RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS Jäsenkirje 1/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS Jäsenkirje 1/2011"

Transkriptio

1 Töyhtötiainen, havumetsien komistus. KUVA Kari Paukola RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS Jäsenkirje 1/2011 PUNAINEN LISTA KOSTEIKOT SAMMALISTONSUO KOULUJEN LINTURALLI

2 Eletään jännittäviä aikoja. Myyräkannat ovat päässeet paksujen hankien alla taas kasvamaan ja metsässä kulkeva näkee helposti pienten jalkojen taputtamia jälkijonoja. Pöllöjen kannalta tilanne näyttää hyvältä., mutta totuus paljastuu vasta pesimäaikaan. Aikaisimmat huutelijat ovat jo olleet äänessä, mutta viime vuoden poikkeuksellisella romahduksella saattaa olla pitkä vaikutuksensa. Loppuvuodesta julkistettiin Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnin kymmenvuotispäivitys. Punainen lista on myös kevätkokouksemme esitelmän aiheena. Esittelijäksi saadaan arvioinnin ohjausryhmään kuulunut Ilpo Mannerkoski SYKE:sta. Kannattaa tulla paikan päälle! Vihdoin myös hiirihaukan ja helmipöllön ahdinko on huomattu. Sen sijaan muutamien lajien häviämistä listalta ei voi kuin ihmetellä. Kenties alueelliset erot kannoissa vääristävät tilannetta. Erityisesti metsiensuojelussa riittää tekemistä. Edelleen enemmistö (36,2%) uhanalaisista lajeista elää metsissä. Yksityiset voivat suojella metsiään korvausta vastaan ns. Metso-rahastolla. Metsäalan toimijat eivät vaan tunnu vievän viestiä maanomistajille saakka. Hallitustasolla myönteisyyttä luonnon- ja ympäristönsuojeluun ei juurikaan ole viime vuosina löytynyt, eivätkä vaaligallupit parempaa tulevaisuutta lupaa. Vaaleja ei kuitenkaan ole vielä käyty. Tärkeää olisi saada vihdoin valituksi henkilöitä, jotka aidosti ajavat esim. metsiensuojeluasiaa. Tentatkaa ehdokkaita! Kevät näyttää mitä hangen alta paljastuu. Pöllöjen kohdalla voimme vain odottaa, mutta vaaleissa voimme vaikuttaa! Petri Mäkelä pj. Allekirjoittanut tuulihaukkoja rengastamassa. Yläpuolella lentelee emolintu. KUVA Maija Siljander Rapinaa lumikinosten alta

3 Paperia, metsiä ja yhdistyksen varoja säästääksemme toivomme yhä useampien jäsenten siirtyvän vain sähköisen jäsenkirjeen käyttöön! Ilmoita siis osoitteesi sihteerille tai pj:lle! Sähköisenä saat myös muuta yhdistyspostia! Halutessasi saat edelleen myös painetun version. Sisällys 2 Sammalistonsuosta lintukeidas? 4 Kosteikko vähentää kuormitusta 5 Toimintakertomus 10 Linturallin voittajat ratkaistiin ässälajeilla 11 Luontokerhossa kuulumiset 12 Yhdistyksen kotisivut uudistuvat 12 Luonto- ja ympäristöviikolla kirjastoissa 13 Ekokemin jätevoimala 2:sen ympäristöluvasta KUTSU YLEISÖTILAISUUTEEN JA KEVÄTKOKOUKSEEN Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys toivottaa kaikki tervetulleiksi sääntömääräiseen kevätkokoukseen sekä sitä edeltävään tuoretta uhanalaisuusarviointia käsittelevään yleisötilaisuuteen torstaina klo 18 Riihimäen kansalaisopistolle. sen ohella tilaisuudessa esitellään valokuvia uhanalaisista lajeista ja nautitaan kahvia ja pullaa. Lajien uhanalaisuuden arviointi tuottaa tietoa luonnon monimuotoisuuden tilasta ja sen perusteella voidaan ohjata toimia, joilla lajeja ja niiden elinympäristöjä suojellaan. Suomen lajiston uhanalaisuutta on nyt arvioitu neljännen kerran ja arvioinnin tulokset julkistettiin joulukuun alussa jolloin ilmestyi kirja "Suomen lajien uhanalaisuus - Punainen kirja 2010". Kevätkokousta edeltävässä yleisötilaisuudessa Suomen lajien uhanalaisuutta ja siinä tapahtuneita muutoksia esittelee arvioinnin ohjausryhmään ja Punaisen kirjan toimituskuntaan kuulunut vanhempi tutkija Ilpo Mannerkoski Suomen ympäristökeskuksesta. Esityk- selle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 2) Hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus. 3) Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 4) Valitaan piirikokousedustajat sekä muiden tarpeelliseksi katsottujen järjestöjen kokousten edustajat. 5) Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat. Sivu 1 jäsenkirje 1/2011 Suomen lajien uhanalaisuustilan- Kevätkokoukne - uusi punainen lista on valsen asialista mistunut 1) Valitaan kokouk-

4 Lokkisaari. Ahtialanjärvi. Lintukosteikon kunnostus vaatii myös työpanosta. KUVA Tatu Itkonen Sammalistonsuon turpeennostoalue voisi olla LINTUKEIDAS Tatu Itkonen ja Jonna Viisainen Sivu 2 jäsenkirje 1/2011 S ammalistonsuon turpeenottoalue, tuttavallisemmin "VP", eli vankilan pellot sijaitsee Riihimäellä 54-tien pohjoispuolella. VP:n raivaaminen pelloiksi aloitettiin vankityövoimalla vuonna Alueen pinta-ala on 230 hehtaaria. Peltojen viljely loppui jo 1970-luvulla maatalouden ylituotannon vuoksi. "Pakettipelloilla" kasvoi heinikkoa ja rikkaruohostoja, joista monet linnut hakivat ravintonsa ja saivat suojaa. Myyrä- ja lintukannat olivatkin alueella tuolloin runsaita. Vapo aloitti Sammalistonsuolla suurimuotoisen turpeennoston 1980-luvulla ja se jatkunee vuoteen 2015 asti. Turpeennosto on madaltanut aluetta ja muuttanut entiset pellot laajoiksi allasmaisiksi turvekentiksi, joiden kuivatusta pyritään säätelemään pumpuilla. Sateisina kesinä ja tulvakeväinä veden pinta on noussut VP:llä poikkeukselli- sen korkealle ja alue on muuttunut tavanomaista linturikkaammaksi. Tällaisia vuosia on ollut mm ja Kanta-Hämeen Linnut -julkaisun perusteelliseen artikkeliin vuoden 2004 linnuista VP:llä voit tutustua netissä: Nämä havainnollistavat vuodet ja muut kokemukset vastaavista kohteista ja kosteikoista laajemminkin, ovat herättäneet ajatuksen VP:n alueen edelleen kehittämisestä mm. kahlaajien, sekä lokkija vesilintujen levähdys-, ruokailu- ja pesimäkosteikkona turpeennoston loppuessa. Tämä ajatus on alustavasti esitetty Vapolle Lokkisaari ry:n ja Kanta-Hämeen Lintutieteellisen yhdistyksen toimesta ja keskustelua Vapon kanssa alueen tulevaisuudesta aiotaan viedä eteenpäin tämän vuoden aikana. Toistaiseksi asiasta on keskusteltu lähinnä lintu-

5 Mahdollisia kunnostus- ja hoitomenetelmiä Turvesuon muuttaminen lintuvedeksi on periaatteessa erittäin helppoa, yksinkertaisemmillaan tähän voi riittää pelkkä laskuojien patoaminen. Näin syntyvää lintuvettä voidaan monipuolistaa erilaisin menetelmin. Ennen veden nostoa voidaan alueelle rakentaa puhtaasta kivi- ja maa-aineksesta lintujen pesintään ja lepäilyyn ihanteellisia, maapedoilta turvaa antavia karikoita ja saarekkeita. Kosteikon pohjaksi jäävää turvekenttää voidaan muokata siten, että saadaan loivareunaisia matalikkoja ja rantoja, sekä aina avovetenä pysyviä syvempiä alueita. Vedenpinnan laskiessa matalikkojen lietteet paljastuvat ja tarjoavat ravintoa kahlaajille ja muille rantalinnuille. Jos VP:n pumppuja olisi mahdollista käyttää jatkossa lintukosteikon hyväksi, voitaisiin liiallinen vesi poistaa aina tarvittaessa ja etenkin syyspuolella laskea vedenpintaa hiljalleen. Tämä toisi jatkuvasti uusia lietepintoja esiin ja mahdollistaisi houkuttelevan ravintotarjonnan jatkuvuuden koko pitkällä lintujen syysmuuttokaudella. Muun muassa joitain edellä mainittuja ja monia muita luovia kunnostus- ja hoitomenetelmiä on kokeiltu erinomaisin tuloksin Lempäälässä sijaitsevalla Ahtialanjärvellä ja erityisesti sen "Lokkisaaressa" ympäristöineen. Näitä hyviksi havaittuja menetelmiä haluamme olla siirtämässä myös muille kohteille, lintujärville, peltokosteikoille, turvesoille jne, kovin yksipuolisiksi käyneitä kosteikko- jamme rikastuttamaan ja monipuolistamaan. Jos haluat tukea konkreettista toimintaamme kosteikkoluonnon hyväksi, liity jäseneksemme. Jäsenmaksu on 30 ja sen voit maksaa tilille OP Lisää Lokkisaaresta voi lukea kotisivuiltamme kohdasta kunnostushankkeet > Lokkisaari ja Ahtialanjärvi. Suosirri. Vuoden 2004 tulvien aikaan Sammalistonsuolla levähti runsaasti suosirrejä. KUVA Kari Paukola Tatu Itkonen. Kirjoittaja on lintuharrastaja ja Lokkisaari-yhdistyksen sihteeri. Jonna Viisainen. Kirjoittaja on lintuharrastaja ja Kanta-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen suojeluvastaava. Sivu 3 jäsenkirje 1/2011 harrastajien keskuudessa ja pyritty kartoittamaan kiinnostusta ja voimavaroja mahdollisen lintuparatiisin eteen vaadittavan työn hoitamiseksi.

6 KOSTEIKKO VÄHENTÄÄ KUORMITUSTA Marja Lukkaroinen K osteikossa hidastetaan hulevesien virtausta. jolloin veden mukana kulkeutuvat hiukkaset laskeutuvat pohjalle. Hiukkasten mukana ravinteet ja epäpuhtaudet saostuvat pohjalle. Vesikasvit puolestaan sitovat hulevesien ravinteita ja hidastavat veden virtaamista. Sivu 4 jäsenkirje 1/2011 Osmankäämiä Peltosaaressa. KUVA Tarja Heikkonen Kosteikot rikastuttavat ympäristöään monipuolisuudellaan niin kasvi- kuin eläinkuntaakin. Kun kosteikoille luodaan edellytykset, kasvillisuus leviää sinne itsestään. Mutta istuttamalla perhoskasveja voidaan kukkien ohella nauttia myös perhosten väriloistosta. Riihimäellä on erinomaiset mahdollisuudet luoda kosteikkopuistoja. Kaupunki on rakentunut vedenjakoalueelle. Täällä on luonnostaa soita. Ongelmana on tulva runsaiden sateiden aikana sekä sadevesiviemäröinnin puutteellisuus. Rii- himäen jäteveden puhdistuslaitokselta pääsee ylivirtauksia Vantaanjokeen. Kaupungilla on edessään suuret investoinnit sadeveden viemäröintiin ja puhdistuslaitoksen tehostamiseen. Kosteikkojen rakentaminen voisi jossain määrin keventää hulevesien käsittelyä. Hulevesien hallinta ei vaadi kallista ja hienoa tekniikkaa. Siksi luonnonsuojeluyhdistys on sopinut audienssin tekniseen virastoon ja yritämme suositella kosteikkojen rakentamista Vantaanjoen suojeluun, tulvien ehkäisyyn ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Peltosaarta rakennettaessa luvulla alueelle syntyi ihan vahingossa kosteikko, kun maa-ainesta läjitettäessä radan varteen veden virtaus Vantaaseen estyi. Aluetta ei ole asemakaavoitettu kosteikoksi, mutta se toimii ulkoilu ja virkistysalueena. Luonnonsuojeluyhdistys on rakentanut sinne luontopolun ja ylläpitää sitä. Aluetta ei tule enää käyttää maankaatopaikkana, vaan säilyttää ja ehostaa kosteikkopuistona. Kun Vahteristoon perustettiin kaupungin ensimmäinen suojelualue, sinne suunniteltiin kosteikkoidealla mutkitteleva oja jarruttamaan hulevesien virtausta Vantaanjokeen. Toteutus oli suora, syvä oja. Joten vedet hulahtavat entistä nopeammin Vantaaseen. Asia pitää korjata suunnitelman mukaiseksi. Palaamme asiaan, kun neuvottelu on pidetty.

7 RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS RY Toimintakertomus vuodelta 2010 Vuonna 2010 yhdistyksen toiminta jatkui vilkkaana edellisvuosien malliin. Alkuvuoden toiminta aloitettiin perinteisellä linturallilla. Luontokerho Luontoetsivät jatkoi toimintaansa kevätkauden ajan. Suomen luonnonsuojeluliiton raita-teemavuosi huipentui Riihimäellä pääsisäisenä Kaunein virpomisoksa -kisaan, jossa yhdistys oli yksi järjestäjistä. Helmikuussa yhdistys antoi lausunnon Kalmun yleiskaavaehdotuksesta ja otti kantaa enduroreittihankkeseen Kirveskallion ja Kinturinmäen alueelle. Toukokuussa yhdistys antoi lausunnon Oitin golfkenttähankkeesta. Kesäkuussa yhdistys osallistui erämessuille. Kesällä järjestettiin yhteistyössä Riihimäki Seura ry:n kanssa kymmenen torstaikävely -retkeä. Syyskuussa järjestettiin Riihimäellä Luonto Liiton Hävitetty metsä -elokuvakiertue. Lokakuussa yhdistys oli mukana Oravanpäivä tapahtumassa ja siihen liittyvässä paljon julkisuutta saaneessa oravakyselyssä. Vuoden lopussa yhdistys perehtyi Ekokem jätevoimala 2:n ympäristölupaan. Jäsenistö Vuoden 2010 lopussa jäseniä oli 172. Jäsenmäärä kasvoi edellisvuodesta neljällä. Jäsenmaksu oli varsinaiselle jäsenelle 28e, perhejäsenelle 10e ja opiskelijajäsenelle 23e. Syyskaudella mietittiin keinoja uusien jäsenten hankkimiseen. Pohjana oli Hämeen ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoiden oppilastyönä tehty markkinointitutkimus yhdistyksen julkisuuskuvasta ja jäsenten hankinnasta. Hallinto Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Mäkikujalla kerhohuoneessa ja syyskokous Riihimäen ammattikorkeakoululla Syyskokousta edeltävässä yleisötilaisuudessa Suomen sudenkorentoseuran puheenjohtaja Jussi Mäkinen esitelmöi Hämeen alueen sudenkorennoista ja kertoi yhdistyksensä varainkeräyshankkeesta soiden suojelemiseksi. Näiden lisäksi hallitus kokoontui yhteensä 7 kertaa. Lisäksi käytiin vilkasta keskustelua sähköpostitse. Hallituksen laajennetun sähköpostilistan kautta kulki 475 viestiä. Sähköpostilistalla oli noin 15 yhdistyksen jäsentä mukaan lukien hallitus varajäsenineen. Puheenjohtajana toimi Petri Mäkelä, varapuheenjohtajana Aino Hirvijoki, sihteerinä Katri Pitkänen ja taloudenhoitajana Harri Heinonen. Muita hallituksen jäseniä olivat Tarja Heikkonen, Pirjo Hakulinen, Seppo Salli ja sekä varajäseniä Tanja Siimessalmi, Marja Lukkaroinen ja Jorma Nieminen. Tilintarkastajina toimivat Riina Heinonen ja Paula Suoja. Yhdistyksellä on vuokralla yhdessä Riihiladun kanssa Riihimäen kaupungilta kokouksien pitämistä varten Mäkikujan nuorisotalolta huone. Sivu 5 jäsenkirje 1/2011 Yleistä

8 Yhteistoimintaa oli Riihimäki-Seuran, Riihiladun, Metsästysmuseon, Riihimäen kaupungin viranomaisten, muiden luonnonsuojeluyhdistysten sekä Ekokemin yhteistyöraadin kanssa. Lisäksi yhdistys otti osaa Uudenmaanpiirin kokouksiin. Tiedotus Jäsenille lähetettiin vuoden aikana kaksi jäsenkirjettä (painettu+sähköinen). Lisäksi lähetettiin vain sähköisesti tiedotuksia ym. Järjestetyistä tilaisuuksista ym. on ilmoitettu myös paikallislehdissä. Lisäksi yhdistyksen kotisivuilla (www.sll.fi/riihimaki) on tiedotettu tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Linturalli Perinteiseen tammikuun tapahtumaan koulujen linturalliin osallistui 11 joukkuetta, joissa oli yhteensä 44 oppilasta. Pakkasesta huolimatta joukkueet havaitsivat lintuja 22 lajia, mikä on vain muutaman lajin vähemmän kuin edellisenä vuonna. Paras joukkue, Karan yläkoulun 5. joukkue, havaitsi 18 lajia. Alakoulujen ja 2.asteen oppilaitosten sarjoissa osallistujia oli vain yksi joukkue kummassakin. Jokaisessa sarjassa jaettiin palkinnot. Kaikkien osallistujien kesken arvottiin kiikarit. Sivu 6 jäsenkirje 1/2011 Luontokerho Luontokerho Luontoetsivät kokoontui kevätkauden ajan joka toinen maanantai kahdeksan kertaa Mäkikujalla ohjaajanaan Heli Lahtinen. Osallistujia oli keskimäärin seitsemän. Syyskaudella kerholla ei ollut toimintaa, koska uutta ohjaajaa ei onnistuttu palkkaamaan. Loppusyksystä saatiin varmistettua seuraavan vuoden kevääksi uusi ohjaaja. Vuoden ympäristötekopalkinto Yhdistys ilmoitti Vuoden 2009 ympäristöteko palkinnosta kevään jäsenkirjeessään, nettisivuillaan ja paikallislehdessä. Kuitenkaan 1.3. mennessä ei oltu jätetty yhtään ehdotusta, joten palkinto jäi tällä kertaa jakamatta. Kaunein virpomisoksa kilpailu Vuosi 2010 oli Suomen luonnonsuojeluliiton raita-teemavuosi. Raidan valinnalla vuoden puuksi korostettiin raidan ja pajujen merkitystä taajamaluonnolle ja luonnon monimuotoisuudelle. Teemavuoden kunniaksi järjestettiin Riihimäellä pääsiäiskaupunkiteemaan liittyen Kaunein virpomisoksa -kilpailu. Järjestäjinä olivat Riihimäen kaupungin puistotoimi sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, Riihimäen kaupunkikeskustayhdistys Virike ry sekä Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliitto. Kilpailuun saivat osallistua päiväkoti- ja koululaisryhmien lisäksi kaikki kaupungin asukkaat. Pääsiäisenä tuomaristo valitsi voittajaksi Milja Laasosen askarteleman virpomisoksan, jossa oli kierrätetty yllätysmunien lelupakkauksia. Raita-teeman kunniaksi luonnonsuojeluyhdistys koristi kaupunkialueella kasvavia raitoja nauhoilla. Kalmu Helmikuussa yhdistys antoi lausunnon Kalmun osayleiskaavasta. Yhdistyksen mielestä kaikessa kaavasuunnittelussa tulisi ottaa huomioon ekologisen verkoston turvaaminen, mihin kuuluu luonnon ydinalueet ja niiden väliset ekologiset yhteydet. Kalmun osayleiskaava uhkaa merkittävää alaa arvokkaita metsiä ja

9 Oitin golfkenttähanke Toukokuussa yhdistys antoi lausunnon Oitin gofkenttähankkeeseen liittyvästä ranta-asemakaavasta. Yhdistys totesi, että kaavasta puuttui luontoselvitykset, ja vaati, että kaavoitettavasta alueesta tehdään kunnolliset linnusto-, kasvisto-, liito-orava- ja lepakkoselvitykset. Ilman niitä hankkeen ympäristövaikutuksia on vaikea arvioida. Yhdistys esitti, että kaavaan on lisättävä vaatimus Suomen Golfliiton ympäristöohjelman noudattamisesta sekä kentän suunnittelussa että sen ylläpidossa. Yhdistyksen mielestä pohjavesien suojelua ei oltu riittävästi huomioitu varsinkin, kun kaava-alue sijoittui I-luokan pohjavesialueelle. Yhdistys esitti myös huolensa puhdistamattomien valumavesien pääsystä Puujokeen. Lisäksi kentän väyläsuunnitelmassa todettiin pahoja turvallisuuspuutteita. Yhdistyksen kannanotot kaikuivat kuuroille korville. Hausjärven kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuussa yksimielisesti ranta-asemakaavan, johon oli tehty vain muutamia epäoleellisia muutoksia. Enduro Yhdistys otti kantaa yleisöosastokirjoituksella kaupungin ja paikallisen enduroyrittäjän väliseen maankäyttösopimukseen, joka oli tehty hyvän hallintotavan vastaisesti. Kaupungin puolelta asiaa ei kommentoitu. Enduroyrittäjän kanssa keskusteltiin palaverissa reittien linjauksista ja luonnonsuojelullisista näkökohdista. Eräkoulu Yhdistys suunnitteli keväällä Riihiladun, Riihimäen retkeilijöiden ja Riihimäen suunnistajien kanssa eräkoulun järjestämistä vuotiaille nuorille. Hyvistä ideoista ja yrittämisestä huolimatta osallistujia ei ilmoittautunut, lukuun ottamatta Petri Mäkelän järjestämää rengastusretkeä, johon osallistui yksi perhe. Oravanpäivä ja oravakysely Yhdistys osallistui Oravanpäivä tapahtumaan Riihimäen metsästysmuseolla jakamalla oravatietoutta ja järjestämällä paikalle Kurre-oravamaskotin. Yhdistys ja Suomen Metsästysmuseo järjestivät oravakyselyn Riihimäen seudun asukkaille yhteistyössä Aamupostin kanssa. Kysyttiin, ovatko oravat runsastuneet vai vähentyneet, ja pyydettiin lähettämään havaintoja oravista ja liito-oravista. Vastauksia saatiin run- Sivu 7 jäsenkirje 1/2011 käytännössä tuhoaa ekologiset yhteydet. Näin ollen mm. liito-oravan elinmahdollisuudet hävitetään. Yhdistys esitti, että rakentamisen alle jäävät vanhat metsät jätettäisiin rakentamatta ja asutuksen ja metsän väliin jätettäisiin kyllin suuri suojavyöhyke haitallisen reunavaikutuksen minimoimiseksi. Eläinten kulkuyhteydet etenkin pohjois-eteläsuunnassa tulee turvata. Yhdistys myös totesi osayleiskaavan olevan siinä esitetyistä väitteistä huolimatta ristiriidassa valtakunnallisten maankäytön tavoitteiden kanssa ympäristön- ja luonnonsuojeluun liittyvissä kohdissa. Yhdistyksen järjestämä retki Kalmun vanhaan metsään 2.9. oli yleisömenestys. Retkellä tutustuttiin alueen monipuoliseen kääpälajistoon Luonto-Liiton metsävastaava Mari Niemen johdolla. Kalmun metsistä on löydetty uhanalaisia ja vanhan metsän indikaattorilajeja, kuten ruostekääpä, riukukääpä ja punahäivekääpä.

10 saasti ja mukana oli monia hauskoja ja mielenkiintoisia havaintoja tupsukorvien puuhista pihapiirissä. Oravakysely sai runsaasti julkisuutta valtakunnallisellakin tasolla. Ekokem Joulun alla Ekokemin jätevoimala 2:n ympäristölupa oli esillä. Asiaan liittyen yhdistyksen hallitus piti palaverin Ekokemin edustajien kanssa, mukana oli myös Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen edustaja. Yhdistys päätti jättää oman lausuntonsa antamatta resurssipulan takia, ja toisaalta siksi, että Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ilmoitti jättävänsä oman lausuntonsa. Piirille annettiin yhdessä Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen kanssa taustatietoja ympäristöluvan puutteista. Sivu 8 jäsenkirje 1/2011 Lausunnot, aloitteet ja kannanotot Lausunto Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta helmikuu Yleisönosastokirjoitus: Vastine enduroyrittäjä Jyri Tengmanin yleisönosastokirjoitukseen(endurohanke) 7.5. Lausunto: Puujoen puutarhakylän ranta-asemakaavan muutos ja laajennus (Oitin golfkenttä) 9.3. Palaveri MotoJyskyn kanssa Endurosafarireitistöistä (Herri Heinonen, Petri Mäkelä) Hämeen ELY-keskukselle Kannanotto koskien ELY-keskukselle tehtyjä luonnonsuojelualuehakemuksia Riihimäen Kalmun alueella Muistutus/mielipide Ympäristölupahakemuksesta, Hakija Ekokem Oy (Riihimäen jätteen ja ongelmajätteen käsittelyja hyödyntämislaitoksen ympäristöluvan viemäröitäviä jätevesiä koskevan lupamääräyksen muutoshakemus) Retket ja muu toiminta Riihimäen koululaisten linturalli yhteistyössä Kanta-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen kanssa, 44 osallistujaa, 11 joukkuetta Luonto- ja ympäristöviikko Riihimäen ja Hausjärven kirjastoissa, esillä luontokuvia (Petri Uronen, Martti Rajamäki ja Seppo Salli) Ryttylän koulun luontopäivä, 8 ryhmää, joissa jokaisessa 20 oppilasta (Tanja Siimessalmi, Petri Mäkelä) 5.5. Riihimäen kirjaston kevätjuhla, Maija Siljander luki karhusadun lapsille 3.6. Yölaulajaretki Peltosaaren kosteikkopuistoon. Noin 25 osallistujaa. Oppaana Markku Hyvärinen Kanta-Hämeen Lintutieteellisestä yhdistyksestä Erämessut, yhdistys osallistui yhteistyössä Lintutieteellisen yhdistyksen ja Sääksisäätiön kanssa Uramon koulun ötökkäretki (Tanja Siimessalmi, Martti Rajamäki) 5.7. Tuulihaukkaretki, 3 osallistujaa, vetäjänä Petri Mäkelä 5.8. Sudenkorentoretki Hatlamminsuolle. 7 osallistujaa. Oppaana Jouni Tuohimaa Retki Paalijoen kanjoniin ja Usminkalliolle. 38 osallistujaa. Retken vetäjänä oli Leila Järvinen ja lisäksi oppaina olivat Jouko Partanen ja Jukka Tanner Lepakkoretki Arolammin maisemiin. 40 osallistujaa. Oppaana lepakkoasiantuntija Olli Haukkovaara Kääpäretki Kalmun metsiin. 37 osallistujaa. Oppaana Luonto-Liiton metsävastaava Mari Niemi Riihimäen asematapahtuma, jossa toteutettiin kysely tärkeiksi koetuista lä-

11 himetsistä, noin 100 vastatusta Hävitetty metsä elokuvakiertue Riihimäen Kino Sammossa, 26 osallistujaa Yhdistys osallistui Oitin 8-9-luokkien ympäristöpäivään, 174 oppilasta (Marja Lukkaroinen) Yhdistys järjesti opastetun retken Harjunrinteen koululle Riihimäen kosteikkopuistoon, 190 oppilasta (Tarja Heikkonen) Metsästysmuseon 20-vuotisjuhla, Marja Lukkaroinen ja Harri Heinonen kävivät onnittelemassa ja antoivat yhdistykseltä lahjan, Laulujoutsenen perintö -kirjan * Riihimäen kotiseutujulkaisuun yhdistyksestä kirjoitus. * Riina Heinonen, Rosa Nieminen & Anna-Leena Viitanen Jäsenhankinta ja julkisuuskuvan hallinta Riihimäen Seudun Luonnonsuojeluyhdistys Ry (Hamk, Markkinointiviestintäsuunnitelma) Seminaarit, työryhmät yms Luontokerho- ja ohjaajakoulutus (Pirjo Hakulinen, Heli Laakso) Luontokerhohankkeen tapaaminen, Hämeenlinna (Petri Mäkelä, Tanja Siimessalmi, luontokerhon uusi ohjaaja Anni Eskonen) * Ekoarki suunnitteluryhmä (Aino Hirvijoki) * Ekokemin yhteistyöraati (Tarja Heikkonen) * Tarja Heikkonen toimi SLL varapuheenjohtajana ja SLL liittohallituksen jäsenenä kampanja: HANKI YKSI UUSI JÄSEN! Saat kiitokseksi norppapaidan tai 3 numeroa Suomen Luonto -lehteä. Uusi jäsen saa myös valita näistä liittymislahjan! Suomen luonnonsuojeluliitossa on jo yli jäsentä. Mutta meitä voisi olla paljon enemmänkin! Jokainen jäsen on arvokas joko aktiivisena tekijänä tai toiminnan tukijana. Mitä enemmän meitä on, sitä enemmän saamme aikaan! Ks. lisätiedot ja kutsu mukaan uusi jäsen: lähetä e-kortti internetissä: Sivu 9 jäsenkirje 1/2011 Yksi liittyy, kolme hyötyy: luonto, ystäväsi ja sinä.

12 LINTURALLIN VOITTAJAT RATKAISTIIN ÄSSÄLAJEILLA Martti Rajamäki S eli vain yhden joukkueen havaitsemat lajit, ratkaisevat. Kaksituntisen havaintorupeaman jälkeen koululaiset saapuivat jännittämään purkutilaisuutta ja omaa sijoitustaan Pohjolanrinteen yläkoululle. Purkutilaisuutta juonsi Kanta-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen varapuheenjohtaja Juhani Kairamo. Mervi Räkättirastasta pidettiin kovimpana Vainio kirjasi tulokset ylös talvirallin ässälajina. ja näytti linnuista kuvia. KUVA Martti Rajamäki Kilpailijat kokivat aitoa iloa ässälajeistaan. Tänä vuonna niitä riittikin: varpushaukka, peippo, vuorihemppo, räkättirastas, mustarastas ja närhi. Kisan ratkaisukin kulminoitui ässälajeihin, sillä mitalijoukkueet olivat kaikki ruksineet 17 lintulajia. Kolmen parhaan joukkueen sijoitukset päätettiin ratkaista ässälajien kovuuden eli harvinaisuuden perusteella. Voittajien äsvoittajajoukkue Karan sistä räkättirastas arvioitiin kovimmaksi yläkoulusta. KUVA Martti Rajamäki ja närhi kaupunkialueella harvinaisempana vei voiton mustarastaasta. Ykkösjoukkueena palkittiin Karan yläkoulun Sini Adlerin, Tea Ikävalkon, Reetta Blombergin, Riina Väänäsen sekä Katariina Bitterin muodostuma joukkue (räkättirastas ässänä), kakkosjoukkueena Harjunrinteen l'oiseux eli Eveliina Tiainen, Joonas Lahtinen, Sanna Malkamäki, Miska Tuhkanen ja Essi Linnavirta Sivu 10 jäsenkirje 1/2011 eitsemäs Riihimäen koulujen linturalli kisailtiin pienessä pyryssä Joukkueet pyrkivät kilpailussa jalan kulkien havaitsemaan Riihimäen kaupungin alueella mahdollisimman monta lintulajia. Voittajajoukkue on se, joka huomaa eniten lintulajeja. Tasapisteissä ässälajit,

13 (närhi), kolmosjoukkueena Karasta Lasse Oksasen, Tomi Saarion sekä Mikael Miettisen joukkue (mustarastas). Lisäksi erikseen arvottiin kaikkien osallistujien kesken Lintuvarusteen lahjoittamien kiikareiden voittajaksi Karasta Tea Ikävalko. Kilpailuun osallistui tänä vuonna 34 henkilöä, mikä on melko hyvin. Kaikki osallistujat kuitenkin olivat yläkoululaisia. Syynä lienee se, että alakoululaiset tarvitsevat mukaansa aikuisen. Ongelmaan on jo pureuduttu ja kenties ensi vuonna tilanne saadaan muuttumaan. Kilpailun järjestäjinä toimivat yhteistyössä Riihimäen seudun luonnonsuoje- l uyhdistys ja Kanta-Hämeen Lintutieteellinen yhdistys. Korvaamattomana yhteyshenkilönä koulujen puolelta oli tänäkin vuonna Pekka Koski. LUONTOKERHOSSA TUTUSTUTAAN LUONTOON LEIKIN KEINOIN L uontokerho Luontoetsivät on käynnistynyt ja kerholaisten kanssa on tutustuttu lähiluontoon yhdessä tutkien ja leikkien. Kevään teemana on luonnon arvostaminen luonnon tutkimisen ja ympäristöä kunnioittavien kulutusvalintojen kautta. Kerhossa tullaan muun muassa tekemään lumitaidetta, harjoittelemaan kierrätystä ja energian kohtuullista kulutusta toiminnan ja leikin kautta sekä retkeilemään Hatlamminsuolla. Luontoetsivät kokoontuvat parittomien viikkojen tiistaisin klo osoitteessa Mäkikuja 15. Vielä mahtuu mukaan, ilmoittaudu kerho-ohjaajalle Anni Eskoselle puh Luontokerhon ohjaaja Anni Eskonen Kerho-ohjelma / kevät tutustumista, kerhon säännöt, tulevan ideointia (kerhotilalla) 1.2. tutustumista lähiympäristöön / eläinten talvipuuhat (kerhotilalla + lähiluonnossa) eläinten talvipuuhat jatkuu / ilmastonmuutos / energian kulutus (kerhotilalla) 1.3. lumiukot / lumitaideteokset / lumen tutkiminen (lähiluonnossa) vesi (kerhotilalla + lähiluonnossa) jätteiden lajittelu / kierrätys (kerhotilalla) kun luonto herää (kerhotilalla + lähiluonnossa) kevätseurantaretki Hatlamminsuolla (myös muut perheenjäsenet lämpimästi tervetulleita, lisätietoa lähempänä) kevätjuhla (kerhotilalla + lähiluonnossa) Sivu 11 jäsenkirje 1/2011 Anni Eskonen

14 Yhdistyksen kotisivut uudistuvat Sivu 12 jäsenkirje 1/2011 L uonnonsuojeluyhdistys siirtyy sosiaalisen median aikakauteen. Luonnonsuojeluyhdistyksen kotisivujen päivittämistä uuteen uskoon on mietitty jo parisen vuotta. Nyt toimeen on tartuttu. Vanhojen sivujen päivitys on ollut hankalaa, eikä uusien internetin toimintamuotojen käyttöönotto ole vanhojen sivujen puitteissa ollut mahdollista edes suunnitelmissa. Niinpä koko sivusto päätettiin rakentaa uudelle perustalle, joka mahdollistaa sekä vaivattoman nettijulkaisemisen että kaikki sosiaalisen median perusvaatimukset. Jokaista tulevan sivuston artikkelia voi kommentoida ja jakaa netissä eri palveluiden kuten esim. facebookin ja twitterin kautta. Tähän kannustammekin kaikkia jäseniämme. Kaikki kommentointi, jakaminen ja "tykkääminen" lisää yhdistyksen ajamien asioiden näkyvyyttä ja parantaa siten mahdollisuuksia toimia luonnon ja ympäristön puolesta. Myös sivuston blogi tulee muuttumaan täydellisesti. Oikeastaan vanhaa "blogia" ei edes voi nimittää oikeaksi blogiksi, koska se ei täytä mitään blogin tunnusmerkkejä kuten esim. kommentointimahdollisuutta. Tulevassa blogissa mahdollisimman eri kirjoittajat kertovat luontoon ja luonnonsuojeluun liittyvistä asioista henkilökohtaisemmista nä- kökulmistaan ja omista intresseistään käsin. Blogi ei edusta yhdistyksen virallista kantaa. Sen tarkoituksena on herättää keskustelua luonnosta ja ympäristöstä kiinnostuneiden kesken. Kommentointi ja keskustelu on kaikille mahdollista. Kirjoittajat ovat ainakin aluksi hallituslaisia. Uudesta sivustosta on olemassa jo koekäytössä oleva versio ja aivan lähiaikoina, mahdollisesti helmikuun loppuun mennessä, julkaistaan uusi versio virallisesti. Seuratkaa tilannetta ja kommentoikaa ja jakakaa aktiivisesti sivuston julkaisuja tutuille ja tuntemattomille! Monimuotoinen metsä tutuksi Riihimäellä ja Oitissa luonto- ja ympäristöviikolla V altakunnallista Luonto- ja ympäristöviikkoa vietetään kirjastoissa viikolla Riihimäen kirjastossa on esillä luontokirjoja sekä Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksen näyttely, jossa opitaan tunnistamaan monimuotoista metsää. Oitin kirjastossa on esillä luonnonsuojeluyhdistyksen kokoama luontokuvanäyttely suo- ja metsäteemalla. Luonnonsuojeluliiton oma teema vuonna 2011 on luonnon hiilivarastojen suojelu, joka on samalla sekä ilmastonettä luonnon monimuotoisuuden suojelua. Puut ovat tärkeä hiilivarasto, samoin

15 Ekokemin jätevoimala kakkosen ympäristöluvasta L uonnonsuojeluyhdistys ei valittanut Ekokemin toiselle jätevoimalalle myönnetystä ympäristöluvasta. Valituksen tekemiseen ei löytynyt riittäviä resursseja, eikä tuplavalitusta katsottu tarpeelliseksi - tiedettiin, että Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri tekee valituksen luvasta. Jätevoimalaan liittyen järjestettiin keskustelutilaisuus, jossa Ekokem oli toimitusjohtajaa myöten edustettuna. Tilaisuuden jälkeen päätettiin yhdessä Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen kanssa esittää piirille valituksen tueksi lista luvan keskeisimmistä puutteista. Pääpiirteissään argumentit olivat seuraavat: JV2:sen sekä jätteenkäsittelyja loppusijoitusaluehankkeen yhteisvaikutus JV2 ja Ekokem-Palvelun mittava laajennushanke ovat saman konsernin hankkeita ja ovat kytköksissä toisiinsa. Ne pitäisi käsitellä yhdessä, jotta yhteisvaikutukset nähtäisiin paremmin. Yhteisiä tekijöitä ovat mm. yhteiset jätevedet, melu, pöly, hajuhaitat, liikenteen lisäys, jätteiden varastointi ja loppusijoituspaikan käyttö. Vesienkäsittelyn kapasiteetti Riihimäen jätevedenpuhdistamon kapasiteetti on tällä hetkellä alimitoitettu ja tulvien aikaan vettä on juoksutettu lähes puhdistamatta Vantaanjokeen. Suunnitelmien mukaan laitosalueelta tullaan keräämään kaikki sade ja hulevedet ja johtamaan alueen omaan vesienkäsittelyjärjestelmään. Alueelle rakennetaan kaksi allasta pidättelemään vesiä, mutta riskiarvioinnissa ei ole huomioitu pitkäjaksoisen rankkasateen aiheuttamaa poikkeustilannetta, vaikka vuoden 2004 tulvista pitäisi olla vielä muistijälki. Pitkää sadejaksoa järjestelmä ei kestä, mutta kuinka likaantuneita ovat ylijuoksutetut vedet ja millaisista vesimassoista puhutaan? Jätteentoimittajien ja toimialueen selvitykset Jätteentoimittajilta tulisi ympäristöluvassa edellyttää selvitykset todellisesta syntypaikkalajittelusta ja jätteen synnyn ehkäisytoimenpiteistä. Jätehierarkian toimivuudesta ei synny arvioita. Tällaisia selvityksiä tulisi edellyttää toimijoilta ja niiden tulisi olla myös julkisesti arvioitavissa. Mitä pidemmälle prosessissa mennään, sitä hankalammaksi puhdas lajikkeiden erottelu tulee. Ympäristömittaukset ja niiden riippumattomuus JV2 hankkeeseen kuten muuhunkin Ekokemin toimintaan liittyy monenlaista päästöjen tarkkailua. Pitäisi selventää mikä taho kulloinkin mittaukset tekee ja edellyttää tahoilta riippumattomuutta. Sivu 13 jäsenkirje 1/2011 kuin luonnontilaiset suot. Näyttelyissä on tietoa metsistä, Metso-ohjelmasta, jonka turvin metsien suojelusta voi saada rahaa, ja yhdistyksen toiminnasta. Luonto- ja ympäristöviikkoa on järjestetty vuodesta 1999 lähtien. Tänä vuonna se näkyy noin 200 kir-jastossa ympäri Suomen.

16 Lähettäjä: Petri Mäkelä/ Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys ry. Tammistontie 4 B Riihimäki

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS www.rsly.net Jäsenkirje 1/2014-1 - Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys Ilomäentie 51, 11120 RIIHIMÄKI martti.rajamaki@gmail.com puh. 044-019 9128 www.rsly.net

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Läsnä: Mia Satamo Mari Toivonen Anna Loimaranta Ainu Sulonen Anneli Jylhä Satu Sipponen Jaana Juvonen Mirika Hyöty Liisa Parviainen Elisa Reunanen Tapio Mäkinen Pasi Satamo Sini-Maria Allén-Perkko Sari

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa.

Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa. 1. pykälä Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa. 2. pykälä Seuran tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, kerätä suvusta

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry YHDISTYKSEN KOKOUS Aika 30.04.2003 kello 19:00 Paikka OlutHuone WilliamK, Annankatu 3, Helsinki Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET

BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET 12.11.2015 BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET Hakemuksen täytyy sisältää seuraavat asiat ja tiedot: 1. Esitelkää itsenne. Kertokaa nimenne, ikänne ja missä päin Helsinkiä asutte. Joukkueessa täytyy

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Rekisterinumero 178573. Säännöt rekisteröity yhdistysrekisteriin 25.2.2000. Y-tunnus 1596966-6 Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen nimi on Ukko-Kolin Ystävät r.y. Yhdistyksen

Lisätiedot

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS www.rsly.net Jäsenkirje 1/2015 Kutsu 40-vuotisjuhlavuoden yleisötilaisuuteen ja kevätkokoukseen 3.3.2015 klo 18 Riihimäen Harjunrinteen koulululle Kalevankatu 3

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry

Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Espoon Soutajat ry - Esbo Roddare rf, kotipaikka on Espoo ja viralliset kielet suomi ja ruotsi. Rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.02.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 12.2.2014 keskiviikko klo 17:54-19:50 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Tiina

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ 1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ SF-Caravan Ydin-Häme ry on perustettu Tuusulassa 19.11.2011 Kantele Caravan nimellä. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin

Lisätiedot

Lasten ja vapaaehtoistoimijoiden tapaturma- ja vastuuvakuutuksen voimassaolon varmistaminen ks. Yhdistysnetti

Lasten ja vapaaehtoistoimijoiden tapaturma- ja vastuuvakuutuksen voimassaolon varmistaminen ks. Yhdistysnetti MLL:n paikallisyhdistyksen hallinnon vuosikello (Lähde: MLL /Yhdistysnetti) TAMMIKUU Yhdistyksen hallituksen järjestäytymiskokous Varan, sihteerin, rahastonhoitajan, jäsenvastaavan ja muiden vastuuhenkilöiden

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Soukan Kamerat ry. 2014 1. Soukan Kamerat r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2014

Soukan Kamerat ry. 2014 1. Soukan Kamerat r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2014 Soukan Kamerat ry. 2014 1 Soukan Kamerat r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisältö Johtokunta... 2 Tilintarkastajat... 2 Jäsenistö... 2 Jäsenmaksut... 2 Talous... 3 Projektit... 3 Koulutus... 3 Näyttelytoiminta...

Lisätiedot

Sukuseura Nuikka kokoontuu ensimmäiseen sääntömääräiseen varsinaiseen sukukokoukseen. Sukuseura Nuikka ry sukukokouksen työjärjestys ohessa.

Sukuseura Nuikka kokoontuu ensimmäiseen sääntömääräiseen varsinaiseen sukukokoukseen. Sukuseura Nuikka ry sukukokouksen työjärjestys ohessa. SUKUSEURA NUIKKA Sukukokous KOKOUSKUTSU Sukuseura Nuikka ry:n Varsinainen sukukokous 18.8.2012 klo 14.00 Porvoon seurakuntien PELLINGIN KURSSIKESKUS Jivikintie 18 07370 Pellinki Sukuseura Nuikka kokoontuu

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Aika: 16.6.2015 klo 13.00 14.40 Paikka: Hotelli Atlas, Kuopio Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (-) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas (-) Jäsenet: Annukka Alppi (x) Rauno

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki 1 Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry:n säännöt 16.4.2004 alkaen 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka

Lisätiedot

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJA 1(3) 20.03.2013 TaLVI ry Sääntömääräinen kevätkokous Aika 20.03.2013 klo 18.25-18.55 Paikka ABC Lahdesjärvi, Automiehenkatu 39, Tampere Läsnä Osallistujaluettolo (liite 1) 1. KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

2016 TOIMINTAKERTOMUS

2016 TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKERTOMUS 2016 TOIMINTAKERTOMUS 2016 Ylimattilantie 86110 PARHALAHTI http://www.parha.net Toimintakertomus 1.1. 31.12.2016 YLEISTÄ Yhdistys perustettiin 16.10.2010. Yhdistyksen virallinen rekisteröintipäivämäärä

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Muhoksen Raviseura ry Vuosikokous

Muhoksen Raviseura ry Vuosikokous Muhoksen Raviseura ry Vuosikokous 19.4.2013 Paikka: Muhoksen Päiväkeskus Läsnä: Heikki Klemetti, Sanna Karhula, Heikki Risto, Pertti Nieminen, Milla Hedén, Johanna Pulliainen, Anne Pohjola, Pasi Pohjola,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

TOIVAKKA AUTOURHEILUKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 1 (4) TOIVAKKA. 1 Kerhon puheenjohtaja Martti Liukkonen avasi kokouksen.

TOIVAKKA AUTOURHEILUKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 1 (4) TOIVAKKA. 1 Kerhon puheenjohtaja Martti Liukkonen avasi kokouksen. TOIVAKKA AUTOURHEILUKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 1 (4) 41660 TOIVAKKA 11.9.1999 SYYSKOKOUS Aika 11.9.1999 klo 15.00 16.35 Paikka Hirsiaho, Huikko Läsnä 21 jäsentä (osanottajaluettelo liitteenä) 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2017 Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00 Paikka: Mestarinkatu

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Suomen lintujen uhanalaisuus 2015 Juha Tiainen (Luke) ja Markku Mikkola-Roos (Syke) Riistapäivät 20.1.2016

Suomen lintujen uhanalaisuus 2015 Juha Tiainen (Luke) ja Markku Mikkola-Roos (Syke) Riistapäivät 20.1.2016 Suomen lintujen uhanalaisuus Juha Tiainen (Luke) ja Markku Mikkola-Roos (Syke) Riistapäivät 20.1.2016 Metso, LC Huuhkaja, EN Kuva: Antti Below Tehtävä Ympäristöministeriö antoi lintutyöryhmälle alkuvuodesta

Lisätiedot

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet Uudet säännöt Vanhat säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Partiolippukunta Susiveikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1207 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 Toiminta Hallitus Suomen Saksanpystykorva harrastaja Sapy ry:n tarkoituksena on tehdä eri saksanpystykorvia ja eri harrastusmuotoja tunnetuksi, tuoda rotujen harrastajat yhteen,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2016 Toimintakertomus 2016 Naivistien Ystävät ry Puh. 050 3132207 (pj.) c/o Naivistit Iittalassa Hollajantie 2 14500 Iittala www.naivistienystavat.fi naivistienystavat@gmail.com rek 14.5.2012. No: 207.968.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta. F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2011 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijoiden säännöt

Tampereen ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijoiden säännöt Tampereen ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijoiden säännöt 1 Nimi ja perustamispäivä Virallinen nimi: Tampereen ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijat, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Perustamispäivä

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITTÄJÄT R.Y:N SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka

OHJELMISTOYRITTÄJÄT R.Y:N SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka OHJELMISTOYRITTÄJÄT R.Y:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ohjelmistoyrittäjät r.y., jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry

Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry 1 Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry Kevätkokous 25.3.2014 klo 18-19 Perinnelaivayhdistys Ihana ry:n tiloissa Luvian Laitakarin satamassa Läsnä Arto Holma Päivi Kuusisto Tapio Santala Jussi Pirnes

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Hämeenlinnan Palomiesten yhdistys JHL Ry 136

Hämeenlinnan Palomiesten yhdistys JHL Ry 136 1 Hämeenlinnan Palomiesten yhdistys JHL Ry 136 www.palomies.fi Pöytäkirja Yhdistyksen kevätkokous 28.4.17 Yhdistyksen kevätkokous Aika: 28.4.17 klo 18 alkaen Paikka: Café Pannu, Hallituskatu, 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka

TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Pöytyän kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on Tourulan

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

Endurance Ultrarunning Team Finland ry

Endurance Ultrarunning Team Finland ry Aika: klo 14.00 Paikka: Urheiluopisto Solvalla, Espoo 1. Arto Ahola avasi kokouksen 2. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Arto Ahola sihteeriksi Mikael Heerman pöytäkirjan tarkastajiksi Tero Hyppölä

Lisätiedot

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus Korson koulun vanhempainyhdistys ry Toimintakertomus kaudelta 1.8.2013-31.7.2014 2 Sisällys 1. Korson koulun vanhempainyhdistys ry... 3 2. Jäsenyys... 3 3. Hallitustyö... 4 4. Toiminta... 5 5. Talous...

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY. VUOSIKOKOUS

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY. VUOSIKOKOUS Pöytäkirja 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY. VUOSIKOKOUS 2002 AIKA: Maanantai 11.3.2002 klo 16.00 PAIKKA: Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto, Vuorikatu 22 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus Korson koulun vanhempainyhdistys ry Toimintakertomus kaudelta 1.8.2015-31.7.2016 2 Sisällys 1. Korson koulun vanhempainyhdistys ry... 3 2. Jäsenyys... 3 3. Hallitustyö... 3 4. Toiminta... 4 5. Talous...

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot