Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "26.1.2015. Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen"

Transkriptio

1 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen Aika: pe 16.1 klo Osallistujat Anu Kärki, Huittinen Arja Santapukki, Parainen Kaija Joensuu, Ksthky Johanna Ahde-Koponen, PoSa (Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä) Minna Nevalainen, Satakunnan sairaanhoitopiiri Niko Vahala, Satakunnan sairaanhoitopiiri Sari Furuholm, Satakunnan sairaanhoitopiiri Sirpa Levy, Akseli Tarja Lindgren, Satakunnan sairaanhoitopiiri Marika Halinen, projektipäällikkö, Satakunnan sairaanhoitopiiri (puheenjohtaja) Kirsi Harjula, projektisihteeri, Satakunnan sairaanhoitopiiri (sihteeri) Katri Einmaa, kotihoidon esimies, Luvia Heli Toroska, Pikassos Oy (saapui n klo 10.00) Poissa Eliisa Mannila, Ksthky Riikka Ylitörmänen, PoSa MUISTIO 1/2015 Päivän ohjelma 1. Avaus Puheenjohtaja avasi kehittämispäivän. Kokouksen alussa esittäytymiskierros. Ksthky:n kehittämisosiossa on aloittanut 100% hanketyöntekijänä Kaija Joensuu. Eliisa Mannila jatkaa 50% hanketyöntekijänä. 2. Tulevat koulutukset, projektipäällikkö Marika Halinen ja projektisihteeri Kirsi Harjula Projektipäällikkö Marika Halinen esitteli tulevia koulutuksia, joihin hanketyöntekijöiden olisi tärkeää osallistua: 6.2 Innokyläkoulutus Kaarinassa 13.4 Arvioinnin Roadshow 2015 Turussa

2 2(5) Tiedoksi 20.1 klo Mikä ihmeen palvelukokemus -koulutus Tyks:ssa. Koulutusta voi seurata videoyhteyden välityksellä Satakunnan keskussairaalasta, Rauman aluesairaalasta ja Kankaanpäästä. Ilmoittautuminen on päättynyt. Hankkeen järjestämät koulutukset (ks. projektipäällikön diaesitys, liite 1). Yhteistyöosaamisen lisääminen sekä verkostomaisen työotteen omaksuminen koulutus järjestetään keväällä Kehittämisosioiden hanketyöntekijät toimivat yhteyshenkilöinä kouluttajien suuntaan ja ovat apuna ko. koulutuksen suunnittelussa. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään sitoutuneisuutta mentoroimaan koulutuksen antia omassa organisaatiossa, jotta koulutuksesta saadaan hankkeessa tavoiteltu hyöty. Koulutukseen osallistuvien määrä/kehittämisosio max 20 hlöä. Tietosuojakoulutus järjestetään keväällä Tietosuojakoulutuksen kilpailutus päättyy Toimintakykyä ylläpitävä työote koulutus kotihoidon henkilöstölle ajoittuu syksyyn Keskustelu: Asennekoulutuksen ryhmäkokoa pidettiin liian pienenä, koska asennekoulutus olisi pitänyt järjestää laajemmalle joukolle. Keskusteltiin voisiko asennekoulutuksen järjestää vielä hankkeen myöhemmässä vaiheessa auditoriokoulutuksena. Em. koulutuksen järjestämistä harkitaan hankkeen myöhemmässä vaiheessa. Hanketyöntekijät selvittävät ja ilmoittavat projektisihteerille oman alueen etäyhteysmahdollisuudet Tietosuojakoulutuksen seuraamiseksi etänä. Tietosuojakoulutuksessa esitettäviä kysymyksiä voi lähettää etukäteen projektipäällikölle. Käytiin läpi 14.1 päivitetty hankkeen koulutussuunnitelmien yhteenvetotaulukko. Muistutettiin, että hankerahoituksella ei voida maksaa koulutuksia, jotka kuuluvat kuntien täydennyskoulutusvelvoitteeseen. Päätettiin, että hanketyöntekijät toimittavat suunnitelluista koulutuksista tarkemman sisällön projektipäällikölle. 3. Viestintä- ja raportointiohjeet, projektisihteeri Kirsi Harjula ja projektipäällikkö Marika Halinen Hankkeen loppuraportointiohjeet on toimitettu kehittämisosioille vuoden 2014 lopulla. Käytiin läpi loppuraportointiohjeet. Projektisihteeri esitteli hankkeen kotisivujen viestintäohjeet (liite 2). Viestintäohjeet tallennetaan hankkeen kotisivuille. Viestintäohjeita voidaan jatkossa päivittää. Keskustelu: Heli Toroska muistutti, että osallistamisessa myös asiakas kokee osallisuuden kokemuksen. Loppuraportointia tehdessä on hyvä miettiä Mikä on muuttunut hankkeen päättyessä?

3 3(5) 4. Kehittämisosioiden ajankohtaiset kuulumiset SATSHP, Niko Vahala Niko esitteli kehittämisosion ajankohtaiskuulumiset (liite 3). Tiedossa olevia rajaukseen sopivia perheitä on tähän mennessä löytynyt 26, ja tästä puuttuu Posa, Rauma ja Nakkila. Haastattelulupa on palautettu 5 perheeltä. Teemahaastattelurungon viimeistely on meneillään. Mentorointisuunnitelma Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen kanssa on etenemässä. SATSHP, Minna Nevalainen, Sari Furuholm, Tarja Lindgren Minna kertoi kehittämisosion ajankohtaiskuulumiset (liite 4). Kuntakäynnit ovat meneillään, Raumalle on vielä sopimatta käynti. Viime kerran jälkeen on käyty Eurajoella. Erikoissairaanhoidon kotiutushoitajien haastatteluista on työn alla raportti. Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella kotihoitoon toteutetaan myös haastattelut. Kunnat ovat olleet myötämielisiä haastattelujen toteutukseen. Hankkeen osaamiskartoitusraportti tallennettaan kotisivuille, kun se on valmis. Kuntoutusprosessin kehittämisessä keuhkotautien osasto on mukana pilotoinnissa. Pois syrjästä hankkeen kanssa ollaan järjestämässä toiminnallista iltapäivää 27.2 Villa Ruskassa ja 6.3 Kankaanpään opistolla Kankaanpäässä. Toiminnallisen iltapäivän tarkoitus on mm. osallistaa lapsia, nuoria ja ikäihmisiä. Toteutuksessa on mukana Porissa Winnovan opiskelijoita ja Kankaanpäässä Kankaanpään opiston oppilaita. Mentorointi työvälineenä on mainittu SATSHP:n hankesuunnitelmassa. Sari tarjosi mahdollisuutta, että Sari ja Niko voivat kiertää kehittämisosioissa kertomassa mentoroinnista ja tilaisuuksissa voisi miettiä miten mentorointia voisi hyödyntää kussakin kehittämisosiossa. Eurajoella kuntakäynnin yhteydessä esitettiin ajatus, voisivatko hanketyöntekijät käydä tehostetun palveluasumisen yksikössä havainnoimassa hoitotilanteita (hoitotyötä, hoitoympäristöä jne). Toive tuli asumisyksikön henkilökunnalta. Hanketyöntekijöistä Sari ja Tarja toteuttavat havainnoinnista pilotoinnin Eurajoella Ryhmäkoti Karpalossa, joka on tehostetun palveluasumisen yksikkö. Henkilökunta saa havainnoinnista palautteen. Keskusteltiin, voisiko tästä kehittää uutta toimintamallia liittyen hankesuunnitelman tavoitteeseen kuntouttavan työotteen kehittäminen. Parainen, Arja Santapukki Arja kertoi Paraisten kehittämisosion ajankohtaiskuulumiset (liite 5). Paraisten kotihoidon asiakkaille toteutettu kyselylomake on valmis. Kysely on ensimmäinen asiakaspalautekysely, joka toteutetaan Paraisilla. Kyselylomake lähetetään tammi-helmikuussa asiakkaille. Kotihoidon henkilöstölle toteutetaan myös kysely. Toteutuvista koulutuksista on tehty alustava yhteenveto vanhustenhuollon työntekijöille. Kotihoidon työpajailtapäivä järjestetään ensi viikolla. Työpajan toteutuksesta vastaa proviisori opiskelija. Akseli, Sirpa Levy Sirpa kertoi Akselin kehittämisosion ajankohtaiskuulumiset (liite 6). Arvioinnin toimintamalli on valmis pilotointiin. Arviointimallia on esitelty Mynämäellä. Asiakasfoorumin suunnittelu on edelleen jatkunut. Asiakasfoorumiin liittyen ollaan toteuttamassa haastattelua asiakkaille. Ammattilaisille ollaan järjestämässä työpajaa. Asiakasfoorumin toiminnan olisi tarkoitus jatkossa olla jatkuvaa. Asiakasfoorumissa voisi olla esim. vuoden ajan samat henkilöt ja foorumi tekisi vahvaa yhteistyötä vanhusneuvoston kanssa.

4 4(5) Huittinen, Anu Kärki Anu kertoi Huittisten kehittämisosion ajankohtaistilanteen (liite 7). Joulun alla on lähetty infokirje omaishoitajille, joka sisälsi tietoa mm. kuntosaliryhmistä, ovet-koulutuksesta, yhdistysten toiminnasta ja Kelan kuntoutuslomista. Omaishoitajille on suunniteltu omaa kuntosaliryhmää. Helmi-maaliskuussa lähetetään uudet hyvinvointikyselyt. Sen perusteella toteutetaan taas omaishoitoperheisiin kotikäynnit. Kotikäynnillä käydään läpi hyvinvointikysely. Tukiryhmän 2. kokous on pidetty. Hanketyöntekijä on osallistunut omaishoitajien ryhmään. Keskustelu: Omaishoitajan tuentarpeen kartoittaminen olisi tärkeää. PoSa, Johanna Ahde-Koponen Johanna kertoi PoSan kehittämisosion ajankohtaiset asiat (liite 8). Tukiryhmälle on lähetetty palautekysely. Arkiliikuntasopimus-mallissa ollaan kallistumassa Helsingin malliin. Koulutussuunnitelmaa on päivitetty. Johanna on ollut mukana seuraamassa ja kehittämässä kuntouttavassa päivätoimintaa. Päivätoiminta on käynnistynyt hyvin. Päivätoimintaan on suunnitteilla toimintaterapeutin ja puheterapeutin vierailut. Johanna aloittaa kuntoutumisyksikkössä koulutukset fyysisten testien tekemiseen. Opinnäytetöitä on suunnitteilla. KSTHKY, Kaija Joensuu Kaija kertoi lyhyesti kehittämisosion ajankohtaiskuulumiset. Eliisa työstää raporttia tehdyistä 80-v kotikäynneistä. Kaija pohti kenelle resepti kirjoitetaan kotikäyntien perusteella. Millä perusteella asiakas arvioidaan riskiasiakkaaksi? Keski-Satakunta toimittaa tarkennetun toimintasuunnitelman kevään 2015 aikana. 5. Muut ajankohtaiset asiat Heli Toroska kertoi vertaisarviointikeskustelun kulusta. Arviointikeskustelun pohjana on arviointikyselylomake, mutta myös vapaa keskustelu on suotavaa. Keskustelussa kannattaa tuoda rohkeasti ajatuksia esille, jotta niistä voidaan keskustella. Vertaisarvioinnissa tarkastellaan tarkennettua toimintasuunnitelmaa ja koko hankeaikaa esim. koko hankeajan tavoitteita. Hyödyt mietittävä organisaation, työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmasta. Kysymys 7: Miten todennetaan hyödyt? Onko tehty asiakastyytyväisyyskysely, onko tehty arviointia? Kysymys 8: Mitä organisaatiossa, kunnan toimintatavassa edesauttaa tai on esteenä kehittämistyölle? Kysymys 10 11: Huom! Tässä vaiheessa ei välttämättä ole saatu vielä mitään juurtumaan. Kysymys 12: Halutaan kiinnittää huomio hankkeen jälkeiseen aikaan. Mahdollisimman aikaisessa vaiheessa aloitetaan keskustelu johdon kanssa uuden toimintamallin huomioimisessa talousarvion laadinnassa. Perusteluna johdolle uuden toimintamallin käyttöönotosta saatavat hyödyt! Arvioinnin avulla opitaan uutta eli avoin ja rehellinen keskustelu on tärkeää, jotta kehittämisosiot saavat vertaisarvioinnista suurimman mahdollisimman hyödyn. Hanketyöntekijät tekevät omat muistiinpanot arviointikeskustelussa ja toimittavat puhtaaksi kirjoitetun kyselylomakkeen Heli Toroskalle s-postitse. Heli Toroska tai Matti Mäkelä toimii puheenjohtajana vertaisarviointikeskustelussa.

5 5(5) Arvioivalle kehittämisosiolle lähetetään viimeisin päivitetty tarkennettu toimintasuunnitelma ja muu tieto/materiaali, jonka kehittämisosio katsoo tärkeänä arvioijan tietää vertaisarvioinnissa. Vertaisarvioinnissa tarkastellaan sitä, miten kehittämisosiot toteuttavat koko hankkeen tavoitteita. Projektisihteeri esitteli Yhteisvoimin kotona hankkeen projektiaikataulun luonnoksen. Sovittiin, että projektiaikataulu otetaan käyttöön. Hanketyöntekijät tarkistavat oman kehittämisosion osalta projektiaikataulun tavoitteet/toimenpiteet ja toimittavat tarvittaessa päivitettävät tiedot projektisihteerille. Hanketyöntekijät toimittavat takautuvasti hankkeen alusta ja tulevat tapahtumat projektiaikatauluun tallennettavat tiedot projektisihteerille muodossa: tavoite tai toimenpide/asia lyhyesti/ kk ja vuosi. Projektisihteeri päivittää jatkossa projektiaikataulua. Projektiaikatauluun tallennetaan oleelliset ja tärkeät tapahtumat hankkeen eteenpäin viemisessä. Kehittämisosioiden tukiryhmien kokouspäivät tallennetaan projektiaikatauluun. Hanketyöntekijät ilmoittavat kokouspäivät projektisihteerille. Jatkossa kehittämisosioiden hanketyöntekijät toimittavat viimeistään viikkoa ennen projektiaikatauluun päivitettävät tapahtumat projektisihteerille s-postitse, jotta projektiaikataulu pysyisi ajan tasalla. 6. Päivän päätös Kehittämispäivä päättyi n. klo LIITTEET Liite 1 Ajankohtaista -diaesitys, projektipäällikkö Marika Halinen Liite 2 Hankkeen kotisivujen viestintäohjeet, Liite 3 SATSHP kehittämisosion ajankohtaistilanne, Niko Vahala Liite 4 SATSHP kehittämisosion ajankohtaistilanne, Minna Nevalainen, Sari Furuholm ja Tarja Lindgren Liite 5 Paraisten ajankohtaistilanne, Arja Santapukki Liite 6 Akselin ajankohtaistilanne, Sirpa Levy Liite 7 Huittisten ajankohtaistilanne, Anu Kärki Liite 8 PoSan ajankohtaistilanne, Johanna Ahde-Koponen

6 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä 1/ Huittinen Marika Halinen projektipäällikkö

7 Ohjelma: Avaus ja aamukahvi Tulevat koulutukset Viestintä- ja raportointiohjeet Lounas Kehittämisosioiden ajankohtaiset kuulumiset Kahvitauko Muut ajankohtaiset asiat Päivän päätös

8 Vertaisarvioinnin toteutus Jokainen kehittämisosio vastaa omasta arvioinnistaan ja tekee kirjallisen arvioinnin arviointilomakkeelle. Vertaisarviointiparit: KSTHKY Posa Harjavalta Satshp Akseli 3.2. Pori Huittinen Parainen Parainen Pikassos kokoaa vertaisarviointituloksista yhteenvedon ja esittelee sen hankkeen kehittämispäivässä (Masku 17.4.)

9 Yhteistyöosaamisen lisääminen sekä verkostomaisen työotteen omaksuminen koulutus Ns. asennekoulutus Tarkoitus luoda uudenlaista asennetta ja ajattelua 2 koulutuspäivää (klo 12-16), ryhmäkoko n. 20 Kevät 2015: suunnittelu vk 3-4, koulutuspäivät 7, 10, 13 tai 17. Yhteenveto toukokuu 2015 Hanketyöntekijät mukana suunnittelussa: Turku amk: Masku, Parainen, Huittinen Samk: Pori, Harjavalta, Kankaanpää

10 Tietosuojakoulutus Koulutus liittyen salassapitovelvollisuuteen ja tietosuojaan monialaisessa yhteistyössä Yhdessä Pois syrjästä hankkeen kanssa 2 puolen päivän koulutusta Porissa (videoyhteyden välityksellä muualle hankealueelle) Ajankohta: kevät 2015

11 Toimintakykyä ylläpitävä työote - koulutus Kuntouttavan toiminnan ja arviointiosaamisen lisäämiseksi Kotihoidon henkilöstölle Ajankohta syksy 2015

12 Loppuraportointi -ohjeistusta Kansilehti Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kehittämisosion tavoitteet ja tehtävät 3. Kehittämisosion eteneminen 4. Kehittämisosion toimintamuodot (yleinen toiminta, hanketoiminta) 5. Toimintakauden arviointi 6. Pohdinta ja kehittämisehdotukset Lähteet ja liitteet

13 Kiitos!

14 Liimalapulle Toiveita seuraavan kerran aiheiksi? Jokainen kirjoittaa vähintään 1 aiheen Kiitos =)

15 Yhteisvoimin kotona hankkeen kotisivujen viestintäohjeet Hankkeen kotisivujen visuaalinen ilme on Satakunnan sairaanhoitopiirin mukainen. Satakunnan sairaanhoitopiirin kotisivut uudistuivat syyskuun lopussa. Lähtökohtana on, että kaikki SATSHP:n sivuille tallennettava tieto noudattaa samaa mallia ulkoasultaan (fontit, värit yms.) ja em. mallia noudatetaan myös hankkeen kotisivujen toteuttamisessa. Pyrimme kotisivuilla selkeään, avoimeen ja tiedottavaan viestintään. Kotisivujen sisällön päätarkoitus on palvella hankkeen kehittämisosioiden toimijoita. Hankkeen sivulla olevien linkkien kautta hanketoimijat ja asiasta kiinnostuneet voivat löytää tietoa hankkeen aiheisiin liittyen. Hankkeen kotisivuja päivitetään aktiivisesti. Hankkeen kotisivujen sivukartta Ajankohtaista o Hankkeen yleisesittely o Kalenteri o Ilmoitukset (Ajankohtaiset asiat) o Linkit Hallinnointi o Päätökset o Hankesuunnitelmat o Hallinnoijan ohjeet o Hallinnoijan kirjeet o Ohjausryhmä o Kokoukset o Arviointi o Materiaaliarkisto Kehittämisosiot o Huittinen o Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä o PoSa o Perusturvakuntayhtymä Akseli o Parainen o Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosio Ajankohtaista sivulla on hankkeen o yleinen esittely o hankehallinnon yhteystiedot o kalenteri, jossa tiedotetaan hankkeessa järjestettävät kokoukset, ohjausryhmän kokoukset sekä muut hankkeessa järjestettävät koulutukset ja tapahtumat. Kalenterissa ilmoitettaviin tapahtumiin esim. kokousilmoituksiin voi lisätä liitteitä, esim. kokouksen asialistan ja pöytäkirjan. o Ilmoitukset otsikon alla tiedotetaan ajankohtaisia asioita ja uutisia. o Linkit kohdassa hankkeen toimintaan ja teemaan liittyviä linkkejä, esim. STM, THL ja Innokylä. Hallinnointi sivulla on o hanketta koskevat päätökset mm. rahoituspäätökset, o hankesuunnitelmat (hankesuunnitelma, arviointi-, koulutus-, ja viestintäsuunnitelmat sekä kehittämisosioiden tarkennetut toimintasuunnitelmat), o hallinnoijan kehittämisosiosioille lähettämät hallinnoijan ohjeet ja kirjeet, o ohjausryhmän asialistat ja pöytäkirjat liitteineen,

16 o o o kehittämispäivien ja muiden hankkeessa järjestettävien kokousten asialistat ja muistiot liitteineen, Arviointi-otsikon alle tallennetaan hankkeen arviointiin liittyvää materiaalia (ohjeet, käytettävät lomakepohjat ja arviointiraportit) Materiaaliarkisto-otsikon alle tallennetaan hankkeen toiminnassa käytettävää materiaalia mm. hankepäiväkirja- ja työaikaseurantalomakkeet, logot, esitteet, posterit ja flyerit. Kehittämisosiot sivulla on o kehittämisosioiden yhteystiedot o tarkennetut toimintasuunnitelmat o kehittämisosioiden järjestämien koulutusten ilmoitukset ja ohjelmat (etukäteen) ja koulutusmateriaalit. o kehittämisosioiden järjestämien tapahtumien ohjelmat (etukäteen) koulutusten asiantuntijoiden diaesitysten julkaisemiseen hankkeen kotisivuilla on pyydettävä tekijän lupa. o kehittämisosioiden tukiryhmien kokousten asialistat ja -muistiot o kehittämisosiossa kehitettävien hyvien käytäntöjen kuvaukset ja toimintamallit sekä prosessikuvaukset, jotka julkaistaan myös Innokylässä linkit Innokylään em. kuvauksiin o kehittämisosion toiminnasta julkaistut tiedotuskirjeet (sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen) o kehittämisosioiden toiminnasta kirjoitetut lehti-artikkelit skannattuna. Lehti-artikkelin kirjoittajan lupa artikkelin edelleen julkaisemiseksi hankkeen kotisivuilla. (Lehtiartikkelit tallennetaan myös Innokylään ja facebook-sivuille). Hankkeen kotisivuilla tai facebookissa julkaistava materiaali toimitetaan sähköpostitse projektisihteerille, Oman organisaation sivuille voi pyytää lisäämään linkin hankkeen kotisivuille: Hankkeen kotisivuja päivitetään aktiivisesti ja sivukarttaan saattaa tulla muutoksia hankkeen edetessä.

17 Yhteisvoimin kotona hanke Satakunnan sairaanhoitopiirin osio Niko Vahala Ikääntyvien vanhempiensa kanssa kotona asuvat kehitysvammaiset Hanke kuulumiset kehittämispäivään. Mitä teillä on tällä hetkellä menossa kehittämisosiossa ja mitä on tulossa seuraavaksi? Kunta yhteistyötä on tehty pois lukien Luvia ja Harjavalta jotka eivät ole vastanneet yhteydenotto pyyntöihin. Tällä hetkellä tiedossa olevia rajaukseen sopivia perheitä on kunnissa 26. Kunnista on lähtenyt eteenpäin perheille saatekirjeellä varustettu haastattelulupa ja näistä on perheiltä palautunut tällä hetkellä viisi (5). Perheiden haastattelussa käytettävän teemahaastattelunrungon viimeistely on menossa ja ensi viikolla eli viikolla 4 on tarkoitus alkaa sopimaan perheiden kanssa haastatteluja. Mentorointikoulutus suunnitelmat ovat lähteneet etenemään sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluiden toimialueen kanssa. Onko kaikki sujunut suunnitelman mukaan? Tällä hetkellä kaikki vaikuttaa hyvältä ja ovat edenneet hyvin. Ainoana yllätyksenä tuli se, että Rauma pyytää täyttämään tutkimuslupahakemuksen.

18 Yhteisvoimin kotona hanke Satakunnan sairaanhoitopiirin osio HANKKEEN KUULUMISET KEHITTÄMISPÄIVÄÄN Kuntakäynnit etenevät edelleen. Edellisen kehittämispäivän jälkeen on käyty Eurajoella ja sovittu tapaamiset Kankaanpäähän sekä Euraan. Ainoastaan Rauman kanssa ei tapaamista ole saatu vielä sovittua. Erikoissairaanhoidon kotiutuksesta vastaavien hoitajien haastattelut on saatu valmiiksi, ja niistä koostetaan seuraavaksi raportti, joka tulee sairaanhoitopiirin nettisivuille. Haastateltavat työskentelevät sisätautien, kirurgian, keuhkotautien, vanhuspsykiatrian, neurologian osastoilla keskussairaalassa sekä Satalinnan kuntoutusosastoilla. Hoitajien lisäksi haastateltiin sosiaalityöntekijä ja kuntoutusohjaaja. Suunnitteilla on seuraavaksi toteuttaa kotihoidon haastattelut samalla sapluunalla. Kotihoidon haastatteluiden yhteydessä aloitetaan myös kotihoidon verkoston kokoaminen sekä kotihoidon päivien suunnittelu. Koulutustarvekyselyn tuloksista kootaan raporttia, joka tulee sairaanhoitopiirin nettisivuille. Hankkeen kehittämisosiolle on toimitettu kyselystä yhteenvedot oman alueen osalta. Kuntoutusprosessin kehittämisen tiimoilta on haettu pilottiyksikköä erikoissairaanhoidosta sekä kuntaa. Toimenpiteessä on tarkoituksena kehittää yhteydenottoa osaston ja kuntien kanssa kotiutuksen suunnittelun välittömäksi aloittamiseksi. Lisäksi kehitetään kuntoutussuunnitelmaa ja tarkastuslistaa erikoissairaanhoidosta kotiutuessa. Pilottiyksiköiksi ovat tulossa keuhkotautien osasto sekä Satalinnan kuntoutusosasto. Neuvotellaan vielä vanhuspsykiatrian kanssa heidän mukana olostaan. Kunnista kiinnostuksensa ovat ilmaisseet Kokemäki, Huittinen ja Eurajoki. Mentoroinnin osalta yhteistyökumppaniksi on sosiaalipalveluiden lisäksi aloitettu neuvottelut Satalinnan kuntoutusosaston kanssa. Sosiaalipalveluiden mentorointikoulutus käynnistyy 19.2., Satalinna vielä miettii omaa osuuttaan. Kehittämisosio järjestää yhdessä Pois syrjästä hankkeen kanssa toiminnallisen iltapäivän ikääntyneille ja lapsille. Tapahtumat pidetään 27.2 Porissa Villa Ruskassa ja 6.3 Kankaanpään opistossa. Tapahtumien tavoitteena on osallistaa lapsia, nuoria ja ikäihmisiä sekä luoda ja vahvistaa sukupolvien välisiä ihmissuhteita toiminnallisuuden kautta. Tavoitteena on myös luoda verkostoja sairaanhoitopiirin, järjestöjen, oppilaitosten ja peruspalveluiden välillä sekä vahvistaa eri tahojen yhteistyötä.

19 Paraisten kaupungin kehittämisosio Arja Santapukki Ajankohtaista Paraisten kehittämisosioista 1. Asiakaskysely on valmis ja käännetty ruotsiksi. Valmiina myös asiakaskyselyn saatekirje asiakkaille, infokirje omaisille, info tiedote Paraisten tiedotuslehti NYTT:iin. Seuraavaksi Soitto Paraisten Kuulutuksiin, jos tekisivät jutun Paraisten ensimmäisestä kotihoidon asiakaskyselystä. Sitä varten pitää tehdä lyhyt kirjallinen info Kaste hankkeesta ja Paraisten osiosta. Kyselykaavake vanhusneuvostolle Kirjeet lähtevät asiakkaille ja heidän omaisilleen/yhteyshenkilöksi merkitylle tammihelmikuun vaihteessa. Kyselyn viivästymisen johdosta vanhusneuvosto ei voi enää toistamiseen kommentoida sitä. Kaavakkeeseen on kuitenkin tehty muutoksia ja lisäyksiä heidän toiveidensa mukaan on vanhusneuvoston kokous, jossa voivat kommentoida kyselyä. Mahdolliset muutosehdotukset voidaan huomioida seuraavassa kyselyssä. 2. Henkilökuntakysely on melkein valmis. Muutama kysymys on muokattava uudelleen. Käännettäväksi ja edelleen työntekijöille. Päätimme, että ei ainakaan nyt ensimmäisessä kyselyssä käytetä sähköistä vastausmahdollisuutta. (Edellisen vastausprosentti jäi niin pieneksi, että en saisi sen pohjalta tarpeeksi tietoa.) 3. Tein koulutuksista alustavan yhteenvedon Vanhustenhuollon ohjaajien kokoukseen, missä kerroin tulevista koulutuksista. Täydennän listaa päivämäärillä, kun saan tietää niitä. Novian kanssa tapaaminen koulutuksista Odotan Turun AMK:n yhteydenottoa Paraisten kehittämisosion koulutussuunnitelma on uusittu 4. Tulossa; kotihoidolle työpajailtapäivä lääkehuollon seurannasta. Tarkoituksena on kerätä tietoa lääkehoidon seurannan käytännöistä sekä käytäntöjen parantaminen Eliisa Mannila tulee tutustumaan Pegasos mobiilin toimintaan Paraisille alkaa Paraisten sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen projekti ikääntyneiden kaatumisen ehkäisystä.

20 Yhteisvoimin kotona hanke Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa levy KEHITTÄMISPÄIVÄ , AJANKOHTAISKATSAUS Palvelutarpeen arviointimalli Akselissa on perustettu arviointityöryhmä, jonka jäseninä on hoitaja joka alueelta, ennalta ehkäisevien palveluiden hoitaja (tuleva arviointihoitaja), fysioterapeutti ja sosiaaliohjaaja Toimintamallin alustava prosessikuvaus on kehitelty jo alkuvuodesta, mutta nyt työryhmän tarkoituksena on selkiyttää toimintamallia, jakaa vastuualueita ja miettiä sisältöä. Vastuunjako moniammatillisen työryhmän välillä on tehty ja asiasisältöjä mallin eri vaiheissa määritelty käynneillä. Kirjaamistapaa on yhtenäistetty ja määritelty rakenteellisen kirjaamisen otsikoita. Tiedonsiirtoon on kiinnitetty erityistä huomiota, koska se on riski toiminnan onnistumiselle. Yhtenäinen lomakkeisto alueille sekä palveluohjaustiedon kerääminen. Mallia toteutetaan moniammattillisena jonkin verran alueilla, sisällön tarkentaminen jatkuu. Hoito- ja palvelusuunnitelman kehittämisellä on osa prosessissa. (Liite 1 prosessikaavio). Liikuntasopimusmallin juurruttaminen Liikuntasopimustyöryhmä (alueiden liikuntasuunnittelijat ja fysioterapeutit) on suunnitellut syksyn aikana vastuujakoa sekä toteutusta, seurantaa ja arviointia liikuntasopimusmallissa (Liite 2. Liikuntasopimusmalli). Malli on otettu käyttöön Akselissa koulutuksineen v Malli on valmiina ohjeiden tarkennus ja infotilaisuus henkilökunnalle mahdollisimman pian. Liikuntasopimuskoulutus, niille ketkä eivät ole sitä käyneet 4.12 ja Nykytilan kartoitukseen liittyen liikuntasopimusasiakkaiden haastattelu, kokemuksia toiminnasta. Asiakasosallisuus Asiakasosallisuus huomioidaan kaikessa tekemisessä. Arvioinnissa selvitetään asiakkaan oma kokemus palveluiden tarpeesta ja toimintakyvystä ja liikuntasopimusmallissa asiakkaan osallisuus suunnittelussa sitouttaa ja motivoi toteutukseen. Asiakasraati/kuntafoorumi on suunnitteilla (Innotuutuori koulutuksen kehittämistehtävä). Raadin jäsenistö koostuisi kotihoidon asiakkaista, omaisista, omaishoitajista, Akselin edustaja ja vanhusneuvostot edustettuna. Yhteistyö Hanna Inkeroisen kanssa VASSOsta ( ). Tammikuussa kenttätutkimuksena haastattelut tarkoituksena selvittää asiakkaiden/raadin jäsenien ajatuksia osallistamisesta palveluiden kehittämiseen. Tammi-helmikuussa päättäjien paja, mitä päättäjät odottaa asiakasraadilta ja miten kehittämisajatukset siirtyy päättäjille. Asiakaskyselyn uudelleen suunnittelu ensi vuoden aikana (kysely käyttöön loppukesällä) Yhteistyö Moniammatillinen yhteistyö Akselin eri toimijoiden kanssa (päivätoiminta, omaishoito, SAS-koordinaattori, ennaltaehkäisevät palvelut). Liikuntatoimen kanssa tehty yhteistyötä vertaisliikuttajien kanssa ja saatu kotihoitoon liikuntaystäviksi (ulkoilu, jumppa tms.) 5 henkilöä. Toiminta alkaa ensi viikolla asiakkaiden kanssa Mynämäessä, Maskussa vastaavaa toimintaa herätellään. Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhteistyötä mm. alueelliset SPR:n toimijat, Nousiaisten eläkeliitto. Vanhusneuvostoissa käyty esittäytymässä, Nousiaisten vanhusneuvosto ensi vuonna. Opinnäytetöitä (Turun AMK, hoitotyön opiskelijat) tulossa keväällä liittyen hoitotyön osaamiseen, omaisyhteistyöhön, omahoitajuuteen ja kiireen kokemukseen. Gerontologisen osaamisen lisääminen Koulutus asioita selvitelty ja saatu kaksi tarjousta. Suunnitelmat jatkuvat heti alkuvuodesta. Aikataulu Suunnitellussa aikataulussa edetty. Haasteena kotihoidon toiminnan ohjausjärjestelmän käyttöönotto ja organisaatiorakenteen muutos kotihoidossa vaikuttaa selkeästi aikatauluun ja hanke asioiden eteenpäinviemiseen. Henkilökunnan asenteet ja vastuunotto sovittujen tehtävien suorittamisessa huolestuttaa toimintamallien toteutumisen onnistumisessa. Nykytilan kartoitusta tehty, ajatellen hankkeen arviointia. Pieni piiri jäi ajatuksen hautumaan, koska ajankohta mobiilikotihoidon kanssa yhtä aikaa ei ollut suotuisa.

21 Yhteisvoimin kotona hanke Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa levy KEHITTÄMISPÄIVÄ , AJANKOHTAISKATSAUS Arviointitoimintamalli aikataulu kevät 2015 Tukiryhmässä käydyn keskustelun perusteella teen muutosehdotuksen malliin arviointihoitajan osalta ja omahoitajan vastuun vähentämisestä arviointiprosessissa. Arviointihoitajan tehtävät siirtyvät tiimin sairaanhoitajalle Työryhmän informointi muutosehdotuksesta Toimintamallin kuvaus ja arviointiprosessimallin muutokset kirjalliseen muotoon, muutosehdotukseen tutustuminen Kirjaamiseen liittyvien ohjeistusten selvennykset (Kaarilahti Marjut ja Sirpa Levy) /2015 Yhtenäisten materiaalien kerääminen, lomakkeet, palvelukuvaukset, vapaaehtoistoiminta ym Arviointityöryhmä käy vielä mallin läpi Tukiryhmä hyväksyy toimintamallin esitettäväksi Vko 7/2015 Mallin esittäminen henkilökunnalle. Toiminnan aloittaminen systemaattisesti kaikilla arviointikäynneillä. Projektityöntekijä käy mukana arviointikäynneillä ja seuraa prosessin toteutumista. Arvioinnin kerääminen asiakkailta. 4/2015 Työryhmän ja sairaanhoitajien yhteinen palaveri, jossa arvioidaan prosessimallin toimivuutta eri alueilla. Tarvittavat muutokset työntekijöiltä ja asiakkailta tulleen kokemuksen ja palautteen mukaan. Syksy 2015 Tarkastellaan koulutuksen ja kokemuksen myötä tullutta uutta osaamista ja vastuun lisäämistä omahoitajille. Liikuntasopimusmalli aikataulu kevät Liikuntasopimusprosessin eteneminen suunnitelman mukaan Kirjaamisasioiden selventäminen,suunnitelman hiominen esitettäväksi Liikuntasopimustyöryhmän palaveri. Suunnitelman hyväksyminen esitettäväksi Vko 7 helmitoukokuu Liikuntasopimus toimintamallin (ja arviointimallin) esitys henkilökunnalle Toimintamallin toteutus, toiminnan seurantaa ja arviointia. Työryhmän kokous maaliskuussa. Kokemusten ja tavoitteiden tarkistus. Toukokuu 2015 Projektityöntekijä käy tiimeittäin läpi muutaman työntekijän kanssa kerrallaan omahoidettavat asiakkaat, onko liikuntasopimuksia päivitetty/tehty. Seurantalomakkeiden arviointia. Toiminnan arviointia, osaamisen arviointia. Asiakasfoorumi markkinaselvitystä tehty asiantuntijaosaamisen saamiseksi haastattelun, pajan ja ensimmäisen foorumin osalta. Kaksi vastausta saatu (VASSO ja Vaasan yliopisto), pikassosken vastausta odotellaan. Asiakkaita haastatteluun etsitään parhaillaan. Aikataulu kevät 2015 Tammikuu Asiakkaiden ryhmähaastattelu Helmikuu Ammattilaisten työpaja Maaliskuu Ensimmäisen foorumin kokoontuminen Yhteistyö Vertaisliikuttajat tavattu Mynämäellä. positiivinen kokemus sekä liikuttajilla että liikutettavilla. Toukokuussa uusi koulutus ja uusien vertaisliikuttajien löytäminen. Toiminnan siirtäminen Maskuun ja Nousiaisiin. Opinnäytetyösuunnitelmia käyty kuulemassa. Aihevalinnat tukevat mm. liikuntasopimuskoulutuksessa esiin nousseita aiheita mm. omaisyhteistyöstä. Päivätoiminnan ohjaaja tavattu. Palvelukuvaukset kotihoidon ryhmistä tammikuussa. Yhdistysten kartoittaminen alueella yhteistyössä päivätoiminnan ohjaajan kanssa. Gerontologinen osaaminen Liikuntasopimuskoulutus 4.12 ja Palvelutarpeenarviointi, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä hoitotyön kirjaaminen koulutus päätetty ottaa Turun AMK. Tarjousten vastaukset lähdössä kouluttajille. Mobiilikotihoito käynnistyy kaikkien alueiden osalta ja samalla astuu voimaan kotihoidon uusi aluejako.

22 Yhteisvoimin kotona hanke Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa levy KEHITTÄMISPÄIVÄ , AJANKOHTAISKATSAUS Arviointitoimintamalli aikataulu kevät 2015 Mynämäen kotihoidon tiimien sairaanhoitajille info palvelutarpeen arvioinnista. Tiimien sairaanhoitajille tehty kansio, jossa toimintamalli kuvattu ja tarvittavat lomakkeet kerätty yhteen. Mynämäen tiimit informoidaan viikolla 4, omahoitajan roolia vahvistetaan. Kotihoidon esite otetaan käyttöön ja arviointilomake käynnin tueksi. Lomakkeita yhdenmukaistettu alueilla. Uudet lomakkeet esitellään käyttöönoton yhteydessä. Liikuntasopimusmalli aikataulu kevät 2015 Liikuntasopimustoimintamalli esitellään samassa yhteydessä kun arviointimalli, koska liikuntasopimusmalli on osa asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa (kuntoutussuunnitelma). Asiakasosallisuus Akselissa ollaan ottamassa käyttöön QPRO-asiakaspalautejärjestelmää. Kysymysten valmistelua yhteistyössä vastaavien sairaanhoitajien kanssa tehdään. Alkukartoitukseen liittyvää arviointiaineistoa asiakkaiden näkökulmasta pyritään vielä selvittämään. Mahdollisesti lyhyt kysely omahoitajien ja asiakkaiden välisen keskustelun kautta (asiakkaan kokemus omasta toimintakyvystä, terveydentilasta ja riskitekijöistä sekä osallisuudesta ja vaikuttamisesta palveluihin suunnitteluun ja toteutumiseen). Hanketyöntekijä haastattelee muutamaa asiakasta liikuntasopimuksesta ja sen toteutumisesta (yksilöhaastattelut). Asiakasfoorumi Asiakasfoorumin suunnittelun ja toteutuksen tueksi markkinaselvityksen kautta hankittu asiantuntijapalveluita. Päätetty hankkia asiantuntijapalvelut Varsinais-Suomen osaamiskeskus Vassolta, suunnittelija Hanna Inkeroinen. Neljä asiakasjäsentä ja kaksi vanhusneuvostoa vahvistanut osallistumisensa. Muutama asiakas pyritään saamaan vielä mukaan. Varmistetaan Asiakasfoorumi liittyy innotuutorikoulutuksen kehittämistehtävään. Yhteistyö Vertaisliikuttajat toimivat Mynämäellä. Seuraava tapaaminen suunniteltu maaliskuulle. Oltu yhteydessä Maskuun ja Nousiaisiin yhteistyöhön liittyen. Opinnäytetyöt Opinnäytetyöt edenneet suunniteltuvaiheeseen ja tutkimuslupa-anomuksia on tehty. Haastateltavia kyselty kotihoidon työntekijöistä, mikä on osoittautunut aika suureksi haasteeksi. Asiakkaista ja omaisista on listattu kriteerit täyttäviä henkilöitä. Saatekirjeet haastatteluun suostumiseksi laitetaan eteenpäin heti tutkimuslupien saamisen jälkeen. Gerontologinen osaaminen Yhteistyöosaaminen ja verkostomainen työote koulutusta aletaan suunnitella yhteistyössä vastaavien sairaanhoitajien kanssa. Palvelutarpeen arviointiin liittyvä koulutus alkamassa kevään aikana. Sisällön suunnittelu alkaa, kun yhteistyökoulutuksen ja verkostomaisen työotteen sisältö tarkentuu. Perehdytyskansiota ja sen sisältöä on suunniteltu. Kotihoitoalueelle 1 on valittu perehdytysvastaavat. Perehdytyskansion tekeminen liittyy hankkeessa eri kotihoitoalueiden yhtenäisten käytänteiden ja pelisääntöjen luomiseen. Mobiilikotihoito Käynnistynyt molempien kotihoito alueiden osalta ja samalla astuu voimaan kotihoidon uusi aluejako. Mobiilikotihoidon ja aluejaon vaikutukset näkyvät hankkeessa ja työntekijöiden voimavarojen kohdentamisessa perustehtävästä suoriutumiseen. Muutoksen tuulissa mennään.

11.12.2014. Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää

11.12.2014. Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää MUISTIO 5/2014 11.12.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää Aika: pe 21.11 klo 9 15.00 Osallistujat Anu Kärki, Huittinen

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 3/2015 1(2) Tukiryhmä 27.1.2015

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 3/2015 1(2) Tukiryhmä 27.1.2015 Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 3/2015 1(2) Tukiryhmä 27.1.2015 TUKIRYHMÄN KOKOUS Aika Tiistai 27.1.2015 klo 14 16 Paikka Paikalla Kutsuttuna Neuvottelutila, Mynämäen kotihoito

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä 22.5.2014 Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä Paikka: Satakunnan keskussairaala, Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori. B1 koulutusluokka (B-rakennus) Aika: pe 16.5 klo 9.00 14.00 Osallistujat Marjo Jasu,

Lisätiedot

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 Kotihoidon yhteistyöprosessien kehittäminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella Kaija

Lisätiedot

1(4) 27.6.2014. Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä 27.6.2014 Aika: 27.6.2014 klo 9.00 15.45. Paikka: Harjavalta, Paronintörmä.

1(4) 27.6.2014. Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä 27.6.2014 Aika: 27.6.2014 klo 9.00 15.45. Paikka: Harjavalta, Paronintörmä. 1(4) 27.6.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä 27.6.2014 Aika: 27.6.2014 klo 9.00 15.45. Paikka: Harjavalta, Paronintörmä Paikalla Anu Kärki, Huittinen Arja Santapukki, Parainen Eliisa Mannila,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi Suomessa 2010-2012 LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 Projektipäällikkö Hanna Nyfors 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 6/2015 1(2) Tukiryhmä 20.4.2015 TUKIRYHMÄN KOKOUS

Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 6/2015 1(2) Tukiryhmä 20.4.2015 TUKIRYHMÄN KOKOUS Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 6/2015 1(2) Tukiryhmä 20.4.2015 TUKIRYHMÄN KOKOUS Aika Maanantai 1.6.2015 klo 14 16 Paikka Neuvottelutila, Mynämäen kotihoito Paikalla Tuija

Lisätiedot

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila Sisällys 1. TAUSTA... 3 2. TOIMENPITEET... 4 2.1. Juuri

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN

YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosio Kotiutushoitajien haastattelut perusterveydenhuollossa 26.11.2014

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia... 3 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet... 4

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 alvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke Varsinais-Suomen hanke-osio Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 http://www.turku.fi/palvelumuotoiluhanke 30.4.2015 Timo Pettersson Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Painopaikka: Esa Print Oy, Lahti Taitto: Mac&Me/Virpi Sirpelä Kannen

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke 1.4.2010 31.10.2012 Marita Pitkänen Tiina Nurmela Heta Leino Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN... 4 2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN FORSSAN

Lisätiedot

Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori

Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori MUISTIO 1/2014 1(4) POIS SYRJÄSTÄ HANKKEEN ALOITUSKOKOUS Aika 14.2.2014 klo 13.00 15.30 Paikka Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori Paikalla Alpo Komminaho,

Lisätiedot

LAPSEN HYVÄ ARKI-HANKE 1.3.2009-31.10.2011. Selvitys hankkeen etenemisestä 1.11.2010.-30.4.2011

LAPSEN HYVÄ ARKI-HANKE 1.3.2009-31.10.2011. Selvitys hankkeen etenemisestä 1.11.2010.-30.4.2011 LAPSEN HYVÄ ARKI-HANKE 1.3.2009-31.10.2011 Lasten ja perheiden tukeminen heidän kehitysympäristöissään Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste) - Pohjois-Pohjanmaan osahanke (Hankkeen tunniste 029/HTO/KH/2009)

Lisätiedot

LOPPURA- PORTTI. VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa

LOPPURA- PORTTI. VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa 10 VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa LOPPURA- PORTTI Valot projekti 2009-2013 Maarit Väisänen (toim.), projektivastaava Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen SISÄLLYSLUETTELO 1. TEPA-PROJEKTI JA VÄLIRAPORTIN TAVOITTEET 1 2. TEPA-PROJEKTIN

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.5. 31.10.2011 28.10.2011 Toim. Eila Pelli, projektipäällikkö ja tietohallinto projektisihteeri Jari

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI Länsi 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke 1.10.2012 31.7.2013 Virpi Valiola, hanketyöntekijä Kokemäen perheja

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

ALUEELLISEN ASIANTUNTIJAJA TUKIKESKUKSEN

ALUEELLISEN ASIANTUNTIJAJA TUKIKESKUKSEN 1 ALUEELLISEN ASIANTUNTIJAJA TUKIKESKUKSEN LOPPURAPORTTI Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry ja Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi 2 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi-toiminnan lähtökohdat...4

Lisätiedot

Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti. Vatupassi

Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti. Vatupassi Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti Vatupassi SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...1 2 SODANKYLÄN VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE...2 2.1 Hankkeen tavoitteet...2 2.2 Tavoitteiden toteuttamiskeinot...2 3 PILOTIN

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Mervi Pääkkö 22.9.2009 Jos luulet olevasi liian pieni vaikuttamaan asioihin, yritä nukkua suljetussa huoneessa, jossa on

Lisätiedot

Loppuraportti KEPEET (kehittyvät perhepalvelut, ehkäisevä työ) hanke 1.1.2007 31.3.2009 Kaakkois-Pirkanmaan seutukunta

Loppuraportti KEPEET (kehittyvät perhepalvelut, ehkäisevä työ) hanke 1.1.2007 31.3.2009 Kaakkois-Pirkanmaan seutukunta Loppuraportti KEPEET (kehittyvät perhepalvelut, ehkäisevä työ) hanke 1.1.2007 31.3.2009 Kaakkois-Pirkanmaan seutukunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Hankkeen taustaa 2 KEHITTÄJÄ-SOSIONOMISTA KEPEET

Lisätiedot