Keskiaukeamalla Päijät-Hämeen yliopistokoulutuskalenteri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiaukeamalla Päijät-Hämeen yliopistokoulutuskalenteri"

Transkriptio

1 TIEDOTUSLEHTI 2011 Keskiaukeamalla Päijät-Hämeen yliopistokoulutuskalenteri Lahden yliopistokeskus 10 vuotta Tutkimusaiheita: kierrätystä, teatteria ja tikutusta Urban Expertise is Needed Lahden yliopistokeskus vietti 10-vuotisjuhlaa seminaarin ja henkilöstön kymmenottelun merkeissä

2 2 TIEDOTUSLEHTI 2011 Lahden yliopistokeskus tekee tulevaisuutta Lahden yliopistokeskus on tullut uuteen vaiheeseen. Viime vuoden alusta asti voimassa ollut yliopistolaki tarkoittaa, että yliopistojen itsenäisyys suhteessa valtioon lisääntyi, ja niiden Olemme ryhtyneet rakentamaan Lahden yliopistokeskuksen uutta vaihetta kampusajattelun avulla. hallinto, ohjaus ja rahoitus muuttuivat monin tavoin. Väistämättä muutokset vaikuttavat myös yliopistokeskuksiin. Yliopistojen ja alueellisten kumppaneiden vuoropuhelu ja yhteisen tahtotilan merkitys korostuvat. Lahden kaupunki on hiljattain tehnyt omat selkeät korkeakoulupoliittiset linjauksensa, ja yliopistot ovat ottaneet ne vastaan positiivisin mielin. Kun alueen kilpailukyky- ja Innovaatioyhteistyö Stanfordin yliopiston kanssa lisääntyy Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Stanfordin innovaatiotoiminnan tutkimusyhteistyö konkretisoituu. Yhteistyön myötä LUT Lahti School of Innovationin tutkijat vierailevat Yhdysvalloissa, Stanfordin yliopistossa. Tavoitteena on suunnitella yhteistyössä, miten yritykset pystyvät hyödyntämään uusimpia tutkimustuloksia liiketoimintansa kehittämisessä. Lahtelaiset hakevat uusia ajatuksia radikaalien innovaatioiden synnyttämiseen. Yhteistyön taustalla on Tekesin rahoittama Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan toimintamallien analysointi -hanke. Yhteistyöhankkeen tavoitteena on kehittää osallistavia menetelmätyökaluja, joiden avulla yritykset voivat omaksua Yhdysvalloissa toimivan Defense elinkeinostrategiaa parhaillaan päivitetään, koko kumppanuusverkoston vuorovaikutus on tärkeää, jotta korkeakouluihin kohdistuvista odotuksista ja tavoitteista vallitsee yksimielisyys. Olemme ryhtyneet rakentamaan Lahden yliopistokeskuksen uutta vaihetta kampusajattelun avulla. Toteutuessaan tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa yliopistoilla on yhteinen Lahden kampus sen sijaan, että niillä olisi nykyisen kaltaisia, kaikesta hyvästä kehityksestä huolimatta sittenkin liian irrallisia etäpisteitä Lahdessa. Tulevaisuusnäkymien mukaan yliopistot toteuttavat Lahden kampuksella omia strategioitaan. Täten Lahden kampus on osa yliopistojen kampus- ja palvelurakennetta ja vahvistaa Lahden kaupungin asemaa kansallisessa ja kansainvälisessä innovaatiojärjestelmässä. Lahteen sijoittuvat sellaiset toiminnot, joiden alueellisesta sijainnista koituu selkeää lisäarvoa sekä yliopistoille että alueelle. Toiminnan painopisteitä on tarkoitus tarkastella yhteistyötä syventäen ja olemassa olevaa hyvää pohjaa vahvistaen. Lahden kampuksen profiili rakentuu tieteenalojen muodostamasta kokonaisuudesta ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta. Yliopistojen ja Lahden alueen yhteisenä tavoitteena on muodostaa Lahden kampuksesta omaleimainen sisältökohtaisista ryhmistä muodostuva yhteisö, joka on alueelle vahvasti kiinnittynyt. Yliopistot rakentavat tutkimusohjelmia yhdessä alueellisten kumppaneiden kanssa usean yliopiston yhteistyön varaan. Yliopistot tuottavat Lahden kampukselle monipuolisen ja vetovoimaisen opetustarjonnan, joka linkittyy Yliopistot tuottavat Lahden kampukselle monipuolisen ja vetovoimaisen opetustarjonnan, joka linkittyy keskeisiltä osiltaan kampuksen tutkimusteemoihin ja vastaa alueen osaamistarpeisiin. keskeisiltä osiltaan kampuksen tutkimusteemoihin ja vastaa alueen osaamistarpeisiin. Kampuksen toteutuksessa emme kohdista päähuomiota toimitiloihin emmekä rakennuksiin. Kuitenkin infrastruktuuria ja tukipalveluja koskevissa ratkaisuissa yliopistot pyrkivät yhteistyöhön ja synergiaetujen saavuttamiseen toistensa ja muiden alueellisten kumppaneiden kanssa. Tärkeää on entisestään lujittuva ja monipuolistuva yhteistyö Lahden ammattikorkeakoulun kanssa, ei ainoastaan infran ja tukipalvelujen osalta, vaan myös tutkimuksen, opetuksen ja innovaatiotoiminnan tehtävissä. Kampusmallin valmistelu on edennyt yliopistojen ja Lahden kaupungin kesken hyvässä yksituumaisuudessa. Lahden yliopistokeskuksen uusi vaihe konkretisoituu viimeistään vuoden 2013 Advanced Research Projects Agencyn (DAR- PA) käytänteitä ja periaatteita radikaalin innovaatiokyvykkyyden parantamiseksi. DARPA:n saavutuksiin voidaan lukea muun muassa GPS ja Internet. Projektitutkija Antti Tahvanainen työskentelee Stanfordin yliopistossa kesäkuusta 2011 vuoden eteenpäin. Yhdysvalloissa vierailevat myös professori Vesa Harmaakorpi sekä hankkeen muut tutkijat Tuomo Uotila, Juho Salminen, Tuija Oikarinen, Martti Mäkimattila ja Anne Kallio. Myös viestinnän professori Pekka Aula Stanfordiin Päijät-Hämeen liiton tukeman verkkoviestinnän professuuri -hankkeen Pekka Aula Helsingin yliopistosta on myös lähdössä Stanfordiin vierailevaksi tutkijaksi. Hänen tutkimuksensa liittyy alusta, jolloin alkaa uusi opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen välinen sopimuskausi. Valtiohan on edelleen yliopistojen päärahoittaja kaikista mullistuksista huolimatta. Uudessa hallitusohjelmassa on yliopistokeskusten kannalta positiivinen lause: yliopistokeskusten toimintamahdollisuudet turvataan. Omalta osaltamme teemme Lahden yliopistokeskuksessa töitä toimintamahdollisuuksiemme turvaamiseksi muun muassa edellä kuvatun strategisen suunnittelun avulla. Yliopistokeskus purjehtii uudelle kymmenvuotiskaudelleen hyvässä myötätuulessa. Tärkeää on entisestään lujittuva ja monipuolistuva yhteistyö Lahden ammattikorkeakoulun kanssa. Senja Jouttimäki Lahden yliopistokeskuksen pääsihteeri modernin median ja innovaatioekosysteemien välisiin yhteyksiin. Hankkeessa otetaan kantaa aikalaiskeskusteluun alueellisten innovaatiokeskusten rakentumisesta, median roolista innovaatiotaloudessa ja maineen merkityksestä yhtenä innovaatioekosysteemin kantoaalloista. Vierailu mahdollistaa suomalaisen tutkimusosaamisen viennin. Stanford yliopistona ja Palo Alto Piilaaksossa on paras mahdollinen alue tutkia innovaatioekosysteemejä, saada vaikutteita ja osallistua teemasta käytävään keskusteluun, toteaa Pekka Aula. Innovaatiotoiminnan kehittäminen on yksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelman ja Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategian kärjistä. Mitä ovat yliopistokeskukset Lahden yliopistokeskus on yksi Suomen kuudesta yliopistokeskuksesta, se on perustettu vuonna Lahden lisäksi yliopistokeskuspaikkakuntia ovat Kajaani, Kokkola, Mikkeli, Pori ja Seinäjoki. Keskukset kokoavat näillä paikkakunnilla sijaitsevat usean yliopiston toiminnot yhteiseksi verkostoksi. Yhteistä näille maakuntakeskuksille on, ettei niillä ole omaa yliopistoa, mutta yliopistollista tutkimusta, koulutusta ja kehittämistoimintaa on ollut monilla yliopistokeskuspaikkakunnilla jo yli 30 vuotta. Opetusministeriö nimesi nämä yliopistokeskukset vuonna 2004 osana korkeakoulurakenteiden kehittämistä. Lahden yliopistokeskus on sopimukseen perustuva yhteistyömalli, jossa Lahden kaupunki on yksi sopijapuoli yliopistojen lisäksi. Lue lisää toiminnasta: www. lahdenyliopistokeskus.fi Lahden yliopistokeskuksen tunnusluvut 2010 Vuosibudjetti 14 M Päätoimista henkilökuntaa 209 Maisteri- ja DI-ohjelmia 5 Opiskelijoita 4515 Professuureja 12 Unelmien bussi- tai pyöräilyreitti - kysytään kuntalaisilta! Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation on ollut kehittämässä Lahden kaupungin teknisen ja ympäristötoimialan sähköistä palautejärjetelmää. Talvella kysyttiin asukkailta ja Lahdessa työssäkäyviltä unelmien bussireittejä ja kesällä on vuorossa pyöräilyreittien kehittämiseen liittyvä kysely. Sähköisellä lomakkeella vastaaja voi piirtää karttaan omat reittitoiveensa sekä kirjoittaa paikkoihin liittyviä havaintoja. Bussireittikyselyssä tuli eniten toiveita reiteistä Lahden rautatieaseman kautta, erityisesti työmatkatarpeisiin. Myös parempia bussiyhteyksiä esimerkiksi marketalueille ja harrastusten pariin kuntarajojen yli toivottiin. Palautteita hyödynnetään mm. Lahden seudullisessa joukkoliikennesuunnittelussa. Lahti polkee - sinä ohjaat! Pyöräilykysely on auki kaupungin nettisivuilla asti ja tulokset julkistetaan pidettävässä seminaarissa. Kyselyllä haetaan tietoa pyöräilyn olosuhteista ja pyöräilijän todellisesta arjesta Lahdessa. Tuloksia hyödynnetään Lahden kaupungin työssä pyöräilyn edistämiseksi ja pyöräilyolosuhteiden parantamiseksi. Lisätiedot sekä tutkija Suvi Konsti-Laakso LUT LSI / Lahti Living Lab Lahden Tutkijapraktikum vauhtiin elokuussa Palmenian Lahden alueyksikköön palkattiin neljä projektitutkijaa ajalle Rekrytoinnit käynnistivät Lahden Tutkijapraktikumin, jonka tehtävänä on edistää monitieteistä, soveltavaa yliopistotutkimusta sekä yhdistää tutkimusosaamista alueellisiin kehittämistarpeisiin uutta luovalla tavalla. Tutkijapraktikumia toteutetaan Palmenian ja Helsingin yliopiston kolmen ainelaitoksen yhteistyönä. Yhteistyölaitoksia ovat sosiaalitieteiden laitos (viestintä ja sosiaalipolitiikka), filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos (estetiikka, yleinen kirjallisuustiede, teatteritiede ja elokuva- ja televisiotutkimus) sekä opettajankoulutuslaitos (kasvatustiede). Tutkijapraktikumiin projektitutkijaksi valittavilta edellytettiin ylempää korkeakoulututkintoa ja sisällöllisesti soveltuvaa tutkimussuunnitelmaa sekä kykyä ja kiinnostusta jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen. Hakijoiden määrä oli 16. Lisätiedot johtaja Juha-Pekka Liljander. Painosmäärä kpl Päätoimittaja Senja Jouttimäki Etusivun (henkilö)kuvat Anu Ritsilä Lahden yliopistokeskus Tiedotuslehti 2011 Jakelualue Päijät-Häme Itella Green Toimitussihteeri Anne Antila Taitto Jirka Messman Hämeenlinnan Offset-Kolmio Julkaisija Lahden yliopistokeskus Saimaankatu 11 2.krs, Lahti Viestintäryhmä Anne Antila, Kaarina Kari, Mari Merenluoto, Sami Metsäranta, Olli-Pekka Penttinen, Tarja Piilola, Raija Tonteri ja Kaisa Vuorivirta Paino Suomen Lehtiyhtymä

3 TIEDOTUSLEHTI Lahden yliopistokeskus 10 vuotta historian lyhyt oppimäärä Lahteen perustettiin 1970-luvulta alkaen useita eri yliopistojen yksiköitä, jotka alkoivat yhä enemmän tehdä myös yhteistyötä. Vuonna 2001 syntyi uusi korkeakoulupoliittinen innovaatio, kun yliopistot ja Lahden kaupunki päättivät perustaa yliopistokeskuksen. Suhteellisen lyhyessä ajassa Lahteen on kehittynyt ainutlaatuinen ympäristötutkimuksen, innovaatiotutkimuksen ja hyvinvointitutkimuksen kokonaisuus Lahden verkostoyliopisto -hanke johti Helsingin yliopiston, Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun (koordinaatioyliopisto) ja Teknillisen korkeakoulun yksiköiden muodostaman yliopistokeskuksen perustamiseen. Professuureja oli tuolloin kahdeksan, ja niitä tavoiteltiin jonkin verran lisää. Tavoitteena oli myös saada yliopistokeskukseen huomattava määrä perusopiskelijapaikkoja. Yliopistokeskuksen viestinnässä otettiin käyttöön ilmaisu Uuden ajan yliopisto. Opetusministeriön hankerahoituksella muun muassa muodostettiin koordinaatioyksikkö ja palkattiin pääsihteeri. Lahden yliopistokeskuksen verkostoon liitettiin myös kaupungin ylläpitämä korkeakoulukirjasto. Kumppanuusverkostossa edistettiin yliopistokeskuksen rinnalla tiedepuistohanketta Yliopistokeskukselle laadittiin ensimmäinen strategia yliopistojen ja keskeisten sidosryhmien yhteistyönä. Kantavana ajatuksena oli, että yliopistokeskus on itsenäisten yliopistoyksiköiden muodostama verkosto, joka ei tavoittele itsenäisen yliopiston asemaa. Alueellinen kehittäminen kirjattiin yhteistyön ydintehtäväksi. Profiloituminen nähtiin menestystekijäksi ja tieteellisiksi painopistealoiksi määriteltiin luonnontieteellinen, teknis- ja taloustieteellinen sekä yhteiskunta- ja kasvatustieteellinen tutkimus. Yliopistokeskusta luonnehdittiin ilmaisulla tieteen oikorata Lahteen. Lahden malli oppivan alueen korkeakoulustrategia laadittiin yhdessä alueen ammattikorkeakoulujen kanssa. LAHDEN YLIOPISTOKESKUS UUDEN AJAN YLIOPISTO 2003 Opetusministeriö linjasi, että yliopistotoiminnot kootaan seuraavan vuoden alusta yhteisen sateenvarjon alle yliopistokeskuksiksi kuudella paikkakunnalla. Uudessa hallitusohjelmassa oli kirjaus siitä, että yliopistokeskusten toiminta turvataan. Yliopistokeskusten Miten Lahden alueen kilpailukykyä luodaan. SIVU 3 Lahden korkeakoulukirjastossa yli tieteellistä verkkolehteä. SIVU 7 Lahden professorit työssä ja vapaalla. SIVU 4 Lahden yliopistokeskuksessa opiskelee vuosittain yli opiskelijaa. SIVU 6 T i e d o t u s l e h t i yhteisenä tavoitteena oli saada toimintaan pysyvä rahoitus valtion budjetista. Lahden yliopistokeskukseen liittyi myös Tampereen teknillinen yliopisto ja se toi kokonaisuuteen mukaan materiaalitekniikan. Lahden yliopistokeskus ja Lahden ammattikorkeakoulu järjestivät ensimmäisen Lahden tiedepäivän nimellä Lahti Science Day First Workshop on Regional Research Lahden yliopistokeskuksen koordinaatioyliopistoksi vaihtui Helsingin yliopisto. Yliopistokeskusten keskinäinen vuoropuhelu tiivistyi, ja Lahdessa järjestettiin opetusministeriön valtakunnallinen yliopistokeskusseminaari. Lahdessa käynnistettiin selvitystyö yliopistokeskuksen rakenteellisesta ja toiminnallisesta kehittämisestä. Tiedepuistohanke eteni niin, että Neopoli Oy muuttui Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:ksi Seuraava askel - selvitys Lahden yliopistokeskuksen kehittämisestä (S. Larsen & T. Tura) valmistui. Alueellisena yhteistyönä laadittiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen alueellisen kehittämisen strategia vuoteen 2010 opetusministeriön pyynnöstä. Mission mukaan Päijät-Hämeessä toimivat yliopistot ja ammattikorkeakoulut edistävät maakunnan muodostumista oppivaksi käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan huippualueeksi erityisesti elinikäistä oppimista tukevien koulutusjatkumoiden sekä uudenlaisen verkostoituneen innovaatiotoiminnan tukijärjestelmän avulla. Kummiprofessuuri- ja innovaatiopromoottorijärjestelmän luominen nostettiin tärkeimmäksi kärkihankkeeksi. Uudistettu yliopistolaki toi yliopistoille velvoitteen toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää yhteiskunnallista vaikuttavuutta Valtakunnallinen keskustelu korkeakouluverkon harventamisesta vilkastui. Päälinjaksi alkoi muotoutua, että korkeakouluja ja niiden yksiköitä pitää koota suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja että pienen maan tutkimusresursseja tulee keskittää. Lahden yliopistokeskuksen strategia uudistettiin tavoitteina terävöittää profiilia sekä lisätä ja syventää alueellista yhteistyötä. Strategian mukaan yliopistokeskus profiloituu kaupunkiympäristöjen ja niiden elinkeinoelämän kehittämiseen. Tutkimuksessa ja opetuksessa päätettiin keskittyä kaupunkien ja kaupunkimaisten ympäristöjen sosiaaliseen, kulttuuriseen, taloudelliseen, tekniseen ja ekologiseen toimintaan. Lahdessa tehtiin päätös ympäristökampuksen lisärakentamisesta Niemenkatu 73:een tiede- ja yrityspuiston yhteyteen Opetusministeriön Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelmassa todettiin muun muassa: Yliopistokeskuksia kehitetään aikuisväestön osaamistason nostamisen alueellisina resurssi- ja koordinaatiokeskuksina, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä alueen ja sen yritysten kanssa. Niiden toiminnan laatu ja vaikuttavuus arvioidaan vuoden 2008 aikana. Korkeakoulujen rakenteelliseen kehittämiseen ja yliopistolain uudistamiseen liittyvä valmistelu herätti keskustelua. Uudessa hallitusohjelmassa todettiin, että yliopistokeskuksia kehitetään. Opetusministeriön asettama työryhmä jätti mietintönsä uuden huippuyliopiston perustamisesta yhdistämällä TKK, Taideteollinen korkeakoulu ja Helsingin kauppakorkeakoulu. Lahden yliopistokeskus ja Lahden ammattikorkeakoulu allekirjoittivat yhteistyösopimuksen Opetusministeriön työryhmämuistiossa Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen suuntaviivat vuosille esitettiin valtakunnallisen korkeakoulupolitiikan linjauksiin pohjautuvat suuntaviivat siitä, millaisiin tavoitteisiin ja ratkaisuihin korkeakoulujen tulisi rakenteellisessa kehittämisessä pyrkiä. Korkeakoulujen arviointineuvosto suoritti yliopistokeskusten koulutuspoliittisen teema-arvioinnin opetusministeriön toimeksiannosta. Siihen liittyen tehtiin kevätkaudella itsearviointi, ja arviointiryhmä vieraili Lahdessa syksyllä. Ympäristökampuksen uudisrakennus valmistui ja sinne muutti TKK:n Lahden keskus, joka oli vahvasti fokusoimassa toimintaansa ympäristötekniikkaan. Kampukselle perustettiin Tiedekirjaston toimipiste, jonka aineistot painottuvat ympäristöalaan. Lahden kaupungin johdolla toteutettu korkeakoulujen ja tiede- ja yrityspuiston toimitilatarpeita koskenut selvitys konkretisoitui askeleen kohti kahden kampuksen mallia Vuoden alussa julkaistiin yliopistokeskusten arviointitulokset. Lahden yliopistokeskus sai kiitosta keskittymisestä muutamalle, alueen kannalta tärkeälle alalle. Hyvänä esimerkkinä tästä mainittiin syntymässä oleva vahva Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Lahden keskus Niemenkatu 73, Lahti , Helsingin yliopiston Avoin yliopisto, Lahden toimipiste Kirkkokatu krs, Lahti , Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahti sekä Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti KSEI Lahden Aikuiskoulutuskeskus, Kirkkokatu Lahti Tietoportti, Saimaankatu krs, Lahti , Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitos Lahti Niemenkatu 73, Lahti , Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation Saimaankatu 11, Lahti , Lahden yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö Saimaankatu krs, Lahti , ympäristöosaamisen keskittymä ympäristökampuksella. Keskusta kiitettiin profiloitumisesta ja kehittyvien tutkimusyhteisöjen luomisesta sekä kummiprofessuurijärjestelmän rakentamisesta. Lisäksi keskus sai positiivista palautetta muun muassa alueellisen innovaatiojärjestelmän tukemisesta sekä aikuiskoulutuksen pedagogisesta kehittämisestä ja käyttäjälähtöisestä viestinnästä. Lahden kaupunginjohtajan asettama Oppimiskeskus-työryhmä sai toukokuussa valmiiksi raporttinsa, ja sen pohjalta asetettiin tavoitteeksi toiminnan aloittaminen vuonna 2011 Fellmannin kiinteistössä Vuoden alussa astui voimaan uusi yliopistolaki. Sen aiheuttamat yliopistojen hallinnon, ohjauksen ja taloudellisen aseman muutokset näkyivät yliopistokeskustenkin arjessa. Lahden yliopistokeskuksessa käynnistettiin strategiaprosessi, jossa tunnistettiin merkittäviä muutostekijöitä: yliopistot tarkastelevat alueellista toimintaansa uudessa valossa, opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa yliopistokeskustoimintaa entistä vähemmän, Lahden kaupunki määritteli omat korkeakoulupoliittiset tavoitteensa. Lahden yliopistokeskusta päätettiin kehittää uudenlaisen Lahden yliopistokampus mallin suuntaan. Yhteisen alueellisen Oppimiskeskuksen valmistelu eteni ja sitä koskevat tärkeimmät päätökset saatiin tehtyä. Lahden korkeakoulu- ja innovaatiotoiminnan etappeja Helsingin yliopiston toiminta Lahdessa alkoi yli 30 vuotta sitten. TKK:n Lahden toimisto (nykyisin Aalto-yliopiston Lahden keskus) perustettiin 25 vuotta sitten. Neopoli Oy (nykyisin Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy) perustettiin 20 vuotta sitten. Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun Lahden yksikkö (nykyisin LUT Lahti School of Innovation) perustettiin 15 vuotta sitten. Lahden ammattikorkeakoulu vakinaistettiin 15 vuotta sitten. Lahden yliopistokeskus perustettiin 10 vuotta sitten.

4 4 TIEDOTUSLEHTI 2011 Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille iästä, pohjakoulutuksesta ja tavoitteista riippumatta. Opinnot ovat järjestävän yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia ja vastaavat tavoitteiltaan, sisällöltään ja vaatimustasoltaan yliopiston perusopetusta. Avoimina yliopistoopintoina voi opiskella yksittäisiä kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia. Opetusta järjestetään pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin lähi-, etä- ja verkko-opintoina. Lahden seudulla opintoja järjestävät monet yliopistot useiden oppilaitosten kautta tai verkko-opintoina. Tiedot Suomen kaikkien yliopistojen avoimesta yliopisto-opetuksesta löydät: Täydennyskoulutus Yliopistojen täydennyskoulutus on suunniteltu työelämän tarpeisiin ja tietyn teeman ympärille tai tietylle ammattiryhmälle. Keskeinen tavoite on uudistaa ja laajentaa ammattitaitoa. Koulutusta on tarjolla lyhyistä tietoiskuista, seminaareista ja ajankohtaiskursseista useiden kymmenien opintopisteiden laajuisiin asiantuntija- ja erikoistumisohjelmiin. Täydennyskoulutus pyritään järjestämään niin, että koulutukseen voi osallistua työn ohella tai osana työtä. Tutkinnon suorittaminen Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitos tarjoaa Lahdessa ympäristöekologian koulutusohjelmassa tutkintoon johtavaa opetusta (kandidaatti, maisteri, tohtori). Lisäksi laitoksella on kansainvälinen kaupunkiympäristötutkimuksen maisteriohjelma. Aaltoyliopiston Lahden keskus järjestää ympäristötekniikan DI-ohjelmaa ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto järjestää Lahdessa tuotantotalouden DI-ohjelmaa. Kaikki ohjelmat eivät ala vuosittain. Avoimia yliopisto-opintoja ja täydennyskoulutusta voi sisällyttää tutkintoihin tietyin edellytyksin. Yliopistokeskuksen yksiköissä voi suorittaa lisensiaatti- ja tohtoriopintoja Lahdessa toimivien professuurien aloilla. Ikäihmisten yliopisto Ikäihmisten yliopisto välittää ajankohtaista tutkimustietoa ja tarjoaa mahdollisuuden yliopistollisiin opintoihin ilman muodollisia suorituksia. Opintoihin voi osallistua kuka tahansa, pohjakoulutusvaatimuksia tai ikärajoja ei ole. Opintoja alueella järjestävät Wellamoopisto sekä Heinolan kansalaisopisto. Verkkopalvelut käytössänne Lahden yliopistokeskuksen ja Lahden ammattikorkeakoulun yhteisesti ylläpitämä portaali, josta löytyvät kaikki tiedot korkeakouluopinnoista Päijät-Hämeessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen palvelu kokoaa yhteen kaikkien koulutusasteiden koulutustiedot. Opinnoista ja opiskelusta Kysy korkeakoulutuksesta! La klo 9-17 Kauppakeskus Triossa Tule katsomaan ja kysymään, mitä vaihtoehtoja Päijät-Häme tarjoaa yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintojen aloittamiseen, jatkamiseen ja täydentämiseen. Tapahtuman järjestää Lahden yliopistokeskuksen ja Lahden ammattikorkeakoulun ylläpitämä verkkopalvelu YLIOPISTOLLISTA KOULUTUSTA Päijät-Hämeessä AVOIN YLIOPISTO-OPETUS JA TÄYDENNYSKOULUTUS OPETUSALA, VASTUUYLIOPISTO JA LAAJUUS ALKAA / AJANKOHTA ILMOITTAUTUMINEN TOTEUTTAJA HINTA Hyvinvointi, terveys ja liikunta Farmasian perusopinnot (UEF) 25 op viim PH kesäyliopisto 465 Hoitotieteen aineopinnot (UEF) 37 op viim PH kesäyliopisto 490 Lasten Ikihyvä -seminaarisarja (HY) ilm. myöh. HY Palmenia ilm. myöh. Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot (UEF) 25 op viim PH kesäyliopisto 330 Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot (UEF) 25 op vko viim Lahden kansanopisto 310 Liikuntalääketieteen aineopinnot (UEF) 35 op viim PH kesäyliopisto 520 Liikuntalääketieteen perusopinnot (UEF) 25 op viim PH kesäyliopisto 490 Päijät-Hämeen Ikäpäivät -toimintakykyä ja hyvinvointia arjessa ilm. myöh. HY Palmenia, ilm. myöh. PH kesäyliopisto, LAMK Ravitsemustieteen perusopinnot (HY) 25 op, verkko-opinnot, ryhmä 1 syksy 2011 alkaa HY Avoin yliopisto 250 Ravitsemustieteen perusopinnot (HY) 25 op, verkko-opinnot, ryhmä 2 syksy 2011 alkaa HY Avoin yliopisto 250 Ravitsemustieteen perusopinnot (UEF) 25 op vko 36 viim PH kesäyliopisto 460 Sosiaalihallintotiede aineopinnot (UEF) 35 op viim PH kesäyliopisto 395 Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot (UEF) 25 op syksy 2011 ilm. myöh. PH kesäyliopisto 390 Terveyshallintotiede aineopinnot (UEF) 35 op viim PH kesäyliopisto 395 Ihmiset, työyhteisöt ja organisaatiot Kognitiotieteen perusopinnot (Cog100) (HY) 25 op, verkko-opinnot syyskuu 2011 alkaa HY Avoin yliopisto 250 Liiketoimintaosaamisen perusteet (JY) 28 op syksy 2011 ilm. myöh. PH kesäyliopisto ilm. myöh. Psykologian aineopinnot (TY) 35 op vko viim Lahden kansanopisto 400 Psykologian perusopinnot (HY) 25 op, verkko-opinnot syyskuu 2011 alkaa HY Avoin yliopisto 250 Psykologian perusopinnot (JY) 25 op vko viim Lahden kansanopisto 310 Työ-ja organisaatiopsykologian perusopinnot (UEF) 25 op viim PH kesäyliopisto ilm. myöh. Johtaminen Johtaja prosessidraaman työpajasarja (LUT) haku asti LUT Lahti School of Innovation 1400 (+alv 23 %) ja University of Chester Kehittyvä rehtori-oppilaitosjohdon oppisop.tyyppinen koulutus (HY) 30 op joulukuu 2011 ilm. myöh. HY Palmenia maksuton Kilpailuedun luonti tietoyhteiskunnassa (LUT) 5 op viim LUT 2100 Tietojohtaminen ja yrityksen uudistumiskyky (LUT) 5 op viim LUT 1650 Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma (LUT) 25 op viim LUT 6600 Tietojohtamisen työkalut ja uudet työskentelymuodot (LUT) 4 op huhtikuu 2012 ilm. myöh. LUT 1150 Uusien rehtoreiden koulutus (HY) 9 op viim HY Palmenia maksuton * Yrityksen aineettomien menestystekijöiden mittaaminen (LUT) 5 op viim LUT 1150 Yritysten välinen yhteistyö (LUT) 4 op toukokuu 2012 ilm. myöh. LUT 850 Kansainvälisyys Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot (HY) 25 op, verkko-opinnot syyskuu 2011 alkaa HY Avoin yliopisto 250 Kieliopinnot ja tukikurssit Akademisk svenska (JY) 3 op vko 35 viim Lahden kansanopisto 100 Englannin keskustelu ja kirjoittaminen (hum.) (HY) 2 op alkaa Wellamo-opisto 90 Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito vko viim Lahden kansanopisto 100 (hum., käytt., valt.) (HY) 3 op Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito alkaa kevät 2012 ilm. myöh. Lahden kansanopisto 100 (hum., käytt., valt.) (HY) 3 op Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito alkaa Wellamo-opisto 110 (hum., käytt., valt.) (HY) 3 op Esiintymistaito (JY) 3 op kevät 2012 ilm. myöh. PH kesäyliopisto 195 Taitava kirjoittaja, tukikurssi, verkko-opinnot (HY) 0 op alkaa HY Avoin yliopisto maksuton Tieteellinen kirjoittaminen (HY) 3 op vko viim Lahden kansanopisto 100 Tieteellinen kirjoittaminen (HY) 3 op kevät 2012 ilm. myöh. Lahden kansanopisto ilm. myöh. Tieteellinen kirjoittaminen (TaY) 3 op viim PH kesäyliopisto 160 Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (käytt.) (HY) 3 op vko 35 ilm. myöh. Lahden kansanopisto 100 Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (hum.) (HY) 5 op alkaa kevät 2012 ilm. myöh. Lahden kansanopisto 100 Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (käytt.) (HY) 3 op alkaa Wellamo-opisto 110 Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (käytt.) (HY) 3 op ilm. myöh. ilm. myöh. Lahden kansanopisto ilm. myöh. Kulttuuri, taide ja historia Estetiikan perusteet (TES110E) (HY) 5 op, verkko-opinnot alkaa HY Avoin yliopisto 50 Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot (HY) 25 op, verkko-opinnot alkaa HY Avoin yliopisto 250 Kuinka puhua taiteesta? Johdatus taiteen kritiikkiin ja tulkintaan (HY) viim HY Palmenia 140 Kulttuurihistorian perusopinnot (TY) 25 op vko viim Lahden kansanopisto 200 Mokuhanga - Japanilaisen puupiirrostekniikan erikoiskurssi (HY) viim HY Palmenia 1100 Poliittisen historian perusopinnot (TY) 25 op vko viim Lahden kansanopisto 310 PoP Made in Japan-Japanilaisen populaarikulttuurin monet kasvot (HY) viim HY Palmenia 120 Sanoita elämä - täydennyskoulutusta sanataideohjaajille (HY) 8 op viim HY Palmenia 385 Taidehistorian perusopinnot (TY) 25 op vko viim Lahden kansanopisto 310 Laatu ja tuotanto Materiaalitekniikan perusteet (TTY) 20 op viim PH kesäyliopisto 485 Tuotannon johtaminen (LUT) kevät 2012 ilm. myöh. LUT moduulikohtaiset hinnat Matematiikka, fysiikka, kemia ja biologia Hevoskurssi (HY) 3 op alkaa Wellamo-opisto 110 Maailmankaikkeus nyt (HY) 4 op alkaa Wellamo-opisto 90 Planeetta maan ilmastonvaihtelut (HY) 4 op alkaa Wellamo-opisto 90 Oikeustieteellinen Johdatus oikeustieteeseen (HY) 2 op alkaa Wellamo-opisto 90 Johdatus oikeustieteeseen (HY) 2 op, verkko-opinnot alkaa HY Avoin yliopisto 20 Johdatus oikeustieteeseen (HY) 2 op, verkko-opinnot alkaa HY Avoin yliopisto 20 Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus (HY) 6 op alkaa Wellamo-opisto 90 Opetus, kasvatus ja koulutus Aikuiskasvatustieteen perusopinnot (JY) 25 op Heinolan kansalaisopisto 400 Aikuiskasvatustieteen perusopinnot (JY) 25 op syyskuu 2011 viim PH kesäyliopisto 340 Draamakasvatuksen perusopinnot (JY) 25 op syksy 2011 ilm. myöh. PH kesäyliopisto ilm. myöh. Erityispedagogiikka (HY) 25 op alkaa Wellamo-opisto 400 Erityispedagogiikan perusopinnot (HY) 25 op, verkko-opinnot alkaa HY Avoin yliopisto 250 Erityispedagogiikan perusopinnot (JY) 25 op vko viim Lahden kansanopisto 310 Kasvatustiede ja aikuiskasvatus, perusopinnot (JY) 25 op vko viim Lahden kansanopisto 310 Kasvatustieteen aineopinnot (JY) 35 op syksy 2011 ilm. myöh. PH kesäyliopisto ilm. myöh.

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS HELSINGIN YLIOPISTON TOIMINTA LAHDESSA Monipuolista toimintaa jo lähes 40 vuotta. Toiminta kootaan synergiseksi kokonaisuudeksi

Lisätiedot

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Esittely 2015 SUOMEN YLIOPISTOKESKUKSET Suomessa on 14 yliopistoa Yliopistokeskuksia 6 alueilla joilla ei ole omaa yliopistoa mutta usean yliopiston toimintaa: Kajaani Kokkola

Lisätiedot

LUT Lahti School of Innovation

LUT Lahti School of Innovation LUT Lahti School of Innovation Exploring Innovation Olemme innovatiivisuuden menetelmien tutkimusretkellä - Perustettu 1996 - Professuurit: - Teollisuustalous (1996) - Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto

Tampereen kesäyliopisto Tampereen kesäyliopisto Avoin kaikille 11 Yhteistyökorkeakoulua 10 000 opintopistettä 5000 opiskelijaa 26 oppiainetta Miksi opiskella avoimia yliopisto-opintoja voit hyödyntää välivuoden pääset elämässä

Lisätiedot

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Kestävän kehityksen ja kaupunkiympäristön monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusta ja siihen perustuvaa opetusta

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Kestävän kehityksen ja kaupunkiympäristön monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusta ja siihen perustuvaa opetusta MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Kestävän kehityksen ja kaupunkiympäristön monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusta ja siihen perustuvaa opetusta sekä innovaatiotoimintaa Esittely kesäkuu 2016 SUOMEN YLIOPISTOKESKUKSET

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN Rehtori Lauri Lantto Oulun seudun ammattikorkeakoulu KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Pohjois-Savon maakuntaseminaari 21.9.2012 Itä-Suomen yliopisto monialainen, kansainvälinen tiedeyliopisto MISSIO Itä-Suomen

Lisätiedot

Co-op Network Studies

Co-op Network Studies Seuraa meitä! www.facebook.com/coopnetworkstudies Osuustoiminnan ja yhteisötalouden verkko-opinnot Co-op Network Studies Co-op Network Studies (CNS) on yliopistoverkosto, joka tarjoaa opiskelijoille osuustoiminnan

Lisätiedot

Co-op Network Studies

Co-op Network Studies Seuraa meitä! www.facebook.com/coopnetworkstudies Osuustoiminnan ja yhteisötalouden verkko-opinnot Co-op Network Studies Co-op Network Studies (CNS) on yliopistoverkosto, joka tarjoaa opiskelijoille osuustoiminnan

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Mikkeli University Consortium www.muc.fi VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Ulla Jurvanen, koordinaatioyksikkö SihteeriFoorumi 2010 2.6.2010 Mikkeli University Consortium www.muc.fi 1 Yliopistokeskukset

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Humanistinen osasto/suomen kieli ja kulttuuritieteet

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Humanistinen osasto/suomen kieli ja kulttuuritieteet Avoin yliopisto OPETUSTARJONTA 1 (5) ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON OPETUSTARJONTA YHTEISTYÖOPPILAITOKSILLE Oppiaineet tiedekunnittain ja laitoksittain p= perusopinnot a=aineopinnot s=syventävät

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

Tukes ja Tampere Yhteistyöllä turvallisuuteen Tampereen turvallisuusklusteri

Tukes ja Tampere Yhteistyöllä turvallisuuteen Tampereen turvallisuusklusteri 1 Tukes avajaisseminaari 9.2.2011 Tukes ja Tampere Yhteistyöllä turvallisuuteen Tampereen turvallisuusklusteri Prof. Kaija Leena Saarela Tampereen teknillinen yliopisto Teollisuustalouden laitos Turvallisuuden

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus On yksi Suomen kuudesta yliopistokeskuksesta. Kokkolan yliopistokeskuksessa yhteistyötä tekevät Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistot, jotka tuovat alueelle

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 25.1.2012, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot ja naisten osuuss suorittajista v. 2011 tiedekunnittain ja pääaineittain K= kanditaatin tutkinto, M=maisterin

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Keskiaukeamalla Päijät-Hämeen yliopistokoulutuskalenteri

Keskiaukeamalla Päijät-Hämeen yliopistokoulutuskalenteri www.lahdenyliopistokeskus.fi TIEDOTUSLEHTI 2012 Keskiaukeamalla Päijät-Hämeen yliopistokoulutuskalenteri IkiHyvä Päijät-Häme kymmenen vuotta maakunnan hyväksi Muotoilua ja mainetta Innovaatiomenetelmiä

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus LUONNOS 28.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 20.1.2011, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot v. 2010 tiedekunnittain ja pääaineittain: naisten suorittamien tutkintojen osuus K=alempi tutkinto,

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä)

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) 1/5 Liite opintojohtosääntöön (päivitetty 4.1.2016 vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) Turun yliopistossa edustettuina olevat t, tutkinnot, pääaineet, koulutusohjelmat

Lisätiedot

Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015

Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015 Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015 Yhteyksien rakentaja, alueen kehittäjä ja kansainvälistäjä Neljän yliopiston monitieteinen tiede- ja taideyhteisö Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Lyhyesti uusista DI-ohjelmista 2015 Isohenkilökoulutus to 28.8.2014 Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Master s Programmes at SCI Starting 2015 (in English) Master s Programme in Engineering Physics *

Lisätiedot

omallepolulle Koe korkeakoulu jo nyt! Tutustu eri aloihin, löydät ehkä tulevaisuutesi facebook.com/omallepolullekorkeakouluun KORKEAKOULUUN

omallepolulle Koe korkeakoulu jo nyt! Tutustu eri aloihin, löydät ehkä tulevaisuutesi facebook.com/omallepolullekorkeakouluun KORKEAKOULUUN omallepolulle KORKEAKOULUUN Koe korkeakoulu jo nyt! Tutustu eri aloihin, löydät ehkä tulevaisuutesi facebook.com/omallepolullekorkeakouluun Osallistu Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun tarjoamille

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Toukokuu 2017

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Toukokuu 2017 Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti Toukokuu 2017 TUU KOODAA MUN KANS ÄITIENPÄIVÄNÄ! Suositut lapsille ja heidän huoltajilleen suunnatut, maksuttomat Tuu koodaa mun kans! koodauspajat saavat jatkoa

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa

Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa Kajaanin yliopistokeskus 10 vuotta juhlaseminaari Korkeakouluneuvos Ari Saarinen Suomi on innovaatiojohtajia Keskeisiä vahvuuksia inhimilliset voimavarat ja liiketoimintaympäristö

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO

TAMPEREEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO TAMPEREEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO Opetustarjonta lukuvuonna 2011 2012 Opetusohjelmat TAMPERE SEINÄJOKI HÄMEENLINNA PORI TAMPERE Postiosoite TaY, Avoin yliopisto 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO Käyntiosoite

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014 Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus Ritva Dammert 12.3.2014 Tohtorikoulutuksen organisoinnin periaatteita Helsingin yliopistossa Uusi tohtorikoulutusjärjestelmä on mittasuhteiltaan suuri muutos

Lisätiedot

Lahden tiedepäivä 12.11.2013

Lahden tiedepäivä 12.11.2013 Lahden tiedepäivä 12.11.2013 Tosielämän Sankarit - terveysviestintää käyttäjälähtöisesti Satu Parjanen LUT Lahti School of Innovation Sari Kullaa HY Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttäjälähtöisyys

Lisätiedot

5/6/2010. www.ucpori.fi

5/6/2010. www.ucpori.fi 5/6/2010 www.ucpori.fi PORIN YLIOPISTOKESKUS UNIVERSITY CONSORTIUM OF PORI www.ucpori.fi 6 PORIN YLIOPISTOKESKUS 2010 4300 koulutukseen osallistuvaa 1565 tutkinto-opiskelijaa Perustutkinto-opiskelijoita

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius kaikille avointa opetusta iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta opetus vastaa yliopiston opetussuunnitelmia opiskelu on sivutoimista opiskelu on maksullista opiskelutavoissa

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Sisällys 4 LAMKin visio 2020 6 Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus 8 Teot, jotka ratkaisevat LAMKin ja lamkilaisten tulevaisuuden 9 Profiloituminen 12 Strategiset

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Joensuun ja Kuopion yliopistot yhdistyivät Itä Suomen yliopistoksi 1.1.2010 Itä Suomen yliopisto

Lisätiedot

Tutkimusta Opetusta Innovatiivista yhteistyötä

Tutkimusta Opetusta Innovatiivista yhteistyötä MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS MULTIDISCIPLINARY CITY CAMPUS LUKUVUOSI 2014-2015 KESKIAUKEAMALLA YLIOPISTOKOULUTUSKALENTERI Tutkimusta Opetusta Innovatiivista yhteistyötä Kuva: Antti Sihlman www.lahdenyliopistokampus.fi

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä J Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä Tieteen iloa kaikille! Johtaja, Prof. Maija Aksela, Valtakunnallinen LUMA-keskus, Helsingin yliopistom maija.aksela@helsinki.fi 15.2.2012 1 LUMA-toimintaa

Lisätiedot

Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus

Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus Jukka Mönkkönen Rehtori Itä-Suomen yliopisto UEF // University of Eastern Finland Jukka Mönkkönen 20.12.2016 1 Tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen 11.11.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA VNA yliopistojen tutkinnoista (794/2004) LUONNOS 16.9.2013 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

WorkPlace Pirkanmaa. Kansainvälisiä osaajia korkeakouluista. Kansainvälisten koulutusohjelmien tapaaminen 16.12.2010

WorkPlace Pirkanmaa. Kansainvälisiä osaajia korkeakouluista. Kansainvälisten koulutusohjelmien tapaaminen 16.12.2010 WorkPlace Pirkanmaa Kansainvälisiä osaajia korkeakouluista työelämään Kansainvälisten koulutusohjelmien tapaaminen 16.12.2010 Instituutin projektitoiminta: Instituutin rooli on suunnitella ja hallinnoida

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit , Tapani Harden, Mirja Tervo

Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit , Tapani Harden, Mirja Tervo Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 25.1.2010, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot v. 2009 tiedekunnittain ja pääaineittain, naisten osuus tutninnon suorittajista K=alempi tutkinto, M=maisterin

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA 1039/2013 5 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA Yliopistojen nimien lyhenteet: AYO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto (SSKH)

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa

Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa Seminaari 17.11.2010 Fulbright Center Anu Virkkunen-Fullenwider Helsingin yliopiston kielikeskus anu.virkkunen@helsinki.fi Esityksen sisältö - Ensin

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Creative Norden. We bring culture back to business

Creative Norden. We bring culture back to business Creative Norden We bring culture back to business Miksi luovalla taloudella on väliä? Teollisen yhteiskunnan murtuessa aineettomaan arvonluontiin liittyvät kilpailukykytekijät korostuvat. Myös ihmisten

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot