Porin seudun kestävän kehityksen toimintaohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin seudun kestävän kehityksen toimintaohjelma"

Transkriptio

1 Porin seudun kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 21 VUOSIKATSAUS 2007 Merika Lanne RAPORTTI Ympäristötoimisto 2/2008

2

3 Alkusanat Porin Seudun Agenda 21-toimintaohjelmaan hyväksymisestä tuli viime vuonna kuluneeksi 10 vuotta. Vaikka ohjelma tarkistettiin ja ajantasaistettiin vuonna 2005, tuntuu joskus siltä, että toimintaohjelma ei kuitenkaan ole tavoittanut kuntien päättäjiä siinä laajuudessa kuin olisi toivonut. ehkä se johtui siitä, että kunnissa on tällä hetkellä käynnissä niin monet erilaiset kehittämis- ja muutoshankkeet. Toisaalta taas toimintaohjelmaan kirjattuja ajatuksia viedään eteenpäin tavallaan tiedostamatta niitä KEKE-hankkeiksi. Tarkastellessa vuoden 2007 Keke-indikaattoreita huomio kiinnittyy kahteen positiiviseen asiaan. Satakunnassa seutulippu on tuonut selvästi kaivatun piristysruiskeen joukkoliikenteen käyttöön. Sen kehittämistä ja kampanjointia linja-autolla tehtävän työmatkaliikenteen puolesta kannattaa jatkaa. Toinen positiivinen asia oli energiajätteen syntypaikkalajittelun ja kiinteistökohtaisen keräilyn aloittaminen Porissa. Porilaiset ovat olleet tunnollisia lajittelijoita tähänkin saakka, mutta energiajätteen lajittelun omaksuminen näin hyvin ja helposti yllätti allekirjoittaneen. Hienoa porilaiset. Nyt näytetään mallia muulle Suomelle joka tuntuu haikailevan massapolton perään. Aivan vuoden 2007 lopulla valmistui Porin Seudun Ilmasto-ohjelma kuntien ja Prizztechin yhteistyönä. Nyt kunnilla on vastuu ohjelman täytäntöönpanosta ja tulosten seurannasta. Yritetään tässäkin asiassa olla eturivin kuntia, sillä ilmastomuutos koettelee todennäköisesti länsirannikkoa muuta maata ankarammin. Porissa Ympäristöjohtaja Matti Lankiniemi

4 Sisältö Alkusanat 3 Johdanto 5 Kestävän kehityksen määrälliset indikaattorit 6 Ympäristötietoisuus 6 Jätteet ja jätehuolto 6 Energia ja ilman laatu 8 Liikenne 9 Veden käyttö ja vesistöt 11 Yhteiskunta 14 Ympäristötyö ja projektit Porin seudulla 15 Ympäristötietoisuus ja ympäristökasvatus 15 Yhdyskuntarakenne ja asuminen 16 Jätteet ja kierrätys 16 Luonnonvarojen ja energian kestävä käyttö 17 Liikenne 19 Vesistöt ja vesihuolto 20 Liikunta ja vapaa-aika 20 Vaikutuskanavien hyödyntäminen 21 Johtopäätöksiä 24 Etusivun kuva Tiina Rajala

5 Johdanto Tämä julkaisu on katsaus vuonna 1997 laadittuun, ja vuonna 2005 päivitettyyn, Porin seudun kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 21:een. Agenda 21:n tavoite on edistää ja parantaa Porin seudun kestävän kehityksen tilannetta sekä tehdä kestävän kehityksen ajatusta tutuksi niin päättäjille kuin kaikille asukkaille. Kestävä kehitys on nykyään tullut osaksi päätöksentekoa ja sen merkitys kasvaa koko ajan. Viranhaltijoille ja päättäjille käsite onkin tuttu, mutta monille tavallisille kansalaisille sen sisältö saattaa edelleen olla hieman epäselvä. Agenda 21:n kohderyhmänä ovatkin pääsääntöisesti kotitaloudet ja se keskittyy niiden mahdollisuuksiin vaikuttaa kestävän kehityksen edistämiseen. Kotitalouksien kautta voidaan lisäksi vaikuttaa kaikkiin muihinkin kohderyhmiin. Agendan toimintakausi on nelivuotinen valtuustokausi. Tavoitteet, strategiat ja esimerkkiprojektit on asetettu niin, että niiden toteutumista voidaan tarkastella valtuustokausittain. Kausi on riittävän pitkä aika konkreettisten tulosten aikaansaamiseksi, mutta myös tarpeeksi lyhyt, etteivät strategiat ehdi vanheta. Projekteja, strategioita ja indikaattoreita seurataan kuitenkin vuosittain kokoamalla lyhyt Agenda-katsaus, jossa kerrotaan indikaattorien kehitys sekä esimerkkiprojektien tilanne. Joka neljäs vuosi toimintakauden päätteeksi laaditaan seurantaraportti, joka on kattava selvitys kauden tapahtumista. Tiedot tätä järjestyksessään toista katsausta varten on kerätty toimintaohjelmaan kuuluvien kuntien ympäristöviranhaltijoilta. Edellisen katsauksen teki Sari Kahri vuonna

6 Kestävän kehityksen määrälliset indikaattorit Ympäristötietoisuus Local Evaluation 21 Local Evaluation on kestävän kehityksen itsearviointityökalu. Se kertoo kunnan kestävän kehityksen toteutumisen tilasta sekä antaa vertailutietoa muihin kuntiin. Local Evaluation 21 on saatavilla internetistä. Local Evaluation toteutetaan kerran valtuustokaudessa. Ekologinen jalanjälki Ekologinen jalanjälki kuvaa ihmisen aineellista riippuvuutta luonnosta. Se kertoo kuinka monta hehtaaria yhden ihmisen kulutus ja jätteet vaativat maata. Ekologinen jalanjälki lasketaan yleensä kerran valtuustokaudessa, koska lyhyemmässä ajassa siinä ei tapahdu kovin merkittäviä muutoksia. Jätteet ja jätehuolto Kestävän kehityksen ensisijainen tavoite on jätteiden kokonaismäärän väheneminen. Hyötykäyttö tarkoittaa tapaa hyödyntää jätteihin sitoutunut materiaali uudelleen, mutta jätemäärän hallitsemiseksi on ehkäistävä jätteiden syntymistä. Vuoden 2007 aikana jätteitä syntyi yhteensä t. Edellisenä vuotena kokonaismäärä oli t. Hangassuon jäteasemalle loppusijoitetut jätemäärät Suurin osa kestävän kehityksen toimintaohjelmaan kuuluvien kuntien jätteestä loppusijoitetaan Hangassuon jäteasemalle. Jätteet voidaan jaotella yhdyskunta-, teollisuus- ja rakennus- sekä erityisjätteeseen. Indikaattori kuvaa jätemäärien kehitystä. 6

7 Hangassuon jäteasemalle loppusijoitetut jätteet (t) Erityisjäte Teollisuusjäte Rakennusjäte Yhdyskuntajäte Hangassuon jäteasemalla hyödynnetyt jätteet Loppusijoitetun jätteen määrä ei anna aivan todellista kuvaa jätehuollon toiminnasta. Hyödynnettyjä jätemääriä tarkastelemalla saadaan käsitys myös materiaalien ja tavaroiden kierrätyksestä. Hyödynnettäviä jätteitä ovat biojäte, risut, lievästi pilaantuneet maat, ylijäämämaa ja maa- ja kiviaines. Eniten Hangassuolla hyödynnetään maa- ja kiviainesta. Hangassuon jäteasemalla hyödynnetyt jätteet (t) Loppusijoitettavan jätteen määrä vähenee hyötykäytön lisääntyessä. Kuitenkin loppusijoitetun jätteen määrä (n t) on suurempi kuin hyödynnettävän jätteen (n t). Loppusijoitettavan jätteen määrä on pienentynyt lähes t vuodesta 2005, eli oikeaan suuntaan ollaan menossa. 7

8 Energia ja ilman laatu Kaukolämpöverkon pituus Kaukolämpöä syntyy sähköntuotannon sivutuotteena ja sitä käytetään kiinteistöjen lämmittämiseen. Kaukolämpöverkon pituus on kuvaava ja käyttökelpoinen indikaattori. Se ei kuitenkaan sovellu kaikkien kuntien käyttöön. Kaukolämpöverkon pituus Porissa (km) Kaukolämpöverkkoja laajennetaan ajoittain. Porissa, josta kuvio kertoo, on rakennettu kaukolämpöverkkoa noin viisi kilometriä vuoden 2007 aikana. Harjavallassa luku on pysynyt lähes ennallaan (33,6km), samoin Nakkilassa (4,46km) ja Ulvilassa (15.5km). Luvialle on rakennettu puoli kilometriä kaukolämpöverkkoa. Männyn runkojäkälien perusteella laskettu ilmanpuhtausindeksi (IAP) IAP lasketaan tarkastelemalla männyn runkojäkäliä. Mitä korkeampi indeksi on, sitä puhtaampi on ilma. Tutkimus tämän hetkisestä ilmanpuhtausindeksistä on parhaillaan käynnissä ja se valmistuu vuonna

9 Liikenne Kevyen liikenteen väylät Porin seudulla Kevyen liikenteen väylien pituus indikaattori kuvaa kevyen liikenteen käytön edellytysten parantamista. Kevyen liikenteen käytön kasvaminen vähentää liikenteen päästöjä, ehkäisee liikenneonnettomuuksia sekä nostaa kansanterveyttä Kevyen liikenteen väylät (km) Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Noormarkku Pomarkku Ulvila Porin tiedot puuttuvat kuviosta Vuonna 2007 kevyen liikenteen väyliä rakennettiin Ulvilassa, Porissa ja Nakkilassa. Ulvilassa on meneillään 2006 aloitettu uuden pyörätien rakentaminen. Valmistuessaan se yhdistää Harjunpään kylän kunnan keskustaan. Nakkilassa on rakenteilla uusi väylä. Se otetaan käyttöön 2008 ja näkyy tilastoinnissa vasta silloin. Porin tiedot puuttuvat kuviosta koska se hankaloittaisi taulukon luettavuutta. Vuoden 2007 aikana Porissa rakennettiin viitisen kilometriä lisää kevyen liikenteen väylää. Porissa oli kevyen liikenteen väyliä yhteensä 254,7km. 9

10 Porin paikallisliikenteen matkustajamäärät Porin paikallisliikennettä käytettiin vuonna kertaa. Ajokilometrejä kertyi km. Keskimäärin yhden matkan pituus oli noin 1,35km. Matkustuskertojen määrä on vähentynyt viime vuosina. Huippuvuonna 2001 paikallisliikennettä käytettiin kertaa enemmän kuin Porin paikallisliikenteen matkustajamäärät vuonna 2007 (1000 matkustajaa) Satakunnan seutulipun myynnin kehitys Vuodesta 1997 käytössä olleeseen seutulippujärjestelmään kuuluu tällä hetkellä 25 kuntaa. Seutulipun myynnin kehityksen lisäksi indikaattori kertoo seudullisen joukkoliikenteen tilanteesta. Vuonna 2007 myynti ylitti ensimmäisen kerran lipun rajan. Lippua myös käytettiin useammin kuin ennen, matkoja kertyi kpl. Keskimäärin yhdellä lipulla matkustettiin 34 kertaa. Satakunnan seutulipun myynnin kehitys (kpl)

11 Veden käyttö ja vesistöt Vesilaitoksen toimittaman veden määrä Vesilaitoksen toimittaman veden määrä kertoo kunnan vedenkäytön suuruudesta. Veden kokonaiskulutus vaihtelee vuosittain. Yleisesti veden kulutus on kasvussa, mikä ei ole kestävän kehityksen mukaista. Vesilaitoksen toimittaman veden määrä (1000 m 3 ) Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Noormarkku Pomarkku Ulvila Porin tiedot puuttuvat kuviosta Nakkilan suuret vaihtelut johtuvat Suominen Kuitukankaat Oy:n tehtaan tuotantomääristä ja prosessimuutoksista. Tehdas käyttää yksin enemmän Nakkilan vesijohtovettä kuin koko muu kunta yhteensä. Porin tiedot puuttuvat kuviosta koska se hankaloittaisi taulukon luettavuutta. Porissa vettä käytettiin m3. Vuosina kulutus on ollut tuhannen kuutiometrin väliltä. Veden kokonaiskulutus kunnassa Veden kokonaiskulutus kunnassa saadaan, kun myytyyn vesimäärään lisätään hukkavesi. Veden kulutuksen mittaamista voidaan käyttää kansainvälisesti myös maiden väliseen vertailuun. Porin tiedot puuttuvat kuviosta koska se hankaloittaisi taulukon luettavuutta. Porissa vettä kului m3. Porin kulutus on vaihdellut vuosina tuhannen kuutiometrin välillä. 11

12 Veden kokonaiskulutus (1000 m 3 ) Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Noormarkku Pomarkku Ulvila Porin tiedot puuttuvat kuviosta Veden ominaiskulutus asukasta kohti Veden ominaiskulutus lasketaan jakamalla alueelle vuorokaudessa myyty vesimäärä vesihuollon piiriin liittyneiden asukkaiden määrällä. Tämä indikaattori siis kertoo, miten paljon yksittäinen asukas kuluttaa vettä vuorokaudessa. Veden ominaiskulutus asukasta kohti ( l/vrk ) Harjavalta Luvia Pori Ulvila Tässä indikaattorissa kaikilla kunnilla ei ole samanlainen tilastointitapa, siksi Kokemäen, Nakkilan, Noormarkun ja Pomarkun tiedot puuttuvat taulukosta. Vertailtavien tietojen perusteella Ulvilassa veden käyttö kotitalouksissa on lisääntynyt parillakymmenellä litralla asukasta kohti vuorokaudessa. Muissa kunnissa ero ei ole yhtä merkittävä. Kunnalliseen viemäriverkostoon kuuluvien kiinteistöjen osuus 12

13 Indikaattori kertoo kunnalliseen viemäriverkostoon kuuluvien kiinteistöjen osuuden kaikista kiinteistöistä. Lainsäädäntö velvoittaa kiinteistöt huolehtimaan jätevesiensä puhdistamisesta tietylle tasolle. Se on pakottanut kunnat ja yksityiset kiinteistönomistajat panostamaan jätevesien käsittelyyn. Kunnat ovat laajentaneet viemäriverkostojensa toiminta-aluetta ja sen piirissä sijaitsevat kiinteistöt on velvoitettu liittymään viemäriverkostoon. Kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolelle jäävät kiinteistöt kunnostavat tai uusivat jätevedenpuhdistusjärjestelmänsä lähivuosina lainsäädännön edellyttämälle tasolle. Kunnalliseen viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen osuus kaikista kiinteistöistä (%) Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Noormarkku Pomarkku Pori Ulvila Kunnallinen viemäriverkosto kattaa usein vain tiiviin yhdyskuntarakenteen alueet. Harjavallan, Noormarkun ja Porin kiinteistöt ovat parhaiten kunnallisen viemäriverkoston piirissä. Kunnalliseen viemäriverkostoon on liittynyt uusia kiinteistöjä Nakkilassa, Pomarkussa ja Ulvilassa, muualla tilanne on ennallaan. Noormarkun osalta vuoden 2006 katsauksessa on ollut virheellinen luku. Siinä esitetty 92% on vesijohtoverkostoon liittyneiden kiinteistöjen osuus kaikista kiinteistöistä. Typpipitoisuus ja happikyllästysaste Pihlavanlahdella Pihlavanlahden seuranta on merkittävää, koska se on Satakunnan päävesiväylän, Kokemäenjoen vesistön, purkupaikka. Tätä katsausta kirjoitettaessa käytettävissä oli Harri Perälän 2007 julkaisema Kokemäenjoen ja Porin edustan merialueen yhteistarkkailu vuonna Vastaava raportti julkaistaan vuosittain. Pitkällä aikavälillä vesistöjen kokonaistilanne on parantunut. Paikallisia ongelmia ilmenee rehevöitymisenä ja erilaisten päästöjen seurauksena. Kokemäenjoen vesitilanteeseen vaikuttaa eniten hajakuormitus, eivät yksittäiset päästölähteet kuten tehtaat. Typpipitoisuuksissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia ja happitilanne on hyvä. 13

14 Yhteiskunta Äänestysaktiivisuus kunnallisvaaleissa Äänestysaktiivisuus kunnallisvaaleissa kertoo kuntalaisten vaikuttamishaluista kunnalliseen päätöksentekoon. Seuraavat kunnallisvaalit ovat Kiinnostusta vaaleihin lisännee agendatyössä mukana olevien kuntien mahdolliset yhdistymiset. Edellisissä vaaleissa 2004 äänioikeuttaan käytti 58% porilaisista ja 69% luvialaisista. Muissa kunnissa äänestysaktiivisuus oli Porin ja Luvian lukujen väliltä. Työttömyysaste Työttömyys indikaattorina kertoo alueen sosiaalisesta hyvinvoinnista. Usein alle viiden prosentin työttömyyttä pidetään normaalina kausivaihteluun liittyvänä ilmiönä. Porin seudun luvut ovat kymmenen molemmin puolin. Erityisesti rakennetyöttömyys on seudulla pysyvä ongelma. Työttömien osuus (%) työttömistä 2007 Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Noormarkku Pomarkku Pori Ulvila

15 Ympäristötyö ja projektit Porin seudulla Ympäristötietoisuus ja ympäristökasvatus Ympäristötietoisuus on yksi tärkeimmistä kestävän kehityksen teemoista. Jotta ihmiset voisivat toimia ympäristöystävällisesti, he tarvitsevat tietoa omista ympäristövaikutuksistaan. Ympäristökasvatuksella pyritään vaikuttamaan ihmisiin jo varhaisessa iässä. Se sisältää lisäksi ajatuksen elinikäisestä oppimisesta. Tavoitteena Agenda 21:ssa on ympäristötietoisuuden jakaminen kaikille kouluasteille, virkamiehille, päättäjille ja kotitalouksille, ympäristökasvatuksen ja tiedottamisen lisääminen kasvattamalla ympäristötietoisuuden parantamiseen käytettäviä taloudellisia ja henkilöresursseja sekä aktiivinen tiedottaminen ja kotitalouksien aktivointi ympäristöasioissa. Kuntalaisen ympäristöoppaan laatiminen Ympäristöoppaan laatiminen ei toteutunut, koska siihen ei ole ollut resursseja. Karhukuntien yhteiset nettisivut Vuoden 2007 aikana internet-sivuilla yhteensä noin 500 käyntikertaa. Kestävää kehitystä käsittelevää osuutta ei ole laadittu. Seudullinen ympäristökasvatushanke Vuonna 2006 alkaneen ympäristökasvatushankkeen tavoitteena on luoda Satakuntaan kattava ympäristökasvatusorganisaatio, joka pyrkii kokoamaan verkoston, jonka tuottamat palvelut tukevat mm. koulujen ympäristökasvatuksen tavoitteita. Lukukaudelle on suunnitteilla yhteistyötä lukioiden kanssa. Hankkeen toteutuksesta vastaa Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos Porista. Kuntayhteistyönä laadittavat ympäristönsuojelumääräykset Kokemäellä ympäristönsuojelumääräykset ovat olleet voimassa muutaman vuoden. Porin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset astuivat voimaan vuoden 2007 alusta. Kokemukset määräyksistä ovat olleet hyviä. Muilla kunnilla valmistelutyö on käynnistymässä. 15

16 Yhdyskuntarakenne ja asuminen Yhdyskuntarakenteessa yhdistyvät kestävän kehityksen niin ekologinen, taloudellinen kuin sosiaalinenkin ulottuvuus. Ongelmia ovat palveluiden katoaminen maaseudulta ja kaupan keskittyminen kaupunkeihin ja taajamiin. Maankäytöllä ja tonttitarjonnalla voidaan vaikuttaa kaupunkirakenteen tiivistymiseen ja siten asumiskustannuksiin. Kestävän kehityksen toimintaohjelmassa tavoitteena on kaupunkirakenteen tiivistäminen kaupunki- ja taajama-alueilla, maaseutu- ja lähiöpalveluiden turvaaminen sekä ekologisen rakentamisen edistäminen. Maakuntakaavan laatiminen käynnistyi vuoden 2003 helmikuussa. Seutukaava tarkistetaan ja saatetaan ajan tasalle vastaamaan uusia maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia. Maakuntasuunnitelmassa määritellyt alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet esitetään maakuntakaavassa ja osoitetaan kehittämisen kannalta tarpeelliset aluevaraukset. Kaava on valmistelussa. Nakkilan yleiskaavan tarkistusprojekti on aloitettu. Kunnassa valmistellaan luonnoksia. Ulvilan yleiskaavan tarkistusprojekti jatkui. Ulvilan keskustan yleiskaava on saanut lainvoiman. Lisäksi valtuusto on hyväksynyt Suosmeren yleiskaavan. Pieni osa, josta on valitettu, on käsittelyssä hallinto-oikeudessa. Leineperin asemakaava on hyväksytty valtuustossa ja Kaasmarkkuun ryhdytään laatimaan yleiskaavaa. Jälkimmäisestä on lähetetty luontoselvitystarjouspyynnöt. Porin kantakaupungin yleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Harjavallan taajaman osayleiskaava saatettiin päätökseen Kokemäenjoen eteläpuoleisella taajama-alueella. Jätteet ja kierrätys Jätehuolto ja kierrätys ovat tärkeitä kestävän kehityksen teemoja, jotka liittyvät vahvasti kotitalouksiin. Kierrätys on osa arkipäivää. Se on muodostunut myös taloudellisesti kannattavaksi toiminnaksi, joka säästää energiaa ja luonnonvaroja. Kierrätys toimii parhaiten uudelleenkäytön muodossa. 16

17 Jätehuolto on kehittynyt ja tullut tehokkaammaksi. Sen ongelmia ovat kuitenkin hyöty- ja ongelmajätteiden vastaanottopaikkojen vähäisyys Porin ulkopuolella sekä kunnalliseen jätehuoltoon liittymättömät kiinteistöt. Agenda 21:n tavoitteena on jätteen synnyn ehkäiseminen, kierrätyksen lisääminen sekä tiedon lisääminen ja asenteisiin vaikuttaminen. Ympäristöopas kotitalouksille Projekti ei toteutunut, koska siihen ei ollut resursseja. Jätteiden energiahyödyntämisen lisääminen Jätteiden sisältämää energiaa voidaan hyödyntää energiantuotannossa. Porissa aloitettiin energiajätteen keräys tietyiltä kiinteistöiltä Ensimmäisten kokemusten mukaan lajiteltu energiajäte on ollut hyvälaatuista, mutta kaikilla velvoitetuilla kiinteistöillä asukkaat eivät ole aloittaneet lajittelua toivotulla tavalla. Luonnonvarojen ja energian kestävä käyttö Suomen ilmasto vaatii energiankäyttöä mm. lämmittämiseen ja valaistukseen. Säästämällä energiaa syntyy taloudellisia säästöjä, mutta myös asumisen ympäristövaikutukset pienenevät. Liikakulutusta välttämällä ja ympäristöystävällisiä hankintoja suosimalla kuljetaan kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä. Toimintaohjelman tavoitteina on liikakulutuksen vähentäminen ja kulutuksen ohjaaminen ympäristöystävällisempiin tuotteisiin, tietoisuuden lisääminen ja asenteiden muuttaminen sekä energiankäytön vähentäminen ja sähkön kilpailuttamisen sekä tuulisähkön käytön edistäminen. Seudullinen maa-aineksen ottamisen yleissuunnitelman laatiminen (SEMOPOSU-hanke) Vuonna 2006 alkaneen SEMOPOSU-hankkeen tavoitteena oli kartoittaa nykyisiä ja tulevia kiviaines- ja talousvesitarpeita sekä alueita, mistä näitä luonnonvaroja voitaisiin hyödyntää mahdollisimman vähäisin ristiriidoin. Semoposu-hanke valmistui 2007 vuoden lopussa. Loppuraportti löytyy osoitteesta 17

18 Hakelämpölaitosten perustaminen kuntiin Hake polttoaineena on ympäristön kannalta edullista. Uusiutuvana energianlähteenä se on hyvä vaihtoehto mm. öljylle, turpeelle tai kivihiilelle. Harjavallassa ei ole hakelämpölaitosta. Kokemäellä Kokemäen Lämpö Oy siirtyi kotimaiseen polttoaineeseen (hake, puumurske) ja korvasi sillä öljyä n MWh. Nykyään puupolttoaineella tuotetaan lähes MWh. Luvialla kunnanhallitus on asettanut lämmitystoimikunnan, joka valmistelee hakelämpölaitoksen rakentamista parhaillaan. Nakkilassa Fortum Oy on rakentanut ja käynnistänyt hakelämpölaitoksen Suominen Kuitukankaat yhtiön teollisuusalueelle. Polttoaineesta 75 % on haketta ja 25 % kuitukangasjätettä. Lämpölaitos antaa primäärienergiana Suomiselle kuumaa höyryä ja jäännöslämpö menee kunnan kaukolämpöverkkoon. Noormarkussa A. Ahlström Oy:n 0,99 MW:n hakelämpölaitos otettiin käyttöön vuonna 2007 yhtiön omien kiinteistöjen energialähteeksi. Noormarkun kunta suunnittelee oman aluelämpölaitoksen rakentamista. Pomarkussa kunnan omistamia kiinteistöjä (n. 80 % kiinteistöistä) on 1990-luvun loppupuolelta lähtien muutettu hakelämpökattiloilla lämpeäviksi. Porissa Reposaaren lämpökeskus otettiin käyttöön maaliskuussa Lämpökeskuksessa on 1,5 MW:n kiinteää polttoainetta käyttävä kattilalaitos sekä 1,5 MW:n kevyttä öljyä käyttävä vara- ja huippukattila. Lämpökeskus käyttää vuositasolla turvetta ja puuta noin m3 ja sen suunniteltu tuotantomäärä on noin MWh/vuosi. Tuotantotarpeen odotetaan nousevan uusien asiakkaiden myötä ja lämpökeskuksen tehomitoituksessa on varauduttu uusien asiakkaiden liittämiseen kaukolämpöverkkoon. Lämpökeskuksen käyttö on suunniteltu toteutettavaksi lämpöyrittäjyysperiaatteella, jossa lämpöyrittäjä vastaa polttoaineen hankinnasta, käytöstä ja kunnossapidosta. Ulvilassa toimii pellettilämpölaitos, kooltaan 600 kw. Laitos on rakennettu vuonna 2005 ja se toimii Kullaan Koskin kylässä. Lämpölaitos tuottaa kaukolämpöä Koskin alueen rakennuksiin kuten vanhainkotiin, terveysasemalle, kouluun ja vanhustentaloihin. 18

19 Liikenne Liikenne on ihmisille välttämättömyys. Se kuitenkin aiheuttaa suuria välillisiä ja välittömiä ympäristövaikutuksia. Kaupungeissa ongelmia ovat pakokaasu- ja meluhaitat. Työmatkat ja vapaa-ajan liikenne ovat merkittäviä liikenteen lähteitä. Agenda 21:n tavoitteena on joukkoliikenteen vetovoimaisuuden parantaminen, kestävien liikkumismuotojen suosion kasvattaminen sekä liikenneturvallisuuden onnettomuuksien ehkäiseminen. KLIPA-projekti Kevyen liikenteen väylät liikuntapaikkoina (KLIPA) projektin tarkoituksena oli edistää kevyen liikenteen väylien liikuntakäyttöä. Varsinainen projekti on päättynyt. Porissa otettiin projektin yhteydessä käyttöön kevyen liikenteen väylän korjauslomake, jolla voi helposti ilmoittaa kaupungin vastuuhenkilöille kevyen liikenteen väylillä havaitsemistaan ongelmista. Lomake on edelleen käytössä. Porin kaupungin joukkoliikennesuunnitelma Porin joukkoliikennesuunnitelma on keskittynyt linjastollisiin ja lippujärjestelmän kehittämiseen liittyviin toimenpiteisiin. Suunnitelmakauden yhtenä vuoden 2007 toimenpiteenä esitettiin työsuhdelipun käyttöönotto Porin kaupungissa. Tämä ei ole esityksistä huolimatta toteutunut. Satakunnan maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma Maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2006 ja vuonna 2007 pidettiin suunnitelmaa koskenut ensimmäinen seurantaseminaari. Seurantaseminaarissa tuotiin esiin tarve kuntakeskukset yhdistävän kevyen liikenteen väyläverkoston rakentamisesta. Lisäksi päätettiin jatkaa suunnitelman seurantaa. Seurannasta vastaa Satakuntaliitto. Porin seutukunnan ilmasto-ohjelma Useita Porin kaupungin hallintokuntia ja liikelaitoksia oli mukana laatimassa Porin seutukunnan ilmasto-ohjelmaa. Ilmasto-ohjelman tarkoituksena on luoda Porin seutukunnalle vuoteen 2020 ulottuva yhteinen ilmastostrategia, jossa painopistealueita ovat energiantuotanto, kiinteistöjen energiankulutus, teollisuus, liikenne ja maankäyttö, jätehuolto, maa- ja metsätalous sekä palvelut ja hankinnat. Ilmasto-ohjelmassa esitetään alueen kunnille erilaisia toimenpiteitä, joilla kunnat voivat vähentää toimintansa vaikutuksia ilmastonmuutokseen. Jatkossa kuntien tulisikin aktiivisesti toteuttaa näitä toimenpiteitä. 19

20 Vesistöt ja vesihuolto Vesistöjä on kunnostettu paljon ja asetettuja tavoitteita on saavutettu. Vesien rehevöityminen ja happamoituminen ovat suuria ongelmia, joihin onneksi on puututtu. Agenda 21:ssa tavoitteena on vesistöjen tilan parantaminen sekä kotitalouksien tietoisuuden tason nostaminen ja ohjaaminen veden säästöön ja oikeisiin toimintatapoihin. Pappilanlammen kunnostusprojekti Talvella 2007 Pappilanlammen luusuaa harvennettiin pajukoista. Tulevaisuudessa on suunniteltu luontopolun rakentamista välille Siltatie Pappilanlammen luusua. Liikunta ja vapaa-aika Liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyy useita kestävän kehityksen teemoja sekä välittömiä ja välillisiä ympäristövaikutuksia. Usein vapaa-ajanviettoon liittyvissä asioissa yhdistyvät kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet: sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen. Kestävän kehityksen toimintaohjelmassa on tavoitteena liikunta- ja vapaaajanpalveluiden ja niiden saavutettavuuden parantaminen Porin seudulla, nuorten liikuntaharrastuksien tukeminen ja edistäminen sekä luontoliikunnan ja sen suosion kasvattaminen. Luontoretkien järjestäminen Pomarkussa retkiä järjestivät rakennus- ja ympäristölautakunta sekä vapaaaikatoimi. Retkiä oli viisi ja niille osallistui yhteensä 127 henkilöä. Retkillä patikoitiin, melottiin ja ajeltiin resiinoilla. Porin ympäristötoimisto järjesti vuonna 2007 yhteistyökumppaneidensa kanssa 11 luontoretkeä, joilla mukana oli yhteensä 420 retkeilijää. 20

21 Vaikutuskanavien hyödyntäminen Vaikutuskanavien kautta kansalaiset voivat tuoda omat mielipiteensä esille ja saada äänensä kuuluviin. Vaikutuskanavien hyödyntäminen on sosiaalinen kestävän kehityksen teema. Agenda 21:ssa tavoitteena on kuntalaisten, virkamiesten ja päättäjien välisen yhteistyön ja keskinäisen tiedotuksen parantuminen, lasten ja nuorten osallistumisen tukeminen ja helpottaminen sekä kuntalaisten mukaan ottaminen strategiseen suunnitteluun. Sähköisen osallistumisen kehittäminen Harjavallassa sähköiseen osallistumiseen ei panosteta lisää varoja. Toiminta on siinä laajuudessaan kuin olemassa olevalla rahoituksella pystytään ylläpitämään. Kokemäen kaupungin kotisivut on uusittu vuonna 2006 ja koulutoimi käyttää sähköistä oppimisympäristöä. Verkkosivuilla on kunnan eri tehtäviä hoitavien henkilöiden kattavat yhteystiedot ja lomake palautteen antamiseksi. Päätöksentekoon liittyvät pöytäkirjat ovat luettavissa verkossa. Luvialla sähköisen osallistumisen kehittämistä on jatkettu vuonna Verkkosivuilla on vapaamuotoiseen yhteydenottoon soveltuva sähköpostiosoite, päätöksentekoon liittyvät pöytäkirjat ja yhteystietoja kunnan eri tehtävistä vastaaviin ihmisiin. Nakkilassa sähköistä osallistumista ei ole erityisesti kehitetty. Verkkosivuilla tarjotaan sähköistä asiointilomaketta, jonka avulla voi esittää tiedustelun virkamiehille ja seurata asian käsittelyn etenemistä. Päätöksentekoon liittyvät asiakirjat ovat saatavilla verkossa. Noormarkun kunnan kotisivuilla on yleinen sähköinen palautelomake. Kuukausitasolla yhteydenottoja kuntaan tulee muutamia. Sivuilla on myös mm. sähköinen kunnan ilmoitustaulu, esityslistat, kokouspöytäkirjat sekä lomakkeita. Lisäksi kunnan koulutoimella on ollut käytössään sähköiset oppimisympäristöt vuodesta 2002 lähtien. Pomarkun kunnan internetsivuilla on yleinen sähköinen palautelomake, kokouspöytäkirjat, lomakkeita ja sähköinen ilmoitustaulu, jolla on mm. rakennuslupapäätökset ja kaavamuutokset. Myös Pomarkussa koulutoimella on ollut käytössään sähköiset oppimisympäristöt vuodesta 2002 lähtien. Porin ympäristötoimistossa valmisteltavien asioiden yhteydessä käytetään internetsivuilla palautelaatikkoa, jonka kautta voi ilmaista mielipiteitään. Sitä on käytetty esimerkiksi ympäristönsuojelumääräysten valmistelussa ja ilmasto-ohjelmassa. Porin ympäristötoimiston internet-sivuilla oli mahdollisuus jättää palautetta Porin seudun ilmasto-ohjelman laadinnassa huomioitavaksi. 21

22 Ulvilan kaupungin internetsivut uusittiin vuonna Uusille sivuille lisättiin alasivusto sähköistä asiointia varten, ja sinne sijoitettiin suurin osa Ulvilassa käytössä olevista lomakkeista, hakemuksista ja lupa-asiakirjoista. Sivuilla on myös palautelomake sekä asiointilomake, jonka avulla kuntalainen voi laittaa sähköisesti asioita vireille kaupungissa. Asiointilomakkeen kautta esitetyt asiat käsitellään kuten kaikki viralliset asiakirjat. Lasten ja nuorten osallistumisen kehittäminen Harjavallassa ei painoteta nuoria erityisryhmänä osallisuuskysymyksissä. Kokemäen kaupungilla on internetsivuillaan omat nuorten sivut, joilla on mm. palautelomake suoraan nuoriso-ohjaajalle. Nuorisovaltuusto on toiminut vuodesta Luvian nuorisofoorumi jatkoi toimintaansa Se jakaantuu kahteen työryhmään: vapaa-aika ja nuoriso, jotka järjestivät tapahtumia. Luvian nuorille laadittiin omat nettisivut osoitteeseen Nakkilassa on perustettu nuorisofoorumi, josta nousee käsittelyyn lapsia ja nuoria koskevia kysymyksiä. Noormarkussa 8. ja 9. luokkalaiset osallistuivat keväällä 2007 nuorisovaaleihin. Lukuvuonna yläasteella laadittiin suunnitelma kouluympäristön viihtyisyyden parantamiseksi, johon oppilaat käyttivät aikaa yhden teemapäivän verran. Koulun tasolla on myös mietitty miten kestävän kehityksen periaatteita voitaisiin toteuttaa kouluympäristössä. Noormarkun kunnan ala-asteen oppilaat osallistuivat 2007 valtakunnalliseen Lasten Parlamentti -toimintaan. Pomarkun kouluissa on tehty mielipidetutkimuksia. Yläasteen ja lukion eduskuntavaalit pidettiin vuosina 2003 ja Teemapäiviä on järjestetty 1-9 luokkalaisille sekä lukiolaisille. Porissa on vuonna 2000 perustettu nuorisovaltuusto, jonka tarkoitus on edistää nuorten ja päättäjien välistä yhteistyötä sekä aktivoida nuoria mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan. Valtuusto ajaa nuorten etua pyrkien parantamaan nuorten oloja Porissa. Nuorisovaltuustolla on neljä lautakuntapaikkaa kaupungin lautakunnissa; kirjasto-, vapaa-aika-, tekninen ja koulutuslautakunta. Porissa käynnistettiin vuoden 2007 aikana Vaikuttamisen polku - toimintamalli, jossa lapset ja nuoret (7-20 -vuotiaat) voivat alueparlamenttien kautta vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon. Alueparlamentteja on viisi ja ne on jaettu alueellisesti koulujen ja nuorisotilojen mukaan. Alueparlamentissa käsitellään alueen kehittämisehdotuksia sekä oppilaiden esityksiä 22

PORIN SEUDUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA AGENDA 21

PORIN SEUDUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA AGENDA 21 PORIN SEUDUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA AGENDA 21 Sisällys Porin Seudun kestävän kehityksen indikaattorit... 4 Ympäristötietoisuus & ympäristökasvatus... 9 Yhdyskuntarakenne & asuminen... 11 Jätteet

Lisätiedot

PORIN SEUDUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA AGENDA 21

PORIN SEUDUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA AGENDA 21 PORIN SEUDUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA AGENDA 21 Sisällys Porin Seudun kestävän kehityksen indikaattorit... 4 Ympäristötietoisuus & ympäristökasvatus... 9 Yhdyskuntarakenne & asuminen... 11 Jätteet

Lisätiedot

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Anu Kerkkänen, projektitutkija, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010, Tampere tavoitteena parantaa kuntien edellytyksiä

Lisätiedot

Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus

Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus Tiivistelmä (alustava) Rejlers Oy KUNTAKATSELMUKSEN PÄÄKOHDAT 1) Selvitetään nykyinen energiantuotanto ja -käyttö 2) Arvioidaan uusiutuvan energian tekninen potentiaali

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Tiivistelmä KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Ympäristöohjelman vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet toteuttamalla vähennetään

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2010. 16.1.2012 Alatunniste 1

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2010. 16.1.2012 Alatunniste 1 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 21 16.1.212 Alatunniste 1 Liikenne 16.1.212 Alatunniste 2 Liikenteen päästöt ajoneuvoluokittain khk-päästöt (1 t CO 2- ekv.) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 9 1 2 3 4 5 6 7

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 16.9 Sanna Kopra Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi esitetään Kainuun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1907/10.02.03/2014 VP 47/21.10.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYLÄSAAREN 34. KAUPUNGINOSAN KYLÄSAARENTIEN, KIVININTIEN, VANHAINKODINTIEN JA LAUNAISTENTIEN LÄHIYMPÄRISTÖ 1. ASEMAKAAVA 609

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU VEIKKOLAN KOULUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAA Arttu 5D KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools ohjelmaa Idea sai alkunsa Tanskassa 1990

Lisätiedot

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto Keski Suomen energiatase 2012 Keski Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 10.2.2014 Sisältö Keski Suomen energiatase 2012 Energiankäytön ja energialähteiden kehitys Uusiutuva

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Kaukolämmitys. Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015

Kaukolämmitys. Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015 Kaukolämmitys Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015 Lämmityksen markkinaosuudet Asuin- ja palvelurakennukset Lämpöpumppu: sisältää myös lämpöpumppujen käyttämän sähkön Sähkö: sisältää myös sähkökiukaat ja

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010 Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010: Päästökuvioita Kasvihuonekaasupäästöt Tamperelaisesta energiankulutuksesta, jätteiden ja jätevesien käsittelystä, maatalouden tuotannosta ja teollisuuden

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen 13.12.2017 tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II Pohjois- Pohjanmaan

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

YLÄ-SAVON KUNTIEN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN 2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

YLÄ-SAVON KUNTIEN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN 2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) YLÄ-SAVON KUNTIEN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN 2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) IISALMI KIURUVESI VIEREMÄ SONKAJÄRVI LAPINLAHTI VARPAISJÄRVI 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) AK 5194 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.5.2017 ASEMAKAAVA Kaukolämpölaitoksen tontin laajennus Kankaanpään kaupungin 6. kaupunginosaa (Koskenoja), osaa kortteleista

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET - ENERGIATASEET

ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET - ENERGIATASEET ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET SISÄLTÖ Tampereen energiatase 2014 Pirkkalan energiatase 2014 Nokian energiatase 2014 Kangasalan energiatase 2014 Lempäälän energiatase 2014

Lisätiedot

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA LIITE kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 4 / 1.11.2017 / Asia nro 40 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee: Pirkkalan kylän määräaloja 79-428-2-72-M501

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05.

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05. Nuorisolautakunta 3 5.03.07 Kunnanhallitus 5 7.03.07 Kunnanhallitus 55 0.05.07 Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 4/.05.00/07 Nuorisolautakunta 5.03.07 3 Kuntalaki (40/05) velvoittaa kuntia huolehtimaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Hiilineutraali Helsinki 2035 Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Millaiset ilmastotavoitteet Helsingin uusi strategia asettaa? Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 2.11.2016 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien

Lisätiedot

Vihreä lippu. Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

Vihreä lippu. Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Vihreä lippu Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa Eco-Schools -ohjelman kattojärjestö on Foundation

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla Kuntien ilmastokampanjan juhlatapaaminen 14.11.2017 Johanna Kentala-Lehtonen, Ympäristöministeriö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Kuntien jätehuoltotehtävät Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta, Kuntaliitto 2006 huolehtia

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 Rautalammin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kaavoitusjaosto 30.7.2015, 16 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila. Ilmastotalkoot Porin seudulla III Anu Palmgrén

Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila. Ilmastotalkoot Porin seudulla III Anu Palmgrén Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila Ilmastotalkoot Porin seudulla III 23.11.2011 Anu Palmgrén Kylmät ja lumiset talvet mikä ilmastonmuutos? Sää ilmasto - Ilmasto: tietyn alueen

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Kärsämäen kunta. Kaavoituskatsaus Sisällysluettelo. 1. Yleistä. 2. Maakuntakaava. 3. Yleiskaava. 4. Asemakaava. 5. Asemakaavan pohjakartta

Kärsämäen kunta. Kaavoituskatsaus Sisällysluettelo. 1. Yleistä. 2. Maakuntakaava. 3. Yleiskaava. 4. Asemakaava. 5. Asemakaavan pohjakartta 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2014 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Asemakaavan pohjakartta 6. Rakennusjärjestys 7. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 8. Kaavoitusohjelma

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LASTENLINNAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.4.2017 Pälkäneen kunta Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Lahdentien ja Pälkänevedentien risteyksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

kokonaisuudesta alkuvuodeksi 2018.

kokonaisuudesta alkuvuodeksi 2018. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2017 1 (5) 769 V 13.9.2017, Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021 HEL 2017-009006 T 00 01 01 Päätös Käsittely esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä Uuden kaupungin arvosana kyseisen palvelun tai teeman osalta. Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä DEMOKRATIA KRITEERI NYKYTILAN EDUT ERILLISET KUNNAT:

Lisätiedot

Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola. Neljä tapaa. vaikuttaa Vantaalla

Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola. Neljä tapaa. vaikuttaa Vantaalla Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola Neljä tapaa vaikuttaa Vantaalla Miksi osallistua? Kunnassa päätetään monista asioista, jotka vaikuttavat arkeesi: esimerkiksi kouluista,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

1. Kaavoitus -yleissuunnitelma 2013-14 - asemakaavat 2014 alkaen. 2. Kaavoitus - jatkuva prosessi. Kaavoitus

1. Kaavoitus -yleissuunnitelma 2013-14 - asemakaavat 2014 alkaen. 2. Kaavoitus - jatkuva prosessi. Kaavoitus HYVINKÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖOHJELMA Aika: 2013-2016 Yksikkö: Hyvinkään kaupunkiorganisaatio Laatijat: Ympäristöhallintatyöryhmä 15.5.2013, Kaupungin johtoryhmä 27.5.2013 Hyväksyjä: Kaupunginhallitus 10.6.2013,

Lisätiedot

TARHARANNANTIE (TILA JA SEN YMPÄRISTÖ)

TARHARANNANTIE (TILA JA SEN YMPÄRISTÖ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVATYÖ TARHARANNANTIE 18 26 (TILA 404-8-348 JA SEN YMPÄRISTÖ) Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43,

Lisätiedot

tilaa, valoa ja pohjoista voimaa HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI- II

tilaa, valoa ja pohjoista voimaa HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI- II tilaa, valoa ja pohjoista voimaa Pohjois- Pohjanmaan maakuntakaava - tarkistaminen aloitettu 2011 Uuden Oulun yleiskaava - laatiminen aloitettu 2011 Oulun seudun kuntien yhteinen yleiskaava - lainvoima

Lisätiedot

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVATYÖ ISOKYLÄNTIEN PIENTALOALUE Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Sähköinen hyvinvointikertomus kuntasuunnittelun ja päätöksenteon välineeksi Timo Renfors Ulla Ojuva Rakenteet & Hyvinvointikertomus Terveydenhuollon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa

Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa Tulevaisuusfoorumi: Ilmastonsuojelu, liikenne ja viestintä 20.4.2010 Oulu Tytti Tuppurainen n neuvottelukunnan puheenjohtaja Maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Tytti

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012, Tampere, Vapriikki Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskus 1. ILMASTOSTRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT Valtioneuvoston pitkän

Lisätiedot

Teknisten palvelujen seutuyhteistyö. Teknisten palvelujen seutuseminaari 30.5.2012 Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tilakeskus liikelaitos Tampere

Teknisten palvelujen seutuyhteistyö. Teknisten palvelujen seutuseminaari 30.5.2012 Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tilakeskus liikelaitos Tampere Teknisten palvelujen seutuyhteistyö Teknisten palvelujen seutuseminaari 30.5.2012 Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tilakeskus liikelaitos Tampere TEKPAn tavoitteet seutustrategiassa Tavoite Seudun suurista

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot