PAREMMAN PALVELUN PUOLESTA!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAREMMAN PALVELUN PUOLESTA!"

Transkriptio

1 FENESTRAN ASIAKASLEHTI 1/2008 Kokemus valttia YIT:n erikoiskohteissa Profiili on nyt s. 26 SRV avaa ovet Flamingon elämysmaailmaan Fenestra murtaa markkinoita: PAREMMAN PALVELUN PUOLESTA! 1

2 MISTÄ ON PAREMPI PALVELU TEHTY? Muutoksen tuulet ovat puhaltaneet suomalaisessa rakentamisessa varsinkin tällä vuosituhannella. Kehitys hajautuneesta yhdyskuntarakenteesta vahvoihin kaupunkikeskittymiin on lisännyt ja lisää erityisesti asuntojen ja palvelurakenteiden kysyntää. Vaikka suhdanteet vaihtelevat, rakentaminen ei lopu koskaan. Kasvukeskuksien rakentamiseen on alkanut vahvasti vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuminen. On tehtävä tiiviimpää kaavaa ja varmistettava liikenneinfrastruktuurin tehokkuus, mutta myös jokaisen rakennuksen ja sen yksityiskohdan on oltava entistä energiatehokkaampi. Vastaaminen muuttuvan maailman tuomiin haasteisiin vaatii uutta ajattelua myös alihankkijoilta. Rakennuttajat tarvitsevat luotettavia ja asiantuntevia kumppaneita, joiden kanssa voi tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä. Yksittäisten tuotteiden myynti ei enää riitä, vaan toimivat kumppanuudet luodaan tarjoamalla ensiluokkaista palvelua. Muutokseen ei riitä pelkkä julistus. Jollei yritysjohto ole muutokseen sitoutunutta ja ammattitaitoista, oman tuotteensa ja tuotantonsa tuntevia, työntekijät eivät lähde mukaan hankkeeseen. Palveluyhtiön tarjoama asiakastyytyväisyys syntyy työntekijöiden jokapäiväisestä pienestä puurtamisesta, ihmisenmittaisista asioista ja jatkuvasta oppimisesta. Kasvu tuotekeskeisestä yrityksestä kumppanuus- ja palveluyhtiöksi vaatii jokaiselta sitkeyttä ja erittäin pitkäjänteistä työtä. Muutos ei ole helppo eikä toteudu hetkessä, mutta siitä kannetut hedelmät ovat sitäkin makeampia. Fenestralla on takanaan vuosikymmenten kokemus ja tuotekehitys, jonka pohjalle palvelukonseptia on ollut hyvä rakentaa. Yhtiöllä on erittäin positiivinen asenne kumppanuuden kehittämisessä, ja sen tarjoamat ratkaisut ovat olleet onnistuneita. Tämän ansiosta lopputulos on huomattavasti parempi kuin kertaluonteisella yhteistyöllä. Hyvä palvelu toteutuu silloin, kun lupaukset pidetään ja toiminta on asiakkaalle helppoa. Työmaaprojekti pysyy hallinnassa vain, jos rakentaja voi luottaa kumppanin tuotteisiin ja aikatauluun. Asiakkaan näkökulmasta kilpailukykyinen hinta on välttämättömyys, tuotteiden on oltava tarkoitukseensa sopivia ja mielellään alan kärkeä, mutta yhteistyön kivuttomuus tekee palveluyhtiöstä voittajan. Juhani Pitkäkoski toimitusjohtaja, YIT

3 ASIAKKAALLE ARVOA AIDOSTI Fenestran toimitusjohtaja Kim Poulsen haastaa alan ajattelumallin KUMPPANIN KOKEMUS VALTTIA YIT:N ERIKOISKOHTEISSA Kokonaispalvelu parantaa lopputulosta MATERIAALIT OIKEASSA PAIKASSA OIKEAAN AIKAAN Skanska kehittää logistiikkajärjestelmäänsä FENESTRAN OBJEKTIKIRJASTO SUUNNITTELUN APUNA Työkalu nopeuttaa suunnittelua OVET AUKI ELÄMYSMAAILMAAN Vantaalle on avattu Suomen suurin ja kaunein elämyskeidas Flamingo KUMPPANIT OPPIVAT TUNTEMAAN TOISENSA Mittava Koti ja Fenestra saumattomassa yhteistyössä JULKISIVU JA IKKUNAT KERRALLA KUNTOON Saneerauksella laatua ja energiatehokkuutta VAHVAA BRÄNDIÄ ON HELPPO MYYDÄ Starkki luottaa Fenestran laatuun KOSTEUSVAURIOT HALLINTAAN TYÖMAALLA Kosteudenhallinta alkaa ennaltaehkäisystä ENERGIAIKKUNAT JA -OVET YHDEKSI TUOTEPERHEEKSI Energiatehokkaat valinnat vaivattomammin VAIVATTOMAN RAKENTAMISEN MERIORAVA Vaasan asuntomessujen vetonaula 24 KUSTANTAJA: Fenestra Oy PL 75, Vantaa TOIMITUSNEUVOSTO: Fenestra Oy: Taina Auvinen, Arto Hyöty, Terhi Kannisto, Mauri Konttila, Heikki Koskinen, Timo Pernu, Kim Poulsen. Pilgrim Oy: Johanna Eerikäinen, Minna Robertson. Darwin Oy: Ulla Remes, Ville Tolvanen TOIMITUS: Viestintätoimisto Pilgrim Oy, p ULKOASU: Darwin Oy ISSN PAINO: Hämeen Kirjapaino Oy, 11/2008 Fenergia on Fenestra Oy:n asiakaslehti. Fenergia-lehden artikkelit ovat vapaasti lainattavissa, kun lähde mainitaan. Otamme mielellämme vastaan palautetta Fenergian sisällöstä. KANNEN KUVA: Jakke Nikkarinen

4 4 Meillä ei ole muuta elämää kuin asiakkaan elämä.

5 5 Fenestra uudistaa puunjalostusteollisuuden toimintamalleja kääntämällä alalla vallinneen tuotelähtöisen ajattelun aidosti asiakaslähtöiseksi. Toimitusjohtaja Kim Poulsen luotsaa joukkojaan niin, että prosessit, tuotteet ja palvelut tukevat asiakkaan tarpeita ja lupaus paremmasta palvelusta todella toteutuu. TEKSTI: Juha Wikström KUVAT: Jakke Nikkarinen ASIAKKAALLE ARVOA AIDOSTI Tahdomme olla halutuin kumppani energiatehokkaiden ikkuna- ja oviratkaisujen toteuttajana. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii meitä keskittymään asiakkaiden kokonaisvaltaiseen palvelemiseen ja toimintatapojemme jatkuvaan kehittämiseen, toimitusjohtaja Kim Poulsen linjaa. Poulsenin tärkeimpiä teesejä uuden strategian luomisessa on ollut asiakkaalle aidon arvon tuottaminen. Asiakkaat ovat toimintamme kulmakivet. Meillä ei niin sanotusti ole muuta elämää kuin asiakkaan elämä. Tämän pitäisi olla itsestään selvää, mutta muutoksen läpivienti toimialalla, jossa on vuosia totuttu toimimaan tuotanto- ja tuotekeskeisesti, on ollut erittäin haasteellista. Muutoksen aikaansaamiseksi on tarvittu, ja tarvitaan edelleen, paljon työtä, koulutusta, asennemuutosta, sitoutumista sekä prosessien ja toimintamallien uudelleenluomista, Poulsen muistuttaa. MARKKINA ON MUUTTUNUT, MEIDÄN ON MUUTUTTAVA Fenestran tavoite on kova, mutta niin sen on pakko ollakin. Ei tällaista muutosta voi tehdä vain puolittain. On mentävä täysillä alusta saakka ja uskottava siihen, mitä tekee. Fenestra on luonut strategian, joka nojaa vahvasti asiakkaan palvelemiseen. Yhtiön lupaus Parempaa palvelua haastaa jokaisen fenestralaisen lunastamaan asiakkaalle annetun lupauksen prosessin jokaisessa vaiheessa. Strategiamme muuttui, koska toimintaympäristömme on muuttunut. Tosiasia on, että rakentaminen vähenee, kilpailu kiristyy ja raaka-aineiden hinnat nousevat. Meidän on elettävä markkinan ja suhdanteiden mukana. Alalla on jo nyt ylikapasiteettia, joten on selvää, että vain tehostamalla ja parantamalla toimintaamme pystymme vastaamaan markkinatilanteen haasteisiin, Poulsen huomauttaa.

6 6 "Ei muutos ole mikään projekti, vaan prosessi, joka jatkuu." Energiatehokkuudesta ja ympäristöarvoista on tullut julkisen keskustelun ansiosta yhä keskeisempiä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Poulsen muistuttaa myös, että loppuasiakkaiden valintoja ohjaavat entistä enemmän arvot ja oman osaamisen rajallisuus. Nyt puhutaan samaan aikaan kustannustehokkuudesta, energiatehokkuudesta ja laadusta. Ympäristöarvot ohjaavat elinkaariajattelua materiaalivalinnoista valmistusmenetelmiin ja purkujätteiden kierrätykseen. Lisäksi valmiit pakettiratkaisut ja hankintojen helppous korostuvat, koska nykyinen perijäsukupolvi rakentaa harvemmin enää talojaan itse. Ne, jotka tekevät ostopäätöksensä pelkällä hintaperusteella, alkavat vähetä. Hankinnoissa osataan jo ajatella kokonaisuutta, uskoo Poulsen. LAATU ON ELINEHTO Poulsen painottaa laadun merkitystä, vaikka Fenestralle se onkin aina ollut keskeistä. Meille laatu on sekä tuotteiden että toiminnan laatua. Tuotteiden laatuun kuuluu paitsi niiden fyysinen laatu myös täydellinen tuoteperheajattelu. On laatua pystyä tarjoamaan kattavat ikkuna- ja oviratkaisut sekä uudis- että korjausrakentamisen erityistarpeisiin. Se on alalla täysin uniikkia. Toiminnan laadussa Fenestra vastaa asiakkaalle aina kokonaisuudesta. Tavoitteenamme on, että projektit hoidetaan alusta loppuun mahdollisimman tehokkaasti, virheettömästi ja asiakkaalle vaivattomasti. PAREMPAA PALVELUA Fenestra auttaa asiakkaitaan valitsemaan ja toteuttamaan oikeat ovi- ja ikkunaratkaisut. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että energiatehokkaiden ja laadukkaiden tuotteiden lisäksi asiakas voi luottaa siihen, että Fenestra antaa ammattitaitoista tukea suunnitteluun, toimittaa tuotteet luotettavasti ja varmasti sekä tarvittaessa asentaa tuotteet paikalleen ja huolehtii jälkitoimenpiteistä, kuten huollosta. Fenestran tavoitteena on siis laittaa asiakkaansa ovi- ja ikkuna-asiat kerralla kuntoon palvelemalla prosessin jokaisessa vaiheessa paremmin kuin ennen, paremmin kuin muut. MUUTOS VAATII AIKAA Konkreettinen työ paremman palvelun puolesta käynnistyi siitä päivästä, kun Poulsen astui Fenestran ovesta uuteen toimeensa. Kurssimme kääntämiseksi käynnistimme koko yhtiötä koskevan tulosparannus- ja kehittämisohjelman, jolla karsimme kuluja niin tuotannosta kuin myynnistäkin, ja loimme yhtiölle uuden asiakaslähtöisen strategian. Lisäksi päivitimme tuoterakenteitamme tulevaisuuden vaatimuksia vastaaviksi, keskityimme kokonaisvaltaiseen laadun parantamiseen niin tuotteissa kuin toiminnassa sekä panostimme tuotannon investointeihin, joista suurimpana koko ikkunatuotannon uusiminen Kuopion ja Forssan tehtailla. Asiakkaillemme muutokset ovat näkyneet uuden yritysilmeen ja uusien toimintamallien lisäksi myös parantuneena tuotelaatuna sekä kasvaneena toimitusvarmuutena. Kaikkien näiden muutosten tavoitteena on olla asiakkaillemme paras energiatehokkaiden ikkuna- ja oviratkaisujen toteuttaja nyt ja tulevaisuudessa, kertoo Poulsen. Näiden lisäksi Fenestran johto jalkautui työntekijöiden pariin viemään sanaa uudesta tavasta toimia, ja henkilökuntaa valmennettiin muutokseen. Muutosvalmennus ja johdon työ jatkuu edelleen. Ei muutos ole mikään projekti, vaan prosessi, joka jatkuu. On koko ajan oltava hereillä siinä, mitä markkinalla tapahtuu ja mitä asiakkaat odottavat. Sitä paitsi olemme sitoutuneet muuttumaan nopeammin kuin toimintaympäristö, Poulsen muistuttaa. Poulsen huomauttaa, että vaikka paljon Fenestrassa onkin jo tehty, työtä vielä riittää. Olemme puolimatkassa, ja nyt vaaditaan vieläkin kovempaa yhteistä rutistusta, jotta kaikki asiat saadaan vastaamaan antamaamme asiakaslupausta. Laatu ja toimitusvarmuus ovat kriittisiä asioita asiakkaillemme, ja panostamme nyt toden teolla niiden kuntoon saamiseen, sanoo Poulsen.

7 7 KIM POULSEN ON TAISTELIJA, jota houkuttelevat haasteet Kim Poulsen on vahva muutosjohtaja, toimeen tarttuja. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus mekaanisesta puunjalostusteollisuudesta niin Suomessa kuin kansainväliselläkin tasolla. Poulsenia houkuttelevat haasteet, siksi hän Fenestraankin tuli. Tiesin tulevani muutosduuniin ja haastavaan paikkaan, mutta juuri se onkin mielenkiintoista. Sitä juuri haluan tehdä. Kovan työn vastapainona Kim Poulsenin intohimona on urheilu. Vaikka Poulsen pelaa mm. tennistä ja golfia, ovat joukkuelajit ominta Kim Poulsenia. Hänen rakkain lajinsa on jääkiekko, missä hänet tunnetaan peräänantamattomana taistelijana ja joukkuepelaajana. Liiketoiminnassakin joukkuepelaaminen on kaiken perusta. Me kaikki olemme samaa tiimiä, joka sekä voittaa että häviää yhdessä. Tavoitteena tietenkin on, että voittoja tulee tappioita enemmän, Poulsen huomauttaa.

8 8 KUMPPANIN KOKEMUS VALTTIA YIT:n erikoiskohteissa YIT:n pääkaupunkiseudun asuntotuotantoyksikkö voi sopia kumppaninsa kanssa tuotteiden hinnat ja toimitusten määrät etukäteen vuosisopimuksin. Kumppani kantaa laajan vastuun lopputuotteesta ja tarjoaa ratkaisuja myös erikoiskohteisiin. TEKSTI: Matti Valli KUVAT: Jakke Nikkarinen Kumppanuus on hyvä ratkaisu suurten tuotevolyymien hankkimiseen. Kapasiteettivaraukset tuleville toimituksille tehdään yhteistyössä hyvissä ajoin, jolloin tuotteiden hankinnassa varsinaiseen kohteeseen riittää suunnitelmien ohella aikataulun ja toimituserien määritys. Kokonaisuuden kannalta oikea-aikaisten ikkunatoimitusten merkitys on suuri, sillä kustannukset alkavat nopeasti kohota, jos esimerkiksi ikkunoita ei saada paikoilleen samassa tahdissa muiden runkotöiden mukana. YIT ja Fenestra pyrkivät laajentamaan hyvin toimivaa yhteistyötä muuallekin Suomeen ja myös eri liiketoimintaryhmiin. Yritämme hyödyntää kokonaispalvelun tarjoamia etuja, jotta lopputulos saataisiin entistä paremmaksi, toteaa Mika Toivonen, YIT:n ikkunatiimin avainostaja. Kumppanuuteen kuuluu, että tuoteratkaisuja koskeva osaaminen näkyy niin lopputuotteessa kuin toteutusvaiheessa. Tästä syystä vaativissa kohteissa Fenestran edustaja tulee mukaan hankkeen suunnitteluun heti sen alettua. Toimittaja kantaa myös laajemman vastuun lopputuotteen onnistumisesta kuin kilpailutuksen kautta valittu toimittaja. Fenestra pyrkiikin pois tuotetoimittajan roolista ratkaisujen myyjän rooliin. TIETO LIIKKUU Kumppanuuden etuna tilaaja saa jatkuvasti tietoa uusista mahdollisista tuotevaihtoehdoista ja todellisista kustannuksista. Pääkaupunkiseudulla ikkunat ostetaan paikoilleen asennettuna, jolloin työmailla opitaan tuntemaan niin asennuspäälliköt kuin asennuksesta vastaavat mestarit. Näin syntyy valmis toimintamalli, eikä jokaisessa projektissa tarvitse keksiä uusia ratkaisuja. Fenestran ammattitaito korostuu erikoiskohteissa, esimerkiksi pohjoisen loma-asuntojen rakentamisessa, jossa energiansäästötavoitteiden saavuttaminen on haastavaa. Lisäksi merellisen ympäristön rakentamisessa tai poikkeuksellisen korkeissa rakennuksissa tarvitaan erikoisosaamista. Erikoiskohteissa tarvitaan ammattitaitoa, jollaista on vain kumppanilla, jonka osaaminen perustuu pitkään käytännön kokemukseen, korostaa Matti Koskela, ikkunoiden avainhankintatiimin kummi. Suurena toimittajana Fenestralla on rohkeutta kieltäytyä mahdottomista töistä toisaalta yhtiö haluaa monesti myös kokeilla omia äärirajojaan esimerkiksi silloin, kun asiakas haluaa itselleen vaikkapa vakiosta poikkeavia ratkaisuja. Yhteistyöhön kuuluu myös tuotekehitys, ja Fenestran avainasiakaspäällikkö Heikki Koskinen edustaakin ikkunaosaamista YIT:n matalaenergiatyöryhmässä. Kaikki uudet YIT Kodit toteutetaan matalaenergiaratkaisuin. Koskinen uskoo, että tulevaisuudessa aletaan seurata rakennusten kokonaisenergiankulutusta sen sijaan, että seurataan yksittäisten komponenttien u-arvoja nykyiseen tapaan.

9 9 AVAINOSTAJIA JA KUMMEJA YIT:llä hankinta perustuu valvoviin ja raportoiviin avainostajatiimeihin: sovituille tuotteille nimetään avainostaja, joka kerää ympärilleen tarvittavan ammattiosaajaryhmän. Tiimeissä on edustajia YIT:n eri yksiköistä ympäri Suomen. Tiimejä löytyy moneen lähtöön: paikallisia, valtakunnallisia sekä tuotekohtaisia. Valtakunnallisia tiimejä on noin 40, ja yksinomaan pääkaupunkiseudulla toimii noin 80 tiimiä. YIT:n merkittäviin hankintatiimeihin, kuten ovi- ja ikkunatiimiin, on ylin johto nimennyt keskuudestaan kummin. Kummien tärkeimpiä tehtäviä on toimia linkkinä hankinnan ja yhtiön ylimmän johdon välillä, jolloin kaikki oleellinen tieto kulkee kenttäväen ja hallinnon välillä jouhevasti. Ovija ikkunatiimin kummina toimii Matti Koskela. Mika Toivola (vas. ylhäällä) ja Matti Koskela (vas.) YIT:stä sekä Heikki Koskinen Fenestralta (oik.).

10 10 Skanska: MATERIAALIT OIKEASSA PAIKASSA OIKEAAN AIKAAN Kuvassa Jan Elfving ja Ulla Talvitie Skanskalta.

11 11 Skanska kehittää uutta logistiikkajärjestelmää rakennusprojektien toimitusketjujen hallintaan. Tulevaisuudessa tavarantoimittajat saavat ajantasaista tietoa eri työmaiden materiaalitarpeesta ja materiaalivirtoja voidaan hallita keskitetysti. TEKSTI: Matti Valli KUVA: Jakke Nikkarinen Tavarantoimittajien ohella muutoksesta hyötyvät myös aliurakoitsijat ja kuljetusliikkeet. Ennen työmaalla jokainen pyrki optimoimaan omaa toimintaansa; nyt suuri haaste on optimoida toimitusketju kokonaisuutena. Tätä varten on luotu logistiikkajärjestelmä, joka on keskitetty tiedonhallinnan työkalu. Skanskan kannalta kyseessä on enemmän toimintatavan muutos kuin it-projekti. Se edellyttää, että tilaukset tehdään Skanskan sähköisillä tilausjärjestelmillä. Tuotannon mukaiset ja oikea-aikaiset materiaalitoimitukset edellyttävät myös tarkkaa aikataulusuunnittelua ja toteutusta. TAVARA OIKEAAN PAIKKAAN Nykyisin työmaat ilmoittavat tavarantoimittajalle varsin myöhäisessä vaiheessa, jos jotain tuotetta ei vielä tarvita. Pahimmassa tapauksessa työmaalle kuljetetaan seisomaan tavaraa, jota toisella työmaalla tarvittaisiin kipeästi, kuvailee tilannetta Skanskan Jan Elfving, toimitusketjun hallinnasta ja kehitystoiminnasta vastaava johtaja. Uudessa ratkaisussa työmaa kutsuu keskitetystä järjestelmästä esimerkiksi tilaamiaan ikkunoita oman tuotantonsa tahdissa. Osa materiaaliryhmistä toimitetaan logistiikkakeskuksen kautta, osa suoraan tehtaalta. Kuljetuksissa päivän heitot suuntaan tai toiseen ovat tänä päivänä tavallisia. Kuljetusliikkeet alkavat saada nopeasti palautetta väärään aikaan saapuvista kuljetuksista. Esimerkiksi työmaalle voi kesken elementtiasennusten tulla kuljetus, jonka purkaminen vaatii torninosturin käyttöä ja asennustyön keskeyttämistä. Jatkossa tiedetään tarkasti, mitä tavaraa työmaalle on tulossa, ja kaikille toimituksille on sovittu aikaikkunat, kertoo Skanskan logistiikkapäällikkö Ulla Talvitie. Nykyisin työmaalla voi käydä vuorokaudessa 15 rekka-autoa ilman etukäteen sovittua aikataulua. Muutos on suuri, sillä tulevaisuudessa Skanskan työmaalla käy vuorokaudessa parhaimmillaan vain yksi tavarankuljetusauto tuomassa seuraavan päivän asennuksissa tarvittavat materiaalit. ALIURAKOITSIJAT MUKAAN Keskitetty materiaalihallinta koskee myös aliurakoitsijoiden materiaaleja. Jan Elfving ja Ulla Talvitie uskovat, että aliurakoitsijatkin hyötyvät, kun materiaalit ohjataan suoraan oikeaan työkohteeseen oikeaan aikaan. Luomme toimitusketjujen hallintaan yhtenäiset menettelyt ja logistiikkajärjestelmän tukemaan systemaattista toimintatapaamme. Tietokatkokset vähenevät, kun kaikista asioista sovitaan kirjallisesti. Tavarantoimittajien ei tarvitse tämän jälkeen enää hallita eri mestareiden erilaisia toimintatapoja. Riittää, että he hallitsevat Skanskan tavan toimia, Talvitie sanoo. Logistiikkajärjestelmän pilotointi aloitetaan tämän vuoden aikana työmailla Etelä-Suomessa. Mikäli toimitusketjujen kehittyneempi hallinta tehostaa tuottavuutta ja tuo kustannussäästöjä, kuten on suunniteltu, uusi toimintatapa laajennetaan koko maahan.

12 12 FENESTRAN OBJEKTIKIRJASTO arkkitehtien apuna NCC toteuttaa Espoon Otaniemessä nelivaiheista Falcon Business Park -projektia. Ikkunoiden suunnittelua on nopeuttanut ja helpottanut GDL-objektikirjasto, joka sisältää Fenestran ikkunamallit ominaisuuksineen 3D-muodossa. TEKSTI: Matti Valli KUVA: Jakke Nikkarinen Optiplanin i arkkitehti hikatariina Kosonen. Falcon Business Park Espoon Otaniemessä koostuu neljästä vaiheittain käyttöön otettavasta rakennuksesta, joihin tulee työtilat yhteensä henkilölle. Rakennuksista Hali valmistui kesäkuussa 2007 ja Tinnu syyskuussa Kolmas rakennus, Lago, luovutetaan tilaajalle syksyllä 2009; perustustyöt ovat täydessä käynnissä ja suunnittelu loppusuoralla. Vuonna 2010 valmistuva Gentti on suunnitteluvaiheessa. Arkkitehti- ja suunnittelutoimisto Optiplanin lasivaltaisessa toimitalossa Helsingin Mannerheimintiellä arkkitehti Katariina Kosonen hahmottelee suunnittelutiimin jäsenenä ratkaisuja tulevaisuuden toimitaloille. Työn alla ovat Falconin kolmannen ja neljännen vaiheen rakennukset. Punainen tiili on hallitseva julkisivumateriaali, koska suunnittelussa on otettu huomioon Otaniemen tiiliarkkitehtuuri. Arkkitehdin perustyökalu on ArchiCAD-ohjelma, jonka

13 13 voidaan vaikuttaa kaikkien mallissa olevien samaan ryhmään kuuluvien ikkunoiden ominaisuuksiin, ja samalla muutos päivittyy kaikkiin tietomallista otettaviin tulosteisiin, kuten julkisivuihin ja pohjapiirustuksiin, Kosonen sanoo. Suunnittelutieto lähetetään PDFtiedostona työmaalle, jossa siitä otetaan tarvittavat tulosteet. Työmaaolosuhteissa A4-kokoinen paperituloste on avulla rakennusten seinät, ylä- ja alapohjat, pilarit, palkit sekä ikkunat ja ovet viedään tietokoneelle kolmiulotteisina elementteinä ja objekteina. Rakennuksen suunnitelma mallinnetaan sadoista ja tuhansista yksittäisistä osista ja elementeistä rakennuksen näköiseksi tietokonekuvaksi. Koko hanke toteutetaan tietokoneella laaditun 3D-mallin pohjalta, joka on tarvittaessa kaikkien rakennusprojektissa mukana olevien osapuolien käytettävissä, Katariina Kosonen sanoo. IKKUNAMALLIEN OMINAISUUDET MÄÄRITELLÄÄN TARPEIDEN MUKAAN Optiplan päivitti käyttöönsä toukokuussa 2008 Fenestran objektikirjaston uusimman version. Fenestran ikkunaobjektit sisältävät valmiit perustiedot ikkunavaihtoehdoista ja niiden ominaisuuksista, ja ikkunamalleille voi myös määritellä itse tarvittavia ominaisuuksia. Ikkunaobjektille valitaan tyyppi tarjolla olevista vaihtoehdoista. Määrittelemme sille tarvittavat ominaisuudet, kuten korkeuden, leveyden ja karmin syvyyden. Mikäli ikkunan koko tai muut ominaisuudet eivät vastaa Fenestran suosituksia, objekti varoittaa siitä, kertoo Katariina Kosonen. Muita määriteltäviä ominaisuuksia ovat muiden muassa u-arvo, paloluokka, ääneneristävyys, energialuokitus sekä ikkunalasit. Käyttöluokitus on oleellinen asia: on tärkeää määritellä, onko kyseessä esimerkiksi väestönsuoja- vai saunan ikkuna tai kenties savunpoistoikkuna. Joissain tilanteissa on käytettävä turvalasia ja toisissa auringonsuojalasia. Myös varusteiden, kuten sälekaihtimien, tarve määritellään. TIETO YHDESSÄ PAIKASSA Fenestran objektikirjasto on nopeuttanut ja yksinkertaistanut ikkunoiden suunnittelua, eliminoinut virheitä sekä helpottanut ikkunatoimitusten kuljetusta työmaalla oikeaan paikkaan. Tietomalliin kerran syötetty ikkunasuunnitelma pysyy jatkossa yhdenmukaisena kaikissa piirustuksissa, mikä helpottaa jatkotyötä. Parhaimmillaan Kosonen on laatinut 250 ikkunan ikkunakaavion yhdessä päivässä, kun ikkunoiden ominaisuudet olivat tarkentuneet sitä ennen suunnittelun edetessä kuin huomaamatta. Aikaisemmin perusikkunat piirrettiin pelkkinä viivoina kaikkiin piirustuksiin erikseen. Nyt älykäs tieto on mallissa yhdessä paikassa. Yhdellä muutoksella Yhdellä muutoksella voidaan vaikuttaa kaikkiin mallissa oleviin ikkunoihin. käyttökelpoisin ratkaisu. Työmaalle tulevasta tiedosta on karsittu se, mitä työmaalla ei tarvita. Aikaisemmin A4-arkin sivulle mahtui yksi ikkuna nyt niitä mahtuu neljä, joten tieto mahtuu neljä kertaa pienempään tilaan. Työmaalla suunnitelmat tarkastetaan ja sen jälkeen ikkunat tilataan. Sitä ennen myös ikkunatoimittaja on tutkinut, että arkkitehdin piirtämät ikkunaratkaisut ovat tuotannollisesti järkeviä. Fenestran objektikirjastoa on kehitetty eteenpäin käyttäjiltä saatujen kommenttien perustella. Yksi lisäidea voisi Kososen mukaan olla se, että ominaisuuksien kopioiminen yhdestä ikkunasta vain osittain erilaisiin ikkunoihin olisi vieläkin helpompaa. Objektit voisi vielä integroida rakennusselostuksiin, eli 3D-tietomallissa olevat määrittelyt olisivat linkkeinä Word-muotoisessa rakennusselostuksessa ja päinvastoin. Tiedon päivittäminen olisi automaattista tiedostotyypistä riippumatta molempiin suuntiin.

14 14 KÄDENJÄLKI OVET AUKI elämysmaailmaan Vantaalle, ostoskeskus Jumbon yhteyteen on avattu Suomen suurin ja kaunein elämyskeidas Flamingo. Viihdekeskus kätkee sisäänsä koko perheen vesipuiston ja kylpylän lisäksi hotellin, erikoisliikkeitä, kuusi elokuvateatterisalia, kymmenkunta ravintolaa, 20-rataisen keilahallin biljardisaleineen ja yli 2000 asiakasta vetävän yökerhon. TEKSTI: Jussi Tossavainen KUVAT: Voitto Niemelä

15 15 Valtavan viihdeparatiisin ovet aukesivat syyskuun alussa rakennustyöt sujuivat jouhevasti ja valmistuivat jopa pari kuukautta etuajassa. Fenestra toimitti ja asensi Flamingoon kaikki puiset sisäovet avaimet käteen -periaatteella. Flamingon koko ja tilojen monipuolisuus asettivat Fenestralle melkoisen haasteen. Yhteensä viihdekeskukseen tarvittiin peräti ovea, joten hanke oli Fenestralle varsinainen tulikoe kokonaisvaltaisen ovipaketin tarjoajana. Pelkästään hotelliin Fenestra toimitti ja asensi lähes 700 ovea. Tämä taitaa olla suurin tilauksemme ja ensimmäinen avaimet käteen -periaatteella tehty projektimme, jossa hoidamme kohteen ovet asennusta myöten. Ikkunaprojekteissa olemme vastaavaa käytäntöä jo toteuttaneet, Fenestran projektipäällikkö Mauri Pollari kertoo. TOIMINTOJEN MONIPUOLISUUS TOI LISÄHAASTETTA Lisähaasteen ovitoimituksille toi Flamingossa toimivien yritysten monipuolisuus löytyyhän Flamingosta hotellin lisäksi mm. elokuvateatteri, yökerho, ravintoloita ja erikoisliikkeitä. Yrittäjillä oli erikoistarpeita ja -toiveita myös ovien osalta. Kaikille vuokralaisille tarjottiin ensin perusratkaisua, jonka jälkeen he saivat esittää omia näkemyksiään ja muutosehdotuksiaan. Kyllä niitä muutoksia haluttiin ihan viime metreille asti, Flamingon urakoitsijan, SRV Toimitilojen suunnittelupäällikkö Esa Marttila muistelee. Fenestran Mauri Pollari kertoo, että ovet toteutettiin kunkin yrittäjän näkemysten mukaisesti. Räätälöimme Flamingon ovet tarpeen mukaan; aivan samanlaisia ovia ei siis kaupasta saa, kertoo Pollari. Siinä mielessä kyse on tietysti standardien mukaisuudesta, että kaikkien ovien täytyi olla tyyppihyväksyttyjä ja täyttää paloturvallisuusvaatimukset, Pollari selventää. Joihinkin Flamingon oviin vaadittiin myös erikoisominaisuuksia. Esimerkiksi elokuvateatteriin tarvittiin kunnolla äänieristetyt ovet. Testasimme Fenestran äänieristetyt erikoisovet, ja ne täyttivät äänieristysvaatimukset isolla marginaalilla eli paremmin kuin hyvin, kiittelee Esa Marttila. Fenestran laajan valikoiman ja joustavan palvelun ansiosta kaikki Flamingon erikoisominaisuuksia vaativat oviratkaisut ja yksilöllisiin tarpeisiin perustuvat ovitoiveet saatiin toteutettua. VALTAVA PROJEKTI VAATI SAUMATONTA YHTEISTYÖTÄ Rakennusprojektin laajuus asetti haasteita myös toimijoiden yhteistyölle. SRV:n Marttila pitää Fenestraa luotettavana yhteistyökumppanina. Meillä on takana pitkäaikaista yhteistyötä sekä ikkuna- että ovipuolella. Kokemustemme mukaan Fenestra on joustava kumppani ja tavarantoimittaja, jonka laatuun voi luottaa, toteaa Marttila. Tavaraa voisi saada halvemmalla esimerkiksi Virosta, mutta me tahdomme parhaat kokonaisratkaisut, Marttila painottaa. Rakennuslehti valitsi Flamingon vuoden 2007 parhaaksi työmaaksi. Esa Marttila uskoo, että palkitsemisen taustalla on toimiva suunnittelu ja rakentaminen, työturvallisuus ja tilaajavastuun velvoitteiden hoitaminen. Työmaan organisointia helpotti rakennuskompleksin 3D-mallinnus, jossa virtuaalinen malli kehittyi reaaliajassa rakentamisen edistyessä. Malli hälytti heti, jos rakennuksen yksityiskohdat eivät edenneet suunnitellusti. Koko prosessin hallinta oli tämän älykkään mallin ansiosta hanskassa. Myös Fenestran Mauri Pollari on tyytyväinen Flamingon rakennusprojektin onnistumiseen. Projektissa menestymistä auttoi se, että yhteistyö on aina ollut SRV:n kanssa erinomaista ja saumatonta. SRV:llä on ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta sekä hankinnassa että projektin- ja työnjohdossa, Pollari kiittelee. Flamingosta löytyy lisätietoa osoitteesta

16 16 Kumppanit oppivat TUNTEMAAN TOISENSA Torniosta käsin toimiva Mittava Kodin talotehdas ja sen sisaryhtiö rakennusliike Rakennusmega ovat olleet Fenestran sopimusasiakkaita kymmenen vuoden ajan. Sopimukseen kuuluu kokonaisvastuu ikkunoiden sekä ulko- ja sisäovien toimituksista. TEKSTI: Matti Valli KUVAT: Mittava Koti Kumppanuudesta on hyötyä. Olemme vuosien kuluessa oppineet tuntemaan Fenestran toimintatavat, ja he tuntevat vaatimuksemme. Monet Fenestran palveluksessa olevat henkilöt ovat olleet kanssamme tekemisissä hyvinkin pitkän ajan, kertoo konsernin toimitusjohtaja Lasse Hamari. ENERGIAA SÄÄSTETTÄVÄ Rakennusmega tekee kaikkea rakentamista saneerauksista uudiskohteisiin, ja Mittava Koti keskittyy talopakettitoimituksiin. Energiansäästö on tulevina vuosina rakentamisen suuri haaste, sillä energiatehokkuuden rakentamismääräykset kiristyvät vuonna 2010 ja uudestaan parin vuoden kuluttua Rakennuksen vaipan ohella määräykset koskevat ovia ja ikkunoita. Etenkin pohjoisen olosuhteissa vaatimukset ovat haasteellisia. Energiatalous hallitsee tulevaisuuden rakentamista. Ovien tiivistäminen ja eristämisen parantaminen

17 17 Tunnemme Fenestran toimintatavat ja he meidän vaatimuksemme. ovat tulevaisuuden haasteita, ja yksi mahdollisuus on rakentaa esimerkiksi oven karmit ontelorakenteisiksi eristeiden asentamista varten. Uusi tuote on nelilasinen ikkuna, jonka rinnalle kaivataan ehkä vieläkin pidemmälle meneviä energiaa säästäviä ikkunavaihtoehtoja, Hamari pohtii. TOIMITUSVARMUUS AVAINSANA Ikkunatoimittajan ja rakentajan yhteistyössä korostuu jatkossa muun muassa toimitusvarmuus ja toimitusten koordinaatio työmaan toimintojen kanssa. Yhteistyötä on kehitetty: esimerkiksi reklamaatiotilanteessa asiakas saa reklamaationumeron, jonka avulla jälkihoito sujuu jouhevammin. Seuraava yhteistyön kehittämisen haaste on reklamaatioilmoitukseen perustuvien korjaustoimien aikatauluttaminen. Ovia ja ikkunoita koskevia laadullisia reklamaatioita esiintyy sinänsä varsin vähän; tilanne parani, kun tuotteet alettiin päällystää pinnoitteella, joka peittää oksakohdat näkyvistä. Yhteistyötä on parantanut myös esitemateriaalin yhtenäistyminen, sillä tuotteita ei enää nimetä vaikkapa valmistuspaikkakunnan mukaan, vaan kaikki tuotteet ovat saman Fenestratuotemerkin alla. VERKKOYHTEYS OVIESITTELYYN Mittava Kodin verkkosivuilta on suora yhteys Fenestran tuotteiden verkkoesittelyyn. Se tukee talotehtaan myyntiä, sillä ennen ostopäätöksen tekoa loppuasiakkaat tutkivat mielellään esimerkiksi ulko-oven ominaisuuksia ja ulkonäköä. Yhteistyössä tärkeä asia ovat olleet myös Fenestran henkilöstön kanssa järjestetyt yhteiset koulutustilaisuudet. Niissä olemme oppineet paitsi uusia asioita myös tuntemaan toisemme paremmin, Lasse Hamari sanoo. Mittava Kodin ja Fenestran yhteistyön tuloksena syntyy tyylikkäitä koteja.

18 18 KÄDENJÄLKI JULKISIVU JA IKKUNAT KERRALLA KUNTOON Turun talousalueen yksi suurimpia kuluvan vuoden ikkuna- ja julkisivuremontteja on Asunto Oy Petkeltien peruskorjaus. Remontti alkoi maaliskuussa 2008 ja jatkuu vielä vuoden 2009 kevättalveen. Pääurakoitsijana toimii Suomen Ohutlevyasennus Oy, ja ikkunat ja parvekeovet kohteeseen toimittaa Fenestra. TEKSTI: Matti Valli, Johanna Eerikäinen KUVA: Matti Valli Kuudesta kerrostalosta muodostuva taloyhtiö on rakennettu Julkisivuelementit ja eristeet sekä taloyhtiön lähes 900 ikkunaa uusitaan samanaikaisesti, ja myös parvekeovet vaihdetaan. Remontissa on kiinnitetty huomiota energiatalouden kohentamiseen ja asuntojen myyntiarvon kasvattamiseen. Taloyhtiössä uskotaan, että korjausurakan kustannukset julkisivuremontin 2,1 miljoonaa euroa ja ikkunasaneerauksen euroa tulevat myyntihinnassa takaisin korkojen kanssa. Julkisivumateriaaliksi valittiin kestävä ja tyylikäs keraaminen laatta arkkitehti Paula Markkulan suunnitelmien mukaan. Keraaminen laatta on korvaamassa seinärakenteiden erilaiset julkisivulevyt. Keraamiset laatat muistuttavat rakenteellisesti poltettua tiiltä ja antavat julkisivulle arvokkaan ilmeen, eikä niiden kanssa ole ollut kosteusongelmia, kertoo toimitusjohtaja Jukka Stam Suomen Ohutlevyasennus Oy:stä. Tällä hetkellä 80 prosenttia julkisivu-urakoista tehdään niin, että uudet eristeet ja seinälaatat asennetaan vanhan seinän päälle. Stamin mukaan ehdottomasti parempi ratkaisu on perusteellinen remontti, jossa vanhat eristeet korvataan uusilla ja jossa ratkaisusta tehdään tuulettuva. SANEERAUKSESSA SATSATAAN LAATUUN JA ENERGIATEHOKKUUTEEN Talojen ulkoseinän eristepaksuus kasvaa 100 millimetristä 155 millimetriin. U-arvoksi tulee 0,21 aikaisemman 0,35:n sijasta. Fenestran valikoimista kohteeseen valittiin ikkuna, jonka u-arvo on ainoastaan 1,1, kun vanhojen ikkunoiden laskennallinen u-arvo on 2,7. Myös par-

19 19 Saneerauskumppanit, jotka tarjoavat kokonaisratkaisuja ja -vastuuta, tulevat kasvattamaan suosiotaan. Asunto Oy Petkeltien julkisivu ja ikkunat uusitaan samalla kertaa. Uusien ikkunoiden u-arvo on 1,1. vekeovien u-arvo on 1,1. Tärkeä työväline oli Motivan kotisivuilta löytyvä energialaskuri, jonka avulla tutkittiin energiankulutuksessa tapahtuvia muutoksia. Näillä u-arvoilla taloyhtiön energia- ja lämminvesikustannukset alenevat laskennallisesti noin euroa vuodessa, kertoo työmaan valvoja Jari Marttinen Julkisivukonsultointi JK Oy:stä. Ikkunat valmistetaan tehtaalla varastoon viikkoa aikaisemmin ennen niiden toimittamista työmaalle. Makuuhuoneisiin asennetaan tuloilmajärjestelmällä varustetut ikkunat. Se tarkoittaa, että talvella sisään tuleva ilma lämpenee ikkunan sisä- ja ulkolasin välisessä tilassa, mikä estää vedon tunteen. Kesällä korvausilma otetaan suoraan yläkarmin päällä sijaitsevan raitisilmaventtiilin läpi, kertoo ikkunatoimituksista vastaavan Fenestran projektipäällikkö Taneli Lundén. Poistoilma hoidetaan ulos huoneista koneellisen ilmanvaihdon avulla. Kun vanhan asunnon ikkunat vaihdetaan tuloilmaikkunoiksi, rakennuksen lämmitysja ilmanvaihtojärjestelmä säädetään vastaamaan uusia olosuhteita. YHTEISTYÖ TOIMII MYÖS ASUKKAAT TYYTYVÄISIÄ Parhaimmillaan työmaan vahvuus on parikymmentä miestä. Työmaakokous pidetään joka toinen viikko mukana ovat urakoitsija, valvoja, isännöitsijä ja taloyhtiötä edustava rakennustoimikunta eli käytännössä taloyhtiön hallitus. Työmaalla yhteistyön sujumiseen ollaan oltu tyytyväisiä. Myös asukkaat ovat tyytyväisiä, koska tietoa työn edistymisestä on jaettu runsaasti. Tärkeässä roolissa on ollut etenkin asukkaita edustava rakennustoimikunta. KUMPPANUUS KEVENTÄÄ ISÄNNÖITSIJÄN SANEERAUSTAAKKAA Isännöitsijän vastuu kiinteistönpidosta on lisääntymässä, mikä merkitsee myös työtehtävien monipuolistumista ja määrän kasvua. Suunnitelmallinen kiinteistönpito helpottuu, kun saneerauksessa on mukana vastuullinen ja luotettava kumppani. Taloyhtiöiden hallitukset ovat siirtämässä kiinteistönpidon vastuuta yhä enemmän isännöinnille. Isännöitsijälle se tarkoittaa tehtävien monipuolistumista ja siirtymistä hallintopalveluista todelliseen kiinteistöjohtamiseen. Suunnitelmallisuuden ja hankintaosaamisen rooli tulee korostumaan. Suomen isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä näkee muuttuvan isännöinnin vaikuttavan myös alihankkijasuhteisiin esimerkiksi saneerausprojekteissa. Uudenlainen suunnitelmallinen isännöintitapa tarvitsee avoimesti toimivia kumppanuuksia. Koettu laatu ja lupausten pitäminen ovat niitä yksinkertaisia asioita, jotka näkyvät ja tuntuvat, Heikkilä toteaa. Fenestra vastaa haasteeseen tarjoamalla isännöitsijöille sujuvaa, luotettavaa ja pitkäjänteistä kumppanuutta, jossa vastuu kannetaan koko ikkuna- ja ovisaneerauksesta suunnittelusta asennukseen ja jälkihoitoon asti. Heikkilä uskoo, että isännöinnin muuttuvan roolin myötä alihankkijoiden valinnassa ei enää tuijoteta pelkästään euroihin. Saneerauskumppanit, jotka tarjoavat kokonaisratkaisuja ja -vastuuta, tulevat kasvattamaan suosiotaan. Taloyhtiöt ovat usein syyllistyneet alihankkijoiden arvottamiseen ainoastaan hinnan perusteella. Tässä tulee varmasti tapahtumaan muutosta, ennakoi Heikkilä.

20 20 Starkin Jari Mäkinen: VAHVAA BRÄNDIÄ ON HELPPO MYYDÄ Ammattirakentajat tuntevat Fenestran ja luottavat sen laatuun. Sillä on vahva brändi, jota on helppo myydä, Starkin tuoteryhmäpäällikkö Jari Mäkinen toteaa. TEKSTI: Jussi Tossavainen KUVAT: Fenestra

Taloyhtiön jättiurakka: ilmastointiremontti ja lähes 1 500 uutta ikkunaa ja ovea. Saneeraustiimi antaa parastaan ja vielä vähän päälle!

Taloyhtiön jättiurakka: ilmastointiremontti ja lähes 1 500 uutta ikkunaa ja ovea. Saneeraustiimi antaa parastaan ja vielä vähän päälle! FENESTRAN ASIAKASLEHTI 1/2009 Taloyhtiön jättiurakka: ilmastointiremontti ja lähes 1 500 uutta ikkunaa ja ovea Saneeraustiimi antaa parastaan ja vielä vähän päälle! VANHASSA VARA PAREMPI Suomen rakennussektori

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Mikkeli REIM Mikkeli Oy Nuijamiestenkatu 4 50100 Mikkeli p. 0207 438 560 www.reimgroup.com/mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kysyntäjoustohankkeessa selvitetään kaukolämmön uudenlaista käyttöä Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kenen vastuulla on katto? www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa

Lisätiedot

Gipsolution. Eristäminen ja eristeet. Aquapanel. Kipsimassa. Ruka Village. teema: Energiatehokkuus

Gipsolution. Eristäminen ja eristeet. Aquapanel. Kipsimassa. Ruka Village. teema: Energiatehokkuus Knauf Oy:n sidosryhmälehti Gipsolution Nro 1/2010 teema: Energiatehokkuus Eristäminen ja eristeet Aquapanel joutuu tositestiin, kun lentokentän kylpylä valmistui. Ruka Village Huippuhotelli rakennettiin

Lisätiedot

Kasvamme harkituin askelin s. 4

Kasvamme harkituin askelin s. 4 Consti Yhtiöiden lehti korjausrakentamisesta 1/2015 uudistajat Kasvamme harkituin askelin s. 4 Käyttäjälähtöinen muutostyö toteutetaan asiakkaan ehdoilla s.10 Yhä parempia palveluita kiinteistönomistajille

Lisätiedot

26. 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT

26. 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Oulu REIM Oulu Oy Hallituskatu 29 A 90100 Oulu p. 0207 441 700 www.reimgroup.com/oulu ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

Smail. Vihreydestä. vastuullisuuteen. Laatu lähtee asenteesta Lahden Talot sai ympäristötehokkuudesta. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa

Smail. Vihreydestä. vastuullisuuteen. Laatu lähtee asenteesta Lahden Talot sai ympäristötehokkuudesta. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Smail Kumppanuuden rakentaja 1 2011 Vihreydestä vastuullisuuteen 14 8 22 Laatu lähtee asenteesta Lahden Talot sai ympäristötehokkuudesta laudaturin Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Teksti: Katri

Lisätiedot

Uusia malleja korjausrakentamiseen. www.kita.fi. Hyvin suunniteltu saneeraus on toteutusta vaille valmis. Hissi toimivaksi tavalla tai toisella

Uusia malleja korjausrakentamiseen. www.kita.fi. Hyvin suunniteltu saneeraus on toteutusta vaille valmis. Hissi toimivaksi tavalla tai toisella Hyvin suunniteltu saneeraus on toteutusta vaille valmis Hissi toimivaksi tavalla tai toisella www.kita.fi Taloyhtiöiden viestinnässä varaa parantaa Hinta 14,50 EUR Uusia malleja korjausrakentamiseen RAKENTAMISEN,

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Photo: ekarjala kuvapankki / Raija Mutanen Imatra REIM Imatra Oy Lappeentie 17 55100 Imatra p. 0207 438

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Joensuu REIM Joensuu Oy Niskakatu 4 80100 Joensuu p. 0207 438 460 www.reimgroup.com/joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Kymi ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Kymi ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 REIM Kymi Oy Lehtomäenkatu 12, 45160 Kouvola p. 0207 438 500 www.reimgroup.com/kymi-kouvola Kymi Keskusaukio

Lisätiedot

Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet. Helsingin. Formex Oy Kalkkipetteri, 08700 LOHJA Puh. 010 315 8810 www.formex.

Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet. Helsingin. Formex Oy Kalkkipetteri, 08700 LOHJA Puh. 010 315 8810 www.formex. Helsingin RAKENNUSMAAILMA 1 HENGITÄ PUHDASTA RAIKASTA SISÄILMAA Marraskuu 7/2013 Köysikuja 1 B 01640 Vantaa puh. 050 353 4465 fax (09) 852 3307 pk.ilmastointi@suomi24.fi www.pk-ilmastointi.fi Formex Oy

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Hämeenlinna. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Hämeenlinna. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Hämeenlinna REIM Hämeenlinna Oy Hallituskatu 17 A 13100 Hämeenlinna p. 0207 441 720 www.reimgroup.com/hameenlinna ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Lahti ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Lahti ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 LAHDEN KESKUSTA MYLLERRYKSESSÄ. Kuva by Jenna Silvonen Lahti REIM Lahti Oy Aleksanterinkatu 7, 2. krs

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Tampere ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Tampere ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Tampere REIM Tampere Oy Hatanpään valtatie 24 B 33100 Tampere p. 0207 438 600 www.reimgroup.com/tampere

Lisätiedot

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa K Y M D A T A O Y : N A S I A K A S L E H T I 2 0 1 2 CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa Suunnittelun painopiste muuttuu tietomallinnus tehostaa rakentamista ARE

Lisätiedot

TLT-CONNECTION URAKOI SEUTUVERKKOHANKKEITA OMAKOTITALOSTA ENERGIAÄLYKÄS NRO

TLT-CONNECTION URAKOI SEUTUVERKKOHANKKEITA OMAKOTITALOSTA ENERGIAÄLYKÄS NRO NRO 1 2014 Rexel Finland Oy:n asiakaslehti UUSI VALAISTUS ON TUONUT KOUVOLAN UIMAHALLISSA SÄÄSTÖÄ PERÄTI 73 %. Timo Mattila 4 14 TLT-CONNECTION URAKOI SEUTUVERKKOHANKKEITA 32 OMAKOTITALOSTA ENERGIAÄLYKÄS

Lisätiedot

Johdin. Asiakaslehti nro 1 2010. Standardien mukaisiin tuotteisiin voi luottaa. DrakaHybrid vähentää asennustyön määrän neljännekseen

Johdin. Asiakaslehti nro 1 2010. Standardien mukaisiin tuotteisiin voi luottaa. DrakaHybrid vähentää asennustyön määrän neljännekseen Asiakaslehti nro 1 2010 Standardien mukaisiin tuotteisiin voi luottaa DrakaHybrid vähentää asennustyön määrän neljännekseen Sähköistyksen mahdollisuuksista on kerrottava kuluttajille Liikennevirasto vauhdittaa

Lisätiedot

7+ OSUVAN VIESTINNÄN MENESTYSTARINOITA:

7+ OSUVAN VIESTINNÄN MENESTYSTARINOITA: 1/2009 Vaikeuksissa hyvät ideat virtaavat. näkemystä taantumasta 7+ OSUVAN VIESTINNÄN MENESTYSTARINOITA: ME NAISET, BMW, HARTELA, MASKU... MAIJA MALLIKAS, mitä mieltä sinä olet? Vastaa: www.hansaprint.fi/mielipide

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

Tieto. Puukeitaan avulla onnistut varmasti. Ikonen Matti S Tmi. Keski-Suomi Maaliskuu 1/2012. Pohjatutkimukset Kartoitukset

Tieto. Puukeitaan avulla onnistut varmasti. Ikonen Matti S Tmi. Keski-Suomi Maaliskuu 1/2012. Pohjatutkimukset Kartoitukset RAKENTAJAN TIETO Rakentajan 1 Ikonen Matti S Tmi Tieto Keski-Suomi Maaliskuu 1/2012 Välitie 4, 41500 HANKASALMI Puh. 040 548 7906 matti.ikonen@co.inet.fi www.msikonen.fi Pohjatutkimukset Kartoitukset Vuotta

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen NRO 2/06 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen L7 - harppaus tulevaisuuteen PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus L7 - harppaus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Linjasaneeraus on korjausrakentamisen kuningaslaji. www.kita.fi. Isännöitsijän työ on mainettaan monipuolisempi. Rempalle rahoitus

Linjasaneeraus on korjausrakentamisen kuningaslaji. www.kita.fi. Isännöitsijän työ on mainettaan monipuolisempi. Rempalle rahoitus www.kita.fi Rempalle rahoitus Koulutus kannattaa aina Hinta 9,20 EUR Isännöitsijän työ on mainettaan monipuolisempi Linjasaneeraus on korjausrakentamisen kuningaslaji PAKOON PUTKIREMONTTIA ALKAEN 51 EUROA/VRK?

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti 8 Ajankohtainen passiivitalo 14 Vapaavuori perää vaihtoehtoja 24 Rappauksella väriä ja ilmettä 27 Vanhojen tiilirakennusten

Lisätiedot

HYÖTYNELIÖ 47/2008. Cramo Instant Oy:n asiakaslehti. Naantalin jalostamon laajennushanketta suunnitellaan Cramolta vuokratuissa tiloissa

HYÖTYNELIÖ 47/2008. Cramo Instant Oy:n asiakaslehti. Naantalin jalostamon laajennushanketta suunnitellaan Cramolta vuokratuissa tiloissa 47/2008 HYÖTYNELIÖ Cramo Instant Oy:n asiakaslehti Cramon moduulitalo edustaa kestävää kehitystä Naantalin jalostamon laajennushanketta suunnitellaan Cramolta vuokratuissa tiloissa Laadukasta hoivapalvelua

Lisätiedot

Anttilan logistiikkakeskuksessa käytetään fiksuja automaatioratkaisuja. kuljetus varastointi pakkaus. www.prologistiikka.fi

Anttilan logistiikkakeskuksessa käytetään fiksuja automaatioratkaisuja. kuljetus varastointi pakkaus. www.prologistiikka.fi kuljetus varastointi pakkaus Pakkausalalla puhaltavat vihreät tuulet Kuljetusalalla pyritään sähköiseen tiedonsiirtoon www.prologistiikka.fi Anttilan logistiikkakeskuksessa käytetään fiksuja automaatioratkaisuja

Lisätiedot

Heikki Perkiö on ollut tiilirakentamisen asiantuntija

Heikki Perkiö on ollut tiilirakentamisen asiantuntija Hinta 6,50 1 Tiili tulee vielä! Heikki Perkiö on ollut tiilirakentamisen asiantuntija ja puolestapuhuja jo 40 vuoden ajan. Hän on myös nähnyt tämänkin tuotantoalan myllerryksen, kuinka 60 suomalaista tiilitehdasta

Lisätiedot

Kodin tekee. Talo Helmestä löydät upeat Luxaflex -kaihdinuutuudet: SIlhouette ja Facette. Talossa on laajasti myös muitakin kaihdinratkaisuja.

Kodin tekee. Talo Helmestä löydät upeat Luxaflex -kaihdinuutuudet: SIlhouette ja Facette. Talossa on laajasti myös muitakin kaihdinratkaisuja. Rakentajan RAKENTAJAN TIETO Tieto Savon 2/2010 Messujakelu: Asuntomessut Kuopiossa 16.7.-15.8.2010 KODIN KAIKKI KALUSTEET - keittiöt - kodinhoito- huoneet - komerot - wc-kalusteet - maksuton suunnittelu

Lisätiedot