Käyttöopas Kelloradio RC-DC1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas Kelloradio RC-DC1"

Transkriptio

1 Käyttöopas Kelloradio RC-DC1 Panasonic Nordic Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista. Kuvat ovat suuntaa antavia. Käyttöohjeessa kuvataan laitteen perustoiminnot. 1

2 Hyvä asiakas Kiitos, kun valitsit tämän laitteen. Jotta laite toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin teet kytkentöjä, käytät laitetta tai säädät sen toimintoja. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten. Arvokilpi Laite Keskusyksikkö AC-verkkolaite Sijainti Pohjassa Pohjassa Turvallisuustietoja Sijoitus Laita soitin tasaiselle alustalle. Suojaa laite auringonpaisteelta, korkealta lämpötilalta, kosteudelta ja tärinältä. Ne saattavat rikkoa laitteen suojakuoren tai laiteosia, minkä seurauksena laitteen käyttöikä voi lyhentyä. Sijoita laite vähintään 15 cm päähän seinästä, jotta ääni ei säröytyisi ja jotta vältyttäisiin epätoivotuilta akustisilta vaikutteilta. Älä sijoita mitään painavaa laitteen päälle. Jännite Älä käytä suurjännitevirtalähdettä. Ylikuormitus voi vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa tulipalon. Älä käytä laitetta tasasähköllä. Tarkasta sähkötyyppi erityisesti silloin, jos olet laivalla tai muualla, jossa tasasähkön käyttö on yleistä. AC-verkkolaitteen suojaus Kytke verkkolaite kunnolla. Tarkasta, että se on ehjä. Huonosti kytketty tai viallinen johto voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä vedä tai taita johtoa. Älä laita mitään raskasta sen päälle. Kun irrotat sovittimen pistorasiasta, vedä pistokkeesta, älä johdosta. Jos vedät sovittimesta, voit saada sähköiskun. Älä käsittele verkkojohdon pistoketta, jos kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun. Vierasesineet Älä laita metalliesineitä laitteen sisään. Siitä voi aiheutua sähköisku tai laitteen toimintahäiriö. Älä laita nestettä laitteen sisään. Siitä voi aiheutua sähköisku tai laitteen toimintahäiriö. Jos niin käy, irrota heti verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys laitemyyjään. Älä suihkuta hyönteismyrkkyä laitteen lähellä. Myrkyt sisältävät palonarkoja kaasuja, jotka voivat syttyä palamaan laitteen sisällä. Huolto Älä yritä korjata laitetta itse. Jos ääni pätkii, etulevyyn ei tule toimintatilan tietoja, laite savuaa tai tapahtuu muuta, josta ei ole mainintaa tässä käyttöoppaassa, irrota verkkolaite pistorasiasta ja ota yhteys laitemyyjään tai valtuutettuun huoltoon. Muun kuin tehtävään valtuutetun huoltajan suorittama korjaus, laitteen purku tai uudelleen kokoaminen saattaa johtaa sähköiskuvaaraan tai laitevaurioon. Ylläpidä laitteen pitkää käyttöikää irrottamalla verkkojohto pistorasiasta, mikäli laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan. 2

3 Tietoa kuluttajalle vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä ja hävityksestä Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- ja elektroniikkalaitetta sekä paristoja/akkuja ei saisi hävittää sekajätteenä. Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, jos toimitat ne tähän tarkoitukseen suunniteltuun keräyspisteeseen niin kuin on säädetty kansallisessa laissa ja direktiiveissä 2002/96/EC ja 2006/66/EC. Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa. Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta, paikallisesta jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen myyjältä. Kansallisessa lainsäädännössä on voitu määrätä rangaistus epäasianmukaisesta jätteenhävityksestä. Yritysten käyttämät laitteet EU:ssa Lisätietoja käytöstä poistettavien laitteiden hävittämisestä saat laitemyyjältä tai tavarantoimittajalta. EU:n ulkopuolella Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta tai jälleenmyyjältä. Huomautus paristossa olevasta merkistä (kaksi alinta esimerkkiä) Tämä symboli saattaa olla kemikaalitunnuksen yhteydessä. Siinä tapauksessa se vastaa kyseiseen kemikaaliin liittyvän direktiivin vaatimuksia. Made for ipod ja Made for iphone tarkoittavat, että elektroniikkalaite on suunniteltu kytkettäväksi ipodiin tai iphoneen, merkinnän mukaisesti, ja että valmistaja on sertifioinut laitteen täyttämään Applen suoritusstandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta eikä sen yhteensopivuudesta turvallisuus- ja muihin standardeihin. iphone, ipod, ipod classic, ipod nano ja ipod touch ovat Apple Inc:in tavaramerkkejä, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Mukana toimitetut tarvikkeet Tarkasta, että sait seuraavat tarvikkeet laitteen mukana. 1 AC-verkkolaite Yhteensopivat ipodit ja iphonet ipod nano 5th generation (videokamera) (8GB, 16GB) ipod touch 2nd generation (8GB, 16GB, 32GB, 64GB) ipod classic [120GB, 160GB (2009)] ipod nano 4th generation (video) (8GB, 16GB) ipod classic (160GB) (2007) ipod touch 1st generation (8GB, 16GB, 32GB) ipod nano 3rd generation (video) (4GB, 8GB) ipod classic (80GB) ipod nano 2nd generation (aluminum) (2GB, 4GB, 8GB) ipod 5th generation (video) (60GB, 80GB) ipod 5th generation (video) (30GB) ipod nano 1st generation (1GB, 2GB, 4GB) ipod 4th generation (värinäyttö) (40GB, 60GB) ipod 4th generation (värinäyttö) (20GB, 30GB) ipod 4th generation (40GB) ipod 4th generation (20GB) ipod mini (4GB, 6GB) iphone 3GS (16GB, 32GB) iphone 3G (8GB, 16GB) iphone (4GB, 8GB, 16GB) Yhteensopivuuteen vaikuttaa ipodin ja iphonen ohjelmistoversio. 3

4 Laitteen rakenne 1 [SNOOZE/DIMMER] Snooze: Sammuttaa hälytyksen 9 minuutiksi. Dimmer: Säätää etulevyn näytön kirkkauden (High (perusasetus), Medium, Low). 2 [ALARM OFF] Sammuttaa hälytyksen. 3 [ALARM 1], [ALARM 2] Aktivoi hälytys 1- tai hälytys 2 -toiminnon. Näyttää hälytys 1- tai hälytys 2 -asetuksen. 4 [SLEEP] Aktivoi uniajastimen. Aktivoi kesäajan kellonsäädön tilassa. 5 [I<</-, ADJ], [+/>>I, ADJ] Säätää kellon, radion ja hälytyksen asetuksia. Edellinen/ seuraava raita. Pikahaku taaksepäin/eteenpäin raidan sisällä. 6 [SET/PRESET] Asettaa kellonajan. Käynnistää radioasemien automaattitallennuksen tai näyttää muistipaikka-asemat radion kuuntelun aikana. 7 [TIME SYNC] Tahdistaa keskusyksikön ipodin/iphonen kellonaikaan. 8 [+, VOL], [, VOL] Säätää äänenvoimakkuuden. Valitsee 12-tunnin tai 24-tunnin kellonäytön. 9 [>/II] Käynnistää musiikin toiston ipodista tai iphonesta tai keskeyttää (pause) toiston. 10 [SOURCE] Valitsee kellonäytön tai ohjelmalähteeksi IPOD - tai RADIO FM -toimintatilan. Kaapelikytkennät Takaa FM-sisäantenni Pistorasiaan Kytke verkkolaite. Älä kytke tähän laitteeseen muiden laitteiden AC-verkkolaitteita. Käytä vain mukana toimitettua verkkolaitetta. Kun verkkolaite on kytkettynä, laite on valmiustilassa. Verkkolaitteen ollessa kytkettynä pistorasiaan tämän laitteen ensiöpiirissä on jännite. 4

5 Kellon ajastaminen Kellonaika näkyy, kun virtajohto kytketään pistorasiaan. Tarkista kello säännöllisesti, jotta se olisi luotettava (tarkkuus kuukaudessa +/- 60 sekuntia). 1 Pidä painettuna [SET/PRESET] 2 sekuntia. 2 Valitse päivä [I<</, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla. 3 Vahvista painamalla [SET/PRESET]. 4 Aseta tunnit ja minuutit toistamalla vaiheet 2-3. Esimerkki: Kellonajan muuttaminen Kun kellonaika on näkyvissä, valitse 12- tai 24-tunnin kellonäyttö painamalla samanaikaisesti 2 sekunnin ajan [+, VOL]- ja [, VOL]- painikkeita. 12-tunnin näyttö: AM : PM ei tule näkyviin. PM : PM tulee näkyviin. Kesäaika Kun kellonaika on näkyvissä, ota kesäaika käyttöön tai pois käytöstä pitämällä painettuna [SLEEP]. DST tulee näkyviin, kun toiminto on käytössä. Kellonajan tahdistus ipod / iphone -kellonajan mukaan Tällä toiminnolla voit määrittää kellonajaksi saman kuin ipodin tai iphonen käytössä on (s. 3, Yhteensopivat ipod and iphone ). Paina [TIME SYNC], kun ipod tai iphone ovat kytkettyinä keskusyksikköön. ipodin tai iphonen tarkka synkronisointi keskusyksikön kanssa ei ole mahdollista. Ero voi olla enintään 59 sekuntia. Yhteensopivuuteen vaikuttaa ipodin tai iphonen ohjelmistoversio. 5

6 ipodin ja iphonen käyttö 1 Avaa ipod/iphone-teline. Säädä tuki sopivaksi ipodin tai iphonen korkeudelle. ipod (ei mukana) Avaa ipod/iphone-teline varovaisesti. 2 ipodin ja iphonen kytkentä. Pidä kiinni keskusyksiköstä, kun kytket/irrotat ipodin/iphonen. Kun kytket ipod touchin tai iphonen ensimmäisen kerran, sen näyttöön tulee viesti, ellei Memory Loader -sovellusta ole asennettu (s. 9). ipodin ja iphonen lataus ipod tai iphone latautuu automaattisesti, kun se on kytkettynä keskusyksikköön. Tarkasta lataustila ipodin tai iphonen näytöstä. Ellet käytä ipodia tai iphonea pitkään aikaan sen jälkeen, kun akku on latautunut täyteen, irrota se tästä laitteesta, koska muuten akku tyhjenee itsekseen. (Täyteen latautumisen jälkeen akun lataus ei käynnisty uudelleen.) ipodin ja iphonen ohjelman toisto 1 Laita ipod tai iphone telakkaan ja kytket se toimintatilaan. 2 Valitse IPOD painamalla [SOURCE]. 3 Valitse musiikin toisto ipodista tai iphonesta painamalla kerran [>/II]. Keskeytä toisto (pause) painamalla painiketta uudestaan. 4 Valitse edellinen / seuraava raita [I<</, ADJ] / [+/>>I, ADJ] -painikkeella. 5 Käynnistä pikahaku taaksepäin / eteenpäin pitämällä painettuna [I<</, ADJ] / [+/>>I, ADJ] -painike. Jos ipod/ iphone käynnistää automaattisesti satunnaistoiston tai ohittaa jonkin raidan; Kytke Shake -toiminto pois käytöstä (jos sellainen on). Toista ipodin tai iphonen ohjelmaa ipodin tai iphonen telakkasovittimen kautta (ei mukana). ipodin ja iphonen toiminnasta lisätietoja ipodin ja iphonen käyttöohjeessa. 6

7 Radio Manuaalihaku 1 Valitse RADIO FM painikkeella [SOURCE]. 2 Valitse taajuus [I<</, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla. Pikahaku Pidä painettuna [I<</, ADJ] tai [+/>>I, ADJ], kunnes viritystaajuus alkaa muuttua nopeasti. Automaattiviritys loppuu, kun asema löytyy tai kun painat uudestaan [I<</, ADJ] / [+/>>I, ADJ]. Paremman kuuluvuuden saat, kun suoristat FM-antennin ja muutat sen suuntausta. Asemien tallennus muistiin Voit tallentaa suosikkiasemasi 5 FM-muistipaikalle. Valmistelu Valitse RADIO FM painikkeella [SOURCE]. Automaattitallennus (AP) Pidä painettuna [SOURCE], kunnes näyttöön tulee AP. Automaattitallennus alkaa valittuna olevasta taajuudesta. Vain 5 ensimmäiseksi löytynyttä asemaa tallentuvat muistiin. AP vilkkuu, kunnes 5 asemaa on tallentunut muistiin. Käyttäjän ohjaama tallennus 1 Valitse taajuus [I<</, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla. 2 Pidä painettuna [SET/PRESET] 2 sekuntia, niin näkyviin tulee muistipaikkanumero. 3 Valitse muistipaikkanumero [I<</, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla. 4 Vahvista painamalla [SET/PRESET]. Muistipaikka-aseman kuuntelu Valitse muistipaikka painelemalla [SET/PRESET]. 7

8 Uniajastin Toiminto sammuttaa laitteen valitsemasi ajan kuluttua (vain ipodin ja radion käytön aikana). 1 Kytke ajastin käyttöön painamalla [SLEEP]. 2 Valitse jäljelle jäävä toiminta-aika (minuuteissa) painelemalla [SLEEP]. OFF (perusasetus) Tarkasta jäljellä oleva toiminta-aika painamalla kerran [SLEEP]. Hälytystoiminnot Voit asettaa kaksi hälytysaikaa. Ennen kuin asetat hälytysajan, ajasta kello (s. 9). Hälytystoiminnot 1 Pidä painettuna [ALARM 1] tai [ALARM 2], kunnes tuntinäyttö vilkkuu sekunnin kuluessa aseta tunti painamalla [I<</, ADJ] / [+/>>I, ADJ]. 3 Vahvista painamalla [ALARM 1] tai [ALARM 2]. 4 Aseta minuutit toistamalla vaiheet Valitse viikonpäivä [I<</, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla. MON-SUN (joka päivä) ] MON-FRI (arkipäivisin MA-PE) SAT-SUN (viikonloppu) 6 Vahvista painamalla [ALARM 1] tai [ALARM 2]. 7 Valitse hälytysääni [I<</, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla: IPOD, RADIO tai BUZZER. 8 Vahvista painamalla [ALARM 1] tai [ALARM 2]. IPOD : Jatka vaiheisiin 9 ja 10. RADIO : Jatka vaiheisiin ipod-hälytys 9 Säädä äänenvoimakkuus [I<</, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla. 10 Vahvista painamalla [ALARM 1] tai [ALARM 2]. Hälytysääni (buzzer) soi, ellei keskusyksikkö tunnista ipodia/iphonea hälytyshetkellä. Hälytyshetkellä ipodin tai iphonen kirjaston musiikki alkaa soida. Radio 11 Säädä äänenvoimakkuus [I<</, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla. 12 Vahvista painamalla [ALARM 1] tai [ALARM 2]. 13 Valitse muistipaikka-asema [I<</, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla. 14 Vahvista painamalla [ALARM 1] tai [ALARM 2]. Hälytys toimii vain, jos virtajohto on kytketty. Kytke hälytys käyttöön tai tarkasta hälytys painamalla kerran [ALARM 1] tai [ALARM 2]. Paina uudestaan [ALARM 1] tai [ALARM 2] niin hälytys kytkeytyy pois käytöstä. Hälytyksen sammutus Sammuta hälytys painamalla [ALARM OFF]. Hälytys soi samaan aikaan seuraavana päivänä. Ellei hälytystä sammuteta, se soi 59 minuuttia ja sammuu sitten itsekseen. Torkkutoiminto Sammuta hälytys [SNOOZE]-painikkeella, jos haluat vaimentaa sen muutamaksi minuutiksi. Hälytysääni palautuu kuuluviin 9 minuutin kuluttua. Vinkki! ipod touch- ja iphone-laitteesta hälytysasetusten lukituksen voi avata Memory Loader -sovelluksella (s. 9). 8

9 Memory Loader -sovellus Tämä keskusyksikkö on suunniteltu käyttämään Memory Loader -sovellusta, joka on ladattavissa App Store -sovellussivustolta (laita hakuun MemoryLoader ). Ellet ole vielä ladannut ilmaista Memory Loader -sovellusta, ipod touchin ja iphonen näyttöön tulee seuraava viesti: Tämä viesti muistuttaa, että sovellus on ladattava, jotta voit hyödyntää tämän laitteen lisätoimintoja. ipod touch ja iphone kuitenkin toimivat tämän laitteen kanssa ilman Memory Loader -sovelluksen asentamista. Memory Loader -sovellus toimii vain ipod touchissa ja iphonessa, jossa käyttöjärjestelmä on OS 3.0 tai uudempi. Kun Memory Loader -sovellus on asennettuna ipod touchiin tai iphoneen, seuraavat toiminnot ovat käytettävissä ja ohjattavissa helposti sovelluksen käyttöliittymän kautta. Hälytys Säädä helposti hälytys 1 ja 2. Valitse mitkä tahansa päivät hälytystoimintoon. Valitse haluamasi torkkuaika 1-30 minuuttia. Radio Tallenna 5 FM-asemaa vierittämällä taajuuksia kosketustikulla. Muistutukset Saat hälytyksen ipod touchin tai iphonen muistutuksista (jos hälytys on asetettu kyseiselle päivälle). Torkkuajastin Määritä lyhyt torkkuajastin tai laskuri ipod touchista tai iphonesta. Kesäaika Ota kesäaika käyttöön / pois käytöstä yhdellä helppokäyttöisellä toiminnolla. Lisätietoa: 9

10 Muistin varmistus Muistin varmentava paristo (CR2032, ei mukana) säilyttää kellonajan ja hälytysasetukset muistissa sähkökatkon aikana. Pariston laittaminen Ellei paristoa ole, näkyvissä on tyhjän pariston ilmaisin, kunnes laitat pariston laitteeseen. Alhaalta 1 Anna verkkosovittimen olla kytkettynä pistorasiaan, kun ruuvaat paristotilan suojakannen auki ruuvimeisselillä. 2 Avaa paristotilan kansi. 3 Laita paristo paristotilaan (+)-puoli ylöspäin. 4 Sulje paristotilan kansi ja kiinnitä se ruuvilla. Pariston vaihtaminen Paristo kestää noin 1 kuukauden. Kun paristo on tyhjentynyt, tyhjän pariston ilmaisin vilkkuu näytössä. Paristot eivät kestä lämpöä eivätkä tulta. Älä jätä paristoja autoon suoraan auringonpaisteeseen pitkäksi aikaa, jos ovet ja ikkunat ovat kiinni. Poista paristo, ellei kelloradiota aiota käyttää pitkään aikaan. Säilytä paristot viileässä ja valottomassa paikassa. VAROITUS Väärin asennettu akku/paristo aiheuttaa räjähdysvaaran. Korvaa akku/paristo vain samanlaisella tai vastaavalla valmistajan suosittelemalla akulla/paristolla. Hävitä käytetyt akut/paristot valmistajan ja jätehuolto-ohjeiden mukaan. Varoitus vakavasta vaarasta Säilytä paristo lasten ulottumattomissa. Älä missään tapauksessa laita paristoa suuhun. Jos joku nielee pariston, ota yhteys lääkäriin. Varoitus vakavasta vaarasta Tulipalon, räjähdyksen ja palovammojen vaara. Älä lataa, pura, lämmitä yli 60 oc-asteeseen tai polta. 10

11 Vianmääritys Ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen, kokeile onko tämän kappaleen ohjeista apua. Mikäli jokin kohta jää epäselväksi tai ohjeista ei ole apua, pyydä lisätietoja laitemyyjältä. Kello Kelloa ei voi tahdistaa ipodin/iphonen kellonajan mukaan. Varmista, että ipod / iphone on kytketty hyvin ja toimintatilaan (s. 6). Päivitä ipodiin/iphoneen uusin ohjelmistoversio. Kesäaika ei kytkeydy käyttöön. Varmista, että kellonaika on ajastettu oikein. Pidä painettuna [SLEEP] kellonajan ollessa näkyvissä, niin kesäaika kytkeytyy käyttöön (s. 5). Hälytys ipod, radio tai hälytysääni ei soi hälytyshetkellä. Tarkasta, että olet ottanut käyttöön oikean hälytyksen ALARM 1 tai ALARM 2 (s. 8). ipod- tai radiohälytys on valittu käyttöön, mutta se ei soi hälytyshetkellä. Tarkasta hälytyksen äänenvoimakkuus (s. 8). ipod tai iphone ipodia tai iphonea ei voi käyttää tämän laitteen yhteydessä. Varmista, että ipod / iphone on kytketty hyvin ja toimintatilaan (s. 6). Päivitä ipodiin/iphoneen uusin ohjelmistoversio. ipodin/iphonen ääni ei kuulu. Varmista, että ipod / iphone on kytketty hyvin (s. 6). Säädä äänenvoimakkuus. ipod /iphone ei lataudu. Tarkasta kytkennät. Sammuta ja irrota ipod/iphone telakasta. Laita se uudestaan telakkaan ja kytke toimintatilaan (s. 6). Radio Kuuluu kohinaa tai säröytynyt ääni. Vie laite kauemmas televisiosta, tietokoneesta tai muusta laitteesta, jota magnetismi herkästi häiritsee. Tehdasasetusten palautus Toiminto mahdollistaa keskusyksikön tehdasasetusten palauttamisen tai asetusten nollaamisen toimintahäiriöiden hetkellä. Takaa Tekniset tiedot Paina [RESET] paperiliittimellä tai terävällä esineellä. VAHVISTINOSA RMS-lähtöteho (mono) Etukanava 2.6 W / kanava (8 ohm), 1 khz, 10% THD VIRITINOSA Muistipaikkatiedot 5 FM-asemaa Taajuusmodulaatio (FM) Taajuusalue 87,50 MHz - 108,00 MHz (tarkkuus 50 khz) Antenniliittimet 75 ohm (balansoimaton) KAIUTTIMET Tyyppi Kaiutin Kokoäänialue 1-tie, 1-kaiutinjärjestelmä (bassorefleksi) Impedanssi 8 ohm 2,5 cm, kartio YLEISTÄ Virtalähde (AC-verkkosovitin) AC V, 50/60 Hz DC-lähtö: 7,5 V Sähkönkulutus (ipod / iphone -latauksen aikana) Keskusyksikkö 7 W Mitat (l x k x s) 112 mm x 80 mm x 150 mm Paino Keskusyksikkö 0,37 kg Verkkolaite 0,14 kg Käyttöympäristön lämpötila 0 C C Käyttöympäristön kosteus 20% - 80 % RH (ei kondensoitumista) Virrankulutus valmiustilassa Keskusyksikkö Verkkolaite 0,3 W (noin) 0,3 W (noin) 1) Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Paino ja mitat ovat suuntaa antavia. 2) Harmoninen kokonaissärö mitattu digitaalispektrianalysaattorilla. Huolto Puhdista laite pyyhkimällä sitä pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä puhdista laitetta alkoholilla, ohentimella tai bensiinillä. Jos puhdistat laitteen kemiallisesti käsitellyllä liinalla, lue liinan käyttöohjeet huolellisesti. Copyright: Panasonic Nordic Kaikki oikeudet pidätetään. Panasonic Corporation RQTX

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

SUOMI SU-1. Johdanto. Sisältö. Pakkauksen sisältö. Yleistä tietoa. Yleistä tietoa Varoituksia...2 Hallintapainikkeet ja merkkivalot...

SUOMI SU-1. Johdanto. Sisältö. Pakkauksen sisältö. Yleistä tietoa. Yleistä tietoa Varoituksia...2 Hallintapainikkeet ja merkkivalot... Johdanto Sisältö Yleistä tietoa Kiitos tämän SHARP-tuotteen ostamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti. Näin varmistat parhaan käyttömukavuuden. Käyttöohje opastaa sinua SHARP-tuotteen käytössä. Pakkauksen

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

CLOCK RADIO. Sonoclock 660 PLL

CLOCK RADIO. Sonoclock 660 PLL CLOCK RADIO Sonoclock 660 PLL FI ALARM 1 ALARM 2 MEM/TIME COLOUR ON/OFF RDS/WEC SLEEP/NAP DISPLAY DIMMER 0 P SNOOZE AUTO DIMMER DISPLAY BATTERY P + &TUNING% C ANTENNA RESET Ü 3 SUOMI SUOMI 05-17 4 SUOMI

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. SÄÄTIMET 1. VIRITYSSÄÄDIN 2. TAAJUUSALUEVALITSIN (AM/FM/FM STEREO) 3. TOIMINNON

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Pikaopas BFH-11 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

Pikaopas BFH-11  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Pikaopas BFH-11 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Lataa aktiivisuusranneketta 30 minuuttia ennen käyttöä. Älypuhelimen vähimmäisvaatimukset IOS 7.1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI TAQ-10123 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

TAQ-10182 FINNISH / SUOMI

TAQ-10182 FINNISH / SUOMI TAQ-10182 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. 3511046 Versio 1.0 1201 Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje 9232425 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-6 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Aina apuna. Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa AJ3400/12. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas

Aina apuna. Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  AJ3400/12. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas Aina apuna Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/support Kysy Philipsiltä AJ3400/12 Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Tärkeää 3 2 Kelloradio 3 Toimituksen sisältö 3 3 Television käyttäminen

Lisätiedot

Käyttöopas M-SC-HC15. Kompakti stereojärjestelmä

Käyttöopas M-SC-HC15. Kompakti stereojärjestelmä Käyttöopas Kompakti stereojärjestelmä M-SC-HC15 Panasonic Nordic Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.

Lisätiedot

Register your product and get support at AJ3570. Käyttöopas

Register your product and get support at AJ3570. Käyttöopas Register your product and get support at AJ3570 FI Käyttöopas A n m l k j a i h g f e b c d B C D E a b SET TIME MIN +/- HR +/- HR c d MIN CLOCK F a b SET AL 1 SET AL 2 MIN +/- HR +/- HR c d MIN CLOCK

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Register your product and get support at AJ1000. Käyttöopas

Register your product and get support at AJ1000. Käyttöopas Register your product and get support at AJ1000 Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Tärkeää 2 Turvallisuus 2 Huomautus 3 2 Kelloradio 4 Johdanto 4 Toimituksen sisältö 5 Päälaitteen yleiskuvaus 6 3 Television

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas Kuvaus

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Docking Entertainment System DC315 FI Käyttöopas 1 a f b c d e g h i j m k l FI 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita a b

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

MP3/WMA FM-LÄHETIN KÄYTTÖOHJEET

MP3/WMA FM-LÄHETIN KÄYTTÖOHJEET MP3/WMA FM-LÄHETIN KÄYTTÖOHJEET OMINAISUUDET 1,5 LCD näyttö sisällerakennettu koko taajuuden FM lähetin (87,5-108,0MHz) MP3/WMA audiomuodon tuki USB muistilaitteelta tai SD kortilta Kansiojärjestelmän

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

BeoLab Opaskirja

BeoLab Opaskirja BeoLab 8002 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Merkkivalo syttyy punaisena. Kaiuttimet ovat valmiustilassa

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2 Nokia Bluetooth-HF BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-107Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla Finnish KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie -tuki

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie -tuki DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie -tuki Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Vastuuvapaalauseke Denver Electronics A/S ei missään olosuhteissa hyväksy vastuuta

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

TAD-10082MK2 FINNISH / SUOMI

TAD-10082MK2 FINNISH / SUOMI TAD-10082MK2 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa AJ2000. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa  AJ2000. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas Aina apuna Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/support Kysy Philipsiltä AJ2000 Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Tärkeää 2 Turvallisuus 2 8 Vianmääritys 12 9 Huomautus

Lisätiedot

ASB220I Käyttöohje Index

ASB220I Käyttöohje Index ASB220I Käyttöohje Index 1. Käyttötarkoitus 2. Turvallisuus 3. Käyttöönoton valmistelu 4. Asennus 5. Toiminnot 6. Käyttö 7. Puhdistus ja hoito 8. Tekniset tiedot 9. Käytettyjen sähköllä toimivien ja elektronisten

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

Nokia Display Headset HS-69 Käyttöopas. 9250694 1. painos, FI

Nokia Display Headset HS-69 Käyttöopas. 9250694 1. painos, FI Nokia Display Headset HS-69 Käyttöopas 9250694 1. painos, FI VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-69-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot