KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS"

Transkriptio

1 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS CER ILMAVESILÄMPÖPUMPPU EVI SCROLL INDOOR (HW) mallit

2 Sisältö 1. Ennen asennusta ja käyttöä Laitteiston toiminta Tekniset tiedot Mallimerkinnän selite Ilmavesilämpöpumpun ominaisuustaulukko Yksiköiden ulko- ja asennusmitat Asennus Järjestelmän asennusvaatimukset Lämpötila- anturin asennus Johdot ja kaapeloinnit Koekäyttö Käyttö Kauko- ohjaimen näyttö Ohjauspaneelin käyttö Yksikön käynnistäminen Toimintatilan valinta Lisälämmittimen toiminta Järjestelmän tilan parametrit Huolto/vikakoodiraportin avaaminen Ajan ja päivämäärän sekä ajastimen asetukset Muut toiminnot Parametritaulukko Vesijärjestelmien asennuskaaviot Huolto Näytön vikailmoitukset Ongelmanratkaisutaulukko Kytkentäkaaviot Mk4047- piirilevyn liitäntöjen selitykset Virtasuoja Asennuskotelon sisäpuolen kytkentärakenne

3 1. Ennen asennusta ja käyttöä 1. Tämä opaskirja sisältää ohjeet ilmavesilämpöpumpun asianmukaiseen asennukseen, käyttöön ja huoltoon. Turvallisen ja asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi tutustu käyttöoppaan sisältöön huolellisesti ennen asennuksen ja käytön aloittamista. Kiinnitä erityistä huomiota varoituksiin ja turvallisuusnäkökohtiin. Säilytä huolellisesti tämä opas sekä kaikki laitteen mukana tulleet ohjeet ja asiakirjat. TUTUSTU ALLAOLEVIIN VAROITUKSIIN HUOLELLISESTI 2. Ilmavesilämpöpumppu on erikoislaite, jonka väärä asennus ja käyttö voivat aiheuttaa vuotovahinkoja tai tulipalo- ja sähköiskuvaaran, jotka voivat johtaa laite- ja henkilövahinkoihin. Laitteen asennuksen ja huollon saa tehdä ainoastaan koulutettu ammattilainen. Asennusta ja huoltoa koskevissa asioissa ota yhteyttä laitteen valtuutettuun jälleenmyyjään. Älä muuntele tai korjaa laitteistoa itse. 3. Varmista, että asennuskohteen sähköjärjestelmän kapasiteetti sekä kytkennät ja asennukset vastaavat laitevaatimuksia. Katso lisätietoja arvokilvestä sekä oppaan parametritaulukosta. Laitteistoon tulee kytkeä erillinen vikavirtasuoja, ja virtakaapeli on valittava yksikön vaatimusten mukaisesti. Laitteisto on maadoitettava asianmukaisesti. Puutteellisesti maadoitettua laitteistoa ei saa käyttää: seurauksena voi olla hengenvaara tai vakava loukkaantuminen. Älä koskaan kytke maadoitusjohtoa nollajohtimeen tai vesijohtoon. Laitteen johdot on kytkettävä kytkentäkaavion mukaisesti. 3. Ennen laitteiston koekäyttöä on varmistettava, että käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmä on täytetty vedellä. Testaa järjestelmän käyttöveden ja lämmityksen kiertovesipumput erikseen: kun järjestelmä toimii normaalisti, poistu koekäyttötilasta. 4. Yli 52- asteinen vesi voi aiheuttaa palovammoja. Varaajan käyttövettä on jäähdytettävä kylmällä vedellä ennen käyttöä. 5. Laitteistoon ei saa työntää vierasesineitä: vierasesineen osumineen puhaltimeen voi aiheuttaa laitevaurion tai henkilövahingon. 6. Ilmavesilämpöpumpun tuloveden yhteyteen on asennettava vedensuodatin. Varmista, että järjestelmään syötettävä vesi on riittävän puhdasta. 7. Suosittelemme, että laitteiston tehdasasetuksiin (oletusasetuksiin) ei tehdä tarpeettomia muutoksia ja että asetuksia muuttavat ainoastaan koulutuksen saaneet ammattilaiset. 8. Laitteiston siirron ja uudelleenasennuksen saa tehdä ainoastaan koulutettu ammattilainen. 9. Älä korjaa laitteistoa tai tee siihen muutoksia itsenäisesti. Väärin tehdyt korjaukset ja muutokset voivat johtaa tulipalo- ja sähköiskuvaaraan tai vuotovahinkoihin. Käytä aina ammattilaisapua. 10. Vesivahinkojen välttämiseksi varmista, että kondenssiveden poistoputki ja järjestelmän putket on asennettu kunnolla ja tiiviisti. Varmista, että vuotosuojakytkin on asennettu: muutoin seurauksena voi olla sähköiskuvaara. 11. Laitteistoa ei saa asentaa paikkaan, jossa on syttyviä materiaaleja tai jossa voi esiintyä syttyvien kaasujen vuotoja. 12. Varmista, että asennusalusta on vakaa ja kestää laitteen painon. 13. Yksikköön ei saa päästä vettä tai kosteutta: seurauksena voi olla sähköosien oikosulku. 14. Mikäli asennuksen aikana sisätiloihin vuotaa kylmäainetta, tuuleta tila välittömästi. 15. Lämmönvaihtimen ilman tulo- ja menoaukkojen edessä ei saa olla esineitä tai esteitä, ja aukkoihin ei saa kohdistua ulkopuolisia ilmavirtauksia. 16. Laitteiston ohjauspaneeli tulee asentaa kuivaan tilaan ja pois lasten ulottuvilta. Älä asenna ohjauspaneelia kylpyhuoneeseen tai muuhun kosteaan tilaan. 17. Varmista asennuksen lopuksi, ettei järjestelmässä ole kylmäainevuotoja. 3

4 1.2 Laitteiston toiminta Yksikössä on kaksivaiheinen lämmitys: Ensimmäinen lämmitysjärjestelmä käyttää R410a- kylmäainetta. Matalassa ulkolämpötilassa on mahdollista säilyttää korkea tehokkuus, ja EVI- teknologian avulla yksikön toimintalämpötilaa voidaan jatkaa aina - 25 C:n ulkolämpötilaan. Toinen lämmitysjärjestelmä käyttää matalan paineen R134a- kylmäainetta. Järjestelmäpaine pysyy turvallisella tasolla, vaikka kuuman veden lämpötila nousee aina 75 asteeseen. Toisen lämmitysjärjestelmän höyrystinpuoli on myös ensimmäisen lämmitysjärjestelmän lauhduttava puoli, joten järjestelmän suorituskyky parantaa energiatehokkuutta huomattavasti. Näin on mahdollista saada erittäin kuumaa vettä, vaikka ulkolämpötila olisi alhainen. 4

5 2. Tekniset tiedot 2.1 Mallimerkinnän selite Esimerkki mallimerkinnästä EVI SCROLL INDOOR (HW) HW11 EVI: EVI tekniikka SCROLL: Scroll kompressori INDOOR: Sisälle asennettava malli (HW): Kaksipiirinen korealämpötila mallit HW 11: pumpun malli, yksikön teho 2.2 Ilmavesilämpöpumpun ominaisuustaulukko Malli EVI SCROLL INDOOR HW 9 HW 11 HW 14 HW 17 HW 23 HW 28 Veden tuotto l/h Lämmitysteho kw 8,4 11, ,8 22,4 28 BTU/h Ottoteho (lämmitys) kw 3,36 4,48 5,6 6,72 8,96 11,2 Nimellisvirta (lämmitys) A 5,1 6,8 8,5 10,2 13,6 17 COP 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Virtalähde V/vaihe/Hz 380/3/50 380/3/50 Menoveden lämpötila C 65 C 65 C 65 C 65 C 65 C 65 C Max. Menoveden lämpötila C 70 C 70 C 70 C 70 C 70 C 70 C Melutaso db(a) Kompressori Scroll Scroll Veden meno/tuloputki tuumaa /4 1 1/4 Veden virtaustilavuus m 3 /h 2 2,5 3 3,5 5 6 Kylmäaineà kylmäaine- kierron kylmäainetyyppi Kylmäaineà vesi- kierron kylmäainetyyppi R410A R134A R410A R134A Yksikön asennus mitat p/l/k mm 757/797/ /797/ /797/ /797/ /797/ /797/1703 Huomio: 1) Lämmitys: Ulkolämpötila 7 C/6 C, menoveden lämpötila 65 C, tuloveden lämpötila 60 C. c) Ulkolämpötila- alue: - 25 C +43 C. 5

6 2.3 Yksiköiden ulko- ja asennusmitat Mallit: HW 9 HW 17 Selite Mitta A Korkeus 1781 mm B Leveys 757 mm C Pituus 879 mm D Ilman menoaukko (vaaka) E Ilman menoaukko (pysty) F Ilman tuloaukko G Järjestelmä 1:n korkeapainepuoli H Järjestelmä 1:n korkeapainepuoli I Veden tyhjennysaukko 1" J Veden tuloaukko 1" K Veden menoaukko 1" L Pituus 629 mm M Leveys 430 mm N Pituus 631 mm O Leveys 851 mm 6

7 Mallit: HW 23 HW 28 Selite Mitta A Korkeus 1781 mm B Leveys 1451 mm C Pituus 879 mm D Ilman menoaukko (vaaka) E Ilman menoaukko (pysty) F Ilman tuloaukko G Korkeapainepuoli H Matalapainepuoli I Veden tyhjennysaukko 1" J Veden tuloaukko 1.1/4" K Veden menoaukko 1.1/4" L Pituus 629 mm M Leveys 430 mm N Pituus 1325 mm O Leveys 851 mm P Pituus 1324 Q Leveys 430 7

8 3. Asennus 3.1 Järjestelmän asennusvaatimukset HUOMIO Järjestelmän asennusvaatimukset 1. Tämän yksikön saa asentaa ainoastaan sisätiloihin. Asennuspaikassa on oltava hyvä ilmanvaihto, eikä siellä saa olla kosteutta. Yksikkö on suojattava syöpymiseltä ja ruostumiselta. Asenna yksikkö paikkaan, jossa siihen ei kohdistu iskuja. 2. Varmista, että seinään tehtävä ilmanottoaukko vastaa yksikön ilmanottoaukon kokoa. Katso mallikohtainen koko käyttöoppaan ominaisuustiedoista. Seinään tehtävä ilmanottoaukko ei saa olla pienempi kuin yksikön ilmanottoaukko. Tiivistä seinän ja yksikön ilma- aukkojen liitos huolellisesti. Seinän ilmanottoputki ja aukko on suojattava asianmukaisesti. Tehokkaan ilmansaannin ja lämmönvaihdon varmistamiseksi ilmanottoputken tulee olla mahdollisimman lyhyt ja suora. 3. Varmista, että yksikön kondenssivedelle on tehty asianmukainen poistumistie. 4. Varmista, että vedenkiertojärjestelmän putket ja asennukset ovat asianmukaiset. Katso lisätietoja käyttöoppaasta. 5. Ilmavesilämpöpumpussa on talviaikana käytössä jäätymisenestotoiminto, jonka on annettava pysyä valmiustilassa: Älä katkaise laitevirtaa, vaikka pumppu ei olisi toiminnassa. Mikäli jäätymisenesto ei ole toiminnassa, lämmönvaihtimeen alkaa kertyä jäätä, joka vahingoittaa lämmönvaihdinta. Mikäli laitetta ei käytetä pitkään aikaan, tyhjennä järjestelmästä kaikki vesi pois. Laitevirta on mahdollista katkaista tämän jälkeen. 6. Yksikön asennusalustaksi soveltuu betonialusta tai teräskannattimet. Yksikön vakauttamiseksi sen alle on laitettava kuminen tärinämatto. Betoniin kiinnittämisessä käytä ankkuripultteja. 7. Tee yksikön ja puhaltimen kierukan tulo- ja menoputkien välille pehmeät liitokset. Asenna puhaltimen kierukan kondenssivedelle poisto. 8

9 8. Vedenpoiston helpottamiseksi varmista, että vesisäiliön menoputken ja ylivuotoputken läheisyydessä on veden poistumismahdollisuus viemäriin tms. 9. Vesiputket tulee asentaa siten, että niissä on mahdollisimman vähän mutkia. Mutkat putkissa aiheuttavat järjestelmän painehävikkiä. Huollon mahdollistamiseksi yksikön ja varaajan välisissä putkilinjoissa on oltava venttiilit tai irrotettavat liitokset. 10. Veden tulosuodattimen mesh- luvun on oltava yli Käyttövesipuolelle on asennettava yksisuuntaventtiili, suodatin ja paineenalennuslaitteet. Paineenalennuksen arvo umpinaisen varaajan järjestelmissä sekä yleisesti on 0,7MPa. Varmista, että venttiilirungon suuntanuoli osoittaa virtauksen suuntaisesti, muuten veden kulku estyy. Lämpöpumpun kiertoveden meno tulee liittää varaajan tuloaukkoon, ja lämpöpumpun kiertoveden tulo tulee liittää varaajan menoon. Varaajan käyttöveden tulo tulee liittää lämmitysveden menoon. Lämmitysjärjestelmään liitettävä puskurisäiliö liitetään pääputken menoon. 12. Asennuksen jälkeen vesijärjestelmää on koeponnistettava vähintään vuorokauden ajan yli 0,7MPa:n paineella. Kun järjestelmä on puhdas ja tiivis, huolehdi putkien ja venttiilien asianmukaisesta eristämisestä. 13. Järjestelmän ilmauksen mahdollistamiseksi käyttövesivaraajan paluulinjan korkeimmassa kohdassa tulee olla automaattinen ilmausventtiili. 14. Järjestelmän paisuntasäiliön sekä automaatti- ja sulkuventtiilien tulee sijaita sisätiloissa jäätymisen estämiseksi. 15. Yksikön veden tulo- ja menoputkien yhteyteen tulee asentaa mittarit lämmölle ja vedenpaineelle. Huomio: - Vesijärjestelmän sallittu toimintapainealue on 0,2 0,7 MPa ja sallittu toimintalämpötila- alue on 5 60 C. - Varmista järjestelmän paineenalennuksen asianmukainen toiminta. - Tarkasta säännöllisesti, ettei paineenalennusventtiiliin ole kertynyt kalkki- tai muita saostumia ja että veden kulku sen läpi on esteetöntä. - Paineenalennusventtiilin poistoputki on asennettava paikkaan, jossa se ei pääse jäätymään ja josta paineentasausvesi pääsee poistumaan turvallisesti. 3.2 Lämpötila- anturin asennus Laita lämpötila- anturin päähän kuumuutta kestävää tiivistysmassaa ja työnnä anturi anturitaskuun käyttäen apuna mittamerkein varustettua puikkoa. Työnnä anturi puikolla anturitaskuun niin, että anturin pää menee kiinni taskun pohjaan asti. Katso, että puikon ja taskun mittamerkit ovat kohdakkain, jolloin anturi on täysin taskussa. Tarkista, että anturi on kunnolla kytketty putken liittimeen. Tarkista anturitaskun tiiviys. 9

10 3.3 Johdot ja kaapeloinnit Varmista, että yksikköön syötettävä virta vastaa laitevaatimuksia. Virtakaapelin on oltava virtavaatimuksille soveltuvaa, riittävän paksua kuparikaapelia. Laitteisto on maadoitettava asianmukaisesti, ja sähköasennukset saa tehdä ainoastaan koulutuksen saanut ammattilainen. Asenna virtajohdot ja signaalijohdot siten, etteivät ne ole kosketuksissa toisiinsa. Jätä johtojen väliin riittävästi tilaa myös putkitettuina ja eristettyinä. Yksikössä on päävirtakaapeli, 3 kauko- ohjauksen johtoa, sähkölämmittimen johto, aurinkokeräimen pumpun ohjauksen johto, varaajan lämpötila- anturin johto ja aurinkokeräimen lämpötila- anturin johto. Huomio: Sisäinen moottorinsuojausjärjestelmä ei suojaa kompressoria kaikilta vikatilanteilta: Varmistu, että järjestelmä on asianmukaisesti maadoitettu. Varoitus: Tulipalovaaran, sähköiskujen sekä muiden vaaratilanteiden välttämiseksi noudata seuraavia ohjeita: 1. Varmista, että paikallinen jännite on yhdenmukainen arvokilvessä ilmoitetun jännitteen kanssa. 2. Kun laitteistoa käytetään maksimiteholla, varmista virran voimakkuuden ja kuormituksen soveltuminen asennuskohteen sähköasennusten ja johtojen kanssa. 3. Virtajohdot on asennettava paikkaan, jossa ne eivät ole kulkutiellä eivätkä pääse vahingoittumaan. 4. Älä ylikuormita pistorasioita ja jatkojohtoja. Ylikuormitus aiheuttaa tulipalo- ja sähköiskuvaaran. 5. Virtajohdon saa kytkeä ainoastaan asianmukaisesti maadoitettuun 3- vaihepistorasiaan. Järjestelmän johdot Malli Päävirta Vaihejohto Nollajohto Maajohto Maksimipituus (m) Signaalijohto Lämpötila- anturin apujohto Maksimipituus (m) HW 9 2.5mm 2 2.5mm 2 2.5mm mm 2 0.5mm 2 50 HW mm 2 2.5mm 2 2.5mm mm 2 0.5mm 2 50 HW V/3-2.5mm 2 2.5mm 2 2.5mm mm 2 0.5mm 2 50 HW 17 vaihe/50hz 2.5mm 2 2.5mm 2 2.5mm mm 2 0.5mm 2 50 HW mm 2 4.0mm 2 4.0mm mm 2 0.5mm 2 50 HW mm 2 6.0mm 2 6.0mm mm 2 0.5mm Koekäyttö HUOMIO Koekäytön saa tehdä ainoastaan koulutettu ammattilainen Ennen koekäyttöä tehtävät tarkistukset: A) Tarkasta järjestelmän kaikki putket. Varmista, että järjestelmä on täytetty vedellä ja että ilma on poistettu kokonaan. Varmista, että venttiilit ovat auki ja että putkieristykset ovat asianmukaiset. B) Tarkasta virtalähde ja virranjakojärjestelmä. Varmista, että jännite on normaali ja että kaikki liitosruuvit ovat kunnolla kiinni. Varmista asianmukainen maadoitus. C) Tarkasta ilmalla toimivan vedenjäähdyttimen tila ja liitosruuvien kireys. Tarkasta ulkoyksikön ohjausyksikön merkkivalon tila: normaalitilassa valo on vihreä, vikatilassa punainen. Tarkasta kylmäaineen paine painemittarilla täyttöaukosta. Koekäyttö - Paina kauko- ohjaimen virtakytkintä, jolloin vesipumppu ja puhallin käynnistyvät välittömästi. Kompressori käynnistyy, kun yksikkö on ollut toiminnassa jonkin aikaa. - Varmista, ettei toiminnan yhteydessä kuulu normaalista poikkeavia ääniä ja sammuta tarvittaessa. - Varmista, että jäähdytysjärjestelmän paine pysyy normaalina. Tarkasta veden lämpötila - Kauko- ohjaimen parametrit ovat tehdasasetuksilla. Älä muuta parametreja omatoimisesti. - Varmista syöttövirran sopivuus laitteistolle. 10

11 4. Käyttö 4.1 Kauko- ohjaimen näyttö ON/OFF Laitteen virran kytkeminen päälle/pois päältä. Prg Asetusnäppäin Siirtyminen päävalikkonäyttöön ja parametrien asetustiloihin Esc Takaisin Paluu edelliseen näyttöön. Ylös Parametrien muuttaminen. Selaaminen ja siirtyminen seuraavalle sivulle. Alas Parametrien muuttaminen. Selaaminen siirtyminen seuraavalle sivulle. Enter Siirtyminen valikoissa parametrien asetus- ja muutostilaan. Valintojen vahvistaminen. 4.2 Ohjauspaneelin käyttö Yksikön käynnistäminen Paina virtapainiketta ( ) 0,5 sekunnin ajan käynnistääksesi tai sammuttaaksesi yksikön. è Toimintatilan valinta 1) Paina aloitusvalikossa ollessa Prg siirtyäksesi päävalikkonäkymään è 2) Valitse seuraavaksi nuolinäppäimellä Päävalikko (Main menu) ja paina Enter ( ), jolloin pääset toimintatilan valintanäyttöön. è 11

12 1: Paina Enter, jolloin näytön teksti alkaa vilkkua. Valitse sitten nuolinäppäimellä toimintatila. 2: Paina Enter, jolloin näytön teksti alkaa vilkkua. Valitse sitten nuolinäppäimellä käyttöveden lämpötila. 3: Paina Enter, jolloin näytön teksti alkaa vilkkua. Valitse sitten nuolinäppäimellä lämmityksen lämpötila. 4: Paina Enter, jolloin näytön teksti alkaa vilkkua. Valitse sitten nuolinäppäimellä käyttöveden lisälämmitys päälle/pois päältä. 5: Paina Enter, jolloin näytön teksti alkaa vilkkua. Valitse sitten nuolinäppäimellä lämmityksen lisälämmitys päälle/pois päältä. Toimintatilojen nimet Käyttövesi/Hot water Lämmitys/Heat Käyttövesi&Lämmitys/Hot water&heat Lisälämmittimen toiminta 1: Kun näytössä näkyy ü - merkki, käyttöveden lisäsähkölämmitys on päällä. 2: Kun näytössä näkyy ü - merkki, lämmityksen lisäsähkölämmitys on päällä. Lisälämmittimellä on kaksi toimintatilaa: automaattinen ja manuaalinen. Automaattinen lisälämmitys Kun automaattinen lisälämmitys on päällä käyttöveden tai lämmityksen toimintatilassa, näkyy näytössä symboli (ks. alapuolen kuva). Automaattinen lisälämmitys toimii sille annettujen ohjausparametrien perusteella. Manuaalinen lisälämmitys Voit käynnistää tai sammuttaa manuaalisen lisälämmityksen painamalla toimintatilan valintanäytössä Prg:tä 5 sekunnin ajan. Tällöin - symboli alkaa vilkkua näytössä. Symboli poistuu näytöstä, kun sammutat lisälämmittimen. Paina Prg:tä 5 sekunnin ajan è 12

13 4.2.4 Järjestelmän tilan parametrit Järjestelmän parametrien tarkastelu Alkuvalikossa ollessa paina Prg siirtyäksesi parametrien asetusvalikkoon. Tämän jälkeen valitse Päävalikko/Main menu ja paina Enter. Valitse seuraavaksi Yksikön tila/unit Status ja paina Enter päästäksesi parametrinäyttöön. Voit selata parametreja nuolinäppäimillä. Paina Esc palataksesi edelliseen valikkoon. è è Valitse Päävalikko ja paina Enter Valitse Yksikön tila ja Paina Enter Näyttö Käyttövesi Hot tank temp. Menovesi Water outlet Ulkolämpötila Ambient Lämmityspiiri 1 First coil temp. Lämmityspiiri 2 Second coil temp Järjestelmän 1 kuumakaasulämpötila First discharge temp. Järjestelmän 2 kuumakaasulämpötila Second discharge temp. Järjestelmän 1 imulämpötila First suction temp. Järjestelmän 2 imulämpötila Second suction temp. Kompressori 1 First Compressor Kompressori 2 Second Compressor Puhallin Fan 4- tieventtiili 4way- valve Kiertovesipumppu Water pump Lisälämmitin Auxiliary heater EVI- venttiili EVI valve 3- tieventtiili 3way- valve Järjestelmän 1 paisuntaventtiili First EEV step Järjestelmän 2 paisuntaventtiili Second EEV step Järj. 1 MP- kytkin First L.P SW Järj. 1 KP- kytkin Selitys Käyttöveden lämpötila Menoveden lämpötila Ulkolämpötila Lämmityspiiri 1:n lämpötila Lämmityspiirin 2:n lämpötila Järjestelmän 1 kuumakaasulämpötila Järjestelmän 2 kuumakaasulämpötila Järjestelmän 1 imulämpötila järjestelmän 2 imulämpötila Järjestelmän 1 kompressori Järjestelmän 2 kompressori Puhaltimen moottori päällä/pois päältä 4- tieventtiili päällä/pois päältä Kiertovesipumppu päällä/pois päältä Lisälämmitin päällä/pois päältä EVI- venttiili päällä/pois päältä Vesijärjestelmän 3- tieventtiili päällä/pois päältä Järjestelmän 1 paisuntaventtiilin askelmoottorin lukema Järjestelmän 2 paisuntaventtiilin askelmoottorin lukema Järjestelmän 1 matalapainekytkin päällä/pois päältä Järjestelmän 1 korkeapainekytkin päällä/pois päältä 13

14 First H.P SW Järj. 2 MP- kytkin Second L.P SW Järj. 2 KP- kytkin Second H.P SW Veden virtauskytkin Water flow SW Vaihevikasuoja Power phase SW Lisälämmittimen ylikuormitussuoja Auxiliary elec. heater SW ON/OFF Turn on/off SW Tila Mode select SW Lämmitys H. turn on /off SW Järjestelmän 2 matalapainekytkin päällä/pois päältä Järjestelmän 2 korkeapainekytkin päällä/pois päältä Veden virtauskytkin päällä/pois päältä Virran vaihevikasuoja Lisälämmittimen ylikuormitussuoja Yksikkö päällä/pois päältä Toimintatilan valintakytkin Lämmitys päällä/pois päältä Järjestelmän parametrien muuttaminen Paina aloitusvalikossa Prg:tä 5 sekunnin ajan, kunnes kuuluu merkkiääni ja näyttöön ilmestyy Parameter (parametri) Valitse Parameter ja paina Enter päästäksesi parametrivalikkoon. Ainoastaan koulutetun asentajan tulisi muuttaa parametreja. Paina Prg:tä 5 sekunnin ajan, jolloin kuuluu merkkiääni ja näyttöön ilmestyy Parameter. è Parametrien toimintojen yksityiskohtaiset kuvaukset 1.0 Lämpötilan parametrit 1.1 Varaajan lämpötila käyttövesitilassa 1.2 Kompressorin uudelleen käynnistävä lämpötilaeroalue käyttövesitilassa 1.3 Tuloveden lämpötila lämmitystilassa 1.4 Kompressorin uudelleen käynnistävä lämpötilaeroalue lämmitystilassa 2.0 Sulatuksen parametrit 3.0 Lisälämmityksen parametrit 2.1 Sulatusvälin aika- asetus. Aika edellisestä sulatuksesta seuraavaan. 2.2 Sulatusjakson käynnistymisen lämpötila- asetus. Kun höyrystimen lämpötila laskee tämän arvon alle, sulatus käynnistyy. 2.3 Sulatusjakson loppumisen ehtoasetus. Kun höyrystimen lämpötila nousee tämän arvon yläpuolelle, sulatus päättyy. 2.4 Sulatusjakson enimmäiskeston aika- asetus. Kun asetettu enimmäiskesto täyttyy, sulatus päättyy. 3.1 Ulkolämpötila, jossa lämmitin käynnistyy. Kun ulkolämpötila laskee asetetun arvon alle, lämmitin alkaa tuottaa lämpöä. 3.2 Sähköisen lisälämmittimen käynnistymisviive. Kun yksikköön kytketään virta, lämmitin käynnistyy vasta viiveajan kuluttua loppuun. 14

15 4.0 Muut järjestelmäparametrit 4.1 Parametrien säilyminen muistissa virran katkeamisen jälkeen. ON: Parametrit jäävät muistiin virran katkettua. OFF: Parametrit eivät jää muistiin virran katkettua. 4.2 Yksikön pysähtymislämpötila. Laitteiston suojaamiseksi yksikkö pysähtyy, mikäli ulkolämpötila laskee tämän arvon alle. 4.3 Ulkolämpötila, jossa EVI- venttiilin toiminta käynnistyy. 4.4 Kompressorin ylikuumenemissuojan laukeamislämpötila. 4.5 Käyttöveden kiertopumpun toimintatapa yksikön toimiessa manuaalisessa sähkölämmitystilassa. Special: Pumppu on toiminnassa. Normal: Pumppu ei ole toiminnassa. 4.6 Käyttöveden kiertopumpun toimintatapa. Normal: Lämmitystilassa menovesilämpötilan saavutettua asetuslämpötilan pumppu lakkaa toimimasta. Special: Lämmitystilassa menovesilämpötilan saavutettua asetuslämpötilan pumppu jatkaa toimintaa. 4.7 Toimintatilan valinta Käyttövesi/Hot water: Yksikkö on käyttövesitilassa Lämmitys/Heat: Yksikkö on lämmitystilassa Yhdistelmä/Multifunction: Käyttövesi + lämmitys + sähköinen lisälämmitys 4.8 Lisälämmityksen toiminta. Käyttövesi/Hot water: Käyttöveden lisälämmitys (mikäli varaajassa on lämmitysvastus). Lämmitys/Heat: Lämmitysveden lisälämmitys (mikäli järjestelmässä on lämmitysvastuksellinen lämmitysveden puskurisäiliö). Molemmat/Both: Käyttöveden ja lämmitysveden lisälämmitys (mikäli järjestelmässä on käyttöveden ja lämmitysveden lämmitysvastukset). Ei mitään/none: Ei lisälämmitystä (mikäli järjestelmässä ei ole yhtään lisälämmitysvastusta). 5.0 Manuaalinen koekäyttö Valikko 5.0 on asentajakäytössä. Asetuksista on mahdollista manuaalisesti käynnistää ja sammuttaa vesipumput ja 3- tieventtiili. 6.0 Elektronisen paisuntaventtiilin asetukset 6.1: Paisuntaventtiilin askelmoottorin oletusarvo 6.2: Paisuntaventtiilin tulistussäätö 6.3: Paisuntaventtiilin kuumakaasulämpötila. 6.4: Paisuntaventtiilin arvo imuanturin tai kierukan anturin vian yhteydessä ja kuumakaasun lämpötilan ollessa alle 55 C. 6.5: Paisuntaventtiilin arvo imuanturin tai kierukan anturin vian yhteydessä ja kuumakaasun lämpötilan ollessa välillä C. 6.4: Paisuntaventtiilin arvo imuanturin tai kierukan anturin vian yhteydessä ja kuumakaasun lämpötilan ollessa välillä C. 15

16 4.2.5 Huolto/vikakoodiraportin avaaminen Kun haluat tarkastella laitteen huolto/vikakoodiraporttia, paina alkuvalikossa Prg päästäksesi parametrivalikkoon (ks. kuva 1). Valitse seuraavaksi Huolto/Maintenance ja paina Enter, jolloin näyttöön ilmestyvät vikakoodi- ilmoitukset aikajärjestyksessä (ks. kuva 2). Voit poistaa vikakoodi- ilmoitukset painamalla Prg:tä 5 sekunnin ajan. Kuva 1. Kuva 2. Vian tai toimintahäiriön yhteydessä laitteen ohjausyksikkö ilmoittaa automaattisesti ongelmaan liittyvän vikakoodin sekä syyn. Vian korjaannuttua vikakoodi poistuu automaattisesti joko välittömästi tai seuraavan käynnistyksen yhteydessä Ajan ja päivämäärän sekä ajastimen asetukset Alkuvalikossa paina Prg siirtyäksesi parametrivalikkoon, valitse parametrivalikosta Kello/Clock ja paina Enter. Tällöin näyttöön ilmestyvät päivämäärän ja ajan asetukset (ks. kuva 1). Mikäli haluat muuttaa tai tarkastella ajastimen asetuksia, paina päivämäärä/kellonaikanäytössä Prg:tä 5 sekunnin ajan, jolloin ajastimen asetukset ilmestyvät näyttöön (ks. kuva 2). Paina Prg:tä 5 sekunnin ajan saadaksesi näyttöön ajastinasetukset è Kuva 1. Kuva 2. Päivämäärän ja ajan muuttaminen Päivämäärän muuttamiseksi valitse Päivämäärä/Date ja paina Enter, jolloin vuosi, kuukausi ja päivä alkavat vilkkua järjestyksessä. Kunkin kohdalla valitse oikea arvo nuolinäppäimillä ja paina Enter, jolloin seuraava arvo alkaa vilkkua. Kun olet valinnut kaikki kolme, paina lopuksi Enter, jolloin valinta tallentuu. Kellonajan muuttamiseksi toimi samalla tavoin kuin päivämäärää muuttaessa. Esc- näppäimellä pääset takaisin edelliseen valikkoon. Ajastimen hallinta Valitse Ajastus alkaa/timer on ja paina Enter. Seuraavaksi valitse vilkkuvista vaihtoehdoista ON tai OFF. Kun valitset ON, ilmestyy symboli ü, ja pääset asettamaan minuutit ja tunnit. Valitse haluamasi toiminta- ajat nuolinäppäimillä ja vahvista valinnat Enter- näppäimellä. Pääset edelliseen valikkoon Esc- näppäimellä. 16

17 4.2.7 Muut toiminnot Ohjauspaneelin lukitus: Alkuvalikossa paina Enteriä 5 sekunnin ajan, jolloin ohjauspaneeli lukittuu ja siihen ilmestyy lukkosymboli. Avataksesi lukituksen paina Enteriä 5 sekunnin ajan. Sulatus: Yksikön toimiessa joko lämmitys- tai käyttövesitilassa näkyy laitteen sulatusjakson aikana näytössä lumihiutalesymboli. Ulkolämpötilan ollessa liian matala Lämpötilan ollessa liian matala ohjauspaneeliin ilmestyy Matala lämpötila/temp LOW - ilmoitus, ja kompressorin toiminta pysähtyy yksikön suojaamiseksi. Lisälämmittimen käyttö on mahdollista, vaikka matalan lämpötilan suoja olisi lauennut. Asteiden vaihtaminen: Painamalla Esc- näppäintä 10 sekunnin ajan voit vaihtaa lämpötila- asteiden näytön Celsius- ja Fahrenheit- yksiköiden välillä. Sulatus käynnissä Näyttö lukittu Ajastin päällä 17

18 4.3 Parametritaulukko Näyttö Näyttö Selite Säätörajat Oletus Selite 1.0 Lämpötila- 1.1 Käyttövesi Käyttöveden lämpötila C 70 C asetukset Temp.setting Hot water temp. 1.2 Käyttövesi ΔT Käyttövesitilassa kompressorin 1 15 C 5 C H.W. Δ T uudelleen käynnistävä lämpötilaeroalue. 1.3 Lämmitys Lämmitysveden lämpötila C 40 C Heating temp. 1.4 Lämmitys ΔT Lämmitystilassa kompressorin uudelleen 1 15 C 5 C Heating Δ T käynnistävä lämpötilaeroalue. 2.0 Sulatus 2.1 Sulatuskierto Sulatuskierron aika- asetus min 45 min Defrost Def. Cycle Sulatusjaksojen aikaväli. 2.2 Aloitus Sulatusjakson käynnistävä höyrystimen C - 7 C Def. inlet temp. lämpötila. 2.3 Lopetus Sulatusjakson lopettava lämpötila C 13 C Def. outlet temp. 2.4 Maksimikesto Sulatusjakson enimmäiskesto min 8 min Def. Max. Time Käynnistysviive Lisälämmittimen käynnistymisviive min 30 min Lisälämmitys Aux- heating Aux.start delay 3.3 Ulkolämpötila Ulkolämpötila, jonka alle mentäessä C 15 C Ambient temp.set lisälämmitin alkaa toimia. 4.0 Järjestelmät 4.1 Asetusmuisti Power memory Asetusten säilyminen muistissa virran katkeamisen jälkeen. ON/OFF ON ON: Säilyvät OFF: Eivät säily Systems 4.2 Pysäytys Ulkolämpötila, jossa yksikkö pysähtyy C - 25 C Unit stop temp. laitteiston suojaamiseksi. 4.3 EVI- venttiili EVI- venttiilin käynnistymislämpötila C 5 C EVI valve 4.4 Kompressorisuoja Kompressorin ylikuumenemissuojan C 105 C Comp.PT temp. laukeamislämpötila. 4.5 Sähköl. käyttövesip. Käyttöveden pumpun toiminta Special/Normal Special E.H.H.W.pump sähkölämmitystilassa. 4.6 Vesipumppu Water pump Vesipumpun toiminta Special/Normal Special Special: Päällä Normal: Pois päältä 4.7 Toimintatila Mode Yksikön toimintatilat 1.Käyttövesi/Hot water 2 Lämmitys/Heat 3.Monitoimi/Multifunction Monitoimi/ Multifunction 5.0 Testaus Manual testing 6.0 Elektroninen paisuntaventtiili Expansion setting 4.8 Lisälämmitys Elec.mode Vesipumppu Water pump 3- tieventtiili Three- way 6.1 Paisuntaventtiilin oletussäätö EEV default 6.2 Paisuntaventtiilin Δ T EEVΔT 6.3 Paisuntaventtiilin kuumakaasu EEVΔT 6.3 Paisuntaventtiilin asetus 1 EEV setting Paisuntaventtiilin asetus 2 EEV setting Paisuntaventtiilin asetus 3 EEV setting 1 Lisälämmittimien toimintatilat riippuen järjestelmään asennettujen lisälämmittimien määrästä ja paikoista. 1.Käyttövesi/Hot water 2.Lämmitys/Heat 3.Molemmat/Both 4.Ei mitään/none Käyttövesi/ Hot Water Vesipumpun koekäyttö ON/OFF OFF 3- tieventtiilin koekäyttö ON/OFF OFF Paisuntaventtiilin askelmoottorin oletusarvo Paisuntaventtiilin tulistussäätö C 5 C Elektronisen paisuntaventtiilin kuumakaasulämpötila. Paisuntaventtiilin arvo imuanturin tai kierukan anturin vian yhteydessä ja kuumakaasun lämpötilan ollessa alle 55 C. Paisuntaventtiilin arvo imuanturin tai kierukan anturin vian yhteydessä ja kuumakaasun lämpötilan ollessa välillä C. Paisuntaventtiilin arvo imuanturin tai kierukan anturin vian yhteydessä ja kuumakaasun lämpötilan ollessa välillä C C 95 C

19 5. Vesijärjestelmien asennuskaaviot Vesijärjestelmä A. Käyttövesi B. Käyttövesi ja lattialämmitys ilman 3- tieventtiiliä Sulkuventtiili Suihku Lattialämmityksen kiertovesipumppu Elektroninen 2- tieventtiili Sisäyksikkö Varaajan lämpötila- anturi Suuntaventtiili Kiertovesipumppu Käyttöveden paluulämpötilan anturi Vedenpainekytkin Veden lämpötila- anturi Paisuntasäiliö Varaaja Käyttöveden kiertopumppu Kylpyhuone 19

20 C. Käyttövesi- ja lattialämmitysjärjestelmä, jossa on 3- tieventtiili Joustava liitin Varaaja Huone 3:n elektroninen 3- tieventtiili Sulkuventtiili Kylpyhuone Huone 4:n elektroninen 3- tieventtiili Elektroninen 3- tieventtiili Käyttöveden kiertopumppu Huone 3:n patterit Suuntaventtiili Puskurisäiliö Huone 4:n patterit Termostaatti Huone 1:n elektroninen 3- Lattialämmityksen tieventtiili kiertopumppu Paisuntasäiliö Huone 2:n elektroninen 3- tieventtiili Varaajan lämpötila- anturi Kiertovesipumppu Vedenjakelija Käyttöveden paluulämpötilan anturi Sisäyksikkö Vedenkerääjä Kiertovesipumppu Huone 1:n lattialämmitys Vesijärjestelmän 3- tieventtiili Huone 2:n lattialämmitys 20

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS CER ILMAVESILÄMPÖPUMPPU EVI SCROLL INDOOR (INV) mallit Sisältö 1. Huomioi ennen asennusta ja käyttöä... 3 2. Laitteiston tekniset tiedot ja ominaisuudet... 4 2.1 Invertterillä varustetun

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio:

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio: VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT mallisto SMART FI Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje Ohjekirjan koodi: I_SMT_0909_FI Julkaisu / Versio: Sarjanumero: HAKEMISTO 1 YLEISET VAROITUKSET... 3 1.1 YLEISET

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W 12889-1.1I Asennusohje Tuotenro 12893 Painos 2,0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset 3 1.1 Turvallisuusohjeet 3 1.2 Symbolien

Lisätiedot

RE01 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Varoitukset...

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

Asentajan käsikirja. JÄMÄ Moon 14 ja 20 kw. Ilma/vesi-lämpöpumppu

Asentajan käsikirja. JÄMÄ Moon 14 ja 20 kw. Ilma/vesi-lämpöpumppu Asentajan käsikirja kw Ilma/vesi-lämpöpumppu L E K 5360108 5360127 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 7 Kuljetus ja säilytys 7 Asennus 7 Mukana toimitetut komponentit 10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L)

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S 2014-06-1919 CZ06525 Ver B Sisällysluettelo Johdanto... 5 1. Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 6 2. Käyttöasetukset... 7 2.1. Näyttö... 7 2.2. Lisälämminvesi... 7 2.3.

Lisätiedot

RE03 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 110 - RE 170. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE03 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 110 - RE 170. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 110 - RE 170 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Varoitukset...

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Kiitos lämpöpumpun ostosta Gullberg & Jansson AB:ltä. Toivomme että lämpöpumppu vastaa odotuksiasi ja antaa vuosien energitehokkaan lämmityksen. Tässä ohjeessa annettavat

Lisätiedot

HYDRO-PRO Uima-altaan lämpöpumppu KÄYTTÖOPAS

HYDRO-PRO Uima-altaan lämpöpumppu KÄYTTÖOPAS HYDRO-PRO Uima-altaan lämpöpumppu KÄYTTÖOPAS SISÄLLYS 1. Tekniset tiedot 2. Mitat 3. Asentaminen 4. Lisävarusteet 5. Sähkökytkennät 6. Laitteen ensimmäinen käynnistyskerta 7. Ohjauspaneelin käyttäminen

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Käyttöohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Käyttöohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Käyttöohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Käyttöohje DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Alkuperäisten

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

ILPO Comfort CE50 ja CE65

ILPO Comfort CE50 ja CE65 ILPO Comfort CE50 ja CE65 Asennus- ja huolto-ohje www.ilto.fi Sisällys Asennus... 3 Kuljetus ja käsittely...3 Sijoittaminen, mitat ja asennusetäisyydet...3 Putkiliitännät... 4 Patteriverkosto...4 Lattialämmitysverkosto...4

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ

THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ Hybridivaraaja 500 Käyttöohje ja asennusohjeet IA1006_1105 Sisällysluettelo Sisältö Yleistä Yleistä...3 Osat...4 Näkymä...5 Ennen asennusta Järjestelmän sisältö...6 Mitat

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

Käyttö- ja Asennusohje

Käyttö- ja Asennusohje Käyttö- ja Asennusohje Käyttöohje, Stinger systeemi Asennusohje, ulkoyksikkö, Carrier Tekniset tiedot, piirustukset Versio 4,1 Maahantuoja Carrier Oy WWW.CARRIER.FI Käyttö- ja asennusohje versio 4.1-1

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F2300. Ilma/vesi-lämpöpumppu IHB FI 1138-1 031743 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F2300. Ilma/vesi-lämpöpumppu IHB FI 1138-1 031743 LEK Asentajan käsikirja Ilma/vesi-lämpöpumppu IHB FI 1138-1 031743 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 7 Kuljetus ja säilytys 7 Asennus 7 Mukana toimitetut komponentit 10 Sivuluukun

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot