Täi ät~_ *Y. Asiamies ja prosessiosoite: casi i iv Mihläitok

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Täi ät~_ *Y. Asiamies ja prosessiosoite: casi i iv Mihläitok"

Transkriptio

1 casi i iv Mihläitok Täi ät~_ *Y 9WRova. 1 u s%. P t c å tutkdna n tan a eks Pyytåjå: Oy Levi Ski Resuxt Ltd. Tiissitie Levi Asiamies ja prosessiosoite: OTL, LL. M Jarmo Lähteenmäki Lakiasiaintoimisto Jarmo LihteenmäW Oy Lokl.lantie 16 B Helsinki puhelit: o

2 2 Pyyntö: Pyydämme suorittamaan tutkinnan sen selvittämiseksi, onko kittiläläinen Jouni Palosaari(' ), osoite: menetellyt rangaistavaksi säädetyllä tavalla eli mahdollisesti syyllistynyt luottamusaseman väärin käyttöön, petokseen, petoksen yritykseen tai muuhun lainvastaiseen tekoon toimittuaan jäljempänä kerrotusta ja liitteistä ilmenevällä tavalla, entisenä Oy Levi Ski Resort Ltd:n toimitusjohtajana. Mikäli Jouni Palosaaren havaitaan menetelleen rangaistavaksi säädetyllä tavalla, ilmoittavat Kittilän kunta (omistaa 51 % Oy Levi Ski Resort Ltd:n osakekannasta) sekä Levin Matkailukeskus Oy (omistaa 42 % Oy Levi Ski Rcsort Ltd:n osakekannasta ) vaativansa rangaistusta syylliseksi epäillylle. Tapahtumain kuvaus: Oy Levi Sld Resort Ltd :n hissihankinnat 1. Taustaa Oy Levi Ski Resort Ltd (myöhemmin Yhtiö) on päättänyt hallituksensa kokouksessa käynnistää suunnitelmat ja valmistelut tarkoituksin hankkia Levitunturin Eteläti.nteeseen uudet hissit ja muutenkin i nvestoida Etelärinteeseen huomattavia summia Etelärinteen rinnepalveluiden kehittämiseksi. Tämän suunnittelun yhteydessä Yhtiö on pyytänyt ja saanut Doppelmayr Seilbahnen GmbH -nimiseltä yhtiöltä ( myöhemmin Doppelmayr -yhtiö ) tarjouksen kytkeytyvillä köysipuristimilla varustetusta 6 hengen tuolihissistä ( tarjous numero : CSS ), jonka tarjouksen arvo oli kokonaisuudessaan ,00 euroa, liite 1. Hallituksen puheenjohtaja Lauri Kurula ja hallitus olivat edellyttäneet, että Doppelmayr - yhtiön lisäksi tarjous pyydetään myös toiselta yhtiöltä eli Leitnerilta, jonka tarjous saatiinkin ja täydennyksineen lopullinen tarjous sekä Doppelmayr -yhtiön uusi tarjous saatiin Syksyllä Yhtiö piti hallituksensa kokouksen alkaen klo Tässä kokouksessa oli käsiteltävänä sekä uudistettu Doppelmayr -yhtiön ja i eitner -yhtiön hissitatjoukset, liitteet 2 ja 3. Hallitus oli edellyttänyt tarjousta myös muulta kuin Doppelmayr -yhtiöltä. Toteamme jo tässä vaiheessa, että

3 3 ilman hallituksen puheenjohtaja Lauri Kurulan ja muun hallituksen aktiivista panosta kilpailevan tarjouksen saamiseksi olisi Yhtiö joutunut valitsemaan edellä mainitun ja kalliin Doppelmayr -yhtiön tarjouksen. Doppelmayr - yhtiön perushinta oli ,00 euroa ja Leitner -yhtiön tarjouksen perushinta oli ,00 euroa. Koko toimituksen arvo oli Doppeimayr -yhtiöllä ,00 euroa ja Leitner -yhtiöllä euroa, huomioiden Leitnerin eroavaisuuden Doppelmayr -yhtiöön nähden. Leitner -yhtiön hinta oli laskelmien mukaan vertailukelpoisena hintana Yhtiölle noin ,00 euroa halvempi, huomioiden 15 %:n valtionapuosuus. Leitner - yhtiön tarjoama hinta ei ollut kuitenkaan kokonaistaloudellisesta edullisempi, johtuen siitä, että vanha hissikanta oli hankittu Doppeln iayr yhtiöltä, henkilökunta oli koulutettu vanhan hissikannan käyttöön ja varaosat sopivat Doppelmayr -yhtiön tuotteisiin. Tämä kaikki tapahtui sen tiedon varassa mitä toimitusjohtaja Palosaari oli ennen kokousta ja kokouksen aikana hallituksen jäsenille esittänyt, 2. Toimitusjohtaja Palosaaren toimenpiteet ja laiminlyönnit, jotka täyttävät luottamusaseman väärinkäyttö-rikoksen tunnusmerkistön Kuitenkin myöhemmin, toimitusjohtaja Palosaaren kannalta raskasta laiminlyöntiä osoittavalla tavalla selvisi, viittaamme sähköpostiin klo 7:57 Leitner -yhtiön edustaja Mikko Kalaniemeltä Yhtiön edustaja Jouni Palosaarelle, liite 4, että Leitner -yhtiö olisi tarjoamassa "huomattavan" 10 %:n alennuksen hissitoimituksesta. Lupaus 10 %:n alennuksesta tuli toimitusjohtaja Palosaaren tietoon ennen em. hallituksen kokousta. Tarjotusta Leitner - yhtiön hinnasta alennus olisi ollut heidän kirjallisen tarjouksensa pohjalta ,00 euroa. Näin Leitner -yhtiön tarjous oli myös jo kokonaistaloudell.isesti selvästi edullisempi. Toimitusjohtaja Palosaari ei kuitenkaan toimittanut Leitner -yhtiön edustajan sähköpostia Yhtiön hallituksen tietoon ja näin tietoisesti jätti olennaista ja tärkeää informaatiota kertomatta. Hissien hankintapäätösasia jäi hallituksen kokouksessa pöydälle. Hallituksen jäsenille tuntemattomista syistä toimitusjohtaja Palosaari ajoi hyvin voimaperäisesti Doppelmayr -yhtiön kalliimman tarjouksen hyväksymistä eikä esitellyt hallitukselle Yhtiön kannalta liiketaloudellisesti merkittävää Leitner - yhtiön tekemää alennusesitystä tarjoukseensa. Hallituksen kokouksen jälkeen hallituksen puheenjohtaja Lauri Kurula kysyi sähköpostitse, liite 5, saatuaan toimitusjohtaja Palosaarelle lähetetyn sähköpostin muuten haltuunsa, miksi "hallitukseen ei tuotu Laitnerin klo 7.57 viestin sisältöä. Siinähän on erittäin

4 4 merkittävä tuo 10 %." Koska hallituksen keskuudessa alkoi herätä epäilyjä toimitusjohtaja Palosaaren toiminnan suhteen, pyysi hallituksen puheenjohtaja Kurula sähköpostitse toimitusjohtaja Palosaarelta "laitatko tulemaan myös Doppelin (Doppelmayr -yhtiö, lisäys JL) kanssa käydyn keskustelun", liite 5 a. Toimitusjohtaja Palosaari ei lähettänyt hallituksen puheenjohtaja Kurulalie eikä Yhtiön hallitukselle pyydettyä sähköpostikeskustelua, vaan lähetti vastauksen, liite G, joka sisälsi Yhtiön kannalta sellaisen raskauttavan kuvauksen hänen toiminnastaan, joka on luottamusaseman väärinkäyttöä. Kuten viestistä on luettavissa, hän on kirjoittanut Doppelmayr -yhtiölle ennen yhtiön tarjouksen tekemistä, että " neljä on neljä ja viisi on Doppelmayr -yhtiön tarjous, kuten edellä olevasta selvityksestä ilmenee, oli optioiden kanssa ,00 euroa. Hinnat ovat yhteismitallistettu suhteessa tilattuihin tarjouksen. Doppelmayr -yhtiön on ollut tällaisten viestien jälkeen täysin helppoa ymmärtää, että tarjouksen pitää alkaa numerolla neljä. Tällainen tarjouskilpailun "käsiohjaus" on niitä ilmeisintä luottamusaseman väärinkäyttöä. Toisaalta toimitusjohtaja Palosaari halusi ohjata kalliimxnan tarjouksen tekijää tekemään uuden tarjouksen, joka tehtiinkin siis ja toisaalta ei tuonut hallituksen tietoon halvimman tarjouksen tekijän antamaa esitystä 10 %:n alennuksesta. Huomionarvoista onkin, että Leitner -yhtiön tarjous kaikkine optioineen tuli toimitusjohtaja Palosaaren tietoon ja hän näin ollen pystyi vaikuttamaan Doppelmayr- yhtiön tarjouksen 25, tasoon. Toimitusjohtaja Palosaari ei toimittanut, hallituksen puheenjohtaja Kurulan ja hallituksen pyynnöstä huolimatta, sähköpostikeskustelua toimitusjohtaja Palosaaren ja Doppe]mayr - yhtiön välillä. Tämä vahvisti hallituksen jäsenten keskuudessa epäilyjä toimitusjohtajan toiminnan luonteesta. Yhtiö sai Leitner -yhtiöltä tarkennetun tarjouksen , jonka arvo oli yhteismitallisena euroa, liite 7. Näin ollen Yhtiö sai Leitner -yhtiön lupaaman 11 %:n hinnanalennuksen, vaikka toimitusjohtaja ei halunnutkaan tuoda tätä hinnanalennuslupausta hallituksen tietoon ja sitä toteuttaa ja näin väätinkäytti luottamusasemansa tuomia velvoitteita. Yhtiölle oli aiheutumassa ,00 euron vahinko. Jos yhtiön hallitus olisi hyväksynyt toimitusjohtaja Palosaaren ajaman alkuperäisen Doppelmayr -yhtiön tarjouksen eli ,00 euroa, olisi vahinko ollut vielä paljon suurempi eli ,00 euroa. Ottaen huomioon Yhtiön liikevaihto ja toisaalta investoinnin suuruus, näin suuren alennuksen saaminen Yhtiölle oli suuri ja merkityksellinen seikka, jota alennusesitystä toimitusjohtaja Palosaari ei siis tietoisesti tuonut hallituksen käsittelyyn tai muuten sen tietoon.

5 5 3. Juridinen arvio Rikoslain 36 luvun 5 :n mukaan jos se, jonka tehtävänä on hoitaa toisen taloudellisia tai oikeudellisia asioita, väärinkäyttää luottamusasemaansa 1) ryhtymällä sellaiseen toimeen, johon hänellä ei ole oikeutta tai 2) jättämällä tehtävänsä kokonaan tai osaksi suorittamasta ja siten aiheuttaa vahinkoa sille, jonka asioita hänen tulee hoitaa, hänet on tuomittava luottarnusaseman väärinkäytöstä lakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Yhtiön hallituksen tulee voida luottaa siihen, että toimitusjohtaja hoitaa oikealla ja tarkoituksenmukaisella tavalla yhtiön taloudellisia asioita. Oikeuskirjallisuuden mukaan, Rikosoikeus 2002, s. 1174, rikoksen tekijöinä voivat tulla kyseeseen myös henkilöt, joiden tehtävänä on hoitaa osakeyhtiön asioita. Em. teoksen mukaan tähän ryhmään kuuluu myös toimitusjohtaja. Luottamusaseman väärinkäyttötapauksissa on tavallisesti kyse toimivaltuuksien ylittämisestä. Oikeuskirjallisuuden mukaan, em. teos, s. 1178, yleensä jo taloudellisen vahingon vaara riittää rangaistavuudelle. Toteutunutta taloudellista vahinkoa ei tarvita rangaistuksen tuomitsemiselle. Toimitusjohtaja Palosaari on ylittänyt toiniivaltuutensa hissien tilausmenettelyssä. Pyydämme arvoisaa poliisiviranomaista selvittämään myös sen, täyttääkö Palosaaren toiminta mahdollisesti petoksen, petoksen yrityksen tai muun lainvastaisen teon tunnusmerkistön. Yhteenveto: Toimitusjohtaja Palosaari ei ole ilmoittanut hallitukselle tai sen puheenjohtaja Lauri Kurulalle Leitner -yhtiön sähköpostiviestissään hänelle ilmoittamasta 10 %,n alennusesityksestä. Toimitusjohtaja Palosaari ei missään vaiheessa aktiivisesti pyrkinyt hankkimaan Doppelmayr -yhtiöltä, toista ja halvempaa tarjousta ennen kuin hän sai tiedon Leitner -yhtiön tarjouksesta. Mikäli Leitner -yhtiö ei olisi tehnyt tarjousta, olisi Yhtiö kärsinyt yli 1,5 miljoonan euron vahingon. Lisäksi Yhtiön toimitusjohtaja Palosaari on viestittänyt kilpailevalle yhtiölle toisen kilpailevan yhtiön halvemmasta tarjouksesta ja tällä tavoin pyrkinyt auttamaan yhtä kilpailevaa ja kalliimpaa yritystä toisen yrityksen ja Yhtiön kustannuksella (Sähköpostiviesti "neljä on neljä ja viisi on viisi"). Toimitusjohtaja ei ole toimittanut hallituksen puheenjohtaja Kurulalle ja Yhtiön hallitukselle käymäänsä sähköpostikeskustelua Doppelmayr -yhtiön kanssa tai muutoinkaan antamaan hallituksen puheenjohtaja Kurulalle ja hallitukselle tietoja käymistään keskusteluista Doppelmayr -yhtiön kanssa.

6 6 Yhtiö oli suorittanut myös taloudellisesti suuria ja merkittäviä tilauksia Doppelmayr- yhtiöltä vuosina , Jotta ei syntyisi käsitystä mahdollisista taloudellisista tai muista kytkoksistä Palosaaren ja Doppelmayr -yhtiön välillä, pyydämme kunnioittavasti, että: -poläsiviranomainen selvittää ja tutkii kaiken sähköpostikirjeenvaihdon tai muun kirjeenvaihdon ja kaikki keskustelut Jouni Palosaaren ja Doppelmayr. - yhtiön välillä aikavälillä syyskuu 2012-marraskuu poliisiviranomainen selvittää ja tutkii kaiken sähköpostiki,rjeenvaihdon tai muun kirjeenvaihdon ja kaikki keskustelut Jouni Palosaaren ja Doppelmayr - yhtiön välillä liittyen vuoden hissihankintoihin Yhtiön edustajana. -poliisiviranomainen selvittää ja tutkii onko Jouni Palosaari mahdollisesti saanut taloudellista etua tai etuutta tai hyötyä Doppelmayr-yhtiöltä taikka muutoinkaan hyötynyt taloudellisesti tai muuten Doppelmayr -yhtiöstä toimiessaan Yhtiön toimitusjohtajana Yhtiön hissihankintojen yhteydessä vuosina ja/ tai vuosina Jouni Palosaari ei enää toimi Yhtiön toimitusjohtajana edellä kuvattujen tapahtumien vuoksi. Hänen toimistaan Yhtiön toimitusjohtajana tullaan teettämään erityistilintarkastus KHT-tilintarkastajan toimesta. Liitteet: Liitteiden osalta viittaamme Levin Matkailukeskus Oy:n 5. päivänä joulukuuta 2013 allekirjoittaman tutkintapyynnön liitteisiin, jotka ovat samat ja samassa numerojärjestyksessä kuin tässä tutkintapyynnössä ja lisäksi viittaamme Levin Matkailukeskus Oy:n tekemään tutkintapyynnön täydennykseen. Lisäksi haluamme viitata sähköpostiviestiketjuihfn Palosaari Doppelmayr ja Palosaari -- Leitner. Tulemme toimittamaan sähköpostiviesteistä käännökset englannista suomeen tarvittavilta osin.

7 7 p, a 8 : 1 }c ta ee, ä A sest v atu t s usea e ja.: å Via.!,mpian. l e t t ä k. Si i 19 S Gr t i u 2013

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 13/946 5/2 Os. Annettu kansliassa Asiano: 30.1.2013 R 11/10253

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 13/946 5/2 Os. Annettu kansliassa Asiano: 30.1.2013 R 11/10253 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 13/946 5/2 Os. Annettu kansliassa Asiano: 30.1.2013 R 11/10253 1 Puheenjohtaja Lisäjäsenet Syyttäjä Vastaaja(t) Asianomistaja(t) käräjätuomari Tarja Airakorpi käräjätuomari

Lisätiedot

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri 129 SISÄPIIRINTIEDON Peltolan osuus tuksen jäsenyyden päätyttyä Peltolalla ei ole ollut Jippiissä muodollista eikä tosiasiallista asemaa. PSS-Trade Oy tuli Jippii Group Oyj:n osakkeenomistajaksi 4.7.2000

Lisätiedot

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta.

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. 24 luku. Vahingonkorvaus 24 VAHINGONKORVaus AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. Luvussa on määritelty lähtökohtaisesti kaikki asunto-osakeyhtiölakiin

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1451-13 Ratakatu 3, PL 32 Ään. 5-4 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 10.1.2013 6/2012

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1451-13 Ratakatu 3, PL 32 Ään. 5-4 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 10.1.2013 6/2012 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1451-13 Ratakatu 3, PL 32 Ään. 5-4 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 10.1.2013 6/2012 X oli rekisteröinyt Z osuuskunnan palvelun käyttäjäksi ja laskuttanut sen kautta Y Ab:lle

Lisätiedot

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja.

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja. TILA 1/11 Asunto Oy:n yhtiökokouksessa tilikauden 2009 toiseksi tilintarkastajaksi valittu M kanteli KHT A:n menettelystä. M oli saanut keväällä 2010 tietää isännöitsijältä, että Asunto Oy:n tilikauden

Lisätiedot

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja.

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja. TILA 1/11 Asunto Oy:n yhtiökokouksessa tilikauden 2009 toiseksi tilintarkastajaksi valittu M kanteli KHT A:n menettelystä. M oli saanut keväällä 2010 tietää isännöitsijältä, että Asunto Oy:n tilikauden

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2014. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2014. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2014 Sisältö TILA 1/2014... 2 TILA 2/2014... 12 TILA 3/2014... 23 TILA 4/2014... 34 TILA 5/2014... 46 TILA 6/2014... 50 TILA 7/2014... 52 TILA 8/2014... 57 2 TILA 1/2014

Lisätiedot

TILA 1/2014. Kantelu ei antanut aihetta toimenpiteisiin. Kantelu

TILA 1/2014. Kantelu ei antanut aihetta toimenpiteisiin. Kantelu TILA 1/2014 H pyysi TILAa selvittämään, oliko Tilintarkastajat Oy / KHT A noudattanut hyvää tilintarkastustapaa laatiessaan Firma Oy:n konkurssipesän toimeksiannosta erityistarkastuskertomuksen. Tilintarkastajat

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.5.2011 Taltionumero 1338 Diaarinumero 2938/3/07 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, josta valitetaan Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 18 1 (12) NEUVOTTELUKUNTA 4.6.2013. 1 1.3.2013 voimaan tulleen konkurssilain (KonkL) 14 luvun 5.

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 18 1 (12) NEUVOTTELUKUNTA 4.6.2013. 1 1.3.2013 voimaan tulleen konkurssilain (KonkL) 14 luvun 5. KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 18 1 (12) PESÄNHOITAJAN VELVOLLISUUS TEHDÄ RIKOSILMOITUS 1 YLEISTÄ 1.3.2013 voimaan tulleen konkurssilain (KonkL) 14 luvun 5.4 :n mukaan: Jos on syytä epäillä, että velallinen

Lisätiedot

16. Pos.3 NTC:n Valitus Uudenmaan lääninoikeuteen

16. Pos.3 NTC:n Valitus Uudenmaan lääninoikeuteen 16. Pos.3 NTC:n Valitus Uudenmaan lääninoikeuteen 1. Pos.3 Valituksenalaiset päätökset: Uudenmaan lääninveroviraston liikevaihtoveron maksuunpanopäätökset 30.6.1995 nrot 95J4249-95J4251 sekä 24.7.1995

Lisätiedot

(KHT A ja KHT B eivät hakeneet valittamalla muutosta TILAn päätökseen.)

(KHT A ja KHT B eivät hakeneet valittamalla muutosta TILAn päätökseen.) TILA 1/2012 Säätiö kanteli KHT-yhteisö Tilkkarit Oy:n sekä sen palveluksessa olevien tilintarkastajien KHT A:n ja KHT B:n toiminnasta TILAlle. Tilkkarit Oy oli suorittanut erityistarkastuksen Ylioppilaskunta

Lisätiedot

Talousrikokset ja tilintarkastajan rooli

Talousrikokset ja tilintarkastajan rooli Talousrikokset ja tilintarkastajan rooli Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Hanna Hartlin 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS HELSINGIN

Lisätiedot

Käräjätuomarin epäilty virkarikos ASIAN VIREILLETULO

Käräjätuomarin epäilty virkarikos ASIAN VIREILLETULO ANONYMISOITU PÄÄTÖS 13.01.2014 Dnro OKV/34/31/2012 1/6 ASIA Käräjätuomarin epäilty virkarikos ASIAN VIREILLETULO Oulun poliisilaitoksen rikosylikomisario A on 2.10.2012 ilmoittanut oikeuskanslerinvirastolle

Lisätiedot

As Oy Kalkunkartano c/o AA Jarkko Lehtokannas, Asianajotoimisto Tempo Oy Hämeenkatu 15 B 5. Velkomus, palvelussopimus ym.

As Oy Kalkunkartano c/o AA Jarkko Lehtokannas, Asianajotoimisto Tempo Oy Hämeenkatu 15 B 5. Velkomus, palvelussopimus ym. 1 PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 14/37934 2. osasto Käräjätuomari Pertti Tuominen Käräjätuomari Jorma Huuhtanen Käräjänotaari Jaakko Mäkelä 21.11.2014 L 13/34243 Kantaja Vastaaja Asia Kalkun Lämpö Oy c/o

Lisätiedot

Syrjintäolettama, todistustaakka, syrjintä, asuminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA. Diaarinumero: 2010/1554 Antopäivä: 7.11.2011

Syrjintäolettama, todistustaakka, syrjintä, asuminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA. Diaarinumero: 2010/1554 Antopäivä: 7.11.2011 Syrjintäolettama, todistustaakka, syrjintä, asuminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA Diaarinumero: 2010/1554 Antopäivä: 7.11.2011 Maahanmuuttajataustainen A katsoi joutuneensa syrjityksi asuntoasioissaan ja erityisesti

Lisätiedot

TILA:N VALVONTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2009 JA VALA:N MUUTOKSENHAKURATKAISUT

TILA:N VALVONTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2009 JA VALA:N MUUTOKSENHAKURATKAISUT TILA:N VALVONTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2009 JA VALA:N MUUTOKSENHAKURATKAISUT SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto... 1 Valvonnassa käytettävistä sanktioista... 1 Ratkaisuselostukset... 3 Vuoden 2009 ratkaisut...

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 24.4.2014 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä tai Renideo Holding ), joka on Suomen lakien

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Aika ja paikka: 25.4.2010, Soihtu, Helsinki Paikalla: Anna Vuorjoki (pj), Jaakko Hammarsten, Kaisa Teperi, Iivari Savolainen (paikalla kohdat 1 22), Henna

Lisätiedot

14.6.2005 405/4/03. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus

14.6.2005 405/4/03. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus 14.6.2005 405/4/03 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus PÄÄTÖS KANTELUUN KUVAAMISLUPIA KOSKEVASSA ASIASSA 1 KANTELU Toimittaja Jarkko Sipilä pyysi

Lisätiedot

Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 25.3.3 Todistaja, verotarkastaja Kuortti

Pos.25. Käsittely Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee v.2000 25.3.3 Todistaja, verotarkastaja Kuortti Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 25.3.3 Todistaja, verotarkastaja Kuortti Helpottaakseni seuraamista olen kysymysten väliin lisännyt (osin) teeman/asiaa kuvaavan otsikon.

Lisätiedot

Pikavipit koronkiskontaa ilman sääntelyä?

Pikavipit koronkiskontaa ilman sääntelyä? Kauppatieteellinen tiedekunta AB50A8000 Kandidaatintutkielma Yritysjuridiikka Pikavipit koronkiskontaa ilman sääntelyä? Instant loans loansharking without regulations? Pekka Pursiainen 0329382 Tarkastaja:

Lisätiedot

Valvontakertomus 2013

Valvontakertomus 2013 Valvontakertomus 2013 Valvontakertomus 2013 ISBN 978-952-5552-27-0 ISSN 0781-5840 Henkilökuvat: Risto Törrö, Nina Kaverinen, Johanna Kainulainen Kuvituskuvat: istockphoto Paino: Kirjapaino Uusimaa Taitto:

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013 Sisältö TILA 1/2013... 3 TILA 2/2013... 10 TILA 3/2013... 41 TILA 4/2013... 49 TILA 5/2013... 66 TILA 6/2013... 71 TILA 7/2013... 76 TILA 8/2013... 84 TILA 9/2013...

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013 Sisältö TILA 1/2013... 2 TILA 2/2013... 9 TILA 3/2013... 40 TILA 4/2013... 48 TILA 5/2013... 65 TILA 6/2013... 70 TILA 7/2013... 75 TILA 8/2013... 82 2 TILA 1/2013

Lisätiedot

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään HELSINGIN HOVIOIKEUDELLE VALITUS ASIA Valitus Helsingin käräjäoikeuden välituomiosta ja päätöksestä 5.5.2009/ 14656 ja välituomiosta 27.5.2011/19949; L 07/27831 vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa

Lisätiedot

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet 1 Privanet Sijoituspalvelun sopimusehdot Toukokuu 2014 Privanet Pankkiiriliike Oy Y- tunnus: 1624821-1 P. +358 (0)9 687 717 23 F. +358 (0)9 687 717 45 2 Sisältö 1. Sopimusehtojen tarkoitus ja soveltamisala...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ASIA. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen menettely neuvonnassa ym. 1 KANTELU

ASIA. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen menettely neuvonnassa ym. 1 KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 14.10.2013 Dnro OKV/509/1/2011 1/13 ASIA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen menettely neuvonnassa ym. 1 KANTELU A on kantelussaan 14.4.2011 arvostellut Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot