LUOMUVILJELYN SUUNNITTELU. Työohjeita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOMUVILJELYN SUUNNITTELU. Työohjeita"

Transkriptio

1 Helsingin Yliopisto Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus Jukka Rajala LUOMUVILJELYN SUUNNITTELU Työohjeita 2005

2 KIRJOITTAJAT Juha Auranen, MMM, Elojussi ky, Uusikartano Aila Asikainen, MMM, Helsingin yliopisto, Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Mikkeli Eeva Neuvonen, MMM, ProAgria Keski-Suomen maaseutukeskus Jukka Rajala, agr., Helsingin yliopisto, Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Mikkeli Julkaisija Toimitus Taitto Kuvitus Kansi Valokuvat Helsingin yliopisto Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus Lönnrotinkatu Mikkeli Puhelin (015) Telekopio (015) Jukka Rajala Kaarina Parkkinen ja Tea Ruotsalainen Anne Hytönen, Tiina Parkkinen ja Tea Ruotsalainen Tuula Virtanen Jukka Rajala ISBN (PDF) Paino Kopio Oswald, Mikkeli 2005 Jukka Rajala Luomuviljelyn suunnittelu.

3 Esipuhe Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus on edistänyt luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden kehittämistä useiden vuosien ajan tekemällä alan tutkimusta, toteuttamalla kehittämishankkeita, järjestämällä koulutusta, antamalla luomualan yliopistollista opetusta sekä tuottamalla julkaisuja luomusta. Luonnonmukainen tuotanto ja etenkin siihen tavanomaisesta tuotannosta siirtyminen kaipaa käytännön ohjeistusta. Käytännön oppia on tähän saakka saanut etenkin luomukoulutustilaisuuksissa ja lukemalla alan kirjallisuutta. Merkittävimpiä itseopiskelun välineitä lienee ollut Jukka Rajalan tekemä luomuoppikirja, Luonnonmukainen tuotanto. Nyt julkaistava käytännön opas Siirtymisen suunnittelu ja sen työkirja auttanevat viljelijää entistä enemmän silloin, kun tuotantoa siirretään tavanomaisesta luomuun ja luomutilan tuotantoa halutaan kehittää. Opas sopii hyvin myös syventävien luomuviljelyn kurssien oppimateriaaliksi. Siirtymisen suunnittelu -oppaan ja siihen liittyvän työkirjan on kirjoittanut ja toimittanut erikoissuunnittelija, agr. Jukka Rajala. Työssä ovat avustaneet MMM Eeva Neuvonen, MMM Aila Asikainen ja MMM Juha Auranen. Oppaan valokuvat on ottanut oppaan tekijä Jukka Rajala. Oppaan ja työkirjan taitosta vastaavat Kaarina Parkkinen ja Tea Ruotsalainen ja kuvitusta ovat tehneet Anne Hytönen, Tiina Parkkinen ja Tea Ruotsalainen. Oppaan tuotannon on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö sekä Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. Oppaan tuotantoprosessi on ollut poikkeuksellisen pitkä. Keskuksen puolesta kiitän kaikkia prosessiin sen eri vaiheissa osallistuneita. Erityinen arvo on annettava sille, että erikoissuunnittelija Jukka Rajalan ainutlaatuinen ja laaja-alainen luomualan asiantuntemus on nyt saatu oppaan muodossa viljelijöiden apuneuvoksi. Toivon oppaan helpottavan siirtymistä tavanomaisesta tuotannosta luomuun, parantavan luomuviljelijöiden ammattitaitoa ja luomutuotannon kilpailukykyisyyttä sekä lisäävän luonnonmukaista maa- ja elintarviketaloutta maassamme. Sampon päivänä 2005 Pirjo Siiskonen Johtaja, professori Jukka Rajala Luomuviljelyn suunnittelu..

4 SISÄLLYS 1 SIIRTYMISEN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, Jukka Rajala Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty Suunnittelun tavoitteet Luomusuunnitelma tuotantoehtojen vaatimukset Siirtymisessä tarvittavia muutoksia Siirtymisen viisi vaihetta Edellytysten selvittäminen nykytilanteen kartoitus Tavoitteet tilan kehittämiselle luomussa Tavoitetilan suunnitteleminen Siirtymisajan valinta Suunnitelman arviointi ja tarkistaminen 15 2 KARJAN MÄÄRÄ JA REHUNTARVE, Jukka Rajala ja Aila Asikainen Karjan määrä ja tilan eläintiheys Karjan rehuntarve Rehuntuotantoon tarvittava peltoala 22 Liite 2.1 Eri eläinten eläinyksikkökertoimet Liite 2.2 Tärkeimpien rehujen rehuarvot märehtijöille 3 VILJELYKIERRON SUUNNITTELU, Jukka Rajala Tilan yleiset tuotantoedellytykset Laiduntaminen viljelykierron suunnittelussa Viljelykierron suunnittelun biologiset lähtökohdat Maan kasvukunnon hoito Ravinnehuolto Rikkakasvien hallinta Kasvitautien ja -tuholaisten hallinta Sienijuuri ja viljelykierto Esikasvin valinta Kasvien ryhmittely viljelykierron suunnittelussa Luomuviljelyehtojen ja luomutukiehtojen rajoituksia Siirtyminen lohkoittain Siirtymävaiheen kasvit Viljelykierron suunnittelun vaiheet Viljelykiertosuunnitelman arvioiminen Viljelykiertosuunnitelman uusiminen 37 Liite 3.1 Viljelykiertosuunnitelma Viljakaisen esimerkkitilalle Liite 3.2 Viljelykiertosuunnitelma Mäkitalon esimerkkitilalle 4 MAAN KASVUKUNNON HOIDON SUUNNITTELU, Jukka Rajala Maan rakenne ja sen merkitys kasvukunnolle Maan kasvukunnon ja rakenteen arviointi Lapiodiagnoosi kotovarainen havannointimenetelmä Viljavuustutkimus Maan kasvukunnon ja rakenteen hoidon suunnittelun vaiheet Kasvukuntoa ja rakennetta parantavia toimenpiteitä Edellytysten luominen maan hyvän rakenteen ja kasvukunnon syntymiselle Maan hyvän rakenteen luominen Viljelyteknisiä muutoksia Maan hyvän rakenteen ylläpitäminen tiivistymisen estäminen Peltotöiden ajoitus Pintapaineen pienentäminen Akselipainojen kohtuullistaminen 55 Jukka Rajala Luomuviljelyn suunnittelu.

5 Tiivistymiskerroin Traktorin valinta maan rakenteen hoidon kannalta Työtekniikan muuttaminen 58 Liite 4.1 Traktorin koon ja rengastuksen vaikutus maan tiivistymisriskiin 5 LANNOITUKSEN JA RAVINNEHUOLLON SUUNNITTELU, Jukka Rajala Lannoitustarpeeseen ja lannoitussuunnitteluun vaikuttavista tekijöistä Viljelykierron ravinne- ja lannoitustarve Lannoitustarpeen laskentamenetelmiä Lannoitustarpeen määritys Typpilannoitustarve Fosforilannoitustarve Kaliumlannoitustarve 81 Esimerkkejä lannoitustarpeen laskemisesta Viljavuustutkimus Tilan ravinnekierto ja ravinnetaseet Erilaisia ravinnetaseita Porttitase Maatilan ravinnetaselaskelma Porttitaseen laskeminen Täydennyslannoitustarpeen arviointi porttitaseen avulla 91 Esimerkki porttitaseen laskemisesta Peltotase kasvinviljelyn ravinnetase, Jukka Rajala ja Juha Auranen Pellon laitatase viljelykierron ravinneliikenne Peltotaselaskelman tekeminen Sadoissa poiskorjatun ravinnemäärän laskeminen Lannoituksen suunnittelu, ravinnesisältö ja peltotaseen laskeminen Fosforitasetavoite ja sen tarkentaminen Kaliumtasetavoite ja sen tarkentaminen Typpitasetavoite ja sen tarkentaminen Viljelykierron sisäinen ravinneliikenne Sadon kivennäispitoisuuksien vaihteluista Ravinnetaseiden tulkinta ja parantaminen Ravinteiden ylijäämään taselaskelmissa vaikuttavista tekijöistä Ravinnetaseiden parantaminen Lannanhoitosuunnitelma Lanta karjatilan kasvinravinneresurssina Lannan määrän laskeminen Lannan ravinnemäärien laskeminen Lannan ravinnepitoisuuden laskeminen Lannan ravinnehävikit ja hyväksikäytön kehittäminen Lannan talteenoton, varastoinnin ja käytön tehostaminen Lannan jatkokäsittelyn suunnittelu Kompostoinnin suunnittelu Lietelannan ilmastuksen suunnittelu Lannoitustarpeiden vertaaminen lannan ravinnemääriin 132 Liite Kuivalantalan sekä virtsa- ja lietelantasäiliön ohjetilavuudet Liite Eri lannoissa levitettäviä ravinnemääriä Liite Tarvittavia lannan määriä fosfori- ja kaliumlannoitukseen 5.5 Viherlannoituksen suunnittelu Viherlannoitussuunnitelman pääosat Viherlannoituksen tavoitteet ja tehtävät Viherlannoitus viljelykierrossa ja viherlannoitustapa Siemenseos ja kasvuston perustaminen Viherlannoituksen hoito Viherlannoituksen päättäminen päättäminen 141 Jukka Rajala Luomuviljelyn suunnittelu..

6 5.5.7 Viherlannoituksen lannoitusvaikutuksen arvioiminen Työtekniikka ja koneet Ympäristönäkökohtien huomioonottaminen Seuranta 143 Liite Viherlannoituskasvien suositeltavia kylvömääriä Liite Esimerkkejä viherlannoituksen siemenseoksista Liite Ohjeellinen kylvömäärä ja siemenkustannus 5.6 Ravinnelähteet ja ravinnehuollon suunnittelu Typpilannoitus Karjanlannan hyväksikäyttö - ravinteiden kierrätystä tilalla Esikasvin lannoitusvaikutus Viherlannoituksen lannoitusvaikutus Maan multavuus ja viljelykiertovaikutus Biologinen typensidonta Viljelykierron typpihuolto Fosforilannoitus Kaliumlannoitus Kalkituksen suunnittelu maan happamuuden hallinnan suunnittelu Kalkitustarve Kalkitusaineen valinta Kalkitusaineen määrän valinta Kalkitusaineen levitysajankohta ja sijoitus viljelykierrossa Hiven- ja sivuravinnelannoituksen suunnittelu Viljelytekniset menetelmät kasvien hivenravinteiden saannin turvaajina Hiven- ja sivuravinnelannoitus KASVINSUOJELUN SUUNNITTELU Rikkakasvien hallinnan suunnittelu, Jukka Rajala Rikkakasvien hallinnan suunnittelun vaiheet Oheiskasvillisuus luonnonmukaisessa viljelyssä Rikkakasvien torjuntatarve Rikkakasvien hallinnan menetelmät Maan kasvukunnon parantaminen Viljelykasvien kilpailukyvyn vahvistaminen Rikkakasvien siementen ja juurakoiden leviämisen rajoittaminen Suorien menetelmien käyttö rikkakasvien hallinnassa Työketjujen mitoitus ja töiden oikea-aikainen suorittaminen Rikkakasvitilanteen seuranta Kasvitautien ja tuholaisten hallinnan suunnittelu, Eeva Neuvonen ja Jukka Rajala Riskikartoitus Ennaltaehkäisy Tärkeimmät kasvitaudit Tärkeimmät tuhoeläimet Elävä maa Tilakokonaisuuden uudelleensuunnittelu Suorat hallintatoimet SUUNNITTELUN MUITA NÄKÖKOHTIA, Jukka Rajala 238 Kirjallisuutta 239 Jukka Rajala Luomuviljelyn suunnittelu.

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:9 Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Lisätiedot

LUOMUSUUNNITELMA 1 (5)

LUOMUSUUNNITELMA 1 (5) LUOMUSUUNNITELMA 1 (5) LUOMUSUUNNITELMA JA SEN PÄIVITYS Päivityskohtaan merkitään viimeisin päivämäärä, jolloin suunnitelmaa on muutettu tai täydennetty. Laatimispäivämäärä Muutospäivämäärä Muutospäivämäärä

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 1 1. Sitoutuminen 1.1. Sitoutuminen järjestelmään 1.2. Sitoumuksen muutos ohjelmakauden vaihtuessa 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen

Lisätiedot

Luomu 50 mitä tarkoittaisi, jos 50 % Suomen viljelyalasta siirtyisi luomuun

Luomu 50 mitä tarkoittaisi, jos 50 % Suomen viljelyalasta siirtyisi luomuun 36 Luomu 50 mitä tarkoittaisi, jos 50 % Suomen viljelyalasta siirtyisi luomuun Kauko Koikkalainen, Pentti Seuri, Anu Koivisto, Jukka Tauriainen, Terho Hyvönen, Kristiina Regina 36 Luomu 50 mitä tarkoittaisi,

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojelun, ravinteiden hallinnan ja lannan käsittelyn esimerkkejä ulkomailta. Kati Berninger Tyrsky-Konsultointi Oy

Maatalouden vesiensuojelun, ravinteiden hallinnan ja lannan käsittelyn esimerkkejä ulkomailta. Kati Berninger Tyrsky-Konsultointi Oy Maatalouden vesiensuojelun, ravinteiden hallinnan ja lannan käsittelyn esimerkkejä ulkomailta Kati Berninger Tyrsky-Konsultointi Oy Marraskuu 2014 JÄRKI on Baltic Sea Action Groupin ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiön

Lisätiedot

Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi

Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi 151 Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi Arja Seppälä, Pellervo Kässi, Heikki Lehtonen, Esa Aro-Heinilä, Oiva Niemeläinen, Eeva Lehtonen, Jukka Höhn, Tapio Salo, Marjo Keskitalo, Matts Nysand, Erika

Lisätiedot

SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020

SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020 SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020 SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020 Julkaisija Salaojakeskus ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh. (09) 694 2100 fax (09) 694 2677 www.salaojakeskus.fi HELSINKI 2002

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä

Lisätiedot

Terve peruna. Perunan hyvä kasvinterveydellinen viljelytapa

Terve peruna. Perunan hyvä kasvinterveydellinen viljelytapa Terve peruna Perunan hyvän kasvinterveydellisen viljelytavan ja integroidun kasvinsuojelun (IPM) ohjeisto perunan kasvintuhoojien hallitsemiseksi ja leviämisen estämiseksi 2014 Perunan hyvä kasvinterveydellinen

Lisätiedot

Puutarhatiloilla huomioitavat

Puutarhatiloilla huomioitavat Puutarhatiloilla huomioitavat EU-tukiasiat ohjelmakaudella 2015-2020 Lähde: Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutuvirasto Materiaali perustuu 23.3. 2015 tilanteeseen, varmista tietojen

Lisätiedot

Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona. ja ravinnetaseiden kannalta. Hanna Tuomisto

Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona. ja ravinnetaseiden kannalta. Hanna Tuomisto Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona energia-, kasvihuonekaasu- ja ravinnetaseiden kannalta Hanna Tuomisto Pro gradu -tutkielma Helsingin yliopisto Soveltavan biologian laitos Agroekologia

Lisätiedot

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Piia Tuokko Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 3 2005 Hämeenlinnan kaupunki Tuokko,

Lisätiedot

Tuki-info 2014 Luentomateriaali

Tuki-info 2014 Luentomateriaali Tuki-info 2014 Luentomateriaali OSA 1: Tuleva kausi 2015-2020 OSA 2: Tukihaku 2014 OSA 3: Muuta informaatiota viljelijöille Kuva: Saara Ilkka Tuki-info viljelijöille 2014 aineistopaketti SISÄLLYS 1. Tuki-infojen

Lisätiedot

Luomu: Tehtävä Suomelle?

Luomu: Tehtävä Suomelle? Luomu: Tehtävä Suomelle? Luomuinstituutti Mikkeliin Selvittäjä Tarja Cronbergin raportti - 1 - - 2 - Esipuhe Maabrändivaltuuskunnan 1 mukaan Suomen tavoitemielikuvana on olla maa, joka ratkaisee ongelmat.

Lisätiedot

Luomuliitto 20-VUOTTA

Luomuliitto 20-VUOTTA Luomuliitto 20-VUOTTA Kuva: HK Luomuliitto 20 vuotta Luomuliiton 20-vuotisjuhlajulkaisu Julkaisija: Luomuliitto ry Hämeenkatu 14 11100 Riihimäki, puh. 019 764 540. Päätoimittaja: Heikki Koskimies heikki.koskimies@luomuliitto.fi

Lisätiedot

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maa- ja metsätalousministeriö, kesäkuu 2014 Taitto ja kuvitus: Minna Paananen Paino: Juvenes Print 2 Sisältö Entiset ja uudet

Lisätiedot

Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET

Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET 2009 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta Opas valvonnasta Pelto- ja eläintukien valvonta 2 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Valvonnan menetelmät ja perusteet...5 2.1 Hallinnollinen valvonta

Lisätiedot

Hyvää alkanutta vuotta 2014!

