TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS"

Transkriptio

1 TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS VUOSIKERTOMUS 2004

2

3 Sisältö JOHTAJAN KATSAUS 4 TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS LYHYESTI 6 TIETEIDENVÄLISYYS KOROSTUU TUTKIMUKSESSA 8 Ennakointitutkimus 8 Kulttuuritutkimus 12 Visionäärinen johtaminen 14 Ympäristötutkimus 16 JULKAISUTOIMINTA VUONNA Monografiat 34 Tutu-julkaisuja -sarja 34 Tutkimusraportit 34 Tieteelliset artikkelit 35 Muut artikkelit 36 Konferenssiesitelmät ja julkaistut abstraktit 38 Oppimateriaalit 39 KOULUTUKSEN UUDET TUULET 20 Akateeminen opetus 20 Koulutus- ja kehittämispalvelut: Futures Focus 23 Koulutus- ja kehittämishankkeet 24 KOHTI SYVEMPÄÄ KANSAINVÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ 26 Kestävän kehityksen konferenssi 26 Kompleksisuustutkimus ja tulevaisuudentutkimus 27 Rooman Klubin vuosikonferenssi 27 Tutkimusyhteistyötä vahvistettiin 29 AKATEEMINEN JA MONIALAINEN YHTEISÖ 30 Henkilökunta vuonna Keskuksen johtoryhmä 31 Henkilökunnan akateemista meritoitumista 32 Sisältö 3

4 Johtajan katsaus Vuosi 2004 oli keskukselle toiminnan kiinteyttämisen ja vahvistamisen aikaa. Toimintamme kolmella eri paikkakunnalla vakiintui ja profiloitui samalla kun löysimme paljon uusia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Toimintamme painopisteiksi vakiintuivat tulevaisuuden ennakointi ja sen menetelmien kehittäminen, visionäärinen johtaminen, ympäristötutkimus eri muodoissaan, kulttuuri- ja kulttuuriosaamisen tutkimus sekä tulevaisuuden alan koulutus. Kaikkiaan toiminta muuttui yhä kansainvälisemmäksi ja keskuksen ihmiset liikkuivat ulkomailla ahkerasti. Olimme valmistamassa ja edistämässä yli kymmentä suurta kansainvälistä tutkimushanketta. Johtajan katsaus 4 Toimintamme jämäköityminen näkyi myös ulospäin. Järjestimme vuoden mittaan kolme merkittävää kansainvälistä seminaaria: kesäkonferenssin Towards Sustainable Futures Tools and Strategies, Rooman Klubin vuosikokouksen Limits to Ignorance a Challenge for Informed Humanity ja kansainvälisen tutkijasymposiumin Complexity in Business Complexity Research Meets Futures Studies. Tilaisuudet kokosivat yhteen yli neljäsataa tutkijaa sekä yksityisen ja julkisen sektorin edustajaa aina Tasavallan presidenttiä myöten ja loivat hyvää pohjaa keskuksen tunnettuuden kasvuun.

5 On oltava erityisen iloinen siitä, että pystyimme vuoden 2004 mittaan luomaan hyvät tutkimusrahoitussuhteet paitsi vanhaan kumppaniimme Suomen Akatemiaan, niin myös Tekesiin ja Sitraan. Tekesin rahoittama Ekotehokkuus nyt ja tulevaisuudessa -hanke lähti vauhdilla käyntiin ja odotettavissa on mielenkiintoisia ja kouriintuntuvia tuloksia siitä, kuinka ekotehokkuus oikein ymmärrettynä tukee merkittävällä tavalla yritysten strategisia kehittämisprosesseja. Sitralle tehty Kulttuuriosaaminen kansallisen kilpailukyvyn rakentajana (KULTA) -hankkeen kirjan muotoon saatettu loppuraportti Luovaan talouteen on jo nyt Sitran kaikkien aikojen myydyin kirja. Paljon muitakin kiinnostavia hankkeita tehtiin: Kulttuuri maaseudun voimavarana (KULMA) -hanke loi konseptin ja käytännön työkalun, millä edistää erityisesti maaseudun kuntien elinvoimaisuutta kulttuurin avulla. Poliisille ollaan luomassa Poltu-hankkeen voimin ennakointiohjelmaa toimintaympäristön ja turvallisuuden kehittymisen havaitsemisen apuvälineeksi. Alueelliseen kehittämiseen haettiin uusia näkökulmia mm. Arvopohjainen elinkeinojen ja yritystoiminnan aluekehittäminen -hankkeessa, jossa klusteroitiin kuntia niiden yhteisiin tavoitteisiin ja arvoihin perustuen. Saimme päätökseen yrittäjyyden tutkimiseen ja edistämiseen tarkoitetun Yrittäjyyden uusi kuva hankkeen, jossa nostettiin esiin niitä yrittäjyyden esteitä, joihin tulisi alueellisesti ja valtakunnallisesti tarttua. Tässä siis vain muutamia hankkeita mainitakseni. Kaikkiaan keskuksessa pyöri vuoden 2004 aikana lähemmäs 70 hanketta. Keskuksen liikevaihto kasvoi jo lähelle kahta miljoonaa, työntekijöitä keskuksessa oli viime vuoden loppua kohti jo yli 40 ja henkilötyövuosia lähes 35. Keskukselle jäänyt ylijäämä oli kohtuullinen ja yhdessä kertyneiden reservien kanssa luo tarvittavaa turvapuskuria toimintaan jatkossa. Lähes kaikilla mittareilla mitattuna toiminta siis eteni vuonna 2004 positiiviseen suuntaan. Kaikkiaan keskuksen toiminta vuonna 2004 oli täynnä energiaa ja uusia kiinnostavia avauksia. Haluan kiittää lämpimästi sekä osaavaa henkilökuntaa että lukuisia yhteistyökumppaneitamme ja asiakkaitamme hyvästä vuodesta. Niin Suomen kuin kansainvälisenkin mittapuun mukaan olemme kasvamassa merkittäväksi kansainväliseksi toimijaksi alallamme. Katseemme on tiukasti tulevaisuudessa ja pyrimme kehittymään entistä paremmaksi tulevaisuustiedon tuottajaksi ja jakajaksi. Tälle olemme nyt luoneet oivalliset edellytykset. Markku Wilenius Johtaja Keskuksemme aktiivisuus kouluttajana kasvoi myös merkittävästi. Tulevaisuudentutkimuksen Verkosto- Akatemian puitteissa opiskeli monisatainen määrä yliopisto-opiskelijoita. Ryhdyimme valmistelemaan maan ensimmäistä ja maailman tiettävästi toista tulevaisuudentutkimuksen maisteriohjelmaa yhteistyössä Turun kauppakorkeakoulun kanssa. Myös keskuksen aikuiskoulutuksen konseptia kehitettiin vahvasti eteenpäin. Tämä on eräs tulevaisuuden merkittävä kasvualue. Johtajan katsaus 5

6 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Tulevaisuuden tutkimuskeskus jalostaa nykyisten päätöksentekijöiden käyttöön näkemyksellistä tietoa vaihtoehtoisista tulevaisuuksista sekä niihin sisältyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Asiakkaitamme ovat niin julkisen sektorin toimijat kuin yrityksetkin erityisesti näiden johdossa ja vaativissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. Tulevaisuuden tutkimuskeskus tarjoaa tutkittua tulevaisuustietoa kiinnostavassa muodossa niin koti- kuin ulkomaillakin. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen toiminnan ydinalueet ovat Akateemisessa perustutkimuksessa Tulevaisuudentutkimuksen tieteellisen perustan ja menetelmien kehittäminen Yhteiskunnallisen murroksen tutkimus Indikaattorimenetelmien kehittäminen Kestävän kehityksen mallintaminen Energia-, ilmasto- ja biodiversiteettitutkimus Soveltavassa tutkimuksessa Ennakointimenetelmien kehittäminen Kulttuuriin ja kulttuuriosaamiseen liittyvä tutkimus Työn ja yrittäjyyden tulevaisuus Tietoyhteiskunnan ja kestävän kehityksen yhteyksien analysointi Tulevaisuuskoulutuksessa Tulevaisuudentutkimuksen yliopistollinen perustutkinto-opetus Tulevaisuudentutkimuksen maisteriohjelma Turun kauppakorkeakoulussa Valtakunnallinen tulevaisuudentutkimuksen jatkokoulutusohjelma Suunnatut opintokokonaisuudet organisaatioille Tulevaisuuden oppimisympäristöjen kehittäminen Alan seminaarit ja kansainväliset konferenssit Kehittämisessä ja konsultoinnissa Osaamisen ennakointi ja organisaation strateginen kehittäminen Visionäärinen johtaminen Visio- ja skenaariotyöpajat sekä tulevaisuusverstaat Alueellinen ja paikallinen ennakointi ja kehittäminen

7 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 7

8 Tieteidenvälisyys korostuu tutkimuksessa Tieteidenvälisyys korostuu tutkimuksessa 8 Suomessa tulevaisuudentutkimus on kansainvälisesti katsoen hyvin aktiivista. Akateemisista alan tutkimusyksiköistä keskus on yksi maailman suurimmista. Tutkimustoimintamme on rakentunut neljän pääteeman ympärille; ennakointitutkimus, ympäristötutkimus, kulttuuritutkimus ja visionäärinen johtaminen. Tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä hyödyntäen selvitämme lisäksi oppimisen, opetuksen ja koulutuksen tulevaisuuden haasteita sekä hyödynnämme tutkimustuloksia niin akateemisessa kuin aikuiskoulutuksessakin. ENNAKOINTITUTKIMUS Alueellisen kilpailukyvyn kehittäminen tulevaisuudentutkimuksen menetelmien avulla, SPIDER Projektissa pyritään parantamaan alueellista kilpailukykyä tulevaisuudentutkimuksen menetelmillä. Hankkeessa etsitään tulevaisuuden taloudellisen toimeliaisuuden mahdollisia vahvuusaloja mukana olevalta kolmelta seudulta (Etelä-Suomi, Wallonia Belgiassa ja Regierungsbezirk Düsseldorf Saksassa). Projektin tavoitteena on kasvattaa sisäsyntyisiä alueellisia vahvuuksia. Verkostoituneen yhteistyön avulla tuloksena on alueellinen visio, jossa kartoitetaan tulevaisuuden mahdollisuuksia, joiden avulla edesautetaan Euroopan taloudellista kehitystä. Alueellisten mahdollisten kasvualojen ja potentiaalisten kilpailuetujen selvittäminen on partnereiden keskeinen tutkimustehtävä ja tavoitteiden saavuttamisen edellytys. Tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin menetelmien avulla luodaan yleiskuva ja käydään keskustelua politiikkavalinnoista ja vaihtoehdoista. Hankkeessa on kolme partneria: Tulevaisuudentutkimuksen VerkostoAkatemia (projektikoordinaattori), the Destree Institute (Wallonia,

9 Belgia) ja Z_punkt GmbH, the Foresight Company (Essen, Saksa). Rahoitus: , Euroopan Unionin Regions of Knowledge Pilot Action -ohjelma Työryhmä: Koordinaattori (kv. asiat) Juha Kaskinen COST A22 European Network for Foresight Methodology Verkoston tavoitteena on kehittää ennakointimenetelmiä ja niiden optimaalista käyttöä. Verkosto edistää eurooppalaisten tutkijoiden ja ennakoinnin kanssa työskentelevien yhteistyötä sekä alan koulutusta tukemalla tutkijavaihtoa. A22 on osa laajempaa COST European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research verkostoa, joka on perustettu jo v Kansainvälinen verkosto edistää tekniikan ja tieteen tutkimusta sekä koordinoi kansallisesti rahoitettua tutkimusta Euroopan tasolla. Rahoitus: , COST European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research -verkosto Työryhmä: Koordinaattori (kv. asiat) Juha Kaskinen, tutkimuspäällikkö Jari Kaivo-oja ja koordinaattori Sari Söderlund EK:n tulevaisuusluotain Education Intelligence Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n (ent. TT) kolmivuotinen ennakointiprojekti on jatkoa EK:ssa aiemmin toteutetulle TT:n tulevaisuusluotaimen pilottiprojektille. Pilottivaiheen perusteella EK asetti tavoitteekseen Education Intelligence -järjestelmän kehittämisen. Se on työelämän muuttuvista tarpeista lähtevä työvoima- ja osaamistarpeiden jatkuva seurantajärjestelmä. Seurantajärjestelmän rakentamiseksi opetusministeriö myönsi osarahoitusta uudelle kolmivuotiselle hankkeelle. Hankkeessa ennakoidaan valtakunnallisesti elinkeinoelämän tulevaisuuden menestysalojen avainammatteja ja osaamistarpeita vuoteen Hankkeeseen on koottu asiantuntijaverkosto, jossa on edustus EK:sta ja sen jäsenliitoista, yrityksistä, koulutus- ja tutkimusorganisaatioista sekä opetus-, työ-, elinkeino- ja aluehallinnosta. Keskus toimii hankkeen asiantuntija- ja yhteistyöorganisaationa vastaten erityisesti hankkeen Delfoi-työskentelystä. Keskus osallistuu myös hankkeen seminaarien ja opintomatkojen järjestämiseen sekä ohjausryhmätyöskentelyyn. Rahoitus: , Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työryhmä: Tutkimuspäällikkö Jari Kaivo-oja, kehitysjohtaja Mika Aaltonen ja tutkija Tuomo Kuosa Lahden kaupungin tietoyhteiskuntavisio 2010 Hankkeessa tuotettiin Lahden kaupungille tietoyhteiskuntavisio Hanke oli osa laajempaa Päijät-Hämeen liiton osarahoittamaa projektia Kansallisen tietoyhteiskuntaohjelman toteutussuunnitelma Päijät-Hämeessä. Keskuksen osuus projektissa oli ohjata vision ja strategisten päämäärien ja toimintalinjojen määrittelyä. Rahoitus: 2004, Lahden Tiede- ja yrityspuisto Oy Työryhmä: Kehitysjohtaja Mika Aaltonen LUOTAIN kohti alueellista ennakointia Lapissa toteutettuun ammatillisen koulutuksen LUOTAINennakointihankkeeseen osallistuivat Kemi-Tornio -alueen ja Rovaseudun ammatilliset oppilaitokset, Kemijärven kaupunki sekä Sodankylän kunta. Projektin tavoitteena oli suunnitella yhteinen ennakointimalli koulutus- ja osaamistarpeiden arviointiin sekä koulutuksen kehittämiseen Lapin läänin alueella. Projektissa korostuivat ennakointimenetelmien käytön hallinta, ennakointitiedon integroitu hyödyntäminen, oppilaitosten keskinäinen ja ulkoinen verkostoituminen sekä suunnittelu- ja strategiaprosessien hallinta. Hankkeen toimijaverkostoon kuuluivat myös alueellista ennakointia tekevät Lapin liitto ja TE-keskus. Tieteidenvälisyys korostuu tutkimuksessa 9

10 Tieteidenvälisyys korostuu tutkimuksessa 10 Rahoitus: , Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Työryhmä: Koulutussuunnittelijat Hanna-Kaisa Aalto ja Leena Jokinen sekä tutkimuspäällikkö Jari Kaivo-oja Millennium-projektin noodi Suomessa Millennium-projektin tavoitteena on edistää tulevaisuudentutkimusta, tuottaa tietoa maailman tulevaisuudesta sekä saattaa tätä tietoa median kautta päätöksentekijöiden tietoisuuteen. Näitä tavoitteita toteutetaan kytkemällä ihmisiä ja organisaatioita eri puolilta maailmaa mukaan tutkimusyhteistyöhön globaalien koko ihmiskunnalle yhteisten haasteiden ja ongelmien selvittämiseksi. Projektin koordinaattorina toimii YK:n yliopiston Yhdysvaltain toimisto. Yhteistyötä tehdään YK:n organisaatioiden, hallitusten, korporaatioiden, NGO den (non-govermental organisation), yliopistojen ja yksityishenkilöiden kanssa. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen koordinoima Tulevaisuudentutkimuksen VerkostoAkatemia toimii yhtenä Millennium-projektin noodina eli yhteistyöorganisaatioina. Tämä ns. Helsinki-noodi vastaa kansallisesti tehtävästä tutkimustyöstä ja tutkimustulosten levittämisestä. Vuoden 2004 aikana tehtiin Delfoi-kyselyt Lähi-idän rauhantilanteesta ja globaalin etiikan tulevaisuudesta sekä haastateltiin suomalaisia nanoteknologian asiantuntijoita. Rahoitus: 2003-, American Council for the United Nations University Työryhmä: Kehitysjohtaja Mika Aaltonen (noodin puheenjohtaja v. 2004), erikoistutkija Osmo Kuusi (VATT), erikoistutkija Sirkka Heinonen (VTT), koordinaattori Sari Söderlund ja koordinaattori (kv. asiat) Juha Kaskinen (noodin pääsihteeri) Ohjelmistotuoteliiketoiminnan kansallisen klusterin visioprosessi, Otuli Projektissa tuotetaan visio- ja strategiaprosessi ohjelmistotuoteliiketoiminnalle. Tavoitteena on suomalaisen ohjelmistotuoteliiketoiminnan klusterin uudistettu visio vuodelle Hanke toteutetaan yhteistyössä ohjelmistotuoteliiketoiminnan osaamiskeskusverkoston ja ohjelmistotuotealan yritysten kanssa. Projektin kuluessa määritellään globaalit, eurooppalaiset ja kansalliset tietoyhteiskunnan megatrendit sekä kartoitetaan ohjelmistotuoteliiketoiminnan nykytila ja alan haasteet. Tämän jälkeen luodaan alustavat skenaariot ja tulevaisuuskuvat toimialalle. Hanke päättyy Ohjelmistotuoteliiketoimintaseminaariin vuonna Rahoitus: , Technopolis Ventures Oy Työryhmä: Aluepäällikkö Olli Hietanen ja projektipäällikkö Timo Nurmi SataEnnakointi SataEnnakointi-projektin tarkoituksena on tukea satakuntalaisten aluekehitystoimijoiden tulevaisuustiedon hallintaa sekä juurruttaa tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä käytännön strategiatyöhön. Lähtökohtana on ongelmakeskeinen ajattelu sekä alueellisten tieto- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen. Projektin tavoitteena on selkeyttää ennakointitiedon nykytila ja tarpeet, organisoida ennakoinnin avainhenkilöt verkostoksi koordinoimaan ennakointitiedon hallintaa Satakunnassa, ennakoinnin toimintamallin ja menetelmien kuvaus sekä tietoverkkojen käyttö tiedonhallinnan apuvälineenä. Projektin rahoittaa Satakunnan TE-keskus ja se tehdään yhteistyössä Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön kanssa, josta hankkeessa mukana toimivat tutkija Katja Laitinen ja erikoistutkija Heikki Rantala. Rahoitus: , Satakunnan TE-keskus Työryhmä: Tutkimuspäällikkö Jari Kaivo-oja

11 Sisältöjen tuottaminen ennakoinnin sähköiseen tietopalveluun Enstiin Hankkeessa tuotettiin Opetushallituksen ennakoinnin sähköiseen tietopalveluun Enstiin tulevaisuudentutkimuksen sisältökokonaisuuksia mm. megatrendeistä, ennakoinnin menetelmistä ja sanastosta. Ensti on ennakoinnin tietopankki, johon on koottu mm. tulevaisuusaiheisten tutkimusten ja selvitysten tuloksia, linkkejä ennakointihankkeisiin, tietoja ennakoinnin menetelmistä, ennakointiaiheinen sanasto, perustilastoja koulutuksesta sekä ennakointiaiheinen keskustelupalsta ja ennakoinnin uutispalsta. Enstiä ylläpidetään ja kehitetään Opetushallituksessa: Rahoitus: , Opetushallitus Työryhmä: Koulutussuunnittelija Hanna-Kaisa Aalto ja kehityspäällikkö Leena-Maija Laurén Sosiaali- ja terveysministeriön ennakointihanke Keskus on asiantuntijana mukana Sosiaali- ja terveydenhuollon työvoiman ja koulutuksen ennakoinnin yhteistyöryhmässä, joka avustaa sosiaali- ja terveysministeriötä ja opetusministeriötä sosiaali- ja terveydenhuollon työvoima- ja koulutustarpeiden seurannassa ja ennakoinnissa. Ennakoinnin tavoitteena on edistää työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainoa valtakunnallisesti ja alueellisesti. Ennakoinnilla tuotetaan tietoa työvoimassa ja koulutustarjonnassa tapahtuvista muutoksista ja tulevista tarpeista, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt pystyisivät varautumaan palveluiden kysynnän ja eläkepoistuman korvaamisen edellyttämään uuden työvoiman rekrytointiin. Asetettu yhteistyöryhmä luo toimintamallin, jonka avulla saadaan sosiaali- ja terveydenhuollon työvoima- ja koulutustarpeiden seuranta- ja ennakointitietoa valtakunnan ja alueellisen tason päätöksentekoa ja muuta ohjausta varten. Rahoitus: , Sosiaali- ja terveysministeriö Työryhmä: Aluepäällikkö Olli Hietanen ja tutkija Ville Lauttamäki Tulevaisuuden ennakoinnista tehdään osa Länsi-Suomen poliisin suunnittelujärjestelmää. Tulevaisuus ja turvallisuus Poliisin toimintaympäristö muutoksessa, POLTU Länsi-Suomen poliisin lääninjohdon kanssa yhdessä käynnistetyssä hankkeessa kehitetään ennakointiohjelma toimintaympäristön ja turvallisuuden kehittymisen havaitsemisen apuvälineeksi. Kolmivuotinen tulevaisuushanke alkoi esiselvityksellä vuonna 2003, jonka jälkeen hankkeessa toteutettavan ennakointiohjelman valmistelu alkoi vuonna Ennakointiohjelman avulla poliisin on mahdollista havaita nykyistä paremmin toimintaympäristöön ja turvallisuuden kehittymiseen liittyviä muutoksia järjestettiin sidosryhmäverkoston käynnistysseminaari, jonka tavoitteena oli kartoittaa turvallisuusalan toimintaympäristöä ja selvittää trendejä, jotka tässä ympäristössä vaikuttavat. Seminaarin kutsuttiin kaikki ne tahot, jotka olivat osallistuneet hankkeen esiselvitysvaiheeseen. Seminaariin osallistui 71 henkilöä. Kaiken kaikkiaan sidosryhmän toimintaan on osallistunut 136 toimijaa. Turvallisuusympäristön trendien selvittämisen lisäksi seminaarin tavoitteena oli löytää myös trendien kehittymistä kuvaavia indikaattoreita. Hankkeen edetessä näistä trendeistä ja indikaattoreista rakennetaan turvallisuusindikaattoripankki, johon kerätään tietoa sekä nyt jo selville saatujen että vielä täsmentämättömien turvallisuusympäristön muuttujien avulla. Turvalli- Tieteidenvälisyys korostuu tutkimuksessa 11

12 Tieteidenvälisyys korostuu tutkimuksessa 12 suusindikaattoripankin avulla voidaan havaita signaaleja toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista ja vaikuttaa asioihin ja ilmiöihin jo ennen kuin niistä on kasvanut turvattomuutta aiheuttavia trendejä. Kesäkuussa 2004 järjestettiin Nauvossa kansainvälinen poliisiseminaari, johon myös hankkeen tutkijat osallistuivat. Tässä seminaarissa käynnistettiin hankkeen kansainvälinen verkostoituminen. Seminaariin osallistui poliisiviranomaisia Suomen lisäksi Ruotsista, Tanskasta, Saksasta, Puolasta, Latviasta ja Virosta. Rahoitus: , Länsi-Suomen poliisin lääninjohto Työryhmä: Tutkija Ville Lauttamäki ja aluepäällikkö Olli Hietanen Varsinais-Suomen tietoyhteiskuntamalli Yhteistyöhankkeessa muodostetaan kokonaiskuva Turun seudun ja laajemminkin Varsinais-Suomen ICT alan toimijoista, osaamisesta sekä merkittävimmistä käynnissä olevista ja lähiaikoina käynnistyvistä tietoyhteiskuntahankkeista. Samalla viedään eteenpäin Varsinais-Suomen tietoyhteiskuntastrategiaa toteuttavaa prosessia Turun seudulla ja maakunnassa. Yhtenä konkreettisena tulemana hankkeessa on alueen tietoyhteiskuntakehitystä yhtenäisesti esittelevä esitysmateriaali, joka antaa paremmat eväät yhdenmukaiselle viestinnälle niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Kesällä 2004 hankkeessa suoritettiin Varsinais-Suomen alueella laaja kyselytutkimus, johon saatiin n. 600 vastausta. Kevääseen 2005 mennessä aineiston pohjalta tehdään opinnäytetyö -ohjelmalle sekä hankkeen väliraportti, jossa esitetään toimenpidesuosituksia kansalaislähtöisen tietoyhteiskunnan kehittämiseen. Vuonna 2005 valmistuva hankkeen loppuraportti tulee esittelemään Varsinais-Suomen tietoyhteiskuntamallin rakenteen ja toimijat sekä kertomaan väliraporttia perusteellisemmin kyselytutkimuksesta saaduista tuloksista. Hanke tuottaa materiaalia YK:n kansainväliseen tietoyhteiskuntakonferenssiin (The World Summit on the Information Society, WSIS), joka järjestetään Tunisissa. Rahoitus: , Varsinais-Suomen liitto, Kansalaisen tietoyhteiskuntaohjelma ICT Turku Oy, Turun Seudun Kehittämiskeskus TAD Centre Työryhmä: Aluepäällikkö Olli Hietanen ja tutkimusapulainen Juha Heikkilä KULTTUURITUTKIMUS Arts & Business Forum Finland esiselvitys (Pohjoismaisia luovia liittoumia/nordiska Kreativa Allianser) Hanke toteutettiin keväällä 2004 useampien toimijoiden yhteistyönä. Esiselvitys kertoo Arts & Business Forum Finlandin perustamisen edellytyksistä sekä kulttuuritoimijoiden ja liike-elämän välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön lähtökohtatilanteesta Suomessa. Pohjoismaista NKA (Nordiska Kreativa Allianser/Pohjoismaisia luovia liittoumia) -yhteistyöhanketta, johon Suomesta osallistutaan ABFI:n perustamiseksi, koordinoivat osapuolet ovat: Forum for Kultur & Næringsliv (Norja), Kultur och Näringsliv (Ruotsi), NyX-forum for kultur og erhverv (Tanska) ja Arts & Business Forum Finland (Suomi). Koska Suomelta toivottiin aihealueen Arts based management avaamista, on esiselvityksen päänäkökulmiksi valittu kulttuurialan osaamisen hyödyntäminen yritysjohdon näkökulmasta ja yritysjohdon intressien tarkastelu kulttuuriyhteistyön suhteen. Rahoitus: 2004, Sitra ja Nordisk Industrifond Työryhmä: Professori Markku Wilenius, tutkijat Päivi Rosti ja Anna Kirveennummi Kulttuuri maaseudun voimavarana, KULMA KULMA on vuonna 2003 alkanut kaksivuotinen hanke, jossa tehdään varsinaissuomalaisille kunnille ja kaupungeille monen toimijan yhteiset kulttuuristrategiat kuntien,

13 Varsinais-Suomen taidetoimikunnan ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen asiantuntijoiden yhteistyönä. Yhteistyössä on mukana myös Länsi-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto, Varsinais-Suomen Kulttuurirahasto ja opetusministeriön hallinnoima Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän kulttuuriteemaryhmä. Työryhmä: Projektipäällikkö Katriina Siivonen, tutkija Anna Kirveennummi, aluepäällikkö Olli Hietanen, dosentti Anita Rubin, tutkija Riikka Saarimaa ja harjoittelija Jussi Kaisjoki sekä Varsinais-Suomen taidetoimikunnasta suunnittelija Niina Helander, pääsihteeri Maria Merikanto sekä suunnittelija Katja Leppänen KULMA-hankkeen verstastyöhön koottiin monipuolisesti kunkin paikkakunnan kulttuuritoimijoita. Hankkeessa kehitetään kulttuuria yhdessä kuntien ja alueiden muiden kulttuuritoimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että kulttuurialalla toimivat tiivistävät yhteistyöverkostojaan ja muodostavat yhteiset kulttuuristrategiat kulttuurikentän toimijoiden avuksi. Lisäksi tavoitteena on, että kulttuuri tulee aiempaa vankemmin mukaan kuntien strategiseen ajatteluun hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäjäksi. Hankkeessa oli mukana 22 varsinaissuomalaista kuntaa. Vuoden 2004 aikana järjestettiin 60 tulevaisuusverstasta, joihin osallistui yhteensä 267 henkilöä. Prosessin aikana laadittiin 15 strategiaa, jotka julkaistaan vuoden 2005 puolella keskuksen Tutu-julkaisusarjassa. Rahoitus: , Varsinais-Suomen TE-keskuksen hallinnoima Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR), Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto ja mukana olleet kunnat Kulttuuriosaaminen kansallisen kilpailukyvyn rakentajana, KULTA Suomi turvaa tulevaisuutensa globaaleilla markkinoilla nostamalla menestystekijöikseen luovuuden ja innovatiivisuuden. Sitran vuonna 2002 käynnistämällä KULTA-tutkimushankkeella kartoitettiin kulttuurin ja talouselämän yhteistyön roolia ja mahdollisuuksia sekä luovuuden merkitystä yhteiskunnassa. Hankkeen tavoitteena oli selvittää mitä kulttuuriosaaminen on taloudellisen toiminnan yhteydessä, mikä on talouselämän ja kulttuuriosaamisen vuorovaikutuksen nykytila ja haasteet, alan intressit sekä yhteistyön tuomat mahdollisuudet vuorovaikutuksen ja kilpailukyvyn lisäämiseen. Tutkimus sisälsi kaksi osiota, joista ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin kulttuurin ja talouselämän yhteistyöhön liittyviä asenteita ja odotuksia ja tehtiin kirjallisuuteen pohjautuva selvitys. Toisessa vaiheessa asiantuntijat hyödynsivät ensimmäisen vaiheen tuloksia ja työstivät niiden pohjalta kulttuuriosaamisen kehittämislinjauksia, joiden avulla voidaan vahvistaa sekä kulttuuriosaamisen merkitystä talouselämässä että bisnesosaamisen merkitystä kulttuurin alueella. Tutkimuksen tulokset ilmestyivät kirjana keväällä 2004 (Markku Wilenius: Luovaan talouteen Kulttuuriosaaminen tulevaisuuden voimavarana (Edita)). Tulosten tueksi koottiin myös näyttely, johon muun muassa eri alojen vaikuttajat tekivät omia luovuustöitään. Lisäksi keväällä järjestettiin kaksi asiantuntijaseminaaria, joissa keskusteltiin talouden ja kulttuurin yhteistyöstä. Tieteidenvälisyys korostuu tutkimuksessa 13

14 Tieteidenvälisyys korostuu tutkimuksessa 14 Rahoitus: , Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Työryhmä: Professori Markku Wilenius, tutkijat Anna Kirveennummi, Päivi Rosti ja Aleksi Neuvonen Naapuriyhteisyyden kulttuuriset muutokset Suomen maaseudulla Tekeillä olevan laajempaan hankekokonaisuuteen kuuluvan väitöskirjan tavoitteena on selvittää, minkälaisiin kulttuurisiin tekijöihin ja prosesseihin paikallisesta (naapuri)yhteisyydestä esitetyt käsitykset perustuvat. Väitöskirjan aineistona ovat 1960-luvuilla muistitietohankkeissa ja kylätutkimuksissa kerätyt aineistot sekä eri puolilla Suomea tehdyt kenttätyöt, joiden kautta tarkastellaan paikallisuudelle ja yhteisyydelle eri aikoina annettuja ja eri aikaulottuvuuksiin liittyviä merkityksiä. Tavoitteena on pohtia jatkossa myös sitä, miten käsityksiä yhteisyydestä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi erilaisissa kylien tulevaisuutta koskevissa aluekehittämishankkeissa. Rahoitus: , mm. Emil Aaltosen Säätiö ja maa- ja metsätalousministeriö Työryhmä: Tutkija Anna Kirveennummi VISIONÄÄRINEN JOHTAMINEN Aaltojen yhteys Projektin tavoitteena on parantaa Suomen ja Viron vastarannoilla, pääkaupungista itään sijaitsevien rannikkokuntien ja paikallisyhteisöjen tietopohjaa ja käynnistää yhteisiä toimia ruohonjuuritasolla. Projektissa selvitetään rannikkoseutujen yhteistyön ja vuorovaikutuksen perinteitä sekä kootaan tietoa viranomaisille ja alueen avaintoimijoille. Toimenpiteitä ovat taustoitus, ennakointityö, verkostoituminen ja uusien toimintamallien vaihto yhteisprojektin avulla. Yhteisprojektin aiheet liittyvät esim. mereen, liikenteeseen kuten piensatamiin ja raja-asemiin koulutusyhteistyöhön, projektimallien vaihtoon, kansalaisaktivointiin sekä kuntien palvelurakenteiden, rahoituksen ja seudullisen yhteistyön malleihin. Rahoitus: , Kotkan-Haminan seudun Yrityspalvelu Oy (Euroopan aluekehitysrahasto) Työryhmä: Kehitysjohtaja Mika Aaltonen Aluerakenteen ja alueidenkäytön tulevaisuusfoorumi Tulevaisuusfoorumissa kutsuttiin yhteen eri sidosryhmien asiantuntijoita ideoimaan vuorovaikutteisesti Suomen aluerakenteen ja alueidenkäytön tavoiteltavaa kehitystä vuoteen 2030 asti. Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa Suomen aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittämishaasteita ja hahmotella tavoiteltavaa tulevaisuuden kehityskuvaa. Hankkeen tarkoituksena oli myös antaa virikkeitä ympäristöministeriössä vireillä olevan aluerakenteen ja alueidenkäytön kehityskuvan laatimiselle. Tehtyä taustaraporttia Aluerakenteen ja alueidenkäytön tulevaisuusfoorumi syksyllä 2004 tullaan hyödyntämään vuonna 2005 maakunnallisessa alueidenkäytön suunnittelussa. Tulevaisuusfoorumi koostui Tulevaisuuslaboratoriopäivästä ja Sparrauspäivästä, joihin osallistui maakuntien liittojen, ministeriöiden ja tutkimusmaailman edustajia. Tulevaisuuden tutkimuskeskus koordinoi hanketta ja alikonsulttina toimi Strafica Oy. Rahoitus: 2004, ympäristöministeriö Työryhmä: Tutkimuspäällikkö Jari Kaivo-oja ja tutkimusapulainen Erika Niemi Arvopohjainen elinkeinojen ja yritystoiminnan aluekehittäminen Hankkeessa tarjottiin kuntien luottamus- ja virkamiehille sekä muille toimijoille yhteisön tulevaisuuskuviin ja arvoperustaan pohjautuva aluekehittämisen ja tulevaisuustyös-

15 kentelyn toimintamalli. Hanke pyrki löytämään seutukunnista taustoiltaan ja arvopohjaltaan yhtenäisiä alueita ns. kuntaklustereita, joiden kuntien on lähtökohdiltaan hedelmällistä tehdä yhteistyötä. Hanke auttaa elinkeinokysymyksissä kuntia asemoimaan itsensä suhteessa muihin kuntiin sekä tukee osapuolten keskinäistä erikoistumista sekä työnjakoa. Arvopro-hanke edesauttaa virka- ja luottamushenkilöiden ja yrittäjien välistä vuoropuhelua, pyrkii poistamaan näiden elinkeinopolitiikan eri toimijatasojen kipupisteitä sekä tunnistaa yritystoiminnan tulevaisuuden kehittämispalvelutarpeita. Hankkeen tuloksena saatiin kuntien ja seutukuntien toimijoille elinkeinopolitiikan suunnitteluun ja toteutukseen työkalu, jota voidaan käyttää hyvin muissakin kunnissa ja seutukunnissa. Hankkeen yhtenä tarkoituksena oli tuottaa uudenlaisia mittareita elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kehittämiseen sekä arvioimiseen. Yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat Turun Seudun Kehittämiskeskus TAD Centre ja Vakka-Suomen Kehityskeskus Oy. Rahoitus: , Kunnallisalan kehittämissäätiö (KAKS) Työryhmä: Projektipäällikkö Timo Nurmi Futures Sparring Forum, FSF Futures Sparring Forum (FSF) on yritysten toimitusjohtajille ja strategiselle johdolle suunnattu palvelu, joka aloittaa neljännen toimivuotensa tammikuussa FSF:n jäsenet edustavat eri toimialoja ja muodostavat heterogeenisen pohjan ajatusten vaihdolle ja testaamiselle. FSF on tarkoitettu suomalaisten yritysten terävimmälle keihäänkärjelle, kokeneille ja koulutetuille johtajille, jotka haluavat hioa ajatteluaan vertaistensa ja maailman huippujen kanssa. FSF:ssa käytettävät menetelmät tähtäävät osallistumiseen ja kokeellisuuteen, nykyisten ajatusten ja periaatteiden kyseenalaistamiseen ja uusien etsimiseen. Tämä kaikki erittäin miellyttävissä olosuhteissa. Rahoitus: 2003-, asiakasyritykset Työryhmä: Kehitysjohtaja Mika Aaltonen TUKES Future -hanke Hanke toteutettiin kevään 2004 aikana ja sen tarkoituksena oli kouluttaa Turvatekniikan keskuksen (TUKES) johtoa tulevaisuudentutkimuksen menetelmien tuntemukseen ja soveltamiseen. Hankkeessa tuotettiin skenaarioita ja heikkoja signaaleja turvatekniikan alan tulevaisuudesta, sen uhista ja mahdollisuuksista sekä TUKESin roolista näissä tulevaisuuksissa. Lisäksi terävöitettiin näkemystä TUKESin ydintoimintojen kehittämisestä pitkällä aikavälillä näiden skenaarioiden valossa sekä tuotettiin aineksia strategiatyöskentelyyn eli tehtiin ns. strategiasalkku niistä asioista, jotka tulisi viedä sopivassa vaiheessa organisaation strategiaprosessiin. Rahoitus: 2004, Turvatekniikan keskus (TUKES) Työryhmä: Professori Markku Wilenius ja tutkija Tuomo Kuosa Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Turun Seudun Kehittämiskeskus TAD Centren kanssa toteutetun hankkeen myötä Turun seutukunnan kansalaisja ammattiryhmillä oli mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ja vaikuttaa siihen, miltä Turun seutukunnan yrittäjyys ja yrittäminen tulevaisuudessa näyttävät. Hanke sisälsi eri tahoille järjestettäviä osallistavia workshop -tilaisuuksia, kirjallisia kyselyjä sekä erilaisia keskustelufoorumeja. Hanke toteutettiin prosessina, jonka tarkoituksena oli saada esille osallistujien näkemyksiä ja mielikuvia yrittäjyydestä, yrittäjyyden arvoilmastoon ja tulevaisuuteen vaikuttavista asioista, liiketoimintaympäristön kehityksestä sekä löytää yrittäjyyden edistäjätahoille keinoja ja välineitä Turun seutukunnan yrittäjyyden edistämistyöhön. Hankkeessa oli mukana mm. yrittäjyyden edistäjätahojen edustajia, valtion ja kuntien muita edustajia, eri alojen oppilaitosten opetushenkilökuntaa, eri järjestöjen edustajia (kansalais-, urheilu-, nuoriso-, yrittäjäjärjestöt), yritysten edustajia sekä nuoria että varttuneempia yrit- Tieteidenvälisyys korostuu tutkimuksessa 15

SISÄLTÖ. Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8

SISÄLTÖ. Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8 SISÄLTÖ Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8 Ennakointitoiminta 8 Kulttuuri- ja hyvinvointitutkimus 12 Visionäärinen johtaminen

Lisätiedot

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 /2008 MERCURIUS Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta Ennakointitieto poliisijohdon apuna P ÄÄKIRJOITUS Tulevaisuuden hahmottaminen Juha

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

Timo Nurmi. Kuntien arvoperheet

Timo Nurmi. Kuntien arvoperheet Kuntien arvoperheet Timo Nurmi Kuntien arvoperheet KUNTIEN ARVOPERHEET Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 47 Pole-Kuntatieto Oy ja Timo Nurmi Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 2005 ISBN

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys

Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys Opetusministeriön julkaisuja 2006:47 Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Muistiot 5 Sivistysbarometri kansallisen keskustelun avaajana sivistyksestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista Selvityshenkilön raportti

Muistiot 5 Sivistysbarometri kansallisen keskustelun avaajana sivistyksestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista Selvityshenkilön raportti Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 5 Sivistysbarometri kansallisen keskustelun avaajana sivistyksestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista Selvityshenkilön raportti Osmo Kuusi Muistiot 5 lokakuu

Lisätiedot

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 E l i n k e i n o e l ä m ä n T u t k i m u s l a i t o s E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus 2006 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus vuodelta

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2004 SISÄLTÖ Suomen menestyksen uusi suunta: edelläkävijäksi teknologian soveltajana Yliasiamiehen katsaus 2 Keskittäminen lisää vaikuttavuutta 4 Kohti innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT SUOMEN KESÄYLIOPISTOT KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Suuremmat kokonaisuudet vahvoilla aloilla yhteistyöllä ja rajapintoja ylittämällä A:36 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

KANSALAINEN TURUN SEUDUN TIETOYHTEISKUNNASSA

KANSALAINEN TURUN SEUDUN TIETOYHTEISKUNNASSA TUTU-JULKAISUJA 5/2005 KANSALAINEN TURUN SEUDUN TIETOYHTEISKUNNASSA Juha Heikkilä Juha Heikkilä Tutkimusapulainen, ympäristösuunnittelija (AMK) Tulevaisuuden tutkimuskeskus Copyright 2005 Juha Heikkilä

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen 2012

Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOKSEN TIEDONANTOJA 94 Dan Asplund Margareta Wihersaari Anni Mari Lehtomäki Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2007 MERCURIUS. Alex Nieminen: Mitä pitäisi tehdä jo nyt? Sari Ruusumo: Turkuun ennätysmäärä kongresseja

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2007 MERCURIUS. Alex Nieminen: Mitä pitäisi tehdä jo nyt? Sari Ruusumo: Turkuun ennätysmäärä kongresseja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2007 MERCURIUS Alex Nieminen: Mitä pitäisi tehdä jo nyt? Sari Ruusumo: Turkuun ennätysmäärä kongresseja P ÄÄKIRJOITUS S ISÄLTÖ MERCURIUS 1 /2007 Turun kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

Suomi Intia-osaajavaihto

Suomi Intia-osaajavaihto SITRAN RAPORTTEJA 54 Suomi Intia-osaajavaihto Oskari Eronen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 54 2005 Sitra ja Oskari Eronen Graafinen suunnittelu: Marjut Heikkinen Taitto: Maikki Rantala ISBN

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2000 Sitra edistää Suomen taloudellista hyvinvointia kehittämällä uutta ja menestyvää yritystoimintaa rahoittamalla osaamisen kaupallistamista edistämällä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 1 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 Tunnusluvut 2011 lyhyesti Vuosibudjetti 12 M Päätoimista henkilökuntaa 179 Maisteri- ja

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu

HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu Helsingin kauppakorkeakoulu (HSE) on maamme suurin ja monipuolisin kauppatieteellistä opetusta antava yliopisto ja yksi Pohjoismaiden johtavista kauppakorkeakouluista.

Lisätiedot

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 2/2005 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 2/2005 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 2/2005 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT 2 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Kestävä kehitys kuuluu kaikille 6 Hyvinkään Laureaan oma

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto VUOSIKERTOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS 2007 1 Sitra lyhyesti Rakennamme huomisen menestyvää Suomea 2 Yliasiamiehen katsaus Hyvinvointia, tehokkuutta ja kasvua 4 Strategiana nopea reagointi ajan haasteisiin 6

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2000 39 VUOSIKERTOMUS 2000 SISÄLTÖ Missio 2 Rehtorin katsaus 3 Tavoitteet 4 Vuosi 2000 Helsingin kauppakorkeakoulussa 5 Opetus- ja tutkimuslaitokset 7 Perusopetus 17 Jatkokoulutus

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot