Keskusta Nuottasaaren suuralueen asukaslehti Syksy 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskusta Nuottasaaren suuralueen asukaslehti Syksy 2006"

Transkriptio

1 Keskusta Nuottasaaren suuralueen asukaslehti Syksy 2006 Keskusta Nuottasaaren suuralueen aluekokous maanantaina kello asukastuvalla, Isokatu 82, OULU Tervetuloa osallistumaan ja vaikuttamaan! Kahvitarjoilu

2 Osallistumisesta! kaikki lähtee liikkeelle Suuralueen yhteistyöryhmä toimii työrukkasena toteuttaen Oulun kaupungin osallisuuden ja vaikuttamisen strategiaa. Alueellisen yhteistyöryhmän tavoitteena on mahdollistaa vuorovaikutteinen, avoin ja keskusteleva yhteistyö kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja kunnallisia palveluja tuottavien henkilöiden välillä. Keskusta Nuottasaaren suuralueen yhteistyöryhmän toiminta käynnistyi Perustava kokous pidettiin Kirkkotorin koulutuskeskuksessa. Suuralueen rajat on Oulun keskusta, Raksila, Intiö, Myllytulli, Meritulli, Kuusiluoto, Lyötty, Limingantulli, Heinäpää ja Nuottasaari. Asukkaita on Yhteistyöryhmän päätavoitteena on luoda edellytykset kaikenikäisille oululaisille osallistua ja vaikuttaa elinympäristöään ja palveluja koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, kehittää alueellista yhteistyötä sekä luoda verkostomainen alueellinen toimintamalli, johon kaikki osalliset voivat liittyä. Yhteistyöryhmä haluaa edistää asukkaiden osallistumista oman asuinalueensa viihtyvyyden ja turvallisuuden edistämiseen. Sosiaalisella vuorovaikutuksella lisätään asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Yhteisöllisen toiminnan ja tiedottamisen lisäksi alueellinen yhteistyöryhmä seuraa tiiviisti suuraluetta koskevia suunnitelmia, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja kaupungin eri hallintokunnille ja luottamuselimille. Vapaaehtoiset yhteistyöryhmän toimijat Alueellisen yhteistyöryhmän muodostavat alueella toimivat kunnallisten palvelutuottajien, asukasyhteisöjen asukkaiden, luottamushenkilöiden ja muiden julkisen sektorin palvelujen, alueella toimivien yksityisten palvelujen sekä kolmatta sektoria edustavien järjestöjen ja yhdistysten edustajat. Yhteistyöryhmän toimikunnat Yhteistyöryhmä työskentelee turvallisuus-, nuoriso-, tiedotus-, asukastupa- ja ympäristötoimikunnittain. Kaikilla viidellä toimikunnalla on vastuuvetäjät, jotka muodostavat yhteistyöryhmän johtoryhmän. Johtoryhmä johtaa toimikuntien työtä. Johtoryhmän puhetta johtaa yhteistyöryhmän puheenjohtaja, sihteerinä toimii johtoryhmässä ja toimikunnissa aluetyöntekijä. Turvallisuustoimikunta Turvallisuustoimikunnan peruslähtökohtana on koko suuralueen turvallisuuden parantaminen ja turvallisuusasioista tiedottaminen. Tavoitteena on viihtyisämpi elinympäristö, jossa jokainen asukas voi tuntea itsensä ja ympäristönsä turvallisesti omakseen. Nuorisotoimikunta Nuorisotoimikunta painottaa omassa työssään lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamista sekä yhteisöllisyyttä ja syrjäytymisen ehkäisemistä. Osa toiminnoista on luontevaa yhteistyötä muiden toimikuntien kanssa, kuten esim. nukketeatteritoiminta ja tiedotus. Lapset ja nuoret osallistuvat itse tapahtumien järjestämiseen, oppivat uusia asioita ja saavat tuoda osaamistaan monipuolisesti esille. Tiedotustoimikunta Tiedotustoimikunnan tehtävänä on seurata tiiviisti alueen tapahtumia ja tiedottaa niistä asukkaille tapauskohtaisesti päätettävän menettelytavan mukaan. Asukastuvan omia nettisivuja päivitetään viikoittain. Tiedotustoimikunta toimittaa asukaslehteä 2 kertaa vuodessa. Lehden levikki on kappaletta. Aluekokouksista, tilaisuuksista ja tapahtumista tiedotetaan nettisivuilla, Katoppa-lehdessä, paikallisissa lehdissä, ryhmätekstiviesti-ilmoituksilla sekä ilmoitustauluilla. Asukastupatoimikunta Asukastupatoimikunnan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa virike-, harraste- ja yhteisölliset toiminnot, ateriapalvelut, tietotyötoritoiminnot, korjausompelu sekä kotipalvelut. Säilyttää asukastupa yhteisenä olohuoneena, jonne on matala kynnys tulla syömään tai vapaasti seurustelemaan. Antaa tilat maksutta yhteistyökumppaneiden käyttöön kokouksia ja tilaisuuksia varten. Ympäristötoimikunta Ympäristötoimikunnan perusajatuksena on asukkaiden ympäristötietoisuuden lisäämisen avulla ympäristömyönteisten asenteiden parantaminen. Toimikunnan tehtävänä on saada asukkaat, asuinympäristönsä asiantuntijat, vaikuttamaan ja sitoutumaan myös alueensa kehittämisohjelmiin. Suuralueen aluekokous Aluekokous on kehitetty versio alueellisista asukastilaisuuksista. Aluekokous on vähintään kerran/kaksi vuodessa pidettävä sekä tarvittaessa useamminkin koolle kutsuttava asukkaiden, julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kohtaamispaikka, aluetori. Aluekokouksessa tuodaan käsiteltäväksi suunnitteluvaiheessa olevia esityksiä investoinneista, alueellisista palveluista, ympäristöasioista, asumisviihtyvyydestä, turvallisuudesta, liikennejärjestelyistä jne. Aluekokouksessa hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Aluekokouksessa alueen asukkaat päättävät yhteistyöryhmän kokoonpanon. Oulun kaupungin hallintokunnat sekä muut kokoukseen kutsutut tahot; Oulun kaupungin luottamushenkilöt, muiden julkisten palvelujen ja alueella toimivien yksityisten palvelujen edustajat sekä järjestöjen ja yhdistysten edustajat osallistuvat ja antavat esityksensä yhteistyöryhmän jäsenistä aluekokoukselle. Keskusta Nuottasaaren suuralueen aluekokous pidetään maanantaina kello asukastuvalla, Isokatu 82, Oulu. Tervetuloa osallistumaan ja vaikuttamaan. Jukka Lappalainen Keskusta Nuottasaaren suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtaja

3 asukaslehti syksy 2006 Keskusta Nuottasaaren suuralueen asukaslehden toimittaa yhdessä suuralueen yhteistyöryhmä ja Meritulli Heinäpään asukasyhdistys ry. Katoppa-lehti ilmestyy 2 kertaa vuodessa. Asukaslehti jaetaan ilmaisjakeluna Kalevan yhteydessä jokaiseen talouteen Oulun alueilla: Oulun keskusta, Raksila, Intiö, Myllytulli, Meritulli, Kuusiluoto, Lyötty, Limingantulli, Heinäpää ja Nuottasaari. Asukkaita alueella on Toimitus Keskusta Nuottasaaren asukastupa Käyntiosoite: Isokatu 82, Oulu Puh Sähköposti: Toimituskunta: Jukka Lappalainen, päätoimittaja Birgitta Viittanen, toimitussihteeri Hanna Oja, toimittaja Jukka Kärkkäinen, toimittaja Helena Saarela, as.yhd. Meriheinän sihteeri Sähköposti: Internet: Sivunvalmistus: Ilkka Kumara, Tiedontie Oulu Painos: Painopaikka: KalevaPrint Oy Kansikuva: Lähteellä-teatterin kappale Rakkaat sukulaiset, Pirkko Juustila ja Toivo Mettovaara kuva: Birgitta Viittanen Oulun kaupunki on rakennettu ruutukaavaan. Se vaikuttaa osaltaan siihen, että tuuli pääsee esteettä puhaltamaan läpi kaupungin. Paahtavana kesähelteisenä päivänä tuuli tuo tervetulleen vilvoituksen, mutta hyytävänä pakkaspäivänä se vain lisää pakkasen purevuutta. Ruutukaava on aikoinaan ollut selkeä osoitteiston kannalta. Kirkosta katsoen Heinäpäähän ja rannalta sisämaahan päin mennessä talojen numerointi nousee säännöllisesti. Näin on ollut ennen. Nyt vuosien saatossa tulipalojen tuhotessa ja ihmisten purkaessa taloja ja kokonaisia kortteleita, numerointi on muuttunut. Enää ei olekaan itsestään selvyys että kadun vasemmalla puolella seitsemän jälkeen tulee yhdeksän. Korttelissa, jossa alun alkaen on ollut talot numero kolme ja viisi, on purettu. Kahden puretun talon tilalle on rakennettu yksi rakennus, joka on osoitteeltaan numero kolme. Rakennusta numero viisi ei sillä kadulla ole olemassakaan. Katua eteenpäin mennessä tilanne vain kertaantuu. Tästä ei vielä syntyisi ongelmaa, jos jäljelle jääneet, epäloogisessa järjestyksessä olevat rakennukset olisi merkitty selkeästi. Mutta keskustan alueen rakennuksien numeroinnissa on puutoksia. Oikeaa osoitetta etsiessä rakennuksien numeroinnin puutteellisuus olisi hieman helpompi hallita, jos katujen nimikyltit olisivat kunnossa. Liian usein joutuu tilanteeseen, että poikkikatua kulkiessaan joutuu kulkemaan monen korttelin verran, eikä kadun nimeä ole näkyvissä. Niin kuin pankissa ja kaupassa oikeaa jonoa valitessa, juuri ennen rakennusta, jonka Keskusta Nuottasaaren suuralueen aluerajat alueella asukasta Eksyksissä kotikaupungissa kulmasta kadunnimi selviäisi, kääntyy takaisin ja lähtee etsimään nimeä siitä vastakkaisesta suunnasta. Se on sitä Murphyn lakia. Tuskallisimpia ovat ne tilanteet, kun on ollut sovittuun aikaan tapaaminen hukassa olevassa osoitteessa. Mukana ei tietenkään ole puhelinnumeroa minne soittaisi. Toisaalta, on nolo tunnustaa että en todellakaan tiedä missä toimipisteenne sijaitsee. Entä entuudestaan Oulua tuntemattomien turistien suunnistus keskustassa? Mitä jos joudut onnettomuuteen, rikoksen silminnäkijäksi, uhriksi tai uhatuksi. Soitat hälytyskeskukseen ja kerrot: Olen tässä Uudenkadun ja Isonkadun välisellä poikkikadulla. Kadunnimeä en tiedä, eikä sitä tässä lähettyvillä ole näkyvissä. Numerosta ei ole mitään tietoa, on tässä joku kampaamo ja kukkakauppa! Kyllä siellä hätäkeskuksen työntekijä saa päätänsä raapien miettiä minne sen avun ohjaa. Omakotitalossa asuessani palolaitokselta tuli tarkka määräys mihin kohtaan talon seinää rakennuksen numero tulee asettaa. Numeron koolle oli annettu tarkka senttimäärä, ja se tuli asettaa lähelle ulkovaloa. Keskusta-Nuottasaaren suuralueen yhteistyöryhmän Ympäristö- ja Turvallisuustoimikunta tulee ottamaan keskustan alueen katuosoitteiston selkeyttämisen vuoden 2007 toimintasuunnitelmiinsa. Turvallisempaa suunnistusta viihtyisässä kotikaupungissamme paljasjalkaisille ja tullista tulleille. Birgitta Viittanen, aluetyöntekijä tässä numerossa 2 Puheenjohtajan pääkirjoitus: Osallistumisesta kaikki lähtee liikkeelle Organisaatiokaavio 3 Aluetyöntekijän kirjoitus: Eksyksissä kotikaupungissa 4 5 Yhteistyöryhmän kuluvan vuoden tapahtumia 6 Asukastuvan toimintaa 7 10 Meriheinän sivut 11 Asukastuvan toimintaa 12 Ekoteot nuukailua, tiedostavia valintoja, kierrätystä ja välineurheilua 13 Lähidemokratiatoimikunnan myöntämät huomionosoitukset 14 Asukastuvan vastuuvetäjä vaihtuu 14 Etra jatkaa raittius- ja terveystyötä 15 Kaikille äideille! 3

4 Yhteistyöryhmän kulune Asukastilaisuus Aiheena keskustan alueen joukkoliikennemuutokset, kallioparkki ja esteetön liikkuminen. Mini-idols 6.5. Tuomarit Ilmi Dibrani ja Saija Laukka vaikean tehtävän edessä. Kevättapahtuma Intiön hoivakoti Lähteellä-teatterin esitys Rakkaat sukulaiset. Siikalatvain tanhuryhmän pyörähdyksiä. Yhteislaulua Pertti Haipolan tahdittamana. Polkupyörien turvamerkkaus osoittautui suosituksi. Neljän ruuhkako? Pyöräilykypärän voitti Mari Kontio. Onneksi olkoon Mari! Poliisi autoineen kiinnosti niin suuria kuin pieniäkin kävijöitä.... ja Wanhan ajan tavaroilla. Lohikeiton lomassa esiintyivät Kunnallisten eläkeläisten tanhuryhmä sekä lauluryhmä Kuumat Aallot. Tahkokankaan Mäntyahon orkesterin laulusolisti osasi ottaa yleisönsä. Oulun päivä asukastuvalla 1.9. Päivää vietettiin kulttuurin merkeissä. Tuvalla oli alueen asukkaiden yhteinen kättentöiden ja ajatuksien aikaansaannoksien näyttely. Eväiden syöntiä ja makkaran paistoa. Elmeri halusi tarjota omista karkeistaan myös muille. Kahden sukupolven yhdistäminen samalle retkelle sai runsaasti kiitosta niin ikäihmisiltä kuin päiväkodin henkilökunnalta. Lasten tyytyväisyys oli luettavissa heidän kasvoiltaan. Graffiti-jamit Hollihaan liikennepuisto Asianmukaista suojautumista. DJ Aksu. 4

5 en vuoden tapahtumia Tandempyöräkyyditystä. Taidenäyttely Asukastuvalla Näyttelyssä esillä Kaisu Palosaaren akvarelli- ja Sointu Kilposen öljyväritöitä. Koko perheen iloinen liikennetapahtuma Hollihaan liikennepuisto Potnapekka-ajelu Asemakaavapäällikkö Matti Karhula toimi suistoalueen kierroksensa oppaana. Eloilta Intiön hoivakoti Tilaisuus alkoi sairaalapastori Seppo Viljamaan hartaushetkellä ja eloleivän siunaamisella. Hoivakoti oli somisteltu elonkorjuuseen liittyvällä rekvisiitalla... Esillä oli kaiken ikäisten, miesten ja naisten, neule-, virkkaus-, nypläys- ja puutöitä. Näkyykö napa 7.9. Liikunta- ja ravitsemustietouden päivä tuvalla. Tarjolla oli mm. diabetes-riskitietolomakkeen täyttöä ja ohjantaa, verensokerin, verenpaineen sekä rasvaprosentin mittausta. Retki Escurialiin Järjestimme Keskustan palvelutalon ikäihmisten ja Välkkylän päiväkodin 5 6-vuotiaiden yhteisen retken Escurialin eläinpuistoon. Päivää, päivää!, tulijat toivotettiin tervetulleiksi. Kaikenkarvaista yleisöä. Lopputuloksena kymmenen värikästä työtä sekä yksi yleisön kokeilulevy. Nukketeatteri Petroskoin nukketeatterin kansantaiteilija Juri Andrejevin esitykset Välkkylän ja Pikku-Ainon päiväkodilla sekä Intiön hoivakodilla. Kuvat ja teksti: Birgitta Viittanen 5

6 Siilin sakissa tutustutaan yhdessä luontoon Miltä tuntuisi askarrella isänpäiväkortti itse poimituista syksyn lehdistä tai koota taatusti turhuuksia sisältävä Hömppä kuvasto? Muun muassa tällaisia asioita askarrellaan Luonto-Liiton luontokerhossa. Luonto-Liitto perustettiin vuonna 1943 lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestöksi. Näin ollen ei ole ihme, että Luonto-Liiton yksi merkittävä toiminnan muoto on yhä lasten ja nuorten tutustuttaminen luontoharrastuksen pariin. Kouluvuoden aikana Oulussakin toimivat alemmille vuosiluokille suunnatut lastenkerhot eli Siilin sakit, ja kesäisin järjestetään lasten leiri. Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri aloittaa kerhotoiminnan 7 12-vuotiaille lapsille Keskusta Nuottasaaren asukastuvalla, osoitteessa Isokatu 82. Kerhon vetäjänä toimii Luonto- Liiton lasten ja nuorten toimintaan perehtynyt ja kannuksensa Luonto-Liiton leiriohjaajana hankkinut Henri Kaustinen. Luontokerhossa ihmisen ja luonnon yhteenkuuluvuudesta lähtevä ympäristökasvatus toteutuu lähellä lasten arkista elämänpiiriä, koulua ja kotia. Kerhot ovat iloista yhdessä oloa, kädentaitoja, elämyksiä, pieniä retkiä ja luonnontutkailua. Kerhon vetäjä Henri Kaustinen kertoo, että kerho muistuttaa hyvin paljon tavallista iltapäiväryhmää, mutta lähestymistapa asioihin on luonnon huomioonottava. Katja Moilanen Ikioma Apupupu Maailmalla tapahtuu jatkuvasti katastrofeja. Osa on ihmisen aikaan saannoksia, osa luojan luomia luonnon myllerryksiä. Lähes kuukausittain saamme kuulla kodittomiksi jääneistä perheistä, kokonaisista kylistä. Kansainvälinen apu saapuu paikalle jakaen vaatteita, lääkkeitä, elintarvikkeita ja puhdasta juomavettä. Ruumiillista apua. Henkisen avun tarve on vähintäänkin yhtä suuri, mutta näkymättömämpänä hautautuu materiaalisen avuntarpeen jalkoihin. Kaikilla ei ole mahdollisuutta avustaa hätää kärsiviä raha- tai tavaralahjoituksin. Mutta vahva auttamisen ja osallistumisen halu on. Suomen Punainen Risti on aloittanut kampanjan, jossa auttamaan pääsee konkreettisesti käsin tekemällä. Tällä kertaa kampanja kohdistuu katastrofialueen lapsiin, jotka ovat kohdanneet menetyksiä. Koti tavaroineen on voinut tuhoutua. Menetys on voinut kohdistua perheenjäseniin. Uusi tilanne on outo ja pelottava. Lapsen olo on turvaton. Muistat varmaan Äiti Teresa -tilkkupeitot? Kansalaiset osallistuivat suurin joukoin tilkkupeittojen neulomiseen. Se oli konkreettinen keino osallistua ihmisten hädän lieventämiseen. Kokonaisia koululuokkia osallistui peittojen kutomiseen. Nyt olisi mahdollisuus vastaavanlaiseen osallistumiseen. Aloitamme entiwanhaseen tyyliin pidettävät ompeluseurat, jossa mukavan tarinoinnin ja yhdessä olon ohessa valmistuu eri näköisiä pehmeitä ystäviä jossakin päin maailmaa odottavan pienen ihmisen kainaloon rutistettavaksi ja turvan antajaksi. Sinun ei tarvitse olla käsityöihminen. Pupunteko-ohjeet ovat äärimmäisen yksinkertaiset. Voimme tehdä pupuja ryhmätyön tyyliin. Jos joku kokee, että ei osaa jotain työvaihetta, joku toinen voi tehdä sen. Materiaali on yhteistyöryhmän puolesta hankittu, mutta luulen että meillä kaikilla pyörii komeron nurkissa tarpeettomia villalangan tähteitä. Lanka tulisi olla mielellään sataprosenttista villaa, mutta kuitenkin vähintään kahdeksankymmentäprosenttista. Villa on hyvä materiaali pupuihin, koska sen voi pestä kylmällä vedellä ja sillä on taipumus puhdistaa itse itseään. Sinä 7 12-vuotias Luontokerho kokoontuu ensimmäisen kerran keskiviikkona klo Keskusta Nuottasaaren asukastuvalla Isokatu 82, Oulu. P TERVETULOA JA OTA YSTÄVÄSIKIN MUKAAN! Lisää tietoa Luonto-Liiton lapsille suunnatusta toiminnasta Ilmoittautuminen kerhoon: Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri Nuortenkeskus Walda Torikatu 26 Puh Lisää tietoja pupun valmistuksesta osoitteesta: redcross.fi/ajankohtaista/uutiset/ fi_fi/apupupu/ Lisätietoja ryhmästä: Birgitta Viittanen TERVETULOA ensimmäiseen Apupupuryhmän kokoontumiseen maanantaina klo asukastuvalle, Isokatu Oulu. Suunnitellaan yhdessä sopiva aika jolloin jatkossa kokoonnumme. Liity asukastuvan tekstiviestilistalle! Nyt voit saada ajankohtaista tietoa asukastuvan ja Keskusta Nuottasaaren suuralueen toiminnasta tekstiviestillä suoraan omaan kännykkääsi. Viestin vastaanottaminen on maksutonta. Lähetä oma nimesi tekstiviestinä numeroon tai sähköpostilla osoitteeseen tai merkkaa matkapuhelinnumerosi ja nimesi asukastuvalla olevaan listaan. Aluetyöntekijä Birgitta Viittanen lähettää tietoa asukastuvan ja Keskusta Nuottasaaren suuralueen toiminnasta enintään neljä kertaa kuukaudessa. Listalle liittyminen on ilmaista ja vapaaehtoista. Listasta voi erota ilmoittamalla siitä asukastuvalle. Kiinnostaako esiintyminen? Haluatko auttaa ihmisiä ja toimia vuorovaikutuksessa heidän kanssaan? Muppi-tarinankerrontaryhmissä kohtaamme ihmisiä Muppi-nukkien avulla. Olemme perustamassa eri-ikäisten Muppiryhmiä. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä! Yhteystiedot: Eila Maunu ASUKASTUVAN JOULUN AIKA Asukastupa on suljettu välillä perjantai maanantai Avaamme jälleen tiistaina

7 Puhheenjohtajan tuutista: Täyttä Meriheinää Asukastupa Meriheinälle Pohjois-Suomen Etra jättäytyy vuodenvaihteessa pois Keskusta-Nuottasaaren asukastuvan vastuullisesta pyörittämisestä ja tuvan toiminnot siirtyvät asukasyhdistyksemme tehtäväksi. Tässä suhteessa asukastupamme tilanne vastaa siten kaupungin muiden asukastupien toimintaa, joissa nimenomaan asukasyhdistyksillä on ns. työnantajavastuu. Keskusta-Nuottasaaren alueella toimii myös monia muita asukasyhdistyksiä. Meriheinän oma toiminta-alue rajautuu karkeasti arvioiden kauppatorin ja Limingantullin väliselle alueelle. Vaikka yhdistyksemme rajautuukin siis vain osaan suuralueesta, olemme hyvin tietoisia siitä, että asukastupa on jatkossakin koko alueen asukastupa. Tupaa voivat siis pitää olohuoneenaan kaikki asukasyhdistykset, alueen muut yhdistykset ja ryhmät. Tietenkin se jatkaa myös kaikkien tavallisten asukkaiden tapaamispaikkana. Yksi ongelma toimintojen kehittämisessä on nykyisten toimitilojen pienuus. Olemme jättäneet yhdessä muiden asukasyhdistysten kanssa kirjelmän isommista tiloista asukastoimintaan. Toivotaan, että ääntämme kuullaan. Asukastupa jatkanee pitkälti samoilla linjoilla kuin tähänkin asti. Tuvalla saadaan ensi vuonnakin ruokailla. Lounaat tosin muuttunevat lähemmäksi sitä linjaa, mitä kaupungin muilla asukastuvilla on. Pyrimme tässä suhteessa tarjoamaan hyvää ja terveellistä kotiruokaa edullisin hinnoin. Myös monet säännölliset toiminnot on aikomuksemme säilyttää: verenpainetta mitataan edelleen, murrekerho kokoontuu, tietokoneet ovat käytössä, jne. Mutta samalla haluamme kehittää uusia ideoita ja otamme niitä mielellämme vastaan. Historia tutuksi Alueiden identiteetti muodostuu pitkälti niiden historiasta. Samoin ihmiset juurtuvat ja kiinnostuvat asuinalueistaan niihin liittyvän historian ja tarinoiden pohjalta. Meriheinän alueella erityisesti Heinäpäähän liittyy monilla asukkailla paljon muistoja. Olemme nyt perustamassa historiaryhmää, johon toivomme vilkasta osanottoa. Emme suinkaan odota, että mukaan tulijat olisivat historiantutkimuksen ammattilaisia. Toki odotamme heidänkin osaamistaan joukossamme. Mutta historiaryhmässämme keräisimme tavallisten ihmisten muisteluja, tarinoita ja tietenkin vanhoja valokuvia. Jos asia kiinnostaa, niin otapa yhteyttä puhheenjohtajaan. Uusikin huomioidaan Meritullin kaupunginosa oli mukana kansainvälisessä vertailussa, jossa etsittiin Euroopan parhaita kaupunkikortteleita. Se selviytyi 14 parhaan asuinalueen joukkoon, mutta jäi ilman kirkkainta mitalia. Palkinnot jaettiin Münchenissä Paikalla Meritullia edusti kaupungin asemakaavapäällikkö Matti Karhula. Onnea kuitenkin suunnittelijoille sekä Meritullin ja Kiikelin asukkaille. Kun selviytyy 75 ehdotetusta asuinalueesta 14 joukkoon, on se hyvä saavutus. Kertokaapa asukkaat, miltä hyvä sijoitus tuntui ja onko Meritulli asuinalueena sen arvoinen. Ja jos on, niin miksi. Jukka Kärkkäinen, puhheenjohtaja gsm Tutustu toimintaamme verkko-osoitteessa Kannattaa käydä asukastuvalla, sieltäkin löytyy paljon tietoa toiminnastamme. Liity jäseneksi: jäsenmaksu vain 5 e, tilille Oulun OP , viitenumero

8 Asukastuvan toiminta jatkuu edelleen vilkkaana Kotiapu jatkuu asukasyhdistyksen vetämänä Meritulli Heinäpään asukasyhdistys jatkaa ETRAn aloittamaa kotiapua alueellaan. Tällä hetkellä asukastuvalla on kaksi kotipalvelutyöntekijää asukkaiden siivous- ja asiointiapuna. Tilauskirja on jo täynnä joulukuulle asti. Työntekijävaje on hidastanut kotiaputoiminnan laajenemista. Kysyntää olisi enemmänkin. Yksi uusista kotiaputyöntekijöistä on tuvalla työelämävalmennuksessa oleva Tiia Jäntti. Hän on nyt tehnyt kotiaputyötä elokuun alusta ja lopettaa valmennusjaksonsa marraskuussa. Tiia on viihtynyt työssä hyvin ja oppinut tuntemaan jo asiakkainaan olevat vanhukset. Hän sanoo tulleensa hyvin toimeen ihmisten kanssa. Työ on enimmäkseen siivousta, ikkunoiden pesua ja kaupassa asiointia. Ihmiset antaa lapun ja rahaa niin me käydään sitten kaupassa tarpeen mukaan, Tiia kertoo. Varsinaiselta ammatiltaan Tiia on suurtalouskokki, vaikkei vielä olekaan saanut koulutustaan vastaava työtä. Hankalinta hänestä ovat joskus raskaat matot, joiden ulos kantaminen on työlästä. Sellaisia on joskus vaikeaa nostella mutta kyllä sekin sujuu. Uusi kotiaputyöntekijäkin on tuvalle tulossa, joten kotiapu jatkuu tuvalla tavalliseen tapaan. Tilauksia ottaa vastaa tupaemäntä Mirja Piekkola. Helena Saarela jatkaa toisenkin vuoden korjausompelua asukastuvalla. Tiia Jäntti toimii kotiaputehtävissä asukastuvalta käsin. Helena ompelee toisenkin vuoden Asukastuvan kävijöille tuttu korjausompelija Helena Saarela jatkaa tuvalla toisenkin vuoden, nyt Meriheinän palkkaamana. Tuttu koneen surina tuvalla kuuluu edelleen niin tässä vanhassa kuin mahdollisessa uudessa tuparakennuksessakin. Tyytyväinen minä olen työhön ollut, Helena kertoo. Ompelemisen lisäksi Helena on elämässään ehtinyt muutakin. Aikoinaan ennen lamaa hän oli suuren oululaisen mainostoimiston yhteyssihteeri. Myös ompelijaksi hänellä on valmiudet, koska on aikoinaan saanut Kuopion koti- ja taideteollisesta oppilaitoksesta tuotesuunnittelijan paperit. Ihmiset ei vain aina tahdo ymmärtää miten kauan esimerkiksi vetoketjun vaihtaminen voi kestää, Helena kertoo työstään, johon kuuluu päivittäin hyvin monenlaista puuhaa housujen lyhentämistä, vetoketjujen vaihtoa, hameen helmojen lyhentämistä ja kaikkea muuta ompelutyötä. Asukasyhdistys päätti hankkia Helenalle uuden ompelukoneen. Mikäli tämän lehden lukijoilla on tiedossa edullinen ompelukone tai saumuri, niin asiasta voi ilmoittaa Helenalle. Tuvalle voi siis edelleenkin tuoda vaatteitaan korjattavaksi. Asiakkaan kertomaa Parin toimintavuoden aikana asukastupa on osoittanut tarpeellisuutensa. Päivittäiset kävijämäärät vaihtelevat muutamasta kymmenestä neljäänkin kymmeneen ihmiseen. Mahdollisten uusien tilojen myötä tällä hetkellä vaivaava tilan ahtaus poistuu ja toimintaa voidaan laajentaa. Talvea enteilevänä koleana torstaipäivänä on tuvalla taas yksi vakiokävijä, 82-vuotias Lahja Jokikokko, joka on käynyt tuvalla sen alkuajoista saakka. Hyvä ruoka täällä on, sanoo Lahja joka nytkin odottaa Piekkolan Mirjan lounaspöydän valmistumista. Lahja asuu keskustassa, mutta jaksaa silti iästään huolimatta käydä tuvalla säännöllisesti. Hänellä ei tuvan toiminnassa ole moittimista. Ennen eläkkeelle jäämistään Ylikiimingistä kotoisin oleva Lahja oli 27 vuotta siivoojana SOK:lla. Työ oli raskasta mutta Lahjan mielestä oli kuitenkin tärkeintä, että työtä oli. Siivousapua Lahja ei käytä, koska hänellä käy kotona tuttu sukulainen. Mutta hänestä on hyvä, että sellainenkin palvelu tuvalta löytyy. Sitä ei ennää vanhana ite niin kaikkea jaksa, hän sanoo. Markku Kovaniemi 8

9 TUU MUKKAAN OSALLISTUMMAAN JA VAIKUTTAMMAAN Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys on oululainen yhdistys, jonka toiminnan ympäristönä ovat Meritullin ja Heinäpään alueet lähialueineen. Yhdistyksen kotipaikaksi on muodostunut Keskusta-Nuottasaaren asukastupa, osoitteessa Isokatu 82. Haluamme edistää alueen asukkaiden yhteisiä asumiseen liittyviä etuja, alueen viihtyvyyttä, palvelutasoa ja omaleimaisuuden sekä kulttuurihistoriallisen arvon säilymistä. Voimme toteuttaa tätä mm. tekemällä esityksiä ja aloitteita viranomaisille, avustamalla jäseniä ohjaamalla ja neuvomalla, ottamalla kantaa ja vaikuttamalla esityksin kaavoitus-, rakennus- yms. suunnitelmiin, tiedottamalla ja kouluttamalla, järjestämällä talkoita ja asukaslähtöistä harrastustoimintaa sekä tekemällä yhteistyötä muiden yhteisöjen kanssa. Ja kun tuut mukkaan, keksitään keinoja lissää. Pääset jäseneksi ilmoittamalla yhteystietosi puheenjohtajalle tai asukastuvalle tai netissä. Jäsenmaksumme on vain 5 euroa vuodelta Ja kun maksat jäsenmaksun, muista katsoa viitenumerot ja tilitiedot oikein mukana olevasta mallista. Ja kun haluat oikein kannattaa, sekin mahollisuus on olemassa. ASUKASTUVAN HINTOJA KORJAUSOMPELIMON HINNASTO Lahkeiden lyhennys suora, upslaaki...7,00 9,00 Vetoketjun vaihto housut...8,00 talvitakki...13,00 untuvatakki...15,00 Helman lyhennys hame/mekko...8,00 12,00 takki...12,00 14,00 Hihojen lyhennys...8,50 11,00 Verhot ylä-ja alakäänne...6,00 kaikki sivut...12,00 rypytysnauha...3,00 7,50 Neuleiden korjaus paikat, ratkeamat yms...5,00 17,00 KOTIPALVELUN HINNASTO Siivous (2 henkilöä)... 8,00 /h Asiointi (kauppa, apteekki)... 8,00 /h KOPIOT JA TULOSTEET Tuvalla voi tulostaa ja kopioida edullisesti. Vain 0,20 /sivu. 9

10 Kierrätys helpommaksi Oulun kaupunki on sijoittanut eri puolille kaupunkia ekopisteitä, joihin voi toimittaa muovit, pienmetallit, jätelasin ja kartongit. Valitettavasti lehtemme levikkialueella pisteitä on kovin vähän. Heinäpääläisenä minulla on tässä suhteessa suuri helpotus K-Market Iikan kierrätyspiste. Tavallisella kauppareissulla otan valmiiksi lajitellun kierrätyspussin mukaan ja pudotan sen oikeaan säiliöön. Sen jälkeen kun aloimme toden teolla erotella kierrätysmuovin, on sekajätteen määrä pudonnut valtavasti. Mutta keskustan suuralueella asuu hyvin paljon yksinasuvia vanhuksia, joilla monella ei ole autoa käytössään. Kierrätyksen pitäisi olla heille mahdollisimman helppoa. Heinäpääläisten Iikan ekopisteen lisäksi Raksilan asukkaita palvelee markettien yhteydessä oleva ekopiste. Intiössä on myös lasinkeräysastia. Suuralueemme rajojen sisälle voi lukea myös Limingantullin Prisman ja Kärkkäisen vastaanottopisteet sekä Äimäraution K-Raudan. Mutta nämä taitavat palvella enempi autoilevia asiakkaita. Helpotusta tulossa Ydinkeskustan alue on pitkään ollut tässä suhteessa ongelmallinen. Oulun Jätehuollon rakennuttamisinsinööri Jari Kangasniemi kertoo, että Autorantaan on kuitenkin tulossa ekopiste ensi keväänä. Rakennuslupahakemus on juttua kirjoitettaessa vielä tekeillä. Maan jäätymisen takia rakennustöihin ei päästäne talven aikana. Autorannan parkkialue sijaitsee kauppatorin ja Radisson SAS:n välissä. Oulun seudun ympäristövirasto valmistelee lisäksi parhaillaan esitystä uusiksi jätehuoltomääräyksiksi. Uudet määräykset toisivat ympäristötarkastaja Heini Iinatin mukaan kierrätyksen lähemmäksi asukasta. Niiden mukaan jokaiseen yli 10 talouden kiinteistöön pitää nykyisten lajitteluastioiden lisäksi sijoittaa kierrätysastiat lasille ja pienmetallille. Määräysesitys on ollut julkisesti nähtävillä ja Oulun seudun ympäristölautakunta käsittelee sen kokouksessaan Lehtemme jakeluun mennessä päätös on siis jo tehty. Toivotaan parasta. Asukastupakin auttaa Yhtenä kierrätykseen liittyvänä palveluna Asukastupa sai ongelmajätelaatikon pattereiden ja pienten akkujen (lamput, kännykät) keräämistä varten. Laatikko on punainen postilaatikko. Patterit ja akut siis mukaan, kun on tuvalle asiaa. Yksi kierrätysongelma on erilainen elektroniikkaromu: vanhat televisiot, radiot, pesukoneet, jne. Olemmekin alustavasti suunnitelleet palvelua tällaisen romun keräämiseksi talkoilla. Kannattaa seurata nettisivujamme Itsekin voi olla aktiivinen ja auttaa naapuria. Teimme kierrätyksen helpoksi oman taloyhtiön kevättalkoissa. Saimme peräkärryn lainaksi maksutta kun veimme Kuusakosken palvelupisteeseen metallit, autonrenkaat, sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä muut käytöstä poistetut koneet ja laitteet. lisätietoja: www. kuusakoski.fi. Jukka Kärkkäinen Heinäpääläinen Juha Polvela ja Gonzo toimittivat päiväkävelyllään kierrätysmuovia ekopisteeseen, joka sijaitsee K-Market Iikan yhteydessä Tarkka-ampujankadulla. Sinne voi toimittaa lisäksi kartonkia, lasia ja pienmetalleja. Mitä kierrätykseen: Keräyskartonki Maito-, mehu-, piimä- ja kermatölkit Muro-, keksi- ja sokeripaketit Munakennot, ruskea pahvi ja voimapaperi Lasi Puhdas väritön tai värillinen lasi, pullot ja purkit Huom! Kahvikupit, saviastiat ja ikkunalasi eivät kuulu lasinkeräysastiaan! Metalli Pienmetallit: tölkit, purkit ja metalliset kannet ja korkit Isot metalliromut Ruskoon: pesukoneet, liedet, kiukaat ja polkupyöränromut Muovi Muoviset pullot, purkit, rasiat, astiat, kassit, pussit, ja kanisterit Ei PVC-muovia muovinkeräykseen Meritulli Heinäpään asukasyhdistys ry Vuosikokous tiistaina klo asukastuvalla. Tervetuloa! TÖITÄ TARJOLLA Keskusta Nuottasaaren suuralueen asukastupa tarvitsee KOTIAPUTYÖNTEKIJÖITÄ Jos olet yhdistelmätukikelpoinen, ota yhteyttä: Jukka Kärkkäinen p asukasyhdistyksen puheenjohtaja 10

Kahvitarjoilu! Tervetuloa Katoppa-asukastuvan AVAJAISIIN 8. 10.5.2007 Kauppurienkatu 23

Kahvitarjoilu! Tervetuloa Katoppa-asukastuvan AVAJAISIIN 8. 10.5.2007 Kauppurienkatu 23 Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Lyötty Limingantulli Heinäpää Nuottasaari Asukaslehti Kevät 2007 Tervetuloa Katoppa-asukastuvan AVAJAISIIN 8. 10.5.2007 Kauppurienkatu 23 Kahvitarjoilu!

Lisätiedot

Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Lyötty Limingantulli Heinäpää Nuottasaari Asukaslehti Syksy 2007

Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Lyötty Limingantulli Heinäpää Nuottasaari Asukaslehti Syksy 2007 Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Lyötty Limingantulli Heinäpää Nuottasaari Asukaslehti Syksy 2007 Puu kurkotti oksat taivasta kohti, yli vaarojen, yli pilvien, yli kaikkien keinuvien

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys, työtä ja palveluja! Asukaslehti Kevät 2011. www.katoppa.fi

Yhteiskunnallinen yritys, työtä ja palveluja! Asukaslehti Kevät 2011. www.katoppa.fi Asukaslehti Kevät 2011 www.katoppa.fi Yhteiskunnallinen yritys, työtä ja palveluja! Aiheesta lisää sivulla 8 Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Hollihaka Leveri Heinäpää Nuottasaari

Lisätiedot

Hyvää Joulua! Aluekokoukseen. Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Hollihaka Leveri Heinäpää Nuottasaari Lyötty Limingantulli

Hyvää Joulua! Aluekokoukseen. Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Hollihaka Leveri Heinäpää Nuottasaari Lyötty Limingantulli Asukaslehti Syksy 2010 www.katoppa.fi Tervetuloa Keskusta-Nuottasaaren suuralueen Aluekokoukseen keskiviikkona 8.12. klo 18 Kaupungintalolle, os. Kirkkokatu 2. Apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala esittelee

Lisätiedot

Tervetuloa! Keskustan suuralueen aluekokous tiistaina 29.11. klo 18 kaupungintalon valtuustosalissa. Keskustan suuralueen asukaslehti Syksy 2011

Tervetuloa! Keskustan suuralueen aluekokous tiistaina 29.11. klo 18 kaupungintalon valtuustosalissa. Keskustan suuralueen asukaslehti Syksy 2011 Keskustan suuralueen asukaslehti Syksy 2011 www.katoppa.fi Tervetuloa! Keskustan suuralueen aluekokous tiistaina 29.11. klo 18 kaupungintalon valtuustosalissa. Aiheesta lisää sivulla 7 Keskusta Raksila

Lisätiedot

Kutsu ALUEKOKOUKSEEN. Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Hollihaka Leveri Heinäpää Nuottasaari Lyötty Limingantulli

Kutsu ALUEKOKOUKSEEN. Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Hollihaka Leveri Heinäpää Nuottasaari Lyötty Limingantulli Asukaslehti Syksy 2009 www.katoppa.net Kutsu Keskusta-Nuottasaaren suuralueen ALUEKOKOUKSEEN keskiviikkona 9.12. klo 18 Teknisen keskuksen kokoustilaan, käyntiosoite Pakkahuoneenkatu 22. Asialistalla Lasaretinväylän

Lisätiedot

30Vuotta! Asukaslehti. Lähidemokratiatoimintaa

30Vuotta! Asukaslehti. Lähidemokratiatoimintaa Asukaslehti Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Hollihaka Lyötty Limingantulli Heinäpää Nuottasaari 2 Kevät 2008 KATOPPA 2008 Lähidemokratiatoimintaa Oulussa 30Vuotta! Lähidemokratiatoimintaa

Lisätiedot

Uusi Oulu uusi alku s. 4

Uusi Oulu uusi alku s. 4 Lueppa Uuden Oulun aluelehti 1/2012 Uusi Oulu uusi alku s. 4 Suuralueiden uutisia ja tapahtumia s. 7 21 Yhteiset kuntavaalit uudessa Oulussa 28.10.2012 s. 27 31 2 Pääkirjoitukset Vaikuta alueellasi, osallistu

Lisätiedot

kotina Korvensuora Aluekokous - Asukastilaisuus tiistaina 02.11.2010 klo 18.00 Talvikankaan Monitoimitalolla,

kotina Korvensuora Aluekokous - Asukastilaisuus tiistaina 02.11.2010 klo 18.00 Talvikankaan Monitoimitalolla, Korvensuora kotina Korvensuoran suuralueen tiedote syksy 2010 Aluekokous - Asukastilaisuus tiistaina 02.11.2010 klo 18.00 Talvikankaan Monitoimitalolla, Tuiskutie 10 Kaikki suuralueen asukkaat lämpimästi

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Yhteydenotot: ulla.m.halonen@gmail.com

Yhteydenotot: ulla.m.halonen@gmail.com Jason tarinan on toimittanut YTM Ulla Halonen Geronomilta. Halonen on toiminut aiemmin useissa ikäihmisiä koskevissa kehittämistehtävissä. Tällä hetkellä hän toimii Keski-Suomen Muistiyhdistys ry:n kehittämispäällikkönä.

Lisätiedot

LEIJONALEHTI. Ensi lauantaina 21.9. entistäkin iloisemmat syysmarkkinat

LEIJONALEHTI. Ensi lauantaina 21.9. entistäkin iloisemmat syysmarkkinat 2015 LEIJONALEHTI 1 LEIJONALEHTI PÄHKINÄRINNE - VAPAALA - VARISTO - HÄMEENKYLÄ - RAJATORPPA - HÄMEVAARA - LINNAINEN Ensi lauantaina 21.9. entistäkin iloisemmat syysmarkkinat LIONS CLUB VANTAA/PÄHKINÄRINNE

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Asumisen turvaa. Asokotien lehti 2/2014. 8 Asuntosäätiö & Asokodit: Haluamme tarjota enemmän vaihtoehtoja

Asumisen turvaa. Asokotien lehti 2/2014. 8 Asuntosäätiö & Asokodit: Haluamme tarjota enemmän vaihtoehtoja Asokotien lehti 2/2014 Asumisen turvaa 8 Asuntosäätiö & Asokodit: Haluamme tarjota enemmän vaihtoehtoja 14 Asopaketti: Äidin ja tyttären Rakkauden sali 29 Uutta! Asoristikko pääkirjoitus sisältö 2/2014

Lisätiedot

kotina Korvensuora Kutsu asukastilaisuuteen Korvensuoran suuralueen tiedote kevät 2010 Kahvitarjoilu! Tervetuloa! Teemana Lähipalvelut kuntoon

kotina Korvensuora Kutsu asukastilaisuuteen Korvensuoran suuralueen tiedote kevät 2010 Kahvitarjoilu! Tervetuloa! Teemana Lähipalvelut kuntoon Korvensuora kotina Korvensuoran suuralueen tiedote kevät 2010 Kutsu asukastilaisuuteen Torstaina 25.3. klo. 18-20 Talvikankaan Monitoimitalon saliin osoitteeseen Tuiskutie 10 Teemana Lähipalvelut kuntoon

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

ASOKOTIEN lehti 1/2008. Naapurisopu on taitolaji. Kotikulma on avattu Kohenna kotiasi oman maun mukaan. Oulussa testattua. Tekemisen kautta tutuksi

ASOKOTIEN lehti 1/2008. Naapurisopu on taitolaji. Kotikulma on avattu Kohenna kotiasi oman maun mukaan. Oulussa testattua. Tekemisen kautta tutuksi Asokoti ASOKOTIEN lehti 1/2008 Naapurisopu on taitolaji Kotikulma on avattu Kohenna kotiasi oman maun mukaan Oulussa testattua Tekemisen kautta tutuksi sisältö 1/2008 Seinien maalaaminen ja 12Hyväksyvä

Lisätiedot

* Laskiaisriemua yhdessä

* Laskiaisriemua yhdessä Tässä lehdessä mm. * Lääkäri viihtyy Suomen Napolissa * Ulkoilma-ihminen Matti Mielonen * Laskiaisriemua yhdessä * Tapahtumia Pikku Huopalahdessa 2 Pikku Huopalahden Päätoimittaja Eelis Juntunen 040-751

Lisätiedot

Puistolan VPK esittelee paloautoa, ajelusta. Kirkon sisällä on myyntipöydässä tarjolla kotiruokaa, hilloja,

Puistolan VPK esittelee paloautoa, ajelusta. Kirkon sisällä on myyntipöydässä tarjolla kotiruokaa, hilloja, Tavataan torilla Viikin omassa laskiaisriehassa Laskiaissunnuntaina 3.2. vietetään Viikissä perinteistä laskiaisriehaa. Toista kertaa ollaan Viikin Latokartanon torilla oman pienen liikekeskuksemme ja

Lisätiedot

Lukkarista kasvoi koko kylän olohuone

Lukkarista kasvoi koko kylän olohuone Ullavan M-market on enemmän kuin ruokakauppa Lukkarista kasvoi koko kylän olohuone Ullavan M-Market Lukkarista on muodostunut kyläläisten kokoontumispaikka, jonne muun muassa paikalliset ja lähialueella

Lisätiedot

MARRASKUU 4/2009. Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti. YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke. Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9

MARRASKUU 4/2009. Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti. YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke. Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9 Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti MARRASKUU 4/2009 ISSN1457-9490 YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke * uusia työkaluja yhdistystoiminnan kehittämiseen s. 7 Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9 Ulla

Lisätiedot

Suomi nousuun yhteisöllisyydellä. Asokotien lehti 1 /2013. Lähetä lehteen asukaspostia!

Suomi nousuun yhteisöllisyydellä. Asokotien lehti 1 /2013. Lähetä lehteen asukaspostia! Asokotien lehti 1 /2013 Lähetä lehteen asukaspostia! Raha ei korvaa yhteisöllisyyttä Tajasvuot uusivat kotinsa Ylellisyyttä makuuhuoneeseen Tule tutustumaan Asopakettiin! Suomi nousuun yhteisöllisyydellä

Lisätiedot

Asokotien lehti 1/2014. 4 Tervetuloa teemaseminaareihin ja Asopaketti-infoihin! 30 Räätälöity ratkaisu keittiöön. 35 Saunasta Tilaihme

Asokotien lehti 1/2014. 4 Tervetuloa teemaseminaareihin ja Asopaketti-infoihin! 30 Räätälöity ratkaisu keittiöön. 35 Saunasta Tilaihme Asokotien lehti 1/2014 4 Tervetuloa teemaseminaareihin ja Asopaketti-infoihin! 30 Räätälöity ratkaisu keittiöön 35 Saunasta Tilaihme Iloitse arjesta! pääkirjoitus sisältö 1/2014 Asuminen monimutkaistuvassa

Lisätiedot

1. 2011. Taide kuuluu kaikille Kulttuuriluotsit Vapaaehtoisen ääni. Teema: vapaaehtoistoiminta

1. 2011. Taide kuuluu kaikille Kulttuuriluotsit Vapaaehtoisen ääni. Teema: vapaaehtoistoiminta 1. 2011 Taide kuuluu kaikille Kulttuuriluotsit Vapaaehtoisen ääni Teema: vapaaehtoistoiminta Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kansanedustajat vapaaehtois - työtä kirittämässä 6 Taide kuuluu

Lisätiedot

kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 24. vuosikerta Nro 4/2014

kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 24. vuosikerta Nro 4/2014 kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 24. vuosikerta Nro 4/2014 HUOM! Sisäkansille tulee irrotettava kalenteri, tiedosto erikseen! (Taimi_ry_vuosikalenteri_2015.tiff) Taimin yhteystiedot Yhdistyksen

Lisätiedot

250 TAMPERE 4/2010. Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille

250 TAMPERE 4/2010. Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille 250 TAMPERE 4/2010 Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille Lehden aikataulu Seuraava JHL-250-Tampere nro 1/ 2011 ilmestyy jäsenistölle viikolla 12-13 / 2011 Lehtijengi

Lisätiedot

TIETOKONE. onkin kiva kaveri! Lue lisää sivulta 10. Pappilanpuisto valmistuu hyvää vauhtia. Pispassa alkaa ensi vuonna iso remontti. 50 v.

TIETOKONE. onkin kiva kaveri! Lue lisää sivulta 10. Pappilanpuisto valmistuu hyvää vauhtia. Pispassa alkaa ensi vuonna iso remontti. 50 v. KOTILINNA lehti 50 v. 1962 2012 TAMPEREEN KOTILINNASÄÄTIÖN UUTISLEHTI MARRASKUU 2011 WWW.KOTILINNA.FI TIETOKONE onkin kiva kaveri! Lue lisää sivulta 10 Pappilanpuisto valmistuu hyvää vauhtia Lue lisää

Lisätiedot

Yhteisöllisyys Kanta-asiakkuus Miessakit

Yhteisöllisyys Kanta-asiakkuus Miessakit 630 V V O : n a s i a k a s l e h t i 1 / 2 0 0 6 vuotta Yhteisöllisyys Kanta-asiakkuus Miessakit VVO:n asiakkaana voit saada Sonera Laajakaista ADSL tai Sonera Laajakaista Kaapeli -liittymän nyt erityisen

Lisätiedot

Tiluksiin tutustumassa

Tiluksiin tutustumassa ARINAN HENKILÖSTÖLEHDEN SIDOSRYHMÄNUMERO 1 2015 Tiluksiin tutustumassa Arina ovi työelämään Mick s tuli kotisohvalle Tehdään hyvää yhdessä SIDOSRYHMÄNRO 1 2015 Tarina on Arinan henkilöstölehti, joka ilmestyy

Lisätiedot

PAULA ROSBACKA. Osallistu Akavapäiville! evankeliumin ytimessä. Kelpoisuusehdot Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder

PAULA ROSBACKA. Osallistu Akavapäiville! evankeliumin ytimessä. Kelpoisuusehdot Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder SYYSKUU 2 0 1 4 3 PAULA ROSBACKA evankeliumin ytimessä Osallistu Akavapäiville! Kelpoisuusehdot Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder JÄSENEDUT VIRKAPUKEUTUMINEN DEPRESSIOKOULU DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN LIITTO

Lisätiedot