Iidesjärven vaiheita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Iidesjärven vaiheita"

Transkriptio

1 TAMPEREEN 1 n 2012 n 29. vsk Iidesjärven vaiheita Vapaaehtoisena luonnonsuojeluliitossa Osallistu kesän retkille 1/2012 TAMPEREEN Luonto 1

2 TAMPEREEN 1/ vsk Iidesjärven vaiheita Vapaaehtoisena luonnonsuojeluliitossa Osallistu kesän retkille Etukannen kuva: Sanna Junttanen 1/2012 TÄSSÄ NUMEROSSA Pääkirjoitus Luonto on osa kehittyvää kaupunkia 3 Kolumni - Lohikäärme piilotteli luolassaan vuosia 4 Tysyn Hallitus 5 Tysy käy neljättäkymmentä 6 Pysy kärryillä Tysyn toiminnasta 6 Längelmävesi Pirkanmaan maakuntajärveksi 7 Norppa kiittää! 7 Rakentaa vai suojella? köydenvetoa Iidesjärvi-laaksosta 8-10 Luomuruoan saatavuus paranee 10 Jäte vähemmäksi 11 Matti Kääntönen historioitsija ja innokas kasviharrastaja Mustikkameri 14 Ympäristökettinkiä 15 Vapaaehtoisena luonnonsuojeluliitossa Uutispaloja Tysyn toimintaa Kutsu kevätkokoukseen 21 Tampereen luonto etsii vastaavaa toimittajaa 21 Kirjapalsta 22 Gary Lawless: Loitsu gryndereitä vastaan 22 Luontopihakilpailu 23 Kesän 2012 tapahtumat ja retket - takakansi Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa PÄÄTOIMITTAJA Minna Santaoja, TOIMITUS Tysyn hallitus ja muut kirjoittajat ULKOASU Sirpa Koivu PAINOPAIKKA Eräsalon Kirjapaino Oy JULKAISIJA Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry, TYSY PAINOSMÄÄRÄ 2200 YHTEYSTIEDOT Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin toimisto, Varastokatu 3, Tampere, p INTERNETISSÄ www. tysy.fi verkkolomake OSOITTEENMUUTOKSET Rekisterinhoitaja Irma Kaitosaari, p JÄSENMAKSUT vuonna 2012 Varsinainen jäsen 32 euroa Perheenjäsen 10 euroa Kannatusjäsen 50 euroa ILMOITUSHINNAT Takakansi 170 1/1 sivu 127 1/2 sivu 68 1/4 sivu 43 Rivi-ilmoitus 1,5 /rivi Irtomainos lehden väliin 85 Lehden kirjoituksissa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia. Ne eivät välttämättä edusta Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry: n virallista kantaa. Seuraava lehti ilmestyy syksyllä Aineisto lehteen toimitetaan päätoimittajalle sähköpostilla tai postitse. Tysy on Tampereella toimiva Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys. Jäseneksi liittymällä saat Tampereen luonto- ja Luonnonsuojelija -lehdet. 2 TAMPEREEN Luonto 1/2012

3 Tiivistämiseltä menee uskottavuus, jos se nähdään vain harmaana ja vihreä unohdetaan. Vilkkaan rakentamisen tasapainottamiseksi luontoa pitää kehittää myös yhdyskuntarakenteen ulkopuolella, kaupunkilaisten saavutettavissa. Luonto on osa kehittyvää kaupunkia Kaupunkirakenteen tiivistäminen puhuttaa nykyään jokaista uutta kaavaa valmisteltaessa. Iidesjärven perhepuisto keräsi yleiskaavan lausuntovaiheessa yksimielisen kannatuksen, mutta kaupungin suunnittelijat ehdottivat yllättäen puiston tilalle asuintaloja. Perusteena oli tiivistäminen. Eteläpuiston hiekkakentistä käydään nyt keskustelua. Sinne kaavaillaan rakentamista, mutta vaihtoehtona voisi olla myös viihtyisä rantapuisto. Tiivistäminen on jälleen käytetty argumentti rakentamisen puolesta. Muita esimerkkejä ovat Pispalan asemakaavan muuttaminen, jossa jäljelle jääneitä luonto- ja viheraloja tukahdutetaan lisärakentamisella. Myös Peltolammilla aiotaan tärvellä Suomen hienoin metsälähiö hajottamalla ainutlaatuista ja yhtenäistä korttelimetsää rakentamisella. Perusteena on eheyttäminen. Koko Suomen mittakaavassa tiivistäminen lienee hyvä asia, sillä hajanainen yhdyskuntarakenne on kallis ja energiatehoton. Samaan aikaan julkaistaan uusia tutkimuksia viheralueiden ja luonnon tärkeydestä ihmisten terveydelle. Hyvinvoiva kaupunkirakenne on huokoinen ja hengittää luontoalueiden kautta. Tiivistämiseltä menee uskottavuus, jos se nähdään vain harmaana ja vihreä unohdetaan. Vilkkaan rakentamisen tasapainottamiseksi luontoa pitää kehittää myös yhdyskuntarakenteen ulkopuolella, kaupunkilaisten saavutettavissa uuden asukaan lisäksi Tampereen seudulle tarvitaan vähintään neljä laajaa, luonnontilaista virkistys- ja retkeilyaluetta. Neljä kehitettävää aluetta voisivat olla seuraavat: Monimuotoinen Kauppi-Niihaman alue, jonka kytkisi Pyynikkiin kansallinen kaupunkipuisto, hehtaarin lähikansallispuisto Teiskossa sekä vähintään kaksi uutta luonnontilaista, laajaa virkistysaluetta. Ne voisivat olla esimerkiksi Taaporinvuoren aluee Tampereen ja Pirkkalan rajalla sekä Hervantajärven lähitienoot, ulottuen Lempäälän ja Kangasalan puolelle. Valmisteilla olevat metsäsuunnitelmat Teiskoon ja kantakaupunkiin sekä Kauppi-Niihaman hoito- ja käyttösuunnitelma ovat tärkeitä lähitulevaisuuden hankkeita. Niissä ei saa kärjistää virkistystä ja luontoarvoja toisiaan vastaan vaan ne pitää nähdä toisiaan tukevina. Kehittyvän kaupungin lähimetsät ovat liian arvokkaita hakattaviksi. Jere Nieminen Puheenjohtaja ÄÄKIRJOITUS 8 Tuet vapaaehtoista luonnon- ja ympäristönsuojelutyötä. Jäsenmaksun maksaminen on arvokas suojeluteko 8 Tampereen luonto lehti 2 kertaa vuodessa 8 Luonnonsuojelija lehti 6 kertaa vuodessa Liity jäseneksi! Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen jäsenenä saat seuraavat jäsenedut: 8 10 % alennusta Luontokaupan tuotteista 8 Suomen luonto lehti edulliseen jäsenhintaan 8 Jäsenhintaan retkille 8 Alennusta Suomen retkeilymajajärjestön kotimaan hostelleissa 8 Kauppahallin luomumyymälä LuomuAni: - 10 % tuotteista 8 Runsaudensarvi: - 10 % tuotteista 8 Ruohonjuuri: - 5 % tuotteista 8 Ekokampaamo Oranssi, Palomäentie 30: -5 % palveluista LISÄTIETOA Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen jäsenyydestä: 1/2012 TAMPEREEN Luonto

4 KOLUMNIKOLUMNI Lohikäärme piilotteli luolassaan vuosia Teiskon Paarlahti, Pohjolan pisin sisämaavuono. Kaunis mielikuva: kapea lahti, vesi viskoo sinistä välkettä, kanootti lipuu jyrkkien rantojen välissä. Rantaudutaan vuonon pohjukkaan ja lähdetään nousemaan Peräjokea itään. Ohitetaan peltoja ja metsiä, joista osa on luontoarvojensa takia suojeltu, saavutaan Peräjärvelle. Idylli säilyy, Vaavunjoki tuo Peräjärveen vuolaasti puhdasta vettä etelästä. Jatketaan kuitenkin itään, ylitetään jossain kohtaa Oriveden raja. Peräjärvi soukkenee puroksi. Tarvotaan sen rannoilla läpi Harjunvuoren-Viitapohjan natura-alueen: Alahorhan rimpileton ja Ala-Jalkajärven purolehdon. Puro pulppuaa kivien lomassa, iloisesti tietysti, eihän puro voi muuta olla. Sitten tullaan Ala-Jalkajärven rantaan. Kolmikolkkainen lampi, mukava taukopaikka, täältä saisi varmasti kalaakin. Ryhdytään onkimaan. Ongitaan päivä, viikko, vuosi. Koho ei liikahda. Dragon Mining Oy:n omistama Oriveden kultakaivos sijaitsee Ala-Jalkajärven koillispuolella. Kaivos perustettiin vuonna 1994, mutta malmivarat kaivettiin lähes loppuun vajaassa 10 vuodessa. Sitten kultaa löydettiin lisää. Vuonna 2006 kaivos sai uuden ympäristöluvan, ja louhinta käynnistettiin jälleen Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri sai sähköpostin, jossa huolestunut kansalainen tiedusteli, olemmeko kuulleet, että Dragon Mining Oy tutkisi kalakuolemia Peräjärvessä. Emme olleet. Tiedustelin Pirkanmaan ELY-keskuksesta, mikä on tilanne: miten kaivosta valvotaan ja onko mahdollista, että päästöt ovat aiheuttaneet ongelmia vesistöissä. Vastaus oli tyrmäävä: Oriveden kaivoksen vesistötarkkailutulosten perusteella kaivoksen toiminnalla on ollut haitallisia vaikutuksia alapuolisten järvien vedenlaatuun. Ympäristöluvassa annettujen pitoisuusraja-arvojen ylityksiä on tapahtunut. Kuivatusvedet ovat happamia ja niitä on neutraloitu, mutta happamuus on pysynyt luparajoissa vaihtelevasti. Kuivatusvesien typpi-, alumiini-, sulfaatti- ja sinkkipitoisuudet ovat suuria ja niiden vaikutus näkyy kohonneina pitoisuuksina ja heikentyneinä happiolosuhteina Ala-Jalkajärvessä ja myös Peräjärvessä. Kuivatusvesissä on havaittu myös kohonneita nikkeli- ja kadmiumpitoisuuksia. Kaivostoiminnan johdosta Ala-Jalkajärven tila on heikentynyt ja vaikutuksia on havaittavissa myös Peräjärvessä. Ala-Jalkajärvessä ei ole viimeisimpien tarkkailutietojen mukaan kaloja eikä rapuja ja Peräjärvessä kalojen lisääntyminen on heikentynyt. Tehdyn tarkkailun tai selvitysten perusteella ei ole toistaiseksi voitu selvittää luotettavasti niitä prosesseja, jotka aiheuttavat kuivatusvesien happamoittavan vaikutuksen. Asiakirjoja löytyi netistä ja ELY-keskuksen arkistosta. Nopeasti valkeni, että kaivoksen ongelmat ovat jatkuneet jo vuosia. Viranomaiset ovat toistuvasti pyytäneet kaivosyhtiöltä lisätietoja ja peräänkuuluttaneet puuttuvia selvityksiä, joita yhtiön olisi pitänyt toimittaa. Tällä erää kaivosyhtiö on määrätty täsmentämään tietoja kuivatusvesien laadusta ja kaivoksen vesistövaikutuksista, jotta kuivatusvesien käsittelyä pystyttäisiin tehostamaan. (Kuivatusvedellä tarkoitetaan vettä, jota kaivoksesta jatkuvasti pumpataan pois, etteivät onkalot täyttyisi vedellä.) Selvitysten tulee valmistua vuoden 2012 loppuun mennessä. Samaan aikaan Dragon Mining hakee uutta ympäristölupaa toimintansa jatkamiselle. Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristölupaa ei voida myöntää, jos toiminta aiheuttaa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista. Kun otetaan huomioon, että kalakuolemien lisäksi kaivoksen päästöt ovat heikentäneet luonnon monimuotoisuutta myös natura-alueella (Ala-Jalkajärvestä laskevan puron pohjaeläimistöä on luonnehdittu selvityksissä köyhäksi ja vaatimattomaksi), on vaikea ymmärtää, miten kaivos voisi jatkaa toimintaansa. Viranomaisilla on mahdollisuus keskeyttää toiminta, joka aiheuttaa välitöntä vaaraa ympäristölle. Luonnonsuojelupiirin mielestä Oriveden kaivos on jo ylittänyt kynnyksen. Selvityksistä ei vuosien mittaan ole ollut apua, joten on aika kokeilla järeämpiä pakotteita. Kansainväliset kaivosyhtiöt seuraavat tarkoin Suomen viranomaisten päätöksiä. Jos lupaehtojen tai lakien rikkomisesta ei seuraa rangaistusta, kaivosteollisuudelle koittavat kultaiset ajat luonnon ja ympäristön kustannuksella. Lisää aiheesta piirin nettisivuilla, Kiitos huolestuneelle kansalaiselle, jonka viestin ansiosta pääsimme tilanteen tasalle. Anni Kytömäki Kuva: Raine Lehtoranta TAMPEREEN Luonto 1/2012

5 Tysyn hallitus 2012 Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen hallitukseen valittiin syyskokouksessa 2011 uusia ja vanhoja kasvoja. Esittäydymme alla. Olisitko Sinä jatkossa yksi meistä? Anna Jere Mervi Ari Johanna Minna Sanna Jere Nieminen Moikka! Olen Tysyn puheenjohtaja, ympäristöpolitiikan tutkija ja keittokirjailija. Tulin Tysyyn mukaan metsäasioiden kautta ja ne ovat edelleen oma erikoisalani yhdistyksen toiminnassa. Pidän tärkeänä näkökulmana tuoda esille, että luonnonsuojelu ja kaikki muu kehitys eivät ole toistensa vastakohdat vaan ne täydentävät toisiaan. Anna Väisänen Olen tällä hetkellä äitiyslomalla oleva hydrobiologi. Olen paljasjalkainen pohjoiskarjalainen, joka on osallistunut enemmän ja vähemmän aktiivisesti luontojärjestöjen toimintaan useilla asuinpaikkakunnilla etelänaapuriamme Viroa myöten, joten viime vuonna Tampereelle muutettuani oli itsestään selvä juttu lähteä mukaan Tysyn toimintaan. Luontoa arvostavaan ja vähän kuluttavaan elämäntapaan olen saanut mallia vanhemmiltani, ja perinne jatkunee omille lapsilleni. Johanna Vehkanen Olen aloitteleva aktiivi, joka hakeutui luonnonsuojelupiirin kautta Tysyn toimintaan ja siellä otettiin niin avosylin vastaan, että nyt olen hallituksessa. Vaikka luonto on aina ollut lähellä sydäntä, olen vasta viime vuosina herännyt siihen, että jotain on tehtävä sen suojelemiseksi. Päivätyöni liittyy aivan muihin aiheisiin, joten näenkin itseni Batman-tyyppisenä, joskin vähemmän autoiluun keskittyvänä ja enemmän hippimäisyyteen pyrkivänä luonnonsuojelijana. Valokuvaus ja kaupunkiviljely ovat tällä hetkellä rakkaimpia harrastuksiani supersankarileikkien ohella. Sanna Junttanen Olen koulutukseltani eläinekologi ja toiminut Tysyn hallituksessa useamman vuoden ajan. Luonto on ollut elämässäni jo aivan pienestä pitäen, kun kuljin vanhempieni mukana metsissä marjastamassa ja niityillä kukkia poimimassa. Yhdistyksessä olen saanut tutustua mahtaviin ihmisiin, joiden tavoite on lisäksi sama: säilyttää mahdollisimman paljon monimuotoista luontoa pitkälle tulevaisuuteen. Yksinkin voi vaikuttaa, mutta joukossa on aina enemmän voimaa. Toivoisinkin, että yhä useampi ihminen haluaisi osallistua tähän yhteiseen missioon pelastaa maailmasta edes pieni palanen huomiseen. Minna Santaoja Tysyn dinosaurus, kuvioissa vuosikymmenen verran. Olen kasvanut kiinni Tysyyn, en osaa enää olla ilman. Olen ympäristöaktivismini kanssa ajoittain kriisissä työn, perheen ja maailmanparantamisen välillä tasapainoillessani. Mikä minä, juuriltani varsinaissuomalainen, olen puuttumaan tamperelaisten asioihin?! (Vastaus: Ympäristömme on yhteinen.) Ihailen Matti Kääntösen kaltaisia ihmisiä jotka ovat toimineet luonnon ja ympäristön puolesta vuosikymmeniä ja näinä lyhytjänteisinä aikoina toivon yltäväni samaan. Minun tonttiani Tysyssä on erityisesti kirjoittaminen: lehtijuttuja, mielipiteitä, muistutuksia Jokaisen panokselle, tiedoille ja taidoille on tarvetta. Tutustun lähiluonnon ihmeisiin Pyynikin juurella pian 4-vuotiaan tyttären kanssa. Ari Nieminen Olen 41-vuotias tietoliikenneinsinööri. Luonto on jo pikkupojasta asti tarjonnut minulle kokemuksia ja rentoutumista. Mummoni vei minua ja serkkujani erilaisiin paikkoihin retkeilemään ja mukana oli aina maistuvat eväät. Nykyisin luonnossa liikkuminen ja mökillä puuhailu toimii vastapainona työn kiireelle. Liityin Suomen luonnonsuojeluliittoon ja siten Tampereen ympäristönsuojeluyhdistykseen kymmenisen vuotta sitten. TYSYn hallituksessa olen ollut mukana jo muutaman vuoden. Erilaiset talkoot luonnon hyväksi ovat minun juttuni. Seuraan myös kaavoitus- ja katuhankkeita luontoarvoja silmälläpitäen. Mervi Myyrä Liityin Suomenluonnonsuojeluliittoon muutama vuosi sitten opiskellessani ympäristötieteitä. Alkuun olin vain kannattajajäsen, mutta muutettuani Tampereelle päätin lähteä mukaan aktiivisen paikallisyhdistyksen toimintaan. Osallistuin ensin Tysyn ketotalkoisiin ja sen jälkeen aloin käydä kokouksissa. Nyt olen toista vuotta Tysyn hallituksessa, tänä vuonna sihteerinä. Tysyn toimintaan on helppo lähteä mukaan jokaiselle löytyy jotakin ja oman osallistumisen määrän voi sovittaa elämäntilanteen mukaan. Tysyssä on hyvä yhteishenki, tekemistä riittää ja toiminnan kehittämiseen syntyy jatkuvasti uusia ideoita. Itse olen esimerkiksi osallistunut retkille ja kokouksiin sekä kirjoittanut juttuja Tysyn lehteen. Aurinkoista kevättä kaikille! Muut: Matti Pollari ja Kirsti Raulo, taloudenhoitaja 1/2012 TAMPEREEN Luonto

6 Teksti: Minna Santaoja Kuvat: Sanna Roine Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen perustamisesta tuli viime vuonna kuluneeksi 30 vuotta. Tätä juhlistaaksemme järjestimme perjantaina 18. marraskuuta juhlaseminaarin otsikolla Millainen kevät - Tampereen luonto vuonna Seminaariin osallistui reilut 40 uutta ja vanhaa tysyläistä ja teemasta kiinnostunutta. Tilaisuudessa puheenvuoron käyttivät muun muassa Tampereen kantakaupungin kasvikartoituksen tehnyt kaupunkiekologian tutkija Pertti Ranta, kaupunkilehti Tamperelaisen päätoimittaja ja Tampere-kirjailija Jari Niemelä, pitkän linjan yhdistysaktiivi ja Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Matti Kääntönen, arkkitehti Juho Manka Mieluisa Tampere -taidekollektiivista ja Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja, ympäristöpolitiikan tutkija Jere Nieminen. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi yhdistyksen hallituksen jäsen, ympäristöpolitiikan tutkija Minna Santaoja. Pysy kärryillä Tysyn toiminnasta Tysy käy neljättäkymmentä Yhdistyksen syyskokouksessa marraskuussa 2011 Tysyn lehden nimi päätettiin muuttaa Tampereen seudun luonnosta takaisin alkuperäiseen asuun Tampereen luonto. Vuonna 1986 Tampereen luonto lehdestä tuli Tampereen Kangasalan Pälkäneen luonto. Pari vuotta myöhemmin 1988 yhdistyksen lehden nimi oli Tampereen Pirkkalan Kangasalan luonto. Seuraavana vuonna nimi vaihtui jälleen: 1989 lehti oli Tampereen Kangasalan luonto. Vuonna 1990 lehden nimeksi vakiintui Tampereen seudun luonto. Tällä nimellä nimellä lehti ehti ilmestyä 21 vuotta. Samassa yhteydessä lehden ulkoasua on uudistettu. Lehden toimitusprosessista vastaa toistaiseksi Minna Santaoja ja ulkoasusta Sirpa Koivu. Lehti on painettu jo pitkään Eräsalon kirjapainossa Hatanpäällä. Lehti on toistaiseksi ainoa kanava joka tavoittaa kaikki yhdistyksen jäsenet. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä lehti on nykyaikana kankea väline ajankohtaisista tapahtumista tiedottamiseen. Monesti Tysy on järjestämässä tapahtumia tai ottamassa kantaa asioihin jotka vaativat nopeaa reagointia. Myös näistä Tysyn sisaryhdistykset Kangasalan luonto ja Pälkäneen seudun ympäristöyhdistys esittivät tilaisuudessa onnittelut kolmikymppiselle Tysylle. Kangasalan luonnon puheenjohtaja Jorma Mäntylä ja hallituksen jäsen Mikko Kiio luovuttivat yhdistykselle kaksi linnunpönttöä. Jari Niemelän kuvakavalkadi näytti mitä kaikkea Tampereen kaupunkikuvasta on ymmärtämättömyydessä tuhottu. Esitys keskittyi rakennettuun ympäristöön, ja keskustelussa todettiin, että arvostaaksemme luontoa meidän on ymmärrettävä myös rakennetun ympäristön arvo. Matti Kääntönen ei hänkään nähnyt puheenvuorossaana juuri valoa tunnelin päässä vaan totesi että sama tuhovimma jatkuu edelleen. Loput puhujista, Pertti Ranta, Juho Manka ja Jere Nieminen olivat positiivisempia ja esittivät kuinka luontoa voi olla yllättävissäkin paikoissa ja kuinka luontoa on mahdollista aktiivisesti tuoda ja luoda kaupungeissa. Tysyn hallituksen jäsenen Matti Pollarin suunnittelemaa seminaarijulistetta tulkittiin sekä tuhon kuvana että uuden valoisamman tulevaisuuden kajastukse- käänteistä pidämme jäsenistön mieluusti ajan tasalla ja toivomme aktiivista osallistumista. Siksi Tysyllä on käytössä muitakin tiedotuskanavia. Yhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteella ja sinne pyritään päivittämään tieto ajankohtaisista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Vapaaehtoisvoimin sivut ovat ymmärrettävästi vaihtelevasti ajan tasalla. Tysyllä on myös uusi Facebook-sivu, joka löytyy kirjoittamalla Facebookin hakukenttään Tysy. Yhdistyksen aikaisempi Facebooksivu vaati erikseen jäsenten hyväksymisen ja oli toiminnaltaan kankea. Vanha Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys -niminen sivu poistuu pian käytöstä. Käy tykkäämässä Tysystä! Tysyllä on käytössä myös yahoogroups-sähköpostilista yhdistyksen kokouksista, retkistä ja muista tapahtumista tiedottamiseen. Toisinaan listalle välitetään myös muilta tahoilta TAMPEREEN Luonto 1/2012 Yilnnä: Jere Nieminen ja Minna Santaoja ottavat Tysyn puolesta vastaan Kangasalan luonnon Jorma Mäntylän ja Mikko Kiion tuomat linnunpöntöt. Yllä: Seminaariyleisöä, eturivissä Matti Pollari ja Sanna Junttanen. na. Tilaisuus päättyi valoisissa tunnelmissa ja aihe herätti yleisössä vilkasta keskustelua. Ilmapiiri on muuttumassa ja laitamme toivomme nuoriin. poimittuja, mahdollisesti jäseniä kiinnostavia ympäristö- ja luontoaiheisia viestejä. Viestien määrä pidetään kohtuudessa. Ohjeet listalle liittymiseksi löytyvät Tysyn nettisivujen etusivun vasemmasta laidasta. Pyrimme käyttämään tiedotukseen myös Luonnonsuojelija-lehden yhdistysten ja piirien tapahtumille varattua palstaa toisinaan tapahtumista ilmoittaminen ajoissa toimitukseen unohtuu. Ilmoittelemme tapahtumista myös Aamulehden ja Tampereen kaupungin menopalstalla. Parhaiten pysyt kärryillä Tysyn ajankohtaisista kuulumisista sähköisten kanavien Facebookin, sähköpostilistan ja nettisivun välityksellä. Tätä kautta saat tiedon mm. Tysyn kuukausikokouksista, jonne voit tulla meitä tervehtimään ja osallistumaan toimintaan. Minna Santaoja

7 Längelmävesi Pirkanmaan maakuntajärveksi Kansalaiset saivat viime vuoden lopulla äänestää maakuntajärviä kaikkialla Suomessa. Pirkanmaan 2548 järvestä maakuntajärveksi kohosi Längelmävesi. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja YLE: n Suomi Express-ohjelman yhteistyönä järjestämässä kilpailussa Längelmävesi sai 55 % annetuista äänistä. Pirkanmaalta loppukilpailuun pääsivät Längelmäveden lisäksi Näsijärvi (36 % äänistä) ja Tampereen Pyhäjärvi (9%). Längelmävesi kuuluu Kokemäenjoen päävesistöön ja se on Suomen 36:ksi suurin järvi. Järven ekologinen tila on hyvä ja se on suosittu mökkeily-, kalastus- ja veneilykohde. Tampere saa osan talousvetensä Suur-Längelmäveteen kuuluvasta Roineesta. Luontaisesti kirkasvetinen järvi on ajoittain kärsinyt maatalouden ravinnekuormituksen aiheuttamista leväongelmista. Vuosi 2012 on vesiensuojelun teemavuosi Suomen luonnonsuojeluliitossa. Teemavuoden tavoitteena on vesiluonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden turvaaminen sekä vesistöpäästöjen vähentäminen. Vuoden lajiksi on valittu taimen, joka tarvitsee puhtaita ja vapaana virtaavia vesiä. Missä Pirkanmaan vesistöissä taimen viihtyy? Löydät tiedon uudesta Järviwiki-verkkopalvelusta (www.jarviwiki.fi)! Suomen ympäristökeskuksen perustaman ja ylläpitämän palvelun tavoitteena on jakaa tietoa Suomen järvistä, edistää vesiensuojelua ja lisätä kiinnostusta vesistöjämme kohtaan. Kaikki rekisteröityneet käyttäjät voivat lisätä sivuille havaintojaan, täydentää järvikohtaisia tietoja ja jakaa valokuvia sekä videoita. Tarkas- Teksti: Anna Väisänen Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys on tänä vuonna mukana yhdeksän muun paikallisyhdistyksen kanssa Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenhankintakampanjassa. Tämä tarkoittaa, että yhdistys on hyvin esillä erilaisissa tapahtumissa ja kertoo niissä sekä omasta että liiton toiminnasta. Näin pyritään lisäämään liiton ja paikallisyhdistysten jäsenmäärää tervetulleita ovat niin kannattaja- kuin aktiivijäsenetkin. Jäsenhankintakampanjan aikana uudet jäsenet saavat halutessaan ihastuttavan ja käytännöllisen norppa-aiheisen liittymislahjan. Muut jäsenedut, kuten Luonnonsuojelija lehti, paikallisyhdistyksen lehti tai tiedote ja jäsenkortilla saatavat alennukset, tulevat tietenkin tuttuun tapaan myös kampanjan aikana liittyville uusille jäsenille. Liittymislahjan voi saada liittymällä uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Suomen luonnonsuojeluliittoon Tysyn järjestämillä retkillä tai tapahtumissa, joissa Tysy on mukana. Seuraamalla nettisivujamme saat viimeisimmän tiedon tapahtumistamme. Jäseneksi voi liittyä myös ottamalla yhteyttä Tysyn hallituksen jäseniin. Tysy.fi -nettisivuilta löydät yhteystietomme. Kampanjan osalta kannattaa ottaa suoraan yhteyttä Merviin tai Johannaan. Norppa kiittää! Teksti ja kuvat: Mervi Myyrä ja Johanna Vehkanen Suloinen norppa houkuttelee suojelemaan ympäristöä; uusi jäsen voi valita itselleen hyödyllisen pellavapyyhkeen, -esiliinan tai retkeilyhuivin. 1/2012 TAMPEREEN Luonto

8 Rakentaa Teksti: Matti Kääntönen Kuvat: Sanna Junttanen Kiistämättömien luontoarvojen ohella Iidesjärven alue on ollut vuosikymmenien ajan erilaisten suunnitelmien ja hankkeiden kohteena. Kun yksi hanke on kaadettu tai siitä on luovuttu, on toisia tullut heti tilalle. Nämä ja loputtomat selvitykset Juho ovat työllistäneet Kytömäki ottaa suuret kääpänäytettä. määrät väkeä ja synnyttäneet monia asiakirjoja. Ne ovat kuormittaneet myös kansalaisjärjestöjä, asukasyhdistyksiä, luontojärjestöjä sekä ympäristöviranomaisia, jotka toistuvasti ovat joutuneet muistutuksin ja lausunnoin puuttumaan eri hankkeisiin. Hankehistorian lähtökohtana voisi olla Tampereen kaupungin kirjelmä vuonna 1964 valtion luonnonsuojeluvalvojalle mahdollisuudesta säilyttää Iidesjärvi luonnonjärvenä. Nimike oli tosin harhaanjohtava, koska Iidesjärven saastuminen mm. Nekalanrannan kaatopaikan sekä Pappilan pääviemärin ylivirtausten ansiosta oli edennyt jo pitkälle. Mutta pitkään seurattuna lintu- ja kasvijärvenä Iidesjärven ja avoimen maiseman arvo oli kiistaton, joten sen suojelu ja perusteltu hoito tuli keskeiseksi tavoitteeksi ensiksi Pirkanmaan luonnonsuojeluyhdistykselle ja sitten Tampereen ympäristönsuojeluyhdistykselle. Asutuksen alkaessa lähestyä ja tiivistyä kohti Iidesjärveä ensisijaisesti ja 1930-luvuilta alkaen kaupungilla oli Keskeisinä tavoitteina oli säilyttää koko Iidesjärvi-laakso avoimena, ehkä hieman puistomaisempana, mutta niin, että se toimisi ns. ekologisena käytävänä. luonnollisesti järven suhteen muitakin kuin suojelusuunnitelmia. Yleiskaavassa vuodelta 1972 Nekalanranta oli asuntoalueena järven yli suunniteltiin siltaa, mikä vielä vuoden 2011 kaavassakin on ehdolla. Samoihin aikoihin rakennettiin Hervannan valtaväylä järven itäpään tulvaniityn ja kosteikon poikki, millä oli kielteinen vaikutus pesimälinnustoon ja myös muuttonaikaiseen lajistoon. Kaupungin taholta ei toki kiistetty järven suojeluarvoa, joten vuoden 1977 yleiskaavassa suuri osa Iidesjärveä oli merkitty suojelualueeksi seutukaavan mukaisesti. Mutta länsipäähän ja nimenomaan Nekalanrantaan missä vielä Nekalan tilan päärakennus oli ränstyneenä jäljellä oli tarkoitus sijoittaa 800 asukasta. Kuntasuunnitelmassa oli joukossa kerrostalojakin, mutta suunnitelman tarkistuksessa asukasmäärää pudotettiin 350:een. TAMPEREEN Luonto 1/2012 Lintuvesiensuojeluohjelma ja Iidesjärvi-toimikunta Iidesjärven kevyempään suunnitteluun saattoi osaltaan vaikuttaa vuoden 1981 valtakunnallinen lintuvesien suojeluohjelma, jossa Iidesjärvi oli valtakunnallisesti arvokkaana kohteena. Suojelurajauksena oli 29 hehtaaria maata ja 65 hehtaaria vesialuetta. Itäpään ohella korostettiin myös järven länsiosan linnustollista merkitystä ja toivottiin, ettei senkään silloista tilaa tulisi muuttaa mm. suuren naurulokkikolonian takia. Tätä seikkaa on syytä alleviivata, koska kaupungin toimesta läntisin Lokintaipaleen itäpuolella oleva rantaosuus muokattiin myöhemmin täytemaalla ja pohjoisrantaan rakennettiin liian likelle rantaa kerrostaloja. Lintuvesien suojeluohjelman julkistamisen aikaan vuonna 1981 asetettiin myös ns. Iidesjärvi-toimikunta, jossa kaupungin edustajien lisäksi oli mukana viiden eri omakotiyhdistyksen edustus sekä Matti Leinonen ympäristönsuojeluyhdistyksestä. Toimikunnan muistiossa luotiin katsaus Iidesjärven tilaan, suunnitelmiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Keskeisinä tavoitteina oli säilyttää koko Iidesjärvi-laakso avoimena, ehkä hieman puistomaisempana, mutta niin, että se toimisi ns. ekologisena käytävänä. Alueen virkistysarvoja olisi pidettävä ensisijaisi-

9 vai suojella - köydenvetoa Iidesjärvi-laaksosta na, ja mikä tärkeintä: asemakaavan laatiminen olisi aloitettava luonnonsuojelualueesta ja virkistystoimintaa palvelevien rakenteiden toteuttamisesta. Yleissuunnitelmatasoista työtä pitäisi tältä pohjalta jatkaa kattamaan koko laaksomuodostuma Kaukajärvestä Viinikanlahteen. Jo sovitun Palvaanniemen rakentamisen osalta korostettiin, miten rantaan tulisi jättää tarpeeksi leveä puistovyöhyke. Suojelumyönteinen trendi 1980-luvun lopulla Vuoden 1988 yleiskaava olikin Iidesjärven suhteen selvä parannus edellisiin. Nekalanrannan rakentamisesta oli luovuttu; Nekalan kartanon alueille oli päinvastoin kaavailtu perhepuistoa, jossa olisi mahdollisuus mm. puutarhaviljelyyn. Kaava näytti heijastelevan selvästi Iidesjärvenkin osalta kuntasuunnitelmaa , jonka mukaan maisemallisesti säilytettävänä kohteena olisi mm. Iidesjärvi-Kaukajärvi-laakso. Arvokkaat kohteet säilytetään luonnonsuojelulain mukaisella rauhoituksella, todetaan suunnitelmassa. Siinä myös lausutaan, miten elinympäristö säilytetään monimuotoisena, ja että kaupungin rakentaminen sopeutetaan luonnon antamiin olosuhteisiin. Nekalanranta oli vuoden 1992 viherverkon luonnoksessa edelleen lähivirkistysalueena. Pari vuotta myöhemmin viheralueselvityksessä korostettiin alueen kehittämistä ympäröivien asuntoalueiden aluepuistoksi. Kirkkosuonnotkosta eli Iidesjärven entisestä itäisestä tulvaalueesta sanottiin, että sen säilyttäminen avoimena tilana on tärkeätä, kun se on ollut vanhana pelto-, niitty- ja laidunalueena, jollaiseksi se on raivattu jo varhain. Vanhasta asutuksestahan todistavat jo kivikautiset asuinpaikt täällä: Kokinpelto ja Vuohenoja. Kaupungin takinkäännös: asuntoja Nekalanrantaan, golfkenttä Kirkkosuolle 1990-luvulla tapahtui kuitenkin kaupungin päättäjätasolla melkoinen muutos suhteessa Iidesjärveen ja sen itäpuoliseen laaksoon. Yleiskaavaehdotus 1998 piti sisällään ison asuntoalueen rakentamisen järven eteläpuolelle, jopa vanhan kaatopaikan päälle. Itäisen kaavalla suojellun alueen laitaan oli sijoitettu julkisten palvelujen vyöhyke, joka käytännössä tarkoitti Steiner-koulun rakentamista linnustonsuojelualueen viereen. Kirkkosuolle oltiin rakentamassa golfaluetta ja muita pienimuotoisia erityistoimintoja. Järven itäpään säästynyt kosteikkovyöhyke muuttuikin steriiliksi golfkentäksi, joka luonnonkirjon kannalta vastaa suuresti asvaltoitua parkkialuetta. Kirkkosuon etelärinteeseen ilmestyi arkkitehtonisesti rumia ja avoimet maisemat sulkevia laatikkotaloja. Alustavissa suunnitelmissa oli Nekalanrannan asuntoalue kaavoitettu kartalla liki vesirajaan saakka. Kehitys oli sikäli kummallista, kun yleiskaavaehdotuksen vaikutusten tarkastelussa 1997 painotettiin, ettei alueen rakentaminen täytä kestävän kaupunkisuunnittelun vaatimuksia ja on ristiriidassa ympäristöpoliittisen ohjelman suhteen. Niinpä luontojärjestöt jättivät lokakuussa 2000 kaupunginvaltuutetuille kirjelmän järven luontoarvojen puolesta. Nekalanrannan rakentamista ei pidetty suotavana samoista syistä, mitkä kaupunki oli itsekin kirjannut kaavaehdotuksen vaikutusten tarkasteluun. Asuntoalueen rakentamishanke tuntuikin taas kerran jäävän taka-alalle samalla kun Steiner-koulun rakentaminen aloitettiin kovan painostuksen jälkeen Nekalantien eteläpuolella, ei suojelualueen kyljessä. Itse asiassa ympäristöministeriö kaavan vahvistuspäätöksessään oli jättänyt rakennuskohteet pois kaavasta, minkä seikan myös korkein hallinto-oikeus joutui vahvistamaan. 1/2012 TAMPEREEN Luonto 9

10 Jalkapallopuisto osui ympäristöstrategian julkistamisen aikaan Eipä aikaakaan, kun hihasta vedettynä esitettiin Nekalanrantaan valtava lukuisia kenttiä käsittävä jalkapallopuisto, ns. junioripuisto kaikkine siihen liittyvine rakenteineen ja parkkipaikkoineen. Samoihin aikoihin julkistettiin myös kaupungin ympäristöstrategia vuosille Kaupunki ikään kuin sitoutui ottamaan huomioon luonnon monimuotoisuuden säilyttämällä laajan viheralueiden verkoston sekä riittävän määrän suojelualueita voidakseen julistautua 2012 ympäristönsuojelun mallikaupungiksi. Kun tavoitteet olivat Iidesjärven alueella peräti ristiriitaiset, jättivät luontojärjestöt, kalastuskunta ja omakotiyhdistys kaupunginhallitukselle Iidesjärven suojeluesityksen. Siinä kerrattiin alueen luonto- ja virkistysarvot ja ehdotettiin ne huomioon ottavan hoito- ja käyttösuunnitelman laatimista. Samalla muistutettiin, ettei lintuvesien suojeluohjelman periaatepäätöstä ole Iidesjärven osalta toteutettu. Marraskuussa 2003 pidettiin suojelualoitteen pohjalta seurantakokous Järvensivun koululla ja loppuvuonna suojeluesitystä jaettiin kopioina valtuutetuille. Esitykseen ei kaupunki kuitenkaan reagoinut. Entä nyt rakentaminen, perhepuisto vai aluepuisto? Iidesjärvitarinan loppuvaiheet on nopeasti kerrottu. Jalkapallopuistohanke ei toteutunut. Kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvityksessä 2008 ehdotettiin Iidesjärvi-laakson jäljellä olevien alueiden avoimuuden säilyttämistä, luontopolun kehittämistä, käyttö- ja kunnostussuunnitelman laatimista, aluepuiston kehittämistä ja etelärannan perhepuistoa. Vuoden 2011 osayleiskaavaehdotukseen oli aiemman ideakilpailun pohjalta ympätty monitoimintainen perhepuisto, mutta vaihtoehdoissa oli myös rakentamisvaihtoehto: kerros- ja pientaloja. Rakentamisvaihtoehdossa rannan suojavyöhyke jätettäisiin melko leveäksi. Luontojärjestöt jättivät kaavasta laajahkon muistion, jossa perhepuistovaihtoehtoa pidettiin Iidesjärvialueelle vähemmän turmiollisena, mutta korostettiin, ettei perhepuistosta saisi tulla sirkusmaista huvipuistomallia vaan sen rakentaminen sopeutetaan luonnon antamiin olosuhteisiin, käyttääkseni kuntasuunnitelman kirjoittajan osuvaa ilmaisua. Luontojärjestöjen kannalta perhepuistovaihtoehdon puoltaminen on kyllä tulkittava kompromissiesitykseksi, koska Nekalanrannan paras tulevaisuus olisi tietenkin aluepuisto. Aluepuistot ovat kaupungin viheralueluokituksen mukaan laajoja kaupunginosien välissä sijaitsevia pääosin luonnonmukaisia virkistysalueita. Ne ovat paikallisen ekologisen verkoston ydinalueita, ne sisältävät myös ulkoiluun, virkistykseen, liikuntaan ja urheiluun varattuja alueita, kuten pelija palloilukenttiä, lähiliikuntapaikkoja tai palstaviljelyalueita. Aluepuistoja ovat esimerkiksi Pyynikki, Kauppi ja Iidesjärven rannat. Vuosikymmenien pituinen kädenvääntö Iidesjärvialueesta osoittaa ainakin sen, että kaupunki pyrkii tarjoamaan kaikkea hyvää kaikille intressitahoille suunnitelmillaan. Ideaalihankkeet ovat kuitenkin toisensa poissulkevia: rakentaminen ja kaupunkiluonnon monimuotoisuuden toteutuminen eivät voi tapahtua samassa kohteessa samanaikaisesti. Ympäristöstrategian tavoitekirjauksilla ei ole merkitystä, jos ympäristöarvoista saadulle tiedolle ei haluta päätöksentekotilanteessa antaa sen ansaitsemaa painoarvoa. Luomuruoan saatavuus paranee Tampereen yliopistolla järjestettiin maaliskuun puolivälissä ekologisen kuluttamisen ilta. Tilaisuuden järjesti ekologisen kuluttamisen Ekona-oppaan tekemisestä vastannut Sari Poutiainen. Sari kertoi alustuksessaan Ekonasta löytyvän monenlaisia yrittäjiä. Haku palvelusta on kätevää, sillä yritykset on jaettu eri aloihin. Sivusto käynnistyi Tampereelta, mutta sitä on tarkoitus laajentaa myös Pirkanmaan ulkopuolelle. Joitain tuotteita etsitään myös kauempaa. Luomutuotteet ovat kysyttyjä. Tilaisuudessa toimintaansa esitteli kaksi yritystä, Luomulaatikko ja Lähiruokapuoti Lempi. Tuotteista jokapäiväiset elintarvikkeet ovat yrittäjien mukaan ne kysytyimmät. Asiakaspalaute on ollut sangen positiivista. Molemmat kertoivat yritysimagosta ja tulevaisuusvisiosta. Ongelmana yrittäjät pitivät sitä, että luomu kuvitellaan kalliiksi ja että yrittäjä joutuu hoitamaan kuljetukset. Keskustelu tilaisuudessa oli vilkasta. Varsinkin pohdittiin, mikä on luomun kriteeri ja mikä taasen lähiruoan, ja onko lähiruoka on ekologista, jos se kuitenkin on perinteistä maataloutta. Myös mietittiin luomutuotannossa siirtymäajan statusta, tarkkaa valvontaa ja tuotteiden puhtauskriteeriä. Yleisössä oli Tuomarlan tilan isäntä Valkeakoskelta, joka kertoi pitkän linjan luomutuotannosta ja sen tuloksista ja vaatimuksista. Ensi kesänä tilalla on taas perinnemaiseman hoitotalkoot. Tilaisuus oli sangen mielenkiintoinen, oli hyödyllistä saada tietoja alan yrittäjistä. Aarto Uurasjärvi Katalogin yrityksistä ja tuottajista, jotka ovat erikoistuneet eettisiin ja ekologisiin tuotteisiin löytää netistä: Tilaisuudessa esittäytyneet yritykset: ja 10 TAMPEREEN Luonto 1/2012

11 Jäte vähemmäksi Teksti: Minna Santaoja Kuva: Harri Helin Tammervoima Oy jätti joulukuun 2011 lopulla Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon ympäristölupahakemuksen hyötyvoimalaitoksen eli jätteenpolttolaitoksen rakentamiseksi Tarastenjärvelle. Tysy on yhdessä muiden ympäristöjärjestöjen kanssa kritisoinut jätteenpolttosuunnitelmia kestämättöminä. Jätehuoltoalalla on menossa monia muutoksia. Biohajoava jäte on saatava pois kaatopaikoilta päästöjä tuottamasta, mikä on osin polttosuunnitelmien taustalla. Muovit kiertoon Jätehuollon tuottajavastuu laajenee kattamaan myös kaikenlaiset pakkaukset. Tähän liittyen vuoden alussa käynnistyi Tampereella kahdeksan kuukautta kestävä muovinkierrätyskokeilu, jossa on mukana pakkausalan tuottajayhteisöjä, jätelaitoksia ja kauppoja. Kotitalouksien muovipakkauksia otetaan vastaan kymmenessä eri pisteessa. Tamperelaisten muovinkierrätysinnokkuus yllätti kokeilun järjestäjät ja keräyskontteja jouduttiin toimittamaan lisää ensimmäisten täytyttyä nopeasti. Muovin kierrätysmahdollisuutta on odo- tettu ja toivottu pitkään. Kokeilussa testataan ihmisten lajitteluinnokkuutta ja -huolellisuutta. Muovien kierrätyksessä ongelmana on juuri niiden sekalaatuisuus. Ohjeet kokeilussa vastaanotettaviksi pakkauksiksi ja niiden puhtausvaatimukset ovat varsin tiukat ja odotamme mielenkiinnolla kokeilun tuloksia. Innokkaille kierrättäjille hiukan jäitä hattuun: muovin erilliskeräys sinänsä ei ole ratkaisu mihinkään, vaan ratkaisevaa on se mitä muoville tapahtuu kun se on kerätty. Kokeilussa kerätty muovi päätyy poltettavaksi. Toivottavasti kokeilun tuloksena syntyy uusia innovaatioita muovin materiaalikierrätykseen ja uusiokäyttöön. Lisätietoa Ekopiste-pilotista: 1/2012 TAMPEREEN Luonto 11 Työpajoissa ideoitiin villisti jätteen vähentämiskeinoja. Ideoita jätteen vähentämiseksi Marraskuussa 2011 Tysy oli yhdessä Pirkanmaan jätehuollon ja Ekokumppaneiden kanssa organisoimassa kahta jätteen synnyn ehkäisyyn tähtäävää ideointitilaisuutta. Jäte vähemmäksi -ideointipajoihin kutsuttiin kaikkia kiinnostuneita. Tilaisuuksissa alustivat Pirkanmaan jätehuollon toimitusjohtaja Pentti Rantala ja hallituksen puheenjohtaja Oras Tynkkynen. Ideoinnin käytännön ohjauksesta vastasivat Idema Oy:n Maria Haapaniemi ja Janita Saarinen. Työpajat liittyivät myös Euroopan jätteen vähentämisen viikkoon. Pilotissa kerätään tietoa uuden jätelain mukaisesta pakkausjätteiden keräyksestä. Ekopistepilotti alkoi ja päättyy Pilotissa on Tampereen kaupunkiseudulla mukana 10 ekopistettä, joiden palveluja laajennetaan kokeilun ajaksi muovipakkausten keräyksellä. Pisteet ovat Tampereella, Pirkkalassa ja Kangasalla, ja ne on merkitty Ekopistepilotti-tunnuksella. Pilotissa kerätään tietoa ja kokemusta keräysmenettelyistä, kustannuksista, pakkausten laadusta sekä hyödyntämismahdollisuuksista.

12 Teksti ja kuvat: Mervi Myyrä Matti Kääntönen historioitsija ja innokas kasviharrastaja Matti Kääntönen on Tampereelta kotoisin oleva, ja täällä koko ikänsä asunut historian lehtori, joka oli mukana perustamassa Suomen ainoaa kasvitieteellistä yhdistystä. Nykyään eläkepäiviä viettävä herrasmies tekee yhä kasviselvityksiä mm. ELY-keskukselle ja osallistuu aktiivisesti järjestötoimintaan. Kääntönen on saanut muun muassa Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin ympäristöpalkinnon vuonna 2007 ja Pirkanmaan ympäristöpalkinnon vuonna Mistä kipinä kasviharrastukseen? Matti Kääntönen tunnetaan kasviharrastuneisuudestaan. Kipinä harrastuksen alkamiseen syttyi oppikoulussa, jossa oli 12 TAMPEREEN Luonto 1/2012 kasvienkeräysvelvoite. Oppilaiden tuli kerätä yli 100 kasvilajia Kääntösen Matti keräsikin niitä sitten paljon enemmän kuin olisi tarvinnut. Myös Kääntösen isä oli aikoinaan kiinnostunut kasveista ja koulun biologian opettajallakin saattoi olla osansa kasvikiinnostuksen heräämiseen. Kasviharrastus alkoi siis keräilynä, mikä oli ennen vanhaan tyypillistä. Kalevan yhteiskoulussa pidettiin luonnontieteellistä kerhoa, johon myös Kääntönen kuului luvulla kerhotoiminta oli Tampereella melko intensiivistä. Kerhoista monet kävivät välillä mm. Tampereen luonnonystävät ry: n, Tampereen nykyisten luonto- ja ympäristöyhdistysten kantayhdistyksen, kokouksissa. Sitä kautta Kääntönen löysi myös Tampereen luonnonystävien yhdistyksen ja alkoi käydä heidän kokouksissaan jo 1960-luvun alussa, jolloin hän kävi vielä koulua. Aktiivinen yhdistystoimija Koulun jälkeen Kääntönen aloitti historian opinnot Tampereen yliopistossa. Nuorukaiselle oli itsestään selvää mitä hän halusi lähteä lukemaan. Yliopistoopintojen ohessa Kääntönen oli aktiivisesti mukana myös yhdistystoiminnassa. Vuonna 1969 hän oli mukana perustamassa Pirkanmaan luonnonsuojeluyhdistystä, josta Tysy on saanut alkunsa, ja vuonna 1973 Kääntönen yhdessä Pertti Rannan ja muutaman muun kanssa perustivat Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen ainoan laatuaan Suomessa. Kääntönen valittiiin kasvitieteellisen yh-

13 Oikealla: Kaappi täynnä kallisarvoisia kasvinäytteitä. Vasemmalla: Runsaslajiset voikukat ovat kiinnostaneet Matti Kääntöstä. Kääntönen hoiti pitkään (1970-luvulta vuoteen 1998 asti) Tampereen museotoimen kasvikokoelmia. distyksen puheenjohtajaksi ja on kohta ollutkin jo 40 vuotta yhdistyksen ainoana puheenjohtajana. Kasvitieteellinen yhdistys mukana monessa Pitkäaikainen puheenjohtajuus on omalla tavallaan myös valitettavaa, sillä yhdistyksen toiminnan ei pitäisi tukeutua liiaksi yhden ihmisen varaan. Innokkaita puheenjohtajaehdokkaita ei kuitenkaan vielä ole ilmoittautunut. Kasvitieteellisen yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt viime vuosina suunnilleen samana tällä hetkellä jäseniä on 157. Suurin osa jäsenistä on kiinnostuneita luonnosta ja kasveista ja tahtovat käydä kokouksissa ja retkillä. Kasviselvityksiä ja tutkimustyötä tekeviä ihmisiä on vain muutamia. Tampereen kasvitieteellinen yhdistys ei olekaan mikään tieteellinen seura, vaan jäsenille järjestetään monenlaista ohjelmaa. Kokouksissa pidetään mielenkiintoisia esitelmiä, esimerkiksi viime vuosikokouksessa suometsätieteen professori Harri Vasander piti esitelmän rahkasammalista, ja välillä yhdistyksen jäsenet saavat kuulla toistensa kasvipainotteisia matkakertomuksia. Kasvitieteellinen yhdistys järjestää kesäkaudella kasviretkiä ja tekee myös selvityksiä Pirkanmaan kasveista. Yhdistys on jo 1970-luvulta lähtien julkaissut Talvikki nimistä lehteä kahdesti vuodessa. Jäsenet ovat laatineet kirjoituksia myös muihin julkaisuihin, mm. Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvimuseon julkaisemaan Lutukka lehteen. Paikallisia lajistoselvityksiä yhdistys on tehnyt mm. Tampereen kaupungille ja Museovirastolle. Kääntönen on liikkunut paljon koko Pirkanmaan alueella ja tehnyt lukuisia selvityksiä. Hän on tehnyt noin 10 vuoden ajan seurantaa ja siihen liittyviä raportteja ja maastokaavakkeita ELY-keskukselle. Kootessaan ja välittäessään tietoa eteenpäin tuntee, että tekemistään havainnoista on jotain hyötyäkin. Kääntönen ei halua olla vain bongari, joka jättää havaintonsa omiin muistiinpanoihinsa. Kasvitieteellisellä yhdistyksellä on yhteistyötä eri yliopistojen, kuten Helsingin, Oulun ja Turun yliopiston kanssa. Yhdistys on kerännyt kasvinäytteitä ja toimittanut tietoja Helsingin yliopiston Kasvimuseon ylläpitämään tietokantaan. Lajistotietoja on kerätty myös ympäristöhallinnon tietokantoihin uhanalaisten eliölajien osalta. Kasvitieteellinen perustutkimus nojautuu vankasti julkisten kokoelmien näytteisiin ja kokoelmien ja tutkijoiden välillä tapahtuukin hyvin paljon lainausta. Kasviharrastuksen tulevaisuus 1/2012 TAMPEREEN Luonto 13 Kääntönen aikoo jatkossakin rasittaa itseään yhdistyksen toiminnan järjestämisellä yhdistystoiminnalla on samalla kuntoa ylläpitävä vaikutus. Yleisestä kasviharrastuksen tulevaisuudesta Kääntönen on aika ajoin keskustellut myös muiden alan ihmisten kanssa. Välillä kasviharrastuksen tulevaisuus näytti jo kirkkaammalta, sillä 1980-luvulla Retkeilykasvion ilmestyminen toi uusia kasviharrastajia. Vaikka yhdistyksistä löytyykin henkilöitä, joilla on hyvä yleislajintuntemus, vaativamman kasviharrastuksen ja tarkkojen selvitysten tekemiseen ei löydy kovin montaa kiinnostunutta. Syvällisempi lajintuntemus on Kääntösen mietteiden mukaan luultavasti perua kasvien keräämisestä. Suomalaiset voisivatkin katsoa mallia naapurimaansa kasvi-innostuneisuudesta. Ruotsissa kasvitieteellisiä yhdistyksiä on yli 20. Heillä perinne ja käytäntö ovat aivan eri tasolla ja Ruotsissa on julkaistu paljon myös maakuntakohtaisia kasvioita. Suomessa on käytännössä ilmestynyt maakuntakohtainen kasvio vain Ahvenanmaan kasveista ja toinen on tulossa Satakunnan kasveista. Leijonankesytystä ja unikoita Työkseen Kääntönen toimi historian ja yhteiskuntaopin opettajana Tampereen klassillisessa koulussa. Hän ei ollut alunperin ajatellut ryhtyvänsä opettajaksi, vaan sanoo sen olleen työtapaturma Kääntönen tuli huomanneeksi, että opettajan pätevyys kannattaa hankkia.

14 Vuonna 1974 puhelin soi; soittaja oli klassillisen lyseon rehtori, joka kysyi Kääntöstä opettajaksi. Kai sitä sitten, mikäs siinä, Kääntönen oli vastannut. Alkuun murrosikäisten opettaminen oli haasteellista; ryhmäkoot olivat suuria ja luokassa vain poikia. Kääntönen kuvaa työskentelyn alkuaikoja leijonankesyttämiseksi: kuvaannollisesti tuoli toisessa ja ruoska toisessa kädessä. Myöhemmin myös tytöt tulivat luokkiin ja ryhmäkoot pienenivät. Historian tunneilla Kääntönen sai välillä hyödyntää hieman kasvitietoakin esimerkiksi Kiinan oopiumisodista puhuttaessa hän esitteli Papaver somniferum -kasvin eli oopiumiunikon ja piirsi taululle kuvan kasvista. Samalla Kääntönen kertoi myös lajin tieteellisen nimen tarkoituksen: somniferum tarkoittaa unta tekevää. 30-vuotisen opettajan uran jälkeen eläkkeellä ollessaankin Kääntönen on käynyt pitämässä kouluilla joitakin esitelmiä esimerkiksi ympäristöpäivänä. Kertoessaan esimerkiksi Tampereen luontokohteista Kääntönen käyttää hyödykseen diakuvia. Tietokoneisiin tottuneet nykyajan lapset ihmettelevät silmät pyöreinä diaprojektoria ja diakuvien esittämistä. Ajan hengen haittavaikutukset Nykyistä suuruuden palvontaa Kääntönen ei arvosta, ja harmittelee muun muassa koulujen yhdistämistä, niin että pienemmät koulut häviävät ja muodostetaan liian suuria komplekseja. Säästämisen nimessä tehdään päätöksiä, joilla ei usein säästetä lainkaan kokonaiskustannuksia katsottaessa. Yhteiskunnan kriittinen tila ja sosiaalinen epävarmuus lisääntyvät. Vanhempien tilanne heijastuu myös lapsiin. Mitä suuremmissa yksiköissä toimitaan, sitä vaikeampaa on tukea yksilöitä. Ihmisillä on aina ollut ongelmana, että asioita tarkastellaan yksi asia kerrallaan, tajuamatta kuinka eri asiat vaikuttavat toisiinsa. Nykyään ihmisiltä puuttuu myös pitkäjänteisyyttä ajan hengestä johtuen. Monimuotoinen voikukka Kääntösellä ei ole varsinaisesti mitään lempikasvia, mutta hän tunnustaa häpeäkseen kiinnostuksensa voikukkiin. Vuodesta 1967 lähtien Kääntönen on tutkinut voikukkia, joita on Suomessa ainakin 500 lajia ja jatkuvasti löytyy tieteelle uusia voikukkalajeja. Lajeja on niin monta, että niiden tarkastelua pitäisi harrastaa viikoittain, jotta niiden ominaispiirteet pysyisivät mielessä ja niitä pystyisi määrittämään. Viime aikoina harrastus onkin hieman jäänyt hankaluuden takia. Voikukka on mielenkiintoinen kasvi myös hyötykäyttönsä vuoksi. Voikukan lehtiä voi käyttää vaikkapa salaatissa ja mykeröistä tehdään viiniäkin. Voikukan lehtien karvasaineiden hyödyntämistä virvoitusjuomateollisuudessakin on tutkittu. Neuvostoliitossa eräästä voikukkalajista kumivoikukasta valmistettiin kautsua. Voikukan juurakkoa käytettiin pula-aikana kahvinkorvikkeena paahtamalla sitä sikurin tai juolavehnän kanssa. Voikukkaviiniä Kääntönen ei ole tullut maistaneeksi, sen sijaan korvikekahvia hän on juonut aikoinaan. Hänellä on mielikuva, että se oli aikalailla kahvinkaltaista, värikin samanlainen. Juomassa ei tosin ollut kofeiinia, joten piristävä vaikutus oli uskon varassa. Helmikuussa vietettiin jälleen Luonnonsuojeluliiton ja Kirjastoyhdistyksen yhteistä kirjastojen luonto- ja ympäristöviikkoa. Tysy pystytti edellisvuosien tapaan infopisteen viikon ajaksi Tampereen pääkirjasto Metson aulaan, ja muihinkin kirjastoihin toimitettiin esitemateriaalia. Tysyllä ei aivan viime vuosina ole ollut erityisesti lapsille suunnattua ohjelmaa, joten tartuimme hanakasti tilaisuuteen saadessamme yhteydenoton Teatteri Mooriasta. He tarjosivat esitettäväksi Mustikkameri-esitystä, jonka tuottamista Suomen luonnonsuojeluliitto on tukenut. Vesiensuojeluaiheinen teatteriesitys sopi kuin nakutettu SLL:n vesivuoden teemaan, joten löimme lukkoon esityksen kirjastoviikon lauantaille. Tampereen kaupunginkirjasto osallistui tarjoamalla tilan esitykselle. Teatteri Moorian Mustikkameressä yhdisteltiin nukke- ja varjoteatteria. Yksityiskohtaisessa lavastuksessa riitti ihmeteltävää ja yleisö yllätettiin esityksen kolmiulotteisuudella kun merenneito Aava ruiskautti vesisuihkun yleisön suuntaan meressä polskiessaan. Mustikkameri lainehti Metsossa Esityksen jälkeen lapset pääsivät tutustumaan lähemmin näytelmän lavasteisiin. 14 TAMPEREEN Luonto 1/2012 Esitys kertoi vesiensuojelun tärkeydestä, ystävyydestä ja siitä, kuinka yhdessä toimimalla pulmiin keksitään ratkaisu. Esitys oli suunattu yli 3-vuotiaille ja perheen pienimmätkin jaksoivat hyvin seurata reilu puolituntisen näytelmän keskittyneesti. Yleisössä oli nelisenkymmentä isoa ja pientä teatterin ystävää. Näytelmän päätteeksi lapset pääsivät mielikuvitussukellukselle merenneito Aavan ja muiden hahmojen vedenalaiseen maailmaan. Paljastetaan vielä lopuksi arvoitus näytelmän nimen takana. Mustikkameri vie helposti ajatukset syksyiseen metsään miten tämä liittyy vesiensuojeluun? Näytelmässä merenneito Aavan kotisaaren lähellä iso rautavalas ajaa karille ja alkaa valuttaa veteen mustaa mönjää. Veden asukkaat kutsuvat ympäristöä pilaavaa ainetta mustikkakeitoksi siitä kaunis ja samalla surumielinen nimi mustikkameri. Teksti: Minna Santaoja Kuvat: Johanna Vehkanen

15 Ympäristökettinkiä Werstaalla Teksti: Minna Santaoja Kuva: Johanna Vehkanen Tampereen työväenmuseo Werstaalla on elokuun lopulle asti esillä näyttely Koijärvi, Kessi ja Kuusamon kosket. Näyttely kertoo luonnonsuojelun ja ympäristöliikkeen historiasta 1800-luvun lopulta tähän päivään. Näyttelyssä ovat saaneet tilaa erityisesti nimessä mainitut kolme tapausta: luvulle sijoittuva Kuusamon koskisota, vihreän liikkeen syntyyn johtanut Koijärven suojelukamppailu vuodelta 1979 ja Kessin metsähakkuiden vastustaminen Inarissa 1980-luvulla. Näyttely on tuotettu yhteistyössä Suomen Metsämuseo Luston kanssa. Museot jatkavat edelleen ympäristöliikkeen historian tallentamista ja ottavat mieluusti vastaan ympäristöliikkeen historiaan liittyvää esineistöä. Werstaan näyttelyssä on esillä muun muassa pirkanmaalaisen Koijärven kävijän ja luonnonsuojelun kantaäidin Terttu Laurilan villapaita, Koijärven laskuojan tukkimisessa käytetyt lapiot ja presidenttiehdokas Pekka Haaviston hankkimat Koijärvi-käädyt eli kettingit, joilla aktivistit kiinnittivät itsensä kaivinkoneeseen kaivuun pysäyttääkseen. Tamperelaisia kiinnostanevat erityisesti näyttelystä löytyvät Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen Teiskon metsien kartoituksissa käyttämät maastokartat, joiden reunoihin raapustetut merkinnät vaikuttavat tulevaisuudessa toivottavasti Teiskon kansallispuiston perustamiseen. Karttojen yhteydessä on esillä autenttinen metsäaktivistin varustus. Keskiviikkona 7. maaliskuuta työväenmuseo Werstas järjesti yhdessä Kuva yllä: Ympäristökettinkiä-paneelikeskustelun puheenjohtajana toimi filosofi Ville Lähde. Tysystä keskustelemassa olivat Minna Santaoja ja Jere Nieminen. Tampereen vihreiden kanssa Ympäristökettinkiä-illan. Ohjelmassa oli opastettu kierros näyttelyyn, Ympäristökettinkiädokumenttielokuvan esitys ja paneelikeskustelu ympäristöliikkeen menneestä ja tulevasta. Tilaisuuteen osallistui yli 40 henkeä. Näyttelykierroksella korvaan särähti oppaan maininta linnunpönttöjen kiinnittämisestä tekohengityksenä. Tämä on tärkeän luonnonsuojeluteon väheksymistä: pöntötys on monille kolopesijöille välttämätöntä kunnes luonnonmukaisemmat metsänhoitomenetelmät yleistyvät. Ympäristökettinkiä-dokumentissa Koijärvi-aktiivi ja ensimmäinen vihreä kansanedustaja Ville Komsi muistelee Koijärven tapahtumia. Toinen päähenkilö dokumentissa on Greenpeacen metsävastaava Matti Liimatainen, jonka metsäaktivistin ura käynnistyi Kessin metsäkiistassa hänen ollessaan vain 15-vuotias. Liimatainen kertoo dokumentissa kuinka oli kiivennyt puuhun sen kaadon estämiseksi ja kuinka oli pelästyen joutunut tulemaan alas poliisin huidottua häntä suksisauvalla. Vasta päälle kolmikymppinen Liimatainen on ehtinyt olla mukana monessa metsäkiistassa. Ympäristöjärjestöjen uudempia vaikutuskeinoja ovat muun muassa metsäyhtiöiden osakkeiden ostaminen ja tätä kautta puheoikeuden hankkiminen yhtiökokouksessa. Dokumentti 1/2012 TAMPEREEN Luonto 15 näyttää Liimataisen puku päällä yhtiökokouksessa: Näille kun puhuu tuntuu kuin puhuisi seinälle. Kaikella kunnioituksella. Herkistyin miltei liikutuksen kyyneliin luonnonsuojelijoiden sankariteoista. On upeaa kuulua omalla pienellä panoksellaan porukkaan; innostava näyttely ja tilaisuus. Dokumentin jälkeen paneelikeskustelun puheenjohtajana toimi filosofi Ville Lähde. Ympäristöliikkeen historiasta ja nykyisyydestä olivat keskustelemassa Koijärvi-veteraani ja pitkäaikainen luonnonsuojeluvaikuttaja Harri Helin, luontoliittolainen vihreä vaikuttaja Eveliina Asikainen Sastamalasta sekä tutkijat ja Tysy-aktiivit Jere Nieminen ja Minna Santaoja. Harri Helin koetti haastaa nuorempia toimijoita eihän teistä ole mihinkään ja yleisöstä kysyttiin onko ympäristöliike laimentunut. Ympäristötoiminta on joltain osin ehkä pinnallistunut, toisaalta saanut vakavan asiantuntijatyön piirteitä. Ei ole kuitenkaan monta vuotta siitä kun esimerkiksi Virroilla pysäytettiin kuukkelimetsien hakkuita, joten unohduksiin eivät suoremmatkaan toimintakeinot ole jääneet. Keskustelussa pohdittiin mikä nykyisen luonnon tuhoamisen voisi pysäyttää. Keskustelijat olivat melko yksimielisiä siitä, että kun alkaa olla riittävästi näyttöä ympäristötuhojen vaikutuksista ihmisten terveyteen toimintatavat alkavat muuttua. Ympäristöpsykologisissa tutkimuksissa on osoitettu jo varsin vakuuttavasti, kuinka yksinkertaisesti tarvitsemme luontoa voidaksemme hyvin.

16 Minna Santaoja Vapaaehtoisena luonnonsuojeluliitossa Vapaaehtoistoiminnan resurssit ovat kestopuheenaihe järjestötoimijoiden keskuudessa, ja teemaa pohdittiin myös Suomen luonnonsuojeluliiton syyspäivillä viime syksynä. Liitossa on käynnissä organisaatiomuutoksia ja nyt onkin sopiva aika pohtia toimintatapoja myös paikallisyhdistyksissä. Arkisen tohinan keskellä on toisinaan paikallaan pysähtyä kysymään: keitä olemme ja mitä olemme tekemässä? Suomen luonnonsuojeluliitto on Suomen suurin ympäristö- ja luonnonsuojelujärjestö, jolla on puolivirallinen asema neuvottelukumppanina hallinnossa ja erilaisissa työryhmissä. Liitolla on valtakunnallisesti yli jäsentä. Luonnonsuojeluliiton organisaatio on kolmiportainen: valtakunnallisen liiton suojissa toimii 15 luonnonsuojelupiiriä ja noin 180 paikallisyhdistystä. Luonnonsuojeluliiton keskustoimistolla Helsingissä työskentelee kolmisenkymmentä työntekijää. Keskustoimistolla tehdään valtakunnan ja kansainvälisen tason vaikuttamistyötä ja osallistutaan mm. lainsäädännön valmisteluun. Syksyllä 2011 Luonnonsuojeluliitossa käytiin yt-neuvotteluja, joiden tuloksena keskustoimiston henkilökuntaan kohdistui leikkauksia. Luonnonsuojelupiireillä on kullakin palkattu kokoaikainen tai osa-aikainen aluetyöntekijä. Luonnonsuojelupiireissä seurataan maakunnallisia hankkeita ja lisäksi keskustoimiston työntekijät ja aluetyöntekijät toimivat resurssina ja asiantuntija-apuna paikallisyhdistysten vapaaehtoisille. Paikallisyhdistykset toimivat vapaaehtoispohjalta ja osin tämän vuoksi toimivien paikallisyhdistysten tarkkaa määrää on vaikea ilmoittaa, sillä osa yhdistyksistä on ns. nukkuvia aktiivisten vapaaehtoistoimijoiden puuttuessa. Rahasta vai rakkaudesta? Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksessä on jäseniä noin Tästä huolimatta on joka vuosi työn takana saada yhdistyksen 8-jäseninen hallitus kasaan syyskokouksessa. Pienemmissä yhdistyksissä tämä saattaa olla vielä hankalampaa. Suurin osa luonnonsuojeluliiton jäsenistä maksaa jäsenmaksua kannatusmielessä, ilman aikomusta osallistua muulla tavoin liiton toimintaan. Luonnonsuojeluliiton kolmiportainen rakenne on monille tuntematon ja niinpä tulee yllätyksenä se, että liittyessään Suomen luonnonsuojeluliittoon tulee samalla liittyneeksi asuinpaikkansa paikallisyhdistykseen. Suomen luonnonsuojeluliiton syyspäivät ja paikallisyhdistystapaaminen järjestettiin ensimmäistä kertaa syyskuussa Työryhmissä pohdittiin muun muassa vapaaehtoistoimintaa liitossa ajatuksena tuoda esiin kaikkea sitä vapaaehtoistyötä jota jo tehdään ja pohtia, miten vapaaehtoistoiminnan organisointia voitaisiin parantaa. Työryhmässä kuultiin muutamia purkauksia henkilöiltä, jotka ovat olleet pitkään vapaaehtoisina liiton 16 TAMPEREEN Luonto 1/2012 toiminnassa ja ovat kokeneet, että heidän panostaan ei ole arvostettu riittävästi. Vapaaehtoisina asiantuntijoina puurtaneet haastoivat liiton palkallisia työntekijöitä: Kumpi meistä on tehnyt enemmän duunia Luonnonsuojeluliitolle, sinä vai minä? Työryhmän yhteenvedossa todettiin, että vapaaehtoisuudesta ja sen merkityksistä on selvästi tarvetta puhua ja vapaaehtoiset tarvitsevat palautetta panoksestaan. Tilanne jossa toiset tekevät palkalla ja toiset vapaaehtoisina periaatteessa samoja asioita saattaa herättää eriarvoisuuden kokemuksia. Rinnan vapaaehtoistyön pohdinnan kanssa Suomen luonnonsuojeluliitossa on käynnissä organisaatiomallin pohdinta. Laajaa ja aktiivista jäsenkuntaa pidetään kansalaisjärjestötoiminnan kulmakivenä. Liitossa pohditaan miten vastata näkyvissä oleviin muutoshaasteisiin ja saada mukaan uusia jäseniä ja toimijoita. Muutossuuntia, jotka liiton tulevaisuuden pohdinnoissa on otettava huomioon, ovat muun muassa kuntien määrän väheneminen sekä aluehallinnon jatkuvat muutospaineet. Myös kansalaistoiminta on murroksessa. Toiminta ei enää kanavoidu pelkästään perinteisten yhdistysten tai puolueiden kautta, vaan uudenlaiset spontaanimmat ja tilannekohtaiset osallistumismuodot lisääntyvät. Verkostomuotoinen ja projektimainen organisoituminen haastaa perinteisiin yhdistysmuotoihin perustuvan toiminnan, ja myös luonnonsuojeluliitossa pohditaan,

17 minkälainen organisaatio mahdollistaisi parhaiten joustavan kansalaistoiminnan. Uusien jäsenten saaminen on lausuttu luonnonsuojeluliiton tavoitteeksi, mutta jäsenten ja jäsenhankinnan rooli on koettu yhdistyksissä kahtalaiseksi. Jäsenmaksutulot mahdollistavat osaltaan, valtion kansalaisjärjestötuen ja esimerkiksi kuntien myöntämien avustusten lisäksi, luonnonsuojeluliiton asiantuntija- ja vaikuttamistoiminnan. Erityisesti tämä pitää paikkansa keskustoimiston palkatun henkilökunnan osalta. Varsinaisen jäsenen 32 euron jäsenmaksusta liiton osuus on 16,96 euroa, luonnonsuojelupiirin osuus 8,64 euroa ja paikallisyhdistyksen osuus 6,40 euroa eli viidennes. Vapaaehtoistoimintaan perustuvien paikallisyhdistysten aktiivisuus ei kuitenkaan ole kiinni rahasta. Raha ei sinänsä suojele luontoa, vaan tarvitaan vapaaehtoistoimijoita, jotka laittavat rahan käyttöön luonnonsuojelutyössä. Yhdistyksen tilillä maatessaan raha ei luontoa suojele. Jäsenet asiakkaita vai aktiivisia toimijoita? Jäsenmäärän koetaan olevan myös valtaa: mitä enemmän jäseniä luonnonsuojeluliitolla on, sitä enemmän vaikutusvaltaa järjestön mielipiteillä toivotaan olevan. Jäsenmäärän kasvattaminen vaatisi aktiivista jäsenhankintaa, ja se koetaan usein ylimääräisenä ponnistuksena, vaikka keskustoimistolta muistutetaankin että jäsenhankinnan pitäisi olla sisäänrakennettuna yhdistysten perustoimintaan. Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen, kuten luonnonsuojeluliiton muidenkin yhdistysten, toiminta on karkeasti jaettuna kahdenlaista. Yhdistys järjestää jäsenistölle ja suurelle yleisölle tarkoitettuja retkiä lähiluontoon ja muihin kiinnostaviin kohteisiin. Perinteeksi on muodostunut esimerkiksi Luonnonkukkien päivän retki kesäkuussa. Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen toiminnassa uusi hitti ovat lepakkoretket: kesällä 2011 järjestetyt kolme lepakkoaiheista tapahtumaa saivat liikkeelle satoja ihmisiä. Harva retkillä kävijöistä kuitenkaan jää haaviin niin että innostuisi lähtemään mukaan yhdistystoimintaan. Retkillä kävijät ovat pikemminkin yhdistystoiminnan asiakkaita kuin itse aktiivisia toimijoita. Yhdistysten markkinointi- ja rekrytointimenetelmissä olisi tietysti parantamisen varaa, mutta kärjistäen voidaan kysyä: missä määrin yhdistyksen tehtävä on tuottaa vapaaehtoisvoimin virkistyspalveluita jäsenilleen? Tämä on tietysti kärjistys, sillä retket ja esimerkiksi lehden julkaiseminen ovat myös tärkeää ympäristökasvatustyötä. Tysyn ydintoimintaa on luonnonsuojelun vahtikoirana toimiminen. Yhdistys seuraa kaupungin metsäpolitiikkaa, maankäytön suunnittelua ja suurhankkeiden ympäristövaikutusten arviointia ja antaa tarvittaessa mielipiteitä, muistutuksia ja valituksia asioista. Luonnonsuojelujärjestöt joutuvat paikkaamaan viranomaisten toimintaa näiden resurssien vähäisyyden vuoksi. Tämä osa ympäristöpoliittista vaikuttamistoimintaa on reaktiivista ja tapahtuu hallinnon ehdoilla. Yhdistyksessä tehdään myös omaehtoista vaikuttamistyötä: kartoitetaan metsien suojeluarvoja ja ehdotetaan suojelualueita kaupungille. Vahtikoiratoiminta on varsin asiantuntijapainotteista ja paperinmakuista, eikä kovin tehokkaaksi uusien toimijoiden houkuttelukeinoksi ole osoittautunut tule kirjoittamaan lausuntoja kaupungin kaavoituksesta! Käytännössä kourallinen vapaaehtoisia tekee suurimman osan vaikuttamistyöstä 1400 jäsenen nimissä, käyttää siihen paljon aikaa ja uupuu usein. Vaihtuvuus yhdistystoimijoiden keskuudessa on melko suurta; ne jotka eivät heittäydy lausuntojen kirjoittajiksi jättäytyvät pois toiminnasta vuoden-kahden kuluessa. Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksessä on ajoittain keskusteltu mahdollisuudesta palkata henkilö tekemään ikävimmät paperityöt. Erilaisin palkkatukijärjestelyin se olisi mahdollista. Merkittävämpi kysymys on kuitenkin se, onko kansalaisjärjestötoiminnan ammatillistumisessa paikallistasolla mieltä. Paradoksaalisesti työntekijän palkkaaminen ei toisi paikallisyhdistykselle välttämättä juurikaan lisää resursseja, ellei työntekijä löytyisi nykyisten toimijoiden joukosta, sillä yhdistyksen toiminnan tuntevat vapaaehtoiset joutuisivat kuitenkin perehdyttämään ja ohjaamaan työntekijää. Tilanne jossa järjestö on organisoitu kolmiportaisesti hallinnon tasoja mukaillen, keskusjärjestö pyörii palkallisten voimin ja paikallistoiminta vapaaehtoisvoimin ei tietenkään ole luonteenomainen vain Suomen luonnonsuojeluliitolle. Liiton organisaatio vertautuu monella tavoin esimerkiksi Marttojen organisaatioon. Marttajärjestöllä on noin jäsentä. Marttojen keskusorganisaatiossa toimii noin 30 palkallista asiantuntijaa ja kussakin 16 piirijärjestössä on vähintään kolme kotitalous-, puutarha- tai ympäristöneuvojaa. Suurin ero on paikallistoiminnan laajuudessa: Martoilla on peräti noin 1800 paikallisyhdistystä. Toiminta on perinteisesti organisoitunut kylä- ja kaupunginosatasolla. Luonnonsuojeluliiton ja Marttojen toiminnan luonteessa on kuitenkin merkittävä ero, joka saattaa selittää eroa paikallistason aktiivisuudessa. Marttojen toiminnassa painottuu mukava tekeminen, eikä toiminta ole voimakkaasti politisoitunut. Ympäristöjärjestötoiminnan kulmakivenä on kritiikki, eikä vastarannan kiisken rooli ole haluttu, vaikka sen takana olisi tutkimustieto ja kansainväliset sopimukset. Seuraavan kerran kun joku huutelee missä nyt ovat luonnonsuojelijat, ehdottaisin hetken pohdintaa mitä kyselijä itse voisi tehdä. Oman toiminnan oikeutuksen kyseenalaistaminen on raskasta, jos ideologia ja omat valinnat ovat jatkuvalla törmäyskurssilla tavanomaisten toimintatapojen kanssa. Ympäristötoimijoiden liikuttavana voimana on pikemmin rakkaus kuin raha. Tosin toiminnan kilpistyessä pienen ryhmän vapaaehtoiseksi asiantuntijatyöksi on toiminnan moottorina pikemminkin velvollisuudentunne. Jos en minä, kuka sitten? Toiminnasta tulee osa identiteettiä ja toiminnassa syntyneistä ihmissuhteista kiinteä osa sosiaalista verkostoa. Sitoutumista, ei klikkailua Suomen luonnonsuojeluliiton organisaatiouudistusten ajatuksena on mahdollistaa kaupunginosayhdistysten ja vapaamuotoisten toimintaryhmien syntyminen. Keskustelua käydään siitä, tarvitaanko tähän organisaatiomuutos, sillä liiton nykyinenkin rakenne ja toimintapolitiikka ovat joustavia erilaisten toimintatapojen suuntaan. Toinen seikka jonka nostimme esiin Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen mielipiteessä liiton organisaatiorakenteesta on se, onko Luonnonsuojeluliiton ylipäätään syytä lähteä mukaan trendiin, jossa kansalaistoiminta tapahtuu yhä enemmän ad hoc tyyppisesti erilaisissa hetkellisissä kampanjoissa ja ryhmissä. Eri yhdistyksillä ja organisaatioilla on omat toimintatapansa ja kirjo on hyväksi. Kansalaistoiminnan pinnallistuminen, jetset- tai reppuaktivismi ja kliktivismi eivät ole toivottavia kehityssuuntia, vaan niitä on pyrittävä hillitsemään. Luonto ei tule suojelluksi Facebookin tykkää-nappia painamalla. Tarvitaan pitkäjänteiseen toimintaan sitoutuneita vapaaehtoisia, silläkin uhalla että itsensä tuntee jämähtäneeksi ja uusiutumaan kykenemättömäksi dinosaurukseksi toimittuaan kymmenen vuotta samassa paikallisyhdistyksessä. Kansalaistoiminnan pinnallistumista ei ole syytä hyväksyä faktana, koska siitä tulee tällöin entistä hyväksytympää. 1/2012 TAMPEREEN Luonto 17

18 Ympäristöliikkeessä vaikuttaa samanaikaisesti ristiriitaisia kehityssuuntia: toisaalta toiminta on yhä ammattimaisempaa asiantuntijatyötä, toisaalta kansalaistoimintaa leimaa kampanjaluonteisuus ja internet-pohjaiset vaikuttamiskeinot. Millä tavoin tilanteessa saadaan värvätyksi uusia aktiivisia työmyyriä? Missä määrin luonnonsuojelutoiminnan on muistutettava marttatoimintaa ja tarjottava mukavaa tekemistä kaikille jäsenille? Mitä jäsenet luonnonsuojeluliitolta ja Tysyltä odottavat? Ota kantaa! Otamme mieluusti vastaan kannanottoja näihin kysymyksiin joko lehden sisäkannesta löytyvään postiosoitteeseen tai sähköpostilla osoitteeseen Kirjoittajan luvalla mielipiteitä voidaan julkaista seuraavassa Tampereen luonto lehdessä. Toiminnasta voidaan käydä keskustelua myös kevätkokouksessa 25. huhtikuuta. UUTISPALOJA ELY palkitsi Matti Kääntösen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) myönsi vuoden 2011 Pirkanmaan ympäristöpalkinnon Matti Kääntöselle Pirkanmaan kasvilajiston pitkäaikaisesta kartoittamisesta ja seurannasta. Kääntönen on merkittävä pirkanmaalaisen kasvilajiston asiantuntija, joka on aktiivisesti kartoittanut Pirkanmaan alueen kasvilajistoa ja koonnut lajitietoja useiden vuosien ajan. Hänen panoksensa Pirkanmaan uhanalaisen kasvilajiston seurantatiedon tuottamisessa on ollut merkittävä. Näitä tietoja on hyödynnetty mm. vuonna 2010 valmistuneen Suomen eliölajiston uhanalaisuusarvioinnin taustatietona Pirkanmaan osalta. Taloja Iidesjärven rantaan kansalaismielipiteestä viis? Iidesjärven osayleiskaavasta valmisteltiin vuoden 2011 aikana kolme luonnosvaihtoehtoa, jotka olivat nähtävillä muun valmisteluaineiston kanssa välisen ajan. Valmisteluaineistosta pyydettyihin lausuntoihin saatiin 6 vastausta ja siitä jätettiin 36 yksityisten kirjallista mielipidettä ja 4 yhdistysten mielipidettä. Luonnosvaihtoehdoista saatu palaute oli kauttaaltaan hyvin yksimielistä. Sekä yksityiset osalliset, kaupungin eri toimialat että viranomaiset ehdottivat pääosin perhepuistovaihtoehtoa jatkosuunnittelun pohjaksi. Palautteesta huolimatta kaavaa valmistellut kaupunkiympäristön kehittämisen johtoryhmä päätti ehdottaa yhdyskuntalautakunnalle asuinrakentamista Iidesjärven rantaan. Yhdyskuntalautakunta jätti helmikuun kokouksessaan Iidesjärven yleiskaavan käsittelemättä. Esittelijä veti pois ehdotuksen, jonka mukaan Iidesjärven kaavoitus jatkuisi asuinrakentamisen pohjalta. Kaava tullee piakkoin uudelleen lautakunnan käsittelyyn. Tampereen seutu sai uuden luontokoulun Luontokoulu Tikankontti on Orivedellä ja ympäristökunnissa toimiva luontokoulu. Luontokoulun opettaja kiertää koululaisten ja päiväkotilasten parissa opettamassa luonnon ihmeitä. Tikankontti vastaa kysyntään, joka Tampereen seudulla on luontokoulutoiminnalle. Tampereen Luontokoulu Korento pystyy opettamaan vain noin 80% tamperelaisista koululaisista. Tikankontti toimii yhteistyössä suositun matkailumaatilan, Einon Pirtin kanssa. Luontokoulut toimivat päivähoidon ja perusopetuksen tukena. Ne tarjoavat erilaisia ohjelmia, joista kasvattajat ja opettajat voivat valita opetusohjelmaansa sopivan. Opetusmenetelmät ovat elämyksellisiä, ja mukana ovat kokonaisvaltaisesti kaikki aistit. Ne toteuttavat opetussuunnitelmiin perustuvaa päivitettyä ja tieteellisen tiedon mukaista luonto- ja ympäristöaiheista opetusta. Lisätiedot: 18 TAMPEREEN Luonto 1/2012

19 Koonnut Minna Santaoja Kuvat Sanna Junttanen Keskuspuhdistamon YVA riittämätön Pirkanmaan ELY-keskus totesi viime marraskuussa antamassaan lausunnossa Pirkanmaan keskuspuhdistamon ympäristövaikutusten arvioinnin monelta osin riittämättömäksi. Lausunnossa mainittiin muun muassa Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin, Tysyn ja muiden yhdistysten lausunnossa esitetty lietteiden käsittelyn kokonaistarkastelu. ELY-keskuksen hylkäävä päätös on ainakin Pirkanmaalla lajissaan ainoalaatuinen. Sulkavuoren alueen asukkaat ovat vastustaneet keskuspuhdistamoa sinnikkäästi ELY-keskuksen päätöksen jälkeenkin. Keskuspuhdistamon rakentamista Sulkavuorelle vastustava adressi luovutettiin Tampereen kaupunginvaltuustolle Allekirjoittaneita oli liki Luovutustilaisuudessa mukana oli mm. kiekkolegenda Raimo Helminen. Nyt on jo aika haudata sutena syntynyt hanke, joka eri vaiheissaan on kohdannut pelkkää vastustusta. Keskuspuhdistamohankkeen taustalla on muun muassa halu saada Viinikanlahden alue puhdistamon poistuttua arvokkaampaan käyttöön asuin- ja toimistorakentamiselle. Tästä ei ympäristövaikutusten arvioinnissa ole mainittu sanaakaan. Asioista on syytä puhua niiden oikeilla nimillä. Nykyisten puhdistamoiden saneerauksen ympäristövaikutukset ovat kaikilta osin vähäisemmät kuin keskuspuhdistamon rakentamisen. Pyynikin hoito- ja käyttösuunnitelmaa uudistetaan Pyynikille ollaan laatimassa uutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Luonnokset tulevat nähtäville syksyllä Suunnitelman uudistamista varten selvitettiin alkuvuonna eri käyttäjäryhmien mielipiteitä ja toiveita karttapohjaisella internet-sovelluksella. Suunnitelmaa varten kerätään tietoa puuston ja kasvillisuuden nykytilasta, tutkitaan maanpinnan kuluneisuutta sekä opasteiden ja rakenteiden kuntoa ja alueen kehittämistarpeita. Suojelun ja virkistyksen tarpeet ovat Pyynikilla paikoin ristiriidassa. Jotta pusikoiden perkaamista vaativat äänenpainot eivät pääsisi suunnitelman laadinnassa liiallisesti esiin, on samanaikaisesti hyvä muistuttaa muun muassa lahopuun merkityksestä eliöstölle. Metsiensuojelunäyttely Metsossa METSO suojelee metsäsi -valokuvanäyttely saapuu Tampereen Metso -pääkirjastoon väliselle ajalle. Luontovalokuvaajat Hannu Siitonen, Benjam Pöntinen ja Bo-Göran Lillandt ovat tehneet näyttelyn, jonka tarkoituksena on edistää metsien vapaaehtoista suojelua. Näyttelyn kuvissa tutustutaan metsän harvinaisiin lajeihin, kuten kuukkeliin ja liito-oravaan ja sukelletaan metsän tunnelmiin ja yksityiskohtiin. Näyttelyn taustalla on METSO-ohjelma eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on varmistaa, että Suomessa kasvaa jatkossakin sellaisia metsiä, joissa myös uhanalaiset ja taantuneet eliölajit voivat elää. Yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsänsä monimuotoisuutta valtion myöntämällä taloudellisella tuella. Luontokuvaajien kärkijoukkoon kuuluvat Bo- Göran Lillandt, Hannu Siitonen ja Benjam Pöntinen ovat huolissaan seuranneet metsien muutosta viime vuosina. Monimuotoiset metsät ovat muuttuneet yhä harvinaisemmiksi. Valokuvanäyttelyllään he haluavat muistuttaa suomalaisia metsäluonnon varjelemisesta. Näyttelyyn on vapaa pääsy Tampereen pääkirjasto Metson aukioloaikoina ma pe ja la 10 16, Pirkankatu 2. Lisätietoa aiheesta: Metsonpolku, metsien vapaaehtoinen suojelu METSO/index.php Luontokuvaaja Hannu Siitonen mac.com/hannu.siitonen/hannu_siitonen/ Hannu_Siitonen.html Luontokuvaaja Benjam Pöntinen pontinen.fi/ Turpeenoton vesistövaikutukset Jyväskylässä järjestettiin maaliskuun puolivälissä seminaari ja kansalaisliikkeiden tapaaminen liittyen turpeenoton vesistövaikutuksiin. Seminaarin aiheena olivat erityisesti turpeenoton oikeudelliset kysymykset ja niihin vaikuttaminen. Tapahtumassa haettiin myös välineitä suo- ja vesistöaktiivien verkoston tukemiseksi. Seminaari oli osa Suomen luonnonsuojeluliiton vesiensuojelun teemavuotta Tapahtuma oli kohdennettu erityisesti turpeen vesistövaikutuksista huolestuneille kansalaisille, suo- ja vesistöaktiiveille, kansalaisjärjestöille sekä muille turvekysymyksistä kiinnostuneille. Seminaarin esitykset ovat luettavissa Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivuilla: www. sll.fi/luontojaymparisto/vesistot/turpeenotonvesistoevaikutukset-seminaari-ja-kansalaisliikkeiden-tapaaminen Pispalan kaavoitus etenee Ylä- ja Ala-Pispalan sekä Tahmelan asemakaavoja uudistetaan. Asemakaavojen uudistamisen tavoitteena on Pispalan valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön säilyttäminen ja kehittäminen. Kaavoitus etenee vaiheittain, maalis-huhtikuun vaihteessa olivat nähtävissä Ylä-Pispalan I-vaiheen kaavat. Ala-Pispalan ja Tahmelan kaavat tulevat nähtäville myöhemmin. Ympäristöpalkinto Lokkisaari ry:lle Tampereen seudun luonto -lehdessä 2/2009 kirjoitimme lintuharrastajien Lempää-län Ahtialanjärvellä tekemästä pitkäjänteisestä lintujärven kunnostus- ja hoitotyöstä. Lempäälän kunnan kestävän kehityksen työsyhmä myönsi vuoden 2011 Ekotekopalkinnon hoitotöistä vastaavalle Lokkisaariyhdistykselle. Palkinto oli tunnustus työstä Lempäälän lintuvesien ja kosteikkojen hyväksi. Ks. Ei valaistua rantapyörätietä Kauppi- Niihamaan Huolestuneet tamperelaiset nostivat viime syksynä keskusteluun Kauppi-Niihaman Näsijärven rannan pyörätiehankkeen. Toteutuessaan leveä, valaistu pyörätie veisi mennessään ranta-alueiden luonnonrauhan ja turmelisi luontoarvoja. Keskustelussa niin Aamulehdessä kuin internetissäkin hanke lähes yksinomaan tyrmättiin. Tamperelaiset haluavat säilyttää Kauppi-Niihaman rantaalueet nykyisellään. Kaupunki ei kuitenkaan vastannut kritiikkiin, vaan suunnittelua on jatkettu kuin mitään ei olisi tapahtunut. Rannan tuntumaan rakennettava pyörätie olisi vastoin Kauppi-Niihaman osayleiskaavaa. Kauppi- Niihaman rauhalliset ranta-alueet ovat nykyisellään korvaamaton aarre Tampereelle ja henkireikä luonnonrauhasta nauttiville tamperelaisille. Pyörätieasia lienee pian yhdyskuntalautakunnan käsittelyssä. UTISPALOJA 1/2012 TAMPEREEN Luonto 19

20 Tysyn toimintaa 2011 Viime vuosi oli yhdistyksen 30-vuotisjuhlavuosi. Sen johdosta järjestettiin avoin juhlaseminaari marraskuussa. Vuoden 2011 lopussa yhdistyksellä oli 1393 jäsentä. Vuonna 2011 hallituksen puheenjohtajana toimi Jere Nieminen ja varapuheenjohtajana Aarto uurasjärvi. Sihteerinä toimi Sanna Roine ja hallituksen ulkopuolisena taloudenhoitajana Kirsti Raulo. Tilintarkastajina olivat edelleen Marja-Liisa Alanen ja Mikko Jokinen. Varatilintarkastajia olivat Marja Pärri ja Sari Poutiainen. Hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä Minna Santaoja, Ari Nieminen ja Sanna Junttanen sekä varajäseninä Mervi Myyrä ja Matti Pollari. Tysyn edustajina Pirkanmaan luonnonsuojelupiirissä olivat Jere Nieminen ja Minna Santaoja sekä Ekokumppanit Klubin hallituksessa Matti Pollari. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 9 kertaa. Kevätkokousta lukuun ottamatta kokoukset pidettiin Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin Varastokadun toimistolla. Hallituksen kokouksiin olivat edelleenkin tervetulleita kaikki, myös yhdistyksen ulkopuoliset henkilöt. Kiireellisistä asioista, mm. mielipidettä, muistutusta tai lehtikirjoitusta jätettäessä, päätettiin sähköpostitse. Lehtikirjoitukset Aamulehti : Luonto unohtui Tampereen seudun visioista (ottaa kantaa mm. Teiskon metsien suojeluun). Aamulehti : Arvokas lehto tuhoutuu Vuoreksessa (Koukkujärven asemakaava-alue). Tiedote (jätetty ): Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ehdottaa kaupungille laajaa suojelua Teiskon metsiin. Aamulehti : Poltto pitää yllä kestämätöntä kulutusta (mielipide Tammervoiman jätteenpolttolaitoksesta). Aamulehti : Jättipalsami jatkaa leviämistään. Aamulehti (jätetty )Teiskon metsien suojelu on osa kaupunkiseudun kehitystä. Aamulehti (jätetty ) Palautetaan Tammerkosken kuohut. Tiedote (jätetty ): Teiskon metsäsuunnitelmaluonnos on kestämätön. Tiedote (jätetty ): Yli puolet Hervannan ja Vuoreksen metsien luontoarvoista jäi löytämättä kiinteistötoimen kartoituksessa. Aamulehti : Ulkoilumetsiin liikaa hakkuita (ehdotus metsäsuunnittelun sijoittamisesta ympäristöpalveluihin). Retket ja tapahtumat Maailman ympäristöpäivänä su 5.6 klo 13 reipas luontoretki Soukonvuoren luonnonsuojelualueelle. Oppaana toimi eräopas Harri Viitanen. Luonnonkukkien päivän retki su 19.6 klo 13 Haiharan kartanon alueelle. Oppaana toimi kasvitieteellisestä yhdistyksestä Matti Kääntönen Osallistujia oli nelisenkymmentä. Tiistaina 12.7 klo 18 retki Pyynikin monimuotoiseen luontoon. Oppaana toimi Jere Nieminen. Osallistujia ilmaantui paikalle sateesta huolimatta kymmenen. Torstaina 4.8 klo lepakkopäivystys Tapahtumien yössä. Oppaina olivat Jere Nieminen ja Matti Pollari. Osallistujia oli illan aikana reilut sata. Myös MTV3 kävi tekemässä uutisiinsa loppukevennyksen. Talkoot Teiskon Jylhänperässä Koivulan niityllä ja Viitapohjan Iso-Murron haassa pidettiin elokuun 6. päivänä Yhdistys maksoi matkakustannukset ja talkooeväät. Osallistujia oli 7. Perjantaina 26.8 klo 20 lepakkoretki Hatanpään arboretumilla. Oppaina toimivat Jere Nieminen ja Mervi Myyrä. Osallistujia ilmaantui paikalle reilusti toista sataa. 20 TAMPEREEN Luonto 1/2012 Keskiviikkona 31.8.Tampereen luonnontieteellinen museo järjesti luennon lepakoista Vapriikissa klo 18, jonka jälkeen lähdettiin lepakkoretkelle Tallipihan ympäristöön. Yhtenä yhteistyökumppanina retkellä toimi Tysy. Teiskon metsät Juho Kytömäki, Jere Nieminen ja Sanna Junttanen tekivät kesällä metsäkartoituksia Tampereen kaupungin mailla koskien mm. yhdistyksen ehdottaman kansallispuiston perustamista Teiskoon sekä kaupungin valmistelemaa metsäsuunnitelmaa. Kartoitusaineiston pohjalta syntynyt raportti valmistui keväällä Tysy teki kaupungin päättäjille avoimen ehdotuksen Teiskon metsien suojelemiseksi. Tampereen Vihreiden ja Vasemmiston valtuustoedustajat tekivät Tysyn ehdotuksen pohjalta kesäkuussa 2011 valtuustoaloitteen kaupungin omistamien 1500 metsähehtaarin suojelemiseksi Teiskossa. Suomen Luonnonsuojeluliitto julkaisi tiedotteen: Nyt ehdottaa Suomen Luonnonsuojeluliitto: Teiskoon saatava kansallispuisto. Suomen Luonnonsuojeluliitto antoi julkilausuman : Kansallispuisto Tampereen kärkihankkeeksi. Tysy kirjoitti aiheesta useamman mielipiteen Aamulehteen, antoi lausuntoja kaupungille metsäsuunnitelmista sekä teki tiedotteen. Myös Aamulehti sekä Teisko-Aitolahti -lehti uutisoivat suojeluehdotuksesta. Tysy teki kyselyn yksityiselle metsänomistajalle suojella metsäpalstansa. Kysely ei johtanut toivottuun tulokseen. Järjestöyhteistyö Tysy antoi toimintavuonna lausuntoja yhdessä Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin kanssa. Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry:n järjestämään yhdistystapaamiseen Ylöjärven Koivupuistossa osallistuivat Jere Nieminen, Sanna Junttanen ja Minna Santaoja. Suomen luonnonsuojeluliiton syysvaltuustokokous pidettiin Varalan urheiluopistolla Tysystä osallistujina Jere Nieminen ja Sanna Junttanen. Yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa pidetään tärkeänä ja mielekkäänä. Kuluneena vuonna yhteistyötä tehtiin monien lausuntojen laatimisessa sekä erilaisten retkien ja muiden tapahtumien järjestämisessä. Yhteistyötä tehdään muun muassa Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen, Tampereen hyönteistutkijain seuran, Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen ja Luonto-Liiton Hämeen piirin kanssa. Edustus osallis- ja työryhmissä Kari Laamanen jatkoi edustustaan Pispalan kaavoitusosallisryhmässä. Kuluneena vuonna aiheeseen liittyviä kokouksia ei pidetty. Aarto Uurasjärvi edusti Tysyä Pirkanmaan ympäristöohjelman työryhmässä, jonka painopistealue oli keskittyminen ja kaupungistuminen. Liito-oravatyöpajan loppuhaastattelu Tampereen yliopistolla 3.11 klo Paikalla tutkija ja haastattelija Nina Nygrenin lisäksi Sanna Junttanen (Tysy), Katri Laihosalo (kaupungin ympäristövalvonta) ja Kaj Koivisto (ELY). Liito-oravatapaaminen Frenckellissä tiistaina Tysyn edustajana toimi Jere Nieminen. Paikalla oli mm. kaavoittajia Tampereen kaupungilta sekä Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan tutkija Nina Nygren.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelun ekologiset ulottuvuudet. Eveliina Asikainen Ekologinen yhdyskuntasuunnittelu ja asuminen seminaari Turku 26.9.

Kaupunkisuunnittelun ekologiset ulottuvuudet. Eveliina Asikainen Ekologinen yhdyskuntasuunnittelu ja asuminen seminaari Turku 26.9. Kaupunkisuunnittelun ekologiset ulottuvuudet Eveliina Asikainen Ekologinen yhdyskuntasuunnittelu ja asuminen seminaari Turku 26.9.2009 Ekologian ulottuvuudet Ekologiana tai ekologisuutena esitetyn asian

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Vesistön tarkkailu ja ongelmien tunnistaminen, mistä tietoa on saatavilla. Sini Olin, Liisa Hämäläinen ja Matti Lindholm Suomen ympäristökeskus

Vesistön tarkkailu ja ongelmien tunnistaminen, mistä tietoa on saatavilla. Sini Olin, Liisa Hämäläinen ja Matti Lindholm Suomen ympäristökeskus Vesistön tarkkailu ja ongelmien tunnistaminen, mistä tietoa on saatavilla Sini Olin, Liisa Hämäläinen ja Matti Lindholm Suomen ympäristökeskus Sisällysluettelo Vesistön tarkkailu ja ongelmien tunnistaminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Juhani Korkeilan muistutus asemakaavaehdotuksiin 8084 ja 8080:

Juhani Korkeilan muistutus asemakaavaehdotuksiin 8084 ja 8080: Kalevi Suoniemen muistutus asemakaavaehdotukseen 8084: Särkijärven silta on tarpeeton. Melun leviäminen järvellä on väärin laskettu. Vaaditaan täydellistä selvitystä pumppaamoista ja hulevesistä sekä Höytämöjärven

Lisätiedot

Vakaumusten tasa-arvo VATA ry / Petri Karisma (hallituksen puheenjohtaja) Yliopistonkatu 58 B (6. kerros) 33100 Tampere

Vakaumusten tasa-arvo VATA ry / Petri Karisma (hallituksen puheenjohtaja) Yliopistonkatu 58 B (6. kerros) 33100 Tampere Vakaumusten tasa-arvo VATA ry / Petri Karisma (hallituksen puheenjohtaja) Yliopistonkatu 58 B (6. kerros) 33100 Tampere Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kirjaamo Birger Jaarlin katu 15 PL 150 13101 Hämeenlinna

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 Aika 24.02.2015 klo 17.00 Paikka HO / Osakuntabaari Paikalla: Petri Pellikka Pekka Hassinen Maija Häkkinen Taneli Laine Ville Timonen inspehtori

Lisätiedot

Aloite Juhannuskukkulan kallioketojen suojelusta

Aloite Juhannuskukkulan kallioketojen suojelusta Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 7.12.2014 Martinkatu 5, 20810 TURKU Pj. Riikka Armanto Puh. 050-5265399 Email: riikka.armanto@gmail.com http://www.sll.fi/varsinais-suomi/turku Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen /

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / Yleiskaava 2029 Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / 9.12.2016 Esityksen sisältö Yleiskaavan 2029 tavoitteisto ja eteneminen Asukasnäkökulma suunnittelussa Turun kaupungin visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b 7 LAUSUNTO PORVARINLAHDEN ETELÄRANNAN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESITYKSESTÄ SEKÄ HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Kslk 2007-56, Ylk 2 9.1.2007 Karttaruudut L6,

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla 3/2015 1 ROCKTAIL NEWS RockTail News ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Mainosmyynti, artikkelit, ilmoitukset ja tiedustelut Anna-Riitta Forss, Vierutie 3 15560 Nastola 040-5956529 rocktail@netti.fi Lehden

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

338. Vaara-Kainuun kansallispuistoesityksen suojelemattomat kohteet luonnonpuiston koillispuolisia alueita lukuun ottamatta (Hyrynsalmi, Puolanka)

338. Vaara-Kainuun kansallispuistoesityksen suojelemattomat kohteet luonnonpuiston koillispuolisia alueita lukuun ottamatta (Hyrynsalmi, Puolanka) Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 338. Vaara-Kainuun

Lisätiedot

MRL 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu Lahden yleiskaavan 2025 ehdotuksesta

MRL 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu Lahden yleiskaavan 2025 ehdotuksesta Yleiskaavatyö 2013-2016 Lahden läntisten osien osayleiskaava Y-202 Yleiskaavaehdotus 2016 D/318/10.02.02.00.04/2015 KV 13.6.2016 Liite 8 Tekninen ja ympäristötoimiala Maankäyttö ja aluehankkeet Pöytäkirja

Lisätiedot

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 11.3.2014 klo 18.15 Paikka: Läsnä: Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo Hallikas Sami-Pekka Hovila

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa

Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa Ursan kerhoseminaari Artjärvi 2.-4.2.2007 Harri Haukka harri.haukka@pp.inet.fi Tämän esitelmän idea? Tarkoitus ei ole, että allekirjoittanut kertoo mitä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016 Elinympäristövaliokunta AIKA 11.04.2016 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:15 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:15 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen UUTISKIRJE lokakuu 2016 Kerro kaverille YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT Tässä kirjeessä: YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

Lisätiedot

OMA LAHTI. Mitä haluat säilyttää? Mitä. uutta haluat luoda. Mitä. haluat muuttaa -KAUPUNKILAISTEN NÄKEMYKSIÄ TULEVAISUUDEN LAHDESTA KEVÄT 2014

OMA LAHTI. Mitä haluat säilyttää? Mitä. uutta haluat luoda. Mitä. haluat muuttaa -KAUPUNKILAISTEN NÄKEMYKSIÄ TULEVAISUUDEN LAHDESTA KEVÄT 2014 Mitä uutta haluat luoda? Mitä haluat muuttaa? Mitä haluat säilyttää? OMA LAHTI Tekijät: Marika Ågren, Sanna Vahto -KAUPUNKILAISTEN NÄKEMYKSIÄ TULEVAISUUDEN LAHDESTA KEVÄT 2014 NELJÄ OMA LAHTI -ILTAA KEVÄÄLLÄ

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 5315_1 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 5315_1 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1256-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 5315_1 HEL 2016-006570 14.6.2016 KELLOSAARENRANTA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen Asemakaavan sisällöstä 11.4.2013 Asemakaava: yksityiskohtaisin kaavataso Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan,

Lisätiedot

EKOLOGISET YHTEYDET ALUEELLISEN YMPÄRISTÖHALLINNON

EKOLOGISET YHTEYDET ALUEELLISEN YMPÄRISTÖHALLINNON EKOLOGISET YHTEYDET ALUEELLISEN YMPÄRISTÖHALLINNON TARPEET JA ROOLI 27.3.2013 SYKE Noora Raasakka ELINYMPÄRISTÖJEN PIRSTALOITUMINEN SUURIN UHKA EKOLOGISISTEN YHTEYKSIEN SÄILYMISELLE Alueiden käytön ja

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Körpäkkäsanomat 2005

Körpäkkäsanomat 2005 Körpäkkäsanomat 2005 Taustaa Puuveneiden perinneseura Körpäkkä on vuonna 2003 rekisteröity yhdistys, jonka toimintatarkoituksena on puuveneiden perinteiden vaaliminen. Alun perin yhdistyksen perustana

Lisätiedot

Vihreät De Gröna. Puoluekokousedustuksen uudistus. Esittely

Vihreät De Gröna. Puoluekokousedustuksen uudistus. Esittely Vihreät De Gröna Puoluekokousedustuksen uudistus Esittely Taustaksi: Vihreä organisaatio nyt Puolue muodostuu jäsenistä... Paikallisyhdistysten henkilöjäsenet Valtakunnallisten yhdistysten suorat henkilöjäsenet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa Pikkujoulussa oli teemana Haapavesi 150-vuotta Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa 11.11.2016 Pikkujoulua vietettiin 11.11.2016 Helsingissä Ostrobotnialla. Ostrobotnia on

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 94 Teknisen lautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Sini Miettinen,

Lisätiedot

Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry 77 vuotta

Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry 77 vuotta Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry 77 vuotta 15.12.2017 www.rkl.fi KUUKAUSIKOKOUS NRO: 1/2017 PÖYTÄKIRJA Aika 25.01.2017 klo 19.00 1(2) Paikka Scandic Hotels, Hämeenaukio 1, Riihimäki Läsnä

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

Vesistöt ja maakunnallinen kehittäminen

Vesistöt ja maakunnallinen kehittäminen Vesistöt ja maakunnallinen kehittäminen Satavesi 10 vuotta ohjelmakokous 2012 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto 22.11.2012 Satakunta yksi Suomen 19 maakunnasta monia kansallisesti ja jopa

Lisätiedot

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry suhtautuu myönteisesti Kanervatien asemakaavaan aiottuihin muutoksiin. Muutokset parantavat kaavaa ja entisestään

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Asiakasraati. Muistio

Asiakasraati. Muistio Asiakasraati Aika: Torstai 21.11.2013 klo 14-16 Paikka: Hatanpään pirtti, Hatanpään puistokuja 10 Paikalla: Projektityöntekijät Samuli Pietilä ja Mia Mäki- Fränti Muistio 1. Kokoontuminen ja kahvit - Samuli

Lisätiedot

TILKONMÄEN LÄHIMETSÄ PELTOLAMMILLA

TILKONMÄEN LÄHIMETSÄ PELTOLAMMILLA TILKONMÄEN LÄHIMETSÄ PELTOLAMMILLA PU I D E N TAI M I E N O S ALLI S TAVA I S TU TTAM I N E N 24. 5. 20 16 1. Johdanto Hankkeen taustalla on havainto, että lähimetsiä ei ole tunnistettu kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

hyödyntäminen ilmastonmuutoksen t seurannassa

hyödyntäminen ilmastonmuutoksen t seurannassa Selkämeren kansallispuisto i ja sen hyödyntäminen ilmastonmuutoksen t seurannassa Mikael Nordström Puh. 0400-445234, sähköposti: mikael.nordstrom@metsa.fi t 25.5.2011 Rauma Mikä on Metsähallitus? Metsähallituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 105 25.04.2016 Kunnanhallitus 118 16.05.2016

Kunnanhallitus 105 25.04.2016 Kunnanhallitus 118 16.05.2016 Kunnanhallitus 105 25.04.2016 Kunnanhallitus 118 16.05.2016 Rautavaara-Savotta: Pohjois-Savon ELY-keskuksen ehdollinen tarjous Kunta-Metso alueesta/tilat Kiparinvuori ja Paljakka sekä Pieni-Mäkelä/Rautavaaran

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? 22.09.2015 Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Mitä ovat arvokkaat pienvedet? Pienvedet = purot ja norot, lammet, lähteiköt

Lisätiedot

ASIKKALA Kalkkinen Iisakkila Kaapeliojan valvontatyö

ASIKKALA Kalkkinen Iisakkila Kaapeliojan valvontatyö ASIKKALA Kalkkinen Iisakkila Kaapeliojan valvontatyö 20.10.2015 Hannu Takala Lahden kaupunginmuseo/päijät-hämeen maakuntamuseo Tiivistelmä Asikkalan Kalkkisissa toteutettiin sähköverkon maakaapelointia

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KANAVAN SEUDUN EKOLOGINEN TARKASTELU

VALKEAKOSKEN KANAVAN SEUDUN EKOLOGINEN TARKASTELU VALKEAKOSKEN KANAVAN SEUDUN EKOLOGINEN TARKASTELU LIITTYEN KAAVOITTAMISEEN Valkeakosken kaupunkisuunnittelu, 2013 Liito-orava SISÄLLYSLUETTELO 1. EKOLOGINEN KÄYTÄVÄ 1.1 Ekologisen käytävän määritelmä 2.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Torttijärven alue sijaitsee Pirkanmaalla, Ylöjärven Kurussa, noin 10 kilometriä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo 6.9.2005 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVA NRO 720900 Kaupunginosa:

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot