RUSKON SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUSKON SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012"

Transkriptio

1 RUSKON SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Ruskon seurakunta on osa maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa, joka välittää sanomaa armollisesta Jumalasta. Samalla se kutsuu ruskolaisia elämään seurakunnan yhteydessä ja kantamaan vastuuta lähimmäisistä ja luomakunnasta. Käytännössä Ruskon seurakunta julistaa Jumalan sanaa ja sakramentteja tunnustuksensa mukaan. Se tapahtuu monien työalojen ja toimintamuotojen kautta, jotka on esitelty tässä toimintasuunnitelmassa. Vuoden 2012 aikana tullaan Suomessa suunnittelemaan kuntarakenteen muutos. Kuntaministerin mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen. Sen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Tällä on vaikutusta myös seurakuntien rakenteisiin. Kirkossa ollaankin suunniteltu ns. rovastikuntamallia ja hiippakuntamallia vastaamaan mahdollisien suurkuntien haasteisiin. Vuosi 2012 on sekä kuntapuolella että kirkossa valmisteluaikaa. Tulevaa kehitystä on syytä tarkkailla ja olla aktiivinen suunnittelussa. Kuntarakenteen muutoksen lisäksi pitää olla valmis kohtaamaan myös tulevaisuuden taloudellinen tilanne. Kirkon talouden heikkeneminen vaatii reagoimista siihen suuntaan, että seurakunnat keskittyvät yhä enemmän siihen työhön, mitä varten ne ovat olemassa. Ruskon seurakunnassa tämä tarkoittaa yhä enemmän sitä, että kristillinen sanoma ja arvot ovat toimintamme perusta. Samalla kun tuemme kotien kristillistä elämää, olemme avoimia hengelliselle etsinnälle ja rohkaisemme löytämään toivoa uskosta. Ruskon seurakunnan toiminnan keskus on jumalanpalvelus ja siellä Herran Pyhä Ehtoollinen. Myös kaikki kirkolliset toimitukset ovat pieniä jumalanpalveluksia. Yhteen kokoontuva seurakunta on rukoileva yhteisö. Ruskon seurakunnalla on kaksi kaunista ja arvokasta kirkkoa, jossa on hyvä kokoontua. Kirkoissa on mahdollisuus levon ja rauhan kokemiseen. Myös muut seurakunnan kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa ja niitä on riittävästi, joten toimintaedellytykset ovat huippuluokkaa. Samoin seurakunnan virat ja toimet ovat täytetyt, joten työtä voidaan tehdä täysillä. Yhtenä tärkeänä painopisteenä on vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Johtokuntien muuttaminen toimiviksi tukiryhmiksi on saanut rohkaisevia alkuja. Näitä Sivu 1 / 20

2 tulee vahvistaa ja hoitaa. Kuuntelemme seurakuntalaisten toiveita ja otamme vastaan ideoita. Seurakunnan tärkeänä ja jatkuvana haasteena on tiedotus ja sen kehittäminen niin, että se palvelee mahdollisimman hyvin kaikkia. Kerran kahdessa kuukaudessa ilmestyvä Aamurusko, Turun Tienoon kirkolliset, Ruskolainen sekä internetin kotisivut tulevat olemaan tiedotuksen perusta vuonna Muotoja kehitetään jatkuvasti tehokkaampaan suuntaan. Ruskon seurakunnan toiminnan tulee olla vuonna 2012 sellaista, että jokainen ruskolainen löytäisi oman paikan jossain toimintamuodossa. Työn pitäisi olla sellaista, missä hyväksytään erilaisuus ja arvostetaan yksilöä. Ihmisen kohtaaminen tulee olla aitoa ja rehellistä. Seuraavassa on esitelty eri työalojen ja toimintamuotojen toimintasuunnitelmat erikseen. DIAKONIATYÖ Tehtävä Diakoniatyö perustuu kristilliseen rakkauteen. Sen tarkoituksena on tukea kaikenikäisiä avun tarpeessa olevia ihmisiä erilaisissa henkisissä, sosiaalisissa tai taloudellisissa tilanteissa. Diakoniatyö järjestää ryhmätoimintaa, tilaisuuksia, retkiä ja leirejä. Diakoniatyöntekijät kohtaavat ihmisiä myös yksilökohtaisesti kodeissa, vastaanotolla ja hoivayksiköissä. Resurssit Seurakunnan alueella diakoniatyössä toimii kaksi diakoniatyöntekijää: Anne Jaatinen työskentelee pääasiassa Ruskon alueella ja Maarit Hiltunen Vahdon alueella. Maarit Hiltunen tekee myös perhetyötä koko seurakunnan alueella. Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina diakoniatyöntekijöille ovat seurakunnan muut työalat, diakoniatyön ja perhetyön tukiryhmät, Naantalin rovastikunnan diakoniatyöntekijät, Ruskon kunnan/raision kaupungin terveys- ja sosiaalitoimi ja vapaaehtoisjärjestöt. Sivu 2 / 20

3 Toiminnalliset erityistavoitteet vuodelle 2012 Diakoniatyöntekijä on jatkossakin yhteydessä lapsiin, nuoriin, aikuisikäisiin ja ikäihmisiin. Tarkoituksena on jatkaa vertaistukitoimintaa perheille, joissa on kehitysvammainen perheenjäsen. Yhteistyötä Raision seurakunnan kehitysvammatyön kanssa lisätään edelleen. Yhteiskunnan kehityksen myötä omaishoitajien tukeminen on entistäkin tärkeämpää. Tästä syystä yhteistyötä Raision seurakunnan ja Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen omaishoitotyön kanssa kehitetään. Läheistään sureville on tullut tärkeäksi sururyhmä. Yksi ryhmä kevään aikana on ollut riittävä kaikille halukkaille. Keväällä pidettävä ryhmä on puoltanut paikkaansa syksyyn verrattuna herättämällä toivon ja kasvun ajatuksia luonnon heräämisen myötä. Pyritään olemaan yhteydessä myös niihin sureviin, jotka eivät tule ryhmään, mutta ovat kuitenkin tuen tarpeessa. Raision kaupungin projektityöntekijä on aloittamassa Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueella seniorien palvelupistetoimintaa. Ruskon alueella tulisi olemaan kaksi palvelupistettä, jotka toimisivat tiiviissä yhteistyössä järjestöjen, yhdistysten, yritysten ja seurakunnan diakoniatyön kanssa. Tästä toiminnasta on tulossa uusi yhteistyö- ja vaikuttamismalli. Diakoniatyöntekijät ovatkin jo olleet aloitteellisia palveluautotoiminnan saamiseksi Ruskon haja-asutusalueille helpottamaan ikä-ihmisten pääsyä palveluiden piiriin. Laitostutumista ja vanhusten yksinäisyyttä on pystytty vähentämään vapaaehtoisten ystäväpalvelutoiminnalla, jossa ollaan tehty yhteistyötä SPR:n ja Vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa. Vuoden 2012 yhteisvastuukeräys torjuu kotimaassa ylivelkaantumista yhteistyössä Takuu-Säätiön kanssa. Kansainvälisen diakonian kohteena on Uganda, jossa tuetaan pienrahoitustoimintaa. Yhteisvastuukeräyksessä pyritään Sivu 3 / 20

4 panostamaa siihen, että keräystä varten järjestettävät tapahtumat ja tempaukset ovat sisällöltään myös seurakunnan toimintaa tukevia ja siten antavat myös vapaaehtoisille enemmän mielekkyyttä niitä järjestää. Diakoniatiimi suunnittelee ja toteuttaa yhdessä muiden vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa yhteisvastuu- keräyksen. Varttuneen väen toimintaa - Hopeakerho Ruskolla, Kohtaamispaikka Vahdolla - retket ja seurakuntavierailut - varttuneen väen leiri - kotikäynnit - kesäkahvila ja suvi-illan hartaudet Vahdolla - kirkkopyhät - joulujuhlat - kauneimmat joululaulut päivällä Sururyhmä - ryhmä kokoontuu kevätkaudella kuusi kertaa Omaishoitajat - yhteinen virkistyspäivä/lounastilaisuus sekä omaishoitajille että hoidettaville kahdesti vuodessa - omaishoitajien virkistyspäivä yhdessä Raision seurakunnan kanssa - osallistuminen omaishoitajaretkelle Raision kaupungin ja Raision seurakunnan kanssa - omaishoitajien kirkkopyhä - kotikäynnit Onnittelukäynnit - juhla 70 ja 75 vuotiaille järjestetään koko seurakunnan yhteisenä juhlana - onnittelukäynnit kotona 80-, 85-, 90 vuotiaille sekä 90-vuodesta eteenpäin joka vuosi Sivu 4 / 20

5 Rovastikunnalliseen toimintaan osallistuminen Rovastikunnan alueella yhteistyömuodot ovat muuttuneet, sillä arkkihiippakunta ei tue enää yhteistä toimintaa. Yhteistyötä tehdään nykyisin eniten Raision seurakunnan kanssa. Kehitysvammaiset - osallistuminen rovastikunnalliseen kehitysvammaisten kirkkopyhään - kehitysvammaisten kerho - osallistuminen Raision seurakunnan järjestämään leiripäivään ja leiriin - osallistuminen kehitysvammaisten kinkereille - perheiden tukeminen ja yhteiset tapaamiset Ystäväpalveluryhmä - Ryhmä on yhteinen SPR:n, Vanhus- ja vammaisneuvoston ja seurakunnan kanssa. Pääasiassa ryhmä ulkoiluttaa palvelutalojen asukkaita, mutta mukana on ollut myös joitakin keskustan alueella asuvia ikäihmisiä. Ryhmäläiset ovat olleet myös apuna vanhuksille, jotta he ovat voineet osallistua eri tilaisuuksiin ja saattoapuna esim. lääkärikäynneillä. Työntekijöiden koulutus - osallistuminen hiippakunnalliseen koulutukseen - sielunhoitokoulutus (lyhytkoulutus M.H., pitkäkoulutus A.J.) - Samalla viivalla vapaaehtoistoiminnan ohjaajakoulutus (M.H.) - osallistuminen rovastikunnalliseen opinto- ja virkistyspäivään - Yhteiskuntatyön neuvottelupäivät Turussa (M.H) Kansainvälinen diakonia, YV-keräys - KUA:n ajankohtaispäivään osallistuminen yhdessä vapaaehtoisten kanssa - osallistuminen yhteisvastuukeräyksen virikepäivään Naantalissa - YV-keräyksen järjestäminen - YV-tilaisuudet Diakonia-avustukset omassa seurakunnassa - ruoka-avustukset - muu taloudellinen avustus Laitoskäynnit - säännölliset vierailut ja ohjelmahetket palvelutaloissa (Maunu, Jokikumpu), raamattupiiri Maunulla Sivu 5 / 20

6 - säännölliset vierailut Moision vanhainkotiin Nousiaisissa vähenevät ruskolaisten vähetessä, samalla kuitenkin lisätään yhteyksiä Raision sairaalaan - tarvittaessa vierailut muissa laitoksissa Yhteistyössä päiväkerhotoiminnan kanssa - osallistuminen perhekerhotoimintaan ja yhteistyötä päiväkerhotoiminnan kanssa Osallistuminen rippikoulutyöhön/isoiskoulutus - oppitunnit diakoniatyöstä - YV-keräykseen osallistuminen osana isoiskoulutusta Diakoninen perhetyö - asiakastapaamisissa otetaan huomioon koko perheen tilanne - yhteistyötä kunnan eri toimijoiden kanssa - Ruskon seurakunnan perhetyö on jakaantunut kolmeen eri tukiryhmään: Vahdon alueen lapsi- ja perhetyön tukiryhmä, Ruskon alueen lapsi- ja perhetyön tukiryhmä sekä työntekijöistä koostuva perhetyön ryhmä. Perhediakoni osallistuu Ruskon alueen tukiryhmään ja koolle kutsuu työntekijöistä koostuvan perhetyön ryhmän. Perhetyöntiimin yksi tavoite on luoda seurakuntaan malli, jossa eri tukiryhmät voivat yhdessä työskennellä yli työalojen perheiden parhaaksi. - parisuhde- ja vanhemmuuden iltoja muutama vuodessa - Mikäli Sohva-toiminta jatkuu, niin illan teemoissa voisi näkyä myös parisuhteeseen ja vanhemmuuteen liittyvät teemat. Näissä te loissa perhediakoni olisi mukana. Muuta - osallistutaan Maa- ja kotitalousnaisten järjestämään naistenpäivään Ruskotalolla - järjestetään seurakunnan omia naistenpäiviä 2-3 kertaa vuodessa - seurakuntaretki Viroon keväällä työttömien lounas muutaman kerran vuodessa - ohjelmallinen hetki kerran kuussa Lähimmäisen kammarissa Sivu 6 / 20

7 VARHAISNUORISO- JA NUORISOTYÖ Lapsi- ja nuorisotyön lähtökohtana on Jumalan läsnäolo maailmassa ja Kristuksen läsnäolo sanassa ja sakramenteissa. Kirkon lapsi- ja nuorisotyön toiminta-ajatus nousee sekä lähetyskäskystä (Matt. 28:18-20) että lasten evankeliumista (Mark. 10:13-16). Näihin Kristuksen sanoihin perustuen kirkko edistää lasten, nuorten ja heidän kotiensa mahdollisuuksia kohdata ilman ehtoja armollinen Jumala. Kasvatustyötä tekemällä kirkko välittää uskon traditiota sukupolvilta toisille ja auttaa ihmisiä elämään mielekkäästi. Elämän mielekkyyden kirkko uskoo löytyvän Jumalan rakkaudesta ja lähimmäisen rakastamisesta Kristuksen antaman esimerkin ja opetuksen mukaisesti. Työn lähtökohdat voidaan ilmaista kolmella lauseella: Jumala on. Elämä on nyt. Rakkaus liikuttaa. Varhaisnuorisotyö koko seurakunnassa Varhaisnuorisotyön suunnittelun lähtökohtana on toiminta jossa nuori: - kohtaa pyhän ja rakastavan Jumalan - kohtaa välittäviä ihmisiä. - saa olla oman ikäisensä ja oma itsensä. - saa tukea kasvulleen ihmisenä ja kristittynä. - kuuluu seurakuntaan, yhteisöön, jonka elämän ja toiminnan pohjana on usko Jumalaan - vaikuttamisen ja vapaaehtoistyön tuntemuksen kasvattaminen. - sekä kodin kristillisen kasvatuksen tukeminen. - kerhonohjaajien toiminta antaa vanhemmille nuorille (15-18v.) mahdollisuuden vapaaehtoistyöhön ja vastuun kantamiseen seurakunnassa. Tavoitteet - Varhaisnuorten toiminnan (kerhotyö ja kerhonohjaajien toiminta, leirit, tapahtumat) jatkaminen - Kerhonohjaajien koulutustoiminnan ylläpitäminen. - Varhaisnuorisotyön tavoittavuuden lisääminen. Mainonta kouluihin ja muualle. Sivu 7 / 20

8 - Varhaisnuorisotyön suunnittelu eri alueilla yhteistyössä lastenohjaajien kanssa. - Kehittämiskohteena yhteistyö diakonian perhetyön kanssa. Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi Varhaisnuorten kerhotoiminnan ylläpitäminen kerhonohjaajien avulla. - Säännölliset kerhonohjaajien tapaamiset ja kouluttaminen synttärien järjestäminen yhteistyössä lastenohjaajien kanssa. - Varhaisnuorten leirien/leiripäivien järjestäminen kesällä ja syksyllä. - Selvitellään varhaisnuorten osalta yhteistyömahdollisuuksia eri tahojen (kunta, koulu, partio) kanssa. - Varhaisnuorisotyön keskitetty suunnittelu nuorisotyönohjaajalle. - Materiaalihankintojen päivittäminen varhaisnuorisotyöhön sopivaksi. Tunnuslukuja: - Varhaisnuorten kerhoja 5 kpl - Kerholaisia: 40 kpl - Kerhonohjaajia: 7 kpl - Varhaisnuorten leirejä 2-3 kpl, leiriläisiä yhteensä 50 - Muiden tapahtumien kautta tavoitettavia 80 kpl Henkilötyöpanos: - Nuorisotyönohjaaja - Seurakuntapastori - Lastenohjaajat - Kanttori - Diakoni - Seurakuntasihteeri Varhaisnuorisotyön toimintatavat ja toiminnan sisältö: 10-synttärit Seurakunnan alueella 10 vuotta täyttäville järjestetään yhteinen juhla sekä Vahdon että Ruskon alueella asuville. Ohjelmaan ja toteutukseen panoksensa antavat luottamushenkilöt ja työntekijät. Tapahtumista vastaavat lastenohjaajat yhteistyössä nuorisotyönohjaajan kanssa. Sivu 8 / 20

9 Kerhotoiminta Seurakunta tarjoaa varhaisnuorille viikoittaista kerhotoimintaa. Kerhoja ohjaavat lastenohjaajat sekä koulutetut kerhonohjaajat. Vuonna 2008 aloitettua rovastikunnallista yhteistyötä kerhonohjaajakoulutuksessa jatketaan. Kerhonohjaajien koulutukseen kuuluvat säännölliset kerhonohjaajatapaamiset n. kerran kuussa, koulutusviikonloppu ja päivä sekä hiippakunnallinen kerhonohjaajien koulutuspäivä. Leiritoiminta Varhaisnuorille järjestetään kesällä 1-2 leiriä ja syksyllä syyslomalla leiri tai leiripäivät. Tämän lisäksi voidaan osallistua hiippakunnalliseen, valtakunnalliseen tai vastaavaan leiriin sekä järjestetään perheretkiä. Varhaisnuorten leireistä vastaa nuorisotyönohjaaja. RIPPIKOULUTYÖ Rippikoulutyö koko seurakunnassa Rippikoulutyön tehtävänä on kirkon rippikoulusuunnitelma 2001:n mukaisesti olla osa kirkon jatkuvaa ja ihmisen koko eliniän kestävää kasteopetusta. Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Rippikoulun kantavat teemat Elämä, usko ja rukous läpäisevät koko rippikouluopetuksen. Tunnusluvut - Rippikouluun osallistuneita 100 kpl - Konfirmoituja 100 kpl - Rippikouluryhmiä 5 kpl Henkilötyöpanos - Seurakuntapastori - Kappalainen, Kirkkoherra - Nuorisotyönohjaaja - Kanttori - Diakoni - Seurakuntasihteeri Sivu 9 / 20

10 Rippikoulutyön toimintatavat ja toiminnan sisältö: Rippikouluja on viisi ryhmää: neljä leirimuotoista ja yksi iltarippikoulu. Leiririppikoulut rakentuvat alkutapaamisesta, leirimuotoisesta alkuviikonlopusta, jumalanpalvelusviikonlopusta, 7-8 päivän leiristä, seurakunnan toimintaan tutustumisesta itsenäisesti, ulkoläksyistä, konfirmaatioharjoituksesta sekä konfirmaatiosta. Lisäksi koko rippikouluikäluokka osallistuu yhteiseen Riparistarttiin. Hiihtolomalla toteutettavan leirin ohjelmassa on myös omakustanteista laskettelua. Leirit järjestetään Lokalahden Vasikkarissa, Mellilän Mustajärvellä ja Kuusamon kansanopistossa. Oppimateriaalina käytetään Raamattua sekä Katekismusvirsikirja yhdistelmää, jotka lahjoitetaan rippikoululaisille rippikoulun jälkeen. Rippikouluopetusta antavat viranhaltijat sekä leirityötä varten palkattu kesäteologi/nuorisotyönohjaajaopiskelija. Rippikouluista vastaa seurakuntapastori. NUORISOTYÖ Nuorisotyö koko seurakunnassa Nuorisotyön suunnittelun lähtökohtana on toiminta, jossa nuori: - kohtaa pyhän ja rakastavan Jumalan - kohtaa välittäviä ihmisiä. - saa olla oman ikäisensä ja oma itsensä. - saa tukea kasvulleen ihmisenä ja kristittynä. - kuuluu seurakuntaan, yhteisöön, jonka elämän ja toiminnan pohjana on usko Jumalaan Tavoitteet: - Seurakunnan nuorisotyön tavoittavuuden kehittäminen - Seurakunnan nuorisotyön kynnyksen madaltaminen - Osallisuuden ja osallistumisen vahvistaminen - Yhteisen kasvatuskumppanuuden löytäminen kunnan, koulun, vanhempien ja järjestöjen kanssa Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi Isoskoulutuksen jatkaminen ja kehittäminen Sivu 10 / 20

11 - Nuorille suunnattujen jumalanpalvelusten kehittäminen yhteistyössä nuorten kanssa - Toimivien alueellisten toimintatapojen etsiminen - Nuorten vastuun lisääminen yhteisen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa Tunnuslukuja: - Isoskoulutettavia: 20 kpl - Nuorten iltoihin aktiivisesti osallistuvia: 10 kpl Henkilötyöpanos - Seurakuntapastori - Nuorisotyönohjaaja - Kanttori - Diakoni - Seurakuntasihteeri Nuorisotyön toimintatavat ja toiminnan sisältö: Nuortenillat Nuorteniltoja järjestetään keskiviikkoisin vuoroviikoin isoskoulutuksen kanssa Pilttipubissa. Nuorten illat ovat seurakunnan tavoitteellista ja hengellistä toimintaa. Nuorteniltoihin kuuluu työntekijän tai vapaaehtoisen johdolla ohjelmallinen osuus, vapaata oleskelua ja hartaushetki. Kerran kuussa torstaisin järjestetään erityisesti nuorille suunnattuja iltajumalanpalveluksia. Haasteena nuorten tavoittaminen ja teemallisten nuorteniltojen kehittäminen. Isoskoulutus Isoskoulutusta järjestetään rippikoulun käyneille ja konfirmoiduille nuorille. Tavoitteena on kouluttaa vastuuntuntoisia pienryhmänohjaajia rippikouluja varten. Isoskoulutus on samalla myös kasvatusta seurakuntaelämään ja rukoukseen. Koulutus koostuu iltatapaamisista ja kahdesta viikonlopusta. Isosten tietoa kristinopista syvennetään ja heille opetetaan ihmissuhde- ryhmänohjaus ja ensiaputaitoja. Myös vanhempien isosten jatkokoulutukseen kiinnitetään huomiota. Niin sanottujen Mega-isosten, eli yli 18-vuotiaiden apuohjaajien koulutukseen panostetaan. Sivu 11 / 20

12 Hengis Nuorten vapaamuotoinen illanvietto Pilttipubissa, jossa vastuu ja hartauden pitovuoro on etukäteen sovitulla nuorella. Hengiksen tavoitteena on madaltaa kynnystä seurakunnan toimintaan ja antaa vanhemmille nuorille mahdollisuutta kantaa vastuuta. Vapaamuotoinen ilta tarjoaa mahdollisuuden tutustumiseen sekä tilat yhdessä olemiseen. Muu toiminta Nuorille järjestetään säännöllisen viikkotoiminnan lisäksi ainakin yksi nuorten viikonloppuleiri, Adventtileiri. Lisäksi nuorten kanssa osallistutaan hengellisiin musiikkitapahtumiin: Ristirockiin Tampereella ja Maata Näkyvissä tapahtumaan Turussa. Syyskuussa 2012 osallistutaan Helsingissä järjestettävään Taizé-tapaamiseen. Yhteistyö - Kunnan nuorisotoimen kanssa tehdään yhteistyötä tiedotuksessa, koulupäivystyksissä, yökahviloissa, kerhoissa ja retkissä. - Rovastikunnallisessa yhteistyössä järjestetään kerhonohjaajakoulutusta, isoskoulutustapahtumia, retkiä ja tapaamisia. Viranhaltijat osallistuvat aktiivisesti rovastikunnallisiin nuoriso- ja varhaisnuorisotyön kokouksiin. - Ruskon Maunun partion kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Työntekijät vierailevat leireillä, tarjoavat suoritusmerkkikonsultointia ja ovat mukana järjestämässä partion kirkkopyhiä. Nuorisotyön ja partion yhteistoimintaa ja yhteistyötä kehitetään edelleen. Selvitetään myös mahdollisuutta järjestää leirejä yhteistyössä. Myös Vahdon Korvenkävijöiden kanssa tehdään yhteistyötä. KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ Koulu- ja oppilaitostyön tehtävänä on tukea koulujen uskonnollista ja kristillistä kasvatusta ja olla apuna kriisien kohtaamisessa. Tavoitteet - Koulujen ja seurakunnan yhteistyön kehittäminen edelleen - Seurakunnan työntekijöiden näkyvyyden lisääminen kouluissa Sivu 12 / 20

13 - Koululaisten mahdollisuuksien lisääminen seurakunnan työntekijöiden henkilökohtaiseen kohtaamiseen - Koulujen tukeminen kristillisessä kasvatuksessa Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi Päivänavauksien koordinoinnin kehittäminen - Koulupäivystystoiminnan jatkaminen yläkoululla - Vierailut koulujen uskontotunneilla - Yläkouluikäisille tytöille suunnattu ryhmä yhteistyössä kunnan nuorisotyön ja koulun kanssa - Muut koulun ja kunnan kanssa toteutettavat yhteistyöprojektit - Koulujumalanpalvelusten valmistelu yhteistyössä koulujen kanssa Tunnuslukuja: - Koulujumalanpalveluksiin osallistuneita 600 kpl - Koulupäivystyksessä kohdattuja 30 kpl - Kouluja alueella 5 kpl Henkilötyöpanos - Seurakuntapastori - Nuorisotyönohjaaja - Kappalainen - Kirkkoherra - Kanttori - Diakoni - Seurakuntamestari Koulu- ja oppilaitostyön toimintatavat ja toiminnan sisältö: Aamunavaukset - Aamunavauksia pidetään kaikilla alakouluilla kerran kuussa. Maunun koulu on varannut seurakunnalle aamunavausvuoron kerran kuussa kuun viimeisenä maanataina. Koulupäivystys - Maunun koululla pidettävä seurakunnan työntekijän päivystystä jatkoa selvitetään. Sivu 13 / 20

14 Koulujumalanpalvelukset - Koulujen kanssa järjestetään yhteistyössä jumalanpalveluksia pääsiäisenä, keväällä ja ennen joulua. PäIVÄKERHO- JA PERHEKERHOT SEKÄ MUU LAPSI- JA PERHETYÖ Ruskon päiväkerho Syksyllä lapsimäärä on laskenut viime keväästä. Kaikki halukkaat 3-vuotiaat olemme integroineet sekaryhmiin. Ryhmäkoot ovat tästä johtuen pienempiä. Kerholaiset ovat 3 5-vuotiaita. Kerhot kokoontuvat kaksi kertaa viikossa 2.5 tuntia kerrallaan. Lapsia on yhteensä n. 30 lasta. Tavoitteet kerhossa: - Lapsi oppii kristillisiä arvoja ja oppeja, sekä ryhmässä toimimista. Perheiden kanssa aiomme läheiseen yhteistyöhön, jotta perheiden olisi helpompi lähestyä meitä ohjaajia iloissa ja suruissa. Päiväkerhon kauden alussa järjestämme uusille päiväkerholaisille sekä heidän vanhemmille tutustumisillan. Yhteisesti pidämme vuoden aikana askartelu-, laulu- ja ynnä muita iltoja. Suunnittelemme ja toteutamme perhekirkon 2-3 kertaa vuoden aikana. Yhteistyö kunnan päivähoidon kanssa jatkuu. - Kutsumme päivähoidon väen Pienten lasten kevät-, syys- ja joulukirkkoon, sekä pääsiäishartauteen. Käymme sopimuksesta päiväkodeissa pitämässä pieniä uskontohetkiä. Pikkuväki-lehti toimitetaan edelleen päiväkoteihin. Päivähoidonjohtajan kanssa on suunnitteilla jonkin näköinen yhteistyö. Osallistumme lastenohjaajien Rovastikunnallisiin ja Hiippakunnallisiin neuvottelupäiviin, sekä Turun Kristillisen opiston Startti-päiviin. Sivu 14 / 20

15 Ruskon perhekerho Perhekerho kokoontuu kerran viikossa, perjantaisin klo Tällä hetkellä kerhon kirjoissa on n.39 äitiä ja n.48 lasta. Keskimäärin heitä kokoontuu noin 12 äitiä tai lasta hoitavaa aikuista ja heidän lapsensa. Perhekerhomme tavoitteet: - On tukea vanhempia ja heidän perhettään kristillisessä kasvatuksessa. Onhan perhekerho ensimmäinen väylä, jossa seurakunta pystyy tukemaan tässä asiassa. Saada seurakunnan kynnys matalaksi, jotta perheiden olisi helppo tulla ja tutustua ohjaajiin, toisiin vanhempiin ja lapsiin. Toimia perheiden kohtaamis - ja latautumispaikkana. Kerhossa tarjoilemme kahvia, teetä, mehua, leipää ja pipareita. Ensi vuonna toteutamme äideille virkistäytymisillan, sekä menemme kevät- ja syysretkelle. Vahdon kappeliseurakunnan lapsi-perhetyö Vahdon kappeliseurakunnan väkirakenne ja sen muuttuminen edellyttää toiminnan jatkuvaa ja kasvavaa suuntaamista lapsiin ja lapsiperheisiin. Vahdon päiväkerho Päiväkerho on seurakunnan kasteopetusta ja tukee samalla kodin kasvatustyötä. Se antaa virikkeitä lapsen koko persoonallisuuden kehittymiseen. Päiväohjelmaan sisältyy kynttilähetki, jossa pohditaan elämän pieniä ja suuria ihmeitä kristillisen arvopohjan mukaisesti sekä liikuntaa, kädentaitoja, ohjattua ja vapaata leikkiä, musiikkia ja satuhetkiä. Kerhoaikana nautitaan yhdessä kotoa tuotu välipala. Kerhoryhmiä on kaksi, 4-6 -vuotiaille. Ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa kolme tuntia kerralla. Kolmevuotiaille on oma ryhmä kerran viikossa kaksi tuntia kerralla. Isompien ryhmään voidaan ottaa myös kolmevuotiaita, jos on tilaa. (Kerholaisia syksyllä 2011 yhteensä 37 lasta). Sivu 15 / 20

16 Kerhokautena järjestetään: - Kevät- ja joulujuhlat, askarteluillat pääsiäisen aikaan, samoin jouluna. - Lasten kirkkokonsertteja, koko perheen päiväretkiä, tapahtumia Paulanpuistossa. - Perhekirkkoja. - Päivähoidon lapsille järjestetään muutamia yhteisiä tilaisuuksia päiväkerholaisten kanssa. Lastenohjaaja - osallistuu lastenohjaajien Rovastikunnallisiin ja hiippakunnallisiin neuvottelu- ja koulutuspäiviin sekä Turun kristillisen opiston Startti päiviin. - sekä kerhotyöhön liittyviin muihin koulutustapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. - Osallistuu Ruskolla tapahtuvaan 10-synttäri järjestelyihin ja muihin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. Vahdon perhekerho Perhekerho on lasten ja aikuisten yhteinen kohtaamispaikka seurakunnassa. Lapsen oma aikuinen huolehtii hänestä kerhossa. Perhekerho kokoontuu kaksi kertaa viikossa, maanantai iltapäivisin klo sekä torstai aamupäivisin klo Maanantain kerhossa on käynyt keskimäärin 6 äitiä ja 10 lasta, torstaisin lapsia n. 30 ja äitejä ja isiä n 18. Torstaisin tarjolla aamupuuroa ja kahvi/tee/mehu. Maanantaisin kahvi/tee/mehu tarjoilu. Aikuisille järjestetään teatterimatka sekä muutama ohjelmallinen ilta vanhemmille yhdessäolon merkeissä. Kutsutaan srk:n työntekijöitä ja muitakin vieraita eri yhteisöistä (esim. Martat) Sivu 16 / 20

17 Vahdon kappeliseurakunnan lapsi-ja perhetyön tukiryhmä Lapsi- ja perhetyön tukiryhmän tarkoituksena on tukea Kappelin alueen lapsiperheiden arkea ja tarjota heille tapaamisia muiden lasiperheiden kanssa. Tutustuttaa heitä seurakunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin, viettää aikaa yhdessä oman perheen ja muiden samanlaisessa elämän tilanteessa olevien perheiden kanssa. Tukiryhmä järjestää mm.: - Perheleirejä järjestetään kaksi leiriä kappelin alueen perheille, tavoitteena lähialueen perheiden tutustuminen toisiinsa. - Äideille, omia iltoja muutama vuoden aikana - Teatteri-ilta vanhemmille - Ulkoilutapahtumia perheille - Isille ja lapsille yhteinen pelailu-ilta - Lasten teatteria/musiikkia vierailijoiden toteuttamana/esittämänä Mukaan kutsutaan myös päivähoidon väki sekä mahdollisesti koulu 1-2 luokkalaiset. - Vaihtotori (vaatteita, leluja, muuta) - 5 papeista - musiikkitilaisuus koululaisille - Nenäpäivätempaus syksyllä - Iltaperhekerho työssäkäyville perheille. - Tiivistetään yhteistyötä MLL:n ja vanhempainyhdistyksen kanssa - Perheiden ilta ja parisuhdeilta, joissa osallistutaan järjestelyihin tai ollaan järjestäjinä. Lapsi- ja perhetyön tukiryhmä voi lisäksi toteuttaa kappeliseurakunnan perheiden esittämiä toiveita mahdollisuuksien mukaan. LÄHETYSTYÖ JA L-MARKET Tukiryhmän kokouksia 6-7/vuosi Osallistumiset rovastikunnan lähetystoimikunnan kokouksiin ja arkkihiippakunnan lähetysseminaariin Osallistumiset koulutuksiin Sivu 17 / 20

18 Osallistumiset SLS:n ja Sleyn vuosikokouksiin Metsäkirkko Kullavuorella helatorstaina/kahvitus L-Marketin toiminta/avoinna 3 päivänä viikossa/vapaaehtoistyöntekijöitä n L-Marketin syntymäpäivät L-Marketin vapaaehtoistyöntekijöiden retki toukokuussa Yhteydet nimikkolähetteihin/pirjo Niemelä, Marjo ja John Brownie, Mika ja Hanna-Leena Piittala Nimikkolähettien vierailut Äiti Teresa -peittopiirit Ruskolla ja Vahdolla o Diakonian kautta srk:n 90 vuotta täyttäville torkkupeitot o Nuttuja neulotaan Etiopiaan Porkkanamarkkinat Nenäpäivätapahtuma Ruskolla Kirkkokahvituksia ja kohtaamispaikan kahvituksia Joulumyyjäiset Vahdolla ja Ruskolla Laulava joulukortti Kalenteri v, 2012 Lähetysjärjestöjen lähettämän postin lähetyssihteeri toimittaa kokouksiin, peittopiireihin sekä kohtaamispaikalle MUSIIKKITYÖ Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää kirkkomusiikin monipuolista käyttöä seurakunnan toiminnassa sekä tarjota kaikille ikäluokille mahdollisuus aktiiviseen musiikin harrastamiseen (mm. kuorot, yhtyeet). Painopistealueita ovat: - Musiikkikasvatus (päiväkerhot, rippikoulu, kuorotoiminta, konsertit) - Yhteistyö paikkakuntien koulujen kanssa - Jumalanpalvelusten ja toimitusten musiikki. Tavoitteena on lisätä musiikkiryhmien käyttöä jumalanpalveluksissa. Sivu 18 / 20

19 Kirkkoneuvostossa ei saanut hyväksyntää: - Säännöllisen konserttitoiminnan järjestäminen - Konserttisarjan luominen Ruskon kirkkoon Kuorotoiminta - Lapsikuorot Laululinnut, Pilke ja Tuike, Arietta, Virsiryhmä, Kirkkokuoro Monte Rusko, Luminos ja Hopeakuoro - Lapsikuorojen toiminta on kuoroharrastuksen alkeiskasvatusta. Kuorot esiintyvät perhekirkkojen ja erilaisten lastentapahtumien yhteydessä sekä konserteissa itsenäisesti ja yhdessä muiden kuorojen kanssa. - Kirkkokuoron päätehtävänä on toimia liturgisena kuorona jumalanpalveluksissa. Kuoro konsertoi sekä yksin, että muiden kuorojen kanssa 2-3 kertaa vuodessa, sekä tekee laitosvierailuja. - Luminos on lauluyhtye, jossa laulaa ruskolaisia ja myös muilta paikkakunnilta tulevia. Kuoroa johtaa musiikkityöntekijä Sauli Hannuksela - Hopeakuoro toimii Ruskolla - Arietta, Tuike, Virsiryhmä ja kokoontuvat Vahdolla Margit Muurisen johdolla. Musiikkikasvatus - Rippikoulutunnit; kouluvierailut; lastenohjaajien, kerhonohjaajien, pyhäkoulunopettajien, rippikoulun isosten ja perhekerhojen ohjaajien opettaminen - Musiikin varhaiskasvatus tapahtuu päiväkerhoissa ja lapsikuoroissa. - Rippikoulujen musiikintunneista yksi pidetään kirkossa tai seurakunnan muissa tiloissa (urut ja urkumusiikki) ja muut leireillä. - Kouluvierailuja tehdään vuoden aikana pyydettäessä. - Lastenohjaajien, kerhonohjaajien, pyhäkoulunopettajien, rippikoulun isosten, ja perhekerhojen ohjaajien musiikinopetus tapahtuu kunkin ryhmän muiden koulutustapahtumien yhteydessä. Konsertit - konsertteja pyritään järjestämään budjetin puitteissa Yhteistyöverkostot Sivu 19 / 20

20 - jatketaan ja kehitetään yhteistyötä paikkakunnan kulttuuritoimen, kuorojen, muusikoiden ja päivähoidon sekä nuoriso- ja koulutoimen kanssa Työn kehittäminen - osallistuminen koulutuksiin ja neuvottelupäiville - töiden organisointi niin, että omalle valmistautumiselle ja harjoittelulle jää riittävästi aikaa Tiimityöskentely - kanttoreiden ja pappien palaverit - kanttoreiden yhteiset palaverit - jumalanpalvelusten, erilaisten tapahtumien ja toimintojen suunnittelu eri työntekijöiden kesken Tiedotus - kotisivujen päivitys, seurakuntauutiset ja paikallislehti Resurssit - kanttori ja musiikkityöntekijä - lapsikuoronohjaaja (sivutoiminen, palkkioperusteinen) - kirkot ja seurakuntatalot - urut, flyygelit, pianot, bändisoittimet Sivu 20 / 20

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

AAMURUSKO Ruskon seurakunnan tiedotuslehti Marras- ja joulukuu 2014 www.ruskonseurakunta.fi

AAMURUSKO Ruskon seurakunnan tiedotuslehti Marras- ja joulukuu 2014 www.ruskonseurakunta.fi AAMURUSKO Ruskon seurakunnan tiedotuslehti Marras- ja joulukuu 2014 www.ruskonseurakunta.fi S-Market Rusko, osoite (Myllymäentie 2), 31.10.2014 kello 15.00 19.00. Seurakuntavaalit ovat toistaiseksi ainoa

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen.

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen. Raskausajan valmennukset Suuhygienistin ja fysioterapeutin valmennus Suuhygienisti ohjaa suun hyvinvointiin liittyvistä asioista. Fysioterapeutin valmennuksessa opastetaan ergonomiasta, raskausajan liikunnasta

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunnassa

Tikkurilan seurakunnassa Aika tehdä hyvää! V a paaehtoistoi minta Tikkurilan seurakunnassa Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista seurakuntalaisten työtä, joka antaa

Lisätiedot

AAMURUSKO Ruskon seurakunnan tiedotuslehti Marras- ja joulukuu 2015 www.ruskonseurakunta.fi

AAMURUSKO Ruskon seurakunnan tiedotuslehti Marras- ja joulukuu 2015 www.ruskonseurakunta.fi AAMURUSKO Ruskon seurakunnan tiedotuslehti Marras- ja joulukuu 2015 www.ruskonseurakunta.fi HYVÄÄ JOULUA! Elämme hyvin sekavaa aikaa maailmassa. Jatkuvasti pulpahtaa uusia vaikeita asioita. Sodat ja kasvava

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2016 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 11.9. Messu, liturgia Tapani Vanhanen, saarna Katja Verho, kanttori Taina Kujanen. 18.9. Messu, metsästäjien kirkkopyhä,

Lisätiedot

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja LAPSI ON OSALLINEN Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja KIRKON VARHAISKASVATUS ON Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta Kasvatus- ja kastekumppanuutta

Lisätiedot

Hakunilan seurakunnan vapaaehtoistoiminta

Hakunilan seurakunnan vapaaehtoistoiminta Hakunilan seurakunnan vapaaehtoistoiminta HYVÄN TEKIJÖITÄ KAIVATAAN - pienikin teko on tärkeä! Mitä sinä voisit tehdä? Iltapäiväkerho toimia mummona tai vaarina Pyhän Annan lastenkirkolla Pyhän Annan lastenkirkon

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

Päiväohjelma 7.30 Aamupala 8.00 Harjoitukset 10.00 2x oppitunti (kaksoistunti tai 10-10.40/10.45-11.20) 11.30 Ryhmäkeskustelu 11.

Päiväohjelma 7.30 Aamupala 8.00 Harjoitukset 10.00 2x oppitunti (kaksoistunti tai 10-10.40/10.45-11.20) 11.30 Ryhmäkeskustelu 11. Päiväohjelma 10.00 2x oppitunti (kaksoistunti tai 10-10.40/10.45-11.20) 11.30 Ryhmäkeskustelu 11.55 Kokoontuminen luokkaan ja ruokalaulu 12.00 Lounas 13.40 2x oppitunti (kaksoistunti tai 13.40-14.20/14.25-15)

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi!

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Lapsiparkkiin ovat tervetulleita 0-6 vuotiaat lapset. Lapsiparkissa hoitajina toimivat perhetyöntekijät. Tee rauhassa ruokaostokset, piipahda vaatekaupassa

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET syksy 2012 1 Haluatko jutella? 3 Uudet ryhmät 4 Viikoittaiset 5 Tapahtumia 6 Vapaaehtoistyö 6 Opaspalaverit ja koulutukset 7 2 Espoon seurakuntien näkövammaistyö tarjoaa

Lisätiedot

Uralin rovastikunta, Birskin seurakunta, Venäjä

Uralin rovastikunta, Birskin seurakunta, Venäjä 1 Uralin rovastikunta, Birskin seurakunta, Venäjä Kumppani: Inkerin kirkko Hankkeen kuvaus Lasten ja nuorten leiri päättyi jumalanpalveluksella ja lopussa jokainen sai muistoksi leirin aikana tehdyn valokuvakalenterin.

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 2.2.2016 Setlementti Louhela ry Oikeus hyvään elämään iästä ja toimintakyvystä riippumatta Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyö SYKSY Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta.

Lapsi- ja perhetyö SYKSY Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta. Lapsi- ja perhetyö SYKSY 2016 Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta. Toimintamuodot Perhekerho Avoin päiväkerho Vauva- ja perhemuskarit Perheleiri

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS Kuullaan lapsen ääni Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma 2014 VAKE-työryhmä: Anne-Maria Ahlstedt Kirsi Marila Kirsi Risto Iiris Tornack Kuvat: kannessa ja sivuilla 3, 4,

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Anttila Mika-Olli Järvinen Hanna Saari Ullla-Maija

Anttila Mika-Olli Järvinen Hanna Saari Ullla-Maija LAUKAAN SEURAKUNTA KASVATUSTYÖN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Aika: 03.02.2016 klo 17.00, tarjoilu 16.30 alkaen Paikka: Laukaan seurakuntatalon kokoushuone Jäsenet: Lehto Ari puheenjohtaja Ek Terhi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 TERVEISIÄ VARTIOKYLÄN SEURAKUNNASTA: Palvelemme sinua elämäsi monenlaisissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan! Kirkkoherranvirastomme palvelee osoitteessa

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2012 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 29.4.2012 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

Pyhämaan Kappeliseurakunta Kappelityöryhmä Muistio 1/2015. Kappelineuvoston jäsen /puheenjohtaja paikalla Mira Johtela kappelineuvoston jäsen paikalla

Pyhämaan Kappeliseurakunta Kappelityöryhmä Muistio 1/2015. Kappelineuvoston jäsen /puheenjohtaja paikalla Mira Johtela kappelineuvoston jäsen paikalla Pyhämaan Kappeliseurakunta Kappelityöryhmä Muistio 1/2015 Kappelityöryhmän kokous 5.3.2015 klo 17.30 Pyhämaan Seurakuntakoti Lilja Laiho-Virtanen Kappelineuvoston jäsen /puheenjohtaja Mira Johtela kappelineuvoston

Lisätiedot

Kouvolan seurakunta Lapset ja perheet

Kouvolan seurakunta Lapset ja perheet Kouvolan seurakunta Lapset ja perheet Kevät 2016 Sisällysluettelo Lapsityönjohtajan tervehdys 3 Perhekerhot 4 Avoinkerho Musaperhekerho Päiväkerho 5 Musiikkitoimintaa 6 Musapäiväkerho Lapsikuoro Koululaisten

Lisätiedot

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti 2013-2015 Muut kaikki hylkää, Yhteisen seurakuntatyön ja seurakuntien mahdollisuudet vanhusten avohoidon ja kotisairaalan asiakkaiden henkisiin ja hengellisiin

Lisätiedot

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 TOIMINTA-AJATUS Varpaisjärven seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa, jakaa sakramentteja, kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen

Lisätiedot

Opas kastejärjestelyihin

Opas kastejärjestelyihin Perheeseenne on syntynyt pieni vauva. Kotiseurakuntanne toivottaa teille onnea ja Jumalan siunausta lapsen syntymän johdosta. Tämän vihkosen kautta tahdomme auttaa Teitä kastejuhlan valmistelussa. Jyväskylän

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄT 2017 SEURAKUNNAN NETTISIVUT LÖYDÄT OSOITTEESTA: http://www.jokioistenseurakunta.fi JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄTOHJELMA 2017 JUMALANPALVELUS klo 10 sunnuntaisin. Ehtoollinen

Lisätiedot

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B Töölön seurakunta KERHOT MAANANTAI: KOKKIKERHO 1.-4. luokkalaisille maanantaisin klo. 16.00-17.30 Töölön kirkko, Topeliuksenkatu 4 Kerhossa opetellaan leipomaan ja kokkailemaan erilaisia herkkuja. Kerhomaksu

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNNAN KEVÄT 2016

VARTIOKYLÄN SEURAKUNNAN KEVÄT 2016 VARTIOKYLÄN SEURAKUNNAN KEVÄT 2016 Terveisiä Vartiokylän seurakunnasta! Palvelemme sinua elämäsi monenlaisissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan. Kirkkoherranvirastomme palvelee osoitteessa

Lisätiedot

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Pois syrjästä hanke Säkylän kehittämisosio Sisällys 1 Mikä on Timantti -kerho?... 3 2 Tavoitteet... 3 3 Resurssit... 4 4 Kerhotoiminta...

Lisätiedot

8 29.01.2015 50 16.06.2016. Äänekosken kaupungin ja seurakunnan yhteinen kerhotoimintakokeilu vv. 2015-2017

8 29.01.2015 50 16.06.2016. Äänekosken kaupungin ja seurakunnan yhteinen kerhotoimintakokeilu vv. 2015-2017 Kasvun ja oppimisen lautakunta Kasvun ja oppimisen lautakunta 8 29.01.2015 50 16.06.2016 Äänekosken kaupungin ja seurakunnan yhteinen kerhotoimintakokeilu vv. 2015-2017 KASVOPPI 29.01.2015 8 Äänekosken

Lisätiedot

LAPSI ON AARRE Varhaiskasvatuksen strategia ja kehittämissuunnitelma vuosille PIEKSÄMÄEN SEURAKUNTA VARHAISKASVATUS

LAPSI ON AARRE Varhaiskasvatuksen strategia ja kehittämissuunnitelma vuosille PIEKSÄMÄEN SEURAKUNTA VARHAISKASVATUS LAPSI ON AARRE Varhaiskasvatuksen strategia ja kehittämissuunnitelma vuosille 2016 2018 2016-2018 PIEKSÄMÄEN SEURAKUNTA VARHAISKASVATUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Varhaiskasvatuksen strategia...

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyö SYKSY Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta.

Lapsi- ja perhetyö SYKSY Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta. Lapsi- ja perhetyö SYKSY 2016 Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta. Toimintamuodot Perhekerho Avoin päiväkerho Vauva- ja perhemuskarit Perheleiri

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄT 2017 SEURAKUNNAN NETTISIVUT LÖYDÄT OSOITTEESTA: http://www.jokioistenseurakunta.fi JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄTOHJELMA 2017 JUMALANPALVELUS klo 10 sunnuntaisin. Ehtoollinen

Lisätiedot

RIPPIKOULU. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Jes.43:1

RIPPIKOULU. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Jes.43:1 RIPPIKOULU - PIELISENSUUN SEURAKUNNASSA VUONNA 2016 Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Jes.43:1 TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Hei, Sinä vuonna 2001 syntynyt nuori, tervetuloa rippikouluun! Oletko

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

AAMURUSKO Ruskon seurakunnan tiedotuslehti Maalis- ja huhtikuu 2011 www.ruskonseurakunta.fi

AAMURUSKO Ruskon seurakunnan tiedotuslehti Maalis- ja huhtikuu 2011 www.ruskonseurakunta.fi AAMURUSKO Ruskon seurakunnan tiedotuslehti Maalis- ja huhtikuu 2011 www.ruskonseurakunta.fi sotien aikana, pätevät edelleen: Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi,

Lisätiedot

Pyhämaan Kappeliseurakunta Kappelityöryhmä Muistio 3/2015

Pyhämaan Kappeliseurakunta Kappelityöryhmä Muistio 3/2015 Pyhämaan Kappeliseurakunta Kappelityöryhmä Muistio 3/2015 Kappelityöryhmän kokous 25.8.2015 klo 19.00 Pyhämaan Seurakuntakoti Laiho-Virtanen, Lilja Kappelineuvoston jäsen /puheenjohtaja paikalla Sjöblom,

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

K a s v a m me y h d e s sä L A P S I- J A P E R H E D I A K O N I A

K a s v a m me y h d e s sä L A P S I- J A P E R H E D I A K O N I A KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 15.-16.10.2012 JYVÄSKYLÄ J e s a j a 1:17 Opetelkaa tekemään hyvää, harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaisia, hankkikaa orvoille oikeus, ajakaa

Lisätiedot

JUMALANPALVELUKSET VÄHÄNKYRÖN KIRKOSSA klo 10.00

JUMALANPALVELUKSET VÄHÄNKYRÖN KIRKOSSA klo 10.00 Kotiseurakunta Vähänkyrön seurakunnan toimintatiedote -kevät 2007 www.vahakyrosrk.fi JUMALANPALVELUKSET VÄHÄNKYRÖN KIRKOSSA klo 10.00 TAMMIKUU ma 1.1. Uudenvuodenpäivä, Vähänkyrön juhlavuosi alkaa. la

Lisätiedot

Pyhämaan Kappeliseurakunta Kappelityöryhmä Muistio 2/2015

Pyhämaan Kappeliseurakunta Kappelityöryhmä Muistio 2/2015 Pyhämaan Kappeliseurakunta Kappelityöryhmä Muistio 2/2015 Kappelityöryhmän kokous 12.5.2015 klo 17.30 Pyhämaan Seurakuntakoti Laiho-Virtanen, Lilja Kappelineuvoston jäsen /puheenjohtaja paikalla Sjöblom,

Lisätiedot

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015.

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015. 1 Kolumbian kirkko Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) Hankkeen kuvaus: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko on vakiinnuttanut toimintansa, mutta tarvitsee edelleen tukea eri kirkollisilla

Lisätiedot

RIPARI....on seikkailu, jonka koet vain kerran. Rippikoulu on paikka ja mahdollisuus pohtia elämän suuria ja pieniä asioita ryhmässä ja itsekseen.

RIPARI....on seikkailu, jonka koet vain kerran. Rippikoulu on paikka ja mahdollisuus pohtia elämän suuria ja pieniä asioita ryhmässä ja itsekseen. RIPARI...on seikkailu, jonka koet vain kerran. Rippikoulu on paikka ja mahdollisuus pohtia elämän suuria ja pieniä asioita ryhmässä ja itsekseen. Nokian seurakunnan Rippikouluinfo 2017 Lisätietoja: Rippikoulutyöstä

Lisätiedot

Kasvatuksen strategia 2016

Kasvatuksen strategia 2016 Kasvatuksen strategia 2016 1 Kasvatuksen strategia helmikuu/2016 Kasvatuksen strategian tarkoituksena on olla toimiva, muunneltavissa oleva työrukkanen kristillisen kasvatuksen tekemisessä näkyväksi seurakunnan

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Perheet ja Lapset kevät 2017

Perheet ja Lapset kevät 2017 Perheet ja Lapset kevät 2017 Pyhäkoulu lasten oma jumalanpalvelus Pyhäkoulu on hyvä harrastus, se on ilmainen, kaikille avoin sekä kasvattava että hauska pyhäpäivän hetki. Hetki pyhäkoulussa koostuu rukouksesta,

Lisätiedot

Helsingin seurakuntien vironkielisen työn vuosikertomus 2008. 1. Taustaa

Helsingin seurakuntien vironkielisen työn vuosikertomus 2008. 1. Taustaa Helsingin seurakuntien vironkielisen työn vuosikertomus 2008 1. Taustaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon maahanmuuttajatyö rohkaisee kirkkoa ja seurakuntia kutsumaan yhteyteensä Suomeen muualta tulleita

Lisätiedot

Jumalan perhe, pyhien kansa Sauvossa ja Karunassa

Jumalan perhe, pyhien kansa Sauvossa ja Karunassa Jumalan perhe, pyhien kansa Sauvossa ja Karunassa Sauvo-Karunan seurakunnan strategia 2011-2020 Kirkkoneuvosto 22.3.2011 39 Kirkkovaltuusto 28.6.2011 21 Visiomme Seurakunta on jokaiselle perhe ja jokainen

Lisätiedot

Herätysliikkeet seurakunnan voimavarana

Herätysliikkeet seurakunnan voimavarana 1 Herätysliikkeet seurakunnan voimavarana Kadotettu yhteisöllisyys tulevaisuuden mahdollisuus Pieksämäki 16.3.2012 TT, YTT, tutkija Hanna Salomäki Kirkon tutkimuskeskus Herätysliikkeet 2000-luvun 2 kirkossa

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Seurakunta koostuu jäsenistään, me kaikki yhdessä olemme Saarijärven seurakunta.

STRATEGIA 2020. Seurakunta koostuu jäsenistään, me kaikki yhdessä olemme Saarijärven seurakunta. STRATEGIA 2020 Seurakunta koostuu jäsenistään, me kaikki yhdessä olemme Saarijärven seurakunta. Herran siunaus menestyksen antaa, omin voimin sitä ei voi lisätä. Sananlaskut 10:22 1. SAARIJÄRVEN SEURAKUNNAN

Lisätiedot

Pyhämaan Kappeliseurakunta Kappelityöryhmä Muistio 1/2014

Pyhämaan Kappeliseurakunta Kappelityöryhmä Muistio 1/2014 Pyhämaan Kappeliseurakunta Kappelityöryhmä Muistio 1/2014 Kappelityöryhmän kokous 4.2.2014 klo 19 Pyhämaan Seurakuntakoti Lilja Laiho-Virtanen puheenjohtaja paikalla Leena Airikkala lähetystyön alaryhmä

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

Rippikoulun seurakuntayhteysjakso

Rippikoulun seurakuntayhteysjakso Rippikoulun seurakuntayhteysjakso vuoden 2011 rippikoulussa Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Ohjeita: Kynä mukaan Vastaa kysymyksiin ennen kuin tulet hakemaan merkintää seurakunnan työntekijöiltä 1.

Lisätiedot

Joensuun ev.-lut. seurakuntien kasvatustoiminnan strategia 2006-2015

Joensuun ev.-lut. seurakuntien kasvatustoiminnan strategia 2006-2015 Versio 31.1.2006 Joensuun ev.-lut. seurakuntien kasvatustoiminnan strategia 2006-2015 Joensuun ev.-lut. seurakunnat ja niiden kasvatustoiminnan muodot Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymään kuuluvat Joensuun,

Lisätiedot

Työntekijät: Ulla Rekola, Mervi Viitanen, Veera Kinanen, Susanna Antosalo ja Hanna-Mari Yogaswaran (siht), poissa: Eerika Granlund ja Berit Joki

Työntekijät: Ulla Rekola, Mervi Viitanen, Veera Kinanen, Susanna Antosalo ja Hanna-Mari Yogaswaran (siht), poissa: Eerika Granlund ja Berit Joki Aika: 26.1.2016 klo 18 Paikka: Akaan srk-sali, Sontulantie 1, 2-kerros Läsnä: Jarno Virtanen (pj), Elina Vaittinen, Salla Bister, Elina Antila, Mia Joki, Tarja Kuittinen, Kirkkomäki Heli Poissa: Olli Ristimäki,

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Kirkko kantaa huolta siitä, etteivät kristityt olisi sivullisina ja mykkinä katselijoina tätä

Lisätiedot

Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa!

Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa! Tapanilan syksy nettiin 2016 Aikuisille Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa! Kamarikuoro tiistaisin klo 18.30-20.30, 6.9-13.12. Olga Mäkinen 050-4616901. Aikuisten sähly ke 13.1. -18.5. klo 19-20.

Lisätiedot

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN www.espoonseurakunnat.fi www.esboforsamlingar.fi www.espoonseurakunnat.fi Avioliittoon vihkiminen Espoossa Avioliittoon vihkiminen siunausta elämäänne Avioliitto

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

AAMURUSKO Ruskon seurakunnan tiedotuslehti Marras- ja joulukuu 2016

AAMURUSKO Ruskon seurakunnan tiedotuslehti Marras- ja joulukuu 2016 AAMURUSKO Ruskon seurakunnan tiedotuslehti Marras- ja joulukuu 2016 www.ruskonseurakunta.fi Mutta ei ainoastaan seurakunnassa, vaan tänä vuonna voisimme myös miettiä muiden paikallisten toimijoiden kanssa,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUKSET 2015 YHTEENVETO LAPINLAHDEN SEURAKUNTA 2015

TOIMINTAKERTOMUKSET 2015 YHTEENVETO LAPINLAHDEN SEURAKUNTA 2015 TOIMINTAKERTOMUKSET 2015 YHTEENVETO LAPINLAHDEN SEURAKUNTA 2015 Seurakunnan toimintavuotta vaivasi työntekijäpula loppuvuodesta, kun sekä vs. diakoni että vt. nuorisotyönohjaaja jättivät tehtävänsä kesken

Lisätiedot

Kokouksen päättäminen iltarukoukseen

Kokouksen päättäminen iltarukoukseen Kokousaika Keskiviikko 1.9.2010 kello 17.30 Kokouspaikka Kuljun Majakka 1 2 3 4 5 6 7 8 Alkuhartaus (Timo) ja kokouksen avaus (pj) Kuluvan vuoden toiminta työaloillamme - Alkuvuoden toiminnan arviointi

Lisätiedot

Kartoituskoonti Rajakylä Pateniemi Herukka alueelta Syksy 2015

Kartoituskoonti Rajakylä Pateniemi Herukka alueelta Syksy 2015 Kartoituskoonti Rajakylä Pateniemi Herukka alueelta Syksy 2015 Millaista toimintaa toivoisit asuinalueellasi olevan: Lapsille: Pienten lasten liikuntakerhotoimintaa Kokkikoulua 1-6 lk:sille (nykyisessä

Lisätiedot

Sinua tarvitaan, tule mukaan toimimaan!

Sinua tarvitaan, tule mukaan toimimaan! Sinua tarvitaan, tule mukaan toimimaan! Kuva: Lauri Eriksson Tervetuloa toimimaan! Pitelet kädessäsi Pitäjänmäen seurakunnan vapaaehtoistoiminnan esitettä. Jos koet, että Sinulla on jotain annettavaa lähimmäiselle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Elävä ja elastinen. Pielaveden seurakunnan missio, visio ja strategia 2015

Elävä ja elastinen. Pielaveden seurakunnan missio, visio ja strategia 2015 Elävä ja elastinen Pielaveden seurakunnan missio, visio ja strategia 2015 Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. DOMIK v. 2014/2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. DOMIK v. 2014/2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA DOMIK v. 2014/2015 Vuosi Domikissa etenee viikoittain vaihtuvien teemojen mukaan. Domikissa toteutetaan uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa, joka on laadittu kaksikielistä perhepäiväkotia

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6/2014 Aika Paikka 3.6.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

Päiväkerhot ma. klo ja Voit kysyä vapaita paikkoja lastenohjaajalta.

Päiväkerhot ma. klo ja Voit kysyä vapaita paikkoja lastenohjaajalta. RIISTAVEDEN ALUESEURAKUNTA SYKSY 2016 TOIMINTA Lapset ja perheet Päiväkerhot ma. klo 9-11.30 ja 13.30-16. Voit kysyä vapaita paikkoja lastenohjaajalta. Perhekerho tiistaisin klo 9.30-11, seurakuntatalossa.

Lisätiedot

Rippikoulut Ilmoittautuminen alkaa Ensimmäiset kokoontumiset ja seurakunnan toimintaan osallistuminen alkavat marraskuussa.

Rippikoulut Ilmoittautuminen alkaa Ensimmäiset kokoontumiset ja seurakunnan toimintaan osallistuminen alkavat marraskuussa. Rippikoulut 2017 Perinteiselle kesäriparille Niinirantaan? Retkiriparille melomaan? Päiväriparille, lasketteluriparille, riparille Viroon? Rippikouluihin ilmoittaudutaan syyskuussa. Ilmoittautuminen alkaa

Lisätiedot

S I L T A M Ä E N S E U R A K U N T A K O T I. Syksy 2015

S I L T A M Ä E N S E U R A K U N T A K O T I. Syksy 2015 S I L T A M Ä E N S E U R A K U N T A K O T I Syksy 2015 VIIKKO-OHJELMA Sunnuntai klo 12 Messu Maanantai klo 17.30 Siltamäen naiskuoro 31.8. 7.12. klo 19 Hengellisten laulujen ilta kerran kuukaudessa:

Lisätiedot