PAREMMAN PALVELUN PUOLESTA!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAREMMAN PALVELUN PUOLESTA!"

Transkriptio

1 FENESTRAN ASIAKASLEHTI 1/2008 Kokemus valttia YIT:n erikoiskohteissa Profiili on nyt s. 26 SRV avaa ovet Flamingon elämysmaailmaan Fenestra murtaa markkinoita: PAREMMAN PALVELUN PUOLESTA! 1

2 MISTÄ ON PAREMPI PALVELU TEHTY? Muutoksen tuulet ovat puhaltaneet suomalaisessa rakentamisessa varsinkin tällä vuosituhannella. Kehitys hajautuneesta yhdyskuntarakenteesta vahvoihin kaupunkikeskittymiin on lisännyt ja lisää erityisesti asuntojen ja palvelurakenteiden kysyntää. Vaikka suhdanteet vaihtelevat, rakentaminen ei lopu koskaan. Kasvukeskuksien rakentamiseen on alkanut vahvasti vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuminen. On tehtävä tiiviimpää kaavaa ja varmistettava liikenneinfrastruktuurin tehokkuus, mutta myös jokaisen rakennuksen ja sen yksityiskohdan on oltava entistä energiatehokkaampi. Vastaaminen muuttuvan maailman tuomiin haasteisiin vaatii uutta ajattelua myös alihankkijoilta. Rakennuttajat tarvitsevat luotettavia ja asiantuntevia kumppaneita, joiden kanssa voi tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä. Yksittäisten tuotteiden myynti ei enää riitä, vaan toimivat kumppanuudet luodaan tarjoamalla ensiluokkaista palvelua. Muutokseen ei riitä pelkkä julistus. Jollei yritysjohto ole muutokseen sitoutunutta ja ammattitaitoista, oman tuotteensa ja tuotantonsa tuntevia, työntekijät eivät lähde mukaan hankkeeseen. Palveluyhtiön tarjoama asiakastyytyväisyys syntyy työntekijöiden jokapäiväisestä pienestä puurtamisesta, ihmisenmittaisista asioista ja jatkuvasta oppimisesta. Kasvu tuotekeskeisestä yrityksestä kumppanuus- ja palveluyhtiöksi vaatii jokaiselta sitkeyttä ja erittäin pitkäjänteistä työtä. Muutos ei ole helppo eikä toteudu hetkessä, mutta siitä kannetut hedelmät ovat sitäkin makeampia. Fenestralla on takanaan vuosikymmenten kokemus ja tuotekehitys, jonka pohjalle palvelukonseptia on ollut hyvä rakentaa. Yhtiöllä on erittäin positiivinen asenne kumppanuuden kehittämisessä, ja sen tarjoamat ratkaisut ovat olleet onnistuneita. Tämän ansiosta lopputulos on huomattavasti parempi kuin kertaluonteisella yhteistyöllä. Hyvä palvelu toteutuu silloin, kun lupaukset pidetään ja toiminta on asiakkaalle helppoa. Työmaaprojekti pysyy hallinnassa vain, jos rakentaja voi luottaa kumppanin tuotteisiin ja aikatauluun. Asiakkaan näkökulmasta kilpailukykyinen hinta on välttämättömyys, tuotteiden on oltava tarkoitukseensa sopivia ja mielellään alan kärkeä, mutta yhteistyön kivuttomuus tekee palveluyhtiöstä voittajan. Juhani Pitkäkoski toimitusjohtaja, YIT

3 ASIAKKAALLE ARVOA AIDOSTI Fenestran toimitusjohtaja Kim Poulsen haastaa alan ajattelumallin KUMPPANIN KOKEMUS VALTTIA YIT:N ERIKOISKOHTEISSA Kokonaispalvelu parantaa lopputulosta MATERIAALIT OIKEASSA PAIKASSA OIKEAAN AIKAAN Skanska kehittää logistiikkajärjestelmäänsä FENESTRAN OBJEKTIKIRJASTO SUUNNITTELUN APUNA Työkalu nopeuttaa suunnittelua OVET AUKI ELÄMYSMAAILMAAN Vantaalle on avattu Suomen suurin ja kaunein elämyskeidas Flamingo KUMPPANIT OPPIVAT TUNTEMAAN TOISENSA Mittava Koti ja Fenestra saumattomassa yhteistyössä JULKISIVU JA IKKUNAT KERRALLA KUNTOON Saneerauksella laatua ja energiatehokkuutta VAHVAA BRÄNDIÄ ON HELPPO MYYDÄ Starkki luottaa Fenestran laatuun KOSTEUSVAURIOT HALLINTAAN TYÖMAALLA Kosteudenhallinta alkaa ennaltaehkäisystä ENERGIAIKKUNAT JA -OVET YHDEKSI TUOTEPERHEEKSI Energiatehokkaat valinnat vaivattomammin VAIVATTOMAN RAKENTAMISEN MERIORAVA Vaasan asuntomessujen vetonaula 24 KUSTANTAJA: Fenestra Oy PL 75, Vantaa TOIMITUSNEUVOSTO: Fenestra Oy: Taina Auvinen, Arto Hyöty, Terhi Kannisto, Mauri Konttila, Heikki Koskinen, Timo Pernu, Kim Poulsen. Pilgrim Oy: Johanna Eerikäinen, Minna Robertson. Darwin Oy: Ulla Remes, Ville Tolvanen TOIMITUS: Viestintätoimisto Pilgrim Oy, p ULKOASU: Darwin Oy ISSN PAINO: Hämeen Kirjapaino Oy, 11/2008 Fenergia on Fenestra Oy:n asiakaslehti. Fenergia-lehden artikkelit ovat vapaasti lainattavissa, kun lähde mainitaan. Otamme mielellämme vastaan palautetta Fenergian sisällöstä. KANNEN KUVA: Jakke Nikkarinen

4 4 Meillä ei ole muuta elämää kuin asiakkaan elämä.

5 5 Fenestra uudistaa puunjalostusteollisuuden toimintamalleja kääntämällä alalla vallinneen tuotelähtöisen ajattelun aidosti asiakaslähtöiseksi. Toimitusjohtaja Kim Poulsen luotsaa joukkojaan niin, että prosessit, tuotteet ja palvelut tukevat asiakkaan tarpeita ja lupaus paremmasta palvelusta todella toteutuu. TEKSTI: Juha Wikström KUVAT: Jakke Nikkarinen ASIAKKAALLE ARVOA AIDOSTI Tahdomme olla halutuin kumppani energiatehokkaiden ikkuna- ja oviratkaisujen toteuttajana. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii meitä keskittymään asiakkaiden kokonaisvaltaiseen palvelemiseen ja toimintatapojemme jatkuvaan kehittämiseen, toimitusjohtaja Kim Poulsen linjaa. Poulsenin tärkeimpiä teesejä uuden strategian luomisessa on ollut asiakkaalle aidon arvon tuottaminen. Asiakkaat ovat toimintamme kulmakivet. Meillä ei niin sanotusti ole muuta elämää kuin asiakkaan elämä. Tämän pitäisi olla itsestään selvää, mutta muutoksen läpivienti toimialalla, jossa on vuosia totuttu toimimaan tuotanto- ja tuotekeskeisesti, on ollut erittäin haasteellista. Muutoksen aikaansaamiseksi on tarvittu, ja tarvitaan edelleen, paljon työtä, koulutusta, asennemuutosta, sitoutumista sekä prosessien ja toimintamallien uudelleenluomista, Poulsen muistuttaa. MARKKINA ON MUUTTUNUT, MEIDÄN ON MUUTUTTAVA Fenestran tavoite on kova, mutta niin sen on pakko ollakin. Ei tällaista muutosta voi tehdä vain puolittain. On mentävä täysillä alusta saakka ja uskottava siihen, mitä tekee. Fenestra on luonut strategian, joka nojaa vahvasti asiakkaan palvelemiseen. Yhtiön lupaus Parempaa palvelua haastaa jokaisen fenestralaisen lunastamaan asiakkaalle annetun lupauksen prosessin jokaisessa vaiheessa. Strategiamme muuttui, koska toimintaympäristömme on muuttunut. Tosiasia on, että rakentaminen vähenee, kilpailu kiristyy ja raaka-aineiden hinnat nousevat. Meidän on elettävä markkinan ja suhdanteiden mukana. Alalla on jo nyt ylikapasiteettia, joten on selvää, että vain tehostamalla ja parantamalla toimintaamme pystymme vastaamaan markkinatilanteen haasteisiin, Poulsen huomauttaa.

6 6 "Ei muutos ole mikään projekti, vaan prosessi, joka jatkuu." Energiatehokkuudesta ja ympäristöarvoista on tullut julkisen keskustelun ansiosta yhä keskeisempiä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Poulsen muistuttaa myös, että loppuasiakkaiden valintoja ohjaavat entistä enemmän arvot ja oman osaamisen rajallisuus. Nyt puhutaan samaan aikaan kustannustehokkuudesta, energiatehokkuudesta ja laadusta. Ympäristöarvot ohjaavat elinkaariajattelua materiaalivalinnoista valmistusmenetelmiin ja purkujätteiden kierrätykseen. Lisäksi valmiit pakettiratkaisut ja hankintojen helppous korostuvat, koska nykyinen perijäsukupolvi rakentaa harvemmin enää talojaan itse. Ne, jotka tekevät ostopäätöksensä pelkällä hintaperusteella, alkavat vähetä. Hankinnoissa osataan jo ajatella kokonaisuutta, uskoo Poulsen. LAATU ON ELINEHTO Poulsen painottaa laadun merkitystä, vaikka Fenestralle se onkin aina ollut keskeistä. Meille laatu on sekä tuotteiden että toiminnan laatua. Tuotteiden laatuun kuuluu paitsi niiden fyysinen laatu myös täydellinen tuoteperheajattelu. On laatua pystyä tarjoamaan kattavat ikkuna- ja oviratkaisut sekä uudis- että korjausrakentamisen erityistarpeisiin. Se on alalla täysin uniikkia. Toiminnan laadussa Fenestra vastaa asiakkaalle aina kokonaisuudesta. Tavoitteenamme on, että projektit hoidetaan alusta loppuun mahdollisimman tehokkaasti, virheettömästi ja asiakkaalle vaivattomasti. PAREMPAA PALVELUA Fenestra auttaa asiakkaitaan valitsemaan ja toteuttamaan oikeat ovi- ja ikkunaratkaisut. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että energiatehokkaiden ja laadukkaiden tuotteiden lisäksi asiakas voi luottaa siihen, että Fenestra antaa ammattitaitoista tukea suunnitteluun, toimittaa tuotteet luotettavasti ja varmasti sekä tarvittaessa asentaa tuotteet paikalleen ja huolehtii jälkitoimenpiteistä, kuten huollosta. Fenestran tavoitteena on siis laittaa asiakkaansa ovi- ja ikkuna-asiat kerralla kuntoon palvelemalla prosessin jokaisessa vaiheessa paremmin kuin ennen, paremmin kuin muut. MUUTOS VAATII AIKAA Konkreettinen työ paremman palvelun puolesta käynnistyi siitä päivästä, kun Poulsen astui Fenestran ovesta uuteen toimeensa. Kurssimme kääntämiseksi käynnistimme koko yhtiötä koskevan tulosparannus- ja kehittämisohjelman, jolla karsimme kuluja niin tuotannosta kuin myynnistäkin, ja loimme yhtiölle uuden asiakaslähtöisen strategian. Lisäksi päivitimme tuoterakenteitamme tulevaisuuden vaatimuksia vastaaviksi, keskityimme kokonaisvaltaiseen laadun parantamiseen niin tuotteissa kuin toiminnassa sekä panostimme tuotannon investointeihin, joista suurimpana koko ikkunatuotannon uusiminen Kuopion ja Forssan tehtailla. Asiakkaillemme muutokset ovat näkyneet uuden yritysilmeen ja uusien toimintamallien lisäksi myös parantuneena tuotelaatuna sekä kasvaneena toimitusvarmuutena. Kaikkien näiden muutosten tavoitteena on olla asiakkaillemme paras energiatehokkaiden ikkuna- ja oviratkaisujen toteuttaja nyt ja tulevaisuudessa, kertoo Poulsen. Näiden lisäksi Fenestran johto jalkautui työntekijöiden pariin viemään sanaa uudesta tavasta toimia, ja henkilökuntaa valmennettiin muutokseen. Muutosvalmennus ja johdon työ jatkuu edelleen. Ei muutos ole mikään projekti, vaan prosessi, joka jatkuu. On koko ajan oltava hereillä siinä, mitä markkinalla tapahtuu ja mitä asiakkaat odottavat. Sitä paitsi olemme sitoutuneet muuttumaan nopeammin kuin toimintaympäristö, Poulsen muistuttaa. Poulsen huomauttaa, että vaikka paljon Fenestrassa onkin jo tehty, työtä vielä riittää. Olemme puolimatkassa, ja nyt vaaditaan vieläkin kovempaa yhteistä rutistusta, jotta kaikki asiat saadaan vastaamaan antamaamme asiakaslupausta. Laatu ja toimitusvarmuus ovat kriittisiä asioita asiakkaillemme, ja panostamme nyt toden teolla niiden kuntoon saamiseen, sanoo Poulsen.

7 7 KIM POULSEN ON TAISTELIJA, jota houkuttelevat haasteet Kim Poulsen on vahva muutosjohtaja, toimeen tarttuja. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus mekaanisesta puunjalostusteollisuudesta niin Suomessa kuin kansainväliselläkin tasolla. Poulsenia houkuttelevat haasteet, siksi hän Fenestraankin tuli. Tiesin tulevani muutosduuniin ja haastavaan paikkaan, mutta juuri se onkin mielenkiintoista. Sitä juuri haluan tehdä. Kovan työn vastapainona Kim Poulsenin intohimona on urheilu. Vaikka Poulsen pelaa mm. tennistä ja golfia, ovat joukkuelajit ominta Kim Poulsenia. Hänen rakkain lajinsa on jääkiekko, missä hänet tunnetaan peräänantamattomana taistelijana ja joukkuepelaajana. Liiketoiminnassakin joukkuepelaaminen on kaiken perusta. Me kaikki olemme samaa tiimiä, joka sekä voittaa että häviää yhdessä. Tavoitteena tietenkin on, että voittoja tulee tappioita enemmän, Poulsen huomauttaa.

8 8 KUMPPANIN KOKEMUS VALTTIA YIT:n erikoiskohteissa YIT:n pääkaupunkiseudun asuntotuotantoyksikkö voi sopia kumppaninsa kanssa tuotteiden hinnat ja toimitusten määrät etukäteen vuosisopimuksin. Kumppani kantaa laajan vastuun lopputuotteesta ja tarjoaa ratkaisuja myös erikoiskohteisiin. TEKSTI: Matti Valli KUVAT: Jakke Nikkarinen Kumppanuus on hyvä ratkaisu suurten tuotevolyymien hankkimiseen. Kapasiteettivaraukset tuleville toimituksille tehdään yhteistyössä hyvissä ajoin, jolloin tuotteiden hankinnassa varsinaiseen kohteeseen riittää suunnitelmien ohella aikataulun ja toimituserien määritys. Kokonaisuuden kannalta oikea-aikaisten ikkunatoimitusten merkitys on suuri, sillä kustannukset alkavat nopeasti kohota, jos esimerkiksi ikkunoita ei saada paikoilleen samassa tahdissa muiden runkotöiden mukana. YIT ja Fenestra pyrkivät laajentamaan hyvin toimivaa yhteistyötä muuallekin Suomeen ja myös eri liiketoimintaryhmiin. Yritämme hyödyntää kokonaispalvelun tarjoamia etuja, jotta lopputulos saataisiin entistä paremmaksi, toteaa Mika Toivonen, YIT:n ikkunatiimin avainostaja. Kumppanuuteen kuuluu, että tuoteratkaisuja koskeva osaaminen näkyy niin lopputuotteessa kuin toteutusvaiheessa. Tästä syystä vaativissa kohteissa Fenestran edustaja tulee mukaan hankkeen suunnitteluun heti sen alettua. Toimittaja kantaa myös laajemman vastuun lopputuotteen onnistumisesta kuin kilpailutuksen kautta valittu toimittaja. Fenestra pyrkiikin pois tuotetoimittajan roolista ratkaisujen myyjän rooliin. TIETO LIIKKUU Kumppanuuden etuna tilaaja saa jatkuvasti tietoa uusista mahdollisista tuotevaihtoehdoista ja todellisista kustannuksista. Pääkaupunkiseudulla ikkunat ostetaan paikoilleen asennettuna, jolloin työmailla opitaan tuntemaan niin asennuspäälliköt kuin asennuksesta vastaavat mestarit. Näin syntyy valmis toimintamalli, eikä jokaisessa projektissa tarvitse keksiä uusia ratkaisuja. Fenestran ammattitaito korostuu erikoiskohteissa, esimerkiksi pohjoisen loma-asuntojen rakentamisessa, jossa energiansäästötavoitteiden saavuttaminen on haastavaa. Lisäksi merellisen ympäristön rakentamisessa tai poikkeuksellisen korkeissa rakennuksissa tarvitaan erikoisosaamista. Erikoiskohteissa tarvitaan ammattitaitoa, jollaista on vain kumppanilla, jonka osaaminen perustuu pitkään käytännön kokemukseen, korostaa Matti Koskela, ikkunoiden avainhankintatiimin kummi. Suurena toimittajana Fenestralla on rohkeutta kieltäytyä mahdottomista töistä toisaalta yhtiö haluaa monesti myös kokeilla omia äärirajojaan esimerkiksi silloin, kun asiakas haluaa itselleen vaikkapa vakiosta poikkeavia ratkaisuja. Yhteistyöhön kuuluu myös tuotekehitys, ja Fenestran avainasiakaspäällikkö Heikki Koskinen edustaakin ikkunaosaamista YIT:n matalaenergiatyöryhmässä. Kaikki uudet YIT Kodit toteutetaan matalaenergiaratkaisuin. Koskinen uskoo, että tulevaisuudessa aletaan seurata rakennusten kokonaisenergiankulutusta sen sijaan, että seurataan yksittäisten komponenttien u-arvoja nykyiseen tapaan.

9 9 AVAINOSTAJIA JA KUMMEJA YIT:llä hankinta perustuu valvoviin ja raportoiviin avainostajatiimeihin: sovituille tuotteille nimetään avainostaja, joka kerää ympärilleen tarvittavan ammattiosaajaryhmän. Tiimeissä on edustajia YIT:n eri yksiköistä ympäri Suomen. Tiimejä löytyy moneen lähtöön: paikallisia, valtakunnallisia sekä tuotekohtaisia. Valtakunnallisia tiimejä on noin 40, ja yksinomaan pääkaupunkiseudulla toimii noin 80 tiimiä. YIT:n merkittäviin hankintatiimeihin, kuten ovi- ja ikkunatiimiin, on ylin johto nimennyt keskuudestaan kummin. Kummien tärkeimpiä tehtäviä on toimia linkkinä hankinnan ja yhtiön ylimmän johdon välillä, jolloin kaikki oleellinen tieto kulkee kenttäväen ja hallinnon välillä jouhevasti. Ovija ikkunatiimin kummina toimii Matti Koskela. Mika Toivola (vas. ylhäällä) ja Matti Koskela (vas.) YIT:stä sekä Heikki Koskinen Fenestralta (oik.).

10 10 Skanska: MATERIAALIT OIKEASSA PAIKASSA OIKEAAN AIKAAN Kuvassa Jan Elfving ja Ulla Talvitie Skanskalta.

11 11 Skanska kehittää uutta logistiikkajärjestelmää rakennusprojektien toimitusketjujen hallintaan. Tulevaisuudessa tavarantoimittajat saavat ajantasaista tietoa eri työmaiden materiaalitarpeesta ja materiaalivirtoja voidaan hallita keskitetysti. TEKSTI: Matti Valli KUVA: Jakke Nikkarinen Tavarantoimittajien ohella muutoksesta hyötyvät myös aliurakoitsijat ja kuljetusliikkeet. Ennen työmaalla jokainen pyrki optimoimaan omaa toimintaansa; nyt suuri haaste on optimoida toimitusketju kokonaisuutena. Tätä varten on luotu logistiikkajärjestelmä, joka on keskitetty tiedonhallinnan työkalu. Skanskan kannalta kyseessä on enemmän toimintatavan muutos kuin it-projekti. Se edellyttää, että tilaukset tehdään Skanskan sähköisillä tilausjärjestelmillä. Tuotannon mukaiset ja oikea-aikaiset materiaalitoimitukset edellyttävät myös tarkkaa aikataulusuunnittelua ja toteutusta. TAVARA OIKEAAN PAIKKAAN Nykyisin työmaat ilmoittavat tavarantoimittajalle varsin myöhäisessä vaiheessa, jos jotain tuotetta ei vielä tarvita. Pahimmassa tapauksessa työmaalle kuljetetaan seisomaan tavaraa, jota toisella työmaalla tarvittaisiin kipeästi, kuvailee tilannetta Skanskan Jan Elfving, toimitusketjun hallinnasta ja kehitystoiminnasta vastaava johtaja. Uudessa ratkaisussa työmaa kutsuu keskitetystä järjestelmästä esimerkiksi tilaamiaan ikkunoita oman tuotantonsa tahdissa. Osa materiaaliryhmistä toimitetaan logistiikkakeskuksen kautta, osa suoraan tehtaalta. Kuljetuksissa päivän heitot suuntaan tai toiseen ovat tänä päivänä tavallisia. Kuljetusliikkeet alkavat saada nopeasti palautetta väärään aikaan saapuvista kuljetuksista. Esimerkiksi työmaalle voi kesken elementtiasennusten tulla kuljetus, jonka purkaminen vaatii torninosturin käyttöä ja asennustyön keskeyttämistä. Jatkossa tiedetään tarkasti, mitä tavaraa työmaalle on tulossa, ja kaikille toimituksille on sovittu aikaikkunat, kertoo Skanskan logistiikkapäällikkö Ulla Talvitie. Nykyisin työmaalla voi käydä vuorokaudessa 15 rekka-autoa ilman etukäteen sovittua aikataulua. Muutos on suuri, sillä tulevaisuudessa Skanskan työmaalla käy vuorokaudessa parhaimmillaan vain yksi tavarankuljetusauto tuomassa seuraavan päivän asennuksissa tarvittavat materiaalit. ALIURAKOITSIJAT MUKAAN Keskitetty materiaalihallinta koskee myös aliurakoitsijoiden materiaaleja. Jan Elfving ja Ulla Talvitie uskovat, että aliurakoitsijatkin hyötyvät, kun materiaalit ohjataan suoraan oikeaan työkohteeseen oikeaan aikaan. Luomme toimitusketjujen hallintaan yhtenäiset menettelyt ja logistiikkajärjestelmän tukemaan systemaattista toimintatapaamme. Tietokatkokset vähenevät, kun kaikista asioista sovitaan kirjallisesti. Tavarantoimittajien ei tarvitse tämän jälkeen enää hallita eri mestareiden erilaisia toimintatapoja. Riittää, että he hallitsevat Skanskan tavan toimia, Talvitie sanoo. Logistiikkajärjestelmän pilotointi aloitetaan tämän vuoden aikana työmailla Etelä-Suomessa. Mikäli toimitusketjujen kehittyneempi hallinta tehostaa tuottavuutta ja tuo kustannussäästöjä, kuten on suunniteltu, uusi toimintatapa laajennetaan koko maahan.

12 12 FENESTRAN OBJEKTIKIRJASTO arkkitehtien apuna NCC toteuttaa Espoon Otaniemessä nelivaiheista Falcon Business Park -projektia. Ikkunoiden suunnittelua on nopeuttanut ja helpottanut GDL-objektikirjasto, joka sisältää Fenestran ikkunamallit ominaisuuksineen 3D-muodossa. TEKSTI: Matti Valli KUVA: Jakke Nikkarinen Optiplanin i arkkitehti hikatariina Kosonen. Falcon Business Park Espoon Otaniemessä koostuu neljästä vaiheittain käyttöön otettavasta rakennuksesta, joihin tulee työtilat yhteensä henkilölle. Rakennuksista Hali valmistui kesäkuussa 2007 ja Tinnu syyskuussa Kolmas rakennus, Lago, luovutetaan tilaajalle syksyllä 2009; perustustyöt ovat täydessä käynnissä ja suunnittelu loppusuoralla. Vuonna 2010 valmistuva Gentti on suunnitteluvaiheessa. Arkkitehti- ja suunnittelutoimisto Optiplanin lasivaltaisessa toimitalossa Helsingin Mannerheimintiellä arkkitehti Katariina Kosonen hahmottelee suunnittelutiimin jäsenenä ratkaisuja tulevaisuuden toimitaloille. Työn alla ovat Falconin kolmannen ja neljännen vaiheen rakennukset. Punainen tiili on hallitseva julkisivumateriaali, koska suunnittelussa on otettu huomioon Otaniemen tiiliarkkitehtuuri. Arkkitehdin perustyökalu on ArchiCAD-ohjelma, jonka

13 13 voidaan vaikuttaa kaikkien mallissa olevien samaan ryhmään kuuluvien ikkunoiden ominaisuuksiin, ja samalla muutos päivittyy kaikkiin tietomallista otettaviin tulosteisiin, kuten julkisivuihin ja pohjapiirustuksiin, Kosonen sanoo. Suunnittelutieto lähetetään PDFtiedostona työmaalle, jossa siitä otetaan tarvittavat tulosteet. Työmaaolosuhteissa A4-kokoinen paperituloste on avulla rakennusten seinät, ylä- ja alapohjat, pilarit, palkit sekä ikkunat ja ovet viedään tietokoneelle kolmiulotteisina elementteinä ja objekteina. Rakennuksen suunnitelma mallinnetaan sadoista ja tuhansista yksittäisistä osista ja elementeistä rakennuksen näköiseksi tietokonekuvaksi. Koko hanke toteutetaan tietokoneella laaditun 3D-mallin pohjalta, joka on tarvittaessa kaikkien rakennusprojektissa mukana olevien osapuolien käytettävissä, Katariina Kosonen sanoo. IKKUNAMALLIEN OMINAISUUDET MÄÄRITELLÄÄN TARPEIDEN MUKAAN Optiplan päivitti käyttöönsä toukokuussa 2008 Fenestran objektikirjaston uusimman version. Fenestran ikkunaobjektit sisältävät valmiit perustiedot ikkunavaihtoehdoista ja niiden ominaisuuksista, ja ikkunamalleille voi myös määritellä itse tarvittavia ominaisuuksia. Ikkunaobjektille valitaan tyyppi tarjolla olevista vaihtoehdoista. Määrittelemme sille tarvittavat ominaisuudet, kuten korkeuden, leveyden ja karmin syvyyden. Mikäli ikkunan koko tai muut ominaisuudet eivät vastaa Fenestran suosituksia, objekti varoittaa siitä, kertoo Katariina Kosonen. Muita määriteltäviä ominaisuuksia ovat muiden muassa u-arvo, paloluokka, ääneneristävyys, energialuokitus sekä ikkunalasit. Käyttöluokitus on oleellinen asia: on tärkeää määritellä, onko kyseessä esimerkiksi väestönsuoja- vai saunan ikkuna tai kenties savunpoistoikkuna. Joissain tilanteissa on käytettävä turvalasia ja toisissa auringonsuojalasia. Myös varusteiden, kuten sälekaihtimien, tarve määritellään. TIETO YHDESSÄ PAIKASSA Fenestran objektikirjasto on nopeuttanut ja yksinkertaistanut ikkunoiden suunnittelua, eliminoinut virheitä sekä helpottanut ikkunatoimitusten kuljetusta työmaalla oikeaan paikkaan. Tietomalliin kerran syötetty ikkunasuunnitelma pysyy jatkossa yhdenmukaisena kaikissa piirustuksissa, mikä helpottaa jatkotyötä. Parhaimmillaan Kosonen on laatinut 250 ikkunan ikkunakaavion yhdessä päivässä, kun ikkunoiden ominaisuudet olivat tarkentuneet sitä ennen suunnittelun edetessä kuin huomaamatta. Aikaisemmin perusikkunat piirrettiin pelkkinä viivoina kaikkiin piirustuksiin erikseen. Nyt älykäs tieto on mallissa yhdessä paikassa. Yhdellä muutoksella Yhdellä muutoksella voidaan vaikuttaa kaikkiin mallissa oleviin ikkunoihin. käyttökelpoisin ratkaisu. Työmaalle tulevasta tiedosta on karsittu se, mitä työmaalla ei tarvita. Aikaisemmin A4-arkin sivulle mahtui yksi ikkuna nyt niitä mahtuu neljä, joten tieto mahtuu neljä kertaa pienempään tilaan. Työmaalla suunnitelmat tarkastetaan ja sen jälkeen ikkunat tilataan. Sitä ennen myös ikkunatoimittaja on tutkinut, että arkkitehdin piirtämät ikkunaratkaisut ovat tuotannollisesti järkeviä. Fenestran objektikirjastoa on kehitetty eteenpäin käyttäjiltä saatujen kommenttien perustella. Yksi lisäidea voisi Kososen mukaan olla se, että ominaisuuksien kopioiminen yhdestä ikkunasta vain osittain erilaisiin ikkunoihin olisi vieläkin helpompaa. Objektit voisi vielä integroida rakennusselostuksiin, eli 3D-tietomallissa olevat määrittelyt olisivat linkkeinä Word-muotoisessa rakennusselostuksessa ja päinvastoin. Tiedon päivittäminen olisi automaattista tiedostotyypistä riippumatta molempiin suuntiin.

14 14 KÄDENJÄLKI OVET AUKI elämysmaailmaan Vantaalle, ostoskeskus Jumbon yhteyteen on avattu Suomen suurin ja kaunein elämyskeidas Flamingo. Viihdekeskus kätkee sisäänsä koko perheen vesipuiston ja kylpylän lisäksi hotellin, erikoisliikkeitä, kuusi elokuvateatterisalia, kymmenkunta ravintolaa, 20-rataisen keilahallin biljardisaleineen ja yli 2000 asiakasta vetävän yökerhon. TEKSTI: Jussi Tossavainen KUVAT: Voitto Niemelä

15 15 Valtavan viihdeparatiisin ovet aukesivat syyskuun alussa rakennustyöt sujuivat jouhevasti ja valmistuivat jopa pari kuukautta etuajassa. Fenestra toimitti ja asensi Flamingoon kaikki puiset sisäovet avaimet käteen -periaatteella. Flamingon koko ja tilojen monipuolisuus asettivat Fenestralle melkoisen haasteen. Yhteensä viihdekeskukseen tarvittiin peräti ovea, joten hanke oli Fenestralle varsinainen tulikoe kokonaisvaltaisen ovipaketin tarjoajana. Pelkästään hotelliin Fenestra toimitti ja asensi lähes 700 ovea. Tämä taitaa olla suurin tilauksemme ja ensimmäinen avaimet käteen -periaatteella tehty projektimme, jossa hoidamme kohteen ovet asennusta myöten. Ikkunaprojekteissa olemme vastaavaa käytäntöä jo toteuttaneet, Fenestran projektipäällikkö Mauri Pollari kertoo. TOIMINTOJEN MONIPUOLISUUS TOI LISÄHAASTETTA Lisähaasteen ovitoimituksille toi Flamingossa toimivien yritysten monipuolisuus löytyyhän Flamingosta hotellin lisäksi mm. elokuvateatteri, yökerho, ravintoloita ja erikoisliikkeitä. Yrittäjillä oli erikoistarpeita ja -toiveita myös ovien osalta. Kaikille vuokralaisille tarjottiin ensin perusratkaisua, jonka jälkeen he saivat esittää omia näkemyksiään ja muutosehdotuksiaan. Kyllä niitä muutoksia haluttiin ihan viime metreille asti, Flamingon urakoitsijan, SRV Toimitilojen suunnittelupäällikkö Esa Marttila muistelee. Fenestran Mauri Pollari kertoo, että ovet toteutettiin kunkin yrittäjän näkemysten mukaisesti. Räätälöimme Flamingon ovet tarpeen mukaan; aivan samanlaisia ovia ei siis kaupasta saa, kertoo Pollari. Siinä mielessä kyse on tietysti standardien mukaisuudesta, että kaikkien ovien täytyi olla tyyppihyväksyttyjä ja täyttää paloturvallisuusvaatimukset, Pollari selventää. Joihinkin Flamingon oviin vaadittiin myös erikoisominaisuuksia. Esimerkiksi elokuvateatteriin tarvittiin kunnolla äänieristetyt ovet. Testasimme Fenestran äänieristetyt erikoisovet, ja ne täyttivät äänieristysvaatimukset isolla marginaalilla eli paremmin kuin hyvin, kiittelee Esa Marttila. Fenestran laajan valikoiman ja joustavan palvelun ansiosta kaikki Flamingon erikoisominaisuuksia vaativat oviratkaisut ja yksilöllisiin tarpeisiin perustuvat ovitoiveet saatiin toteutettua. VALTAVA PROJEKTI VAATI SAUMATONTA YHTEISTYÖTÄ Rakennusprojektin laajuus asetti haasteita myös toimijoiden yhteistyölle. SRV:n Marttila pitää Fenestraa luotettavana yhteistyökumppanina. Meillä on takana pitkäaikaista yhteistyötä sekä ikkuna- että ovipuolella. Kokemustemme mukaan Fenestra on joustava kumppani ja tavarantoimittaja, jonka laatuun voi luottaa, toteaa Marttila. Tavaraa voisi saada halvemmalla esimerkiksi Virosta, mutta me tahdomme parhaat kokonaisratkaisut, Marttila painottaa. Rakennuslehti valitsi Flamingon vuoden 2007 parhaaksi työmaaksi. Esa Marttila uskoo, että palkitsemisen taustalla on toimiva suunnittelu ja rakentaminen, työturvallisuus ja tilaajavastuun velvoitteiden hoitaminen. Työmaan organisointia helpotti rakennuskompleksin 3D-mallinnus, jossa virtuaalinen malli kehittyi reaaliajassa rakentamisen edistyessä. Malli hälytti heti, jos rakennuksen yksityiskohdat eivät edenneet suunnitellusti. Koko prosessin hallinta oli tämän älykkään mallin ansiosta hanskassa. Myös Fenestran Mauri Pollari on tyytyväinen Flamingon rakennusprojektin onnistumiseen. Projektissa menestymistä auttoi se, että yhteistyö on aina ollut SRV:n kanssa erinomaista ja saumatonta. SRV:llä on ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta sekä hankinnassa että projektin- ja työnjohdossa, Pollari kiittelee. Flamingosta löytyy lisätietoa osoitteesta

16 16 Kumppanit oppivat TUNTEMAAN TOISENSA Torniosta käsin toimiva Mittava Kodin talotehdas ja sen sisaryhtiö rakennusliike Rakennusmega ovat olleet Fenestran sopimusasiakkaita kymmenen vuoden ajan. Sopimukseen kuuluu kokonaisvastuu ikkunoiden sekä ulko- ja sisäovien toimituksista. TEKSTI: Matti Valli KUVAT: Mittava Koti Kumppanuudesta on hyötyä. Olemme vuosien kuluessa oppineet tuntemaan Fenestran toimintatavat, ja he tuntevat vaatimuksemme. Monet Fenestran palveluksessa olevat henkilöt ovat olleet kanssamme tekemisissä hyvinkin pitkän ajan, kertoo konsernin toimitusjohtaja Lasse Hamari. ENERGIAA SÄÄSTETTÄVÄ Rakennusmega tekee kaikkea rakentamista saneerauksista uudiskohteisiin, ja Mittava Koti keskittyy talopakettitoimituksiin. Energiansäästö on tulevina vuosina rakentamisen suuri haaste, sillä energiatehokkuuden rakentamismääräykset kiristyvät vuonna 2010 ja uudestaan parin vuoden kuluttua Rakennuksen vaipan ohella määräykset koskevat ovia ja ikkunoita. Etenkin pohjoisen olosuhteissa vaatimukset ovat haasteellisia. Energiatalous hallitsee tulevaisuuden rakentamista. Ovien tiivistäminen ja eristämisen parantaminen

17 17 Tunnemme Fenestran toimintatavat ja he meidän vaatimuksemme. ovat tulevaisuuden haasteita, ja yksi mahdollisuus on rakentaa esimerkiksi oven karmit ontelorakenteisiksi eristeiden asentamista varten. Uusi tuote on nelilasinen ikkuna, jonka rinnalle kaivataan ehkä vieläkin pidemmälle meneviä energiaa säästäviä ikkunavaihtoehtoja, Hamari pohtii. TOIMITUSVARMUUS AVAINSANA Ikkunatoimittajan ja rakentajan yhteistyössä korostuu jatkossa muun muassa toimitusvarmuus ja toimitusten koordinaatio työmaan toimintojen kanssa. Yhteistyötä on kehitetty: esimerkiksi reklamaatiotilanteessa asiakas saa reklamaationumeron, jonka avulla jälkihoito sujuu jouhevammin. Seuraava yhteistyön kehittämisen haaste on reklamaatioilmoitukseen perustuvien korjaustoimien aikatauluttaminen. Ovia ja ikkunoita koskevia laadullisia reklamaatioita esiintyy sinänsä varsin vähän; tilanne parani, kun tuotteet alettiin päällystää pinnoitteella, joka peittää oksakohdat näkyvistä. Yhteistyötä on parantanut myös esitemateriaalin yhtenäistyminen, sillä tuotteita ei enää nimetä vaikkapa valmistuspaikkakunnan mukaan, vaan kaikki tuotteet ovat saman Fenestratuotemerkin alla. VERKKOYHTEYS OVIESITTELYYN Mittava Kodin verkkosivuilta on suora yhteys Fenestran tuotteiden verkkoesittelyyn. Se tukee talotehtaan myyntiä, sillä ennen ostopäätöksen tekoa loppuasiakkaat tutkivat mielellään esimerkiksi ulko-oven ominaisuuksia ja ulkonäköä. Yhteistyössä tärkeä asia ovat olleet myös Fenestran henkilöstön kanssa järjestetyt yhteiset koulutustilaisuudet. Niissä olemme oppineet paitsi uusia asioita myös tuntemaan toisemme paremmin, Lasse Hamari sanoo. Mittava Kodin ja Fenestran yhteistyön tuloksena syntyy tyylikkäitä koteja.

18 18 KÄDENJÄLKI JULKISIVU JA IKKUNAT KERRALLA KUNTOON Turun talousalueen yksi suurimpia kuluvan vuoden ikkuna- ja julkisivuremontteja on Asunto Oy Petkeltien peruskorjaus. Remontti alkoi maaliskuussa 2008 ja jatkuu vielä vuoden 2009 kevättalveen. Pääurakoitsijana toimii Suomen Ohutlevyasennus Oy, ja ikkunat ja parvekeovet kohteeseen toimittaa Fenestra. TEKSTI: Matti Valli, Johanna Eerikäinen KUVA: Matti Valli Kuudesta kerrostalosta muodostuva taloyhtiö on rakennettu Julkisivuelementit ja eristeet sekä taloyhtiön lähes 900 ikkunaa uusitaan samanaikaisesti, ja myös parvekeovet vaihdetaan. Remontissa on kiinnitetty huomiota energiatalouden kohentamiseen ja asuntojen myyntiarvon kasvattamiseen. Taloyhtiössä uskotaan, että korjausurakan kustannukset julkisivuremontin 2,1 miljoonaa euroa ja ikkunasaneerauksen euroa tulevat myyntihinnassa takaisin korkojen kanssa. Julkisivumateriaaliksi valittiin kestävä ja tyylikäs keraaminen laatta arkkitehti Paula Markkulan suunnitelmien mukaan. Keraaminen laatta on korvaamassa seinärakenteiden erilaiset julkisivulevyt. Keraamiset laatat muistuttavat rakenteellisesti poltettua tiiltä ja antavat julkisivulle arvokkaan ilmeen, eikä niiden kanssa ole ollut kosteusongelmia, kertoo toimitusjohtaja Jukka Stam Suomen Ohutlevyasennus Oy:stä. Tällä hetkellä 80 prosenttia julkisivu-urakoista tehdään niin, että uudet eristeet ja seinälaatat asennetaan vanhan seinän päälle. Stamin mukaan ehdottomasti parempi ratkaisu on perusteellinen remontti, jossa vanhat eristeet korvataan uusilla ja jossa ratkaisusta tehdään tuulettuva. SANEERAUKSESSA SATSATAAN LAATUUN JA ENERGIATEHOKKUUTEEN Talojen ulkoseinän eristepaksuus kasvaa 100 millimetristä 155 millimetriin. U-arvoksi tulee 0,21 aikaisemman 0,35:n sijasta. Fenestran valikoimista kohteeseen valittiin ikkuna, jonka u-arvo on ainoastaan 1,1, kun vanhojen ikkunoiden laskennallinen u-arvo on 2,7. Myös par-

19 19 Saneerauskumppanit, jotka tarjoavat kokonaisratkaisuja ja -vastuuta, tulevat kasvattamaan suosiotaan. Asunto Oy Petkeltien julkisivu ja ikkunat uusitaan samalla kertaa. Uusien ikkunoiden u-arvo on 1,1. vekeovien u-arvo on 1,1. Tärkeä työväline oli Motivan kotisivuilta löytyvä energialaskuri, jonka avulla tutkittiin energiankulutuksessa tapahtuvia muutoksia. Näillä u-arvoilla taloyhtiön energia- ja lämminvesikustannukset alenevat laskennallisesti noin euroa vuodessa, kertoo työmaan valvoja Jari Marttinen Julkisivukonsultointi JK Oy:stä. Ikkunat valmistetaan tehtaalla varastoon viikkoa aikaisemmin ennen niiden toimittamista työmaalle. Makuuhuoneisiin asennetaan tuloilmajärjestelmällä varustetut ikkunat. Se tarkoittaa, että talvella sisään tuleva ilma lämpenee ikkunan sisä- ja ulkolasin välisessä tilassa, mikä estää vedon tunteen. Kesällä korvausilma otetaan suoraan yläkarmin päällä sijaitsevan raitisilmaventtiilin läpi, kertoo ikkunatoimituksista vastaavan Fenestran projektipäällikkö Taneli Lundén. Poistoilma hoidetaan ulos huoneista koneellisen ilmanvaihdon avulla. Kun vanhan asunnon ikkunat vaihdetaan tuloilmaikkunoiksi, rakennuksen lämmitysja ilmanvaihtojärjestelmä säädetään vastaamaan uusia olosuhteita. YHTEISTYÖ TOIMII MYÖS ASUKKAAT TYYTYVÄISIÄ Parhaimmillaan työmaan vahvuus on parikymmentä miestä. Työmaakokous pidetään joka toinen viikko mukana ovat urakoitsija, valvoja, isännöitsijä ja taloyhtiötä edustava rakennustoimikunta eli käytännössä taloyhtiön hallitus. Työmaalla yhteistyön sujumiseen ollaan oltu tyytyväisiä. Myös asukkaat ovat tyytyväisiä, koska tietoa työn edistymisestä on jaettu runsaasti. Tärkeässä roolissa on ollut etenkin asukkaita edustava rakennustoimikunta. KUMPPANUUS KEVENTÄÄ ISÄNNÖITSIJÄN SANEERAUSTAAKKAA Isännöitsijän vastuu kiinteistönpidosta on lisääntymässä, mikä merkitsee myös työtehtävien monipuolistumista ja määrän kasvua. Suunnitelmallinen kiinteistönpito helpottuu, kun saneerauksessa on mukana vastuullinen ja luotettava kumppani. Taloyhtiöiden hallitukset ovat siirtämässä kiinteistönpidon vastuuta yhä enemmän isännöinnille. Isännöitsijälle se tarkoittaa tehtävien monipuolistumista ja siirtymistä hallintopalveluista todelliseen kiinteistöjohtamiseen. Suunnitelmallisuuden ja hankintaosaamisen rooli tulee korostumaan. Suomen isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä näkee muuttuvan isännöinnin vaikuttavan myös alihankkijasuhteisiin esimerkiksi saneerausprojekteissa. Uudenlainen suunnitelmallinen isännöintitapa tarvitsee avoimesti toimivia kumppanuuksia. Koettu laatu ja lupausten pitäminen ovat niitä yksinkertaisia asioita, jotka näkyvät ja tuntuvat, Heikkilä toteaa. Fenestra vastaa haasteeseen tarjoamalla isännöitsijöille sujuvaa, luotettavaa ja pitkäjänteistä kumppanuutta, jossa vastuu kannetaan koko ikkuna- ja ovisaneerauksesta suunnittelusta asennukseen ja jälkihoitoon asti. Heikkilä uskoo, että isännöinnin muuttuvan roolin myötä alihankkijoiden valinnassa ei enää tuijoteta pelkästään euroihin. Saneerauskumppanit, jotka tarjoavat kokonaisratkaisuja ja -vastuuta, tulevat kasvattamaan suosiotaan. Taloyhtiöt ovat usein syyllistyneet alihankkijoiden arvottamiseen ainoastaan hinnan perusteella. Tässä tulee varmasti tapahtumaan muutosta, ennakoi Heikkilä.

20 20 Starkin Jari Mäkinen: VAHVAA BRÄNDIÄ ON HELPPO MYYDÄ Ammattirakentajat tuntevat Fenestran ja luottavat sen laatuun. Sillä on vahva brändi, jota on helppo myydä, Starkin tuoteryhmäpäällikkö Jari Mäkinen toteaa. TEKSTI: Jussi Tossavainen KUVAT: Fenestra

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA Valtakunnan vaivattomin ovi- ja ikkunaremontti palveluasenteella ja maankuululla Kaskilaadulla. MATTI KASKI, TOIMITUSJOHTAJA HELPOSTI JA KERRALLA KUNTOON Ovi- ja ikkunaremontti

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 2-3h+k (yhtiöjärjestyksen mukaan 4h+k), 76 m, 335 000 Vastaava välittäjä Annika Virtanen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, PARTNER 050 540 4524 annika@bolkv.fi

Lisätiedot

SUOMI PREMIUM PARTNER IN ALUMINIUM SOLUTIONS BUILDING LIGHTING

SUOMI PREMIUM PARTNER IN ALUMINIUM SOLUTIONS BUILDING LIGHTING SUOMI PREMIUM PARTNER IN ALUMINIUM SOLUTIONS BUILDING LIGHTING PURSO SUUNNITTELEE JA TUOTTAA ALUMIINISTA VALMISTETTUJA RATKAISUJA teollisuuden eri aloille sekä järjestelmäratkaisuja julkisivuihin ja led-valaistukseen.

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+kph+las.p, 62 m, 161 000 Vastaava välittäjä Maija Maunula Asuntomyyjä, KiAT, Partner 044 252 9733 maija@bolkv.fi Osta mitä rakastat. Näyttävän

Lisätiedot

HELMI-vapaa-ajantalot 2007. Unelmista tehty

HELMI-vapaa-ajantalot 2007. Unelmista tehty HELMI-vapaa-ajantalot 2007 Unelmista tehty 21 Helmi Sisällysluettelo Helmi 68..... s. 4 Helmi 99.... s. 14 UUTUUS Helmi 69..... s. 6 Helmi 111... s. 16 Helmi 63..... s. 8 Kärkimallit.......s. 18 Toimitussisällöt...s.

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 5h,k,s, kph,wc x2, 166 m, 597 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi Tästä kodista huokuu

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

Energiapäivä 5.2.2013. Jyväskylä Martti Jaakonmäki Harri Ylikulju

Energiapäivä 5.2.2013. Jyväskylä Martti Jaakonmäki Harri Ylikulju Energiapäivä 5.2.2013 Jyväskylä Martti Jaakonmäki Harri Ylikulju LIIKEIDEA Toimitamme energiatehokkaita, laadukkaita ja ympäristöystävällisiä lämmitys-ja viilennysratkaisuja saneeraus-ja uudisrakentamiseen.

Lisätiedot

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO JAMAR TERASSIT - ASIAKKAAN EHDOILLA Terassin hankkiminen Jamarilta on ennenkuulumattoman helppoa ja turvallista. Toimitamme avo- ja lasiterassit

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa?

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007 Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt

Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt LCI-Päivä 2016 TUOTANNON VIRTAUTUS JA TAHTIAIKA LEAN CONSTRUCTION KONFERENSSI, CHICAGO 2016 Kiinnostava

Lisätiedot

Täyden palvelun turvallisuusalan erikoisliike

Täyden palvelun turvallisuusalan erikoisliike Täyden palvelun turvallisuusalan erikoisliike Enemmän kuin lukkoliike. Arvolukko on oviympäristön mekaanisten ja sähköisten lukitusjärjestelmien myyntiin ja asennuksiin erikoistunut Abloy-valtuutettu lukkoliike.

Lisätiedot

LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 4h+k+vh+kh+kph+s+erill.wc+las.p., 182 m, 719 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Unelmakoti historiallisella paikalla Tulevaisuus rakennetaan tänään Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Keskustan Portin tarina Keskustan Portin tarina ulottuu 1800-luvulle

Lisätiedot

Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin

Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin 2 Schüco Aurinkosähköä Schücon kanssa Aurinkosähköä Schüco kanssa verkkoon kytketyille ja verkosta riippumattomille järjestelmille Verkkoon

Lisätiedot

Väliseinät ja väliovet

Väliseinät ja väliovet Indoor Väliseinät ja väliovet Joustavat seinäratkaisut Tank Indoor tekee alumiinirakenteiset väliseinät mittajoustavina toimistoihin ja julkisiin tiloihin. Toiminnan tulee olla joustavaa, siksi myös toimitilojen

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET

MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET Intohimona turvalliset ja optimoidut teollisuusprosessit JLX Industry on raumalainen perheyritys, joka tarjoaa asiakkailleen teollisuuteen kokonaisvaltaisia, räätälöityjä

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

Fenestran nopean toimituksen ovet

Fenestran nopean toimituksen ovet Fenestran nopean toimituksen ovet 2010 Valitse kotiisi luotettavat ja laadukkaat Fenestra-ovet Laajasta valikoimasta löytyy vaihtoehto jokaiseen kotiin. Vakiotuotteet tai erikoistilausten mukaan valmistetut

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Talosaneeraus vuokranantajan näkökulmasta

Talosaneeraus vuokranantajan näkökulmasta Talosaneeraus vuokranantajan näkökulmasta Talosaneerauspäivä 8.11.2013, Oulu Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry Oulu, 52 v. Pasi Orava N. 15 v. vuokranantajakokemus Suomen

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO Hinnasto voimassa toistaiseksi. HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO EDULLISET JA ENERGIATEHOKKAAT TYYPPITALOT HB toimitussisältö

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka Poistoilmapuhaltimien uusiminen Poistoilmapuhaltimien uusiminen EC puhaltimiksi Poistoilmapuhaltimien rakenteellinen käyttöikä on yleensä

Lisätiedot

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+erill.wc+kph+eteinen+las.parv., 75 m, 115 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

TORPANNIITYNTIE 5, TUUSULA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TORPANNIITYNTIE 5, TUUSULA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TORPANNIITYNTIE 5, TUUSULA MYYNTIESITE TUUSULA, OMAKOTITALO 2 4-5h+k+rt+kph/s+2wc+at, 326 m, 448 000 Vastaava välittäjä Mia Lehtonen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner, kaupanvahvistaja 0400 369666 mia@bolkv.fi

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITON TAPAHTUMA 25.2

KIINTEISTÖLIITON TAPAHTUMA 25.2 KIINTEISTÖLIITON TAPAHTUMA 25.2 22.2.2016 Pauli Riikola ESITYKSEN SISÄLTÖ 1 Consti lyhyesti 2 Urakoitsijan toiveita muilta osapuolilta 3 Määräsidonnaisten kustannusten ymmärtäminen 4 Lisä- ja muutostöiden

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN LYHYT ULKOISTUSOPAS

ASIAKASPALVELUN LYHYT ULKOISTUSOPAS ASIAKASPALVELUN LYHYT ULKOISTUSOPAS Miksi, milloin ja miten kannattaa ulkoistaa asiakaspalvelu? Part of Eniro Group Miksi ulkoistaa asiakaspalvelu? VIISI HYVÄÄ SYYTÄ: 1. Joustavat palveluajat ja -kanavat

Lisätiedot

Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa

Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa Kuuluvuuden heikentymisen syyt Energiatehokkuutta tavoiteltaessa rakennusten lämpöeristäminen on mennyt niin pitkälle, että mobiiliverkon kuuluvuus on talojen

Lisätiedot

TUNNETKO UUDEN LUKITUSTEKNOLOGIAN?

TUNNETKO UUDEN LUKITUSTEKNOLOGIAN? TUNNETKO UUDEN LUKITUSTEKNOLOGIAN? Maailman johtavalta lukituskonsernilta! Uusi -teknologia on ASSA ABLOY konserniin kuuluvien yritysten yhteisen tuotekehityksen tulos. -teknologia yhdistää vahvan koodin

Lisätiedot

Rakentamispolitiikka. Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa

Rakentamispolitiikka. Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa Rakentamispolitiikka Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa 2 PAS 55 Omaisuuden hallinnan elementit Omaisuuslajit Elinkaaren vaiheet: Hankkiminen Käyttäminen Kunnossapitäminen Uusiminen/hävittäminen 3

Lisätiedot

FORSSAN METALLITYÖT OY. Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan

FORSSAN METALLITYÖT OY. Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan FORSSAN METALLITYÖT OY O V I T E H D A S Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan 02 OVIA ON MONENLAISIA. MEIDÄN OVEMME OVAT JÄMÄKÖITÄ JA KESTÄVIÄ. Avaa sinäkin FM-ovi! Forssan Metallityöt Oy on Suomen

Lisätiedot

Ihania koteja.

Ihania koteja. Ihania koteja www.ihaniakoteja.fi 1 Rakennamme koteja, joissa viihdytään Korkeat huonetilat ja isot ikkunat tekevät kodeista valoisia ja avaria. Modernia asumista hyvien liikenneyhteyksien läheisyydessä.

Lisätiedot

VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE LIETO, OMAKOTITALO 2 4h+k+tkh+khh+kph/wc+erill.wc+s+terassi, 180 m, 295 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet

Lisätiedot

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella a Strong Aura Aura attotiili AURA-kattotiili perinteisenä betonikattotiilenä perinteisenä betonikattotiilenä sopii sopii ltaan suomalaisiin muotoilultaan rakennuksiin. suomalaisiin Kattotiilen rakennuksiin.

Lisätiedot

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI KAUPPASI PARAS KALAKAVERI www.jokisenevaat.fi JOKISEN EVÄÄT ON LUOTETTAVA KUMPPANI KALATISKISI HOVIHANKKIJAKSI Yhteistyö kanssamme tarjoaa sinulle suuren määrän etuja ja palveluja, jotka helpottavat työtäsi

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE. 06-417 1100 www.mh-kate.fi

Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE. 06-417 1100 www.mh-kate.fi Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE 06-417 1100 www.mh-kate.fi Kun haluat valita hyvän kattourakoitsijan, takerru reilusti muutamaan yksityiskohtaan. Kuka tahansa

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 1h, avok, kph, parvi, 28 m, 210 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Upean jugendtalon

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

Crawford Superior 42. Optimaaliset ratkaisut. Crawford Superior 42, malli Style, väri valkoinen (RAL 9016)

Crawford Superior 42. Optimaaliset ratkaisut. Crawford Superior 42, malli Style, väri valkoinen (RAL 9016) Crawford Superior 42 Optimaaliset ratkaisut Crawford Superior 42, malli Style, väri valkoinen (RAL 9016) Crawford Superior 42 - Kauko-ohjattavaa laatua Hinta-laatusuhteeltaan markkinoiden paras ratkaisu

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille - seminaari Jälkiasennushissi, lisärakentaminen ja energiatehokkuus Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Lemminkäinen Talonrakentaminen-toimiala 2012 liikevaihto

Lisätiedot

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO N KOKONAISRATKAISUT Toimiva teollisuusautomaatio toimii koko tehtaan prosessitoiminnan keskitettynä työkaluna. Lisäksi oikeaoppinen automaatiokokonaisuus vähentää energiankulutusta jopa 30 prosenttia!

Lisätiedot

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE TURKU, OMAKOTITALO 2 5h, avok, 2 x kph, s, khh, erill.wc, 2 x las.parveke, autok., 198 m, 419 000 Vastaava välittäjä Ismo Aaltonen MYYNTINEUVOTTELIJA, KED, PARTNER

Lisätiedot

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN www.thermisol.fi VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN THERMISOL-ELEMENTIT KEVYT MUTTA KESTÄVÄ KOTIMAINEN ThermiSol on sandwich-elementtien uranuurtaja ja pohjolan ykkösosaaja. Kokenut ja vastuunsa kantava seinä-

Lisätiedot

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, RIVITALO 2 5h+k+2 kph+s+wc, 131 m, 447 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Tässä asunnossa on

Lisätiedot

KEVYT, VAHVA JA HELPPO ASENTAA

KEVYT, VAHVA JA HELPPO ASENTAA KEVYT, VAHVA JA HELPPO ASENTAA OTA VÄLIPOHJA HYÖTYKÄYTTÖÖN 1 LAAJA KOKEMUS KÄYTÖSTÄ Posi-palkki on ollut käytössä jo yli 40 vuotta Suomessa Posi-palkkia on käytetty sadoissa rakennuksissa vuodesta 2011

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki

Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki Henry Salo Fira Oy Esityksen sisältö Fira pähkinänkuoressa Fira Oy Historiamme Palvelurakentamisen konseptimme Tietomallin käyttö palvelurakentamisessa

Lisätiedot

Energiatehokas koti. Rakentajailta Joensuu

Energiatehokas koti. Rakentajailta Joensuu Energiatehokas koti Rakentajailta 28.11.2013 Joensuu SAMITALO taustaa Valmistajana Karelment Oy, tuotantolaitos Nurmeksessa. Työllistämme noin 40 pohjoiskarjalaista ammattilaista. Samitaloja on valmistettu

Lisätiedot

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan?

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Roolisi leirilippukunnanjohtajana (LLPKJ) tai leiriluotsina on äärimmäisen tärkeä Roihun onnistumisen kannalta. Näihin tärkeisiin rooleihin kohdistuu

Lisätiedot

KAIHDIN UUTISET AJATTOMAT SÄLEKAIHTIMET YLLÄTTÄVÄT RULLAKAIHTIMET MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN LAMELLIT SUOJAAVAT MARKIISIT TAKUULLA KOTIMAINEN!

KAIHDIN UUTISET AJATTOMAT SÄLEKAIHTIMET YLLÄTTÄVÄT RULLAKAIHTIMET MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN LAMELLIT SUOJAAVAT MARKIISIT TAKUULLA KOTIMAINEN! ULVILAN KAIHDIN OY TIEDOTUSLEHTI KESÄ 2016 www.ulvilankaihdin.fi AJATTOMAT SÄLEKAIHTIMET YLLÄTTÄVÄT RULLAKAIHTIMET MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN LAMELLIT SUOJAAVAT MARKIISIT TAKUULLA KOTIMAINEN! SÄLEKAIHTIMET

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

bikekeeper.com Tyylikkäästi ilkivallalle Ne aidot ja alkuperäiset pyöräparkit

bikekeeper.com Tyylikkäästi ilkivallalle Ne aidot ja alkuperäiset pyöräparkit bikekeeper.com Tyylikkäästi ilkivallalle Ne aidot ja alkuperäiset pyöräparkit Ilkivalta ja varkaudet ovat yhä enevissä määrin myös taloyhtiöiden ongelmana kaikkialla Suomessa. BikeKeeper -pyöräparkki on

Lisätiedot

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI 2 SISÄLTÖ 4 CIBES ONE Sen elegantti muotoilu sulautuu hienosti sisustukseesi. 6 Sopii erinomaisesti jyrkkiin ja ahtaisiin portaikkoihin ONE toimii kätevästi jyrkässä nousussa

Lisätiedot

MAALIPINTA ANTAA MAHDOLLISUUKSIA S.

MAALIPINTA ANTAA MAHDOLLISUUKSIA S. MAALIPINTA ANTAA MAHDOLLISUUKSIA S. 16 Yhä kestävämpiä ja toiminnallisempia. Siihen tähtää maalipinnoitettujen teräslevyjen tuotekehitys. RUUKKI SIDOSRYHMÄLEHTI 01.08 Heathrow T5 kohtaa haasteet lue lisää

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6. energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.2011 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry Projektin lähtökohdat Tulokset ja johtopäätökset Esimerkkikohteet

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS

Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS Build up Skills- kysely: Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Mikä on rakennustyömailla

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Tulevaisuuden rakentajat, tervetuloa! Yhteistyöllä syntyy tuloksia! Keväällä 2015 uusi hallitus nosti digitalisaation

Lisätiedot

www.schilling-fn.de Suomi Tuotevalikoima Alumiini-pukkinosturit Muuta Lisätarvikkeet Erikoisvalmisteet

www.schilling-fn.de Suomi Tuotevalikoima Alumiini-pukkinosturit Muuta Lisätarvikkeet Erikoisvalmisteet Suomi Alumiini-pukkinosturit Muuta Lisätarvikkeet Erikoisvalmisteet Tuotevalikoima Alumiinipukkinosturit Muuta Lisätarvikkeet Erikoisvalmisteet 1 2 Pääkirjoitus Hyvää päivää!... ideasta valmiiseen tuotteeseen...

Lisätiedot

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain Ympäristöraportti 2010 TERVEYSKESKUS Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 1. Ympäristöjohtaminen Terveyskeskuksen ympäristöasioiden hallinta ja vastuu on

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin. "Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin!"

RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin. Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin! RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin "Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin!" Miksi VisioMediltä? Ammatilaisosaamista Me VisioMedillä olemme perehtyneet erilaisiin vaativiin

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot