KUNNANHALLITUS No 21/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS No 21/2013"

Transkriptio

1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 21/2013 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no ,103 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Ilmoitusasiat. Lausunto Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden johtamisrakenteen ja palvelutoiminnan kehittämiseksi. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä/vuoden 2014 talousarvion raami/raamin tarkistus. Ylikylän maa- ja kotitalousseuran hakemus/touhulan ja Peuramajan kunnostus/kuntarahoitus/tarkennus/ Maksatus. Vuoden 2013 talousarvion toteutuminen. Lausunto Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotuksesta vuodelle Kiinteistöveroprosenttien hyväksyminen. Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Kunnan vesi- ja viemärilaitoksen maksujen tarkistus. Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta:o2 Finland Oy;Lappfjärd Dagsmarkin tuulivoimahanke. Sopimus kuntaan itsenäisesti muuttaneiden pakolaisten kotoutuksen edistämisestä. Karijoella olevan ottoautomaatin säilyttäminen. Tuulivoimaselvitys Puskanvuoren (Norrberget) alueelle. Kokouksen päättäminen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Karijoen kunnanvirastossa Merk. Timo Hautaviita Viljo Kurvinen Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanjohtaja JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Viljo Kurvinen, kunnanjohtaja

2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖS- VALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Kunnanhallituksen kokoonpano v : varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Timo Hautaviita,pj Helena Parkkamäki Soile Luoma Salla-Maaria Yliviitala Erkki Viitikko,II-vpj Laura Rinne Terhi Röksä Petri Ahola Mirja Peräsaari Mikko Savolainen Seppo Tienhaara Jarmo Ohriluoma Marjo Ylikärppä Markku Leppinen Veli-Matti Niemelä,I-vpj Anne Niemelä. Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: - puheenjohtaja Arja Harjunpää, - I-varapuheenjohtaja Jukka Kohtala, - II-varapuheenjohtaja Jaakko Järvenpää. Merkitään, että poissa oli Veli-Matti Niemelä, jonka tilalla Anne Niemelä. Poissa Soile Luoma, jonka tilalla Salla-Maaria Yliviitala. Poissa Marjo Ylikärppä, joka saapui 289 :n kohdalla klo Hyväksyttiin, että Jenni Rankaviita osallistuu kokoukseen asiantuntijana. Kokous yksimielisesti todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN. Kunnanhallitus päättää valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (vuorossa Mirja Peräsaari ja Seppo Tienhaara). Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valittiin Mirja Peräsaari ja Seppo Tienhaara. Merkitään, että tämän pykälän käsittelyn jälkeen käsiteltiin 289.

4 ILMOITUSASIAT. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavaa ja päättää tyytyä päätöksiin: -Suupohjan koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen esityslista. -Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen esityslista. -Etelä-Pohjanmaan liitto, kulttuurilautakunnan kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, yhtymävaltuuston kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksen pöytäkirjan jäljennös. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, yhtymävaltuuston kokouksen esityslista. -Oikeusministeriö Vuoden 2013 Europarlamenttivaalit. -Ely, Yhteysviranomaisen lausuntotuulivoimapuisto Kristiinankaupunki Pohjoinen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. -Ely, Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta O2 Finland Oy:n Perkiön (ent. nimi Myrkky) tuulivoimahankkeeseen Karijoki, Teuva. -Ely, Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta O2 Finland Oy:n Kakkorin tuulivoimahankkeeseen Karijoen kunnassa. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

5 LAUSUNTO LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPER- HEIDEN PALVELUIDEN JOHTAMISRAKENTEEN JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI. Kasvatus- ja opetuslautakunta : Kasvatus- ja opetuslautakunta 40 (AK) Kaste-ohjelmaa johtavassa Inno-työryhmässä on koottu näkemykset lasten, nuorten ja lapsiperheiden monialaisen palvelukokonaisuuden kehittämiseksi. Innoryhmällä on kaksi esitystä, joista se pyytää lautakunnalta lausuntoa (liite 6): Ensimmäinen esitys koskee monialaisen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden johtoryhmän perustamista Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alueelle. ja toinen esitys koskee monialaisen perhekeskustoiminnan käynnistämistä. Lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hyvinvointi vaatii monenlaisia palveluita ja kehitystyötä, mutta tässä vaiheessa, kun valtakunnallisesti on menossa kaksi isoa hanketta, kuntauudistus ja sote-uudistus, ei ole syytä lisätä uusia rakenteita, joita mahdollisesti joudutaan myöhemmin purkamaan. Inno-työryhmän esityksen kustannusvaikutus on myös täysin avoin. Mainittakoon myös, että Karijoen yläasteikäiset ja lukion oppilaat saavat osan luettelossa mainituista palveluista koulupaikkakunnallaan lain perusteella. Koulutoimenjohtajan ehdotus: Lautakunta ei näe tarvetta tällä hetkellä (kuntauudistus, sote-uudistus) luoda uusia järjestelmiä llky:n alueelle. Yhteistyön lisäämiselle esityksessä mainittujen tehtävien hoitamisessa lautakunta ei näe mitään estettä, kunhan toiminta on kustannusneutraalia. Lautakunnan päätös: Ehdotuksen mukaan.

6 21 Merkitään, että lausuntopyyntö on liitteenä no 99. Kunnanhallitus yhtyy lautakunnan esittämään lausuntoon. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että palvelujen keskittäminen ei tuo lisäarvoa karijokisille. Eri viranomaisten yhteistyötä ja tiedonkulkua voidaan ja tulee parantaa jo olemassa olevien organisaatioiden kesken. Raportissa ei ole selvitetty muutoksen aiheuttamia kustannuksia, jotka tulee selvittää ennen päätöksentekoa. Tässä taloudellisessa tilanteessa kunnille ei saa tulla lisäkuluja. Nykyiset Karijoella tarjottavat perhepalvelut tulee säilyttää. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

7 22 Kunnanhallitus No 15/2013 Kunnanhallitus No 21/ SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄ/VUODEN 2014 TALOUSARVION RAAMI/RAAMIN TARKISTUS. Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunta on kokouksessaan päättänyt pyytää kaupungin- ja kunnanhallituksia antamaan kuntakohtaisen raamin llky:n talousarvion laadinnan pohjaksi vuodelle Raamia pyydettiin toukokuun 2013 loppuun mennessä, mutta peruspalvelujohtaja on myöhemmin ilmoittanut, että käsittelyn pohjaksi odotetaan llky:n talousarvioehdotusta, jonka oletetaan tulevan yhteistoimintalautakunnan käsittelyyn juhannuksen jälkeen. Raami määritellään tilinpäätökseen 2012 nähden. Karijoen kunnan maksuosuuksien kehitys llky:lle on ollut: -v tp euroa -v tp euroa -v tp euroa -v tp euroa -v ta euroa. Johtokunnan käsittelyssä olleen ennusteen mukaan Karijoen kuluvan vuoden maksuosuus ylittyisi n euroa, josta erikoissairaanhoidon osuus olisi n euroa. Kun otetaan huomioon nykyinen taloustilanne, valtionosuuksiin ensi vuodelle tulevat lisäleikkaukset, varaa menojen kasvattamiselle ei ole. Kunnanhallitus päättää esittää yhteistoimintalautakunnalle vuodelle 2014 Karijoen kunnan maksuosuudeksi euroa sisältäen perustoimeentulon valtiososuuden. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

8 23 Kunnanhallitus No 21/2013 Khall 289 Llky:n talousarviovalmistelun tämänhetkisen ( ) tilanteen mukaan Karijoen kunnanhallituksen asettama raami on ylittymässä euroa. Karijoen raamin ylitykseen vaikuttaa mm. Saliininkodin laajennus, kuntouttavan osaston käytön lisäys, Eskoon menojen kasvu. Talousarviota käydään vielä läpi säästöjen löytämiseksi. Ehdotus kokouksessa. Merkitään, että pykälän käsittelyn aikana kuultiin peruspalvelujohtaja Erja Heikinniemeä, joka poistui kokouksesta klo Merkitään, että Marjo Ylikärppä saapui kokoukseen pykälän käsittelyn alussa klo Keskustelun aikana esittelijä ehdotti, että kunnanhallitus päättää korottaa Karijoen raamia euroa eli tämän jälkeen kunnan raami vuodelle 2014 on euroa sisältäen perustoimeentulon valtionosuuden. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti hyväksyneen esittelijän ehdotuksen.

9 24 Kunnanhallitus No 20/2008 Kunnanhallitus No 2/2009 Kunnanhallitus No 22/2009 Kunnanhallitus No 21/2013 Khall 271 YLIKYLÄN MAA- JA KOTITALOUSSEURAN HAKEMUS/TOUHULAN JA PEURAMAJAN KUNNOSTUS/KUNTARAHOITUS/TARKENNUS. Ylikylän maa- ja kotitalousseura hakee kunnan rahoitusosuutta yhteisöinvestoinihankkeeseen. Kohteena: - Peuramaja: mm. portaiden, ulkovalaistuksen uusimista, hirsirungon painumien korjausta, ovien, ikkunoiden kunnostusta, ilmalämpöpumpun asennus, kalusteiden kunnostusta, laiturin, pitkospuiden laitto rantaan, kustannusarvio euroa (sis.alv). - Mannilan Touhula:mm. portaiden,kaiteiden,invaluiskan korjausta, ikkunoiden saneeraus, korjaus, vesikaton korjaus, maalaus, vesikourut, syöksyt, sadevesiviemäri, rännikaivot, ilmalämpöpumppu, sisäseinien maalaus, kunnostus, ovien kunnostus, helojen huolto, ulkovalaistus, jätekatos. Kustannusarvio euroa (sis.alv). Kuntarahaosuutta haetaan euroa. Hankkeen toteutusaika Kuntarahoitus jakaantuisi seuraavasti: euroa euroa euroa. Suupohjan Kehittämisyhdistys ry esittää hanketta rahoitettavaksi. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Ylikylän maaja kotitalousseura ry:n Peuramajan ja Mannilan Touhulan kunnostushankkeen kuntarahaosuudeksi 30 % kuitenkin enintään euroa. Kunnan osuus suoritetaan vähintään kolmessa erässä vuosina talousarviomäärärahojen puitteissa.

10 25 Kunnanhallitus No 20/2008 Kunnanhallitus No 2/2009 Kunnanhallitus No 22/2009 Kunnanhallitus No 21/2013 Khall 19 Merkitään, että Markku Leppinen katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokouksesta. Keskustelun aikana esittelijä täsmensi ehdotustaan niin, että jos yhteisö ei ole po. toiminnasta alv:n, kuntarahoitusosuus myönnetään verolliseen summaan ja jos on po. toiminnasta arvonlisäverovelvollinen, niin kuntarahaosuus myönnetään arvonlisäverottomaan summaan. Esittelijän täsmennetty ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin Ylikylän maa- ja kotitalousseura ry:n antaman selvityksen mukaan hakija on arvonlisäverovelvollinen konevuokrauksen+kuivauksen osalta ja muun toiminnan osalta ei ole verovelvollinen. Koska em. yhteisö ei ole arvonlisäverovelvollinen po. korjaustöiden osalta, kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnostushankkeen kuntarahaosuudeksi 30 % kuitenkin enintään euroa. Kunnan osuus suoritetaan vähintään kolmessa erässä vuosina talousarviomäärärahojen puitteissa. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin

11 26 Kunnanhallitus No 22/2009 Kunnanhallitus No 21/2013 Khall 343 Khall 290 Karijoen Ylikylän maa- ja kotitalousseura ry hakee, että kunta maksaisi ennakkoerän suuruudeltaan euroa. Kunnanhallitus hyväksyy maksettavaksi Ylikylän maa- ja kotitalousseura ry:n hankkeen kuntarahaosuuden 1. erän suuruudeltaan euroa. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin Karijoen Ylikylän maa- ja kotitalousseura ry hakee, että kunta maksaisi 2. ennakkoerän suuruudeltaan euroa. Kunnanhallitus hyväksyy maksettavaksi Ylikylän maa- ja kotitalousseura ry:n hankkeen kuntarahaosuuden 2. erän suuruudeltaan euroa, jonka jälkeen kunta on maksanut yhteensä euroa. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

12 VUODEN 2013 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN. Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Viljo Kurvinen, puh sähköposti: Merkitään, että jäljennös vuoden 2013 talousarvion toteutumisesta ajalta liitteenä no 100. Talousarvion arvioiduista toimintatuloista 1,2 milj. eurosta on kertynyt 0,782 milj. euroa eli 66,6 %. Toimintakulut em. aikana 6,902 milj. euroa arvioidusta 9,4 milj. eurosta eli käyttö 73,4 % arvioidusta. Vuosikate n. 0,432 milj.euroa. Toteutumassa llky:n menot on kirjattu talousarvion mukaisena, joka llky:n arvion mukaan olisi ylittymässä vuositasolla kesäkuun lopun 2013 arvion mukaan n euroa. Toteutumasta puuttuu tammi-syyskuun vak.maksut, ym. maksuja arviolta noin euroa. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2013 talousarvion toteutumisen liitteen no 100 mukaisesti ja saattaa tiedoksi valtuustolle. Keskustelun aikana esittelijä totesi, että llky:n johtokunnan käsittelyssä olleen elokuun 2013 toteutuman pohjalta laskettu Karijoen ylitys olisi arvion mukaan euroa vähennettynä tulomuutoksella, jonka jälkeen nettosumma olisi n euroa. Esittelijä muutti ehdotustaan niin, että kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi vuoden 2013 talousarvion toteutumisen ja hyväksyy talousarvion muutos II:n liitteen no 100 mukaisesti. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti hyväksyneen esittelijän muutetun ehdotuksen.

13 LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN LIITON TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA VUODELLE Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on kokouksessaan käsitellyt alustavasti vuoden 2014 talousarvioehdotusta sekä ehdotusta taloussuunnitelmaksi Perussopimuksen 17 :n 1-2 momenttien mukaan taloussuunnitelmaa vahvistettaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Talousarvio ja -suunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä tehtävittäin ja investointien osalta hankkeittain. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma mennessä. Liiton toteuttamia hankkeita ovat seuraavat: -Kansainvälistymisen avulla tuloja Etelä-Pohjanmaalle (KATE), -Deli&Design, -Baltic Bird, -ENGAGE ja PrimCareIT Kuntarahoitustarve po. hankkeille on Muilta osin em. hankkeiden toiminnan kattavat maakunnan kehittämisraha, valtion avustukset sekä EU:n rakennerahastovarat. Liiton toteuttamien hankkeiden toimintatulot ja -menot ovat , kun ne kuluvana vuonna ovat

14 29 Talousarviokohtaan liiton välittämä kuntarahoitus esitetään merkittäväksi määrärahat seuraavien hankkeiden kuntarahoitusosuuksiin: -Eteläpohjalaisen tiedeyhteisön tutkimuspalvelujen kehittäminen, ETTK Elintarvikekehityksen osaamiskeskusohjelma Puiteohjelmien ym. erityisohjelmien kuntarahoitus & ns. vapaa kuntaraha Hyvinvointia kulttuurista (YTA-hanke) Tulvatiedottaminen Jäsenkuntien maksuosuuksia näihin hankkeisiin on osoitettavissa Talousarvioehdotus on vuosikatteeltaan alijäämäinen. Alijäämä ehdotetaan katettavaksi aikaisempien tilikausien ylijäämistä. Tämän jälkeen taseeseen jää ylijäämiä Talousarviossa on varauduttu henkilöstömenojen yleiskorotuksen mukaiseen 1 %:n kasvuun. Lisäksi on varauduttu henkilöstön eläköitymisen aiheuttamiin lisäkustannuksiin henkilöstövaihdosten yhteydessä. Maakuntavaltuusto on päättänyt periaatepäätöksenä osoittaa vuosittain vuosina Etelä-Pohjanmaan kehittämisrahastosta Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiölle korkeakoulukonsortion kuntarahoitukseen rahastosijoituksia lunastamalla ja lisäksi sisällyttää liiton talousarvioon vuosina ylimääräisenä jäsenkuntien maksuosuutena :n määrärahan Etelä- Pohjanmaan korkeakoulusäätiön kuntarahoitukseen siten, että se kannetaan jäsenkunnilta samojen perusteiden mukaan kuin muutkin jäsenkuntien maksuosuudet.

15 30 Karijoen kunnan osuus kk-säätiön rahoitukseen vuodelle 2014 on 676,43 euroa. Talousarvioehdotus ei sisällä investointeja, joten investointiosaa ei esitetä. Karijoen kunnan osuus kuntaosuudeksi on euroa, joka on 3,76 % enemmän kuin vuonna 2013 eli 676,86 euroa. Lausuntona kunnanhallitus päättää esittää, että ottaen huomioon kuntien vaikean taloustilanteen kustannusten kasvu tulisi sopeuttaa kuntien tulojen kehitykseen. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

16 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HYVÄKSY- MINEN. Valmistelija/Lisätiedot: Viljo Kurvinen p sähköposti: Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen laissa säädeltyjen vaihteluvälien rajoissa. Jokaisen kunnan on vahvistettava aina yleinen veroprosentti ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti. Prosentit vahvistetaan prosentin sadasosan tarkkuudella. Voimassa olevan kiinteistöverolain mukaan kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35. - vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32-0,75, - muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60-1,35 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti, - rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00, - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin 0,00-1,35 %, - voimalaitoksen veroprosentin yläraja on 2,85 %. Koko maan keskimääräiset kiinteistöveroprosentit vuonna 2013: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,92 - vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 - muu asuinrakennus kuin vakituinen 1,03

17 32 Valtuuston vuodelle 2013 hyväksymät kiinteistöveroprosentit ovat: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,90, - vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,40, - muiden asuinrakennusten kuin vakituisten veroprosentti 1,00, - yhdistys- ja seurojentalot 0,00, - rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erillistä prosenttia. Laskennallinen kiinteistöveron tuottoarvio v on noin euroa. Edellä olevaan viitaten kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi vuodelle 2014 seuraavat kiinteistöveroprosentit: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,90 %, - vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,40 %, - muiden asuinrakennusten kuin vakituisten veroprosentti 1,00 %, - yhdistys- ja seurojentalot 0,00 %, - rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erillistä prosenttia. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

18 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE Valmistelija/Lisätiedot: Viljo Kurvinen p sähköposti: KuntaL 66 Viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelylain 91 a :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 19 päivänä tuloveroprosentin suuruus. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Tuloveroprosentin kehitys v Verovuosi Karijoki 19,00 19,50 19,50 19,50 20,00 20,00 20,50 21,00 Isojoki 19,75 19,75 19,75 20,50 20,50 20,50 21,00 21,75 Kauhajoki 19,00 19,50 19,50 20,00 21,00 21,00 21,00 21,50 Teuva 19,25 19,25 19,25 19,25 19,75 20,50 20,50 21,50 Kristiinank. 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,50 Kaskinen 17,75 17,75 17,75 18,75 20,00 20,00 20,00 21,00 Närpiö 19,50 19,50 19,50 19,50 20,00 20,00 20,00 20, Etelä-Pohjanmaa 18,99 19,15 19,31 19,34 19,60 19,66 19,98 20,20 Koko maa 18,40 18,46 18,55 18,59 18,98 19,17 19,25 19,38

19 34 Karijoen tuloveroprosentti on vuodesta 2013 lähtien ollut 21,00. v osalta kunnallisveron tuotto oli euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta 3,8 %. Koko maassa kasvu oli 5,7 % v osalta kunnallisveron tuotto oli euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta 8,6 %. Koko maassa kasvu oli 2,6 %. v osalta kunnallisveron tuotto oli euroa, kasvu 1,9 %.Koko maassa kasvu oli 6,5 % v osalta kunnallisveron tuotto oli euroa, kasvu -1,2 %.Koko maassa kasvu oli -0,2 %. v osalta kunnallisveron tuotto oli euroa, kasvu -2,6 %.Koko maassa kasvu oli 3,5 %. v osalta kunnallisveron tuotto oli euroa, kasvu 6,2 %.Koko maassa kasvu oli 5,1 %. v osalta kunnallisveron tuotto olisi euroa, kasvu 3,4 %.Koko maassa kasvu olisi 3,5 % (tilanne ). Menojen kasvu näyttää edelleen jatkuvan tulokehitystä nopeampana. Erikoisesti painetta on sosiaalija terveystoimessa. Talouskehitys on edelleen hyvin epävakaa, valtion lainanoton lisääntyminen luo suuria paineita kuntien menokehityksen rajoittamiselle, valtionosuuksien leikkaus jatkuu edelleen. Vuonna 2014 peruspalvelujen valtionosuuksia leikataan edelleen lisää 362 M, vuonna M vuonna 2012 leikatun 631 M lisäksi. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden indeksikorotusta ei tehdä. 0,50 %:n veronkorotuksen tuotto n euroa.

20 35 Edellä oleviin perusteisiin viitaten kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättäisi hyväksyä vuodelle 2014 kunnan tuloveroprosentiksi 21,50 %, (muutos +0,50 ). Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

21 KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN MAKSUJEN TARKISTUS. Karijoen kunnan yleisen vesi- ja viemärilaitoksen toiminalue käsittää Kirkonkylän kaava-alueen ja Sahakankaan teollisuusalueen. Vesi- ja viemärilaitoksen maksut ovat nykyisellään seuraavat (ilman alv): A. Liittymismaksut (alv 0 %): 1. Vesijohdon liittymismaksu 70,00 /piste, ei palautuskelpoinen, 2. Viemärin liittymismaksu 100,00 /piste, ei palautuskelpoinen, B.Käyttömaksut (alv 0 %): 1. Veden käyttömaksu: - kaava-alueella 0,80 /m3, - Hyttisen lähteen ympäristössä 0,40 /m3, - vesiyhtymiltä 0,40 /m3, - Peltomäen vesiyhtymä - Klokkasmäen vesiyhtymä - Lappalaisen vesiyhtymä - Vuorenalan vesiyhtymä - Mäkisen vesiyhtymä - Metsärinteen vesiyhtymä. Vesiyhtymiin ei sovelleta kohdassa 2. olevaa porrastusta. 2. Veden kulutusmaksun perinnässä käytetään porrastettua maksua seuraavasti: vuotuinen kulutusmäärä alennus perusmaksusta m3 0, m3 25,0 % yli 2000 m3 50,0 %.

22 37 3. Jäteveden käyttömaksu 2,15 /m3, jäteveteen ei sovelleta edellä kohdassa 2. mainittua porrastusta. C. Muut maksut (alv 0 %): 1. Mittarin luku 5 /kerta. 2. Muut maksut todellisten kustannusten mukaan. 3. Viivästyskorko korkolain mukaan. 4. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Veden nykyiset kulutusmaksut ovat olleet voimassa lähtien. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä liikealijäämä oli ,31 euroa ilman rahoituskuluja ja tilikauden alijäämä ,05 euroa. Vesimaksua ehdotetaan korotettavaksi 0,03-0,05 euroa/ m3 ja jätevesimaksua 0,05 euroa/m3 (alv 0 %). Ehdotettu käyttötaksojen korotuksen tulovaikutus vuositasolla on noin euroa. Lisäksi ehdotetaan korotettavaksi vesijohdon liittymismaksua 10 /piste ja jäteveden liittymismaksua samoin 10 /piste (alv 0 %). Edellä oleviin perusteisiin viitaten kunnanhallitus päättää tarkistaa vesihuoltolaitoksen kulutus- ja liittymismaksuja lukien seuraavasti (hinnat ilman alv): A. Liittymismaksut (alv 0 %): 1. Vesijohdon liittymismaksu 80,00 /piste, ei palautuskelpoinen, 2.Viemärin liittymismaksu 110,00 /piste, ei palautuskelpoinen,

23 38 Kunnanhallitus No 21/2012 B. Käyttömaksut (alv 0 %): 1. Veden käyttömaksu: - kaava-alueella 0,85 /m3, - Hyttisen lähteen ympäristössä 0,43 /m3, - vesiyhtymiltä 0,43 /m3, - Peltomäen vesiyhtymä - Klokkasmäen vesiyhtymä - Lappalaisen vesiyhtymä - Vuorenalan vesiyhtymä - Mäkisen vesiyhtymä - Metsärinteen vesiyhtymä. Vesiyhtymiin ei sovelleta kohdassa 2. olevaa porrastusta. 2. veden kulutusmaksun perinnässä käytetään porrastettua maksua seuraavasti: vuotuinen kulutusmäärä alennus perusmaksusta m3 0, m3 25,0 % yli 2000 m3 50,0 %. 3. Jäteveden käyttömaksu 2,20 /m3, jäteveteen ei sovelleta edellä kohdassa 2. mainittua porrastusta. C. Muut maksut (alv 0 %): 1. Mittarin luku 5 /kerta. 2. Muut maksut todellisten kustannusten mukaan. 3. Viivästyskorko korkolain mukaan. 4. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

24 LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA: O2 FINLAND OY; LAPPFJÄRD DAGSMARKIN TUULIVOIMA- HANKE. O2 Finland Oy suunnittelee tulivoimalan hanketta noin 10 km Kristiinankaupungin keskustasta itään. Alue sijaitsee valtatie 8 ja Karijoen kunnanrajan sekä Lidenintien ja Isojoentien välissä. Hankkeen toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluu mm. teitä, maakaapeleita ja huoltorakennuksia. Seudulle on suunniteltu Kristiinankaupunkiin johtavaa 400 kv sähkönsiirtoverkkoa, joka palvelisi myös muita tuulivoimahankkeita. Siirtolinja kulkisi tämänhetkisen suunnitelman mukaan hankealueen läpi. Osana valmistelua on laadittu lain ympäristövaikutusten arvioinnista (468/1994) mukainen arviointiohjelma, joka on suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutusten arviointi tehdään. Hankkeen vaihtoehtoina tutkitaan seuraavia: VE1: Noin 50 km2 kokoiselle hankealueelle rakennetaan 67 voimalan tuulipuisto. Voimaloiden napakorkeus on m ja roottorin läpimitta m. Kunkin voimalan teho on 2-3 MW. VE2: Noin 50 km2 kokoiselle hankealueelle rakennetaan 56 voimalan tuulipuisto. Voimaloiden napakorkeus on m ja roottorin läpimitta m. Kunkin tuulivoimalan teho on 2-3 MW. VE0: Nollavaihtoehtona tarkastellaan tilannetta jossa tuulivoimalahanke ei toteudu.

25 40 Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) Arviointimenettely perustuu lakiin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. Menettelyssä on kaksi päävaihetta: arviointiohjelma ja arviointiselostus. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan arviointiohjelma, jossa esitellään hanke toteuttamisvaihtoehtoineen sekä esitetään suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutukset arvioidaan ja miten selvitykset tehdään. YVA-ohjelma sisältää myös hankealueiden ympäristön nyky-tilan kuvauksen. Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa, kun ohjelma jätetään yhteysviranomaiselle. Tässä hankkeessa yhteysviranomaisena toimii Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yhteysviranomainen asettaa arviointiohjelman julkisesti nähtäville. Nähtävilläolon aikana yhteysviranomainen pyytää siitä lausuntoja, ja kansalaisilla, järjestöillä sekä muilla sidosryhmillä on mahdollisuus esittää siitä mielipiteensä. Yhteysviranomainen kokoaa lausunnot ja mielipiteet ja antaa sen jälkeen oman lausuntonsa. Ympäristövaikutusten arviointiselostus laaditaan YVAohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella. YVA-selostuksessa esitetään ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset ja arviointiohjelmassa esitetyt tiedot tarkennettuina tarvittavilta osin. Tehtyjen selvitysten ja olemassa olevan aineiston perusteella kuvataan ja arvioidaan hankkeen ympäristövaikutuksia muun muassa viihtyvyyteen, maankäyttöön, terveyteen sekä elolliseen ja elottomaan ympäristöön. Oleellisena osana selostusta esitetään tarkasteltujen vaihtoehtojen vaikutusten vertailu, mahdolliset haittojen lieventämistoimenpiteet ja esitys ympäristövaikutusten seurannasta. Yhteysviranomainen asettaa aikanaan arviointiselostuksen julkisesti nähtäville arviointiohjelman tapaan. Nähtävilläolon aikana yhteysviranomainen pyytää siitä lausuntoja ja halukkaat voivat esittää

26 41 mielipiteensä. Yhteysviranomainen kokoaa lausunnot ja mielipiteet ja antaa sen jälkeen oman lausuntonsa. YVAmenettely päättyy yhteys-viranomaisen lausuntoon. Arvioitavat ympäristövaikutukset Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan hankkeen vaikutuksia kokonaisvaltaisesti ihmisiin, ympäristön laatuun ja tilaan, maankäyttöön ja luonnonvaroihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin YVA-lain ja -asetuksen edellyttämässä laajuudessa. Tässä hankkeessa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan tuulivoimapuiston ja siihen liittyvien toimintojen rakentamisen, toiminnan ja käytöstä poiston aikaisia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Vaikutusten arviointi käsittää sekä rakentamisen että käytön aikaiset vaikutukset. Tuulivoimahankkeissa yleensä, kuten myös tässä hankkeessa, keskeisimpiä selvitettäviä vaikutuksia ovat vaikutukset linnustoon, maisemaan ja ihmisiin. Ihmisiin elin-oloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia ovat lähinnä melun ja varjojen aiheuttamat vaikutukset. Hankealueen lähiympäristössä on meneillään useita tuulivoimahankkeita. Tärkeä osa vaikutusten arviointia on hankkeen sekä lähialueen muiden hankkeiden kumulatiiviset yhteisvaikutukset. Tällaiset arvioitavia yhteisvaikutuksia ovat lähinnä vaikutukset maisemaan ja linnustoon sekä valon ja varjojen aiheuttamat häiriöt. YVA:n aikataulu ja osallistuminen Alla olevassa kuvassa on esitetty YVA-menettelyn alustava aikataulu. YVA-ohjelma asetetaan nähtäville syyskuussa 2013 kuukauden ajaksi. Tällöin kaikki asianomaiset voivat jättää mielipiteensä yhteysviranomaiselle. Arviointiohjelman yleisötilaisuus pidetään Kristiinankaupungissa syyskuussa Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta marraskuussa 2013.

27 42 YVA-selostus valmistuu alustavan aikataulun mukaan helmikuussa 2014, jolloin se asetetaan nähtäville. Selostusvaiheessa järjestetään vastaavasti nähtävilläolo ja yleisötilaisuus Kristiinankaupungissa. YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon arviointiselostuksesta kesällä YVA-ohjelma on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille etukäteen. Lausuntona O2 Finland Oy:n YVA-arviointiohjelmasta kunnanhallitus esittää: Hankealueen itäpuolella, noin 1 km etäisyydellä hankealueen rajasta, sijaitsee Karijoen keskusta. Hankealueen ympäristössä on useita tuulivoimahankkeita. Arviointivaiheessa tulee selvittää näiden yhteisvaikutukset maisemaan, ympäristöön, luontoon, ihmisiin. Sähkönsiirrossa mm. siirtolinjojen rakentamisessa tulisi selvittää yhteistyö eri toimijoiden kesken. Hankealueen itäreunalle sijoittuu Karijoen Susiluola. Tutkimusten mukaan luola on Pohjolan vanhin asuinpaikka. Luolan vaikutusalueelle ei saa sijoittaa tuulivoimaloita. Hankealueella on ulkoilu-, liikuntareittejä. Arviointiselostusvaiheessa tulee selvittää voimaloiden jäävaaratekijät, niiden estäminen, alueen liikkumisrajoitukset, mahdolliset turva-alueet. Hankealueen itäreunalla sijaitsee Paarmanninvuoren pohjavesialue, josta mm. Keskikylän vesiosuuskunta ottaa vetensä. Rakentaminen tulee ohjata pohjavesialueiden ulkopuolelle. Arviointiselostuksessa tulee selvittää puiston vaikutukset mm. ihmisiin, maisemaan, alueen käyttöön, yhdyskuntarakentamiseen, elinkeinotoimintaan. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2014 KOKOUSAIKA 17.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 38 39 40 41 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013 66 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2013 KOKOUSAIKA 04.07.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 196 197 198 199 64 200

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 19/2013

KUNNANHALLITUS No 19/2013 164 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 19/2013 KOKOUSAIKA 24.09.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 263 264 265 266 267 89 268 90 269

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 16/2013

KUNNANHALLITUS No 16/2013 115 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2013 KOKOUSAIKA 22.08.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 230 231 232 233 75 234 76 235 77

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 20/2013

KUNNANHALLITUS No 20/2013 190 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 20/2013 KOKOUSAIKA 09.10.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 277 278 279 280 93 281 94 282 94a

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 05/2015 KOKOUSAIKA 09.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 87 88 89 90 91 21 92 22 93

Lisätiedot

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS KOKOUSAIKA 13.02.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 08/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 08/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 08/2015 KOKOUSAIKA 07.05.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 115 116 117 118 31 119 32

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015 70 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 03/2015 KOKOUSAIKA 19.02.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 32 33 34 35 36 37 38 39

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 10/2015 KOKOUSAIKA 04.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 142 143 144 145 146 147 148

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 14.11.2011, kello 18.00 19.08 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012 50 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2012 KOKOUSAIKA 22.03.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 41 13 42 43

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan.

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan. -1, KV 21.10.2010 18:30 Kokousaika 21.10.2010 kello 18.30-21.03. Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Läsnä 32, poissa

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 1/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 1/2012 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 1/2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 01/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 01/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 01/2013 KOKOUSAIKA 07.01.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 1 4 2 5 3 6 4 7 8

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 31.10.2011 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 12 / 2011 ASIA LIITE

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot