ECHP Eurooppalainen elinolotutkimus 1996

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ECHP Eurooppalainen elinolotutkimus 1996"

Transkriptio

1 Elinolot ECHP Eurooppalainen elinolotutkimus 1996 Haastattelulomake

2 ECHP - European Community Household Panel Projekti EL96 Blaise 2.4 Lomakkeen lukuohje. Haastattelussa periaatteena on, että kysymyksestä siirrytään seuraavaan, jos vastausvaihtoehdon jälkeen ei ole hyppymerkintää, esim. => H132. Mikäli hyppy on merkitty, siirrytään ko. kysymykseen. Kysymykset eivät ole joka kohdassa aivan numerojärjestyksessä ja aukottomasti numeroitu. Jos kysymystekstin päällä on ISOLLA alleviivattu teksti, luetaan ko. kysymys vain, mikäli ehto täyttyy. Kun ehdossa lukee 'JOS TULONJAKO...', tarkoitetaan sillä samalla käynnillä aikaisemmin tehtyä Tulonjakotilaston haastattelua, jossa annettuja vastauksia hyödynnetään. Normaalitekstillä kirjoitettu on haastattelijan luettavaksi tarkoitettua kysymystä aina kysymysmerkkiin asti. ISOLLA kirjoitettu on ohje haastattelijalle. Sitä ei lueta.

3 Kotitalouskohtaiset kysymykset Tässä tutkimuksessa tarkoitetaan kotitaloudella henkilöitä, jotka asuvat, ruokailevat tai käyttävät tulojaan yhdessä. Haastattelu koskee vain niitä, jotka kuuluvat kotitalouteen haastatteluhetkellä. SEURAAVAT KOTITALOUSKOHTAISET KYSYMYKSET ESITETÄÄN TALOUDEN VIITEHENKILÖLLE. ESI- MERKIKSI MUUTTOA KOSKEVIIN KYSYMYKSIIN VASTATAAN HÄNEN MUKAANSA. 2

4 1. Seuraavat kysymykset käsittelevät asumista nykyisessä pääasiallisessa asuinpaikassanne.tapahtuuko haastattelu samassa paikassa kuin viime vuonna? Kyllä Vuonna 1996 aina 1 Puuttuva 3 2. Seuraavat kysymykset käsittelevät asumista nykyisessä pääasiallisessa asuinpaikassanne. Minä vuonna te itse muutitte nykyiseen osoitteeseenne? tai aikaisemmin 3 => 4 3. Mikä oli muuttokuukausi? => 5 4. Mikä oli muuttovuosi? 5. Asuitteko ennen muuttoanne: toisaalla tässä samassa kunnassa 1 => 6 toisessa kunnassa Suomessa 2 vai toisessa maassa? 3 => 5B 5A. Mikä kunta? => 6 5B. Mikä maa? 6. Oliko pääasiallinen syy muuttoonne: TYÖ, eli te tai joku kotitaloutenne jäsenistä halusi muuttaa lähemmäksi työ- tai opiskelupaikkaa, halusi muuttaa työpaikan sijainnin muuttuessa, sai työpaikan tai aloitti yrittäjänä täällä, jäi eläkkeelle tai lopetti työt muusta syystä jne. 1 ASUNTO, eli löysitte sopivamman asunnon tai halusitte vaihtaa asuinpaikkaa 2 tai yksinomaan HENKILÖKOHTAISET SYYT? 3 7A. Onko nykyinen asuntonne sama kuin viime vuoden viimeisen päivän asunto? => 7 JOS TULONJAKO KERROSTALO (TALOTYP = 4): 7B. Onko asuintalossanne: alle 10 asuntoa 1 10 asuntoa tai enemmän? 2 Seuraavaksi esitän muutamia kysymyksiä asunnostanne. 7. Onko nykyinen asuntonne: yhden perheen asunto erillisessä pientalossa 1 yhden perheen asunto paritalossa tai rivitalossa 2 asunto rakennuksessa, jossa on alle 10 asuntoa 3 asunto rakennuksessa, jossa on 10 asuntoa tai enemmän 4 muunlainen asunto? 5 8. Montako huonetta kotitaloudellanne on käytössä, lukuunottamatta keittiötä? EI OTETA MUKAAN: ETEISTILAT, PESEYTYMISTILAT, PORRASTASANTEET, VAATEHUONEET JA VARASTOT SEKÄ PELKÄSTÄÄN YRITTÄJÄN TYÖTILOINA KÄYTTÄMÄT HUONEET. -- 3

5 8A. Onko nykyisen asuntonne omassa käytössä olevien huoneiden lukumäärä ilman keittiötä XX (sama kuin tulon )? EI OTETA MUKAAN: ETEISTILAT, PESEYTYMISTILAT, PORRASTASANTEET, VAATEHUONEET JA VARASTOT SEKÄ PELKÄSTÄÄN YRITTÄJÄN TYÖTILOINA KÄYTTÄMÄT HUONEET. => 9 8B. Montako huonetta käytössänne sitten on? 9. Kuuluuko asuntoonne: - erillinen keittiö? OLOHUONEEN TAI RUOKAILUTILAN YHTEYDESSÄ OLEVA KEITTIÖ = KYLLÄ kylpytila, sauna tai suihku? sisä-wc? lämmin vesi? keskuslämmitys, suora tai muu sähkölämmitys? oleskelupaikka ulkona, esim. kuisti, terassi, oleskeluparveke tai puutarha? Asumiseen voi joskus liittyä puutteita. 15. Liittyykö asumiseenne: - ahtautta? naapureista kuuluvaa melua? 16B. - liikenteen, tehtaiden tai työmaiden aiheuttamaa melua tai muuta kadulta kuuluvaa melua? pimeyttä tai valon puutetta? 4

6 18. - riittävien lämmitysmahdollisuuksien puutetta? vuotava katto? kosteita seiniä, lattiaa, perustusta tms.? hometta ikkunan puitteissa tai lattioissa? liikenteen tai teollisuuden aiheuttamaa saastetta, nokea tai muita ympäristöongelmia? ilkivaltaa tai rikollisuutta asuinalueellanne? JOS ASUNTO ERI KUIN (KYS. 7A = 2): 24. Omistaako kotitaloutenne tämän asunnon vai oletteko vuokralainen? Omistaja 1 => 25 Vuokralainen tai alivuokralainen, joka maksaa vuokraa (vaikka saisikin asumistukea) 2 => 30 Asunnosta ei makseta vuokraa 3 => 44 JOS ASUNTO SAMA KUIN (KYS. 7A = 1): 24A. Oletteko tällä hetkellä tämän asunnon: omistaja 1 vuokralainen tai alivuokralainen, joka maksaa vuokraa (vaikka saisikin asumistukea)? 2 => 30 ASUNNOSTA EI MAKSETA VUOKRAA. 3 => Maksatteko asuntolainaa, asunnon korjauslainaa tai kiinnelainoja? => 28 JOS TULONJAKO MAKSETTUJA ASUNTOLAINAN LYHENNYKSIÄ JA KORKOJA (ASLAIHOI > 0): 26A. Viime vuonna kaikkien asuntolainojenne korkojen ja lyhennysten määrä oli XX markkaa (Tulonjakotilaston haastattelu). Paljonko maksatte lainojen lyhennyksiä ja korkoja kuukaudessa tällä hetkellä? => 28 JOS TULONJAKO EI MAKSETTUJA ASUNTOLAINAN LYHENNYKSIÄ JA KORKOJA (ASLAIHOI = 0): 26. Kun otetaan huomioon asunnon ostoa, laajoja korjauksia tai laajennuksia yms. varten otetut lainat, paljonko maksatte kuukaudessa lainan lyhennyksiä ja korkoja? 5

7 JOS ASUU OMISTUSASUNNOSSA (KYS. 24. = 1 TAI KYS. 24A = 1): 28. Millaisena taloudellisena rasitteena pidätte asumismenojanne esimerkiksi lainojen, yhtiövastikkeen, korjauskulujen, lämmityksen, veden, kiinteistöveron ynnä muiden maksamista? TÄSSÄ OTETAAN HUOMIOON KAIKKI ASUMISEEN LIITTYVÄT MENOT. Onko niiden maksaminen: huomattavan rasittavaa 1 jonkin verran rasittavaa 2 vai eivät ongelmallisia? Saatteko tällä hetkellä asumistukea tai asumislisää? TÄHÄN KUULUVAT: YLEINEN ASUMISTUKI, OPINTORAHAN ASUMISLISÄ, KANSANELÄKKEEN ASUMISTUKI, RINTAMASOTILASELÄKKEEN ASUMISTUKI, LESKENELÄKKEEN ASUMISTUKI JA SOTILASAVUSTUKSEN ASUMISAVUSTUS. JOS ASUU VUOKRALLA (KYS. 24. = 2 TAI KYS. 24A = 2): 30. Oletteko vuokrannut nykyisen asuntonne: valtiolta, kunnalta tai vapaaehtois- tai voittoa tavoittelemattomalta yhteisöltä 1 kotitaloutenne jäsenen työnantajalta 2 yksityishenkilöltä tai yritykseltä? 3 JOS ASUU VUOKRALLA (KYS. 24A. = 2) JA TULONJAKO ON MAKSANUT VUOKRAA (MAKSVUOK > 0): 31A. Kuukausivuokranne erilaisine käyttömaksuineen oli viime vuoden lopussa XX markkaa (Tulonjakotilaston haastattelu). Onko se nyt sama? Kyllä 1 => 31C 31B. Kuinka suuri se on tällä hetkellä? JOS ASUU VUOKRALLA (KYS. 24A = 2) JA EIKÄ MAKSANUT VUOKRAA TULONJAKO MAKSVUOK = 0): 31C. Kuinka paljon maksatte vuokraa käyttömaksuineen, esimerkiksi sauna- ja vesimaksuineen kuukaudessa? JOS ASUU ERI ASUNNOSSA KUIN (KYS. 7A = 2): 31. Kuinka suuri on kuukausivuokranne, kun mukaan vuokraan otetaan samalla maksetut käyttömaksut, esimerkiksi saunaja vesimaksut? 33. Maksatteko vuokran lisäksi erikseen: - korjaukset tai ylläpitokustannukset? 34.- lämmityksen? 35.- muun sähkön tai kaasun? 6

8 36.- veden? 37.- jäteveden tyhjennyksen? 38.- jätteiden noudon? 39.- muita palveluita tai kunnallisia maksuja? 40. Millaisena taloudellisena rasitteena pidätte asumismenojanne, esimerkiksi vuokran, korjauskulujen, lämmityksen, veden ynnä muiden maksamista? Onko niiden maksaminen: huomattavan rasittavaa 1 jonkin verran rasittavaa 2 vai eivät ongelmallisia? Saatteko tällä hetkellä asumistukea tai -lisää? TÄHÄN KUULUVAT YLEINEN ASUMISTUKI, OPINTORAHAN ASUMISLISÄ, KANSANELÄKKEEN ASUMISTUKI, RINTAMASOTILASELÄKKEEN ASUMISTUKI, LESKENELÄKKEEN ASUMISTUKI JA SOTILASAVUSTUKSEN ASUMISAVUSTUS. => Paljonko oli itse maksamanne vuokra kuukaudessa, jos saitte asumistukea? VUOKRA ASUMISTUEN VÄHENTÄMISEN JÄLKEEN JOS KYS. 24 <> 3 TAI KYS. 24A <> 3 JA KYS. 29 = 1 TAI KYS 41. = 1: 42. Paljonko saatte tätä tukea kuukaudessa tällä hetkellä? 43. Monenko kuukauden ajan saitte viime vuonna asumistukea tai -lisää? HUOM. ASUMISTUKIKUUKAUDET VIIME VUONNA. 44A. Mitkä seuraavista hyödykkeistä kotitaloudellanne tai jollakin sen jäsenellä on käytössään? Jos ei ole, kertokaa, haluaisitteko hankkia sen, jos teillä olisi varaa, tai eikö teillä ole sitä jostain muusta syystä, ette esimerkiksi halua tai tarvitse sitä. OLLA KÄYTÖSSÄ = OMISTAA, VUOKRANNUT TAI MUUTEN KÄYTÖSSÄ. 44. Onko teillä auto tai pakettiauto (yksityiskäytössä)? => JOS EI Haluaisi, mutta ei ole varaa 1 halua tai ei ole muusta syystä 2 7

9 46. Onko teillä väri-tv? => JOS EI Haluaisi, mutta ei ole varaa 1 halua tai ei ole muusta syystä Onko teillä videonauhuri? => JOS EI Haluaisi, mutta ei ole varaa 1 halua tai ei ole muusta syystä Onko teillä mikroaaltouuni? Kyllä 1 => 51A 51. JOS EI Haluaisi, mutta ei ole varaa 1 halua tai ei ole muusta syystä 2 51A. Onko teillä kotitietokone? => 52 51B. JOS EI Haluaisi, mutta ei ole varaa 1 halua tai ei ole muusta syystä Onko teillä astianpesukone? => JOS EI Haluaisi, mutta ei ole varaa 1 halua tai ei ole muusta syystä Onko teillä puhelin? => JOS EI Haluaisi, mutta ei ole varaa 1 halua tai ei ole muusta syystä Onko teillä toinen asunto omassa käytössä (esim. vapaa-aikaa varten)? Kyllä 1 => 58A 57. JOS EI Haluaisi, mutta ei ole varaa 1 halua tai ei ole muusta syystä 2 8

10 JOS TULONJAKO MUITA KUIN ASUNTOLAINOJA (MUULAIMK > 0): 58A. Viime vuoden lopussa teillä (taloudellanne) oli muita (kuin asunto-) lainoja XX mk (Tulonjakotilaston haastattelu). Onko teillä (jollakin taloudestanne) tällä hetkellä osamaksuvelkaa tai muuta kuin asumiseen liittyvää velkaa? => 59 JOS TULONJAKO EI MUITA LAINOJA (MUULAIMK = 0): 58. Onko teillä (jollakin taloudestanne) tällä hetkellä osamaksuvelkaa tai muuta kuin asumiseen liittyvää velkaa? MUUTA KUIN EDELLÄ KYSYTTYÄ ASUNTOLAINAA. => Onko näiden velkojen ja korkojen maksaminen taloudellenne: huomattavan rasittavaa 1 jossakin määrin rasittavaa 2 vai eivät ongelmallisia? Kotitaloudella voi olla useita tulolähteitä ja useammalla jäsenellä tuloja. *** ANNA KORTTI 1 *** Kun ajattelette kotitaloutenne yhteenlaskettuja kuukausituloja, onko menojen kattaminen niillä: erittäin hankalaa 1 hankalaa 2 melko hankalaa 3 melko helppoa 4 helppoa 5 hyvin helppoa? On asioita, joihin monilla ihmisillä ei ole varaa, vaikka he niitä haluaisivatkin. Onko teillä (taloudellanne) halutessanne varaa: - pitää asunto riittävän lämpimänä? 62.- kustantaa viikon loma tai lomamatka vuosittain? 63.- ostaa uusia huonekaluja kuluneiden tilalle? 64.- ostaa uusia vaatteita? 65.- syödä liha-, kala- tai kanaruokia joka toinen päivä? 66.- kestitä ystäviä tai perhettä vähintään kerran kuukaudessa? 9

11 67. Onko taloutenne ollut viimeisten 12 kk:n aikana tilanteessa, jossa se ei ole voinut maksaa ajallaan asunnon vuokraa? / sovellu 2 JOS MAKSAA LAINAN LYHENNYKSIÄ JA KORKOJA (KYS. 26 > 0 TAI KYS. 26A > 0): 68. Onko taloutenne ollut viimeisten 12 kk:n aikana tilanteessa, jossa se ei ole voinut maksaa ajallaan kiinnetai asuntolainojen lyhennyksiä? / sovellu Onko taloutenne ollut viimeisten 12 kk:n aikana tilanteessa, jossa se ei ole voinut maksaa ajallaan asunnon käyttömaksuja, esimerkiksi sähkö-, vesi- ja kaasulaskuja tms.? / sovellu 2 JOS OSAMAKSUVELKAA (KYS. 58 = 1 TAI KYS. 58A = 1): 70. Onko taloutenne ollut viimeisten 12 kk:n aikana tilanteessa, jossa se ei ole voinut maksaa ajallaan osamaksuvelkojen tai muiden lainojen lyhennyksiä? TÄMÄ KOSKEE MYÖS LUOTTOKORTTILASKUJA. / sovellu Onko taloudessanne alle 12-vuotiaita lapsia? MERKITSE KYSYMÄTTÄ EI, JOS EI LAPSIA. => Hoitavatko jotkut muut kuin vanhemmat (tai holhooja) lastanne (lapsianne) säännöllisesti kotona tai kodin ulkopuolella kuten lastentarhassa, päiväkodissa tai yksityiskodissa? KIRJOITA KYSYMÄTTÄ, JOS SELVINNYT TULONJAON KYSYMYKSESTÄ. => Maksatteko lapsestanne (lapsistanne) säännöllisiä hoitomaksuja? 74. Onko taloudessanne vuotiaita lapsia? MERKITSE KYSYMÄTTÄ EI, JOS EI LAPSIA. => Onko jollakin alle 16-vuotiaalla itsenäinen tulolähde? EI ALLE 350 MK:N KUUKAUSITULOJA. Seuraavaksi kysytään tuloista. 76. Onko kotitaloudellanne tällä hetkellä: - palkkatuloja? 10

12 77. - yrittäjätuloja maataloudesta tai muusta yritystoiminnasta? eläkkeitä? työttömyyteen tai työn loppumiseen liittyviä etuuksia? ESIMERKIKSI TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAT, ERORAHAT joitakin muita sosiaalietuuksia tai jotakin avustusta tai apurahaa? ESIMERKKEJÄ SOSIAALIETUUKSISTA: LAPSILISÄT, KOTIHOIDONTUKI, ASUMISTUET, TOIMEENTULOTUKI korko- tai muuta omaisuustuloa sijoituksista, säästöistä, vakuutuksista, kiinteistöstä tai muusta omaisuudesta? muita tulolähteitä? 83. Mistä tulolähteestä kotitaloutenne saa eniten tuloja? *** ANNA KORTTI 2 *** mitään tuloja 0 Palkkatulot 1 Yrittäjä- tai maataloustulot 2 Eläkkeet 3 Työttömyyteen tai työn loppumiseen liittyvät etuudet 4 Muut sosiaalietuudet, avustukset ja apurahat 5 Tulot sijoituksista, säästöistä, vakuutuksista tai omaisuudesta 6 Muut tulolähteet Osaatteko sanoa, paljonko kotitaloutenne kaikki yhteenlasketut n e t t o t u l o t ovat kuukaudessa? TIETÄÄ KUUKAUSITULON NETTONA 1 EI OSAA SANOA KUUKAUSITULON NETTOMÄÄRÄÄ. 2 => Paljonko ovat kotitaloutenne n e t t o t u l o t kuukaudessa? Jos ette tiedä tarkkaa summaa, antakaa arvio. 86. Paljonko kotitalouden n e t t o t u l o on kuukaudessa? *** ANNA KORTTI 3 *** alle Mk Mk Mk Mk Mk Mk Mk Mk tai enemmän 8 11

13 87. Kun ajattelette kotitaloutenne tuloja ja menoja, jääkö teille yleensä rahaa, jonka voisitte säästää?, tai hyvin vähän Mikä on se vähimmäis n e t t o t u l o, jolla kotitaloutenne voisi nykyoloissa tulla toimeen kuukauden? KOTITALOUS ITSE MÄÄRITTELEE, MITÄ MENOJA VÄHIMMÄISTOIMEENTULON PITÄÄ SISÄLTÄÄ. 89. Miten taloutenne rahatilanne on muuttunut vuosi sitten vallinneeseen tilanteeseen verrattuna? *** ANNA KORTTI 4 *** parantunut selvästi 1 parantunut hieman 2 pysynyt ennallaan 3 huonontunut hieman 4 huonontunut selvästi 5 SIIRRETÄÄN AUTOMAATTISESTI TULONJAKOLOMAKKEELTA 90. Saitteko te tai joku kotitaloudestanne viime vuonna toimeentulotukea sosiaalitoimistosta? => 107 JOS TULONJAKO SAI TOIMEENTULOTUKEA (SAITO = 1): 92. Osaatteko sanoa, minä kuukausina te tai joku kotitaloudestanne sai toimeentulotukea viime vuonna? => Monenako kuukautena kotitaloutenne sai toimeentulotukea viime vuoden aikana? => 107 Saitteko toimeentulotukea: 94. Tammikuussa? 95. Helmikuussa? 96. Maaliskuussa? 97. Huhtikuussa? 98. Toukokuussa? 99. Kesäkuussa? 100. Heinäkuussa? 12

14 101. Elokuussa? 102. Syyskuussa? 103. Lokakuussa? 104. Marraskuussa? 105. Joulukuussa? 106. Paljonko kotitaloutenne kokonaisuudessaan sai sitä tavallisesti kuukaudessa? KIRJOITA KOKO VUONNA SAATU SUMMA, JOS EI VOI ANTAA KUUKAUSITIETOA SEKÄ KIRJOITA HUOMAUTUS. (TAI ARVIO SIITÄ) 107. Saitteko te tai joku kotitaloudestanne jotakin toimeentulotukea korvaavaa etuutta esimerkiksi maksusitoumuksia sosiaalitoimistosta viime vuonna? => Monenako kuukautena kotitaloutenne sai näitä etuuksia viime vuonna? JOS SAI KOKO VUODEN, MERKITSE Oletteko te tai joku kotitaloudestanne saanut viime vuonna vuokratuloa esimerkiksi huoneen, asunnon, talon tai maan vuokraamisesta? => Paljonko kotitaloutenne sai tätä tuloa viime vuonna, kun tähän tulolähteeseen liittyvien lainojen, korjausten, ylläpidon ja vakuutusten kustannukset on vähennetty, mutta veroja ei? VEROTUKSESSA ILMOITETTU VUOKRATULO. Sai tuloa ja tietää markkamäärän 1 Sai tuloa, tarkka summa ei tiedossa 2 => 125 jäänyt puhdasta tuloa, sillä kulut ja tulot olivat yhtä suuret tai kulut ylittivät tulot 3 => Paljonko saitte sitä ennen verotusta viime vuonna? 125. Paljonko kotitalouden saama vuokratulo oli viime vuonna? *** ANNA KORTTI 5 *** alle Mk Mk Mk Mk Mk tai enemmän 5 13

15 126. Saitteko te tai joku kotitaloudestanne perintönä viime vuonna vähintään markkaa rahaa tai saitteko sen arvosta omaisuutta, lahjoja tai arpajaisvoittoa? => Paljonko saitte? *** ANNA KORTTI 6 *** alle Mk Mk Mk tai enemmän 3 Kertyikö kotitaloudellenne huomattavaa kustannusten säästöä, noin markkaa vuodessa tai enemmän: omalta tilalta tai puutarhasta saadusta ravinnosta? omasta yrityksestä saaduista muista tuotteista? itse tehdyistä hyödykkeistä, korjauksista, ylläpitotoiminnasta tai erilaisesta tee-se-itse-toiminnasta? 131. Lopuksi mielipiteenne tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta yleensä. Onko nyt suotuisa vai epäsuotuisa ajankohta tehdä suuria hankintoja: suotuisa 1 ei kumpikaan 2 epäsuotuisa? MIKÄ OLI TÄMÄN KOTITALOUSKOHTAISEN OSAN HAASTATTELUTAPA? Käynti 1 Puhelin 2 14

16 KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHDYT KYSYMYKSET 15

17 M1. Kuuluuko NN kotitalouteenne haastatteluhetkellä? M2. MIKSI EI KUULU? (VOI OLLA TULONJAOSSA POISTETTU.) KUOLLUT 1 MUUTTANUT ERI KOTITALOUTEEN 2 MUUTTANUT LAITOKSEEN 3 MUUTTANUT ULKOMAILLE 4 LIIKAA KOHDELOMAKKEELLA? 5 MIKÄLI NN EI OLE ALKUPERÄISESSÄ OTOKSESSA: M3. Onko hän: SYNTYNYT 1 TULLUT TOISESTA KOTITALOUDESTA 2 TULLUT LAITOKSESTA 3 TULLUT ULKOMAILTA 4 PUUTTUNUT KOHDELOMAKKEELTA? 5 MIKÄLI NN EI OLE ALKUPERÄISESSÄ OTOKSESSA: M4. Missä kuussa? MIKÄLI NN EI OLE ALKUPERÄISESSÄ OTOKSESSA: M5. Minä vuonna? M6. ONKO HENKILÖ LÄSNÄ HAASTATTELUSSA? MIKÄLI NN EI OLE ALKUPERÄISESSÄ OTOKSESSA: M7. Mikä tai mitkä ovat hänen etunimensä? MIKÄLI NN EI OLE ALKUPERÄISESSÄ OTOKSESSA: M8. Mikä on hänen sukunimensä? M9. Mikä on hänen henkilötunnuksensa (tai syntymäaikansa)? JOKO HENKILÖTUNNUS TÄYDELLISENÄ TAI SYNTYMÄAIKA SEKÄ VUOSISATATUNNUS (1900 = - JA 1800 = +) TAI TYHJÄ, JOS EI PÄIVÄÄ EIKÄ KUUKAUTTA. SILLOIN KYSYTÄÄN SYNTYMÄVUOSI. M10. Mikä on hänen syntymävuotensa? M11. MIKÄ ON HÄNEN SUKUPUOLENSA? MIES 1 NAINEN 2 M12. Onko NNN MMM:n: ITSE 0 AVIO- TAI AVOPUOLISO 1 OMA LAPSI 2 KASVATTI- TAI ADOPTIOLAPSI TAI PUOLISON LAPSI 3 SISAR TAI VELI 4 KASVATTI- TAI ADOPTIOVELI TAI -SISAR TAI VELI- TAI SISARPUOLI 5 LAPSENLAPSI (MYÖS ADOPTIO-, KASVATTI- TAI PUOLISON LAPSI) 6 MINIÄ TAI VÄVY 7 MUU SUKULAINEN 8 EI SUKULAINEN 9 OMAT VANHEMMAT 10 ADOPTIO- TAI KASVATTIVANHEMMAT TAI HOLHOOJA 11 16

18 ISOVANHEMMAT (MYÖS ADOPTIO- TAI KASVATTIVANHEMMAT) 12 APPIVANHEMMAT (MYÖS ADOPTIO- TAI KASVATTIAPPIVANHEMMAT) 13 M13. Kuuluuko kotitalouteenne vielä muita kuin nämä jo kysytyt XX henkilöä? Haastatellaan seuraavaksi: VALITSE YKSI HENKILÖ. VASTAAKO TÄMÄ HAASTATELTAVA: ITSE 1 VAI SIJAISVASTAAJA? 2 KATO 3 VASTASIKO TÄMÄ HENKILÖ KOTITALOUSOSAN KYSYMYKSIIN? 17

19 Henkilökohtaiset kysymykset HENKILÖKOHTAISET KYSYMYKSET, KYSYTÄÄN KAIKILTA ENNEN HAASTATTELUVUOTTA 16 VUOTTA TÄYTTÄNEILTÄ KOTITALOUDEN JÄSENILTÄ. 18

20 * TALOUDELLINEN TOIMINTA TÄLLÄ HETKELLÄ * Aluksi kysytään joitakin kysymyksiä työpaikastanne ja päivittäisestä toiminnastanne. H1. Onko teillä tällä hetkellä työpaikka, jossa työskentelette vähintään 15 tuntia viikossa? KAIKKI PALKKATYÖ, MYÖS TYÖHARJOITTELU SEKÄ PALKATTA PERHEYRITYKSESSÄ TYÖSKENTELY. JOS USEAMPI TYÖ, LASKE TUNNIT YHTEEN. JATKOKYSYMYKSIIN VASTATAAN KUITENKIN PÄÄTYÖN MUKAAN. Kyllä 1 => H3 H2. Onko teillä kuitenkin työpaikka, jossa tavallisesti työskentelette vähintään 15 tuntia viikossa ja josta olette nyt tilapäisesti pois? TILAPÄINEN POISSAOLO = LOMA, ÄITIYSLOMA, SAIRAUS TAI VAMMA, LOMAUTUS, LAKKO, HUONO SÄÄ TAI JOKIN MUU SYY. 2 => H84 H3. Oletteko: KYSYTÄÄN PÄÄTYÖPAIKASTA. työnantajan palveluksessa - palkansaajana 1 - työllistämistuella työllistettynä tai työharjoittelijana 2 - palkatussa oppisopimuskoulutuksessa 3 itsenäinen yrittäjä 4 palkatta perheen yrityksessä? 5 H4. HAASTATTELIJA: VALITSE AINA ENSIMMÄINEN HAASTATTELU = 1. KETÄÄN EI OLE HAASTATELTU VIIME VUONNA. Ensimmäinen haastattelu 1 Haastateltu viime vuonna (2) H7. Minä vuonna aloititte työt nykyiselle työnantajallenne tai yrityksessänne? => H9 ennen vuotta => H20A H8. Mikä oli aloituskuukausi? => H10 H9. Mikä oli aloitusvuosi? KIRJOITA KYSYMÄTTÄ, JOS VUOSI ILMENI EDELLÄ. H10. Miten löysitte nykyisen työpaikkanne? Sanokaa tärkein tietolähteenne. *** ANNA KORTTI H1 *** ERILAISET EPÄVIRALLISET KANAVAT = 4 Haitte työtä suoraan työnantajalta tai työnantaja otti yhteyttä 1 => H11 Ilmoititte lehdessä tai vastasitte lehti-, radio- tai TV-ilmoitukseen 2 => H11 Työvoimatoimiston tai ammatinvalinnanohjauksen kautta 3 => H11 Perheen, ystävien tai muiden suhteiden avulla 4 => H11 Aloititte oman yrityksen tai menitte mukaan perheen yritykseen 5 => H11 Jollakin muulla tavoin 6 19

21 H10M. Millä muulla tavoin? H11. Olitteko työttömänä juuri ennen nykyisen työnne aloittamista? 2 => H14 H12. Kuinka kauan olitte silloin yhtäjaksoisesti työttömänä? Montako vuotta? TÄHÄN TÄYDET VUODET. KUUKAUDET SEURAAVAAN KYSYMYKSEEN. H13. Montako kuukautta? ALLE KUUKAUSI = 1. H14. Oletteko ollut töissä aikaisemmin vai onko tämä ensimmäinen työpaikkanne? JOS PALKKATYÖSSÄ: ENSIMMÄINEN TYÖPAIKKA = ENSIMMÄINEN TYÖNANTAJA, VAIKKA TEHTÄVÄT OLISIVATKIN MUUTTUNEET. Työssä aikaisemmin 1 Ensimmäinen työpaikka 2 => H20A H15. Minä vuonna lopetitte työt edellisessä työpaikassanne? tai aikaisemmin? 3 => H17 H16. Mikä oli lopetuskuukausi? H17. Mikä oli lopetusvuosi? KIRJOITA KYSYMÄTTÄ, JOS VUOSI ILMENI EDELLÄ. H18. Mikä oli pääasiallisin syy töiden lopettamiseen edellisessä työpaikassanne? *** ANNA KORTTI H2 *** TYÖHÖN LIITTYVÄT SYYT: - Sai paremman tai sopivamman työn 1 - Työnantaja lopetti työt (yrityksen lopettaminen, työvoiman vähentäminen, varhaiseläke, irtisanominen jne) 2 - Työsopimus päättyi tai työ oli tilapäistä 3 - Oman tai perheen yrityksen myyminen tai lopettaminen 4 HENKILÖKOHTAISET TAI MUUT SYYT: - Avioliitto 5 - Lapsen syntymä tai lastenhoito 6 - Vanhuksen, sairaan tai vammaisen hoito 7 - Puolison (asuinkumppanin) työ vaati muuttoa 8 - Opiskelu tai varusmies- tai siviilipalvelu 9 - Oma sairaus tai vamma 10 - Halu jäädä eläkkeelle tai elää säästöillä 11 - Muut syyt 12 Sijaisvastaajalta ei kysytä seuraavaa kysymystä. H19. Jos vertaatte nykyistä työtänne aikaisempaan, onko tämä nykyinen työnne kaikkiaan: paljon parempi 1 hieman parempi 2 suunnilleen samanlainen 3 huonompi? 4 H20A. Onko tämänhetkinen ammattinne edelleen NN (Tulonjakotilaston haastattelu )? Kyllä 1 => H21 20

22 H20. Mikä on nykyinen ammattinne? Kuvailkaa, mitä pääasiassa teette. _ JOS VASTAA ITSE: H21. Tuntuuko teistä, että taitonne ja pätevyytenne riittäisivät nykyistä vaativampaan työhön? H22. Käytättekö työssänne muita kieliä kuin suomea tai ruotsia? 2 => H26TU H23. Mitä kieltä käytätte? ENSIMMÄINEN KIELI. Englantia 01 Tanskaa 08 Ranskaa 02 Nykykreikkaa 09 Saksaa 03 Venäjää 12 Espanjaa 04 Japania 13 Italiaa 05 Kiinaa 14 Hollantia 06 Arabiaa 15 Portugalia 07 Jokin muu kieli 16+ => H23M H23M. Mikä muu? H24A. Käytättekö lisäksi jotain toista kieltä? 2 => H26TU H24. Mitä kieltä? TOINEN KIELI. Englantia 01 Tanskaa 08 Ranskaa 02 Nykykreikkaa 09 Saksaa 03 Venäjää 12 Espanjaa 04 Japania 13 Italiaa 05 Kiinaa 14 Hollantia 06 Arabiaa 15 Portugalia 07 Jokin muu kieli 16+ => H24M H24M. Mikä muu? H25A. Käytättekö vielä jotain kolmatta kieltä? 2 => H25A H25. Mitä kieltä? KOLMAS KIELI. Englantia 01 Tanskaa 08 Ranskaa 02 Nykykreikkaa 09 Saksaa 03 Venäjää 12 Espanjaa 04 Japania 13 Italiaa 05 Kiinaa 14 Hollantia 06 Arabiaa 15 Portugalia 07 Jokin muu kieli 16+ => H25M H25M. Mikä muu? 21

23 H26TU. Onko nykyisen työpaikkanne työnantajan tai toimipaikan tai yrityksenne nimi edelleen NN ja toimiala MM (Tulonjakotilaston haastattelu ) Kyllä 1 => H27 H26NI. Mikä on nykyisen työpaikkanne työnantajan tai toimipaikan tai yrityksenne nimi? H26TO. Mikä on nykyisen työpaikkanne toimi- tai tuotantoala? H27. Montako vakituisesti palkattua työntekijää tässä toimipaikassa työskentelee? Antakaa arvio. yhtään tai enemmän 7 H28. Työskentelettekö yksityisellä vai julkisella sektorilla? Yksityisellä sektorilla, ml. voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 Julkisella sektorilla, ml. osittain valtion omistamat yritykset 2 H29. Nykyinen työ on: MERKITSE KYSYMÄTTÄ AIKAISEMMAN TIEDON PERUSTEELLA. palkkatyötä 1 => H40 työharjoittelua, työllistämistyötä tai oppisopimuskoulutusta 2 => H36 yrittämistä tai palkatonta työtä 3 H30. Onko teillä koulutusta tai siihen liittyvää harjoittelua taidoissa, joita tarvitsette nykyisessä työssänne? TARKOITETAAN MUODOLLISTA KOULUTUSTA, EI TYÖPAIKKAKOULUTUSTA. 2 => H32 JOS VASTAA ITSE: H31. Miten paljon tästä koulutuksesta ja harjoittelusta on ollut apua nykyisessä työssänne? Onko siitä ollut apua: paljon 1 melko paljon 2 ei kovin paljon 3 ei lainkaan? 4 H32. Onko teillä eläkkeeseen oikeuttavaa työaikaa jostakin tätä aikaisemmasta työsuhteesta eli saatteko nyt tai tulevaisuudessa eläkettä sen perusteella? H33. Maksatteko tällä hetkellä työeläkevakuutusmaksuja johonkin eläkejäjestelmään? ITSE SUORAAN MAKSETUT MAKSUT. 2 => H35 22

24 H34. Paljonko maksatte näitä vakuutusmaksuja kuukaudessa? H35. Montako viikkotuntia työskentelette tavallisesti päätoimessanne? => H64 H36. Oikeuttaako nykyinen työsuhteenne eläkkeeseen tai onko teillä ollut sellaista työsuhdetta aikaisemmin eli saatteko nyt tai tulevaisuudessa eläkettä sen perusteella? H37. Maksatteko tällä hetkellä eläkevakuutusmaksuja? 2 => H39 H38. Paljonko maksatte näitä vakuutusmaksuja kuukaudessa? MITKÄ TAHANSA ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT. H39. Kuinka teille maksetaan oppisopimukseen perustuvasta työstänne tai työharjoittelusta? Saatteko palkkaa työnantajalta vai saatteko jotakin muuta etuutta, esimerkiksi työllistämistukea tai koulutustukea kansaneläkelaitokselta tai työttömyyskasalta? JOS SAA MOLEMPIA, MERKITSE SUUREMPI TULOLÄHDE. Palkkaa työnantajalta Työllistämistukea / koulutustukea 1 => H55 2 => H55 JOS KYS. 29 = 1: H40. Onko teillä koulutusta tai siihen liittyvää harjoittelua taidoissa, joita tarvitsette nykyisessä työssänne? TARKOITETAAN MUODOLLISTA KOULUTUSTA, EI TYÖPAIKKAKOULUTUSTA. 2 => H42 Sijaisvastaajalta ei kysytä seuraavaa kysymystä. H41. Miten paljon tästä koulutuksesta ja harjoittelusta on ollut apua nykyisessä työssänne? Onko siitä ollut apua: paljon 1 melko paljon 2 ei kovin paljon 3 ei lainkaan? 4 H42. Onko työsuhteenne: pysyvä 1 => H44 määräaikainen tai lyhytaikainen 2 tilapäinen työ ilman sopimusta? 3 => H44 Jokin muu järjestely? 4 => H44 H43. Onko tämän työsopimuksen pituus: alle 6 kuukautta 1 vähintään 6 kuukautta, mutta alle vuoden 2 vähintään vuoden, mutta alle 2 vuotta 3 vähintään 2 vuotta, mutta alle 5 vuotta 4 5 vuotta tai enemmän? 5 Seuraavaksi esitän muutamia kysymyksiä eläkkeistä. H44. Kuulutteko työeläkejärjestelmän piiriin? TARKOITETAAN TYÖSSÄ OLLESSA ANSAITTUJA ELÄKKEITÄ, EI KANSANELÄKETTÄ. 2 => H50 23

25 H45. Maksatteko itse tähän eläkkeeseen liittyviä muita maksuja kuin työnantajanne palkasta mahdollisesti jo automaattisesti vähentämät eläkemaksut? ELÄKEMAKSUT VOIVAT KOSKEA VARSINAISEN ELÄKKEEN LISÄKSI MYÖS LISÄELÄKKEITÄ, ELÄKEKASSOJEN TAI SÄÄTIÖIDEN LISÄETUJA JA VAPAAMUOTOISIA TYÖELÄKEVAKUUTUKSIA. 2 => H47 H46. Paljonko kuukausittain itse maksatte suoraan näitä eläkemaksuja? H47. Vähentääkö työnantajanne palkastanne automaattisesti eläkemaksuja? SUOMESSA YLEENSÄ KYLLÄ. PALKKATOSITTEESTA VOI TARKISTAA. TÄSSÄ TARKOITETAAN MYÖS YKSILÖLLISIÄ ELÄKEVAKUUTUSMAKSUJA, JOS TYÖNANTAJA MAKSAA AINAKIN OSAN NIISTÄ. H49. Osallistuuko myös työnantajanne näihin eläkemaksuihin? H50. Onko teillä eläkkeeseen oikeuttavaa työaikaa jostakin aikaisemmasta työsuhteesta eli saatteko nyt tai tulevaisuudessa eläkettä sen perusteella? H51. Maksatteko tällä hetkellä yksityisiä eläkevakuutusmaksuja? YKSITYISET ITSE KOKONAAN MAKSETUT ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT. EI HENKIVAKUUTUSMAKSUT. 2 => H53 H52. Paljonko maksatte niitä kuukaudessa? H53. Mikä on asemanne yrityksessä tai organisaatiossa? Oletteko vastuussa joidenkin työntekijöiden työn valvonnasta tai töiden järjestämisestä? PELKÄSTÄÄN HARJOITTELIJAN TYÖN OHJAUS JA VALVONTA = EI. 2 => H55 H54. Onko teillä sananvaltaa heidän palkkoihinsa tai uralla etenemiseensä? H55. Tarjoaako työnantajanne teille ilmaisia tai tuettuja palveluja tai etuja joillakin seuraavista alueista: - Lastenhoito tai päiväkoti? H56. - Terveydenhoito tai sairausvakuutus? 24

26 H57. - Koulutus tai työharjoittelu? H58. - Urheilu tai vapaa-aika, lomakeskus? H59. - Asuntoetu? ILMAINEN TAI OSIN ILMAINEN ASUMINEN. H60. Paljonko b r u t t o a n s i o n n e ovat tavallisesti kuukaudessa päätoimestanne, kun säännöllisesti tehdyt ylityöansiot otetaan mukaan? BRUTTOPALKKA = PALKKA ENNEN VEROJEN JA SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUJEN VÄHENTÄMISTÄ. JOS EI TIEDÄ TARKKAA MÄÄRÄÄ, PYYDÄ ARVIO. H61. Entä paljonko saatte n e t t o n a kuukaudessa, kun säännölliset ylityöansiot lasketaan mukaan? NETTOPALKKA = VEROT JA MAKSUT VÄHENNETTY. H62. Montako viikkotyötuntia teette päätoimessanne, kun säännöllinen palkallinen ylityöaika otetaan mukaan? EI PALKATONTA YLITYÖTÄ TÄHÄN. JOS TÖISSÄ ALLE 30 TUNTIA (H35 TAI H62 < 30): H64. Onko pääasiallisin syy osa-aikatyöhönne: *** ANNA KORTTI H3 *** opiskelu tai työharjoittelu 1 kotityöt, lasten tai muiden henkilöiden hoito 2 oma sairaus tai vamma 3 haluaisi työskennellä pitempään, mutta kokopäivätyötä ei ole tarjolla nykyisessä työssä tai muualla 4 ei halua työskennellä enempää 5 ei pidä nykyistä työtä osa-aikaisena 6 Muut syyt 7 JOS VASTAA ITSE: H65. Seuraavaksi arvioidaan työtyytyväisyyttä antamalla pisteitä yhdestä kuuteen. 1 merkitsee, että ette ole lainkaan tyytyväinen ja 6, että olette täysin tyytyväinen. Kuinka tyytyväinen olette nykyiseen työhönne, kun ajattelette: - ansioita? _ H66. - työn varmuutta? _ H67. - työn luonnetta? _ H68. - työtuntien määrää? _ H69. - työaikoja (päivätyö, yötyö, vuorotyö jne.)? _ H70. - työoloja ja työympäristöä? _ H71. - etäisyyttä työpaikkaan tai työmatkaa? _ 25

27 H72. Seuraavat kysymykset koskevat viimeksi kuluneita neljää työviikkoa. Lomaviikkoja ei oteta huomioon. Montako päivää olitte pois töistä sairauden tai muun syyn vuoksi viimeisten neljän viikon aikana? EI LAINKAAN = 0. H73. Oletteko työskennellyt päätyönne lisäksi jossakin muussa työpaikassa tai maatilalla viimeisten neljän viikon aikana? 2 => H76 H74. Mitä pääasiassa teitte tässä työssänne H75. Paljonko tässä työssä kertyi työtunteja viikossa keskimäärin viimeisten neljän työviikon aikana? H76. Etsittekö jotakin muunlaista työtä nykyisen työnne tilalle? 2 => H78 H77. Jos sopiva työ löytyy, montako viikkotuntia olette valmis työskentelemään uudessa työpaikassa? => H80 H78. Etsittekö jotakin sivutyötä nykyisen työnne lisäksi? 2 => H132 H79. Jos sopiva työ löytyy, montako viikkotuntia olette valmis työskentelemään tässä sivutyöpaikassa? JOS VASTAA ITSE: H80. Millaisiksi arvioitte mahdollisuutenne löytää haluamanne työpaikka seuraavan 12 kuukauden aikana: hyvät 1 eivät hyvät, eivätkä huonot 2 huonot 3 hyvin huonot? 4 H81. Oletteko viimeisten neljän viikon aikana ollut yhteydessä työvoimatoimistoon saadaksenne työtä? Kyllä 1 => H132 H82. Oletteko viimeisten 4 viikon aikana yrittänyt aktiivisesti etsiä työtä esimerkiksi hakenut suoraan työnantajalta, tutkinut työpaikkailmoituksia tai vastannut niihin, ottanut yhteyttä yksityisiin työnvälittäjiin tai ammatinvalinnan ohjaajiin, kysellyt ystäviltä tai käyttänyt suhteita tai ryhtynyt toimenpiteisiin oman yrityksen perustamiseksi? Kyllä, jotakin näistä 1 => H132 mitään 2 H83. Miksi ette ole yrittänyt etsiä työtä viimeisten 4 viikon aikana? Sopivaa työtä ei ole saatavilla 01 => H132 Saanut jo työtä, joka alkaa myöhemmin 02 => H132 Odottaa hakemuksen tai haastattelun tulosta 03 => H132 Muu syy?

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN PADASJOEN KUNNASSA 01.08.2014 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista.

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista. Taskutilasto 2002 ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ Isät, % vanhempainpäivärahakausista 60 Päiviä/ isä 30 Isät, % kausista 40 20 20 Päiviä/isä 10 1986 1990 1995 2000 KANSANELÄKELAITOKSEN TASKU-

Lisätiedot

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kela Hakemus Opintotuki Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit arvioida tuen määrän /laskurit

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

ESS-KONTAKTILOMAKE tutustumista varten

ESS-KONTAKTILOMAKE tutustumista varten TILASTOKESKUS..00 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 000 TILASTOKESKUS ESS-KONTAKTILOMAKE tutustumista varten Haastattelija: Kohdehenkilö: Kohdenumero: Kohdehenkilön puhelinnumero:.. Ei puhelinta salainen

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan

Lisätiedot

TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA. 1.8.2016 alk.

TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA. 1.8.2016 alk. 1 TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA 1.8.2016 alk. 2 PÄIVÄHOITOMAKSUT Tämä maksutiedote sisältää tietoa siitä, miten päivähoitomaksut määräytyvät ja miten maksuissa on mahdollista säästää (mm. ilmoittamalla

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja 2 1 403 11,5 3 925 3 1 730 9,4 4 815 4 2 053 7,9 5 724 5 2 191 7,9 5 862 6 2 328 7,9 5 999

Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja 2 1 403 11,5 3 925 3 1 730 9,4 4 815 4 2 053 7,9 5 724 5 2 191 7,9 5 862 6 2 328 7,9 5 999 NAANTALIN KAUPUNKI 15.6.2016 Sivistysvirasto, varhaiskasvatus MAKSUTIEDOTE PÄIVÄHOITOLASTEN VANHEMMILLE Kunnallisessa kokopäivähoidossa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (734/1992,

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

10.4.9.1. Ensisijaisen huoltajan haastattelun päivityslomakkeen sisältö Sama kuin yhdeksän kuukauden haastattelu - katso lisätiedot osasta 10.4.8.1.

10.4.9.1. Ensisijaisen huoltajan haastattelun päivityslomakkeen sisältö Sama kuin yhdeksän kuukauden haastattelu - katso lisätiedot osasta 10.4.8.1. 10.4.9. Ensisijaisen huoltajan haastattelun päivityslomake (tiedot kerätty alunperin 9 kk:n ensisijaisen huoltajan haastattelulomakkeella Ensisijaisen huoltajan haastattelun päivityslomake on suunniteltu

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA -TUTKIMUS Haastattelu- ja tutkimuspalvelut Syyskuu 2006 SUOMI EUROOPASSA -TUTKIMUS 2006 KORTTI 1 0 En ollenkaan 1 Alle ½ tuntia 2 ½ - 1 tuntia 3 Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 ½ tuntia 4 Yli 1 ½ tuntia, mutta korkeintaan

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

ESS-KONTAKTILOMAKE. TILASTOKESKUS Haastattelu- ja tutkimuspalvelut TILASTOKESKUS. Haastattelija:

ESS-KONTAKTILOMAKE. TILASTOKESKUS Haastattelu- ja tutkimuspalvelut TILASTOKESKUS. Haastattelija: TILASTOKESKUS 0..00 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 000 TILASTOKESKUS ESS-KONTAKTILOMAKE Haastattelija: Kohdehenkilö: Kohdenumero: Kohdehenkilön puhelinnumero:.. Kieltäytynyt Ei puhelinta Siirretty toiselle

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

ZA5477. Flash Eurobarometer 319B (Youth on the Move - Respondents Aged Mobility in Education and Work) Country Questionnaire Finland

ZA5477. Flash Eurobarometer 319B (Youth on the Move - Respondents Aged Mobility in Education and Work) Country Questionnaire Finland ZA5477 Flash Eurobarometer 319B (Youth on the Move - Respondents Aged 15-35 Mobility in Education and Work) Country Questionnaire Finland Questions for the Flash Eurobarometer on Youth on the Move January

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 :n 4 momentti, 3 :n 4 kohta, 4 :n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 5 b, 6 :n 1 momentin 3

Lisätiedot

Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä

Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä Tilastokatsaus Lisätietoja: 28.05.2010 Esko Ruhanen, puh. 020 634 1364, etunimi.sukunimi@kela.fi Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä Kelan eläke-etuudensaajat ja maksetut eläkeetuudet

Lisätiedot

ZA5213 Flash Eurobarometer 276 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 1)

ZA5213 Flash Eurobarometer 276 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 1) ZA5213 Flash Eurobarometer 276 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 1) Country Specific Questionnaire Finland Flash 276 FINANCIAL CRISIS D1. Sukupuoli

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Sivltk. 7.3.2017 17, Liite 5 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelumaksulaki astuu voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään mm. varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa (hoidettavaa) koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Puhelinnumero Etunimet Sähköpostiosoite Osoite Ammatti Henkilötunnus Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Koti ja perhe numeroina 2014

Koti ja perhe numeroina 2014 Koti ja perhe numeroina 2014 Voit hakea lapsiperheen tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Lapsiperheen tuet 020 692 206 Asumisen tuet 020 692 201 Sisältö Äitiysavustus

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN 1 SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a :n ja sotilasavustuslain 11 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

Varhaiskasvatus 1(5)

Varhaiskasvatus 1(5) Varhaiskasvatus 1(5) LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 31.7.2017 PERUSTEET Päivähoitomaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromäärä on tarkistettu sosiaaliala-

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista Nykytila Kokoaika- ja osa-aikatyöstä voi kieltäytyä työttömyysetuutta menettämättä, jos työstä maksettava palkka, josta on vähennetty työn vastaanottamisesta aiheutuvat

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 333 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-2498 Esityslistan asia TJA/19 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland ZA4883 Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland 2008 EUROBAROMETER ON FAMILIES, AND ADAPTING TO THE NEEDS OF AN AGEING POPULATION

Lisätiedot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Pärnänen Anna Erikoistutkija Väestö- ja elinolotilastot Muistio 29.3.2016 1 (1) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Asiantuntijakuuleminen nollatuntisopimuksista Tilastokeskus selvitti vuonna 2014 työvoimatutkimuksen

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Ensisijaisen etuuden eläkkeestä vähentämisen tarkistaminen edellyttää määrän muutosta yli:

Ensisijaisen etuuden eläkkeestä vähentämisen tarkistaminen edellyttää määrän muutosta yli: VAKUUTUSTUTKINTO/FINVA SOSIAALITURVAN KOE 174 1) Maahanmuuttajan erityistuki 3 p. Kenellä voi olla oikeus maahanmuuttajan erityistukeen ja millä edellytyksin? Vastaus:Toimeentuloturva s. 291 2) Sosiaalivakuutus

Lisätiedot

Golf Digest lukijatutkimus

Golf Digest lukijatutkimus Golf Digest Golf Digest lukijatutkimus Toteutettu web-kyselynä toukokuussa 8 Vastaajat ovat Golf Digest lehden tilaajia ja lukijoita Vastaajia n = 479 Lehden jutut luetaan tarkkaan Luen lehden jutut Vastaajista

Lisätiedot

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2005

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2005 Kela tiedottaa 28.12.2004 Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2005 Ensi vuosi tuo tasokorotuksia moniin Kelan maksamiin etuuksiin. Vanhempainpäivärahojen, sairauspäivärahan, kuntoutusrahan ja erityishoitorahan

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer FLASH- 258 D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [ 9 9 ] [KIELTÄYTYMINEN/EI

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Kotiliesi.fi ja Kotiliesi-lehti

Kävijäprofiili 2012. Kotiliesi.fi ja Kotiliesi-lehti Kävijäprofiili 01 Mediaprofiilit Kotiliesi TNS Atlas heinä joulukuu 0 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 0. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko

Lisätiedot

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN 1 SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA PK1_plus 1 *1429901* PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka puoliso on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella.

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

VAALIPUNTARI KOKO SUOMI

VAALIPUNTARI KOKO SUOMI VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 17 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Pentti Arajärvi. Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta. Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006

Pentti Arajärvi. Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta. Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006 Pentti Arajärvi Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006 1 SUOMEN PERUSTUSLAKI 18 Oikeus työhön ja elinkeinovapaus Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Oripään kunta, Sosiaalilautakunta Koulutie 2 32500 Oripää puh. 02 7625 300 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT voimaan 1.8.2014 alkaen Lasten päivähoitomaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

KELAN ETUUDET EUROINA 2017

KELAN ETUUDET EUROINA 2017 KELAN ETUUDET EUROINA 2017 KOTI JA PERHE TERVEYS JA KUNTOUTUS OPISKELU JA ASEVELVOLLISUUS TYÖTTÖMYYS ELÄKKEELLE PERUSTOIMEENTULOTUKI Hakemukset ja liitteet www.kela.fi/asiointi Puhelinpalvelu Asevelvollisen

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos Esityksen sisältö Suomen opintotukijärjestelmän synty ja kehitys Olennaiset muutokset 1900-luvulta ja 2000-luvun

Lisätiedot

KYSELY: Hallituksen leikkausten ja säästötoimenpiteiden vaikutukset kuluttajien talouteen ja terveydenhoitoon 11/2016

KYSELY: Hallituksen leikkausten ja säästötoimenpiteiden vaikutukset kuluttajien talouteen ja terveydenhoitoon 11/2016 KYSELY: Hallituksen leikkausten ja säästötoimenpiteiden vaikutukset kuluttajien talouteen ja terveydenhoitoon 11/2016 KYSELY: Hallituksen leikkausten ja säästötoimenpiteiden vaikutukset kuluttajien talouteen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot