User Manual ES80/ES81. Napsauta aihetta. Yleisiä kysymyksiä. Pikaviite. Sisältö. Perustoiminnot. Lisätoiminnot. Kuvausvaihtoehdot.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "User Manual ES80/ES81. Napsauta aihetta. Yleisiä kysymyksiä. Pikaviite. Sisältö. Perustoiminnot. Lisätoiminnot. Kuvausvaihtoehdot."

Transkriptio

1 Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta User Manual ES80/ES81 Yleisiä kysymyksiä Pikaviite Sisältö Perustoiminnot Lisätoiminnot Kuvausvaihtoehdot Toisto/Muokkaus Asetukset Liitteet Luettelo

2 Terveys ja turvallisuus Noudattamalla seuraavia varoituksia ja neuvoja vältyt vaarallisilta tilanteilta ja kamerasi toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Vaara tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille Älä pura tai yritä korjata kameraa. Muutoin voit saada sähköiskun tai vioittaa kameraa. Älä käytä kameraa tulenarkojen tai räjähtävien kaasujen ja nesteiden lähellä. Se voisi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Älä aseta kameran sisään tulenarkoja materiaaleja äläkä säilytä sellaisia kameran lähellä. Tämän laiminlyönti voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä käsittele kameraa märin käsin. Se voisi aiheuttaa sähköiskun. Varo vioittamasta kuvauskohteen silmiä. Pidä kamera pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Pidä kamera ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja, jos ne niellään. Myös liikkuvat osat ja lisävarusteet voivat aiheuttaa fyysisiä vaaroja. Älä jätä kameraa suoraan auringonpaisteeseen tai kuumuuteen pitkäksi aikaa. Kameran sisäosat voivat vahingoittua, jos kamera jätetään pitkäksi aikaa auringonvaloon tai se altistuu äärimmäisille lämpötiloille. Älä peitä kameraa tai laturia huovilla tai vaatteilla. Kamera saattaa ylikuumeta, mikä saattaa saada kameran vääristymään tai aiheuttaa tulipalon. Jos kameraan joutuu nestettä tai vierasesineitä, irrota heti kaikki virtalähteet, kuten akku ja laturi, ja ota yhteys Samsung-huoltoon. Älä käytä salamaa lähellä (lähempänä kuin 1 m/3 ft) ihmisiä tai eläimiä. Salaman käyttö liian lähellä kuvauskohteen silmiä voi aiheuttaa tilapäisiä tai pysyviä näkövaurioita. 1

3 Terveys ja turvallisuus Varoitus tilanteet, joista voi aiheutua vauriota kameralle tai muille laitteille Poista kamerasta akut, kun varastoit sen pitemmäksi aikaa. Akut saattavat vuotaa tai hapettua ja aiheuttaa kameralle vahinkoa. Käytä ainoastaan aitoja, valmistajan suosittelemia litiumioniakkuja. Älä vioita tai lämmitä akkua. Se voisi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen. Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä akkuja, latureita, kaapeleita ja lisävarusteita. Valtuuttamattomat akut, laturit, kaapelit tai lisävarusteet voivat saada akun räjähtämään, vioittaa kameraa tai aiheuttaa loukkaantumisen. Samsung ei ole vastuussa luvattomien akkujen, laturien, kaapeleiden tai lisävarusteiden käytön aiheuttamista vaurioista eikä vammoista. Älä käytä akkuja muuhun kuin niille suunniteltuun tarkoitukseen. Tämän laiminlyönti voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä kosketa salamaa sen välähtäessä. Salamavalo on hyvin kuuma välähtäessään ja saattaa polttaa ihoa. Kun käytät vaihtovirtalaturia, sammuta kamera ennen laturin virran katkaisemista. Tämän laiminlyönti voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä. Se voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä käytä akkujen lataamiseen vioittunutta virtajohtoa, pistoketta tai löysää pistorasiaa. Tämän laiminlyönti voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä anna vaihtovirtalaturin koskettaa akun +/- -napoja. Se voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä pakota kameran osia tai kohdista kameraan painetta. Se voisi saada kameran vääristymään. 2

4 Terveys ja turvallisuus Liitä kaapelit tai sovittimet ja asenna akut ja muistikortit varovasti. Portit, liittimet ja lisävarusteet voivat vaurioitua, jos liittimet liitetään väkisin, johdot kytketään väärin tai akut ja muistikortit asennetaan väärin. Pidä magneettinauhalliset kortit erillään kameran kotelosta. Kortille tallennetut tiedot voivat vioittua tai kadota. Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia, akkua tai muistikorttia. Tämän laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun, kameravian tai tulipalon. Tarkista ennen käyttöä, että kamera toimii asianmukaisesti. Valmistaja ei ole vastuussa kameran virheellisestä toiminnasta tai käytöstä johtuvasta tiedostojen katoamisesta tai vaurioitumisesta. Kaapelin se pää, jossa on nuolimerkki ( ) on liitettävä kameraan. Jos kaapeli liitetään väärin päin, tiedostot voivat vioittua. Valmistaja ei ole vastuussa tietojen katoamisesta. 3

5 Käyttöoppaan sisältö Tekijänoikeustietoja Microsoft Windows ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Mac on Apple Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Tässä käsikirjassa käytetyt tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen. Kameran tekniset tiedot tai tämän käyttöoppaan sisältö voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta kameran toimintojen päivityksen seurauksena. Sinulla ei ole lupaa käyttää uudelleen eikä levittää mitään tämän käsikirjan osaa hankkimatta siihen lupaa etukäteen. Avoimen lähdekoodin lisenssitiedoista kerrotaan mukana tulleen CD-ROM:in tiedostossa "OpenSourceInfo.pdf". Perustoiminnot 11 Tässä luvussa kerrotaan kameran osista, kuvakkeista ja kuvauksen perustoiminnoista. Lisätoiminnot 26 Tässä luvussa kerrotaan, miten valokuvia otetaan valitsemalla tila ja miten video tai puhemuistio nauhoitetaan. Kuvausvaihtoehdot 35 Opi kuvaustilan vaihtoehdot. Toisto/Muokkaus 53 Tässä luvussa kerrotaan, miten kuvia ja videoita katsellaan ja äänimuistioita toistetaan ja miten valokuvia ja videoita muokataan. Opit myös, kuinka kamera liitetään valokuvatulostimeen tai televisioon. Asetukset 75 Määritä kameran asetukset vaihtoehtojen mukaisesti. Liitteet 81 Viittaa virheilmoituksiin, teknisiin tietoihin ja huoltovinkkeihin. 4

6 Tämän käsikirjan merkintöjä Kuvaustila Smart Auto Ohjelma DIS Aihe Elokuva Merkintä Kuvaustilan kuvakkeet Nämä kuvakkeet ilmoittavat, että kyseinen toiminto on käytettävissä vastaavassa tilassa. -tila ei välttämättä tue kaikkia toimintoja. esim.) Valotuksen säätö manuaalisesti (EV) Kuvat voivat olla liian kirkkaita tai hämäriä, riippuen ulkopuolisen valon määrästä. Tällöin voit parantaa kuvia säätämällä valotusta. Tummempi (-) Neutraali (0) Kirkkaampi (+) Tarjolla Ohjelma-, DIS- ja Elokuvatilassa Tämän käsikirjan kuvakkeet Kuvake Toiminto Lisätietoja Turvallisuuteen liittyvät varoitukset ja turvallisuusohjeet Kameran painikkeet, esim. [Sulkija] esittää [ ] suljinpainiketta. ( ) Sivu, jolta tiedot löytyvät Valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa. Esimerkki: Valitse Kuvaus Valkotasapaino tarkoittaa valitse Kuvaus ja valitse sitten Valkotasapaino. * Merkintä Käsikirjassa käytetyt lyhennykset Lyhenne ACB AEB AF DIS DPOF EV ISO WB Selitys Auto Contrast Balance (Automaattinen kontrastin säätö) Auto Exposure Bracket (Automaattinen valotusalue) Auto Focus (Automaattinen tarkennus) Digital Image Stabilization (Digitaalinen kuvanvakautus) Digital Print Order Format (Digitaalinen tulostusjärjestys) Exposure Value (Valotusarvo) International Organization for Standardization (Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO) White Balance (Valkotasapaino) 5

7 Käsikirjassa käytetyt ilmaukset Sulkimen painaminen Paina [Suljin] puoleenväliin: paina suljin puoliksi alas. Paina [Suljin]-painiketta: paina suljin kokonaan alas. Valotus (kirkkaus) Valotuksen määrittää se, miten paljon valoa kameraan pääsee. Valotusta voidaan säätää sulkimen nopeudella, aukolla ja ISOnopeudella. Valotusta säätämällä kuvista tehdään tummempia tai kirkkaampia. Paina puoliksi [Suljin]-painiketta Paina [Suljin]-painiketta Tavallinen valotus Ylivalotus (liian kirkas) Aihe, tausta ja rakenne Aihe: kuvan pääkohde, kuten henkilö, eläin tai asetelma. Tausta: kohdetta ympäröivät kohteet. Kooste: kohteen ja taustan muodostama kokonaisuus. Tausta Aihe Kooste 6

8 Yleisiä kysymyksiä Voit saada vastaukset yleisiin kysymyksiin. Ratkaise ongelmat helposti määrittämällä kuvausvaihtoehdot. Kohteen silmät näkyvät punaisina. Valokuvissa on pölyläiskiä. Valokuvat ovat epäselviä. Tämä johtuu kameran salamavalon heijastuksesta. Valitse salamavalon asetukseksi Punasilm tai Punasilm korj. (s. 39) Jos valokuva on jo otettu, valitse muokkausvalikosta Punasilm korj. (s. 64) Ilmassa leijuvat pölyhiukkaset voivat näkyä valokuvassa salamavaloa käytettäessä. Sammuta salamavalo tai vältä kuvien ottamista pölyisessä paikassa. Aseta ISO-nopeusasetukset. (s. 40) Tämä voi johtua siitä, että valokuvat on otettu heikossa valossa tai kameraa on pidetty väärin. Paina [Suljin] puoliksi alas, jotta kamera tarkentuu kohteeseen. (s. 24) Käytä -tilaa. (s. 31) Valokuvista tulee epätarkkoja, kun kuvataan yöllä. Kohteet ovat liian tummia taustavalosta johtuen. Koska kamera yrittää päästää enemmän valoa sisään, suljin hidastuu. Kamera voi tästä syystä olla vaikea pitää vakaana ja se voi täristä. Kytke salama päälle. (s. 39) Aseta ISO-nopeusasetukset. (s. 40) Käytä kolmijalkaa kameran tärinän estämiseksi. Valitse Yö -tilassa. (s. 30) Kohde saattaa näkyä varjossa, kun valolähde on kohteen takana tai kun vaaleiden ja tummien alueiden välinen kontrasti on voimakas. Vältä kuvaamista niin, että aurinko paistaa kohteen takaa. Valitse Vastavalo -tilassa. (s. 28) Valitse salamavalon asetukseksi Täytesal. (s. 40) Valitse automaattinen kontrastin säätö (ACB). (s. 47) Säädä valotusta. (s. 47) Aseta mittausasetukseksi Piste, jos kirkas kohde on ruudun keskellä. (s. 48) 7

9 Pikaviite Ihmisten kuvaaminen -tila > Kauneuskuva 29 -tila > Muotokuva 28 Punasilm., Punasilm korj (punasilmäisyyden estämiseksi tai korjaamiseksi) 39 Kasvojentunn. 44 Kuvaus yöllä tai pimeässä -tila > Yö 30 -tila > Aur. lask, Aamuhäm, Ilotulitus 28 Salamavalon asetukset 39 ISO-nopeus (säätää valonherkkyyttä) 40 Toimintakuvien ottaminen Jatkuva, Er nopea 50 Tekstin, hyönteisten ja kukkien kuvaaminen -tila > Lähikuva, teksti 28 Makro, Aut.makro (lähikuvien ottamiseksi) 41 Valkotasapaino(värisävyn muuttamiseksi) 48 Valotuksen (kirkkauden) säätäminen EV (valotuksen säätö) 47 ACB (kirkasta taustaa vasten olevan kohteen kompensointi) 47 Mittaus 48 AEB (kolmen valokuvan ottaminen samasta aiheesta eri valotuksella) 50 Erilaisten tehosteiden käyttö Kuvatyylit (sävyjen käyttö) 51 Kuvansäätö (säädä kohtia kylläisyys, tarkkuus tai kontrasti) 52 tila 31 Kameran tärinän vähentäminen Tiedostojen katselu kategorioittain Smartalbumissa 55 Kaikkien tiedostojen poistaminen muistikortilta 57 Tiedostojen katseleminen kuvaesityksenä 58 Tiedostojen katselu televisiossa 66 Kameran liittäminen tietokoneeseen 67 Äänen ja äänenvoimakkuuden säätö 77 Näytön kirkkauden säätö 77 Näytön kielen muuttaminen 78 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen 78 Muistikortin alustaminen 78 Vianetsintä 91 8

10 Sisältö Perustoiminnot Pakkauksen avaaminen Kameran osat Akun ja muistikortin asentaminen Akun lataaminen ja kameran käynnistäminen Akun lataaminen Kameran käynnistäminen Alkuasennus Opetuskuvakkeet Asetusten valitseminen Näytön ja äänen säätäminen Näyttötyypin vaihtaminen Äänen säätö Valokuvien ottaminen Zoomaus Vinkkejä selkeämpien kuvien ottamisesta Lisätoiminnot Kuvaustilat Smart Auto -tilan käyttö Aihe-tilan käyttö Kauneuskuva-tilan käyttö Ruutuoppaan käyttö Yö-tilan käyttö DIS-tilan käyttäminen Ohjelma-tilan käyttäminen Videon kuvaaminen Äänimuistioiden nauhoittaminen Äänimuistion nauhoittaminen Äänimuistion lisääminen valokuvaan Kuvausvaihtoehdot Tarkkuuden ja laadun valinta Tarkkuuden valitseminen Kuvan laadun valitseminen Ajastimen käyttäminen Hämäräkuvaus Punasilmäisyyden estäminen Salaman käyttäminen ISO-nopeuden säätö Kameran tarkennuksen muuttaminen Makron käyttäminen Automaattisen tarkennuksen käyttö Seurannan automaattisen tarkennuksen käyttäminen Tarkennusalueen säätäminen Käytä kasvojentunnistusta Kasvojen tunnistus Omakuvan ottaminen Hymykuvan ottaminen Silmien räpyttelyn tunnistaminen Kirkkauden ja värin säätö Valotuksen säätö manuaalisesti (EV) Vastavalon korjaaminen (ACB) Mittausvaihtoehtojen muuttaminen Valonlähteen valinta (Valkotasapaino) Välähdystilojen käyttäminen Kuvien parantelu Tyylien käyttäminen

11 Sisältö Valokuvien säätäminen Toisto/Muokkaus Toistaminen Toistotilan käynnistäminen Valokuvien katseleminen Videon toistaminen Äänimuistioiden toistaminen Valokuvan muokkaaminen Kuvien koon muuttaminen Kuvan kiertäminen Tyylien käyttäminen Valotusongelmien korjaaminen Tulostusjärjestyksen (DPOF) luominen Tiedostojen katselu televisiossa Tiedostojen siirto Windows-tietokoneelle Tiedostojen siirtäminen Intelli-studion avulla Tiedostojen siirtäminen kytkemällä kamera siirrettäväksi asemaksi Kameran irrottaminen (Windows XP) Tiedostojen siirto Mac-tietokoneelle Valokuvien tulostaminen PictBridgevalokuvatulostimella Näyttö Asetukset Liitteet Virheilmoitukset Kameran huoltaminen Kameran puhdistaminen Kameran käyttö ja säilytys Muistikorteista Akku Ennen yhteyden ottamista huoltoon Kameran tekniset tiedot Sanasto Luettelo Asetukset Kameran asetusvalikko Asetusvalikon käyttö Ääni

12 Perustoiminnot Tässä luvussa kerrotaan kameran osista, kuvakkeista ja kuvauksen perustoiminnoista. Pakkauksen avaaminen 12 Kameran osat 13 Akun ja muistikortin asentaminen 15 Akun lataaminen ja kameran käynnistäminen 16 Akun lataaminen 16 Kameran käynnistäminen 16 Alkuasennus 17 Opetuskuvakkeet 18 Asetusten valitseminen 19 Näytön ja äänen säätäminen 21 Näyttötyypin vaihtaminen 21 Äänen säätö 21 Valokuvien ottaminen 22 Zoomaus 23 Vinkkejä selkeämpien kuvien ottamisesta 24

13 Pakkauksen avaaminen Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet. Lisävarusteet Kamera Ladattava akku Laturi/ USB-kaapeli Kameralaukku Muistikortit Hihna Pikaopas Ohjelmisto-CD-ROM (sisältää käyttöohjeet) A/V-kaapeli Akkulaturi Kuvat voivat poiketa hieman tuotteen mukana lähetetyistä varusteista. Osta Samsungin hyväksymiä kamerasi kanssa yhteensopivia vaihtoehtoisia laitteita palvelupisteestä tai kaupasta, josta ostit kamerasi. Emme ole vastuussa muiden valmistajien tuotteiden käytön aiheuttamista onnettomuuksista. Perustoiminnot 12

14 Kameran osat Tutustu kameran osiin ja niiden toimintaan, ennen kuin alat käyttää sitä. POWER-painike Suljinpainike Kaiutin Salama AF-apuvalo/ ajastimen lamppu Objektiivi Mikrofoni USB- ja A/V-portti USB- ja A/V-kaapeleille Jalustan kiinnitysreikä Akkutilan kansi Asenna muistikortti ja akku Perustoiminnot 13

15 Kameran osat Tilan merkkivalo Vilkkuva: Kameran tallentaessa valokuvaa tai videota, luku tietokoneelta tai tulostimesta tai kun tarkennus on epätarkka Vihreä: Kameran ollessa kytkettynä tietokoneeseen tai tarkka tarkennus Punainen: Akun lataaminen Näyttö Zoomauspainike Lähentäminen tai loitontaminen valokuvaustilassa. Valokuvan osan suurentaminen tai tiedostojen näyttäminen pienoiskuvina toistotilassa. Äänenvoimakkuuden säätäminen toistotilassa. 1 2 Hihnan kiinnittäminen Painike Kuvaus Navigointi Toisto Toiminto Avaa asetukset tai valikot Kuvaustilassa Vaihda näyttöasetuksia Muuta makroasetusta Vaihda salamavaloasetusta Muuta ajastinasetusta Vahvistaa valitun vaihtoehdon tai valikon Siirtyy toistotilaan Käytä vaihtoehtoja kuvaustilassa Poista tiedostoja toistotilassa Asetuksia asetettaessa Siirry ylös Siirry alas Siirry vasemmalle Siirry oikealle MODE-painike: Avaa kuvaustilojen lista Kuvake Tila Kuvaus Smart Auto Kamera valitsee automaattisesti sopivat asetukset tunnistamalleen näkymälle (Yö, Muotokuva, Aur. Lask, jne.). Ohjelma DIS Aihe Elokuva Ota valokuva määrittämällä vaihtoehdot. Kamera aktivoi toiminnot, jotka vähentävät kameran tärähdyksiä. Ota valokuva tietylle aiheelle esimääritetyin asetuksin (Maisema, Muotokuva, Metsä, jne.). Kuvaa video. Perustoiminnot 14

16 Akun ja muistikortin asentaminen Tässä luvussa kerrotaan, miten akku ja valinnainen muistikortti asennetaan kameraan. Akun ja muistikortin poistaminen Muistikortti Työnnä korttia kevyesti, kunnes se vapautuu kamerasta, ja vedä se sitten ulos. Akkulukko Aseta muistikortti siten, että kullanväriset kontaktit ovat alaspäin. Muistikortti Paina lukitus alas vapauttaaksesi akun. Aseta akku Samsung-logo alaspäin. Akku Akku Tarvitset varastointilaitteen kuvausta varten. Aseta muistikortti paikoilleen. Asenna muistikortti oikeassa suunnassa. Jos se asennetaan väärässä suunnassa, kamera ja muistikortti voivat vioittua. Perustoiminnot 15

17 Akun lataaminen ja kameran käynnistäminen Akun lataaminen Akku on ladattava ennen kameran ensikäyttöä. Kytke USB-kaapeli laturiin ja kytke kameraan se kaapelin pää, jossa on nuolimerkki ( ). Kameran käynnistäminen Paina [ ] käynnistääksesi tai sammuttaaksesi kameran. Kun käynnistät kameran ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee alkuasennusruutu. (s. 17) Kameran kytkeminen päälle toistotilassa Paina [ ]-painiketta. Kamera kytkeytyy päälle ja siirtyy suoraan toistotilaan. Tilan merkkivalo Punainen: Lataa LED-valo sammuu kun akku on ladattu täyteen. Kun kytket kameran päälle painamalla [ kamera ei päästä ääntä. ]-painiketta noin kolme sekuntia, Perustoiminnot 16

18 Alkuasennus Alkuasennusruudussa voit määrittää kameran perusasetukset. 1 Paina [ ]-painiketta. Kun käynnistät kameran ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee alkuasennusruutu. 2 Paina [ ] valitaksesi Language ja paina [ ] tai [ ]. 6 Paina [ ] tai [ ] valitaksesi päivämäärän / ajan asetus ja paina [ ] tai [ ]. 7 Valitse kohde painamalla [ ]- tai [ ]-painiketta. Language : Suomi Aikavyöhyke : Lontoo Päivämäärä/Aika-asetus : 2011/01/01 Edell. Määritä Back Set 3 Paina [ ] tai [ ] valitaksesi kielen ja paina [ ]. 4 Paina [ ] tai [ ] vierittääksesi kohtaan Aikavyöhyke ja paina [ ] tai [ ]. 5 Paina [ ] tai [ ] valitaksesi aikavyöhykkeen ja paina [ ]. Asettaaksesi kesäajan, paina [ ]. Aikavyöhyke 8 Paina [ ] tai [ ] valitaksesi päivän ja ajan ja paina [ ]. 9 Paina [ ] tai [ ] valitaksesi Päivämäärän tyypin ja paina [ ] tai [ ]. Language Aikavyöhyke Päivämäärä/A Päivämäärän ty : Suomi : Lontoo VVVV/KK/PP KK/PP/VVVV PP/KK/VVVV Pois Edell. Määritä Lontoo Edell. Kesäaika 10 Paina [ ] tai [ ] valitaksesi päivämäärän esitysmuodon ja paina [ ]. 11 Siirry kuvaustilaan painamalla [ ]-painiketta. Perustoiminnot 17

19 Opetuskuvakkeet Näytetyt kuvakkeet vaihtuvat valitun tilan ja vaihtoehdon mukaan. A Kuvake Kuvaus C. Vasemmanpuoliset kuvakkeet Kameran tärinä Kuvake Kuvaus Zoomaussuhde Aukon ja sulkimen nopeus B Päivämäärä ja kellonaika Hidas suljin C B. Oikeanpuoliset kuvakkeet Kuvake Kuvaus Valokuvan tarkkuus Valoarvo Valkotasapaino Kasvojen sävy A. Tiedot Kuvake Kuvaus Valittu kuvaustila Valokuvia jäljellä Videon tarkkuus Ruutunopeus Valokuvan laatu Mittaus Kasvojen retusointi ISO-nopeus Valokuvatyyli Kuvan säätö (kontrasti, terävyys, kylläisyys) Nauhoitusaikaa jäljellä Salamavalon asetukset Äänen mykistys Kamerassa ei ole muistikorttia Ajastin Sarjakuvauksen tyyppi Muistikortti asennettu Automaattinen tarkennus : Täyteen ladattu : Osaksi ladattu Kasvojentunnistus : Ladattava Puhemuistio (Päällä) Automaattinen tarkennusruutu Perustoiminnot 18

20 Asetusten valitseminen Voit valita asetukset painamalla [ ] ja käyttämällä sitten navigointipainikkeita ([ ], [ ], [ ], [ ]). Voit myös siirtyä kuvausvaihtoehtoihin painamalla [ ], mutta tällöin kaikki vaihtoehdot eivät ole tarjolla. 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Valitse asetus tai valikko selaamalla navigointinäppäimillä. Voit siirtyä ylös tai alas painamalla [ ] tai [ ]. Voit siirtyä vasemmalle tai oikealle painamalla [ ] tai [ ]. Palaaminen edelliseen valikkoon Voit palata edelliseen valikkoon painamalla [ Palaa kuvaustilaan painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi. ]-painiketta. 3 Vahvista korostettu asetus tai valikko painamalla [ ]-painiketta. Perustoiminnot 19

21 Asetusten valitseminen Esimerkiksi: Valkotasapainon valitseminen -tilassa 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Paina [ ] tai [ ] selataksesi kohtaan Ohjelma ja paina sitten [ ]. Smart Auto Ohjelma DIS Aihe Elokuva Määritä kuvausasetukset suoraan. 3 Paina [ ]-painiketta. Kuvaus Ääni Näyttö Asetukset Lopeta Kuvantarkkuus Laatu EV ISO Valkotasapaino Kasvojentunn. Tark.alue Muuta 4 Paina [ ] tai [ ] selataksesi kohtaan Kuvaus ja paina sitten [ ] tai [ ]. 5 Paina [ ] tai [ ] selataksesi kohtaan Valkotasapaino ja paina sitten [ ] tai [ ]. Kuvantarkkuus Laatu EV ISO Valkotasapaino Kasvojentunn. Tark.alue Lopeta Edell. 6 Paina [ ] tai [ ] selataksesi vaihtoehtoon valkotasapaino. Päivänval Edell. Siirrä 7 Paina [ ]-painiketta. Perustoiminnot 20

22 Näytön ja äänen säätäminen Tässä osassa kuvataan, miten näytön perustietoja ja ääniasetuksia muutetaan. Näyttötyypin vaihtaminen Valitse näyttötyyppi kuvaus- tai toistotilaa varten. Kuvaus- ja toistotiedot muuttuvat näyttötyypin mukaan. Voit vaihtaa näyttötyyppiä painamalla toistuvasti [ ]. Näytä kaikki valokuvaustiedot. Äänen säätö Määritä, päästääkö kamera äänen, kun sitä käytetään. 1 Paina kuvaus- tai toistotilassa [ ]-painiketta. 2 Valitse Ääni Ääni vaihtoehto. Valinnat Pois Kuvaus Kamera ei päästä ääntä. 1/2/3 Voit valita kameran äänet kolmesta vaihtoehdosta. Kuvaustilat Kuvaus Toisto Näyttötyypin vaihtoehdot Näytä kaikki kuvaamista koskevat tiedot. Piilota kuvaustiedot, paitsi jäljellä olevien kuvien (tai nauhoitusajan) määrä ja akkukuvake. Esittää kaikki nykyisen kuvan tiedot. Piilottaa kaikki nykyisen tiedoston tiedot. Näytä nykyisen tiedoston tiedot, kuvausasetuksia ja kuvauspäivää lukuun ottamatta. Perustoiminnot 21

23 Valokuvien ottaminen Opi perusteet kuvien ottamisesta helposti ja nopeasti Smart Auto -tilassa. 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Paina [ ]- tai [ ]-painiketta ja valitse Smart Auto ja paina sitten [ ]. 4 Kohdista painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi. Vihreä kehys tarkoittaa, että kamera on kohdistettu. Punainen kehys tarkoittaa sitä, että kohde ei ole tarkennettuna. Smart Auto Ohjelma DIS Aihe Elokuva Tämä tila tunnistaa aiheen automaattisesti. 3 Aseta kuvausaihe kehykseen. 5 Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta. Sivulla 24 on vinkkejä selkeämpien kuvien ottamisesta. Perustoiminnot 22

24 Valokuvien ottaminen Zoomaus Voit ottaa lähikuvia säätämällä zoomia. Kamerassa on 5X optinen zoom ja 3X digitaalinen zoom. Jos käytät molempia, voit lähentää kuvan jopa 15-kertaiseksi. Paina [Zoom]-painiketta oikealle lähentääksesi aihetta. Paina [Zoom]-painiketta vasemmalle loitontaaksesi aihetta. Digitaalinen zoom Jos zoomin merkki on digitaalisella alueella, kamera käyttää digitaalista zoomia. Kuvan laatu saattaa heiketä digitaalista zoomia käytettäessä. Optinen alue Zoomin merkki Digitaalinen alue Zoomaussuhde Digitaalinen zoom ei ole käytettävissä kun käytetään Kasvojentunnistusta tai Ajotarkkuus. Jos otat kuvan digitaalisella zoomilla, kuvan laatu saattaa heiketä. Loitonna Lähennä Zoom ei ole käytettävissä jos tarkennus on asetettu kohtaan Makro. Perustoiminnot 23

25 Vinkkejä selkeämpien kuvien ottamisesta Kameran pitely asianmukaisesti Kameran tärähtelyn vaimentaminen Varmista, että objektin tiellä ei ole mitään. Valitse -tila, jos haluat vähentää kameran tärinää digitaalisesti. (s. 31) Suljinpainikkeen painaminen puoliksi Kun näkyy Paina [Suljin]-painiketta puoliksi ja tarkenna. Kamera säätää tarkennuksen ja valotuksen automaattisesti. Kameran tärinä Kamera säätää aukkoarvon ja suljinnopeuden automaattisesti. Tarkennusruutu Jos tarkennuskehys on vihreä, ota valokuva painamalla [Sulkija]- painiketta. Jos kohdistuskehys on punainen, muuta koostumusta ja paina [Sulkija]-painike taas puoliksi alas. Jos kuvaat hämärässä, vältä salaman asettamista asentoon Hid synk tai Pois. Aukko pysyy auki kauemmin ja kameraa voi olla vaikeampi pitää tärisemättä. Käytä kolmijalkaa tai aseta salama asentoon Täytesal. (s. 40) Aseta ISO-nopeusasetukset. (s. 40) Perustoiminnot 24

26 Kohteen pitäminen tarkennettuna Kohteeseen voi olla vaikea kohdistaa, jos -- kohteen ja taustan välillä ei ole selkeää kontrastia (esimerkiksi kun kohteella on vaatteet, joiden väri muistuttaa taustan väriä) -- kohteen takana oleva valo on liian kirkas -- kohde on kirkas tai heijastava -- kohteessa on vaakakuviointia, kuten sälekaihtimissa -- kohde ei ole kehyksen keskellä Hämäräkuvaus Kytke salama päälle. (s. 39) Kun kohde liikkuu nopeasti Käytä jatkuvaa tai erittäin nopeaa toimintoa. (s. 50) Käytä tarkennuslukitusta Kohdista painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi. Kun kohde on tarkennettu, voit siirtää kehystä ja muuttaa kuvan kokoonpanoa. Kun olet valmis, ota kuva painamalla [Suljin]- painiketta. Perustoiminnot 25

27 Lisätoiminnot Tässä luvussa kerrotaan, miten valokuvia otetaan valitsemalla tila ja miten video tai puhemuistio nauhoitetaan. Kuvaustilat 27 Smart Auto -tilan käyttö 27 Aihe-tilan käyttö 28 Kauneuskuva-tilan käyttö 29 Ruutuoppaan käyttö 30 Yö-tilan käyttö 30 DIS-tilan käyttäminen 31 Ohjelma-tilan käyttäminen 32 Videon kuvaaminen 32 Äänimuistioiden nauhoittaminen 34 Äänimuistion nauhoittaminen 34 Äänimuistion lisääminen valokuvaan 34

28 Kuvaustilat Ota kuvia ja nauhoita videoita valitsemalla olosuhteisiin parhaiten sopiva kuvaustila. Smart Auto -tilan käyttö Tässä tilassa kamera valitsee automaattisesti sopivat asetukset tunnistamalleen aihetyypille. Smart Auto -tilasta on hyötyä, jos et tunne kameran eri aiheille tarkoitettuja asetuksia. 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Valitse Smart Auto. 3 Aseta kuvausaihe kehykseen. Kamera valitsee näkymän automaattisesti. Ruudun vasempaan yläkulmaan ilmestyy vastaava tilakuvake. Kuvakkeet luetellaan alla. Kuvake Kuvaus Tulee näkyviin maisemia kuvattaessa. Tulee näkyviin kirkkaita valkoisia taustoja kuvattaessa. Kuvake Kuvaus Tulee näkyviin maisemia kuvattaessa yöllä. Tämä on käytettävissä vain kun salama on poissa käytöstä. Tulee näkyviin muotokuvia kuvattaessa yöllä. Tulee näkyviin maisemia kuvattaessa taustavalossa. Tulee näkyviin muotokuvia otettaessa taustavalossa. Tulee näkyviin muotokuvia otettaessa. Tulee näkyviin lähikuvia otettaessa esineistä. Tulee näkyviin lähikuvia otettaessa tekstistä. Tulee näkyviin auringonlaskuja kuvattaessa. Tulee näkyviin kirkasta taivasta kuvattaessa. Tulee näkyviin metsäalueita kuvattaessa. Tulee näkyviin otettaessa lähikuvia värikkäistä esineistä. Tulee näkyviin, kun kamera on vakaa (esimerkiksi jalustalla) ja kohde on tietyn ajan liikkumatta. Tämä on käytettävissä ainoastaan pimeässä kuvattaessa. Tulee näkyviin aktiivisesti liikkuvia kohteita kuvattaessa. Lisätoiminnot 27

29 Kuvaustilat 4 Kohdista painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi. 5 Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta. Jos kamera ei tunnista asianmukaista aihetta, näyttöön tulee ja kamera käyttää oletusasetuksia. Vaikka kamera tunnistaisikin kasvot, se ei välttämättä valitse muotokuvatilaa, jos kohteen asento tai valaistus eivät vastaa odotuksia. Kamera ei välttämättä valitse oikeaa aihetta riippuen kuvausolosuhteista, kuten kameran tärinästä, valaistuksesta ja etäisyydestä kohteeseen. Vaikka käyttäisit kolmijalkaa, kamera ei tunnista -tilaa, jos kohde liikkuu. -tilassa kamera käyttää enemmän akun virtaa, sillä se vaihtaa asetuksia usein valitakseen sopivat aiheet. Aihe-tilan käyttö Ota valokuva tietylle näkymälle esimääritetyin asetuksin. 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Valitse Aihe aihe. Kauneuskuva Ruutuopas Yö Muotokuva Lapsi Maisema Lähikuva Tämä tila on ihmisten kuvausta varten. Jos haluat vaihtaa aihetta, paina [ ] ja valitse sitten Aihe aihe. Katso ohjeet Kauneuskuva-tilaa varten Kauneuskuva-tilan käyttäminen" sivulta 29. Ruutuopastilasta kerrotaan kohdassa "Ruutuoppaan käyttö" sivulla 30. Käyttääksesi Yö-tilaa, katso Yö-tilan käyttö sivulla Aseta kohde kehykseen ja kohdista painamalla [Suljin]- painiketta puoliksi. 4 Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta. Lisätoiminnot 28

30 Kuvaustilat Kauneuskuva-tilan käyttö Voit ottaa valokuvan henkilöstä kasvojen kauneusvirheitä korjaamalla. 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Valitse Aihe Kauneuskuva. 3 Vaalenna kohteen ihonväriä (vain kasvojen osalta) painamalla [ ], painiketta ja siirry vaiheeseen 4. Piilota kasvojen virheet painamalla [ ], ja mene sitten vaiheeseen 5. 4 Valitse Kuvaus Kasvojen sävy vaihtoehto. Iho näyttää vaaleammalta, jos valitset korkeamman asetuksen. Taso 2 6 Valitse Kuvaus Retusointi vaihtoehto. Mitä korkeampi asetus, sitä enemmän kätketään. Taso 2 Edell. Siirrä 7 Aseta kohde kehykseen ja kohdista painamalla [Suljin]- painiketta puoliksi. 8 Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta. Kauneuskuvatilaa käytettäessä kohdistusetäisyys on Aut.makro. Edell. Siirrä 5 Jos haluat piilottaa kasvojen kauneusvirheet, paina [ ]-painiketta. Lisätoiminnot 29

31 Kuvaustilat Ruutuoppaan käyttö Jos haluat, että joku toinen ottaa sinusta kuvan, voit suunnitella näkymän ruutuoppaan avulla. Ruutuopas auttaa ottamaan kuvan näyttämällä osan suunnitellusta näkymästä. 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Valitse Aihe Ruutuopas. 3 Aseta kohde ruutuun ja paina [Sulkija]-painiketta puoliksi. Ruudun oikealle ja vasemmalle puolelle ilmestyy läpinäkyvät opasviivat. Yö-tilan käyttö Yötilalla voit ottaa valokuvia esiasetetuin yöasetuksin. Käytä kolmijalkaa kameran tärinän estämiseksi. 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Valitse Aihe Yö. 3 Aseta kohde kehykseen ja kohdista painamalla [Suljin]- painiketta puoliksi. 4 Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta. Valotuksen säätö Yö -tilassa Yö-tilassa voit käyttää sulkijan hidasta nopeutta ja siten pidentää sulkijan sulkeutumisaikaa. Estä ylivalottuminen kasvattamalla aukon kokoa. Peruuta kehys: OK 4 Pyydä jotakuta toista ottamaan valokuva. Hänen on ensin sijoitettava aihe ruutuun opasviivojen avulla ja painettava sitten [Sulkija]-painiketta. 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Valitse Aihe Yö. 3 Paina [ ]-painiketta. 4 Valitse Kuvaus Hidas suljin. 5 Opasviivat voidaan peruuttaa valitsemalla [ ]. Lisätoiminnot 30

32 Kuvaustilat 5 Valitse aukon arvo tai sulkimen nopeus. Aukko Autom. Autom. Aukkoarvo Suljinnopeus DIS-tilan käyttäminen Vähennä kameran tärinää ja estä kuvia sumenemasta käyttämällä digitaalisia kuvanvakautustoimintoja. Edell. Siirrä 6 Valitse haluamasi vaihtoehto. Jos valitset tilan Autom., kamera säätää aukon koon ja sulkimen nopeuden automaattisesti. 7 Aseta kohde kehykseen ja kohdista painamalla [Suljin]- painiketta puoliksi. 8 Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta. Käytä kolmijalkaa, jotta kuvista ei tule sumuisia. Ennen korjausta Korjauksen jälkeen 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Valitse DIS. 3 Aseta kohde kehykseen ja kohdista painamalla [Suljin]- painiketta puoliksi. 4 Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta. Digitaalinen zoom ei toimi tässä tilassa. Jos kohde liikkuu nopeasti, kuvasta saattaa tulla epäselvä. DIS-toiminto ei välttämättä toimi paikassa, jonka valaistus on fluoresoivaa lamppua kirkkaampi. Lisätoiminnot 31

User Manual WB650/WB660. Napsauta aihetta. Pikaviite. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot. Kuvausasetukset. Toistaminen/Muokkaaminen

User Manual WB650/WB660. Napsauta aihetta. Pikaviite. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot. Kuvausasetukset. Toistaminen/Muokkaaminen Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta User Manual WB650/WB660 Pikaviite Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset

Lisätiedot

WB850F/WB855F. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Pikaohje. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot GPS. Kuvausasetukset.

WB850F/WB855F. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Pikaohje. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot GPS. Kuvausasetukset. Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta Perusvianmääritys Pikaohje Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot GPS WB850F/WB855F Kuvausasetukset

Lisätiedot

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta Perusvianmääritys Pikaohje Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset Toisto/muokkaus

Lisätiedot

Käyttöopas ST150F/ST151F/ST152F/ST72/ST73. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset

Käyttöopas ST150F/ST151F/ST152F/ST72/ST73. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset Käyttöopas ST150F/ST151F/ST152F/ST72/ST73 Napsauta aihetta Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Perusvianmääritys Pikaohje Sisällys Perustoiminnot

Lisätiedot

Käyttöopas. FIN Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella.

Käyttöopas. FIN Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Käyttöopas FIN Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Tekijänoikeustietoja Microsoft Windows ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Digitaalikamera

Käyttäjän opas. Digitaalikamera Digitaalikamera Fi Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Digitaalikamera. Siirry esittelyyn Parhaiden tulosten saaminen Dynamic Photo-ominaisuudesta napsauttamalla tätä!

Käyttäjän opas. Digitaalikamera. Siirry esittelyyn Parhaiden tulosten saaminen Dynamic Photo-ominaisuudesta napsauttamalla tätä! Digitaalikamera Fi Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Macintosh, Mac OS ja QuickTime ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä

Lisätiedot

Digitaalikamera Käyttäjän opas

Digitaalikamera Käyttäjän opas Fi Digitaalikamera Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostusasetukset/ siirtoasetukset.

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostusasetukset/ siirtoasetukset. SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen Tulostusasetukset/ siirtoasetukset Vianmääritys Sanomaluettelo Liite Laaja opas Kameran käyttöopas Tässä oppaassa neuvotaan kameran toiminnot

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Kameran käyttöopas SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva Kameran käyttöopas IXUS 105-kameran kuva SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

Digikamera. Käynnistysopas. Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan.

Digikamera. Käynnistysopas. Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Digikamera Käynnistysopas Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-30W -digikameran hankinnasta. Tässä käynnistysoppaassa

Lisätiedot

HP Photosmart M407 -digitaalikamera ja HP Instant Share. Käyttöopas

HP Photosmart M407 -digitaalikamera ja HP Instant Share. Käyttöopas HP Photosmart M407 -digitaalikamera ja HP Instant Share Käyttöopas Lailliset ilmoitukset Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ

KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ e_kb437.book Page 1 Thursday, February 22, 2007 4:18 PM KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ Olemme kiinnittäneet paljon huomiota kameran turvallisuuteen. Kun käytät kameraa, kehotamme sinua kiinnittämään erityistä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DSC-TX5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2806902

Käyttöoppaasi. SONY DSC-TX5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2806902 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ENNEN ALOITTAMISTA. Tietoja ohjekirjasta. Vaatimustenmukaisuusvakuutus. Täyttää testatusti

ENNEN ALOITTAMISTA. Tietoja ohjekirjasta. Vaatimustenmukaisuusvakuutus. Täyttää testatusti Käyttöopas ENNEN ALOITTAMISTA Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vastaava osapuoli: JK Imaging Ltd. Osoite: 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248, USA Yrityksen web-sivusto: www.kodakcamera.jkiltd.com

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Tietoja tästä käyttöoppaasta. Kameran osat. Kameran näytöt. Aloitusvaiheet

Käyttäjän opas. Tietoja tästä käyttöoppaasta. Kameran osat. Kameran näytöt. Aloitusvaiheet FUJIFILM X30 Käyttäjän opas Käyttäjän opas Käyttäjän opas (Perustoiminnot: ) Käyttäjän opas (saatavana pdf-muodossa verkkosivulla: ) Tietoja tästä käyttöoppaasta Johdanto Tämän käyttöoppaan katselu Kameran

Lisätiedot

SH-2. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA

SH-2. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA DIGITAALIKAMERA SH-2 Käyttöopas Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä parhaalla

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-189-193-14(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla α-käsikirja Sisällysluettelo Esimerkkikuvahaku Valikko-haku Hakemisto 2010 Sony Corporation FI NEX-3/NEX-5/NEX-5C Kameran käyttöön liittyviä

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Tuotemerkit Kameran käyttäjille PictBridge Tuotteen rekisteröinti

Tekijänoikeudet Tuotemerkit Kameran käyttäjille PictBridge Tuotteen rekisteröinti e_kb450.book Page 0 Tuesday, July 10, 2007 12:08 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas. Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Hakemisto

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas. Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Hakemisto DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Fi Kiitos Nikon COOLPIX S01 -digitaalikameran hankkimisesta. Saadaksesi parhaan

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS,

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit e_kb448.book Page 0 Monday, August 6, 2007 3:59 PM Haluamme kiittää sinua PENTAX -digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot

TG-3. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA

TG-3. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA DIGITAALIKAMERA TG-3 Käyttöopas Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä parhaalla

Lisätiedot

Cyber-shot-käsikirja DSC-S650/S700. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA!

Cyber-shot-käsikirja DSC-S650/S700. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! VNAPSAUTA! Sisällysluettelo Peruskäyttö Valikon käyttäminen Digitaalikamera Cyber-shot-käsikirja DSC-S650/S700 Lue tämä Käsikirja ja Käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Kiitoksia siitä, että olet hankkinut PENTAX digitaalikameran. Ennen kameran

Lisätiedot