User Manual ES80/ES81. Napsauta aihetta. Yleisiä kysymyksiä. Pikaviite. Sisältö. Perustoiminnot. Lisätoiminnot. Kuvausvaihtoehdot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "User Manual ES80/ES81. Napsauta aihetta. Yleisiä kysymyksiä. Pikaviite. Sisältö. Perustoiminnot. Lisätoiminnot. Kuvausvaihtoehdot."

Transkriptio

1 Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta User Manual ES80/ES81 Yleisiä kysymyksiä Pikaviite Sisältö Perustoiminnot Lisätoiminnot Kuvausvaihtoehdot Toisto/Muokkaus Asetukset Liitteet Luettelo

2 Terveys ja turvallisuus Noudattamalla seuraavia varoituksia ja neuvoja vältyt vaarallisilta tilanteilta ja kamerasi toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Vaara tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille Älä pura tai yritä korjata kameraa. Muutoin voit saada sähköiskun tai vioittaa kameraa. Älä käytä kameraa tulenarkojen tai räjähtävien kaasujen ja nesteiden lähellä. Se voisi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Älä aseta kameran sisään tulenarkoja materiaaleja äläkä säilytä sellaisia kameran lähellä. Tämän laiminlyönti voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä käsittele kameraa märin käsin. Se voisi aiheuttaa sähköiskun. Varo vioittamasta kuvauskohteen silmiä. Pidä kamera pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Pidä kamera ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja, jos ne niellään. Myös liikkuvat osat ja lisävarusteet voivat aiheuttaa fyysisiä vaaroja. Älä jätä kameraa suoraan auringonpaisteeseen tai kuumuuteen pitkäksi aikaa. Kameran sisäosat voivat vahingoittua, jos kamera jätetään pitkäksi aikaa auringonvaloon tai se altistuu äärimmäisille lämpötiloille. Älä peitä kameraa tai laturia huovilla tai vaatteilla. Kamera saattaa ylikuumeta, mikä saattaa saada kameran vääristymään tai aiheuttaa tulipalon. Jos kameraan joutuu nestettä tai vierasesineitä, irrota heti kaikki virtalähteet, kuten akku ja laturi, ja ota yhteys Samsung-huoltoon. Älä käytä salamaa lähellä (lähempänä kuin 1 m/3 ft) ihmisiä tai eläimiä. Salaman käyttö liian lähellä kuvauskohteen silmiä voi aiheuttaa tilapäisiä tai pysyviä näkövaurioita. 1

3 Terveys ja turvallisuus Varoitus tilanteet, joista voi aiheutua vauriota kameralle tai muille laitteille Poista kamerasta akut, kun varastoit sen pitemmäksi aikaa. Akut saattavat vuotaa tai hapettua ja aiheuttaa kameralle vahinkoa. Käytä ainoastaan aitoja, valmistajan suosittelemia litiumioniakkuja. Älä vioita tai lämmitä akkua. Se voisi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen. Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä akkuja, latureita, kaapeleita ja lisävarusteita. Valtuuttamattomat akut, laturit, kaapelit tai lisävarusteet voivat saada akun räjähtämään, vioittaa kameraa tai aiheuttaa loukkaantumisen. Samsung ei ole vastuussa luvattomien akkujen, laturien, kaapeleiden tai lisävarusteiden käytön aiheuttamista vaurioista eikä vammoista. Älä käytä akkuja muuhun kuin niille suunniteltuun tarkoitukseen. Tämän laiminlyönti voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä kosketa salamaa sen välähtäessä. Salamavalo on hyvin kuuma välähtäessään ja saattaa polttaa ihoa. Kun käytät vaihtovirtalaturia, sammuta kamera ennen laturin virran katkaisemista. Tämän laiminlyönti voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä. Se voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä käytä akkujen lataamiseen vioittunutta virtajohtoa, pistoketta tai löysää pistorasiaa. Tämän laiminlyönti voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä anna vaihtovirtalaturin koskettaa akun +/- -napoja. Se voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä pakota kameran osia tai kohdista kameraan painetta. Se voisi saada kameran vääristymään. 2

4 Terveys ja turvallisuus Liitä kaapelit tai sovittimet ja asenna akut ja muistikortit varovasti. Portit, liittimet ja lisävarusteet voivat vaurioitua, jos liittimet liitetään väkisin, johdot kytketään väärin tai akut ja muistikortit asennetaan väärin. Pidä magneettinauhalliset kortit erillään kameran kotelosta. Kortille tallennetut tiedot voivat vioittua tai kadota. Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia, akkua tai muistikorttia. Tämän laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun, kameravian tai tulipalon. Tarkista ennen käyttöä, että kamera toimii asianmukaisesti. Valmistaja ei ole vastuussa kameran virheellisestä toiminnasta tai käytöstä johtuvasta tiedostojen katoamisesta tai vaurioitumisesta. Kaapelin se pää, jossa on nuolimerkki ( ) on liitettävä kameraan. Jos kaapeli liitetään väärin päin, tiedostot voivat vioittua. Valmistaja ei ole vastuussa tietojen katoamisesta. 3

5 Käyttöoppaan sisältö Tekijänoikeustietoja Microsoft Windows ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Mac on Apple Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Tässä käsikirjassa käytetyt tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen. Kameran tekniset tiedot tai tämän käyttöoppaan sisältö voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta kameran toimintojen päivityksen seurauksena. Sinulla ei ole lupaa käyttää uudelleen eikä levittää mitään tämän käsikirjan osaa hankkimatta siihen lupaa etukäteen. Avoimen lähdekoodin lisenssitiedoista kerrotaan mukana tulleen CD-ROM:in tiedostossa "OpenSourceInfo.pdf". Perustoiminnot 11 Tässä luvussa kerrotaan kameran osista, kuvakkeista ja kuvauksen perustoiminnoista. Lisätoiminnot 26 Tässä luvussa kerrotaan, miten valokuvia otetaan valitsemalla tila ja miten video tai puhemuistio nauhoitetaan. Kuvausvaihtoehdot 35 Opi kuvaustilan vaihtoehdot. Toisto/Muokkaus 53 Tässä luvussa kerrotaan, miten kuvia ja videoita katsellaan ja äänimuistioita toistetaan ja miten valokuvia ja videoita muokataan. Opit myös, kuinka kamera liitetään valokuvatulostimeen tai televisioon. Asetukset 75 Määritä kameran asetukset vaihtoehtojen mukaisesti. Liitteet 81 Viittaa virheilmoituksiin, teknisiin tietoihin ja huoltovinkkeihin. 4

6 Tämän käsikirjan merkintöjä Kuvaustila Smart Auto Ohjelma DIS Aihe Elokuva Merkintä Kuvaustilan kuvakkeet Nämä kuvakkeet ilmoittavat, että kyseinen toiminto on käytettävissä vastaavassa tilassa. -tila ei välttämättä tue kaikkia toimintoja. esim.) Valotuksen säätö manuaalisesti (EV) Kuvat voivat olla liian kirkkaita tai hämäriä, riippuen ulkopuolisen valon määrästä. Tällöin voit parantaa kuvia säätämällä valotusta. Tummempi (-) Neutraali (0) Kirkkaampi (+) Tarjolla Ohjelma-, DIS- ja Elokuvatilassa Tämän käsikirjan kuvakkeet Kuvake Toiminto Lisätietoja Turvallisuuteen liittyvät varoitukset ja turvallisuusohjeet Kameran painikkeet, esim. [Sulkija] esittää [ ] suljinpainiketta. ( ) Sivu, jolta tiedot löytyvät Valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa. Esimerkki: Valitse Kuvaus Valkotasapaino tarkoittaa valitse Kuvaus ja valitse sitten Valkotasapaino. * Merkintä Käsikirjassa käytetyt lyhennykset Lyhenne ACB AEB AF DIS DPOF EV ISO WB Selitys Auto Contrast Balance (Automaattinen kontrastin säätö) Auto Exposure Bracket (Automaattinen valotusalue) Auto Focus (Automaattinen tarkennus) Digital Image Stabilization (Digitaalinen kuvanvakautus) Digital Print Order Format (Digitaalinen tulostusjärjestys) Exposure Value (Valotusarvo) International Organization for Standardization (Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO) White Balance (Valkotasapaino) 5

7 Käsikirjassa käytetyt ilmaukset Sulkimen painaminen Paina [Suljin] puoleenväliin: paina suljin puoliksi alas. Paina [Suljin]-painiketta: paina suljin kokonaan alas. Valotus (kirkkaus) Valotuksen määrittää se, miten paljon valoa kameraan pääsee. Valotusta voidaan säätää sulkimen nopeudella, aukolla ja ISOnopeudella. Valotusta säätämällä kuvista tehdään tummempia tai kirkkaampia. Paina puoliksi [Suljin]-painiketta Paina [Suljin]-painiketta Tavallinen valotus Ylivalotus (liian kirkas) Aihe, tausta ja rakenne Aihe: kuvan pääkohde, kuten henkilö, eläin tai asetelma. Tausta: kohdetta ympäröivät kohteet. Kooste: kohteen ja taustan muodostama kokonaisuus. Tausta Aihe Kooste 6

8 Yleisiä kysymyksiä Voit saada vastaukset yleisiin kysymyksiin. Ratkaise ongelmat helposti määrittämällä kuvausvaihtoehdot. Kohteen silmät näkyvät punaisina. Valokuvissa on pölyläiskiä. Valokuvat ovat epäselviä. Tämä johtuu kameran salamavalon heijastuksesta. Valitse salamavalon asetukseksi Punasilm tai Punasilm korj. (s. 39) Jos valokuva on jo otettu, valitse muokkausvalikosta Punasilm korj. (s. 64) Ilmassa leijuvat pölyhiukkaset voivat näkyä valokuvassa salamavaloa käytettäessä. Sammuta salamavalo tai vältä kuvien ottamista pölyisessä paikassa. Aseta ISO-nopeusasetukset. (s. 40) Tämä voi johtua siitä, että valokuvat on otettu heikossa valossa tai kameraa on pidetty väärin. Paina [Suljin] puoliksi alas, jotta kamera tarkentuu kohteeseen. (s. 24) Käytä -tilaa. (s. 31) Valokuvista tulee epätarkkoja, kun kuvataan yöllä. Kohteet ovat liian tummia taustavalosta johtuen. Koska kamera yrittää päästää enemmän valoa sisään, suljin hidastuu. Kamera voi tästä syystä olla vaikea pitää vakaana ja se voi täristä. Kytke salama päälle. (s. 39) Aseta ISO-nopeusasetukset. (s. 40) Käytä kolmijalkaa kameran tärinän estämiseksi. Valitse Yö -tilassa. (s. 30) Kohde saattaa näkyä varjossa, kun valolähde on kohteen takana tai kun vaaleiden ja tummien alueiden välinen kontrasti on voimakas. Vältä kuvaamista niin, että aurinko paistaa kohteen takaa. Valitse Vastavalo -tilassa. (s. 28) Valitse salamavalon asetukseksi Täytesal. (s. 40) Valitse automaattinen kontrastin säätö (ACB). (s. 47) Säädä valotusta. (s. 47) Aseta mittausasetukseksi Piste, jos kirkas kohde on ruudun keskellä. (s. 48) 7

9 Pikaviite Ihmisten kuvaaminen -tila > Kauneuskuva 29 -tila > Muotokuva 28 Punasilm., Punasilm korj (punasilmäisyyden estämiseksi tai korjaamiseksi) 39 Kasvojentunn. 44 Kuvaus yöllä tai pimeässä -tila > Yö 30 -tila > Aur. lask, Aamuhäm, Ilotulitus 28 Salamavalon asetukset 39 ISO-nopeus (säätää valonherkkyyttä) 40 Toimintakuvien ottaminen Jatkuva, Er nopea 50 Tekstin, hyönteisten ja kukkien kuvaaminen -tila > Lähikuva, teksti 28 Makro, Aut.makro (lähikuvien ottamiseksi) 41 Valkotasapaino(värisävyn muuttamiseksi) 48 Valotuksen (kirkkauden) säätäminen EV (valotuksen säätö) 47 ACB (kirkasta taustaa vasten olevan kohteen kompensointi) 47 Mittaus 48 AEB (kolmen valokuvan ottaminen samasta aiheesta eri valotuksella) 50 Erilaisten tehosteiden käyttö Kuvatyylit (sävyjen käyttö) 51 Kuvansäätö (säädä kohtia kylläisyys, tarkkuus tai kontrasti) 52 tila 31 Kameran tärinän vähentäminen Tiedostojen katselu kategorioittain Smartalbumissa 55 Kaikkien tiedostojen poistaminen muistikortilta 57 Tiedostojen katseleminen kuvaesityksenä 58 Tiedostojen katselu televisiossa 66 Kameran liittäminen tietokoneeseen 67 Äänen ja äänenvoimakkuuden säätö 77 Näytön kirkkauden säätö 77 Näytön kielen muuttaminen 78 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen 78 Muistikortin alustaminen 78 Vianetsintä 91 8

10 Sisältö Perustoiminnot Pakkauksen avaaminen Kameran osat Akun ja muistikortin asentaminen Akun lataaminen ja kameran käynnistäminen Akun lataaminen Kameran käynnistäminen Alkuasennus Opetuskuvakkeet Asetusten valitseminen Näytön ja äänen säätäminen Näyttötyypin vaihtaminen Äänen säätö Valokuvien ottaminen Zoomaus Vinkkejä selkeämpien kuvien ottamisesta Lisätoiminnot Kuvaustilat Smart Auto -tilan käyttö Aihe-tilan käyttö Kauneuskuva-tilan käyttö Ruutuoppaan käyttö Yö-tilan käyttö DIS-tilan käyttäminen Ohjelma-tilan käyttäminen Videon kuvaaminen Äänimuistioiden nauhoittaminen Äänimuistion nauhoittaminen Äänimuistion lisääminen valokuvaan Kuvausvaihtoehdot Tarkkuuden ja laadun valinta Tarkkuuden valitseminen Kuvan laadun valitseminen Ajastimen käyttäminen Hämäräkuvaus Punasilmäisyyden estäminen Salaman käyttäminen ISO-nopeuden säätö Kameran tarkennuksen muuttaminen Makron käyttäminen Automaattisen tarkennuksen käyttö Seurannan automaattisen tarkennuksen käyttäminen Tarkennusalueen säätäminen Käytä kasvojentunnistusta Kasvojen tunnistus Omakuvan ottaminen Hymykuvan ottaminen Silmien räpyttelyn tunnistaminen Kirkkauden ja värin säätö Valotuksen säätö manuaalisesti (EV) Vastavalon korjaaminen (ACB) Mittausvaihtoehtojen muuttaminen Valonlähteen valinta (Valkotasapaino) Välähdystilojen käyttäminen Kuvien parantelu Tyylien käyttäminen

11 Sisältö Valokuvien säätäminen Toisto/Muokkaus Toistaminen Toistotilan käynnistäminen Valokuvien katseleminen Videon toistaminen Äänimuistioiden toistaminen Valokuvan muokkaaminen Kuvien koon muuttaminen Kuvan kiertäminen Tyylien käyttäminen Valotusongelmien korjaaminen Tulostusjärjestyksen (DPOF) luominen Tiedostojen katselu televisiossa Tiedostojen siirto Windows-tietokoneelle Tiedostojen siirtäminen Intelli-studion avulla Tiedostojen siirtäminen kytkemällä kamera siirrettäväksi asemaksi Kameran irrottaminen (Windows XP) Tiedostojen siirto Mac-tietokoneelle Valokuvien tulostaminen PictBridgevalokuvatulostimella Näyttö Asetukset Liitteet Virheilmoitukset Kameran huoltaminen Kameran puhdistaminen Kameran käyttö ja säilytys Muistikorteista Akku Ennen yhteyden ottamista huoltoon Kameran tekniset tiedot Sanasto Luettelo Asetukset Kameran asetusvalikko Asetusvalikon käyttö Ääni

12 Perustoiminnot Tässä luvussa kerrotaan kameran osista, kuvakkeista ja kuvauksen perustoiminnoista. Pakkauksen avaaminen 12 Kameran osat 13 Akun ja muistikortin asentaminen 15 Akun lataaminen ja kameran käynnistäminen 16 Akun lataaminen 16 Kameran käynnistäminen 16 Alkuasennus 17 Opetuskuvakkeet 18 Asetusten valitseminen 19 Näytön ja äänen säätäminen 21 Näyttötyypin vaihtaminen 21 Äänen säätö 21 Valokuvien ottaminen 22 Zoomaus 23 Vinkkejä selkeämpien kuvien ottamisesta 24

13 Pakkauksen avaaminen Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet. Lisävarusteet Kamera Ladattava akku Laturi/ USB-kaapeli Kameralaukku Muistikortit Hihna Pikaopas Ohjelmisto-CD-ROM (sisältää käyttöohjeet) A/V-kaapeli Akkulaturi Kuvat voivat poiketa hieman tuotteen mukana lähetetyistä varusteista. Osta Samsungin hyväksymiä kamerasi kanssa yhteensopivia vaihtoehtoisia laitteita palvelupisteestä tai kaupasta, josta ostit kamerasi. Emme ole vastuussa muiden valmistajien tuotteiden käytön aiheuttamista onnettomuuksista. Perustoiminnot 12

14 Kameran osat Tutustu kameran osiin ja niiden toimintaan, ennen kuin alat käyttää sitä. POWER-painike Suljinpainike Kaiutin Salama AF-apuvalo/ ajastimen lamppu Objektiivi Mikrofoni USB- ja A/V-portti USB- ja A/V-kaapeleille Jalustan kiinnitysreikä Akkutilan kansi Asenna muistikortti ja akku Perustoiminnot 13

15 Kameran osat Tilan merkkivalo Vilkkuva: Kameran tallentaessa valokuvaa tai videota, luku tietokoneelta tai tulostimesta tai kun tarkennus on epätarkka Vihreä: Kameran ollessa kytkettynä tietokoneeseen tai tarkka tarkennus Punainen: Akun lataaminen Näyttö Zoomauspainike Lähentäminen tai loitontaminen valokuvaustilassa. Valokuvan osan suurentaminen tai tiedostojen näyttäminen pienoiskuvina toistotilassa. Äänenvoimakkuuden säätäminen toistotilassa. 1 2 Hihnan kiinnittäminen Painike Kuvaus Navigointi Toisto Toiminto Avaa asetukset tai valikot Kuvaustilassa Vaihda näyttöasetuksia Muuta makroasetusta Vaihda salamavaloasetusta Muuta ajastinasetusta Vahvistaa valitun vaihtoehdon tai valikon Siirtyy toistotilaan Käytä vaihtoehtoja kuvaustilassa Poista tiedostoja toistotilassa Asetuksia asetettaessa Siirry ylös Siirry alas Siirry vasemmalle Siirry oikealle MODE-painike: Avaa kuvaustilojen lista Kuvake Tila Kuvaus Smart Auto Kamera valitsee automaattisesti sopivat asetukset tunnistamalleen näkymälle (Yö, Muotokuva, Aur. Lask, jne.). Ohjelma DIS Aihe Elokuva Ota valokuva määrittämällä vaihtoehdot. Kamera aktivoi toiminnot, jotka vähentävät kameran tärähdyksiä. Ota valokuva tietylle aiheelle esimääritetyin asetuksin (Maisema, Muotokuva, Metsä, jne.). Kuvaa video. Perustoiminnot 14

16 Akun ja muistikortin asentaminen Tässä luvussa kerrotaan, miten akku ja valinnainen muistikortti asennetaan kameraan. Akun ja muistikortin poistaminen Muistikortti Työnnä korttia kevyesti, kunnes se vapautuu kamerasta, ja vedä se sitten ulos. Akkulukko Aseta muistikortti siten, että kullanväriset kontaktit ovat alaspäin. Muistikortti Paina lukitus alas vapauttaaksesi akun. Aseta akku Samsung-logo alaspäin. Akku Akku Tarvitset varastointilaitteen kuvausta varten. Aseta muistikortti paikoilleen. Asenna muistikortti oikeassa suunnassa. Jos se asennetaan väärässä suunnassa, kamera ja muistikortti voivat vioittua. Perustoiminnot 15

17 Akun lataaminen ja kameran käynnistäminen Akun lataaminen Akku on ladattava ennen kameran ensikäyttöä. Kytke USB-kaapeli laturiin ja kytke kameraan se kaapelin pää, jossa on nuolimerkki ( ). Kameran käynnistäminen Paina [ ] käynnistääksesi tai sammuttaaksesi kameran. Kun käynnistät kameran ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee alkuasennusruutu. (s. 17) Kameran kytkeminen päälle toistotilassa Paina [ ]-painiketta. Kamera kytkeytyy päälle ja siirtyy suoraan toistotilaan. Tilan merkkivalo Punainen: Lataa LED-valo sammuu kun akku on ladattu täyteen. Kun kytket kameran päälle painamalla [ kamera ei päästä ääntä. ]-painiketta noin kolme sekuntia, Perustoiminnot 16

18 Alkuasennus Alkuasennusruudussa voit määrittää kameran perusasetukset. 1 Paina [ ]-painiketta. Kun käynnistät kameran ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee alkuasennusruutu. 2 Paina [ ] valitaksesi Language ja paina [ ] tai [ ]. 6 Paina [ ] tai [ ] valitaksesi päivämäärän / ajan asetus ja paina [ ] tai [ ]. 7 Valitse kohde painamalla [ ]- tai [ ]-painiketta. Language : Suomi Aikavyöhyke : Lontoo Päivämäärä/Aika-asetus : 2011/01/01 Edell. Määritä Back Set 3 Paina [ ] tai [ ] valitaksesi kielen ja paina [ ]. 4 Paina [ ] tai [ ] vierittääksesi kohtaan Aikavyöhyke ja paina [ ] tai [ ]. 5 Paina [ ] tai [ ] valitaksesi aikavyöhykkeen ja paina [ ]. Asettaaksesi kesäajan, paina [ ]. Aikavyöhyke 8 Paina [ ] tai [ ] valitaksesi päivän ja ajan ja paina [ ]. 9 Paina [ ] tai [ ] valitaksesi Päivämäärän tyypin ja paina [ ] tai [ ]. Language Aikavyöhyke Päivämäärä/A Päivämäärän ty : Suomi : Lontoo VVVV/KK/PP KK/PP/VVVV PP/KK/VVVV Pois Edell. Määritä Lontoo Edell. Kesäaika 10 Paina [ ] tai [ ] valitaksesi päivämäärän esitysmuodon ja paina [ ]. 11 Siirry kuvaustilaan painamalla [ ]-painiketta. Perustoiminnot 17

19 Opetuskuvakkeet Näytetyt kuvakkeet vaihtuvat valitun tilan ja vaihtoehdon mukaan. A Kuvake Kuvaus C. Vasemmanpuoliset kuvakkeet Kameran tärinä Kuvake Kuvaus Zoomaussuhde Aukon ja sulkimen nopeus B Päivämäärä ja kellonaika Hidas suljin C B. Oikeanpuoliset kuvakkeet Kuvake Kuvaus Valokuvan tarkkuus Valoarvo Valkotasapaino Kasvojen sävy A. Tiedot Kuvake Kuvaus Valittu kuvaustila Valokuvia jäljellä Videon tarkkuus Ruutunopeus Valokuvan laatu Mittaus Kasvojen retusointi ISO-nopeus Valokuvatyyli Kuvan säätö (kontrasti, terävyys, kylläisyys) Nauhoitusaikaa jäljellä Salamavalon asetukset Äänen mykistys Kamerassa ei ole muistikorttia Ajastin Sarjakuvauksen tyyppi Muistikortti asennettu Automaattinen tarkennus : Täyteen ladattu : Osaksi ladattu Kasvojentunnistus : Ladattava Puhemuistio (Päällä) Automaattinen tarkennusruutu Perustoiminnot 18

20 Asetusten valitseminen Voit valita asetukset painamalla [ ] ja käyttämällä sitten navigointipainikkeita ([ ], [ ], [ ], [ ]). Voit myös siirtyä kuvausvaihtoehtoihin painamalla [ ], mutta tällöin kaikki vaihtoehdot eivät ole tarjolla. 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Valitse asetus tai valikko selaamalla navigointinäppäimillä. Voit siirtyä ylös tai alas painamalla [ ] tai [ ]. Voit siirtyä vasemmalle tai oikealle painamalla [ ] tai [ ]. Palaaminen edelliseen valikkoon Voit palata edelliseen valikkoon painamalla [ Palaa kuvaustilaan painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi. ]-painiketta. 3 Vahvista korostettu asetus tai valikko painamalla [ ]-painiketta. Perustoiminnot 19

21 Asetusten valitseminen Esimerkiksi: Valkotasapainon valitseminen -tilassa 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Paina [ ] tai [ ] selataksesi kohtaan Ohjelma ja paina sitten [ ]. Smart Auto Ohjelma DIS Aihe Elokuva Määritä kuvausasetukset suoraan. 3 Paina [ ]-painiketta. Kuvaus Ääni Näyttö Asetukset Lopeta Kuvantarkkuus Laatu EV ISO Valkotasapaino Kasvojentunn. Tark.alue Muuta 4 Paina [ ] tai [ ] selataksesi kohtaan Kuvaus ja paina sitten [ ] tai [ ]. 5 Paina [ ] tai [ ] selataksesi kohtaan Valkotasapaino ja paina sitten [ ] tai [ ]. Kuvantarkkuus Laatu EV ISO Valkotasapaino Kasvojentunn. Tark.alue Lopeta Edell. 6 Paina [ ] tai [ ] selataksesi vaihtoehtoon valkotasapaino. Päivänval Edell. Siirrä 7 Paina [ ]-painiketta. Perustoiminnot 20

22 Näytön ja äänen säätäminen Tässä osassa kuvataan, miten näytön perustietoja ja ääniasetuksia muutetaan. Näyttötyypin vaihtaminen Valitse näyttötyyppi kuvaus- tai toistotilaa varten. Kuvaus- ja toistotiedot muuttuvat näyttötyypin mukaan. Voit vaihtaa näyttötyyppiä painamalla toistuvasti [ ]. Näytä kaikki valokuvaustiedot. Äänen säätö Määritä, päästääkö kamera äänen, kun sitä käytetään. 1 Paina kuvaus- tai toistotilassa [ ]-painiketta. 2 Valitse Ääni Ääni vaihtoehto. Valinnat Pois Kuvaus Kamera ei päästä ääntä. 1/2/3 Voit valita kameran äänet kolmesta vaihtoehdosta. Kuvaustilat Kuvaus Toisto Näyttötyypin vaihtoehdot Näytä kaikki kuvaamista koskevat tiedot. Piilota kuvaustiedot, paitsi jäljellä olevien kuvien (tai nauhoitusajan) määrä ja akkukuvake. Esittää kaikki nykyisen kuvan tiedot. Piilottaa kaikki nykyisen tiedoston tiedot. Näytä nykyisen tiedoston tiedot, kuvausasetuksia ja kuvauspäivää lukuun ottamatta. Perustoiminnot 21

23 Valokuvien ottaminen Opi perusteet kuvien ottamisesta helposti ja nopeasti Smart Auto -tilassa. 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Paina [ ]- tai [ ]-painiketta ja valitse Smart Auto ja paina sitten [ ]. 4 Kohdista painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi. Vihreä kehys tarkoittaa, että kamera on kohdistettu. Punainen kehys tarkoittaa sitä, että kohde ei ole tarkennettuna. Smart Auto Ohjelma DIS Aihe Elokuva Tämä tila tunnistaa aiheen automaattisesti. 3 Aseta kuvausaihe kehykseen. 5 Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta. Sivulla 24 on vinkkejä selkeämpien kuvien ottamisesta. Perustoiminnot 22

24 Valokuvien ottaminen Zoomaus Voit ottaa lähikuvia säätämällä zoomia. Kamerassa on 5X optinen zoom ja 3X digitaalinen zoom. Jos käytät molempia, voit lähentää kuvan jopa 15-kertaiseksi. Paina [Zoom]-painiketta oikealle lähentääksesi aihetta. Paina [Zoom]-painiketta vasemmalle loitontaaksesi aihetta. Digitaalinen zoom Jos zoomin merkki on digitaalisella alueella, kamera käyttää digitaalista zoomia. Kuvan laatu saattaa heiketä digitaalista zoomia käytettäessä. Optinen alue Zoomin merkki Digitaalinen alue Zoomaussuhde Digitaalinen zoom ei ole käytettävissä kun käytetään Kasvojentunnistusta tai Ajotarkkuus. Jos otat kuvan digitaalisella zoomilla, kuvan laatu saattaa heiketä. Loitonna Lähennä Zoom ei ole käytettävissä jos tarkennus on asetettu kohtaan Makro. Perustoiminnot 23

25 Vinkkejä selkeämpien kuvien ottamisesta Kameran pitely asianmukaisesti Kameran tärähtelyn vaimentaminen Varmista, että objektin tiellä ei ole mitään. Valitse -tila, jos haluat vähentää kameran tärinää digitaalisesti. (s. 31) Suljinpainikkeen painaminen puoliksi Kun näkyy Paina [Suljin]-painiketta puoliksi ja tarkenna. Kamera säätää tarkennuksen ja valotuksen automaattisesti. Kameran tärinä Kamera säätää aukkoarvon ja suljinnopeuden automaattisesti. Tarkennusruutu Jos tarkennuskehys on vihreä, ota valokuva painamalla [Sulkija]- painiketta. Jos kohdistuskehys on punainen, muuta koostumusta ja paina [Sulkija]-painike taas puoliksi alas. Jos kuvaat hämärässä, vältä salaman asettamista asentoon Hid synk tai Pois. Aukko pysyy auki kauemmin ja kameraa voi olla vaikeampi pitää tärisemättä. Käytä kolmijalkaa tai aseta salama asentoon Täytesal. (s. 40) Aseta ISO-nopeusasetukset. (s. 40) Perustoiminnot 24

26 Kohteen pitäminen tarkennettuna Kohteeseen voi olla vaikea kohdistaa, jos -- kohteen ja taustan välillä ei ole selkeää kontrastia (esimerkiksi kun kohteella on vaatteet, joiden väri muistuttaa taustan väriä) -- kohteen takana oleva valo on liian kirkas -- kohde on kirkas tai heijastava -- kohteessa on vaakakuviointia, kuten sälekaihtimissa -- kohde ei ole kehyksen keskellä Hämäräkuvaus Kytke salama päälle. (s. 39) Kun kohde liikkuu nopeasti Käytä jatkuvaa tai erittäin nopeaa toimintoa. (s. 50) Käytä tarkennuslukitusta Kohdista painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi. Kun kohde on tarkennettu, voit siirtää kehystä ja muuttaa kuvan kokoonpanoa. Kun olet valmis, ota kuva painamalla [Suljin]- painiketta. Perustoiminnot 25

27 Lisätoiminnot Tässä luvussa kerrotaan, miten valokuvia otetaan valitsemalla tila ja miten video tai puhemuistio nauhoitetaan. Kuvaustilat 27 Smart Auto -tilan käyttö 27 Aihe-tilan käyttö 28 Kauneuskuva-tilan käyttö 29 Ruutuoppaan käyttö 30 Yö-tilan käyttö 30 DIS-tilan käyttäminen 31 Ohjelma-tilan käyttäminen 32 Videon kuvaaminen 32 Äänimuistioiden nauhoittaminen 34 Äänimuistion nauhoittaminen 34 Äänimuistion lisääminen valokuvaan 34

28 Kuvaustilat Ota kuvia ja nauhoita videoita valitsemalla olosuhteisiin parhaiten sopiva kuvaustila. Smart Auto -tilan käyttö Tässä tilassa kamera valitsee automaattisesti sopivat asetukset tunnistamalleen aihetyypille. Smart Auto -tilasta on hyötyä, jos et tunne kameran eri aiheille tarkoitettuja asetuksia. 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Valitse Smart Auto. 3 Aseta kuvausaihe kehykseen. Kamera valitsee näkymän automaattisesti. Ruudun vasempaan yläkulmaan ilmestyy vastaava tilakuvake. Kuvakkeet luetellaan alla. Kuvake Kuvaus Tulee näkyviin maisemia kuvattaessa. Tulee näkyviin kirkkaita valkoisia taustoja kuvattaessa. Kuvake Kuvaus Tulee näkyviin maisemia kuvattaessa yöllä. Tämä on käytettävissä vain kun salama on poissa käytöstä. Tulee näkyviin muotokuvia kuvattaessa yöllä. Tulee näkyviin maisemia kuvattaessa taustavalossa. Tulee näkyviin muotokuvia otettaessa taustavalossa. Tulee näkyviin muotokuvia otettaessa. Tulee näkyviin lähikuvia otettaessa esineistä. Tulee näkyviin lähikuvia otettaessa tekstistä. Tulee näkyviin auringonlaskuja kuvattaessa. Tulee näkyviin kirkasta taivasta kuvattaessa. Tulee näkyviin metsäalueita kuvattaessa. Tulee näkyviin otettaessa lähikuvia värikkäistä esineistä. Tulee näkyviin, kun kamera on vakaa (esimerkiksi jalustalla) ja kohde on tietyn ajan liikkumatta. Tämä on käytettävissä ainoastaan pimeässä kuvattaessa. Tulee näkyviin aktiivisesti liikkuvia kohteita kuvattaessa. Lisätoiminnot 27

29 Kuvaustilat 4 Kohdista painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi. 5 Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta. Jos kamera ei tunnista asianmukaista aihetta, näyttöön tulee ja kamera käyttää oletusasetuksia. Vaikka kamera tunnistaisikin kasvot, se ei välttämättä valitse muotokuvatilaa, jos kohteen asento tai valaistus eivät vastaa odotuksia. Kamera ei välttämättä valitse oikeaa aihetta riippuen kuvausolosuhteista, kuten kameran tärinästä, valaistuksesta ja etäisyydestä kohteeseen. Vaikka käyttäisit kolmijalkaa, kamera ei tunnista -tilaa, jos kohde liikkuu. -tilassa kamera käyttää enemmän akun virtaa, sillä se vaihtaa asetuksia usein valitakseen sopivat aiheet. Aihe-tilan käyttö Ota valokuva tietylle näkymälle esimääritetyin asetuksin. 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Valitse Aihe aihe. Kauneuskuva Ruutuopas Yö Muotokuva Lapsi Maisema Lähikuva Tämä tila on ihmisten kuvausta varten. Jos haluat vaihtaa aihetta, paina [ ] ja valitse sitten Aihe aihe. Katso ohjeet Kauneuskuva-tilaa varten Kauneuskuva-tilan käyttäminen" sivulta 29. Ruutuopastilasta kerrotaan kohdassa "Ruutuoppaan käyttö" sivulla 30. Käyttääksesi Yö-tilaa, katso Yö-tilan käyttö sivulla Aseta kohde kehykseen ja kohdista painamalla [Suljin]- painiketta puoliksi. 4 Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta. Lisätoiminnot 28

30 Kuvaustilat Kauneuskuva-tilan käyttö Voit ottaa valokuvan henkilöstä kasvojen kauneusvirheitä korjaamalla. 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Valitse Aihe Kauneuskuva. 3 Vaalenna kohteen ihonväriä (vain kasvojen osalta) painamalla [ ], painiketta ja siirry vaiheeseen 4. Piilota kasvojen virheet painamalla [ ], ja mene sitten vaiheeseen 5. 4 Valitse Kuvaus Kasvojen sävy vaihtoehto. Iho näyttää vaaleammalta, jos valitset korkeamman asetuksen. Taso 2 6 Valitse Kuvaus Retusointi vaihtoehto. Mitä korkeampi asetus, sitä enemmän kätketään. Taso 2 Edell. Siirrä 7 Aseta kohde kehykseen ja kohdista painamalla [Suljin]- painiketta puoliksi. 8 Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta. Kauneuskuvatilaa käytettäessä kohdistusetäisyys on Aut.makro. Edell. Siirrä 5 Jos haluat piilottaa kasvojen kauneusvirheet, paina [ ]-painiketta. Lisätoiminnot 29

31 Kuvaustilat Ruutuoppaan käyttö Jos haluat, että joku toinen ottaa sinusta kuvan, voit suunnitella näkymän ruutuoppaan avulla. Ruutuopas auttaa ottamaan kuvan näyttämällä osan suunnitellusta näkymästä. 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Valitse Aihe Ruutuopas. 3 Aseta kohde ruutuun ja paina [Sulkija]-painiketta puoliksi. Ruudun oikealle ja vasemmalle puolelle ilmestyy läpinäkyvät opasviivat. Yö-tilan käyttö Yötilalla voit ottaa valokuvia esiasetetuin yöasetuksin. Käytä kolmijalkaa kameran tärinän estämiseksi. 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Valitse Aihe Yö. 3 Aseta kohde kehykseen ja kohdista painamalla [Suljin]- painiketta puoliksi. 4 Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta. Valotuksen säätö Yö -tilassa Yö-tilassa voit käyttää sulkijan hidasta nopeutta ja siten pidentää sulkijan sulkeutumisaikaa. Estä ylivalottuminen kasvattamalla aukon kokoa. Peruuta kehys: OK 4 Pyydä jotakuta toista ottamaan valokuva. Hänen on ensin sijoitettava aihe ruutuun opasviivojen avulla ja painettava sitten [Sulkija]-painiketta. 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Valitse Aihe Yö. 3 Paina [ ]-painiketta. 4 Valitse Kuvaus Hidas suljin. 5 Opasviivat voidaan peruuttaa valitsemalla [ ]. Lisätoiminnot 30

32 Kuvaustilat 5 Valitse aukon arvo tai sulkimen nopeus. Aukko Autom. Autom. Aukkoarvo Suljinnopeus DIS-tilan käyttäminen Vähennä kameran tärinää ja estä kuvia sumenemasta käyttämällä digitaalisia kuvanvakautustoimintoja. Edell. Siirrä 6 Valitse haluamasi vaihtoehto. Jos valitset tilan Autom., kamera säätää aukon koon ja sulkimen nopeuden automaattisesti. 7 Aseta kohde kehykseen ja kohdista painamalla [Suljin]- painiketta puoliksi. 8 Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta. Käytä kolmijalkaa, jotta kuvista ei tule sumuisia. Ennen korjausta Korjauksen jälkeen 1 Paina kuvaustilassa [ ]. 2 Valitse DIS. 3 Aseta kohde kehykseen ja kohdista painamalla [Suljin]- painiketta puoliksi. 4 Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta. Digitaalinen zoom ei toimi tässä tilassa. Jos kohde liikkuu nopeasti, kuvasta saattaa tulla epäselvä. DIS-toiminto ei välttämättä toimi paikassa, jonka valaistus on fluoresoivaa lamppua kirkkaampi. Lisätoiminnot 31

Käyttöoppaasi. SAMSUNG IT100 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2593287

Käyttöoppaasi. SAMSUNG IT100 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2593287 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SAMSUNG IT100. Löydät kysymyksiisi vastaukset SAMSUNG IT100 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

User Manual ST600. Napsauta aihetta. Yleisiä kysymyksiä. Pikaviite. Sisällys. Perustoiminnot. Lisätoiminnot. Kuvausvaihtoehdot.

User Manual ST600. Napsauta aihetta. Yleisiä kysymyksiä. Pikaviite. Sisällys. Perustoiminnot. Lisätoiminnot. Kuvausvaihtoehdot. Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta User Manual ST600 Yleisiä kysymyksiä Pikaviite Sisällys Perustoiminnot Lisätoiminnot Kuvausvaihtoehdot

Lisätiedot

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta Perusvianmääritys Pikaohje Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-13L* 1 Latauslaite

Lisätiedot

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän.

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Pikaopas SUOMI Yleisohje Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Kamera Edestä Takaa 1 Zoom-säädin 2 Laukaisin 3 Salama 4 [ON/OFF] (Virta) 5 Etuvalo 6 Linssi 7 Mikrofoni 8 [

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM PDA CAM KÄYTTÖOPAS Fi 1 Suomi Käyttäjän käsikirja Sisällys Valmistelut... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 PDA Cam -kamera... 3 PDA Cam -kameran osat... 3 Asentaminen... 4 Laitteiston

Lisätiedot

WB850F/WB855F. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Pikaohje. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot GPS. Kuvausasetukset.

WB850F/WB855F. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Pikaohje. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot GPS. Kuvausasetukset. Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta Perusvianmääritys Pikaohje Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot GPS WB850F/WB855F Kuvausasetukset

Lisätiedot

User Manual WB650/WB660. Napsauta aihetta. Pikaviite. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot. Kuvausasetukset. Toistaminen/Muokkaaminen

User Manual WB650/WB660. Napsauta aihetta. Pikaviite. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot. Kuvausasetukset. Toistaminen/Muokkaaminen Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta User Manual WB650/WB660 Pikaviite Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset

Lisätiedot

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli EPSON R Aluksi -kameran poistaminen pakkauksesta Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. -kamera Mac-sovitinkaapeli ohjelmisto (tyyppi ja määrä vaihtelevat maakohtaisesti) kantohihna videokaapeli

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA

404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA Suomi Finnish 404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA Liitteet ARCHOS 404 -käyttöoppaaseen Katso www.archos.com/manuals ladataksesi tämän käyttöoppaan viimeisimnman version. Versio 1.1 Tämä käyttöopas

Lisätiedot

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta Perusvianmääritys Pikaohje Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset Toisto/muokkaus

Lisätiedot

Digikuvaus selkokielellä

Digikuvaus selkokielellä Petri Ilmonen JA HEIKKI LINDBERG Digikuvaus selkokielellä Sisällysluettelo Saatesanat 3 5 Ohjeita kuvaajalle 34 Johdanto Digitaalisen valokuvaamisen osaamissisällöt 1 Digitaalinen kuva 1.1 Perinteinen

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tässä esitteessä on kuvattu tämän laiteohjelmapäivityksen sisältämät 3Dtoiminnot. Lisätietoja on Käyttöoppaassa ja mukana toimitetun CD-ROMlevyn α Käsikirjassa. 2010 Sony Corporation

Lisätiedot

Käyttöopas ST150F/ST151F/ST152F/ST72/ST73. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset

Käyttöopas ST150F/ST151F/ST152F/ST72/ST73. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset Käyttöopas ST150F/ST151F/ST152F/ST72/ST73 Napsauta aihetta Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Perusvianmääritys Pikaohje Sisällys Perustoiminnot

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

CCT-1301 KÄYTTÖOPAS. facebook.com/denverelectronics FIN-1

CCT-1301 KÄYTTÖOPAS. facebook.com/denverelectronics FIN-1 CCT-1301 KÄYTTÖOPAS facebook.com/denverelectronics FIN-1 1.suljin 2.Kaiutin 3.Päälle/Pois päältä 4.USB-portti 5.Micro SD -korttipaikka 6.Objektiivi 7.Latauksen merkkivalo 8.Varatun merkkivalo 9.Kansi 10.Näyttö

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet Käyttöohje Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Kameran osat ja painikkeet 1 1. Laukaisin 8. Mikro USB -portti 2. Mikrofoni

Lisätiedot

PANASONIC NV-GS120EG. Digitaalivideokamera. Käyttöohje

PANASONIC NV-GS120EG. Digitaalivideokamera. Käyttöohje PANASONIC NV-GS120EG Digitaalivideokamera Käyttöohje Sodankylän kunta puh 040 73 511 63 Elokuvakasvatus Sodankylässä fax 016 618 155 Vasantie 11 email tommi.nevala@sodankyla.fi 99600 SODANKYLÄ 1 PANASONIC

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG PL90

Käyttöoppaasi. SAMSUNG PL90 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SAMSUNG PL90. Löydät kysymyksiisi vastaukset SAMSUNG PL90 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöopas WB800F. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys Pikaohje Sisällys. Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset

Käyttöopas WB800F. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys Pikaohje Sisällys. Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset Käyttöopas WB800F Napsauta aihetta Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Perusvianmääritys Pikaohje Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS-100-12(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS-100-12(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tämän laiteohjelmistopäivityksen uudet toiminnot ja niiden toiminta on kuvattu tässä. Käyttöopas ja mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä oleva α-käsikirja sisältävät lisätietoja. 2010

Lisätiedot

Uudet ominaisuudet BL F00

Uudet ominaisuudet BL F00 Uudet ominaisuudet Versio 2.00 Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 419584-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

HP Photosmart R740-sarja Digitaalikamera. Käyttöopas

HP Photosmart R740-sarja Digitaalikamera. Käyttöopas HP Photosmart R740-sarja Digitaalikamera Käyttöopas Oikeudelliset ilmoitukset Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Mini0801 Dash Kamera

Mini0801 Dash Kamera Käyttöohje Mini0801 Dash Kamera Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. 1. X24 Super HD ajoneuvokamera (Mini0801) 1.1 X24 Dash kamera pakkauksen sisältö Kamerayksikkä (vaatii lisäksi erillisen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20 Sisällysluettelo Huomautuksia 1 Rakenne. 2 Ominaisuudet. 3 Tekniset tiedot... 4 Pikaopas. 5 Ongelmanratkaisu.. 6 Huomautuksia: 1. Älä

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje

MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje Migs käyttöohje sivu 2 Sisällys Varoitukset ja turvaohjeita... 3 1. Kuvaus... 4 Osat ja toiminta... 5 Toimitussisältö... 5 2. Valmistaminen käyttööön... 5 3. Asetusvalikko...

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema Pikaopas SE888 Pakkauksen sisältö Tukiasema Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1. (Pakkauksessa toimitetut tarrat voivat poiketa ilmoitetusta.

Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1. (Pakkauksessa toimitetut tarrat voivat poiketa ilmoitetusta. Insert % Shift Pika-aloitus Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1. (Pakkauksessa toimitetut tarrat voivat poiketa ilmoitetusta.) Takuukortti Pika-aloitusopas D1-tarrakasetti

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys

Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys sähköpostitse info@bracun.net ja sovi takuumenettelystä.

Lisätiedot

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1 1 Yleiskatsaus Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera SG520 Series Sivu 1 1 Yleiskatsaus Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Kameran rakenne... 3 1.2 Yleinen kuvaus... 4 1.3 Näyttö... 4 1.4 Kuvien ja videoiden

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi Valokuvien muokkaaminen Käynnistettyäsi Picasa-ohjelman, eteesi avautuu niin sanottu arkistonäkymä. Näet täältä olemassa olevia valokuvia.

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 404158-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Digitaalinen langaton puhelin Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja TERVETULOA. Pikaopas. Liitä. Asenna. Nauti

Digitaalinen langaton puhelin Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja TERVETULOA. Pikaopas. Liitä. Asenna. Nauti Digitaalinen langaton puhelin Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja SE140 SE145 TERVETULOA Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti Pakkauksen sisältö SE140/SE145 luuri SE140 tai SE145 tukiasema Verkkolaite

Lisätiedot

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet HP Roar Plus -kaiutin Muut ominaisuudet Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

HP Photosmart M440/M540/ M630 series -digitaalikamera. Käyttäjän opas

HP Photosmart M440/M540/ M630 series -digitaalikamera. Käyttäjän opas HP Photosmart M440/M540/ M630 series -digitaalikamera Käyttäjän opas Oikeudelliset ilmoitukset Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin Pikaopas Seinäpidike Kiinnitysruuvit Liitä

Lisätiedot

Digitaalinen langaton puhelin SE 240 Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja SE 245

Digitaalinen langaton puhelin SE 240 Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja SE 245 Digitaalinen langaton puhelin SE 240 Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja SE 245 TERVETULOA Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti Pakkauksen sisältö SE240/SE245 luuri SE240 tai SE245 tukiasema

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti philips + Pakkauksen sisältö CD640 tukiasema TAI - Connect Install Enjoy CD640/CD645 luuri CD645 tukiasema Tukiaseman verkkolaite Welcome Quick start guide

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka päivitetään laiteohjelma langattomiin kauko-ohjaimiin WR-1 ja

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet Herätyskellokamera Käyttäjän ohjeet Sisällysluettelo 1. Tärkeää tietoa 2. Pakkauksen sisältö 3. Tekniset tiedot 4. Tuotetiedot 5. Laitteen käyttö 1. tärkeää tietoa Tämä käsikirja on suunniteltu tutustuttamaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG WB600

Käyttöoppaasi. SAMSUNG WB600 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SAMSUNG WB600. Löydät kysymyksiisi vastaukset SAMSUNG WB600 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

NIKON COOLPIX S3000 NIKON DSLR D3100 AP-SYSTEMS - KAMERATARJOUKSET. Tarjoushinta 139,- Nikon 3100 + Tamron 18-200 mm pakettihintaan 599,-

NIKON COOLPIX S3000 NIKON DSLR D3100 AP-SYSTEMS - KAMERATARJOUKSET. Tarjoushinta 139,- Nikon 3100 + Tamron 18-200 mm pakettihintaan 599,- Sivu 1 NIKON COOLPIX S3000 139,- 5640000172 NIKON COOLPIX S3000 SORT VMA541E1 EAN: 018208918966 139 NIKON DSLR D3100 Nikon 3100 + Tamron 18-200 mm pakettihintaan 599,- Sivu 2 PENTAX OPTIO S1 139,50 PENTAX

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Käyttöohje Hoito- ja turvallisuusohjeet

Käyttöohje Hoito- ja turvallisuusohjeet Hoito- ja turvallisuusohjeet 1. Pidä laite ja pakkausmateriaalit pikkulapsien ja lapsien ulottumattomissa. 2. Suojaa tehosovitin ja muut kontaktit tippuvalta tai räiskyvältä vedeltä ja kuivaa kätesi ennen

Lisätiedot

D E. G: Kiikarin tarkennusrengas H: Optiikan korjausrengas I: Linssin kumisuojus J: Paristokotelo K: SD/MMC-muistikorttipaikka L: USB-liitäntä

D E. G: Kiikarin tarkennusrengas H: Optiikan korjausrengas I: Linssin kumisuojus J: Paristokotelo K: SD/MMC-muistikorttipaikka L: USB-liitäntä Tuotetiedot F D E L K J A B C G H I A: Kiikariobjektiivi, kiinteä 8x zoomaus B: Digitaalikameran objektiivi, kiinteä 8x zoomaus C: Digitaalikameran tarkennuspyörä D: Nestekidenäyttö E: Toimintopainikkeet

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF 741 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen hankinnan johdosta.

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Pikaopas 1 Kytke 2 Asenna 3 Nauti Mitä laatikko sisältää? Tukiasema TAI Luuri Akkutilan kansi Tukiasema ja

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 430221-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline 1200 Malli PL1200

Pikaopas. Powerline 1200 Malli PL1200 Pikaopas Powerline 1200 Malli PL1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa verkkoa käyttämällä

Lisätiedot

Cyber-shot-käsikirja DSC-T2. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen

Cyber-shot-käsikirja DSC-T2. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen VNAPSAUTA! Sisällysluettelo Käytön perusteet Kuvaustoimintojen käyttäminen Digitaalikamera Cyber-shot-käsikirja DSC-T2 Lue tämä Käsikirja, Käyttöopas ja Cybershot-edistyneen käytön opas huolellisesti ennen

Lisätiedot

Mini0801 Dash Kamera

Mini0801 Dash Kamera Käyttöohje Mini0801 Dash Kamera Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. 1. X24 FullHD ajoneuvokamera (Mini0801) 1.1 X24 Dash kamera pakkauksen sisältö Kamerayksikkä (vaatii lisäksi erillisen muistikortin)

Lisätiedot

pikaopas FORERUNNER 50 ja langaton ANT+Sport -tekniikka

pikaopas FORERUNNER 50 ja langaton ANT+Sport -tekniikka pikaopas FORERUNNER 50 ja langaton ANT+Sport -tekniikka Varoitus: Tämä tuote sisältää vaihdettavan nappipariston. Tärkeitä akun käyttämiseen liittyviä turvallisuustietoja on laitteen pakkauksessa toimitetussa

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4 Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas Sisällys Ennen käyttöä......................................2 Varotoimet.........................................3 Tulostaminen.......................................4

Lisätiedot

Käyttöohje www.facebook.com/denverelectronics

Käyttöohje www.facebook.com/denverelectronics Käyttöohje www.facebook.com/denverelectronics Ulkonäkö ja toiminnallinen kuvaus 1. 6. 11. 16. Valikkonäppäin TV-lähtöliitäntä Objektiivi Kaiutin 2. 7. 12. 17. Ylös-näppäin HDMI-portti Virtapainike MIKROFONI

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot