Inframodel-spesifikaation päivitys Loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inframodel-spesifikaation päivitys Loppuraportti"

Transkriptio

1 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R Inframodel-spesifikaation päivitys Loppuraportti Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juha Hyvärinen, Janne Porkka Luottamuksellinen

2 1 (26) Raportin nimi Inframodel-spesifikaation päivitys - Loppuraportti Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot Rakennustieto Oy InfraTM/Christer Finne PL 1004, Helsinki Projektin nimi IM päivitys Raportin laatija(t) Asiakkaan viite Tarjous VTT-V / Projektin numero/lyhytnimi / IM päivitys Sivujen/liitesivujen lukumäärä Juha Hyvärinen, Janne Porkka 17/9 Avainsanat Raportin numero Inframodel, LandXML, maarakennus, tiedonsiirto VTT-R Tiivistelmä Vuonna 2006 julkaistun, InfraModel2-projektissa tuotetun LandXML v1.0 skeeman sovellusspesifikaation päivitys vastaamaan LandXML v1.2 skeemaa. Luottamuksellisuus Luottamuksellinen Espoo Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Juha Hyvärinen, Erikoistutkija VTT:n yhteystiedot Markku Virtanen, Teknologiapäällikkö Pentti Vähä, Tutkimusprofessori, Tiimipäällikkö VTT kirjaamo PL VTT Käyntiosoite: Vuorimiehentie 5, Espoo Puh Faksi Jakelu (asiakkaat ja VTT) Tilaaja, VTT VTT:n nimen käyttäminen mainonnassa tai tämän raportin osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella.

3 2 (26) Alkusanat Tässä raportissa kuvattu inframodel spesifikaation päivitystyö on tehty syyskuussa maaliskuussa 2010 InfraTM-hankkeen toimeksiannosta. Työssä on LandXML standardin version 1.0 mukainen inframodel sovellusspesifikaatio päivitetty vastaamaan tällä hetkellä uusinta LandXML 1.2 versiota. Sovellusohje määrittelee maarakentamisen tiedonsiirrossa käytettävän inframodel tiedonsiirron sisällön. Esitystapa perustuu LandXML organisaation julkaisemaan LandXML v1.2 tiedonsiirtostandardiin (http://www.landxml.org ), jonka käyttö ohjeistetaan nyt päivitetyssä sovellusohjeessa. Sovellusohjeesta on toimitettu päivitetty verkkoversio Rakennustietosäätiön internetsivuille - sekä myös koottu dokumentti (pdf-versiona). VTT:ssa työhön ovat osallistuneet tutkija Janne Porkka ja erikoistutkija Juha Hyvärinen. Tilaajan edustajina työtä ovat ohjanneet ja valvoneet Christer Finne (RTS) ja Kalle Serén (Eurostep Oy). Lisäksi päivitysehdotus on ollut tilaajan kutsumien asiantuntijoiden kommentoitavana verkkoversiona (http://ce.vtt.fi/inframodel2009) ja kommentointia varten on myös järjestetty katselmointitilaisuus (RTS ). Tekijät kiittävät työn ohjaajia sekä kaikkia kommentointiin osallistuneita. Espoo Tekijät

4 3 (26) Sisällysluettelo Alkusanat Johdanto Tavoite Toteutus Muutokset IM2-hankkeessa dokumentoituun ohjeeseen Määrittely Otsikkotiedot Perusaineisto Väyläsuunnittelu Tie- ja katusuunnittelu Ratasuunnittelu Vesiväyläsuunnittelu Täydentävä suunnittelu ja aluemaiset rakenteet Vesihuolto Rakennelaajennukset Yhteenveto ja Johtopäätökset...15 Lähdeviitteet...17 Liite 1 Merkittävät LandXML muutokset version 1.0 jälkeen...18 Liite 2 DesignCrossSectSurf -elementin käyttöesimerkki...20 Liite 3 Vaakageometria leikkauspistein käyttöesimerkki...24

5 4 (26) 1 Johdanto InfraModel ( ) ja InfraModel2 ( ) hankkeissa kehitettiin infraprojektien tiedonsiirtoa avointa tiedonsiirtoformaattia hyödyntäväksi [1]. Hankkeissa toteutettiin LandXML [2] tiedonsiirtostandardista suomalaiseen suunnittelukäytäntöä vastaava sovellusspesifikaatio [3], joka julkaistiin vuonna Inframodel-spesifikaatio perustuu LandXML versioon 1.0 [4], standardista on sittemmin julkaistu versiot 1.1 ja 1.2 [5, 6,7]. Tämän työn tarkoituksena on tutkia LandXml standardiin tehdyt päivitykset sekä toteuttaa keskeiset standardin päivityksissä tehdyt muutokset inframodel tiedonsiirron kuvaukseen. 2 Tavoite Työn tavoitteena on ollut inframodel-tiedonsiirron saaminen paremmin uusinta LandXML-standardia vastaavaksi, ottamalla huomioon standardissa tehdyt päivitykset, sekä tutkimalla mahdollisuuksia toteuttaa inframodelrakennelaajennuksia (Features) suoraan standardin rakenteita (elementtejä ja attribuuttija) käyttäen. Tavoitteena on toteuttaa näitä päivityksiä siinä laajuudessa ja sillä tavalla kuin on inframodel-spesifikaatiota tukevien ohjelmistojen toimittajien ja niiden käyttäjien kannalta järkevintä. Tämän työn ulkopuolelle on rajattu edellisen inframodel-spesifikaation version v1.0 pilottitestauksesta esille tulleet parannus- ja muutostarpeet, samoin ohjelmistokehitykseen sekä testaukseen ja pilotointiin liittyvät tehtävät. 3 Toteutus Työ on tehty vertaamalla dokumentoituja LandXML-skeemamuutoksia [8] inframodel -spesifikaation toteutukseen; analyysin tuloksena on tuotettu hankkeen ensimmäinen väliraportti, Vaatimusmäärittely [9], jossa on listattu ja kuvattu lyhyesti kaikki LandXML-skeeman muutokset versioihin 1.1 ja 1.2, sekä merkitty kaikki ne muutokset, joiden on arvioitu vaikuttavan inframodel -tiedonsiirtoon sen alkuperäisessä laajuudessa. Vaatimusmäärittelyn perusteella on tuotettu yhteenveto tarpeellisista muutoksista ja niiden toteutuksesta, sekä päivitetty online-dokumentaatio (luonnosversiot lokamarraskuussa 2009), joista saatujen kommenttien ja katselmointitilaisuudessa saadun palautteen perusteella on tuotettu lopullinen sovellusohje, on-line [10] ja pdf-versio [11]. Vaatimusmäärittely on myös tarkistettu katselmointitilaisuudessa esiin tulleita muutosdokumentissa [8] mainitsemattomia skeemamuutoksia vastaan.

6 5 (26) 4 Muutokset IM2-hankkeessa dokumentoituun ohjeeseen 4.1 Määrittely Tässä luvussa on kuvattu IM2-hankkeen loppuraportin [1] luvun 4 (Projektin tulokset) sisältöön tästä päivityksestä kohdistuvat muutokset. inframodel - sovellusohjeen kattamaan laajuuteen ei tässä päivityksessä ole tehty muutoksia (käsitellyt kokonaisuudet ja niiden sisällöt ovat samat). Kunkin muutoksen kohdalla viitataan liitteen 1 taulukkoon muutos-id:n avulla. 4.2 Otsikkotiedot Siirtotiedoston tiedot juurielementissä (<LandXML>): käytetty LandXMLskeeman versio påivitetty 1.0 -> 1.2 (ID: 040). Siirtotiedoston juurielementin <LandXML> avulla ohjelmistot varmistavat tiedostorakenteen oikeellisuuden, siinä määritellään: date tallennuspäivämäärä [yyyy-mm-dd] time tallennuskellonaika [hh:mm:ss] version tiedostossa käytetty skeemaversio [1.2] language sisällön kieliasetus [Finnish] readonly kirjoitussuojaus poissa päältä / päällä [false true] Mittayksiköt: Lisätty Units-elementtiin attribuutit latlongangularunit (leveys- ja pituusasteet) ja elevationunit (korkeusasema) mittayksiköille (ID: 016). Metrijärjestelmän mittayksiköt <Units>.<Metric> areaunit pinta-ala [hectare squaremeter squaremillimeter squarecentimeter] linearunit etäisyys [millimeter centimeter meter kilometer] volumeunit tilavuus [cubicmeter liter hectaremeter] temperatureunit lämpötila [celsius kelvin] pressureunit paine [HPA millibars mmhg millimeterhg] diameterunit halkaisija [millimeter centimeter meter kilometer] widthunit leveys [millimeter centimeter meter kilometer] heightunit korkeus [millimeter centimeter meter kilometer] velocityunit nopeus [meterspersecond kilometersperhour] flowunit virtaus [cubicmetersecond literpersecond literperminute] angularunit kulma [radians grads decimal degrees decimal dd.mm.ss] directionunit latlongangularunit suunta leveys ja pituusasteiden kulma [radians grads decimal degrees decimal dd.mm.ss] [radians grads decimal degrees decimal dd.mm.ss] elevationunit korkeusasema [meter kilometer feet miles]

7 6 (26) Korkeus- ja koordinaattijärjestelmän määrittävään CoordinateSystem-elementtiin lisätty valinnainen attribuutti ogcwktcode (ID: 019). Korkeus- ja koordinaattijärjestelmän määrittävään CoordinateSystem-elementtiin lisätty valinnainen attribuutti epsgcode, sekä attribuutti filelocation muutettu valinnaiseksi (ID: 034). Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän <CoordinateSystem> määreet: desc määrittely selvennetään järjestelmätietoja name epsgcode ogcwktcode koordinaattijärjestelmän nimi EPSG koodi OGC koodi horizontalcoordinatesystemname koordinaattijärjestelmän nimi rotationangle verticalcoordinatesystemname koordinaattijärjestelmän kiertokulma korkeusjärjestelmän nimi HUOM! Asetettava nimi kun käytetään EPSG tai OGC koordinaattijärjestelmiä. llmoitetaan koodia vastaava nimi järjestelmistä: 1) EPSG nimi (kts. alla) 2) OGC nimi HUOM! Asetettava kun käytössä EPSG koordinaattijärjestelmä. Järjestelmän koodi, luku välillä esim. [23035] = ED50 / UTM zone 35N esim. [3067]= ETRS89 / ETRS-TM35FIN esim. [25835]= ETRS89 / UTM zone 35N esim. [7409]= EVRF2000 esim. [4123]= KKJ esim. [2393]= KKJ / Finland Uniform Coordinate System esim. [3386]= KKJ / Finland zone 0 esim. [2391]= KKJ / Finland zone 1 esim. [2392]= KKJ / Finland zone 2 esim. [2394]= KKJ / Finland esim. [32235]= WGS 72 / UTM zone 35N esim. [32435]= WGS 72BE / UTM zone 35N esim. [3263] = 84 / UTM zone 35N HUOM! Asetettava kun käytössä OGC koordinaattijärjestelmä. Järjestelmän koodi HUOM! Asetettava kun käytetään muuta kuin EPSG tai OGC koordinaattijärjestelmää. Ilmoitetaan käytettävän koordinaattijärjestelmän nimi (Huom! Ei kuvata name, EPSG tai OGC koodeja) mittayksikkö kulma, esim. [0] HUOM! Asetettava kun korkeusjärjestelmä ei sama kuin koordinaattijärjestelmä. esim. Maanmittauslaitos N60 [N60] Lajikoodausjärjestelmät: kaikissa rakennelaajennus-elementeissä (Feature) uusi name-attribuutti, jolle voidaan antaa kunkin rakennelaajennus-instanssin yksilöivä nimi. (ID: 004).

8 7 (26) Rakennelaajennusten lähde lisätty (FeatureDictionary), tämän avulla tunnistetaan inframodel -lähtöiset rakennelaajennukset ja osoitetaan niiden määrittelyjen sijainti. Tässä yhteydessä source-attribuutin käyttö Feature-elementeissä muutetaan: ei viitata suoraan lähde-dokumentin sijaintiin, vaan rakennelaajennuksen lähteen määrittävään elementtiin tämän name-attribuutin avulla (inframodel). (ID: 016). "inframodel" <Feature> name yksilöllinen nimi esim. [IM_1] code koodi [IM_codings] source lähde [inframodel] lajikoodausjärjestelmät <Property> label [terraincoding] maastokuvauksen lajikoodausjärjestelmä value [TIEL] label [surfacecoding] pintakuvauksen lajikoodausjärjestelmä value [yleinen] label [infracodingn] vaihtoehtoiset järjestelmät maasto- ja/tai pintakuvaukseen, N=1, 2, 3 jne. value esim. ohjelma X [infracoding1="x"] esim. organisaaatio Y [infracoding2="y"] Rakennelaajennusten määrittely <FeatureDictionary> on versiopäivityksessä (v1.2) lisätty uusi elementti. name nimi [inframodel] version versio [1.2] Tiedostoviittaukset <DocFileRef> name nimi [inframodel_tiedonsiirron_sovellusohje_v1.2.pdf] location sijainti [http://www.rts.fi/inframodel2010] 4.3 Perusaineisto Kolmioverkon kuvaukseen elementtiin (<F>) lisätty valinnainen attribuutti b, jolla määritellään kolmion sivun liittyminen taiteviivaan (ID: 005). Kolmioverkon kuvaukseen elementtiin (<F>) lisätty valinnaiset attribuutit i ja n, joilla määritellään kolmion näkyvyys sekä sen sivujen liittyminen muihin kolmioihin (ID: 030). Kolmion <F> valinnaiset määreet: i näkyvyys n ympäröivät sivut b taiteviivan sivuaminen [1] = on osa kolmiointia, mutta ei näytetä Kuvataan kokonaisluvulla onko sivun vieressä toista kolmiota [0] = ei sivua [kolmion implisiittinen järjestysluku] = osoittaa minkä kolmion vieressä sivu on esim. [0 2 3] = sivu1 (ei kolmiota), sivu 2 (kolmio 2), sivu 3 (kolmio 3) Lisätietoja kuvasta alla Kolmion summaluvulla mitkä kolmion sivut sivuavat taiteviivaa (arvo 0-7) sivu 1 + sivu 2 + sivu 3 = esim. 4 = vain sivu 3 sivuaa taiteviivaa

9 8 (26) Taiteviivan tyyppimääre (attribuutti brktype) muutettu valinnaiseksi ja sille määritelty enumeraatio-tyyppi (ID: 021). Yksittäisen taiteviivan <BreakLine> määreet: brktype taiteviivan tyyppi [standard, wall, proximity, nondestructive] desc määrittely name yksilöllinen nimi state tila ei käytössä [abandoned] poistettu [destroyed] käytössä [existing] suunnittelu [proposed] Rakennelaajennus-elementeissä (Lajikoodausjärjestelmät, Suunnitelun tiedot) uusi name-attribuutti jolle voidaan antaa yksilöllinen arvo kunkin rakennelaajennuksen tunnistamiseksi; source-attribuutin arvoksi asetetaan inframodel (ID: 004). Vrt. kohta 4.2 Otsikkotiedot "inframodel" <Feature> (lajikoodausjärjestelmät). 4.4 Väyläsuunnittelu Inframodel-tiedonsiirrossa väylä voidaan mallintaa linjaus-elementeillä, linjakuvauksen viivaketjuista muodostettavana viivavallina tai pintamallina sekä useista pinnoista koostuvana rakennemallina; lisäksi linjauksen yhteydessä voidaan siirtää poikkileikkauksiin liittyviä parametreja, muttei varsinaista poikkileikkausgeometriaa. LandXML versio 1.2 antaisi mahdollisuuden myös poikkileikkausten geometrian siirtämiseen, mutta tämä olisi merkittävä laajennus inframodel-laajuuteen, eikä sitä ole toteutettu tämän päivityksen yhteydessä 1. Sen sijaan aiemmin inframodel-laajuuteen rakennelaajennuksina kuuluneet poikkileikkausparametrit on siirretty standardin CrossSect-elementin attribuuteiksi niiltä osin kuin se on mahdollista, ja siirretty jäljelle jäävä rakennelaajennus tämän elementin sisälle. (ID: 023, 031). Poikkileikkausparametreina on aiemmassa inframodel-spesifikaatiossa määritelty myös ratasuunnittelun kallistustietoja, jotka 1 Kts. LIITE 2 - DesignCrossSectSurf -elementin käyttöesimerkki poikkileikkausgeometrian esittämisestä.

10 9 (26) on siirretty standardin uuteen Cant-elementtiin. (ID: 036). Muutoksista eri väylien suunnittelussa kts. luvut 4.5 (tie ja katu), 4.6 (rata) ja 4.7 (vesiväylä). Huom. Myös edellisen version (v1.0) kuvaustapaa poikkileikkausparametreille (v1.0 rakennelaajennukset) on tuettava alaspäin yhteensopivuutta vaadittaessa. Linjauksen kuvausta on LandXML versiossa 1.2 lisätty mahdollistamalla vaakageometrian esitys kaarien leikkauspisteiden avulla (AlignPIs). Tämä olisi merkittävä lisäys inframodel-laajuuteen, eikä sitä ole toteutettu tämän päivityksen yhteydessä 2. Väylän viivamalli muodostamisessa käytettävään "IM_stringlineLayers" rakennelaajennukseen ominaisuusmääre (label) alignments jossa viivamallin kuhunkin kerokseen kuuluvien linjojen nimet luetellaan. Tällä korjataan versiossa v1.0 rakennelaajennukselle esitetty LandXML-skeeman vastainen käyttötapa. "IM_stringLineLayers" <Feature> name yksilöllinen nimi esim. [IM_8] code koodi [IM_stringlineLayers] source lähde [inframodel] "IM_stringLineLayer" <Feature> - Viivamallin kerros 1 <Property> name yksilöllinen nimi esim. [IM_9] code koodi [IM_stringlineLayer] source lähde [inframodel] label [name] kerroksen nimi value esim. [ajorata] label [alignments] kerroksen linjat vasemmalta oikealle value label [centreline] kerroksen keskilinja value esim. [mittalinja] label [surfacecoding] pintakoodi value label [surfacecodingdesc] pintakoodin selite value esim. [VasenReuna,Mittalinja,OikeaReuna] maastopisteiden lajikoodausjärjestelmän koodi, esim. [15] maastopisteiden lajikoodausjärjestelmän selite, esim. [Päällyste] 4.5 Tie- ja katusuunnittelu Aiemmin rakennelaajennukseen "IM_crossSect" kuuluneet poikkileikkausparametrit on siirretty standardin CrossSect-elementin attribuuteiksi niiltä osin kuin se on mahdollista, ja siirretty jäljelle jäävä rakennelaajennus tämän elementin sisälle (rakennelaajennusta "IM_crossSects" ei enää käytetä). (ID: 023, 031). 2 Kts. LIITE 3 - Vaakageometria leikkauspistein käyttöesimerkki AlignPI elementistä.

11 10 (26) Kuvaushierarkia <Alignments> <Alignment> <CoordGeom> Linjaus (yksi jatkuva mittalinja) Linja Geometria (kuvatun kohteen mukaisesti) <Line> *1) Suora (geometrialinja) <IrregularLine> *2) Viivaketju <Curve> *1) Kaari (geometrialinja) <Spiral> *1) Siirtymäkaari (geometrialinja) <Profile> <ProfAlign> <CrossSects> Profiili (kuvatun kohteen mukaisesti) Pystygeometria <PVI> *1) Pystygeometrian piste (geometrialinja) <CircCurve> *1) <CrossSect> <Feature> Pystykaari (geometrialinja) Poikkileikkaukset Poikkileikkaus "IM_crossSect" rakennelaajennus (mittalinja) poikkileikkausparametrit ja sivukaltevuus Poikkileikkauksen <CrossSect> määreet sta alkupaalu esim. [ ] name nimi tie: esim. [M-2x11.75/ ] katu: esim. [Katu poikkileikkaus 1] desc määrittely tie: esim. [2 ajorataa] katu: esim. [2 ajorataa, jalkakäytävät] tie: tyypit a, b, c, f, x [a b c f x] tyyppi x poikkileikkausmuutos alkaa tai secttype poikkileikkaustyyppi on käynnissä. lisätietoja Tiehallinto esim. [a] katu: tyypit sovittava osapuolten kesken "IM_crossSect" <Feature> name yksilöllinen nimi esim. [IM_9] code koodi [IM_crossSect] source lähde Parametrit <Property> [inframodel] label [pavementclass] päällysrakenneluokka value label label label [pavementthickness] päällysrakennepaksuus lisätietoja Tiehallinto [subgradeloadcapacityclass] alusrakenteen kantavuusluokka [slope] tie: ajoratojen tai katu: ajoratojen ja jalkakäytävien merkitsevät sivukaltevuusarvot value value value tie: luokat [ ] lisätietoja Tiehallinto esim. [2] mittayksikkö etäisyys esim. [ ] tie: luokat [A B C D ue uf ug uh ui] lisätietoja Tiehallinto esim. [A] %, vasemmalta oikealle, erotin välilyönti tie: esim. [ ] katu: esim. [ ]

12 11 (26) Huom. Myös edellisen version (v1.0) kuvaustapaa poikkileikkausparametreille (v1.0 rakennelaajennukset) on tuettava alaspäin yhteensopivuutta vaadittaessa. 4.6 Ratasuunnittelu Aiemmin rakennelaajennukseen "IM_crossSect" kuuluneet poikkileikkausparametrit on siirretty standardin CrossSect-elementin attribuuteiksi niiltä osin kuin se on mahdollista, ja siirretty jäljelle jäävä rakennelaajennus tämän elementin sisälle (rakennelaajennusta "IM_crossSects" ei enää käytetä). (ID: 023, 031). Poikkileikkausparametreina aiemmassa inframodel-spesifikaatiossa määritellyt kallistustiedot on siirretty standardin uuteen Cant-elementtiin. (ID: 036). Kuvaushierarkia <Alignments> <Alignment> <CoordGeom> Linjaus (yksi jatkuva mittalinja) Linja Geometria (kuvatun kohteen mukaisesti) <Line> *1) Suora (geometrialinja) <IrregularLine> *2) Viivaketju <Curve> *1) Kaari (geometrialinja) <Spiral> *1) Siirtymäkaari (geometrialinja) <StaEquation> <Cant> <CantStation> <SpeedStation> <Profile> <ProfAlign> <CrossSects> Kilometripaalutus Raidetiedot Raidetieto (pituusmittaraide / raiteen keskilinja) Kallistus ja mitoitusnopeus Mitoitusnopeus (pituusmittaraide / raiteen keskilinja) Profiili (kuvatun kohteen mukaisesti) Pystygeometria <PVI> *1) Pystygeometrian piste (geometrialinja) <CircCurve> *1) Pystykaari (geometrialinja) <CrossSect> <Feature> Poikkileikkaukset Poikkileikkaus "IM_crossSect" rakennelaajennus (pituusmittaraide) poikkileikkausparametrit ja sivukaltevuus Poikkileikkauksen <CrossSect> määreet sta alkupaalu esim. [ ] name nimi esim. [Raide1-1] desc määrittely esim. [Poikkileikkaus 1] secttype normipoikkileikkaus lisätietoja RATO Kuvataan: 1) Raidetyypi: Jatkuvakiskoraide, Pitkäkiskoraide, Lyhytkiskoraide [Jk Lk Pk] 2) Raiteiden lukumäärä 3) maaleikkaus, penkere, kallioleikkaus [L P Ka] 4) kirjaintunnus betoniratapölkkyraide, sorarata [B Sr] 5) rakennekerrosten yhteispaksuus millimetreinä 6) kaukalopohjainen leikkaus k 7) rakenteen pengerleveys sekä kallioleikkauksen leveys suoralla radalla metreinä esim. [Jk-2-LB1400-9,0]

13 12 (26) "IM_crossSect" <Feature> name yksilöllinen nimi esim. [IM_10] code koodi [IM_crossSect] source lähde Parametrit <Property> [inframodel] label [tracks] raiteiden lukumäärä value numero, esim. [2] label label label [trackdist] [thickness] [bedwidth] raiteiden etäisyys lisätietoja RATO rakennekerrosten yhteispaksuus lisätietoja RATO pengerleveys tai kallioleikkauksen leveys lisätietoja RATO value value value mittayksikön etäisyys mukaisesti, esim. [ ] mittayksikön etäisyys mukaisesti, esim. [ ] mittayksikön leveys mukaisesti, esim. [ ] Huom. Myös edellisen version (v1.0) kuvaustapaa poikkileikkausparametreille (v1.0 rakennelaajennukset) on tuettava alaspäin yhteensopivuutta vaadittaessa. 4.7 Vesiväyläsuunnittelu Aiemmin rakennelaajennukseen "IM_crossSect" kuuluneet poikkileikkausparametrit on siirretty standardin CrossSect-elementin attribuuteiksi niiltä osin kuin se on mahdollista, ja siirretty jäljelle jäävä rakennelaajennus tämän elementin sisälle (rakennelaajennusta "IM_crossSects" ei enää käytetä). (ID: 023, 031). Kuvaushierarkia <Alignments> <Alignment> <CoordGeom> Linjaus (yksi jatkuva mittalinja) Linja Geometria (kuvatun kohteen mukaisesti) <Line> *1) Suora (geometrialinja) <IrregularLine> *2) Viivaketju <Curve> *1) Kaari (geometrialinja) <Spiral> *1) Siirtymäkaari (geometrialinja) <Profile> <ProfAlign> <CrossSects> Profiili (kuvatun kohteen mukaisesti) Pystygeometria <PVI> *1) Pystygeometrian piste (geometrialinja) <CircCurve> *1) <CrossSect> <Feature> Pystykaari (geometrialinja) Poikkileikkaukset Poikkileikkaus "IM_crossSect" rakennelaajennus (mittalinja) poikkileikkausparametrit

14 13 (26) Poikkileikkauksen <CrossSect> määreet sta alkupaalu esim. [ ] name nimi Osapuolten sopima, esim. [Poikkileikkaus1] desc määrittely esim. [paalut ] secttype poikkileikkaustyyppi Osapuolten sopima, esim. [epäsymmetrinen] "IM_crossSect" <Feature> name yksilöllinen nimi esim. [IM_11] code koodi [IM_crossSect] source lähde [inframodel] Parametrit <Property> label [depth] väylän haraussyvyys value mittayksikkö etäisyys, esim. [ ] label [width] väyläleveys value mittayksikkö etäisyys, esim. [ ] label [waterlevel] mitoittava vedenpinnan korkeustaso value mittayksikkö etäisyys, korkeusjärjestelmän suhteen esim. [ ] Huom. Myös edellisen version (v1.0) kuvaustapaa poikkileikkausparametreille (v1.0 rakennelaajennukset) on tuettava alaspäin yhteensopivuutta vaadittaessa. 4.8 Täydentävä suunnittelu ja aluemaiset rakenteet Ei muutoksia. 4.9 Vesihuolto Putkiverkoston solmupisteiden virtaussuuntaan lisätty enumeraatio "both" (molemmat). (ID: 014). Liitynnän <Invert>määreet: elev korkeusasema, vesijuoksu [korkeusasema] flowdir virtaussuunta tulo / lähtö / molemmat [in out both] refpipe putkiviite esim. [Putki1] Lisätty putkiverkoston putkityyppi EggPipe (munanmuotoinen putki). (ID: 033). Munanmuotoisen putken <EggPipe> määreet: height korkeus mittayksikkö korkeus span leveys mittayksikkö leveys desc määrittely esim. [250/200 SN8 MUNA] material materiaali vaihtoehtoja mm. [betoni pvc pe pel peh pem pp sg], esim. [pvc] thickness paksuus mittayksikkö etäisyys

15 14 (26) Kuvaushierarkia Kaarevan putken määritykseen lisätty Center-elementti (korvaa aiemmin rakennelaajennuksessa esitetyn tiedon) (ID: 033). <Pipes> <Pipe> Putkityypit <CircPipe> *2 <EggPipe> *2 Putket Putki Pyöreä putki Munanmuotoinen putki <ElliPipe> *2 Soikea putki <RectPipe> *2 <Channel> *2 <Feature> <Center> Suorakulmainen putki Kouru "IM_pipe" rakennelaajennus putken lisätiedot Keskipiste, 3D, kaareva putki Putken kaarevuus ilmaistaan 3D koordinaatein <Center> elementissä. <Center>pohjoiskoordinaatti itäkoordinaatti korkeusasema</center> Huom. Myös edellisen version (v1.0) kuvaustapaa (rakennelaajennus) on tuettava alaspäin yhteensopivuutta vaadittaessa Rakennelaajennukset Rakennelaajennusten lähde lisätty (FeatureDictionary), tämän avulla tunnistetaan inframodel-lähtöiset rakennelaajennukset ja osoitetaan niiden määrittelyjen sijainti. Tässä yhteydessä source-attribuutin käyttö Feature-elementeissä muutetaan: ei viitata suoraan lähde-dokumentin sijaintiin, vaan rakennelaajennuksen lähteen määrittävään elementtiin tämän name-attribuutin avulla (inframodel). (ID: 016). Kaikissa rakennelaajennus-elementeissä (Feature) uusi name-attribuutti, jolle voidaan antaa kunkin rakennelaajennus-instanssin yksilöivä nimi. (ID: 004). Aiemmin rakennelaajennukseen "IM_crossSect" kuuluneet poikkileikkausparametrit on siirretty standardin CrossSect-elementin attribuuteiksi niiltä osin kuin se on mahdollista, ja siirretty jäljelle jäävä rakennelaajennus tämän elementin sisälle (rakennelaajennusta "IM_crossSects" ei enää käytetä). (ID: 023, 031). Poikkileikkausparametreina aiemmassa inframodel-spesifikaatiossa määritellyt ratasuunnittelun kallistustiedot on myös siirretty standardin uuteen Cantelementtiin. (ID: 036). Kaarevan putken määritykseen lisätty Center-elementti korvaa aiemmin IM_pipe rakennelaajennuksessa esitetyn tiedon (ID: 033). Väylän viivamalli muodostamisessa käytettävään "IM_stringlineLayers" rakennelaajennukseen ominaisuusmääre (label) alignments jossa viivamallin kuhunkin kerokseen kuuluvien linjojen nimet luetellaan. Tällä korjataan versiossa v1.0 rakennelaajennukselle esitetty LandXML-skeeman vastainen käyttötapa.

16 15 (26) 5 Yhteenveto ja Johtopäätökset Tämä inframodel sovellusohjeen päivitys on tehty teknisenä ylläpitona vastaamaan viimeisintä LandXML-skeemaversiota. Tehtävä on ollut selkeä ja toteutus sinänsä suoraviivaista; työssä ei ole ollut tarkoituksena aiemman inframodel version v1.0 laajentaminen kattamaan uusia LandXML-skeeman mahdollistamia sovellusalueita tai -tapoja, vaikka sinänsä hyvinkin hyödyllisiksi katsottuja piirteitä olisi mahdollista sisällyttää sovellusohjeeseen (kts. esim. liitteet 2 ja 3). Myöskään tässä työssä ei ole tarkasteltu inframodel-pilotoinnissa esiin tulleita tarpeita sovellusohjeen päivittämiseksi tai ehdotuksia LandXML-skeeman kehittämiseksi. Molemmat edellä mainitut rajaukset ovat selkiyttäneet työn toteuttamista, mutta samalla todennäköisesti rajoittavat päivitysversion käytettävyyttä. Jatkossa olisi syytä pyrkiä keräämään kootusti implementoinnin ja pilotoinnin yhteydessä esiin tulevat ohjelmistokehittäjien havaitsemat muutos- ja laajennustarpeet (paitsi inframodel -sovellusohjeeseen myös LandXML skeemaan kohdistuvia); samoin käyttäjiltä (suunnittelijat, rakentajat) tulevat toiveet uusien ominaisuuksien lisäämisestä inframodel-tiedonsiirtoon olisi saatava kirjattua. Tällä tavalla sovellusohjeen todellista päivitystarvetta voitaisiin säännöllisesti seurata (LandXML-version päivittymisen rinnalla) ja päivitykset pystyttäisiin toteuttamaan samalla kertaa kaikkien tarpeiden osalta. Koottu kokoaminen voisi olla järjestettävissä esim. InfraTM ryhmän toimesta sovellusohjeen kotisivujen yhteyteen liitettävän keruujärjestelmän avulla (johon voisi kuulua joitakin sosiaalisen median välineitä inframodel kehittäjä-käyttäjä yhteisön kokoamiseksi). Laajemmat uudet kokonaisuudet joita inframodel tiedonsiirtoon pidetään tarpeellisena liittää, tulisi koota projekteiksi käyttötapauksittain, jolloin kussakin tapauksessa uusista ominaisuuksista hyötyvät toimijat on mahdollista tunnistaa ja sitouttaa projektiin. Sitouttamisen onnistuminen on kiinni paitsi toimijakohtaisten hyötyjen tunnistamisesta ja osoittamisesta, myös edellyttää inframodeltiedonsiirron ja yleensäkin avoimeen standardiin perustuvan toimintatavan yleistä hyväksyntää alan toimijoiden keskuudessa; tämän hyväksynnän ja avoimen tiedonsiirron kysynnän synnyttämisessä esim. InfraTM hanke on avainasemassa. Koska tiedonsiirron spesifikaatio yksinään ei vielä ole käytännössä hyödyllinen, tulisi jatkossa sovittaa yhteen inframodel-päivitykset, sovellusohjeen ottaminen huomioon LandXML-standardia tukevissa sovelluksissa (implementointi) ja näiden sovellusten käyttäjien opastaminen ja ohjeistaminen inframodeltiedonsiirtoon. Kuvassa seuraavalla sivulla on esitetty mahdollinen malli inframodel-spesifikaation jatkokehitykselle. Ohjelmistotalojen kannalta on tärkeää, että Suomalainen inframodel-tiedonsiirto jatkossakin on kansainvälisen standardin (LandXML) mukaista, jottei (pienille) kotimarkkinoille jouduta toimittamaan täysin räätälöityjä ratkaisuja, vaan laajemmille markkinoille kehitettyjen soveltaminen on mahdollista. Myös suunnittelijoiden ja konsulttien kansainvälisen toiminnan kannalta on edullista jos heidän käytössään olevat työkalut ja omaksumansa työskentelytavat ovat tiedonsiirron osalta helposti hyödynnettävissä kotimaan ulkopuolellakin.

17 16 (26) TIEDONSIIRTOTARPEET PRIORISOINTI KÄYTTÖÖNOTOLLE LÄHTÖ- TIETOJEN HANKINTA 3 SUUN- NITTELU RAKEN- TAMINEN RAKENNETUN TODENTA- MINEN KÄYTTÖ JA YLLÄPITO LUOVUTUS- MITTAUKSET Prosessi 1 2 n Urakoitsijan intressi? Vaatimukset & ohjeet ohjelmistoille Vaatimukset & ohjeet käyttäjille + käytön vaatiminen hankkeissa! Tilaajan intressi? 2. Development project 1. Development project Requirements Validation Specification Guidelines Problem owner (Clients, consultants, contractors,,,) Specification owner (InfraTM?) Implementation SW-providers Testing SW-providers (+ neutral test-lab?) Problem owner (Pilot projects) Specification owner (gen. requirements) Problem owner (spec. requirements) SW-providers (application specific guide)

18 17 (26) Lähdeviitteet 1. InfraModel2 loppuraportti, v ( ). URL: 2. LandXML-kotisivu: LandXML.org. URL: 3. InfraModel-spesifikaatio v1.0. URL: 4. LandXML schema version 1.0. URL: 1.0/LandXML-1.0.xsd 5. LandXML schema version 1.1. URL: 1.1/LandXML-1.1.xsd 6. LandXML schema version 1.2 online documentation. URL: 7. LandXML schema version 1.2 documentation (word). URL: 8. Cumulative LandXML-1.2 changes since LandXML-1.0. Prepared by Nathan Crews, authors Bruce Dana, Nevil Cumerford, Richard Bradshaw, Anselm Haanen, Shaelynn CTR Hales, Nathan Crews. July 29, URL: 9. InfraModel-spesifikaation päivitys, Vaatimusmäärittely. Hyvärinen, J., Porkka, J Inframodel-tiedonsiirron sovellusohje v1.2, online-dokumentaatio. Hyvärinen, J., Porkka, J URL: 11. Inframodel-tiedonsiirron sovellusohje v1.2, dokumentaation pdf-versio. Hyvärinen, J., Porkka, J

19 18 (26) Liite 1 Merkittävät LandXML muutokset version 1.0 jälkeen Muutokset versiopäivityksessä LandXML v1.0 --> v1.2 Taulukossa esitellään lyhyesti inframodel tiedonsiirron sovellusohjeeseen versiopäivityksessä (v1.2) tehdyt muutokset. ID LandXML muutos Kuvaus 004 Added an optional "name" attribute to the <Feature> element Rakennelaajennukseen lisätty valinnainen nimi - attribuutti, helpottaa viittaamista. inframodel tiedonsiirrossa name attribuutin arvoksi on määritelty yksilöllinen nimi, jotta rakennelaajennuksiin on mahdollista viitata. Lisäksi viitteeksi source asetetaan "inframodel", jolla viitataan rakennelaajennusten määrittelyyn. 005 TIN face breakline attribute "b" added to <F> element Kolmioverkon kolmiokuvauksen yhteydessä sivun liittyminen taiteviivaan (kts. 030): "b" summaluvulla ilmoitetaan mitkä kolmion sivut leikkaavat taiteviivan. 014 Added "both" value to enumeration PipeFlowType to indicate invert flow direction for structures 016 Additions to support FAA Airport Surveying-GIS Program (www.airports-gis.faa.gov) 019 Changes to <CoordinateSystem> to support OGC Well Known Coordinate System names. Putkiverkoston solmupisteiden virtaussuuntaan lisätty enumeraatio "both" molemmat. Useita FAA: vaatimia lisäyksiä. 1) Mittayksiköt: lisätty 2 yksikköä listaan 2) Lisätty Rakennelaajennusten määrittelyn lähde elementiksi (FeatureDictionary). 3) Z - koordinaatin tulkintaa selkeytetty, 4) Pistemäärittelyyn (CgPoint) lisätty 4 attribuutia, jotka optionallisia ja eivät käytössä inframodel tiedonsiirrossa. Koordinaattijärjestelmiin OGC (Open Geospatial Consortium) tuki lisäämällä valinnainen ogcwktcode -attribuutti (kts. myös 034) 021 Added breakline enumerations Taiteviivan enumeraatioita tarkennettu, elementti and defined <Breakline>.brkType valinnaiseksi ja lisätty enumeraatioita; attribute inframodel tiedonsiirrossa käytetään standard Changes to 3D Road Model <DesignCrossSect> 026 Clarified the difference between angle and a direction arvoa. 3D väyläkuvausta monipuolistettu Poikkileikkauksen esitystapaa päivitetään tässä vaiheessa vain parametrien kuvauksen osalta (ei geom.). Kaikkien kulmien oletusarvo "radians". inframodel tiedonsiirrossa käytetään aina asetusta "grads".

20 19 (26) ID LandXML muutos Kuvaus 030 Added optional "i" and "n" attributes to <F> element Lisäys pintaverkon elementin kuvaustavan määrittämiseksi: 1) "i" ilmaisee näkyvyyden 2) "n" mihin kolmioihin sivut liittyvät. 033 Pipe network changes; Added Päivitetty putkiverkoston putkityyppejä, <Center> element and <EggPipe> 1) Center elementti lisätty kaarevan putken määritykseen (rakennelaajennuksen korvaus) 2) Lisätty munanmuotoisen putken esitystapa 034 Changed <CoordinateSystem> to support common EPSG coordinate system names shared by OpenGIS and GML schemas. Attribute "filelocation" is no longer required 036 Added railway cant (superelevation) data to <Alignment> 040 LandXML-1.2 <LandXML> header element Koordinaattijärjestelmien viittaustapa OpenGIS ja GML yhteensopivaksi; lisätty valinnainen epsgcode -attribuutti. filelocation -attribuutti muutettu valinnaiseksi. Ratalinjausten kallistusten ja nopeuksien kuvausten päivitys. Cant elementti alielementteineen CantStation ja SpeedStation. Sisältää vain oleelliset kallistus- ja nopeusmääreet, muut ratapoikkileikkauksen parametritiedot siirretty esitettäväksi rakennelaajennuksessa CrossSect elementin alla (yhdenmukaisesti muiden väylien poikkileikkaustietojen kanssa, vrt. 023). Skeemapäivitys juurielementiin, vaikutukset kaikkiin tiedostoihin ja esimerkkeihin Muutosehdotukset joita ei toteutettu versiopäivityksessä LandXML v1.0 --> v1.2 Taulukossa esitellään lyhyesti inframodel tiedonsiirron sovellusohjeeseen versiopäivityksessä (v1.2) ehdotetut muutokset joita ei toteutettu. ID LandXML muutos Kuvaus Fixed <AlignPI> definition for schema validation (does not affect or change instance data structure) Add support for PI based alignment definitions Määrittelyn tarkennus väylägeometrian kuvaukseksi tarkkojen koordinaattien lisäksi myös leikkauspisteiden avulla. (Kts. 039). inframodel tiedonsiirrossa vaakageometrialle kuvaamista leikkauspistein ei lisätä sovellusohjeeseen. (Informatiivinen esimerkki on-linen versiossa) Changes to 3D Road Model <DesignCrossSect> Added <DesignCrossSectSurf > to <Alignment>.<CrossSects>.<CrossSect> 3D väyläkuvausta monipuolistettu, maan ja suunnitelman pinnat erikseen (kts. 031). Poikkileikkauksen geometrian esitystapaa ei päivitetä tässä vaiheessa. (Informatiivinen esimerkki on-linen versiossa).

tiedonsiirron sovellusohje v1.2

tiedonsiirron sovellusohje v1.2 tiedonsiirron sovellusohje v1.2 Ohjeistus LandXML tiedonsiirtostandardin käyttöön kotimaan infrarakentamisessa Alkusanat Tämä sovellusohje määrittelee maarakentamisen tiedonsiirrossa käytettävän inframodel

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-toteutus, esimerkkitiedostot 1.3.2013 Built Environment Process Innovations Reengineering Esimerkit

Lisätiedot

Inframodel 2 kehityshanke

Inframodel 2 kehityshanke Inframodel 2 kehityshanke 30.9.2005 Inframodel2 esittely Yleistä Hankkeen tavoitteet Hankkeen osapuolet ja organisointi Budjetti ja rahoitus Aikataulu ja osatehtävät Työskentely ja dokumentointi LandXML

Lisätiedot

Infra-alan kehittämistulosten käyttöönotto teiden suunnittelussa ja rakentamisessa 15977/2006/30/1 1.12.2006

Infra-alan kehittämistulosten käyttöönotto teiden suunnittelussa ja rakentamisessa 15977/2006/30/1 1.12.2006 Tiepiirit 1 (1) 15.11.2007 15977/2006/30/5 Infra-alan kehittämistulosten käyttöönotto teiden suunnittelussa ja rakentamisessa 15977/2006/30/1 1.12.2006 Tiehallinto, Ratahallintokeskus; Inframodel-ohje

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Juha Liukas RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-tiedonsiirtoformaatin käyttöönottoprojekti - työpaja 14.12.2012 Tavoite aikataulu -

Lisätiedot

Osa 5 LandXML / Linjaus- ja tasaustiedot (Luonnos sovellusohjeeksi)

Osa 5 LandXML / Linjaus- ja tasaustiedot (Luonnos sovellusohjeeksi) Osa 5 LandXML / Linjaus- ja tasaustiedot (Luonnos sovellusohjeeksi) VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA ESPOO 2003 Osa 5 LandXML / Linjaus- ja tasaustiedot Sivu 2/35 Versiohistoria Versio Pvm Sisältö

Lisätiedot

InfraModel 2 LIITE Taulukko: Määrittelyn tarkennus 1/6. Luokka Vaatimus Tunnus Kuvaus Kommentti

InfraModel 2 LIITE Taulukko: Määrittelyn tarkennus 1/6. Luokka Vaatimus Tunnus Kuvaus Kommentti InfraModel 2 LIITE Taulukko: Määrittelyn tarkennus 1/6 Luokka Vaatimus Tunnus Kuvaus Kommentti Ylset vaatimukset LandXML-formaatin käyttäminen Y1 Tiedonsiirto suunnittelujärjestelmien välillä tapahtuu

Lisätiedot

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel 2 tiedonsiirto, yleistä Inframodel 2 -projekti valmistui maaliskuun 2006 lopussa. Projektissa määritettiin ja toteutettiin uusi menetelmä väylätietojen siirtoon

Lisätiedot

Road Pro, W&S, VM6.0. KONEOHJAUS Vianova Systems Finland Oy Versio 18.00 20.04.2010 ver1.0

Road Pro, W&S, VM6.0. KONEOHJAUS Vianova Systems Finland Oy Versio 18.00 20.04.2010 ver1.0 Road Pro, W&S, VM6.0 KONEOHJAUS Vianova Systems Finland Oy Versio 18.00 20.04.2010 ver1.0 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VAATIMUKSET SUUNNITTELUSSA... 4 2.1. Geometrian suunnittelu... 4 2.2.

Lisätiedot

IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart

IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart Tietomallinnuksen viime aikojen kuulumisia Anssi Savisalo johtava konsultti, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 10.2.2014 Page 1 RAKENNUS INFRASTRUKTUURI (kadut, kunnallistekniikka)

Lisätiedot

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group 1.10.2010 1(15) Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group Graanintie 7 Tel. + 358 15 338 800 FIN-50190 MIKKELI Fax + 358 15 338 810 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

Infra TM -hanke. KuntaGML laajennus IM-KuntaGML yhteensovitus paikka-, johto-, maasto- tietopalvelu

Infra TM -hanke. KuntaGML laajennus IM-KuntaGML yhteensovitus paikka-, johto-, maasto- tietopalvelu Hankekoordinointi infran substanssiosaaminen asennemuokkaus, viestintä Infra TM -hanke Teknologia-asiantuntija tuotemalliosaaminen kv-standardointiin vaikuttaminen Lähtötiedot Valtakunnallinen pohjatutkimusrekisteri

Lisätiedot

Loppuraportti sivu 1 (49) TEKES, InfraModel2-projektin isäntäryhmä. IM2_Loppuraportti_luonnos0_8.doc :10 Juha Kajanen

Loppuraportti sivu 1 (49) TEKES, InfraModel2-projektin isäntäryhmä. IM2_Loppuraportti_luonnos0_8.doc :10 Juha Kajanen sivu 1 (49) Yleistä: Asiakas Projekti TEKES, 2-projektin isäntäryhmä 2 Projektinumero TEKES 442/04 (Dnro 452/31/04) Dokumentti Loppuraportti Versio 0.8 Dokumentin tiedot: Tiedosto Luotu Muutettu 9.3.2006

Lisätiedot

2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat

2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat 2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat Laskentatavat Yleistä - vaakageometrian suunnittelusta Paalu Ensimmäinen paalu Ensimmäisen paalun tartuntapiste asetetaan automaattisesti 0.0:aan. Tämä voidaan muuttaa

Lisätiedot

Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys

Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa -työpaja 12.3.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Sisältö Inframodel3 Inframodel4..5

Lisätiedot

Paikkatiedot metsäkeskussanomissa soveltamisohjeet

Paikkatiedot metsäkeskussanomissa soveltamisohjeet Muutospäivä Kuvaus 30.11.2015 Metsätietostandardien metsäkeskussanomien paikkatietojen soveltamisohjeiden versio 1.0. Janne Loikkanen, Bitcomp Oy. 31.11.2015 Viivojen ja pisteiden osalta lisätty informaatio

Lisätiedot

VeRan laboratoriotietojen siirtoformaatti

VeRan laboratoriotietojen siirtoformaatti FCG Finnish Consulting Group Oy VERA TOIMINTAOHJEET Rev./pvm 1.03 Hyväksytty 30.4.2010 Sisältö Käyttö Vastuuhenkilö VeRan tiedonsiirtoformaatti Laboratoriot, jotka toimittavat tulokset suoraan VeRaan.

Lisätiedot

Inframodel-pilottihanke. Infra-alan tuotemalliseminaari

Inframodel-pilottihanke. Infra-alan tuotemalliseminaari Inframodel-pilottihanke Infra-alan tuotemalliseminaari 11.10.2006 Inframodel 2 -tiedonsiirto, yleistä Inframodel 2 -projekti valmistui maaliskuun 2006 lopussa Projektissa määritettiin ja toteutettiin uusi

Lisätiedot

Koordinaattimuunnospalvelut Reino Ruotsalainen

Koordinaattimuunnospalvelut Reino Ruotsalainen Koordinaattimuunnospalvelut 11.12.2009 Reino Ruotsalainen MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA 2009 Lisätietoja: http://www.fgi.fi/julkaisut/pdf/gltiedote30.pdf Geodeettisen laitoksen tiedote 30/2009: SUOMEN

Lisätiedot

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE 31.12.2013 Suunnitteluperusteisiin on koottu tärkeimmät tiedot raitiotien linjauksen yleissuunnittelua varten. Ohje perustuu Saksalaiseen BOStrab ohjeeseen ja sisältää

Lisätiedot

Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN

Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN 3.5.2011 Tietomallipohjainen hanke tulee perustua yleisesti sovittuihin lähtökohtiin: Standardinomaiset

Lisätiedot

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus Versio: 0.5 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

Infra-alan tuotetietomallistandardit

Infra-alan tuotetietomallistandardit Infra-alan tuotetietomallistandardit Pekka Siltanen Juha Hyvärinen Standardiselvityksen lähtökohta & tavoite Suomalaisen infra-alan avoimen tuotetietomallin kehityksen tueksi Tunnistettiin keskeisimmät

Lisätiedot

2016/06/24 13:47 1/11 Yleiskuvaus

2016/06/24 13:47 1/11 Yleiskuvaus 2016/06/24 13:47 1/11 Yleiskuvaus Yleiskuvaus Tällä toiminnolla määritetään väylän päällysrakenteet. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös rehabilitaatiossa rehabilitaatio. Käyttäjä voi myös helposti määrittää

Lisätiedot

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä Miten tuotemallisuunnittelu eroaa perinteisestä suunnittelusta? Käytännössä

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

Ylläpitodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Ylläpitodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Ylläpitodokumentti Boa Open Access Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

DOORSin Spreadsheet export/import

DOORSin Spreadsheet export/import DOORSin Spreadsheet export/import 17.10.2006 SoftQA Oy http/www.softqa.fi/ Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi Tietojen siirto DOORSista ja DOORSiin Yhteistyökumppaneilla ei välttämättä ole käytössä

Lisätiedot

Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot

Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot Tullihallitus Päivitys 17.9.2012 Tullihallitus Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot 1/8 Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot Järjestelmäkohtaiset

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet Osa 5 5.3.2014 Pöyry Finland Oy / Aki Leislahti, Ilkka Puustinen, Harri Sivonen, Markus Lakanen, 1 (16) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa

JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS 197 EUREF-FIN - koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako MARKKU POUTANEN Paikkatietokeskus FGI Taustaa

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Tilanvaraussuunnitelma Päivämäärä 7.12.2016 Viite 1510030125 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Päivämäärä 7.12.2016 Laatija

Lisätiedot

XML-saatavuuskysely. XML-tiedoston kuvaus. versio 1.3.3 04.02.2008

XML-saatavuuskysely. XML-tiedoston kuvaus. versio 1.3.3 04.02.2008 XML-saatavuuskysely XML-tiedoston kuvaus versio 1.3.3 04.02.2008 Ecom Oy 2004-2008 XML-saatavuuskysely Versio 1.3.3 2/15 Sisällysluettelo Historia...3 Rakenteen hierarkinen esitys...4 Elementtien kuvaukset...5

Lisätiedot

INSPIRE Toimeenpanosääntö ja tekninen ohje Muunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu

INSPIRE Toimeenpanosääntö ja tekninen ohje Muunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu INSPIRE Toimeenpanosääntö ja tekninen ohje Muunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu Lassi Lehto INSPIRE Network Services DT INSPIRE Network Services DT INSPIRE Network Services DT Finnish Geodetic Institute

Lisätiedot

VERA TOIMINTAOHJEET. VeRan uusi siirtoformaatti. FCG Finnish Consulting Group Oy. Rev./pvm 1.03 Hyväksytty

VERA TOIMINTAOHJEET. VeRan uusi siirtoformaatti. FCG Finnish Consulting Group Oy. Rev./pvm 1.03 Hyväksytty FCG Finnish Consulting Group Oy VERA TOIMINTAOHJEET Rev./pvm 1.03 Hyväksytty 26.2.2009 Sisältö Käyttö Vastuuhenkilö VeRan uusi siirtoformaatti Automaatiourakoitsijat, jotka tekevät siirtotiedoston VeRaan.

Lisätiedot

Suravage-aineiston tuottaminen tien suunnittelijan näkökulmasta

Suravage-aineiston tuottaminen tien suunnittelijan näkökulmasta Suravage-aineiston tuottaminen tien suunnittelijan näkökulmasta Infotilaisuus 7.4.2015, Jan-Erik Berg Ympäristösi parhaat tekijät Agenda 2 Johdanto Ohjeen kuvaus Käytännön tekeminen ja erikoistapaukset

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat LIITE 2 1. Tehtävänä on mallintaa keilarata ohjeiden mukaan. MassFX Boolean Lathe

Käsiteltävät asiat LIITE 2 1. Tehtävänä on mallintaa keilarata ohjeiden mukaan. MassFX Boolean Lathe LIITE 2 1 HARJOITUS 2 Keilarata Tehtävänä on mallintaa keilarata ohjeiden mukaan. Käsiteltävät asiat MassFX Boolean Lathe 1. Tarkistetaan että mittayksiköt ovat Generics Units, valikosta Customize/Units

Lisätiedot

Vt4 Oulu-Kemi, Kempele - Kello moottoritien parantaminen Pennasentien alikulkukäytävä Teräsbetoninen laattakehäsilta

Vt4 Oulu-Kemi, Kempele - Kello moottoritien parantaminen Pennasentien alikulkukäytävä Teräsbetoninen laattakehäsilta Pennasentien alikulkukäytävä Pennasentien alikulkukäytävä Hl 18,0 + 15,75 m Kokonaispituus 14,15 m Vinous 0 gon > 3,782 m 124 300 (i=136,3) Siltapaikka sijaitsee Oulun kaupungin Kaakkurissa Vt4:n paalulla

Lisätiedot

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje Turveauman mittaus 3D-system Oy 3D-Win ohjelman lisätoiminto, jolla lasketaan turveaumasta tilaajan haluamat arvot ja piirretään aumasta kuva. Laskentatoiminto löytyy kohdasta Työkalut/Lisätoiminnot. Valitse

Lisätiedot

XML kielioppi. Elementtien ja attribuuttien määrittely. Ctl230: Luentokalvot Miro Lehtonen

XML kielioppi. Elementtien ja attribuuttien määrittely. Ctl230: Luentokalvot Miro Lehtonen XML kielioppi Elementtien ja attribuuttien määrittely Ctl230: Luentokalvot 11.10.2004 Miro Lehtonen Dokumenttien mallinnus Säännöt dokumenttityypeille 3Mahdollisten dokumenttirakenteiden määrittely Samassa

Lisätiedot

Koordinaattimuunnospalvelut

Koordinaattimuunnospalvelut Koordinaattimuunnospalvelut 07.05.2010 Reino Ruotsalainen MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA 2010 Lisätietoja: http://www.fgi.fi/julkaisut/pdf/gltiedote30.pdf Geodeettisen laitoksen tiedote 30/2009: SUOMEN

Lisätiedot

Svetlana Larionova. Väyläsuunnittelu ja väylän geometria- ja viivamallin tiedonsiirto Citycad-suunnittelujärjestelmässä

Svetlana Larionova. Väyläsuunnittelu ja väylän geometria- ja viivamallin tiedonsiirto Citycad-suunnittelujärjestelmässä Metropolia Ammattikorkeakoulu Maanmittaustekniikan koulutusohjelma Svetlana Larionova Väyläsuunnittelu ja väylän geometria- ja viivamallin tiedonsiirto Citycad-suunnittelujärjestelmässä Insinöörityö 3.6.2009

Lisätiedot

Tekla Structures Dialogien muokkaus

Tekla Structures Dialogien muokkaus [Asiakirjan tyyppi] [Luottamuksellisuus] Dialogien muokkaus Description Author FIN Area Support Date 10.8.2010 Reviewed by Review date Approved by Approval date Change history Date Changed by Issue Tekla

Lisätiedot

MATEMATIIKKA 5 VIIKKOTUNTIA

MATEMATIIKKA 5 VIIKKOTUNTIA EB-TUTKINTO 2008 MATEMATIIKKA 5 VIIKKOTUNTIA PÄIVÄMÄÄRÄ: 5. kesäkuuta 2008 (aamupäivä) KOKEEN KESTO: 4 tuntia (240 minuuttia) SALLITUT APUVÄLINEET: Europpa-koulun antama taulukkovihkonen Funktiolaskin,

Lisätiedot

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima Esityksen sisältö Johdanto Yleistä leimausmenettelystä ja leimasta Leimausmenettelyn vaiheet Kuinka määrittelyjen mukaisuus testataan: esimerkkejä testitapauksista Olennaisimmat kysymykset leimausmenettelyn

Lisätiedot

DOORS Word DOORS 29.04.2004. SoftQA Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi

DOORS Word DOORS 29.04.2004. SoftQA Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi DOORS Word DOORS 29.04.2004 SoftQA Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi Tietojen siirto DOORSista ja DOORSiin Yhteistyökumppaneilla ei välttämättä ole käytössä Telelogic DOORS -ohjelmistoa, jolloin vaatimusten

Lisätiedot

InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi

InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi Infra 2010 kehittämisohjelman loppuseminaari 5.11.2008, Erkki Mäkinen Sisältö Taustatietoa InfraModel2 - Tiedonsiirron pilotointi InfraModel-formaatin jatkokehittäminen

Lisätiedot

InfraTM / SKOL. InfraBIM-nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö)

InfraTM / SKOL. InfraBIM-nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) InfraTM / SKOL InfraBIM-nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) Versio 1.2 Muutoshistoria Versio Päivämäärä Selitys Tekijä(t) 1.1 25.1.2010 Loppuraportti JLi, SLa 1.2 2.2.2010 InfraBIM-nimikkeistö

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät Kuopio. HARJA järjestelmän vaikutukset tiemerkintöihin ja tierekisteriuudistus Keijo Pulkkinen

Tiemerkintäpäivät Kuopio. HARJA järjestelmän vaikutukset tiemerkintöihin ja tierekisteriuudistus Keijo Pulkkinen Tiemerkintäpäivät 16.-17.2.2017 Kuopio HARJA järjestelmän vaikutukset tiemerkintöihin ja tierekisteriuudistus Keijo Pulkkinen Sisältö Mikä HARJA on? Käytössä hoitourakoissa Käyttöönotto tiemerkinnöissä

Lisätiedot

buildingsmart Finland Infra toimialaryhmä

buildingsmart Finland Infra toimialaryhmä buildingsmart Finland Infra toimialaryhmä Tavoitteita ja toimintasuunnitelman sisältöä vuodelle 2014 Harri Mäkelä InfraTM hanke, koordinaattori InfraTM ja building SMART Infra vuonna 2014 PRE-ohjelman

Lisätiedot

Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen. Lassi Lehto

Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen. Lassi Lehto Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen Lassi Lehto INSPIRE-seminaari 23.08.2012 Sisältö Tietotuoteselosteen rakenne (ISO 19131) Unified Modeling Language (UML) Luokkakaaviotekniikan perusteet

Lisätiedot

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Versio: 0.9 Julkaistu: xx.xx.xxxx Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Suosituksen tausta...

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Firstname Lastname RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 4, 9.5.2012 Tuotemallinnuksen käyttöönotto Vt 25 parantaminen

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

Tuotetietopankin alustanvaihdon muutostöiden luokittelu

Tuotetietopankin alustanvaihdon muutostöiden luokittelu Tuotetietopankin alustanvaihdon muutostöiden luokittelu Sisällys Tuotetietopankin alustan vaihdon muutostöiden luokittelu... 3 I-vaihe... 3 I-vaihe tehtävät muutokset... 3 I-vaihe tarkistettavat asiat...

Lisätiedot

SOLIDPDM 6 Plus uudet ominaisuudet osa 2

SOLIDPDM 6 Plus uudet ominaisuudet osa 2 SolidPDM 6 Plus 1 (8) SOLIDPDM 6 Plus uudet ominaisuudet osa 2 SolidPDM 6 Plus -versioon on lisätty uusia ominaisuuksia. Tämä dokumentti on jatkoa aiemmin ilmestyneelle SolidPDM uudet ominaisuudet julkaisulle,

Lisätiedot

LAS-TIEDOSTON SISÄLTÖ LIITE 2/1

LAS-TIEDOSTON SISÄLTÖ LIITE 2/1 LAS-TIEDOSTON SISÄLTÖ LIITE 2/1 LAS-TIEDOSTON SISÄLTÖ Las-tiedoston version 1.4 mukainen runko koostuu neljästä eri lohkosta, ja jokaiseen lohkoon voidaan tallentaa vain standardissa sovittua tietoa ja

Lisätiedot

Built Environment Process Re-engineering PRE

Built Environment Process Re-engineering PRE Built Environment Process Re-engineering PRE AP2 Standardit ja rajapinnat 5.3.2012 InfraBIM -nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) 2 Built Environment Process Re-engineering PRE

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

EUREF ja GPS. Matti Ollikainen Geodeettinen laitos. EUREF-päivä 29.1.2004 Teknillinen korkeakoulu Espoo

EUREF ja GPS. Matti Ollikainen Geodeettinen laitos. EUREF-päivä 29.1.2004 Teknillinen korkeakoulu Espoo EUREF ja GPS Matti Ollikainen Geodeettinen laitos EUREF-päivä 29.1.2004 Teknillinen korkeakoulu Espoo Kuinka EUREF sai alkunsa? EUREF (European Reference Frame) o Perustettiin Kansainvälisen geodeettisen

Lisätiedot

Osa 6 LandXML / Vesijohto- ja viemäriverkoston tiedot (Luonnos sovellusohjeeksi)

Osa 6 LandXML / Vesijohto- ja viemäriverkoston tiedot (Luonnos sovellusohjeeksi) Osa 6 LandXML / Vesijohto- ja viemäriverkoston tiedot (Luonnos sovellusohjeeksi) VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA ESPOO 2003 Osa 6 LandXML / Vesijohto- ja viemäriverkoston tiedot Sivu 2/39 Versiohistoria

Lisätiedot

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Näissä harjoituksissa työskennellään näkymässä Näkymät->Geometria PIIRRÄ (ja MITTAA) a) jana toinen jana, jonka pituus on 3 b) kulma toinen kulma, jonka

Lisätiedot

Seuraavat tasot sisältävät alueita ja pisteitä samassa tasossa. o Asemakaavat o Kaavayksiköt o Kiinteistöt

Seuraavat tasot sisältävät alueita ja pisteitä samassa tasossa. o Asemakaavat o Kaavayksiköt o Kiinteistöt 1 (7) 14.3.2017 SeutuCD-rajapinnan käyttöohje WFS SeutuCD-rajapinnan käyttöohje WFS HSY:n tuottamia käyttöoikeuden vaatimia aineistoja on mahdollista hyödyntää OGC-standardin mukaisena rajapintana. WFS-rajapinta

Lisätiedot

Osa 1 Sijaintitiedon toimittaminen MMH360 formaatissa Maanmittauslaitokselle

Osa 1 Sijaintitiedon toimittaminen MMH360 formaatissa Maanmittauslaitokselle Osa 1 Sijaintitiedon toimittaminen MMH360 formaatissa Maanmittauslaitokselle VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA ESPOO 2003 Osa 1 MMH360 formaattikuvaus Sivu 2/10 Alkusanat Käsillä oleva raportti on inframodel

Lisätiedot

Vaatimukset johtokartoituksille

Vaatimukset johtokartoituksille Vaatimukset johtokartoituksille 26.2.2014 Päivitetty 7.11.2014: luku 2, Mittauksen suorittaja Päivitetty : Johtokarttapalvelun osoite ja poistettu luku 2, Mittauksen suorittaja Luku 2 on päivityksen jälkeen

Lisätiedot

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon Digiroad - Kuntaylläpito Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - KUNTAYLLÄPITO Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - YLLÄPITO Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto MapInfo - ohjelmistossa Ohjeita laatiessa on käytetty MapInfon versiota 11.5.

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto MapInfo - ohjelmistossa Ohjeita laatiessa on käytetty MapInfon versiota 11.5. 1(6) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto MapInfo - ohjelmistossa Ohjeita laatiessa on käytetty MapInfon versiota 11.5. Koordinaattijärjestelmä Koordinaattijärjestelmä määrittyy WMS- ja WFS-palveluita

Lisätiedot

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Poikkeamispäätös

Lisätiedot

MAA4 Abittikokeen vastaukset ja perusteluja 1. Määritä kuvassa olevien suorien s ja t yhtälöt. Suoran s yhtälö on = ja suoran t yhtälö on = + 2. Onko väittämä oikein vai väärin? 2.1 Suorat =5 +2 ja =5

Lisätiedot

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN TOIMINNAN TARKOITUS Visio buildingsmartin tavoitteena on vakiinnuttaa tietomallintaminen osaksi rakennetun ympäristön hallintaa. Missio buildingsmart edistää kaikille rakennetun

Lisätiedot

Kanta-palveluihin tallennettavia asiakirjoja koskevien määrittelyjen versiointikäytännöt

Kanta-palveluihin tallennettavia asiakirjoja koskevien määrittelyjen versiointikäytännöt 1 (6) Kanta-palveluihin tallennettavia asiakirjoja koskevien määrittelyjen versiointikäytännöt Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KH Ensimmäinen julkaistu versio 2 (6) 1

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5 Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5 Vetuma Verkkotunnistus ja -maksaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Metadata määrityksen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Ikkunoiden U-arvon määrittäminen. Kolmilasiset alumiiniverhotut puualumiini-ikkunat Beeta 175N-S

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Ikkunoiden U-arvon määrittäminen. Kolmilasiset alumiiniverhotut puualumiini-ikkunat Beeta 175N-S TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-01049-12 27.2.2012 Ikkunoiden U-arvon määrittäminen Kolmilasiset alumiiniverhotut puualumiini-ikkunat Beeta 175N-S Tilaaja: Skaala Oy TESTAUSSELOSTUS NRO VTT-S-01049-12 1 (4) Tilaaja

Lisätiedot

Suorakulmainen kolmio

Suorakulmainen kolmio Suorakulmainen kolmio 1. Määritä terävä kulma α, β ja γ, kun sinα = 0,5782, cos β = 0,745 ja tanγ = 1,222. π 2. Määritä trigonometristen funktioiden sini, kosini ja tangentti, kun kulma α = ja 3 β = 73,2

Lisätiedot

EUREF-FIN/N2000 käyttöönotto Helsingissä

EUREF-FIN/N2000 käyttöönotto Helsingissä EUREF-FIN/N2000 käyttöönotto Helsingissä http://www.hel.fi/hki/kv/fi/kaupunkimittausosasto/kartat+ja+paikkatiedot/koordinaatisto Muutokset Helsngissä: Korkeusjärjestelmä: Tasokoordinaatisto: Pohjoiskoordinaatti

Lisätiedot

Paikkatietojen tietotuotemäärittely

Paikkatietojen tietotuotemäärittely Paikkatietojen tietotuotemäärittely Esityksen sisältö: Mikä on paikkatietotuote? Mikä on paikkatietotuoteseloste? Kuka paikkatietotuotteita määrittelee? Mikä on paikkatietotuoteselosteen sisältö? Mitä

Lisätiedot

Pilotti: Vt7_Hamina_Inframodel_geometriat. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Vt7_Hamina_Inframodel_geometriat. Pilottisuunnitelma 1 (10) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Vt7_Hamina_Inframodel_geometriat Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t)

Lisätiedot

Vt7 Parantaminen moottoritieksi Haminan kohdalla Tillinmäen alikulkusilta Teräsbetoninen jatkuva kaukalopalkkisilta

Vt7 Parantaminen moottoritieksi Haminan kohdalla Tillinmäen alikulkusilta Teräsbetoninen jatkuva kaukalopalkkisilta Tillinmäen alikulkusilta Teräsbetoninen jatkuva kaukalopalkkisilta Tillinmäen alikulkusilta Hl 8,645 m Kokonaispituus 60,0 m 22,5 + 26,5 m > 5,2 m 1 230 000 (i=145,2) Siltapaikalla Juurikorpi - Hamina

Lisätiedot

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Työraportti 2002-51 Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Mari Lahti Lokakuu 2002 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 31 Fax

Lisätiedot

Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S

Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S LAUSUNTO Nro. RTE1890/05 12.5.2005 Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S Tilaaja: Vasatherm Finland Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LAUSUNTO NRO RTE1890/05

Lisätiedot

Infran tietomallinnukseen liittyvät standardointitahot

Infran tietomallinnukseen liittyvät standardointitahot Doc Id 4E1EB2151738 Versio 0.2 Luokitus T - Technical reports Pvm 2010-11-08 Status Luonnos InfraTM Infran tietomallinnukseen liittyvät standardointitahot Dokumentin lisätiedot Projektiviite Tekijä(t)

Lisätiedot

Paikkatietojen tietotuotemäärittely

Paikkatietojen tietotuotemäärittely Paikkatietojen tietotuotemäärittely Esityksen sisältö: Mikä on paikkatietotietotuote? Mikä on paikkatietotuotemäärittely? Kuka paikkatietotuotteita määrittelee? Mikä on paikkatietotuotemäärittelyn sisältö?

Lisätiedot

Yleiset liittymisehdot (YLE 2012) Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV 2012)

Yleiset liittymisehdot (YLE 2012) Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV 2012) Yleiset liittymisehdot (YLE 2012) Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV 2012) Jarno Sederlund ja Tuomas Rauhala Verkko- ja Käyttötoimikunta 7.3.2012 Sisältö: Yleiset liittymisehdot (YLE 2012)

Lisätiedot

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit Built Environment Process Re-engineering PRE PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit 18.03.2014 Osa 12: Tietomallin hyödyntäminen infran rakentamisessa

Lisätiedot

TYÖPAJA 1: Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet

TYÖPAJA 1: Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet TYÖPAJA 1: Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Näissä harjoituksissa työskennellään näkymässä Näkymät->Geometria PIIRRÄ a) jana, jonka pituus on 3 b) kulma, jonka suuruus on 45 astetta c)

Lisätiedot

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Versio 1.0 Copyright Liikenteen turvallisuusvirasto TALLENNUSPAIKKA: MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus / hyväksyjä 1.0 Essi Laakso Lisätty ohjeeseen

Lisätiedot

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa.

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. LIITE 1 1 HARJOITUS 1 Kitara Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. Käsiteltävät asiat Edit Poly Muokkaus kuvan mukaan TurboSmooth Extrude 1. Tarkistetaan että mittayksiköt

Lisätiedot

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU 1(5) FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU Verkkoprojektissa tarkoituksenmukaisen projektinhallintatyökalun käyttö vähentää viestintään kuluvaa työaikaa merkittävästi, kun projektin osapuolilla on reaaliaikainen

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka

Tekijä Pitkä matematiikka K1 Tekijä Pitkä matematiikka 5 7..017 a) 1 1 + 1 = 4 + 1 = 3 = 3 4 4 4 4 4 4 b) 1 1 1 = 4 6 3 = 5 = 5 3 4 1 1 1 1 1 K a) Koska 3 = 9 < 10, niin 3 10 < 0. 3 10 = (3 10 ) = 10 3 b) Koska π 3,14, niin π

Lisätiedot

JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Versio: 1.0 Julkaistu: 10.4.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Suosituksen rakenne

Lisätiedot

Työajan kohdentamisen järjestelmä

Työajan kohdentamisen järjestelmä TTY-säätiö Tarjouspyyntö 1 (5) Työajan kohdentamisen järjestelmä Toimintayksiköt (TaY) 33014 TTY-säätiö sr (Tampereen teknillinen yliopisto, TTY) PL 527 33101 Tampere (TAMK) Kuntokatu 3 33520 Tampere Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Tämä dokumentti sisältää kenttäkohtaiset ohjeet WS1 Sinfokseen lisätyistä Synkka-tuotetietopankin pakollisista kentistä

Tämä dokumentti sisältää kenttäkohtaiset ohjeet WS1 Sinfokseen lisätyistä Synkka-tuotetietopankin pakollisista kentistä Ohjeen sisältö: Tämä dokumentti sisältää kenttäkohtaiset ohjeet WS1 Sinfokseen lisätyistä Synkka-tuotetietopankin pakollisista kentistä 1. Pakolliset Synkka-tuotetietopankin kentät, joista annetaan varoitus

Lisätiedot

Osa 4 LandXML / Otsikkotiedot (Luonnos sovellusohjeeksi)

Osa 4 LandXML / Otsikkotiedot (Luonnos sovellusohjeeksi) Osa 4 LandXML / Otsikkotiedot (Luonnos sovellusohjeeksi) VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA ESPOO 2003 Osa 4 LandXML / Otsikkotiedot Sivu 2/24 Versiohistoria Versio Pvm Sisältö 0.2.0-0.4.2 08.09 17.12.2003

Lisätiedot

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Sisältö Mistä tietoja koottu? Opit Yhteenveto Mistä tietoja koottu? Nämä tiedot on kerätty

Lisätiedot

FOTOGRAMMETRINEN PISTETIHENNYS

FOTOGRAMMETRINEN PISTETIHENNYS FOTOGRAMMETRINEN PISTETIHENNYS 1. Yleistä 2. Ilmakuvaus SKM Gisair Oy Työssä määritettiin ulkoinen orientointi Sotkamon kunnan keskustan alueen ilmakuvaukselle. Ilmakuvauksen teki SKM Gisair Oy keväällä

Lisätiedot

Betonin halkeamien injektointiaineiden,

Betonin halkeamien injektointiaineiden, TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00007-11 Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-kokeet 2011 Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (10) Raportin nimi Betonin halkeamien injektointiaineiden,

Lisätiedot

Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet)

Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet) Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet) 1 Yleistietoa 1.1 Nimi ja tunnisteet Museoviraston INSPIRE-aineistot (Suojellut alueet) FI. 1000272, FI. 1000034 ja FI. 1000000 FI.

Lisätiedot