Teacher s File VERKKOJULKAISU. Course 2. Elina Karapalo Jim McWhirr Jaakko Mäki Teijo Päkkilä Marjut Riite Riitta Silk OTAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teacher s File VERKKOJULKAISU. Course 2. Elina Karapalo Jim McWhirr Jaakko Mäki Teijo Päkkilä Marjut Riite Riitta Silk OTAVA"

Transkriptio

1 Teacher s File VERKKOJULKAISU Course 2 Elina Karapalo Jim McWhirr Jaakko Mäki Teijo Päkkilä Marjut Riite Riitta Silk OTAVA K89.5 Tno 00KV ISBN

2 Otavan asiakaspalvelu Puh Tilaukset Kirjavälitys Oy Puh Faksi painos 2008 Elina Karapalo, James McWhirr, Jaakko Mäki, Teijo Päkkilä, Marjut Riite, Riitta Silk ja Kustannusosakeyhtiö Otava Toimitus: Taina Stenman / Tmi Editaina Kansi: Tmi Sivunvalmistus Pirjo Seppä Piirrokset: Sami Saramäki Valokuva: All Over Press Graafinen suunnittelu: Raija Adler Taitto: Tmi Sivunvalmistus Pirjo Seppä Käyttöehdot Tämä aineisto on suojattu tekijänoikeuslailla (404/1961). Aineiston käyttö ja tulostaminen on sallittua luokkaopetustilanteessa sekä oppituntien valmistelussa. Aineiston tai sen osien muuntelu, luovuttaminen eteenpäin tai kopioiminen kaupallisiin tarkoituksiin on kiellettyä. Tarkastusoikeus Käyttöehtojen noudattamista valvoo Kopiosto ry. Tarkastusajankohta sovitaan erikseen yhteistyössä käyttöoikeuden haltijan kanssa. Lisätietoja luvista ja niiden sisällöstä antaa Kopiosto ry, ISBN

3 Sisällys Esipuhe 4 Opettajan oppaasta 5 Opetussuunnitelma ja Open Road 7 Ajankäyttösuunnitelmia 8 I Kappalekohtainen materiaali 12 THEME 1: LEISURE AND HOBBIES 12 Find Your Passion Same Old Same Old Dogs Behaving Badly 33 THEME 2: MUSIC AND YOUTH CULTURE 47 For Heidi with Blue Hair Griff s Tiff A Tough Homecoming 63 EXTENDED ORAL Perfect Presentations 74 THEME 3: SPORT A Wave of Sound Going for Gold 99 THEME 4: TRAVEL California Dreaming Long Way Round 140 II Travel Guide -materiaali (*materiaali oppikirjassa) Improve your learning Oppimisen tehostaminen 157 *2. Me as a listener kuunteluvinkkejä *3. Näin menestyt kuuntelukokeissa *4. Viestintästrategiat kohtelias vastaaminen 5. Taitotasot 160 *6. Kirjoittamisesta *7. Topics for written tasks kirjoitustehtävien aiheita 8. Kielisalkkutyöskentely 177 III Highway Code 183 A. Ääntämisharjoittelun materiaali 183 B. Kielioppi Opettajalle Sanelujen ja kotitehtävien ratkaisut kalvopohjina Tukipaketti (kieliopin lisätehtäviä) 199 IV Arviointilomakkeita ja -vinkkejä Kurssiarviointilomake Suullisen esitelmän arviointilomakkeita Lomake ENA02-kurssin itsenäistä suorittamista varten 224 Spot Check -harjoitukset ja tehtävien ratkaisut monistepohjina Teacher s File

4 Hyvä opettaja Tervetuloa Open Road -kirjasarjan pariin! Toisen kurssin teemana on viestintä ja vapaaaika. Aihepiiriä lähestytään tarkastelemalla nuoren ihmisen vapaa-ajanviettotapoja ja hänen harrastuksiaan (Theme 1) sekä hänen suhdettaan musiikkiin ja kulttuuriin (Theme 2), urheiluun (Theme 3) sekä matkailuun (Theme 4). Kirjan tekstiosio koostuu yhdeksästä kappaleesta. Teksti 5 keskittyy suullisen kielitaidon harjoitteluun ja poikkeaa muista. Muut kahdeksan ovat tekstipohjaisia kappaleita harjoituksineen. Tekstit on jaettu neljään aihealueeseen (Themes). Kaikkia ei tarvitse käydä läpi kurssin aikana, mutta jokaiseen on tarjolla tuhti harjoituspaketti niin oppikirjassa kuin oppaassa, joten jokainen teksti on aidosti valittavissa. Opettaja voi siis helposti muodostaa kurssista haluamansa kokonaisuuden. Suullisen kielitaidon merkitys on entisestään kasvanut. Joka kappaleessa on tietysti suullisesti tehtäviä harjoituksia, mutta olemme halunneet tuoda suullista kielitaitoa esille myös omana kappaleenaan. Open Road -sarjan eri kursseilla keskitytään suullisen kielitaidon eri puoliin. Toisessa kurssissa painotetaan esitelmän harjoittelemista: opetellaan rakentamaan siitä looginen ja helposti seurattava kokonaisuus, tutustutaan keinoihin viestiä tehokkaammin ja mietitään, miten esiintyjän tulisi ottaa huomioon yleisönsä. Suullista kielitaitoa tukevat myös ääntämisen ja intonaation harjoitukset, jotka ovat osiossa Highway Code heti ensimmäisenä. Travel Guide -osio tarjoaa opiskelijoille neuvoja oppimaan oppimisesta. Kakkoskurssin aiheita ovat oman oppimisen tehostaminen, kuullun ymmärtämisen taitojen kehittäminen, viestintästrategioiden hallinnan syventäminen ja johdatus kirjoittamisen saloihin. Lisäksi esitellään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot ja kielisalkkutyöskentely. Seuraavana kirjassa on Highway Code, joka keskittyy ääntämiseen ja kielioppiin. Kieliopin säännöt on annettu kattavasti selkeiden esimerkkien avulla. Harjoituksista suurin osa on tarkoitettu koulussa pareittain suullisesti tehtäväksi, joten niiden ratkaisut ovat oppikirjan lopussa. Osa on kuitenkin kotitehtäviä, ja niiden ratkaisut ovat oppaassa. Oppaassa on myös laaja tukipaketti: lisätehtäviä käsiteltävistä rakenneasioista, jotka voi monistaa apua tarvitseville. Ennen aakkosellista sanastoa oppikirjassa on Service Station eli kertausosio kurssin teksteistä. Jokaisesta on laadittu pariharjoitustehtävä, jossa opiskelija sanoo tekstiin pohjautuvia lauseita englanniksi, ja pari tarkastaa vastaukset. Nämä harjoitukset soveltuvat erinomaisesti edellisellä tunnilla käsitellyn tekstin kuulusteluun. Lisäksi kirjassa on sanastonkertaustehtäviä. Niiden vastaukset ovat kirjassa, joten ne sopivat hyvin kokeeseen valmistautumiseen. Toivotamme teille miellyttäviä ja antoisia hetkiä Open Road -sarjan parissa. Tekijät 2 Teacher s File

5 Opettajan oppaasta Open Road 2 Teacher s File noudattaa oppikirjan järjestystä. Kappalekohtaisten materiaalien jälkeen tulevat oppimaan oppimisen (Travel Guide) lisämateriaalit. Lopussa ovat ääntämis- ja kielioppiosiot (Highway Code). Kappalekohtainen materiaali Jokainen kappale alkaa englanninkielisellä tekstin ja sen aihepiirin kuvauksella, jota opettaja voi halutessaan käyttää sisältöä esitellessään. Käsittelyvihjeet ja tehtävien kuvaukset ovat suomeksi. Äänitetekstien jälkeen tulevat kappalekohtaiset lisätehtävät ja sitten oppikirjan harjoitusten ratkaisut. Lisätehtävät esitellään tarkemmin tämän osion lopussa. Travel Guide: oppimaan oppiminen Osaan oppikirjassa esitettävistä oppimaan oppimisen asioista liittyy tehtäviä, joiden ratkaisut ovat oppaassa. Highway Code: Ääntämisharjoittelu Tässä osiossa ovat kalvopohjat ääntämisharjoitusten sanoista suomennoksineen. Highway Code: Kielioppi Oppaassa on artikkeli kieliopin opiskelusta, jota opettaja voi käyttää pohjana, kun rakenteita käsitellään ensimmäistä kertaa. Tässä osiossa ovat myös kieliopin kotitehtävien ratkaisut. Erityisesti kannattaa huomata laaja tukimateriaalipaketti, josta opettaja voi monistaa harjoituksia apua tarvitseville tukiopetukseen tai kotona tehtäväksi. Kappalekohtaiset lisätehtävät Huom! Jokaiseen tekstiin ei välttämättä ole laadittu kaikkia näitä tehtäviä. Niiden keskinäinen järjestys noudattaa pääsääntöisesti tavallisen oppitunnin kulkua, mutta opettaja on tietenkin vapaa päättämään, mitä materiaalia hän käyttää ja missä vaiheessa. Kannattaa myös muistaa, että kirjan takaosassa on pariharjoitustehtäviä, joissa opiskelija sanoo englanniksi tekstiin pohjautuvia lauseita parin tarkastaessa ne. Nämä tehtävät sopivat hyvin ns. vanhan tekstin kuulusteluun. 1. Hearing Aid Kalvopohja, johon on kerätty kuuntelutehtävissä esiintyviä vaikeita sanoja. Se voidaan näyttää ryhmälle ennen kuuntelua, mutta se toimii myös opettajan hätäapuna, jos opiskelijat kyselevät sanojen merkityksiä. Hearing Aid on aina ensimmäisenä lisämateriaalina, jotta se olisi äänitetekstin lähellä. 2. Warm up Usein oppikirjassa on tekstiin johdattava lämmittelytehtävä. Toisaalta keskustelukysymykset toimivat yleensä paremmin, jos opiskelijat eivät ole nähneet niitä etukäteen vaan tutustuvat niihin keskustelun aikana. Siksi osa lämmittelytehtävistä on oppaassa. 2 Teacher s File

6 3. Pronunciation Aid Kalvopohja tekstissä esiintyvistä vaikeasti äännettävistä sanoista. Opettaja voi toistattaa nämä sanat perässään ennen tekstin kuuntelua ja ääneen lukemista. Hän voi myös peittää sanojen kirjoitusasun, jolloin opiskelijat pääsevät harjoittelemaan foneettisia ääntämismerkkejä. Vaihtoehtoisesti opettaja voi lisäksi peittää sanojen suomennokset ja pyytää opiskelijoita arvaamaan, mitä sanat tarkoittavat. 4. Tekstin suomennos Teksteistä 1. Same Old Same Old, 3. Griff s Tiff, 7. Going for Gold ja 8. California Dreaming on laadittu suomennokset, joita voi monistaa englannin vaikeaksi kokeville opiskelijoille. Toinen vaihtoehto on monistaa suomennoksia yksi paria kohti ja pyytää heitä vuorotellen kääntämään valittuja kohtia. Tämä auttaa eriyttämisessä, sillä hyviä opiskelijapareja voi pyytää tulkitsemaan monisteen suomalaista tekstiä englanniksi, kun taas heikommille opiskelijoille riittää hyvin, että he ymmärtävät tekstin sisällön. Suomennosmoniste takaa joka tapauksessa, että parit voivat tarkastaa toistensa sanomiset. Kappaleen 3. Griff s Tiffin suomennos on suggestopedinen eli englanninja suomenkielinen teksti ovat vierekkäisillä palstoilla. 5. Tekstin juonitiivistelmäharjoitukset ja sisältökysymykset Osasta tekstejä on laadittu tiivistelmät, joista puuttuu tietoa. Opiskelija joutuu näin ollen käymään läpi tekstin voidakseen täydentää aukkokohdat. Samalla hän saa yleiskäsityksen tekstin sisällöstä. Monisteessa ovat ratkaisut valmiina, joten sen voi antaa vapaaehtoisesti kotona tehtäväksi. Moniste on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, joille englannin kieli tuottaa vaikeuksia. Vaihtoehtoisena tehtävänä oppaassa on joihinkin teksteihin lyhyitä kysymyksiä, joihin vastaamalla opiskelija myös saa yleiskuvan tekstin sisällöstä. Näidenkin vastaukset ovat mukana monistepohjassa. 6. In your own words Tämä harjoitus auttaa tekstin suullistamisessa. Vihjeiden avulla opiskelijat kertovat toisilleen tekstin keskeiset asiat omin sanoin. Opettaja voi esimerkiksi pyytää parista toisen sulkemaan kirjansa ja selittämään tekstiä omin sanoin vihjeiden perusteella. Toinen parista taas pitää kirjaansa auki ja antaa tarvittaessa vinkkejä. Muutaman kohdan jälkeen opiskelijat vaihtavat osia. Tämä antaa lisävastuuta omasta oppimisesta ja auttaa myös eriyttämisessä. 7. Spot Check Näihin kalvopohjiin on kerätty kappaleessa esiintyviä hyödyllisiä ilmaisuja, jotka esiintyvät aihetta kuin aihetta käsittelevissä teksteissä ja joiden osaaminen on tärkeää kirjoitustehtävissä. Opiskelijat etsivät ilmaukset ja alleviivaavat ne. Joskus ryhmässä voi olla maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, joiden suomen kielen taidot eivät ole vielä kovin hyvät. Heille opettajan kannattaa monistaa suomenkieliset Spot Check -tehtävät, jotta he voivat opetella ilmaisut myös suomeksi. 8. Roadside Drama Suullinen pariharjoitus, jossa opiskelijat tulkitsevat vuoropuhelun englanniksi suomalaisten vihjeiden perusteella. 9. Muut harjoitukset Tällainen on esimerkiksi Say It Aloud -harjoitus tekstin 2 yhteydessä. 2 Teacher s File

7 Opetussuunnitelma ja Open Road Open Road -kirjasarja on laadittu uutta ja uudistuvaa opetussuunnitelmaa toteuttavaksi oppimisvälineeksi. Tekstien valinnoissa sekä harjoitusten laadinnassa on otettu huomioon kurssikohtaiset kuvaukset sekä vieraiden kielten taitojen yleiset tavoitteet. Sekä tehtävissä että teksteissä painotetaan suullisen kielitaidon harjoittamista, jotta opiskelijat saavuttaisivat hyvät valmiudet siinä. Aihekokonaisuuksien näkyminen Open Road -sarjan toisessa kurssissa painotetaan hyvinvointia ja turvallisuutta sekä viestintä- ja mediaosaamista. Ensimmäisessä teemassa käsitellään vapaa-aikaa ja harrastuksia, ja mukana on myös hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä aiheita. Toisessa teemassa painottuvat musiikki ja nuorten oma kulttuuri. Käsitellään muun muassa kulttuurin merkitystä hyvinvoinnille ja identiteetin muodostumiselle. Lisäksi tekstissä 4 kehitetään viestintä- ja mediaosaamista tutkimalla ja luomalla materiaalia netissä käytössä oleviin viestintäkanaviin. Suullisessa kappaleessa 5 perehdytään viestintä- ja mediaosaamiseen laajemmin, sivuamalla internetin tietotarjontaa sekä plagiointiin liittyviä ongelmakohtia. Opiskelijoille tarjotaan lisäksi erilaisia tapoja jäsentää internetin tietotarjontaa. Kolmannen teeman aiheena on urheilu, jolla on suuri merkitys nuoren hyvinvoinnille. Tutustutaan erilaisiin urheilulajeihin ja niiden rooliin nuorten elämässä. Neljäs teema käsittelee matkailua. Viestintä- ja mediaosaaminen on vahvasti esillä etenkin kappaleessa kahdeksan, jossa tutustutaan harjoittelupaikan hakemiseen netin kautta, matkan suunnittelemiseen netin välityksellä sekä keskustelupalstan käyttämiseen matkaohjelman laadinnan apuvälineenä. Hyvinvointi ja turvallisuus ovat esillä matkalla tapahtuvien asioiden välityksellä sekä tehtävissä, joissa pyydetään reagoimaan erilaisiin tilanteisiin. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurituntemus ovat huomion kohteina kappaleissa 3, 4, 8 ja 9, joissa tutustutaan eri maiden tapoihin ja tottumuksiin. Puheena ovat niin kulttuurien yhtäläisyydet kuin eroavaisuudetkin. Aktiivista kansalaisuutta ja yrittäjyyttä käsitellään erityisesti kappaleessa 2, jossa käydään läpi pienyrittäjän ylläpitämän eläinkaupan arkipäiväisiä ongelmatilanteita ja reagoidaan niihin. Taitotasot Open Road -sarjan avulla taitotasoihin tutustuminen on luontevaa ja helppoa. Jokaisessa kirjassa tuodaan esille uusia opeteltavia asioita sellaisina sopivina kokonaisuuksina, että niiden läpikäynti yhdessä on mahdollista. Pääperiaatteena on totuttaa opiskelijat käyttämään taitotasoja mahdollisimman itsenäisesti oman kielitaitonsa arviointivälineenä ja näin toteuttaa opetussuunnitelman asettamat tavoitteet. Kirjasarjan verkkosivuille on koottu kattava paketti harjoituksia, esimerkkejä sekä arvioinnissa tarvittavia käyttökelpoisia ja helppoja apuvälineitä. Materiaaleja voidaan käyttää joko oppitunnilla tai omaehtoisen tutustumisen apuvälineenä. 2 Teacher s File

8 Ajankäyttösuunnitelma 1 on laadittu yleisen 75 minuutin oppitunnin mukaisesti. Tuntien määrä jaksossa kuitenkin vaihtelee johtuen juhlista, teemapäivistä tai muista sysistä, joten suunnitelmaa pitää soveltaa kulloisenkin tilanteen mukaan. Nopeasti oppivat ja hyvän kielitaidon omaavat opiskelijat voidaan ohjata opiskelemaan kielioppia nopeammin tai itsenäisesti, jolloin säästynyt aika voidaan käyttää esimerkiksi projekteihin ja salkkutöihin. Jos aikataulu tuntuu liian kireältä ja perusasioiden oppimiseen tarvitaan enemmän aikaa, voidaan lukea vähemmän tekstejä. Jokaisen teeman kaksi tekstiä tehtävineen ovat keskenään vaihtoehtoiset, joten niistä voidaan valita vain toinen yhdessä opiskeltavaksi. M o n i s t e p o h ja Ajankäyttösuunnitelma 1 Oppitunti 75 minuuttia Oppitunti/pvm Tekstit Rakenteet 1. 1 Same Old Same Old Sanajärjestys kotiin 2. Harjoituksia Sanajärjestys yhdessä 3. 2 Dogs Behaving Badly Sanajärjestys yhdessä 4. Harjoituksia Muodollisten subjektien it ja there säännöt kotiin 5. Ääntämistä, Travel Guiden aiheita Muodolliset subjektit it ja there yhdessä 6. 3 Griff s Tiff Persoonapronominien säännöt kotiin 7. Harjoituksia Persoonapronomineja yhdessä 8. 4 A Tough Homecoming Persoonapronomineja yhdessä 9. Harjoituksia Passiivin alkuosa kotiin Perfect Presentations Passiivia yhdessä 11. Ääntämistä, Travel Guiden aiheita Taitotasot netissä, passiivia yhdessä A Wave of Sound Passiivia yhdessä 13. Harjoituksia Passiivia yhdessä Going for Gold Passiivia yhdessä 15. Harjoituksia Passiivia yhdessä California Dreaming Passiivia yhdessä 17. Ääntämistä, Travel Guiden aiheita Kertausta esim. netissä Long Way Round Harjoituksia, kertausta esim. netissä 19. Travel Guiden aiheita Taitotasojen osaamisympyrä Loput tunnit kokeisiin (valmistavat tunnit ja mahdollinen palautus mukaan lukien). 2 Teacher s File

9 Ajankäyttösuunnitelma 2 on laadittu 45 minuutin oppitunnin mukaisesti. Koska emme tiedä, mitkä tunnit pidetään kaksoistunteina, opettaja joutuu muokkaamaan suunnitelmaa oman koulunsa tarpeiden mukaan. Nopeasti oppivat ja hyvän kielitaidon omaavat opiskelijat voidaan ohjata opiskelemaan kielioppia nopeammin tai itsenäisesti, jolloin säästynyt aika voidaan käyttää erilaisiin projekteihin, salkkutöiden valmistamiseen tai johonkin muuhun opiskelijoita kiinnostavaan toimintaan. Jos aikataulu tuntuu liian kireältä, ja perusasioiden oppimiseen tarvitaan enemmän aikaa, voidaan lukea vähemmän tekstejä. Jokaisen teeman kaksi tekstiä tehtävineen ovat keskenään vaihtoehtoiset, joten niistä voidaan valita vain toinen yhdessä opiskeltavaksi. Ilta-, aikuis- ja etälukioiden ajankäyttösuunnitelmat opettaja voi laatia oheisten mallien pohjalta vähentämällä luettavien tekstien määrän puoleen. Ajankäyttösuunnitelma 2 Oppitunnin pituus 45 minuuttia M o n i s t e p o h ja Oppitunti/pvm Tekstit Rakenteet 1. 1 Same Old Same Old 2. Harjoituksia Sanajärjestys kotiin 3. 2 Dogs Behaving Badly Sanajärjestys yhdessä 4. Harjoituksia Sanajärjestys yhdessä 5. Ääntämistä, Travel Guiden tehtäviä Muodollisten subjektien it ja there säännöt kotiin 6. 3 Griff s Tiff Muodolliset subjektit it ja there yhdessä 7. Harjoituksia Muodolliset subjektit it ja there yhdessä 8. Harjoituksia Muodolliset subjektit it ja there yhdessä 9. 4 A Tough Homecoming Muodolliset subjektit it ja there yhdessä 10. Harjoituksia Persoonapronominien säännöt kotiin 11. Harjoituksia Persoonapronomineja yhdessä 12. Ääntämistä, Travel Guiden tehtäviä Persoonapronomineja yhdessä Perfect Presentations Persoonapronomineja yhdessä 14. Taitotasot netissä Passiivin alkuosa kotiin A Wave of Sound Passiivia yhdessä 16. Harjoituksia Passiivia yhdessä Going for Gold Passiivia yhdessä 18. Harjoituksia Passiivia yhdessä 19. Harjoituksia Passiivia yhdessä California Dreaming Passiivia yhdessä 21. Harjoituksia Passiivia yhdessä 22. Harjoituksia Passiivia yhdessä 23. Ääntämistä, Travel Guiden tehtäviä Passiivia yhdessä Long Way Round Passiivia yhdessä 25. Harjoituksia Passiivia yhdessä 26. Harjoituksia Kertaustehtäviä esim. netissä 27. Travel Guiden tehtäviä Kertaustehtäviä esim. netissä 28. Taitotasot, osaamisympyrä Kertaustehtäviä 29. Kertausta Kertaustehtäviä Tunnit kokeisiin liittyen 2 Teacher s File

10 M o n i s t e p o h ja Ajankäyttösuunnitelma 1 Oppitunnin pituus 75 minuuttia Oppitunti/pvm Tekstit Rakenteet Loput tunnit kokeisiin (valmistavat tunnit ja mahdollinen palautus mukaan lukien) Teacher s File

11 M o n i s t e p o h ja Ajankäyttösuunnitelma 2 Oppitunnin pituus 45 minuuttia Oppitunti/pvm Tekstit Rakenteet Tunnit kokeisiin liittyen 2 Teacher s File 11

12 Theme 1 1 A New Beginning I Kappalekohtainen materiaali Theme 1 Leisure and Hobbies Kirjan ensimmäinen teema käsittelee nuoren ihmisen vapaa-aikaa sekä harrastuksia ja tarjoaa tuoreita näkökulmia tyypillisiin aiheisiin. Kirja alkaa kuuntelulla Find Your Passion, joka sopivasti johdattaa aiheeseen. Kokonaisuus on kuitenkin laajempi kuin pelkkä kuuntelu, sillä siihen kuuluu keskustelu-, tiedonkeruu- ja raportointitehtäviä. Ensimmäinen teksti Same Old Same Old on erityisesti tätä kirjaa varten kirjoitettu. Se perustuu netissä oleviin asiateksteihin, jotka kertovat hyvinkin epätavallisista harrastuksista. Toinen teksti Dogs Behaving Badly on puolestaan ote Victoria Stilwellin televisiosarjan It s Me or the Dog esittelytekstistä, joka kertoo ongelmakoirasta ja sen kujeista isäntiensä huomion saamiseksi Teacher s File

13 Theme 1 Find Your Passion Find Your Passion Part 1 Toisen kurssin aihepiirinä ovat viestintä ja vapaa-aika. Jotta kurssi pyörähtäisi käyntiin heti ensimmäisestä oppitunnista alkaen tehokkaasti, lähdetään liikkeelle kuunteluharjoituksella. Yksi kuullun ymmärtämisen perustaitoja on erottaa, mistä puhutaan (gist), vaikka osa asiasta jäisikin ymmärtämättä. Niinpä aluksi riittää, että opiskelija valitsee kunkin kuuntelupätkän jälkeen kahdesta kuvasta, kumpaa harrastusta puhuja kuvailee. Tilaa on jätetty myös muistiinpanoja varten, jotta voidaan keskustella kuuntelussa esiintyneistä asioista ja pohtia, mitkä sanat tai ilmaukset johtivat oikeille jäljille. Äänite totuttaa opiskelijoita ymmärtämään erilaisia, vaihtelevia aksentteja. Part 2 Kuuntelun jälkeen on puhumisen vuoro. Koska opiskelijat usein hakeutuvat kavereidensa viereen istumaan, on hyvä hajottaa heitä kurssin aikana mahdollisimman usein ja laittaa heidät liikkumaan luokassa. Pienen kyselytutkimuksen tekeminen sopii tähän tarkoitukseen. Kirjassa on luettelo vapaa-aikaan liittyvistä toiminnoista alkaen nukkumisesta ja läksyistä ja päätyen kerhoihin ja yhdistyksiin. Opiskelijat kiertävät luokassa kirjan ja kynän kanssa ja haastattelevat vähintään neljää luokkatoveria, mieluiten molempia sukupuolia, ja tekevät vastauksista muistiinpanoja. Tarkoitus on ottaa selville, kuinka usein ja kuinka kauan luokkatovereilta kuluu aikaa mainittuihin toimiin ja harrastuksiin. Tärkein sarake on Details, jonka kohdalla haastattelija kysyy tarkentavia lisäkysymyksiä. Niistä on tehtävän ohjeessa pari esimerkkiä malliksi. Part 3 Lopuksi vastauksista voidaan kirjoittaa yhteenveto, jossa opiskelija kertoo, keitä hän haastatteli, mitä yllättävää tai odotettua vastauksissa oli ja miten toisten vapaa-ajan viettotavat eroavat hänen omistaan. Raportointi voidaan tehdä myös suullisesti parille, ryhmälle tai koko luokalle. Kirjan ykköstekstin yhteydessä harrastuksista keskustellaan lisää, joten ensimmäisellä tunnilla ei ole tarkoitus vielä ammentaa aihetta tyhjiin. Mikäli opettaja kirjoituttaa opiskelijoilla heidän keräämänsä aineiston pohjalta pienen raportin, hän samalla tutustuu ryhmäänsä ja saa jonkinlaisen käsityksen kunkin opiskelijan kielitaidosta. Lisämateriaalit Hearing Aid Huom! Koska kuuntelun on tarkoitus harjoituttaa vain kuunneltavan asian aihepiirin tunnistamista, opettajan ei missään tapauksessa kannata näyttää pohjatekstin vaikeita sanoja ennen kuuntelua. Jos opettaja kuitenkin haluaa palata vaikeisiin sanoihin kuuntelun jälkeen tai tarkistaa itse joidenkin sanojen merkityksen, niin kalvopohja on siihen oiva apu. Classroom activity: What s my hobby? Esitetään harrastuksia elekielen keinoin; toiset arvaavat. 2 Teacher s File 13

14 Theme 1 Find Your Passion Find Your Passion / Tapescript Kesto 7:13 There s life outside school! Listen to what some people have taken up as their hobbies in their free time. Look at the two pictures: your task is to mark the speaker s hobby. Jot down some key words in the space provided while you are listening. 1. Yes, well, my equipment is quite sophisticated and quite expensive and it s rather heavy to carry around, especially if I take a tripod and a telescopic lens with me when I go out. I sometimes wear a camouflage outfit and hide in the bushes, waiting for my subject to appear. You need keen eyesight and a steady hand; you have to be able to focus even on a moving object and shoot at the right moment. Animals can be a bit tricky but shooting little children is the hardest. They never stay still for a second! 2. I think it s wonderful to make something with my own hands, design patterns, find just the right colours and watch my work of art take shape in front of my eyes. Of course I could go to the shops and buy mass made products much cheaper but I want to create something unique, something that has my own stamp on it. Textile work was never my cup of tea until I saw some of my snowboarding friends knitting their own beanies. Why not design a patchwork bedcover for my room? I studied the relevant literature, asked my mum to show me how to use the sewing machine, and I got lovely bits of material from friends and relatives, and here I am, totally hooked. I can t wait to start working on another pattern 3. I know it s not so fashionable, playing my instrument I mean. While most of my friends strum away at their guitars or practise their drumming, I make melodies with this thing here. Old people s stuff, did you say? Maybe I was born old. I saw a documentary of Bob Dylan on TV and he was playing not only his guitar but this thing, too, and then I heard Larry Adler play on the radio. My first instrument was from a toy shop, a colourful little plastic thing that really annoyed my parents but then I bought this chromatic one from a proper music shop, and I can play anything on it. Would you like to hear me play? Hey, where did you all go 4. Given a chance, I think we all want to dance. It s an inbuilt instinct I believe. The particular dance form that I chose used to be practised my men, mostly. There are eight of us in both teams, or sides. The bagman looks after the money matters, the ragman co-ordinates the team s kit or costume. The foreman teaches and trains us dancers, and then we have one or more fools, who will entertain the audience in speech or mime. Some teams also have a beast, which is a dancer made to look like a weird animal. Sometimes we gather just to dance for our own enjoyment but of course we also give public performances. 5. First of all you need really good brushes, those made from squirrel hair are my favourites. And the paper is no less important. Always buy handmade paper if you can afford it. The paints I use aren t thick enough to paint over mistakes, like you can with oil paints, so I have to be really careful. Any mistake I make is more or less irreversible. Sometimes I make faint pencil marks and rub them off when the work has completely dried. It s definitely challenging! You have to predict which way the water is going to spread, and that s the hardest part. What made me interested in this type of art was Carl Larsson s paintings. It was love at first sight. u 14 2 Teacher s File

15 Theme 1 Find Your Passion 6. You can use any material really, even old newspaper. I have a shoebox under my bed where I gather bits of glass, feathers, beads, old Christmas decorations, buttons, bits of ribbon, anything that takes my fancy. I give my finished work as presents or keep it myself. My father has taught me to use various tools in the garage and I even know how to solder metal parts together. Wooden beads can be painted, plastic can be woven into really complex and colourful patterns. Sometimes I see rubies, sapphires and emeralds embedded into the most boring looking brooches and bracelets. Such a waste of nice materials! At least my work is different, provocative, funny and original. Wanna buy some of my bling? 7. Some people walk through life not seeing anything. They miss out on so much if they don t stop, look and listen. I keep a diary of all the species I ve spotted. It s so exciting to add a new specimen on my list. Early mornings are the best time to go out in the country. In springtime of course. Every species is a little different, whether it be the mating call, the beak, the underbelly, the tail... I m really amazed that there are people who can t tell a crow from a magpie; they can just about recognize great tits or bullfinches, but that s about it. Come and join me on a walk across the meadows one day and I ll show you the wonders of British wildlife. 8. Words have always held a fascination for me. Some people express themselves through music, through painting, filmmaking, dancing, sculpting, and so on, but for me it s the written word. Maybe I want to immortalise myself by describing my thoughts, feelings and daily activities in my journal, which is open for the whole world to read. Sharing my life like that has led to many people responding, opening up, taking a stand, sometimes agreeing, sometimes opposing my views. It s the kind of interaction that writers who went before me with their work stuffed in drawers could never even dream of. People s responses keep me going. 2 Teacher s File 15

16 Theme 1 Find Your Passion K a lvo p o h ja Hearing Aid 1. equipment sophisticated tripod telescopic lens camouflage outfit keen eyesight steady hand focus 2. design patterns unique beanie patchwork bedcover relevant literature sewing machine 3. strum chromatic laitteisto hieno, monimutkainen jalusta kauko-objektiivi maastopuku tarkka näkö vakaa käsi tarkentaa, sihdata suunnitella malleja uniikki, ainutlaatuinen villamyssy tilkkutäkki alan kirjallisuus ompelukone rämpyttää kromaattinen (soittaa myös puolisävelaskelet) 4. inbuilt instinct sisäänrakennettu vaisto co-ordinate hoitaa, vastata jostakin kit esiintymisasu entertain the audience viihdyttää yleisöä mime elehdintä u 16 2 Teacher s File

17 Theme 1 Find Your Passion K a lvo p o h ja Hearing Aid 5. squirrel hair scrape off irreversible faint challenging predict 6. feather bead decoration ribbon solder woven ruby sapphire emerald embed brooch bracelet provocative bling oravankarvat raaputtaa pois peruuttamaton heikko, himmeä haastava ennustaa höyhen, sulka lasi- tai puuhelmi koriste nauha juottaa (metallia), hitsata kudottu, punottu rubiini safiiri smaragdi upottaa rintaneula rannekoru provosoiva korut u 2 Teacher s File 17

18 Theme 1 Find Your Passion K a lvo p o h ja Hearing Aid 7. species specimen mating call beak underbelly crow magpie great tit bullfinch meadow 8. fascination sculpting immortalise journal take a stand oppose drawer response laji yksilö, näyte parittelukutsu nokka mahanalunen varis harakka talitiainen peippo niitty lumo, viehätys kuvanveisto ikuistaa, tehdä kuolemattomaksi päiväkirja ottaa kantaa vastustaa pöytälaatikko vastaus, reaktio 18 2 Teacher s File

19 Theme 1 Find Your Passion M o n i s t e p o h ja Classroom activity What s my hobby? Yksinkertainen ja hauska leikki, jossa jokainen saa vuorollaan elehtien esittää jonkin harrastuksen ja muut arvaavat, mistä on kyse. Opettajan kannattaa kopioida harrastukset pahville, niin ne kestävät hyvin käyttöä. Laput pinotaan tekstipuoli alaspäin pöydälle. Jokainen ottaa vuorollaan kasan päällimmäisen ja esittää siinä olevan toiminnon. fly-fishing walking a dog berry-picking sculpting oil-painting videoing chess modelling sewing baking trap shooting scuba diving ski jumping figure skating karaoke basketball frisbee kite-flying swimming (freestyle) tennis cycling playing the cello u 2 Teacher s File 19

20 Theme 1 Find Your Passion M o n i s t e p o h ja playing the saxophone playing the drums playing the guitar boxing sailing rowing canoeing jogging hunting reading acting playing computer games photography knitting snowboarding speed skating Nordic walking ice hockey crosscountry skiing ballet ballroom dancing Riverdance chess downhill skiing ski jumping trainspotting 20 2 Teacher s File

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON Age Manor House pupil s name Lives in Family Pets Hobbies Favourite food Favourite films TV programmes Favourite

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography Nimi / Name Kertoo edistymiseni kieltenopiskelussa Shows my development in learning languages 2 Kielenoppimiskertomus koostuu kolmesta osasta: My Language

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

LET S GO! 6 KOEALUE 7-9 Nä hnyt:

LET S GO! 6 KOEALUE 7-9 Nä hnyt: LET S GO! 6 KOEALUE 7-9 Nä hnyt: On jälleen tullut testata osaamisesi. Koekappaleina ovat kappaleet 7-9. Muista LUKEA KAPPALEITA ÄÄNEEN useaan otteeseen ja opetella erityisen hyvin KUVASANASTOT ja 3A-TEHTÄVÄT.

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Nykyhetken konditionaali

Nykyhetken konditionaali Nykyhetken konditionaali 37. Käännä englanniksi. 1. Haluaisitko kupin kahvia? 2. En haluaisi olla onneton. 3. Millaista elämä olisi ilman sinua? 4. Meidän pitäisi pysyä yhdessä. 5. Vanhempani voisivat

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Tarja Nikula Soveltavan kielentutkimuksen keskus tarja.nikula@jyu.fi Kiinnostuksen kohteena Luokkahuonevuorovaikutus vieraalla kielellä englannin kielen

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Can you help me, please? Do you speak English? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Can you help me, please? Avun pyytäminen Do you speak English? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Voisitko auttaa minua? Puhutko englantia? Do you speak _[language]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Contents. Kuinka monta jakson sanaa opit? Väritä tähdet. Hello. Numbers. Colours. 1. This is me. 2. Clothes. 3. Family. 4. Home. 5. Food. 6.

Contents. Kuinka monta jakson sanaa opit? Väritä tähdet. Hello. Numbers. Colours. 1. This is me. 2. Clothes. 3. Family. 4. Home. 5. Food. 6. Contents Kuinka monta jakson sanaa opit? Väritä tähdet. Hello Numbers Colours 1. This is me 2. Clothes 3. Family 4. Home 5. Food 6. I can 7. School 8. Hobbies 9. Animals 10. Moving around EXTRA Hello Piirrä

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Englanti 2. Sanajärjestys It/there lauseet Persoonapronominit Passiivi Ajan ja paikan prepositiot

Englanti 2. Sanajärjestys It/there lauseet Persoonapronominit Passiivi Ajan ja paikan prepositiot Englanti 2 Sanajärjestys It/there lauseet Persoonapronominit Passiivi Ajan ja paikan prepositiot SPOTPA Man bites dog. Dog bites man. Sanajärjestys O 1) Kuka tekee? O 2) Mitä tekee? O 3) Mitä? Kenelle?

Lisätiedot

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Myllypuron alueen asukkaiden keskuudessa kerättävien aineistojen kerääminen ja jäsentely. Mielenkiinnon kohteina myllypurolaisten käsitykset kampuksesta ja sen

Lisätiedot

-seminaari 24.4.2013

-seminaari 24.4.2013 -seminaari 24.4.2013 OHJELMA 24.4.2013 Sanomatalo 15.00 Seminaarin avaus, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Harri Länsipuro 15.05 Tervetuliaissanat Sanomatalon puolesta toimituspäällikkö Antero Mukka

Lisätiedot

Tulevan ajan ilmaiseminen

Tulevan ajan ilmaiseminen 31. Vastaa kysymyksiin käyttäen will-futuuria ja annettua ajanilmausta. 1. Have you done your homework, Mike? No, but (soon). 2. Has Ben cut the grass yet? No, but (before it gets too long). 3. Have you

Lisätiedot

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Mauste-hanke Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus Tarkoituksena tarjota: - tasalaatuisia palveluita

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Väitelauseen sanajärjestys

Väitelauseen sanajärjestys Väitelauseen sanajärjestys Katso taulukkoa ja nimeä eri lauseenjäsenet. Sam wrote a new song at school yesterday. He played all the chords perfectly on stage. Sophie reads sci-fi novels online in the evenings.

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011 Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen sekä Leena Kuusisto Alkuperäisidea: Julieta Lehto 01 INT. RAVINTOLAVAUNU - ALKUILTA Tyttö istuu junan ravintolavaunussa pienen baaripöydän

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Voisitko auttaa minua? Asking for help Puhutko englantia? Asking if a person speaks English Puhutteko _[kieltä]_? Asking if a person speaks a certain language En puhu _[kieltä]_. Clarifying

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Tulevan ajan ilmaiseminen

Tulevan ajan ilmaiseminen Tulevan ajan ilmaiseminen Englannissa on useita eri tapoja ilmaista tulevaa aikaa. Mitä eri tapoja löydät seuraavista? I will fly to Dublin tomorrow. I won t be here for your birthday. Will you be having

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Henkiset kilpailut / Cultural competitions

Henkiset kilpailut / Cultural competitions Ilmoittautuminen Australasian Suomalaisten Liiton (ASL) Suomi-Päivien kilpailuihin Registration for Australasian Federation of Finnish Societies and Clubs (AFFSC) Finnish Festival competitions (Huom. tekstaa

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Lisätiedot

epäsuora esitys ilmoittaa jälkikäteen, mitä joku sanoo tai sanoi

epäsuora esitys ilmoittaa jälkikäteen, mitä joku sanoo tai sanoi EPÄSUORA ESITYS epäsuora esitys ilmoittaa jälkikäteen, mitä joku sanoo tai sanoi tyypillisesti epäsuoraa esitystä käytetään viestin välittämiseen, kirjan / lehden tms. selostamiseen, kertomaan mitä joku

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Metal 3D. manufacturing. Kimmo K. Mäkelä Post doctoral researcher

Metal 3D. manufacturing. Kimmo K. Mäkelä Post doctoral researcher Metal 3D manufacturing Kimmo K. Mäkelä Post doctoral researcher 02.11.2016 Collaboration! 2 Oulun yliopisto Definition - What does Additive Manufacturing mean? Additive manufacturing is a manufacturing

Lisätiedot

You never know! ja Reviewkertaustehtävät

You never know! ja Reviewkertaustehtävät High five! 3 Chapter 15 An amazing day 16 You never know! ja Reviewkertaustehtävät Tavoitteena on kerrata jakson Ydinsanastoa Keskeisimpiä viestintätilanteita Keskeisimpiä rakenteita. Jakson ydinsanastot

Lisätiedot

Lauseenvastikkeet / Shortened clauses

Lauseenvastikkeet / Shortened clauses Lauseenvastikkeet / Shortened clauses lauseenvastikkeet = lauselyhenteet tuovat tekstiin tiiviyttä ja lauserakenteisiin vaihtelua kuuluvat kirjoitettuun kieleen Sivulause (kursivoitu) When I went there,

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Spring Week Schedule for the Clubs

Spring Week Schedule for the Clubs Spring 2015 Week Schedule for the Clubs Tuesdays Chess Club, grades 1-9, at 12:30-15:30, starting on January 13 th, 2015 American Football Club, grades 3-6, at 14:15-15:15, TBA, continue in March Wednesdays

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

TIKIT a) Suorassa tikissä ristiommel jää nahan alle piiloon. b) Ristitikissä ommel jää näkyviin.

TIKIT a) Suorassa tikissä ristiommel jää nahan alle piiloon. b) Ristitikissä ommel jää näkyviin. CML WHEEL COVER -RUORINAHKAN OMPELUOHJE Liota nahkoja lämpimässä vedessä n. 15 minuuttia ennen ompelua. Pidä nahka kosteana koko ompelun ajan esim. sumutepullolla. Pidä ommellessa kevyt kireys nahkaan,

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

T U O T T E E T P R O D U C T S

T U O T T E E T P R O D U C T S TUOTTEET PRODUCTS TUOTTEIDEN VÄRIMALLIT / AVAILABLE PRODUCT COLOURS SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS MUSTA / BLACK VALKOINEN / WHITE HARMAA / GRAY LAMINAATIN VÄRIMALLIT / LAMINATE COLOURS VÄRITÖN / NATURAL TARINAMME

Lisätiedot

Hyppy tulevaisuuteen millaista osaamista tarvitaan?

Hyppy tulevaisuuteen millaista osaamista tarvitaan? Hyppy tulevaisuuteen millaista osaamista tarvitaan? Menestyjäksi elinikäisellä oppimisella webinaari 12.12.2011 Johanna Ollila, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto MILTÄ TULEVAISUUS NÄYTTÄÄ? MITEN

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 H4t1, Exercise 4.2. H4t2, Exercise 4.3. H4t3, Exercise 4.4. H4t4, Exercise 4.5. H4t5, Exercise 4.6. (Exercise 4.2.) 1 4.2. Solve the LP max z = x 1 + 2x 2

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Lapsen kohtaaminen - vieraalla kielellä pienten kanssa

Lapsen kohtaaminen - vieraalla kielellä pienten kanssa Lapsen kohtaaminen - vieraalla kielellä pienten kanssa Tuija Niemi Turun normaalikoulu Lapsi tarvitsee turvallisen aikuisen. läsnäolo fyysinen läsnäolo ei riitä, silmät ja korvat on oltava selässäkin reagointi

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat Kilpailuluokat Ohessa kilpailuluokat NC 2016 ja IPMS Open. Ilma-alukset Potkurikoneet 1:73 ja pienemmät Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät Potkurikoneet 1:72-1:49 Suihkukoneet 1:72-1:49 Potkurikoneet 1:48

Lisätiedot

Beneath the Northern Lights

Beneath the Northern Lights Beneath the Northern Lights Little Lilli and her best friend Kalle are playing in the snowy forest, that is filled with creatures of the winter. If it gets dark or a little scary, they don t have to be

Lisätiedot

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO DS-tunnusten haku 2013 Outi Jäppinen CIMO 2/2009 DS-tunnukset ECTS- ja DS-tunnusten avulla pyritään edistämään ECTS-järjestelmän sekä tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin asianmukaista käyttöä

Lisätiedot

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN MINIMIASUMINEN JAETUT TILAT HANNU HUTTUNEN 12.12.2016 GOLBAALIT HAASTEET ILMASTON MUUTOS SIIRTOLAISUUS KAUPUNKIEN KASVU KOTOISET HAASTEET UUDET TEKNOLOGIAT ENERGIATEHOKKUUS KESTÄVÄ

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

Koulutusta vai kasvatusta? Seikkailu- ja ryhmätoiminnan mahdollisuudet lasten ja nuorten kasvun tukena

Koulutusta vai kasvatusta? Seikkailu- ja ryhmätoiminnan mahdollisuudet lasten ja nuorten kasvun tukena Koulutusta vai kasvatusta? Seikkailu- ja ryhmätoiminnan mahdollisuudet lasten ja nuorten kasvun tukena SOOL ry ympäristökasvatuksen teemaseminaari 16.10.2015 Rauma Paavo Heinonen Mitä? Missä? Milloin?

Lisätiedot

SPOTLIGHT 8 UNIT 7 The other side of the world

SPOTLIGHT 8 UNIT 7 The other side of the world SPOTLIGHT 8 UNIT 7 The other side of the world Yleiset työskentelyohjeet: Etene omaan tahtiin joko itsenäisesti, parin kanssa tai ryhmässä näiden ohjeiden mukaan. Tunneilla tehdään myös yhteisesti asioita,

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Shared Understanding in Collaboration Miten yhteinen ymmärrys syntyy?

Shared Understanding in Collaboration Miten yhteinen ymmärrys syntyy? Creative Collaboration Seminaari 16.3.2006 V-Lab Shared Understanding in Collaboration Miten yhteinen ymmärrys syntyy? Johanna Bluemink, tutkija Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Spring Week Schedule for the Clubs. Mondays Japanese Club, grades 1-6, at 14:15-15:15, starting on January 16 th, 2017

Spring Week Schedule for the Clubs. Mondays Japanese Club, grades 1-6, at 14:15-15:15, starting on January 16 th, 2017 Spring 2017 Week Schedule for the Clubs Mondays Japanese Club, grades 1-6, at 14:15-15:15, starting on January 16 th, 2017 Tuesdays Chess Club, grades 1-9, at 12:30-16:00, starting TBA Textile Work Club,

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri. Pöyry Forest Industry Consulting oy

Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri. Pöyry Forest Industry Consulting oy Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri Pöyry Forest Industry Consulting oy Sisältö 1. Vesiparadoksi 2. Vesi ja hiili 3. Projekti Geysiiri 2 Vesitehokkuus - liiketoiminnan uusi ajuri 1. Vesiparadoksi Veden

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

Suomen kieli / Finnish language, Финский язык

Suomen kieli / Finnish language, Финский язык KUOPION KANSALAISOPISTO KEVÄT 2016 Suomen kieli / Finnish language, Финский язык UUDET RYHMÄT Suomi aloittelijoille UUSI, Finnish for beginners NEW Puistokartano, C128 Valokuvaus, Puistokatu 20, Elina

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Tökötti eli koivuntuohiterva Birch bark tar

Tökötti eli koivuntuohiterva Birch bark tar Tökötti eli koivuntuohiterva Birch bark tar Tököttiä, eli koivuntuohitervaa tai purupihkaa, käytettiin kivikaudella esimerkiksi kivityökalujen kiinnittämiseen puisiin varsiin ja veneiden paikkaamiseen.

Lisätiedot

Seasons: Valentine, Easter, Summer, Autumn so many opportunities to create a seasonal atmosphere!

Seasons: Valentine, Easter, Summer, Autumn so many opportunities to create a seasonal atmosphere! XXL somisteet sesonkeihin Seasons: Valentine, Easter, Summer, Autumn so many opportunities to create a seasonal atmosphere! Exclusive and appropriate decorations throughout the year ikkunasomistukseen

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Oppilaskunnan kuulumiset. Ykkösten joulunäytelmä

Pääkirjoitus. Oppilaskunnan kuulumiset. Ykkösten joulunäytelmä Pääkirjoitus Päivää arvoisa ViLun lukija, joka olet joulukiireidesi aikana vielä löytänyt aikaa avata ja lukea uuden lehtemme. Kuten varmasti olet huomannut, joulu alkaa taas kerran olla lähellä ja pieni

Lisätiedot