ECHP Eurooppalainen elinolotutkimus 1996

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ECHP Eurooppalainen elinolotutkimus 1996"

Transkriptio

1 Elinolot ECHP Eurooppalainen elinolotutkimus 1996 Haastattelulomake

2 ECHP - European Community Household Panel Projekti EL96 Blaise 2.4 Lomakkeen lukuohje. Haastattelussa periaatteena on, että kysymyksestä siirrytään seuraavaan, jos vastausvaihtoehdon jälkeen ei ole hyppymerkintää, esim. => H132. Mikäli hyppy on merkitty, siirrytään ko. kysymykseen. Kysymykset eivät ole joka kohdassa aivan numerojärjestyksessä ja aukottomasti numeroitu. Jos kysymystekstin päällä on ISOLLA alleviivattu teksti, luetaan ko. kysymys vain, mikäli ehto täyttyy. Kun ehdossa lukee 'JOS TULONJAKO...', tarkoitetaan sillä samalla käynnillä aikaisemmin tehtyä Tulonjakotilaston haastattelua, jossa annettuja vastauksia hyödynnetään. Normaalitekstillä kirjoitettu on haastattelijan luettavaksi tarkoitettua kysymystä aina kysymysmerkkiin asti. ISOLLA kirjoitettu on ohje haastattelijalle. Sitä ei lueta.

3 Kotitalouskohtaiset kysymykset Tässä tutkimuksessa tarkoitetaan kotitaloudella henkilöitä, jotka asuvat, ruokailevat tai käyttävät tulojaan yhdessä. Haastattelu koskee vain niitä, jotka kuuluvat kotitalouteen haastatteluhetkellä. SEURAAVAT KOTITALOUSKOHTAISET KYSYMYKSET ESITETÄÄN TALOUDEN VIITEHENKILÖLLE. ESI- MERKIKSI MUUTTOA KOSKEVIIN KYSYMYKSIIN VASTATAAN HÄNEN MUKAANSA. 2

4 1. Seuraavat kysymykset käsittelevät asumista nykyisessä pääasiallisessa asuinpaikassanne.tapahtuuko haastattelu samassa paikassa kuin viime vuonna? Kyllä Vuonna 1996 aina 1 Puuttuva 3 2. Seuraavat kysymykset käsittelevät asumista nykyisessä pääasiallisessa asuinpaikassanne. Minä vuonna te itse muutitte nykyiseen osoitteeseenne? tai aikaisemmin 3 => 4 3. Mikä oli muuttokuukausi? => 5 4. Mikä oli muuttovuosi? 5. Asuitteko ennen muuttoanne: toisaalla tässä samassa kunnassa 1 => 6 toisessa kunnassa Suomessa 2 vai toisessa maassa? 3 => 5B 5A. Mikä kunta? => 6 5B. Mikä maa? 6. Oliko pääasiallinen syy muuttoonne: TYÖ, eli te tai joku kotitaloutenne jäsenistä halusi muuttaa lähemmäksi työ- tai opiskelupaikkaa, halusi muuttaa työpaikan sijainnin muuttuessa, sai työpaikan tai aloitti yrittäjänä täällä, jäi eläkkeelle tai lopetti työt muusta syystä jne. 1 ASUNTO, eli löysitte sopivamman asunnon tai halusitte vaihtaa asuinpaikkaa 2 tai yksinomaan HENKILÖKOHTAISET SYYT? 3 7A. Onko nykyinen asuntonne sama kuin viime vuoden viimeisen päivän asunto? => 7 JOS TULONJAKO KERROSTALO (TALOTYP = 4): 7B. Onko asuintalossanne: alle 10 asuntoa 1 10 asuntoa tai enemmän? 2 Seuraavaksi esitän muutamia kysymyksiä asunnostanne. 7. Onko nykyinen asuntonne: yhden perheen asunto erillisessä pientalossa 1 yhden perheen asunto paritalossa tai rivitalossa 2 asunto rakennuksessa, jossa on alle 10 asuntoa 3 asunto rakennuksessa, jossa on 10 asuntoa tai enemmän 4 muunlainen asunto? 5 8. Montako huonetta kotitaloudellanne on käytössä, lukuunottamatta keittiötä? EI OTETA MUKAAN: ETEISTILAT, PESEYTYMISTILAT, PORRASTASANTEET, VAATEHUONEET JA VARASTOT SEKÄ PELKÄSTÄÄN YRITTÄJÄN TYÖTILOINA KÄYTTÄMÄT HUONEET. -- 3

5 8A. Onko nykyisen asuntonne omassa käytössä olevien huoneiden lukumäärä ilman keittiötä XX (sama kuin tulon )? EI OTETA MUKAAN: ETEISTILAT, PESEYTYMISTILAT, PORRASTASANTEET, VAATEHUONEET JA VARASTOT SEKÄ PELKÄSTÄÄN YRITTÄJÄN TYÖTILOINA KÄYTTÄMÄT HUONEET. => 9 8B. Montako huonetta käytössänne sitten on? 9. Kuuluuko asuntoonne: - erillinen keittiö? OLOHUONEEN TAI RUOKAILUTILAN YHTEYDESSÄ OLEVA KEITTIÖ = KYLLÄ kylpytila, sauna tai suihku? sisä-wc? lämmin vesi? keskuslämmitys, suora tai muu sähkölämmitys? oleskelupaikka ulkona, esim. kuisti, terassi, oleskeluparveke tai puutarha? Asumiseen voi joskus liittyä puutteita. 15. Liittyykö asumiseenne: - ahtautta? naapureista kuuluvaa melua? 16B. - liikenteen, tehtaiden tai työmaiden aiheuttamaa melua tai muuta kadulta kuuluvaa melua? pimeyttä tai valon puutetta? 4

6 18. - riittävien lämmitysmahdollisuuksien puutetta? vuotava katto? kosteita seiniä, lattiaa, perustusta tms.? hometta ikkunan puitteissa tai lattioissa? liikenteen tai teollisuuden aiheuttamaa saastetta, nokea tai muita ympäristöongelmia? ilkivaltaa tai rikollisuutta asuinalueellanne? JOS ASUNTO ERI KUIN (KYS. 7A = 2): 24. Omistaako kotitaloutenne tämän asunnon vai oletteko vuokralainen? Omistaja 1 => 25 Vuokralainen tai alivuokralainen, joka maksaa vuokraa (vaikka saisikin asumistukea) 2 => 30 Asunnosta ei makseta vuokraa 3 => 44 JOS ASUNTO SAMA KUIN (KYS. 7A = 1): 24A. Oletteko tällä hetkellä tämän asunnon: omistaja 1 vuokralainen tai alivuokralainen, joka maksaa vuokraa (vaikka saisikin asumistukea)? 2 => 30 ASUNNOSTA EI MAKSETA VUOKRAA. 3 => Maksatteko asuntolainaa, asunnon korjauslainaa tai kiinnelainoja? => 28 JOS TULONJAKO MAKSETTUJA ASUNTOLAINAN LYHENNYKSIÄ JA KORKOJA (ASLAIHOI > 0): 26A. Viime vuonna kaikkien asuntolainojenne korkojen ja lyhennysten määrä oli XX markkaa (Tulonjakotilaston haastattelu). Paljonko maksatte lainojen lyhennyksiä ja korkoja kuukaudessa tällä hetkellä? => 28 JOS TULONJAKO EI MAKSETTUJA ASUNTOLAINAN LYHENNYKSIÄ JA KORKOJA (ASLAIHOI = 0): 26. Kun otetaan huomioon asunnon ostoa, laajoja korjauksia tai laajennuksia yms. varten otetut lainat, paljonko maksatte kuukaudessa lainan lyhennyksiä ja korkoja? 5

7 JOS ASUU OMISTUSASUNNOSSA (KYS. 24. = 1 TAI KYS. 24A = 1): 28. Millaisena taloudellisena rasitteena pidätte asumismenojanne esimerkiksi lainojen, yhtiövastikkeen, korjauskulujen, lämmityksen, veden, kiinteistöveron ynnä muiden maksamista? TÄSSÄ OTETAAN HUOMIOON KAIKKI ASUMISEEN LIITTYVÄT MENOT. Onko niiden maksaminen: huomattavan rasittavaa 1 jonkin verran rasittavaa 2 vai eivät ongelmallisia? Saatteko tällä hetkellä asumistukea tai asumislisää? TÄHÄN KUULUVAT: YLEINEN ASUMISTUKI, OPINTORAHAN ASUMISLISÄ, KANSANELÄKKEEN ASUMISTUKI, RINTAMASOTILASELÄKKEEN ASUMISTUKI, LESKENELÄKKEEN ASUMISTUKI JA SOTILASAVUSTUKSEN ASUMISAVUSTUS. JOS ASUU VUOKRALLA (KYS. 24. = 2 TAI KYS. 24A = 2): 30. Oletteko vuokrannut nykyisen asuntonne: valtiolta, kunnalta tai vapaaehtois- tai voittoa tavoittelemattomalta yhteisöltä 1 kotitaloutenne jäsenen työnantajalta 2 yksityishenkilöltä tai yritykseltä? 3 JOS ASUU VUOKRALLA (KYS. 24A. = 2) JA TULONJAKO ON MAKSANUT VUOKRAA (MAKSVUOK > 0): 31A. Kuukausivuokranne erilaisine käyttömaksuineen oli viime vuoden lopussa XX markkaa (Tulonjakotilaston haastattelu). Onko se nyt sama? Kyllä 1 => 31C 31B. Kuinka suuri se on tällä hetkellä? JOS ASUU VUOKRALLA (KYS. 24A = 2) JA EIKÄ MAKSANUT VUOKRAA TULONJAKO MAKSVUOK = 0): 31C. Kuinka paljon maksatte vuokraa käyttömaksuineen, esimerkiksi sauna- ja vesimaksuineen kuukaudessa? JOS ASUU ERI ASUNNOSSA KUIN (KYS. 7A = 2): 31. Kuinka suuri on kuukausivuokranne, kun mukaan vuokraan otetaan samalla maksetut käyttömaksut, esimerkiksi saunaja vesimaksut? 33. Maksatteko vuokran lisäksi erikseen: - korjaukset tai ylläpitokustannukset? 34.- lämmityksen? 35.- muun sähkön tai kaasun? 6

8 36.- veden? 37.- jäteveden tyhjennyksen? 38.- jätteiden noudon? 39.- muita palveluita tai kunnallisia maksuja? 40. Millaisena taloudellisena rasitteena pidätte asumismenojanne, esimerkiksi vuokran, korjauskulujen, lämmityksen, veden ynnä muiden maksamista? Onko niiden maksaminen: huomattavan rasittavaa 1 jonkin verran rasittavaa 2 vai eivät ongelmallisia? Saatteko tällä hetkellä asumistukea tai -lisää? TÄHÄN KUULUVAT YLEINEN ASUMISTUKI, OPINTORAHAN ASUMISLISÄ, KANSANELÄKKEEN ASUMISTUKI, RINTAMASOTILASELÄKKEEN ASUMISTUKI, LESKENELÄKKEEN ASUMISTUKI JA SOTILASAVUSTUKSEN ASUMISAVUSTUS. => Paljonko oli itse maksamanne vuokra kuukaudessa, jos saitte asumistukea? VUOKRA ASUMISTUEN VÄHENTÄMISEN JÄLKEEN JOS KYS. 24 <> 3 TAI KYS. 24A <> 3 JA KYS. 29 = 1 TAI KYS 41. = 1: 42. Paljonko saatte tätä tukea kuukaudessa tällä hetkellä? 43. Monenko kuukauden ajan saitte viime vuonna asumistukea tai -lisää? HUOM. ASUMISTUKIKUUKAUDET VIIME VUONNA. 44A. Mitkä seuraavista hyödykkeistä kotitaloudellanne tai jollakin sen jäsenellä on käytössään? Jos ei ole, kertokaa, haluaisitteko hankkia sen, jos teillä olisi varaa, tai eikö teillä ole sitä jostain muusta syystä, ette esimerkiksi halua tai tarvitse sitä. OLLA KÄYTÖSSÄ = OMISTAA, VUOKRANNUT TAI MUUTEN KÄYTÖSSÄ. 44. Onko teillä auto tai pakettiauto (yksityiskäytössä)? => JOS EI Haluaisi, mutta ei ole varaa 1 halua tai ei ole muusta syystä 2 7

9 46. Onko teillä väri-tv? => JOS EI Haluaisi, mutta ei ole varaa 1 halua tai ei ole muusta syystä Onko teillä videonauhuri? => JOS EI Haluaisi, mutta ei ole varaa 1 halua tai ei ole muusta syystä Onko teillä mikroaaltouuni? Kyllä 1 => 51A 51. JOS EI Haluaisi, mutta ei ole varaa 1 halua tai ei ole muusta syystä 2 51A. Onko teillä kotitietokone? => 52 51B. JOS EI Haluaisi, mutta ei ole varaa 1 halua tai ei ole muusta syystä Onko teillä astianpesukone? => JOS EI Haluaisi, mutta ei ole varaa 1 halua tai ei ole muusta syystä Onko teillä puhelin? => JOS EI Haluaisi, mutta ei ole varaa 1 halua tai ei ole muusta syystä Onko teillä toinen asunto omassa käytössä (esim. vapaa-aikaa varten)? Kyllä 1 => 58A 57. JOS EI Haluaisi, mutta ei ole varaa 1 halua tai ei ole muusta syystä 2 8

10 JOS TULONJAKO MUITA KUIN ASUNTOLAINOJA (MUULAIMK > 0): 58A. Viime vuoden lopussa teillä (taloudellanne) oli muita (kuin asunto-) lainoja XX mk (Tulonjakotilaston haastattelu). Onko teillä (jollakin taloudestanne) tällä hetkellä osamaksuvelkaa tai muuta kuin asumiseen liittyvää velkaa? => 59 JOS TULONJAKO EI MUITA LAINOJA (MUULAIMK = 0): 58. Onko teillä (jollakin taloudestanne) tällä hetkellä osamaksuvelkaa tai muuta kuin asumiseen liittyvää velkaa? MUUTA KUIN EDELLÄ KYSYTTYÄ ASUNTOLAINAA. => Onko näiden velkojen ja korkojen maksaminen taloudellenne: huomattavan rasittavaa 1 jossakin määrin rasittavaa 2 vai eivät ongelmallisia? Kotitaloudella voi olla useita tulolähteitä ja useammalla jäsenellä tuloja. *** ANNA KORTTI 1 *** Kun ajattelette kotitaloutenne yhteenlaskettuja kuukausituloja, onko menojen kattaminen niillä: erittäin hankalaa 1 hankalaa 2 melko hankalaa 3 melko helppoa 4 helppoa 5 hyvin helppoa? On asioita, joihin monilla ihmisillä ei ole varaa, vaikka he niitä haluaisivatkin. Onko teillä (taloudellanne) halutessanne varaa: - pitää asunto riittävän lämpimänä? 62.- kustantaa viikon loma tai lomamatka vuosittain? 63.- ostaa uusia huonekaluja kuluneiden tilalle? 64.- ostaa uusia vaatteita? 65.- syödä liha-, kala- tai kanaruokia joka toinen päivä? 66.- kestitä ystäviä tai perhettä vähintään kerran kuukaudessa? 9

11 67. Onko taloutenne ollut viimeisten 12 kk:n aikana tilanteessa, jossa se ei ole voinut maksaa ajallaan asunnon vuokraa? / sovellu 2 JOS MAKSAA LAINAN LYHENNYKSIÄ JA KORKOJA (KYS. 26 > 0 TAI KYS. 26A > 0): 68. Onko taloutenne ollut viimeisten 12 kk:n aikana tilanteessa, jossa se ei ole voinut maksaa ajallaan kiinnetai asuntolainojen lyhennyksiä? / sovellu Onko taloutenne ollut viimeisten 12 kk:n aikana tilanteessa, jossa se ei ole voinut maksaa ajallaan asunnon käyttömaksuja, esimerkiksi sähkö-, vesi- ja kaasulaskuja tms.? / sovellu 2 JOS OSAMAKSUVELKAA (KYS. 58 = 1 TAI KYS. 58A = 1): 70. Onko taloutenne ollut viimeisten 12 kk:n aikana tilanteessa, jossa se ei ole voinut maksaa ajallaan osamaksuvelkojen tai muiden lainojen lyhennyksiä? TÄMÄ KOSKEE MYÖS LUOTTOKORTTILASKUJA. / sovellu Onko taloudessanne alle 12-vuotiaita lapsia? MERKITSE KYSYMÄTTÄ EI, JOS EI LAPSIA. => Hoitavatko jotkut muut kuin vanhemmat (tai holhooja) lastanne (lapsianne) säännöllisesti kotona tai kodin ulkopuolella kuten lastentarhassa, päiväkodissa tai yksityiskodissa? KIRJOITA KYSYMÄTTÄ, JOS SELVINNYT TULONJAON KYSYMYKSESTÄ. => Maksatteko lapsestanne (lapsistanne) säännöllisiä hoitomaksuja? 74. Onko taloudessanne vuotiaita lapsia? MERKITSE KYSYMÄTTÄ EI, JOS EI LAPSIA. => Onko jollakin alle 16-vuotiaalla itsenäinen tulolähde? EI ALLE 350 MK:N KUUKAUSITULOJA. Seuraavaksi kysytään tuloista. 76. Onko kotitaloudellanne tällä hetkellä: - palkkatuloja? 10

12 77. - yrittäjätuloja maataloudesta tai muusta yritystoiminnasta? eläkkeitä? työttömyyteen tai työn loppumiseen liittyviä etuuksia? ESIMERKIKSI TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAT, ERORAHAT joitakin muita sosiaalietuuksia tai jotakin avustusta tai apurahaa? ESIMERKKEJÄ SOSIAALIETUUKSISTA: LAPSILISÄT, KOTIHOIDONTUKI, ASUMISTUET, TOIMEENTULOTUKI korko- tai muuta omaisuustuloa sijoituksista, säästöistä, vakuutuksista, kiinteistöstä tai muusta omaisuudesta? muita tulolähteitä? 83. Mistä tulolähteestä kotitaloutenne saa eniten tuloja? *** ANNA KORTTI 2 *** mitään tuloja 0 Palkkatulot 1 Yrittäjä- tai maataloustulot 2 Eläkkeet 3 Työttömyyteen tai työn loppumiseen liittyvät etuudet 4 Muut sosiaalietuudet, avustukset ja apurahat 5 Tulot sijoituksista, säästöistä, vakuutuksista tai omaisuudesta 6 Muut tulolähteet Osaatteko sanoa, paljonko kotitaloutenne kaikki yhteenlasketut n e t t o t u l o t ovat kuukaudessa? TIETÄÄ KUUKAUSITULON NETTONA 1 EI OSAA SANOA KUUKAUSITULON NETTOMÄÄRÄÄ. 2 => Paljonko ovat kotitaloutenne n e t t o t u l o t kuukaudessa? Jos ette tiedä tarkkaa summaa, antakaa arvio. 86. Paljonko kotitalouden n e t t o t u l o on kuukaudessa? *** ANNA KORTTI 3 *** alle Mk Mk Mk Mk Mk Mk Mk Mk tai enemmän 8 11

13 87. Kun ajattelette kotitaloutenne tuloja ja menoja, jääkö teille yleensä rahaa, jonka voisitte säästää?, tai hyvin vähän Mikä on se vähimmäis n e t t o t u l o, jolla kotitaloutenne voisi nykyoloissa tulla toimeen kuukauden? KOTITALOUS ITSE MÄÄRITTELEE, MITÄ MENOJA VÄHIMMÄISTOIMEENTULON PITÄÄ SISÄLTÄÄ. 89. Miten taloutenne rahatilanne on muuttunut vuosi sitten vallinneeseen tilanteeseen verrattuna? *** ANNA KORTTI 4 *** parantunut selvästi 1 parantunut hieman 2 pysynyt ennallaan 3 huonontunut hieman 4 huonontunut selvästi 5 SIIRRETÄÄN AUTOMAATTISESTI TULONJAKOLOMAKKEELTA 90. Saitteko te tai joku kotitaloudestanne viime vuonna toimeentulotukea sosiaalitoimistosta? => 107 JOS TULONJAKO SAI TOIMEENTULOTUKEA (SAITO = 1): 92. Osaatteko sanoa, minä kuukausina te tai joku kotitaloudestanne sai toimeentulotukea viime vuonna? => Monenako kuukautena kotitaloutenne sai toimeentulotukea viime vuoden aikana? => 107 Saitteko toimeentulotukea: 94. Tammikuussa? 95. Helmikuussa? 96. Maaliskuussa? 97. Huhtikuussa? 98. Toukokuussa? 99. Kesäkuussa? 100. Heinäkuussa? 12

14 101. Elokuussa? 102. Syyskuussa? 103. Lokakuussa? 104. Marraskuussa? 105. Joulukuussa? 106. Paljonko kotitaloutenne kokonaisuudessaan sai sitä tavallisesti kuukaudessa? KIRJOITA KOKO VUONNA SAATU SUMMA, JOS EI VOI ANTAA KUUKAUSITIETOA SEKÄ KIRJOITA HUOMAUTUS. (TAI ARVIO SIITÄ) 107. Saitteko te tai joku kotitaloudestanne jotakin toimeentulotukea korvaavaa etuutta esimerkiksi maksusitoumuksia sosiaalitoimistosta viime vuonna? => Monenako kuukautena kotitaloutenne sai näitä etuuksia viime vuonna? JOS SAI KOKO VUODEN, MERKITSE Oletteko te tai joku kotitaloudestanne saanut viime vuonna vuokratuloa esimerkiksi huoneen, asunnon, talon tai maan vuokraamisesta? => Paljonko kotitaloutenne sai tätä tuloa viime vuonna, kun tähän tulolähteeseen liittyvien lainojen, korjausten, ylläpidon ja vakuutusten kustannukset on vähennetty, mutta veroja ei? VEROTUKSESSA ILMOITETTU VUOKRATULO. Sai tuloa ja tietää markkamäärän 1 Sai tuloa, tarkka summa ei tiedossa 2 => 125 jäänyt puhdasta tuloa, sillä kulut ja tulot olivat yhtä suuret tai kulut ylittivät tulot 3 => Paljonko saitte sitä ennen verotusta viime vuonna? 125. Paljonko kotitalouden saama vuokratulo oli viime vuonna? *** ANNA KORTTI 5 *** alle Mk Mk Mk Mk Mk tai enemmän 5 13

15 126. Saitteko te tai joku kotitaloudestanne perintönä viime vuonna vähintään markkaa rahaa tai saitteko sen arvosta omaisuutta, lahjoja tai arpajaisvoittoa? => Paljonko saitte? *** ANNA KORTTI 6 *** alle Mk Mk Mk tai enemmän 3 Kertyikö kotitaloudellenne huomattavaa kustannusten säästöä, noin markkaa vuodessa tai enemmän: omalta tilalta tai puutarhasta saadusta ravinnosta? omasta yrityksestä saaduista muista tuotteista? itse tehdyistä hyödykkeistä, korjauksista, ylläpitotoiminnasta tai erilaisesta tee-se-itse-toiminnasta? 131. Lopuksi mielipiteenne tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta yleensä. Onko nyt suotuisa vai epäsuotuisa ajankohta tehdä suuria hankintoja: suotuisa 1 ei kumpikaan 2 epäsuotuisa? MIKÄ OLI TÄMÄN KOTITALOUSKOHTAISEN OSAN HAASTATTELUTAPA? Käynti 1 Puhelin 2 14

16 KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHDYT KYSYMYKSET 15

17 M1. Kuuluuko NN kotitalouteenne haastatteluhetkellä? M2. MIKSI EI KUULU? (VOI OLLA TULONJAOSSA POISTETTU.) KUOLLUT 1 MUUTTANUT ERI KOTITALOUTEEN 2 MUUTTANUT LAITOKSEEN 3 MUUTTANUT ULKOMAILLE 4 LIIKAA KOHDELOMAKKEELLA? 5 MIKÄLI NN EI OLE ALKUPERÄISESSÄ OTOKSESSA: M3. Onko hän: SYNTYNYT 1 TULLUT TOISESTA KOTITALOUDESTA 2 TULLUT LAITOKSESTA 3 TULLUT ULKOMAILTA 4 PUUTTUNUT KOHDELOMAKKEELTA? 5 MIKÄLI NN EI OLE ALKUPERÄISESSÄ OTOKSESSA: M4. Missä kuussa? MIKÄLI NN EI OLE ALKUPERÄISESSÄ OTOKSESSA: M5. Minä vuonna? M6. ONKO HENKILÖ LÄSNÄ HAASTATTELUSSA? MIKÄLI NN EI OLE ALKUPERÄISESSÄ OTOKSESSA: M7. Mikä tai mitkä ovat hänen etunimensä? MIKÄLI NN EI OLE ALKUPERÄISESSÄ OTOKSESSA: M8. Mikä on hänen sukunimensä? M9. Mikä on hänen henkilötunnuksensa (tai syntymäaikansa)? JOKO HENKILÖTUNNUS TÄYDELLISENÄ TAI SYNTYMÄAIKA SEKÄ VUOSISATATUNNUS (1900 = - JA 1800 = +) TAI TYHJÄ, JOS EI PÄIVÄÄ EIKÄ KUUKAUTTA. SILLOIN KYSYTÄÄN SYNTYMÄVUOSI. M10. Mikä on hänen syntymävuotensa? M11. MIKÄ ON HÄNEN SUKUPUOLENSA? MIES 1 NAINEN 2 M12. Onko NNN MMM:n: ITSE 0 AVIO- TAI AVOPUOLISO 1 OMA LAPSI 2 KASVATTI- TAI ADOPTIOLAPSI TAI PUOLISON LAPSI 3 SISAR TAI VELI 4 KASVATTI- TAI ADOPTIOVELI TAI -SISAR TAI VELI- TAI SISARPUOLI 5 LAPSENLAPSI (MYÖS ADOPTIO-, KASVATTI- TAI PUOLISON LAPSI) 6 MINIÄ TAI VÄVY 7 MUU SUKULAINEN 8 EI SUKULAINEN 9 OMAT VANHEMMAT 10 ADOPTIO- TAI KASVATTIVANHEMMAT TAI HOLHOOJA 11 16

18 ISOVANHEMMAT (MYÖS ADOPTIO- TAI KASVATTIVANHEMMAT) 12 APPIVANHEMMAT (MYÖS ADOPTIO- TAI KASVATTIAPPIVANHEMMAT) 13 M13. Kuuluuko kotitalouteenne vielä muita kuin nämä jo kysytyt XX henkilöä? Haastatellaan seuraavaksi: VALITSE YKSI HENKILÖ. VASTAAKO TÄMÄ HAASTATELTAVA: ITSE 1 VAI SIJAISVASTAAJA? 2 KATO 3 VASTASIKO TÄMÄ HENKILÖ KOTITALOUSOSAN KYSYMYKSIIN? 17

19 Henkilökohtaiset kysymykset HENKILÖKOHTAISET KYSYMYKSET, KYSYTÄÄN KAIKILTA ENNEN HAASTATTELUVUOTTA 16 VUOTTA TÄYTTÄNEILTÄ KOTITALOUDEN JÄSENILTÄ. 18

20 * TALOUDELLINEN TOIMINTA TÄLLÄ HETKELLÄ * Aluksi kysytään joitakin kysymyksiä työpaikastanne ja päivittäisestä toiminnastanne. H1. Onko teillä tällä hetkellä työpaikka, jossa työskentelette vähintään 15 tuntia viikossa? KAIKKI PALKKATYÖ, MYÖS TYÖHARJOITTELU SEKÄ PALKATTA PERHEYRITYKSESSÄ TYÖSKENTELY. JOS USEAMPI TYÖ, LASKE TUNNIT YHTEEN. JATKOKYSYMYKSIIN VASTATAAN KUITENKIN PÄÄTYÖN MUKAAN. Kyllä 1 => H3 H2. Onko teillä kuitenkin työpaikka, jossa tavallisesti työskentelette vähintään 15 tuntia viikossa ja josta olette nyt tilapäisesti pois? TILAPÄINEN POISSAOLO = LOMA, ÄITIYSLOMA, SAIRAUS TAI VAMMA, LOMAUTUS, LAKKO, HUONO SÄÄ TAI JOKIN MUU SYY. 2 => H84 H3. Oletteko: KYSYTÄÄN PÄÄTYÖPAIKASTA. työnantajan palveluksessa - palkansaajana 1 - työllistämistuella työllistettynä tai työharjoittelijana 2 - palkatussa oppisopimuskoulutuksessa 3 itsenäinen yrittäjä 4 palkatta perheen yrityksessä? 5 H4. HAASTATTELIJA: VALITSE AINA ENSIMMÄINEN HAASTATTELU = 1. KETÄÄN EI OLE HAASTATELTU VIIME VUONNA. Ensimmäinen haastattelu 1 Haastateltu viime vuonna (2) H7. Minä vuonna aloititte työt nykyiselle työnantajallenne tai yrityksessänne? => H9 ennen vuotta => H20A H8. Mikä oli aloituskuukausi? => H10 H9. Mikä oli aloitusvuosi? KIRJOITA KYSYMÄTTÄ, JOS VUOSI ILMENI EDELLÄ. H10. Miten löysitte nykyisen työpaikkanne? Sanokaa tärkein tietolähteenne. *** ANNA KORTTI H1 *** ERILAISET EPÄVIRALLISET KANAVAT = 4 Haitte työtä suoraan työnantajalta tai työnantaja otti yhteyttä 1 => H11 Ilmoititte lehdessä tai vastasitte lehti-, radio- tai TV-ilmoitukseen 2 => H11 Työvoimatoimiston tai ammatinvalinnanohjauksen kautta 3 => H11 Perheen, ystävien tai muiden suhteiden avulla 4 => H11 Aloititte oman yrityksen tai menitte mukaan perheen yritykseen 5 => H11 Jollakin muulla tavoin 6 19

21 H10M. Millä muulla tavoin? H11. Olitteko työttömänä juuri ennen nykyisen työnne aloittamista? 2 => H14 H12. Kuinka kauan olitte silloin yhtäjaksoisesti työttömänä? Montako vuotta? TÄHÄN TÄYDET VUODET. KUUKAUDET SEURAAVAAN KYSYMYKSEEN. H13. Montako kuukautta? ALLE KUUKAUSI = 1. H14. Oletteko ollut töissä aikaisemmin vai onko tämä ensimmäinen työpaikkanne? JOS PALKKATYÖSSÄ: ENSIMMÄINEN TYÖPAIKKA = ENSIMMÄINEN TYÖNANTAJA, VAIKKA TEHTÄVÄT OLISIVATKIN MUUTTUNEET. Työssä aikaisemmin 1 Ensimmäinen työpaikka 2 => H20A H15. Minä vuonna lopetitte työt edellisessä työpaikassanne? tai aikaisemmin? 3 => H17 H16. Mikä oli lopetuskuukausi? H17. Mikä oli lopetusvuosi? KIRJOITA KYSYMÄTTÄ, JOS VUOSI ILMENI EDELLÄ. H18. Mikä oli pääasiallisin syy töiden lopettamiseen edellisessä työpaikassanne? *** ANNA KORTTI H2 *** TYÖHÖN LIITTYVÄT SYYT: - Sai paremman tai sopivamman työn 1 - Työnantaja lopetti työt (yrityksen lopettaminen, työvoiman vähentäminen, varhaiseläke, irtisanominen jne) 2 - Työsopimus päättyi tai työ oli tilapäistä 3 - Oman tai perheen yrityksen myyminen tai lopettaminen 4 HENKILÖKOHTAISET TAI MUUT SYYT: - Avioliitto 5 - Lapsen syntymä tai lastenhoito 6 - Vanhuksen, sairaan tai vammaisen hoito 7 - Puolison (asuinkumppanin) työ vaati muuttoa 8 - Opiskelu tai varusmies- tai siviilipalvelu 9 - Oma sairaus tai vamma 10 - Halu jäädä eläkkeelle tai elää säästöillä 11 - Muut syyt 12 Sijaisvastaajalta ei kysytä seuraavaa kysymystä. H19. Jos vertaatte nykyistä työtänne aikaisempaan, onko tämä nykyinen työnne kaikkiaan: paljon parempi 1 hieman parempi 2 suunnilleen samanlainen 3 huonompi? 4 H20A. Onko tämänhetkinen ammattinne edelleen NN (Tulonjakotilaston haastattelu )? Kyllä 1 => H21 20

22 H20. Mikä on nykyinen ammattinne? Kuvailkaa, mitä pääasiassa teette. _ JOS VASTAA ITSE: H21. Tuntuuko teistä, että taitonne ja pätevyytenne riittäisivät nykyistä vaativampaan työhön? H22. Käytättekö työssänne muita kieliä kuin suomea tai ruotsia? 2 => H26TU H23. Mitä kieltä käytätte? ENSIMMÄINEN KIELI. Englantia 01 Tanskaa 08 Ranskaa 02 Nykykreikkaa 09 Saksaa 03 Venäjää 12 Espanjaa 04 Japania 13 Italiaa 05 Kiinaa 14 Hollantia 06 Arabiaa 15 Portugalia 07 Jokin muu kieli 16+ => H23M H23M. Mikä muu? H24A. Käytättekö lisäksi jotain toista kieltä? 2 => H26TU H24. Mitä kieltä? TOINEN KIELI. Englantia 01 Tanskaa 08 Ranskaa 02 Nykykreikkaa 09 Saksaa 03 Venäjää 12 Espanjaa 04 Japania 13 Italiaa 05 Kiinaa 14 Hollantia 06 Arabiaa 15 Portugalia 07 Jokin muu kieli 16+ => H24M H24M. Mikä muu? H25A. Käytättekö vielä jotain kolmatta kieltä? 2 => H25A H25. Mitä kieltä? KOLMAS KIELI. Englantia 01 Tanskaa 08 Ranskaa 02 Nykykreikkaa 09 Saksaa 03 Venäjää 12 Espanjaa 04 Japania 13 Italiaa 05 Kiinaa 14 Hollantia 06 Arabiaa 15 Portugalia 07 Jokin muu kieli 16+ => H25M H25M. Mikä muu? 21

23 H26TU. Onko nykyisen työpaikkanne työnantajan tai toimipaikan tai yrityksenne nimi edelleen NN ja toimiala MM (Tulonjakotilaston haastattelu ) Kyllä 1 => H27 H26NI. Mikä on nykyisen työpaikkanne työnantajan tai toimipaikan tai yrityksenne nimi? H26TO. Mikä on nykyisen työpaikkanne toimi- tai tuotantoala? H27. Montako vakituisesti palkattua työntekijää tässä toimipaikassa työskentelee? Antakaa arvio. yhtään tai enemmän 7 H28. Työskentelettekö yksityisellä vai julkisella sektorilla? Yksityisellä sektorilla, ml. voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 Julkisella sektorilla, ml. osittain valtion omistamat yritykset 2 H29. Nykyinen työ on: MERKITSE KYSYMÄTTÄ AIKAISEMMAN TIEDON PERUSTEELLA. palkkatyötä 1 => H40 työharjoittelua, työllistämistyötä tai oppisopimuskoulutusta 2 => H36 yrittämistä tai palkatonta työtä 3 H30. Onko teillä koulutusta tai siihen liittyvää harjoittelua taidoissa, joita tarvitsette nykyisessä työssänne? TARKOITETAAN MUODOLLISTA KOULUTUSTA, EI TYÖPAIKKAKOULUTUSTA. 2 => H32 JOS VASTAA ITSE: H31. Miten paljon tästä koulutuksesta ja harjoittelusta on ollut apua nykyisessä työssänne? Onko siitä ollut apua: paljon 1 melko paljon 2 ei kovin paljon 3 ei lainkaan? 4 H32. Onko teillä eläkkeeseen oikeuttavaa työaikaa jostakin tätä aikaisemmasta työsuhteesta eli saatteko nyt tai tulevaisuudessa eläkettä sen perusteella? H33. Maksatteko tällä hetkellä työeläkevakuutusmaksuja johonkin eläkejäjestelmään? ITSE SUORAAN MAKSETUT MAKSUT. 2 => H35 22

24 H34. Paljonko maksatte näitä vakuutusmaksuja kuukaudessa? H35. Montako viikkotuntia työskentelette tavallisesti päätoimessanne? => H64 H36. Oikeuttaako nykyinen työsuhteenne eläkkeeseen tai onko teillä ollut sellaista työsuhdetta aikaisemmin eli saatteko nyt tai tulevaisuudessa eläkettä sen perusteella? H37. Maksatteko tällä hetkellä eläkevakuutusmaksuja? 2 => H39 H38. Paljonko maksatte näitä vakuutusmaksuja kuukaudessa? MITKÄ TAHANSA ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT. H39. Kuinka teille maksetaan oppisopimukseen perustuvasta työstänne tai työharjoittelusta? Saatteko palkkaa työnantajalta vai saatteko jotakin muuta etuutta, esimerkiksi työllistämistukea tai koulutustukea kansaneläkelaitokselta tai työttömyyskasalta? JOS SAA MOLEMPIA, MERKITSE SUUREMPI TULOLÄHDE. Palkkaa työnantajalta Työllistämistukea / koulutustukea 1 => H55 2 => H55 JOS KYS. 29 = 1: H40. Onko teillä koulutusta tai siihen liittyvää harjoittelua taidoissa, joita tarvitsette nykyisessä työssänne? TARKOITETAAN MUODOLLISTA KOULUTUSTA, EI TYÖPAIKKAKOULUTUSTA. 2 => H42 Sijaisvastaajalta ei kysytä seuraavaa kysymystä. H41. Miten paljon tästä koulutuksesta ja harjoittelusta on ollut apua nykyisessä työssänne? Onko siitä ollut apua: paljon 1 melko paljon 2 ei kovin paljon 3 ei lainkaan? 4 H42. Onko työsuhteenne: pysyvä 1 => H44 määräaikainen tai lyhytaikainen 2 tilapäinen työ ilman sopimusta? 3 => H44 Jokin muu järjestely? 4 => H44 H43. Onko tämän työsopimuksen pituus: alle 6 kuukautta 1 vähintään 6 kuukautta, mutta alle vuoden 2 vähintään vuoden, mutta alle 2 vuotta 3 vähintään 2 vuotta, mutta alle 5 vuotta 4 5 vuotta tai enemmän? 5 Seuraavaksi esitän muutamia kysymyksiä eläkkeistä. H44. Kuulutteko työeläkejärjestelmän piiriin? TARKOITETAAN TYÖSSÄ OLLESSA ANSAITTUJA ELÄKKEITÄ, EI KANSANELÄKETTÄ. 2 => H50 23

25 H45. Maksatteko itse tähän eläkkeeseen liittyviä muita maksuja kuin työnantajanne palkasta mahdollisesti jo automaattisesti vähentämät eläkemaksut? ELÄKEMAKSUT VOIVAT KOSKEA VARSINAISEN ELÄKKEEN LISÄKSI MYÖS LISÄELÄKKEITÄ, ELÄKEKASSOJEN TAI SÄÄTIÖIDEN LISÄETUJA JA VAPAAMUOTOISIA TYÖELÄKEVAKUUTUKSIA. 2 => H47 H46. Paljonko kuukausittain itse maksatte suoraan näitä eläkemaksuja? H47. Vähentääkö työnantajanne palkastanne automaattisesti eläkemaksuja? SUOMESSA YLEENSÄ KYLLÄ. PALKKATOSITTEESTA VOI TARKISTAA. TÄSSÄ TARKOITETAAN MYÖS YKSILÖLLISIÄ ELÄKEVAKUUTUSMAKSUJA, JOS TYÖNANTAJA MAKSAA AINAKIN OSAN NIISTÄ. H49. Osallistuuko myös työnantajanne näihin eläkemaksuihin? H50. Onko teillä eläkkeeseen oikeuttavaa työaikaa jostakin aikaisemmasta työsuhteesta eli saatteko nyt tai tulevaisuudessa eläkettä sen perusteella? H51. Maksatteko tällä hetkellä yksityisiä eläkevakuutusmaksuja? YKSITYISET ITSE KOKONAAN MAKSETUT ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT. EI HENKIVAKUUTUSMAKSUT. 2 => H53 H52. Paljonko maksatte niitä kuukaudessa? H53. Mikä on asemanne yrityksessä tai organisaatiossa? Oletteko vastuussa joidenkin työntekijöiden työn valvonnasta tai töiden järjestämisestä? PELKÄSTÄÄN HARJOITTELIJAN TYÖN OHJAUS JA VALVONTA = EI. 2 => H55 H54. Onko teillä sananvaltaa heidän palkkoihinsa tai uralla etenemiseensä? H55. Tarjoaako työnantajanne teille ilmaisia tai tuettuja palveluja tai etuja joillakin seuraavista alueista: - Lastenhoito tai päiväkoti? H56. - Terveydenhoito tai sairausvakuutus? 24

26 H57. - Koulutus tai työharjoittelu? H58. - Urheilu tai vapaa-aika, lomakeskus? H59. - Asuntoetu? ILMAINEN TAI OSIN ILMAINEN ASUMINEN. H60. Paljonko b r u t t o a n s i o n n e ovat tavallisesti kuukaudessa päätoimestanne, kun säännöllisesti tehdyt ylityöansiot otetaan mukaan? BRUTTOPALKKA = PALKKA ENNEN VEROJEN JA SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUJEN VÄHENTÄMISTÄ. JOS EI TIEDÄ TARKKAA MÄÄRÄÄ, PYYDÄ ARVIO. H61. Entä paljonko saatte n e t t o n a kuukaudessa, kun säännölliset ylityöansiot lasketaan mukaan? NETTOPALKKA = VEROT JA MAKSUT VÄHENNETTY. H62. Montako viikkotyötuntia teette päätoimessanne, kun säännöllinen palkallinen ylityöaika otetaan mukaan? EI PALKATONTA YLITYÖTÄ TÄHÄN. JOS TÖISSÄ ALLE 30 TUNTIA (H35 TAI H62 < 30): H64. Onko pääasiallisin syy osa-aikatyöhönne: *** ANNA KORTTI H3 *** opiskelu tai työharjoittelu 1 kotityöt, lasten tai muiden henkilöiden hoito 2 oma sairaus tai vamma 3 haluaisi työskennellä pitempään, mutta kokopäivätyötä ei ole tarjolla nykyisessä työssä tai muualla 4 ei halua työskennellä enempää 5 ei pidä nykyistä työtä osa-aikaisena 6 Muut syyt 7 JOS VASTAA ITSE: H65. Seuraavaksi arvioidaan työtyytyväisyyttä antamalla pisteitä yhdestä kuuteen. 1 merkitsee, että ette ole lainkaan tyytyväinen ja 6, että olette täysin tyytyväinen. Kuinka tyytyväinen olette nykyiseen työhönne, kun ajattelette: - ansioita? _ H66. - työn varmuutta? _ H67. - työn luonnetta? _ H68. - työtuntien määrää? _ H69. - työaikoja (päivätyö, yötyö, vuorotyö jne.)? _ H70. - työoloja ja työympäristöä? _ H71. - etäisyyttä työpaikkaan tai työmatkaa? _ 25

27 H72. Seuraavat kysymykset koskevat viimeksi kuluneita neljää työviikkoa. Lomaviikkoja ei oteta huomioon. Montako päivää olitte pois töistä sairauden tai muun syyn vuoksi viimeisten neljän viikon aikana? EI LAINKAAN = 0. H73. Oletteko työskennellyt päätyönne lisäksi jossakin muussa työpaikassa tai maatilalla viimeisten neljän viikon aikana? 2 => H76 H74. Mitä pääasiassa teitte tässä työssänne H75. Paljonko tässä työssä kertyi työtunteja viikossa keskimäärin viimeisten neljän työviikon aikana? H76. Etsittekö jotakin muunlaista työtä nykyisen työnne tilalle? 2 => H78 H77. Jos sopiva työ löytyy, montako viikkotuntia olette valmis työskentelemään uudessa työpaikassa? => H80 H78. Etsittekö jotakin sivutyötä nykyisen työnne lisäksi? 2 => H132 H79. Jos sopiva työ löytyy, montako viikkotuntia olette valmis työskentelemään tässä sivutyöpaikassa? JOS VASTAA ITSE: H80. Millaisiksi arvioitte mahdollisuutenne löytää haluamanne työpaikka seuraavan 12 kuukauden aikana: hyvät 1 eivät hyvät, eivätkä huonot 2 huonot 3 hyvin huonot? 4 H81. Oletteko viimeisten neljän viikon aikana ollut yhteydessä työvoimatoimistoon saadaksenne työtä? Kyllä 1 => H132 H82. Oletteko viimeisten 4 viikon aikana yrittänyt aktiivisesti etsiä työtä esimerkiksi hakenut suoraan työnantajalta, tutkinut työpaikkailmoituksia tai vastannut niihin, ottanut yhteyttä yksityisiin työnvälittäjiin tai ammatinvalinnan ohjaajiin, kysellyt ystäviltä tai käyttänyt suhteita tai ryhtynyt toimenpiteisiin oman yrityksen perustamiseksi? Kyllä, jotakin näistä 1 => H132 mitään 2 H83. Miksi ette ole yrittänyt etsiä työtä viimeisten 4 viikon aikana? Sopivaa työtä ei ole saatavilla 01 => H132 Saanut jo työtä, joka alkaa myöhemmin 02 => H132 Odottaa hakemuksen tai haastattelun tulosta 03 => H132 Muu syy?

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET ELINOLOTUTKIMUS 1997. KOTITALOUSKOHTAISET JA HENKILÖITTÄISET KYSYMYKSET. Blaise 2.4 Tässä tutkimuksessa tarkoitamme kotitaloudella henkilöitä, jotka asuvat, ruokailevat tai käyttävät tulojaan yhdessä.

Lisätiedot

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET ELINOLOTUTKIMUS 1998. KOTITALOUSKOHTAISET JA HENKILÖITTÄISET KYSYMYKSET. Blaise III Haastattelun lukuohje Haastattelussa perusperiaatteena on, että kysymyksestä siirrytään numerojärjestyksessä seuraavaan,

Lisätiedot

Tulo- ja elinolotutkimus 2005, haastattelulomakkeen kysymykset

Tulo- ja elinolotutkimus 2005, haastattelulomakkeen kysymykset Tulo- ja elinolotutkimus 2005, haastattelulomakkeen kysymykset Kenttätyöskentely 10.1.2006 alkaen. 2. tutkimuskerran lomake. Tämä paperiversio ei teknisistä syistä voi täysin vastata varsinaista Blaiselomaketta.

Lisätiedot

FINLAND, EU-SILC 2008 (IRP 2007) TU20 ja TU22, Tulo- ja elinolotutkimus 2007, haastattelulomakkeen kysymykset

FINLAND, EU-SILC 2008 (IRP 2007) TU20 ja TU22, Tulo- ja elinolotutkimus 2007, haastattelulomakkeen kysymykset FINLAND, EU-SILC 2008 (IRP 2007) TU20 ja TU22, Tulo- ja elinolotutkimus 2007, haastattelulomakkeen kysymykset TU20 ja TU22, vastaavasti1. ja2. tutkimuskerran lomake. Kenttätyöskentely tammikuusta 2008

Lisätiedot

Työvoimatutkimuksen lomake vuodelle 2014

Työvoimatutkimuksen lomake vuodelle 2014 NIMI KYSYMYS POLKU Työvoimatutkimuksen lomake vuodelle 2014 Tilastokeskus Tällä värillä uudet kysymykset, muutokset ja lisäykset vuoden 2013 lomakkeesen verrattuna Työvoimatutkimus perusosa 2014 TIETOJA,

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

HAASTATTELUOHJE ELINOLOTUTKIMUS 1999/ ECHP

HAASTATTELUOHJE ELINOLOTUTKIMUS 1999/ ECHP HAASTATTELUOHJE ELINOLOTUTKIMUS 1999/ ECHP Syyskuu 1999 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Elinolotutkimus 1999... 3 1.1. Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja sisältö.. 3 1.2. ECHP:n tulevaisuus ja tietojen käyttö...

Lisätiedot

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN MITÄ ETUUKSIA TYÖTTÖMYYSKASSA MAKSAA? Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen työttömyyden johdosta ansiopäivärahaa, työvoimakoulutuksen ajalta koulutustukea, vuorotteluvapaan

Lisätiedot

Elämän riskit hallintaan

Elämän riskit hallintaan Elämän riskit hallintaan 1 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2008 1. Kuka voi liittyä SYT-kassaan ja miksi?... 3 2. Jäsenyysaika ja maksut... 5 3. Milloin kassasta voi saada päivärahoja?... 7 4. Kun yrittäjä

Lisätiedot

Elinolot. Työvoimatutkimuksen käsikirja

Elinolot. Työvoimatutkimuksen käsikirja Elinolot Työvoimatutkimuksen käsikirja Sisällys OSA I: YLEISTÄ TYÖVOIMATUTKIMUKSESTA JA KENTTÄTYÖOHJEET... 1 1. Yleistä työvoimatutkimuksesta... 2 2. Tietojen käyttäjät... 3 3. Tulosten julkaiseminen...

Lisätiedot

TYÖVOIMATUTKIMUKSEN KÄSIKIRJA

TYÖVOIMATUTKIMUKSEN KÄSIKIRJA TYÖVOIMATUTKIMUKSEN KÄSIKIRJA HELSINKI 2009 Työvoimatutkimuksen käsikirja Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Käsikirjan esittely 1.2 Käsikirjan ylläpito 1.3 Yleistä työvoimatutkimuksesta

Lisätiedot

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Helsinki

Lisätiedot

Sosiaaliturvaoikeudet. Suomessa

Sosiaaliturvaoikeudet. Suomessa Sosiaaliturvaoikeudet Suomessa Tämän oppaan tiedot on koottu ja päivitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaaliturvan keskinäisen tietojärjestelmän (MISSOC) kansallisten yhteyshenkilöiden kanssa. Lisätietoja

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Tämä on Ansioturvan ABC 2013, ole hyvä! Maksoimme vuonna 2012 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 408 miljoonaa

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2004. (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2004. (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS Syyskuu 2004 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2004 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. European Social Surveyn toisen kierroksen

Lisätiedot

Työvoimatutkimuksen käsikirja

Työvoimatutkimuksen käsikirja Työvoimatutkimuksen käsikirja 14.2.2005 -- Teksti: Mirja Tiisanoja, Osmo Peltola, Laura Hulkko, Heidi Melasniemi-Uutela, Veli Rajaniemi, Päivi Keinänen -- Valokuva: Christer Nyman Sisällys 1 1.1 Käsikirjan

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien

Lisätiedot

Sosiaaliturvaoikeudet. Tanskassa

Sosiaaliturvaoikeudet. Tanskassa Sosiaaliturvaoikeudet Tanskassa Tämän oppaan tiedot on koottu ja päivitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaaliturvan keskinäisen tietojärjestelmän (MISSOC) kansallisten yhteyshenkilöiden kanssa. Lisätietoja

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8 Ansioturvan ABC 2010 SISÄLLYSLUETTTELO Sisällysluettelo Päivärahan hakeminen 3 Päivärahaoikeuden esteet 8 Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Päivärahan suuruus 12 Päivärahan kesto 13 Työllistymistä edistävät

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömän ja lomautetun hakuohje lyhyesti 5 Työttömyyskassan palvelut 6 Työttömyysturvasanastoa 8 Ansiopäiväraha

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa YTK uudella ilmeellä vuoteen 2012 YTK uudisti vuoden 2011 lopussa visuaalista ilmettä. Myös tämä Ansioturvan ABC muuttui tässä yhteydessä.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013

KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013 KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

Koti ja perhe. Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Koti ja perhe. Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Koti ja perhe 1 Tukea lapsiperheelle 2 Kuka voi saada lapsiperheen tukia? 2 Ennen kuin lapsi syntyy 3 Kun lapsi syntyy

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot