RUSKON SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUSKON SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012"

Transkriptio

1 RUSKON SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Ruskon seurakunta on osa maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa, joka välittää sanomaa armollisesta Jumalasta. Samalla se kutsuu ruskolaisia elämään seurakunnan yhteydessä ja kantamaan vastuuta lähimmäisistä ja luomakunnasta. Käytännössä Ruskon seurakunta julistaa Jumalan sanaa ja sakramentteja tunnustuksensa mukaan. Se tapahtuu monien työalojen ja toimintamuotojen kautta, jotka on esitelty tässä toimintasuunnitelmassa. Vuoden 2012 aikana tullaan Suomessa suunnittelemaan kuntarakenteen muutos. Kuntaministerin mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen. Sen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Tällä on vaikutusta myös seurakuntien rakenteisiin. Kirkossa ollaankin suunniteltu ns. rovastikuntamallia ja hiippakuntamallia vastaamaan mahdollisien suurkuntien haasteisiin. Vuosi 2012 on sekä kuntapuolella että kirkossa valmisteluaikaa. Tulevaa kehitystä on syytä tarkkailla ja olla aktiivinen suunnittelussa. Kuntarakenteen muutoksen lisäksi pitää olla valmis kohtaamaan myös tulevaisuuden taloudellinen tilanne. Kirkon talouden heikkeneminen vaatii reagoimista siihen suuntaan, että seurakunnat keskittyvät yhä enemmän siihen työhön, mitä varten ne ovat olemassa. Ruskon seurakunnassa tämä tarkoittaa yhä enemmän sitä, että kristillinen sanoma ja arvot ovat toimintamme perusta. Samalla kun tuemme kotien kristillistä elämää, olemme avoimia hengelliselle etsinnälle ja rohkaisemme löytämään toivoa uskosta. Ruskon seurakunnan toiminnan keskus on jumalanpalvelus ja siellä Herran Pyhä Ehtoollinen. Myös kaikki kirkolliset toimitukset ovat pieniä jumalanpalveluksia. Yhteen kokoontuva seurakunta on rukoileva yhteisö. Ruskon seurakunnalla on kaksi kaunista ja arvokasta kirkkoa, jossa on hyvä kokoontua. Kirkoissa on mahdollisuus levon ja rauhan kokemiseen. Myös muut seurakunnan kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa ja niitä on riittävästi, joten toimintaedellytykset ovat huippuluokkaa. Samoin seurakunnan virat ja toimet ovat täytetyt, joten työtä voidaan tehdä täysillä. Yhtenä tärkeänä painopisteenä on vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Johtokuntien muuttaminen toimiviksi tukiryhmiksi on saanut rohkaisevia alkuja. Näitä Sivu 1 / 20

2 tulee vahvistaa ja hoitaa. Kuuntelemme seurakuntalaisten toiveita ja otamme vastaan ideoita. Seurakunnan tärkeänä ja jatkuvana haasteena on tiedotus ja sen kehittäminen niin, että se palvelee mahdollisimman hyvin kaikkia. Kerran kahdessa kuukaudessa ilmestyvä Aamurusko, Turun Tienoon kirkolliset, Ruskolainen sekä internetin kotisivut tulevat olemaan tiedotuksen perusta vuonna Muotoja kehitetään jatkuvasti tehokkaampaan suuntaan. Ruskon seurakunnan toiminnan tulee olla vuonna 2012 sellaista, että jokainen ruskolainen löytäisi oman paikan jossain toimintamuodossa. Työn pitäisi olla sellaista, missä hyväksytään erilaisuus ja arvostetaan yksilöä. Ihmisen kohtaaminen tulee olla aitoa ja rehellistä. Seuraavassa on esitelty eri työalojen ja toimintamuotojen toimintasuunnitelmat erikseen. DIAKONIATYÖ Tehtävä Diakoniatyö perustuu kristilliseen rakkauteen. Sen tarkoituksena on tukea kaikenikäisiä avun tarpeessa olevia ihmisiä erilaisissa henkisissä, sosiaalisissa tai taloudellisissa tilanteissa. Diakoniatyö järjestää ryhmätoimintaa, tilaisuuksia, retkiä ja leirejä. Diakoniatyöntekijät kohtaavat ihmisiä myös yksilökohtaisesti kodeissa, vastaanotolla ja hoivayksiköissä. Resurssit Seurakunnan alueella diakoniatyössä toimii kaksi diakoniatyöntekijää: Anne Jaatinen työskentelee pääasiassa Ruskon alueella ja Maarit Hiltunen Vahdon alueella. Maarit Hiltunen tekee myös perhetyötä koko seurakunnan alueella. Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina diakoniatyöntekijöille ovat seurakunnan muut työalat, diakoniatyön ja perhetyön tukiryhmät, Naantalin rovastikunnan diakoniatyöntekijät, Ruskon kunnan/raision kaupungin terveys- ja sosiaalitoimi ja vapaaehtoisjärjestöt. Sivu 2 / 20

3 Toiminnalliset erityistavoitteet vuodelle 2012 Diakoniatyöntekijä on jatkossakin yhteydessä lapsiin, nuoriin, aikuisikäisiin ja ikäihmisiin. Tarkoituksena on jatkaa vertaistukitoimintaa perheille, joissa on kehitysvammainen perheenjäsen. Yhteistyötä Raision seurakunnan kehitysvammatyön kanssa lisätään edelleen. Yhteiskunnan kehityksen myötä omaishoitajien tukeminen on entistäkin tärkeämpää. Tästä syystä yhteistyötä Raision seurakunnan ja Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen omaishoitotyön kanssa kehitetään. Läheistään sureville on tullut tärkeäksi sururyhmä. Yksi ryhmä kevään aikana on ollut riittävä kaikille halukkaille. Keväällä pidettävä ryhmä on puoltanut paikkaansa syksyyn verrattuna herättämällä toivon ja kasvun ajatuksia luonnon heräämisen myötä. Pyritään olemaan yhteydessä myös niihin sureviin, jotka eivät tule ryhmään, mutta ovat kuitenkin tuen tarpeessa. Raision kaupungin projektityöntekijä on aloittamassa Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueella seniorien palvelupistetoimintaa. Ruskon alueella tulisi olemaan kaksi palvelupistettä, jotka toimisivat tiiviissä yhteistyössä järjestöjen, yhdistysten, yritysten ja seurakunnan diakoniatyön kanssa. Tästä toiminnasta on tulossa uusi yhteistyö- ja vaikuttamismalli. Diakoniatyöntekijät ovatkin jo olleet aloitteellisia palveluautotoiminnan saamiseksi Ruskon haja-asutusalueille helpottamaan ikä-ihmisten pääsyä palveluiden piiriin. Laitostutumista ja vanhusten yksinäisyyttä on pystytty vähentämään vapaaehtoisten ystäväpalvelutoiminnalla, jossa ollaan tehty yhteistyötä SPR:n ja Vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa. Vuoden 2012 yhteisvastuukeräys torjuu kotimaassa ylivelkaantumista yhteistyössä Takuu-Säätiön kanssa. Kansainvälisen diakonian kohteena on Uganda, jossa tuetaan pienrahoitustoimintaa. Yhteisvastuukeräyksessä pyritään Sivu 3 / 20

4 panostamaa siihen, että keräystä varten järjestettävät tapahtumat ja tempaukset ovat sisällöltään myös seurakunnan toimintaa tukevia ja siten antavat myös vapaaehtoisille enemmän mielekkyyttä niitä järjestää. Diakoniatiimi suunnittelee ja toteuttaa yhdessä muiden vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa yhteisvastuu- keräyksen. Varttuneen väen toimintaa - Hopeakerho Ruskolla, Kohtaamispaikka Vahdolla - retket ja seurakuntavierailut - varttuneen väen leiri - kotikäynnit - kesäkahvila ja suvi-illan hartaudet Vahdolla - kirkkopyhät - joulujuhlat - kauneimmat joululaulut päivällä Sururyhmä - ryhmä kokoontuu kevätkaudella kuusi kertaa Omaishoitajat - yhteinen virkistyspäivä/lounastilaisuus sekä omaishoitajille että hoidettaville kahdesti vuodessa - omaishoitajien virkistyspäivä yhdessä Raision seurakunnan kanssa - osallistuminen omaishoitajaretkelle Raision kaupungin ja Raision seurakunnan kanssa - omaishoitajien kirkkopyhä - kotikäynnit Onnittelukäynnit - juhla 70 ja 75 vuotiaille järjestetään koko seurakunnan yhteisenä juhlana - onnittelukäynnit kotona 80-, 85-, 90 vuotiaille sekä 90-vuodesta eteenpäin joka vuosi Sivu 4 / 20

5 Rovastikunnalliseen toimintaan osallistuminen Rovastikunnan alueella yhteistyömuodot ovat muuttuneet, sillä arkkihiippakunta ei tue enää yhteistä toimintaa. Yhteistyötä tehdään nykyisin eniten Raision seurakunnan kanssa. Kehitysvammaiset - osallistuminen rovastikunnalliseen kehitysvammaisten kirkkopyhään - kehitysvammaisten kerho - osallistuminen Raision seurakunnan järjestämään leiripäivään ja leiriin - osallistuminen kehitysvammaisten kinkereille - perheiden tukeminen ja yhteiset tapaamiset Ystäväpalveluryhmä - Ryhmä on yhteinen SPR:n, Vanhus- ja vammaisneuvoston ja seurakunnan kanssa. Pääasiassa ryhmä ulkoiluttaa palvelutalojen asukkaita, mutta mukana on ollut myös joitakin keskustan alueella asuvia ikäihmisiä. Ryhmäläiset ovat olleet myös apuna vanhuksille, jotta he ovat voineet osallistua eri tilaisuuksiin ja saattoapuna esim. lääkärikäynneillä. Työntekijöiden koulutus - osallistuminen hiippakunnalliseen koulutukseen - sielunhoitokoulutus (lyhytkoulutus M.H., pitkäkoulutus A.J.) - Samalla viivalla vapaaehtoistoiminnan ohjaajakoulutus (M.H.) - osallistuminen rovastikunnalliseen opinto- ja virkistyspäivään - Yhteiskuntatyön neuvottelupäivät Turussa (M.H) Kansainvälinen diakonia, YV-keräys - KUA:n ajankohtaispäivään osallistuminen yhdessä vapaaehtoisten kanssa - osallistuminen yhteisvastuukeräyksen virikepäivään Naantalissa - YV-keräyksen järjestäminen - YV-tilaisuudet Diakonia-avustukset omassa seurakunnassa - ruoka-avustukset - muu taloudellinen avustus Laitoskäynnit - säännölliset vierailut ja ohjelmahetket palvelutaloissa (Maunu, Jokikumpu), raamattupiiri Maunulla Sivu 5 / 20

6 - säännölliset vierailut Moision vanhainkotiin Nousiaisissa vähenevät ruskolaisten vähetessä, samalla kuitenkin lisätään yhteyksiä Raision sairaalaan - tarvittaessa vierailut muissa laitoksissa Yhteistyössä päiväkerhotoiminnan kanssa - osallistuminen perhekerhotoimintaan ja yhteistyötä päiväkerhotoiminnan kanssa Osallistuminen rippikoulutyöhön/isoiskoulutus - oppitunnit diakoniatyöstä - YV-keräykseen osallistuminen osana isoiskoulutusta Diakoninen perhetyö - asiakastapaamisissa otetaan huomioon koko perheen tilanne - yhteistyötä kunnan eri toimijoiden kanssa - Ruskon seurakunnan perhetyö on jakaantunut kolmeen eri tukiryhmään: Vahdon alueen lapsi- ja perhetyön tukiryhmä, Ruskon alueen lapsi- ja perhetyön tukiryhmä sekä työntekijöistä koostuva perhetyön ryhmä. Perhediakoni osallistuu Ruskon alueen tukiryhmään ja koolle kutsuu työntekijöistä koostuvan perhetyön ryhmän. Perhetyöntiimin yksi tavoite on luoda seurakuntaan malli, jossa eri tukiryhmät voivat yhdessä työskennellä yli työalojen perheiden parhaaksi. - parisuhde- ja vanhemmuuden iltoja muutama vuodessa - Mikäli Sohva-toiminta jatkuu, niin illan teemoissa voisi näkyä myös parisuhteeseen ja vanhemmuuteen liittyvät teemat. Näissä te loissa perhediakoni olisi mukana. Muuta - osallistutaan Maa- ja kotitalousnaisten järjestämään naistenpäivään Ruskotalolla - järjestetään seurakunnan omia naistenpäiviä 2-3 kertaa vuodessa - seurakuntaretki Viroon keväällä työttömien lounas muutaman kerran vuodessa - ohjelmallinen hetki kerran kuussa Lähimmäisen kammarissa Sivu 6 / 20

7 VARHAISNUORISO- JA NUORISOTYÖ Lapsi- ja nuorisotyön lähtökohtana on Jumalan läsnäolo maailmassa ja Kristuksen läsnäolo sanassa ja sakramenteissa. Kirkon lapsi- ja nuorisotyön toiminta-ajatus nousee sekä lähetyskäskystä (Matt. 28:18-20) että lasten evankeliumista (Mark. 10:13-16). Näihin Kristuksen sanoihin perustuen kirkko edistää lasten, nuorten ja heidän kotiensa mahdollisuuksia kohdata ilman ehtoja armollinen Jumala. Kasvatustyötä tekemällä kirkko välittää uskon traditiota sukupolvilta toisille ja auttaa ihmisiä elämään mielekkäästi. Elämän mielekkyyden kirkko uskoo löytyvän Jumalan rakkaudesta ja lähimmäisen rakastamisesta Kristuksen antaman esimerkin ja opetuksen mukaisesti. Työn lähtökohdat voidaan ilmaista kolmella lauseella: Jumala on. Elämä on nyt. Rakkaus liikuttaa. Varhaisnuorisotyö koko seurakunnassa Varhaisnuorisotyön suunnittelun lähtökohtana on toiminta jossa nuori: - kohtaa pyhän ja rakastavan Jumalan - kohtaa välittäviä ihmisiä. - saa olla oman ikäisensä ja oma itsensä. - saa tukea kasvulleen ihmisenä ja kristittynä. - kuuluu seurakuntaan, yhteisöön, jonka elämän ja toiminnan pohjana on usko Jumalaan - vaikuttamisen ja vapaaehtoistyön tuntemuksen kasvattaminen. - sekä kodin kristillisen kasvatuksen tukeminen. - kerhonohjaajien toiminta antaa vanhemmille nuorille (15-18v.) mahdollisuuden vapaaehtoistyöhön ja vastuun kantamiseen seurakunnassa. Tavoitteet - Varhaisnuorten toiminnan (kerhotyö ja kerhonohjaajien toiminta, leirit, tapahtumat) jatkaminen - Kerhonohjaajien koulutustoiminnan ylläpitäminen. - Varhaisnuorisotyön tavoittavuuden lisääminen. Mainonta kouluihin ja muualle. Sivu 7 / 20

8 - Varhaisnuorisotyön suunnittelu eri alueilla yhteistyössä lastenohjaajien kanssa. - Kehittämiskohteena yhteistyö diakonian perhetyön kanssa. Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi Varhaisnuorten kerhotoiminnan ylläpitäminen kerhonohjaajien avulla. - Säännölliset kerhonohjaajien tapaamiset ja kouluttaminen synttärien järjestäminen yhteistyössä lastenohjaajien kanssa. - Varhaisnuorten leirien/leiripäivien järjestäminen kesällä ja syksyllä. - Selvitellään varhaisnuorten osalta yhteistyömahdollisuuksia eri tahojen (kunta, koulu, partio) kanssa. - Varhaisnuorisotyön keskitetty suunnittelu nuorisotyönohjaajalle. - Materiaalihankintojen päivittäminen varhaisnuorisotyöhön sopivaksi. Tunnuslukuja: - Varhaisnuorten kerhoja 5 kpl - Kerholaisia: 40 kpl - Kerhonohjaajia: 7 kpl - Varhaisnuorten leirejä 2-3 kpl, leiriläisiä yhteensä 50 - Muiden tapahtumien kautta tavoitettavia 80 kpl Henkilötyöpanos: - Nuorisotyönohjaaja - Seurakuntapastori - Lastenohjaajat - Kanttori - Diakoni - Seurakuntasihteeri Varhaisnuorisotyön toimintatavat ja toiminnan sisältö: 10-synttärit Seurakunnan alueella 10 vuotta täyttäville järjestetään yhteinen juhla sekä Vahdon että Ruskon alueella asuville. Ohjelmaan ja toteutukseen panoksensa antavat luottamushenkilöt ja työntekijät. Tapahtumista vastaavat lastenohjaajat yhteistyössä nuorisotyönohjaajan kanssa. Sivu 8 / 20

9 Kerhotoiminta Seurakunta tarjoaa varhaisnuorille viikoittaista kerhotoimintaa. Kerhoja ohjaavat lastenohjaajat sekä koulutetut kerhonohjaajat. Vuonna 2008 aloitettua rovastikunnallista yhteistyötä kerhonohjaajakoulutuksessa jatketaan. Kerhonohjaajien koulutukseen kuuluvat säännölliset kerhonohjaajatapaamiset n. kerran kuussa, koulutusviikonloppu ja päivä sekä hiippakunnallinen kerhonohjaajien koulutuspäivä. Leiritoiminta Varhaisnuorille järjestetään kesällä 1-2 leiriä ja syksyllä syyslomalla leiri tai leiripäivät. Tämän lisäksi voidaan osallistua hiippakunnalliseen, valtakunnalliseen tai vastaavaan leiriin sekä järjestetään perheretkiä. Varhaisnuorten leireistä vastaa nuorisotyönohjaaja. RIPPIKOULUTYÖ Rippikoulutyö koko seurakunnassa Rippikoulutyön tehtävänä on kirkon rippikoulusuunnitelma 2001:n mukaisesti olla osa kirkon jatkuvaa ja ihmisen koko eliniän kestävää kasteopetusta. Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Rippikoulun kantavat teemat Elämä, usko ja rukous läpäisevät koko rippikouluopetuksen. Tunnusluvut - Rippikouluun osallistuneita 100 kpl - Konfirmoituja 100 kpl - Rippikouluryhmiä 5 kpl Henkilötyöpanos - Seurakuntapastori - Kappalainen, Kirkkoherra - Nuorisotyönohjaaja - Kanttori - Diakoni - Seurakuntasihteeri Sivu 9 / 20

10 Rippikoulutyön toimintatavat ja toiminnan sisältö: Rippikouluja on viisi ryhmää: neljä leirimuotoista ja yksi iltarippikoulu. Leiririppikoulut rakentuvat alkutapaamisesta, leirimuotoisesta alkuviikonlopusta, jumalanpalvelusviikonlopusta, 7-8 päivän leiristä, seurakunnan toimintaan tutustumisesta itsenäisesti, ulkoläksyistä, konfirmaatioharjoituksesta sekä konfirmaatiosta. Lisäksi koko rippikouluikäluokka osallistuu yhteiseen Riparistarttiin. Hiihtolomalla toteutettavan leirin ohjelmassa on myös omakustanteista laskettelua. Leirit järjestetään Lokalahden Vasikkarissa, Mellilän Mustajärvellä ja Kuusamon kansanopistossa. Oppimateriaalina käytetään Raamattua sekä Katekismusvirsikirja yhdistelmää, jotka lahjoitetaan rippikoululaisille rippikoulun jälkeen. Rippikouluopetusta antavat viranhaltijat sekä leirityötä varten palkattu kesäteologi/nuorisotyönohjaajaopiskelija. Rippikouluista vastaa seurakuntapastori. NUORISOTYÖ Nuorisotyö koko seurakunnassa Nuorisotyön suunnittelun lähtökohtana on toiminta, jossa nuori: - kohtaa pyhän ja rakastavan Jumalan - kohtaa välittäviä ihmisiä. - saa olla oman ikäisensä ja oma itsensä. - saa tukea kasvulleen ihmisenä ja kristittynä. - kuuluu seurakuntaan, yhteisöön, jonka elämän ja toiminnan pohjana on usko Jumalaan Tavoitteet: - Seurakunnan nuorisotyön tavoittavuuden kehittäminen - Seurakunnan nuorisotyön kynnyksen madaltaminen - Osallisuuden ja osallistumisen vahvistaminen - Yhteisen kasvatuskumppanuuden löytäminen kunnan, koulun, vanhempien ja järjestöjen kanssa Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi Isoskoulutuksen jatkaminen ja kehittäminen Sivu 10 / 20

11 - Nuorille suunnattujen jumalanpalvelusten kehittäminen yhteistyössä nuorten kanssa - Toimivien alueellisten toimintatapojen etsiminen - Nuorten vastuun lisääminen yhteisen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa Tunnuslukuja: - Isoskoulutettavia: 20 kpl - Nuorten iltoihin aktiivisesti osallistuvia: 10 kpl Henkilötyöpanos - Seurakuntapastori - Nuorisotyönohjaaja - Kanttori - Diakoni - Seurakuntasihteeri Nuorisotyön toimintatavat ja toiminnan sisältö: Nuortenillat Nuorteniltoja järjestetään keskiviikkoisin vuoroviikoin isoskoulutuksen kanssa Pilttipubissa. Nuorten illat ovat seurakunnan tavoitteellista ja hengellistä toimintaa. Nuorteniltoihin kuuluu työntekijän tai vapaaehtoisen johdolla ohjelmallinen osuus, vapaata oleskelua ja hartaushetki. Kerran kuussa torstaisin järjestetään erityisesti nuorille suunnattuja iltajumalanpalveluksia. Haasteena nuorten tavoittaminen ja teemallisten nuorteniltojen kehittäminen. Isoskoulutus Isoskoulutusta järjestetään rippikoulun käyneille ja konfirmoiduille nuorille. Tavoitteena on kouluttaa vastuuntuntoisia pienryhmänohjaajia rippikouluja varten. Isoskoulutus on samalla myös kasvatusta seurakuntaelämään ja rukoukseen. Koulutus koostuu iltatapaamisista ja kahdesta viikonlopusta. Isosten tietoa kristinopista syvennetään ja heille opetetaan ihmissuhde- ryhmänohjaus ja ensiaputaitoja. Myös vanhempien isosten jatkokoulutukseen kiinnitetään huomiota. Niin sanottujen Mega-isosten, eli yli 18-vuotiaiden apuohjaajien koulutukseen panostetaan. Sivu 11 / 20

12 Hengis Nuorten vapaamuotoinen illanvietto Pilttipubissa, jossa vastuu ja hartauden pitovuoro on etukäteen sovitulla nuorella. Hengiksen tavoitteena on madaltaa kynnystä seurakunnan toimintaan ja antaa vanhemmille nuorille mahdollisuutta kantaa vastuuta. Vapaamuotoinen ilta tarjoaa mahdollisuuden tutustumiseen sekä tilat yhdessä olemiseen. Muu toiminta Nuorille järjestetään säännöllisen viikkotoiminnan lisäksi ainakin yksi nuorten viikonloppuleiri, Adventtileiri. Lisäksi nuorten kanssa osallistutaan hengellisiin musiikkitapahtumiin: Ristirockiin Tampereella ja Maata Näkyvissä tapahtumaan Turussa. Syyskuussa 2012 osallistutaan Helsingissä järjestettävään Taizé-tapaamiseen. Yhteistyö - Kunnan nuorisotoimen kanssa tehdään yhteistyötä tiedotuksessa, koulupäivystyksissä, yökahviloissa, kerhoissa ja retkissä. - Rovastikunnallisessa yhteistyössä järjestetään kerhonohjaajakoulutusta, isoskoulutustapahtumia, retkiä ja tapaamisia. Viranhaltijat osallistuvat aktiivisesti rovastikunnallisiin nuoriso- ja varhaisnuorisotyön kokouksiin. - Ruskon Maunun partion kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Työntekijät vierailevat leireillä, tarjoavat suoritusmerkkikonsultointia ja ovat mukana järjestämässä partion kirkkopyhiä. Nuorisotyön ja partion yhteistoimintaa ja yhteistyötä kehitetään edelleen. Selvitetään myös mahdollisuutta järjestää leirejä yhteistyössä. Myös Vahdon Korvenkävijöiden kanssa tehdään yhteistyötä. KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ Koulu- ja oppilaitostyön tehtävänä on tukea koulujen uskonnollista ja kristillistä kasvatusta ja olla apuna kriisien kohtaamisessa. Tavoitteet - Koulujen ja seurakunnan yhteistyön kehittäminen edelleen - Seurakunnan työntekijöiden näkyvyyden lisääminen kouluissa Sivu 12 / 20

13 - Koululaisten mahdollisuuksien lisääminen seurakunnan työntekijöiden henkilökohtaiseen kohtaamiseen - Koulujen tukeminen kristillisessä kasvatuksessa Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi Päivänavauksien koordinoinnin kehittäminen - Koulupäivystystoiminnan jatkaminen yläkoululla - Vierailut koulujen uskontotunneilla - Yläkouluikäisille tytöille suunnattu ryhmä yhteistyössä kunnan nuorisotyön ja koulun kanssa - Muut koulun ja kunnan kanssa toteutettavat yhteistyöprojektit - Koulujumalanpalvelusten valmistelu yhteistyössä koulujen kanssa Tunnuslukuja: - Koulujumalanpalveluksiin osallistuneita 600 kpl - Koulupäivystyksessä kohdattuja 30 kpl - Kouluja alueella 5 kpl Henkilötyöpanos - Seurakuntapastori - Nuorisotyönohjaaja - Kappalainen - Kirkkoherra - Kanttori - Diakoni - Seurakuntamestari Koulu- ja oppilaitostyön toimintatavat ja toiminnan sisältö: Aamunavaukset - Aamunavauksia pidetään kaikilla alakouluilla kerran kuussa. Maunun koulu on varannut seurakunnalle aamunavausvuoron kerran kuussa kuun viimeisenä maanataina. Koulupäivystys - Maunun koululla pidettävä seurakunnan työntekijän päivystystä jatkoa selvitetään. Sivu 13 / 20

14 Koulujumalanpalvelukset - Koulujen kanssa järjestetään yhteistyössä jumalanpalveluksia pääsiäisenä, keväällä ja ennen joulua. PäIVÄKERHO- JA PERHEKERHOT SEKÄ MUU LAPSI- JA PERHETYÖ Ruskon päiväkerho Syksyllä lapsimäärä on laskenut viime keväästä. Kaikki halukkaat 3-vuotiaat olemme integroineet sekaryhmiin. Ryhmäkoot ovat tästä johtuen pienempiä. Kerholaiset ovat 3 5-vuotiaita. Kerhot kokoontuvat kaksi kertaa viikossa 2.5 tuntia kerrallaan. Lapsia on yhteensä n. 30 lasta. Tavoitteet kerhossa: - Lapsi oppii kristillisiä arvoja ja oppeja, sekä ryhmässä toimimista. Perheiden kanssa aiomme läheiseen yhteistyöhön, jotta perheiden olisi helpompi lähestyä meitä ohjaajia iloissa ja suruissa. Päiväkerhon kauden alussa järjestämme uusille päiväkerholaisille sekä heidän vanhemmille tutustumisillan. Yhteisesti pidämme vuoden aikana askartelu-, laulu- ja ynnä muita iltoja. Suunnittelemme ja toteutamme perhekirkon 2-3 kertaa vuoden aikana. Yhteistyö kunnan päivähoidon kanssa jatkuu. - Kutsumme päivähoidon väen Pienten lasten kevät-, syys- ja joulukirkkoon, sekä pääsiäishartauteen. Käymme sopimuksesta päiväkodeissa pitämässä pieniä uskontohetkiä. Pikkuväki-lehti toimitetaan edelleen päiväkoteihin. Päivähoidonjohtajan kanssa on suunnitteilla jonkin näköinen yhteistyö. Osallistumme lastenohjaajien Rovastikunnallisiin ja Hiippakunnallisiin neuvottelupäiviin, sekä Turun Kristillisen opiston Startti-päiviin. Sivu 14 / 20

15 Ruskon perhekerho Perhekerho kokoontuu kerran viikossa, perjantaisin klo Tällä hetkellä kerhon kirjoissa on n.39 äitiä ja n.48 lasta. Keskimäärin heitä kokoontuu noin 12 äitiä tai lasta hoitavaa aikuista ja heidän lapsensa. Perhekerhomme tavoitteet: - On tukea vanhempia ja heidän perhettään kristillisessä kasvatuksessa. Onhan perhekerho ensimmäinen väylä, jossa seurakunta pystyy tukemaan tässä asiassa. Saada seurakunnan kynnys matalaksi, jotta perheiden olisi helppo tulla ja tutustua ohjaajiin, toisiin vanhempiin ja lapsiin. Toimia perheiden kohtaamis - ja latautumispaikkana. Kerhossa tarjoilemme kahvia, teetä, mehua, leipää ja pipareita. Ensi vuonna toteutamme äideille virkistäytymisillan, sekä menemme kevät- ja syysretkelle. Vahdon kappeliseurakunnan lapsi-perhetyö Vahdon kappeliseurakunnan väkirakenne ja sen muuttuminen edellyttää toiminnan jatkuvaa ja kasvavaa suuntaamista lapsiin ja lapsiperheisiin. Vahdon päiväkerho Päiväkerho on seurakunnan kasteopetusta ja tukee samalla kodin kasvatustyötä. Se antaa virikkeitä lapsen koko persoonallisuuden kehittymiseen. Päiväohjelmaan sisältyy kynttilähetki, jossa pohditaan elämän pieniä ja suuria ihmeitä kristillisen arvopohjan mukaisesti sekä liikuntaa, kädentaitoja, ohjattua ja vapaata leikkiä, musiikkia ja satuhetkiä. Kerhoaikana nautitaan yhdessä kotoa tuotu välipala. Kerhoryhmiä on kaksi, 4-6 -vuotiaille. Ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa kolme tuntia kerralla. Kolmevuotiaille on oma ryhmä kerran viikossa kaksi tuntia kerralla. Isompien ryhmään voidaan ottaa myös kolmevuotiaita, jos on tilaa. (Kerholaisia syksyllä 2011 yhteensä 37 lasta). Sivu 15 / 20

16 Kerhokautena järjestetään: - Kevät- ja joulujuhlat, askarteluillat pääsiäisen aikaan, samoin jouluna. - Lasten kirkkokonsertteja, koko perheen päiväretkiä, tapahtumia Paulanpuistossa. - Perhekirkkoja. - Päivähoidon lapsille järjestetään muutamia yhteisiä tilaisuuksia päiväkerholaisten kanssa. Lastenohjaaja - osallistuu lastenohjaajien Rovastikunnallisiin ja hiippakunnallisiin neuvottelu- ja koulutuspäiviin sekä Turun kristillisen opiston Startti päiviin. - sekä kerhotyöhön liittyviin muihin koulutustapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. - Osallistuu Ruskolla tapahtuvaan 10-synttäri järjestelyihin ja muihin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. Vahdon perhekerho Perhekerho on lasten ja aikuisten yhteinen kohtaamispaikka seurakunnassa. Lapsen oma aikuinen huolehtii hänestä kerhossa. Perhekerho kokoontuu kaksi kertaa viikossa, maanantai iltapäivisin klo sekä torstai aamupäivisin klo Maanantain kerhossa on käynyt keskimäärin 6 äitiä ja 10 lasta, torstaisin lapsia n. 30 ja äitejä ja isiä n 18. Torstaisin tarjolla aamupuuroa ja kahvi/tee/mehu. Maanantaisin kahvi/tee/mehu tarjoilu. Aikuisille järjestetään teatterimatka sekä muutama ohjelmallinen ilta vanhemmille yhdessäolon merkeissä. Kutsutaan srk:n työntekijöitä ja muitakin vieraita eri yhteisöistä (esim. Martat) Sivu 16 / 20

17 Vahdon kappeliseurakunnan lapsi-ja perhetyön tukiryhmä Lapsi- ja perhetyön tukiryhmän tarkoituksena on tukea Kappelin alueen lapsiperheiden arkea ja tarjota heille tapaamisia muiden lasiperheiden kanssa. Tutustuttaa heitä seurakunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin, viettää aikaa yhdessä oman perheen ja muiden samanlaisessa elämän tilanteessa olevien perheiden kanssa. Tukiryhmä järjestää mm.: - Perheleirejä järjestetään kaksi leiriä kappelin alueen perheille, tavoitteena lähialueen perheiden tutustuminen toisiinsa. - Äideille, omia iltoja muutama vuoden aikana - Teatteri-ilta vanhemmille - Ulkoilutapahtumia perheille - Isille ja lapsille yhteinen pelailu-ilta - Lasten teatteria/musiikkia vierailijoiden toteuttamana/esittämänä Mukaan kutsutaan myös päivähoidon väki sekä mahdollisesti koulu 1-2 luokkalaiset. - Vaihtotori (vaatteita, leluja, muuta) - 5 papeista - musiikkitilaisuus koululaisille - Nenäpäivätempaus syksyllä - Iltaperhekerho työssäkäyville perheille. - Tiivistetään yhteistyötä MLL:n ja vanhempainyhdistyksen kanssa - Perheiden ilta ja parisuhdeilta, joissa osallistutaan järjestelyihin tai ollaan järjestäjinä. Lapsi- ja perhetyön tukiryhmä voi lisäksi toteuttaa kappeliseurakunnan perheiden esittämiä toiveita mahdollisuuksien mukaan. LÄHETYSTYÖ JA L-MARKET Tukiryhmän kokouksia 6-7/vuosi Osallistumiset rovastikunnan lähetystoimikunnan kokouksiin ja arkkihiippakunnan lähetysseminaariin Osallistumiset koulutuksiin Sivu 17 / 20

18 Osallistumiset SLS:n ja Sleyn vuosikokouksiin Metsäkirkko Kullavuorella helatorstaina/kahvitus L-Marketin toiminta/avoinna 3 päivänä viikossa/vapaaehtoistyöntekijöitä n L-Marketin syntymäpäivät L-Marketin vapaaehtoistyöntekijöiden retki toukokuussa Yhteydet nimikkolähetteihin/pirjo Niemelä, Marjo ja John Brownie, Mika ja Hanna-Leena Piittala Nimikkolähettien vierailut Äiti Teresa -peittopiirit Ruskolla ja Vahdolla o Diakonian kautta srk:n 90 vuotta täyttäville torkkupeitot o Nuttuja neulotaan Etiopiaan Porkkanamarkkinat Nenäpäivätapahtuma Ruskolla Kirkkokahvituksia ja kohtaamispaikan kahvituksia Joulumyyjäiset Vahdolla ja Ruskolla Laulava joulukortti Kalenteri v, 2012 Lähetysjärjestöjen lähettämän postin lähetyssihteeri toimittaa kokouksiin, peittopiireihin sekä kohtaamispaikalle MUSIIKKITYÖ Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää kirkkomusiikin monipuolista käyttöä seurakunnan toiminnassa sekä tarjota kaikille ikäluokille mahdollisuus aktiiviseen musiikin harrastamiseen (mm. kuorot, yhtyeet). Painopistealueita ovat: - Musiikkikasvatus (päiväkerhot, rippikoulu, kuorotoiminta, konsertit) - Yhteistyö paikkakuntien koulujen kanssa - Jumalanpalvelusten ja toimitusten musiikki. Tavoitteena on lisätä musiikkiryhmien käyttöä jumalanpalveluksissa. Sivu 18 / 20

19 Kirkkoneuvostossa ei saanut hyväksyntää: - Säännöllisen konserttitoiminnan järjestäminen - Konserttisarjan luominen Ruskon kirkkoon Kuorotoiminta - Lapsikuorot Laululinnut, Pilke ja Tuike, Arietta, Virsiryhmä, Kirkkokuoro Monte Rusko, Luminos ja Hopeakuoro - Lapsikuorojen toiminta on kuoroharrastuksen alkeiskasvatusta. Kuorot esiintyvät perhekirkkojen ja erilaisten lastentapahtumien yhteydessä sekä konserteissa itsenäisesti ja yhdessä muiden kuorojen kanssa. - Kirkkokuoron päätehtävänä on toimia liturgisena kuorona jumalanpalveluksissa. Kuoro konsertoi sekä yksin, että muiden kuorojen kanssa 2-3 kertaa vuodessa, sekä tekee laitosvierailuja. - Luminos on lauluyhtye, jossa laulaa ruskolaisia ja myös muilta paikkakunnilta tulevia. Kuoroa johtaa musiikkityöntekijä Sauli Hannuksela - Hopeakuoro toimii Ruskolla - Arietta, Tuike, Virsiryhmä ja kokoontuvat Vahdolla Margit Muurisen johdolla. Musiikkikasvatus - Rippikoulutunnit; kouluvierailut; lastenohjaajien, kerhonohjaajien, pyhäkoulunopettajien, rippikoulun isosten ja perhekerhojen ohjaajien opettaminen - Musiikin varhaiskasvatus tapahtuu päiväkerhoissa ja lapsikuoroissa. - Rippikoulujen musiikintunneista yksi pidetään kirkossa tai seurakunnan muissa tiloissa (urut ja urkumusiikki) ja muut leireillä. - Kouluvierailuja tehdään vuoden aikana pyydettäessä. - Lastenohjaajien, kerhonohjaajien, pyhäkoulunopettajien, rippikoulun isosten, ja perhekerhojen ohjaajien musiikinopetus tapahtuu kunkin ryhmän muiden koulutustapahtumien yhteydessä. Konsertit - konsertteja pyritään järjestämään budjetin puitteissa Yhteistyöverkostot Sivu 19 / 20

20 - jatketaan ja kehitetään yhteistyötä paikkakunnan kulttuuritoimen, kuorojen, muusikoiden ja päivähoidon sekä nuoriso- ja koulutoimen kanssa Työn kehittäminen - osallistuminen koulutuksiin ja neuvottelupäiville - töiden organisointi niin, että omalle valmistautumiselle ja harjoittelulle jää riittävästi aikaa Tiimityöskentely - kanttoreiden ja pappien palaverit - kanttoreiden yhteiset palaverit - jumalanpalvelusten, erilaisten tapahtumien ja toimintojen suunnittelu eri työntekijöiden kesken Tiedotus - kotisivujen päivitys, seurakuntauutiset ja paikallislehti Resurssit - kanttori ja musiikkityöntekijä - lapsikuoronohjaaja (sivutoiminen, palkkioperusteinen) - kirkot ja seurakuntatalot - urut, flyygelit, pianot, bändisoittimet Sivu 20 / 20

RUSKON SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011

RUSKON SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 Ruskon seurakunnan toimintasuunnitelma 2011 Ruskon seurakunta astuu laajentuneena seurakuntana kolmanteen toimintavuoteensa. Vuonna 2009 tapahtuneen seurakuntaliitoksen jälkeen on totuteltu uutta tilannetta

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

AAMURUSKO Ruskon seurakunnan tiedotuslehti Marras- ja joulukuu 2014 www.ruskonseurakunta.fi

AAMURUSKO Ruskon seurakunnan tiedotuslehti Marras- ja joulukuu 2014 www.ruskonseurakunta.fi AAMURUSKO Ruskon seurakunnan tiedotuslehti Marras- ja joulukuu 2014 www.ruskonseurakunta.fi S-Market Rusko, osoite (Myllymäentie 2), 31.10.2014 kello 15.00 19.00. Seurakuntavaalit ovat toistaiseksi ainoa

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2015 PERHEMESSUT 6.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 13.9. Martin srk-keskuksessa klo 15.00 20.9

Lisätiedot

AAMURUSKO Ruskon seurakunnan tiedotuslehti Syys- ja lokakuu 2012 www.ruskonseurakunta.fi

AAMURUSKO Ruskon seurakunnan tiedotuslehti Syys- ja lokakuu 2012 www.ruskonseurakunta.fi AAMURUSKO Ruskon seurakunnan tiedotuslehti Syys- ja lokakuu 2012 www.ruskonseurakunta.fi Saan olla reilusti kristitty ja kertoa vakaumuksestani. Ennen kaikkea, kirkon suuri aarre, evankeliumi, on jokaisen

Lisätiedot

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2015 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 13.9. Hauho-päivän messu, liturgia ja saarna Tapani Vanhanen, kanttori Taina Kujanen. Mukana Hauhon kirkkokuoro ja vieraita

Lisätiedot

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta I) Hyvinvointityön paikka kirkon elämässä - teologinen näkökulma II) Paikallisseurakunnan toiminta

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019 2020 JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

seurakuntapastori, sihteeri

seurakuntapastori, sihteeri LAUKAAN SEURAKUNTA KASVATUSTYÖN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Aika: 07.05.2014 klo 16.30, tarjoilu 16.00 alkaen Paikka: Vihtavuoren kappelin yläkerta Jäsenet: Paakkinen Arja puheenjohtaja Ek Terhi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet

Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet Vanhemmuuden ja parisuhteen tukemisessa pitkät perinteet. Jo 70-luvulta asti järjestetty ennaltaehkäisevää kurssitoimintaa Seurakunnat paikallisesti

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen.

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen. Raskausajan valmennukset Suuhygienistin ja fysioterapeutin valmennus Suuhygienisti ohjaa suun hyvinvointiin liittyvistä asioista. Fysioterapeutin valmennuksessa opastetaan ergonomiasta, raskausajan liikunnasta

Lisätiedot

lapset - nuoret - perheet

lapset - nuoret - perheet lapset - nuoret - perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2013 1 PERHEMESSUT 01.9. Koululaisten kirkkopyhä Hyvinkään kirkko klo 10 15.9. Perhemessu Martin srk-talo klo 15 29.9. Mikkelinpäivän perhemessu

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa 2015 1 PERHEMESSUT 25.1. Hyvinkään kirkossa klo 10 8.3. Martin srk-talossa klo 15 15.3. Vehkojan srk-keskuksessa klo 11. Perhebrunssi klo 9.30 alk. 29.3.

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa ANNA AIKAASI VAIKKA VAIN TUNNIKSI KERRALLAAN Vihdin seurakunnassa on monipuoliset mahdollisuudet osallistua vapaaehtoistoimintaan. Voit tulla esim. mummiystäväksi

Lisätiedot

AAMURUSKO Ruskon seurakunnan tiedotuslehti Marras- ja joulukuu 2015 www.ruskonseurakunta.fi

AAMURUSKO Ruskon seurakunnan tiedotuslehti Marras- ja joulukuu 2015 www.ruskonseurakunta.fi AAMURUSKO Ruskon seurakunnan tiedotuslehti Marras- ja joulukuu 2015 www.ruskonseurakunta.fi HYVÄÄ JOULUA! Elämme hyvin sekavaa aikaa maailmassa. Jatkuvasti pulpahtaa uusia vaikeita asioita. Sodat ja kasvava

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa kevät 2016 1 PERHEMESSUT 17.1. Vehkojalla klo 11.00 Perhebrunssi klo 9.30 alk. 24.1. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (rippikoulusunnuntai) 31.1. Vauvakirkko

Lisätiedot

DIAKONIA kuuluu kirkon perustehtäviin. Se perustuu kristinuskon ajatukseen, että jokainen ihminen on lähimmäisemme ja lähimmäistä tulee auttaa.

DIAKONIA kuuluu kirkon perustehtäviin. Se perustuu kristinuskon ajatukseen, että jokainen ihminen on lähimmäisemme ja lähimmäistä tulee auttaa. DIAKONIATYÖN syksy 2015 DIAKONIA kuuluu kirkon perustehtäviin. Se perustuu kristinuskon ajatukseen, että jokainen ihminen on lähimmäisemme ja lähimmäistä tulee auttaa. Diakonia toteuttaa ja kutsuu toteuttamaan

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Pyhämaan Kappeliseurakunta Kappelityöryhmä Muistio 3/2016

Pyhämaan Kappeliseurakunta Kappelityöryhmä Muistio 3/2016 Pyhämaan Kappeliseurakunta Kappelityöryhmä Muistio 3/2016 Kappelityöryhmän kokous 10.9.2016 klo 19 Pyhämaan Seurakuntakoti Läsnä: Laiho-Virtanen, Lilja Kappelineuvoston jäsen /puheenjohtaja paikalla Sjöblom,

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri.

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri. 206 KÄLVIÄN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 026101 SEURAKUNTANEUVOSTO Johtaa kirkkolainsäädännön mukaisesti seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää ja toimia seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi

Lisätiedot

R I P P I K O U L U T. R I P P I K O U L U T Euran seurakunnassa

R I P P I K O U L U T. R I P P I K O U L U T Euran seurakunnassa R I P P I K O U L U T R I P P I K O U L U T Euran seurakunnassa YLEISTÄ RIPPIKOULUSTA Miksi rippikoulu? Kun sinut noin viisitoista vuotta sitten kastettiin saivat vanhempasi, kummisi ja seurakunta tehtäväkseen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2016 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 11.9. Messu, liturgia Tapani Vanhanen, saarna Katja Verho, kanttori Taina Kujanen. 18.9. Messu, metsästäjien kirkkopyhä,

Lisätiedot

KOTISEURAKUNTA. - yhteinen tehtävämme. Kontiolahden seurakunnan strategia KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA

KOTISEURAKUNTA. - yhteinen tehtävämme. Kontiolahden seurakunnan strategia KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA KOTI - yhteinen tehtävämme Kontiolahden seurakunnan strategia 2017-2020 ARVOMME Usko Yhteys Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta Jo 500 vuotta jatkunut luterilainen reformaatio on muokannut kirkkoamme

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Maarian seurakunta A.D. 2012 Maarian seurakunta on laaja ja monimuotoinen. Seurakuntamme työtä tehdään neljällä alueella: etelässä, lännessä, idässä ja pohjoisessa.

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunnassa

Tikkurilan seurakunnassa Aika tehdä hyvää! V a paaehtoistoi minta Tikkurilan seurakunnassa Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista seurakuntalaisten työtä, joka antaa

Lisätiedot

http://www.jokioinen.fi/fi/harrastajat/seurakunta

http://www.jokioinen.fi/fi/harrastajat/seurakunta JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄT 2015 http://www.jokioinen.fi/fi/harrastajat/seurakunta JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄTOHJELMA 2015 JUMALANPALVELUS klo 10 sunnuntaisin. Ehtoollinen useimmissa jumalanpalveluksissa.

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA KESÄ 2015

LAMMIN SEURAKUNTA KESÄ 2015 LAMMIN SEURAKUNTA KESÄ 2015 JUMALANPALVELUKSET Jumalanpalvelukset Lammin kirkossa joka sunnuntai klo 10 su 31.5. klo 10 su 7.6. klo 10 su 14.6. klo 10 la 20.6. klo 10 su 21.6. klo 18 su 19.7. klo 10 su

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Sinä kannat. - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta.

Sinä kannat. - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta. Sinä kannat - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta.fi MIKÄ TAI KUKA ON SEURAKUNTA? En yksin minä etkä yksin sinäkään,

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja LAPSI ON OSALLINEN Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja KIRKON VARHAISKASVATUS ON Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta Kasvatus- ja kastekumppanuutta

Lisätiedot

RIISTAVEDEN ALUESEURAKUNTA KEVÄT 2015 TOIMINTA. Lapset. Päiväkerhot maanantaisin, klo 9-11.30 ja klo 13-16 seurakuntatalossa.

RIISTAVEDEN ALUESEURAKUNTA KEVÄT 2015 TOIMINTA. Lapset. Päiväkerhot maanantaisin, klo 9-11.30 ja klo 13-16 seurakuntatalossa. TOIMINTA Lapset Päiväkerhot maanantaisin, klo 9-11.30 ja klo 13-16 seurakuntatalossa. Perhekerho tiistaisin, alkaen 14.1., viikolla 3. klo 9.30 seurakuntatalossa. RIISTAVEDEN ALUESEURAKUNTA KEVÄT 2015

Lisätiedot

SISÄLLYS& Vuosikertomuksen)toimitus:)Karoliina)Vidgrén) ) ) Kiitos, että johdatat minua, viet eteenpäin, näytät suunnan.

SISÄLLYS& Vuosikertomuksen)toimitus:)Karoliina)Vidgrén) ) ) Kiitos, että johdatat minua, viet eteenpäin, näytät suunnan. Vuosikertomus 2014 SISÄLLYS& KIRKKOHERRANTERVEHDYS 3 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 4 KIRKKOHERRANVIRASTO 4 VIESTINTÄ 5 KIRKONPALVELUSKUNTA 5 KIRKKOMUSIIKKI 6 KASVATUS Lapset 6>7 Varhaisnuoretjanuoret 8 JULISTUSJAPALVELU

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2017 PERHEMESSUT 6.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 3.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 JUMALANPALVELUKSET Su 30.11.2014 klo 10 Adventin messu Lammin kirkossa klo 18 Adventtihartaus Evolla Pitkäniemenjärven Tuulenpesällä (opastus Evokeskukselta)

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Hakunilan seurakunnan vapaaehtoistoiminta

Hakunilan seurakunnan vapaaehtoistoiminta Hakunilan seurakunnan vapaaehtoistoiminta HYVÄN TEKIJÖITÄ KAIVATAAN - pienikin teko on tärkeä! Mitä sinä voisit tehdä? Iltapäiväkerho toimia mummona tai vaarina Pyhän Annan lastenkirkolla Pyhän Annan lastenkirkon

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

AAMURUSKO Ruskon seurakunnan tiedotuslehti Marras- ja joulukuu 2013 www.ruskonseurakunta.fi

AAMURUSKO Ruskon seurakunnan tiedotuslehti Marras- ja joulukuu 2013 www.ruskonseurakunta.fi AAMURUSKO Ruskon seurakunnan tiedotuslehti Marras- ja joulukuu 2013 www.ruskonseurakunta.fi seuraavaa: Missä Sinut otetaan iloisesti ja sydämellisesti vastaan? Missä tarjotaan heti kahvia ja pullaa? Missä

Lisätiedot

Kohtaamisia? Toivon, että tänä syksynä voit kohdata Lopen seurakunnassa sekä ihania ja upeita ihmisiä, että itsensä Pyhän Jumalan.

Kohtaamisia? Toivon, että tänä syksynä voit kohdata Lopen seurakunnassa sekä ihania ja upeita ihmisiä, että itsensä Pyhän Jumalan. Syksy ja joulunaika 2013 Kohtaamisia? Seurakunnan toiminta on sitä, että ihmiset kohtaavat toisia ihmisiä. Näin tapahtuu seurakunnan tilaisuuksissa vauvasta vanhuksiin: perhekerhoissa, päiväkerhoissa,

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Jumalanpalvelukset. Oriveden seurakunta - Juupajoen kappeliseurakunta Joulunajan tapahtumat 2017

Jumalanpalvelukset. Oriveden seurakunta - Juupajoen kappeliseurakunta Joulunajan tapahtumat 2017 Oriveden seurakunta - Juupajoen kappeliseurakunta Joulunajan tapahtumat 2017 Jumalanpalvelukset 26.11. Messu - Oriveden kirkko klo 10 Messu - Eräjärven kirkko klo 13 Messu - Juupajoen kirkko klo 10 Sanajp

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

KOULULAISILLE! syksy 2015. kevät 2016

KOULULAISILLE! syksy 2015. kevät 2016 KOULULAISILLE! syksy 2015 & kevät 2016 Koululaisten kerhot kokoontuvat kirkonkylän seurakuntatalossa, Nummelan seurakuntakeskuksessa ja Ojakkalan kerhohuoneella. Kerhot muuttuvat syksystä alkaen jaksoihin,

Lisätiedot

Anttila Mika-Olli Järvinen Hanna Saari Ullla-Maija

Anttila Mika-Olli Järvinen Hanna Saari Ullla-Maija LAUKAAN SEURAKUNTA KASVATUSTYÖN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Aika: 03.02.2016 klo 17.00, tarjoilu 16.30 alkaen Paikka: Laukaan seurakuntatalon kokoushuone Jäsenet: Lehto Ari puheenjohtaja Ek Terhi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020

KURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020 KURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020 Hyväksytty Kurikan kirkkovaltuuston kokouksessa 29.5.2012 2 JOHDANTO Jurvan ja Kurikan seurakuntaliitos toteutui 1.1.2009. Kaksi ensimmäistä vuotta kului liitoksesta

Lisätiedot

VISIO: Lapsiperheiden tukeminen kasteopetuksessa ja kristillisten arvojen läsnäolo perheiden arjessa ja juhlassa.

VISIO: Lapsiperheiden tukeminen kasteopetuksessa ja kristillisten arvojen läsnäolo perheiden arjessa ja juhlassa. VISIO: Lapsiperheiden tukeminen kasteopetuksessa ja kristillisten arvojen läsnäolo perheiden arjessa ja juhlassa. Päiväkerhot Pyhäkoulu Avoin Päiväkerho Tupatoiminta Perhemessut ja sunnuntaitoiminta Päivähoitoyhteistyö

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVIO YLEISTÄ

VUODEN 2012 TALOUSARVIO YLEISTÄ VUODEN 2012 TALOUSARVIO YLEISTÄ Alijäämä kasvaa vuoden 2011 ennustetusta alijäämästä n. 55.000 :sta (TA11 80.000 ) 120.000 :on eli 65.000 (118 %) Myös vuosikate (tulorahoitus) jää negatiiviseksi n. 40.000

Lisätiedot

SEURAKUNTALAISET MUUTOKSEN TOTEUTTAJINA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ MARIKA NÄRHI JA ANNA MARIA SILJANDER

SEURAKUNTALAISET MUUTOKSEN TOTEUTTAJINA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ MARIKA NÄRHI JA ANNA MARIA SILJANDER SEURAKUNTALAISET MUUTOKSEN TOTEUTTAJINA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ 23.9.2017 MARIKA NÄRHI JA ANNA MARIA SILJANDER TULEVAISUUSKOMITEAN KANNANOTTO 4: Seurakuntalaiset ovat seurakunta, eivät seurakunnan

Lisätiedot

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Tule mukaan kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Diakonissa, sairaanhoitaja (AMK) Johanna Saapunki Työpaikka: Kuusamon seurakunta Työtehtävät: perusdiakonia, kehitysvammatyö Mikä on parasta työssä?

Lisätiedot

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 TOIMINTA-AJATUS Varpaisjärven seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa, jakaa sakramentteja, kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu Draamallinen messu Uskelan kirkossa pe 11.12. klo 18 talvileiri, laskettelu la 12.12. klo 18 päiväripari Tästä

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa kevät 2017 PERHEMESSUT 15.1. Vehkojan srk-keskuksessa klo 11.00, perhebrunssi klo 9.30 alk. 19.3. Vehkojan srk-keskuksessa klo 11.00, Perhebrunssi klo 9.30

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus Draamallinen messu Uskelan kirkossa pe 11.12. klo 18 Naarila 3, Kesä-Angelat, Juvankoski, Vaellus, Purjehdus

Lisätiedot

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 TERVEISIÄ VARTIOKYLÄN SEURAKUNNASTA: Palvelemme sinua elämäsi monenlaisissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan! Kirkkoherranvirastomme palvelee osoitteessa

Lisätiedot

Päiväohjelma 7.30 Aamupala 8.00 Harjoitukset 10.00 2x oppitunti (kaksoistunti tai 10-10.40/10.45-11.20) 11.30 Ryhmäkeskustelu 11.

Päiväohjelma 7.30 Aamupala 8.00 Harjoitukset 10.00 2x oppitunti (kaksoistunti tai 10-10.40/10.45-11.20) 11.30 Ryhmäkeskustelu 11. Päiväohjelma 10.00 2x oppitunti (kaksoistunti tai 10-10.40/10.45-11.20) 11.30 Ryhmäkeskustelu 11.55 Kokoontuminen luokkaan ja ruokalaulu 12.00 Lounas 13.40 2x oppitunti (kaksoistunti tai 13.40-14.20/14.25-15)

Lisätiedot

Uralin rovastikunta, Birskin seurakunta, Venäjä

Uralin rovastikunta, Birskin seurakunta, Venäjä 1 Uralin rovastikunta, Birskin seurakunta, Venäjä Kumppani: Inkerin kirkko Hankkeen kuvaus Lasten ja nuorten leiri päättyi jumalanpalveluksella ja lopussa jokainen sai muistoksi leirin aikana tehdyn valokuvakalenterin.

Lisätiedot

Pyhämaan Kappeliseurakunta Kappelityöryhmä Muistio 1/2015. Kappelineuvoston jäsen /puheenjohtaja paikalla Mira Johtela kappelineuvoston jäsen paikalla

Pyhämaan Kappeliseurakunta Kappelityöryhmä Muistio 1/2015. Kappelineuvoston jäsen /puheenjohtaja paikalla Mira Johtela kappelineuvoston jäsen paikalla Pyhämaan Kappeliseurakunta Kappelityöryhmä Muistio 1/2015 Kappelityöryhmän kokous 5.3.2015 klo 17.30 Pyhämaan Seurakuntakoti Lilja Laiho-Virtanen Kappelineuvoston jäsen /puheenjohtaja Mira Johtela kappelineuvoston

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 5.5.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 5.5.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 NEUVOSTO 5.5.2015 NEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 5.5.2015 klo 17.00 18.50 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Helistekangas Laura Huoponen

Lisätiedot

HAUHON SEURAKUNTA SYKSY

HAUHON SEURAKUNTA SYKSY HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2017 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 17.9. Sanajumalanpalvelus, liturgia ja saarna Katja Verho, kanttori Päivi Ikäheimonen. 24.9. Eräkirkko Sappeen juhlakodalla

Lisätiedot

KELLOKOSKEN PERHEKESKUS IKIOMA. Taustalla Tuulas-hanke Toiminta alkanut elokuussa 2007 Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman uusissa tiloissa

KELLOKOSKEN PERHEKESKUS IKIOMA. Taustalla Tuulas-hanke Toiminta alkanut elokuussa 2007 Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman uusissa tiloissa KELLOKOSKEN PERHEKESKUS IKIOMA Taustalla Tuulas-hanke Toiminta alkanut elokuussa 2007 Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman uusissa tiloissa TYÖNTEKIJÄT Hankerahoituksella palkatut työntekijät: IKIOMASSA

Lisätiedot

VAHVAT JUURET, KANTAVAT SIIVET. - Kirkon lastenohjaajan ammatilliset arvot ja etiikka

VAHVAT JUURET, KANTAVAT SIIVET. - Kirkon lastenohjaajan ammatilliset arvot ja etiikka VAHVAT JUURET, KANTAVAT SIIVET - Kirkon lastenohjaajan ammatilliset arvot ja etiikka Lastenohjaajan arvot Lastenohjaajan arvojen perusta on kristillinen ihmiskäsitys ja rakastava Jumala. tyon taustaa Lastenohjaajan

Lisätiedot

Tulevaisuusasiakirja

Tulevaisuusasiakirja Tulevaisuusasiakirja 2017 2021 - - 1 Leppävaaran seurakunnan tulevaisuusasiakirja 2017 2021 Espoon seurakuntien toiminta-ajatus, arvot ja visio Toiminta-ajatus: Espoon seurakuntien toiminnan perustana

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄT 2017 SEURAKUNNAN NETTISIVUT LÖYDÄT OSOITTEESTA: http://www.jokioistenseurakunta.fi JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄTOHJELMA 2017 JUMALANPALVELUS klo 10 sunnuntaisin. Ehtoollinen

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyö SYKSY Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta.

Lapsi- ja perhetyö SYKSY Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta. Lapsi- ja perhetyö SYKSY 2016 Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta. Toimintamuodot Perhekerho Avoin päiväkerho Vauva- ja perhemuskarit Perheleiri

Lisätiedot

Keskellä elämää LÖYTÖRETKIÄ MIKAELINSEURAKUNTAAN

Keskellä elämää LÖYTÖRETKIÄ MIKAELINSEURAKUNTAAN Keskellä elämää LÖYTÖRETKIÄ MIKAELINSEURAKUNTAAN Mikaelinseurakunta meidän Osallisuuden, lähimmäisenrakkauden ja aidon läsnäolon seurakunta Keskellä kylää sijaitseva Mikaelinkirkko näkyy kauas. Monet seurakuntalaiset

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 2 JUMALAN- PALVELUKSET JUMALANPALVELUKSET su 29.11. klo 10 klo 18 su 6.12. klo 11 su 13.12. klo 10 su 20.12. klo 10 to 24.12. klo 14 klo 15.30 klo 16.30 pe

Lisätiedot

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA VÄRTSILÄN TAPAHTUMAKALENTERI VÄRT SI LÄN KYL ÄT IEDO T E t alvi 2013 /20 14 www. vart sila.f i Värtsilän kirkossa tapahtuu! 04.12. klo 18 Jouluaskartelu perheille seurakuntakodilla. 08.12. klo 17-19 Myyjäiset

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Pidetään yhteyttä! voisi olla. Seurakunnasta löydät myös keskustelukumppanin, kun kaipaat toista ihmistä jakamaan elämäsi asioita.

Pidetään yhteyttä! voisi olla. Seurakunnasta löydät myös keskustelukumppanin, kun kaipaat toista ihmistä jakamaan elämäsi asioita. Pidetään yhteyttä! kirjoitettiin seurakuntamme strategiapaperin kanteen. Ajatuksena yhteyden pitäminen toinen toiseemme me tarvitsemme toisia ihmisiä ja toiset tarvitsevat meitä. Samalla ajatuksena yhteyden

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄT 2017 SEURAKUNNAN NETTISIVUT LÖYDÄT OSOITTEESTA: http://www.jokioistenseurakunta.fi JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄTOHJELMA 2017 JUMALANPALVELUS klo 10 sunnuntaisin. Ehtoollinen

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Jumalanpalvelukset Hauhon kirkossa klo 10

Jumalanpalvelukset Hauhon kirkossa klo 10 Hauhon seurakunta Kevät 2015 Jumalanpalvelukset Hauhon kirkossa klo 10 Su 1.2. Su 8.2. Su 15.2. Su 22.2. Su 1.3. Su 8.3. 3. sunnuntai ennen paastonaikaa liturgia Markku Nieminen, saarna Tapani Vanhanen,

Lisätiedot

AAMURUSKO Ruskon seurakunnan tiedotuslehti Maalis- ja huhtikuu 2011 www.ruskonseurakunta.fi

AAMURUSKO Ruskon seurakunnan tiedotuslehti Maalis- ja huhtikuu 2011 www.ruskonseurakunta.fi AAMURUSKO Ruskon seurakunnan tiedotuslehti Maalis- ja huhtikuu 2011 www.ruskonseurakunta.fi sotien aikana, pätevät edelleen: Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi,

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2012 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 29.4.2012 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi!

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Lapsiparkkiin ovat tervetulleita 0-6 vuotiaat lapset. Lapsiparkissa hoitajina toimivat perhetyöntekijät. Tee rauhassa ruokaostokset, piipahda vaatekaupassa

Lisätiedot