Yrittäjien hyvinvointikoulutusten palaute

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjien hyvinvointikoulutusten palaute 2013-2014"

Transkriptio

1

2 Yrittäjien hyvinvointikoulutusten palaute

3 PALAUTTEIDEN YHTEENVETO Yhteenvedossa mukana 9 paikkakuntaa: Pohjois-Suomi: Tornio, Rovaniemi, Kemi Keski-Suomi: Jyväskylä Länsi-Suomi: Pori Etelä-Suomi: Helsinki, Hämeenlinna ja Forssa Itä-Suomi: Lappeenranta Koulutusten määrä 16 kpl, joista 15 mukana tuloksissa: Tornio 1 ja Rovaniemi 1, Kemi 2 (1 mukana tuloksissa), Jyväskylä 2, Pori 3, Helsinki 2, Hämeenlinna 2 ja Forssa 1, Lappeenranta 2 Koulutuspalautteet vuosilta Palautteita:111 kpl(102 henkilöä on arvioinut koulutusta yhtenevällä lomakkeella ja lisäksi 9 yksilöä on antanut palautetta erilaisella lomakkeella. Kaikkiaan 16 koulutukseen osallistujia 155 hlöä. Palautetta antoi n. 72 % kaikista koulutukseen osallistuneista

4 TIETO KOULUTUKSESTA Lähes 65 % vastaajista sai tiedon Yrittäjäjärjestön jäsenpostin tai nettisivujen kautta. Lehdestä tiedon sai 11% vastaajista (mainitut lehdet: Vartti, Fennia, Yrittäjäsanomat, Lappeenrannan Uutiset, Hämeen Sanomat, Yrittäjä-lehti) 23,5 %vastaajista sai tiedonmuista kanavista (mm. yritysneuvoja, yrittäjäkollega, ystävä, Mielenterveysseuran aluejärjestön työntekijä, yrittäjien tilaisuus tai tapaaminen )

5 Lähtökohdat koulutukseen hakeutumiseen Koulutukseen hakeudutaan sekä henkilökohtaisista että ammatillisista syistä. Miksi koulutukseen? 1. Halutaan kehittyä työssä sekä oppia uusia taitoja ja saada lisätietoa. 2. Työelämä kuormittaa, koetaan suorituspaineita, stressiä ja uupumusta: Toive ja halu löytää konkreettisia keinoja jaksamisen vahvistamiseen. 3. Yksinäisyyden kokemus ja alan epävarmuus: toive verkostoitua. Henkilökohtaisia syitä ovat esim. toive saada konkreettista apua oman hyvinvoinnin edistämiseen ja uupumuksen ennaltaehkäisyyn. Henkilökohtaiset syyt Muut syyt 7,50% Ammatilliset syyt Ammatillisia syitä ovat esim. halu kehittyä työssä ja pysyä ajan tasalla. Toivotaan verkostoitumista yrittäjäkollegojen kanssa sekä vertaistukea ja vinkkejä työssä jaksamiseen sekä yrityksen hyvinvointiin. 44,70% Muita syitä mainitaan mm. tieto-taidon päivittäminen ja yleinen kiinnostus aiheeseen. 47,80%

6 Suoja ja riskitekijät Koulutus lisäsi valmiuksiani tunnistaa omia hyvinvoinnin suoja-ja riskitekijöitäni 47% 1% 1% 1% 50% Tyhjä Täysin samaa Osittain samaa Osittain eri Täysin eri Koulutus lisäsi valmiuksia tunnistaa hyvinvoinnin suoja- ja riskitekijöitä monimuotoisesti. Koulutuksen hyötyjä: Tilaisuus tarkastella itseä uudesta näkökulmasta suhteessa muihin osallistujiin. Syventyminen oman itseen ja elämän eri osaalueisiin. Uuttahyödyllistä tietoasekä käytännön ideoita, suoja- ja riskitekijöihin vaikuttamiseksi. Hyvä pysähtyä pohtimaan asioita, vaikka ne ovat jossain määrin olleet itsestään selviä. Koulutuksen jälkeen ja syvemmän tietoisuuden kautta moni koki elämän tärkeysjärjestyksen uudelleen muokkaamisen tärkeäksi. Nyt osaan ennakoida ja vaihtaa suuntaa. Hyvä muistutus asioista, jotka ovat hyvin -se itsessään tuo voimia. Työkaluja oman itsen arviointiin ja kehittämiseen. Enemmän aikaa perheelle ja itselle

7 Oma hyvinvointi Koulutus lisäsi valmiuksiani huolehtia omasta hyvinvoinnistani 2% 3% Tyhjä Koulutuksen kautta sai konkreettisia vinkkejä, uusia ideoita ja selkeitä työkaluja oman hyvinvoinnin parantamiseen arjessa ja elämässä. 36% 7% 51% Täysin samaa Osittain samaa Osittain eri Täysin eri Koulutus lisäsi valmiuksia asioiden priorisointiin, eri elämän aspektien yhteensovittamiseen, itsensä arvostamiseen ja varmuuteen. Yrittäjät havahtuivat siihen, että yrittäjä itse on vastuussa hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan. Moni rohkaistui ja oivalsi: olosuhteet ovat muokattavissa ja tilanteet kohennettavissa. Vaiheet oman hyvinvoinnin kehittämisessä: 1. Pysähtyminen miettimään hyvinvoinnin tilaa ja siihen vaikuttavia seikkoja 2. Oivallus, miten voi vahvistaa suojatekijöitä ja vähentää riskitekijöitä 3. Konkreettiset keinot ja toimenpiteet hyvinvoinnin parantamiseksi Itsestä huolenpidosta tuli entistä tärkeämpää. Kurssi toi tärkeitä asioita esille sain tsemppiä ja toivottavasti se auttaa muutosten tekemiseen. Ymmärrän paremmin elämäni tärkeysjärjestyksen ja osaan muuttaa sitä

8 Toisten hyvinvointi Koulutus lisäsi valmiuksiani huolehtia toisten (läheiset, kollegat) hyvinvoinnista 52% 6% 1% 3% 38% Tyhjä Täysin samaa Osittain samaa Osittain eri Täysin eri Koulutuksesta saatiin keinoja,konkreettisia ideoitaja uusia työkalujatoisten huomioimiseksi ja toisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Koulutus lisäsi valmiuksia seurata, ottaa puheeksi ja kysyä läheisten voinnista ja kollegoiden jaksamisesta. Koulutus muistutti, että oma hyvinvointi on edellytys muiden auttamiselle. Muiden auttaminen ei vaadi erityisiä taitoja: kuuntelu, arvostus, kannustus ja läsnäolo riittävät. Vertaistuenvoima ja asioiden jakamisen merkitys oivallettiin. Sain valmiuksia huomata toisissa uupumuksen merkkejä paremmin. Kannustaa puhumaan asioista avoimemmin. Keskusteluissa tuli esiin verkostoitumisen ja vertaistuen merkitys

9 Kriisien kohtaaminen Koulutus lisäsi valmiuksiani kohdata elämään kuuluvia kriisejä 46% 10% 1% 5% 38% Tyhjä Täysin samaa Osittain samaa Osittain eri Täysin eri Koulutus tarjosi ymmärrystäkriisien erilaisuuteen, kriisien vaiheisiin ja tyypillisiin reagointitapoihin. Kriisitilanteisiin liittyvät palvelut tulivat tutuiksi. Keskustelun tärkeys kriisistä selviytymisen keinona korostui sekä lupa osoittaa oma heikkoutensa ja avun tarpeensa kriisitilanteissa. Koulutus lisäsi puheeksi ottamisen ja auttamisen valmiuksia. Suhtautuminen kriiseihin luonnollisena osana elämää ja luottamus niistä selviytymiseen vahvistui. Ymmärsin paremmin, että kriisien käsittelyssä on omat vaiheensa ja monia keinoja. Osaan hakea apua

10 Ryhmä oppimisen tukena Koulutusryhmä tuki omaa oppimistani 26% 4% 1% 5% 64% Tyhjä Solmin uusia kontakteja koulutuksen aikana 1% 5% Täysin samaa Osittain samaa Osittain eri Ryhmästä sai voimaa ja tukea sekä ymmärrystäkoulutukseen sisältyviin teemoihin, omaan elämään ja yrittäjyyteen. Toive verkostoitumisen suhteen toteutui. Ryhmän yhteishenki koettiin vahvana ja ilmapiiri koulutuksessa oli erittäin luottamuksellinen, lämminhenkinen ja avoin. 8% 32% 54%

11 Ohjaajat ja ilmapiiri Täysin samaa % Osittain samaa Osittain eri Ohjaajat huomioivat kaikki osallistujat 5,40% 1,00% 93,60% Ohjaajien työtapa oli avointa keskustelua tukevaa ja siihen innostavaa 2,00% 8,80% 89,20% Ohjaajat olivat perehtyneet koulutuksen teemoihin 0,00% 16,70% 83,30% Koulutuksessa oli luottamuksellinen ilmapiiri 0,00% 5,40% 94,60%

12 Koulutuksen suosittelu Voisin suositella tätä koulutusta yrittäjäkollegoille tai ystävilleni 4% 1% 5% 15% 75% Tyhjä Täysin samaa Osittain samaa Osittain eri Täysin eri 90% vastaajista suosittelisi koulutusta kollegoille tai ystävilleen!

13 Kiinnostus muuhun kiltatoimintaan Kiinnostuneet ryhmätoiminnasta tai ohjaamisesta: Yrittäjien hyvinvointikilta - ryhmään osallistuminen 63,70% Palautteen antajista suurin osa on kiinnostuneita osallistumaan myös kiltaryhmään. Myös koulutuksen tai ryhmän ohjaaminen kiinnostaa osaa. Yrittäjien hyvinvointikoulutuksen ohjaaminen Yrittäjien hyvinvointikilta - ryhmässä mentorointi 30,40% 23,50% Tärkeä on antaa osallistujille selkeää tietoa Yrittäjien hyvinvointikillasta ja kiltaryhmistä

14 Hyvinvointitoiminnan juurruttaminen Killan juurruttamista ja hyvinvointiteeman ankkuroimista on ideoitu monesta erilaisesta näkökulmasta erittäin innostuneesti ja käytännönläheisesti. Ideoissa korostuvat markkinoinnin ja tiedottamisen rooli, koulutuksien ja muun yhteistoiminnan kiinnostavuus, säännöllisten tapaamisten ja vertaisuuden kokemisen merkitys sekä kehittämisnäkökulma yhteistyön kautta ja hyvinvointitoiminnan jämäköittämisen suhteen. Palautteista välittyy potentiaali, jota Kilta kykenee tarjoamaan. Pidetään tärkeänä, että toimintaan pääsee osalliseksi mahdollisimman moni. Toiveena on, että Killan tunnettavuutta ja merkityksellisyyttä saataisiin korostettua ja tuotua esille useammissa yhteyksissä

15 Iskusanoja Yrittäjien hyvinvointikoulutuksesta: HYVÄ MIELI KUULUU KAIKILLE VOIMAANNU RYHMÄSSÄ! JAA JA SAA VERTAISTUKEA! TARMOA TYÖHÖN JA TYÖYHTEISÖÖN! VAPAA, LÄMMIN, TURVALLINEN TERVE YRITTÄJÄ! YHDESSÄ VAHVEMMAKSI YHDESSÄ ETEENPÄIN YHDESSÄ ENEMMÄN SATSAA ITSEESI! AIKAA ITSELLESI, VERTAISTUKEA SISÄINEN HYVINVOINTI NÄKYY ULOSPÄIN VOIMAANNUTTAVA NÄILLÄ EVÄILLÄ JAKSAT PAREMMIN! MIELI YLÖS YRITTÄJÄ! RENTOA, MUTTA KESKUSTELEVAA JA ASIAPITOISTA TERVE JA TEHOKAS YRITTÄJÄ SINÄ OLET TÄRKEIN! POTKUA ELÄMÄÄN! PIENILLÄ ASIOILLA VOIN HUOLEHTIA OMASTA HYVINVOINNISTA JOKA PÄIVÄ TYÖKALUJA ARJESSA JAKSAMISEEN

16 Koulutuksessa parasta Vastauksissa korostuu keskusteluiden ja vertaistuen merkitys. Myös ryhmä ja hyvä ilmapiiri on koettu tärkeiksi. Onnistuneen koulutuksesta on tehnyt mm. mahdollisuus pysähtyä ja saada uusia ajatuksia, ryhmätyöt ja harjoitteet, hyvät kouluttajat, aiheet sekä toimiva kokonaisuus. Palautteista huokuu hyvinvointikoulutuksen merkityksellisyys ja hyödyllisyys Poimintoja, mikä koulutuksessa parasta: keskustelu ja kokemusten jakaminen vuorovaikutteinen ryhmä innostava ilmapiiri pysähtyminen elämän perusasioiden äärelle: PYSÄHDYS -> TOTEAMINEN -> ASIOIDEN HUOMIOINTI -> TOIMINTA herätteli miettimään asioita hyvät arjen vinkit sekä erilaiset harjoitukset ja tehtävät aiheet ja erittäin hyvä ohjaaja lämmin ja pätevä ohjaaja, joka sai heti aikaan välittömän ja luottavaisen tunnelman koulutus auttoi ymmärtämään paremmin, mistä kaikesta hyvinvointi koostuu

17 Merkittävimmät oivallukset Koulutus on tarjonnut monenlaisia oivalluksia mm. hyvinvoinnin huomioimisen ja itsestä huolehtimisen tärkeydestä ja vastuusta. Monet ovat oivaltaneen myös, että muitakin on samassa tilanteessa ja asioiden jakaminen muiden yrittäjien kanssa tuo uusia näkemyksiä tuttuihin asioihin. Myös arkirutiineista irrottautuminen on antanut tilaa uusille ajatuksille Koulutus on tarjonnut apua oman stressitilanteen hahmottamiseen ja antanut uudenlaisia työkaluja Pienin askelin voi muuttaa elämää parempaan suuntaan. Olen itse itseni voimavara ja pidän siis itsestäni hyvää huolta. Paljon voi tehdä itse oman hyvinvoinnin ja jaksamisen eteen ja itsellä on vastuu niistä huolehtia

18 Kehittämiskohteita Koulutuspalautteissa esitetään monia toiveita ja kehittämisehdotuksia niin käytännön järjestelyihin kuin koulutuksen sisältöön sekä aikatauluihin ja rakenteeseenkin. Esimerkkejä toiveista: runsaammin kokemusten jakamista ja keskusteluja lisää pari-/ryhmäharjoituksia ja mielikuvaharjoituksia enemmän toiminnallisuutta asioiden syvällisempää käsittelyä vielä enemmän yrittäjäpainotteista sisältöä konkreettisiin vinkkeihin, että oman hyvinvoinnin lisäämiseen olisi saanut olla niitä vielä lisää koulutus olisi voinut olla ajallisesti pidempi

19 Iskusanoja Yrittäjien hyvinvointikoulutuksesta: HYVÄ MIELI KUULUU KAIKILLE VOIMAANNU RYHMÄSSÄ! JAA JA SAA VERTAISTUKEA! TARMOA TYÖHÖN JA TYÖYHTEISÖÖN! VAPAA, LÄMMIN, TURVALLINEN TERVE YRITTÄJÄ! YHDESSÄ VAHVEMMAKSI YHDESSÄ ETEENPÄIN YHDESSÄ ENEMMÄN SATSAA ITSEESI! AIKAA ITSELLESI, VERTAISTUKEA SISÄINEN HYVINVOINTI NÄKYY ULOSPÄIN VOIMAANNUTTAVA NÄILLÄ EVÄILLÄ JAKSAT PAREMMIN! MIELI YLÖS YRITTÄJÄ! RENTOA, MUTTA KESKUSTELEVAA JA ASIAPITOISTA TERVE JA TEHOKAS YRITTÄJÄ SINÄ OLET TÄRKEIN! POTKUA ELÄMÄÄN! PIENILLÄ ASIOILLA VOIN HUOLEHTIA OMASTA HYVINVOINNISTA JOKA PÄIVÄ TYÖKALUJA ARJESSA JAKSAMISEEN

20

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Pr o s p e c t - p r o j e k t i n l o p p u r a p o r t t i ( 2 0 1 0-2 0 1 1 ) Prospect kaikkialle Suomeen sivu 2 Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Miljoonat kärsivät mielenterveyshäiriöiden vaikutuksista

Lisätiedot

MARKKINOINTIMATERIAALIA Yrittäjien hyvinvointikilta. Materiaalipaketti avuksi hyvinvointikillan, -koulutusten ja -ryhmien markkinointiin

MARKKINOINTIMATERIAALIA Yrittäjien hyvinvointikilta. Materiaalipaketti avuksi hyvinvointikillan, -koulutusten ja -ryhmien markkinointiin MARKKINOINTIMATERIAALIA Yrittäjien hyvinvointikilta Materiaalipaketti avuksi hyvinvointikillan, -koulutusten ja -ryhmien markkinointiin SISÄLTÖ S. OTSIKKO 2. Sisältö 3. Materiaalipaketin käyttö 4. Koulutuksen

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon?

Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon? Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon? Seminaariin osallistuneista (160) terveydenhuollon toimijoista yhteensä 72

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka 1 Rakennuspalikoita ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka Sisällys Dialogia ei ole ilman toivoa. Toivo kasvaa ihmisen vaillinaisuudesta, jonka

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon.

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon. ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA Olen löytänyt uudelleen työn ilon. Seminaarityö 2010 Työnohjaajakoulutus 2007 2009 Koulutus- ja tutkimuspalvelut Oulun yliopisto Paula Heikkilä on kasvatustieteen

Lisätiedot

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Sisältää ajatuksia ja pohdittavaa seuraavista aiheista: Alkusanat Ideoita ja vinkkejä ryhmänohjaajan tunnille

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 29-212 Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot...

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

KOULUTUSTARJONTA 2014-2015

KOULUTUSTARJONTA 2014-2015 Tukea työnhakuun. Uskallusta urasuunnitteluun. KOULUTUSTEEMAT Koulutusta kehittymiseen. Työkaluja työhyvinvointiin. Energiaa elämään! KOULUTUSTARJONTA Hei! Tässä koulutusesitteessä on esimerkkejä Montevistan

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Ryhmän ohjaajan käsikirja

Ryhmän ohjaajan käsikirja Ryhmän ohjaajan käsikirja KIITOKSET Tuulia Aho Atte Airaksinen Katja Danska-Honkala Sirpa Erkkilä-Häkkinen Minna Flyktman Kristiina Hannula Helsingin Maalariammattikoulu Heikki Hujanen JAO / Hyvinvointi

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä TYÖNOHJAUS OPINTO-OHJAAJAN

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA

AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA Evankelisten kansanopistojen laatu- ja kehittämishanke 2010-2011 Loppuraportti 25.4.2012 Sirkka Hokkanen verkostovastaava 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

Lapsi omaisena Loppuraportti 2002 2005

Lapsi omaisena Loppuraportti 2002 2005 Lapsi omaisena 2002 2005 Vertti-vertaisryhmätoimintaa lapsille ja vanhemmille, kun vanhemmalla on mielenterveyden häiriö Laatijat Projektipäällikkö Matti Inkinen Projektivastaava Bitta Söderblom Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.)

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.) vertaisryhmä. Käsikirja. väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen. Auli Ojuri (toim.) 2 vertaisryhmä-käsikirja 3 Lukijalle Käsissäsi oleva kirja on tarkoitettu auttamisen

Lisätiedot

REITIT SELVIKSI 2003-2005

REITIT SELVIKSI 2003-2005 REITIT SELVIKSI 2003-2005 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän palvelujen kehittämishanke Osaraportti 2 Yhteenveto Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän alueen päihdepalveluntuottajille ja Mainiemen kuntoutumiskeskuksen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen

Ammattikorkeakoulujen Ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajuus muutoksessa Kohti motivoivaa ohjaamista Taina Juurakko-Paavola (toim.) Ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajuus muutoksessa Kohti motivoivaa ohjaamista Taina Juurakko-Paavola

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI 2013 TOP School -hankkeen rahoittajia ovat Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto ja Tampereen kaupunki 2 Lukijalle Kehittämishankkeen tavoitteena on aina tuottaa

Lisätiedot