Luonnonsuojelurikokset ja rikkomukset Toiminta luonnonsuojelulainsäädännön vastaisesti. FT, MBA, Ympäristöasiantuntija, Heli Jutila

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnonsuojelurikokset ja rikkomukset Toiminta luonnonsuojelulainsäädännön vastaisesti. FT, MBA, Ympäristöasiantuntija, Heli Jutila"

Transkriptio

1 Luonnonsuojelurikokset ja rikkomukset Toiminta luonnonsuojelulainsäädännön vastaisesti FT, MBA, Ympäristöasiantuntija, Heli Jutila

2 Lainsäädännöllinen tausta Luonnonsuojelulaki 8 luku Toimenpidekiellot, id pakkokeinot k ja rangaistukset t 57 ( /1587) Pakkokeinot 57 a ( /1587) Luontovahingon ehkäiseminen ja korjaaminen 58 Rangaistukset 59 ( /878) Menettämisseuraamus Lakia rikkomalla saatu arvo; aina vähintään rauhoitetun kasvin tai eläimen arvo Ympäristöministeriön asetus rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista /9 60 Haltuunotto-oikeus 60 a ( /591) Rajavartiolaitoksen it valvontatehtävät t ät

3 Lainsäädännöllinen tausta Rikoslain 48 luku, 5 ( /578) 1995/578) Luonnonsuojelurikos Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta (seuraava lyhennetty) 1) oikeudettomasti ti hävittää tai turmelee luonnonsuojelulaissa l l (1096/1996) suojeltavaksi säädetyn luonnonalueen, eläimen, kasvin tai muun luontoon kuuluvan kohteen, 2) luonnonsuojelulain tai sen nojalla annetun säännöksen tai määräyksen vastaisesti tuo maahan, vie maasta tai kuljettaa Suomen kautta 3) luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 vastaisesti tuo maahan, vie maasta tai siirtää on tuomittava luonnonsuojelurikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään 2 v. Koskee myös suomalaista alusta valaanpyyntiin, rikkoo valaiden ja arktisten hylkeiden maahantuontikieltoa tms. ( /1073) ja vahinkoa Etelämanneralueella ( /1108) j ( ) Tahallisen rikoksen yritys on rangaistava.

4 Lainsäädännöllinen tausta LsL 58 Rangaistukset Viittaus rikoslain 48 luvun 1-5 :ään Joka tahallaan tai huolimattomuudesta (seuraava lyhennetty) 1) rikkoo tässä ä laissa olevaa tai sen nojalla luonnon suojelemiseksi i annettua säännöstä tai määräystä taikka ostaa tai ottaa vastaan jotakin, mikä on saatu sellaista säännöstä tai määräystä rikkomalla, 2) ottaa haltuun, luovuttaa, esittelee julkisesti kaupallisessa tarkoituksessa, myy, pitää myyntiä varten, tarjoaa tai kuljettaa myytäväksi, tuo maahan tai vie maasta eläimen tai kasvin taikka sen osan säännösten vastaisesti tai 3) tuo maahan, vie maasta tai kuljettaa Suomen alueen kautta eläimen tai kasvin taikka sen osan tai johdannaisen ilman 44 :n lupaa tai todistusta, 4) tuo maahan kolmannesta maasta tai vie sinne 44 :n eläimen tai kasvin jne. muun kuin hyväksytyn rajanylityspaikan kautta tai jättää tekemättä tuonti-ilmoituksen 5) ostaa, tarjoutuu ostamaan, hankkii kaupallisiin tarkoituksiin, esittelee julkisesti kaupallisessa tarkoituksessa on tuomittava, jollei teko ole luonnonsuojelurikoksena rangaistava, luonnonsuojelurikkomuksesta l k sakkoon.

5 Ympäristörikosdirektiivin vaikutuksesta Ympäristörikosdirektiivin myötä CITES-asetuksen vastaiset teot säädettiin rangaistaviksi rikoslain 48 luvun 5 :ssä luonnonsuojelurikoksina Rikoslain 48 a luvun luonnonvararikoksiin 1 a törkeästä metsästysrikoksesta (voimaan ). erityisen raa'alla tai julmalla tavalla kohteena on ollut suuri määrä ä riistaeläimiä iä huomattavaa taloudellista hyötyä tai erityisen suunnitelmallisesti. ahma, ilves, karhu, metsäpeura, saukko tai susi: tapettu tai vahingoitettu Rangaistus on vähintään 4 kk ja enintään 4 v. vankeutta. 4a törkeästä laittoman saaliin kätkemisestä Metsästyskielto

6 Rikoslain ympäristörikokset Suomessa Poliisin kirjaamat Rikoslain ympäristörikokset Ympäristön turmeleminen RL48 48: Törkeä ympäristön turmeleminen RL 48: Ympäristörikkomus RL 48: Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen RL 48: Luonnonsuojelurikos RL 48: Rakennussuojelurikos RL 48: Yhteensä Poliisin tietoon tulleista ympäristörikoksista n. 11 % on luonnonsuojelurikoksia Lähde: Suomen kansallisen rikosseurantatyöryhmän 2011 raportti.

7 Luonnonvararikokset Suomessa Poliisin kirjaamat Rikoslain luonnonvararikokset Metsästysrikos RL 48a: Kalastusrikos RL 48a: Metsärikos RL 48a: Laittoman saaliin kätkeminen RL 48a: Yhteensä Lähde: Suomen kansallisen rikosseurantatyöryhmän 2011 raportti.

8 Luontoon liittyviä rikkomuksia Suomessa Poliisin kirjaamat Muissa laeissa rangaistaviksi säädetyt rikokset k Lähde: Suomen kansallisen rikosseurantatyöryhmän 2011 raportti Jäterikkomus Kalastusrikkomus Maastoliikennerikkomus Luonnonsuojelurikkomus Maa-ainesrikkomus Kalastuksesta Tornionjoen kalastual Vesilaissa rangaistavaksi säädetyt Yhteensä Poliisin tietoon tulleista ympäristörikkomuksista n. 4% on luonnonsuojelurikkomuksia

9 Luonnonsuojelurikoksien seuranta Luonnonsuojelurikoksia tutkittiin Tullissa vuonna 2009 yhteensä 5 kpl useimmissa tapauksissa oli kyse uhanalaisesta eläin- tai kasvilajista saadun tuotteen tt tuonnista t Suomeen ilman asianmukaisia CITES-lupia. Vuonna 2010 Tullissa kirjattiin luonnonsuojelurikoksia 12 kpl näistä seitsemässä tapauksessa yrityksen epäillään tuovan maahan CITES-sopimuksen vastaisesti höyhentuotteita. Poliisin tietoon tulleista luonnonsuojelurikoksista ei ole yksilöintiä Suomen kansallisen rikosseurantatyöryhmän 2011 raportissa Esimerkkinä metsästysrikoksesta on silmälläpidettävän karhun

10 Syyttäjän tietoon tulleet ympäristörikokset Suomessa Syyttäjän ympäristörikokset Ympäristön turmeleminen Luonnonsuojelurikos Metsästysrikos Kalastusrikos Metsärikos Luonnonsuojelurikkomus Luonnonsuojelurikoksen yritys Yhteensä Taulukosta puuttuu rivejä lopusta, mutta yhteensä sarake sisältää koko alkup. Syyttäjän tietoon tulleista ympäristörikoksista n. 8 % luonnonsuojelurikoksia/rikkom. Luonnonsuojelurikostutkintapyynnöistä poliisilta etenee syyttäjälle 16 %, vastaavasti luonnonsuojelurikkomuksista vain 11 % ja yrityksistä 1 %!!! Lähde: Suomen kansallisen rikosseurantatyöryhmän 2011 raportti.

11 Rikoslain ympäristörikokset Ympäristön turmeleminen Törkeä ympäristön turmeleminen Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen Luonnonsuojelurikos Rakennussuojelurikos Metsästysrikos Kalastusrikos Metsärikos Laittoman saaliin kätkeminen 1 2 Jäterikkomus Alusjäterikkomus Luonnonsuojelurikkomus Luonnonsuojelurikoksen yritys Rakennussuojelurikoksen yritys 1 Metsästysrikkomus Kalastusrikkomus Metsärikkomus Muinaismuistorikkomus VL kunnossapitosäännösten 1 rikkominen VL käyttöoikeussäännösten rikkominen Vesilain luparikkomus Vähäisen uoman vedenjuoksun 1 estäminen Yhteensä Lähde: Suomen kansallisen rikosseurantatyöryhmän 2011 raportti. 1

12 Syyttäjän ja tuomioistuimen ratkaisut Syyttämättäjättämisprosentti yli 50 %! ympäristörikoksissa Ympäristö- ja luonnonvararikosten syytteiden hylkäämisprosentti 20%! Tilastoista ei selviä, miten luonnonsuojeluun liittyvät rikosasiat ovat edenneet

13 Kysely ely-keskusten luonnonsuojelusta vastaaville viranhaltijoille Tiedustelen teiltä ELY-keskuksessanne vuosien 2008, 2009, 2010, 2011 tai 2012 aikana esiin tulleita luonnonsuojelurikoksia, joista ELY-keskus on tehnyt poliisille tutkintapyynnön. Voitteko ilmoittaa määrän vuosittain? Vaikka ette tietäisi kaikkia tapauksia, olisi tärkeää, että kertoisitte kokemuksistanne niissä tapauksissa, joissa olette olleet mukana tai muuten asia on tullut tutuksi. Oliko ko. vuosina tapauksia, joissa harkittiin ilmoittamista, mutta lopulta ilmoittaminen jätettiin tekemättä. Mitä toimia tällöin toteutettiin? Oliko ELY-keskuksen alueella muiden tekemiä luonnonsuojelurikoksia koskevia tutkintapyyntöjä? Minkä tyyppisiä tapauksia nämä luonnonsuojelurikokset (/-rikkomukset olivat) ja ovatko ne jo ratkenneet ja mihin suuntaan? Olitteko tyytyväisiä tutkintaprosessiin? Kysyttiinkö teiltä lisätietoja? Moniko tapaus siirtyi edelleen syyttäjälle? Miten asiat etenivät oikeusprosessissa? Saiko epäillystä luonnonsuojelurikoksesta rangaistuksen? Jos ei saanut, mistä tämä johtui? Vst. Kaltainen kysely SLL:n lsv-listalle

14 Kiitokset kyselyyni vastanneille Ylitarkastaja Jukka Airola, Hämeen ELY-keskus Luonnonsuojelun ylitarkastaja, Anne Grönlund, Pohjois-Savon ELY-keskus Ylitarkastaja Esko Gustafsson, Lounais-Suomen ELY-keskus Biologi Simo Jokinen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ylitarkastaja Kaj Koivisto, Pirkanmaan ELY-keskus Ylitarkastaja Taina Kojola, Lapin ELY-keskus Ylitarkastaja Olli Mattila, Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristölakimies Pirkko Posio, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Ympäristölakimies Soile Veteläinen, Pohjois-Pohjanmaan Pohjanmaan ELY-keskus Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri Ym.

15 Luonnonsuojelualueita koskevia tutkintapyyntöjä 1. Pohjois-Pohjanmaan ELYn tp ruoppauksista ja kaivumassojen läjittämisestä Oulunsalon Akionlahden perustetulla yksityisellä luonnonsuojelualueella. Lopputulos: Vastaajat tuomittiin luonnonsuojelurikoksesta 25 päiväsakkoon ja velvoitettiin maksamaan valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 80 euroa (= lupamaksu luonnonsuojelualueen rahoitusäännösten poikkeamisasiasta). 2. Pohjois-Pohjanmaan ELYn tp ruoppaamisesta ja ruoppausmassojen läjittämisestä Akionlahden yksityisellä luonnonsuojelualueella. Lopputulos: Vastaajille tuomittiin päiväsakkoon luonnonsuojelurikoksesta ja velvoitettiin maksamaan valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 90 euroa (= lupamaksu, joka peritään luonnonsuojelualueen rahoitusäännösten poikkeamisasiassa). 3. Varsinais-Suomen ELYn tp yksityisen suojelualueen ojan ruoppaamisesta veneväyläksi. Kone meni alueelle luvatta ja Metsähallituksen ja Porin kaupungin maiden läpi kaataen puita ilman omistajan lupaa. Lopputulos: Ei mitään tietoa tuloksesta, käsitys, että poliisi ei tutkinut.

16 Luonnonsuojelualueita koskevia tutkintapyyntöjä 4. Pohjois-Pohjanmaan ELYn tp Hailuodon yksityisellä luonnonsuojelualueella kesäkuussa 2008 tapahtuneesta kaivu-, ruoppausja läjitystoimista. Lopputulos: Syyttäjän päätös syyttämättä jättämisestä Syy: ei näyttöä rikoksesta tai todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi. Luonnonsuojelurikkomuksena teko ehti poliisitutkinnan ja syyteharkinnan aikana vanhentua (luonnonsuojelurikkomuksen vanhentumisaika 2 vuotta). 5. Pohjois-Pohjanmaan ELYn tp luonnonsuojelurikkomuksesta Liminganlahden yksityisellä luonnonsuojelualueella, moottoriajoneuvoilla liikkuminen. Lopputulos: Poliisi määräsi kullekin vastaajalle 10 päiväsakkoa luonnonsuojelurikkomuksesta ja maastoliikennerikkomuksesta. 6. Pohjois-Pohjanmaan ELYn tp Hailuodossa Hannuksenrannan- Pohjoisrannan yksityisellä luonnonsuojelualueella, rantadyynien kyntäminen. Lopputulos: käräjäoikeuden tuomio , vastaajalle 30 päiväsakkoa luonnonsuojelurikoksesta. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

17 Luonnonsuojelualueita koskevia tutkintapyyntöjä 7. Pohjois-Pohjanmaan ELYn tpt (luonnonsuojelurikos) ja (maastomerkin väärennys) Kuusamon Yli-Kitkan Miehinkisaaren yksityisellä luonnonsuojelualueella, hakkuut ja luonnonsuojelualuemerkkien hävittäminen ja siirtäminen. Lopputulos: lainvoimainen tuomio , toiselle 25 päiväsakkoa luonnonsuojelurikkomuksesta sekä maastomerkin väärennyksestä ja toiselle 15 päiväsakkoa luonnonsuojelurikkomuksesta. Lisäksi tuomittiin maksamaan ELYlle vahingonkorvauksena kaadetun puuston arvo, rikoksen selvittämisestä aiheutuneet kulut, suojelualueen uudelleen merkitsemisestä aiheutuvat kulut sekä oikeudenkäyntikulut. 8. Pohjois-Pohjanmaan ELYn tp mahdollisesta luonnonsuojelurikkomuksesta Siikajoen Säikänlahden yksityisillä luonnonsuojelualueilla, vesilintujen metsästys. Lopputulos: päätös syyttämättä jättämisestä Pohjois-Savon ELYn tp v ruopattiin mökin edustaa luonnonsuojelualueella rauhoitusmääräysten vastaisesti (valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde). Lopputulos: Ei johtanut syytteeseen.

18 Luontotyyppejä koskevia tutkintapyyntöjä 1. P-P ely tp Raahessa sijaitsevalla Takarannan merenrantaniityn ja dyynin rajatulla suojellulla luontotyyppialueella, maaperän käsittely ja vieraan aineen levittely maaperään. Lopputulos: vastaaja tuomittiin luonnonsuojelurikoksesta 70 päiväsakkoon. 2. P-P elyn tp dyynien tasoittaminen Siikajoen Tauvon Munahiedanrannan hiekkaranta- ja dyynialueen rajatulla ja suojellulla luontotyyppialueella. Lopputulos: kolmelle vastaajalle tuomittiin luonnonsuojelurikkomuksista 25, 50 ja 35 päiväsakkoa (ensisijainen syyte luonnonsuojelurikoksesta hylättiin, koska katsottiin, että aluetta ei oltu kuitenkaan hävitetty tai turmeltu). 3. SLL, Pirkanmaa tp metsä- ja luonnonsuojelulain mahdollisesta rikkomisesta Längelmäellä; Metsälain tarkoittamien erityisen tärkeiden elinympäristöjen, rehevän lehdon ja kahden luonnontilaisen noromaisen puron, ominaispiirteet on tuhottu hakkuilla Längelmäen Mulkoilassa. Hakkuu rajautuu Sinivuoren luonnonpuistoon. Hakkuulla vaarantuneen liito-oravan elinympäristö. Lopputulos: Ei ilmeisesti edennyt poliisilta eteenpäin.

19 Luontotyyppejä koskevia tutkintapyyntöjä 4. SLL, Pirkanmaan + yhd. tp Luonnonsuojelu-, vesi- ja metsälain mahdollisesta rikkomisesta Nokialla Kaakkurijärvien Natura-alueella; erittäin arvokas luonnontilainen pienvesiluontokokonaisuus. Vesilain15 :ssä on säädökset mm. purojen säilymisestä luonnontilaisina; Monitoimikoneen ajo luonnontilaisen puron uoman yli niin, että puron uoma on kokonaan rikkoutunut ja kiintoainesta tulee kulkeutumaan Kalliojärveen erityisesti keväällä korkean veden aikana. Kyseinen puronvarsi on myös metsälain 10 :n tarkoittama erityisen arvokas elinympäristö; ruohokorpilaikkuja Lopputulos: Ei tiedossa. Ei ilmeisesti edennyt.

20 Lajien suojeluun liittyviä tapauksia 1. Lapin ELYn tp v koskien vierasperäisen lajin (valkoposkihanhet) päästämistä Lapin luontoon (Lsl 43 1 mom). Kolme henkilöä oli päästänyt Lapin luontoon kuulumattomia valkoposkihanhia Enontekiöllä yksityismaalla kesällä Tulos: Lapin käräjäoikeuden tuomio kesäkuussa 2011: tuomittiin yksi henkilö luonnonsuojelurikkomuksesta sakkoihin, kahden osalta jätettiin rangaistukseen tuomitsematta. Tuomio ei ole lainvoimainen, valitus Rovaniemen hovioikeudessa. 2. Lapin ELYn tp v oli kahden epäpuhtaan naalin luontoon päästämisestä. Lopputulos: Ei johtanut jatkotoimiin. Naalien alkuperän selvittäminen ei ollut mahdollista, koska niitä ei saatu kiinni (todennäköisesti kuolivat ennen kuin pääsivät lisääntymään) eikä tarhassa, josta karkasivat löytynyt y y riittävää todisteaineistoa (ulosteet). Jos lähitulevaisuudessa paljastuu Suomen tai Norjan pohjoisosissa naalikanta, jossa ruskeita täpliä hännän päässä, niin ovat näiden karkulaisten kevätsiitoksia.

21 Lajien suojeluun liittyviä tapauksia 3. Lapin ELYn tp v Sodankylä, luonnonsuojelurikkomus, merikotkan pesimärauhan tahallinen häiritseminen. Lopputulos: sakkoa 336 mk. Kaakkois-Suomen ELYn tp. Haminan kaupungin koulurakennuksen purkamisen yhteydessä tahallisesti ja vastoin ympäristökeskuksen päätöstä hävittämiä tervapääskyjen pesiä. Asia on vielä kesken. Välitulos: Käräjäoikeus langetti kaupungille tuomion, syyttäjä on valittanut tuomiosta. Uhanlaisten isojen petoeläinten (ilves, susi ja ahma, karhu) salakaadot, eläimen takaa-ajaminen kymmeniä kilometrejä moottorikelkalla ja lopuksi väsyneen eläimen päältä ajaminen ja lopettaminen mm. kirveellä, jäävät monesti selvittämättä, kun tekijöistä ei mitään tietoa. Törkeitä rikoksia. Uhanalaisten eläinten tapot yms. tutkitaan yleensä metsästysrikoksina. Saattavat johtaa LsL 5 a :ssä tarkoitetun luontovahingon selvittämiseen (esim. saimaannorppa).

22 Lajien suojeluun liittyviä tapauksia 5. Varsinais-Suomen ELYn tpt merimetsoyhdyskuntien tuhoamisesta Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa v Varsinais-Suomi 1 Satakunta Varsinais-Suomi 5 Satakunta Varsinais-Suomi 1 Satakunta Varsinais-Suomi 2 Satakunta 1 Tuhottuja pesiä yhdyskunnissa (11/13) 1771 Laskennallinen korvausarvo valtiolle Tutkinnoista ei tulosta ja tutkinta keskeytetty. ELY-keskuksen poliisilta saamien tietojen mukaan tutkinta voidaan tarvittaessa käynnistää uudelleen. 6. V-S ELYn tp turvetuotantoalueen valmistelutöiden yhteydessä tuhotusta p y y kalasääksen pesästä. Tutkinnan kulusta ei tietoa.

23 Kasvilajien suojeluun liittyvät tapaukset 1. Hämeen ELYn tp: Hollola, Vesijärvi 2000: Ruopattiin saadusta luvasta poiketen aluetta, jolla kasvoi rauhoitettuja ja uhanalaisia näkinruohoja. Hämeen ympäristökeskuksen vesirakennusilmoituskatselmuksessa sovittiin ruoppauksen rajautuminen kasvuston ulkopuolelle. l ll Hentonäkinruohon (N. tenuissima) i )ja notkeanäkinruohon (Najas flexilis) ainoat Hollolan Vesijärven Kirkonselällä tunnetut kasvupaikat tuhottiin (myös siemenpankki). Ympäristökeskus vaati syyttäjän vaatimuksen mukaisesti luonnonsuojelulain 59 :n perusteella, että TS tuomitaan menettämään em. kasvilajien määritelty rahallinen arvo. Välitulos: Käräjäoikeus ( ) tuomitsi TS:n luonnonsuojelurikoksesta 45 päiväsakkoon ä sekä menettämään ää valtiolle ll hentonäkinruohon h osalta euroa ja notkeanäkinruohon osalta euroa eli yhteensä euroa. Välitulos: Kouvolan hovioikeus :TS oli vaatinut syytteen ja menettämisseuraamusta t koskevan k vaatimuksen hylkäämistä. TS:n kuoltua seuraamukset raukesivat. Lopputulos: Ympäristökeskus hävisi valituksensa Korkeimmassa oikeudessa ja joutui maksamaan kuolinpesän oikeudenkäyntikulut 600 mk. Kaksi eri mieltä.

24 Kasvilajien suojeluun liittyvät tapaukset 2. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tp. rauhoitettuja kasveja eri puolilla Suomea keränneestä miehestä. Lopputulos: Tuomittiin luonnonsuojelurikkomuksesta l k Turun hovioikeudessa. 3. Rauhoitettuja kynäjalavia vaurioittaneille käräjäoikeudelta sakkorangaistus, jonka hovi poisti, vaikka luonnonsuojelurikkomus jäi voimaan

25 Liito-oravan suojeluun liittyviä tapauksia Pirkanmaan ELYn tp koskien liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan heikentämistä tai hävittämistä (49 ) koskevasta hakkuusta; Hakkuusta ei tehty metsänkäyttöilmoitusta metsäkeskukselle, koska se oli haapaylispuuston poistoa ns. kotitarvehakkuuna. kk Osa kaadetuissa haavoissa oli kolopuita, joista yhdestä kolosta löytyi merkkejä liito-oravan pesästä ja kannon juurella oli runsaasti tuoreita liito-oravan jätöksiä. Lisätietoja meiltä ei kysytty. Tutkintapyyntöön oli laitettu liitteeksi useita asiaa havainnollistavia valokuvia ja selvästi osoitettu mitä oli tapahtunut. Tutkinnan aikana kerran yhteys poliisiin, jottei asia ehdi vanhentua. Jäi käsitys, että asia olisi menossa syyteharkintaan. Lopputulos: Syyttämättä jättäminen. Pohjois-Savon ELYn tp v liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämisestä kaatamalla toistakymmentä liito-oravan oravan merkitsemää puuta ja kolopuu asemakaava-alueelta Kuopiossa. Lopputulos: Tekijät tuomittiin luonnonsuojelurikoksesta sakkoihin.

26 Liito-oravan suojeluun liittyviä tapauksia Kaakkois-Suomen ELYn tp. liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämisestä avohakkaamalla. Lopputulos: Asia vanheni ja jäi tutkimatta. Kaakkois-Suomen ELYn tp. koskien Metsäkeskuksen menettelyvirhettä sen jätettyä ilmoittamasta liito-oravan elinalueelle kohdistuvasta metsänkäyttöilmoituksesta. Lopputulos: Asia jätettiin vähäpätöisenä tutkimatta. Molempia tapauksia käsiteltiin Kouvolassa. Riihimäen käräjäoikeus katsoi hausjärveläisen miehen kaadattaneen vuosi sitten liito-oravametsää suojellusta eläimestä tietoisena. Lopputulos: 40 päiväsakkoa metsärikkomuksesta ja luonnonsuojelurikoksesta. Menettämisseuraamus runsaat 1000 euroa.

27 Tapauksia, joista ei tutkintapyyntöä Hämeen ELY-keskus: Hämeenkoski, Kevari v suojeltuna pähkinälehtona rajatulla alueella harvennettiin kuusia ja kaadettiin pähkinäpensaat (metsänhakkaaja itse ilmoitti); metsänkäyttöilmoitus luontotyyppialueen t l vierestä; pieni i osa rajatusta t luontotyyppialueesta t l t ja pähkinäpensas yleensä elpyy varsin hyvin hakkuun jälkeen. Lopputulos: Tutkintapyyntöä ei tehty. Hämeen ELY-keskus: k Hämeenlinna Aulanko Hakkuu ulottui yhdessä kohdassa LsL luontotyypille. Lopputulos: Tutkintapyyntöä ei ole tehty. Hämeen ELY-keskus: Hämeenkoski, Leinelä v runkomaista vuorijalavaa ja useita vaahteroita. Se oli tarkoitus rajata LsL luontotyyppinä. Maanomistajan kuulemiskirjeen mentyä metsänhoitoyhdistyksen kautta tuli tieto, että jalavat on istutettu. Vastauksessa kuulemiskirjeeseen ilmoitettiin, ttä j l t k d tt L t l T tki t töä i t ht että jalavat on kaadettu. Lopputulos: Tutkintapyyntöä ei tehty. Lehmuksia tai pähkinäpensaita on muulloinkin, kaadettu maanomistajien kuulemisen aikana. Käytäntö ei kannusta lain noudattamiseen.

28 Ongelmia ja kysymyksiä Luonnonsuojelurikokset eivät niin helppoja havaita, tunnistaa kuin esim. jätteen dumppaaminen Jutut kestävät poliisilla ja syyttäjällä aika kauan vireillä eli rikkomuksina saattavat ehtiä vanhentua. Harva tapaus päätyy syyttäjälle, sillä tapauksia jää selvittämättä (tekijää ei löydy, näyttöä ei ole tarpeeksi jne.) - > näistä olisi hyvä oppia Missä määrin asenteellisuutta viranomaisilla, poliisilla, syyttäjillä, tuomioistuimilla? Paljonko luontorikoksista tulee kansalaisilta tutkittavaksi? Rangaistukset perustuvat paljon taloudellisiin asioihin; hyötyjen sijaan kustannuksia vältellään; luonnon itseisarvo ei tule oikealla tavalla esiin; ohjeelliset arvo indeksitarkastus?

29 Kehittämisajatuksia Olisi hyvä, jos poliisi olisi yhteydessä ilmoittajaan ja elyyn tutkinnan aikana ja että saisivat tiedon, eteneekö asia syyteharkintaan. Myös viranomainen on monesti varsin kokematon tutkintaprosessissa ja arastelee ehkä yhteydenottoa ja kanssakäymistä poliisin kanssa Syyttäjän toiminta jää ehkä viranomaiselle etäiseksi eikä syyttämättä jättämispäätöksistä välttämättä opita muuta kuin, ettei kannata tehdä tutkintapyyntöä Valvontaviranomaisten tekemien rikosilmoitusten vähäiseen määrään vaikuttanee tulkinnanvarainen ilmoitusvelvollisuus. Rikosilmoitusten määrään vaikuttanee myös valvontaresurssien Rikosilmoitusten määrään vaikuttanee myös valvontaresurssien vähäisyys ja viranomaisen tietoisuus siitä, että valvontatyö rikosilmoituksen kohteen kanssa jatkuu.

30 Kehittämisajatuksia Luontorikoksissa tulisi hyödyntää entistä enemmän biologien asiantuntemusta Jotkut t ELYt käyttävät ät vahingonkorvaussopimuksia i k i tekijän kanssa, jos teko lievä. Viranhaltija saattaa jättää viemättä asiaa eteenpäin, jos teko on vähäinen (ehkä OK, harkinta voi pettää) aiemmista huonoista kokemuksista johtuen: tutkintapyynnöt eivät ole johtaneet t mihinkään tutkintapyyntö teettää paljon työtä Kokee osaavansa hallinnollisen prosessin paremmin Hallinnollinen prosessi ja tutkintapyyntö rinnakkain

31 Kiitos!

Laki. pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a :n muuttamisesta

Laki. pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 48 a luvun, pakkokeinolain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 11.02.2014 Mustiala Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 39 Tarkastus: Jos on aihetta epäillä,

Lisätiedot

LIITO-ORAVA. Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä Turussa ja Porissa

LIITO-ORAVA. Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä Turussa ja Porissa LIITO-ORAVA Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä 19.12.2016 Turussa ja Porissa Olli Mattila, Varsinais-Suomen ELY-keskus 22.12.2016 1 Liito-oravan suojelu Liito-orava (Pteromys volans) on Suomessa vaarantunut

Lisätiedot

Kalastuksenvalvojien , Helsinki Park Hotel Käpylä. Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto

Kalastuksenvalvojien , Helsinki Park Hotel Käpylä. Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto Kalastuksenvalvojien valtakunnalliset jatkokoulutuspäivät 9.-10.6.2015, Helsinki Park Hotel Käpylä Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto Syyttäjän tehtävät (ROL 1 luku): - arvioida,

Lisätiedot

Laki rikoslain muuttamisesta

Laki rikoslain muuttamisesta EV 19/1995 vp - HE 42/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden rikoslain kokonaisuudistuksen toiseen vaiheeseen liittyvien lakien muutoksiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

ILMOITUSKYNNYS, SYYTEKYNNYS, TUOMITSEMISKYNNYS

ILMOITUSKYNNYS, SYYTEKYNNYS, TUOMITSEMISKYNNYS ILMOITUSKYNNYS, SYYTEKYNNYS, TUOMITSEMISKYNNYS Poliisiammattikorkeakoulu 8.5.2017 Kihlakunnansyyttäjä Pohjanmaan syyttäjänvirasto ILMOITUSKYNNYS Ympäristönsuojelulaki 188 1 mom.: Valvontaviranomaisen tulee

Lisätiedot

1v. 6kk. ehdollinen ja 90 tuntia yk-palvelua Helsingin Syyttäjä, vastaaja Kaikki syytekohdat. Syyttäjä, asianomistaja

1v. 6kk. ehdollinen ja 90 tuntia yk-palvelua Helsingin Syyttäjä, vastaaja Kaikki syytekohdat. Syyttäjä, asianomistaja Lainvoimainen Tapaus (HO diaarinro)käräjät KO Syyte KO Syyksilukeminen KO tuomio Hovi Valittaja HO Syyksilukeminen HO tuomio Hovin tuomiopäivä tuomio, laji lainvoimainen tuomio, määrä Huomautuksia R04/1476

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Helsinki 16.12.2016 Ympäristölakimies Pasi Kallio Suomen luonnonsuojeluliitto ry Luontoselvitysten merkitys Hyvällä taustoituksella ja suunnittelulla voidaan säilyttää

Lisätiedot

Ympäristörikosten selvittämisen pullonkaulat ja syyttäjän rooli. Leila Suvantola VT, LLM, HTT, kihlakunnansyyttäjä

Ympäristörikosten selvittämisen pullonkaulat ja syyttäjän rooli. Leila Suvantola VT, LLM, HTT, kihlakunnansyyttäjä Ympäristörikosten selvittämisen pullonkaulat ja syyttäjän rooli Leila Suvantola VT, LLM, HTT, kihlakunnansyyttäjä Ympäristörikosten (RL 48 luku) selvittäminen Poliisin i tietoon tulleet Selvitetyt rikokset

Lisätiedot

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten?

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4. Tuntuipa hyvältä -2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Toimivaltuudet mikä muuttuu? Myyjän varastoa ei saa tarkastaa Velvollisuus hävittää laittomia

Lisätiedot

SUHTEELLISUUSPERIAATE. Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto

SUHTEELLISUUSPERIAATE. Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto MITÄ SE TARKOITTAA? - viranomaisten toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden - ei ole yksiselitteinen eikä täsmällinen

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

Metsälakirikokset eli ei korppi korpin silmää

Metsälakirikokset eli ei korppi korpin silmää Metsälakirikokset eli ei korppi korpin silmää noki Uudenmaan piirin kevätkokous 23.3.2013 Keijo Savola Talousmetsien käyttöön liittyvistä tavanomaisemmista ympäristörikoksista 1) Metsälain 10 kriteerit

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 368/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 368/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015 368/2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Toiminta ympäristörikostilanteissa 3.4.2012 Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 N:o Laki. N:o 628. kemikaalilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 N:o Laki. N:o 628. kemikaalilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 628 631 SISÄLLYS N:o Sivu 628 Laki kemikaalilain muuttamisesta... 3087 629 Laki rikoslain 44 luvun 1 :n ja 48 luvun 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA

PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA 25.04.2016 Päihdeongelmien torjunta - kaikkien yhteinen asia Tilannekatsaus poliisin näkökulmasta 2016 Janne Aro-Heinilä Ylikonstaapeli Lounais-Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden. lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden. lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

~no a r

~no a r SALPAUSSELÄN SYYTTÄJÄN VIRASTO LÄHETE Lappeenrannan palvelutoimisto Pormestarinkatu 1 A Asianro 53100 LAPPEENRANTA 16.9.2014 E 14/7069 Puhelin 029 562 4000 Fax 029 56 2441 0 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PL 11

Lisätiedot

HÄTÄKESKUSLAITOKSEN OIKEUSTAPAUKSET

HÄTÄKESKUSLAITOKSEN OIKEUSTAPAUKSET HÄTÄKESKUSLAITOKSEN OIKEUSTAPAUKSET www.112.fi Esitys 1. Yleistä 2. Oikeustapaukset 3. Virkamiehen velvollisuuksista 4. Virkarikokset Suomessa 5. Johtopäätökset www.112.fi 1. Yleistä Hätäkeskuslaitoksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista 1 (1.4.1999/475) Markkinointirikos Joka tavaroiden, palveluksien, kiinteistöjen, yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden tai muiden hyödykkeiden

Lisätiedot

ASIA Päätös luonnonsuojelulain 57 :n mukaisen pakkokeinon käyttämisestä

ASIA Päätös luonnonsuojelulain 57 :n mukaisen pakkokeinon käyttämisestä Päätös Dnro KAIELY/513/07.01/2010 23.9.2016 Julkinen ASIA Päätös luonnonsuojelulain 57 :n mukaisen pakkokeinon käyttämisestä ASIANOSAINEN ASIAN KÄSITTELY Metsähallitus Metsätalous Oy Kainuun ELY-keskukseen

Lisätiedot

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto oikeuskäytännössä Helsingin

Lisätiedot

Liito-oravan huomioon ottaminen kaavoituksessa

Liito-oravan huomioon ottaminen kaavoituksessa Liito-oravan huomioon ottaminen kaavoituksessa YM:n aiheeseen liittyvä kirje Metsäkeskuksen kaavoituskoulutus 7.4.2017 Matti Laitio ja Esko Hyvärinen, ympäristöministeriö Kirjeen tausta Aihetta koskevat

Lisätiedot

Syyttämis- ja. tuomitsemiskäytäntö. Analyysi Leila Suvantola, tutkija, Poliisiammattikorkeakoulu VT, HTT, Ympäristöoikeuden dosentti

Syyttämis- ja. tuomitsemiskäytäntö. Analyysi Leila Suvantola, tutkija, Poliisiammattikorkeakoulu VT, HTT, Ympäristöoikeuden dosentti Syyttämis- ja tuomitsemiskäytäntö Analyysi 2013-2016 Leila Suvantola, tutkija, Poliisiammattikorkeakoulu VT, HTT, Ympäristöoikeuden dosentti Teemat Syyttäjän harkinta: ratkaisut esitutkinnan aikana ja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 129/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran. puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 129/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran. puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 129/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta ja rikoslain 48 a luvun muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonsuojelussa

Ajankohtaista luonnonsuojelussa Ajankohtaista luonnonsuojelussa Kaavoituksen ajankohtaispäivä Ruissalo 6.6.2013 Luonnonsuojeluyksikkö, ylitarkastaja Leena Lehtomaa Luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus Luonnon monimuotoisuuden vähenemisellä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 :n ja poliisilain 5 luvun 9 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

Hallituksen esitys luonnonsuojelulain muuttamisesta. HE 146/2015 vp hallitusneuvos Satu Sundberg ympäristöneuvos Esko Hyvärinen

Hallituksen esitys luonnonsuojelulain muuttamisesta. HE 146/2015 vp hallitusneuvos Satu Sundberg ympäristöneuvos Esko Hyvärinen Hallituksen esitys luonnonsuojelulain muuttamisesta HE 146/2015 vp hallitusneuvos Satu Sundberg ympäristöneuvos Esko Hyvärinen Esityksen tavoitteet ja aikataulu Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman

Lisätiedot

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA!

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! vihjeet.etela-savo@poliisi.fi Poliisilaki Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten

Lisätiedot

Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen

Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen 1 LUONNONSUOJELUALUEET Suomen pinta-alasta suojeltu noin yhdeksän prosenttia luonnonsuojelu- ja erämaalailla. Lisäksi suojelutavoitteita tukevia muita alueita sisältyy

Lisätiedot

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? 22.09.2015 Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Mitä ovat arvokkaat pienvedet? Pienvedet = purot ja norot, lammet, lähteiköt

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 3186/03.06.02/2015 259 Teknisen toimen johtajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

- seminaari 10.05.2007 LS LH virastotalo. Poliisin rooli ja hoitoon ohjaus. Rikoskomisario Ari-Pekka Lehtinen Turun kihlakunnan poliisilaitos

- seminaari 10.05.2007 LS LH virastotalo. Poliisin rooli ja hoitoon ohjaus. Rikoskomisario Ari-Pekka Lehtinen Turun kihlakunnan poliisilaitos Päivän n päihdetilanne p - seminaari 10.05.2007 LS LH virastotalo Poliisin rooli ja hoitoon ohjaus Rikoskomisario Ari-Pekka Lehtinen Turun kihlakunnan poliisilaitos POLIISIN TEHTÄVÄ on suorittaa huumausainerikosten

Lisätiedot

NÄYTTÖTAAKKA MISTÄ SE MUODOSTUU JA MITÄ SE TARKOITTAA?

NÄYTTÖTAAKKA MISTÄ SE MUODOSTUU JA MITÄ SE TARKOITTAA? NÄYTTÖTAAKKA MISTÄ SE MUODOSTUU JA MITÄ SE TARKOITTAA? Palontutkinnan opintopäivät 29.11.2017, Jyväskylä Kihlakunnansyyttäjä, apulaispäällikkö Marika Visakorpi Sisä-Suomen syyttäjänvirasto RIKOSASIAN KULKU

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010 N:o Laki. N:o sähköturvallisuuslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010 N:o Laki. N:o sähköturvallisuuslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1072 1082 SISÄLLYS N:o Sivu 1072 sähköturvallisuuslain muuttamisesta... 3389 1073 rikoslain 44 ja 48 luvun muuttamisesta...

Lisätiedot

Aluetyyppi (kohdetyyppi) METI 2014 EHDOTUS. Kansallispuisto 1A 1 II MH/LP Luonnonpuisto 1A 1 Ia MH/LP Soidensuojelualue 1A 1 IV (Ib) MH/LP

Aluetyyppi (kohdetyyppi) METI 2014 EHDOTUS. Kansallispuisto 1A 1 II MH/LP Luonnonpuisto 1A 1 Ia MH/LP Soidensuojelualue 1A 1 IV (Ib) MH/LP 6.2.2015 LIITE SLL:n lausuntoon METI- työryhmän esitykseen koskien suojelualuetilaistoinnin uudistamista Suomen luonnonsuojeluliiton näkemykset on kirjattu taulukkoon pinkillä seuraavasti: S=ongelma suojelussa,

Lisätiedot

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 INVENTOITU ALUE... 3 1. Repolahden perukka. 3 LIITTEET Kansikuva: Repolahden perukan rantaa

Lisätiedot

Laki. vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Lain tarkoitus

Laki. vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Lain tarkoitus Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 1 Lain tarkoitus Tällä lailla annetaan täydentävät säännökset haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen

Lisätiedot

Tikkalan osayleiskaava-alueen luontoarvoista Taru Heikkinen Kaavoitus Jyväskylän kaupunki

Tikkalan osayleiskaava-alueen luontoarvoista Taru Heikkinen Kaavoitus Jyväskylän kaupunki Tikkalan osayleiskaava-alueen luontoarvoista 18.6.2009 Tämän työn tarkoituksena oli tarkentaa Korpilahden Tikkalan kylän alueella vuonna 2003 tehdyssä luontoselvityksessä (Anna-Riikka Ihantola) havaittujen

Lisätiedot

Liite 4. Luonnonsuojelu

Liite 4. Luonnonsuojelu Liite 4. Luonnonsuojelu Luonnonsuojelualueet (SL) Kohteen nimi Kohdeluokka Arvo Inventointi 1 Koukkurahka Puuttomat suot Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu, alue kuuluu Natura Kangasalan kunta 2000

Lisätiedot

Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä. Katriina Peltonen Metsäohjelman yhteistyöryhmä

Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä. Katriina Peltonen Metsäohjelman yhteistyöryhmä Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä Katriina Peltonen Metsäohjelman yhteistyöryhmä 26.4.2017 27.4.2017 Sisältö Miksi ekologinen näkökulma on tärkeä? Mitä kuuluu Suomen metsäluonnolle? Suojelutaso

Lisätiedot

Luontoarvojen oikeudellinen sääntely kunnostushankkeissa. Tuire Taina, KHO Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2017 Tampere 13.6.

Luontoarvojen oikeudellinen sääntely kunnostushankkeissa. Tuire Taina, KHO Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2017 Tampere 13.6. 1 16.6.2017 Luontoarvojen oikeudellinen sääntely kunnostushankkeissa Tuire Taina, KHO Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2017 Tampere 13.6.2017 Esityksen sisältö Vesilaki Luonnonsuojelulaki Vesienhoidon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rikoslain (39/1889) 2 a luvun 8 :n 2 momentin ja 9 :n 8 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 2 a luvun

Lisätiedot

Ympäristörikokset/Luvanvastaisen toiminnan rikosoikeudelliset seuraukset

Ympäristörikokset/Luvanvastaisen toiminnan rikosoikeudelliset seuraukset toiminnan rikosoikeudelliset seuraukset Ympäristörikosten torjunnan koulutuspäivä 28.11.2017 POLAMK/Tampere Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto Ympäristönsuojelulaki (86/2000)

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja ympäristöselvitys Liite

FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja ympäristöselvitys Liite Luonnonsuojelulaki ja luontodirektiivi Luonnonsuojelulain yhtenä tavoitteena on sen 1 :n mukaisesti luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi luonnonsuojelussa on pyrittävä

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

HE 80/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 80/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 80/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että luonnonsuojelulakiin tehdään Euroopan unionin uhanalaisten

Lisätiedot

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Suojelukohteiden lainsäädännöllistä pohjaa ja vaikutuksia Liite 7.8b suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Natura 2000 verkosto Lakisääteinen rauhoitus. Luontodirektiivin mukaiset SCI-alueet

Lisätiedot

Malminetsintään liittyvä lainsäädäntö, ohjeistus ja viranomaisten prosessit Luonnonsuojelualueet ja arvokkaat luontokohteet

Malminetsintään liittyvä lainsäädäntö, ohjeistus ja viranomaisten prosessit Luonnonsuojelualueet ja arvokkaat luontokohteet Malminetsintään liittyvä lainsäädäntö, ohjeistus ja viranomaisten prosessit Luonnonsuojelualueet ja arvokkaat luontokohteet Heikki Korpelainen Ympäristöministeriö KaivosAkatemia 29.1.2013 Kaivoslain ja

Lisätiedot

Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelun tasot Päättäjien 34. Metsäakatemia Maastojakso 22.-24.5.2013 Etelä-Karjala

Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelun tasot Päättäjien 34. Metsäakatemia Maastojakso 22.-24.5.2013 Etelä-Karjala Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelun tasot Päättäjien 34. Metsäakatemia Maastojakso 22.-24.5.2013 Etelä-Karjala Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Ylitarkastaja Tuula Tanska, Päättäjien 34. Metsäakatemia 2013

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Seuraamukset - VAK-rikokset ja rikkomukset

Seuraamukset - VAK-rikokset ja rikkomukset Seuraamukset - VAK-rikokset ja rikkomukset Johanna Isoaho Niina Kallio-Nordlundin 9.2017 esityksen pohjalta Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Seuraamusjärjestelmä vaarallisten aineiden kuljetuksessa

Lisätiedot

Lainvalmisteluosasto OM 3/41/2014 26.2.2014 LUONNONSUOJELU- JA YMPÄRISTÖRIKOSSÄÄNNÖSTEN TARKISTAMISTA VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ

Lainvalmisteluosasto OM 3/41/2014 26.2.2014 LUONNONSUOJELU- JA YMPÄRISTÖRIKOSSÄÄNNÖSTEN TARKISTAMISTA VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ ASETTAMISPÄÄTÖS Lainvalmisteluosasto OM 3/41/2014 26.2.2014 LUONNONSUOJELU- JA YMPÄRISTÖRIKOSSÄÄNNÖSTEN TARKISTAMISTA VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Oikeusministeriö on tänään

Lisätiedot

LUVATON RAKENTAMINEN JA LUVATON KÄYTTÖTARKOITUS

LUVATON RAKENTAMINEN JA LUVATON KÄYTTÖTARKOITUS LUVATON RAKENTAMINEN JA LUVATON KÄYTTÖTARKOITUS Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 17.11.2015, Savoy-teatteri Minna Mättö, rakennuslakimies, OTM, VT Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto 1 MILLOIN

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

Uusi vesilaki ja asetus astuivat voimaan 1.1.2012 Mikä muuttuu? Ylitarkastaja Arto Paananen

Uusi vesilaki ja asetus astuivat voimaan 1.1.2012 Mikä muuttuu? Ylitarkastaja Arto Paananen Uusi vesilaki ja asetus astuivat voimaan 1.1.2012 Mikä muuttuu? Ylitarkastaja Arto Paananen Pirkanmaan ELY-keskus Ympäristövalvontayksikkö Vesilaki yleistä Yleiskäyttöoikeudet Vesistössä kulkeminen, veden

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 2 (7) Taltionumero 615 Diaarinumero 1468/1/08

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 2 (7) Taltionumero 615 Diaarinumero 1468/1/08 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 2 (7) 23.3.2010 Taltionumero 615 Diaarinumero 1468/1/08 Asia Valittaja Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus Heikki Joutsen, Liperi Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta EV 195/1997 vp - HE 198/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu

Lisätiedot

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Seija Väre 25.5.2009 1 (5) RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoisrannalla. Maantien eteläpuolella rannalla on omakotitalojen rivi.

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ

HENKILÖTIETOLAIN SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAIN SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 HENKILÖTIETOLAIN SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ Yleistä Henkilötietolain valvontajärjestelmä perustuu

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 364/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 364/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 364/2010 vp Hallituksen esitys lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja siihen liittyviksi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISENA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISENA YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISENA RIKOSPROSESSISSA Lammin päivät 5.10. - 6.10.2011 Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Keski-Uudenmaan ympäristökeskus PITÄISIKÖ TEHDÄ TUTKINTAPYYNTÖ? Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin JASMINA HEINONEN

Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin JASMINA HEINONEN Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin 1 Esityksen sisältö Mistä on kysymys? Sovellettava lainsäädäntökehikko Vastakkaiset intressit ja niiden punninta? Työelämän tietosuojalain

Lisätiedot

332 luottolaitosta ja 86 vakuutuslaitosta

332 luottolaitosta ja 86 vakuutuslaitosta 332 luottolaitosta ja 86 vakuutuslaitosta Tuhopoltot, epäselvät palot ja vakuutuspetokset vakuutustoiminnan näkökulmasta Palonsyyntutkinnan kehittämistarve Seppo Pekurinen Finanssialan Keskusliitto M Palo-,

Lisätiedot

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks)

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks) Lainsäädännölliset keinot onko niitä kansainvälisellä tasolla? - Kansainvälisesti poikkeavat lähestymistavat - Ekosysteemin eri toimijoiden roolit ja rajat Mikko Manner Riskienhallintayhdistyksen seminaari

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys LIITO-ORAVASELVITYS 23.6.2015 KALAJOEN KAUPUNKI Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 LIITO-ORAVASELVITYS 2 3 TULOKSET 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 5 VIITTEET 5 Kannen

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

MITEN LAINSÄÄDÄNTÖ VAIKUTTAA KOIRAHARRASTUKSEEN? Ylituomarikoulutus 2017 OTM Mika Leppinen

MITEN LAINSÄÄDÄNTÖ VAIKUTTAA KOIRAHARRASTUKSEEN? Ylituomarikoulutus 2017 OTM Mika Leppinen MITEN LAINSÄÄDÄNTÖ VAIKUTTAA KOIRAHARRASTUKSEEN? Ylituomarikoulutus 2017 OTM Mika Leppinen LAINSÄÄDÄNTÖ eläimiä kohtaan eläinsuojelu- ja eläintautilainsäädäntö ihmisiä kohtaan järjestyslaki, rikoslaki,

Lisätiedot

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI LÄNSI-UUDENMAAN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 15/635 PL 24 02631 ESPOO syyttämättä jättämisestä Asianro Puhelin 029 56 21000 Fax 029 56 21022 25.5.2015 R 14/5964 Syyttämättä jätetty RAUNIO LASSE ANTERO 09.12.1957

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

Laki. haitallisista vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Lain tarkoitus

Laki. haitallisista vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Lain tarkoitus 26.3.2015 Maa- ja metsätalousministeriölle Viitaten kommenttipyyntöönne vieraslajilakityöryhmässä Luonnonsuojeluliiton kommentit vieraslajilakiin Tähän versioon on lisätty kaksi kertaa lisää saadut pykälät.

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 264/2006 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta

EDUSKUNNAN VASTAUS 264/2006 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta EDUSKUNNAN VASTAUS 264/2006 vp Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä, laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lisätiedot

Pilaantuminen ja päästö ympäristöön

Pilaantuminen ja päästö ympäristöön Pilaantuminen ja päästö ympäristöön Ympäristörikoskoulutus 29.11.2017 Koulutuksen sisältö -Käsitteitä juridisesti ja niiden käytännön merkitystä -pilaantuminen -päästö -ympäristö -Kuka määrittää pilaantumisen

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 110/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 55/2009 11.9.2009 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Poliisilaitos on 30.10.2008 päättänyt antaa vanhempi

Lisätiedot

Lausunto ympäristörikostyöryhmän mietinnöstä

Lausunto ympäristörikostyöryhmän mietinnöstä Oikeusministeriö PL 25 00023 Valtioneuvosto Suomen luonnonsuojeluliitto Kotkankatu 9, 00510 HELSINKI, puh. (09) 228 081, faksi (09) 228 08 200 Helsingissä, 3.5.2004 Asia Lausunto ympäristörikostyöryhmän

Lisätiedot

Metsästys Hossan kansallispuistoa koskevassa laissa

Metsästys Hossan kansallispuistoa koskevassa laissa Metsästys Hossan kansallispuistoa koskevassa laissa Erikoissuunnittelija Marko Paasimaa Suomen riistakeskus Asiantuntijalausunto Eduskunnan ympäristövaliokunta 22.3.2017 Aloite Hossan kansallispuistosta

Lisätiedot

Projektien tuottamat aineistot BORISjärjestelmässä

Projektien tuottamat aineistot BORISjärjestelmässä Projektien tuottamat aineistot BORISjärjestelmässä BORIS2 koulutukset Kati Tahvonen, Meri Hietala, Heli Haapasaari Ympäristövahinkojen torjuntaryhmä Samuli Neuvonen Tietokeskus SÖKÖ-toimintamalliin perustuvat

Lisätiedot

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta Laki rikoslain 10 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain (39/1889) 10 luvun 5 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 875/2001, muutetaan 10 luvun 2 ja 3, 6 :n 1 momentti

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

Hyvää huomenta. Keskusrikospoliisi Tutkintaosasto, Talousrikollisuus Rikosylikonstaapeli Kari Patanen 4.2.2011

Hyvää huomenta. Keskusrikospoliisi Tutkintaosasto, Talousrikollisuus Rikosylikonstaapeli Kari Patanen 4.2.2011 Hyvää huomenta Keskusrikospoliisi Tutkintaosasto, Talousrikollisuus Rikosylikonstaapeli Kari Patanen 4.2.2011 Valvonta vs. Tutkinta Heijastuuko UlkL:n muk. valvonnan määrä tutkintaan tulevien juttujen

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Lintu- ja luontodirektiivin huomioiminen maatalousympäristössä

Täydentävät ehdot Lintu- ja luontodirektiivin huomioiminen maatalousympäristössä Täydentävät ehdot Lintu- ja luontodirektiivin huomioiminen maatalousympäristössä Maatalouden ympäristöneuvojakoulutus 6.3.2013 Ahlman-instituutti 11.3.2013 http://www.mavi.fi/attachments/mavi/julkaisut/5ndber1sg/

Lisätiedot

ARVIOKIRJA SUURPETOJEN AIHEUTTAMISTA VILJELYS-, ELÄIN- JA IRTAIMISTOVAHINGOISTA

ARVIOKIRJA SUURPETOJEN AIHEUTTAMISTA VILJELYS-, ELÄIN- JA IRTAIMISTOVAHINGOISTA ARVIOKIRJA SUURPETOJEN AIHEUTTAMISTA VILJELYS-, ELÄIN- JA IRTAIMISTOVAHINGOISTA Maastotarkastuksen tekevä maaseutuelinkeinoviranomainen vastaa arviokirjan täyttämisestä. 1. MAASTOTARKASTUSTA JA KORVAUKSEN

Lisätiedot

NATURA VERKOSTO

NATURA VERKOSTO NATURA 2000 -VERKOSTO Natura 2000 -verkostoon kuuluvien luontodirektiivin ja lintudirektiivin perusteella suojeltavien alueiden keskittymät. Ydinestimoinnissa käytetyn ytimen koko on 1000 km² ja säde 17,8

Lisätiedot

Valtakunnalliset suojeluohjelmat ja Natura 2000 verkosto

Valtakunnalliset suojeluohjelmat ja Natura 2000 verkosto Valtakunnalliset suojeluohjelmat ja Natura 2000 verkosto MATTI KYRÖLAINEN VALTAKUNNALLISET SUOJELUOHJELMAT Suomessa on suunniteltu luonnonmaantieteelliseen aluejakoon pohjautuvia valtakunnallisia suojeluohjelmia

Lisätiedot