Keskiaukeamalla Päijät-Hämeen yliopistokoulutuskalenteri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiaukeamalla Päijät-Hämeen yliopistokoulutuskalenteri"

Transkriptio

1 TIEDOTUSLEHTI 2011 Keskiaukeamalla Päijät-Hämeen yliopistokoulutuskalenteri Lahden yliopistokeskus 10 vuotta Tutkimusaiheita: kierrätystä, teatteria ja tikutusta Urban Expertise is Needed Lahden yliopistokeskus vietti 10-vuotisjuhlaa seminaarin ja henkilöstön kymmenottelun merkeissä

2 2 TIEDOTUSLEHTI 2011 Lahden yliopistokeskus tekee tulevaisuutta Lahden yliopistokeskus on tullut uuteen vaiheeseen. Viime vuoden alusta asti voimassa ollut yliopistolaki tarkoittaa, että yliopistojen itsenäisyys suhteessa valtioon lisääntyi, ja niiden Olemme ryhtyneet rakentamaan Lahden yliopistokeskuksen uutta vaihetta kampusajattelun avulla. hallinto, ohjaus ja rahoitus muuttuivat monin tavoin. Väistämättä muutokset vaikuttavat myös yliopistokeskuksiin. Yliopistojen ja alueellisten kumppaneiden vuoropuhelu ja yhteisen tahtotilan merkitys korostuvat. Lahden kaupunki on hiljattain tehnyt omat selkeät korkeakoulupoliittiset linjauksensa, ja yliopistot ovat ottaneet ne vastaan positiivisin mielin. Kun alueen kilpailukyky- ja Innovaatioyhteistyö Stanfordin yliopiston kanssa lisääntyy Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Stanfordin innovaatiotoiminnan tutkimusyhteistyö konkretisoituu. Yhteistyön myötä LUT Lahti School of Innovationin tutkijat vierailevat Yhdysvalloissa, Stanfordin yliopistossa. Tavoitteena on suunnitella yhteistyössä, miten yritykset pystyvät hyödyntämään uusimpia tutkimustuloksia liiketoimintansa kehittämisessä. Lahtelaiset hakevat uusia ajatuksia radikaalien innovaatioiden synnyttämiseen. Yhteistyön taustalla on Tekesin rahoittama Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan toimintamallien analysointi -hanke. Yhteistyöhankkeen tavoitteena on kehittää osallistavia menetelmätyökaluja, joiden avulla yritykset voivat omaksua Yhdysvalloissa toimivan Defense elinkeinostrategiaa parhaillaan päivitetään, koko kumppanuusverkoston vuorovaikutus on tärkeää, jotta korkeakouluihin kohdistuvista odotuksista ja tavoitteista vallitsee yksimielisyys. Olemme ryhtyneet rakentamaan Lahden yliopistokeskuksen uutta vaihetta kampusajattelun avulla. Toteutuessaan tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa yliopistoilla on yhteinen Lahden kampus sen sijaan, että niillä olisi nykyisen kaltaisia, kaikesta hyvästä kehityksestä huolimatta sittenkin liian irrallisia etäpisteitä Lahdessa. Tulevaisuusnäkymien mukaan yliopistot toteuttavat Lahden kampuksella omia strategioitaan. Täten Lahden kampus on osa yliopistojen kampus- ja palvelurakennetta ja vahvistaa Lahden kaupungin asemaa kansallisessa ja kansainvälisessä innovaatiojärjestelmässä. Lahteen sijoittuvat sellaiset toiminnot, joiden alueellisesta sijainnista koituu selkeää lisäarvoa sekä yliopistoille että alueelle. Toiminnan painopisteitä on tarkoitus tarkastella yhteistyötä syventäen ja olemassa olevaa hyvää pohjaa vahvistaen. Lahden kampuksen profiili rakentuu tieteenalojen muodostamasta kokonaisuudesta ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta. Yliopistojen ja Lahden alueen yhteisenä tavoitteena on muodostaa Lahden kampuksesta omaleimainen sisältökohtaisista ryhmistä muodostuva yhteisö, joka on alueelle vahvasti kiinnittynyt. Yliopistot rakentavat tutkimusohjelmia yhdessä alueellisten kumppaneiden kanssa usean yliopiston yhteistyön varaan. Yliopistot tuottavat Lahden kampukselle monipuolisen ja vetovoimaisen opetustarjonnan, joka linkittyy Yliopistot tuottavat Lahden kampukselle monipuolisen ja vetovoimaisen opetustarjonnan, joka linkittyy keskeisiltä osiltaan kampuksen tutkimusteemoihin ja vastaa alueen osaamistarpeisiin. keskeisiltä osiltaan kampuksen tutkimusteemoihin ja vastaa alueen osaamistarpeisiin. Kampuksen toteutuksessa emme kohdista päähuomiota toimitiloihin emmekä rakennuksiin. Kuitenkin infrastruktuuria ja tukipalveluja koskevissa ratkaisuissa yliopistot pyrkivät yhteistyöhön ja synergiaetujen saavuttamiseen toistensa ja muiden alueellisten kumppaneiden kanssa. Tärkeää on entisestään lujittuva ja monipuolistuva yhteistyö Lahden ammattikorkeakoulun kanssa, ei ainoastaan infran ja tukipalvelujen osalta, vaan myös tutkimuksen, opetuksen ja innovaatiotoiminnan tehtävissä. Kampusmallin valmistelu on edennyt yliopistojen ja Lahden kaupungin kesken hyvässä yksituumaisuudessa. Lahden yliopistokeskuksen uusi vaihe konkretisoituu viimeistään vuoden 2013 Advanced Research Projects Agencyn (DAR- PA) käytänteitä ja periaatteita radikaalin innovaatiokyvykkyyden parantamiseksi. DARPA:n saavutuksiin voidaan lukea muun muassa GPS ja Internet. Projektitutkija Antti Tahvanainen työskentelee Stanfordin yliopistossa kesäkuusta 2011 vuoden eteenpäin. Yhdysvalloissa vierailevat myös professori Vesa Harmaakorpi sekä hankkeen muut tutkijat Tuomo Uotila, Juho Salminen, Tuija Oikarinen, Martti Mäkimattila ja Anne Kallio. Myös viestinnän professori Pekka Aula Stanfordiin Päijät-Hämeen liiton tukeman verkkoviestinnän professuuri -hankkeen Pekka Aula Helsingin yliopistosta on myös lähdössä Stanfordiin vierailevaksi tutkijaksi. Hänen tutkimuksensa liittyy alusta, jolloin alkaa uusi opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen välinen sopimuskausi. Valtiohan on edelleen yliopistojen päärahoittaja kaikista mullistuksista huolimatta. Uudessa hallitusohjelmassa on yliopistokeskusten kannalta positiivinen lause: yliopistokeskusten toimintamahdollisuudet turvataan. Omalta osaltamme teemme Lahden yliopistokeskuksessa töitä toimintamahdollisuuksiemme turvaamiseksi muun muassa edellä kuvatun strategisen suunnittelun avulla. Yliopistokeskus purjehtii uudelle kymmenvuotiskaudelleen hyvässä myötätuulessa. Tärkeää on entisestään lujittuva ja monipuolistuva yhteistyö Lahden ammattikorkeakoulun kanssa. Senja Jouttimäki Lahden yliopistokeskuksen pääsihteeri modernin median ja innovaatioekosysteemien välisiin yhteyksiin. Hankkeessa otetaan kantaa aikalaiskeskusteluun alueellisten innovaatiokeskusten rakentumisesta, median roolista innovaatiotaloudessa ja maineen merkityksestä yhtenä innovaatioekosysteemin kantoaalloista. Vierailu mahdollistaa suomalaisen tutkimusosaamisen viennin. Stanford yliopistona ja Palo Alto Piilaaksossa on paras mahdollinen alue tutkia innovaatioekosysteemejä, saada vaikutteita ja osallistua teemasta käytävään keskusteluun, toteaa Pekka Aula. Innovaatiotoiminnan kehittäminen on yksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelman ja Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategian kärjistä. Mitä ovat yliopistokeskukset Lahden yliopistokeskus on yksi Suomen kuudesta yliopistokeskuksesta, se on perustettu vuonna Lahden lisäksi yliopistokeskuspaikkakuntia ovat Kajaani, Kokkola, Mikkeli, Pori ja Seinäjoki. Keskukset kokoavat näillä paikkakunnilla sijaitsevat usean yliopiston toiminnot yhteiseksi verkostoksi. Yhteistä näille maakuntakeskuksille on, ettei niillä ole omaa yliopistoa, mutta yliopistollista tutkimusta, koulutusta ja kehittämistoimintaa on ollut monilla yliopistokeskuspaikkakunnilla jo yli 30 vuotta. Opetusministeriö nimesi nämä yliopistokeskukset vuonna 2004 osana korkeakoulurakenteiden kehittämistä. Lahden yliopistokeskus on sopimukseen perustuva yhteistyömalli, jossa Lahden kaupunki on yksi sopijapuoli yliopistojen lisäksi. Lue lisää toiminnasta: www. lahdenyliopistokeskus.fi Lahden yliopistokeskuksen tunnusluvut 2010 Vuosibudjetti 14 M Päätoimista henkilökuntaa 209 Maisteri- ja DI-ohjelmia 5 Opiskelijoita 4515 Professuureja 12 Unelmien bussi- tai pyöräilyreitti - kysytään kuntalaisilta! Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation on ollut kehittämässä Lahden kaupungin teknisen ja ympäristötoimialan sähköistä palautejärjetelmää. Talvella kysyttiin asukkailta ja Lahdessa työssäkäyviltä unelmien bussireittejä ja kesällä on vuorossa pyöräilyreittien kehittämiseen liittyvä kysely. Sähköisellä lomakkeella vastaaja voi piirtää karttaan omat reittitoiveensa sekä kirjoittaa paikkoihin liittyviä havaintoja. Bussireittikyselyssä tuli eniten toiveita reiteistä Lahden rautatieaseman kautta, erityisesti työmatkatarpeisiin. Myös parempia bussiyhteyksiä esimerkiksi marketalueille ja harrastusten pariin kuntarajojen yli toivottiin. Palautteita hyödynnetään mm. Lahden seudullisessa joukkoliikennesuunnittelussa. Lahti polkee - sinä ohjaat! Pyöräilykysely on auki kaupungin nettisivuilla asti ja tulokset julkistetaan pidettävässä seminaarissa. Kyselyllä haetaan tietoa pyöräilyn olosuhteista ja pyöräilijän todellisesta arjesta Lahdessa. Tuloksia hyödynnetään Lahden kaupungin työssä pyöräilyn edistämiseksi ja pyöräilyolosuhteiden parantamiseksi. Lisätiedot sekä tutkija Suvi Konsti-Laakso LUT LSI / Lahti Living Lab Lahden Tutkijapraktikum vauhtiin elokuussa Palmenian Lahden alueyksikköön palkattiin neljä projektitutkijaa ajalle Rekrytoinnit käynnistivät Lahden Tutkijapraktikumin, jonka tehtävänä on edistää monitieteistä, soveltavaa yliopistotutkimusta sekä yhdistää tutkimusosaamista alueellisiin kehittämistarpeisiin uutta luovalla tavalla. Tutkijapraktikumia toteutetaan Palmenian ja Helsingin yliopiston kolmen ainelaitoksen yhteistyönä. Yhteistyölaitoksia ovat sosiaalitieteiden laitos (viestintä ja sosiaalipolitiikka), filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos (estetiikka, yleinen kirjallisuustiede, teatteritiede ja elokuva- ja televisiotutkimus) sekä opettajankoulutuslaitos (kasvatustiede). Tutkijapraktikumiin projektitutkijaksi valittavilta edellytettiin ylempää korkeakoulututkintoa ja sisällöllisesti soveltuvaa tutkimussuunnitelmaa sekä kykyä ja kiinnostusta jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen. Hakijoiden määrä oli 16. Lisätiedot johtaja Juha-Pekka Liljander. Painosmäärä kpl Päätoimittaja Senja Jouttimäki Etusivun (henkilö)kuvat Anu Ritsilä Lahden yliopistokeskus Tiedotuslehti 2011 Jakelualue Päijät-Häme Itella Green Toimitussihteeri Anne Antila Taitto Jirka Messman Hämeenlinnan Offset-Kolmio Julkaisija Lahden yliopistokeskus Saimaankatu 11 2.krs, Lahti Viestintäryhmä Anne Antila, Kaarina Kari, Mari Merenluoto, Sami Metsäranta, Olli-Pekka Penttinen, Tarja Piilola, Raija Tonteri ja Kaisa Vuorivirta Paino Suomen Lehtiyhtymä

3 TIEDOTUSLEHTI Lahden yliopistokeskus 10 vuotta historian lyhyt oppimäärä Lahteen perustettiin 1970-luvulta alkaen useita eri yliopistojen yksiköitä, jotka alkoivat yhä enemmän tehdä myös yhteistyötä. Vuonna 2001 syntyi uusi korkeakoulupoliittinen innovaatio, kun yliopistot ja Lahden kaupunki päättivät perustaa yliopistokeskuksen. Suhteellisen lyhyessä ajassa Lahteen on kehittynyt ainutlaatuinen ympäristötutkimuksen, innovaatiotutkimuksen ja hyvinvointitutkimuksen kokonaisuus Lahden verkostoyliopisto -hanke johti Helsingin yliopiston, Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun (koordinaatioyliopisto) ja Teknillisen korkeakoulun yksiköiden muodostaman yliopistokeskuksen perustamiseen. Professuureja oli tuolloin kahdeksan, ja niitä tavoiteltiin jonkin verran lisää. Tavoitteena oli myös saada yliopistokeskukseen huomattava määrä perusopiskelijapaikkoja. Yliopistokeskuksen viestinnässä otettiin käyttöön ilmaisu Uuden ajan yliopisto. Opetusministeriön hankerahoituksella muun muassa muodostettiin koordinaatioyksikkö ja palkattiin pääsihteeri. Lahden yliopistokeskuksen verkostoon liitettiin myös kaupungin ylläpitämä korkeakoulukirjasto. Kumppanuusverkostossa edistettiin yliopistokeskuksen rinnalla tiedepuistohanketta Yliopistokeskukselle laadittiin ensimmäinen strategia yliopistojen ja keskeisten sidosryhmien yhteistyönä. Kantavana ajatuksena oli, että yliopistokeskus on itsenäisten yliopistoyksiköiden muodostama verkosto, joka ei tavoittele itsenäisen yliopiston asemaa. Alueellinen kehittäminen kirjattiin yhteistyön ydintehtäväksi. Profiloituminen nähtiin menestystekijäksi ja tieteellisiksi painopistealoiksi määriteltiin luonnontieteellinen, teknis- ja taloustieteellinen sekä yhteiskunta- ja kasvatustieteellinen tutkimus. Yliopistokeskusta luonnehdittiin ilmaisulla tieteen oikorata Lahteen. Lahden malli oppivan alueen korkeakoulustrategia laadittiin yhdessä alueen ammattikorkeakoulujen kanssa. LAHDEN YLIOPISTOKESKUS UUDEN AJAN YLIOPISTO 2003 Opetusministeriö linjasi, että yliopistotoiminnot kootaan seuraavan vuoden alusta yhteisen sateenvarjon alle yliopistokeskuksiksi kuudella paikkakunnalla. Uudessa hallitusohjelmassa oli kirjaus siitä, että yliopistokeskusten toiminta turvataan. Yliopistokeskusten Miten Lahden alueen kilpailukykyä luodaan. SIVU 3 Lahden korkeakoulukirjastossa yli tieteellistä verkkolehteä. SIVU 7 Lahden professorit työssä ja vapaalla. SIVU 4 Lahden yliopistokeskuksessa opiskelee vuosittain yli opiskelijaa. SIVU 6 T i e d o t u s l e h t i yhteisenä tavoitteena oli saada toimintaan pysyvä rahoitus valtion budjetista. Lahden yliopistokeskukseen liittyi myös Tampereen teknillinen yliopisto ja se toi kokonaisuuteen mukaan materiaalitekniikan. Lahden yliopistokeskus ja Lahden ammattikorkeakoulu järjestivät ensimmäisen Lahden tiedepäivän nimellä Lahti Science Day First Workshop on Regional Research Lahden yliopistokeskuksen koordinaatioyliopistoksi vaihtui Helsingin yliopisto. Yliopistokeskusten keskinäinen vuoropuhelu tiivistyi, ja Lahdessa järjestettiin opetusministeriön valtakunnallinen yliopistokeskusseminaari. Lahdessa käynnistettiin selvitystyö yliopistokeskuksen rakenteellisesta ja toiminnallisesta kehittämisestä. Tiedepuistohanke eteni niin, että Neopoli Oy muuttui Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:ksi Seuraava askel - selvitys Lahden yliopistokeskuksen kehittämisestä (S. Larsen & T. Tura) valmistui. Alueellisena yhteistyönä laadittiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen alueellisen kehittämisen strategia vuoteen 2010 opetusministeriön pyynnöstä. Mission mukaan Päijät-Hämeessä toimivat yliopistot ja ammattikorkeakoulut edistävät maakunnan muodostumista oppivaksi käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan huippualueeksi erityisesti elinikäistä oppimista tukevien koulutusjatkumoiden sekä uudenlaisen verkostoituneen innovaatiotoiminnan tukijärjestelmän avulla. Kummiprofessuuri- ja innovaatiopromoottorijärjestelmän luominen nostettiin tärkeimmäksi kärkihankkeeksi. Uudistettu yliopistolaki toi yliopistoille velvoitteen toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää yhteiskunnallista vaikuttavuutta Valtakunnallinen keskustelu korkeakouluverkon harventamisesta vilkastui. Päälinjaksi alkoi muotoutua, että korkeakouluja ja niiden yksiköitä pitää koota suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja että pienen maan tutkimusresursseja tulee keskittää. Lahden yliopistokeskuksen strategia uudistettiin tavoitteina terävöittää profiilia sekä lisätä ja syventää alueellista yhteistyötä. Strategian mukaan yliopistokeskus profiloituu kaupunkiympäristöjen ja niiden elinkeinoelämän kehittämiseen. Tutkimuksessa ja opetuksessa päätettiin keskittyä kaupunkien ja kaupunkimaisten ympäristöjen sosiaaliseen, kulttuuriseen, taloudelliseen, tekniseen ja ekologiseen toimintaan. Lahdessa tehtiin päätös ympäristökampuksen lisärakentamisesta Niemenkatu 73:een tiede- ja yrityspuiston yhteyteen Opetusministeriön Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelmassa todettiin muun muassa: Yliopistokeskuksia kehitetään aikuisväestön osaamistason nostamisen alueellisina resurssi- ja koordinaatiokeskuksina, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä alueen ja sen yritysten kanssa. Niiden toiminnan laatu ja vaikuttavuus arvioidaan vuoden 2008 aikana. Korkeakoulujen rakenteelliseen kehittämiseen ja yliopistolain uudistamiseen liittyvä valmistelu herätti keskustelua. Uudessa hallitusohjelmassa todettiin, että yliopistokeskuksia kehitetään. Opetusministeriön asettama työryhmä jätti mietintönsä uuden huippuyliopiston perustamisesta yhdistämällä TKK, Taideteollinen korkeakoulu ja Helsingin kauppakorkeakoulu. Lahden yliopistokeskus ja Lahden ammattikorkeakoulu allekirjoittivat yhteistyösopimuksen Opetusministeriön työryhmämuistiossa Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen suuntaviivat vuosille esitettiin valtakunnallisen korkeakoulupolitiikan linjauksiin pohjautuvat suuntaviivat siitä, millaisiin tavoitteisiin ja ratkaisuihin korkeakoulujen tulisi rakenteellisessa kehittämisessä pyrkiä. Korkeakoulujen arviointineuvosto suoritti yliopistokeskusten koulutuspoliittisen teema-arvioinnin opetusministeriön toimeksiannosta. Siihen liittyen tehtiin kevätkaudella itsearviointi, ja arviointiryhmä vieraili Lahdessa syksyllä. Ympäristökampuksen uudisrakennus valmistui ja sinne muutti TKK:n Lahden keskus, joka oli vahvasti fokusoimassa toimintaansa ympäristötekniikkaan. Kampukselle perustettiin Tiedekirjaston toimipiste, jonka aineistot painottuvat ympäristöalaan. Lahden kaupungin johdolla toteutettu korkeakoulujen ja tiede- ja yrityspuiston toimitilatarpeita koskenut selvitys konkretisoitui askeleen kohti kahden kampuksen mallia Vuoden alussa julkaistiin yliopistokeskusten arviointitulokset. Lahden yliopistokeskus sai kiitosta keskittymisestä muutamalle, alueen kannalta tärkeälle alalle. Hyvänä esimerkkinä tästä mainittiin syntymässä oleva vahva Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Lahden keskus Niemenkatu 73, Lahti , Helsingin yliopiston Avoin yliopisto, Lahden toimipiste Kirkkokatu krs, Lahti , Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahti sekä Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti KSEI Lahden Aikuiskoulutuskeskus, Kirkkokatu Lahti Tietoportti, Saimaankatu krs, Lahti , Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitos Lahti Niemenkatu 73, Lahti , Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation Saimaankatu 11, Lahti , Lahden yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö Saimaankatu krs, Lahti , ympäristöosaamisen keskittymä ympäristökampuksella. Keskusta kiitettiin profiloitumisesta ja kehittyvien tutkimusyhteisöjen luomisesta sekä kummiprofessuurijärjestelmän rakentamisesta. Lisäksi keskus sai positiivista palautetta muun muassa alueellisen innovaatiojärjestelmän tukemisesta sekä aikuiskoulutuksen pedagogisesta kehittämisestä ja käyttäjälähtöisestä viestinnästä. Lahden kaupunginjohtajan asettama Oppimiskeskus-työryhmä sai toukokuussa valmiiksi raporttinsa, ja sen pohjalta asetettiin tavoitteeksi toiminnan aloittaminen vuonna 2011 Fellmannin kiinteistössä Vuoden alussa astui voimaan uusi yliopistolaki. Sen aiheuttamat yliopistojen hallinnon, ohjauksen ja taloudellisen aseman muutokset näkyivät yliopistokeskustenkin arjessa. Lahden yliopistokeskuksessa käynnistettiin strategiaprosessi, jossa tunnistettiin merkittäviä muutostekijöitä: yliopistot tarkastelevat alueellista toimintaansa uudessa valossa, opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa yliopistokeskustoimintaa entistä vähemmän, Lahden kaupunki määritteli omat korkeakoulupoliittiset tavoitteensa. Lahden yliopistokeskusta päätettiin kehittää uudenlaisen Lahden yliopistokampus mallin suuntaan. Yhteisen alueellisen Oppimiskeskuksen valmistelu eteni ja sitä koskevat tärkeimmät päätökset saatiin tehtyä. Lahden korkeakoulu- ja innovaatiotoiminnan etappeja Helsingin yliopiston toiminta Lahdessa alkoi yli 30 vuotta sitten. TKK:n Lahden toimisto (nykyisin Aalto-yliopiston Lahden keskus) perustettiin 25 vuotta sitten. Neopoli Oy (nykyisin Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy) perustettiin 20 vuotta sitten. Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun Lahden yksikkö (nykyisin LUT Lahti School of Innovation) perustettiin 15 vuotta sitten. Lahden ammattikorkeakoulu vakinaistettiin 15 vuotta sitten. Lahden yliopistokeskus perustettiin 10 vuotta sitten.

4 4 TIEDOTUSLEHTI 2011 Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille iästä, pohjakoulutuksesta ja tavoitteista riippumatta. Opinnot ovat järjestävän yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia ja vastaavat tavoitteiltaan, sisällöltään ja vaatimustasoltaan yliopiston perusopetusta. Avoimina yliopistoopintoina voi opiskella yksittäisiä kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia. Opetusta järjestetään pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin lähi-, etä- ja verkko-opintoina. Lahden seudulla opintoja järjestävät monet yliopistot useiden oppilaitosten kautta tai verkko-opintoina. Tiedot Suomen kaikkien yliopistojen avoimesta yliopisto-opetuksesta löydät: Täydennyskoulutus Yliopistojen täydennyskoulutus on suunniteltu työelämän tarpeisiin ja tietyn teeman ympärille tai tietylle ammattiryhmälle. Keskeinen tavoite on uudistaa ja laajentaa ammattitaitoa. Koulutusta on tarjolla lyhyistä tietoiskuista, seminaareista ja ajankohtaiskursseista useiden kymmenien opintopisteiden laajuisiin asiantuntija- ja erikoistumisohjelmiin. Täydennyskoulutus pyritään järjestämään niin, että koulutukseen voi osallistua työn ohella tai osana työtä. Tutkinnon suorittaminen Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitos tarjoaa Lahdessa ympäristöekologian koulutusohjelmassa tutkintoon johtavaa opetusta (kandidaatti, maisteri, tohtori). Lisäksi laitoksella on kansainvälinen kaupunkiympäristötutkimuksen maisteriohjelma. Aaltoyliopiston Lahden keskus järjestää ympäristötekniikan DI-ohjelmaa ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto järjestää Lahdessa tuotantotalouden DI-ohjelmaa. Kaikki ohjelmat eivät ala vuosittain. Avoimia yliopisto-opintoja ja täydennyskoulutusta voi sisällyttää tutkintoihin tietyin edellytyksin. Yliopistokeskuksen yksiköissä voi suorittaa lisensiaatti- ja tohtoriopintoja Lahdessa toimivien professuurien aloilla. Ikäihmisten yliopisto Ikäihmisten yliopisto välittää ajankohtaista tutkimustietoa ja tarjoaa mahdollisuuden yliopistollisiin opintoihin ilman muodollisia suorituksia. Opintoihin voi osallistua kuka tahansa, pohjakoulutusvaatimuksia tai ikärajoja ei ole. Opintoja alueella järjestävät Wellamoopisto sekä Heinolan kansalaisopisto. Verkkopalvelut käytössänne Lahden yliopistokeskuksen ja Lahden ammattikorkeakoulun yhteisesti ylläpitämä portaali, josta löytyvät kaikki tiedot korkeakouluopinnoista Päijät-Hämeessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen palvelu kokoaa yhteen kaikkien koulutusasteiden koulutustiedot. Opinnoista ja opiskelusta Kysy korkeakoulutuksesta! La klo 9-17 Kauppakeskus Triossa Tule katsomaan ja kysymään, mitä vaihtoehtoja Päijät-Häme tarjoaa yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintojen aloittamiseen, jatkamiseen ja täydentämiseen. Tapahtuman järjestää Lahden yliopistokeskuksen ja Lahden ammattikorkeakoulun ylläpitämä verkkopalvelu YLIOPISTOLLISTA KOULUTUSTA Päijät-Hämeessä AVOIN YLIOPISTO-OPETUS JA TÄYDENNYSKOULUTUS OPETUSALA, VASTUUYLIOPISTO JA LAAJUUS ALKAA / AJANKOHTA ILMOITTAUTUMINEN TOTEUTTAJA HINTA Hyvinvointi, terveys ja liikunta Farmasian perusopinnot (UEF) 25 op viim PH kesäyliopisto 465 Hoitotieteen aineopinnot (UEF) 37 op viim PH kesäyliopisto 490 Lasten Ikihyvä -seminaarisarja (HY) ilm. myöh. HY Palmenia ilm. myöh. Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot (UEF) 25 op viim PH kesäyliopisto 330 Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot (UEF) 25 op vko viim Lahden kansanopisto 310 Liikuntalääketieteen aineopinnot (UEF) 35 op viim PH kesäyliopisto 520 Liikuntalääketieteen perusopinnot (UEF) 25 op viim PH kesäyliopisto 490 Päijät-Hämeen Ikäpäivät -toimintakykyä ja hyvinvointia arjessa ilm. myöh. HY Palmenia, ilm. myöh. PH kesäyliopisto, LAMK Ravitsemustieteen perusopinnot (HY) 25 op, verkko-opinnot, ryhmä 1 syksy 2011 alkaa HY Avoin yliopisto 250 Ravitsemustieteen perusopinnot (HY) 25 op, verkko-opinnot, ryhmä 2 syksy 2011 alkaa HY Avoin yliopisto 250 Ravitsemustieteen perusopinnot (UEF) 25 op vko 36 viim PH kesäyliopisto 460 Sosiaalihallintotiede aineopinnot (UEF) 35 op viim PH kesäyliopisto 395 Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot (UEF) 25 op syksy 2011 ilm. myöh. PH kesäyliopisto 390 Terveyshallintotiede aineopinnot (UEF) 35 op viim PH kesäyliopisto 395 Ihmiset, työyhteisöt ja organisaatiot Kognitiotieteen perusopinnot (Cog100) (HY) 25 op, verkko-opinnot syyskuu 2011 alkaa HY Avoin yliopisto 250 Liiketoimintaosaamisen perusteet (JY) 28 op syksy 2011 ilm. myöh. PH kesäyliopisto ilm. myöh. Psykologian aineopinnot (TY) 35 op vko viim Lahden kansanopisto 400 Psykologian perusopinnot (HY) 25 op, verkko-opinnot syyskuu 2011 alkaa HY Avoin yliopisto 250 Psykologian perusopinnot (JY) 25 op vko viim Lahden kansanopisto 310 Työ-ja organisaatiopsykologian perusopinnot (UEF) 25 op viim PH kesäyliopisto ilm. myöh. Johtaminen Johtaja prosessidraaman työpajasarja (LUT) haku asti LUT Lahti School of Innovation 1400 (+alv 23 %) ja University of Chester Kehittyvä rehtori-oppilaitosjohdon oppisop.tyyppinen koulutus (HY) 30 op joulukuu 2011 ilm. myöh. HY Palmenia maksuton Kilpailuedun luonti tietoyhteiskunnassa (LUT) 5 op viim LUT 2100 Tietojohtaminen ja yrityksen uudistumiskyky (LUT) 5 op viim LUT 1650 Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma (LUT) 25 op viim LUT 6600 Tietojohtamisen työkalut ja uudet työskentelymuodot (LUT) 4 op huhtikuu 2012 ilm. myöh. LUT 1150 Uusien rehtoreiden koulutus (HY) 9 op viim HY Palmenia maksuton * Yrityksen aineettomien menestystekijöiden mittaaminen (LUT) 5 op viim LUT 1150 Yritysten välinen yhteistyö (LUT) 4 op toukokuu 2012 ilm. myöh. LUT 850 Kansainvälisyys Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot (HY) 25 op, verkko-opinnot syyskuu 2011 alkaa HY Avoin yliopisto 250 Kieliopinnot ja tukikurssit Akademisk svenska (JY) 3 op vko 35 viim Lahden kansanopisto 100 Englannin keskustelu ja kirjoittaminen (hum.) (HY) 2 op alkaa Wellamo-opisto 90 Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito vko viim Lahden kansanopisto 100 (hum., käytt., valt.) (HY) 3 op Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito alkaa kevät 2012 ilm. myöh. Lahden kansanopisto 100 (hum., käytt., valt.) (HY) 3 op Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito alkaa Wellamo-opisto 110 (hum., käytt., valt.) (HY) 3 op Esiintymistaito (JY) 3 op kevät 2012 ilm. myöh. PH kesäyliopisto 195 Taitava kirjoittaja, tukikurssi, verkko-opinnot (HY) 0 op alkaa HY Avoin yliopisto maksuton Tieteellinen kirjoittaminen (HY) 3 op vko viim Lahden kansanopisto 100 Tieteellinen kirjoittaminen (HY) 3 op kevät 2012 ilm. myöh. Lahden kansanopisto ilm. myöh. Tieteellinen kirjoittaminen (TaY) 3 op viim PH kesäyliopisto 160 Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (käytt.) (HY) 3 op vko 35 ilm. myöh. Lahden kansanopisto 100 Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (hum.) (HY) 5 op alkaa kevät 2012 ilm. myöh. Lahden kansanopisto 100 Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (käytt.) (HY) 3 op alkaa Wellamo-opisto 110 Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (käytt.) (HY) 3 op ilm. myöh. ilm. myöh. Lahden kansanopisto ilm. myöh. Kulttuuri, taide ja historia Estetiikan perusteet (TES110E) (HY) 5 op, verkko-opinnot alkaa HY Avoin yliopisto 50 Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot (HY) 25 op, verkko-opinnot alkaa HY Avoin yliopisto 250 Kuinka puhua taiteesta? Johdatus taiteen kritiikkiin ja tulkintaan (HY) viim HY Palmenia 140 Kulttuurihistorian perusopinnot (TY) 25 op vko viim Lahden kansanopisto 200 Mokuhanga - Japanilaisen puupiirrostekniikan erikoiskurssi (HY) viim HY Palmenia 1100 Poliittisen historian perusopinnot (TY) 25 op vko viim Lahden kansanopisto 310 PoP Made in Japan-Japanilaisen populaarikulttuurin monet kasvot (HY) viim HY Palmenia 120 Sanoita elämä - täydennyskoulutusta sanataideohjaajille (HY) 8 op viim HY Palmenia 385 Taidehistorian perusopinnot (TY) 25 op vko viim Lahden kansanopisto 310 Laatu ja tuotanto Materiaalitekniikan perusteet (TTY) 20 op viim PH kesäyliopisto 485 Tuotannon johtaminen (LUT) kevät 2012 ilm. myöh. LUT moduulikohtaiset hinnat Matematiikka, fysiikka, kemia ja biologia Hevoskurssi (HY) 3 op alkaa Wellamo-opisto 110 Maailmankaikkeus nyt (HY) 4 op alkaa Wellamo-opisto 90 Planeetta maan ilmastonvaihtelut (HY) 4 op alkaa Wellamo-opisto 90 Oikeustieteellinen Johdatus oikeustieteeseen (HY) 2 op alkaa Wellamo-opisto 90 Johdatus oikeustieteeseen (HY) 2 op, verkko-opinnot alkaa HY Avoin yliopisto 20 Johdatus oikeustieteeseen (HY) 2 op, verkko-opinnot alkaa HY Avoin yliopisto 20 Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus (HY) 6 op alkaa Wellamo-opisto 90 Opetus, kasvatus ja koulutus Aikuiskasvatustieteen perusopinnot (JY) 25 op Heinolan kansalaisopisto 400 Aikuiskasvatustieteen perusopinnot (JY) 25 op syyskuu 2011 viim PH kesäyliopisto 340 Draamakasvatuksen perusopinnot (JY) 25 op syksy 2011 ilm. myöh. PH kesäyliopisto ilm. myöh. Erityispedagogiikka (HY) 25 op alkaa Wellamo-opisto 400 Erityispedagogiikan perusopinnot (HY) 25 op, verkko-opinnot alkaa HY Avoin yliopisto 250 Erityispedagogiikan perusopinnot (JY) 25 op vko viim Lahden kansanopisto 310 Kasvatustiede ja aikuiskasvatus, perusopinnot (JY) 25 op vko viim Lahden kansanopisto 310 Kasvatustieteen aineopinnot (JY) 35 op syksy 2011 ilm. myöh. PH kesäyliopisto ilm. myöh.

Keskiaukeamalla Päijät-Hämeen yliopistokoulutuskalenteri

Keskiaukeamalla Päijät-Hämeen yliopistokoulutuskalenteri www.lahdenyliopistokeskus.fi TIEDOTUSLEHTI 2012 Keskiaukeamalla Päijät-Hämeen yliopistokoulutuskalenteri IkiHyvä Päijät-Häme kymmenen vuotta maakunnan hyväksi Muotoilua ja mainetta Innovaatiomenetelmiä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 1 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 Tunnusluvut 2011 lyhyesti Vuosibudjetti 12 M Päätoimista henkilökuntaa 179 Maisteri- ja

Lisätiedot

Lahden Yliopistokampus

Lahden Yliopistokampus MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS MULTIDISCIPLINARY CITY CAMPUS 016 Senja Jouttimäki Lahden Yliopistokampuksen pääsihteeri 5 2 tieteelliseen asiantuntemukseen ja kytkeytyy samalla todellisiin kaupunkisuunnittelun

Lisätiedot

Käsiohjelma 11.11. 2014 Programme

Käsiohjelma 11.11. 2014 Programme Käsiohjelma 11.11.2014 Programme Käsiohjelma 11.11. 2014 Programme Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti LAHDEN TIEDEPÄIVÄN 2014 OHJELMATYÖRYHMÄ Timo Vuorimaa Liisa Kiviluoto Kaisa Vuorivirta Anja Kuhalampi

Lisätiedot

-LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA. Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA

-LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA. Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA -LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA 4 5 7 Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA Yliopistokeskukset arvioidaan Opetusministeriö on tilannut

Lisätiedot

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Mikkelin yliopistokeskuksen ulkoisen arvioinnin raportti Ilkka Virtanen, Erkki Korpimäki ja Miia Mäntylä 24.8.2006 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS

PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS Julkaisija Lahden ammattikorkeakoulu, PL 214, 15101 Lahti Paino Multiprint Oy Painosmäärä 1000 kpl Toimituskunta Sari Niemi, Pirjo Malin, Pirjo Savolainen,

Lisätiedot

INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä

INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija-

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Mahdollinen korkeakouluyhteisö

Mahdollinen korkeakouluyhteisö 1 Hannu Katajamäki, Essi Artima, Marjut Hannelin, Juha Kinnunen, Heikki K. Lyytinen, Aimo Oikari & Marja-Liisa Tenhunen Mahdollinen korkeakouluyhteisö Lahden korkeakouluyksiköiden alueellisen vaikuttavuuden

Lisätiedot

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1 SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1. Yliopistokeskuksen toimintaympäristö..6 1.1. Arvioikaa yliopistokeskuksenne toimintaa

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005 MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005 Teemana yritysten ja oppilaitosten yhteistyö Mikkelin ammattikorkeakoulu Etelä-Savossa SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...5 Arvo Peltonen

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu B raportteja 60. Raili Gothóni, Susanna Hyväri, Marjo Kolkka ja Päivi Vuokila-Oikkonen (toim.)

Diakonia-ammattikorkeakoulu B raportteja 60. Raili Gothóni, Susanna Hyväri, Marjo Kolkka ja Päivi Vuokila-Oikkonen (toim.) Diakonia-ammattikorkeakoulu B raportteja 60 Raili Gothóni, Susanna Hyväri, Marjo Kolkka ja Päivi Vuokila-Oikkonen (toim.) OSALLISUUTTA, OPPIMISTA JA ARVIOINTIA Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan

Lisätiedot

TAIDE KÄY TYÖSSÄ TAIDELÄHTÖISIÄ MENETELMIÄ TYÖYHTEISÖISSÄ 1

TAIDE KÄY TYÖSSÄ TAIDELÄHTÖISIÄ MENETELMIÄ TYÖYHTEISÖISSÄ 1 TAIDE KÄY TYÖSSÄ TA I D E L Ä H TÖ I S I Ä M E N ET E L M I Ä T YÖY H T E I S Ö I S S Ä 1 TAIDE KÄY TYÖSSÄ TAIDELÄHTÖISIÄ MENETELMIÄ TYÖYHTEISÖISSÄ Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarjat A Tutkimuksia

Lisätiedot

Shokit ja Laurea kehityksen ytimessä Yhteiskuntavastuusta pitää keskustella A new Degree Programme in Tourism Finland s success in PISA survey

Shokit ja Laurea kehityksen ytimessä Yhteiskuntavastuusta pitää keskustella A new Degree Programme in Tourism Finland s success in PISA survey Laurea tutkii ja kehittää 1/2008 Laurea Research & Development Prime Mover Shokit ja Laurea kehityksen ytimessä Yhteiskuntavastuusta pitää keskustella A new Degree Programme in Tourism Finland s success

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008 Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. 20 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI Tiedonjyvä 7/08 Teemana kolmannet

Lisätiedot

Yrityksissä on tänä päivänä vahva

Yrityksissä on tänä päivänä vahva Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Henkilöstöjohtamisen tuloksellisuus ja sen mittaamisen haasteet Yrityksissä on tänä päivänä vahva usko siihen, että hyvällä henkilöstöjohtamisella voidaan vaikuttaa positiivisesti

Lisätiedot

Yliopistokeskus -LEHTI 2013 2014

Yliopistokeskus -LEHTI 2013 2014 Yliopistokeskus -LEHTI 2013 2014 Asuntomessut Mikkeliin 2017 Sivu 12 Laadukasta digitointia Ja konservointia s. 6 Muutoskestävyys edellyttää osallistumista s.10 Biotaloudesta uutta bisnestä s. 11 NAPPAA

Lisätiedot

14 Liiketoiminnalla tasavertaisempaan maailmaan 22 Kolme kuukautta pakolaisleirillä vaikuttaa koko loppuelämään

14 Liiketoiminnalla tasavertaisempaan maailmaan 22 Kolme kuukautta pakolaisleirillä vaikuttaa koko loppuelämään 6 Metropolia kehittää musiikin koulutustaan Taide lähemmäksi ihmisten arkea 10 Miten koulutetaan hyviä insinöörejä? 14 Liiketoiminnalla tasavertaisempaan maailmaan 22 Kolme kuukautta pakolaisleirillä vaikuttaa

Lisätiedot

SISÄ- SIVUILLA -LEHTI 2009 2010. Mikkelin seudulle puuhataan BIOJALOSTAMOA. Soveltavan ympäristökemian laboratoriossa työskentelee HUIPPUTUTKIJOITA

SISÄ- SIVUILLA -LEHTI 2009 2010. Mikkelin seudulle puuhataan BIOJALOSTAMOA. Soveltavan ympäristökemian laboratoriossa työskentelee HUIPPUTUTKIJOITA -LEHTI 2009 2010 Soveltavan ympäristökemian laboratorion Marie Curien nimeä kantavan tutkimusprojektin tutkijoita koolla Mikkelissä. Kuvassa vasemmalta oikealle: Jaroslaw Puton, Alexander Tolstoguzov,

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä VERKOSTOYHTEISTYÖ Virtaa

Lisätiedot

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Soile Laitinen (toim.) UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Eurooppalaisia kokemuksia ja suomalaisia mahdollisuuksia Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 49 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015)

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Sisällysluettelo Toimeksianto... 2 Tiivistelmä... 4 Kauppatieteellistä

Lisätiedot

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14 2 2009 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS Opiskelijat vaikuttavat Students contribute to development 4 Opiskelijapsykologi aloitti Psychologist

Lisätiedot

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo.

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Riina Hänninen & Petra Kurki Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Openmetsä-portaalin käytettävyyden testaaminen kouluympäristössä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kasarminmäen kampuksella tapahtuu

Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kasarminmäen kampuksella tapahtuu Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 1/2008 / Kasarminmäen kampuksella tapahtuu Jutun nimi pääkirjoitus / Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri Innoste on Kymenlaakson

Lisätiedot

Tervetuloa Peda-forum-päiville 2012

Tervetuloa Peda-forum-päiville 2012 Tervetuloa Peda-forum-päiville 2012 Opetus on yliopiston tärkein tehtävä Yliopistolaitoksen tehtävä on tuottaa uutta tietoa, antaa tutkimukseen perustuvaa korkeinta opetusta ja huolehtia tiedon ja osaamisen

Lisätiedot

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Elisabeth Helander Johanna Ahola Jussi Huttunen Markku Lahtinen Paavo Okko Heikki Suomalainen Ilkka Virtanen Karl Holm Kirsi Mustonen Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Yliopistokeskusten arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

LEVÓN. Levón-instituutti yksi Suomen 20 parhaasta koulutusorganisaatiosta. Talousoikeuden maisteriohjelma huomioi Pohjanmaan tarpeet

LEVÓN. Levón-instituutti yksi Suomen 20 parhaasta koulutusorganisaatiosta. Talousoikeuden maisteriohjelma huomioi Pohjanmaan tarpeet 3/2012 LEVÓN Levón 3/2012 Vaasan yliopiston Levón-instituutin tiedotuslehti Levón-instituutti yksi Suomen 20 parhaasta koulutusorganisaatiosta Talousoikeuden maisteriohjelma huomioi Pohjanmaan tarpeet

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot