RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS Jäsenkirje 1/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS Jäsenkirje 1/2011"

Transkriptio

1 Töyhtötiainen, havumetsien komistus. KUVA Kari Paukola RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS Jäsenkirje 1/2011 PUNAINEN LISTA KOSTEIKOT SAMMALISTONSUO KOULUJEN LINTURALLI

2 Eletään jännittäviä aikoja. Myyräkannat ovat päässeet paksujen hankien alla taas kasvamaan ja metsässä kulkeva näkee helposti pienten jalkojen taputtamia jälkijonoja. Pöllöjen kannalta tilanne näyttää hyvältä., mutta totuus paljastuu vasta pesimäaikaan. Aikaisimmat huutelijat ovat jo olleet äänessä, mutta viime vuoden poikkeuksellisella romahduksella saattaa olla pitkä vaikutuksensa. Loppuvuodesta julkistettiin Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnin kymmenvuotispäivitys. Punainen lista on myös kevätkokouksemme esitelmän aiheena. Esittelijäksi saadaan arvioinnin ohjausryhmään kuulunut Ilpo Mannerkoski SYKE:sta. Kannattaa tulla paikan päälle! Vihdoin myös hiirihaukan ja helmipöllön ahdinko on huomattu. Sen sijaan muutamien lajien häviämistä listalta ei voi kuin ihmetellä. Kenties alueelliset erot kannoissa vääristävät tilannetta. Erityisesti metsiensuojelussa riittää tekemistä. Edelleen enemmistö (36,2%) uhanalaisista lajeista elää metsissä. Yksityiset voivat suojella metsiään korvausta vastaan ns. Metso-rahastolla. Metsäalan toimijat eivät vaan tunnu vievän viestiä maanomistajille saakka. Hallitustasolla myönteisyyttä luonnon- ja ympäristönsuojeluun ei juurikaan ole viime vuosina löytynyt, eivätkä vaaligallupit parempaa tulevaisuutta lupaa. Vaaleja ei kuitenkaan ole vielä käyty. Tärkeää olisi saada vihdoin valituksi henkilöitä, jotka aidosti ajavat esim. metsiensuojeluasiaa. Tentatkaa ehdokkaita! Kevät näyttää mitä hangen alta paljastuu. Pöllöjen kohdalla voimme vain odottaa, mutta vaaleissa voimme vaikuttaa! Petri Mäkelä pj. Allekirjoittanut tuulihaukkoja rengastamassa. Yläpuolella lentelee emolintu. KUVA Maija Siljander Rapinaa lumikinosten alta

3 Paperia, metsiä ja yhdistyksen varoja säästääksemme toivomme yhä useampien jäsenten siirtyvän vain sähköisen jäsenkirjeen käyttöön! Ilmoita siis osoitteesi sihteerille tai pj:lle! Sähköisenä saat myös muuta yhdistyspostia! Halutessasi saat edelleen myös painetun version. Sisällys 2 Sammalistonsuosta lintukeidas? 4 Kosteikko vähentää kuormitusta 5 Toimintakertomus 10 Linturallin voittajat ratkaistiin ässälajeilla 11 Luontokerhossa kuulumiset 12 Yhdistyksen kotisivut uudistuvat 12 Luonto- ja ympäristöviikolla kirjastoissa 13 Ekokemin jätevoimala 2:sen ympäristöluvasta KUTSU YLEISÖTILAISUUTEEN JA KEVÄTKOKOUKSEEN Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys toivottaa kaikki tervetulleiksi sääntömääräiseen kevätkokoukseen sekä sitä edeltävään tuoretta uhanalaisuusarviointia käsittelevään yleisötilaisuuteen torstaina klo 18 Riihimäen kansalaisopistolle. sen ohella tilaisuudessa esitellään valokuvia uhanalaisista lajeista ja nautitaan kahvia ja pullaa. Lajien uhanalaisuuden arviointi tuottaa tietoa luonnon monimuotoisuuden tilasta ja sen perusteella voidaan ohjata toimia, joilla lajeja ja niiden elinympäristöjä suojellaan. Suomen lajiston uhanalaisuutta on nyt arvioitu neljännen kerran ja arvioinnin tulokset julkistettiin joulukuun alussa jolloin ilmestyi kirja "Suomen lajien uhanalaisuus - Punainen kirja 2010". Kevätkokousta edeltävässä yleisötilaisuudessa Suomen lajien uhanalaisuutta ja siinä tapahtuneita muutoksia esittelee arvioinnin ohjausryhmään ja Punaisen kirjan toimituskuntaan kuulunut vanhempi tutkija Ilpo Mannerkoski Suomen ympäristökeskuksesta. Esityk- selle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 2) Hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus. 3) Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 4) Valitaan piirikokousedustajat sekä muiden tarpeelliseksi katsottujen järjestöjen kokousten edustajat. 5) Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat. Sivu 1 jäsenkirje 1/2011 Suomen lajien uhanalaisuustilan- Kevätkokoukne - uusi punainen lista on valsen asialista mistunut 1) Valitaan kokouk-

4 Lokkisaari. Ahtialanjärvi. Lintukosteikon kunnostus vaatii myös työpanosta. KUVA Tatu Itkonen Sammalistonsuon turpeennostoalue voisi olla LINTUKEIDAS Tatu Itkonen ja Jonna Viisainen Sivu 2 jäsenkirje 1/2011 S ammalistonsuon turpeenottoalue, tuttavallisemmin "VP", eli vankilan pellot sijaitsee Riihimäellä 54-tien pohjoispuolella. VP:n raivaaminen pelloiksi aloitettiin vankityövoimalla vuonna Alueen pinta-ala on 230 hehtaaria. Peltojen viljely loppui jo 1970-luvulla maatalouden ylituotannon vuoksi. "Pakettipelloilla" kasvoi heinikkoa ja rikkaruohostoja, joista monet linnut hakivat ravintonsa ja saivat suojaa. Myyrä- ja lintukannat olivatkin alueella tuolloin runsaita. Vapo aloitti Sammalistonsuolla suurimuotoisen turpeennoston 1980-luvulla ja se jatkunee vuoteen 2015 asti. Turpeennosto on madaltanut aluetta ja muuttanut entiset pellot laajoiksi allasmaisiksi turvekentiksi, joiden kuivatusta pyritään säätelemään pumpuilla. Sateisina kesinä ja tulvakeväinä veden pinta on noussut VP:llä poikkeukselli- sen korkealle ja alue on muuttunut tavanomaista linturikkaammaksi. Tällaisia vuosia on ollut mm ja Kanta-Hämeen Linnut -julkaisun perusteelliseen artikkeliin vuoden 2004 linnuista VP:llä voit tutustua netissä: Nämä havainnollistavat vuodet ja muut kokemukset vastaavista kohteista ja kosteikoista laajemminkin, ovat herättäneet ajatuksen VP:n alueen edelleen kehittämisestä mm. kahlaajien, sekä lokkija vesilintujen levähdys-, ruokailu- ja pesimäkosteikkona turpeennoston loppuessa. Tämä ajatus on alustavasti esitetty Vapolle Lokkisaari ry:n ja Kanta-Hämeen Lintutieteellisen yhdistyksen toimesta ja keskustelua Vapon kanssa alueen tulevaisuudesta aiotaan viedä eteenpäin tämän vuoden aikana. Toistaiseksi asiasta on keskusteltu lähinnä lintu-

5 Mahdollisia kunnostus- ja hoitomenetelmiä Turvesuon muuttaminen lintuvedeksi on periaatteessa erittäin helppoa, yksinkertaisemmillaan tähän voi riittää pelkkä laskuojien patoaminen. Näin syntyvää lintuvettä voidaan monipuolistaa erilaisin menetelmin. Ennen veden nostoa voidaan alueelle rakentaa puhtaasta kivi- ja maa-aineksesta lintujen pesintään ja lepäilyyn ihanteellisia, maapedoilta turvaa antavia karikoita ja saarekkeita. Kosteikon pohjaksi jäävää turvekenttää voidaan muokata siten, että saadaan loivareunaisia matalikkoja ja rantoja, sekä aina avovetenä pysyviä syvempiä alueita. Vedenpinnan laskiessa matalikkojen lietteet paljastuvat ja tarjoavat ravintoa kahlaajille ja muille rantalinnuille. Jos VP:n pumppuja olisi mahdollista käyttää jatkossa lintukosteikon hyväksi, voitaisiin liiallinen vesi poistaa aina tarvittaessa ja etenkin syyspuolella laskea vedenpintaa hiljalleen. Tämä toisi jatkuvasti uusia lietepintoja esiin ja mahdollistaisi houkuttelevan ravintotarjonnan jatkuvuuden koko pitkällä lintujen syysmuuttokaudella. Muun muassa joitain edellä mainittuja ja monia muita luovia kunnostus- ja hoitomenetelmiä on kokeiltu erinomaisin tuloksin Lempäälässä sijaitsevalla Ahtialanjärvellä ja erityisesti sen "Lokkisaaressa" ympäristöineen. Näitä hyviksi havaittuja menetelmiä haluamme olla siirtämässä myös muille kohteille, lintujärville, peltokosteikoille, turvesoille jne, kovin yksipuolisiksi käyneitä kosteikko- jamme rikastuttamaan ja monipuolistamaan. Jos haluat tukea konkreettista toimintaamme kosteikkoluonnon hyväksi, liity jäseneksemme. Jäsenmaksu on 30 ja sen voit maksaa tilille OP Lisää Lokkisaaresta voi lukea kotisivuiltamme kohdasta kunnostushankkeet > Lokkisaari ja Ahtialanjärvi. Suosirri. Vuoden 2004 tulvien aikaan Sammalistonsuolla levähti runsaasti suosirrejä. KUVA Kari Paukola Tatu Itkonen. Kirjoittaja on lintuharrastaja ja Lokkisaari-yhdistyksen sihteeri. Jonna Viisainen. Kirjoittaja on lintuharrastaja ja Kanta-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen suojeluvastaava. Sivu 3 jäsenkirje 1/2011 harrastajien keskuudessa ja pyritty kartoittamaan kiinnostusta ja voimavaroja mahdollisen lintuparatiisin eteen vaadittavan työn hoitamiseksi.

6 KOSTEIKKO VÄHENTÄÄ KUORMITUSTA Marja Lukkaroinen K osteikossa hidastetaan hulevesien virtausta. jolloin veden mukana kulkeutuvat hiukkaset laskeutuvat pohjalle. Hiukkasten mukana ravinteet ja epäpuhtaudet saostuvat pohjalle. Vesikasvit puolestaan sitovat hulevesien ravinteita ja hidastavat veden virtaamista. Sivu 4 jäsenkirje 1/2011 Osmankäämiä Peltosaaressa. KUVA Tarja Heikkonen Kosteikot rikastuttavat ympäristöään monipuolisuudellaan niin kasvi- kuin eläinkuntaakin. Kun kosteikoille luodaan edellytykset, kasvillisuus leviää sinne itsestään. Mutta istuttamalla perhoskasveja voidaan kukkien ohella nauttia myös perhosten väriloistosta. Riihimäellä on erinomaiset mahdollisuudet luoda kosteikkopuistoja. Kaupunki on rakentunut vedenjakoalueelle. Täällä on luonnostaa soita. Ongelmana on tulva runsaiden sateiden aikana sekä sadevesiviemäröinnin puutteellisuus. Rii- himäen jäteveden puhdistuslaitokselta pääsee ylivirtauksia Vantaanjokeen. Kaupungilla on edessään suuret investoinnit sadeveden viemäröintiin ja puhdistuslaitoksen tehostamiseen. Kosteikkojen rakentaminen voisi jossain määrin keventää hulevesien käsittelyä. Hulevesien hallinta ei vaadi kallista ja hienoa tekniikkaa. Siksi luonnonsuojeluyhdistys on sopinut audienssin tekniseen virastoon ja yritämme suositella kosteikkojen rakentamista Vantaanjoen suojeluun, tulvien ehkäisyyn ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Peltosaarta rakennettaessa luvulla alueelle syntyi ihan vahingossa kosteikko, kun maa-ainesta läjitettäessä radan varteen veden virtaus Vantaaseen estyi. Aluetta ei ole asemakaavoitettu kosteikoksi, mutta se toimii ulkoilu ja virkistysalueena. Luonnonsuojeluyhdistys on rakentanut sinne luontopolun ja ylläpitää sitä. Aluetta ei tule enää käyttää maankaatopaikkana, vaan säilyttää ja ehostaa kosteikkopuistona. Kun Vahteristoon perustettiin kaupungin ensimmäinen suojelualue, sinne suunniteltiin kosteikkoidealla mutkitteleva oja jarruttamaan hulevesien virtausta Vantaanjokeen. Toteutus oli suora, syvä oja. Joten vedet hulahtavat entistä nopeammin Vantaaseen. Asia pitää korjata suunnitelman mukaiseksi. Palaamme asiaan, kun neuvottelu on pidetty.

7 RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS RY Toimintakertomus vuodelta 2010 Vuonna 2010 yhdistyksen toiminta jatkui vilkkaana edellisvuosien malliin. Alkuvuoden toiminta aloitettiin perinteisellä linturallilla. Luontokerho Luontoetsivät jatkoi toimintaansa kevätkauden ajan. Suomen luonnonsuojeluliiton raita-teemavuosi huipentui Riihimäellä pääsisäisenä Kaunein virpomisoksa -kisaan, jossa yhdistys oli yksi järjestäjistä. Helmikuussa yhdistys antoi lausunnon Kalmun yleiskaavaehdotuksesta ja otti kantaa enduroreittihankkeseen Kirveskallion ja Kinturinmäen alueelle. Toukokuussa yhdistys antoi lausunnon Oitin golfkenttähankkeesta. Kesäkuussa yhdistys osallistui erämessuille. Kesällä järjestettiin yhteistyössä Riihimäki Seura ry:n kanssa kymmenen torstaikävely -retkeä. Syyskuussa järjestettiin Riihimäellä Luonto Liiton Hävitetty metsä -elokuvakiertue. Lokakuussa yhdistys oli mukana Oravanpäivä tapahtumassa ja siihen liittyvässä paljon julkisuutta saaneessa oravakyselyssä. Vuoden lopussa yhdistys perehtyi Ekokem jätevoimala 2:n ympäristölupaan. Jäsenistö Vuoden 2010 lopussa jäseniä oli 172. Jäsenmäärä kasvoi edellisvuodesta neljällä. Jäsenmaksu oli varsinaiselle jäsenelle 28e, perhejäsenelle 10e ja opiskelijajäsenelle 23e. Syyskaudella mietittiin keinoja uusien jäsenten hankkimiseen. Pohjana oli Hämeen ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoiden oppilastyönä tehty markkinointitutkimus yhdistyksen julkisuuskuvasta ja jäsenten hankinnasta. Hallinto Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Mäkikujalla kerhohuoneessa ja syyskokous Riihimäen ammattikorkeakoululla Syyskokousta edeltävässä yleisötilaisuudessa Suomen sudenkorentoseuran puheenjohtaja Jussi Mäkinen esitelmöi Hämeen alueen sudenkorennoista ja kertoi yhdistyksensä varainkeräyshankkeesta soiden suojelemiseksi. Näiden lisäksi hallitus kokoontui yhteensä 7 kertaa. Lisäksi käytiin vilkasta keskustelua sähköpostitse. Hallituksen laajennetun sähköpostilistan kautta kulki 475 viestiä. Sähköpostilistalla oli noin 15 yhdistyksen jäsentä mukaan lukien hallitus varajäsenineen. Puheenjohtajana toimi Petri Mäkelä, varapuheenjohtajana Aino Hirvijoki, sihteerinä Katri Pitkänen ja taloudenhoitajana Harri Heinonen. Muita hallituksen jäseniä olivat Tarja Heikkonen, Pirjo Hakulinen, Seppo Salli ja sekä varajäseniä Tanja Siimessalmi, Marja Lukkaroinen ja Jorma Nieminen. Tilintarkastajina toimivat Riina Heinonen ja Paula Suoja. Yhdistyksellä on vuokralla yhdessä Riihiladun kanssa Riihimäen kaupungilta kokouksien pitämistä varten Mäkikujan nuorisotalolta huone. Sivu 5 jäsenkirje 1/2011 Yleistä

8 Yhteistoimintaa oli Riihimäki-Seuran, Riihiladun, Metsästysmuseon, Riihimäen kaupungin viranomaisten, muiden luonnonsuojeluyhdistysten sekä Ekokemin yhteistyöraadin kanssa. Lisäksi yhdistys otti osaa Uudenmaanpiirin kokouksiin. Tiedotus Jäsenille lähetettiin vuoden aikana kaksi jäsenkirjettä (painettu+sähköinen). Lisäksi lähetettiin vain sähköisesti tiedotuksia ym. Järjestetyistä tilaisuuksista ym. on ilmoitettu myös paikallislehdissä. Lisäksi yhdistyksen kotisivuilla (www.sll.fi/riihimaki) on tiedotettu tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Linturalli Perinteiseen tammikuun tapahtumaan koulujen linturalliin osallistui 11 joukkuetta, joissa oli yhteensä 44 oppilasta. Pakkasesta huolimatta joukkueet havaitsivat lintuja 22 lajia, mikä on vain muutaman lajin vähemmän kuin edellisenä vuonna. Paras joukkue, Karan yläkoulun 5. joukkue, havaitsi 18 lajia. Alakoulujen ja 2.asteen oppilaitosten sarjoissa osallistujia oli vain yksi joukkue kummassakin. Jokaisessa sarjassa jaettiin palkinnot. Kaikkien osallistujien kesken arvottiin kiikarit. Sivu 6 jäsenkirje 1/2011 Luontokerho Luontokerho Luontoetsivät kokoontui kevätkauden ajan joka toinen maanantai kahdeksan kertaa Mäkikujalla ohjaajanaan Heli Lahtinen. Osallistujia oli keskimäärin seitsemän. Syyskaudella kerholla ei ollut toimintaa, koska uutta ohjaajaa ei onnistuttu palkkaamaan. Loppusyksystä saatiin varmistettua seuraavan vuoden kevääksi uusi ohjaaja. Vuoden ympäristötekopalkinto Yhdistys ilmoitti Vuoden 2009 ympäristöteko palkinnosta kevään jäsenkirjeessään, nettisivuillaan ja paikallislehdessä. Kuitenkaan 1.3. mennessä ei oltu jätetty yhtään ehdotusta, joten palkinto jäi tällä kertaa jakamatta. Kaunein virpomisoksa kilpailu Vuosi 2010 oli Suomen luonnonsuojeluliiton raita-teemavuosi. Raidan valinnalla vuoden puuksi korostettiin raidan ja pajujen merkitystä taajamaluonnolle ja luonnon monimuotoisuudelle. Teemavuoden kunniaksi järjestettiin Riihimäellä pääsiäiskaupunkiteemaan liittyen Kaunein virpomisoksa -kilpailu. Järjestäjinä olivat Riihimäen kaupungin puistotoimi sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, Riihimäen kaupunkikeskustayhdistys Virike ry sekä Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliitto. Kilpailuun saivat osallistua päiväkoti- ja koululaisryhmien lisäksi kaikki kaupungin asukkaat. Pääsiäisenä tuomaristo valitsi voittajaksi Milja Laasosen askarteleman virpomisoksan, jossa oli kierrätetty yllätysmunien lelupakkauksia. Raita-teeman kunniaksi luonnonsuojeluyhdistys koristi kaupunkialueella kasvavia raitoja nauhoilla. Kalmu Helmikuussa yhdistys antoi lausunnon Kalmun osayleiskaavasta. Yhdistyksen mielestä kaikessa kaavasuunnittelussa tulisi ottaa huomioon ekologisen verkoston turvaaminen, mihin kuuluu luonnon ydinalueet ja niiden väliset ekologiset yhteydet. Kalmun osayleiskaava uhkaa merkittävää alaa arvokkaita metsiä ja

9 Oitin golfkenttähanke Toukokuussa yhdistys antoi lausunnon Oitin gofkenttähankkeeseen liittyvästä ranta-asemakaavasta. Yhdistys totesi, että kaavasta puuttui luontoselvitykset, ja vaati, että kaavoitettavasta alueesta tehdään kunnolliset linnusto-, kasvisto-, liito-orava- ja lepakkoselvitykset. Ilman niitä hankkeen ympäristövaikutuksia on vaikea arvioida. Yhdistys esitti, että kaavaan on lisättävä vaatimus Suomen Golfliiton ympäristöohjelman noudattamisesta sekä kentän suunnittelussa että sen ylläpidossa. Yhdistyksen mielestä pohjavesien suojelua ei oltu riittävästi huomioitu varsinkin, kun kaava-alue sijoittui I-luokan pohjavesialueelle. Yhdistys esitti myös huolensa puhdistamattomien valumavesien pääsystä Puujokeen. Lisäksi kentän väyläsuunnitelmassa todettiin pahoja turvallisuuspuutteita. Yhdistyksen kannanotot kaikuivat kuuroille korville. Hausjärven kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuussa yksimielisesti ranta-asemakaavan, johon oli tehty vain muutamia epäoleellisia muutoksia. Enduro Yhdistys otti kantaa yleisöosastokirjoituksella kaupungin ja paikallisen enduroyrittäjän väliseen maankäyttösopimukseen, joka oli tehty hyvän hallintotavan vastaisesti. Kaupungin puolelta asiaa ei kommentoitu. Enduroyrittäjän kanssa keskusteltiin palaverissa reittien linjauksista ja luonnonsuojelullisista näkökohdista. Eräkoulu Yhdistys suunnitteli keväällä Riihiladun, Riihimäen retkeilijöiden ja Riihimäen suunnistajien kanssa eräkoulun järjestämistä vuotiaille nuorille. Hyvistä ideoista ja yrittämisestä huolimatta osallistujia ei ilmoittautunut, lukuun ottamatta Petri Mäkelän järjestämää rengastusretkeä, johon osallistui yksi perhe. Oravanpäivä ja oravakysely Yhdistys osallistui Oravanpäivä tapahtumaan Riihimäen metsästysmuseolla jakamalla oravatietoutta ja järjestämällä paikalle Kurre-oravamaskotin. Yhdistys ja Suomen Metsästysmuseo järjestivät oravakyselyn Riihimäen seudun asukkaille yhteistyössä Aamupostin kanssa. Kysyttiin, ovatko oravat runsastuneet vai vähentyneet, ja pyydettiin lähettämään havaintoja oravista ja liito-oravista. Vastauksia saatiin run- Sivu 7 jäsenkirje 1/2011 käytännössä tuhoaa ekologiset yhteydet. Näin ollen mm. liito-oravan elinmahdollisuudet hävitetään. Yhdistys esitti, että rakentamisen alle jäävät vanhat metsät jätettäisiin rakentamatta ja asutuksen ja metsän väliin jätettäisiin kyllin suuri suojavyöhyke haitallisen reunavaikutuksen minimoimiseksi. Eläinten kulkuyhteydet etenkin pohjois-eteläsuunnassa tulee turvata. Yhdistys myös totesi osayleiskaavan olevan siinä esitetyistä väitteistä huolimatta ristiriidassa valtakunnallisten maankäytön tavoitteiden kanssa ympäristön- ja luonnonsuojeluun liittyvissä kohdissa. Yhdistyksen järjestämä retki Kalmun vanhaan metsään 2.9. oli yleisömenestys. Retkellä tutustuttiin alueen monipuoliseen kääpälajistoon Luonto-Liiton metsävastaava Mari Niemen johdolla. Kalmun metsistä on löydetty uhanalaisia ja vanhan metsän indikaattorilajeja, kuten ruostekääpä, riukukääpä ja punahäivekääpä.

10 saasti ja mukana oli monia hauskoja ja mielenkiintoisia havaintoja tupsukorvien puuhista pihapiirissä. Oravakysely sai runsaasti julkisuutta valtakunnallisellakin tasolla. Ekokem Joulun alla Ekokemin jätevoimala 2:n ympäristölupa oli esillä. Asiaan liittyen yhdistyksen hallitus piti palaverin Ekokemin edustajien kanssa, mukana oli myös Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen edustaja. Yhdistys päätti jättää oman lausuntonsa antamatta resurssipulan takia, ja toisaalta siksi, että Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ilmoitti jättävänsä oman lausuntonsa. Piirille annettiin yhdessä Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen kanssa taustatietoja ympäristöluvan puutteista. Sivu 8 jäsenkirje 1/2011 Lausunnot, aloitteet ja kannanotot Lausunto Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta helmikuu Yleisönosastokirjoitus: Vastine enduroyrittäjä Jyri Tengmanin yleisönosastokirjoitukseen(endurohanke) 7.5. Lausunto: Puujoen puutarhakylän ranta-asemakaavan muutos ja laajennus (Oitin golfkenttä) 9.3. Palaveri MotoJyskyn kanssa Endurosafarireitistöistä (Herri Heinonen, Petri Mäkelä) Hämeen ELY-keskukselle Kannanotto koskien ELY-keskukselle tehtyjä luonnonsuojelualuehakemuksia Riihimäen Kalmun alueella Muistutus/mielipide Ympäristölupahakemuksesta, Hakija Ekokem Oy (Riihimäen jätteen ja ongelmajätteen käsittelyja hyödyntämislaitoksen ympäristöluvan viemäröitäviä jätevesiä koskevan lupamääräyksen muutoshakemus) Retket ja muu toiminta Riihimäen koululaisten linturalli yhteistyössä Kanta-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen kanssa, 44 osallistujaa, 11 joukkuetta Luonto- ja ympäristöviikko Riihimäen ja Hausjärven kirjastoissa, esillä luontokuvia (Petri Uronen, Martti Rajamäki ja Seppo Salli) Ryttylän koulun luontopäivä, 8 ryhmää, joissa jokaisessa 20 oppilasta (Tanja Siimessalmi, Petri Mäkelä) 5.5. Riihimäen kirjaston kevätjuhla, Maija Siljander luki karhusadun lapsille 3.6. Yölaulajaretki Peltosaaren kosteikkopuistoon. Noin 25 osallistujaa. Oppaana Markku Hyvärinen Kanta-Hämeen Lintutieteellisestä yhdistyksestä Erämessut, yhdistys osallistui yhteistyössä Lintutieteellisen yhdistyksen ja Sääksisäätiön kanssa Uramon koulun ötökkäretki (Tanja Siimessalmi, Martti Rajamäki) 5.7. Tuulihaukkaretki, 3 osallistujaa, vetäjänä Petri Mäkelä 5.8. Sudenkorentoretki Hatlamminsuolle. 7 osallistujaa. Oppaana Jouni Tuohimaa Retki Paalijoen kanjoniin ja Usminkalliolle. 38 osallistujaa. Retken vetäjänä oli Leila Järvinen ja lisäksi oppaina olivat Jouko Partanen ja Jukka Tanner Lepakkoretki Arolammin maisemiin. 40 osallistujaa. Oppaana lepakkoasiantuntija Olli Haukkovaara Kääpäretki Kalmun metsiin. 37 osallistujaa. Oppaana Luonto-Liiton metsävastaava Mari Niemi Riihimäen asematapahtuma, jossa toteutettiin kysely tärkeiksi koetuista lä-

11 himetsistä, noin 100 vastatusta Hävitetty metsä elokuvakiertue Riihimäen Kino Sammossa, 26 osallistujaa Yhdistys osallistui Oitin 8-9-luokkien ympäristöpäivään, 174 oppilasta (Marja Lukkaroinen) Yhdistys järjesti opastetun retken Harjunrinteen koululle Riihimäen kosteikkopuistoon, 190 oppilasta (Tarja Heikkonen) Metsästysmuseon 20-vuotisjuhla, Marja Lukkaroinen ja Harri Heinonen kävivät onnittelemassa ja antoivat yhdistykseltä lahjan, Laulujoutsenen perintö -kirjan * Riihimäen kotiseutujulkaisuun yhdistyksestä kirjoitus. * Riina Heinonen, Rosa Nieminen & Anna-Leena Viitanen Jäsenhankinta ja julkisuuskuvan hallinta Riihimäen Seudun Luonnonsuojeluyhdistys Ry (Hamk, Markkinointiviestintäsuunnitelma) Seminaarit, työryhmät yms Luontokerho- ja ohjaajakoulutus (Pirjo Hakulinen, Heli Laakso) Luontokerhohankkeen tapaaminen, Hämeenlinna (Petri Mäkelä, Tanja Siimessalmi, luontokerhon uusi ohjaaja Anni Eskonen) * Ekoarki suunnitteluryhmä (Aino Hirvijoki) * Ekokemin yhteistyöraati (Tarja Heikkonen) * Tarja Heikkonen toimi SLL varapuheenjohtajana ja SLL liittohallituksen jäsenenä kampanja: HANKI YKSI UUSI JÄSEN! Saat kiitokseksi norppapaidan tai 3 numeroa Suomen Luonto -lehteä. Uusi jäsen saa myös valita näistä liittymislahjan! Suomen luonnonsuojeluliitossa on jo yli jäsentä. Mutta meitä voisi olla paljon enemmänkin! Jokainen jäsen on arvokas joko aktiivisena tekijänä tai toiminnan tukijana. Mitä enemmän meitä on, sitä enemmän saamme aikaan! Ks. lisätiedot ja kutsu mukaan uusi jäsen: lähetä e-kortti internetissä: Sivu 9 jäsenkirje 1/2011 Yksi liittyy, kolme hyötyy: luonto, ystäväsi ja sinä.

12 LINTURALLIN VOITTAJAT RATKAISTIIN ÄSSÄLAJEILLA Martti Rajamäki S eli vain yhden joukkueen havaitsemat lajit, ratkaisevat. Kaksituntisen havaintorupeaman jälkeen koululaiset saapuivat jännittämään purkutilaisuutta ja omaa sijoitustaan Pohjolanrinteen yläkoululle. Purkutilaisuutta juonsi Kanta-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen varapuheenjohtaja Juhani Kairamo. Mervi Räkättirastasta pidettiin kovimpana Vainio kirjasi tulokset ylös talvirallin ässälajina. ja näytti linnuista kuvia. KUVA Martti Rajamäki Kilpailijat kokivat aitoa iloa ässälajeistaan. Tänä vuonna niitä riittikin: varpushaukka, peippo, vuorihemppo, räkättirastas, mustarastas ja närhi. Kisan ratkaisukin kulminoitui ässälajeihin, sillä mitalijoukkueet olivat kaikki ruksineet 17 lintulajia. Kolmen parhaan joukkueen sijoitukset päätettiin ratkaista ässälajien kovuuden eli harvinaisuuden perusteella. Voittajien äsvoittajajoukkue Karan sistä räkättirastas arvioitiin kovimmaksi yläkoulusta. KUVA Martti Rajamäki ja närhi kaupunkialueella harvinaisempana vei voiton mustarastaasta. Ykkösjoukkueena palkittiin Karan yläkoulun Sini Adlerin, Tea Ikävalkon, Reetta Blombergin, Riina Väänäsen sekä Katariina Bitterin muodostuma joukkue (räkättirastas ässänä), kakkosjoukkueena Harjunrinteen l'oiseux eli Eveliina Tiainen, Joonas Lahtinen, Sanna Malkamäki, Miska Tuhkanen ja Essi Linnavirta Sivu 10 jäsenkirje 1/2011 eitsemäs Riihimäen koulujen linturalli kisailtiin pienessä pyryssä Joukkueet pyrkivät kilpailussa jalan kulkien havaitsemaan Riihimäen kaupungin alueella mahdollisimman monta lintulajia. Voittajajoukkue on se, joka huomaa eniten lintulajeja. Tasapisteissä ässälajit,

13 (närhi), kolmosjoukkueena Karasta Lasse Oksasen, Tomi Saarion sekä Mikael Miettisen joukkue (mustarastas). Lisäksi erikseen arvottiin kaikkien osallistujien kesken Lintuvarusteen lahjoittamien kiikareiden voittajaksi Karasta Tea Ikävalko. Kilpailuun osallistui tänä vuonna 34 henkilöä, mikä on melko hyvin. Kaikki osallistujat kuitenkin olivat yläkoululaisia. Syynä lienee se, että alakoululaiset tarvitsevat mukaansa aikuisen. Ongelmaan on jo pureuduttu ja kenties ensi vuonna tilanne saadaan muuttumaan. Kilpailun järjestäjinä toimivat yhteistyössä Riihimäen seudun luonnonsuoje- l uyhdistys ja Kanta-Hämeen Lintutieteellinen yhdistys. Korvaamattomana yhteyshenkilönä koulujen puolelta oli tänäkin vuonna Pekka Koski. LUONTOKERHOSSA TUTUSTUTAAN LUONTOON LEIKIN KEINOIN L uontokerho Luontoetsivät on käynnistynyt ja kerholaisten kanssa on tutustuttu lähiluontoon yhdessä tutkien ja leikkien. Kevään teemana on luonnon arvostaminen luonnon tutkimisen ja ympäristöä kunnioittavien kulutusvalintojen kautta. Kerhossa tullaan muun muassa tekemään lumitaidetta, harjoittelemaan kierrätystä ja energian kohtuullista kulutusta toiminnan ja leikin kautta sekä retkeilemään Hatlamminsuolla. Luontoetsivät kokoontuvat parittomien viikkojen tiistaisin klo osoitteessa Mäkikuja 15. Vielä mahtuu mukaan, ilmoittaudu kerho-ohjaajalle Anni Eskoselle puh Luontokerhon ohjaaja Anni Eskonen Kerho-ohjelma / kevät tutustumista, kerhon säännöt, tulevan ideointia (kerhotilalla) 1.2. tutustumista lähiympäristöön / eläinten talvipuuhat (kerhotilalla + lähiluonnossa) eläinten talvipuuhat jatkuu / ilmastonmuutos / energian kulutus (kerhotilalla) 1.3. lumiukot / lumitaideteokset / lumen tutkiminen (lähiluonnossa) vesi (kerhotilalla + lähiluonnossa) jätteiden lajittelu / kierrätys (kerhotilalla) kun luonto herää (kerhotilalla + lähiluonnossa) kevätseurantaretki Hatlamminsuolla (myös muut perheenjäsenet lämpimästi tervetulleita, lisätietoa lähempänä) kevätjuhla (kerhotilalla + lähiluonnossa) Sivu 11 jäsenkirje 1/2011 Anni Eskonen

14 Yhdistyksen kotisivut uudistuvat Sivu 12 jäsenkirje 1/2011 L uonnonsuojeluyhdistys siirtyy sosiaalisen median aikakauteen. Luonnonsuojeluyhdistyksen kotisivujen päivittämistä uuteen uskoon on mietitty jo parisen vuotta. Nyt toimeen on tartuttu. Vanhojen sivujen päivitys on ollut hankalaa, eikä uusien internetin toimintamuotojen käyttöönotto ole vanhojen sivujen puitteissa ollut mahdollista edes suunnitelmissa. Niinpä koko sivusto päätettiin rakentaa uudelle perustalle, joka mahdollistaa sekä vaivattoman nettijulkaisemisen että kaikki sosiaalisen median perusvaatimukset. Jokaista tulevan sivuston artikkelia voi kommentoida ja jakaa netissä eri palveluiden kuten esim. facebookin ja twitterin kautta. Tähän kannustammekin kaikkia jäseniämme. Kaikki kommentointi, jakaminen ja "tykkääminen" lisää yhdistyksen ajamien asioiden näkyvyyttä ja parantaa siten mahdollisuuksia toimia luonnon ja ympäristön puolesta. Myös sivuston blogi tulee muuttumaan täydellisesti. Oikeastaan vanhaa "blogia" ei edes voi nimittää oikeaksi blogiksi, koska se ei täytä mitään blogin tunnusmerkkejä kuten esim. kommentointimahdollisuutta. Tulevassa blogissa mahdollisimman eri kirjoittajat kertovat luontoon ja luonnonsuojeluun liittyvistä asioista henkilökohtaisemmista nä- kökulmistaan ja omista intresseistään käsin. Blogi ei edusta yhdistyksen virallista kantaa. Sen tarkoituksena on herättää keskustelua luonnosta ja ympäristöstä kiinnostuneiden kesken. Kommentointi ja keskustelu on kaikille mahdollista. Kirjoittajat ovat ainakin aluksi hallituslaisia. Uudesta sivustosta on olemassa jo koekäytössä oleva versio ja aivan lähiaikoina, mahdollisesti helmikuun loppuun mennessä, julkaistaan uusi versio virallisesti. Seuratkaa tilannetta ja kommentoikaa ja jakakaa aktiivisesti sivuston julkaisuja tutuille ja tuntemattomille! Monimuotoinen metsä tutuksi Riihimäellä ja Oitissa luonto- ja ympäristöviikolla V altakunnallista Luonto- ja ympäristöviikkoa vietetään kirjastoissa viikolla Riihimäen kirjastossa on esillä luontokirjoja sekä Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksen näyttely, jossa opitaan tunnistamaan monimuotoista metsää. Oitin kirjastossa on esillä luonnonsuojeluyhdistyksen kokoama luontokuvanäyttely suo- ja metsäteemalla. Luonnonsuojeluliiton oma teema vuonna 2011 on luonnon hiilivarastojen suojelu, joka on samalla sekä ilmastonettä luonnon monimuotoisuuden suojelua. Puut ovat tärkeä hiilivarasto, samoin

15 Ekokemin jätevoimala kakkosen ympäristöluvasta L uonnonsuojeluyhdistys ei valittanut Ekokemin toiselle jätevoimalalle myönnetystä ympäristöluvasta. Valituksen tekemiseen ei löytynyt riittäviä resursseja, eikä tuplavalitusta katsottu tarpeelliseksi - tiedettiin, että Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri tekee valituksen luvasta. Jätevoimalaan liittyen järjestettiin keskustelutilaisuus, jossa Ekokem oli toimitusjohtajaa myöten edustettuna. Tilaisuuden jälkeen päätettiin yhdessä Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen kanssa esittää piirille valituksen tueksi lista luvan keskeisimmistä puutteista. Pääpiirteissään argumentit olivat seuraavat: JV2:sen sekä jätteenkäsittelyja loppusijoitusaluehankkeen yhteisvaikutus JV2 ja Ekokem-Palvelun mittava laajennushanke ovat saman konsernin hankkeita ja ovat kytköksissä toisiinsa. Ne pitäisi käsitellä yhdessä, jotta yhteisvaikutukset nähtäisiin paremmin. Yhteisiä tekijöitä ovat mm. yhteiset jätevedet, melu, pöly, hajuhaitat, liikenteen lisäys, jätteiden varastointi ja loppusijoituspaikan käyttö. Vesienkäsittelyn kapasiteetti Riihimäen jätevedenpuhdistamon kapasiteetti on tällä hetkellä alimitoitettu ja tulvien aikaan vettä on juoksutettu lähes puhdistamatta Vantaanjokeen. Suunnitelmien mukaan laitosalueelta tullaan keräämään kaikki sade ja hulevedet ja johtamaan alueen omaan vesienkäsittelyjärjestelmään. Alueelle rakennetaan kaksi allasta pidättelemään vesiä, mutta riskiarvioinnissa ei ole huomioitu pitkäjaksoisen rankkasateen aiheuttamaa poikkeustilannetta, vaikka vuoden 2004 tulvista pitäisi olla vielä muistijälki. Pitkää sadejaksoa järjestelmä ei kestä, mutta kuinka likaantuneita ovat ylijuoksutetut vedet ja millaisista vesimassoista puhutaan? Jätteentoimittajien ja toimialueen selvitykset Jätteentoimittajilta tulisi ympäristöluvassa edellyttää selvitykset todellisesta syntypaikkalajittelusta ja jätteen synnyn ehkäisytoimenpiteistä. Jätehierarkian toimivuudesta ei synny arvioita. Tällaisia selvityksiä tulisi edellyttää toimijoilta ja niiden tulisi olla myös julkisesti arvioitavissa. Mitä pidemmälle prosessissa mennään, sitä hankalammaksi puhdas lajikkeiden erottelu tulee. Ympäristömittaukset ja niiden riippumattomuus JV2 hankkeeseen kuten muuhunkin Ekokemin toimintaan liittyy monenlaista päästöjen tarkkailua. Pitäisi selventää mikä taho kulloinkin mittaukset tekee ja edellyttää tahoilta riippumattomuutta. Sivu 13 jäsenkirje 1/2011 kuin luonnontilaiset suot. Näyttelyissä on tietoa metsistä, Metso-ohjelmasta, jonka turvin metsien suojelusta voi saada rahaa, ja yhdistyksen toiminnasta. Luonto- ja ympäristöviikkoa on järjestetty vuodesta 1999 lähtien. Tänä vuonna se näkyy noin 200 kir-jastossa ympäri Suomen.

16 Lähettäjä: Petri Mäkelä/ Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys ry. Tammistontie 4 B Riihimäki

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja 28.9. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen järjestäytyminen Katja Lahdenranta-Linna valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

Lisätiedot

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -juliste -kutsu kilpailuun -ohjelma -kokouskutsu Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -ilmoittautuminen -kilpailusäännöt 17.10.2015 Peltolan koulu, Lummetie 27 b Tikkurila, Vantaa emantakisat@gmail.com

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015

PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015 PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015 Paikka: Wanha Karhunmäki, Lapua Aika: 14.11.2015 1. Kokouksen avaus Hallituksen jäsen Joni Riste avasi

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS www.rsly.net Jäsenkirje 1/2015 Kutsu 40-vuotisjuhlavuoden yleisötilaisuuteen ja kevätkokoukseen 3.3.2015 klo 18 Riihimäen Harjunrinteen koulululle Kalevankatu 3

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00.

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. VUOSIKOKOUS Aika 10.2.2009 klo 19.00 Paikka Lappeenrannan Upseerikerho Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

MONIVAIKUTTEISET KOSTEIKOT -TOIMINTA JA MERKITYS. Ympäristö ja luonnonvarat, Vesien tila, Anni Karhunen

MONIVAIKUTTEISET KOSTEIKOT -TOIMINTA JA MERKITYS. Ympäristö ja luonnonvarat, Vesien tila, Anni Karhunen MONIVAIKUTTEISET KOSTEIKOT -TOIMINTA JA MERKITYS Ympäristö ja luonnonvarat, Vesien tila, Anni Karhunen 8.12.2011 MIKSI KOSTEIKKOJA? vesiensuojelutoimia pitää tehdä, vedet eivät ole kunnossa, kosteikko

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

MRL 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu Lahden yleiskaavan 2025 ehdotuksesta

MRL 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu Lahden yleiskaavan 2025 ehdotuksesta Yleiskaavatyö 2013-2016 Lahden läntisten osien osayleiskaava Y-202 Yleiskaavaehdotus 2016 D/318/10.02.02.00.04/2015 KV 13.6.2016 Liite 8 Tekninen ja ympäristötoimiala Maankäyttö ja aluehankkeet Pöytäkirja

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry VUOSIKOKOUS. Klo 18:00, ABC Tiiriö, Hämeenlinna

HPK Kannattajat ry VUOSIKOKOUS. Klo 18:00, ABC Tiiriö, Hämeenlinna VUOSIKOKOUS Klo 18:00, ABC Tiiriö, Hämeenlinna 10.08.2016 1. Kokouksen avaus Kokous alkoi klo 18:00. 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Marko Hoikkala valittiin

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. 1 POHJOIS-KARJALAN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Pohjois-Karjalan kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella

Lisätiedot

VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014

VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (5) VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS AIKA 12.3.2014 kello 19.00 20.15 PAIKKA LÄSNÄ 1 Kokouksen avaus Vampulan Osuuspankin kokoustilat Kaarina Leppämäki Hannu Leppämäki

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Ville Hurmalainen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

Ville Hurmalainen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. 1 SYYSKOKOUS 15.11.2015 Aika: Paikka: 15.11.2015, klo 11:30 alkaen Hämeenkylän kirkon seurakuntasali 1. Syyskokouksen avaus. Ville Hurmalainen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. 2.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA Suonteen kalastusalueen vuosikokous 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA SUONTEEN KALASTUSALUEEN VARSINAINEN VUOSIKOKOUS AIKA: Perjantai 25.4.2014 alkaen klo 12.00 PAIKKA: Lamminmäen tila, Joutsa 1. Kokouksen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma.

Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma. Rauman Kameraseura ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Motoristit ry Sen kotipaikka on Savonlinna Yhdistyksen kieli Suomi 2 Toiminnan tarkoitus Tämä yhdistys, jota näissä

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY Pihlavan VPK Ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pihlavan VPK ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä palokunnaksi. Palokunnan toiminta-alueena

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous

A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous 1. 2.4.2017 Silokallion kurssikeskus, Silokalliontie 160, Kullaa A-Kiltojen Liitto ry:n kevätpäiviä vietetään 1. 2.4.2017 Silokallion kurssikeskuksessa

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot