Käyttöopas Kelloradio RC-DC1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas Kelloradio RC-DC1"

Transkriptio

1 Käyttöopas Kelloradio RC-DC1 Panasonic Nordic Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista. Kuvat ovat suuntaa antavia. Käyttöohjeessa kuvataan laitteen perustoiminnot. 1

2 Hyvä asiakas Kiitos, kun valitsit tämän laitteen. Jotta laite toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin teet kytkentöjä, käytät laitetta tai säädät sen toimintoja. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten. Arvokilpi Laite Keskusyksikkö AC-verkkolaite Sijainti Pohjassa Pohjassa Turvallisuustietoja Sijoitus Laita soitin tasaiselle alustalle. Suojaa laite auringonpaisteelta, korkealta lämpötilalta, kosteudelta ja tärinältä. Ne saattavat rikkoa laitteen suojakuoren tai laiteosia, minkä seurauksena laitteen käyttöikä voi lyhentyä. Sijoita laite vähintään 15 cm päähän seinästä, jotta ääni ei säröytyisi ja jotta vältyttäisiin epätoivotuilta akustisilta vaikutteilta. Älä sijoita mitään painavaa laitteen päälle. Jännite Älä käytä suurjännitevirtalähdettä. Ylikuormitus voi vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa tulipalon. Älä käytä laitetta tasasähköllä. Tarkasta sähkötyyppi erityisesti silloin, jos olet laivalla tai muualla, jossa tasasähkön käyttö on yleistä. AC-verkkolaitteen suojaus Kytke verkkolaite kunnolla. Tarkasta, että se on ehjä. Huonosti kytketty tai viallinen johto voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä vedä tai taita johtoa. Älä laita mitään raskasta sen päälle. Kun irrotat sovittimen pistorasiasta, vedä pistokkeesta, älä johdosta. Jos vedät sovittimesta, voit saada sähköiskun. Älä käsittele verkkojohdon pistoketta, jos kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun. Vierasesineet Älä laita metalliesineitä laitteen sisään. Siitä voi aiheutua sähköisku tai laitteen toimintahäiriö. Älä laita nestettä laitteen sisään. Siitä voi aiheutua sähköisku tai laitteen toimintahäiriö. Jos niin käy, irrota heti verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys laitemyyjään. Älä suihkuta hyönteismyrkkyä laitteen lähellä. Myrkyt sisältävät palonarkoja kaasuja, jotka voivat syttyä palamaan laitteen sisällä. Huolto Älä yritä korjata laitetta itse. Jos ääni pätkii, etulevyyn ei tule toimintatilan tietoja, laite savuaa tai tapahtuu muuta, josta ei ole mainintaa tässä käyttöoppaassa, irrota verkkolaite pistorasiasta ja ota yhteys laitemyyjään tai valtuutettuun huoltoon. Muun kuin tehtävään valtuutetun huoltajan suorittama korjaus, laitteen purku tai uudelleen kokoaminen saattaa johtaa sähköiskuvaaraan tai laitevaurioon. Ylläpidä laitteen pitkää käyttöikää irrottamalla verkkojohto pistorasiasta, mikäli laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan. 2

3 Tietoa kuluttajalle vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä ja hävityksestä Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- ja elektroniikkalaitetta sekä paristoja/akkuja ei saisi hävittää sekajätteenä. Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, jos toimitat ne tähän tarkoitukseen suunniteltuun keräyspisteeseen niin kuin on säädetty kansallisessa laissa ja direktiiveissä 2002/96/EC ja 2006/66/EC. Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa. Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta, paikallisesta jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen myyjältä. Kansallisessa lainsäädännössä on voitu määrätä rangaistus epäasianmukaisesta jätteenhävityksestä. Yritysten käyttämät laitteet EU:ssa Lisätietoja käytöstä poistettavien laitteiden hävittämisestä saat laitemyyjältä tai tavarantoimittajalta. EU:n ulkopuolella Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta tai jälleenmyyjältä. Huomautus paristossa olevasta merkistä (kaksi alinta esimerkkiä) Tämä symboli saattaa olla kemikaalitunnuksen yhteydessä. Siinä tapauksessa se vastaa kyseiseen kemikaaliin liittyvän direktiivin vaatimuksia. Made for ipod ja Made for iphone tarkoittavat, että elektroniikkalaite on suunniteltu kytkettäväksi ipodiin tai iphoneen, merkinnän mukaisesti, ja että valmistaja on sertifioinut laitteen täyttämään Applen suoritusstandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta eikä sen yhteensopivuudesta turvallisuus- ja muihin standardeihin. iphone, ipod, ipod classic, ipod nano ja ipod touch ovat Apple Inc:in tavaramerkkejä, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Mukana toimitetut tarvikkeet Tarkasta, että sait seuraavat tarvikkeet laitteen mukana. 1 AC-verkkolaite Yhteensopivat ipodit ja iphonet ipod nano 5th generation (videokamera) (8GB, 16GB) ipod touch 2nd generation (8GB, 16GB, 32GB, 64GB) ipod classic [120GB, 160GB (2009)] ipod nano 4th generation (video) (8GB, 16GB) ipod classic (160GB) (2007) ipod touch 1st generation (8GB, 16GB, 32GB) ipod nano 3rd generation (video) (4GB, 8GB) ipod classic (80GB) ipod nano 2nd generation (aluminum) (2GB, 4GB, 8GB) ipod 5th generation (video) (60GB, 80GB) ipod 5th generation (video) (30GB) ipod nano 1st generation (1GB, 2GB, 4GB) ipod 4th generation (värinäyttö) (40GB, 60GB) ipod 4th generation (värinäyttö) (20GB, 30GB) ipod 4th generation (40GB) ipod 4th generation (20GB) ipod mini (4GB, 6GB) iphone 3GS (16GB, 32GB) iphone 3G (8GB, 16GB) iphone (4GB, 8GB, 16GB) Yhteensopivuuteen vaikuttaa ipodin ja iphonen ohjelmistoversio. 3

4 Laitteen rakenne 1 [SNOOZE/DIMMER] Snooze: Sammuttaa hälytyksen 9 minuutiksi. Dimmer: Säätää etulevyn näytön kirkkauden (High (perusasetus), Medium, Low). 2 [ALARM OFF] Sammuttaa hälytyksen. 3 [ALARM 1], [ALARM 2] Aktivoi hälytys 1- tai hälytys 2 -toiminnon. Näyttää hälytys 1- tai hälytys 2 -asetuksen. 4 [SLEEP] Aktivoi uniajastimen. Aktivoi kesäajan kellonsäädön tilassa. 5 [I<</-, ADJ], [+/>>I, ADJ] Säätää kellon, radion ja hälytyksen asetuksia. Edellinen/ seuraava raita. Pikahaku taaksepäin/eteenpäin raidan sisällä. 6 [SET/PRESET] Asettaa kellonajan. Käynnistää radioasemien automaattitallennuksen tai näyttää muistipaikka-asemat radion kuuntelun aikana. 7 [TIME SYNC] Tahdistaa keskusyksikön ipodin/iphonen kellonaikaan. 8 [+, VOL], [, VOL] Säätää äänenvoimakkuuden. Valitsee 12-tunnin tai 24-tunnin kellonäytön. 9 [>/II] Käynnistää musiikin toiston ipodista tai iphonesta tai keskeyttää (pause) toiston. 10 [SOURCE] Valitsee kellonäytön tai ohjelmalähteeksi IPOD - tai RADIO FM -toimintatilan. Kaapelikytkennät Takaa FM-sisäantenni Pistorasiaan Kytke verkkolaite. Älä kytke tähän laitteeseen muiden laitteiden AC-verkkolaitteita. Käytä vain mukana toimitettua verkkolaitetta. Kun verkkolaite on kytkettynä, laite on valmiustilassa. Verkkolaitteen ollessa kytkettynä pistorasiaan tämän laitteen ensiöpiirissä on jännite. 4

5 Kellon ajastaminen Kellonaika näkyy, kun virtajohto kytketään pistorasiaan. Tarkista kello säännöllisesti, jotta se olisi luotettava (tarkkuus kuukaudessa +/- 60 sekuntia). 1 Pidä painettuna [SET/PRESET] 2 sekuntia. 2 Valitse päivä [I<</, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla. 3 Vahvista painamalla [SET/PRESET]. 4 Aseta tunnit ja minuutit toistamalla vaiheet 2-3. Esimerkki: Kellonajan muuttaminen Kun kellonaika on näkyvissä, valitse 12- tai 24-tunnin kellonäyttö painamalla samanaikaisesti 2 sekunnin ajan [+, VOL]- ja [, VOL]- painikkeita. 12-tunnin näyttö: AM : PM ei tule näkyviin. PM : PM tulee näkyviin. Kesäaika Kun kellonaika on näkyvissä, ota kesäaika käyttöön tai pois käytöstä pitämällä painettuna [SLEEP]. DST tulee näkyviin, kun toiminto on käytössä. Kellonajan tahdistus ipod / iphone -kellonajan mukaan Tällä toiminnolla voit määrittää kellonajaksi saman kuin ipodin tai iphonen käytössä on (s. 3, Yhteensopivat ipod and iphone ). Paina [TIME SYNC], kun ipod tai iphone ovat kytkettyinä keskusyksikköön. ipodin tai iphonen tarkka synkronisointi keskusyksikön kanssa ei ole mahdollista. Ero voi olla enintään 59 sekuntia. Yhteensopivuuteen vaikuttaa ipodin tai iphonen ohjelmistoversio. 5

6 ipodin ja iphonen käyttö 1 Avaa ipod/iphone-teline. Säädä tuki sopivaksi ipodin tai iphonen korkeudelle. ipod (ei mukana) Avaa ipod/iphone-teline varovaisesti. 2 ipodin ja iphonen kytkentä. Pidä kiinni keskusyksiköstä, kun kytket/irrotat ipodin/iphonen. Kun kytket ipod touchin tai iphonen ensimmäisen kerran, sen näyttöön tulee viesti, ellei Memory Loader -sovellusta ole asennettu (s. 9). ipodin ja iphonen lataus ipod tai iphone latautuu automaattisesti, kun se on kytkettynä keskusyksikköön. Tarkasta lataustila ipodin tai iphonen näytöstä. Ellet käytä ipodia tai iphonea pitkään aikaan sen jälkeen, kun akku on latautunut täyteen, irrota se tästä laitteesta, koska muuten akku tyhjenee itsekseen. (Täyteen latautumisen jälkeen akun lataus ei käynnisty uudelleen.) ipodin ja iphonen ohjelman toisto 1 Laita ipod tai iphone telakkaan ja kytket se toimintatilaan. 2 Valitse IPOD painamalla [SOURCE]. 3 Valitse musiikin toisto ipodista tai iphonesta painamalla kerran [>/II]. Keskeytä toisto (pause) painamalla painiketta uudestaan. 4 Valitse edellinen / seuraava raita [I<</, ADJ] / [+/>>I, ADJ] -painikkeella. 5 Käynnistä pikahaku taaksepäin / eteenpäin pitämällä painettuna [I<</, ADJ] / [+/>>I, ADJ] -painike. Jos ipod/ iphone käynnistää automaattisesti satunnaistoiston tai ohittaa jonkin raidan; Kytke Shake -toiminto pois käytöstä (jos sellainen on). Toista ipodin tai iphonen ohjelmaa ipodin tai iphonen telakkasovittimen kautta (ei mukana). ipodin ja iphonen toiminnasta lisätietoja ipodin ja iphonen käyttöohjeessa. 6

7 Radio Manuaalihaku 1 Valitse RADIO FM painikkeella [SOURCE]. 2 Valitse taajuus [I<</, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla. Pikahaku Pidä painettuna [I<</, ADJ] tai [+/>>I, ADJ], kunnes viritystaajuus alkaa muuttua nopeasti. Automaattiviritys loppuu, kun asema löytyy tai kun painat uudestaan [I<</, ADJ] / [+/>>I, ADJ]. Paremman kuuluvuuden saat, kun suoristat FM-antennin ja muutat sen suuntausta. Asemien tallennus muistiin Voit tallentaa suosikkiasemasi 5 FM-muistipaikalle. Valmistelu Valitse RADIO FM painikkeella [SOURCE]. Automaattitallennus (AP) Pidä painettuna [SOURCE], kunnes näyttöön tulee AP. Automaattitallennus alkaa valittuna olevasta taajuudesta. Vain 5 ensimmäiseksi löytynyttä asemaa tallentuvat muistiin. AP vilkkuu, kunnes 5 asemaa on tallentunut muistiin. Käyttäjän ohjaama tallennus 1 Valitse taajuus [I<</, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla. 2 Pidä painettuna [SET/PRESET] 2 sekuntia, niin näkyviin tulee muistipaikkanumero. 3 Valitse muistipaikkanumero [I<</, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla. 4 Vahvista painamalla [SET/PRESET]. Muistipaikka-aseman kuuntelu Valitse muistipaikka painelemalla [SET/PRESET]. 7

8 Uniajastin Toiminto sammuttaa laitteen valitsemasi ajan kuluttua (vain ipodin ja radion käytön aikana). 1 Kytke ajastin käyttöön painamalla [SLEEP]. 2 Valitse jäljelle jäävä toiminta-aika (minuuteissa) painelemalla [SLEEP]. OFF (perusasetus) Tarkasta jäljellä oleva toiminta-aika painamalla kerran [SLEEP]. Hälytystoiminnot Voit asettaa kaksi hälytysaikaa. Ennen kuin asetat hälytysajan, ajasta kello (s. 9). Hälytystoiminnot 1 Pidä painettuna [ALARM 1] tai [ALARM 2], kunnes tuntinäyttö vilkkuu sekunnin kuluessa aseta tunti painamalla [I<</, ADJ] / [+/>>I, ADJ]. 3 Vahvista painamalla [ALARM 1] tai [ALARM 2]. 4 Aseta minuutit toistamalla vaiheet Valitse viikonpäivä [I<</, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla. MON-SUN (joka päivä) ] MON-FRI (arkipäivisin MA-PE) SAT-SUN (viikonloppu) 6 Vahvista painamalla [ALARM 1] tai [ALARM 2]. 7 Valitse hälytysääni [I<</, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla: IPOD, RADIO tai BUZZER. 8 Vahvista painamalla [ALARM 1] tai [ALARM 2]. IPOD : Jatka vaiheisiin 9 ja 10. RADIO : Jatka vaiheisiin ipod-hälytys 9 Säädä äänenvoimakkuus [I<</, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla. 10 Vahvista painamalla [ALARM 1] tai [ALARM 2]. Hälytysääni (buzzer) soi, ellei keskusyksikkö tunnista ipodia/iphonea hälytyshetkellä. Hälytyshetkellä ipodin tai iphonen kirjaston musiikki alkaa soida. Radio 11 Säädä äänenvoimakkuus [I<</, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla. 12 Vahvista painamalla [ALARM 1] tai [ALARM 2]. 13 Valitse muistipaikka-asema [I<</, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla. 14 Vahvista painamalla [ALARM 1] tai [ALARM 2]. Hälytys toimii vain, jos virtajohto on kytketty. Kytke hälytys käyttöön tai tarkasta hälytys painamalla kerran [ALARM 1] tai [ALARM 2]. Paina uudestaan [ALARM 1] tai [ALARM 2] niin hälytys kytkeytyy pois käytöstä. Hälytyksen sammutus Sammuta hälytys painamalla [ALARM OFF]. Hälytys soi samaan aikaan seuraavana päivänä. Ellei hälytystä sammuteta, se soi 59 minuuttia ja sammuu sitten itsekseen. Torkkutoiminto Sammuta hälytys [SNOOZE]-painikkeella, jos haluat vaimentaa sen muutamaksi minuutiksi. Hälytysääni palautuu kuuluviin 9 minuutin kuluttua. Vinkki! ipod touch- ja iphone-laitteesta hälytysasetusten lukituksen voi avata Memory Loader -sovelluksella (s. 9). 8

9 Memory Loader -sovellus Tämä keskusyksikkö on suunniteltu käyttämään Memory Loader -sovellusta, joka on ladattavissa App Store -sovellussivustolta (laita hakuun MemoryLoader ). Ellet ole vielä ladannut ilmaista Memory Loader -sovellusta, ipod touchin ja iphonen näyttöön tulee seuraava viesti: Tämä viesti muistuttaa, että sovellus on ladattava, jotta voit hyödyntää tämän laitteen lisätoimintoja. ipod touch ja iphone kuitenkin toimivat tämän laitteen kanssa ilman Memory Loader -sovelluksen asentamista. Memory Loader -sovellus toimii vain ipod touchissa ja iphonessa, jossa käyttöjärjestelmä on OS 3.0 tai uudempi. Kun Memory Loader -sovellus on asennettuna ipod touchiin tai iphoneen, seuraavat toiminnot ovat käytettävissä ja ohjattavissa helposti sovelluksen käyttöliittymän kautta. Hälytys Säädä helposti hälytys 1 ja 2. Valitse mitkä tahansa päivät hälytystoimintoon. Valitse haluamasi torkkuaika 1-30 minuuttia. Radio Tallenna 5 FM-asemaa vierittämällä taajuuksia kosketustikulla. Muistutukset Saat hälytyksen ipod touchin tai iphonen muistutuksista (jos hälytys on asetettu kyseiselle päivälle). Torkkuajastin Määritä lyhyt torkkuajastin tai laskuri ipod touchista tai iphonesta. Kesäaika Ota kesäaika käyttöön / pois käytöstä yhdellä helppokäyttöisellä toiminnolla. Lisätietoa: 9

10 Muistin varmistus Muistin varmentava paristo (CR2032, ei mukana) säilyttää kellonajan ja hälytysasetukset muistissa sähkökatkon aikana. Pariston laittaminen Ellei paristoa ole, näkyvissä on tyhjän pariston ilmaisin, kunnes laitat pariston laitteeseen. Alhaalta 1 Anna verkkosovittimen olla kytkettynä pistorasiaan, kun ruuvaat paristotilan suojakannen auki ruuvimeisselillä. 2 Avaa paristotilan kansi. 3 Laita paristo paristotilaan (+)-puoli ylöspäin. 4 Sulje paristotilan kansi ja kiinnitä se ruuvilla. Pariston vaihtaminen Paristo kestää noin 1 kuukauden. Kun paristo on tyhjentynyt, tyhjän pariston ilmaisin vilkkuu näytössä. Paristot eivät kestä lämpöä eivätkä tulta. Älä jätä paristoja autoon suoraan auringonpaisteeseen pitkäksi aikaa, jos ovet ja ikkunat ovat kiinni. Poista paristo, ellei kelloradiota aiota käyttää pitkään aikaan. Säilytä paristot viileässä ja valottomassa paikassa. VAROITUS Väärin asennettu akku/paristo aiheuttaa räjähdysvaaran. Korvaa akku/paristo vain samanlaisella tai vastaavalla valmistajan suosittelemalla akulla/paristolla. Hävitä käytetyt akut/paristot valmistajan ja jätehuolto-ohjeiden mukaan. Varoitus vakavasta vaarasta Säilytä paristo lasten ulottumattomissa. Älä missään tapauksessa laita paristoa suuhun. Jos joku nielee pariston, ota yhteys lääkäriin. Varoitus vakavasta vaarasta Tulipalon, räjähdyksen ja palovammojen vaara. Älä lataa, pura, lämmitä yli 60 oc-asteeseen tai polta. 10

11 Vianmääritys Ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen, kokeile onko tämän kappaleen ohjeista apua. Mikäli jokin kohta jää epäselväksi tai ohjeista ei ole apua, pyydä lisätietoja laitemyyjältä. Kello Kelloa ei voi tahdistaa ipodin/iphonen kellonajan mukaan. Varmista, että ipod / iphone on kytketty hyvin ja toimintatilaan (s. 6). Päivitä ipodiin/iphoneen uusin ohjelmistoversio. Kesäaika ei kytkeydy käyttöön. Varmista, että kellonaika on ajastettu oikein. Pidä painettuna [SLEEP] kellonajan ollessa näkyvissä, niin kesäaika kytkeytyy käyttöön (s. 5). Hälytys ipod, radio tai hälytysääni ei soi hälytyshetkellä. Tarkasta, että olet ottanut käyttöön oikean hälytyksen ALARM 1 tai ALARM 2 (s. 8). ipod- tai radiohälytys on valittu käyttöön, mutta se ei soi hälytyshetkellä. Tarkasta hälytyksen äänenvoimakkuus (s. 8). ipod tai iphone ipodia tai iphonea ei voi käyttää tämän laitteen yhteydessä. Varmista, että ipod / iphone on kytketty hyvin ja toimintatilaan (s. 6). Päivitä ipodiin/iphoneen uusin ohjelmistoversio. ipodin/iphonen ääni ei kuulu. Varmista, että ipod / iphone on kytketty hyvin (s. 6). Säädä äänenvoimakkuus. ipod /iphone ei lataudu. Tarkasta kytkennät. Sammuta ja irrota ipod/iphone telakasta. Laita se uudestaan telakkaan ja kytke toimintatilaan (s. 6). Radio Kuuluu kohinaa tai säröytynyt ääni. Vie laite kauemmas televisiosta, tietokoneesta tai muusta laitteesta, jota magnetismi herkästi häiritsee. Tehdasasetusten palautus Toiminto mahdollistaa keskusyksikön tehdasasetusten palauttamisen tai asetusten nollaamisen toimintahäiriöiden hetkellä. Takaa Tekniset tiedot Paina [RESET] paperiliittimellä tai terävällä esineellä. VAHVISTINOSA RMS-lähtöteho (mono) Etukanava 2.6 W / kanava (8 ohm), 1 khz, 10% THD VIRITINOSA Muistipaikkatiedot 5 FM-asemaa Taajuusmodulaatio (FM) Taajuusalue 87,50 MHz - 108,00 MHz (tarkkuus 50 khz) Antenniliittimet 75 ohm (balansoimaton) KAIUTTIMET Tyyppi Kaiutin Kokoäänialue 1-tie, 1-kaiutinjärjestelmä (bassorefleksi) Impedanssi 8 ohm 2,5 cm, kartio YLEISTÄ Virtalähde (AC-verkkosovitin) AC V, 50/60 Hz DC-lähtö: 7,5 V Sähkönkulutus (ipod / iphone -latauksen aikana) Keskusyksikkö 7 W Mitat (l x k x s) 112 mm x 80 mm x 150 mm Paino Keskusyksikkö 0,37 kg Verkkolaite 0,14 kg Käyttöympäristön lämpötila 0 C C Käyttöympäristön kosteus 20% - 80 % RH (ei kondensoitumista) Virrankulutus valmiustilassa Keskusyksikkö Verkkolaite 0,3 W (noin) 0,3 W (noin) 1) Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Paino ja mitat ovat suuntaa antavia. 2) Harmoninen kokonaissärö mitattu digitaalispektrianalysaattorilla. Huolto Puhdista laite pyyhkimällä sitä pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä puhdista laitetta alkoholilla, ohentimella tai bensiinillä. Jos puhdistat laitteen kemiallisesti käsitellyllä liinalla, lue liinan käyttöohjeet huolellisesti. Copyright: Panasonic Nordic Kaikki oikeudet pidätetään. Panasonic Corporation RQTX

DVD-LS92 DVD-LS70. Käyttöopas Kannettava DVD/CD-soitin. Aluekoodinumero Tämä laite toistaa DVD-Video-levyjä, joissa on aluekoodimerkintä 2 tai ALL.

DVD-LS92 DVD-LS70. Käyttöopas Kannettava DVD/CD-soitin. Aluekoodinumero Tämä laite toistaa DVD-Video-levyjä, joissa on aluekoodimerkintä 2 tai ALL. Käyttöopas Kannettava DVD/CD-soitin DVD-LS92 DVD-LS70 Aluekoodinumero Tämä laite toistaa DVD-Video-levyjä, joissa on aluekoodimerkintä 2 tai ALL. Lue käyttöohje kokonaan, ennen kuin alat käyttää laitetta.

Lisätiedot

R-S700, R-S500. Käyttöohje. Stereovahvistin. i Fi

R-S700, R-S500. Käyttöohje. Stereovahvistin. i Fi R-S700, R-S500 Stereovahvistin Käyttöohje Julkaisija: Musta Pörssi Oy Kutojantie 4 02630 Espoo Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus-

Lisätiedot

MAS 101/102/111. Musiikkijärjestelmä Käyttöohje. iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen.

MAS 101/102/111. Musiikkijärjestelmä Käyttöohje. iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen. MAS 101/102/111 Musiikkijärjestelmä Käyttöohje iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen. Sisältö TurvallisuusohjeeT 3 Johdanto ja ominaisuudet 4 Suorituskykyinen Harman Kardon MAS -äänentoistojärjestelmä 4 Etulevyn

Lisätiedot

CS Příručka pro uživatele 3. PL Instrukcja obsługi 79. PT Manual do utilizador 97. EL Εγχειρίδιο χρήσης 23. FI Käyttöopas 43

CS Příručka pro uživatele 3. PL Instrukcja obsługi 79. PT Manual do utilizador 97. EL Εγχειρίδιο χρήσης 23. FI Käyttöopas 43 Register your product and get support at www.philips.com/welcome FWM200D/12 CS Příručka pro uživatele 3 EL Εγχειρίδιο χρήσης 23 Käyttöopas 43 HU Felhasználói kézikönyv 61 PL Instrukcja obsługi 79 PT Manual

Lisätiedot

Suomalaisia: ASB12I. Turvallisuus. o o o

Suomalaisia: ASB12I. Turvallisuus. o o o Suomalaisia: ASB12I o o o Index 1. Turvallisuus 1.1. Käyttötarkoitus 1.2. Tämän käyttöoppaan tarrat 1.3. Yleiset turvallisuusohjeet 2. Käyttöönoton valmistelu 3. Asennus 4. Toiminnot 5. Käyttö 6. Puhdistus

Lisätiedot

Käyttöopas Plasmatelevisio TH-37PV600E TH-42PV600E TH-50PV600E

Käyttöopas Plasmatelevisio TH-37PV600E TH-42PV600E TH-50PV600E Panasonic Nordic Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä. Säilytä ohje tulevaa tarvetta varten. Ohjeessa olevat kuvat ovat suuntaa antavia esimerkkejä. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin

Lisätiedot

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta.

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Käyttöohje Laadukas kosketusnäyttöpuhelin Malli KX-PRX150NE Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Lue tämä asiakirja ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Sisällysluettelo Esittely Varusteiden tiedot...3

Lisätiedot

KX-PRX110NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta.

KX-PRX110NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Käyttöohje Laadukas kosketusnäyttöpuhelin Malli KX-PRX110NE Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Lue tämä asiakirja ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Sisällysluettelo Esittely Varusteiden tiedot...3

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray Disc TM -kotiteatterijärjestelmä

Käyttöohjeet Blu-ray Disc TM -kotiteatterijärjestelmä Käyttöohjeet Blu-ray Disc TM -kotiteatterijärjestelmä Malli nro SC-BTT230 SC-BTT200 SC-BTT100 Ellei muuta mainita, näiden käyttöohjeiden kuvat viittaavat malliin SC-BTT230. Laiteohjelmiston päivitys Panasonic

Lisätiedot

CD Radio Cassette-Corder

CD Radio Cassette-Corder 2-548-054-33 (1) CD Radio Cassette-Corder Käyttöohjeet CFD-S35CP 2005 Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi. HUOMAUTUS Soittimen virtapainikkeen

Lisätiedot

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI Your music + our passion Sisältö Varmista, että rekisteröit ostoksesi. Käy sivustossa: support.cambridgeaudio. com Rekisteröitymällä saat kuulla ensimmäisenä: tulevista

Lisätiedot

SUOMI. XL-HF401PH Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-HF401PH (pääyksikkö) ja CP-HF401H (kaiutinjärjestelmä).

SUOMI. XL-HF401PH Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-HF401PH (pääyksikkö) ja CP-HF401H (kaiutinjärjestelmä). CD/USB NETWORK XL-HF401PH Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-HF401PH (pääyksikkö) ja CP-HF401H (kaiutinjärjestelmä). Johdanto Kiitos tämän SHARP-tuotteen ostamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti.

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Käyttöohjeet Aloittaminen Verkkoyhteydet Toiminnot Lisätietoja Vianetsintä Varoitukset/tekniset tiedot CMT-MX700Ni/MX750Ni VAROITUS Älä peitä laitteen ilmanottoaukkoja sanomalehdellä,

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Kannettava projektori M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Käyttöopas Malleja M350X ja M230X ei myydä Pohjois-Amerikassa. Mallinumero NP-M350X, NP-M300X, NP-M260X, NP-M230X, NP-M300W, NP-M260W 1. painos,

Lisätiedot

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Kannettava projektori P420X/P350X/P350W Käyttöopas Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 2. painos, tammikuu 2011 Macintosh, Mac OS X ja PowerBook ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE. DS-5000 DS-5000iD FI OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE. DS-5000 DS-5000iD FI OHJEET Johdanto Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Ota yhteys asiakastukeen, jos haluat lisätietoja tuotteiden nimistä tai mallien numeroista. Tämän asiakirjan sisällön paikkansa

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näissä ohjeissa on lisätietoja tuotteen oikein käyttämisestä ja turvallisesti. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

Sisältö. Stereoviritinvahvistin verkkoyhteysvalmiudella. Käyttöohje. Johdanto... 2 TX-8050. Kytkeminen... 10. Käyttö... 18

Sisältö. Stereoviritinvahvistin verkkoyhteysvalmiudella. Käyttöohje. Johdanto... 2 TX-8050. Kytkeminen... 10. Käyttö... 18 Stereoviritinvahvistin verkkoyhteysvalmiudella Sisältö Johdanto... 2 TX-8050 Käyttöohje Kytkeminen... 10 Käyttö... 18 Kiitämme sinua Onkyo-viritinvahvistimen hankinnasta. Lue kaikki ohjeet ennen laitteiden

Lisätiedot

SMT-S7140. Käyttöopas FIN DIGITAALINEN SATELLIITTIVASTAANOTIN

SMT-S7140. Käyttöopas FIN DIGITAALINEN SATELLIITTIVASTAANOTIN SMT-S7140 Käyttöopas FIN DIGITAALINEN SATELLIITTIVASTAANOTIN FIN_SMT-S7140 UG_final(Ed.01)_110307-1.indd 1 2011-03-07 5:20:15 SMT-S7140 TURVALLISUUSOHJEET Vastaanotin on valmistettu kansainvälisiä turvallisuusstandardeja

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS,

Lisätiedot

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100 Multi-Track Linear PCM -tallennin Käyttöopas Kiitos, että ostit Multi-Track Linear PCM -tallentimen. Lue tämä opas huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta asianmukaisesti

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-M1 -digitaalikameran hankinnasta. Ennen

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näissä ohjeissa on lisätietoja tuotteen oikein käyttämisestä ja turvallisesti. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa.

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa. Pikaopas Sarjanumero on kameran pohjassa. Pakkauksen sisällön tarkistaminen GR II Salamakenkä (kiinnitetty kameraan) Ladattava akku (DB 65) USB-muuntaja (AC-U1) g USB-kaapeli g Käsihihna Virtapistoke g

Lisätiedot

KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ

KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ e_kb437.book Page 1 Thursday, February 22, 2007 4:18 PM KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ Olemme kiinnittäneet paljon huomiota kameran turvallisuuteen. Kun käytät kameraa, kehotamme sinua kiinnittämään erityistä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 46PFL5507T http://fi.yourpdfguides.com/dref/4264171

Käyttöoppaasi. PHILIPS 46PFL5507T http://fi.yourpdfguides.com/dref/4264171 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Honda SD-navigointijärjestelmä. Audio Navigointi

Honda SD-navigointijärjestelmä. Audio Navigointi Honda SD-navigointijärjestelmä Audio Navigointi Esipuhe Turvallisuusvaroitukset Noudata alla olevia varoituksia käyttäessäsi tätä järjestelmää. Kun olet lukenut tämän oppaan, säilytä se saatavilla (esimerkiksi

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Malli nro DMP-BDT330 DMP-BDT233 DMP-BDT230 DMP-BDT131 DMP-BDT130 Ellei muuta mainita, näiden käyttöohjeiden kuvat viittaavat malliin DMP-BDT330. Laiteohjelmiston päivitys

Lisätiedot