Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "26.1.2015. Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen"

Transkriptio

1 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen Aika: pe 16.1 klo Osallistujat Anu Kärki, Huittinen Arja Santapukki, Parainen Kaija Joensuu, Ksthky Johanna Ahde-Koponen, PoSa (Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä) Minna Nevalainen, Satakunnan sairaanhoitopiiri Niko Vahala, Satakunnan sairaanhoitopiiri Sari Furuholm, Satakunnan sairaanhoitopiiri Sirpa Levy, Akseli Tarja Lindgren, Satakunnan sairaanhoitopiiri Marika Halinen, projektipäällikkö, Satakunnan sairaanhoitopiiri (puheenjohtaja) Kirsi Harjula, projektisihteeri, Satakunnan sairaanhoitopiiri (sihteeri) Katri Einmaa, kotihoidon esimies, Luvia Heli Toroska, Pikassos Oy (saapui n klo 10.00) Poissa Eliisa Mannila, Ksthky Riikka Ylitörmänen, PoSa MUISTIO 1/2015 Päivän ohjelma 1. Avaus Puheenjohtaja avasi kehittämispäivän. Kokouksen alussa esittäytymiskierros. Ksthky:n kehittämisosiossa on aloittanut 100% hanketyöntekijänä Kaija Joensuu. Eliisa Mannila jatkaa 50% hanketyöntekijänä. 2. Tulevat koulutukset, projektipäällikkö Marika Halinen ja projektisihteeri Kirsi Harjula Projektipäällikkö Marika Halinen esitteli tulevia koulutuksia, joihin hanketyöntekijöiden olisi tärkeää osallistua: 6.2 Innokyläkoulutus Kaarinassa 13.4 Arvioinnin Roadshow 2015 Turussa

2 2(5) Tiedoksi 20.1 klo Mikä ihmeen palvelukokemus -koulutus Tyks:ssa. Koulutusta voi seurata videoyhteyden välityksellä Satakunnan keskussairaalasta, Rauman aluesairaalasta ja Kankaanpäästä. Ilmoittautuminen on päättynyt. Hankkeen järjestämät koulutukset (ks. projektipäällikön diaesitys, liite 1). Yhteistyöosaamisen lisääminen sekä verkostomaisen työotteen omaksuminen koulutus järjestetään keväällä Kehittämisosioiden hanketyöntekijät toimivat yhteyshenkilöinä kouluttajien suuntaan ja ovat apuna ko. koulutuksen suunnittelussa. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään sitoutuneisuutta mentoroimaan koulutuksen antia omassa organisaatiossa, jotta koulutuksesta saadaan hankkeessa tavoiteltu hyöty. Koulutukseen osallistuvien määrä/kehittämisosio max 20 hlöä. Tietosuojakoulutus järjestetään keväällä Tietosuojakoulutuksen kilpailutus päättyy Toimintakykyä ylläpitävä työote koulutus kotihoidon henkilöstölle ajoittuu syksyyn Keskustelu: Asennekoulutuksen ryhmäkokoa pidettiin liian pienenä, koska asennekoulutus olisi pitänyt järjestää laajemmalle joukolle. Keskusteltiin voisiko asennekoulutuksen järjestää vielä hankkeen myöhemmässä vaiheessa auditoriokoulutuksena. Em. koulutuksen järjestämistä harkitaan hankkeen myöhemmässä vaiheessa. Hanketyöntekijät selvittävät ja ilmoittavat projektisihteerille oman alueen etäyhteysmahdollisuudet Tietosuojakoulutuksen seuraamiseksi etänä. Tietosuojakoulutuksessa esitettäviä kysymyksiä voi lähettää etukäteen projektipäällikölle. Käytiin läpi 14.1 päivitetty hankkeen koulutussuunnitelmien yhteenvetotaulukko. Muistutettiin, että hankerahoituksella ei voida maksaa koulutuksia, jotka kuuluvat kuntien täydennyskoulutusvelvoitteeseen. Päätettiin, että hanketyöntekijät toimittavat suunnitelluista koulutuksista tarkemman sisällön projektipäällikölle. 3. Viestintä- ja raportointiohjeet, projektisihteeri Kirsi Harjula ja projektipäällikkö Marika Halinen Hankkeen loppuraportointiohjeet on toimitettu kehittämisosioille vuoden 2014 lopulla. Käytiin läpi loppuraportointiohjeet. Projektisihteeri esitteli hankkeen kotisivujen viestintäohjeet (liite 2). Viestintäohjeet tallennetaan hankkeen kotisivuille. Viestintäohjeita voidaan jatkossa päivittää. Keskustelu: Heli Toroska muistutti, että osallistamisessa myös asiakas kokee osallisuuden kokemuksen. Loppuraportointia tehdessä on hyvä miettiä Mikä on muuttunut hankkeen päättyessä?

3 3(5) 4. Kehittämisosioiden ajankohtaiset kuulumiset SATSHP, Niko Vahala Niko esitteli kehittämisosion ajankohtaiskuulumiset (liite 3). Tiedossa olevia rajaukseen sopivia perheitä on tähän mennessä löytynyt 26, ja tästä puuttuu Posa, Rauma ja Nakkila. Haastattelulupa on palautettu 5 perheeltä. Teemahaastattelurungon viimeistely on meneillään. Mentorointisuunnitelma Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen kanssa on etenemässä. SATSHP, Minna Nevalainen, Sari Furuholm, Tarja Lindgren Minna kertoi kehittämisosion ajankohtaiskuulumiset (liite 4). Kuntakäynnit ovat meneillään, Raumalle on vielä sopimatta käynti. Viime kerran jälkeen on käyty Eurajoella. Erikoissairaanhoidon kotiutushoitajien haastatteluista on työn alla raportti. Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella kotihoitoon toteutetaan myös haastattelut. Kunnat ovat olleet myötämielisiä haastattelujen toteutukseen. Hankkeen osaamiskartoitusraportti tallennettaan kotisivuille, kun se on valmis. Kuntoutusprosessin kehittämisessä keuhkotautien osasto on mukana pilotoinnissa. Pois syrjästä hankkeen kanssa ollaan järjestämässä toiminnallista iltapäivää 27.2 Villa Ruskassa ja 6.3 Kankaanpään opistolla Kankaanpäässä. Toiminnallisen iltapäivän tarkoitus on mm. osallistaa lapsia, nuoria ja ikäihmisiä. Toteutuksessa on mukana Porissa Winnovan opiskelijoita ja Kankaanpäässä Kankaanpään opiston oppilaita. Mentorointi työvälineenä on mainittu SATSHP:n hankesuunnitelmassa. Sari tarjosi mahdollisuutta, että Sari ja Niko voivat kiertää kehittämisosioissa kertomassa mentoroinnista ja tilaisuuksissa voisi miettiä miten mentorointia voisi hyödyntää kussakin kehittämisosiossa. Eurajoella kuntakäynnin yhteydessä esitettiin ajatus, voisivatko hanketyöntekijät käydä tehostetun palveluasumisen yksikössä havainnoimassa hoitotilanteita (hoitotyötä, hoitoympäristöä jne). Toive tuli asumisyksikön henkilökunnalta. Hanketyöntekijöistä Sari ja Tarja toteuttavat havainnoinnista pilotoinnin Eurajoella Ryhmäkoti Karpalossa, joka on tehostetun palveluasumisen yksikkö. Henkilökunta saa havainnoinnista palautteen. Keskusteltiin, voisiko tästä kehittää uutta toimintamallia liittyen hankesuunnitelman tavoitteeseen kuntouttavan työotteen kehittäminen. Parainen, Arja Santapukki Arja kertoi Paraisten kehittämisosion ajankohtaiskuulumiset (liite 5). Paraisten kotihoidon asiakkaille toteutettu kyselylomake on valmis. Kysely on ensimmäinen asiakaspalautekysely, joka toteutetaan Paraisilla. Kyselylomake lähetetään tammi-helmikuussa asiakkaille. Kotihoidon henkilöstölle toteutetaan myös kysely. Toteutuvista koulutuksista on tehty alustava yhteenveto vanhustenhuollon työntekijöille. Kotihoidon työpajailtapäivä järjestetään ensi viikolla. Työpajan toteutuksesta vastaa proviisori opiskelija. Akseli, Sirpa Levy Sirpa kertoi Akselin kehittämisosion ajankohtaiskuulumiset (liite 6). Arvioinnin toimintamalli on valmis pilotointiin. Arviointimallia on esitelty Mynämäellä. Asiakasfoorumin suunnittelu on edelleen jatkunut. Asiakasfoorumiin liittyen ollaan toteuttamassa haastattelua asiakkaille. Ammattilaisille ollaan järjestämässä työpajaa. Asiakasfoorumin toiminnan olisi tarkoitus jatkossa olla jatkuvaa. Asiakasfoorumissa voisi olla esim. vuoden ajan samat henkilöt ja foorumi tekisi vahvaa yhteistyötä vanhusneuvoston kanssa.

4 4(5) Huittinen, Anu Kärki Anu kertoi Huittisten kehittämisosion ajankohtaistilanteen (liite 7). Joulun alla on lähetty infokirje omaishoitajille, joka sisälsi tietoa mm. kuntosaliryhmistä, ovet-koulutuksesta, yhdistysten toiminnasta ja Kelan kuntoutuslomista. Omaishoitajille on suunniteltu omaa kuntosaliryhmää. Helmi-maaliskuussa lähetetään uudet hyvinvointikyselyt. Sen perusteella toteutetaan taas omaishoitoperheisiin kotikäynnit. Kotikäynnillä käydään läpi hyvinvointikysely. Tukiryhmän 2. kokous on pidetty. Hanketyöntekijä on osallistunut omaishoitajien ryhmään. Keskustelu: Omaishoitajan tuentarpeen kartoittaminen olisi tärkeää. PoSa, Johanna Ahde-Koponen Johanna kertoi PoSan kehittämisosion ajankohtaiset asiat (liite 8). Tukiryhmälle on lähetetty palautekysely. Arkiliikuntasopimus-mallissa ollaan kallistumassa Helsingin malliin. Koulutussuunnitelmaa on päivitetty. Johanna on ollut mukana seuraamassa ja kehittämässä kuntouttavassa päivätoimintaa. Päivätoiminta on käynnistynyt hyvin. Päivätoimintaan on suunnitteilla toimintaterapeutin ja puheterapeutin vierailut. Johanna aloittaa kuntoutumisyksikkössä koulutukset fyysisten testien tekemiseen. Opinnäytetöitä on suunnitteilla. KSTHKY, Kaija Joensuu Kaija kertoi lyhyesti kehittämisosion ajankohtaiskuulumiset. Eliisa työstää raporttia tehdyistä 80-v kotikäynneistä. Kaija pohti kenelle resepti kirjoitetaan kotikäyntien perusteella. Millä perusteella asiakas arvioidaan riskiasiakkaaksi? Keski-Satakunta toimittaa tarkennetun toimintasuunnitelman kevään 2015 aikana. 5. Muut ajankohtaiset asiat Heli Toroska kertoi vertaisarviointikeskustelun kulusta. Arviointikeskustelun pohjana on arviointikyselylomake, mutta myös vapaa keskustelu on suotavaa. Keskustelussa kannattaa tuoda rohkeasti ajatuksia esille, jotta niistä voidaan keskustella. Vertaisarvioinnissa tarkastellaan tarkennettua toimintasuunnitelmaa ja koko hankeaikaa esim. koko hankeajan tavoitteita. Hyödyt mietittävä organisaation, työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmasta. Kysymys 7: Miten todennetaan hyödyt? Onko tehty asiakastyytyväisyyskysely, onko tehty arviointia? Kysymys 8: Mitä organisaatiossa, kunnan toimintatavassa edesauttaa tai on esteenä kehittämistyölle? Kysymys 10 11: Huom! Tässä vaiheessa ei välttämättä ole saatu vielä mitään juurtumaan. Kysymys 12: Halutaan kiinnittää huomio hankkeen jälkeiseen aikaan. Mahdollisimman aikaisessa vaiheessa aloitetaan keskustelu johdon kanssa uuden toimintamallin huomioimisessa talousarvion laadinnassa. Perusteluna johdolle uuden toimintamallin käyttöönotosta saatavat hyödyt! Arvioinnin avulla opitaan uutta eli avoin ja rehellinen keskustelu on tärkeää, jotta kehittämisosiot saavat vertaisarvioinnista suurimman mahdollisimman hyödyn. Hanketyöntekijät tekevät omat muistiinpanot arviointikeskustelussa ja toimittavat puhtaaksi kirjoitetun kyselylomakkeen Heli Toroskalle s-postitse. Heli Toroska tai Matti Mäkelä toimii puheenjohtajana vertaisarviointikeskustelussa.

5 5(5) Arvioivalle kehittämisosiolle lähetetään viimeisin päivitetty tarkennettu toimintasuunnitelma ja muu tieto/materiaali, jonka kehittämisosio katsoo tärkeänä arvioijan tietää vertaisarvioinnissa. Vertaisarvioinnissa tarkastellaan sitä, miten kehittämisosiot toteuttavat koko hankkeen tavoitteita. Projektisihteeri esitteli Yhteisvoimin kotona hankkeen projektiaikataulun luonnoksen. Sovittiin, että projektiaikataulu otetaan käyttöön. Hanketyöntekijät tarkistavat oman kehittämisosion osalta projektiaikataulun tavoitteet/toimenpiteet ja toimittavat tarvittaessa päivitettävät tiedot projektisihteerille. Hanketyöntekijät toimittavat takautuvasti hankkeen alusta ja tulevat tapahtumat projektiaikatauluun tallennettavat tiedot projektisihteerille muodossa: tavoite tai toimenpide/asia lyhyesti/ kk ja vuosi. Projektisihteeri päivittää jatkossa projektiaikataulua. Projektiaikatauluun tallennetaan oleelliset ja tärkeät tapahtumat hankkeen eteenpäin viemisessä. Kehittämisosioiden tukiryhmien kokouspäivät tallennetaan projektiaikatauluun. Hanketyöntekijät ilmoittavat kokouspäivät projektisihteerille. Jatkossa kehittämisosioiden hanketyöntekijät toimittavat viimeistään viikkoa ennen projektiaikatauluun päivitettävät tapahtumat projektisihteerille s-postitse, jotta projektiaikataulu pysyisi ajan tasalla. 6. Päivän päätös Kehittämispäivä päättyi n. klo LIITTEET Liite 1 Ajankohtaista -diaesitys, projektipäällikkö Marika Halinen Liite 2 Hankkeen kotisivujen viestintäohjeet, Liite 3 SATSHP kehittämisosion ajankohtaistilanne, Niko Vahala Liite 4 SATSHP kehittämisosion ajankohtaistilanne, Minna Nevalainen, Sari Furuholm ja Tarja Lindgren Liite 5 Paraisten ajankohtaistilanne, Arja Santapukki Liite 6 Akselin ajankohtaistilanne, Sirpa Levy Liite 7 Huittisten ajankohtaistilanne, Anu Kärki Liite 8 PoSan ajankohtaistilanne, Johanna Ahde-Koponen

6 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä 1/ Huittinen Marika Halinen projektipäällikkö

7 Ohjelma: Avaus ja aamukahvi Tulevat koulutukset Viestintä- ja raportointiohjeet Lounas Kehittämisosioiden ajankohtaiset kuulumiset Kahvitauko Muut ajankohtaiset asiat Päivän päätös

8 Vertaisarvioinnin toteutus Jokainen kehittämisosio vastaa omasta arvioinnistaan ja tekee kirjallisen arvioinnin arviointilomakkeelle. Vertaisarviointiparit: KSTHKY Posa Harjavalta Satshp Akseli 3.2. Pori Huittinen Parainen Parainen Pikassos kokoaa vertaisarviointituloksista yhteenvedon ja esittelee sen hankkeen kehittämispäivässä (Masku 17.4.)

9 Yhteistyöosaamisen lisääminen sekä verkostomaisen työotteen omaksuminen koulutus Ns. asennekoulutus Tarkoitus luoda uudenlaista asennetta ja ajattelua 2 koulutuspäivää (klo 12-16), ryhmäkoko n. 20 Kevät 2015: suunnittelu vk 3-4, koulutuspäivät 7, 10, 13 tai 17. Yhteenveto toukokuu 2015 Hanketyöntekijät mukana suunnittelussa: Turku amk: Masku, Parainen, Huittinen Samk: Pori, Harjavalta, Kankaanpää

10 Tietosuojakoulutus Koulutus liittyen salassapitovelvollisuuteen ja tietosuojaan monialaisessa yhteistyössä Yhdessä Pois syrjästä hankkeen kanssa 2 puolen päivän koulutusta Porissa (videoyhteyden välityksellä muualle hankealueelle) Ajankohta: kevät 2015

11 Toimintakykyä ylläpitävä työote - koulutus Kuntouttavan toiminnan ja arviointiosaamisen lisäämiseksi Kotihoidon henkilöstölle Ajankohta syksy 2015

12 Loppuraportointi -ohjeistusta Kansilehti Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kehittämisosion tavoitteet ja tehtävät 3. Kehittämisosion eteneminen 4. Kehittämisosion toimintamuodot (yleinen toiminta, hanketoiminta) 5. Toimintakauden arviointi 6. Pohdinta ja kehittämisehdotukset Lähteet ja liitteet

13 Kiitos!

14 Liimalapulle Toiveita seuraavan kerran aiheiksi? Jokainen kirjoittaa vähintään 1 aiheen Kiitos =)

15 Yhteisvoimin kotona hankkeen kotisivujen viestintäohjeet Hankkeen kotisivujen visuaalinen ilme on Satakunnan sairaanhoitopiirin mukainen. Satakunnan sairaanhoitopiirin kotisivut uudistuivat syyskuun lopussa. Lähtökohtana on, että kaikki SATSHP:n sivuille tallennettava tieto noudattaa samaa mallia ulkoasultaan (fontit, värit yms.) ja em. mallia noudatetaan myös hankkeen kotisivujen toteuttamisessa. Pyrimme kotisivuilla selkeään, avoimeen ja tiedottavaan viestintään. Kotisivujen sisällön päätarkoitus on palvella hankkeen kehittämisosioiden toimijoita. Hankkeen sivulla olevien linkkien kautta hanketoimijat ja asiasta kiinnostuneet voivat löytää tietoa hankkeen aiheisiin liittyen. Hankkeen kotisivuja päivitetään aktiivisesti. Hankkeen kotisivujen sivukartta Ajankohtaista o Hankkeen yleisesittely o Kalenteri o Ilmoitukset (Ajankohtaiset asiat) o Linkit Hallinnointi o Päätökset o Hankesuunnitelmat o Hallinnoijan ohjeet o Hallinnoijan kirjeet o Ohjausryhmä o Kokoukset o Arviointi o Materiaaliarkisto Kehittämisosiot o Huittinen o Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä o PoSa o Perusturvakuntayhtymä Akseli o Parainen o Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosio Ajankohtaista sivulla on hankkeen o yleinen esittely o hankehallinnon yhteystiedot o kalenteri, jossa tiedotetaan hankkeessa järjestettävät kokoukset, ohjausryhmän kokoukset sekä muut hankkeessa järjestettävät koulutukset ja tapahtumat. Kalenterissa ilmoitettaviin tapahtumiin esim. kokousilmoituksiin voi lisätä liitteitä, esim. kokouksen asialistan ja pöytäkirjan. o Ilmoitukset otsikon alla tiedotetaan ajankohtaisia asioita ja uutisia. o Linkit kohdassa hankkeen toimintaan ja teemaan liittyviä linkkejä, esim. STM, THL ja Innokylä. Hallinnointi sivulla on o hanketta koskevat päätökset mm. rahoituspäätökset, o hankesuunnitelmat (hankesuunnitelma, arviointi-, koulutus-, ja viestintäsuunnitelmat sekä kehittämisosioiden tarkennetut toimintasuunnitelmat), o hallinnoijan kehittämisosiosioille lähettämät hallinnoijan ohjeet ja kirjeet, o ohjausryhmän asialistat ja pöytäkirjat liitteineen,

16 o o o kehittämispäivien ja muiden hankkeessa järjestettävien kokousten asialistat ja muistiot liitteineen, Arviointi-otsikon alle tallennetaan hankkeen arviointiin liittyvää materiaalia (ohjeet, käytettävät lomakepohjat ja arviointiraportit) Materiaaliarkisto-otsikon alle tallennetaan hankkeen toiminnassa käytettävää materiaalia mm. hankepäiväkirja- ja työaikaseurantalomakkeet, logot, esitteet, posterit ja flyerit. Kehittämisosiot sivulla on o kehittämisosioiden yhteystiedot o tarkennetut toimintasuunnitelmat o kehittämisosioiden järjestämien koulutusten ilmoitukset ja ohjelmat (etukäteen) ja koulutusmateriaalit. o kehittämisosioiden järjestämien tapahtumien ohjelmat (etukäteen) koulutusten asiantuntijoiden diaesitysten julkaisemiseen hankkeen kotisivuilla on pyydettävä tekijän lupa. o kehittämisosioiden tukiryhmien kokousten asialistat ja -muistiot o kehittämisosiossa kehitettävien hyvien käytäntöjen kuvaukset ja toimintamallit sekä prosessikuvaukset, jotka julkaistaan myös Innokylässä linkit Innokylään em. kuvauksiin o kehittämisosion toiminnasta julkaistut tiedotuskirjeet (sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen) o kehittämisosioiden toiminnasta kirjoitetut lehti-artikkelit skannattuna. Lehti-artikkelin kirjoittajan lupa artikkelin edelleen julkaisemiseksi hankkeen kotisivuilla. (Lehtiartikkelit tallennetaan myös Innokylään ja facebook-sivuille). Hankkeen kotisivuilla tai facebookissa julkaistava materiaali toimitetaan sähköpostitse projektisihteerille, Oman organisaation sivuille voi pyytää lisäämään linkin hankkeen kotisivuille: Hankkeen kotisivuja päivitetään aktiivisesti ja sivukarttaan saattaa tulla muutoksia hankkeen edetessä.

17 Yhteisvoimin kotona hanke Satakunnan sairaanhoitopiirin osio Niko Vahala Ikääntyvien vanhempiensa kanssa kotona asuvat kehitysvammaiset Hanke kuulumiset kehittämispäivään. Mitä teillä on tällä hetkellä menossa kehittämisosiossa ja mitä on tulossa seuraavaksi? Kunta yhteistyötä on tehty pois lukien Luvia ja Harjavalta jotka eivät ole vastanneet yhteydenotto pyyntöihin. Tällä hetkellä tiedossa olevia rajaukseen sopivia perheitä on kunnissa 26. Kunnista on lähtenyt eteenpäin perheille saatekirjeellä varustettu haastattelulupa ja näistä on perheiltä palautunut tällä hetkellä viisi (5). Perheiden haastattelussa käytettävän teemahaastattelunrungon viimeistely on menossa ja ensi viikolla eli viikolla 4 on tarkoitus alkaa sopimaan perheiden kanssa haastatteluja. Mentorointikoulutus suunnitelmat ovat lähteneet etenemään sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluiden toimialueen kanssa. Onko kaikki sujunut suunnitelman mukaan? Tällä hetkellä kaikki vaikuttaa hyvältä ja ovat edenneet hyvin. Ainoana yllätyksenä tuli se, että Rauma pyytää täyttämään tutkimuslupahakemuksen.

18 Yhteisvoimin kotona hanke Satakunnan sairaanhoitopiirin osio HANKKEEN KUULUMISET KEHITTÄMISPÄIVÄÄN Kuntakäynnit etenevät edelleen. Edellisen kehittämispäivän jälkeen on käyty Eurajoella ja sovittu tapaamiset Kankaanpäähän sekä Euraan. Ainoastaan Rauman kanssa ei tapaamista ole saatu vielä sovittua. Erikoissairaanhoidon kotiutuksesta vastaavien hoitajien haastattelut on saatu valmiiksi, ja niistä koostetaan seuraavaksi raportti, joka tulee sairaanhoitopiirin nettisivuille. Haastateltavat työskentelevät sisätautien, kirurgian, keuhkotautien, vanhuspsykiatrian, neurologian osastoilla keskussairaalassa sekä Satalinnan kuntoutusosastoilla. Hoitajien lisäksi haastateltiin sosiaalityöntekijä ja kuntoutusohjaaja. Suunnitteilla on seuraavaksi toteuttaa kotihoidon haastattelut samalla sapluunalla. Kotihoidon haastatteluiden yhteydessä aloitetaan myös kotihoidon verkoston kokoaminen sekä kotihoidon päivien suunnittelu. Koulutustarvekyselyn tuloksista kootaan raporttia, joka tulee sairaanhoitopiirin nettisivuille. Hankkeen kehittämisosiolle on toimitettu kyselystä yhteenvedot oman alueen osalta. Kuntoutusprosessin kehittämisen tiimoilta on haettu pilottiyksikköä erikoissairaanhoidosta sekä kuntaa. Toimenpiteessä on tarkoituksena kehittää yhteydenottoa osaston ja kuntien kanssa kotiutuksen suunnittelun välittömäksi aloittamiseksi. Lisäksi kehitetään kuntoutussuunnitelmaa ja tarkastuslistaa erikoissairaanhoidosta kotiutuessa. Pilottiyksiköiksi ovat tulossa keuhkotautien osasto sekä Satalinnan kuntoutusosasto. Neuvotellaan vielä vanhuspsykiatrian kanssa heidän mukana olostaan. Kunnista kiinnostuksensa ovat ilmaisseet Kokemäki, Huittinen ja Eurajoki. Mentoroinnin osalta yhteistyökumppaniksi on sosiaalipalveluiden lisäksi aloitettu neuvottelut Satalinnan kuntoutusosaston kanssa. Sosiaalipalveluiden mentorointikoulutus käynnistyy 19.2., Satalinna vielä miettii omaa osuuttaan. Kehittämisosio järjestää yhdessä Pois syrjästä hankkeen kanssa toiminnallisen iltapäivän ikääntyneille ja lapsille. Tapahtumat pidetään 27.2 Porissa Villa Ruskassa ja 6.3 Kankaanpään opistossa. Tapahtumien tavoitteena on osallistaa lapsia, nuoria ja ikäihmisiä sekä luoda ja vahvistaa sukupolvien välisiä ihmissuhteita toiminnallisuuden kautta. Tavoitteena on myös luoda verkostoja sairaanhoitopiirin, järjestöjen, oppilaitosten ja peruspalveluiden välillä sekä vahvistaa eri tahojen yhteistyötä.

19 Paraisten kaupungin kehittämisosio Arja Santapukki Ajankohtaista Paraisten kehittämisosioista 1. Asiakaskysely on valmis ja käännetty ruotsiksi. Valmiina myös asiakaskyselyn saatekirje asiakkaille, infokirje omaisille, info tiedote Paraisten tiedotuslehti NYTT:iin. Seuraavaksi Soitto Paraisten Kuulutuksiin, jos tekisivät jutun Paraisten ensimmäisestä kotihoidon asiakaskyselystä. Sitä varten pitää tehdä lyhyt kirjallinen info Kaste hankkeesta ja Paraisten osiosta. Kyselykaavake vanhusneuvostolle Kirjeet lähtevät asiakkaille ja heidän omaisilleen/yhteyshenkilöksi merkitylle tammihelmikuun vaihteessa. Kyselyn viivästymisen johdosta vanhusneuvosto ei voi enää toistamiseen kommentoida sitä. Kaavakkeeseen on kuitenkin tehty muutoksia ja lisäyksiä heidän toiveidensa mukaan on vanhusneuvoston kokous, jossa voivat kommentoida kyselyä. Mahdolliset muutosehdotukset voidaan huomioida seuraavassa kyselyssä. 2. Henkilökuntakysely on melkein valmis. Muutama kysymys on muokattava uudelleen. Käännettäväksi ja edelleen työntekijöille. Päätimme, että ei ainakaan nyt ensimmäisessä kyselyssä käytetä sähköistä vastausmahdollisuutta. (Edellisen vastausprosentti jäi niin pieneksi, että en saisi sen pohjalta tarpeeksi tietoa.) 3. Tein koulutuksista alustavan yhteenvedon Vanhustenhuollon ohjaajien kokoukseen, missä kerroin tulevista koulutuksista. Täydennän listaa päivämäärillä, kun saan tietää niitä. Novian kanssa tapaaminen koulutuksista Odotan Turun AMK:n yhteydenottoa Paraisten kehittämisosion koulutussuunnitelma on uusittu 4. Tulossa; kotihoidolle työpajailtapäivä lääkehuollon seurannasta. Tarkoituksena on kerätä tietoa lääkehoidon seurannan käytännöistä sekä käytäntöjen parantaminen Eliisa Mannila tulee tutustumaan Pegasos mobiilin toimintaan Paraisille alkaa Paraisten sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen projekti ikääntyneiden kaatumisen ehkäisystä.

20 Yhteisvoimin kotona hanke Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa levy KEHITTÄMISPÄIVÄ , AJANKOHTAISKATSAUS Palvelutarpeen arviointimalli Akselissa on perustettu arviointityöryhmä, jonka jäseninä on hoitaja joka alueelta, ennalta ehkäisevien palveluiden hoitaja (tuleva arviointihoitaja), fysioterapeutti ja sosiaaliohjaaja Toimintamallin alustava prosessikuvaus on kehitelty jo alkuvuodesta, mutta nyt työryhmän tarkoituksena on selkiyttää toimintamallia, jakaa vastuualueita ja miettiä sisältöä. Vastuunjako moniammatillisen työryhmän välillä on tehty ja asiasisältöjä mallin eri vaiheissa määritelty käynneillä. Kirjaamistapaa on yhtenäistetty ja määritelty rakenteellisen kirjaamisen otsikoita. Tiedonsiirtoon on kiinnitetty erityistä huomiota, koska se on riski toiminnan onnistumiselle. Yhtenäinen lomakkeisto alueille sekä palveluohjaustiedon kerääminen. Mallia toteutetaan moniammattillisena jonkin verran alueilla, sisällön tarkentaminen jatkuu. Hoito- ja palvelusuunnitelman kehittämisellä on osa prosessissa. (Liite 1 prosessikaavio). Liikuntasopimusmallin juurruttaminen Liikuntasopimustyöryhmä (alueiden liikuntasuunnittelijat ja fysioterapeutit) on suunnitellut syksyn aikana vastuujakoa sekä toteutusta, seurantaa ja arviointia liikuntasopimusmallissa (Liite 2. Liikuntasopimusmalli). Malli on otettu käyttöön Akselissa koulutuksineen v Malli on valmiina ohjeiden tarkennus ja infotilaisuus henkilökunnalle mahdollisimman pian. Liikuntasopimuskoulutus, niille ketkä eivät ole sitä käyneet 4.12 ja Nykytilan kartoitukseen liittyen liikuntasopimusasiakkaiden haastattelu, kokemuksia toiminnasta. Asiakasosallisuus Asiakasosallisuus huomioidaan kaikessa tekemisessä. Arvioinnissa selvitetään asiakkaan oma kokemus palveluiden tarpeesta ja toimintakyvystä ja liikuntasopimusmallissa asiakkaan osallisuus suunnittelussa sitouttaa ja motivoi toteutukseen. Asiakasraati/kuntafoorumi on suunnitteilla (Innotuutuori koulutuksen kehittämistehtävä). Raadin jäsenistö koostuisi kotihoidon asiakkaista, omaisista, omaishoitajista, Akselin edustaja ja vanhusneuvostot edustettuna. Yhteistyö Hanna Inkeroisen kanssa VASSOsta ( ). Tammikuussa kenttätutkimuksena haastattelut tarkoituksena selvittää asiakkaiden/raadin jäsenien ajatuksia osallistamisesta palveluiden kehittämiseen. Tammi-helmikuussa päättäjien paja, mitä päättäjät odottaa asiakasraadilta ja miten kehittämisajatukset siirtyy päättäjille. Asiakaskyselyn uudelleen suunnittelu ensi vuoden aikana (kysely käyttöön loppukesällä) Yhteistyö Moniammatillinen yhteistyö Akselin eri toimijoiden kanssa (päivätoiminta, omaishoito, SAS-koordinaattori, ennaltaehkäisevät palvelut). Liikuntatoimen kanssa tehty yhteistyötä vertaisliikuttajien kanssa ja saatu kotihoitoon liikuntaystäviksi (ulkoilu, jumppa tms.) 5 henkilöä. Toiminta alkaa ensi viikolla asiakkaiden kanssa Mynämäessä, Maskussa vastaavaa toimintaa herätellään. Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhteistyötä mm. alueelliset SPR:n toimijat, Nousiaisten eläkeliitto. Vanhusneuvostoissa käyty esittäytymässä, Nousiaisten vanhusneuvosto ensi vuonna. Opinnäytetöitä (Turun AMK, hoitotyön opiskelijat) tulossa keväällä liittyen hoitotyön osaamiseen, omaisyhteistyöhön, omahoitajuuteen ja kiireen kokemukseen. Gerontologisen osaamisen lisääminen Koulutus asioita selvitelty ja saatu kaksi tarjousta. Suunnitelmat jatkuvat heti alkuvuodesta. Aikataulu Suunnitellussa aikataulussa edetty. Haasteena kotihoidon toiminnan ohjausjärjestelmän käyttöönotto ja organisaatiorakenteen muutos kotihoidossa vaikuttaa selkeästi aikatauluun ja hanke asioiden eteenpäinviemiseen. Henkilökunnan asenteet ja vastuunotto sovittujen tehtävien suorittamisessa huolestuttaa toimintamallien toteutumisen onnistumisessa. Nykytilan kartoitusta tehty, ajatellen hankkeen arviointia. Pieni piiri jäi ajatuksen hautumaan, koska ajankohta mobiilikotihoidon kanssa yhtä aikaa ei ollut suotuisa.

21 Yhteisvoimin kotona hanke Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa levy KEHITTÄMISPÄIVÄ , AJANKOHTAISKATSAUS Arviointitoimintamalli aikataulu kevät 2015 Tukiryhmässä käydyn keskustelun perusteella teen muutosehdotuksen malliin arviointihoitajan osalta ja omahoitajan vastuun vähentämisestä arviointiprosessissa. Arviointihoitajan tehtävät siirtyvät tiimin sairaanhoitajalle Työryhmän informointi muutosehdotuksesta Toimintamallin kuvaus ja arviointiprosessimallin muutokset kirjalliseen muotoon, muutosehdotukseen tutustuminen Kirjaamiseen liittyvien ohjeistusten selvennykset (Kaarilahti Marjut ja Sirpa Levy) /2015 Yhtenäisten materiaalien kerääminen, lomakkeet, palvelukuvaukset, vapaaehtoistoiminta ym Arviointityöryhmä käy vielä mallin läpi Tukiryhmä hyväksyy toimintamallin esitettäväksi Vko 7/2015 Mallin esittäminen henkilökunnalle. Toiminnan aloittaminen systemaattisesti kaikilla arviointikäynneillä. Projektityöntekijä käy mukana arviointikäynneillä ja seuraa prosessin toteutumista. Arvioinnin kerääminen asiakkailta. 4/2015 Työryhmän ja sairaanhoitajien yhteinen palaveri, jossa arvioidaan prosessimallin toimivuutta eri alueilla. Tarvittavat muutokset työntekijöiltä ja asiakkailta tulleen kokemuksen ja palautteen mukaan. Syksy 2015 Tarkastellaan koulutuksen ja kokemuksen myötä tullutta uutta osaamista ja vastuun lisäämistä omahoitajille. Liikuntasopimusmalli aikataulu kevät Liikuntasopimusprosessin eteneminen suunnitelman mukaan Kirjaamisasioiden selventäminen,suunnitelman hiominen esitettäväksi Liikuntasopimustyöryhmän palaveri. Suunnitelman hyväksyminen esitettäväksi Vko 7 helmitoukokuu Liikuntasopimus toimintamallin (ja arviointimallin) esitys henkilökunnalle Toimintamallin toteutus, toiminnan seurantaa ja arviointia. Työryhmän kokous maaliskuussa. Kokemusten ja tavoitteiden tarkistus. Toukokuu 2015 Projektityöntekijä käy tiimeittäin läpi muutaman työntekijän kanssa kerrallaan omahoidettavat asiakkaat, onko liikuntasopimuksia päivitetty/tehty. Seurantalomakkeiden arviointia. Toiminnan arviointia, osaamisen arviointia. Asiakasfoorumi markkinaselvitystä tehty asiantuntijaosaamisen saamiseksi haastattelun, pajan ja ensimmäisen foorumin osalta. Kaksi vastausta saatu (VASSO ja Vaasan yliopisto), pikassosken vastausta odotellaan. Asiakkaita haastatteluun etsitään parhaillaan. Aikataulu kevät 2015 Tammikuu Asiakkaiden ryhmähaastattelu Helmikuu Ammattilaisten työpaja Maaliskuu Ensimmäisen foorumin kokoontuminen Yhteistyö Vertaisliikuttajat tavattu Mynämäellä. positiivinen kokemus sekä liikuttajilla että liikutettavilla. Toukokuussa uusi koulutus ja uusien vertaisliikuttajien löytäminen. Toiminnan siirtäminen Maskuun ja Nousiaisiin. Opinnäytetyösuunnitelmia käyty kuulemassa. Aihevalinnat tukevat mm. liikuntasopimuskoulutuksessa esiin nousseita aiheita mm. omaisyhteistyöstä. Päivätoiminnan ohjaaja tavattu. Palvelukuvaukset kotihoidon ryhmistä tammikuussa. Yhdistysten kartoittaminen alueella yhteistyössä päivätoiminnan ohjaajan kanssa. Gerontologinen osaaminen Liikuntasopimuskoulutus 4.12 ja Palvelutarpeenarviointi, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä hoitotyön kirjaaminen koulutus päätetty ottaa Turun AMK. Tarjousten vastaukset lähdössä kouluttajille. Mobiilikotihoito käynnistyy kaikkien alueiden osalta ja samalla astuu voimaan kotihoidon uusi aluejako.

22 Yhteisvoimin kotona hanke Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa levy KEHITTÄMISPÄIVÄ , AJANKOHTAISKATSAUS Arviointitoimintamalli aikataulu kevät 2015 Mynämäen kotihoidon tiimien sairaanhoitajille info palvelutarpeen arvioinnista. Tiimien sairaanhoitajille tehty kansio, jossa toimintamalli kuvattu ja tarvittavat lomakkeet kerätty yhteen. Mynämäen tiimit informoidaan viikolla 4, omahoitajan roolia vahvistetaan. Kotihoidon esite otetaan käyttöön ja arviointilomake käynnin tueksi. Lomakkeita yhdenmukaistettu alueilla. Uudet lomakkeet esitellään käyttöönoton yhteydessä. Liikuntasopimusmalli aikataulu kevät 2015 Liikuntasopimustoimintamalli esitellään samassa yhteydessä kun arviointimalli, koska liikuntasopimusmalli on osa asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa (kuntoutussuunnitelma). Asiakasosallisuus Akselissa ollaan ottamassa käyttöön QPRO-asiakaspalautejärjestelmää. Kysymysten valmistelua yhteistyössä vastaavien sairaanhoitajien kanssa tehdään. Alkukartoitukseen liittyvää arviointiaineistoa asiakkaiden näkökulmasta pyritään vielä selvittämään. Mahdollisesti lyhyt kysely omahoitajien ja asiakkaiden välisen keskustelun kautta (asiakkaan kokemus omasta toimintakyvystä, terveydentilasta ja riskitekijöistä sekä osallisuudesta ja vaikuttamisesta palveluihin suunnitteluun ja toteutumiseen). Hanketyöntekijä haastattelee muutamaa asiakasta liikuntasopimuksesta ja sen toteutumisesta (yksilöhaastattelut). Asiakasfoorumi Asiakasfoorumin suunnittelun ja toteutuksen tueksi markkinaselvityksen kautta hankittu asiantuntijapalveluita. Päätetty hankkia asiantuntijapalvelut Varsinais-Suomen osaamiskeskus Vassolta, suunnittelija Hanna Inkeroinen. Neljä asiakasjäsentä ja kaksi vanhusneuvostoa vahvistanut osallistumisensa. Muutama asiakas pyritään saamaan vielä mukaan. Varmistetaan Asiakasfoorumi liittyy innotuutorikoulutuksen kehittämistehtävään. Yhteistyö Vertaisliikuttajat toimivat Mynämäellä. Seuraava tapaaminen suunniteltu maaliskuulle. Oltu yhteydessä Maskuun ja Nousiaisiin yhteistyöhön liittyen. Opinnäytetyöt Opinnäytetyöt edenneet suunniteltuvaiheeseen ja tutkimuslupa-anomuksia on tehty. Haastateltavia kyselty kotihoidon työntekijöistä, mikä on osoittautunut aika suureksi haasteeksi. Asiakkaista ja omaisista on listattu kriteerit täyttäviä henkilöitä. Saatekirjeet haastatteluun suostumiseksi laitetaan eteenpäin heti tutkimuslupien saamisen jälkeen. Gerontologinen osaaminen Yhteistyöosaaminen ja verkostomainen työote koulutusta aletaan suunnitella yhteistyössä vastaavien sairaanhoitajien kanssa. Palvelutarpeen arviointiin liittyvä koulutus alkamassa kevään aikana. Sisällön suunnittelu alkaa, kun yhteistyökoulutuksen ja verkostomaisen työotteen sisältö tarkentuu. Perehdytyskansiota ja sen sisältöä on suunniteltu. Kotihoitoalueelle 1 on valittu perehdytysvastaavat. Perehdytyskansion tekeminen liittyy hankkeessa eri kotihoitoalueiden yhtenäisten käytänteiden ja pelisääntöjen luomiseen. Mobiilikotihoito Käynnistynyt molempien kotihoito alueiden osalta ja samalla astuu voimaan kotihoidon uusi aluejako. Mobiilikotihoidon ja aluejaon vaikutukset näkyvät hankkeessa ja työntekijöiden voimavarojen kohdentamisessa perustehtävästä suoriutumiseen. Muutoksen tuulissa mennään.

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio1/2014 1(2) Tukiryhmä 7.10.2014

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio1/2014 1(2) Tukiryhmä 7.10.2014 Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio1/2014 1(2) Tukiryhmä 7.10.2014 TUKIRYHMÄN KOKOUS Aika Tiistai 7.10.2014 klo 12 14:30 Paikka Hallinnon tilat, Moisiontie 19 Paikalla Heli Jalonen,

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen. Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen. Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015 Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015 Yhteisvoimin kotona - hanke Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 5/2016 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Pinkkeri, os. Pinkkerintie, Luvia Aika: pe 17.6.2016 klo 9.00 15.00 Paikalla Arja Santapukki, Parainen Anne Joensuu, Satakunnan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

9.00 9.15 Tervetuloa Olli Wanne johtajaylilääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiiri

9.00 9.15 Tervetuloa Olli Wanne johtajaylilääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiiri Kyl määki yhres koto Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen - seminaari Aika: 22.9.2014 klo 9.00 14.45 Paikka: Satakunnan keskussairaala, N2 auditorio OHJELMA 8.30 9.00

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 2/2015 13.2.2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Satalinnan sairaala, Os. Satalinnantie 77, 29200 Harjavalta (klo 8.30 10.00) Harjavallan tk, Os. Koulukatu 2, Harjavalta (klo

Lisätiedot

Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori

Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori MUISTIO 1/2014 1(4) POIS SYRJÄSTÄ HANKKEEN ALOITUSKOKOUS Aika 14.2.2014 klo 13.00 15.30 Paikka Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori Paikalla Alpo Komminaho,

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 6/2014 18.12.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Satalinnan sairaala, Satalinnantie 77, Harjavalta (Lääkärien neuvotteluhuone, 1.krs) Aika: pe 12.12.2014 klo 9 15.00 Paikalla

Lisätiedot

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 3/2015 1(2) Tukiryhmä 27.1.2015

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 3/2015 1(2) Tukiryhmä 27.1.2015 Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 3/2015 1(2) Tukiryhmä 27.1.2015 TUKIRYHMÄN KOKOUS Aika Tiistai 27.1.2015 klo 14 16 Paikka Paikalla Kutsuttuna Neuvottelutila, Mynämäen kotihoito

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Kevään 2016 toimintasuunnitelma

Kevään 2016 toimintasuunnitelma POIS SYRJÄSTÄ Kevään 2016 toimintasuunnitelma Kehittämisosion nimi: VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN 1) Mitä kehittämisosiossa on saatava aikaan kevään 2016 aikana? Tavoite 1: 1. Verkostomaisen yhteistyön

Lisätiedot

Tarkennettu toimintasuunnitelma Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa Levy 8.9.2015

Tarkennettu toimintasuunnitelma Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa Levy 8.9.2015 1. Tarkennetut tavoitteet n tavoitteena hankkeessa on palvelurakenteen siirtäminen laitos- ja palveluasumispainotteisuudesta kotihoitoon. Kotihoidon toimintaa kehittämällä voidaan tukea asiakkaiden toimintakykyä

Lisätiedot

11.12.2014. Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää

11.12.2014. Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää MUISTIO 5/2014 11.12.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää Aika: pe 21.11 klo 9 15.00 Osallistujat Anu Kärki, Huittinen

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 4/2016 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus. Os. Tapalankatu 20, Kankaanpää. Aika: pe 20.5.2016 klo 9.00 15.00 Paikalla Anne Joensuu, Satakunnan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 4/2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Moisiokoti (Henriikkasali) Os. Moisiontie 18, 21270 Nousiainen. Aika: pe 17.4.2015 klo 9.00 14.30 Paikalla Anu Kärki, Huittinen Arja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2015 16.6.2015

PÖYTÄKIRJA 1/2015 16.6.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(7) 16.6.2015 YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ke 4.3.2015 klo 13.00 15.14. Kokous aloitettiin yhteisruokailulla klo 12.15 Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa.

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Sonectus Hallinnoija OAMK terveysalan Oulaisten yksikkö Hankkeen kesto 1.9.2008-31.5.2011 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoittajat:

Lisätiedot

Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE. Yhteisvoimin kotona -hanke

Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE. Yhteisvoimin kotona -hanke Yhteisvoimin kotona -hanke Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE Toimenpide/ toimintamalli/ kehitettävä käytäntö tms. 1. Gerontologinen kokonaisarviointi 2. Moniammatillinen arviointiryhmä

Lisätiedot

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 Valmiina olevat koulutusohjelmat ilmoittautumisohjeineen löytyvät www.satshp.fi Ammattilaisille/Täydennyskoulutus/Koulutuskalenteri Koulutuksiin ilmoittautuminen:

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Osallistujat MUISTIO 4/2014 1. Avaus

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Osallistujat MUISTIO 4/2014 1. Avaus 11.11.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Luukan palvelukeskus (Seniorisali), os. Nivolantie 4, 21250 Masku Aika: pe 17.10 klo 9 14.45 Osallistujat Anu Kärki, Huittinen Arja Santapukki,

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

MUISTIO 25.6.2015. Pois syrjästä hanke, Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen kehittämisosio/satakunnan sairaanhoitopiiri

MUISTIO 25.6.2015. Pois syrjästä hanke, Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen kehittämisosio/satakunnan sairaanhoitopiiri MUISTIO 25.6.2015 Pois syrjästä hanke, Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen kehittämisosio/satakunnan sairaanhoitopiiri Projektiryhmän kokous 4/2015 Aika: 5.6. klo 9-11 Paikka: Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

20.10.2015. Satakunnan keskussairaala, N2 neuvotteluhuone (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori

20.10.2015. Satakunnan keskussairaala, N2 neuvotteluhuone (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori 1(6) 20.10.2015 YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 27.10.2015 klo 13.00 15.00 Kokous aloitetaan yhteisruokailulla klo 12.15 Satakunnan keskussai-raalan henkilöstöravintolassa (R-rakennus,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Anita Dufholm Hankekoordinaattori 2013 2 1. Hankkeen tilannekatsaus KASTE II-JATKOHANKE, Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä

Lisätiedot

Pois syrjästä -hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä -hankkeen kehittämispäivä PÖYTÄKIRJA 6/2015 10.6.2015 Pois syrjästä -hankkeen kehittämispäivä Paikka: Tiinan mökki, Os. Kesätie 19, 29200 Luvia Aika: keskiviikko 10.6.2015 klo 9.00 15.00 Osallistujat: Maiju Salonen, Satakunnan

Lisätiedot

Aika Ke klo Kokous aloitetaan yhteisruokailulla klo Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa.

Aika Ke klo Kokous aloitetaan yhteisruokailulla klo Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa. 1(4) 23.2.2015 YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ke 4.3.2015 klo 13.00 15.00 Kokous aloitetaan yhteisruokailulla klo 12.15 Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa. Paikka

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

MUISTIO klo Aluetiimin palaveri Sodankylässä

MUISTIO klo Aluetiimin palaveri Sodankylässä MUISTIO 18.1.2008 klo.9.30-11.30 Aluetiimin palaveri Sodankylässä Läsnä: Puheenjohtaja: Maarit Kairala Inga Mukku Raija Pöyliö Arja Ojuva Sinikka Savukoski Tarja Niittymäki Riitta Nordberg Pirkko Maranen

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS. Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen

KOTIKUNTOUTUS. Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen KOTIKUNTOUTUS Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen JÄMSÄN TERVEYS OY Pihlajalinnan ja Jämsän kaupungin perustama yhteisyritys 1.9.2015 Kotihoito:

Lisätiedot

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila Sisällys 1. TAUSTA... 3 2. TOIMENPITEET... 4 2.1. Juuri

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 3/2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen. Aika: pe 20.3.2015 klo 9.00 15.00 Paikalla Anu Kärki,

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS Maanantaina 10.2.2014 Klo 12-16 Äänekoskella Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen muistio 3.

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa Kuntakysely 2011. Laatupäällikkö Jouko Alinen

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa Kuntakysely 2011. Laatupäällikkö Jouko Alinen Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa Kuntakysely 2011 Laatupäällikkö Jouko Alinen = Posa Vastaajat 2. Onko kunnassanne / kaupungissanne meneillään olevaa kehitysvammaisten asumiseen liittyvää uudisrakentamista?

Lisätiedot

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen väliarviointi 06/2015 - koonti ja esittely Ohjausryhmä 4.11.2015 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät

Lisätiedot

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA 2013-2014 Ohjausryhmä 11.2.2014 Hankkeen tapahtumia: kokoukset, palaverit ym. Tarkennettu toimintasuunnitelma: 11/ 2013 ja toimintaraportti

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Aika 13.6.2016 kello 09:00-10:17 Paikka Karviatalo, Tyyni Tuulionk.12, Karvia Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Maija Arola sihteeri

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 9.11.2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus, 2.krs kokoushuone, Tapalankatu 20, Kankaanpää Aika: pe 9.10.2015 klo 9.00 15.00 Paikalla Anne Joensuu,

Lisätiedot

8.1.2015. Ravintola Ruukin Helmi Os. Kuntolantie 8, 27500 Eura (Kauttua) Kokous aloitettiin yhteislounaalla klo 12.30 alkaen.

8.1.2015. Ravintola Ruukin Helmi Os. Kuntolantie 8, 27500 Eura (Kauttua) Kokous aloitettiin yhteislounaalla klo 12.30 alkaen. 1(14) 8.1.2015 YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ma 5.11.2014 klo 13.00 15.04. Paikka Ravintola Ruukin Helmi Os. Kuntolantie 8, 27500 Eura (Kauttua) Kokous aloitettiin yhteislounaalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE 1.9.2016 31.12.2016 Info ja suunnittelukokous 11.8.2016 Päivän tavoite: Keskustella ikäihmisten palvelujen kehittämistarpeista, tutustua toimijoihin ja hakea hankekumppanuutta

Lisätiedot

9.10.2014. Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen.

9.10.2014. Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen. 9.10.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen. Aika: to 11.9 klo 9 15.00 Paikalla Anu Kärki, Huittinen Arja

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Tukiryhmän kokous. Tukiryhmä. Muistio YHTEISVOIMIN KOTONA. Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Tukiryhmän kokous. Tukiryhmä. Muistio YHTEISVOIMIN KOTONA. Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Tukiryhmä Muistio YHTEISVOIMIN KOTONA Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Keski-Satakunnan Terveydenhuollon Kuntayhtymän kehittämisosio Tukiryhmän kokous Aika: ke

Lisätiedot

Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus

Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus 24.3.2017 1 Ikäneuvon neuvonnan ja asiakasohjauksen rautalankamalli Asiakas tai omainen visualisoituna Maakunnallinen neuvontanumero neuvonnalle, ohjaukselle ja alustavalle

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus 1.5.2013 31.10.2015 Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Ylä-Savon toiminta-alue

Ylä-Savon toiminta-alue HYVINVOINTIA JA LAATUA vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Ylä-Savon toiminta-alue Hannele Niemelä Hanketyöntekijä 25.3.2014 1 TAUSTA Hankkeeseen osallistuu: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Iisalmi Kiuruvesi

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013

LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 Aika: Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 11.30 Paikka: Tornion kaupunki, sosiaalitoimiston neuvotteluhuone Osallistujat: Pia Rantaiso sosiaaliohjaaja Tornion kaupunki/sosiaalitoimi,

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Kotihoito Oulun kotihoito on jaettu neljään palvelualueeseen: Eteläinen kotihoito, Pohjoinen kotihoito,

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen hanke

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen hanke Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen hanke Ikääntyvien vanhempiensa kanssa kotona asuvien kehitysvammaisten sekä heidän tuen ja avun tarpeensa kartoittaminen

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 7/12 1(5) n kokous Aika klo 9.00 15.00 Paikka Läsnä Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, ravintola Liisanpuisto, Seminaari Heino Ulla-Maija Niina Kollar Harju-Vahekoski Elina Rousu Jaakko (paikalla

Lisätiedot

Satakunnan keskussairaala, N2 neuvotteluhuone (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie 3, Pori

Satakunnan keskussairaala, N2 neuvotteluhuone (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie 3, Pori PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(7) 21.1.2016 YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 27.10.2015 klo 13.00 14.30 Paikka Satakunnan keskussairaala, N2 neuvotteluhuone (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura.

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura. Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Lappeenranta 31.3.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Rahoittaja: Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona ja Pois syrjästä hankkeiden kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona ja Pois syrjästä hankkeiden kehittämispäivä MUISTIO 1/2016 Yhteisvoimin kotona ja Pois syrjästä hankkeiden kehittämispäivä Paikka: Uotilantörmä, Satakunnantie 48, 29200 Harjavalta Aika: pe 19.2.2016 klo 9.00 n. 15.00 Paikalla Anu Kärki, Huittinen

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA Ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen KOULUTUSSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA Ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen KOULUTUSSUUNNITELMA 29.10.2014 YHTEISVOIMIN KOTONA Ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen KOULUTUSSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(6) Sisällysluettelo 1. Hankesuunnitelman

Lisätiedot

21.5.2014. Satakunnan keskussairaala, Laboratorion neuvotteluhuone, sijainti N0. Osoite: Sairaalantie 3, 28500 Pori.

21.5.2014. Satakunnan keskussairaala, Laboratorion neuvotteluhuone, sijainti N0. Osoite: Sairaalantie 3, 28500 Pori. 1(13) YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ma 12.5.2014 klo 11.30 13.10 Paikka Satakunnan keskussairaala, Laboratorion neuvotteluhuone, sijainti N0. Osoite: Sairaalantie 3, 28500 Pori.

Lisätiedot

SASTAMALAN PERHEPALVELU- VERKOSTO = PERHEKESKUS

SASTAMALAN PERHEPALVELU- VERKOSTO = PERHEKESKUS SASTAMALAN PERHEPALVELU- VERKOSTO = PERHEKESKUS 3.11.2017 Pirita Rantanen Perhepalvelukoordinaattori Sastamalan kaupunki / Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut PERHEPALVELUVERKOSTO Perhepalveluverkosto

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa SATULA-hanke Pomarkku 4.12.2017 Tiina Tenho ja Mirja Isoviita Mikä on lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma? Kärkihanke, jonka vastuuministeriöinä

Lisätiedot

Pirkanmaan Lapen eteneminen. Ohjausryhmän kokous

Pirkanmaan Lapen eteneminen. Ohjausryhmän kokous Pirkanmaan Lapen eteneminen Ohjausryhmän kokous 3.4.2017 1 18.5.2017 Hankkeen etenemisen tilanne Täydennetty ja saatuun valtionavustukseen sopeutettu hankehakemus toimitettu Sosiaali- ja terveysministeriöön

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 7.4.2017 1 Työpajan antia 28.3.2017 7.4.2017 riitta.nahkiaisoja@poskelappi.fi 2 Työpajan antia 28.3.2017 / 1 Palveluneuvonta ja ohjaus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 31.7.2014 Eliisa Mannila

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 31.7.2014 Eliisa Mannila Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 31.7.2014 Eliisa Mannila 1. Tarkennetut tavoitteet Hankkeessa luotavien toimintamallien avulla

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

31.10.2014. Ravintola Ruukin Helmi Os. Kuntolantie 8, 27500 Eura (Kauttua)

31.10.2014. Ravintola Ruukin Helmi Os. Kuntolantie 8, 27500 Eura (Kauttua) 1(10) 31.10.2014 YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ma 5.11.2014 klo 13.00 15.00 Paikka Ravintola Ruukin Helmi Os. Kuntolantie 8, 27500 Eura (Kauttua) Ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Tampereen osahankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli 2. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Helsinki 22.01.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN - kotihoidon asiakkaan aktivoinnin suunnitelma Susanna Sovio, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja: Susanna Sovio Tuula

Lisätiedot

Tarkennettu toimintasuunnitelma Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa Levy

Tarkennettu toimintasuunnitelma Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa Levy 1. Tarkennetut tavoitteet n tavoitteena hankkeessa on palvelurakenteen siirtäminen laitos- ja palveluasumispainotteisuudesta kotihoitoon. Kotihoidon toimintaa kehittämällä voidaan tukea asiakkaiden toimintakykyä

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli kehittämisosion loppuraportti

Perusturvakuntayhtymä Akseli kehittämisosion loppuraportti Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen 2014 2016 kehittämishanke Perusturvakuntayhtymä Akseli kehittämisosion loppuraportti 1.1.2014 31.10.2016 Projektityöntekijä

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vanhusneuvosto 20.03.2015 AIKA 20.03.2015 10:00-11:15 PAIKKA Ikäihmisten päivätoiminta Opintie 5 Joroinen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Muistio 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00-10:53 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote Toimintakykyä edistävä työote Satakunnan keskussairaalassa missä mennään? Yhteisvoimin kotona ja Kuntouttava työote osaston arjessa -hankkeet 12.5.2016 Satakunnan keskussairaala Sanna Suominen, ft, TtM,

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Lastenpsykiatrian osastolle tutkimusjaksolle tulevan lapsen hoidon prosessimalli

Lastenpsykiatrian osastolle tutkimusjaksolle tulevan lapsen hoidon prosessimalli Lastenpsykiatrian osastolle tutkimusjaksolle tulevan lapsen hoidon prosessimalli Lapsi ja vanhemmat/ huoltajat Omahoitaja / työpari Omahoitajien toiminta tutkimusjaksolla Perhehoitotyö Hoitohenkilökunta

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 6/2015 1(2) Tukiryhmä 20.4.2015 TUKIRYHMÄN KOKOUS

Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 6/2015 1(2) Tukiryhmä 20.4.2015 TUKIRYHMÄN KOKOUS Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 6/2015 1(2) Tukiryhmä 20.4.2015 TUKIRYHMÄN KOKOUS Aika Maanantai 1.6.2015 klo 14 16 Paikka Neuvottelutila, Mynämäen kotihoito Paikalla Tuija

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 1 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 2 Tuotetaan käytännöstä tietoa yhdessä Käytännön kuvaamisen tarkoituksena on

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous Liikunta ja osallisuus -hanke Tukiryhmän kokous 16.12.2016 Kuulumiskierros Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet tukiryhmän kokouksen 7.6. jälkeen Liikunta ja osallisuus -hankkeen keskeisimmät toimenpiteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kaste-ohjelma Länsi-Suomessa Kuntainfo 26.2.2014

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kaste-ohjelma Länsi-Suomessa Kuntainfo 26.2.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kaste-ohjelma Länsi-Suomessa Kuntainfo 26.2.2014 Johtajaylilääkäri Olli Wanne Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa

Lisätiedot

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste hanke

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste hanke TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste hanke 2014 2016 Kehittämisosio ja toiminta-aika Päämäärä Pois syrjästä Verkostomaisen yhteistyön kehittäminen Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot