Teacher s File VERKKOJULKAISU. Course 2. Elina Karapalo Jim McWhirr Jaakko Mäki Teijo Päkkilä Marjut Riite Riitta Silk OTAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teacher s File VERKKOJULKAISU. Course 2. Elina Karapalo Jim McWhirr Jaakko Mäki Teijo Päkkilä Marjut Riite Riitta Silk OTAVA"

Transkriptio

1 Teacher s File VERKKOJULKAISU Course 2 Elina Karapalo Jim McWhirr Jaakko Mäki Teijo Päkkilä Marjut Riite Riitta Silk OTAVA K89.5 Tno 00KV ISBN

2 Otavan asiakaspalvelu Puh Tilaukset Kirjavälitys Oy Puh Faksi painos 2008 Elina Karapalo, James McWhirr, Jaakko Mäki, Teijo Päkkilä, Marjut Riite, Riitta Silk ja Kustannusosakeyhtiö Otava Toimitus: Taina Stenman / Tmi Editaina Kansi: Tmi Sivunvalmistus Pirjo Seppä Piirrokset: Sami Saramäki Valokuva: All Over Press Graafinen suunnittelu: Raija Adler Taitto: Tmi Sivunvalmistus Pirjo Seppä Käyttöehdot Tämä aineisto on suojattu tekijänoikeuslailla (404/1961). Aineiston käyttö ja tulostaminen on sallittua luokkaopetustilanteessa sekä oppituntien valmistelussa. Aineiston tai sen osien muuntelu, luovuttaminen eteenpäin tai kopioiminen kaupallisiin tarkoituksiin on kiellettyä. Tarkastusoikeus Käyttöehtojen noudattamista valvoo Kopiosto ry. Tarkastusajankohta sovitaan erikseen yhteistyössä käyttöoikeuden haltijan kanssa. Lisätietoja luvista ja niiden sisällöstä antaa Kopiosto ry, ISBN

3 Sisällys Esipuhe 4 Opettajan oppaasta 5 Opetussuunnitelma ja Open Road 7 Ajankäyttösuunnitelmia 8 I Kappalekohtainen materiaali 12 THEME 1: LEISURE AND HOBBIES 12 Find Your Passion Same Old Same Old Dogs Behaving Badly 33 THEME 2: MUSIC AND YOUTH CULTURE 47 For Heidi with Blue Hair Griff s Tiff A Tough Homecoming 63 EXTENDED ORAL Perfect Presentations 74 THEME 3: SPORT A Wave of Sound Going for Gold 99 THEME 4: TRAVEL California Dreaming Long Way Round 140 II Travel Guide -materiaali (*materiaali oppikirjassa) Improve your learning Oppimisen tehostaminen 157 *2. Me as a listener kuunteluvinkkejä *3. Näin menestyt kuuntelukokeissa *4. Viestintästrategiat kohtelias vastaaminen 5. Taitotasot 160 *6. Kirjoittamisesta *7. Topics for written tasks kirjoitustehtävien aiheita 8. Kielisalkkutyöskentely 177 III Highway Code 183 A. Ääntämisharjoittelun materiaali 183 B. Kielioppi Opettajalle Sanelujen ja kotitehtävien ratkaisut kalvopohjina Tukipaketti (kieliopin lisätehtäviä) 199 IV Arviointilomakkeita ja -vinkkejä Kurssiarviointilomake Suullisen esitelmän arviointilomakkeita Lomake ENA02-kurssin itsenäistä suorittamista varten 224 Spot Check -harjoitukset ja tehtävien ratkaisut monistepohjina Teacher s File

4 Hyvä opettaja Tervetuloa Open Road -kirjasarjan pariin! Toisen kurssin teemana on viestintä ja vapaaaika. Aihepiiriä lähestytään tarkastelemalla nuoren ihmisen vapaa-ajanviettotapoja ja hänen harrastuksiaan (Theme 1) sekä hänen suhdettaan musiikkiin ja kulttuuriin (Theme 2), urheiluun (Theme 3) sekä matkailuun (Theme 4). Kirjan tekstiosio koostuu yhdeksästä kappaleesta. Teksti 5 keskittyy suullisen kielitaidon harjoitteluun ja poikkeaa muista. Muut kahdeksan ovat tekstipohjaisia kappaleita harjoituksineen. Tekstit on jaettu neljään aihealueeseen (Themes). Kaikkia ei tarvitse käydä läpi kurssin aikana, mutta jokaiseen on tarjolla tuhti harjoituspaketti niin oppikirjassa kuin oppaassa, joten jokainen teksti on aidosti valittavissa. Opettaja voi siis helposti muodostaa kurssista haluamansa kokonaisuuden. Suullisen kielitaidon merkitys on entisestään kasvanut. Joka kappaleessa on tietysti suullisesti tehtäviä harjoituksia, mutta olemme halunneet tuoda suullista kielitaitoa esille myös omana kappaleenaan. Open Road -sarjan eri kursseilla keskitytään suullisen kielitaidon eri puoliin. Toisessa kurssissa painotetaan esitelmän harjoittelemista: opetellaan rakentamaan siitä looginen ja helposti seurattava kokonaisuus, tutustutaan keinoihin viestiä tehokkaammin ja mietitään, miten esiintyjän tulisi ottaa huomioon yleisönsä. Suullista kielitaitoa tukevat myös ääntämisen ja intonaation harjoitukset, jotka ovat osiossa Highway Code heti ensimmäisenä. Travel Guide -osio tarjoaa opiskelijoille neuvoja oppimaan oppimisesta. Kakkoskurssin aiheita ovat oman oppimisen tehostaminen, kuullun ymmärtämisen taitojen kehittäminen, viestintästrategioiden hallinnan syventäminen ja johdatus kirjoittamisen saloihin. Lisäksi esitellään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot ja kielisalkkutyöskentely. Seuraavana kirjassa on Highway Code, joka keskittyy ääntämiseen ja kielioppiin. Kieliopin säännöt on annettu kattavasti selkeiden esimerkkien avulla. Harjoituksista suurin osa on tarkoitettu koulussa pareittain suullisesti tehtäväksi, joten niiden ratkaisut ovat oppikirjan lopussa. Osa on kuitenkin kotitehtäviä, ja niiden ratkaisut ovat oppaassa. Oppaassa on myös laaja tukipaketti: lisätehtäviä käsiteltävistä rakenneasioista, jotka voi monistaa apua tarvitseville. Ennen aakkosellista sanastoa oppikirjassa on Service Station eli kertausosio kurssin teksteistä. Jokaisesta on laadittu pariharjoitustehtävä, jossa opiskelija sanoo tekstiin pohjautuvia lauseita englanniksi, ja pari tarkastaa vastaukset. Nämä harjoitukset soveltuvat erinomaisesti edellisellä tunnilla käsitellyn tekstin kuulusteluun. Lisäksi kirjassa on sanastonkertaustehtäviä. Niiden vastaukset ovat kirjassa, joten ne sopivat hyvin kokeeseen valmistautumiseen. Toivotamme teille miellyttäviä ja antoisia hetkiä Open Road -sarjan parissa. Tekijät 2 Teacher s File

5 Opettajan oppaasta Open Road 2 Teacher s File noudattaa oppikirjan järjestystä. Kappalekohtaisten materiaalien jälkeen tulevat oppimaan oppimisen (Travel Guide) lisämateriaalit. Lopussa ovat ääntämis- ja kielioppiosiot (Highway Code). Kappalekohtainen materiaali Jokainen kappale alkaa englanninkielisellä tekstin ja sen aihepiirin kuvauksella, jota opettaja voi halutessaan käyttää sisältöä esitellessään. Käsittelyvihjeet ja tehtävien kuvaukset ovat suomeksi. Äänitetekstien jälkeen tulevat kappalekohtaiset lisätehtävät ja sitten oppikirjan harjoitusten ratkaisut. Lisätehtävät esitellään tarkemmin tämän osion lopussa. Travel Guide: oppimaan oppiminen Osaan oppikirjassa esitettävistä oppimaan oppimisen asioista liittyy tehtäviä, joiden ratkaisut ovat oppaassa. Highway Code: Ääntämisharjoittelu Tässä osiossa ovat kalvopohjat ääntämisharjoitusten sanoista suomennoksineen. Highway Code: Kielioppi Oppaassa on artikkeli kieliopin opiskelusta, jota opettaja voi käyttää pohjana, kun rakenteita käsitellään ensimmäistä kertaa. Tässä osiossa ovat myös kieliopin kotitehtävien ratkaisut. Erityisesti kannattaa huomata laaja tukimateriaalipaketti, josta opettaja voi monistaa harjoituksia apua tarvitseville tukiopetukseen tai kotona tehtäväksi. Kappalekohtaiset lisätehtävät Huom! Jokaiseen tekstiin ei välttämättä ole laadittu kaikkia näitä tehtäviä. Niiden keskinäinen järjestys noudattaa pääsääntöisesti tavallisen oppitunnin kulkua, mutta opettaja on tietenkin vapaa päättämään, mitä materiaalia hän käyttää ja missä vaiheessa. Kannattaa myös muistaa, että kirjan takaosassa on pariharjoitustehtäviä, joissa opiskelija sanoo englanniksi tekstiin pohjautuvia lauseita parin tarkastaessa ne. Nämä tehtävät sopivat hyvin ns. vanhan tekstin kuulusteluun. 1. Hearing Aid Kalvopohja, johon on kerätty kuuntelutehtävissä esiintyviä vaikeita sanoja. Se voidaan näyttää ryhmälle ennen kuuntelua, mutta se toimii myös opettajan hätäapuna, jos opiskelijat kyselevät sanojen merkityksiä. Hearing Aid on aina ensimmäisenä lisämateriaalina, jotta se olisi äänitetekstin lähellä. 2. Warm up Usein oppikirjassa on tekstiin johdattava lämmittelytehtävä. Toisaalta keskustelukysymykset toimivat yleensä paremmin, jos opiskelijat eivät ole nähneet niitä etukäteen vaan tutustuvat niihin keskustelun aikana. Siksi osa lämmittelytehtävistä on oppaassa. 2 Teacher s File

6 3. Pronunciation Aid Kalvopohja tekstissä esiintyvistä vaikeasti äännettävistä sanoista. Opettaja voi toistattaa nämä sanat perässään ennen tekstin kuuntelua ja ääneen lukemista. Hän voi myös peittää sanojen kirjoitusasun, jolloin opiskelijat pääsevät harjoittelemaan foneettisia ääntämismerkkejä. Vaihtoehtoisesti opettaja voi lisäksi peittää sanojen suomennokset ja pyytää opiskelijoita arvaamaan, mitä sanat tarkoittavat. 4. Tekstin suomennos Teksteistä 1. Same Old Same Old, 3. Griff s Tiff, 7. Going for Gold ja 8. California Dreaming on laadittu suomennokset, joita voi monistaa englannin vaikeaksi kokeville opiskelijoille. Toinen vaihtoehto on monistaa suomennoksia yksi paria kohti ja pyytää heitä vuorotellen kääntämään valittuja kohtia. Tämä auttaa eriyttämisessä, sillä hyviä opiskelijapareja voi pyytää tulkitsemaan monisteen suomalaista tekstiä englanniksi, kun taas heikommille opiskelijoille riittää hyvin, että he ymmärtävät tekstin sisällön. Suomennosmoniste takaa joka tapauksessa, että parit voivat tarkastaa toistensa sanomiset. Kappaleen 3. Griff s Tiffin suomennos on suggestopedinen eli englanninja suomenkielinen teksti ovat vierekkäisillä palstoilla. 5. Tekstin juonitiivistelmäharjoitukset ja sisältökysymykset Osasta tekstejä on laadittu tiivistelmät, joista puuttuu tietoa. Opiskelija joutuu näin ollen käymään läpi tekstin voidakseen täydentää aukkokohdat. Samalla hän saa yleiskäsityksen tekstin sisällöstä. Monisteessa ovat ratkaisut valmiina, joten sen voi antaa vapaaehtoisesti kotona tehtäväksi. Moniste on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, joille englannin kieli tuottaa vaikeuksia. Vaihtoehtoisena tehtävänä oppaassa on joihinkin teksteihin lyhyitä kysymyksiä, joihin vastaamalla opiskelija myös saa yleiskuvan tekstin sisällöstä. Näidenkin vastaukset ovat mukana monistepohjassa. 6. In your own words Tämä harjoitus auttaa tekstin suullistamisessa. Vihjeiden avulla opiskelijat kertovat toisilleen tekstin keskeiset asiat omin sanoin. Opettaja voi esimerkiksi pyytää parista toisen sulkemaan kirjansa ja selittämään tekstiä omin sanoin vihjeiden perusteella. Toinen parista taas pitää kirjaansa auki ja antaa tarvittaessa vinkkejä. Muutaman kohdan jälkeen opiskelijat vaihtavat osia. Tämä antaa lisävastuuta omasta oppimisesta ja auttaa myös eriyttämisessä. 7. Spot Check Näihin kalvopohjiin on kerätty kappaleessa esiintyviä hyödyllisiä ilmaisuja, jotka esiintyvät aihetta kuin aihetta käsittelevissä teksteissä ja joiden osaaminen on tärkeää kirjoitustehtävissä. Opiskelijat etsivät ilmaukset ja alleviivaavat ne. Joskus ryhmässä voi olla maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, joiden suomen kielen taidot eivät ole vielä kovin hyvät. Heille opettajan kannattaa monistaa suomenkieliset Spot Check -tehtävät, jotta he voivat opetella ilmaisut myös suomeksi. 8. Roadside Drama Suullinen pariharjoitus, jossa opiskelijat tulkitsevat vuoropuhelun englanniksi suomalaisten vihjeiden perusteella. 9. Muut harjoitukset Tällainen on esimerkiksi Say It Aloud -harjoitus tekstin 2 yhteydessä. 2 Teacher s File

7 Opetussuunnitelma ja Open Road Open Road -kirjasarja on laadittu uutta ja uudistuvaa opetussuunnitelmaa toteuttavaksi oppimisvälineeksi. Tekstien valinnoissa sekä harjoitusten laadinnassa on otettu huomioon kurssikohtaiset kuvaukset sekä vieraiden kielten taitojen yleiset tavoitteet. Sekä tehtävissä että teksteissä painotetaan suullisen kielitaidon harjoittamista, jotta opiskelijat saavuttaisivat hyvät valmiudet siinä. Aihekokonaisuuksien näkyminen Open Road -sarjan toisessa kurssissa painotetaan hyvinvointia ja turvallisuutta sekä viestintä- ja mediaosaamista. Ensimmäisessä teemassa käsitellään vapaa-aikaa ja harrastuksia, ja mukana on myös hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä aiheita. Toisessa teemassa painottuvat musiikki ja nuorten oma kulttuuri. Käsitellään muun muassa kulttuurin merkitystä hyvinvoinnille ja identiteetin muodostumiselle. Lisäksi tekstissä 4 kehitetään viestintä- ja mediaosaamista tutkimalla ja luomalla materiaalia netissä käytössä oleviin viestintäkanaviin. Suullisessa kappaleessa 5 perehdytään viestintä- ja mediaosaamiseen laajemmin, sivuamalla internetin tietotarjontaa sekä plagiointiin liittyviä ongelmakohtia. Opiskelijoille tarjotaan lisäksi erilaisia tapoja jäsentää internetin tietotarjontaa. Kolmannen teeman aiheena on urheilu, jolla on suuri merkitys nuoren hyvinvoinnille. Tutustutaan erilaisiin urheilulajeihin ja niiden rooliin nuorten elämässä. Neljäs teema käsittelee matkailua. Viestintä- ja mediaosaaminen on vahvasti esillä etenkin kappaleessa kahdeksan, jossa tutustutaan harjoittelupaikan hakemiseen netin kautta, matkan suunnittelemiseen netin välityksellä sekä keskustelupalstan käyttämiseen matkaohjelman laadinnan apuvälineenä. Hyvinvointi ja turvallisuus ovat esillä matkalla tapahtuvien asioiden välityksellä sekä tehtävissä, joissa pyydetään reagoimaan erilaisiin tilanteisiin. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurituntemus ovat huomion kohteina kappaleissa 3, 4, 8 ja 9, joissa tutustutaan eri maiden tapoihin ja tottumuksiin. Puheena ovat niin kulttuurien yhtäläisyydet kuin eroavaisuudetkin. Aktiivista kansalaisuutta ja yrittäjyyttä käsitellään erityisesti kappaleessa 2, jossa käydään läpi pienyrittäjän ylläpitämän eläinkaupan arkipäiväisiä ongelmatilanteita ja reagoidaan niihin. Taitotasot Open Road -sarjan avulla taitotasoihin tutustuminen on luontevaa ja helppoa. Jokaisessa kirjassa tuodaan esille uusia opeteltavia asioita sellaisina sopivina kokonaisuuksina, että niiden läpikäynti yhdessä on mahdollista. Pääperiaatteena on totuttaa opiskelijat käyttämään taitotasoja mahdollisimman itsenäisesti oman kielitaitonsa arviointivälineenä ja näin toteuttaa opetussuunnitelman asettamat tavoitteet. Kirjasarjan verkkosivuille on koottu kattava paketti harjoituksia, esimerkkejä sekä arvioinnissa tarvittavia käyttökelpoisia ja helppoja apuvälineitä. Materiaaleja voidaan käyttää joko oppitunnilla tai omaehtoisen tutustumisen apuvälineenä. 2 Teacher s File

8 Ajankäyttösuunnitelma 1 on laadittu yleisen 75 minuutin oppitunnin mukaisesti. Tuntien määrä jaksossa kuitenkin vaihtelee johtuen juhlista, teemapäivistä tai muista sysistä, joten suunnitelmaa pitää soveltaa kulloisenkin tilanteen mukaan. Nopeasti oppivat ja hyvän kielitaidon omaavat opiskelijat voidaan ohjata opiskelemaan kielioppia nopeammin tai itsenäisesti, jolloin säästynyt aika voidaan käyttää esimerkiksi projekteihin ja salkkutöihin. Jos aikataulu tuntuu liian kireältä ja perusasioiden oppimiseen tarvitaan enemmän aikaa, voidaan lukea vähemmän tekstejä. Jokaisen teeman kaksi tekstiä tehtävineen ovat keskenään vaihtoehtoiset, joten niistä voidaan valita vain toinen yhdessä opiskeltavaksi. M o n i s t e p o h ja Ajankäyttösuunnitelma 1 Oppitunti 75 minuuttia Oppitunti/pvm Tekstit Rakenteet 1. 1 Same Old Same Old Sanajärjestys kotiin 2. Harjoituksia Sanajärjestys yhdessä 3. 2 Dogs Behaving Badly Sanajärjestys yhdessä 4. Harjoituksia Muodollisten subjektien it ja there säännöt kotiin 5. Ääntämistä, Travel Guiden aiheita Muodolliset subjektit it ja there yhdessä 6. 3 Griff s Tiff Persoonapronominien säännöt kotiin 7. Harjoituksia Persoonapronomineja yhdessä 8. 4 A Tough Homecoming Persoonapronomineja yhdessä 9. Harjoituksia Passiivin alkuosa kotiin Perfect Presentations Passiivia yhdessä 11. Ääntämistä, Travel Guiden aiheita Taitotasot netissä, passiivia yhdessä A Wave of Sound Passiivia yhdessä 13. Harjoituksia Passiivia yhdessä Going for Gold Passiivia yhdessä 15. Harjoituksia Passiivia yhdessä California Dreaming Passiivia yhdessä 17. Ääntämistä, Travel Guiden aiheita Kertausta esim. netissä Long Way Round Harjoituksia, kertausta esim. netissä 19. Travel Guiden aiheita Taitotasojen osaamisympyrä Loput tunnit kokeisiin (valmistavat tunnit ja mahdollinen palautus mukaan lukien). 2 Teacher s File

9 Ajankäyttösuunnitelma 2 on laadittu 45 minuutin oppitunnin mukaisesti. Koska emme tiedä, mitkä tunnit pidetään kaksoistunteina, opettaja joutuu muokkaamaan suunnitelmaa oman koulunsa tarpeiden mukaan. Nopeasti oppivat ja hyvän kielitaidon omaavat opiskelijat voidaan ohjata opiskelemaan kielioppia nopeammin tai itsenäisesti, jolloin säästynyt aika voidaan käyttää erilaisiin projekteihin, salkkutöiden valmistamiseen tai johonkin muuhun opiskelijoita kiinnostavaan toimintaan. Jos aikataulu tuntuu liian kireältä, ja perusasioiden oppimiseen tarvitaan enemmän aikaa, voidaan lukea vähemmän tekstejä. Jokaisen teeman kaksi tekstiä tehtävineen ovat keskenään vaihtoehtoiset, joten niistä voidaan valita vain toinen yhdessä opiskeltavaksi. Ilta-, aikuis- ja etälukioiden ajankäyttösuunnitelmat opettaja voi laatia oheisten mallien pohjalta vähentämällä luettavien tekstien määrän puoleen. Ajankäyttösuunnitelma 2 Oppitunnin pituus 45 minuuttia M o n i s t e p o h ja Oppitunti/pvm Tekstit Rakenteet 1. 1 Same Old Same Old 2. Harjoituksia Sanajärjestys kotiin 3. 2 Dogs Behaving Badly Sanajärjestys yhdessä 4. Harjoituksia Sanajärjestys yhdessä 5. Ääntämistä, Travel Guiden tehtäviä Muodollisten subjektien it ja there säännöt kotiin 6. 3 Griff s Tiff Muodolliset subjektit it ja there yhdessä 7. Harjoituksia Muodolliset subjektit it ja there yhdessä 8. Harjoituksia Muodolliset subjektit it ja there yhdessä 9. 4 A Tough Homecoming Muodolliset subjektit it ja there yhdessä 10. Harjoituksia Persoonapronominien säännöt kotiin 11. Harjoituksia Persoonapronomineja yhdessä 12. Ääntämistä, Travel Guiden tehtäviä Persoonapronomineja yhdessä Perfect Presentations Persoonapronomineja yhdessä 14. Taitotasot netissä Passiivin alkuosa kotiin A Wave of Sound Passiivia yhdessä 16. Harjoituksia Passiivia yhdessä Going for Gold Passiivia yhdessä 18. Harjoituksia Passiivia yhdessä 19. Harjoituksia Passiivia yhdessä California Dreaming Passiivia yhdessä 21. Harjoituksia Passiivia yhdessä 22. Harjoituksia Passiivia yhdessä 23. Ääntämistä, Travel Guiden tehtäviä Passiivia yhdessä Long Way Round Passiivia yhdessä 25. Harjoituksia Passiivia yhdessä 26. Harjoituksia Kertaustehtäviä esim. netissä 27. Travel Guiden tehtäviä Kertaustehtäviä esim. netissä 28. Taitotasot, osaamisympyrä Kertaustehtäviä 29. Kertausta Kertaustehtäviä Tunnit kokeisiin liittyen 2 Teacher s File

10 M o n i s t e p o h ja Ajankäyttösuunnitelma 1 Oppitunnin pituus 75 minuuttia Oppitunti/pvm Tekstit Rakenteet Loput tunnit kokeisiin (valmistavat tunnit ja mahdollinen palautus mukaan lukien) Teacher s File

11 M o n i s t e p o h ja Ajankäyttösuunnitelma 2 Oppitunnin pituus 45 minuuttia Oppitunti/pvm Tekstit Rakenteet Tunnit kokeisiin liittyen 2 Teacher s File 11

12 Theme 1 1 A New Beginning I Kappalekohtainen materiaali Theme 1 Leisure and Hobbies Kirjan ensimmäinen teema käsittelee nuoren ihmisen vapaa-aikaa sekä harrastuksia ja tarjoaa tuoreita näkökulmia tyypillisiin aiheisiin. Kirja alkaa kuuntelulla Find Your Passion, joka sopivasti johdattaa aiheeseen. Kokonaisuus on kuitenkin laajempi kuin pelkkä kuuntelu, sillä siihen kuuluu keskustelu-, tiedonkeruu- ja raportointitehtäviä. Ensimmäinen teksti Same Old Same Old on erityisesti tätä kirjaa varten kirjoitettu. Se perustuu netissä oleviin asiateksteihin, jotka kertovat hyvinkin epätavallisista harrastuksista. Toinen teksti Dogs Behaving Badly on puolestaan ote Victoria Stilwellin televisiosarjan It s Me or the Dog esittelytekstistä, joka kertoo ongelmakoirasta ja sen kujeista isäntiensä huomion saamiseksi Teacher s File

13 Theme 1 Find Your Passion Find Your Passion Part 1 Toisen kurssin aihepiirinä ovat viestintä ja vapaa-aika. Jotta kurssi pyörähtäisi käyntiin heti ensimmäisestä oppitunnista alkaen tehokkaasti, lähdetään liikkeelle kuunteluharjoituksella. Yksi kuullun ymmärtämisen perustaitoja on erottaa, mistä puhutaan (gist), vaikka osa asiasta jäisikin ymmärtämättä. Niinpä aluksi riittää, että opiskelija valitsee kunkin kuuntelupätkän jälkeen kahdesta kuvasta, kumpaa harrastusta puhuja kuvailee. Tilaa on jätetty myös muistiinpanoja varten, jotta voidaan keskustella kuuntelussa esiintyneistä asioista ja pohtia, mitkä sanat tai ilmaukset johtivat oikeille jäljille. Äänite totuttaa opiskelijoita ymmärtämään erilaisia, vaihtelevia aksentteja. Part 2 Kuuntelun jälkeen on puhumisen vuoro. Koska opiskelijat usein hakeutuvat kavereidensa viereen istumaan, on hyvä hajottaa heitä kurssin aikana mahdollisimman usein ja laittaa heidät liikkumaan luokassa. Pienen kyselytutkimuksen tekeminen sopii tähän tarkoitukseen. Kirjassa on luettelo vapaa-aikaan liittyvistä toiminnoista alkaen nukkumisesta ja läksyistä ja päätyen kerhoihin ja yhdistyksiin. Opiskelijat kiertävät luokassa kirjan ja kynän kanssa ja haastattelevat vähintään neljää luokkatoveria, mieluiten molempia sukupuolia, ja tekevät vastauksista muistiinpanoja. Tarkoitus on ottaa selville, kuinka usein ja kuinka kauan luokkatovereilta kuluu aikaa mainittuihin toimiin ja harrastuksiin. Tärkein sarake on Details, jonka kohdalla haastattelija kysyy tarkentavia lisäkysymyksiä. Niistä on tehtävän ohjeessa pari esimerkkiä malliksi. Part 3 Lopuksi vastauksista voidaan kirjoittaa yhteenveto, jossa opiskelija kertoo, keitä hän haastatteli, mitä yllättävää tai odotettua vastauksissa oli ja miten toisten vapaa-ajan viettotavat eroavat hänen omistaan. Raportointi voidaan tehdä myös suullisesti parille, ryhmälle tai koko luokalle. Kirjan ykköstekstin yhteydessä harrastuksista keskustellaan lisää, joten ensimmäisellä tunnilla ei ole tarkoitus vielä ammentaa aihetta tyhjiin. Mikäli opettaja kirjoituttaa opiskelijoilla heidän keräämänsä aineiston pohjalta pienen raportin, hän samalla tutustuu ryhmäänsä ja saa jonkinlaisen käsityksen kunkin opiskelijan kielitaidosta. Lisämateriaalit Hearing Aid Huom! Koska kuuntelun on tarkoitus harjoituttaa vain kuunneltavan asian aihepiirin tunnistamista, opettajan ei missään tapauksessa kannata näyttää pohjatekstin vaikeita sanoja ennen kuuntelua. Jos opettaja kuitenkin haluaa palata vaikeisiin sanoihin kuuntelun jälkeen tai tarkistaa itse joidenkin sanojen merkityksen, niin kalvopohja on siihen oiva apu. Classroom activity: What s my hobby? Esitetään harrastuksia elekielen keinoin; toiset arvaavat. 2 Teacher s File 13

14 Theme 1 Find Your Passion Find Your Passion / Tapescript Kesto 7:13 There s life outside school! Listen to what some people have taken up as their hobbies in their free time. Look at the two pictures: your task is to mark the speaker s hobby. Jot down some key words in the space provided while you are listening. 1. Yes, well, my equipment is quite sophisticated and quite expensive and it s rather heavy to carry around, especially if I take a tripod and a telescopic lens with me when I go out. I sometimes wear a camouflage outfit and hide in the bushes, waiting for my subject to appear. You need keen eyesight and a steady hand; you have to be able to focus even on a moving object and shoot at the right moment. Animals can be a bit tricky but shooting little children is the hardest. They never stay still for a second! 2. I think it s wonderful to make something with my own hands, design patterns, find just the right colours and watch my work of art take shape in front of my eyes. Of course I could go to the shops and buy mass made products much cheaper but I want to create something unique, something that has my own stamp on it. Textile work was never my cup of tea until I saw some of my snowboarding friends knitting their own beanies. Why not design a patchwork bedcover for my room? I studied the relevant literature, asked my mum to show me how to use the sewing machine, and I got lovely bits of material from friends and relatives, and here I am, totally hooked. I can t wait to start working on another pattern 3. I know it s not so fashionable, playing my instrument I mean. While most of my friends strum away at their guitars or practise their drumming, I make melodies with this thing here. Old people s stuff, did you say? Maybe I was born old. I saw a documentary of Bob Dylan on TV and he was playing not only his guitar but this thing, too, and then I heard Larry Adler play on the radio. My first instrument was from a toy shop, a colourful little plastic thing that really annoyed my parents but then I bought this chromatic one from a proper music shop, and I can play anything on it. Would you like to hear me play? Hey, where did you all go 4. Given a chance, I think we all want to dance. It s an inbuilt instinct I believe. The particular dance form that I chose used to be practised my men, mostly. There are eight of us in both teams, or sides. The bagman looks after the money matters, the ragman co-ordinates the team s kit or costume. The foreman teaches and trains us dancers, and then we have one or more fools, who will entertain the audience in speech or mime. Some teams also have a beast, which is a dancer made to look like a weird animal. Sometimes we gather just to dance for our own enjoyment but of course we also give public performances. 5. First of all you need really good brushes, those made from squirrel hair are my favourites. And the paper is no less important. Always buy handmade paper if you can afford it. The paints I use aren t thick enough to paint over mistakes, like you can with oil paints, so I have to be really careful. Any mistake I make is more or less irreversible. Sometimes I make faint pencil marks and rub them off when the work has completely dried. It s definitely challenging! You have to predict which way the water is going to spread, and that s the hardest part. What made me interested in this type of art was Carl Larsson s paintings. It was love at first sight. u 14 2 Teacher s File

15 Theme 1 Find Your Passion 6. You can use any material really, even old newspaper. I have a shoebox under my bed where I gather bits of glass, feathers, beads, old Christmas decorations, buttons, bits of ribbon, anything that takes my fancy. I give my finished work as presents or keep it myself. My father has taught me to use various tools in the garage and I even know how to solder metal parts together. Wooden beads can be painted, plastic can be woven into really complex and colourful patterns. Sometimes I see rubies, sapphires and emeralds embedded into the most boring looking brooches and bracelets. Such a waste of nice materials! At least my work is different, provocative, funny and original. Wanna buy some of my bling? 7. Some people walk through life not seeing anything. They miss out on so much if they don t stop, look and listen. I keep a diary of all the species I ve spotted. It s so exciting to add a new specimen on my list. Early mornings are the best time to go out in the country. In springtime of course. Every species is a little different, whether it be the mating call, the beak, the underbelly, the tail... I m really amazed that there are people who can t tell a crow from a magpie; they can just about recognize great tits or bullfinches, but that s about it. Come and join me on a walk across the meadows one day and I ll show you the wonders of British wildlife. 8. Words have always held a fascination for me. Some people express themselves through music, through painting, filmmaking, dancing, sculpting, and so on, but for me it s the written word. Maybe I want to immortalise myself by describing my thoughts, feelings and daily activities in my journal, which is open for the whole world to read. Sharing my life like that has led to many people responding, opening up, taking a stand, sometimes agreeing, sometimes opposing my views. It s the kind of interaction that writers who went before me with their work stuffed in drawers could never even dream of. People s responses keep me going. 2 Teacher s File 15

16 Theme 1 Find Your Passion K a lvo p o h ja Hearing Aid 1. equipment sophisticated tripod telescopic lens camouflage outfit keen eyesight steady hand focus 2. design patterns unique beanie patchwork bedcover relevant literature sewing machine 3. strum chromatic laitteisto hieno, monimutkainen jalusta kauko-objektiivi maastopuku tarkka näkö vakaa käsi tarkentaa, sihdata suunnitella malleja uniikki, ainutlaatuinen villamyssy tilkkutäkki alan kirjallisuus ompelukone rämpyttää kromaattinen (soittaa myös puolisävelaskelet) 4. inbuilt instinct sisäänrakennettu vaisto co-ordinate hoitaa, vastata jostakin kit esiintymisasu entertain the audience viihdyttää yleisöä mime elehdintä u 16 2 Teacher s File

17 Theme 1 Find Your Passion K a lvo p o h ja Hearing Aid 5. squirrel hair scrape off irreversible faint challenging predict 6. feather bead decoration ribbon solder woven ruby sapphire emerald embed brooch bracelet provocative bling oravankarvat raaputtaa pois peruuttamaton heikko, himmeä haastava ennustaa höyhen, sulka lasi- tai puuhelmi koriste nauha juottaa (metallia), hitsata kudottu, punottu rubiini safiiri smaragdi upottaa rintaneula rannekoru provosoiva korut u 2 Teacher s File 17

18 Theme 1 Find Your Passion K a lvo p o h ja Hearing Aid 7. species specimen mating call beak underbelly crow magpie great tit bullfinch meadow 8. fascination sculpting immortalise journal take a stand oppose drawer response laji yksilö, näyte parittelukutsu nokka mahanalunen varis harakka talitiainen peippo niitty lumo, viehätys kuvanveisto ikuistaa, tehdä kuolemattomaksi päiväkirja ottaa kantaa vastustaa pöytälaatikko vastaus, reaktio 18 2 Teacher s File

19 Theme 1 Find Your Passion M o n i s t e p o h ja Classroom activity What s my hobby? Yksinkertainen ja hauska leikki, jossa jokainen saa vuorollaan elehtien esittää jonkin harrastuksen ja muut arvaavat, mistä on kyse. Opettajan kannattaa kopioida harrastukset pahville, niin ne kestävät hyvin käyttöä. Laput pinotaan tekstipuoli alaspäin pöydälle. Jokainen ottaa vuorollaan kasan päällimmäisen ja esittää siinä olevan toiminnon. fly-fishing walking a dog berry-picking sculpting oil-painting videoing chess modelling sewing baking trap shooting scuba diving ski jumping figure skating karaoke basketball frisbee kite-flying swimming (freestyle) tennis cycling playing the cello u 2 Teacher s File 19

20 Theme 1 Find Your Passion M o n i s t e p o h ja playing the saxophone playing the drums playing the guitar boxing sailing rowing canoeing jogging hunting reading acting playing computer games photography knitting snowboarding speed skating Nordic walking ice hockey crosscountry skiing ballet ballroom dancing Riverdance chess downhill skiing ski jumping trainspotting 20 2 Teacher s File

Indefiniittipronominit

Indefiniittipronominit 3. Indefiniittipronominit 1. Indefiniittipronominit: Every Valitse oikea vaihtoehto. 1. We usually go to see Auntie Edie every / everyone / everything / every one of day. 2. What s the matter with you?

Lisätiedot

Modernit humanistit ja matkustaminen Suomeen 2012

Modernit humanistit ja matkustaminen Suomeen 2012 Modernit humanistit ja matkustaminen Suomeen 2012 Matkailun edistämiskeskus, Helsinki 2012 Modernit humanistit ja matkustaminen Suomeen 2012 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 220102140 TNS Gallup Oy,

Lisätiedot

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students 2 Sisällysluettelo Kansainvälisyydestä...................................... 3 Opiskelijavaihto.........................................

Lisätiedot

Pörssi ry:n juhlavuosimerkki

Pörssi ry:n juhlavuosimerkki Pörssi ry:n juhlavuosimerkki Selaapa tämän vuoden mitä tahansa Pörssikurssia, niin et voi välttyä lukemasta meneillään olevasta juhlavuodesta. Arvoisa ainejärjestömme on elättänyt itsensä 0 vuoden ikään.

Lisätiedot

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille.

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Korkeakouluissa! METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU AALTO-YLIOPISTO ARCADA NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU HELSINGIN

Lisätiedot

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Box 4000 (Bulevardi 31) FI-00079 Metropolia, Finland (FI-00180 Helsinki, Finland) Tel. +358 9 7424 5000 Fax. +358 9 7424 5002 www.metropolia.fi/en www.facebook.com/metropoliaamk

Lisätiedot

Fogue 2008 Jyväskylän yliopiston sosiologian,

Fogue 2008 Jyväskylän yliopiston sosiologian, Fogue 2008 Jyväskylän yliopiston sosiologian, yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalityön ainejärjestö Fokuksen julkaisu. Päätoimittaja: Teppo Mäkinen Painopaikka: Jyväskylän yliopistopaino Painos: 200 16.6.2008

Lisätiedot

5-6/2013. CP-Lehti. Tässä numerossa: Näkemisestä ja hahmottamisesta s.34 Valtakunnallisella CP-viikolla s.51

5-6/2013. CP-Lehti. Tässä numerossa: Näkemisestä ja hahmottamisesta s.34 Valtakunnallisella CP-viikolla s.51 5-6/2013 CP-Lehti Tässä numerossa: Näkemisestä ja hahmottamisesta s.34 Valtakunnallisella CP-viikolla s.51 Suomen CP-liitto ry Finlands CP-förbund rf & the Finnish CP Association Malmin kauppatie 26, 00700

Lisätiedot

Maailmanvaihto ry:n jäsenlehti numero 2/2014 Volunteers Voices. Intiassa s. 14

Maailmanvaihto ry:n jäsenlehti numero 2/2014 Volunteers Voices. Intiassa s. 14 Maailmanvaihto ry:n jäsenlehti numero 2/2014 Volunteers Voices ssa u l u o k n ä m ä l E Intiassa s. 14 2 pääkirjoitus Punottavat silmät, vanhempien vakavat kasvot, poikaystävän surullinen katse Ai mitä

Lisätiedot

MAAILMANVAIHTO RY:N JÄSENLEHTI 4/09. Islannin seminaari s. 12

MAAILMANVAIHTO RY:N JÄSENLEHTI 4/09. Islannin seminaari s. 12 NEWSLETTER MAAILMANVAIHTO RY:N JÄSENLEHTI 4/09 Islannin seminaari s. 12 1 Puoli vuotta isäntäperheenä Half a year as a host family Tiina Suomalainen Alinan lähdöstä kotimaahansa on nyt kulunut yli puoli

Lisätiedot

CQWWSSB 2012 OG1M M/S

CQWWSSB 2012 OG1M M/S PileUP! Volume 16(2) 2012 CQWWSSB 2012 OG1M M/S Hannu OH1HS (mult) and Jorma OH2KI (run) PileUp! is the newsletter of Contest Club Finland (CCF) with 2000-5000 readers. Contribute! Addresses for PileUP!

Lisätiedot

R A T K E S. Muuta. Terapian. Idea RATKES 3/2001

R A T K E S. Muuta. Terapian. Idea RATKES 3/2001 1 R A T K E S Muuta Terapian Idea RATKAISU- JA VOIMAVARAKESKEISTEN MENETELMIEN LEHTI 3/2001 2 N:o 3 / 2001 (5.10.2001) 7.vuosikerta Julkaisija: R A T K E S www.ratkes.fi ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden

Lisätiedot

Päivä vapaaehtoisena Costa Ricassa, Meksikossa ja Etelä-Koreassa s.8

Päivä vapaaehtoisena Costa Ricassa, Meksikossa ja Etelä-Koreassa s.8 Maailmanvaihto ry:n jäsenlehti numero 4/2013 Volunteers Voices Teema: ICYE-vapaaehtoistyö Theme: ICYE volunteering Päivä vapaaehtoisena Costa Ricassa, Meksikossa ja Etelä-Koreassa s.8 2 pääkirjoitus Seisoin

Lisätiedot

Tarina kansainvälisestä kaupankäynnistä suomalaisafrikkalaisessa

Tarina kansainvälisestä kaupankäynnistä suomalaisafrikkalaisessa Tarina kansainvälisestä kaupankäynnistä suomalaisafrikkalaisessa yhteishengessä Esipuhe Tämä on tarina siitä mitä tapahtuu kun nigerialaishuijari joutuu itse vedätetyksi. Jos nigerialaishuijaukset eivät

Lisätiedot

KULTTUURISSA on potentiaalia

KULTTUURISSA on potentiaalia PORTAALIN KAUTTA LISÄÄ MYYNTIÄ MATKAILUBRÄNDI LAAJAAN KÄYTTÖÖN matkailu silmä MEKin asiakaslehti 1 2010 KULTTUURISSA on potentiaalia matkailu silmä 3 Pääkirjoitus: Suomi on lumimaa 4 Silmäiltyä 6 Tutkimuksista

Lisätiedot

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1. Krigens Pris Sodan hinta... 3 1.2. Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmä... 6 1.3. Keskeiset

Lisätiedot

in my opinion the looks of it could be updated a bit mun mielestä vois vähä päivittää niinku tota lookkia Joonas Laaksoharju

in my opinion the looks of it could be updated a bit mun mielestä vois vähä päivittää niinku tota lookkia Joonas Laaksoharju this website is very stiff. nää nettisivut on tosi jäykät. Sebastian Da Costa in my opinion the looks of it could be updated a bit mun mielestä vois vähä päivittää niinku tota lookkia Joonas Laaksoharju

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

Hellsinki for Headbangers mobiiliopas metallimatkaajille Helsinkiin. Anne Salmela

Hellsinki for Headbangers mobiiliopas metallimatkaajille Helsinkiin. Anne Salmela Hellsinki for Headbangers mobiiliopas metallimatkaajille Helsinkiin Anne Salmela Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Anne Salmela Koulutusohjelma Matkailu Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

Testaa: Mihin kaupunginosaan kuulut? s. 6. kuuluviin. s. 20

Testaa: Mihin kaupunginosaan kuulut? s. 6. kuuluviin. s. 20 Testaa: Mihin kaupunginosaan kuulut? s. 6 Jalkapallofanien ääni kuuluviin s. 20 3 2015 SISÄLTÖ OPISKELIJAELÄMÄÄ OULULAISITTAIN 4 TESTAA MISSÄ OULUN KAUPUNGINOSASSA SINUN TULISI ASUA 6 120 DAYS IN FINLAND

Lisätiedot

Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary Work as Peace Work

Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary Work as Peace Work Maailmanvaihto ry:n jäsenlehti numero 2/2015 Volunteers Voices Vapaaehtoiset rauhan lähettiläinä: Kokemuksia Indonesiasta s. 10 TEEMA/THEME: Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary

Lisätiedot

Lukijalle 3 1. Mikä on mentori? 4 2. Alkuvalmistelut 9 3. Kiinnittyminen vieraaseen maahan 15 4. Jakson puolivälissä 22 5.

Lukijalle 3 1. Mikä on mentori? 4 2. Alkuvalmistelut 9 3. Kiinnittyminen vieraaseen maahan 15 4. Jakson puolivälissä 22 5. Mentorin opas Lukijalle 3 1. Mikä on mentori? 4 2. Alkuvalmistelut 9 3. Kiinnittyminen vieraaseen maahan 15 4. Jakson puolivälissä 22 5. Kotiinpaluu 28 LUKIJALLE Tämä opas on tarkoitettu EVS-vapaaehtoisen

Lisätiedot

Finn-Guild. Journal for the Finnish-British community. AUTUMN 2015 issue 111. Irtonumero / Price per copy 2.99

Finn-Guild. Journal for the Finnish-British community. AUTUMN 2015 issue 111. Irtonumero / Price per copy 2.99 Finn-Guild AUTUMN 2015 issue 111 Journal for the Finnish-British community THE GREAT FINNISH BAKE OFF SECOND GENERATION FINNS ON BILINGUALISM HAASTATTELUSSA SUOMI 100V HANKKEEN PÄÄSIHTEERI PÅ SVENSKA:

Lisätiedot

ANTI- Contemporary Art Festival Kuopio - Finland 28.9. 3.10. 2010

ANTI- Contemporary Art Festival Kuopio - Finland 28.9. 3.10. 2010 ANTI- Contemporary Art Festival Kuopio - Finland 28.9. 3.10. 2010 Tervetuloa ANTI-festivaalille 2010! Lämpimästi tervetuloa yhdeksännelle ANTI Contemporary Art Festivalille sekä uudet että jo tutuksi tulleet

Lisätiedot

ENGLANNIN KIELIOPPI. 3. uudistettu painos (260 s.) 2000. Helsingin yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia

ENGLANNIN KIELIOPPI. 3. uudistettu painos (260 s.) 2000. Helsingin yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia ENGLANNIN KIELIOPPI Tämä kieliopin verkkoversio on tuotettu Suomen virtuaalikeskuksen englannin tekstinymmärtäminen ja kirjallinen taito -osahanketta varten. Kielioppi on ilmestynyt aikaisemmin osana oppikirjaa

Lisätiedot

Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 1/2012. Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti. Työssäoppimalla kansainväliselle uralle.

Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 1/2012. Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti. Työssäoppimalla kansainväliselle uralle. Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 1/2012 VÄL KKY Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti Työssäoppimalla kansainväliselle uralle Abilympics Ulkomaalaisena opiskelijana Sisällysluettelo Kansainvälisyyttä

Lisätiedot

Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat. Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat. Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus Sisällys Johdanto 5 Tutkimuksen toteutus 7 Uudenmaan kiinalainen ja intialainen väestö

Lisätiedot

Seminaari 6.-7.2.2014. Sillalla-På Bron 2014

Seminaari 6.-7.2.2014. Sillalla-På Bron 2014 Seminaari 6.-7.2.2014 Sillalla-På Bron 2014 Sillalla-På Bron -seminaari 2014 Hyvä Sillalla-seminaarin osanottaja! Parhaimmillaan elämä sujuu puhevammasta huolimatta vuorovaikutuksessa toisten ihmisten

Lisätiedot

Yksinäisyyteen SIVU 6 SIVU 4. tuomittu? mursi muurini. Testaa SIVU 8 SIVU 10. sosiaalinen tyylisi. Minut hyväksyttiin PAGE 9 SIVU 3.

Yksinäisyyteen SIVU 6 SIVU 4. tuomittu? mursi muurini. Testaa SIVU 8 SIVU 10. sosiaalinen tyylisi. Minut hyväksyttiin PAGE 9 SIVU 3. Opiskelijalehti Nro. 5 Aino Kola, 26: Rakkaus mursi muurini SIVU 4 Yksinäisyyteen SIVU 6 tuomittu? Opiskelijat kertovat: Minut hyväksyttiin SIVU 3 SIVU 10 Kampuskysely: Yksin vai ei? Testaa sosiaalinen

Lisätiedot

INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä

INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija-

Lisätiedot