VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti"

Transkriptio

1 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA Pikkuniitun päiväkoti Yksikön varhaiskasvatussuunnitelma ja työsuunnitelma hyväksytty: Johanna Jalli-Huhtala Päiväkodin johtaja Pauli Hurvi Johtokunnan puheenjohtaja Yksikön varhaiskasvatussuunnitelman ja työsuunnitelman toteutuksen arviointi: Johanna Jalli-Huhtala Päiväkodin johtaja Pauli Hurvi Johtokunnan puheenjohtaja

2 2 (20) OSA A: PIKKUNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 2-3 Yleiskuvaus Pikkuniitun päiväkodista 4 Arvot ja toiminta-ajatus 5 Toiminta-ajatus 5 Pikkuniitun päiväkodin arvot 5 o Turvallisuus o Kunnioitus o Yksilöllisyys Tavoitteet ja päämäärät 6 o Hyvinvoiva lapsi o Tyytyväiset vanhemmat o Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Lapselle ominaiset tavat toimia 7 Leikki 7 Liikkuminen 7 Tutkiminen 9 Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen 9 Kieli ja kommunikaatio 10 Sisällölliset orientaatiot 11 Matemaattinen orientaatio 11 Luonnontieteellinen orientaatio 12 Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio 12 Esteettinen orientaatio 14 Eettinen orientaatio 14 Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio 15 Oppimis- ja toimintaympäristöt 15 Kasvatuskumppanuus 16

3 3 (20) OSA B: PIKKUNIITUN PÄIVÄKODIN TYÖSUUNNITELMA Varhaiskasvatusyksikkö, ryhmät ja henkilökunta 17 Johtokunta 18 Toimintavuoden tavoitteet ja teemat 18 Toimintavuoden tapahtumat, retket ja juhlat 18 Työyhteisön kehittäminen 19 Ryhmän opetussuunnitelma ROPS Palaverikäytänteet Täydennyskoulutukset Kehityskeskustelut TYHY-päivä Tiedottaminen Tiedonkulku päiväkodin ja perheen välillä 19 Toteutuneen varhaiskasvatussuunnitelman ja työsuunnitelman arviointi 20

4 4 (20) PIKKUNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Pikkuniitun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman pohjana ovat valtakunnallisen ja Janakkalan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Pikkuniitun päiväkoti on rakennettu vuonna Päiväkotirakennus on U:n muotoinen ja sen kummassakin siivessä on kahden lapsiryhmän tilat. Päiväkodissa on yhteensä neljä lapsiryhmää: Lemmikit, Esikot, Apilat ja Unikot. Päiväkoti toimi kahden vuoden ajan ympärivuorokautisesti ja myös viikonloppuisin auki olevana vuoropäiväkotina päiväkodin aukioloaika supistuu ja jatkossa vuororyhmä Unikot on avoinna arkisin klo välisenä aikana perheiden tarpeiden mukaisesti. Päiväkodin muut ryhmät ovat avoinna klo Päiväkodin piha-alue on monimuotoinen. Pihalla on tasaista asvalttialuetta, missä lapset voivat ajella pyörillä ja potkumopoilla tai pelailla esimerkiksi sählyä. Pihan reuna-alueet ovat rinnettä, missä kasvaa puita ja pensaita. Pihalla on kiipeilyteline, keinuja, hiekkalaatikot ja leikkimökki sekä erillinen aidattu pienten piha vuororyhmän edustalla. Päiväkoti sijaitsee Tervakoskella uimahallin vieressä mäen päällä. Päiväkodin ympärillä on metsäalue ja aivan lähellä sijaitsevat Tervakosken urheilukentät eli päiväkodin lähiympäristössä on erinomaiset mahdollisuudet monipuoliseen liikkumiseen. HPK:n pelaajien, Aleksi Laakson ja Joonas Vihkon, vierailu Pikkuniitun päiväkodissa

5 5 (20) ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS Toiminta-ajatus Pikkuniitun päiväkodin toiminta-ajatuksena on tarjota kullekin lapselle omassa hoitoryhmässään yksilöllistä hoitoa, kasvatusta ja opetusta lapsen ikä ja kehitystaso sekä perheen tarpeet huomioiden. Pikkuniitun päiväkodin arvot Turvallisuus: Pikkuniitun päiväkodissa turvallisuutta luovat selkeät lasten ja aikuisten kesken yhdessä sovitut rajat ja pelisäännöt. Päiväkodin aikuiset ovat sensitiivisesti läsnä ja vastaavat herkästi lapsen vuorovaikutusaloitteisiin. Aikuiset tukevat lapsen kaverisuhteiden syntymistä. Meillä lapsi saa hellyyttä ja huolenpitoa turvallisessa ympäristössä. Päiväkodin sisäisellä tiimien välisellä yhteistyöllä pyrimme takaamaan lapsille mahdollisimman tutut ja pysyvät aikuiset. Tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan otamme myös ulkopuolisia sijaisia lapsiryhmän turvallisen arjen ja henkilöstön työhyvinvoinnin takaamiseksi. Aikuiset huolehtivat toiminnan, tilojen ja välineiden turvallisuudesta. Lapsille opetetaan erilaisten toimintavälineiden oikea ja turvallinen käyttö. Esimerkiksi pihalla pyöräillessä lapset käyttävät pyöräilykypärää ja ulkoillessa päiväkodin pienten ryhmien lapset käyttävät heijastinliivejä. Mahdollisista kiinteistöön liittyvistä turvallisuusepäkohdista ilmoitamme välittömästi kiinteistönhoitajille. Kunnioitus: Päiväkodin kasvattajien ja perheiden välinen kunnioitus syntyy avoimen keskinäisen vuoropuhelun, toinen toisensa kuulemisen ja aidon läsnäolon kautta. Kohtaamme lapset ja perheet yksilöllisesti ja kohtelemme lapsia tasavertaisesti. Kuuntelemme lasten ja vanhempien mielipiteitä ja huomioimme heidän tarpeensa ja toiveensa mahdollisuuksien mukaan. Pikkuniitun päiväkodin kasvattajien kesken vallitsee toinen toisensa kunnioittamisen ja arvostamisen sekä keskinäisen hyvän jakamisen kulttuuri.

6 6 (20) Yksilöllisyys: Pikkuniitun päiväkodissa huomioimme lapsen yksilönä omassa ryhmässään. Hoitoon tullessa otamme lapsen vastaan lapsen tunnetilaa kuunnellen. Huomioimme lapsen yksilölliset perushoidolliset ja kasvatukselliset tarpeet, lapsen vahvuudet ja mahdolliset tuen tarpeet arjessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan yhdessä vanhempien kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Havainnoinnin perusteella ja lasten kanssa keskustellen pyrimme selvittämään lasten kiinnostuksen kohteet ja huomioimme lasten ideoita toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Keskustelemme lasten kanssa päivän ohjelmasta ja ryhmän toiminnasta, jotta lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa päivän kulkuun ja toisaalta samalla he oppivat myös ennakoimaan päivän kulkua. Tavoitteet ja päämäärät Hyvinvoiva lapsi: Tavoitteenamme on lapsen kokonaisvaltainen hyvä olo päiväkotipäivän aikana. Huolehdimme lapsen perustarpeista. Harjoittelemme lapsiryhmässä myös muiden huomioon ottamista ja hyviä tapoja. Tyytyväiset vanhemmat: Avoimella vuorovaikutuksella pyrimme luomaan päiväkodin henkilöstön ja perheiden välille luottamuksellisen suhteen, jotta vanhemmat voivat jättää lapsensa turvallisin mielin päivähoitoon työpäivänsä ajaksi. Vasu-keskusteluissa sovimme vanhempien kanssa lapselle yksilölliset kasvatustavoitteet, joihin yhdessä sitoudumme. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö: Pikkuniitun päiväkodin henkilökunnan yhteisenä tavoitteena ja toiveena on iloinen, ystävällinen ja innostava työilmapiiri. Päiväkodin työntekijät osallistuvat säännöllisesti täydennyskoulutuksiin. Pidämme päiväkodissa kerran viikossa talon palaverin, jossa käsittelemme varhaiskasvatuksen yleisiä ja koko taloa koskevia yhteisiä asioita. Palavereissa pyrimme pitämään avoimen, vuorovaikutuksellisen ja kehitysmyönteisen ilmapiirin. Tiimit pitävät kerran viikossa oman tiimipalaverin, jossa he keskittyvät oman tiimin lasten asioihin sekä toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Päiväkodin lastentarhanopettajat kokoontuvat muutaman kerran vuodessa pitämään päiväkodin pedagogisen kehittämisen palaverin. Puolivuosittain järjestämme koko työyhteisön kehittämisillat. Syyskauden alussa jokainen tiimi pitää tiimi-iltapäivän, jolloin tiimillä on mahdollisuus suunnitella lapsiryhmän tulevan toimintavuoden toimintaa. Kevätkauden loppupuolella tiimit pitävät tiimi-iltapäivän, jossa he arvioivat kuluneen toimintavuoden toimintaa. Kerran vuodessa on päiväkodin TYHY-päivä, jonka ajasta puolet on virallista asiaa ja toinen puoli henkilöstön yhteistä virkistystoimintaa.

7 7 (20) LAPSELLE OMINAISET TAVAT TOIMIA Pikkuniitun päiväkodissa ja sen lähiympäristössä lapsilla on hyvät ja monipuoliset mahdollisuudet leikkiä, liikkua, tutkia ja kokea sekä ilmaista itseään taiteen eri muotojen välityksellä. Pikkuniitun päiväkoti on sisätiloiltaan viihtyisä ja kodikas. Muokkaamme päiväkodin ryhmätilojen oppimisympäristöjä lapsihavainnoinnin pohjalta lasten tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaisiksi. Leikki Sekä omaehtoinen että ohjattu leikki kuuluvat olennaisesti lapsen päivään. Annamme Pikkuniitun päiväkodissa aikaa lasten leikille ja luomme erilaisia viihtyisiä leikkiympäristöjä. Vaihtelemme leikkitilojen sisustusta ja välineistöä lasten mielenkiinnon kohteiden mukaisesti. Lelut ja leikkiin liittyvät välineet ovat lasten ulottuvilla. Erityisesti pienten lasten ryhmissä aikuiset ovat mukana lasten leikissä leikin mallintajina ja ohjaajina. Leikkiessään lapset oppivat mm. noudattamaan sosiaalisen vuorovaikutuksen sääntöjä, ottamaan toiset huomioon sekä odottamaan omaa vuoroaan. Leikissä kehittyvät myös ongelmanratkaisutaidot, kielelliset valmiudet ja lapsen minäkuva. Liikkuminen Liikkuminen on lapselle luontainen tapa tutustua itseensä ja ympäristöönsä. Pikkuniitun päiväkodin sisä- ja ulkotilat antavat hyvät mahdollisuudet monipuoliseen liikkumiseen. Päiväkodissa on iso tupa, missä on lasten saatavilla erilaisia liikuntavälineitä: puolapuut, kiipeilyseinä, sählymailoja palloineen ja maaleineen, vanteita, vatsalautoja, hernepusseja, erilaisia palloja jne. Jokaisella ryhmällä on kerran viikossa oma ison tuvan päivä, jolloin tilassa liikutaan joko pienryhminä tai yhtenä isona ryhmänä.

8 8 (20) Lemmikit Pikkuniitun kylpylässä Päiväkodissa on myös vesileikkihuone, jonka vesialtaassa erityisesti pienet lapset käyvät pulikoimassa. Talviaikana luistelukenttä ja hiihtoladut ovat myös aivan lähietäisyydellä, joten meidän päiväkodin lapsilla on mahdollisuus myös luistella ja hiihtää päiväkotipäivän aikana, jos vain luonnon sääolosuhteet ovat suotuisat. Janakkalan varhaiskasvatuksessa on käytössä yhteinen liikuntasuunnitelma. Pikkuniitun päiväkodissa on tämän lisäksi ja tueksi tehty liikunnan vuosikello, johon on kirjattu kuukausikohtainen liikkumisen suunnitelma. Näiden suunnitelmien tavoitteena on innostaa aikuisia liikkumaan oman lapsiryhmänsä kanssa, jotta jokaisen lapsen kohdalla toteutuisi jatkossa päivittäinen liikuntasuositus: kaksi tuntia reipasta liikuntaa, josta 1-1,5 tuntia päiväkotipäivän aikana. Apila-poikien jääkiekkopeli alakentällä Apilat eväsrekellä Pikkuniitun päiväkodin lapsiryhmät käyvät säännöllisesti viikoittain retkillä lähiympäristössä: metsissä, puistoissa sekä lähiliikuntapaikoilla.

9 9 (20) Tutkiminen Lapsella on luontainen kyky tutkia ja oppia uutta. Tutkimalla asioita ja ilmiöitä lapsi saa erilaisia aistikokemuksia ja oppii uusia asioita ja käsitteitä. Pääasiassa pohjana tutkimiselle ovat lasten omat kiinnostuksenkohteet arjessa. Aikuiset ovat herkkinä lasten ihmettelylle, halulle tutkia ja oppia uusia asioita. Aikuinen ei rajaa lapsen mielenkiinnon kohteita omien mieltymysten mukaan vaan hyväksyy aidosti lapsen tutkimisen kohteet. Esimerkkejä viime vuosina lasta kiinnostavista asioista: eläimet, ötökät jääkiekko, jalkapallo korut, meikit, kampaukset, muoti avaruus tekniikka, koneet, laitteet Luonto, lähiympäristö, eläimet ja vuodenajat ovat oivallisia, päivittäin esillä olevia tutkimisen kohteita. Lapsi tutkii erilaisia asioita ja ilmiöitä esimerkiksi kokeilemalla, vertailemalla, kirjoja tutkimalla, tietokoneelta katsomalla ja aikuisen kanssa keskustellen. Tutkimusprojekteihin liittyen järjestämme retkiä, juhlia, tapahtumia ja vierailuja. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen Pikkuniitun päiväkodissa lapsilla on monipuoliset mahdollisuudet kokea iloa ja saada elämyksiä sekä ilmaista itseään mm. musiikin, kädentaitojen, kirjallisuuden ja draaman kautta. Päiväkodin tiloissa on lasten saatavilla materiaaleja mm. askarteluun, piirtämiseen, maalaamiseen, muovailuun, musiikin kuunteluun, tanssiin ja nukketeatteriin. Päiväkodin aikuiset huolehtivat yhdessä lasten kanssa siitä, että tilat ovat esteettisesti miellyttäviä, innostavia ja viihtyisiä.

10 10 (20) Aikuiset antavat lapsille mahdollisuuden omaehtoiseen taiteelliseen kokemiseen ja ilmaisemiseen, mutta myös rikastuttavat ohjatun taiteellisen ilmaisun avulla lasten taiteellista kokemusmaailmaa. Pikkuniitun päiväkodissa aikuiset kannustavat lapsia tekemään omia esityksiä (esim. musiikki, nukketeatteri), mikä on erinomainen keino vahvistaa lapsen minäkuvaa. Lapsiryhmät pitävät omia laulu- ja loruhetkiä ja kerran viikossa on koko päiväkodin yhteinen laulutuokio isossa tuvassa. Keskimäärin kerran vuodessa järjestämme päiväkodissa kaikille yhteisen kulttuuritapahtuman esim. teatterin tai musiikin parissa tai käymme retkellä lasten teatterissa tai konsertissa. Apila-poikien nukketeatteriesitys KIELI JA KOMMUNIKAATIO Lasten kanssa toimiessamme sanoitamme lapsille päivän kulkua ja käytämme hyvää kieltä. Keskustelemme lasten kanssa erilaisista lasta kiinnostavista asioista ja selitämme lapsille arkipäivän tilanteissa eteen tulevia erilaisia käsitteitä. Omassa ryhmässä pidettävät satu-, laulu-, leikki-, loru-, riimittely-, suujumppa ym. hetket edistävät lapsen puheen kehitystä. Usein laulujen ja lorujen tukena käytetään myös kuvakortteja sekä tukiviittomia. Kuvakortteja käytetään tarvittaessa apuna myös päiväjärjestyksen hahmottamisessa. Tarpeen vaatiessa perhettä ohjataan ottamaan yhteyttä kunnan puheterapeuttiin, jotta lapsi saa parhaan mahdollisen avun ja tuen. Jos lapsiryhmässä on monikulttuurisia lapsia, hyödynnämme kunnan S2-ohjelmaa kielellisen kehityksen tukemisessa. Ritvan ja Unikko-lasten joulukalenterituokio

11 11 (20) SISÄLLÖLLISET ORIENTAATIOT Sisällöllisiä orientaatioita ovat matemaattinen, luonnontieteellinen, historiallis-yhteiskunnallinen, esteettinen, eettinen ja uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio. Eri orientaatioalueiden kautta lapset hahmottavat maailmaa. Orientaatioalueet ovat aikuisten työvälineitä, joiden avulla voimme rikastuttaa lapselle ominaisia tapoja toimia. Ne muodostavat kehyksen siitä, millaisia kokemuksia, tilanteita ja ympäristöjä aikuiset tarjoavat lapselle. Aikuisen tehtävänä on liittää eri orientaatioalueiden aiheet ja sisällöt lapsen lähiympäristöön, arkeen ja konkreettisiin kokemuksiin. Lapsen oppiminen perustuu siihen, että lapsi itse on aktiivinen toimija. Matemaattinen orientaatio on vertailemista, päättelemistä ja laskemista. Matemaattisten valmiuksien kehittäminen tapahtuu arkielämän tilanteissa, kuten leikissä, ruokailutilanteissa sekä myös ohjatuissa toimintahetkissä leikinomaisesti konkreettisten lapsille tuttujen ja häntä kiinnostavien materiaalien, esineiden ja välineiden avulla. Esimerkkejä matemaattisen orientaation toteutuksesta: vaipanvaihdon yhteydessä lasketaan varpaita pöytiä katettaessa lasketaan aterimien määrää aamupiirillä lasketaan lasten määrää ja vertaillaan tyttöjen ja poikien määrää leikkiessä vertaillaan esimerkiksi autojen tai rakentelupalikoiden kokoa leluja paikoilleen siivotessa lajitellaan tavarat oikeisiin luokkiin pelataan pelejä ja tehdään tehtäviä Matemaattisia harjoituksia Apiloilla

12 12 (20) Luonnontieteellinen orientaatio on mm. retkeilyä luonnossa ja päiväkodin lähiympäristössä. Retket tarjoavat lapsille kokemuksia, tutkimisen mahdollisuuksia ja elämyksiä. Retkillä liikkuessa harjoittelemme samalla myös liikennesääntöjä. Vuoden kiertokulku, sää, kestävä kehitys ja joka miehen oikeudet ovat luonnossa opittavia asioita. Luonnontieteen ilmiöitä voimme lasten kanssa tutkia myös erilaisista eläin- ja luontokirjoista sekä internetistä. Apilat luontoretkellä Isovanhempien päivä Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio välittää lapselle tietoa lapsen lähiympäristöstä ja kotiseudusta sekä siitä, miten ennen elettiin. Tutustumme lasten kanssa retkeillen lähiympäristöön ja lähialueen tarjoamiin kulttuurikohteisiin. Luemme lapsille satuja ja tarinoita elämästä ennen vanhaan sekä kerromme, miten ennen on eletty ja miten esimerkiksi koneellistuminen on muuttanut ihmisten elämää. Järjestämme päiväkodissa aika ajoin myös isovanhempien päivän, vanhan tavaran näyttelyn tai teemme retkiä museoihin tai muihin historiallisiin kohteisiin.

13 13 (20) Huomioimme suomalaiseen kulttuuriin liittyvät merkkipäivät ja perinteet. Juhlaperinteet tulevat lapsille parhaiten tutuiksi viettämällä juhlia esimerkiksi itsenäisyyspäivänä, pääsiäisenä, vappuna ja halloween-päivänä. Järjestämme vuosittain joulu- ja kevätjuhlat joko ryhmän omina tai koko talon yhteisinä juhlina. Huomioimme myös äitien- ja isäinpäivät tekemällä lasten kanssa äidille ja isille jonkin muiston. Erityisesti eskarien kanssa paneudumme myös lapsen sukuun ja lähipiiriin. Itsenäisyysjuhla Unikot-ryhmän joulujuhla Unikoiden pääsiäispuput Vanhan tavaran näyttely sekä Kekri-juhla Kuvassa Santra ennustaa lapsille.

14 14 (20) Esteettinen orientaatio on mm. oman ympäristön kauneudesta ja siisteydestä nauttimista. Lapselle on tärkeää oppia arvostamaan omaa ympäristöään ja sitä on hyvä harjoitella havainnoimalla ja ihastelemalla elinympäristöään sekä pitämällä oma ympäristö siistinä (esim. leikkien siivous). Erilaisten havaintojen kautta lapselle muodostuu oma arvomaailma ja näkemys asioista. Aikuiset ohjaavat lasta näkemään ympäristön kauneuden, arvostamaan toisia ihmisiä, erilaisuutta ja ympäristöä. Esteettiseen orientaatioon kuuluu myös lapsen oma taiteen tuottaminen esim. maalaamalla, musisoimalla tai saduttamalla. Lapsen minäkuvaa vahvistaa yhteinen omien kätten töiden sekä muun taiteellisen ilmaisun ihasteleminen. Eettinen orientaatio on toisen huomioimista, rohkaisua ja kannustusta sekä toisten arvostamista. Päiväkodissa harjoittelemme arkipäivän tilanteissa oikean ja väärän tunnistamista sekä ristiriitojen selvittelyä ja anteeksi pyytämistä ja antamista. Aikuiset puuttuvat kiusaamiseen ja auttavat lapsia selvittelemään riita-asiat riidan kaikkien osapuolten kesken. Lapsiryhmässä on luontevaa opetella ystävänä olemisen taitoja sekä toisten auttamista. Oman vuoron odottaminen ja asioiden jakaminen toisten kanssa ovat päiväkotiryhmien arkea. Päiväkodin retkillä opettelemme myös luonnon kunnioitusta ja luonnossa käyttäytymistä sekä kestävän kehityksen vaalimista. Päiväkodissa aikuinen huolehtii siitä, että jokainen lapsi tulee kuulluksi ja tuntee kuuluvansa ryhmään. Pettymysten kokeminen on osa lapsen arkea ja aikuisen tehtävänä on käsitellä lapsen kanssa pettymyksiä rakentavasti, niin että lapsi kokee olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi. Aikuinen opettaa ja ohjaa lapsia omalla esimerkillään oikeudenmukaiseen, tasa-arvoiseen ja toista ihmistä kunnioittavaan elämäntapaan.

15 15 (20) Uskonnollis- katsomuksellinen orientaatio on tutustumista erilaisiin kulttuureihin, uskontoihin ja tapoihin. Päiväkodin kasvatuksessa lähtökohtana on aina perheiden uskonnollisten ja kulttuuristen tapojen kunnioittaminen. Aikuinen toimii lapsille mallina erilaisuuden hyväksymisessä ja toisten kunnioittamisessa. Päiväkodissa lapsella on mahdollisuus kohdata uskontoon liittyviä asioita. Keskustelemme lasten kanssa heitä askarruttavista kysymyksistä ikätason mukaisesti. Kuuntelemme lasta aidosti. Seurakunnan lastenohjaajat käyvät päiväkodissa pitämässä hartauksia muutamia kertoja vuoden aikana. Päiväkotiryhmät osallistuvat myös seurakunnan tiloissa järjestettäviin lasten tapahtumiin, kuten joulukirkkoon ja pääsiäisvaellukseen. Kirkolliset juhlapyhät ja niihin valmistautuminen ovat osa kulttuuriperinteisiin tutustumista. Seurakunnan toiminnallinen hartaus aiheena ystävyys. OPPIMIS- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖT Pikkuniitun päiväkodin sisä- ja ulkotilat sekä lähiympäristö muodostavat lasten oppimisympäristön. Päiväkotimme lasten toiminnallista ympäristöä rikastuttavat mm. lähialueen metsät, leikkipuistot ja urheilukentät, uimahalli, Seuratalo, paperitehtaan tehdasmiljöö, Tammiranta polkuineen, rantoineen ja grillikotineen sekä talvisin hiihtoladut sekä luistelukenttä. Houkutteleva ja monipuolinen ympäristö motivoi lasta liikkumaan ja harjoittelemaan uusia asioita ja taitoja. Pikkuniitun päiväkodin toimintaympäristö on turvallinen, salliva ja kannustava. Päiväkodissa lelut, pelit, kirjat ja liikuntavälineet ovat lasten saatavilla ja niitä on mahdollisuus vaihtaa ryhmien kesken tarpeen mukaan. Hyödynnämme päiväkodin monipuolisen oppimisympäristön mahdollisuuksia lasten taitojen harjoittelussa lasten yksilölliset tarpeet ja ikä huomioiden. Pienet Unikot hiihtämässä lähiladuilla

16 16 (20) KASVATUSKUMPPANUUS Kasvatuskumppanuus henkilökunnan ja perheiden välillä Kasvatuskumppanuus perustuu perheen ja päiväkodin henkilöstön väliseen luottamukseen ja keskinäiseen arvostukseen. Keskinäisen luottamuksen syntymistä auttaa tutuksi tuleminen avoimen ja rehellisen päivittäisen kuulumisten vaihdon myötä lapsen tuonti- ja hakutilanteissa. Molemminpuolinen toiveiden kuuntelu ja yhteinen sitoutuminen toimimaan lapsen parhaaksi edesauttavat lapsen hyvinvointia ja toimivan arjen toteutumista. Janakkalan varhaiskasvatuksessa kasvatuskumppanuuden syntymisen mahdollistamiseksi on sovittu selkeät rakenteet. Ennen hoitosuhteen aloitusta lapsen tulevan ryhmän aikuinen käy perheen kanssa aloituskeskustelun joko perheen kotona tai päiväkodissa. Me suosittelemme perheille aloituskeskustelun pitämistä perheen kodissa, lapselle tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Tällä aloituskeskustelulla tuemme lapsen ja perheen positiivista aloituskokemusta ja yhteisen kumppanuuspolun syntyä. Jaamme kaikki päiväkodin lapset ryhmän aikuisten kesken ns. omiksi vasulapsiksi. Muutaman kuukauden hoitosuhteen jälkeen lapsen vasuaikuinen sopii perheen kanssa ajan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelulle, missä vanhemmat ja päiväkodin kasvattaja yhdessä laativat lasta koskevat kasvatustavoitteet. Päivitämme varhaiskasvatussuunnitelman vuosittain yhteisessä tapaamisessa. Kasvatuskumppanuus aikuisten ja lasten välillä Kasvatuskumppanuus henkilökunnan kesken Arvostamme Pikkuniitun päiväkodissa lasta yksilönä. Aikuinen on läsnä, kuuntelee lasta, havainnoi lapsen kiinnostuksen kohteita ja tarpeita ja vastaa niihin. Aikuinen havainnoi myös lapsen herkkyyskausia ja mahdollisia tuen tarpeita, jotta osaa vastata niihin oikea-aikaisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Aikuinen ottaa kontaktia jokaiseen lapseen yksilönä ja suhtautuu lapsiin tasavertaisesti. Aikuinen huolehtii lapsen perusturvallisuudesta ja minäkuvan vahvistamisesta vastaamalla lapsen tarpeisiin ja vuorovaikutusaloitteisiin sekä kannustamalla lasta ja kehumalla häntä onnistumisista. Aikuiset puhuvat keskenään lapsista ja heidän perheistään kunnioittavasti ja arvostavasti, jotta lapsi tuntee olevansa hyväksytty ja arvostettu omana itsenään. Aikuisten kesken yhteisten kasvatuskumppanuusperiaatteiden toteuttaminen päivittäisessä arjessa vahvistaa yhteishenkeä, työssä viihtymistä ja jaksamista. Kuuntelu, kunnioitus ja luottamus työkavereiden kesken, ystävällisyys sekä keskinäinen yhteistyö- ja avunanto kuuluvat Pikkuniitun päiväkodin henkilöstön työyhteisön pelisääntöihin. Pidämme tärkeänä avointa mielipiteiden ja tietojen vaihtoa sekä palautteen antamista. Vertaistuki oman tiimin sisällä, tiimien välillä sekä esimiehen kanssa edistää työhyvinvointia niin hyvinä kuin erityisesti vaikeina hetkinä.

17 17 (20) OSA B: TYÖSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSYKSIKKÖ: Pikkuniitun päiväkoti Osoite: Johanna Jalli-Huhtala, Tervajoentie 2, Tervakoski Puhelin: (019) Sähköpostiosoite: Ryhmät ja henkilökunta Esikot 4-6 v. p. (019) / Terhi Tiainen, lastentarhanopettaja, varajohtaja Irma Virtanen, lasten päivähoitaja 50% Nina Virtanen, lasten päivähoitaja 50% Kristiina Lindberg, lasten päivähoitaja Lemmikit 1-4 v. p. (019) / Jenni Lehtelä, lastentarhanopettaja Elina Sohlman, lasten päivähoitaja Merja Salmela, lasten päivähoitaja Tuulia Utter, lasten päivähoitaja, aamupäivät klo 9-12 (iltapäivät Leppäkosken ip-kerhossa) Apilat 4-6 v. p. (019) / Sanna Helin, lastentarhanopettaja Outi Mikkola, lastentarhanopettaja Heidi Heiska, lasten päivähoitaja asti Katja Pohjantähti, lasten päivähoitaja 50%, alkaen Minna Taiponen, lasten päivähoitaja 50%, alkaen Riitta Rämö, ryhmäavustaja, Unikot 1-4 v. p. (019) / Anu Pajunen, lastentarhanopettaja alkaen Ritva Sjöroos, lasten päivähoitaja Liisa Seppänen, lasten päivähoitaja Terhi Hakala, lasten päivähoitaja Laura Väntsi, lasten päivähoitaja Saara Tetri, lasten päivähoitaja, aamupäivät klo 9-12 (iltapäivät Viralan ip-kerhossa) Laitoshuoltajat: Airi Hallamaa ja Jenni Rönnberg asti

18 18 (20) Johtokunta Pauli Hurvi, puheenjohtaja Anne Rahikainen, varapuheenjohtaja Anna Talonen, jäsen Mikko Vehmas, jäsen Outi Mikkola, jäsen Mika Sainio, varajäsen Jenni Rintala, varajäsen Teija Laitinen, varajäsen Heikki Mäkinen, varajäsen Sanna Helin, varajäsen Heidi Munnukka, kasvatus- ja koulutuslautakunnan edustaja Toimintavuoden tavoitteet ja teemat - Toiminnan teemat muotoutuvat lukuvuoden aikana kunkin lapsiryhmän kiinnostusten mukaan. - Esiopetusryhmän vuoden teemaa Viihdettä arjen keskellä mukailemme myös päiväkodin pienempien lasten kanssa eli arjen seassa vietämme erilaisia toimintaa rikastuttavia juhlia ja teemme retkiä. - Pikkuniitun varhaiserityiskasvatus pohjautuu ennaltaehkäisevään työskentelyyn (mm. Askeleittain -ryhmä ja leikkikerho). - Otamme käyttöön Huolisieppari -työtavan: kirjaamme huolet huolisieppari-lomakkeelle ja sovimme jatkotyöskentelystä perheen ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden kesken. - Panostamme liikunnalliseen arkeen varhaiskasvatuksen yhteistä liikuntasuunnitelmaa sekä Pikkuniitun oman liikunnan vuosikellon suunnitelmaa toteuttaen. - Huomioimme oppimisympäristön kehittämisessä lasten osallisuuden ja liikkumisen mahdollistamisen sisällä ja päiväkodin pihalla sekä myös lähiympäristön liikuntapaikoilla. Toimintavuoden tapahtumat, retket ja juhlat Syksy Koko päiväkodin yhteinen liikuntatapahtuma ja päiväkotirauhan julistus - Itsenäisyyspäivän juhla - Joulujuhlat Kevät Laskiaistapahtuma - Pääsiäiskirkko - Koko päiväkodin yhteinen liikuntatapahtuma - Kevätretki - Kevätjuhlat Toimintavuoden aikana järjestämme mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisia lasten kulttuuritapahtumia (teatteri, konsertti, elokuva tms.), joihin pyydämme rahaa vanhemmilta. Samanaikaisesti järjestämme päiväkodissa vaihtoehtoista maksutonta ohjelmaa.

19 19 (20) Työyhteisön kehittäminen toimintavuoden aikana Ryhmän opetussuunnitelma - otamme jokaisessa ryhmässä käyttöön uuden ryhmän opetussuunnitelman (ROPS) vastuu ryhmän lastentarhanopettajalla Palaverikäytänteet - koko talon palaveri kerran viikossa, pääsääntöisesti tiistaisin klo tiimipalaverit kerran viikossa - tiimi-iltapäivät kerran syksyllä ja keväällä - lastentarhanopettajien pedagogiset kehittämispalaverit muutaman kerran vuodessa - koko päiväkodin henkilöstön kehittämisillat kerran syys- ja kevätkaudella Täydennyskoulutukset - jokainen työntekijä osallistuu täydennyskoulutuksiin täydennyskoulutusvelvoitteen mukaisesti 3 pv / v Kehityskeskustelut - joka toinen vuosi henkilökohtainen kehityskeskustelu ja joka toinen tiimikehityskeskustelu (toimintavuoden aikana on vuorossa tiimikehityskeskustelut) TYHY-päivä - kesäkuun 2015 alussa; päivän teema / teemat nousevat esiin toimintavuoden aikana Tiedottaminen - tiimin sisäisessä tiedottamisessa käytämme apuvälineinä mm. viestivihkoa ja tietokoneen muistilappuja Tiedonkulku päiväkodin ja perheen välillä - päivittäiset kuulumiset vaihdamme perheiden kanssa lapsen tuonti- ja hakutilanteissa - yhteisistä kasvatustavoitteista sovimme lapsen vasu-keskustelussa syksyllä ja vasun arviointipalaverin pidämme keväällä - vasu-keskustelun yhteydessä vanhemmilla on mahdollisuus vasu-vierailuun eli osallistumiseen lapsen päivään (esim. aamupäivä lapsen ryhmässä) - vanhempain- / perheiden illan pidämme syksyllä ja keväällä - johtokunta on varhaiskasvatuksen edustuksellinen tiedonkulun foorumi, joka kokoontuu alkusyksyllä ja loppukeväällä - toiminnan tiedottamisessa pyrimme mahdollisimman tehokkaaseen sähköiseen viestintään: extranet, sähköpostit, ryhmätekstiviestit - ilmoitustaululta löytyy tietoa päiväkodin arjen touhuista sekä esimerkiksi yhteistyökumppaneiden viestejä omasta palvelun tarjonnastaan

20 20 (20) Toteutuneen varhaiskasvatussuunnitelman ja työsuunnitelman arviointi

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA Pikkuniitun päiväkoti Yksikön varhaiskasvatussuunnitelma ja työsuunnitelma 2015-2016 hyväksytty:. 2015 Johanna Jalli-Huhtala Päiväkodin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2013 2014 PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI Työsuunnitelma hyväksytty:..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman toteutuksen arviointi:..20

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012 2013 PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI Työsuunnitelma hyväksytty:..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman toteutuksen arviointi:..20

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2013 2014 Pikkuniitun vuoropäiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Päiväkoti / Koulu Pikkuniitun vuoropäiväkoti

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA Pikkuniitun päiväkoti Työsuunnitelma 2015 2016 hyväksytty:. 2015 Johanna Jalli-Karimäki Päiväkodin johtaja Pauli Hurvi Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA Pikkuniitun päiväkoti Työsuunnitelma 2014 2015 hyväksytty:. 2014 Johanna Jalli-Huhtala Päiväkodin johtaja Pauli Hurvi Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016-2017 Liite 1 Toimintasuunnitelma suunnittelu pohjautuu lasten ja vanhempien osallisuuden mahdollistamiseen (aloitus- ja vasukeskustelut on käyty ennen

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 (Suunnitelma pohjautuu Länsi-Saimaan kuntien Seudulliseen Varhaiskasvatussuunnitelmaan (SeutuVasuun) PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN Osoite: Kanavakuja 7,

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. Tämä mahdollistaa yhteistyön yläkoulun, lukion, kirjaston,

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4 1 SISÄLLYS Toiminta-ajatus 1 1.1 Ryhmän tavoitteet 2 1.2 Ryhmän arvot 3 Varhaiskasvatus ympäristömme 4 Toiminnalliset orientaatiot lapsille ominainen tapa toimia 5 Sisällölliset orientaatiot tapa hahmottaa

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKOTI LIITE: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KETTUKALLION PÄIVÄKOTI LIITE: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KETTUKALLION PÄIVÄKOTI LIITE: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 PÄIVÄKODIN ESITTELY Kettukallion päiväkoti sijaitsee Janakkalan Tervakoskella kolmessa eri osoitteessa - Kettukalliontie 2:ssa koulun kanssa

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

Taskilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Taskilan päiväkodin toimintasuunnitelma Taskilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Yhdessä keskustellen luomme avoimen ja vuorovaikutuksellisen ilmapiirin lasten, vanhempien ja työntekijöiden välille. Toimintakulttuurimme

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kaisla-Kaleva

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kaisla-Kaleva Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kaisla-Kaleva Toimintakulttuuri Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa toimia, joka muovautuu yhteisön vuorovaikutuksessa.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2013 2014 JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty: 5.9.2013 Marianna Kokko Päiväkodin johtaja Karoliina Häivälä Johtokunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkoti sijaitsee Tampereen kaupungin itäisellä alueella hyvien bussiyhteyksien varrella (bussit 6, 29, 27). Päiväkoti sijaitsee kerrostalon alimmaisessa

Lisätiedot

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Työyhteisöllämme on yhteiset tavoitteet. Asettamamme tavoitteet pyrimme saavuttamaan yhteisillä toimintamalleilla ja käytännöillä.

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sinulla on nyt edessäsi Keski-Nurmon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma eli VASU. Vasusta saat lukea talossa lapsi saa kasvaa turvallisessa ympäristössä elämänsä ensimmäiset

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme on vuoroyksikkö, joka tarjoaa hoitoa hoitovarausten mukaan maanantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meille on tärkeää perheen, lapsen ja työkaverin kohtaaminen aidosti, lämpimästi ja välittäen. Ylläpidämme toiminnassamme ME HENKEÄ yhdessä

Lisätiedot

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee kauniissa kansallismaisemassa Pyynikinharjun kainalossa, luonnonsuojelualueen tuntumassa ja Pyhäjärven läheisyydessä. Luonnonläheinen

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli 2017-2018 TERVETULOA VY KOLKKA-TANELIIN! Päiväkodit Kolkka ja Taneli ovat toimineet yhdessä varhaiskasvatusyksikkönä 1.8.2017 alkaen. Kolkassa

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Työsuunnitelma 2014 2015 hyväksytty:. 2014 Marianna Kokko Päiväkodin johtaja Jere Lindroos Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna 2017-2018 Sisältö Toimintakausi 2017-2018 3 Toimintakulttuuri 4 Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 5 Leikkiin ja vuorovaikutukseen

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hyväksytty sosiaalilautakunnassa 01.08.2006 132 Hyväksytty koulutuslautakunnassa 16.08.2006 110 Hyväksytty koulutuslautakunnassa

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Itsearvioinnin, ryhmätyöskentelyn ja suunnittelun tueksi Ryhmävasu tehdään kauden alussa ja sitä arvioidaan vähintään kaksi kertaa toimikauden aikana; vuoden

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Laajasuo-Tonttula Yksikkömme toimintasuunnitelma perustuu Valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2016), Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin VASU

Määrlahden päiväkodin VASU Määrlahden päiväkodin VASU Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Tämä suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. VASUSSAMME

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

Rakokiven päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Rakokiven päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Rakokiven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 1 Sisällys Päiväkotimme 2 Toiminta-ajatuksemme 3 Oppimisympäristömme 3 Varhaiskasvatustyömme arvot 5 Lasten arvot 5 Vanhempien arvot 5 Henkilökunnan arvot

Lisätiedot

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tämä päivä on lahja Tämä päivä on arvokas Tämä päivä on ainutlaatuinen tänäkin päivänä voi tapahtua ihme! Marleena Ansio Karinrakan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma eli VASU. Se perustuu Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapsen oma vasu laaditaan yhdessä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Yksikön varhaiskasvatussuunnitelma ja työsuunnitelma 2014-2015 hyväksytty:. 2014 Marianna Kokko Päiväkodin johtaja

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot