Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC Ver. AB

2

3 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... KOHDERYHMÄT... KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPPAAN SÄILYTTÄMINEN... LAITTEEN VASTAANOTTAMINEN... ALKUSANAT... TUNNISTUSTIEDOT... TEKNINEN KUVAUS... KÄYTTÖTARKOITUS AIOTTU KÄYTTÖ... TURVALLISUUS... TUNNUSLAATTA... TEKNISET TIEDOT...5 YLEISET TURVASÄÄNNÖT...6 LAITTEESSA KÄYTETYT MERKIT...9 LAITTEEN VALMISTELU...9 PAKATUN LAITTEEN KÄSITTELY...9 LAITTEEN PAKKAUKSEN PURKAMINEN...9 LAITTEEN KULJETTAMINEN...0 LAITTEEN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT...0 LAITTEEN RUNGON TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT...0 LIUOSSÄILIÖN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT... KERÄYSSÄILIÖN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT... IMUKANNEN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT... OHJAUSVARREN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT... OHJAUSKAHVAN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT... AKKULATURIN ALUSTAN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT... LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON... AKKUTYYPPI... AKUN HUOLTO JA HÄVITTÄMINEN... AKUN LAITTAMINEN LAITTEESEEN... AKUN POISTAMINEN LAITTEESTA... AKUN LATAAMINEN... OHJAUSKAHVAN SÄÄTÖ...6 AKUN LATAUSTASON ILMAISIN...6 TUNTILASKIN...6 LIUOSSÄILIÖN TÄYTTÄMINEN...6 PESUAINELIUOS...8 HARJAN KIINNITTÄMINEN LAITTEESEEN...8 TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN...8 TYÖSKENTELY...9 TYÖN ALKAMINEN...9

4 AUTOMAATTINEN työohjelma...0 AUTOMAATTINEN ECO-MODE -TYÖOHJELMA...0 ESIPESU-TYÖOHJELMA... PUHDISTUSAINEEN SÄÄTÖ... LIIAN TÄYNNÄ -VÄLINE... TYÖSKENTELYN LOPUKSI... HUOLTO... SUOSITELLUT HUOLTOTOIMENPITEET... KERÄYSSÄILIÖN TARKASTUS JA PUHDISTUS...5 IMUKANNEN TARKASTUS JA PUHDISTUS...6 HARJAN TARKASTUS JA PUHDISTUS...7 LATTIANPYYHKIMEN TARKASTUS JA PUHDISTUS...7 IMUPUTKEN TARKASTUS JA PUHDISTUS...8 LIUOSSUODATTIMEN TARKASTUS JA PUHDISTUS...9 LIUOSSÄILIÖN TARKASTUS JA PUHDISTUS...9 VIKOJEN KORJAAMINEN... HÄVITTÄMINEN... HARJAN VALINTA JA KÄYTTÖ... EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS...

5 Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa osiin, yksityiskohtiin ja lisävarusteiden toimitukseen, jos niiden katsotaan parantavan tuotetta tai olevan tarpeellisia rakenteelliselta tai kaupalliselta kannalta. Tämän julkaisun tekstien ja kuvien kopiointi, myös osittainen, on kiellettyä voimassa olevien lakien mukaan. Yritys varaa oikeuden teknisiin muutoksiin ja/tai varusteisiin liittyviin muutoksiin. Kuvat ovat viitteellisiä eikä niitä tule pitää sitovina muotoilun tai varusteiden osalta. KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT Avonainen kirja merkillä i: Tarkoittaa, että käyttäjän on katsottava käyttöohjeita. Avonainen kirja: Tarkoittaa, että käyttäjän on luettava käyttöohjekirja ennen laitteen käyttöä. Katettua tilaa tarkoittava merkki: Toimenpiteet, joiden edellä on tämä merkki, on ehdottomasti suoritettava katetussa ja kuivassa tilassa. Varoitusmerkki: Lue huolellisesti kappaleet, joiden edessä on tämä merkki, ja noudata tarkasti annettuja ohjeita sekä käyttäjän että laitteen turvallisuuden vuoksi. Suojakäsineitä tarkoittava merkki: Ilmoittaa käyttäjälle, että tämän on käytettävä aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien vakavien onnettomuuksien estämiseksi. Liikkuvista siirtovaunuista varoittava merkki: Tarkoittaa että pakkauksessa olevaa tuotetta tulee siirtää tilanteeseen sopivilla ja sovellettavien määräysten mukaisilla siirtovaunuilla. Räjähdysvaaran merkki: Ilmoittaa, että jos akkua ei käsitellä valmistajan opaskirjassa annettujen määräysten mukaisesti, se saattaa räjähtää tiettyjen olosuhteiden vallitessa. KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ Tämän käyttöoppaan tarkoitus on antaa asiakkaalle kaikki tiedot, joiden avulla laitetta voidaan käyttää itsenäisesti mahdollisimman sopivalla ja turvallisella tavalla. Se sisältää teknisiä seikkoja, turvallisuutta, toimintaa, seisokkeja, huoltoa, varaosia sekä hävittämistä koskevat tiedot. Ennen minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä on käyttäjien ja pätevien teknikkojen luettava huolellisesti tämän käyttöoppaan sisältämät ohjeet. Jos ohjeiden tulkinnassa on ongelmia, on otettava yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen tarpeellisten lisäselvitysten saamiseksi. KOHDERYHMÄT Tämä käyttöopas on tarkoitettu sekä laitteen käyttäjälle että sen huollosta vastaaville päteville teknikoille. Laitteen käyttäjät eivät saa suorittaa toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yksinomaan pätevien teknikoiden suoritettaviksi. FIMAP S.p.A. ei vastaa tämän kiellon laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPPAAN SÄILYTTÄMINEN Käyttö- ja huolto-opasta on säilytettävä laitteen välittömässä läheisyydessä, asianmukaisessa taskussa, suojassa nesteiltä ja kaikelta muilta sen luettavuuteen mahdollisesti vaikuttavilta tekijöiltä. LAITTEEN VASTAANOTTAMINEN Vastaanottohetkellä on ehdottomasti varmistettava välittömästi, että laitteen kanssa on saatu kaikki mukana olevissa asiakirjoissa mainittu materiaali. Lisäksi tulee tarkastaa, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Mikäli vahinkoja on sattunut, on tavarantoimittajan tarkastettava vahingon suuruus, samalla kun vastaanottaja ottaa yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Ainoastaan toimimalla tällä tavoin nopeasti on mahdollista saada puuttuvat osat tai korvauksen vaurioista. ALKUSANAT Mikä hyvänsä laite pystyy toimimaan hyvin ja hoitamaan tehtävänsä tehokkaasti ainoastaan, jos sitä käytetään oikein ja se pidetään kunnossa suorittamalla liiteasiakirjoissa kuvatut huoltotoimenpiteet. Tämän vuoksi pyydämme lukemaan huolellisesti tämän käyttöoppaan ja lukemaan sitä uudelleen aina, kun laitteen käytössä ilmenee ongelmia. Tarvittaessa huoltopalvelumme, joka on järjestetty yhteistyössä jälleenmyyjiemme kanssa, antaa neuvoja tai suorittaa korjauksia.

6 Design by FIMAP Verona (Italy) Assembled in FIMAP Verona (Italy) Via Invalidi del Lavoro, S. Maria di Zevio - Verona - Italy Teknisen huoltopalvelun puoleen käännyttäessä sekä varaosia tilattaessa on aina ilmoitettava koneen malli, versio sekä sarjanumero, joka löytyy tunnuslaatasta. TUNNISTUSTIEDOT TEKNINEN KUVAUS Genie XS on lattioiden märkälakaisukone, joka kiekkomaisen harjan mekaanisen liikkeen sekä vesi-pesuaineliuoksen kemiallisen vaikutuksen avulla kykenee puhdistamaan monia erilaisia lattiaja likatyyppejä. Etenemisensä aikana laite kerää irrotetun lian ja ylimääräisen pesuaineliuoksen. Laitetta saa käyttää ainoastaan tähän käyttötarkoitukseen. KÄYTTÖTARKOITUS AIOTTU KÄYTTÖ Tämä märkälakaisukone on suunniteltu ja valmistettu ammattikäyttäjän suorittamaan sileiden ja tasaisten lattioiden turvalliseen puhdistamiseen (pesemiseen ja kuivaamiseen) myymälöissä, julkisissa tiloissa ja tehdastiloissa. Märkälakaisukone ei sovellu mattojen tai kokolattiamattojen pesemiseen. Laite soveltuu käytettäväksi ainoastaan suljetuissa tai ainakin katetuissa tiloissa. HUOMIO: Laitetta ei saa käyttää sateessa tai siten, että se altistuu suihkuavalle vedelle. Laitteen käyttäminen ON KIELLETTYÄ räjähdysvaarallisissa tiloissa sekä vaarallisten pölyjen tai syttyvien nesteiden keräämiseen. Laite ei sovi henkilöiden tai esineiden kuljettamiseen. TURVALLISUUS Käyttäjän toiminta on keskeisessä asemassa onnettomuuksien ehkäisyssä. Mikään tapaturmien ehkäisyohjelma ei voi osoittautua tehokkaaksi, jos laitteen toiminnasta suoraan vastuussa oleva henkilö ei toimi täysin yhteistyössä kyseisen ohjelman kanssa. Suurin osa yrityksissä, työpaikoilla tai kuljetusten aikana tapahtuvista onnettomuuksista johtuu perustavanlaatuisten varokeinojen laiminlyömisestä. Tarkkaavainen ja huolellinen laitekäyttäjä on paras keino taata onnettomuuksilta välttyminen; tällainen henkilö on korvaamaton kaikissa onnettomuuksien estämiseen tähtäävissä ohjelmissa. Tunnuslaatta on sijoitettu koneen sisälle rungon etuosaan ja se sisältää laitteen yleistiedot sekä erityisesti sen sarjanumeron. Sarjanumero on erittäin tärkeä tieto, joka on aina ilmoitettava jokaisen huoltopyynnön sekä varaosahankinnan yhteydessä. TUNNUSLAATTA

7 TEKNISET TIEDOT U/M Genie XS Työskentelyalueen leveys mm 80 Lattianpyyhkimen leveys mm 5 Työskentelykapasiteetti, kork. m /h 900 Ylitettävissä oleva kallistus täydessä lastissa % Kokonaisteho W 55 Kiekkomainen harja nro / Ø mm / 80 Harjamoottori V / W 6 / 90 Kiekkomaisen harjan kierrokset kierr./min. 50 Harjaan kohdistuva maksimipaine kg 0 Imun moottori V / W 6 / 50 Imulaitteen imu mbar.6 Imulaitteen imu (Eco-mode) mbar.8 Takapyörät (lukumäärä / (halkaisija / leveys)) nro / (Ø mm / mm) / (60 / 0) Liuossäiliö l Keräyssäiliö l Koneen pituus mm 555 Koneen pituus (Kahva huoltoasennossa) mm 895 Koneen rungon korkeus (ohjauskahvan nivellys) mm 90 Ohjauskahvan korkeus (Kahva lepoasennossa) mm 050 Koneen korkeus (Kahva huoltoasennossa) mm 50 Koneen leveys (lattianpyyhkimen kanssa) mm 75 Akun nimellisjännite V 0.8 Akun paino kg Koneen paino (Kone + harja + lattianpyyhin) kg 8 Koneen paino kuljetuksen aikana (Kone + akku + harja + lattianpyyhin) kg 0 Koneen paino käyttövalmiina (Kone + akku + vesi + harja + lattianpyyhin) kg Äänenpainetaso (ISO 0) - Lpa db (A) 76 Epävarmuus KpA db (A).5 Tärinätaso kädessä (ISO 59) m/s <.5 Tärinämittausten epävarmuus - 5

8 YLEISET TURVASÄÄNNÖT Alla annettuja määräyksiä tulee noudattaa tarkasti käyttäjään ja laitteeseen kohdistuvien vahinkojen välttämiseksi. VAROITUS: Lue huolellisesti laitteeseen kiinnitetyt tarrat, älä peitä niitä mistään syystä ja vaihda ne välittömästi uusiin, jos ne vioittuvat. Laitetta saa käyttää ja säilyttää ainoastaan suljetuissa tiloissa. Laitetta saa käyttää ainoastaan valtuutettu henkilökunta, joka on saanut asianmukaisen opastuksen käyttöä varten. Laitetta ei saa käyttää pinnoilla, joiden kaltevuus ylittää laitteen tunnuskilvessä ilmoitetun arvon. Laite ei sovi sellaisten lattioiden puhdistukseen, joissa osat ovat irti toisistaan tai joissa on korkeuseroja. Laitetta ei saa käyttää kaltevissa kohdissa. Jos huomataan, että akun latausjohto on vioittunut, on käännyttävä välittömästi valtuutetun huoltokeskuksen puoleen. Vaaran uhatessa on laitteen takaosassa oleva akku poistettava välittömästi (ks. kappale AKUN POISTAMINEN ). Kaikkia huoltotoimenpiteitä varten on laite sammutettava yleiskatkaisimesta ja akku on poistettava. Laitteen valtuuttamattoman käytön estämiseksi on laitteen virransyöttö katkaistava; sammuta laite yleiskatkaisimesta ja irrota akku. Jotta lapset eivät pääsisi leikkimään laitteella, on heitä valvottava. Laitteen käytön aikana on varottava muita henkilöitä ja erityisesti lapsia. Käytä ainoastaan harjoja, jotka on toimitettu laitteen mukana, tai jotka on ilmoitettu käyttöoppaan kappaleessa "HARJOJEN VALINTA JA KÄYTTÖ". Muiden harjojen käyttö saattaa vaarantaa turvallisuuden. Laitetta saa käyttää ainoastaan tunnuslaatassa ilmoitetulla jännitteellä. Ilman valvontaa jätetty laite on suojattava mahdollisilta 6

9 tahattomilta siirroilta. HUOMIO: Laitetta ei saa käyttää tai säilyttää ulkona kosteissa olosuhteissa eikä siten, että se altistuu suoraan sateelle. Varastointilämpötilan on oltava -5 C C; laitteen saa varastoida ainoastaan suljettuihin tiloihin. Käyttöolosuhteet: ympäristön lämpötilan tulee olla 0 C... 0 C ja suhteellisen kosteuden 0-95 %. Pistorasian, johon akkujen syöttöjohto kytketään, on oltava asianmukaisesti maadoitettu. Laite ei aiheuta vahingollista tärinää. Älä kerää laitteella koskaan räjähtäviä tai syttyviä kaasuja, nesteitä tai jauheita äläkä myöskään happoja tai liuottimia! Näihin kuuluvat bensiini, maaleille tarkoitetut liuotteet ja polttoöljyt, jotka imuilmaan sekoittuessaan voivat muodostaa räjähtäviä höyryjä tai seoksia, sekä lisäksi asetoni, laimentamattomat hapot ja liuotteet, alumiini- ja magnesiumjauheet. Nämä aineet saattavat lisäksi syövyttää laitteen rakentamiseen käytettyjä materiaaleja. Siinä tapauksessa, että laitetta käytetään vaarallisilla alueilla (esim. huoltoasemilla), on noudatettava kyseisiä turvallisuusohjeita. Laitteen käyttäminen mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa on kielletty. Älä laita laitetta vasten nesteitä sisältäviä säiliöitä. Tulipalon sattuessa käytä jauhesammutinta. Älä käytä vettä. Sovita käyttönopeus lattian pito-ominaisuuksien mukaan. Vältä harjojen pyörimistä laitteen ollessa paikoillaan, koska tämä saattaa vaurioittaa lattiaa. Varo törmäämästä hyllyihin tai rakennustelineisiin, joista saattaa pudota esineitä. Käyttäjällä on aina oltava asianmukaiset suojavarusteet (käsineet, kengät, kypärä, suojalasit, jne.). Jos havaitset laitteen toiminnassa häiriöitä, varmista että ne eivät johdu määräaikaishuollon puutteesta. Muussa tapauksessa 7

10 pyydä korjausta huoltokeskuksesta. Osia vaihdettaessa pyydä ALKUPERÄISIÄ vaihto-osia valtuutetusta huoltoliikkeestä ja/tai jälleenmyyjältä. Palauta kaikki sähkökytkennät kaikkien huoltotoimien jälkeen. Tarkastuta laite vuosittain valtuutetussa huoltokeskuksessa. Hävitä kulutusmateriaalit vallitsevien säädösten mukaan. Kun vuosien käytön jälkeen laite on hävitettävä, hävitä oikealla tavalla laitteessa olevat materiaalit. Huomioi, että itse laite on rakennettu täysin kierrätettävistä materiaaleista. 8

11 LAITTEESSA KÄYTETYT MERKIT Yleiskatkaisimen symboli: Käytetään laitteen takaosassa keskellä, jossa se ilmoittaa yleiskatkaisimen sijainnin. Virta-akun symboli: Käytetään laitteen takaosassa, jossa se ilmoittaa virta-akun sijainnin. Virta-akun irrottamisen symboli: Käytetään laitteen takaosassa ilmoittamaan suuntaa, johon akun kiinnitysvipua on siirrettävä, jotta virta-akku voitaisiin irrottaa. Nostopisteitä tarkoittava merkki: Käytetään laitteen etu- ja takaosassa osoittamaan nostopisteiden sijaintia. TYÖ-asennossa olevan lattianpyyhkimen symboli: Käytetään laitteen takaosassa ilmoittamaan asentoa, johon lattianpyyhkimen ohjauslaitetta on kierrettävä pyyhkimen viemiseksi työasentoon. LEPO-asennossa olevan lattianpyyhkimen symboli: Käytetään laitteen takaosassa ilmoittamaan asentoa, johon lattianpyyhkimen ohjauslaitetta on kierrettävä pyyhkimen viemiseksi lepoasentoon. Säiliön tyhjennyksen symboli: Laitteessa käytetty symboli, joka ilmoittaa säiliön tyhjennyskorkin asennon. Palovammavaarasta varoittava symboli: Osoittaa vaaraa saada palovammoja kuumasta pinnasta. LAITTEEN VALMISTELU PAKATUN LAITTEEN KÄSITTELY Laite on pakattu erityisen pakkauksen sisään. Koska pakkauksen osat (muovipussit, niitit, jne.) saattavat olla mahdollisesti vaarallisia, ei niitä saa jättää lasten tai muuten taitamattomien ulottuville. Pakkauksen kanssa laitteen kokonaispaino on 5 kg (tyhjän laitteen paino yhdessä pakkauksen kanssa). Pakkauksen mitat ovat seuraavat: U/M Genie XS A cm 9 B cm 5 C cm 9 Laite on pakattu erityiseen pakkaukseen, josta laite poistetaan seuraavalla tavalla:. Aseta ulkoisen pakkauksen alaosa lattian kanssa kosketukseen. HUOMIO: Käytä apuna pahviin painettuja merkintöjä. LAITTEEN PAKKAUKSEN PURKAMINEN. Avaa ulommainen pakkaus. HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien vakavien onnettomuuksien estämiseksi.. Liu'uta lisävarusteiden laatikko pois.. Ota laite pois pakkauksesta käyttäen tähän tarkoitettua kahvaa (). HUOMIO: Älä käytä laitteen poistamiseen pakkauksesta ohjauskahvaa, sillä se saattaisi vahingoittua toimenpiteen aikana. HUOMIO: Pakkauksen kaikkia komponentteja suositellaan säilytettäviksi, sillä niitä saatetaan tarvita siinä tapauksessa, että laitetta joudutaan kuljettamaan. 9

12 Laitteen turvallisen kuljettamista varten suositellaan toimimaan seuraavalla tavalla:. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON ).. Lukitse ohjauskahva vaaka-asentoon. Paina ohjausvarren lukitusvipua () nuolen (kuva ) näyttämään suuntaan ja käännä ohjausvarsi vaaka-asentoon (kuva ). HUOMIO: Tämän toimenpiteen aikana on ohjauskahvaa pidettävä paikallaan, jotta laite ei pääse liikkumaan vahingossa.. Kun kahva on vaaka-asennossa, päästä lukitusvipu (), jolloin kahva lukkiutuu. LAITTEEN KULJETTAMINEN. Nyt laitetta on mahdollista kuljettaa turvallisesti. HUOMIO: Jos laitetta on tarpeen nostaa, on käytettävä yhteenpuristuksella valmistettuja kahvoja, edessä () ja takana (). Lisäksi voidaan käyttää ohjausvarressa olevaa kahvaa () (kuva ). HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien vakavien onnettomuuksien estämiseksi. HUOMIO: Ajoneuvoissa tapahtuvaa kuljettamista varten on laite kiinnitettävä paikalleen sovellettavien määräysten mukaisesti, jotta se ei pääse luistamaan tai kaatumaan. LAITTEEN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT Laitteen peruskomponentit tunnistetaan seuraavasti:. Laitteen runko.. Liuossäiliön tukirakenne.. Keräyssäiliön tukirakenne.. Imukannen tukirakenne. 5. Ohjauskahva. 6. Akku. 7. Akkulaturin alustan tukirakenne Laitteen rungon komponentit ovat seuraavat:. Kiekkomainen harja.. Lattianpyyhkimen runko-osa.. Etuosan nostokahva.. Pesuaineliuoksen suodatin. 5. Imumoottoriin menevät ilman imuputki. 6. Säiliöiden kiinnitysvivut. 7. Imuputken kanava. LAITTEEN RUNGON TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT 8. Yleiskatkaisin. 9. Takaosan nostokahva. 0. Lattianpyyhkimen rungon kiinnitysnuppi.. Akkutila

13 Liuossäiliön tukirakenteen komponentit ovat seuraavat:. Säiliön täyttökorkki.. Säiliön tyhjennyskorkki.. Säiliön nostokahva.. Säiliön turvaventtiili. LIUOSSÄILIÖN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT KERÄYSSÄILIÖN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT Keräyssäiliön tukirakenteen komponentit ovat seuraavat:. Säiliön tyhjennyskorkki.. Säiliön nostokahva. Imukannen tukirakenteen komponentit ovat seuraavat:. Imukannen kiinnitysvipu.. Uimurien kannatin.. Uimurit.. Likaveden tuloaukko. IMUKANNEN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT 5. Likaveden lähtöaukko. 6. Imumoottoriin menevän ilman tuloaukko. 7. Imumoottorista poistuvan ilman lähtöaukko. 8. Kannen tiiviste OHJAUSVARREN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT Ohjausvarren peruskomponentit ovat seuraavat:. Ohjauskahva.. Ohjausvarren lukitusvipu.. Ohjausvarsi.. Ohjausvarren tukipiste. 5. Nostokahva. 5

14 Ohjauskahvan komponentit ovat seuraavat:. AUTOMAATTISEN toimintatilan painike.. ECO-MODE-toimintatavan painike.. PESUAINELIUOKSEN säätöpainike. OHJAUSKAHVAN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT. IMUMOOTTORIN aktivointi - deaktivointipainike. 5. Näyttö. 6. Käyttäjän läsnäolosta ilmoittava vipu. 5 6 Akkulaturin alustan tärkeimmät komponentit ovat seuraavat:. Akku.. Akkulaturin alusta.. Akkulaturin alustan syöttökaapeli.. Akkulaturin yleiskatkaisin. 5. Akun kiinnitysvivut. AKKULATURIN ALUSTAN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT 6. Akkulaturin syöttöpiirin kytkettynä olemisesta ilmoittava vihreä led-valo. 7. Lataamistilasta ilmoittava punainen led-valo. 8. Akkulaturin alustan pistorasia. 9. Akkulaturin alustan syöttökaapelin pistoke. 0. Akkulaturin alustan yhdyskaapelin pistoke Jotta tarvittavat toimenpiteet voitaisiin suorittaa turvallisesti, on laite saatettava turvalliseen kuntoon seuraavien työvaiheiden mukaisesti:. Jos laite on toiminnassa, sammuta se yleiskatkaisimesta () (kuva ).. Varmista, että keräyssäiliö on tyhjä; jos näin ei ole, tyhjennä se (ks. kappale KERÄYSSÄILIÖN TARKASTUS JA PUHDISTUS ).. Varmista, että liuossäiliö on tyhjä; jos näin ei ole, tyhjennä se (ks. kappale LIUOSSÄILIÖN TARKASTUS JA PUHDISTUS ).. Lukitse ohjauskahva pystyasentoon. Paina ohjausvarren lukitusvipua () nuolen (kuva ) näyttämään suuntaan ja käännä ohjausvarsi pystyasentoon (kuva ). LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON HUOMIO: älä aseta jalkaa laitteen päälle tämän toimenpiteen aikana. 5. Kun kahva on pystyasennossa, päästä lukitusvipu (), jolloin kahva lukkiutuu. 6. Irrota virta-akku () laitteen rungosta; akku saadaan irti siirtämällä kiinnitysvipuja () kahden nuolen suuntaan (kuva ). Ota akku pois laitteen rungosta siirtämällä se ulospäin (kuva 5). HUOMIO: Tälle toimenpiteelle tarkoitetun paikan tulee noudattaa ympäristönsuojelusta annettuja määräyksiä. OFF

15 5 AKKUTYYPPI Laitteen virransyöttöön tulee käyttää ainoastaan pakkauksessa toimitettua tai pätevän teknikon toimittamaa akkua. MUITA AKKUTYYPPEJÄ EI OLE MAHDOLLISTA KÄYTTÄÄ. Laite toimii litiumioniakulla. Akkutilaan mahtuu 0,8 V:n akkukappale. Noudata akkujen valmistajan antamia huoltoa ja latausta koskevia ohjeita. KOSKA AKKU LUOKITELLAAN VAARALLISEKSI JÄTTEEKSI, ON SE TOIMITETTAVA HÄVITETTÄVÄKSI LAISSA MÄÄRÄTYLLÄ TAVALLA VALTUUTETTUUN KÄSITTELYLAITOKSEEN. Akun asianmukainen huolto suoritetaan seuraavalla tavalla: Älä yritä avata akkua mistään syystä. Vältä kontaktia vahingoittuneista akuista vuotavan nesteen kanssa. Tilanteen vaatiessa huuhtele nesteen kanssa kontaktiin joutunut ihoalue; jos nestettä on joutunut silmään, hakeudu lääkärin hoitoon. Älä anna akun likaantua tai kastua. Akkua ei saa altistaa liialliselle lämmölle (esimerkiksi auringon säteille, liekeille ja vastaaville). Älä pidä akkua tiloissa, joiden lämpötila saattaa nousta yli 0 C asteen. Oikosulkuriskin estämiseksi akun kontaktit eivät saa koskea metallisiin osiin. Oikosulkuvaaran vuoksi akkua on pidettävä etäällä metalliesineistä. Akkua ei saa heittää tuleen. Akkua ei saa heittää talousjätteen sekaan; noudata laitteen käyttömaassa voimassa olevia, hävittämistä koskevia määräyksiä. Akkulaturin asianmukainen huolto suoritetaan seuraavalla tavalla: Suorita akun lataaminen tilassa, jonka lämpötila on 0 C... 0 C. Käytä akun lataamiseen ainoastaan laitteen mukana toimitettua virtalähdettä. Älä yritä ladata vaurioituneita akkuja. Käytä laitteen mukana toimitettua virtalähdettä ainoastaan toimitetun akun tai pätevän teknikon toimittaman akun lataamiseen. Muut akut saattavat räjähtää aiheuttaen henkilövahinkoja ja muita vaurioita. AKUN HUOLTO JA HÄVITTÄMINEN Akkulaturin arvokilvessä ilmoitetun jännitteen tulee vastata verkkojännitettä. Älä käytä akkulaturia räjähdysvaarallisessa ympäristössä. Oikosulkuriskin estämiseksi akkulaturin kontaktit eivät saa koskea metallisiin osiin. Älä koskaan yritä ladata akkuja, joita ei ole tarkoitettu uudelleen ladattaviksi; tilanne on räjähdysvaarallinen. Älä koskaan yritä ladata vaurioituneita akkuja. Varmista ennen jokaista käyttökertaa, että akkulaturi ja akku eivät ole vahingoittuneet. Älä käynnistä vahingoittuneita laitteita ja anna vioittuneiden osien korjaaminen teknisen huoltopalvelun henkilökunnan tehtäväksi. Vaihdata vialliset virtajohdot välittömästi. Älä anna virtalähteen likaantua tai kastua. Älä avaa virtalähdettä. Älä kytke virtalähdettä sondeihin. Akkujen tulee olla puhtaat ja kuivat silloin, kun ne asetetaan akkulaturiin. Älä käytä akkulaturia, jos akkutila on likainen tai märkä. HUOMIO: akkulaturia saa käyttää ainoastaan katetussa paikassa. HUOMIO: lue käyttöopas ennen laitteen käyttämistä sekä kaikkiin huoltotoimenpiteisiin ryhtymistä. HUOMIO: jos se akkua käsitellään väärin, se voi räjähtää tai siitä voi vuotaa happoja. Tämä voi aiheuttaa räjähdyksestä tai hapoista aiheutuvia palovammoja tai muita henkilövahinkoja. HUOMIO: kun akku on kulunut loppuun tai vahingoittunut, on se hävitettävä laitteen käyttömaassa sovellettavien määräysten mukaisesti. Aseta akku niille tarkoitettuun akkutilaan seuraavalla tavalla:. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON ).. Laita akku () laitteen takaosassa vasemmalla olevaan akkutilaan (); pidä huolta, että akun navat () tulevat laitteen yläpuolta kohden (kuva ). AKUN LAITTAMINEN LAITTEESEEN. Paina akkua kunnes kiinnike () on oikeassa asennossa (kuva ). HUOMIO: Tämän toimenpiteen aikana on ohjauskahvaa pidettävä paikallaan, jotta laite ei pääse liikkumaan vahingossa.

16 Akun poistaminen suoritetaan seuraavalla tavalla:. Jos laite on toiminnassa, sammuta se yleiskatkaisimesta () (kuva ).. Lukitse ohjauskahva pystyasentoon. Paina ohjausvarren lukitusvipua () nuolen (kuva ) näyttämään suuntaan ja käännä ohjausvarsi pystyasentoon (kuva ). AKUN POISTAMINEN LAITTEESTA HUOMIO: älä aseta jalkaa laitteen päälle tämän toimenpiteen aikana.. Irrota virta-akku () laitteen rungosta; akku saadaan irti siirtämällä kiinnitysvipuja () kahden nuolen suuntaan (kuva ). Ota akku pois laitteen rungosta siirtämällä se ulospäin (kuva 5). OFF 5 Akku on ladattava ennen käytön aloittamista sekä silloin, kun se ei anna enää tarpeeksi virtaa töihin, joiden suorittaminen aiemmin sujui helposti. Akun lataaminen suoritetaan seuraavalla tavalla:. Vie laite akun lataamiseen tarkoitettuun paikkaan.. Jos laite on toiminnassa, sammuta se yleiskatkaisimesta () (kuva ). AKUN LATAAMINEN. Lukitse ohjauskahva pystyasentoon. Paina ohjausvarren lukitusvipua () nuolen (kuva ) näyttämään suuntaan ja käännä ohjausvarsi pystyasentoon (kuva ). HUOMIO: älä aseta jalkaa laitteen päälle tämän toimenpiteen aikana. OFF. Kun kahva on pystyasennossa, päästä lukitusvipu (), jolloin kahva lukkiutuu. 5. Irrota virta-akku () laitteen rungosta; akku saadaan irti siirtämällä kiinnitysvipuja () kahden nuolen suuntaan (kuva ). Ota akku pois laitteen rungosta siirtämällä se ulospäin (kuva 5). HUOMIO: Akkujen lataustilan tulee olla varustettu tuuletuksella niin etteivät akuista tulevat kaasut keräänny ilmaan. 6. Kytke akkulaturin virtajohdon pistoke (5) akkulaturin alustassa olevaan pistorasiaan (6) (kuva 6)

17 7. Kytke akkulaturin johdon pistoke pistorasiaan. HUOMIO: Varmista ennen pistokkeen kytkemistä pistorasiaan, että sähköverkon ominaisuudet sopivat akkulaturin ominaisuuksiin. 8. Vie akkulaturin alustassa oleva yleiskatkaisin (7) asentoon I (kuva 7). HUOMIO: Varmista, että kun akkulaturin alusta kytketään syöttöpiiriin, akkulaturiin syttyy vihreä led-valo (8) (kuva 8). Vihreän ledin syttyminen tarkoittaa, että akkulaturin piiri saa virtaa asianmukaisella tavalla. HUOMIO: Ennen akun laittamista sille akkulaturissa tarkoitettuun tilaan on varmistettava, että kyseisessä tilassa ei ole lauhdetta tai muita nesteitä. 9. Laita akku () akkulaturissa olevaan tilaan (9); huolehdi siitä, että akun navat (0) tulevat oikeisiin kohtiin (kuva 9). ON HUOMIO: Akku on mahdollista sijoittaa laturiin ainoastaan yhdessä suunnassa. Älä kohdista akkuun pakotusta sen paikalleen laittamisen aikana. HUOMIO: Akun lataamisen suorittamista varten on luettava huolellisesti akkulaturin käyttö- ja huolto-opas, joka toimitetaan laitteen mukana. HUOMIO: Varmista, että kun akkulaturin alustaan laitetaan akku, akkulaturissa syttyy punainen led-valo ()(kuva 0). Punainen led-valon syttyminen tarkoittaa, että akku on latautumassa. 0. Suorita kokonainen akun latausjakso. HUOMIO: Punainen led-valo () palaa kunnes akku on täysin latautunut. HUOMIO: Akkulaturi ja akku voidaan jättää kytketyiksi pistorasiaan. Punainen led-valo () syttyy kun akkulaturi toisinaan ryhtyy akun lataukseen. HUOMIO: Lataamistilan punainen led-valo () ei anna mitään tietoa akun lataustasosta. HUOMIO: Latausvaiheen aikana akku saattaa ylikuumeta; tämä on normaalia, eikä se tarkoita, että akussa olisi jotain ongelmia. HUOMIO: Jos tässä laitteessa käytetty akku saa ylivirtaa, saattaa seurauksena on tulipalon, räjähdyksen tai kemiallisen palovamman vaara.. Kun latausjakso on päättynyt, vie akkulaturin alustassa oleva yleiskatkaisin (7) asentoon 0 (kuva ).. Irrota akkulaturin johdon pistoke sähköverkon pistorasiasta. HUOMIO: Virtajohdon vaurioitumisen ehkäisemiseksi on pistoke irrotettava pistorasiasta vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.. Irrota virta-akku () akkulaturin alustan rungosta; irrota akku laitteen rungosta siirtämällä sitä ylöspäin (kuva ). OFF 7 0 5

18 Ohjauskahvan asianmukainen säätö takaa laitteen käyttömukavuuden. Ohjauskahva säädetään seuraavalla tavalla:. Jos laite on toiminnassa, sammuta se yleiskatkaisimesta () (kuva ).. Vapauta ohjauskahva pystyasennosta. Paina ohjausvarren lukitusvipua () nuolen (kuva ) näyttämään suuntaan ja käännä ohjausvartta itseesi päin (kuva ). OHJAUSKAHVAN SÄÄTÖ HUOMIO: älä aseta jalkaa laitteen päälle tämän toimenpiteen aikana.. Kierrä ohjausvartta itseesi päin kunnes se tuntuu mukavalta; laitteen käytön on tunnuttava mahdollisimman mukavalta.. Kun sopiva käyttöasento on löytynyt, päästä ohjausvarren lukitusvipu (), jolloin kahva lukittuu. OFF AKUN LATAUSTASON ILMAISIN Laitteen kojetaulussa on näyttö, joka osoittaa myös akkujen lataustasoa (B). Akun lataustasoa saattaa esittää kaksi eri symbolia: Akun latausprosentti: numeroarvo ennen %-merkkiä Graafinen symboli: valaistuista merkkipalkeista muodostuva rivi, kukin merkki vastaa yhtä latausprosenttia. Jos lataustaso saavuttaa tietyn arvon, kyseinen merkki alkaa vilkkua ja se jatkaa vilkkumistaan tietyn ajan, harjamoottori sammuu automaattisesti, mutta kuivaustyö voidaan kuitenkin saattaa loppuun asti. TUNTILASKIN Koneen kojetaulussa on näyttö, joka ilmoittaa myös koneen kokonaiskäyttöajan (A). Ylärivi osoittaa toimintatunnit ja -minuutit. Kun käyttäjän läsnäolovipua painetaan, symboli : alkaa vilkkua ja laite alkaa laskea koneen toiminta-aikaa. HUOMIO: Ainoastaan symbolin : vilkkuminen osoittaa, että tuntilaskin laskee laitteen toiminta-aikaa. Liuossäiliöön täytetään vettä seuraavalla tavalla:. Vie kone liuossäiliön täyttöön tarkoitettuun paikkaan.. Suorita koneen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON ). LIUOSSÄILIÖN TÄYTTÄMINEN. Vapauta säiliöiden kiinnitysvivut (), käännä ne nuolen osoittamaan suuntaan (kuva ).. Ota keräyssäiliö pois laitteesta kahvoja () käyttäen. Aseta se hellävaroen lattialle (kuva ). 5. Ota liuossäiliö pois laitteesta kahvoja () käyttäen. Aseta se hellävaroen lattialle (kuva ). 6

19 6. Varmista, että liuossäiliön tyhjennyskorkki () on asetettu paikalleen oikein; jos näin ei ole, laita se oikein paikalleen (kuva ). 7. Ota pesuaineliuoksen täyttökorkki (5) pois paikaltaan liuossäiliössä (kuva 5). 8. Täytä puhtaalla vedellä, jonka lämpötila ei ole yli 50 C eikä alle 0 C Täytä pesuaineliuoksella (ks. kappale PESUAINELIUOS ). 0. Laita pesuaineliuoksen täyttökorkki (5) paikalleen liuossäiliössä (kuva 6). HUOMIO: Hyvän käyttötavan mukaista on tyhjentää aina keräyssäiliö silloin kun liuossäiliöön tehdään lisäyksiä.. Laita liuossäiliö laitteeseen, samalla varoen vahingoittamasta imumoottoriin tulevan ilman imuputkea (6) sekä lattianpyyhkimen rungon imuputkea (7). Säiliön paikalleen asettamisessa saadaan apua liuossäiliön kahvoista () (kuva 7 ja kuva 8) Aseta keräyssäiliö liuossäiliön päälle varoen vahingoittamasta imumoottoriin tulevan ilman imuputkea (6) sekä lattianpyyhkimen rungon imuputkea (7). Säiliön paikalleen asettamisessa saadaan apua liuossäiliön kahvoista () (kuva 9 ja kuva 0). HUOMIO: Ennen keräyssäiliön asettamista paikalleen on varmistettava, että tyhjennyskorkki on sijoitettu paikalleen oikein; mikäli näin ei ole, aseta se paikalleen oikein.. Kiinnitä säiliöt laitteen runkoon käyttäen säiliöiden kiinnitysvipuja (); käännä ne nuolen osoittamaan suuntaan (kuva )

20 Lisää liuossäiliöön nestemäistä pesuainetta sen valmistajan tarrassa ilmoitettua pitoisuutta ja muita ohjeita noudattaen. HUOMIO: Imumoottoria vahingoittavan liiallisen vaahdon muodostumisen välttämiseksi, on pesuainetta hyvä käyttää mahdollisimman vähän. HUOMIO: Käytä aina puhdistusaineita, joiden valmistajan tarrassa on ilmoitettu, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi lattioiden märkälakaisukoneissa. Älä käytä happamia, alkalisia tuotteita äläkä liuoksia, joissa ei ole ym. merkintää. Laitteessa voidaan käyttää happamia tai alkalisia pesuaineita PESUAINELIUOS huollossa, joiden ph-arvo on välillä -0 ja jotka eivät sisällä: hapettimia, klooria tai bromia, formaldehydiä, mineraaliliuottimia. HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiteltäessä happamia tai alkalisia pesuaineita tai liuoksia, jotta käsille ei aiheutuisi vakavia vaurioita. HUOMIO: Käytä aina hidastetulla vaahdolla toimivaa pesuainetta. Välttääksesi varmasti vaahdon muodostumisen, ennen työskentelyn aloittamista laita keräyssäiliöön minimimäärä vaahdonestoainetta. Älä käytä puhtaita happoja. Harja tai vetokiekko kiinnitetään alustan runkoon seuraavalla tavalla:. Vie laite huoltotoimenpiteille tarkoitettuun paikkaan.. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON ).. Lukitse ohjauskahva vaaka-asentoon. Paina ohjausvarren lukitusvipua () nuolen (kuva ) näyttämään suuntaan ja käännä ohjausvarsi vaaka-asentoon (kuva ). HARJAN KIINNITTÄMINEN LAITTEESEEN HUOMIO: Tämän toimenpiteen aikana on ohjauskahvaa pidettävä paikallaan, jotta laite ei pääse liikkumaan vahingossa.. Kun kahva on vaaka-asennossa, päästä lukitusvipu (), jolloin kahva lukkiutuu (kuva ). 5. Aseta laite siten, että sen takaosa tulee kontaktiin lattian kanssa (kuva 5); apuna voidaan käyttää laitteen etuosassa olevaa kahvaa () sekä kahvaa () (kuva ). 6. Laita harja () laitteessa olevaan tappiin (5). Työnnä harjaa kunnes runko tulee kontaktiin laitteessa olevan laipan (6) kanssa (kuva 6) TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN Ennen työskentelyn aloittamista, on tehtävä seuraava: HUOMIO: Ennen ensimmäisen työjakson aloittamista on akku ladattava täyteen; on myös luettava laitteen mukana tullut akkulaturin käyttöopas.. Ennen käyttöön ryhtymistä on tarkastettava, että yleisestikin ottaen laite on normaalissa ja turvallisessa kunnossa. Jos laite ei ole täysin kunnossa, sen käyttö on kielletty.. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON ).. Varmista, että lattianpyyhkimen kumien kunto on aiottuun työtehtävään sopiva; mikäli näin ei ole, on asia hoidettava kuntoon (lue kappale LATTIANPYYHKIMEN TARKASTUS JA PUHDISTUS ).. Varmista, että harjan kunto on aiottuun työtehtävään sopiva; mikäli näin ei ole, on asia hoidettava kuntoon (lue kappale HARJAN TARKASTUS JA PUHDISTUS ). 5. Varmista, että liuossäiliössä olevan pesuaineliuoksen määrä soveltuu aiottuun työtehtävään; mikäli näin ei ole huolehdi liuossäiliön täyttämisestä (lue kappale LIUOSSÄILIÖN TÄYTTÄMINEN ). 6. Laita akku sille tarkoitettuun tilaan (lue kappale AKUN LAITTAMINEN LAITTEESEEN ). 8

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010. ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010. ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010 FI ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki

VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki steamy scandinavia 2-12-2005 14:42 Pagina 52 KÄYTTÖOHJEET Tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

S10 *9007295* Lakaisukone Suomi FI Käsikirja. 9007295 Tark. laitos 03 (02-2010) www.tennantco.com

S10 *9007295* Lakaisukone Suomi FI Käsikirja. 9007295 Tark. laitos 03 (02-2010) www.tennantco.com S10 Lakaisukone Suomi FI Käsikirja www.tennantco.com 9007295 Tark. laitos 03 (02-2010) *9007295* Tämä käsikirja toimitetaan jokaisen uuden mallin mukana. Se sisältää tarvittavat käyttö-- ja huolto--ohjeet.

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Pesukone Käyttöopas imagine the possibilities Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. F400E_WF70F5E_NonBubble-03262G-06_FI.indd

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr. 07 994

Lisätiedot

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 KM 130/300 R LPG www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta.

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone Käyttöopas Imagine the possibilities Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. Sisällysluettelo Turvallisuustiedot 3 Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia...........................................

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

Käyttöohjeet PESUKONE

Käyttöohjeet PESUKONE Käyttöohjeet PESUKONE Sisällysluettelo Asennus, 2-3 Pakkauksesta purkaminen ja tasapainotus Sähkö- ja vesiliitännät Ensimmäinen pesukerta Tekniset tiedot Pesukoneen kuvaus, 4-5 Ohjauspaneeli Näyttö Rummun

Lisätiedot

Thermomix TM31. Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten!

Thermomix TM31. Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten! Thermomix TM31 Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten! Sisällysluettelo Ohjeet turvallista käyttöä varten... 5 Tekniset tiedot... 8 Esittely/Asiakaspalvelu... 9 Thermomix TM31 -laitteesi...

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

COROB D600. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje. DU006C0100H3801 - SUOMENKIELINEN - FINNISH Versio 1.0 - R1 (Joulukuu 2005)

COROB D600. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje. DU006C0100H3801 - SUOMENKIELINEN - FINNISH Versio 1.0 - R1 (Joulukuu 2005) Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0100H3801 - SUOMENKIELINEN - FINNISH Versio 1.0 - R1 (Joulukuu 2005) 2005 CPS Color Equipment S.p.A. Käyttöohje Automaattinen sävytyskone Versio 1.0 - R1 (Joulukuu

Lisätiedot

Columbus. Liukuporraspesukone STEP100. Käyttöohjeet

Columbus. Liukuporraspesukone STEP100. Käyttöohjeet Columbus Liukuporraspesukone STEP100 Käyttöohjeet Sisällys 1 Turvallisuus... 4 1.1 Omistajan vastuu... 4 1.2 Käyttötarkoitus... 4 1.3 Kuka saa käyttää konetta?... 4 1.4 Käyttäjän turvallisuus... 5 1.5

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Viiteopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAVIITEOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! (katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU

Lisätiedot