Hyvinvointia ja lähipalveluja maaseudulle. Kyllikki. Kyläkouluista monipalvelukeskuksia -hanke. Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointia ja lähipalveluja maaseudulle. Kyllikki. Kyläkouluista monipalvelukeskuksia -hanke. Loppuraportti"

Transkriptio

1 Hyvinvointia ja lähipalveluja maaseudulle Kyllikki Kyläkouluista monipalvelukeskuksia -hanke Loppuraportti Anne Lahikainen 12/2007

2 Sisällysluettelo 1. HANKKEEN TAUSTAA 1 2. HANKKEEN YDINKYSYMYKSET 2 3. HANKKEEN ORGANISAATIO 2 4. PILOTTIKYLIEN VALINTA 3 Kurhila-Hillilä (Asikkala) Urajärvi (Asikkala) Lusi (Heinola) Villähde (Nastola) Lappila (Kärkölä) 5. HANKKEEN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA TULOKSET Asumista tukevien palvelujen tuottaminen uudella tavalla Palvelujen tarpeen kartoitus Syntyneitä palvelumalleja a) ruokapalvelu kyläkoululla b) Lusin kyläpalvelupäivä alueen ikääntyville c) Lusin palvelupäivämallin siirtäminen Kurhilan koululle Muita syntyneitä tuloksia hankkeessa a) yhdistys työllistäjänä b) päivähoidon edistäminen 5.2 Kyläkoulujen ja kylätalojen käytön monipuolistaminen Maakunnallinen kartoitus Maakunnallinen teemapäivä Muuta huomioitavaa 6. MALLIEN JA TOIMINTATAPOJEN SIIRTÄMINEN JA LEVITTÄMINEN ARVIO HANKKEEN PALVELUOSION TOTEUTUKSESTA 12 (kyläkoulut ja kylätalot) 8. MATKAPUHELINPALVELUN PILOTTIHANKE Pilotin tavoitteet ja aikataulu 8.2 Hankkeen toteutuksen kuvaus 8.3 Arviointi pilotin toteutuksesta 8.4 Mobilipilotin loppuyhteenveto ja ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi 9. HANKKEEN RAHOITUS OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI 20 LIITTEET: Lusin kyläpalvelupäivä alueen ikääntyville -toimintamalli Matkapuhelinpalvelun markkinointikirje Kylien palvelukartoitus 2006

3 Kyllikki hanke Loppuraportti 12/2007 Kyllikki kyläkouluista monipalvelukeskuksia hanke Hankkeen toteuttaja: Lahden Tiede- ja yrityspuisto/aluekeskusohjelma ja Päijät-Hämeen kylät ry (yhteishanke) Hankkeen toteutusaika: Hankkeen taustaa Kunta- ja palvelurakenneuudistukset ovat ajankohtaisia. Palveluiden tuottamistavat ovat jäsentymässä uudelleen ja yksityisen sekä kolmannen sektorin roolin uskotaan nousevan yhä tärkeämmäksi. Alueen maaseutukylissä ollaan huolissaan palvelujen karkaamisesta kauemmaksi keskuksiin. Kylät haluavat säilyttää vielä olemassa olevat kyläkoulunsa ja useassa kylässä on halua löytää ja kehittää uusia keinoja palvelujen säilyttämiseksi ja uusien palvelujen luomiseksi. Päijät-Hämeen kouluverkkoselvityksen (2005) maakunnallisen kouluverkon perusopetuksen toiminnallinen tavoite on, että haja-asutusalueella osaa kouluista voidaan kehittää toimintakeskuksiksi, jotka palvelevat alueensa asukkaita monipuolisesti ja hallintorajakunnat ylittäen. Kouluverkon muina tavoitteina on esitetty muun muassa, että kouluverkon tulee tukea maakunnan ja sen alueiden vetovoimaa ja imagoa sekä osaltaan houkutella alueelle uusia asukkaita sekä vaikuttaa asukkaiden hyvinvoinnin ja elämänhallinnan kehittymiseen mahdollistamalla hallintokuntien välinen yhteistyö. Tilankäytön tehokkuudessa painotetaan mahdollisuuksien mukaan myös tilojen käyttöä monitoimitiloina. Aluekeskusohjelma on valtioneuvoston kaupunki- ja aluepolitiikkaa toteuttava erikoisohjelma. Sen tavoitteena on vahvistaa kaupunkiseutujen elinvoimaa laajana kokonaisuutena, johon kuuluvat osaamisen vahvistaminen sekä elinkeinojen, ympäristön ja palvelujen kehittäminen. Ohjelma vahvistaa eri toimijoiden yhteistyöhön ja kumppanuuteen perustuvaa sosiaalista pääomaa, kykyä vastata yhdessä ja seudullisesti kehittämishaasteisiin. Lahden alueella aluekeskusohjelman teemaksi on valittu hyvinvointi. Hyvinvointiklusteriin määritellään Päijät-Hämeessä kuuluviksi hoito-, hoiva-, turva- ja elämys-, liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä niitä palveleva tuotevalmistus. Yksityisen sektorin lisäksi tarkastellaan myös julkisten palvelujen uudentyyppistä tuottamista erilaisilla public-private-partnership -ratkaisuilla. Lahden alueen hyvinvointialan yhteistyöverkostossa ovat mukana myös alan tutkimuslaitokset sekä kolmannen ja julkisen sektorin toimijat. Ohjelman puitteissa on toteutettu kehittämistoimenpiteitä, joiden lähtökohtana on ollut yli alue- ja sektorirajojen ulottuva verkostoituminen. Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisyhdistys ry (Päijänne-LEADER) toimii maaseudun kehittäjänä pohjoisessa Päijät-Hämeessä (Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Sysmä ja Pertunmaa) yhteistyössä asukkaiden, yhteisöjen ja paikallisten viranomaisten sekä muiden organisaatioiden kanssa. Se toteuttaa Päijänne-LEADER+ kehittämisohjelmaa vuoteen 2008 asti ja uutta ohjelmaa vuoteen 2013 asti. Kehitystoiminnan kolme painopistealuetta on: tukea pienyritystoimintaa ja vastata yritysten palvelutarpeeseen, tarjota elämän laatua nykyisille ja uusille asukkaille sekä vahvistaa maaseutuasumisen erinomaisia edellytyksiä alueella. Lisäksi toiminnan tavoitteena on vahvistaa paikallista aloitteellisuutta ja kerryttää sosiaalista pääomaa alueella. 1

4 Kyllikki hanke Loppuraportti 12/2007 Päijät-Hämeen kyläohjelma sisältää strategian siitä, mitä on tehtävä, että kylät säilyvät Päijät- Hämeessä viihtyisinä ja elinvoimaisina. Ohjelman tärkeä painopiste on palveluiden säilyttäminen ja monipuolistaminen kylissä. Päijät-Hämeen kylät ry valmisteli hanketta avoimesti haluamalla vastata kylien huoleen kyläkoulujen ja palvelujen säilymiseksi. 2. Hankkeen ydinkysymykset Hankkeen ydinkysymyksiksi nousivat seuraavat asiat: 1) Miten julkinen, yksityinen ja kolmas sektori voivat toimia yhdessä lähipalvelujen tuottamisessa alueen maaseudulla? 2) Miten tiloja voisi käyttää useampi toimija? 3) Voivatko kylän yhdistykset tuottaa eri ikäryhmien tarpeisiin sopivia palveluita? Entä yrittäjät? 4) Mitä tuotetaan vapaaehtoisvoimin ja mistä maksetaan? 5) Miten kyläläisten palvelutarpeisiin vastataan? 3. Hankkeen organisaatio Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimi Lahden Tiede- ja yrityspuisto Oy / Aluekeskusohjelma (AKO), joka vastasi myös hankkeen kirjanpidosta. Hankkeesta tehtiin yhteistyösopimus Päijät-Hämeen kylät ry:n kanssa. Yhteistyösopimukseen liittyen, Päijät-Hämeen kylät vastasi hankkeen toteutuksesta ja toimi työnantajana hankekoordinaattorille, joka vastasi hankkeen käytännön toteutuksesta. Kyllikki hanke oli ensimmäinen Päijät-Hämeen kylät ry:n ja :n hallinnoiman Lahden alueen aluekeskusohjelman yhteistyöhanke. Hankketta toteutettiin kahdella eri rahoituksella, niin että kustannuksista 60 % tuli Päijänne- Leaderistä ja 40 % aluekeskusohjelmasta. Perusteluna tälle jaolle oli Leader-alueen maantieteellinen laajuus ja useampi pilottikylä. Toiminta painotettiin Leader-alueelle rahoituksen suhteessa (hankkeen rahoitus tarkemmin kohta 9). Hankkeen henkilöt: Riitta Vesala, tilaajan vastuuhenkilö ja hankkeen johtaja saakka Ari Kalmari lähtien (AKO / Lahden Tiede- ja yrityspuisto) Elina Leppänen, toteuttajan vastuuhenkilö (Päijät Hämeen kylät ry) Erja Hakkarainen, projektikoordinaattori Anne Lahikainen, projektikoordinaattori Anne Suomäki, hankkeen kirjanpito (AKO / Lahden Tiede- ja yrityspuisto) Pirjo Nylund, palkanlaskenta (Päijät-Hämeen kylät) Hankkeen ohjausryhmä: koostui rahoittajien, kuntien ja mukana olleiden kylien edustajista: Eija Viitanen, myöhemmin Heidi Heino, Lusin kyläyhdistys Ari Lindqvist, TE keskus Calle Leonhard, Lappilan kyläyhdistys Riitta Vesala, myöhenmmin Ari Kalmari, AKO / Lahden tiede- ja yrityspuisto Mirja Karila-Reponen, Päijät-Hämeen liitto Kristiina Mattila, Päijänne-Leader Juha Leppialho, Asikkalan kunta Elina Leppänen, Päijät-Hämeen kylät Hannu Markkanen, Urajärven kyläyhdistys 2

5 Kyllikki hanke Loppuraportti 12/2007 Asko Määttä, Nastolan kunta Heimo Mattila, Kärkölän kunta Liisa Helanto, Irma Peltola, myöhemmin Maritta Virtanen, Päijänne-Leader Mirja Sallmen, Villähteen kyläyhdistys Heikki Toukola, Kurhila-Hillilän kyläyhdistys Salla Wallden, Heinolan kaupunki 4. Pilottikylien valinta Avoimessa haussa alustavasti reilu kymmenen kylään eri puolelta Päijät-Hämettä oli kiinnostunut mukaan tulosta hankkeeseen. Kriteeriksi kylien valinnalle asetettiin: - Aktiivinen kylätoiminta, halu lähteä kehittämään ja mahdollisesti tuottamaan lähipalveluja. Alustavat ideat palveluista. Yhdistysten sitoutuminen hankkeeseen. - Kunnan sitoutuminen ja valmius lähteä toimimaan yli sektorirajojen kylän lähipalvelujen parantamiseksi. Päätökset kunnan eri viranhaltijoiden osallistumisesta. - Mahdolliset kiinnostuneet paikalliset yrittäjät tai yrittäjiksi aikovat. - Kyläkoulu ja/tai muu kylän yhteistila. - Yhteyshenkilö tai henkilöt kylältä. Pilottikylähakemuksia saatiin määräaikaan mennessä kuudelta kylältä, joista hankkeeseen valittiin viisi pilottikylää: Mukana olleet kylät: Kurhila-Hillilä (Asikkala) (toimenpiteitä koko hankkeen ajan) Vajaan 500 asukkaan kylästä matkaa Vääksyn taajamaan 9 kilometriä ja Lahteen 35 kilometriä. Kurhilan kolmiopettajaisella ala-asteella on oppilaita 59 (syksy 2007). Kunnallinen perhepäivähoitaja hoitaa alle kouluikäiset. Lähin päiväkoti on Vääksyssä, jossa myös lähin kauppa ja muut palvelut. Kyläkoululla kerhotoimintaa lapsille ja harrastustoimintaa aikuisille. Koulun lisäksi kyläläisten kokoontumispaikkana toimii vuonna 2007 kunnostettu Nuorisoseuran talo. Kylää on kehitetty omaehtoisesti ja aktiivisesti, esim. hanketoiminnan avulla rakennettiin kylämaisemaan soveltuva pyörätie. Myös asukashankintaan on panostettu. Tunnusomaista Kurhilan-Hillilän kylälle on myös valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu kulttuurihistoriallinen maalaismaisema. 3

6 Kyllikki hanke Loppuraportti 12/2007 Urajärvi (Asikkala) (toimenpiteitä koko hankkeen ajan) 400 asukkaan kylän väkiluku kolminkertaistuu kesäisin kesäasukkaiden ansiosta. Matkaa Vääksyn taajamaan 15 km, Vierumäelle 10km ja Lahteen 25 km. Urajärven kaksiopettajaisella ala-asteella on oppilaita 24 (syksy 2007). Koulun säilymisen eteen on tehty työtä jo useamman vuoden ajan ja paineet oppilaiden siirtämisestä viereiselle Vesivehmaan koululle ovat edelleen olemassa. Perhepäivähoitajat hoitavat alle kouluikäiset, vuorohoitoa saatavilla Vääksyssä. Lähin kauppa 10 km:n päässä Vierumäellä. Kylässä kokoontumis- ja juhlapaikkana myös toimiva Nuorisoseurantalo. Kyläläisten ja kunnan aktiivisen asukashankinnan ansiosta kylässä paljon uudisrakentamista ja väkiluku onkin saatu käännettyä nousuun. Kylän tunnusmerkkinä on Urajärven rannalla sijaitseva Urajärven kartano, joka toimii museoviraston hoidossa Suomen vanhimpana kartanomuseokohteena matkailijoille. Lusi (Heinola) (toimenpiteitä koko hankkeen ajan) Vakituisten 500 asukkaan väkimäärä lähes kolminkertaistuu kesäisin kesäasukkaiden ansiosta. Kylä sijaitsee Heinolan keskustasta 11 kilometriä pohjoiseen, Helsinki Lusi moottoritien ja Jyväskyläntien risteyksen tuntumassa. Lusin vuonna 2002 laajennetulla kolmeopettajaisella ala-asteella on luokat eskarilaisista kuudenteen ja oppilaita koulussa on 49 (syksy 2007). Koulun läheisyydessä (entisessä vanhainkodin tiloissa) myös koululaisten iltapäiväkerho. Samassa pihapiirissä toimii myös ryhmäperhepäiväkoti Satulinna. Lähin kauppa 6 km päässä Heinolan kirkonkylässä ja myymälä-auto vierailee kylässä. Vireä urheiluseura Lusin Lukko ry järjestää kyläläisille erilaisia urheilu- ja kuntourheilutapahtumia ympäri vuoden. Lusista monelle tuttua ovat moottoritien valmistumisen myötä (2006) jo historiaan jääneet viikonloppuruuhkat Heinolan Lusissa. 4

7 Kyllikki hanke Loppuraportti 12/2007 Villähde (Nastola) (hankkeen toimenpiteitä ) 4000 asukkaan keskus, joka muodostuu useista eri asuntoalueista. Villähde sijaitsee Nastolan kunnan lounaisosassa hyvien liikenneyhteyksien keskellä. Matkaa Nastolan taajamaan noin 8 km ja Lahden torille n. 9 km. Villähteen alueella on kolme ala-astetta: Erstan koulussa on 231, Tapiolan koulussa on 43 ja Villähteen koulussa on 130 oppilasta. Alle kouluikäisiä hoidetaan Erstan päiväkodissa ja alueella on myös kaksi ryhmäperhepäiväkotia sekä lisäksi perhepäivähoitajia. Kylässä runsaasti myös muita palveluja muun muassa päivittäistavarakauppa, ABCliikenneasema, kahvila-ravintola, grillikioski, ravintola, Villähteen leipomo myymälöineen sekä asiamiesposti. Villähteeen kyläyhdistyksen ylläpitämä kylätoimisto on kyläläisten kokoontumispaikka, jossa myös talkoolaisten lisäksi palkattua työvoimaa. Kylätoimistolla monipuolista kerhotoimintaa sekä muun muassa kyläkirjasto. Läheinen sijainti Lahden kupeessa houkuttaa kylän alueelle erityisesti nuoria lapsiperheitä. Lappila (Kärkölä) (hankkeen toimenpiteitä ) Eläväinen 600 asukkaan kylä, joka sijaitsee Kärkölän lounaisosassa eteläisessä Päijät- Hämeessä. Matkaa Järvelän taajamaan 6 km, Lahteen, Riihimäelle ja Mäntsälään kuhunkin 30 km. Lappilan kylässä rautatien paikallispysäkki, mikä takaa hyvät kulkuyhteydet Lahteen ja Helsinkiin, sillä junia pysähtyy molempiin suuntiin lähes tunnin välein. Kolmiopettajaisessa kyläkoulussa on oppilaita 45. Kyläläisten yhteisenä olohuoneena toimii Lappilan kylätupa, jonka toimintaa pyöritetään sekä talkoilla että palkatun työvoiman turvin. Kylätuvalla toimii kahvila, tietotupa, kirpputori, suoramyynti, pesulan- ja elektroniikkakorjaamon vastaanottoppisteet, tilaus- ja vähittäismyyntiä, kylän infopiste ja lasten tilapäishoitopaikka. Päivittäistavarakauppa, myymälä-auto, Viialan leipomon toriauto sekä Korpelan lihajalosteen auto palvelevat kyläläisiä ruoka ja muissa ostoksissa. Lappilan kylässä sijaitsee pohjoismaiden suurin raakatiilitehdas. 5

8 Kyllikki hanke Loppuraportti 12/ Hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset Hankkeen päätavoitteena oli löytää uudenlaisia tapoja maaseutuasumista tukevien palvelujen tuottamiseen, painopisteenä kyläkoulujen ja kylätalojen käytön monipuolistaminen. Lisäksi tavoitteena oli kehittää kylien sisäiseen tiedottamisen halpa, helppo ja nopea mobiiliviestintätapa (kohta 8). 5.1 Asumista tukevien palvelujen tuottaminen uudella tavalla - Tavoitteena oli luoda ja pilotoida uusia palvelukonsepteja ja toimintatapoja lähipalvelujen järjestämiseen yhteistyössä julkisen sektorin/kunnan eri sektorien, yrittäjien ja yhdistysten kanssa. Tavoitteena oli luoda ns. kyläpalvelukeskuksia Palvelujen tarpeen kartoitus Kylän tarpeita kartoitettiin useissa eri kyläkohtaisissa ideariihissä ja näiden pohjalta tehtiin myös kyläkohtaiset kyselyt asukkaille. Yhteensä kyselyjä postitettiin 867 kpl ja vastauksia saatiin yhteensä 96 kpl, jolloin vastausprosentti oli 11%. Kyläkohtaisesti vastausprosentit olivat Urajärvi (143 kyselyä, 18 vastausta) vastausprosentti 13 %, Lusi (325 kyselyä, 37 vastausta) 11 %, Lappila (293 kyselyä, 13 vastausta) 4 % ja Kurhila-Hillilä (106 kyselyä, 28 vastausta) 26 %. Villähteelle ei kyselyä tehty). Kyselyn ja ideariihien perusteella tärkeimmiksi palvelukohteiksi nousivat: - ruokailumahdollisuus kyläkouluilla - terveyspalvelut - muut hyvinvointipalvelut (hieroja-, jalkahoito-, kampaamopalvelut) - kylätalkkaripalvelut - siivouspalvelut - erilaiset tapahtumat. Kuvat 1. ja 2. Lappilan kyläaktivistit miettimässä palvelutarpeita sekä Urajärven ja Kurhila-Hillilän yhteistyöpalaveri kunnan kanssa. 6

9 Kyllikki hanke Loppuraportti 12/2007 Hankkeen aikana käytiin kyläkohtaisten ideariihien lisäksi neuvotteluja kyläyhdistyksien ja kuntien/kaupungin virkamiesten kanssa uusien palveluiden toteuttamismahdollisuuksista. Kyläläisille suunnatussa kyselyssä oli myös osio, jossa kartoitettiin yksittäisten henkilöiden mahdollisuutta tuottaa kylillä tarvittavia palveluja. Myös kyläkoulujen kanssa neuvoteltiin mahdollisuudesta tuottaa palveluja kyläkouluilla. Lisäksi hankkeen aikana tehty maakunnallinen kartoitus hyvistä käytännöistä antoi lisäinformaatiota uusien palvelujen tuottamismahdollisuuksista Syntyneitä palvelumalleja a) Ruokapalvelu kyläkouluilla Hankkeen aikana luotiin ja kokeiltiin uuden tyyppistä ruokapalvelua kyläkouluilla Kurhilassa, Urajärvellä ja Lusissa. Kevätlukukaudella 2007 aloitetussa kokeilussa kyläläisillä oli mahdollisuus aterioida ennakkoon ilmoittautumalla kouluruokailun yhteydessä. Aterian hinnaksi sovittiin kuntien ruokahuoltoyksikön kanssa Arvio kokeilusta: Määrällisesti ruokapalvelun käyttö ei ollut suurta, mutta sitäkin tärkeämpää muutamalle omaishoitajana toimivalle sekä yksin kotona asuvalle vanhukselle. Lisäksi esim. Kurhilan koululla on käynyt myös yksityisiä henkilöitä ja talkooporukoita aterioimassa, sillä kylältä puuttuu ateriointipalvelut. Palvelu on lähellä kotia ja antaa samalla mahdollisuuden irtiottoon arjen normaaleista rutiineista. Kodin ulkopuolella tapahtuva ruokailu sekä koululaisten ja muiden aikuisten läsnäolo antavat iloa ja voimaantumista normaaliin arkeen ja parantaa näiltä osin vanhusten elämänlaatua ja kotona selviytymistä. Ilmoittautuminen ruokailuun kolme arkipäivää ennen ruokailuun tuloa (raaka-aineiden tilauksen vuoksi) karsii kävijöitä. Lisäksi jotkut kävijöistä kokivat myös, ettei kouluruokailu ollut riittävän monipuolinen aikuiselle työssäkäyvälle henkilölle (esim. puuropäivät). Jatkuva tiedottaminen ateriointimahdollisuudesta kyläkoululla lisäisi mahdollisesti kävijöiden määrää jatkossa. Koulun ruokahuollossa koettiin, ettei palvelusta aiheutunut lisävaivaa ruokahuollolle ja samalla kylän koululaiset saivat yhteisen kylämummon ja kyläpapan. Kuvat 2. ja 3. Kouluruokailua Urajärven ja Kurhilan kouluilla Asikkalassa 7

10 Kyllikki hanke Loppuraportti 12/2007 Kuvat 4. ja 5. Lusin palvelupäivässä muun muassa seurakunta järjestää verenpaineen mittausta ja palvelupäivään osallistujat voivat aterioida maksua vastaan kouluruokailun yhteydessä. b) Lusin kyläpalvelupäivä alueen ikääntyville Lusin koululla ruokapalvelun yhteyteen luotiin laajempi palvelukokonaisuus, mukaan liitettiin kutsutaksikuljetukset, yhteinen oppitunti/yhdessäoloa lasten kanssa, tilattavat hieronta-, jalkahoitoja kampaamopalvelut, diakoniapalvelut sekä yhteinen liikuntahetki. Heinolan kaupungin kanssa ruokailun hinnaksi neuvoteltiin 4,40 /ateria ja kutsutaksikuljetusten hinnaksi 2,70 /suunta. Yrittäjät itse määrittelivät hinnat tarjoamilleen palveluille, joita tarjottiin toiveiden mukaisesti. Toiminnan kohderyhmänä oli koti- ja ateriointipalvelun piirissä olevat, joiden yhteystiedot saatiin kunnan kotipalvelusta. Lisäksi kohderyhmänä oli myös kaikki alueella asuvat ikääntyvät henkilöt ja muut maaseudun asukkaat koskien yrittäjien tarjoamia palveluja. Tiedotus toiminnasta tapahtui kylätiedotteiden ja muiden lehtijuttujen avulla, sähköpostilla, kylän nettisivuilla sekä suorilla yhteydenotoilla (kylän oma verkosto alueen asukkaista). Lusin kyläpalvelupäivän toteutuksessa mukana olivat Lusin kyläyhdistys, Lusin koulun vanhempainyhdistys, Lusin Lukko, Lusin kyläkoulu, Heinolan kyläsihteerihanke, Heinolan kaupunki (ruokapalvelu, kotihoito, tekninen toimi ja sivistystoimi), Heinolan seurakunta ja alueen yrittäjät. Lusissa kyläpalvelupäivä järjestettiin kevätlukukauden 2007 aikana keskiviikkoisin 19 kertaa. Mukana Lusin palvelupäivässä oli 16 alueen eri vanhusta, keskimäärin kävijöitä oli 13/kerta. Kesällä koulun suljettua palvelupäivää järjestettiin yhteistyössä Lusin päiväkodin kanssa. Syksyllä 2007 toiminta siirtyi jälleen Lusin koululle ja kävijämäärät ovat lisääntyneet keväästä. Arvio kokeilusta: Palvelupäivästä Lusin koululla on muodostunut ikäihmisten ja koulun odotetuin tapahtuma viikottain. Lasten ja ikäihmisten vuorovaikutus on tukenut myös koko kylän yhteisöllisyyden kehittymistä. Palaute osallistujilta, koulun henkilökunnalta, oppilailta ja kylän aktiivisilta toimijoilta on ollut positiivista. Palvelupäivän toteutus kyläkouluilla vaatii vahvaa sitoutumista koulun henkilökunnalta ja aktiivista kasaan juoksijaa kylältä. Lisäksi vielä muuta toiminnan käynnistämiseen liittyvää tukea vaikkapa hankkeesta. Välttämätöntä on myös yhteistyö kunnan, yrittäjien ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Lusin kyläpalvelupäivämalli loppuraportin liitteenä. 8

11 Kyllikki hanke Loppuraportti 12/2007 c) Lusin palvelupäivämallin siirtäminen Kurhilan koululle Palvelupäivä hyvään ikään ehtineille aloitettiin syksyllä 2007 myös Kurhilan koululla, missä päivä sai heti hyvän ja innostuneen vastaanoton. Kokoontumisia pidettiin kerran kuukaudessa ja kävijöitä on ollut keskimäärin 14/kerta. Kurhilan palvelupäivän rakentamisessa ja kokeilun onnistumisessa on vahva rooli ollut kyläyhdistyksellä (hyvään ikään ehtineiden aktivoiminen ja tiedottaminen palvelupäivään liittyen), Kurhilan koulun henkilökunnalla sekä koulun vanhempainyhdistyksellä. Palvelupäivän sisältö rakennetaan kävijöiden toiveiden mukaisesti. Palvelupäivän toiminnon jatkuvuus jää hankkeen päätyttyä kyläyhdistyksen vastuulle. Kuvat 6. ja 7. Kurhilassa hyvään ikään ehtineiden palvelupäivässä vietetään yhteistä aikaa oppilaiden kanssa ja liikutaan ryhmässä Muita syntyneitä tuloksia hankkeessa a) Yhdistys työllistäjänä Hanke aloitti yhteistyön Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun Liitu-projektin kanssa, jonka avulla kyläyhdistyksillä oli mahdollisuus palkata työntekijöitä kehittämään/toteuttamaan palveluita kyläläisille. Hankkeen aikana Lappilassa (1 henkilö) ja Villähteellä (2 henkilöä) palkattiin työntekijät kylätoimistoille, myös Kurhila-Hillillään ja Urajärvelle haettiin hankkeen aikana sopivaa työntekijää. Lusissa Heinolan kaupungin liikuntatoimi myöntää erityisryhmien ohjaukseen 7 euroa / kerta ja tätä hyödynnettiin hankittaessa liikuntatuokion vetäjäksi paikallisen urheiluseuran edustaja. b) Päivähoidon edistäminen Kesän 2007 aikana aloitettiin Urajärven kyläläisten toiveiden pojalta päivähoitoasioiden edistäminen yhteistyössä kunnan kanssa. Syksyllä 2007 kunta palkkasi Urajärvelle uuden perhepäivähoitajan. Lisäksi aloitettiin yhteistyöneuvottelut Vierumäen kylän ja Heinolan kaupungin kanssa yli kuntarajat ylittävästä yhteistyömahdollisuudesta kylien päivähoitoon liittyen. Useat Urajärveläisten lapsiperheiden vanhemmat käyvät työssä Lahden suunnalla ja Vierumäki sopisi sijaintinsa puolesta hyvin päivähoitoyksikön paikaksi myös Urajärveläisille järjestettiin Vierumäellä neljän kunnan ja alueen kylien sekä muiden toimijoiden kanssa yhteistilaisuus päivähoitoasioihin liittyen. 9

12 Kyllikki hanke Loppuraportti 12/2007 Kuvat 8. ja 9. Päivähoitoasioiden edistäminen nousi Urajärvellä palvelutarvekartoituksessa esille ja asiaa edistettiin muun muassa yhteispalaverilla Vierumäen kanssa Kyläkoulujen ja kylätalojen käytön monipuolistaminen Tavoitteena oli kyläkoulujen vahvistaminen lisäämällä tilojen käyttöä myös muiden palveluiden tuottamiseen, puuttumatta kuitenkaan opetukseen, joka on koulun päätehtävä ja josta opettajat vastaavat Maakunnallinen kartoitus Hanke tuotti maakunnallisen kartoituksen ja etsi ehdotuksia toimintatavoista kyläkoulujen tilojenkäyttöön ja tukipalveluihin sekä uudentyyppisiin palveluihin liittyen. Kyselyt lähetettiin sähköpostilla 47 koululle ja Päijät-Hämeen kylät ry:n kyläkirjeen mukana noin sadalle yhdistykselle kesäkuun alussa Vastauksia saatiin kaikkiaan 19 koululta ja 14 eri yhdistykseltä kymmenestä eri kunnasta. Myös pilottikylien koulut osallistuivat kartoitukseen. Kartoitus erillisenä yhteenvetona loppuraportin liitteenä Maakunnallinen teemapäivä Kyllikki-hanke järjesti Päijät-Hämeen kyläohjelman koordinaatiohanke 2:n kanssa Päijät-Hämeen Kyläkoulupäivän Koulun monet roolit kyläyhteisössä, rajoja ylittävän yhteistyön mahdollisuudet Lusin kyläkoululla. Tilaisuudessa asiantuntijoina toimivat Taina Peltonen (yhdysluokkaopetuksen asiantuntija), Juha Juurikkala (Halmeniemen yksiopettajainen kyläkoulukokeilu), Kari Hahl (Lahden seudun sivistystoimen seutukehittäjä), Marita Mattila (Halmeniemen kyläyhdistys), Kirsi Ojansuu (Eduskunta), Tuomas Perheentupa (Suomen Kylätoiminta ry), Elina Leppänen (Päijät-Hämeen kylät ry), Antti Laaksonen (Kuivannon kyläkoulu), Riitta Vesala (aluekeskusohjelman johtaja) ja Erja Hakkarainen (Kyllikki-hanke). Tilaisuuteen tehtiin videohaastattelu Opetusministeriöstä sekä videoesittely Kuivannon koulusta monipalvelukeskuksena. Tilaisuudesta tuotettiin videoita/dvd ja lyhyet koosteet ovat nähtävillä myös netissä osoitteessa 10

13 Kyllikki hanke Loppuraportti 12/2007 Kuvat 10. ja 11. Kyläkoulupäivässä Heinolan Lusissa kuultiin asiantuntijoita sekä myös Lusin koulun oppilaiden musiikkiesityksiä Muuta huomioitavaa Vuoden 2007 aikana Viillähteen kylässä Nastolassa aktivoitiin kyläyhdistyksen toimesta kyläläisiä kerhotoiminnan käynnistämiseen. Kylän papparaiset alkoivat kokoontumaan kylätuvalla vapaamuotoiseen juttutuokioon kerran viikossa. Samoissa kyläyhdistyksen tiloissa aloitti myös äitilapsikerho Vilske omaehtoiset kokoontumiset kerran viikossa maanantaisin. Kävijöitä on ollut viidestä viiteentoista äitiä lapsineen. Hankkeen aikana Lappilan kylän kohdalla panostettiin kyläkoulun säilymiseen sekä vahvistamiseen ja tällä hetkellä on menossa selvitystyö esikouluopetuksen ja ryhmäpäivähoidon siirtymisestä Lappilan kyläkoulun yhteyteen. Lappilan kyläyhdistys ryhtyi toimimaan aktiivisesti myytävien tonttien kartoittamiseksi ja markkinoimiseksi. 6. Mallien ja toimintatapojen siirtäminen ja levittäminen Hankkeen sisäisessä tiedottamisessa panostettiin pilottikylien omaan tiedottamiseen, joka vahvisti kyläläisten laajaa osallistumista hankkeeseen, mm. ideariihien, kylätiedotteiden, kylän nettisivujen sekä kylän sisäiseen tiedottamiseen kehitetyn mobiilisovellutuksen avulla. Pilottikylien välinen kokemusten vaihto kuului myös tähän. Ulkoisessa tiedottamisessa käytettiin Päijät-Hämeen kylät ry:n tiedotuskanavia (sähköpostilista, kyläkirjeet, kotisivut, Suomen Kylätoiminta ry:n verkosto) sekä tiedotusvälineitä. Kokemuksien (mm. kartoituksen tulokset) levittäminen ja hankkeen eteneminen olivat tiedottamisen aiheita. Kyllikki-hanke näkyi hyvin alueellisissa lehdissä ja radioissa sekä Lusin kyläpalvelupäivän tiedotuksen yhteydessä maakunnallisessa aluetelevisiossa. Pilottikylien edustajia tutustui Viron Kodukant -projektin Palvelut kylissä -hankkeeseen ja vaihtoivat kokemuksiaan virolaisten kylien sekä muiden matkalla olleiden kylien edustajien kanssa. Pilottikylien edustajia tutustui myös Repoveden Porttiin Hanketta on esitelty muun muassa Päijät-Hämeen kylämarkkinoilla , Päijät-Hämeen kyläpäivillä , Etelä-Karjalaisille Villähteellä, LounaPlussa ry:n seminaarissa Jokioisissa, Varsinais-Suomen kylille Loimaalla, Tammelassa, 11

14 Kyllikki hanke Loppuraportti 12/ Inhappytants - Eloisa maaseutu kylätalotapaamisessa Heinola kk/kyläpirtti, Pirkanmaan kyläkouluillassa, Vähähaaran kotiseututalolla Äetsässä, Päijät-Hämeen kylien ja maaseudun tulevaisuus Viimeinen sammuttaa valot? -seminaarissa Lahdessa, Toimi-välittäjäorganisaatiohankkeen Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -koulutusja tiedotustilaisuudessa Tampereella. Hanke osallistui Hyvinvointi messuille AKO:n järjestämällä yhteisosastolla ja hanketta esiteltiin myös toukokuussa 2007 Päijät-Hämeen kylämarkkinoilla Lahden satamassa. Loppuraportti dvd valmistui marraskuussa 2007 ja oli esittelyssä Elma messuilla Toimi välittäjäorganisaatiohankkeen päätösseminaarissa Helsingin messukeskuksessa. Kyllikki-hankkeen tulosten levittäminen kansainvälisesti Inhappytants Eloisa maaseutu Leader-hankkeen itävaltalaiset kumppanit tutustuivat vierailullaan Kyllikki-hankkeeseen Lusin palvelupäivästä tehdyn dvd:n avulla. Kansainvälisen hankkeen yksi tarkoitus on vaihtaa hyviä käytäntöjä. Itävaltalaiset tekstittivät Lusin palvelupäivä videon saksaksi. Ylä-Itävallan kylien kehittämismessuilla Kleinrahmingissa Elina Leppänen piti asiantuntijaseminaarissa esityksen suomalaisesta kylien kehittämisestä, jonka lopuksi esitettiin palvelupäivävideo, mikä sai erittäin hyvän vastaanoton. Seminaarissa oli noin sata osallistujaa: virkamiehiä, pormestareita ja kylätoimijoita. Messuilla Inhappytants Suomi-Itävalta yhteisosastolla video oli myynnissä sekä pyöri kannettavalta. Työpajassa Steinbachissa esiteltiin myös Kyllikki-hankkeen tuloksia videon avulla. Työpajaan osallistui Itävallasta kylätoimijoita, toimintaryhmäihmisiä ja seudullisesta kehittämisyhtiöstä, yhteensä 10. Virolaisia alueen- ja maaseudunkehittäjiä kävi tutustumassa Lusin palvelupäivämalliin Lusin koululla Kyllikki hankkeen loppuraportti dvd esitettiin myös Padasjoella Päijät-Hämeen kylien hallituksen kokouksen yhteydessä Walesilaisille Carnigie RARP (Participative Community Planning -osallistava kuntien/yhteisöjen suunnittelu) hankkeen edustajille. Vieraat pitivät mallia mielenkiintoisena ja halusivat dvd:n myös omaan käyttöönsä levitettäväksi edelleen. 7. Arvio hankkeen palveluosion (kyläkoulut ja kylätalot) toteutuksesta Hankkeen aikana on syntynyt uudenlaisia tapoja toimia. Hankkeen avulla on saatu käynnistettyä etenkin maaseudun ikääntyvän väestön tarpeisiin toimintaa, jossa maaseudun palveluja tuottavat yhteistyössä kylän yhdistykset, alueen palveluyrittäjät ja julkinen sektori. Vahva rooli toiminnan käynnistymisessä oli alueen asukkailla. Tämän tyyppisen toiminnan on ennustettu avaavan uusia mahdollisuuksia käyttämättömille voimavaroille, joita tarvitaan tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Hankkeen avulla alueellamme saatiin käynnistettyä maaseudun palvelurakenteen uudistamiseen ns. sektorirajoja ylittävää toimintaa, pyrkimyksenä kolmannen sektorin panoksen lisääminen lähipalvelujen tuottamisessa. Hankkeen päättymisen jälkeen, vastuu kyläpalvelupäivän jatkumisesta jäi kuitenkin vapaaehtoistoiminnan eli kylän yhdistysten vastuulle. Itse toiminta sekä myös toimijat tarvitsevat jatkossa tukea toiminnan ylläpitämiseen ja tämän tyyppisen toiminnan kehittämiseen. Jatkossa julkinen sektorin sopisi tällaisen ennaltaehkäisevän palvelun tilaajaksi. Tähän kannattaisi kehittää jonkinlainen sopimusmenettely. Palvelupäivämallin soveltamisesta on oltu kiinnostuneita myös muualla Päijät-Hämeessä ja laajemminkin. 12

15 Kyllikki hanke Loppuraportti 12/2007 Positiivista oli se, että myös niissä kohdekylissä, joissa hankkeen päätyttyä ei varsinaisia toimintamalleja jäänyt elämään, tunnustettiin asukkaiden aktiivisuuden ja yhteistyön lisääntyminen. Hankkeen tiedottamisen, neuvottelujen ja kokoontumisten kautta on saatu kyläläisiä kiinnostumaan yhteistyöstä ja kylän oman asuinalueen kehittämisestä. Hankkeen aikana on käynnistynyt erinäisiä tapahtumasarjoja muun muassa liikunnan, yhdessäolon, kylän tonttien markkinoinnin, internetsivujen kehittymisen ja kylän asioiden tiedottamiseen liittyen sekä monella muulla kylää koskettavalla osa-alueella. Uusia toimijoita ja asukkaita on saatu toimintaan mukaan ja kaikissa kohdekylissä sanottiin kylän yhteisöllisyyden lisääntyneen hankkeen ansiosta. Maaseudun ja kylien palvelujen kehittämiseen, tämänkin hankkeen toteuttamiseen, toi oman haasteensa myös jatkuvasti kiristyvä kuntien rahatilanne, jolloin taloudellisiin lukuihin vedoten haetaan säästöjä myös palveluja karsimalla ja palveluja kokonaan lopettamalla, esim. kyläkoulujen lakkauttamisilla. Hanketta kirjoitettaessa ei vielä tiedetty että moni maakunnan kyläkoulu lopetetaan hankkeen aikana. Kyläkouluista monipalvelukeskuksia hankkeen nimi saattoi myös joissain tapauksissa olla este yhteistyön ja sektorirajat ylittävän palvelutuotannon laajemmalle kehittymiselle hankkeen aikana. Oman haasteensa maaseudun ja kylien palvelujen kehittämiseen tuo myös palveluyrittäjyyden osittainen puuttuminen maaseudulta lähes kokonaan. Palvelun tarjoajia ei ole riittävästi tarjolla, toisaalta hyvinvointipalveluja ei osata paikallisesti myöskään kylissä vielä riittävästi käyttää. Myös palveluiden markkinointi on puutteellista. Jotta hyvinvointi- ja muita palveluja voidaan jatkossa tuottaa myös maaseudulla, tulee tulevassa toiminnassa yhtenä lähtökohtana olla palveluyrittäjyyden tukeminen. Lähtökohta oli haasteellinen myös hankkeen hallinnointiin liittyen, olihan kyseessä kahden aivan erityyppisen toimijan ensimmäinen yhteistyöhanke (Lahden Tiede- ja yrityspuisto, AKO sekä Päijät- Hämeen kylät). Hankkeen vastuuhenkilön, rahoittajan vastuuhenkilön sekä myös hankkeeseen palkatun henkilön vaihtuminen kesken hanketta lisäsivät hankeen toteuttamisen haasteellisuutta ja eivät voineet olla vaikuttamatta hankeen sisällön toteuttamiseen ja yhteistyöhön esim. pilottikylien osalta. 8. Matkapuhelinpalvelujen pilottihanke 8.1. Pilotin tavoitteet ja aikataulu Mobiilipilotti oli osa Kyllikki -hanketta omilla yksilöllisillä tavoitteilla sekä aikataululla ilman erillistä budjettia. Tavoitteena oli pilotoida Kyllikki-hankkeen viidessä eri kylässä matkapuhelinpohjaista kyläportaalia, jonka kautta kyläläiset voisivat vaivattomasti seurata oman kylän tapahtumia (tiedottaminen ryhmätekstiviestillä) ja luoda omia tekstiviestipalveluja kylän yrittäjien avuksi sekä tukemaan naapuriavun antamista muille kyläläisille (sisällön markkinointi sekä yhteystietojen jakaminen; eli sisältöpalvelut, jossa tekstiviestillä haetaan halutun palvelun tarjoajan tietoja). Pilotin alkuvaiheessa tehtiin useita erilaisia arvioita niistä haasteista, joita pilotin aikana kohdataan. Heti alussa arvioitiin, että tarkoituksen mukaisuus, helppokäyttöisyys ja toimivuus ovat palvelun toteutuksen tärkeimmät kriteerit. Lisäksi arvioitiin, että pilotin aikana tekniikasta tuskin tullaan oppimaan juurikaan uutta. Sitä vastoin palvelujen sopivuus kyläläisten käteen arvioitiin olevan 13

16 Kyllikki hanke Loppuraportti 12/2007 Kuvat 12. ja 13. Pilottihankkeen aluksi kokoonnuttiin yhteiseen palaveriin Lahden Tiede- ja yrityspuistoon kuulemaan hankeen etenemistä. loppuanalyysin mielenkiintoisinta ja tärkeintä antia. Edelleen arvioitiin, että palvelun tekninen hyvyys ei pelkästään ratkaise pilotin positiivista onnistumista. Pilotti käynnistyi loppuvuodesta 2006 ja tekstiviestipalvelun tarjonta loppui syyskuun lopussa Tekstiviestipalvelut olivat käytössä lähes vuoden ajan. Pääasialliseksi käyttötavaksi muodostui tiedotteiden lähettäminen ryhmätekstiviestinä. Tekstiviestipalvelujen sekä niiden hallinnan työkalun tarjosi pilotin käyttöön Oy Wireless Media Finland Ltd (WMF). WMF osallistui myös pilotin tavoitteiden määrittelyyn tuoden tietotaitoa matkapuhelinpalveluista pilotin käyttöön. a. Pilotin keskeiset haasteet - Miten koko pilotin eli palvelujen käytön markkinointi pitää tehdä, jotta; o palvelujen hyödyt ymmärretään ja niitä halutaan käyttää o palvelujen tarjoamiseen ja käyttämiseen halutaan panostaa o palvelujen käyttö muodostuu helpoksi - Miten palvelujen kehittäminen laadukkaasti pilotin aikana tapahtuu; o uusien palvelujen joustava ja laadukas käyttöönotto ja markkinointi o miten arvioidaan palvelujen hyödyllisyyttä ja käytettävyyttä o miten uuden palvelun kehittäminen käynnistyy (kyläläisten toimesta) b. Markkinoinnin merkitys hankkeen onnistumiselle Tekniikan hienous tai uutuus ei ratkaise sen menestystä markkinoilla. Ainoastaan hyvin harvat ottavat uutta tekniikkaa käyttöön sen uutuuden tai viehätysvoiman vuoksi. Pilotin tavoitteena oli kuitenkin luoda ja testata matkapuhelimen tekstiviestillä käytettäviä kyläläisten palveluja. Se oli konseptina uusi sekä käytti modernia tekniikkaa hyväkseen ja pilotiksi siis erittäin haastava. Hankkeen alkusuunnittelussa arvioitiin, että pilotin onnistuminen on kiinni siitä, miten markkinointi pystyy tekemään palvelun käytön suoritteista arkisia ja jättämään teknisen argumentoinnin ja uutuuden taka-alalle. Palvelujen monipuolisuus pikemminkin rajaa kuin kasvattaa käyttäjäkuntaa. Käytön kokemuksia haluttiin saada useammalta käyttäjältä palvelua kohti, kuin harvoja kommentteja useasta palvelusta. 14

17 Kyllikki hanke Loppuraportti 12/ Hankkeen toteutuksen kuvaus Palveluja käytettiin www pohjaisella MediosoPro työkalulla, jonka kautta palvelujen luominen koettiin helpoksi. Työkalu mahdollisti useiden eri palveluratkaisujen luomisen. Palvelut olivat heti käyttövalmiita, ja niitä pystyi käyttämään Soneran, Elisan, DNA:n, Saunalahden, Kolumbuksen ja TeleFinlandin gsm.-liittymillä. Eri palvelutyyppien rakentaminen oli ohjeistettu kyseisen palvelun rakentamissivulla. Hallintatyökalu oli laaja kokonaisuus, joka hyödynsi laajasti käytettynä tekstiviestien vastaanottamista, lähettämistä, sähköpostia sekä esim. yhdistyksen www-sivuja. a. Koulutus- ja ideointitilaisuudet Palvelujen rakentaminen ja käyttökoulutus alkoi samanaikaisesti suunnittelutyön kanssa. Palvelujen suunnitteluun osallistuivat kylien mobiili-palveluista vastaavat henkilöt. WMF antoi käyttökoulutuksen eri palvelujen käytettävyydestä, mielekkyydestä, rakentamisesta ja hallinnoinnista yhteisissä koulutustilaisuuksissa, joita järjestettiin ja Koulutuksessa palvelujen tarjoajille annettiin myös ideapaperi alustavista palveluideoista. Jokaiselle kylälle järjestettiin WMF:n toimesta käyttökoulutus ennen palvelujen tarjoamisen ja markkinoinnin aloittamista. Uudet palvelut siis luotiin www sivulla osoitteessa Jokaiselle kylälle luotiin omat käyttäjätunnukset ja jokainen kylä hallinnoin omia palveluja. Koko pilotin ajan teknisestä tuesta vastasi tekstiviestipalvelun tarjoaja WMF. Pilotin alkuvaiheessa tunnistettiin palvelun käytön kaksi perustyyppiä: 1. lähetetään yksisuuntainen viesti (ryhmätekstiviesti) kohderyhmälle 2. palvelun käyttäjä lähettää haluamansa palvelun palvelutunnisteen (palvelun hakusanan, jotka on määritelty kullekin palvelulle) tekstiviestillä palvelunumeroon ja saa välittömästä palvelupyyntöönsä vastauksen tekstiviestillä. Koulutustilaisuuksissa keskityttiin tunnistamaan molempien palvelutyyppien ominaispiirteet sekä ideoimaan palveluja niihin. Koulutustilaisuuksien lisäksi järjestetyissä yhteisissä tapaamissa arvioitiin esiin tulleiden palvelujen mahdollisia hyötyjä käyttäjille. Monien palvelujen osalta hyötyjen löytäminen koettiin vaikeaksi. Siitä huolimatta useita eri palveluja kuitenkin lähdettiin kokeilemaan. Kaksisuuntaisten palvelujen osalta kokeilut eivät sanottavassa määrin onnistuneet toivotulla tavalla. Ideointityön tehostamiseksi palvelun tarjoaja WMF listasi mahdollisia ensivaiheen palvelu ideoita kyläyhdistyksen arvioitavaksi. Kuvat 14. ja 15. Kylien mobiili-palvelusta vastaavat henkilöt saamassa käyttökoulutusta palvelusta. 15

18 Kyllikki hanke Loppuraportti 12/2007 b. Ensivaiheen palvelut ja niiden käyttö Yhdistykset ja muut yhteisöt - viestitään (markkinoidaan) kohderyhmälle joukkotekstiviestillä - vastaanottaja voi myös vastata viestiin, esimerkiksi ilmoittautuessaan tapahtumaan Työpalvelujen tarjoajat - voi ilmoittaa omalle kohderyhmälleen tarjoamistaan työpalveluista o mökkiläisille halkojen toimittaminen, laiturin nosto, talven ajan kunnossapito jne. - palvelujen käyttäjät voivat kysyä, ketkä tarjoavat esim. lasten iltahoitopalveluja, jne. - voi varata tai tilata itselleen palvelun, jonka palvelun tarjoaja vahvistaa tilaajalle Kyselyjen järjestäminen - voidaan selvittää mikä olisi paras aika kylätapahtuman järjestämiseen (pikkujoulut) o äänestyksen tulos kirjautuu automaattisesti palveluun o samalla voidaan kerätä ilmoittautuneet o kohderyhmälle voidaan myös tehdä joukkotiedote tapahtumapaikasta Viikkotiedotteet (tai kuukausittain) - tavoitteena on viestiä kyläläisiä lähiajan tapahtumista - antaa mahdollisuuden myös palvelujen tarjonnan markkinointiin - samalla palvelua tehdään myös tutuksi Tiedotuslistoille ilmoittautumiset - mahdollistaa käyttäjien ilmoittautua esim. yhdistyksen tiedotuslistalle - antaa luvan markkinointiviestien lähettämiseen (mökkiläiset) Palvelun käytön ohjeet tekstiviestillä - palvelu antaa lyhyet ohjeet palvelutarjonnan hyödyntämisestä - mahdollistaa aina ohjeiden saannin ja palvelujen hyödyntämisen - palvelu toimisi esim. lähetä kylän nimi palvelunumeroon c. Markkinointitoimenpiteet Markkinointi ja onnistuneet palvelut on menestyksen avaimia. Palvelujen käytöstä oli saatava arkisia ja joka päivä hyödynnettäviä. Palvelun markkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen aloitettiin helmikuussa Markkinoinnin tavoitteena oli tuoda kyläläisten kehittämiä ja toteuttamia mobiilipalvelusovelluksia muiden kyläläisten tietoisuuteen sekä innostaa heitä kokeilemaan ja käyttämään tehtyjä matkapuhelinpalveluja. Markkinointia tehtiin suoramarkkinointina kylälehtien kautta, kertomalla palvelusta kylien tilaisuuksissa ja toteuttamalla esitteet palvelusta, jotka jaettiin kotitalouksiin. Palveluja esiteltiin Päijät-Hämeen kylämarkkinoilla ja Hyvinvointimessuilla Lahdessa. Lisäksi palvelusta tehtiin esittely DVD, joka on nähtävillä myös osoitteessa: [kohdassa Mobiilivideo] Uusien palveluideoiden saamiseksi järjestettiin ideakilpailu uusista matkapuhelinpalveluista. Kilpailuun osallistui noin 10 ehdotusta. Kilpailu järjestettiin toukokuussa Kilpailun tulosten hyödyntäminen jäi vähäiseksi. Kilpailun kautta ei kokonaan uusia käyttöideoita saatu. WMF vastasi palvelujen markkinoinnin suunnittelusta ja sisällöstä. 16

19 Kyllikki hanke Loppuraportti 12/ Arviointi pilotin toteutuksesta Tekstiviestipalvelut olivat kyläläisten käytössä alkaen. Palvelujen käyttöön otto käynnistyi odotettua hitaammin. Palvelujen käytön koulutus alkoi myös loppuvuonna 2006 ja viimeisten kylien osalta koulutukset pidettiin vuoden 2007 alussa. Ensimmäinen yhteinen tapaaminen oli , jossa olivat kaikkien kylien edustajat paikalla. Matkapuhelinpalvelut arvioitiin olevan hyödyllisiä juuri haja-asutusalueella asuville, koska laajakaista liittymiä ei arvioitu olevan joka taloudessa sekä monesti asioiden hoitaminen tapahtuu muualla kuin tietokoneen äärellä. Tästä johtuvaa tarvetta ei kuitenkaan havaittu. a. Sopivuus kohderyhmälle ja hyötyjen arviointia Palvelujen kehittämistä tehtiin yhteisissä tapaamissa, joissa tavoitteena oli vaihtaa ideoita toisten kylien palveluista. Alkuasetelman mukaisesti monet palvelut kohdistuivat tietojen hakupalveluiksi. Näissä ideana oli, että lähettämällä hakusanan johonkin palvelutarpeeseen liittyen sai tiedon ko. palvelujen tarjoajista. Monessa yhteydessä tuli kuitenkin havaittua, että vastaavat tiedot täydellisempänä oli saatavilla kylien verkkosivuilta (palveluluettelot). Matkapuhelinpalvelut koettiin myös vanhemman väen keskuudessa vielä hankaliksi käyttää. Lisäksi palvelujen käyttö vaatii eri palvelujen tunnisteiden (hakusanojen) muistamista. Ilmeisesti tietoa palvelujen tarjoajista haettiin muuta kautta. Yhteisissä tapaamissa esitettiin myös arvioita, joiden mukaan asiointi matkapuhelimella yleistyy, kun nettiselaimet yleistyvät sekä matkapuhelinten näytöt tarkentuvat, jolloin tietoa voidaan hakea suoraan nettisivuilta matkapuhelimella. Tähän ei ilmeisesti mene kovinkaan pitkää aikaa. Palvelun pilotoinnin suurimmat hyödyt itse hankkeelle oli saada tietoa matkapuhelinpalvelujen soveltuvuudesta kyläyhdistyksille sekä haja-asutusalueella asuville ihmisille. Palvelujen jatkokehittämisen kannalta on tärkeää havainnoida, että vaikka puhelinkanta uudistuukin kovaa vahtia, niin käytössä on hyvin paljon vielä puhelimia, joilla www-selaaminen ei onnistu tai sitä ei osata käyttää. Tekstiviestit voivat siis tuoda lisäarvoa kylien väliseen tiedottamiseen ainakin ryhmätekstiviestin kautta. Palvelu käyttömäärien raportti, eriteltynä eri seurantajaksoille, on liitteenä. b. Yksisuuntaiset (ryhmätekstiviestit) Ryhmätekstiviestit saavuttivat kohtuullisen käyttöasteen. Viestejä lähetettiin pilotin kuluessa yhteensä 4000 kappaletta. Eniten keskustelua herätti se, että minkälaisia viestejä on sopivaa lähettää kyläläisille. Lisäksi mietittiin milloin viesti on markkinointia, johon tarvitaan vastaanottajan lupa. Kaikkien kyläläisten matkapuhelinnumeroita ei saatu kerättyä, joten tiedotteiden lähettäminen rajoittui kohtuullisen pieneen ryhmään. Kurhilan koululla palvelua käytettiin oppilaiden vanhempien tiedottamiseen. Käyttö oli kohtuullisen aktiivista. Palvelun kautta lähetettiin vanhemmille yhteensä yli 600 viestiä keväällä Palvelu koettiin helpoksi ja nopeaksi tavaksi tiedottaa oppilaiden vanhempia. c. Kaksisuuntaiset palvelut Kaksisuuntaisia palveluja käytettiin alle 100 kertaa. Tätä voidaan pitää erittäin vähäisenä määrä. Jokainen kylä oli kuitenkin rakentanut useita erilaisia tekstiviestipalveluja; Kurhila Hillilä (16), Lappila (2), Lusi (6), Villähde (2) ja Urajärvi (12). Yhteensä palveluja oli siis tarjolla eri kylissä 38 kappaletta. Keskimäärin palveluja on käytetty noin kaksi kertaa. 17

20 Kyllikki hanke Loppuraportti 12/ Mobiilipilotin loppuyhteenveto ja ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi Tekstiviestipilotti oli sinällään erittäin haastava hanke. Siinä lähdettiin ennakkoluulottomasti kokeilemaan tekstiviestien soveltuvuutta kyläyhdistysten sekä kyläläisten väliseen viestintään. Lisäksi pilotin aikana testattiin erilaisten sisältöpalvelujen tarpeellisuutta naapuriaputiedon jakamisessa. Pilotin kokonaiskannattavuus on suhteessa saadun kokemuksen arvoon. Joka tapauksessa vastaavan tyyppisen kokeilun aika olisi ollut edessä jossain vaiheessa. Pilotin tavoitteiden asettamisessa olisi ollut hyvä, mikäli käytössä olisi ollut kokemuspohjaista tietoa yksityishenkilöiden matkapuhelinpalvelujen käyttötottumuksista. Lisäksi käytön helppoutta olisi voinut mallintaa ja testata ennen pilotin käynnistämistä, jolloin olisi saatu etukäteistietoa kehittämissuunnista. Pilotin kesto oli käytännössä noin 10 kuukautta, joka on erittäin lyhyt uuden tekniikan pilotoimiseen. Yleensä uusi tekniikka vaatii huomattavasti pidemmän käyttöönottoajan. Tästä syystä pitkälle meneviä johtopäätöksiä on vaikeaa tehdä. Palvelutarjontaa pitäisi ensivaiheessa kohdistaa ryhmätekstiviestipalveluihin pilotin kokemusten perusteella. Taloudellisena haasteena on löytää helppokäyttöinen työkalu, jolla ryhmätekstiviestien lähettäminen sekä ryhmien hallinta onnistuu. Lisäksi lähetettävät viesti eivät saisi nousta yksikköhinnaltaan kovin korkeaksi. Kyläyhdistysten pitää myös arvioida kyseisen palvelun hyödyt itselleen sekä miettiä omia taloudellisia mahdollisuuksia ottaa vastaavanlainen palvelu jatkuvaan käyttöönsä. Ryhmätekstiviestipalvelut voidaan toteuttaa myös siten, että viestin vastaanottaja maksaa omassa puhelinlaskussaan vastaanottamansa viestit. Tällöin kyläyhdistykset vastaisivat ainoastaan lisensoimansa lähettämis- ja hallinnointityökalun kustannukset. Koska tiedotettavat asiat ovat monesti myös hyvin yksiselitteisiä ja lyhyitä, voisi viestin loppuosaan myydä paikallisten yrittäjien mainoksia, jonka tulolla voidaan kattaa hallinnointityökalun lisenssikustannuksia. Palvelulle on myös mahdollista etsiä sponsoria, jolla olisi muuta kaupallista mielenkiintoa koko palvelun tarjoamiseen. Puhelinoperaattoreilla on vastaavaa tekniikkaa käytössä, joten heillä saattaisi olla laajassa mittakaavassa toteutettuna mielenkiintoa kuvatun palvelun tarjoamiseen. Markkinoinnissa se saattaa toki kääntyä itseään vastaan, mikäli palveluja liikaa sidotaan toisiinsa (esim. laajakaistan jatkuvamarkkinointi kyläläisille). Kuvat 16. ja 17. Lappilan ja Villähteen yhteyshenkilöt pohtimassa mobiiliviestinnän mahdollisuuksia kylän sisäisessä tiedottamisessa. 18

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Niemenkatu 73 Laurellintie 55 15140 Lahti 17320 Asikkala p. (03) 8114 280, 050 594 9980 p.

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Niemenkatu 73 Laurellintie 55 15140 Lahti 17320 Asikkala p. (03) 8114 280, 050 594 9980 p. Kyllikki Kyläkouluista monipalvelukeskuksia Hankesuunnitelma 4.1.2006 Yhteishanke: Lahden Tiede- ja yrityspuisto Oy / Aluekeskusohjelma Päijät-Hämeen kylät ry Yhteyshenkilöt: Riitta Vesala Elina Leppänen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄOHJELMAN KOORDINAATIOHANKE 2 Päijänne-LEADER + numero 24994 ELMA numero 25073

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄOHJELMAN KOORDINAATIOHANKE 2 Päijänne-LEADER + numero 24994 ELMA numero 25073 PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄOHJELMAN KOORDINAATIOHANKE 2 Päijänne-LEADER + numero 24994 ELMA numero 25073 LOPPURAPORTTI Yhteishanke Koulutuskeskus Salpaus Päijät-Hämeen kylät Hankkeen toteutusaika 1.3.2006 29.2.2008

Lisätiedot

Kesä Päijät- Hämeen kylissä

Kesä Päijät- Hämeen kylissä Kesä Päijät- Hämeen kylissä Kesä kylissä esittelee kylätoimintaa ja maaseudun monipuolista osaamista kesällä 2007 Käy kesätalolla- liite 10- vuotta kylämarkkinoita Tapahtumakalenteri 2 3 Kohti kesää Tämä

Lisätiedot

Vaihdon tori -kuntakierros

Vaihdon tori -kuntakierros Vaihdon tori -kuntakierros Mitä hyviä toimintamalleja Etelä-Karjalan kyliltä löytyy ja mitä voimme niistä oppia? Etelä-Karjalan kylät ry, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin Monteri -

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja Pääkirjoitus Maaseuturahaston merkitys Keski-Suomen maaseudulle Euroopan unionin toiminnassa yhtenä

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE

LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE Suomen Nuorisoseurat ry Palvelutuuli, 14336 LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE 2012 2014 Sisällys Hankkeen strateginen tavoite... 3 Varsinaiset hankkeen tavoitteet... 4 Hankkeen toteutus... 5 Perehtyminen

Lisätiedot

PALVELUTUULI PALVELURAKENTEEN TURVAAMINEN MAASEUDULLA HANKE 1.1.2012 31.12.2013

PALVELUTUULI PALVELURAKENTEEN TURVAAMINEN MAASEUDULLA HANKE 1.1.2012 31.12.2013 PALVELUTUULI PALVELURAKENTEEN TURVAAMINEN MAASEUDULLA HANKE 1.1.2012 31.12.2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISHANKKEEN HANKESUUNNITELMA Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Keski-Suomen Nuorisoseurain Liitto ry/ Taustaa

Lisätiedot

Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020. Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen

Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020. Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020 Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy Kajaani University of Applied Sciences Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020 Tarja Lukkari ja Kalle Nieminen

Lisätiedot

TYYNE HANKE PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

TYYNE HANKE PÄIJÄT-HÄMEESSÄ TYYNE HANKE PÄIJÄT-HÄMEESSÄ - TYÖTÄ JA YHTEISÖLLISYYTTÄ NAAPURIN ELÄMÄN TURVAAMISEKSI VERTTI & TYYNE -HANKE KYLIEN ELINOLOT PAREMMIKSI YHTEISTOIMIN Toteuttaja: Hallinnoija: Päijät-Hämeen kylät ry kyläasiamies

Lisätiedot

TUKEA OPPIMISEEN EVÄITÄ ELÄMÄÄN Perusopetuksen tuki -hankekokonaisuus Päijät-Hämeessä

TUKEA OPPIMISEEN EVÄITÄ ELÄMÄÄN Perusopetuksen tuki -hankekokonaisuus Päijät-Hämeessä TUKEA OPPIMISEEN EVÄITÄ ELÄMÄÄN Perusopetuksen tuki -hankekokonaisuus Päijät-Hämeessä TUKEA OPPIMISEEN EVÄITÄ ELÄMÄÄN Perusopetuksen tuki hankekokonaisuus Päijät-Hämeessä Eija Kinnunen Liisa Usvaala Riitta

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KYLÄOHJELMA

KESKI-POHJANMAAN KYLÄOHJELMA KESKI-POHJANMAAN KYLÄOHJELMA suunnitelmalliseen kylätoimintaan 2002-2006 KESKIPOHJALAISET KYLÄT RY BYARNA I MELLERSTA ÖSTERBOTTEN RF LUKIJALLE Keski-Pohjanmaan kyläohjelma on laatuaan ensimmäinen alueellamme.

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

KYLÄKOULUSTA YKSITYISKOULU?

KYLÄKOULUSTA YKSITYISKOULU? KYLÄKOULUSTA YKSITYISKOULU? MITÄ PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISLUVAN HAKEMINEN EDELLYTTÄÄ? Päijät-Hämeen kyläohjelman koordinaatiohanke Sirpa Kerppilä 25.4.2006 selvitys saatavilla http://www.phnet.fi/kylat/tyokalupakki.htm

Lisätiedot

T u r va l l i n e n. & i n t e r a k t i i v i n e n. ko t i a s u m i n e n. pa lv e l u y h t e y s. hankkeen toiminta. Sirpa Salin (Toim.

T u r va l l i n e n. & i n t e r a k t i i v i n e n. ko t i a s u m i n e n. pa lv e l u y h t e y s. hankkeen toiminta. Sirpa Salin (Toim. T u r va l l i n e n ko t i a s u m i n e n & i n t e r a k t i i v i n e n pa lv e l u y h t e y s hankkeen toiminta ja tulokset Sirpa Salin (Toim.) Turvallinen kotiasuminen & interaktiivinen palveluyhteys

Lisätiedot

TAITOBUSSI -kiertävä käsityöneuvonta, hyvinvointia ja tekemistä maaseudulle Loppuraportti 1.4.2010 31.12.2013. Taito Pohjois-Karjala ry

TAITOBUSSI -kiertävä käsityöneuvonta, hyvinvointia ja tekemistä maaseudulle Loppuraportti 1.4.2010 31.12.2013. Taito Pohjois-Karjala ry TAITOBUSSI -kiertävä käsityöneuvonta, hyvinvointia ja tekemistä maaseudulle Loppuraportti 1.4.2010 31.12.2013 Taito Pohjois-Karjala ry 2 3 Sisältö 1. Hankkeen toteuttajan nimi... 5 2. hankekokonaisuuden

Lisätiedot

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry Yhdessä Strategia 2014 2020 Päijänne-Leader ry Päijänne-Leader ry Yhdessä 2 Sisältö Tiivistelmä 3 Kohdealue ja väestömäärä 4 Analyysi alueen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista 6 Strategian kuvaus,

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Löydä liikunta -kerhojen arviointi

Kati Lehtonen. Löydä liikunta -kerhojen arviointi Kati Lehtonen Löydä liikunta -kerhojen arviointi Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 206 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET ISBN

Lisätiedot

Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä (1.9.2008 30.4.2010)

Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä (1.9.2008 30.4.2010) Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä (1.9.2008 30.4.2010) Hankkeen diaarinumero: 3034/505/2007 Loppuraportti 28.2.2010 Projektipäällikkö Sanna

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Loppuraportti kotitalouksien, seurojen ja senioreiden keskustelutuokioista OmaVerkko-hankkeessa vuosina 2012 2014 OmaVerkko-hanke

Lisätiedot

PÄIJÄNNELEADER-UUTISET

PÄIJÄNNELEADER-UUTISET PÄIJÄNNELEADER-UUTISET MAASEUDUN HANKERAHOITUKSEN TIEDOTUSLEHTI N:o 2 2009 Kuva Pauli Nurminen Jaetaan jokaiseen talouteen Asikkalassa, Hartolassa, Heinolassa, Padasjoella, Pertunmaalla ja Sysmässä. Etelä-Päijänteen

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Esipuhe 5. Johdanto 7

Esipuhe 5. Johdanto 7 Esipuhe 5 Johdanto 7 1. Ylä-karjalassa haluttiin vastata tietoyhteiskunnan haasteisiin 9 1.1. Syrjäseutu innostui tietoyhteiskunnan kehittämisestä 10 1.2. Seutukunnalle selviytymisstrategia 12 1.3. Tietoyhteiskunta

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen hyvät käytännöt maaseudulla

Hyvinvointipalvelujen hyvät käytännöt maaseudulla Hyvinvointipalvelujen hyvät käytännöt maaseudulla Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä Hyvinvointipalvelujen teemaryhmä Virpi Lemponen (toim.) MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ Hyvinvointipalvelujen teemaryhmän

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ... 2. 1. YHYRES KYRÖNMAALLA... 4 1.1. Kyrönmaan aluekuvaus... 4 Hannu Katajamäki

TIIVISTELMÄ... 2. 1. YHYRES KYRÖNMAALLA... 4 1.1. Kyrönmaan aluekuvaus... 4 Hannu Katajamäki SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1. YHYRES KYRÖNMAALLA... 4 1.1. Kyrönmaan aluekuvaus... 4 Hannu Katajamäki 1.2. YHYRES kehittämisyhdistys ry Kyrönmaan kehittäjänä... 5 Matti Jaskari 1.3. Kehittämisohjelman

Lisätiedot

Osallistuvan budjetoinnin ja palvelumuotoilun pilotointi Tesoman alueen kehittämisessä

Osallistuvan budjetoinnin ja palvelumuotoilun pilotointi Tesoman alueen kehittämisessä Osallistuvan budjetoinnin ja palvelumuotoilun pilotointi Tesoman alueen kehittämisessä Osallistuva budjetointi -pilotin loppuraportti, helmikuu 2015 Tampereen kaupunki, Oma Tesoma -hanke Tanja Koivumäki

Lisätiedot