RUSKON SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUSKON SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012"

Transkriptio

1 RUSKON SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Ruskon seurakunta on osa maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa, joka välittää sanomaa armollisesta Jumalasta. Samalla se kutsuu ruskolaisia elämään seurakunnan yhteydessä ja kantamaan vastuuta lähimmäisistä ja luomakunnasta. Käytännössä Ruskon seurakunta julistaa Jumalan sanaa ja sakramentteja tunnustuksensa mukaan. Se tapahtuu monien työalojen ja toimintamuotojen kautta, jotka on esitelty tässä toimintasuunnitelmassa. Vuoden 2012 aikana tullaan Suomessa suunnittelemaan kuntarakenteen muutos. Kuntaministerin mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen. Sen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Tällä on vaikutusta myös seurakuntien rakenteisiin. Kirkossa ollaankin suunniteltu ns. rovastikuntamallia ja hiippakuntamallia vastaamaan mahdollisien suurkuntien haasteisiin. Vuosi 2012 on sekä kuntapuolella että kirkossa valmisteluaikaa. Tulevaa kehitystä on syytä tarkkailla ja olla aktiivinen suunnittelussa. Kuntarakenteen muutoksen lisäksi pitää olla valmis kohtaamaan myös tulevaisuuden taloudellinen tilanne. Kirkon talouden heikkeneminen vaatii reagoimista siihen suuntaan, että seurakunnat keskittyvät yhä enemmän siihen työhön, mitä varten ne ovat olemassa. Ruskon seurakunnassa tämä tarkoittaa yhä enemmän sitä, että kristillinen sanoma ja arvot ovat toimintamme perusta. Samalla kun tuemme kotien kristillistä elämää, olemme avoimia hengelliselle etsinnälle ja rohkaisemme löytämään toivoa uskosta. Ruskon seurakunnan toiminnan keskus on jumalanpalvelus ja siellä Herran Pyhä Ehtoollinen. Myös kaikki kirkolliset toimitukset ovat pieniä jumalanpalveluksia. Yhteen kokoontuva seurakunta on rukoileva yhteisö. Ruskon seurakunnalla on kaksi kaunista ja arvokasta kirkkoa, jossa on hyvä kokoontua. Kirkoissa on mahdollisuus levon ja rauhan kokemiseen. Myös muut seurakunnan kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa ja niitä on riittävästi, joten toimintaedellytykset ovat huippuluokkaa. Samoin seurakunnan virat ja toimet ovat täytetyt, joten työtä voidaan tehdä täysillä. Yhtenä tärkeänä painopisteenä on vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Johtokuntien muuttaminen toimiviksi tukiryhmiksi on saanut rohkaisevia alkuja. Näitä Sivu 1 / 20

2 tulee vahvistaa ja hoitaa. Kuuntelemme seurakuntalaisten toiveita ja otamme vastaan ideoita. Seurakunnan tärkeänä ja jatkuvana haasteena on tiedotus ja sen kehittäminen niin, että se palvelee mahdollisimman hyvin kaikkia. Kerran kahdessa kuukaudessa ilmestyvä Aamurusko, Turun Tienoon kirkolliset, Ruskolainen sekä internetin kotisivut tulevat olemaan tiedotuksen perusta vuonna Muotoja kehitetään jatkuvasti tehokkaampaan suuntaan. Ruskon seurakunnan toiminnan tulee olla vuonna 2012 sellaista, että jokainen ruskolainen löytäisi oman paikan jossain toimintamuodossa. Työn pitäisi olla sellaista, missä hyväksytään erilaisuus ja arvostetaan yksilöä. Ihmisen kohtaaminen tulee olla aitoa ja rehellistä. Seuraavassa on esitelty eri työalojen ja toimintamuotojen toimintasuunnitelmat erikseen. DIAKONIATYÖ Tehtävä Diakoniatyö perustuu kristilliseen rakkauteen. Sen tarkoituksena on tukea kaikenikäisiä avun tarpeessa olevia ihmisiä erilaisissa henkisissä, sosiaalisissa tai taloudellisissa tilanteissa. Diakoniatyö järjestää ryhmätoimintaa, tilaisuuksia, retkiä ja leirejä. Diakoniatyöntekijät kohtaavat ihmisiä myös yksilökohtaisesti kodeissa, vastaanotolla ja hoivayksiköissä. Resurssit Seurakunnan alueella diakoniatyössä toimii kaksi diakoniatyöntekijää: Anne Jaatinen työskentelee pääasiassa Ruskon alueella ja Maarit Hiltunen Vahdon alueella. Maarit Hiltunen tekee myös perhetyötä koko seurakunnan alueella. Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina diakoniatyöntekijöille ovat seurakunnan muut työalat, diakoniatyön ja perhetyön tukiryhmät, Naantalin rovastikunnan diakoniatyöntekijät, Ruskon kunnan/raision kaupungin terveys- ja sosiaalitoimi ja vapaaehtoisjärjestöt. Sivu 2 / 20

3 Toiminnalliset erityistavoitteet vuodelle 2012 Diakoniatyöntekijä on jatkossakin yhteydessä lapsiin, nuoriin, aikuisikäisiin ja ikäihmisiin. Tarkoituksena on jatkaa vertaistukitoimintaa perheille, joissa on kehitysvammainen perheenjäsen. Yhteistyötä Raision seurakunnan kehitysvammatyön kanssa lisätään edelleen. Yhteiskunnan kehityksen myötä omaishoitajien tukeminen on entistäkin tärkeämpää. Tästä syystä yhteistyötä Raision seurakunnan ja Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen omaishoitotyön kanssa kehitetään. Läheistään sureville on tullut tärkeäksi sururyhmä. Yksi ryhmä kevään aikana on ollut riittävä kaikille halukkaille. Keväällä pidettävä ryhmä on puoltanut paikkaansa syksyyn verrattuna herättämällä toivon ja kasvun ajatuksia luonnon heräämisen myötä. Pyritään olemaan yhteydessä myös niihin sureviin, jotka eivät tule ryhmään, mutta ovat kuitenkin tuen tarpeessa. Raision kaupungin projektityöntekijä on aloittamassa Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueella seniorien palvelupistetoimintaa. Ruskon alueella tulisi olemaan kaksi palvelupistettä, jotka toimisivat tiiviissä yhteistyössä järjestöjen, yhdistysten, yritysten ja seurakunnan diakoniatyön kanssa. Tästä toiminnasta on tulossa uusi yhteistyö- ja vaikuttamismalli. Diakoniatyöntekijät ovatkin jo olleet aloitteellisia palveluautotoiminnan saamiseksi Ruskon haja-asutusalueille helpottamaan ikä-ihmisten pääsyä palveluiden piiriin. Laitostutumista ja vanhusten yksinäisyyttä on pystytty vähentämään vapaaehtoisten ystäväpalvelutoiminnalla, jossa ollaan tehty yhteistyötä SPR:n ja Vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa. Vuoden 2012 yhteisvastuukeräys torjuu kotimaassa ylivelkaantumista yhteistyössä Takuu-Säätiön kanssa. Kansainvälisen diakonian kohteena on Uganda, jossa tuetaan pienrahoitustoimintaa. Yhteisvastuukeräyksessä pyritään Sivu 3 / 20

4 panostamaa siihen, että keräystä varten järjestettävät tapahtumat ja tempaukset ovat sisällöltään myös seurakunnan toimintaa tukevia ja siten antavat myös vapaaehtoisille enemmän mielekkyyttä niitä järjestää. Diakoniatiimi suunnittelee ja toteuttaa yhdessä muiden vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa yhteisvastuu- keräyksen. Varttuneen väen toimintaa - Hopeakerho Ruskolla, Kohtaamispaikka Vahdolla - retket ja seurakuntavierailut - varttuneen väen leiri - kotikäynnit - kesäkahvila ja suvi-illan hartaudet Vahdolla - kirkkopyhät - joulujuhlat - kauneimmat joululaulut päivällä Sururyhmä - ryhmä kokoontuu kevätkaudella kuusi kertaa Omaishoitajat - yhteinen virkistyspäivä/lounastilaisuus sekä omaishoitajille että hoidettaville kahdesti vuodessa - omaishoitajien virkistyspäivä yhdessä Raision seurakunnan kanssa - osallistuminen omaishoitajaretkelle Raision kaupungin ja Raision seurakunnan kanssa - omaishoitajien kirkkopyhä - kotikäynnit Onnittelukäynnit - juhla 70 ja 75 vuotiaille järjestetään koko seurakunnan yhteisenä juhlana - onnittelukäynnit kotona 80-, 85-, 90 vuotiaille sekä 90-vuodesta eteenpäin joka vuosi Sivu 4 / 20

5 Rovastikunnalliseen toimintaan osallistuminen Rovastikunnan alueella yhteistyömuodot ovat muuttuneet, sillä arkkihiippakunta ei tue enää yhteistä toimintaa. Yhteistyötä tehdään nykyisin eniten Raision seurakunnan kanssa. Kehitysvammaiset - osallistuminen rovastikunnalliseen kehitysvammaisten kirkkopyhään - kehitysvammaisten kerho - osallistuminen Raision seurakunnan järjestämään leiripäivään ja leiriin - osallistuminen kehitysvammaisten kinkereille - perheiden tukeminen ja yhteiset tapaamiset Ystäväpalveluryhmä - Ryhmä on yhteinen SPR:n, Vanhus- ja vammaisneuvoston ja seurakunnan kanssa. Pääasiassa ryhmä ulkoiluttaa palvelutalojen asukkaita, mutta mukana on ollut myös joitakin keskustan alueella asuvia ikäihmisiä. Ryhmäläiset ovat olleet myös apuna vanhuksille, jotta he ovat voineet osallistua eri tilaisuuksiin ja saattoapuna esim. lääkärikäynneillä. Työntekijöiden koulutus - osallistuminen hiippakunnalliseen koulutukseen - sielunhoitokoulutus (lyhytkoulutus M.H., pitkäkoulutus A.J.) - Samalla viivalla vapaaehtoistoiminnan ohjaajakoulutus (M.H.) - osallistuminen rovastikunnalliseen opinto- ja virkistyspäivään - Yhteiskuntatyön neuvottelupäivät Turussa (M.H) Kansainvälinen diakonia, YV-keräys - KUA:n ajankohtaispäivään osallistuminen yhdessä vapaaehtoisten kanssa - osallistuminen yhteisvastuukeräyksen virikepäivään Naantalissa - YV-keräyksen järjestäminen - YV-tilaisuudet Diakonia-avustukset omassa seurakunnassa - ruoka-avustukset - muu taloudellinen avustus Laitoskäynnit - säännölliset vierailut ja ohjelmahetket palvelutaloissa (Maunu, Jokikumpu), raamattupiiri Maunulla Sivu 5 / 20

6 - säännölliset vierailut Moision vanhainkotiin Nousiaisissa vähenevät ruskolaisten vähetessä, samalla kuitenkin lisätään yhteyksiä Raision sairaalaan - tarvittaessa vierailut muissa laitoksissa Yhteistyössä päiväkerhotoiminnan kanssa - osallistuminen perhekerhotoimintaan ja yhteistyötä päiväkerhotoiminnan kanssa Osallistuminen rippikoulutyöhön/isoiskoulutus - oppitunnit diakoniatyöstä - YV-keräykseen osallistuminen osana isoiskoulutusta Diakoninen perhetyö - asiakastapaamisissa otetaan huomioon koko perheen tilanne - yhteistyötä kunnan eri toimijoiden kanssa - Ruskon seurakunnan perhetyö on jakaantunut kolmeen eri tukiryhmään: Vahdon alueen lapsi- ja perhetyön tukiryhmä, Ruskon alueen lapsi- ja perhetyön tukiryhmä sekä työntekijöistä koostuva perhetyön ryhmä. Perhediakoni osallistuu Ruskon alueen tukiryhmään ja koolle kutsuu työntekijöistä koostuvan perhetyön ryhmän. Perhetyöntiimin yksi tavoite on luoda seurakuntaan malli, jossa eri tukiryhmät voivat yhdessä työskennellä yli työalojen perheiden parhaaksi. - parisuhde- ja vanhemmuuden iltoja muutama vuodessa - Mikäli Sohva-toiminta jatkuu, niin illan teemoissa voisi näkyä myös parisuhteeseen ja vanhemmuuteen liittyvät teemat. Näissä te loissa perhediakoni olisi mukana. Muuta - osallistutaan Maa- ja kotitalousnaisten järjestämään naistenpäivään Ruskotalolla - järjestetään seurakunnan omia naistenpäiviä 2-3 kertaa vuodessa - seurakuntaretki Viroon keväällä työttömien lounas muutaman kerran vuodessa - ohjelmallinen hetki kerran kuussa Lähimmäisen kammarissa Sivu 6 / 20

7 VARHAISNUORISO- JA NUORISOTYÖ Lapsi- ja nuorisotyön lähtökohtana on Jumalan läsnäolo maailmassa ja Kristuksen läsnäolo sanassa ja sakramenteissa. Kirkon lapsi- ja nuorisotyön toiminta-ajatus nousee sekä lähetyskäskystä (Matt. 28:18-20) että lasten evankeliumista (Mark. 10:13-16). Näihin Kristuksen sanoihin perustuen kirkko edistää lasten, nuorten ja heidän kotiensa mahdollisuuksia kohdata ilman ehtoja armollinen Jumala. Kasvatustyötä tekemällä kirkko välittää uskon traditiota sukupolvilta toisille ja auttaa ihmisiä elämään mielekkäästi. Elämän mielekkyyden kirkko uskoo löytyvän Jumalan rakkaudesta ja lähimmäisen rakastamisesta Kristuksen antaman esimerkin ja opetuksen mukaisesti. Työn lähtökohdat voidaan ilmaista kolmella lauseella: Jumala on. Elämä on nyt. Rakkaus liikuttaa. Varhaisnuorisotyö koko seurakunnassa Varhaisnuorisotyön suunnittelun lähtökohtana on toiminta jossa nuori: - kohtaa pyhän ja rakastavan Jumalan - kohtaa välittäviä ihmisiä. - saa olla oman ikäisensä ja oma itsensä. - saa tukea kasvulleen ihmisenä ja kristittynä. - kuuluu seurakuntaan, yhteisöön, jonka elämän ja toiminnan pohjana on usko Jumalaan - vaikuttamisen ja vapaaehtoistyön tuntemuksen kasvattaminen. - sekä kodin kristillisen kasvatuksen tukeminen. - kerhonohjaajien toiminta antaa vanhemmille nuorille (15-18v.) mahdollisuuden vapaaehtoistyöhön ja vastuun kantamiseen seurakunnassa. Tavoitteet - Varhaisnuorten toiminnan (kerhotyö ja kerhonohjaajien toiminta, leirit, tapahtumat) jatkaminen - Kerhonohjaajien koulutustoiminnan ylläpitäminen. - Varhaisnuorisotyön tavoittavuuden lisääminen. Mainonta kouluihin ja muualle. Sivu 7 / 20

8 - Varhaisnuorisotyön suunnittelu eri alueilla yhteistyössä lastenohjaajien kanssa. - Kehittämiskohteena yhteistyö diakonian perhetyön kanssa. Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi Varhaisnuorten kerhotoiminnan ylläpitäminen kerhonohjaajien avulla. - Säännölliset kerhonohjaajien tapaamiset ja kouluttaminen synttärien järjestäminen yhteistyössä lastenohjaajien kanssa. - Varhaisnuorten leirien/leiripäivien järjestäminen kesällä ja syksyllä. - Selvitellään varhaisnuorten osalta yhteistyömahdollisuuksia eri tahojen (kunta, koulu, partio) kanssa. - Varhaisnuorisotyön keskitetty suunnittelu nuorisotyönohjaajalle. - Materiaalihankintojen päivittäminen varhaisnuorisotyöhön sopivaksi. Tunnuslukuja: - Varhaisnuorten kerhoja 5 kpl - Kerholaisia: 40 kpl - Kerhonohjaajia: 7 kpl - Varhaisnuorten leirejä 2-3 kpl, leiriläisiä yhteensä 50 - Muiden tapahtumien kautta tavoitettavia 80 kpl Henkilötyöpanos: - Nuorisotyönohjaaja - Seurakuntapastori - Lastenohjaajat - Kanttori - Diakoni - Seurakuntasihteeri Varhaisnuorisotyön toimintatavat ja toiminnan sisältö: 10-synttärit Seurakunnan alueella 10 vuotta täyttäville järjestetään yhteinen juhla sekä Vahdon että Ruskon alueella asuville. Ohjelmaan ja toteutukseen panoksensa antavat luottamushenkilöt ja työntekijät. Tapahtumista vastaavat lastenohjaajat yhteistyössä nuorisotyönohjaajan kanssa. Sivu 8 / 20

9 Kerhotoiminta Seurakunta tarjoaa varhaisnuorille viikoittaista kerhotoimintaa. Kerhoja ohjaavat lastenohjaajat sekä koulutetut kerhonohjaajat. Vuonna 2008 aloitettua rovastikunnallista yhteistyötä kerhonohjaajakoulutuksessa jatketaan. Kerhonohjaajien koulutukseen kuuluvat säännölliset kerhonohjaajatapaamiset n. kerran kuussa, koulutusviikonloppu ja päivä sekä hiippakunnallinen kerhonohjaajien koulutuspäivä. Leiritoiminta Varhaisnuorille järjestetään kesällä 1-2 leiriä ja syksyllä syyslomalla leiri tai leiripäivät. Tämän lisäksi voidaan osallistua hiippakunnalliseen, valtakunnalliseen tai vastaavaan leiriin sekä järjestetään perheretkiä. Varhaisnuorten leireistä vastaa nuorisotyönohjaaja. RIPPIKOULUTYÖ Rippikoulutyö koko seurakunnassa Rippikoulutyön tehtävänä on kirkon rippikoulusuunnitelma 2001:n mukaisesti olla osa kirkon jatkuvaa ja ihmisen koko eliniän kestävää kasteopetusta. Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Rippikoulun kantavat teemat Elämä, usko ja rukous läpäisevät koko rippikouluopetuksen. Tunnusluvut - Rippikouluun osallistuneita 100 kpl - Konfirmoituja 100 kpl - Rippikouluryhmiä 5 kpl Henkilötyöpanos - Seurakuntapastori - Kappalainen, Kirkkoherra - Nuorisotyönohjaaja - Kanttori - Diakoni - Seurakuntasihteeri Sivu 9 / 20

10 Rippikoulutyön toimintatavat ja toiminnan sisältö: Rippikouluja on viisi ryhmää: neljä leirimuotoista ja yksi iltarippikoulu. Leiririppikoulut rakentuvat alkutapaamisesta, leirimuotoisesta alkuviikonlopusta, jumalanpalvelusviikonlopusta, 7-8 päivän leiristä, seurakunnan toimintaan tutustumisesta itsenäisesti, ulkoläksyistä, konfirmaatioharjoituksesta sekä konfirmaatiosta. Lisäksi koko rippikouluikäluokka osallistuu yhteiseen Riparistarttiin. Hiihtolomalla toteutettavan leirin ohjelmassa on myös omakustanteista laskettelua. Leirit järjestetään Lokalahden Vasikkarissa, Mellilän Mustajärvellä ja Kuusamon kansanopistossa. Oppimateriaalina käytetään Raamattua sekä Katekismusvirsikirja yhdistelmää, jotka lahjoitetaan rippikoululaisille rippikoulun jälkeen. Rippikouluopetusta antavat viranhaltijat sekä leirityötä varten palkattu kesäteologi/nuorisotyönohjaajaopiskelija. Rippikouluista vastaa seurakuntapastori. NUORISOTYÖ Nuorisotyö koko seurakunnassa Nuorisotyön suunnittelun lähtökohtana on toiminta, jossa nuori: - kohtaa pyhän ja rakastavan Jumalan - kohtaa välittäviä ihmisiä. - saa olla oman ikäisensä ja oma itsensä. - saa tukea kasvulleen ihmisenä ja kristittynä. - kuuluu seurakuntaan, yhteisöön, jonka elämän ja toiminnan pohjana on usko Jumalaan Tavoitteet: - Seurakunnan nuorisotyön tavoittavuuden kehittäminen - Seurakunnan nuorisotyön kynnyksen madaltaminen - Osallisuuden ja osallistumisen vahvistaminen - Yhteisen kasvatuskumppanuuden löytäminen kunnan, koulun, vanhempien ja järjestöjen kanssa Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi Isoskoulutuksen jatkaminen ja kehittäminen Sivu 10 / 20

11 - Nuorille suunnattujen jumalanpalvelusten kehittäminen yhteistyössä nuorten kanssa - Toimivien alueellisten toimintatapojen etsiminen - Nuorten vastuun lisääminen yhteisen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa Tunnuslukuja: - Isoskoulutettavia: 20 kpl - Nuorten iltoihin aktiivisesti osallistuvia: 10 kpl Henkilötyöpanos - Seurakuntapastori - Nuorisotyönohjaaja - Kanttori - Diakoni - Seurakuntasihteeri Nuorisotyön toimintatavat ja toiminnan sisältö: Nuortenillat Nuorteniltoja järjestetään keskiviikkoisin vuoroviikoin isoskoulutuksen kanssa Pilttipubissa. Nuorten illat ovat seurakunnan tavoitteellista ja hengellistä toimintaa. Nuorteniltoihin kuuluu työntekijän tai vapaaehtoisen johdolla ohjelmallinen osuus, vapaata oleskelua ja hartaushetki. Kerran kuussa torstaisin järjestetään erityisesti nuorille suunnattuja iltajumalanpalveluksia. Haasteena nuorten tavoittaminen ja teemallisten nuorteniltojen kehittäminen. Isoskoulutus Isoskoulutusta järjestetään rippikoulun käyneille ja konfirmoiduille nuorille. Tavoitteena on kouluttaa vastuuntuntoisia pienryhmänohjaajia rippikouluja varten. Isoskoulutus on samalla myös kasvatusta seurakuntaelämään ja rukoukseen. Koulutus koostuu iltatapaamisista ja kahdesta viikonlopusta. Isosten tietoa kristinopista syvennetään ja heille opetetaan ihmissuhde- ryhmänohjaus ja ensiaputaitoja. Myös vanhempien isosten jatkokoulutukseen kiinnitetään huomiota. Niin sanottujen Mega-isosten, eli yli 18-vuotiaiden apuohjaajien koulutukseen panostetaan. Sivu 11 / 20

12 Hengis Nuorten vapaamuotoinen illanvietto Pilttipubissa, jossa vastuu ja hartauden pitovuoro on etukäteen sovitulla nuorella. Hengiksen tavoitteena on madaltaa kynnystä seurakunnan toimintaan ja antaa vanhemmille nuorille mahdollisuutta kantaa vastuuta. Vapaamuotoinen ilta tarjoaa mahdollisuuden tutustumiseen sekä tilat yhdessä olemiseen. Muu toiminta Nuorille järjestetään säännöllisen viikkotoiminnan lisäksi ainakin yksi nuorten viikonloppuleiri, Adventtileiri. Lisäksi nuorten kanssa osallistutaan hengellisiin musiikkitapahtumiin: Ristirockiin Tampereella ja Maata Näkyvissä tapahtumaan Turussa. Syyskuussa 2012 osallistutaan Helsingissä järjestettävään Taizé-tapaamiseen. Yhteistyö - Kunnan nuorisotoimen kanssa tehdään yhteistyötä tiedotuksessa, koulupäivystyksissä, yökahviloissa, kerhoissa ja retkissä. - Rovastikunnallisessa yhteistyössä järjestetään kerhonohjaajakoulutusta, isoskoulutustapahtumia, retkiä ja tapaamisia. Viranhaltijat osallistuvat aktiivisesti rovastikunnallisiin nuoriso- ja varhaisnuorisotyön kokouksiin. - Ruskon Maunun partion kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Työntekijät vierailevat leireillä, tarjoavat suoritusmerkkikonsultointia ja ovat mukana järjestämässä partion kirkkopyhiä. Nuorisotyön ja partion yhteistoimintaa ja yhteistyötä kehitetään edelleen. Selvitetään myös mahdollisuutta järjestää leirejä yhteistyössä. Myös Vahdon Korvenkävijöiden kanssa tehdään yhteistyötä. KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ Koulu- ja oppilaitostyön tehtävänä on tukea koulujen uskonnollista ja kristillistä kasvatusta ja olla apuna kriisien kohtaamisessa. Tavoitteet - Koulujen ja seurakunnan yhteistyön kehittäminen edelleen - Seurakunnan työntekijöiden näkyvyyden lisääminen kouluissa Sivu 12 / 20

13 - Koululaisten mahdollisuuksien lisääminen seurakunnan työntekijöiden henkilökohtaiseen kohtaamiseen - Koulujen tukeminen kristillisessä kasvatuksessa Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi Päivänavauksien koordinoinnin kehittäminen - Koulupäivystystoiminnan jatkaminen yläkoululla - Vierailut koulujen uskontotunneilla - Yläkouluikäisille tytöille suunnattu ryhmä yhteistyössä kunnan nuorisotyön ja koulun kanssa - Muut koulun ja kunnan kanssa toteutettavat yhteistyöprojektit - Koulujumalanpalvelusten valmistelu yhteistyössä koulujen kanssa Tunnuslukuja: - Koulujumalanpalveluksiin osallistuneita 600 kpl - Koulupäivystyksessä kohdattuja 30 kpl - Kouluja alueella 5 kpl Henkilötyöpanos - Seurakuntapastori - Nuorisotyönohjaaja - Kappalainen - Kirkkoherra - Kanttori - Diakoni - Seurakuntamestari Koulu- ja oppilaitostyön toimintatavat ja toiminnan sisältö: Aamunavaukset - Aamunavauksia pidetään kaikilla alakouluilla kerran kuussa. Maunun koulu on varannut seurakunnalle aamunavausvuoron kerran kuussa kuun viimeisenä maanataina. Koulupäivystys - Maunun koululla pidettävä seurakunnan työntekijän päivystystä jatkoa selvitetään. Sivu 13 / 20

14 Koulujumalanpalvelukset - Koulujen kanssa järjestetään yhteistyössä jumalanpalveluksia pääsiäisenä, keväällä ja ennen joulua. PäIVÄKERHO- JA PERHEKERHOT SEKÄ MUU LAPSI- JA PERHETYÖ Ruskon päiväkerho Syksyllä lapsimäärä on laskenut viime keväästä. Kaikki halukkaat 3-vuotiaat olemme integroineet sekaryhmiin. Ryhmäkoot ovat tästä johtuen pienempiä. Kerholaiset ovat 3 5-vuotiaita. Kerhot kokoontuvat kaksi kertaa viikossa 2.5 tuntia kerrallaan. Lapsia on yhteensä n. 30 lasta. Tavoitteet kerhossa: - Lapsi oppii kristillisiä arvoja ja oppeja, sekä ryhmässä toimimista. Perheiden kanssa aiomme läheiseen yhteistyöhön, jotta perheiden olisi helpompi lähestyä meitä ohjaajia iloissa ja suruissa. Päiväkerhon kauden alussa järjestämme uusille päiväkerholaisille sekä heidän vanhemmille tutustumisillan. Yhteisesti pidämme vuoden aikana askartelu-, laulu- ja ynnä muita iltoja. Suunnittelemme ja toteutamme perhekirkon 2-3 kertaa vuoden aikana. Yhteistyö kunnan päivähoidon kanssa jatkuu. - Kutsumme päivähoidon väen Pienten lasten kevät-, syys- ja joulukirkkoon, sekä pääsiäishartauteen. Käymme sopimuksesta päiväkodeissa pitämässä pieniä uskontohetkiä. Pikkuväki-lehti toimitetaan edelleen päiväkoteihin. Päivähoidonjohtajan kanssa on suunnitteilla jonkin näköinen yhteistyö. Osallistumme lastenohjaajien Rovastikunnallisiin ja Hiippakunnallisiin neuvottelupäiviin, sekä Turun Kristillisen opiston Startti-päiviin. Sivu 14 / 20

15 Ruskon perhekerho Perhekerho kokoontuu kerran viikossa, perjantaisin klo Tällä hetkellä kerhon kirjoissa on n.39 äitiä ja n.48 lasta. Keskimäärin heitä kokoontuu noin 12 äitiä tai lasta hoitavaa aikuista ja heidän lapsensa. Perhekerhomme tavoitteet: - On tukea vanhempia ja heidän perhettään kristillisessä kasvatuksessa. Onhan perhekerho ensimmäinen väylä, jossa seurakunta pystyy tukemaan tässä asiassa. Saada seurakunnan kynnys matalaksi, jotta perheiden olisi helppo tulla ja tutustua ohjaajiin, toisiin vanhempiin ja lapsiin. Toimia perheiden kohtaamis - ja latautumispaikkana. Kerhossa tarjoilemme kahvia, teetä, mehua, leipää ja pipareita. Ensi vuonna toteutamme äideille virkistäytymisillan, sekä menemme kevät- ja syysretkelle. Vahdon kappeliseurakunnan lapsi-perhetyö Vahdon kappeliseurakunnan väkirakenne ja sen muuttuminen edellyttää toiminnan jatkuvaa ja kasvavaa suuntaamista lapsiin ja lapsiperheisiin. Vahdon päiväkerho Päiväkerho on seurakunnan kasteopetusta ja tukee samalla kodin kasvatustyötä. Se antaa virikkeitä lapsen koko persoonallisuuden kehittymiseen. Päiväohjelmaan sisältyy kynttilähetki, jossa pohditaan elämän pieniä ja suuria ihmeitä kristillisen arvopohjan mukaisesti sekä liikuntaa, kädentaitoja, ohjattua ja vapaata leikkiä, musiikkia ja satuhetkiä. Kerhoaikana nautitaan yhdessä kotoa tuotu välipala. Kerhoryhmiä on kaksi, 4-6 -vuotiaille. Ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa kolme tuntia kerralla. Kolmevuotiaille on oma ryhmä kerran viikossa kaksi tuntia kerralla. Isompien ryhmään voidaan ottaa myös kolmevuotiaita, jos on tilaa. (Kerholaisia syksyllä 2011 yhteensä 37 lasta). Sivu 15 / 20

16 Kerhokautena järjestetään: - Kevät- ja joulujuhlat, askarteluillat pääsiäisen aikaan, samoin jouluna. - Lasten kirkkokonsertteja, koko perheen päiväretkiä, tapahtumia Paulanpuistossa. - Perhekirkkoja. - Päivähoidon lapsille järjestetään muutamia yhteisiä tilaisuuksia päiväkerholaisten kanssa. Lastenohjaaja - osallistuu lastenohjaajien Rovastikunnallisiin ja hiippakunnallisiin neuvottelu- ja koulutuspäiviin sekä Turun kristillisen opiston Startti päiviin. - sekä kerhotyöhön liittyviin muihin koulutustapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. - Osallistuu Ruskolla tapahtuvaan 10-synttäri järjestelyihin ja muihin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. Vahdon perhekerho Perhekerho on lasten ja aikuisten yhteinen kohtaamispaikka seurakunnassa. Lapsen oma aikuinen huolehtii hänestä kerhossa. Perhekerho kokoontuu kaksi kertaa viikossa, maanantai iltapäivisin klo sekä torstai aamupäivisin klo Maanantain kerhossa on käynyt keskimäärin 6 äitiä ja 10 lasta, torstaisin lapsia n. 30 ja äitejä ja isiä n 18. Torstaisin tarjolla aamupuuroa ja kahvi/tee/mehu. Maanantaisin kahvi/tee/mehu tarjoilu. Aikuisille järjestetään teatterimatka sekä muutama ohjelmallinen ilta vanhemmille yhdessäolon merkeissä. Kutsutaan srk:n työntekijöitä ja muitakin vieraita eri yhteisöistä (esim. Martat) Sivu 16 / 20

17 Vahdon kappeliseurakunnan lapsi-ja perhetyön tukiryhmä Lapsi- ja perhetyön tukiryhmän tarkoituksena on tukea Kappelin alueen lapsiperheiden arkea ja tarjota heille tapaamisia muiden lasiperheiden kanssa. Tutustuttaa heitä seurakunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin, viettää aikaa yhdessä oman perheen ja muiden samanlaisessa elämän tilanteessa olevien perheiden kanssa. Tukiryhmä järjestää mm.: - Perheleirejä järjestetään kaksi leiriä kappelin alueen perheille, tavoitteena lähialueen perheiden tutustuminen toisiinsa. - Äideille, omia iltoja muutama vuoden aikana - Teatteri-ilta vanhemmille - Ulkoilutapahtumia perheille - Isille ja lapsille yhteinen pelailu-ilta - Lasten teatteria/musiikkia vierailijoiden toteuttamana/esittämänä Mukaan kutsutaan myös päivähoidon väki sekä mahdollisesti koulu 1-2 luokkalaiset. - Vaihtotori (vaatteita, leluja, muuta) - 5 papeista - musiikkitilaisuus koululaisille - Nenäpäivätempaus syksyllä - Iltaperhekerho työssäkäyville perheille. - Tiivistetään yhteistyötä MLL:n ja vanhempainyhdistyksen kanssa - Perheiden ilta ja parisuhdeilta, joissa osallistutaan järjestelyihin tai ollaan järjestäjinä. Lapsi- ja perhetyön tukiryhmä voi lisäksi toteuttaa kappeliseurakunnan perheiden esittämiä toiveita mahdollisuuksien mukaan. LÄHETYSTYÖ JA L-MARKET Tukiryhmän kokouksia 6-7/vuosi Osallistumiset rovastikunnan lähetystoimikunnan kokouksiin ja arkkihiippakunnan lähetysseminaariin Osallistumiset koulutuksiin Sivu 17 / 20

18 Osallistumiset SLS:n ja Sleyn vuosikokouksiin Metsäkirkko Kullavuorella helatorstaina/kahvitus L-Marketin toiminta/avoinna 3 päivänä viikossa/vapaaehtoistyöntekijöitä n L-Marketin syntymäpäivät L-Marketin vapaaehtoistyöntekijöiden retki toukokuussa Yhteydet nimikkolähetteihin/pirjo Niemelä, Marjo ja John Brownie, Mika ja Hanna-Leena Piittala Nimikkolähettien vierailut Äiti Teresa -peittopiirit Ruskolla ja Vahdolla o Diakonian kautta srk:n 90 vuotta täyttäville torkkupeitot o Nuttuja neulotaan Etiopiaan Porkkanamarkkinat Nenäpäivätapahtuma Ruskolla Kirkkokahvituksia ja kohtaamispaikan kahvituksia Joulumyyjäiset Vahdolla ja Ruskolla Laulava joulukortti Kalenteri v, 2012 Lähetysjärjestöjen lähettämän postin lähetyssihteeri toimittaa kokouksiin, peittopiireihin sekä kohtaamispaikalle MUSIIKKITYÖ Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää kirkkomusiikin monipuolista käyttöä seurakunnan toiminnassa sekä tarjota kaikille ikäluokille mahdollisuus aktiiviseen musiikin harrastamiseen (mm. kuorot, yhtyeet). Painopistealueita ovat: - Musiikkikasvatus (päiväkerhot, rippikoulu, kuorotoiminta, konsertit) - Yhteistyö paikkakuntien koulujen kanssa - Jumalanpalvelusten ja toimitusten musiikki. Tavoitteena on lisätä musiikkiryhmien käyttöä jumalanpalveluksissa. Sivu 18 / 20

19 Kirkkoneuvostossa ei saanut hyväksyntää: - Säännöllisen konserttitoiminnan järjestäminen - Konserttisarjan luominen Ruskon kirkkoon Kuorotoiminta - Lapsikuorot Laululinnut, Pilke ja Tuike, Arietta, Virsiryhmä, Kirkkokuoro Monte Rusko, Luminos ja Hopeakuoro - Lapsikuorojen toiminta on kuoroharrastuksen alkeiskasvatusta. Kuorot esiintyvät perhekirkkojen ja erilaisten lastentapahtumien yhteydessä sekä konserteissa itsenäisesti ja yhdessä muiden kuorojen kanssa. - Kirkkokuoron päätehtävänä on toimia liturgisena kuorona jumalanpalveluksissa. Kuoro konsertoi sekä yksin, että muiden kuorojen kanssa 2-3 kertaa vuodessa, sekä tekee laitosvierailuja. - Luminos on lauluyhtye, jossa laulaa ruskolaisia ja myös muilta paikkakunnilta tulevia. Kuoroa johtaa musiikkityöntekijä Sauli Hannuksela - Hopeakuoro toimii Ruskolla - Arietta, Tuike, Virsiryhmä ja kokoontuvat Vahdolla Margit Muurisen johdolla. Musiikkikasvatus - Rippikoulutunnit; kouluvierailut; lastenohjaajien, kerhonohjaajien, pyhäkoulunopettajien, rippikoulun isosten ja perhekerhojen ohjaajien opettaminen - Musiikin varhaiskasvatus tapahtuu päiväkerhoissa ja lapsikuoroissa. - Rippikoulujen musiikintunneista yksi pidetään kirkossa tai seurakunnan muissa tiloissa (urut ja urkumusiikki) ja muut leireillä. - Kouluvierailuja tehdään vuoden aikana pyydettäessä. - Lastenohjaajien, kerhonohjaajien, pyhäkoulunopettajien, rippikoulun isosten, ja perhekerhojen ohjaajien musiikinopetus tapahtuu kunkin ryhmän muiden koulutustapahtumien yhteydessä. Konsertit - konsertteja pyritään järjestämään budjetin puitteissa Yhteistyöverkostot Sivu 19 / 20

20 - jatketaan ja kehitetään yhteistyötä paikkakunnan kulttuuritoimen, kuorojen, muusikoiden ja päivähoidon sekä nuoriso- ja koulutoimen kanssa Työn kehittäminen - osallistuminen koulutuksiin ja neuvottelupäiville - töiden organisointi niin, että omalle valmistautumiselle ja harjoittelulle jää riittävästi aikaa Tiimityöskentely - kanttoreiden ja pappien palaverit - kanttoreiden yhteiset palaverit - jumalanpalvelusten, erilaisten tapahtumien ja toimintojen suunnittelu eri työntekijöiden kesken Tiedotus - kotisivujen päivitys, seurakuntauutiset ja paikallislehti Resurssit - kanttori ja musiikkityöntekijä - lapsikuoronohjaaja (sivutoiminen, palkkioperusteinen) - kirkot ja seurakuntatalot - urut, flyygelit, pianot, bändisoittimet Sivu 20 / 20

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS Kirkkoneuvosto 8.9.2010 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS 2010 Karkkilan Seurakunta Puh. 09 5655 220 Y-tunnus Huhdintie 9 Fax. 09 5655 2239 0127051-2 03600 Karkkila web: www.karkkilanseurakunta.fi

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA. Toimintasuunnitelma 2015-2017

LAUKAAN SEURAKUNTA. Toimintasuunnitelma 2015-2017 LAUKAAN SEURAKUNTA Toimintasuunnitelma 2015-2017 Johdanto Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 perustuu Laukaan seurakunnan strategiaan 2012-2020. Strategian mukaan seurakuntamme on 2015 kodikas ja helposti

Lisätiedot

PERUSTOIMINTOKUVAUKSET

PERUSTOIMINTOKUVAUKSET PERUSTOIMINTOKUVAUKSET 2015 1 Teillä on nyt kädessänne vihkonen, jossa on kuvattu Tuusulan seurakunnan työalojen ja alueiden perustoimintokuvaukset. Perustoimintokuvaukset kertovat nimensä mukaan työalojen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Mikaelinseurakunta keskellä arkea ja juhlaa

Vuosikertomus 2010. Mikaelinseurakunta keskellä arkea ja juhlaa Vuosikertomus 2010 Mikaelinseurakunta keskellä arkea ja juhlaa 1 Seurakunta ja messu ovat kaikkia ja kaikenikäisiä varten. Starttikirkon jälkeen eri-ikäisiä pappeja toivottamassa hyvää pyhää. Vas. rovasti

Lisätiedot

MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013

MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013 MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013 1 Silvia Koski johtamassa kuoroa. Rippikoulun starttikirkko 15.12. Kappalainen Pekka Ahlamon eläkkeellelähtöjuhla 10.3. 2 Mikaelin Pianon Vuosikertomus päällä pahvipekka.

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 3 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittely Kirkkoneuvosto 04.12.2013 Kirkkovaltuusto 16.12.2013 1. SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ Puolangan

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011

IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 YLEISKATSAUS Vuotta 2011 hallitsi suuri talouden epävarmuus koko maassa, mikä aiheutti seurakuntatoiminnassa myös huolien kasvua. Oli nähtävissä, että

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013

VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 IKAALISTEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 ODOTTELUA Viime vuoden ehdoton puheenaihe oli kuntaliitokset ja niiden myötä syntyvät uudet seurakuntayhtymät. Teema oli toistuvasti esillä esimieskoulutuksissa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 5 102 Kirkkovaltuusto 6 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 s. 1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. TOIMINTAKERTOMUS 2011 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Seurakuntalaisten vuosi Kulunut vuosi oli seurakunnassamme erityisesti jumalanpalveluselämän

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1-

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot

Käsi aurassa, sydän taivaassa!

Käsi aurassa, sydän taivaassa! Käsi aurassa, sydän taivaassa! ROVANIEMEN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2011-2015 Vahvistettu kirkkovaltuustossa 8.12. 2010 Strategia- ja hallintosääntötyöryhmä Riku Tapio (pj), Antti Jääskeläinen, Raili Kerola,

Lisätiedot

- 1 - Lapsi on osallinen

- 1 - Lapsi on osallinen - 1 - Kannen suunnittelu: Teemu Junkkaala / GSTJ Paino: Oriveden kirjapaino Taitto: Maarit Ala-Mononen ISBN 978-951-789-247-6 Kustantaja: Kirkon kasvatus ja nuorisotyö/kirkkohallitus 2008-2 - Kirkon varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 Kirkkoneuvosto 30.10.2012 Kirkkovaltuusto 13.11.2012 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 Toimintakertomus 2006 Yhdessä Rovaniemellä t Vuosi 2006 oli merkittävä Rovaniemellä, kun pitkällisen prosessin tuloksena kaupunki ja maalaiskunta yhdistyivät. Tämä ennakoi suurta valtakunnallista kuntarakenteen

Lisätiedot

... Pois neljan seinan sisalta. Diakonia apua sinulle. Mikaelinkirkko 25 vuotta Vielä nuori ja täynnä elämää! Syksy 2013

... Pois neljan seinan sisalta. Diakonia apua sinulle. Mikaelinkirkko 25 vuotta Vielä nuori ja täynnä elämää! Syksy 2013 toiminta + tapahtumat + yhteystiedot Syksy 2013 helsingin mikaelin seurakunta 2013/2014........ Pois neljan seinan sisalta Diakonia apua sinulle Mikaelinkirkko 25 vuotta Vielä nuori ja täynnä elämää! Kirkkoherran

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS 2007

ROVANIEMEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS 2007 ROVANIEMEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS 2007 Uskoa, luottamusta ja välittämistä ROVANIEMEN SEURAKUNTA Vuonna 2007 oli maassamme kaksi merkittävää juhlaa. Itsenäisyytemme 90. juhla näkyi ja vaikutti läpi vuoden.

Lisätiedot

TERVETULOA, UUSI VUOSI!

TERVETULOA, UUSI VUOSI! TERVETULOA, UUSI VUOSI! Kun vuosi 2015 alkaa Orimattilan seurakunnassa, on ainakin kaksi isoa asiaa toisin kuin ennen. Vuoden alusta olemme KIPA:n, kirkon palvelukeskuksen asiakkaana. KIPA tuottaa valtakunnallisesti

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 2014

SEURAKUNTANEUVOSTO 2014 MALMIN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTA-AJATUS Toiminta-ajatuksen tehtävänä on kertoa, mitä varten yhteisö on olemassa. Malmin seurakunnan toiminta-ajatus on määritelty viimeksi vuonna 2010. Silloin

Lisätiedot

le veivät diakoniatyöryhmän puheenjohtaja ja jäsenet Marjatta Kuusela ja Liisa Kaskinen.

le veivät diakoniatyöryhmän puheenjohtaja ja jäsenet Marjatta Kuusela ja Liisa Kaskinen. le veivät diakoniatyöryhmän puheenjohtaja ja jäsenet Marjatta Kuusela ja Liisa Kaskinen. Retket, leirit ja juhlat 14.2. 75-vuotiaiden retki Sinappiin 21.3. Omaishoitajien retki Turun omaishoitokeskukseen

Lisätiedot

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

Vapaaehtoiseksi? Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia Jyväskylässä

Vapaaehtoiseksi? Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia Jyväskylässä Vapaaehtoiseksi? Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia Jyväskylässä VAPAAEHTOISTOIMINNAN PERIAATTEET Tavallisen ihmisen tieto ja taito riittää Vapaaehtoisuus Tasa-arvoisuus Vastavuoroisuus Palkattomuus

Lisätiedot

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Saarijärvellä 30.5.2014 Jarmo Autonen, kirkkoherra Kirkkoherran kertomuksen liitteinä ovat henkilöstötilinpäätös, tilastolomakkeet,

Lisätiedot

Kauhavan seurakunnan Strategia 2011

Kauhavan seurakunnan Strategia 2011 Kauhavan seurakunnan Strategia 2011 Strategiaprojekti 2011 Suunnittelu ja toteutus: Hannele Kihlman Strategiatyöryhmä: Seppo Ruotsala, puheenjohtaja Paula Takala, valtuutettu Sanna Hede, valtuutettu Katriina

Lisätiedot

PAIKALLISSUUNNITELMA 2008 1 / 12 1. JOHDANTO

PAIKALLISSUUNNITELMA 2008 1 / 12 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO...1 1.1. Lähtökohtia...1 1.2. Laukaa nuoren näkökulmasta...1 1.2.1. Paikalliset erityispiirteet ja nuoren hyvinvointi...1 1.2.2. Yhteydet kouluihin ja muihin paikallisiin yhteistyötahoihin...3

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Siilinjärven seurakunnan tasekirja... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 7 Henkilöstö... 9 Seurakunnan väkilukumuutokset

Lisätiedot