VIISARIN LEADER+ LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIISARIN LEADER+ LOPPURAPORTTI 2000-2006"

Transkriptio

1 VIISARIN LEADER+ LOPPURAPORTTI

2 2 Sisällysluettelo Viisari ry:n toiminta ohjelmakaudella YHDISTYS... 4 HALLITUS... 4 TOIMISTOJEN TOIMINTA JA HENKILÖSTÖ... 5 VIESTINTÄ, KOULUTUS JA AKTIVOINTI... 5 VIISARIN OMAT HANKKEET... 6 VIISARIN ITSEARVIOINTI... 7 Hanketoiminnan keskeinen sisältö...8 RAHOITETTUJEN HANKKEIDEN SISÄLTÖ JA PAINOPISTEET... 8 RAHOITETTUJEN HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT Työllistävyys Uutuusarvo alueella Ympäristöystävällisyys Yhteistyö Jatkuvuus Siirrettävyys ESIMERKKEJÄ HYVISTÄ HANKKEISTA Viisarin ohjelman toteuttaminen ja tulosten arviointi...13 OHJELMAN TAVOITTEIDEN, PAINOPISTEIDEN JA TEEMAN TOTEUTUMINEN LAADULLISET JA MÄÄRÄLLISET TULOKSET HAASTEITA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESSA JA OHJELMAN TOTEUTTAMISESSA VIISARIN TOIMINNAN YLÄ- JA ALAMÄET Viisarin merkitys alueen kehittäjänä...16 HANKETOIMINNAN KÄYNNISTÄJÄ ALUEELLINEN KEHITTÄJÄ YHTEISTYÖ RAHOITUS Leader-periaatteiden ja läpäisyperiaatteiden toteutuminen...18 PILOTTILUONTEISUUS PAIKALLISLÄHTÖISYYS VERKOSTOITUMINEN JA KUMPPANUUS SIIRRETTÄVYYS TASA-ARVO KESTÄVÄ KEHITYS Analysointia leader-toimintatavasta ja alueellisten maaseudun kehittämisohjelmien toteutuksesta...19 PAIKALLISNÄKÖKULMA KANSALLISESTA LEADER-TOIMINNASTA ALUEELLISET MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAT PAIKALLISESTA NÄKÖKULMASTA PALAUTETTA KESKUSHALLINNOLLE JA VERKOSTOYKSIKÖLLE... 20

3 3 Aluksi Loppuraportti Viisarin toiminnasta, LEADER+ -ohjelman toteutuksesta ja tuloksista on koottu vuosien vuosikertomuksista, rahoitetuille hankkeille, kunnanjohtajille, kehittämisyhtiöille ja elinkeinovastaaville tehdyistä kyselyistä sekä hallituksen ja työntekijöiden havainnoista vuosien varrella. Raporttia koottaessa EU:n uusi ohjelmakausi käy reippaasti toista vuottaan ja muistuttaa LEA- DER+ -kauden alkua. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman käynnistyminen, hankepäätösten teko on viivästynyt lähes vuoden sen jälkeen kun EU:n komissio hyväksyi Suomen ohjelman. LEADER+ -kausi alkoi myös viiveellä ja monien hallinnollisten mutkien jälkeen. Ohjelmakauden aloituksen kommellukset häipyivät ohjelman toteutumisen aikana. Toiminnallinen ohjelmakausi kesti noin kuusi vuotta, jonka aikana Viisari käsitteli yli kaksisataa hankehakemusta. Hakemuksista 192 rahoitettiin LEADER+ -ohjelmasta. Viisarin LEADER+ -ohjelma painotti elinkeinollisuutta, yritystoiminnan edistämistä ja työllistämistä, etenkin naisten ja nuorten yrittäjyyden lisäämistä. Viihtyisä elinympäristö ja yhteisöllisen toiminnan lisääminen oli ohjelman toinen painopistealue. Näiden lisäksi ohjelmalla haluttiin edistää uusien tietojen ja taitojen oppimista. Toteutuneiden hankkeiden tulosten perusteella ohjelman toteutumiseen voidaan Viisarissa olla erittäin tyytyväisiä. Suunnitelmallinen ja tuloshakuinen hanketoiminta on lisääntynyt, hanketoimijoiden taidot kehittyneet ja toimijaverkosto on kasvanut. Kansainvälinen hanketoiminta alkoi suotuisissa merkeissä ja kiinnostus rajat ylittävään hanketoimintaan kasvoi ohjelmakauden loppupuolella. Kansainvälisten hankkeiden toteuttaminen on huomattavasti haasteellisempaa kuin paikallisten hankkeiden ja on myönteistä, että kansainvälistymishankkeita toteutti usea eri toimija. Alueen kunnat ovat olleet merkittäviä yhteistyökumppaneita. Kunnat ovat rahoittaneet Viisarin ohjelman toteutusta 20 %:n osuudella ja niillä on oikeutus olla kiinnostunut siitä, mitä rahoilla on saatu aikaan sekä myös siitä, mitä tulevaisuudessa aiotaan tehdä. Ohjelmakautta aloiteltaessa elämme muutoksen aikoja aluekehittämisen kannalta sekä Viisari-alueella, maakunnassa että koko Suomessa. Kuntaliitokset ovat muuttaneet ja tuovat muutoksia ja uusia haasteita myös Viisarille. Sumiainen on uusi toiminta-alue Äänekoskella, Pylkönmäki liittyy Saarijärveen vuoden 2009 alussa. Viisarin tehtävänä on osaltaan osallistua uusien kylien kehittämiseen osana emokuntien kehittymistä. Viisarin LEADER+ -kauden raportti valottaa ryhmän toimintatapaa, hanketoimintaa ja tuloksia sekä arvioi Viisarin merkitystä ja vaikutuksia alueellaan. Menneen kauden kokemukset ja tulokset kannustavat vastaanottamaan uuden kauden haasteet ja ponnistamaan entistä paremman ja elinkelpoisemman pohjoisen Keski-Suomen maaseudun puolesta. Saarijärvellä Mittumaarin aikaan vuonna 2008 Arja-Leena Halonen

4 4 Viisari ry:n toiminta ohjelmakaudella Yhdistys Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry perustettiin yhdistämällä naapuri POMO -ryhmät Saarijärven Seudun Kylät ry ja NELOS-Pomo ry. Yhdistyksen tehtävänä on kehittää paikallista, seutukuntien välistä ja kansainvälistä yhteistyötä sekä yrittäjyyden edellytyksiä alueellaan; vahvistaa paikallista ja seudullista, alueiden välistä ja kansainvälistä aloitteellisuutta ja yhteistyöhön perustuvaa kehittämistyötä sekä edistää kylien ja alueen asukkaiden omatoimisuutta. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Pylkönmäki, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekosken kaupungin maaseutualueet. Perustajajäseniä yhdistyksellä oli 86. Jäsenmäärä on kasvanut ollen vuoden 2007 lopussa 340 jäsentä, joista 214 henkilöjäsentä, 116 yhteisö- ja yritysjäsentä ja 10 kuntajäsentä. Alueen kaikki kunnat ovat jäseniä. Sääntöjen mukaan yhdistyksen kokous pidetään kerran vuodessa, maaliskuun loppuun mennessä. Kokouspaikat ovat vaihdelleet alueen eri puolilla. Kokousten yhteydessä on pidetty pienimuotoisia seminaareja, joissa on käsitelty ajankohtaisia maaseudun kehittämiseen liittyviä aiheita kuten Kumppanuus ja seutuistuminen toimintaryhmätyö ja seutuyhteistyö; Maallemuutto; Kyläsuunnitelmat; EU:n uusi ohjelmakausi; Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori; Kansainvälistyvä maaseutu. Seminaarien alustajina on ollut kuhunkin teemaan liittyviä vierailevia asiantuntijoita. Yhdistyksen kokouksiin on osallistunut yhteensä 242 henkilöä, keskimäärin 31 henkilöä tilaisuutta kohden. Jäsenistölle on tiedotettu yhdistyksen toiminnasta jäsenkirjeillä vähintään kerran vuodessa jäsenmaksujen keräämisen yhteydessä. Sähköinen tiedottaminen nopeana ja edullisena tiedotustapana on syrjäyttänyt kirjeitse tapahtuvaa tiedottamista. Viisarin kotisivuilla on tiedotettu ajankohtaisista tapahtumista ja asioista, ryhmäsähköpostitiedottaminen on lisääntynyt. Hallitus Yhdistyksen säännöissä määritellään hallituksen koko, toiminta-aika ja kolmikantaperiaate. Perustamiskokouksen hengen mukaisesti hallitukseen valitaan edustaja jokaisen jäsenkunnan alueelta. Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerinä toimii toiminnanjohtaja. Hallituksen kokoonpanot vuosina liitteessä 1. Hallitus on kokoontunut ohjelmakauden aikana 65 kertaa. Hallituksen kokoukset on pidetty vuorotellen kunkin jäsenkunnan alueella, tällöin on myös tutustuttu rahoitettuihin hankkeisiin. Osa hallituksen kokouksista on pidetty puhelinkokouksina. Hallituksen kokouksien esityslistojen valmisteluun ovat osallistuneet sihteerin lisäksi puheenjohtaja ja talouspäällikkö. Seutukunnallista Viisaankivi-portaalia alettiin hyödyntää vuonna 2006 hallitustyöskentelyssä. Kokouksien esityslistat, hankesuunnitelmat ja muu kokousmateriaali vietiin Viisarin intranet sivuille Viisaankivi-portaalissa. Menetelmä syrjäytti maapostissa lähetettävät kokousmateriaalit. Hallituksen jäsenille on järjestetty intran käytön koulutusta tarpeen mukaan. Hallituksen jäsenille tiedotetaan matkapuhelimiin joukkotekstiviesteillä heille lähetetyistä sähköposteista ja Viisarin intraan tehdyistä lisäyksistä. TE-keskuksen toimintaryhmäyhteyshenkilö on kutsuttu hallituksen kokouksiin. Hänen osallistuminen kokouksiin asiantuntijana on koettu hallituksen keskuudessa hyvänä ja yhteistyötä tukevana. Kokouksiin on osallistunut myös muita asiantuntijoita kuten TE-keskuksen yritystutkijoita ja keksintöasiamies. Hankehakijoita on kutsuttu kokouksiin esittelemään hankesuunnitelmiaan hallitukselle.

5 5 TE-keskuksen maaseutuosaston kehittämistiimi on osallistunut hallituksen kokouksiin kaksi kertaa, samalla tiimille on esitelty Viisarin rahoittamia hankkeita toiminta-alueen eri puolilla. Hankevalmistelun tueksi hallitus nimesi vuoden 2001 syksyllä hankkeiden arviointiryhmän, joka työskenteli vuosina 2002 ja Kun hankkeiden käsittelyyn saatiin kokemusta ja varmuutta arviointiryhmä lakkautettiin. Johtoryhmä, johon on kuulunut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja talouspäällikkö ovat valmistellut hallitukselle yhdistyksen toimintaan liittyviä asioita. Johtoryhmän kokoukset on pidetty puhelinkokouksina. Muita erityisiä työryhmiä ei ole katsottu tarpeelliseksi perustaa. Hallitukselle on järjestetty vuosittain koulutusta leader-toiminnasta, Viisarin ohjelman sisällöstä ja tavoitteista sekä hallitustyöskentelystä. Viisarin järjestämään yhdistyskoulutukseen osallistui myös muiden Keski-Suomen toimintaryhmien hallitusten jäseniä ja toimihenkilöitä. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet MMM:n ja Verkostoyksikön järjestämiin vuosittaisiin hallituskoulutuksiin eri puolilla Suomea. Toimistojen toiminta ja henkilöstö Yhdistyksen toiminnanjohtajaksi valittiin Arja-Leena Halonen ja talouspäälliköksi Marjatta Ruuska. Viisari valitsi kahden toimiston mallin; toimistot sijaitsevat Saarijärven ja Viitasaaren kaupungintaloilla. Toimistojen aukioloajat ovat noudattaneet kaupungintalojen aukioloaikoja. Toimistot hoitavat keskinäistä yhteydenpitoa skype-puhelimella, sähköpostilla ja hyödyntävät Viisaankiven intraa, jonka käyttöä tehostetaan hanketietojen arkistopaikkana. Molemmat toimistot ovat osallistuneet hankeneuvontaan ja ohjaukseen hanketuki- ja maksatushakemuksiin liittyvissä kysymyksissä sekä neuvoneet asiakkaita askarruttavissa hankkeisiin liittyvissä kysymyksissä. Toimistot ovat hoitaneet yhdessä yhdistyksen tiedotuksen ja järjestäneet hankkeille koulutuksia ja muita tilaisuuksia. Toiminnanjohtaja Arja-Leena Halonen on vastannut Viisarin kehittämissuunnitelman toteuttamisesta, seurannasta ja valvonnasta sekä hankerahoituksen toteutumisesta. Hän on valmistellut hankehakemukset hallitukselle ja vastannut yhteydenpidosta yhteistyötahoihin ja rahoittajiin sekä toiminut hallituksen sihteerinä. Talouspäällikkö Marjatta Ruuska on käsitellyt maksamishakemukset ja antanut niistä lausunnot. Hän on vastannut yhdistyksen maksu- ja rahaliikenteestä sekä toiminut yhteyshenkilönä kirjanpitotoimistoon. Laura Leppänen toimi hankeneuvojana Pirjo Kunelius suoritti opiskeluun liittyvän työharjoittelun Saarijärven toimistolla ja jatkoi osa-aikaisena hanketyöntekijänä saakka. Mari Puro toimi osa-aikaisena ohjelma-avustajana ja alkaen uudelleen. Viestintä, koulutus ja aktivointi Viisarin toiminnasta on tiedotettu paikallislehdissä sekä kunta- ja kyläilloissa. Lehdet ovat olleet kiinnostuneita paikallisten hankkeiden toteutuksesta ja vaikutuksista omilla levikkialueillaan. Kyläilloissa on kerrottu leader-rahoituksesta ja neuvottu käytännön toimenpiteitä hankeasioissa. Kuntakohtaisesti järjestettiin ohjelman käynnistysvaiheessa infotilaisuuksia, jotka saavuttivat kuntien virkamies- ja luottamusmiesjohtoa, kunnissa toimivia yhdistyksiä ja yhteisöjä sekä asukkaita. Ohjelmakauden aikana vierailtiin mm. yhdistysten kokouksissa sekä seutukunnallisissa tapahtumissa tuomassa Viisarin rahoitusmahdollisuuksia tutuksi. Ohjelman etenemisestä ja tuloksista on tiedotettu kuntia vuosittain väli- ja vuosiraporteilla sekä kunnanjohtajien ja seutuedustajiston kokouksissa. Tiedottamista keskitettiin ohjelmakauden edetessä yhdistyksen kotisivuille Vuosien aikana Viisari osallistui keskisuomalaisten paikallistoimijoiden yhteisen Keski- Suomen Kyläverkko-lehden toimittamiseen. Lehti ilmestyi kaksi kertaa vuodessa ja jaettiin kaikkiin Keski-Suomen talouksiin. Lehdessä kerrottiin laajasti Viisarin toiminnasta ja rahoitetuista hankkeis-

6 6 ta. Saarijärven-Viitasaaren seudun elinkeinoelämää käsittelevässä Kabinetti-lehdessä kerrottiin Viisarin toiminnasta elinkeinojen edistäjänä ja yrityshankkeiden rahoittajana. Hanketukikoulutusta annettiin yleisesti kunta- ja kyläilloissa. Tehokkaimmaksi koulutus- / opastustavaksi osoittautui hankehakijoiden täsmäneuvonta, jota kaikki hankehakijat saivat hankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Hankkeiden ohjausryhmät toimivat myös hankkeiden tukikouluttajina. Viisarin henkilöstö ja hallituksen jäsenet osallistuivat hankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn mikä omalta osaltaan edisti tiedonkulkua hankkeiden ja hallituksen välillä. Viisari järjesti TE-keskuksen ja osittain MMM:n maksajaviranomaisten kanssa maksamis- ja raportointikoulutusta kaikkien hankkeiden hallinnoijille ja kirjanpitäjille säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Koska LEADER+ oli kansainvälinen ohjelma, pyrki Viisari käynnistämään kansainvälistä hanketoimintaa alueella. Keväällä 2002 Viisari järjesti Kansainväliset maaseudun kehittämishankkeet - seminaarin Saarijärvellä yhdessä Carrefour-verkoston kanssa. Maaliskuussa 2003 Saarijärven toimistolla avattiin Carrefour Jokilaaksojen sivutoimipiste yhden vuoden kokeiluna. Jokilaaksojen toimistopäälliköllä oli yhtenä päivänä kuukaudessa toimistopäivä Viisarin toimistolla. Kokeilun tarkoituksena oli lisätä alueella kiinnostusta kansainväliseen toimintaan ja tiedottaa kansainvälistymisasioista etenkin nuoria. Saman vuoden lopulla Carrefour ja Viisari järjestivät Saarijärven ja Viitasaaren lukioilla Nuoret Eurooppaan -seminaarit. Carrefour kokeilua tukivat Keski-Suomen liitto ja Viisari-alueen kunnat. Viisarin omat hankkeet Rajalta ulos esiselvityshanke oli Viisarin ja Virossa Tarton alueiden kylien yhteistyön kehittämistä pohjustava hanke. Viisarin alueelta hankkeeseen osallistui paikallisia 4H-yhdistyksiä ja kylien aktiiveja, Virossa kumppanina oli Kodukant Tartumaa. Esiselvityksen aikana luotiin suhteet ja laadittiin hankesuunnitelmaa myöhemmin työstettäväksi ja toteutettavaksi. Esiselvitys bioenergiayhteistyöstä Montagna Leaderin alueella Koillis-Italiassa käynnistyi syyskesällä 2005 kun Montagna Leaderin hallituksen jäseniä vieraili alueellamme ja he esittivät toiveen yhteistyömahdollisuuksien tutkimisesta bioenergian toimialalla. Viisarin edustajia osallistui syyskuussa 2005 italialaisten järjestämään kansainväliseen bioenergiaseminaariin Koillis-Italian Budoiassa. Seminaarissa Viisarin silloinen varapuheenjohtaja Tapani Sauranen piti esitelmän Keski- Suomen bioenergiatutkimuksesta, alan koulutuksesta ja kehittämisestä. Matkan aikana käytiin yhteistyökeskusteluja Länsi-Friulin Vuoristokuntien yhdistyksen edustajien kanssa bioenergiayhteistyöstä ja heidät kutsuttiin tutustumaan Viisarin alueella tehtävään bioenergiaa edistävään työhön sekä valmistelemaan esiselvityshankkeen jatkotoimia. Italialaiset ilmoittivat myöhemmin, että jatkavat bioenergiayhteistyötä entisten kumppaniensa kanssa, eivät kuitenkaan poissulkeneet kumppanuutta Pohjoisen Keski-Suomen kanssa tulevaisuudessa. Hankesuunnitelmaan tehtiin muutos ja sitä jatkettiin vuoden 2006 loppuun. Esiselvityksen kohteeksi valittiin Puolassa Poznanin alueen LEADER+ -ryhmät: Wielkopolska Goscinnan LAG, Stowarzyzenie Swiatowid LAG ja Turecka Unia Rozwoju T.U.R. LAG. Mahdollisia yhteistyökohteita löydettiin hevostalouden, elintarvikkeiden jatkojalostuksen ja maaseutumatkailun aloilta. Esiselvitys antoi hyvän pohjan jatkaa yhteistyön hiontaa. Opinnäytepankki ja -tuki yhdisti Viisari-alueen yrityksiä ja yhteisöjä sekä opiskelijoita. Tarkoitus oli houkutella täältä lähteneet opiskelijat tuomaan viimeistä osaamistaan alueen yrityksille ja kannustaa yrityksiä tarjoamaan opiskelijoille mahdollisuus lopputöiden tekoon. Rahoitettavaksi hyväksyttiin neljä opinnäytetyötä, jotka valmistuivat vuoden 2006 aikana. Opinnäytetöihin osoitettu tuki kiinnosti opiskelijoita ja yrityksiä odotettua laimeammin ja se päätettiin keskeyttää. Valmistuneet opinnäytetyöt ovat luettavissa Viisarin kotisivuilla Arviointi- ja viestintähankkeessa tehtiin kattavat arviointikyselyt ja haastattelut rahoitetuille hankkeille, kunnanjohtajille ja elinkeinoyhtiöille vuoden 2005 alussa. Arviointikyselystä laadittu yhteenvetoraportti on luettavissa Viisarin kotisivuilla. Hankkeessa kehitettiin hallituksen sisäistä vuorovaikutusta mm. intranetin käyttöönotolla ja ulkoista tiedotustoimintaa uudistamalla www-sivut. Hanke

7 7 tuki uuden ohjelmakauden valmistelua. Viisarin ohjelma EU:n uudelle ohjelmakaudelle on luettavissa Viisarin kotisivuilla Selvitys sosiaalisen tilinpidon ja tilinpäätöksen toteuttamisesta toimintaryhmän hallitustyöskentelyssä hankkeessa pyrittiin selvittämään, miten sosiaalisen pääoman kertyminen voidaan osoittaa toimintaryhmätyössä. Saarijärven ja Pylkönmäen kyläsuunnitelmat laadittiin vuosina Hanke toteutettiin yhdessä JAMK Luonnonvarainstituutin opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat tekivät kyläkierrokset ohjaavan opettajan tai Viisarin henkilöstön kanssa ja kokosivat materiaalin kyläsuunnitelmiin. Kyläsuunnitelmat julkistettiin Viisarin vuosikokouksen yhteydessä ja jaettiin asianosaisille kylille ja kunnille. Kyläsuunnitelmat löytyvät molempien kuntien sekä Viisarin kotisivuilta. Aikaväli -Viisarin oppimista edistävän strategisen hankkeen tarkoituksena oli tukea hallintoa EU:n ohjelmakausien siirtymävaiheessa. Hankkeen aikana tehtiin kaikille yrityshankkeille seurantakysely ja laadittiin Viestintäsuunnitelma Hankkeen aikana Viisarin kotisivujen ja intran sivuston päivityksiä jatkettiin. Hanke osallistui hallituksen ja toimihenkilöiden hankekoulutuksiin, joissa käsiteltiin vanhan ohjelmakauden sulkemista ja uuden kauden käynnistämistä. Yli Rajojen-oppimista edistävä strateginen hanke oli hallintoa tukeva strateginen hanke, jonka tavoitteena oli Viisarin alueiden välisen ja kansainvälistymistoiminnan linjaaminen uudelle ohjelmakaudelle. Hankkeen tukemana Viisari on vahvistanut yhteistyötä mm. Pirityiset ja RieskaLeader toimintaryhmien kanssa sekä aloittanut yhteistyön Tartumaa Arendusselts ryhmän kanssa. Yhteistyön jatkamista italialaisten Montagna Leader ja EuroLeader-ryhmien kanssa neuvoteltiin ja puolalaisten Poznanin alueen toimintaryhmien kanssa suunniteltiin yhteistyön aloittamista. Hankkeen aikana laadittiin selvitys Viisarin kansainvälistymisen suunnat Viisarin itsearviointi Hallitukselle ja työntekijöille tehtiin kesällä 2003 arviointikysely. Kyselyn tarkoituksena oli löytää mahdollisia heikkoja lenkkejä hallituksen ja henkilöstön yhteistyössä sekä havaita vahvuudet. Tiedottaminen sekä hallitukselle että hallituksen jäsenten kesken koettiin puutteelliseksi. Hankkeiden käsittelyssä hallituksen monipuolisuus, laajat verkostot ja rohkeus tehdä päätöksiä koettiin hyvänä asiana. Myös hallituksessa oleva hiljainen tieto auttoi hankekäsittelyssä. Sekä hallituksen että henkilöstön luotettavuus oli kyselyn perusteella horjumaton. Tiedottamista tehostettiin mm. sähköpostilla sen käytön lisääntyessä ja tietoliikenneyhteyksien parantuessa. Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi toteutettiin vuonna Tulosten perusteella hallitus piti arviointikoordinaattorin johdolla strategia- ja arviointipäivän helmikuussa Päivän aikana paneuduttiin väliarvioinnin tuloksiin ja Viisarin saamiin huomioihin etenkin kehittämisohjelman strategisten tavoitteiden saavuttamisen osalta. Tällöin sovittiin, että Viisari tekee laajan arviointikyselyn rahoitetuille hankkeille ja sidosryhmille ohjelmakauden loppupuolella. Toiminnan itsearviointi toteutettiin vuonna 2005 kirjekyselynä käynnissä oleville yritys- ja kehittämishankkeille sekä kunnanjohtajille, kehittämisyhtiöille ja elinkeinoasiamiehille. Vastausten perusteella Viisari koettiin läheiseksi ja helposti saavutettavaksi pientenkin hankeideoiden toteuttamisen mahdollistajana ja toiminnan aktivoijana. Viisarin vahvuutena pidettiin paikallisuutta ja sen rooli koettiin täydentävänä etenkin yrityshankkeissa. Päättyneille yrityshankkeille tehtiin puhelinkysely vuodenvaihteessa Kyselyn tarkoituksena oli ohjeiden mukaisesti seurata päättyneitä yrityshankkeita kaksi vuotta viimeisen hankemaksatuksen jälkeen. Kyselyyn sisällytettiin yleistä arviointia Viisarista ja leader -rahoituksesta. Yritystoiminnalle asetetut tavoitteet olivat toteutuneet verrattain hyvin ja Viisarilla katsottiin olevan suuri merkitys etenkin pienten aloittavien yritysten rahoittajana. Molemmissa arviointikyselyjen tuloksissa on paitsi kiitosta myös kritiikkiä sekä Viisaria että hankebyrokratiaa kohtaan. Arviointikyselyjen yhteenvedot on luettavissa Viisarin kotisivuilla Hallitustyöskentelyssä itsearviointi on jatkuva prosessi. Kokouksissa puntaroidaan Viisarin toimintaa kehittämisohjelman toteutumisen ja rahoitettujen hankkeiden kannalta sekä suhteessa kuntiin ja alueen kehittämiseen.

8 8 Hanketoiminnan keskeinen sisältö Rahoitettujen hankkeiden sisältö ja painopisteet Viisarin ohjelma oli elinkeinopainoteinen ja rahoitetuilta hankkeilta toivottiin vähintään välillisiä elinkeinollisia vaikutuksia. Naisyrittäjyyden tukemisella ja uusien työpaikkojen syntymisellä oli merkittävä painoarvo. Hankkeet jakautuivat selkeästi yritys-, kehittämis- ja koulutushankkeisiin. Kansainvälisissä hankkeissa kohderyhminä olivat yritykset ja nuoret. Viisarin rahoittamista yrityshankkeista yli puolet on ollut uusia palvelu- ja hoiva-alan naisyrityksiä. Yrityshankkeiden tukea on myönnetty yritysten käynnistämisvaiheessa hankittaviin laite- ja koneinvestointeihin, toimitilojen korjaamiseen sekä yritystoiminnan käynnistämiseen. Palvelualan yritykset sijoittuvat enimmäkseen kuntakeskusten ulkopuolelle. Monen yrityksen toimintaideana onkin asiakkaiden luo viety palvelu. Hoiva-alan yritykset ovat tuoneet alueelle kaivattuja uusia naistyöpaikkoja. Hallituksen linjausten mukaisesti Viisari on tukenut olemassa olevien yritysten kehittämis- ja investointihankkeita toiminnan jatkuvuuden ja työllisyyden turvaamiseksi. Viisarin täydentävyys alueen tavoite 1 -ohjelmaan ilmenee hyvin ei-maatilakytkentäisten yrityshankkeiden tukemisessa. Hankerahoitusta ovat hakeneet yleishyödylliset yhdistykset, oppilaitokset ja seurat sekä kunnat ja kehittämisyhtiöt. Tuen kohteena ovat olleet kylätalojen korjaaminen tai rakentaminen, yhteisten uimarantojen, ulkoilureitistöjen ja harrastuspaikkojen kunnostus ja rakentaminen sekä yhteisöjen historiikkien tekeminen. Hankkeiden toteutukseen on osallistunut yleensä suuri joukko vapaaehtoisia talkoolaisia, mikä on lisännyt kylillä ja järjestöissä yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa. Alueellisesti vaikuttavia kehittämishankkeita ovat olleet kyläsuunnitelmien laatimisprosessit. Vuoden 2005 lopussa kaikilla halukkailla Viisari-alueen kylillä oli päivitetyt tai uudet kyläsuunnitelmat. Massiivinen kyläsuunnitelmien laadinta toteutettiin kuntakohtaisesti. Laadintaprosessien aikana on syntynyt uusia kehittämishankkeita, joista osa on rahoitettu Viisarin LEADER+ -ohjelmasta ja osa muualta. Kylien hankkeiden lisääntyminen osoittaa kyläläisillä olevan tulevaisuuden uskoa, tehdäänhän monissa hankkeissa huikeita määriä vapaaehtoista talkootyötä. Koulutushankkeita rahoitettaessa kiinnitettiin huomiota koulutuksen sisältöihin ja kohderyhmiin. Viisari suosi maaseutualueiden yrittäjien ja asukkaiden atk- ja sähköisen viestinnän taitojen oppimisen lisäämistä sekä kylille järjestettävää kylä- ja yhdistyskoulutusta ja yritystoimintaa tukevaa koulutusta. Koulutusohjelmiin on sisällytetty myös kansainvälistymisosioita. Luonnonvarainstituutin Practical English for Countryside -hankkeessa kohennettiin maaseutuyrittäjien englanninkielen taitoja. Yrittäjien atk-taitojen lisäämiseen kohdistetuilla koulutushankkeilla vaikutettiin yrittäjien mahdollisuuksiin hyödyntää laajakaistayhteyksiä omissa päivittäisissä toiminnoissa ja markkinoinnissa. Koulutushankkeisiin osallistuvia asukkaita ja yrityksiä yhdisti halu oppia samoja taitoja. Viisari rahoitti atk-taitojen lisäämistä hyvin paikallisesti ja asiakaslähtöisesti. Koulutuksissa pyrittiin luomaan itseohjaavia, toisia opettavia ryhmiä. Kesäasutuksen tekniset huoltopalvelut koulutuksen yhteydessä alueen pohjoisimpaan osaan muodostui mökkitalkkareiden rinki Mökkerit palvelemaan kesäasukkaita ja haja-asutusalueiden asukkaita. Rahoitettujen hankkeiden valintakriteerit Viisarin LEADER+ -kehittämissuunnitelmassa oli kaksi teemaa: paikallisten tuotteiden jatkojalostus ja markkinointi sekä asukkaiden elämän laadun parantaminen. Hankevalinnassa kiinnitettiin huomiota hakemusten ohjelmallisuuteen, paikallislähtöisyyteen, toteutettavuuteen ja taloudellisuuteen. Kaikki Viisarin rahoittamat hankkeet sopivat valittuihin teemoihin. Paikallislähtöisyys on ollut rahoitettavien hankkeiden ehdoton edellytys. Hallitus on hylännyt joitakin hyviä hankehakemuksia sen takia, että ne eivät täyttäneet paikallislähtöisyysvaatimusta. Myös hakemusten toteutettavuus- ja taloudellisuusarvioinnit ovat olleet hallituksessa ankaria. Ohjelmallisten valintakriteerien lisäksi hallitus teki linjauksia hanketoiminnan ohjausvälineiksi ja määritteli hankkeiden tukitasoja. Yrityshankkeille myönnettiin aina korkein mahdollinen tuki. TE-

9 9 keskuksen maaseutuosaston kanssa sovittiin yleishyödyllisten investointihankkeiden tueksi 50 %, näissä hankkeissa yksityisrahoitusosuus saattoi olla kokonaan talkootyötä tai luontaissuorituksia. Koulutushankkeissa ja kansainvälistymishankkeissa tukitaso punnittiin tapauskohtaisesti. Tällöin tukeen vaikutti hankkeeseen osallistuvien tahojen sitoutuminen ja niiden saama hyöty hankkeesta. Kyläkirjojen tekemistä Viisari tuki 75 % kokonaiskustannuksista kuitenkin enintään euroa hanketta kohti. Vesistöön ja rantojen kunnostamiseen liittyvissä hankkeissa pysyteltiin maalla; Viisarin tukea ei myönnetty vesistöjen tai rantojen ruoppaukseen tai muuhun vesien kunnostamiseen. Vesiosuuskuntien hankkeet niin makean veden kuin jätevedenkin osalta olivat Viisarin tukien ulkopuolella. Viisari ei myöskään rahoittanut yksittäisiä tapahtumia kuten messuja, näyttelyitä ja konsertteja ellei niihin sisältynyt muutakin kehittämistoimintaa tai oppimista. Hankevalintaan vaikutti myös kehittämissuunnitelman mukaiset ohjaavat painotukset: 1. Työllistävyys Tuettavat hankkeet loivat uusia koko- ja osa-aikaisia tai tilapäisiä työtilaisuuksia tai säilyttivät olemassa olevia työpaikkoja. Naisten ja nuorten työllistymistä edistävät hankkeet ovat olleet etusijalla. Työllistävyyspainotus on onnistunut uusien naistyöpaikkojen kohdalla. Mutta vain muutama nuori on rohjennut yrittäjäksi ja hakenut tukea Viisarilta. Nuorten työllistyminen uusiin tai olemassa oleviin yrityksiin lisääntyi ohjelmakauden edetessä. 2. Uutuusarvo alueella Hankkeiden innovatiivisuuden toteaminen on tapahtunut paikallisen uutuusarvon mittarilla. Kylätalkkaririnki, 4H-nuorten palvelurengas ja koulutushankkeiden toteuttaminen tietoverkkoja hyödyntäen ovat esimerkkejä innovatiivisesta toiminnasta. Kyyjärven NopolaNews -hanke edusti huikeaa rohkeutta ja innovatiivisuutta. Se on pienen kunnan yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten yhteinen tiedotus- ja ilmoituspaikka, blogi ja sitä kehitetään edelleen. Pihtiputaan etätyökeskus Dextili Oy toi taloushallinnon töitä Kehä Kolmosen sisäpuolelta pohjoiseen Keski-Suomeen ja osoitti toimeksiantajien ja työn tekijöiden ennakkoluulotonta ja uutta asennetta työtä kohtaan. Etätyökeskuksella on ollut huomattava naisia työllistävä vaikutus alueella. 3. Ympäristöystävällisyys Viisari on rahoittanut monien kylä- tai seurojen talojen peruskorjauksia. Talot ovat yleensä vanhoja ja arvokkaitakin rakennuksia, jotka ovat osa kylien perinteistä maisemaa. Peruskorjaukset on suunniteltu toteutettaviksi rakennusten alkuperäistä ilmettä kunnioittaen. Varsinaisia ympäristöhankkeita Viisarille ei ole osoitettu. Kaikilla yleishyödyllisillä investointihankkeilla on kuitenkin ollut positiivisia ympäristövaikutuksia. 4. Yhteistyö Täivuoren näkötorni Jo hankkeiden hakuvaiheessa selvitettiin, toteutettiinko samantapaisia hankkeita alueella tai jossain muualla. Päällekkäistä toimintaa pyrittiin välttämään yhdistämällä hankkeita. Viisarin kautta alueelle on luotu verkosto kahden ylimaakunnallisen ALMA-hankkeen kanssa: Riistan monet mahdollisuudet / Metsästämisestä yritystoimintaa sekä Yhteistyöllä makeampaan elämään Pohjoisessa Keski-Suomessa / mehiläiskasvattajien yhteinen kehittämishanke. Yhteistyö muiden toimintaryhmien kanssa on konkretisoitunut kansainvälisissä ja alueiden välisissä hankkeissa sekä Keski- Suomen ryhmien omassa Kyläverkko -lehdessä, jota Keski-Suomen Kylät ry julkaisi vuoteen 2006 saakka. 5. Jatkuvuus Rahoitetut hankkeet ovat edesauttaneet kohteiden tai toiminnan jatkuvuutta hankekauden jälkeenkin. Periaatteena on ollut, että kertaluontoisia tapahtumia ei rahoiteta. Kylien hankkeet ovat olleet enimmäkseen yhteisten kokoontumis- ja harrastuspaikkojen rakentamista ja kunnostamista. Rakennetut puitteet kestävät kymmeniä vuosia eteenpäin ja tulevaisuudessa on tärkeää huolehtia

10 10 niiden toiminnan sisällön kehittämisestä. Koulutushankkeilla on taipumus lisätä osallistujien oppimisen nälkää, mikä ohjaa ihmisiä jatkamaan opiskelujaan. Tämä ilmeni mm. jatkohankkeina Viisarille. Osa yritysten kehittämis- ja investointitoimenpiteiden vaikutuksista saattaa näkyä vasta vuosien jälkeen. 6. Siirrettävyys Leader-hankkeiden luonne on periaatteessa sellainen, että niiden toimintatapa on sovellettavissa toteutettavaksi myös muilla maaseutualueilla. Viisarin rahoittamissa hankkeissa sisäistä siirrettävyyttä on noudatettu mm. kyläsuunnitelmien laadinnassa: kunnan alueella on laadittu suunnitelmat samanaikaisesti kaikille kylille samassa hankkeessa tai maaseutuyrittäjien atk-taitojen lisäämistä edistävissä hankkeissa, jolloin paikalliset kansalaisopistot ovat toteuttaneet koulutushankkeet saman sisältöisinä omilla toimialueillaan. Ohjelmakauden edetessä toimintaryhmät ovat voineet hyödyntää toistensa hyviä käytänteitä. Viisarin rahoittaman Kansainvälistyvät tuottajat - Improve - hankkeen toimintamallia on hyödynnetty mm. Pirityiset ry:n Portugaliin ja Rieska Leaderin Italiaan suuntautuneissa yhteishankkeissa. Esimerkkejä hyvistä hankkeista Viisarin hyvien hankkeiden luettelossa on esimerkki jokaisen jäsenkunnan alueelta. Esittelyssä voisi olla muitakin hankkeita. Useimmat Viisarin rahoittamat hankkeet ovat toteutuneet hyvin, tavoitteiden mukaisesti ja niillä on toteutusaluetta laajempaa vaikuttavuutta. Kaikki Viisarin rahoittamat hankkeet on esitelty hankeluettelossa osoitteessa Hankkeiden kohdalla on linkki, jos hankkeet ovat tuottaneet julkaisuja. Myös hankehallinnoijien kotisivuille on hankeluettelon yhteydessä linkitys. Hulta Maria Velhonaisen tarina oli Kannonkoskella Vuoskosken kyläyhdistyksen toteuttama paikallishistoriallinen näytelmä, joka sijoittui ja 1800-lukujen vaihteeseen. Aineiston näytelmän käsikirjoitukseen kokosi Aino Erkkilä periksiantamattomalla historian tutkimisella ja perinnetiedon keruulla. Hanke toteutettiin kansalaisopiston kanssa yhteistyössä. Kyläläiset oppivat valmistamaan perinnepukuja, lavastusta, ääni- ja valotekniikkaa sekä esiintymistaitoa kansalaisopiston opintopiireissä. Näytelmä esitettiin kahtena kesänä Vuoskosken koulun urheilukentällä, jonne oli jo POMO-rahoituksella rakennettu katsomo, uudessa hankkeessa katsomo katettiin. Näytelmästä on jäänyt osia elämään kannonkoskisten ohjelmapalveluyritysten ohjelmistossa. Hihat heilumaan Hietamalla oli Hietaman nuorisoseuran kehittämishanke Äänekoskella. Hankkeessa kehitettiin Hietaman kylän harrastustoiminnan toimintaympäristöä ja lisättiin kylän tunnettuutta asuin- ja yritysympäristönä. Hankkeen aikana korjattiin kyläkeskuksena toimivaa nuorisoseurantaloa, jonka näyttämötiloja kunnostettiin ja ajanmukaistettiin mm. varustelun osalta. Talon pihaalueen viihtyisyyttä lisättiin, sinne rakennettiin mm. nuorisolle skeittiramppi. Hietamalle suunniteltiin kylätapahtumia, joita on hankkeen jälkeen vietetty säännöllisesti ja kylälle laadittiin kotisivut. Kivijärven hiihtolatuverkosto, urheiluseura Kivijärven Kivekkäät ry kunnosti olemassa olevan latuverkoston ja laajensi sitä rakentamalla lisää verkostoa niin, että se yhdistää kirkonkylän ja lähistöllä olevia kyläkuntia ja matkailukohteita. Verkosto on rakennettu ja viitoitettu erittäin hyvin ja kulkee vaihtelevassa maastossa. Se palvelee kunnan asukkaita ja vapaa-ajanasukkaita, joita Kivijärvellä olevissa loma-osakkeissa on runsaasti ympäri vuoden. Latuverkosto toimii lumettomana aikana retkeily- ja patikointireitistönä. Sen varrelle rakennettiin taukotupa. Hiihtolatujen ylläpitoa varten Kivijärven Kivekkäät hankkivat latukoneen hankkeen tuella. Pylkköset porukalla, urheiluseura Pylkönmäen Yrittävä ry kunnosti kirkonkylän liikuntakentän. Kenttäalue viemäröitiin, tasattiin ja varustettiin siirtonurmella, rakennettiin katsomo ja valaistus. Kenttä on toiminut keskeisenä liikuntaa harrastavan väestön kokoontumispaikkana, missä kesäisin järjestetään jalkapalloturnauksia ja mm. suosittu Pentin olympialaiset lasten ja nuorten urheilutapahtuma. Pylkönmäellä pienenä kuntana on huomattavan aktiivinen toiminta nuorisoliikunnan parissa. Muurasjärven kylän perinnetalo on MTK Muurasjärvi ry:n omistama vanha kaupparakennus, joka on osa kylän rakennettua kulttuuriympäristöä ja luokiteltu valtakunnalliseksi kulttuuriympäristöksi. Kaupparakennus peruskorjattiin kyläläisten kokoontumispaikaksi, sille laadittiin museointi-

Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013. Hakemus Leader- toimintaryhmäksi. Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA

Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013. Hakemus Leader- toimintaryhmäksi. Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013 Hakemus Leader- toimintaryhmäksi Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. KEHITTÄMISEN LÄHTÖTILANNE... 4 2.1 Kolmen

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009)

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009) MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009) SISÄLTÖ SAATESANAT... 2 LAATIMISPROSESSI... 3 1 LÄHTÖTILANNE... 4 Sijainti keskellä Suomea...4 Puhdasta luontoa, kauniita maisemia...5 Asukkaat

Lisätiedot

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja Pääkirjoitus Maaseuturahaston merkitys Keski-Suomen maaseudulle Euroopan unionin toiminnassa yhtenä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 KESKIPISTE-LEADER RY HUOMAUTUS: Tässä raportissa kerrotut asiat ja johtopäätökset ovat syntyneet Leaderhallituksen ja toimihenkilöiden kokouksissa ja muun normaalin toiminnan yhteydessä.

Lisätiedot

ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY STRATEGIA 201 4 2020

ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY STRATEGIA 201 4 2020 ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY STRATEGIA 21 4 22 SISÄLLYS SIVU 1. EMON STRATEGIA 1 2. STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ 1 2.1 EMOn toiminta-alueen määrittely 1 2.2. Toiminta-alueen kuvaus

Lisätiedot

ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA

ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY:N PAIKALLINEN STRATEGIA 2014-2020 13.6.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 Alueen kuvaus...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 2 Tiivistelmä Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry on vuonna 2000 perustettu Leader -ryhmä, jonka tehtävänä on kehittää paikallista, seutukuntien välistä ja kansainvälistä yhteistyötä

Lisätiedot

Paikallista Pyhäjärviseudulta

Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUDUN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN LEADER-STRATEGIA 2014-2020 Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUTU Eura Köyliö Säkylä Elämyksiä kaikille aisteille VISIO 2020 Pyhäjärviseutu on kilpailukykyinen,

Lisätiedot

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry Yhdessä Strategia 2014 2020 Päijänne-Leader ry Päijänne-Leader ry Yhdessä 2 Sisältö Tiivistelmä 3 Kohdealue ja väestömäärä 4 Analyysi alueen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista 6 Strategian kuvaus,

Lisätiedot

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN maaseutu Ruokaa läheltä Voimaa pienessä kylässä Mikä LEADER? Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Yrittäjyydellä vaikutusmahdollisuuksia maaseudulle 1 PÄÄKIRJOITUS Tervetuloa

Lisätiedot

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 Elokuu 2015 Sisällys Tiivistelmä loppuraportista... 1 OSA 1 - KANTRI RY:N TOIMINTA 1 JOHDANTO... 2 2 KANTRI RY LEADER-RYHMÄNÄ...

Lisätiedot

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta kehittämissuunnitelma 2014-2020 sisältö 3 Alkusanat 4 Rannikkoseutu toiminta-alueena 6 Alueanalyysi kehittämistyön lähtökohtana 7 SWOT 10 Toiminta-alueen

Lisätiedot

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013

Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Kantri ry:n vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 Vuosiraportti vuodelta 2008 - ohjelmakausi 2007 2013 2/11 Yhteenveto Uuden ohjelmakauden toinen toteutus vuosi jatkui vilkkaana vuoden alkupuoliskon.

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi. KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI

KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi. KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaryhmän toiminta ohjelmakaudella

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN 28.09.2006 Esipuhe Tämän ohjelman laatiminen on vienyt mietteet lähes vuosikymmenen taakse. Veturin ensimmäisen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 1 1.1 Kuvaus alueesta 1 1.2

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 3 1.1 Kuvaus alueesta 3 1.2

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Kohdealue... 1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi... 3 3. Alueen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY 1 1 STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1 ALUEEN KUVAUS... 3

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY

TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY Keskipiste-Leader ry / Vuosiraportti 2011 HUOMAUTUS: Tässä raportissa kerrotut asiat ja johtopäätökset ovat syntyneet Leader-hallituksen ja toimihenkilöiden kokouksissa

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

Tuloksellista paikallista kehittämistä

Tuloksellista paikallista kehittämistä University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Sirpa Korhonen, Jouni Ponnikas & Ville Manninen Tuloksellista

Lisätiedot

Eteläpohjalainen kyläohjelma 2000 2006 LOPPURAPORTTI

Eteläpohjalainen kyläohjelma 2000 2006 LOPPURAPORTTI .............................................................. Eteläpohjalainen kyläohjelma 2000 2006 LOPPURAPORTTI.............................................................. Kylien kehittämisen parhaita

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ... 2. 1. YHYRES KYRÖNMAALLA... 4 1.1. Kyrönmaan aluekuvaus... 4 Hannu Katajamäki

TIIVISTELMÄ... 2. 1. YHYRES KYRÖNMAALLA... 4 1.1. Kyrönmaan aluekuvaus... 4 Hannu Katajamäki SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1. YHYRES KYRÖNMAALLA... 4 1.1. Kyrönmaan aluekuvaus... 4 Hannu Katajamäki 1.2. YHYRES kehittämisyhdistys ry Kyrönmaan kehittäjänä... 5 Matti Jaskari 1.3. Kehittämisohjelman

Lisätiedot