Museon arvoinen kokoelma! sinebrychoffin kokoelmatoiminnan vaikuttavuus. Anu Niemelä ja Teijamari Jyrkkiö (toim.) Valtion taidemuseo Museologia 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Museon arvoinen kokoelma! sinebrychoffin kokoelmatoiminnan vaikuttavuus. Anu Niemelä ja Teijamari Jyrkkiö (toim.) Valtion taidemuseo Museologia 5"

Transkriptio

1 Museon arvoinen kokoelma! Anu Niemelä ja Teijamari Jyrkkiö (toim.) Museon arvoinen kokoelma! sinebrychoffin kokoelmatoiminnan vaikuttavuus Valtion taidemuseo Museologia 5

2

3 Museon arvoinen kokoelma! sinebrychoffin kokoelmatoiminnan vaikuttavuus Anu Niemelä ja Teijamari Jyrkkiö (toim.) Valtion taidemuseo Museologia 5

4 Museologia 5 Museon arvoinen kokoelma! Sinebrychoffin kokoelmatoiminnan vaikuttavuus Valtion taidemuseon julkaisusarja Julkaisija Valtion taidemuseo / KEHYS, Kaivokatu 2, FI Helsinki Toimittajat Anu Niemelä ja Teijamari Jyrkkiö Käännökset (englanti suomi) Laura Palotie ja Hilkka Pekkanen Työryhmä Ulla Huhtamäki, Teijamari Jyrkkiö, Minerva Keltanen, Eija Liukkonen ja Anu Niemelä Graafinen suunnittelu Timo Jaakola Kuvatoimitus Jenni Nurminen Paino Nord Print 2012 Painos 200 Valtion taidemuseo, Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet Kehys, Kuvataiteen keskusarkisto, kirjoittajat, valokuvaajat ja kuvataiteilijat Julkaisu verkossa ISBN (nid.) ISBN (PDF) ISSN Kannen kuvat Tuntematon (flaamilainen), Kaksi sisarta ( ). Valokuva: Jouko Könönen, Kuvataiteen keskusarkisto Domenico Tiepolo, Kreikkalaiset tunkeutuvat Troijaan (1770-luku). Valokuva: Hannu Aaltonen, Kuvataiteen keskusarkisto Jan Cornelisz. Verspronck, Anna von Schoonhoven (1645). Valokuva: Jukka Romu, Kuvataiteen keskusarkisto Kustavilainen salonki remontin jälkeen Valokuva: Arno de la Chapelle, Kuvataiteen keskusarkisto Paul ( ) ja Fanny ( ) Sinebrychoff. Valokuva Axel Hjertström, Kuvataiteen keskusarkisto

5 Sinebrychoffin taidemuseon portaikko. jenni nurminen, kuvataiteen keskusarkisto

6 Sisällys Lukijalle 9 OSA I Kokoelman merkitys eurooppalaisen kulttuuriperinnön osana Elina Sopo Venäjän taiteenkeräilyn kukoistuskausi Aleksanteri II aikakaudella Kolmannen keräilysukupolven heijastus Sinebrychoffin taidemuseon kokoelmissa 14 Jouni Kuurne Sinebrychoffin taidemuseon kokoelmien merkitys Suomessa 31 Jef Rademakers Keräilijän silmin 47 Minerva Keltanen Vanhoja mestareita jäljittämässä mitä ostaa museokokoelmaan ja miksi? 59 Rudi Ekkart Alankomaalaisen taiteen kokoelman vahvuudet ja heikkoudet 74 OSA II Vaikuttavuutta tutkimuksella ja yhteistyöllä Minerva Keltanen Tutkimus, kokemus ja visuaalinen muisti päämääränä teoksen attribuointi 94 Ari Tanhuanpää Vanhan eurooppalaisen taiteen konservoinnista ja maalaustekniikan tutkimuksesta 108 Maija Santala Konservoinnin haasteista käytännön esimerkki 128 Reetta Kuojärvi-Närhi Lainaustoiminta tärkeä väylä tietoon 140 Johanna Vakkari Vanhan eurooppalaisen taiteen tutkimus ja opetus Suomen yliopistoissa 151 Ulla Huhtamäki Kokoelman vaikuttavuus kiintymyksestä kokemukseen 169

7 OSA III Kokoelman esittäminen ja merkitykset yleisölle Ira Westergård Vanhan eurooppalaisen taiteen lukutaidosta ja vastaanotosta 186 Minerva Keltanen Kokoelma ja kotimuseo näyttelyprofiilin muokkaajana 197 Jorma Purasen haastattelu Historiallisten muotokuvien ja nykypäivän katsojan välistä dialogia rakentamassa 208 Ulla Aartomaa Naisten salonki -näyttelyn vaiheita 222 Leena Hannula Iloa katsoa toisiinsa kokoelman sisältöjen avaaminen yleisöille 232 Arthur Aminoffin Haastattelu Keidas Helsingissä 240 Aura Kivilaakso Kuvien suuret kertomukset kokoelmatoiminta kävijän näkökulmasta 248 OSA IV Loppupuheenvuorot Susanna Pettersson Asiantuntemus kokoelmatyössä 270 Kari-Paavo Kokki Sinebrychoffin taidemuseo osa eurooppalaista kotimuseoiden traditiota 277 Kai Kartio Bulevardillakin on! 280 Kirjoittajat 283

8 8

9 Lukijalle Museon arvoinen kokoelma! Sinebrychoffin kokoelmatoiminnan vaikuttavuus on kolmas Valtion taidemuseon kokoelmatoiminnan vaikuttavuusarvioinnin piiriin kuuluvista julkaisuista. Tutkimussarjan ensimmäinen osa, Mitä meillä oli ennen Kiasmaa? Kokoelmatoiminnan vaikuttavuus, ilmestyi vuonna Toinen osa, Kokoelmalla on tekijänsä! Ateneumin kokoelmatoiminnan vaikuttavuus, julkaistiin vuonna Käsillä olevassa julkaisussa vaikuttavuusarvioinnin kohteena on Sinebrychoffin taidemuseon kokoelmatoiminta. Valtion taidemuseon museoyksiköiden Nykytaiteen museo Kiasman, Ateneumin taidemuseon ja Sinebrychoffin taidemuseon kokoelmat ovat hyvin erilaisia niin historialtaan, kooltaan kuin sisällöiltään. Nämä erot ovat heijastuneet myös museoita koskevien vaikuttavuustutkimusten näkökulmiin. Sinebrychoffin taidemuseon kokoelmatoimintaa arvioivan tutkimuksen kysymyksenasetteluun on vaikuttanut erityisesti museon asema Suomen ainoana vanhaan eurooppalaiseen taiteeseen erikoistuneena taidemuseona sekä museon kotimuseoluonne. Museon kokoelmatoimintaa avaava ja arvioiva tutkimushanke käynnistettiin loppuvuodesta 2010 työryhmässä, johon kuuluivat kehitysjohtaja Eija Liukkonen, erikoissuunnittelija Teijamari Jyrkkiö, tutkija Anu Niemelä, museonjohtaja Ulla Huhtamäki ja intendentti Minerva Keltanen. Keskustelujen tuloksena toimintaa päätettiin tarkastella ja arvioida eurooppalaisen kulttuuriperinnön, tutkimuksen ja yhteistyön sekä yleisöjen näkökulmasta. Syntyneen julkaisun kolmessa ensimmäisessä osassa kokoelmatoimintaa lähestytäänkin näistä näkökulmista. Kirjan viimeinen osa koostuu lyhyistä kommenttipuheenvuoroista, joiden kirjoittajat ovat käyttäneet aineistonaan kolmen ensimmäisen osan artikkeleja. Julkaisun kirjoittajat ovat vanhan eurooppalaisen taiteen, kulttuurihistoriallisen esineistön sekä kokoelmien ja keräilyn asiantuntijoita museoista, yliopistoista ja eräistä muista taiteen kentällä toimivista instituutioista. Heihin kuuluu tutkijoita, museonjohtajia, keräilijä, intendenttejä, amanu- 9

10 10 ensseja, museolehtori sekä konservaattoreita. Haastattelujen kautta julkaisussa kuuluvat myös taide- ja antiikkikauppiaan, nykytaiteilijan sekä museokävijöiden äänet. Kirjan ensimmäisessä osassa tarkastellaan Sinebrychoffin taidemuseon kokoelman merkitystä eurooppalaisen kulttuuriperinnön osana sekä kansallisesta että kansainvälisestä näkökulmasta. Museon kokoelman merkitys ja arvo nähdään toistuvasti paitsi siihen kuuluvissa, Suomessa ainutlaatuisissa taideteoksissa ja esineissä, niin myös siinä, että kokoelma on maassamme harvinainen esimerkki vanhan eurooppalaisen taiteen keräämisestä. Taidehistorian lisäksi kokoelma välittääkin kertomuksia suomalaisesta kulttuurihistoriasta. Julkaisun toisen osan artikkelien lähtökohtana on, että Sinebrychoffin taidemuseo on kokoelmansa, erikoistuneen henkilökuntansa ja konservointiosastonsa johdosta eräänlainen vanhan eurooppalaisen taiteen keskus Suomessa. Yhteistyö eri museoammattilaisten, tutkijoiden, yliopistojen, muiden museoiden, huutokauppojen, yksityisten keräilijöiden ja museoalan kansainvälisten organisaatioiden kanssa on museon toiminnan kannalta elintärkeää. Kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön ja verkostoitumisen nähdään kasvattavan kansainvälisessä mittakaavassa pienen museon vaikuttamisen mahdollisuuksia. Kokoelmatoiminnan vaikuttavuuden tarkastelussa ei voida sivuuttaa yleisöjä, ihmisiä, jotka kohtaavat kokoelman objekteja. Sinebrychoffin taidemuseon kokoelmaan kuuluva vanha eurooppalainen taide voi houkutella katsojaa mm. visuaalisilla ominaisuuksillaan, aiheensa perusteella, osana Sinebrychoffin suvun historiaa, esittämänsä aikakauden tai henkilön kuvana, sisältämiensä symbolien vuoksi tai kallisarvoisena tutkimusaineistona. Kirjan kolmas osa sisältää havainnollisia tarinoita esimerkiksi siitä, miten kokoelman sisältöjä hyödyntämällä voidaan vaikuttaa ikäihmisten elämään tai kuinka kokoelmateokset voivat toimia nykytaiteilijan luovuuden lähteenä. Parhaimmassa tapauksessa kokoelman teokset voivat kaventaa oman aikamme todellisuuden ja menneiden vuosisatojen välistä kuilua. Nykytaiteen museo Kiasman, Ateneumin taidemuseon ja Sinebrychoffin taidemuseon kokoelmatoiminnan vaikuttavuustutkimusten taustalla on ollut halu avata ja arvioida niiden kokoelmatoimintaa. Tutkimusten myötä Valtion taidemuseon Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet Kehys on myös halunnut alleviivata kokoelman merkitystä ja käytön mahdollisuuksia.

11 Hankkeen myötä syntyneissä julkaisuissa on kerrottu Valtion taidemuseon kolmen museoyksikön keskeisimmästä toiminnan alueesta ja tarkasteltu sitä kriittisesti. Arviointien pitkän aikavälin tavoitteena on museoiden kokoelmatoiminnan kehittäminen. Se onnistuu, jos välillä pysähdytään kysymään, onko suunta oikea ja teemmekö oikeita asioita. Kiitokset Eija Liukkoselle, Ulla Huhtamäelle ja Minerva Keltaselle hankkeen suunnitteluvaiheen ideoinnista, Jenni Nurmiselle kuvatoimituksesta sekä Timo Jaakolalle julkaisun ulkoasun suunnittelusta. Anu Niemelä ja Teijamari Jyrkkiö 11

12 OSA I

13 Kokoelman merkitys eurooppalaisen kulttuuriperinnön osana

14 Venäjän taiteenkeräilyn kukoistuskausi Aleksanteri II aikakaudella Kolmannen keräilysukupolven heijastus Sinebrychoffin taidemuseon kokoelmissa Elina Sopo Länsimaisessa taidehistoriallisessa tutkimuksessa Venäjän museoiden poikkeuksellisen rikasta taide- ja kokoelmahistoriallista perintöä ja tutkimusaineistoa on käytetty hyväksi tutkimusmielessä hyvin harvoin. Ainutlaatuisuudestaan huolimatta venäläiset kokoelmat eivät ole stimuloineet paljonkaan uutta tutkimusta. Syinä on pidetty mm. sitä, että länsimaisilla tutkijoilla on ollut pääsy vain hyvin pieneen osaan venäläisistä museoista. 1 Ehkä parhaiten tutkimuksen vähyys on ymmärrettävissä historiallisia kontakteja hyvin vähän Venäjän kanssa omaavien eurooppalaisten kulttuurien yhteydessä. Suomen perspektiivistä tarkasteltaessa esimerkiksi autonomian aikaamme tätä puutetta on vaikeampi perustella. Toistaiseksi varhaista taiteenkeräilyämme on tutkittu tarkimmin suhteessa eurooppalaisiin kokoelmiin ja keräilyn käytäntöihin mm. saksalaisen tai englantilaisen museohistoriallisen kirjallisuuden avulla. 2 Sen sijaan venäläisen varhaisen taiteenkeräilyn vaikutusta taiteenkeräilymme syntyyn ei ole tarkasteltu yhtä kattavasti. Lähimenneisyytemme perspektiivistä merkittävimpien suomalaisten varhaisten taidekokoelmien ja taiteenke- 14 Kokoelman merkitys eurooppalaisen kulttuuriperinnön osana

15 räilyn alkulähde on jäänyt epäselväksi tai hyvin vaikeasti hahmoteltavaksi. Tutkimusparadigmaa siirtämällä on mahdollista monipuolistaa perspektiivejä taiteenkeräilymme tutkimukseen ja tarkastella venäläisen taiteenkeräilykulttuurin heijastevaikutuksia suomalaisen taiteenkeräilyn historiassa, luonteessa, käytännöissä ja merkityksissä. 3 Ideoiden, aatemaailmojen, tapojen ja erityisesti artefaktojen liikettä kahden maan välillä on perinteisesti ollut hyvin vaikea rekonstruoida. Joitakin tutkimuksia esimerkiksi Suomen ja Venäjän välisistä vaikutussuhteista on tehty ja synteesinä voidaan sanoa, että erityisesti 1800-luvulla välillämme vallitsi tiivis kulttuurinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen vuorovaikutussuhde. Usein ainoat jäljet tästä vuorovaikutusprosessista ovat kulttuurimme materiaaliset tuotokset, kuten rakennukset, esineet ja kuvat, joiden alkuperä jää usein tuntemattomaksi. 4 Keräilyn tutkimuksen arvoja ja käsitteitä Taidekokoelmia ja keräilijöitä tutkittaessa voidaan keskittyä joko keräilijään, kartutettuun kokoelmaan tai molempiin. Taideteos ja keräilijä ovat eläneet symbioottista suhdetta 1400-luvulta alkaen; materiaalista perintöä ei olisi arvostettu ja ylistetty Firenzen renessanssissa ilman keräilijöitä. 5 Keräilijöillä on aina ollut taidehistoriallista valtaa, ja he ovat vaikuttaneet taiteentutkimuksen kentällä oleviin arvoihin sekä taidehistorian kronologiaan. Kokoelmat sisältävät taideteoksia, keräilijät ovat puolestaan ihmisiä. Keräilijälle esineen omistussuhteeseen on aina liittynyt materiaalisuuden ohella henkinen ja älyllinen ulottuvuus. Esineellä tai taideteoksella on keräilijälle materiaalisuutensa ohella usein hyvin immateriaalinen merkitys. Toimimalla materiaalisella kentällä keräilijä tavoittelee ei-materiaalisia ideoita ja arvoja ja tämä jännite tekee keräilijästä ja kokoelmasta ainutlaatuisen tutkimuskohteen. Kokoelma voidaan ymmärtää keräilijän yksilöllisyyden manifestaationa, hänen julkisen ja yksityisen roolin vuoropuheluna eli eräänlaisena keräilijän minän psyykkisenä järjestäytymisenä ja symbolina, jolloin kokoelman sisältö ja esimerkiksi teosvalinnat ovat toissijaisia verrattuna sellaisiin kysymyksiin kuin miksi keräilijä kerää. 6 Toisen näkemyksen mukaan hankitulla teoksella on sen sijaan erityisarvo keräilijälle ja juuri teoksen valin- Venäjän taiteenkeräilyn kukoistuskausi Aleksanteri II aikakaudella 15

16 taprosessi luo keräilijän. 7 Kokoelma voidaan tällöin nähdä myös keräilijän itsensä representaationa. Erityisesti järjestelmälliselle keräilylle on tyypillistä älyllinen, lähes tieteellinen lähestymistapa, jossa keräilijä tavoittelee sellaista kokonaisuutta, mikä heijastelee sitä syvää ymmärrystä, mikä hänellä on keräilykohteestaan. 8 Teoksen tarkastelu- ja valintaprosessissa keräilijä heijastaa teokseen siihenastista elämäänsä ja elämänkokemustaan. Näin keräilytapahtumassa kohtaavat kaksi vastakkaista tasoa materiaalinen maailma ja keräilijän oma minuus. 9 Kokoelman kartuttamisen kautta keräilijä kehittyy vähitellen keräilykohteensa asiantuntijaksi ja kokoelmansa ensimmäiseksi kuraattoriksi. Aika etenee, keräilijä muuttuu ja niin muuttuu myös teos hänen silmissään. Tästä taidekokoelmien ja taiteenkeräilyn tutkimuksen luonteen kaksijakoisuudesta (materiaalinen ja immateriaalinen) johtuen taiteenkeräilyn tutkimus on myös silmäys ihmismieleen, sen toteutuneisiin ja toteutumattomiin toiveisiin ja tarpeisiin. Sinebrychoffin taidemuseon kokoelmaa käsittelevässä tutkimuksessa taiteenkeräilyä ja kokoelmia on tutkittu painottamalla keräillyn objektin ja keräilijän valintaprosessin informaatioarvoa keräilytoimintaa ja kokoelmaa arvioitaessa. Materiaalisen taidehistorian tutkimusvälineistöön (omistaja- ja esinehistoriallinen tutkimus sekä perinteinen arkistotutkimus) on yhdistetty taiteenkeräilyn filosofista, psykologista sekä kokoelmahistoriallista tutkimuskirjallisuutta. Tutkimuksessa on annettu aikaisempaa suurempi erityishuomio perinteisesti yksittäisinä tai sekundaarisina tekijöinä pidettyjen keräilymekanismien, kuten keräilijän henkilökohtaisten suhdeverkostojen ja ammatillisten kontaktien merkitykseen keräilyimpulssin synnylle, keräilyn tavoille, motivaatiolle ja kartutetun kokoelman valintakriteereille. 10 Mikäli keräilyä lähestyttäisiin pelkästään keräilyteorian kiehtovimpiin kuuluvan, edellä mainitun määritelmän kautta keräilijän psyyken heijastuksena taidehistorian tutkijalta puuttuvat tutkimusvälineet. Yhtä haasteellistahan kuin tehdä taiteesta tiedettä, on tutkia ihmismieltä. Keräilyn syntyyn, motivaatioon ja impulssiin liittyvissä kysymyksissä on tällöin tarjottava vain erilaisia vastausvaihtoehtoja tai ymmärrettävä poikkitieteellisen tutkimusvälineistön mahdollisuudet. 16 Kokoelman merkitys eurooppalaisen kulttuuriperinnön osana

17 Von Collanin taidekokoelma omistajahistorian näkökulmasta Sinebrychoffin taidemuseon kokoelmat rakentavat kansallista kulttuuriperintöämme ja identiteettiämme luvun osalta kulttuuriperintöömme kuului laajenevan Venäjän keisarivallan aika luvulta alkaen venäläinen taide- ja kulttuurielämä eli suurinta kukoistustaan koko historiansa aikana luvun toisen puolen venäläiselle kulttuurielämälle oli tyypillistä taiteenkeräily keskiluokan keskuudessa. Monet ammatissaan menestyneet henkilöt suuntasivat työhönsä kohdistamansa lahjakkuuden yhtä suurella intensiteetillä taideteosten keräilyyn. Näillä henkilöillä oli usein hyvin laajat ja risteilevät kontaktiverkostot toisiinsa, aikakauden taiteilijoihin, muusikoihin, tutkijoihin ja tiedemiehiin. 11 Venäjän yhteiskunnalliset ja poliittiset mullistukset 1800-luvun puolivälin jälkeen, mm. aleksandriininen reformi, vaikuttivat merkittävästi venäläiskeräilijöiden sosiaalisen taustan muutokseen. Tämän uuden, kehittyvän kapitalismin yhtenä ilmenemismuotona kulttuurin alueella näyttäytyi ns. kolmannen sukupolven keräilijöiden synty. Venäläisen kokoelmahistoriallisen tutkimuskirjallisuuden ja luokittelukriteerin 12 avulla Sinebrychoffin taidemuseon kokoelmien muodostuminen on mahdollista nähdä silloisen emämaamme Venäjän keräily- ja kokoelmahistoriallisen prosessin heijastumana, jolloin venäläisen taiteenkeräilyn kultakausi nousee myös Suomen varhaisen taiteenkeräilyn kannalta keskeiseksi ajanjaksoksi. Tätä kolmatta sukupolvea Sinebrychoffin taidemuseon kokoelmissa voi tulkita edustaneen useat silloiset suomalaiset syntymässä olleet kokoelmamme ja niiden varhaiset keräilyn pioneerit, kuten Alexander von Collan nuorempi ( ), Paul Sinebrychoff ( ), Hjalmar Linder ( ), Carl von Haartman ( ) ja Herman Frithiof Antell ( ). Havainnollinen esimerkki venäläisen kolmannen keräilysukupolven piirteitä edustavasta kokoelmasta Sinebrychoffin taidemuseossa on Alexander von Collanin kokoelma. Von Collan nuorempi tarjosi tammikuussa 1900 noin kaksituhatta grafiikan vedosta käsittävän kokoelmansa tohtori Herman Frithiof Antellin testamenttilahjoitusta hoitamaan perustetulle, ns. Antellin valtuuskunnalle. Kokoelmasta noin puolet sisälsi alankomaalaista grafiikkaa. Lukuun ottamatta kahta kokoelmasta varhaisvaiheessa laadittua asiantuntijalausuntoa (professori Johan Jacob Tikkanen ja Valtion taidemuseon kuraattori Thorsten Waenerberg) 13 kokoelmaa on tutkittu systemaattisemmin vasta vuodesta 2004 alkaen. Venäjän taiteenkeräilyn kukoistuskausi Aleksanteri II aikakaudella 17

18 Heikki Torkkeli, Sinebrychoffin taidemuseo Anton van Dyckin ateljeekaivertaja Coenrad Waumans, Emilie de Solms. Yksityiskohta teoksen versopuolelta; Pierre Mariette ( ) sulkakynämerkintä Inv.no Collan Kokoelman alankomaalaisen kokonaisuuden omistajahistoriaa ja laadullisia piirteitä eli keräilijämerkintöjä ja vesileimoja tutkittiin vuosina vertailemalla kokoelmaa venäläiseen Dmitri Rovinski -kokoelmaan, laajimpaan tunnettuun yksityiseen Rembrandt-grafiikkakokoelmaan. 14 Kokoelmahistoriatutkimuksen ja ulkomaisen asiantuntijan kanssa tehdyn tutkimusyhteistyön tuloksena 15 von Collanin kokoelman erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että se edustaa järjestelmällisesti, asiantuntijakriteerein kartutettua taidekokoelmaa, jonka omistajahistoria kattaa poikkeuksellisen pitkän taidehistoriallisen aikajakson 1600-luvun lopulta 1900-luvun alkuun. Kokoelman tarkimmin tutkittu osa, alankomaalaiset vedokset, ovat niissä esiintyvien keräilijäleimojen perusteella vuosisatojen saatossa toistuvasti läpäisseet huutokauppojen näytteillepanot ja ankarat asiantuntija-arvioinnit ennen päätymistään eurooppalaisten ensiluokan keräilijöiden kokoelmiin ja edelleen von Collanin kokoelmaan. Merkittävä osa kokoelman teoksista on ollut asiantuntija-arvioituja ja tunnistettuja ennen von Collanin kokoelmaan päätymistään. 18 Kokoelman merkitys eurooppalaisen kulttuuriperinnön osana

19 Heikki Torkkeli, Sinebrychoffin taidemuseo Anton van Dyckin ateljeekaivertaja Coenrad Waumans, Emilie de Solms. Yksityiskohta teoksen versopuolelta; Ambroise Firmin-Didot n ( ) kokoelmaleima Inv.no Collan Erityisesti kokoelman alankomaalainen osa sisältää ns. eliittiprovenienssin vedoksia luvuilta, mikä tarkoittaa, että vedoksissa esiintyy omistusmerkintöjä eurooppalaisen taiteenkeräilyn historian huomattavimmilta keräilijöiltä. Kuin symbolisesti vedoksissa esiintyy merkintöjä lähes jokaiselta vuosisatansa suurkeräilijänä pidetyltä keräilijältä. Tällaisia ovat mm. ranskalaisen Pierre Mariette II:n ( ) sulkakynämerkinnät, ranskalaisen Firmin-Didot n keräilijädynastiaa edustaneen Ambroise Firmin-Didot n ( ), saksalaisen diplomaatin, Ferdinand Friedrich von Naglerin ( ) tai maineikkaan saksalaisen taidevälittäjän Johann Andreas Boernerin ( ) estampillet eli kokoelmaleimat. Myös milanolaisen kreivi Giuseppe Archinton ( ) keräilijämerkinnät sekä itävaltalaisen diplomaatin, kirjailijan ja taiteenkeräilijän Johann Melchior von Birckenstockin ( ) ja italialaisen Franz Brentanon ( ) kokoelmien fuusiosta syntynyt Brentano-Birckenstock-kokoelma edustavat von Collanin kokoelman vedosten aikaisempia omistustahoja. Julkisista kokoelmista von Collanin vedoksissa on edustettuna mm. Berliinin Kupferstichkabinett ja Hampurin Kunsthalle. Teknisen Venäjän taiteenkeräilyn kukoistuskausi Aleksanteri II aikakaudella 19

20 taidehistorian ja vedosten ajoituksen valossa niissä on nähtävissä sellaisia vesileimoja kuin Amsterdamin vaakuna, Seitsemän provinssia, Ranskan lilja, Narrinhiippa, Strasbourgin vyö ja Strasbourgin lilja, jotka ovat ajoitettavissa ja 1700-luvuille luvun grafiikan keräilijöille oli hyvin tyypillistä erikoistua johonkin erityiseen grafiikan historian aikakauteen ja rajoitettuun aihealueeseen kuten alankomaalaiseen grafiikkaan. Von Collanin kokoelma täyttää tämän edellytyksen. Päinvastoin kuin kokoelmaa ensimmäisenä tarkastellut J. J. Tikkanen arvioi kokoelman kartutetun pääosin sokkona, kasvottomien taidevälittäjien avulla, ilman mahdollisuutta keräilijän omiin valintoihin, nykytutkimuksen valossa vaikuttaa siltä, että kokoelma on kartutettu keräilijän henkilökohtaisella panostuksella. Eri kysymys on, kuka alankomaalaisen kokonaisuuden alkuperäinen kartuttaja on. Sinebrychoffin grafiikkakokoelman kartuttamisesta on olemassa hyvin vähän hankinta-asiakirjoja, joiden perusteella keräilijä on mahdollista varmuudella yksilöidä. Sekä von Collan nuorempi että von Collan vanhempi matkustivat paljon Keski-Euroopassa. Yksityiset grafiikan kokoelmat, jotka vielä 1700-luvulla olivat harvinaisuuksia, lisääntyivät 1800-luvun puolivälissä Venäjällä merkittävästi. Niin Pietarissa kuin Moskovassa keräilijöille oli tarjolla runsaat vanhan grafiikan ja piirustusten taidemarkkinat. Venäläiset välittäjät olivat tiiviissä yhteydessä Pariisiin ja muihin eurooppalaisiin taidemarkkinoihin. 16 Selittämättömät ja ratkaisemattomaksi jäävät omistajahistoriat ovat olennainen osa keräilyn historiaa. On lukuisia esimerkkejä siitä, että systemaattisestakaan keräilystä ei jää jälkipolville kirjallisia lähteitä, vaan tutkijan käsillä on tuntemattoman historian omaava ensiluokan taidekokoelma, ilman minkäänlaisia arkistotodisteita. Lukuisat merkittävätkin kokoelmat esimerkiksi Valtiollisessa Eremitaasissa ovat säilyneet nykypolville hyvin niukoin arkistolähtein. 17 Alexander von Collan nuoremman keräilytoiminta saattaa kuulua tähän ryhmään. Laadukkaiksikin nimitetyt kokoelmat ovat usein hyvin heterogeenisia kokonaisuuksia, joissa ensiluokkaisten teosesimerkkien rinnalta löytyy myös epäluotettavamman provenienssin ja kyseenalaisen attribuution teoksia. Von Collan nuoremman kokoelma ei tee tässäkään suhteessa poikkeusta; noin kahdentuhannen vedoksen alkuperäisessä kokoelmassa alankomaisen grafiikan osuus nousee laadullisesti esiin muusta kokoelmasta. Ristiriidassa kokoelman sokkoa kartuttamista sisältävään lausun- 20 Kokoelman merkitys eurooppalaisen kulttuuriperinnön osana

21 non henkeen myös Tikkanen myönsi, että kokoelman alankomaalainen kokonaisuus on niin eheä, että muu kokoelma on saattanut kertyä tämän ympärille. On mahdollista, että Sinebrychoffin taidemuseon alankomaalainen kokonaisuus on saatettu ostaa en bloc valmiina kokonaisuutena joko Euroopasta tai Venäjältä. Sinebrychoffin taidemuseon grafiikkakokoelman osaksi avointen omistajahistoriakysymysten kannalta uutta tietoa on se, että keräilijän isän, tsaari Aleksanteri II:n kunniahenkikirurgi Alexander von Collan vanhemman ( ) varhaisimmat taidehankinnat vuonna 1848 kuuluivat grafiikan piiriin. 18 Von Collan vanhemman bibliofiliaa ja litografiaa kohtaan osoittama kiinnostus luvuilla sekä kontaktit mm. eurooppalaisen valistuksen ja uushumanistisen Monreposin kartanon kirjaston perijään ja bibliofiili Paul Nicolayhin vuonna 1859 voivat myös toimia tiedonpalasina liittyen Sinebrychoffin grafiikkakokoelman vaihtoehtoiseen tai ehkä rinnakkaiseen keräilijän identiteettiin. 19 Kokoelmaa käsittelevään uuteen tutkimustietoon kuuluu myös se, että von Collan vanhempi perehdytti Livadian keisarillisesta huvilasta käsin vuodesta 1870 alkaen vain 12-vuotiasta poikaansa kirjeenvaihdon kautta keräilyn saloihin. Von Collan vanhempi tutustutti poikansa entomologiaan eli hyönteisten keräilyyn. Vaikka keräilyn tarve vaikuttaa syntyneen von Collan nuoremmassa itsenäisesti, isän kontribuutio pojan keräilyn luonteeseen ja keräilykäytäntöihin oli voimakas. 20 Mustanmeren pimeässä yössä hehkuvien mereneläinten ja sateenkaaren väreissä liitelevien Krimin perhosten välityksellä von Collan vanhempi heijasteli poikaansa omaa esteettistä arvomaailmaansa ja makuaan. Von Collan nuoremman connoisseur-tyyppisten keräilykäytäntöjen synnyn kannalta merkittävämmäksi tekijäksi nousee kuitenkin se, että von Collan vanhempi painotti pojalleen keräilykohteeseen erikoistumisen ja asiantuntijuuden prinsiippiä. 21 Keskittyminen laatuun enemmän kuin määrään saattoikin olla von Collan vanhemman tärkein perintö von Collan nuoremman keräilytoimintaan; tsaarin kunniahenkikirurgi kehotti poikaansa keskittymään keräilyn alueella mieluummin rajalliseen (kooltaan pieneen), mutta huolellisesti valittuun keräilykokonaisuuteen. 22 Venäjän taiteenkeräilyn kukoistuskausi Aleksanteri II aikakaudella 21

22 Alexander von Collan vanhempi ( ) Yksityisarkisto Keräilevä keisari ja keisarin keräilevä lähipiiri Aleksanteri II:n hallitsijakautta ( ) pidetään venäläisen keräilyn ns. kultaisena kautena. Keisarin toimeenpanemat poliittiset, sosiaaliset ja militaariset uudistukset loivat taustan 1800-luvun puolivälin keräilyn kukoistuskaudelle ja ns. kolmannen sukupolven keräilijöiden synnylle luvulle astihan taidekokoelmien synty oli ollut niin Euroopassa kuin Venäjällä hallitsijoiden ja heidän sisäpiirinsä etuoikeus. Venäjällä tätä ensimmäistä vaihetta ja sukupolvea edustivat mm. Pietari Suuren tai Eremitaasin perustajan, Katariina Suuren taidekokoelmat. 23 Aatelistaustaisten keräilijöiden rinnalle ilmaantui mm. korkea-arvoisia valtion virkamiehiä, joilta ei enää edellytetty erityisen merkittävää ai- 22 Kokoelman merkitys eurooppalaisen kulttuuriperinnön osana

23 kaisempaa aristokraattista taustaa. Päivänvalon näkivät siten mm. vaikutusvaltaisten perheyhteyksien ja -taustan omaavien nuorten kunnianhimoisten uradiplomaattien kokoelmat. 24 Sinebrychoffin taidemuseon kokoelmissa tällaisena puhtaana toisen venäläisen keräilysukupolven edustajana voidaan pitää suomalaista siviilivirkamiestä ja senaatin jäsentä, Otto von Klinckowströmiä ( ). Keräilijän kuoleman jälkeen tästä vaiheittain kartutetusta, arvokkaasta suvun taidekokoelmasta nuori tsarevich Aleksanteri (tuleva Aleksanteri II) osti kaksikymmentäkahdeksan teosta lahjoittaen nämä myöhemmin vuonna 1851 Suomen Taideyhdistykselle. 25 Vähitellen keräily ei ollut ainoastaan jalosukuisten etuoikeus, vaan keräily lisääntyi kehittyvän kapitalismin jäsenten keskuudessa. 26 Kolmannen keräilijäsukupolven sisääntulo muuttikin ehkä eniten Venäjän keräilyn kentän valtatasapainoa ja hierarkkisia asetelmia ja jätti heijastuksensa myös Suomeen. Tässä taiteenkeräilyn demokratisoitumisprosessissa teollisuusjohtajat, pankkiirit, kauppiaat, tiedemiehet, kirjailijat ja usein myös alemman keskiluokan edustajat tuottavan liike- tai teollisuustoiminnan rikastamana uhkasivat keräilyn aikaisempia valta-asetelmia. 27 Taiteenkeräilyn kärki oli toistaiseksi tullut hovista ja keisarillisesta pääkaupungista, mutta nyt keräilyn alueelle ilmaantui kokonaisia keräilijäperheitä kuten Botkinit (Vasilij, Dmitri, Mikhail ja Sergei) tai Morozovit (Mikhail, Ivan ja Alexei). Merkittävimmät keräilijät uhkasivat mm. keisarillisen perheen statusta johtavana taiteen patronina. Lukuisat Sinebrychoffin taidemuseon alkuperältään yksityisesti kartutetut kokoelmat kuuluvat tähän kolmannen sukupolven ryhmään. Kauppiasruhtinas-epiteetti kuuluu Sinebrychoffin taidekokoelmissa itseoikeutetusti venäläistä alkuperää olevalle Paul Sinebrychoffille vaimoineen. Samankaltaista statusta suomalaisessa taiteenkeräilyssä kantaa myös kamariherra Hjalmar Linder, jonka taidekokoelma hakee Suomen oloissa vertaistaan mm. attribuutioiden resistenssillä mitattuna. Sen sijaan ensimmäiselle suomalaiselle ammattimaiselle keräilijälle, Herman Frithiof Antellille patronin rooli oli hyvin lähellä sydäntä. Rikkaana perijänä Pariisissa ja Lontoossa elänyt Antell voidaan Neverovin luokittelua soveltaen sisällyttää kolmannen sukupolven keräilyn edustajiin ja sen sisällä Eurooppaan hajautuneiden, vauraiden ja laajan asiatuntijakeräilijäyhteisön muodostaneiden ekspatriaattien ryhmään. 28 Myös von Collan vanhempi sekä toinen keisarin suomalainen henkilääkäri Carl von Haartman kuuluvat kolmannen keräilysukupolven edus- Venäjän taiteenkeräilyn kukoistuskausi Aleksanteri II aikakaudella 23

24 tajiin Suomessa. Pietarissa molemmilla oli halutessaan suora kontaktiverkosto venäläisen taiteenkeräilyn kärkeen. Von Collan vanhemman ammatillisten suhdeverkostojen ja von Collan nuoremman grafiikkakokoelman kannalta on merkityksellistä, että keisari Aleksanteri II itse oli grafiikan keräilijä. Hänet tunnettiin erityisesti eroottisia aiheita sisältävästä grafiikan keräilystään. 29 On mahdollista, että lukuisilla muilla Venäjän vallan ytimeen kontaktinsa luoneilla suomalaisilla tai heidän suhdeverkostoillaan on saattanut olla välitön tai välillinen kosketus tähän laajat keräilijäkontaktiverkostot hallinneeseen ensimmäisen luokan keisarilliseen keräilijään ja hänen keräilevään lähipiiriinsä. Keisaria on luonnehdittu laajan humanistisen sivistyksen saaneeksi taiteilijoiden mesenaatiksi, jolle taide oli läpi elämän merkittävä voimavara. Keisari oli opiskellut mm. taidehistoriaa. 30 Kirjallisuudessa usein mainitut keisarin inhimilliset ja tunteelliset luonteenpiirteet ovat tunnistettavissa myös von Collan vanhemman harvoista keisaria koskevista luonnehdinnoista; von Collan vanhemman suhde keisariin oli muodollinen mutta lämminhenkinen. 31 Luottamuksellinen suhde keisarilla on kuvailtu olleen myös Carl von Haartmaniin. 32 Keisarin molemmat suomalaiset henkilääkärit voidaan yhdistää niihin 1800-luvun toisen puoliskon älyllisiin, usein luonnontieteitä (von Haartman ja von Collan lääketiedettä) edustaviin, vahvasti romantiikan ajan piirteitä kantaviin hahmoihin, joille kauneuden kysymykset olivat ensisijaisia, mutta jotka vuosisadan loppua kohti kallistuivat romantiikan arvoista yhä enemmän kohti realismia, tietoa ja järkeä. 33 Kaiken kaikkiaan Carl von Haartmanin ja Alexander von Collan vanhemman elämät kietoutuivat tiiviisti toisiinsa lukuisissa elämän käännekohdissa, mikä loi pohjaa myös taiteenkeräilyn vaikutteiden siirtymiselle. Von Collan vanhemman keräilijöiden suhdeverkosto sisälsi suuriruhtinas ja taiteenkeräilijä Vladimir Alexandrovichin ( ), jonka Nevan rannassa olevan Vladimirin palatsin seinät notkuivat Ivan Aivazovskin, Ilja Repinin ja Konstantin Makovskyn maalauksista. Vladimir Alexandrovichin tiedetään keränneen myös ainutlaatuisen 1800-luvun historistista posliinimaalausta edustaneen keisarillisen posliinikokoelman. Myös von Collan vanhemman taidekokoelma sisälsi muutamia esimerkkejä keisarillisesta posliinista. 34 Aikakauden taiteilijoista von Collan vanhempi oli henkilökohtaisessa kontaktissa mm. Ivan Aivazovskyyn 35 ja ranskalaiseen Pierre Marie Joseph Vernetiin. 36 Merkittäviä keräilijäkontakteja edustivat myös prinssi ja prinsessa Vladimir Bariatinski, jotka kuuluivat pitkien pe- 24 Kokoelman merkitys eurooppalaisen kulttuuriperinnön osana

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

FT Susanna Pettersson

FT Susanna Pettersson FT Susanna Pettersson 12.4.2011 Keräilyn historia Museoiden synty Maku ja ideologiat Uuden vuosituhannen kokolmastrategia Neues Museum, Berlin Renessanssiajan keräilijät osoittivat kuinka maailma jäsentyi

Lisätiedot

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Jari Toivonen, Projektipäällikkö Koripallomuseo-projekti käynnistyi Kotkassa vuonna 2008 tavoitteena luoda pysyvä, valtakunnallinen, koripalloon liittyvä erikoismuseo.

Lisätiedot

LUETTELO 651 ALMA FOHSTRÖM

LUETTELO 651 ALMA FOHSTRÖM LUETTELO 651 ALMA FOHSTRÖM Helsingin yliopiston kirjasto Käsikirjoituskokoelmat 1 ALMA FOHSTRÖM VON RODE 1856 1936 Alma Fohström syntyi Helsingissä 2.1.1856 kauppias August Fohströmin seitsenlapsiseen

Lisätiedot

Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin

Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin Päivän ohjelma: 10.00 Tervetuliaiskahvit 10.30 Tilannekatsaus: Missä mennään arviointimallin uudistuksessa

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

JÄLJET. Aika, esineet, muisti

JÄLJET. Aika, esineet, muisti JÄLJET Aika, esineet, muisti JÄLJET - Aika, esineet, muisti Mitä jälkiä lääninmuseo on kerännyt tai jättänyt keräämättä? Mitä jälkiä olemme esitelleet ja mitä emme? Mitä jälkiä meidän pitäisi kerätä tänään

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille LÄÄKÄRI 2013 Kyselytutkimus lääkäreille Tutkimusryhmän jäsenet Teppo Heikkilä LL, tutkijalääkäri Kuopion yliopistollinen sairaala Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Hannu Halila LKT,

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ 1 Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit 3. - 4.5.2013 Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ REGGIO EMILIAN PÄIVÄKOTIEN KASVATUSAJATTELUN OMINAISPIIRTEITÄ: PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Tyhjän tilan hallintaa

Tyhjän tilan hallintaa Teoksesta Vieraana pohjoisen valossa. 2009. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Toimitus: Olli Tiuraniemi ja Marjo Laukkanen Kuvatoimitus: Pirjo Puurunen Graafinen suunnittelu: Annika Hanhivaara Tyhjän tilan hallintaa

Lisätiedot

Saisinko nimikirjoituksenne, Herra Presidentti?

Saisinko nimikirjoituksenne, Herra Presidentti? 104 LÄHIKUVA 2/2016 Tomi Lindblom VTT Saisinko nimikirjoituksenne, Herra Presidentti? Kirjoittaja on VTT ja viestintäyrittäjä, jolla on yksi maamme laajimmista yksityisomistuksessa olevista nimikirjoituskokoelmista.

Lisätiedot

Marcus Tullius Cicero (106 eaa.- 43 eaa.), roomalainen filosofi ja valtiomies

Marcus Tullius Cicero (106 eaa.- 43 eaa.), roomalainen filosofi ja valtiomies Näyttely Helsingin Kirjamessuilla 27. 30.10.2011 Ryytimaasta ruusutarhaan poimintoja viherpeukalon kirjahyllystä Jos sinulla on puutarha ja kirjoja, sinulta ei puutu mitään Marcus Tullius Cicero (106 eaa.-

Lisätiedot

Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae

Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae Toimituskunta Lassi Karivalo Pirjo-Liisa Sillgren Merja Karivalo Tanja Nieminen Jyväskylä 2014 Jyväskylän Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry, 2014 Toimituskunta:

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE 08.01.2016

CURRICULUM VITAE 08.01.2016 CURRICULUM VITAE 08.01.2016 Jalo Porkkala Syntynyt 12.09.1950 Ilmajoella KOULUTUS Ylioppilas 1969 Lahden Taideteollinen Oppilaitos: Valokuvaaja 1979 TÄYDENNYSKOULUTUS Taideteollinen Korkeakoulu, Koulutuskeskus:

Lisätiedot

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Tiedote 19.5.2015 Helsingin taidemuseo uudistuu HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Helsingin taidemuseo HAM avaa uudistuneet tilansa Tennispalatsissa 25.9.2015. Avajaisnäyttelyt sisältävät helsinkiläisten

Lisätiedot

IUSTITIA 4 Suomen teologisen instituutin aikakauskirja. Sovitus

IUSTITIA 4 Suomen teologisen instituutin aikakauskirja. Sovitus IUSTITIA 4 Suomen teologisen instituutin aikakauskirja Sovitus SUOMEN TEOLOGINEN INSTITUUTTI 1994 Iustitia STI, Lastenkodinkuja 1, 2. krs 00180 Helsinki Toimittaja Julkaisija Kustantaja Kansi Kirjapaino

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

SIVISTYSTYÖSTÄ TUTKITTUA Vapaa sivistystyö korkeakoulujen opinnäytetöissä

SIVISTYSTYÖSTÄ TUTKITTUA Vapaa sivistystyö korkeakoulujen opinnäytetöissä SIVISTYSTYÖSTÄ TUTKITTUA Vapaa sivistystyö korkeakoulujen opinnäytetöissä 2010-2015 Vapaan sivistystyön päivät 27.-28.8.2015 Joensuu Heidi Luukkainen ja Leena Saloheimo Opinnäytteiden hakutapa: hakusanoilla

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä?

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä? 1 Opetusministeri Sari Sarkomaa Historiallisen sanomalehtikirjaston esittelytilaisuus Kansalliskirjastossa (juhlapuhe ja Historiallisen Sanomalehtikirjaston avaus) Aika: 20.11.2007. Tilaisuus alkaa klo

Lisätiedot

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä Sari Karttunen ja Jutta Virolainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Art

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

VTM dnro 4/020/2006 VALTIO N TAIDEMUSEON. Tulossopimus VUOSILLE 2005-07 TARKISTUS VUODEN 2007 OSALTA

VTM dnro 4/020/2006 VALTIO N TAIDEMUSEON. Tulossopimus VUOSILLE 2005-07 TARKISTUS VUODEN 2007 OSALTA VTM dnro 4/020/2006 VALTIO N TAIDEMUSEON Tulossopimus VUOSILLE 2005-07 TARKISTUS VUODEN 2007 OSALTA 1 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA-AJATUS Valtion taidemuseo on Ateneumin taidemuseon, Nykytaiteen museo

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT Määräykset ja ohjeet 2016:7 Opetushallitus

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Professori Niklas Bruun, IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteessa HANKEN 28.11.2016 Teknologia osana tutkimusta ja opetusta Digitaalinen

Lisätiedot

SUOMALAINEN ON SELLAINEN. Kuvataiteen Suomikuva Ateneumin kokoelmanäyttelyn pohjalta

SUOMALAINEN ON SELLAINEN. Kuvataiteen Suomikuva Ateneumin kokoelmanäyttelyn pohjalta SUOMALAINEN ON SELLAINEN Kuvataiteen Suomikuva Ateneumin kokoelmanäyttelyn pohjalta JORMA ETTO: SUOMALAINEN ON SELLAINEN (1974) Suomalainen on sellainen, joka vastaa kun ei kysytä, kysyy kun ei vastata,

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Tutkiva toiminta luovan ja esittävän kulttuurin kehittämishaasteena. Pirkko Anttila 2006

Tutkiva toiminta luovan ja esittävän kulttuurin kehittämishaasteena. Pirkko Anttila 2006 Tutkiva toiminta luovan ja esittävän kulttuurin kehittämishaasteena Pirkko Anttila 2006 Tutkimus vs. tutkiva toiminta? Research = careful search Sana recercher (ransk.) jaettuna osiinsa on: re = intensiivisesti,

Lisätiedot

Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen seminaari 23.4.2014. Siirtolaisuusinstituutti, Turku.

Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen seminaari 23.4.2014. Siirtolaisuusinstituutti, Turku. Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen seminaari 23.4.2014. Siirtolaisuusinstituutti, Turku. KT Merja Paksuniemi Verkostotutkija Siirtolaisuusinstituutti Yliopistonlehtori Lapin yliopisto Lapsuuden

Lisätiedot

Ajankohtainen Uno Gygnaeus

Ajankohtainen Uno Gygnaeus Ajankohtainen Uno Gygnaeus I II III SUOMEN KOULUHISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIRJA 2010 Ajankohtainen Uno Cygnaeus Uno Cygnaeuksen juhlavuosi 2010 KOULU JA MENNEISYYS XLVIII IV ISSN 0780-7694 ISBN 978-952-92-8080-3

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita Juhani Koponen 5/3/04 -mitä historia on, mihin sitä tarvitaan -historia, kehitysmaat ja kehitysmaatutkimus -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita - akateeminen historiankirjoitus

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Tuomas Matikka VATT VATT-päivä 8.10.2014 Tuomas Matikka (VATT) Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? VATT-päivä 8.10.2014 1 / 14

Lisätiedot

1900-LUVUN RAKENNUSPERINNÖN SUOJELUN PERIAATTEITA, MADRIDIN ASIAKIRJA 2011

1900-LUVUN RAKENNUSPERINNÖN SUOJELUN PERIAATTEITA, MADRIDIN ASIAKIRJA 2011 1900-LUVUN RAKENNUSPERINNÖN SUOJELUN PERIAATTEITA, MADRIDIN ASIAKIRJA 2011 ONKO MODERNILLA VÄLIÄ? Seminaari Oulu 8.5.2014 Yliarkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen ICOMOS ICOMOS on kansainvälinen asiantuntijajärjestö,

Lisätiedot

Työryhmä 3: Sosiaalipedagogiset tutkimusmenetelmät opetuksessa

Työryhmä 3: Sosiaalipedagogiset tutkimusmenetelmät opetuksessa Työryhmä 3: Sosiaalipedagogiset tutkimusmenetelmät opetuksessa Sosiaalipedagogiikan kouluttajatapaaminen 21.11.2014 Elina Nivala & Sanna Ryynänen Lähtökohtia 1. Tutkimusmenetelmien osaaminen ei kuulu yksinomaan

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (7) Kaupunginvaltuusto Kj/64 25.09.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (7) Kaupunginvaltuusto Kj/64 25.09.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (7) 351 Sj / Valtuutettu Belle Selene Xian aloite kunniasta suomalaisuudelle päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

Globaali Suomi ja arvot olemmeko vaarassa?

Globaali Suomi ja arvot olemmeko vaarassa? Globaali Suomi ja arvot olemmeko vaarassa? VTT Anneli Portman, Helsingin Yliopisto 3.6.2016 1 Mistä vaarat tulevat? Koemme itsemme uhatuksi joko henkilökohtaisesti tai ryhmätasolla Uhatuksi tulemisen kokemus

Lisätiedot

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan ja käytetään. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan ja käytetään. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita Juhani Koponen 1/11/04 -mitä historia on, mihin sitä tarvitaan ja käytetään -historia, kehitysmaat ja kehitysmaatutkimus -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita - akateeminen

Lisätiedot

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka 13.10.2016 Kuka, mikä? Jarmo Luoma-aho FM (historia), tradenomi ylempi amk,

Lisätiedot

Fysiikan historia Luento 2

Fysiikan historia Luento 2 Fysiikan historia Luento 2 Ibn al- Haytham (Alhazen), ensimmäinen tiedemies Keskiajan tiede Kiinnostus =iloso=iaa ja luonnontiedettä kohtaan alkoi laantua Rooman vallan kasvaessa Osa vanhasta tiedosta

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA Päihdealan sosiaalityön päivä 22.11.2012 Aulikki Kananoja ESITYKSEN JÄSENNYS Kulttuurinen muutos ( William Ogburn) Globaali ympäristö Väestörakenteen muutos Suomalaisen hyvinvointipolitiikan

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

Tutkijan identifiointi

Tutkijan identifiointi Tutkijan identifiointi Asiantuntijaseminaari,18.9.2014 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Tutkijoiden identifiointi OKM:n julkaisutiedonkeruu nostanut myös Suomessa esille kysymyksen tutkijoiden identifioinnin

Lisätiedot

RAKENNETUN SUOMEN TARINA

RAKENNETUN SUOMEN TARINA RAKENNETUN SUOMEN TARINA LASSE ANSAHARJU / VASTAVALO.FI Rakennusurakka Suomi: runsaan sadan vuoden työ takana, mitä siitä näkyy tässä ajassa? Kirja on ainutlaatuinen esitys rakennetun ympäristömme vaiheista

Lisätiedot

Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli?

Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli? Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli? 18.1.2016, dos., FT Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta/ Poliittinen historia / 18.1.2016 1 Mitä demokratialla tarkoitetaan?

Lisätiedot

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 2016 International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 koulua 150 maassa (yli1 235 000 opp.) Opinnot kestävät

Lisätiedot

Kepeästi nuotin vierestä

Kepeästi nuotin vierestä Teoksesta Vieraana pohjoisen valossa. 2009. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Toimitus: Olli Tiuraniemi ja Marjo Laukkanen Kuvatoimitus: Pirjo Puurunen Graafinen suunnittelu: Annika Hanhivaara Kepeästi nuotin

Lisätiedot

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Toimitusjohtaja Jouni Eho, Oxford Research Oy,10.6.2013 Copyright 2012 Sisällysluettelo 1. Miksi Avoinkotka kokeiluhanke? 2. Miten kokeiluhanke

Lisätiedot

JUHLARAHALAUTAKUNTA 1 (4)

JUHLARAHALAUTAKUNTA 1 (4) JUHLARAHALAUTAKUNTA 1 (4) KILPAILUOHJELMA SUOMEN PANKKI 200 VUOTTA Juhlarahalautakunta järjestää valtiovarainministeriön valtuuttamana kilpailun Suomen Pankki 200 vuotta -juhlarahan taiteellisen suunnittelun

Lisätiedot

Kommentteja FinELibin strategiaan

Kommentteja FinELibin strategiaan 24.11.2011 Kommentteja FinELibin strategiaan 2012 2015 http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5l4xoyz0b/62qj3tbul/files/currentfile/finelib_strategia_2012 2015.pdf Yleistä strategiasta Tiivis esitysmuoto

Lisätiedot

Sopimustulkinta. Teoria, vaiheet, menettely. Vesa Annola

Sopimustulkinta. Teoria, vaiheet, menettely. Vesa Annola Sopimustulkinta Teoria, vaiheet, menettely Vesa Annola TALENTUM Helsinki 2016 1. painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Lauri Karmila Taitto: Marja-Leena

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

YHTEENVETO TAIDEMUSEOIDEN ARKISTOISTA

YHTEENVETO TAIDEMUSEOIDEN ARKISTOISTA YHTEENVETO TAIDEMUSEOIDEN ARKISTOISTA Valokuvan muisti -kyselyyn vastasi 18 taidemuseota. Aluetaidemuseot on erotettu omaksi ryhmäkseen ja niistä on erillinen yhteenveto. Taidemuseot Aboa Vetus & Ars Nova

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

CVs.1962, Mustasaari JÄSENYYDET

CVs.1962, Mustasaari JÄSENYYDET CVs.1962, Mustasaari JÄSENYYDET Taidemaalariliitto, Varsinainen jäsen Botnia Taiteilijaseura 2005 Suomen Taidegraafikot, Varsinainen jäsen 2005 Kuvasto 2005 Pohjalainen Taiteilijaliitto 2004 Vaasan Taiteilijaseura

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia

Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia Kotimaiset tieteelliset artikkelit näkyväksi -seminaari 25.4.2013 Janne Pölönen ja Johanna Lilja Esityksen sisältö Kysely tiedekustantajille

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomen 100 vuotta. Suomi nyt. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomen 100 vuotta. Suomi nyt. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Alhaalta ylöspäin Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi. Sisältö, tekijät ja budjetti. Avoin haku verkossa:

Lisätiedot

Venäjän kirjallisuutta. Essi, Lotta, Niina

Venäjän kirjallisuutta. Essi, Lotta, Niina Venäjän kirjallisuutta Essi, Lotta, Niina Aleksander Pušhkin 17991837 runoilija, romaani ja näytelmäkirjailija kirjoitti venäjäksi ja ranskaksi Venäjän kultaaika (romantiikka) kutsutaan Venäjän parhaaksi

Lisätiedot

SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET

SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET Harri Kostilainen & Saila Tykkyläinen Diak, FinSERN Suomalaisen Työn Liitto KANTU13 Työryhmä Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73 cv Jukka Nopsanen, taidemaalari, s.1950 Helsinki os. Saarnakuja 10, 03400 Vihti p. 0405491045 e-mail jukka.nopsanen@kolumbus.fi kotisivut http://www.jukkanopsanen.fi koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TARJOAA TIETOA, TAITOA JA ELÄMYKSIÄ!

KANSALAISOPISTO TARJOAA TIETOA, TAITOA JA ELÄMYKSIÄ! ILOA VÄREISTÄ JA LUONNOSTA Päivämäärät 8.3.-7.6.2017 Kellonaika keskiviikkoisin klo 10.00-14.15 Piritan grafiikan luokka, Hämeentie 34 (Vanha valkoinen kaksikerroksinen kivitalo City-marketin vieressä).

Lisätiedot

Kantu 13. Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Heidi Wirilander, FM, tohtorikoulutettava

Kantu 13. Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Heidi Wirilander, FM, tohtorikoulutettava K ansalaisaktivismi kulttuuriperintökatastrofien jälkihoidossa Kantu 13 Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos 15.2.2013 Heidi Wirilander, FM, tohtorikoulutettava Kansalaisyhteiskunta,

Lisätiedot

Vuoden 2015 jäsenmaksu tulee suorittaa 20.4.2016 mennessä yhdistyksen tilille S Pankki IBAN FI65 3636 3010 1431 21.

Vuoden 2015 jäsenmaksu tulee suorittaa 20.4.2016 mennessä yhdistyksen tilille S Pankki IBAN FI65 3636 3010 1431 21. Jäsenkirje 2/2016 Hyvä Sinebrychoffin taidemuseon ystävä, Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Sinebrychoffin taidemuseossa 10.3.2016. Jäsenmaksut ja hallituksen jäsenmäärä pidetään ennallaan vuonna 2016.

Lisätiedot

Suomen kielen opinnot maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa

Suomen kielen opinnot maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa Suomen kielen opinnot maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä SUOMEN KIELI perusoletuksena on, että opiskelija

Lisätiedot

Jäsenkirje 1/2016. Hyvä Sinebrychoffin taidemuseon ystävä,

Jäsenkirje 1/2016. Hyvä Sinebrychoffin taidemuseon ystävä, Jäsenkirje 1/2016 Hyvä Sinebrychoffin taidemuseon ystävä, Sinebrychoffin taidemuseon ystäväyhdistys aloitti vuoden 2016 juhlavissa merkeissä. Tammikuisessa hyväntekeväisyysillassa nautittiin korkeatasoisesta

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Valtion pääomantuonti ja kansainväliset rahoitusmarkkinat. Suomen Pankin historiaseminaari 16.8.2011 Turku Mika Arola/Valtiokonttori

Valtion pääomantuonti ja kansainväliset rahoitusmarkkinat. Suomen Pankin historiaseminaari 16.8.2011 Turku Mika Arola/Valtiokonttori Valtion pääomantuonti ja kansainväliset rahoitusmarkkinat Suomen Pankin historiaseminaari 16.8.2011 Turku Mika Arola/Valtiokonttori Valtionvelka (%/BKT) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1860 1863 1866 1869 1872

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

Saimaa jääkauden jälkeen

Saimaa jääkauden jälkeen Saimaa jääkauden jälkeen Matti Saarnisto Matti.Saarnisto@Saunalahti.fi Suomen luonnon ja Geologian päivän seminaari Imatra 27.8.2016 Saimaa jääkauden jälkeen Matti Saarnisto Imatra 27.8.2016 Salpausselät

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kirjallisuutta monilukutaidolla. FT, yliopistonlehtori Reijo Kupiainen Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Lasten ja nuorten kirjallisuutta monilukutaidolla. FT, yliopistonlehtori Reijo Kupiainen Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Lasten ja nuorten kirjallisuutta monilukutaidolla FT, yliopistonlehtori Reijo Kupiainen Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Hyviä uutisia http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001135082.html

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia

Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 5.11.2013 Intendentti Hannu Häkkinen Museoviraston kuvakokoelmat

Lisätiedot

Palmanova. Benjamin Åkerblom

Palmanova. Benjamin Åkerblom Palmanova Benjamin Åkerblom 432762 Palmanova verattuna Sforzindan suunnitelmaan sisäänk. sisäänk. sisäänk. kuva 1. Yhtenäiset tekijät: Ympyrä suunnitelman perustana Sisäänkäynnit sisennyksissä 9- ja 8-jakoisuus

Lisätiedot

Saamelainen maisema. Valtakunnalliset museopäivät Anár Inari. Päivi Magga, tutkija Saamelaismuseo Siida

Saamelainen maisema. Valtakunnalliset museopäivät Anár Inari. Päivi Magga, tutkija Saamelaismuseo Siida Saamelainen maisema Valtakunnalliset museopäivät 25.5.2016 Anár Inari Päivi Magga, tutkija Saamelaismuseo Siida Esityksen rakenne Saamelaismuseo Siida hankepolku => Siidan saamelainen kulttuuriyksikkö

Lisätiedot

Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen

Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen Päätöksenteko Uskalla tehdä toisin Ari & Mona Riabacke Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen Talentum Helsinki 2015 Ruotsinkielinen alkuperäisteos: Beslutspyramiden: stegen till klokare beslut

Lisätiedot

KARI SUOMALAINEN Arkistoluettelo

KARI SUOMALAINEN Arkistoluettelo KARI SUOMALAINEN Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO A Haastattelut ja keskustelut 1 B Painotuotteet 2 C Julisteet 3 KARI SUOMALAISEN ARKISTO Arkistonmuodostaja Kari Suomalainen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne

Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne Teemu Ahola Digitaaliset kokoelmat Avoimempi Pohjola seminaari 10.2.2016 Suomen kansallismuseo Valtakunnallinen tallennustyönjako: tausta ja

Lisätiedot