Solo Pro 328AF. Nine Eagles. 04.NE328AF vol. 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Solo Pro 328AF. Nine Eagles. 04.NE328AF vol. 1"

Transkriptio

1 NINE EAGLES Solo Pro 328AF Nine Eagles 04.NE328AF vol. 1

2 Solo Pro 328 Kiitos, että valitsit Nine Eagles tuotteen. Toivomme, että saat paljon iloa tuotteesta. Lue käyttöohje huolellisesti läpi. Annamme ohjeessa hyviä neuvoja. Muista aina, että pyörivät potkurit voivat aiheuttaa vahinkoa. Varo erityisesti lapsia ja eläimiä. Tack för att du valt en produkt av Nine Eagles. Vi hoppas att du finner nöje med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger goda råd och tips. Kom alltid ihåg att den roterande propellern kan orsaka skada. Se speciellt upp för barn och djur. Enemmän irti mallistasi. Lue käyttöohje tarkasti läpi! Få ut mer av din modell. Läs instruktionerna noggrant! Myyntipakkaus sisältää: Ohjaimen, LiPo laturin, LiPo akun, helikopterin, pääroottorin varalavat, ruuvimeisselin ja neljä paristoa ohjaimeen. Förpackningens innehåll: Sändare, LiPo-laddare, LiPo-batteri, helikopter, extra huvudrotorblad, en skruvmejsel och fyra batterier för sändaren. Nine Eagles takaa, että laite on tarkistettu ja testattu tehtaalla ennen toimitusta myymälöihin. NineEagles garanterar att modellen är granskad och testad hos fabriken före leverans till butiken. 2

3 Radiolähetin Mode 2 Kaasu/peräsinsauva Trottel-/roderspak Kaasu trimmi Trotteltrim Radiosändaren Korkeusperäsin trimmi Höjdrodertrim Korkeusperäsin/siivekesauva Höjd-/skevroderspak Peräsin trimmi Rodertrim Puolittaja 1. Laita virta päälle lähettimeen ja tarkista asetus. Jos näytössä on puoliympyrä, käytössäsi on aloittelijan asetus. Täysi ympyrä tarkoittaa, että lähetin käyttää kokeneemmalle lennättäjälle sopivaa asetusta. Siiveke trimmi Skevrodertrim Halverare 1. Sätt på sändaren och kontrollera nuvarande läget. Om indikatorn visar en halvfull cirkel är normalläget aktiverat. En full cirkel innebär att expertläget för erfarna flygare är aktiverat. 2. Asetusta vaihdetaan painamalla korkeusperäsin/siivekesauva alaspäin. Huom! Täysympyrä asetuksessa kopteri vastaa aggressiivisemmin ohjausliikkeisiin, aloita aina normaali lentotilalla. Tästä symboolista tiedät kumpi asetus on käytössä Denna symbol visar det aktiva läget. 2. Läget byts genom att trycka ner höjd-/ skevroderspaken. Obs! I expertläget är flygets styrning mer aggressiv, börja alltid med normalläget. 3

4 Mode 1 ja Mode 2 Pohjoismaissa Mode 2 on yleisesti käytetty mutta halutessasi voit muuttaa ohjaimen myös Mode 1 ohjaustavalle. 1. Sammuta ohjain. 2. Avaa neljä ruuvia ohjaimen etupaneelista. 3. Nosta ohjauspaneeli irti ohjaimesta ja käännä sitä 180 astetta. 4. Aseta paneeli takaisin paikoilleen ja kiristä ruuvit takaisin paikoilleen. Mode 1 och Mode 2 I Norden används vanligtvis Mode 2 men du kan byta flygsättet till Mode 1 om du så vill. 1. Slå av sändaren. 2. Öppna de fyra skruvarna på sändarens frampanel. 3. Lyft bort frampanelen och vänd den 180 grader. 4. Sätt panelen tillbaka och spänn skruvarna. Lataus 1.Kytke verkkolaite laturiin ja verkkolaite pistorasiaan. Laddning 1.Koppla laddaren till nätaggregatet och nätaggregatet till vägguttaget. 2.Kytke LiPo-akku laturiin. 2.Koppla LiPo-batteriet till laddaren. 3. Valitse + ja - näppäimillä latausvirta (suositus 0,5). Tämän jälkeen paina start näppäintä aloittaaksesi lataus. 3. Välj med + och - -knapparna laddningsspänningen (0,5 rekommende rat). Tryck sedan på Start för att på börja laddningen. Merkkivalojen selitykset: Yksi valo vilkkuu->lataa Kaikki valot vilkkuu->akku täynnä Lysdiodernas betydelse: En lampa blinkar->laddar Alla lampor blinkar->batteriet fullt Laturi piippaa akun tullessa täyteen! Laddaren pipar då batteriet är fullt! Älä koskaan jätä laturia lataamaan ilman valvontaa! Lämna aldrig laddaren obevakad då den är i bruk! 4

5 Valmistelu Förberedelser 1. Asenna paristot ohjaimeen. 2. Kytke virta ohjaimeen ja tarkista paristojen jännite lcd-näytöstä. 3. Aseta LiPo-akku helikopterin akkutelineeseen ja kytke virtaliitin kiinni akkuun. > huomioi napaisuus! 4. Pidä kaasutikku ala-asennossa ja odota 2-3 sekunttia, helikopteri kalibroi itsensä. 1. Placera batterier i sändaren. 2. Sätt på sändaren och kontrollera batteriernas spänning från lcd-skärmen. 3. Placera LiPo-batteriet i helikopterns batteriställning och koppla elkontakten till batteriet. > lägg märke till polariteten! 4. Slå på sändaren. Håll trottelspaken nere och vänta 2-3 sekunder så kalibrerar helikoptern sig själv. Pois kytkentä tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä: Irroita akkuliitin kopterista. Sammuta lähettimen virta. Stänga av : Ta loss elkontakten från batterit. Slå av sändaren. Irroita akku aina kun lopetat helikopterin käytön. Muuten akku purkaantuu liian tyhjäksi ja lataus ei enää onnistu. Ta alltid loss batteriet då du slutar använda helikoptern. Om batteriet lämnas inkopplat blir det urladdat och då kan batteriet inte längre laddas om. 5

6 Toimintojen testaus Trimmien säätö Ennen kuin aloitat lennätyksen ensimmäistä kertaa, tarkista, että trimmit ovat keskiasennossa. Huom! Tässä mallissa on KaasuSafe -toiminto. Kopterin roottorit eivät ala pyöriä ennen kuin lähettimen kaasutikku on ala-asennossa. Funktionstest Justering av trim Kontrollera att trimmarna är i mitten före första flygningen. Obs! Denna modell är försedd med TrottelSafe. Helikopterns rotorer börjar inte rotera förrän sändarens trottelspak är längst nere. Tarkista kopterin osat Yksikään osa ei saa olla vahingoittunut tai rikki. Vaihda osa välittömästi uuteen, jos huomaat siinä jotain poikkeavaa. Huonoilla osilla kopteria on huomattavasti vaikeampi tai mahdotonta ohjata ja hallita. Voit aiheuttaa turhaa vahinkoa esimerkiksi toisille ihmisille tai esineille. Kun olet itse sitä mieltä, että olet valmis lennättämiseen, valitse avoin paikka. Tarkista, että lähellä ei ole muita ihmisiä, lapsia, eläimiä tai mahdollisia esteitä. Kontrollera delarna i helikoptern Ingen del får vara skadad eller trasig. Sådana delar ska direkt ersättas med nya. Med dåliga delar är helikoptern betydligt svårare eller rent av omöjlig att flyga, i värsta fall leder detta till person- eller andra skador. Då du känner dig färdig för att börja flyga, välj en öppen plats. Se till att andra människor, barn, djur eller föremål inte är i närheten. TEE SEURAAVAT TARKISTUKSET AINA ENNEN LENNÄTYSTÄ: Lähettimen paristojen on oltava kunnossa - näet jännitteen lähettimen näytöltä. Osien on oltava kunnolla kiinni. Ruuvit, kori... Servojen linkkitangot ovat paikallaan. Moottorien ruuvit ovat kiinni. Roottorin lavat liikkuvat paikallaan, ei liian löysässä, mutta ei liian kireälläkään. Kaikki komponentit ovat paikallaan - elektroniikka, moottorit... Mikään ei ota mihinkään kiinni - esimerkiksi kori lapoihin. Tarkista kaikki maston osat GÖR FÖLJANDE GRANSKNINGAR ALLTID FÖRE FLYGNING: Sändarens batterier bör vara i gott skick - du ser batterispänningen på sändarens skärm. Delarna bör vara ordentligt på plats. Skruvar, huven... Servonmotorernas länkage bör vara på plats. Motorernas skruvar bör vara på plats. Rotorbladen bör röra sig fritt; de ska inte vara för löst och inte för spänt. Alla komponenter bör vara på plats - elektroniken, motorer... Inget får fastna någonstans - t.ex. huven får inte beröra rotorbladen. Granska alla delar i masten. Kiinnitä erityisesti huomiota roottorinlapojen kiinnitykseen. Lavat voivat irrotessaan aiheuttaa vaaratilanteen. Lägg märke till fästningen av rotorbladen. Om bladen lossnar kan de orsaka en farlig situation. 6

7 Ohjaaminen Styrning Vasen sauva Vänster spak Kaasu Peräsin Ylös Trottel Kääntyy vasemmalle Alas Kääntyy oikealle Oikea sauva Korkeusperäsin Eteen Taakse Roder Upp Vänd till vänster Ner Vänd till höger Höger spak Siiveke Höjdroder Oikealle Vasemmalle Skevroder Framåt Bakåt Till höger Till vänster 7

8 Trimmien säätö Justering av trim Kaasutrimmi Jos roottori pyörii kaasutikun ala-asennossa, säädä trimmiä alaspäin, kunnes pyörintä loppuu. Jos roottori ei pyöri, kun annat kaasua, säädä trimmiä ylös-päin. Trotteltrim Om rotorn roterar då trottelspaken är nere; justera trotteltrimmen neråt tills rotorn stannar. Då rotorn inte roterar då du lyfter på trottelspaken; justera trotteltrimmen uppåt. Sivuperäsintrimmi Jos kopteri kääntyy ilmassa ilman, että kosket sivuperäsintikkuun, säädä trimmiä vastakkaiseen suuntaan. Jos kopterin nokka kääntyy esimerkiksi vasemmalle, trimmiä tulee säätää oikealle. Sidrodertrim Om helikoptern vänder på sig utan att du berör sidroderspaken; justera sidrodertrimmen åt motsatt håll. Då helikopterns nos t.ex. vänder åt vänster justeras trimmen åt höger. Korkeusperäsintrimmi Jos kopteri kulkee eteen- tai taaksepäin ilman, että kosket korkeusperäsintikkuun, säädä trimmiä vastakkaiseen suuntaan. Jos kopteri kulkee itsestään esimerkiksi eteenpäin, säädä trimmiä taaksepäin. Höjdrodertrim Om helikoptern rör sig framåt eller bakåt utan att du berör höjdroderspaken; justera höjdrodertrimmen åt motsatt håll. Då helikoptern t.ex. rör sig framåt justeras trimmen bakåt. Siiveketrimmi Jos kopteri kallistuu oikealle tai vasemmalle ilman, että kosket siiveketikkuun, säädä trimmiä vastakkaiseen suuntaan. Jos kopteri kallistuu itsestään esimerkiksi vasemmalle, säädä trimmiä oikealle. Skevrodertrim Om helikoptern lutar åt vänster eller höger utan att du berör skevroderspaken; justera skevrodertrimmen åt motsatt håll. Då helikoptern t.ex. lutar åt vänster justeras trimmen åt höger. 8

9 Bindaus Bindauksella yhditetään kopteri ja ohjain pariksi. Tämä on tehty tehtaalla. Jos jostain syystä yhdistäminen täytyy tehdä, toimi seuraavasti. Binda helikoptern och sändaren Bindningen mellan helikoptern och sändaren är redan gjord i fabriken. Följ instruktionerna nedan om bindningen av någon anledning måste göras om. 1. Kytke virta ohjaimeen. 2. Kytke akku kiinni helikopteriin 3. Paina vastaanottimen Bind-painiketta. Odata kunnes vastaanottimen merkkivalo lopettaa vilkkumisen ja merkkivalo palaa jatkuvana. Yhdistäminen on suoritettu ja helikopteria voi alkaa käyttää. 1. Slå på sändaren. 2. Anslut acken till helikoptern. 3. Tryck på Bind-knappen i helikopterns enhet. Vänta tills enhetens lysdiod slutar att blinka. Då dioden lyser, bindningen är gjord och du kan börja använda helikoptern. Harjoittelu Pyöritä kopteria sivuperäsimen avulla. Lennä (kallista) eteen/taakse. Lennä (kallista) oikealle/vasemmalle. Lennä ympyrää. Lennä neliön sisällä(kuvat): 1. Pyrstö sinua kohti 2. Kopteri sivuttain 3. Nokka sinua kohti Lennä kahdeksikkoa Vapaa lennätys Övning Rotera helikoptern med sidrodern. Flyg framåt/bakåt. Flyg åt vänster/höger. Flyg i cirkel. Flyg i fyrkant (bilderna): 1. Med stjärten mot dig 2. Med sidan mot dig 3. Med nosen mot dig Flyg i åtta Friflygning Lennättäjä Pyrstö kohti lennättäjää Lennättäjä Kylki kohti lennättäjää Lennättäjä nokka kohti lennättäjää Flygaren Stjärten mot dig Flygaren Sidan mot dig Flygaren Nosen mot dig 9

10 Edistyneen lennättäjän asetus Inställning för avancerade piloter Ohjausvaste Saat ohjauksenvasteen agressiivisemmaksi siirtämällä swashplaten linkit pidempiin palloihin. Styrningsrespons Du får en aggressivare respons på styrningen då du fäster swashplatelänkarna på de längre kulleden. Tämä asetus on tarkoitettu lennättäjälle joka on oppinut hallitsemaan Solo Pro328:ta ja haluaa agressivisemman ohjausvasteen. Pidempien ohjauspallojen asetusta suositellaan käytettäväksi ulkotiloissa joissa on tilaa suuremmille nopeuksille. Huom! Aloittelevan lennättäjän suositellaan aloittavan lyhyemmillä palloilla joilloin ohjausliikkeiden harjoitteleminen on helpompaa ja reagointi on rauhallisempaa. Pidemmät ohjauspallot Denna inställning är menad för piloter som är vana med Solo Pro328 och vill ha en aggressivare styrningsrespons. Det är rekommenderat att använda inställningen bara utomhus där det finns utrymme för högre flyghastigheter. Obs! En ny pilot bör använda bara inställningen med kortare kulleden, då är helikopterns respons lugnare och det blir lättare att lära sig manövrera helikoptern. Längre styrningskulleder Lyhyemmät ohjauspallot Turvallisuus LiPo akku Litium Polymeeri akut eivät ole yhtä stabiileja kuin alkaaliparistot tai NiMH-akut. Valmistajan ohjeita tulee noudattaa. Noudata myös ohjeita, jotka koskettavat LiPo-akkujen hävittämistä. Kortare styrningskulleder Säkerhet - LiPo-batterier Lithium Polymer-batterier är inte lika stabila som alkaliska eller NiMH-batterier. Tillverkarens instruktioner bör efterlevas. Följ också instruktioner gällande förstörning av gamla LiPo-batterier. Jos et tiedä, miten akku ladataan, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. VAROITUS Lataus ja käyttö voivat aiheuttaa tulipalon, jos nämä tehdään väärin. Käyttäjän tulee hyväksyä tämä riski. Nine Eagles, sen tytäryhtiöt, jakelija, maahantuoja tai jälleenmyyjä eivät voi valvoa laitteen käyttöä, akun latausta ja käyttöä eikä osien asennusta. Tästä syystä ne eivät ota vas-tuuta henkilö- tai materiaalivahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä. Lue turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi. LiPo-akku tulee säilyttää lasten ja eläinten ulottumattomissa. 10 Kontakta återförsäljaren om du inte vet hur batteriet ska laddas. VARNING Laddning och användning av detta batteri kan orsaka eldsvåda om det görs felaktigt. Användaren måste förstå denna risk. Nine Eagles, dess dotterbolag, distributör, leverantör eller återförsäljare kan ej bevaka användningen av apparaten, laddningen/användningen av batteriet eller monteringen av delar. Därför ska de ej hållas ansvariga för person- eller materialskador som uppstått vid användningen av denna produkt. Läs säkerhetsföreskrifter och instruktioner noga LiPo-batteriet bör bevaras utom räckhåll för barn och djur.

11 LIPO-AKKU Tuotevastuu kattaa mahdolliset ongelmat tuotteen materiaaleissa tai valmistuksessa. Tuotevastuu ei kata akun ohjeiden vastaisesta käytöstä johtuvia vikoja. Säilytä LiPo-akku paloturvallisessa paikassa. Suorita lataus palamattoman materiaalin päällä. Lataustapahtumaa ei saa jättää valvomatta. Jos akku saa iskuja tai se vahingoittuu törmäyksessä, laita se palamattoman alustan päälle ja odota vähintään puoli tuntia. Vahingoittunut akku voi pahimmassa tapauksessa räjähtää. Vahingoittunutta akkua ei saa ladata. Käytä akun lataukseen vain Nine Eagles tasauslaturia. Jos akku muuttaa muotoaan tai siinä näkyy muita erikoisia merkkejä, lopeta lataus ja laita akku palamattoman materiaalin päälle. TÄRKEÄÄ Akku ei saa jättää kytketyksi laturiin, kun lataus on päättynyt. Akkua ei saa jättää kiinni kopteriin lennätyksen jälkeen. Älä yritä rakentaa akkuja yksittäisistä kennoista. JOS AKKU ON OLLUT MUKANA TÖR- MÄYKSESSÄ TAI SE ON VAHINGOITTUNUT Poista akku mallista Tarkista vahingot Jos akku ei voi käyttää, jätä se kierrätyspisteeseen tai toimita liikkeeseen LIPO-AKUN KIERRÄTYS Ota vesilasi ja laita lasiin reilusti ruokasuolaa. Suola aiheuttaa sen, että akku purkautuu rauhallisesti tyhjäksi. Jätä akku kierrätykseen. Tärkeää! Lopeta lennätys, kun kopteri tuntuu väsyneeltä. Akku on lähes tyhjä. Poista akku AINA mallista. Jos akun jättää paikalleen, se tyhjenee ja sitä ei pysty enää lataamaan täyteen. Jos olet törmäämässä kopterilla, vedä kaasutikku alaasentoon välittömästi. Vältät elektroniikan ja moottorin ylikuormittumisen sekä estät lapojen rikkoutumisen. Jos et aio lennättää kopteria lähipäivien aikana, lataa akku noin puoleen väliin ja poista paristot lähettimestä. LIPO-BATTERI Produktansvaret täcker möjliga material- och tillverkningsdefekter. Produktansvaret täcker ej fel som uppstått av felaktig användning eller slitage. Bevara LiPo-batteriet i ett brandsäkert utrymme. Ladda batteriet på ett brandsäkert underlag. Laddningen får ej ske obevakat. Om batteriet utsätts för stötar eller skadas i en krasch, lämna batteriet på ett brandsäkert underlag och vänta minst en halv timme. Ett skadat batteri kan i värsta fall explodera. Försök aldrig ladda ett skadat batteri. Använd endast NineEagles balanseringsladdare. Om batteriet börjar svälla eller andra speciella tecken kommer fram, sluta ladda och placera batteriet på ett brandsäkert underlag. VIKTIGT Batteriet får ej lämnas fastkopplat till laddaren då laddningen är färdig. Batteriet får ej lämnas fastkopplat till helikoptern efter flygning. Försök ej bygga batterier av enskilda celler. OM BATTERIET HAR UTSATTS FÖR EN KRASCH ELLER ÄR SKADAT Ta loss batteriet från modellen Inspektera skador Om batteriet är oanvändbart, lämna det för återvinning eller till din återförsäljare ÅTERVINNING AV LIPO-BATTERIER Fyll ett glas med vatten och mycket bordssalt. Saltet laddar ur batteriet långsamt och säkert. Lämna batteriet för återvinning. Viktigt! Sluta flyga då helikoptern är trött. Batteriet är då nästan tomt. Koppla ALLTID ur batteriet efter flygning. Om batteriet lämnas inkopplat blir det urladdat, då kan batteriet inte längre laddas om. Om du håller på att krascha, dra trottelspaken snabbt ner. Detta sparar på elektroniken, rotorbladen och motorer. Om du inte tänker flyga på länge, ladda batteriet ungefär halvvägs och ta bort batterierna från sändaren. 11

12 Varoitukset Nine Eagles tuotteet eivät ole leikkikaluja. Tuotteen käyttöä ei suositella alle 14-vuotiaille. Tuotetta on käytettävä turvallisella tavalla. Noudata ohjeita, kun valmistaudut lennätykseen. Varmista, että kädet, hiukset tai mikään muu ei kosketa kopterin pyöriviin osiin. Älä lennätä kenenkään lähellä tai yläpuolella. Irrota akku ennen kuin suljet lähettimen. Kopteri käyttää LiPo-akkua. Noudata ohjeita tämäntyyppisen akun kanssa välttääksesi onnettomuudet. Käytä aina Nine Eaglesin tähän malliin tarkoitettua laturia akun lataamiseen. Irrota akku laturista/lähettimestä, kun lataus on valmis. Akkua ei saa yliladata. Akkua ei saa säilyttää auringon paisteessa tai lähellä tulta. Akun on oltava kuiva. Akkua ei saa kuljettaa/säilyttää metalliesineiden läheisyydessä oikosulun välttämiseksi. Akkua ei saa purkaa osiin. Laturin on oltava kuiva. Kopteria ei saa käyttää sellaisten elektronisten laitteiden läheisyydessä, jotka käyttävät toimiakseen 2.4Ghz radiotekniikkaa. Käyttöohje pohjautuu Mode 2 tilan käyttöön. Mode 2 on tavallisin tapa Pohjoismaissa. Varningar Nine Eagles-produkterna är ej leksaker. Det är rekommenderat att personer under 14 år inte använder produkten. Produkten bör användas på ett säkert sätt. Följ instruktionerna då du börjar flyga. Se till att händer, hår eller annat inte hamnar i helikopterns roterande delar. Flyg inte nära eller ovanför någon annan person. Ta loss batteriet före du stänger av sändaren. Helikoptern använder ett LiPo-batteri. Följ instruktioner gällande dessa batterier för att undvika olyckor. Använd alltid en Nine Eagles-laddare som är avsedd för just denna modell. Lossa batteriet från laddaren då laddningen är klar. Batteriet får ej överladdas. Batteriet får ej bevaras i solsken eller nära eld. Batteriet bör hållas torrt. Batteriet får ej transporteras/bevaras nära föremål av metall för att undvika kortslutningar. Batteriet får ej tas i sär. Laddaren bör hållas torr. Helikoptern får ej användas nära elektrisk utrustning som fungerar med 2.4 GHz radioteknik. Instruktionerna baserar sig på Mode 2. Mode 2 är det vanligaste flygsättet i de nordiska länderna. Tuotetta ei saa hävittää sekajätteen mukana. Tuotteen toimitus kierrätykseen on käyttäjän vastuulla. Elektronisten laitteiden kierrätyksestä saat lisää tietoa omalta kunnaltasi. Voit toimittaa tuotteen myös jälleenmyyntipisteeseen. Produkten får ej skrotas bland hushållsavfall. Användaren ansvarar för att lämna produkten för återvinning. Tilläggsinformation om återvinning får du av din hemkommun. Du kan också leverera produkten till din återförsäljare.! lataamaan Huom! Poista aina akku mallista, kun lopetat sen käytön. Jos akun jättää paikalleen, se tyhjenee ja sitä ei pysty enää täyteen. Obs! Koppla alltid ur batteriet efter flygning. Om batteriet lämnas inkopplat blir det urladdat, då kan batteriet inte längre laddas om.! 12

13 13

14 Verkkosivumme tarjoaa laitteista tekniset tiedot, räjäytyskuvat, vara- ja viritysosalistat, kuvia sekä esittelyvideoita. Verkkokauppamme kautta ostat kätevästi niin laitteita, varaosia kuin tarvikkeita kotiin toimitettuna. På vår hemsida hittar du all information kring produkterna, manualer, sprängskisser, videos och reservdelar med mera. Du kan också handla våra produkter via vår hemsida. Mini-Z autoa voi säätää ja virittää monin eri tavoin. Pienestä koostaan huolimatta alustasta löytyy kaikki isompien mallien säätömahdollisuudet. Radiolaitteisto toimii häiriöttömällä 2.4GHz taajuudella. Tekniikka mahdollistaa jopa 40 auton samanaikaisen käytön. MR03 Sports sisältää alustasarjan, korin ja lähettimen. Kori- ja optio-osavalikoima tarjoaa mallille laajan muunneltavuuden ulkonäöstä suorituskykyyn. Mini-Z bilarna har trots sitt ringa format en mängd justeringsmöjligheter. Kör ett Championship lopp i vardagsrummet, eller besök din närmsta klubb för race på bana. Sändaren använder 2.4GHz och gör att 40 bilar samtidigt kan köras utan störningar. MR03 Sports är en ny serie av Mini-Z bilar, levereras komplett med sändare. Vi erbjuder trimningsdelar och reservdelar till hela serien. Olika typer av modeller och bilmärken finns att tillgå. Vill du ha ännu fler varianter finns karosser som gör att din bil sticker ut lite extra på banan. Audi R8 LMS MR-03 Sports Lamborghini Murciélago LP670-4 SV MM pituus mm leveys 65-76mm paino 135g nopeus 25+km/h längd mm bredd 65-76mm vitk 135g hastighet 25+km/h Lisäksi tarvitaan Behövs innan körning 8kpl AAA-akkuja (4kpl autoon, 4kpl lähettimeen) AAA-pikalaturi 8 st. AAA-batterier (4st till bil och 4st till sändare) AAA Snabbladdare Mini-Z rata Mini-Z bana 01.MZW301 Viritysmoottori Trimningsmotor Ferrari 458 Italia GT2 01.MZW37.30 eturenkaat 01.MZW38.30 takarenkaat 01.MZW37.30 framdäck 01.MZW38.30 bakdäck 01.MZW207 Öljyiskunvaimennin Öljestötdämpare 01.MZW401 Jousisarja eteen Fjädringsats - fram

GALAXY VISITOR 3. 04.NE201690 vol. 1

GALAXY VISITOR 3. 04.NE201690 vol. 1 NINE EAGLES GALAXY VISITOR 3 NINE EAGLES 04.NE201690 vol. 1 Kiitos, että valitsit Nine Eagles tuotteen. Toivomme, että saat paljon iloa tuotteesta. Lue käyttöohje huolellisesti läpi. Annamme ohjeessa hyviä

Lisätiedot

Solo Pro NE230 vol. 1

Solo Pro NE230 vol. 1 NINE EAGLES Solo Pro 230 04.NE230 vol. 1 Solo Pro 230 Kiitos, että valitsit Nine Eagles tuotteen. Toivomme, että saat paljon iloa tuotteesta. Lue käyttöohje huolellisesti läpi. Annamme ohjeessa hyviä neuvoja.

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

U Can Fly 02.0222081R

U Can Fly 02.0222081R U Can Fly 02.0222081R Tämä tuote ei ole leikkikalu. Ei sovellu alle 14-vuotiaiden käyttöön. Denna modell är inte en leksak. Ej lämplig för barn under 14 år. U Can Fly Hype U Can Fly on perinteinen ylätasotraineri.

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta!

Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta! Kaa 1 700 Suomi Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta! Lamppu on suunniteltu antamaan loistavan valotehon, olemaan eri3äin kevyt ja monikäy3öinen. Huom! Lampun valo on eri3äin voimakas, älä katso

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer FI SV Asennusohjeet Installationsinstruktioner I-VALO OY 14500 IITTALA FINLAND Tel. 010 446 6600 Fax 010 446 6500 www.i-valo.com I-VALO tuotenro: 28001 PRO

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje Toiminnot Aktiivisuusranneke on yhteensopiva sellaisten älypuhelinten ja tablettien kanssa, joilla on Bluetooth 4.0 yhteys, ja käytössä joko Android 4.3 tai myöhäisempi

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2 Nokia Bluetooth-HF BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-107Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Installation instructions, accessories Ohje nro 31399385 Versio 1.3 Osa nro 31373745 Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Volvo Car Corporation Ohjauspyörä nahka lämmitettävä- 31399385 - V1.3 Sivu 1 / 37 Varuste

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN

PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN 1 Rostek-Tekniikka Oy 7.9.2007 GENIE-HENKILÖNOSTIMET PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN Tämän pikaoppaan tarkoitus on auttaa nostimen käyttäjää tai vuokraamon henkilöstöä selvittämään nostimen käyttöhäiriötilanne

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

JÄÄPALAKONE ISMASKIN. ArctiCube KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

JÄÄPALAKONE ISMASKIN. ArctiCube KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING JÄÄPALAKONE ISMASKIN ArctiCube KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING VAROITUS! Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä ohjeet vastaisuuden

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

LRP nelikopteri K Ä Y T T Ä J Ä N O H J E sivu 1

LRP nelikopteri K Ä Y T T Ä J Ä N O H J E sivu 1 LRP nelikopteri K Ä Y T T Ä J Ä N O H J E sivu 1 LRP H4 Gravit Micro 2.0 -nelikopteri 6-akselinen Gyro automaattiseen vakautukseen 360 lentokieppi yhdellä ohjainpainikkeella tukeva, kestävä muovirunko

Lisätiedot

KK-Quad X setup ohje Muutama sana ennen aloitusta: Yleisiä multikopteri vinkkejä:

KK-Quad X setup ohje Muutama sana ennen aloitusta: Yleisiä multikopteri vinkkejä: KK-Quad X setup ohje Muutama sana ennen aloitusta: Saadaksesi parhaan tasapainon ja suorituskyvyn KK-controlleristasi kiinnitä se käyttäen esim. gyro-teippiä tai paksua kaksipuolista teippiä vähentääksesi

Lisätiedot

Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN LAITTEEN KÄYTTÖ

Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN LAITTEEN KÄYTTÖ Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN Ota huomioon että paperisilppuri toimii ainoastaan oikein koottuna, roskakorin ollessa oikein sijoitettuna silppurin kaappiin, sekä paperinsyöttölokeron ollessa

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion

Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion DALSBRUKS MOTIONSHALL (BRUKSHALLEN) Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion Sökande Ansvarig övervakare Önskar hyra /Förening/Lag Adress Hela salen för ca personer 2/3

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30758297 1.1 31334456, 31334497, 30756431, 30758230 Vakionopeudensäädin IMG-290723 Sivu 1 / 8 Varuste IMG-242205 A0000162 IMG-331411 Sivu 2 / 8 IMG-284902 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Pohjoismaiset kuluttajat aikovat tehdä joululahjaostoksia verkosta 2,0 miljardilla eurolla tänä vuonna

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot