Keskiaukeamalla Päijät-Hämeen yliopistokoulutuskalenteri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiaukeamalla Päijät-Hämeen yliopistokoulutuskalenteri"

Transkriptio

1 TIEDOTUSLEHTI 2011 Keskiaukeamalla Päijät-Hämeen yliopistokoulutuskalenteri Lahden yliopistokeskus 10 vuotta Tutkimusaiheita: kierrätystä, teatteria ja tikutusta Urban Expertise is Needed Lahden yliopistokeskus vietti 10-vuotisjuhlaa seminaarin ja henkilöstön kymmenottelun merkeissä

2 2 TIEDOTUSLEHTI 2011 Lahden yliopistokeskus tekee tulevaisuutta Lahden yliopistokeskus on tullut uuteen vaiheeseen. Viime vuoden alusta asti voimassa ollut yliopistolaki tarkoittaa, että yliopistojen itsenäisyys suhteessa valtioon lisääntyi, ja niiden Olemme ryhtyneet rakentamaan Lahden yliopistokeskuksen uutta vaihetta kampusajattelun avulla. hallinto, ohjaus ja rahoitus muuttuivat monin tavoin. Väistämättä muutokset vaikuttavat myös yliopistokeskuksiin. Yliopistojen ja alueellisten kumppaneiden vuoropuhelu ja yhteisen tahtotilan merkitys korostuvat. Lahden kaupunki on hiljattain tehnyt omat selkeät korkeakoulupoliittiset linjauksensa, ja yliopistot ovat ottaneet ne vastaan positiivisin mielin. Kun alueen kilpailukyky- ja Innovaatioyhteistyö Stanfordin yliopiston kanssa lisääntyy Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Stanfordin innovaatiotoiminnan tutkimusyhteistyö konkretisoituu. Yhteistyön myötä LUT Lahti School of Innovationin tutkijat vierailevat Yhdysvalloissa, Stanfordin yliopistossa. Tavoitteena on suunnitella yhteistyössä, miten yritykset pystyvät hyödyntämään uusimpia tutkimustuloksia liiketoimintansa kehittämisessä. Lahtelaiset hakevat uusia ajatuksia radikaalien innovaatioiden synnyttämiseen. Yhteistyön taustalla on Tekesin rahoittama Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan toimintamallien analysointi -hanke. Yhteistyöhankkeen tavoitteena on kehittää osallistavia menetelmätyökaluja, joiden avulla yritykset voivat omaksua Yhdysvalloissa toimivan Defense elinkeinostrategiaa parhaillaan päivitetään, koko kumppanuusverkoston vuorovaikutus on tärkeää, jotta korkeakouluihin kohdistuvista odotuksista ja tavoitteista vallitsee yksimielisyys. Olemme ryhtyneet rakentamaan Lahden yliopistokeskuksen uutta vaihetta kampusajattelun avulla. Toteutuessaan tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa yliopistoilla on yhteinen Lahden kampus sen sijaan, että niillä olisi nykyisen kaltaisia, kaikesta hyvästä kehityksestä huolimatta sittenkin liian irrallisia etäpisteitä Lahdessa. Tulevaisuusnäkymien mukaan yliopistot toteuttavat Lahden kampuksella omia strategioitaan. Täten Lahden kampus on osa yliopistojen kampus- ja palvelurakennetta ja vahvistaa Lahden kaupungin asemaa kansallisessa ja kansainvälisessä innovaatiojärjestelmässä. Lahteen sijoittuvat sellaiset toiminnot, joiden alueellisesta sijainnista koituu selkeää lisäarvoa sekä yliopistoille että alueelle. Toiminnan painopisteitä on tarkoitus tarkastella yhteistyötä syventäen ja olemassa olevaa hyvää pohjaa vahvistaen. Lahden kampuksen profiili rakentuu tieteenalojen muodostamasta kokonaisuudesta ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta. Yliopistojen ja Lahden alueen yhteisenä tavoitteena on muodostaa Lahden kampuksesta omaleimainen sisältökohtaisista ryhmistä muodostuva yhteisö, joka on alueelle vahvasti kiinnittynyt. Yliopistot rakentavat tutkimusohjelmia yhdessä alueellisten kumppaneiden kanssa usean yliopiston yhteistyön varaan. Yliopistot tuottavat Lahden kampukselle monipuolisen ja vetovoimaisen opetustarjonnan, joka linkittyy Yliopistot tuottavat Lahden kampukselle monipuolisen ja vetovoimaisen opetustarjonnan, joka linkittyy keskeisiltä osiltaan kampuksen tutkimusteemoihin ja vastaa alueen osaamistarpeisiin. keskeisiltä osiltaan kampuksen tutkimusteemoihin ja vastaa alueen osaamistarpeisiin. Kampuksen toteutuksessa emme kohdista päähuomiota toimitiloihin emmekä rakennuksiin. Kuitenkin infrastruktuuria ja tukipalveluja koskevissa ratkaisuissa yliopistot pyrkivät yhteistyöhön ja synergiaetujen saavuttamiseen toistensa ja muiden alueellisten kumppaneiden kanssa. Tärkeää on entisestään lujittuva ja monipuolistuva yhteistyö Lahden ammattikorkeakoulun kanssa, ei ainoastaan infran ja tukipalvelujen osalta, vaan myös tutkimuksen, opetuksen ja innovaatiotoiminnan tehtävissä. Kampusmallin valmistelu on edennyt yliopistojen ja Lahden kaupungin kesken hyvässä yksituumaisuudessa. Lahden yliopistokeskuksen uusi vaihe konkretisoituu viimeistään vuoden 2013 Advanced Research Projects Agencyn (DAR- PA) käytänteitä ja periaatteita radikaalin innovaatiokyvykkyyden parantamiseksi. DARPA:n saavutuksiin voidaan lukea muun muassa GPS ja Internet. Projektitutkija Antti Tahvanainen työskentelee Stanfordin yliopistossa kesäkuusta 2011 vuoden eteenpäin. Yhdysvalloissa vierailevat myös professori Vesa Harmaakorpi sekä hankkeen muut tutkijat Tuomo Uotila, Juho Salminen, Tuija Oikarinen, Martti Mäkimattila ja Anne Kallio. Myös viestinnän professori Pekka Aula Stanfordiin Päijät-Hämeen liiton tukeman verkkoviestinnän professuuri -hankkeen Pekka Aula Helsingin yliopistosta on myös lähdössä Stanfordiin vierailevaksi tutkijaksi. Hänen tutkimuksensa liittyy alusta, jolloin alkaa uusi opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen välinen sopimuskausi. Valtiohan on edelleen yliopistojen päärahoittaja kaikista mullistuksista huolimatta. Uudessa hallitusohjelmassa on yliopistokeskusten kannalta positiivinen lause: yliopistokeskusten toimintamahdollisuudet turvataan. Omalta osaltamme teemme Lahden yliopistokeskuksessa töitä toimintamahdollisuuksiemme turvaamiseksi muun muassa edellä kuvatun strategisen suunnittelun avulla. Yliopistokeskus purjehtii uudelle kymmenvuotiskaudelleen hyvässä myötätuulessa. Tärkeää on entisestään lujittuva ja monipuolistuva yhteistyö Lahden ammattikorkeakoulun kanssa. Senja Jouttimäki Lahden yliopistokeskuksen pääsihteeri modernin median ja innovaatioekosysteemien välisiin yhteyksiin. Hankkeessa otetaan kantaa aikalaiskeskusteluun alueellisten innovaatiokeskusten rakentumisesta, median roolista innovaatiotaloudessa ja maineen merkityksestä yhtenä innovaatioekosysteemin kantoaalloista. Vierailu mahdollistaa suomalaisen tutkimusosaamisen viennin. Stanford yliopistona ja Palo Alto Piilaaksossa on paras mahdollinen alue tutkia innovaatioekosysteemejä, saada vaikutteita ja osallistua teemasta käytävään keskusteluun, toteaa Pekka Aula. Innovaatiotoiminnan kehittäminen on yksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelman ja Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategian kärjistä. Mitä ovat yliopistokeskukset Lahden yliopistokeskus on yksi Suomen kuudesta yliopistokeskuksesta, se on perustettu vuonna Lahden lisäksi yliopistokeskuspaikkakuntia ovat Kajaani, Kokkola, Mikkeli, Pori ja Seinäjoki. Keskukset kokoavat näillä paikkakunnilla sijaitsevat usean yliopiston toiminnot yhteiseksi verkostoksi. Yhteistä näille maakuntakeskuksille on, ettei niillä ole omaa yliopistoa, mutta yliopistollista tutkimusta, koulutusta ja kehittämistoimintaa on ollut monilla yliopistokeskuspaikkakunnilla jo yli 30 vuotta. Opetusministeriö nimesi nämä yliopistokeskukset vuonna 2004 osana korkeakoulurakenteiden kehittämistä. Lahden yliopistokeskus on sopimukseen perustuva yhteistyömalli, jossa Lahden kaupunki on yksi sopijapuoli yliopistojen lisäksi. Lue lisää toiminnasta: www. lahdenyliopistokeskus.fi Lahden yliopistokeskuksen tunnusluvut 2010 Vuosibudjetti 14 M Päätoimista henkilökuntaa 209 Maisteri- ja DI-ohjelmia 5 Opiskelijoita 4515 Professuureja 12 Unelmien bussi- tai pyöräilyreitti - kysytään kuntalaisilta! Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation on ollut kehittämässä Lahden kaupungin teknisen ja ympäristötoimialan sähköistä palautejärjetelmää. Talvella kysyttiin asukkailta ja Lahdessa työssäkäyviltä unelmien bussireittejä ja kesällä on vuorossa pyöräilyreittien kehittämiseen liittyvä kysely. Sähköisellä lomakkeella vastaaja voi piirtää karttaan omat reittitoiveensa sekä kirjoittaa paikkoihin liittyviä havaintoja. Bussireittikyselyssä tuli eniten toiveita reiteistä Lahden rautatieaseman kautta, erityisesti työmatkatarpeisiin. Myös parempia bussiyhteyksiä esimerkiksi marketalueille ja harrastusten pariin kuntarajojen yli toivottiin. Palautteita hyödynnetään mm. Lahden seudullisessa joukkoliikennesuunnittelussa. Lahti polkee - sinä ohjaat! Pyöräilykysely on auki kaupungin nettisivuilla asti ja tulokset julkistetaan pidettävässä seminaarissa. Kyselyllä haetaan tietoa pyöräilyn olosuhteista ja pyöräilijän todellisesta arjesta Lahdessa. Tuloksia hyödynnetään Lahden kaupungin työssä pyöräilyn edistämiseksi ja pyöräilyolosuhteiden parantamiseksi. Lisätiedot sekä tutkija Suvi Konsti-Laakso LUT LSI / Lahti Living Lab Lahden Tutkijapraktikum vauhtiin elokuussa Palmenian Lahden alueyksikköön palkattiin neljä projektitutkijaa ajalle Rekrytoinnit käynnistivät Lahden Tutkijapraktikumin, jonka tehtävänä on edistää monitieteistä, soveltavaa yliopistotutkimusta sekä yhdistää tutkimusosaamista alueellisiin kehittämistarpeisiin uutta luovalla tavalla. Tutkijapraktikumia toteutetaan Palmenian ja Helsingin yliopiston kolmen ainelaitoksen yhteistyönä. Yhteistyölaitoksia ovat sosiaalitieteiden laitos (viestintä ja sosiaalipolitiikka), filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos (estetiikka, yleinen kirjallisuustiede, teatteritiede ja elokuva- ja televisiotutkimus) sekä opettajankoulutuslaitos (kasvatustiede). Tutkijapraktikumiin projektitutkijaksi valittavilta edellytettiin ylempää korkeakoulututkintoa ja sisällöllisesti soveltuvaa tutkimussuunnitelmaa sekä kykyä ja kiinnostusta jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen. Hakijoiden määrä oli 16. Lisätiedot johtaja Juha-Pekka Liljander. Painosmäärä kpl Päätoimittaja Senja Jouttimäki Etusivun (henkilö)kuvat Anu Ritsilä Lahden yliopistokeskus Tiedotuslehti 2011 Jakelualue Päijät-Häme Itella Green Toimitussihteeri Anne Antila Taitto Jirka Messman Hämeenlinnan Offset-Kolmio Julkaisija Lahden yliopistokeskus Saimaankatu 11 2.krs, Lahti Viestintäryhmä Anne Antila, Kaarina Kari, Mari Merenluoto, Sami Metsäranta, Olli-Pekka Penttinen, Tarja Piilola, Raija Tonteri ja Kaisa Vuorivirta Paino Suomen Lehtiyhtymä

3 TIEDOTUSLEHTI Lahden yliopistokeskus 10 vuotta historian lyhyt oppimäärä Lahteen perustettiin 1970-luvulta alkaen useita eri yliopistojen yksiköitä, jotka alkoivat yhä enemmän tehdä myös yhteistyötä. Vuonna 2001 syntyi uusi korkeakoulupoliittinen innovaatio, kun yliopistot ja Lahden kaupunki päättivät perustaa yliopistokeskuksen. Suhteellisen lyhyessä ajassa Lahteen on kehittynyt ainutlaatuinen ympäristötutkimuksen, innovaatiotutkimuksen ja hyvinvointitutkimuksen kokonaisuus Lahden verkostoyliopisto -hanke johti Helsingin yliopiston, Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun (koordinaatioyliopisto) ja Teknillisen korkeakoulun yksiköiden muodostaman yliopistokeskuksen perustamiseen. Professuureja oli tuolloin kahdeksan, ja niitä tavoiteltiin jonkin verran lisää. Tavoitteena oli myös saada yliopistokeskukseen huomattava määrä perusopiskelijapaikkoja. Yliopistokeskuksen viestinnässä otettiin käyttöön ilmaisu Uuden ajan yliopisto. Opetusministeriön hankerahoituksella muun muassa muodostettiin koordinaatioyksikkö ja palkattiin pääsihteeri. Lahden yliopistokeskuksen verkostoon liitettiin myös kaupungin ylläpitämä korkeakoulukirjasto. Kumppanuusverkostossa edistettiin yliopistokeskuksen rinnalla tiedepuistohanketta Yliopistokeskukselle laadittiin ensimmäinen strategia yliopistojen ja keskeisten sidosryhmien yhteistyönä. Kantavana ajatuksena oli, että yliopistokeskus on itsenäisten yliopistoyksiköiden muodostama verkosto, joka ei tavoittele itsenäisen yliopiston asemaa. Alueellinen kehittäminen kirjattiin yhteistyön ydintehtäväksi. Profiloituminen nähtiin menestystekijäksi ja tieteellisiksi painopistealoiksi määriteltiin luonnontieteellinen, teknis- ja taloustieteellinen sekä yhteiskunta- ja kasvatustieteellinen tutkimus. Yliopistokeskusta luonnehdittiin ilmaisulla tieteen oikorata Lahteen. Lahden malli oppivan alueen korkeakoulustrategia laadittiin yhdessä alueen ammattikorkeakoulujen kanssa. LAHDEN YLIOPISTOKESKUS UUDEN AJAN YLIOPISTO 2003 Opetusministeriö linjasi, että yliopistotoiminnot kootaan seuraavan vuoden alusta yhteisen sateenvarjon alle yliopistokeskuksiksi kuudella paikkakunnalla. Uudessa hallitusohjelmassa oli kirjaus siitä, että yliopistokeskusten toiminta turvataan. Yliopistokeskusten Miten Lahden alueen kilpailukykyä luodaan. SIVU 3 Lahden korkeakoulukirjastossa yli tieteellistä verkkolehteä. SIVU 7 Lahden professorit työssä ja vapaalla. SIVU 4 Lahden yliopistokeskuksessa opiskelee vuosittain yli opiskelijaa. SIVU 6 T i e d o t u s l e h t i yhteisenä tavoitteena oli saada toimintaan pysyvä rahoitus valtion budjetista. Lahden yliopistokeskukseen liittyi myös Tampereen teknillinen yliopisto ja se toi kokonaisuuteen mukaan materiaalitekniikan. Lahden yliopistokeskus ja Lahden ammattikorkeakoulu järjestivät ensimmäisen Lahden tiedepäivän nimellä Lahti Science Day First Workshop on Regional Research Lahden yliopistokeskuksen koordinaatioyliopistoksi vaihtui Helsingin yliopisto. Yliopistokeskusten keskinäinen vuoropuhelu tiivistyi, ja Lahdessa järjestettiin opetusministeriön valtakunnallinen yliopistokeskusseminaari. Lahdessa käynnistettiin selvitystyö yliopistokeskuksen rakenteellisesta ja toiminnallisesta kehittämisestä. Tiedepuistohanke eteni niin, että Neopoli Oy muuttui Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:ksi Seuraava askel - selvitys Lahden yliopistokeskuksen kehittämisestä (S. Larsen & T. Tura) valmistui. Alueellisena yhteistyönä laadittiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen alueellisen kehittämisen strategia vuoteen 2010 opetusministeriön pyynnöstä. Mission mukaan Päijät-Hämeessä toimivat yliopistot ja ammattikorkeakoulut edistävät maakunnan muodostumista oppivaksi käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan huippualueeksi erityisesti elinikäistä oppimista tukevien koulutusjatkumoiden sekä uudenlaisen verkostoituneen innovaatiotoiminnan tukijärjestelmän avulla. Kummiprofessuuri- ja innovaatiopromoottorijärjestelmän luominen nostettiin tärkeimmäksi kärkihankkeeksi. Uudistettu yliopistolaki toi yliopistoille velvoitteen toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää yhteiskunnallista vaikuttavuutta Valtakunnallinen keskustelu korkeakouluverkon harventamisesta vilkastui. Päälinjaksi alkoi muotoutua, että korkeakouluja ja niiden yksiköitä pitää koota suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja että pienen maan tutkimusresursseja tulee keskittää. Lahden yliopistokeskuksen strategia uudistettiin tavoitteina terävöittää profiilia sekä lisätä ja syventää alueellista yhteistyötä. Strategian mukaan yliopistokeskus profiloituu kaupunkiympäristöjen ja niiden elinkeinoelämän kehittämiseen. Tutkimuksessa ja opetuksessa päätettiin keskittyä kaupunkien ja kaupunkimaisten ympäristöjen sosiaaliseen, kulttuuriseen, taloudelliseen, tekniseen ja ekologiseen toimintaan. Lahdessa tehtiin päätös ympäristökampuksen lisärakentamisesta Niemenkatu 73:een tiede- ja yrityspuiston yhteyteen Opetusministeriön Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelmassa todettiin muun muassa: Yliopistokeskuksia kehitetään aikuisväestön osaamistason nostamisen alueellisina resurssi- ja koordinaatiokeskuksina, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä alueen ja sen yritysten kanssa. Niiden toiminnan laatu ja vaikuttavuus arvioidaan vuoden 2008 aikana. Korkeakoulujen rakenteelliseen kehittämiseen ja yliopistolain uudistamiseen liittyvä valmistelu herätti keskustelua. Uudessa hallitusohjelmassa todettiin, että yliopistokeskuksia kehitetään. Opetusministeriön asettama työryhmä jätti mietintönsä uuden huippuyliopiston perustamisesta yhdistämällä TKK, Taideteollinen korkeakoulu ja Helsingin kauppakorkeakoulu. Lahden yliopistokeskus ja Lahden ammattikorkeakoulu allekirjoittivat yhteistyösopimuksen Opetusministeriön työryhmämuistiossa Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen suuntaviivat vuosille esitettiin valtakunnallisen korkeakoulupolitiikan linjauksiin pohjautuvat suuntaviivat siitä, millaisiin tavoitteisiin ja ratkaisuihin korkeakoulujen tulisi rakenteellisessa kehittämisessä pyrkiä. Korkeakoulujen arviointineuvosto suoritti yliopistokeskusten koulutuspoliittisen teema-arvioinnin opetusministeriön toimeksiannosta. Siihen liittyen tehtiin kevätkaudella itsearviointi, ja arviointiryhmä vieraili Lahdessa syksyllä. Ympäristökampuksen uudisrakennus valmistui ja sinne muutti TKK:n Lahden keskus, joka oli vahvasti fokusoimassa toimintaansa ympäristötekniikkaan. Kampukselle perustettiin Tiedekirjaston toimipiste, jonka aineistot painottuvat ympäristöalaan. Lahden kaupungin johdolla toteutettu korkeakoulujen ja tiede- ja yrityspuiston toimitilatarpeita koskenut selvitys konkretisoitui askeleen kohti kahden kampuksen mallia Vuoden alussa julkaistiin yliopistokeskusten arviointitulokset. Lahden yliopistokeskus sai kiitosta keskittymisestä muutamalle, alueen kannalta tärkeälle alalle. Hyvänä esimerkkinä tästä mainittiin syntymässä oleva vahva Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Lahden keskus Niemenkatu 73, Lahti , Helsingin yliopiston Avoin yliopisto, Lahden toimipiste Kirkkokatu krs, Lahti , Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahti sekä Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti KSEI Lahden Aikuiskoulutuskeskus, Kirkkokatu Lahti Tietoportti, Saimaankatu krs, Lahti , Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitos Lahti Niemenkatu 73, Lahti , Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation Saimaankatu 11, Lahti , Lahden yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö Saimaankatu krs, Lahti , ympäristöosaamisen keskittymä ympäristökampuksella. Keskusta kiitettiin profiloitumisesta ja kehittyvien tutkimusyhteisöjen luomisesta sekä kummiprofessuurijärjestelmän rakentamisesta. Lisäksi keskus sai positiivista palautetta muun muassa alueellisen innovaatiojärjestelmän tukemisesta sekä aikuiskoulutuksen pedagogisesta kehittämisestä ja käyttäjälähtöisestä viestinnästä. Lahden kaupunginjohtajan asettama Oppimiskeskus-työryhmä sai toukokuussa valmiiksi raporttinsa, ja sen pohjalta asetettiin tavoitteeksi toiminnan aloittaminen vuonna 2011 Fellmannin kiinteistössä Vuoden alussa astui voimaan uusi yliopistolaki. Sen aiheuttamat yliopistojen hallinnon, ohjauksen ja taloudellisen aseman muutokset näkyivät yliopistokeskustenkin arjessa. Lahden yliopistokeskuksessa käynnistettiin strategiaprosessi, jossa tunnistettiin merkittäviä muutostekijöitä: yliopistot tarkastelevat alueellista toimintaansa uudessa valossa, opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa yliopistokeskustoimintaa entistä vähemmän, Lahden kaupunki määritteli omat korkeakoulupoliittiset tavoitteensa. Lahden yliopistokeskusta päätettiin kehittää uudenlaisen Lahden yliopistokampus mallin suuntaan. Yhteisen alueellisen Oppimiskeskuksen valmistelu eteni ja sitä koskevat tärkeimmät päätökset saatiin tehtyä. Lahden korkeakoulu- ja innovaatiotoiminnan etappeja Helsingin yliopiston toiminta Lahdessa alkoi yli 30 vuotta sitten. TKK:n Lahden toimisto (nykyisin Aalto-yliopiston Lahden keskus) perustettiin 25 vuotta sitten. Neopoli Oy (nykyisin Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy) perustettiin 20 vuotta sitten. Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun Lahden yksikkö (nykyisin LUT Lahti School of Innovation) perustettiin 15 vuotta sitten. Lahden ammattikorkeakoulu vakinaistettiin 15 vuotta sitten. Lahden yliopistokeskus perustettiin 10 vuotta sitten.

4 4 TIEDOTUSLEHTI 2011 Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille iästä, pohjakoulutuksesta ja tavoitteista riippumatta. Opinnot ovat järjestävän yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia ja vastaavat tavoitteiltaan, sisällöltään ja vaatimustasoltaan yliopiston perusopetusta. Avoimina yliopistoopintoina voi opiskella yksittäisiä kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia. Opetusta järjestetään pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin lähi-, etä- ja verkko-opintoina. Lahden seudulla opintoja järjestävät monet yliopistot useiden oppilaitosten kautta tai verkko-opintoina. Tiedot Suomen kaikkien yliopistojen avoimesta yliopisto-opetuksesta löydät: Täydennyskoulutus Yliopistojen täydennyskoulutus on suunniteltu työelämän tarpeisiin ja tietyn teeman ympärille tai tietylle ammattiryhmälle. Keskeinen tavoite on uudistaa ja laajentaa ammattitaitoa. Koulutusta on tarjolla lyhyistä tietoiskuista, seminaareista ja ajankohtaiskursseista useiden kymmenien opintopisteiden laajuisiin asiantuntija- ja erikoistumisohjelmiin. Täydennyskoulutus pyritään järjestämään niin, että koulutukseen voi osallistua työn ohella tai osana työtä. Tutkinnon suorittaminen Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitos tarjoaa Lahdessa ympäristöekologian koulutusohjelmassa tutkintoon johtavaa opetusta (kandidaatti, maisteri, tohtori). Lisäksi laitoksella on kansainvälinen kaupunkiympäristötutkimuksen maisteriohjelma. Aaltoyliopiston Lahden keskus järjestää ympäristötekniikan DI-ohjelmaa ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto järjestää Lahdessa tuotantotalouden DI-ohjelmaa. Kaikki ohjelmat eivät ala vuosittain. Avoimia yliopisto-opintoja ja täydennyskoulutusta voi sisällyttää tutkintoihin tietyin edellytyksin. Yliopistokeskuksen yksiköissä voi suorittaa lisensiaatti- ja tohtoriopintoja Lahdessa toimivien professuurien aloilla. Ikäihmisten yliopisto Ikäihmisten yliopisto välittää ajankohtaista tutkimustietoa ja tarjoaa mahdollisuuden yliopistollisiin opintoihin ilman muodollisia suorituksia. Opintoihin voi osallistua kuka tahansa, pohjakoulutusvaatimuksia tai ikärajoja ei ole. Opintoja alueella järjestävät Wellamoopisto sekä Heinolan kansalaisopisto. Verkkopalvelut käytössänne Lahden yliopistokeskuksen ja Lahden ammattikorkeakoulun yhteisesti ylläpitämä portaali, josta löytyvät kaikki tiedot korkeakouluopinnoista Päijät-Hämeessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen palvelu kokoaa yhteen kaikkien koulutusasteiden koulutustiedot. Opinnoista ja opiskelusta Kysy korkeakoulutuksesta! La klo 9-17 Kauppakeskus Triossa Tule katsomaan ja kysymään, mitä vaihtoehtoja Päijät-Häme tarjoaa yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintojen aloittamiseen, jatkamiseen ja täydentämiseen. Tapahtuman järjestää Lahden yliopistokeskuksen ja Lahden ammattikorkeakoulun ylläpitämä verkkopalvelu YLIOPISTOLLISTA KOULUTUSTA Päijät-Hämeessä AVOIN YLIOPISTO-OPETUS JA TÄYDENNYSKOULUTUS OPETUSALA, VASTUUYLIOPISTO JA LAAJUUS ALKAA / AJANKOHTA ILMOITTAUTUMINEN TOTEUTTAJA HINTA Hyvinvointi, terveys ja liikunta Farmasian perusopinnot (UEF) 25 op viim PH kesäyliopisto 465 Hoitotieteen aineopinnot (UEF) 37 op viim PH kesäyliopisto 490 Lasten Ikihyvä -seminaarisarja (HY) ilm. myöh. HY Palmenia ilm. myöh. Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot (UEF) 25 op viim PH kesäyliopisto 330 Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot (UEF) 25 op vko viim Lahden kansanopisto 310 Liikuntalääketieteen aineopinnot (UEF) 35 op viim PH kesäyliopisto 520 Liikuntalääketieteen perusopinnot (UEF) 25 op viim PH kesäyliopisto 490 Päijät-Hämeen Ikäpäivät -toimintakykyä ja hyvinvointia arjessa ilm. myöh. HY Palmenia, ilm. myöh. PH kesäyliopisto, LAMK Ravitsemustieteen perusopinnot (HY) 25 op, verkko-opinnot, ryhmä 1 syksy 2011 alkaa HY Avoin yliopisto 250 Ravitsemustieteen perusopinnot (HY) 25 op, verkko-opinnot, ryhmä 2 syksy 2011 alkaa HY Avoin yliopisto 250 Ravitsemustieteen perusopinnot (UEF) 25 op vko 36 viim PH kesäyliopisto 460 Sosiaalihallintotiede aineopinnot (UEF) 35 op viim PH kesäyliopisto 395 Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot (UEF) 25 op syksy 2011 ilm. myöh. PH kesäyliopisto 390 Terveyshallintotiede aineopinnot (UEF) 35 op viim PH kesäyliopisto 395 Ihmiset, työyhteisöt ja organisaatiot Kognitiotieteen perusopinnot (Cog100) (HY) 25 op, verkko-opinnot syyskuu 2011 alkaa HY Avoin yliopisto 250 Liiketoimintaosaamisen perusteet (JY) 28 op syksy 2011 ilm. myöh. PH kesäyliopisto ilm. myöh. Psykologian aineopinnot (TY) 35 op vko viim Lahden kansanopisto 400 Psykologian perusopinnot (HY) 25 op, verkko-opinnot syyskuu 2011 alkaa HY Avoin yliopisto 250 Psykologian perusopinnot (JY) 25 op vko viim Lahden kansanopisto 310 Työ-ja organisaatiopsykologian perusopinnot (UEF) 25 op viim PH kesäyliopisto ilm. myöh. Johtaminen Johtaja prosessidraaman työpajasarja (LUT) haku asti LUT Lahti School of Innovation 1400 (+alv 23 %) ja University of Chester Kehittyvä rehtori-oppilaitosjohdon oppisop.tyyppinen koulutus (HY) 30 op joulukuu 2011 ilm. myöh. HY Palmenia maksuton Kilpailuedun luonti tietoyhteiskunnassa (LUT) 5 op viim LUT 2100 Tietojohtaminen ja yrityksen uudistumiskyky (LUT) 5 op viim LUT 1650 Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma (LUT) 25 op viim LUT 6600 Tietojohtamisen työkalut ja uudet työskentelymuodot (LUT) 4 op huhtikuu 2012 ilm. myöh. LUT 1150 Uusien rehtoreiden koulutus (HY) 9 op viim HY Palmenia maksuton * Yrityksen aineettomien menestystekijöiden mittaaminen (LUT) 5 op viim LUT 1150 Yritysten välinen yhteistyö (LUT) 4 op toukokuu 2012 ilm. myöh. LUT 850 Kansainvälisyys Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot (HY) 25 op, verkko-opinnot syyskuu 2011 alkaa HY Avoin yliopisto 250 Kieliopinnot ja tukikurssit Akademisk svenska (JY) 3 op vko 35 viim Lahden kansanopisto 100 Englannin keskustelu ja kirjoittaminen (hum.) (HY) 2 op alkaa Wellamo-opisto 90 Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito vko viim Lahden kansanopisto 100 (hum., käytt., valt.) (HY) 3 op Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito alkaa kevät 2012 ilm. myöh. Lahden kansanopisto 100 (hum., käytt., valt.) (HY) 3 op Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito alkaa Wellamo-opisto 110 (hum., käytt., valt.) (HY) 3 op Esiintymistaito (JY) 3 op kevät 2012 ilm. myöh. PH kesäyliopisto 195 Taitava kirjoittaja, tukikurssi, verkko-opinnot (HY) 0 op alkaa HY Avoin yliopisto maksuton Tieteellinen kirjoittaminen (HY) 3 op vko viim Lahden kansanopisto 100 Tieteellinen kirjoittaminen (HY) 3 op kevät 2012 ilm. myöh. Lahden kansanopisto ilm. myöh. Tieteellinen kirjoittaminen (TaY) 3 op viim PH kesäyliopisto 160 Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (käytt.) (HY) 3 op vko 35 ilm. myöh. Lahden kansanopisto 100 Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (hum.) (HY) 5 op alkaa kevät 2012 ilm. myöh. Lahden kansanopisto 100 Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (käytt.) (HY) 3 op alkaa Wellamo-opisto 110 Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (käytt.) (HY) 3 op ilm. myöh. ilm. myöh. Lahden kansanopisto ilm. myöh. Kulttuuri, taide ja historia Estetiikan perusteet (TES110E) (HY) 5 op, verkko-opinnot alkaa HY Avoin yliopisto 50 Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot (HY) 25 op, verkko-opinnot alkaa HY Avoin yliopisto 250 Kuinka puhua taiteesta? Johdatus taiteen kritiikkiin ja tulkintaan (HY) viim HY Palmenia 140 Kulttuurihistorian perusopinnot (TY) 25 op vko viim Lahden kansanopisto 200 Mokuhanga - Japanilaisen puupiirrostekniikan erikoiskurssi (HY) viim HY Palmenia 1100 Poliittisen historian perusopinnot (TY) 25 op vko viim Lahden kansanopisto 310 PoP Made in Japan-Japanilaisen populaarikulttuurin monet kasvot (HY) viim HY Palmenia 120 Sanoita elämä - täydennyskoulutusta sanataideohjaajille (HY) 8 op viim HY Palmenia 385 Taidehistorian perusopinnot (TY) 25 op vko viim Lahden kansanopisto 310 Laatu ja tuotanto Materiaalitekniikan perusteet (TTY) 20 op viim PH kesäyliopisto 485 Tuotannon johtaminen (LUT) kevät 2012 ilm. myöh. LUT moduulikohtaiset hinnat Matematiikka, fysiikka, kemia ja biologia Hevoskurssi (HY) 3 op alkaa Wellamo-opisto 110 Maailmankaikkeus nyt (HY) 4 op alkaa Wellamo-opisto 90 Planeetta maan ilmastonvaihtelut (HY) 4 op alkaa Wellamo-opisto 90 Oikeustieteellinen Johdatus oikeustieteeseen (HY) 2 op alkaa Wellamo-opisto 90 Johdatus oikeustieteeseen (HY) 2 op, verkko-opinnot alkaa HY Avoin yliopisto 20 Johdatus oikeustieteeseen (HY) 2 op, verkko-opinnot alkaa HY Avoin yliopisto 20 Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus (HY) 6 op alkaa Wellamo-opisto 90 Opetus, kasvatus ja koulutus Aikuiskasvatustieteen perusopinnot (JY) 25 op Heinolan kansalaisopisto 400 Aikuiskasvatustieteen perusopinnot (JY) 25 op syyskuu 2011 viim PH kesäyliopisto 340 Draamakasvatuksen perusopinnot (JY) 25 op syksy 2011 ilm. myöh. PH kesäyliopisto ilm. myöh. Erityispedagogiikka (HY) 25 op alkaa Wellamo-opisto 400 Erityispedagogiikan perusopinnot (HY) 25 op, verkko-opinnot alkaa HY Avoin yliopisto 250 Erityispedagogiikan perusopinnot (JY) 25 op vko viim Lahden kansanopisto 310 Kasvatustiede ja aikuiskasvatus, perusopinnot (JY) 25 op vko viim Lahden kansanopisto 310 Kasvatustieteen aineopinnot (JY) 35 op syksy 2011 ilm. myöh. PH kesäyliopisto ilm. myöh.

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Esittely 2015 SUOMEN YLIOPISTOKESKUKSET Suomessa on 14 yliopistoa Yliopistokeskuksia 6 alueilla joilla ei ole omaa yliopistoa mutta usean yliopiston toimintaa: Kajaani Kokkola

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Kestävän kehityksen ja kaupunkiympäristön monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusta ja siihen perustuvaa opetusta

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Kestävän kehityksen ja kaupunkiympäristön monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusta ja siihen perustuvaa opetusta MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Kestävän kehityksen ja kaupunkiympäristön monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusta ja siihen perustuvaa opetusta sekä innovaatiotoimintaa Esittely kesäkuu 2016 SUOMEN YLIOPISTOKESKUKSET

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Mikkeli University Consortium www.muc.fi VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Ulla Jurvanen, koordinaatioyksikkö SihteeriFoorumi 2010 2.6.2010 Mikkeli University Consortium www.muc.fi 1 Yliopistokeskukset

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

omallepolulle Koe korkeakoulu jo nyt! Tutustu eri aloihin, löydät ehkä tulevaisuutesi facebook.com/omallepolullekorkeakouluun KORKEAKOULUUN

omallepolulle Koe korkeakoulu jo nyt! Tutustu eri aloihin, löydät ehkä tulevaisuutesi facebook.com/omallepolullekorkeakouluun KORKEAKOULUUN omallepolulle KORKEAKOULUUN Koe korkeakoulu jo nyt! Tutustu eri aloihin, löydät ehkä tulevaisuutesi facebook.com/omallepolullekorkeakouluun Osallistu Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun tarjoamille

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus LUONNOS 28.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus

Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus Jukka Mönkkönen Rehtori Itä-Suomen yliopisto UEF // University of Eastern Finland Jukka Mönkkönen 20.12.2016 1 Tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskunnalliset

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO

TAMPEREEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO TAMPEREEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO Opetustarjonta lukuvuonna 2011 2012 Opetusohjelmat TAMPERE SEINÄJOKI HÄMEENLINNA PORI TAMPERE Postiosoite TaY, Avoin yliopisto 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO Käyntiosoite

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN 02.12.2010 Kaija Holli TaY TAMPEREEN YLIOPISTON PROFIILI ON YHTEISKUNTA- PAINOTTEINEN JA SEN VAHVUUDET OVAT Yhteiskunta- ja terveystieteet sekä julkisen ja

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Peruskoulu-työpaja

Peruskoulu-työpaja Peruskoulu-työpaja 16.5.2016 Strategisen hallitusohjelman Osaaminen ja koulutus -painopistealue kärkihanke 1: Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin toimenpide 1: Uudistetaan

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus Kutsu Professuuriesitelmä 9.9.2014 Savonlinnan kampus Kutsu kuulemaan julkista esitelmää, jonka Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen, erityisesti kasvatuspsykologian professori Liisa Karlsson pitää syyskuun

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi: kestävän kehityksen edistäminen korkeakoulujen toiminnassa Tampere 6.4.2016 Riina Vuorento Ohjauksen muodot

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Yliopistojen rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen. Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto

Yliopistojen rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen. Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto Yliopistojen rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto Valtion vuoden 2016 talousarvio Turun yliopiston näkökulmasta 5.4. Tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikka

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa (Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen Aloituspaikat Englannin

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 2016 International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 koulua 150 maassa (yli1 235 000 opp.) Opinnot kestävät

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 2014 2015

Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 2014 2015 1 Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 2014 2015 Työryhmä Finnish Council of University Rectors Matti Uusitupa, puheenjohtaja Ilkka Niemelä ja

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Kutsu TRUST RESPECT JOY

Kutsu TRUST RESPECT JOY Kutsu SYNERGIALLA VOIMAA YLIOPISTOJEN JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKIMUS- JA HANKETOIMINNAN KOKO KUVA Ajankohta: 18.12.2012 kello 9:30 16:30 Paikka: Helsinki, Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, kokoustila

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari Sessio 3. Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu

Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari Sessio 3. Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu Automaation ja sähkötekniikan maisteriohjelman Projektityökurssi-case Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari 10.10.2016 Sessio 3 Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

REHTORIN AVAUSPUHEENVUORO. Rehtori Matti Manninen Jyväskylän yliopisto

REHTORIN AVAUSPUHEENVUORO. Rehtori Matti Manninen Jyväskylän yliopisto REHTORIN AVAUSPUHEENVUORO Rehtori Matti Manninen Jyväskylän yliopisto UUDISTUVA YLIOPISTO VASTAA VAIKUTTAVUUDEN HAASTEESEEN Rehtori Matti Manninen Agora-päivä kokonaisrahoitus noin 210 M 7 tiedekuntaa

Lisätiedot

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista KANSALLISEN LUMA-TOIMINNAN TAUSTA Miten turvaamme jatkossa Suomen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Yliopistouudistus Suomessa. Johtaja Anita Lehikoinen

Yliopistouudistus Suomessa. Johtaja Anita Lehikoinen Yliopistouudistus Suomessa Johtaja Anita Lehikoinen 8.6.2010 Yliopistouudistuksen tavoitteet tavoitteena luoda suomalaisille yliopistoille vastaavat toimintaedellytykset kuin parhailla ulkomaisilla yliopistoilla

Lisätiedot

ONKO OIKEA VASTAUS 18 VAI LAATU JA VAIKUTTAVUUS? Tavoitteena aito rakenteellinen kehittäminen ja alueellinen hyvinvointi

ONKO OIKEA VASTAUS 18 VAI LAATU JA VAIKUTTAVUUS? Tavoitteena aito rakenteellinen kehittäminen ja alueellinen hyvinvointi ONKO OIKEA VASTAUS 18 VAI LAATU JA VAIKUTTAVUUS? Tavoitteena aito rakenteellinen kehittäminen ja alueellinen hyvinvointi ARENE tiedotustilaisuus 23.4.2010 - Helsinki Vesa Saarikoski YHTÄÄLTÄ: RAKENTAKAA

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen koulutusjärjestelmä KAHDEN RINNAKKAISEN PILARIN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ AMK: Teoriaa ja käytäntöä 27 ammattikorkeakoulua 139 000 AMK-opiskelijaa 17 400 aloituspaikkaa

Lisätiedot

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Alkutehtävä Valitse kortti, joka kuvastaa fiiliksiäsi/mietteitäsi/suhtautumistasi elämään lukion jälkeen

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 3.2.2009 2 1 JOHDANTO Avoimen yliopisto-opetuksen valtakunnallinen strategia vuosille 2009 2012 laadittiin avoimien yliopistojen yhteistyönä

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Opiskelijavalintojen kehittäminen viime vuosina

Opiskelijavalintojen kehittäminen viime vuosina 1. Korkeakoulutukseen hakeutuminen, toisen asteen ja korkeaasteen nivelvaihe Työryhmässä paneudutaan erityisesti toisen asteen ja korkea-asteen nivelvaiheeseen, opinto-ohjaukseen, toisen asteen ja korkeakoulujen

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 1 INARTES INSTITUUTTI EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA HAKU EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN JATKO-OPINTOIHIN keväällä 2010 Ekspressiivinen taideterapia Ekspressiivinen taideterapia kuuluu humanistisen

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot