ENERGIANTUOTANNON JA -KULUTUKSEN RESURSSIVIISAUDEN TIEKARTTA Kommentit tiekarttaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIANTUOTANNON JA -KULUTUKSEN RESURSSIVIISAUDEN TIEKARTTA Kommentit tiekarttaan."

Transkriptio

1 5. Energia-alan asennus- ja teknologiayritykset -WIRMA - Lisäisin tähän myös koulutuspuolen erityisesti kotitalouksille suunnattuna ENERGIANTUOTANNON JA -KULUTUKSEN RESURSSIVIISAUDEN TIEKARTTA Kommentit tiekarttaan. Tavoitetila Lappeenranta ilmastoneutraali sähkön- ja lämmöntuotannossa 2. Kansalaiset ja yritykset energiamurrsen voimavarana 3. Energiaverkkojen yhdistelmä tuottaa varastointia ja kysynnän ja tuotannon tasausta 4. Energiatehkuus takaa hyvinvoinnin jälkipolville Toimenpiteet Tuulivoiman byrratia helpommaksi -kaupungilla vähän vaikutusmahdollisuuksia 2. Kaavoituksessa ohjeistus: jaiseen uudisrakennukseen/peruskorjattavaan aurinkoenergia 2. Aurinkoenergialta lupaesteet ja byrratia pois -työn alla jo nyt -pientalorakentajan opas Tähän mallia voisi ottaa Oulun rakennusvalvonnan oppaasta - Viranomaisen tärkeä rooli on OHJATA asiakas valitsemaan aurinkoenergia 2. Kivisalmen pumpulle tuulivoimala -ei tarvita, koska verkosta ostetaan jo tuulisähköä - aurinkopaneeleille ei ole tilaa samalla kiinteistöllä 2. Kiinteistöjen aurinkoenergia- ja maalämpöpotentiaalin laajempi selvitys -selvitys käynnissä: energiatehkaat kiinteistöt Wirma Lappeenranta Oy 3. LUT-pilotti SNG/vetyä aurinkosähköstä -kaupunki seuraa edistymistä 4. Tarpeenmukainen energiankäyttö helpsi -? Kiinteistöihin tekniikkaa, ja mahdollistaa kulutuksen ja käyntiaikojen ohjaamisen helposti. Vaatii myös kulutustottumusten järkiperäistämistä -> neuvontaa, opastusta, koulutusta, kampanjointia 4. Rakennetun ympäristön tiivistäminen alkaa -on jo käynnissä Lappeenrannassa Pitäisikö mainita tästä pari esimerkkiä? 4. Energiatehkuus ja aurinko otetaan -yleiskaava/asemakaava/uusi alue huomioon kaavoituksessa 4. Länsialueen kouluverkon selvitys yhteistyössä yritysten, yliopiston, asukkaiden kanssa 5. Kaupungin ja yliopiston yhteistyö yrittäjyydenkehittämisessä -osana Green Campuksen laajentamista - Ymp.toimi osallistunut myös (VR) tekemällä päästöarvion kouluverkolle -WIRMA

2 Toimenpiteet Turpeen korvaaminen uusiutuvalla polttoaineella Kaukaalla 1. Maakaasun ja öljyn korvaaminen uusiutuvilla huippulämmöntuotannossa -LPR energia - Onnistunee vasta kattilan uusimisen yhteydessä. Nykyisessä korroosioriski. -pitkän ajan tavoite, ei onnistu vuoteen Maalämpö ja maakylmä haja-asutusalueille - LPR Energia - neuvonta energianeuvonnan tai rakennusvalvonnan kautta 2. Saimaan järvilämpö -tapauskohtainen - Soveltuvat alueet tulee kartoittaa etukäteen. Verotuskäytännöt kannustavat uusiutuvaan -lainsäädäntö rajoittaa. Kiinteistöverolaki. energiantuotantoon (esim. kiinteistöveron alennus tai korotus ) 3. Nettomittaus käytössä -lainsäädäntö rajoittaa toistaiseksi 5. Energiaosaaminen on luonut merkittävää liiketoimintaa

3 3. Teollisuuden energiankäyttö laajasti virtuaalisena energiavarastona Rakennusten energiatehkuuskatselmukset - teollisuus optimoi itse. Kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa ovat vähäiset. - palveluna energiatodistus (pientalot) HYVÄ!! - energiatehkuussopimukset Toimenpiteet Tuulivoiman voimakas kasvu, 80 voimalaa Lappeenranta-Imatra välillä: 500 GWh vuodessa 1. Aurinko: 50 MWp voimala lententällä, 40 GWh vuodessa. 2. Aurinko: 50 MWp voimalat katoille ( kattoa) 40 GWh vuodessa (kodit, marketit, ym.) 2. Aurinkovoimalan rahoittaminen paneeliosuusmallilla - hyvä tavoite, vaatii tuulivoimakaavaa ja suunnittelua - tavoite on hyvä, esiselvityshanke tarvittaisiin - kannustus ja kateus auttavat - yhteistilaus, voiko kaupunki aktivoida lisää - Rahoitustukimallien etsiminen - LPR energian rooliin 2. Saimaan kaukylmäallas - paikkakohtainen, maankäyttö 3. Avoimet sähkö- ja lämpöverkko - Kuluttajista tulee myös tuottajia - ylijäämä lämmön ja sähkön myynti verkkoon. - Suunnitelma verkon toteutuksesta 3. Sähkövarastointi akkuihin älykkäässä verkossa (autot, keskitetty varasto) - vaatii sähköautoja tai akkuja 3. Verkkoyhtiöille lupa sähkövarastointiin - Jos pientuottajalla on käytössään akkukapasiteettia, niin tämä on liene sopimusasia sähköyhtiön ja asiakkaan välillä annetaanko akusto varastäyttöön sähköyhtiölle. 3. SNG/vety teollisen mittakaavan pilotti - tärkeä kehityshanke, jolla voidaan ratkaista uusiutuvan energian mallia. Teollisuus/LUT/kaupunki Toimenpiteet Kaukaan kattilan uusiminen 2035 täysin -

4 uusiutuvat polttoaineet 2. Öljylämmitteiset talot ja suora sähkölämmitys vaihtaneet uusiutuviin 3. PowertoX: energian varastointi nestemäiseen metaaniin m3 käyttö esim. liikennekäyttöön 5. 6 kpl kansainvälisesti menestyviä energia-alan teknologiayrityksiä. - öljystä kaukolämpöön tai maalämpöön - sähkö: energiatehkuuden kasvattaminen, vaihtoehtoiset ratkaisut, aurinkoenergia, ilmalämpöpumppu, maalämpö jne - - Tulevaisuudessa saattaa olla olemassa kustannustehkaita kotitalousmittakaavan laitteistojakin, jos akustojen hintaa ei saada painetuksi alas. -WIRMA/LUT LIIKKUMISEN JA YHDYSKUNTARAKENTEEN RESURSSIVIISAUDEN TIEKARTTA Tavoitetila Hiilineutraali ja kestävä liikkuminen sekä Hyvä tavoite hyvinvointia edistävä yhdyskuntarakenne. 2. Elinvoimainen ja tiivis autoriippumaton - Tähän voi olla erilaisia näkökulmia. Miten keskusta, josta hyvät yhteydet monimuotoisiin autoriippumattomuus määritellään. aluekeskuksiin eri liikkumismuodoilla. 3. Kansainvälinen vihreän logistiikan solmukohta - mitä tarkoittaa? Tarkoittaako liikennettä venäjälle/venäjältä, vihreä logistiikka? solmukohta? kuljetusmuotojen muutos? -Vaatii selvityksen, miten kuljetukset tulisivat vihreämmiksi, jos LPR toimisi KV-kuljetusten solmukohtana. - Voitaneen poistaa Toimenpiteet Kimppakyytipysäkit valituilla väylillä - kaupungin pitäisi määritellä pysäkit, tuleeko liian aikaisin 1. Joukkoliikenteen mobiilisovellus ja mobiililiput - kehitteillä ja toteutunee 1. Vakituinen Green yksikkö kaupungille & asukasneuvonta 1. Pyöräily ja pysäköintiverkoston kehittäminen & bussireittien tarkastelu - hyvä ajatus - On oikeastaan välttämättömyys - miten resurssoidaan? - työn alla ja etenee myönteisesti - kaupunkipyörät Turvalliset koulutiet - työn alla jatkuvana työnä

5 2. Opasteet venäjäksi - Selvitetty aikanaan. Kielteinen päätös on tehty katukylttien osalta. - Opasteiden osalta 2. Houkuttelevan ja viihtyisän kävely-ympäristön rakentaminen keskustassa ja aluekeskuksissa - Hyvä tavoite, suunnitelmia on rahaa vain puuttuu 2. Asemakaavoista poistuu autopaikkanormi, p- alueet muuhun käyttöön - tavoite siirrettävä pidemmälle aikavälille ( ) 3. Vihreä logistiikan suunnitelma (LUT) Selvitys siis, miten kuljetukset tulisivat vihreämmiksi, jos LPR toimisi KV-kuljetusten solmukohtana? Toimenpiteet Ekomerkityt parkkiruudut (ja hinnoittelu ) ja nopeat kaistat 1. Uusiutuvan energian tankkausasemat ja kaupungin kulkuneuvot esimerkkinä 1. Kaupungin ja yritysten porkkanat lihasliikenteelle 2. Katetut pyöräparkit ja huoltopisteet keskustassa ja liityntäpysäköinti aluekeskuksissa 2. Aluekeskusten kehittämissuunnitelman toimeenpano -parkkiruudut, mutta miten? Nopeat kaistat voisi ottaa pyöräilijöille Ekomerkityn parkkiruudun käyttöoikeus annettava kaupungin taholta, jollain tunnistetavalla tavallla esimerkiksi Helsingin kaupungin malliin. - kaupungin oma päätös -Tankkausasemaverkostoselvitys työn alle, sen pitäisi sisältää myös sähköautojen latauspaikkaselvitys kauppojen ja toimipaikkojen yhteydessä. -kaupungin sekä työnantajien oma päätös - kaikkialla katetut paikat eivät ole tarpeellisia. Matkakeskuksessa katettu pyöräparkki. Huoltopiste keiluna. - kehittyy pyöräilyryhmän avulla - Epäselvä tavoite. Suunnitelmien toteuttaminen on pääsääntö 3. Liikenneväylät uusiomateriaaleilla (tuhka jne.) -Tapauskohtaisesti mahdollista ja kannatettavaa

6 3. Teollisuus mukana tavaraliikenteen tehostamisessa - Tähän kaupungin vaikea vaikuttaa - Poistetaan Toimenpiteet CO2-neutraali joukkoliikenne ja (autonomiset taksit) -tavoite on oikea, mutta liian aikaisin (2030) 1. Armilan autoton kortteli -Huolella suunniteltava, ettei aiheuteta opiskelijoiden autojen osalta pysäköintiongelmaa jonnekin muualle 2. katettu, esteetön kävelykeskusta ja läpinäkyvät aurinkopaneelit -Kattaminen ei ehkä järkevää. Kävelykadut pääosin kattamatta maailmalla. -Näkyvät tai läpinäkyvät aurinkopaneelit hyvä tavoite keskustassa 3. Satama + kanava ympärivuotiseksi -vaatii hurjasti energiaa -päästöt kasvavat -voitanee poistaa 3. Shuttlebus rajalta paikalliskeskuksiin Rajaliikenteen määrä vaikeasti ennustettavaa, mutta lisäisikö tämä mahdollisuus LPR vetovoimaa ostospaikkana, yritystoiminnalle? 3. toimiva joukkoliikenne lententälle -

7 Toimenpiteet % liikenteestä uusiutuvilla - hyvä tavoite, uusiutuvilla ja sähköllä 1. Aurinkovoimaa tuottava pyörätie Onko järkevä siis kustannus vs. hyöty? min juna Helsinkiin/Pietariin - VR:n vastuulla 3. Kansainväliset tietullit -raskaan liikenteen tienkäyttömaksu -Onko riskiä, että transitoliikenne vähenee tällöin ja sopiiko tämä silloin vihreän logistiikan kansainväliselle solmukohdalle? KULUTUKSEN JA MATERIAALIKIERTOJEN RESURSSIVIISAUDEN TIEKARTTA Tavoitetila Käsitettä jäte ei ole enää olemassa - jätteettömyys ja kiertotalous on parempi tavoite eli muutetaan muotoon: Jäte muuttunut kiertäväksi raaka-aineeksi 2. Elinkaariajattelu sisältyy hankintoihin, tuotesuunnitteluun ja päätöksentekoon. 3. Kuluttajat, yritykset, teollisuus ja kaupunki ovat sitoutuneet resurssiviisaaseen toimintaan.

8 Toimenpiteet (Uusi) paikallinen materiaalivirtatoimija: (Wirma, yritys/ yhteisö) 1. Tunnistetaan teollisuuden ja yhdyskunnan sivuja materiaalivirrat -> teolliset symbioosit FISS, materiaalipankki (LCAC -Wirma Lappeenranta Oy -Mikä Wirman rooli tarkemmin? Kerääkö ja hallinnoiko materiaaleja? Vai koaako tietoa sijainneista ja saatavuudesta? - Tavoite on hyväksyttävissä -Selvitys hyvissä ajoin, jossa nämä tunnistetaan 2. Kaupungilla toimenpideohjelma uusiäytön ja kierrätyksen sisällyttämisestä suunnitteluun ja julkisiin hankintoihin, esim. katualuesuunnittelussa (LK) -ehkä mahdollinen, laki velvoittaa jo nyt Tuhka mukaan ehdottomasti 1,3. Kierrätyskeskuksen kehittäminen (Hyötyhalli ) -Hyötyhallin toimintaa voi laajentaa, monipuolistaa ja kehittää 3. Järjestöt ja toimijat yhteistyössä ja yhtenäistävät neuvontaa ja viestintää (SLL) -järjestöjen aktivointitarvetta 1, 3. Taloyhtiöiden ja kaupungin kiinteistöjen hyötyjätteiden keräys vähintään jätehuoltomääräysten tasolla (Ympäristötoimi) 2. Asenneilmapiiritutkimus, kuluttajat ja yritykset (EKI) 3. Vuosittaiset resurssitehkuuspalkinnot (LK,yhdistykset) - tavoite - yhteistyötä EKJH:n kanssa sekä valvontaa tehostettava -Pari ns. siivouspäivää vuodessa, jolloin hyötyjätettä voisi toimittaa tilapäisiin vastaanottopisteisiin - mistä? onko tarpeen? -Vetovastuu tästä yrityksille? - Ehdotetaan poistettavaksi - hyvä ajatus,, kuka hoitaa? Toimenpiteet Rakennusmateriaalien kontti ja kierrätys- ja uusiäyttömahdollisuuksien suunnittelupalvelut (Hyötyhalli) 1. Biaasulaitos alueen biojätteille ja lietteille (LPR-energia ) -Uutta liiketoimintaa vanhanmallisen toiminnan rinnalle. Uusi brändi kierrätetylle materiaalille. - LPR Energia, EKJH

9 1. Materiaalipankki laajenee maa-ainesvirtoihin (EKJ) - ympäristötoimella on maa-ainesvirrat parhaiten tiedossa 1. Kukkuroinmäen pilottilaitos käyntiin (EKJ) 2. Rakennuslupiin materiaalitehkuusvaatimukset (Rakennusvalvonta) 3. Kaikki kaupungin koulut ja päiväkodit mukana Vihreä Lippu-toiminnassa (LK) 3. Kirjastoista lainauskeskuksia + muut jakamistalouden palvelut ja niitä tarjoavat yritykset (kirjasto, Asukasyhdistykset) - ei voi vaatia lainsäädäntöä enempää, neuvoa ja hsauttaa voi. -Viranomaisen ohjaava rooli hyvissä ajoin ennen lupavaihetta - vapaaehtoisuus on tärkeää, pakko voi olla hidaste. Ei pakkoa vaan kannuste. -kehitettävä ajatus, - Toimenpiteet , 3: Kestävän kulutuksen elämys/ostoskeskus, ja tunnetaan kansainvälisesti 1: Kukkuroinmäen (jätteenkäsittelykeskus) komposiittituotanto vakiintunut, uudet pilotit -WIrma Lappeenranta Oy Toimenpiteet 2029 Kaatopaikka kaivsena -vaikea asia, kannattavuus olematonta -ehdotetaan poistettavaksi VEDEN KÄYTÖN JA LUONNONVESIEN RESURSSIVIISAUDEN TIEKARTTA Tavoitetila Pinta- ja pohjavesien tila vastaa luonnontilaa. Ok 2. Lappeenrannassa on vesiteknologian ja liiketoiminnan kansainvälinen keskittymä. Ok

10 3. Veden kulutus ja vesihuollon energian käyttö on puolittunut. 4. Yhdyskunta- ja teollisuusvesien ja lietteiden energian sekä ravinteiden hyödyntäminen täysimääräisesti Ok Ok Toimenpiteet Pien-Saimaan hoitoohjelman toteutus - hoito-ohjelman laatiminen - tavoite - Ympäristötoimi 1. Pien-Saimaan hoitalastus jatkuu -jatko on käynnistynyt Ympäristötoimi ja kalastusalue 2. Yliopisto, elinkeinoelämä ja kaupunki sitoutuvat vesiteknologian kehittämiseen (LUT, Wirma, yritykset 3. Asukkaiden vedenkulutuksen ja kuormituksen vähentämiskampanja 3. Suurten kiinteistönomistajien vedenkäytön vähentämissuunnitelma (Kaupunki, LOAS, ASPA) 4. Vesihuollon energiatehkuuden toimintasuunnitelma -WIRMA - tarkempi suunnitelma ja tavoite tarpeen - LRE, ymp. -TÄRKEÄ, kulutustottumuksiin vaikuttaminen! -siirrettävä eteenpäin tarkempi suunnitelma tarpeen -TÄRKEÄ, kulutustottumuksiin vaikuttaminen! -LRE, kaupunki - Toimenpiteet Hyväristönmäen vedenpuhdistamon tehas käyttö (LRE) 2. Keilualustojen jatkehittäminen, syntyneiden teknologioiden käyttöönotto ja kaupallistaminen (LUT, Wirma) -Ok -WIRMA

11 2. Vesiteknologian ja liiketoiminnan osaamisen, yritysten ja investointien houkuttelu ja tukeminen (Wirma, LUT) 3. / 1. Hulevesien hyötykäytölle ja johtamiselle toimiva järjestelmä (LRE, Kaupunki, Ymp.) 4. Yhdyskunta- ja teollisuuden lietteiden energiakäyttö ja ravinteiden käyttö maa- ja metsätaloudessa (Yritykset, maatalous) 4. Kaukylmäverkon rakentaminen (LRE, Yritykset) -WIRMA - toteutetaan hulevesiohjelman päivityksen yhteydessä - tavoite, AVI ja ELY-keskus sekä Lpr seudun ympäristötoimi -Lainsäädännän mahdolliset rajoitteet on huomioitava - uusiutuvalla energialla -Selvitettävä voiko lumenkaatopaikan lumia hyödyntää kylmän tekemisessä? Toimenpiteet / 1. / 4. Jätevesien vaarallisten ja haitta-aineiden poistaminen ratkaistaan Lappeenrannassa (LUT, yritykset) 4. / 2. Kierrätyslannoitteiden tehdas Lappeenrannassa (Yritykset ) -WIRMA -WIRMA RUOANTUOTANNON JA KULUTUKSEN RESURSSIVIISAUDEN TIEKARTTA Tavoitetila Lappeenrantalaiset syövät terveellistä ja kestävästi tuotettua kotimaista ruaa.

12 2. Ruoan tuotannosta ja kulutuksesta syntyvät jätteet hyödynnetään 100 prosenttisesti. Toimenpiteet Hankintastrategia, ja huomioidaan talousarvioissa (poliittinen tahtotila, Lpr kaupunki) 1. Lähirua esille (vähittäiskauppa, julkiset keittiöt, ravintolat) 1. Kuluttajien asennemuutos: Julkisten keittiöiden ja työpaikkaravintoloiden kampanjat, kuntalaiskampanja (Lpr kaupunki, esim. ProAgria, Martat, 4H) 2. Suunnitelmallinen ruatalous ja reseptiikan kehittäminen 2. Tähdelounaskonseptin laaja käyttöönotto ja markkinointi - Saimaan Tukipalvelut Oy - EEKOO, Martat, Pro Agria, MTK voisivat toimia veturina ja LPR kaupunki myös tukea -, -Yhteistyöhön lisäksi mukaan Fazer, Amiga, Sodexo jne - toiminta käynnissä, kehitys jatkuvaa - ruajätteen minimointi vs. tähdelounas -Tähdelounaalle raflaavampi termi -Pyrittävä samaan statukseen kuin torstailla on hernekeiton ja pannukakun suhteen Toimenpiteet Paikallisen tuotannon uudet arvetjut (hankkeen kautta alkuun; vähittäiskauppa, teollisuus, tuottajajärjestöt) - Tuottajajärjestöt aktiivisia 1. Hankintajärjestelmien kehittäminen ja koulutus (hankintatoimi, Lpr kaupunki) -

13 1. Hankintakoulutus ja neuvonta pienille tuottajille sekä tilaajille. -Wirma Lappeenranta Oy Erittäin tärkeä! 1. Ruaosuuskunnat & kaupunkiviljely 2. Pakkausmateriaalien kehittäminen, esim. biohajoavat pakkaukset. 2. Lisätä ihmisten tietoisuutta millaista ja miten paljon jätettä he tuottavat (EKJH, järjestöt) -WIRMA, LUT -Myös pakkausmateriaalin vähentäminen -Paikallisesti vähän vaikutusmahdollisuuksia ellei LUT keksi tähän ratkaisua -EKJH -Vaa an kautta tietoa kuluttajalle 2. Uudenlaiset ruapalvelut esim. kauppakassi. -tavoitteiden määrittely Toimenpiteet Tuotekehittelyä ja tuottajien ja tilaajien yhteistyötä. 1. Vaihtoehtoisten kotimaisten proteiinilähteiden kehitys ja tuotanto. 1. Pientuottajien jakamistalouden kehittäminen (osaaminen, koneet) 2. Ruoan tuotannon sivuvirtojen tehkaampi hyödyntäminen. -Saimaan tukipalvelut -LUT, WIRMA -Mukaan myös Pro Agria yms. -WIRMA, Pro Agria -Saimaan tukipalvelut, WIRMA, Pro Agria Toimenpiteet Kuluttajakäyttäytymisen muutos: lihankulutus enintään 35kg/hlö vuodessa, käytetään kotimaista (kaikki) -tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kulutuksessa, -miten kaupunki voi vaikuttaa tähän?

14 1. Uudet proteiinilähteet ml. hyönteiset käytössä. 2. Ruoan tuotannon ja kulutuksen jätteet hyödynnetään parhaalla mahdollisella tekniikalla. -markkinat, yritykset -Mitä hyönteisiä? Kotimaisia? Rajoittaako laki? Voitaisiinko jotain hyönteislajia viljellä kuten vaikka mehiläisiä? Murkkufarmeja? -uusia työpaikkoja? -EKJH, Lappeenrannan Energia - Best practices -tyylinen tietopankki -biohajoava jäte palautetaan peltoon

HELSINGIN ILMASTOTIEKARTTA Kohti hiilineutraalia ja ilmastoon sopeutunutta kaupunkiamme

HELSINGIN ILMASTOTIEKARTTA Kohti hiilineutraalia ja ilmastoon sopeutunutta kaupunkiamme LISÄTIETOA www.stadinilmasto.fi www.hel.fi/ymk jari.viinanen@hel.fi HELSINGIN ILMASTOTIEKARTTA Kohti hiilineutraalia ja ilmastoon sopeutunutta kaupunkiamme HELSINGIN ILMASTOTIEKARTTA kertoo, kuinka Helsingistä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Ville Lauttamäki KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Raportti Varsinais Suomen ennakointiprosessin ensimmäisen tulevaisuusseminaarin ja sitä täydentävän kyselyn tuloksista TUTU ejulkaisuja

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Esiselvitys 6/2011 Tilaaja: Novago Yrityskehitys Oy Lohja Toteutus: Senior & Sons Oy Reijo Laine Espoo Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02432-14 Tampereen OKRA-hankkeen yhteenveto Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Tarja Häkkinen ja Miimu Airaksinen Julkinen

Lisätiedot

HIILINEUTRAALI UUSIMAA 2050 -TIEKARTTA. Uudenmaan liiton julkaisuja E 150-2015

HIILINEUTRAALI UUSIMAA 2050 -TIEKARTTA. Uudenmaan liiton julkaisuja E 150-2015 Uudenmaan liiton julkaisuja E 150-2015 HIILINEUTRAALI UUSIMAA 2050 -TIEKARTTA Uudenmaan liiton julkaisuja E 150-2015 ISBN 978-952-448-427-5 ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013

Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013 Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013 Sisällys 1 ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIAN TAUSTA 3 2 HYVINKÄÄN ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 4 3 HYVINKÄÄN

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

ratkaisujen kehittämiseen

ratkaisujen kehittämiseen Tulevaisuusfoorumi: vähäpäästöinen Suomi ja talous 27.1.2010 Kooste 27.1.2010 työpajan tuotoksista Innovatiivisia mahdollisuuksia vähäpäästöisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen TKK Dipolissa

Lisätiedot

Puolueiden vastaukset ympäristöjärjestöjen vaalikyselyyn puolueittain 25.2.2015

Puolueiden vastaukset ympäristöjärjestöjen vaalikyselyyn puolueittain 25.2.2015 Puolueiden vastaukset ympäristöjärjestöjen vaalikyselyyn puolueittain 25.2.2015 Sisältö Keskusta... 2 Kokoomus... 5 Kristillisdemokraatit... 8 Perussuomalaiset... 11 RKP... 13 SDP... 15 Vasemmistoliitto...

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

Kuntaliiton. ilmastolinjaukset. Kuntaliiton. strategia 2010 2012. 6 Ilmastonmuutos. 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet

Kuntaliiton. ilmastolinjaukset. Kuntaliiton. strategia 2010 2012. 6 Ilmastonmuutos. 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet Kuntaliiton ilmastolinjaukset 8 Kuntaliiton uudistuminen 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet 2 Kuntapalvelut ja palvelurakenne 7 Kunta ja markkinat Kuntaliiton strategia 2010 2012

Lisätiedot

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

ilmastotavoite Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006

ilmastotavoite Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006 ilmastotavoite 2050 Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006 Päivitetty 24.3.2006 ilmastotavoite 2050 Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan SISÄLTÖ Johdanto Tiivistelmä Yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU

KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU Saimaa ja puhdas vesi Jätteistä tuotteiksi Green Campus Energian tuotanto ja jakelu Puhdas elinympäristö Kestävä hyvinvointi Terveysvientikeskittymä Koulutusvienti

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

Energiatehokkuus. Ilmastostrategia. Kuntien energiaohjelma. Uusiutuva energia. Liikkumisen ohjaus. Asukasyhteistyö

Energiatehokkuus. Ilmastostrategia. Kuntien energiaohjelma. Uusiutuva energia. Liikkumisen ohjaus. Asukasyhteistyö Uusiutuva energia Asukasyhteistyö Kuntien energiaohjelma Liikkumisen ohjaus Ilmastostrategia Energiatehokkuus Siuntion kuntakeskuksen energialinjaukset Yhteenvetoraportti 1/2011 Siuntion kuntakeskuksen

Lisätiedot

Biotalouden tavoiteohjelma

Biotalouden tavoiteohjelma Biotalouden tavoiteohjelma BIOTALOUDEN TYÖRYHMÄ Timo Klemelä Päivi Joki-Heiskala Anna Tuominen Tauno Sallinen Taija Ranta ULKOASU Tanja Alenius Sisällys 1 Aluksi... 2 2 Mitä biotalous on... 3 3 Someron

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.4.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 4 TAVOITTEET... 7 1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Sivu 1 Esipuhe Tiivistelmät Sisällysluettelo Osa I: Ilmastostrategia 1. Johdanto...

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot