VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti"

Transkriptio

1 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA Pikkuniitun päiväkoti Yksikön varhaiskasvatussuunnitelma ja työsuunnitelma hyväksytty: Johanna Jalli-Huhtala Päiväkodin johtaja Pauli Hurvi Johtokunnan puheenjohtaja Yksikön varhaiskasvatussuunnitelman ja työsuunnitelman toteutuksen arviointi: Johanna Jalli-Huhtala Päiväkodin johtaja Pauli Hurvi Johtokunnan puheenjohtaja

2 2 (20) OSA A: PIKKUNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 2-3 Yleiskuvaus Pikkuniitun päiväkodista 4 Arvot ja toiminta-ajatus 5 Toiminta-ajatus 5 Pikkuniitun päiväkodin arvot 5 o Turvallisuus o Kunnioitus o Yksilöllisyys Tavoitteet ja päämäärät 6 o Hyvinvoiva lapsi o Tyytyväiset vanhemmat o Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Lapselle ominaiset tavat toimia 7 Leikki 7 Liikkuminen 7 Tutkiminen 9 Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen 9 Kieli ja kommunikaatio 10 Sisällölliset orientaatiot 11 Matemaattinen orientaatio 11 Luonnontieteellinen orientaatio 12 Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio 12 Esteettinen orientaatio 14 Eettinen orientaatio 14 Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio 15 Oppimis- ja toimintaympäristöt 15 Kasvatuskumppanuus 16

3 3 (20) OSA B: PIKKUNIITUN PÄIVÄKODIN TYÖSUUNNITELMA Varhaiskasvatusyksikkö, ryhmät ja henkilökunta 17 Johtokunta 18 Toimintavuoden tavoitteet ja teemat 18 Toimintavuoden tapahtumat, retket ja juhlat 18 Työyhteisön kehittäminen 19 Ryhmän opetussuunnitelma ROPS Palaverikäytänteet Täydennyskoulutukset Kehityskeskustelut TYHY-päivä Tiedottaminen Tiedonkulku päiväkodin ja perheen välillä 19 Toteutuneen varhaiskasvatussuunnitelman ja työsuunnitelman arviointi 20

4 4 (20) PIKKUNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Pikkuniitun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman pohjana ovat valtakunnallisen ja Janakkalan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Pikkuniitun päiväkoti on rakennettu vuonna Päiväkotirakennus on U:n muotoinen ja sen kummassakin siivessä on kahden lapsiryhmän tilat. Päiväkodissa on yhteensä neljä lapsiryhmää: Lemmikit, Esikot, Apilat ja Unikot. Päiväkoti toimi kahden vuoden ajan ympärivuorokautisesti ja myös viikonloppuisin auki olevana vuoropäiväkotina päiväkodin aukioloaika supistuu ja jatkossa vuororyhmä Unikot on avoinna arkisin klo välisenä aikana perheiden tarpeiden mukaisesti. Päiväkodin muut ryhmät ovat avoinna klo Päiväkodin piha-alue on monimuotoinen. Pihalla on tasaista asvalttialuetta, missä lapset voivat ajella pyörillä ja potkumopoilla tai pelailla esimerkiksi sählyä. Pihan reuna-alueet ovat rinnettä, missä kasvaa puita ja pensaita. Pihalla on kiipeilyteline, keinuja, hiekkalaatikot ja leikkimökki sekä erillinen aidattu pienten piha vuororyhmän edustalla. Päiväkoti sijaitsee Tervakoskella uimahallin vieressä mäen päällä. Päiväkodin ympärillä on metsäalue ja aivan lähellä sijaitsevat Tervakosken urheilukentät eli päiväkodin lähiympäristössä on erinomaiset mahdollisuudet monipuoliseen liikkumiseen. HPK:n pelaajien, Aleksi Laakson ja Joonas Vihkon, vierailu Pikkuniitun päiväkodissa

5 5 (20) ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS Toiminta-ajatus Pikkuniitun päiväkodin toiminta-ajatuksena on tarjota kullekin lapselle omassa hoitoryhmässään yksilöllistä hoitoa, kasvatusta ja opetusta lapsen ikä ja kehitystaso sekä perheen tarpeet huomioiden. Pikkuniitun päiväkodin arvot Turvallisuus: Pikkuniitun päiväkodissa turvallisuutta luovat selkeät lasten ja aikuisten kesken yhdessä sovitut rajat ja pelisäännöt. Päiväkodin aikuiset ovat sensitiivisesti läsnä ja vastaavat herkästi lapsen vuorovaikutusaloitteisiin. Aikuiset tukevat lapsen kaverisuhteiden syntymistä. Meillä lapsi saa hellyyttä ja huolenpitoa turvallisessa ympäristössä. Päiväkodin sisäisellä tiimien välisellä yhteistyöllä pyrimme takaamaan lapsille mahdollisimman tutut ja pysyvät aikuiset. Tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan otamme myös ulkopuolisia sijaisia lapsiryhmän turvallisen arjen ja henkilöstön työhyvinvoinnin takaamiseksi. Aikuiset huolehtivat toiminnan, tilojen ja välineiden turvallisuudesta. Lapsille opetetaan erilaisten toimintavälineiden oikea ja turvallinen käyttö. Esimerkiksi pihalla pyöräillessä lapset käyttävät pyöräilykypärää ja ulkoillessa päiväkodin pienten ryhmien lapset käyttävät heijastinliivejä. Mahdollisista kiinteistöön liittyvistä turvallisuusepäkohdista ilmoitamme välittömästi kiinteistönhoitajille. Kunnioitus: Päiväkodin kasvattajien ja perheiden välinen kunnioitus syntyy avoimen keskinäisen vuoropuhelun, toinen toisensa kuulemisen ja aidon läsnäolon kautta. Kohtaamme lapset ja perheet yksilöllisesti ja kohtelemme lapsia tasavertaisesti. Kuuntelemme lasten ja vanhempien mielipiteitä ja huomioimme heidän tarpeensa ja toiveensa mahdollisuuksien mukaan. Pikkuniitun päiväkodin kasvattajien kesken vallitsee toinen toisensa kunnioittamisen ja arvostamisen sekä keskinäisen hyvän jakamisen kulttuuri.

6 6 (20) Yksilöllisyys: Pikkuniitun päiväkodissa huomioimme lapsen yksilönä omassa ryhmässään. Hoitoon tullessa otamme lapsen vastaan lapsen tunnetilaa kuunnellen. Huomioimme lapsen yksilölliset perushoidolliset ja kasvatukselliset tarpeet, lapsen vahvuudet ja mahdolliset tuen tarpeet arjessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan yhdessä vanhempien kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Havainnoinnin perusteella ja lasten kanssa keskustellen pyrimme selvittämään lasten kiinnostuksen kohteet ja huomioimme lasten ideoita toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Keskustelemme lasten kanssa päivän ohjelmasta ja ryhmän toiminnasta, jotta lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa päivän kulkuun ja toisaalta samalla he oppivat myös ennakoimaan päivän kulkua. Tavoitteet ja päämäärät Hyvinvoiva lapsi: Tavoitteenamme on lapsen kokonaisvaltainen hyvä olo päiväkotipäivän aikana. Huolehdimme lapsen perustarpeista. Harjoittelemme lapsiryhmässä myös muiden huomioon ottamista ja hyviä tapoja. Tyytyväiset vanhemmat: Avoimella vuorovaikutuksella pyrimme luomaan päiväkodin henkilöstön ja perheiden välille luottamuksellisen suhteen, jotta vanhemmat voivat jättää lapsensa turvallisin mielin päivähoitoon työpäivänsä ajaksi. Vasu-keskusteluissa sovimme vanhempien kanssa lapselle yksilölliset kasvatustavoitteet, joihin yhdessä sitoudumme. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö: Pikkuniitun päiväkodin henkilökunnan yhteisenä tavoitteena ja toiveena on iloinen, ystävällinen ja innostava työilmapiiri. Päiväkodin työntekijät osallistuvat säännöllisesti täydennyskoulutuksiin. Pidämme päiväkodissa kerran viikossa talon palaverin, jossa käsittelemme varhaiskasvatuksen yleisiä ja koko taloa koskevia yhteisiä asioita. Palavereissa pyrimme pitämään avoimen, vuorovaikutuksellisen ja kehitysmyönteisen ilmapiirin. Tiimit pitävät kerran viikossa oman tiimipalaverin, jossa he keskittyvät oman tiimin lasten asioihin sekä toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Päiväkodin lastentarhanopettajat kokoontuvat muutaman kerran vuodessa pitämään päiväkodin pedagogisen kehittämisen palaverin. Puolivuosittain järjestämme koko työyhteisön kehittämisillat. Syyskauden alussa jokainen tiimi pitää tiimi-iltapäivän, jolloin tiimillä on mahdollisuus suunnitella lapsiryhmän tulevan toimintavuoden toimintaa. Kevätkauden loppupuolella tiimit pitävät tiimi-iltapäivän, jossa he arvioivat kuluneen toimintavuoden toimintaa. Kerran vuodessa on päiväkodin TYHY-päivä, jonka ajasta puolet on virallista asiaa ja toinen puoli henkilöstön yhteistä virkistystoimintaa.

7 7 (20) LAPSELLE OMINAISET TAVAT TOIMIA Pikkuniitun päiväkodissa ja sen lähiympäristössä lapsilla on hyvät ja monipuoliset mahdollisuudet leikkiä, liikkua, tutkia ja kokea sekä ilmaista itseään taiteen eri muotojen välityksellä. Pikkuniitun päiväkoti on sisätiloiltaan viihtyisä ja kodikas. Muokkaamme päiväkodin ryhmätilojen oppimisympäristöjä lapsihavainnoinnin pohjalta lasten tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaisiksi. Leikki Sekä omaehtoinen että ohjattu leikki kuuluvat olennaisesti lapsen päivään. Annamme Pikkuniitun päiväkodissa aikaa lasten leikille ja luomme erilaisia viihtyisiä leikkiympäristöjä. Vaihtelemme leikkitilojen sisustusta ja välineistöä lasten mielenkiinnon kohteiden mukaisesti. Lelut ja leikkiin liittyvät välineet ovat lasten ulottuvilla. Erityisesti pienten lasten ryhmissä aikuiset ovat mukana lasten leikissä leikin mallintajina ja ohjaajina. Leikkiessään lapset oppivat mm. noudattamaan sosiaalisen vuorovaikutuksen sääntöjä, ottamaan toiset huomioon sekä odottamaan omaa vuoroaan. Leikissä kehittyvät myös ongelmanratkaisutaidot, kielelliset valmiudet ja lapsen minäkuva. Liikkuminen Liikkuminen on lapselle luontainen tapa tutustua itseensä ja ympäristöönsä. Pikkuniitun päiväkodin sisä- ja ulkotilat antavat hyvät mahdollisuudet monipuoliseen liikkumiseen. Päiväkodissa on iso tupa, missä on lasten saatavilla erilaisia liikuntavälineitä: puolapuut, kiipeilyseinä, sählymailoja palloineen ja maaleineen, vanteita, vatsalautoja, hernepusseja, erilaisia palloja jne. Jokaisella ryhmällä on kerran viikossa oma ison tuvan päivä, jolloin tilassa liikutaan joko pienryhminä tai yhtenä isona ryhmänä.

8 8 (20) Lemmikit Pikkuniitun kylpylässä Päiväkodissa on myös vesileikkihuone, jonka vesialtaassa erityisesti pienet lapset käyvät pulikoimassa. Talviaikana luistelukenttä ja hiihtoladut ovat myös aivan lähietäisyydellä, joten meidän päiväkodin lapsilla on mahdollisuus myös luistella ja hiihtää päiväkotipäivän aikana, jos vain luonnon sääolosuhteet ovat suotuisat. Janakkalan varhaiskasvatuksessa on käytössä yhteinen liikuntasuunnitelma. Pikkuniitun päiväkodissa on tämän lisäksi ja tueksi tehty liikunnan vuosikello, johon on kirjattu kuukausikohtainen liikkumisen suunnitelma. Näiden suunnitelmien tavoitteena on innostaa aikuisia liikkumaan oman lapsiryhmänsä kanssa, jotta jokaisen lapsen kohdalla toteutuisi jatkossa päivittäinen liikuntasuositus: kaksi tuntia reipasta liikuntaa, josta 1-1,5 tuntia päiväkotipäivän aikana. Apila-poikien jääkiekkopeli alakentällä Apilat eväsrekellä Pikkuniitun päiväkodin lapsiryhmät käyvät säännöllisesti viikoittain retkillä lähiympäristössä: metsissä, puistoissa sekä lähiliikuntapaikoilla.

9 9 (20) Tutkiminen Lapsella on luontainen kyky tutkia ja oppia uutta. Tutkimalla asioita ja ilmiöitä lapsi saa erilaisia aistikokemuksia ja oppii uusia asioita ja käsitteitä. Pääasiassa pohjana tutkimiselle ovat lasten omat kiinnostuksenkohteet arjessa. Aikuiset ovat herkkinä lasten ihmettelylle, halulle tutkia ja oppia uusia asioita. Aikuinen ei rajaa lapsen mielenkiinnon kohteita omien mieltymysten mukaan vaan hyväksyy aidosti lapsen tutkimisen kohteet. Esimerkkejä viime vuosina lasta kiinnostavista asioista: eläimet, ötökät jääkiekko, jalkapallo korut, meikit, kampaukset, muoti avaruus tekniikka, koneet, laitteet Luonto, lähiympäristö, eläimet ja vuodenajat ovat oivallisia, päivittäin esillä olevia tutkimisen kohteita. Lapsi tutkii erilaisia asioita ja ilmiöitä esimerkiksi kokeilemalla, vertailemalla, kirjoja tutkimalla, tietokoneelta katsomalla ja aikuisen kanssa keskustellen. Tutkimusprojekteihin liittyen järjestämme retkiä, juhlia, tapahtumia ja vierailuja. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen Pikkuniitun päiväkodissa lapsilla on monipuoliset mahdollisuudet kokea iloa ja saada elämyksiä sekä ilmaista itseään mm. musiikin, kädentaitojen, kirjallisuuden ja draaman kautta. Päiväkodin tiloissa on lasten saatavilla materiaaleja mm. askarteluun, piirtämiseen, maalaamiseen, muovailuun, musiikin kuunteluun, tanssiin ja nukketeatteriin. Päiväkodin aikuiset huolehtivat yhdessä lasten kanssa siitä, että tilat ovat esteettisesti miellyttäviä, innostavia ja viihtyisiä.

10 10 (20) Aikuiset antavat lapsille mahdollisuuden omaehtoiseen taiteelliseen kokemiseen ja ilmaisemiseen, mutta myös rikastuttavat ohjatun taiteellisen ilmaisun avulla lasten taiteellista kokemusmaailmaa. Pikkuniitun päiväkodissa aikuiset kannustavat lapsia tekemään omia esityksiä (esim. musiikki, nukketeatteri), mikä on erinomainen keino vahvistaa lapsen minäkuvaa. Lapsiryhmät pitävät omia laulu- ja loruhetkiä ja kerran viikossa on koko päiväkodin yhteinen laulutuokio isossa tuvassa. Keskimäärin kerran vuodessa järjestämme päiväkodissa kaikille yhteisen kulttuuritapahtuman esim. teatterin tai musiikin parissa tai käymme retkellä lasten teatterissa tai konsertissa. Apila-poikien nukketeatteriesitys KIELI JA KOMMUNIKAATIO Lasten kanssa toimiessamme sanoitamme lapsille päivän kulkua ja käytämme hyvää kieltä. Keskustelemme lasten kanssa erilaisista lasta kiinnostavista asioista ja selitämme lapsille arkipäivän tilanteissa eteen tulevia erilaisia käsitteitä. Omassa ryhmässä pidettävät satu-, laulu-, leikki-, loru-, riimittely-, suujumppa ym. hetket edistävät lapsen puheen kehitystä. Usein laulujen ja lorujen tukena käytetään myös kuvakortteja sekä tukiviittomia. Kuvakortteja käytetään tarvittaessa apuna myös päiväjärjestyksen hahmottamisessa. Tarpeen vaatiessa perhettä ohjataan ottamaan yhteyttä kunnan puheterapeuttiin, jotta lapsi saa parhaan mahdollisen avun ja tuen. Jos lapsiryhmässä on monikulttuurisia lapsia, hyödynnämme kunnan S2-ohjelmaa kielellisen kehityksen tukemisessa. Ritvan ja Unikko-lasten joulukalenterituokio

11 11 (20) SISÄLLÖLLISET ORIENTAATIOT Sisällöllisiä orientaatioita ovat matemaattinen, luonnontieteellinen, historiallis-yhteiskunnallinen, esteettinen, eettinen ja uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio. Eri orientaatioalueiden kautta lapset hahmottavat maailmaa. Orientaatioalueet ovat aikuisten työvälineitä, joiden avulla voimme rikastuttaa lapselle ominaisia tapoja toimia. Ne muodostavat kehyksen siitä, millaisia kokemuksia, tilanteita ja ympäristöjä aikuiset tarjoavat lapselle. Aikuisen tehtävänä on liittää eri orientaatioalueiden aiheet ja sisällöt lapsen lähiympäristöön, arkeen ja konkreettisiin kokemuksiin. Lapsen oppiminen perustuu siihen, että lapsi itse on aktiivinen toimija. Matemaattinen orientaatio on vertailemista, päättelemistä ja laskemista. Matemaattisten valmiuksien kehittäminen tapahtuu arkielämän tilanteissa, kuten leikissä, ruokailutilanteissa sekä myös ohjatuissa toimintahetkissä leikinomaisesti konkreettisten lapsille tuttujen ja häntä kiinnostavien materiaalien, esineiden ja välineiden avulla. Esimerkkejä matemaattisen orientaation toteutuksesta: vaipanvaihdon yhteydessä lasketaan varpaita pöytiä katettaessa lasketaan aterimien määrää aamupiirillä lasketaan lasten määrää ja vertaillaan tyttöjen ja poikien määrää leikkiessä vertaillaan esimerkiksi autojen tai rakentelupalikoiden kokoa leluja paikoilleen siivotessa lajitellaan tavarat oikeisiin luokkiin pelataan pelejä ja tehdään tehtäviä Matemaattisia harjoituksia Apiloilla

12 12 (20) Luonnontieteellinen orientaatio on mm. retkeilyä luonnossa ja päiväkodin lähiympäristössä. Retket tarjoavat lapsille kokemuksia, tutkimisen mahdollisuuksia ja elämyksiä. Retkillä liikkuessa harjoittelemme samalla myös liikennesääntöjä. Vuoden kiertokulku, sää, kestävä kehitys ja joka miehen oikeudet ovat luonnossa opittavia asioita. Luonnontieteen ilmiöitä voimme lasten kanssa tutkia myös erilaisista eläin- ja luontokirjoista sekä internetistä. Apilat luontoretkellä Isovanhempien päivä Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio välittää lapselle tietoa lapsen lähiympäristöstä ja kotiseudusta sekä siitä, miten ennen elettiin. Tutustumme lasten kanssa retkeillen lähiympäristöön ja lähialueen tarjoamiin kulttuurikohteisiin. Luemme lapsille satuja ja tarinoita elämästä ennen vanhaan sekä kerromme, miten ennen on eletty ja miten esimerkiksi koneellistuminen on muuttanut ihmisten elämää. Järjestämme päiväkodissa aika ajoin myös isovanhempien päivän, vanhan tavaran näyttelyn tai teemme retkiä museoihin tai muihin historiallisiin kohteisiin.

13 13 (20) Huomioimme suomalaiseen kulttuuriin liittyvät merkkipäivät ja perinteet. Juhlaperinteet tulevat lapsille parhaiten tutuiksi viettämällä juhlia esimerkiksi itsenäisyyspäivänä, pääsiäisenä, vappuna ja halloween-päivänä. Järjestämme vuosittain joulu- ja kevätjuhlat joko ryhmän omina tai koko talon yhteisinä juhlina. Huomioimme myös äitien- ja isäinpäivät tekemällä lasten kanssa äidille ja isille jonkin muiston. Erityisesti eskarien kanssa paneudumme myös lapsen sukuun ja lähipiiriin. Itsenäisyysjuhla Unikot-ryhmän joulujuhla Unikoiden pääsiäispuput Vanhan tavaran näyttely sekä Kekri-juhla Kuvassa Santra ennustaa lapsille.

14 14 (20) Esteettinen orientaatio on mm. oman ympäristön kauneudesta ja siisteydestä nauttimista. Lapselle on tärkeää oppia arvostamaan omaa ympäristöään ja sitä on hyvä harjoitella havainnoimalla ja ihastelemalla elinympäristöään sekä pitämällä oma ympäristö siistinä (esim. leikkien siivous). Erilaisten havaintojen kautta lapselle muodostuu oma arvomaailma ja näkemys asioista. Aikuiset ohjaavat lasta näkemään ympäristön kauneuden, arvostamaan toisia ihmisiä, erilaisuutta ja ympäristöä. Esteettiseen orientaatioon kuuluu myös lapsen oma taiteen tuottaminen esim. maalaamalla, musisoimalla tai saduttamalla. Lapsen minäkuvaa vahvistaa yhteinen omien kätten töiden sekä muun taiteellisen ilmaisun ihasteleminen. Eettinen orientaatio on toisen huomioimista, rohkaisua ja kannustusta sekä toisten arvostamista. Päiväkodissa harjoittelemme arkipäivän tilanteissa oikean ja väärän tunnistamista sekä ristiriitojen selvittelyä ja anteeksi pyytämistä ja antamista. Aikuiset puuttuvat kiusaamiseen ja auttavat lapsia selvittelemään riita-asiat riidan kaikkien osapuolten kesken. Lapsiryhmässä on luontevaa opetella ystävänä olemisen taitoja sekä toisten auttamista. Oman vuoron odottaminen ja asioiden jakaminen toisten kanssa ovat päiväkotiryhmien arkea. Päiväkodin retkillä opettelemme myös luonnon kunnioitusta ja luonnossa käyttäytymistä sekä kestävän kehityksen vaalimista. Päiväkodissa aikuinen huolehtii siitä, että jokainen lapsi tulee kuulluksi ja tuntee kuuluvansa ryhmään. Pettymysten kokeminen on osa lapsen arkea ja aikuisen tehtävänä on käsitellä lapsen kanssa pettymyksiä rakentavasti, niin että lapsi kokee olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi. Aikuinen opettaa ja ohjaa lapsia omalla esimerkillään oikeudenmukaiseen, tasa-arvoiseen ja toista ihmistä kunnioittavaan elämäntapaan.

15 15 (20) Uskonnollis- katsomuksellinen orientaatio on tutustumista erilaisiin kulttuureihin, uskontoihin ja tapoihin. Päiväkodin kasvatuksessa lähtökohtana on aina perheiden uskonnollisten ja kulttuuristen tapojen kunnioittaminen. Aikuinen toimii lapsille mallina erilaisuuden hyväksymisessä ja toisten kunnioittamisessa. Päiväkodissa lapsella on mahdollisuus kohdata uskontoon liittyviä asioita. Keskustelemme lasten kanssa heitä askarruttavista kysymyksistä ikätason mukaisesti. Kuuntelemme lasta aidosti. Seurakunnan lastenohjaajat käyvät päiväkodissa pitämässä hartauksia muutamia kertoja vuoden aikana. Päiväkotiryhmät osallistuvat myös seurakunnan tiloissa järjestettäviin lasten tapahtumiin, kuten joulukirkkoon ja pääsiäisvaellukseen. Kirkolliset juhlapyhät ja niihin valmistautuminen ovat osa kulttuuriperinteisiin tutustumista. Seurakunnan toiminnallinen hartaus aiheena ystävyys. OPPIMIS- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖT Pikkuniitun päiväkodin sisä- ja ulkotilat sekä lähiympäristö muodostavat lasten oppimisympäristön. Päiväkotimme lasten toiminnallista ympäristöä rikastuttavat mm. lähialueen metsät, leikkipuistot ja urheilukentät, uimahalli, Seuratalo, paperitehtaan tehdasmiljöö, Tammiranta polkuineen, rantoineen ja grillikotineen sekä talvisin hiihtoladut sekä luistelukenttä. Houkutteleva ja monipuolinen ympäristö motivoi lasta liikkumaan ja harjoittelemaan uusia asioita ja taitoja. Pikkuniitun päiväkodin toimintaympäristö on turvallinen, salliva ja kannustava. Päiväkodissa lelut, pelit, kirjat ja liikuntavälineet ovat lasten saatavilla ja niitä on mahdollisuus vaihtaa ryhmien kesken tarpeen mukaan. Hyödynnämme päiväkodin monipuolisen oppimisympäristön mahdollisuuksia lasten taitojen harjoittelussa lasten yksilölliset tarpeet ja ikä huomioiden. Pienet Unikot hiihtämässä lähiladuilla

16 16 (20) KASVATUSKUMPPANUUS Kasvatuskumppanuus henkilökunnan ja perheiden välillä Kasvatuskumppanuus perustuu perheen ja päiväkodin henkilöstön väliseen luottamukseen ja keskinäiseen arvostukseen. Keskinäisen luottamuksen syntymistä auttaa tutuksi tuleminen avoimen ja rehellisen päivittäisen kuulumisten vaihdon myötä lapsen tuonti- ja hakutilanteissa. Molemminpuolinen toiveiden kuuntelu ja yhteinen sitoutuminen toimimaan lapsen parhaaksi edesauttavat lapsen hyvinvointia ja toimivan arjen toteutumista. Janakkalan varhaiskasvatuksessa kasvatuskumppanuuden syntymisen mahdollistamiseksi on sovittu selkeät rakenteet. Ennen hoitosuhteen aloitusta lapsen tulevan ryhmän aikuinen käy perheen kanssa aloituskeskustelun joko perheen kotona tai päiväkodissa. Me suosittelemme perheille aloituskeskustelun pitämistä perheen kodissa, lapselle tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Tällä aloituskeskustelulla tuemme lapsen ja perheen positiivista aloituskokemusta ja yhteisen kumppanuuspolun syntyä. Jaamme kaikki päiväkodin lapset ryhmän aikuisten kesken ns. omiksi vasulapsiksi. Muutaman kuukauden hoitosuhteen jälkeen lapsen vasuaikuinen sopii perheen kanssa ajan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelulle, missä vanhemmat ja päiväkodin kasvattaja yhdessä laativat lasta koskevat kasvatustavoitteet. Päivitämme varhaiskasvatussuunnitelman vuosittain yhteisessä tapaamisessa. Kasvatuskumppanuus aikuisten ja lasten välillä Kasvatuskumppanuus henkilökunnan kesken Arvostamme Pikkuniitun päiväkodissa lasta yksilönä. Aikuinen on läsnä, kuuntelee lasta, havainnoi lapsen kiinnostuksen kohteita ja tarpeita ja vastaa niihin. Aikuinen havainnoi myös lapsen herkkyyskausia ja mahdollisia tuen tarpeita, jotta osaa vastata niihin oikea-aikaisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Aikuinen ottaa kontaktia jokaiseen lapseen yksilönä ja suhtautuu lapsiin tasavertaisesti. Aikuinen huolehtii lapsen perusturvallisuudesta ja minäkuvan vahvistamisesta vastaamalla lapsen tarpeisiin ja vuorovaikutusaloitteisiin sekä kannustamalla lasta ja kehumalla häntä onnistumisista. Aikuiset puhuvat keskenään lapsista ja heidän perheistään kunnioittavasti ja arvostavasti, jotta lapsi tuntee olevansa hyväksytty ja arvostettu omana itsenään. Aikuisten kesken yhteisten kasvatuskumppanuusperiaatteiden toteuttaminen päivittäisessä arjessa vahvistaa yhteishenkeä, työssä viihtymistä ja jaksamista. Kuuntelu, kunnioitus ja luottamus työkavereiden kesken, ystävällisyys sekä keskinäinen yhteistyö- ja avunanto kuuluvat Pikkuniitun päiväkodin henkilöstön työyhteisön pelisääntöihin. Pidämme tärkeänä avointa mielipiteiden ja tietojen vaihtoa sekä palautteen antamista. Vertaistuki oman tiimin sisällä, tiimien välillä sekä esimiehen kanssa edistää työhyvinvointia niin hyvinä kuin erityisesti vaikeina hetkinä.

17 17 (20) OSA B: TYÖSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSYKSIKKÖ: Pikkuniitun päiväkoti Osoite: Johanna Jalli-Huhtala, Tervajoentie 2, Tervakoski Puhelin: (019) Sähköpostiosoite: Ryhmät ja henkilökunta Esikot 4-6 v. p. (019) / Terhi Tiainen, lastentarhanopettaja, varajohtaja Irma Virtanen, lasten päivähoitaja 50% Nina Virtanen, lasten päivähoitaja 50% Kristiina Lindberg, lasten päivähoitaja Lemmikit 1-4 v. p. (019) / Jenni Lehtelä, lastentarhanopettaja Elina Sohlman, lasten päivähoitaja Merja Salmela, lasten päivähoitaja Tuulia Utter, lasten päivähoitaja, aamupäivät klo 9-12 (iltapäivät Leppäkosken ip-kerhossa) Apilat 4-6 v. p. (019) / Sanna Helin, lastentarhanopettaja Outi Mikkola, lastentarhanopettaja Heidi Heiska, lasten päivähoitaja asti Katja Pohjantähti, lasten päivähoitaja 50%, alkaen Minna Taiponen, lasten päivähoitaja 50%, alkaen Riitta Rämö, ryhmäavustaja, Unikot 1-4 v. p. (019) / Anu Pajunen, lastentarhanopettaja alkaen Ritva Sjöroos, lasten päivähoitaja Liisa Seppänen, lasten päivähoitaja Terhi Hakala, lasten päivähoitaja Laura Väntsi, lasten päivähoitaja Saara Tetri, lasten päivähoitaja, aamupäivät klo 9-12 (iltapäivät Viralan ip-kerhossa) Laitoshuoltajat: Airi Hallamaa ja Jenni Rönnberg asti

18 18 (20) Johtokunta Pauli Hurvi, puheenjohtaja Anne Rahikainen, varapuheenjohtaja Anna Talonen, jäsen Mikko Vehmas, jäsen Outi Mikkola, jäsen Mika Sainio, varajäsen Jenni Rintala, varajäsen Teija Laitinen, varajäsen Heikki Mäkinen, varajäsen Sanna Helin, varajäsen Heidi Munnukka, kasvatus- ja koulutuslautakunnan edustaja Toimintavuoden tavoitteet ja teemat - Toiminnan teemat muotoutuvat lukuvuoden aikana kunkin lapsiryhmän kiinnostusten mukaan. - Esiopetusryhmän vuoden teemaa Viihdettä arjen keskellä mukailemme myös päiväkodin pienempien lasten kanssa eli arjen seassa vietämme erilaisia toimintaa rikastuttavia juhlia ja teemme retkiä. - Pikkuniitun varhaiserityiskasvatus pohjautuu ennaltaehkäisevään työskentelyyn (mm. Askeleittain -ryhmä ja leikkikerho). - Otamme käyttöön Huolisieppari -työtavan: kirjaamme huolet huolisieppari-lomakkeelle ja sovimme jatkotyöskentelystä perheen ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden kesken. - Panostamme liikunnalliseen arkeen varhaiskasvatuksen yhteistä liikuntasuunnitelmaa sekä Pikkuniitun oman liikunnan vuosikellon suunnitelmaa toteuttaen. - Huomioimme oppimisympäristön kehittämisessä lasten osallisuuden ja liikkumisen mahdollistamisen sisällä ja päiväkodin pihalla sekä myös lähiympäristön liikuntapaikoilla. Toimintavuoden tapahtumat, retket ja juhlat Syksy Koko päiväkodin yhteinen liikuntatapahtuma ja päiväkotirauhan julistus - Itsenäisyyspäivän juhla - Joulujuhlat Kevät Laskiaistapahtuma - Pääsiäiskirkko - Koko päiväkodin yhteinen liikuntatapahtuma - Kevätretki - Kevätjuhlat Toimintavuoden aikana järjestämme mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisia lasten kulttuuritapahtumia (teatteri, konsertti, elokuva tms.), joihin pyydämme rahaa vanhemmilta. Samanaikaisesti järjestämme päiväkodissa vaihtoehtoista maksutonta ohjelmaa.

19 19 (20) Työyhteisön kehittäminen toimintavuoden aikana Ryhmän opetussuunnitelma - otamme jokaisessa ryhmässä käyttöön uuden ryhmän opetussuunnitelman (ROPS) vastuu ryhmän lastentarhanopettajalla Palaverikäytänteet - koko talon palaveri kerran viikossa, pääsääntöisesti tiistaisin klo tiimipalaverit kerran viikossa - tiimi-iltapäivät kerran syksyllä ja keväällä - lastentarhanopettajien pedagogiset kehittämispalaverit muutaman kerran vuodessa - koko päiväkodin henkilöstön kehittämisillat kerran syys- ja kevätkaudella Täydennyskoulutukset - jokainen työntekijä osallistuu täydennyskoulutuksiin täydennyskoulutusvelvoitteen mukaisesti 3 pv / v Kehityskeskustelut - joka toinen vuosi henkilökohtainen kehityskeskustelu ja joka toinen tiimikehityskeskustelu (toimintavuoden aikana on vuorossa tiimikehityskeskustelut) TYHY-päivä - kesäkuun 2015 alussa; päivän teema / teemat nousevat esiin toimintavuoden aikana Tiedottaminen - tiimin sisäisessä tiedottamisessa käytämme apuvälineinä mm. viestivihkoa ja tietokoneen muistilappuja Tiedonkulku päiväkodin ja perheen välillä - päivittäiset kuulumiset vaihdamme perheiden kanssa lapsen tuonti- ja hakutilanteissa - yhteisistä kasvatustavoitteista sovimme lapsen vasu-keskustelussa syksyllä ja vasun arviointipalaverin pidämme keväällä - vasu-keskustelun yhteydessä vanhemmilla on mahdollisuus vasu-vierailuun eli osallistumiseen lapsen päivään (esim. aamupäivä lapsen ryhmässä) - vanhempain- / perheiden illan pidämme syksyllä ja keväällä - johtokunta on varhaiskasvatuksen edustuksellinen tiedonkulun foorumi, joka kokoontuu alkusyksyllä ja loppukeväällä - toiminnan tiedottamisessa pyrimme mahdollisimman tehokkaaseen sähköiseen viestintään: extranet, sähköpostit, ryhmätekstiviestit - ilmoitustaululta löytyy tietoa päiväkodin arjen touhuista sekä esimerkiksi yhteistyökumppaneiden viestejä omasta palvelun tarjonnastaan

20 20 (20) Toteutuneen varhaiskasvatussuunnitelman ja työsuunnitelman arviointi

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012 2013 PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI Työsuunnitelma hyväksytty:..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman toteutuksen arviointi:..20

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2013 2014 Pikkuniitun vuoropäiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Päiväkoti / Koulu Pikkuniitun vuoropäiväkoti

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA Pikkuniitun päiväkoti Työsuunnitelma 2015 2016 hyväksytty:. 2015 Johanna Jalli-Karimäki Päiväkodin johtaja Pauli Hurvi Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkoti sijaitsee Tampereen kaupungin itäisellä alueella hyvien bussiyhteyksien varrella (bussit 6, 29, 27). Päiväkoti sijaitsee kerrostalon alimmaisessa

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2013 2014 JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty: 5.9.2013 Marianna Kokko Päiväkodin johtaja Karoliina Häivälä Johtokunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Työsuunnitelma 2014 2015 hyväksytty:. 2014 Marianna Kokko Päiväkodin johtaja Jere Lindroos Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tämä päivä on lahja Tämä päivä on arvokas Tämä päivä on ainutlaatuinen tänäkin päivänä voi tapahtua ihme! Marleena Ansio Karinrakan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012-2013 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012-2013 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012-2013 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Työsuunnitelma hyväksytty: Leena Mäntylä Tiina Heino päiväkodinjohtaja Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman toteutuksen

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Päiväkoti Kivitasku

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Päiväkoti Kivitasku VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA Päiväkoti Kivitasku Yksikön varhaiskasvatussuunnitelma ja työsuunnitelma 2014-2015 hyväksytty: 3.9. 2014 Nina Seppä Yksikön esimies

Lisätiedot

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUKSEMME Kilpiäisten päiväkoti tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta vuonna 2009 valmistuneissa tiloissa. Päiväkotimme on avara,

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma 1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelun tuottaja/vastuuhenkilö, yhteystiedot, Y-tunnus Lapsiryhmän ikärakenne Perushoitotilat/muut

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

PIKKUNIITUN PÄIVÄKODIN VASU = varhaiskasvatussuunnitelma

PIKKUNIITUN PÄIVÄKODIN VASU = varhaiskasvatussuunnitelma PIKKUNIITUN PÄIVÄKODIN VASU = varhaiskasvatussuunnitelma Tyytyväisten vanhempien onnellinen lapsi hyväksyvässä ilmapiirissä, jossa henkilökuntakin voi hyvin SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. PIKKUNIITUN ARVOT, PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 Sisällys JOHDANTO 3 1 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 2 KASVATUSKUMPPANUUS 4 3 LAPSEN OMA VASU 6 4 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

Metsästäjän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Metsästäjän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Metsästäjän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Metsästäjän päiväkoti on aloittanut toimintansa vuonna 1990. Päiväkodissamme on kolme ryhmää. Kasvatushenkilökuntaan kuuluu kolme lastentarhanopettajaa

Lisätiedot

Kisapuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kisapuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kisapuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kisapuiston päiväkoti on n. 30 v. vanha päiväkoti, joka sijaitsee Etelä Hervannassa, keskellä monikulttuurista asutusta ja hyvien liikenneyhteyksien (bussit

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

ikävöikö, miten ikävää lievennetään Lapsen luonteenpiirteet / vuorovaikutussuhteet Päivämäärä keskustelijat Yhteinen sopimus päivähoidon käytännöistä

ikävöikö, miten ikävää lievennetään Lapsen luonteenpiirteet / vuorovaikutussuhteet Päivämäärä keskustelijat Yhteinen sopimus päivähoidon käytännöistä 1. Lapsi yksilönä ja ryhmässä (keskustellaan mm. alla olevista asioista) - millainen lapsi on luonteeltaan - miten lapsi ilmaisee tunteitaan ja omaa tahtoa - miten ilmaisee suuttumusta / pettymyksiä -

Lisätiedot

RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> Mitä se on Miten lapsilähtöisyys meillä toteutuu Liikkumisen riemu Pienryhmätoiminta Leikki

RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> Mitä se on Miten lapsilähtöisyys meillä toteutuu Liikkumisen riemu Pienryhmätoiminta Leikki RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> SISÄLTÖ: 1. PÄIVÄKOTIMME 2. TOIMINTA-AJATUKSEMME 3. PÄIVÄKOTIMME ARVOT 4. KASVATUSKSELLISET TAVOITTEEMME 5. LAPSILÄHTÖISYYS Mitä se on Miten lapsilähtöisyys

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja & Erika Niemi Mitä osallisuus tarkoittaa? Kohtaamista, kunnioittavaa vuorovaikutusta, äänen antamista, mielipiteiden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA. Perhepäivähoito

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA. Perhepäivähoito VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA Perhepäivähoito Yksikön varhaiskasvatussuunnitelma ja työsuunnitelma 2015-2016 hyväksytty: 8.9. 2015 Maarit Sihvonen Perhepäivähoidon

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA (0-5 VUOTTA) 2 Dragsfjärdin, Kemiön ja Västanfjärdin kuntien laatima yhteinen suunnitelma. Työryhmään on kuulunut virkamiehiä saaren päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja neuvoloista.

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

LASTENTALO KUUSIPIHAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2016

LASTENTALO KUUSIPIHAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2016 LASTENTALO KUUSIPIHAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 LASTENTALO KUUSIPIHA... 4 2.1 ESITTELY... 4 2.2 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.3 ARVOT... 6 2.4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 7 3

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Miten uskontodialogi liittyy päiväkotiin? Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

NIKKILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NIKKILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NIKKILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. NIKKILÄN PÄIVÄKOTI Nikkilän päiväkoti sijaitsee luonnonläheisessä ympäristössä, kirjaston, koulun, urheilukentän sekä palveluiden lähellä. Päiväkodin piha

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

RITARIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RITARIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RITARIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RITARI Tänne lämpöiseen syliin on lapsen hyvä aamulla tupsahtaa, aikuisen syliin kapsahtaa. Täällä Tiitiäiset, Männiäiset ja Sähikäiset yhdessä rämpivät,

Lisätiedot