VUOSIKERTOMUS 2011 S U L K A V A N P A L V E L U T O Y K A U P P A T I E 1, S U L K A V A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2011 S U L K A V A N P A L V E L U T O Y K A U P P A T I E 1, 5 8 7 0 0 S U L K A V A"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2011 S U L K A V A N P A L V E L U T O Y K A U P P A T I E 1, S U L K A V A

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallinto ja henkilöstö 3 Toiminta 4 Kaavoitus 4 Tietohallinto 6 Liikenneväylät, puistot ja liikunta-alueet 7 Jätehuolto 8 Maa- ja metsätilat 8 Kiinteistöpalvelut 9 Hankkeet 10 Ruokahuolto 11 Vesilaitos 12 Toiminnalliset tavoitteet 13 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 14 Talous 15 Arvio liiketoiminnan kehittymisestä 17 Tuloslaskelma 18 Tase 19 1

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2011 aikana seutukunnalla käytiin vilkasta keskustelua, pidettiin neuvotteluja ja tehtiin selvitystyötä mahdollisista kuntaliitoksista. Yhtiön toimintaan näillä toimilla ei ollut vaikutusta vuoden 2011 aikana, mutta jos asiat etenevät liitosvaiheeseen voi vaikutus kohdistua negatiivisesti etenkin ulosmyytävään kaavoituspalveluun ja sen vuoksi markkinointiin ja uusien yhteistyökumppaneiden etsimiseen muualta onkin panostettava voimakkaasti myös vuoden 2012 aikana. Vuosi 2011 loi kuitenkin hyvän pohjan jatkaa yhtiön toiminnan kehittämistä nykyisellä toimintastrategialla. Yhtiön merkittävimpiä toimialoja ovat kiinteistönhoito, ruokahuolto, vesilaitos, kaavoitus ja rakentaminen. Erityisellä tyytyväisyydellä täytyy todeta, että jokaisella palvelusektorilla palveluiden myyntiä kuntakonsernin ulkopuolelle kasvatettiin merkittävästi. Vuosi 2011 onkin tähän mennessä palveluiden ulosmyynnin osalla paras yhtiön historiassa. Merkittävimmin ulosmyyntiä tapahtui ruokahuollossa, rakentamisessa ja kaavoituksessa. Kunnalle tuotettujen projektien määrä vuoden 2011 aikana oli kappalemääräisesti suuri, joskin isoja hankkeita ei ollut kovinkaan paljon. Isoista hankkeista merkittävin, Koulutien liikennejärjestelmän saneeraus, valmistui lokakuun lopussa. Muita hankkeita olivat mm. kameravalvonnan rakentaminen koulualueelle, tennis- ja urheilukentän saneeraukset, Lohilahden paloaseman esisuunnittelu ja Lohilahden koulun liikuntasalin lattian saneeraus sekä kunnan ja Sulkavan Palvelut Oy:n kotisivujen uudistaminen Omat hankkeet kohdentuivat pääasiassa vesihuollon saneeraukseen (Tuonilahden lisälinja, Koulutien sujutus, puhdistamon atk-ohjelmisto ja Lohilahden varavedenottamon suunnittelu). Kaavoituksen puolella keskityttiin markkinointiin ja tarjouskilpailuihin, näiden kautta saatiinkin hankittua asiakaskuntaa ja hyvä työkanta loppuvuodelle Vuosi 2012 päästäänkin aloittamaan valmiilla työkannalla, jota voidaan täydentää olemalla mukana tulevissa tarjouskilpailuissa, samalla tietenkin työstetään kunnan omia kaavahankkeita eteenpäin. Muutostuulien puhaltaessa onkin tarpeellista tarkastella mahdollisuutta kasvattaa ulosmyynnin osuutta, tätä varten tehtiin panostus palkkaamalla putkimies yhtiön palvelukseen syksyllä Vuodelle 2011 asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet on saavutettu. Kiitos tästä kuuluu koko henkilöstölle sekä yhtiön hallitukselle. Jukka Partanen toimitusjohtaja 2

4 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ Hallitus Yhtiön hallitukseen kuuluu 5 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä, jotka varsinainen yhtiökokous valitsee. Hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana 6 kertaa, kokouksissa on käsitelty yhteensä 71 :ää. Hallituksen jäsenet Varajäsenet Kari Kuivisto pj ( alkaen) Tapio Hintsanen Harri Miettinen pj ( saakka) Hilkka Virtanen vpj( alkaen) Anna-Maija Häkkinen vpj( saakka) Mervi Holopainen Risto Päykkönen Tilintarkastajat Elina Hämäläinen Harri Jylhä PWC Julkistarkastus Oy PricewaterhouseCoopers Oy Henkilöstö Jukka Partanen toimitusjohtaja Simo Kaksonen kaavoitusinsinööri (1/2011 alkaen) Liisa Kukkonen toimistonhoitaja Sisko Karppinen atk-tukihenkilö (osa-aikainen) Asko Björn kiinteistönhoidon esimies Osmo Voutilainen kiinteistönhoitaja Mikko Qvintus vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja Tapio Lappalainen kiinteistönhoitaja Petri Auvinen kiinteistönhoitaja (rakennustyöt) Harri Hytönen (määräaikainen, rakennustyöt) Antti Ruottinen kiinteistönhoitaja (liikunta-alueet) Janne Kosonen Lvi-asentaja (8/2011 alkaen) Timo Seppänen talonmies (osa-aikainen, saakka) Olli Hämäläinen talonmies (osa-aikainen) Jeri Hämäläinen talonmies (osa-aikainen) Annikki Ollonen siivooja Ritva Riikonen siivooja (määräaikainen) Ulla Sinkkonen siivooja (osa-aikainen) Minna Kulppi siivooja (osa/määräaikainen, saakka) Minna Hakulinen ravitsemispäällikkö 3

5 Jaana Sairanen siivooja jakelukeittiönhoitaja Arja Mikkonen emäntä (eläkkeelle 9/2011) Pirjo Kankkunen keittäjä (eläkkeelle 1/2012) Tuula Muikkunen keittäjä Krista Sonninen keittäjä Leila Kuusela ravitsemistyöntekijä Tuija Seppänen ravitsemistyöntekijä Heli Kolehmainen ravitsemistyöntekijä (määräaikainen) Seija Vasara ravitsemistyöntekijä Yhtiö työllisti vuoden 2011 aikana keskimäärin 32 henkilöä. Kirjanpito- ja palkkalaskentapalvelut on hankittu ostopalveluna Savonlinnasta Laskentakonsultit Oy:ltä. Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta oli n. 27 %. TOIMINTA Kaavoitus Vuoden 2011 aikana yhtiön palvelukseen palkattiin kaavoitusinsinööri, jonka tehtävänä on hoitaa palvelusopimukseen perustuvat kunnan kaavoitushankkeet, lisäksi kaavoituspalveluita myydään koko Itä-Suomen alueelle. Kaavoituspalveluiden myynnissä saatiinkin aikaan hyvä asiakaspohja kuntien ja yksityisten maanomistajien puolelta vuodelle 2011, joista moni hanke jatkuu myös vuodelle Sulkavan keskustan ja Lohilahden taajaman yleiskaavat etenivät selvitysvaiheiden jälkeen luonnosasiakirjojen valmisteluun ja vuoden 2012 aikana molempien kaavojen luonnokset saadaankin nähtäville. Molemmat kaavat muodostavat merkittävän strategisen pohjan kunnan kehitykselle, etenkin kun niillä saadaan uutta tonttivarantoa Saimaan ranta-alueille. Kirkonkylän taajamayleiskaavan merkittävin tavoite on muodostaa uutta asuinrakentamiseen soveltuvaa aluetta ns. Kuumienkivien alueelle. 4

6 Kaavatyön aikana asiasta on käyty neuvotteluja myönteisessä hengessä Sulkavan seurakunnan kanssa, joka omistaa kyseisen alueen. Toinen yhtä vetovoimainen alue on ns. Hopeasaaren alue. Hopeasaaren osalla tullaan vielä harkitsemaan sen ottaminen mukaan taajamayleiskaavan piiriin. TAAJAMAYLEISKAAVAN TAVOITTEITA Lohilahden osalla voimassa oleva kaava ei ole tukenut taajaman kehitystä tarpeeksi ja sen vuoksi kaava uusitaan myös siellä. Lohilahdella tavoitteena on löytää tonttivarantoa, joka soveltuu sekä asuin- että loma-asuntokannan rakentamiseen. 5

7 Tietohallinto Normaalin päivittäisen atk-laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpidon ohella uudistettiin kunnan kotisivut ja Office-paketin päivitys uudempaan versioon. Kotisivujen ulkoasu ja rakenne toteutettiin yhteistyössä Savonlinnalaisen Digitaali Oy:n kanssa. 6

8 Liikenneväylät, puistot ja liikunta-alueet Liikenneväylien hoito toteutettiin jatkamalla talvikunnossapitosopimusta optiovuodella kahden paikkakuntalaisen yrittäjän kanssa. Hoidettavat väylät ym.: kaavatiet m kävelytiet m piha-alueet 29 kpl Puistojen ja piha-alueiden kesäaikainen kunnossapito hoidetaan pääasiassa työllistämällä paikkakunnan opiskelijoita. Liikunta-alueita hoitaa yksi päätoiminen työntekijä, tarvittaessa palvelua ostetaan myös ulkopuolelta. Ulkoilureitistöillä korjattiin vielä Asta-myrskyn jälkiä, kunnostamalla ojia ja metsäkoneiden ajojälkiä. Talvella hiihtoreitistöjen latutilannetta voi edelleen seurata reaaliaikaisen internet-palvelun (http:// mapserver1. maphit.com/latukone_vkrr/index.php?kunta=sulkava) kautta. 7

9 Jätehuolto Yhtiön hoidettavana olleet aluejätepisteet poistettiin johtuen siitä, että niistä alkoi muodostua yleisiä kaatopaikkoja. Palvelu keskitettiin kirkonkylälle ja Lohilahdelle, jossa vastaanottopisteet ovat valvotuilla alueilla. Kirkonkylällä otetaan vastaan kolme kertaa viikossa metallia, risuja, haravointijätettä, kodinkoneita ja ongelmajätteitä. Paperinkeräys kattaa koko kunnan alueen. Vuosittainen koko kunnan alueen kattava ongelmajätekeräys toteutettiin heinäkuussa. Veneilyreittien varrelle perustettujen pisteiden hoidosta huolehti Pidä Saaristo Siistinä ry. Maa- ja metsätilat Yhtiö huolehti kunnan maa- ja metsätilojen uudistamis- ja hoitotöistä sekä puun myynnistä. Palvelu ostettiin Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savolta. Asta-myrskyn aiheuttamia korjuutöitä jatkettiin vielä vuoden 2011 aikana. Hankintakauppoja toteutettiin seuraavasti (taajamahakkuut + myrskypuut): - mäntytukki 762,75 m 3 - pylväs 00,00 m 3 - kuusitukki 202,73 m 3 - koivutukki 66,40 m 3 - mäntypt 21,74 m 3 - mäntykuitu 1 551,79 m 3 - kuusikuitu 335,60 m 3 - laho kuusikuitu 4 068,81 m 3 - koivukuitu 600,60 m 3 - energiaranka 485,80 m 3 - haapa 41,40 m 3 8

10 Metsähoitotöitä toteutettiin seuraavasti: - ennakkoraivaus 8,2 ha - kaivurilaikutus 1,3 ha - äestys 2,6 ha - laikkumätästys 4,5 ha - tievarsien raivaus 6,0 tuntia - istutukset 12,7 ha - nuoren metsän hoito 25,7 ha - taimikonhoito 13,9 ha - metsäarviot 34,1 ha Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpalvelu kattaa mm. seuraavat kiinteistön ylläpitämisestä aiheutuvat kulut: lämpö, sähkö, vesi, ilmastointi, kiinteistöautomaatio vakuutukset siivous (vain osalla kiinteistöjä) talonmiespalvelut, ulkoalueiden hoito pienet kunnossapitokorjaukset (mm. lamppujen vaihdot, putkikorjaukset) Kiinteistönhoitopalvelua myydään tarvittaessa myös ulkopuolelle. Kunnan ja yhtiön välillä laaditun palvelusopimuksen mukaan energiankulutus (lämpö, sähkö ja vesi) tasataan vuosittain todelliseen kulutukseen perustuvalla vertailulla. Mikäli ylläpitovuokrassa arvioitu kulutus alitetaan, palautetaan kiinteistön käyttäjälle 50 % saavutetusta säästöstä. Kulutusarvion ylittyessä käyttäjältä veloitetaan arvioidun ja todellisen kulutuksen välinen kustannusero. 9

11 Vuoden 2011 osalta energian hankintakustannukset toteutuivat seuraavasti: Kohde Sähkö / Lämpö Vesi / + / - / Arvio Tot. Arvio Tot. Arvio Tot. Kaikki yhteensä (kunta + SP Oy) Erittely / kunnan kiinteistöt + / - Paloasema Öljyntorjuntavarasto Kunnanvirasto Aravatalot Leppäkuja Opettajain asuintalo Liikuntatoimen kiinteistöt Alinanniemi Tehola Keskuskoulu Kaipolan koulu Kansalaisopisto Lohilahden koulu Kulttuurit. kiinteistöt Kirjasto Päiväkeskus Päiväkoti Vanhusten palveluasunnot Toimela Mattila Eläinlääkärin talo Lohilahden tukiasuntola Vanhainkoti Yhteensä Hankkeet Vuoden 2011 osalta yhtiö palautti kunnalle energiamenoja yhteensä 4 609,50. Yhtiön ja kunnan välillä on laadittu hankintasopimus, jonka mukaisesti yhtiö tuottaa vuosittain sovittava investointihankinnat kunnalle. Sopimukseen sisältyviä merkittävimpiä hankkeita vuoden 2011 aikana olivat: Keskuskoulu liikuntahallialueen kameravalvonta Liikuntahallin kuntosalivälineistö 10

12 Kunnanviraston saunatilan kalusteet Tunnila Rahkola vesihuollon yleissuunnitelma Päiväkeskuksen sprinklaus Lohilahden koulun liikuntasalin lattian uusiminen Alinanniemen pesutilojen saneeraus Lohilahden hakelaitoksen piha-alueet Lohilahden paloaseman esisuunnittelu Keskuskoulualueen liikennejärjestelyjen saneeraus Tenniskentän saneeraus Urheilukentän saneeraus Kaavateiden päällystys Katuvalaistuksen saneerauksen esiselvitys Liikuntareitistöjen perusparannus Yhtiön omat hankkeet: Lohilahden varavedenoton selvitys ja siiviläputkikaivon asennus Koulutien viemärilinjan sujutus Puhdistamon atk-ohjelmiston uusiminen Kaunolan vv-linjan rakentaminen Ruokahuolto Ruokahuollon palvelut tuotettiin keskitetysti vanhainkodin keskuskeittiöllä. Jakelu keskuskoululle ja päiväkodin yksiköille hoidettiin ostamalla palvelu ulkopuolelta. Ateriapalveluita tuotettiin seuraavasti: - Mikeva kpl - Sosteri kpl - sos.toimi, keva, kotiinkuljetus, kotiharju, ym kpl - kunnan ja yhtiön henkilökunta kpl - päiväkoti, ryhmis, Nallukka kpl - koulu kpl YHTEENSÄ kpl Myytyjen aterioiden määrä kasvoi 18,1 % verrattuna edelliseen vuoteen. Kasvu johtui Mikevan toiminnan vakiintumisesta, Kaipolan koulun siirtymisestä kirkonkylälle ja ulkopuolisten aterioitsijoiden määrän lisääntymisestä. 11

13 Vesilaitos Vesilaitoksen toiminta-alueeseen kuuluu kirkonkylän kaava-alue sisältäen Vilkaharjun sekä Lohilahden taajama-alueen. Pohjavedenottamoita vesilaitoksella on 4, joista Kirkkokankaan ja Lohikosken vedenottamot toimivat pääottamoina ja Vilkalahden ja Rauhaniemen ottamot varavedenottamoina. Lohilahden vedenottamolla on esiintynyt aika-ajoin mangaanin / humus-ongelmia ja sen vuoksi nykyisen vedenottamon läheisyydestä kartoitettiin paikka varavedenottamolle. Varavedenottamon rakentaminen on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2012 aikana. Vuoden 2011 aikana vesijohtoverkostoon liittyi 11 uutta asiakasta ja viemäriverkostoon 10 uutta asiakasta. Uuden vesi- ja viemärijohtoverkoston rakentaminen Kaunolaan valmistui syksyllä Laskutettu puhdasvesimäärä oli yhteensä m 3 (+ 1,5 %), josta Lohilahden osuus oli m3. Jätevesiä käsiteltiin yhteensä m 3 (+ 2 %). Vesilaitoksen valvonta tapahtuu hyväksytyn näytteenottosuunnitelman mukaisesti, jonka mukaan näytteet otetaan puhtaan veden osalta vedenottamoilta, välipumppaamolta ja verkostosta eri pisteistä. Jäteveden käsittelyä seurataan puhdistamolta otettavien näytteiden perusteella. 12

14 Jäteveden osalta puhdistustehovaatimus saavutettiin seuraavasti: Vaatimus Tulos Kokonaisfosfori 92 % % Kiintoaine 90 % % BHK 7 Atu 92 % % COD Cr 75 % % Kokonaistyppi % Puhdistamon ympäristölupaan haettiin jatkoa 2012 vuodesta eteenpäin. Lupapäätös saadaan vuoden 2012 aikana. Toiminnalliset tavoitteet Hallituksen asettamat strategiset linjaukset toteutuivat 2011 aikana seuraavasti: 1. Vaikuttavuus - tulostavoite on saavutettu - uusia asiakassuhteita on luotu - tuotteistaminen on tehty hankintasopimuksen mukaiset palvelut on tuotettu - kaavoitusta on toteutettu kunnan päätösten mukaisesti (käynnissä kirkonkylän ja Lohilahden yleiskaavojen uusiminen) 2. Resurssit - vesilaitos on saavuttanut asetetut laatuvaatimukset - projektit on toteutettu hankintasopimuksen mukaisesti 3. Prosessit ja toimivuus - tonttivarantoa on vielä riittävästi - kehityskeskusteluja on toteutettu - hankinnat ja kilpailutukset on hoidettu lakien ja ohjeiden mukaisesti 4. Henkilöstö - ammattitaito- ja koulutustarpeet on tiedossa - avoimet työpaikat on saatu täytettyä 13

15 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Yhtiön hallitus arvioi vuosittain riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tasoa. Arviossa tarkastellaan seuraavia riskejä: Markkinariskit Merkittävin on omistajuuteen liittyvä poliittisen päätöksenteon pitkäjänteisyys liittyen yhtiöltä tilattaviin palveluihin. Tätä riskiä hallitaan sekä rakenteellisesti että toiminnallisesti. Toiminnallisesti tähän varaudutaan ylläpitämällä sellaista joustavuutta ja muutosherkkyyttä, joka antaa valmiuden ryhtyä nopeisiin sopeutustoimiin tilanteen sitä vaatiessa. Henkilöstön ikääntyminen ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus muodostavat myös riskitekijän etenkin uusia työkohteita hankittaessa. Projektiriskit Projektien toteutuksiin liittyy resurssi-, sopimus- ja kustannusriskejä. Hankkeita, joista ei ole riittävää aikaisempaa kokemusta tai joihin ei ole osoitettavissa osaavia resursseja, hankitaan osaaminen ostopalveluna. Projektien hallintaan ja kehittämiseen kiinnitetään jatkuvaa huomiota. Omaisuusriskit Omaisuusriskeistä merkittävimpiä ovat palo-, vesi- ja rikkovahingot, joissa vahingon suuruus voi yltää 1 2 m :oon. Maata, kiinteistöjä tai rakennusoikeutta ei hankita ilman selviä suunnitelmia siitä, milloin rakentaminen voidaan aloittaa ja onko kohde realisoitavissa tuottavasti. Yhtiön kiinteistöt ja merkittävimmät toimialat on vakuutettu vahinkojen ja toiminnan keskeytyksen varalta. Ympäristöriskit Yhtiön toimintaan liittyvät ympäristöriskit kohdentuvat jäteveden puhdistamiseen. Ympäristöriskejä on minimoitu parantamalla kaukovalvontaa puhdistamolla ja pumppaamoilla. Puhdistamon ja sen vaikutuspiirissä olevan vesistön tilaa seurataan valvontasuunnitelman mukaisesti. Toiminnasta aiheutuvat vahingot on katettu vastuuvakuutuksella. Henkilöstöriskit Tapaturma-alttius on suurinta rakentamisen, kiinteistöhuollon ja vesilaitostoiminnan osa-alueilla. Kaikkiin toimintoihin liittyvät 14

16 henkilöstöriskit on kartoitettu. Henkilöstö on vakuutettu tapaturmien varalta. Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin ylläpitoon kiinnitetään erityistä huomiota. Yhtiön sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa seurataan sitä varten rakennetun seurantakaavion avulla. Seurantakaaviossa sisäinen valvonta ja siihen kuuluva riskienhallinta on jaettu neljään alueeseen: a) toimintaympäristö ja -rakenteet, b) tavoitteet ja riskit c) valvontatoimenpiteet, d) seuranta ja muutos. Talous Yhtiön maksuvalmius on ollut koko vuoden hyvä. Toiminnallinen tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,21. Tulos ylitti budjetoidun ,21 :lla, josta suuren osuuden muodostaa ulosmyyty palvelu. Vuosi 2011 onkin tähän mennessä palveluiden ulosmyynnin osalla paras yhtiön historiassa. Merkittävimmin onnistuttiin ruokahuollossa, rakentamisessa ja kaavoituksessa, rakentamisen puolella toteutettiin monta erityyppistä rakentamis- ja korjauskohdetta. Maantiesillan korjaus 15

17 Tanssipaviljongin katon korjaus Huvilan rakentaminen piha-alueineen Kokonaisuudessaan tulos muodostuikin erinomaiseksi, kun huomioidaan, että yhtiö toteutti myös omia hankkeita ja tulokseen on kirjattu kertaluonteisina erinä teollisuushallin myyntitappio ja saman kohteen vuokratulojen luottotappiot. 16

18 Arvio liiketoiminnan kehittymisestä Yhtiön tavoitteena vuoden 2012 aikana on saavuttaa asetettu tulostavoite ja pitää ulosmyynnin osuus vähintään samalla tasolla kuin Uusien asiakkaiden hankinta painottuukin kaavoituksen ja lvi-palveluiden myyntiin vaatien palveluiden laadukasta toteuttamista, motivoitunutta henkilöstöä ja tuotteiden jatkuvaa kehittämistä. Omista hankkeista merkittävin tulee olemaan Lohilahden varavedenottamon rakentaminen, jolla turvataan vedenjakelun laatu ja varmuus Lohilahdella. Tuotteistaminen mahdollistaa selkeämmän sopimuskäytännön kunnan kanssa ja vuoden 2012 aina onkin yhdeksi tavoitteeksi asetettu laatia sopimusmalli palvelusopimuksesta, jossa tuotteistaminen on huomioitu. Mallin pohjalta laaditaan vuoden 2013 sopimukset. Hallituksen esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,60 kirjataan voitto/tappiotilille. Hallituksen esitys osingonjaosta yhtiökokoukselle on

20 VUOSIK 0 ERTO 9MUS

20 VUOSIK 0 ERTO 9MUS VUOSIKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo 4 5 Lahti Aqua konserni Konsernin keskeiset tunnusluvut 6 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 9 Seudullinen vesihuolto Tuotteiden ja palveluiden myynti 10 11 As i a k k a

Lisätiedot

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78 Vuosikertomus 2010 1 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 2010 2009 2008 2007 Liikevaihto M 27,1 25,7 23,5 20,8 Muutos edelliseen vuoteen % 5,4 9 13,2 8,0 Liikevoitto M 6,0 4,2 3,6 3,2 Osuus liikevaihdosta

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Rakennuttaminen 5 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät TOIMINTAKERTOMUS 1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

S i v u 0. Tasekirja 2014

S i v u 0. Tasekirja 2014 S i v u 0 Tasekirja 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto xx.x.2015 S i v u 1 SISÄLTÖ I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 KUNNAN HALLINTO... 3 2.1 Kunnanvaltuusto... 3 2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 HYRYNSALMEN KUNTA Toimintakertomus ja tilinpäätös Kunnanhallitus 24.3.2015 Kunnanvaltuusto 10.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Lahden Talot lyhyesti

Lahden Talot lyhyesti vuosikertomus 2010 Lahden Talot lyhyesti L ahden Talot -konserni on Lahden seudun suurin vuokranantaja, joka omistaa, ylläpitää sekä vuokraa ja rakennuttaa vuokraasuntoja Lahdessa. Konsernilla on vankka

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 214 Kunnanhallitus 31.3.215 Kunnanvaltuusto 1.6.215 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 214 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013 Tilinpäätös 2013 Vihdin kunta Toimintakertomus 2013 Toimintakertomuksen sisältö 1 YLEISTÄ 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO 5 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2013 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Digitaalinen tulostus: Kuopion kaupungin painatuskeskus

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Digitaalinen tulostus: Kuopion kaupungin painatuskeskus Vuosikertomus 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Rakennuttaminen 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA

Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus....................... 5 Jäsenet ja hallinto............................ 6 Energiahuolto................................

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 1.4.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 1.4.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 1.4.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 83 Tilikauden 2013 tilinpäätös, allekirjoitus... 2 Pykälän liite: Tilikauden 2013 tilinpäätös, tasekirja... 4 84 Yhteistoimintamenettelyn

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 SODANKYLÄN KUNTA Kh 01.04.2014 83, liite nro 1 Kh 20.05.2014 153 Kv, liite nro Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Valtuusto 17.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Valtuusto 17.6.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Valtuusto 17.6.2015 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISET TIEDOT... 5 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 6 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS... 10 5 OLENNAISET

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Kv 29.5.2013 liite 2. Tilinpäätös 2012. Mäntyharjun kunta

Kv 29.5.2013 liite 2. Tilinpäätös 2012. Mäntyharjun kunta 1 Kv 29.5.2013 liite 2 Tilinpäätös 2012 Mäntyharjun kunta 2 Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TALOUDESSA JA TOIMINNASSA... 4 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 1.1.2 KUNNANHALLINTO

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos

Vaasan Talotoimi -liikelaitos Vaasan Talotoimi -liikelaitos Tilinpäätös 2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Toimitilajohtajan katsaus 2 Vaasan Talotoimi liikelaitoksen hallinto 2.1 Hallinto ja tilivelvollisuus 2.2 Organisaatio

Lisätiedot

Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013

Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Johtokunta 27.2.2014 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS... 3 Liikelaitoksen toiminta ja talous... 3 Liikelaitoksen johtajan katsaus... 3 Liikelaitoksen hallinto...

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän TILINPÄÄTÖS 2010 1 Sisällys 1 Toimintakertomus...3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...3 1.1.1 Toimitusjohtajan katsaus...3 1.1.2 HSY:n

Lisätiedot

TASEKIRJA 1. Toimintakertomus 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3

TASEKIRJA 1. Toimintakertomus 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 TASEKIRJA 1. Toimintakertomus 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Yleistietoja 5 1.3 Henkilöstötilinpäätös 12 1.4 Toiminnan ja talouden kehitys * Yleinen talouden kehitys 21 * Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 PARIKKALAN KUNTA Päiväkoti Satakieli, valmistui 9/2013 (kuva Sari Kokkonen) TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitilinpäätös Liitetiedot Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2013

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2013 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2013 Ryhmäperhepäiväkoti Nallela siirrettiin Tuulikanteleen tiloihin joulukuussa 2013. Khall 31.3.2014 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot