Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "26.1.2015. Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen"

Transkriptio

1 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen Aika: pe 16.1 klo Osallistujat Anu Kärki, Huittinen Arja Santapukki, Parainen Kaija Joensuu, Ksthky Johanna Ahde-Koponen, PoSa (Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä) Minna Nevalainen, Satakunnan sairaanhoitopiiri Niko Vahala, Satakunnan sairaanhoitopiiri Sari Furuholm, Satakunnan sairaanhoitopiiri Sirpa Levy, Akseli Tarja Lindgren, Satakunnan sairaanhoitopiiri Marika Halinen, projektipäällikkö, Satakunnan sairaanhoitopiiri (puheenjohtaja) Kirsi Harjula, projektisihteeri, Satakunnan sairaanhoitopiiri (sihteeri) Katri Einmaa, kotihoidon esimies, Luvia Heli Toroska, Pikassos Oy (saapui n klo 10.00) Poissa Eliisa Mannila, Ksthky Riikka Ylitörmänen, PoSa MUISTIO 1/2015 Päivän ohjelma 1. Avaus Puheenjohtaja avasi kehittämispäivän. Kokouksen alussa esittäytymiskierros. Ksthky:n kehittämisosiossa on aloittanut 100% hanketyöntekijänä Kaija Joensuu. Eliisa Mannila jatkaa 50% hanketyöntekijänä. 2. Tulevat koulutukset, projektipäällikkö Marika Halinen ja projektisihteeri Kirsi Harjula Projektipäällikkö Marika Halinen esitteli tulevia koulutuksia, joihin hanketyöntekijöiden olisi tärkeää osallistua: 6.2 Innokyläkoulutus Kaarinassa 13.4 Arvioinnin Roadshow 2015 Turussa

2 2(5) Tiedoksi 20.1 klo Mikä ihmeen palvelukokemus -koulutus Tyks:ssa. Koulutusta voi seurata videoyhteyden välityksellä Satakunnan keskussairaalasta, Rauman aluesairaalasta ja Kankaanpäästä. Ilmoittautuminen on päättynyt. Hankkeen järjestämät koulutukset (ks. projektipäällikön diaesitys, liite 1). Yhteistyöosaamisen lisääminen sekä verkostomaisen työotteen omaksuminen koulutus järjestetään keväällä Kehittämisosioiden hanketyöntekijät toimivat yhteyshenkilöinä kouluttajien suuntaan ja ovat apuna ko. koulutuksen suunnittelussa. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään sitoutuneisuutta mentoroimaan koulutuksen antia omassa organisaatiossa, jotta koulutuksesta saadaan hankkeessa tavoiteltu hyöty. Koulutukseen osallistuvien määrä/kehittämisosio max 20 hlöä. Tietosuojakoulutus järjestetään keväällä Tietosuojakoulutuksen kilpailutus päättyy Toimintakykyä ylläpitävä työote koulutus kotihoidon henkilöstölle ajoittuu syksyyn Keskustelu: Asennekoulutuksen ryhmäkokoa pidettiin liian pienenä, koska asennekoulutus olisi pitänyt järjestää laajemmalle joukolle. Keskusteltiin voisiko asennekoulutuksen järjestää vielä hankkeen myöhemmässä vaiheessa auditoriokoulutuksena. Em. koulutuksen järjestämistä harkitaan hankkeen myöhemmässä vaiheessa. Hanketyöntekijät selvittävät ja ilmoittavat projektisihteerille oman alueen etäyhteysmahdollisuudet Tietosuojakoulutuksen seuraamiseksi etänä. Tietosuojakoulutuksessa esitettäviä kysymyksiä voi lähettää etukäteen projektipäällikölle. Käytiin läpi 14.1 päivitetty hankkeen koulutussuunnitelmien yhteenvetotaulukko. Muistutettiin, että hankerahoituksella ei voida maksaa koulutuksia, jotka kuuluvat kuntien täydennyskoulutusvelvoitteeseen. Päätettiin, että hanketyöntekijät toimittavat suunnitelluista koulutuksista tarkemman sisällön projektipäällikölle. 3. Viestintä- ja raportointiohjeet, projektisihteeri Kirsi Harjula ja projektipäällikkö Marika Halinen Hankkeen loppuraportointiohjeet on toimitettu kehittämisosioille vuoden 2014 lopulla. Käytiin läpi loppuraportointiohjeet. Projektisihteeri esitteli hankkeen kotisivujen viestintäohjeet (liite 2). Viestintäohjeet tallennetaan hankkeen kotisivuille. Viestintäohjeita voidaan jatkossa päivittää. Keskustelu: Heli Toroska muistutti, että osallistamisessa myös asiakas kokee osallisuuden kokemuksen. Loppuraportointia tehdessä on hyvä miettiä Mikä on muuttunut hankkeen päättyessä?

3 3(5) 4. Kehittämisosioiden ajankohtaiset kuulumiset SATSHP, Niko Vahala Niko esitteli kehittämisosion ajankohtaiskuulumiset (liite 3). Tiedossa olevia rajaukseen sopivia perheitä on tähän mennessä löytynyt 26, ja tästä puuttuu Posa, Rauma ja Nakkila. Haastattelulupa on palautettu 5 perheeltä. Teemahaastattelurungon viimeistely on meneillään. Mentorointisuunnitelma Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen kanssa on etenemässä. SATSHP, Minna Nevalainen, Sari Furuholm, Tarja Lindgren Minna kertoi kehittämisosion ajankohtaiskuulumiset (liite 4). Kuntakäynnit ovat meneillään, Raumalle on vielä sopimatta käynti. Viime kerran jälkeen on käyty Eurajoella. Erikoissairaanhoidon kotiutushoitajien haastatteluista on työn alla raportti. Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella kotihoitoon toteutetaan myös haastattelut. Kunnat ovat olleet myötämielisiä haastattelujen toteutukseen. Hankkeen osaamiskartoitusraportti tallennettaan kotisivuille, kun se on valmis. Kuntoutusprosessin kehittämisessä keuhkotautien osasto on mukana pilotoinnissa. Pois syrjästä hankkeen kanssa ollaan järjestämässä toiminnallista iltapäivää 27.2 Villa Ruskassa ja 6.3 Kankaanpään opistolla Kankaanpäässä. Toiminnallisen iltapäivän tarkoitus on mm. osallistaa lapsia, nuoria ja ikäihmisiä. Toteutuksessa on mukana Porissa Winnovan opiskelijoita ja Kankaanpäässä Kankaanpään opiston oppilaita. Mentorointi työvälineenä on mainittu SATSHP:n hankesuunnitelmassa. Sari tarjosi mahdollisuutta, että Sari ja Niko voivat kiertää kehittämisosioissa kertomassa mentoroinnista ja tilaisuuksissa voisi miettiä miten mentorointia voisi hyödyntää kussakin kehittämisosiossa. Eurajoella kuntakäynnin yhteydessä esitettiin ajatus, voisivatko hanketyöntekijät käydä tehostetun palveluasumisen yksikössä havainnoimassa hoitotilanteita (hoitotyötä, hoitoympäristöä jne). Toive tuli asumisyksikön henkilökunnalta. Hanketyöntekijöistä Sari ja Tarja toteuttavat havainnoinnista pilotoinnin Eurajoella Ryhmäkoti Karpalossa, joka on tehostetun palveluasumisen yksikkö. Henkilökunta saa havainnoinnista palautteen. Keskusteltiin, voisiko tästä kehittää uutta toimintamallia liittyen hankesuunnitelman tavoitteeseen kuntouttavan työotteen kehittäminen. Parainen, Arja Santapukki Arja kertoi Paraisten kehittämisosion ajankohtaiskuulumiset (liite 5). Paraisten kotihoidon asiakkaille toteutettu kyselylomake on valmis. Kysely on ensimmäinen asiakaspalautekysely, joka toteutetaan Paraisilla. Kyselylomake lähetetään tammi-helmikuussa asiakkaille. Kotihoidon henkilöstölle toteutetaan myös kysely. Toteutuvista koulutuksista on tehty alustava yhteenveto vanhustenhuollon työntekijöille. Kotihoidon työpajailtapäivä järjestetään ensi viikolla. Työpajan toteutuksesta vastaa proviisori opiskelija. Akseli, Sirpa Levy Sirpa kertoi Akselin kehittämisosion ajankohtaiskuulumiset (liite 6). Arvioinnin toimintamalli on valmis pilotointiin. Arviointimallia on esitelty Mynämäellä. Asiakasfoorumin suunnittelu on edelleen jatkunut. Asiakasfoorumiin liittyen ollaan toteuttamassa haastattelua asiakkaille. Ammattilaisille ollaan järjestämässä työpajaa. Asiakasfoorumin toiminnan olisi tarkoitus jatkossa olla jatkuvaa. Asiakasfoorumissa voisi olla esim. vuoden ajan samat henkilöt ja foorumi tekisi vahvaa yhteistyötä vanhusneuvoston kanssa.

4 4(5) Huittinen, Anu Kärki Anu kertoi Huittisten kehittämisosion ajankohtaistilanteen (liite 7). Joulun alla on lähetty infokirje omaishoitajille, joka sisälsi tietoa mm. kuntosaliryhmistä, ovet-koulutuksesta, yhdistysten toiminnasta ja Kelan kuntoutuslomista. Omaishoitajille on suunniteltu omaa kuntosaliryhmää. Helmi-maaliskuussa lähetetään uudet hyvinvointikyselyt. Sen perusteella toteutetaan taas omaishoitoperheisiin kotikäynnit. Kotikäynnillä käydään läpi hyvinvointikysely. Tukiryhmän 2. kokous on pidetty. Hanketyöntekijä on osallistunut omaishoitajien ryhmään. Keskustelu: Omaishoitajan tuentarpeen kartoittaminen olisi tärkeää. PoSa, Johanna Ahde-Koponen Johanna kertoi PoSan kehittämisosion ajankohtaiset asiat (liite 8). Tukiryhmälle on lähetetty palautekysely. Arkiliikuntasopimus-mallissa ollaan kallistumassa Helsingin malliin. Koulutussuunnitelmaa on päivitetty. Johanna on ollut mukana seuraamassa ja kehittämässä kuntouttavassa päivätoimintaa. Päivätoiminta on käynnistynyt hyvin. Päivätoimintaan on suunnitteilla toimintaterapeutin ja puheterapeutin vierailut. Johanna aloittaa kuntoutumisyksikkössä koulutukset fyysisten testien tekemiseen. Opinnäytetöitä on suunnitteilla. KSTHKY, Kaija Joensuu Kaija kertoi lyhyesti kehittämisosion ajankohtaiskuulumiset. Eliisa työstää raporttia tehdyistä 80-v kotikäynneistä. Kaija pohti kenelle resepti kirjoitetaan kotikäyntien perusteella. Millä perusteella asiakas arvioidaan riskiasiakkaaksi? Keski-Satakunta toimittaa tarkennetun toimintasuunnitelman kevään 2015 aikana. 5. Muut ajankohtaiset asiat Heli Toroska kertoi vertaisarviointikeskustelun kulusta. Arviointikeskustelun pohjana on arviointikyselylomake, mutta myös vapaa keskustelu on suotavaa. Keskustelussa kannattaa tuoda rohkeasti ajatuksia esille, jotta niistä voidaan keskustella. Vertaisarvioinnissa tarkastellaan tarkennettua toimintasuunnitelmaa ja koko hankeaikaa esim. koko hankeajan tavoitteita. Hyödyt mietittävä organisaation, työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmasta. Kysymys 7: Miten todennetaan hyödyt? Onko tehty asiakastyytyväisyyskysely, onko tehty arviointia? Kysymys 8: Mitä organisaatiossa, kunnan toimintatavassa edesauttaa tai on esteenä kehittämistyölle? Kysymys 10 11: Huom! Tässä vaiheessa ei välttämättä ole saatu vielä mitään juurtumaan. Kysymys 12: Halutaan kiinnittää huomio hankkeen jälkeiseen aikaan. Mahdollisimman aikaisessa vaiheessa aloitetaan keskustelu johdon kanssa uuden toimintamallin huomioimisessa talousarvion laadinnassa. Perusteluna johdolle uuden toimintamallin käyttöönotosta saatavat hyödyt! Arvioinnin avulla opitaan uutta eli avoin ja rehellinen keskustelu on tärkeää, jotta kehittämisosiot saavat vertaisarvioinnista suurimman mahdollisimman hyödyn. Hanketyöntekijät tekevät omat muistiinpanot arviointikeskustelussa ja toimittavat puhtaaksi kirjoitetun kyselylomakkeen Heli Toroskalle s-postitse. Heli Toroska tai Matti Mäkelä toimii puheenjohtajana vertaisarviointikeskustelussa.

5 5(5) Arvioivalle kehittämisosiolle lähetetään viimeisin päivitetty tarkennettu toimintasuunnitelma ja muu tieto/materiaali, jonka kehittämisosio katsoo tärkeänä arvioijan tietää vertaisarvioinnissa. Vertaisarvioinnissa tarkastellaan sitä, miten kehittämisosiot toteuttavat koko hankkeen tavoitteita. Projektisihteeri esitteli Yhteisvoimin kotona hankkeen projektiaikataulun luonnoksen. Sovittiin, että projektiaikataulu otetaan käyttöön. Hanketyöntekijät tarkistavat oman kehittämisosion osalta projektiaikataulun tavoitteet/toimenpiteet ja toimittavat tarvittaessa päivitettävät tiedot projektisihteerille. Hanketyöntekijät toimittavat takautuvasti hankkeen alusta ja tulevat tapahtumat projektiaikatauluun tallennettavat tiedot projektisihteerille muodossa: tavoite tai toimenpide/asia lyhyesti/ kk ja vuosi. Projektisihteeri päivittää jatkossa projektiaikataulua. Projektiaikatauluun tallennetaan oleelliset ja tärkeät tapahtumat hankkeen eteenpäin viemisessä. Kehittämisosioiden tukiryhmien kokouspäivät tallennetaan projektiaikatauluun. Hanketyöntekijät ilmoittavat kokouspäivät projektisihteerille. Jatkossa kehittämisosioiden hanketyöntekijät toimittavat viimeistään viikkoa ennen projektiaikatauluun päivitettävät tapahtumat projektisihteerille s-postitse, jotta projektiaikataulu pysyisi ajan tasalla. 6. Päivän päätös Kehittämispäivä päättyi n. klo LIITTEET Liite 1 Ajankohtaista -diaesitys, projektipäällikkö Marika Halinen Liite 2 Hankkeen kotisivujen viestintäohjeet, Liite 3 SATSHP kehittämisosion ajankohtaistilanne, Niko Vahala Liite 4 SATSHP kehittämisosion ajankohtaistilanne, Minna Nevalainen, Sari Furuholm ja Tarja Lindgren Liite 5 Paraisten ajankohtaistilanne, Arja Santapukki Liite 6 Akselin ajankohtaistilanne, Sirpa Levy Liite 7 Huittisten ajankohtaistilanne, Anu Kärki Liite 8 PoSan ajankohtaistilanne, Johanna Ahde-Koponen

6 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä 1/ Huittinen Marika Halinen projektipäällikkö

7 Ohjelma: Avaus ja aamukahvi Tulevat koulutukset Viestintä- ja raportointiohjeet Lounas Kehittämisosioiden ajankohtaiset kuulumiset Kahvitauko Muut ajankohtaiset asiat Päivän päätös

8 Vertaisarvioinnin toteutus Jokainen kehittämisosio vastaa omasta arvioinnistaan ja tekee kirjallisen arvioinnin arviointilomakkeelle. Vertaisarviointiparit: KSTHKY Posa Harjavalta Satshp Akseli 3.2. Pori Huittinen Parainen Parainen Pikassos kokoaa vertaisarviointituloksista yhteenvedon ja esittelee sen hankkeen kehittämispäivässä (Masku 17.4.)

9 Yhteistyöosaamisen lisääminen sekä verkostomaisen työotteen omaksuminen koulutus Ns. asennekoulutus Tarkoitus luoda uudenlaista asennetta ja ajattelua 2 koulutuspäivää (klo 12-16), ryhmäkoko n. 20 Kevät 2015: suunnittelu vk 3-4, koulutuspäivät 7, 10, 13 tai 17. Yhteenveto toukokuu 2015 Hanketyöntekijät mukana suunnittelussa: Turku amk: Masku, Parainen, Huittinen Samk: Pori, Harjavalta, Kankaanpää

10 Tietosuojakoulutus Koulutus liittyen salassapitovelvollisuuteen ja tietosuojaan monialaisessa yhteistyössä Yhdessä Pois syrjästä hankkeen kanssa 2 puolen päivän koulutusta Porissa (videoyhteyden välityksellä muualle hankealueelle) Ajankohta: kevät 2015

11 Toimintakykyä ylläpitävä työote - koulutus Kuntouttavan toiminnan ja arviointiosaamisen lisäämiseksi Kotihoidon henkilöstölle Ajankohta syksy 2015

12 Loppuraportointi -ohjeistusta Kansilehti Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kehittämisosion tavoitteet ja tehtävät 3. Kehittämisosion eteneminen 4. Kehittämisosion toimintamuodot (yleinen toiminta, hanketoiminta) 5. Toimintakauden arviointi 6. Pohdinta ja kehittämisehdotukset Lähteet ja liitteet

13 Kiitos!

14 Liimalapulle Toiveita seuraavan kerran aiheiksi? Jokainen kirjoittaa vähintään 1 aiheen Kiitos =)

15 Yhteisvoimin kotona hankkeen kotisivujen viestintäohjeet Hankkeen kotisivujen visuaalinen ilme on Satakunnan sairaanhoitopiirin mukainen. Satakunnan sairaanhoitopiirin kotisivut uudistuivat syyskuun lopussa. Lähtökohtana on, että kaikki SATSHP:n sivuille tallennettava tieto noudattaa samaa mallia ulkoasultaan (fontit, värit yms.) ja em. mallia noudatetaan myös hankkeen kotisivujen toteuttamisessa. Pyrimme kotisivuilla selkeään, avoimeen ja tiedottavaan viestintään. Kotisivujen sisällön päätarkoitus on palvella hankkeen kehittämisosioiden toimijoita. Hankkeen sivulla olevien linkkien kautta hanketoimijat ja asiasta kiinnostuneet voivat löytää tietoa hankkeen aiheisiin liittyen. Hankkeen kotisivuja päivitetään aktiivisesti. Hankkeen kotisivujen sivukartta Ajankohtaista o Hankkeen yleisesittely o Kalenteri o Ilmoitukset (Ajankohtaiset asiat) o Linkit Hallinnointi o Päätökset o Hankesuunnitelmat o Hallinnoijan ohjeet o Hallinnoijan kirjeet o Ohjausryhmä o Kokoukset o Arviointi o Materiaaliarkisto Kehittämisosiot o Huittinen o Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä o PoSa o Perusturvakuntayhtymä Akseli o Parainen o Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosio Ajankohtaista sivulla on hankkeen o yleinen esittely o hankehallinnon yhteystiedot o kalenteri, jossa tiedotetaan hankkeessa järjestettävät kokoukset, ohjausryhmän kokoukset sekä muut hankkeessa järjestettävät koulutukset ja tapahtumat. Kalenterissa ilmoitettaviin tapahtumiin esim. kokousilmoituksiin voi lisätä liitteitä, esim. kokouksen asialistan ja pöytäkirjan. o Ilmoitukset otsikon alla tiedotetaan ajankohtaisia asioita ja uutisia. o Linkit kohdassa hankkeen toimintaan ja teemaan liittyviä linkkejä, esim. STM, THL ja Innokylä. Hallinnointi sivulla on o hanketta koskevat päätökset mm. rahoituspäätökset, o hankesuunnitelmat (hankesuunnitelma, arviointi-, koulutus-, ja viestintäsuunnitelmat sekä kehittämisosioiden tarkennetut toimintasuunnitelmat), o hallinnoijan kehittämisosiosioille lähettämät hallinnoijan ohjeet ja kirjeet, o ohjausryhmän asialistat ja pöytäkirjat liitteineen,

16 o o o kehittämispäivien ja muiden hankkeessa järjestettävien kokousten asialistat ja muistiot liitteineen, Arviointi-otsikon alle tallennetaan hankkeen arviointiin liittyvää materiaalia (ohjeet, käytettävät lomakepohjat ja arviointiraportit) Materiaaliarkisto-otsikon alle tallennetaan hankkeen toiminnassa käytettävää materiaalia mm. hankepäiväkirja- ja työaikaseurantalomakkeet, logot, esitteet, posterit ja flyerit. Kehittämisosiot sivulla on o kehittämisosioiden yhteystiedot o tarkennetut toimintasuunnitelmat o kehittämisosioiden järjestämien koulutusten ilmoitukset ja ohjelmat (etukäteen) ja koulutusmateriaalit. o kehittämisosioiden järjestämien tapahtumien ohjelmat (etukäteen) koulutusten asiantuntijoiden diaesitysten julkaisemiseen hankkeen kotisivuilla on pyydettävä tekijän lupa. o kehittämisosioiden tukiryhmien kokousten asialistat ja -muistiot o kehittämisosiossa kehitettävien hyvien käytäntöjen kuvaukset ja toimintamallit sekä prosessikuvaukset, jotka julkaistaan myös Innokylässä linkit Innokylään em. kuvauksiin o kehittämisosion toiminnasta julkaistut tiedotuskirjeet (sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen) o kehittämisosioiden toiminnasta kirjoitetut lehti-artikkelit skannattuna. Lehti-artikkelin kirjoittajan lupa artikkelin edelleen julkaisemiseksi hankkeen kotisivuilla. (Lehtiartikkelit tallennetaan myös Innokylään ja facebook-sivuille). Hankkeen kotisivuilla tai facebookissa julkaistava materiaali toimitetaan sähköpostitse projektisihteerille, Oman organisaation sivuille voi pyytää lisäämään linkin hankkeen kotisivuille: Hankkeen kotisivuja päivitetään aktiivisesti ja sivukarttaan saattaa tulla muutoksia hankkeen edetessä.

17 Yhteisvoimin kotona hanke Satakunnan sairaanhoitopiirin osio Niko Vahala Ikääntyvien vanhempiensa kanssa kotona asuvat kehitysvammaiset Hanke kuulumiset kehittämispäivään. Mitä teillä on tällä hetkellä menossa kehittämisosiossa ja mitä on tulossa seuraavaksi? Kunta yhteistyötä on tehty pois lukien Luvia ja Harjavalta jotka eivät ole vastanneet yhteydenotto pyyntöihin. Tällä hetkellä tiedossa olevia rajaukseen sopivia perheitä on kunnissa 26. Kunnista on lähtenyt eteenpäin perheille saatekirjeellä varustettu haastattelulupa ja näistä on perheiltä palautunut tällä hetkellä viisi (5). Perheiden haastattelussa käytettävän teemahaastattelunrungon viimeistely on menossa ja ensi viikolla eli viikolla 4 on tarkoitus alkaa sopimaan perheiden kanssa haastatteluja. Mentorointikoulutus suunnitelmat ovat lähteneet etenemään sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluiden toimialueen kanssa. Onko kaikki sujunut suunnitelman mukaan? Tällä hetkellä kaikki vaikuttaa hyvältä ja ovat edenneet hyvin. Ainoana yllätyksenä tuli se, että Rauma pyytää täyttämään tutkimuslupahakemuksen.

18 Yhteisvoimin kotona hanke Satakunnan sairaanhoitopiirin osio HANKKEEN KUULUMISET KEHITTÄMISPÄIVÄÄN Kuntakäynnit etenevät edelleen. Edellisen kehittämispäivän jälkeen on käyty Eurajoella ja sovittu tapaamiset Kankaanpäähän sekä Euraan. Ainoastaan Rauman kanssa ei tapaamista ole saatu vielä sovittua. Erikoissairaanhoidon kotiutuksesta vastaavien hoitajien haastattelut on saatu valmiiksi, ja niistä koostetaan seuraavaksi raportti, joka tulee sairaanhoitopiirin nettisivuille. Haastateltavat työskentelevät sisätautien, kirurgian, keuhkotautien, vanhuspsykiatrian, neurologian osastoilla keskussairaalassa sekä Satalinnan kuntoutusosastoilla. Hoitajien lisäksi haastateltiin sosiaalityöntekijä ja kuntoutusohjaaja. Suunnitteilla on seuraavaksi toteuttaa kotihoidon haastattelut samalla sapluunalla. Kotihoidon haastatteluiden yhteydessä aloitetaan myös kotihoidon verkoston kokoaminen sekä kotihoidon päivien suunnittelu. Koulutustarvekyselyn tuloksista kootaan raporttia, joka tulee sairaanhoitopiirin nettisivuille. Hankkeen kehittämisosiolle on toimitettu kyselystä yhteenvedot oman alueen osalta. Kuntoutusprosessin kehittämisen tiimoilta on haettu pilottiyksikköä erikoissairaanhoidosta sekä kuntaa. Toimenpiteessä on tarkoituksena kehittää yhteydenottoa osaston ja kuntien kanssa kotiutuksen suunnittelun välittömäksi aloittamiseksi. Lisäksi kehitetään kuntoutussuunnitelmaa ja tarkastuslistaa erikoissairaanhoidosta kotiutuessa. Pilottiyksiköiksi ovat tulossa keuhkotautien osasto sekä Satalinnan kuntoutusosasto. Neuvotellaan vielä vanhuspsykiatrian kanssa heidän mukana olostaan. Kunnista kiinnostuksensa ovat ilmaisseet Kokemäki, Huittinen ja Eurajoki. Mentoroinnin osalta yhteistyökumppaniksi on sosiaalipalveluiden lisäksi aloitettu neuvottelut Satalinnan kuntoutusosaston kanssa. Sosiaalipalveluiden mentorointikoulutus käynnistyy 19.2., Satalinna vielä miettii omaa osuuttaan. Kehittämisosio järjestää yhdessä Pois syrjästä hankkeen kanssa toiminnallisen iltapäivän ikääntyneille ja lapsille. Tapahtumat pidetään 27.2 Porissa Villa Ruskassa ja 6.3 Kankaanpään opistossa. Tapahtumien tavoitteena on osallistaa lapsia, nuoria ja ikäihmisiä sekä luoda ja vahvistaa sukupolvien välisiä ihmissuhteita toiminnallisuuden kautta. Tavoitteena on myös luoda verkostoja sairaanhoitopiirin, järjestöjen, oppilaitosten ja peruspalveluiden välillä sekä vahvistaa eri tahojen yhteistyötä.

19 Paraisten kaupungin kehittämisosio Arja Santapukki Ajankohtaista Paraisten kehittämisosioista 1. Asiakaskysely on valmis ja käännetty ruotsiksi. Valmiina myös asiakaskyselyn saatekirje asiakkaille, infokirje omaisille, info tiedote Paraisten tiedotuslehti NYTT:iin. Seuraavaksi Soitto Paraisten Kuulutuksiin, jos tekisivät jutun Paraisten ensimmäisestä kotihoidon asiakaskyselystä. Sitä varten pitää tehdä lyhyt kirjallinen info Kaste hankkeesta ja Paraisten osiosta. Kyselykaavake vanhusneuvostolle Kirjeet lähtevät asiakkaille ja heidän omaisilleen/yhteyshenkilöksi merkitylle tammihelmikuun vaihteessa. Kyselyn viivästymisen johdosta vanhusneuvosto ei voi enää toistamiseen kommentoida sitä. Kaavakkeeseen on kuitenkin tehty muutoksia ja lisäyksiä heidän toiveidensa mukaan on vanhusneuvoston kokous, jossa voivat kommentoida kyselyä. Mahdolliset muutosehdotukset voidaan huomioida seuraavassa kyselyssä. 2. Henkilökuntakysely on melkein valmis. Muutama kysymys on muokattava uudelleen. Käännettäväksi ja edelleen työntekijöille. Päätimme, että ei ainakaan nyt ensimmäisessä kyselyssä käytetä sähköistä vastausmahdollisuutta. (Edellisen vastausprosentti jäi niin pieneksi, että en saisi sen pohjalta tarpeeksi tietoa.) 3. Tein koulutuksista alustavan yhteenvedon Vanhustenhuollon ohjaajien kokoukseen, missä kerroin tulevista koulutuksista. Täydennän listaa päivämäärillä, kun saan tietää niitä. Novian kanssa tapaaminen koulutuksista Odotan Turun AMK:n yhteydenottoa Paraisten kehittämisosion koulutussuunnitelma on uusittu 4. Tulossa; kotihoidolle työpajailtapäivä lääkehuollon seurannasta. Tarkoituksena on kerätä tietoa lääkehoidon seurannan käytännöistä sekä käytäntöjen parantaminen Eliisa Mannila tulee tutustumaan Pegasos mobiilin toimintaan Paraisille alkaa Paraisten sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen projekti ikääntyneiden kaatumisen ehkäisystä.

20 Yhteisvoimin kotona hanke Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa levy KEHITTÄMISPÄIVÄ , AJANKOHTAISKATSAUS Palvelutarpeen arviointimalli Akselissa on perustettu arviointityöryhmä, jonka jäseninä on hoitaja joka alueelta, ennalta ehkäisevien palveluiden hoitaja (tuleva arviointihoitaja), fysioterapeutti ja sosiaaliohjaaja Toimintamallin alustava prosessikuvaus on kehitelty jo alkuvuodesta, mutta nyt työryhmän tarkoituksena on selkiyttää toimintamallia, jakaa vastuualueita ja miettiä sisältöä. Vastuunjako moniammatillisen työryhmän välillä on tehty ja asiasisältöjä mallin eri vaiheissa määritelty käynneillä. Kirjaamistapaa on yhtenäistetty ja määritelty rakenteellisen kirjaamisen otsikoita. Tiedonsiirtoon on kiinnitetty erityistä huomiota, koska se on riski toiminnan onnistumiselle. Yhtenäinen lomakkeisto alueille sekä palveluohjaustiedon kerääminen. Mallia toteutetaan moniammattillisena jonkin verran alueilla, sisällön tarkentaminen jatkuu. Hoito- ja palvelusuunnitelman kehittämisellä on osa prosessissa. (Liite 1 prosessikaavio). Liikuntasopimusmallin juurruttaminen Liikuntasopimustyöryhmä (alueiden liikuntasuunnittelijat ja fysioterapeutit) on suunnitellut syksyn aikana vastuujakoa sekä toteutusta, seurantaa ja arviointia liikuntasopimusmallissa (Liite 2. Liikuntasopimusmalli). Malli on otettu käyttöön Akselissa koulutuksineen v Malli on valmiina ohjeiden tarkennus ja infotilaisuus henkilökunnalle mahdollisimman pian. Liikuntasopimuskoulutus, niille ketkä eivät ole sitä käyneet 4.12 ja Nykytilan kartoitukseen liittyen liikuntasopimusasiakkaiden haastattelu, kokemuksia toiminnasta. Asiakasosallisuus Asiakasosallisuus huomioidaan kaikessa tekemisessä. Arvioinnissa selvitetään asiakkaan oma kokemus palveluiden tarpeesta ja toimintakyvystä ja liikuntasopimusmallissa asiakkaan osallisuus suunnittelussa sitouttaa ja motivoi toteutukseen. Asiakasraati/kuntafoorumi on suunnitteilla (Innotuutuori koulutuksen kehittämistehtävä). Raadin jäsenistö koostuisi kotihoidon asiakkaista, omaisista, omaishoitajista, Akselin edustaja ja vanhusneuvostot edustettuna. Yhteistyö Hanna Inkeroisen kanssa VASSOsta ( ). Tammikuussa kenttätutkimuksena haastattelut tarkoituksena selvittää asiakkaiden/raadin jäsenien ajatuksia osallistamisesta palveluiden kehittämiseen. Tammi-helmikuussa päättäjien paja, mitä päättäjät odottaa asiakasraadilta ja miten kehittämisajatukset siirtyy päättäjille. Asiakaskyselyn uudelleen suunnittelu ensi vuoden aikana (kysely käyttöön loppukesällä) Yhteistyö Moniammatillinen yhteistyö Akselin eri toimijoiden kanssa (päivätoiminta, omaishoito, SAS-koordinaattori, ennaltaehkäisevät palvelut). Liikuntatoimen kanssa tehty yhteistyötä vertaisliikuttajien kanssa ja saatu kotihoitoon liikuntaystäviksi (ulkoilu, jumppa tms.) 5 henkilöä. Toiminta alkaa ensi viikolla asiakkaiden kanssa Mynämäessä, Maskussa vastaavaa toimintaa herätellään. Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhteistyötä mm. alueelliset SPR:n toimijat, Nousiaisten eläkeliitto. Vanhusneuvostoissa käyty esittäytymässä, Nousiaisten vanhusneuvosto ensi vuonna. Opinnäytetöitä (Turun AMK, hoitotyön opiskelijat) tulossa keväällä liittyen hoitotyön osaamiseen, omaisyhteistyöhön, omahoitajuuteen ja kiireen kokemukseen. Gerontologisen osaamisen lisääminen Koulutus asioita selvitelty ja saatu kaksi tarjousta. Suunnitelmat jatkuvat heti alkuvuodesta. Aikataulu Suunnitellussa aikataulussa edetty. Haasteena kotihoidon toiminnan ohjausjärjestelmän käyttöönotto ja organisaatiorakenteen muutos kotihoidossa vaikuttaa selkeästi aikatauluun ja hanke asioiden eteenpäinviemiseen. Henkilökunnan asenteet ja vastuunotto sovittujen tehtävien suorittamisessa huolestuttaa toimintamallien toteutumisen onnistumisessa. Nykytilan kartoitusta tehty, ajatellen hankkeen arviointia. Pieni piiri jäi ajatuksen hautumaan, koska ajankohta mobiilikotihoidon kanssa yhtä aikaa ei ollut suotuisa.

21 Yhteisvoimin kotona hanke Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa levy KEHITTÄMISPÄIVÄ , AJANKOHTAISKATSAUS Arviointitoimintamalli aikataulu kevät 2015 Tukiryhmässä käydyn keskustelun perusteella teen muutosehdotuksen malliin arviointihoitajan osalta ja omahoitajan vastuun vähentämisestä arviointiprosessissa. Arviointihoitajan tehtävät siirtyvät tiimin sairaanhoitajalle Työryhmän informointi muutosehdotuksesta Toimintamallin kuvaus ja arviointiprosessimallin muutokset kirjalliseen muotoon, muutosehdotukseen tutustuminen Kirjaamiseen liittyvien ohjeistusten selvennykset (Kaarilahti Marjut ja Sirpa Levy) /2015 Yhtenäisten materiaalien kerääminen, lomakkeet, palvelukuvaukset, vapaaehtoistoiminta ym Arviointityöryhmä käy vielä mallin läpi Tukiryhmä hyväksyy toimintamallin esitettäväksi Vko 7/2015 Mallin esittäminen henkilökunnalle. Toiminnan aloittaminen systemaattisesti kaikilla arviointikäynneillä. Projektityöntekijä käy mukana arviointikäynneillä ja seuraa prosessin toteutumista. Arvioinnin kerääminen asiakkailta. 4/2015 Työryhmän ja sairaanhoitajien yhteinen palaveri, jossa arvioidaan prosessimallin toimivuutta eri alueilla. Tarvittavat muutokset työntekijöiltä ja asiakkailta tulleen kokemuksen ja palautteen mukaan. Syksy 2015 Tarkastellaan koulutuksen ja kokemuksen myötä tullutta uutta osaamista ja vastuun lisäämistä omahoitajille. Liikuntasopimusmalli aikataulu kevät Liikuntasopimusprosessin eteneminen suunnitelman mukaan Kirjaamisasioiden selventäminen,suunnitelman hiominen esitettäväksi Liikuntasopimustyöryhmän palaveri. Suunnitelman hyväksyminen esitettäväksi Vko 7 helmitoukokuu Liikuntasopimus toimintamallin (ja arviointimallin) esitys henkilökunnalle Toimintamallin toteutus, toiminnan seurantaa ja arviointia. Työryhmän kokous maaliskuussa. Kokemusten ja tavoitteiden tarkistus. Toukokuu 2015 Projektityöntekijä käy tiimeittäin läpi muutaman työntekijän kanssa kerrallaan omahoidettavat asiakkaat, onko liikuntasopimuksia päivitetty/tehty. Seurantalomakkeiden arviointia. Toiminnan arviointia, osaamisen arviointia. Asiakasfoorumi markkinaselvitystä tehty asiantuntijaosaamisen saamiseksi haastattelun, pajan ja ensimmäisen foorumin osalta. Kaksi vastausta saatu (VASSO ja Vaasan yliopisto), pikassosken vastausta odotellaan. Asiakkaita haastatteluun etsitään parhaillaan. Aikataulu kevät 2015 Tammikuu Asiakkaiden ryhmähaastattelu Helmikuu Ammattilaisten työpaja Maaliskuu Ensimmäisen foorumin kokoontuminen Yhteistyö Vertaisliikuttajat tavattu Mynämäellä. positiivinen kokemus sekä liikuttajilla että liikutettavilla. Toukokuussa uusi koulutus ja uusien vertaisliikuttajien löytäminen. Toiminnan siirtäminen Maskuun ja Nousiaisiin. Opinnäytetyösuunnitelmia käyty kuulemassa. Aihevalinnat tukevat mm. liikuntasopimuskoulutuksessa esiin nousseita aiheita mm. omaisyhteistyöstä. Päivätoiminnan ohjaaja tavattu. Palvelukuvaukset kotihoidon ryhmistä tammikuussa. Yhdistysten kartoittaminen alueella yhteistyössä päivätoiminnan ohjaajan kanssa. Gerontologinen osaaminen Liikuntasopimuskoulutus 4.12 ja Palvelutarpeenarviointi, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä hoitotyön kirjaaminen koulutus päätetty ottaa Turun AMK. Tarjousten vastaukset lähdössä kouluttajille. Mobiilikotihoito käynnistyy kaikkien alueiden osalta ja samalla astuu voimaan kotihoidon uusi aluejako.

22 Yhteisvoimin kotona hanke Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa levy KEHITTÄMISPÄIVÄ , AJANKOHTAISKATSAUS Arviointitoimintamalli aikataulu kevät 2015 Mynämäen kotihoidon tiimien sairaanhoitajille info palvelutarpeen arvioinnista. Tiimien sairaanhoitajille tehty kansio, jossa toimintamalli kuvattu ja tarvittavat lomakkeet kerätty yhteen. Mynämäen tiimit informoidaan viikolla 4, omahoitajan roolia vahvistetaan. Kotihoidon esite otetaan käyttöön ja arviointilomake käynnin tueksi. Lomakkeita yhdenmukaistettu alueilla. Uudet lomakkeet esitellään käyttöönoton yhteydessä. Liikuntasopimusmalli aikataulu kevät 2015 Liikuntasopimustoimintamalli esitellään samassa yhteydessä kun arviointimalli, koska liikuntasopimusmalli on osa asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa (kuntoutussuunnitelma). Asiakasosallisuus Akselissa ollaan ottamassa käyttöön QPRO-asiakaspalautejärjestelmää. Kysymysten valmistelua yhteistyössä vastaavien sairaanhoitajien kanssa tehdään. Alkukartoitukseen liittyvää arviointiaineistoa asiakkaiden näkökulmasta pyritään vielä selvittämään. Mahdollisesti lyhyt kysely omahoitajien ja asiakkaiden välisen keskustelun kautta (asiakkaan kokemus omasta toimintakyvystä, terveydentilasta ja riskitekijöistä sekä osallisuudesta ja vaikuttamisesta palveluihin suunnitteluun ja toteutumiseen). Hanketyöntekijä haastattelee muutamaa asiakasta liikuntasopimuksesta ja sen toteutumisesta (yksilöhaastattelut). Asiakasfoorumi Asiakasfoorumin suunnittelun ja toteutuksen tueksi markkinaselvityksen kautta hankittu asiantuntijapalveluita. Päätetty hankkia asiantuntijapalvelut Varsinais-Suomen osaamiskeskus Vassolta, suunnittelija Hanna Inkeroinen. Neljä asiakasjäsentä ja kaksi vanhusneuvostoa vahvistanut osallistumisensa. Muutama asiakas pyritään saamaan vielä mukaan. Varmistetaan Asiakasfoorumi liittyy innotuutorikoulutuksen kehittämistehtävään. Yhteistyö Vertaisliikuttajat toimivat Mynämäellä. Seuraava tapaaminen suunniteltu maaliskuulle. Oltu yhteydessä Maskuun ja Nousiaisiin yhteistyöhön liittyen. Opinnäytetyöt Opinnäytetyöt edenneet suunniteltuvaiheeseen ja tutkimuslupa-anomuksia on tehty. Haastateltavia kyselty kotihoidon työntekijöistä, mikä on osoittautunut aika suureksi haasteeksi. Asiakkaista ja omaisista on listattu kriteerit täyttäviä henkilöitä. Saatekirjeet haastatteluun suostumiseksi laitetaan eteenpäin heti tutkimuslupien saamisen jälkeen. Gerontologinen osaaminen Yhteistyöosaaminen ja verkostomainen työote koulutusta aletaan suunnitella yhteistyössä vastaavien sairaanhoitajien kanssa. Palvelutarpeen arviointiin liittyvä koulutus alkamassa kevään aikana. Sisällön suunnittelu alkaa, kun yhteistyökoulutuksen ja verkostomaisen työotteen sisältö tarkentuu. Perehdytyskansiota ja sen sisältöä on suunniteltu. Kotihoitoalueelle 1 on valittu perehdytysvastaavat. Perehdytyskansion tekeminen liittyy hankkeessa eri kotihoitoalueiden yhtenäisten käytänteiden ja pelisääntöjen luomiseen. Mobiilikotihoito Käynnistynyt molempien kotihoito alueiden osalta ja samalla astuu voimaan kotihoidon uusi aluejako. Mobiilikotihoidon ja aluejaon vaikutukset näkyvät hankkeessa ja työntekijöiden voimavarojen kohdentamisessa perustehtävästä suoriutumiseen. Muutoksen tuulissa mennään.

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 5/2016 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Pinkkeri, os. Pinkkerintie, Luvia Aika: pe 17.6.2016 klo 9.00 15.00 Paikalla Arja Santapukki, Parainen Anne Joensuu, Satakunnan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 6/2014 18.12.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Satalinnan sairaala, Satalinnantie 77, Harjavalta (Lääkärien neuvotteluhuone, 1.krs) Aika: pe 12.12.2014 klo 9 15.00 Paikalla

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 Valmiina olevat koulutusohjelmat ilmoittautumisohjeineen löytyvät www.satshp.fi Ammattilaisille/Täydennyskoulutus/Koulutuskalenteri Koulutuksiin ilmoittautuminen:

Lisätiedot

Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE. Yhteisvoimin kotona -hanke

Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE. Yhteisvoimin kotona -hanke Yhteisvoimin kotona -hanke Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE Toimenpide/ toimintamalli/ kehitettävä käytäntö tms. 1. Gerontologinen kokonaisarviointi 2. Moniammatillinen arviointiryhmä

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 4/2016 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus. Os. Tapalankatu 20, Kankaanpää. Aika: pe 20.5.2016 klo 9.00 15.00 Paikalla Anne Joensuu, Satakunnan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS Maanantaina 10.2.2014 Klo 12-16 Äänekoskella Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen muistio 3.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2015 16.6.2015

PÖYTÄKIRJA 1/2015 16.6.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(7) 16.6.2015 YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ke 4.3.2015 klo 13.00 15.14. Kokous aloitettiin yhteisruokailulla klo 12.15 Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa.

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Aika 13.6.2016 kello 09:00-10:17 Paikka Karviatalo, Tyyni Tuulionk.12, Karvia Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Maija Arola sihteeri

Lisätiedot

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA 2013-2014 Ohjausryhmä 11.2.2014 Hankkeen tapahtumia: kokoukset, palaverit ym. Tarkennettu toimintasuunnitelma: 11/ 2013 ja toimintaraportti

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 7/12 1(5) n kokous Aika klo 9.00 15.00 Paikka Läsnä Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, ravintola Liisanpuisto, Seminaari Heino Ulla-Maija Niina Kollar Harju-Vahekoski Elina Rousu Jaakko (paikalla

Lisätiedot

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE 1.9.2016 31.12.2016 Info ja suunnittelukokous 11.8.2016 Päivän tavoite: Keskustella ikäihmisten palvelujen kehittämistarpeista, tutustua toimijoihin ja hakea hankekumppanuutta

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

20.10.2015. Satakunnan keskussairaala, N2 neuvotteluhuone (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori

20.10.2015. Satakunnan keskussairaala, N2 neuvotteluhuone (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori 1(6) 20.10.2015 YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 27.10.2015 klo 13.00 15.00 Kokous aloitetaan yhteisruokailulla klo 12.15 Satakunnan keskussai-raalan henkilöstöravintolassa (R-rakennus,

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura.

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura. Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Lappeenranta 31.3.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Rahoittaja: Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Helsinki 22.01.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Aika Ke klo Kokous aloitetaan yhteisruokailulla klo Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa.

Aika Ke klo Kokous aloitetaan yhteisruokailulla klo Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa. 1(4) 23.2.2015 YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ke 4.3.2015 klo 13.00 15.00 Kokous aloitetaan yhteisruokailulla klo 12.15 Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa. Paikka

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 3/2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen. Aika: pe 20.3.2015 klo 9.00 15.00 Paikalla Anu Kärki,

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Muistio 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00-10:53 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 13.05.2015 kello 09:00-11:06 PAIKKA Kartanonmäki ruokasalin kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN IX KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN IX KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN IX KOKOUS Aika: ti 26.8.2014 klo 12.00 14.20 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila Mat 100 Matarankatu

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS )

VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS ) SASsiirrossa ja miten se ratkaistaan VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS 8.12.2015) Etelän sosiaali- ja lähityön GeroMetro-kehittämisryhmä HELSINGIN SOSIAALI- JA

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote Toimintakykyä edistävä työote Satakunnan keskussairaalassa missä mennään? Yhteisvoimin kotona ja Kuntouttava työote osaston arjessa -hankkeet 12.5.2016 Satakunnan keskussairaala Sanna Suominen, ft, TtM,

Lisätiedot

Ikääntyvät työryhmän / I&O kokous 2. Aika klo Pihlaja, Sepänkatu 1, Kuopio

Ikääntyvät työryhmän / I&O kokous 2. Aika klo Pihlaja, Sepänkatu 1, Kuopio Ikääntyvät työryhmän / I&O kokous 2. Aika 12.12.2016 klo 9-11 Paikka Pihlaja, Sepänkatu 1, Kuopio Asiat 1. Avaus Puheenjohtaja Anne Mikkonen avasi kokouksen.todettiin kokouksen läsnäolijat: Anne Mikkonen,

Lisätiedot

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön 19.5.2016 Aluekoordinaattori Pia Järnstedt 42 500 Omainen, omaishoitaja Kaikki omaiset eivät ole omaishoitajia rooliero vastuunjako; omaishoitajaksi

Lisätiedot

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus Yhdistysten hallitustoimijoiden ja työntekijöiden koulutuspäivä

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus Yhdistysten hallitustoimijoiden ja työntekijöiden koulutuspäivä Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus Yhdistysten hallitustoimijoiden ja työntekijöiden koulutuspäivä 27.10.2015 klo 10.00-15.45, Helsinki Valtakunnallinen AlueAvain - Hanketoiminnan

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Vuosikello Kotihoito. Perusturvakuntayhtymä Akseli

Vuosikello Kotihoito. Perusturvakuntayhtymä Akseli Vuosikello Kotihoito Kuntayhtymätason/ikäihmisten linjan vuosikello Tammikuu Heinäkuu Helmikuu Tilinpäätös Elokuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Vko 15 Rava poikkileikkaustutkimus/ Ympärivrk. hoito

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN IV KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN IV KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN IV KOKOUS Aika: to 12.12.2013 klo 12.00 16.00 Paikka: Jämsä, Sairaalantie 11, auditorio Asialista 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen hanke

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen hanke Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen hanke Ikääntyvien vanhempiensa kanssa kotona asuvien kehitysvammaisten sekä heidän tuen ja avun tarpeensa kartoittaminen

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona ja Pois syrjästä hankkeiden kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona ja Pois syrjästä hankkeiden kehittämispäivä MUISTIO 1/2016 Yhteisvoimin kotona ja Pois syrjästä hankkeiden kehittämispäivä Paikka: Uotilantörmä, Satakunnantie 48, 29200 Harjavalta Aika: pe 19.2.2016 klo 9.00 n. 15.00 Paikalla Anu Kärki, Huittinen

Lisätiedot

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015.

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015. Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Vantaan Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

-2, SOTEOHRY :00 Sivu 2

-2, SOTEOHRY :00 Sivu 2 -2, SOTEOHRY 14.3.2016 9:00 Sivu 2 Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 3/2016 Aika 14.3.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Huittisten kaupungintalo, Risto Rytin katu 36, Huittinen Euran kunta Eurajoen

Lisätiedot

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste hanke

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste hanke TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste hanke 2014 2016 Kehittämisosio ja toiminta-aika Päämäärä Pois syrjästä Verkostomaisen yhteistyön kehittäminen Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja

Lisätiedot

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke 14.2.2013 Kristiina Hyytiälä, projektipäällikkö Mari Peltomaa, projektisuunnittelija Pätevän tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito

VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito SIUNTION KOTIHOITO Asukkaita Siuntiossa 6 170 hlöä. Siuntion kotihoidossa asiakkaita n. 80 hlöä Säännöllisen kotihoidon asiakkaita n. 50 hlöä Henkilökunta:

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016. Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016. Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016 Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Jouni Vataja, Satakunnan ELY-keskus 4.3.2016 1 Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito KunTeko 2020 10.5.2016 Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito Tarja Viitikko Kotona asumisen tuki toimintayksikön esimies/projektikoordinaattori Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS. Seinäjoen osahanke

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS. Seinäjoen osahanke LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Seinäjoen osahanke Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan ja Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ajankohtaisia kuulumisia, talousasioita ja hankkeen loppuajan toimintaa KASPERI II hankejohdolta

Ajankohtaisia kuulumisia, talousasioita ja hankkeen loppuajan toimintaa KASPERI II hankejohdolta Ajankohtaisia kuulumisia, talousasioita ja hankkeen loppuajan toimintaa KASPERI II hankejohdolta Ohjausryhmän kokous 29.4.2013 Ajankohtaisia kuulumisia Projektisuunnittelija Ulriika Kannas-Honkaniemi on

Lisätiedot

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä Vasutyöskentely Case Turku AVI 24.11.2016 Vasupäivä Ulla Soukainen 2016 Hankesuunnitelma, aikataulutus, ohjausryhmä Hankkeen tavoitteena on laatia varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja. Paikallisella tasolla

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA Ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen KOULUTUSSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA Ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen KOULUTUSSUUNNITELMA 29.10.2014 YHTEISVOIMIN KOTONA Ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen KOULUTUSSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(6) Sisällysluettelo 1. Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio- Taivalkoski-alueella. Esitys Anne Kerälä

Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio- Taivalkoski-alueella. Esitys Anne Kerälä Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio- Taivalkoski-alueella Esitys Anne Kerälä 15.11.2012 Opinnäytetyöni liittyy Lapsen hyvä arkihankkeeseen ja tarkemmin Koillismaan hankekuntien

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 125 Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja AIKA 8.8.2016 Klo 15.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 127 2 KOKOUKSEN AVAUS... 127 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous Esityslista AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

Satakunnan keskussairaala, N2 neuvotteluhuone (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie 3, Pori

Satakunnan keskussairaala, N2 neuvotteluhuone (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie 3, Pori PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(7) 21.1.2016 YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 27.10.2015 klo 13.00 14.30 Paikka Satakunnan keskussairaala, N2 neuvotteluhuone (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie

Lisätiedot

Esivalmistelun sote-tiimi

Esivalmistelun sote-tiimi MUISTIO 1/2016 1 Esivalmistelun sote-tiimi Aika 21.12.2016 klo 14:00-16:20 Paikka Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Sote- ja maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

Pois syrjästä hanke, Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen kehittämisosio/satakunnan sairaanhoitopiiri

Pois syrjästä hanke, Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen kehittämisosio/satakunnan sairaanhoitopiiri MUISTIO 16.2.2016 Pois syrjästä hanke, Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen kehittämisosio/satakunnan sairaanhoitopiiri Projektiryhmän kokous 1/2016 Aika: 22.1.2016 klo 9-11 Paikka: Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa info 23.11.2011, Mikkeli Arja Väänänen Hyvinvointikoordinaattori, ma. Mikkelin kaupunki Esityksen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (9) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Euran kunta Eurajoen kunta Harjavallan kaupunki

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointiprosessi - Yhdessä olemme enemmän

Palvelutarpeen arviointiprosessi - Yhdessä olemme enemmän Palvelutarpeen arviointiprosessi - Yhdessä olemme enemmän Asiakas ja omainen Palvelutarpeen arviointiin ohjautuminen Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus Säännöllisen kotihoidon asiakkuus alkaa Moniammatillinen

Lisätiedot

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014 ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014 Valmiina olevat koulutusohjelmat ilmoittautumisohjeineen löytyvät www.satshp.fi Tietopankki/Koulutus ja opetus Koulutuksiin ilmoittautuminen: Satakunnan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE. Myllärintie Rovaniemi p OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 4/2011

LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE. Myllärintie Rovaniemi p OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 4/2011 LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE Myllärintie 35 96400 Rovaniemi p.0440452139 info@lapinsoste.fi OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 4/2011 AIKA: 8.11.2011 klo 14.00 16.00 PAIKKA: Rovaniemi, Hotelli Oppipoika,

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin kotihoidon RAI käyttöönottosuunnitelma 17.3.2014

Seinäjoen kaupungin kotihoidon RAI käyttöönottosuunnitelma 17.3.2014 Seinäjoen kaupungin kotihoidon RAI käyttöönottosuunnitelma 17.3.2014 1. RAI- arviointijärjestelmän käyttöönoton tarkoitus ja tavoitteet Seinäjoella tarvitaan yhtenäinen ja luotettava arviointijärjestelmä

Lisätiedot

Vaasa Kimmo Mäkelä

Vaasa Kimmo Mäkelä Vaasa 17.12.2009 Kimmo Mäkelä Välittäjä 2009 Hankkeessa mukana: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (31%) Vaasan sairaanhoitopiiri(26%) Tampereen kaupunki(13%) Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä(30%) Kustannusarvio

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

Tarkennettu toimintasuunnitelma Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa Levy

Tarkennettu toimintasuunnitelma Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa Levy 1. Tarkennetut tavoitteet n tavoitteena hankkeessa on palvelurakenteen siirtäminen laitos- ja palveluasumispainotteisuudesta kotihoitoon. Kotihoidon toimintaa kehittämällä voidaan tukea asiakkaiden toimintakykyä

Lisätiedot

Muistio 1(5) Paikalla mahdollisesti myös median edustajia. Päätös Johtajaylilääkäri Seppo Ranta avasi kokouksen 16.05

Muistio 1(5) Paikalla mahdollisesti myös median edustajia. Päätös Johtajaylilääkäri Seppo Ranta avasi kokouksen 16.05 Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 17.12.2015 kello 16.00 - Paikka Osallistujat Iso kabinetti C-rakennus CP031 (ruokasalin käytävä). Esteetön sisäänkäynti (myös hissi) C-rakennuksen keskivaiheilta

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

Opastava-hanke Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry

Opastava-hanke Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Opastava-hanke 23.4.2013 Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry OPASTAVA-hanke pähkinänkuoressa Omaishoitajat ja läheiset -liiton ja Mielenterveysomaisten keskusliitto

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot