User Manual ES80/ES81. Napsauta aihetta. Yleisiä kysymyksiä. Pikaviite. Sisältö. Perustoiminnot. Lisätoiminnot. Kuvausvaihtoehdot.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "User Manual ES80/ES81. Napsauta aihetta. Yleisiä kysymyksiä. Pikaviite. Sisältö. Perustoiminnot. Lisätoiminnot. Kuvausvaihtoehdot."

Transkriptio

1 Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta User Manual ES80/ES81 Yleisiä kysymyksiä Pikaviite Sisältö Perustoiminnot Lisätoiminnot Kuvausvaihtoehdot Toisto/Muokkaus Asetukset Liitteet Luettelo

2 Terveys ja turvallisuus Noudattamalla seuraavia varoituksia ja neuvoja vältyt vaarallisilta tilanteilta ja kamerasi toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Vaara tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille Älä pura tai yritä korjata kameraa. Muutoin voit saada sähköiskun tai vioittaa kameraa. Älä käytä kameraa tulenarkojen tai räjähtävien kaasujen ja nesteiden lähellä. Se voisi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Älä aseta kameran sisään tulenarkoja materiaaleja äläkä säilytä sellaisia kameran lähellä. Tämän laiminlyönti voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä käsittele kameraa märin käsin. Se voisi aiheuttaa sähköiskun. Varo vioittamasta kuvauskohteen silmiä. Pidä kamera pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Pidä kamera ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja, jos ne niellään. Myös liikkuvat osat ja lisävarusteet voivat aiheuttaa fyysisiä vaaroja. Älä jätä kameraa suoraan auringonpaisteeseen tai kuumuuteen pitkäksi aikaa. Kameran sisäosat voivat vahingoittua, jos kamera jätetään pitkäksi aikaa auringonvaloon tai se altistuu äärimmäisille lämpötiloille. Älä peitä kameraa tai laturia huovilla tai vaatteilla. Kamera saattaa ylikuumeta, mikä saattaa saada kameran vääristymään tai aiheuttaa tulipalon. Jos kameraan joutuu nestettä tai vierasesineitä, irrota heti kaikki virtalähteet, kuten akku ja laturi, ja ota yhteys Samsung-huoltoon. Älä käytä salamaa lähellä (lähempänä kuin 1 m/3 ft) ihmisiä tai eläimiä. Salaman käyttö liian lähellä kuvauskohteen silmiä voi aiheuttaa tilapäisiä tai pysyviä näkövaurioita. 1

3 Terveys ja turvallisuus Varoitus tilanteet, joista voi aiheutua vauriota kameralle tai muille laitteille Poista kamerasta akut, kun varastoit sen pitemmäksi aikaa. Akut saattavat vuotaa tai hapettua ja aiheuttaa kameralle vahinkoa. Käytä ainoastaan aitoja, valmistajan suosittelemia litiumioniakkuja. Älä vioita tai lämmitä akkua. Se voisi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen. Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä akkuja, latureita, kaapeleita ja lisävarusteita. Valtuuttamattomat akut, laturit, kaapelit tai lisävarusteet voivat saada akun räjähtämään, vioittaa kameraa tai aiheuttaa loukkaantumisen. Samsung ei ole vastuussa luvattomien akkujen, laturien, kaapeleiden tai lisävarusteiden käytön aiheuttamista vaurioista eikä vammoista. Älä käytä akkuja muuhun kuin niille suunniteltuun tarkoitukseen. Tämän laiminlyönti voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä kosketa salamaa sen välähtäessä. Salamavalo on hyvin kuuma välähtäessään ja saattaa polttaa ihoa. Kun käytät vaihtovirtalaturia, sammuta kamera ennen laturin virran katkaisemista. Tämän laiminlyönti voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä. Se voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä käytä akkujen lataamiseen vioittunutta virtajohtoa, pistoketta tai löysää pistorasiaa. Tämän laiminlyönti voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä anna vaihtovirtalaturin koskettaa akun +/- -napoja. Se voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä pakota kameran osia tai kohdista kameraan painetta. Se voisi saada kameran vääristymään. 2

4 Terveys ja turvallisuus Liitä kaapelit tai sovittimet ja asenna akut ja muistikortit varovasti. Portit, liittimet ja lisävarusteet voivat vaurioitua, jos liittimet liitetään väkisin, johdot kytketään väärin tai akut ja muistikortit asennetaan väärin. Pidä magneettinauhalliset kortit erillään kameran kotelosta. Kortille tallennetut tiedot voivat vioittua tai kadota. Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia, akkua tai muistikorttia. Tämän laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun, kameravian tai tulipalon. Tarkista ennen käyttöä, että kamera toimii asianmukaisesti. Valmistaja ei ole vastuussa kameran virheellisestä toiminnasta tai käytöstä johtuvasta tiedostojen katoamisesta tai vaurioitumisesta. Kaapelin se pää, jossa on nuolimerkki ( ) on liitettävä kameraan. Jos kaapeli liitetään väärin päin, tiedostot voivat vioittua. Valmistaja ei ole vastuussa tietojen katoamisesta. 3

5 Käyttöoppaan sisältö Tekijänoikeustietoja Microsoft Windows ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Mac on Apple Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Tässä käsikirjassa käytetyt tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen. Kameran tekniset tiedot tai tämän käyttöoppaan sisältö voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta kameran toimintojen päivityksen seurauksena. Sinulla ei ole lupaa käyttää uudelleen eikä levittää mitään tämän käsikirjan osaa hankkimatta siihen lupaa etukäteen. Avoimen lähdekoodin lisenssitiedoista kerrotaan mukana tulleen CD-ROM:in tiedostossa "OpenSourceInfo.pdf". Perustoiminnot 11 Tässä luvussa kerrotaan kameran osista, kuvakkeista ja kuvauksen perustoiminnoista. Lisätoiminnot 26 Tässä luvussa kerrotaan, miten valokuvia otetaan valitsemalla tila ja miten video tai puhemuistio nauhoitetaan. Kuvausvaihtoehdot 35 Opi kuvaustilan vaihtoehdot. Toisto/Muokkaus 53 Tässä luvussa kerrotaan, miten kuvia ja videoita katsellaan ja äänimuistioita toistetaan ja miten valokuvia ja videoita muokataan. Opit myös, kuinka kamera liitetään valokuvatulostimeen tai televisioon. Asetukset 75 Määritä kameran asetukset vaihtoehtojen mukaisesti. Liitteet 81 Viittaa virheilmoituksiin, teknisiin tietoihin ja huoltovinkkeihin. 4

6 Tämän käsikirjan merkintöjä Kuvaustila Smart Auto Ohjelma DIS Aihe Elokuva Merkintä Kuvaustilan kuvakkeet Nämä kuvakkeet ilmoittavat, että kyseinen toiminto on käytettävissä vastaavassa tilassa. -tila ei välttämättä tue kaikkia toimintoja. esim.) Valotuksen säätö manuaalisesti (EV) Kuvat voivat olla liian kirkkaita tai hämäriä, riippuen ulkopuolisen valon määrästä. Tällöin voit parantaa kuvia säätämällä valotusta. Tummempi (-) Neutraali (0) Kirkkaampi (+) Tarjolla Ohjelma-, DIS- ja Elokuvatilassa Tämän käsikirjan kuvakkeet Kuvake Toiminto Lisätietoja Turvallisuuteen liittyvät varoitukset ja turvallisuusohjeet Kameran painikkeet, esim. [Sulkija] esittää [ ] suljinpainiketta. ( ) Sivu, jolta tiedot löytyvät Valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa. Esimerkki: Valitse Kuvaus Valkotasapaino tarkoittaa valitse Kuvaus ja valitse sitten Valkotasapaino. * Merkintä Käsikirjassa käytetyt lyhennykset Lyhenne ACB AEB AF DIS DPOF EV ISO WB Selitys Auto Contrast Balance (Automaattinen kontrastin säätö) Auto Exposure Bracket (Automaattinen valotusalue) Auto Focus (Automaattinen tarkennus) Digital Image Stabilization (Digitaalinen kuvanvakautus) Digital Print Order Format (Digitaalinen tulostusjärjestys) Exposure Value (Valotusarvo) International Organization for Standardization (Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO) White Balance (Valkotasapaino) 5

7 Käsikirjassa käytetyt ilmaukset Sulkimen painaminen Paina [Suljin] puoleenväliin: paina suljin puoliksi alas. Paina [Suljin]-painiketta: paina suljin kokonaan alas. Valotus (kirkkaus) Valotuksen määrittää se, miten paljon valoa kameraan pääsee. Valotusta voidaan säätää sulkimen nopeudella, aukolla ja ISOnopeudella. Valotusta säätämällä kuvista tehdään tummempia tai kirkkaampia. Paina puoliksi [Suljin]-painiketta Paina [Suljin]-painiketta Tavallinen valotus Ylivalotus (liian kirkas) Aihe, tausta ja rakenne Aihe: kuvan pääkohde, kuten henkilö, eläin tai asetelma. Tausta: kohdetta ympäröivät kohteet. Kooste: kohteen ja taustan muodostama kokonaisuus. Tausta Aihe Kooste 6

8 Yleisiä kysymyksiä Voit saada vastaukset yleisiin kysymyksiin. Ratkaise ongelmat helposti määrittämällä kuvausvaihtoehdot. Kohteen silmät näkyvät punaisina. Valokuvissa on pölyläiskiä. Valokuvat ovat epäselviä. Tämä johtuu kameran salamavalon heijastuksesta. Valitse salamavalon asetukseksi Punasilm tai Punasilm korj. (s. 39) Jos valokuva on jo otettu, valitse muokkausvalikosta Punasilm korj. (s. 64) Ilmassa leijuvat pölyhiukkaset voivat näkyä valokuvassa salamavaloa käytettäessä. Sammuta salamavalo tai vältä kuvien ottamista pölyisessä paikassa. Aseta ISO-nopeusasetukset. (s. 40) Tämä voi johtua siitä, että valokuvat on otettu heikossa valossa tai kameraa on pidetty väärin. Paina [Suljin] puoliksi alas, jotta kamera tarkentuu kohteeseen. (s. 24) Käytä -tilaa. (s. 31) Valokuvista tulee epätarkkoja, kun kuvataan yöllä. Kohteet ovat liian tummia taustavalosta johtuen. Koska kamera yrittää päästää enemmän valoa sisään, suljin hidastuu. Kamera voi tästä syystä olla vaikea pitää vakaana ja se voi täristä. Kytke salama päälle. (s. 39) Aseta ISO-nopeusasetukset. (s. 40) Käytä kolmijalkaa kameran tärinän estämiseksi. Valitse Yö -tilassa. (s. 30) Kohde saattaa näkyä varjossa, kun valolähde on kohteen takana tai kun vaaleiden ja tummien alueiden välinen kontrasti on voimakas. Vältä kuvaamista niin, että aurinko paistaa kohteen takaa. Valitse Vastavalo -tilassa. (s. 28) Valitse salamavalon asetukseksi Täytesal. (s. 40) Valitse automaattinen kontrastin säätö (ACB). (s. 47) Säädä valotusta. (s. 47) Aseta mittausasetukseksi Piste, jos kirkas kohde on ruudun keskellä. (s. 48) 7

9 Pikaviite Ihmisten kuvaaminen -tila > Kauneuskuva 29 -tila > Muotokuva 28 Punasilm., Punasilm korj (punasilmäisyyden estämiseksi tai korjaamiseksi) 39 Kasvojentunn. 44 Kuvaus yöllä tai pimeässä -tila > Yö 30 -tila > Aur. lask, Aamuhäm, Ilotulitus 28 Salamavalon asetukset 39 ISO-nopeus (säätää valonherkkyyttä) 40 Toimintakuvien ottaminen Jatkuva, Er nopea 50 Tekstin, hyönteisten ja kukkien kuvaaminen -tila > Lähikuva, teksti 28 Makro, Aut.makro (lähikuvien ottamiseksi) 41 Valkotasapaino(värisävyn muuttamiseksi) 48 Valotuksen (kirkkauden) säätäminen EV (valotuksen säätö) 47 ACB (kirkasta taustaa vasten olevan kohteen kompensointi) 47 Mittaus 48 AEB (kolmen valokuvan ottaminen samasta aiheesta eri valotuksella) 50 Erilaisten tehosteiden käyttö Kuvatyylit (sävyjen käyttö) 51 Kuvansäätö (säädä kohtia kylläisyys, tarkkuus tai kontrasti) 52 tila 31 Kameran tärinän vähentäminen Tiedostojen katselu kategorioittain Smartalbumissa 55 Kaikkien tiedostojen poistaminen muistikortilta 57 Tiedostojen katseleminen kuvaesityksenä 58 Tiedostojen katselu televisiossa 66 Kameran liittäminen tietokoneeseen 67 Äänen ja äänenvoimakkuuden säätö 77 Näytön kirkkauden säätö 77 Näytön kielen muuttaminen 78 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen 78 Muistikortin alustaminen 78 Vianetsintä 91 8

10 Sisältö Perustoiminnot Pakkauksen avaaminen Kameran osat Akun ja muistikortin asentaminen Akun lataaminen ja kameran käynnistäminen Akun lataaminen Kameran käynnistäminen Alkuasennus Opetuskuvakkeet Asetusten valitseminen Näytön ja äänen säätäminen Näyttötyypin vaihtaminen Äänen säätö Valokuvien ottaminen Zoomaus Vinkkejä selkeämpien kuvien ottamisesta Lisätoiminnot Kuvaustilat Smart Auto -tilan käyttö Aihe-tilan käyttö Kauneuskuva-tilan käyttö Ruutuoppaan käyttö Yö-tilan käyttö DIS-tilan käyttäminen Ohjelma-tilan käyttäminen Videon kuvaaminen Äänimuistioiden nauhoittaminen Äänimuistion nauhoittaminen Äänimuistion lisääminen valokuvaan Kuvausvaihtoehdot Tarkkuuden ja laadun valinta Tarkkuuden valitseminen Kuvan laadun valitseminen Ajastimen käyttäminen Hämäräkuvaus Punasilmäisyyden estäminen Salaman käyttäminen ISO-nopeuden säätö Kameran tarkennuksen muuttaminen Makron käyttäminen Automaattisen tarkennuksen käyttö Seurannan automaattisen tarkennuksen käyttäminen Tarkennusalueen säätäminen Käytä kasvojentunnistusta Kasvojen tunnistus Omakuvan ottaminen Hymykuvan ottaminen Silmien räpyttelyn tunnistaminen Kirkkauden ja värin säätö Valotuksen säätö manuaalisesti (EV) Vastavalon korjaaminen (ACB) Mittausvaihtoehtojen muuttaminen Valonlähteen valinta (Valkotasapaino) Välähdystilojen käyttäminen Kuvien parantelu Tyylien käyttäminen

11 Sisältö Valokuvien säätäminen Toisto/Muokkaus Toistaminen Toistotilan käynnistäminen Valokuvien katseleminen Videon toistaminen Äänimuistioiden toistaminen Valokuvan muokkaaminen Kuvien koon muuttaminen Kuvan kiertäminen Tyylien käyttäminen Valotusongelmien korjaaminen Tulostusjärjestyksen (DPOF) luominen Tiedostojen katselu televisiossa Tiedostojen siirto Windows-tietokoneelle Tiedostojen siirtäminen Intelli-studion avulla Tiedostojen siirtäminen kytkemällä kamera siirrettäväksi asemaksi Kameran irrottaminen (Windows XP) Tiedostojen siirto Mac-tietokoneelle Valokuvien tulostaminen PictBridgevalokuvatulostimella Näyttö Asetukset Liitteet Virheilmoitukset Kameran huoltaminen Kameran puhdistaminen Kameran käyttö ja säilytys Muistikorteista Akku Ennen yhteyden ottamista huoltoon Kameran tekniset tiedot Sanasto Luettelo Asetukset Kameran asetusvalikko Asetusvalikon käyttö Ääni

12 Perustoiminnot Tässä luvussa kerrotaan kameran osista, kuvakkeista ja kuvauksen perustoiminnoista. Pakkauksen avaaminen 12 Kameran osat 13 Akun ja muistikortin asentaminen 15 Akun lataaminen ja kameran käynnistäminen 16 Akun lataaminen 16 Kameran käynnistäminen 16 Alkuasennus 17 Opetuskuvakkeet 18 Asetusten valitseminen 19 Näytön ja äänen säätäminen 21 Näyttötyypin vaihtaminen 21 Äänen säätö 21 Valokuvien ottaminen 22 Zoomaus 23 Vinkkejä selkeämpien kuvien ottamisesta 24

13 Pakkauksen avaaminen Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet. Lisävarusteet Kamera Ladattava akku Laturi/ USB-kaapeli Kameralaukku Muistikortit Hihna Pikaopas Ohjelmisto-CD-ROM (sisältää käyttöohjeet) A/V-kaapeli Akkulaturi Kuvat voivat poiketa hieman tuotteen mukana lähetetyistä varusteista. Osta Samsungin hyväksymiä kamerasi kanssa yhteensopivia vaihtoehtoisia laitteita palvelupisteestä tai kaupasta, josta ostit kamerasi. Emme ole vastuussa muiden valmistajien tuotteiden käytön aiheuttamista onnettomuuksista. Perustoiminnot 12

14 Kameran osat Tutustu kameran osiin ja niiden toimintaan, ennen kuin alat käyttää sitä. POWER-painike Suljinpainike Kaiutin Salama AF-apuvalo/ ajastimen lamppu Objektiivi Mikrofoni USB- ja A/V-portti USB- ja A/V-kaapeleille Jalustan kiinnitysreikä Akkutilan kansi Asenna muistikortti ja akku Perustoiminnot 13

15 Kameran osat Tilan merkkivalo Vilkkuva: Kameran tallentaessa valokuvaa tai videota, luku tietokoneelta tai tulostimesta tai kun tarkennus on epätarkka Vihreä: Kameran ollessa kytkettynä tietokoneeseen tai tarkka tarkennus Punainen: Akun lataaminen Näyttö Zoomauspainike Lähentäminen tai loitontaminen valokuvaustilassa. Valokuvan osan suurentaminen tai tiedostojen näyttäminen pienoiskuvina toistotilassa. Äänenvoimakkuuden säätäminen toistotilassa. 1 2 Hihnan kiinnittäminen Painike Kuvaus Navigointi Toisto Toiminto Avaa asetukset tai valikot Kuvaustilassa Vaihda näyttöasetuksia Muuta makroasetusta Vaihda salamavaloasetusta Muuta ajastinasetusta Vahvistaa valitun vaihtoehdon tai valikon Siirtyy toistotilaan Käytä vaihtoehtoja kuvaustilassa Poista tiedostoja toistotilassa Asetuksia asetettaessa Siirry ylös Siirry alas Siirry vasemmalle Siirry oikealle MODE-painike: Avaa kuvaustilojen lista Kuvake Tila Kuvaus Smart Auto Kamera valitsee automaattisesti sopivat asetukset tunnistamalleen näkymälle (Yö, Muotokuva, Aur. Lask, jne.). Ohjelma DIS Aihe Elokuva Ota valokuva määrittämällä vaihtoehdot. Kamera aktivoi toiminnot, jotka vähentävät kameran tärähdyksiä. Ota valokuva tietylle aiheelle esimääritetyin asetuksin (Maisema, Muotokuva, Metsä, jne.). Kuvaa video. Perustoiminnot 14

16 Akun ja muistikortin asentaminen Tässä luvussa kerrotaan, miten akku ja valinnainen muistikortti asennetaan kameraan. Akun ja muistikortin poistaminen Muistikortti Työnnä korttia kevyesti, kunnes se vapautuu kamerasta, ja vedä se sitten ulos. Akkulukko Aseta muistikortti siten, että kullanväriset kontaktit ovat alaspäin. Muistikortti Paina lukitus alas vapauttaaksesi akun. Aseta akku Samsung-logo alaspäin. Akku Akku Tarvitset varastointilaitteen kuvausta varten. Aseta muistikortti paikoilleen. Asenna muistikortti oikeassa suunnassa. Jos se asennetaan väärässä suunnassa, kamera ja muistikortti voivat vioittua. Perustoiminnot 15

17 Akun lataaminen ja kameran käynnistäminen Akun lataaminen Akku on ladattava ennen kameran ensikäyttöä. Kytke USB-kaapeli laturiin ja kytke kameraan se kaapelin pää, jossa on nuolimerkki ( ). Kameran käynnistäminen Paina [ ] käynnistääksesi tai sammuttaaksesi kameran. Kun käynnistät kameran ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee alkuasennusruutu. (s. 17) Kameran kytkeminen päälle toistotilassa Paina [ ]-painiketta. Kamera kytkeytyy päälle ja siirtyy suoraan toistotilaan. Tilan merkkivalo Punainen: Lataa LED-valo sammuu kun akku on ladattu täyteen. Kun kytket kameran päälle painamalla [ kamera ei päästä ääntä. ]-painiketta noin kolme sekuntia, Perustoiminnot 16

18 Alkuasennus Alkuasennusruudussa voit määrittää kameran perusasetukset. 1 Paina [ ]-painiketta. Kun käynnistät kameran ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee alkuasennusruutu. 2 Paina [ ] valitaksesi Language ja paina [ ] tai [ ]. 6 Paina [ ] tai [ ] valitaksesi päivämäärän / ajan asetus ja paina [ ] tai [ ]. 7 Valitse kohde painamalla [ ]- tai [ ]-painiketta. Language : Suomi Aikavyöhyke : Lontoo Päivämäärä/Aika-asetus : 2011/01/01 Edell. Määritä Back Set 3 Paina [ ] tai [ ] valitaksesi kielen ja paina [ ]. 4 Paina [ ] tai [ ] vierittääksesi kohtaan Aikavyöhyke ja paina [ ] tai [ ]. 5 Paina [ ] tai [ ] valitaksesi aikavyöhykkeen ja paina [ ]. Asettaaksesi kesäajan, paina [ ]. Aikavyöhyke 8 Paina [ ] tai [ ] valitaksesi päivän ja ajan ja paina [ ]. 9 Paina [ ] tai [ ] valitaksesi Päivämäärän tyypin ja paina [ ] tai [ ]. Language Aikavyöhyke Päivämäärä/A Päivämäärän ty : Suomi : Lontoo VVVV/KK/PP KK/PP/VVVV PP/KK/VVVV Pois Edell. Määritä Lontoo Edell. Kesäaika 10 Paina [ ] tai [ ] valitaksesi päivämäärän esitysmuodon ja paina [ ]. 11 Siirry kuvaustilaan painamalla [ ]-painiketta. Perustoiminnot 17

19 Opetuskuvakkeet Näytetyt kuvakkeet vaihtuvat valitun tilan ja vaihtoehdon mukaan. A Kuvake Kuvaus C. Vasemmanpuoliset kuvakkeet Kameran tärinä Kuvake Kuvaus Zoomaussuhde Aukon ja sulkimen nopeus B Päivämäärä ja kellonaika Hidas suljin C B. Oikeanpuoliset kuvakkeet Kuvake Kuvaus Valokuvan tarkkuus Valoarvo Valkotasapaino Kasvojen sävy A. Tiedot Kuvake Kuvaus Valittu kuvaustila Valokuvia jäljellä Videon tarkkuus Ruutunopeus Valokuvan laatu Mittaus Kasvojen retusointi ISO-nopeus Valokuvatyyli Kuvan säätö (kontrasti, terävyys, kylläisyys) Nauhoitusaikaa jäljellä Salamavalon asetukset Äänen mykistys Kamerassa ei ole muistikorttia Ajastin Sarjakuvauksen tyyppi Muistikortti asennettu Automaattinen tarkennus : Täyteen ladattu : Osaksi ladattu Kasvojentunnistus : Ladattava Puhemuistio (Päällä) Automaattinen tarkennusruutu Perustoiminnot 18

20 Asetusten valitseminen Voit valita asetukset painamalla [ ] ja käyttämällä sitten navigointipainikkeita ([ ], [ ], [ ], [ ]). Voit myös siirtyä kuvausvaihtoehtoihin painamalla [ ], mutta tällöin kaikki vaihtoehdot eivät ole tarjolla. 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Valitse asetus tai valikko selaamalla navigointinäppäimillä. Voit siirtyä ylös tai alas painamalla [ ] tai [ ]. Voit siirtyä vasemmalle tai oikealle painamalla [ ] tai [ ]. Palaaminen edelliseen valikkoon Voit palata edelliseen valikkoon painamalla [ Palaa kuvaustilaan painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi. ]-painiketta. 3 Vahvista korostettu asetus tai valikko painamalla [ ]-painiketta. Perustoiminnot 19

21 Asetusten valitseminen Esimerkiksi: Valkotasapainon valitseminen -tilassa 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Paina [ ] tai [ ] selataksesi kohtaan Ohjelma ja paina sitten [ ]. Smart Auto Ohjelma DIS Aihe Elokuva Määritä kuvausasetukset suoraan. 3 Paina [ ]-painiketta. Kuvaus Ääni Näyttö Asetukset Lopeta Kuvantarkkuus Laatu EV ISO Valkotasapaino Kasvojentunn. Tark.alue Muuta 4 Paina [ ] tai [ ] selataksesi kohtaan Kuvaus ja paina sitten [ ] tai [ ]. 5 Paina [ ] tai [ ] selataksesi kohtaan Valkotasapaino ja paina sitten [ ] tai [ ]. Kuvantarkkuus Laatu EV ISO Valkotasapaino Kasvojentunn. Tark.alue Lopeta Edell. 6 Paina [ ] tai [ ] selataksesi vaihtoehtoon valkotasapaino. Päivänval Edell. Siirrä 7 Paina [ ]-painiketta. Perustoiminnot 20

22 Näytön ja äänen säätäminen Tässä osassa kuvataan, miten näytön perustietoja ja ääniasetuksia muutetaan. Näyttötyypin vaihtaminen Valitse näyttötyyppi kuvaus- tai toistotilaa varten. Kuvaus- ja toistotiedot muuttuvat näyttötyypin mukaan. Voit vaihtaa näyttötyyppiä painamalla toistuvasti [ ]. Näytä kaikki valokuvaustiedot. Äänen säätö Määritä, päästääkö kamera äänen, kun sitä käytetään. 1 Paina kuvaus- tai toistotilassa [ ]-painiketta. 2 Valitse Ääni Ääni vaihtoehto. Valinnat Pois Kuvaus Kamera ei päästä ääntä. 1/2/3 Voit valita kameran äänet kolmesta vaihtoehdosta. Kuvaustilat Kuvaus Toisto Näyttötyypin vaihtoehdot Näytä kaikki kuvaamista koskevat tiedot. Piilota kuvaustiedot, paitsi jäljellä olevien kuvien (tai nauhoitusajan) määrä ja akkukuvake. Esittää kaikki nykyisen kuvan tiedot. Piilottaa kaikki nykyisen tiedoston tiedot. Näytä nykyisen tiedoston tiedot, kuvausasetuksia ja kuvauspäivää lukuun ottamatta. Perustoiminnot 21

23 Valokuvien ottaminen Opi perusteet kuvien ottamisesta helposti ja nopeasti Smart Auto -tilassa. 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Paina [ ]- tai [ ]-painiketta ja valitse Smart Auto ja paina sitten [ ]. 4 Kohdista painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi. Vihreä kehys tarkoittaa, että kamera on kohdistettu. Punainen kehys tarkoittaa sitä, että kohde ei ole tarkennettuna. Smart Auto Ohjelma DIS Aihe Elokuva Tämä tila tunnistaa aiheen automaattisesti. 3 Aseta kuvausaihe kehykseen. 5 Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta. Sivulla 24 on vinkkejä selkeämpien kuvien ottamisesta. Perustoiminnot 22

24 Valokuvien ottaminen Zoomaus Voit ottaa lähikuvia säätämällä zoomia. Kamerassa on 5X optinen zoom ja 3X digitaalinen zoom. Jos käytät molempia, voit lähentää kuvan jopa 15-kertaiseksi. Paina [Zoom]-painiketta oikealle lähentääksesi aihetta. Paina [Zoom]-painiketta vasemmalle loitontaaksesi aihetta. Digitaalinen zoom Jos zoomin merkki on digitaalisella alueella, kamera käyttää digitaalista zoomia. Kuvan laatu saattaa heiketä digitaalista zoomia käytettäessä. Optinen alue Zoomin merkki Digitaalinen alue Zoomaussuhde Digitaalinen zoom ei ole käytettävissä kun käytetään Kasvojentunnistusta tai Ajotarkkuus. Jos otat kuvan digitaalisella zoomilla, kuvan laatu saattaa heiketä. Loitonna Lähennä Zoom ei ole käytettävissä jos tarkennus on asetettu kohtaan Makro. Perustoiminnot 23

25 Vinkkejä selkeämpien kuvien ottamisesta Kameran pitely asianmukaisesti Kameran tärähtelyn vaimentaminen Varmista, että objektin tiellä ei ole mitään. Valitse -tila, jos haluat vähentää kameran tärinää digitaalisesti. (s. 31) Suljinpainikkeen painaminen puoliksi Kun näkyy Paina [Suljin]-painiketta puoliksi ja tarkenna. Kamera säätää tarkennuksen ja valotuksen automaattisesti. Kameran tärinä Kamera säätää aukkoarvon ja suljinnopeuden automaattisesti. Tarkennusruutu Jos tarkennuskehys on vihreä, ota valokuva painamalla [Sulkija]- painiketta. Jos kohdistuskehys on punainen, muuta koostumusta ja paina [Sulkija]-painike taas puoliksi alas. Jos kuvaat hämärässä, vältä salaman asettamista asentoon Hid synk tai Pois. Aukko pysyy auki kauemmin ja kameraa voi olla vaikeampi pitää tärisemättä. Käytä kolmijalkaa tai aseta salama asentoon Täytesal. (s. 40) Aseta ISO-nopeusasetukset. (s. 40) Perustoiminnot 24

26 Kohteen pitäminen tarkennettuna Kohteeseen voi olla vaikea kohdistaa, jos -- kohteen ja taustan välillä ei ole selkeää kontrastia (esimerkiksi kun kohteella on vaatteet, joiden väri muistuttaa taustan väriä) -- kohteen takana oleva valo on liian kirkas -- kohde on kirkas tai heijastava -- kohteessa on vaakakuviointia, kuten sälekaihtimissa -- kohde ei ole kehyksen keskellä Hämäräkuvaus Kytke salama päälle. (s. 39) Kun kohde liikkuu nopeasti Käytä jatkuvaa tai erittäin nopeaa toimintoa. (s. 50) Käytä tarkennuslukitusta Kohdista painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi. Kun kohde on tarkennettu, voit siirtää kehystä ja muuttaa kuvan kokoonpanoa. Kun olet valmis, ota kuva painamalla [Suljin]- painiketta. Perustoiminnot 25

27 Lisätoiminnot Tässä luvussa kerrotaan, miten valokuvia otetaan valitsemalla tila ja miten video tai puhemuistio nauhoitetaan. Kuvaustilat 27 Smart Auto -tilan käyttö 27 Aihe-tilan käyttö 28 Kauneuskuva-tilan käyttö 29 Ruutuoppaan käyttö 30 Yö-tilan käyttö 30 DIS-tilan käyttäminen 31 Ohjelma-tilan käyttäminen 32 Videon kuvaaminen 32 Äänimuistioiden nauhoittaminen 34 Äänimuistion nauhoittaminen 34 Äänimuistion lisääminen valokuvaan 34

28 Kuvaustilat Ota kuvia ja nauhoita videoita valitsemalla olosuhteisiin parhaiten sopiva kuvaustila. Smart Auto -tilan käyttö Tässä tilassa kamera valitsee automaattisesti sopivat asetukset tunnistamalleen aihetyypille. Smart Auto -tilasta on hyötyä, jos et tunne kameran eri aiheille tarkoitettuja asetuksia. 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Valitse Smart Auto. 3 Aseta kuvausaihe kehykseen. Kamera valitsee näkymän automaattisesti. Ruudun vasempaan yläkulmaan ilmestyy vastaava tilakuvake. Kuvakkeet luetellaan alla. Kuvake Kuvaus Tulee näkyviin maisemia kuvattaessa. Tulee näkyviin kirkkaita valkoisia taustoja kuvattaessa. Kuvake Kuvaus Tulee näkyviin maisemia kuvattaessa yöllä. Tämä on käytettävissä vain kun salama on poissa käytöstä. Tulee näkyviin muotokuvia kuvattaessa yöllä. Tulee näkyviin maisemia kuvattaessa taustavalossa. Tulee näkyviin muotokuvia otettaessa taustavalossa. Tulee näkyviin muotokuvia otettaessa. Tulee näkyviin lähikuvia otettaessa esineistä. Tulee näkyviin lähikuvia otettaessa tekstistä. Tulee näkyviin auringonlaskuja kuvattaessa. Tulee näkyviin kirkasta taivasta kuvattaessa. Tulee näkyviin metsäalueita kuvattaessa. Tulee näkyviin otettaessa lähikuvia värikkäistä esineistä. Tulee näkyviin, kun kamera on vakaa (esimerkiksi jalustalla) ja kohde on tietyn ajan liikkumatta. Tämä on käytettävissä ainoastaan pimeässä kuvattaessa. Tulee näkyviin aktiivisesti liikkuvia kohteita kuvattaessa. Lisätoiminnot 27

29 Kuvaustilat 4 Kohdista painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi. 5 Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta. Jos kamera ei tunnista asianmukaista aihetta, näyttöön tulee ja kamera käyttää oletusasetuksia. Vaikka kamera tunnistaisikin kasvot, se ei välttämättä valitse muotokuvatilaa, jos kohteen asento tai valaistus eivät vastaa odotuksia. Kamera ei välttämättä valitse oikeaa aihetta riippuen kuvausolosuhteista, kuten kameran tärinästä, valaistuksesta ja etäisyydestä kohteeseen. Vaikka käyttäisit kolmijalkaa, kamera ei tunnista -tilaa, jos kohde liikkuu. -tilassa kamera käyttää enemmän akun virtaa, sillä se vaihtaa asetuksia usein valitakseen sopivat aiheet. Aihe-tilan käyttö Ota valokuva tietylle näkymälle esimääritetyin asetuksin. 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Valitse Aihe aihe. Kauneuskuva Ruutuopas Yö Muotokuva Lapsi Maisema Lähikuva Tämä tila on ihmisten kuvausta varten. Jos haluat vaihtaa aihetta, paina [ ] ja valitse sitten Aihe aihe. Katso ohjeet Kauneuskuva-tilaa varten Kauneuskuva-tilan käyttäminen" sivulta 29. Ruutuopastilasta kerrotaan kohdassa "Ruutuoppaan käyttö" sivulla 30. Käyttääksesi Yö-tilaa, katso Yö-tilan käyttö sivulla Aseta kohde kehykseen ja kohdista painamalla [Suljin]- painiketta puoliksi. 4 Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta. Lisätoiminnot 28

30 Kuvaustilat Kauneuskuva-tilan käyttö Voit ottaa valokuvan henkilöstä kasvojen kauneusvirheitä korjaamalla. 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Valitse Aihe Kauneuskuva. 3 Vaalenna kohteen ihonväriä (vain kasvojen osalta) painamalla [ ], painiketta ja siirry vaiheeseen 4. Piilota kasvojen virheet painamalla [ ], ja mene sitten vaiheeseen 5. 4 Valitse Kuvaus Kasvojen sävy vaihtoehto. Iho näyttää vaaleammalta, jos valitset korkeamman asetuksen. Taso 2 6 Valitse Kuvaus Retusointi vaihtoehto. Mitä korkeampi asetus, sitä enemmän kätketään. Taso 2 Edell. Siirrä 7 Aseta kohde kehykseen ja kohdista painamalla [Suljin]- painiketta puoliksi. 8 Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta. Kauneuskuvatilaa käytettäessä kohdistusetäisyys on Aut.makro. Edell. Siirrä 5 Jos haluat piilottaa kasvojen kauneusvirheet, paina [ ]-painiketta. Lisätoiminnot 29

31 Kuvaustilat Ruutuoppaan käyttö Jos haluat, että joku toinen ottaa sinusta kuvan, voit suunnitella näkymän ruutuoppaan avulla. Ruutuopas auttaa ottamaan kuvan näyttämällä osan suunnitellusta näkymästä. 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Valitse Aihe Ruutuopas. 3 Aseta kohde ruutuun ja paina [Sulkija]-painiketta puoliksi. Ruudun oikealle ja vasemmalle puolelle ilmestyy läpinäkyvät opasviivat. Yö-tilan käyttö Yötilalla voit ottaa valokuvia esiasetetuin yöasetuksin. Käytä kolmijalkaa kameran tärinän estämiseksi. 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Valitse Aihe Yö. 3 Aseta kohde kehykseen ja kohdista painamalla [Suljin]- painiketta puoliksi. 4 Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta. Valotuksen säätö Yö -tilassa Yö-tilassa voit käyttää sulkijan hidasta nopeutta ja siten pidentää sulkijan sulkeutumisaikaa. Estä ylivalottuminen kasvattamalla aukon kokoa. Peruuta kehys: OK 4 Pyydä jotakuta toista ottamaan valokuva. Hänen on ensin sijoitettava aihe ruutuun opasviivojen avulla ja painettava sitten [Sulkija]-painiketta. 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Valitse Aihe Yö. 3 Paina [ ]-painiketta. 4 Valitse Kuvaus Hidas suljin. 5 Opasviivat voidaan peruuttaa valitsemalla [ ]. Lisätoiminnot 30

32 Kuvaustilat 5 Valitse aukon arvo tai sulkimen nopeus. Aukko Autom. Autom. Aukkoarvo Suljinnopeus DIS-tilan käyttäminen Vähennä kameran tärinää ja estä kuvia sumenemasta käyttämällä digitaalisia kuvanvakautustoimintoja. Edell. Siirrä 6 Valitse haluamasi vaihtoehto. Jos valitset tilan Autom., kamera säätää aukon koon ja sulkimen nopeuden automaattisesti. 7 Aseta kohde kehykseen ja kohdista painamalla [Suljin]- painiketta puoliksi. 8 Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta. Käytä kolmijalkaa, jotta kuvista ei tule sumuisia. Ennen korjausta Korjauksen jälkeen 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Valitse DIS. 3 Aseta kohde kehykseen ja kohdista painamalla [Suljin]- painiketta puoliksi. 4 Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta. Digitaalinen zoom ei toimi tässä tilassa. Jos kohde liikkuu nopeasti, kuvasta saattaa tulla epäselvä. DIS-toiminto ei välttämättä toimi paikassa, jonka valaistus on fluoresoivaa lamppua kirkkaampi. Lisätoiminnot 31

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA

404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA Suomi Finnish 404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA Liitteet ARCHOS 404 -käyttöoppaaseen Katso www.archos.com/manuals ladataksesi tämän käyttöoppaan viimeisimnman version. Versio 1.1 Tämä käyttöopas

Lisätiedot

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM PDA CAM KÄYTTÖOPAS Fi 1 Suomi Käyttäjän käsikirja Sisällys Valmistelut... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 PDA Cam -kamera... 3 PDA Cam -kameran osat... 3 Asentaminen... 4 Laitteiston

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Mini0801 Dash Kamera

Mini0801 Dash Kamera Käyttöohje Mini0801 Dash Kamera Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. 1. X24 Super HD ajoneuvokamera (Mini0801) 1.1 X24 Dash kamera pakkauksen sisältö Kamerayksikkä (vaatii lisäksi erillisen

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

HP Photosmart R740-sarja Digitaalikamera. Käyttöopas

HP Photosmart R740-sarja Digitaalikamera. Käyttöopas HP Photosmart R740-sarja Digitaalikamera Käyttöopas Oikeudelliset ilmoitukset Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi Valokuvien muokkaaminen Käynnistettyäsi Picasa-ohjelman, eteesi avautuu niin sanottu arkistonäkymä. Näet täältä olemassa olevia valokuvia.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG PL90

Käyttöoppaasi. SAMSUNG PL90 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SAMSUNG PL90. Löydät kysymyksiisi vastaukset SAMSUNG PL90 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

D E. G: Kiikarin tarkennusrengas H: Optiikan korjausrengas I: Linssin kumisuojus J: Paristokotelo K: SD/MMC-muistikorttipaikka L: USB-liitäntä

D E. G: Kiikarin tarkennusrengas H: Optiikan korjausrengas I: Linssin kumisuojus J: Paristokotelo K: SD/MMC-muistikorttipaikka L: USB-liitäntä Tuotetiedot F D E L K J A B C G H I A: Kiikariobjektiivi, kiinteä 8x zoomaus B: Digitaalikameran objektiivi, kiinteä 8x zoomaus C: Digitaalikameran tarkennuspyörä D: Nestekidenäyttö E: Toimintopainikkeet

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 396848-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

HP Photosmart M440/M540/ M630 series -digitaalikamera. Käyttäjän opas

HP Photosmart M440/M540/ M630 series -digitaalikamera. Käyttäjän opas HP Photosmart M440/M540/ M630 series -digitaalikamera Käyttäjän opas Oikeudelliset ilmoitukset Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE Järjestelmävaatimukset: Windows (XP, Vista, 7) DirectX 9.x ja uusin ServicePack tai MacOS X 10.3.x (tai suurempi), 3D-grafi ikkkortti ja OpenGL-tuki, min. 512 MB RAM, 1 GB vapaata levytilaa. ASENNUS Asennus

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa.

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. KÄYTTÖOHJE 1 (5) VAROITUKSET Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. HUOMIO! Laite ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Sisältää pieniä osia - Tukehtumisvaara. Pidä huoli ettei

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

HP Photosmart R817/R818 digitaalikamera, jossa HP Instant Share -toiminto. Käyttöopas

HP Photosmart R817/R818 digitaalikamera, jossa HP Instant Share -toiminto. Käyttöopas HP Photosmart R817/R818 digitaalikamera, jossa HP Instant Share -toiminto Käyttöopas Oikeudelliset ilmoitukset Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Cyber-shot-käsikirja DSC-T2. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen

Cyber-shot-käsikirja DSC-T2. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen VNAPSAUTA! Sisällysluettelo Käytön perusteet Kuvaustoimintojen käyttäminen Digitaalikamera Cyber-shot-käsikirja DSC-T2 Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen käytön opas huolellisesti ennen

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöopas. JB. 3593/valmistettu Kiinassa. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1

Käyttöopas. JB. 3593/valmistettu Kiinassa. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1 T O I M I N T A K A M E R A Käyttöopas Älä hävitä litiumioniakkuja tavallisen jätteen mukana. Palauta ne akkujen kierrätyspisteeseen. JB. 3593/valmistettu Kiinassa. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset,

Lisätiedot

Käytön aloittaminen Nokia N92-1

Käytön aloittaminen Nokia N92-1 Käytön aloittaminen Nokia N92-1 Tilat Käytön aloittaminen Mallinumero: Nokia N92-1. Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N92. Laitteella on neljä tilaa: Suljettu tila (1), katselutila (2), avoin tila (3)

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

LR100-sarja Digitaalinen kamera Käyttöopas

LR100-sarja Digitaalinen kamera Käyttöopas LR100-sarja Digitaalinen kamera Käyttöopas Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet 2012 BenQ Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa monistaa, siirtää, transkriboida, tallentaa

Lisätiedot

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella VHS -nauhojen digitointi tietokoneella Finlux VCR 6257 videonauhuri 1. Avaa ohjelma MAGIX Video easy Rescue Your Videotapes -kuvakkeesta. 2. Ohjelman avauduttua valitse Luo uusi videoprojekti. Ohjelma

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Valokuvien, diojen ja filminegatiivien skannaus ION PICS 2 PC Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. ION PICS 2 PC skannerilla voit skannata valokuvia, dioja ja filminegatiiveja tietokoneelle

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

PIKAOPAS ONNEKSI OLKOON! uusi LCD

PIKAOPAS ONNEKSI OLKOON! uusi LCD ONNEKSI OLKOON! sinulla on uusi LCD Tämä pikaopas opettaa sinulle perusasiat, tämän jälkeen olet valmis taltioimaan elämäsi uskomattomimmat hetket GoPro kamerallasi. PIKAOPAS Lataa tarkempi käyttöohje

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION DV2017EA http://fi.yourpdfguides.com/dref/4148090

Käyttöoppaasi. HP PAVILION DV2017EA http://fi.yourpdfguides.com/dref/4148090 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION DV2017EA. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION DV2017EA käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

User Guide Käyttöohje

User Guide Käyttöohje RollerMouse Pro3 User Käyttöohje Guide Pakkauksen sisältö 1 1. RollerMouse Pro3 2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa 3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa 4. Käyttöohje 4 2 3 RollerMousen toiminnot

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

HP Photosmart M305/M307 -digitaalikamera ja HP Instant Share. Käyttöopas

HP Photosmart M305/M307 -digitaalikamera ja HP Instant Share. Käyttöopas HP Photosmart M305/M307 -digitaalikamera ja HP Instant Share Käyttöopas Lailliset ilmoitukset Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG WB600

Käyttöoppaasi. SAMSUNG WB600 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SAMSUNG WB600. Löydät kysymyksiisi vastaukset SAMSUNG WB600 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista:

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: TCD300NE_QG(fi-fi).fm Page 1 Friday, November 12, 2004 2:01 PM Pikaopas Digitaalinen johdoton puhelin Malli KX-TCD300NE Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: Painikkeet Luuri A B C D E F G H

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Käyttöohje Wöhler VE 300 videoendoskooppi

Käyttöohje Wöhler VE 300 videoendoskooppi Käyttöohje Wöhler VE 300 videoendoskooppi Best.-Nr. 23742 2016-03-22 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 2 Tekniset tiedot... 4 3 Turvallisuusohjeet... 5 3.1 Varoitukset...5 3.2 Turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

Wildgame Innovations Riistakamera Red 4

Wildgame Innovations Riistakamera Red 4 Wildgame Innovations Riistakamera Red 4 Pakkauksen sisältö 1. Kamera 2. Kiinnitysmustekalat 3. USB-Mini5 kaapeli 4. Käyttöohje Ominaisuudet Resoluutio Infrapunasalama Infrapunasalaman kantama Liikkeentunnistin

Lisätiedot

Cyber-shot-käsikirja DSC-S730. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA!

Cyber-shot-käsikirja DSC-S730. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! VNAPSAUTA! Sisällysluettelo Peruskäyttö Valikon käyttäminen Digitaalikamera Cyber-shot-käsikirja DSC-S730 Ennen laitteen käyttöä lue tämä käsikirja sekä käyttöopas ja Cyber-shot-edistyneen käytön opas

Lisätiedot