Iidesjärven vaiheita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Iidesjärven vaiheita"

Transkriptio

1 TAMPEREEN 1 n 2012 n 29. vsk Iidesjärven vaiheita Vapaaehtoisena luonnonsuojeluliitossa Osallistu kesän retkille 1/2012 TAMPEREEN Luonto 1

2 TAMPEREEN 1/ vsk Iidesjärven vaiheita Vapaaehtoisena luonnonsuojeluliitossa Osallistu kesän retkille Etukannen kuva: Sanna Junttanen 1/2012 TÄSSÄ NUMEROSSA Pääkirjoitus Luonto on osa kehittyvää kaupunkia 3 Kolumni - Lohikäärme piilotteli luolassaan vuosia 4 Tysyn Hallitus 5 Tysy käy neljättäkymmentä 6 Pysy kärryillä Tysyn toiminnasta 6 Längelmävesi Pirkanmaan maakuntajärveksi 7 Norppa kiittää! 7 Rakentaa vai suojella? köydenvetoa Iidesjärvi-laaksosta 8-10 Luomuruoan saatavuus paranee 10 Jäte vähemmäksi 11 Matti Kääntönen historioitsija ja innokas kasviharrastaja Mustikkameri 14 Ympäristökettinkiä 15 Vapaaehtoisena luonnonsuojeluliitossa Uutispaloja Tysyn toimintaa Kutsu kevätkokoukseen 21 Tampereen luonto etsii vastaavaa toimittajaa 21 Kirjapalsta 22 Gary Lawless: Loitsu gryndereitä vastaan 22 Luontopihakilpailu 23 Kesän 2012 tapahtumat ja retket - takakansi Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa PÄÄTOIMITTAJA Minna Santaoja, TOIMITUS Tysyn hallitus ja muut kirjoittajat ULKOASU Sirpa Koivu PAINOPAIKKA Eräsalon Kirjapaino Oy JULKAISIJA Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry, TYSY PAINOSMÄÄRÄ 2200 YHTEYSTIEDOT Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin toimisto, Varastokatu 3, Tampere, p INTERNETISSÄ www. tysy.fi verkkolomake OSOITTEENMUUTOKSET Rekisterinhoitaja Irma Kaitosaari, p JÄSENMAKSUT vuonna 2012 Varsinainen jäsen 32 euroa Perheenjäsen 10 euroa Kannatusjäsen 50 euroa ILMOITUSHINNAT Takakansi 170 1/1 sivu 127 1/2 sivu 68 1/4 sivu 43 Rivi-ilmoitus 1,5 /rivi Irtomainos lehden väliin 85 Lehden kirjoituksissa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia. Ne eivät välttämättä edusta Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry: n virallista kantaa. Seuraava lehti ilmestyy syksyllä Aineisto lehteen toimitetaan päätoimittajalle sähköpostilla tai postitse. Tysy on Tampereella toimiva Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys. Jäseneksi liittymällä saat Tampereen luonto- ja Luonnonsuojelija -lehdet. 2 TAMPEREEN Luonto 1/2012

3 Tiivistämiseltä menee uskottavuus, jos se nähdään vain harmaana ja vihreä unohdetaan. Vilkkaan rakentamisen tasapainottamiseksi luontoa pitää kehittää myös yhdyskuntarakenteen ulkopuolella, kaupunkilaisten saavutettavissa. Luonto on osa kehittyvää kaupunkia Kaupunkirakenteen tiivistäminen puhuttaa nykyään jokaista uutta kaavaa valmisteltaessa. Iidesjärven perhepuisto keräsi yleiskaavan lausuntovaiheessa yksimielisen kannatuksen, mutta kaupungin suunnittelijat ehdottivat yllättäen puiston tilalle asuintaloja. Perusteena oli tiivistäminen. Eteläpuiston hiekkakentistä käydään nyt keskustelua. Sinne kaavaillaan rakentamista, mutta vaihtoehtona voisi olla myös viihtyisä rantapuisto. Tiivistäminen on jälleen käytetty argumentti rakentamisen puolesta. Muita esimerkkejä ovat Pispalan asemakaavan muuttaminen, jossa jäljelle jääneitä luonto- ja viheraloja tukahdutetaan lisärakentamisella. Myös Peltolammilla aiotaan tärvellä Suomen hienoin metsälähiö hajottamalla ainutlaatuista ja yhtenäistä korttelimetsää rakentamisella. Perusteena on eheyttäminen. Koko Suomen mittakaavassa tiivistäminen lienee hyvä asia, sillä hajanainen yhdyskuntarakenne on kallis ja energiatehoton. Samaan aikaan julkaistaan uusia tutkimuksia viheralueiden ja luonnon tärkeydestä ihmisten terveydelle. Hyvinvoiva kaupunkirakenne on huokoinen ja hengittää luontoalueiden kautta. Tiivistämiseltä menee uskottavuus, jos se nähdään vain harmaana ja vihreä unohdetaan. Vilkkaan rakentamisen tasapainottamiseksi luontoa pitää kehittää myös yhdyskuntarakenteen ulkopuolella, kaupunkilaisten saavutettavissa uuden asukaan lisäksi Tampereen seudulle tarvitaan vähintään neljä laajaa, luonnontilaista virkistys- ja retkeilyaluetta. Neljä kehitettävää aluetta voisivat olla seuraavat: Monimuotoinen Kauppi-Niihaman alue, jonka kytkisi Pyynikkiin kansallinen kaupunkipuisto, hehtaarin lähikansallispuisto Teiskossa sekä vähintään kaksi uutta luonnontilaista, laajaa virkistysaluetta. Ne voisivat olla esimerkiksi Taaporinvuoren aluee Tampereen ja Pirkkalan rajalla sekä Hervantajärven lähitienoot, ulottuen Lempäälän ja Kangasalan puolelle. Valmisteilla olevat metsäsuunnitelmat Teiskoon ja kantakaupunkiin sekä Kauppi-Niihaman hoito- ja käyttösuunnitelma ovat tärkeitä lähitulevaisuuden hankkeita. Niissä ei saa kärjistää virkistystä ja luontoarvoja toisiaan vastaan vaan ne pitää nähdä toisiaan tukevina. Kehittyvän kaupungin lähimetsät ovat liian arvokkaita hakattaviksi. Jere Nieminen Puheenjohtaja ÄÄKIRJOITUS 8 Tuet vapaaehtoista luonnon- ja ympäristönsuojelutyötä. Jäsenmaksun maksaminen on arvokas suojeluteko 8 Tampereen luonto lehti 2 kertaa vuodessa 8 Luonnonsuojelija lehti 6 kertaa vuodessa Liity jäseneksi! Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen jäsenenä saat seuraavat jäsenedut: 8 10 % alennusta Luontokaupan tuotteista 8 Suomen luonto lehti edulliseen jäsenhintaan 8 Jäsenhintaan retkille 8 Alennusta Suomen retkeilymajajärjestön kotimaan hostelleissa 8 Kauppahallin luomumyymälä LuomuAni: - 10 % tuotteista 8 Runsaudensarvi: - 10 % tuotteista 8 Ruohonjuuri: - 5 % tuotteista 8 Ekokampaamo Oranssi, Palomäentie 30: -5 % palveluista LISÄTIETOA Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen jäsenyydestä: 1/2012 TAMPEREEN Luonto

4 KOLUMNIKOLUMNI Lohikäärme piilotteli luolassaan vuosia Teiskon Paarlahti, Pohjolan pisin sisämaavuono. Kaunis mielikuva: kapea lahti, vesi viskoo sinistä välkettä, kanootti lipuu jyrkkien rantojen välissä. Rantaudutaan vuonon pohjukkaan ja lähdetään nousemaan Peräjokea itään. Ohitetaan peltoja ja metsiä, joista osa on luontoarvojensa takia suojeltu, saavutaan Peräjärvelle. Idylli säilyy, Vaavunjoki tuo Peräjärveen vuolaasti puhdasta vettä etelästä. Jatketaan kuitenkin itään, ylitetään jossain kohtaa Oriveden raja. Peräjärvi soukkenee puroksi. Tarvotaan sen rannoilla läpi Harjunvuoren-Viitapohjan natura-alueen: Alahorhan rimpileton ja Ala-Jalkajärven purolehdon. Puro pulppuaa kivien lomassa, iloisesti tietysti, eihän puro voi muuta olla. Sitten tullaan Ala-Jalkajärven rantaan. Kolmikolkkainen lampi, mukava taukopaikka, täältä saisi varmasti kalaakin. Ryhdytään onkimaan. Ongitaan päivä, viikko, vuosi. Koho ei liikahda. Dragon Mining Oy:n omistama Oriveden kultakaivos sijaitsee Ala-Jalkajärven koillispuolella. Kaivos perustettiin vuonna 1994, mutta malmivarat kaivettiin lähes loppuun vajaassa 10 vuodessa. Sitten kultaa löydettiin lisää. Vuonna 2006 kaivos sai uuden ympäristöluvan, ja louhinta käynnistettiin jälleen Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri sai sähköpostin, jossa huolestunut kansalainen tiedusteli, olemmeko kuulleet, että Dragon Mining Oy tutkisi kalakuolemia Peräjärvessä. Emme olleet. Tiedustelin Pirkanmaan ELY-keskuksesta, mikä on tilanne: miten kaivosta valvotaan ja onko mahdollista, että päästöt ovat aiheuttaneet ongelmia vesistöissä. Vastaus oli tyrmäävä: Oriveden kaivoksen vesistötarkkailutulosten perusteella kaivoksen toiminnalla on ollut haitallisia vaikutuksia alapuolisten järvien vedenlaatuun. Ympäristöluvassa annettujen pitoisuusraja-arvojen ylityksiä on tapahtunut. Kuivatusvedet ovat happamia ja niitä on neutraloitu, mutta happamuus on pysynyt luparajoissa vaihtelevasti. Kuivatusvesien typpi-, alumiini-, sulfaatti- ja sinkkipitoisuudet ovat suuria ja niiden vaikutus näkyy kohonneina pitoisuuksina ja heikentyneinä happiolosuhteina Ala-Jalkajärvessä ja myös Peräjärvessä. Kuivatusvesissä on havaittu myös kohonneita nikkeli- ja kadmiumpitoisuuksia. Kaivostoiminnan johdosta Ala-Jalkajärven tila on heikentynyt ja vaikutuksia on havaittavissa myös Peräjärvessä. Ala-Jalkajärvessä ei ole viimeisimpien tarkkailutietojen mukaan kaloja eikä rapuja ja Peräjärvessä kalojen lisääntyminen on heikentynyt. Tehdyn tarkkailun tai selvitysten perusteella ei ole toistaiseksi voitu selvittää luotettavasti niitä prosesseja, jotka aiheuttavat kuivatusvesien happamoittavan vaikutuksen. Asiakirjoja löytyi netistä ja ELY-keskuksen arkistosta. Nopeasti valkeni, että kaivoksen ongelmat ovat jatkuneet jo vuosia. Viranomaiset ovat toistuvasti pyytäneet kaivosyhtiöltä lisätietoja ja peräänkuuluttaneet puuttuvia selvityksiä, joita yhtiön olisi pitänyt toimittaa. Tällä erää kaivosyhtiö on määrätty täsmentämään tietoja kuivatusvesien laadusta ja kaivoksen vesistövaikutuksista, jotta kuivatusvesien käsittelyä pystyttäisiin tehostamaan. (Kuivatusvedellä tarkoitetaan vettä, jota kaivoksesta jatkuvasti pumpataan pois, etteivät onkalot täyttyisi vedellä.) Selvitysten tulee valmistua vuoden 2012 loppuun mennessä. Samaan aikaan Dragon Mining hakee uutta ympäristölupaa toimintansa jatkamiselle. Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristölupaa ei voida myöntää, jos toiminta aiheuttaa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista. Kun otetaan huomioon, että kalakuolemien lisäksi kaivoksen päästöt ovat heikentäneet luonnon monimuotoisuutta myös natura-alueella (Ala-Jalkajärvestä laskevan puron pohjaeläimistöä on luonnehdittu selvityksissä köyhäksi ja vaatimattomaksi), on vaikea ymmärtää, miten kaivos voisi jatkaa toimintaansa. Viranomaisilla on mahdollisuus keskeyttää toiminta, joka aiheuttaa välitöntä vaaraa ympäristölle. Luonnonsuojelupiirin mielestä Oriveden kaivos on jo ylittänyt kynnyksen. Selvityksistä ei vuosien mittaan ole ollut apua, joten on aika kokeilla järeämpiä pakotteita. Kansainväliset kaivosyhtiöt seuraavat tarkoin Suomen viranomaisten päätöksiä. Jos lupaehtojen tai lakien rikkomisesta ei seuraa rangaistusta, kaivosteollisuudelle koittavat kultaiset ajat luonnon ja ympäristön kustannuksella. Lisää aiheesta piirin nettisivuilla, Kiitos huolestuneelle kansalaiselle, jonka viestin ansiosta pääsimme tilanteen tasalle. Anni Kytömäki Kuva: Raine Lehtoranta TAMPEREEN Luonto 1/2012

5 Tysyn hallitus 2012 Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen hallitukseen valittiin syyskokouksessa 2011 uusia ja vanhoja kasvoja. Esittäydymme alla. Olisitko Sinä jatkossa yksi meistä? Anna Jere Mervi Ari Johanna Minna Sanna Jere Nieminen Moikka! Olen Tysyn puheenjohtaja, ympäristöpolitiikan tutkija ja keittokirjailija. Tulin Tysyyn mukaan metsäasioiden kautta ja ne ovat edelleen oma erikoisalani yhdistyksen toiminnassa. Pidän tärkeänä näkökulmana tuoda esille, että luonnonsuojelu ja kaikki muu kehitys eivät ole toistensa vastakohdat vaan ne täydentävät toisiaan. Anna Väisänen Olen tällä hetkellä äitiyslomalla oleva hydrobiologi. Olen paljasjalkainen pohjoiskarjalainen, joka on osallistunut enemmän ja vähemmän aktiivisesti luontojärjestöjen toimintaan useilla asuinpaikkakunnilla etelänaapuriamme Viroa myöten, joten viime vuonna Tampereelle muutettuani oli itsestään selvä juttu lähteä mukaan Tysyn toimintaan. Luontoa arvostavaan ja vähän kuluttavaan elämäntapaan olen saanut mallia vanhemmiltani, ja perinne jatkunee omille lapsilleni. Johanna Vehkanen Olen aloitteleva aktiivi, joka hakeutui luonnonsuojelupiirin kautta Tysyn toimintaan ja siellä otettiin niin avosylin vastaan, että nyt olen hallituksessa. Vaikka luonto on aina ollut lähellä sydäntä, olen vasta viime vuosina herännyt siihen, että jotain on tehtävä sen suojelemiseksi. Päivätyöni liittyy aivan muihin aiheisiin, joten näenkin itseni Batman-tyyppisenä, joskin vähemmän autoiluun keskittyvänä ja enemmän hippimäisyyteen pyrkivänä luonnonsuojelijana. Valokuvaus ja kaupunkiviljely ovat tällä hetkellä rakkaimpia harrastuksiani supersankarileikkien ohella. Sanna Junttanen Olen koulutukseltani eläinekologi ja toiminut Tysyn hallituksessa useamman vuoden ajan. Luonto on ollut elämässäni jo aivan pienestä pitäen, kun kuljin vanhempieni mukana metsissä marjastamassa ja niityillä kukkia poimimassa. Yhdistyksessä olen saanut tutustua mahtaviin ihmisiin, joiden tavoite on lisäksi sama: säilyttää mahdollisimman paljon monimuotoista luontoa pitkälle tulevaisuuteen. Yksinkin voi vaikuttaa, mutta joukossa on aina enemmän voimaa. Toivoisinkin, että yhä useampi ihminen haluaisi osallistua tähän yhteiseen missioon pelastaa maailmasta edes pieni palanen huomiseen. Minna Santaoja Tysyn dinosaurus, kuvioissa vuosikymmenen verran. Olen kasvanut kiinni Tysyyn, en osaa enää olla ilman. Olen ympäristöaktivismini kanssa ajoittain kriisissä työn, perheen ja maailmanparantamisen välillä tasapainoillessani. Mikä minä, juuriltani varsinaissuomalainen, olen puuttumaan tamperelaisten asioihin?! (Vastaus: Ympäristömme on yhteinen.) Ihailen Matti Kääntösen kaltaisia ihmisiä jotka ovat toimineet luonnon ja ympäristön puolesta vuosikymmeniä ja näinä lyhytjänteisinä aikoina toivon yltäväni samaan. Minun tonttiani Tysyssä on erityisesti kirjoittaminen: lehtijuttuja, mielipiteitä, muistutuksia Jokaisen panokselle, tiedoille ja taidoille on tarvetta. Tutustun lähiluonnon ihmeisiin Pyynikin juurella pian 4-vuotiaan tyttären kanssa. Ari Nieminen Olen 41-vuotias tietoliikenneinsinööri. Luonto on jo pikkupojasta asti tarjonnut minulle kokemuksia ja rentoutumista. Mummoni vei minua ja serkkujani erilaisiin paikkoihin retkeilemään ja mukana oli aina maistuvat eväät. Nykyisin luonnossa liikkuminen ja mökillä puuhailu toimii vastapainona työn kiireelle. Liityin Suomen luonnonsuojeluliittoon ja siten Tampereen ympäristönsuojeluyhdistykseen kymmenisen vuotta sitten. TYSYn hallituksessa olen ollut mukana jo muutaman vuoden. Erilaiset talkoot luonnon hyväksi ovat minun juttuni. Seuraan myös kaavoitus- ja katuhankkeita luontoarvoja silmälläpitäen. Mervi Myyrä Liityin Suomenluonnonsuojeluliittoon muutama vuosi sitten opiskellessani ympäristötieteitä. Alkuun olin vain kannattajajäsen, mutta muutettuani Tampereelle päätin lähteä mukaan aktiivisen paikallisyhdistyksen toimintaan. Osallistuin ensin Tysyn ketotalkoisiin ja sen jälkeen aloin käydä kokouksissa. Nyt olen toista vuotta Tysyn hallituksessa, tänä vuonna sihteerinä. Tysyn toimintaan on helppo lähteä mukaan jokaiselle löytyy jotakin ja oman osallistumisen määrän voi sovittaa elämäntilanteen mukaan. Tysyssä on hyvä yhteishenki, tekemistä riittää ja toiminnan kehittämiseen syntyy jatkuvasti uusia ideoita. Itse olen esimerkiksi osallistunut retkille ja kokouksiin sekä kirjoittanut juttuja Tysyn lehteen. Aurinkoista kevättä kaikille! Muut: Matti Pollari ja Kirsti Raulo, taloudenhoitaja 1/2012 TAMPEREEN Luonto

6 Teksti: Minna Santaoja Kuvat: Sanna Roine Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen perustamisesta tuli viime vuonna kuluneeksi 30 vuotta. Tätä juhlistaaksemme järjestimme perjantaina 18. marraskuuta juhlaseminaarin otsikolla Millainen kevät - Tampereen luonto vuonna Seminaariin osallistui reilut 40 uutta ja vanhaa tysyläistä ja teemasta kiinnostunutta. Tilaisuudessa puheenvuoron käyttivät muun muassa Tampereen kantakaupungin kasvikartoituksen tehnyt kaupunkiekologian tutkija Pertti Ranta, kaupunkilehti Tamperelaisen päätoimittaja ja Tampere-kirjailija Jari Niemelä, pitkän linjan yhdistysaktiivi ja Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Matti Kääntönen, arkkitehti Juho Manka Mieluisa Tampere -taidekollektiivista ja Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja, ympäristöpolitiikan tutkija Jere Nieminen. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi yhdistyksen hallituksen jäsen, ympäristöpolitiikan tutkija Minna Santaoja. Pysy kärryillä Tysyn toiminnasta Tysy käy neljättäkymmentä Yhdistyksen syyskokouksessa marraskuussa 2011 Tysyn lehden nimi päätettiin muuttaa Tampereen seudun luonnosta takaisin alkuperäiseen asuun Tampereen luonto. Vuonna 1986 Tampereen luonto lehdestä tuli Tampereen Kangasalan Pälkäneen luonto. Pari vuotta myöhemmin 1988 yhdistyksen lehden nimi oli Tampereen Pirkkalan Kangasalan luonto. Seuraavana vuonna nimi vaihtui jälleen: 1989 lehti oli Tampereen Kangasalan luonto. Vuonna 1990 lehden nimeksi vakiintui Tampereen seudun luonto. Tällä nimellä nimellä lehti ehti ilmestyä 21 vuotta. Samassa yhteydessä lehden ulkoasua on uudistettu. Lehden toimitusprosessista vastaa toistaiseksi Minna Santaoja ja ulkoasusta Sirpa Koivu. Lehti on painettu jo pitkään Eräsalon kirjapainossa Hatanpäällä. Lehti on toistaiseksi ainoa kanava joka tavoittaa kaikki yhdistyksen jäsenet. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä lehti on nykyaikana kankea väline ajankohtaisista tapahtumista tiedottamiseen. Monesti Tysy on järjestämässä tapahtumia tai ottamassa kantaa asioihin jotka vaativat nopeaa reagointia. Myös näistä Tysyn sisaryhdistykset Kangasalan luonto ja Pälkäneen seudun ympäristöyhdistys esittivät tilaisuudessa onnittelut kolmikymppiselle Tysylle. Kangasalan luonnon puheenjohtaja Jorma Mäntylä ja hallituksen jäsen Mikko Kiio luovuttivat yhdistykselle kaksi linnunpönttöä. Jari Niemelän kuvakavalkadi näytti mitä kaikkea Tampereen kaupunkikuvasta on ymmärtämättömyydessä tuhottu. Esitys keskittyi rakennettuun ympäristöön, ja keskustelussa todettiin, että arvostaaksemme luontoa meidän on ymmärrettävä myös rakennetun ympäristön arvo. Matti Kääntönen ei hänkään nähnyt puheenvuorossaana juuri valoa tunnelin päässä vaan totesi että sama tuhovimma jatkuu edelleen. Loput puhujista, Pertti Ranta, Juho Manka ja Jere Nieminen olivat positiivisempia ja esittivät kuinka luontoa voi olla yllättävissäkin paikoissa ja kuinka luontoa on mahdollista aktiivisesti tuoda ja luoda kaupungeissa. Tysyn hallituksen jäsenen Matti Pollarin suunnittelemaa seminaarijulistetta tulkittiin sekä tuhon kuvana että uuden valoisamman tulevaisuuden kajastukse- käänteistä pidämme jäsenistön mieluusti ajan tasalla ja toivomme aktiivista osallistumista. Siksi Tysyllä on käytössä muitakin tiedotuskanavia. Yhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteella ja sinne pyritään päivittämään tieto ajankohtaisista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Vapaaehtoisvoimin sivut ovat ymmärrettävästi vaihtelevasti ajan tasalla. Tysyllä on myös uusi Facebook-sivu, joka löytyy kirjoittamalla Facebookin hakukenttään Tysy. Yhdistyksen aikaisempi Facebooksivu vaati erikseen jäsenten hyväksymisen ja oli toiminnaltaan kankea. Vanha Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys -niminen sivu poistuu pian käytöstä. Käy tykkäämässä Tysystä! Tysyllä on käytössä myös yahoogroups-sähköpostilista yhdistyksen kokouksista, retkistä ja muista tapahtumista tiedottamiseen. Toisinaan listalle välitetään myös muilta tahoilta TAMPEREEN Luonto 1/2012 Yilnnä: Jere Nieminen ja Minna Santaoja ottavat Tysyn puolesta vastaan Kangasalan luonnon Jorma Mäntylän ja Mikko Kiion tuomat linnunpöntöt. Yllä: Seminaariyleisöä, eturivissä Matti Pollari ja Sanna Junttanen. na. Tilaisuus päättyi valoisissa tunnelmissa ja aihe herätti yleisössä vilkasta keskustelua. Ilmapiiri on muuttumassa ja laitamme toivomme nuoriin. poimittuja, mahdollisesti jäseniä kiinnostavia ympäristö- ja luontoaiheisia viestejä. Viestien määrä pidetään kohtuudessa. Ohjeet listalle liittymiseksi löytyvät Tysyn nettisivujen etusivun vasemmasta laidasta. Pyrimme käyttämään tiedotukseen myös Luonnonsuojelija-lehden yhdistysten ja piirien tapahtumille varattua palstaa toisinaan tapahtumista ilmoittaminen ajoissa toimitukseen unohtuu. Ilmoittelemme tapahtumista myös Aamulehden ja Tampereen kaupungin menopalstalla. Parhaiten pysyt kärryillä Tysyn ajankohtaisista kuulumisista sähköisten kanavien Facebookin, sähköpostilistan ja nettisivun välityksellä. Tätä kautta saat tiedon mm. Tysyn kuukausikokouksista, jonne voit tulla meitä tervehtimään ja osallistumaan toimintaan. Minna Santaoja

7 Längelmävesi Pirkanmaan maakuntajärveksi Kansalaiset saivat viime vuoden lopulla äänestää maakuntajärviä kaikkialla Suomessa. Pirkanmaan 2548 järvestä maakuntajärveksi kohosi Längelmävesi. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja YLE: n Suomi Express-ohjelman yhteistyönä järjestämässä kilpailussa Längelmävesi sai 55 % annetuista äänistä. Pirkanmaalta loppukilpailuun pääsivät Längelmäveden lisäksi Näsijärvi (36 % äänistä) ja Tampereen Pyhäjärvi (9%). Längelmävesi kuuluu Kokemäenjoen päävesistöön ja se on Suomen 36:ksi suurin järvi. Järven ekologinen tila on hyvä ja se on suosittu mökkeily-, kalastus- ja veneilykohde. Tampere saa osan talousvetensä Suur-Längelmäveteen kuuluvasta Roineesta. Luontaisesti kirkasvetinen järvi on ajoittain kärsinyt maatalouden ravinnekuormituksen aiheuttamista leväongelmista. Vuosi 2012 on vesiensuojelun teemavuosi Suomen luonnonsuojeluliitossa. Teemavuoden tavoitteena on vesiluonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden turvaaminen sekä vesistöpäästöjen vähentäminen. Vuoden lajiksi on valittu taimen, joka tarvitsee puhtaita ja vapaana virtaavia vesiä. Missä Pirkanmaan vesistöissä taimen viihtyy? Löydät tiedon uudesta Järviwiki-verkkopalvelusta (www.jarviwiki.fi)! Suomen ympäristökeskuksen perustaman ja ylläpitämän palvelun tavoitteena on jakaa tietoa Suomen järvistä, edistää vesiensuojelua ja lisätä kiinnostusta vesistöjämme kohtaan. Kaikki rekisteröityneet käyttäjät voivat lisätä sivuille havaintojaan, täydentää järvikohtaisia tietoja ja jakaa valokuvia sekä videoita. Tarkas- Teksti: Anna Väisänen Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys on tänä vuonna mukana yhdeksän muun paikallisyhdistyksen kanssa Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenhankintakampanjassa. Tämä tarkoittaa, että yhdistys on hyvin esillä erilaisissa tapahtumissa ja kertoo niissä sekä omasta että liiton toiminnasta. Näin pyritään lisäämään liiton ja paikallisyhdistysten jäsenmäärää tervetulleita ovat niin kannattaja- kuin aktiivijäsenetkin. Jäsenhankintakampanjan aikana uudet jäsenet saavat halutessaan ihastuttavan ja käytännöllisen norppa-aiheisen liittymislahjan. Muut jäsenedut, kuten Luonnonsuojelija lehti, paikallisyhdistyksen lehti tai tiedote ja jäsenkortilla saatavat alennukset, tulevat tietenkin tuttuun tapaan myös kampanjan aikana liittyville uusille jäsenille. Liittymislahjan voi saada liittymällä uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Suomen luonnonsuojeluliittoon Tysyn järjestämillä retkillä tai tapahtumissa, joissa Tysy on mukana. Seuraamalla nettisivujamme saat viimeisimmän tiedon tapahtumistamme. Jäseneksi voi liittyä myös ottamalla yhteyttä Tysyn hallituksen jäseniin. Tysy.fi -nettisivuilta löydät yhteystietomme. Kampanjan osalta kannattaa ottaa suoraan yhteyttä Merviin tai Johannaan. Norppa kiittää! Teksti ja kuvat: Mervi Myyrä ja Johanna Vehkanen Suloinen norppa houkuttelee suojelemaan ympäristöä; uusi jäsen voi valita itselleen hyödyllisen pellavapyyhkeen, -esiliinan tai retkeilyhuivin. 1/2012 TAMPEREEN Luonto

8 Rakentaa Teksti: Matti Kääntönen Kuvat: Sanna Junttanen Kiistämättömien luontoarvojen ohella Iidesjärven alue on ollut vuosikymmenien ajan erilaisten suunnitelmien ja hankkeiden kohteena. Kun yksi hanke on kaadettu tai siitä on luovuttu, on toisia tullut heti tilalle. Nämä ja loputtomat selvitykset Juho ovat työllistäneet Kytömäki ottaa suuret kääpänäytettä. määrät väkeä ja synnyttäneet monia asiakirjoja. Ne ovat kuormittaneet myös kansalaisjärjestöjä, asukasyhdistyksiä, luontojärjestöjä sekä ympäristöviranomaisia, jotka toistuvasti ovat joutuneet muistutuksin ja lausunnoin puuttumaan eri hankkeisiin. Hankehistorian lähtökohtana voisi olla Tampereen kaupungin kirjelmä vuonna 1964 valtion luonnonsuojeluvalvojalle mahdollisuudesta säilyttää Iidesjärvi luonnonjärvenä. Nimike oli tosin harhaanjohtava, koska Iidesjärven saastuminen mm. Nekalanrannan kaatopaikan sekä Pappilan pääviemärin ylivirtausten ansiosta oli edennyt jo pitkälle. Mutta pitkään seurattuna lintu- ja kasvijärvenä Iidesjärven ja avoimen maiseman arvo oli kiistaton, joten sen suojelu ja perusteltu hoito tuli keskeiseksi tavoitteeksi ensiksi Pirkanmaan luonnonsuojeluyhdistykselle ja sitten Tampereen ympäristönsuojeluyhdistykselle. Asutuksen alkaessa lähestyä ja tiivistyä kohti Iidesjärveä ensisijaisesti ja 1930-luvuilta alkaen kaupungilla oli Keskeisinä tavoitteina oli säilyttää koko Iidesjärvi-laakso avoimena, ehkä hieman puistomaisempana, mutta niin, että se toimisi ns. ekologisena käytävänä. luonnollisesti järven suhteen muitakin kuin suojelusuunnitelmia. Yleiskaavassa vuodelta 1972 Nekalanranta oli asuntoalueena järven yli suunniteltiin siltaa, mikä vielä vuoden 2011 kaavassakin on ehdolla. Samoihin aikoihin rakennettiin Hervannan valtaväylä järven itäpään tulvaniityn ja kosteikon poikki, millä oli kielteinen vaikutus pesimälinnustoon ja myös muuttonaikaiseen lajistoon. Kaupungin taholta ei toki kiistetty järven suojeluarvoa, joten vuoden 1977 yleiskaavassa suuri osa Iidesjärveä oli merkitty suojelualueeksi seutukaavan mukaisesti. Mutta länsipäähän ja nimenomaan Nekalanrantaan missä vielä Nekalan tilan päärakennus oli ränstyneenä jäljellä oli tarkoitus sijoittaa 800 asukasta. Kuntasuunnitelmassa oli joukossa kerrostalojakin, mutta suunnitelman tarkistuksessa asukasmäärää pudotettiin 350:een. TAMPEREEN Luonto 1/2012 Lintuvesiensuojeluohjelma ja Iidesjärvi-toimikunta Iidesjärven kevyempään suunnitteluun saattoi osaltaan vaikuttaa vuoden 1981 valtakunnallinen lintuvesien suojeluohjelma, jossa Iidesjärvi oli valtakunnallisesti arvokkaana kohteena. Suojelurajauksena oli 29 hehtaaria maata ja 65 hehtaaria vesialuetta. Itäpään ohella korostettiin myös järven länsiosan linnustollista merkitystä ja toivottiin, ettei senkään silloista tilaa tulisi muuttaa mm. suuren naurulokkikolonian takia. Tätä seikkaa on syytä alleviivata, koska kaupungin toimesta läntisin Lokintaipaleen itäpuolella oleva rantaosuus muokattiin myöhemmin täytemaalla ja pohjoisrantaan rakennettiin liian likelle rantaa kerrostaloja. Lintuvesien suojeluohjelman julkistamisen aikaan vuonna 1981 asetettiin myös ns. Iidesjärvi-toimikunta, jossa kaupungin edustajien lisäksi oli mukana viiden eri omakotiyhdistyksen edustus sekä Matti Leinonen ympäristönsuojeluyhdistyksestä. Toimikunnan muistiossa luotiin katsaus Iidesjärven tilaan, suunnitelmiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Keskeisinä tavoitteina oli säilyttää koko Iidesjärvi-laakso avoimena, ehkä hieman puistomaisempana, mutta niin, että se toimisi ns. ekologisena käytävänä. Alueen virkistysarvoja olisi pidettävä ensisijaisi-

9 vai suojella - köydenvetoa Iidesjärvi-laaksosta na, ja mikä tärkeintä: asemakaavan laatiminen olisi aloitettava luonnonsuojelualueesta ja virkistystoimintaa palvelevien rakenteiden toteuttamisesta. Yleissuunnitelmatasoista työtä pitäisi tältä pohjalta jatkaa kattamaan koko laaksomuodostuma Kaukajärvestä Viinikanlahteen. Jo sovitun Palvaanniemen rakentamisen osalta korostettiin, miten rantaan tulisi jättää tarpeeksi leveä puistovyöhyke. Suojelumyönteinen trendi 1980-luvun lopulla Vuoden 1988 yleiskaava olikin Iidesjärven suhteen selvä parannus edellisiin. Nekalanrannan rakentamisesta oli luovuttu; Nekalan kartanon alueille oli päinvastoin kaavailtu perhepuistoa, jossa olisi mahdollisuus mm. puutarhaviljelyyn. Kaava näytti heijastelevan selvästi Iidesjärvenkin osalta kuntasuunnitelmaa , jonka mukaan maisemallisesti säilytettävänä kohteena olisi mm. Iidesjärvi-Kaukajärvi-laakso. Arvokkaat kohteet säilytetään luonnonsuojelulain mukaisella rauhoituksella, todetaan suunnitelmassa. Siinä myös lausutaan, miten elinympäristö säilytetään monimuotoisena, ja että kaupungin rakentaminen sopeutetaan luonnon antamiin olosuhteisiin. Nekalanranta oli vuoden 1992 viherverkon luonnoksessa edelleen lähivirkistysalueena. Pari vuotta myöhemmin viheralueselvityksessä korostettiin alueen kehittämistä ympäröivien asuntoalueiden aluepuistoksi. Kirkkosuonnotkosta eli Iidesjärven entisestä itäisestä tulvaalueesta sanottiin, että sen säilyttäminen avoimena tilana on tärkeätä, kun se on ollut vanhana pelto-, niitty- ja laidunalueena, jollaiseksi se on raivattu jo varhain. Vanhasta asutuksestahan todistavat jo kivikautiset asuinpaikt täällä: Kokinpelto ja Vuohenoja. Kaupungin takinkäännös: asuntoja Nekalanrantaan, golfkenttä Kirkkosuolle 1990-luvulla tapahtui kuitenkin kaupungin päättäjätasolla melkoinen muutos suhteessa Iidesjärveen ja sen itäpuoliseen laaksoon. Yleiskaavaehdotus 1998 piti sisällään ison asuntoalueen rakentamisen järven eteläpuolelle, jopa vanhan kaatopaikan päälle. Itäisen kaavalla suojellun alueen laitaan oli sijoitettu julkisten palvelujen vyöhyke, joka käytännössä tarkoitti Steiner-koulun rakentamista linnustonsuojelualueen viereen. Kirkkosuolle oltiin rakentamassa golfaluetta ja muita pienimuotoisia erityistoimintoja. Järven itäpään säästynyt kosteikkovyöhyke muuttuikin steriiliksi golfkentäksi, joka luonnonkirjon kannalta vastaa suuresti asvaltoitua parkkialuetta. Kirkkosuon etelärinteeseen ilmestyi arkkitehtonisesti rumia ja avoimet maisemat sulkevia laatikkotaloja. Alustavissa suunnitelmissa oli Nekalanrannan asuntoalue kaavoitettu kartalla liki vesirajaan saakka. Kehitys oli sikäli kummallista, kun yleiskaavaehdotuksen vaikutusten tarkastelussa 1997 painotettiin, ettei alueen rakentaminen täytä kestävän kaupunkisuunnittelun vaatimuksia ja on ristiriidassa ympäristöpoliittisen ohjelman suhteen. Niinpä luontojärjestöt jättivät lokakuussa 2000 kaupunginvaltuutetuille kirjelmän järven luontoarvojen puolesta. Nekalanrannan rakentamista ei pidetty suotavana samoista syistä, mitkä kaupunki oli itsekin kirjannut kaavaehdotuksen vaikutusten tarkasteluun. Asuntoalueen rakentamishanke tuntuikin taas kerran jäävän taka-alalle samalla kun Steiner-koulun rakentaminen aloitettiin kovan painostuksen jälkeen Nekalantien eteläpuolella, ei suojelualueen kyljessä. Itse asiassa ympäristöministeriö kaavan vahvistuspäätöksessään oli jättänyt rakennuskohteet pois kaavasta, minkä seikan myös korkein hallinto-oikeus joutui vahvistamaan. 1/2012 TAMPEREEN Luonto 9

10 Jalkapallopuisto osui ympäristöstrategian julkistamisen aikaan Eipä aikaakaan, kun hihasta vedettynä esitettiin Nekalanrantaan valtava lukuisia kenttiä käsittävä jalkapallopuisto, ns. junioripuisto kaikkine siihen liittyvine rakenteineen ja parkkipaikkoineen. Samoihin aikoihin julkistettiin myös kaupungin ympäristöstrategia vuosille Kaupunki ikään kuin sitoutui ottamaan huomioon luonnon monimuotoisuuden säilyttämällä laajan viheralueiden verkoston sekä riittävän määrän suojelualueita voidakseen julistautua 2012 ympäristönsuojelun mallikaupungiksi. Kun tavoitteet olivat Iidesjärven alueella peräti ristiriitaiset, jättivät luontojärjestöt, kalastuskunta ja omakotiyhdistys kaupunginhallitukselle Iidesjärven suojeluesityksen. Siinä kerrattiin alueen luonto- ja virkistysarvot ja ehdotettiin ne huomioon ottavan hoito- ja käyttösuunnitelman laatimista. Samalla muistutettiin, ettei lintuvesien suojeluohjelman periaatepäätöstä ole Iidesjärven osalta toteutettu. Marraskuussa 2003 pidettiin suojelualoitteen pohjalta seurantakokous Järvensivun koululla ja loppuvuonna suojeluesitystä jaettiin kopioina valtuutetuille. Esitykseen ei kaupunki kuitenkaan reagoinut. Entä nyt rakentaminen, perhepuisto vai aluepuisto? Iidesjärvitarinan loppuvaiheet on nopeasti kerrottu. Jalkapallopuistohanke ei toteutunut. Kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvityksessä 2008 ehdotettiin Iidesjärvi-laakson jäljellä olevien alueiden avoimuuden säilyttämistä, luontopolun kehittämistä, käyttö- ja kunnostussuunnitelman laatimista, aluepuiston kehittämistä ja etelärannan perhepuistoa. Vuoden 2011 osayleiskaavaehdotukseen oli aiemman ideakilpailun pohjalta ympätty monitoimintainen perhepuisto, mutta vaihtoehdoissa oli myös rakentamisvaihtoehto: kerros- ja pientaloja. Rakentamisvaihtoehdossa rannan suojavyöhyke jätettäisiin melko leveäksi. Luontojärjestöt jättivät kaavasta laajahkon muistion, jossa perhepuistovaihtoehtoa pidettiin Iidesjärvialueelle vähemmän turmiollisena, mutta korostettiin, ettei perhepuistosta saisi tulla sirkusmaista huvipuistomallia vaan sen rakentaminen sopeutetaan luonnon antamiin olosuhteisiin, käyttääkseni kuntasuunnitelman kirjoittajan osuvaa ilmaisua. Luontojärjestöjen kannalta perhepuistovaihtoehdon puoltaminen on kyllä tulkittava kompromissiesitykseksi, koska Nekalanrannan paras tulevaisuus olisi tietenkin aluepuisto. Aluepuistot ovat kaupungin viheralueluokituksen mukaan laajoja kaupunginosien välissä sijaitsevia pääosin luonnonmukaisia virkistysalueita. Ne ovat paikallisen ekologisen verkoston ydinalueita, ne sisältävät myös ulkoiluun, virkistykseen, liikuntaan ja urheiluun varattuja alueita, kuten pelija palloilukenttiä, lähiliikuntapaikkoja tai palstaviljelyalueita. Aluepuistoja ovat esimerkiksi Pyynikki, Kauppi ja Iidesjärven rannat. Vuosikymmenien pituinen kädenvääntö Iidesjärvialueesta osoittaa ainakin sen, että kaupunki pyrkii tarjoamaan kaikkea hyvää kaikille intressitahoille suunnitelmillaan. Ideaalihankkeet ovat kuitenkin toisensa poissulkevia: rakentaminen ja kaupunkiluonnon monimuotoisuuden toteutuminen eivät voi tapahtua samassa kohteessa samanaikaisesti. Ympäristöstrategian tavoitekirjauksilla ei ole merkitystä, jos ympäristöarvoista saadulle tiedolle ei haluta päätöksentekotilanteessa antaa sen ansaitsemaa painoarvoa. Luomuruoan saatavuus paranee Tampereen yliopistolla järjestettiin maaliskuun puolivälissä ekologisen kuluttamisen ilta. Tilaisuuden järjesti ekologisen kuluttamisen Ekona-oppaan tekemisestä vastannut Sari Poutiainen. Sari kertoi alustuksessaan Ekonasta löytyvän monenlaisia yrittäjiä. Haku palvelusta on kätevää, sillä yritykset on jaettu eri aloihin. Sivusto käynnistyi Tampereelta, mutta sitä on tarkoitus laajentaa myös Pirkanmaan ulkopuolelle. Joitain tuotteita etsitään myös kauempaa. Luomutuotteet ovat kysyttyjä. Tilaisuudessa toimintaansa esitteli kaksi yritystä, Luomulaatikko ja Lähiruokapuoti Lempi. Tuotteista jokapäiväiset elintarvikkeet ovat yrittäjien mukaan ne kysytyimmät. Asiakaspalaute on ollut sangen positiivista. Molemmat kertoivat yritysimagosta ja tulevaisuusvisiosta. Ongelmana yrittäjät pitivät sitä, että luomu kuvitellaan kalliiksi ja että yrittäjä joutuu hoitamaan kuljetukset. Keskustelu tilaisuudessa oli vilkasta. Varsinkin pohdittiin, mikä on luomun kriteeri ja mikä taasen lähiruoan, ja onko lähiruoka on ekologista, jos se kuitenkin on perinteistä maataloutta. Myös mietittiin luomutuotannossa siirtymäajan statusta, tarkkaa valvontaa ja tuotteiden puhtauskriteeriä. Yleisössä oli Tuomarlan tilan isäntä Valkeakoskelta, joka kertoi pitkän linjan luomutuotannosta ja sen tuloksista ja vaatimuksista. Ensi kesänä tilalla on taas perinnemaiseman hoitotalkoot. Tilaisuus oli sangen mielenkiintoinen, oli hyödyllistä saada tietoja alan yrittäjistä. Aarto Uurasjärvi Katalogin yrityksistä ja tuottajista, jotka ovat erikoistuneet eettisiin ja ekologisiin tuotteisiin löytää netistä: Tilaisuudessa esittäytyneet yritykset: ja 10 TAMPEREEN Luonto 1/2012

TAMPEREEN. 2/2012 29. vsk. Monimuotoinen kaupunkiluonto ketosisseilyä, palstaviljelyä, sadonkorjuuta, rikkaruohoja. 2/2012 TAMPEREEN Luonto 1

TAMPEREEN. 2/2012 29. vsk. Monimuotoinen kaupunkiluonto ketosisseilyä, palstaviljelyä, sadonkorjuuta, rikkaruohoja. 2/2012 TAMPEREEN Luonto 1 TAMPEREEN 2/2012 29. vsk Monimuotoinen kaupunkiluonto ketosisseilyä, palstaviljelyä, sadonkorjuuta, rikkaruohoja 2/2012 TAMPEREEN Luonto 1 TAMPEREEN 2/2012 29. vsk Monimuotoinen kaupunkiluonto ketosisseilyä,

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN LUONTO

TAMPEREEN SEUDUN LUONTO TAMPEREEN SEUDUN LUONTO 1/2003 20. vsk Jokapaikankorri ja muut Iidesjärven ötökät s. 4-6 Luontotapahtumat kalenteriin s. 10 Ympäristö- ja luontojärjestöt esittäytyvät s. 12-14 TAMPEREEN SEUDUN LUONTO 1/2003

Lisätiedot

tampereen seudun luonto 2/2005 Tampereen

tampereen seudun luonto 2/2005 Tampereen tampereen seudun luonto 2/2005 Tampereen seudun luonto 2/2005 22. vsk Villit, vapaat kaupunkimetsät s. 8-9 Metsänkulkijan taival s. 10-11 Keuruun ekokylä s. 12 Kilpikonnia pelastamassa s. 16-17 1 Tampereen

Lisätiedot

Tampereen. seudun. luonto. Muutetaan yhteiskuntaa

Tampereen. seudun. luonto. Muutetaan yhteiskuntaa Tampereen 1/2007 seudun luonto 24. vsk Muutetaan yhteiskuntaa EI ILMASTOA! Tapahtumakalenteri Liito-oravista potkua luonnonsuojeluun? Pirkanmaan Perinepoliittinen Yhdistys esittäytyy Häiritseekö melu?

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Suojeluharjua vesitetään s. 3. Heikki Simolan kausi päättyy s. 2. Luonto-opas ja pitkospuut syntyivät hankerahoituksella s. 10 11

Suojeluharjua vesitetään s. 3. Heikki Simolan kausi päättyy s. 2. Luonto-opas ja pitkospuut syntyivät hankerahoituksella s. 10 11 Suojeluharjua vesitetään s. 3 Heikki Simolan kausi päättyy s. 2 V-P VIKLUND / LUONTOKUVAT Luonto-opas ja pitkospuut syntyivät hankerahoituksella s. 10 11 HINTA 2 EUROA ISSN 0788 8708 Sivu 2 luonnonsuojelija

Lisätiedot

Matkalle tulevaisuuden Luomuun!

Matkalle tulevaisuuden Luomuun! Matkalle tulevaisuuden Luomuun! Uuden ECEAT Suomi yhdistyksen toimintaa on nyt takana runsas vuosi, ja tämä on ensimmäinen Matkalle luomuun jäsenlehden numero. Toivon että lehdestä tulee rikas perinne,

Lisätiedot

Luonnonsuojelija. Metsätonttuja tapaamassa Luontopäiväkodin vieraana. Norppatatuointi Kirjailija tallensi norppakuvion olkapäähänsä

Luonnonsuojelija. Metsätonttuja tapaamassa Luontopäiväkodin vieraana. Norppatatuointi Kirjailija tallensi norppakuvion olkapäähänsä Norppatatuointi Kirjailija tallensi norppakuvion olkapäähänsä Vuoden lajit Kalasääski valittiin Kainuun lajiksi Luonnonsuojelija Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti 1/2013 2,00 www.sll.fi/luonnonsuojelija

Lisätiedot

05 Minkä arvoinen yhteinen kansallisomaisuutemme

05 Minkä arvoinen yhteinen kansallisomaisuutemme 07 Nagoyan kokous onnistui 10 Miten luonnonsuojelua markkinoidaan? Kokouksessa asetettiin selkeät tavoitteet biodiversiteettikadon pysäyttämiseksi Marco Mäkinen on kehittänyt Ekoenergian brändiä vapaaehtoistyönään

Lisätiedot

Luonnonsuojelija. Metsä opettaa. Vuoden voitot Luonnonsuojeluliitto on etujärjestöjen ykkönen. Jasper Pääkkönen Taistelu kalojen puolesta palkittiin

Luonnonsuojelija. Metsä opettaa. Vuoden voitot Luonnonsuojeluliitto on etujärjestöjen ykkönen. Jasper Pääkkönen Taistelu kalojen puolesta palkittiin Luonnonsuojelija 6 /2013 Jasper Pääkkönen Taistelu kalojen puolesta palkittiin Vuoden voitot Luonnonsuojeluliitto on etujärjestöjen ykkönen Luonnonsuojelija Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti 6/2013

Lisätiedot

13 LUMO2010- 04 Uraaniliikkeet. 14 15 Ilkka Hanski tietää minne lajit katoavat. vuosi käynnistyi. voittoisina

13 LUMO2010- 04 Uraaniliikkeet. 14 15 Ilkka Hanski tietää minne lajit katoavat. vuosi käynnistyi. voittoisina 04 Uraaniliikkeet voittoisina Uraania etsineet kaivosyhtiöt perääntymässä Suomesta 13 LUMO2010- vuosi käynnistyi Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen hidastaa myös ilmastonmuutosta rakkaudesta luontoon

Lisätiedot

Pandan polku. Tarinoita 40 vuoden MATKALTA

Pandan polku. Tarinoita 40 vuoden MATKALTA Pandan polku Tarinoita 40 vuoden MATKALTA juha jormanainen / lehtikuva 1972 1972 2012 IHMISIÄ Hyvä tukijamme, MATKAN varrelta WWF Suomi perustettiin lokakuussa 1972. Järjestön suojelijaksi saatiin tasavallan

Lisätiedot

Talvivaara: Marssijat vetosivat ministeriin. Järvilohi. Joululahja luonnolle. Iisalmen Luonnon Ystäväin Yhdistys on vuoden paikallisyhdistys 10

Talvivaara: Marssijat vetosivat ministeriin. Järvilohi. Joululahja luonnolle. Iisalmen Luonnon Ystäväin Yhdistys on vuoden paikallisyhdistys 10 luonnonsuojelija 5/2012 15 Joululahja luonnolle 18 Luonnonsuojelusenkelin Saimaan joulukauppa aukesi Järvilohi hiljainen asukki Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti 5/2012 2,00 Talvivaara: Marssijat

Lisätiedot

05 Metsähallitusta. 11 Elina Mustonen kokosi muusikot soittamaan norpalle. Iijoen suojelija palkittiin. pilkotaan salassa

05 Metsähallitusta. 11 Elina Mustonen kokosi muusikot soittamaan norpalle. Iijoen suojelija palkittiin. pilkotaan salassa 05 Metsähallitusta pilkotaan salassa Kansallisomaisuudestamme, metsistä ja vesistä, tehdään bisnestä 12 Iijoen suojelija palkittiin Iijoki on jälleen uhattuna koskiensuojelulaista huolimatta rakkaudesta

Lisätiedot

Paradise Oskar laulaa ilmaston puolesta

Paradise Oskar laulaa ilmaston puolesta 07 Uusia Kuukkelille turvaa keinoja metsiensuojeluun Lumen tulo Onko lumilapiolla käyttöä 18 tulevaisuudessa? Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti 6/ 2011 2,00 www.sll.fi Paradise Oskar laulaa ilmaston

Lisätiedot

PISPALALAINEN 2/03-1/04

PISPALALAINEN 2/03-1/04 PISPALALAINEN 2/03-1/04 1 2 Pispalalainen on foorumi kaikille pispalalaisille. Se jaetaan ilmaiseksi kaikkiin Pispalan, Tahmelan ja Hyhkyn talouksiin. Kirjoituksia, mielipiteitä, jutun aiheita ja muuta

Lisätiedot

Kangasalan Luonto. Vuosijulkaisu 2013

Kangasalan Luonto. Vuosijulkaisu 2013 Kangasalan Luonto Vuosijulkaisu 2013 Kuntaliitokset ja ympäristö Missä äiti viipyy? Pitäisi päästä harjoittelemaan lentämistä. No tulihan se äiti viimein. On täällä omassa kodissa silti vielä turvallista

Lisätiedot

Kaikuja. Kaikuja Kaikuja. Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n uutiskirje 2 / 2013

Kaikuja. Kaikuja Kaikuja. Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n uutiskirje 2 / 2013 Kaikuja Kaikuja Kaikuja Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n uutiskirje 2 / 2013 Sisällysluettelo Kaikuja 2/2013 Yhdistys ja kolumnit: Pääkirjoitus 3 Syyskokouksessa käsiteltyjä asioita 4 Kolumni: Näin on aina

Lisätiedot

Luonnonsuojelija. Miten juhlit Suomen luontoa? Metsästyskausi Vähenevän metsähanhen metsästys jatkuu

Luonnonsuojelija. Miten juhlit Suomen luontoa? Metsästyskausi Vähenevän metsähanhen metsästys jatkuu Luonnonsuojelija 4 /2013 Kodin energiaremontti Remonttiin voi hakea energiatukea kunnalta Metsästyskausi Vähenevän metsähanhen metsästys jatkuu Luonnonsuojelija Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti 4/2013

Lisätiedot

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010 Häirintä pilaa työyhteisön Onko irtisanominen kriisi vai mahdollisuus Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) 2 Valtiotieteilijä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄHÄN RAKENNETAAN TULEVINA VUOSINA MM. RUNSAASTI UUSIA TOIMISTOTILOJA, LUE SIVULTA 15 ESITTELYSSÄ TUORE KEHITYSJOHTAJA MINNA KARHUNEN

JÄRVENPÄÄHÄN RAKENNETAAN TULEVINA VUOSINA MM. RUNSAASTI UUSIA TOIMISTOTILOJA, LUE SIVULTA 15 ESITTELYSSÄ TUORE KEHITYSJOHTAJA MINNA KARHUNEN JÄRVENPÄÄHÄN RAKENNETAAN TULEVINA VUOSINA MM. RUNSAASTI UUSIA TOIMISTOTILOJA, LUE SIVULTA 15 ESITTELYSSÄ TUORE KEHITYSJOHTAJA MINNA KARHUNEN KIINNOSTAISIKO MATKA GHANAAN? LOPPUVUODEN TAPAHTUMAKALENTERI

Lisätiedot

Yhteydenotot: ulla.m.halonen@gmail.com

Yhteydenotot: ulla.m.halonen@gmail.com Jason tarinan on toimittanut YTM Ulla Halonen Geronomilta. Halonen on toiminut aiemmin useissa ikäihmisiä koskevissa kehittämistehtävissä. Tällä hetkellä hän toimii Keski-Suomen Muistiyhdistys ry:n kehittämispäällikkönä.

Lisätiedot

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s.

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. BPW Finland BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 1/2012 Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7 Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8 Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. 10-15 Liiton toimistolla

Lisätiedot

Suomen Saunaseura ry:n jäsenlehti 2/2013. Saulista. rajaportille Löylynhenki. yleiset saunat kunniaan

Suomen Saunaseura ry:n jäsenlehti 2/2013. Saulista. rajaportille Löylynhenki. yleiset saunat kunniaan Suomen Saunaseura ry:n jäsenlehti 2/2013 Saulista Saunaveli rajaportille Löylynhenki yleiset saunat kunniaan Audi Teknistä etumatkaa Tyyli pitää kuumissakin paikoissa. Klassisen tyylikäs, urheilullinen

Lisätiedot

Keskustalla on ote luonnonvaroista

Keskustalla on ote luonnonvaroista 2 Linjan veto Keskustalla on ote luonnonvaroista Luonnonsuojelija 3/07 Pääkirjoitus 11.6.2007 Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Heikki Susiluoma totesi Riihimäen liittokokouksen avauksessaan mielenkiintoisen

Lisätiedot

on löytänyt paikkansa Talkoilla paikat uusiksi Luo ajaton sisustus Tutustu elämäntapapuutarhuriin ASOKOTIEN lehti 1/2010

on löytänyt paikkansa Talkoilla paikat uusiksi Luo ajaton sisustus Tutustu elämäntapapuutarhuriin ASOKOTIEN lehti 1/2010 Asokoti Talkoilla paikat uusiksi ASOKOTIEN lehti 1/2010 Luo ajaton sisustus Tutustu elämäntapapuutarhuriin ASOjärjestelmä 1990 2010 Asojärjestelmä on löytänyt paikkansa ti-ti-tyy sisältö 1/2010 18 Talkootoiminta

Lisätiedot

04 Myrskymetsät. 14 15 Ympäristökasvatus: kuka kasvattaa ja ketä? Elämä syntyy kallioperästä. suojeluun

04 Myrskymetsät. 14 15 Ympäristökasvatus: kuka kasvattaa ja ketä? Elämä syntyy kallioperästä. suojeluun 04 Myrskymetsät suojeluun Kesän myrskytuhot toivat metsiin monimuotoisuutta 13 Elämä syntyy kallioperästä Uusi Geologian teemapäivä kertoo geologisesta monimuotoisuudesta rakkaudesta luontoon 4/2010 2,00

Lisätiedot

TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Mukavat ihmiset syynä Tampereen suosioon. Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti kesäkuu 2/2010

TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Mukavat ihmiset syynä Tampereen suosioon. Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti kesäkuu 2/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti kesäkuu 2/2010 Mukavat ihmiset syynä Tampereen suosioon sivu 5 Rehellisyys on ase populismia vastaan sivu 6 sivut 8-9 Monitoimihalli on tärkeä elinkeinopoliittinen

Lisätiedot

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 NOPEAMPAA KASVUA LIIKETOIMINNALLESI Intrum Rahoitus on markkinoiden uusi ja monipuolinen pk-yrityksille

Lisätiedot

15-20 6 Luonnonkukkien päivä on myös lasten päivä. 12 Ydinvoimala. 05 Tuulivoima. 70 vuotta. Helsinkiin? myötätuulessa

15-20 6 Luonnonkukkien päivä on myös lasten päivä. 12 Ydinvoimala. 05 Tuulivoima. 70 vuotta. Helsinkiin? myötätuulessa 70 vuotta 05 Tuulivoima myötätuulessa Tietoa ja tukia tuulivoiman tueksi 12 Ydinvoimala Helsinkiin? Heikki Simola haastaa ydinvoiman puolestapuhujat rakkaudesta luontoon 3/2008 2,00 www.sll.fi 15-20 6

Lisätiedot