Inframodel-spesifikaation päivitys Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inframodel-spesifikaation päivitys Loppuraportti"

Transkriptio

1 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R Inframodel-spesifikaation päivitys Loppuraportti Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juha Hyvärinen, Janne Porkka Luottamuksellinen

2 1 (26) Raportin nimi Inframodel-spesifikaation päivitys - Loppuraportti Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot Rakennustieto Oy InfraTM/Christer Finne PL 1004, Helsinki Projektin nimi IM päivitys Raportin laatija(t) Asiakkaan viite Tarjous VTT-V / Projektin numero/lyhytnimi / IM päivitys Sivujen/liitesivujen lukumäärä Juha Hyvärinen, Janne Porkka 17/9 Avainsanat Raportin numero Inframodel, LandXML, maarakennus, tiedonsiirto VTT-R Tiivistelmä Vuonna 2006 julkaistun, InfraModel2-projektissa tuotetun LandXML v1.0 skeeman sovellusspesifikaation päivitys vastaamaan LandXML v1.2 skeemaa. Luottamuksellisuus Luottamuksellinen Espoo Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Juha Hyvärinen, Erikoistutkija VTT:n yhteystiedot Markku Virtanen, Teknologiapäällikkö Pentti Vähä, Tutkimusprofessori, Tiimipäällikkö VTT kirjaamo PL VTT Käyntiosoite: Vuorimiehentie 5, Espoo Puh Faksi Jakelu (asiakkaat ja VTT) Tilaaja, VTT VTT:n nimen käyttäminen mainonnassa tai tämän raportin osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella.

3 2 (26) Alkusanat Tässä raportissa kuvattu inframodel spesifikaation päivitystyö on tehty syyskuussa maaliskuussa 2010 InfraTM-hankkeen toimeksiannosta. Työssä on LandXML standardin version 1.0 mukainen inframodel sovellusspesifikaatio päivitetty vastaamaan tällä hetkellä uusinta LandXML 1.2 versiota. Sovellusohje määrittelee maarakentamisen tiedonsiirrossa käytettävän inframodel tiedonsiirron sisällön. Esitystapa perustuu LandXML organisaation julkaisemaan LandXML v1.2 tiedonsiirtostandardiin (http://www.landxml.org ), jonka käyttö ohjeistetaan nyt päivitetyssä sovellusohjeessa. Sovellusohjeesta on toimitettu päivitetty verkkoversio Rakennustietosäätiön internetsivuille - sekä myös koottu dokumentti (pdf-versiona). VTT:ssa työhön ovat osallistuneet tutkija Janne Porkka ja erikoistutkija Juha Hyvärinen. Tilaajan edustajina työtä ovat ohjanneet ja valvoneet Christer Finne (RTS) ja Kalle Serén (Eurostep Oy). Lisäksi päivitysehdotus on ollut tilaajan kutsumien asiantuntijoiden kommentoitavana verkkoversiona (http://ce.vtt.fi/inframodel2009) ja kommentointia varten on myös järjestetty katselmointitilaisuus (RTS ). Tekijät kiittävät työn ohjaajia sekä kaikkia kommentointiin osallistuneita. Espoo Tekijät

4 3 (26) Sisällysluettelo Alkusanat Johdanto Tavoite Toteutus Muutokset IM2-hankkeessa dokumentoituun ohjeeseen Määrittely Otsikkotiedot Perusaineisto Väyläsuunnittelu Tie- ja katusuunnittelu Ratasuunnittelu Vesiväyläsuunnittelu Täydentävä suunnittelu ja aluemaiset rakenteet Vesihuolto Rakennelaajennukset Yhteenveto ja Johtopäätökset...15 Lähdeviitteet...17 Liite 1 Merkittävät LandXML muutokset version 1.0 jälkeen...18 Liite 2 DesignCrossSectSurf -elementin käyttöesimerkki...20 Liite 3 Vaakageometria leikkauspistein käyttöesimerkki...24

5 4 (26) 1 Johdanto InfraModel ( ) ja InfraModel2 ( ) hankkeissa kehitettiin infraprojektien tiedonsiirtoa avointa tiedonsiirtoformaattia hyödyntäväksi [1]. Hankkeissa toteutettiin LandXML [2] tiedonsiirtostandardista suomalaiseen suunnittelukäytäntöä vastaava sovellusspesifikaatio [3], joka julkaistiin vuonna Inframodel-spesifikaatio perustuu LandXML versioon 1.0 [4], standardista on sittemmin julkaistu versiot 1.1 ja 1.2 [5, 6,7]. Tämän työn tarkoituksena on tutkia LandXml standardiin tehdyt päivitykset sekä toteuttaa keskeiset standardin päivityksissä tehdyt muutokset inframodel tiedonsiirron kuvaukseen. 2 Tavoite Työn tavoitteena on ollut inframodel-tiedonsiirron saaminen paremmin uusinta LandXML-standardia vastaavaksi, ottamalla huomioon standardissa tehdyt päivitykset, sekä tutkimalla mahdollisuuksia toteuttaa inframodelrakennelaajennuksia (Features) suoraan standardin rakenteita (elementtejä ja attribuuttija) käyttäen. Tavoitteena on toteuttaa näitä päivityksiä siinä laajuudessa ja sillä tavalla kuin on inframodel-spesifikaatiota tukevien ohjelmistojen toimittajien ja niiden käyttäjien kannalta järkevintä. Tämän työn ulkopuolelle on rajattu edellisen inframodel-spesifikaation version v1.0 pilottitestauksesta esille tulleet parannus- ja muutostarpeet, samoin ohjelmistokehitykseen sekä testaukseen ja pilotointiin liittyvät tehtävät. 3 Toteutus Työ on tehty vertaamalla dokumentoituja LandXML-skeemamuutoksia [8] inframodel -spesifikaation toteutukseen; analyysin tuloksena on tuotettu hankkeen ensimmäinen väliraportti, Vaatimusmäärittely [9], jossa on listattu ja kuvattu lyhyesti kaikki LandXML-skeeman muutokset versioihin 1.1 ja 1.2, sekä merkitty kaikki ne muutokset, joiden on arvioitu vaikuttavan inframodel -tiedonsiirtoon sen alkuperäisessä laajuudessa. Vaatimusmäärittelyn perusteella on tuotettu yhteenveto tarpeellisista muutoksista ja niiden toteutuksesta, sekä päivitetty online-dokumentaatio (luonnosversiot lokamarraskuussa 2009), joista saatujen kommenttien ja katselmointitilaisuudessa saadun palautteen perusteella on tuotettu lopullinen sovellusohje, on-line [10] ja pdf-versio [11]. Vaatimusmäärittely on myös tarkistettu katselmointitilaisuudessa esiin tulleita muutosdokumentissa [8] mainitsemattomia skeemamuutoksia vastaan.

6 5 (26) 4 Muutokset IM2-hankkeessa dokumentoituun ohjeeseen 4.1 Määrittely Tässä luvussa on kuvattu IM2-hankkeen loppuraportin [1] luvun 4 (Projektin tulokset) sisältöön tästä päivityksestä kohdistuvat muutokset. inframodel - sovellusohjeen kattamaan laajuuteen ei tässä päivityksessä ole tehty muutoksia (käsitellyt kokonaisuudet ja niiden sisällöt ovat samat). Kunkin muutoksen kohdalla viitataan liitteen 1 taulukkoon muutos-id:n avulla. 4.2 Otsikkotiedot Siirtotiedoston tiedot juurielementissä (<LandXML>): käytetty LandXMLskeeman versio påivitetty 1.0 -> 1.2 (ID: 040). Siirtotiedoston juurielementin <LandXML> avulla ohjelmistot varmistavat tiedostorakenteen oikeellisuuden, siinä määritellään: date tallennuspäivämäärä [yyyy-mm-dd] time tallennuskellonaika [hh:mm:ss] version tiedostossa käytetty skeemaversio [1.2] language sisällön kieliasetus [Finnish] readonly kirjoitussuojaus poissa päältä / päällä [false true] Mittayksiköt: Lisätty Units-elementtiin attribuutit latlongangularunit (leveys- ja pituusasteet) ja elevationunit (korkeusasema) mittayksiköille (ID: 016). Metrijärjestelmän mittayksiköt <Units>.<Metric> areaunit pinta-ala [hectare squaremeter squaremillimeter squarecentimeter] linearunit etäisyys [millimeter centimeter meter kilometer] volumeunit tilavuus [cubicmeter liter hectaremeter] temperatureunit lämpötila [celsius kelvin] pressureunit paine [HPA millibars mmhg millimeterhg] diameterunit halkaisija [millimeter centimeter meter kilometer] widthunit leveys [millimeter centimeter meter kilometer] heightunit korkeus [millimeter centimeter meter kilometer] velocityunit nopeus [meterspersecond kilometersperhour] flowunit virtaus [cubicmetersecond literpersecond literperminute] angularunit kulma [radians grads decimal degrees decimal dd.mm.ss] directionunit latlongangularunit suunta leveys ja pituusasteiden kulma [radians grads decimal degrees decimal dd.mm.ss] [radians grads decimal degrees decimal dd.mm.ss] elevationunit korkeusasema [meter kilometer feet miles]

7 6 (26) Korkeus- ja koordinaattijärjestelmän määrittävään CoordinateSystem-elementtiin lisätty valinnainen attribuutti ogcwktcode (ID: 019). Korkeus- ja koordinaattijärjestelmän määrittävään CoordinateSystem-elementtiin lisätty valinnainen attribuutti epsgcode, sekä attribuutti filelocation muutettu valinnaiseksi (ID: 034). Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän <CoordinateSystem> määreet: desc määrittely selvennetään järjestelmätietoja name epsgcode ogcwktcode koordinaattijärjestelmän nimi EPSG koodi OGC koodi horizontalcoordinatesystemname koordinaattijärjestelmän nimi rotationangle verticalcoordinatesystemname koordinaattijärjestelmän kiertokulma korkeusjärjestelmän nimi HUOM! Asetettava nimi kun käytetään EPSG tai OGC koordinaattijärjestelmiä. llmoitetaan koodia vastaava nimi järjestelmistä: 1) EPSG nimi (kts. alla) 2) OGC nimi HUOM! Asetettava kun käytössä EPSG koordinaattijärjestelmä. Järjestelmän koodi, luku välillä esim. [23035] = ED50 / UTM zone 35N esim. [3067]= ETRS89 / ETRS-TM35FIN esim. [25835]= ETRS89 / UTM zone 35N esim. [7409]= EVRF2000 esim. [4123]= KKJ esim. [2393]= KKJ / Finland Uniform Coordinate System esim. [3386]= KKJ / Finland zone 0 esim. [2391]= KKJ / Finland zone 1 esim. [2392]= KKJ / Finland zone 2 esim. [2394]= KKJ / Finland esim. [32235]= WGS 72 / UTM zone 35N esim. [32435]= WGS 72BE / UTM zone 35N esim. [3263] = 84 / UTM zone 35N HUOM! Asetettava kun käytössä OGC koordinaattijärjestelmä. Järjestelmän koodi HUOM! Asetettava kun käytetään muuta kuin EPSG tai OGC koordinaattijärjestelmää. Ilmoitetaan käytettävän koordinaattijärjestelmän nimi (Huom! Ei kuvata name, EPSG tai OGC koodeja) mittayksikkö kulma, esim. [0] HUOM! Asetettava kun korkeusjärjestelmä ei sama kuin koordinaattijärjestelmä. esim. Maanmittauslaitos N60 [N60] Lajikoodausjärjestelmät: kaikissa rakennelaajennus-elementeissä (Feature) uusi name-attribuutti, jolle voidaan antaa kunkin rakennelaajennus-instanssin yksilöivä nimi. (ID: 004).

8 7 (26) Rakennelaajennusten lähde lisätty (FeatureDictionary), tämän avulla tunnistetaan inframodel -lähtöiset rakennelaajennukset ja osoitetaan niiden määrittelyjen sijainti. Tässä yhteydessä source-attribuutin käyttö Feature-elementeissä muutetaan: ei viitata suoraan lähde-dokumentin sijaintiin, vaan rakennelaajennuksen lähteen määrittävään elementtiin tämän name-attribuutin avulla (inframodel). (ID: 016). "inframodel" <Feature> name yksilöllinen nimi esim. [IM_1] code koodi [IM_codings] source lähde [inframodel] lajikoodausjärjestelmät <Property> label [terraincoding] maastokuvauksen lajikoodausjärjestelmä value [TIEL] label [surfacecoding] pintakuvauksen lajikoodausjärjestelmä value [yleinen] label [infracodingn] vaihtoehtoiset järjestelmät maasto- ja/tai pintakuvaukseen, N=1, 2, 3 jne. value esim. ohjelma X [infracoding1="x"] esim. organisaaatio Y [infracoding2="y"] Rakennelaajennusten määrittely <FeatureDictionary> on versiopäivityksessä (v1.2) lisätty uusi elementti. name nimi [inframodel] version versio [1.2] Tiedostoviittaukset <DocFileRef> name nimi [inframodel_tiedonsiirron_sovellusohje_v1.2.pdf] location sijainti [http://www.rts.fi/inframodel2010] 4.3 Perusaineisto Kolmioverkon kuvaukseen elementtiin (<F>) lisätty valinnainen attribuutti b, jolla määritellään kolmion sivun liittyminen taiteviivaan (ID: 005). Kolmioverkon kuvaukseen elementtiin (<F>) lisätty valinnaiset attribuutit i ja n, joilla määritellään kolmion näkyvyys sekä sen sivujen liittyminen muihin kolmioihin (ID: 030). Kolmion <F> valinnaiset määreet: i näkyvyys n ympäröivät sivut b taiteviivan sivuaminen [1] = on osa kolmiointia, mutta ei näytetä Kuvataan kokonaisluvulla onko sivun vieressä toista kolmiota [0] = ei sivua [kolmion implisiittinen järjestysluku] = osoittaa minkä kolmion vieressä sivu on esim. [0 2 3] = sivu1 (ei kolmiota), sivu 2 (kolmio 2), sivu 3 (kolmio 3) Lisätietoja kuvasta alla Kolmion summaluvulla mitkä kolmion sivut sivuavat taiteviivaa (arvo 0-7) sivu 1 + sivu 2 + sivu 3 = esim. 4 = vain sivu 3 sivuaa taiteviivaa

9 8 (26) Taiteviivan tyyppimääre (attribuutti brktype) muutettu valinnaiseksi ja sille määritelty enumeraatio-tyyppi (ID: 021). Yksittäisen taiteviivan <BreakLine> määreet: brktype taiteviivan tyyppi [standard, wall, proximity, nondestructive] desc määrittely name yksilöllinen nimi state tila ei käytössä [abandoned] poistettu [destroyed] käytössä [existing] suunnittelu [proposed] Rakennelaajennus-elementeissä (Lajikoodausjärjestelmät, Suunnitelun tiedot) uusi name-attribuutti jolle voidaan antaa yksilöllinen arvo kunkin rakennelaajennuksen tunnistamiseksi; source-attribuutin arvoksi asetetaan inframodel (ID: 004). Vrt. kohta 4.2 Otsikkotiedot "inframodel" <Feature> (lajikoodausjärjestelmät). 4.4 Väyläsuunnittelu Inframodel-tiedonsiirrossa väylä voidaan mallintaa linjaus-elementeillä, linjakuvauksen viivaketjuista muodostettavana viivavallina tai pintamallina sekä useista pinnoista koostuvana rakennemallina; lisäksi linjauksen yhteydessä voidaan siirtää poikkileikkauksiin liittyviä parametreja, muttei varsinaista poikkileikkausgeometriaa. LandXML versio 1.2 antaisi mahdollisuuden myös poikkileikkausten geometrian siirtämiseen, mutta tämä olisi merkittävä laajennus inframodel-laajuuteen, eikä sitä ole toteutettu tämän päivityksen yhteydessä 1. Sen sijaan aiemmin inframodel-laajuuteen rakennelaajennuksina kuuluneet poikkileikkausparametrit on siirretty standardin CrossSect-elementin attribuuteiksi niiltä osin kuin se on mahdollista, ja siirretty jäljelle jäävä rakennelaajennus tämän elementin sisälle. (ID: 023, 031). Poikkileikkausparametreina on aiemmassa inframodel-spesifikaatiossa määritelty myös ratasuunnittelun kallistustietoja, jotka 1 Kts. LIITE 2 - DesignCrossSectSurf -elementin käyttöesimerkki poikkileikkausgeometrian esittämisestä.

10 9 (26) on siirretty standardin uuteen Cant-elementtiin. (ID: 036). Muutoksista eri väylien suunnittelussa kts. luvut 4.5 (tie ja katu), 4.6 (rata) ja 4.7 (vesiväylä). Huom. Myös edellisen version (v1.0) kuvaustapaa poikkileikkausparametreille (v1.0 rakennelaajennukset) on tuettava alaspäin yhteensopivuutta vaadittaessa. Linjauksen kuvausta on LandXML versiossa 1.2 lisätty mahdollistamalla vaakageometrian esitys kaarien leikkauspisteiden avulla (AlignPIs). Tämä olisi merkittävä lisäys inframodel-laajuuteen, eikä sitä ole toteutettu tämän päivityksen yhteydessä 2. Väylän viivamalli muodostamisessa käytettävään "IM_stringlineLayers" rakennelaajennukseen ominaisuusmääre (label) alignments jossa viivamallin kuhunkin kerokseen kuuluvien linjojen nimet luetellaan. Tällä korjataan versiossa v1.0 rakennelaajennukselle esitetty LandXML-skeeman vastainen käyttötapa. "IM_stringLineLayers" <Feature> name yksilöllinen nimi esim. [IM_8] code koodi [IM_stringlineLayers] source lähde [inframodel] "IM_stringLineLayer" <Feature> - Viivamallin kerros 1 <Property> name yksilöllinen nimi esim. [IM_9] code koodi [IM_stringlineLayer] source lähde [inframodel] label [name] kerroksen nimi value esim. [ajorata] label [alignments] kerroksen linjat vasemmalta oikealle value label [centreline] kerroksen keskilinja value esim. [mittalinja] label [surfacecoding] pintakoodi value label [surfacecodingdesc] pintakoodin selite value esim. [VasenReuna,Mittalinja,OikeaReuna] maastopisteiden lajikoodausjärjestelmän koodi, esim. [15] maastopisteiden lajikoodausjärjestelmän selite, esim. [Päällyste] 4.5 Tie- ja katusuunnittelu Aiemmin rakennelaajennukseen "IM_crossSect" kuuluneet poikkileikkausparametrit on siirretty standardin CrossSect-elementin attribuuteiksi niiltä osin kuin se on mahdollista, ja siirretty jäljelle jäävä rakennelaajennus tämän elementin sisälle (rakennelaajennusta "IM_crossSects" ei enää käytetä). (ID: 023, 031). 2 Kts. LIITE 3 - Vaakageometria leikkauspistein käyttöesimerkki AlignPI elementistä.

11 10 (26) Kuvaushierarkia <Alignments> <Alignment> <CoordGeom> Linjaus (yksi jatkuva mittalinja) Linja Geometria (kuvatun kohteen mukaisesti) <Line> *1) Suora (geometrialinja) <IrregularLine> *2) Viivaketju <Curve> *1) Kaari (geometrialinja) <Spiral> *1) Siirtymäkaari (geometrialinja) <Profile> <ProfAlign> <CrossSects> Profiili (kuvatun kohteen mukaisesti) Pystygeometria <PVI> *1) Pystygeometrian piste (geometrialinja) <CircCurve> *1) <CrossSect> <Feature> Pystykaari (geometrialinja) Poikkileikkaukset Poikkileikkaus "IM_crossSect" rakennelaajennus (mittalinja) poikkileikkausparametrit ja sivukaltevuus Poikkileikkauksen <CrossSect> määreet sta alkupaalu esim. [ ] name nimi tie: esim. [M-2x11.75/ ] katu: esim. [Katu poikkileikkaus 1] desc määrittely tie: esim. [2 ajorataa] katu: esim. [2 ajorataa, jalkakäytävät] tie: tyypit a, b, c, f, x [a b c f x] tyyppi x poikkileikkausmuutos alkaa tai secttype poikkileikkaustyyppi on käynnissä. lisätietoja Tiehallinto esim. [a] katu: tyypit sovittava osapuolten kesken "IM_crossSect" <Feature> name yksilöllinen nimi esim. [IM_9] code koodi [IM_crossSect] source lähde Parametrit <Property> [inframodel] label [pavementclass] päällysrakenneluokka value label label label [pavementthickness] päällysrakennepaksuus lisätietoja Tiehallinto [subgradeloadcapacityclass] alusrakenteen kantavuusluokka [slope] tie: ajoratojen tai katu: ajoratojen ja jalkakäytävien merkitsevät sivukaltevuusarvot value value value tie: luokat [ ] lisätietoja Tiehallinto esim. [2] mittayksikkö etäisyys esim. [ ] tie: luokat [A B C D ue uf ug uh ui] lisätietoja Tiehallinto esim. [A] %, vasemmalta oikealle, erotin välilyönti tie: esim. [ ] katu: esim. [ ]

12 11 (26) Huom. Myös edellisen version (v1.0) kuvaustapaa poikkileikkausparametreille (v1.0 rakennelaajennukset) on tuettava alaspäin yhteensopivuutta vaadittaessa. 4.6 Ratasuunnittelu Aiemmin rakennelaajennukseen "IM_crossSect" kuuluneet poikkileikkausparametrit on siirretty standardin CrossSect-elementin attribuuteiksi niiltä osin kuin se on mahdollista, ja siirretty jäljelle jäävä rakennelaajennus tämän elementin sisälle (rakennelaajennusta "IM_crossSects" ei enää käytetä). (ID: 023, 031). Poikkileikkausparametreina aiemmassa inframodel-spesifikaatiossa määritellyt kallistustiedot on siirretty standardin uuteen Cant-elementtiin. (ID: 036). Kuvaushierarkia <Alignments> <Alignment> <CoordGeom> Linjaus (yksi jatkuva mittalinja) Linja Geometria (kuvatun kohteen mukaisesti) <Line> *1) Suora (geometrialinja) <IrregularLine> *2) Viivaketju <Curve> *1) Kaari (geometrialinja) <Spiral> *1) Siirtymäkaari (geometrialinja) <StaEquation> <Cant> <CantStation> <SpeedStation> <Profile> <ProfAlign> <CrossSects> Kilometripaalutus Raidetiedot Raidetieto (pituusmittaraide / raiteen keskilinja) Kallistus ja mitoitusnopeus Mitoitusnopeus (pituusmittaraide / raiteen keskilinja) Profiili (kuvatun kohteen mukaisesti) Pystygeometria <PVI> *1) Pystygeometrian piste (geometrialinja) <CircCurve> *1) Pystykaari (geometrialinja) <CrossSect> <Feature> Poikkileikkaukset Poikkileikkaus "IM_crossSect" rakennelaajennus (pituusmittaraide) poikkileikkausparametrit ja sivukaltevuus Poikkileikkauksen <CrossSect> määreet sta alkupaalu esim. [ ] name nimi esim. [Raide1-1] desc määrittely esim. [Poikkileikkaus 1] secttype normipoikkileikkaus lisätietoja RATO Kuvataan: 1) Raidetyypi: Jatkuvakiskoraide, Pitkäkiskoraide, Lyhytkiskoraide [Jk Lk Pk] 2) Raiteiden lukumäärä 3) maaleikkaus, penkere, kallioleikkaus [L P Ka] 4) kirjaintunnus betoniratapölkkyraide, sorarata [B Sr] 5) rakennekerrosten yhteispaksuus millimetreinä 6) kaukalopohjainen leikkaus k 7) rakenteen pengerleveys sekä kallioleikkauksen leveys suoralla radalla metreinä esim. [Jk-2-LB1400-9,0]

13 12 (26) "IM_crossSect" <Feature> name yksilöllinen nimi esim. [IM_10] code koodi [IM_crossSect] source lähde Parametrit <Property> [inframodel] label [tracks] raiteiden lukumäärä value numero, esim. [2] label label label [trackdist] [thickness] [bedwidth] raiteiden etäisyys lisätietoja RATO rakennekerrosten yhteispaksuus lisätietoja RATO pengerleveys tai kallioleikkauksen leveys lisätietoja RATO value value value mittayksikön etäisyys mukaisesti, esim. [ ] mittayksikön etäisyys mukaisesti, esim. [ ] mittayksikön leveys mukaisesti, esim. [ ] Huom. Myös edellisen version (v1.0) kuvaustapaa poikkileikkausparametreille (v1.0 rakennelaajennukset) on tuettava alaspäin yhteensopivuutta vaadittaessa. 4.7 Vesiväyläsuunnittelu Aiemmin rakennelaajennukseen "IM_crossSect" kuuluneet poikkileikkausparametrit on siirretty standardin CrossSect-elementin attribuuteiksi niiltä osin kuin se on mahdollista, ja siirretty jäljelle jäävä rakennelaajennus tämän elementin sisälle (rakennelaajennusta "IM_crossSects" ei enää käytetä). (ID: 023, 031). Kuvaushierarkia <Alignments> <Alignment> <CoordGeom> Linjaus (yksi jatkuva mittalinja) Linja Geometria (kuvatun kohteen mukaisesti) <Line> *1) Suora (geometrialinja) <IrregularLine> *2) Viivaketju <Curve> *1) Kaari (geometrialinja) <Spiral> *1) Siirtymäkaari (geometrialinja) <Profile> <ProfAlign> <CrossSects> Profiili (kuvatun kohteen mukaisesti) Pystygeometria <PVI> *1) Pystygeometrian piste (geometrialinja) <CircCurve> *1) <CrossSect> <Feature> Pystykaari (geometrialinja) Poikkileikkaukset Poikkileikkaus "IM_crossSect" rakennelaajennus (mittalinja) poikkileikkausparametrit

14 13 (26) Poikkileikkauksen <CrossSect> määreet sta alkupaalu esim. [ ] name nimi Osapuolten sopima, esim. [Poikkileikkaus1] desc määrittely esim. [paalut ] secttype poikkileikkaustyyppi Osapuolten sopima, esim. [epäsymmetrinen] "IM_crossSect" <Feature> name yksilöllinen nimi esim. [IM_11] code koodi [IM_crossSect] source lähde [inframodel] Parametrit <Property> label [depth] väylän haraussyvyys value mittayksikkö etäisyys, esim. [ ] label [width] väyläleveys value mittayksikkö etäisyys, esim. [ ] label [waterlevel] mitoittava vedenpinnan korkeustaso value mittayksikkö etäisyys, korkeusjärjestelmän suhteen esim. [ ] Huom. Myös edellisen version (v1.0) kuvaustapaa poikkileikkausparametreille (v1.0 rakennelaajennukset) on tuettava alaspäin yhteensopivuutta vaadittaessa. 4.8 Täydentävä suunnittelu ja aluemaiset rakenteet Ei muutoksia. 4.9 Vesihuolto Putkiverkoston solmupisteiden virtaussuuntaan lisätty enumeraatio "both" (molemmat). (ID: 014). Liitynnän <Invert>määreet: elev korkeusasema, vesijuoksu [korkeusasema] flowdir virtaussuunta tulo / lähtö / molemmat [in out both] refpipe putkiviite esim. [Putki1] Lisätty putkiverkoston putkityyppi EggPipe (munanmuotoinen putki). (ID: 033). Munanmuotoisen putken <EggPipe> määreet: height korkeus mittayksikkö korkeus span leveys mittayksikkö leveys desc määrittely esim. [250/200 SN8 MUNA] material materiaali vaihtoehtoja mm. [betoni pvc pe pel peh pem pp sg], esim. [pvc] thickness paksuus mittayksikkö etäisyys

15 14 (26) Kuvaushierarkia Kaarevan putken määritykseen lisätty Center-elementti (korvaa aiemmin rakennelaajennuksessa esitetyn tiedon) (ID: 033). <Pipes> <Pipe> Putkityypit <CircPipe> *2 <EggPipe> *2 Putket Putki Pyöreä putki Munanmuotoinen putki <ElliPipe> *2 Soikea putki <RectPipe> *2 <Channel> *2 <Feature> <Center> Suorakulmainen putki Kouru "IM_pipe" rakennelaajennus putken lisätiedot Keskipiste, 3D, kaareva putki Putken kaarevuus ilmaistaan 3D koordinaatein <Center> elementissä. <Center>pohjoiskoordinaatti itäkoordinaatti korkeusasema</center> Huom. Myös edellisen version (v1.0) kuvaustapaa (rakennelaajennus) on tuettava alaspäin yhteensopivuutta vaadittaessa Rakennelaajennukset Rakennelaajennusten lähde lisätty (FeatureDictionary), tämän avulla tunnistetaan inframodel-lähtöiset rakennelaajennukset ja osoitetaan niiden määrittelyjen sijainti. Tässä yhteydessä source-attribuutin käyttö Feature-elementeissä muutetaan: ei viitata suoraan lähde-dokumentin sijaintiin, vaan rakennelaajennuksen lähteen määrittävään elementtiin tämän name-attribuutin avulla (inframodel). (ID: 016). Kaikissa rakennelaajennus-elementeissä (Feature) uusi name-attribuutti, jolle voidaan antaa kunkin rakennelaajennus-instanssin yksilöivä nimi. (ID: 004). Aiemmin rakennelaajennukseen "IM_crossSect" kuuluneet poikkileikkausparametrit on siirretty standardin CrossSect-elementin attribuuteiksi niiltä osin kuin se on mahdollista, ja siirretty jäljelle jäävä rakennelaajennus tämän elementin sisälle (rakennelaajennusta "IM_crossSects" ei enää käytetä). (ID: 023, 031). Poikkileikkausparametreina aiemmassa inframodel-spesifikaatiossa määritellyt ratasuunnittelun kallistustiedot on myös siirretty standardin uuteen Cantelementtiin. (ID: 036). Kaarevan putken määritykseen lisätty Center-elementti korvaa aiemmin IM_pipe rakennelaajennuksessa esitetyn tiedon (ID: 033). Väylän viivamalli muodostamisessa käytettävään "IM_stringlineLayers" rakennelaajennukseen ominaisuusmääre (label) alignments jossa viivamallin kuhunkin kerokseen kuuluvien linjojen nimet luetellaan. Tällä korjataan versiossa v1.0 rakennelaajennukselle esitetty LandXML-skeeman vastainen käyttötapa.

16 15 (26) 5 Yhteenveto ja Johtopäätökset Tämä inframodel sovellusohjeen päivitys on tehty teknisenä ylläpitona vastaamaan viimeisintä LandXML-skeemaversiota. Tehtävä on ollut selkeä ja toteutus sinänsä suoraviivaista; työssä ei ole ollut tarkoituksena aiemman inframodel version v1.0 laajentaminen kattamaan uusia LandXML-skeeman mahdollistamia sovellusalueita tai -tapoja, vaikka sinänsä hyvinkin hyödyllisiksi katsottuja piirteitä olisi mahdollista sisällyttää sovellusohjeeseen (kts. esim. liitteet 2 ja 3). Myöskään tässä työssä ei ole tarkasteltu inframodel-pilotoinnissa esiin tulleita tarpeita sovellusohjeen päivittämiseksi tai ehdotuksia LandXML-skeeman kehittämiseksi. Molemmat edellä mainitut rajaukset ovat selkiyttäneet työn toteuttamista, mutta samalla todennäköisesti rajoittavat päivitysversion käytettävyyttä. Jatkossa olisi syytä pyrkiä keräämään kootusti implementoinnin ja pilotoinnin yhteydessä esiin tulevat ohjelmistokehittäjien havaitsemat muutos- ja laajennustarpeet (paitsi inframodel -sovellusohjeeseen myös LandXML skeemaan kohdistuvia); samoin käyttäjiltä (suunnittelijat, rakentajat) tulevat toiveet uusien ominaisuuksien lisäämisestä inframodel-tiedonsiirtoon olisi saatava kirjattua. Tällä tavalla sovellusohjeen todellista päivitystarvetta voitaisiin säännöllisesti seurata (LandXML-version päivittymisen rinnalla) ja päivitykset pystyttäisiin toteuttamaan samalla kertaa kaikkien tarpeiden osalta. Koottu kokoaminen voisi olla järjestettävissä esim. InfraTM ryhmän toimesta sovellusohjeen kotisivujen yhteyteen liitettävän keruujärjestelmän avulla (johon voisi kuulua joitakin sosiaalisen median välineitä inframodel kehittäjä-käyttäjä yhteisön kokoamiseksi). Laajemmat uudet kokonaisuudet joita inframodel tiedonsiirtoon pidetään tarpeellisena liittää, tulisi koota projekteiksi käyttötapauksittain, jolloin kussakin tapauksessa uusista ominaisuuksista hyötyvät toimijat on mahdollista tunnistaa ja sitouttaa projektiin. Sitouttamisen onnistuminen on kiinni paitsi toimijakohtaisten hyötyjen tunnistamisesta ja osoittamisesta, myös edellyttää inframodeltiedonsiirron ja yleensäkin avoimeen standardiin perustuvan toimintatavan yleistä hyväksyntää alan toimijoiden keskuudessa; tämän hyväksynnän ja avoimen tiedonsiirron kysynnän synnyttämisessä esim. InfraTM hanke on avainasemassa. Koska tiedonsiirron spesifikaatio yksinään ei vielä ole käytännössä hyödyllinen, tulisi jatkossa sovittaa yhteen inframodel-päivitykset, sovellusohjeen ottaminen huomioon LandXML-standardia tukevissa sovelluksissa (implementointi) ja näiden sovellusten käyttäjien opastaminen ja ohjeistaminen inframodeltiedonsiirtoon. Kuvassa seuraavalla sivulla on esitetty mahdollinen malli inframodel-spesifikaation jatkokehitykselle. Ohjelmistotalojen kannalta on tärkeää, että Suomalainen inframodel-tiedonsiirto jatkossakin on kansainvälisen standardin (LandXML) mukaista, jottei (pienille) kotimarkkinoille jouduta toimittamaan täysin räätälöityjä ratkaisuja, vaan laajemmille markkinoille kehitettyjen soveltaminen on mahdollista. Myös suunnittelijoiden ja konsulttien kansainvälisen toiminnan kannalta on edullista jos heidän käytössään olevat työkalut ja omaksumansa työskentelytavat ovat tiedonsiirron osalta helposti hyödynnettävissä kotimaan ulkopuolellakin.

17 16 (26) TIEDONSIIRTOTARPEET PRIORISOINTI KÄYTTÖÖNOTOLLE LÄHTÖ- TIETOJEN HANKINTA 3 SUUN- NITTELU RAKEN- TAMINEN RAKENNETUN TODENTA- MINEN KÄYTTÖ JA YLLÄPITO LUOVUTUS- MITTAUKSET Prosessi 1 2 n Urakoitsijan intressi? Vaatimukset & ohjeet ohjelmistoille Vaatimukset & ohjeet käyttäjille + käytön vaatiminen hankkeissa! Tilaajan intressi? 2. Development project 1. Development project Requirements Validation Specification Guidelines Problem owner (Clients, consultants, contractors,,,) Specification owner (InfraTM?) Implementation SW-providers Testing SW-providers (+ neutral test-lab?) Problem owner (Pilot projects) Specification owner (gen. requirements) Problem owner (spec. requirements) SW-providers (application specific guide)

18 17 (26) Lähdeviitteet 1. InfraModel2 loppuraportti, v ( ). URL: 2. LandXML-kotisivu: LandXML.org. URL: 3. InfraModel-spesifikaatio v1.0. URL: 4. LandXML schema version 1.0. URL: 1.0/LandXML-1.0.xsd 5. LandXML schema version 1.1. URL: 1.1/LandXML-1.1.xsd 6. LandXML schema version 1.2 online documentation. URL: 7. LandXML schema version 1.2 documentation (word). URL: 8. Cumulative LandXML-1.2 changes since LandXML-1.0. Prepared by Nathan Crews, authors Bruce Dana, Nevil Cumerford, Richard Bradshaw, Anselm Haanen, Shaelynn CTR Hales, Nathan Crews. July 29, URL: 9. InfraModel-spesifikaation päivitys, Vaatimusmäärittely. Hyvärinen, J., Porkka, J Inframodel-tiedonsiirron sovellusohje v1.2, online-dokumentaatio. Hyvärinen, J., Porkka, J URL: 11. Inframodel-tiedonsiirron sovellusohje v1.2, dokumentaation pdf-versio. Hyvärinen, J., Porkka, J

19 18 (26) Liite 1 Merkittävät LandXML muutokset version 1.0 jälkeen Muutokset versiopäivityksessä LandXML v1.0 --> v1.2 Taulukossa esitellään lyhyesti inframodel tiedonsiirron sovellusohjeeseen versiopäivityksessä (v1.2) tehdyt muutokset. ID LandXML muutos Kuvaus 004 Added an optional "name" attribute to the <Feature> element Rakennelaajennukseen lisätty valinnainen nimi - attribuutti, helpottaa viittaamista. inframodel tiedonsiirrossa name attribuutin arvoksi on määritelty yksilöllinen nimi, jotta rakennelaajennuksiin on mahdollista viitata. Lisäksi viitteeksi source asetetaan "inframodel", jolla viitataan rakennelaajennusten määrittelyyn. 005 TIN face breakline attribute "b" added to <F> element Kolmioverkon kolmiokuvauksen yhteydessä sivun liittyminen taiteviivaan (kts. 030): "b" summaluvulla ilmoitetaan mitkä kolmion sivut leikkaavat taiteviivan. 014 Added "both" value to enumeration PipeFlowType to indicate invert flow direction for structures 016 Additions to support FAA Airport Surveying-GIS Program (www.airports-gis.faa.gov) 019 Changes to <CoordinateSystem> to support OGC Well Known Coordinate System names. Putkiverkoston solmupisteiden virtaussuuntaan lisätty enumeraatio "both" molemmat. Useita FAA: vaatimia lisäyksiä. 1) Mittayksiköt: lisätty 2 yksikköä listaan 2) Lisätty Rakennelaajennusten määrittelyn lähde elementiksi (FeatureDictionary). 3) Z - koordinaatin tulkintaa selkeytetty, 4) Pistemäärittelyyn (CgPoint) lisätty 4 attribuutia, jotka optionallisia ja eivät käytössä inframodel tiedonsiirrossa. Koordinaattijärjestelmiin OGC (Open Geospatial Consortium) tuki lisäämällä valinnainen ogcwktcode -attribuutti (kts. myös 034) 021 Added breakline enumerations Taiteviivan enumeraatioita tarkennettu, elementti and defined <Breakline>.brkType valinnaiseksi ja lisätty enumeraatioita; attribute inframodel tiedonsiirrossa käytetään standard Changes to 3D Road Model <DesignCrossSect> 026 Clarified the difference between angle and a direction arvoa. 3D väyläkuvausta monipuolistettu Poikkileikkauksen esitystapaa päivitetään tässä vaiheessa vain parametrien kuvauksen osalta (ei geom.). Kaikkien kulmien oletusarvo "radians". inframodel tiedonsiirrossa käytetään aina asetusta "grads".

20 19 (26) ID LandXML muutos Kuvaus 030 Added optional "i" and "n" attributes to <F> element Lisäys pintaverkon elementin kuvaustavan määrittämiseksi: 1) "i" ilmaisee näkyvyyden 2) "n" mihin kolmioihin sivut liittyvät. 033 Pipe network changes; Added Päivitetty putkiverkoston putkityyppejä, <Center> element and <EggPipe> 1) Center elementti lisätty kaarevan putken määritykseen (rakennelaajennuksen korvaus) 2) Lisätty munanmuotoisen putken esitystapa 034 Changed <CoordinateSystem> to support common EPSG coordinate system names shared by OpenGIS and GML schemas. Attribute "filelocation" is no longer required 036 Added railway cant (superelevation) data to <Alignment> 040 LandXML-1.2 <LandXML> header element Koordinaattijärjestelmien viittaustapa OpenGIS ja GML yhteensopivaksi; lisätty valinnainen epsgcode -attribuutti. filelocation -attribuutti muutettu valinnaiseksi. Ratalinjausten kallistusten ja nopeuksien kuvausten päivitys. Cant elementti alielementteineen CantStation ja SpeedStation. Sisältää vain oleelliset kallistus- ja nopeusmääreet, muut ratapoikkileikkauksen parametritiedot siirretty esitettäväksi rakennelaajennuksessa CrossSect elementin alla (yhdenmukaisesti muiden väylien poikkileikkaustietojen kanssa, vrt. 023). Skeemapäivitys juurielementiin, vaikutukset kaikkiin tiedostoihin ja esimerkkeihin Muutosehdotukset joita ei toteutettu versiopäivityksessä LandXML v1.0 --> v1.2 Taulukossa esitellään lyhyesti inframodel tiedonsiirron sovellusohjeeseen versiopäivityksessä (v1.2) ehdotetut muutokset joita ei toteutettu. ID LandXML muutos Kuvaus Fixed <AlignPI> definition for schema validation (does not affect or change instance data structure) Add support for PI based alignment definitions Määrittelyn tarkennus väylägeometrian kuvaukseksi tarkkojen koordinaattien lisäksi myös leikkauspisteiden avulla. (Kts. 039). inframodel tiedonsiirrossa vaakageometrialle kuvaamista leikkauspistein ei lisätä sovellusohjeeseen. (Informatiivinen esimerkki on-linen versiossa) Changes to 3D Road Model <DesignCrossSect> Added <DesignCrossSectSurf > to <Alignment>.<CrossSects>.<CrossSect> 3D väyläkuvausta monipuolistettu, maan ja suunnitelman pinnat erikseen (kts. 031). Poikkileikkauksen geometrian esitystapaa ei päivitetä tässä vaiheessa. (Informatiivinen esimerkki on-linen versiossa).

Inframodel 2 kehityshanke

Inframodel 2 kehityshanke Inframodel 2 kehityshanke 30.9.2005 Inframodel2 esittely Yleistä Hankkeen tavoitteet Hankkeen osapuolet ja organisointi Budjetti ja rahoitus Aikataulu ja osatehtävät Työskentely ja dokumentointi LandXML

Lisätiedot

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

Osa 5 LandXML / Linjaus- ja tasaustiedot (Luonnos sovellusohjeeksi)

Osa 5 LandXML / Linjaus- ja tasaustiedot (Luonnos sovellusohjeeksi) Osa 5 LandXML / Linjaus- ja tasaustiedot (Luonnos sovellusohjeeksi) VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA ESPOO 2003 Osa 5 LandXML / Linjaus- ja tasaustiedot Sivu 2/35 Versiohistoria Versio Pvm Sisältö

Lisätiedot

Koordinaattimuunnospalvelut Reino Ruotsalainen

Koordinaattimuunnospalvelut Reino Ruotsalainen Koordinaattimuunnospalvelut 11.12.2009 Reino Ruotsalainen MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA 2009 Lisätietoja: http://www.fgi.fi/julkaisut/pdf/gltiedote30.pdf Geodeettisen laitoksen tiedote 30/2009: SUOMEN

Lisätiedot

2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat

2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat 2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat Laskentatavat Yleistä - vaakageometrian suunnittelusta Paalu Ensimmäinen paalu Ensimmäisen paalun tartuntapiste asetetaan automaattisesti 0.0:aan. Tämä voidaan muuttaa

Lisätiedot

2016/06/24 13:47 1/11 Yleiskuvaus

2016/06/24 13:47 1/11 Yleiskuvaus 2016/06/24 13:47 1/11 Yleiskuvaus Yleiskuvaus Tällä toiminnolla määritetään väylän päällysrakenteet. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös rehabilitaatiossa rehabilitaatio. Käyttäjä voi myös helposti määrittää

Lisätiedot

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima Esityksen sisältö Johdanto Yleistä leimausmenettelystä ja leimasta Leimausmenettelyn vaiheet Kuinka määrittelyjen mukaisuus testataan: esimerkkejä testitapauksista Olennaisimmat kysymykset leimausmenettelyn

Lisätiedot

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE 31.12.2013 Suunnitteluperusteisiin on koottu tärkeimmät tiedot raitiotien linjauksen yleissuunnittelua varten. Ohje perustuu Saksalaiseen BOStrab ohjeeseen ja sisältää

Lisätiedot

JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa

JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS 197 EUREF-FIN - koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako MARKKU POUTANEN Paikkatietokeskus FGI Taustaa

Lisätiedot

VERA TOIMINTAOHJEET. VeRan uusi siirtoformaatti. FCG Finnish Consulting Group Oy. Rev./pvm 1.03 Hyväksytty

VERA TOIMINTAOHJEET. VeRan uusi siirtoformaatti. FCG Finnish Consulting Group Oy. Rev./pvm 1.03 Hyväksytty FCG Finnish Consulting Group Oy VERA TOIMINTAOHJEET Rev./pvm 1.03 Hyväksytty 26.2.2009 Sisältö Käyttö Vastuuhenkilö VeRan uusi siirtoformaatti Automaatiourakoitsijat, jotka tekevät siirtotiedoston VeRaan.

Lisätiedot

Infra-alan tuotetietomallistandardit

Infra-alan tuotetietomallistandardit Infra-alan tuotetietomallistandardit Pekka Siltanen Juha Hyvärinen Standardiselvityksen lähtökohta & tavoite Suomalaisen infra-alan avoimen tuotetietomallin kehityksen tueksi Tunnistettiin keskeisimmät

Lisätiedot

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä Miten tuotemallisuunnittelu eroaa perinteisestä suunnittelusta? Käytännössä

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

XML kielioppi. Elementtien ja attribuuttien määrittely. Ctl230: Luentokalvot Miro Lehtonen

XML kielioppi. Elementtien ja attribuuttien määrittely. Ctl230: Luentokalvot Miro Lehtonen XML kielioppi Elementtien ja attribuuttien määrittely Ctl230: Luentokalvot 11.10.2004 Miro Lehtonen Dokumenttien mallinnus Säännöt dokumenttityypeille 3Mahdollisten dokumenttirakenteiden määrittely Samassa

Lisätiedot

Tekla Structures Dialogien muokkaus

Tekla Structures Dialogien muokkaus [Asiakirjan tyyppi] [Luottamuksellisuus] Dialogien muokkaus Description Author FIN Area Support Date 10.8.2010 Reviewed by Review date Approved by Approval date Change history Date Changed by Issue Tekla

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat LIITE 2 1. Tehtävänä on mallintaa keilarata ohjeiden mukaan. MassFX Boolean Lathe

Käsiteltävät asiat LIITE 2 1. Tehtävänä on mallintaa keilarata ohjeiden mukaan. MassFX Boolean Lathe LIITE 2 1 HARJOITUS 2 Keilarata Tehtävänä on mallintaa keilarata ohjeiden mukaan. Käsiteltävät asiat MassFX Boolean Lathe 1. Tarkistetaan että mittayksiköt ovat Generics Units, valikosta Customize/Units

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet Osa 5 5.3.2014 Pöyry Finland Oy / Aki Leislahti, Ilkka Puustinen, Harri Sivonen, Markus Lakanen, 1 (16) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen. Lassi Lehto

Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen. Lassi Lehto Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen Lassi Lehto INSPIRE-seminaari 23.08.2012 Sisältö Tietotuoteselosteen rakenne (ISO 19131) Unified Modeling Language (UML) Luokkakaaviotekniikan perusteet

Lisätiedot

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Näissä harjoituksissa työskennellään näkymässä Näkymät->Geometria PIIRRÄ (ja MITTAA) a) jana toinen jana, jonka pituus on 3 b) kulma toinen kulma, jonka

Lisätiedot

Koordinaattimuunnospalvelut

Koordinaattimuunnospalvelut Koordinaattimuunnospalvelut 07.05.2010 Reino Ruotsalainen MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA 2010 Lisätietoja: http://www.fgi.fi/julkaisut/pdf/gltiedote30.pdf Geodeettisen laitoksen tiedote 30/2009: SUOMEN

Lisätiedot

MAA4 Abittikokeen vastaukset ja perusteluja 1. Määritä kuvassa olevien suorien s ja t yhtälöt. Suoran s yhtälö on = ja suoran t yhtälö on = + 2. Onko väittämä oikein vai väärin? 2.1 Suorat =5 +2 ja =5

Lisätiedot

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Versio: 0.9 Julkaistu: xx.xx.xxxx Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Suosituksen tausta...

Lisätiedot

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa.

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. LIITE 1 1 HARJOITUS 1 Kitara Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. Käsiteltävät asiat Edit Poly Muokkaus kuvan mukaan TurboSmooth Extrude 1. Tarkistetaan että mittayksiköt

Lisätiedot

TYÖPAJA 1: Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet

TYÖPAJA 1: Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet TYÖPAJA 1: Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Näissä harjoituksissa työskennellään näkymässä Näkymät->Geometria PIIRRÄ a) jana, jonka pituus on 3 b) kulma, jonka suuruus on 45 astetta c)

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Poikkeamispäätös

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Tämä dokumentti sisältää kenttäkohtaiset ohjeet WS1 Sinfokseen lisätyistä Synkka-tuotetietopankin pakollisista kentistä

Tämä dokumentti sisältää kenttäkohtaiset ohjeet WS1 Sinfokseen lisätyistä Synkka-tuotetietopankin pakollisista kentistä Ohjeen sisältö: Tämä dokumentti sisältää kenttäkohtaiset ohjeet WS1 Sinfokseen lisätyistä Synkka-tuotetietopankin pakollisista kentistä 1. Pakolliset Synkka-tuotetietopankin kentät, joista annetaan varoitus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet VTT EXPERT SERVICES OY Sertifiointi ja tuotehyväksyntä PL 1001, 02044 VTT TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA 0809 CPD 0716 Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit Built Environment Process Re-engineering PRE PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit 18.03.2014 Osa 12: Tietomallin hyödyntäminen infran rakentamisessa

Lisätiedot

Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S

Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S LAUSUNTO Nro. RTE1890/05 12.5.2005 Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S Tilaaja: Vasatherm Finland Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LAUSUNTO NRO RTE1890/05

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Arto Teräs Avoimen lähdekoodin ohjelmistot teknisessä laskennassa -työpaja CSC, 25.5.2009 Avoimen lähdekoodin kehitysmallit / Arto Teräs 2009-05-25

Lisätiedot

Johdatus L A TEXiin. 7. Taulukot ja kuvat. Dept. of Mathematical Sciences

Johdatus L A TEXiin. 7. Taulukot ja kuvat. Dept. of Mathematical Sciences Johdatus L A TEXiin 7. Taulukot ja kuvat Dept. of Mathematical Sciences Taulukot I Taulukkomaiset rakenteet tehdään ympäristöllä tabular Ympäristön argumentiksi annetaan sarakemäärittely, joka on kirjaimista

Lisätiedot

Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun

Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun 1(6) Sanomaliikenne Suora sanoma-asiointi Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun XML-schemoihin v.1.5 muutos 4.12.2010 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Aikataulu ja yhteensopivuus...

Lisätiedot

Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi

Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi esuomi.fi/palveluntarjoajille/palveluvayla/tekninen-aineisto/konfigurointiohjeita/uuden-palvelun-lisaaminen-liityntapalvelimelle/ Suomi.fi-palveluväylä

Lisätiedot

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S-03566-14 31.7.2014 Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen Tilaaja: Uponor Suomi Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-03566-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO

LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO Vastaanottaja Espoon asunnot Oy Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 12.06.2016 LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO Päivämäärä

Lisätiedot

INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ. Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry

INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ. Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry INFRA AVAINASEMASSA YHTEISKUNNALLISTEN TOIMINTOJEN MAHDOLLISTAJANA Rakennetun infrastruktuurin

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Osa 1 Sijaintitiedon toimittaminen MMH360 formaatissa Maanmittauslaitokselle

Osa 1 Sijaintitiedon toimittaminen MMH360 formaatissa Maanmittauslaitokselle Osa 1 Sijaintitiedon toimittaminen MMH360 formaatissa Maanmittauslaitokselle VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA ESPOO 2003 Osa 1 MMH360 formaattikuvaus Sivu 2/10 Alkusanat Käsillä oleva raportti on inframodel

Lisätiedot

Vastaukset 1. A = (-4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (-7,-1) E = (-1,0) F = (3,-3) G = (7,-9) 3. tämä on ihan helppoa

Vastaukset 1. A = (-4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (-7,-1) E = (-1,0) F = (3,-3) G = (7,-9) 3. tämä on ihan helppoa Vastaukset 1. A = (4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (7,1) E = (1,0) F = (3,3) G = (7,9) 2. 3. tämä on ihan helppoa 4. 5. a) (0, 0) b) Kolmannessa c) Ensimmäisessä d) toisessa ja neljännessä 117 6. 7. 8. esimerkiksi

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Rakennusteollisuuden tuotemallitieto-prosessit Pro IT Kehitystyön käynnistystilaisuus 23.9.2002 Susanne Backas 05.03.2002 Strategia Tuottaa tietoa asiakkaan

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Kirjoita kuhunkin erilliseen vastauspaperiin kurssin nimi, tentin päiväys, oma nimesi, syntymäaikasi ja nimikirjoituksesi.

Kirjoita kuhunkin erilliseen vastauspaperiin kurssin nimi, tentin päiväys, oma nimesi, syntymäaikasi ja nimikirjoituksesi. Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietokantojen perusteet, kurssikoe 4.3.2015, H. Laine Tehtävien mukana jaetaan sql-syntaksin tiivistelmä. Kirjoita kuhunkin erilliseen vastauspaperiin

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 3 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT... 3 4. MITOITUS... 4 5. LIITTYMINEN OLEVAAN TIEVERKKOON...

Lisätiedot

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa 9. Vektorit 9.1 Skalaarit ja vektorit Skalaari on koon tai määrän mitta. Tyypillinen esimerkki skalaarista on massa. Lukumäärä on toinen hyvä esimerkki skalaarista. Vektorilla on taas suuruus ja suunta.

Lisätiedot

XML prosessori. XML prosessointi. XML:n kirjoittaminen. Validoiva jäsennin. Tapahtumaohjattu käsittely. Tapahtumaohjattu käsittely.

XML prosessori. XML prosessointi. XML:n kirjoittaminen. Validoiva jäsennin. Tapahtumaohjattu käsittely. Tapahtumaohjattu käsittely. XML prosessointi Miten XML dokumentteja luetaan ja kirjoitetaan XML prosessori lukee ja välittää XML dokumentin sovellukselle. Se sisältää entieettikäsittelijän (mahdollisesti) XML jäsentimen Sovellus

Lisätiedot

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_6_1.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja mallinna kappale pääasiassa pintamallinnustyökaluin.

Lisätiedot

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta RIL 226-2014 Urakkaohjelman asema ja laadinta 2 RIL 226-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko. kirjan kohdalta. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

Internet Protocol version 6. IPv6

Internet Protocol version 6. IPv6 Internet Protocol version 6 IPv6 IPv6 Osoiteavaruus 32-bittisestä 128-bittiseksi Otsikkokentässä vähemmän kenttiä Lisäominaisuuksien määritteleminen mahdollista Pakettien salaus ja autentikointi mahdollista

Lisätiedot

TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004)

TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004) 1 (7) TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004) Huom! Tätä ohjetta ei ole täysin päivitetty vastamaan uutta ulkoasua, koska vielä uudempi extranet-versio on tulossa. Perusperiaatteet

Lisätiedot

Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Lue ohjeet huolellisesti!

Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Lue ohjeet huolellisesti! MAA3 Koe 1.4.2014 Jussi Tyni Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Lue ohjeet huolellisesti! A-Osio: Ei saa käyttää laskinta. MAOL saa olla alusta asti käytössä. Maksimissaan

Lisätiedot

MetaEdit+ -ohjelmiston soveltuvuuden arviointi

MetaEdit+ -ohjelmiston soveltuvuuden arviointi Miika Nurminen ja Tiina Penttinen MetaEdit+ -ohjelmiston soveltuvuuden arviointi ProLaatuPro-projekti 3.8.2005 Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto ProLaatuPro-projekti 2(28) Miika Nurminen

Lisätiedot

Osa 6 LandXML / Vesijohto- ja viemäriverkoston tiedot (Luonnos sovellusohjeeksi)

Osa 6 LandXML / Vesijohto- ja viemäriverkoston tiedot (Luonnos sovellusohjeeksi) Osa 6 LandXML / Vesijohto- ja viemäriverkoston tiedot (Luonnos sovellusohjeeksi) VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA ESPOO 2003 Osa 6 LandXML / Vesijohto- ja viemäriverkoston tiedot Sivu 2/39 Versiohistoria

Lisätiedot

vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä

vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä Asioiden välittämien työeläkealan toimijoiden ja TELKin sekä vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä Työeläkealan XML-käytäntöjen soveltaminen Taustaa, tämän dokumentin tarkoitus Asioiden välittäminen tapahtuu

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

1. a) b) Nollakohdat: 20 = c) a b a b = + ( a b)( a + b) Derivaatan kuvaajan numero. 1 f x x x g x x x x. 3. a)

1. a) b) Nollakohdat: 20 = c) a b a b = + ( a b)( a + b) Derivaatan kuvaajan numero. 1 f x x x g x x x x. 3. a) Pitkä matematiikka YO-koe 9..04. a) b) 7( x ) + = x ( x ) x(5 8 x) > 0 7x + = x x + 8x + 5x > 0 7x = 0 Nollakohdat: 0 8x + 5x = 0 x = 7 x(8x 5) = 0 5 5 x = 0 tai x = Vastaus: 0 < x < 8 8 c) a+ b) a b)

Lisätiedot

EPS-lohkojen ominaisuudet 16 vuoden maakontaktin jälkeen. Case Muurla

EPS-lohkojen ominaisuudet 16 vuoden maakontaktin jälkeen. Case Muurla EPS-lohkojen ominaisuudet 16 vuoden maakontaktin jälkeen. Case Muurla Henry Gustavsson Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Georakentaminen Taustaa Muurlassa Salon lähellä on jäljellä Vt1 moottoritien

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

ONKI-projekti JUHTA KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

ONKI-projekti JUHTA KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut ONKI-projekti JUHTA 31.10.2013 Ontologia Jonkin aihealueen käsitteiden eksplisiittinen määrittely Käsitehierarkia, joka kuvaa käsitteiden väliset suhteet Ontologia Jos eri organisaatiot käyttävät sisällönkuvailussaan

Lisätiedot

W3C-teknologiat ja yhteensopivuus

W3C-teknologiat ja yhteensopivuus W3C-teknologiat ja yhteensopivuus Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: W3C asettaa

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Digitaali- ja Tietokonetekniikan laitos TKT-3200 Tietokonetekniikka ASSEMBLER: QSORT 06.09.2005 Ryhmä 00 nimi1 email1 opnro1 nimi2 email2 opnro2 nimi3 email3 opnro3 1. TEHTÄVÄ

Lisätiedot

Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen 15 mm KP-Floors kerrosrakenteinen lattialauta

Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen 15 mm KP-Floors kerrosrakenteinen lattialauta TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02166-14 5.5.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen 15 mm KP-Floors kerrosrakenteinen lattialauta Tilaaja: Kampin Puu Oy / Suupohjan Elinkeinotoimen

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä Avoin lähdekoodi hankinnoissa 9.6.2016 Juha Yrjölä Mitä on avoin lähdekoodi? 1. Lähdekoodi tulee jakaa ohjelmiston mukana tai antaa saataville joko ilmaiseksi tai korkeintaan luovuttamiskulujen hinnalla.

Lisätiedot

x (t) = 2t ja y (t) = 3t 2 x (t) + + y (t) Lasketaan pari käyrän arvoa ja hahmotellaan kuvaaja: A 2 A 1

x (t) = 2t ja y (t) = 3t 2 x (t) + + y (t) Lasketaan pari käyrän arvoa ja hahmotellaan kuvaaja: A 2 A 1 BM2A582 Integraalilaskenta ja sovellukset Harjoitus 6, Kevät 26 Kaikissa tehtävissä tärkeintä ja riittävää on saada oikea lauseke aikaiseksi. Useissa tehtävissä integraalit eivät tosin ole niin vaikeita

Lisätiedot

Betonin halkeamien injektointiaineiden,

Betonin halkeamien injektointiaineiden, TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06016-09 Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-kokeet 2009 Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (8) Raportin nimi Betonin halkeamien injektointiaineiden,

Lisätiedot

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( )

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( ) PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma (1.5.2002-31.8.2004) Ydin-osaprojekti: potilastietojen toiminnallisen hallinnan näkökulma Yhteisten ydinkomponenttien määrittely" Ydin-osaprojektin rooli

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Ratateknisten piirustusohjeiden liitemateriaali

Ratateknisten piirustusohjeiden liitemateriaali Liikenneviraston ohjeita 14/2012 Ratatekniset piirustusohjeet Ratateknisten piirustusohjeiden liitemateriaali Ratateknisten piirustusohjeiden liitemateriaali on kokoelma dokumentteja eri tekniikka-aloilta.

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Ryhmät ja ominaisuuskoodit

Ryhmät ja ominaisuuskoodit 2016/12/23 16:16 1/6 Ryhmät ja ominaisuuskoodit Ryhmät ja ominaisuuskoodit Yleisesti, hallitaksesi maastotietokannan tietoja, on ne hyvä jakaa ryhmiksi ja ominaisuuskoodeiksi. Tämä kappale sisältää selitykset

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Lausekielinen ohjelmointi II Ensimmäinen harjoitustyö

Lausekielinen ohjelmointi II Ensimmäinen harjoitustyö Lausekielinen ohjelmointi II Ensimmäinen harjoitustyö Yleistä Tehtävä: Tee Javalla LineBreaker-ohjelma tekstirivin sovittamiseen tekstialueelle riviä katkomalla. Lausekielinen ohjelmointi II -kurssin pakollinen

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Kurssin sisältö pääpiirteittäin Tarvittavat pohjatiedot Avainsanat Abstraktio Esimerkkiohjelman tehtäväkuvaus Abstraktion käyttö tehtävässä Abstrakti tietotyyppi Hyötyjä ADT:n

Lisätiedot

Toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallinen turvallisuus Toiminnallinen turvallisuus Mitä uutta standardeissa IEC 61508 Tekn.lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi matti.sundquist@sundcon.fi Mitä uutta standardeissa IEC 61508-1 ja -4? IEC 61508-1 (yleistä):

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

Interfacing Product Data Management System

Interfacing Product Data Management System Interfacing Product Data Management System Tekijä: Työn valvoja: Mats Kuivalainen Timo Korhonen Esitelmän sisältö Työn suorituspaikka - Ideal Product Data Oy Käsitteitä Työn tavoitteet Työn tulokset 1/5

Lisätiedot

Hohde Consulting 2004

Hohde Consulting 2004 Luento 5: XQuery AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola XQuery XQuery uudet funktiot sekvenssit muuttujat Iterointi järjestys suodatus järjestäminen Ehtorakenteet Muita toimintoja www.hohde.com

Lisätiedot

Tampereen yliopisto Tietokonegrafiikka 2013 Tietojenkäsittelytiede Harjoitus

Tampereen yliopisto Tietokonegrafiikka 2013 Tietojenkäsittelytiede Harjoitus Tampereen yliopisto Tietokonegrafiikka 201 Tietojenkäsittelytiede Harjoitus 6 1..201 1. Tarkastellaan Gouraudin sävytysmallia. Olkoon annettuna kolmio ABC, missä A = (0,0,0), B = (2,0,0) ja C = (1,2,0)

Lisätiedot

Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op. Markus Norrena

Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op. Markus Norrena Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op Markus Norrena Ko#tehtävä 4 Viimeistele "alkeellinen kuvagalleria". Käytännössä kaksi sivua Yksi jolla voi ladata kuvia palvelimelle (file upload) Toinen jolla ladattuja

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 8 Ke Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 8 Ke Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 8 Ke 1.2.2017 Timo Männikkö Luento 8 Järjestetty binääripuu Solmujen läpikäynti Binääripuun korkeus Binääripuun tasapainottaminen Graafit ja verkot Verkon lyhimmät polut Fordin ja Fulkersonin

Lisätiedot

RAPORTTI 04013522 12lUMVl2001. Urpo Vihreäpuu. Jakelu. OKMElOutokumpu 2 kpl PAMPALON RTK-KIINTOPISTEET. Sijainti 1:50 000. Avainsanat: RTK-mittaus

RAPORTTI 04013522 12lUMVl2001. Urpo Vihreäpuu. Jakelu. OKMElOutokumpu 2 kpl PAMPALON RTK-KIINTOPISTEET. Sijainti 1:50 000. Avainsanat: RTK-mittaus RAPORTTI 04013522 12lUMVl2001 Urpo Vihreäpuu Jakelu OKMElOutokumpu 2 kpl PAMPALON RTK-KIINTOPISTEET - 4333 07 Sijainti 1:50 000 Avainsanat: RTK-mittaus OUTOKUMPU MINING OY Mairninetsnnta RAPORTTI 04013522

Lisätiedot

2016/12/31 07:33 1/11 Taulukon välilehdet

2016/12/31 07:33 1/11 Taulukon välilehdet 2016/12/31 07:33 1/11 Taulukon välilehdet Taulukon välilehdet Välilehtien esittely Kun linjan suunnittelu on aloitettu, välilehdet ovat myös aktivoitu. Päädialogissa on useita erilaisia välilehtiä, joita

Lisätiedot

DownLink Shared Channel in the 3 rd Generation Base Station

DownLink Shared Channel in the 3 rd Generation Base Station S-38.110 Diplomityöseminaari DownLink Shared hannel in the 3 rd Diplomityön tekijä: Valvoja: rofessori Samuli Aalto Ohjaaja: Insinööri Jari Laasonen Suorituspaikka: Nokia Networks 1 Seminaarityön sisällysluettelo

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 (64-bit) 26.01.2012

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 (64-bit) 26.01.2012 Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 (64-bit) 26.01.2012 2(5) Novapoint sovellukset, versio 18.10 Yleiskuvaus Novapoint sovellukset täydentävät kansainvälistä lokalisoitua Novapoint jakeluversiota

Lisätiedot