SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/15"

Transkriptio

1 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 56 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 57 Työjärjestyksen hyväksyminen 58 Kanttori Margaret Vainion virkavapausanomus 59 Viransijaisen ottaminen Margaret Vainiolle 60 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Keski-Suomen IT-alueen yhteisjohtokuntaan vuosiksi Kannonkosken Puiraanniemen tonttien myynti 62 Puutavaraleimikon myynti/metsä-kolkanniemi RN:o 1:34, Saarijärvi 63 Puutavaraleimikon myynti/kivi-ojala RN:o 3:614, Kannonkoski 64 Puutavaraleimikon myynti/lepistö RN:o 12:36, Kivijärvi 65 Kassavarojen sijoittaminen 66 Tiedoksi saatettavat asiat 67 Kiireelliset asiat Valitusosoitus PUHEENJOHTAJA/ SIHTEERI

2 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/15 Kirkkoneuvosto KOKOUSTIEDOT Aika Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät kello Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone Jarmo Autonen Timo Jokinen Tuula Kinnunen Jukka Iso-Ahola (Vesa-Matti Laaksosen varajäsen) Pirjo Leppämäki Iida-Maija Pirttiniemi Anna-Liisa Talaskivi Hannu Talaskivi Pekka Viljakainen Muut osallistujat Eero Sekki, kirkkovaltuuston pj Kaisa Nuutinen, talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja: Jarmo Autonen Timo Jokinen (55-57, ) (58-59, ) Sihteeri: Kaisa Nuutinen (55-68 ) KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka PÖYTÄKIRJAOTE Aika ja allekirjoitus Saarijärvi Hannu Talaskivi Pekka Viljakainen Timo Jokinen (55-68 ) (55-61, ) (62-63 ) Kirkkoherranvirastossa

3 Kokouksen aluksi laulettiin virrestä 571: 1-3 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 56 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Talaskivi (55-68 ), Pekka Viljakainen 55-61, ) ja Timo Jokinen (62-63 ) 57 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi muilta osin, paitsi kiireellisissä asioissa päätettiin käsitellä 67 Kristiina Laulajaisen opintovapaahakemus ja 68 Sijaisen ottaminen Kristiina Laulajaiselle. Merkittiin, että varapuheenjohtaja johtaa puhetta ja käsittelyn aikana.

4 Kirkkoneuvosto KANTTORI MARGARET VAINION VIRKAVAPAUSANOMUS Kn Kanttori Margaret Vainio anoo palkatonta virkavapaata kanttorin virasta ajalle Seurakunnalla ei ole osoittaa sijaista mahdollisen virkavapauden ajaksi eikä sopivan sijaisen saamisesta ole takeita. Virkavapaus ei siten ole seurakunnan edun mukainen. Margaret Vainiolle on joitakin vuosia sitten myönnetty pitkä vuorotteluvapaa. Hänelle on myös esitetty virkavapaan sijasta mahdollisuutta työnkuvan vaihtamiseen seurakunnan sisällä kanttori Sanna Linnan kanssa yhden vuoden ajaksi. KL 6:40 : Viranhaltijalle voidaan hakemuksesta myöntää määräajaksi vapautus virkatehtävien hoitamisesta joko kokonaan tai osittain, jollei toisin säädetä. KL 6:41 : Virkavapaata on haettava kirjallisesti, jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin määrätä. Virkavapaan myöntäminen ja sen pituus ovat työnantajan harkinnassa, jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin määrätä. Mikäli virkavapaata ei voida myöntää hakemuksen mukaisesti, hakemus on hylättävä, jollei viranhaltija kirjallisesti suostu sen myöntämiseen muulla tavalla. Margaret Vainion anomus on LIITTEENÄ 1 ja kokoukseen toimitettu uusi anomus on LIITTEENÄ 1a. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto ei myönnä virkavapautta Margaret Vainiolle em. perustein. Kn Asian käsittely siirrettiin kirkkoneuvoston pidettävään kokoukseen. Varapuheenjohtaja johti puhetta tämän pykälän käsittelyn aikana. Jukka Kainulainen saapui klo tämän pykälän käsittelyn aikana Margaret Vainio on toimittanut kirkkoneuvostolle uuden virkavapausanomuksen, joka on päivätty

5 Kirkkoneuvosto jatkoa 58 Virkavapaus voidaan myöntää, kun seurakunnalla on osoittaa sijainen ja työ pystytään järjestelemään ja hoitamaan. Margaret Vainion anomus on LIITTEENÄ 1. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) myöntää kanttori Margaret Vainiolle palkatonta virkavapautta päivätyn anomuksen mukaisesti ajalle ; ja 2) toteaa, että virkavapaus voidaan myöntää, koska Vainiolle on löytynyt pätevä viransijainen em. ajaksi. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-2).

6 59 VIRANSIJAISEN OTTAMINEN MARGARET VAINIOLLLE Saarijärven seurakunnan II kanttori Margaret Vainio anoo päivätyllä anomuksellaan palkatonta virkavapautta c-kanttorin virasta ajalle Vainion anomus on tämän kokouksen asialistan 58 :ssä. Päätösehdotuksena on, että anottu virkavapaus myönnetään, koska Vainiolle on saatavissa pätevä viransijainen.. Salon seurakunnan kanttori Satu Uusisalo on lähettänyt kirkkoherra Jarmo Autosen sähköpostiin kirkkoneuvostolle osoitetun kirjeen. Uusisalo ilmoittaa olevansa valittavissa määräaikaiseksi kanttoriksi Saarijärven seurakuntaan elokuun alusta 2015 heinäkuun loppuun Satu Uusisalo on lähettänyt kopion Tampereen konservatorion kirkkomuusikon opintolinjan tutkintotodistuksesta. Uusisalo on suorittanut piispainkokouksen määräämät 120 opintoviikon laajuiset opinnot alimman asteen kanttorin tutkintoa varten. Uusisalolla on työkokemusta mm. Muuruveden ja Kyyjärven seurakunnista sekä Pohjoisen Keski-Suomen musiikkiopistosta ja Karstulan kansalaisopistosta. Heinäkuun loppuun 2015 mennessä hänelle on kertynyt vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa aikaa 16 vuotta 3 kuukautta. Siten hänelle maksetaan elokuun alusta 2015 vuosisidonnaista palkanosaa 15 % peruspalkasta. KirVESTES mom. soveltamisohjeen mukaan virkapaikka määräytyy sen mukaisesti, missä seurakunnan toimipaikassa virkatehtävät yleisimmin suoritetaan. Kirkkoneuvoston tai asiassa toimivaltaisen muun toimielimen tulee todeta virkapaikka kunkin viranhaltijan kohdalla erikseen. Virkapaikka muuttuu viranhaltijan siirryttyä työskentelemään pysyväisluonteisesti muualla. Siirtymistä pidetään pysyväisluonteisena, jos se kestää tai on tarkoitettu kestämään kauemmin kuin yhden kuukauden.

7 jatkoa 59 Viran tehtävistä valtaosa sijoittuu Saarijärvelle. Huhtikuun alusta 2012 virkapaikkana on ollut Saarijärvi. Koska sijaisuus on pitempi kuin kolme kuukautta ja tehtäviin kuuluu työskentelyä lasten kanssa, viransijaiselta vaaditaan rikosrekisteriote. Satu Uusisalon kirje kirkkoneuvostolle, LIITE 2. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että 1) kanttori Satu Uusisalo otetaan suostumuksensa mukaan Margaret Vainion viransijaiseksi II kanttorin virkaan ajalle ; 2) valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu toimittaa rikosrekisteriotteen, joka on varaukseton; 3) viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen peruspalkka ( tasokorotuksen jälkeen 2282,85 euroa), lisäksi vuosisidonnainen palkanosa 15 % peruspalkasta (342,43 euroa), yht. 2625,28 euroa kuukaudessa; 4) viran sijoituspaikka on Saarijärvi; ja 5) viran pääasiallisena tehtävänä on kanttorin työ Saarijärvellä ja Pylkönmäellä ja työalueena koko seurakunnan alue. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-5).

8 60 JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KESKI-SUOMEN IT- ALUEEN YHTEISJOHTOKUNTAAN VUOSIKSI Keski-Suomen yhteistyöalueen Jyväskylän IT-aluekeskuksen sopimus: Yhteistoimintaa johtaa kirkkojärjestyksen 11 luvun 1 1 momentissa tarkoitettu yhteisjohtokunta. Yhteisjohtokunnassa on 7 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Yhteisjohtokunnan jäsenet valitaan 2 vuodeksi kerrallaan. Isäntäseurakunta nimittää yhteisjohtokuntaan 2 jäsentä. Sopijaseurakunnat valitsevat yhteisjohtokuntaan jäseniä. Vuosille ovat vuorossa Jyväskylän, Joutsan, Multian, Muuramen, Pihtiputaan ja Saarijärven seurakunnat. Valitut jäsenet ilmoitetaan klo mennessä tietoturvavastaava Matti Metsolle. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto valitsee Keski-Suomen IT-alueen yhteisjohtokunnan jäseneksi Jarmo Autosen ja varajäseneksi Kaija-Leena Kaunosen ajalle Ehdotuksen mukainen.

9 Kirkkoneuvosto KANNONKOSKEN PUIRAANNIEMEN TONTTIEN MYYNTI Kn Kannonkoskella Kivi-Ojalan tilalla, kiinteistötunnus , on yleiskaava-alueella Syväjärven rannalla Puiraanniemessä kaksi lomarakentamiseen soveltuvaa määräalatonttia. Tontit sijaitsevat alle 10 kilometrin etäisyydellä Kannonkosken taajamasta. Tontin 1 pinta-ala on noin 3000 m2 ja tontin 2 noin 3500 m2. Tonteilla on pääasiassa mäntypuustoa. Ranta on kovapohjainen, vähän kivikkoinen ja avautuu luoteeseen / pohjoiseen. Tonteille joutuu rakentamaan tietä noin 200 metriä. Sähkölinjat ovat noin 200 metrin päässä tonteista. Kiinteistönvälittäjän hinta-arvio tontille 1 on euroa ja tontille 2 vastaavasti euroa. Saarijärven Kiinteistönvälitys Oy:n laatima myyntiesite karttaliitteineen on LIITTEENÄ 5. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää 1) antaa Saarijärven Kiinteistönvälitys Oy:lle myyntiin Kannonkosken Syväjärven rannalla sijaitsevat tontit 1 ja 2 ehdolla, että Kannonkosken kappelineuvoston asiaa koskeva lausunto on myönteinen; ja 2) pyytää tonttien myymisestä lausunnon Kannonkosken kappelineuvostolta. Kn Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-2) Edellisen kokouksen jälkeen on selvitetty Kannonkosken kappelineuvoston kanta tonttien myyntiin. Kappeliseurakunnan kappalainen Timo Kemppainen on lähettänyt kirkkoherralle ja talousjohtajalle seuraavan sähköpostiviestin: Kannonkosken kappelineuvoston kaikki jäsenet ja kirkkoneuvoston edustaja Pekka Viljakainen ovat hyväksyneet sähköpostitse Saarijärven kirkkoneuvoston esityksen Puiraanniemen tonttien myynnistä kirkkoneuvoston esittämällä tavalla.

10 Kirkkoneuvosto jatkoa 61 Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) toteaa, että Kannonkosken kappelineuvoston kanta tonttien myyntiin on selvitetty ja kanta on myönteinen; 2) pitää voimassa (kohta 1) tekemänsä päätöksen; ja 3) pyytää, että saatu kannanotto merkitään Kannonkosken kappelineuvoston seuraavan kokouksen pöytäkirjaan. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-3).

11 62 PUUTAVARALEIMIKON MYYMINEN/Metsä-Kolkanniemi RN:o 1:34, Saarijärvi Metsä-Kolkanniemen tilalle RN:o 1:34 Saarijärvelle on valmisteltu myyntiin n kiintokuutiometrin mäntyvaltainen harvennushakkuuleimikko. Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat viisi tarjousta. Tarjousyhteenvedon mukaan tarjousten kokonaishinta-arviot ovat seuraavat: 1) Versowood Oy e 2) Keitele Forest Oy e 3) Stora Enso Oyj e 4) Mhy:n puunvälitys e 5) Metsä Group e Leimausseloste ja karttaliite ovat LIITTEENÄ 3. Puukaupan määrä- ja hinta-arvioyhteenveto on LIITTEENÄ 4. Tarjoukset nähtävänä kokouksessa. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) toteaa, että Versowood Oy on jättänyt leimikosta hinnaltaan korkeimman euron tarjouksen; ja 2) päättää hyväksyä Versowood Oy:n tarjouksen em. perusteella. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-2). Pekka Viljakainen ilmoittautui esteelliseksi ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän osalta toimii Timo Jokinen.

12 63 PUUTAVARALEIMIKON MYYMINEN/Kivi-Ojala RN:o 3:614, Kannonkoski Kivi-Ojalan tilalle RN:o 3:614 Kannonkoskelle on valmisteltu myyntiin n kiintokuutiometrin koivuvaltainen leimikko. Kuutiomäärästä puolet koostuu harvennus- ja puolet uudistushakkuusta. Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat kolme tarjousta. Tarjousyhteenvedon mukaan tarjousten kokonaishinta-arviot ovat seuraavat: 1) Metsä Group e 2) Stora Enso Oyj e 3) Mhy:n puunvälitys e Leimausseloste ja karttaliite ovat LIITTEENÄ 5. Puukaupan määrä- ja hinta-arvioyhteenveto on LIITTEENÄ 6. Tarjoukset nähtävänä kokouksessa. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) toteaa, että Metsä Group on jättänyt leimikosta hinnaltaan korkeimman euron tarjouksen; ja 2) päättää hyväksyä Metsä Group:n tarjouksen em. perusteella. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-2). Pekka Viljakainen ilmoittautui esteelliseksi ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän osalta toimii Timo Jokinen.

13 64 PUUTAVARALEIMIKON MYYMINEN/Lepistö RN:o 12:36, Kivijärvi Lepistön tilalle RN:o 12:36 Kivijärvelle on valmisteltu myyntiin n kiintokuutiometrin mäntyvaltainen harvennushakkuuleimikko. Määräaikaan mennessä leimikosta saatiin ainoastaan yksi tarjous. Sen oli jättänyt Stora Enso Oyj. Tarjouksen kokonaishinta-arvio on ,50 euroa. Koska tarjouksen hintataso on kuitenkin kohtuullinen ja suurin osa leimikosta on metsänhoidollisesti tärkeitä ensiharvennuksia, tarjouksen hyväksymistä voidaan pitää seurakunnan edun mukaisena. Leimausseloste ja karttaliite ovat LIITTEENÄ 7. Puukaupan määrä- ja hinta-arvioyhteenveto on LIITTEENÄ 8. Tarjoukset nähtävänä kokouksessa. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Stora Enso Oyj:n jättämän ,50 euron tarjouksen ym. perusteilla. Ehdotuksen mukainen.

14 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kn KASSAVAROJEN SIJOITUSTARJOUKSET RAHASTOSIJOITUSTEN MUUTTAMINEN JA KASSAVAROJEN SIJOITTAMINEN Seurakunnalla on tilinpäätöksen 2010 mukaan seuraavat rahastosijoitukset: arvo tasetili - SEB Gyllenberg Forum , OP-Tuotto , Nordea Vakaa tuotto , Nordea Korko B , OP-Tuotto, haudanhoito , Gyllenberg, Kannonk , Kuntaoblig., Kannonk , Sampo A/120 kpl, Kannonk , Kuntaoblig., haudanhoito, Kannonk , Sijoituksista Gyllenbergin tuotot ovat kehittyneet suotuisimmin. Tappiollisimpia ovat rahastot OP tuotto, OP tuotto haudanhoito ja Nordea Vakaa tuotto, joiden kotiuttamista ja uudelleen sijoittamista voitaneen harkita. Nordea pankki tarjoaa Nordea Vakaa tuotto rahastosijoitukselle vaihtoehdon, jonka mukaan puolet sijoituksesta talletettaisiin yhden vuoden määräaikaiselle tilille 4 % korolla ehdolla, että toinen puoli sijoitettaisiin kolmen vuoden indeksilainaan, jonka merkintäoikeus päättyy Sijoitus on pääomaturvattu. Talouden mahdollisesti kääntyessä nousuun sijoitukselle olisi saatavissa myös lisätuottoa. Sijoitus on realisoitavissa myös ennen eräpäivää, mutta siinä tapauksessa markkina-arvoon. Mahdollista on sijoittaa osa myös seuraavien shekkitilien varoista: saldo sijoitetaan - OP Svi ,75 euroa ,00 - OP Kvi ,54 euroa ,00 - PoP Kki ,29 euroa ,00 - yhteensä ,58 euroa ,00 OP-Private Keski-Suomi tarjoaa rahastosijoituksille vaihtoehdoksi varainhoitosopimusta, jolla seurakunta luovuttaisi varoja sijoitettavaksi pääasiassa yritysten liikkeelle laskemiin joukkolainoihin ja

15 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto jatkoa 65 korkorahastoihin ja pankki vastaisi sijoitusten hallinnoinnista. Korkosalkun tarkoitus on tuottaa paremmin kuin 12 kuukauden euriborkorko maltillisella riskitasolla. OP:n tuottotavoite korkosalkunhoidossa on pitkällä aikavälillä n. 1-2 % yli 12 kuukauden euriborin. Salkunhoitopalkkio olisi kiinteä 0,25 % salkun vuoden vaihteen arvosta eurolle (tai 0,20 % yli euron sijoitukselle). Kiinteän palkkion vaihtoehtona tarjotaan tuottosidonnaista palkkiota 20 % 12 kuukauden euriborin ylittävästä tuotosta eurolle (tai 15 % yli euron sijoitukselle). Rahastosijoitusten osalta pankki ei peri merkintä-, lunastus-, tai vaihtopalkkiota. Arvo-osuustilin palkkio on 3,3 euroa kuukaudessa ja ilmainen kesäkuun loppuun 2012 saakka. Joukkovelkakirjojen säilytyksestä pankin käyttämä säilyttäjä perii hinnastonsa mukaiset palkkiot. Tässä sijoitusvaihtoehdossa riskit ovat oleellisesti pienemmät kuin nykyisessä OP Tuotto rahastossa, jonka osakepaino on 40 % ja loppu 60 % sijoituksesta korkomarkkinoilla. Pääomaturvattu sijoitus ei kuitenkaan ole. Toisena vaihtoehtona OP tarjoaa määräaikaista pääomaturvattua sijoitustiliä yhdelle tai kahdelle vuodelle 2,50 % korolla. Pääomaturvatun indeksilainan juoksuaika OP:llä on viisi vuotta, joka lienee nykytilanteessa seurakunnalle liian pitkä. Taulukko seurakunnan sijoituksista on LIITTEENÄ 13 OP-Private Keski-Suomen tarjous täyden valtakirjan varainhoidosta on LIITTEENÄ 14. Tietoja OP-Tuotto rahastosijoituksesta LIITTEENÄ 15. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että 1) Nordea Vakaa Tuotto -rahastosijoitus n euroa puretaan ja sijoitetaan Nordean tarjouksen mukaisesti pääomasta puolet yhden vuoden määräaikaiselle tilille 4 % korolla ja toinen puoli kolmen vuoden pääomaturvattuun indeksilainaan, 2) OP-Tuotto ja OP-Tuotto haudanhoito -rahastosijoitukset yht. n euroa puretaan ja hyväksytään varoille OP-Private Keski- Suomen tarjous täyden valtakirjan varainhoitosopimuksesta kiinteällä palkkiolla 0,25 % salkun vuoden vaihteen arvosta ja 3) shekkitilien varoja sijoitetaan yht euron arvosta (OP-Saarij e, OP Kvi e ja PoP Kki e) Osuuspankin yhden vuoden määräaikaiselle tilille tarjouksen mukaan 2,50 % korolla.