Hyvää alkanutta vuotta 2014! 1 Sisältö Hyvää alkanutta vuotta 2014! 1 ProAgrian tilipalvelut helppoutta talouden hallintaan 3 Luomuperuskurssi 4 MAMA toimii 5 RAE hanke tiedottaa 6 Energiaratkaisuihin opastusta tiedotushankkeen avulla

Lisätiedot

Luomuviljatuotteiden hinnan muodostuminen. Heidi Rintamäki

Luomuviljatuotteiden hinnan muodostuminen. Heidi Rintamäki 30 Luomuviljatuotteiden hinnan muodostuminen Heidi Rintamäki 30 Luomuviljatuotteiden hinnan muodostuminen Heidi Rintamäki ISBN 978-952-487-341-3 ISSN 1798-6419 www-osoite: http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti30.pdf

Lisätiedot

Kasvuohjelma-tutkimus 2010

Kasvuohjelma-tutkimus 2010 Kasvuohjelma-tutkimus 2010 -ISO-VILJA -sopimusten ennakkonäytetulokset -Kasvuohjelma -koetuloksia ja kokemuksia Kotkaniemestä 2010 Johdanto Ravinnetaseet hyötykäyttöön Maataloutta on pitkään syytetty vesiemme

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA MARKKU OLLIKAINEN, MARJA JÄRV ELÄ, PIRJO PELTONEN-SAINIO, JUHA GRÖNROOS, SANNA LÖTJÖNEN, TEEA KORTETMÄKI, KRISTIINA REGINA, KAIJA

Lisätiedot

s. 57 Kuin toiveissa, mutta totta!

s. 57 Kuin toiveissa, mutta totta! 4/2013 10,00 Luomulehti s. 26 Yhteistyöllä hyväntuulisia isäntiä ja ylämaankarjaa s. 30 Kokonaisvaltaista tilanpitoa s. 57 Kuin toiveissa, mutta totta! s. 8 Kansainvälisyys s.20 Vienti s.36 Toimintamalleja

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua Työhön perehdyttäminen ja opastus ennakoivaa työsuojelua 2 Perehdyttäminen ja työnopastus Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa,

Lisätiedot

Maatalouden materiaalivirrat, ekotehokkuus ja ravinnontuotannon kestävä kilpailukyky

Maatalouden materiaalivirrat, ekotehokkuus ja ravinnontuotannon kestävä kilpailukyky Maa- ja elintarviketalous 16 Maatalouden materiaalivirrat, ekotehokkuus ja ravinnontuotannon kestävä kilpailukyky Helmi Risku-Norja, Ilmo Mäenpää, Kauko Koikkalainen, Pasi Rikkonen ja Pekka Vanhala Talous

Lisätiedot

ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti 4 2011

ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti 4 2011 ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti 4 20 Uudistamme maitotilaneuvontaa s.5 Öljykasvien hivenlannoituksella hyviä tuloksia s.0 Hevostallit määräysten mukaisiksi s.2 Eläinsuojelulain siirtymäaika

Lisätiedot

Maatilojen välinen yhteistyö Kainuussa. Kyselytutkimuksen tuloksia kainuulaisilta tiloilta Sofia Kämäräinen Suvi Rinta-Kiikka Perttu Pyykkönen

Maatilojen välinen yhteistyö Kainuussa. Kyselytutkimuksen tuloksia kainuulaisilta tiloilta Sofia Kämäräinen Suvi Rinta-Kiikka Perttu Pyykkönen Maatilojen välinen yhteistyö Kainuussa Kyselytutkimuksen tuloksia kainuulaisilta tiloilta Sofia Kämäräinen Suvi Rinta-Kiikka Perttu Pyykkönen Tausta Kyselyn tavoitteena oli selvittää kainuulaisten maatilojen

Lisätiedot

Luomujatkojalostajan opas

Luomujatkojalostajan opas Laurea-ammattikorkeakoulu Kurmakka - Organic Food oy 2013 Luomujatkojalostajan opas Luomujatkojalostajan opas Laurea-ammattikorkeakoulu Kurmakka - Organic Food Oy 2013 Julkaisijat: Kurmakka - Organic

Lisätiedot

LUOMUTUOTANTO. TILASTOVAKKA Tietoja maa- ja elintarviketaloudesta. Luomuvuosi 2013. Luomutilat ja viljelyalat. Peltokasvituotanto.

LUOMUTUOTANTO. TILASTOVAKKA Tietoja maa- ja elintarviketaloudesta. Luomuvuosi 2013. Luomutilat ja viljelyalat. Peltokasvituotanto. Luomuvuosi 2013 Luomutilat ja viljelyalat Peltokasvituotanto Puutarhatuotanto Maito ja kananmunat Eläimet TILASTOVAKKA Tietoja maa- ja elintarviketaloudesta LUOMUTUOTANTO Julkaisupäivämäärä 13.3.2014 Tike

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot