Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC Ver. AB

2

3 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... KOHDERYHMÄT... KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPPAAN SÄILYTTÄMINEN... LAITTEEN VASTAANOTTAMINEN... ALKUSANAT... TUNNISTUSTIEDOT... TEKNINEN KUVAUS... KÄYTTÖTARKOITUS AIOTTU KÄYTTÖ... TURVALLISUUS... TUNNUSLAATTA... TEKNISET TIEDOT...5 YLEISET TURVASÄÄNNÖT...6 LAITTEESSA KÄYTETYT MERKIT...9 LAITTEEN VALMISTELU...9 PAKATUN LAITTEEN KÄSITTELY...9 LAITTEEN PAKKAUKSEN PURKAMINEN...9 LAITTEEN KULJETTAMINEN...0 LAITTEEN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT...0 LAITTEEN RUNGON TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT...0 LIUOSSÄILIÖN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT... KERÄYSSÄILIÖN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT... IMUKANNEN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT... OHJAUSVARREN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT... OHJAUSKAHVAN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT... AKKULATURIN ALUSTAN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT... LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON... AKKUTYYPPI... AKUN HUOLTO JA HÄVITTÄMINEN... AKUN LAITTAMINEN LAITTEESEEN... AKUN POISTAMINEN LAITTEESTA... AKUN LATAAMINEN... OHJAUSKAHVAN SÄÄTÖ...6 AKUN LATAUSTASON ILMAISIN...6 TUNTILASKIN...6 LIUOSSÄILIÖN TÄYTTÄMINEN...6 PESUAINELIUOS...8 HARJAN KIINNITTÄMINEN LAITTEESEEN...8 TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN...8 TYÖSKENTELY...9 TYÖN ALKAMINEN...9

4 AUTOMAATTINEN työohjelma...0 AUTOMAATTINEN ECO-MODE -TYÖOHJELMA...0 ESIPESU-TYÖOHJELMA... PUHDISTUSAINEEN SÄÄTÖ... LIIAN TÄYNNÄ -VÄLINE... TYÖSKENTELYN LOPUKSI... HUOLTO... SUOSITELLUT HUOLTOTOIMENPITEET... KERÄYSSÄILIÖN TARKASTUS JA PUHDISTUS...5 IMUKANNEN TARKASTUS JA PUHDISTUS...6 HARJAN TARKASTUS JA PUHDISTUS...7 LATTIANPYYHKIMEN TARKASTUS JA PUHDISTUS...7 IMUPUTKEN TARKASTUS JA PUHDISTUS...8 LIUOSSUODATTIMEN TARKASTUS JA PUHDISTUS...9 LIUOSSÄILIÖN TARKASTUS JA PUHDISTUS...9 VIKOJEN KORJAAMINEN... HÄVITTÄMINEN... HARJAN VALINTA JA KÄYTTÖ... EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS...

5 Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa osiin, yksityiskohtiin ja lisävarusteiden toimitukseen, jos niiden katsotaan parantavan tuotetta tai olevan tarpeellisia rakenteelliselta tai kaupalliselta kannalta. Tämän julkaisun tekstien ja kuvien kopiointi, myös osittainen, on kiellettyä voimassa olevien lakien mukaan. Yritys varaa oikeuden teknisiin muutoksiin ja/tai varusteisiin liittyviin muutoksiin. Kuvat ovat viitteellisiä eikä niitä tule pitää sitovina muotoilun tai varusteiden osalta. KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT Avonainen kirja merkillä i: Tarkoittaa, että käyttäjän on katsottava käyttöohjeita. Avonainen kirja: Tarkoittaa, että käyttäjän on luettava käyttöohjekirja ennen laitteen käyttöä. Katettua tilaa tarkoittava merkki: Toimenpiteet, joiden edellä on tämä merkki, on ehdottomasti suoritettava katetussa ja kuivassa tilassa. Varoitusmerkki: Lue huolellisesti kappaleet, joiden edessä on tämä merkki, ja noudata tarkasti annettuja ohjeita sekä käyttäjän että laitteen turvallisuuden vuoksi. Suojakäsineitä tarkoittava merkki: Ilmoittaa käyttäjälle, että tämän on käytettävä aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien vakavien onnettomuuksien estämiseksi. Liikkuvista siirtovaunuista varoittava merkki: Tarkoittaa että pakkauksessa olevaa tuotetta tulee siirtää tilanteeseen sopivilla ja sovellettavien määräysten mukaisilla siirtovaunuilla. Räjähdysvaaran merkki: Ilmoittaa, että jos akkua ei käsitellä valmistajan opaskirjassa annettujen määräysten mukaisesti, se saattaa räjähtää tiettyjen olosuhteiden vallitessa. KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ Tämän käyttöoppaan tarkoitus on antaa asiakkaalle kaikki tiedot, joiden avulla laitetta voidaan käyttää itsenäisesti mahdollisimman sopivalla ja turvallisella tavalla. Se sisältää teknisiä seikkoja, turvallisuutta, toimintaa, seisokkeja, huoltoa, varaosia sekä hävittämistä koskevat tiedot. Ennen minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä on käyttäjien ja pätevien teknikkojen luettava huolellisesti tämän käyttöoppaan sisältämät ohjeet. Jos ohjeiden tulkinnassa on ongelmia, on otettava yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen tarpeellisten lisäselvitysten saamiseksi. KOHDERYHMÄT Tämä käyttöopas on tarkoitettu sekä laitteen käyttäjälle että sen huollosta vastaaville päteville teknikoille. Laitteen käyttäjät eivät saa suorittaa toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yksinomaan pätevien teknikoiden suoritettaviksi. FIMAP S.p.A. ei vastaa tämän kiellon laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPPAAN SÄILYTTÄMINEN Käyttö- ja huolto-opasta on säilytettävä laitteen välittömässä läheisyydessä, asianmukaisessa taskussa, suojassa nesteiltä ja kaikelta muilta sen luettavuuteen mahdollisesti vaikuttavilta tekijöiltä. LAITTEEN VASTAANOTTAMINEN Vastaanottohetkellä on ehdottomasti varmistettava välittömästi, että laitteen kanssa on saatu kaikki mukana olevissa asiakirjoissa mainittu materiaali. Lisäksi tulee tarkastaa, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Mikäli vahinkoja on sattunut, on tavarantoimittajan tarkastettava vahingon suuruus, samalla kun vastaanottaja ottaa yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Ainoastaan toimimalla tällä tavoin nopeasti on mahdollista saada puuttuvat osat tai korvauksen vaurioista. ALKUSANAT Mikä hyvänsä laite pystyy toimimaan hyvin ja hoitamaan tehtävänsä tehokkaasti ainoastaan, jos sitä käytetään oikein ja se pidetään kunnossa suorittamalla liiteasiakirjoissa kuvatut huoltotoimenpiteet. Tämän vuoksi pyydämme lukemaan huolellisesti tämän käyttöoppaan ja lukemaan sitä uudelleen aina, kun laitteen käytössä ilmenee ongelmia. Tarvittaessa huoltopalvelumme, joka on järjestetty yhteistyössä jälleenmyyjiemme kanssa, antaa neuvoja tai suorittaa korjauksia.

6 Design by FIMAP Verona (Italy) Assembled in FIMAP Verona (Italy) Via Invalidi del Lavoro, S. Maria di Zevio - Verona - Italy Teknisen huoltopalvelun puoleen käännyttäessä sekä varaosia tilattaessa on aina ilmoitettava koneen malli, versio sekä sarjanumero, joka löytyy tunnuslaatasta. TUNNISTUSTIEDOT TEKNINEN KUVAUS Genie XS on lattioiden märkälakaisukone, joka kiekkomaisen harjan mekaanisen liikkeen sekä vesi-pesuaineliuoksen kemiallisen vaikutuksen avulla kykenee puhdistamaan monia erilaisia lattiaja likatyyppejä. Etenemisensä aikana laite kerää irrotetun lian ja ylimääräisen pesuaineliuoksen. Laitetta saa käyttää ainoastaan tähän käyttötarkoitukseen. KÄYTTÖTARKOITUS AIOTTU KÄYTTÖ Tämä märkälakaisukone on suunniteltu ja valmistettu ammattikäyttäjän suorittamaan sileiden ja tasaisten lattioiden turvalliseen puhdistamiseen (pesemiseen ja kuivaamiseen) myymälöissä, julkisissa tiloissa ja tehdastiloissa. Märkälakaisukone ei sovellu mattojen tai kokolattiamattojen pesemiseen. Laite soveltuu käytettäväksi ainoastaan suljetuissa tai ainakin katetuissa tiloissa. HUOMIO: Laitetta ei saa käyttää sateessa tai siten, että se altistuu suihkuavalle vedelle. Laitteen käyttäminen ON KIELLETTYÄ räjähdysvaarallisissa tiloissa sekä vaarallisten pölyjen tai syttyvien nesteiden keräämiseen. Laite ei sovi henkilöiden tai esineiden kuljettamiseen. TURVALLISUUS Käyttäjän toiminta on keskeisessä asemassa onnettomuuksien ehkäisyssä. Mikään tapaturmien ehkäisyohjelma ei voi osoittautua tehokkaaksi, jos laitteen toiminnasta suoraan vastuussa oleva henkilö ei toimi täysin yhteistyössä kyseisen ohjelman kanssa. Suurin osa yrityksissä, työpaikoilla tai kuljetusten aikana tapahtuvista onnettomuuksista johtuu perustavanlaatuisten varokeinojen laiminlyömisestä. Tarkkaavainen ja huolellinen laitekäyttäjä on paras keino taata onnettomuuksilta välttyminen; tällainen henkilö on korvaamaton kaikissa onnettomuuksien estämiseen tähtäävissä ohjelmissa. Tunnuslaatta on sijoitettu koneen sisälle rungon etuosaan ja se sisältää laitteen yleistiedot sekä erityisesti sen sarjanumeron. Sarjanumero on erittäin tärkeä tieto, joka on aina ilmoitettava jokaisen huoltopyynnön sekä varaosahankinnan yhteydessä. TUNNUSLAATTA

7 TEKNISET TIEDOT U/M Genie XS Työskentelyalueen leveys mm 80 Lattianpyyhkimen leveys mm 5 Työskentelykapasiteetti, kork. m /h 900 Ylitettävissä oleva kallistus täydessä lastissa % Kokonaisteho W 55 Kiekkomainen harja nro / Ø mm / 80 Harjamoottori V / W 6 / 90 Kiekkomaisen harjan kierrokset kierr./min. 50 Harjaan kohdistuva maksimipaine kg 0 Imun moottori V / W 6 / 50 Imulaitteen imu mbar.6 Imulaitteen imu (Eco-mode) mbar.8 Takapyörät (lukumäärä / (halkaisija / leveys)) nro / (Ø mm / mm) / (60 / 0) Liuossäiliö l Keräyssäiliö l Koneen pituus mm 555 Koneen pituus (Kahva huoltoasennossa) mm 895 Koneen rungon korkeus (ohjauskahvan nivellys) mm 90 Ohjauskahvan korkeus (Kahva lepoasennossa) mm 050 Koneen korkeus (Kahva huoltoasennossa) mm 50 Koneen leveys (lattianpyyhkimen kanssa) mm 75 Akun nimellisjännite V 0.8 Akun paino kg Koneen paino (Kone + harja + lattianpyyhin) kg 8 Koneen paino kuljetuksen aikana (Kone + akku + harja + lattianpyyhin) kg 0 Koneen paino käyttövalmiina (Kone + akku + vesi + harja + lattianpyyhin) kg Äänenpainetaso (ISO 0) - Lpa db (A) 76 Epävarmuus KpA db (A).5 Tärinätaso kädessä (ISO 59) m/s <.5 Tärinämittausten epävarmuus - 5

8 YLEISET TURVASÄÄNNÖT Alla annettuja määräyksiä tulee noudattaa tarkasti käyttäjään ja laitteeseen kohdistuvien vahinkojen välttämiseksi. VAROITUS: Lue huolellisesti laitteeseen kiinnitetyt tarrat, älä peitä niitä mistään syystä ja vaihda ne välittömästi uusiin, jos ne vioittuvat. Laitetta saa käyttää ja säilyttää ainoastaan suljetuissa tiloissa. Laitetta saa käyttää ainoastaan valtuutettu henkilökunta, joka on saanut asianmukaisen opastuksen käyttöä varten. Laitetta ei saa käyttää pinnoilla, joiden kaltevuus ylittää laitteen tunnuskilvessä ilmoitetun arvon. Laite ei sovi sellaisten lattioiden puhdistukseen, joissa osat ovat irti toisistaan tai joissa on korkeuseroja. Laitetta ei saa käyttää kaltevissa kohdissa. Jos huomataan, että akun latausjohto on vioittunut, on käännyttävä välittömästi valtuutetun huoltokeskuksen puoleen. Vaaran uhatessa on laitteen takaosassa oleva akku poistettava välittömästi (ks. kappale AKUN POISTAMINEN ). Kaikkia huoltotoimenpiteitä varten on laite sammutettava yleiskatkaisimesta ja akku on poistettava. Laitteen valtuuttamattoman käytön estämiseksi on laitteen virransyöttö katkaistava; sammuta laite yleiskatkaisimesta ja irrota akku. Jotta lapset eivät pääsisi leikkimään laitteella, on heitä valvottava. Laitteen käytön aikana on varottava muita henkilöitä ja erityisesti lapsia. Käytä ainoastaan harjoja, jotka on toimitettu laitteen mukana, tai jotka on ilmoitettu käyttöoppaan kappaleessa "HARJOJEN VALINTA JA KÄYTTÖ". Muiden harjojen käyttö saattaa vaarantaa turvallisuuden. Laitetta saa käyttää ainoastaan tunnuslaatassa ilmoitetulla jännitteellä. Ilman valvontaa jätetty laite on suojattava mahdollisilta 6

9 tahattomilta siirroilta. HUOMIO: Laitetta ei saa käyttää tai säilyttää ulkona kosteissa olosuhteissa eikä siten, että se altistuu suoraan sateelle. Varastointilämpötilan on oltava -5 C C; laitteen saa varastoida ainoastaan suljettuihin tiloihin. Käyttöolosuhteet: ympäristön lämpötilan tulee olla 0 C... 0 C ja suhteellisen kosteuden 0-95 %. Pistorasian, johon akkujen syöttöjohto kytketään, on oltava asianmukaisesti maadoitettu. Laite ei aiheuta vahingollista tärinää. Älä kerää laitteella koskaan räjähtäviä tai syttyviä kaasuja, nesteitä tai jauheita äläkä myöskään happoja tai liuottimia! Näihin kuuluvat bensiini, maaleille tarkoitetut liuotteet ja polttoöljyt, jotka imuilmaan sekoittuessaan voivat muodostaa räjähtäviä höyryjä tai seoksia, sekä lisäksi asetoni, laimentamattomat hapot ja liuotteet, alumiini- ja magnesiumjauheet. Nämä aineet saattavat lisäksi syövyttää laitteen rakentamiseen käytettyjä materiaaleja. Siinä tapauksessa, että laitetta käytetään vaarallisilla alueilla (esim. huoltoasemilla), on noudatettava kyseisiä turvallisuusohjeita. Laitteen käyttäminen mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa on kielletty. Älä laita laitetta vasten nesteitä sisältäviä säiliöitä. Tulipalon sattuessa käytä jauhesammutinta. Älä käytä vettä. Sovita käyttönopeus lattian pito-ominaisuuksien mukaan. Vältä harjojen pyörimistä laitteen ollessa paikoillaan, koska tämä saattaa vaurioittaa lattiaa. Varo törmäämästä hyllyihin tai rakennustelineisiin, joista saattaa pudota esineitä. Käyttäjällä on aina oltava asianmukaiset suojavarusteet (käsineet, kengät, kypärä, suojalasit, jne.). Jos havaitset laitteen toiminnassa häiriöitä, varmista että ne eivät johdu määräaikaishuollon puutteesta. Muussa tapauksessa 7

10 pyydä korjausta huoltokeskuksesta. Osia vaihdettaessa pyydä ALKUPERÄISIÄ vaihto-osia valtuutetusta huoltoliikkeestä ja/tai jälleenmyyjältä. Palauta kaikki sähkökytkennät kaikkien huoltotoimien jälkeen. Tarkastuta laite vuosittain valtuutetussa huoltokeskuksessa. Hävitä kulutusmateriaalit vallitsevien säädösten mukaan. Kun vuosien käytön jälkeen laite on hävitettävä, hävitä oikealla tavalla laitteessa olevat materiaalit. Huomioi, että itse laite on rakennettu täysin kierrätettävistä materiaaleista. 8

11 LAITTEESSA KÄYTETYT MERKIT Yleiskatkaisimen symboli: Käytetään laitteen takaosassa keskellä, jossa se ilmoittaa yleiskatkaisimen sijainnin. Virta-akun symboli: Käytetään laitteen takaosassa, jossa se ilmoittaa virta-akun sijainnin. Virta-akun irrottamisen symboli: Käytetään laitteen takaosassa ilmoittamaan suuntaa, johon akun kiinnitysvipua on siirrettävä, jotta virta-akku voitaisiin irrottaa. Nostopisteitä tarkoittava merkki: Käytetään laitteen etu- ja takaosassa osoittamaan nostopisteiden sijaintia. TYÖ-asennossa olevan lattianpyyhkimen symboli: Käytetään laitteen takaosassa ilmoittamaan asentoa, johon lattianpyyhkimen ohjauslaitetta on kierrettävä pyyhkimen viemiseksi työasentoon. LEPO-asennossa olevan lattianpyyhkimen symboli: Käytetään laitteen takaosassa ilmoittamaan asentoa, johon lattianpyyhkimen ohjauslaitetta on kierrettävä pyyhkimen viemiseksi lepoasentoon. Säiliön tyhjennyksen symboli: Laitteessa käytetty symboli, joka ilmoittaa säiliön tyhjennyskorkin asennon. Palovammavaarasta varoittava symboli: Osoittaa vaaraa saada palovammoja kuumasta pinnasta. LAITTEEN VALMISTELU PAKATUN LAITTEEN KÄSITTELY Laite on pakattu erityisen pakkauksen sisään. Koska pakkauksen osat (muovipussit, niitit, jne.) saattavat olla mahdollisesti vaarallisia, ei niitä saa jättää lasten tai muuten taitamattomien ulottuville. Pakkauksen kanssa laitteen kokonaispaino on 5 kg (tyhjän laitteen paino yhdessä pakkauksen kanssa). Pakkauksen mitat ovat seuraavat: U/M Genie XS A cm 9 B cm 5 C cm 9 Laite on pakattu erityiseen pakkaukseen, josta laite poistetaan seuraavalla tavalla:. Aseta ulkoisen pakkauksen alaosa lattian kanssa kosketukseen. HUOMIO: Käytä apuna pahviin painettuja merkintöjä. LAITTEEN PAKKAUKSEN PURKAMINEN. Avaa ulommainen pakkaus. HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien vakavien onnettomuuksien estämiseksi.. Liu'uta lisävarusteiden laatikko pois.. Ota laite pois pakkauksesta käyttäen tähän tarkoitettua kahvaa (). HUOMIO: Älä käytä laitteen poistamiseen pakkauksesta ohjauskahvaa, sillä se saattaisi vahingoittua toimenpiteen aikana. HUOMIO: Pakkauksen kaikkia komponentteja suositellaan säilytettäviksi, sillä niitä saatetaan tarvita siinä tapauksessa, että laitetta joudutaan kuljettamaan. 9

12 Laitteen turvallisen kuljettamista varten suositellaan toimimaan seuraavalla tavalla:. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON ).. Lukitse ohjauskahva vaaka-asentoon. Paina ohjausvarren lukitusvipua () nuolen (kuva ) näyttämään suuntaan ja käännä ohjausvarsi vaaka-asentoon (kuva ). HUOMIO: Tämän toimenpiteen aikana on ohjauskahvaa pidettävä paikallaan, jotta laite ei pääse liikkumaan vahingossa.. Kun kahva on vaaka-asennossa, päästä lukitusvipu (), jolloin kahva lukkiutuu. LAITTEEN KULJETTAMINEN. Nyt laitetta on mahdollista kuljettaa turvallisesti. HUOMIO: Jos laitetta on tarpeen nostaa, on käytettävä yhteenpuristuksella valmistettuja kahvoja, edessä () ja takana (). Lisäksi voidaan käyttää ohjausvarressa olevaa kahvaa () (kuva ). HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien vakavien onnettomuuksien estämiseksi. HUOMIO: Ajoneuvoissa tapahtuvaa kuljettamista varten on laite kiinnitettävä paikalleen sovellettavien määräysten mukaisesti, jotta se ei pääse luistamaan tai kaatumaan. LAITTEEN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT Laitteen peruskomponentit tunnistetaan seuraavasti:. Laitteen runko.. Liuossäiliön tukirakenne.. Keräyssäiliön tukirakenne.. Imukannen tukirakenne. 5. Ohjauskahva. 6. Akku. 7. Akkulaturin alustan tukirakenne Laitteen rungon komponentit ovat seuraavat:. Kiekkomainen harja.. Lattianpyyhkimen runko-osa.. Etuosan nostokahva.. Pesuaineliuoksen suodatin. 5. Imumoottoriin menevät ilman imuputki. 6. Säiliöiden kiinnitysvivut. 7. Imuputken kanava. LAITTEEN RUNGON TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT 8. Yleiskatkaisin. 9. Takaosan nostokahva. 0. Lattianpyyhkimen rungon kiinnitysnuppi.. Akkutila

13 Liuossäiliön tukirakenteen komponentit ovat seuraavat:. Säiliön täyttökorkki.. Säiliön tyhjennyskorkki.. Säiliön nostokahva.. Säiliön turvaventtiili. LIUOSSÄILIÖN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT KERÄYSSÄILIÖN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT Keräyssäiliön tukirakenteen komponentit ovat seuraavat:. Säiliön tyhjennyskorkki.. Säiliön nostokahva. Imukannen tukirakenteen komponentit ovat seuraavat:. Imukannen kiinnitysvipu.. Uimurien kannatin.. Uimurit.. Likaveden tuloaukko. IMUKANNEN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT 5. Likaveden lähtöaukko. 6. Imumoottoriin menevän ilman tuloaukko. 7. Imumoottorista poistuvan ilman lähtöaukko. 8. Kannen tiiviste OHJAUSVARREN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT Ohjausvarren peruskomponentit ovat seuraavat:. Ohjauskahva.. Ohjausvarren lukitusvipu.. Ohjausvarsi.. Ohjausvarren tukipiste. 5. Nostokahva. 5

14 Ohjauskahvan komponentit ovat seuraavat:. AUTOMAATTISEN toimintatilan painike.. ECO-MODE-toimintatavan painike.. PESUAINELIUOKSEN säätöpainike. OHJAUSKAHVAN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT. IMUMOOTTORIN aktivointi - deaktivointipainike. 5. Näyttö. 6. Käyttäjän läsnäolosta ilmoittava vipu. 5 6 Akkulaturin alustan tärkeimmät komponentit ovat seuraavat:. Akku.. Akkulaturin alusta.. Akkulaturin alustan syöttökaapeli.. Akkulaturin yleiskatkaisin. 5. Akun kiinnitysvivut. AKKULATURIN ALUSTAN TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT 6. Akkulaturin syöttöpiirin kytkettynä olemisesta ilmoittava vihreä led-valo. 7. Lataamistilasta ilmoittava punainen led-valo. 8. Akkulaturin alustan pistorasia. 9. Akkulaturin alustan syöttökaapelin pistoke. 0. Akkulaturin alustan yhdyskaapelin pistoke Jotta tarvittavat toimenpiteet voitaisiin suorittaa turvallisesti, on laite saatettava turvalliseen kuntoon seuraavien työvaiheiden mukaisesti:. Jos laite on toiminnassa, sammuta se yleiskatkaisimesta () (kuva ).. Varmista, että keräyssäiliö on tyhjä; jos näin ei ole, tyhjennä se (ks. kappale KERÄYSSÄILIÖN TARKASTUS JA PUHDISTUS ).. Varmista, että liuossäiliö on tyhjä; jos näin ei ole, tyhjennä se (ks. kappale LIUOSSÄILIÖN TARKASTUS JA PUHDISTUS ).. Lukitse ohjauskahva pystyasentoon. Paina ohjausvarren lukitusvipua () nuolen (kuva ) näyttämään suuntaan ja käännä ohjausvarsi pystyasentoon (kuva ). LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON HUOMIO: älä aseta jalkaa laitteen päälle tämän toimenpiteen aikana. 5. Kun kahva on pystyasennossa, päästä lukitusvipu (), jolloin kahva lukkiutuu. 6. Irrota virta-akku () laitteen rungosta; akku saadaan irti siirtämällä kiinnitysvipuja () kahden nuolen suuntaan (kuva ). Ota akku pois laitteen rungosta siirtämällä se ulospäin (kuva 5). HUOMIO: Tälle toimenpiteelle tarkoitetun paikan tulee noudattaa ympäristönsuojelusta annettuja määräyksiä. OFF

15 5 AKKUTYYPPI Laitteen virransyöttöön tulee käyttää ainoastaan pakkauksessa toimitettua tai pätevän teknikon toimittamaa akkua. MUITA AKKUTYYPPEJÄ EI OLE MAHDOLLISTA KÄYTTÄÄ. Laite toimii litiumioniakulla. Akkutilaan mahtuu 0,8 V:n akkukappale. Noudata akkujen valmistajan antamia huoltoa ja latausta koskevia ohjeita. KOSKA AKKU LUOKITELLAAN VAARALLISEKSI JÄTTEEKSI, ON SE TOIMITETTAVA HÄVITETTÄVÄKSI LAISSA MÄÄRÄTYLLÄ TAVALLA VALTUUTETTUUN KÄSITTELYLAITOKSEEN. Akun asianmukainen huolto suoritetaan seuraavalla tavalla: Älä yritä avata akkua mistään syystä. Vältä kontaktia vahingoittuneista akuista vuotavan nesteen kanssa. Tilanteen vaatiessa huuhtele nesteen kanssa kontaktiin joutunut ihoalue; jos nestettä on joutunut silmään, hakeudu lääkärin hoitoon. Älä anna akun likaantua tai kastua. Akkua ei saa altistaa liialliselle lämmölle (esimerkiksi auringon säteille, liekeille ja vastaaville). Älä pidä akkua tiloissa, joiden lämpötila saattaa nousta yli 0 C asteen. Oikosulkuriskin estämiseksi akun kontaktit eivät saa koskea metallisiin osiin. Oikosulkuvaaran vuoksi akkua on pidettävä etäällä metalliesineistä. Akkua ei saa heittää tuleen. Akkua ei saa heittää talousjätteen sekaan; noudata laitteen käyttömaassa voimassa olevia, hävittämistä koskevia määräyksiä. Akkulaturin asianmukainen huolto suoritetaan seuraavalla tavalla: Suorita akun lataaminen tilassa, jonka lämpötila on 0 C... 0 C. Käytä akun lataamiseen ainoastaan laitteen mukana toimitettua virtalähdettä. Älä yritä ladata vaurioituneita akkuja. Käytä laitteen mukana toimitettua virtalähdettä ainoastaan toimitetun akun tai pätevän teknikon toimittaman akun lataamiseen. Muut akut saattavat räjähtää aiheuttaen henkilövahinkoja ja muita vaurioita. AKUN HUOLTO JA HÄVITTÄMINEN Akkulaturin arvokilvessä ilmoitetun jännitteen tulee vastata verkkojännitettä. Älä käytä akkulaturia räjähdysvaarallisessa ympäristössä. Oikosulkuriskin estämiseksi akkulaturin kontaktit eivät saa koskea metallisiin osiin. Älä koskaan yritä ladata akkuja, joita ei ole tarkoitettu uudelleen ladattaviksi; tilanne on räjähdysvaarallinen. Älä koskaan yritä ladata vaurioituneita akkuja. Varmista ennen jokaista käyttökertaa, että akkulaturi ja akku eivät ole vahingoittuneet. Älä käynnistä vahingoittuneita laitteita ja anna vioittuneiden osien korjaaminen teknisen huoltopalvelun henkilökunnan tehtäväksi. Vaihdata vialliset virtajohdot välittömästi. Älä anna virtalähteen likaantua tai kastua. Älä avaa virtalähdettä. Älä kytke virtalähdettä sondeihin. Akkujen tulee olla puhtaat ja kuivat silloin, kun ne asetetaan akkulaturiin. Älä käytä akkulaturia, jos akkutila on likainen tai märkä. HUOMIO: akkulaturia saa käyttää ainoastaan katetussa paikassa. HUOMIO: lue käyttöopas ennen laitteen käyttämistä sekä kaikkiin huoltotoimenpiteisiin ryhtymistä. HUOMIO: jos se akkua käsitellään väärin, se voi räjähtää tai siitä voi vuotaa happoja. Tämä voi aiheuttaa räjähdyksestä tai hapoista aiheutuvia palovammoja tai muita henkilövahinkoja. HUOMIO: kun akku on kulunut loppuun tai vahingoittunut, on se hävitettävä laitteen käyttömaassa sovellettavien määräysten mukaisesti. Aseta akku niille tarkoitettuun akkutilaan seuraavalla tavalla:. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON ).. Laita akku () laitteen takaosassa vasemmalla olevaan akkutilaan (); pidä huolta, että akun navat () tulevat laitteen yläpuolta kohden (kuva ). AKUN LAITTAMINEN LAITTEESEEN. Paina akkua kunnes kiinnike () on oikeassa asennossa (kuva ). HUOMIO: Tämän toimenpiteen aikana on ohjauskahvaa pidettävä paikallaan, jotta laite ei pääse liikkumaan vahingossa.

16 Akun poistaminen suoritetaan seuraavalla tavalla:. Jos laite on toiminnassa, sammuta se yleiskatkaisimesta () (kuva ).. Lukitse ohjauskahva pystyasentoon. Paina ohjausvarren lukitusvipua () nuolen (kuva ) näyttämään suuntaan ja käännä ohjausvarsi pystyasentoon (kuva ). AKUN POISTAMINEN LAITTEESTA HUOMIO: älä aseta jalkaa laitteen päälle tämän toimenpiteen aikana.. Irrota virta-akku () laitteen rungosta; akku saadaan irti siirtämällä kiinnitysvipuja () kahden nuolen suuntaan (kuva ). Ota akku pois laitteen rungosta siirtämällä se ulospäin (kuva 5). OFF 5 Akku on ladattava ennen käytön aloittamista sekä silloin, kun se ei anna enää tarpeeksi virtaa töihin, joiden suorittaminen aiemmin sujui helposti. Akun lataaminen suoritetaan seuraavalla tavalla:. Vie laite akun lataamiseen tarkoitettuun paikkaan.. Jos laite on toiminnassa, sammuta se yleiskatkaisimesta () (kuva ). AKUN LATAAMINEN. Lukitse ohjauskahva pystyasentoon. Paina ohjausvarren lukitusvipua () nuolen (kuva ) näyttämään suuntaan ja käännä ohjausvarsi pystyasentoon (kuva ). HUOMIO: älä aseta jalkaa laitteen päälle tämän toimenpiteen aikana. OFF. Kun kahva on pystyasennossa, päästä lukitusvipu (), jolloin kahva lukkiutuu. 5. Irrota virta-akku () laitteen rungosta; akku saadaan irti siirtämällä kiinnitysvipuja () kahden nuolen suuntaan (kuva ). Ota akku pois laitteen rungosta siirtämällä se ulospäin (kuva 5). HUOMIO: Akkujen lataustilan tulee olla varustettu tuuletuksella niin etteivät akuista tulevat kaasut keräänny ilmaan. 6. Kytke akkulaturin virtajohdon pistoke (5) akkulaturin alustassa olevaan pistorasiaan (6) (kuva 6)

17 7. Kytke akkulaturin johdon pistoke pistorasiaan. HUOMIO: Varmista ennen pistokkeen kytkemistä pistorasiaan, että sähköverkon ominaisuudet sopivat akkulaturin ominaisuuksiin. 8. Vie akkulaturin alustassa oleva yleiskatkaisin (7) asentoon I (kuva 7). HUOMIO: Varmista, että kun akkulaturin alusta kytketään syöttöpiiriin, akkulaturiin syttyy vihreä led-valo (8) (kuva 8). Vihreän ledin syttyminen tarkoittaa, että akkulaturin piiri saa virtaa asianmukaisella tavalla. HUOMIO: Ennen akun laittamista sille akkulaturissa tarkoitettuun tilaan on varmistettava, että kyseisessä tilassa ei ole lauhdetta tai muita nesteitä. 9. Laita akku () akkulaturissa olevaan tilaan (9); huolehdi siitä, että akun navat (0) tulevat oikeisiin kohtiin (kuva 9). ON HUOMIO: Akku on mahdollista sijoittaa laturiin ainoastaan yhdessä suunnassa. Älä kohdista akkuun pakotusta sen paikalleen laittamisen aikana. HUOMIO: Akun lataamisen suorittamista varten on luettava huolellisesti akkulaturin käyttö- ja huolto-opas, joka toimitetaan laitteen mukana. HUOMIO: Varmista, että kun akkulaturin alustaan laitetaan akku, akkulaturissa syttyy punainen led-valo ()(kuva 0). Punainen led-valon syttyminen tarkoittaa, että akku on latautumassa. 0. Suorita kokonainen akun latausjakso. HUOMIO: Punainen led-valo () palaa kunnes akku on täysin latautunut. HUOMIO: Akkulaturi ja akku voidaan jättää kytketyiksi pistorasiaan. Punainen led-valo () syttyy kun akkulaturi toisinaan ryhtyy akun lataukseen. HUOMIO: Lataamistilan punainen led-valo () ei anna mitään tietoa akun lataustasosta. HUOMIO: Latausvaiheen aikana akku saattaa ylikuumeta; tämä on normaalia, eikä se tarkoita, että akussa olisi jotain ongelmia. HUOMIO: Jos tässä laitteessa käytetty akku saa ylivirtaa, saattaa seurauksena on tulipalon, räjähdyksen tai kemiallisen palovamman vaara.. Kun latausjakso on päättynyt, vie akkulaturin alustassa oleva yleiskatkaisin (7) asentoon 0 (kuva ).. Irrota akkulaturin johdon pistoke sähköverkon pistorasiasta. HUOMIO: Virtajohdon vaurioitumisen ehkäisemiseksi on pistoke irrotettava pistorasiasta vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.. Irrota virta-akku () akkulaturin alustan rungosta; irrota akku laitteen rungosta siirtämällä sitä ylöspäin (kuva ). OFF 7 0 5

18 Ohjauskahvan asianmukainen säätö takaa laitteen käyttömukavuuden. Ohjauskahva säädetään seuraavalla tavalla:. Jos laite on toiminnassa, sammuta se yleiskatkaisimesta () (kuva ).. Vapauta ohjauskahva pystyasennosta. Paina ohjausvarren lukitusvipua () nuolen (kuva ) näyttämään suuntaan ja käännä ohjausvartta itseesi päin (kuva ). OHJAUSKAHVAN SÄÄTÖ HUOMIO: älä aseta jalkaa laitteen päälle tämän toimenpiteen aikana.. Kierrä ohjausvartta itseesi päin kunnes se tuntuu mukavalta; laitteen käytön on tunnuttava mahdollisimman mukavalta.. Kun sopiva käyttöasento on löytynyt, päästä ohjausvarren lukitusvipu (), jolloin kahva lukittuu. OFF AKUN LATAUSTASON ILMAISIN Laitteen kojetaulussa on näyttö, joka osoittaa myös akkujen lataustasoa (B). Akun lataustasoa saattaa esittää kaksi eri symbolia: Akun latausprosentti: numeroarvo ennen %-merkkiä Graafinen symboli: valaistuista merkkipalkeista muodostuva rivi, kukin merkki vastaa yhtä latausprosenttia. Jos lataustaso saavuttaa tietyn arvon, kyseinen merkki alkaa vilkkua ja se jatkaa vilkkumistaan tietyn ajan, harjamoottori sammuu automaattisesti, mutta kuivaustyö voidaan kuitenkin saattaa loppuun asti. TUNTILASKIN Koneen kojetaulussa on näyttö, joka ilmoittaa myös koneen kokonaiskäyttöajan (A). Ylärivi osoittaa toimintatunnit ja -minuutit. Kun käyttäjän läsnäolovipua painetaan, symboli : alkaa vilkkua ja laite alkaa laskea koneen toiminta-aikaa. HUOMIO: Ainoastaan symbolin : vilkkuminen osoittaa, että tuntilaskin laskee laitteen toiminta-aikaa. Liuossäiliöön täytetään vettä seuraavalla tavalla:. Vie kone liuossäiliön täyttöön tarkoitettuun paikkaan.. Suorita koneen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON ). LIUOSSÄILIÖN TÄYTTÄMINEN. Vapauta säiliöiden kiinnitysvivut (), käännä ne nuolen osoittamaan suuntaan (kuva ).. Ota keräyssäiliö pois laitteesta kahvoja () käyttäen. Aseta se hellävaroen lattialle (kuva ). 5. Ota liuossäiliö pois laitteesta kahvoja () käyttäen. Aseta se hellävaroen lattialle (kuva ). 6

19 6. Varmista, että liuossäiliön tyhjennyskorkki () on asetettu paikalleen oikein; jos näin ei ole, laita se oikein paikalleen (kuva ). 7. Ota pesuaineliuoksen täyttökorkki (5) pois paikaltaan liuossäiliössä (kuva 5). 8. Täytä puhtaalla vedellä, jonka lämpötila ei ole yli 50 C eikä alle 0 C Täytä pesuaineliuoksella (ks. kappale PESUAINELIUOS ). 0. Laita pesuaineliuoksen täyttökorkki (5) paikalleen liuossäiliössä (kuva 6). HUOMIO: Hyvän käyttötavan mukaista on tyhjentää aina keräyssäiliö silloin kun liuossäiliöön tehdään lisäyksiä.. Laita liuossäiliö laitteeseen, samalla varoen vahingoittamasta imumoottoriin tulevan ilman imuputkea (6) sekä lattianpyyhkimen rungon imuputkea (7). Säiliön paikalleen asettamisessa saadaan apua liuossäiliön kahvoista () (kuva 7 ja kuva 8) Aseta keräyssäiliö liuossäiliön päälle varoen vahingoittamasta imumoottoriin tulevan ilman imuputkea (6) sekä lattianpyyhkimen rungon imuputkea (7). Säiliön paikalleen asettamisessa saadaan apua liuossäiliön kahvoista () (kuva 9 ja kuva 0). HUOMIO: Ennen keräyssäiliön asettamista paikalleen on varmistettava, että tyhjennyskorkki on sijoitettu paikalleen oikein; mikäli näin ei ole, aseta se paikalleen oikein.. Kiinnitä säiliöt laitteen runkoon käyttäen säiliöiden kiinnitysvipuja (); käännä ne nuolen osoittamaan suuntaan (kuva )

20 Lisää liuossäiliöön nestemäistä pesuainetta sen valmistajan tarrassa ilmoitettua pitoisuutta ja muita ohjeita noudattaen. HUOMIO: Imumoottoria vahingoittavan liiallisen vaahdon muodostumisen välttämiseksi, on pesuainetta hyvä käyttää mahdollisimman vähän. HUOMIO: Käytä aina puhdistusaineita, joiden valmistajan tarrassa on ilmoitettu, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi lattioiden märkälakaisukoneissa. Älä käytä happamia, alkalisia tuotteita äläkä liuoksia, joissa ei ole ym. merkintää. Laitteessa voidaan käyttää happamia tai alkalisia pesuaineita PESUAINELIUOS huollossa, joiden ph-arvo on välillä -0 ja jotka eivät sisällä: hapettimia, klooria tai bromia, formaldehydiä, mineraaliliuottimia. HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiteltäessä happamia tai alkalisia pesuaineita tai liuoksia, jotta käsille ei aiheutuisi vakavia vaurioita. HUOMIO: Käytä aina hidastetulla vaahdolla toimivaa pesuainetta. Välttääksesi varmasti vaahdon muodostumisen, ennen työskentelyn aloittamista laita keräyssäiliöön minimimäärä vaahdonestoainetta. Älä käytä puhtaita happoja. Harja tai vetokiekko kiinnitetään alustan runkoon seuraavalla tavalla:. Vie laite huoltotoimenpiteille tarkoitettuun paikkaan.. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON ).. Lukitse ohjauskahva vaaka-asentoon. Paina ohjausvarren lukitusvipua () nuolen (kuva ) näyttämään suuntaan ja käännä ohjausvarsi vaaka-asentoon (kuva ). HARJAN KIINNITTÄMINEN LAITTEESEEN HUOMIO: Tämän toimenpiteen aikana on ohjauskahvaa pidettävä paikallaan, jotta laite ei pääse liikkumaan vahingossa.. Kun kahva on vaaka-asennossa, päästä lukitusvipu (), jolloin kahva lukkiutuu (kuva ). 5. Aseta laite siten, että sen takaosa tulee kontaktiin lattian kanssa (kuva 5); apuna voidaan käyttää laitteen etuosassa olevaa kahvaa () sekä kahvaa () (kuva ). 6. Laita harja () laitteessa olevaan tappiin (5). Työnnä harjaa kunnes runko tulee kontaktiin laitteessa olevan laipan (6) kanssa (kuva 6) TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN Ennen työskentelyn aloittamista, on tehtävä seuraava: HUOMIO: Ennen ensimmäisen työjakson aloittamista on akku ladattava täyteen; on myös luettava laitteen mukana tullut akkulaturin käyttöopas.. Ennen käyttöön ryhtymistä on tarkastettava, että yleisestikin ottaen laite on normaalissa ja turvallisessa kunnossa. Jos laite ei ole täysin kunnossa, sen käyttö on kielletty.. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON ).. Varmista, että lattianpyyhkimen kumien kunto on aiottuun työtehtävään sopiva; mikäli näin ei ole, on asia hoidettava kuntoon (lue kappale LATTIANPYYHKIMEN TARKASTUS JA PUHDISTUS ).. Varmista, että harjan kunto on aiottuun työtehtävään sopiva; mikäli näin ei ole, on asia hoidettava kuntoon (lue kappale HARJAN TARKASTUS JA PUHDISTUS ). 5. Varmista, että liuossäiliössä olevan pesuaineliuoksen määrä soveltuu aiottuun työtehtävään; mikäli näin ei ole huolehdi liuossäiliön täyttämisestä (lue kappale LIUOSSÄILIÖN TÄYTTÄMINEN ). 6. Laita akku sille tarkoitettuun tilaan (lue kappale AKUN LAITTAMINEN LAITTEESEEN ). 8

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Genie E/B/Bs. Genie. Nero yhdistelmäkoneiden joukossa pesee, kuivaa ja jättää hygienisen tuloksen. affordable cleaning

Genie E/B/Bs. Genie. Nero yhdistelmäkoneiden joukossa pesee, kuivaa ja jättää hygienisen tuloksen. affordable cleaning Genie E/B/Bs Genie. Nero yhdistelmäkoneiden joukossa pesee, kuivaa ja jättää hygienisen tuloksen affordable cleaning Genie E/B/Bs Genie Markkinoiden nero Genie on pieni kävellenohjattava yhdistelmäkone,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

1) Vaporisaattorin tammirunko 2) Etupaneeli 3) Boost-nappi 4) Tehonsäädin 5) Pesä 6) Pesän kansi 7) Boost-LED 8) Höyryn virtausaukko ja suodatin 9)

1) Vaporisaattorin tammirunko 2) Etupaneeli 3) Boost-nappi 4) Tehonsäädin 5) Pesä 6) Pesän kansi 7) Boost-LED 8) Höyryn virtausaukko ja suodatin 9) Käyttäjän Opas 1) Vaporisaattorin tammirunko 2) Etupaneeli 3) Boost-nappi 4) Tehonsäädin 5) Pesä 6) Pesän kansi 7) Boost-LED 8) Höyryn virtausaukko ja suodatin 9) Latausliitin 10) Tuloilma-aukko 11) Lämpöelementti

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01 KÄYTTÖOHJE UM_FI Part No.: 1764098_01 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 YLEISTÄ... 4 Johdanto...4 Varoitukset...4 Varotoimenpiteet...4 Käyttötarkoitus...4 Tiedot & paino...5 Toimintojen yleiskuvaus...5 YLEISKUVA OSISTA...

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennenkuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa ja säilytä tämä käyttöohje mahdollista tulevaa tarvetta varten. Jos käyttöohjeita ei noudateta

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET 1. Laitteen käyttö on sallittu yli 8-vuotiaille, jos heitä valvotaan ja opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Samoin

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot