VUOSIKERTOMUS 2011 S U L K A V A N P A L V E L U T O Y K A U P P A T I E 1, S U L K A V A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2011 S U L K A V A N P A L V E L U T O Y K A U P P A T I E 1, 5 8 7 0 0 S U L K A V A"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2011 S U L K A V A N P A L V E L U T O Y K A U P P A T I E 1, S U L K A V A

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallinto ja henkilöstö 3 Toiminta 4 Kaavoitus 4 Tietohallinto 6 Liikenneväylät, puistot ja liikunta-alueet 7 Jätehuolto 8 Maa- ja metsätilat 8 Kiinteistöpalvelut 9 Hankkeet 10 Ruokahuolto 11 Vesilaitos 12 Toiminnalliset tavoitteet 13 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 14 Talous 15 Arvio liiketoiminnan kehittymisestä 17 Tuloslaskelma 18 Tase 19 1

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2011 aikana seutukunnalla käytiin vilkasta keskustelua, pidettiin neuvotteluja ja tehtiin selvitystyötä mahdollisista kuntaliitoksista. Yhtiön toimintaan näillä toimilla ei ollut vaikutusta vuoden 2011 aikana, mutta jos asiat etenevät liitosvaiheeseen voi vaikutus kohdistua negatiivisesti etenkin ulosmyytävään kaavoituspalveluun ja sen vuoksi markkinointiin ja uusien yhteistyökumppaneiden etsimiseen muualta onkin panostettava voimakkaasti myös vuoden 2012 aikana. Vuosi 2011 loi kuitenkin hyvän pohjan jatkaa yhtiön toiminnan kehittämistä nykyisellä toimintastrategialla. Yhtiön merkittävimpiä toimialoja ovat kiinteistönhoito, ruokahuolto, vesilaitos, kaavoitus ja rakentaminen. Erityisellä tyytyväisyydellä täytyy todeta, että jokaisella palvelusektorilla palveluiden myyntiä kuntakonsernin ulkopuolelle kasvatettiin merkittävästi. Vuosi 2011 onkin tähän mennessä palveluiden ulosmyynnin osalla paras yhtiön historiassa. Merkittävimmin ulosmyyntiä tapahtui ruokahuollossa, rakentamisessa ja kaavoituksessa. Kunnalle tuotettujen projektien määrä vuoden 2011 aikana oli kappalemääräisesti suuri, joskin isoja hankkeita ei ollut kovinkaan paljon. Isoista hankkeista merkittävin, Koulutien liikennejärjestelmän saneeraus, valmistui lokakuun lopussa. Muita hankkeita olivat mm. kameravalvonnan rakentaminen koulualueelle, tennis- ja urheilukentän saneeraukset, Lohilahden paloaseman esisuunnittelu ja Lohilahden koulun liikuntasalin lattian saneeraus sekä kunnan ja Sulkavan Palvelut Oy:n kotisivujen uudistaminen Omat hankkeet kohdentuivat pääasiassa vesihuollon saneeraukseen (Tuonilahden lisälinja, Koulutien sujutus, puhdistamon atk-ohjelmisto ja Lohilahden varavedenottamon suunnittelu). Kaavoituksen puolella keskityttiin markkinointiin ja tarjouskilpailuihin, näiden kautta saatiinkin hankittua asiakaskuntaa ja hyvä työkanta loppuvuodelle Vuosi 2012 päästäänkin aloittamaan valmiilla työkannalla, jota voidaan täydentää olemalla mukana tulevissa tarjouskilpailuissa, samalla tietenkin työstetään kunnan omia kaavahankkeita eteenpäin. Muutostuulien puhaltaessa onkin tarpeellista tarkastella mahdollisuutta kasvattaa ulosmyynnin osuutta, tätä varten tehtiin panostus palkkaamalla putkimies yhtiön palvelukseen syksyllä Vuodelle 2011 asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet on saavutettu. Kiitos tästä kuuluu koko henkilöstölle sekä yhtiön hallitukselle. Jukka Partanen toimitusjohtaja 2

4 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ Hallitus Yhtiön hallitukseen kuuluu 5 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä, jotka varsinainen yhtiökokous valitsee. Hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana 6 kertaa, kokouksissa on käsitelty yhteensä 71 :ää. Hallituksen jäsenet Varajäsenet Kari Kuivisto pj ( alkaen) Tapio Hintsanen Harri Miettinen pj ( saakka) Hilkka Virtanen vpj( alkaen) Anna-Maija Häkkinen vpj( saakka) Mervi Holopainen Risto Päykkönen Tilintarkastajat Elina Hämäläinen Harri Jylhä PWC Julkistarkastus Oy PricewaterhouseCoopers Oy Henkilöstö Jukka Partanen toimitusjohtaja Simo Kaksonen kaavoitusinsinööri (1/2011 alkaen) Liisa Kukkonen toimistonhoitaja Sisko Karppinen atk-tukihenkilö (osa-aikainen) Asko Björn kiinteistönhoidon esimies Osmo Voutilainen kiinteistönhoitaja Mikko Qvintus vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja Tapio Lappalainen kiinteistönhoitaja Petri Auvinen kiinteistönhoitaja (rakennustyöt) Harri Hytönen (määräaikainen, rakennustyöt) Antti Ruottinen kiinteistönhoitaja (liikunta-alueet) Janne Kosonen Lvi-asentaja (8/2011 alkaen) Timo Seppänen talonmies (osa-aikainen, saakka) Olli Hämäläinen talonmies (osa-aikainen) Jeri Hämäläinen talonmies (osa-aikainen) Annikki Ollonen siivooja Ritva Riikonen siivooja (määräaikainen) Ulla Sinkkonen siivooja (osa-aikainen) Minna Kulppi siivooja (osa/määräaikainen, saakka) Minna Hakulinen ravitsemispäällikkö 3

5 Jaana Sairanen siivooja jakelukeittiönhoitaja Arja Mikkonen emäntä (eläkkeelle 9/2011) Pirjo Kankkunen keittäjä (eläkkeelle 1/2012) Tuula Muikkunen keittäjä Krista Sonninen keittäjä Leila Kuusela ravitsemistyöntekijä Tuija Seppänen ravitsemistyöntekijä Heli Kolehmainen ravitsemistyöntekijä (määräaikainen) Seija Vasara ravitsemistyöntekijä Yhtiö työllisti vuoden 2011 aikana keskimäärin 32 henkilöä. Kirjanpito- ja palkkalaskentapalvelut on hankittu ostopalveluna Savonlinnasta Laskentakonsultit Oy:ltä. Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta oli n. 27 %. TOIMINTA Kaavoitus Vuoden 2011 aikana yhtiön palvelukseen palkattiin kaavoitusinsinööri, jonka tehtävänä on hoitaa palvelusopimukseen perustuvat kunnan kaavoitushankkeet, lisäksi kaavoituspalveluita myydään koko Itä-Suomen alueelle. Kaavoituspalveluiden myynnissä saatiinkin aikaan hyvä asiakaspohja kuntien ja yksityisten maanomistajien puolelta vuodelle 2011, joista moni hanke jatkuu myös vuodelle Sulkavan keskustan ja Lohilahden taajaman yleiskaavat etenivät selvitysvaiheiden jälkeen luonnosasiakirjojen valmisteluun ja vuoden 2012 aikana molempien kaavojen luonnokset saadaankin nähtäville. Molemmat kaavat muodostavat merkittävän strategisen pohjan kunnan kehitykselle, etenkin kun niillä saadaan uutta tonttivarantoa Saimaan ranta-alueille. Kirkonkylän taajamayleiskaavan merkittävin tavoite on muodostaa uutta asuinrakentamiseen soveltuvaa aluetta ns. Kuumienkivien alueelle. 4

6 Kaavatyön aikana asiasta on käyty neuvotteluja myönteisessä hengessä Sulkavan seurakunnan kanssa, joka omistaa kyseisen alueen. Toinen yhtä vetovoimainen alue on ns. Hopeasaaren alue. Hopeasaaren osalla tullaan vielä harkitsemaan sen ottaminen mukaan taajamayleiskaavan piiriin. TAAJAMAYLEISKAAVAN TAVOITTEITA Lohilahden osalla voimassa oleva kaava ei ole tukenut taajaman kehitystä tarpeeksi ja sen vuoksi kaava uusitaan myös siellä. Lohilahdella tavoitteena on löytää tonttivarantoa, joka soveltuu sekä asuin- että loma-asuntokannan rakentamiseen. 5

7 Tietohallinto Normaalin päivittäisen atk-laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpidon ohella uudistettiin kunnan kotisivut ja Office-paketin päivitys uudempaan versioon. Kotisivujen ulkoasu ja rakenne toteutettiin yhteistyössä Savonlinnalaisen Digitaali Oy:n kanssa. 6

8 Liikenneväylät, puistot ja liikunta-alueet Liikenneväylien hoito toteutettiin jatkamalla talvikunnossapitosopimusta optiovuodella kahden paikkakuntalaisen yrittäjän kanssa. Hoidettavat väylät ym.: kaavatiet m kävelytiet m piha-alueet 29 kpl Puistojen ja piha-alueiden kesäaikainen kunnossapito hoidetaan pääasiassa työllistämällä paikkakunnan opiskelijoita. Liikunta-alueita hoitaa yksi päätoiminen työntekijä, tarvittaessa palvelua ostetaan myös ulkopuolelta. Ulkoilureitistöillä korjattiin vielä Asta-myrskyn jälkiä, kunnostamalla ojia ja metsäkoneiden ajojälkiä. Talvella hiihtoreitistöjen latutilannetta voi edelleen seurata reaaliaikaisen internet-palvelun (http:// mapserver1. maphit.com/latukone_vkrr/index.php?kunta=sulkava) kautta. 7

9 Jätehuolto Yhtiön hoidettavana olleet aluejätepisteet poistettiin johtuen siitä, että niistä alkoi muodostua yleisiä kaatopaikkoja. Palvelu keskitettiin kirkonkylälle ja Lohilahdelle, jossa vastaanottopisteet ovat valvotuilla alueilla. Kirkonkylällä otetaan vastaan kolme kertaa viikossa metallia, risuja, haravointijätettä, kodinkoneita ja ongelmajätteitä. Paperinkeräys kattaa koko kunnan alueen. Vuosittainen koko kunnan alueen kattava ongelmajätekeräys toteutettiin heinäkuussa. Veneilyreittien varrelle perustettujen pisteiden hoidosta huolehti Pidä Saaristo Siistinä ry. Maa- ja metsätilat Yhtiö huolehti kunnan maa- ja metsätilojen uudistamis- ja hoitotöistä sekä puun myynnistä. Palvelu ostettiin Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savolta. Asta-myrskyn aiheuttamia korjuutöitä jatkettiin vielä vuoden 2011 aikana. Hankintakauppoja toteutettiin seuraavasti (taajamahakkuut + myrskypuut): - mäntytukki 762,75 m 3 - pylväs 00,00 m 3 - kuusitukki 202,73 m 3 - koivutukki 66,40 m 3 - mäntypt 21,74 m 3 - mäntykuitu 1 551,79 m 3 - kuusikuitu 335,60 m 3 - laho kuusikuitu 4 068,81 m 3 - koivukuitu 600,60 m 3 - energiaranka 485,80 m 3 - haapa 41,40 m 3 8

10 Metsähoitotöitä toteutettiin seuraavasti: - ennakkoraivaus 8,2 ha - kaivurilaikutus 1,3 ha - äestys 2,6 ha - laikkumätästys 4,5 ha - tievarsien raivaus 6,0 tuntia - istutukset 12,7 ha - nuoren metsän hoito 25,7 ha - taimikonhoito 13,9 ha - metsäarviot 34,1 ha Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpalvelu kattaa mm. seuraavat kiinteistön ylläpitämisestä aiheutuvat kulut: lämpö, sähkö, vesi, ilmastointi, kiinteistöautomaatio vakuutukset siivous (vain osalla kiinteistöjä) talonmiespalvelut, ulkoalueiden hoito pienet kunnossapitokorjaukset (mm. lamppujen vaihdot, putkikorjaukset) Kiinteistönhoitopalvelua myydään tarvittaessa myös ulkopuolelle. Kunnan ja yhtiön välillä laaditun palvelusopimuksen mukaan energiankulutus (lämpö, sähkö ja vesi) tasataan vuosittain todelliseen kulutukseen perustuvalla vertailulla. Mikäli ylläpitovuokrassa arvioitu kulutus alitetaan, palautetaan kiinteistön käyttäjälle 50 % saavutetusta säästöstä. Kulutusarvion ylittyessä käyttäjältä veloitetaan arvioidun ja todellisen kulutuksen välinen kustannusero. 9

11 Vuoden 2011 osalta energian hankintakustannukset toteutuivat seuraavasti: Kohde Sähkö / Lämpö Vesi / + / - / Arvio Tot. Arvio Tot. Arvio Tot. Kaikki yhteensä (kunta + SP Oy) Erittely / kunnan kiinteistöt + / - Paloasema Öljyntorjuntavarasto Kunnanvirasto Aravatalot Leppäkuja Opettajain asuintalo Liikuntatoimen kiinteistöt Alinanniemi Tehola Keskuskoulu Kaipolan koulu Kansalaisopisto Lohilahden koulu Kulttuurit. kiinteistöt Kirjasto Päiväkeskus Päiväkoti Vanhusten palveluasunnot Toimela Mattila Eläinlääkärin talo Lohilahden tukiasuntola Vanhainkoti Yhteensä Hankkeet Vuoden 2011 osalta yhtiö palautti kunnalle energiamenoja yhteensä 4 609,50. Yhtiön ja kunnan välillä on laadittu hankintasopimus, jonka mukaisesti yhtiö tuottaa vuosittain sovittava investointihankinnat kunnalle. Sopimukseen sisältyviä merkittävimpiä hankkeita vuoden 2011 aikana olivat: Keskuskoulu liikuntahallialueen kameravalvonta Liikuntahallin kuntosalivälineistö 10

12 Kunnanviraston saunatilan kalusteet Tunnila Rahkola vesihuollon yleissuunnitelma Päiväkeskuksen sprinklaus Lohilahden koulun liikuntasalin lattian uusiminen Alinanniemen pesutilojen saneeraus Lohilahden hakelaitoksen piha-alueet Lohilahden paloaseman esisuunnittelu Keskuskoulualueen liikennejärjestelyjen saneeraus Tenniskentän saneeraus Urheilukentän saneeraus Kaavateiden päällystys Katuvalaistuksen saneerauksen esiselvitys Liikuntareitistöjen perusparannus Yhtiön omat hankkeet: Lohilahden varavedenoton selvitys ja siiviläputkikaivon asennus Koulutien viemärilinjan sujutus Puhdistamon atk-ohjelmiston uusiminen Kaunolan vv-linjan rakentaminen Ruokahuolto Ruokahuollon palvelut tuotettiin keskitetysti vanhainkodin keskuskeittiöllä. Jakelu keskuskoululle ja päiväkodin yksiköille hoidettiin ostamalla palvelu ulkopuolelta. Ateriapalveluita tuotettiin seuraavasti: - Mikeva kpl - Sosteri kpl - sos.toimi, keva, kotiinkuljetus, kotiharju, ym kpl - kunnan ja yhtiön henkilökunta kpl - päiväkoti, ryhmis, Nallukka kpl - koulu kpl YHTEENSÄ kpl Myytyjen aterioiden määrä kasvoi 18,1 % verrattuna edelliseen vuoteen. Kasvu johtui Mikevan toiminnan vakiintumisesta, Kaipolan koulun siirtymisestä kirkonkylälle ja ulkopuolisten aterioitsijoiden määrän lisääntymisestä. 11

13 Vesilaitos Vesilaitoksen toiminta-alueeseen kuuluu kirkonkylän kaava-alue sisältäen Vilkaharjun sekä Lohilahden taajama-alueen. Pohjavedenottamoita vesilaitoksella on 4, joista Kirkkokankaan ja Lohikosken vedenottamot toimivat pääottamoina ja Vilkalahden ja Rauhaniemen ottamot varavedenottamoina. Lohilahden vedenottamolla on esiintynyt aika-ajoin mangaanin / humus-ongelmia ja sen vuoksi nykyisen vedenottamon läheisyydestä kartoitettiin paikka varavedenottamolle. Varavedenottamon rakentaminen on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2012 aikana. Vuoden 2011 aikana vesijohtoverkostoon liittyi 11 uutta asiakasta ja viemäriverkostoon 10 uutta asiakasta. Uuden vesi- ja viemärijohtoverkoston rakentaminen Kaunolaan valmistui syksyllä Laskutettu puhdasvesimäärä oli yhteensä m 3 (+ 1,5 %), josta Lohilahden osuus oli m3. Jätevesiä käsiteltiin yhteensä m 3 (+ 2 %). Vesilaitoksen valvonta tapahtuu hyväksytyn näytteenottosuunnitelman mukaisesti, jonka mukaan näytteet otetaan puhtaan veden osalta vedenottamoilta, välipumppaamolta ja verkostosta eri pisteistä. Jäteveden käsittelyä seurataan puhdistamolta otettavien näytteiden perusteella. 12

14 Jäteveden osalta puhdistustehovaatimus saavutettiin seuraavasti: Vaatimus Tulos Kokonaisfosfori 92 % % Kiintoaine 90 % % BHK 7 Atu 92 % % COD Cr 75 % % Kokonaistyppi % Puhdistamon ympäristölupaan haettiin jatkoa 2012 vuodesta eteenpäin. Lupapäätös saadaan vuoden 2012 aikana. Toiminnalliset tavoitteet Hallituksen asettamat strategiset linjaukset toteutuivat 2011 aikana seuraavasti: 1. Vaikuttavuus - tulostavoite on saavutettu - uusia asiakassuhteita on luotu - tuotteistaminen on tehty hankintasopimuksen mukaiset palvelut on tuotettu - kaavoitusta on toteutettu kunnan päätösten mukaisesti (käynnissä kirkonkylän ja Lohilahden yleiskaavojen uusiminen) 2. Resurssit - vesilaitos on saavuttanut asetetut laatuvaatimukset - projektit on toteutettu hankintasopimuksen mukaisesti 3. Prosessit ja toimivuus - tonttivarantoa on vielä riittävästi - kehityskeskusteluja on toteutettu - hankinnat ja kilpailutukset on hoidettu lakien ja ohjeiden mukaisesti 4. Henkilöstö - ammattitaito- ja koulutustarpeet on tiedossa - avoimet työpaikat on saatu täytettyä 13

15 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Yhtiön hallitus arvioi vuosittain riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tasoa. Arviossa tarkastellaan seuraavia riskejä: Markkinariskit Merkittävin on omistajuuteen liittyvä poliittisen päätöksenteon pitkäjänteisyys liittyen yhtiöltä tilattaviin palveluihin. Tätä riskiä hallitaan sekä rakenteellisesti että toiminnallisesti. Toiminnallisesti tähän varaudutaan ylläpitämällä sellaista joustavuutta ja muutosherkkyyttä, joka antaa valmiuden ryhtyä nopeisiin sopeutustoimiin tilanteen sitä vaatiessa. Henkilöstön ikääntyminen ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus muodostavat myös riskitekijän etenkin uusia työkohteita hankittaessa. Projektiriskit Projektien toteutuksiin liittyy resurssi-, sopimus- ja kustannusriskejä. Hankkeita, joista ei ole riittävää aikaisempaa kokemusta tai joihin ei ole osoitettavissa osaavia resursseja, hankitaan osaaminen ostopalveluna. Projektien hallintaan ja kehittämiseen kiinnitetään jatkuvaa huomiota. Omaisuusriskit Omaisuusriskeistä merkittävimpiä ovat palo-, vesi- ja rikkovahingot, joissa vahingon suuruus voi yltää 1 2 m :oon. Maata, kiinteistöjä tai rakennusoikeutta ei hankita ilman selviä suunnitelmia siitä, milloin rakentaminen voidaan aloittaa ja onko kohde realisoitavissa tuottavasti. Yhtiön kiinteistöt ja merkittävimmät toimialat on vakuutettu vahinkojen ja toiminnan keskeytyksen varalta. Ympäristöriskit Yhtiön toimintaan liittyvät ympäristöriskit kohdentuvat jäteveden puhdistamiseen. Ympäristöriskejä on minimoitu parantamalla kaukovalvontaa puhdistamolla ja pumppaamoilla. Puhdistamon ja sen vaikutuspiirissä olevan vesistön tilaa seurataan valvontasuunnitelman mukaisesti. Toiminnasta aiheutuvat vahingot on katettu vastuuvakuutuksella. Henkilöstöriskit Tapaturma-alttius on suurinta rakentamisen, kiinteistöhuollon ja vesilaitostoiminnan osa-alueilla. Kaikkiin toimintoihin liittyvät 14

16 henkilöstöriskit on kartoitettu. Henkilöstö on vakuutettu tapaturmien varalta. Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin ylläpitoon kiinnitetään erityistä huomiota. Yhtiön sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa seurataan sitä varten rakennetun seurantakaavion avulla. Seurantakaaviossa sisäinen valvonta ja siihen kuuluva riskienhallinta on jaettu neljään alueeseen: a) toimintaympäristö ja -rakenteet, b) tavoitteet ja riskit c) valvontatoimenpiteet, d) seuranta ja muutos. Talous Yhtiön maksuvalmius on ollut koko vuoden hyvä. Toiminnallinen tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,21. Tulos ylitti budjetoidun ,21 :lla, josta suuren osuuden muodostaa ulosmyyty palvelu. Vuosi 2011 onkin tähän mennessä palveluiden ulosmyynnin osalla paras yhtiön historiassa. Merkittävimmin onnistuttiin ruokahuollossa, rakentamisessa ja kaavoituksessa, rakentamisen puolella toteutettiin monta erityyppistä rakentamis- ja korjauskohdetta. Maantiesillan korjaus 15

17 Tanssipaviljongin katon korjaus Huvilan rakentaminen piha-alueineen Kokonaisuudessaan tulos muodostuikin erinomaiseksi, kun huomioidaan, että yhtiö toteutti myös omia hankkeita ja tulokseen on kirjattu kertaluonteisina erinä teollisuushallin myyntitappio ja saman kohteen vuokratulojen luottotappiot. 16

18 Arvio liiketoiminnan kehittymisestä Yhtiön tavoitteena vuoden 2012 aikana on saavuttaa asetettu tulostavoite ja pitää ulosmyynnin osuus vähintään samalla tasolla kuin Uusien asiakkaiden hankinta painottuukin kaavoituksen ja lvi-palveluiden myyntiin vaatien palveluiden laadukasta toteuttamista, motivoitunutta henkilöstöä ja tuotteiden jatkuvaa kehittämistä. Omista hankkeista merkittävin tulee olemaan Lohilahden varavedenottamon rakentaminen, jolla turvataan vedenjakelun laatu ja varmuus Lohilahdella. Tuotteistaminen mahdollistaa selkeämmän sopimuskäytännön kunnan kanssa ja vuoden 2012 aina onkin yhdeksi tavoitteeksi asetettu laatia sopimusmalli palvelusopimuksesta, jossa tuotteistaminen on huomioitu. Mallin pohjalta laaditaan vuoden 2013 sopimukset. Hallituksen esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,60 kirjataan voitto/tappiotilille. Hallituksen esitys osingonjaosta yhtiökokoukselle on

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / vesi- ja viemärilaitos Y-tunnus 0166507-1

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / kunnanhallitus Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen

Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 804 050 1 804 050 1 965 695 109,0-161 645 TOIMINTAKULUT -2 366 670-30 340-2 397 010-2 452 737 102,3 55 727 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -562 620-30 340-592 960-487 043 82,1-105

Lisätiedot

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa.

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1.1 YLEISET ALUEET Päämäärä 2015: Liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden hyvällä hoidolla ja alueita kehittämällä pidetään Ypäjä viihtyisänä

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO

KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO Vesijohto- ja viemäriverkosto - Lamala-Venesilta vesijohto- ja 1.1 - alue sijaitsee ranta-alueella - vesijohtoverkoston rakentaminen - veden laadun paraneminen 200 000 2005-2010 kunnan viemäriverkosto

Lisätiedot

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. %

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. % TOIMINTATUOTOT TP 215 TA 216 TAmuutokset TA 216 Tot. 216 Tot. % Keskusvaalilautakunta 21 88 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto 445 146 275 5 23 55 5 552 234 19,25 46 734 9,25 Talous ja hallinto

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TUNTURI-LAPIN VESI OY MARTINSAARENTIE 3 95970 ÄKÄSLOMPOLO TOIMINTAKERTOMUS 2016 1 KATSAUS VUOTEEN 2016 Ylläksen kaltaisen matkailukeskuksen ympäristön ja vesistön hoidon parantaminen vaikuttaa kansainvälisen

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT

HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SOPIJAOSAPUOLET Tällä sopimuksella sovitaan niistä kaavoituspalveluhankkeista vuodelle 2015, joiden toteutuksesta Rantasalmen kunta tilaajana

Lisätiedot

Tavoite Tavoitetaso Mittari / arviointitapa ja tavoitteen toteutuminen. Valmis v kolmen kiinteistön osalta

Tavoite Tavoitetaso Mittari / arviointitapa ja tavoitteen toteutuminen. Valmis v kolmen kiinteistön osalta Tekninen lautakunta Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Toiminnan kuvaus Teknisen lautakunnan päävastuualueelle kuuluvat seuraavat tulosalueet: hallinto, yhdyskuntasuunnittelun toteuttaminen, ympäristön hoito,

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Hankesuunnitelmat valmiina (K/E)

Hankesuunnitelmat valmiina (K/E) 1 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 941 056 1 804 050 1 905 340 5,6 TOIMINTAKULUT -2 516 763-2 366 670-2 442 530 3,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -575 707-562 620-537 190-4,5 Poistot ja arvonalentumiset -446

Lisätiedot

Tekninen lautakunta / 72 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekninen lautakunta / 72 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta 17.10.2017 / 72 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan talousarvioon kuuluu neljä valtuustotasolla sitovaa tehtävää; teknisen toimen hallinto, alueiden käyttö,

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA OSAVUOSIPARORTTI

TEKNINEN LAUTAKUNTA OSAVUOSIPARORTTI TEKNINEN LAUKUN OSAVUOSIPARORTTI 1.1 30.4.2016 TOIMIN-AJATUS: Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ja ylläpitotehtävistä sekä rakentamisesta ja toimialueensa kehittämisestä.

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokoukseen 13.3.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokoukseen 13.3. 23.02.2015 Sivu 1 / 1 798/00.04.02/2015 5 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokoukseen 13.3.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025

Lisätiedot

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä 12.11.2016 Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä KEMIN VESI OY Kemin Vesi vastaa Kemissä Vedenjakelusta Jäteveden

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus 1.1.2008-31.12.2008 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö ja osa Jyväskylän

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä Toiminnan pääpaino on aktivoida osuuskunnan jäseniä liittämään kiinteistönsä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon kuluvan

Lisätiedot

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005. 1. Yleistä

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005. 1. Yleistä POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005 1. Yleistä Pohjois-Kuoreveden vesiosuuskunnalle vuosi 2005 oli vilkkaan rakentamisen aikaa. Toisaaalta osuuskunnan jo valmistuneilla alueilla

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Urheilutie 10, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.365 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-5-63-1 2 kpl Rivitalo 1212 m2 4950 m3 1987 20 asuntoa

Urheilutie 10, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.365 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-5-63-1 2 kpl Rivitalo 1212 m2 4950 m3 1987 20 asuntoa 1 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön perustiedot kohteittain: Valmist umisvuo si: Kauppareki sterimerkintä: Heikelinkuja 2, 02700 Kauniainen vuokratontti, 1,1612 ha, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

Puumalan kunta KESKUSTIEN JA VANHAN PUUMALANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Puumalan kunta KESKUSTIEN JA VANHAN PUUMALANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PUUMALAN KUNTA KESKUTIEN JA VANHAN PUUMALANTIEN ASEMKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat. Katinkullan Pallohalli Oy Co / Holiday Club Isännöinti Katinkulta, 88610 Vuokatti puh. 0306 870 200 www.holidayclub.fi/isannointi YHTIÖKOKOUSKUTSU Katinkullan Pallohalli Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 Rautalammin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kaavoitusjaosto 30.7.2015, 16 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön 630/2015 163 Tilintarkastusyhteisön valinta yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille 2015-2018 Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6 VUOSINA 2008-2015 TOTEUTETTAVAT KEHITTÄMISHANKKEET Vuorijärven vedenottamon 1.1 - vedenlaatuongelmat - vedenkäsittelylaitoksen - hyvälaatuinen talousvesi - 400 000 2008-2009 vesilaitos mangaanin- ja raudanpoisto-

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 tpjk 28.9.2017 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

Seurantaraportti 1-12/2016 Lekitek ohjausryhmä

Seurantaraportti 1-12/2016 Lekitek ohjausryhmä Seurantaraportti 1-12/2016 Lekitek ohjausryhmä 21.4.2017 Kokonaistaloudellinen katsaus: koko kuntakonsernin kiinteistöpalvelut (sis. yleiset alueet) Yhteensä 1-12/2015 Yhteensä 1-12/2016 Muutos Muutos

Lisätiedot

Tilaliikelaitos. Tilaliikelaitos. Kiinteistöpalvelut Pauli Jokkala Kiinteistöpäällikkö

Tilaliikelaitos. Tilaliikelaitos. Kiinteistöpalvelut Pauli Jokkala Kiinteistöpäällikkö Tilaliikelaitos Kiinteistöpalvelut 27.9.2017 Pauli Jokkala Kiinteistöpäällikkö Tilaliikelaitoksen organisaatio 1.1.2016 alkaen Johtokunta Johtaja Pekka Latvala Hallinto ja talous Hallinto- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. 50 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.12.2012 Sisäiset / Ulkoiset menot ja tulot 20 /1

TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.12.2012 Sisäiset / Ulkoiset menot ja tulot 20 /1 TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.12.2012 20 /1 TALOUSARVIO TOTEUTUMA Tot. TOTEUTUMA Tot. Toimintakulut Toimintatuotot 31.12.2012 31.12.2012 Toimintakulut % Toimintatuotot % Rakennustarkastus 62460,00 65000,00

Lisätiedot

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Onninpyhä c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

4 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Vesiliikelaitoksen vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä

4 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Vesiliikelaitoksen vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (10) Aika 18.02.2016, klo 16:30-18:35 Paikka Sokos Hotel Vaakuna -neuvottelutila, Mikkeli Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Hallintopäällikkö Anne Rantala

Hallintopäällikkö Anne Rantala Talous ja hallintopalvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt) Toteutuma Toteutuma Hallinto, Henkilöstöhallintopalvelut, Taloushallintopalvelut, 2014 2015 2015 06 2015 06 %:a Tuki ja erillispalvelut Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi Kuusamo Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 10.5.2017 kello

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus 1.1. 31.12.2009 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö ja osa Jyväskylän

Lisätiedot

Asemakaava tullaan laatimaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti.

Asemakaava tullaan laatimaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö Anne Rantala -03-03 %:a Hallinto Lautakunnan kokoukset, kpl 15 13 15 4 27 % Hallinto / asia 307,93 292,84 295,89 355,24 120 % Henkilöstöhallintopalvelut

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2013 1. Yleistä Toimintavuonna 2013 jatketaan osuuskunnan jäsenten aktivointia, jotta kiinteistöt liitettäisiin osuuskunnan vesi-

Lisätiedot

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Halintopäällikkö Anne Rantala -06-06 %:a Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö 264 264 100 % Hallinto Nettomenot

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

1861/00.04.01.00/2015

1861/00.04.01.00/2015 18.05.2015 Sivu 1 / 1 1861/00.04.01.00/2015 26 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 ltjk 5.10.2016 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA SULKAVAN KUNNAN VÄLINEN HANKINTASOPIMUS KIINTEISTÖJEN, PUHTAANAPIDON, RUOKAHUOLLON, VESIHUOLLON, KAAVOITUKSEN,

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA SULKAVAN KUNNAN VÄLINEN HANKINTASOPIMUS KIINTEISTÖJEN, PUHTAANAPIDON, RUOKAHUOLLON, VESIHUOLLON, KAAVOITUKSEN, JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA SULKAVAN KUNNAN VÄLINEN HANKINTASOPIMUS KIINTEISTÖJEN, PUHTAANAPIDON, RUOKAHUOLLON, VESIHUOLLON, KAAVOITUKSEN, KUNTATEKNIIKAN JA LIIKUNTAPAIKKOJEN YLLÄPIDOSTA SEKÄ INVESTOINTIEN

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Oy Särkkäin Lomaparatiisi 2 Kokouskutsu Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere Puh: 030 687 0200 www.holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous Oy Särkkäin Lomaparatiisi 2 osakkeenomistajat

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

perustettu: Vuonna 1977, osakeyhtiöksi v. 1996, nimenmuutos v. 2001, konserniksi v. 2010 omistus: hallituksen pj Simo Leinonen 68%

perustettu: Vuonna 1977, osakeyhtiöksi v. 1996, nimenmuutos v. 2001, konserniksi v. 2010 omistus: hallituksen pj Simo Leinonen 68% perustettu: Vuonna 1977, osakeyhtiöksi v. 1996, nimenmuutos v. 2001, konserniksi v. 2010 omistus: hallituksen pj Simo Leinonen 68% toimitusjohtaja Mika Leinonen perheineen 32% toimipaikat: Kitee ja Tohmajärvi,

Lisätiedot

Sulkavan kunta 1(5) Ranta-Sastavin ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta 1(5) Ranta-Sastavin ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää,

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2007 30.6.2008 (tilintarkastamaton) saavutti ennakoitua paremman tuloksen Tilikausi lyhyesti: Liikevaihto kasvoi 337 tuhatta euroa eli 2,7 %. Liikevaihdoksi kirjattiin 12 576 tuhatta

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Pyhänhovi c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 03068 70200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

5. Eriytetyt tilinpäätökset

5. Eriytetyt tilinpäätökset 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Vesihuoltolaitos: kirjanpidollisesti eritytetty taseyksikkö Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitos on laskennallisesti kunnan toiminnasta eriytetty taseyksikkö. Toiminnasta

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Kunnanhallitus 25.06.2013 AIKA 25.06.2013 klo 14:00-17:26 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 151 Kokouksen järjestäytyminen 3 152 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

ansiot: Valittu vuoden yritykseksi vuonna 1986

ansiot: Valittu vuoden yritykseksi vuonna 1986 perustettu: Vuonna 1977, osakeyhtiöksi v. 1996, nimenmuutos v. 2001, konserniksi v. 2010 omistus: hallituksen pj Simo Leinonen 50% toimitusjohtaja Mika Leinonen perheineen 50% toimipaikat: Kitee ja Tohmajärvi,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS

TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS 1 SELVITYKSEN KOHDE JA TAVOITTEET Selvityskohteet ovat: hallinto- ja toimistotehtävät (toimenkuvien kartoitus ja mahdollinen tehtävien uudelleenorganisointi

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Elinvoiman kehittäminen Matkailun kehittäminen Hankekehittäminen Vapaa-ajan asukastoimikunta Markkinointi / internet

Elinvoiman kehittäminen Matkailun kehittäminen Hankekehittäminen Vapaa-ajan asukastoimikunta Markkinointi / internet 1 Rautjärven kuntakonsernin tehtävien sekä tulos- toimintayksiköiden jakaantuminen toimialoittain sekä johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat Konsernipalvelut Kunnanjohtaja Kuntakonsernin

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11. Vesikolmio Oy Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.2014 OULU Yleisesittely Vesikolmio Oy on Kalajokilaaksossa toimiva tukkuvesilaitos. Osakkaina ovat Kalajoen, Ylivieskan,

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA SULKAVAN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN, KAAVOITUKSEN, KUNTATEKNIIKAN JA LIIKUNTAPAIKKOJEN YLLÄPIDOSTA SEKÄ

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA SULKAVAN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN, KAAVOITUKSEN, KUNTATEKNIIKAN JA LIIKUNTAPAIKKOJEN YLLÄPIDOSTA SEKÄ JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA SULKAVAN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN, KAAVOITUKSEN, KUNTATEKNIIKAN JA LIIKUNTAPAIKKOJEN YLLÄPIDOSTA SEKÄ INVESTOINTIEN TOTEUTTAMISESTA VUONNA 2016 SOPIJAOSAPUOLET:

Lisätiedot