KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No1/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 1. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No1/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 1. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone"

Transkriptio

1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No1/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 1 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Tapio Hytönen, pj. + Mirka Varis - Henri Jäntti vpj + Matti Kakko - Mia Minkkinen + Samuli Hämäläinen - MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kari Levänen, kunnanjohtaja - Katja Kuusinen, khall pj. - Raija Suokivi, khall ed. - Esa Mehto rak.tark., esitt. + Niina Koivula vs.ymp.suoj.siht. + PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 1-5 Puheenjohtaja Tapio Hytönen Esa Mehto LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien allekirjoitukset) Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta: Valittiin Mia Minkkinen ja Henri Jäntti. Tarkastusaika Mia Minkkinen Henri Jäntti PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Konnevesi toimistovirkailija Osmo Mäkäräinen

2 Sivu 2 LAUSUNTO HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN ERKKI VARIKSEN VALITUSTA ASETETUN TEETTÄMISUHKAN TUOMITSEMISTA (LUPAJAOSTO , 66) Lupajaosto 1 Konneveden kunnan ympäristölautakunnan lupajaosto on antanut pidetyssä kokouksessa 14 päätöksen teettämisuhan asettamisesta Erkki ja Jorma Varikselle. Teettämisuhka koskee Rappaatlahden tilan ( ) edustalla olevaa koppeli U:n pohjarakennetta. Päätöksessä koppelin pohjarakenne tulee poistaa määräaikaan mennessä. Tehosteeksi asetettiin teettämisuhka. Erkki ja Jorma Varis eivät määräaikaan mennessä poistaneet koppelin U pohjarakennetta Rappaatlahden rannasta. Tämän vuoksi Konneveden kunnan ympäristölautakunnan lupajaosto kokouksessaan tuomitsi asetetun teettämisuhkan ( 66). Tästä päätöksestä Erkki Varis on valittanut Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksen johdosta Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa Konneveden kunnan ympäristölautakunnan lupajaostolta. Lausunto: Koppeli U sortui käyttökelvottomaan kuntoon. Koska koppeli tuhoutui kokonaan, niin Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus poisti päätöksellään toimenpidekiellon tämän koppelin osalta. Rappaatlahden alueen muiden koppeleiden osalta toimenpidekielto on edelleen voimassa. Koska toimenpidekielto ei koske koppelia U, niin tulee se kokonaisuudessa poistaa Rappaatlahden rannasta. Koppelin pohja voidaan rinnastaa käytöstä poistettuun muuhun esineeseen (jätelaki 19 ), joka voi aiheuttaa vaaraa. Esimerkiksi vesirajassa sijaitsevista jäänteistä irtoavat puuosat, jotka aiheuttavat vaaraa vesiliikenteessä. Koppelin pohja aiheuttaa epäsiisteyttä ja sitä kautta maiseman rumentumista ja viihtyvyyden alenemista, sillä se sijaitsee lähellä tilan Rappaatlahti saunarantaa. Erkki Variksen valituskirjelmän vertaus laituriin ontuu siinä mielessä, että Erkki Varis ei omista maata Rappaatlahden rannasta, jonka vesijätölle voisi laiturin rakentaa. Vesijätön, jolla koppelin U pohja sijaitsee, omistaa Siikakoski-Puteron kalastuskunta ja se sijaitsee tilan Rappaatlahti tilan edustalla, jonka omistavat Pentti Hämäläinen, Martti Hämäläinen ja Liisa Naakka. Rappaatlahti-tilalle ei ole osoitettu venekoppelirasitetta Erkki Varikselle. Lisäksi Erkki Variksella ei ole virallista kulkuoikeutta Rappaatlahti-tilan poikki koppeli U:n pohjan kohdalle. Kuinka Erkki Varis voi hyödyntää koppelin U pohjaa, jos hänellä ei ole virallista kulkuoikeutta tilan Rappaatlahti kautta koppelin pohjan luokse? Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan lupajaosto päättää antaa yllä olevan lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

3 Sivu 3 Päätös: Päätösehdotus hyväksytään.

4 Sivu 4 LUPAJAOSTON PÄÄTÖS VB PROS OY:N OIKAISUVAATIMUKSEEN TOIMENPIDELUPA ASIASSA Lupajaosto 47 Rakennustarkastaja on hylännyt VB Pros Oy:n grillikatoksen Liite 3 toimenpidelupahakemukseen ja määrännyt tehdyt rakennelmat poistettavaksi mennessä. Grillikatos on tarkoitus rakentaa Koskihaka RN:o 1:45 tilalle Vanginvirran rannalle. Kyseinen ranta-alue on osoitettu Koskireitin rantaosayleiskaavassa luonnonsuojelualueeksi (SL). Tilan luoteisosaan on merkitty asuinalue (A) ei kuitenkaan rantaan asti ulottuvana. Kyseinen rakennustyö on aloitettu luvattomasti keväällä Rakennustarkastaja keskeytti rakentamisen ja pyysi rakentajalta selvityksen rakennushankkeesta. Rakennustarkastaja ja ympäristönsuojelusihteeri suorittivat katselmuksen paikalla. Rakentajaa opastettiin hakemaan hankkeelle toimenpidelupaa. Ennen luparatkaisua tulee hakemuksesta pyytää maankäyttö- ja rakennuslain 133 :n 3. momentin mukainen lausunto Keski- Suomen ympäristökeskukselta. Keski-Suomen ympäristökeskus päivätyn lausunnon mukaan ei puolla toimenpideluvan myöntämistä ja tulee käynnistämään neuvottelut tilan 1:45 maanomistajan kanssa liittyen kaavan SL-rajauksen rauhoittamiseksi luonnonsuojelualueena. VB Pros Oy on toimittanut päivätyn oikaisuvaatimuksen tyytymättömänä rakennustarkastajan kielteiseen toimenpidelupapäätökseen. Lupajaoston puheenjohtaja ja rakennustarkastaja suorittivat paikalla katselmuksen Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan lupajaosto hylkää aiheettomana VB Pros Oy:n oikaisuvaatimuksen liittyen rakennustarkastajan kielteiseen toimenpidelupapäätökseen grillikatoksen rakentamisasiassa siten muutettuna, että tehdyt rakennelmat tulee poistaa mennessä. Kyseinen rakennushanke sijoittuu Koskireitin rantaosayleiskaavan luonnonsuojelualueelle (SL). Maanomistajan tulee aloittaa neuvottelut Keski-Suomen ympäristökeskuksen kanssa luonnonsuojelualueen tarpeellisista rauhoitusmääräyksistä alueen luonnonsuojelullisten arvojen turvaamiseksi. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Sovelletut säännökset: maankäyttö- ja rakennuslaki 187

5 Sivu 5 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Lupajaosto 2 Koskihaka RN:o 1:45 tilan alueelle Keski-Suomen ELY-keskus on päätöksellään perustanut n. 0,4 ha:n suuruisen luonnonsuojelualueen. Rauhoitusmääräysten mukaan alueella on kielletty rakennusten, rakennelmien, laitteiden ja teiden rakentaminen, lukuun ottamatta olemassa olevien teiden ja tieurien kunnossapitoa. Keski-Suomen ELY-keskus on ohjauskirjeellään tiedustellut Konneveden kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta toimenpiteitä luvattoman grillikatosrakennelman poistamiseksi. Lisäksi ELY-keskus on pyytänyt ilmoittamaan, onko rakennusvalvontaviranomainen tehnyt asiassa ilmoituksen poliisille. Ympäristöministeriöstä soitettiin rakennustarkastajalle huolestuneen kansalaisen otettua yhteyttä ministeriöön luvattoman grillikatosrakennelman takia. Rakennustarkastaja suoritti paikalla katselmuksen Rakennustarkastajan päätösehdotus: Koskihaka RN:o 1:45 tilan rantaalueelle rakennettu keskeneräinen ja luvaton grillikatos perustuksineen tulee poistaa ja rakentamisalue ympäristöineen siistiä mennessä. Jos edellä mainittuja toimenpiteitä ei ole suoritettu yllämainittuun päivämäärään mennessä, niin ympäristölautakunnan lupajaosto ryhtyy MRL 182 :n edellyttämiin toimenpiteisiin uhkasakon asettamiseksi sekä tekee MRL 186 :n edellyttämän ilmoituksen poliisille luvattomasta rakentamisesta. Sovelletut säännökset: maankäyttö- ja rakennuslaki 182 ja 186. Päätös: Päätösehdotus hyväksytään.

6 Sivu 6 LUPAJAOSTOLLE SAATETAAN TIEDOKSI SEURAAVAT ASIAT Lupajaosto 3 Lupajaostolle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: Ilmoitukset: 1. Nitraattiasetuksen (931/2000) mukainen valvontailmoitus (lannan patterointiilmoitus): 1 patteri, 150 m 3, Antero Vekki, Työtekniset syyt. 2. Nitraattiasetuksen (931/2000) mukainen valvontailmoitus (lannan patterointiilmoitus): 2 patteria, 120 m 3, Johanna Varis, Työtekniset syyt. Tiedoksi: 1. Konneveden moottorikerho/ua ry järjestää moottoripyörien SM-jääratakisat Liesveden Isolahdella. Ilmoitus saapui Konneveden moottorikerhon/ua ry järjestämän SM-jääratakilpailupaikka tarkastettiin kilpailujen jälkeen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ilmoittaa päivätyllä kirjeellä, että rakennustyöt Korholankoskien virtavesikunnostushankkeella, Konneveden ja Hankasalmen kunnissa ovat valmistuneet Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Luonnonsuojelualueen perustaminen. Kitukallion luonnonsuojelualue, Särkisalo, tila Loukkulahti RN:o 17:3. Perustettavan luonnonsuojeulualueen pinta-ala 2,7 ha. 5. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Luonnonsuojelualueen perustaminen. Kahulan luonnonsuojelualue, Kärkkäiskylä tila Pappila RN:o 29:64. Perustettavan luonnonsuojelualueen pinta-ala 3,2 ha. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan lupajaosto merkitsee asian tiedokseen. Päätös: Merkitään tiedoksi.

7 Sivu 7 RAKENNUSTARKASTAJAN MYÖNTÄMÄT RAKENNUS-, TOIMENPIDE-, ILMOITUS- JA MAISEMATYÖLUVAT Lupajaosto 4 Liite 1 Lupajaostolle saatetaan tiedoksi rakennustarkastajan myöntämät rakennus-, toimenpide-, ilmoitus- ja maisematyöluvat. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan lupajaosto merkitsee myönnetyt luvat tiedokseen. Päätös: Merkitään tiedoksi.

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No5/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 57. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No5/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 57. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No5/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 57 KOKOUSAIKA 27.6.2013 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172 KOKOUSAIKA 27.12.2012 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 19 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 11.3.2015 klo 18.00 19.15

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 19 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 11.3.2015 klo 18.00 19.15 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 19 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 11.3.2015 klo 18.00 19.15

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Sivu 27 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 5.9.2012 klo 19.00 20.32

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Sivu 27 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 5.9.2012 klo 19.00 20.32 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Sivu 27 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 5.9.2012 klo 19.00 20.32 Konneveden

Lisätiedot

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Sivu 1 (30) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Sivu 1 (30) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Sivu 1 (30) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.1.2012 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2011 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Ympäristölautakunta Sivut 24-29. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Ympäristölautakunta Sivut 24-29. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Ympäristölautakunta Sivut 24-29 KOKOUSAIKA Torstaina klo 16.00-16.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2007 Ympäristölautakunta. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2007 Ympäristölautakunta. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2007 Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Torstaina 18.1.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT liite 1 SEPPO KÄRNÄ OY:N 22.12.2006 PÄIVÄÄMÄ

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 06.05.2015 klo 18:00-20:45 Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 Sivu 137 (156) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 Sivu 137 (156) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 Sivu 137 (156) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 8.10.2012 kello 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 22.5.2014 kello 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2008 1 (2) Ympäristölautakunta. KOKOUSAIKA Torstaina 28.8.2008 klo 17.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2008 1 (2) Ympäristölautakunta. KOKOUSAIKA Torstaina 28.8.2008 klo 17.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU 6/2008 1 (2) Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Torstaina 28.8.2008 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT liite 71 1 YMPÄRISTÖLUPA TIENPARANNUSHANKE

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Ympäristölautakunta Sivut 37-43. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Ympäristölautakunta Sivut 37-43. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Ympäristölautakunta Sivut 37-43 KOKOUSAIKA Torstaina 25.11.2010 klo 16.00-17.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 11/2013 Sivu 161 (175) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 11/2013 Sivu 161 (175) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 11/2013 Sivu 161 (175) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 28.10.2013 kello 18.00-19.17 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00 Konneveden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 Sivu 219 (230) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 Sivu 219 (230) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 Sivu 219 (230) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.12.2011 kello 18.00-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182 Ympäristölautakunta AIKA 26.08.2014 klo 17:30-19:17 PAIKKA KOKOUSHUONE 3, KAUPUNGINTALO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1 1. 29.10.2010 klo. 10.30 14.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Pentti Morottaja

Tekninen lautakunta 1 1. 29.10.2010 klo. 10.30 14.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Pentti Morottaja Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 18.6.2012 kello 18.00-19.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot