Inframodel-spesifikaation päivitys Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inframodel-spesifikaation päivitys Loppuraportti"

Transkriptio

1 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R Inframodel-spesifikaation päivitys Loppuraportti Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juha Hyvärinen, Janne Porkka Luottamuksellinen

2 1 (26) Raportin nimi Inframodel-spesifikaation päivitys - Loppuraportti Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot Rakennustieto Oy InfraTM/Christer Finne PL 1004, Helsinki Projektin nimi IM päivitys Raportin laatija(t) Asiakkaan viite Tarjous VTT-V / Projektin numero/lyhytnimi / IM päivitys Sivujen/liitesivujen lukumäärä Juha Hyvärinen, Janne Porkka 17/9 Avainsanat Raportin numero Inframodel, LandXML, maarakennus, tiedonsiirto VTT-R Tiivistelmä Vuonna 2006 julkaistun, InfraModel2-projektissa tuotetun LandXML v1.0 skeeman sovellusspesifikaation päivitys vastaamaan LandXML v1.2 skeemaa. Luottamuksellisuus Luottamuksellinen Espoo Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Juha Hyvärinen, Erikoistutkija VTT:n yhteystiedot Markku Virtanen, Teknologiapäällikkö Pentti Vähä, Tutkimusprofessori, Tiimipäällikkö VTT kirjaamo PL VTT Käyntiosoite: Vuorimiehentie 5, Espoo Puh Faksi Jakelu (asiakkaat ja VTT) Tilaaja, VTT VTT:n nimen käyttäminen mainonnassa tai tämän raportin osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella.

3 2 (26) Alkusanat Tässä raportissa kuvattu inframodel spesifikaation päivitystyö on tehty syyskuussa maaliskuussa 2010 InfraTM-hankkeen toimeksiannosta. Työssä on LandXML standardin version 1.0 mukainen inframodel sovellusspesifikaatio päivitetty vastaamaan tällä hetkellä uusinta LandXML 1.2 versiota. Sovellusohje määrittelee maarakentamisen tiedonsiirrossa käytettävän inframodel tiedonsiirron sisällön. Esitystapa perustuu LandXML organisaation julkaisemaan LandXML v1.2 tiedonsiirtostandardiin (http://www.landxml.org ), jonka käyttö ohjeistetaan nyt päivitetyssä sovellusohjeessa. Sovellusohjeesta on toimitettu päivitetty verkkoversio Rakennustietosäätiön internetsivuille - sekä myös koottu dokumentti (pdf-versiona). VTT:ssa työhön ovat osallistuneet tutkija Janne Porkka ja erikoistutkija Juha Hyvärinen. Tilaajan edustajina työtä ovat ohjanneet ja valvoneet Christer Finne (RTS) ja Kalle Serén (Eurostep Oy). Lisäksi päivitysehdotus on ollut tilaajan kutsumien asiantuntijoiden kommentoitavana verkkoversiona (http://ce.vtt.fi/inframodel2009) ja kommentointia varten on myös järjestetty katselmointitilaisuus (RTS ). Tekijät kiittävät työn ohjaajia sekä kaikkia kommentointiin osallistuneita. Espoo Tekijät

4 3 (26) Sisällysluettelo Alkusanat Johdanto Tavoite Toteutus Muutokset IM2-hankkeessa dokumentoituun ohjeeseen Määrittely Otsikkotiedot Perusaineisto Väyläsuunnittelu Tie- ja katusuunnittelu Ratasuunnittelu Vesiväyläsuunnittelu Täydentävä suunnittelu ja aluemaiset rakenteet Vesihuolto Rakennelaajennukset Yhteenveto ja Johtopäätökset...15 Lähdeviitteet...17 Liite 1 Merkittävät LandXML muutokset version 1.0 jälkeen...18 Liite 2 DesignCrossSectSurf -elementin käyttöesimerkki...20 Liite 3 Vaakageometria leikkauspistein käyttöesimerkki...24

5 4 (26) 1 Johdanto InfraModel ( ) ja InfraModel2 ( ) hankkeissa kehitettiin infraprojektien tiedonsiirtoa avointa tiedonsiirtoformaattia hyödyntäväksi [1]. Hankkeissa toteutettiin LandXML [2] tiedonsiirtostandardista suomalaiseen suunnittelukäytäntöä vastaava sovellusspesifikaatio [3], joka julkaistiin vuonna Inframodel-spesifikaatio perustuu LandXML versioon 1.0 [4], standardista on sittemmin julkaistu versiot 1.1 ja 1.2 [5, 6,7]. Tämän työn tarkoituksena on tutkia LandXml standardiin tehdyt päivitykset sekä toteuttaa keskeiset standardin päivityksissä tehdyt muutokset inframodel tiedonsiirron kuvaukseen. 2 Tavoite Työn tavoitteena on ollut inframodel-tiedonsiirron saaminen paremmin uusinta LandXML-standardia vastaavaksi, ottamalla huomioon standardissa tehdyt päivitykset, sekä tutkimalla mahdollisuuksia toteuttaa inframodelrakennelaajennuksia (Features) suoraan standardin rakenteita (elementtejä ja attribuuttija) käyttäen. Tavoitteena on toteuttaa näitä päivityksiä siinä laajuudessa ja sillä tavalla kuin on inframodel-spesifikaatiota tukevien ohjelmistojen toimittajien ja niiden käyttäjien kannalta järkevintä. Tämän työn ulkopuolelle on rajattu edellisen inframodel-spesifikaation version v1.0 pilottitestauksesta esille tulleet parannus- ja muutostarpeet, samoin ohjelmistokehitykseen sekä testaukseen ja pilotointiin liittyvät tehtävät. 3 Toteutus Työ on tehty vertaamalla dokumentoituja LandXML-skeemamuutoksia [8] inframodel -spesifikaation toteutukseen; analyysin tuloksena on tuotettu hankkeen ensimmäinen väliraportti, Vaatimusmäärittely [9], jossa on listattu ja kuvattu lyhyesti kaikki LandXML-skeeman muutokset versioihin 1.1 ja 1.2, sekä merkitty kaikki ne muutokset, joiden on arvioitu vaikuttavan inframodel -tiedonsiirtoon sen alkuperäisessä laajuudessa. Vaatimusmäärittelyn perusteella on tuotettu yhteenveto tarpeellisista muutoksista ja niiden toteutuksesta, sekä päivitetty online-dokumentaatio (luonnosversiot lokamarraskuussa 2009), joista saatujen kommenttien ja katselmointitilaisuudessa saadun palautteen perusteella on tuotettu lopullinen sovellusohje, on-line [10] ja pdf-versio [11]. Vaatimusmäärittely on myös tarkistettu katselmointitilaisuudessa esiin tulleita muutosdokumentissa [8] mainitsemattomia skeemamuutoksia vastaan.

6 5 (26) 4 Muutokset IM2-hankkeessa dokumentoituun ohjeeseen 4.1 Määrittely Tässä luvussa on kuvattu IM2-hankkeen loppuraportin [1] luvun 4 (Projektin tulokset) sisältöön tästä päivityksestä kohdistuvat muutokset. inframodel - sovellusohjeen kattamaan laajuuteen ei tässä päivityksessä ole tehty muutoksia (käsitellyt kokonaisuudet ja niiden sisällöt ovat samat). Kunkin muutoksen kohdalla viitataan liitteen 1 taulukkoon muutos-id:n avulla. 4.2 Otsikkotiedot Siirtotiedoston tiedot juurielementissä (<LandXML>): käytetty LandXMLskeeman versio påivitetty 1.0 -> 1.2 (ID: 040). Siirtotiedoston juurielementin <LandXML> avulla ohjelmistot varmistavat tiedostorakenteen oikeellisuuden, siinä määritellään: date tallennuspäivämäärä [yyyy-mm-dd] time tallennuskellonaika [hh:mm:ss] version tiedostossa käytetty skeemaversio [1.2] language sisällön kieliasetus [Finnish] readonly kirjoitussuojaus poissa päältä / päällä [false true] Mittayksiköt: Lisätty Units-elementtiin attribuutit latlongangularunit (leveys- ja pituusasteet) ja elevationunit (korkeusasema) mittayksiköille (ID: 016). Metrijärjestelmän mittayksiköt <Units>.<Metric> areaunit pinta-ala [hectare squaremeter squaremillimeter squarecentimeter] linearunit etäisyys [millimeter centimeter meter kilometer] volumeunit tilavuus [cubicmeter liter hectaremeter] temperatureunit lämpötila [celsius kelvin] pressureunit paine [HPA millibars mmhg millimeterhg] diameterunit halkaisija [millimeter centimeter meter kilometer] widthunit leveys [millimeter centimeter meter kilometer] heightunit korkeus [millimeter centimeter meter kilometer] velocityunit nopeus [meterspersecond kilometersperhour] flowunit virtaus [cubicmetersecond literpersecond literperminute] angularunit kulma [radians grads decimal degrees decimal dd.mm.ss] directionunit latlongangularunit suunta leveys ja pituusasteiden kulma [radians grads decimal degrees decimal dd.mm.ss] [radians grads decimal degrees decimal dd.mm.ss] elevationunit korkeusasema [meter kilometer feet miles]

7 6 (26) Korkeus- ja koordinaattijärjestelmän määrittävään CoordinateSystem-elementtiin lisätty valinnainen attribuutti ogcwktcode (ID: 019). Korkeus- ja koordinaattijärjestelmän määrittävään CoordinateSystem-elementtiin lisätty valinnainen attribuutti epsgcode, sekä attribuutti filelocation muutettu valinnaiseksi (ID: 034). Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän <CoordinateSystem> määreet: desc määrittely selvennetään järjestelmätietoja name epsgcode ogcwktcode koordinaattijärjestelmän nimi EPSG koodi OGC koodi horizontalcoordinatesystemname koordinaattijärjestelmän nimi rotationangle verticalcoordinatesystemname koordinaattijärjestelmän kiertokulma korkeusjärjestelmän nimi HUOM! Asetettava nimi kun käytetään EPSG tai OGC koordinaattijärjestelmiä. llmoitetaan koodia vastaava nimi järjestelmistä: 1) EPSG nimi (kts. alla) 2) OGC nimi HUOM! Asetettava kun käytössä EPSG koordinaattijärjestelmä. Järjestelmän koodi, luku välillä esim. [23035] = ED50 / UTM zone 35N esim. [3067]= ETRS89 / ETRS-TM35FIN esim. [25835]= ETRS89 / UTM zone 35N esim. [7409]= EVRF2000 esim. [4123]= KKJ esim. [2393]= KKJ / Finland Uniform Coordinate System esim. [3386]= KKJ / Finland zone 0 esim. [2391]= KKJ / Finland zone 1 esim. [2392]= KKJ / Finland zone 2 esim. [2394]= KKJ / Finland esim. [32235]= WGS 72 / UTM zone 35N esim. [32435]= WGS 72BE / UTM zone 35N esim. [3263] = 84 / UTM zone 35N HUOM! Asetettava kun käytössä OGC koordinaattijärjestelmä. Järjestelmän koodi HUOM! Asetettava kun käytetään muuta kuin EPSG tai OGC koordinaattijärjestelmää. Ilmoitetaan käytettävän koordinaattijärjestelmän nimi (Huom! Ei kuvata name, EPSG tai OGC koodeja) mittayksikkö kulma, esim. [0] HUOM! Asetettava kun korkeusjärjestelmä ei sama kuin koordinaattijärjestelmä. esim. Maanmittauslaitos N60 [N60] Lajikoodausjärjestelmät: kaikissa rakennelaajennus-elementeissä (Feature) uusi name-attribuutti, jolle voidaan antaa kunkin rakennelaajennus-instanssin yksilöivä nimi. (ID: 004).

8 7 (26) Rakennelaajennusten lähde lisätty (FeatureDictionary), tämän avulla tunnistetaan inframodel -lähtöiset rakennelaajennukset ja osoitetaan niiden määrittelyjen sijainti. Tässä yhteydessä source-attribuutin käyttö Feature-elementeissä muutetaan: ei viitata suoraan lähde-dokumentin sijaintiin, vaan rakennelaajennuksen lähteen määrittävään elementtiin tämän name-attribuutin avulla (inframodel). (ID: 016). "inframodel" <Feature> name yksilöllinen nimi esim. [IM_1] code koodi [IM_codings] source lähde [inframodel] lajikoodausjärjestelmät <Property> label [terraincoding] maastokuvauksen lajikoodausjärjestelmä value [TIEL] label [surfacecoding] pintakuvauksen lajikoodausjärjestelmä value [yleinen] label [infracodingn] vaihtoehtoiset järjestelmät maasto- ja/tai pintakuvaukseen, N=1, 2, 3 jne. value esim. ohjelma X [infracoding1="x"] esim. organisaaatio Y [infracoding2="y"] Rakennelaajennusten määrittely <FeatureDictionary> on versiopäivityksessä (v1.2) lisätty uusi elementti. name nimi [inframodel] version versio [1.2] Tiedostoviittaukset <DocFileRef> name nimi [inframodel_tiedonsiirron_sovellusohje_v1.2.pdf] location sijainti [http://www.rts.fi/inframodel2010] 4.3 Perusaineisto Kolmioverkon kuvaukseen elementtiin (<F>) lisätty valinnainen attribuutti b, jolla määritellään kolmion sivun liittyminen taiteviivaan (ID: 005). Kolmioverkon kuvaukseen elementtiin (<F>) lisätty valinnaiset attribuutit i ja n, joilla määritellään kolmion näkyvyys sekä sen sivujen liittyminen muihin kolmioihin (ID: 030). Kolmion <F> valinnaiset määreet: i näkyvyys n ympäröivät sivut b taiteviivan sivuaminen [1] = on osa kolmiointia, mutta ei näytetä Kuvataan kokonaisluvulla onko sivun vieressä toista kolmiota [0] = ei sivua [kolmion implisiittinen järjestysluku] = osoittaa minkä kolmion vieressä sivu on esim. [0 2 3] = sivu1 (ei kolmiota), sivu 2 (kolmio 2), sivu 3 (kolmio 3) Lisätietoja kuvasta alla Kolmion summaluvulla mitkä kolmion sivut sivuavat taiteviivaa (arvo 0-7) sivu 1 + sivu 2 + sivu 3 = esim. 4 = vain sivu 3 sivuaa taiteviivaa

9 8 (26) Taiteviivan tyyppimääre (attribuutti brktype) muutettu valinnaiseksi ja sille määritelty enumeraatio-tyyppi (ID: 021). Yksittäisen taiteviivan <BreakLine> määreet: brktype taiteviivan tyyppi [standard, wall, proximity, nondestructive] desc määrittely name yksilöllinen nimi state tila ei käytössä [abandoned] poistettu [destroyed] käytössä [existing] suunnittelu [proposed] Rakennelaajennus-elementeissä (Lajikoodausjärjestelmät, Suunnitelun tiedot) uusi name-attribuutti jolle voidaan antaa yksilöllinen arvo kunkin rakennelaajennuksen tunnistamiseksi; source-attribuutin arvoksi asetetaan inframodel (ID: 004). Vrt. kohta 4.2 Otsikkotiedot "inframodel" <Feature> (lajikoodausjärjestelmät). 4.4 Väyläsuunnittelu Inframodel-tiedonsiirrossa väylä voidaan mallintaa linjaus-elementeillä, linjakuvauksen viivaketjuista muodostettavana viivavallina tai pintamallina sekä useista pinnoista koostuvana rakennemallina; lisäksi linjauksen yhteydessä voidaan siirtää poikkileikkauksiin liittyviä parametreja, muttei varsinaista poikkileikkausgeometriaa. LandXML versio 1.2 antaisi mahdollisuuden myös poikkileikkausten geometrian siirtämiseen, mutta tämä olisi merkittävä laajennus inframodel-laajuuteen, eikä sitä ole toteutettu tämän päivityksen yhteydessä 1. Sen sijaan aiemmin inframodel-laajuuteen rakennelaajennuksina kuuluneet poikkileikkausparametrit on siirretty standardin CrossSect-elementin attribuuteiksi niiltä osin kuin se on mahdollista, ja siirretty jäljelle jäävä rakennelaajennus tämän elementin sisälle. (ID: 023, 031). Poikkileikkausparametreina on aiemmassa inframodel-spesifikaatiossa määritelty myös ratasuunnittelun kallistustietoja, jotka 1 Kts. LIITE 2 - DesignCrossSectSurf -elementin käyttöesimerkki poikkileikkausgeometrian esittämisestä.

10 9 (26) on siirretty standardin uuteen Cant-elementtiin. (ID: 036). Muutoksista eri väylien suunnittelussa kts. luvut 4.5 (tie ja katu), 4.6 (rata) ja 4.7 (vesiväylä). Huom. Myös edellisen version (v1.0) kuvaustapaa poikkileikkausparametreille (v1.0 rakennelaajennukset) on tuettava alaspäin yhteensopivuutta vaadittaessa. Linjauksen kuvausta on LandXML versiossa 1.2 lisätty mahdollistamalla vaakageometrian esitys kaarien leikkauspisteiden avulla (AlignPIs). Tämä olisi merkittävä lisäys inframodel-laajuuteen, eikä sitä ole toteutettu tämän päivityksen yhteydessä 2. Väylän viivamalli muodostamisessa käytettävään "IM_stringlineLayers" rakennelaajennukseen ominaisuusmääre (label) alignments jossa viivamallin kuhunkin kerokseen kuuluvien linjojen nimet luetellaan. Tällä korjataan versiossa v1.0 rakennelaajennukselle esitetty LandXML-skeeman vastainen käyttötapa. "IM_stringLineLayers" <Feature> name yksilöllinen nimi esim. [IM_8] code koodi [IM_stringlineLayers] source lähde [inframodel] "IM_stringLineLayer" <Feature> - Viivamallin kerros 1 <Property> name yksilöllinen nimi esim. [IM_9] code koodi [IM_stringlineLayer] source lähde [inframodel] label [name] kerroksen nimi value esim. [ajorata] label [alignments] kerroksen linjat vasemmalta oikealle value label [centreline] kerroksen keskilinja value esim. [mittalinja] label [surfacecoding] pintakoodi value label [surfacecodingdesc] pintakoodin selite value esim. [VasenReuna,Mittalinja,OikeaReuna] maastopisteiden lajikoodausjärjestelmän koodi, esim. [15] maastopisteiden lajikoodausjärjestelmän selite, esim. [Päällyste] 4.5 Tie- ja katusuunnittelu Aiemmin rakennelaajennukseen "IM_crossSect" kuuluneet poikkileikkausparametrit on siirretty standardin CrossSect-elementin attribuuteiksi niiltä osin kuin se on mahdollista, ja siirretty jäljelle jäävä rakennelaajennus tämän elementin sisälle (rakennelaajennusta "IM_crossSects" ei enää käytetä). (ID: 023, 031). 2 Kts. LIITE 3 - Vaakageometria leikkauspistein käyttöesimerkki AlignPI elementistä.

11 10 (26) Kuvaushierarkia <Alignments> <Alignment> <CoordGeom> Linjaus (yksi jatkuva mittalinja) Linja Geometria (kuvatun kohteen mukaisesti) <Line> *1) Suora (geometrialinja) <IrregularLine> *2) Viivaketju <Curve> *1) Kaari (geometrialinja) <Spiral> *1) Siirtymäkaari (geometrialinja) <Profile> <ProfAlign> <CrossSects> Profiili (kuvatun kohteen mukaisesti) Pystygeometria <PVI> *1) Pystygeometrian piste (geometrialinja) <CircCurve> *1) <CrossSect> <Feature> Pystykaari (geometrialinja) Poikkileikkaukset Poikkileikkaus "IM_crossSect" rakennelaajennus (mittalinja) poikkileikkausparametrit ja sivukaltevuus Poikkileikkauksen <CrossSect> määreet sta alkupaalu esim. [ ] name nimi tie: esim. [M-2x11.75/ ] katu: esim. [Katu poikkileikkaus 1] desc määrittely tie: esim. [2 ajorataa] katu: esim. [2 ajorataa, jalkakäytävät] tie: tyypit a, b, c, f, x [a b c f x] tyyppi x poikkileikkausmuutos alkaa tai secttype poikkileikkaustyyppi on käynnissä. lisätietoja Tiehallinto esim. [a] katu: tyypit sovittava osapuolten kesken "IM_crossSect" <Feature> name yksilöllinen nimi esim. [IM_9] code koodi [IM_crossSect] source lähde Parametrit <Property> [inframodel] label [pavementclass] päällysrakenneluokka value label label label [pavementthickness] päällysrakennepaksuus lisätietoja Tiehallinto [subgradeloadcapacityclass] alusrakenteen kantavuusluokka [slope] tie: ajoratojen tai katu: ajoratojen ja jalkakäytävien merkitsevät sivukaltevuusarvot value value value tie: luokat [ ] lisätietoja Tiehallinto esim. [2] mittayksikkö etäisyys esim. [ ] tie: luokat [A B C D ue uf ug uh ui] lisätietoja Tiehallinto esim. [A] %, vasemmalta oikealle, erotin välilyönti tie: esim. [ ] katu: esim. [ ]

12 11 (26) Huom. Myös edellisen version (v1.0) kuvaustapaa poikkileikkausparametreille (v1.0 rakennelaajennukset) on tuettava alaspäin yhteensopivuutta vaadittaessa. 4.6 Ratasuunnittelu Aiemmin rakennelaajennukseen "IM_crossSect" kuuluneet poikkileikkausparametrit on siirretty standardin CrossSect-elementin attribuuteiksi niiltä osin kuin se on mahdollista, ja siirretty jäljelle jäävä rakennelaajennus tämän elementin sisälle (rakennelaajennusta "IM_crossSects" ei enää käytetä). (ID: 023, 031). Poikkileikkausparametreina aiemmassa inframodel-spesifikaatiossa määritellyt kallistustiedot on siirretty standardin uuteen Cant-elementtiin. (ID: 036). Kuvaushierarkia <Alignments> <Alignment> <CoordGeom> Linjaus (yksi jatkuva mittalinja) Linja Geometria (kuvatun kohteen mukaisesti) <Line> *1) Suora (geometrialinja) <IrregularLine> *2) Viivaketju <Curve> *1) Kaari (geometrialinja) <Spiral> *1) Siirtymäkaari (geometrialinja) <StaEquation> <Cant> <CantStation> <SpeedStation> <Profile> <ProfAlign> <CrossSects> Kilometripaalutus Raidetiedot Raidetieto (pituusmittaraide / raiteen keskilinja) Kallistus ja mitoitusnopeus Mitoitusnopeus (pituusmittaraide / raiteen keskilinja) Profiili (kuvatun kohteen mukaisesti) Pystygeometria <PVI> *1) Pystygeometrian piste (geometrialinja) <CircCurve> *1) Pystykaari (geometrialinja) <CrossSect> <Feature> Poikkileikkaukset Poikkileikkaus "IM_crossSect" rakennelaajennus (pituusmittaraide) poikkileikkausparametrit ja sivukaltevuus Poikkileikkauksen <CrossSect> määreet sta alkupaalu esim. [ ] name nimi esim. [Raide1-1] desc määrittely esim. [Poikkileikkaus 1] secttype normipoikkileikkaus lisätietoja RATO Kuvataan: 1) Raidetyypi: Jatkuvakiskoraide, Pitkäkiskoraide, Lyhytkiskoraide [Jk Lk Pk] 2) Raiteiden lukumäärä 3) maaleikkaus, penkere, kallioleikkaus [L P Ka] 4) kirjaintunnus betoniratapölkkyraide, sorarata [B Sr] 5) rakennekerrosten yhteispaksuus millimetreinä 6) kaukalopohjainen leikkaus k 7) rakenteen pengerleveys sekä kallioleikkauksen leveys suoralla radalla metreinä esim. [Jk-2-LB1400-9,0]

13 12 (26) "IM_crossSect" <Feature> name yksilöllinen nimi esim. [IM_10] code koodi [IM_crossSect] source lähde Parametrit <Property> [inframodel] label [tracks] raiteiden lukumäärä value numero, esim. [2] label label label [trackdist] [thickness] [bedwidth] raiteiden etäisyys lisätietoja RATO rakennekerrosten yhteispaksuus lisätietoja RATO pengerleveys tai kallioleikkauksen leveys lisätietoja RATO value value value mittayksikön etäisyys mukaisesti, esim. [ ] mittayksikön etäisyys mukaisesti, esim. [ ] mittayksikön leveys mukaisesti, esim. [ ] Huom. Myös edellisen version (v1.0) kuvaustapaa poikkileikkausparametreille (v1.0 rakennelaajennukset) on tuettava alaspäin yhteensopivuutta vaadittaessa. 4.7 Vesiväyläsuunnittelu Aiemmin rakennelaajennukseen "IM_crossSect" kuuluneet poikkileikkausparametrit on siirretty standardin CrossSect-elementin attribuuteiksi niiltä osin kuin se on mahdollista, ja siirretty jäljelle jäävä rakennelaajennus tämän elementin sisälle (rakennelaajennusta "IM_crossSects" ei enää käytetä). (ID: 023, 031). Kuvaushierarkia <Alignments> <Alignment> <CoordGeom> Linjaus (yksi jatkuva mittalinja) Linja Geometria (kuvatun kohteen mukaisesti) <Line> *1) Suora (geometrialinja) <IrregularLine> *2) Viivaketju <Curve> *1) Kaari (geometrialinja) <Spiral> *1) Siirtymäkaari (geometrialinja) <Profile> <ProfAlign> <CrossSects> Profiili (kuvatun kohteen mukaisesti) Pystygeometria <PVI> *1) Pystygeometrian piste (geometrialinja) <CircCurve> *1) <CrossSect> <Feature> Pystykaari (geometrialinja) Poikkileikkaukset Poikkileikkaus "IM_crossSect" rakennelaajennus (mittalinja) poikkileikkausparametrit

14 13 (26) Poikkileikkauksen <CrossSect> määreet sta alkupaalu esim. [ ] name nimi Osapuolten sopima, esim. [Poikkileikkaus1] desc määrittely esim. [paalut ] secttype poikkileikkaustyyppi Osapuolten sopima, esim. [epäsymmetrinen] "IM_crossSect" <Feature> name yksilöllinen nimi esim. [IM_11] code koodi [IM_crossSect] source lähde [inframodel] Parametrit <Property> label [depth] väylän haraussyvyys value mittayksikkö etäisyys, esim. [ ] label [width] väyläleveys value mittayksikkö etäisyys, esim. [ ] label [waterlevel] mitoittava vedenpinnan korkeustaso value mittayksikkö etäisyys, korkeusjärjestelmän suhteen esim. [ ] Huom. Myös edellisen version (v1.0) kuvaustapaa poikkileikkausparametreille (v1.0 rakennelaajennukset) on tuettava alaspäin yhteensopivuutta vaadittaessa. 4.8 Täydentävä suunnittelu ja aluemaiset rakenteet Ei muutoksia. 4.9 Vesihuolto Putkiverkoston solmupisteiden virtaussuuntaan lisätty enumeraatio "both" (molemmat). (ID: 014). Liitynnän <Invert>määreet: elev korkeusasema, vesijuoksu [korkeusasema] flowdir virtaussuunta tulo / lähtö / molemmat [in out both] refpipe putkiviite esim. [Putki1] Lisätty putkiverkoston putkityyppi EggPipe (munanmuotoinen putki). (ID: 033). Munanmuotoisen putken <EggPipe> määreet: height korkeus mittayksikkö korkeus span leveys mittayksikkö leveys desc määrittely esim. [250/200 SN8 MUNA] material materiaali vaihtoehtoja mm. [betoni pvc pe pel peh pem pp sg], esim. [pvc] thickness paksuus mittayksikkö etäisyys

15 14 (26) Kuvaushierarkia Kaarevan putken määritykseen lisätty Center-elementti (korvaa aiemmin rakennelaajennuksessa esitetyn tiedon) (ID: 033). <Pipes> <Pipe> Putkityypit <CircPipe> *2 <EggPipe> *2 Putket Putki Pyöreä putki Munanmuotoinen putki <ElliPipe> *2 Soikea putki <RectPipe> *2 <Channel> *2 <Feature> <Center> Suorakulmainen putki Kouru "IM_pipe" rakennelaajennus putken lisätiedot Keskipiste, 3D, kaareva putki Putken kaarevuus ilmaistaan 3D koordinaatein <Center> elementissä. <Center>pohjoiskoordinaatti itäkoordinaatti korkeusasema</center> Huom. Myös edellisen version (v1.0) kuvaustapaa (rakennelaajennus) on tuettava alaspäin yhteensopivuutta vaadittaessa Rakennelaajennukset Rakennelaajennusten lähde lisätty (FeatureDictionary), tämän avulla tunnistetaan inframodel-lähtöiset rakennelaajennukset ja osoitetaan niiden määrittelyjen sijainti. Tässä yhteydessä source-attribuutin käyttö Feature-elementeissä muutetaan: ei viitata suoraan lähde-dokumentin sijaintiin, vaan rakennelaajennuksen lähteen määrittävään elementtiin tämän name-attribuutin avulla (inframodel). (ID: 016). Kaikissa rakennelaajennus-elementeissä (Feature) uusi name-attribuutti, jolle voidaan antaa kunkin rakennelaajennus-instanssin yksilöivä nimi. (ID: 004). Aiemmin rakennelaajennukseen "IM_crossSect" kuuluneet poikkileikkausparametrit on siirretty standardin CrossSect-elementin attribuuteiksi niiltä osin kuin se on mahdollista, ja siirretty jäljelle jäävä rakennelaajennus tämän elementin sisälle (rakennelaajennusta "IM_crossSects" ei enää käytetä). (ID: 023, 031). Poikkileikkausparametreina aiemmassa inframodel-spesifikaatiossa määritellyt ratasuunnittelun kallistustiedot on myös siirretty standardin uuteen Cantelementtiin. (ID: 036). Kaarevan putken määritykseen lisätty Center-elementti korvaa aiemmin IM_pipe rakennelaajennuksessa esitetyn tiedon (ID: 033). Väylän viivamalli muodostamisessa käytettävään "IM_stringlineLayers" rakennelaajennukseen ominaisuusmääre (label) alignments jossa viivamallin kuhunkin kerokseen kuuluvien linjojen nimet luetellaan. Tällä korjataan versiossa v1.0 rakennelaajennukselle esitetty LandXML-skeeman vastainen käyttötapa.

16 15 (26) 5 Yhteenveto ja Johtopäätökset Tämä inframodel sovellusohjeen päivitys on tehty teknisenä ylläpitona vastaamaan viimeisintä LandXML-skeemaversiota. Tehtävä on ollut selkeä ja toteutus sinänsä suoraviivaista; työssä ei ole ollut tarkoituksena aiemman inframodel version v1.0 laajentaminen kattamaan uusia LandXML-skeeman mahdollistamia sovellusalueita tai -tapoja, vaikka sinänsä hyvinkin hyödyllisiksi katsottuja piirteitä olisi mahdollista sisällyttää sovellusohjeeseen (kts. esim. liitteet 2 ja 3). Myöskään tässä työssä ei ole tarkasteltu inframodel-pilotoinnissa esiin tulleita tarpeita sovellusohjeen päivittämiseksi tai ehdotuksia LandXML-skeeman kehittämiseksi. Molemmat edellä mainitut rajaukset ovat selkiyttäneet työn toteuttamista, mutta samalla todennäköisesti rajoittavat päivitysversion käytettävyyttä. Jatkossa olisi syytä pyrkiä keräämään kootusti implementoinnin ja pilotoinnin yhteydessä esiin tulevat ohjelmistokehittäjien havaitsemat muutos- ja laajennustarpeet (paitsi inframodel -sovellusohjeeseen myös LandXML skeemaan kohdistuvia); samoin käyttäjiltä (suunnittelijat, rakentajat) tulevat toiveet uusien ominaisuuksien lisäämisestä inframodel-tiedonsiirtoon olisi saatava kirjattua. Tällä tavalla sovellusohjeen todellista päivitystarvetta voitaisiin säännöllisesti seurata (LandXML-version päivittymisen rinnalla) ja päivitykset pystyttäisiin toteuttamaan samalla kertaa kaikkien tarpeiden osalta. Koottu kokoaminen voisi olla järjestettävissä esim. InfraTM ryhmän toimesta sovellusohjeen kotisivujen yhteyteen liitettävän keruujärjestelmän avulla (johon voisi kuulua joitakin sosiaalisen median välineitä inframodel kehittäjä-käyttäjä yhteisön kokoamiseksi). Laajemmat uudet kokonaisuudet joita inframodel tiedonsiirtoon pidetään tarpeellisena liittää, tulisi koota projekteiksi käyttötapauksittain, jolloin kussakin tapauksessa uusista ominaisuuksista hyötyvät toimijat on mahdollista tunnistaa ja sitouttaa projektiin. Sitouttamisen onnistuminen on kiinni paitsi toimijakohtaisten hyötyjen tunnistamisesta ja osoittamisesta, myös edellyttää inframodeltiedonsiirron ja yleensäkin avoimeen standardiin perustuvan toimintatavan yleistä hyväksyntää alan toimijoiden keskuudessa; tämän hyväksynnän ja avoimen tiedonsiirron kysynnän synnyttämisessä esim. InfraTM hanke on avainasemassa. Koska tiedonsiirron spesifikaatio yksinään ei vielä ole käytännössä hyödyllinen, tulisi jatkossa sovittaa yhteen inframodel-päivitykset, sovellusohjeen ottaminen huomioon LandXML-standardia tukevissa sovelluksissa (implementointi) ja näiden sovellusten käyttäjien opastaminen ja ohjeistaminen inframodeltiedonsiirtoon. Kuvassa seuraavalla sivulla on esitetty mahdollinen malli inframodel-spesifikaation jatkokehitykselle. Ohjelmistotalojen kannalta on tärkeää, että Suomalainen inframodel-tiedonsiirto jatkossakin on kansainvälisen standardin (LandXML) mukaista, jottei (pienille) kotimarkkinoille jouduta toimittamaan täysin räätälöityjä ratkaisuja, vaan laajemmille markkinoille kehitettyjen soveltaminen on mahdollista. Myös suunnittelijoiden ja konsulttien kansainvälisen toiminnan kannalta on edullista jos heidän käytössään olevat työkalut ja omaksumansa työskentelytavat ovat tiedonsiirron osalta helposti hyödynnettävissä kotimaan ulkopuolellakin.

17 16 (26) TIEDONSIIRTOTARPEET PRIORISOINTI KÄYTTÖÖNOTOLLE LÄHTÖ- TIETOJEN HANKINTA 3 SUUN- NITTELU RAKEN- TAMINEN RAKENNETUN TODENTA- MINEN KÄYTTÖ JA YLLÄPITO LUOVUTUS- MITTAUKSET Prosessi 1 2 n Urakoitsijan intressi? Vaatimukset & ohjeet ohjelmistoille Vaatimukset & ohjeet käyttäjille + käytön vaatiminen hankkeissa! Tilaajan intressi? 2. Development project 1. Development project Requirements Validation Specification Guidelines Problem owner (Clients, consultants, contractors,,,) Specification owner (InfraTM?) Implementation SW-providers Testing SW-providers (+ neutral test-lab?) Problem owner (Pilot projects) Specification owner (gen. requirements) Problem owner (spec. requirements) SW-providers (application specific guide)

18 17 (26) Lähdeviitteet 1. InfraModel2 loppuraportti, v ( ). URL: 2. LandXML-kotisivu: LandXML.org. URL: 3. InfraModel-spesifikaatio v1.0. URL: 4. LandXML schema version 1.0. URL: 1.0/LandXML-1.0.xsd 5. LandXML schema version 1.1. URL: 1.1/LandXML-1.1.xsd 6. LandXML schema version 1.2 online documentation. URL: 7. LandXML schema version 1.2 documentation (word). URL: 8. Cumulative LandXML-1.2 changes since LandXML-1.0. Prepared by Nathan Crews, authors Bruce Dana, Nevil Cumerford, Richard Bradshaw, Anselm Haanen, Shaelynn CTR Hales, Nathan Crews. July 29, URL: 9. InfraModel-spesifikaation päivitys, Vaatimusmäärittely. Hyvärinen, J., Porkka, J Inframodel-tiedonsiirron sovellusohje v1.2, online-dokumentaatio. Hyvärinen, J., Porkka, J URL: 11. Inframodel-tiedonsiirron sovellusohje v1.2, dokumentaation pdf-versio. Hyvärinen, J., Porkka, J

19 18 (26) Liite 1 Merkittävät LandXML muutokset version 1.0 jälkeen Muutokset versiopäivityksessä LandXML v1.0 --> v1.2 Taulukossa esitellään lyhyesti inframodel tiedonsiirron sovellusohjeeseen versiopäivityksessä (v1.2) tehdyt muutokset. ID LandXML muutos Kuvaus 004 Added an optional "name" attribute to the <Feature> element Rakennelaajennukseen lisätty valinnainen nimi - attribuutti, helpottaa viittaamista. inframodel tiedonsiirrossa name attribuutin arvoksi on määritelty yksilöllinen nimi, jotta rakennelaajennuksiin on mahdollista viitata. Lisäksi viitteeksi source asetetaan "inframodel", jolla viitataan rakennelaajennusten määrittelyyn. 005 TIN face breakline attribute "b" added to <F> element Kolmioverkon kolmiokuvauksen yhteydessä sivun liittyminen taiteviivaan (kts. 030): "b" summaluvulla ilmoitetaan mitkä kolmion sivut leikkaavat taiteviivan. 014 Added "both" value to enumeration PipeFlowType to indicate invert flow direction for structures 016 Additions to support FAA Airport Surveying-GIS Program (www.airports-gis.faa.gov) 019 Changes to <CoordinateSystem> to support OGC Well Known Coordinate System names. Putkiverkoston solmupisteiden virtaussuuntaan lisätty enumeraatio "both" molemmat. Useita FAA: vaatimia lisäyksiä. 1) Mittayksiköt: lisätty 2 yksikköä listaan 2) Lisätty Rakennelaajennusten määrittelyn lähde elementiksi (FeatureDictionary). 3) Z - koordinaatin tulkintaa selkeytetty, 4) Pistemäärittelyyn (CgPoint) lisätty 4 attribuutia, jotka optionallisia ja eivät käytössä inframodel tiedonsiirrossa. Koordinaattijärjestelmiin OGC (Open Geospatial Consortium) tuki lisäämällä valinnainen ogcwktcode -attribuutti (kts. myös 034) 021 Added breakline enumerations Taiteviivan enumeraatioita tarkennettu, elementti and defined <Breakline>.brkType valinnaiseksi ja lisätty enumeraatioita; attribute inframodel tiedonsiirrossa käytetään standard Changes to 3D Road Model <DesignCrossSect> 026 Clarified the difference between angle and a direction arvoa. 3D väyläkuvausta monipuolistettu Poikkileikkauksen esitystapaa päivitetään tässä vaiheessa vain parametrien kuvauksen osalta (ei geom.). Kaikkien kulmien oletusarvo "radians". inframodel tiedonsiirrossa käytetään aina asetusta "grads".

20 19 (26) ID LandXML muutos Kuvaus 030 Added optional "i" and "n" attributes to <F> element Lisäys pintaverkon elementin kuvaustavan määrittämiseksi: 1) "i" ilmaisee näkyvyyden 2) "n" mihin kolmioihin sivut liittyvät. 033 Pipe network changes; Added Päivitetty putkiverkoston putkityyppejä, <Center> element and <EggPipe> 1) Center elementti lisätty kaarevan putken määritykseen (rakennelaajennuksen korvaus) 2) Lisätty munanmuotoisen putken esitystapa 034 Changed <CoordinateSystem> to support common EPSG coordinate system names shared by OpenGIS and GML schemas. Attribute "filelocation" is no longer required 036 Added railway cant (superelevation) data to <Alignment> 040 LandXML-1.2 <LandXML> header element Koordinaattijärjestelmien viittaustapa OpenGIS ja GML yhteensopivaksi; lisätty valinnainen epsgcode -attribuutti. filelocation -attribuutti muutettu valinnaiseksi. Ratalinjausten kallistusten ja nopeuksien kuvausten päivitys. Cant elementti alielementteineen CantStation ja SpeedStation. Sisältää vain oleelliset kallistus- ja nopeusmääreet, muut ratapoikkileikkauksen parametritiedot siirretty esitettäväksi rakennelaajennuksessa CrossSect elementin alla (yhdenmukaisesti muiden väylien poikkileikkaustietojen kanssa, vrt. 023). Skeemapäivitys juurielementiin, vaikutukset kaikkiin tiedostoihin ja esimerkkeihin Muutosehdotukset joita ei toteutettu versiopäivityksessä LandXML v1.0 --> v1.2 Taulukossa esitellään lyhyesti inframodel tiedonsiirron sovellusohjeeseen versiopäivityksessä (v1.2) ehdotetut muutokset joita ei toteutettu. ID LandXML muutos Kuvaus Fixed <AlignPI> definition for schema validation (does not affect or change instance data structure) Add support for PI based alignment definitions Määrittelyn tarkennus väylägeometrian kuvaukseksi tarkkojen koordinaattien lisäksi myös leikkauspisteiden avulla. (Kts. 039). inframodel tiedonsiirrossa vaakageometrialle kuvaamista leikkauspistein ei lisätä sovellusohjeeseen. (Informatiivinen esimerkki on-linen versiossa) Changes to 3D Road Model <DesignCrossSect> Added <DesignCrossSectSurf > to <Alignment>.<CrossSects>.<CrossSect> 3D väyläkuvausta monipuolistettu, maan ja suunnitelman pinnat erikseen (kts. 031). Poikkileikkauksen geometrian esitystapaa ei päivitetä tässä vaiheessa. (Informatiivinen esimerkki on-linen versiossa).

tiedonsiirron sovellusohje v1.2

tiedonsiirron sovellusohje v1.2 tiedonsiirron sovellusohje v1.2 Ohjeistus LandXML tiedonsiirtostandardin käyttöön kotimaan infrarakentamisessa Alkusanat Tämä sovellusohje määrittelee maarakentamisen tiedonsiirrossa käytettävän inframodel

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-toteutus, esimerkkitiedostot 1.3.2013 Built Environment Process Innovations Reengineering Esimerkit

Lisätiedot

Inframodel 2 kehityshanke

Inframodel 2 kehityshanke Inframodel 2 kehityshanke 30.9.2005 Inframodel2 esittely Yleistä Hankkeen tavoitteet Hankkeen osapuolet ja organisointi Budjetti ja rahoitus Aikataulu ja osatehtävät Työskentely ja dokumentointi LandXML

Lisätiedot

Infra-alan kehittämistulosten käyttöönotto teiden suunnittelussa ja rakentamisessa 15977/2006/30/1 1.12.2006

Infra-alan kehittämistulosten käyttöönotto teiden suunnittelussa ja rakentamisessa 15977/2006/30/1 1.12.2006 Tiepiirit 1 (1) 15.11.2007 15977/2006/30/5 Infra-alan kehittämistulosten käyttöönotto teiden suunnittelussa ja rakentamisessa 15977/2006/30/1 1.12.2006 Tiehallinto, Ratahallintokeskus; Inframodel-ohje

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Juha Liukas RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-tiedonsiirtoformaatin käyttöönottoprojekti - työpaja 14.12.2012 Tavoite aikataulu -

Lisätiedot

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel 2 tiedonsiirto, yleistä Inframodel 2 -projekti valmistui maaliskuun 2006 lopussa. Projektissa määritettiin ja toteutettiin uusi menetelmä väylätietojen siirtoon

Lisätiedot

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

Road Pro, W&S, VM6.0. KONEOHJAUS Vianova Systems Finland Oy Versio 18.00 20.04.2010 ver1.0

Road Pro, W&S, VM6.0. KONEOHJAUS Vianova Systems Finland Oy Versio 18.00 20.04.2010 ver1.0 Road Pro, W&S, VM6.0 KONEOHJAUS Vianova Systems Finland Oy Versio 18.00 20.04.2010 ver1.0 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VAATIMUKSET SUUNNITTELUSSA... 4 2.1. Geometrian suunnittelu... 4 2.2.

Lisätiedot

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group 1.10.2010 1(15) Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group Graanintie 7 Tel. + 358 15 338 800 FIN-50190 MIKKELI Fax + 358 15 338 810 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat

2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat 2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat Laskentatavat Yleistä - vaakageometrian suunnittelusta Paalu Ensimmäinen paalu Ensimmäisen paalun tartuntapiste asetetaan automaattisesti 0.0:aan. Tämä voidaan muuttaa

Lisätiedot

Infra TM -hanke. KuntaGML laajennus IM-KuntaGML yhteensovitus paikka-, johto-, maasto- tietopalvelu

Infra TM -hanke. KuntaGML laajennus IM-KuntaGML yhteensovitus paikka-, johto-, maasto- tietopalvelu Hankekoordinointi infran substanssiosaaminen asennemuokkaus, viestintä Infra TM -hanke Teknologia-asiantuntija tuotemalliosaaminen kv-standardointiin vaikuttaminen Lähtötiedot Valtakunnallinen pohjatutkimusrekisteri

Lisätiedot

IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart

IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart Tietomallinnuksen viime aikojen kuulumisia Anssi Savisalo johtava konsultti, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 10.2.2014 Page 1 RAKENNUS INFRASTRUKTUURI (kadut, kunnallistekniikka)

Lisätiedot

Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys

Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa -työpaja 12.3.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Sisältö Inframodel3 Inframodel4..5

Lisätiedot

VeRan laboratoriotietojen siirtoformaatti

VeRan laboratoriotietojen siirtoformaatti FCG Finnish Consulting Group Oy VERA TOIMINTAOHJEET Rev./pvm 1.03 Hyväksytty 30.4.2010 Sisältö Käyttö Vastuuhenkilö VeRan tiedonsiirtoformaatti Laboratoriot, jotka toimittavat tulokset suoraan VeRaan.

Lisätiedot

DOORSin Spreadsheet export/import

DOORSin Spreadsheet export/import DOORSin Spreadsheet export/import 17.10.2006 SoftQA Oy http/www.softqa.fi/ Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi Tietojen siirto DOORSista ja DOORSiin Yhteistyökumppaneilla ei välttämättä ole käytössä

Lisätiedot

Infra-alan tuotetietomallistandardit

Infra-alan tuotetietomallistandardit Infra-alan tuotetietomallistandardit Pekka Siltanen Juha Hyvärinen Standardiselvityksen lähtökohta & tavoite Suomalaisen infra-alan avoimen tuotetietomallin kehityksen tueksi Tunnistettiin keskeisimmät

Lisätiedot

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä Miten tuotemallisuunnittelu eroaa perinteisestä suunnittelusta? Käytännössä

Lisätiedot

Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN

Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN 3.5.2011 Tietomallipohjainen hanke tulee perustua yleisesti sovittuihin lähtökohtiin: Standardinomaiset

Lisätiedot

2016/06/24 13:47 1/11 Yleiskuvaus

2016/06/24 13:47 1/11 Yleiskuvaus 2016/06/24 13:47 1/11 Yleiskuvaus Yleiskuvaus Tällä toiminnolla määritetään väylän päällysrakenteet. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös rehabilitaatiossa rehabilitaatio. Käyttäjä voi myös helposti määrittää

Lisätiedot

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus Versio: 0.5 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje Turveauman mittaus 3D-system Oy 3D-Win ohjelman lisätoiminto, jolla lasketaan turveaumasta tilaajan haluamat arvot ja piirretään aumasta kuva. Laskentatoiminto löytyy kohdasta Työkalut/Lisätoiminnot. Valitse

Lisätiedot

XML-saatavuuskysely. XML-tiedoston kuvaus. versio 1.3.3 04.02.2008

XML-saatavuuskysely. XML-tiedoston kuvaus. versio 1.3.3 04.02.2008 XML-saatavuuskysely XML-tiedoston kuvaus versio 1.3.3 04.02.2008 Ecom Oy 2004-2008 XML-saatavuuskysely Versio 1.3.3 2/15 Sisällysluettelo Historia...3 Rakenteen hierarkinen esitys...4 Elementtien kuvaukset...5

Lisätiedot

JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa

JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS 197 EUREF-FIN - koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako MARKKU POUTANEN Paikkatietokeskus FGI Taustaa

Lisätiedot

Suravage-aineiston tuottaminen tien suunnittelijan näkökulmasta

Suravage-aineiston tuottaminen tien suunnittelijan näkökulmasta Suravage-aineiston tuottaminen tien suunnittelijan näkökulmasta Infotilaisuus 7.4.2015, Jan-Erik Berg Ympäristösi parhaat tekijät Agenda 2 Johdanto Ohjeen kuvaus Käytännön tekeminen ja erikoistapaukset

Lisätiedot

Koordinaattimuunnospalvelut

Koordinaattimuunnospalvelut Koordinaattimuunnospalvelut 07.05.2010 Reino Ruotsalainen MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA 2010 Lisätietoja: http://www.fgi.fi/julkaisut/pdf/gltiedote30.pdf Geodeettisen laitoksen tiedote 30/2009: SUOMEN

Lisätiedot

DOORS Word DOORS 29.04.2004. SoftQA Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi

DOORS Word DOORS 29.04.2004. SoftQA Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi DOORS Word DOORS 29.04.2004 SoftQA Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi Tietojen siirto DOORSista ja DOORSiin Yhteistyökumppaneilla ei välttämättä ole käytössä Telelogic DOORS -ohjelmistoa, jolloin vaatimusten

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

VERA TOIMINTAOHJEET. VeRan uusi siirtoformaatti. FCG Finnish Consulting Group Oy. Rev./pvm 1.03 Hyväksytty

VERA TOIMINTAOHJEET. VeRan uusi siirtoformaatti. FCG Finnish Consulting Group Oy. Rev./pvm 1.03 Hyväksytty FCG Finnish Consulting Group Oy VERA TOIMINTAOHJEET Rev./pvm 1.03 Hyväksytty 26.2.2009 Sisältö Käyttö Vastuuhenkilö VeRan uusi siirtoformaatti Automaatiourakoitsijat, jotka tekevät siirtotiedoston VeRaan.

Lisätiedot

Vt4 Oulu-Kemi, Kempele - Kello moottoritien parantaminen Pennasentien alikulkukäytävä Teräsbetoninen laattakehäsilta

Vt4 Oulu-Kemi, Kempele - Kello moottoritien parantaminen Pennasentien alikulkukäytävä Teräsbetoninen laattakehäsilta Pennasentien alikulkukäytävä Pennasentien alikulkukäytävä Hl 18,0 + 15,75 m Kokonaispituus 14,15 m Vinous 0 gon > 3,782 m 124 300 (i=136,3) Siltapaikka sijaitsee Oulun kaupungin Kaakkurissa Vt4:n paalulla

Lisätiedot

Ylläpitodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Ylläpitodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Ylläpitodokumentti Boa Open Access Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet Osa 5 5.3.2014 Pöyry Finland Oy / Aki Leislahti, Ilkka Puustinen, Harri Sivonen, Markus Lakanen, 1 (16) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot

Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot Tullihallitus Päivitys 17.9.2012 Tullihallitus Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot 1/8 Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot Järjestelmäkohtaiset

Lisätiedot

Tekla Structures Dialogien muokkaus

Tekla Structures Dialogien muokkaus [Asiakirjan tyyppi] [Luottamuksellisuus] Dialogien muokkaus Description Author FIN Area Support Date 10.8.2010 Reviewed by Review date Approved by Approval date Change history Date Changed by Issue Tekla

Lisätiedot

InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi

InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi Infra 2010 kehittämisohjelman loppuseminaari 5.11.2008, Erkki Mäkinen Sisältö Taustatietoa InfraModel2 - Tiedonsiirron pilotointi InfraModel-formaatin jatkokehittäminen

Lisätiedot

MATEMATIIKKA 5 VIIKKOTUNTIA

MATEMATIIKKA 5 VIIKKOTUNTIA EB-TUTKINTO 2008 MATEMATIIKKA 5 VIIKKOTUNTIA PÄIVÄMÄÄRÄ: 5. kesäkuuta 2008 (aamupäivä) KOKEEN KESTO: 4 tuntia (240 minuuttia) SALLITUT APUVÄLINEET: Europpa-koulun antama taulukkovihkonen Funktiolaskin,

Lisätiedot

InfraTM / SKOL. InfraBIM-nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö)

InfraTM / SKOL. InfraBIM-nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) InfraTM / SKOL InfraBIM-nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) Versio 1.2 Muutoshistoria Versio Päivämäärä Selitys Tekijä(t) 1.1 25.1.2010 Loppuraportti JLi, SLa 1.2 2.2.2010 InfraBIM-nimikkeistö

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

LAS-TIEDOSTON SISÄLTÖ LIITE 2/1

LAS-TIEDOSTON SISÄLTÖ LIITE 2/1 LAS-TIEDOSTON SISÄLTÖ LIITE 2/1 LAS-TIEDOSTON SISÄLTÖ Las-tiedoston version 1.4 mukainen runko koostuu neljästä eri lohkosta, ja jokaiseen lohkoon voidaan tallentaa vain standardissa sovittua tietoa ja

Lisätiedot

Built Environment Process Re-engineering PRE

Built Environment Process Re-engineering PRE Built Environment Process Re-engineering PRE AP2 Standardit ja rajapinnat 5.3.2012 InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) 2 Built Environment Process Re-engineering PRE

Lisätiedot

SOLIDPDM 6 Plus uudet ominaisuudet osa 2

SOLIDPDM 6 Plus uudet ominaisuudet osa 2 SolidPDM 6 Plus 1 (8) SOLIDPDM 6 Plus uudet ominaisuudet osa 2 SolidPDM 6 Plus -versioon on lisätty uusia ominaisuuksia. Tämä dokumentti on jatkoa aiemmin ilmestyneelle SolidPDM uudet ominaisuudet julkaisulle,

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5 Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5 Vetuma Verkkotunnistus ja -maksaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Metadata määrityksen

Lisätiedot

Osa 1 Sijaintitiedon toimittaminen MMH360 formaatissa Maanmittauslaitokselle

Osa 1 Sijaintitiedon toimittaminen MMH360 formaatissa Maanmittauslaitokselle Osa 1 Sijaintitiedon toimittaminen MMH360 formaatissa Maanmittauslaitokselle VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA ESPOO 2003 Osa 1 MMH360 formaattikuvaus Sivu 2/10 Alkusanat Käsillä oleva raportti on inframodel

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto MapInfo - ohjelmistossa Ohjeita laatiessa on käytetty MapInfon versiota 11.5.

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto MapInfo - ohjelmistossa Ohjeita laatiessa on käytetty MapInfon versiota 11.5. 1(6) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto MapInfo - ohjelmistossa Ohjeita laatiessa on käytetty MapInfon versiota 11.5. Koordinaattijärjestelmä Koordinaattijärjestelmä määrittyy WMS- ja WFS-palveluita

Lisätiedot

buildingsmart Finland Infra toimialaryhmä

buildingsmart Finland Infra toimialaryhmä buildingsmart Finland Infra toimialaryhmä Tavoitteita ja toimintasuunnitelman sisältöä vuodelle 2014 Harri Mäkelä InfraTM hanke, koordinaattori InfraTM ja building SMART Infra vuonna 2014 PRE-ohjelman

Lisätiedot

EUREF ja GPS. Matti Ollikainen Geodeettinen laitos. EUREF-päivä 29.1.2004 Teknillinen korkeakoulu Espoo

EUREF ja GPS. Matti Ollikainen Geodeettinen laitos. EUREF-päivä 29.1.2004 Teknillinen korkeakoulu Espoo EUREF ja GPS Matti Ollikainen Geodeettinen laitos EUREF-päivä 29.1.2004 Teknillinen korkeakoulu Espoo Kuinka EUREF sai alkunsa? EUREF (European Reference Frame) o Perustettiin Kansainvälisen geodeettisen

Lisätiedot

MAA4 Abittikokeen vastaukset ja perusteluja 1. Määritä kuvassa olevien suorien s ja t yhtälöt. Suoran s yhtälö on = ja suoran t yhtälö on = + 2. Onko väittämä oikein vai väärin? 2.1 Suorat =5 +2 ja =5

Lisätiedot

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Sisältö Mistä tietoja koottu? Opit Yhteenveto Mistä tietoja koottu? Nämä tiedot on kerätty

Lisätiedot

Betonin halkeamien injektointiaineiden,

Betonin halkeamien injektointiaineiden, TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00007-11 Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-kokeet 2011 Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (10) Raportin nimi Betonin halkeamien injektointiaineiden,

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit Built Environment Process Re-engineering PRE PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit 18.03.2014 Osa 12: Tietomallin hyödyntäminen infran rakentamisessa

Lisätiedot

JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Versio: 1.0 Julkaistu: 10.4.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Suosituksen rakenne

Lisätiedot

Yleiset liittymisehdot (YLE 2012) Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV 2012)

Yleiset liittymisehdot (YLE 2012) Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV 2012) Yleiset liittymisehdot (YLE 2012) Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV 2012) Jarno Sederlund ja Tuomas Rauhala Verkko- ja Käyttötoimikunta 7.3.2012 Sisältö: Yleiset liittymisehdot (YLE 2012)

Lisätiedot

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU 1(5) FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU Verkkoprojektissa tarkoituksenmukaisen projektinhallintatyökalun käyttö vähentää viestintään kuluvaa työaikaa merkittävästi, kun projektin osapuolilla on reaaliaikainen

Lisätiedot

Tämä dokumentti sisältää kenttäkohtaiset ohjeet WS1 Sinfokseen lisätyistä Synkka-tuotetietopankin pakollisista kentistä

Tämä dokumentti sisältää kenttäkohtaiset ohjeet WS1 Sinfokseen lisätyistä Synkka-tuotetietopankin pakollisista kentistä Ohjeen sisältö: Tämä dokumentti sisältää kenttäkohtaiset ohjeet WS1 Sinfokseen lisätyistä Synkka-tuotetietopankin pakollisista kentistä 1. Pakolliset Synkka-tuotetietopankin kentät, joista annetaan varoitus

Lisätiedot

Infran tietomallinnukseen liittyvät standardointitahot

Infran tietomallinnukseen liittyvät standardointitahot Doc Id 4E1EB2151738 Versio 0.2 Luokitus T - Technical reports Pvm 2010-11-08 Status Luonnos InfraTM Infran tietomallinnukseen liittyvät standardointitahot Dokumentin lisätiedot Projektiviite Tekijä(t)

Lisätiedot

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Versio 1.0 Copyright Liikenteen turvallisuusvirasto TALLENNUSPAIKKA: MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus / hyväksyjä 1.0 Essi Laakso Lisätty ohjeeseen

Lisätiedot

Smart cities - nyt ja huomenna

Smart cities - nyt ja huomenna Smart cities - nyt ja huomenna Älykaupungin standardit Jari Reini 14.04.2015 Standardisointi - Miksi? Minimoidaan päällekkäistä kehittämistyötä, ohjataan tietojärjestelmien kehittämistä ja saadaan aikaan

Lisätiedot

Suorakulmainen kolmio

Suorakulmainen kolmio Suorakulmainen kolmio 1. Määritä terävä kulma α, β ja γ, kun sinα = 0,5782, cos β = 0,745 ja tanγ = 1,222. π 2. Määritä trigonometristen funktioiden sini, kosini ja tangentti, kun kulma α = ja 3 β = 73,2

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

Uudet väylät: tuotannon vaatimat toteutusmallit ja mallipohjainen laadunvarmistus

Uudet väylät: tuotannon vaatimat toteutusmallit ja mallipohjainen laadunvarmistus Firstname Lastname RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Uudet väylät: tuotannon vaatimat toteutusmallit ja mallipohjainen laadunvarmistus Pasi Nurminen, Destia Oy Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN TOIMINNAN TARKOITUS Visio buildingsmartin tavoitteena on vakiinnuttaa tietomallintaminen osaksi rakennetun ympäristön hallintaa. Missio buildingsmart edistää kaikille rakennetun

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

DXL Library ja DXL-kielen olemus. Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi SoftQA Oy http/www.softqa.fi/

DXL Library ja DXL-kielen olemus. Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi SoftQA Oy http/www.softqa.fi/ DXL Library ja DXL-kielen olemus Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi SoftQA Oy http/www.softqa.fi/ DOORS extension Language DXL on DOORSin laajennuskieli, jolla voidaan kehittää lisätoiminnallisuutta.

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

Ikkunan U-arvon määrittäminen

Ikkunan U-arvon määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S- 10586-10 29.10.2010 Ikkunan U-arvon määrittäminen Kolmilasinen sisään-sisään aukeava alumiiniverhottu puuikkuna MSE Alu 1 (karmisyvyys 160 mm) Tilaaja: Hämeenkyrön Ikkunatehdas

Lisätiedot

2016/12/31 07:33 1/11 Taulukon välilehdet

2016/12/31 07:33 1/11 Taulukon välilehdet 2016/12/31 07:33 1/11 Taulukon välilehdet Taulukon välilehdet Välilehtien esittely Kun linjan suunnittelu on aloitettu, välilehdet ovat myös aktivoitu. Päädialogissa on useita erilaisia välilehtiä, joita

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet Osa 5 Ilkka Puustinen, Harri Sivonen 9.8.2013 1 (12) LIITE 1 Lähtötietomalli liite-esimerkkinä Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 0.2 10.09.2013 12.9.2013 Aki Leislahti Ilkka Puustinen

Lisätiedot

CAD-toimintatavat 2010 Talotekniikan yhteinen Versio 4 29.09.2010

CAD-toimintatavat 2010 Talotekniikan yhteinen Versio 4 29.09.2010 CAD-toimintatavat 2010 Talotekniikan yhteinen Versio 4 www.hus-kiinteistot.fi MUUTOKSET CAD-toimintatavat 2010 /Talotekniikan yhteinen 1(8) Versio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 2 Liite 1 Rakennustunnukset

Lisätiedot

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon Digiroad - Kuntaylläpito Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - KUNTAYLLÄPITO Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - YLLÄPITO Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

3D-Win 5.3. Tiesuunnitteluohje - 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008)

3D-Win 5.3. Tiesuunnitteluohje - 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008) 3D-Win 5.3 Tiesuunnitteluohje - 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008) Sisällysluettelo: 1 YLEISTÄ... 4 2 SUUNNITTELU... 5 2.1 VAAKAGEOMETRIAN SUUNNITTELU...

Lisätiedot

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Kantakarttasuosituksen tausta... 2 1.2 Kantakarttasuosituksen

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: rakennussuunnitelmavaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

Suunnitteluohje. HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje

Suunnitteluohje. HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje Suunnitteluohje HKR - Kadunsuunnittelun inframalliohje Helsingin kaupungin rakennusvirasto 1.9.2014 Kadunsuunnittelun inframalliohje 2/20 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Liittyvät ohjeet... 4 3 Ohjeen

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

Standardit IEC 61508 (perustandardi) ja IEC 61511 (prosessit)

Standardit IEC 61508 (perustandardi) ja IEC 61511 (prosessit) Standardit IEC 61508 (perustandardi) ja IEC 61511 (prosessit) DI Jouko Järvi Automation Partners Oy IEC 61508 IEC TC 65 (Industrial Process Measurement and Control), SC 65A (System Aspects) kutsui kokoon

Lisätiedot

Ryhmät ja ominaisuuskoodit

Ryhmät ja ominaisuuskoodit 2016/12/23 16:16 1/6 Ryhmät ja ominaisuuskoodit Ryhmät ja ominaisuuskoodit Yleisesti, hallitaksesi maastotietokannan tietoja, on ne hyvä jakaa ryhmiksi ja ominaisuuskoodeiksi. Tämä kappale sisältää selitykset

Lisätiedot

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Asemakaavasuosituksen tausta... 2 1.2 Asemakaavasuosituksen

Lisätiedot

Maanmittauslaitos Versio 1.1 Kiinteistötietojen kyselypalvelu (WFS) Sivu 1 2010-10-19 Tuotekuvaus Palstan tietoja-tuote

Maanmittauslaitos Versio 1.1 Kiinteistötietojen kyselypalvelu (WFS) Sivu 1 2010-10-19 Tuotekuvaus Palstan tietoja-tuote Maanmittauslaitos Versio 1.1 Kiinteistötietojen kyselypalvelu (WFS) Sivu 1 OHJELMISTODOKUMENTTI PALSTAN TIETOJA -TUOTTEEN TUOTEKUVAUS Dokumentti sisältää sanallisen kuvauksen MML:n Kiinteistötietojen kyselypalvelun

Lisätiedot

Inframallintamisen mahdollisuudet

Inframallintamisen mahdollisuudet Inframallintamisen mahdollisuudet Tiina Perttula 25.4.2016 Inframalli Rakenteen ja rakentamisprosessin elinkaarenaikainen tieto digitaalisessa muodossa - Tuotemalli joka (voi) sisältää - Geometriatiedon

Lisätiedot

Vaatimukset johtokartoituksille

Vaatimukset johtokartoituksille Vaatimukset johtokartoituksille Päivitetty 7.11.2014, osa 2 1 (5) Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Mittauksen suorittaja... 2 2.1 Turku Energia Oy... 2 2.2 Kiinteistöliikelaitos... 2 3 Mittausohjeet... 3 3.1

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Geodeettisen laitoksen koordinaattimuunnospalvelu

Geodeettisen laitoksen koordinaattimuunnospalvelu Geodeettisen laitoksen koordinaattimuunnospalvelu Janne Kovanen Geodeettinen laitos 10.3.2010 Koordinaattimuunnospalvelusta lyhyesti Ilmainen palvelu on ollut tarjolla syksystä 2008 lähtien. Web-sovellus

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty Leppämaantien kevytväylä Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Uusi kevyen liikenteen väylä ajoradan viereen reunatuella erotettuna. Pituus noin 480 metriä. Yhteyshenkilöt/

Lisätiedot

SteelBase. SteelBase. Vera

SteelBase. SteelBase. Vera SteelBase TERÄSRAKENNEPROJEKTIN OLIOPOHJAINEN TIEDONSIIRTO- JA TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄ SteelBase on CIMsteel-standardin CIS1.0 LPM4DEP4 osajoukko Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi-teknologiaohjelma

Lisätiedot

Johdatus L A TEXiin. 7. Taulukot ja kuvat. Dept. of Mathematical Sciences

Johdatus L A TEXiin. 7. Taulukot ja kuvat. Dept. of Mathematical Sciences Johdatus L A TEXiin 7. Taulukot ja kuvat Dept. of Mathematical Sciences Taulukot I Taulukkomaiset rakenteet tehdään ympäristöllä tabular Ympäristön argumentiksi annetaan sarakemäärittely, joka on kirjaimista

Lisätiedot

ClassPad 330 plus ylioppilaskirjoituksissa apuna

ClassPad 330 plus ylioppilaskirjoituksissa apuna ClassPad 330 plus ylioppilaskirjoituksissa apuna Suomessa sallittiin CAS (Computer Algebra System) laskimien käyttö keväästä 2012 alkaen ylioppilaskirjoituksissa. Norjassa ja Ruotsissa vastaava kehitys

Lisätiedot

MATEMATIIKKA 5 VIIKKOTUNTIA. PÄIVÄMÄÄRÄ: 8. kesäkuuta 2009

MATEMATIIKKA 5 VIIKKOTUNTIA. PÄIVÄMÄÄRÄ: 8. kesäkuuta 2009 EB-TUTKINTO 2009 MATEMATIIKKA 5 VIIKKOTUNTIA PÄIVÄMÄÄRÄ: 8. kesäkuuta 2009 KOKEEN KESTO: 4 tuntia (240 minuuttia) SALLITUT APUVÄLINEET: Eurooppa-koulun antama taulukkovihkonen Funktiolaskin, joka ei saa

Lisätiedot

INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ. Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry

INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ. Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry INFRA AVAINASEMASSA YHTEISKUNNALLISTEN TOIMINTOJEN MAHDOLLISTAJANA Rakennetun infrastruktuurin

Lisätiedot

ELLI NOVA YHTEYDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ELLI NOVA YHTEYDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ELLI NOVA YHTEYDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Oy QUICK TECH Ltd. Hyttitie 10, 00700 HELSINKI Puh. 09-759 3236 Fax. 09-7279 1441 Home: www.quick-tech.fi E-mail: elli@quick-tech.fi Ohjelmiston päivitys Ennen

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Hyvin määritelty on puoliksi tehty kuinka vältetään turha tekeminen jo alussa

Hyvin määritelty on puoliksi tehty kuinka vältetään turha tekeminen jo alussa 1 Hyvin määritelty on puoliksi tehty kuinka vältetään turha tekeminen jo alussa Passion leads to design, design leads to performance, performance leads to SUCCESS! OLLI NIEMI Yoso Oy Mitä määrittelyltä

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO

LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO Vastaanottaja Espoon asunnot Oy Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 12.06.2016 LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO Päivämäärä

Lisätiedot

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö Matopeli C#:lla Aram Abdulla Hassan Ammattiopisto Tavastia Opinnäytetyö Syksy 2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Projektin aihe: Matopeli C#:lla... 3 3. Projektissa käytetyt menetelmät ja työkalut

Lisätiedot

XML prosessori. XML prosessointi. XML:n kirjoittaminen. Validoiva jäsennin. Tapahtumaohjattu käsittely. Tapahtumaohjattu käsittely.

XML prosessori. XML prosessointi. XML:n kirjoittaminen. Validoiva jäsennin. Tapahtumaohjattu käsittely. Tapahtumaohjattu käsittely. XML prosessointi Miten XML dokumentteja luetaan ja kirjoitetaan XML prosessori lukee ja välittää XML dokumentin sovellukselle. Se sisältää entieettikäsittelijän (mahdollisesti) XML jäsentimen Sovellus

Lisätiedot

Vastaukset 1. A = (-4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (-7,-1) E = (-1,0) F = (3,-3) G = (7,-9) 3. tämä on ihan helppoa

Vastaukset 1. A = (-4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (-7,-1) E = (-1,0) F = (3,-3) G = (7,-9) 3. tämä on ihan helppoa Vastaukset 1. A = (4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (7,1) E = (1,0) F = (3,3) G = (7,9) 2. 3. tämä on ihan helppoa 4. 5. a) (0, 0) b) Kolmannessa c) Ensimmäisessä d) toisessa ja neljännessä 117 6. 7. 8. esimerkiksi

Lisätiedot