GH200/205-sarja Digitaalinen kamera Käyttöopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GH200/205-sarja Digitaalinen kamera Käyttöopas"

Transkriptio

1 GH200/205-sarja Digitaalinen kamera Käyttöopas

2 Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet 2012 BenQ Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa monistaa, siirtää, transkriboida, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle tai tietokonekielelle missään muodossa tai millään keinolla, elektronisesti, mekaanisesti, magneettisesti, optisesti, kemiallisesti, manuaalisesti tai muuten ilman BenQ Corporationilta edeltäkäsin saatua kirjallista lupaa. Kaikki muut tässä käyttöoppaassa mainitut logot, tuotteet tai yritysten nimet voivat olla niiden omistajayritysten rekisteröityjä tavaramerkkejä tai kuulua niiden tekijänoikeuksien piiriin, ja niitä käytetään vain tiedotustarkoituksessa. Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään esityksiä tai takuita, joko suoria tai epäsuoria tämän asiakirjan sisällöstä ja erityisesti sanoutuu irti kaikista vaateista, jotka koskevat takuita, myytävyyttä tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen. Lisäksi BenQ Corporation pidättää oikeudet tarkistaa tätä julkaisua ja tehdä ajoittain muutoksia sen sisältöön ilman BenQ Corporationin velvoitetta ilmoittaa tällaisista tarkistuksista tai muutoksista kenellekään. Tämän käyttöoppaan tarkoitus on tarjota mahdollisimman ajantasaista ja tarkkaa tietoa asiakkaille, joten sisältöä voidaan muuttaa ajoittain ilman edeltävää ilmoitusta. Näet tämän käyttöoppaan uusimman version osoitteessa 2

3 BenQ ecofacts BenQ on sitoutunut vihreämpien tuotteiden suunnitteluun ja kehittämiseen osana pyrkimystään toteuttaa korporaation visiota "Nautinnon ja laadun tuominen elämään", perimmäisenä päämääränään päästä matalan hiilen yhteiskuntaan. Sen lisäksi, että BenQ:n toiminta on kansainvälisten ympäristön hallinnan säädösten vaatimusten ja standardien mukaista, yritys myös ponnistelee kehittääkseen edelleen tuotteiden elinkaaren erilaisia osatekijöitä, kuten materiaalin valinta, valmistus, pakkaus, kuljetus, käyttö ja hävitys. BenQ ecofacts -merkinnässä luetellaan kunkin tuotteen tärkeimmät ympäristöystävällisen suunnittelun tekijät, toivoen, että asiakkaat tekisivät tietoon pertustuvia, vihreitä ostopäätöksiä. Katso lisätietoja BenQ:n ympäristösitoumuksista ja saavutuksista BenQ s CSR -websivustolta osoitteessa Arsenic-free optical glass BFR/PVC-free casing plastics Eco-friendly ink printing in packaging box 3

4 WEEE-direktiivi WEEE Paristot Käyttäjien yksityiskotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromun ja/tai paristojen hävittäminen Euroopan unionissa. Tämä symboli tuotteessa tai sen pakkauksessa ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jätelaite ja/tai paristot on hävitettävä toimittamalla se asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun ja/tai paristojen kierrätysjärjestelmään. Halutessasi lisätietoja tämän tuotteen ja/tai paristojen kierrätyksestä ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen, liikkeeseen, josta ostit tuotteen, tai jätehuoltopalveluyritykseesi. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnon resursseja ja varmistamaan, että laite kierrätetään tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Kierrätystiedot: Katso lisätietoja osoitteesta CE-säädösilmoitus Tämän laitteen ilmoitetaan täten olevan Neuvoston direktiivien jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, liittyen elektromagneettiseen yhteensopivuuteen (2004/108/EY) mukainen; matalajännitedirektiivin (2006/95/EY mukainen); tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2002/95/EY) mukainen, Turkin EEE-direktiivin mukainen; laite noudattaa myös komission säädöstä (EY) nro 1275/2008, joka soveltaa Euroopan parlamentin ja neuvoston 2005/32/EY-direktiiviä, joka koskee sähköisen ja elektronisten- koti- ja toimistolaitteiden ympäristöystävällisen suunnittelun vaatimuksia virrankulutukselle valmius- ja sammutustilassa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 2009/125/EY-direktiiviä, joka muodostaa kehyksen energiaan liittyvien tuotteiden ympäristöystävälliselle suunnittelulle. FCC-ilmoitus Tämä laite on testattu ja se noudattaa FCC-säädösten osan 15 Luokan B digitaalisille laitteille asetettuja rajoituksia. Nämä rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikäytössä. Tämä laitteisto synnyttää, käyttää ja voi säteillä suurtaajuusenergiaa, ja ellei sitä asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa kiusallista häiriötä radiotietoliikenteeseen. On kuitenkin mahdollista, että häiriöitä esiintyy tietyn asennuksen yhteydessä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisio-ohjelmien vastaanottamiseen, mikä voidaan tarkistaa sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen, käyttäjää kehotetaan yrittämään korjata häiriö kokeilemalla joitakin seuraavista toimista: Käännä tai siirrä vastaanottimen antennia. Lisää laitteen ja vastaanottimen välimatkaa. Kytke laite eri virransyöttöön kuin vastaanottava laite on kytketty. Pyydä neuvoja myyjältä tai kokeneelta radio- ja tv-asentajalta. Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö täyttää seuraavat kaksi ehtoa: (1) Tämä laite saattaa aiheuttaa kiusallista häiriötä, ja (2) tämän laitteen tulee vastaanottaa siihen tuleva häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivotun toiminnon. 4

5 FCC-varoitus Maikki muutokset tai muunnelmat, joita ei ole nimenomaisesti hyväksytty vastuullisen osapuolen toimesta yhdenmukaiseksi, voi mitätöidä käyttäjän valtuuden tämän laitteen käyttämiseen. Turvallisuusvaroitus ja huomautus Ennen kuin käytät kameraa, varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt täysin tämän osan sisällön. Jos laiminlyöt tämän osan turvallisuusvaroituksia tai toimit niiden vastaisesti, kameran takuu voi mitätöityä. Ei ainoastaan kamera, vaan sinä itse ja muut lähellä olevat ihmiset ja esineet voivat vahingoittua vakavasti, saada vammoja ja joutua jopa kuolemanvaaraan. Turvallisuutesi vuoksi Pidä kamera ja lisävarusteet pikkuvauvojen ja lasten ulottumattomissa. Erityisesti pienet osat, kuten muistikortit ja akut on helppo irrottaa ja niellä. Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita välttääksesi vaarat terveydelle ja omaisuudelle, ja toimiaksesi kaikkien lain säädösten mukaisesti. Älä pura kameraa missään olosuhteissa. Käyttäessäsi salamaa, älä vie kameraa liian lähelle ihmisen (erityisesti pikkuvauvojen ja pienten lasten) tai eläinten silmiä. Muuten salaman välähtäessä valo voi vahingoittaa ihmisen silmiä tai ärsyttää eläinten silmiä. Akut saattavat räjähtää. Kaikki akut voivat aiheuttaa omaisuusvahinkoja, vammoja tai palovammoja, jos johtava materiaali, kuten korut, avaimet tai helminauha koskettaa näkyvissä olevia napoja. Materiaali voi muodostaa sähköisen piirin ja kuumentua hyvin kuumaksi. Käsittele akkuja varoen, erityisesti asettaessasi niitä taskuusi, laukkuun tai muihin säilytyspaikkoihin, joissa on metalliesineitä. Älä hävitä akkuja tulessa, sillä ne voivat räjähtää. Ehkäistäksesi sähköiskun, älä yritä purkaa tai korjata kameraa itse. Jotkut kameramallit eivät hyväksy ei-uudelleenladattavia akkuja. Kun käytät tällaisia akkuja, älä lataa niitä. Muuten voi muodostua räjähdys- ja tulipalovaara. Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan vääräntyyppiseen. Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti. 5

6 Takuu Takuu mitätöityy, jos vahinko tai järjestelmän vioittuminen johtuu ulkopuolisista tekijöistä, kuten kolari, tulipalo, tulva, lika, jätevesi, maanjäristys tai muu force majeure -tapahtuma tai väärästä sähkön käytöstä tai muiden kuin alkuperäisten lisävarusteiden käytöstä. On pelkästään käyttäjän vastuulla, jos ongelmia (kuten tietojen menetys ja järjestelmän vioittuminen) on seurausta muusta kuin tehtaalla asennetusta ohjelmistosta, osista ja/tai muista kuin alkuperäisistä lisävarusteista. Älä muuta kameraa. Kaikki kameraan tehdyt muutokset mitätöivät takuun. Kamerasta huolehtiminen Säilytä kameraa aina nahkakotelossa tai pussissa suojataksesi sitä paremmin roiskeilta, pölyltä ja törmäyksiltä. Ainoa tapa vaihtaa akku ja muistikortti on avata akku-/korttikansi. Hävitä loppuun käytety akut ja kamera tavalla, joka on maasi lakien sallima. Vesi voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Säilytä kameraa sen vuoksi kuivassa paikassa. Jos kamera kastuu, pyyhi se mahdollisimman nopeasti kuivalla liinalla. Suola tai merivesi voi aiheuttaa kameralle vakavaa vahinkoa. Älä pudota, kolhaise tai ravista kameraa. Kameran kovakourainen käyttö voi vahingoittaa sisäisiä sähköpiirilevyjä, vääristää linssin muotoa tai tehdä objektiivista sisään vetäytymättömän. Älä käytä kovia kemikaaleja, puhdistusliuoksia tai vahvoja puhdistusaineita kameran puhdistamiseen. Kameran objektiiviin voi jäädä sormenjälkiä, jotka johtavat epäselviin kuviin tai videoihin. Välttääksesi tämän ongelman, muista pyyhkiä kameran linssi ennen kuvien ottamista tai videoiden tallentamista. Kameran objektiivi tulee myös puhdistaa säännöllisesti. Jos linssi on likainen käytä linssiharjaa tai pehmeää liinaa linssin puhdistamiseen. Älä puhdista linssiä sormin. Jos vierasta ainetta joutuu kameran sisään, katkaise virta välittömästi ja poista akku. Poista sitten vieras aine tai vesi ja lähetä kamera huoltokeskukseen. Aina, kun sisäisessä muistissa tai ulkoisella muistikortilla on tietoja, kannattaa tiedoista ottaa varmuuskopio tietokoneeseen tai levylle. Näin voit palauttaa tiedot, jos ne häviävät muistista. Jos objektiivi ei vetäydy takaisin sisään, vaihda ensin akku (tämä vika johtuu tavallisesti lopussa olevasta akusta). Tällöin objektiivin tulisi vetäytyä automaattisesti. Jos objektiivi ei edelleenkään vetäydy sisään, ota yhteys jälleenmyyjään. Älä missään tapauksessa työnnä objektiivia takaisin manuaalisesti, sillä se voi vahingoittaa kameraa. Kaikki alkuperäiset osat on suunniteltu käytettäväksi vain tässä ostamassasi kameramallissa. Älä käytä näitä lisävarusteita muiden kameramallien tai eri kameramerkkien kanssa välttääksesi ennakoimattoman vaaran tai vahingon. Ennen kuin käytät muistikorttia ensimmäistä kertaa, alusta kortti aina ensin kameralla. Muistaa siirtää kirjoitussuojausliuska (jos käytettävissä) avattuun asentoon. Muuten kaikki muistikortilla olevat tiedot (jos niitä on) suojataan ja korttia ei voi muokata tai alustaa. 6

7 Käyttöympäristö Älä käytä tai säilytä kameraa alla luetelluissa ympäristöissä: Suora auringonpaiste Pölyiset paikat Ilmastointilaitteen, sähköpatterin tai muiden lämmönlähteiden vieressä Lukitussa autossa auringonpaisteella Epävakaat sijainnit Älä käytä kameraa ulkona, kun sataa vettä tai lunta. Älä käytä kameraa vedessä tai lähellä vettä. Kameran käyttölämpötila on välillä 0 40 Celsius-astetta. On normaalia, että kameran käyttöaika lyhenee, kun lämpötila on matala. Kameran akun käyttöaika lyhenee joka kerta, kun akku ladataan tai se tyhjenee. Säilytys liian korkeissa tai matalissa lämpötiloissa johtaa myös kapasiteetin vähittäiseen menetykseen. Seurauksena kameran käyttöaika voi lyhetä merkittävästi. On normaalia, että kamera lämpenee käytettäessä, koska kameran kotelo voi johtaa lämpöä. Älä purista kameraa liiallisella voimalla. Suojaa kamera myös voimakkailta iskuilta. Välttääksesi tahattoman pudottamisen, kiinnitä kameraan kantohihna ja pitele kameraa aina kantohihna ranteen ympärillä. Jos akku tyhjenee äkillisesti ja kameran objektiivi ei vetäydy sisään, suojaa objektiivi hyvin ja asenna täysi akku niin pian kuin mahdollista. Kun kamera ei ole käytössä, kytke virta aina pois päältä ja varmista, että objektiivi on vetäytynyt sisään ennen kuin asetat kameran koteloonsa. Jollet aio käyttää kameraa pitkään aikaan, poista akku kamerasta ja laita se huolellisesti säilöön. 7

8 Pidä kamera loitolla terävistä esineistä ja vältä kolhuja. Kun kameraa ei käytetä, säilytä sitä vakaalla alustalla. Älä anna kameraan kohdistua painetta äläkä säilytä sitä paikassa, jossa se voi puristua (esim. housun tasku) välttääksesi mahdolliset vahingot. 8

9 Sisällysluettelo Purkaminen pakkauksesta Yleisopas Monitorinäytön sisältö Monitorinäytön asetusten määritys Lataa ensin akku ennen käyttöä Akun lataamiseen Akun lataaminen Perusasetusten määritys, kun käynnistät kameran ensimmäistä kertaa Muistikortin valmisteleminen Tuetut muistikortit Muistikortin asentaminen Uuden muistikortin formatointi (alustaminen) Kameran kytkeminen Päälle ja Pois Virran kytkeminen päälle Kameran sammuttaminen Valokuvan ottaminen Valokuvien katselu Valokuvien ja elokuvien poistaminen Yksittäisen tiedoston poistaminen Määrättyjen tiedostojen poistaminen Kaikkien tiedostojen poistaminen Valokuva-opetusohjelma 31 Ohjauspaneelin käyttö Kuvakoon muuttaminen (Koko) Valokuvan kuvakoon valitseminen Salaman käyttö (Salama) Itseajastimen käyttö (itseajastin) Kasvojen seurannan käyttö Kuvaaminen muita häiritsemättä (äänetön-tila) Yksinkert. Tilan käyttäminen Kuvaaminen zoomauksella Optisen zoomin ja digitaalisen zoomin vaihtopiste Elokuvan ja audion kuvaaminen 43 Elokuvan tallentaminen Valokuvan ottaminen elokuvan kuvauksen aikana Vain äänen tallentaminen (Ääni REC) Äänitallenteen toistaminen Näkymätilan käyttäminen 47 Mikä on näkymätila? Joitakin mallinäkymiä Kuvan ottaminen Näkymätilassa

10 Lisäasetukset 49 Näyttövalikkojen käyttäminen REC-tilan asetukset (REC) Tarkennustilan valitseminen (Tarkennus) Tarkennuskehyksen muodon muuttaminen (Tarkennuksen kehys) Sarjakuvaus Kameran tai kohteen liikkeen vaikutusten vähentäminen (Vakaaja) Automaattitarkennusalueen määrittäminen (AF alue) Toimintojen määrittäminen [ ]- ja [ ]-näppäimelle (V/O-näppäin) Näyttöruudukon näyttäminen (Ruudukko) Kuvakeohjeet käyttö (Kuvakeohjeet) Virta päällä -oletusasetusten määrittäminen (Muisti) Kuvanlaatuasetukset (Laatu) Valokuvan kuvanlaadun määrittäminen (laatu (Valokuva)) Kuvan kirkkauden korjaaminen (valotuksen komp.) Valkotasapainon hallinta (Valkotasap.) ISO-herkkyyden määrittäminen (ISO) Kuvan kirkkauden optimointi (d-lighting) Sisäisten suodattimien käyttö (Väritila) Valokuvien ja elokuvien katselu 60 Valokuvien katselu Elokuvan katsominen Näyttökuvan zoomaus Kuvavalikon näyttäminen Valokuvien ja elokuvien katsominen TV:n kuvaruudulla Muut toistotoiminnot (TOISTO) 64 TOISTO-paneelin käyttö Diaesityksen toistaminen kameralla (Diaesitys) Toistaminen muita häiritsemättä (äänetön-tila) Kuvan kiertäminen (kierrä) Tulostettavien kuvien valitseminen (dpof) Tiedoston suojaaminen poistamiselta (Suojaa) Valokuvan koon muuttaminen (koon muutos) Valokuvan rajaaminen (trimmaa) Äänen lisääminen valokuvaan (äänitallenne) Valokuvan äänen toistaminen Tiedostojen kopiointi (Kopioi) Tulostus 72 Liittäminen suoraan PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen Tulostettavien kuvien ja kopioiden lukumäärän määrittäminen DPOF-standardilla

11 Muut asetukset (Asetukset) 75 Kameran ääniasetusten määrittäminen (Äänet) Käynnistyskuvan määrittäminen Tiedostonimen sarjanumeron muodostussäännön määrittäminen (Tiedostonro) Maailman aika -asetusten määrittäminen (Maailman aika) Valokuvien aikaleimaus (Pvm-leima) Kameran kellon asettaminen (Säädä) Päivämäärävuodon valinta Näyttökielen määrittäminen (Kieli) Lepotila-asetusten määrittäminen (tallenna LCD) Automaattisten virta-asetusten määrittäminen (virransäästö) [ ]- ja [ ]-asetusten määrittäminen (REC/PLAY) Tiedostojen poistamisen ottaminen pois käytöstä ( Pois käytöstä) USB-protokolla-asetusten määrittäminen (USB) Näytön kuvasuhteen ja videon lähtöjärjestelmän valitseminen (tv-lähtö) Sisäisen muistin tai muistikortin alustaminen (alusta) Kameran nollaaminen tahdasasetuksiin (Nollaa) Liite 84 Akun varotoimet Vianetsintä ja tuotetiedot Tekninen tuki Tekniset tiedot

12 Purkaminen pakkauksesta Kun purat kameran pakkauksesta, varmista, ettei mikään alla näytetyistä kohteista puutu. Jos jokin puuttuu, ota yhteys liikkeeseen, josta ostit kameran. Digitaalinen kamera Ladattava litium-ioni-akku Verkkolaite Kantohihna USB-kaapeli Pussi (valinnainen lisävaruste) Pikaopas Ohjelmisto- ja käyttöopas- CD-levy 12

13 Yleisopas Kamera Edestä Takaa 8 9 bk bl bm bn [ ] [ ] [ ] [ ] [SET] Zoomin ohjain 2 Suljinpainike 3 Salama 4 [Virta päällä/pois] 5 Etuvalo 6 Objektiivi 7 Mikrofoni 8 [ ] (REC) -painike 9 Takavalo 10 [ ] (Elokuva) -painike 11 Hihnanreikä Pohja bs br bq bp bo 12 [USB/AV]-portti 13 Liitinkansi 14 [ASETA]-painike 15 [ ] (Poista) -painike 16 [ ] (TOISTO) -painike 17 Ohjauspainike ([ ][ ][ ][ ]) 18 Monitorinäyttö 19 Akku/muistikorttipaikat 20 Kolmijalan reikä Kiinnitä kolmijalka tähän reikään. 21 Kaiutin cl ck bt 13

14 Monitorinäytön sisältö Monitorinäytössä käytetään erilaisia ilmaisimia, kuvakkeita ja arvoja, jotka näyttävät kameran tilan. Tämän osan mallinäyttöjen tarkoitus on esitellä kaikkien monitorinäytön eri tiloissa näkyvien ilmaisimien ja numeroiden sijainnit. Ne eivät esitä kamerassa todellisuudessa näkyviä näyttöjä. Valokuvien tallennus cl ck bt bs br bq bk bl bm bn bo bp Suljinpainike puoliksi painettuna Jäljellä oleva valokuvamuistikapasiteetti 2 Jäljellä oleva elokuvamuistikapasiteetti 3 Tallennustila 4 Valkotasapainoasetus 5 Sarja 6 Kuvanlaadun huonontumisen ilmaisin 7 Valokuvan kuvakoko 8 Valokuvan kuvanlaatu 9 Elokuvan kuvanlaatu 10 Salama 11 Itseajastin 12 Kasvojen seuranta 13 D-Lighting 14 ISO-herkkyys 15 Pvm/aika 16 Valotuksen komp. 17 Tarkennuksen kehys 18 Pvm-leiman ilmaisin 19 Akun tason ilmaisin 20 Vakaajan ilmaisin 21 Tarkennustila 1 Tallennustila 2 Salama 3 ISO-herkkyys 4 Aukon arvo 5 Suljinnopeus 6 Vakaajan ilmaisin 7 Tarkennuksen kehys Aukon, suljinnopeuden ja ISO-herkkyyden arvot muuttuvat oranssin värisiksi, kun painat suljinpainikkeen puoleen väliin, jos automaattinen valotus ei ole oikein. 14

15 Yksinkert. Tila 1 2 bk bl Jäljellä oleva valokuvamuistikapasiteetti 2 Valokuvan kuvakoko 3 Salama 4 Itseajastin 5 D-Lighting 6 Pvm/aika 7 Pvm-leiman ilmaisin 8 Akun tason ilmaisin 9 Tarkennuksen kehys 10 Jäljellä oleva elokuvamuistikapasiteetti 11 Elokuvan kuvanlaatu Elokuvatallennus Valokuvan katselu bk Tallennustila 2 Valkotasapainoasetus 3 Jäljellä oleva elokuvamuistikapasiteetti 4 Elokuvan tallennusaika 5 Salama 6 EV-arvo 7 Akun tason ilmaisin 8 Elokuvan tallennuksen ilmaisin 9 Tarkennustila 1 Tiedostotyyppi 2 Suojauksen ilmaisin 3 Kansion nimi / tiedoston nimi 4 Valokuvan kuvanlaatu 5 Valokuvan kuvakoko 6 ISO-herkkyys 7 Aukon arvo 8 Suljinnopeus 9 Pvm/aika 10 Akun tason ilmaisin 15

16 Elokuvan toisto Tiedostotyyppi 2 Kansion nimi / tiedoston nimi 3 Elokuvan tallennusaika 4 Elokuvan kuvanlaatu 5 Pvm/aika 6 Akun tason ilmaisin 6 5 Monitorinäytön asetusten määritys Voit kytkeä näyttötiedot päälle ja pois päältä painamalla [ asettaa erilliset asetukset REC-tilalle ja TOISTO-tilalle. ] (NÄYTÄ) -painiketta. Voit Tietonäyttö päällä Tietonäyttö + Päivämäärä/ Aika päällä Tietonäyttö pois päältä Näyttää tiedot kuva-asetuksista jne. (Vain REC-tila). Näyttää valokuva-asetusten lisäksi elokuva-asetustiedot ja päivämäärä-/aikanäytön. Voit määrittää käytettävän aikamuodon. Mitään tietoja ei näytetä 16

17 Lataa ensin akku ennen käyttöä. Huomaa, ettei juuri ostetun kameran akkua ole ladattu. Suorita seuraavat toimenpiteet liittääksesi akun kameraan ja ladataksesi sen. Käytä vain toimitukseen kuuluvaa akkua tai kameran toimitukseen kuuluvaa akkutyyppiä ja laturia. Muun tyyppisten akkujen tai laturin käyttö voi vahingoittaa laitetta ja mitätöidä takuun. Akun lataamiseen 1. Avaa akkukansi. Siirrä akun kannen liukusuljin AUKIasentoa kohti ja avaa kansi kuvan nuolten suuntaisesti Lataa akku. Asenna akku lokeroon päätteet oikean suuntaisesti kameraan päin, kuten kuvassa. Paina paristo sisään niin, että se kiinnittyy paikoilleen. Pysäytin 3. Sulje akkukansi. Sulje akkukansi ja siirrä liukusuljin LUKITTUasentoon

18 Akun lataaminen Voit ladata kameran akun seuraavalla kahdella tavalla. USB-sovittimella Tietokoneen USB-yhteydellä Akun lataaminen USB-sovittimella 1. Sammuta kamera. Varmista, että kameran monitorinäyttö on tyhjä. Jollei ole, sammuta kamera painamalla [Virta päällä/pois] -painiketta. 2. Liitä kamera USB-kaapelilla, kuten kuvassa. [Virta päällä/pois] 3. Liitä USB-sovittimen johdon toinen pää kameraan ja toinen pää seinäpistorasiaan tai suoraan tietokoneen USB-porttiin aloittaaksesi lataamisen. Takavalon toiminta Valon tila Palaa punaisena Vilkkuu punaisena Pois Kuvaus Lataa Epänormaali ympäristön lämpötila, USB-verkkolaiteongelma tai akkuongelma. Lataus valmis Takavalo 4. Kun lataus on valmis, irrota USB-kaapeli kamerasta ja irrota sitten virtajohto pistorasiasta. Lataaminen tietokoneen USB-liitännällä Kameran akku latautuu aina, kun kamera on liitetty USB-kaapelilla suoraan tietokoneeseen. Tietokoneen asetusten mukaan et ehkä voi ladata kameran akkua USB-liitännällä. Jos näin käy, on suositeltavaa käyttää kameran toimitukseen kuuluvaa USB-sovitinta. 18

19 1. Sammuta kamera. Varmista, että kameran monitorinäyttö on tyhjä. Jollei ole, sammuta kamera painamalla [Virta päällä/ pois] -painiketta. [Virta päällä/pois] Monitorinäyttö Kun liität kameran ensimmäistä kertaa USB-kaapelilla tietokoneeseen, tietokoneen näyttöön voi tulla virheviesti. Jos näin käy, irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen. 2. Liitä kamera käynnissä olevaan tietokoneeseen. Takavalon tulisi palaa punaisena ilmaisten, että lataaminen on alkanut. Valo sammuu, kun lataus on valmis. Täyteen lataaminen kestää noin 130 minuuttia. Lataaminen voi kestää pitempään latausolosuhteiden mukaan. USB-portti USB-kaapeli (kuuluu kameran toimitukseen) Suuri liitin [USB/AV]- portti Pieni liitin Varmista, että USB-kaapeliliittimen -merkki osoittaa kohti objektiivipuolta ja liitä kaapeli kameraan. Takavalon toiminta Valon tila Palaa punaisena Vilkkuu punaisena Pois Kuvaus Lataa Epänormaali ympäröivä lämpötila, lataus kestää liian pitkään tai akkuongelma Lataus valmis Takavalo 19

20 3. Kun lataaminen on valmis, irrota USB-kaapeli kamerasta ja sen jälkeen tietokoneesta. Vaikka käynnistäisit kameran, akun lataaminen jatkuu, jos kamera on liitetty USB-kaapelilla tietokoneeseen. Tässä tapauksessa takavalon toiminta muuttuu, kuten seuraavassa on kuvattu. Takavalon toiminta Valon tila Palaa punaisena Vilkkuu punaisena Palaa vihreänä Kuvaus Lataa Epänormaali ympäröivä lämpötila, lataus kestää liian pitkään tai akkuongelma Lataus valmis Latausta ei tapahdu, jos liitetty tietokone on lepotilassa. Latausvirhe saattaa ilmetä heti lataamisen alettua tai jonkin aikaa sen jälkeen. Takavalon vilkkuminen punaisena ilmaisee latausvirheen. Jäljellä olevan akkuvirran tarkistaminen Kun akkuvirtaa kulutetaan, akun ilmaisin monitorinäytöllä ilmaisee jäljellä olevan akkuvirran, kuten alla. Jäljellä oleva akkuvirta Korkea Matala Akkuvirran ilmaisin 20

21 Perusasetusten määritys, kun käynnistät kameran ensimmäistä kertaa Kun asennat akun kameraan ensimmäistä kertaa, näkyviin tulee näyttöruutu näyttökielen, päivämäärän ja ajan asetusten määrittämiseen. Jos päivämäärän ja ajan oikea asettaminen ei onnistu, väärät päivämäärä- ja aikatiedot tallentuvat kuviin. Eri maantieteellisillä alueilla myytävät kameramallit eivät ehkä tue näyttökielivalintaa. 1. Käynnistä kamera painamalla [Virta päällä/ pois] -painiketta. [Virta päällä/pois] 2. Valitse haluamasi kieli [ ]-, [ ]-, [ ] -ja [ ]-painikkeella ja paina sitten [ASETA]- painiketta. [ ] (Elokuva) SET 3. Valitse aikamuoto [ ]- ja [ ]-painikkeella ja paina sitten [ASETA]-painiketta. Esimerkki: Heinäkuu, 10, 2012 VV/KK/PP 12/7/10 PP/KK/VV 10/7/12 KK/PP/VV 7/10/12 4. Aseta päivämäärä ja aika. Valitse muutettava valinta [ ]- ja [ ]-painikkeella ja muuta sitä painamalla [ ]- ja [ ]-painiketta. Voit vaihtaa 12-tuntisen ja 24-tuntisen muodon välillä painamalla [ ] (Elokuva) -painiketta. 5. Kun olet asettanut päivämäärän ja ajan, valitse "Ota käyttöön" painamalla [ ]- ja [ ]-painiketta ja paina sitten [ASETA]-painiketta. Muistikortin valmisteleminen Vaikka kamerassa on sisäinen muisti, johon voi tallentaa kuvia ja elokuvia, haluat luultavasti ostaa markkinoilta saatavilla olevan muistikortin lisäkapasiteettia varten. Muistikortti ei kuulu kameran toimitukseen. Muistikortin ollessa asennettuna, otetut kuvat tallennetaan muistikortille. Kun muistikorttia ei ole asennettu, otetut kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin. Tuetut muistikortit SD-muistikortti (enintään 2 Gt) SDHC-muistikortti (2 32 Gt) SDXC-muistikortti (32 Gt - 2 Tt) 21

22 Käytä jotakin yllä mainituista muistikorttityypeistä. Yllä mainitut ovat tuettuja muistikorttityyppejä toukokuussa Ilmoitetut muistikorttikapasiteetit ovat standardiarvoja. Käytä ainoastaan SD Card Associationin määritysten kanssa yhteensopivia SD-kortteja. 22

23 Muistikortin asentaminen 1. Sammuta kamera painamalla [Virta päällä/pois] -painiketta ja avaa akkukansi. Siirrä akun kannen liukusuljin AUKI-asentoa kohti ja avaa kansi kuvan nuolten suuntaisesti. 2. Asenna muistikortti. Asenna muistikortti yläpuoli ylöspäin (kohti kameran monitorinäyttöpuolta), liu'uta se koko matkan korttipaikkaan, kunnes se naksahtaa kiinni paikoilleen. 2 1 Edestä Edestä Takaa 3. Sulje akkukansi. Sulje akkukansi ja siirrä liukusuljin LUKITTUasentoon. 2 Älä koskaan asenna muistikorttipaikkaan muita 1 kuin tuettuja muistikortteja. Jos vettä tai vieraita esineitä joutuu korttipaikkaan, sammuta kamera välittömästi, poista akku ja ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltokeskukseen. 23

24 Uuden muistikortin formatointi (alustaminen) Uusi muistikortti on alustettava ennen kuin sitä käytetään ensimmäistä kertaa. 1. Käynnistä kamera painamalla [Virta päällä/pois] -painiketta ja paina sitten [ASETA]-painiketta. 2. Valitse toinen ohjauspaneelivalinta alhaalta (VALIKKO) [ ]- ja [ ]-painikkeella ja paina sitten [ASETA]-painiketta. 3. Valitse "Asetus"-välilehti [ ]- ja [ ]-painikkeella. 4. Valitse "Alusta" [ ]- ja [ ]-painikkeella ja paina sitten [ ]-painiketta. 5. Valitse "Alusta" [ ]- ja [ ] -painikkeella ja paina sitten [ASETA]-painiketta. 24

25 Kameran kytkeminen Päälle ja Pois Virran kytkeminen päälle Virran päälle kytkeminen ja REC-tilaan siirtyminen Virran päälle kytkemiseen ja TOISTO-tilaan siirtyminen Paina [Virta päällä/pois] - tai [ ] (REC) -painiketta. Takavalo syttyy hetkeksi vihreänä ja objektiivi tulee ulos kamerasta. Paina [ ] (TOISTO) -painiketta. Taustavalo syttyy hetkeksi vihreänä ja kameran muistiin juuri tallennettu kuva tulee näkyviin monitorinäytölle. [Virta päällä/pois] Takavalo Varmista, ettei mikään rajoita objektiivia tai joudu kosketuksiin sen kanssa, kun objektiivi tulee esiin. Jos pidät kättäsi niin, ettei objektiivi pysty avautumaan, vaarana on toimintahäiriö. [ ] (TOISTO) -painikkeen painaminen REC-tilassa kytkee [ ] [ ] (REC) TOISTO-tilaan. Objektiivi vetäytyy sisään noin 10 sekuntia (TOISTO) tilan vaihtamisen jälkeen. Tallenna LCD ja Virransäästö kytkevät virran pois automaattisesti, jos et suorita mitään toimintoa esiasetettuun aikaan. Kameran sammuttaminen Paina [Virta päällä/pois] -painiketta. Voit määrittää kameran niin, että virta ei kytkeydy päälle painettaessa [ ] (REC) - tai [ ] (TOISTO) -painiketta. Voit määrittää kameran myös sammumaan painettaessa [ ] (REC) - tai [ ] (TOISTO) -painiketta. 25

26 Valokuvan ottaminen 1. Käynnistä kamera painamalla [ ] (REC) -painiketta. Kamera siirtyy REC-tilaan. Varmista, että näkyy näytössä. Valokuvatila-kuvake Monitorinäyttö Suljinpainike [ ] (REC) Jäljellä oleva valokuvamuistikapasiteetti 2. Suuntaa kamera kohteeseen. Voit halutessasi zoomata kuvaa. Zoomin ohjain Laajakulma Teleobjektiivi 3. Paina suljinpainike puoleen väliin tarkentaaksesi kuvan. Kun kohdistus on valmis, kamera antaa äänimerkin, takavalo syttyy vihreänä ja tarkennuskehys muuttuu vihreäksi. Takavalo Tarkennuksen kehys Puoliväliin painettuna Paina kevyesti, kunnes painike pysähtyy. Kaksi äänimerkkiä (kuva tarkennettu) Kun painat suljinpainikkeen puoleen väliin, kamera säätää automaattisesti valotuksen ja tarkentaa kohteeseen, johon kamera on suunnattu. Sen hallinta, kuinka paljon painetta tarvitaan suljinpainikkeen puoleen väliin painamiseen ja kuvan ottamiseen, on tärkeä tekniikka onnistuneiden kuvien saamiseksi. 26

27 4. Pitäen kameraa liikkumatta paina suljinpainike pohjaan saakka. Tämä tallentaa valokuvan. Pohjaan painaminen Napsaus (kuva tallennettu). Elokuvan tallentaminen Käynnistä elokuvan tallentaminen painamalla [ ] (Elokuva)-painiketta. Pysäytä elokuvan tallentaminen painamalla [ ] (Elokuva)-painiketta uudelleen. [ ] (Elokuva) Kuva ei tarkennu... Jos tarkennuskehys pysyy punaisena ja takavalo vilkkuu vihreänä, kuva ei ole tarkennettu (koska kohde on liian lähellä jne.). Suuntaa kamera kohteeseen uudelleen ja yritä tarkentaa uudelleen. Jos kohde ei ole kehyksen keskellä... "Tarkennuksen lukitus" on nimi tekniikalle, jota voit käyttää, kun haluat ottaa kuvan, jossa tarkennettava kohde ei ole näytön keskellä olevassa tarkennuskehyksessä. Liikkuvan kohteen liikkeen seuraaminen Pidä suljinpainiketta painettuna puoleen väliin seurataksesi ja tarkentaaksesi automaattisesti liikkuvaa kohdetta. Katso lisätietoja " Jäljitys"-kohdasta. 27

28 Valokuvien katselu Voit katsella valokuvia kameran monitorinäytöllä toimimalla seuraavasti. 1. Siirry TOISTO-tilaan painamalla [ ] (TOISTO) -painiketta. Tämä näyttää yhden parhaillaan muistiin tallennetuista valokuvista. Tiedot näytetystä kuvasta näkyvät myös näytöllä. Voit myös tyhjentää tiedot näytöltä katsoaksesi pelkästään valokuvaa. Voit lähentää kuvaa siirtämällä zoomin [ ] (TOISTO) ohjainta kohti -symbolia. Jos olet kuvaamassa itsellesi hyvin tärkeää kohdetta, on suositeltavaa zoomata kuvaa ja tarkastella kuvan ykityiskohtia, kun kuva on tallennettu. 2. Voit siirtyä kuvien välillä painamalla [ ]- ja [ ]-painikkeita. Painikkeen pitäminen painettuna selaa kuvia suurella nopeudella. [ ] [ ] [ ] [ ] Suljinpainikkeen painaminen puoleen väliin TOISTO-tilassa, tai kun valikkonäyttö on näkyvissä, vaihtaa suoraan REC-tilaan. 28

29 Valokuvien ja elokuvien poistaminen Kun muisti täyttyy, voit poistaa valokuvat ja elokuvat, joita et enää tarvitse, vapauttaaksesi muistitilaa ja ottaaksesi lisää kuvia. Voit poistaa tiedostoja REC- tai TOISTO-tilassa painamalla [ ] (Poista) -painiketta. Yksittäisen tiedoston poistaminen 1. Paina [ ] (Poista) -painiketta. 2. Siirry kuvien välillä [ ]- ja [ ]-painikkeella, kunnes poistettava kuva on näkyvissä. 3. Valitse "Poista" [ ]- ja [ ]-painikkeella ja paina sitten [ASETA]-painiketta. Poista lisää tiedostoja toistamalla vaiheita 2 ja 3. Voit poistua poistamistoiminnosta painamalla [ ] (Poista) -painiketta. [ ] (Poista) 29

30 Määrättyjen tiedostojen poistaminen 1. Paina [ ] (Poista) -painiketta. 2. Valitse "Poista tiedostoja" [ ]- ja [ ]-painikkeella ja paina sitten [ASETA]- painiketta. Tämä tuo näkyviin tiedostojen poisto -näyttöruudun. 3. Siirrä valintakehys poistettavan tiedoston päälle [ ], [ ], [ ] ja [ ]- painikkeella ja paina sitten [ASETA]-painiketta. Tämä valitsee parhaillaan valitun tiedoston valintaruudun. 4. Toista halutessasi vaihetta 3 valitaksesi muita kuvia. Kun olet valinnut haluamasi tiedostot, paina [ ] (Poista) -painiketta. 5. Valitse "Kyllä" [ ]- ja [ ] -painikkeella ja paina sitten [ASETA]-painiketta. Tämä poistaa valitsemasi kuvat. Voit poistua poistamistoiminnosta painamalla [ ] (Poista) -painiketta. Kaikkien tiedostojen poistaminen 1. Paina [ ] (Poista) -painiketta. 2. Valitse "Poista kaikki tiedostot" [ ]- ja [ ]-painikkeella ja paina sitten [ASETA]-painiketta. 3. Valitse "Kyllä" [ ]- ja [ ]-painikkeella ja poista kaikki tiedostot painamalla [ASETA]-painiketta. Tämä tuo näkyviin viestin "Ei tiedostoja". 30

31 Valokuva-opetusohjelma Ohjauspaneelin käyttö Ohjauspaneelilla voi määrittää kameran asetuksia. 1. Paina REC-tilassa [ASETA]-painiketta. Tämä valitsee yhden ohjauspaneelin kuvakkeista ja näyttää sen asetukset. [ ] [ ] [ ] [ ] [ASETA] Käytettävissä olevat asetukset Ohjauspaneeli Valitse muutettava asetus painamalla [ ]- ja [ ]-painiketta. 1 Valokuvan kuvakoko/laatu* 2 Elokuvan kuvanlaatu 3 Salama 4 Itseajastin 5 Kasvojen seuranta 6 Äänetön-tila Valokuvan kuvanlaatua ei voi vaihtaa ohjauspaneelilla. 3. Voit muuttaa asetusta [ ]- ja [ ]-painikkeella. 7 Yksinkert. Tila 8 REC-valikkonäyttö 9 Näkymätilan näkymän valinta 4. Jos haluat määrittää muita asetuksia, toista vaiheita 2 ja Kun kaikki asetukset ovat niin kuin haluat, paina [ASETA]. Tämä ottaa asetukset käyttöön ja palauttaa REC-tilaan. Jos valitset "VALIKKO"-valinnan, REC-valikko tulee näkyviin. Jos valitset "SCN"-valinnan, Näkymätilan näkymävalikko tulee näkyviin. Voit sulkea Ohjauspaneelin [ ] (Poista) -painikkeella. 31

32 Kuvakoon muuttaminen (Koko) Pikselit Digitaalisen kameran kuva koostuu pienistä pisteistä, joita sanotaan "pikseleiksi". Mitä enemmän kuvassa on pikseleitä, sen enemmän siinä näkyy yksityiskohtia. Yleensä tullaan kuitenkin toimeen vähemmillä pikseleillä, kun tulostetaan kuva (L-koko) tulostuspalvelun kautta, lähetettäessä kuva sähköpostin liitteenä, katsottaessa kuvaa tietokoneella, jne. Pikseli Kuvakoot Kuvan koko ilmaisee kuinka monta pikseliä se sisältää ja se ilmaistaan muodossa vaakapikselit xpystypikselit. 3648* 10 M (3648x2736) -kuvakoko = Noin 10 miljoonaa pikseliä 2736* VGA (640x480) -kuvakoko = Noin miljoonaa pikseliä * Yksikkö: pikseli Kuvakoon valintavihjeitä Huomaa, että suuremmissa kuvissa on enemmän pikseleitä, joten ne vievät enemmän muistitilaa. 640* 480* Suuri määrä pikseleitä Enemmän yksityiskohtia, mutta vie enemmän muistitilaa. Soveliain, kun aikomus on tulostaa suurikokoisia tulosteita (kuten A3-koko). Pieni määrä pikseleitä Vähemmän yksityiskohtia, vie vähemmän muistitilaa. Soveliain, kun kuva lähetetään sähköpostilla, jne. 32

33 Valokuvan kuvakoon valitseminen 1. Paina REC-tilassa [ASETA]-painiketta. 2. Valitse ylä-ohjauspaneelivalinta (Valokuvan kuvakoko) painamalla [ ]- ja [ ]- painiketta. 3. Valitse kuvakoko [ ]- ja [ ]-painikkeella ja paina sitten [ASETA]-painiketta. Kuvakoko (pikseleinä) Suositeltu kuvakoko ja sovellus 14 M (4320x3240) Julisteen tulostus 3:2 (4320x2880) Julisteen tulostus 16:9 (4320x2432) HDTV 10 M (3648x2736) A3-Tulosta 6 M (2816x2112) A4-Tulosta 3 M (2048x1536) 3.5"x5" -Tulosta VGA (640x480) Sähköposti Kuvaus Tarkat ja selkeät yksityiskohdat, vaikka kuvaa olisi rajattu alkuperäisestä. Tarkat yksityiskohdat Soveliain, kun muistitilan säästäminen on suhteellisesti tärkeämpää kuin kuvan laatu. Kuvatiedostot ovat pienempiä, mikä on eduksi liitettäessä kuvia sähköpostiin. Kuvat ovat kuitenkin suhteellisesti epätarkempia. 33

34 Kuvakoon alkuperäinen tehdasasetus on "14 M". Valinta "3:2" tallentaa kuvat 3:2-kuvasuhteella, mikä vastaa tulostuspaperin vakiokokoa. "HDTV" on lyhenne termistä "High Definition Television" (Teräväväpiirto-TV). HDTVnäytön kuvasuhde on 16:9, mikä tekee kuvasta leveämmän, kuin perinteisissä TV:n kuvaruuduissa käytetty 4:3-kuvasuhde. Tällä kameralla voi ottaa kuvia, jotka ovat yhteensopivia HDTV-näytön kuvasuhteen kanssa. Tässä suositeltuihin tulostuspaperikokoihin tulee suhtautua vain ohjeellisina (200 dpi:n tulostustarkkuus). Elokuvan kuvanlaadun määrittäminen Elokuvan kuvanlaatu on standardi, joka määrittää toistettavan elokuvan yksityiskohtaisuuden, pehmeyden ja selvyyden. Kuvaus korkealaatuisella (1280) asetuksella tuottaa paremman kuvanlaadun, mutta se myös lyhentää kuvausaikaa. 1. Paina REC-tilassa [ASETA]-painiketta. 2. Valitse toinen ohjauspaneelivalinta ylhäältä (Elokuvan kuvanlaatu) painamalla [ ]- ja [ ]-painiketta. 3. Valitse haluamasi asetus [ ]- ja [ ]-painikkeella ja paina sitten [ASETA]- painiketta. Kuvanlaatu (pikseleinä) Tiedonsiirtonopeus (noin) Kuvanopeus x Mb/sekunti 30 kuvaa/sekunti x480 6 Mb/sekunti 30 kuvaa/sekunti 16:9-kuvasuhde on käytettävissä, kun kuvanlaaduksi on valittu "1280". 34

35 Salaman käyttö (Salama) 1. Paina REC-tilassa kerran [ ] ( )] - painiketta. Salama 2. Valitse haluamasi salama-asetus [ ]- ja [ ]- painikkeella ja paina sitten [ASETA]- painiketta. Jos monitorinäytössä ei näy ilmaisimia, voit käydä läpi salamatilat painamalla [ ] ( ) - painiketta. Voit kytkeä näyttötiedot päälle tai pois päältä painamalla [ ] (NÄYTÄ) -painiketta. [ ] ( ) Automaattinen salama Pakko Off Pakotettu Päälle Punasilmäisyyden poisto Salama välähtää automaattisesti valotusolosuhteiden mukaan (valon määrän ja kirkkauden). Salama ei välähdä. Salama välähtää aina. Tätä asetusta voi käyttää valaisemaan kohdetta, joka näyttää normaalisti tummalta päivänvalosta tai taustavalaistuna (päivänvalo-synkronoitu salama). Salama välähtää automaattisesti. Tätä salamatyyppiä voidaan käyttää kohteen silmien punaisuuden ehkäisemiseen. 3. Kuvaa painamalla suljinpainiketta. ilmaisee, että salama välähtää. Takavalo Vilkkuu oranssina, kun salama latautuu. Ilmaisee että kuvan tallennus on pois käytöstä. Et voi ottaa toista salamavalokuvaa ennen kuin valo lakkaa vilkkumasta oranssina, mikä ilmaiseen, että lataus on valmis. Punasilmäisyys pois Kun käytetään salamaa yökuvauksessa tai hämärässä huoneessa, kuvattavien henkilöiden silmissä voi kuvassa näkyä punaiset pisteet. Tämä johtuu valon heijastumisesta silmän verkkokalvosta. Kun salamatilaksi on valittu Punasilmäisyyden poisto, kameran esisalama välähtää, mikä saa kuvattavien henkilöiden silmien iirikset pienenemään, mikä vähentää punasilmäisyyden ilmenemisen mahdollisuutta. Huomaa seuraavat tärkeät seikat käyttäessäsi punasilmäisyyden poistoa. Punasilmäisyys pois ei toimi, jolleivät kuvattavat henkilöt katso suoraan kameraan (salama). Punasilmäisyys pois ei ehkä toimi hyvin, jos kohteet sijaitsevat etäällä kamerasta. 35

36 Itseajastimen käyttö (Itseajastin) Itseajastus-asetuksella suljinpainikkeen painaminen käynnistää ajastimen. Suljin vapautetaan ja kuva otetaan määrätyn ajan jälkeen. 1. Paina REC-tilassa [ASETA]-painiketta. 2. Valitse neljäs ohjauspaneelivalinta ylhäältä (Itseajastin) painamalla [ ]- ja [ ]- painiketta. 3. Valitse haluamasi asetus [ ]- ja [ ]-painikkeella ja paina sitten [ASETA]- painiketta. Itseajastin: 10 s Itseajastin: 2 s Itseajastin: x3 Itseajastin: Pois Itseajastin: 10 sekuntia Itseajastin: 2 sekuntia Kuvatessasi olosuhteissa, jotka hidastavat suljinnopeutta, voit käyttää tätä asetusta estämään kameran liikahtamisesta johtuvan kuvan sumentumisen. Ottaa kolme kuvaa: yhden kuvan 10 sekunnin kuluttua suljinpainikkeen painamisesta ja seuraavat kaksi kuvaa heti, kun kamera on valmis kuvaamaan edellisen kuvan jälkeen. Kuinka kauan kestää kameran tuleminen valmiiksi kuvaamaan kuvan koko- ja laatuasetusten, onko kameraan asennettu muistikorttia ja salaman lataustilan mukainen. Kytkee Itseajastimen pois päältä. Etuvalo vilkkuu, kun Itseajastinlaskenta on käynnissä. Voit keskeyttää käynnissä olevan Itseajastimenlaskennan painamalla [ASETA]-painiketta. Etuvalo Itseajastinta ei voi käyttää seuraavien toimintojen kanssa. Sarja, eräät Näkymätilan näkymät Kolmoisitseajastinta ei voi käyttää seuraavien toimintojen kanssa. Elokuva, Yksinkertainen tila, eräät Näkymätilan näkymät 36

37 Kasvojen seurannan käyttö Kuvattaessa ihmisiä kasvojen seuranta -ominaisuus tunnistaa enintään kahdeksan henkilön kasvot ja säätää tarkennuksen ja kirkkauden niiden mukaisesti. 1. Paina REC-tilassa [ASETA]-painiketta. 2. Valitse viides ohjauspaneelivalinta ylhäältä (Kasvojen seuranta) painamalla [ ]- ja [ ]-painiketta. 3. Paina [ ]-ja [ ]-painiketta valitaksesi " Kasvojen seuranta: Päällä" ja paina sitten [ASETA]-painiketta. 4. Suuntaa kamera kohteisiin. Kamera tunnistaa kasvot ja näyttää niiden ympärillä kehykset. 5. Paina suljinpainike puoleen väliin. Kamera tarkentaa ja tarkennettujen kasvojen ympärillä olevat kehykset muuttuvat vihreäksi. 6. Paina suljinpainike alas asti. Kasvojen seuranta -kuvake Kamera suorittaa keskitarkennuksen, jos se ei tunnista kasvoja. Ainoa käytettävissä oleva tarkennustila kasvojen seurannan ollessa päällä on Automaattitarkennus (AF). Kasvojen seuranta voi kestää kauemmin, kun pidät kameraa sivuttain. Seuraavan tyyppisten kasvojen tunnistus ei ole tuettu. Kasvot, joita peittävät hiukset, aurinkolasti, hattu, jne., tai kasvot tummassa varjossa Profiili tai kulmassa näkyvät kasvot Hyvin etäällä olevat pienet kasvot tai hyvin lähellä olevat suuret kasvot Kasvot hyvin tummalla alueella Lemmikkieläimen tai muun kuin ihmisolennon kasvot Kasvojen seurantaa ei voi käyttää yhdessä seuraavien ominaisuuksien kanssa. Eräät Näkymätilan näkymät Yksinkert. Tila Elokuvatallennus AF-alueasetukset ohitetaan, kun kasvojen seuranta on käytössä. 37

38 Kuvaaminen muita häiritsemättä (Äänetön-tila) Äänetön-tila ottaa salaman automaattisesti pois käytöstä, mykistää käyttöäänet ja määrittää muut asetukset niin, että vältetään muiden lähellä olevien häiritsemistä. Tämä ominaisuus on kätevä kuvattaessa museossa tai alueilla, joilla salamavalokuvaus on kielletty. 1. Paina REC-tilassa [ASETA]-painiketta. 2. Valitse kuudes ohjauspaneelivalinta ylhäältä (Äänetön-tila) painamalla [ ]- ja [ ]-painiketta. 3. Valitse "Päällä" [ ]- ja [ ]-painikkeella ja paina sitten [ASETA]-painiketta. Tämä siirtää Äänetön-tilaan, mikä ilmaistaan monitorinäytössä (Äänetön) - symbolilla. Seuraavassa esitetään kameran asetukset Äänetön-tilassa. Salama Itseajastin Äänet Pois Pois Pois Kuten oikealla olevassa esimerkissä, Salama ja Itseajastin eivät näy ohjauspaneelissa. Tämä tarkoittaa, että näitä asetuksia ei voi muuttaa Ohjauspaneelissa. Katso lisätiedot seuraavasta. Salama Itseajastin Äänet Äänetön tilaan siirtyminen REC-tilassa kytkee automaattisesti Äänetön-tilan myös TOISTO-tilaan. Yksinkert. Tilan käyttäminen Yksinkert. Tila ohittaa vaivalloiset asetukset ja yksinkertaistaa valokuvan tallennusta. Tämä tila on suositeltava henkilöille, joille digitaalinen kuvaaminen on uutta. 1. Paina REC-tilassa [ASETA]-painiketta. 2. Valitse kolmas ohjauspaneelivalinta alhaalta (Yksinkertainen-tila) painamalla [ ]- ja [ ]-painiketta. 3. Valitse [ ]- ja [ ]-painikkeella " " ja paina sitten [ASETA]-painiketta. Tämä siirtää Yksinkertainen-tilaan. 4. Suuntaa kamera kohteeseen. Jos kamera tunnistaa ihmiskasvot, se tarkentaa jatkuvasti kasvoihin. Jos kamera ei tunnista kasvoja, se jatkaa tarkentamista näytön keskikohtaan. Kamera tarkentaa ja tarkennuskehys muuttuu vihreäksi. 38

39 5. Kun olet valmis kuvaamaan, paina suljinpainiketta. Tämä tallentaa valokuvan. Objektiivin toiminnon seurauksena voi ilmetä värinää ja kuulua ääntä. Tämä ei ole merkki toimintahäiriöstä. Yksinkertaisen tilan ohjauspaneeli Yksinkert. Tilan ohjauspaneelissa voi käyttää neljää asetuskohdetta: kuvakoko, salama, Itseajastin ja Yksinkert. Tila. Käytettävissä on myös "VALIKKO"-valinta, jolla voit tuoda näkyviin valikkonäytön kuvanlaadun ja Asetus-välilehden asetusten määrittämiseksi. Yksinkert. Tilassa Laatu-välilehteä voi käyttää vain "Elokuvan laatu"- ja "D-Lighting"- asetusten määrittämiseen. Valikkovalintojen asetukset, jotka näkyvät normaalissa REC-valikossa, mutta eivät Yksinkert. Tilan REC-valikossa, säädetään automaattisesti niiden optimaalisiin arvoihin. Nämä kiinteät arvot eivät vaikuta normaalin REC-valikon asetuksiin. 1. Paina Yksinkert. Tilassa [ASETA]-painiketta. Yksinkert. Tilassa asetusnäytössä näkyvät merkit ovat isompia kuin muissa tiloissa. 2. Valitse muutettava asetus painamalla [ ]- ja [ ]-painiketta. 1 Kuvakoko 2 Salama 3 Itseajastin 4 Yksinkert. Tila 5 REC-valikkonäyttö Voit muuttaa asetusta [ ]- ja [ ]-painikkeella. Asetus: Käytettävissä olevat valinnat: Valokuvan koko * / / Salama (Autom.)* / (Päällä) / (Pois) Itseajastin (Itseajastin: 10 s) / * Yksinkert. Tila / * VALIKKO Laatu-välilehti/Asetus-välilehti Asteriski (*) ilmaisee nollattuja oletusasetuksia. Seuraavat ovat Yksinkert. Tilan selityksiä. : Pysyy Yksinkert. Tilassa. : Siirtää Yksinkert. Tilasta normaaliin REC-tilaan. 39

40 4. Paina [ASETA]. Tämä ottaa asetukset käyttöön ja näyttää Yksinkert. Tilan etsinnäytön ilmaisten, että kamera on kuvausvalmis. Jos valitsit vaiheessa 3 "VALIKKO"-valinnan, [ASETA]-painikkeen painaminen tuo näkyviin REC-valikon. Katso lisätietoja sen asetusten määrittämisestä luvusta "Lisäasetukset". [ ] (Poista) -painikkeen painaminen sulkee ohjauspaneelin. 40

41 Kuvaaminen zoomauksella Kamerassa on 12,5X optinen zoomi (joka muuttuu objektiivin tarkennusetäisyyden mukaan), jota voidaan käyttää yhdessä digitaalisen zoomin kanssa (joka käsittelee kuvan keskikohtaa digitaalisesti kuvan suurentamiseksi) kokonaiszoomausalueeseen 12,5X - 159,5X. Kuvan huononemiskohta on kuvakoon mukainen. 1. Siirrä REC-tilassa zoomin ohjain zoomi-kohtaan. Laajakulma Teleobjektiivi Zoomin ohjain (Laajakulma) : Pienentää kohteen kokoa ja laajentaa aluetta. (Teleobjektiivi): Laajentaa kohdetta ja kaventaa aluetta. 2. Ota kuva painamalla suljinpainiketta. Digitaalinen zoomi on pois käytöstä, kun aikaleima on kytketty päälle. 41

42 Optisen zoomin ja digitaalisen zoomin vaihtopiste Jos pidät zoomin ohjainta kohti (Teleobjektiivi) -symbolia, zoomaus pysähtyy, kun optinen zoomikerroin saavuttaa enimmäisarvonsa. Zoomin ohjaimen hetkellinen vapauttaminen ja sen jälkeen pitäminen uudelleen kohti (Teleobjektiivi) -symbolia vaihtaa digitaaliseen zoomiin, jota voi käyttää vielä suuremman zoomikertoimen asettamiseen. Zoomauksen aikana monitorinäytön zoomauspalkki näyttää nykyisen zoomausasetuksen. Tarkennusalue (Näkyy automaattisessa tarkennuksessa, makro-tarkennuksessa ja manuaalisessa tarkennuksessa.) Zoomauspalkki Kuvan huononemiskohta on kuvakoon mukainen (sivu 32). Mitä pienempi kuvakoko, sitä korkeampaa zoomauskoko voidaan käyttää ennen kuin saavutetaan kuvan huonontumiskohta. Vaikka digitaalinen zoomi tavallisesti huonontaa kuvan laatua, jonkin asteinen digitaalinen zoomaus ilman kuvan huonontumista on mahdollista alle "10 M":n kuvakoolla. Alue, jolla voit käyttää digitaalista zoomia ilman kuvan huonontumista ilmaistaan näytöllä. Kuvan huononemiskohta on kuvakoon mukainen. Kuvakoko Enimmäiszoomauskerroin 14 M 50,0X 12,5X 3:2 50,0X 12,5X 16:9 50,0X 12,5X 10 M 59,3X 14,8X 6 M 76,6X 19,1X 3 M 105,4X 26,4X VGA 159,5X 84,4X Huonontumaton zoomausraja 42

43 Elokuvan ja audion kuvaaminen Elokuvan tallentaminen 1. Määritä elokuvan laatuasetukset (sivu 34). Kuvattavan elokuvan ajan pituus on valitsemasi laatuasetuksen mukainen. 2. Suuntaa kamera REC-tilassa kohteeseen ja paina [ ] (Elokuva) - painiketta. Tämä käynnistää tallennuksen ja monitorinäytöllä näkyy -symboli. Elokuvan tallennus sisältää monoaudion. [ ] (Elokuva) Jäljellä oleva tallennusaika (sivu 87) 3. Pysäytä tallennus painamalla [ ] (Elokuva) -painiketta uudelleen. Elokuvan tallennus päättyy myös automaattisesti, jos muisti tulee täyteen Tallennusaika ennen kuin painat [ ] (Elokuva) - painiketta. Suurin sallittu yhden elokuvatallennuksen koko on 4 Gt:n tiedostokoko tai 29 minuutin pituus. Elokuvan tallennus pysähtyy automaattisesti, kun jompi kumpi näistä rajoista saavutetaan. Kuvaaminen Näkymä-tilalla Näkymä-tilassa voit valita mallinäkymän, joka vastaa kuvattavaa elokuvatyyppiä. Tällöin kamera muuttaa asetukset näkymää vastaaviksi varmistaen elokuvien onnistumisen joka kerta. Jos valitaan esimerkiksi Näkymä-tilan Yö-näkymä, kamera määrittää asetuksen niin, että yönäkymä näyttää selkeämmältä ja valoisammalta. Elokuvatallennuksen pitkäaikainen käyttö saa kameran tuntumaan lämpimältä koskettaa. Tämä on normaalia, eikä merkki toimintahäiriöstä. Kamera tallentaa myös ääntä. Huomioi seuraavat seikat kuvatessasi elokuvaa. Varmista, etteivät sormet jne. ole mikrofonin esteenä. Tallennus ei onnistu hyvin, jos kamera on liian kaukana tallennettavasta kohteesta. Kamerapainikkeiden käyttö kuvattaessa voi aiheuttaa Mikrofoni äänitallennuksessa painikekohinaa. Hyvin kirkkaiden kohteiden kuvaus voi aiheuttaa pystypalkin tai vaaleanpunaista väriä monitorinäytön kuvaan. Tämä ei ole merkki toimintahäiriöstä. Käytettäessä kameran sisäistä muistia tai tietyntyyppisiä muistikortteja, datan tallennus voi kestää liian pitkään, mikä voi johtaa katkoksiin kuvassa ja/tai audiossa. Jos näin käy, - ja -symboli vilkkuvat monitorinäytössä. Välttääksesi elokuvan kuvien menetyksen, on suositeltavaa käyttää muistikorttia, jonka maksimisiirtonopeus on vähintään 10 Mt/sekunti. Kameran liikkeen vaikutus kuvaan tulee korostetusti esiin, kun kuvaat lähikuvia tai suurella zoomauskertoimella. Siksi kolmijalan käyttäminen on näissä tilanteissa suositeltavaa. 43

44 Valokuvan ottaminen elokuvan kuvauksen aikana 1. Kun elokuvaa tallennetaan, paina suljinpainiketta. Elokuvan tallennus jatkuu, kun valokuva on tallennettu. Voit muuttaa salamatila-asetusta elokuvaa kuvatessasi painamalla [ ] ( ) -painiketta. Elokuvan tallennus keskeytyy muuamaksi sekunniksi kohdassa, jossa valokuva tallennetaan. Valokuvan ottaminen elokuvan tallennuksen aikana ei ole mahdollista kuvatessa seuraavasti. Eräät Näkymätilan näkymät Yksinkert. Tila 44

45 Vain äänen tallentaminen (Ääni REC) Äänitallennuksella voi tallentaa pelkän äänen ilman valokuvaa tai elokuvaa. 1. Paina REC-tilassa [ASETA]-painiketta. 2. Valitse ohjauspaneelivalinta alhaalta (SCN) painamalla [ ]- ja [ ]-painiketta ja paina sitten [ASETA]-painiketta. 3. Valitse "Ääni REC" painamalla [ ]-, [ ]-, [ ]- ja [ ]-painiketta ja paina sitten [ASETA]-painiketta. Tämä tuo -symbolin näkyviin monitorinäyttöön. 4. Aloita kuvaus painamalla suljinpainiketta. Takavalo vilkkuu vihreänä, kun tallennus on käynnissä. [ASETA]-painikkeen painaminen tallennuksen aikana liittää merkin tallennukseen. Voit toiston aikana hypätä tallennuksessa oleviin merkkeihin. Jäljellä oleva tallennusaika 5. Pysäytä audiotallennus painamalla suljinpainiketta uudelleen. Voit luoda toisen audiotallennetiedoston toistamalla Tallennusaika vaiheet 4 ja 5. Voit kytkeä Äänitallennuksen pois päältä painamalla [ASETA]-painiketta, valitse ohjauspaneelivalinta alhaalta (SCN) painamalla [ ]- ja [ ]- painiketta ja valitse sitten (Autom.). Voit käyttää [ ] (NÄYTÄ) -painiketta vaihtaaksesi tallennuksen aikana monitorinäytön päälle ja pois päältä. Kun monitorinäytön sisällöt on kytketty pois päältä "Ääni REC"-näkymä saa monitorinäytön kytkeytymään heti pois päältä. 45

46 Äänitallenteen toistaminen 1. Käytä TOISTO-tilassa [ ]- ja [ ]-painiketta toistaaksesi haluamasi äänitallennetiedosto. -symboli näkyy näytössä äänitallennetiedoston kuvan asemesta. 2. Käynnistä toisto painamalla [ ] (Elokuva)- painiketta. Voit aloittaa toiston myös valitsemalla toisen TOISTOpaneelikohteen ylhäältä (Aloita toisto) ja painamalla [ASETA]. Äänitallennustoiston ohjaimet Eteenpäinkelaus/Taaksepäinkelaus [ ] [ ] Toisto/Tauko Hyppää merkkiin [ASETA] Kun toisto on keskeytynyt, siirry seuraavaan merkkiin painamalla [ ]- tai [ ]-painiketta ja jatka toistoa painamalla [ASETA]-painiketta. Äänenvoimakkuuden säätö Paina [ ]-painiketta ja paina sitten [ ] [ ] - painikkeita Monitorinäyttö päälle/pois [ ] (NÄYTÄ) Lopeta toisto [ ] (Elokuva) 46

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126

Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126 Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126 SUOMI Tämän kaapelin avulla voit siirtää ja synkronoida tietoja yhteensopivan tietokoneen ja Nokia-laitteen välillä. Kaapelin avulla voit myös samalla ladata yhteensopivan

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM PDA CAM KÄYTTÖOPAS Fi 1 Suomi Käyttäjän käsikirja Sisällys Valmistelut... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 PDA Cam -kamera... 3 PDA Cam -kameran osat... 3 Asentaminen... 4 Laitteiston

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet HS-29 ja AD-45 noudattavat Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje 9232425 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-6 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA

404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA Suomi Finnish 404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA Liitteet ARCHOS 404 -käyttöoppaaseen Katso www.archos.com/manuals ladataksesi tämän käyttöoppaan viimeisimnman version. Versio 1.1 Tämä käyttöopas

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje 9356196 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote SU-5 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI TAQ-10123 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Pikaopas

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Pikaopas WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2 Pikaopas 1 1. Tärkeitä turvallisuutta ja käsittelyä koskevia tietoja - Tämä tuote sopii käytettäväksi ei-trooppisilla alueilla alle 2000 metrin korkeudella merenpinnasta, mikä

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2 Nokia Bluetooth-HF BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-107Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

D E. G: Kiikarin tarkennusrengas H: Optiikan korjausrengas I: Linssin kumisuojus J: Paristokotelo K: SD/MMC-muistikorttipaikka L: USB-liitäntä

D E. G: Kiikarin tarkennusrengas H: Optiikan korjausrengas I: Linssin kumisuojus J: Paristokotelo K: SD/MMC-muistikorttipaikka L: USB-liitäntä Tuotetiedot F D E L K J A B C G H I A: Kiikariobjektiivi, kiinteä 8x zoomaus B: Digitaalikameran objektiivi, kiinteä 8x zoomaus C: Digitaalikameran tarkennuspyörä D: Nestekidenäyttö E: Toimintopainikkeet

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

LENS EF28 135mm f/3.5 5.6 IS USM. Käyttöohjeet

LENS EF28 135mm f/3.5 5.6 IS USM. Käyttöohjeet LENS EF28 135mm f/3.5 5.6 IS USM FIN Käyttöohjeet Suomenkieliset käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF28 135mm f/3,5 5,6 IS USM on EOSkameroihin kehitetty tehokas objektiivi, joka

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 TUOTETAKUU 3 Hyväksyntätiedot 3 YLEISKATSAUS 4 OMINAISUUDET 5 PÄÄRAKENNE 6 AMMATTIMAINEN VESITIIVIS RAKENNE 7 ASENNUS 8

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 TUOTETAKUU 3 Hyväksyntätiedot 3 YLEISKATSAUS 4 OMINAISUUDET 5 PÄÄRAKENNE 6 AMMATTIMAINEN VESITIIVIS RAKENNE 7 ASENNUS 8 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 TUOTETAKUU 3 Hyväksyntätiedot 3 YLEISKATSAUS 4 OMINAISUUDET 5 PÄÄRAKENNE 6 AMMATTIMAINEN VESITIIVIS RAKENNE 7 ASENNUS 8 KÄYTTÖOHJE 12 TIEDOSTON TALLENTAMINEN JA ESITTÄMINEN

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet EF70-200mm f/4l USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF70-200mm f/4l USM -objektiivi on Canon EOS -kameroille kehitetty pienikokoinen, tehokas telezoom-objektiivi. USM on lyhennys

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NOKIA BH-900

Käyttöoppaasi. NOKIA BH-900 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 396848-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Pikaopas BFH-11 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

Pikaopas BFH-11  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Pikaopas BFH-11 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Lataa aktiivisuusranneketta 30 minuuttia ennen käyttöä. Älypuhelimen vähimmäisvaatimukset IOS 7.1

Lisätiedot

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. SÄÄTIMET 1. VIRITYSSÄÄDIN 2. TAAJUUSALUEVALITSIN (AM/FM/FM STEREO) 3. TOIMINNON

Lisätiedot

TAD-10082MK2 FINNISH / SUOMI

TAD-10082MK2 FINNISH / SUOMI TAD-10082MK2 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta

Lisätiedot

Käytön aloittaminen Nokia N92-1

Käytön aloittaminen Nokia N92-1 Käytön aloittaminen Nokia N92-1 Tilat Käytön aloittaminen Mallinumero: Nokia N92-1. Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N92. Laitteella on neljä tilaa: Suljettu tila (1), katselutila (2), avoin tila (3)

Lisätiedot

Käyttöopas. JB. 3593/valmistettu Kiinassa. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1

Käyttöopas. JB. 3593/valmistettu Kiinassa. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1 T O I M I N T A K A M E R A Käyttöopas Älä hävitä litiumioniakkuja tavallisen jätteen mukana. Palauta ne akkujen kierrätyspisteeseen. JB. 3593/valmistettu Kiinassa. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset,

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Langattoman Nokia AD-5B -äänisovittimen käyttöohje. 9230632 1. painos

Langattoman Nokia AD-5B -äänisovittimen käyttöohje. 9230632 1. painos Langattoman Nokia AD-5B -äänisovittimen käyttöohje 9230632 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-5B noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Nokia Display Headset HS-69 Käyttöopas. 9250694 1. painos, FI

Nokia Display Headset HS-69 Käyttöopas. 9250694 1. painos, FI Nokia Display Headset HS-69 Käyttöopas 9250694 1. painos, FI VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-69-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot