ENERGIANTUOTANNON JA -KULUTUKSEN RESURSSIVIISAUDEN TIEKARTTA Kommentit tiekarttaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIANTUOTANNON JA -KULUTUKSEN RESURSSIVIISAUDEN TIEKARTTA Kommentit tiekarttaan."

Transkriptio

1 5. Energia-alan asennus- ja teknologiayritykset -WIRMA - Lisäisin tähän myös koulutuspuolen erityisesti kotitalouksille suunnattuna ENERGIANTUOTANNON JA -KULUTUKSEN RESURSSIVIISAUDEN TIEKARTTA Kommentit tiekarttaan. Tavoitetila Lappeenranta ilmastoneutraali sähkön- ja lämmöntuotannossa 2. Kansalaiset ja yritykset energiamurrsen voimavarana 3. Energiaverkkojen yhdistelmä tuottaa varastointia ja kysynnän ja tuotannon tasausta 4. Energiatehkuus takaa hyvinvoinnin jälkipolville Toimenpiteet Tuulivoiman byrratia helpommaksi -kaupungilla vähän vaikutusmahdollisuuksia 2. Kaavoituksessa ohjeistus: jaiseen uudisrakennukseen/peruskorjattavaan aurinkoenergia 2. Aurinkoenergialta lupaesteet ja byrratia pois -työn alla jo nyt -pientalorakentajan opas Tähän mallia voisi ottaa Oulun rakennusvalvonnan oppaasta - Viranomaisen tärkeä rooli on OHJATA asiakas valitsemaan aurinkoenergia 2. Kivisalmen pumpulle tuulivoimala -ei tarvita, koska verkosta ostetaan jo tuulisähköä - aurinkopaneeleille ei ole tilaa samalla kiinteistöllä 2. Kiinteistöjen aurinkoenergia- ja maalämpöpotentiaalin laajempi selvitys -selvitys käynnissä: energiatehkaat kiinteistöt Wirma Lappeenranta Oy 3. LUT-pilotti SNG/vetyä aurinkosähköstä -kaupunki seuraa edistymistä 4. Tarpeenmukainen energiankäyttö helpsi -? Kiinteistöihin tekniikkaa, ja mahdollistaa kulutuksen ja käyntiaikojen ohjaamisen helposti. Vaatii myös kulutustottumusten järkiperäistämistä -> neuvontaa, opastusta, koulutusta, kampanjointia 4. Rakennetun ympäristön tiivistäminen alkaa -on jo käynnissä Lappeenrannassa Pitäisikö mainita tästä pari esimerkkiä? 4. Energiatehkuus ja aurinko otetaan -yleiskaava/asemakaava/uusi alue huomioon kaavoituksessa 4. Länsialueen kouluverkon selvitys yhteistyössä yritysten, yliopiston, asukkaiden kanssa 5. Kaupungin ja yliopiston yhteistyö yrittäjyydenkehittämisessä -osana Green Campuksen laajentamista - Ymp.toimi osallistunut myös (VR) tekemällä päästöarvion kouluverkolle -WIRMA

2 Toimenpiteet Turpeen korvaaminen uusiutuvalla polttoaineella Kaukaalla 1. Maakaasun ja öljyn korvaaminen uusiutuvilla huippulämmöntuotannossa -LPR energia - Onnistunee vasta kattilan uusimisen yhteydessä. Nykyisessä korroosioriski. -pitkän ajan tavoite, ei onnistu vuoteen Maalämpö ja maakylmä haja-asutusalueille - LPR Energia - neuvonta energianeuvonnan tai rakennusvalvonnan kautta 2. Saimaan järvilämpö -tapauskohtainen - Soveltuvat alueet tulee kartoittaa etukäteen. Verotuskäytännöt kannustavat uusiutuvaan -lainsäädäntö rajoittaa. Kiinteistöverolaki. energiantuotantoon (esim. kiinteistöveron alennus tai korotus ) 3. Nettomittaus käytössä -lainsäädäntö rajoittaa toistaiseksi 5. Energiaosaaminen on luonut merkittävää liiketoimintaa

3 3. Teollisuuden energiankäyttö laajasti virtuaalisena energiavarastona Rakennusten energiatehkuuskatselmukset - teollisuus optimoi itse. Kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa ovat vähäiset. - palveluna energiatodistus (pientalot) HYVÄ!! - energiatehkuussopimukset Toimenpiteet Tuulivoiman voimakas kasvu, 80 voimalaa Lappeenranta-Imatra välillä: 500 GWh vuodessa 1. Aurinko: 50 MWp voimala lententällä, 40 GWh vuodessa. 2. Aurinko: 50 MWp voimalat katoille ( kattoa) 40 GWh vuodessa (kodit, marketit, ym.) 2. Aurinkovoimalan rahoittaminen paneeliosuusmallilla - hyvä tavoite, vaatii tuulivoimakaavaa ja suunnittelua - tavoite on hyvä, esiselvityshanke tarvittaisiin - kannustus ja kateus auttavat - yhteistilaus, voiko kaupunki aktivoida lisää - Rahoitustukimallien etsiminen - LPR energian rooliin 2. Saimaan kaukylmäallas - paikkakohtainen, maankäyttö 3. Avoimet sähkö- ja lämpöverkko - Kuluttajista tulee myös tuottajia - ylijäämä lämmön ja sähkön myynti verkkoon. - Suunnitelma verkon toteutuksesta 3. Sähkövarastointi akkuihin älykkäässä verkossa (autot, keskitetty varasto) - vaatii sähköautoja tai akkuja 3. Verkkoyhtiöille lupa sähkövarastointiin - Jos pientuottajalla on käytössään akkukapasiteettia, niin tämä on liene sopimusasia sähköyhtiön ja asiakkaan välillä annetaanko akusto varastäyttöön sähköyhtiölle. 3. SNG/vety teollisen mittakaavan pilotti - tärkeä kehityshanke, jolla voidaan ratkaista uusiutuvan energian mallia. Teollisuus/LUT/kaupunki Toimenpiteet Kaukaan kattilan uusiminen 2035 täysin -

4 uusiutuvat polttoaineet 2. Öljylämmitteiset talot ja suora sähkölämmitys vaihtaneet uusiutuviin 3. PowertoX: energian varastointi nestemäiseen metaaniin m3 käyttö esim. liikennekäyttöön 5. 6 kpl kansainvälisesti menestyviä energia-alan teknologiayrityksiä. - öljystä kaukolämpöön tai maalämpöön - sähkö: energiatehkuuden kasvattaminen, vaihtoehtoiset ratkaisut, aurinkoenergia, ilmalämpöpumppu, maalämpö jne - - Tulevaisuudessa saattaa olla olemassa kustannustehkaita kotitalousmittakaavan laitteistojakin, jos akustojen hintaa ei saada painetuksi alas. -WIRMA/LUT LIIKKUMISEN JA YHDYSKUNTARAKENTEEN RESURSSIVIISAUDEN TIEKARTTA Tavoitetila Hiilineutraali ja kestävä liikkuminen sekä Hyvä tavoite hyvinvointia edistävä yhdyskuntarakenne. 2. Elinvoimainen ja tiivis autoriippumaton - Tähän voi olla erilaisia näkökulmia. Miten keskusta, josta hyvät yhteydet monimuotoisiin autoriippumattomuus määritellään. aluekeskuksiin eri liikkumismuodoilla. 3. Kansainvälinen vihreän logistiikan solmukohta - mitä tarkoittaa? Tarkoittaako liikennettä venäjälle/venäjältä, vihreä logistiikka? solmukohta? kuljetusmuotojen muutos? -Vaatii selvityksen, miten kuljetukset tulisivat vihreämmiksi, jos LPR toimisi KV-kuljetusten solmukohtana. - Voitaneen poistaa Toimenpiteet Kimppakyytipysäkit valituilla väylillä - kaupungin pitäisi määritellä pysäkit, tuleeko liian aikaisin 1. Joukkoliikenteen mobiilisovellus ja mobiililiput - kehitteillä ja toteutunee 1. Vakituinen Green yksikkö kaupungille & asukasneuvonta 1. Pyöräily ja pysäköintiverkoston kehittäminen & bussireittien tarkastelu - hyvä ajatus - On oikeastaan välttämättömyys - miten resurssoidaan? - työn alla ja etenee myönteisesti - kaupunkipyörät Turvalliset koulutiet - työn alla jatkuvana työnä

5 2. Opasteet venäjäksi - Selvitetty aikanaan. Kielteinen päätös on tehty katukylttien osalta. - Opasteiden osalta 2. Houkuttelevan ja viihtyisän kävely-ympäristön rakentaminen keskustassa ja aluekeskuksissa - Hyvä tavoite, suunnitelmia on rahaa vain puuttuu 2. Asemakaavoista poistuu autopaikkanormi, p- alueet muuhun käyttöön - tavoite siirrettävä pidemmälle aikavälille ( ) 3. Vihreä logistiikan suunnitelma (LUT) Selvitys siis, miten kuljetukset tulisivat vihreämmiksi, jos LPR toimisi KV-kuljetusten solmukohtana? Toimenpiteet Ekomerkityt parkkiruudut (ja hinnoittelu ) ja nopeat kaistat 1. Uusiutuvan energian tankkausasemat ja kaupungin kulkuneuvot esimerkkinä 1. Kaupungin ja yritysten porkkanat lihasliikenteelle 2. Katetut pyöräparkit ja huoltopisteet keskustassa ja liityntäpysäköinti aluekeskuksissa 2. Aluekeskusten kehittämissuunnitelman toimeenpano -parkkiruudut, mutta miten? Nopeat kaistat voisi ottaa pyöräilijöille Ekomerkityn parkkiruudun käyttöoikeus annettava kaupungin taholta, jollain tunnistetavalla tavallla esimerkiksi Helsingin kaupungin malliin. - kaupungin oma päätös -Tankkausasemaverkostoselvitys työn alle, sen pitäisi sisältää myös sähköautojen latauspaikkaselvitys kauppojen ja toimipaikkojen yhteydessä. -kaupungin sekä työnantajien oma päätös - kaikkialla katetut paikat eivät ole tarpeellisia. Matkakeskuksessa katettu pyöräparkki. Huoltopiste keiluna. - kehittyy pyöräilyryhmän avulla - Epäselvä tavoite. Suunnitelmien toteuttaminen on pääsääntö 3. Liikenneväylät uusiomateriaaleilla (tuhka jne.) -Tapauskohtaisesti mahdollista ja kannatettavaa

6 3. Teollisuus mukana tavaraliikenteen tehostamisessa - Tähän kaupungin vaikea vaikuttaa - Poistetaan Toimenpiteet CO2-neutraali joukkoliikenne ja (autonomiset taksit) -tavoite on oikea, mutta liian aikaisin (2030) 1. Armilan autoton kortteli -Huolella suunniteltava, ettei aiheuteta opiskelijoiden autojen osalta pysäköintiongelmaa jonnekin muualle 2. katettu, esteetön kävelykeskusta ja läpinäkyvät aurinkopaneelit -Kattaminen ei ehkä järkevää. Kävelykadut pääosin kattamatta maailmalla. -Näkyvät tai läpinäkyvät aurinkopaneelit hyvä tavoite keskustassa 3. Satama + kanava ympärivuotiseksi -vaatii hurjasti energiaa -päästöt kasvavat -voitanee poistaa 3. Shuttlebus rajalta paikalliskeskuksiin Rajaliikenteen määrä vaikeasti ennustettavaa, mutta lisäisikö tämä mahdollisuus LPR vetovoimaa ostospaikkana, yritystoiminnalle? 3. toimiva joukkoliikenne lententälle -

7 Toimenpiteet % liikenteestä uusiutuvilla - hyvä tavoite, uusiutuvilla ja sähköllä 1. Aurinkovoimaa tuottava pyörätie Onko järkevä siis kustannus vs. hyöty? min juna Helsinkiin/Pietariin - VR:n vastuulla 3. Kansainväliset tietullit -raskaan liikenteen tienkäyttömaksu -Onko riskiä, että transitoliikenne vähenee tällöin ja sopiiko tämä silloin vihreän logistiikan kansainväliselle solmukohdalle? KULUTUKSEN JA MATERIAALIKIERTOJEN RESURSSIVIISAUDEN TIEKARTTA Tavoitetila Käsitettä jäte ei ole enää olemassa - jätteettömyys ja kiertotalous on parempi tavoite eli muutetaan muotoon: Jäte muuttunut kiertäväksi raaka-aineeksi 2. Elinkaariajattelu sisältyy hankintoihin, tuotesuunnitteluun ja päätöksentekoon. 3. Kuluttajat, yritykset, teollisuus ja kaupunki ovat sitoutuneet resurssiviisaaseen toimintaan.

8 Toimenpiteet (Uusi) paikallinen materiaalivirtatoimija: (Wirma, yritys/ yhteisö) 1. Tunnistetaan teollisuuden ja yhdyskunnan sivuja materiaalivirrat -> teolliset symbioosit FISS, materiaalipankki (LCAC -Wirma Lappeenranta Oy -Mikä Wirman rooli tarkemmin? Kerääkö ja hallinnoiko materiaaleja? Vai koaako tietoa sijainneista ja saatavuudesta? - Tavoite on hyväksyttävissä -Selvitys hyvissä ajoin, jossa nämä tunnistetaan 2. Kaupungilla toimenpideohjelma uusiäytön ja kierrätyksen sisällyttämisestä suunnitteluun ja julkisiin hankintoihin, esim. katualuesuunnittelussa (LK) -ehkä mahdollinen, laki velvoittaa jo nyt Tuhka mukaan ehdottomasti 1,3. Kierrätyskeskuksen kehittäminen (Hyötyhalli ) -Hyötyhallin toimintaa voi laajentaa, monipuolistaa ja kehittää 3. Järjestöt ja toimijat yhteistyössä ja yhtenäistävät neuvontaa ja viestintää (SLL) -järjestöjen aktivointitarvetta 1, 3. Taloyhtiöiden ja kaupungin kiinteistöjen hyötyjätteiden keräys vähintään jätehuoltomääräysten tasolla (Ympäristötoimi) 2. Asenneilmapiiritutkimus, kuluttajat ja yritykset (EKI) 3. Vuosittaiset resurssitehkuuspalkinnot (LK,yhdistykset) - tavoite - yhteistyötä EKJH:n kanssa sekä valvontaa tehostettava -Pari ns. siivouspäivää vuodessa, jolloin hyötyjätettä voisi toimittaa tilapäisiin vastaanottopisteisiin - mistä? onko tarpeen? -Vetovastuu tästä yrityksille? - Ehdotetaan poistettavaksi - hyvä ajatus,, kuka hoitaa? Toimenpiteet Rakennusmateriaalien kontti ja kierrätys- ja uusiäyttömahdollisuuksien suunnittelupalvelut (Hyötyhalli) 1. Biaasulaitos alueen biojätteille ja lietteille (LPR-energia ) -Uutta liiketoimintaa vanhanmallisen toiminnan rinnalle. Uusi brändi kierrätetylle materiaalille. - LPR Energia, EKJH

9 1. Materiaalipankki laajenee maa-ainesvirtoihin (EKJ) - ympäristötoimella on maa-ainesvirrat parhaiten tiedossa 1. Kukkuroinmäen pilottilaitos käyntiin (EKJ) 2. Rakennuslupiin materiaalitehkuusvaatimukset (Rakennusvalvonta) 3. Kaikki kaupungin koulut ja päiväkodit mukana Vihreä Lippu-toiminnassa (LK) 3. Kirjastoista lainauskeskuksia + muut jakamistalouden palvelut ja niitä tarjoavat yritykset (kirjasto, Asukasyhdistykset) - ei voi vaatia lainsäädäntöä enempää, neuvoa ja hsauttaa voi. -Viranomaisen ohjaava rooli hyvissä ajoin ennen lupavaihetta - vapaaehtoisuus on tärkeää, pakko voi olla hidaste. Ei pakkoa vaan kannuste. -kehitettävä ajatus, - Toimenpiteet , 3: Kestävän kulutuksen elämys/ostoskeskus, ja tunnetaan kansainvälisesti 1: Kukkuroinmäen (jätteenkäsittelykeskus) komposiittituotanto vakiintunut, uudet pilotit -WIrma Lappeenranta Oy Toimenpiteet 2029 Kaatopaikka kaivsena -vaikea asia, kannattavuus olematonta -ehdotetaan poistettavaksi VEDEN KÄYTÖN JA LUONNONVESIEN RESURSSIVIISAUDEN TIEKARTTA Tavoitetila Pinta- ja pohjavesien tila vastaa luonnontilaa. Ok 2. Lappeenrannassa on vesiteknologian ja liiketoiminnan kansainvälinen keskittymä. Ok

10 3. Veden kulutus ja vesihuollon energian käyttö on puolittunut. 4. Yhdyskunta- ja teollisuusvesien ja lietteiden energian sekä ravinteiden hyödyntäminen täysimääräisesti Ok Ok Toimenpiteet Pien-Saimaan hoitoohjelman toteutus - hoito-ohjelman laatiminen - tavoite - Ympäristötoimi 1. Pien-Saimaan hoitalastus jatkuu -jatko on käynnistynyt Ympäristötoimi ja kalastusalue 2. Yliopisto, elinkeinoelämä ja kaupunki sitoutuvat vesiteknologian kehittämiseen (LUT, Wirma, yritykset 3. Asukkaiden vedenkulutuksen ja kuormituksen vähentämiskampanja 3. Suurten kiinteistönomistajien vedenkäytön vähentämissuunnitelma (Kaupunki, LOAS, ASPA) 4. Vesihuollon energiatehkuuden toimintasuunnitelma -WIRMA - tarkempi suunnitelma ja tavoite tarpeen - LRE, ymp. -TÄRKEÄ, kulutustottumuksiin vaikuttaminen! -siirrettävä eteenpäin tarkempi suunnitelma tarpeen -TÄRKEÄ, kulutustottumuksiin vaikuttaminen! -LRE, kaupunki - Toimenpiteet Hyväristönmäen vedenpuhdistamon tehas käyttö (LRE) 2. Keilualustojen jatkehittäminen, syntyneiden teknologioiden käyttöönotto ja kaupallistaminen (LUT, Wirma) -Ok -WIRMA

11 2. Vesiteknologian ja liiketoiminnan osaamisen, yritysten ja investointien houkuttelu ja tukeminen (Wirma, LUT) 3. / 1. Hulevesien hyötykäytölle ja johtamiselle toimiva järjestelmä (LRE, Kaupunki, Ymp.) 4. Yhdyskunta- ja teollisuuden lietteiden energiakäyttö ja ravinteiden käyttö maa- ja metsätaloudessa (Yritykset, maatalous) 4. Kaukylmäverkon rakentaminen (LRE, Yritykset) -WIRMA - toteutetaan hulevesiohjelman päivityksen yhteydessä - tavoite, AVI ja ELY-keskus sekä Lpr seudun ympäristötoimi -Lainsäädännän mahdolliset rajoitteet on huomioitava - uusiutuvalla energialla -Selvitettävä voiko lumenkaatopaikan lumia hyödyntää kylmän tekemisessä? Toimenpiteet / 1. / 4. Jätevesien vaarallisten ja haitta-aineiden poistaminen ratkaistaan Lappeenrannassa (LUT, yritykset) 4. / 2. Kierrätyslannoitteiden tehdas Lappeenrannassa (Yritykset ) -WIRMA -WIRMA RUOANTUOTANNON JA KULUTUKSEN RESURSSIVIISAUDEN TIEKARTTA Tavoitetila Lappeenrantalaiset syövät terveellistä ja kestävästi tuotettua kotimaista ruaa.

12 2. Ruoan tuotannosta ja kulutuksesta syntyvät jätteet hyödynnetään 100 prosenttisesti. Toimenpiteet Hankintastrategia, ja huomioidaan talousarvioissa (poliittinen tahtotila, Lpr kaupunki) 1. Lähirua esille (vähittäiskauppa, julkiset keittiöt, ravintolat) 1. Kuluttajien asennemuutos: Julkisten keittiöiden ja työpaikkaravintoloiden kampanjat, kuntalaiskampanja (Lpr kaupunki, esim. ProAgria, Martat, 4H) 2. Suunnitelmallinen ruatalous ja reseptiikan kehittäminen 2. Tähdelounaskonseptin laaja käyttöönotto ja markkinointi - Saimaan Tukipalvelut Oy - EEKOO, Martat, Pro Agria, MTK voisivat toimia veturina ja LPR kaupunki myös tukea -, -Yhteistyöhön lisäksi mukaan Fazer, Amiga, Sodexo jne - toiminta käynnissä, kehitys jatkuvaa - ruajätteen minimointi vs. tähdelounas -Tähdelounaalle raflaavampi termi -Pyrittävä samaan statukseen kuin torstailla on hernekeiton ja pannukakun suhteen Toimenpiteet Paikallisen tuotannon uudet arvetjut (hankkeen kautta alkuun; vähittäiskauppa, teollisuus, tuottajajärjestöt) - Tuottajajärjestöt aktiivisia 1. Hankintajärjestelmien kehittäminen ja koulutus (hankintatoimi, Lpr kaupunki) -

13 1. Hankintakoulutus ja neuvonta pienille tuottajille sekä tilaajille. -Wirma Lappeenranta Oy Erittäin tärkeä! 1. Ruaosuuskunnat & kaupunkiviljely 2. Pakkausmateriaalien kehittäminen, esim. biohajoavat pakkaukset. 2. Lisätä ihmisten tietoisuutta millaista ja miten paljon jätettä he tuottavat (EKJH, järjestöt) -WIRMA, LUT -Myös pakkausmateriaalin vähentäminen -Paikallisesti vähän vaikutusmahdollisuuksia ellei LUT keksi tähän ratkaisua -EKJH -Vaa an kautta tietoa kuluttajalle 2. Uudenlaiset ruapalvelut esim. kauppakassi. -tavoitteiden määrittely Toimenpiteet Tuotekehittelyä ja tuottajien ja tilaajien yhteistyötä. 1. Vaihtoehtoisten kotimaisten proteiinilähteiden kehitys ja tuotanto. 1. Pientuottajien jakamistalouden kehittäminen (osaaminen, koneet) 2. Ruoan tuotannon sivuvirtojen tehkaampi hyödyntäminen. -Saimaan tukipalvelut -LUT, WIRMA -Mukaan myös Pro Agria yms. -WIRMA, Pro Agria -Saimaan tukipalvelut, WIRMA, Pro Agria Toimenpiteet Kuluttajakäyttäytymisen muutos: lihankulutus enintään 35kg/hlö vuodessa, käytetään kotimaista (kaikki) -tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kulutuksessa, -miten kaupunki voi vaikuttaa tähän?

14 1. Uudet proteiinilähteet ml. hyönteiset käytössä. 2. Ruoan tuotannon ja kulutuksen jätteet hyödynnetään parhaalla mahdollisella tekniikalla. -markkinat, yritykset -Mitä hyönteisiä? Kotimaisia? Rajoittaako laki? Voitaisiinko jotain hyönteislajia viljellä kuten vaikka mehiläisiä? Murkkufarmeja? -uusia työpaikkoja? -EKJH, Lappeenrannan Energia - Best practices -tyylinen tietopankki -biohajoava jäte palautetaan peltoon

Lappeenrannan tiekartta resurssiviisauteen: tavoitetilat 2050 Kestävä hyvinvointi Ei päästöjä Ei jätettä Ei ylikulutusta Resurssiviisas Lappeenranta 2050 Energian tuotanto ja -kulutus Lappeenranta on ilmastoneutraali

Lisätiedot

Resurssiviisas Lappeenranta

Resurssiviisas Lappeenranta Resurssiviisas Lappeenranta 1. Energiantuotanto ja kulutus Lappeenranta on hiilineutraali sähköja lämmöntuotannossa Kansalaiset ja yritykset energiamurroksen voimavarana Energiaverkkojen yhdistelmä tuottaa

Lisätiedot

Resurssiviisas Lappeenranta tavoitetila 2050

Resurssiviisas Lappeenranta tavoitetila 2050 Resurssiviisas Lappeenranta tavoitetila 2050 Kestävä hyvinvointi Ei päästöjä Ei jätettä Ei ylikulutusta Lappeenranta on ilmastoneutraali sähkön- ja lämmöntuotannossa Kansalaiset ja yritykset energiamurroksen

Lisätiedot

Keväällä 2015 työryhmätyöskentelyn perusteella laaditusta tiekartasta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

Keväällä 2015 työryhmätyöskentelyn perusteella laaditusta tiekartasta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Kohti resurssiviisasta kaupunkia Keväällä 2015 työryhmätyöskentelyn perusteella laaditusta tiekartasta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, EKSOTE Lappeenrannan

Lisätiedot

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City Green Lappeenranta Lappeenranta A Sustainable City Lappeenranta ylsi WWF:n kansainvälisen Earth Hour City Challenge -kilpailun 14 finalistin joukkoon. Finalistikaupungit toimivat edelläkävijöinä ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien ilmastokonferenssi 3.5.2012 Pauli Välimäki Pormestarin erityisavustaja ECO2-ohjelman johtaja Tampereen kaupunki YHDYSKUNTARAKENTEEN

Lisätiedot

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Haminan Energia lyhyesti Muutos

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

Muut uusiutuvat energianlähteet. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014

Muut uusiutuvat energianlähteet. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014 Muut uusiutuvat energianlähteet Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014 Uusiutuvien energianlähteiden jakautuminen Suomessa 2011 Aurinkoenergia; 0,02 % Tuulivoima; 0,4 % Vesivoima; 11 % Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus

Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus Tiivistelmä (alustava) Rejlers Oy KUNTAKATSELMUKSEN PÄÄKOHDAT 1) Selvitetään nykyinen energiantuotanto ja -käyttö 2) Arvioidaan uusiutuvan energian tekninen potentiaali

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmointi. Asko Ojaniemi

Uusiutuvan energian kuntakatselmointi. Asko Ojaniemi Uusiutuvan energian kuntakatselmointi Asko Ojaniemi Katselmoinnin sisältö Perustiedot Energian kulutuksen ja tuotannon nykytila Uusiutuvat energialähteet Toimenpide-ehdotukset Jatkoselvitykset Seuranta

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Seminaari 6.5.2014 Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö 1 Esityksen sisältö Uudet ja uusvanhat energiamuodot: lyhyt katsaus aurinkolämpö ja

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2012 1 (6) Ympäristölautakunta Ypst/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2012 1 (6) Ympäristölautakunta Ypst/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2012 1 (6) 284 Lausunto valtuustoaloitteesta, joka koskee aurinkosähkön edistämistä kaupungissamme HEL 2012-009032 T 00 00 03 Päätös Asia tulisi käsitellä kokouksessa 2.10.2012

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ Tekpa seutuseminaari 30.5.2012 Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki ympäristöpäällikkö STRATEGIASTA TOIMINTAAN Tampereen seudun ilmastostrategia hyväksyttiin 2010 1. Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen kestävän energian ohjelma

Kanta-Hämeen kestävän energian ohjelma en monipuolisista luonnonvaroista lähienergiaa kestävästi, taloudellisesti ja paikallisesti työllistäen en kestävän energian ohjelma Hämeenlinna 30.11.2011 Kestävää energiaa Hämeestä - hanke Toteuttanut

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen

Lisätiedot

Lappeenranta Kohti resurssiviisautta

Lappeenranta Kohti resurssiviisautta Lappeenranta Kohti resurssiviisautta Kohti resurssiviisautta Lappeenrannan kaupunki pilottina Lappeenrannan kaupunki on yksi kolmesta kaupungista SITRA:n Kohti Resurssiviisautta hankkeessa (Turku, Forssa)

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu?

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Green Growth osaamisfoorumi 31.5.2012 Jaana Lehtovirta, viestintäjohtaja, Lahti Energia Oy Lahti Energia Oy Toimimme energia-alalla Hyödynnämme jätettä

Lisätiedot

VNS 6/2008 vp Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia: Valtioneuvoston selonteko 6. päivänä marraskuuta 2008

VNS 6/2008 vp Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia: Valtioneuvoston selonteko 6. päivänä marraskuuta 2008 VNS 6/2008 vp Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia: Valtioneuvoston selonteko 6. päivänä marraskuuta 2008 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta 4.3.2009 Ilmastovastaava Leo Stranius 1 Esityksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden päästötön energiajärjestelmä

Tulevaisuuden päästötön energiajärjestelmä Tulevaisuuden päästötön energiajärjestelmä Helsinki 16.9.2009 1 Miksi päästötön energiajärjestelmä? 2 Päästöttömän energiajärjestelmän rakennuspuita Mitä jos tulevaisuus näyttääkin hyvin erilaiselta? 3

Lisätiedot

Energiatehokkaat kiinteistöt Alueellinen energiatietopalvelu. Eeva Pihlajaniemi / Wirma Lappeenranta Oy

Energiatehokkaat kiinteistöt Alueellinen energiatietopalvelu. Eeva Pihlajaniemi / Wirma Lappeenranta Oy Energiatehokkaat kiinteistöt Alueellinen energiatietopalvelu Eeva Pihlajaniemi / Wirma Lappeenranta Oy Energiatietopalvelu Mitä? tavoitellaan uudenlaista ja automatisoitua kiinteistökohtaista energianeuvontaa

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Visioita tulevaisuuden sähköverkosta Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Minä ja tiede -luento, Seinäjoki 17.5.2016 & Vaasa 19.5.2016 Sisältö 1. Sähköverkko 2.

Lisätiedot

www.energia.fi/fi/julkaisut/visiot2050

www.energia.fi/fi/julkaisut/visiot2050 Vision toteutumisen edellytyksiä: Johdonmukainen ja pitkäjänteinen energiapolitiikka Ilmastovaikutus ohjauksen ja toimintojen perustana Päästöillä maailmanlaajuinen hinta, joka kohdistuu kaikkiin päästöjä

Lisätiedot

Kansallinen energiaja ilmastostrategia

Kansallinen energiaja ilmastostrategia Kansallinen energiaja ilmastostrategia Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Petteri Kuuva Tervetuloa Hiilitieto ry:n seminaariin 21.3.2013 Tekniska, Helsinki Kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Fossiiliset polttoaineet ja turve Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TWh) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Sähkön nettotuonti Muut Turve

Lisätiedot

Rauman kaupunki Yrityspalvelut

Rauman kaupunki Yrityspalvelut Rauman kaupunki Yrityspalvelut Energiatehokkuuden, päästöjen ja kustannusten laskennalla vaikutetaan yritysten imagoon ja kilpailukykyyn Esittelyaineistoa Reijo Laine Senior & Sons Oy Rauman kaupunki lähti

Lisätiedot

TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n

TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n TUOMAS VANHANEN KUKA Tu o m a s Tu m u Vanhanen Energiatekniikan DI Energialähettiläs Blogi: tuomasvanhanen.fi TEEMAT Kuka Halpaa öljyä Energian kulutus kasvaa Ilmastonmuutos ohjaa energiapolitiikkaa Älykäs

Lisätiedot

Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa

Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa Teollisuuden polttonesteet 9.-10.9.2015 Tampere Helena Vänskä www.oil.fi Sisällöstä Globaalit haasteet ja trendit EU:n ilmasto-

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: SATELY /0112/05.02.09/2013 Päätöksen pvm: 18.12.2013 RAUMAN KAUPUNKI KANALINRANTA 3 26101 RAUMA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motiva kuntakatselmusraportti

Lisätiedot

Kustannussäästöjä asiakkaille teollisen internetin avulla - Solnetin aurinkoenergiapalvelu. Kaj Kangasmäki 9.4.2015

Kustannussäästöjä asiakkaille teollisen internetin avulla - Solnetin aurinkoenergiapalvelu. Kaj Kangasmäki 9.4.2015 Kustannussäästöjä asiakkaille teollisen internetin avulla - Solnetin aurinkoenergiapalvelu Kaj Kangasmäki 9.4.2015 Solnet on uusiutuvaan energiantuotantoon keskittyvä suomalainen palveluyritys, joka tarjoaa

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

Ilmastonmuutos kuntien haasteena ja voimavarana. Ilmastotalkoot Satakunnassa VII ti 10.11.2015 Kari Koski, Rauman kaupunginjohtaja

Ilmastonmuutos kuntien haasteena ja voimavarana. Ilmastotalkoot Satakunnassa VII ti 10.11.2015 Kari Koski, Rauman kaupunginjohtaja Ilmastonmuutos kuntien haasteena ja voimavarana Ilmastotalkoot Satakunnassa VII ti 10.11.2015 Kari Koski, Rauman kaupunginjohtaja 1 SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS (SYKE), HINKU-HANKE Aluksi mukana viisi pilottikuntaa,

Lisätiedot

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Maakunnan liitot Lakisääteisiä kuntayhtymiä Osa kunnallishallintoa Ylin päätösvalta maakuntavaltuustolla

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motivan katselmusmalli Katselmoijalla oltava Motivan koulutus Katselmoitava kohde voi

Lisätiedot

Nykyisen ympäristöohjelman toteutumisen arviointi. Lounais-Suomen ympäristöohjelma seminaari 10.4.2013 Nina Myllykoski, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Nykyisen ympäristöohjelman toteutumisen arviointi. Lounais-Suomen ympäristöohjelma seminaari 10.4.2013 Nina Myllykoski, Varsinais-Suomen ELY-keskus Nykyisen ympäristöohjelman toteutumisen arviointi Lounais-Suomen ympäristöohjelma seminaari 10.4.2013 Nina Myllykoski, Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristöohjelman 2010 2013 toteutuminen Alueiden käyttö

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI ORIMATTILAN KAUPUNKI Miltä näyttää uusiutuvan energian tulevaisuus Päijät-Hämeessä? Case Orimattila Sisältö Orimattilan kaupunki - Energiastrategia Orimattilan Lämpö Oy Yhtiötietoja Kaukolämpö Viljamaan

Lisätiedot

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja HSY - katsaus Isännöitsijäseminaari 13.11.2014 Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 13.11.2014 HSY:n strategia 2020 Visio 2020 : Vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut

Lisätiedot

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Antto Kulla, kehityspäällikkö Turku Energia Kuntien 8. ilmastokonferenssi 12.-13.5.2016 Tampere Turun seudun kaukolämmityksen CO2-päästöt 2015 n. 25 % (Uusiutuvien

Lisätiedot

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Eero Vainio Lahden seudun ympäristölautakunnan puheenjohtaja Kaupunginvaltuutettu (SDP) Eero Vainio - Kuntien V ilmastokonferenssi -Tampere Lahti on kasvava ja elinvoimainen

Lisätiedot

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Mynämäki 30.9.2010 Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sisältö Hajautetun energiajärjestelmän tunnuspiirteet ja edut Hajautetun tuotannon teknologiat

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean - säätiö. Yritysten stadi 10.5.2016 Helsinki Tiina Kähö, Sitra

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean - säätiö. Yritysten stadi 10.5.2016 Helsinki Tiina Kähö, Sitra Pääkaupunkiseudun Smart & Clean - säätiö Yritysten stadi 10.5.2016 Helsinki Tiina Kähö, Sitra Tavoite: Pääkaupunkiseudusta kansainvälisesti tunnettu referenssialue ja testialusta Smart & Clean ratkaisuille

Lisätiedot

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1 Ekotukitoiminta 11.10.2012 Jukka Leino 1 Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy käsittää kolme toimialaa: Ruokapalvelut Siivouspalvelut Kiinteistönhoitopalvelut Ruokapalvelu tuottaa ruokapalveluita pääosin

Lisätiedot

Kestävän vihreän kasvun palvelut

Kestävän vihreän kasvun palvelut Helsingin seudun ilmastoseminaari,12.2.2015 Pörssitalo, Helsinki Kestävän vihreän kasvun palvelut Helsinki Region EcoHUB Irma Karjalainen Tulosaluejohtaja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Tarvitaan

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen

Lisätiedot

Ilmasto-ohjelman taustatekijät

Ilmasto-ohjelman taustatekijät Lappeenrannan kaupunki ILMASTO-OHJELMA Luonnos 20.4.2009 Ilmasto-ohjelman taustatekijät 2 Ilmastosopimukset Suomella on ollut vuodesta 2001 saakka kansallinen ilmastostrategia, jonka avulla pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

Kouvolan hiilijalanjälki 2008. Elina Virtanen, Juha Vanhanen 7.10.2009

Kouvolan hiilijalanjälki 2008. Elina Virtanen, Juha Vanhanen 7.10.2009 Kouvolan hiilijalanjälki 2008 Elina Virtanen, Juha Vanhanen 7.10.2009 Johdanto Sisällysluettelo Laskentamenetelmä Kouvolan hiilijalanjälki Hiilijalanjäljen jakautuminen Tuotantoperusteisesti Kulutusperusteisesti

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUSKEINOT

LIIKENTEEN OHJAUSKEINOT LIIKENTEEN OHJAUSKEINOT UUSIUTUVAN ENERGIAN JA ENERGIANSÄÄSTÖN/ENERGIATEHOKKUUDEN OHJAUSKEINOT PITKÄN AIKAVÄLIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIASSA Seminaari 29.02.2008 Tuuli Järvi Juhani Laurikko LIIKENTEEN

Lisätiedot

Östersundom ja aurinkoenergia Hankintaklinikan yhteenveto. Mikko Östring johtaja, toimitilat

Östersundom ja aurinkoenergia Hankintaklinikan yhteenveto. Mikko Östring johtaja, toimitilat Östersundom ja aurinkoenergia Hankintaklinikan yhteenveto Mikko Östring johtaja, toimitilat Östersundom-klinikan tavoitteet Klinikan tavoite on kuvata uusiutuvaan energiaan tukeutuvan alueen toteuttamiseen

Lisätiedot

Mistä kunnianhimoa Suomen ilmastopolitiikkaan?

Mistä kunnianhimoa Suomen ilmastopolitiikkaan? Mistä kunnianhimoa Suomen ilmastopolitiikkaan? Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Kuntaliitto 12.3.2013 Lähtökohta Ilmastonmuutoksen uhka nähtävä todellisena - Keskustelua ja näkyvyyttä tulee lisätä

Lisätiedot

- Vuonna 2014 Lapissa oli 1 446 maatilaa:

- Vuonna 2014 Lapissa oli 1 446 maatilaa: - Vuonna 2014 Lapissa oli 1 446 maatilaa: - Lypsykarjatiloja 356 - Naudanlihantuotanto 145 - Lammastalous 73 - Hevostalous 51 - Muu kasvin viljely 714 - Aktiivitilojen kokoluokka 30 60 ha - Maataloustuotanto

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Kainuun bioenergiaohjelma

Kainuun bioenergiaohjelma Kainuun bioenergiaohjelma Kajaanin yliopistokeskus/cemis-oulu Metsäenergia Kainuussa seminaari 20.11.2012 Sivu 1 19.11.2012 Esityksen sisältö Kainuun bioenergiaohjelma 2011-2015 Ohjelman päivitys - Nettikysely

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa. Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto

Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa. Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto Biokaasuteknoloia On ympäristö- ja eneriateknoloiaa Vertailtava muihin saman alan teknoloioihin / menetelmiin:

Lisätiedot

TONNI, INNO ja ONNI. Inno

TONNI, INNO ja ONNI. Inno TONNI, INNO ja ONNI Tonni, Inno ja Onni ovat VTT:n laatimia tulevaisuusskenaarioita vuoteen 2050. Skenaarioiden lähtökohtana on ollut kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa

Lisätiedot

BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi

BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi BIOMODE Ohjelma toteutetaan Vaasan ja Seinäjoen seutujen yhteistyönä, johon osallistuvat alueen kaupungit ja kunnat sekä Merinova Oy ja Vaasan

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Vähähiilinen yhteiskunta globaalina tavoitteena Päättäjien metsäakatemia 15.IX 2010

Vähähiilinen yhteiskunta globaalina tavoitteena Päättäjien metsäakatemia 15.IX 2010 Vähähiilinen yhteiskunta globaalina tavoitteena Päättäjien metsäakatemia 15.IX 2010 Aleksi Neuvonen Demos Helsinki www.demos.fi Ilmastonmuutos = ongelma, uhka Ilmastonmuutos = ongelma, uhka Vähähiilinen

Lisätiedot

Kati Berninger MJ-Prosessit Oy/Environmental Expert 29.8.2012

Kati Berninger MJ-Prosessit Oy/Environmental Expert 29.8.2012 Vähähiilinen yhteiskunta rakennerahastojen näkökulmasta Kati Berninger MJ-Prosessit Oy/Environmental Expert 29.8.2012 Vähähiilisessä yhteiskunnassa Fossiilisten polttoaineiden käyttö on minimoitu Syntyy

Lisätiedot

Puhtaan energian ohjelma. Jyri Häkämies Elinkeinoministeri

Puhtaan energian ohjelma. Jyri Häkämies Elinkeinoministeri Puhtaan energian ohjelma Jyri Häkämies Elinkeinoministeri Puhtaan energian kolmiloikalla vauhtia kestävään kasvuun 1. 2. 3. Talous Tuontienergian vähentäminen tukee vaihtotasetta Työpaikat Kotimaan investoinneilla

Lisätiedot

Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä

Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä Isännöitsijäseminaari 17.11.2015 Helsinki Energia-asiantuntija, tietokirjailija janne.kapylehto@gmail.com Aurinkosähkö Suomessa ei ole tulevaisuutta,

Lisätiedot

Kuusi kuntaa HINKU hankkeen kumppaneiksi

Kuusi kuntaa HINKU hankkeen kumppaneiksi Kuusi kuntaa HINKU hankkeen kumppaneiksi Asikkala, Ii, Laitila, Masku, Nousiainen ja Rautjärvi ovat ryhtyneet Kohti hiilineutraalia kuntaa hankkeen (HINKU) kumppanuus kunniksi. k Kunnat perehtyvät ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot 1 5.1 Ekologisen tuotesuunnittelun edistäminen... 3 5.2 Uusiokäytön ja kestävän kulutuksen edistäminen... 4 5.3 Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010 Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010: Päästökuvioita Kasvihuonekaasupäästöt Tamperelaisesta energiankulutuksesta, jätteiden ja jätevesien käsittelystä, maatalouden tuotannosta ja teollisuuden

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Suunnittelee ja valmistaa itseseisovia putki ja ristikkomastoja pientuulivoimaloille 1 250 kw

Suunnittelee ja valmistaa itseseisovia putki ja ristikkomastoja pientuulivoimaloille 1 250 kw PORI YLIOPISTOKESKUS 21.9.2010 Esa Salokorpi Cell +358 50 1241 esa@nac.fi Oy Nordic AC Ltd Suunnittelee ja valmistaa itseseisovia putki ja ristikkomastoja pientuulivoimaloille 1 250 kw Modulaarinen rakenne

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian

Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian seuranta Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 UKK-instituutti Tom Frisk, Pirkanmaan ELY-keskus 7.3.2014 Ilmasto- ja energiastrategian seurannan toteuttaminen Päävastuu

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteena kilpailukykyinen ja kestävä ruokaketju

Tutkimuksen tavoitteena kilpailukykyinen ja kestävä ruokaketju Tutkimuksen tavoitteena kilpailukykyinen ja kestävä ruokaketju Kehitysjohtaja Ilkka P. Laurila Luonnonvarakeskus ilkka.p.laurila@luke.fi Salaojituksen Tukisäätiö 13.5.2015 Luke 133 pv (tai 117 v) Toiminta

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100%

Lisätiedot

Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen. Eeva Lillman 12.11.2015

Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen. Eeva Lillman 12.11.2015 Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen Eeva Lillman 12.11.2015 Päätuotteet yhteistuotannolla tuotettu sähkö ja kaukolämpö Lahden kaupungin 100- prosenttisesti omistama Kolme voimalaitosta Lahdessa, yksi

Lisätiedot

Kaavoitus ja jätehuolto

Kaavoitus ja jätehuolto 1 Kaavoitus ja jätehuolto Kaarina Rautio 21.4.2008 2 Maakunnan kehittämisen malli 2 3 Kaavajärjestelmä (MRL) Valtakunnalliset alueidenkäyttö- tavoitteet - Valtioneuvosto hyväksyy MAAKUNTAKAAVA Kuntien

Lisätiedot

Vaasanseudun energiaklusteri ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Ville Niinistö 17.5.2010

Vaasanseudun energiaklusteri ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Ville Niinistö 17.5.2010 Vaasanseudun energiaklusteri ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta Ville Niinistö 17.5.2010 Ilmastonmuutoksen uhat Jo tähänastinen lämpeneminen on aiheuttanut lukuisia muutoksia

Lisätiedot

STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050

STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050 STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050 Peter Lund 2011 Peter Lund 2011 Peter Lund 2011 Maatuulivoima kannattaa Euroopassa vuonna 2020 Valtiot maksoivat tukea uusiutuvalle energialle v. 2010 66 miljardia dollaria

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

Etanolin tuotanto teollisuuden sivuvirroista ja biojätteistä. Kiertokapula juhlaseminaari St1Biofuels / Mika Anttonen 16.05.2013

Etanolin tuotanto teollisuuden sivuvirroista ja biojätteistä. Kiertokapula juhlaseminaari St1Biofuels / Mika Anttonen 16.05.2013 Etanolin tuotanto teollisuuden sivuvirroista ja biojätteistä Kiertokapula juhlaseminaari St1Biofuels / Mika Anttonen 16.05.2013 Globaali energiahaaste Maailma vuonna 2030... Source: BP 2012, Energy Outlook

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Hevostoimialan energiakäytön ja aluelogistiikan mahdollisuudet. Lannasta energiaa ja ravinteita -seminaari / Oulu 20.5.2014

Hevostoimialan energiakäytön ja aluelogistiikan mahdollisuudet. Lannasta energiaa ja ravinteita -seminaari / Oulu 20.5.2014 Hevostoimialan energiakäytön ja aluelogistiikan mahdollisuudet Lannasta energiaa ja ravinteita -seminaari / Oulu 20.5.2014 ASIAKASVERKOSTO HAMK Mustialan koulutila Tammela HAMK LTY MTT Teknistaloude llinen

Lisätiedot

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Uusikaupunki 11.11.2014 Tekes cleantech- ja energia-alan vauhdittajana DM 1365406 DM 1365406 Cleantechin kaupallistaminen

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen, mutta ihminen voimistaa sitä toimillaan. Tärkeimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO

Lisätiedot