Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC Ver. AB

2

3 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... KOHDERYHMÄT... KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPPAAN SÄILYTTÄMINEN... LAITTEEN VASTAANOTTAMINEN... ALKUSANAT... TUNNISTUSTIEDOT... TEKNINEN KUVAUS... KÄYTTÖTARKOITUS AIOTTU KÄYTTÖ... TURVALLISUUS... TUNNUSLAATTA... TEKNISET TIEDOT...5 YLEISET TURVASÄÄNNÖT...6 LAITTEESSA KÄYTETYT MERKIT...9 LAITTEEN VALMISTELU...9 PAKATUN LAITTEEN KÄSITTELY...9 LAITTEEN PAKKAUKSEN PURKAMINEN...9 LAITTEEN KULJETTAMINEN...0 LAITTEEN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT...0 LAITTEEN RUNGON TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT...0 LIUOSSÄILIÖN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT... KERÄYSSÄILIÖN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT... IMUKANNEN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT... OHJAUSVARREN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT... OHJAUSKAHVAN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT... AKKULATURIN ALUSTAN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT... LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON... AKKUTYYPPI... AKUN HUOLTO JA HÄVITTÄMINEN... AKUN LAITTAMINEN LAITTEESEEN... AKUN POISTAMINEN LAITTEESTA... AKUN LATAAMINEN... OHJAUSKAHVAN SÄÄTÖ...6 AKUN LATAUSTASON ILMAISIN...6 TUNTILASKIN...6 LIUOSSÄILIÖN TÄYTTÄMINEN...6 PESUAINELIUOS...8 HARJAN KIINNITTÄMINEN LAITTEESEEN...8 TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN...8 TYÖSKENTELY...9 TYÖN ALKAMINEN...9

4 AUTOMAATTINEN työohjelma...0 AUTOMAATTINEN ECO-MODE -TYÖOHJELMA...0 ESIPESU-TYÖOHJELMA... PUHDISTUSAINEEN SÄÄTÖ... LIIAN TÄYNNÄ -VÄLINE... TYÖSKENTELYN LOPUKSI... HUOLTO... SUOSITELLUT HUOLTOTOIMENPITEET... KERÄYSSÄILIÖN TARKASTUS JA PUHDISTUS...5 IMUKANNEN TARKASTUS JA PUHDISTUS...6 HARJAN TARKASTUS JA PUHDISTUS...7 LATTIANPYYHKIMEN TARKASTUS JA PUHDISTUS...7 IMUPUTKEN TARKASTUS JA PUHDISTUS...8 LIUOSSUODATTIMEN TARKASTUS JA PUHDISTUS...9 LIUOSSÄILIÖN TARKASTUS JA PUHDISTUS...9 VIKOJEN KORJAAMINEN... HÄVITTÄMINEN... HARJAN VALINTA JA KÄYTTÖ... EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS...

5 Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa osiin, yksityiskohtiin ja lisävarusteiden toimitukseen, jos niiden katsotaan parantavan tuotetta tai olevan tarpeellisia rakenteelliselta tai kaupalliselta kannalta. Tämän julkaisun tekstien ja kuvien kopiointi, myös osittainen, on kiellettyä voimassa olevien lakien mukaan. Yritys varaa oikeuden teknisiin muutoksiin ja/tai varusteisiin liittyviin muutoksiin. Kuvat ovat viitteellisiä eikä niitä tule pitää sitovina muotoilun tai varusteiden osalta. KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT Avonainen kirja merkillä i: Tarkoittaa, että käyttäjän on katsottava käyttöohjeita. Avonainen kirja: Tarkoittaa, että käyttäjän on luettava käyttöohjekirja ennen laitteen käyttöä. Katettua tilaa tarkoittava merkki: Toimenpiteet, joiden edellä on tämä merkki, on ehdottomasti suoritettava katetussa ja kuivassa tilassa. Varoitusmerkki: Lue huolellisesti kappaleet, joiden edessä on tämä merkki, ja noudata tarkasti annettuja ohjeita sekä käyttäjän että laitteen turvallisuuden vuoksi. Suojakäsineitä tarkoittava merkki: Ilmoittaa käyttäjälle, että tämän on käytettävä aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien vakavien onnettomuuksien estämiseksi. Liikkuvista siirtovaunuista varoittava merkki: Tarkoittaa että pakkauksessa olevaa tuotetta tulee siirtää tilanteeseen sopivilla ja sovellettavien määräysten mukaisilla siirtovaunuilla. Räjähdysvaaran merkki: Ilmoittaa, että jos akkua ei käsitellä valmistajan opaskirjassa annettujen määräysten mukaisesti, se saattaa räjähtää tiettyjen olosuhteiden vallitessa. KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ Tämän käyttöoppaan tarkoitus on antaa asiakkaalle kaikki tiedot, joiden avulla laitetta voidaan käyttää itsenäisesti mahdollisimman sopivalla ja turvallisella tavalla. Se sisältää teknisiä seikkoja, turvallisuutta, toimintaa, seisokkeja, huoltoa, varaosia sekä hävittämistä koskevat tiedot. Ennen minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä on käyttäjien ja pätevien teknikkojen luettava huolellisesti tämän käyttöoppaan sisältämät ohjeet. Jos ohjeiden tulkinnassa on ongelmia, on otettava yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen tarpeellisten lisäselvitysten saamiseksi. KOHDERYHMÄT Tämä käyttöopas on tarkoitettu sekä laitteen käyttäjälle että sen huollosta vastaaville päteville teknikoille. Laitteen käyttäjät eivät saa suorittaa toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yksinomaan pätevien teknikoiden suoritettaviksi. FIMAP S.p.A. ei vastaa tämän kiellon laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPPAAN SÄILYTTÄMINEN Käyttö- ja huolto-opasta on säilytettävä laitteen välittömässä läheisyydessä, asianmukaisessa taskussa, suojassa nesteiltä ja kaikelta muilta sen luettavuuteen mahdollisesti vaikuttavilta tekijöiltä. LAITTEEN VASTAANOTTAMINEN Vastaanottohetkellä on ehdottomasti varmistettava välittömästi, että laitteen kanssa on saatu kaikki mukana olevissa asiakirjoissa mainittu materiaali. Lisäksi tulee tarkastaa, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Mikäli vahinkoja on sattunut, on tavarantoimittajan tarkastettava vahingon suuruus, samalla kun vastaanottaja ottaa yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Ainoastaan toimimalla tällä tavoin nopeasti on mahdollista saada puuttuvat osat tai korvauksen vaurioista. ALKUSANAT Mikä hyvänsä laite pystyy toimimaan hyvin ja hoitamaan tehtävänsä tehokkaasti ainoastaan, jos sitä käytetään oikein ja se pidetään kunnossa suorittamalla liiteasiakirjoissa kuvatut huoltotoimenpiteet. Tämän vuoksi pyydämme lukemaan huolellisesti tämän käyttöoppaan ja lukemaan sitä uudelleen aina, kun laitteen käytössä ilmenee ongelmia. Tarvittaessa huoltopalvelumme, joka on järjestetty yhteistyössä jälleenmyyjiemme kanssa, antaa neuvoja tai suorittaa korjauksia.

6 Design by FIMAP Verona (Italy) Assembled in FIMAP Verona (Italy) Via Invalidi del Lavoro, S. Maria di Zevio - Verona - Italy Teknisen huoltopalvelun puoleen käännyttäessä sekä varaosia tilattaessa on aina ilmoitettava koneen malli, versio sekä sarjanumero, joka löytyy tunnuslaatasta. TUNNISTUSTIEDOT TEKNINEN KUVAUS Genie XS on lattioiden märkälakaisukone, joka kiekkomaisen harjan mekaanisen liikkeen sekä vesi-pesuaineliuoksen kemiallisen vaikutuksen avulla kykenee puhdistamaan monia erilaisia lattiaja likatyyppejä. Etenemisensä aikana laite kerää irrotetun lian ja ylimääräisen pesuaineliuoksen. Laitetta saa käyttää ainoastaan tähän käyttötarkoitukseen. KÄYTTÖTARKOITUS AIOTTU KÄYTTÖ Tämä märkälakaisukone on suunniteltu ja valmistettu ammattikäyttäjän suorittamaan sileiden ja tasaisten lattioiden turvalliseen puhdistamiseen (pesemiseen ja kuivaamiseen) myymälöissä, julkisissa tiloissa ja tehdastiloissa. Märkälakaisukone ei sovellu mattojen tai kokolattiamattojen pesemiseen. Laite soveltuu käytettäväksi ainoastaan suljetuissa tai ainakin katetuissa tiloissa. HUOMIO: Laitetta ei saa käyttää sateessa tai siten, että se altistuu suihkuavalle vedelle. Laitteen käyttäminen ON KIELLETTYÄ räjähdysvaarallisissa tiloissa sekä vaarallisten pölyjen tai syttyvien nesteiden keräämiseen. Laite ei sovi henkilöiden tai esineiden kuljettamiseen. TURVALLISUUS Käyttäjän toiminta on keskeisessä asemassa onnettomuuksien ehkäisyssä. Mikään tapaturmien ehkäisyohjelma ei voi osoittautua tehokkaaksi, jos laitteen toiminnasta suoraan vastuussa oleva henkilö ei toimi täysin yhteistyössä kyseisen ohjelman kanssa. Suurin osa yrityksissä, työpaikoilla tai kuljetusten aikana tapahtuvista onnettomuuksista johtuu perustavanlaatuisten varokeinojen laiminlyömisestä. Tarkkaavainen ja huolellinen laitekäyttäjä on paras keino taata onnettomuuksilta välttyminen; tällainen henkilö on korvaamaton kaikissa onnettomuuksien estämiseen tähtäävissä ohjelmissa. Tunnuslaatta on sijoitettu koneen sisälle rungon etuosaan ja se sisältää laitteen yleistiedot sekä erityisesti sen sarjanumeron. Sarjanumero on erittäin tärkeä tieto, joka on aina ilmoitettava jokaisen huoltopyynnön sekä varaosahankinnan yhteydessä. TUNNUSLAATTA

7 TEKNISET TIEDOT U/M Genie XS Työskentelyalueen leveys mm 80 Lattianpyyhkimen leveys mm 5 Työskentelykapasiteetti, kork. m /h 900 Ylitettävissä oleva kallistus täydessä lastissa % Kokonaisteho W 55 Kiekkomainen harja nro / Ø mm / 80 Harjamoottori V / W 6 / 90 Kiekkomaisen harjan kierrokset kierr./min. 50 Harjaan kohdistuva maksimipaine kg 0 Imun moottori V / W 6 / 50 Imulaitteen imu mbar.6 Imulaitteen imu (Eco-mode) mbar.8 Takapyörät (lukumäärä / (halkaisija / leveys)) nro / (Ø mm / mm) / (60 / 0) Liuossäiliö l Keräyssäiliö l Koneen pituus mm 555 Koneen pituus (Kahva huoltoasennossa) mm 895 Koneen rungon korkeus (ohjauskahvan nivellys) mm 90 Ohjauskahvan korkeus (Kahva lepoasennossa) mm 050 Koneen korkeus (Kahva huoltoasennossa) mm 50 Koneen leveys (lattianpyyhkimen kanssa) mm 75 Akun nimellisjännite V 0.8 Akun paino kg Koneen paino (Kone + harja + lattianpyyhin) kg 8 Koneen paino kuljetuksen aikana (Kone + akku + harja + lattianpyyhin) kg 0 Koneen paino käyttövalmiina (Kone + akku + vesi + harja + lattianpyyhin) kg Äänenpainetaso (ISO 0) - Lpa db (A) 76 Epävarmuus KpA db (A).5 Tärinätaso kädessä (ISO 59) m/s <.5 Tärinämittausten epävarmuus - 5

8 YLEISET TURVASÄÄNNÖT Alla annettuja määräyksiä tulee noudattaa tarkasti käyttäjään ja laitteeseen kohdistuvien vahinkojen välttämiseksi. VAROITUS: Lue huolellisesti laitteeseen kiinnitetyt tarrat, älä peitä niitä mistään syystä ja vaihda ne välittömästi uusiin, jos ne vioittuvat. Laitetta saa käyttää ja säilyttää ainoastaan suljetuissa tiloissa. Laitetta saa käyttää ainoastaan valtuutettu henkilökunta, joka on saanut asianmukaisen opastuksen käyttöä varten. Laitetta ei saa käyttää pinnoilla, joiden kaltevuus ylittää laitteen tunnuskilvessä ilmoitetun arvon. Laite ei sovi sellaisten lattioiden puhdistukseen, joissa osat ovat irti toisistaan tai joissa on korkeuseroja. Laitetta ei saa käyttää kaltevissa kohdissa. Jos huomataan, että akun latausjohto on vioittunut, on käännyttävä välittömästi valtuutetun huoltokeskuksen puoleen. Vaaran uhatessa on laitteen takaosassa oleva akku poistettava välittömästi (ks. kappale AKUN POISTAMINEN ). Kaikkia huoltotoimenpiteitä varten on laite sammutettava yleiskatkaisimesta ja akku on poistettava. Laitteen valtuuttamattoman käytön estämiseksi on laitteen virransyöttö katkaistava; sammuta laite yleiskatkaisimesta ja irrota akku. Jotta lapset eivät pääsisi leikkimään laitteella, on heitä valvottava. Laitteen käytön aikana on varottava muita henkilöitä ja erityisesti lapsia. Käytä ainoastaan harjoja, jotka on toimitettu laitteen mukana, tai jotka on ilmoitettu käyttöoppaan kappaleessa "HARJOJEN VALINTA JA KÄYTTÖ". Muiden harjojen käyttö saattaa vaarantaa turvallisuuden. Laitetta saa käyttää ainoastaan tunnuslaatassa ilmoitetulla jännitteellä. Ilman valvontaa jätetty laite on suojattava mahdollisilta 6

9 tahattomilta siirroilta. HUOMIO: Laitetta ei saa käyttää tai säilyttää ulkona kosteissa olosuhteissa eikä siten, että se altistuu suoraan sateelle. Varastointilämpötilan on oltava -5 C C; laitteen saa varastoida ainoastaan suljettuihin tiloihin. Käyttöolosuhteet: ympäristön lämpötilan tulee olla 0 C... 0 C ja suhteellisen kosteuden 0-95 %. Pistorasian, johon akkujen syöttöjohto kytketään, on oltava asianmukaisesti maadoitettu. Laite ei aiheuta vahingollista tärinää. Älä kerää laitteella koskaan räjähtäviä tai syttyviä kaasuja, nesteitä tai jauheita äläkä myöskään happoja tai liuottimia! Näihin kuuluvat bensiini, maaleille tarkoitetut liuotteet ja polttoöljyt, jotka imuilmaan sekoittuessaan voivat muodostaa räjähtäviä höyryjä tai seoksia, sekä lisäksi asetoni, laimentamattomat hapot ja liuotteet, alumiini- ja magnesiumjauheet. Nämä aineet saattavat lisäksi syövyttää laitteen rakentamiseen käytettyjä materiaaleja. Siinä tapauksessa, että laitetta käytetään vaarallisilla alueilla (esim. huoltoasemilla), on noudatettava kyseisiä turvallisuusohjeita. Laitteen käyttäminen mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa on kielletty. Älä laita laitetta vasten nesteitä sisältäviä säiliöitä. Tulipalon sattuessa käytä jauhesammutinta. Älä käytä vettä. Sovita käyttönopeus lattian pito-ominaisuuksien mukaan. Vältä harjojen pyörimistä laitteen ollessa paikoillaan, koska tämä saattaa vaurioittaa lattiaa. Varo törmäämästä hyllyihin tai rakennustelineisiin, joista saattaa pudota esineitä. Käyttäjällä on aina oltava asianmukaiset suojavarusteet (käsineet, kengät, kypärä, suojalasit, jne.). Jos havaitset laitteen toiminnassa häiriöitä, varmista että ne eivät johdu määräaikaishuollon puutteesta. Muussa tapauksessa 7

10 pyydä korjausta huoltokeskuksesta. Osia vaihdettaessa pyydä ALKUPERÄISIÄ vaihto-osia valtuutetusta huoltoliikkeestä ja/tai jälleenmyyjältä. Palauta kaikki sähkökytkennät kaikkien huoltotoimien jälkeen. Tarkastuta laite vuosittain valtuutetussa huoltokeskuksessa. Hävitä kulutusmateriaalit vallitsevien säädösten mukaan. Kun vuosien käytön jälkeen laite on hävitettävä, hävitä oikealla tavalla laitteessa olevat materiaalit. Huomioi, että itse laite on rakennettu täysin kierrätettävistä materiaaleista. 8

11 LAITTEESSA KÄYTETYT MERKIT Yleiskatkaisimen symboli: Käytetään laitteen takaosassa keskellä, jossa se ilmoittaa yleiskatkaisimen sijainnin. Virta-akun symboli: Käytetään laitteen takaosassa, jossa se ilmoittaa virta-akun sijainnin. Virta-akun irrottamisen symboli: Käytetään laitteen takaosassa ilmoittamaan suuntaa, johon akun kiinnitysvipua on siirrettävä, jotta virta-akku voitaisiin irrottaa. Nostopisteitä tarkoittava merkki: Käytetään laitteen etu- ja takaosassa osoittamaan nostopisteiden sijaintia. TYÖ-asennossa olevan lattianpyyhkimen symboli: Käytetään laitteen takaosassa ilmoittamaan asentoa, johon lattianpyyhkimen ohjauslaitetta on kierrettävä pyyhkimen viemiseksi työasentoon. LEPO-asennossa olevan lattianpyyhkimen symboli: Käytetään laitteen takaosassa ilmoittamaan asentoa, johon lattianpyyhkimen ohjauslaitetta on kierrettävä pyyhkimen viemiseksi lepoasentoon. Säiliön tyhjennyksen symboli: Laitteessa käytetty symboli, joka ilmoittaa säiliön tyhjennyskorkin asennon. Palovammavaarasta varoittava symboli: Osoittaa vaaraa saada palovammoja kuumasta pinnasta. LAITTEEN VALMISTELU PAKATUN LAITTEEN KÄSITTELY Laite on pakattu erityisen pakkauksen sisään. Koska pakkauksen osat (muovipussit, niitit, jne.) saattavat olla mahdollisesti vaarallisia, ei niitä saa jättää lasten tai muuten taitamattomien ulottuville. Pakkauksen kanssa laitteen kokonaispaino on 5 kg (tyhjän laitteen paino yhdessä pakkauksen kanssa). Pakkauksen mitat ovat seuraavat: U/M Genie XS A cm 9 B cm 5 C cm 9 Laite on pakattu erityiseen pakkaukseen, josta laite poistetaan seuraavalla tavalla:. Aseta ulkoisen pakkauksen alaosa lattian kanssa kosketukseen. HUOMIO: Käytä apuna pahviin painettuja merkintöjä. LAITTEEN PAKKAUKSEN PURKAMINEN. Avaa ulommainen pakkaus. HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien vakavien onnettomuuksien estämiseksi.. Liu'uta lisävarusteiden laatikko pois.. Ota laite pois pakkauksesta käyttäen tähän tarkoitettua kahvaa (). HUOMIO: Älä käytä laitteen poistamiseen pakkauksesta ohjauskahvaa, sillä se saattaisi vahingoittua toimenpiteen aikana. HUOMIO: Pakkauksen kaikkia komponentteja suositellaan säilytettäviksi, sillä niitä saatetaan tarvita siinä tapauksessa, että laitetta joudutaan kuljettamaan. 9

12 Laitteen turvallisen kuljettamista varten suositellaan toimimaan seuraavalla tavalla:. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON ).. Lukitse ohjauskahva vaaka-asentoon. Paina ohjausvarren lukitusvipua () nuolen (kuva ) näyttämään suuntaan ja käännä ohjausvarsi vaaka-asentoon (kuva ). HUOMIO: Tämän toimenpiteen aikana on ohjauskahvaa pidettävä paikallaan, jotta laite ei pääse liikkumaan vahingossa.. Kun kahva on vaaka-asennossa, päästä lukitusvipu (), jolloin kahva lukkiutuu. LAITTEEN KULJETTAMINEN. Nyt laitetta on mahdollista kuljettaa turvallisesti. HUOMIO: Jos laitetta on tarpeen nostaa, on käytettävä yhteenpuristuksella valmistettuja kahvoja, edessä () ja takana (). Lisäksi voidaan käyttää ohjausvarressa olevaa kahvaa () (kuva ). HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien vakavien onnettomuuksien estämiseksi. HUOMIO: Ajoneuvoissa tapahtuvaa kuljettamista varten on laite kiinnitettävä paikalleen sovellettavien määräysten mukaisesti, jotta se ei pääse luistamaan tai kaatumaan. LAITTEEN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT Laitteen peruskomponentit tunnistetaan seuraavasti:. Laitteen runko.. Liuossäiliön tukirakenne.. Keräyssäiliön tukirakenne.. Imukannen tukirakenne. 5. Ohjauskahva. 6. Akku. 7. Akkulaturin alustan tukirakenne Laitteen rungon komponentit ovat seuraavat:. Kiekkomainen harja.. Lattianpyyhkimen runko-osa.. Etuosan nostokahva.. Pesuaineliuoksen suodatin. 5. Imumoottoriin menevät ilman imuputki. 6. Säiliöiden kiinnitysvivut. 7. Imuputken kanava. LAITTEEN RUNGON TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT 8. Yleiskatkaisin. 9. Takaosan nostokahva. 0. Lattianpyyhkimen rungon kiinnitysnuppi.. Akkutila

13 Liuossäiliön tukirakenteen komponentit ovat seuraavat:. Säiliön täyttökorkki.. Säiliön tyhjennyskorkki.. Säiliön nostokahva.. Säiliön turvaventtiili. LIUOSSÄILIÖN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT KERÄYSSÄILIÖN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT Keräyssäiliön tukirakenteen komponentit ovat seuraavat:. Säiliön tyhjennyskorkki.. Säiliön nostokahva. Imukannen tukirakenteen komponentit ovat seuraavat:. Imukannen kiinnitysvipu.. Uimurien kannatin.. Uimurit.. Likaveden tuloaukko. IMUKANNEN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT 5. Likaveden lähtöaukko. 6. Imumoottoriin menevän ilman tuloaukko. 7. Imumoottorista poistuvan ilman lähtöaukko. 8. Kannen tiiviste OHJAUSVARREN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT Ohjausvarren peruskomponentit ovat seuraavat:. Ohjauskahva.. Ohjausvarren lukitusvipu.. Ohjausvarsi.. Ohjausvarren tukipiste. 5. Nostokahva. 5

14 Ohjauskahvan komponentit ovat seuraavat:. AUTOMAATTISEN toimintatilan painike.. ECO-MODE-toimintatavan painike.. PESUAINELIUOKSEN säätöpainike. OHJAUSKAHVAN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT. IMUMOOTTORIN aktivointi - deaktivointipainike. 5. Näyttö. 6. Käyttäjän läsnäolosta ilmoittava vipu. 5 6 Akkulaturin alustan tärkeimmät komponentit ovat seuraavat:. Akku.. Akkulaturin alusta.. Akkulaturin alustan syöttökaapeli.. Akkulaturin yleiskatkaisin. 5. Akun kiinnitysvivut. AKKULATURIN ALUSTAN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT 6. Akkulaturin syöttöpiirin kytkettynä olemisesta ilmoittava vihreä led-valo. 7. Lataamistilasta ilmoittava punainen led-valo. 8. Akkulaturin alustan pistorasia. 9. Akkulaturin alustan syöttökaapelin pistoke. 0. Akkulaturin alustan yhdyskaapelin pistoke Jotta tarvittavat toimenpiteet voitaisiin suorittaa turvallisesti, on laite saatettava turvalliseen kuntoon seuraavien työvaiheiden mukaisesti:. Jos laite on toiminnassa, sammuta se yleiskatkaisimesta () (kuva ).. Varmista, että keräyssäiliö on tyhjä; jos näin ei ole, tyhjennä se (ks. kappale KERÄYSSÄILIÖN TARKASTUS JA PUHDISTUS ).. Varmista, että liuossäiliö on tyhjä; jos näin ei ole, tyhjennä se (ks. kappale LIUOSSÄILIÖN TARKASTUS JA PUHDISTUS ).. Lukitse ohjauskahva pystyasentoon. Paina ohjausvarren lukitusvipua () nuolen (kuva ) näyttämään suuntaan ja käännä ohjausvarsi pystyasentoon (kuva ). LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON HUOMIO: älä aseta jalkaa laitteen päälle tämän toimenpiteen aikana. 5. Kun kahva on pystyasennossa, päästä lukitusvipu (), jolloin kahva lukkiutuu. 6. Irrota virta-akku () laitteen rungosta; akku saadaan irti siirtämällä kiinnitysvipuja () kahden nuolen suuntaan (kuva ). Ota akku pois laitteen rungosta siirtämällä se ulospäin (kuva 5). HUOMIO: Tälle toimenpiteelle tarkoitetun paikan tulee noudattaa ympäristönsuojelusta annettuja määräyksiä. OFF

15 5 AKKUTYYPPI Laitteen virransyöttöön tulee käyttää ainoastaan pakkauksessa toimitettua tai pätevän teknikon toimittamaa akkua. MUITA AKKUTYYPPEJÄ EI OLE MAHDOLLISTA KÄYTTÄÄ. Laite toimii litiumioniakulla. Akkutilaan mahtuu 0,8 V:n akkukappale. Noudata akkujen valmistajan antamia huoltoa ja latausta koskevia ohjeita. KOSKA AKKU LUOKITELLAAN VAARALLISEKSI JÄTTEEKSI, ON SE TOIMITETTAVA HÄVITETTÄVÄKSI LAISSA MÄÄRÄTYLLÄ TAVALLA VALTUUTETTUUN KÄSITTELYLAITOKSEEN. Akun asianmukainen huolto suoritetaan seuraavalla tavalla: Älä yritä avata akkua mistään syystä. Vältä kontaktia vahingoittuneista akuista vuotavan nesteen kanssa. Tilanteen vaatiessa huuhtele nesteen kanssa kontaktiin joutunut ihoalue; jos nestettä on joutunut silmään, hakeudu lääkärin hoitoon. Älä anna akun likaantua tai kastua. Akkua ei saa altistaa liialliselle lämmölle (esimerkiksi auringon säteille, liekeille ja vastaaville). Älä pidä akkua tiloissa, joiden lämpötila saattaa nousta yli 0 C asteen. Oikosulkuriskin estämiseksi akun kontaktit eivät saa koskea metallisiin osiin. Oikosulkuvaaran vuoksi akkua on pidettävä etäällä metalliesineistä. Akkua ei saa heittää tuleen. Akkua ei saa heittää talousjätteen sekaan; noudata laitteen käyttömaassa voimassa olevia, hävittämistä koskevia määräyksiä. Akkulaturin asianmukainen huolto suoritetaan seuraavalla tavalla: Suorita akun lataaminen tilassa, jonka lämpötila on 0 C... 0 C. Käytä akun lataamiseen ainoastaan laitteen mukana toimitettua virtalähdettä. Älä yritä ladata vaurioituneita akkuja. Käytä laitteen mukana toimitettua virtalähdettä ainoastaan toimitetun akun tai pätevän teknikon toimittaman akun lataamiseen. Muut akut saattavat räjähtää aiheuttaen henkilövahinkoja ja muita vaurioita. AKUN HUOLTO JA HÄVITTÄMINEN Akkulaturin arvokilvessä ilmoitetun jännitteen tulee vastata verkkojännitettä. Älä käytä akkulaturia räjähdysvaarallisessa ympäristössä. Oikosulkuriskin estämiseksi akkulaturin kontaktit eivät saa koskea metallisiin osiin. Älä koskaan yritä ladata akkuja, joita ei ole tarkoitettu uudelleen ladattaviksi; tilanne on räjähdysvaarallinen. Älä koskaan yritä ladata vaurioituneita akkuja. Varmista ennen jokaista käyttökertaa, että akkulaturi ja akku eivät ole vahingoittuneet. Älä käynnistä vahingoittuneita laitteita ja anna vioittuneiden osien korjaaminen teknisen huoltopalvelun henkilökunnan tehtäväksi. Vaihdata vialliset virtajohdot välittömästi. Älä anna virtalähteen likaantua tai kastua. Älä avaa virtalähdettä. Älä kytke virtalähdettä sondeihin. Akkujen tulee olla puhtaat ja kuivat silloin, kun ne asetetaan akkulaturiin. Älä käytä akkulaturia, jos akkutila on likainen tai märkä. HUOMIO: akkulaturia saa käyttää ainoastaan katetussa paikassa. HUOMIO: lue käyttöopas ennen laitteen käyttämistä sekä kaikkiin huoltotoimenpiteisiin ryhtymistä. HUOMIO: jos se akkua käsitellään väärin, se voi räjähtää tai siitä voi vuotaa happoja. Tämä voi aiheuttaa räjähdyksestä tai hapoista aiheutuvia palovammoja tai muita henkilövahinkoja. HUOMIO: kun akku on kulunut loppuun tai vahingoittunut, on se hävitettävä laitteen käyttömaassa sovellettavien määräysten mukaisesti. Aseta akku niille tarkoitettuun akkutilaan seuraavalla tavalla:. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON ).. Laita akku () laitteen takaosassa vasemmalla olevaan akkutilaan (); pidä huolta, että akun navat () tulevat laitteen yläpuolta kohden (kuva ). AKUN LAITTAMINEN LAITTEESEEN. Paina akkua kunnes kiinnike () on oikeassa asennossa (kuva ). HUOMIO: Tämän toimenpiteen aikana on ohjauskahvaa pidettävä paikallaan, jotta laite ei pääse liikkumaan vahingossa.

16 Akun poistaminen suoritetaan seuraavalla tavalla:. Jos laite on toiminnassa, sammuta se yleiskatkaisimesta () (kuva ).. Lukitse ohjauskahva pystyasentoon. Paina ohjausvarren lukitusvipua () nuolen (kuva ) näyttämään suuntaan ja käännä ohjausvarsi pystyasentoon (kuva ). AKUN POISTAMINEN LAITTEESTA HUOMIO: älä aseta jalkaa laitteen päälle tämän toimenpiteen aikana.. Irrota virta-akku () laitteen rungosta; akku saadaan irti siirtämällä kiinnitysvipuja () kahden nuolen suuntaan (kuva ). Ota akku pois laitteen rungosta siirtämällä se ulospäin (kuva 5). OFF 5 Akku on ladattava ennen käytön aloittamista sekä silloin, kun se ei anna enää tarpeeksi virtaa töihin, joiden suorittaminen aiemmin sujui helposti. Akun lataaminen suoritetaan seuraavalla tavalla:. Vie laite akun lataamiseen tarkoitettuun paikkaan.. Jos laite on toiminnassa, sammuta se yleiskatkaisimesta () (kuva ). AKUN LATAAMINEN. Lukitse ohjauskahva pystyasentoon. Paina ohjausvarren lukitusvipua () nuolen (kuva ) näyttämään suuntaan ja käännä ohjausvarsi pystyasentoon (kuva ). HUOMIO: älä aseta jalkaa laitteen päälle tämän toimenpiteen aikana. OFF. Kun kahva on pystyasennossa, päästä lukitusvipu (), jolloin kahva lukkiutuu. 5. Irrota virta-akku () laitteen rungosta; akku saadaan irti siirtämällä kiinnitysvipuja () kahden nuolen suuntaan (kuva ). Ota akku pois laitteen rungosta siirtämällä se ulospäin (kuva 5). HUOMIO: Akkujen lataustilan tulee olla varustettu tuuletuksella niin etteivät akuista tulevat kaasut keräänny ilmaan. 6. Kytke akkulaturin virtajohdon pistoke (5) akkulaturin alustassa olevaan pistorasiaan (6) (kuva 6)

17 7. Kytke akkulaturin johdon pistoke pistorasiaan. HUOMIO: Varmista ennen pistokkeen kytkemistä pistorasiaan, että sähköverkon ominaisuudet sopivat akkulaturin ominaisuuksiin. 8. Vie akkulaturin alustassa oleva yleiskatkaisin (7) asentoon I (kuva 7). HUOMIO: Varmista, että kun akkulaturin alusta kytketään syöttöpiiriin, akkulaturiin syttyy vihreä led-valo (8) (kuva 8). Vihreän ledin syttyminen tarkoittaa, että akkulaturin piiri saa virtaa asianmukaisella tavalla. HUOMIO: Ennen akun laittamista sille akkulaturissa tarkoitettuun tilaan on varmistettava, että kyseisessä tilassa ei ole lauhdetta tai muita nesteitä. 9. Laita akku () akkulaturissa olevaan tilaan (9); huolehdi siitä, että akun navat (0) tulevat oikeisiin kohtiin (kuva 9). ON HUOMIO: Akku on mahdollista sijoittaa laturiin ainoastaan yhdessä suunnassa. Älä kohdista akkuun pakotusta sen paikalleen laittamisen aikana. HUOMIO: Akun lataamisen suorittamista varten on luettava huolellisesti akkulaturin käyttö- ja huolto-opas, joka toimitetaan laitteen mukana. HUOMIO: Varmista, että kun akkulaturin alustaan laitetaan akku, akkulaturissa syttyy punainen led-valo ()(kuva 0). Punainen led-valon syttyminen tarkoittaa, että akku on latautumassa. 0. Suorita kokonainen akun latausjakso. HUOMIO: Punainen led-valo () palaa kunnes akku on täysin latautunut. HUOMIO: Akkulaturi ja akku voidaan jättää kytketyiksi pistorasiaan. Punainen led-valo () syttyy kun akkulaturi toisinaan ryhtyy akun lataukseen. HUOMIO: Lataamistilan punainen led-valo () ei anna mitään tietoa akun lataustasosta. HUOMIO: Latausvaiheen aikana akku saattaa ylikuumeta; tämä on normaalia, eikä se tarkoita, että akussa olisi jotain ongelmia. HUOMIO: Jos tässä laitteessa käytetty akku saa ylivirtaa, saattaa seurauksena on tulipalon, räjähdyksen tai kemiallisen palovamman vaara.. Kun latausjakso on päättynyt, vie akkulaturin alustassa oleva yleiskatkaisin (7) asentoon 0 (kuva ).. Irrota akkulaturin johdon pistoke sähköverkon pistorasiasta. HUOMIO: Virtajohdon vaurioitumisen ehkäisemiseksi on pistoke irrotettava pistorasiasta vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.. Irrota virta-akku () akkulaturin alustan rungosta; irrota akku laitteen rungosta siirtämällä sitä ylöspäin (kuva ). OFF 7 0 5

18 Ohjauskahvan asianmukainen säätö takaa laitteen käyttömukavuuden. Ohjauskahva säädetään seuraavalla tavalla:. Jos laite on toiminnassa, sammuta se yleiskatkaisimesta () (kuva ).. Vapauta ohjauskahva pystyasennosta. Paina ohjausvarren lukitusvipua () nuolen (kuva ) näyttämään suuntaan ja käännä ohjausvartta itseesi päin (kuva ). OHJAUSKAHVAN SÄÄTÖ HUOMIO: älä aseta jalkaa laitteen päälle tämän toimenpiteen aikana.. Kierrä ohjausvartta itseesi päin kunnes se tuntuu mukavalta; laitteen käytön on tunnuttava mahdollisimman mukavalta.. Kun sopiva käyttöasento on löytynyt, päästä ohjausvarren lukitusvipu (), jolloin kahva lukittuu. OFF AKUN LATAUSTASON ILMAISIN Laitteen kojetaulussa on näyttö, joka osoittaa myös akkujen lataustasoa (B). Akun lataustasoa saattaa esittää kaksi eri symbolia: Akun latausprosentti: numeroarvo ennen %-merkkiä Graafinen symboli: valaistuista merkkipalkeista muodostuva rivi, kukin merkki vastaa yhtä latausprosenttia. Jos lataustaso saavuttaa tietyn arvon, kyseinen merkki alkaa vilkkua ja se jatkaa vilkkumistaan tietyn ajan, harjamoottori sammuu automaattisesti, mutta kuivaustyö voidaan kuitenkin saattaa loppuun asti. TUNTILASKIN Koneen kojetaulussa on näyttö, joka ilmoittaa myös koneen kokonaiskäyttöajan (A). Ylärivi osoittaa toimintatunnit ja -minuutit. Kun käyttäjän läsnäolovipua painetaan, symboli : alkaa vilkkua ja laite alkaa laskea koneen toiminta-aikaa. HUOMIO: Ainoastaan symbolin : vilkkuminen osoittaa, että tuntilaskin laskee laitteen toiminta-aikaa. Liuossäiliöön täytetään vettä seuraavalla tavalla:. Vie kone liuossäiliön täyttöön tarkoitettuun paikkaan.. Suorita koneen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON ). LIUOSSÄILIÖN TÄYTTÄMINEN. Vapauta säiliöiden kiinnitysvivut (), käännä ne nuolen osoittamaan suuntaan (kuva ).. Ota keräyssäiliö pois laitteesta kahvoja () käyttäen. Aseta se hellävaroen lattialle (kuva ). 5. Ota liuossäiliö pois laitteesta kahvoja () käyttäen. Aseta se hellävaroen lattialle (kuva ). 6

19 6. Varmista, että liuossäiliön tyhjennyskorkki () on asetettu paikalleen oikein; jos näin ei ole, laita se oikein paikalleen (kuva ). 7. Ota pesuaineliuoksen täyttökorkki (5) pois paikaltaan liuossäiliössä (kuva 5). 8. Täytä puhtaalla vedellä, jonka lämpötila ei ole yli 50 C eikä alle 0 C Täytä pesuaineliuoksella (ks. kappale PESUAINELIUOS ). 0. Laita pesuaineliuoksen täyttökorkki (5) paikalleen liuossäiliössä (kuva 6). HUOMIO: Hyvän käyttötavan mukaista on tyhjentää aina keräyssäiliö silloin kun liuossäiliöön tehdään lisäyksiä.. Laita liuossäiliö laitteeseen, samalla varoen vahingoittamasta imumoottoriin tulevan ilman imuputkea (6) sekä lattianpyyhkimen rungon imuputkea (7). Säiliön paikalleen asettamisessa saadaan apua liuossäiliön kahvoista () (kuva 7 ja kuva 8) Aseta keräyssäiliö liuossäiliön päälle varoen vahingoittamasta imumoottoriin tulevan ilman imuputkea (6) sekä lattianpyyhkimen rungon imuputkea (7). Säiliön paikalleen asettamisessa saadaan apua liuossäiliön kahvoista () (kuva 9 ja kuva 0). HUOMIO: Ennen keräyssäiliön asettamista paikalleen on varmistettava, että tyhjennyskorkki on sijoitettu paikalleen oikein; mikäli näin ei ole, aseta se paikalleen oikein.. Kiinnitä säiliöt laitteen runkoon käyttäen säiliöiden kiinnitysvipuja (); käännä ne nuolen osoittamaan suuntaan (kuva )

20 Lisää liuossäiliöön nestemäistä pesuainetta sen valmistajan tarrassa ilmoitettua pitoisuutta ja muita ohjeita noudattaen. HUOMIO: Imumoottoria vahingoittavan liiallisen vaahdon muodostumisen välttämiseksi, on pesuainetta hyvä käyttää mahdollisimman vähän. HUOMIO: Käytä aina puhdistusaineita, joiden valmistajan tarrassa on ilmoitettu, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi lattioiden märkälakaisukoneissa. Älä käytä happamia, alkalisia tuotteita äläkä liuoksia, joissa ei ole ym. merkintää. Laitteessa voidaan käyttää happamia tai alkalisia pesuaineita PESUAINELIUOS huollossa, joiden ph-arvo on välillä -0 ja jotka eivät sisällä: hapettimia, klooria tai bromia, formaldehydiä, mineraaliliuottimia. HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiteltäessä happamia tai alkalisia pesuaineita tai liuoksia, jotta käsille ei aiheutuisi vakavia vaurioita. HUOMIO: Käytä aina hidastetulla vaahdolla toimivaa pesuainetta. Välttääksesi varmasti vaahdon muodostumisen, ennen työskentelyn aloittamista laita keräyssäiliöön minimimäärä vaahdonestoainetta. Älä käytä puhtaita happoja. Harja tai vetokiekko kiinnitetään alustan runkoon seuraavalla tavalla:. Vie laite huoltotoimenpiteille tarkoitettuun paikkaan.. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON ).. Lukitse ohjauskahva vaaka-asentoon. Paina ohjausvarren lukitusvipua () nuolen (kuva ) näyttämään suuntaan ja käännä ohjausvarsi vaaka-asentoon (kuva ). HARJAN KIINNITTÄMINEN LAITTEESEEN HUOMIO: Tämän toimenpiteen aikana on ohjauskahvaa pidettävä paikallaan, jotta laite ei pääse liikkumaan vahingossa.. Kun kahva on vaaka-asennossa, päästä lukitusvipu (), jolloin kahva lukkiutuu (kuva ). 5. Aseta laite siten, että sen takaosa tulee kontaktiin lattian kanssa (kuva 5); apuna voidaan käyttää laitteen etuosassa olevaa kahvaa () sekä kahvaa () (kuva ). 6. Laita harja () laitteessa olevaan tappiin (5). Työnnä harjaa kunnes runko tulee kontaktiin laitteessa olevan laipan (6) kanssa (kuva 6) TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN Ennen työskentelyn aloittamista, on tehtävä seuraava: HUOMIO: Ennen ensimmäisen työjakson aloittamista on akku ladattava täyteen; on myös luettava laitteen mukana tullut akkulaturin käyttöopas.. Ennen käyttöön ryhtymistä on tarkastettava, että yleisestikin ottaen laite on normaalissa ja turvallisessa kunnossa. Jos laite ei ole täysin kunnossa, sen käyttö on kielletty.. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON ).. Varmista, että lattianpyyhkimen kumien kunto on aiottuun työtehtävään sopiva; mikäli näin ei ole, on asia hoidettava kuntoon (lue kappale LATTIANPYYHKIMEN TARKASTUS JA PUHDISTUS ).. Varmista, että harjan kunto on aiottuun työtehtävään sopiva; mikäli näin ei ole, on asia hoidettava kuntoon (lue kappale HARJAN TARKASTUS JA PUHDISTUS ). 5. Varmista, että liuossäiliössä olevan pesuaineliuoksen määrä soveltuu aiottuun työtehtävään; mikäli näin ei ole huolehdi liuossäiliön täyttämisestä (lue kappale LIUOSSÄILIÖN TÄYTTÄMINEN ). 6. Laita akku sille tarkoitettuun tilaan (lue kappale AKUN LAITTAMINEN LAITTEESEEN ). 8

VISPA XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

VISPA XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA VISPA XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00550 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

FIMOP KAUPALLINEN AUTOMAATTIPESURI KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

FIMOP KAUPALLINEN AUTOMAATTIPESURI KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA FIMOP KAUPALLINEN AUTOMAATTIPESURI KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS ASIAK. 003 - Ver. AA - 06-20 HAKEMISTO KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... 2 LAITTEESSA KÄYTETYT MERKIT... 2 KÄYTTÖOPPAAN

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

NANO COMMERCIAL VACUUM CLEANERS KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

NANO COMMERCIAL VACUUM CLEANERS KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA NANO COMMERCIAL VACUUM CLEANERS KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 10060114 - Ver. AA - 02-2016 HAKEMISTO HAKEMISTO... 3 KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... 4 KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NILFISK GD 911 BATTERY. Löydät kysymyksiisi vastaukset NILFISK GD 911 BATTERY käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

Nosto ja siirtovaunu LT600. Käyttö ja huolto-ohje

Nosto ja siirtovaunu LT600. Käyttö ja huolto-ohje Nosto ja siirtovaunu LT600 Käyttö ja huolto-ohje Päivitetty 21.12.2015 Kahvan kiinnittäminen ja irrotus Vaunun nosto ja lasku kuva 1 Kahva kiinnitetään työntämällä se paikalleen vaunussa oleviin tappeihin.

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0 Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi 4248002 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto...

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

My50 E/B Matala Hinta, Korkea Laatu. Laskimme tuotteidemme hintoja. Mutta, emme luopuneet hyvästä laadusta.

My50 E/B Matala Hinta, Korkea Laatu. Laskimme tuotteidemme hintoja. Mutta, emme luopuneet hyvästä laadusta. My50 E/B Matala Hinta, Korkea Laatu. Laskimme tuotteidemme hintoja. Mutta, emme luopuneet hyvästä laadusta. affordable cleaning My50 E/B Yhdistelmäkone. EDULLINEN, koska sillä voi ajaa kuka vain ilman

Lisätiedot

Genie E/B/Bs. Genie. Nero yhdistelmäkoneiden joukossa pesee, kuivaa ja jättää hygienisen tuloksen. affordable cleaning

Genie E/B/Bs. Genie. Nero yhdistelmäkoneiden joukossa pesee, kuivaa ja jättää hygienisen tuloksen. affordable cleaning Genie E/B/Bs Genie. Nero yhdistelmäkoneiden joukossa pesee, kuivaa ja jättää hygienisen tuloksen affordable cleaning Genie E/B/Bs Genie Markkinoiden nero Genie on pieni kävellenohjattava yhdistelmäkone,

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito...

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito... WCS-61 KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart Ennen kuin käytät laitetta, lue huolella kohta Turvallisuus, jotta osaat käyttää laitetta oikein. Säilytä käyttöohjeet. Voit tarvita niitä myöhemmin. Jos annat

Lisätiedot

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet THR880i Ex Turvallisuusohjeet 1 Sisällysluettelo 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Turvallisuustiedot... 3 3 Turvallisuusmääräykset... 3 4 Akun kannen suojaus... 5 4.1 Akun kannen avaaminen... 5 4.2 Turvatulpan

Lisätiedot

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno:

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno: Cristallo ROLLAATTORI Tilno: 7 00 000 Käyttöohje Rollaattorin osat 4 5 6 0 7 8 9 Kahva Jarru Korkeussäädettävä kahvan tanko 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Folding suoja 6 varastossa haltijat 7 Takapyörä

Lisätiedot

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K GILS Ohjekirja Sähkölämmitin K9000004,K9000005 Ohjeet on luettava ennen käyttöä TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava muun muassa seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille 12428 Radio-ohjattava 4WD Buggy WLtoys 1:12 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille Tuotteen

Lisätiedot

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Hankkimallasi Lava vakuumipakkauslaitteella on 2 vuoden takuu. Takuu ei kata vahinkoa, mikäli ilmapumppuun on päästetty nestettä. On tärkeä tietää,

Lisätiedot

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä.

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. DINO 80R Pikaopas Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. Yhteystiedot: 040 6736064 Mikko Jokiranta 050 3171745 Jukka Jokiranta veljeksetjokiranta@gmail.com YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 30-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310 TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2016-04-25 Asennus-

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815Z-0 Painettu USA:ssa.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815Z-0 Painettu USA:ssa. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815Z-0 Painettu USA:ssa. asiakaspalvelunumero Osana Rexairin asiakaspalveluohjelmaa jokaiselle MiniJetille annetaan asiakaspalvelun sarjanumero

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE 1/8 KÄYTÖN ALOITUS Täyttö Kierrä tankin yläosa irti vastapäivään pitämällä toisella kädellä kiinni tankista ja tarttumalla toisella kädellä päädyn uritettuun osaan. Varo, ettei

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet Konica Minolta - teollisuuslaitteet Turvallisuusohjeet Turvallisuusmerkinnät Tässä oppaassa käytetään seuraavassa esitettyjä merkintöjä. Niiden tarkoituksena on estää ennalta laitteen epäasianmukaisesta

Lisätiedot

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979)

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Sivu 1 / 7 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot