Teacher s File VERKKOJULKAISU. Course 2. Elina Karapalo Jim McWhirr Jaakko Mäki Teijo Päkkilä Marjut Riite Riitta Silk OTAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teacher s File VERKKOJULKAISU. Course 2. Elina Karapalo Jim McWhirr Jaakko Mäki Teijo Päkkilä Marjut Riite Riitta Silk OTAVA"

Transkriptio

1 Teacher s File VERKKOJULKAISU Course 2 Elina Karapalo Jim McWhirr Jaakko Mäki Teijo Päkkilä Marjut Riite Riitta Silk OTAVA K89.5 Tno 00KV ISBN

2 Otavan asiakaspalvelu Puh Tilaukset Kirjavälitys Oy Puh Faksi painos 2008 Elina Karapalo, James McWhirr, Jaakko Mäki, Teijo Päkkilä, Marjut Riite, Riitta Silk ja Kustannusosakeyhtiö Otava Toimitus: Taina Stenman / Tmi Editaina Kansi: Tmi Sivunvalmistus Pirjo Seppä Piirrokset: Sami Saramäki Valokuva: All Over Press Graafinen suunnittelu: Raija Adler Taitto: Tmi Sivunvalmistus Pirjo Seppä Käyttöehdot Tämä aineisto on suojattu tekijänoikeuslailla (404/1961). Aineiston käyttö ja tulostaminen on sallittua luokkaopetustilanteessa sekä oppituntien valmistelussa. Aineiston tai sen osien muuntelu, luovuttaminen eteenpäin tai kopioiminen kaupallisiin tarkoituksiin on kiellettyä. Tarkastusoikeus Käyttöehtojen noudattamista valvoo Kopiosto ry. Tarkastusajankohta sovitaan erikseen yhteistyössä käyttöoikeuden haltijan kanssa. Lisätietoja luvista ja niiden sisällöstä antaa Kopiosto ry, ISBN

3 Sisällys Esipuhe 4 Opettajan oppaasta 5 Opetussuunnitelma ja Open Road 7 Ajankäyttösuunnitelmia 8 I Kappalekohtainen materiaali 12 THEME 1: LEISURE AND HOBBIES 12 Find Your Passion Same Old Same Old Dogs Behaving Badly 33 THEME 2: MUSIC AND YOUTH CULTURE 47 For Heidi with Blue Hair Griff s Tiff A Tough Homecoming 63 EXTENDED ORAL Perfect Presentations 74 THEME 3: SPORT A Wave of Sound Going for Gold 99 THEME 4: TRAVEL California Dreaming Long Way Round 140 II Travel Guide -materiaali (*materiaali oppikirjassa) Improve your learning Oppimisen tehostaminen 157 *2. Me as a listener kuunteluvinkkejä *3. Näin menestyt kuuntelukokeissa *4. Viestintästrategiat kohtelias vastaaminen 5. Taitotasot 160 *6. Kirjoittamisesta *7. Topics for written tasks kirjoitustehtävien aiheita 8. Kielisalkkutyöskentely 177 III Highway Code 183 A. Ääntämisharjoittelun materiaali 183 B. Kielioppi Opettajalle Sanelujen ja kotitehtävien ratkaisut kalvopohjina Tukipaketti (kieliopin lisätehtäviä) 199 IV Arviointilomakkeita ja -vinkkejä Kurssiarviointilomake Suullisen esitelmän arviointilomakkeita Lomake ENA02-kurssin itsenäistä suorittamista varten 224 Spot Check -harjoitukset ja tehtävien ratkaisut monistepohjina Teacher s File

4 Hyvä opettaja Tervetuloa Open Road -kirjasarjan pariin! Toisen kurssin teemana on viestintä ja vapaaaika. Aihepiiriä lähestytään tarkastelemalla nuoren ihmisen vapaa-ajanviettotapoja ja hänen harrastuksiaan (Theme 1) sekä hänen suhdettaan musiikkiin ja kulttuuriin (Theme 2), urheiluun (Theme 3) sekä matkailuun (Theme 4). Kirjan tekstiosio koostuu yhdeksästä kappaleesta. Teksti 5 keskittyy suullisen kielitaidon harjoitteluun ja poikkeaa muista. Muut kahdeksan ovat tekstipohjaisia kappaleita harjoituksineen. Tekstit on jaettu neljään aihealueeseen (Themes). Kaikkia ei tarvitse käydä läpi kurssin aikana, mutta jokaiseen on tarjolla tuhti harjoituspaketti niin oppikirjassa kuin oppaassa, joten jokainen teksti on aidosti valittavissa. Opettaja voi siis helposti muodostaa kurssista haluamansa kokonaisuuden. Suullisen kielitaidon merkitys on entisestään kasvanut. Joka kappaleessa on tietysti suullisesti tehtäviä harjoituksia, mutta olemme halunneet tuoda suullista kielitaitoa esille myös omana kappaleenaan. Open Road -sarjan eri kursseilla keskitytään suullisen kielitaidon eri puoliin. Toisessa kurssissa painotetaan esitelmän harjoittelemista: opetellaan rakentamaan siitä looginen ja helposti seurattava kokonaisuus, tutustutaan keinoihin viestiä tehokkaammin ja mietitään, miten esiintyjän tulisi ottaa huomioon yleisönsä. Suullista kielitaitoa tukevat myös ääntämisen ja intonaation harjoitukset, jotka ovat osiossa Highway Code heti ensimmäisenä. Travel Guide -osio tarjoaa opiskelijoille neuvoja oppimaan oppimisesta. Kakkoskurssin aiheita ovat oman oppimisen tehostaminen, kuullun ymmärtämisen taitojen kehittäminen, viestintästrategioiden hallinnan syventäminen ja johdatus kirjoittamisen saloihin. Lisäksi esitellään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot ja kielisalkkutyöskentely. Seuraavana kirjassa on Highway Code, joka keskittyy ääntämiseen ja kielioppiin. Kieliopin säännöt on annettu kattavasti selkeiden esimerkkien avulla. Harjoituksista suurin osa on tarkoitettu koulussa pareittain suullisesti tehtäväksi, joten niiden ratkaisut ovat oppikirjan lopussa. Osa on kuitenkin kotitehtäviä, ja niiden ratkaisut ovat oppaassa. Oppaassa on myös laaja tukipaketti: lisätehtäviä käsiteltävistä rakenneasioista, jotka voi monistaa apua tarvitseville. Ennen aakkosellista sanastoa oppikirjassa on Service Station eli kertausosio kurssin teksteistä. Jokaisesta on laadittu pariharjoitustehtävä, jossa opiskelija sanoo tekstiin pohjautuvia lauseita englanniksi, ja pari tarkastaa vastaukset. Nämä harjoitukset soveltuvat erinomaisesti edellisellä tunnilla käsitellyn tekstin kuulusteluun. Lisäksi kirjassa on sanastonkertaustehtäviä. Niiden vastaukset ovat kirjassa, joten ne sopivat hyvin kokeeseen valmistautumiseen. Toivotamme teille miellyttäviä ja antoisia hetkiä Open Road -sarjan parissa. Tekijät 2 Teacher s File

5 Opettajan oppaasta Open Road 2 Teacher s File noudattaa oppikirjan järjestystä. Kappalekohtaisten materiaalien jälkeen tulevat oppimaan oppimisen (Travel Guide) lisämateriaalit. Lopussa ovat ääntämis- ja kielioppiosiot (Highway Code). Kappalekohtainen materiaali Jokainen kappale alkaa englanninkielisellä tekstin ja sen aihepiirin kuvauksella, jota opettaja voi halutessaan käyttää sisältöä esitellessään. Käsittelyvihjeet ja tehtävien kuvaukset ovat suomeksi. Äänitetekstien jälkeen tulevat kappalekohtaiset lisätehtävät ja sitten oppikirjan harjoitusten ratkaisut. Lisätehtävät esitellään tarkemmin tämän osion lopussa. Travel Guide: oppimaan oppiminen Osaan oppikirjassa esitettävistä oppimaan oppimisen asioista liittyy tehtäviä, joiden ratkaisut ovat oppaassa. Highway Code: Ääntämisharjoittelu Tässä osiossa ovat kalvopohjat ääntämisharjoitusten sanoista suomennoksineen. Highway Code: Kielioppi Oppaassa on artikkeli kieliopin opiskelusta, jota opettaja voi käyttää pohjana, kun rakenteita käsitellään ensimmäistä kertaa. Tässä osiossa ovat myös kieliopin kotitehtävien ratkaisut. Erityisesti kannattaa huomata laaja tukimateriaalipaketti, josta opettaja voi monistaa harjoituksia apua tarvitseville tukiopetukseen tai kotona tehtäväksi. Kappalekohtaiset lisätehtävät Huom! Jokaiseen tekstiin ei välttämättä ole laadittu kaikkia näitä tehtäviä. Niiden keskinäinen järjestys noudattaa pääsääntöisesti tavallisen oppitunnin kulkua, mutta opettaja on tietenkin vapaa päättämään, mitä materiaalia hän käyttää ja missä vaiheessa. Kannattaa myös muistaa, että kirjan takaosassa on pariharjoitustehtäviä, joissa opiskelija sanoo englanniksi tekstiin pohjautuvia lauseita parin tarkastaessa ne. Nämä tehtävät sopivat hyvin ns. vanhan tekstin kuulusteluun. 1. Hearing Aid Kalvopohja, johon on kerätty kuuntelutehtävissä esiintyviä vaikeita sanoja. Se voidaan näyttää ryhmälle ennen kuuntelua, mutta se toimii myös opettajan hätäapuna, jos opiskelijat kyselevät sanojen merkityksiä. Hearing Aid on aina ensimmäisenä lisämateriaalina, jotta se olisi äänitetekstin lähellä. 2. Warm up Usein oppikirjassa on tekstiin johdattava lämmittelytehtävä. Toisaalta keskustelukysymykset toimivat yleensä paremmin, jos opiskelijat eivät ole nähneet niitä etukäteen vaan tutustuvat niihin keskustelun aikana. Siksi osa lämmittelytehtävistä on oppaassa. 2 Teacher s File

6 3. Pronunciation Aid Kalvopohja tekstissä esiintyvistä vaikeasti äännettävistä sanoista. Opettaja voi toistattaa nämä sanat perässään ennen tekstin kuuntelua ja ääneen lukemista. Hän voi myös peittää sanojen kirjoitusasun, jolloin opiskelijat pääsevät harjoittelemaan foneettisia ääntämismerkkejä. Vaihtoehtoisesti opettaja voi lisäksi peittää sanojen suomennokset ja pyytää opiskelijoita arvaamaan, mitä sanat tarkoittavat. 4. Tekstin suomennos Teksteistä 1. Same Old Same Old, 3. Griff s Tiff, 7. Going for Gold ja 8. California Dreaming on laadittu suomennokset, joita voi monistaa englannin vaikeaksi kokeville opiskelijoille. Toinen vaihtoehto on monistaa suomennoksia yksi paria kohti ja pyytää heitä vuorotellen kääntämään valittuja kohtia. Tämä auttaa eriyttämisessä, sillä hyviä opiskelijapareja voi pyytää tulkitsemaan monisteen suomalaista tekstiä englanniksi, kun taas heikommille opiskelijoille riittää hyvin, että he ymmärtävät tekstin sisällön. Suomennosmoniste takaa joka tapauksessa, että parit voivat tarkastaa toistensa sanomiset. Kappaleen 3. Griff s Tiffin suomennos on suggestopedinen eli englanninja suomenkielinen teksti ovat vierekkäisillä palstoilla. 5. Tekstin juonitiivistelmäharjoitukset ja sisältökysymykset Osasta tekstejä on laadittu tiivistelmät, joista puuttuu tietoa. Opiskelija joutuu näin ollen käymään läpi tekstin voidakseen täydentää aukkokohdat. Samalla hän saa yleiskäsityksen tekstin sisällöstä. Monisteessa ovat ratkaisut valmiina, joten sen voi antaa vapaaehtoisesti kotona tehtäväksi. Moniste on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, joille englannin kieli tuottaa vaikeuksia. Vaihtoehtoisena tehtävänä oppaassa on joihinkin teksteihin lyhyitä kysymyksiä, joihin vastaamalla opiskelija myös saa yleiskuvan tekstin sisällöstä. Näidenkin vastaukset ovat mukana monistepohjassa. 6. In your own words Tämä harjoitus auttaa tekstin suullistamisessa. Vihjeiden avulla opiskelijat kertovat toisilleen tekstin keskeiset asiat omin sanoin. Opettaja voi esimerkiksi pyytää parista toisen sulkemaan kirjansa ja selittämään tekstiä omin sanoin vihjeiden perusteella. Toinen parista taas pitää kirjaansa auki ja antaa tarvittaessa vinkkejä. Muutaman kohdan jälkeen opiskelijat vaihtavat osia. Tämä antaa lisävastuuta omasta oppimisesta ja auttaa myös eriyttämisessä. 7. Spot Check Näihin kalvopohjiin on kerätty kappaleessa esiintyviä hyödyllisiä ilmaisuja, jotka esiintyvät aihetta kuin aihetta käsittelevissä teksteissä ja joiden osaaminen on tärkeää kirjoitustehtävissä. Opiskelijat etsivät ilmaukset ja alleviivaavat ne. Joskus ryhmässä voi olla maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, joiden suomen kielen taidot eivät ole vielä kovin hyvät. Heille opettajan kannattaa monistaa suomenkieliset Spot Check -tehtävät, jotta he voivat opetella ilmaisut myös suomeksi. 8. Roadside Drama Suullinen pariharjoitus, jossa opiskelijat tulkitsevat vuoropuhelun englanniksi suomalaisten vihjeiden perusteella. 9. Muut harjoitukset Tällainen on esimerkiksi Say It Aloud -harjoitus tekstin 2 yhteydessä. 2 Teacher s File

7 Opetussuunnitelma ja Open Road Open Road -kirjasarja on laadittu uutta ja uudistuvaa opetussuunnitelmaa toteuttavaksi oppimisvälineeksi. Tekstien valinnoissa sekä harjoitusten laadinnassa on otettu huomioon kurssikohtaiset kuvaukset sekä vieraiden kielten taitojen yleiset tavoitteet. Sekä tehtävissä että teksteissä painotetaan suullisen kielitaidon harjoittamista, jotta opiskelijat saavuttaisivat hyvät valmiudet siinä. Aihekokonaisuuksien näkyminen Open Road -sarjan toisessa kurssissa painotetaan hyvinvointia ja turvallisuutta sekä viestintä- ja mediaosaamista. Ensimmäisessä teemassa käsitellään vapaa-aikaa ja harrastuksia, ja mukana on myös hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä aiheita. Toisessa teemassa painottuvat musiikki ja nuorten oma kulttuuri. Käsitellään muun muassa kulttuurin merkitystä hyvinvoinnille ja identiteetin muodostumiselle. Lisäksi tekstissä 4 kehitetään viestintä- ja mediaosaamista tutkimalla ja luomalla materiaalia netissä käytössä oleviin viestintäkanaviin. Suullisessa kappaleessa 5 perehdytään viestintä- ja mediaosaamiseen laajemmin, sivuamalla internetin tietotarjontaa sekä plagiointiin liittyviä ongelmakohtia. Opiskelijoille tarjotaan lisäksi erilaisia tapoja jäsentää internetin tietotarjontaa. Kolmannen teeman aiheena on urheilu, jolla on suuri merkitys nuoren hyvinvoinnille. Tutustutaan erilaisiin urheilulajeihin ja niiden rooliin nuorten elämässä. Neljäs teema käsittelee matkailua. Viestintä- ja mediaosaaminen on vahvasti esillä etenkin kappaleessa kahdeksan, jossa tutustutaan harjoittelupaikan hakemiseen netin kautta, matkan suunnittelemiseen netin välityksellä sekä keskustelupalstan käyttämiseen matkaohjelman laadinnan apuvälineenä. Hyvinvointi ja turvallisuus ovat esillä matkalla tapahtuvien asioiden välityksellä sekä tehtävissä, joissa pyydetään reagoimaan erilaisiin tilanteisiin. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurituntemus ovat huomion kohteina kappaleissa 3, 4, 8 ja 9, joissa tutustutaan eri maiden tapoihin ja tottumuksiin. Puheena ovat niin kulttuurien yhtäläisyydet kuin eroavaisuudetkin. Aktiivista kansalaisuutta ja yrittäjyyttä käsitellään erityisesti kappaleessa 2, jossa käydään läpi pienyrittäjän ylläpitämän eläinkaupan arkipäiväisiä ongelmatilanteita ja reagoidaan niihin. Taitotasot Open Road -sarjan avulla taitotasoihin tutustuminen on luontevaa ja helppoa. Jokaisessa kirjassa tuodaan esille uusia opeteltavia asioita sellaisina sopivina kokonaisuuksina, että niiden läpikäynti yhdessä on mahdollista. Pääperiaatteena on totuttaa opiskelijat käyttämään taitotasoja mahdollisimman itsenäisesti oman kielitaitonsa arviointivälineenä ja näin toteuttaa opetussuunnitelman asettamat tavoitteet. Kirjasarjan verkkosivuille on koottu kattava paketti harjoituksia, esimerkkejä sekä arvioinnissa tarvittavia käyttökelpoisia ja helppoja apuvälineitä. Materiaaleja voidaan käyttää joko oppitunnilla tai omaehtoisen tutustumisen apuvälineenä. 2 Teacher s File

8 Ajankäyttösuunnitelma 1 on laadittu yleisen 75 minuutin oppitunnin mukaisesti. Tuntien määrä jaksossa kuitenkin vaihtelee johtuen juhlista, teemapäivistä tai muista sysistä, joten suunnitelmaa pitää soveltaa kulloisenkin tilanteen mukaan. Nopeasti oppivat ja hyvän kielitaidon omaavat opiskelijat voidaan ohjata opiskelemaan kielioppia nopeammin tai itsenäisesti, jolloin säästynyt aika voidaan käyttää esimerkiksi projekteihin ja salkkutöihin. Jos aikataulu tuntuu liian kireältä ja perusasioiden oppimiseen tarvitaan enemmän aikaa, voidaan lukea vähemmän tekstejä. Jokaisen teeman kaksi tekstiä tehtävineen ovat keskenään vaihtoehtoiset, joten niistä voidaan valita vain toinen yhdessä opiskeltavaksi. M o n i s t e p o h ja Ajankäyttösuunnitelma 1 Oppitunti 75 minuuttia Oppitunti/pvm Tekstit Rakenteet 1. 1 Same Old Same Old Sanajärjestys kotiin 2. Harjoituksia Sanajärjestys yhdessä 3. 2 Dogs Behaving Badly Sanajärjestys yhdessä 4. Harjoituksia Muodollisten subjektien it ja there säännöt kotiin 5. Ääntämistä, Travel Guiden aiheita Muodolliset subjektit it ja there yhdessä 6. 3 Griff s Tiff Persoonapronominien säännöt kotiin 7. Harjoituksia Persoonapronomineja yhdessä 8. 4 A Tough Homecoming Persoonapronomineja yhdessä 9. Harjoituksia Passiivin alkuosa kotiin Perfect Presentations Passiivia yhdessä 11. Ääntämistä, Travel Guiden aiheita Taitotasot netissä, passiivia yhdessä A Wave of Sound Passiivia yhdessä 13. Harjoituksia Passiivia yhdessä Going for Gold Passiivia yhdessä 15. Harjoituksia Passiivia yhdessä California Dreaming Passiivia yhdessä 17. Ääntämistä, Travel Guiden aiheita Kertausta esim. netissä Long Way Round Harjoituksia, kertausta esim. netissä 19. Travel Guiden aiheita Taitotasojen osaamisympyrä Loput tunnit kokeisiin (valmistavat tunnit ja mahdollinen palautus mukaan lukien). 2 Teacher s File

9 Ajankäyttösuunnitelma 2 on laadittu 45 minuutin oppitunnin mukaisesti. Koska emme tiedä, mitkä tunnit pidetään kaksoistunteina, opettaja joutuu muokkaamaan suunnitelmaa oman koulunsa tarpeiden mukaan. Nopeasti oppivat ja hyvän kielitaidon omaavat opiskelijat voidaan ohjata opiskelemaan kielioppia nopeammin tai itsenäisesti, jolloin säästynyt aika voidaan käyttää erilaisiin projekteihin, salkkutöiden valmistamiseen tai johonkin muuhun opiskelijoita kiinnostavaan toimintaan. Jos aikataulu tuntuu liian kireältä, ja perusasioiden oppimiseen tarvitaan enemmän aikaa, voidaan lukea vähemmän tekstejä. Jokaisen teeman kaksi tekstiä tehtävineen ovat keskenään vaihtoehtoiset, joten niistä voidaan valita vain toinen yhdessä opiskeltavaksi. Ilta-, aikuis- ja etälukioiden ajankäyttösuunnitelmat opettaja voi laatia oheisten mallien pohjalta vähentämällä luettavien tekstien määrän puoleen. Ajankäyttösuunnitelma 2 Oppitunnin pituus 45 minuuttia M o n i s t e p o h ja Oppitunti/pvm Tekstit Rakenteet 1. 1 Same Old Same Old 2. Harjoituksia Sanajärjestys kotiin 3. 2 Dogs Behaving Badly Sanajärjestys yhdessä 4. Harjoituksia Sanajärjestys yhdessä 5. Ääntämistä, Travel Guiden tehtäviä Muodollisten subjektien it ja there säännöt kotiin 6. 3 Griff s Tiff Muodolliset subjektit it ja there yhdessä 7. Harjoituksia Muodolliset subjektit it ja there yhdessä 8. Harjoituksia Muodolliset subjektit it ja there yhdessä 9. 4 A Tough Homecoming Muodolliset subjektit it ja there yhdessä 10. Harjoituksia Persoonapronominien säännöt kotiin 11. Harjoituksia Persoonapronomineja yhdessä 12. Ääntämistä, Travel Guiden tehtäviä Persoonapronomineja yhdessä Perfect Presentations Persoonapronomineja yhdessä 14. Taitotasot netissä Passiivin alkuosa kotiin A Wave of Sound Passiivia yhdessä 16. Harjoituksia Passiivia yhdessä Going for Gold Passiivia yhdessä 18. Harjoituksia Passiivia yhdessä 19. Harjoituksia Passiivia yhdessä California Dreaming Passiivia yhdessä 21. Harjoituksia Passiivia yhdessä 22. Harjoituksia Passiivia yhdessä 23. Ääntämistä, Travel Guiden tehtäviä Passiivia yhdessä Long Way Round Passiivia yhdessä 25. Harjoituksia Passiivia yhdessä 26. Harjoituksia Kertaustehtäviä esim. netissä 27. Travel Guiden tehtäviä Kertaustehtäviä esim. netissä 28. Taitotasot, osaamisympyrä Kertaustehtäviä 29. Kertausta Kertaustehtäviä Tunnit kokeisiin liittyen 2 Teacher s File

10 M o n i s t e p o h ja Ajankäyttösuunnitelma 1 Oppitunnin pituus 75 minuuttia Oppitunti/pvm Tekstit Rakenteet Loput tunnit kokeisiin (valmistavat tunnit ja mahdollinen palautus mukaan lukien) Teacher s File

11 M o n i s t e p o h ja Ajankäyttösuunnitelma 2 Oppitunnin pituus 45 minuuttia Oppitunti/pvm Tekstit Rakenteet Tunnit kokeisiin liittyen 2 Teacher s File 11

12 Theme 1 1 A New Beginning I Kappalekohtainen materiaali Theme 1 Leisure and Hobbies Kirjan ensimmäinen teema käsittelee nuoren ihmisen vapaa-aikaa sekä harrastuksia ja tarjoaa tuoreita näkökulmia tyypillisiin aiheisiin. Kirja alkaa kuuntelulla Find Your Passion, joka sopivasti johdattaa aiheeseen. Kokonaisuus on kuitenkin laajempi kuin pelkkä kuuntelu, sillä siihen kuuluu keskustelu-, tiedonkeruu- ja raportointitehtäviä. Ensimmäinen teksti Same Old Same Old on erityisesti tätä kirjaa varten kirjoitettu. Se perustuu netissä oleviin asiateksteihin, jotka kertovat hyvinkin epätavallisista harrastuksista. Toinen teksti Dogs Behaving Badly on puolestaan ote Victoria Stilwellin televisiosarjan It s Me or the Dog esittelytekstistä, joka kertoo ongelmakoirasta ja sen kujeista isäntiensä huomion saamiseksi Teacher s File

13 Theme 1 Find Your Passion Find Your Passion Part 1 Toisen kurssin aihepiirinä ovat viestintä ja vapaa-aika. Jotta kurssi pyörähtäisi käyntiin heti ensimmäisestä oppitunnista alkaen tehokkaasti, lähdetään liikkeelle kuunteluharjoituksella. Yksi kuullun ymmärtämisen perustaitoja on erottaa, mistä puhutaan (gist), vaikka osa asiasta jäisikin ymmärtämättä. Niinpä aluksi riittää, että opiskelija valitsee kunkin kuuntelupätkän jälkeen kahdesta kuvasta, kumpaa harrastusta puhuja kuvailee. Tilaa on jätetty myös muistiinpanoja varten, jotta voidaan keskustella kuuntelussa esiintyneistä asioista ja pohtia, mitkä sanat tai ilmaukset johtivat oikeille jäljille. Äänite totuttaa opiskelijoita ymmärtämään erilaisia, vaihtelevia aksentteja. Part 2 Kuuntelun jälkeen on puhumisen vuoro. Koska opiskelijat usein hakeutuvat kavereidensa viereen istumaan, on hyvä hajottaa heitä kurssin aikana mahdollisimman usein ja laittaa heidät liikkumaan luokassa. Pienen kyselytutkimuksen tekeminen sopii tähän tarkoitukseen. Kirjassa on luettelo vapaa-aikaan liittyvistä toiminnoista alkaen nukkumisesta ja läksyistä ja päätyen kerhoihin ja yhdistyksiin. Opiskelijat kiertävät luokassa kirjan ja kynän kanssa ja haastattelevat vähintään neljää luokkatoveria, mieluiten molempia sukupuolia, ja tekevät vastauksista muistiinpanoja. Tarkoitus on ottaa selville, kuinka usein ja kuinka kauan luokkatovereilta kuluu aikaa mainittuihin toimiin ja harrastuksiin. Tärkein sarake on Details, jonka kohdalla haastattelija kysyy tarkentavia lisäkysymyksiä. Niistä on tehtävän ohjeessa pari esimerkkiä malliksi. Part 3 Lopuksi vastauksista voidaan kirjoittaa yhteenveto, jossa opiskelija kertoo, keitä hän haastatteli, mitä yllättävää tai odotettua vastauksissa oli ja miten toisten vapaa-ajan viettotavat eroavat hänen omistaan. Raportointi voidaan tehdä myös suullisesti parille, ryhmälle tai koko luokalle. Kirjan ykköstekstin yhteydessä harrastuksista keskustellaan lisää, joten ensimmäisellä tunnilla ei ole tarkoitus vielä ammentaa aihetta tyhjiin. Mikäli opettaja kirjoituttaa opiskelijoilla heidän keräämänsä aineiston pohjalta pienen raportin, hän samalla tutustuu ryhmäänsä ja saa jonkinlaisen käsityksen kunkin opiskelijan kielitaidosta. Lisämateriaalit Hearing Aid Huom! Koska kuuntelun on tarkoitus harjoituttaa vain kuunneltavan asian aihepiirin tunnistamista, opettajan ei missään tapauksessa kannata näyttää pohjatekstin vaikeita sanoja ennen kuuntelua. Jos opettaja kuitenkin haluaa palata vaikeisiin sanoihin kuuntelun jälkeen tai tarkistaa itse joidenkin sanojen merkityksen, niin kalvopohja on siihen oiva apu. Classroom activity: What s my hobby? Esitetään harrastuksia elekielen keinoin; toiset arvaavat. 2 Teacher s File 13

14 Theme 1 Find Your Passion Find Your Passion / Tapescript Kesto 7:13 There s life outside school! Listen to what some people have taken up as their hobbies in their free time. Look at the two pictures: your task is to mark the speaker s hobby. Jot down some key words in the space provided while you are listening. 1. Yes, well, my equipment is quite sophisticated and quite expensive and it s rather heavy to carry around, especially if I take a tripod and a telescopic lens with me when I go out. I sometimes wear a camouflage outfit and hide in the bushes, waiting for my subject to appear. You need keen eyesight and a steady hand; you have to be able to focus even on a moving object and shoot at the right moment. Animals can be a bit tricky but shooting little children is the hardest. They never stay still for a second! 2. I think it s wonderful to make something with my own hands, design patterns, find just the right colours and watch my work of art take shape in front of my eyes. Of course I could go to the shops and buy mass made products much cheaper but I want to create something unique, something that has my own stamp on it. Textile work was never my cup of tea until I saw some of my snowboarding friends knitting their own beanies. Why not design a patchwork bedcover for my room? I studied the relevant literature, asked my mum to show me how to use the sewing machine, and I got lovely bits of material from friends and relatives, and here I am, totally hooked. I can t wait to start working on another pattern 3. I know it s not so fashionable, playing my instrument I mean. While most of my friends strum away at their guitars or practise their drumming, I make melodies with this thing here. Old people s stuff, did you say? Maybe I was born old. I saw a documentary of Bob Dylan on TV and he was playing not only his guitar but this thing, too, and then I heard Larry Adler play on the radio. My first instrument was from a toy shop, a colourful little plastic thing that really annoyed my parents but then I bought this chromatic one from a proper music shop, and I can play anything on it. Would you like to hear me play? Hey, where did you all go 4. Given a chance, I think we all want to dance. It s an inbuilt instinct I believe. The particular dance form that I chose used to be practised my men, mostly. There are eight of us in both teams, or sides. The bagman looks after the money matters, the ragman co-ordinates the team s kit or costume. The foreman teaches and trains us dancers, and then we have one or more fools, who will entertain the audience in speech or mime. Some teams also have a beast, which is a dancer made to look like a weird animal. Sometimes we gather just to dance for our own enjoyment but of course we also give public performances. 5. First of all you need really good brushes, those made from squirrel hair are my favourites. And the paper is no less important. Always buy handmade paper if you can afford it. The paints I use aren t thick enough to paint over mistakes, like you can with oil paints, so I have to be really careful. Any mistake I make is more or less irreversible. Sometimes I make faint pencil marks and rub them off when the work has completely dried. It s definitely challenging! You have to predict which way the water is going to spread, and that s the hardest part. What made me interested in this type of art was Carl Larsson s paintings. It was love at first sight. u 14 2 Teacher s File

15 Theme 1 Find Your Passion 6. You can use any material really, even old newspaper. I have a shoebox under my bed where I gather bits of glass, feathers, beads, old Christmas decorations, buttons, bits of ribbon, anything that takes my fancy. I give my finished work as presents or keep it myself. My father has taught me to use various tools in the garage and I even know how to solder metal parts together. Wooden beads can be painted, plastic can be woven into really complex and colourful patterns. Sometimes I see rubies, sapphires and emeralds embedded into the most boring looking brooches and bracelets. Such a waste of nice materials! At least my work is different, provocative, funny and original. Wanna buy some of my bling? 7. Some people walk through life not seeing anything. They miss out on so much if they don t stop, look and listen. I keep a diary of all the species I ve spotted. It s so exciting to add a new specimen on my list. Early mornings are the best time to go out in the country. In springtime of course. Every species is a little different, whether it be the mating call, the beak, the underbelly, the tail... I m really amazed that there are people who can t tell a crow from a magpie; they can just about recognize great tits or bullfinches, but that s about it. Come and join me on a walk across the meadows one day and I ll show you the wonders of British wildlife. 8. Words have always held a fascination for me. Some people express themselves through music, through painting, filmmaking, dancing, sculpting, and so on, but for me it s the written word. Maybe I want to immortalise myself by describing my thoughts, feelings and daily activities in my journal, which is open for the whole world to read. Sharing my life like that has led to many people responding, opening up, taking a stand, sometimes agreeing, sometimes opposing my views. It s the kind of interaction that writers who went before me with their work stuffed in drawers could never even dream of. People s responses keep me going. 2 Teacher s File 15

16 Theme 1 Find Your Passion K a lvo p o h ja Hearing Aid 1. equipment sophisticated tripod telescopic lens camouflage outfit keen eyesight steady hand focus 2. design patterns unique beanie patchwork bedcover relevant literature sewing machine 3. strum chromatic laitteisto hieno, monimutkainen jalusta kauko-objektiivi maastopuku tarkka näkö vakaa käsi tarkentaa, sihdata suunnitella malleja uniikki, ainutlaatuinen villamyssy tilkkutäkki alan kirjallisuus ompelukone rämpyttää kromaattinen (soittaa myös puolisävelaskelet) 4. inbuilt instinct sisäänrakennettu vaisto co-ordinate hoitaa, vastata jostakin kit esiintymisasu entertain the audience viihdyttää yleisöä mime elehdintä u 16 2 Teacher s File

17 Theme 1 Find Your Passion K a lvo p o h ja Hearing Aid 5. squirrel hair scrape off irreversible faint challenging predict 6. feather bead decoration ribbon solder woven ruby sapphire emerald embed brooch bracelet provocative bling oravankarvat raaputtaa pois peruuttamaton heikko, himmeä haastava ennustaa höyhen, sulka lasi- tai puuhelmi koriste nauha juottaa (metallia), hitsata kudottu, punottu rubiini safiiri smaragdi upottaa rintaneula rannekoru provosoiva korut u 2 Teacher s File 17

18 Theme 1 Find Your Passion K a lvo p o h ja Hearing Aid 7. species specimen mating call beak underbelly crow magpie great tit bullfinch meadow 8. fascination sculpting immortalise journal take a stand oppose drawer response laji yksilö, näyte parittelukutsu nokka mahanalunen varis harakka talitiainen peippo niitty lumo, viehätys kuvanveisto ikuistaa, tehdä kuolemattomaksi päiväkirja ottaa kantaa vastustaa pöytälaatikko vastaus, reaktio 18 2 Teacher s File

19 Theme 1 Find Your Passion M o n i s t e p o h ja Classroom activity What s my hobby? Yksinkertainen ja hauska leikki, jossa jokainen saa vuorollaan elehtien esittää jonkin harrastuksen ja muut arvaavat, mistä on kyse. Opettajan kannattaa kopioida harrastukset pahville, niin ne kestävät hyvin käyttöä. Laput pinotaan tekstipuoli alaspäin pöydälle. Jokainen ottaa vuorollaan kasan päällimmäisen ja esittää siinä olevan toiminnon. fly-fishing walking a dog berry-picking sculpting oil-painting videoing chess modelling sewing baking trap shooting scuba diving ski jumping figure skating karaoke basketball frisbee kite-flying swimming (freestyle) tennis cycling playing the cello u 2 Teacher s File 19

20 Theme 1 Find Your Passion M o n i s t e p o h ja playing the saxophone playing the drums playing the guitar boxing sailing rowing canoeing jogging hunting reading acting playing computer games photography knitting snowboarding speed skating Nordic walking ice hockey crosscountry skiing ballet ballroom dancing Riverdance chess downhill skiing ski jumping trainspotting 20 2 Teacher s File

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Oma sininen meresi (Finnish Edition)

Oma sininen meresi (Finnish Edition) Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Click here if your download doesn"t start automatically Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä

Lisätiedot

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON Age Manor House pupil s name Lives in Family Pets Hobbies Favourite food Favourite films TV programmes Favourite

Lisätiedot

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography Nimi / Name Kertoo edistymiseni kieltenopiskelussa Shows my development in learning languages 2 Kielenoppimiskertomus koostuu kolmesta osasta: My Language

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

A: What s wrong? A aloittaa. Kuuntele ja auta tarvittaessa. Parisi auttaa tarvittaessa. Sinä aloitat. Sano vuorosanasi englanniksi.

A: What s wrong? A aloittaa. Kuuntele ja auta tarvittaessa. Parisi auttaa tarvittaessa. Sinä aloitat. Sano vuorosanasi englanniksi. High five! 4 Chapter 4 Down by the river LIITE 6a Työpistetyöskentely Piste 1 1 Valitse parisi kanssa kappaleiden 1 3 teksteistä yksi ja lukekaa se ääneen englanniksi 2 Tee alla oleva tehtävä parisi kanssa

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition)

Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) M. James Jordan Click here if your download doesn"t start automatically Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) M. James Jordan

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Uusi Ajatus Löytyy

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

LET S GO! 6 KOEALUE 7-9 Nä hnyt:

LET S GO! 6 KOEALUE 7-9 Nä hnyt: LET S GO! 6 KOEALUE 7-9 Nä hnyt: On jälleen tullut testata osaamisesi. Koekappaleina ovat kappaleet 7-9. Muista LUKEA KAPPALEITA ÄÄNEEN useaan otteeseen ja opetella erityisen hyvin KUVASANASTOT ja 3A-TEHTÄVÄT.

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Nykyhetken konditionaali

Nykyhetken konditionaali Nykyhetken konditionaali 37. Käännä englanniksi. 1. Haluaisitko kupin kahvia? 2. En haluaisi olla onneton. 3. Millaista elämä olisi ilman sinua? 4. Meidän pitäisi pysyä yhdessä. 5. Vanhempani voisivat

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Matkustaminen Majoittuminen

Matkustaminen Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen Where can I find? Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi Where can I find?... a room to rent?... a room to rent?... a hostel?... a hostel?... a hotel?... a hotel?...

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Matkustaminen Majoittuminen

Matkustaminen Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen Where can I find? Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi... a room to rent?... a hostel?... a hotel?... a bed and breakfast?... a camping site? What are the prices like

Lisätiedot

ENGLISH 1 A1 alkeet, 1. kappale M.A. Tehtävien symbolit: vihkotehtäviä kielioppi

ENGLISH 1 A1 alkeet, 1. kappale M.A. Tehtävien symbolit: vihkotehtäviä kielioppi ENGLISH 1 A1 alkeet, 1. kappale M.A. Tehtävien symbolit: vihkotehtäviä kielioppi Keskustelutehtävä Kertaustehtäviä Sanasto 1. Friends. Thom is a new boy in school. No-one knows him. Thom doesn t have any

Lisätiedot

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE FINNISH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Verbit To be Olla I Minä olen You Sinä olet He/She/It Hän/Se

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt:

LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt: 1 LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt: On jälleen tullut aika testata osaamisesi. Koekappaleina ovat kappaleet 7-9. Muista LUKEA KAPPALEITA ÄÄNEEN useaan otteeseen ja opetella erityisen hyvin KUVASANASTOT ja

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition)

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Lisätiedot

Käyttöliittymät II. Käyttöliittymät I Kertaus peruskurssilta. Keskeisin kälikurssilla opittu asia?

Käyttöliittymät II. Käyttöliittymät I Kertaus peruskurssilta. Keskeisin kälikurssilla opittu asia? Käyttöliittymät II Sari A. Laakso Käyttöliittymät I Kertaus peruskurssilta Keskeisin kälikurssilla opittu asia? 1 Käyttöliittymät II Kurssin sisältö Käli I Käyttötilanteita Käli II Käyttötilanteet selvitetään

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Tarja Nikula Soveltavan kielentutkimuksen keskus tarja.nikula@jyu.fi Kiinnostuksen kohteena Luokkahuonevuorovaikutus vieraalla kielellä englannin kielen

Lisätiedot

Englanti 2. Sanajärjestys It/there lauseet Persoonapronominit Passiivi Ajan ja paikan prepositiot

Englanti 2. Sanajärjestys It/there lauseet Persoonapronominit Passiivi Ajan ja paikan prepositiot Englanti 2 Sanajärjestys It/there lauseet Persoonapronominit Passiivi Ajan ja paikan prepositiot SPOTPA Man bites dog. Dog bites man. Sanajärjestys O 1) Kuka tekee? O 2) Mitä tekee? O 3) Mitä? Kenelle?

Lisätiedot

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Olen eksyksissä. Not knowing where you are Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Asking for a specific location on a map Mistä täällä on? Asking for a specific...wc?...pankki / rahanvaihtopiste?...hotelli?...huoltoasema?...sairaala?...apteekki?...tavaratalo?...ruokakauppa?...bussipysäkki?

Lisätiedot

Yleis- ja kestoimperfekti

Yleis- ja kestoimperfekti Yleis- ja kestoimperfekti Past Simple and Continous Ritva Tammi 2009 1 Imperfekti vai perfekti? Kumpi aikamuoto sopii lauseisiin? - Perustele valintasi. 1. I moved / have moved to Finland two years ago.

Lisätiedot

HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO

HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO Tutkimusintressit Asiantuntijuus ja teknologia: Hoitajan rooli teknologiavälitteisessä potilasohjauksessa Opettajan

Lisätiedot

Contents. Kuinka monta jakson sanaa opit? Väritä tähdet. Hello. Numbers. Colours. 1. This is me. 2. Clothes. 3. Family. 4. Home. 5. Food. 6.

Contents. Kuinka monta jakson sanaa opit? Väritä tähdet. Hello. Numbers. Colours. 1. This is me. 2. Clothes. 3. Family. 4. Home. 5. Food. 6. Contents Kuinka monta jakson sanaa opit? Väritä tähdet. Hello Numbers Colours 1. This is me 2. Clothes 3. Family 4. Home 5. Food 6. I can 7. School 8. Hobbies 9. Animals 10. Moving around EXTRA Hello Piirrä

Lisätiedot

make and make and make ThinkMath 2017

make and make and make ThinkMath 2017 Adding quantities Lukumäärienup yhdistäminen. Laske yhteensä?. Countkuinka howmonta manypalloja ballson there are altogether. and ja make and make and ja make on and ja make ThinkMath 7 on ja on on Vaihdannaisuus

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Tulevan ajan ilmaiseminen

Tulevan ajan ilmaiseminen 31. Vastaa kysymyksiin käyttäen will-futuuria ja annettua ajanilmausta. 1. Have you done your homework, Mike? No, but (soon). 2. Has Ben cut the grass yet? No, but (before it gets too long). 3. Have you

Lisätiedot

Kysely englannin oppimismotivaatiosta Kyselylomakkeen sivu 1 (Minäpystyvyys) Kyselylomakkeen sivu 2 (Asenteet) Pisteytyslomake

Kysely englannin oppimismotivaatiosta Kyselylomakkeen sivu 1 (Minäpystyvyys) Kyselylomakkeen sivu 2 (Asenteet) Pisteytyslomake Osa V. Monistettava materiaali A Testitulosten koontilomake B C Kysely englannin oppimismotivaatiosta Kyselylomakkeen sivu 1 (Minäpystyvyys) Kyselylomakkeen sivu 2 (Asenteet) Pisteytyslomake Kuullun ymmärtäminen

Lisätiedot

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Can you help me, please? Do you speak English? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Can you help me, please? Avun pyytäminen Do you speak English? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Voisitko auttaa minua? Puhutko englantia? Do you speak _[language]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Can you help me, please? Do you speak English? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Märsky Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä

Märsky Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä Märsky 13.12.2013 Heikki Pajunen Novetos Oy Luomme menestystarinoita yhdessä Marsky Rule # 1 If I Want What Other People Don t Have, Then I Have To Do What Other People Don t Do. Marsky Rule # 2 I Know

Lisätiedot

Suuri kaalihuijaus: Kirjoituksia yhteiskunnallisesta tietämättömyydestä (Finnish Edition)

Suuri kaalihuijaus: Kirjoituksia yhteiskunnallisesta tietämättömyydestä (Finnish Edition) Suuri kaalihuijaus: Kirjoituksia yhteiskunnallisesta tietämättömyydestä (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Suuri kaalihuijaus: Kirjoituksia yhteiskunnallisesta

Lisätiedot

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Myllypuron alueen asukkaiden keskuudessa kerättävien aineistojen kerääminen ja jäsentely. Mielenkiinnon kohteina myllypurolaisten käsitykset kampuksesta ja sen

Lisätiedot

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille tiedote 2 / 9.3.2017 LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU 4.3. ebirdie-jäsenkortti esiteltiin Golfliiton 60-vuotisjuhlaseminaarissa 17.3. ebirdie tulee kaikkien ladattavaksi Golfmessuilla 17.3. klo 12:00 alkaen

Lisätiedot

-seminaari 24.4.2013

-seminaari 24.4.2013 -seminaari 24.4.2013 OHJELMA 24.4.2013 Sanomatalo 15.00 Seminaarin avaus, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Harri Länsipuro 15.05 Tervetuliaissanat Sanomatalon puolesta toimituspäällikkö Antero Mukka

Lisätiedot

Hotel Sapiens (Finnish Edition)

Hotel Sapiens (Finnish Edition) Hotel Sapiens (Finnish Edition) Leena Krohn Click here if your download doesn"t start automatically Hotel Sapiens (Finnish Edition) Leena Krohn Hotel Sapiens (Finnish Edition) Leena Krohn Leena Krohnin

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje - Osoite Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Osoitteen ulkomuoto Suomessa: kadun nimi + katunumero postiosoite + kaupungin nimi maa. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Jeremy

Lisätiedot

Väitelauseen sanajärjestys

Väitelauseen sanajärjestys Väitelauseen sanajärjestys Katso taulukkoa ja nimeä eri lauseenjäsenet. Sam wrote a new song at school yesterday. He played all the chords perfectly on stage. Sophie reads sci-fi novels online in the evenings.

Lisätiedot

Building meanings for child s craft process and play by storycrafting

Building meanings for child s craft process and play by storycrafting Building meanings for child s craft process and play by storycrafting Aerila Juli Anna Rönkkö Marja Leena Yliverronen Virpi University of Turku Department of Teacher Education in Rauma 26th ICCP World

Lisätiedot

Ylösnousemus I (Finnish Edition)

Ylösnousemus I (Finnish Edition) Ylösnousemus I (Finnish Edition) Leo Nikoleyevich Tolstoy Click here if your download doesn"t start automatically Ylösnousemus I (Finnish Edition) Leo Nikoleyevich Tolstoy Ylösnousemus I (Finnish Edition)

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ https://community.plm.automation.siemens.com/t5/tech-tips- Knowledge-Base-NX/How-to-simulate-any-G-code-file-in-NX- CAM/ta-p/3340 Koneistusympäristön määrittely

Lisätiedot

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Mauste-hanke Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus Tarkoituksena tarjota: - tasalaatuisia palveluita

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti I am lost. Et tiedä missä olet. Can you show me where it is on the map? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Where can I find? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu I am lost. Can you show

Lisätiedot

Clubs at The English School. Fall 2014. Week Schedule for the Clubs. Mondays Drama Club, grades 3-4, at 14:20-15:30, starting at September 8 th, 2014

Clubs at The English School. Fall 2014. Week Schedule for the Clubs. Mondays Drama Club, grades 3-4, at 14:20-15:30, starting at September 8 th, 2014 Fall 2014 Week Schedule for the Clubs Mondays Drama Club, grades 3-4, at 14:20-15:30, starting at September 8 th, 2014 Tuesdays Chess Club, grades 1-9, at 12:30-15:30, starting on August 26 th, 2014 Wednesdays

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

BUBBLY Suomen englanninopettajat ry

BUBBLY Suomen englanninopettajat ry Bubbly 8: Travel By boat Nicola ei ole ennen matkustanut Tukholman tai Tallinnan laivalla. Oliver osaa vastata Nicolan kysymyksiin englanniksi. Valitse kumpi haluat olla. What are the cabins [hytit] like

Lisätiedot

1 4 teksteistä yksi ja lue se ääneen englanniksi. A aloittaa. Kuuntele ja auta tarvittaessa. B: Tämä on Linda. Hän on minun siskoni. B: Mitä kuuluu?

1 4 teksteistä yksi ja lue se ääneen englanniksi. A aloittaa. Kuuntele ja auta tarvittaessa. B: Tämä on Linda. Hän on minun siskoni. B: Mitä kuuluu? High five! 3 Chapter 4 Rattingham Palace LIITE 5a Työpistetyöskentely Piste 1 1. Valitse parisi kanssa kappaleiden 1 4 teksteistä yksi ja lue se ääneen englanniksi. 2. Tee alla oleva tehtävä parisi kanssa.

Lisätiedot

toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous

toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous Tuula Sutela toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous äidinkieli ja kirjallisuus, modersmål och litteratur, kemia, maantiede, matematiikka, englanti käsikirjoitukset vuoden

Lisätiedot

Elämä on enemmän kuin yksi ilta (Finnish Edition)

Elämä on enemmän kuin yksi ilta (Finnish Edition) Elämä on enemmän kuin yksi ilta (Finnish Edition) Maria Calabria Click here if your download doesn"t start automatically Elämä on enemmän kuin yksi ilta (Finnish Edition) Maria Calabria Elämä on enemmän

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Counting quantities 1-3

Counting quantities 1-3 Counting quantities 1-3 Lukumäärien 1 3 laskeminen 1. Rastita Tick (X) (X) the kummassa box that has laatikossa more on balls enemmän in it. palloja. X 2. Rastita Tick (X) (X) the kummassa box that has

Lisätiedot

Mun/miun nimi on Paul. Mikä sun/siun nimi on? Mun/miun nimi on Jani. minun, mun, miun nimeni my name sinun, sun, siun nimesi your name

Mun/miun nimi on Paul. Mikä sun/siun nimi on? Mun/miun nimi on Jani. minun, mun, miun nimeni my name sinun, sun, siun nimesi your name 1 MINÄ ITSE MAAT, KIELET ja KANSALAISUUDET TERVEHDYKSET ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Paul

Lisätiedot

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011 Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen sekä Leena Kuusisto Alkuperäisidea: Julieta Lehto 01 INT. RAVINTOLAVAUNU - ALKUILTA Tyttö istuu junan ravintolavaunussa pienen baaripöydän

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Travel Accommodations

Travel Accommodations - Finding Mistä löytäisin? Asking for directions to accommodation...vuokrahuoneen?...hostellin?...hotellin?...b&b:n?...leirintäalueen? Minkä hintainen se on? Enquiring about the prices - Booking Onko teillä

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Counting quantities 1-3

Counting quantities 1-3 Counting quantities 1-3 Lukumäärien 1 3 laskeminen 1. Rastita Tick (X) (X) the kummassa box that has laatikossa more on balls enemmän in it. palloja. X. Rastita Tick (X) (X) the kummassa box that has laatikossa

Lisätiedot

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF - Are you searching for Lakimies Books? Now, you will be happy that at this time Lakimies PDF is available at our online library. With our complete

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot