuvonta Sosiaalineuvoja Pirkko Justander (keskus) Työllisyysneuvonta Harvinaiset-yksikkö, Harvinaiset-yksikkö Työllisyys- ja koulutuspoliittinen asiantuntija Sinikka Winqvist Mirja Heikkilä suunnittelija Merja Monto suunnittelija

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Etelä-Karjalan neuroyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan neuroyhdistys. Sen kotipaikka on Lappeenranta. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Hyväksytty liittovaltuustossa (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY RY:N VAALIJÄRJESTYS

Hyväksytty liittovaltuustossa (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY RY:N VAALIJÄRJESTYS Hyväksytty liittovaltuustossa 17. 18.5.2016 1 (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN :N 1 SOVELTAMISALA Jytyn sääntöjen 18 2 momentissa tarkoitetut liittovaltuuston jäsenet ja heille valittavat yleisvarajäsenet

Lisätiedot

Harvinaiset-verkosto

Harvinaiset-verkosto Harvinaiset-verkosto verkosto Mitä aukkoja harvinaissairaan palveluissa? Hanna Eloranta varapuheenjohtaja Harvinaiset-verkosto 20 jäsenyhteisöä, joiden toiminnassa on edustettuina useita harvinaisia sairaus-

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry, ruotsiksi Vinföreningen Munskänkarna i Jyväskylä rf, ja sen kotipaikka

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2011

PIENI PALVELUOPAS 2011 PIENI PALVELUOPAS 2011 Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Puh. 09-5407540, fax. 09-54075460 toimisto@cp-liitto.fi AIKUISTOIMINTA Aikuistoiminnan tarkoituksena on kehittää vammaisille aikuisille toimintoja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA Preventiimi on valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus, jonka kohderyhmä on nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Preventiimi kehittää nuorisoalan

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat!

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoasioista sekä liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta. Palautetta tiedotteesta

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Invalidiliiton Kilta-rekisteri

Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliitolla on käytössään Internet-selaimella käytettävä Kilta-rekisterisovellus. Rekisterisovellus löytyy osoitteesta https://kilta.invalidiliitto.fi, se on suojattu

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

(hyväksytty vuosikokouksessa Porissa , voimassa alkaen PRH:n hyväksymänä)

(hyväksytty vuosikokouksessa Porissa , voimassa alkaen PRH:n hyväksymänä) AKOL:n säännöt (hyväksytty vuosikokouksessa Porissa 13.4.2014, voimassa 16.6.2014 alkaen PRH:n hyväksymänä) AIKUISOPETTAJIEN LIITTO AKOL RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Liiton nimi on Aikuisopettajien

Lisätiedot

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen.

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen. Senioripiiri Säännöt 1 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 2 Tarkoitus 3 Toiminta 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on kansallinen senioripiiri ry. Yhdistys kuuluu piirijärjestönä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Henkilökohtaisen avun päivä Merikeskus Vellamo 13.5.2016 Jan Hänninen janhanni@janhanni.org puh. 0400 710 516 Kuka minä olen? Toimin toista

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016.

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016. Suomen Oriental Moodo liitto ry:n säännöt 1. Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Oriental Moodo liitto ry. Yhdistys voi käyttää epävirallista rinnakkaisnimeä Oriental Moodo liitto sekä lyhennettä OMD liitto.

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Keliakialiitto ry Säännöt

Keliakialiitto ry Säännöt Keliakialiitto ry Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Keliakialiitto ry. Liiton kotipaikka on Tampere, kieli suomi ja toiminta-alue koko maa. Liiton

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta verkossa. Mika Pietilä,

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta verkossa. Mika Pietilä, Tietoa, neuvontaa ja ohjausta verkossa Mika Pietilä, 14.04.2015 Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus - Koordinaatin toiminta ja palvelut edistävät ja tukevat kuntien, järjestöjen,

Lisätiedot

Marja-Leena Laiho-Lehto Toiminnanjohtaja 29.11.2012

Marja-Leena Laiho-Lehto Toiminnanjohtaja 29.11.2012 Marja-Leena Laiho-Lehto Toiminnanjohtaja 29.11.2012 27.11.2012 Syömishäiriöliitto-SYLI ry on valtakunnallinen syömishäiriöön sairastuneita ja heidän läheisiään edustava järjestö, jonka tehtävänä on lisätä

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset

Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset Ammattiosastojen uudet mallisäännöt hyväksyttiin edustajistossa keväällä 2014 Yhdistyslaki muuttui 2010. Sekä liiton että ammattiosastojen mallisääntöihin tehtiin

Lisätiedot

Harvinaiset-verkosto

Harvinaiset-verkosto Harvinaiset-verkosto Harvinaissairaan kokonaisvaltaisen arjen asiantuntijuutta Järjestöjen yhteistyötä harvinaisten sairaus- ja vammaryhmien hyväksi Harvinaiset-verkosto 20 jäsenyhteisöä, joiden toiminnassa

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot