Käyttöopas Kelloradio RC-DC1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas Kelloradio RC-DC1"

Transkriptio

1 Käyttöopas Kelloradio RC-DC1 Panasonic Nordic Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista. Kuvat ovat suuntaa antavia. Käyttöohjeessa kuvataan laitteen perustoiminnot. 1

2 Hyvä asiakas Kiitos, kun valitsit tämän laitteen. Jotta laite toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin teet kytkentöjä, käytät laitetta tai säädät sen toimintoja. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten. Arvokilpi Laite Keskusyksikkö AC-verkkolaite Sijainti Pohjassa Pohjassa Turvallisuustietoja Sijoitus Laita soitin tasaiselle alustalle. Suojaa laite auringonpaisteelta, korkealta lämpötilalta, kosteudelta ja tärinältä. Ne saattavat rikkoa laitteen suojakuoren tai laiteosia, minkä seurauksena laitteen käyttöikä voi lyhentyä. Sijoita laite vähintään 15 cm päähän seinästä, jotta ääni ei säröytyisi ja jotta vältyttäisiin epätoivotuilta akustisilta vaikutteilta. Älä sijoita mitään painavaa laitteen päälle. Jännite Älä käytä suurjännitevirtalähdettä. Ylikuormitus voi vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa tulipalon. Älä käytä laitetta tasasähköllä. Tarkasta sähkötyyppi erityisesti silloin, jos olet laivalla tai muualla, jossa tasasähkön käyttö on yleistä. AC-verkkolaitteen suojaus Kytke verkkolaite kunnolla. Tarkasta, että se on ehjä. Huonosti kytketty tai viallinen johto voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä vedä tai taita johtoa. Älä laita mitään raskasta sen päälle. Kun irrotat sovittimen pistorasiasta, vedä pistokkeesta, älä johdosta. Jos vedät sovittimesta, voit saada sähköiskun. Älä käsittele verkkojohdon pistoketta, jos kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun. Vierasesineet Älä laita metalliesineitä laitteen sisään. Siitä voi aiheutua sähköisku tai laitteen toimintahäiriö. Älä laita nestettä laitteen sisään. Siitä voi aiheutua sähköisku tai laitteen toimintahäiriö. Jos niin käy, irrota heti verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys laitemyyjään. Älä suihkuta hyönteismyrkkyä laitteen lähellä. Myrkyt sisältävät palonarkoja kaasuja, jotka voivat syttyä palamaan laitteen sisällä. Huolto Älä yritä korjata laitetta itse. Jos ääni pätkii, etulevyyn ei tule toimintatilan tietoja, laite savuaa tai tapahtuu muuta, josta ei ole mainintaa tässä käyttöoppaassa, irrota verkkolaite pistorasiasta ja ota yhteys laitemyyjään tai valtuutettuun huoltoon. Muun kuin tehtävään valtuutetun huoltajan suorittama korjaus, laitteen purku tai uudelleen kokoaminen saattaa johtaa sähköiskuvaaraan tai laitevaurioon. Ylläpidä laitteen pitkää käyttöikää irrottamalla verkkojohto pistorasiasta, mikäli laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan. 2

3 Tietoa kuluttajalle vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä ja hävityksestä Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- ja elektroniikkalaitetta sekä paristoja/akkuja ei saisi hävittää sekajätteenä. Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, jos toimitat ne tähän tarkoitukseen suunniteltuun keräyspisteeseen niin kuin on säädetty kansallisessa laissa ja direktiiveissä 2002/96/EC ja 2006/66/EC. Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa. Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta, paikallisesta jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen myyjältä. Kansallisessa lainsäädännössä on voitu määrätä rangaistus epäasianmukaisesta jätteenhävityksestä. Yritysten käyttämät laitteet EU:ssa Lisätietoja käytöstä poistettavien laitteiden hävittämisestä saat laitemyyjältä tai tavarantoimittajalta. EU:n ulkopuolella Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta tai jälleenmyyjältä. Huomautus paristossa olevasta merkistä (kaksi alinta esimerkkiä) Tämä symboli saattaa olla kemikaalitunnuksen yhteydessä. Siinä tapauksessa se vastaa kyseiseen kemikaaliin liittyvän direktiivin vaatimuksia. Made for ipod ja Made for iphone tarkoittavat, että elektroniikkalaite on suunniteltu kytkettäväksi ipodiin tai iphoneen, merkinnän mukaisesti, ja että valmistaja on sertifioinut laitteen täyttämään Applen suoritusstandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta eikä sen yhteensopivuudesta turvallisuus- ja muihin standardeihin. iphone, ipod, ipod classic, ipod nano ja ipod touch ovat Apple Inc:in tavaramerkkejä, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Mukana toimitetut tarvikkeet Tarkasta, että sait seuraavat tarvikkeet laitteen mukana. 1 AC-verkkolaite Yhteensopivat ipodit ja iphonet ipod nano 5th generation (videokamera) (8GB, 16GB) ipod touch 2nd generation (8GB, 16GB, 32GB, 64GB) ipod classic [120GB, 160GB (2009)] ipod nano 4th generation (video) (8GB, 16GB) ipod classic (160GB) (2007) ipod touch 1st generation (8GB, 16GB, 32GB) ipod nano 3rd generation (video) (4GB, 8GB) ipod classic (80GB) ipod nano 2nd generation (aluminum) (2GB, 4GB, 8GB) ipod 5th generation (video) (60GB, 80GB) ipod 5th generation (video) (30GB) ipod nano 1st generation (1GB, 2GB, 4GB) ipod 4th generation (värinäyttö) (40GB, 60GB) ipod 4th generation (värinäyttö) (20GB, 30GB) ipod 4th generation (40GB) ipod 4th generation (20GB) ipod mini (4GB, 6GB) iphone 3GS (16GB, 32GB) iphone 3G (8GB, 16GB) iphone (4GB, 8GB, 16GB) Yhteensopivuuteen vaikuttaa ipodin ja iphonen ohjelmistoversio. 3

4 Laitteen rakenne 1 [SNOOZE/DIMMER] Snooze: Sammuttaa hälytyksen 9 minuutiksi. Dimmer: Säätää etulevyn näytön kirkkauden (High (perusasetus), Medium, Low). 2 [ALARM OFF] Sammuttaa hälytyksen. 3 [ALARM 1], [ALARM 2] Aktivoi hälytys 1- tai hälytys 2 -toiminnon. Näyttää hälytys 1- tai hälytys 2 -asetuksen. 4 [SLEEP] Aktivoi uniajastimen. Aktivoi kesäajan kellonsäädön tilassa. 5 [I<</-, ADJ], [+/>>I, ADJ] Säätää kellon, radion ja hälytyksen asetuksia. Edellinen/ seuraava raita. Pikahaku taaksepäin/eteenpäin raidan sisällä. 6 [SET/PRESET] Asettaa kellonajan. Käynnistää radioasemien automaattitallennuksen tai näyttää muistipaikka-asemat radion kuuntelun aikana. 7 [TIME SYNC] Tahdistaa keskusyksikön ipodin/iphonen kellonaikaan. 8 [+, VOL], [, VOL] Säätää äänenvoimakkuuden. Valitsee 12-tunnin tai 24-tunnin kellonäytön. 9 [>/II] Käynnistää musiikin toiston ipodista tai iphonesta tai keskeyttää (pause) toiston. 10 [SOURCE] Valitsee kellonäytön tai ohjelmalähteeksi IPOD - tai RADIO FM -toimintatilan. Kaapelikytkennät Takaa FM-sisäantenni Pistorasiaan Kytke verkkolaite. Älä kytke tähän laitteeseen muiden laitteiden AC-verkkolaitteita. Käytä vain mukana toimitettua verkkolaitetta. Kun verkkolaite on kytkettynä, laite on valmiustilassa. Verkkolaitteen ollessa kytkettynä pistorasiaan tämän laitteen ensiöpiirissä on jännite. 4

5 Kellon ajastaminen Kellonaika näkyy, kun virtajohto kytketään pistorasiaan. Tarkista kello säännöllisesti, jotta se olisi luotettava (tarkkuus kuukaudessa +/- 60 sekuntia). 1 Pidä painettuna [SET/PRESET] 2 sekuntia. 2 Valitse päivä [I<</, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla. 3 Vahvista painamalla [SET/PRESET]. 4 Aseta tunnit ja minuutit toistamalla vaiheet 2-3. Esimerkki: Kellonajan muuttaminen Kun kellonaika on näkyvissä, valitse 12- tai 24-tunnin kellonäyttö painamalla samanaikaisesti 2 sekunnin ajan [+, VOL]- ja [, VOL]- painikkeita. 12-tunnin näyttö: AM : PM ei tule näkyviin. PM : PM tulee näkyviin. Kesäaika Kun kellonaika on näkyvissä, ota kesäaika käyttöön tai pois käytöstä pitämällä painettuna [SLEEP]. DST tulee näkyviin, kun toiminto on käytössä. Kellonajan tahdistus ipod / iphone -kellonajan mukaan Tällä toiminnolla voit määrittää kellonajaksi saman kuin ipodin tai iphonen käytössä on (s. 3, Yhteensopivat ipod and iphone ). Paina [TIME SYNC], kun ipod tai iphone ovat kytkettyinä keskusyksikköön. ipodin tai iphonen tarkka synkronisointi keskusyksikön kanssa ei ole mahdollista. Ero voi olla enintään 59 sekuntia. Yhteensopivuuteen vaikuttaa ipodin tai iphonen ohjelmistoversio. 5

6 ipodin ja iphonen käyttö 1 Avaa ipod/iphone-teline. Säädä tuki sopivaksi ipodin tai iphonen korkeudelle. ipod (ei mukana) Avaa ipod/iphone-teline varovaisesti. 2 ipodin ja iphonen kytkentä. Pidä kiinni keskusyksiköstä, kun kytket/irrotat ipodin/iphonen. Kun kytket ipod touchin tai iphonen ensimmäisen kerran, sen näyttöön tulee viesti, ellei Memory Loader -sovellusta ole asennettu (s. 9). ipodin ja iphonen lataus ipod tai iphone latautuu automaattisesti, kun se on kytkettynä keskusyksikköön. Tarkasta lataustila ipodin tai iphonen näytöstä. Ellet käytä ipodia tai iphonea pitkään aikaan sen jälkeen, kun akku on latautunut täyteen, irrota se tästä laitteesta, koska muuten akku tyhjenee itsekseen. (Täyteen latautumisen jälkeen akun lataus ei käynnisty uudelleen.) ipodin ja iphonen ohjelman toisto 1 Laita ipod tai iphone telakkaan ja kytket se toimintatilaan. 2 Valitse IPOD painamalla [SOURCE]. 3 Valitse musiikin toisto ipodista tai iphonesta painamalla kerran [>/II]. Keskeytä toisto (pause) painamalla painiketta uudestaan. 4 Valitse edellinen / seuraava raita [I<</, ADJ] / [+/>>I, ADJ] -painikkeella. 5 Käynnistä pikahaku taaksepäin / eteenpäin pitämällä painettuna [I<</, ADJ] / [+/>>I, ADJ] -painike. Jos ipod/ iphone käynnistää automaattisesti satunnaistoiston tai ohittaa jonkin raidan; Kytke Shake -toiminto pois käytöstä (jos sellainen on). Toista ipodin tai iphonen ohjelmaa ipodin tai iphonen telakkasovittimen kautta (ei mukana). ipodin ja iphonen toiminnasta lisätietoja ipodin ja iphonen käyttöohjeessa. 6

7 Radio Manuaalihaku 1 Valitse RADIO FM painikkeella [SOURCE]. 2 Valitse taajuus [I<</, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla. Pikahaku Pidä painettuna [I<</, ADJ] tai [+/>>I, ADJ], kunnes viritystaajuus alkaa muuttua nopeasti. Automaattiviritys loppuu, kun asema löytyy tai kun painat uudestaan [I<</, ADJ] / [+/>>I, ADJ]. Paremman kuuluvuuden saat, kun suoristat FM-antennin ja muutat sen suuntausta. Asemien tallennus muistiin Voit tallentaa suosikkiasemasi 5 FM-muistipaikalle. Valmistelu Valitse RADIO FM painikkeella [SOURCE]. Automaattitallennus (AP) Pidä painettuna [SOURCE], kunnes näyttöön tulee AP. Automaattitallennus alkaa valittuna olevasta taajuudesta. Vain 5 ensimmäiseksi löytynyttä asemaa tallentuvat muistiin. AP vilkkuu, kunnes 5 asemaa on tallentunut muistiin. Käyttäjän ohjaama tallennus 1 Valitse taajuus [I<</, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla. 2 Pidä painettuna [SET/PRESET] 2 sekuntia, niin näkyviin tulee muistipaikkanumero. 3 Valitse muistipaikkanumero [I<</, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla. 4 Vahvista painamalla [SET/PRESET]. Muistipaikka-aseman kuuntelu Valitse muistipaikka painelemalla [SET/PRESET]. 7

8 Uniajastin Toiminto sammuttaa laitteen valitsemasi ajan kuluttua (vain ipodin ja radion käytön aikana). 1 Kytke ajastin käyttöön painamalla [SLEEP]. 2 Valitse jäljelle jäävä toiminta-aika (minuuteissa) painelemalla [SLEEP]. OFF (perusasetus) Tarkasta jäljellä oleva toiminta-aika painamalla kerran [SLEEP]. Hälytystoiminnot Voit asettaa kaksi hälytysaikaa. Ennen kuin asetat hälytysajan, ajasta kello (s. 9). Hälytystoiminnot 1 Pidä painettuna [ALARM 1] tai [ALARM 2], kunnes tuntinäyttö vilkkuu sekunnin kuluessa aseta tunti painamalla [I<</, ADJ] / [+/>>I, ADJ]. 3 Vahvista painamalla [ALARM 1] tai [ALARM 2]. 4 Aseta minuutit toistamalla vaiheet Valitse viikonpäivä [I<</, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla. MON-SUN (joka päivä) ] MON-FRI (arkipäivisin MA-PE) SAT-SUN (viikonloppu) 6 Vahvista painamalla [ALARM 1] tai [ALARM 2]. 7 Valitse hälytysääni [I<</, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla: IPOD, RADIO tai BUZZER. 8 Vahvista painamalla [ALARM 1] tai [ALARM 2]. IPOD : Jatka vaiheisiin 9 ja 10. RADIO : Jatka vaiheisiin ipod-hälytys 9 Säädä äänenvoimakkuus [I<</, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla. 10 Vahvista painamalla [ALARM 1] tai [ALARM 2]. Hälytysääni (buzzer) soi, ellei keskusyksikkö tunnista ipodia/iphonea hälytyshetkellä. Hälytyshetkellä ipodin tai iphonen kirjaston musiikki alkaa soida. Radio 11 Säädä äänenvoimakkuus [I<</, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla. 12 Vahvista painamalla [ALARM 1] tai [ALARM 2]. 13 Valitse muistipaikka-asema [I<</, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla. 14 Vahvista painamalla [ALARM 1] tai [ALARM 2]. Hälytys toimii vain, jos virtajohto on kytketty. Kytke hälytys käyttöön tai tarkasta hälytys painamalla kerran [ALARM 1] tai [ALARM 2]. Paina uudestaan [ALARM 1] tai [ALARM 2] niin hälytys kytkeytyy pois käytöstä. Hälytyksen sammutus Sammuta hälytys painamalla [ALARM OFF]. Hälytys soi samaan aikaan seuraavana päivänä. Ellei hälytystä sammuteta, se soi 59 minuuttia ja sammuu sitten itsekseen. Torkkutoiminto Sammuta hälytys [SNOOZE]-painikkeella, jos haluat vaimentaa sen muutamaksi minuutiksi. Hälytysääni palautuu kuuluviin 9 minuutin kuluttua. Vinkki! ipod touch- ja iphone-laitteesta hälytysasetusten lukituksen voi avata Memory Loader -sovelluksella (s. 9). 8

9 Memory Loader -sovellus Tämä keskusyksikkö on suunniteltu käyttämään Memory Loader -sovellusta, joka on ladattavissa App Store -sovellussivustolta (laita hakuun MemoryLoader ). Ellet ole vielä ladannut ilmaista Memory Loader -sovellusta, ipod touchin ja iphonen näyttöön tulee seuraava viesti: Tämä viesti muistuttaa, että sovellus on ladattava, jotta voit hyödyntää tämän laitteen lisätoimintoja. ipod touch ja iphone kuitenkin toimivat tämän laitteen kanssa ilman Memory Loader -sovelluksen asentamista. Memory Loader -sovellus toimii vain ipod touchissa ja iphonessa, jossa käyttöjärjestelmä on OS 3.0 tai uudempi. Kun Memory Loader -sovellus on asennettuna ipod touchiin tai iphoneen, seuraavat toiminnot ovat käytettävissä ja ohjattavissa helposti sovelluksen käyttöliittymän kautta. Hälytys Säädä helposti hälytys 1 ja 2. Valitse mitkä tahansa päivät hälytystoimintoon. Valitse haluamasi torkkuaika 1-30 minuuttia. Radio Tallenna 5 FM-asemaa vierittämällä taajuuksia kosketustikulla. Muistutukset Saat hälytyksen ipod touchin tai iphonen muistutuksista (jos hälytys on asetettu kyseiselle päivälle). Torkkuajastin Määritä lyhyt torkkuajastin tai laskuri ipod touchista tai iphonesta. Kesäaika Ota kesäaika käyttöön / pois käytöstä yhdellä helppokäyttöisellä toiminnolla. Lisätietoa: 9

10 Muistin varmistus Muistin varmentava paristo (CR2032, ei mukana) säilyttää kellonajan ja hälytysasetukset muistissa sähkökatkon aikana. Pariston laittaminen Ellei paristoa ole, näkyvissä on tyhjän pariston ilmaisin, kunnes laitat pariston laitteeseen. Alhaalta 1 Anna verkkosovittimen olla kytkettynä pistorasiaan, kun ruuvaat paristotilan suojakannen auki ruuvimeisselillä. 2 Avaa paristotilan kansi. 3 Laita paristo paristotilaan (+)-puoli ylöspäin. 4 Sulje paristotilan kansi ja kiinnitä se ruuvilla. Pariston vaihtaminen Paristo kestää noin 1 kuukauden. Kun paristo on tyhjentynyt, tyhjän pariston ilmaisin vilkkuu näytössä. Paristot eivät kestä lämpöä eivätkä tulta. Älä jätä paristoja autoon suoraan auringonpaisteeseen pitkäksi aikaa, jos ovet ja ikkunat ovat kiinni. Poista paristo, ellei kelloradiota aiota käyttää pitkään aikaan. Säilytä paristot viileässä ja valottomassa paikassa. VAROITUS Väärin asennettu akku/paristo aiheuttaa räjähdysvaaran. Korvaa akku/paristo vain samanlaisella tai vastaavalla valmistajan suosittelemalla akulla/paristolla. Hävitä käytetyt akut/paristot valmistajan ja jätehuolto-ohjeiden mukaan. Varoitus vakavasta vaarasta Säilytä paristo lasten ulottumattomissa. Älä missään tapauksessa laita paristoa suuhun. Jos joku nielee pariston, ota yhteys lääkäriin. Varoitus vakavasta vaarasta Tulipalon, räjähdyksen ja palovammojen vaara. Älä lataa, pura, lämmitä yli 60 oc-asteeseen tai polta. 10

11 Vianmääritys Ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen, kokeile onko tämän kappaleen ohjeista apua. Mikäli jokin kohta jää epäselväksi tai ohjeista ei ole apua, pyydä lisätietoja laitemyyjältä. Kello Kelloa ei voi tahdistaa ipodin/iphonen kellonajan mukaan. Varmista, että ipod / iphone on kytketty hyvin ja toimintatilaan (s. 6). Päivitä ipodiin/iphoneen uusin ohjelmistoversio. Kesäaika ei kytkeydy käyttöön. Varmista, että kellonaika on ajastettu oikein. Pidä painettuna [SLEEP] kellonajan ollessa näkyvissä, niin kesäaika kytkeytyy käyttöön (s. 5). Hälytys ipod, radio tai hälytysääni ei soi hälytyshetkellä. Tarkasta, että olet ottanut käyttöön oikean hälytyksen ALARM 1 tai ALARM 2 (s. 8). ipod- tai radiohälytys on valittu käyttöön, mutta se ei soi hälytyshetkellä. Tarkasta hälytyksen äänenvoimakkuus (s. 8). ipod tai iphone ipodia tai iphonea ei voi käyttää tämän laitteen yhteydessä. Varmista, että ipod / iphone on kytketty hyvin ja toimintatilaan (s. 6). Päivitä ipodiin/iphoneen uusin ohjelmistoversio. ipodin/iphonen ääni ei kuulu. Varmista, että ipod / iphone on kytketty hyvin (s. 6). Säädä äänenvoimakkuus. ipod /iphone ei lataudu. Tarkasta kytkennät. Sammuta ja irrota ipod/iphone telakasta. Laita se uudestaan telakkaan ja kytke toimintatilaan (s. 6). Radio Kuuluu kohinaa tai säröytynyt ääni. Vie laite kauemmas televisiosta, tietokoneesta tai muusta laitteesta, jota magnetismi herkästi häiritsee. Tehdasasetusten palautus Toiminto mahdollistaa keskusyksikön tehdasasetusten palauttamisen tai asetusten nollaamisen toimintahäiriöiden hetkellä. Takaa Tekniset tiedot Paina [RESET] paperiliittimellä tai terävällä esineellä. VAHVISTINOSA RMS-lähtöteho (mono) Etukanava 2.6 W / kanava (8 ohm), 1 khz, 10% THD VIRITINOSA Muistipaikkatiedot 5 FM-asemaa Taajuusmodulaatio (FM) Taajuusalue 87,50 MHz - 108,00 MHz (tarkkuus 50 khz) Antenniliittimet 75 ohm (balansoimaton) KAIUTTIMET Tyyppi Kaiutin Kokoäänialue 1-tie, 1-kaiutinjärjestelmä (bassorefleksi) Impedanssi 8 ohm 2,5 cm, kartio YLEISTÄ Virtalähde (AC-verkkosovitin) AC V, 50/60 Hz DC-lähtö: 7,5 V Sähkönkulutus (ipod / iphone -latauksen aikana) Keskusyksikkö 7 W Mitat (l x k x s) 112 mm x 80 mm x 150 mm Paino Keskusyksikkö 0,37 kg Verkkolaite 0,14 kg Käyttöympäristön lämpötila 0 C C Käyttöympäristön kosteus 20% - 80 % RH (ei kondensoitumista) Virrankulutus valmiustilassa Keskusyksikkö Verkkolaite 0,3 W (noin) 0,3 W (noin) 1) Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Paino ja mitat ovat suuntaa antavia. 2) Harmoninen kokonaissärö mitattu digitaalispektrianalysaattorilla. Huolto Puhdista laite pyyhkimällä sitä pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä puhdista laitetta alkoholilla, ohentimella tai bensiinillä. Jos puhdistat laitteen kemiallisesti käsitellyllä liinalla, lue liinan käyttöohjeet huolellisesti. Copyright: Panasonic Nordic Kaikki oikeudet pidätetään. Panasonic Corporation RQTX

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Käyttöopas CD-minisarja M-SC-HC-05

Käyttöopas CD-minisarja M-SC-HC-05 Käyttöopas CD-minisarja M-SC-HC-05 Panasonic Nordic Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista. Lue

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

H201 Käyttöohje (FI) OMINAISUUDET

H201 Käyttöohje (FI) OMINAISUUDET OMINAISUUDET 1. Yhdysrakenteinen AM/FM-antenni 2. 10 pikavalinta-asemaa (5 kummallakin aaltoalueella) 3. Vedenkestävä rakenne JIS7 standardin mukaisesti 4. Automaattinen asemanhaku 5. Suurikokoinen ja

Lisätiedot

THE BRIDGE IIIP. ipod- ja iphone-telakka. Omistajan käsikirja. iphone ei sisälly toimitukseen SUOMI

THE BRIDGE IIIP. ipod- ja iphone-telakka. Omistajan käsikirja. iphone ei sisälly toimitukseen SUOMI THE BRIDGE IIIP ipod- ja iphone-telakka Omistajan käsikirja iphone ei sisälly toimitukseen SUOMI Sisältö Johdanto 3 Ominaisuudet 3 Pakkauksen sisältö 3 Yhteensopivuus 3 Asennus 4 ipod/iphone akun lataus

Lisätiedot

SUOMI SU-1. Johdanto. Sisältö. Pakkauksen sisältö. Yleistä tietoa. Yleistä tietoa Varoituksia...2 Hallintapainikkeet ja merkkivalot...

SUOMI SU-1. Johdanto. Sisältö. Pakkauksen sisältö. Yleistä tietoa. Yleistä tietoa Varoituksia...2 Hallintapainikkeet ja merkkivalot... Johdanto Sisältö Yleistä tietoa Kiitos tämän SHARP-tuotteen ostamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti. Näin varmistat parhaan käyttömukavuuden. Käyttöohje opastaa sinua SHARP-tuotteen käytössä. Pakkauksen

Lisätiedot

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia Extra Power DC-11- / DC-11K -lisävirtalaitteen (jäljempänä DC-11) avulla voit

Lisätiedot

AR280P Clockradio Käyttöohje

AR280P Clockradio Käyttöohje AR280P Clockradio Käyttöohje Index 1. Käyttötarkoitus 2. Turvallisuus o 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat o 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Käyttöönoton valmistelu o 3.1. Pakkauksesta purkaminen o 3.2.

Lisätiedot

Sangean ATS-404, käyttöohje Tuotenumero 38-2116. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Sangean ATS-404, käyttöohje Tuotenumero 38-2116. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Sangean ATS-404, käyttöohje Tuotenumero 38-2116 Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Toiminnot 1. Teleskooppiantenni 2. LCD-näyttö 3. Näytön taustavalon painike 4. Virtakytkin 5. Uniajastin

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE 2.1-KANAVAINEN BLUETOOTH KAIUTIN LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE VAROITUKSET Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. On kuitenkin joitakin

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

DENVER CRP-717 FINNISH SÄÄTIMIEN SIJAINTI

DENVER CRP-717 FINNISH SÄÄTIMIEN SIJAINTI DENVER CRP-717 FINNISH SÄÄTIMIEN SIJAINTI TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. KULMAN/TERÄVYYDEN OHJAIN 2. PROJEKTIOAIKA 180 KÄÄNTÖ 3. KLO SÄÄTÖ/MUISTI/M+ 4. > VIRITÄ YLÖS/MIN 6. TORKKU

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Finnish DENVER CRP-716

Finnish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Finnish TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. NÄYTTÖ 2. NÄYTÖN AUTOMAATTINEN SAMMUTUS 3. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS/HÄLYTYS 2 PÄÄLLE/POIS 4.

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Käyttöopas M-SC-HC25. Kompakti stereojärjestelmä

Käyttöopas M-SC-HC25. Kompakti stereojärjestelmä Käyttöopas Kompakti stereojärjestelmä M-SC-HC25 Panasonic Nordic Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet Konica Minolta - teollisuuslaitteet Turvallisuusohjeet Turvallisuusmerkinnät Tässä oppaassa käytetään seuraavassa esitettyjä merkintöjä. Niiden tarkoituksena on estää ennalta laitteen epäasianmukaisesta

Lisätiedot

Käyttöopas CD-stereosarja M-SC-PM-500

Käyttöopas CD-stereosarja M-SC-PM-500 Käyttöopas CD-stereosarja M-SC-PM-500 Panasonic Nordic Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.

Lisätiedot

FIN. FM-Stereo RDS (RDBS) / AM Kannettava digitaaliradio. Käyttöohje 3A81QD140FIN0

FIN. FM-Stereo RDS (RDBS) / AM Kannettava digitaaliradio. Käyttöohje 3A81QD140FIN0 Käyttöohje FM-Stereo RDS (RDBS) / AM Kannettava digitaaliradio 3A81QD1400 TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET 1. Lue tämä käyttöohje. 2. Säilytä tämä käyttöohje. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikki

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje 1. Toimenpide A. Virta kääntäminen päälle: Painaessasi pitkään painiketta 'Φ/ BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje ' kuulet piippauksen ja sininen valo alkaa vilkkua. B. Viran kääntäminen pois päältä:

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

malli RNCD 302 HENKILÖKOHTAINEN CD- SOITIN

malli RNCD 302 HENKILÖKOHTAINEN CD- SOITIN FI malli RNCD 302 HENKILÖKOHTAINEN CD- SOITIN Ylläpito ja tekniset tiedot LATAA ladattavat paristot täyteen ennen kuin käytät niitä ensimmäisen kerran. LUE käyttöohjeet ennen kuin yrität käyttää laitetta.

Lisätiedot

Suomenkielinen käyttöopas

Suomenkielinen käyttöopas Suomenkielinen käyttöopas Yleiskatsaus 1. Jatko-osa 2. -näppäin: Seuraava kappale 4. LED-merkkivalo a) Lataaminen LED-merkkivalo Punainen LED-merkkivalo palaa Lataaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

BT BBiQ laite / W042 Käyttöohjeet 1.3 FIN Käyttöohjeet BBiQ 4.4.2014

BT BBiQ laite / W042 Käyttöohjeet 1.3 FIN Käyttöohjeet BBiQ 4.4.2014 Käyttöohjeet Aloittaminen Pakkauksen sisältö: - BBiQ Bluetooth -laite - Lämpötila-anturi - 2 kappaletta AAA -paristoja - Käyttöohjeet BBiQ on uusi langaton ruoanlaittolämpömittari älypuhelimellesi. Sisäänrakennetun,

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Käyttöohje BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Painikkeiden ohjeet: Virta päälle/pois Siirtyy parinmuodostuksen tilaan Tauko/toisto Vastaa puheluun Päätä puhelu Hylkää puhelu Lisää äänenvoimakkuutta

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas Register your product and get support at AE2430 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita a b c d e f g h i j k l Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset.

Lisätiedot

MLR-1105 (Tasavirralla toimiva paristotyyppinen ovikellovastaanotin) LMLT-711 (Äänisignaaliyksikön soittonappi/lähetin)

MLR-1105 (Tasavirralla toimiva paristotyyppinen ovikellovastaanotin) LMLT-711 (Äänisignaaliyksikön soittonappi/lähetin) MALLI: Nexa MLR-1105 MLR-1105 (Tasavirralla toimiva paristotyyppinen ovikellovastaanotin) LMLT-711 (Äänisignaaliyksikön soittonappi/lähetin) Oppimispainike Äänenvoimakkuuden valintapainike Soittoäänen

Lisätiedot

DENVER BPB-100C. Käyttöohje

DENVER BPB-100C. Käyttöohje DENVER BPB-100C Käyttöohje KÄYTTÖOPAS 1. Turvavarotoimet 1) Älä käytä tai säilytä laitetta korkeassa lämpötilassa tai vaarallisessa paikassa. 2) Älä altista laitetta sateelle. 3) Älä pura, korjaa tai muokkaa

Lisätiedot

CLOCK RADIO. Sonoclock 660 PLL

CLOCK RADIO. Sonoclock 660 PLL CLOCK RADIO Sonoclock 660 PLL FI ALARM 1 ALARM 2 MEM/TIME COLOUR ON/OFF RDS/WEC SLEEP/NAP DISPLAY DIMMER 0 P SNOOZE AUTO DIMMER DISPLAY BATTERY P + &TUNING% C ANTENNA RESET Ü 3 SUOMI SUOMI 05-17 4 SUOMI

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Älyrannekkeen käyttöopas suomi [Yhteensopivuus] Älyranneke

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Käyttöopas M-SC-HC15. Kompakti stereojärjestelmä

Käyttöopas M-SC-HC15. Kompakti stereojärjestelmä Käyttöopas Kompakti stereojärjestelmä M-SC-HC15 Panasonic Nordic Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.

Lisätiedot

Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje ennen käyttöönottoa

Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje ennen käyttöönottoa Käyttöohje LANGATON ÄÄNIJÄRJESTELMÄ Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje ennen käyttöönottoa 1 OSIEN SIJAINTI 1. DISKANTTITASON SÄÄTÖ 9. TASAVIRRAN SISÄÄNTULO 2. BASSONTASON SÄÄTÖ 10. AUX SISÄÄNTULO 3,5MM LIITIN

Lisätiedot

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet Herätyskellokamera Käyttäjän ohjeet Sisällysluettelo 1. Tärkeää tietoa 2. Pakkauksen sisältö 3. Tekniset tiedot 4. Tuotetiedot 5. Laitteen käyttö 1. tärkeää tietoa Tämä käsikirja on suunniteltu tutustuttamaan

Lisätiedot

CAL. Z018 (R23 SERIES) KÄYTTÖOPAS

CAL. Z018 (R23 SERIES) KÄYTTÖOPAS OMINAISUUDET CAL. Z018 (R23 SERIES) KÄYTTÖOPAS 1. Aika-/kalenterinäyttö Tunnit, minuutit, sekunnit, kuukausi, päiväys ja viikonpäivä. 2. Aikanäyttö 12-tunnin näyttöformaatti iltapäiväsymbolilla (PM). Käytettävissä

Lisätiedot

Suomalaisia: ASB12I. Turvallisuus. o o o

Suomalaisia: ASB12I. Turvallisuus. o o o Suomalaisia: ASB12I o o o Index 1. Turvallisuus 1.1. Käyttötarkoitus 1.2. Tämän käyttöoppaan tarrat 1.3. Yleiset turvallisuusohjeet 2. Käyttöönoton valmistelu 3. Asennus 4. Toiminnot 5. Käyttö 6. Puhdistus

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet

Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet IValmistelu Puhdistus ja kunnossapito Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet 1. Suihkukaapin puhdistukseen voidaan käyttää nestemäistä yleispuhdistusainetta ja pehmeää puhdistusliinaa. Puhdistusaine ei

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. SÄÄTIMET 1. VIRITYSSÄÄDIN 2. TAAJUUSALUEVALITSIN (AM/FM/FM STEREO) 3. TOIMINNON

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

TSX-B232 CD/BLUETOOTHMUSIIKKIJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖOHJE

TSX-B232 CD/BLUETOOTHMUSIIKKIJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖOHJE G CD/BLUETOOTHMUSIIKKIJÄRJESTELMÄ TSX-B232 6 May KÄYTTÖOHJE Julkaisija: Yamaha Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset

Lisätiedot

DT-120 Käyttöohje (FI)

DT-120 Käyttöohje (FI) SÄÄTIMET 1. VIRTA/AALTOALUE-painike 2. LCD-näyttö 3. DBB/ STEP-painike 4. Mono/Stereo-painike 5. Äänenvoimakkuuspainikkeet 6. Virityssäädin/Ajanasetuspainike 7. Lukituskytkin 8. Paristolokero 9. Kantohihnan

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas SOUNDSTICKS WIRELESS Asennusopas 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Lue nämä ohjeet. 2. Säilytä nämä ohjeet. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden lähellä. 6. Puhdista

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1 Kotiteatterijärjestelmä Aloitusopas HT-XT1 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 3 2 Asentaminen 4 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin Tämä MP4-videosoitin on varustettu täysillä multimediaominaisuuksilla. Laite sopii valokuvien katseluun, e-kirjojen lukemiseen, äänen tallentamiseen ja toistamiseen

Lisätiedot

Nokia stereo-hf HS-16 9202252/1

Nokia stereo-hf HS-16 9202252/1 Nokia stereo-hf HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202252/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

Käyttöohje Hoito- ja turvallisuusohjeet

Käyttöohje Hoito- ja turvallisuusohjeet Hoito- ja turvallisuusohjeet 1. Pidä laite ja pakkausmateriaalit pikkulapsien ja lapsien ulottumattomissa. 2. Suojaa tehosovitin ja muut kontaktit tippuvalta tai räiskyvältä vedeltä ja kuivaa kätesi ennen

Lisätiedot

Pikaopas BFH-11 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

Pikaopas BFH-11  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Pikaopas BFH-11 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Lataa aktiivisuusranneketta 30 minuuttia ennen käyttöä. Älypuhelimen vähimmäisvaatimukset IOS 7.1

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

SUOMI. Pakkauksen sisältö. Sisältö SU-1. Yleistä tietoa. Yleistä tietoa Varoituksia...2 Hallintapainikkeet ja merkkivalot... 3-4

SUOMI. Pakkauksen sisältö. Sisältö SU-1. Yleistä tietoa. Yleistä tietoa Varoituksia...2 Hallintapainikkeet ja merkkivalot... 3-4 Pakkauksen sisältö Varmista, että pakkaus sisältää vain seuraavat osat. AC/DC-adapteri x 92L920800020 Yleistä tietoa Sisältö Sivu Yleistä tietoa Varoituksia................................2 Hallintapainikkeet

Lisätiedot

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä.

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. ActivSound 75 (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. () Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. () Infrapunamikrofonin äänenvoimakkuuden säätö [Teacher 1 ja (Opettaja 1 ja )]

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

MCA-171 www.denver-electronics.com

MCA-171 www.denver-electronics.com INSTRUCTION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING SUOMALAISET KAYTTOOHJEET MANUALE DI INSTRUZIONE MANUAL DE INSTRUCÕES MANUAL DE INSTRUCCIONES MCA-171 www.denver-electronics.com

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING CR-718 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G B E T J E N I N G S V E J L E D N I N G B E D I E N U N G S A N L E I T U N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES

Lisätiedot

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas CECH-ZHD1 7020228 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen

Lisätiedot

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle.

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle. Käyttöohje D 3020 KÄYTTÖÖNOTTO PAKKAUS JA SEN SISÄLTÖ D 3020:n ohella pakkauksessa on irrotettava verkkohto kaukosäädin ja 3V CR2025 -paristo TOSLINK-minisovitin 4 kpl puolipallon muotoisia jalkoja pikaopas

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. 3511046 Versio 1.0 1201 Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet

Lisätiedot