SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/15"

Transkriptio

1 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 56 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 57 Työjärjestyksen hyväksyminen 58 Kanttori Margaret Vainion virkavapausanomus 59 Viransijaisen ottaminen Margaret Vainiolle 60 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Keski-Suomen IT-alueen yhteisjohtokuntaan vuosiksi Kannonkosken Puiraanniemen tonttien myynti 62 Puutavaraleimikon myynti/metsä-kolkanniemi RN:o 1:34, Saarijärvi 63 Puutavaraleimikon myynti/kivi-ojala RN:o 3:614, Kannonkoski 64 Puutavaraleimikon myynti/lepistö RN:o 12:36, Kivijärvi 65 Kassavarojen sijoittaminen 66 Tiedoksi saatettavat asiat 67 Kiireelliset asiat Valitusosoitus PUHEENJOHTAJA/ SIHTEERI

2 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/15 Kirkkoneuvosto KOKOUSTIEDOT Aika Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät kello Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone Jarmo Autonen Timo Jokinen Tuula Kinnunen Jukka Iso-Ahola (Vesa-Matti Laaksosen varajäsen) Pirjo Leppämäki Iida-Maija Pirttiniemi Anna-Liisa Talaskivi Hannu Talaskivi Pekka Viljakainen Muut osallistujat Eero Sekki, kirkkovaltuuston pj Kaisa Nuutinen, talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja: Jarmo Autonen Timo Jokinen (55-57, ) (58-59, ) Sihteeri: Kaisa Nuutinen (55-68 ) KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka PÖYTÄKIRJAOTE Aika ja allekirjoitus Saarijärvi Hannu Talaskivi Pekka Viljakainen Timo Jokinen (55-68 ) (55-61, ) (62-63 ) Kirkkoherranvirastossa

3 Kokouksen aluksi laulettiin virrestä 571: 1-3 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 56 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Talaskivi (55-68 ), Pekka Viljakainen 55-61, ) ja Timo Jokinen (62-63 ) 57 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi muilta osin, paitsi kiireellisissä asioissa päätettiin käsitellä 67 Kristiina Laulajaisen opintovapaahakemus ja 68 Sijaisen ottaminen Kristiina Laulajaiselle. Merkittiin, että varapuheenjohtaja johtaa puhetta ja käsittelyn aikana.

4 Kirkkoneuvosto KANTTORI MARGARET VAINION VIRKAVAPAUSANOMUS Kn Kanttori Margaret Vainio anoo palkatonta virkavapaata kanttorin virasta ajalle Seurakunnalla ei ole osoittaa sijaista mahdollisen virkavapauden ajaksi eikä sopivan sijaisen saamisesta ole takeita. Virkavapaus ei siten ole seurakunnan edun mukainen. Margaret Vainiolle on joitakin vuosia sitten myönnetty pitkä vuorotteluvapaa. Hänelle on myös esitetty virkavapaan sijasta mahdollisuutta työnkuvan vaihtamiseen seurakunnan sisällä kanttori Sanna Linnan kanssa yhden vuoden ajaksi. KL 6:40 : Viranhaltijalle voidaan hakemuksesta myöntää määräajaksi vapautus virkatehtävien hoitamisesta joko kokonaan tai osittain, jollei toisin säädetä. KL 6:41 : Virkavapaata on haettava kirjallisesti, jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin määrätä. Virkavapaan myöntäminen ja sen pituus ovat työnantajan harkinnassa, jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin määrätä. Mikäli virkavapaata ei voida myöntää hakemuksen mukaisesti, hakemus on hylättävä, jollei viranhaltija kirjallisesti suostu sen myöntämiseen muulla tavalla. Margaret Vainion anomus on LIITTEENÄ 1 ja kokoukseen toimitettu uusi anomus on LIITTEENÄ 1a. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto ei myönnä virkavapautta Margaret Vainiolle em. perustein. Kn Asian käsittely siirrettiin kirkkoneuvoston pidettävään kokoukseen. Varapuheenjohtaja johti puhetta tämän pykälän käsittelyn aikana. Jukka Kainulainen saapui klo tämän pykälän käsittelyn aikana Margaret Vainio on toimittanut kirkkoneuvostolle uuden virkavapausanomuksen, joka on päivätty

5 Kirkkoneuvosto jatkoa 58 Virkavapaus voidaan myöntää, kun seurakunnalla on osoittaa sijainen ja työ pystytään järjestelemään ja hoitamaan. Margaret Vainion anomus on LIITTEENÄ 1. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) myöntää kanttori Margaret Vainiolle palkatonta virkavapautta päivätyn anomuksen mukaisesti ajalle ; ja 2) toteaa, että virkavapaus voidaan myöntää, koska Vainiolle on löytynyt pätevä viransijainen em. ajaksi. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-2).

6 59 VIRANSIJAISEN OTTAMINEN MARGARET VAINIOLLLE Saarijärven seurakunnan II kanttori Margaret Vainio anoo päivätyllä anomuksellaan palkatonta virkavapautta c-kanttorin virasta ajalle Vainion anomus on tämän kokouksen asialistan 58 :ssä. Päätösehdotuksena on, että anottu virkavapaus myönnetään, koska Vainiolle on saatavissa pätevä viransijainen.. Salon seurakunnan kanttori Satu Uusisalo on lähettänyt kirkkoherra Jarmo Autosen sähköpostiin kirkkoneuvostolle osoitetun kirjeen. Uusisalo ilmoittaa olevansa valittavissa määräaikaiseksi kanttoriksi Saarijärven seurakuntaan elokuun alusta 2015 heinäkuun loppuun Satu Uusisalo on lähettänyt kopion Tampereen konservatorion kirkkomuusikon opintolinjan tutkintotodistuksesta. Uusisalo on suorittanut piispainkokouksen määräämät 120 opintoviikon laajuiset opinnot alimman asteen kanttorin tutkintoa varten. Uusisalolla on työkokemusta mm. Muuruveden ja Kyyjärven seurakunnista sekä Pohjoisen Keski-Suomen musiikkiopistosta ja Karstulan kansalaisopistosta. Heinäkuun loppuun 2015 mennessä hänelle on kertynyt vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa aikaa 16 vuotta 3 kuukautta. Siten hänelle maksetaan elokuun alusta 2015 vuosisidonnaista palkanosaa 15 % peruspalkasta. KirVESTES mom. soveltamisohjeen mukaan virkapaikka määräytyy sen mukaisesti, missä seurakunnan toimipaikassa virkatehtävät yleisimmin suoritetaan. Kirkkoneuvoston tai asiassa toimivaltaisen muun toimielimen tulee todeta virkapaikka kunkin viranhaltijan kohdalla erikseen. Virkapaikka muuttuu viranhaltijan siirryttyä työskentelemään pysyväisluonteisesti muualla. Siirtymistä pidetään pysyväisluonteisena, jos se kestää tai on tarkoitettu kestämään kauemmin kuin yhden kuukauden.

7 jatkoa 59 Viran tehtävistä valtaosa sijoittuu Saarijärvelle. Huhtikuun alusta 2012 virkapaikkana on ollut Saarijärvi. Koska sijaisuus on pitempi kuin kolme kuukautta ja tehtäviin kuuluu työskentelyä lasten kanssa, viransijaiselta vaaditaan rikosrekisteriote. Satu Uusisalon kirje kirkkoneuvostolle, LIITE 2. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että 1) kanttori Satu Uusisalo otetaan suostumuksensa mukaan Margaret Vainion viransijaiseksi II kanttorin virkaan ajalle ; 2) valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu toimittaa rikosrekisteriotteen, joka on varaukseton; 3) viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen peruspalkka ( tasokorotuksen jälkeen 2282,85 euroa), lisäksi vuosisidonnainen palkanosa 15 % peruspalkasta (342,43 euroa), yht. 2625,28 euroa kuukaudessa; 4) viran sijoituspaikka on Saarijärvi; ja 5) viran pääasiallisena tehtävänä on kanttorin työ Saarijärvellä ja Pylkönmäellä ja työalueena koko seurakunnan alue. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-5).

8 60 JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KESKI-SUOMEN IT- ALUEEN YHTEISJOHTOKUNTAAN VUOSIKSI Keski-Suomen yhteistyöalueen Jyväskylän IT-aluekeskuksen sopimus: Yhteistoimintaa johtaa kirkkojärjestyksen 11 luvun 1 1 momentissa tarkoitettu yhteisjohtokunta. Yhteisjohtokunnassa on 7 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Yhteisjohtokunnan jäsenet valitaan 2 vuodeksi kerrallaan. Isäntäseurakunta nimittää yhteisjohtokuntaan 2 jäsentä. Sopijaseurakunnat valitsevat yhteisjohtokuntaan jäseniä. Vuosille ovat vuorossa Jyväskylän, Joutsan, Multian, Muuramen, Pihtiputaan ja Saarijärven seurakunnat. Valitut jäsenet ilmoitetaan klo mennessä tietoturvavastaava Matti Metsolle. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto valitsee Keski-Suomen IT-alueen yhteisjohtokunnan jäseneksi Jarmo Autosen ja varajäseneksi Kaija-Leena Kaunosen ajalle Ehdotuksen mukainen.

9 Kirkkoneuvosto KANNONKOSKEN PUIRAANNIEMEN TONTTIEN MYYNTI Kn Kannonkoskella Kivi-Ojalan tilalla, kiinteistötunnus , on yleiskaava-alueella Syväjärven rannalla Puiraanniemessä kaksi lomarakentamiseen soveltuvaa määräalatonttia. Tontit sijaitsevat alle 10 kilometrin etäisyydellä Kannonkosken taajamasta. Tontin 1 pinta-ala on noin 3000 m2 ja tontin 2 noin 3500 m2. Tonteilla on pääasiassa mäntypuustoa. Ranta on kovapohjainen, vähän kivikkoinen ja avautuu luoteeseen / pohjoiseen. Tonteille joutuu rakentamaan tietä noin 200 metriä. Sähkölinjat ovat noin 200 metrin päässä tonteista. Kiinteistönvälittäjän hinta-arvio tontille 1 on euroa ja tontille 2 vastaavasti euroa. Saarijärven Kiinteistönvälitys Oy:n laatima myyntiesite karttaliitteineen on LIITTEENÄ 5. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää 1) antaa Saarijärven Kiinteistönvälitys Oy:lle myyntiin Kannonkosken Syväjärven rannalla sijaitsevat tontit 1 ja 2 ehdolla, että Kannonkosken kappelineuvoston asiaa koskeva lausunto on myönteinen; ja 2) pyytää tonttien myymisestä lausunnon Kannonkosken kappelineuvostolta. Kn Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-2) Edellisen kokouksen jälkeen on selvitetty Kannonkosken kappelineuvoston kanta tonttien myyntiin. Kappeliseurakunnan kappalainen Timo Kemppainen on lähettänyt kirkkoherralle ja talousjohtajalle seuraavan sähköpostiviestin: Kannonkosken kappelineuvoston kaikki jäsenet ja kirkkoneuvoston edustaja Pekka Viljakainen ovat hyväksyneet sähköpostitse Saarijärven kirkkoneuvoston esityksen Puiraanniemen tonttien myynnistä kirkkoneuvoston esittämällä tavalla.

10 Kirkkoneuvosto jatkoa 61 Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) toteaa, että Kannonkosken kappelineuvoston kanta tonttien myyntiin on selvitetty ja kanta on myönteinen; 2) pitää voimassa (kohta 1) tekemänsä päätöksen; ja 3) pyytää, että saatu kannanotto merkitään Kannonkosken kappelineuvoston seuraavan kokouksen pöytäkirjaan. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-3).

11 62 PUUTAVARALEIMIKON MYYMINEN/Metsä-Kolkanniemi RN:o 1:34, Saarijärvi Metsä-Kolkanniemen tilalle RN:o 1:34 Saarijärvelle on valmisteltu myyntiin n kiintokuutiometrin mäntyvaltainen harvennushakkuuleimikko. Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat viisi tarjousta. Tarjousyhteenvedon mukaan tarjousten kokonaishinta-arviot ovat seuraavat: 1) Versowood Oy e 2) Keitele Forest Oy e 3) Stora Enso Oyj e 4) Mhy:n puunvälitys e 5) Metsä Group e Leimausseloste ja karttaliite ovat LIITTEENÄ 3. Puukaupan määrä- ja hinta-arvioyhteenveto on LIITTEENÄ 4. Tarjoukset nähtävänä kokouksessa. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) toteaa, että Versowood Oy on jättänyt leimikosta hinnaltaan korkeimman euron tarjouksen; ja 2) päättää hyväksyä Versowood Oy:n tarjouksen em. perusteella. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-2). Pekka Viljakainen ilmoittautui esteelliseksi ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän osalta toimii Timo Jokinen.

12 63 PUUTAVARALEIMIKON MYYMINEN/Kivi-Ojala RN:o 3:614, Kannonkoski Kivi-Ojalan tilalle RN:o 3:614 Kannonkoskelle on valmisteltu myyntiin n kiintokuutiometrin koivuvaltainen leimikko. Kuutiomäärästä puolet koostuu harvennus- ja puolet uudistushakkuusta. Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat kolme tarjousta. Tarjousyhteenvedon mukaan tarjousten kokonaishinta-arviot ovat seuraavat: 1) Metsä Group e 2) Stora Enso Oyj e 3) Mhy:n puunvälitys e Leimausseloste ja karttaliite ovat LIITTEENÄ 5. Puukaupan määrä- ja hinta-arvioyhteenveto on LIITTEENÄ 6. Tarjoukset nähtävänä kokouksessa. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) toteaa, että Metsä Group on jättänyt leimikosta hinnaltaan korkeimman euron tarjouksen; ja 2) päättää hyväksyä Metsä Group:n tarjouksen em. perusteella. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-2). Pekka Viljakainen ilmoittautui esteelliseksi ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän osalta toimii Timo Jokinen.

13 64 PUUTAVARALEIMIKON MYYMINEN/Lepistö RN:o 12:36, Kivijärvi Lepistön tilalle RN:o 12:36 Kivijärvelle on valmisteltu myyntiin n kiintokuutiometrin mäntyvaltainen harvennushakkuuleimikko. Määräaikaan mennessä leimikosta saatiin ainoastaan yksi tarjous. Sen oli jättänyt Stora Enso Oyj. Tarjouksen kokonaishinta-arvio on ,50 euroa. Koska tarjouksen hintataso on kuitenkin kohtuullinen ja suurin osa leimikosta on metsänhoidollisesti tärkeitä ensiharvennuksia, tarjouksen hyväksymistä voidaan pitää seurakunnan edun mukaisena. Leimausseloste ja karttaliite ovat LIITTEENÄ 7. Puukaupan määrä- ja hinta-arvioyhteenveto on LIITTEENÄ 8. Tarjoukset nähtävänä kokouksessa. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Stora Enso Oyj:n jättämän ,50 euron tarjouksen ym. perusteilla. Ehdotuksen mukainen.

14 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kn KASSAVAROJEN SIJOITUSTARJOUKSET RAHASTOSIJOITUSTEN MUUTTAMINEN JA KASSAVAROJEN SIJOITTAMINEN Seurakunnalla on tilinpäätöksen 2010 mukaan seuraavat rahastosijoitukset: arvo tasetili - SEB Gyllenberg Forum , OP-Tuotto , Nordea Vakaa tuotto , Nordea Korko B , OP-Tuotto, haudanhoito , Gyllenberg, Kannonk , Kuntaoblig., Kannonk , Sampo A/120 kpl, Kannonk , Kuntaoblig., haudanhoito, Kannonk , Sijoituksista Gyllenbergin tuotot ovat kehittyneet suotuisimmin. Tappiollisimpia ovat rahastot OP tuotto, OP tuotto haudanhoito ja Nordea Vakaa tuotto, joiden kotiuttamista ja uudelleen sijoittamista voitaneen harkita. Nordea pankki tarjoaa Nordea Vakaa tuotto rahastosijoitukselle vaihtoehdon, jonka mukaan puolet sijoituksesta talletettaisiin yhden vuoden määräaikaiselle tilille 4 % korolla ehdolla, että toinen puoli sijoitettaisiin kolmen vuoden indeksilainaan, jonka merkintäoikeus päättyy Sijoitus on pääomaturvattu. Talouden mahdollisesti kääntyessä nousuun sijoitukselle olisi saatavissa myös lisätuottoa. Sijoitus on realisoitavissa myös ennen eräpäivää, mutta siinä tapauksessa markkina-arvoon. Mahdollista on sijoittaa osa myös seuraavien shekkitilien varoista: saldo sijoitetaan - OP Svi ,75 euroa ,00 - OP Kvi ,54 euroa ,00 - PoP Kki ,29 euroa ,00 - yhteensä ,58 euroa ,00 OP-Private Keski-Suomi tarjoaa rahastosijoituksille vaihtoehdoksi varainhoitosopimusta, jolla seurakunta luovuttaisi varoja sijoitettavaksi pääasiassa yritysten liikkeelle laskemiin joukkolainoihin ja

15 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto jatkoa 65 korkorahastoihin ja pankki vastaisi sijoitusten hallinnoinnista. Korkosalkun tarkoitus on tuottaa paremmin kuin 12 kuukauden euriborkorko maltillisella riskitasolla. OP:n tuottotavoite korkosalkunhoidossa on pitkällä aikavälillä n. 1-2 % yli 12 kuukauden euriborin. Salkunhoitopalkkio olisi kiinteä 0,25 % salkun vuoden vaihteen arvosta eurolle (tai 0,20 % yli euron sijoitukselle). Kiinteän palkkion vaihtoehtona tarjotaan tuottosidonnaista palkkiota 20 % 12 kuukauden euriborin ylittävästä tuotosta eurolle (tai 15 % yli euron sijoitukselle). Rahastosijoitusten osalta pankki ei peri merkintä-, lunastus-, tai vaihtopalkkiota. Arvo-osuustilin palkkio on 3,3 euroa kuukaudessa ja ilmainen kesäkuun loppuun 2012 saakka. Joukkovelkakirjojen säilytyksestä pankin käyttämä säilyttäjä perii hinnastonsa mukaiset palkkiot. Tässä sijoitusvaihtoehdossa riskit ovat oleellisesti pienemmät kuin nykyisessä OP Tuotto rahastossa, jonka osakepaino on 40 % ja loppu 60 % sijoituksesta korkomarkkinoilla. Pääomaturvattu sijoitus ei kuitenkaan ole. Toisena vaihtoehtona OP tarjoaa määräaikaista pääomaturvattua sijoitustiliä yhdelle tai kahdelle vuodelle 2,50 % korolla. Pääomaturvatun indeksilainan juoksuaika OP:llä on viisi vuotta, joka lienee nykytilanteessa seurakunnalle liian pitkä. Taulukko seurakunnan sijoituksista on LIITTEENÄ 13 OP-Private Keski-Suomen tarjous täyden valtakirjan varainhoidosta on LIITTEENÄ 14. Tietoja OP-Tuotto rahastosijoituksesta LIITTEENÄ 15. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että 1) Nordea Vakaa Tuotto -rahastosijoitus n euroa puretaan ja sijoitetaan Nordean tarjouksen mukaisesti pääomasta puolet yhden vuoden määräaikaiselle tilille 4 % korolla ja toinen puoli kolmen vuoden pääomaturvattuun indeksilainaan, 2) OP-Tuotto ja OP-Tuotto haudanhoito -rahastosijoitukset yht. n euroa puretaan ja hyväksytään varoille OP-Private Keski- Suomen tarjous täyden valtakirjan varainhoitosopimuksesta kiinteällä palkkiolla 0,25 % salkun vuoden vaihteen arvosta ja 3) shekkitilien varoja sijoitetaan yht euron arvosta (OP-Saarij e, OP Kvi e ja PoP Kki e) Osuuspankin yhden vuoden määräaikaiselle tilille tarjouksen mukaan 2,50 % korolla.

16 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto jatkoa 65 Talousjohtajan muutettu päätösehdotus: 1) Nordea Vakaa Tuotto -rahastosijoitus n euroa puretaan ja sijoitetaan Nordean tarjouksen mukaisesti pääomasta puolet yhden vuoden määräaikaiselle tilille 4 % korolla ja toinen puoli kolmen vuoden pääomaturvattuun indeksilainaan, 2) OP-Tuotto ja OP-Tuotto haudanhoito -rahastosijoitukset yht. n euroa puretaan ja sijoitetaan varat Osuuspankin yhden vuoden määräaikaiselle tilille tarjouksen mukaan 2,50 % korolla ja 3) shekkitilien varoja sijoitetaan yht euron arvosta (OP-Saarij e, OP Kvi e ja PoP Kki e) Osuuspankin yhden vuoden määräaikaiselle tilille tarjouksen mukaan 2,50 % korolla. Päätös: Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-3). Merkittiin tiedoksi kokouspäivänä SEB Gyllenbergiltä saapunut kirje, jonka mukaan yhtiön nimi on lähtien SEB ja rahaston SEB Gyllenberg Forum nimi on lähtien SEB Ethical Forum. Helsingissä päivätty kirje on LIITTEENÄ 30. Mikko Raitanen ja Olavi Vuori merkittiin esteellisiksi asian käsittelyyn. Kn Varapuheenjohtaja toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan Kirkkoneuvosto otti joulukuussa 2011 kannan, jonka mukaan seurakunnan varoja sijoitetaan vain täysin pääomaturvattuihin kohteisiin. Vuoden 2012 lopulla päättyneille määräaikaisille talletuksille pyydetään kokoukseen mennessä tarjoukset 12 kuukauden ja vaihtoehtoisesti 24 kuukauden talletuksille. Pankkiryhmittymien välistä tasapainoa ei muuteta, paitsi euron sijoitukselle pyydetään Nordean ohella tarjous myös seurakunnan alueen paikallispankeilta POP Kannonkoski ja POP Lannevesi. Rahastoraportti on LIITTEENÄ 4. Talousjohtajan päätösehdotus: Tarjoukset ja päätösehdotus tuodaan kokoukseen.

17 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto jatkoa 65 Merkittiin pöytäkirjaan klo mennessä saadut korkotarjoukset 12 ja 24 kuukauden määräaikaisille talletuksille seuraavasti: 1. OP-Private Keski-Suomen korkotarjous euron talletukselle 1,20 % 12 kuukaudelle ja 1,60 % 24 kuukaudelle, LIITE Kannonkosken Osuuspankin korkotarjous euron talletukselle 0,7 % 12 kuukaudelle ja 1,0 % 24 kuukaudelle, LIITE Lanneveden Osuuspankin korkotarjous euron talletukselle 0,70 % 12 kuukaudelle ja 0,70 % 24 kuukaudelle, LIITE Nordea Keski-Suomen Yrityskonttorin korkotarjous euron talletukselle 1,25 % 12 kuukaudelle ja 1,05 % 24 kuukaudelle, LIITE 19 Kirkkoneuvosto päätti 1) hyväksyä OP-Private Keski-Suomen korkotarjouksen euron talletukselle 1,20 % 12 kuukaudelle ja 2) hyväksyä Nordea Keski-Suomen Yrityskonttorin korkotarjouksen euron talletukselle 1,25 % 12 kuukaudelle. Kn Mikko Raitanen poistui esteellisenä kokoustilasta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Kirkkoneuvosto otti joulukuussa 2011 kannan, jonka mukaan seurakunnan varoja sijoitetaan jatkossa vain täysin pääomaturvattuihin kohteisiin. Linjaus rajaa pois mm. osake- ja yhdistelmärahastosijoitukset sekä pankkiryhmittymien tarjoamat erilaiset varainhoitosopimuspalvelut. Helmikuussa on erääntymässä euron ja euron määräaikaiset pankkitalletukset. Siten erääntymässä on pääomia yhteensä kuudensadan tuhannen euron arvosta. Varat voidaan sijoittaa edelleen maksuvalmiuden vaarantumatta. Talousjohtaja on pyytänyt kokoukseen tarjoukset euron talletukselle vaihtoehtoina 12 ja 24 kuukauden määräajat. Tarjous on pyydetty seuraavilta pankeilta: Keski-Suomen Osuuspankki, Nordea Pankki Oyj Järvi-Suomi, Kannonkosken Osuuspankki ja Lanneveden Osuuspankki keskiviikkoon mennessä. Tarjoukset on pyydetty sitomaan tuon päivän korkotasoon.

18 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto jatkoa 65 Tarjousaineisto LIITTEENÄ 4 (9 sivua). Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) tutustuu saatuihin talletustarjouksiin; ja 2) tekee varojen sijoittamista koskevan päätöksen. Kirkkoneuvosto 1) totesi, että tarjous oli saatu vain Keski-Suomen Osuuspankilta ja Nordea Pankki Oyj Järvi-Suomelta; 2) totesi, että Osuuspankin tarjous eurolle 12 kk määräajalle oli 1,30 % ja 24 kk määräajalle 1,10 %; 3) totesi, että Nordean tarjous eurolle 12 kk tai 24 kk määräajalle oli 1,4 %; ja 4) päätti hyväksyä Nordean tarjouksen 12 kk määräajalle 1,4 %. Kn Mikko Raitanen ilmoittautui esteelliseksi asian käsittelyyn ja päätöksentekoon Kirkkoneuvosto otti joulukuussa 2011 kannan, jonka mukaan seurakunnan varoja sijoitetaan jatkossa vain täysin pääomaturvattuihin kohteisiin. Linjaus rajaa pois mm. osake- ja yhdistelmärahastosijoitukset sekä pankkiryhmittymien tarjoamat erilaiset varainhoitosopimuspalvelut. Helmikuussa on erääntymässä euron määräaikainen pankkitalletus. Varat voidaan sijoittaa edelleen maksuvalmiuden vaarantumatta. Talousjohtaja on pyytänyt kokoukseen tarjoukset euron talletukselle vaihtoehtoina 12 ja 24 kuukauden määräajat. Tarjous pyydettiin seuraavilta pankeilta: Keski-Suomen Osuuspankki, Nordea Pankki Suomi Oyj, Kannonkosken Osuuspankki ja Lanneveden Osuuspankki. Tarjoukset pyydettiin maanantaihin klo mennessä Kaisa Nuutisen ja toimistosihteeri Sirpa Liimataisen sähköposteihin. Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta, jotka ovat liitteinä. Kannonkosken Osuuspankin tarjous on LIITTEENÄ 5. Nordea Pankki Suomi Oyj:n tarjous on LIITTEENÄ 6. Keski-Suomen Osuuspankin tarjous on LIITTEENÄ 7.

19 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto jatkoa 65 Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 3) tutustuu saatuihin talletustarjouksiin; ja 4) päättää hyväksyä Kannonkosken Osuuspankin korkotarjouksen 1,0 % 24 kk talletukselle; ja 5) päättää sijoittaa ,00 (kuusisataatuhatta) euroa Kannonkosken Osuuspankkiin 24 kuukauden määräaikaiselle tilille. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-3) Kn Kirkkovaltuuston pidetyssä kokouksessa vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä tiedusteltiin kirkkoneuvoston sijoitustoiminnassa noudattamia periaatteita ja kiinnitettiin huomiota sijoitustuottojen pienuuteen. Valtuutetuille vastattiin, että viime vuosina kirkkoneuvosto on pitäytynyt pelkästään täysin pääomaturvattuihin sijoitusvaihtoehtoihin. Siten myös tuotot ovat jääneet riskisijoituksia vaatimattomammalle tasolle. Kirkkoneuvostolle on nyt koottu jatkuvana pöytäkirjan aiempien kirkkoneuvostojen tekemät sijoituspäätökset vuoden 2011 lopulta lähtien. Silloin kirkkoneuvosto otti kokouksessaan kannan, että se hyväksyy jatkossa vain täysin pääomaturvatut vaihtoehdot. Tuolloin neuvosto ei hyväksynyt esitystä OP-Private Keski- Suomen täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen solmimisesta. Niinpä talousjohtaja muutti kokouksessa päätösesitystään kirkkoneuvoston kannan mukaiseksi siten, että varainhoitosopimusta ei esitetty. Sen sijaan kotiutettavat varat esitettiin sijoitettaviksi pääomaturvatuile määräaikaiselle tilille. Kooste seurakunnan tämänhetkisistä rahastosijoituksista ja muista talletuksista on LIITTEENÄ 9. Vertailua SEB Rahastoyhtiö Suomen (ent. Gyllenberg) tuottojen kehityksestä viiden vuoden ajalta on LIITTEENÄ 10. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että Nordean käyttelytilin (saldo ,50 e) varoista ,00 euroa sijoitetaan SEB Rahastoyhtiö Suomeen. Ehdotuksen mukainen.

20 66 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 1) verotulot tammi-toukokuu 2015, LIITE 11 2) jumalanpalvelussuunnitelma loka-joulukuu 2015, LIITE 12 3) lapsityön vastuuryhmän pidetyn kokouksen muistio, LIITE 13 4) perheasiainneuvottelukeskuksen pidetyn kokouksen pöytäkirja 2/2015 (nähtävänä kokouksessa; ei liitetä pöytäkirjaan) 5) Jyväskylän seurakunnan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan pidetyn kokouksen pöytäkirja 1/2015 (nähtävänä kokouksessa; ei liitetä pöytäkirjaan) 6) yhteistyötoimikunnan pidetyn kokouksen pöytäkirja 2/2015, LIITE 14 7) yhteistyötoimikunnan muistio 1/2015 työpaikkakäynnistä Kannonkoskelle , LIITE 15 8) kansainvälisen työn vastuuryhmän pidetyn kokouksen muistio 2/2015, LIITE 16 9) tuomiokapitulin ilmoitus kirkkoherra Jarmo Autosen vuosilomasta ja viransijaisesta, LIITE 17 10) Kannonkosken seurakuntatalon pidetyn (Sekki, Sironen) kiinteistökatselmuksen raportti, LIITE 18 11) kiinteistötyöryhmän pidetyn kokouksen muistio 4/2015, LIITE 19 12) nuorisotyön vastuuryhmän pidetyn kokouksen muistio, LIITE 20 13) Pylkönmäen kappelineuvoston pidetyn kokouksen pöytäkirja 2/ ) kirkkoherran viranhaltijapäätökset 21-22/ ) kirkkoneuvoston ja valtuuston kokousaikataulu syyskaudella 2015, LIITE 21 Pöytäkirjan tarkastus

21 Kirkkoneuvosto KRISTIINA LAULAJAISEN OPINTOVAPAAHAKEMUS Kn Nuorisotyönohjaaja Kristiina Laulajainen on lähettänyt kirkkoneuvostolle päivätyn kirjeen, jolla hän hakee hoitovapaata ajalle Laulajaisen nuorin lapsi täyttää kolme vuotta Työsopimuslain 4 luvun 3 mukaan työntekijällä on oikeus saada hoitovapaata lapsensa hoitamiseksi, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Hoitovapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa. Kristiina Laulajaisen kirje on LIITTEENÄ 4. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto myöntää Kristiina Laulajaiselle virkavapautta hoitovapaan perusteella hakemuksen mukaisesti ajalle Kirkkoneuvosto 1) totesi, että Kristiina Laulajaiselta oli tullut kokoukseen suullinen korjaus siten, että hän hakee vuosilomaa alkaen ja sen jälkeen hoitovapaata; 2) päätti, että Laulajaiselle myönnetään vuosilomaa ajalle ; ja 3) päätti, että Laulajaiselle myönnetään virkavapautta hoitovapaan perusteella ajalle Kn Varapuheenjohtaja johti puhetta tämän pykälän käsittelyn ajan Nuorisotyönohjaaja Kristiina Laulajainen on lähettänyt kirkkoneuvostolle Äänekoskella päivätyn opintovapaahakemuksen ajalle Laulajaisen hakemuksessa ilmoittama koulutuksen muoto ja tavoite on musiikin maisteri, kirkkomusiikin koulutusohjelma, kanttorin koulutus ja koulutuksen järjestäjä Sibelius-akatemia, Kuopion yksikkö (Taideyliopisto). Hakemuksen mukaan kyseessä ei ole aiemman opiskelun loppuun saattaminen.

22 Kirkkoneuvosto jatkoa 67 Opintovapaaseen liittyviä otteita koulutusrahaston internet-sivuilta: Opintovapaasta säädetään opintovapaalaissa (273/1979) ja opintovapaa-asetuksessa (864/1979). Lakia ja asetusta sovelletaan työtai virkasuhteessa olevaan henkilöön, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan on yhdessä tai useammassa jaksossa kestänyt vähintään vuoden. Opintovapaata on oikeus saada viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Vapaata voi saada opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa. Opintovapaata, joka kestää yli viisi työpäivää, on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista. Työnantajan tulee ilmoittaa päätöksestään vähintään 15 päivää ennen opintojen alkamista. Jos opintovapaan myöntäminen hakemuksessa tarkoitettuna aikana tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle, on työnantajalla oikeus siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään kuudella kuukaudella. Jos kyseessä on harvemmin kuin kuuden kuukauden väliajoin toistuva koulutus, työnantaja voi siirtää opintovapaata enintään siihen saakka, kunnes vastaava koulutustilaisuus järjestetään. Työntekijää ei saa irtisanoa tai hänen työsopimusta purkaa sillä perusteella, että hän on hakenut tai käyttänyt opintovapaata. Opintovapaalaissa ja -asetuksessa on lisäksi tarkempia säännöksiä muun muassa opintovapaan hakemis- ja myöntämismenettelystä ja opintovapaan keskeyttämisestä. Opintovapaasta saattaa olla määräyksiä myös työ- ja virkaehtosopimuksissa. Opintovapaalain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset. Vuosilomalain 7 mukaisesti työssäolon veroisena pidetään työstä poissaoloaikaa, jolloin työntekijä työsuhteen kestäessä on estynyt tekemästä työtä opintovapaalaissa tarkoitetun opintovapaan vuoksi, enintään kuitenkin 30 työpäivää lomanmääräytymisvuodessa ja vain, jos työntekijä on välittömästi opintovapaan jälkeen palannut työhön. Toisin sanoen opintovapaalla olevalle työntekijälle karttuu vuosilomaa yhden opintovapaakuukauden ajalta lomanmääräytymisvuodessa mutta vain, jos työntekijä välittömästi opintovapaan jälkeen palaa työhön.

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/ KOKOUSTIEDOT Aika kello Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/ KOKOUSTIEDOT Aika kello Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/16 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 30.06.2016 KOKOUSTIEDOT Aika 07.07.2016 kello 16.30 Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 62 Kokouksen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00)

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00) SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/16 KIRKKOVALTUUSTO Laatimispäivämäärä 27.01.2016 KOKOUSTIEDOT Aika 09.02.2016 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon juhlasali KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013 AIKA Perjantai 17.5.2013 klo 9 10.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/ KOKOUSTIEDOT Aika kello Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/ KOKOUSTIEDOT Aika kello Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/16 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 10.05.2016 KOKOUSTIEDOT Aika 17.05.2016 kello 16.30 Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 Kokouksen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 Kokousaika Torstai 25.7.2013 klo 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 Aika keskiviikko 26.03.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 18 4 19 4 TILINPÄÄTÖS 2013 20 4 RUHTINANSALMEN PAPPILAN

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/15. 19.05.2015 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Saarijärven seurakuntatalon juhlasali

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/15. 19.05.2015 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Saarijärven seurakuntatalon juhlasali SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/15 KIRKKOVALTUUSTO Laatimispäivämäärä 12.05.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 19.05.2015 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Saarijärven seurakuntatalon

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015 AIKA Tiistai 11.8.2015 klo 18 21.25 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Seurakuntaneuvoston kokous Aika maanantaina 13.6.2016 klo 15 - Paikka Seurakuntatalo, Pappilantie 11, 72400 Pielavesi Osallistujat: Osallistujat Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

Jeremias Sankari, kirkkoherra Pertti Backman, talouspäällikkö, kokouksen sihteeri

Jeremias Sankari, kirkkoherra Pertti Backman, talouspäällikkö, kokouksen sihteeri Kokousaika 5.2.2009 klo 9.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Rauni Salmela, puheenjohtaja Jere Porvari, varajäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Olli Lehtinen Anneli Tervo Muut: Jeremias Sankari,

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1 Aika tiistai 6.5.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 33 4 TILINPÄÄTÖS 2013 34 4 ÄMMÄNSAAREN SEURAKUNTAKESKUKSEN SISÄILMAONGLEMA

Lisätiedot

Alli Aitto-oja, Jukka Kukkola, Ritva Nuorala, Esko Peräaho, Eeva-Maria Räsänen, Marita Tölli, Sampo Ylikoski

Alli Aitto-oja, Jukka Kukkola, Ritva Nuorala, Esko Peräaho, Eeva-Maria Räsänen, Marita Tölli, Sampo Ylikoski NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 7/2015 Kirkkoneuvosto 1 (14) KOKOUSAIKA Maanantaina 24.8.2015 klo 18.00-19.20 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET Sanna

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.5.2014 N:o 7/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.5.2014 Sivu 69

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.5.2014 N:o 7/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.5.2014 Sivu 69 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.5.2014 Sivu 69 Kokousaika Tiistai 27.5.2014 kello 16.30-17.04 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 15.1.2010 klo 16-17.35 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 08.12.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 7/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 7/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Pöytäkirja 7/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston kokous Aika: torstaina 15.12.2016 klo 17 17.50 Paikka: Seurakuntatalo, Mykkäläntie 6, 73100 Lapinlahti Osallistujat: Jäsenet:

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 07.04.2015 kello 18.00 20.30 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2009 Kirkkoneuvosto 29.7.2009 108 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2009 Kirkkoneuvosto 29.7.2009 108 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2009 Kirkkoneuvosto 29.7.2009 108 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 29. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

1 Auran seurakunta Kokous 1/2015 Kirkkoneuvosto 23.02.2015

1 Auran seurakunta Kokous 1/2015 Kirkkoneuvosto 23.02.2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai 23.02.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kaija Mäki Taina Mäkinen Seija Suominen Irmeli Virtanen Juho

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 2/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 2/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto 21.4.2016 Seurakuntaneuvoston kokous Aika torstaina 21.4.2016 klo 18 - Paikka Seurakuntatalo, Mykkäläntie 6, 73100 Lapinlahti Osallistujat: Osallistujat Jäsenet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 Jakelussa mainituille OPINTOVAPAAN MYÖNTÄMINEN 1 Opintovapaan pituus Opintovapaan myöntäminen perustuu opintovapaalakiin ja - asetukseen. Opintovapaajärjestelmä ei koske oppisopimuslaissa

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18:27 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 15.8.2013 klo 17.00 18.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Härö ja Christel Lax. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 4/7.11.2014.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Härö ja Christel Lax. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 4/7.11.2014. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 27.11.2014 klo 16.30 Sivu 1 154 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 34/ 2009 460 Kokousaika 28.12.2009 klo 17.00-18.50 (iltakoulu klo 18.00-18.50) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 24.03.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 31.03.2014-1.5.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11)

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) KOKOUSAIKA Maanantaina 27.10.2014 klo 18.00-19.05 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 113 - Kokouksen avaus 114 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (6) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (6) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2016 1 (6) KOKOUSAIKA 14.4.2016 klo 20.25 20.40 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kilponen Anne, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija,

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouksen aika Ke 3.6.2015 klo 18 19:20 Paikka Väärninsaaren leirikeskus Osallistujat: Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 7/2012 Kirkkoneuvosto 1 (16) KOKOUSAIKA Maanantaina 28.5.2012 klo 18.00-19.30 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, viraston kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2015 Aika ja paikka Ke 13.5.2015 klo 18.00-19.25 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 52 KIRKKONEUVOSTO 24.9.2014

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 52 KIRKKONEUVOSTO 24.9.2014 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 52 Aika Keskiviikko 24.9.2014 klo 18-20.20 Paikka Läsnä Kokoushuone Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Tuomo Haikola Marja Himanka Ismo Iso-Heiniemi, poistui

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2013 1 (14) KIRKKONEUVOSTO Kokous 6.3.2013. Keskiviikko 6.3.2013 klo 16.30. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2013 1 (14) KIRKKONEUVOSTO Kokous 6.3.2013. Keskiviikko 6.3.2013 klo 16.30. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2013 1 (14) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 6.3.2013 klo 16.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 31 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 Kokousaika Torstai 3.7.2014 kello 17.00 18.02 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi, poissa varajäsen Pauliina Jääskeläinen

Lisätiedot

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015 Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö KV 6 7.1.2015, liite 1 KV 50 18.12.2014, liite 9 KN 178 11.11.2014, liite 3 Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015 Vahvistettu hiippakunnan

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00 Paikka Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 10.02.2010 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8.8.2012 N:o 7/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 3.8.2012 Sivu 71

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8.8.2012 N:o 7/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 3.8.2012 Sivu 71 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 3.8.2012 Sivu 71 Kokousaika Keskiviikko 8.8.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2016 1 AIKA To 16.06.2016 klo 16.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00 PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2014 26.8.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2014 26.8.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2014 26.8.2014 Aika 26.8.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Lindström Sari,

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 19.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015 AIKA Keskiviikkona 30. syyskuuta 2015 klo 12 14.15 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA

Lisätiedot