MONA - Moniaistinen asuinympäristökokemus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MONA - Moniaistinen asuinympäristökokemus"

Transkriptio

1 MONA - Moniaistinen asuinympäristökokemus MÜNCHEN - ECHING - WIEN

2 Teksti ja taitto Johanna Hätönen Kuvat Sotera Espoo, Otaniemi 2012

3 Sisältö Taustaa 4 Saksa 5 München 5 Eching 5 Wohnen im Viertel -konsepti 6 Sozialstation und Nachbarschaftstreff 7 Wohnen im Viertel - Berg am Laim 8 Mehr Generationen Haus -konsepti 9 Unter den Arkaden 10 Alten Service Zentrum Eching 11 Itävalta 13 Wien 14 Sargfabrik 15 Miss Sargfabrik 16 Matkaohjelma 17

4 Taustaa Helsinki Eching München Wien Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen Sotera-instituutti järjesti huhtikuussa 2011 tutustumismatkan Saksaan Müncheniin ja Echingiin sekä Itävaltaan Wieniin. Matka liittyi käynnissä olevaan Tekes -rahoitteiseen MONA Moniaistinen asuinympäristökokemus -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää virikkeellisiä, omatoimisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistäviä asuinympäristöjä. MONA-hankkessa keskitytään asuinrakennusten yhteistiloihin ja piha-alueisiin. Matkan tarkoituksena oli tutustua hyviin olemassa oleviin ratkaisuihin, joissa erityisryhmien asuminen ja palvelut ovat luontevasti yhdistetty normaaliin asuinrakennuskantaan. Tutustumiskohteet valittiin muun muassa hankkeen ohjausryhmältä saatujen vinkkien avulla. Echingin tutustumiskohde löytyi internetin ISA-alustan (ISA-Platform, Integrated Sevice Areas) kautta. ISAalusta perustuu kansainväliseen, eri organisaatioiden väliseen yhteistyöhön, joka keskittyy asumisja hoivapalveluiden tarjoamiseen ikääntyvälle väestölle. ISA-alusta tarjoaa eri maiden toimijoille ja organisaatioille mahdollisuuden vaihtaa kokemuksiaan ikääntyneiden asumisen ja hoidon hyvistä käytännöistä. Münchenin kohteet valitsi arkkitehti Paul Kramer, joka toimi oppaana Münchenin vierailun ajan. Wienissä tutustuttiin palveluasumisen ja vanhainkotien sijaan yhteisöasumisen kohteisiin. Valituissa kohteissa asukkaat olivat voineet itse vaikuttaa asuntojensa lisäksi talossa toimiviin palveluihin. Asukkaat voivat halutessaan asua koko elämänsä samassa talossa ja talon palvelut mukautuvat heidän muuttuvien tarpeidensa mukaan. Yhteisöasuminen kasvattaa suosiotaan myös Suomessa ja sen voidaan ennustaa nousevan yhdeksi varteenotettavaksi asumisvaihtoehdoksi myös ikääntyneiden keskuudessa. 4

5 Saksa Ikääntyneiden osuus Saksan väestöstä kasvaa vuosi vuodelta. Ikääntyneiden määrän lisääntyessä myös apua tarvitsevien määrä kasvaa. Vuonna 2008 avun piirissä oli yhteensä 2,3 miljoonaa saksalaista ja heistä 83 prosenttia oli yli 65-vuotiaita. Apua tarvitsevista valtaosa (1,6 milj. hlö) asuu yksityisasunnoissa ja heistä kaksi kolmasosaa selviytyy arkiaskareistaan omaistensa avustuksella. Yksi kolmasosa kotona asuvista avun tarvitsijoista turvautuu kotipalvelun apuun (ambulante Pflegedienste). Päivittäisistä avuntarvitsijoista asuu pysyvästi palvelutaloissa, joista he saavat tarvitsemansa hoidon ja muut palvelut. Tällaisia täysipäiväistä hoivaa tarjoavia palvelutaloja on Saksassa yhteensä noin Ennen hoivamarkkinoiden avautumista yksityisille palveluntarjoajille oli Saksassa puutteita hoivapalveluiden saatavuudessa. Nykyisin 60 prosenttia kotipalveluista ja 40 prosenttia palvelutaloista on yksityisten palveluntarjoajien ylläpitämiä. Puolet näistä palvelutaloista kuuluu voittoa tavoittelemattomille tahoille kuten Caritakselle, Diakonielle ja Työterveyslaitokselle (Arbeiterwohlfahrt). Apu- ja hoitopalveluita tarvitsevat voivat siis valita miltä palveluntarjoajalta he palvelunsa ostavat. Hoito-kuluvakuutus (Pflegeversicherung) korvaa hoitokuluja kunkin henkilön hoitoluokituksen tai tarpeen mukaisesti. Pysyvän laitoshoidon täysimääräinen korvaussumma vaihtelee hoitolukituksen mukaan reilusta 1000:sta eurosta vajaaseen 1500:an euroon kuussa. Hoitokuluvakuutuksen omavastuusumma on kuukausittain keskimäärin 1400 euroa. München München on Saksan kolmanneksi suurin kaupunki, jossa asui nykyisin noin 1,35 miljoonaa ihmistä. Vuonna 2003 Münchenissä oli yli 65-vuotiasta asukasta, joka suhteutettuna silloiseen asukaslukuun tekee noin 16 prosenttia koko Münchenin väkimäärästä. Iäkkäiden asukkaiden määrä on kasvussa ja viimeisten viiden vuoden aikana iäkkäiden määrä on lisääntynyt noin 9,7 prosentilla. Eching Eching kuuluu Freisingin lääniin ja se sijaitsee vajaan parinkymmenen kilometrin päässä Münchenistä pohjoiseen. Echingin kuntaan kuuluvat Echingin lisäksi Günzenhausen, Ottenburg, Deutenhausen ja Dietersheim. Eching on perustettu vuonna Vuonna 2010 Echingissä oli asukasta, joista 15 prosenttia oli yli 65-vuotiaita. Echingin asukkaista valtaosa käy töissä Münchenissä. 5

6 Wohnen im Viertel -konsepti Münchenin kunnan asunnonvälitysyritys GEWOFAG on Münchenin suurin vuokranantaja ja sen hallinnassa on yli asuntoa ympäri Müncheniä. Asuntojen vuokraamisen lisäksi GEWOFAG tarjoaa erilaisia asumispalveluita kaikenikäisille ihmisille eri elämän vaiheiden tarpeisiin. GEWOFAG on kehittänyt Wohnen im Viertel -konseptin, jonka kautta he tarjoavat eri korttelien asukkaille heidän tarvitsemiaan palveluita. Tavoitteena on esimerkiksi ikääntyneiden asukkaiden kohdalla, että he voisivat elää mahdollisimman pitkään omassa kodissaan ja toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta säilyttää mahdollisuuden itsenäiseen elämään. Konseptin kortteleista on mahdollista vuokrata asunto myös lyhytaikaisempaa käyttöä varten. Lyhytaikainen vuokraaminen voi tulla tarpeeseen esimerkiksi hoitajana toimivan omaisen loman aikana tai leikkauksen jälkeisenä toipilasaikana, jolloin asuminen omassa kodissa saattaisi olla haastavaa. Asukkaiden yhteiseen käyttöön on usein suunniteltu korttelin yhteinen keittiö, ruokailutila ja olohuone. Korttelien pohjakerroksissa toimii yleensä muiden palveluiden lisäksi korttelikahvila, joka houkuttelee ihmisiä koko lähialueelta. Tyypillisimpiin apupalveluihin kuuluvat kotitöissä ja kaupassakäynnissä avustaminen, lastenhoitopalvelut, apu erilaisten lomakkeiden ja hakemusten täyttämisessä sekä hoiva- ja lääkäripalvelut. Hoiva- ja lääkäripalveluiden järjestämisessä järjestö tekee yhteistyötä usein paikallisten toimijoiden kanssa. 6

7 Sozialstation und Nachbarschaftstreff Bayrischzeller Strasse 5, München Münchenin eteläisessä kaupunginosassa sijaitsee yksi GEWOFAG:in ylläpitämistä kortteleista. Esteettömät asunnot on kunnostettu vanhaan asuinkortteliin ja asuntojen lisäksi kortteliin on tehty kohtaamispaikka alueen asukkaille. Korttelin asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut helposti suoraan omaan kotiinsa tai rakennusten pohjakerroksessa sijaitsevista palvelupisteistä. Myös lähiseudun asukkaat voivat tilata tarvitsemiaan kotipalveluita ja käyttää korttelin tarjoamia palveluita. Korttelin sisäpihan pintaa nostamalla saatiin vanhaan ja osittain suojeltuunkin rakennukseen toteutettua esteettömät kulut ensimmäisen kerroksen asuntoihin. Loivat rampit johtavat viereisiltä kaduilta ylös piha-alueelle ja maanpinta on saatu samalle tasolle sisäänkäyntien kanssa. Lunta ja sadevettä varten on seinien vierukset varustettu riteliköillä ja niiden alla kulkevilla sala-ojajärjestelmillä. Nostetusta pihasta ei näin aiheudu lisäkuormitusta vanhoille seinärakenteille. Nostetun pihapinnan lisäksi on pihan suunnittelussa huomioitu muutenkin eri tavoin liikkuvat ihmiset. Pihalla on istutuksia korotetuissa istutusaltaissa, joiden ääreen pääsee helposti myös pyörätuolin kanssa. Ulkokalusteiden suunnittelussa ja toteutuksessa on myös huomioitu pihan eri käyttäjäryhmät. 7

8 Wohnen im Viertel Berg am Laim Innsbrucker Ring 70, München Berg am Laim:in ja Rammersdorf:in kaupunginosien rajalle rakennettiin vuonna 2007 ensimmäinen Wohnen im Viertel -konseptin mukainen asuintalo. Uusi rakennus tuli osaksi vanhaa korttelirakennetta ja se sulki aikaisemmin avoimena olleen piha-alueen vilkkaasti liikennöidyltä Innsbrucker Ring:ltä. Näin uuden asuinrakennuksen lisäksi saatiin viihtyisä korttelipiha kaikkien asukkaiden yhteiseen käyttöön. Uuden rakennuksen tunnusmerkkinä on koko korttelin mittainen, lasijulkisivu, joka näkyy kauas rakennuksen ympäristöön. Asuintalossa on 34 kynnyksetöntä asuntoa ja kahdeksan asuntoa, jotka soveltuvat mitoituksensa puolesta pyörätuolinkäyttäjälle. Lisäksi yksi huoneisto on varattu lyhytaikaisille vuokralaisille, hetkellistä avuntarvetta varten. Asukkaiden käytössä on ympärivuorokautiset kotiapupalvelut. Vuokrahintaan sisältyy ympärivuorokautinen turva hätätilanteiden varalle, jonka lisäksi asukkailla on mahdollisuus ostaa tarvitsemiaan apu- ja hoivapalveluita. Näistä asukkaan toiveiden mukaisesti räätälöidyistä palveluista tehdään erillinen hoitosopimus asukkaan kanssa. Talon palvelut ovat myös muiden kuin talon omien asukkaiden käytettävissä. Pohjakerroksessa sijaitsevat yhteiset keittiöja ruokailutilat ovat avoimia kaikille lähiseudun asukkaille. Yhteiskeittiössä valmistetaan ruoka päivittäin osalle talon asukkaista ja muutaman kerran viikossa ovat kaikki asukkaat tervetulleita yhteiselle päivälliselle. Talo tarjoaa myös apuja hoivapalveluita lähiseudun asukkaille, jotka asuvat puolen kilometrin säteellä rakennuksesta. 8

9 Mehr Generationen Haus -konsepti Monen sukupolven talot ovat kaiken ikäisten ihmisten yhteisiä kohtaamispaikkoja. Monen sukupolven taloja löytyy Saksasta jo yhteensä 500. Taloista löytyvät tilat yhteiselle olemiselle ja mahdollisuus järjestää palveluita ja toimintaa lastenhoidosta ikääntyneiden päiväkahvitteluihin. Monen sukupolven talot toimivat asuinalueiden korttelikeskuksina ja talojen toiminta sekä talon tarjoamat palvelut räätälöidään asukkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Toiminta perustuu pitkälti vapaaehtoistyöhön ja kaikki halukkaat voivat osallistua korttelikeskuksen toimintaan niin asiakkaina kuin työntekijöinä. Esimerkiksi maahanmuuttajat voivat järjestää keskuksissa omia kulttuuri-iltojaan, kielten opetusta ym. tapaamisia ja alueella asuva musiikinopettaja voi pitää keskuksessa soittotunteja asuinalueen lapsille. 9

10 Unter den Arkaden Dientzenhoferstrasse 66 68, München Unter den Arkaden on Harthofin kaupunginosassa sijaitseva Monen sukupolven talo. Unter den Arkaden -korttelikeskus syntyi Münchenin naapurustoprojektin seurauksena, kun asuinalueelle haluttiin saada asukkaiden yhteinen tapaamispaikka, jossa ihmiset voisivat toteuttaa erilaisia yhteisiä aktiviteettejä. Asukkaiden yhteisen korttelikeskuksen avulla haluttiin lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja asukkaiden välisten verkostojen syntymistä sekä heidän sitoutumistaan asuinympäristöönsä ja sen kunnossapysymiseen. Korttelikeskuksen tarve kävi ilmi kaupungin sosiaalitoimiston (SHB) teettämästä selvityksessä. Alueella asuu paljon lapsiperheitä, työttömiä, sosiaaliturvan varassa eläviä, ikääntyneitä ja maahanmuuttajia, jotka kaikki tarvitsevat apua ja tukea arkipäivän askareissaan. Keskus tarjoaa monenlaisia palveluita, joiden järjestämiseen myös asukkaat voivat osallistua. Kaikille avoimia tilaisuuksia ovat esimerkiksi lasten iltapäiväkerho, aamiaistapaamiset ja päiväkahvit. Opetusta ja harrastusmahdollisuuksia tarjotaan muun muassa englanninkielen kursseilla, pc-kursseilla, Tai Ji- ja tanssitunneilla, ruuanlaittokursseilla sekä pienille lapsille suunnatuilla satu- ja musiikkihetkillä. Muita keskuksen tarjoamia palveluita ovat väliaikaisesti vuokrattavat huoneet ja huoneistot, internetkahvila, kampaamo ja kirpputori. Keskuksessa autetaan myös erilaisten tukihakemusten ja muiden lomakkeiden täyttämisessä. Keskuksesta voi ostaa päivittäin myös kohtuuhintaisen lounaan. Keskuksen remontti on rahoitettu pääasiallisesti lahjoituksina saaduilla varoilla ja myös suurin osa korjaustöissä käytetyistä materiaaleita on saatu lahjoituksina eri alojen yrityksiltä. Yritysten kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä myös muissa korttelikeskuksen hankinnoissa. Useat yritykset ovat itse tarjoutuneet projektiin mukaan ja ovat lahjoittaneet enemmänkin kuin mitä heiltä oli alun perin pyydetty. Vapaaehtoistyöntekijöiden lisäksi Unter den Arkaden -keskukseen on palkattu myös koko- ja puolipäiväisiä työntekijöitä. Työntekijät on palkattu Euro Training Centre (ETC) järjestön kautta. ETC on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka toimikenttään kuuluvat lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. 10

11 Alten Service Zentrum Eching Bahnhofstrasse 4 / Heidestrasse, Eching Ajatus ikääntyneille suunnattujen palveluiden parantamisesta ja oman palvelukeskuksen rakentamisesta syntyi Echingissä jo 1980-luvun puolivälissä. Tavoitteena oli turvata koko ikääntyneille suunnattujen palveluiden ketju, ei vain rakentaa yksittäistä palvelutaloa. Toisaalta palveluketju ei olisi toimiva ilman omaa palvelutaloa. Palvelutalon rakentamisen ohjaus oli paikallisten yhdistysten käsissä ja taloudellista tukea projektille saatiin kunnalta sekä Boschin tutkimuslaitokselta, joka oli yksi hankkeen suurimmista rahoittajista. Rakennuksen suunnittelusta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu, johon osallistui neljätoista arkkitehtitoimistoa. Valmiin rakennuksen kokonaiskerrosala on 5500 neliömetriä ja rakentaminen maksoi 3,2 miljoonaa euroa. Palvelutalon rakentamisen perusajatuksena oli tarjota alueen ikääntyneille asukkaille asuntoja, lisätä heidän sosiaalista kanssakäymistään ja turvata palveluiden sekä hoivan saanti. Pitkäaikaisasuntojen lisäksi palvelutalo tarjoaa lyhytaikaista hoivaa ja kotipalvelua lähialueen asukkaille. Palvelutalon tarjoamat palvelut ovat kunnan järjestämiä. Palvelutalon toisesta ja kolmannesta kerroksesta on yhteensä 21 asuntoa, jotka ovat kooltaan neliömetriä. Asunnot sijaitsevat leveän käytävän varrella, joka kiertää suurta ja valoisaa sisäpihaa. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee suurin osa palvelutalon yhteisistä tiloista, kuten ravintola, kahvila ja viriketoiminnan tilat. Asuinkerroksissa on pienempiä kirjastomaisia olohuonetiloja, jotka ovat asukkaiden ja heidän vieraidensa käytettävissä. Palvelutalon yhteistilat on suunniteltu tukemaan sosiaalista kanssakäymistä. Yhteistilat ovat asukkaiden käytettävissä myös ohjatun toiminnan ulkopuolella. Asukkaat osallistuvat aktiivisesti erilaisten toimintojen ja tapahtumien järjestämiseen. 11

12 Talosta löytyy myös ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluita. Ensimmäisestä kerroksesta on esimerkiksi kukkakauppa ja fysioterapeutin vastaanotto. Palvelutalon järjestämiin aktiviteetteihin osallistuu vuosittain noin kävijää. Palvelutalo on suosittu kohtauspaikka kaikenikäisten lähiseudun asukkaiden keskuudessa. Vuonna 2007 valmistui 30 uutta asuntoa palvelutalon lähelle rakennettuun lisärakennukseen. Uuden rakennuksen alakerrassa toimii ryhmäkoti dementoituneille. Ryhmäkodin yhteydessä on turvallinen ja viihtyisä piha-alue, jonne on suora yhteys muutamista asunnoista ja yhteisestä ruokailutilasta. Ylempien kerrosten asunnot ovat kaikkien halukkaiden vuokrattavissa. 12

13 Itävalta Myös Itävallassa ikääntyneiden osuus väestöstä lisääntyy vuosi vuodelta. Tähän vaikuttaa muun muassa syntyvyyden hidastuminen ja eliniänodotteen nousu. Miesten keskimääräinen odotettu elinikä on 77,1 vuotta ja naisten 82,24 vuotta. Vuoden 2011 alussa Itävallan väestöstä 17,6 prosenttia oli täyttänyt 65 vuotta. Itävallan senioripolitiikan lähtökohta on kohdata ikääntyneet aktiivisena osana väestöä ja nähdä heidät yhteiskunnallisena resurssina. Senioripolitiikkaa halutaan tehdä yhdessä ikääntyneiden kanssa, ei heitä varten. Vanhenemisen ei tulisi suoraan tarkoittaa avun ja hoivan tarpeen lisääntymistä, vaan jokainen ikääntynyt tulisi kohdata yksilönä ja nähdä heidät heidän vahvuuksien ja mahdollisuuksien kautta. Itävallan seniori- ja vapaaehtoispolitiikan tavoitteina onkin turvata ja tukea ikääntyneiden osallistumismahdollisuuksia, elämän mittaista oppimista (Lebenslangen Lernen) ja aktiivista vanhuutta. Vanhustenhoidon laadun varmistamiseksi ja laatutason yhtenäistämiseksi on Itävallassa kehitetty kansallinen vanhainkotien ja palvelutalojen laatusertifikaatti (Nationales Qualitätzertifikat für Altenund Pflegeheime in Österreich). Sertifikaatin tavoitteena on myös motivoida palveluntarjoajia kehittämään toimintaansa. Kansalliselle sertifikaatille oli kysyntää, sillä vanhainkodeilla ja palvelutaloilla oli käytössään monenlaisia omia laatujärjestelmiä, jotka eivät olleet keskenään vertailukelpoisia, eivätkä riittävän objektiivisia. Sertifikaatissa arvioidaan laajasti tiloja ja toimintakäytäntöjä. Huomiota kiinnitetään myös asukkaiden henkilökohtaisten mieltymysten ja taitojen huomioimiseen. Kansallisen laatusertifikaatin mottona onkin Elämää kuin kotona (Leben wie daheim). 13

14 Wien Wien on Itävallan pääkaupunki ja väkiluvultaan maan suurin kaupunki. Vuoden 2011 alussa Wienin alueella asui asukasta ja heistä 16,9 prosenttia oli täyttänyt 65 vuotta. Heidän osuus väestöstä jää Itävallan keskiarvoa alhaisemmaksi. Vuoden 2000 lopussa Wienissä oli reilut 80 vanhainkotia ja palvelutaloa. Näistä 80 prosenttia kuului voittoa tavoittelemattomalle sektorille, 9 prosenttia julkiselle sektorille ja 11 prosenttia yksityissektorille. Vanhainkotien ja palvelutalojen lisäksi Wienissä on esimerkkejä myös toisenlaisista asumismalleista, jotka huomioivat asukkaiden eri elämänvaiheissa muuttuvat tarpeet, mutta säilyttävät samalla heidän itsenäisyyden ja aktiivisen roolin asumisen ja asumista tukevien palveluiden järjestämisessä. Tuetun asumisen (Betreutes Wohnen) tarkoituksena on säilyttää asukkaiden mahdollisuus itsenäiseen elämään ja samalla tarjota asukkaan tarvitsemat apu- ja hoivapalvelut asukkaan kotona. Asunnot on suunniteltu esteettömiksi ja ikääntyneille asukkaille soveltuviksi, jolloin omatoiminen pärjääminen helpottuu. Asukas siirtyy tuetun asumisen piiriin siinä vaiheessa kun hän ei enää pärjää itsenäisesti omassa kodissaan. Tuettuun asumiseen siirtyminen tarkoittaa siis monessa tapauksessa muuttoa toiseen, esteettömämpään asuntoon. Vaihtoehtoista asumisen muotoa edustaa yhteisöasuminen, jossa asukkaat toimivat aktiivisena osapuolena jopa aivan rakennushankkeen alusta asti. Asukkaat eivät osta asumispalvelua suoraan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta, vaan kokoavat sen itse halutunlaiseksi tiloja ja palveluita myöten. Yhteisöasumisprojektit perustuvat yleensä elinkaariasumisen malliin ja rakennukset suunnitellaan siten että asukkaat voivat halutessaan asua samassa asunnossa tai talossa koko elämänsä. Tällöin ei puhuta vain ikääntyneiden asumisesta ja ikääntyneiden tarpeista, vaan saman rakennuksen tulee toimia kaikenikäisille asukkaille. Rakennuksiin varataan yleensä tiloja yhteisiä toimintoja ja yhteistä olemista varten. Tiloja voidaan myös vuokrata asukkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti eri yrityksille ja palveluntarjoajille. 14

15 Sargfabrik Goldschlagstrasse 169, 1140 Wien Sargfabrik on Itävallan suurin yhteisöasumis- ja kulttuuriprojekti. Vuonna 1996 valmistui vanhan arkkutehtaan tontille 73 uutta asuntoa. Rakentamisella haluttiin ottaa kantaa kalliiden asuntomarkkinoiden yksipuoliseen tarjontaan. Projektin tarkoituksena oli löytää vaihtoehtoinen asumiskonsepti erilaisille asumistyyleille ja kulttuureille. Uuden rakennuksen pohjapiirros noudattelee vanhan arkkutehtaan pohjapiirrosta ja suuri savupiippu muistuttaa alueen aikaisemmasta käyttötarkoituksesta. Asuntojen lisäksi rakennuksesta löytyy monia yhteistiloja eri-ikäisten ja eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kohtaamiselle. Talon palveluita muokataan asukkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tällä hetkellä talossa toimivat kulttuuritalo, kylpylä, seminaaritilat, lastentarha ja kahvilaravintola. Korttelissa on myös runsaasti asukkaiden yhteisiä ulkotiloja, kuten rakennuksen katolla sijatsevat puutarhat ja viljelypalstat. Ajankohtaisiksi ovat tulleet myös ikääntyneille asukkaille suunnatut palvelut, mutta toistaiseksi tarvittavat apu- ja hoivapalvelut hoidetaan kunnan puolesta tai ne ostetaan talon ulkopuolelta. Talon tarjoamat palvelut ovat talon asukkaiden lisäksi myös kaikkien lähiseudun asukkaiden käytössä. Talon rakentamisesta ja asuinyhteisön pyörittämisestä vastaa VIL (Verein für Integrative Lebensgestaltung) -yhdistys, joka vastaa myös asuntojen ja muiden tilojen vuokraamisesta. Talon asukkaat ovat automaattisesti yhdistyksen jäseniä ja he voivat omalla panoksellaan osallistua yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen periaatteiden mukaan jokaisella jäsenellä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua toimintaan ja vaikuttaa yhteisiin asioihin, mutta osallistuminen ja aktiivisuus on vapaaehtoista, eikä asukkailta edellytetä yhteisöllisyyttä, mikäli he eivät sitä halua. Rakennuksen yhteistilat ja osa asunnoista ovat esteettömiä. Suunnittelussa on pyritty huomioimaan erilaiset käyttäjäryhmät ja mahdollistamaan asukkaiden itsenäinen pärjääminen kaikissa elämänvaiheissa. Asuntojen koot vaihtelevat 30 neliöstä 130 neliöön. Sargfabrikille on myönnetty Adolf Loos -arkkitehtuuripalkinto ja rakennuttajapalkinto vuonna

16 Miss Sargfabrik Missindorfstrasse 10, 1140 Wien Sargfabrikin saaman suuren suosion vuoksi päätti VIL ostaa toisen tontin Sargfabrikin läheltä ja rakennuttaa sille pikkusisko -rakennuksen Miss Sargfabrikin. Rakennustyöt aloitettiin huhtikuussa vuonna 1999 ja 39 uutta asuntoa yhteistiloineen valmistuivat vuoden 2000 syyskuussa. Asukkaiden käytössä ovat kirjasto, jossa on tietokoneja internetpiste, yhteiskeittiö, klubihuone, toimisto- ja ateljeetiloja sekä pesula. Rakennus on saanut itävaltalaisen sementtiteollisuuden arkkitehtuuripalkinnon vuonna 2001 ja Berliinin taideakatemian myöntämän rakennustaiteen edistämispalkinnon vuonna

17 Matkaohjelma KESKIVIIKKO klo Tapaaminen lentokentällä klo Lento Helsinki München n. klo Majoittuminen München klo Vierailu, Sozialstation und Nachbarschaftstreff - oppaana Brita Maier-Broszeit klo Vierailu, Unter den Arkaden - oppaana Uschi Weber klo Vierailu, Wohnen im Viertel - Berg am Laim - oppaana Birgit Ludwig - Münchenissä oppaana arkkitehti Paul Kramer TORSTAI klo Juna München Eching klo Vierailu, Alten Service Zentrum Eching - oppaana Siglinde Lebich klo Juna Eching - München klo Juna München Wien n. klo Majoittuminen Wien PERJANTAI klo klo klo Lähtö hotellilta Sargfabrikiin Vierailu Sargfabrik - oppaana Beatrix Eichinger Lento Wien Helsinki 17

18

19

20

MONA hankkeen tutustumismatka München ja Wien 27. 29.4.2011

MONA hankkeen tutustumismatka München ja Wien 27. 29.4.2011 MONA hankkeen tutustumismatka München ja Wien 27. 29.4.2011 Tutustumiskohteet Münchenissä A Palvelutalo Wohnen im Viertel B Monen sukupolven talo C Palvelutalo Wohnen im Viertel GEWOFAG Wohnen im Viertel

Lisätiedot

Ota yhteyttä. Villa Andante. Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi ESPOONLAHDEN LIITTYMÄ NÖYKKIÖNKATU

Ota yhteyttä. Villa Andante. Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi ESPOONLAHDEN LIITTYMÄ NÖYKKIÖNKATU Villa Andante LÄNSIVÄYLÄ Tiiliskiventie Ruukintie Kattilantanhua Kattilalaaksonkatu Tyskaksentie Villa Andante Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi NÖYKKIÖNKATU ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Kilpailuehdotus Kohtaaminen

Kilpailuehdotus Kohtaaminen Kilpailuehdotus Kohtaaminen Alueen toimintakonseptin kuvaus Kohtaaminen -yhteenliittymän tavoitteena on päästä toteuttamaan Tesoman alueelle sen asuntotarjontaa monipuolistava laadukas ja toteutuskelpoinen

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

Yhteisölliset asumisen ratkaisut

Yhteisölliset asumisen ratkaisut Yhteisölliset asumisen ratkaisut vahvistusta alueen ikäystävällisyyteen Kylä kaupungissa -seminaari 3.4.2017 Päivi Moisio WHO: Ikäystävällinen kaupunki Asuinympäristö, julkiset rakennukset Ikäystävällinen

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Asunto Oy Pikku-Heikki

Asunto Oy Pikku-Heikki Asunto Oy Pikku-Heikki Asunto Oy Dosentinranta Piispanpelto xx 20540 Turku As Oy Turun Pikku-Heikki Iso-Heikkiläntie 5 A 20200 Turku Pikku-Heikissä asut turvallisesti palvelujen naapurissa As Oy Pikku-Heikki

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa ympärivuorokautisia elämäniloa tuottavia hoito- ja hoivapalveluja turvallisissa ja kodinomaisissa ryhmäkodeissa.

Lisätiedot

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Tulevaisuuden senioriasuminen Tampereella - Omassa kodissa palveluiden turvin 14.12.2005 Markku Riihimäki TULEVAISUUDEN SENIORIASUMINEN - Omassa kodissa asumisen

Lisätiedot

AINUTLAATUISTA PALVELUASUMISTA EIRASSA

AINUTLAATUISTA PALVELUASUMISTA EIRASSA AINUTLAATUISTA PALVELUASUMISTA EIRASSA Villa Ensi Säätiö tarjoaa turvallista asumismukavuutta keskellä kauneinta Helsinkiä. Villa Ensin tuettua asumista tarvitseville henkilöille tarkoitetut huoneistot

Lisätiedot

Oikea koti. Aspan asumisratkaisut

Oikea koti. Aspan asumisratkaisut Oikea koti Aspan asumisratkaisut Näin Aspan asumisratkaisut syntyivät Asumispalvelusäätiö Aspan perustamiseen vaikutti laajalti järjestöjen välillä käyty keskustelu siitä, mihin suuntaan vammaisten ihmisten

Lisätiedot

Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen

Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Turku 21.4.2016 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma

Lisätiedot

Tutustumismatka Saksaan Ohjelmaluonnos

Tutustumismatka Saksaan Ohjelmaluonnos Tutustumismatka Saksaan 21.-24.11.2016 Ohjelmaluonnos MAANANTAI 21.11.2016 08:10 Helsinki Berliini AY911 08:10 09:05 matka lentokenttä Nauen, n. 35 min 10:30 ABS Seniorenzentrum Nauen, Feddersen Architekten

Lisätiedot

Palvelukorttelit - asumisvaihtoehtoja ikääntyneille

Palvelukorttelit - asumisvaihtoehtoja ikääntyneille Ikääntyneiden asumisratkaisut Wanha Satama Palvelukorttelit - asumisvaihtoehtoja ikääntyneille Ira Verma Arkkitehti, tutkija Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin laitos Sotera-instituutti ira.verma@aalto.fi

Lisätiedot

Lapinjärvi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Lapinjärvi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Kommenttipuheenvuoro Lapinjärvitalo Lapinjärvi 31.8.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Tavoitteet: parantaa ikääntyneiden

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

Eedi Asumispalvelut Oy. Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville

Eedi Asumispalvelut Oy. Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville Eedi Asumispalvelut Oy Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville ESPOON DIAKONIASÄÄTIÖ Yksityinen sosiaalialan palveluntarjoaja Palveluja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa ikäihmisten tulevaisuuden asumistarpeita ja odotuksia. Kysely on tarkoitettu yli 55-vuotiaille Jyväskylässä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Kehas-ohjelman toteutustilanne Ympäristöministeriön katsaus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Vammaisten ihmisten elämistä ja asumista koskevia periaatteita ja linjauksia

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen 13.12.2017 tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II Pohjois- Pohjanmaan

Lisätiedot

Puurakentamista asukkaiden ehdoilla

Puurakentamista asukkaiden ehdoilla Luonnollisesti lähellä palveluita KarelianKotilot Oy Puurakentamista asukkaiden ehdoilla Puurakentamisen RoadShow 21.3.2012 1 Sisältö KarelianKotilot Oy - visio, tavoitteet Hyvinvointikeskus KotKontu -

Lisätiedot

Moniaistisuus ikääntyneiden asuinympäristössä - Palvelutalon asukkaiden haaveita ja toiveita

Moniaistisuus ikääntyneiden asuinympäristössä - Palvelutalon asukkaiden haaveita ja toiveita Moniaistisuus ikääntyneiden asuinympäristössä - Palvelutalon asukkaiden haaveita ja toiveita Ira Verma Projektipäällikkö Sotera Instituutti Arkkitehtuurin laitos www.sotera.fi Tekes Mona 2010-2012 Moniaistinen

Lisätiedot

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008 SATO JA SENIORIASUMINEN SATOn toimialat Asuntosijoitus Asuntorakennuttaminen 23 000 asuntoa (pks 70%) asuntotuotanto 400-800 as./v. (pks 60%) SATOn historia Asiakastarpeiden muutokset ja SATOn palvelulupauksen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 3.2.2015. Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 3.2.2015. Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 3.2.2015 Setlementti Louhela ry Ikääntyvä Suomi Suomen väestöstä yli miljoona on 63 vuotta täyttäneitä Heistä suurin osa elää arkeaan

Lisätiedot

Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammapalvelut Kehitysvammapalvelut Ahokoti Harjukoti Kotikartano Nevakoti Niittykumpu Norola: Toukola ja Jukola Ritoniitty Ritorinne Ohjattu asuminen Aittokoti Peltola Norola: Onnela Tuettu asuminen Ryhmäkotien yhteydessä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET. Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat

SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET. Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat Senioriasuntokunnat maakunnittain Vuosi 2020 56 000 206 000 (3) 41 000

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy

Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi 24.1.2017 Pasi Nurmela Seniortek Oy Seniortek Oy riippumaton, yksityinen ja 100% Suomalainen yritys perustettu Rovaniemellä 2005 kehittää innovatiivisia ja toimittaa

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Järvenpään hyvinvointikampus Ketään ei jätetä yksin. Tyvene Oy

Järvenpään hyvinvointikampus Ketään ei jätetä yksin. Tyvene Oy 2 Järvenpään hyvinvointikampus Ketään ei jätetä yksin ? Järvenpään hyvinvointikampus Ketään ei jätetä yksin Vuokratalo Palvelu- ja senioritalo Kortteliin toteutetaan 60 asuntoinen tehostettu asumispalveluyksikkö

Lisätiedot

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kuopio 30.8.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Kehitysvammaisten asumisen ohjelma (Kehas ohjelma) 1. Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, aikuisten ja työikäisten palvelut Rovaniemen kaupunki AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUALUE Tehtäväalueen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä Eläkeläisneuvoston kokous Torstai 28.2.2013 Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto 1 2 3 TERÄSMUMMOT JA -VAARIT Yli 90-vuotiaat ovat yllättäneet Lahden sosiaali- ja terveysviraston.

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 2.2.2016 Setlementti Louhela ry Oikeus hyvään elämään iästä ja toimintakyvystä riippumatta Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen

Lisätiedot

Senioreiden toimintatilat ja asuminen

Senioreiden toimintatilat ja asuminen Senioreiden toimintatilat ja asuminen Suuralue Ikääntyneen väestön kehitys Espoon suuralueilla 2013-2023 ja muutoksen suuruus Yli 65 vuotias väestö 2014 Yli 65 vuotias väestö 2024 Muutos (%) Koko Espoo

Lisätiedot

KOTO, UURAS JA INNO. M2:n uudet kohtuuhintaisen urbaanin vuokra-asumisen konseptit.

KOTO, UURAS JA INNO. M2:n uudet kohtuuhintaisen urbaanin vuokra-asumisen konseptit. KOTO, UURAS JA INNO M2:n uudet kohtuuhintaisen urbaanin vuokra-asumisen konseptit. Mikä on sinun tapasi asua? Esittelyssä valikoimamme: Koto, Uuras ja Inno TIIVISTELMÄ TOIVOTAMME SINUT TERVETULLEEKSI uuteen

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

Palvelukortti / Vanhustenpalvelut 'Lappeenranta

Palvelukortti / Vanhustenpalvelut 'Lappeenranta Palvelukortti / Vanhustent 'Lappeenranta Palvelu /piiri huolehtilljärjestää Palvelukokonaisuudet Lähi (L) Palvelun sisältö/ Alue (A) ' toimintalogiikka (K) A Kotiin annettavat t Kotihoidon yhteiset t *

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

piiri Ehdotus lähtee julkisuuden eri asteiden artikuloinnista. Tehokas kortteli on sovitettu pienimittakaavaiseen ympäristöön jakamalla rakentaminen p

piiri Ehdotus lähtee julkisuuden eri asteiden artikuloinnista. Tehokas kortteli on sovitettu pienimittakaavaiseen ympäristöön jakamalla rakentaminen p piiri Ehdotus lähtee julkisuuden eri asteiden artikuloinnista. Tehokas kortteli on sovitettu pienimittakaavaiseen ympäristöön jakamalla rakentaminen pienempiin, kadun kaarevaa linjaa seuraaviin osiin.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

Koti 2025 -oivalluksia nuorten asumiseen Fasilitaattorina Onni Sarvela

Koti 2025 -oivalluksia nuorten asumiseen Fasilitaattorina Onni Sarvela Koti 2025 -oivalluksia nuorten asumiseen Fasilitaattorina Onni Sarvela Valtakunnallinen asunnottomuuspäivä 17.10.2014 seminaari Espoo, Dipoli, 17.10.2014 klo 13-15.30 Nuorten asuminen v. 2025 Asumisympäristö

Lisätiedot

VITAPOLIS. Alue- ja hankekehityssuunnitelma

VITAPOLIS. Alue- ja hankekehityssuunnitelma VITAPOLIS Alue- ja hankekehityssuunnitelma Vitapolis Uudenlainen palveleva asuinalue Vitapolis on ainutlaatuinen palvelu- ja asumisympäristö Muuramessa lähellä Jyväskylää, jossa yhdistyvät kaikki elämälle

Lisätiedot

Saarijärven Seudun Asumisoikeusyhdistys OMATOIMI. Yhteisöllinen asuintalo ikääntyville

Saarijärven Seudun Asumisoikeusyhdistys OMATOIMI. Yhteisöllinen asuintalo ikääntyville Saarijärven Seudun Asumisoikeusyhdistys OMATOIMI Yhteisöllinen asuintalo ikääntyville Käsitteitä Kolmas ikä: tarkoitetaan 55 85 vuotiaita - Eläkeiän lähestymisen ja varsinaisen vanhuuden (85 ikävuotta)

Lisätiedot

Valmistelijat / lisätiedot: Maria Rysti, puh Riikka Nikulainen, puh

Valmistelijat / lisätiedot: Maria Rysti, puh Riikka Nikulainen, puh 20.04.2016 Sivu 1 / 1 1862/2016 05.17.00 54 Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskuksen vaikutukset palveluverkkoon Valmistelijat / lisätiedot: Maria Rysti, puh. 050 541 8655 Riikka Nikulainen, puh. 050 325

Lisätiedot

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Kehas-ohjelman toteutustilanne Ympäristöministeriön katsaus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Vammaisten ihmisten elämistä ja asumista koskevia periaatteita ja linjauksia

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikortteli älykästä suunnittelua ja asumista?

Tesoman elinkaarikortteli älykästä suunnittelua ja asumista? Tesoman elinkaarikortteli älykästä suunnittelua ja asumista? MAL-verkoston tapaaminen 27.10.2016 1 31.10.2016 Tanja Koivumäki Tampereen vanhin lähiö Sijainti n. 8 km keskustasta n. 8000 / 20 000 asukasta

Lisätiedot

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Perustietoa 51-vuotiaasta Lahden vanhusten asuntosäätiöstä (LVAS) Lahden vanhusten asuntosäätiön

Lisätiedot

Attendo Poutarinne palvelukoti mielenterveyskuntoutujille

Attendo Poutarinne palvelukoti mielenterveyskuntoutujille Attendo Poutarinne palvelukoti mielenterveyskuntoutujille Poutarinne on yhteisöllinen ja yksilöllinen koti Uusi, viihtyisä Poutarinteen palvelukoti avasi ovensa Raisiossa joulukuussa 2016. Se on yksi

Lisätiedot

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA 29.8.2013 VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA VALVANNE SYMPOSIUM - HYVÄN VANHUUDEN PUOLESTA 26.8.2013 Ismo Rautiainen Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Lahden sosiaali- ja terveystoimiala

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 15

Espoon kaupunki Pöytäkirja 15 26.02.2014 Sivu 1 / 1 851/02.08.00/2014 15 Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta Valmistelijat / lisätiedot: Elina Kukkasjärvi, puh. 043 825 2320 Elsa Pasma, puh. 050 428 9329 Mona Hägglund,

Lisätiedot

Hoiva Turva (KukkaTolppa)

Hoiva Turva (KukkaTolppa) Vanhustyö 2016 Hoiva Turva (KukkaTolppa) Ikäihmisten itsenäinen selviytyminen arjessa Seniortek Oy Lauri Munukka www.seniortek.fi Seniortek Oy on riippumaton, yksityinen ja 100% Suomalainen yritys toiminut

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalot

Vanhusten palvelutalot Vanhusten palvelutalot Vanhusten palvelutalot Asunnot tarkoitettu päivittäin kotihoitoa tarvitseville Vantaan kaupungin palvelutalot on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät pärjää kotonaan runsaankaan

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 126. 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 126. 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1 03.12.2012 Sivu 1 / 1 4730/02.07.00/2012 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

Attendo Suvisaari Koti hyvän mielen Mummolasta

Attendo Suvisaari Koti hyvän mielen Mummolasta AT Attendo Suvisaari Koti hyvän mielen Mummolasta MUMM DO OL N A TE Viihtyisät tilat, lämmin ja tuttu tunnelma 9/10 Asukkaista 9/10 pitää henkilökuntaa erittäin ammattitaitoisena ATTENDO SUVISAARI ON TOUKOKUUSA

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Viihtyisät yksiköt on tarkoitettu päivittäisissä toiminnoissaan

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Palvelukorttelit Ira Verma

Palvelukorttelit Ira Verma Vanhusneuvostopäivä Paasitorni Palvelukorttelit Ira Verma Ympäristöministeriön julkaisusarja, 2017 Verma, I (toim.) Kurkela, T. ; Sanaksenaho, P.; Suominen, J.; Taegen, J. & Vauramo, E. ira.verma@aalto.fi

Lisätiedot

Tulovaiheen muistilista: Tervetuloa Kotikartanoon! Turvapuhelin

Tulovaiheen muistilista: Tervetuloa Kotikartanoon! Turvapuhelin Muuttajan opas un asukas on saanut myönteisen päätöksen palveluasumisesta ja tiedon, että paikka on järjestynyt otikartanosta, asukkaan tai omaisen tulee ottaa yhteyttä otikartanon palveluesimieheen, jotta

Lisätiedot

Mitä tämä vihko sisältää?

Mitä tämä vihko sisältää? Asuntotoiveeni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Milloin haluan muuttaa omaan asuntoon? 5 3. Mihin haluan muuttaa? 5 4. Millaisessa asunnossa haluan asua? 6 5. Millaisella asuinalueella

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

Asumisen uudet muodot

Asumisen uudet muodot Asumisen uudet muodot Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Riitta Hakoma 8.6. 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote-Imatra: työyksiköt kartalla 2015 = avopalvelut = toiminnalliset palvelut

Lisätiedot

Elämä on Laiffii 14-15.4.2015

Elämä on Laiffii 14-15.4.2015 Elämä on Laiffii 14-15.4.2015 Asuminen Pohjoismaissa Suomi rakentamassa uutta! Projektijohtaja Maarit Aalto, Pohjoismainen hyvinvointikeskus 16-04-2015 Nordens Velfærdscenter 1 Miksi juuri tämä aihe? YK:n

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 1 (14) Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 2 (14) Yleistä Sijainti 10589 / 14 Parrulaituri 10, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1328m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi - ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit Tieteiden talo 18.5.2010 Arto Huuskonen, DI TUTKIMUKSEN TAUSTATEKIJÄT Väestö ikääntyy ja palvelutarpeet muuttuvat Ikääntyvä väestö viettää enemmän

Lisätiedot

Viidakkokujan tuetun asumisen

Viidakkokujan tuetun asumisen Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö 20.5.2011 Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö Vantaalaisille mielenterveyskuntoutujille - Huhtikuussa 2010 avattu ensimmäinen Vantaan oma asumisyksikkö mielenterveyskuntoutujille

Lisätiedot

Asumispalvelujen hankinta

Asumispalvelujen hankinta Asumispalvelujen hankinta Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 mukainen Asiakasmäärä n. 70 -> Hankinnan arvo n. 18M Ajalle 1.3.2017-28.2.2021, + 2 v (optio)

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

Yhteistyökokous 12.12.2011. Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto

Yhteistyökokous 12.12.2011. Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Yhteistyökokous 12.12.2011 Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Kuntatoimijan mahdollisuudet edistää yksilöllisen asumisen kehittämistä ja laitosten purkua Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalot

Vanhusten palvelutalot Palvelutalot Asunnot tarkoitettu päivittäin kotihoitoa tarvitseville Vantaan kaupungin palvelutalot on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät pärjää kotonaan runsaankaan kotihoidon turvin. Taloihin otetaan

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015 Kuopion kaupunki 1 (5) Strategisia linjauksia asumispalveluiden toiminnallisiin muutoksiin ja kasvavaan asumispalveluiden tarpeisiin 1.1.2017 alkaen / palveluiden järjestäjänä vastaa kunnan tehtäväksi

Lisätiedot

VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl

VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl A Villa Roosa "Senioriasuntoja 28 + 1 kpl" Mahdollinen vaihtoehtoinen maanalainen yhdyskäytävä palvelutaloon Pohjajärjestelyt muutetaan

Lisätiedot

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä 6.4.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11. Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.2013 Sisältö 1. Mitä on esteettömyys ja turvallisuus rakennetussa ympäristössä?

Lisätiedot

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä 17.10.2012 Tuula Tiainen Rakennetun ympäristön osasto tuula.tiainen@ymparisto.fi Erityisryhmät ja asuminen

Lisätiedot