SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/15"

Transkriptio

1 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 56 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 57 Työjärjestyksen hyväksyminen 58 Kanttori Margaret Vainion virkavapausanomus 59 Viransijaisen ottaminen Margaret Vainiolle 60 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Keski-Suomen IT-alueen yhteisjohtokuntaan vuosiksi Kannonkosken Puiraanniemen tonttien myynti 62 Puutavaraleimikon myynti/metsä-kolkanniemi RN:o 1:34, Saarijärvi 63 Puutavaraleimikon myynti/kivi-ojala RN:o 3:614, Kannonkoski 64 Puutavaraleimikon myynti/lepistö RN:o 12:36, Kivijärvi 65 Kassavarojen sijoittaminen 66 Tiedoksi saatettavat asiat 67 Kiireelliset asiat Valitusosoitus PUHEENJOHTAJA/ SIHTEERI

2 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/15 Kirkkoneuvosto KOKOUSTIEDOT Aika Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät kello Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone Jarmo Autonen Timo Jokinen Tuula Kinnunen Jukka Iso-Ahola (Vesa-Matti Laaksosen varajäsen) Pirjo Leppämäki Iida-Maija Pirttiniemi Anna-Liisa Talaskivi Hannu Talaskivi Pekka Viljakainen Muut osallistujat Eero Sekki, kirkkovaltuuston pj Kaisa Nuutinen, talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja: Jarmo Autonen Timo Jokinen (55-57, ) (58-59, ) Sihteeri: Kaisa Nuutinen (55-68 ) KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka PÖYTÄKIRJAOTE Aika ja allekirjoitus Saarijärvi Hannu Talaskivi Pekka Viljakainen Timo Jokinen (55-68 ) (55-61, ) (62-63 ) Kirkkoherranvirastossa

3 Kokouksen aluksi laulettiin virrestä 571: 1-3 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 56 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Talaskivi (55-68 ), Pekka Viljakainen 55-61, ) ja Timo Jokinen (62-63 ) 57 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi muilta osin, paitsi kiireellisissä asioissa päätettiin käsitellä 67 Kristiina Laulajaisen opintovapaahakemus ja 68 Sijaisen ottaminen Kristiina Laulajaiselle. Merkittiin, että varapuheenjohtaja johtaa puhetta ja käsittelyn aikana.

4 Kirkkoneuvosto KANTTORI MARGARET VAINION VIRKAVAPAUSANOMUS Kn Kanttori Margaret Vainio anoo palkatonta virkavapaata kanttorin virasta ajalle Seurakunnalla ei ole osoittaa sijaista mahdollisen virkavapauden ajaksi eikä sopivan sijaisen saamisesta ole takeita. Virkavapaus ei siten ole seurakunnan edun mukainen. Margaret Vainiolle on joitakin vuosia sitten myönnetty pitkä vuorotteluvapaa. Hänelle on myös esitetty virkavapaan sijasta mahdollisuutta työnkuvan vaihtamiseen seurakunnan sisällä kanttori Sanna Linnan kanssa yhden vuoden ajaksi. KL 6:40 : Viranhaltijalle voidaan hakemuksesta myöntää määräajaksi vapautus virkatehtävien hoitamisesta joko kokonaan tai osittain, jollei toisin säädetä. KL 6:41 : Virkavapaata on haettava kirjallisesti, jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin määrätä. Virkavapaan myöntäminen ja sen pituus ovat työnantajan harkinnassa, jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin määrätä. Mikäli virkavapaata ei voida myöntää hakemuksen mukaisesti, hakemus on hylättävä, jollei viranhaltija kirjallisesti suostu sen myöntämiseen muulla tavalla. Margaret Vainion anomus on LIITTEENÄ 1 ja kokoukseen toimitettu uusi anomus on LIITTEENÄ 1a. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto ei myönnä virkavapautta Margaret Vainiolle em. perustein. Kn Asian käsittely siirrettiin kirkkoneuvoston pidettävään kokoukseen. Varapuheenjohtaja johti puhetta tämän pykälän käsittelyn aikana. Jukka Kainulainen saapui klo tämän pykälän käsittelyn aikana Margaret Vainio on toimittanut kirkkoneuvostolle uuden virkavapausanomuksen, joka on päivätty

5 Kirkkoneuvosto jatkoa 58 Virkavapaus voidaan myöntää, kun seurakunnalla on osoittaa sijainen ja työ pystytään järjestelemään ja hoitamaan. Margaret Vainion anomus on LIITTEENÄ 1. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) myöntää kanttori Margaret Vainiolle palkatonta virkavapautta päivätyn anomuksen mukaisesti ajalle ; ja 2) toteaa, että virkavapaus voidaan myöntää, koska Vainiolle on löytynyt pätevä viransijainen em. ajaksi. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-2).

6 59 VIRANSIJAISEN OTTAMINEN MARGARET VAINIOLLLE Saarijärven seurakunnan II kanttori Margaret Vainio anoo päivätyllä anomuksellaan palkatonta virkavapautta c-kanttorin virasta ajalle Vainion anomus on tämän kokouksen asialistan 58 :ssä. Päätösehdotuksena on, että anottu virkavapaus myönnetään, koska Vainiolle on saatavissa pätevä viransijainen.. Salon seurakunnan kanttori Satu Uusisalo on lähettänyt kirkkoherra Jarmo Autosen sähköpostiin kirkkoneuvostolle osoitetun kirjeen. Uusisalo ilmoittaa olevansa valittavissa määräaikaiseksi kanttoriksi Saarijärven seurakuntaan elokuun alusta 2015 heinäkuun loppuun Satu Uusisalo on lähettänyt kopion Tampereen konservatorion kirkkomuusikon opintolinjan tutkintotodistuksesta. Uusisalo on suorittanut piispainkokouksen määräämät 120 opintoviikon laajuiset opinnot alimman asteen kanttorin tutkintoa varten. Uusisalolla on työkokemusta mm. Muuruveden ja Kyyjärven seurakunnista sekä Pohjoisen Keski-Suomen musiikkiopistosta ja Karstulan kansalaisopistosta. Heinäkuun loppuun 2015 mennessä hänelle on kertynyt vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa aikaa 16 vuotta 3 kuukautta. Siten hänelle maksetaan elokuun alusta 2015 vuosisidonnaista palkanosaa 15 % peruspalkasta. KirVESTES mom. soveltamisohjeen mukaan virkapaikka määräytyy sen mukaisesti, missä seurakunnan toimipaikassa virkatehtävät yleisimmin suoritetaan. Kirkkoneuvoston tai asiassa toimivaltaisen muun toimielimen tulee todeta virkapaikka kunkin viranhaltijan kohdalla erikseen. Virkapaikka muuttuu viranhaltijan siirryttyä työskentelemään pysyväisluonteisesti muualla. Siirtymistä pidetään pysyväisluonteisena, jos se kestää tai on tarkoitettu kestämään kauemmin kuin yhden kuukauden.

7 jatkoa 59 Viran tehtävistä valtaosa sijoittuu Saarijärvelle. Huhtikuun alusta 2012 virkapaikkana on ollut Saarijärvi. Koska sijaisuus on pitempi kuin kolme kuukautta ja tehtäviin kuuluu työskentelyä lasten kanssa, viransijaiselta vaaditaan rikosrekisteriote. Satu Uusisalon kirje kirkkoneuvostolle, LIITE 2. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että 1) kanttori Satu Uusisalo otetaan suostumuksensa mukaan Margaret Vainion viransijaiseksi II kanttorin virkaan ajalle ; 2) valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu toimittaa rikosrekisteriotteen, joka on varaukseton; 3) viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen peruspalkka ( tasokorotuksen jälkeen 2282,85 euroa), lisäksi vuosisidonnainen palkanosa 15 % peruspalkasta (342,43 euroa), yht. 2625,28 euroa kuukaudessa; 4) viran sijoituspaikka on Saarijärvi; ja 5) viran pääasiallisena tehtävänä on kanttorin työ Saarijärvellä ja Pylkönmäellä ja työalueena koko seurakunnan alue. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-5).

8 60 JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KESKI-SUOMEN IT- ALUEEN YHTEISJOHTOKUNTAAN VUOSIKSI Keski-Suomen yhteistyöalueen Jyväskylän IT-aluekeskuksen sopimus: Yhteistoimintaa johtaa kirkkojärjestyksen 11 luvun 1 1 momentissa tarkoitettu yhteisjohtokunta. Yhteisjohtokunnassa on 7 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Yhteisjohtokunnan jäsenet valitaan 2 vuodeksi kerrallaan. Isäntäseurakunta nimittää yhteisjohtokuntaan 2 jäsentä. Sopijaseurakunnat valitsevat yhteisjohtokuntaan jäseniä. Vuosille ovat vuorossa Jyväskylän, Joutsan, Multian, Muuramen, Pihtiputaan ja Saarijärven seurakunnat. Valitut jäsenet ilmoitetaan klo mennessä tietoturvavastaava Matti Metsolle. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto valitsee Keski-Suomen IT-alueen yhteisjohtokunnan jäseneksi Jarmo Autosen ja varajäseneksi Kaija-Leena Kaunosen ajalle Ehdotuksen mukainen.

9 Kirkkoneuvosto KANNONKOSKEN PUIRAANNIEMEN TONTTIEN MYYNTI Kn Kannonkoskella Kivi-Ojalan tilalla, kiinteistötunnus , on yleiskaava-alueella Syväjärven rannalla Puiraanniemessä kaksi lomarakentamiseen soveltuvaa määräalatonttia. Tontit sijaitsevat alle 10 kilometrin etäisyydellä Kannonkosken taajamasta. Tontin 1 pinta-ala on noin 3000 m2 ja tontin 2 noin 3500 m2. Tonteilla on pääasiassa mäntypuustoa. Ranta on kovapohjainen, vähän kivikkoinen ja avautuu luoteeseen / pohjoiseen. Tonteille joutuu rakentamaan tietä noin 200 metriä. Sähkölinjat ovat noin 200 metrin päässä tonteista. Kiinteistönvälittäjän hinta-arvio tontille 1 on euroa ja tontille 2 vastaavasti euroa. Saarijärven Kiinteistönvälitys Oy:n laatima myyntiesite karttaliitteineen on LIITTEENÄ 5. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää 1) antaa Saarijärven Kiinteistönvälitys Oy:lle myyntiin Kannonkosken Syväjärven rannalla sijaitsevat tontit 1 ja 2 ehdolla, että Kannonkosken kappelineuvoston asiaa koskeva lausunto on myönteinen; ja 2) pyytää tonttien myymisestä lausunnon Kannonkosken kappelineuvostolta. Kn Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-2) Edellisen kokouksen jälkeen on selvitetty Kannonkosken kappelineuvoston kanta tonttien myyntiin. Kappeliseurakunnan kappalainen Timo Kemppainen on lähettänyt kirkkoherralle ja talousjohtajalle seuraavan sähköpostiviestin: Kannonkosken kappelineuvoston kaikki jäsenet ja kirkkoneuvoston edustaja Pekka Viljakainen ovat hyväksyneet sähköpostitse Saarijärven kirkkoneuvoston esityksen Puiraanniemen tonttien myynnistä kirkkoneuvoston esittämällä tavalla.

10 Kirkkoneuvosto jatkoa 61 Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) toteaa, että Kannonkosken kappelineuvoston kanta tonttien myyntiin on selvitetty ja kanta on myönteinen; 2) pitää voimassa (kohta 1) tekemänsä päätöksen; ja 3) pyytää, että saatu kannanotto merkitään Kannonkosken kappelineuvoston seuraavan kokouksen pöytäkirjaan. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-3).

11 62 PUUTAVARALEIMIKON MYYMINEN/Metsä-Kolkanniemi RN:o 1:34, Saarijärvi Metsä-Kolkanniemen tilalle RN:o 1:34 Saarijärvelle on valmisteltu myyntiin n kiintokuutiometrin mäntyvaltainen harvennushakkuuleimikko. Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat viisi tarjousta. Tarjousyhteenvedon mukaan tarjousten kokonaishinta-arviot ovat seuraavat: 1) Versowood Oy e 2) Keitele Forest Oy e 3) Stora Enso Oyj e 4) Mhy:n puunvälitys e 5) Metsä Group e Leimausseloste ja karttaliite ovat LIITTEENÄ 3. Puukaupan määrä- ja hinta-arvioyhteenveto on LIITTEENÄ 4. Tarjoukset nähtävänä kokouksessa. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) toteaa, että Versowood Oy on jättänyt leimikosta hinnaltaan korkeimman euron tarjouksen; ja 2) päättää hyväksyä Versowood Oy:n tarjouksen em. perusteella. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-2). Pekka Viljakainen ilmoittautui esteelliseksi ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän osalta toimii Timo Jokinen.

12 63 PUUTAVARALEIMIKON MYYMINEN/Kivi-Ojala RN:o 3:614, Kannonkoski Kivi-Ojalan tilalle RN:o 3:614 Kannonkoskelle on valmisteltu myyntiin n kiintokuutiometrin koivuvaltainen leimikko. Kuutiomäärästä puolet koostuu harvennus- ja puolet uudistushakkuusta. Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat kolme tarjousta. Tarjousyhteenvedon mukaan tarjousten kokonaishinta-arviot ovat seuraavat: 1) Metsä Group e 2) Stora Enso Oyj e 3) Mhy:n puunvälitys e Leimausseloste ja karttaliite ovat LIITTEENÄ 5. Puukaupan määrä- ja hinta-arvioyhteenveto on LIITTEENÄ 6. Tarjoukset nähtävänä kokouksessa. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) toteaa, että Metsä Group on jättänyt leimikosta hinnaltaan korkeimman euron tarjouksen; ja 2) päättää hyväksyä Metsä Group:n tarjouksen em. perusteella. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-2). Pekka Viljakainen ilmoittautui esteelliseksi ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän osalta toimii Timo Jokinen.

13 64 PUUTAVARALEIMIKON MYYMINEN/Lepistö RN:o 12:36, Kivijärvi Lepistön tilalle RN:o 12:36 Kivijärvelle on valmisteltu myyntiin n kiintokuutiometrin mäntyvaltainen harvennushakkuuleimikko. Määräaikaan mennessä leimikosta saatiin ainoastaan yksi tarjous. Sen oli jättänyt Stora Enso Oyj. Tarjouksen kokonaishinta-arvio on ,50 euroa. Koska tarjouksen hintataso on kuitenkin kohtuullinen ja suurin osa leimikosta on metsänhoidollisesti tärkeitä ensiharvennuksia, tarjouksen hyväksymistä voidaan pitää seurakunnan edun mukaisena. Leimausseloste ja karttaliite ovat LIITTEENÄ 7. Puukaupan määrä- ja hinta-arvioyhteenveto on LIITTEENÄ 8. Tarjoukset nähtävänä kokouksessa. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Stora Enso Oyj:n jättämän ,50 euron tarjouksen ym. perusteilla. Ehdotuksen mukainen.

14 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kn KASSAVAROJEN SIJOITUSTARJOUKSET RAHASTOSIJOITUSTEN MUUTTAMINEN JA KASSAVAROJEN SIJOITTAMINEN Seurakunnalla on tilinpäätöksen 2010 mukaan seuraavat rahastosijoitukset: arvo tasetili - SEB Gyllenberg Forum , OP-Tuotto , Nordea Vakaa tuotto , Nordea Korko B , OP-Tuotto, haudanhoito , Gyllenberg, Kannonk , Kuntaoblig., Kannonk , Sampo A/120 kpl, Kannonk , Kuntaoblig., haudanhoito, Kannonk , Sijoituksista Gyllenbergin tuotot ovat kehittyneet suotuisimmin. Tappiollisimpia ovat rahastot OP tuotto, OP tuotto haudanhoito ja Nordea Vakaa tuotto, joiden kotiuttamista ja uudelleen sijoittamista voitaneen harkita. Nordea pankki tarjoaa Nordea Vakaa tuotto rahastosijoitukselle vaihtoehdon, jonka mukaan puolet sijoituksesta talletettaisiin yhden vuoden määräaikaiselle tilille 4 % korolla ehdolla, että toinen puoli sijoitettaisiin kolmen vuoden indeksilainaan, jonka merkintäoikeus päättyy Sijoitus on pääomaturvattu. Talouden mahdollisesti kääntyessä nousuun sijoitukselle olisi saatavissa myös lisätuottoa. Sijoitus on realisoitavissa myös ennen eräpäivää, mutta siinä tapauksessa markkina-arvoon. Mahdollista on sijoittaa osa myös seuraavien shekkitilien varoista: saldo sijoitetaan - OP Svi ,75 euroa ,00 - OP Kvi ,54 euroa ,00 - PoP Kki ,29 euroa ,00 - yhteensä ,58 euroa ,00 OP-Private Keski-Suomi tarjoaa rahastosijoituksille vaihtoehdoksi varainhoitosopimusta, jolla seurakunta luovuttaisi varoja sijoitettavaksi pääasiassa yritysten liikkeelle laskemiin joukkolainoihin ja

15 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto jatkoa 65 korkorahastoihin ja pankki vastaisi sijoitusten hallinnoinnista. Korkosalkun tarkoitus on tuottaa paremmin kuin 12 kuukauden euriborkorko maltillisella riskitasolla. OP:n tuottotavoite korkosalkunhoidossa on pitkällä aikavälillä n. 1-2 % yli 12 kuukauden euriborin. Salkunhoitopalkkio olisi kiinteä 0,25 % salkun vuoden vaihteen arvosta eurolle (tai 0,20 % yli euron sijoitukselle). Kiinteän palkkion vaihtoehtona tarjotaan tuottosidonnaista palkkiota 20 % 12 kuukauden euriborin ylittävästä tuotosta eurolle (tai 15 % yli euron sijoitukselle). Rahastosijoitusten osalta pankki ei peri merkintä-, lunastus-, tai vaihtopalkkiota. Arvo-osuustilin palkkio on 3,3 euroa kuukaudessa ja ilmainen kesäkuun loppuun 2012 saakka. Joukkovelkakirjojen säilytyksestä pankin käyttämä säilyttäjä perii hinnastonsa mukaiset palkkiot. Tässä sijoitusvaihtoehdossa riskit ovat oleellisesti pienemmät kuin nykyisessä OP Tuotto rahastossa, jonka osakepaino on 40 % ja loppu 60 % sijoituksesta korkomarkkinoilla. Pääomaturvattu sijoitus ei kuitenkaan ole. Toisena vaihtoehtona OP tarjoaa määräaikaista pääomaturvattua sijoitustiliä yhdelle tai kahdelle vuodelle 2,50 % korolla. Pääomaturvatun indeksilainan juoksuaika OP:llä on viisi vuotta, joka lienee nykytilanteessa seurakunnalle liian pitkä. Taulukko seurakunnan sijoituksista on LIITTEENÄ 13 OP-Private Keski-Suomen tarjous täyden valtakirjan varainhoidosta on LIITTEENÄ 14. Tietoja OP-Tuotto rahastosijoituksesta LIITTEENÄ 15. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että 1) Nordea Vakaa Tuotto -rahastosijoitus n euroa puretaan ja sijoitetaan Nordean tarjouksen mukaisesti pääomasta puolet yhden vuoden määräaikaiselle tilille 4 % korolla ja toinen puoli kolmen vuoden pääomaturvattuun indeksilainaan, 2) OP-Tuotto ja OP-Tuotto haudanhoito -rahastosijoitukset yht. n euroa puretaan ja hyväksytään varoille OP-Private Keski- Suomen tarjous täyden valtakirjan varainhoitosopimuksesta kiinteällä palkkiolla 0,25 % salkun vuoden vaihteen arvosta ja 3) shekkitilien varoja sijoitetaan yht euron arvosta (OP-Saarij e, OP Kvi e ja PoP Kki e) Osuuspankin yhden vuoden määräaikaiselle tilille tarjouksen mukaan 2,50 % korolla.

16 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto jatkoa 65 Talousjohtajan muutettu päätösehdotus: 1) Nordea Vakaa Tuotto -rahastosijoitus n euroa puretaan ja sijoitetaan Nordean tarjouksen mukaisesti pääomasta puolet yhden vuoden määräaikaiselle tilille 4 % korolla ja toinen puoli kolmen vuoden pääomaturvattuun indeksilainaan, 2) OP-Tuotto ja OP-Tuotto haudanhoito -rahastosijoitukset yht. n euroa puretaan ja sijoitetaan varat Osuuspankin yhden vuoden määräaikaiselle tilille tarjouksen mukaan 2,50 % korolla ja 3) shekkitilien varoja sijoitetaan yht euron arvosta (OP-Saarij e, OP Kvi e ja PoP Kki e) Osuuspankin yhden vuoden määräaikaiselle tilille tarjouksen mukaan 2,50 % korolla. Päätös: Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-3). Merkittiin tiedoksi kokouspäivänä SEB Gyllenbergiltä saapunut kirje, jonka mukaan yhtiön nimi on lähtien SEB ja rahaston SEB Gyllenberg Forum nimi on lähtien SEB Ethical Forum. Helsingissä päivätty kirje on LIITTEENÄ 30. Mikko Raitanen ja Olavi Vuori merkittiin esteellisiksi asian käsittelyyn. Kn Varapuheenjohtaja toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan Kirkkoneuvosto otti joulukuussa 2011 kannan, jonka mukaan seurakunnan varoja sijoitetaan vain täysin pääomaturvattuihin kohteisiin. Vuoden 2012 lopulla päättyneille määräaikaisille talletuksille pyydetään kokoukseen mennessä tarjoukset 12 kuukauden ja vaihtoehtoisesti 24 kuukauden talletuksille. Pankkiryhmittymien välistä tasapainoa ei muuteta, paitsi euron sijoitukselle pyydetään Nordean ohella tarjous myös seurakunnan alueen paikallispankeilta POP Kannonkoski ja POP Lannevesi. Rahastoraportti on LIITTEENÄ 4. Talousjohtajan päätösehdotus: Tarjoukset ja päätösehdotus tuodaan kokoukseen.

17 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto jatkoa 65 Merkittiin pöytäkirjaan klo mennessä saadut korkotarjoukset 12 ja 24 kuukauden määräaikaisille talletuksille seuraavasti: 1. OP-Private Keski-Suomen korkotarjous euron talletukselle 1,20 % 12 kuukaudelle ja 1,60 % 24 kuukaudelle, LIITE Kannonkosken Osuuspankin korkotarjous euron talletukselle 0,7 % 12 kuukaudelle ja 1,0 % 24 kuukaudelle, LIITE Lanneveden Osuuspankin korkotarjous euron talletukselle 0,70 % 12 kuukaudelle ja 0,70 % 24 kuukaudelle, LIITE Nordea Keski-Suomen Yrityskonttorin korkotarjous euron talletukselle 1,25 % 12 kuukaudelle ja 1,05 % 24 kuukaudelle, LIITE 19 Kirkkoneuvosto päätti 1) hyväksyä OP-Private Keski-Suomen korkotarjouksen euron talletukselle 1,20 % 12 kuukaudelle ja 2) hyväksyä Nordea Keski-Suomen Yrityskonttorin korkotarjouksen euron talletukselle 1,25 % 12 kuukaudelle. Kn Mikko Raitanen poistui esteellisenä kokoustilasta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Kirkkoneuvosto otti joulukuussa 2011 kannan, jonka mukaan seurakunnan varoja sijoitetaan jatkossa vain täysin pääomaturvattuihin kohteisiin. Linjaus rajaa pois mm. osake- ja yhdistelmärahastosijoitukset sekä pankkiryhmittymien tarjoamat erilaiset varainhoitosopimuspalvelut. Helmikuussa on erääntymässä euron ja euron määräaikaiset pankkitalletukset. Siten erääntymässä on pääomia yhteensä kuudensadan tuhannen euron arvosta. Varat voidaan sijoittaa edelleen maksuvalmiuden vaarantumatta. Talousjohtaja on pyytänyt kokoukseen tarjoukset euron talletukselle vaihtoehtoina 12 ja 24 kuukauden määräajat. Tarjous on pyydetty seuraavilta pankeilta: Keski-Suomen Osuuspankki, Nordea Pankki Oyj Järvi-Suomi, Kannonkosken Osuuspankki ja Lanneveden Osuuspankki keskiviikkoon mennessä. Tarjoukset on pyydetty sitomaan tuon päivän korkotasoon.

18 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto jatkoa 65 Tarjousaineisto LIITTEENÄ 4 (9 sivua). Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) tutustuu saatuihin talletustarjouksiin; ja 2) tekee varojen sijoittamista koskevan päätöksen. Kirkkoneuvosto 1) totesi, että tarjous oli saatu vain Keski-Suomen Osuuspankilta ja Nordea Pankki Oyj Järvi-Suomelta; 2) totesi, että Osuuspankin tarjous eurolle 12 kk määräajalle oli 1,30 % ja 24 kk määräajalle 1,10 %; 3) totesi, että Nordean tarjous eurolle 12 kk tai 24 kk määräajalle oli 1,4 %; ja 4) päätti hyväksyä Nordean tarjouksen 12 kk määräajalle 1,4 %. Kn Mikko Raitanen ilmoittautui esteelliseksi asian käsittelyyn ja päätöksentekoon Kirkkoneuvosto otti joulukuussa 2011 kannan, jonka mukaan seurakunnan varoja sijoitetaan jatkossa vain täysin pääomaturvattuihin kohteisiin. Linjaus rajaa pois mm. osake- ja yhdistelmärahastosijoitukset sekä pankkiryhmittymien tarjoamat erilaiset varainhoitosopimuspalvelut. Helmikuussa on erääntymässä euron määräaikainen pankkitalletus. Varat voidaan sijoittaa edelleen maksuvalmiuden vaarantumatta. Talousjohtaja on pyytänyt kokoukseen tarjoukset euron talletukselle vaihtoehtoina 12 ja 24 kuukauden määräajat. Tarjous pyydettiin seuraavilta pankeilta: Keski-Suomen Osuuspankki, Nordea Pankki Suomi Oyj, Kannonkosken Osuuspankki ja Lanneveden Osuuspankki. Tarjoukset pyydettiin maanantaihin klo mennessä Kaisa Nuutisen ja toimistosihteeri Sirpa Liimataisen sähköposteihin. Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta, jotka ovat liitteinä. Kannonkosken Osuuspankin tarjous on LIITTEENÄ 5. Nordea Pankki Suomi Oyj:n tarjous on LIITTEENÄ 6. Keski-Suomen Osuuspankin tarjous on LIITTEENÄ 7.

19 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto jatkoa 65 Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 3) tutustuu saatuihin talletustarjouksiin; ja 4) päättää hyväksyä Kannonkosken Osuuspankin korkotarjouksen 1,0 % 24 kk talletukselle; ja 5) päättää sijoittaa ,00 (kuusisataatuhatta) euroa Kannonkosken Osuuspankkiin 24 kuukauden määräaikaiselle tilille. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-3) Kn Kirkkovaltuuston pidetyssä kokouksessa vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä tiedusteltiin kirkkoneuvoston sijoitustoiminnassa noudattamia periaatteita ja kiinnitettiin huomiota sijoitustuottojen pienuuteen. Valtuutetuille vastattiin, että viime vuosina kirkkoneuvosto on pitäytynyt pelkästään täysin pääomaturvattuihin sijoitusvaihtoehtoihin. Siten myös tuotot ovat jääneet riskisijoituksia vaatimattomammalle tasolle. Kirkkoneuvostolle on nyt koottu jatkuvana pöytäkirjan aiempien kirkkoneuvostojen tekemät sijoituspäätökset vuoden 2011 lopulta lähtien. Silloin kirkkoneuvosto otti kokouksessaan kannan, että se hyväksyy jatkossa vain täysin pääomaturvatut vaihtoehdot. Tuolloin neuvosto ei hyväksynyt esitystä OP-Private Keski- Suomen täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen solmimisesta. Niinpä talousjohtaja muutti kokouksessa päätösesitystään kirkkoneuvoston kannan mukaiseksi siten, että varainhoitosopimusta ei esitetty. Sen sijaan kotiutettavat varat esitettiin sijoitettaviksi pääomaturvatuile määräaikaiselle tilille. Kooste seurakunnan tämänhetkisistä rahastosijoituksista ja muista talletuksista on LIITTEENÄ 9. Vertailua SEB Rahastoyhtiö Suomen (ent. Gyllenberg) tuottojen kehityksestä viiden vuoden ajalta on LIITTEENÄ 10. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että Nordean käyttelytilin (saldo ,50 e) varoista ,00 euroa sijoitetaan SEB Rahastoyhtiö Suomeen. Ehdotuksen mukainen.

20 66 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 1) verotulot tammi-toukokuu 2015, LIITE 11 2) jumalanpalvelussuunnitelma loka-joulukuu 2015, LIITE 12 3) lapsityön vastuuryhmän pidetyn kokouksen muistio, LIITE 13 4) perheasiainneuvottelukeskuksen pidetyn kokouksen pöytäkirja 2/2015 (nähtävänä kokouksessa; ei liitetä pöytäkirjaan) 5) Jyväskylän seurakunnan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan pidetyn kokouksen pöytäkirja 1/2015 (nähtävänä kokouksessa; ei liitetä pöytäkirjaan) 6) yhteistyötoimikunnan pidetyn kokouksen pöytäkirja 2/2015, LIITE 14 7) yhteistyötoimikunnan muistio 1/2015 työpaikkakäynnistä Kannonkoskelle , LIITE 15 8) kansainvälisen työn vastuuryhmän pidetyn kokouksen muistio 2/2015, LIITE 16 9) tuomiokapitulin ilmoitus kirkkoherra Jarmo Autosen vuosilomasta ja viransijaisesta, LIITE 17 10) Kannonkosken seurakuntatalon pidetyn (Sekki, Sironen) kiinteistökatselmuksen raportti, LIITE 18 11) kiinteistötyöryhmän pidetyn kokouksen muistio 4/2015, LIITE 19 12) nuorisotyön vastuuryhmän pidetyn kokouksen muistio, LIITE 20 13) Pylkönmäen kappelineuvoston pidetyn kokouksen pöytäkirja 2/ ) kirkkoherran viranhaltijapäätökset 21-22/ ) kirkkoneuvoston ja valtuuston kokousaikataulu syyskaudella 2015, LIITE 21 Pöytäkirjan tarkastus

21 Kirkkoneuvosto KRISTIINA LAULAJAISEN OPINTOVAPAAHAKEMUS Kn Nuorisotyönohjaaja Kristiina Laulajainen on lähettänyt kirkkoneuvostolle päivätyn kirjeen, jolla hän hakee hoitovapaata ajalle Laulajaisen nuorin lapsi täyttää kolme vuotta Työsopimuslain 4 luvun 3 mukaan työntekijällä on oikeus saada hoitovapaata lapsensa hoitamiseksi, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Hoitovapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa. Kristiina Laulajaisen kirje on LIITTEENÄ 4. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto myöntää Kristiina Laulajaiselle virkavapautta hoitovapaan perusteella hakemuksen mukaisesti ajalle Kirkkoneuvosto 1) totesi, että Kristiina Laulajaiselta oli tullut kokoukseen suullinen korjaus siten, että hän hakee vuosilomaa alkaen ja sen jälkeen hoitovapaata; 2) päätti, että Laulajaiselle myönnetään vuosilomaa ajalle ; ja 3) päätti, että Laulajaiselle myönnetään virkavapautta hoitovapaan perusteella ajalle Kn Varapuheenjohtaja johti puhetta tämän pykälän käsittelyn ajan Nuorisotyönohjaaja Kristiina Laulajainen on lähettänyt kirkkoneuvostolle Äänekoskella päivätyn opintovapaahakemuksen ajalle Laulajaisen hakemuksessa ilmoittama koulutuksen muoto ja tavoite on musiikin maisteri, kirkkomusiikin koulutusohjelma, kanttorin koulutus ja koulutuksen järjestäjä Sibelius-akatemia, Kuopion yksikkö (Taideyliopisto). Hakemuksen mukaan kyseessä ei ole aiemman opiskelun loppuun saattaminen.

22 Kirkkoneuvosto jatkoa 67 Opintovapaaseen liittyviä otteita koulutusrahaston internet-sivuilta: Opintovapaasta säädetään opintovapaalaissa (273/1979) ja opintovapaa-asetuksessa (864/1979). Lakia ja asetusta sovelletaan työtai virkasuhteessa olevaan henkilöön, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan on yhdessä tai useammassa jaksossa kestänyt vähintään vuoden. Opintovapaata on oikeus saada viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Vapaata voi saada opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa. Opintovapaata, joka kestää yli viisi työpäivää, on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista. Työnantajan tulee ilmoittaa päätöksestään vähintään 15 päivää ennen opintojen alkamista. Jos opintovapaan myöntäminen hakemuksessa tarkoitettuna aikana tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle, on työnantajalla oikeus siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään kuudella kuukaudella. Jos kyseessä on harvemmin kuin kuuden kuukauden väliajoin toistuva koulutus, työnantaja voi siirtää opintovapaata enintään siihen saakka, kunnes vastaava koulutustilaisuus järjestetään. Työntekijää ei saa irtisanoa tai hänen työsopimusta purkaa sillä perusteella, että hän on hakenut tai käyttänyt opintovapaata. Opintovapaalaissa ja -asetuksessa on lisäksi tarkempia säännöksiä muun muassa opintovapaan hakemis- ja myöntämismenettelystä ja opintovapaan keskeyttämisestä. Opintovapaasta saattaa olla määräyksiä myös työ- ja virkaehtosopimuksissa. Opintovapaalain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset. Vuosilomalain 7 mukaisesti työssäolon veroisena pidetään työstä poissaoloaikaa, jolloin työntekijä työsuhteen kestäessä on estynyt tekemästä työtä opintovapaalaissa tarkoitetun opintovapaan vuoksi, enintään kuitenkin 30 työpäivää lomanmääräytymisvuodessa ja vain, jos työntekijä on välittömästi opintovapaan jälkeen palannut työhön. Toisin sanoen opintovapaalla olevalle työntekijälle karttuu vuosilomaa yhden opintovapaakuukauden ajalta lomanmääräytymisvuodessa mutta vain, jos työntekijä välittömästi opintovapaan jälkeen palaa työhön.

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 12.03.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 19.03.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.12.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.2.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 3.1.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.1.2013 klo 17.30 18.20 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Pääkirkon seurakuntasali Alanen Heikki Aro Jorma Eskelinen Reino Hynninen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.5.2012 klo 17.00 18.50 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00-20.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnä olevat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2011 21.9.2011

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2011 21.9.2011 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 21.9.2011 klo 17.00 19.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Pajasmaa

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. 1 Aika 28.5.2012 klo 16.30 18.05. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kirkkovaltuusto 11.11.2010 1(24) Juha Luukkonen kirkkoherra x Hanna Lehto vs talouspäällikkö, siht x

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kirkkovaltuusto 11.11.2010 1(24) Juha Luukkonen kirkkoherra x Hanna Lehto vs talouspäällikkö, siht x Kirkkovaltuusto 1(24) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina klo 18:00 PAIKKA: Rautavaaran seurakuntatalo PYKÄLÄT: 14-26 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä Aila Hyvärinen x Arja Keinänen x Eila Keinänen x Eila Korhonen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 2/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2014

KIRKKONEUVOSTO 2/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 2/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2014 sivu 12. Viranhaltijoiden palkanmaksupäivä... 2 13. Kemin seurakunnan asunto-osakkeiden vuokrasopimukset...

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen - kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen - kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ 26.11.2012/ 152 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 11/ 2012 Aika Maanantai 26.11.2012 klo 18.00 21.04 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI AIKUISKOULUTUSTUKI opintovapaalle jäävälle palkansaajalle yrittäjälle AMMATTITUTKINTOSTIPENDI näyttötutkinnon suorittaneelle 2008 2009 SISÄLLYSLUETTELO Aikuiskoulutustuki lyhyesti......... 3 AIKUISKOULUTUSTUKI...........

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUSTUKI LYHYESTI

AIKUISKOULUTUSTUKI LYHYESTI 1 SISÄLLYSLUETTELO AIKUISKOULUTUSTUKI LYHYESTI 3 Yleistä aikuiskoulutustuesta 4 Tuen saamisedellytykset 5 Hakijaa koskevat edellytykset 5 Koulutusta koskevat edellytykset 7 Estävät etuudet 9 Kuinka pitkäksi

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot