LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Valtuusto Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Valtuusto 18.6.2014. Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31"

Transkriptio

1 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Esityslistan hyväksyminen Luvian kunnan tilinpäätös vuodelta 2013 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2013 Tilintarkastuskertomus 2013 Kunnan taloudellinen tilanne Toiminnan talouden tasapainottamissuunnitelma Investointiohjelman tarkistaminen Kauppakirja kaupan osapuolina Luvian kunta ja Ailecon Oy perustettavan yhtiön lukuun Muutos vuoden 2014 talousarvioon perusturvalautakunnan tehtäväalueella Muutos vuoden 2014 talousarvioon teknisen lautakunnan tehtäväalueella, koulun siirtotilat Kuntalaisaloite Luvian kunnalle uuden Palkertin asutusalueen liikennejärjestelyistä Kuntalaisaloite koskien kunnan talon edustan aidan rakentamista Luvian kunnan ja Sataenergia Oy:n välinen lämmöntoimitussopimusesitys lämmöntuotantosopimukseen Luvian Oosinselän tuulivoimapuisto osayleiskaava Pöytäkirjan nähtävänäpito Puheenjohtaja Julkipanotodistus Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Kunnanvirastossa klo Kimmo Aho valtuuston puheenjohtaja Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

2 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 31 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Valt 22 Valtuuston kokoukset on kutsuttava koolle lähettämällä kokouskutsu kuusi päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle sekä kunkin valtuustoryhmän ensimmäiselle varajäsenelle. Kokouskutsu on julkaistava kunnan virallisella ilmoitustaululla, sekä ilmoitus kokouksen pitoajasta ja -paikasta kunnan ilmoitustaululla ja Satakunnan Kansassa. Kuntalain 58 :n mukaan valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. Valtuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Valtuusto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valt 23. Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua. Valtuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Elina Mustosen ja Harri Männistön. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Männistö ja Mikko Nordberg ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Valt 24 Valtuuston työjärjestyksen 16 :n mukaan asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Asiat esitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 32 LUVIAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA Khall 76 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Vuoden 2013 toimintatuotot toteutuivat 96,2 prosenttisesti (vertailu muutettuun talousarvioon). Toimintatuottoja kertyi yhteensä 2,8 milj., nousua vuodesta 2012 ( ) 33,4 %. Toimintamenot olivat yhteensä 19,1 milj. ja vastaava luku vuoden 2012 tilinpäätöksessä oli 17,5 milj. eli kasvua 9,0 %. Toimintamenoja oli asukasta kohden Muutettu talousarvio toteutui toimintamenojen osalta 100,9 % (alkuperäinen 106,5 %).

4 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 33 Henkilöstökulut olivat 7,4 milj., kun vastaava luku oli vuoden 2012 tilinpäätöksessä 5,5 milj., nousua 35,3 %. Henkilöstökulujen nousuun vaikutti perusturvan organisaatiomuutokset vuoden 2013 alusta lukien. Henkilöstökulujen osuus kunnan toimintamenoista on 46 %. Palvelujen ostoihin käytettiin 9,6 milj., kun vastaava luku vuoden 2012 tilinpäätöksessä oli noin 10,4 milj., laskua 7,7 %. Perusterveydenhuollon menot olivat vuonna ,6 milj.. Perusterveydenhuollon menot olivat 27,5 % palvelujen ostoista ja13,8 % kunnan toimintamenoista. Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat edellisen vuoden 3,6 milj. eurosta 4,2 milj. euroon, kasvua 14,5 %. Erikoissairaanhoidon menot ovat vuonna ,5 % palvelujen ostoista ja 21,9 % kunnan toimintamenoista. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin käytettiin vuonna 2013 yhteensä 1,1 milj., kasvua vuodesta 2012 oli 5,5 %. Valtuusto hyväksyi vuoden 2013 aikana yhteensä euron talousarviolisäykset toimintamenoihin ja euron lisäykset toimintatuloihin. Talousarviomuutokset pienensivät alkuperäisen talousarvion euron vuosikatetta yhteensä eurolla ja muutetun talousarvion vuosikatteeksi muodostui euroa. Verotuloja oli arvioitu vuoden 2013 talousarviossa kertyvän yhteensä 11 milj.. Talousarvion verotuloennuste ylittyi eurolla ja verotuloja kertyi yhteensä , kasvua vuoden 2012 verotuloihin ( ) 6,5 %. Valtionosuuksia saatiin 4,7 milj., kasvua vuodesta ,6 %. Valtionosuuksiin sisältyy verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus, jota saatiin (vuonna 2012 yht ). Alkuperäinen talousarvio oli ylijäämäinen. Talousarviomuutosten mukaan ennakoitiin, että vuoden 2013 tilinpäätös painuu miinukselle Tuloslaskelman mukaisella vuosikatteella ei pystytty kattamaan :n suuruisia poistoja. Tilikauden tuloksesta muodostui negatiivinen. Tuloksenkäsittelyerän jälkeen tilikauden alijäämäksi kirjataan Luvian kunnalla on taseessa edellisten vuosien alijäämää , jota tilikauden alijäämä lisää, taseeseen syntyy kattamatonta alijäämää euroa.

5 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 34 Luvian käyttöomaisuusinvestoinnit olivat yhteensä Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin Pitkäaikaista lainaa otettiin milj.. Pitkäaikaisia lainoja kunnalla oli vuoden lopussa (1.759 /asukas). Esityslistan liitteenä on Luvian kunnan tilinpäätös, johon kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnanhallitus päättää 1) allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan tarkastettavaksi 2) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi 3) oikeuttaa hallinto- ja talousosaston tekemään tarvittaessa vähäisiä teknisiä täsmennyksiä ja tarkennuksia tilinpäätösasiakirjoihin 4) että vuoden 2013 tilikauden tulos ,26 käsitellään seuraavasti: poistoeroa tuloutetaan 4.431,34, minkä jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu ,92, joka kirjataan taseeseen vastattavaa puolelle tilikauden yli- / alijäämän tilille Valt 25 Esityslistan liitteenä on Luvian kunnan tilinpäätös, johon kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. 1) Valtuusto päättää, että vuoden 2013 tilikauden tulos ,26 käsitellään seuraavasti: poistoeroa tuloutetaan 4.431,34, minkä jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu ,92, joka kirjataan taseeseen vastattavaa puolelle tilikauden yli- / alijäämän tilille. 2) Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että vuoden 2013 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta

6 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 35 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA Khall 116 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 71 :n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan hyväksynyt ja allekirjoittanut arviointikertomuksen vuodelta 2013 ja esittänyt sen valtuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomus on esityslistan liitteenä Valt 26 Kunnanhallitus merkitsee arviointikertomuksen tiedokseen. Tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomus on esityslistan liitteenä. Valtuusto käsittelee vuoden 2013 arviointikertomuksen.

7 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 36 TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA Khall 117 Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastaja antaa valtuustolle tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asiaomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että vuoden 2013 tilinpäätös hyväksytään ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 on esityslistan liitteenä Valt 27 Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedokseen. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 on esityslistan liitteenä. Valtuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedokseen.

8 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 37 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE Khall 125 Kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpanoohjeiden mukaan raportointi toteutetaan vuonna 2014 seuraavasti: Valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille tuodaan määrärahojen toteutumaraportit joka kuukaudelta. Valtuustolle ja hallitukselle tuodaan myös kuukausittaiset tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat. Talousraportit tuodaan kunnanhallitukselle tietoon kuukausittain. Kunnanhallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan talousarvion määrärahojen sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskeva raportointi toteutetaan valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille seuraavasti: Ajalta touko- kesäkuussa Ajalta syys- lokakuussa Tilinpäätös hallitukselle maaliskuussa, valtuustolle touko-kesäkuussa Toimintakertomustiedot lautakunnilta helmikuussa. Esittelijöiden tulee lisäksi informoida toimielimiä käyttösuunnitelmien toteutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista niin, että toimielimellä on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan. Kunnanhallitukselle on toimitettu toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskeva raportti Esityslistan liitteenä. Talousarvion toimintamenoista on toteutunut neljän kuukauden aikana 34,1 % (ajan mukaan laskettu 33,3 %). Toimintatuloja on kertynyt 25,3 %. Neljän kuukauden verokertymä on 7,3 % suurempi kuin vuoden 2013 vastaava. Kunnallisveron osalta nousua on edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 6,2 %, ja yhteisöverojen tuotossa on kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 80,2 %. Verotuloja on arvioitu vuodelle 2014 yhteensä euroa, josta toteutunut tammi-huhtikuussa euroa eli 35,1 % vuoden verotuloarviosta. Valtionosuuksia on arvioitu vuonna 2014 kertyvän euroa, josta tammi-huhtikuussa on toteutunut euroa eli 34,2 %. Talousarvion 2014 investoinneista, 1,84 miljoonasta eurosta, on toteutunut huhtikuun loppuun mennessä menoja euroa ja käyttöomaisuuden myyntituloja on kirjattu euroa.

9 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 38 Kunnanhallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi ja lähettää taloudellisen tilanteen edelleen valtuustolle tiedoksi Valt 28 Valtuusto merkitsee taloudellisen tilanteen tiedokseen.

10 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 39 TOIMINNAN JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISSUUNNITELMA Khall 77 Kunnanvaltuusto hyväksyi toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelman vuosiksi kokouksessaan Kuntalain 69 :n mukaisesti kunnanhallituksen on tehtävä selkoa siitä, onko kuluvana vuonna voimassa oleva toimenpideohjelma riittävä. Käytännössä selonteon antaminen tulee yleensä kyseen, jos tilikauden alijäämä on olennaisesti suurempi kuin se oli taloussuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa hyväksyttäessä edellisenä syksynä. Viitaten kuntalakiin tulee vuonna 2014 arvioida toimenpideohjelman riittävyys talouden tasapainottamiseksi. Tasapainottamissuunnitelma päivitetään vuoden 2013 tilinpäätöstiedot huomioiden. Kunnanhallitus velvoittaa lautakuntien arvioimaan omaa toimintaansa kriittisesti ja tekemään kunnanhallitukselle selvitys miten tasapainottamissuunnitelmassa määritellyt konkreettiset tavoitteet ja raja-arvot ovat toteutumassa vuonna Myös investointiohjelma tulee arvioida uudelleen Khall 126 Kunnanhallitus päättää 1) pyytää lautakuntia uudelleen arvioimaan tasapainottamissuunnitelman talouden tasapainottamiseksi vuoteen 2017 saakka 2) velvoittaa lautakuntia edelleen esittämään ja toteuttamaan toiminnallisia ja taloudellisia säästöjä vuonna ) pyytää lautakuntia toimittamaan edellä mainitut esitykset kunnanhallitukselle huhtikuun loppuun mennessä. Tasapainottamissuunnitelman tarkistamista on käsitelty luottamushenkilöjohdon ja kunnan johtoryhmän välisessä tapaamisessa Esityslistan liitteenä on päivitetty suunnitelma. Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelman ja esittää sen valtuuston hyväksyttäväksi.

11 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Valt 29 Esityslistan liitteenä on päivitetty suunnitelma. Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelman Kunnanvaltuusto päätti palauttaa toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi.

12 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 41 INVESTOINTIOHJELMAN TARKISTAMINEN Khall 127 Yksi keskeinen osa toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelmaa on kunnan investointiohjelman uudelleen arviointi. Kuntalain 69 :n mukaisesti kunnanhallituksen on tehtävä selkoa siitä, onko kuluvana vuonna voimassa oleva toimenpideohjelma riittävä. Käytännössä selonteon antaminen tulee yleensä kyseeseen, jos tilikauden alijäämä on olennaisesti suurempi kuin se oli taloussuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa hyväksyttäessä edellisenä syksynä. Valtuusto vahvistaa taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden talousarviona noudatettavaksi ja taloussuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi. Investointiosan määrärahat ovat sitovia vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti 1) talonrakennuksen alueella kohteittain, 2) irtain omaisuus talousarvion erittelytasoisena ja 3) yksilöityjen kohteiden osalta. Esityslistan liitteenä on päivitetty suunnitelma vuosille Muutokset on merkitty yliviivaamalla tai korostamalla. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan investointiohjelman muutoksineen sitovana noudatettavaksi vuonna 2014 ja ohjeellisena noudatettavaksi vuosina Valt 30 Esityslistan liitteenä on päivitetty suunnitelma vuosille Muutokset on merkitty yliviivaamalla tai korostamalla. Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan investointiohjelman muutoksineen sitovana noudatettavaksi vuonna 2014 ja ohjeellisena noudatettavaksi vuosina Pöytäkirjan liitteenä nro 6 investointiohjelma muutoksineen sitovana noudatettavaksi vuonna 2014 ja ohjeellisena noudatettavaksi vuosina

13 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 42 KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLINA LUVIAN KUNTA JA AILECON OY PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN Khall 128 Kunnanvirastolla on allekirjoitettu kauppakirja, jonka mukaisesti Luvian kunta myy Ailecon Oy:lle Helsingistä perustettavan yhtiön lukuun Luvian kunnan Sittlahden kylässä sijaitsevasta Kortteli 309 nimisestä tilasta, kiinteistötunnus , erotettavan noin m 2 :n suuruisen määräalan kauppahintaan euroa. Ostajan tarkoituksena on rakentaa myytävälle määräalalle 20 asukaspaikkaa käsittävä ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hoivayksikkö Mikeva Oy:n käyttöön. Määräala sijaitsee kunnan keskustassa Pappilantien varressa ja on Keskustan asemakaavaan merkitty kaavamerkinnällä AR, s/20 % (rivitalojen ja muiden asuinrakennusten korttelialue, sosiaalista toimintaa palvelevien tilojen osuus kerrosalasta). Kauppahinta on euroa. Ostaja maksaa kauppahinnasta euroa viikon kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta ja loppuosan euroa viimeistään helmikuun 2015 loppuun mennessä. Hallintaoikeus kaupan kohteeseen on siirtynyt kauppakirjan allekirjoituksella ja omistusoikeus siirtyy, kun kunnanvaltuuston päätös kaupan hyväksymisestä on saanut lainvoiman ja kauppahinta on kokonaan maksettu. Liitteenä allekirjoitettu kauppakirja ja sen liitteenä kartta, jossa myytävä määräala on rajattu punaisella värillä Valt 31 Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyisi allekirjoitetun kauppakirjan, kaupan osapuolina Luvian kunta ja Ailecon Oy perustettavan yhtiön lukuun. Liitteenä allekirjoitettu kauppakirja ja sen liitteenä kartta, jossa myytävä määräala on rajattu punaisella värillä. Valtuusto päättää hyväksyä allekirjoitetun kauppakirjan, kaupan osapuolina Luvian kunta ja Ailecon Oy perustettavan yhtiön lukuun.

14 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 43 MUUTOS VUODEN 2014 TALOUSARVIOON PERUSTURVALAUTAKUNNAN TEHTÄVÄALUEELLA Perusturvaltk 43 Kuntalain 65 :n mukaan talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnan hallintosäännön 38 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksestä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Perusturvalautakunnan osalta vuoden 2014 talousarvioon tulisi tehdä seuraavat muutokset: Muut sosiaalipalvelut menomäärärahalisäys euroa Menomäärärahalisäystarve johtuu kehitysvammaisten iltapäivätoiminnan järjestämisen kustannuksista (7.050 euroa) sekä sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen tulosalueella pitkäaikaisen laitoshoidon kuntalaskutuksesta ( euroa). Menomäärärahalisäys voidaan kattaa siirtämällä tarvittavat varat perusterveydenhuollon sosiaalipalvelujen tulosalueelta, jonne vuoden 2014 talousarviota laadittaessa tehtiin määrärahavaraus osalle nyt sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen tulosalueella toteutuvasta laitoshoidon kustannuksista. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallituksella ja edelleen valtuustolle, että perusturvalautakunnan 2014 talousarvion käyttötalousosassa Muut sosiaalipalvelut tehtäväalueella hyväksytään menomäärärahalisäys euroa, joka katetaan perusterveydenhuollon sosiaalipalvelujen tulosalueen määrärahoista. Päätösehdotus hyväksyttiin Khall 131 Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että perusturvalautakunnan 2014 talousarvion käyttötalousosassa Muut sosiaalipalvelut tehtäväalueella hyväksytään menomäärärahalisäys euroa, joka katetaan perusterveydenhuollon sosiaalipalvelujen tulosalueen määrärahoista.

15 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Valt 32 Valtuusto päättää, että perusturvalautakunnan 2014 talousarvion käyttötalousosassa Muut sosiaalipalvelut tehtäväalueella hyväksytään menomäärärahalisäys euroa, joka katetaan perusterveydenhuollon sosiaalipalvelujen tulosalueen määrärahoista.

16 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 45 MUUTOS VUODEN 2014 TALOUSARVIOON TEKNISEN LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄALUEELLA, KOULUN SIIRTOTILAT Khall 132 Tekninen toimi on käynnistänyt väistötilojen hankintaprosessin, jonka tavoitteena on siirtää ns. Viirikoulun koko toiminta väistötiloihin tulevan syyslukukauden alusta lukien. Väistötilojen hankinta on tullut tarpeelliseksi Viirikoulun pitkään jatkuneiden sisäilmaongelmien vuoksi. Koulutoimintojen siirtyminen mahdollistaa sen, että Viirikoulun korjaustyöt voidaan ottaa mukaan koulukeskushankkeen rakennustöiden ensimmäiseen vaiheeseen. Siirtotiloista muodostuu kustannuksia elokuun alusta lukien mm. seuraavista asioista; tiloista maksettava vuokra, pystytys- ja perustamiskustannukset, sähköliittymäkustannukset sekä muu varustelu. Kustannusten lasketa ja saatujen tarjousten vertailu on vielä käynnissä tätä kirjoitettaessa ja kustannusarviot esitellään kokouksessa. Teknisen lautakunnan talousarviossa ei ole varattu ko. tarkoitukseen määrärahaa vuoden 2014 talousarvioon eikä sitä ole mahdollista kattaa talousarvion sisältä. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että teknisen lautakunnan 2014 talousarvioon tilapalveluiden tulosalueelle myönnetään euron suuruinen lisämääräraha Valt 33 Valtuusto päättää, että teknisen lautakunnan 2014 talousarvioon tilapalveluiden tulosalueelle myönnetään euron suuruinen lisämääräraha.

17 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 46 KUNTALAISALOITE LUVIAN KUNNALLE UUDEN PALKERTIN ASUTUSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ Khall Uuden Palkertin asukkaat ovat jättäneet kuntaan aloitteen koskien Uuden Palkertin asutusalueen liikennejärjestelyitä. Asukkaat ehdottavat, että Luvian Kapteenintielle, tarkemmin Kapteenintien ja Korvenalhontien risteykseen sekä Kapteenintien ja Kintpolun risteyksen väliselle tiealueelle rakennettaisiin ajoratakorotuksen tai muun vastaavan liikennehidasteen. Myös liikennemerkki, jolla autoilijoita muistutetaan tiellä mahdollisesti liikkuvista lapsista, edistäisi turvallisuutta asutusalueella. Aloite on esityslistan liitteenä Tekn.ltk. 38 Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Uuden Palkertin alueen kaavoituksessa ja kunnallisteknisessä suunnittelussa liikenneturvallisuus ja nopeuksien hallinta otettiin korostetusti huomioon. Alueelle rakennettiin kaksi liikennealuetta kaventavaa porttia sekä kahden tien päähän pienimittakaavaiset ympyrät. Toimilla alueesta pyrittiin rakentamaan pihamainen ympäristö, jolla ajonopeudet jäisivät luonnostaan turvallisiksi. Alueen nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa ja alueelle johtavan Kapteenintien päässä on päättyvää tietä osoittava liikennemerkki. Piittaamattomuus nopeusrajoituksia kohtaan on valitettavan yleinen ongelma. Paras keino nopeuksien hillitsemiseen on fyysinen este kuten aloitteessakin mainittu töyssy/koroke. Korokkeen yli ajaminen aiheuttaa tärinää ja melua läheisiin kiinteistöihin ajoneuvosta riippuen ja saattaa aiheuttaa asukkaissa vastustusta, mutta tässä tapauksessa lähikiinteistöt ovat asiasta tietoisia, koska ovat aloitteen allekirjoittajina. Lapsista varoittavaa liikennemerkkiä pyritään käyttämään vain erityisen ongelmallisissa kohteissa kuten koulujen läheisyydessä tai paikoissa, jossa koulumatkaliikenne ylittää vilkkaasti liikennöidyn tien. Aloitteen paikassa parempi liikennemerkki olisi pihakatu- liikennemerkki. Aloite liitteenä 17/2014.

18 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 47 Tekninen lautakunta päättää esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kuntalaisaloitteen perusteella Kapteenintielle rakennetaan aloitteen esittämään paikkaan hidastetöyssy/koroke ja alueelle johtavan tien alkuun lisätään pihakatu-liikennemerkki Khall Valt 34 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kuntalaisaloitteen perusteella Kapteenintielle rakennetaan aloitteen esittämään paikkaan hidastetöyssy/koroke ja alueelle johtavan tien alkuun lisätään pihakatuliikennemerkki. Aloite liitteenä. Valtuusto päättää, että kuntalaisaloitteen perusteella Kapteenintielle rakennetaan aloitteen esittämään paikkaan hidastetöyssy/koroke ja alueelle johtavan tien alkuun lisätään pihakatu-liikennemerkki.

19 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 48 KUNTALAISALOITE KOSKIEN KUNNANTALON EDUSTAN AIDAN RAKENTAMISTA Khall Tekn.ltk. 39 Kimmo Lehtola on jättänyt kuntalaisaloitteen koskien kunnantalon edustan aidan rakentamista. Aloite on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus päättää siirtää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Aloitteessa esitetään kiinteän ja maisemaan sopivan aidan rakentamista kunnantalon edustalle. Nykyisin viheralueen poikki kulkemista on pyritty estämään puurakenteisilla pukeilla, mutta pukit kaadetaan miltei joka ilta. Aloite liitteenä 18/2014. Tekninen lautakunta päättää esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kuntalaisaloitteen perusteella kunnanviraston pihaan, ankkurin eteen rakennetaan aita kivipylväistä ja niiden väliin asennetusta ketjusta. Aita rakennetaan sen jälkeen, kun aluelämpölaitoksen lämmönjakoverkosto on rakennettu Khall Valt 35 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kuntalaisaloitteen perusteella kunnanviraston pihaan, ankkurin eteen rakennetaan aita kivipylväistä ja niiden väliin asennetusta ketjusta. Aita rakennetaan sen jälkeen, kun aluelämpölaitoksen lämmönjakoverkosto on rakennettu. Aloite liitteenä. Valtuusto päättää, että kuntalaisaloitteen perusteella kunnanviraston pihaan, ankkurin eteen rakennetaan aita kivipylväistä ja niiden väliin asennetusta ketjusta. Aita rakennetaan sen jälkeen, kun aluelämpölaitoksen lämmönjakoverkosto on rakennettu.

20 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 49 LUVIAN KUNNAN JA SATAENERGIA OY:N VÄLINEN LÄMMÖNTOIMITUSSOPIMUS ESITYS LÄMMÖNTUOTANTOSOPIMUKSEEN Khall 129 Luvian kunnan ja Sataenergia Oy:n välillä on allekirjoitettu lämmöntoimitussopimus ja sittemmin myös Luvian seurakunnan kanssa, Lämmöntoimitussopimuksen mukaan sopimuksen voimassaolo kattaa 15 vuoden pituisen sopimusjakson allekirjoitushetkestä alkaen ja jatkuu samansisältöisenä 5 vuotta kerrallaan, ellei toinen osapuoli irtisano sitä viimeistään 12 kk ennen sopimusjakson päättymistä. Sopimukset kunnan ja seurakunnan kanssa ovat sisällöltään samat kuten myös kuukausittaisen perusmaksun ( /kw/kk) ja energiamaksun ( /MWh) osalta. Lämmöntoimitussopimuksen mukaan lämpöenergian hinta muodostuu siis energiamaksusta ja kiinteistökohtaisesta liittymätehon mukaisesta kuukausittaisesta perusmaksusta. Muita maksuja ei tämän sopimuksen mukaiseen lämmöntoimitussopimukseen voida kytkeä. Sopimuksen mukainen perusmaksu on 5.61 /kw/kk ja energiamaksu /MWh. Näitä molempia hintoja tarkistetaan kuuden kuukauden välein indeksikorotuksin. Vertailuhintana käytetään sopimushetken hintoja. Sopimuksessa perusmaksun hinta on sidottu tukkuhintaindeksin kokonaisindeksiin ja energiamaksun hinta 75 % metsähakkeen tilastoituun käyttöpaikkahintaan ja 25 % palaturpeen käyttöpaikkahintaan lämmöntuotannossa. Tässä tarkoitettujen sopimusosapuolten välinen lämmöntuotantohanke on viivästynyt kaksi vuotta hankkeen rakennusluvasta (lupapäätös ) tehdyn aiheettoman valituksen johdosta. KHO:n antaman päätösratkaisun mukaan valituslupaa ei ole myönnetty ja ratkaisua valitukseen ei ole annettu. Tämän johdosta rakennuslupa on lainvoimainen. Valitusprosessin päättymisen jälkeen sopimusosapuolet on käyneet useita neuvotteluja hankkeeseen liittyvistä jatkotoimista. Neuvottelujen ytimeksi on muodostunut lämmöntoimittaja Sataenergia Oy:n esittämä tarve hinnantarkistukseen hankkeen viivästymisestä ja sopimusosapuolista riippumattomista syistä. Valitusprosessivuosien aikana lämpölaitoshankkeen kustannukset ovat nousseet merkittävästi johtuen kattilalaitteiston hinnan noususta (+16.5 %) sekä haettujen tukien vähentymisestä. Kustannustason nousu on noin euroa. Lämmöntoimittajan jättämä energiatukihakemus maaseudun kehittämisen maatalousrahastoon on jouduttu myös vetämään pois Satakunnan ELY-keskuksen pyynnöstä. Hankkeen mahdollisuudet muihin tukiin ovat olemassa, mutta tukiprosentti on pienempi. Tukien laskeminen tarkoittaa noin euron lisäkustannusta.

21 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 50 Sataenergia Oy on toimittanut Luvian kunnalle ja Luvian seurakunnalle pidetyn neuvottelun jälkeen esityksen kustannusnousun kompensoimiseksi (alv 0 %). Esitys sisältää kaksi vaihtoehtoa: 1) kertakorvaus euroa jyvitettynä tilaustehon mukaan ja 2) perusmaksuun tehtävä ylimääräinen 10 %:n kertakorotus. Vaihtoehdon 1. mukaan sopimuksen tilaustehoon 740 kw (kunta) perustuva osuus kertakorvauksesta olisi kunnalle euroa, osuus kokonaistehon määrästä 84.1 %. Tämä vaihtoehto on kunnalle näistä selkeästi edullisempi. Luvian seurakunnan hallinto käsittelee esitystä viikolla 24. Liitteenä allekirjoitettu lämmöntoimitussopimus sekä Sataenergia Oy:n sopimusosapuolille toimittama esitys kustannusnousun kompensoimiseksi. Kunnanhallitus päättää Sataenergia Oy:n toimittaman esityksen johdosta seuraavaa: 1) hyväksytään esityksen sisältämä vaihtoehto 1, sopimuksen mukaiseen tilaustehoon (740 kw) perustuva osuus kokonaistehosta, osuus kertakorvauksesta euroa 2) päätetään jatkaa lämmöntoimitussopimuksen voimassaoloa niin, että 15 vuoden sopimusaika ei käynnisty sopimuksen allekirjoitushetkestä lähtien, vaan siitä, kun tämä kunnanhallituksen päätös on saanut lainvoiman 3) esitetään valtuustolle teknisen toimen tilapalvelujen tulosalueelle euron lisämäärärahaa Valt 36 Valtuusto päättää hyväksyä teknisen toimen tilapalvelujen tulosalueelle euron lisämäärärahan.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48 Kokousaika 24.6.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45 Esityslistan hyväksyminen 46 Luvian kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 152 Kunnanhallitus 30.3.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 152 Kunnanhallitus 30.3.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 152 Kokousaika 30.3.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 8.6.2015 klo 17.00-17.45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Kunnanhallitukselle tiedoksi Pelkosenniemen-Savukosken

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 279 Kunnanhallitus 24.8.2015 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 279 Kunnanhallitus 24.8.2015 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 278 Kokousaika 24.8.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 68 6/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 12.06.2008 kello 15.00-17.06 KOKOUSPAIKKA Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kokousaika 24.3.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 26.3.2015

KUNNANVALTUUSTO 26.3.2015 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 Liite 1 6 7 8 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Lisätiedot

16.3.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

16.3.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 9.3.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 66 67 68 69 70 71 Liite 2 72 73 74 75 76 77 78 79 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

10.12.2012 KH 303 Kaavoituspäätös (erillinen kaava) 2.10.2014 vireilletulo (kuulutus) 9.9.2014 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu

10.12.2012 KH 303 Kaavoituspäätös (erillinen kaava) 2.10.2014 vireilletulo (kuulutus) 9.9.2014 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kunnanhallitus 18 26.01.2015 Kunnanhallitus 63 07.04.2015 Kunnanhallitus 83 04.05.2015 Kunnanhallitus 113 15.06.2015 Ilosjoen tuulivoimapuiston osayleiskaava / KAAVAEHDOTUS 844/501/2012 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika 23.3.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika 23.3.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot