NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2011 Kirkkoneuvosto 1 (22)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2011 Kirkkoneuvosto 1 (22)"

Transkriptio

1 NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2011 Kirkkoneuvosto 1 (22) KOKOUSAIKA Maanantaina klo (Kahvitus klo 17.45) KOKOUSPAIKKA Kokoushuone, kirkkoherranvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä Siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Martti Viljanen, kirkkoherra, puheenjohtaja Alli Aitto-oja, Jukka Kukkola, Riitta Muilu, Esko Peräaho, Eeva-Maria Räsänen, Marita Tölli, Mauri Uusitalo, Sampo Ylikoski MUUT SAAPUVILLA Ritva Nuorala, kirkkovaltuuston puheenjohtaja OLLEET (ja läsnäolon Terttu Järviluoma, diakonianviranhaltija, 30 C) peruste Annikki Klemola, talouspäällikkö, sihteeri ALKUHARTAUS JA Veisattiin virrestä 543 säkeistöt 1, 3 ja 5. Puheenjohtaja, kirkkoherra KOKOUKSEN AVAUS Martti Viljanen piti alkuhartauden (Luuk. 2. luku). Puheenjohtaja avasi 18 kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. LAILLISUUS JA PÄÄ- Kokouskutsu lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston TÖSVALTAISUUS puheenjohtajistolle , mistä alkaen kokouskutsu on ollut -nimenhuuto nähtävänä khranviraston ilmoitustaululla. Todettiin kokouksessa poissa -poissaolojen hyväksyminen olevan Mauri Uusitalon. Hyväksyttiin poissa olo. Todettiin kokous -hyväksytyt varajäsenet laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 19 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Riitta Muilu ja Esko KASTAJAT JA ÄÄNTEN Peräaho. Kokouksesta kirjoitettu tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä LASKIJAT SEKÄ PÖY khranvirastossa, Vapaudentie 3, viraston aukiolopäivinä TÄKIRJAN NÄHTÄVIL- klo 9-15, paitsi tiistaina klo Nähtävänä oloa koskeva ilmoitus asetetaan LÄOLO 20 yllämainituksi ajaksi khranviraston ilmoitustaululle. PÖYTÄKIRJAN ALLE- Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Martti Viljanen, kirkkoherra Annikki Klemola, talouspäällikkö PÖYTÄKIRJAN TAR- Pöytäkirja on todettu kokouksen kulun mukaiseksi. KASTUS Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. NÄHTÄVILLÄOLOSTA ILMOITTAMINEN Todistaa: PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa: Riitta Muilu Esko Peräaho Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle Paikka ja päivämäärä

2 Kirkkoneuvosto KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT MUUT ASIAT Kirkkoneuvosto 21 A) Sähköntoimittajan valinta arvioidulle ajanjaksolle B) Määräaikaistalletukset C) Diakoniatyö D) Lapsiasianeuvoston jäsenen nimeäminen E) Kolehtisuunnitelma huhti-joulukuu 2011

3 Kirkkoneuvosto VUOSISIDONNAINEN PALKANOSA/MARJA KANTOLA Kirkkoneuvosto 22 Lähetyssihteerin osa-aikaisessa toimessa aloittava Marja Kantola on anonut päivätyllä hakemuksella vuosisidonnaista palkanosaa. Hän on ollut Haapajärven seurakunnan palveluksessa välisen ajan. Haapajärven kaupungin palveluksessa tuntiopettajana, (Kauppaoppilaitos/Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä/haapajärven ammatti-instituutti) välisen ajan sekä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluosakeyhtiön palveluksessa toimistosihteerinä alkaen ja päättymispäivä tulee olemaan Kirkon työ- ja virkaehtosopimuksen 34 :n 1 mom. mukaan vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttava on aika, jonka viranhaltija/työntekijä on ollut 17 vuoden täyttämisen jälkeen a) seurakunnan päätoimisessa palveluksessa, b) muun työnantajan päätoimisessa palveluksessa tehtäviään vastaavalla ammattialalla tai tehtävissä, joista on olennaista hyötyä nykyisen viran/ työtehtävien hoidossa tai c) edellä sanottujen työnantajien sivutoimisessa palveluksessa tehtävissä, joista on olennaista hyötyä nykyisen viran/työtehtävien hoidossa Seurakunnan päätoimista palvelua hänelle kertyy 8 v. 1 kk, muun työnantajan päätoimisessa palveluksessa tehtävissä, joista on olennaista hyötyä tulevan työtehtävän hoidossa 20 v 6 kk. Talouspäällikön Kirkkoneuvosto hyväksynee lähetyssihteeri Marja Kantolalle alkaen vuosisidonnaiseen palkanosaan vaikuttavaksi seurakunnallista palvelua 8 v. 1 kk ja 10 v 3 kk (20 v 6 kk/50 %) muun työnantajan päätoimisessa palveluksessa tehtävistä, joista on olennaista hyötyä työtehtävän hoidossa, yhteensä 18 v 4 kk. Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

4 Kirkkoneuvosto VUOSISIDONNAINEN PALKANOSA/MARKKU HAIKARA Kirkkoneuvosto 23 Nuorisotyönohjaajan sijainen Markku Haikara on anonut päivätyllä hakemuksella vuosisidonnaista palkanosaa. Hän on ollut Nivalan kaupungin nuorisopalvelun palveluksessa välisen ajan. Kirkon työ- ja virkaehtosopimuksen 34 :n 1 mom. mukaan vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttava on aika, jonka viranhaltija/työntekijä on ollut 17 vuoden täyttämisen jälkeen a) seurakunnan päätoimisessa palveluksessa, b) muun työnantajan päätoimisessa palveluksessa tehtäviään vastaavalla ammattialalla tai tehtävissä, joista on olennaista hyötyä nykyisen viran/ työtehtävien hoidossa tai c) edellä sanottujen työnantajien sivutoimisessa palveluksessa tehtävissä, joista on olennaista hyötyä nykyisen viran/työtehtävien hoidossa Markku Haikara on toiminut alkaen nuorisotyönohjaajan sijaisena Nivalan seurakunnassa. Talouspäällikön Kirkkoneuvosto hyväksynee Markku Haikaralle vuosisidonnaiseen palkanosaan vaikuttavaksi palvelusajaksi mennessä 2 v 8 kk, joka sisältää tehtäviä vastaavalla ammattialalla Nivalan kaupungin nuorisopalvelun palveluksessa 2 vuotta ja seurakunnan palveluksessa 8 kk. Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

5 Kirkkoneuvosto VARSINAISEN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA KALAJOEN ROVASTIKUNNAN KASVATUSTOIMIKUNTAAN Kirkkoneuvosto 24 Kalajoen rovastikunnan yhteisestä lapsi- ja nuorisotyöstä huolehtii rovastikunnan kasvatustoimikunta. Jokainen seurakunta valitsee toimikuntaan jäsenen ja varajäsenen, joiden tulee olla päätoimisia seurakunnan lapsi- ja/ tai nuorisotyössä toimivia työntekijöitä. Toimikausi on Kirkkoherran Kirkkoneuvosto valinnee rovastikunnan kasvatustoimikuntaan varsinaiseksi jäseneksi nto Mauri Aution ja varajäseneksi nuorisotyöstä vastaavan nuorisotyöntekijän vuosiksi Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

6 Kirkkoneuvosto JÄSENTEN VALINTA YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMIKUNTAAN Kirkkoneuvosto 25 Kirkkoneuvosto voi perustaa tarvittaessa erilaisia toimikuntia. Seurakunnassamme on Unkarissa kaksi ystävyysseurakuntaa Bakonycsernye ja Súr. ystävyystoimintaa varten on valittu ystävyysseurakuntatoimikunta. Kirkkoneuvosto vahvisti toimikunnalle johtosäännön, jonka mukaan toimikunnan puheenjohtajana toimii kirkkoherra, sekä muina jäseninä ystävyystoiminnan yhteyshenkilö, joka on NTO Pirkko Pietikäinen sekä 6 kirkkoneuvoston valitsemaa, ystävyysseurakuntatoiminnasta kiinnostunutta henkilöä, joista vähintään yksi nuorten edustaja. Kirkkoherran Kirkkoneuvosto valinnee 6 ystävyysseurakunnasta kiinnostunutta henkilöä, joista vähintään yksi on nuorten edustaja. Tällaisia henkilöitä voisivat olla mm. Liisa Heiska, Seija Rönkkö, Katja Tuunanen, Veli Järviluoma, Matti Nuorala sekä nuorten edustajana Karoliina Puro. Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Merkitään pöytäkirjaan, että Ritva Nuorala ilmoitti esteellisyytensä, eikä osallistunu päätöksentekoon.

7 Kirkkoneuvosto JÄSENEN VALINTA TIEDOTUSTYÖRYHMÄÄN Kirkkoneuvosto 26 Seurakunnan tiedotustyötä johtaa tiedotustyöryhmä, jonka muodostavat vuonna 2010 vahvistetun johtosäännön mukaan kirkkoherra (puheenjohtaja), talouspäällikkö, tiedotussihteeri, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, johtoryhmän keskuudestaan nimeämä työalojen edustaja sekä kirkkoneuvoston valitsema tiedotusalan asiantuntija. Kirkkoherran Kirkkoneuvosto valinnee tiedotusalan asiantuntijan seurakunnan tiedotustyöryhmään vuosiksi Kirkkoneuvosto yksimielisesti valitsi Matti Heininevan tiedotustyöryhmään.

8 Kirkkoneuvosto VALTAKIRJA/NIVALAN KAUPUNGIN AHTEEN UUSJAKOTOIMITUS Kirkkoneuvosto 27 Nivalan kaupungin Ahteen uusjakotoimitusta jatketaan kokouksella keskiviikkona klo 9.30 kaupungintalon valtuustosalissa. Talouspäällikön Kirkkoneuvosto nimennee Nivalan seurakunnan edustajan ko. kokoukseen. Kirkkoneuvosto yksimielisesti valitsi Sampo Ylikosken Nivalan seurakunnan edustajaksi Nivalan kaupungin Ahteen uusjakotoimituksen kokoukseen.

9 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto HOITOVAPAA ANOMUS /NTO REETTA NUMMELA Kirkkoneuvosto 10 NTO Reetta Nummela anoo kirkkoneuvostolta hoitovapaata (Työsopimuslaki 4 luku, KirVESTES 80 1 mom). Kirkkoherran Kirkkoneuvosto päättänee myöntää NTO Reetta Nummelalle hoitovapaata Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen NUORISOTYÖNOHJAAJAN HOITOVAPAASIJAISEN VALINTA Kirkkoneuvosto 28 NTO Reetta Nummelan sijaisena on toiminut NTO Markku Haikara. Hän on kiinnostunut toimimaan sijaisena edelleen Nummelan hoitovapaa-ajan Kirkkoherran Kirkkoneuvosto valinnee NTO Reetta Nummelan hoitovapaan ajaksi vs. nuorisotyönohjaajaksi NTO Markku Haikaran, palkkaus vaativuusryhmä 502, 2087,21. Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

10 Kirkkoneuvosto HAUTAINHOITOMAKSUT Kirkkoneuvosto 29 Kirkkoneuvosto kokouksessaan on päättänyt ostaa hautainhoitopalvelut Siljamaan Puutarhalta vuosina Kirkkoneuvosto vahvisti vuoden 2010 aikana tehtävien haudanhoitosopimusten hoitomaksut. Talouspäällikön Kirkkoneuvosto vahvistanee vuoden 2011 aikana tehtävien haudanhoitosopimusten hoitomaksut: - 5 vuoden sopimus 330 (2 pääkukalla) - 5 vuoden sopimus 360 (3 pääkukalla) - 1 vuoden sopimus 60 (2 pääkukalla) - 1 vuoden sopimus 70 (3 pääkukalla) - Kastelumaksu 35 (omaiset istuttavat kukat itse) Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

11 Kirkkoneuvosto SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA ARVIOIDULLE AJANJAKSOLLE Kirkkoneuvosto 30 A) Nivalan seurakunta on Skapat Energian toimesta pyytänyt tarjousta sähkön oston puitesopimuksesta. Puitesopimuksella tarkoitetaan sähkönmyyntisopimusta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista. Asiakkaan sähkönenergian hinta määräytyy Nasdaq OMX Oslo ASA:n sähköpörssistä kiinnitysajankohdan perusteella tai mikäli hinnan kiinnitystä ei ole tehty, hinta määräytyy toteutunen HELSPOT kuukausihinnan perusteella. Sähköenergian hinnoittelu Nasdaq OMX Oslo Asa tuotteet: ENOM, ENOQ, ENOYR, HELSPOT (kuukausi), jäljempänä Tuote. Tuotteen hinta tulee voida asiakkaan halutessa kiinnittää 5 erässä/tuote (pl. HELSPOT, ENOM). Aluehintaerotuotteet: Tuotetta vastaava SYHEL tuote, jäljempänä CFD. Mikäli kiinnitettävälle tuotteelle ei noteerata vastaavaa CfD:tä, on CfD:n kiinnittäminen oltava mahdollista käyttäen tuotetta lähinnä tuotteen olevan tuotteen CfD:tä. Aluehintaerotuotteen hinta (CfD) tulee voida kiinnittää eri ajankohtana kuin tuotteen hinta kiinnitetään. (Viitaten alla olevaan kohtaan 1 ja 2). Hintamekanismi ja hinnan määräytyminen kiinnitysajankohdalla Nasdaq OMX Oslo ASA:sta: Sähkömyyjä sai tarjota kahdella vaihtoehtoisella hintamekanismilla. Hintamekanismivaihtoehdot ovat: 1) Tuote+marginaali (Vaihtoehto 1:ssä myyjä sisällyttää marginaalinsa CfD:n, jota arvostetaan vertailulaskelmissa 1,25 eur/mwh marginaalia vähentävänä tekijänä.) 2) Tuote+CfD+marginaali

12 Kirkkoneuvosto SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA ARVIOIDULLE AJANJAKSOLLE (jatkoa) Kirkkoneuvosto 30 A) Tuotteen (M, Q ja YR) ja tuotetta vastaavaan CfD hinnan määräytyminen kiinnitysajankohdalla Nasdaq OMX Oslo ASA:sta A. Tuotteen kiinnitysajankohdan Best Seller hintanoteeraus (Vaihtoehtoa A. arvostetaan vertailulaskelmassa 0,2 eur/mwh marginaalia lisäävänä tekijänä). B. Tuotteen kiinnitysajankohdan hintanoteerausten Best Seller, Best buyer ja Last tradet keskiarvo (Vaihtoehtoa B. arvostetaan vertailulaskelmassa 0,0 eur/mwh marginaalia lisäävänä tekijänä). C. CfD:n kiinnitysajankohtaa edeltävän päivän closing price hintanoteeraus (Vaihtoehtoa C. arvostetaan vertailulaskelmassa 0,0 eur/mwh marginaalia lisäävänä tekijänä). D. CfD:n kiinnitysajankohdan Best Seller hintanoteeraus (Vaihtoehtoa D. arvostetaan vertailulaskelmassa 0,2 eurmwh marginaalia lisäävänä tekijänä). Tarjouksen on jättänyt 4 sähköntoimittajaa: 1. Kraft & Kultur 2. Pori Energia Oy 3. Jyväskylän Energia Oy 4. Kymenlaakson Sähkö Oy Skapat Energia Oy esittää hylättäväksi Pori Energian ja Kymenlaakson Sähkön tarjoukset, koska ne eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia. Pori Energian tarjouksessa kiinnityseriä on 1/tuote, mahdollisuus pitää olla 5 kiinnitystä tuotetta kohden, pois lukien kuukausituote. Kymenlaakson Sähkön tarjouksessa on perusmaksu, jota ei tarjouspyynnön mukaisesti saa olla. Skapat Energia Oy suosittelee sähköntoimittajasta on Kraft & Kulturia, jonka tarjous on ollut kokonaistaloudellisesti edulisin. Avauspöytäkirja ja vertailut ovat pöytäkirjan liitteenä.

13 Kirkkoneuvosto SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA ARVIOIDULLE AJANJAKSOLLE (jatkoa) Kirkkoneuvosto 30 A) Talouspäällikön Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksynee Skapat Energia Oy:n esityksen, että Pori Energian ja Kymenlaakson Sähkön tarjoukset hylätään, koska ne eivät ole tarjouspyynnön mukaisia lisäksi kirkkoneuvosto hyväksynee Skapat Energia Oy:n suositteleman sähköntoimittajan Kraft & Kulturin. Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

14 Kirkkoneuvosto MÄÄRÄAIKAISTALLETUKSET Kirkkoneuvosto 30 B) Rahastojen (Lyyli Salmisen rahasto, Lyyli Salmisen kehitysvammarahasto, Alopaeus rahasto, Hautainhoitorahasto) määräaikaistalletukset erääntyivät Talouspäällikkö on pyytänyt korkotarjoukset yhteensä euron pääomalle 3 kk:n ja 6 kk:n talletusajoille Nivalan Osuuspankilta ja Nordea Pankki Suomi Oyj:stä. Nivalan Osuuspankin tarjous: 3 kk:n korko 1,70 % 6 kk:n korko 1,85 % Nordea Pankki Suomi Oyj: 3 kk:n korko 1,15 % 6 kk:n korko 1,70 % Tarjousten perusteella talouspäällikkö on tehnyt 3 kk:n rahastojen määräaikaistalletukset 1,70 %:n korolla Nivalan Osuuspankkiin. Talouspäällikön Kirkkoneuvosto hyväksynee tehdyt toimenpiteet. Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi tehdyt toimenpiteet.

15 Kirkkoneuvosto DIAKONIATYÖ Kirkkoneuvosto 30 C) Diakonianviranhaltija Terttu Järviluoma esitteli Nivalan seurakunnan diakoniatyötä. Hän kertoi diakonian tehtävästä ja päämärästä. Toiminnan osalta hän kertoi yksilökohtaisesta työstä, ryhmistä, muusta toiminnasta, vapaaehtoistoiminnasta. Liitteenä diakoniatyön esittely kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvosto yksimielisesti merkitsi diakoniatyön esittelyn tietoon saatetuksi.

16 Kirkkoneuvosto EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PPKY KALLION LAPSIASIANEUVOSTOON Kirkkoneuvosto 30 D) Ppky Kalliossa on hyväksytty alueen kuntien yhteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Suunnitelman seurantaa varten ollaan nimeämässä työryhmä, joka toimii lapsiasianeuvostona Kallion alueella. Lapsiasianeuvostoon nimetään edustajat Ppky Kalliosta, alueen peruskunnista, kolmannelta sektorilta (seurakunnat ja järjestöt) sekä asiakkaiden edustajista. Lapsiasianeuvostolle laaditaan toimintaohje ja valitaan seurattavat mittarit Kuntaliiton LapsiArvi- hankkeessa kehitetystä lapsitiedon mittaristosta. Lapsiasianeuvosto raportoi vuosittain lasten ja perheiden hyvinvoinnin tilasta Kallion yhtymähallitukselle ja kuntien valtuustoille. Nivalan seurakunnan tulisi omalta osaltaan nimetä edustaja lapsiasianeuvostoon. Kirkkoherran Kirkkoneuvosto nimennee Nivalan seurakunnan edustajaksi Ppky Kallion lapsiasianeuvostoon Lapsityön tiimin vetäjän NTO Pirkko Pietikäisen. Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

17 Kirkkoneuvosto KOLEHTISUUNNITELMA HUHTIKUU-JOULUKUU 2011 Kirkkoneuvosto 30 E) Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto hyväksyy jumalanpalveluksien kolehtisuunnitelman, jonka pohjana on Kirkkohallituksen virallisten kolehtien lista, tuomiokapitulin ja rovastikunnan kolehtien listat. Suunnitelmaa on muutettu ottaen huomioon oman seurakunnan tapahtumat. Kirkkoherralla on mahdollisuus tarvittaessa muuttaa jälkeenpäin laadittua suunnitelmaa. Kirkkoherran Kirkkoneuvosto keskustellee huhtikuu-joulukuu 2011 kolehtisuunnitelmasta ja päättänee hyväksyä sen. Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

18 Kirkkoneuvosto TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT Kirkkoneuvosto Kirkkoherran viranhaltijapäätökset 7 ja Vetoomus Viron Talun puolesta/herättäjä-yhdistys ry. 3. Verotulokertymä Määräalan myynti/nivalan Hirsistönmaja ry/nivalan seurakunta 5. Oulun hiippakunnan luottamushenkilöiden rovastikunnallisen perehdytystilaisuuden materiaali/niilo Pesonen/Osmo Rahja Kirkkoneuvosto yksimielisesti merkitsi asiat tietoon saatetuksi.

19 Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto 32 Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo Veisattiin virsi 566.

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 6/2014 Kirkkoneuvosto 1 (19)

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 6/2014 Kirkkoneuvosto 1 (19) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 6/2014 Kirkkoneuvosto 1 (19) KOKOUSAIKA Maanantaina 1.9.2014 klo 18.00-19.40 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 10/2012 Kirkkoneuvosto 1 (16) KOKOUSAIKA Maanantaina 24.9.2012 klo 18.00-20.03 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, viraston kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2015 Kirkkoneuvosto 1 (16)

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2015 Kirkkoneuvosto 1 (16) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2015 Kirkkoneuvosto 1 (16) KOKOUSAIKA Maanantaina 23.2.2015 klo 18.00-19.45 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2013 Kirkkovaltuusto 1 (8) KOKOUSAIKA Maanantaina 11.3.2013 klo 18.30-19.00 (Kahvitus klo 18:00 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Iso sali SAAPUVILLA OLLEET Ritva

Lisätiedot

Kirkkoherra Sanna Jukkola piti alkuhartauden, lukien tekstin Matkalla, veisattiin virsi 228 ja avasi kokouksen.

Kirkkoherra Sanna Jukkola piti alkuhartauden, lukien tekstin Matkalla, veisattiin virsi 228 ja avasi kokouksen. NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 3/2015 Kirkkoneuvosto 1 (17) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 25.3.2015 klo 18.00-21.30 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, viraston kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Annikki Klemola, talouspäällikkö Irja Visuri, toimistosihteeri, sihteeri

Annikki Klemola, talouspäällikkö Irja Visuri, toimistosihteeri, sihteeri NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 1/2015 Kirkkovaltuusto 1 (19) KOKOUSAIKA Maanantaina 19.1.2015 klo 18.30-19.35 (Kahvitus klo 18:00 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 132 Aika: 8.12.2014 klo 18.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa (Savitaipale Jalle Lepola Kari Sokk

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 8/2014 30.10.2014 88-101 / sivut 68-79. KOKOUSAIKA: Torstai 30.10.2014 kello 16.30 Seurakuntakeskus, pikkukahvio

Kirkkoneuvosto 8/2014 30.10.2014 88-101 / sivut 68-79. KOKOUSAIKA: Torstai 30.10.2014 kello 16.30 Seurakuntakeskus, pikkukahvio KOKOUSAIKA: Torstai 30.10.2014 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Haveri Juhani jäsen Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi Juha jäsen Mattila Esko kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 28.3.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.5.2012 klo 17.00 18.50 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 20.5.2013 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009 Aika: 22.1.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla Leinonen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 3.4.2013 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 3.4.2013 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Virastotalo Läsnä Kantonen Risto Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Sahla Taru Isotalo Timo Muut

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012 NRO 6/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.9.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 24.9.2012 Maanantai klo 18 19.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Jalonen Sanna, varajäsen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 1/2015 Kirkkoneuvosto 11.2.2015 1 ( 7 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 1/2015 Kirkkoneuvosto 11.2.2015 1 ( 7 ) Kirkkoneuvosto 11.2.2015 1 ( 7 ) Kokousaika kello 18.00 20.00 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Arja Roivainen jäsen Heikki Karjalainen

Lisätiedot

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.12.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05 Kalajoen

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013. sivut 1-11 KOKOUSAIKA. 15.1.2013 klo 18.00 21.35. Sanaksenaho Harry

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013. sivut 1-11 KOKOUSAIKA. 15.1.2013 klo 18.00 21.35. Sanaksenaho Harry 2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 sivut 1-11 KOKOUSAIKA klo 18.00 21.35 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Raahen seurakunnan virasto, Kirkkokatu 33, RAAHE Matala Tuomo kirkkoneuvoston

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) Aika: Tiistaina 30.10.2012 kello 18.00-20.10. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 19-35 27.3.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 19-35 27.3.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistaina 27.3.2012 kello 18.00 20.40 Paikka: Ruskon seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkoneuvoston jäsenet Salminen Pasi, kirkkoherra,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 18.4.2012 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1 Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 102 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot