Käyttöopas. Generaattorilaite 6B-moottori jossa PowerCommand 1.2 Control C90 D5 C110 D5 C80 D6 C100 D6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas. Generaattorilaite 6B-moottori jossa PowerCommand 1.2 Control C90 D5 C110 D5 C80 D6 C100 D6"

Transkriptio

1 Käyttöopas Generaattorilaite 6B-moottori jossa PowerCommand 1.2 Control C90 D5 C110 D5 C80 D6 C100 D6 Finnish Translation of the Original Instructions A041F738 (versio 1)

2

3 Sisällysluettelo 1. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Vaara-, varoitus- ja huomautusilmoitukset tässä oppaassa Yleistietoja Yleiset turvallisuusvarotoimet Generaattorin turvallisuuskoodi Liikkuvat osat voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai johtaa kuolemaan Generaattorin käyttösijainti Sähköisku voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai johtaa kuolemaan Verkkovirtasyöttö ja eristys Polttoaine ja sen höyryt ovat herkästi syttyviä Vuodot Nestevuotojen hallinta Älä käytä generaattoria paikoissa, joissa voi olla syttyvïä höyryjä tai räjähdysvaara Pakokaasut ovat tappavia Pakokaasuja koskevat varotoimet Maadoitustangon kytkentä JOHDANTO Tietoja tästä oppaasta Lyhenneluettelo Lisäaineisto Jälkimarkkinoinnin palvelut Huolto Takuu Yhteys huoltopalveluihin YLEISKATSAUS LAITTEESEEN Generaattorin tyyppikilpi Arvokilpi Generaattorin osat Generaattorin toiminta-arvot Moottori Moottorin tiedot Polttoaineen vaihtojärjestelmä Anturit Lämmityslaitteet Lämmityksen teholähde ja eristys Verkkovirralla toimiva akkulaturi Verkkovirralla toimiva akkulaturi Jakodiodi Jännitteen valintakytkin Järjestelmän lisälaitteet ja -varusteet A041F738 (versio 1) i

4 Sisällysluettelo Ilmanpuhdistin normaalikäyttöön Tehoilmanpuhdistin Suojakatkaisin OHJAUSJÄRJESTELMÄ - POWERCOMMAND Ohjausjärjestelmän kuvaus Ohjausjärjestelmän paneeli Toimintatilat Päällä- ja valmiustilat Käyttöpaneeli Merkkivalot Merkkivalojen testaus -painike Nollaus-painike Käyttöpaneelin näyttö ja painikkeet Valintapainikkeet Oletusasetukset Vikailmoitukset Vian kuittaus Käyttöpaneeli Alkuvalikko Käyttöpaneeli - Generaattoriyksikön data -valikko Generaattoriyksikön data Käyttöpaneeli - moottorin datavalikko Moottorin tiedot Käyttöpaneeli - Generaattoriyksikön datavalikko Laturin datavalikko Käyttöpaneeli - Nykyisen vian datavalikko Nykyisen vian tiedot Käyttöpaneeli - Vikahistorian datavalikot Vikahistoria Käyttöpaneeli - Generaattoriyksikön asetustietojen valikko Toimintatilojen valinta Käyttötilan muutosoikeudet Käsikäyttötilan valinta Automaattitilan valinta Pois-tilan valinta KÄYTTÖ - POWERCOMMAND Turvallisuus Johdanto Huolto Käyttösuositukset Sisäänajo Kuormittamaton toiminta Valmiuskäyttö Alhaiset käyttölämpötilat Korkeat käyttölämpötilat Käyttöolosuhteet huipputehon, valmiustilan ja jatkuvan tehon arvoille ii A041F738 (versio 1)

5 Sisällysluettelo Tehonalennuskertoimet Generaattorin käyttö Toimintajakso Käynnistys Tarkistukset ennen käynnistystä Käyttäjän tekemät käynnistystä edeltävät tarkistukset Käynnistys käyttöpaneelista (Käsikäyttö) Etäkäynnistys (Automaattitila) Kylmäkäynnistys kuormitettuna Sammutus Sammutus käyttöpaneelista (Käsikäyttötila) Pysäytys käyttöpaneelista (Automaattitila) Etäpysäytys (Automaattitila) Hätäpysäytys (koodi 1433 tai 1434) Taajuuden muuttaminen KUNNOSSAPITO Generaattorin lukitseminen pois käytöstä Laitteiston lukitseminen turvallista työskentelyä varten Määräaikaishuollot Määräaikaishuoltojen aikataulu Päivittäiset tai polttoaineentäytön yhteydessä tehtävät huoltotoimet Yleistietoja Moottorin toimintaraportti Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysnesteen taso - tarkistus Jäähdyttimen puhallin - tarkastus Käyttöhihnan tarkistus Jäähdytin - tarkistus Moottorin öljytason tarkistus Polttoainejärjestelmä Polttoaineen taso Polttoaineen vedenerottimen tyhjennys Polttoainejärjestelmä Polttoaineensuodattimen huolto Polttoaineensuodattimet - suodatinpanoksen vaihtaminen Nestevuotojen hallinta Polttoaineletkut ja -putket - Tarkistus Imuilmajärjestelmä Ilmanpuhdistimen huolto-osoitin Ilmanpuhdistin normaalikäyttöön Tehoilmanpuhdistin Pakojärjestelmä Generaattorilaitteen antoteho - vaihtojännitejärjestelmä Tasavirtajärjestelmä Lyijyakut A041F738 (versio 1) iii

6 Sisällysluettelo Varastointi Turvallisuuteen liittyvät varotoimet Akun käyttöönotto Akun kunnossapito Akkuneste - tiheys ja lämpötilat Akun vaihto Akkunestetaso ja latausvirrat Akun vianetsintä VIANMÄÄRITYS Ohjausjärjestelmä Turvallisuusnäkökohtia Vianetsintä Tilojen merkkivalot - PowerCommand Ei Auto Etäkäynnistys Vaara Sammutustila Generaattori käynnissä Vika-/tilakoodit - PowerCommand Vika-/tilakoodit Vikailmoitukset Vikojen kuittaus Luokan A vikakoodit Luokan B vikakoodit Luokan C vikakoodit Luokan D vikakoodit Luokan E vikakoodit Vikakoodit - PowerCommand Asiakkaan vikailmoitukset - PowerCommand Suojakatkaisin AKKULATURI Verkkovirralla toimiva akkulaturi laiteasennus Määritykset - 5 A ja 10 A Verkkovirralla toimiva akkulaturi seinämalli (lisävaruste) Täydennyslataus Määritykset - 5 A ja 10 A Verkkovirralla toimiva akkulaturi laiteasennus Määritykset - 5 A Määritykset - 7 A Akkulaturi volttia Määritykset - 5 A ja 10 A Määritykset - 5 A ja 10 A Määritykset - 5 A ja 10 A Akkuvirtapiirit iv A041F738 (versio 1)

7 Sisällysluettelo 9. TUOTANTOYKSIKÖT Yhteys huoltopalveluihin Maahantuojan toimipistehaku A041F738 (versio 1) v

8 Sisällysluettelo Tämä sivu on tarkoituksella tyhjä. vi A041F738 (versio 1)

9 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita TALLENNA NÄMÄ OHJEET - Tämä käsikirja sisältää tärkeitä ohjeita, joita tulee noudattaa generaattoria ja sen akkuja asennettaessa ja huollettaessa. Turvallinen ja tehokas käyttö on mahdollista vain sillä edellytyksellä, että laitetta käytetään ja huolletaan oikein. Monet onnettomuudet johtuvat perussääntöjen ja varotoimien laiminlyönnistä. 1.1 Vaara-, varoitus- ja huomautusilmoitukset tässä oppaassa Seuraavat tässä oppaassa esitetyt turvallisuusmerkinnät ilmaisevat mahdollisesti vaarallisia tilanteita käyttäjälle, huoltoasentajille tai laitteille. VAARA: Varoittaa vaarasta, josta aiheutuu vakava vamma tai kuolema. VAROITUS: Varoittaa vaarasta, josta voi aiheutua vakava vamma tai kuolema. VAROITUS: Varoittaa vaarasta tai epäturvallisesta käytännöstä, josta voi aiheutua tuote- tai omaisuusvahinko. HUOMAUTUS: Lyhyt teksti, jossa annetaan nykyistä tekstiä tukevaa tietoa. 1.2 Yleistietoja Tämä opas on osa Cummins Power Generation Limited -yhtiön tiettyjen generaattoreiden mukana toimittamaa dokumentaatiota. Jos tämä käsikirja on toimitettu erikseen, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. HUOMAUTUS: Käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää kaikki generaattoria, sen käyttöä ja päivittäistä huoltoa koskevat varoitukset ja huomautukset, jotka sisältyvät sen mukana toimitettuun dokumentaatioon Yleiset turvallisuusvarotoimet VAROITUS: Paineistetut jäähdytysnesteet voivat aiheuttaa vakavia palovammoja. Älä avaa jäähdyttimen tai lämmönvaihtimen painekannen moottorin käydessä. Anna moottorin jäähtyä ennen jäähdytysnesteen painekannen irrottamista. Käännä kantta hitaasti. Avaa se kokonaan vasta kun paine on tasaantunut. VAROITUS: Käytetyn moottoriöljyn on havaittu aiheuttavan syöpää ja lisääntymiseen liittyviä terveysriskejä. Kun tarkastat tai vaihdat moottoriöljyä, vältä öljyn nielemistä, kaasujen hengittämistä ja käytetyn öljyn koskettamista. HUOMAUTUS: Pidä ABC-luokan palosammuttimia lähettyvillä. Luokan A tulipaloissa palaa tavallisia syttyviä aineita, kuten puuta ja kangasta. Luokan B tulipaloissa on syttyviä, nestemäisiä polttoaineita ja kaasuuntuvia polttoaineita. Luokan C tulipaloissa on sähkölaitteita, jotka on kytketty sähköverkkoon. (Katso lisätietoja kyseisen alueen NFPA nro 10 -asiakirjasta.) VAROITUS: Varmista, että moottorin päälle tai sen läheisyyteen ei jätetä rättejä. A041F738 (versio 1) 1

10 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita VAROITUS: Varmista, että generaattorilaitteisto asennetaan siten, että syttyvät materiaalit eivät pääse kerääntymään laitteiston alle. VAROITUS: Pidä generaattorin pinnat puhtaina rasvasta ja öljystä. Kertynyt rasva tai öljy saattaa aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen, vaurioitumisen ja tulipalovaaran. VAROITUS: Pidä generaattori ja sen asennusympäristö puhtaana ja esteettömänä. Poista roskat generaattorista ja pidä asennuspaikan lattia puhtaana ja kuivana. VAROITUS: Älä huolla tai korjaa tätä laitteistoa henkisesti tai fyysisesti väsyneenä tai alkoholin, huumeiden tai sellaisten lääkkeiden käyttämisen jälkeen, joiden takia laitteiston käyttö muuttuu vaaralliseksi. VAROITUS: Pakokaasun sisältämien aineosien on havaittu aiheuttavan syöpää tai lisääntymiseen liittyviä terveysriskejä. Vältä pakokaasujen hengittämistä, nielemistä ja koskettamista. VAROITUS: Älä säilytä tulenarkoja nesteitä kuten poltto- tai puhdistusaineita, öljyä tms. generaattorin läheisyydessä. Tuloksena voi olla tulipalo tai räjähdys. VAROITUS: Käynnissä olevan generaattorin läheisyydessä tulee käyttää kuulonsuojaimia. VAROITUS: Vältä koskemasta kuumiin metalliosiin, koska seurauksena voi olla vakavia palovammoja. Kuumia metalliosia ovat esimerkiksi jäähdytin, turboahdin ja pakojärjestelmä. VAROITUS: Käytä henkilösuojaimia, kun huollat tai asennat generaattoria. Esimerkkejä henkilösuojaimista: turvalasit, suojakäsineet, kypärät, suojakengät ja suojavaatteet. VAROITUS: Älä käytä haihtuvia käynnistysnesteitä. Ne ovat erittäin räjähdysherkkiä. VAROITUS: Älä astu generaattorin päälle, kun tulet generaattoritilaan tai poistut siitä. Osat voivat taipua tai hajota. Tuloksena voi olla oikosulku tai polttoaine-, jäähdytysnestetai pakokaasuvuoto. VAROITUS: Tahattoman tai etäohjauksella tapahtuvan käynnistyksen estäminen työskenteltäessä generaattorin luona irrota akun miinuskaapeli (-) eristetyllä kiintoavaimella. VAROITUS: Moottorin jäähdytysnesteenä käytettävä etyleeniglykoli on myrkyllistä ihmisille ja eläimille. Puhdista roiskeet ja hävitä käytetty moottorin jäähdytysneste paikallisten ympäristösäädösten mukaisesti. VAROITUS: Liikkuvat osat saattavat aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Kuumat pakoputkiston osat voivat aiheuttaa vakavia palovammoja. Varmista ennen generaattorin käynnistämistä, että kaikki suojukset ovat paikallaan. 1.3 Generaattorin turvallisuuskoodi Perehdy käyttöohjeisiin ja laitteistoon ennen generaattorin käyttöä. Turvallinen ja tehokas käyttö on mahdollista vain, kun laitetta käytetään ja huolletaan oikein. Monet onnettomuudet johtuvat perussääntöjen ja varotoimien laiminlyönnistä. VAROITUS: Virheellinen käyttö ja huolto voivat johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan sekä omaisuuden menetykseen tulipalon, sähköiskun, mekaanisen vian tai pakokaasuihin tukehtumisen vuoksi. Lue kaikki tämän oppaan ja generaattorin mukana toimitettujen ohjeiden turvallisuustiedot ja varoitukset. Noudata ohjeita ja varoituksia. 2 A041F738 (versio 1)

11 Tärkeitä turvallisuusohjeita VAROITUS: Generaattorin nostaminen ja paikoilleen sijoitus tulee jättää koulutettujen ja kokeneiden ammattilaisten tehtäväksi, ja edellyttää asianmukaisen nostolaitteen, sakkelien ja levitintankojen käyttöä ja asianmukasten paikallisten ohjeiden ja säädösten noudattamista. Virheellinen nosto saattaa aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuoleman ja/tai laitteistovahinkoja. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään Liikkuvat osat voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai johtaa kuolemaan. Pidä kädet, vaatteet ja korut etäällä liikkuvista osista. Ennen generaattorin huoltoa, irrota akkulaturi verkkovirrasta ja irrota akkukaapelit, miinuskaapeli ( ) ensimmäiseksi. Näin estät vahinkokäynnistymisen. Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tukevasti kiinni. Kiristä kannattimet ja kiinnittimet tarvittaessa ja pidä kaikki tuulettimien, vetohihnojen yms. suojat paikoillaan. Älä käytä liikkuvien osien läheisyydessä tai sähkölaitteiden kanssa työskennellessäsi väljiä vaatteita tai koruja. Väljät vaatteet ja korut saattavat tarttua liikkuviin osiin. Jos säätöjen tekeminen laitteen käydessä on välttämätöntä, ole erityisen huolellinen pakosarjan tai muiden kuumien tai liikkuvien osien läheisyydessä työskennellessäsi Generaattorin käyttösijainti Generaattori tulee asentaa vaakatasoon riittävän tilavaan paikkaan, eikä sen läheisyydessä saa olla syttyviä materiaaleja. VAROITUS: Kuomulla varustetun generaattorin kuomun tulee olla lukittuna sitä siirrettäessä. Kuomun on oltava lukittuna kuljetuksen ja asennuksen ajan. 1.4 Sähköisku voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai johtaa kuolemaan VAROITUS: Töihin, joissa on suojaamattomia jännitteellisiä 50 voltin vaihtovirtapiirejä tai 75 voltin tasavirtapiirejä, liittyy merkittävä sähköiskun ja sähköisen valokaaren vaara. Tällaiset hiljaiset vaarat voivat aiheuttaa vakavan vammautumisen tai kuoleman. Lisätietoja eri vaaroista ja turvallisuusvaatimuksista on standardissa NFPA 70E ja vastaavissa turvallisuusstandardeissa. Noudata seuraavia ohjeita, kun teet jännitteettömään sähköjärjestelmään liittyviä töitä: Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia. Älä käytä koruja. Poista johtavat esineet taskuista, koska ne voivat pudota laitteistoon niin, että seurauksena on sähköisku tai palaminen. Noudata henkilönsuojainten osalta standardia NFPA 70E. Katkaise sähköjärjestelmistä virta sekä lukitse ja merkitse ne ennen kuin aloitat niihin liittyvän työn. Lukitus- ja merkintämenettelyn tarkoituksena on estää loukkaantumiset, jotka johtuvat laitteiden odottamattomasta käynnistymisestä tai varastoituneen energian vapautumisesta. Lisätietoja on lukitusta ja merkintää koskevassa kohdassa. Katkaise virta kaikista piireistä ja laitteista sekä lukitse ja merkitse ne ennen kuin poistat suojakannnet tai aloitat sähkölaitteiden mittaukset. Noudata kaikkia soveltuvia paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä. A041F738 (versio 1) 3

12 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita Noudata seuraavia ohjeita, kun teet jännitteelliseen sähköjärjestelmään liittyviä töitä: HUOMAUTUS: Cummins Inc:n periaatteena on se, että kaikki sähkötyöt tehdään jänniteettömässä tilassa. Työntekijät ja alihankkijat saavat kuitenkin tehdä jännitteellisiin sähkölaitteisiin liittyviä töitä, jos heillä on siihen tarvittava pätevyys ja lupa ja jos kyseessä on vianmääritys. Tallaiset työt ovat mahdollisia myös silloin, kun laitteiston jännitteenpoisto aiheuttaisi suuremman vaaran tai tekisi tehtävän mahdottomaksi muiden vaihtoehtojen kokeilun jälkeen. HUOMAUTUS: Suojaamattomassa jännitteellisessä tilassa tehtäviä sähkötöitä saa tehdä vain asianmukaisten menettelyjen mukaisesti. Niitä saavat tehdä vain Cumminsin valtuuttamat henkilöt, joilla on tarvittava jännitteellisen työn lupa ja jotka käyttävät asianmukaisia henkilönsuojaimia, työkaluja ja välineitä. Yhteenveto: Älä koske lukituksiin tai ohita niitä ilman erillistä lupaa. Ole selvillä riskeistä ja arvioi ne. Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia. Älä käytä koruja. Poista johtavat esineet taskuista, koska ne voivat pudota laitteistoon niin, että seurauksena on sähköisku tai palaminen. Noudata henkilönsuojainten osalta standardia NFPA 70E. Varmista, että lähellä on tarvittaessa pelastustoimiin kykenevä henkilö Verkkovirtasyöttö ja eristys Asiakas vastaa yksin kuormituslaitteisiin kytkettävistä verkkovirtajohtimista sekä verkkovirransyötön eristämisestä pääterasiaan. Johtimien ja eristämisen on täytettävä paikalliset sähköturvallisuusvaatimukset. Katso generaattorin mukana toimitettua kytkentäkaaviota. HUOMAUTUS: Paikallisissa sähköturvallisuusmääräyksissä (kuten BS EN 12601:2001) voidaan vaatia generaattorin pysäytysmekanismien asennusta joko generaattoriin tai paikkaan, jossa generaattorin johtimet tulevat laitokseen. HUOMAUTUS: Verkkovirtasyötössä tulee olla asianmukaiset, paikalliset sähköturvallisuusmääräykset täyttävät ylivirta- ja vikavirtasuojaukset. Laitteisto on maadoitettava. Poiskytkentälaitetta ei toimiteta generaattorin osana, eikä Cummins Power Generation Limited vastaa minkään eristystavan toimittamisesta. 1.5 Polttoaine ja sen höyryt ovat herkästi syttyviä Huolimaton käsittely saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen, joka voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan. ÄLÄ täytä polttoainesäiliötä moottorin käydessä, ellei säiliö ole moottoritilan ulkopuolella. Polttoainetta voi roiskua kuumalle moottorille tai pakosarjalle, ja seurauksena saattaa olla tulipalo. Tulen, tupakan, kipinöiden, merkkilamppujen, holvauslaitteiden tai muiden sytytyslähteiden tuominen generaattorin tai sen polttoainesäiliön lähelle ON KIELLETTY. Polttoaineputkien täytyy olla asianmukaisesti kiinnitettyinä eikä niissä saa olla vuotoja. Käytä moottorin polttoaineensyötössä hyväksyttyä taipuisaa putkea. Kupariputkia ei saa käyttää taipuisina polttoaineputkina, koska kupari haurastuu jatkuvan värinän tai toistuvan taivuttelun seurauksena. Varmista, että kaikissa polttoaineensyöttöjärjestelmissä on sulkuventtiili. 4 A041F738 (versio 1)

13 Tärkeitä turvallisuusohjeita Vuodot Tuuleta akun ympäristö ennen huoltotöiden suorittamista sen läheisyydessä. Lyijyakuista vapautuva vetykaasu on erittäin räjähdysherkkää ja voi syttyä esim. sähkökatkaisimen valokaaresta, kipinöistä tai palavasta savukkeesta. Kaikki polttoaineen täytössä tai öljyn lisäyksessä tai vaihdossa tapahtuneet vuodot tulee puhdistaa ennen generaattorin käynnistämistä Nestevuotojen hallinta Jos alustakehyksessä on nesteenkeräyspohja, se tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin. Neste tulee valuttaa pois ja hävittää paikallisten terveys- ja turvallisuusmääräysten mukaisesti. Tarkistuksen laiminlyönti voi aiheuttaa nestevuotoja, jotka saastuttavat ympäröivän alueen. Myös mahdolliset muut nesteenkeräysastiat tulee tarkistaa ja tyhjentää, kuten yllä. HUOMAUTUS: Jos roiskumisen estäminen ei kuulu Cumminsin toimitukseen, vastuu siitä kuuluu asentajalle, jonka on toimitettava tarvittavat varusteet, joilla roiskeiden pääseminen ympäristöön ja erityisesti vesistöihin estetään Älä käytä generaattoria paikoissa, joissa voi olla syttyvïä höyryjä tai räjähdysvaara Syttyvät höyryt saattavat aiheuttaa moottorin käymisen ylikierroksilla, josta voi seurata tulipalo, räjähdys, vakavia henkilövammoja tai kuolema. Jos käytät generaattoria paikassa, jossa esim. mahdollinen polttoainevuoto saattaisi aiheuttaa syttyvien höyryjen muodostumista, varusta se automaattisella imuilman sulkuventtiilillä, joka sammuttaa moottorin vaaratilanteessa. Generaattorin omistaja ja käyttäjä ovat vastuussa sen turvallisesta käytöstä. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Cummins Power Generation -jälleenmyyjään. 1.6 Pakokaasut ovat tappavia Huolehdi riittävästä tuuletuksesta niin, että pakokaasut ohjautuvat ulos suljetuista tiloista ja pois paikoista, jossa saattaa olla ihmisiä. Tarkkaile pakokaasuja päivittäin sekä silmämääräisesti että kuulonvaraisesti, jotta havaitset mahdolliset vuodot heti. Varmista, että pakosarjat ovat tukevasti kiinnitettyinä eikä niissä ole taipumia. Älä käytä pakokaasuja lämmitykseen. Huolehdi generaattorin tuuletuksesta. VAROITUS: Kalifornian viranomaisten mukaan pakokaasut ja niiden aineosat aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia ja muita lisääntymiseen liittyviä terveysriskejä Pakokaasuja koskevat varotoimet VAROITUS: Pakosarja, -putki ja ahtoilmaputkisto ovat erittäin kuumia ja saattavat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman joko suorassa kosketuksessa tai aiheuttamansa tulipalovaaran takia. VAROITUS: Kuumat pakokaasut voivat aiheuttaa vakavia palovammoja. A041F738 (versio 1) 5

14 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita Pakoputken pää voi olla generaattorilaitteen ylä- tai alaosassa. Varmista, ettei pakoputken pää ole tukkeutunut. Laitteiston käyttäjien tulee olla tietoisia pakokaasujen poistosuunnasta. Suuntaa pakokaasut pois syttyvistä materiaaleista. Jos pakoputken pää on alaosassa, varmista, ettei pakokaasun tiellä ole kasvillisuutta. VAROITUS: Pakokaasujen hengittämisen seurauksena voi olla vakavia vammoja tai kuolema. Varmista, että hengenvaaralliset pakokaasut ohjautuvat ulos ja etäälle ikkunoista, ovista tai muista sisäänkäynneistä. Älä anna pakokaasujen kerääntyä asutuille alueille. VAROITUS: Vahingoittunut eristys aiheuttaa palovaaran, josta voi olla seurauksena vakava henkilövahinko. Pakoputkiin voi olla asennettu eristäviä peitteitä. Jos näihin peitteisiin pääsee polttoainetta tai öljyä, ne täytyy vaihtaa ennen generaattorin käynnistämistä. Noudata seuraavia ohjeita palovaaran vähentämiseksi: Anna moottorin jäähtyä hyvin ennen kuin lisäät öljyä tai vaihdat polttoainesuodattimia. Puhdista pakoputki hyvin. 1.7 Maadoitustangon kytkentä Vaikka generaattorilaitteen toimituksessa on mahdollisesti mukana maadoitustanko, se ei sovi kaikkiin käyttöympäristöihin. Generaattorilaitteen maadoitus on ehkä kytkettävä maapisteeseen generaattorin sijaintipaikassa tai etäpaikassa järjestelmärakenteen vaatimusten mukaan. Selvitä oikea asennustapa laitoksen teknisistä piirustuksista tai valtuutetulta sähköasentajalta. HUOMAUTUS: Laitteen loppukäyttäjä on vastuussa laitteen käyttöympäristöön sopivan maadoituksen asentamisesta ja testauksesta ennen laitteen käyttöönottoa. 6 A041F738 (versio 1)

15 2 Johdanto 2.1 Tietoja tästä oppaasta Tämän oppaan tarkoitus on antaa käyttäjälle laitteesta hyvät yleistiedot. Siinä annetaan ohjeita ja neuvoja suositelluista ja turvallisista toimintatavoista. Cummins Power Generation Limited ei ole vastuussa mistään ongelmista, jotka aiheutuvat tämän oppaan sisältämien suositusten noudattamisesta. Tämän oppaan sisältämät tiedot perustuvat julkaisuhetkellä saatavilla oleviin tietoihin. Cummins Power Generationin jatkuvan tuotekehitys- ja parannustyön vuoksi tietoja saatetaan muuttaa milloin tahansa siitä ennalta ilmoittamatta. Sen vuoksi käyttäjien tulee ennen työn aloittamista varmistautua siitä, että heillä on viimeisimmät tiedot. Pyydämme käyttäjiä ottamaan huomioon, että hyvän käytännön ja turvallisuuden ylläpitämiseksi heidän vastuullaan on antaa asennustyöt pätevien henkilöiden toimeksi. Valtuutetulta jälleenmyyjältä on saatavana lisää asennustietoja. On tärkeää noudattaa äärimmäistä varovaisuutta kaikkien moottoreiden asennuksessa ja käytössä niiden vaarapotentiaalin vuoksi. On tärkeää perehtyä myös muuhun Cummins Power Generation Limitedin toimittamaan aineistoon. Generaattorin käyttö on turvallista ja luotettavaa vain, mikäli sitä käytetään ja huolletaan asianmukaisesti. Lisätietoja on saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältä. 2.2 Lyhenneluettelo Tämä lista ei ole täydellinen Se ei sisällä esim. teknisissä tiedoissa olevia asetusparametrien mittayksiköitä eikä tapahtuma- ja vikakoodien, varaosien ja tarvikkeiden nimiä. AmpSentry ja InPower ovat Cummins, Inc:in tavaramerkkejä. PowerCommand on Cummins, Inc:in rekisteröity tavaramerkki. AKRONYYMI KUVAUS AKRONYYMI KUVAUS Vaihtovirta Vaihtovirta LED Valodiodi AMP AMP, Inc., osa Tyco Electronics -yhtiötä Mil Std Yhdysvaltain puolustusministeriön ympäristövaikutuksia ja laboratoriotestejä koskeva normisto ASTM American Society for Testing and MMHG Elohopeamillimetriä Materials (ASTM International) ATS Automaattinen siirtokytkin NC Ei kytkettynä, Not Connected AVR Automaattinen jännitteensäädin NC Sulj. normaalitilassa, Normally Closed AWG Kaapeliluokittelun mittayksikkö, NFPA Yhdysvaltain paloturvallisuusvirasto, American Wire Gauge National Fire Protection Agency CAN Ohjainverkko NO Normaalisti avoin CB Suojakatkaisin Verkkohäiriö Verkkohäiriö CE Täyttää EU:n tuoteturvallisuus-, terveys- OEM Alkuperäinen laitevalmistaja, OEM ja ympäristönormit, Conformité Européenne A041F738 (versio 1) 7

16 2. Johdanto AKRONYYMI KUVAUS AKRONYYMI KUVAUS CFM Kuutiojalkaa minuutissa, Cubic Feet per OOR Alueen ylitys, Out of Range Minute CGT Cummins Generator Technologies OORH / ORH Alueen ylitys, Out of Range High CMM Kuutiometriä minuutissa, Cubic Meters OORL / ORL Alueen alitus, Out of Range Low per Minute CT Virtamuuntaja, Current Transformer PSI Paunaa neliötuumalla, Pounds per square inch DC Tasavirta PB Painike, Push Button ECM Moottorin ohjausyksikkö, Engine Control PC Tietokone Module ECS Moottorin ohjausjärjestelmä, Engine PCC PowerCommand -ohjain Control System EMI Sähkömagneettiset häiriöt, PGI Tehontuoton käyttöliittymä, Power Electromagnetic Interference Generation Interface EN Eurooppalainen standardi PGN Parametriryhmän numero, Parameter Group Number EPS Moottorin suojausyksikkö, Engine PI Suhteellinen/integraali, Protection System Proportional/Integral E-Stop Hätäpysäytys, Emergency Stop PID Suhteellinen/integraali/derivaatta, Proportional/Integral/Derivative FAE Täysin elektronisesti ohjattu, Full PLC Ohjelmoitava logiikkaohjain, Authority Electronic Programmable Logic Controller FMI Vian tunnus, Failure Mode Identifier PMG Kestomagneettigeneraattori, Permanent Magnet Generator FSO Polttoaineen sulkuventtiili, Fuel Shutoff PT Jännitemuuntaja, Potential Transformer Generaattori Generaattori PTC Tehonsiirron ohjaus, Power Transfer Control GCP Generaattorin ohjauspaneeli, Generator PWM Pulssinleveysmodulaatio, Pulse-width Control Panel Modulation GND Maa, ground RFI Radiotaajuushäiriö, Radio Frequency Interference HMI Käyttöliittymä, Human-Machine Interface RH Suhteellinen kosteus, Relative Humidity IC Mikropiiri, Integrated Circuit RMS Tehollisarvo, Root Mean Square INHG elohopeatuumaa, Inches of Mercury RTU Kaukokäytön ala-asema, Remote Terminal Unit ISO Kansainvälinen standardoimisjärjestö, SAE Autoalan standardisoimisjärjestö International Organization for Yhdysvalloissa, Society of Automotive Standardization Engineers kpa kilo-pascal SPN Parametrin tunniste, Suspect Parameter Number LBNG Laihaseosmaakaasu, Lean-Burn Natural SW_B+ Kytkentäinen B+, Switched B+ Gas LCD Nestekidenäyttö, Liquid Crystal Display UL Underwriters Laboratories, yhdysvaltalainen sertifiointijärjestö LCL Jäähdytysneste vähissä, Low Coolant UPS Keskeytymätön tehonsyöttö, Level Uninterruptible Power Supply LCT Alhainen jäähdytysnesteen lämpötila 8 A041F738 (versio 1)

17 Johdanto 2.3 Lisäaineisto Ennen generaattorilaitteen käyttöä käyttäjän tulee lukea kaikki sen mukana toimitetut oppaat ja perehtyä niiden sisältämiin varoituksiin ja laitteen käytön toimintavaiheisiin. VAROITUS: Generaattorin käyttö on turvallista ja luotettavaa vain, mikäli sitä käytetään ja huolletaan asianmukaisesti. Käyttäjän käsikirja sisältää huolto-ohjelman ja vianmääritysohjeet. Tämän ohjekirjan lisäksi täytyy lukea Terveys- ja turvallisuusopas generaattorilaitteen turvallisen asennuksen ja käytön varmistamiseksi: Terveys- ja turvallisuusopas ( ) Saatavilla on lisäksi hankkimaasi generaattorilaitteeseen liittyvät seuraavat ohjekirjat (englanniksi): Käyttöopas (A035P105) Asennusopas (A035N982) Ohjaimen huolto-opas: PC1.2 (A034L440) Moottorin huolto-opas (A024J818) Osaluettelo (A035J031) Suositeltujen varaosien luettelo: C90 D5 (A040P080) Suositeltujen varaosien luettelo: C110 D5 (A040P082) Suositeltujen varaosien luettelo: C80 D6 (A040P085) Suositeltujen varaosien luettelo: C100 D6 (A041A670) Korjaustöiden vakioajat -Moottori- CQ-sarja ( ) Korjaustöiden vakioajat - Ohjain PC1.X- EH-sarja (A028Z371 Takuukirja (F ) Maailmanlaajuinen kaupallinen takuulauseke (A028U870) Lisätietoja koneeseesi liittyvistä oppaista on saatavana valtuutetulta jälleenmyyjältä. 2.4 Jälkimarkkinoinnin palvelut Huolto Tarjoamme täydelliset huolto- ja takuupalvelut. VAROITUS: Virheellinen huolto tai väärät varaosat voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuoleman ja/tai konerikon. Huoltohenkilöillä täytyy olla sähköalan ja/tai mekaanikon koulutus ja kokemusta alalta. A041F738 (versio 1) 9

18 2. Johdanto Takuu Paikallinen jälleenmyyjä tarjoaa täydellisen huoltosopimuksen asiakkaille, jotka haluavat huollattaa generaattorinsa asiantuntevasti säännöllisin väliajoin. Huolto kattaa kaiken rutiiniluontoisen kunnossapidon ja sisältää yksityiskohtaisen raportin generaattorin kunnosta. Siihen voidaan lisäksi liittää ympärivuorokautinen puhelinpalvelu, joka tarjoaa tarvittaessa apua 365 päivää vuodessa. Erikoistuneet mekaanikot ovat saatavilla asiakkaiden generaattorilaitteiden parhaan suoritustehon ylläpitämiseksi. Suosittelemme huoltotehtävien antamista ainoastaan valtuutetun jälleenmyyjän koulutettujen ja kokeneiden mekaanikkojen toimeksi. Katso maailmanlaajuisesta kaupallisesta takuulausekkeesta (A028U870) lisätietoja generaattorilaitteesi takuun kattavuudesta. Saatavilla on myös laajennettu takuu. Vikatapauksiin on normaalisti saatavana apua tehdaskoulutuksen saaneilta huoltomekaanikoilta, jotka pystyvät tekemään kaikki pienet ja monet suurehkotkin korjaukset laitteen asennuspaikassa. Lisätietoja takuusta on saatavana valtuutetulta jälleenmyyjältä. HUOMAUTUS: Takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat jäähdytysnestettä koskevien suositusten noudattamatta jättämisestä. Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään Takuun rajoitukset Katso lisätietoja generaattorilaitteesi takuuta koskevista rajoituksista generaattorilaitekohtaisesta takuulausekkeesta Yhteys huoltopalveluihin Ota yhteyttä lähimpään Cummins Power Generation -jälleenmyyjään, kun laite pitää huoltaa. Cummins Power Generation -jälleenmyyjien sijainnista saat lisätietoja osoitteesta valitsemalla jälleenmyyjän hakutoiminnon. Kun otat yhteyttä jälleenmyyjään, ilmoita aina tyyppikilvessä olevat malli- ja sarjanumerotiedot sekä tekniset tiedot Maahantuojan toimipistehaku Pohjois-Amerikka Voit ottaa yhteyttä lähimpään Cummins Power Generation -jälleenmyyjään soittamalla numeroon (automaattipalvelu ainoastaan äänitaajuusvalintapuhelimille) Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Jos valitset 1 (painamalla 1), puhelusi yhdistyy automaattisesti lähimmälle jälleenmyyjälle. Jos et saa yhteyttä jälleenmyyjään automaattipalvelun kautta, katso lisätietoja Keltaisilta sivuilta. Jälleenmyyjät löytyvät yleensä kohdista: GENERAATTORIT SÄHKÖLAITTEET tai MOOTTORIT BENSIINI TAI DIESEL Jos sinulla on vaikeuksia huollon järjestämisessä tai vian korjaamisessa, ota yhteyttä lähimmän Cummins Power Generation -jälleenmyyjän huoltopäällikköön. Kun otat yhteyttä jälleenmyyjään, ilmoita aina tuotteen tyyppikilvessä olevat malli- ja sarjanumerotiedot sekä tekniset tiedot. 10 A041F738 (versio 1)

19 Johdanto Pohjois-Amerikan ulkopuolella Ottaessasi yhteyttä muualta kuin Pohjois-Amerikasta soita Cummins Power Generationin numeroon klo (CST), ma-pe, tai faxilla numeroon A041F738 (versio 1) 11

20 2. Johdanto Tämä sivu on tarkoituksella tyhjä. 12 A041F738 (versio 1)

Käyttöopas. Generaattorilaite S3.8-moottorijossaPowerStart 0500Control-ohjain C44D5 C55D5 C66D5 C40D6 C50D6 C60D6

Käyttöopas. Generaattorilaite S3.8-moottorijossaPowerStart 0500Control-ohjain C44D5 C55D5 C66D5 C40D6 C50D6 C60D6 Käyttöopas Generaattorilaite S3.8-moottorijossaPowerStart 0500Control-ohjain C44D5 C55D5 C66D5 C40D6 C50D6 C60D6 Finnish TranslationoftheOriginalInstructions 11-2011 A041E473(versio1) Sisällysluettelo

Lisätiedot

InteliNano NT. Käyttäjän opas. Copyright 2011 ComAp a.s..

InteliNano NT. Käyttäjän opas. Copyright 2011 ComAp a.s.. InteliNano NT Käyttäjän opas Copyright 2011 ComAp a.s.. ComAp a.s.. Kundratka 17, 180 00 Praha 8, Tšekin tasavalta Puh: +420 246 012 111, faksi: +420 266 316 647 S-posti: info@comap.cz, www.comap.cz SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Moottorin käyttöopas

Moottorin käyttöopas Moottorin käyttöopas X3.3-sarjan PowerCommand 1.1 Control C33 D5 C38 D5 C30 D6 C35 D6 Finnish Translated from Original Instructions 10-2010 A034X784 (Issue 2) Moottorin käyttöopas Julkaisu A034X784 X3.3-sarja

Lisätiedot

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ ATS -JÄRJESTELMÄ GG-ATS LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOA www.handai.fi 3. Yleistä turvallisuudesta

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN.

LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN. Tele Radio 860 Lion LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN. SUOMI/FINNISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000,

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Käytä suojavarusteita, kun työskentelet ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

FIN AJASTIN/ PLANAR KÄYTTÖOHJE/

FIN AJASTIN/ PLANAR KÄYTTÖOHJE/ FIN AJASTIN/ PLANAR KÄYTTÖOHJE/ 5-2017 ESITTELY. Tämä ohje on osa PLANAR käyttöohjetta ja opastaa laitteen turvalliseen käyttöön. Mikäli käytössä esiintyy ongelmia tai epäselvyyksiä, pyydämme ottamaan

Lisätiedot

Moottorin käyttöopas

Moottorin käyttöopas Moottorin käyttöopas X1.3 sarjan kanssa PowerStart 0500 Control C8 D5 C11 D5 Finnish Translated from Original Instructions 1-2010 A032X708 (Issue 1) Moottorin käyttöopas Julkaisu A032X708 X1.3-sarja Versio

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje Suomi 1. Applications and Functions Devilink FT lämmityksen kytkentäyksikkö Devilink FT kytkentäyksikkö kytkee lämmityksen päälle ja pois.

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201302 ASIAKIRJA: 841701 SUOMI KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 8 1.1. Yleistä 8 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 8 2. Käyttö 10 2.1. Symbolit

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Käyttöohje Nesteen esilämmittimet BINAR-5S BINAR-5S diesel BINAR-5S.24 diesel

Käyttöohje Nesteen esilämmittimet BINAR-5S BINAR-5S diesel BINAR-5S.24 diesel FI Käyttöohje Nesteen esilämmittimet BINAR-5S BINAR-5S diesel BINAR-5S.24 diesel Arvoisa asiakas! Kiitämme tekemäsi valinnan johdosta! Olemme tehneet kaikkemme, jotta tämä tuote olisi vaatimustesi mukainen

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnot 3 2. Asennus 3 3. Varotoimenpiteet 3 4. LCD-näyttö 4 5. Näppäimet 5 6. Toimintojen asettaminen 5 7. Punnitusyksikön vaihtaminen 6 8. Vikakoodit 7

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Moottorin kaukokäynnistys. Toiminta. Käyttäytyminen. Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta.

Moottorin kaukokäynnistys. Toiminta. Käyttäytyminen. Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta. Toiminta Toiminta Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta. Käyttäytyminen Käynnistysyrityksen onnistuminen tai epäonnistuminen kuitataan suuntavilkuilla: Jos

Lisätiedot

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy MI-4500X Wireless Optical Mouse Tuotetiedot A B K I F D G E L H C J Hiiri A: Vieritysrulla ja kolmospainike Akun virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike D: Selaimen edellinen-painike

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

KÄÄNTÖOVIKONEISTO DFA 127

KÄÄNTÖOVIKONEISTO DFA 127 KÄÄNTÖOVIKONEISTO DFA 127 Käyttöohje FI Sivu 1. Tekniset tiedot 2 2. Toiminnot 2 3. Käyttö 2-4 4. Tila- ja vikatiedot 5 5. Lyhenteet 6 1. Tekniset tiedot Koko: Koneisto 600 x 85 x 124 mm (L x K x S) Toimintajännite:

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Scandinavian heat pumps Sisältö. Kaukosäätimen kuvaus. Painikkeet -5. Kaukosäätimen kuvakkeet 6 4. Painikkeiden käyttö 7-8 (AUTO/JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS/TUULETIN/KOSTEUDENPOISTO)

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502 Onnittelut tämän hyvin suunnitellun tuotteen valinnasta ; Ennen asennusta ja laitteen käyttöä lue huolellisesti seuraavat suositukset turvallisuudesta, jotta voit välttää onnettomuudet käyttäjälle ja vahingot

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot