MONA - Moniaistinen asuinympäristökokemus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MONA - Moniaistinen asuinympäristökokemus"

Transkriptio

1 MONA - Moniaistinen asuinympäristökokemus MÜNCHEN - ECHING - WIEN

2 Teksti ja taitto Johanna Hätönen Kuvat Sotera Espoo, Otaniemi 2012

3 Sisältö Taustaa 4 Saksa 5 München 5 Eching 5 Wohnen im Viertel -konsepti 6 Sozialstation und Nachbarschaftstreff 7 Wohnen im Viertel - Berg am Laim 8 Mehr Generationen Haus -konsepti 9 Unter den Arkaden 10 Alten Service Zentrum Eching 11 Itävalta 13 Wien 14 Sargfabrik 15 Miss Sargfabrik 16 Matkaohjelma 17

4 Taustaa Helsinki Eching München Wien Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen Sotera-instituutti järjesti huhtikuussa 2011 tutustumismatkan Saksaan Müncheniin ja Echingiin sekä Itävaltaan Wieniin. Matka liittyi käynnissä olevaan Tekes -rahoitteiseen MONA Moniaistinen asuinympäristökokemus -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää virikkeellisiä, omatoimisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistäviä asuinympäristöjä. MONA-hankkessa keskitytään asuinrakennusten yhteistiloihin ja piha-alueisiin. Matkan tarkoituksena oli tutustua hyviin olemassa oleviin ratkaisuihin, joissa erityisryhmien asuminen ja palvelut ovat luontevasti yhdistetty normaaliin asuinrakennuskantaan. Tutustumiskohteet valittiin muun muassa hankkeen ohjausryhmältä saatujen vinkkien avulla. Echingin tutustumiskohde löytyi internetin ISA-alustan (ISA-Platform, Integrated Sevice Areas) kautta. ISAalusta perustuu kansainväliseen, eri organisaatioiden väliseen yhteistyöhön, joka keskittyy asumisja hoivapalveluiden tarjoamiseen ikääntyvälle väestölle. ISA-alusta tarjoaa eri maiden toimijoille ja organisaatioille mahdollisuuden vaihtaa kokemuksiaan ikääntyneiden asumisen ja hoidon hyvistä käytännöistä. Münchenin kohteet valitsi arkkitehti Paul Kramer, joka toimi oppaana Münchenin vierailun ajan. Wienissä tutustuttiin palveluasumisen ja vanhainkotien sijaan yhteisöasumisen kohteisiin. Valituissa kohteissa asukkaat olivat voineet itse vaikuttaa asuntojensa lisäksi talossa toimiviin palveluihin. Asukkaat voivat halutessaan asua koko elämänsä samassa talossa ja talon palvelut mukautuvat heidän muuttuvien tarpeidensa mukaan. Yhteisöasuminen kasvattaa suosiotaan myös Suomessa ja sen voidaan ennustaa nousevan yhdeksi varteenotettavaksi asumisvaihtoehdoksi myös ikääntyneiden keskuudessa. 4

5 Saksa Ikääntyneiden osuus Saksan väestöstä kasvaa vuosi vuodelta. Ikääntyneiden määrän lisääntyessä myös apua tarvitsevien määrä kasvaa. Vuonna 2008 avun piirissä oli yhteensä 2,3 miljoonaa saksalaista ja heistä 83 prosenttia oli yli 65-vuotiaita. Apua tarvitsevista valtaosa (1,6 milj. hlö) asuu yksityisasunnoissa ja heistä kaksi kolmasosaa selviytyy arkiaskareistaan omaistensa avustuksella. Yksi kolmasosa kotona asuvista avun tarvitsijoista turvautuu kotipalvelun apuun (ambulante Pflegedienste). Päivittäisistä avuntarvitsijoista asuu pysyvästi palvelutaloissa, joista he saavat tarvitsemansa hoidon ja muut palvelut. Tällaisia täysipäiväistä hoivaa tarjoavia palvelutaloja on Saksassa yhteensä noin Ennen hoivamarkkinoiden avautumista yksityisille palveluntarjoajille oli Saksassa puutteita hoivapalveluiden saatavuudessa. Nykyisin 60 prosenttia kotipalveluista ja 40 prosenttia palvelutaloista on yksityisten palveluntarjoajien ylläpitämiä. Puolet näistä palvelutaloista kuuluu voittoa tavoittelemattomille tahoille kuten Caritakselle, Diakonielle ja Työterveyslaitokselle (Arbeiterwohlfahrt). Apu- ja hoitopalveluita tarvitsevat voivat siis valita miltä palveluntarjoajalta he palvelunsa ostavat. Hoito-kuluvakuutus (Pflegeversicherung) korvaa hoitokuluja kunkin henkilön hoitoluokituksen tai tarpeen mukaisesti. Pysyvän laitoshoidon täysimääräinen korvaussumma vaihtelee hoitolukituksen mukaan reilusta 1000:sta eurosta vajaaseen 1500:an euroon kuussa. Hoitokuluvakuutuksen omavastuusumma on kuukausittain keskimäärin 1400 euroa. München München on Saksan kolmanneksi suurin kaupunki, jossa asui nykyisin noin 1,35 miljoonaa ihmistä. Vuonna 2003 Münchenissä oli yli 65-vuotiasta asukasta, joka suhteutettuna silloiseen asukaslukuun tekee noin 16 prosenttia koko Münchenin väkimäärästä. Iäkkäiden asukkaiden määrä on kasvussa ja viimeisten viiden vuoden aikana iäkkäiden määrä on lisääntynyt noin 9,7 prosentilla. Eching Eching kuuluu Freisingin lääniin ja se sijaitsee vajaan parinkymmenen kilometrin päässä Münchenistä pohjoiseen. Echingin kuntaan kuuluvat Echingin lisäksi Günzenhausen, Ottenburg, Deutenhausen ja Dietersheim. Eching on perustettu vuonna Vuonna 2010 Echingissä oli asukasta, joista 15 prosenttia oli yli 65-vuotiaita. Echingin asukkaista valtaosa käy töissä Münchenissä. 5

6 Wohnen im Viertel -konsepti Münchenin kunnan asunnonvälitysyritys GEWOFAG on Münchenin suurin vuokranantaja ja sen hallinnassa on yli asuntoa ympäri Müncheniä. Asuntojen vuokraamisen lisäksi GEWOFAG tarjoaa erilaisia asumispalveluita kaikenikäisille ihmisille eri elämän vaiheiden tarpeisiin. GEWOFAG on kehittänyt Wohnen im Viertel -konseptin, jonka kautta he tarjoavat eri korttelien asukkaille heidän tarvitsemiaan palveluita. Tavoitteena on esimerkiksi ikääntyneiden asukkaiden kohdalla, että he voisivat elää mahdollisimman pitkään omassa kodissaan ja toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta säilyttää mahdollisuuden itsenäiseen elämään. Konseptin kortteleista on mahdollista vuokrata asunto myös lyhytaikaisempaa käyttöä varten. Lyhytaikainen vuokraaminen voi tulla tarpeeseen esimerkiksi hoitajana toimivan omaisen loman aikana tai leikkauksen jälkeisenä toipilasaikana, jolloin asuminen omassa kodissa saattaisi olla haastavaa. Asukkaiden yhteiseen käyttöön on usein suunniteltu korttelin yhteinen keittiö, ruokailutila ja olohuone. Korttelien pohjakerroksissa toimii yleensä muiden palveluiden lisäksi korttelikahvila, joka houkuttelee ihmisiä koko lähialueelta. Tyypillisimpiin apupalveluihin kuuluvat kotitöissä ja kaupassakäynnissä avustaminen, lastenhoitopalvelut, apu erilaisten lomakkeiden ja hakemusten täyttämisessä sekä hoiva- ja lääkäripalvelut. Hoiva- ja lääkäripalveluiden järjestämisessä järjestö tekee yhteistyötä usein paikallisten toimijoiden kanssa. 6

7 Sozialstation und Nachbarschaftstreff Bayrischzeller Strasse 5, München Münchenin eteläisessä kaupunginosassa sijaitsee yksi GEWOFAG:in ylläpitämistä kortteleista. Esteettömät asunnot on kunnostettu vanhaan asuinkortteliin ja asuntojen lisäksi kortteliin on tehty kohtaamispaikka alueen asukkaille. Korttelin asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut helposti suoraan omaan kotiinsa tai rakennusten pohjakerroksessa sijaitsevista palvelupisteistä. Myös lähiseudun asukkaat voivat tilata tarvitsemiaan kotipalveluita ja käyttää korttelin tarjoamia palveluita. Korttelin sisäpihan pintaa nostamalla saatiin vanhaan ja osittain suojeltuunkin rakennukseen toteutettua esteettömät kulut ensimmäisen kerroksen asuntoihin. Loivat rampit johtavat viereisiltä kaduilta ylös piha-alueelle ja maanpinta on saatu samalle tasolle sisäänkäyntien kanssa. Lunta ja sadevettä varten on seinien vierukset varustettu riteliköillä ja niiden alla kulkevilla sala-ojajärjestelmillä. Nostetusta pihasta ei näin aiheudu lisäkuormitusta vanhoille seinärakenteille. Nostetun pihapinnan lisäksi on pihan suunnittelussa huomioitu muutenkin eri tavoin liikkuvat ihmiset. Pihalla on istutuksia korotetuissa istutusaltaissa, joiden ääreen pääsee helposti myös pyörätuolin kanssa. Ulkokalusteiden suunnittelussa ja toteutuksessa on myös huomioitu pihan eri käyttäjäryhmät. 7

8 Wohnen im Viertel Berg am Laim Innsbrucker Ring 70, München Berg am Laim:in ja Rammersdorf:in kaupunginosien rajalle rakennettiin vuonna 2007 ensimmäinen Wohnen im Viertel -konseptin mukainen asuintalo. Uusi rakennus tuli osaksi vanhaa korttelirakennetta ja se sulki aikaisemmin avoimena olleen piha-alueen vilkkaasti liikennöidyltä Innsbrucker Ring:ltä. Näin uuden asuinrakennuksen lisäksi saatiin viihtyisä korttelipiha kaikkien asukkaiden yhteiseen käyttöön. Uuden rakennuksen tunnusmerkkinä on koko korttelin mittainen, lasijulkisivu, joka näkyy kauas rakennuksen ympäristöön. Asuintalossa on 34 kynnyksetöntä asuntoa ja kahdeksan asuntoa, jotka soveltuvat mitoituksensa puolesta pyörätuolinkäyttäjälle. Lisäksi yksi huoneisto on varattu lyhytaikaisille vuokralaisille, hetkellistä avuntarvetta varten. Asukkaiden käytössä on ympärivuorokautiset kotiapupalvelut. Vuokrahintaan sisältyy ympärivuorokautinen turva hätätilanteiden varalle, jonka lisäksi asukkailla on mahdollisuus ostaa tarvitsemiaan apu- ja hoivapalveluita. Näistä asukkaan toiveiden mukaisesti räätälöidyistä palveluista tehdään erillinen hoitosopimus asukkaan kanssa. Talon palvelut ovat myös muiden kuin talon omien asukkaiden käytettävissä. Pohjakerroksessa sijaitsevat yhteiset keittiöja ruokailutilat ovat avoimia kaikille lähiseudun asukkaille. Yhteiskeittiössä valmistetaan ruoka päivittäin osalle talon asukkaista ja muutaman kerran viikossa ovat kaikki asukkaat tervetulleita yhteiselle päivälliselle. Talo tarjoaa myös apuja hoivapalveluita lähiseudun asukkaille, jotka asuvat puolen kilometrin säteellä rakennuksesta. 8

9 Mehr Generationen Haus -konsepti Monen sukupolven talot ovat kaiken ikäisten ihmisten yhteisiä kohtaamispaikkoja. Monen sukupolven taloja löytyy Saksasta jo yhteensä 500. Taloista löytyvät tilat yhteiselle olemiselle ja mahdollisuus järjestää palveluita ja toimintaa lastenhoidosta ikääntyneiden päiväkahvitteluihin. Monen sukupolven talot toimivat asuinalueiden korttelikeskuksina ja talojen toiminta sekä talon tarjoamat palvelut räätälöidään asukkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Toiminta perustuu pitkälti vapaaehtoistyöhön ja kaikki halukkaat voivat osallistua korttelikeskuksen toimintaan niin asiakkaina kuin työntekijöinä. Esimerkiksi maahanmuuttajat voivat järjestää keskuksissa omia kulttuuri-iltojaan, kielten opetusta ym. tapaamisia ja alueella asuva musiikinopettaja voi pitää keskuksessa soittotunteja asuinalueen lapsille. 9

10 Unter den Arkaden Dientzenhoferstrasse 66 68, München Unter den Arkaden on Harthofin kaupunginosassa sijaitseva Monen sukupolven talo. Unter den Arkaden -korttelikeskus syntyi Münchenin naapurustoprojektin seurauksena, kun asuinalueelle haluttiin saada asukkaiden yhteinen tapaamispaikka, jossa ihmiset voisivat toteuttaa erilaisia yhteisiä aktiviteettejä. Asukkaiden yhteisen korttelikeskuksen avulla haluttiin lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja asukkaiden välisten verkostojen syntymistä sekä heidän sitoutumistaan asuinympäristöönsä ja sen kunnossapysymiseen. Korttelikeskuksen tarve kävi ilmi kaupungin sosiaalitoimiston (SHB) teettämästä selvityksessä. Alueella asuu paljon lapsiperheitä, työttömiä, sosiaaliturvan varassa eläviä, ikääntyneitä ja maahanmuuttajia, jotka kaikki tarvitsevat apua ja tukea arkipäivän askareissaan. Keskus tarjoaa monenlaisia palveluita, joiden järjestämiseen myös asukkaat voivat osallistua. Kaikille avoimia tilaisuuksia ovat esimerkiksi lasten iltapäiväkerho, aamiaistapaamiset ja päiväkahvit. Opetusta ja harrastusmahdollisuuksia tarjotaan muun muassa englanninkielen kursseilla, pc-kursseilla, Tai Ji- ja tanssitunneilla, ruuanlaittokursseilla sekä pienille lapsille suunnatuilla satu- ja musiikkihetkillä. Muita keskuksen tarjoamia palveluita ovat väliaikaisesti vuokrattavat huoneet ja huoneistot, internetkahvila, kampaamo ja kirpputori. Keskuksessa autetaan myös erilaisten tukihakemusten ja muiden lomakkeiden täyttämisessä. Keskuksesta voi ostaa päivittäin myös kohtuuhintaisen lounaan. Keskuksen remontti on rahoitettu pääasiallisesti lahjoituksina saaduilla varoilla ja myös suurin osa korjaustöissä käytetyistä materiaaleita on saatu lahjoituksina eri alojen yrityksiltä. Yritysten kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä myös muissa korttelikeskuksen hankinnoissa. Useat yritykset ovat itse tarjoutuneet projektiin mukaan ja ovat lahjoittaneet enemmänkin kuin mitä heiltä oli alun perin pyydetty. Vapaaehtoistyöntekijöiden lisäksi Unter den Arkaden -keskukseen on palkattu myös koko- ja puolipäiväisiä työntekijöitä. Työntekijät on palkattu Euro Training Centre (ETC) järjestön kautta. ETC on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka toimikenttään kuuluvat lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. 10

11 Alten Service Zentrum Eching Bahnhofstrasse 4 / Heidestrasse, Eching Ajatus ikääntyneille suunnattujen palveluiden parantamisesta ja oman palvelukeskuksen rakentamisesta syntyi Echingissä jo 1980-luvun puolivälissä. Tavoitteena oli turvata koko ikääntyneille suunnattujen palveluiden ketju, ei vain rakentaa yksittäistä palvelutaloa. Toisaalta palveluketju ei olisi toimiva ilman omaa palvelutaloa. Palvelutalon rakentamisen ohjaus oli paikallisten yhdistysten käsissä ja taloudellista tukea projektille saatiin kunnalta sekä Boschin tutkimuslaitokselta, joka oli yksi hankkeen suurimmista rahoittajista. Rakennuksen suunnittelusta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu, johon osallistui neljätoista arkkitehtitoimistoa. Valmiin rakennuksen kokonaiskerrosala on 5500 neliömetriä ja rakentaminen maksoi 3,2 miljoonaa euroa. Palvelutalon rakentamisen perusajatuksena oli tarjota alueen ikääntyneille asukkaille asuntoja, lisätä heidän sosiaalista kanssakäymistään ja turvata palveluiden sekä hoivan saanti. Pitkäaikaisasuntojen lisäksi palvelutalo tarjoaa lyhytaikaista hoivaa ja kotipalvelua lähialueen asukkaille. Palvelutalon tarjoamat palvelut ovat kunnan järjestämiä. Palvelutalon toisesta ja kolmannesta kerroksesta on yhteensä 21 asuntoa, jotka ovat kooltaan neliömetriä. Asunnot sijaitsevat leveän käytävän varrella, joka kiertää suurta ja valoisaa sisäpihaa. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee suurin osa palvelutalon yhteisistä tiloista, kuten ravintola, kahvila ja viriketoiminnan tilat. Asuinkerroksissa on pienempiä kirjastomaisia olohuonetiloja, jotka ovat asukkaiden ja heidän vieraidensa käytettävissä. Palvelutalon yhteistilat on suunniteltu tukemaan sosiaalista kanssakäymistä. Yhteistilat ovat asukkaiden käytettävissä myös ohjatun toiminnan ulkopuolella. Asukkaat osallistuvat aktiivisesti erilaisten toimintojen ja tapahtumien järjestämiseen. 11

12 Talosta löytyy myös ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluita. Ensimmäisestä kerroksesta on esimerkiksi kukkakauppa ja fysioterapeutin vastaanotto. Palvelutalon järjestämiin aktiviteetteihin osallistuu vuosittain noin kävijää. Palvelutalo on suosittu kohtauspaikka kaikenikäisten lähiseudun asukkaiden keskuudessa. Vuonna 2007 valmistui 30 uutta asuntoa palvelutalon lähelle rakennettuun lisärakennukseen. Uuden rakennuksen alakerrassa toimii ryhmäkoti dementoituneille. Ryhmäkodin yhteydessä on turvallinen ja viihtyisä piha-alue, jonne on suora yhteys muutamista asunnoista ja yhteisestä ruokailutilasta. Ylempien kerrosten asunnot ovat kaikkien halukkaiden vuokrattavissa. 12

13 Itävalta Myös Itävallassa ikääntyneiden osuus väestöstä lisääntyy vuosi vuodelta. Tähän vaikuttaa muun muassa syntyvyyden hidastuminen ja eliniänodotteen nousu. Miesten keskimääräinen odotettu elinikä on 77,1 vuotta ja naisten 82,24 vuotta. Vuoden 2011 alussa Itävallan väestöstä 17,6 prosenttia oli täyttänyt 65 vuotta. Itävallan senioripolitiikan lähtökohta on kohdata ikääntyneet aktiivisena osana väestöä ja nähdä heidät yhteiskunnallisena resurssina. Senioripolitiikkaa halutaan tehdä yhdessä ikääntyneiden kanssa, ei heitä varten. Vanhenemisen ei tulisi suoraan tarkoittaa avun ja hoivan tarpeen lisääntymistä, vaan jokainen ikääntynyt tulisi kohdata yksilönä ja nähdä heidät heidän vahvuuksien ja mahdollisuuksien kautta. Itävallan seniori- ja vapaaehtoispolitiikan tavoitteina onkin turvata ja tukea ikääntyneiden osallistumismahdollisuuksia, elämän mittaista oppimista (Lebenslangen Lernen) ja aktiivista vanhuutta. Vanhustenhoidon laadun varmistamiseksi ja laatutason yhtenäistämiseksi on Itävallassa kehitetty kansallinen vanhainkotien ja palvelutalojen laatusertifikaatti (Nationales Qualitätzertifikat für Altenund Pflegeheime in Österreich). Sertifikaatin tavoitteena on myös motivoida palveluntarjoajia kehittämään toimintaansa. Kansalliselle sertifikaatille oli kysyntää, sillä vanhainkodeilla ja palvelutaloilla oli käytössään monenlaisia omia laatujärjestelmiä, jotka eivät olleet keskenään vertailukelpoisia, eivätkä riittävän objektiivisia. Sertifikaatissa arvioidaan laajasti tiloja ja toimintakäytäntöjä. Huomiota kiinnitetään myös asukkaiden henkilökohtaisten mieltymysten ja taitojen huomioimiseen. Kansallisen laatusertifikaatin mottona onkin Elämää kuin kotona (Leben wie daheim). 13

14 Wien Wien on Itävallan pääkaupunki ja väkiluvultaan maan suurin kaupunki. Vuoden 2011 alussa Wienin alueella asui asukasta ja heistä 16,9 prosenttia oli täyttänyt 65 vuotta. Heidän osuus väestöstä jää Itävallan keskiarvoa alhaisemmaksi. Vuoden 2000 lopussa Wienissä oli reilut 80 vanhainkotia ja palvelutaloa. Näistä 80 prosenttia kuului voittoa tavoittelemattomalle sektorille, 9 prosenttia julkiselle sektorille ja 11 prosenttia yksityissektorille. Vanhainkotien ja palvelutalojen lisäksi Wienissä on esimerkkejä myös toisenlaisista asumismalleista, jotka huomioivat asukkaiden eri elämänvaiheissa muuttuvat tarpeet, mutta säilyttävät samalla heidän itsenäisyyden ja aktiivisen roolin asumisen ja asumista tukevien palveluiden järjestämisessä. Tuetun asumisen (Betreutes Wohnen) tarkoituksena on säilyttää asukkaiden mahdollisuus itsenäiseen elämään ja samalla tarjota asukkaan tarvitsemat apu- ja hoivapalvelut asukkaan kotona. Asunnot on suunniteltu esteettömiksi ja ikääntyneille asukkaille soveltuviksi, jolloin omatoiminen pärjääminen helpottuu. Asukas siirtyy tuetun asumisen piiriin siinä vaiheessa kun hän ei enää pärjää itsenäisesti omassa kodissaan. Tuettuun asumiseen siirtyminen tarkoittaa siis monessa tapauksessa muuttoa toiseen, esteettömämpään asuntoon. Vaihtoehtoista asumisen muotoa edustaa yhteisöasuminen, jossa asukkaat toimivat aktiivisena osapuolena jopa aivan rakennushankkeen alusta asti. Asukkaat eivät osta asumispalvelua suoraan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta, vaan kokoavat sen itse halutunlaiseksi tiloja ja palveluita myöten. Yhteisöasumisprojektit perustuvat yleensä elinkaariasumisen malliin ja rakennukset suunnitellaan siten että asukkaat voivat halutessaan asua samassa asunnossa tai talossa koko elämänsä. Tällöin ei puhuta vain ikääntyneiden asumisesta ja ikääntyneiden tarpeista, vaan saman rakennuksen tulee toimia kaikenikäisille asukkaille. Rakennuksiin varataan yleensä tiloja yhteisiä toimintoja ja yhteistä olemista varten. Tiloja voidaan myös vuokrata asukkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti eri yrityksille ja palveluntarjoajille. 14

15 Sargfabrik Goldschlagstrasse 169, 1140 Wien Sargfabrik on Itävallan suurin yhteisöasumis- ja kulttuuriprojekti. Vuonna 1996 valmistui vanhan arkkutehtaan tontille 73 uutta asuntoa. Rakentamisella haluttiin ottaa kantaa kalliiden asuntomarkkinoiden yksipuoliseen tarjontaan. Projektin tarkoituksena oli löytää vaihtoehtoinen asumiskonsepti erilaisille asumistyyleille ja kulttuureille. Uuden rakennuksen pohjapiirros noudattelee vanhan arkkutehtaan pohjapiirrosta ja suuri savupiippu muistuttaa alueen aikaisemmasta käyttötarkoituksesta. Asuntojen lisäksi rakennuksesta löytyy monia yhteistiloja eri-ikäisten ja eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kohtaamiselle. Talon palveluita muokataan asukkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tällä hetkellä talossa toimivat kulttuuritalo, kylpylä, seminaaritilat, lastentarha ja kahvilaravintola. Korttelissa on myös runsaasti asukkaiden yhteisiä ulkotiloja, kuten rakennuksen katolla sijatsevat puutarhat ja viljelypalstat. Ajankohtaisiksi ovat tulleet myös ikääntyneille asukkaille suunnatut palvelut, mutta toistaiseksi tarvittavat apu- ja hoivapalvelut hoidetaan kunnan puolesta tai ne ostetaan talon ulkopuolelta. Talon tarjoamat palvelut ovat talon asukkaiden lisäksi myös kaikkien lähiseudun asukkaiden käytössä. Talon rakentamisesta ja asuinyhteisön pyörittämisestä vastaa VIL (Verein für Integrative Lebensgestaltung) -yhdistys, joka vastaa myös asuntojen ja muiden tilojen vuokraamisesta. Talon asukkaat ovat automaattisesti yhdistyksen jäseniä ja he voivat omalla panoksellaan osallistua yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen periaatteiden mukaan jokaisella jäsenellä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua toimintaan ja vaikuttaa yhteisiin asioihin, mutta osallistuminen ja aktiivisuus on vapaaehtoista, eikä asukkailta edellytetä yhteisöllisyyttä, mikäli he eivät sitä halua. Rakennuksen yhteistilat ja osa asunnoista ovat esteettömiä. Suunnittelussa on pyritty huomioimaan erilaiset käyttäjäryhmät ja mahdollistamaan asukkaiden itsenäinen pärjääminen kaikissa elämänvaiheissa. Asuntojen koot vaihtelevat 30 neliöstä 130 neliöön. Sargfabrikille on myönnetty Adolf Loos -arkkitehtuuripalkinto ja rakennuttajapalkinto vuonna

16 Miss Sargfabrik Missindorfstrasse 10, 1140 Wien Sargfabrikin saaman suuren suosion vuoksi päätti VIL ostaa toisen tontin Sargfabrikin läheltä ja rakennuttaa sille pikkusisko -rakennuksen Miss Sargfabrikin. Rakennustyöt aloitettiin huhtikuussa vuonna 1999 ja 39 uutta asuntoa yhteistiloineen valmistuivat vuoden 2000 syyskuussa. Asukkaiden käytössä ovat kirjasto, jossa on tietokoneja internetpiste, yhteiskeittiö, klubihuone, toimisto- ja ateljeetiloja sekä pesula. Rakennus on saanut itävaltalaisen sementtiteollisuuden arkkitehtuuripalkinnon vuonna 2001 ja Berliinin taideakatemian myöntämän rakennustaiteen edistämispalkinnon vuonna

17 Matkaohjelma KESKIVIIKKO klo Tapaaminen lentokentällä klo Lento Helsinki München n. klo Majoittuminen München klo Vierailu, Sozialstation und Nachbarschaftstreff - oppaana Brita Maier-Broszeit klo Vierailu, Unter den Arkaden - oppaana Uschi Weber klo Vierailu, Wohnen im Viertel - Berg am Laim - oppaana Birgit Ludwig - Münchenissä oppaana arkkitehti Paul Kramer TORSTAI klo Juna München Eching klo Vierailu, Alten Service Zentrum Eching - oppaana Siglinde Lebich klo Juna Eching - München klo Juna München Wien n. klo Majoittuminen Wien PERJANTAI klo klo klo Lähtö hotellilta Sargfabrikiin Vierailu Sargfabrik - oppaana Beatrix Eichinger Lento Wien Helsinki 17

18

19

20

Kilpailuehdotus Kohtaaminen

Kilpailuehdotus Kohtaaminen Kilpailuehdotus Kohtaaminen Alueen toimintakonseptin kuvaus Kohtaaminen -yhteenliittymän tavoitteena on päästä toteuttamaan Tesoman alueelle sen asuntotarjontaa monipuolistava laadukas ja toteutuskelpoinen

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa ympärivuorokautisia elämäniloa tuottavia hoito- ja hoivapalveluja turvallisissa ja kodinomaisissa ryhmäkodeissa.

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Tutustumismatka Saksaan Ohjelmaluonnos

Tutustumismatka Saksaan Ohjelmaluonnos Tutustumismatka Saksaan 21.-24.11.2016 Ohjelmaluonnos MAANANTAI 21.11.2016 08:10 Helsinki Berliini AY911 08:10 09:05 matka lentokenttä Nauen, n. 35 min 10:30 ABS Seniorenzentrum Nauen, Feddersen Architekten

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen

Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Turku 21.4.2016 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammapalvelut Kehitysvammapalvelut Ahokoti Harjukoti Kotikartano Nevakoti Niittykumpu Norola: Toukola ja Jukola Ritoniitty Ritorinne Ohjattu asuminen Aittokoti Peltola Norola: Onnela Tuettu asuminen Ryhmäkotien yhteydessä

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008 SATO JA SENIORIASUMINEN SATOn toimialat Asuntosijoitus Asuntorakennuttaminen 23 000 asuntoa (pks 70%) asuntotuotanto 400-800 as./v. (pks 60%) SATOn historia Asiakastarpeiden muutokset ja SATOn palvelulupauksen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä Eläkeläisneuvoston kokous Torstai 28.2.2013 Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto 1 2 3 TERÄSMUMMOT JA -VAARIT Yli 90-vuotiaat ovat yllättäneet Lahden sosiaali- ja terveysviraston.

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy

Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi 24.1.2017 Pasi Nurmela Seniortek Oy Seniortek Oy riippumaton, yksityinen ja 100% Suomalainen yritys perustettu Rovaniemellä 2005 kehittää innovatiivisia ja toimittaa

Lisätiedot

Järvenpään hyvinvointikampus Ketään ei jätetä yksin. Tyvene Oy

Järvenpään hyvinvointikampus Ketään ei jätetä yksin. Tyvene Oy 2 Järvenpään hyvinvointikampus Ketään ei jätetä yksin ? Järvenpään hyvinvointikampus Ketään ei jätetä yksin Vuokratalo Palvelu- ja senioritalo Kortteliin toteutetaan 60 asuntoinen tehostettu asumispalveluyksikkö

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 2.2.2016 Setlementti Louhela ry Oikeus hyvään elämään iästä ja toimintakyvystä riippumatta Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Senioreiden toimintatilat ja asuminen

Senioreiden toimintatilat ja asuminen Senioreiden toimintatilat ja asuminen Suuralue Ikääntyneen väestön kehitys Espoon suuralueilla 2013-2023 ja muutoksen suuruus Yli 65 vuotias väestö 2014 Yli 65 vuotias väestö 2024 Muutos (%) Koko Espoo

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Hoiva Turva (KukkaTolppa)

Hoiva Turva (KukkaTolppa) Vanhustyö 2016 Hoiva Turva (KukkaTolppa) Ikäihmisten itsenäinen selviytyminen arjessa Seniortek Oy Lauri Munukka www.seniortek.fi Seniortek Oy on riippumaton, yksityinen ja 100% Suomalainen yritys toiminut

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

KOTO, UURAS JA INNO. M2:n uudet kohtuuhintaisen urbaanin vuokra-asumisen konseptit.

KOTO, UURAS JA INNO. M2:n uudet kohtuuhintaisen urbaanin vuokra-asumisen konseptit. KOTO, UURAS JA INNO M2:n uudet kohtuuhintaisen urbaanin vuokra-asumisen konseptit. Mikä on sinun tapasi asua? Esittelyssä valikoimamme: Koto, Uuras ja Inno TIIVISTELMÄ TOIVOTAMME SINUT TERVETULLEEKSI uuteen

Lisätiedot

Asumispalvelujen hankinta

Asumispalvelujen hankinta Asumispalvelujen hankinta Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 mukainen Asiakasmäärä n. 70 -> Hankinnan arvo n. 18M Ajalle 1.3.2017-28.2.2021, + 2 v (optio)

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

Viidakkokujan tuetun asumisen

Viidakkokujan tuetun asumisen Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö 20.5.2011 Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö Vantaalaisille mielenterveyskuntoutujille - Huhtikuussa 2010 avattu ensimmäinen Vantaan oma asumisyksikkö mielenterveyskuntoutujille

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Viihtyisät yksiköt on tarkoitettu päivittäisissä toiminnoissaan

Lisätiedot

Asumisen uudet muodot

Asumisen uudet muodot Asumisen uudet muodot Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Riitta Hakoma 8.6. 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote-Imatra: työyksiköt kartalla 2015 = avopalvelut = toiminnalliset palvelut

Lisätiedot

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Erilaisia asumismuotoja Vuokra-asumisessa vuokralainen maksaa joka kuukausi vuokraa vuokranantajalle. Asunnon voi vuokrata yksityisiltä omistajilta ja yleishyödyllisiltä

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

Yhteistyökokous 12.12.2011. Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto

Yhteistyökokous 12.12.2011. Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Yhteistyökokous 12.12.2011 Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Kuntatoimijan mahdollisuudet edistää yksilöllisen asumisen kehittämistä ja laitosten purkua Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA. Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen

Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA. Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen Yleistä Järjestyksessä toinen elä ja asu seniorikeskus. Ensimmäinen avattu Kauklahdessa 2012 Sijainti Säterinkatu

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikortteli älykästä suunnittelua ja asumista?

Tesoman elinkaarikortteli älykästä suunnittelua ja asumista? Tesoman elinkaarikortteli älykästä suunnittelua ja asumista? MAL-verkoston tapaaminen 27.10.2016 1 31.10.2016 Tanja Koivumäki Tampereen vanhin lähiö Sijainti n. 8 km keskustasta n. 8000 / 20 000 asukasta

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015 Kuopion kaupunki 1 (5) Strategisia linjauksia asumispalveluiden toiminnallisiin muutoksiin ja kasvavaan asumispalveluiden tarpeisiin 1.1.2017 alkaen / palveluiden järjestäjänä vastaa kunnan tehtäväksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) pakolaisten vastaanottoon liittyvästä kiintiöstä

ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) pakolaisten vastaanottoon liittyvästä kiintiöstä ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) pakolaisten vastaanottoon liittyvästä kiintiöstä Asia: Pakolaisten vastaanottoa koskevan sopimuksen tekeminen ELY-keskuksen kanssa Päätöksentekijä:

Lisätiedot

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, RIVITALO 2 5h+k+2 kph+s+wc, 131 m, 447 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Tässä asunnossa on

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Palvelualuemalli kehittämisen tukena. Tuula Mikkola VTT, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu

Palvelualuemalli kehittämisen tukena. Tuula Mikkola VTT, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu Palvelualuemalli kehittämisen tukena Tuula Mikkola VTT, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu Keskustelua ikäihmisten asumisen kehittämisestä Asumisen ja asuinalueiden kehittämisessä ratkaisu ikäihmisten

Lisätiedot

ARJEN KESKIÖSSÄ HANKE

ARJEN KESKIÖSSÄ HANKE ARJEN KESKIÖSSÄ HANKE - uudenlaista asuntosuunnittelua ja asumisratkaisuja PAAVO suppea ohjausryhmä 11.11.2013 Saara Nyyssölä, ARA ARA Jarmo Lindén 15.2.2011 ARAn rahoittama kehittämishanke Arjen keskiössä

Lisätiedot

SENJA-KORTTELIN TOIMINTAMALLI JA VIRTAA SENJAAN-PROJEKTI JYVÄSKYLÄN HOIVAPALVELUYHDISTYS RY

SENJA-KORTTELIN TOIMINTAMALLI JA VIRTAA SENJAAN-PROJEKTI JYVÄSKYLÄN HOIVAPALVELUYHDISTYS RY SENJA-KORTTELIN TOIMINTAMALLI JA VIRTAA SENJAAN-PROJEKTI JYVÄSKYLÄN HOIVAPALVELUYHDISTYS RY JYVÄSKYLÄN HOIVAPALVELUYHDISTYS RY Yhdistys syntyi vuonna1994 Ikääntyvien yliopistossa toteutetun asumispalveluista

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.fi Kehitysvammaisten asumista koskeva selvitystyö (2011-2012,

Lisätiedot

Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte

Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 476/10.03.02/2015 143 Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg ja hoito- ja hoivapalveluiden tulosyksikön

Lisätiedot

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa S-Asunnot Oy Toimintaidea: Hyvin suunniteltuja, tehokkaita,

Lisätiedot

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ Valtakunnallinen hissiseminaari Lahdessa 08.05.2014 Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö Hissi on kiinteistön

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Kuvataanko erikseen? Eettinen, kotimainen ja kestävä sijoituskohde

Kuvataanko erikseen? Eettinen, kotimainen ja kestävä sijoituskohde Kuvataanko erikseen? Eettinen, kotimainen ja kestävä sijoituskohde Ainutlaatuinen Edistyksellinen Kotimainen Eettinen Vastaa tarpeeseen Kehittyvä Ajankohtainen Pitkä kokemus Jalmari Jyllin Säätiö on toiminut

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy Malagankatu 3, Helsinki KOy Helsingin Jallukka Urbaania asumista meren äärellä Jätkäsaaren tunnelma muodostuu kivijalkaliikkeistä, pyöräily- ja kävelyreiteistä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

Hyvän asumisen malleja -kehittämispäivä

Hyvän asumisen malleja -kehittämispäivä Hyvän asumisen malleja -kehittämispäivä 26.11.2015 ryhmätyöosio (3 ryhmää,) Ryhmätöiden ohjeistus, jakaantuminen ryhmiin, työpajatyöskentelyä klo 14.15 Ryhmätöiden purku ja yhteiskeskustelu RYHMÄ 2. PJ.

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta

Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta Suomalaiset yksi maailman nopeimmin ikääntyvä kansakunta Taloudellinen kasvu pitkään rajallista Inhimillisiä ja taloudellisia paineita senioreiden

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 205. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 205. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 423/2016 10.04.00 Sosiaali- ja terveyslautakunta 73 25.5.2016 205 Valtuustoaloite nuorten ja ikäihmisten yhteisasumisesta Espoossa (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Mistä ikääntyneet saavat apua?

Mistä ikääntyneet saavat apua? Mistä ikääntyneet saavat apua? Jenni Blomgren, erikoistutkija Kelan tutkimusosasto Kansallinen ikääntymisen foorumi 2011 Kela 23.11.2011 Tutkimusosasto Esityksen rakenne Määritelmiä Ikääntyneiden hoiva

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

Asumisoikeusyhdistys ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy

Asumisoikeusyhdistys ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6 Esite 03 2016 Arkkitehdin näkemys: mittasuhteet, materiaalit, kodinkoneet eivät välttämättä vastaa

Lisätiedot

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli 2012-2016 -projekti Etsivä vanhustyö on Yhteisölähtöistä ja sosiaalista toimintaa, jolla tavoitetaan

Lisätiedot

Työllistymisen. siivoustyö, toimistotyö, vihertyö. Lisätuloja, yhdessä tekemistä, popup kokeiluja

Työllistymisen. siivoustyö, toimistotyö, vihertyö. Lisätuloja, yhdessä tekemistä, popup kokeiluja TYÖTÄ ASUKKAILLE Työllistymisen polut siivoustyö, toimistotyö, vihertyö Lisätuloja, yhdessä tekemistä, popup kokeiluja KOTI KAIKILLE Y-SÄÄTIÖN VUOKRA-ASUNNOT Y-Säätiö Y-Säätiön asunnot erityisryhmille

Lisätiedot

Johdanto kuntaesimerkkeihin. Arjen keskiössä seminaari Susanna Hintsala

Johdanto kuntaesimerkkeihin. Arjen keskiössä seminaari Susanna Hintsala Johdanto kuntaesimerkkeihin Arjen keskiössä seminaari 6.3.2014 Susanna Hintsala susanna.hintsala@kvl.fi ARJEN KESKIÖSSÄ hankkeen tavoitteet 2012-2014 Lähiyhteisöjen ja asuntoverkostojen suunnittelu Uudet

Lisätiedot

/2006 Tauno Tuomivaara

/2006 Tauno Tuomivaara FHI:n aamiainen 10/8/2006 /2006 Tauno Tuomivaara Kommentit Susanne Jacobsonin puheenvuoroon: Elämäntapapohjaista senioriasumista VVO:n asumispalveluiden strateginen toimintamalli 1 VVO:N AVAINTIETOJA 2005

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Ote pöytäkirjasta. Hallitus

Etelä-Karjalan sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Ote pöytäkirjasta. Hallitus Etelä-Karjalan sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymä Ote pöytäkirjasta 2 1. 01. 2016 Hallitus 8 13.01.2016 Seniori - ja yhteisöasumisen uusien mallien kehittäminen Etelä -Karjalan alueella 20/00.04.01.00/2016

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin. Marjatta Tuomisto

Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin. Marjatta Tuomisto Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin TAUSTAA Taloyhtiöömme kuuluu kaksi taloa joissa asuntoja on yhteensä 48. (kaksioita ja kolmioita.)

Lisätiedot