Inframodel-spesifikaation päivitys Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inframodel-spesifikaation päivitys Loppuraportti"

Transkriptio

1 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R Inframodel-spesifikaation päivitys Loppuraportti Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juha Hyvärinen, Janne Porkka Luottamuksellinen

2 1 (26) Raportin nimi Inframodel-spesifikaation päivitys - Loppuraportti Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot Rakennustieto Oy InfraTM/Christer Finne PL 1004, Helsinki Projektin nimi IM päivitys Raportin laatija(t) Asiakkaan viite Tarjous VTT-V / Projektin numero/lyhytnimi / IM päivitys Sivujen/liitesivujen lukumäärä Juha Hyvärinen, Janne Porkka 17/9 Avainsanat Raportin numero Inframodel, LandXML, maarakennus, tiedonsiirto VTT-R Tiivistelmä Vuonna 2006 julkaistun, InfraModel2-projektissa tuotetun LandXML v1.0 skeeman sovellusspesifikaation päivitys vastaamaan LandXML v1.2 skeemaa. Luottamuksellisuus Luottamuksellinen Espoo Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Juha Hyvärinen, Erikoistutkija VTT:n yhteystiedot Markku Virtanen, Teknologiapäällikkö Pentti Vähä, Tutkimusprofessori, Tiimipäällikkö VTT kirjaamo PL VTT Käyntiosoite: Vuorimiehentie 5, Espoo Puh Faksi Jakelu (asiakkaat ja VTT) Tilaaja, VTT VTT:n nimen käyttäminen mainonnassa tai tämän raportin osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella.

3 2 (26) Alkusanat Tässä raportissa kuvattu inframodel spesifikaation päivitystyö on tehty syyskuussa maaliskuussa 2010 InfraTM-hankkeen toimeksiannosta. Työssä on LandXML standardin version 1.0 mukainen inframodel sovellusspesifikaatio päivitetty vastaamaan tällä hetkellä uusinta LandXML 1.2 versiota. Sovellusohje määrittelee maarakentamisen tiedonsiirrossa käytettävän inframodel tiedonsiirron sisällön. Esitystapa perustuu LandXML organisaation julkaisemaan LandXML v1.2 tiedonsiirtostandardiin (http://www.landxml.org ), jonka käyttö ohjeistetaan nyt päivitetyssä sovellusohjeessa. Sovellusohjeesta on toimitettu päivitetty verkkoversio Rakennustietosäätiön internetsivuille - sekä myös koottu dokumentti (pdf-versiona). VTT:ssa työhön ovat osallistuneet tutkija Janne Porkka ja erikoistutkija Juha Hyvärinen. Tilaajan edustajina työtä ovat ohjanneet ja valvoneet Christer Finne (RTS) ja Kalle Serén (Eurostep Oy). Lisäksi päivitysehdotus on ollut tilaajan kutsumien asiantuntijoiden kommentoitavana verkkoversiona (http://ce.vtt.fi/inframodel2009) ja kommentointia varten on myös järjestetty katselmointitilaisuus (RTS ). Tekijät kiittävät työn ohjaajia sekä kaikkia kommentointiin osallistuneita. Espoo Tekijät

4 3 (26) Sisällysluettelo Alkusanat Johdanto Tavoite Toteutus Muutokset IM2-hankkeessa dokumentoituun ohjeeseen Määrittely Otsikkotiedot Perusaineisto Väyläsuunnittelu Tie- ja katusuunnittelu Ratasuunnittelu Vesiväyläsuunnittelu Täydentävä suunnittelu ja aluemaiset rakenteet Vesihuolto Rakennelaajennukset Yhteenveto ja Johtopäätökset...15 Lähdeviitteet...17 Liite 1 Merkittävät LandXML muutokset version 1.0 jälkeen...18 Liite 2 DesignCrossSectSurf -elementin käyttöesimerkki...20 Liite 3 Vaakageometria leikkauspistein käyttöesimerkki...24

5 4 (26) 1 Johdanto InfraModel ( ) ja InfraModel2 ( ) hankkeissa kehitettiin infraprojektien tiedonsiirtoa avointa tiedonsiirtoformaattia hyödyntäväksi [1]. Hankkeissa toteutettiin LandXML [2] tiedonsiirtostandardista suomalaiseen suunnittelukäytäntöä vastaava sovellusspesifikaatio [3], joka julkaistiin vuonna Inframodel-spesifikaatio perustuu LandXML versioon 1.0 [4], standardista on sittemmin julkaistu versiot 1.1 ja 1.2 [5, 6,7]. Tämän työn tarkoituksena on tutkia LandXml standardiin tehdyt päivitykset sekä toteuttaa keskeiset standardin päivityksissä tehdyt muutokset inframodel tiedonsiirron kuvaukseen. 2 Tavoite Työn tavoitteena on ollut inframodel-tiedonsiirron saaminen paremmin uusinta LandXML-standardia vastaavaksi, ottamalla huomioon standardissa tehdyt päivitykset, sekä tutkimalla mahdollisuuksia toteuttaa inframodelrakennelaajennuksia (Features) suoraan standardin rakenteita (elementtejä ja attribuuttija) käyttäen. Tavoitteena on toteuttaa näitä päivityksiä siinä laajuudessa ja sillä tavalla kuin on inframodel-spesifikaatiota tukevien ohjelmistojen toimittajien ja niiden käyttäjien kannalta järkevintä. Tämän työn ulkopuolelle on rajattu edellisen inframodel-spesifikaation version v1.0 pilottitestauksesta esille tulleet parannus- ja muutostarpeet, samoin ohjelmistokehitykseen sekä testaukseen ja pilotointiin liittyvät tehtävät. 3 Toteutus Työ on tehty vertaamalla dokumentoituja LandXML-skeemamuutoksia [8] inframodel -spesifikaation toteutukseen; analyysin tuloksena on tuotettu hankkeen ensimmäinen väliraportti, Vaatimusmäärittely [9], jossa on listattu ja kuvattu lyhyesti kaikki LandXML-skeeman muutokset versioihin 1.1 ja 1.2, sekä merkitty kaikki ne muutokset, joiden on arvioitu vaikuttavan inframodel -tiedonsiirtoon sen alkuperäisessä laajuudessa. Vaatimusmäärittelyn perusteella on tuotettu yhteenveto tarpeellisista muutoksista ja niiden toteutuksesta, sekä päivitetty online-dokumentaatio (luonnosversiot lokamarraskuussa 2009), joista saatujen kommenttien ja katselmointitilaisuudessa saadun palautteen perusteella on tuotettu lopullinen sovellusohje, on-line [10] ja pdf-versio [11]. Vaatimusmäärittely on myös tarkistettu katselmointitilaisuudessa esiin tulleita muutosdokumentissa [8] mainitsemattomia skeemamuutoksia vastaan.

6 5 (26) 4 Muutokset IM2-hankkeessa dokumentoituun ohjeeseen 4.1 Määrittely Tässä luvussa on kuvattu IM2-hankkeen loppuraportin [1] luvun 4 (Projektin tulokset) sisältöön tästä päivityksestä kohdistuvat muutokset. inframodel - sovellusohjeen kattamaan laajuuteen ei tässä päivityksessä ole tehty muutoksia (käsitellyt kokonaisuudet ja niiden sisällöt ovat samat). Kunkin muutoksen kohdalla viitataan liitteen 1 taulukkoon muutos-id:n avulla. 4.2 Otsikkotiedot Siirtotiedoston tiedot juurielementissä (<LandXML>): käytetty LandXMLskeeman versio påivitetty 1.0 -> 1.2 (ID: 040). Siirtotiedoston juurielementin <LandXML> avulla ohjelmistot varmistavat tiedostorakenteen oikeellisuuden, siinä määritellään: date tallennuspäivämäärä [yyyy-mm-dd] time tallennuskellonaika [hh:mm:ss] version tiedostossa käytetty skeemaversio [1.2] language sisällön kieliasetus [Finnish] readonly kirjoitussuojaus poissa päältä / päällä [false true] Mittayksiköt: Lisätty Units-elementtiin attribuutit latlongangularunit (leveys- ja pituusasteet) ja elevationunit (korkeusasema) mittayksiköille (ID: 016). Metrijärjestelmän mittayksiköt <Units>.<Metric> areaunit pinta-ala [hectare squaremeter squaremillimeter squarecentimeter] linearunit etäisyys [millimeter centimeter meter kilometer] volumeunit tilavuus [cubicmeter liter hectaremeter] temperatureunit lämpötila [celsius kelvin] pressureunit paine [HPA millibars mmhg millimeterhg] diameterunit halkaisija [millimeter centimeter meter kilometer] widthunit leveys [millimeter centimeter meter kilometer] heightunit korkeus [millimeter centimeter meter kilometer] velocityunit nopeus [meterspersecond kilometersperhour] flowunit virtaus [cubicmetersecond literpersecond literperminute] angularunit kulma [radians grads decimal degrees decimal dd.mm.ss] directionunit latlongangularunit suunta leveys ja pituusasteiden kulma [radians grads decimal degrees decimal dd.mm.ss] [radians grads decimal degrees decimal dd.mm.ss] elevationunit korkeusasema [meter kilometer feet miles]

7 6 (26) Korkeus- ja koordinaattijärjestelmän määrittävään CoordinateSystem-elementtiin lisätty valinnainen attribuutti ogcwktcode (ID: 019). Korkeus- ja koordinaattijärjestelmän määrittävään CoordinateSystem-elementtiin lisätty valinnainen attribuutti epsgcode, sekä attribuutti filelocation muutettu valinnaiseksi (ID: 034). Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän <CoordinateSystem> määreet: desc määrittely selvennetään järjestelmätietoja name epsgcode ogcwktcode koordinaattijärjestelmän nimi EPSG koodi OGC koodi horizontalcoordinatesystemname koordinaattijärjestelmän nimi rotationangle verticalcoordinatesystemname koordinaattijärjestelmän kiertokulma korkeusjärjestelmän nimi HUOM! Asetettava nimi kun käytetään EPSG tai OGC koordinaattijärjestelmiä. llmoitetaan koodia vastaava nimi järjestelmistä: 1) EPSG nimi (kts. alla) 2) OGC nimi HUOM! Asetettava kun käytössä EPSG koordinaattijärjestelmä. Järjestelmän koodi, luku välillä esim. [23035] = ED50 / UTM zone 35N esim. [3067]= ETRS89 / ETRS-TM35FIN esim. [25835]= ETRS89 / UTM zone 35N esim. [7409]= EVRF2000 esim. [4123]= KKJ esim. [2393]= KKJ / Finland Uniform Coordinate System esim. [3386]= KKJ / Finland zone 0 esim. [2391]= KKJ / Finland zone 1 esim. [2392]= KKJ / Finland zone 2 esim. [2394]= KKJ / Finland esim. [32235]= WGS 72 / UTM zone 35N esim. [32435]= WGS 72BE / UTM zone 35N esim. [3263] = 84 / UTM zone 35N HUOM! Asetettava kun käytössä OGC koordinaattijärjestelmä. Järjestelmän koodi HUOM! Asetettava kun käytetään muuta kuin EPSG tai OGC koordinaattijärjestelmää. Ilmoitetaan käytettävän koordinaattijärjestelmän nimi (Huom! Ei kuvata name, EPSG tai OGC koodeja) mittayksikkö kulma, esim. [0] HUOM! Asetettava kun korkeusjärjestelmä ei sama kuin koordinaattijärjestelmä. esim. Maanmittauslaitos N60 [N60] Lajikoodausjärjestelmät: kaikissa rakennelaajennus-elementeissä (Feature) uusi name-attribuutti, jolle voidaan antaa kunkin rakennelaajennus-instanssin yksilöivä nimi. (ID: 004).

8 7 (26) Rakennelaajennusten lähde lisätty (FeatureDictionary), tämän avulla tunnistetaan inframodel -lähtöiset rakennelaajennukset ja osoitetaan niiden määrittelyjen sijainti. Tässä yhteydessä source-attribuutin käyttö Feature-elementeissä muutetaan: ei viitata suoraan lähde-dokumentin sijaintiin, vaan rakennelaajennuksen lähteen määrittävään elementtiin tämän name-attribuutin avulla (inframodel). (ID: 016). "inframodel" <Feature> name yksilöllinen nimi esim. [IM_1] code koodi [IM_codings] source lähde [inframodel] lajikoodausjärjestelmät <Property> label [terraincoding] maastokuvauksen lajikoodausjärjestelmä value [TIEL] label [surfacecoding] pintakuvauksen lajikoodausjärjestelmä value [yleinen] label [infracodingn] vaihtoehtoiset järjestelmät maasto- ja/tai pintakuvaukseen, N=1, 2, 3 jne. value esim. ohjelma X [infracoding1="x"] esim. organisaaatio Y [infracoding2="y"] Rakennelaajennusten määrittely <FeatureDictionary> on versiopäivityksessä (v1.2) lisätty uusi elementti. name nimi [inframodel] version versio [1.2] Tiedostoviittaukset <DocFileRef> name nimi [inframodel_tiedonsiirron_sovellusohje_v1.2.pdf] location sijainti [http://www.rts.fi/inframodel2010] 4.3 Perusaineisto Kolmioverkon kuvaukseen elementtiin (<F>) lisätty valinnainen attribuutti b, jolla määritellään kolmion sivun liittyminen taiteviivaan (ID: 005). Kolmioverkon kuvaukseen elementtiin (<F>) lisätty valinnaiset attribuutit i ja n, joilla määritellään kolmion näkyvyys sekä sen sivujen liittyminen muihin kolmioihin (ID: 030). Kolmion <F> valinnaiset määreet: i näkyvyys n ympäröivät sivut b taiteviivan sivuaminen [1] = on osa kolmiointia, mutta ei näytetä Kuvataan kokonaisluvulla onko sivun vieressä toista kolmiota [0] = ei sivua [kolmion implisiittinen järjestysluku] = osoittaa minkä kolmion vieressä sivu on esim. [0 2 3] = sivu1 (ei kolmiota), sivu 2 (kolmio 2), sivu 3 (kolmio 3) Lisätietoja kuvasta alla Kolmion summaluvulla mitkä kolmion sivut sivuavat taiteviivaa (arvo 0-7) sivu 1 + sivu 2 + sivu 3 = esim. 4 = vain sivu 3 sivuaa taiteviivaa

9 8 (26) Taiteviivan tyyppimääre (attribuutti brktype) muutettu valinnaiseksi ja sille määritelty enumeraatio-tyyppi (ID: 021). Yksittäisen taiteviivan <BreakLine> määreet: brktype taiteviivan tyyppi [standard, wall, proximity, nondestructive] desc määrittely name yksilöllinen nimi state tila ei käytössä [abandoned] poistettu [destroyed] käytössä [existing] suunnittelu [proposed] Rakennelaajennus-elementeissä (Lajikoodausjärjestelmät, Suunnitelun tiedot) uusi name-attribuutti jolle voidaan antaa yksilöllinen arvo kunkin rakennelaajennuksen tunnistamiseksi; source-attribuutin arvoksi asetetaan inframodel (ID: 004). Vrt. kohta 4.2 Otsikkotiedot "inframodel" <Feature> (lajikoodausjärjestelmät). 4.4 Väyläsuunnittelu Inframodel-tiedonsiirrossa väylä voidaan mallintaa linjaus-elementeillä, linjakuvauksen viivaketjuista muodostettavana viivavallina tai pintamallina sekä useista pinnoista koostuvana rakennemallina; lisäksi linjauksen yhteydessä voidaan siirtää poikkileikkauksiin liittyviä parametreja, muttei varsinaista poikkileikkausgeometriaa. LandXML versio 1.2 antaisi mahdollisuuden myös poikkileikkausten geometrian siirtämiseen, mutta tämä olisi merkittävä laajennus inframodel-laajuuteen, eikä sitä ole toteutettu tämän päivityksen yhteydessä 1. Sen sijaan aiemmin inframodel-laajuuteen rakennelaajennuksina kuuluneet poikkileikkausparametrit on siirretty standardin CrossSect-elementin attribuuteiksi niiltä osin kuin se on mahdollista, ja siirretty jäljelle jäävä rakennelaajennus tämän elementin sisälle. (ID: 023, 031). Poikkileikkausparametreina on aiemmassa inframodel-spesifikaatiossa määritelty myös ratasuunnittelun kallistustietoja, jotka 1 Kts. LIITE 2 - DesignCrossSectSurf -elementin käyttöesimerkki poikkileikkausgeometrian esittämisestä.

10 9 (26) on siirretty standardin uuteen Cant-elementtiin. (ID: 036). Muutoksista eri väylien suunnittelussa kts. luvut 4.5 (tie ja katu), 4.6 (rata) ja 4.7 (vesiväylä). Huom. Myös edellisen version (v1.0) kuvaustapaa poikkileikkausparametreille (v1.0 rakennelaajennukset) on tuettava alaspäin yhteensopivuutta vaadittaessa. Linjauksen kuvausta on LandXML versiossa 1.2 lisätty mahdollistamalla vaakageometrian esitys kaarien leikkauspisteiden avulla (AlignPIs). Tämä olisi merkittävä lisäys inframodel-laajuuteen, eikä sitä ole toteutettu tämän päivityksen yhteydessä 2. Väylän viivamalli muodostamisessa käytettävään "IM_stringlineLayers" rakennelaajennukseen ominaisuusmääre (label) alignments jossa viivamallin kuhunkin kerokseen kuuluvien linjojen nimet luetellaan. Tällä korjataan versiossa v1.0 rakennelaajennukselle esitetty LandXML-skeeman vastainen käyttötapa. "IM_stringLineLayers" <Feature> name yksilöllinen nimi esim. [IM_8] code koodi [IM_stringlineLayers] source lähde [inframodel] "IM_stringLineLayer" <Feature> - Viivamallin kerros 1 <Property> name yksilöllinen nimi esim. [IM_9] code koodi [IM_stringlineLayer] source lähde [inframodel] label [name] kerroksen nimi value esim. [ajorata] label [alignments] kerroksen linjat vasemmalta oikealle value label [centreline] kerroksen keskilinja value esim. [mittalinja] label [surfacecoding] pintakoodi value label [surfacecodingdesc] pintakoodin selite value esim. [VasenReuna,Mittalinja,OikeaReuna] maastopisteiden lajikoodausjärjestelmän koodi, esim. [15] maastopisteiden lajikoodausjärjestelmän selite, esim. [Päällyste] 4.5 Tie- ja katusuunnittelu Aiemmin rakennelaajennukseen "IM_crossSect" kuuluneet poikkileikkausparametrit on siirretty standardin CrossSect-elementin attribuuteiksi niiltä osin kuin se on mahdollista, ja siirretty jäljelle jäävä rakennelaajennus tämän elementin sisälle (rakennelaajennusta "IM_crossSects" ei enää käytetä). (ID: 023, 031). 2 Kts. LIITE 3 - Vaakageometria leikkauspistein käyttöesimerkki AlignPI elementistä.

11 10 (26) Kuvaushierarkia <Alignments> <Alignment> <CoordGeom> Linjaus (yksi jatkuva mittalinja) Linja Geometria (kuvatun kohteen mukaisesti) <Line> *1) Suora (geometrialinja) <IrregularLine> *2) Viivaketju <Curve> *1) Kaari (geometrialinja) <Spiral> *1) Siirtymäkaari (geometrialinja) <Profile> <ProfAlign> <CrossSects> Profiili (kuvatun kohteen mukaisesti) Pystygeometria <PVI> *1) Pystygeometrian piste (geometrialinja) <CircCurve> *1) <CrossSect> <Feature> Pystykaari (geometrialinja) Poikkileikkaukset Poikkileikkaus "IM_crossSect" rakennelaajennus (mittalinja) poikkileikkausparametrit ja sivukaltevuus Poikkileikkauksen <CrossSect> määreet sta alkupaalu esim. [ ] name nimi tie: esim. [M-2x11.75/ ] katu: esim. [Katu poikkileikkaus 1] desc määrittely tie: esim. [2 ajorataa] katu: esim. [2 ajorataa, jalkakäytävät] tie: tyypit a, b, c, f, x [a b c f x] tyyppi x poikkileikkausmuutos alkaa tai secttype poikkileikkaustyyppi on käynnissä. lisätietoja Tiehallinto esim. [a] katu: tyypit sovittava osapuolten kesken "IM_crossSect" <Feature> name yksilöllinen nimi esim. [IM_9] code koodi [IM_crossSect] source lähde Parametrit <Property> [inframodel] label [pavementclass] päällysrakenneluokka value label label label [pavementthickness] päällysrakennepaksuus lisätietoja Tiehallinto [subgradeloadcapacityclass] alusrakenteen kantavuusluokka [slope] tie: ajoratojen tai katu: ajoratojen ja jalkakäytävien merkitsevät sivukaltevuusarvot value value value tie: luokat [ ] lisätietoja Tiehallinto esim. [2] mittayksikkö etäisyys esim. [ ] tie: luokat [A B C D ue uf ug uh ui] lisätietoja Tiehallinto esim. [A] %, vasemmalta oikealle, erotin välilyönti tie: esim. [ ] katu: esim. [ ]

12 11 (26) Huom. Myös edellisen version (v1.0) kuvaustapaa poikkileikkausparametreille (v1.0 rakennelaajennukset) on tuettava alaspäin yhteensopivuutta vaadittaessa. 4.6 Ratasuunnittelu Aiemmin rakennelaajennukseen "IM_crossSect" kuuluneet poikkileikkausparametrit on siirretty standardin CrossSect-elementin attribuuteiksi niiltä osin kuin se on mahdollista, ja siirretty jäljelle jäävä rakennelaajennus tämän elementin sisälle (rakennelaajennusta "IM_crossSects" ei enää käytetä). (ID: 023, 031). Poikkileikkausparametreina aiemmassa inframodel-spesifikaatiossa määritellyt kallistustiedot on siirretty standardin uuteen Cant-elementtiin. (ID: 036). Kuvaushierarkia <Alignments> <Alignment> <CoordGeom> Linjaus (yksi jatkuva mittalinja) Linja Geometria (kuvatun kohteen mukaisesti) <Line> *1) Suora (geometrialinja) <IrregularLine> *2) Viivaketju <Curve> *1) Kaari (geometrialinja) <Spiral> *1) Siirtymäkaari (geometrialinja) <StaEquation> <Cant> <CantStation> <SpeedStation> <Profile> <ProfAlign> <CrossSects> Kilometripaalutus Raidetiedot Raidetieto (pituusmittaraide / raiteen keskilinja) Kallistus ja mitoitusnopeus Mitoitusnopeus (pituusmittaraide / raiteen keskilinja) Profiili (kuvatun kohteen mukaisesti) Pystygeometria <PVI> *1) Pystygeometrian piste (geometrialinja) <CircCurve> *1) Pystykaari (geometrialinja) <CrossSect> <Feature> Poikkileikkaukset Poikkileikkaus "IM_crossSect" rakennelaajennus (pituusmittaraide) poikkileikkausparametrit ja sivukaltevuus Poikkileikkauksen <CrossSect> määreet sta alkupaalu esim. [ ] name nimi esim. [Raide1-1] desc määrittely esim. [Poikkileikkaus 1] secttype normipoikkileikkaus lisätietoja RATO Kuvataan: 1) Raidetyypi: Jatkuvakiskoraide, Pitkäkiskoraide, Lyhytkiskoraide [Jk Lk Pk] 2) Raiteiden lukumäärä 3) maaleikkaus, penkere, kallioleikkaus [L P Ka] 4) kirjaintunnus betoniratapölkkyraide, sorarata [B Sr] 5) rakennekerrosten yhteispaksuus millimetreinä 6) kaukalopohjainen leikkaus k 7) rakenteen pengerleveys sekä kallioleikkauksen leveys suoralla radalla metreinä esim. [Jk-2-LB1400-9,0]

13 12 (26) "IM_crossSect" <Feature> name yksilöllinen nimi esim. [IM_10] code koodi [IM_crossSect] source lähde Parametrit <Property> [inframodel] label [tracks] raiteiden lukumäärä value numero, esim. [2] label label label [trackdist] [thickness] [bedwidth] raiteiden etäisyys lisätietoja RATO rakennekerrosten yhteispaksuus lisätietoja RATO pengerleveys tai kallioleikkauksen leveys lisätietoja RATO value value value mittayksikön etäisyys mukaisesti, esim. [ ] mittayksikön etäisyys mukaisesti, esim. [ ] mittayksikön leveys mukaisesti, esim. [ ] Huom. Myös edellisen version (v1.0) kuvaustapaa poikkileikkausparametreille (v1.0 rakennelaajennukset) on tuettava alaspäin yhteensopivuutta vaadittaessa. 4.7 Vesiväyläsuunnittelu Aiemmin rakennelaajennukseen "IM_crossSect" kuuluneet poikkileikkausparametrit on siirretty standardin CrossSect-elementin attribuuteiksi niiltä osin kuin se on mahdollista, ja siirretty jäljelle jäävä rakennelaajennus tämän elementin sisälle (rakennelaajennusta "IM_crossSects" ei enää käytetä). (ID: 023, 031). Kuvaushierarkia <Alignments> <Alignment> <CoordGeom> Linjaus (yksi jatkuva mittalinja) Linja Geometria (kuvatun kohteen mukaisesti) <Line> *1) Suora (geometrialinja) <IrregularLine> *2) Viivaketju <Curve> *1) Kaari (geometrialinja) <Spiral> *1) Siirtymäkaari (geometrialinja) <Profile> <ProfAlign> <CrossSects> Profiili (kuvatun kohteen mukaisesti) Pystygeometria <PVI> *1) Pystygeometrian piste (geometrialinja) <CircCurve> *1) <CrossSect> <Feature> Pystykaari (geometrialinja) Poikkileikkaukset Poikkileikkaus "IM_crossSect" rakennelaajennus (mittalinja) poikkileikkausparametrit

14 13 (26) Poikkileikkauksen <CrossSect> määreet sta alkupaalu esim. [ ] name nimi Osapuolten sopima, esim. [Poikkileikkaus1] desc määrittely esim. [paalut ] secttype poikkileikkaustyyppi Osapuolten sopima, esim. [epäsymmetrinen] "IM_crossSect" <Feature> name yksilöllinen nimi esim. [IM_11] code koodi [IM_crossSect] source lähde [inframodel] Parametrit <Property> label [depth] väylän haraussyvyys value mittayksikkö etäisyys, esim. [ ] label [width] väyläleveys value mittayksikkö etäisyys, esim. [ ] label [waterlevel] mitoittava vedenpinnan korkeustaso value mittayksikkö etäisyys, korkeusjärjestelmän suhteen esim. [ ] Huom. Myös edellisen version (v1.0) kuvaustapaa poikkileikkausparametreille (v1.0 rakennelaajennukset) on tuettava alaspäin yhteensopivuutta vaadittaessa. 4.8 Täydentävä suunnittelu ja aluemaiset rakenteet Ei muutoksia. 4.9 Vesihuolto Putkiverkoston solmupisteiden virtaussuuntaan lisätty enumeraatio "both" (molemmat). (ID: 014). Liitynnän <Invert>määreet: elev korkeusasema, vesijuoksu [korkeusasema] flowdir virtaussuunta tulo / lähtö / molemmat [in out both] refpipe putkiviite esim. [Putki1] Lisätty putkiverkoston putkityyppi EggPipe (munanmuotoinen putki). (ID: 033). Munanmuotoisen putken <EggPipe> määreet: height korkeus mittayksikkö korkeus span leveys mittayksikkö leveys desc määrittely esim. [250/200 SN8 MUNA] material materiaali vaihtoehtoja mm. [betoni pvc pe pel peh pem pp sg], esim. [pvc] thickness paksuus mittayksikkö etäisyys

15 14 (26) Kuvaushierarkia Kaarevan putken määritykseen lisätty Center-elementti (korvaa aiemmin rakennelaajennuksessa esitetyn tiedon) (ID: 033). <Pipes> <Pipe> Putkityypit <CircPipe> *2 <EggPipe> *2 Putket Putki Pyöreä putki Munanmuotoinen putki <ElliPipe> *2 Soikea putki <RectPipe> *2 <Channel> *2 <Feature> <Center> Suorakulmainen putki Kouru "IM_pipe" rakennelaajennus putken lisätiedot Keskipiste, 3D, kaareva putki Putken kaarevuus ilmaistaan 3D koordinaatein <Center> elementissä. <Center>pohjoiskoordinaatti itäkoordinaatti korkeusasema</center> Huom. Myös edellisen version (v1.0) kuvaustapaa (rakennelaajennus) on tuettava alaspäin yhteensopivuutta vaadittaessa Rakennelaajennukset Rakennelaajennusten lähde lisätty (FeatureDictionary), tämän avulla tunnistetaan inframodel-lähtöiset rakennelaajennukset ja osoitetaan niiden määrittelyjen sijainti. Tässä yhteydessä source-attribuutin käyttö Feature-elementeissä muutetaan: ei viitata suoraan lähde-dokumentin sijaintiin, vaan rakennelaajennuksen lähteen määrittävään elementtiin tämän name-attribuutin avulla (inframodel). (ID: 016). Kaikissa rakennelaajennus-elementeissä (Feature) uusi name-attribuutti, jolle voidaan antaa kunkin rakennelaajennus-instanssin yksilöivä nimi. (ID: 004). Aiemmin rakennelaajennukseen "IM_crossSect" kuuluneet poikkileikkausparametrit on siirretty standardin CrossSect-elementin attribuuteiksi niiltä osin kuin se on mahdollista, ja siirretty jäljelle jäävä rakennelaajennus tämän elementin sisälle (rakennelaajennusta "IM_crossSects" ei enää käytetä). (ID: 023, 031). Poikkileikkausparametreina aiemmassa inframodel-spesifikaatiossa määritellyt ratasuunnittelun kallistustiedot on myös siirretty standardin uuteen Cantelementtiin. (ID: 036). Kaarevan putken määritykseen lisätty Center-elementti korvaa aiemmin IM_pipe rakennelaajennuksessa esitetyn tiedon (ID: 033). Väylän viivamalli muodostamisessa käytettävään "IM_stringlineLayers" rakennelaajennukseen ominaisuusmääre (label) alignments jossa viivamallin kuhunkin kerokseen kuuluvien linjojen nimet luetellaan. Tällä korjataan versiossa v1.0 rakennelaajennukselle esitetty LandXML-skeeman vastainen käyttötapa.

16 15 (26) 5 Yhteenveto ja Johtopäätökset Tämä inframodel sovellusohjeen päivitys on tehty teknisenä ylläpitona vastaamaan viimeisintä LandXML-skeemaversiota. Tehtävä on ollut selkeä ja toteutus sinänsä suoraviivaista; työssä ei ole ollut tarkoituksena aiemman inframodel version v1.0 laajentaminen kattamaan uusia LandXML-skeeman mahdollistamia sovellusalueita tai -tapoja, vaikka sinänsä hyvinkin hyödyllisiksi katsottuja piirteitä olisi mahdollista sisällyttää sovellusohjeeseen (kts. esim. liitteet 2 ja 3). Myöskään tässä työssä ei ole tarkasteltu inframodel-pilotoinnissa esiin tulleita tarpeita sovellusohjeen päivittämiseksi tai ehdotuksia LandXML-skeeman kehittämiseksi. Molemmat edellä mainitut rajaukset ovat selkiyttäneet työn toteuttamista, mutta samalla todennäköisesti rajoittavat päivitysversion käytettävyyttä. Jatkossa olisi syytä pyrkiä keräämään kootusti implementoinnin ja pilotoinnin yhteydessä esiin tulevat ohjelmistokehittäjien havaitsemat muutos- ja laajennustarpeet (paitsi inframodel -sovellusohjeeseen myös LandXML skeemaan kohdistuvia); samoin käyttäjiltä (suunnittelijat, rakentajat) tulevat toiveet uusien ominaisuuksien lisäämisestä inframodel-tiedonsiirtoon olisi saatava kirjattua. Tällä tavalla sovellusohjeen todellista päivitystarvetta voitaisiin säännöllisesti seurata (LandXML-version päivittymisen rinnalla) ja päivitykset pystyttäisiin toteuttamaan samalla kertaa kaikkien tarpeiden osalta. Koottu kokoaminen voisi olla järjestettävissä esim. InfraTM ryhmän toimesta sovellusohjeen kotisivujen yhteyteen liitettävän keruujärjestelmän avulla (johon voisi kuulua joitakin sosiaalisen median välineitä inframodel kehittäjä-käyttäjä yhteisön kokoamiseksi). Laajemmat uudet kokonaisuudet joita inframodel tiedonsiirtoon pidetään tarpeellisena liittää, tulisi koota projekteiksi käyttötapauksittain, jolloin kussakin tapauksessa uusista ominaisuuksista hyötyvät toimijat on mahdollista tunnistaa ja sitouttaa projektiin. Sitouttamisen onnistuminen on kiinni paitsi toimijakohtaisten hyötyjen tunnistamisesta ja osoittamisesta, myös edellyttää inframodeltiedonsiirron ja yleensäkin avoimeen standardiin perustuvan toimintatavan yleistä hyväksyntää alan toimijoiden keskuudessa; tämän hyväksynnän ja avoimen tiedonsiirron kysynnän synnyttämisessä esim. InfraTM hanke on avainasemassa. Koska tiedonsiirron spesifikaatio yksinään ei vielä ole käytännössä hyödyllinen, tulisi jatkossa sovittaa yhteen inframodel-päivitykset, sovellusohjeen ottaminen huomioon LandXML-standardia tukevissa sovelluksissa (implementointi) ja näiden sovellusten käyttäjien opastaminen ja ohjeistaminen inframodeltiedonsiirtoon. Kuvassa seuraavalla sivulla on esitetty mahdollinen malli inframodel-spesifikaation jatkokehitykselle. Ohjelmistotalojen kannalta on tärkeää, että Suomalainen inframodel-tiedonsiirto jatkossakin on kansainvälisen standardin (LandXML) mukaista, jottei (pienille) kotimarkkinoille jouduta toimittamaan täysin räätälöityjä ratkaisuja, vaan laajemmille markkinoille kehitettyjen soveltaminen on mahdollista. Myös suunnittelijoiden ja konsulttien kansainvälisen toiminnan kannalta on edullista jos heidän käytössään olevat työkalut ja omaksumansa työskentelytavat ovat tiedonsiirron osalta helposti hyödynnettävissä kotimaan ulkopuolellakin.

17 16 (26) TIEDONSIIRTOTARPEET PRIORISOINTI KÄYTTÖÖNOTOLLE LÄHTÖ- TIETOJEN HANKINTA 3 SUUN- NITTELU RAKEN- TAMINEN RAKENNETUN TODENTA- MINEN KÄYTTÖ JA YLLÄPITO LUOVUTUS- MITTAUKSET Prosessi 1 2 n Urakoitsijan intressi? Vaatimukset & ohjeet ohjelmistoille Vaatimukset & ohjeet käyttäjille + käytön vaatiminen hankkeissa! Tilaajan intressi? 2. Development project 1. Development project Requirements Validation Specification Guidelines Problem owner (Clients, consultants, contractors,,,) Specification owner (InfraTM?) Implementation SW-providers Testing SW-providers (+ neutral test-lab?) Problem owner (Pilot projects) Specification owner (gen. requirements) Problem owner (spec. requirements) SW-providers (application specific guide)

18 17 (26) Lähdeviitteet 1. InfraModel2 loppuraportti, v ( ). URL: 2. LandXML-kotisivu: LandXML.org. URL: 3. InfraModel-spesifikaatio v1.0. URL: 4. LandXML schema version 1.0. URL: 1.0/LandXML-1.0.xsd 5. LandXML schema version 1.1. URL: 1.1/LandXML-1.1.xsd 6. LandXML schema version 1.2 online documentation. URL: 7. LandXML schema version 1.2 documentation (word). URL: 8. Cumulative LandXML-1.2 changes since LandXML-1.0. Prepared by Nathan Crews, authors Bruce Dana, Nevil Cumerford, Richard Bradshaw, Anselm Haanen, Shaelynn CTR Hales, Nathan Crews. July 29, URL: 9. InfraModel-spesifikaation päivitys, Vaatimusmäärittely. Hyvärinen, J., Porkka, J Inframodel-tiedonsiirron sovellusohje v1.2, online-dokumentaatio. Hyvärinen, J., Porkka, J URL: 11. Inframodel-tiedonsiirron sovellusohje v1.2, dokumentaation pdf-versio. Hyvärinen, J., Porkka, J

19 18 (26) Liite 1 Merkittävät LandXML muutokset version 1.0 jälkeen Muutokset versiopäivityksessä LandXML v1.0 --> v1.2 Taulukossa esitellään lyhyesti inframodel tiedonsiirron sovellusohjeeseen versiopäivityksessä (v1.2) tehdyt muutokset. ID LandXML muutos Kuvaus 004 Added an optional "name" attribute to the <Feature> element Rakennelaajennukseen lisätty valinnainen nimi - attribuutti, helpottaa viittaamista. inframodel tiedonsiirrossa name attribuutin arvoksi on määritelty yksilöllinen nimi, jotta rakennelaajennuksiin on mahdollista viitata. Lisäksi viitteeksi source asetetaan "inframodel", jolla viitataan rakennelaajennusten määrittelyyn. 005 TIN face breakline attribute "b" added to <F> element Kolmioverkon kolmiokuvauksen yhteydessä sivun liittyminen taiteviivaan (kts. 030): "b" summaluvulla ilmoitetaan mitkä kolmion sivut leikkaavat taiteviivan. 014 Added "both" value to enumeration PipeFlowType to indicate invert flow direction for structures 016 Additions to support FAA Airport Surveying-GIS Program (www.airports-gis.faa.gov) 019 Changes to <CoordinateSystem> to support OGC Well Known Coordinate System names. Putkiverkoston solmupisteiden virtaussuuntaan lisätty enumeraatio "both" molemmat. Useita FAA: vaatimia lisäyksiä. 1) Mittayksiköt: lisätty 2 yksikköä listaan 2) Lisätty Rakennelaajennusten määrittelyn lähde elementiksi (FeatureDictionary). 3) Z - koordinaatin tulkintaa selkeytetty, 4) Pistemäärittelyyn (CgPoint) lisätty 4 attribuutia, jotka optionallisia ja eivät käytössä inframodel tiedonsiirrossa. Koordinaattijärjestelmiin OGC (Open Geospatial Consortium) tuki lisäämällä valinnainen ogcwktcode -attribuutti (kts. myös 034) 021 Added breakline enumerations Taiteviivan enumeraatioita tarkennettu, elementti and defined <Breakline>.brkType valinnaiseksi ja lisätty enumeraatioita; attribute inframodel tiedonsiirrossa käytetään standard Changes to 3D Road Model <DesignCrossSect> 026 Clarified the difference between angle and a direction arvoa. 3D väyläkuvausta monipuolistettu Poikkileikkauksen esitystapaa päivitetään tässä vaiheessa vain parametrien kuvauksen osalta (ei geom.). Kaikkien kulmien oletusarvo "radians". inframodel tiedonsiirrossa käytetään aina asetusta "grads".

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04729-10 InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist Luottamuksellinen 2 (63) Raportin

Lisätiedot

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin 18.8.2011 ArchiCAD 15 YS. - 1 tiedonsiirto Tässä vihossa käsitellään -tiedostojen tuontia ArchiCADiin muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä ArchiCADistä muihin ohjelmistoihin. ArchiCAD pyrkii

Lisätiedot

päivitys Työraportti 2001-14 Jorma Nummela Pirjo Hellä Pauli Saksa Kesäkuu 2001

päivitys Työraportti 2001-14 Jorma Nummela Pirjo Hellä Pauli Saksa Kesäkuu 2001 Työraportti 200-4 ROCK-CAD NTgeologisen mallinnusohjelmiston päivitys Jorma Nummela Pirjo Hellä Pauli Saksa Kesäkuu 200 POSIVA OY Töölönkatu 4, FIN-0000 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280

Lisätiedot

Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja kehittämistarpeet. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 15/2008

Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja kehittämistarpeet. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 15/2008 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 15/2008 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 8 15.4.2015 Tekla Oy/ Erkki Mäkinen, Sito Oy / Ilkka Tieaho, Proxion Oy/ Juha Parkkari 1 (18) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin

Lisätiedot

Fast Health Interoperability Resources - FHIR-standardin kuvaus ja arviointi

Fast Health Interoperability Resources - FHIR-standardin kuvaus ja arviointi Fast Health Interoperability Resources - FHIR-standardin kuvaus ja arviointi HL7 Finland ry Tekijät Yhteyshenkilö Marko Suhonen, Juha Mykkänen, Aki Miettinen, Hannu Virkanen marko.suhonen@uef.fi Versio

Lisätiedot

GML-mallinnus. 1 Johdanto 1/27. Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten. Liite III

GML-mallinnus. 1 Johdanto 1/27. Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten. Liite III Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite III GML-mallinnus 1 Johdanto... 1 2 Yleistä... 2 3 GML kohdemalli... 3 3.1 Objekti/ominaisuus -rakenne... 3 3.2. Kohde... 4 3.3 Kohdejoukko... 6

Lisätiedot

Aava Platform -konseptin arviointi

Aava Platform -konseptin arviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05250-10 Aava Platform -konseptin arviointi Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juho Eskeli, Päivi Parviainen luottamuksellinen 2 (26) Raportin nimi Aava Platform konseptin arviointi

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-toteutus, esimerkkitiedostot 1.3.2013 Built Environment Process Innovations Reengineering Esimerkit

Lisätiedot

Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausjärjestelmän kehittäminen (Älykäs silta)

Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausjärjestelmän kehittäminen (Älykäs silta) Rauno Heikkilä, Mika Jaakkola, Pekka Pulkkinen, Antti Karjalainen, Esa Haapa-aho, Mauno Jokinen Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausjärjestelmän kehittäminen (Älykäs silta) VÄLIRAPORTTI Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin 28.2.2011 ArchiCAD 14 YS. - 1 -tiedonsiirto Tässä vihossa käsitellään -tiedostojen tuontia ArchiCADiin muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä ArchiCADistä muihin ohjelmistoihin. ArchiCAD pyrkii

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa

Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa väylärakentamisessa 34. Rakennuttajakoulutus Tutkielma Janne Pietarinen Skanska Infra Oy Helsinki 19.10.2012 Aalto University Professional Development Tiivistelmä

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 2 Yleiset mallinnusvaatimukset Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtö-tietojen hankinta ja harmoni-sointi Infra-mallintaminen Tekniikkalajien yhteensovittaminen

Lisätiedot

YHTEENSOPIVA TIEDONSIIRTO

YHTEENSOPIVA TIEDONSIIRTO YHTEISET TIETOSISÄLLÖT HUOLTOKIRJOISSA YHTEENSOPIVA TIEDONSIIRTO AVOIMELLA XML -TEKNOLOGIALLA e-ehyt hankeraportti 2004 ESIPUHE Kiinteistönomistajat, kiinteistöpalveluyritykset sekä ohjelmistotoimittajat

Lisätiedot

Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - koodistorajapinnat

Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - koodistorajapinnat Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - koodistorajapinnat HL7 Finland ry, SerAPI-projekti, PlugIT-projekti OID: 1.2.246.777.11.2005.12 Ydinpalvelurajapinnat Yhteyshenkilö: Juha.Mykkanen@uku.fi Versio

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN

LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Maanmittaustieteiden laitos LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN Aalto-yliopiston

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Kaavajohtopaikka -hankkeen kiinteistöliittymätyökalun kehittämisprojekti 2008 - Loppuraportti

Kaavajohtopaikka -hankkeen kiinteistöliittymätyökalun kehittämisprojekti 2008 - Loppuraportti Riku Mäki Lounaspaikka, Regional Council of SW Finland Turun yliopiston IT-laitos 9.10.2008 Kaavajohtopaikka -hankkeen kiinteistöliittymätyökalun kehittämisprojekti 2008 - Loppuraportti Sisällysluettelo

Lisätiedot

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU Diplomityö Tarkastaja: professori Kaisa Väänänen- Vainio-Mattila Ohjaajat: DI Jarmo Palviainen, KTM Matti Myllymäki Tarkastaja

Lisätiedot

Esiselvitys Tiehallinnon pohjatutkimusten säilytyksestä ja jakelusta

Esiselvitys Tiehallinnon pohjatutkimusten säilytyksestä ja jakelusta Juha Liukas, Timo Tolkki Esiselvitys Tiehallinnon pohjatutkimusten säilytyksestä ja jakelusta Tiehallinnon selvityksiä 48/2006 Pohjatutkimustapa Pohjatutkimuksen data ja kuvailutiedot. Sisältö vaihtelee

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot Mittausohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot Mittausohje 18 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Mittausohje Mittausohje Liikenneviraston ohjeita 18/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva: Vt 14 Savonlinna, Laitaatsalmen maastomalliote Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) katsaus

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) katsaus SerAPI ja ehealth Partners Finland projektit Yhteyshenkilö Juha Mykkänen (juha.mykkanen@uku.fi), www.serapi.fi Dokumentin tila Versio 2.0 Päiväys 4.6.2007 Sisältö 1 Johdanto, IHE:n tavoitteet ja peruskäsitteet...

Lisätiedot

Maalaserkeilaus infrarakentamisen mittauksissa

Maalaserkeilaus infrarakentamisen mittauksissa Maalaserkeilaus infrarakentamisen mittauksissa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö Espoo, toukokuu 2012 Tekniikan kandidaatti Juho Simonen

Lisätiedot

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001. Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001. Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001 Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan

Lisätiedot

Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa

Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa Juha Kuittinen 3.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Internetsovelluksista suosituimpia ovat erilaiset hakukoneet. Tyypillisesti

Lisätiedot

Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen (Älykäs silta)

Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen (Älykäs silta) Rauno Heikkilä, Antti Karjalainen, Pekka Pulkkinen, Esa Haapa-aho, Mauno Jokinen, Aarno Oinonen, Mika Jaakkola Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen Tiehallinnon

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Automaatiosuunnittelun prosessimalli Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Verkkojulkaisu Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry

Lisätiedot