RAKENTAMISOHJE ERILLISPIENTALOJEN ASUINALUE VISULAHDEN HUUSHARJUN POHJOISOSAAN JA KAPAKANOJAN ALUEELLE / KAUPUNGIN LUOVUTETTAVAKSI TULEVAT TONTIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTAMISOHJE ERILLISPIENTALOJEN ASUINALUE VISULAHDEN HUUSHARJUN POHJOISOSAAN JA KAPAKANOJAN ALUEELLE / KAUPUNGIN LUOVUTETTAVAKSI TULEVAT TONTIT"

Transkriptio

1 Kaupunkisuunnittelu ALUSTAVA XX.YY.2014 aha RAKENTAMISOHJE ERILLISPIENTALOJEN ASUINALUE VISULAHDEN HUUSHARJUN POHJOISOSAAN JA KAPAKANOJAN ALUEELLE / KAUPUNGIN LUOVUTETTAVAKSI TULEVAT TONTIT Mikkelin kaupunkisuunnittelu on laatinut teknisen toimen asiantuntijoiden, asukkaiden ja maanomistajien kanssa vuorovaikutteisesti asemakaavan Huusharjun pohjoisosaan ja Kapakanojan alueelle. Tässä rakentamisohjeessa nostetaan esiin asemakaavan toteutumista auttavia jatkosuunnitteluohjeita, sekä rakentajan että rakennusvalvonnan avuksi. PIENTALON KAUNEUS NÄHDÄÄN KERTASILMÄYKSELLÄ Tärkeitä ympäristöä määrittäviä ominaispiirteitä ovat: - rakennusten sijoittelu tontilla sekä sovittaminen olemassa oleviin maastomuotoihin - rakennusten, sisääntulopihan ja katualueen keskinäinen suhde - rakennuksen muoto, korkeus ja mittasuhteet - kattomuoto, kaltevuus ja katemateriaali - julkisivun päämateriaalien tietty yhtenäisyys ja talojen toisiinsa sopivat väritykset - pihojen ja yleisten alueiden istutusten yleisilme. Talon käyttöikä on monta sukupolvea. Jo suunnitteluvaiheessa on hyvä panna sihti tarpeeksi pitkälle ja kuvitella, mitä kaikkea elämä voi tuoda tullessaan. Perusratkaisut kannattaa tehdä niin, että muutostarpeisiin voidaan kohtuullisesti vastata. Tämä asemakaava sallii tontille tehtäväksi useampia rakennuksia rakennusoikeuden sallimissa rajoissa. (kuva teoksesta Bygga om, bygga till)

2 HYVÄ SUUNNITTELU KANNATTAA Pientalorakentajan vastuita on selostettu hyvin esim. arkkitehti, rakennustarkastaja Klaus Pelkosen toimittamassa vihkosessa Opas oman kodin rakennuttajalle (2010). Kuvitettua, edullista opasjulkaisua voi tilata Rakennustiedon verkkokaupasta tai siihen voi tutustua rakennusvalvonnan tiloissa, Maaherrankatu 9-11, 2. kerros. Suunnitteluun kannattaa paneutua pääsuunnittelijan ohjaamana ja varata riittävästi aikaa. 90 % rakennushankkeen kustannuksista kiinnittyy suunnitteluvaiheessa. Hyvin suunniteltu, yhtä aikaa oman tontin ominaispiirteet ja naapuruston luonteen huomioiva ratkaisu etenee lupa- ja työmaaseurannassa sujuvasti ja johtaa laadukkaaseen lopputulokseen, olipa kyseessä sitten huolella valittu valmistalo tai yksilöllinen talotuote. Kuvaote teoksesta Neuvoja arkkitehdin valintaan Pientalojen suunnittelijoita 2012 (Suomen Arkkitehtiliitto SAFA). Samassa, myös netissä luettavissa olevassa, julkaisussa Pekka Hänninen selostaa ekologisesti kestävän pientalon ominaisuuksia. Mikäli halutaan rakentaa useampia asuintaloja ryhmärakentamisena, kannattaa lukea myös Jani Snellmanin artikkeli. RAKENNUSTEN KOKO, MUOTO JA SIJOITTELU Asemakaavassa on sanottu kullekin tontille sallittu rakentamisen määrä, rakentamisen korkeus, julkisivun suurin sallittu yhtenäinen pituus ja rakennusten etäisyys tontin rajoista. Joillekin, maiseman tai ekologian kannalta keskeisille tonteille on näytetty ne piha-alueet, jotka vähintään on pidettävä istutettuina. Autopaikkojen vähimmäismäärä on sanottu. Nämä määräykset koskevat niin kaupungin luovutettavaksi tulevia kuin yksityistenkin tontteja. Kaupungin luovuttamille tonteille annetaan lisäksi seuraavia ohjeita, joita yksityistonteille rakentavat voivat halutessaan myös soveltaa:

3 Perinteisessä pohjoismaisessa rakennustyypistössä on hyvä rakennuksen massoittelun perussääntö: kun rakennuksen leveys kasvaa, kasvaa myös rakennuksen korkeus. Vähäinen kattokaltevuuksien vaihtelu on myös kulttuurisesti hyväksyttävää. Sokkelikorkeudet on tavattu suhteuttaa myös talon kokoon. (Piirros: Sture Balgård: Täydennysrakentaminen puukaupungissa). Pihatilat rakentuvat ihanteellisimmillaan useamman erillisrakennuksen seinämien ja paikka paikoin käytettävien tonttiaitojen rajaamina. Heti alkuvaiheessa tontin käytössä tulevat pää- ja apurakennusten ohella mietittäväksi sisääntulot, kulkuneuvojen pitopaikat, oleskelut, ulkoruokailut, leikit, lipputanko, taloudenhoito pyykinkuivauksineen, tomutuksineen, jätehuoltoineen ja pikkuremontointeineen sekä mahdollinen hyötypuutarha ja paikat, jolle halutaan kookkaampaa viherkasvustoa ja pihapuita. Kovien, vettä läpäisemättömien pihapinnoitteiden määrä kannattaa pitää kohtuullisen kokoisena, jotta sadevesiä kyetään imeyttämään maahan naapurin puolelle niitä ei kuitenkaan saa valuttaa. Huomiota kannattaa kiinnittää paitsi sisäsäilytystilojen riittävyyteen, myös polttopuuvaraston (2-4 m2) sisällyttämiseen tilaohjelmaan, jos taloon on tulossa tulisijoja. Katettuja ulko-oleskelutiloja kannattaa tehdä, koska ne laajentavat asumisolosuhteita sään niin salliessa. Rakennukset tulee sovittaa maastoon sen korkeussuhteet huomioiden ja lähitaloihin luontevasti sattuviksi. Hyvä sokkelinkorkeus pientaloissa on n. 40 senttiä tarvittaessa rakennus suunnitellaan porrastuvin lattiatasoin, jos sokkeli uhkaa tulla liian korkeaksi. Asuintilojen lattioiden on hyvä olla viereisen ajotien pintaa ylempänä. Jo tehdään kellaritiloja, niiden lattiatasojen tulee olla padotuskorkeuden (=alin mahdollinen viemäröintikorkeus) yläpuolella. Talojen hyvän maastosovituksen varmistamiseksi tulee jo luonnosvaiheessa esittää rakennustarkastajalle rakennusten istutus maastoon eli näyttää tontin pituus- ja poikkileikkauspiirustuksin sekä lähtökohtatilanteen että lopulliseksi aiotun maanpinnan korkeusasemat. Runsaita täyttöjä tai leikkauksia haluttaessa on korkeusero viereisiin alueisiin nähden ratkaistava tukimuureja tai vastaavia muodonhallintakeinoja käyttäen. Alueen rakennusten mallinkieli: Kaava-alueen ensimmäisen rakennuskerrostuman rakennukset ovat konstailemattoman rehellisiä, suhteellisen kapearunkoisia, suorakaidepohjaisia ja harjakattoisia. Voisi sanoa, että tyylikkäällä tavalla vaatimattomia,

4 tarkoituksenmukaisiksi tehtyjä. Julkisivut ovat pääasiassa puuverhottuja, mutta joukossa on muutama rappauspintainenkin. Ulkorakennuksia on kuulunut pihapiiriin. Seuraavan ajallisen kerrostuman rakennuksissa esiintyy matalampaa, pidempää ja syvärunkoisempaa talotyyppiä, ja julkisivun materiaaliksi on tullut puupintojen lisäksi tiiliverhous. Räystäät ovat aiempaa raskaamman näköisiä, ja tehostevärit ovat hyvinkin tummia. Korjauksissa on päädytty levyttämään joitakin julkisivuja luvun puutalomessut toivat uudelleen vallalle puupintaiset ja kohonneista kerroskorkeuksista ja ajan mausta johtuen aiempaa ryhtevämmät rakennukset aiempaa leveimpine kahden auton talleineen. On tehty sekä noppamaisia että hyvinkin pitkiä suorakaidepohjaisia taloja Tämän asemakaava-alueen haaste talonrakentajille ja pääsuunnittelijoille on sovittautua kulloiseenkin lähtökohtatilanteeseen silloin, kun ollaan jo rakennetun alueen tuntumassa. Aina raikas ja suositeltava lähtökohta on kaikilla uusilla alueilla myös silloin kun koko lähiympäristö on uudisrakentamista hakea alueen alkuperäisestä perinnerakentamisesta moderneja, ajanmukaisia tulkintoja: jotain samaa, jotain uutta.

5 Varman tuloksen tuottaa yleensä ratkaisu, jossa päärakennus on piharakennuksia kookkaampi ja massaltaan lähellä selkeää kuutiota tai suorakaidetta. Huonetilojen sijoittaminen luontuu selkeimmin 6-10 m syvyiseen runkoon. Perusmassaa voi sitten rikastaa ulokkeilla kuten kuisteilla, terasseilla, viherhuoneilla, erkkereillä, pergoloilla, kattolyhdyillä tai siipiosilla kunhan pidetään huolta, että talon silhuetin eheys säilyy. Harjakatto on hyvä valinta. Myös ns. kaksoispulpettikatto sopii. ARKKITEHTUURIVINKKEJÄ AUKOTUKSIIN Nykyarkkitehtuuri heijastelee mielellään sisätoimintojen luonnetta myös ulospäin. Ikkuna-aukkojen sijoittelussa kannattaa ottaa huomioon sekä sisätilan luonne että talon ulkoilme. Eri asuintoiminnoilla on erilainen sulkeutuneisuuden aste. Näkymiä ja kulkureittejä avataan toiminnallisin perustein (sisäoleskelun laajeneminen ulkoalueelle) ja/tai visuaalisin perustein (kaunis tai mielenkiintoinen näkymä). Pääasuintilassa on mielellään selkeästi suurempi ikkuna kuin muualla on käytetty. Näin myös ilta- ja yömaisemat tulevat mielenkiintoisiksi talojen valolyhtyjen myötä. Ikkunalasi suositellaan tuotavaksi niin lähelle ulkopintaa kuin se vain rakennusteknisesti on mahdollista. Moderni tapa tehdä on lautaverhotun talon ikkunan ulkopuolen viimeistely niin, että vuorilauta on ikkunasyvennyksen suuntainen ja ulkonee vain vähän usein se on vielä väriltään sama kuin julkisivun yleisväri. Ulkoikkunoissa ei ole enää ajanmukaista käyttää irrallista koristeruudutusta, vaan ikkunoiden aito puitejako luontevin, hyvin jakosuhtein toimii parhaiten ja kestää aikaa.

6 MATERIAALIT JA VÄRIT KATOT konesaumattu pelti, kolmiorimahuopa, betonikattotiili, tiili tai kivilaatta värinä grafiitinharmaa, mustanruskea tai tummahko punainen (jossa varotaan kuitenkin siniseen päin vetäviä/vanhentuvia sävyjä), tiilenpunainen naapureiden kanssa pyydetään tekemään samantyyppisiä valintoja kattoväri voidaan vaihtaa myös betoninharmaaksi (vaaleat sävyt nousussa ekologisin perustein), jos saadaan esim. neljään lähitaloon samantyyppinen kimppavalinta aurinkokeräimiä yms. energiatasetta parantavia osia saa olla räystäissä tulee kiertää otsalaudoitus tavoitellaan kevyttä räystästä, eikä räystäiden alapintoja umpilaudoiteta, räystäskannakkeet jäävät näkyviin ja niitä voi halutessaan viistää tai loveamalla pykältää. Hyvä räystään pituus on 60 cm pitkillä sivuilla ja 40 cm päädyissä. Vesikatoilta tulee olla ulkopuolinen vedenpoisto ja kattokaltevuuden riittävä. Rakennustiedon tarvikekortti esittelee mm. liuskekivikaton ( kattokaltevuus min 17,5 astetta) ja kiviverhouksia. Rakennustiedon tarvikekortti esittelee teräskate-elementin, jolla saadaan perinteisen konesaumakaton vaikutelmaa kauempaa katsottuna. SEINÄT levollinen, pitkäaikaiskestävä puuverhous (jossa laudoituksen suuntaa ei käännellä liian monilla listoituksilla ja min 28 mm paksuus verhouslaudassa); hirsirakennuksiakin saa olla, kunhan ne tehdään lyhytnurkkaisina ja käytetään sileäksi työstettyjä pelkka- tai lamellihirsiä rapattu, slammattu tai väribetonoitu pinta

7 Orijäven talot sopivat virikekuvastoksi myös Visulahti-Kapakanojan alueelle. edelliset valinnat ovat suositeltavimmat mutta jos joku haluaa ehdottomasti tiilijulkisivuisen talon, tällainen voidaan sallia, jos se massana muuten sopeutuu naapureihinsa ja tiilisauman väri valitaan läheltä tiilenväriä räystäskolmioiden verhous on mielellään suoraa jatketta pääjulkisivuverhoukselle, ei pilkota poikkikatkoilla erilliseksi aiheeksi aurinkokeräimiä, ilmalämpöpumppuja yms. energiatasetta parantavia osia saa olla; sijoitus ja verhoilu siten, että katunäkymä tai kaupunkikuva ei rumene eikä aiheudu ympäristöhäiriöitä värinä suositellaan alueen perinteisiä valintoja tukevia eli punamullan punainen, kaikki keltaisen sävyt vaniljanvaaleasta täyteläiseen keltamultaan, myös kirkkaat keltaiset sävyt sopivat, murretut valkoiset ja harmaasävyt vaaleasta keskitummaan (voi taittaa kohti vihreää)

8 värityksessä saa olla kirjavuutta naapureiden kesken, kunhan värit sointuvat keskenään / pienillä pinnoilla (erkkerit, säleiköt, ovet, pilarit, otsa- ja vuorilaudat, koristeosat) saa käyttää päävärityksestä poikkeavia, iloa tuovia tehostevärejä / ikkunanpuitteissa, räystäissä, vuori- ja nurkkalaudoissa murrettu valkoinen on aina varma valinta sokkelit betoninharmaat tai luonnonkivipinnoin verhotut (erityisesti rinnetalojen alakerroksissa ja terassoinneissa, isommilla pinnoilla luonnonkivi toimii kuitenkin suositellaan, että pääkerroksen verhousmateriaalia ulotetaan myös rinnetalon alakerrokseen yhtenäisemmän vaikutelman aikaansaamiseksi ) Perinnevärejä Lyytikkälän pihapiirissä, Museoviraston nettisivuilta. Mikkelissä xx.yy.2014 Arja Hartikainen

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE HÄMEENLINNAN KAUPUNKI HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE Tämä rakentamistapaohje koskee Hongiston asemakaavaa numero 2410. Rakentamistapaohje on laadittu Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:ssä.

Lisätiedot

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET Ak 289 OSA-ALUEJAKO: 1-9 10 11 12 13 14 15 16 17 AO-1 AR AO-1 AO AR AO-1 AO AO-1 AO-1 uusia omakotialueita uusi rivitaloalue uusi omakotialue erillispientaloja uusi rivitaloalue

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.08.2012 0 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi SISÄLLYS:

Lisätiedot

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto.

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto. RAKENNUSTAPAOHJEET HALLILANVUOREN ALUEEN V VAIHEEN OMAKOTITONTIT KORTTELIT 121-128 SISÄLTÄEN MYÖS AMMATTIRAKENTAJILLE TARJOTTAVAT PARITALOTONTIT SUOPURSUN JA HUOPAOHDAKKEEN PÄÄSSÄ 11.10.2007 2 KASPERIN

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A O H J E

R A K E N N U S T A P A O H J E MUNSAARI SIKOSAARI KOIVUNIEMI R A K E N N U S T A P A O H J E LIITTYY ASEMAKAAVAAN Nro. 0909 Kotkan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu / Kaavoitus, 2011 LUONNOS 3.2.2012! RAKENNUSTAPAOHJEEN TAVOITTEET Tämä

Lisätiedot

NUIJAMIEHEN ASUINALUE OHJEELLISET RAKENTAMISOHJEET 17.01.2011

NUIJAMIEHEN ASUINALUE OHJEELLISET RAKENTAMISOHJEET 17.01.2011 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli kaavoittaja Tuija Mustonen / kaavoituspäällikkö Ikka Tarkkanen puh. 015 1941, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA / MAANKÄYTTÖ 10.06.2009 YLEISTÄ 3 TAVOITTEET HISTORIA 4 YMPÄRISTÖÄ JA PIHOJA KOSKEVAT OHJEET 5 YMPÄRISTÖN LUONNE JA PERINTEINEN

Lisätiedot

RINTAMAMIESTALOJEN KORJAUS- JA. RAKENTAMISTAPAOHJEET nro 14/08 IMATRAN KAUPUNKI KAAVOITUS JA YLEISSUUNNITTELU 2008

RINTAMAMIESTALOJEN KORJAUS- JA. RAKENTAMISTAPAOHJEET nro 14/08 IMATRAN KAUPUNKI KAAVOITUS JA YLEISSUUNNITTELU 2008 RINTAMAMIESTALOJEN KORJAUS- JA RAKENTAMISTAPAOHJEET nro 14/08 IMATRAN KAUPUNKI KAAVOITUS JA YLEISSUUNNITTELU 2008 Hyväksytty ymp- ja rak.ltk 11.11.2008 179 RAKENTAMISTAPAOHJEET RINTAMAMIESTALOILLE 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

UNTAMALAN RAKENNUSTAPAOHJEET

UNTAMALAN RAKENNUSTAPAOHJEET 1 LAITILAN KAUPUNKI UNTAMALAN RAKENNUSTAPAOHJEET Näiden ohjeiden tarkoitus on antaa Untamalan kylän uudis- ja korjausrakentamiselle sellaiset yhteiset puitteet, joita noudattamalla kylän sekä sitä ympäröivän

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006. Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009

RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006. Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009 RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006 Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 JOHDANTO Tämä asiakirja on tarkoitettu

Lisätiedot

MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET

MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET Kärkölän, Lahden ja Nastolan maaseutualueet 3 MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET Kärkölän, Lahden ja Nastolan maaseutualueet SISÄLLYS RAKENNUSTAPAOHJEIDEN TARKOITUS...

Lisätiedot

KUKKIVA HAMINA. VIIMEISIN PÄIVITYS 4.3.2014 Haminan kaupunki

KUKKIVA HAMINA. VIIMEISIN PÄIVITYS 4.3.2014 Haminan kaupunki KUKKIVA HAMINA K e s k u s t a n r a k e n n e t u n y m p ä r i s t ö n o h j e i s t o VIIMEISIN PÄIVITYS 4.3.2014 Haminan kaupunki SISÄLLYS Yleistä 1 Ohjelman perusta... 1 Tavoite 1 Toimintatavat 1

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA / MAANKÄYTTÖ 23.03.2009 / VAHVISTETTU 00.00.2009

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA / MAANKÄYTTÖ 23.03.2009 / VAHVISTETTU 00.00.2009 RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA / MAANKÄYTTÖ 23.03.2009 / VAHVISTETTU 00.00.2009 YLEISTÄ 3 TAVOITTEET HISTORIA 4 YMPÄRISTÖÄ JA PIHOJA KOSKEVAT OHJEET 5 YMPÄRISTÖN

Lisätiedot

RAKENNUSOIKEUS 8. Asialista. 1. Läsnäolijoiden toteaminen. 2. Päivän työjärjestyksestä ja tavoitteista sopiminen. 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

RAKENNUSOIKEUS 8. Asialista. 1. Läsnäolijoiden toteaminen. 2. Päivän työjärjestyksestä ja tavoitteista sopiminen. 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja RAKENNUSOIKEUS 8 Pispalan pamauksessa perustetun työryhmän kahdeksas kokoontuminen Aika: Tiistai 8.7.2008 kello 18:00 alkaen Paikka: Pispalan kirjastotalo Puheenjohtaja/sihteeri: Asialista 1. Läsnäolijoiden

Lisätiedot

PERTTU korttelit 61847-61853

PERTTU korttelit 61847-61853 TUUSULAN KUNTA KIRKONKYLÄN KYLÄ PERTTU korttelit 61847-61853 RAKENTAMISOHJEET Suunnittelija: kaava-arkkitehti Asko Honkanen puhelin: 040 5060 906 postiosoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula sähköposti:

Lisätiedot

Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299

Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299 PORVOO Asemakaava Asemakaava 425 OMENATARHA 425 Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299 JULKISIVUVÄRIT kaikki rakennukset JULKISIVUVÄRIT vain talousrakennukset,

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 KARKKILAN KAUPUNKI AURINKORINNE, 1. toteutusvaihe, korttelit 29 30, 60 64 asemakaava ja asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala,

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty KAAVOITUS JA KIINTEISTÖ Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty Ympa 14.9.2010 94 Ympa liite 222e Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145 Lankilan Perhosniitty ALUE 1 korttelit

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki omakotitontit

Orimattilan kaupunki omakotitontit Orimattilan kaupunki omakotitontit 2 Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä. Metsärinteen alue tulee lähivuosina

Lisätiedot

NUMMEN KORJAUSTAPAOHJE

NUMMEN KORJAUSTAPAOHJE ALUSTAVA LUONNOS NUMMEN KORJAUSTAPAOHJE 29.8.2012 JYRKI YRJÖLÄ ARKKITEHTI RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 1 Sisällysluettelo KORJAUSTAPAOHJEEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 NUMMEN RAKENTAMISEN VAIHEITA... 3 VANHA

Lisätiedot

PUROLAN VANHAN URHEILUKENTÄN ALUEEN TONTTIEN TARJOUSKILPAILUN SÄÄNNÖT

PUROLAN VANHAN URHEILUKENTÄN ALUEEN TONTTIEN TARJOUSKILPAILUN SÄÄNNÖT PUROLAN VANHAN URHEILUKENTÄN ALUEEN TONTTIEN TARJOUSKILPAILUN SÄÄNNÖT 1. Jokainen voi tehdä tarjouksen vain kolmesta tontista. Lehtikankaan Hunajakujan tontti on myös mukana tarjouskilpailussa. 2. Jos

Lisätiedot

LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET

LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET 1 RAKENNUSTAPAOHJEIDEN TAVOITE JA NOUDATTAMINEN 3 2 KARPALISTON ALUE 3 3 RAKENNUSTEN YLEISPIIRTEET 3 3.1 Päärakennukset 3 3.2 Rakennusten

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Vastaanottaja Porvoon kaupunki Asiakirjatyyppi Rakentamistapaohjeet Päivämäärä Tammikuu 2015 Työnumero 82119884 PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN PORVOON KAUPUNKI Päivämäärä 15.1.2015

Lisätiedot

Kerkkoon asemakaava - Rakentamistapaohje

Kerkkoon asemakaava - Rakentamistapaohje Kerkkoon asemakaava - Rakentamistapaohje Rakentamistapaohje liittyy asemakaavoihin AK 353ja AK 490 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu 29.10.2013 1 Aluksi Kulttuurimaisema on ihmisen käyttämää ja hoitamaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 10. kaupunginosan kortteleita 901-930 koskeva asemakaavan muutos Kuva Juhaninkadulta. 10:017 HYVINKÄÄN KAUPUNKI

Lisätiedot

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Maatalousnormaalikoulun alue Kaupunkikehitys, asemakaavoitus 21.5.2013 1 Havainnekuva: m3 arkkitehdit Sisältö Ohjeiden tarkoitus ja sitovuus 3 Kaavamääräykset 3 Suojelumääräykset

Lisätiedot

+<9b3,(17$/25$.(17$0,1(16,3221<03b5,67g.89$1.$11$/7$ 2KMHLWD6LSRRODLVLOOHSLHQWDORUDNHQWDMLOOH

+<9b3,(17$/25$.(17$0,1(16,3221<03b5,67g.89$1.$11$/7$ 2KMHLWD6LSRRODLVLOOHSLHQWDORUDNHQWDMLOOH 6,3221.817$ Tekniikka- ja ympäristöosasto Rakennusvalvonta 6,%%2.20081 Avdelningen för teknik och miljö Byggnadstillsyningen +

Lisätiedot