RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS Jäsenkirje 1/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS Jäsenkirje 1/2011"

Transkriptio

1 Töyhtötiainen, havumetsien komistus. KUVA Kari Paukola RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS Jäsenkirje 1/2011 PUNAINEN LISTA KOSTEIKOT SAMMALISTONSUO KOULUJEN LINTURALLI

2 Eletään jännittäviä aikoja. Myyräkannat ovat päässeet paksujen hankien alla taas kasvamaan ja metsässä kulkeva näkee helposti pienten jalkojen taputtamia jälkijonoja. Pöllöjen kannalta tilanne näyttää hyvältä., mutta totuus paljastuu vasta pesimäaikaan. Aikaisimmat huutelijat ovat jo olleet äänessä, mutta viime vuoden poikkeuksellisella romahduksella saattaa olla pitkä vaikutuksensa. Loppuvuodesta julkistettiin Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnin kymmenvuotispäivitys. Punainen lista on myös kevätkokouksemme esitelmän aiheena. Esittelijäksi saadaan arvioinnin ohjausryhmään kuulunut Ilpo Mannerkoski SYKE:sta. Kannattaa tulla paikan päälle! Vihdoin myös hiirihaukan ja helmipöllön ahdinko on huomattu. Sen sijaan muutamien lajien häviämistä listalta ei voi kuin ihmetellä. Kenties alueelliset erot kannoissa vääristävät tilannetta. Erityisesti metsiensuojelussa riittää tekemistä. Edelleen enemmistö (36,2%) uhanalaisista lajeista elää metsissä. Yksityiset voivat suojella metsiään korvausta vastaan ns. Metso-rahastolla. Metsäalan toimijat eivät vaan tunnu vievän viestiä maanomistajille saakka. Hallitustasolla myönteisyyttä luonnon- ja ympäristönsuojeluun ei juurikaan ole viime vuosina löytynyt, eivätkä vaaligallupit parempaa tulevaisuutta lupaa. Vaaleja ei kuitenkaan ole vielä käyty. Tärkeää olisi saada vihdoin valituksi henkilöitä, jotka aidosti ajavat esim. metsiensuojeluasiaa. Tentatkaa ehdokkaita! Kevät näyttää mitä hangen alta paljastuu. Pöllöjen kohdalla voimme vain odottaa, mutta vaaleissa voimme vaikuttaa! Petri Mäkelä pj. Allekirjoittanut tuulihaukkoja rengastamassa. Yläpuolella lentelee emolintu. KUVA Maija Siljander Rapinaa lumikinosten alta

3 Paperia, metsiä ja yhdistyksen varoja säästääksemme toivomme yhä useampien jäsenten siirtyvän vain sähköisen jäsenkirjeen käyttöön! Ilmoita siis osoitteesi sihteerille tai pj:lle! Sähköisenä saat myös muuta yhdistyspostia! Halutessasi saat edelleen myös painetun version. Sisällys 2 Sammalistonsuosta lintukeidas? 4 Kosteikko vähentää kuormitusta 5 Toimintakertomus 10 Linturallin voittajat ratkaistiin ässälajeilla 11 Luontokerhossa kuulumiset 12 Yhdistyksen kotisivut uudistuvat 12 Luonto- ja ympäristöviikolla kirjastoissa 13 Ekokemin jätevoimala 2:sen ympäristöluvasta KUTSU YLEISÖTILAISUUTEEN JA KEVÄTKOKOUKSEEN Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys toivottaa kaikki tervetulleiksi sääntömääräiseen kevätkokoukseen sekä sitä edeltävään tuoretta uhanalaisuusarviointia käsittelevään yleisötilaisuuteen torstaina klo 18 Riihimäen kansalaisopistolle. sen ohella tilaisuudessa esitellään valokuvia uhanalaisista lajeista ja nautitaan kahvia ja pullaa. Lajien uhanalaisuuden arviointi tuottaa tietoa luonnon monimuotoisuuden tilasta ja sen perusteella voidaan ohjata toimia, joilla lajeja ja niiden elinympäristöjä suojellaan. Suomen lajiston uhanalaisuutta on nyt arvioitu neljännen kerran ja arvioinnin tulokset julkistettiin joulukuun alussa jolloin ilmestyi kirja "Suomen lajien uhanalaisuus - Punainen kirja 2010". Kevätkokousta edeltävässä yleisötilaisuudessa Suomen lajien uhanalaisuutta ja siinä tapahtuneita muutoksia esittelee arvioinnin ohjausryhmään ja Punaisen kirjan toimituskuntaan kuulunut vanhempi tutkija Ilpo Mannerkoski Suomen ympäristökeskuksesta. Esityk- selle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 2) Hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus. 3) Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 4) Valitaan piirikokousedustajat sekä muiden tarpeelliseksi katsottujen järjestöjen kokousten edustajat. 5) Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat. Sivu 1 jäsenkirje 1/2011 Suomen lajien uhanalaisuustilan- Kevätkokoukne - uusi punainen lista on valsen asialista mistunut 1) Valitaan kokouk-

4 Lokkisaari. Ahtialanjärvi. Lintukosteikon kunnostus vaatii myös työpanosta. KUVA Tatu Itkonen Sammalistonsuon turpeennostoalue voisi olla LINTUKEIDAS Tatu Itkonen ja Jonna Viisainen Sivu 2 jäsenkirje 1/2011 S ammalistonsuon turpeenottoalue, tuttavallisemmin "VP", eli vankilan pellot sijaitsee Riihimäellä 54-tien pohjoispuolella. VP:n raivaaminen pelloiksi aloitettiin vankityövoimalla vuonna Alueen pinta-ala on 230 hehtaaria. Peltojen viljely loppui jo 1970-luvulla maatalouden ylituotannon vuoksi. "Pakettipelloilla" kasvoi heinikkoa ja rikkaruohostoja, joista monet linnut hakivat ravintonsa ja saivat suojaa. Myyrä- ja lintukannat olivatkin alueella tuolloin runsaita. Vapo aloitti Sammalistonsuolla suurimuotoisen turpeennoston 1980-luvulla ja se jatkunee vuoteen 2015 asti. Turpeennosto on madaltanut aluetta ja muuttanut entiset pellot laajoiksi allasmaisiksi turvekentiksi, joiden kuivatusta pyritään säätelemään pumpuilla. Sateisina kesinä ja tulvakeväinä veden pinta on noussut VP:llä poikkeukselli- sen korkealle ja alue on muuttunut tavanomaista linturikkaammaksi. Tällaisia vuosia on ollut mm ja Kanta-Hämeen Linnut -julkaisun perusteelliseen artikkeliin vuoden 2004 linnuista VP:llä voit tutustua netissä: Nämä havainnollistavat vuodet ja muut kokemukset vastaavista kohteista ja kosteikoista laajemminkin, ovat herättäneet ajatuksen VP:n alueen edelleen kehittämisestä mm. kahlaajien, sekä lokkija vesilintujen levähdys-, ruokailu- ja pesimäkosteikkona turpeennoston loppuessa. Tämä ajatus on alustavasti esitetty Vapolle Lokkisaari ry:n ja Kanta-Hämeen Lintutieteellisen yhdistyksen toimesta ja keskustelua Vapon kanssa alueen tulevaisuudesta aiotaan viedä eteenpäin tämän vuoden aikana. Toistaiseksi asiasta on keskusteltu lähinnä lintu-

5 Mahdollisia kunnostus- ja hoitomenetelmiä Turvesuon muuttaminen lintuvedeksi on periaatteessa erittäin helppoa, yksinkertaisemmillaan tähän voi riittää pelkkä laskuojien patoaminen. Näin syntyvää lintuvettä voidaan monipuolistaa erilaisin menetelmin. Ennen veden nostoa voidaan alueelle rakentaa puhtaasta kivi- ja maa-aineksesta lintujen pesintään ja lepäilyyn ihanteellisia, maapedoilta turvaa antavia karikoita ja saarekkeita. Kosteikon pohjaksi jäävää turvekenttää voidaan muokata siten, että saadaan loivareunaisia matalikkoja ja rantoja, sekä aina avovetenä pysyviä syvempiä alueita. Vedenpinnan laskiessa matalikkojen lietteet paljastuvat ja tarjoavat ravintoa kahlaajille ja muille rantalinnuille. Jos VP:n pumppuja olisi mahdollista käyttää jatkossa lintukosteikon hyväksi, voitaisiin liiallinen vesi poistaa aina tarvittaessa ja etenkin syyspuolella laskea vedenpintaa hiljalleen. Tämä toisi jatkuvasti uusia lietepintoja esiin ja mahdollistaisi houkuttelevan ravintotarjonnan jatkuvuuden koko pitkällä lintujen syysmuuttokaudella. Muun muassa joitain edellä mainittuja ja monia muita luovia kunnostus- ja hoitomenetelmiä on kokeiltu erinomaisin tuloksin Lempäälässä sijaitsevalla Ahtialanjärvellä ja erityisesti sen "Lokkisaaressa" ympäristöineen. Näitä hyviksi havaittuja menetelmiä haluamme olla siirtämässä myös muille kohteille, lintujärville, peltokosteikoille, turvesoille jne, kovin yksipuolisiksi käyneitä kosteikko- jamme rikastuttamaan ja monipuolistamaan. Jos haluat tukea konkreettista toimintaamme kosteikkoluonnon hyväksi, liity jäseneksemme. Jäsenmaksu on 30 ja sen voit maksaa tilille OP Lisää Lokkisaaresta voi lukea kotisivuiltamme kohdasta kunnostushankkeet > Lokkisaari ja Ahtialanjärvi. Suosirri. Vuoden 2004 tulvien aikaan Sammalistonsuolla levähti runsaasti suosirrejä. KUVA Kari Paukola Tatu Itkonen. Kirjoittaja on lintuharrastaja ja Lokkisaari-yhdistyksen sihteeri. Jonna Viisainen. Kirjoittaja on lintuharrastaja ja Kanta-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen suojeluvastaava. Sivu 3 jäsenkirje 1/2011 harrastajien keskuudessa ja pyritty kartoittamaan kiinnostusta ja voimavaroja mahdollisen lintuparatiisin eteen vaadittavan työn hoitamiseksi.

6 KOSTEIKKO VÄHENTÄÄ KUORMITUSTA Marja Lukkaroinen K osteikossa hidastetaan hulevesien virtausta. jolloin veden mukana kulkeutuvat hiukkaset laskeutuvat pohjalle. Hiukkasten mukana ravinteet ja epäpuhtaudet saostuvat pohjalle. Vesikasvit puolestaan sitovat hulevesien ravinteita ja hidastavat veden virtaamista. Sivu 4 jäsenkirje 1/2011 Osmankäämiä Peltosaaressa. KUVA Tarja Heikkonen Kosteikot rikastuttavat ympäristöään monipuolisuudellaan niin kasvi- kuin eläinkuntaakin. Kun kosteikoille luodaan edellytykset, kasvillisuus leviää sinne itsestään. Mutta istuttamalla perhoskasveja voidaan kukkien ohella nauttia myös perhosten väriloistosta. Riihimäellä on erinomaiset mahdollisuudet luoda kosteikkopuistoja. Kaupunki on rakentunut vedenjakoalueelle. Täällä on luonnostaa soita. Ongelmana on tulva runsaiden sateiden aikana sekä sadevesiviemäröinnin puutteellisuus. Rii- himäen jäteveden puhdistuslaitokselta pääsee ylivirtauksia Vantaanjokeen. Kaupungilla on edessään suuret investoinnit sadeveden viemäröintiin ja puhdistuslaitoksen tehostamiseen. Kosteikkojen rakentaminen voisi jossain määrin keventää hulevesien käsittelyä. Hulevesien hallinta ei vaadi kallista ja hienoa tekniikkaa. Siksi luonnonsuojeluyhdistys on sopinut audienssin tekniseen virastoon ja yritämme suositella kosteikkojen rakentamista Vantaanjoen suojeluun, tulvien ehkäisyyn ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Peltosaarta rakennettaessa luvulla alueelle syntyi ihan vahingossa kosteikko, kun maa-ainesta läjitettäessä radan varteen veden virtaus Vantaaseen estyi. Aluetta ei ole asemakaavoitettu kosteikoksi, mutta se toimii ulkoilu ja virkistysalueena. Luonnonsuojeluyhdistys on rakentanut sinne luontopolun ja ylläpitää sitä. Aluetta ei tule enää käyttää maankaatopaikkana, vaan säilyttää ja ehostaa kosteikkopuistona. Kun Vahteristoon perustettiin kaupungin ensimmäinen suojelualue, sinne suunniteltiin kosteikkoidealla mutkitteleva oja jarruttamaan hulevesien virtausta Vantaanjokeen. Toteutus oli suora, syvä oja. Joten vedet hulahtavat entistä nopeammin Vantaaseen. Asia pitää korjata suunnitelman mukaiseksi. Palaamme asiaan, kun neuvottelu on pidetty.

7 RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS RY Toimintakertomus vuodelta 2010 Vuonna 2010 yhdistyksen toiminta jatkui vilkkaana edellisvuosien malliin. Alkuvuoden toiminta aloitettiin perinteisellä linturallilla. Luontokerho Luontoetsivät jatkoi toimintaansa kevätkauden ajan. Suomen luonnonsuojeluliiton raita-teemavuosi huipentui Riihimäellä pääsisäisenä Kaunein virpomisoksa -kisaan, jossa yhdistys oli yksi järjestäjistä. Helmikuussa yhdistys antoi lausunnon Kalmun yleiskaavaehdotuksesta ja otti kantaa enduroreittihankkeseen Kirveskallion ja Kinturinmäen alueelle. Toukokuussa yhdistys antoi lausunnon Oitin golfkenttähankkeesta. Kesäkuussa yhdistys osallistui erämessuille. Kesällä järjestettiin yhteistyössä Riihimäki Seura ry:n kanssa kymmenen torstaikävely -retkeä. Syyskuussa järjestettiin Riihimäellä Luonto Liiton Hävitetty metsä -elokuvakiertue. Lokakuussa yhdistys oli mukana Oravanpäivä tapahtumassa ja siihen liittyvässä paljon julkisuutta saaneessa oravakyselyssä. Vuoden lopussa yhdistys perehtyi Ekokem jätevoimala 2:n ympäristölupaan. Jäsenistö Vuoden 2010 lopussa jäseniä oli 172. Jäsenmäärä kasvoi edellisvuodesta neljällä. Jäsenmaksu oli varsinaiselle jäsenelle 28e, perhejäsenelle 10e ja opiskelijajäsenelle 23e. Syyskaudella mietittiin keinoja uusien jäsenten hankkimiseen. Pohjana oli Hämeen ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoiden oppilastyönä tehty markkinointitutkimus yhdistyksen julkisuuskuvasta ja jäsenten hankinnasta. Hallinto Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Mäkikujalla kerhohuoneessa ja syyskokous Riihimäen ammattikorkeakoululla Syyskokousta edeltävässä yleisötilaisuudessa Suomen sudenkorentoseuran puheenjohtaja Jussi Mäkinen esitelmöi Hämeen alueen sudenkorennoista ja kertoi yhdistyksensä varainkeräyshankkeesta soiden suojelemiseksi. Näiden lisäksi hallitus kokoontui yhteensä 7 kertaa. Lisäksi käytiin vilkasta keskustelua sähköpostitse. Hallituksen laajennetun sähköpostilistan kautta kulki 475 viestiä. Sähköpostilistalla oli noin 15 yhdistyksen jäsentä mukaan lukien hallitus varajäsenineen. Puheenjohtajana toimi Petri Mäkelä, varapuheenjohtajana Aino Hirvijoki, sihteerinä Katri Pitkänen ja taloudenhoitajana Harri Heinonen. Muita hallituksen jäseniä olivat Tarja Heikkonen, Pirjo Hakulinen, Seppo Salli ja sekä varajäseniä Tanja Siimessalmi, Marja Lukkaroinen ja Jorma Nieminen. Tilintarkastajina toimivat Riina Heinonen ja Paula Suoja. Yhdistyksellä on vuokralla yhdessä Riihiladun kanssa Riihimäen kaupungilta kokouksien pitämistä varten Mäkikujan nuorisotalolta huone. Sivu 5 jäsenkirje 1/2011 Yleistä

8 Yhteistoimintaa oli Riihimäki-Seuran, Riihiladun, Metsästysmuseon, Riihimäen kaupungin viranomaisten, muiden luonnonsuojeluyhdistysten sekä Ekokemin yhteistyöraadin kanssa. Lisäksi yhdistys otti osaa Uudenmaanpiirin kokouksiin. Tiedotus Jäsenille lähetettiin vuoden aikana kaksi jäsenkirjettä (painettu+sähköinen). Lisäksi lähetettiin vain sähköisesti tiedotuksia ym. Järjestetyistä tilaisuuksista ym. on ilmoitettu myös paikallislehdissä. Lisäksi yhdistyksen kotisivuilla (www.sll.fi/riihimaki) on tiedotettu tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Linturalli Perinteiseen tammikuun tapahtumaan koulujen linturalliin osallistui 11 joukkuetta, joissa oli yhteensä 44 oppilasta. Pakkasesta huolimatta joukkueet havaitsivat lintuja 22 lajia, mikä on vain muutaman lajin vähemmän kuin edellisenä vuonna. Paras joukkue, Karan yläkoulun 5. joukkue, havaitsi 18 lajia. Alakoulujen ja 2.asteen oppilaitosten sarjoissa osallistujia oli vain yksi joukkue kummassakin. Jokaisessa sarjassa jaettiin palkinnot. Kaikkien osallistujien kesken arvottiin kiikarit. Sivu 6 jäsenkirje 1/2011 Luontokerho Luontokerho Luontoetsivät kokoontui kevätkauden ajan joka toinen maanantai kahdeksan kertaa Mäkikujalla ohjaajanaan Heli Lahtinen. Osallistujia oli keskimäärin seitsemän. Syyskaudella kerholla ei ollut toimintaa, koska uutta ohjaajaa ei onnistuttu palkkaamaan. Loppusyksystä saatiin varmistettua seuraavan vuoden kevääksi uusi ohjaaja. Vuoden ympäristötekopalkinto Yhdistys ilmoitti Vuoden 2009 ympäristöteko palkinnosta kevään jäsenkirjeessään, nettisivuillaan ja paikallislehdessä. Kuitenkaan 1.3. mennessä ei oltu jätetty yhtään ehdotusta, joten palkinto jäi tällä kertaa jakamatta. Kaunein virpomisoksa kilpailu Vuosi 2010 oli Suomen luonnonsuojeluliiton raita-teemavuosi. Raidan valinnalla vuoden puuksi korostettiin raidan ja pajujen merkitystä taajamaluonnolle ja luonnon monimuotoisuudelle. Teemavuoden kunniaksi järjestettiin Riihimäellä pääsiäiskaupunkiteemaan liittyen Kaunein virpomisoksa -kilpailu. Järjestäjinä olivat Riihimäen kaupungin puistotoimi sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, Riihimäen kaupunkikeskustayhdistys Virike ry sekä Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliitto. Kilpailuun saivat osallistua päiväkoti- ja koululaisryhmien lisäksi kaikki kaupungin asukkaat. Pääsiäisenä tuomaristo valitsi voittajaksi Milja Laasosen askarteleman virpomisoksan, jossa oli kierrätetty yllätysmunien lelupakkauksia. Raita-teeman kunniaksi luonnonsuojeluyhdistys koristi kaupunkialueella kasvavia raitoja nauhoilla. Kalmu Helmikuussa yhdistys antoi lausunnon Kalmun osayleiskaavasta. Yhdistyksen mielestä kaikessa kaavasuunnittelussa tulisi ottaa huomioon ekologisen verkoston turvaaminen, mihin kuuluu luonnon ydinalueet ja niiden väliset ekologiset yhteydet. Kalmun osayleiskaava uhkaa merkittävää alaa arvokkaita metsiä ja

9 Oitin golfkenttähanke Toukokuussa yhdistys antoi lausunnon Oitin gofkenttähankkeeseen liittyvästä ranta-asemakaavasta. Yhdistys totesi, että kaavasta puuttui luontoselvitykset, ja vaati, että kaavoitettavasta alueesta tehdään kunnolliset linnusto-, kasvisto-, liito-orava- ja lepakkoselvitykset. Ilman niitä hankkeen ympäristövaikutuksia on vaikea arvioida. Yhdistys esitti, että kaavaan on lisättävä vaatimus Suomen Golfliiton ympäristöohjelman noudattamisesta sekä kentän suunnittelussa että sen ylläpidossa. Yhdistyksen mielestä pohjavesien suojelua ei oltu riittävästi huomioitu varsinkin, kun kaava-alue sijoittui I-luokan pohjavesialueelle. Yhdistys esitti myös huolensa puhdistamattomien valumavesien pääsystä Puujokeen. Lisäksi kentän väyläsuunnitelmassa todettiin pahoja turvallisuuspuutteita. Yhdistyksen kannanotot kaikuivat kuuroille korville. Hausjärven kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuussa yksimielisesti ranta-asemakaavan, johon oli tehty vain muutamia epäoleellisia muutoksia. Enduro Yhdistys otti kantaa yleisöosastokirjoituksella kaupungin ja paikallisen enduroyrittäjän väliseen maankäyttösopimukseen, joka oli tehty hyvän hallintotavan vastaisesti. Kaupungin puolelta asiaa ei kommentoitu. Enduroyrittäjän kanssa keskusteltiin palaverissa reittien linjauksista ja luonnonsuojelullisista näkökohdista. Eräkoulu Yhdistys suunnitteli keväällä Riihiladun, Riihimäen retkeilijöiden ja Riihimäen suunnistajien kanssa eräkoulun järjestämistä vuotiaille nuorille. Hyvistä ideoista ja yrittämisestä huolimatta osallistujia ei ilmoittautunut, lukuun ottamatta Petri Mäkelän järjestämää rengastusretkeä, johon osallistui yksi perhe. Oravanpäivä ja oravakysely Yhdistys osallistui Oravanpäivä tapahtumaan Riihimäen metsästysmuseolla jakamalla oravatietoutta ja järjestämällä paikalle Kurre-oravamaskotin. Yhdistys ja Suomen Metsästysmuseo järjestivät oravakyselyn Riihimäen seudun asukkaille yhteistyössä Aamupostin kanssa. Kysyttiin, ovatko oravat runsastuneet vai vähentyneet, ja pyydettiin lähettämään havaintoja oravista ja liito-oravista. Vastauksia saatiin run- Sivu 7 jäsenkirje 1/2011 käytännössä tuhoaa ekologiset yhteydet. Näin ollen mm. liito-oravan elinmahdollisuudet hävitetään. Yhdistys esitti, että rakentamisen alle jäävät vanhat metsät jätettäisiin rakentamatta ja asutuksen ja metsän väliin jätettäisiin kyllin suuri suojavyöhyke haitallisen reunavaikutuksen minimoimiseksi. Eläinten kulkuyhteydet etenkin pohjois-eteläsuunnassa tulee turvata. Yhdistys myös totesi osayleiskaavan olevan siinä esitetyistä väitteistä huolimatta ristiriidassa valtakunnallisten maankäytön tavoitteiden kanssa ympäristön- ja luonnonsuojeluun liittyvissä kohdissa. Yhdistyksen järjestämä retki Kalmun vanhaan metsään 2.9. oli yleisömenestys. Retkellä tutustuttiin alueen monipuoliseen kääpälajistoon Luonto-Liiton metsävastaava Mari Niemen johdolla. Kalmun metsistä on löydetty uhanalaisia ja vanhan metsän indikaattorilajeja, kuten ruostekääpä, riukukääpä ja punahäivekääpä.

10 saasti ja mukana oli monia hauskoja ja mielenkiintoisia havaintoja tupsukorvien puuhista pihapiirissä. Oravakysely sai runsaasti julkisuutta valtakunnallisellakin tasolla. Ekokem Joulun alla Ekokemin jätevoimala 2:n ympäristölupa oli esillä. Asiaan liittyen yhdistyksen hallitus piti palaverin Ekokemin edustajien kanssa, mukana oli myös Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen edustaja. Yhdistys päätti jättää oman lausuntonsa antamatta resurssipulan takia, ja toisaalta siksi, että Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ilmoitti jättävänsä oman lausuntonsa. Piirille annettiin yhdessä Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen kanssa taustatietoja ympäristöluvan puutteista. Sivu 8 jäsenkirje 1/2011 Lausunnot, aloitteet ja kannanotot Lausunto Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta helmikuu Yleisönosastokirjoitus: Vastine enduroyrittäjä Jyri Tengmanin yleisönosastokirjoitukseen(endurohanke) 7.5. Lausunto: Puujoen puutarhakylän ranta-asemakaavan muutos ja laajennus (Oitin golfkenttä) 9.3. Palaveri MotoJyskyn kanssa Endurosafarireitistöistä (Herri Heinonen, Petri Mäkelä) Hämeen ELY-keskukselle Kannanotto koskien ELY-keskukselle tehtyjä luonnonsuojelualuehakemuksia Riihimäen Kalmun alueella Muistutus/mielipide Ympäristölupahakemuksesta, Hakija Ekokem Oy (Riihimäen jätteen ja ongelmajätteen käsittelyja hyödyntämislaitoksen ympäristöluvan viemäröitäviä jätevesiä koskevan lupamääräyksen muutoshakemus) Retket ja muu toiminta Riihimäen koululaisten linturalli yhteistyössä Kanta-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen kanssa, 44 osallistujaa, 11 joukkuetta Luonto- ja ympäristöviikko Riihimäen ja Hausjärven kirjastoissa, esillä luontokuvia (Petri Uronen, Martti Rajamäki ja Seppo Salli) Ryttylän koulun luontopäivä, 8 ryhmää, joissa jokaisessa 20 oppilasta (Tanja Siimessalmi, Petri Mäkelä) 5.5. Riihimäen kirjaston kevätjuhla, Maija Siljander luki karhusadun lapsille 3.6. Yölaulajaretki Peltosaaren kosteikkopuistoon. Noin 25 osallistujaa. Oppaana Markku Hyvärinen Kanta-Hämeen Lintutieteellisestä yhdistyksestä Erämessut, yhdistys osallistui yhteistyössä Lintutieteellisen yhdistyksen ja Sääksisäätiön kanssa Uramon koulun ötökkäretki (Tanja Siimessalmi, Martti Rajamäki) 5.7. Tuulihaukkaretki, 3 osallistujaa, vetäjänä Petri Mäkelä 5.8. Sudenkorentoretki Hatlamminsuolle. 7 osallistujaa. Oppaana Jouni Tuohimaa Retki Paalijoen kanjoniin ja Usminkalliolle. 38 osallistujaa. Retken vetäjänä oli Leila Järvinen ja lisäksi oppaina olivat Jouko Partanen ja Jukka Tanner Lepakkoretki Arolammin maisemiin. 40 osallistujaa. Oppaana lepakkoasiantuntija Olli Haukkovaara Kääpäretki Kalmun metsiin. 37 osallistujaa. Oppaana Luonto-Liiton metsävastaava Mari Niemi Riihimäen asematapahtuma, jossa toteutettiin kysely tärkeiksi koetuista lä-

11 himetsistä, noin 100 vastatusta Hävitetty metsä elokuvakiertue Riihimäen Kino Sammossa, 26 osallistujaa Yhdistys osallistui Oitin 8-9-luokkien ympäristöpäivään, 174 oppilasta (Marja Lukkaroinen) Yhdistys järjesti opastetun retken Harjunrinteen koululle Riihimäen kosteikkopuistoon, 190 oppilasta (Tarja Heikkonen) Metsästysmuseon 20-vuotisjuhla, Marja Lukkaroinen ja Harri Heinonen kävivät onnittelemassa ja antoivat yhdistykseltä lahjan, Laulujoutsenen perintö -kirjan * Riihimäen kotiseutujulkaisuun yhdistyksestä kirjoitus. * Riina Heinonen, Rosa Nieminen & Anna-Leena Viitanen Jäsenhankinta ja julkisuuskuvan hallinta Riihimäen Seudun Luonnonsuojeluyhdistys Ry (Hamk, Markkinointiviestintäsuunnitelma) Seminaarit, työryhmät yms Luontokerho- ja ohjaajakoulutus (Pirjo Hakulinen, Heli Laakso) Luontokerhohankkeen tapaaminen, Hämeenlinna (Petri Mäkelä, Tanja Siimessalmi, luontokerhon uusi ohjaaja Anni Eskonen) * Ekoarki suunnitteluryhmä (Aino Hirvijoki) * Ekokemin yhteistyöraati (Tarja Heikkonen) * Tarja Heikkonen toimi SLL varapuheenjohtajana ja SLL liittohallituksen jäsenenä kampanja: HANKI YKSI UUSI JÄSEN! Saat kiitokseksi norppapaidan tai 3 numeroa Suomen Luonto -lehteä. Uusi jäsen saa myös valita näistä liittymislahjan! Suomen luonnonsuojeluliitossa on jo yli jäsentä. Mutta meitä voisi olla paljon enemmänkin! Jokainen jäsen on arvokas joko aktiivisena tekijänä tai toiminnan tukijana. Mitä enemmän meitä on, sitä enemmän saamme aikaan! Ks. lisätiedot ja kutsu mukaan uusi jäsen: lähetä e-kortti internetissä: Sivu 9 jäsenkirje 1/2011 Yksi liittyy, kolme hyötyy: luonto, ystäväsi ja sinä.

12 LINTURALLIN VOITTAJAT RATKAISTIIN ÄSSÄLAJEILLA Martti Rajamäki S eli vain yhden joukkueen havaitsemat lajit, ratkaisevat. Kaksituntisen havaintorupeaman jälkeen koululaiset saapuivat jännittämään purkutilaisuutta ja omaa sijoitustaan Pohjolanrinteen yläkoululle. Purkutilaisuutta juonsi Kanta-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen varapuheenjohtaja Juhani Kairamo. Mervi Räkättirastasta pidettiin kovimpana Vainio kirjasi tulokset ylös talvirallin ässälajina. ja näytti linnuista kuvia. KUVA Martti Rajamäki Kilpailijat kokivat aitoa iloa ässälajeistaan. Tänä vuonna niitä riittikin: varpushaukka, peippo, vuorihemppo, räkättirastas, mustarastas ja närhi. Kisan ratkaisukin kulminoitui ässälajeihin, sillä mitalijoukkueet olivat kaikki ruksineet 17 lintulajia. Kolmen parhaan joukkueen sijoitukset päätettiin ratkaista ässälajien kovuuden eli harvinaisuuden perusteella. Voittajien äsvoittajajoukkue Karan sistä räkättirastas arvioitiin kovimmaksi yläkoulusta. KUVA Martti Rajamäki ja närhi kaupunkialueella harvinaisempana vei voiton mustarastaasta. Ykkösjoukkueena palkittiin Karan yläkoulun Sini Adlerin, Tea Ikävalkon, Reetta Blombergin, Riina Väänäsen sekä Katariina Bitterin muodostuma joukkue (räkättirastas ässänä), kakkosjoukkueena Harjunrinteen l'oiseux eli Eveliina Tiainen, Joonas Lahtinen, Sanna Malkamäki, Miska Tuhkanen ja Essi Linnavirta Sivu 10 jäsenkirje 1/2011 eitsemäs Riihimäen koulujen linturalli kisailtiin pienessä pyryssä Joukkueet pyrkivät kilpailussa jalan kulkien havaitsemaan Riihimäen kaupungin alueella mahdollisimman monta lintulajia. Voittajajoukkue on se, joka huomaa eniten lintulajeja. Tasapisteissä ässälajit,

13 (närhi), kolmosjoukkueena Karasta Lasse Oksasen, Tomi Saarion sekä Mikael Miettisen joukkue (mustarastas). Lisäksi erikseen arvottiin kaikkien osallistujien kesken Lintuvarusteen lahjoittamien kiikareiden voittajaksi Karasta Tea Ikävalko. Kilpailuun osallistui tänä vuonna 34 henkilöä, mikä on melko hyvin. Kaikki osallistujat kuitenkin olivat yläkoululaisia. Syynä lienee se, että alakoululaiset tarvitsevat mukaansa aikuisen. Ongelmaan on jo pureuduttu ja kenties ensi vuonna tilanne saadaan muuttumaan. Kilpailun järjestäjinä toimivat yhteistyössä Riihimäen seudun luonnonsuoje- l uyhdistys ja Kanta-Hämeen Lintutieteellinen yhdistys. Korvaamattomana yhteyshenkilönä koulujen puolelta oli tänäkin vuonna Pekka Koski. LUONTOKERHOSSA TUTUSTUTAAN LUONTOON LEIKIN KEINOIN L uontokerho Luontoetsivät on käynnistynyt ja kerholaisten kanssa on tutustuttu lähiluontoon yhdessä tutkien ja leikkien. Kevään teemana on luonnon arvostaminen luonnon tutkimisen ja ympäristöä kunnioittavien kulutusvalintojen kautta. Kerhossa tullaan muun muassa tekemään lumitaidetta, harjoittelemaan kierrätystä ja energian kohtuullista kulutusta toiminnan ja leikin kautta sekä retkeilemään Hatlamminsuolla. Luontoetsivät kokoontuvat parittomien viikkojen tiistaisin klo osoitteessa Mäkikuja 15. Vielä mahtuu mukaan, ilmoittaudu kerho-ohjaajalle Anni Eskoselle puh Luontokerhon ohjaaja Anni Eskonen Kerho-ohjelma / kevät tutustumista, kerhon säännöt, tulevan ideointia (kerhotilalla) 1.2. tutustumista lähiympäristöön / eläinten talvipuuhat (kerhotilalla + lähiluonnossa) eläinten talvipuuhat jatkuu / ilmastonmuutos / energian kulutus (kerhotilalla) 1.3. lumiukot / lumitaideteokset / lumen tutkiminen (lähiluonnossa) vesi (kerhotilalla + lähiluonnossa) jätteiden lajittelu / kierrätys (kerhotilalla) kun luonto herää (kerhotilalla + lähiluonnossa) kevätseurantaretki Hatlamminsuolla (myös muut perheenjäsenet lämpimästi tervetulleita, lisätietoa lähempänä) kevätjuhla (kerhotilalla + lähiluonnossa) Sivu 11 jäsenkirje 1/2011 Anni Eskonen

14 Yhdistyksen kotisivut uudistuvat Sivu 12 jäsenkirje 1/2011 L uonnonsuojeluyhdistys siirtyy sosiaalisen median aikakauteen. Luonnonsuojeluyhdistyksen kotisivujen päivittämistä uuteen uskoon on mietitty jo parisen vuotta. Nyt toimeen on tartuttu. Vanhojen sivujen päivitys on ollut hankalaa, eikä uusien internetin toimintamuotojen käyttöönotto ole vanhojen sivujen puitteissa ollut mahdollista edes suunnitelmissa. Niinpä koko sivusto päätettiin rakentaa uudelle perustalle, joka mahdollistaa sekä vaivattoman nettijulkaisemisen että kaikki sosiaalisen median perusvaatimukset. Jokaista tulevan sivuston artikkelia voi kommentoida ja jakaa netissä eri palveluiden kuten esim. facebookin ja twitterin kautta. Tähän kannustammekin kaikkia jäseniämme. Kaikki kommentointi, jakaminen ja "tykkääminen" lisää yhdistyksen ajamien asioiden näkyvyyttä ja parantaa siten mahdollisuuksia toimia luonnon ja ympäristön puolesta. Myös sivuston blogi tulee muuttumaan täydellisesti. Oikeastaan vanhaa "blogia" ei edes voi nimittää oikeaksi blogiksi, koska se ei täytä mitään blogin tunnusmerkkejä kuten esim. kommentointimahdollisuutta. Tulevassa blogissa mahdollisimman eri kirjoittajat kertovat luontoon ja luonnonsuojeluun liittyvistä asioista henkilökohtaisemmista nä- kökulmistaan ja omista intresseistään käsin. Blogi ei edusta yhdistyksen virallista kantaa. Sen tarkoituksena on herättää keskustelua luonnosta ja ympäristöstä kiinnostuneiden kesken. Kommentointi ja keskustelu on kaikille mahdollista. Kirjoittajat ovat ainakin aluksi hallituslaisia. Uudesta sivustosta on olemassa jo koekäytössä oleva versio ja aivan lähiaikoina, mahdollisesti helmikuun loppuun mennessä, julkaistaan uusi versio virallisesti. Seuratkaa tilannetta ja kommentoikaa ja jakakaa aktiivisesti sivuston julkaisuja tutuille ja tuntemattomille! Monimuotoinen metsä tutuksi Riihimäellä ja Oitissa luonto- ja ympäristöviikolla V altakunnallista Luonto- ja ympäristöviikkoa vietetään kirjastoissa viikolla Riihimäen kirjastossa on esillä luontokirjoja sekä Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksen näyttely, jossa opitaan tunnistamaan monimuotoista metsää. Oitin kirjastossa on esillä luonnonsuojeluyhdistyksen kokoama luontokuvanäyttely suo- ja metsäteemalla. Luonnonsuojeluliiton oma teema vuonna 2011 on luonnon hiilivarastojen suojelu, joka on samalla sekä ilmastonettä luonnon monimuotoisuuden suojelua. Puut ovat tärkeä hiilivarasto, samoin

15 Ekokemin jätevoimala kakkosen ympäristöluvasta L uonnonsuojeluyhdistys ei valittanut Ekokemin toiselle jätevoimalalle myönnetystä ympäristöluvasta. Valituksen tekemiseen ei löytynyt riittäviä resursseja, eikä tuplavalitusta katsottu tarpeelliseksi - tiedettiin, että Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri tekee valituksen luvasta. Jätevoimalaan liittyen järjestettiin keskustelutilaisuus, jossa Ekokem oli toimitusjohtajaa myöten edustettuna. Tilaisuuden jälkeen päätettiin yhdessä Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen kanssa esittää piirille valituksen tueksi lista luvan keskeisimmistä puutteista. Pääpiirteissään argumentit olivat seuraavat: JV2:sen sekä jätteenkäsittelyja loppusijoitusaluehankkeen yhteisvaikutus JV2 ja Ekokem-Palvelun mittava laajennushanke ovat saman konsernin hankkeita ja ovat kytköksissä toisiinsa. Ne pitäisi käsitellä yhdessä, jotta yhteisvaikutukset nähtäisiin paremmin. Yhteisiä tekijöitä ovat mm. yhteiset jätevedet, melu, pöly, hajuhaitat, liikenteen lisäys, jätteiden varastointi ja loppusijoituspaikan käyttö. Vesienkäsittelyn kapasiteetti Riihimäen jätevedenpuhdistamon kapasiteetti on tällä hetkellä alimitoitettu ja tulvien aikaan vettä on juoksutettu lähes puhdistamatta Vantaanjokeen. Suunnitelmien mukaan laitosalueelta tullaan keräämään kaikki sade ja hulevedet ja johtamaan alueen omaan vesienkäsittelyjärjestelmään. Alueelle rakennetaan kaksi allasta pidättelemään vesiä, mutta riskiarvioinnissa ei ole huomioitu pitkäjaksoisen rankkasateen aiheuttamaa poikkeustilannetta, vaikka vuoden 2004 tulvista pitäisi olla vielä muistijälki. Pitkää sadejaksoa järjestelmä ei kestä, mutta kuinka likaantuneita ovat ylijuoksutetut vedet ja millaisista vesimassoista puhutaan? Jätteentoimittajien ja toimialueen selvitykset Jätteentoimittajilta tulisi ympäristöluvassa edellyttää selvitykset todellisesta syntypaikkalajittelusta ja jätteen synnyn ehkäisytoimenpiteistä. Jätehierarkian toimivuudesta ei synny arvioita. Tällaisia selvityksiä tulisi edellyttää toimijoilta ja niiden tulisi olla myös julkisesti arvioitavissa. Mitä pidemmälle prosessissa mennään, sitä hankalammaksi puhdas lajikkeiden erottelu tulee. Ympäristömittaukset ja niiden riippumattomuus JV2 hankkeeseen kuten muuhunkin Ekokemin toimintaan liittyy monenlaista päästöjen tarkkailua. Pitäisi selventää mikä taho kulloinkin mittaukset tekee ja edellyttää tahoilta riippumattomuutta. Sivu 13 jäsenkirje 1/2011 kuin luonnontilaiset suot. Näyttelyissä on tietoa metsistä, Metso-ohjelmasta, jonka turvin metsien suojelusta voi saada rahaa, ja yhdistyksen toiminnasta. Luonto- ja ympäristöviikkoa on järjestetty vuodesta 1999 lähtien. Tänä vuonna se näkyy noin 200 kir-jastossa ympäri Suomen.

TAMPEREEN SEUDUN LUONTO

TAMPEREEN SEUDUN LUONTO TAMPEREEN SEUDUN LUONTO 1/2003 20. vsk Jokapaikankorri ja muut Iidesjärven ötökät s. 4-6 Luontotapahtumat kalenteriin s. 10 Ympäristö- ja luontojärjestöt esittäytyvät s. 12-14 TAMPEREEN SEUDUN LUONTO 1/2003

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

15 vuotta 1/2011 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN TOUKOKUU 2011. on silmällä pidettäviä lajeja. Syynä uhanalaisuuteen

15 vuotta 1/2011 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN TOUKOKUU 2011. on silmällä pidettäviä lajeja. Syynä uhanalaisuuteen JO 15 VUOTTA YMPÄRISTÖASIAA KOTIKUNNASTASI! 15 vuotta 1/2011 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN TOUKOKUU 2011 Hannu Alén Urpu-Kaarina Yli-Laurila Vuolteenkoskea säännöstellään automaattisesti

Lisätiedot

13 LUMO2010- 04 Uraaniliikkeet. 14 15 Ilkka Hanski tietää minne lajit katoavat. vuosi käynnistyi. voittoisina

13 LUMO2010- 04 Uraaniliikkeet. 14 15 Ilkka Hanski tietää minne lajit katoavat. vuosi käynnistyi. voittoisina 04 Uraaniliikkeet voittoisina Uraania etsineet kaivosyhtiöt perääntymässä Suomesta 13 LUMO2010- vuosi käynnistyi Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen hidastaa myös ilmastonmuutosta rakkaudesta luontoon

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA 1997-2000 LOCAL AGENDA 21. II Ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet Toteutuminen (sidosryhmät)

RIIHIMÄEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA 1997-2000 LOCAL AGENDA 21. II Ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet Toteutuminen (sidosryhmät) RIIHIMÄEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA 1997-2000 LOCAL AGENDA 21 II Ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet Toteutuminen (sidosryhmät) Riihimäen kaupungin kestävän kehityksen toimikunta 2001 Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

Tampereen. seudun. luonto. Muutetaan yhteiskuntaa

Tampereen. seudun. luonto. Muutetaan yhteiskuntaa Tampereen 1/2007 seudun luonto 24. vsk Muutetaan yhteiskuntaa EI ILMASTOA! Tapahtumakalenteri Liito-oravista potkua luonnonsuojeluun? Pirkanmaan Perinepoliittinen Yhdistys esittäytyy Häiritseekö melu?

Lisätiedot

tampereen seudun luonto 2/2005 Tampereen

tampereen seudun luonto 2/2005 Tampereen tampereen seudun luonto 2/2005 Tampereen seudun luonto 2/2005 22. vsk Villit, vapaat kaupunkimetsät s. 8-9 Metsänkulkijan taival s. 10-11 Keuruun ekokylä s. 12 Kilpikonnia pelastamassa s. 16-17 1 Tampereen

Lisätiedot

Luonnonsuojelija. Metsä opettaa. Vuoden voitot Luonnonsuojeluliitto on etujärjestöjen ykkönen. Jasper Pääkkönen Taistelu kalojen puolesta palkittiin

Luonnonsuojelija. Metsä opettaa. Vuoden voitot Luonnonsuojeluliitto on etujärjestöjen ykkönen. Jasper Pääkkönen Taistelu kalojen puolesta palkittiin Luonnonsuojelija 6 /2013 Jasper Pääkkönen Taistelu kalojen puolesta palkittiin Vuoden voitot Luonnonsuojeluliitto on etujärjestöjen ykkönen Luonnonsuojelija Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti 6/2013

Lisätiedot

06 Sipoonkorpeen. 14 Kohtuutalous saapui Suomeen. 12 Milloin näit viimeksi kirkkaan tähtitaivaan? * * * * * Kaamos voi auttaa hiljentymään

06 Sipoonkorpeen. 14 Kohtuutalous saapui Suomeen. 12 Milloin näit viimeksi kirkkaan tähtitaivaan? * * * * * Kaamos voi auttaa hiljentymään 06 Sipoonkorpeen kansallispuisto Luonnonsuojelijoiden esittämä kansallispuistohanke toteutuu 16 Kaamos voi auttaa hiljentymään Ekoarjen sankarit etsivät vaihtoehtoja talven lentomatkoille etelän aurinkoon

Lisätiedot

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010 Häirintä pilaa työyhteisön Onko irtisanominen kriisi vai mahdollisuus Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) 2 Valtiotieteilijä

Lisätiedot

Paradise Oskar laulaa ilmaston puolesta

Paradise Oskar laulaa ilmaston puolesta 07 Uusia Kuukkelille turvaa keinoja metsiensuojeluun Lumen tulo Onko lumilapiolla käyttöä 18 tulevaisuudessa? Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti 6/ 2011 2,00 www.sll.fi Paradise Oskar laulaa ilmaston

Lisätiedot

05 Metsähallitusta. 11 Elina Mustonen kokosi muusikot soittamaan norpalle. Iijoen suojelija palkittiin. pilkotaan salassa

05 Metsähallitusta. 11 Elina Mustonen kokosi muusikot soittamaan norpalle. Iijoen suojelija palkittiin. pilkotaan salassa 05 Metsähallitusta pilkotaan salassa Kansallisomaisuudestamme, metsistä ja vesistä, tehdään bisnestä 12 Iijoen suojelija palkittiin Iijoki on jälleen uhattuna koskiensuojelulaista huolimatta rakkaudesta

Lisätiedot

Laulujoutsenten mailla

Laulujoutsenten mailla JO 18 VUOTTA YMPÄRISTÖASIAA KOTIKUNNASTASI! 18 vuotta 1/2014 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN TOUKOKUU 2014 Laulujoutsenten mailla Kuva: urpu-kaarina yli-laurila Kuva: Petri Hirva

Lisätiedot

LAPIN LIITON MENNÄÄN KYLÄÄN! HANKE & Maakunnallinen kylien yhteenliittymä LAPIN KYLÄTOIMINNAN TUKI RY

LAPIN LIITON MENNÄÄN KYLÄÄN! HANKE & Maakunnallinen kylien yhteenliittymä LAPIN KYLÄTOIMINNAN TUKI RY Kyläkirje 3 / 2010 LAPIN LIITON MENNÄÄN KYLÄÄN! HANKE & Maakunnallinen kylien yhteenliittymä LAPIN KYLÄTOIMINNAN TUKI RY TÄSSÄ KYLÄKIRJEESSÄ MUUN MUASSA : - LAPIN KYLÄTOIMINTA JÄRJESTÄYTYI Sivut 7-8 -

Lisätiedot

takiainen Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen jäsenlehti 2003

takiainen Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen jäsenlehti 2003 takiainen Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen jäsenlehti 2003 Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen jäsenlehti 2003 takiainen Maaliskuu 2003 Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen (Helsyn) jäsenlehti Helsingin

Lisätiedot

05 Minkä arvoinen yhteinen kansallisomaisuutemme

05 Minkä arvoinen yhteinen kansallisomaisuutemme 07 Nagoyan kokous onnistui 10 Miten luonnonsuojelua markkinoidaan? Kokouksessa asetettiin selkeät tavoitteet biodiversiteettikadon pysäyttämiseksi Marco Mäkinen on kehittänyt Ekoenergian brändiä vapaaehtoistyönään

Lisätiedot

Luonnon monimuotoisuutta selvitetään

Luonnon monimuotoisuutta selvitetään JO 9 VUOTTA YMPÄRISTÖASIAA KOTIKUNNASTASI! 2/2004 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI SYYSKUU 2004 Luonnon monimuotoisuutta selvitetään Riihimäen paras perhospaikka on Perhospuisto Riihimäellä

Lisätiedot

Epäonnea pesinnässä. Kuukkelin vuosi. Tätä rataa. Luonnonsuojelija 5/07

Epäonnea pesinnässä. Kuukkelin vuosi. Tätä rataa. Luonnonsuojelija 5/07 14 Tätä rataa Luonnonsuojelija 5/07 Kuukkelin vuosi EERO HEINONEN Epäonnea pesinnässä Lintuharrastaja Eero Heinonen seuraa Virtain Pahalamminvuoren kuukkeleita PIrkanmaalla. Aluetta uhkaavat hakkuut. 12.8

Lisätiedot

JOY 2/2007. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti

JOY 2/2007. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti JOY 2/2007 Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti Sisällysluettelo 3 Puheenjohtajan palsta 4 Lentomelusta keskusteltiin 5 JOY-lehti täyttää 30 vuotta 6 JOY-lehden alkuvaiheita ja vähän muutakin 8 Ex-päätoimittaja

Lisätiedot

2/12. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry JÄSENLEHTI. Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26

2/12. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry JÄSENLEHTI. Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 2/12 JÄSENLEHTI Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26 PUHEENJOHTAJALTA Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti julkaisija:

Lisätiedot

Suomen Kulttuurirahaston. Vuosikertomus 2009-2010. Suomen Kulttuurirahasto Vuosikertomus 2009-2010

Suomen Kulttuurirahaston. Vuosikertomus 2009-2010. Suomen Kulttuurirahasto Vuosikertomus 2009-2010 Suomen Kulttuurirahaston Vuosikertomus 2009-2010 Suomen Kulttuurirahasto Vuosikertomus 2009-2010 Suomen Kulttuurirahasto Suomen Kulttuurirahaston tehtävä on suomalaiskansallisen henkisen ja taloudellisen

Lisätiedot

Kanavan Varrelta 2010

Kanavan Varrelta 2010 Kanavan Varrelta 2010 Hinta 6e Kesäillan kaunotar Kynsien lakkaus, kesäinen iltameikki, juhlava pikakampaus, huulipuna, tilat vaatteiden vaihtoon ja suihkuun sekä virkistävä juoma. 1 1,5 h toiveiden mukaan.

Lisätiedot

Luonnonsuojelija. Norppa palaa Pohjois-Karjalaan. Kevät saapuu! Yhdistykset kutsuvat keväiseen luontoon

Luonnonsuojelija. Norppa palaa Pohjois-Karjalaan. Kevät saapuu! Yhdistykset kutsuvat keväiseen luontoon Kevät saapuu! Yhdistykset kutsuvat keväiseen luontoon Suden jäljet pihalla Miten media vaikuttaa susihysteriaan? Luonnonsuojelija Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti 2/2013 2,00 www.sll.fi/luonnonsuojelija

Lisätiedot

Kellokas. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2013. Tässä lehdessä: Juttusarja jatkuu VIG? Facebook-valokuvakilpailu

Kellokas. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2013. Tässä lehdessä: Juttusarja jatkuu VIG? Facebook-valokuvakilpailu Kellokas Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2013 Tässä lehdessä: Juttusarja jatkuu VIG? Facebook-valokuvakilpailu Jäsenkyselyn tulokset Kellokas 2/2013 Syksy saa! Julkaisija

Lisätiedot

JOY 1/2009. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti

JOY 1/2009. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti JOY 1/2009 Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti Sisällysluettelo 3 Puheenjohtajan palsta 4 Sääntöasiaa 6 Hauska teatterimatka Lahteen 7 Soitonopetus Tammenterhossa jatkuu 8 Päiväkoti Laaksonpesä melkein

Lisätiedot

Kotikylä. HATTULA - HÄMEENLINNA - JANAKKALA Linnaseutu ry:n Pitäjäpiiri-hankkeen julkaisu 2/2012. teemana yhdistysten hankkeet ja niiden tulokset

Kotikylä. HATTULA - HÄMEENLINNA - JANAKKALA Linnaseutu ry:n Pitäjäpiiri-hankkeen julkaisu 2/2012. teemana yhdistysten hankkeet ja niiden tulokset Kotikylä 2/2012 HATTULA - HÄMEENLINNA - JANAKKALA Linnaseutu ry:n Pitäjäpiiri-hankkeen julkaisu 2/2012 teemana yhdistysten hankkeet ja niiden tulokset 2 psst. Tästä lehdestä löydät vallan mainioita esimerkkejä

Lisätiedot

Luonnonsuojelija. Metsätonttuja tapaamassa Luontopäiväkodin vieraana. Norppatatuointi Kirjailija tallensi norppakuvion olkapäähänsä

Luonnonsuojelija. Metsätonttuja tapaamassa Luontopäiväkodin vieraana. Norppatatuointi Kirjailija tallensi norppakuvion olkapäähänsä Norppatatuointi Kirjailija tallensi norppakuvion olkapäähänsä Vuoden lajit Kalasääski valittiin Kainuun lajiksi Luonnonsuojelija Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti 1/2013 2,00 www.sll.fi/luonnonsuojelija

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti 2/2012 Julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti Ystea ry on Toimihenkilöliitto Erto ry:n jäsenyhdistys, www.ystea.fi Ystea on myös Facebookissa. Päätoimittaja:

Lisätiedot

Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa. tarkoitettu helppotajuinen opetusmateriaali internet -ympäristön

Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa. tarkoitettu helppotajuinen opetusmateriaali internet -ympäristön No:18 2011 Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa Toteutamme kansainvälisen Lionsjärjestön periaatetta We Serve - Me palvelemme harjoittamalla vapaaehtoistyöhön, palveluihin ja avustamiseen perustuvaa

Lisätiedot