Kalajoen maaseututiedote 5/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalajoen maaseututiedote 5/2015"

Transkriptio

1 1 Kalajoen maaseututiedote 5/2015 Maataloustoimisto tiedottaa sivu Satovahinkokorvaus 2 Kerääjäkasvit 2 Maatalousmaan käyttö muuhun kuin maataloustoimintaan 3 Muistettavaa ympäristökorvaukseen liittyen 4 Tukihakuvuoden 2015 maksuajankohdat 6 Pysyvä nurmi 7 Lomituspalvelut tiedottaa 7 Muut tiedottajat Ely-keskus maatalouden investointituet 8 YritysAgro 9 MTK 10 4H-Kalajoki 11 Kalajoen ja Himangan maataloustoimistojen yhteystiedot Ritva Hietala puh

2 2 Satovahinkokorvaushakemus palautettava mennessä Voit hakea korvausta kasvukauden satovahingoista sekä märkyyden vuoksi kylvämättä jäämisestä lomakkeella 118. Ilmoita satovahingosta kuntaa mahdollisimman pian ja hae korvausta ennen kuin sadonkorjuu vahinkoalalla aloitetaan. Jos toteat vahingon vasta sadonkorjuun yhteydessä, voit tehdä hakemuksen vielä silloin. Hakemus on kuitenkin tehtävä niin hyvissä ajoin ennen sadonkorjuun päättymistä, että maaseutuelinkeinoviranomainen voi arvioida vahingon. Jos et pääse korjaamaan satoa poikkeuksellisten sääolojen takia, korvaushakemus on jätettävä viimeistään Toimita huolellisesti täytetty lomake maatilan talouskeskuksen sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Vipu-palvelun käyttäjä voi tulostaa kasvulohkoittain esitäytetyn lomakkeen 118. Älä hävitä kasvustoa ennen kuin vahinkoarviointi on tehty. Myöhässä jätetty korvaushakemus ei oikeuta korvaukseen. Lisätietoa maaseutuviranomaiselta, tai linkistä KaSin sivuilta: Kerääjäkasvien kylvämisestä v Kerääjäkasvien kylvössä tavoitteena on peittävä kasvusto. Kasvuolosuhteet ovat olleet tänä vuonna haasteelliset märkyydestä ja kylmyydestä johtuen. Tämän vuoksi viljelykasvustot ovat kärsineet paikoin merkittävästi. Viljelykasvuston ohella myös kylvetyt kerääjäkasvustot ovat kärsineet samalla tavalla. Kerääjäkasvustot saattavat olla huonosti itäneitä ja toimenpiteen mukaista kasvuston peittävyyttä ei ole koko lohkolla tasaisesti. Toimintaohjeet edelliseen liittyen: Jos koko lohkolle on kylvetty kerääjäkasvusto, mutta kerääjäkasvusto on epäonnistunut sääolosuhteiden johdosta osittain, lohko voidaan hyväksyä ympäristökorvauksessa täyttämään kerääjäkasvit -toimenpiteen ehdot. Jos kerääjäkasvia ei ole kylvetty tai kerääjäkasvia ei kasva lainkaan kasvulohkolla, kerääjäkasvin voi kylvää viimeistään mennessä. Jos kerääjäkasvia ei kylvetä mennessä, toimenpiteen korvaus tulee perua lomakkeella 145. Toimenpidettä ei tarvitse perua, jos kerääjäkasvi on kylvetty ja kasvuston epäonnistuminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Kerääjäkasvusto voidaan päättää kemiallisesti alkaen ja kerääjäkasvusto voidaan muokata tai kyntää alkaen. Jos kerääjäkasvusto säilytetään ensi kevääseen asti, se voidaan hyväksyä talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen.

3 3 Maatalousmaan käyttö muuhun kuin maataloustoimintaan Ennen kylvöä, sadonkorjuun jälkeen ja talvikaudella saat tehdä maatalousmaalla viljelykuntoa parantavia toimenpiteitä sekä toimenpiteitä, jotka eivät liity maanviljelyyn. Viljelyyn liittymättömiä toimenpiteitä ovat muun muassa viemäri-, sähkölinja-ja muut yhdyskuntatekniset työt, matkailuun ja vapaa-aikaan liittyvä (yritys) toiminta sekä jokamiehenoikeuksien mukainen toiminta. Nämä toimet eivät kuitenkaan saa vaarantaa lohkon maatalouskäyttöä seuraavana kasvukautena. Kasvukauden ulkopuolisista toimenpiteistä ei tarvitse ilmoittaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Huomaa, että eräissä viljelijätuissa tietyt lohkon hoito- tai käyttömuodot rajaavat käyttöä tarkemmin. Esimerkiksi ympäristökorvauksen luonnonhoitopeltonurmet vaativat kasvuston säilyttämistä tietyllä tavalla tai tietyn ajan. Kasvukauden aikana, ennen sadonkorjuuta lohko voi olla välillä muussa kuin maatalouskäytössä, jos toiminta ei vahingoita satoa ja lohkolla noudatetaan viljellyn pellon käyttöön liittyviä täydentäviä ehtoja. Esimerkiksi lyhytaikainen telttailu tai yleisötapahtumat ovat sallittuja näissä rajoissa. Kasvukauden aikana, ennen sadonkorjuuta voit tehdä maatalousmaalla myös pellon viljelykuntoon tähtääviä toimenpiteitä (esim. reunaojien kaivaminen ja kaivuumassan pois vienti) edellä mainitut rajoitukset huomioon ottaen. Pellon viljelykuntoa parantavia toimenpiteitä voit tehdä myös kesannoilla ja tilapäisesti viljelemättömällä alalla. Tilapäisesti viljelemättömällä alalla voit tehdä lisäksi muuta tilapäistä toimintaa, kuten yhdyskuntatekniikan vaatimaa kaivamista tai esimerkiksi säilörehupaalien pitkäaikaista säilyttämistä. Tilapäisesti viljelemättömälle alalle ei makseta viljelijätukia. Jos tarve kunnostustoimiin tulee kesken kasvukauden ennen sadonkorjuuta, joudut todennäköisesti perumaan viljelijätuet siltä alalta, jolla toimenpiteitä tehdään. Ota silloin yhteyttä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiseen. Tukien peruminen on mahdollista ennen valvonnasta ilmoittamista. Jos poistat maatalousmaata pysyvästi maatalouskäytöstä, esimerkiksi alueen rakentamisen takia, eivät täydentävät ehdot enää poistamisen jälkeen koske kyseistä alaa. Huomaa kuitenkin, että perustukeen oikeutetun alan poistaminen voi vaikuttaa perustukeen, sillä perustuessa alan pitää olla koko kalenterivuoden ajan tukikelpoista maatalousmaata. Jos maatalousmaa siirretään kokonaan tai osittain pois maatalouskäytöstä, on siitä ilmoitettava peruslohkojen muutoslomakkeella 102C. Huom! Maatalouskäytöstä poistettua maa-alaa ei saa käyttää maataloustoimintaan ilmoitusvuonna eikä sitä seuraavana neljänä vuotena. Maatalouskäytöstä poistettu maa-ala voidaan edellisestä poiketen ottaa käyttöön, jos alalle rakennetut rakennukset tai rakennelmat puretaan tai kyseessä on kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen hyväksymä hakijasta riippumaton poikkeustilanne.

4 4 Muistettavaa ympäristökorvaukseen liittyen: LOHKOKOHTAISIIN TOIMINPITEISIIN LIITTYVÄT VELVOITTEET velvoite määräaika Valumavesien hallinta (ei tarvitse toimittaa, jos on ollut voimassa erityistukisopimus valumavesien käsittelystä) viljavuustutkimukset turve- ja multamaista laboratorion analyysitulos happamista sulfaattimaista ojastokartta Monivuotiset ympäristönhoitonurmet viljavuustutkimukset turve- ja multamaista laboratorion analyysitulos happamista sulfaattimaista Seuraaviin ilmoituksiin Mavi on antanut lisäaikaa saakka: Lietelannan sijoittaminen peltoon ilmoita lohkot, joilla toimenpidettä toteutetaan, ilmoitettava vuosittain Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen ilmoita lohkot, joilla toimenpidettä toteutetaan, ilmoitettava vuosittain Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ilmoita lohkot, joilla toimenpidettä toteutetaan Ilmoitukset voi tehdä Vipu-palvelussa Tänä syksynä viljelijät voivat ilmoittaa Vipu-palvelussa lohkot, joilla toteutetaan lietelannan sijoittaminen peltoon-, ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen- tai pellon talviaikainen kasvipeitteisyys -toimenpiteitä. Ilmoitusajankohta on lokakuun kaksi viimeistä viikkoa, asti. Nämä niin sanotut ympäristökorvauksen syysilmoitukset voi ja kannattaa tehdä sähköisesti vaikka olisi jättänyt kevään tukihakemuksen paperilla. Lohkotiedot ovat valmiina Vipu-palvelussa ja Vipu laskee automaattisesti kasvipeitteisyysprosentin sitoumusalalla. Lähetämme teille ohjeet, mikäli Mavi laatii sellaiset. Ohjeet lähetetään sähköpostiin niille, jotka ovat sähköpostiosoitteen meille ilmoittaneet.

5 5 Lietelannan sijoittaminen peltoon- ja ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen -toimenpiteissä ilmoitetaan peruslohkoittain levitetyn lannan ja/tai orgaanisen lannoitevalmisteen levityspinta-ala (ha) lanta- tai lannoitelajit määrä (m3/ha) levityspäivämäärät. Lietelannan sijoittaminen peltoon -toimenpiteessä ilmoitetaan lisäksi selvitys käytetystä lannanlevityskalustosta ja ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen -toimenpiteessä lannoitteen kuiva-ainepitoisuusprosentti. Jos lantaa tai lannoitetta vastaanotetaan, tulee lisäksi toimittaa erillisenä liitteenä maaseutuelinkeinoviranomaiselle luovutussopimus, maksukuitti, rahti- tai kuormakirja, josta selviää materiaalin hankinta ja määrä. Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen -toimenpiteessä tulee lisäksi ilmoittaa lannan tai lannoitteen tai muun toimenpiteessä hyväksyttävän materiaalin luovuttajan nimi ja tilatunnus. Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys toimenpiteessä ilmoitetaan peruslohkoittain kasvipeiteala ja -muoto kohdentamisalueella ja kohdentamisalueen ulkopuolella. Kasvipeitteisyyden muotoja ovat aito kasvipeitteisyys (kasvava kasvi, kasvin sänki) tai kevennetysti muokattu ala. Muut muistettavat ajat: määräaika Viljelysuunnitelma laadittava sitoumuskauden viisivuotinen viljelykiertosuunnitelma ensimmäisen sitoumusvuoden loppuun mennessä Koulutuspäivä osallistuttava yhden päivän koulutukseen (kunta järjestää) tai suoritettava sähköisesti tenttimällä (vipu) kahden ensimmäisen sitoumusvuoden aikana (kunta järjestää yhden päivän koulutukset vuoden 2016 syksyllä ja 2017 keväällä) Peltomaan laatutesti laatutesti itsearviointina kerran / sitoumuskausi kaikista yli 0,5 ha lohkoista. 3 sitoumusvuoden loppuun mennessä

6 6

7 7 Pysyvän nurmen asiakirja tuo vähäisiä muutoksia nurmivuosien laskentaan EU:n komissio antoi pysyvää nurmea koskevan työasiakirjan heinäkuussa. Komission uudet tulkinnat poikkeavat joiltain osin Suomen aiemmin tekemistä tulkinnoista ja tulevat muuttamaan jonkin verran nurmivuosien laskentaa. Muutokset koskevat ympäristökorvauksen mukaisten kesannoitujen alojen eli luonnonhoitopeltojen, suojavyöhykenurmien, suojakaistojen, viherlannoitusnurmien ja monivuotisten ympäristönurmien sekä ekologiseksi alaksi ilmoitetun viherkesannon nurmivuosien laskentaa jatkossa. Sen sijaan, että edellä mainitut alat katkaisevat nurmivuosien laskennan, komission uuden tulkinnan mukaan ne jäädyttävät (eli keskeyttävät) nurmivuosien laskennan ympäristökorvauksen mukaisesti kesannoitua alaa tai ekologista alaa edeltävälle tasolle. Esimerkiksi tänä vuonna luonnonhoitopelloksi ilmoitettu ala, jonka takautuvat nurmivuodet ovat 5, muuttuu pysyväksi nurmeksi ensi vuonna, mikäli sille ilmoitetaan ensi vuonna monivuotista kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmea tai muita pysyvän nurmen nurmivuosia kerryttäviä nurmikasveja. Muut kuin pysyvän nurmen nurmivuosia kerryttävät nurmikasvit, esimerkiksi viljat, sen sijaan nollaavat nurmivuosilaskurin edelleen. Työasiakirjassa on myös positiivisia muutoksia; nurmen siemenkasvustoja ei lasketa mukaan pysyvää nurmea kerryttäviin nurmikasveihin eikä puhtaita apilakasvustoja lasketa nurmeksi. Mavi tiedottaa muutoksesta tarkemmin syksyllä. Lomituspalvelut tiedottaa Kesä on kauneimmillaan, mutta syksyä kohden mennään. Pitämättä olevat lomat tulee varata ja suunnitella hyvissä ajoin. Lomien siirto lomituspalvelulain mukaan on mahdollista vain, kun lomitus on peruuntunut johtuen lomittajan tai yrittäjän sairastumisesta, mutta ne on oltava kuitenkin varattuna ja suunniteltuna. Jos olet jäämässä eläkkeelle tai lopettamassa karjan pidon, olisi hyvä pitää vuosilomat pois. Loma-oikeus päättyy siihen päivään, kun eläke alkaa. Vuoden 2016 osalta on maailma vielä avoin; muutoksia lakiin on tulossa, mutta mikään ei ole vielä varmaa eikä päätöksiä ole. Paineita on sekä EU:n että valtion talouden osalta. Kehittämistyöryhmässäkin kehittäminen on jäänyt sivuun ja aika on mennyt säästöjen ja lakimuutosten miettimiseen ja vaihtoehtojen löytämiseen. Olemme odottavalla kannalla monessakin mielessä, mutta luotamme siihen että toiminta jatkuu. Vuosilomahakemukset vuodelle2016 postitamme, kun siihen lupa saadaan ja ehkä sitten tiedämme enemmän.

8 8 Maatalouden investointituet Investointitukea on voinut hakea lähtien sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Hakijaa ja maatilaa koskevat edellytykset Tukea voi hakea: viljelijä tai yksityisoikeudellinen yhteisö, joka elinkeinonaan harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan maatilalla maataloutta maatalousyrittäjien yhteenliittymä (esimerkiksi kuivuriosakeyhtiö). Sinun tulee olla 18 vuotta täyttänyt voidaksesi saada tukea. Sinulla tulee myös olla riittävä ammattitaito. Jos tilan hallinta kuuluu kahdelle tai useammalle henkilölle, hakekaa tukea yhdessä. Tällöin vähintään kolmasosa tilasta on oltava henkilöllä, joka täyttää tuen myöntämisen edellytykset. Jos tukea hakee yhteisö, osake-enemmistön ja määräysvallan tulee olla henkilöllä tai henkilöillä, jotka täyttävät hakijaa koskevat ehdot. Jos haette tukea maatalousyrittäjien yhteenliittymänä, kaikkien yhtymän jäsenten on täytettävä ikä- ja ammattitaitovaatimukset sekä vähintään puolella osakkaiden maatiloista tulee täyttyä edellytykset jatkuvaan kannattavuuteen. Maatilaa koskevat edellytykset Omistat tai olet vuokrannut tuen kohteena olevan maatilan. Sinulla on Maanmittauslaitoksen kirjauspäätös vuokrasopimuksestasi. Liitä kirjauspäätöksen kopio tukihakemukseen. Vuokraoikeuden tulee olla siirrettävissä kolmannelle kiinteistön omistajaa kuulematta, ja sen voimassaolon tulee jatkua vähintään 10 vuotta. Saat vähintään euroa maatalouden yrittäjätuloa viimeistään viidentenä kalenterivuonna tuen myöntämisestä. Yrittäjätulo lasketaan maataloudesta saatavista tuotoista vähentämällä maatalouteen kohdistuvat muuttuvat ja kiinteät kulut, poistot ja velkojen korot. Noudatat tilallasi pakollisia vaatimuksia, jotka perustuvat ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevaan Euroopan unionin ja kansalliseen lainsäädäntöön. ELY-keskus voi tarkistaa, täyttyvätkö lain vaatimukset tarkastusten tai valvontojen perusteella, viranomaisten päätösten perusteella, oman selvityksesi perusteella tai tekemällä maatilakäynnin. Tuen määrä Rakentamisinvestoinnissa tuen määrä on aina yli 7000 euroa. Sen pienempään investointiin ei myönnetä tukea. Muissa toimenpiteissä vastaava määrä on euroa. Tukea voidaan kolmen verovuoden jakson aikana myöntää enintään euroa maatilaa kohti.

9 9 Hae tukea Maatalouden investointitukia voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat: ; ; ja Vuodesta 2015 lähtien investointitukea voi hakea sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Liiketoimintasuunnitelma on oltava hakemuksen liitteenä, kun haet nuoren viljelijän aloitustukea tai maatalouden investointitukea. Tietoa muista hakemukseen tarvittavista liitteistä Maaseutuviraston määräyksessä (www.finlex.fi). Älä aloita rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita sopimusta (mm. lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen kuin olet saanut ELY-keskuksesta päätöksen! Ennen päätöstä tehdyt hankinnat eivät ole tukikelpoisia. Valintamenettely ELY-keskus asettaa kaikki perusehdot täyttävät hakemukset etusijajärjestykseen valintakriteerien perusteella. Valinnassa tärkeä merkitys on liiketoimintasuunnitelmalla, johon sisältyvät muun muassa maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat. Liiketoimintasuunnitelman ja valintakriteerien täyttymisen perusteella ELY-keskus arvioi maatilan menestymismahdollisuuksia. Lisätietoa tukikohteista, tuen määristä, hakijan muistilistasta liiketoimintasuunnitelmasta, muista hakemukseen tarvittavista liitteistä löydät linkistä: YritysAgro auttaa alkuun ja tukee muutoksen edessä Suunnitteletko yrityksen perustamista tai kehittämistä? Pohditko maatilallesi uutta sivuelinkeinoa, investointia, sukupolvenvaihdosta tai tuotantosuunnan muutosta? Ota yhteyttä YritysAgro-hankkeen asiantuntijoihin ja hyödynnä uuden ohjelmakauden mahdollisuudet. Tarjolla on apua ja tietoa yrityksen aloittamisesta ja edellytyksien selvittämisestä tarjolla olevista yritys- ja hanketuista maatilojen investointituista ja sukupolvenvaihdoksista Hyrrä-verkkopalvelun käytöstä Neuvo 2020 Maatilojen neuvontajärjestelmän mahdollisuuksista Tulossa: syys lokakuussa tiedotustilaisuuksia yritystuista ja hakemuksen tekemisestä Hyrräverkkopalvelun avulla lokakuussa Maaseutufoorumi Pohjois-Pohjanmaan maaseututoimijoille marraskuussa tiedotustilaisuuksia maatilojen sukupolvenvaihdoksista ja investointituista

10 10 tiedottaa: OLETKO KIINNOSTUNUT MTK:n jäsenyydestä? Ota yhteyttä alueesi sihteeriin ja kysy lisää: MTK KALAJOKI Päivi MTK RAUTIO Heikki MTK HIMANKA Elina MTK Kalajoki jumppa alkaa kesätauon jälkeen Kristillisen opiston salissa tiistaina klo Omavastuu pysyy ennallaan eli 4, lopun kuittaa MTK Kalajoki Tervetuloa mukaan! Maataloustuottajain kirkkopyhä Kalajoen kirkossa Muistathan myös tuottajien Meriheinämökin nettisivut! Kalajoen Letolla sijaitsevalla tuottajien mökillä on omat nettisivut, joista löytyy mm. kuvia mökistä ja saunasta, hinnasto, varauskalenteri ja työkalu jolla voit varata mökin vapaana olevana ajankohtana. Ps. mökkiä voi vuokrata kuka tahansa, myös maatalouden ulkopuolelta ja sehän on mainio paikka esimerkiksi syntymäpäiväjuhlien järjestämiseen!

11 11 Kalajoen 4H -yhdistys tiedottaa PUOLUKAN ja PIHLAJANMARJAN OSTOtoiminta alkaa syyskuussa. Ostopäivät- ja ajat selviävät myöhemmin. Ostopaikka entisen Merta Marketin takana, Kalajoentie 1. Lisätietoja , H- kerhot syyskaudella (ajan tasalla olevan 4H- kerholistan löydät ) Ma klo MEHTÄKYLÄN LIIKUNTAKERHO 3.-5.lk (aloitus 24.8.) Ma klo MEHTÄKYLÄN LIIKUNTAKERHO 6.-9.lk (aloitus 24.8.) Ti klo RAUMANKARI 4H- KERHO 5.lk (aloitus 18.8.) Ti klo ELÄINKERHO 4H- toimistolla 0.-6.lk (aloitus 25.8.) Ti klo MEHTÄKYLÄN 4H-KERHO 0.-2.lk (aloitus 25.8.) Ti klo MEHTÄKYLÄN 4H-KERHO 3.-6.lk (aloitus 25.8.) Ti klo n KOKKIKERHO 3.lk -> (aloitus 1.9. kysy vapaita paikkoja tstolta!) Ti klo VASANKARIN 4H- KERHO (aloitus 25.8.) Ti klo KÄRKISEN 4H-KERHO (aloitus 25.8.) Ke klo TYNGÄN SÄHLYKERHO 3.-5.lk (aloitus 26.8.) To klo ALEXIN 4H- kerho (aloitus 3.9.) To klo ETELÄNKYLÄN 4H- KERHO (aloitus 27.8.) To klo TYNGÄN SÄHLYKERHO 6.-9.lk (aloitus 27.8) To klo RAUTION LIIKUNTAKERHO 0.-3 lk (aloitus 7.8.), Löttäläntie 151 To klo RAUTION LIIKUNTAKERHO 4.-6.lk (aloitus 27.8.) Löttäläntie 151 Aloituskerta yhteinen pienillä ja isoilla Kaikki 6 vuotta täyttäneet lapset ja nuoret ovat tervetulleita mukaan 4H- toimintaan. Kalajoen 4H- yhdistys Kalajoentie KALAJOKI toiminnanjohtaja Sari Puhakka Kehityspäällikkö Minna Saari

12 12 Sähköpostiosoitteet Tarkista sähköpostiosoitteesi. Lähettämiäni sähköposteja tulee muutamilta takaisin, joillakin on sähköpostit täynnä, joidenkin osoite muuttunut tms. Mikäli et ole saanut pitkään aikaan mitään maatalouteen liittyvää viesti minulta, tarkista osoite, tyhjennä saapuneet viestit tai mikäli osoite on väärä, lähetä viestiä osoitteeseen tai niin korjataan osoitteesi. Vuoden aikana lähetetään runsaasti tukihaku- ym. ohjeita ja tiedotteita. Facebook Koulutuksista ja muista maaseutuhallinnon ajankohtaisista asioista tiedotteet löytyvät facebookista, osoitteesta https://www.facebook.com/kasi.maatalous Kalajoen ja Himangan toimistojen yhteystiedot: Kalajoki, Kalajoentie 5, Kalajoki Maaseutujohtaja Antti Pulkkinen puh Toimistosihteeri Ritva Hietala puh Toimistosihteeri Lea Mattila puh Himanka, Raumankarintie 2, Himanka Maaseutuasiamies Seppo Yli-Tokola puh Maaseutupalveluiden nettisivut löydät osoitteesta: ko. sivuilta löydät yhteystiedot KaSi -yhteistoiminta-alueen nettisivut löydät osoitteesta: ko. sivuilta löydät kaikki tiedotteet, ajankohtaiset asiat, koulutukset jne KaSi yhteistoiminta-alue facebooksissa osoitteessa: ko. sivuilta löydät ajankohtaiset asiat