16 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto jatkoa 65 Talousjohtajan muutettu päätösehdotus: 1) Nordea Vakaa Tuotto -rahastosijoitus n euroa puretaan ja sijoitetaan Nordean tarjouksen mukaisesti pääomasta puolet yhden vuoden määräaikaiselle tilille 4 % korolla ja toinen puoli kolmen vuoden pääomaturvattuun indeksilainaan, 2) OP-Tuotto ja OP-Tuotto haudanhoito -rahastosijoitukset yht. n euroa puretaan ja sijoitetaan varat Osuuspankin yhden vuoden määräaikaiselle tilille tarjouksen mukaan 2,50 % korolla ja 3) shekkitilien varoja sijoitetaan yht euron arvosta (OP-Saarij e, OP Kvi e ja PoP Kki e) Osuuspankin yhden vuoden määräaikaiselle tilille tarjouksen mukaan 2,50 % korolla. Päätös: Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-3). Merkittiin tiedoksi kokouspäivänä SEB Gyllenbergiltä saapunut kirje, jonka mukaan yhtiön nimi on lähtien SEB ja rahaston SEB Gyllenberg Forum nimi on lähtien SEB Ethical Forum. Helsingissä päivätty kirje on LIITTEENÄ 30. Mikko Raitanen ja Olavi Vuori merkittiin esteellisiksi asian käsittelyyn. Kn Varapuheenjohtaja toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan Kirkkoneuvosto otti joulukuussa 2011 kannan, jonka mukaan seurakunnan varoja sijoitetaan vain täysin pääomaturvattuihin kohteisiin. Vuoden 2012 lopulla päättyneille määräaikaisille talletuksille pyydetään kokoukseen mennessä tarjoukset 12 kuukauden ja vaihtoehtoisesti 24 kuukauden talletuksille. Pankkiryhmittymien välistä tasapainoa ei muuteta, paitsi euron sijoitukselle pyydetään Nordean ohella tarjous myös seurakunnan alueen paikallispankeilta POP Kannonkoski ja POP Lannevesi. Rahastoraportti on LIITTEENÄ 4. Talousjohtajan päätösehdotus: Tarjoukset ja päätösehdotus tuodaan kokoukseen.

17 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto jatkoa 65 Merkittiin pöytäkirjaan klo mennessä saadut korkotarjoukset 12 ja 24 kuukauden määräaikaisille talletuksille seuraavasti: 1. OP-Private Keski-Suomen korkotarjous euron talletukselle 1,20 % 12 kuukaudelle ja 1,60 % 24 kuukaudelle, LIITE Kannonkosken Osuuspankin korkotarjous euron talletukselle 0,7 % 12 kuukaudelle ja 1,0 % 24 kuukaudelle, LIITE Lanneveden Osuuspankin korkotarjous euron talletukselle 0,70 % 12 kuukaudelle ja 0,70 % 24 kuukaudelle, LIITE Nordea Keski-Suomen Yrityskonttorin korkotarjous euron talletukselle 1,25 % 12 kuukaudelle ja 1,05 % 24 kuukaudelle, LIITE 19 Kirkkoneuvosto päätti 1) hyväksyä OP-Private Keski-Suomen korkotarjouksen euron talletukselle 1,20 % 12 kuukaudelle ja 2) hyväksyä Nordea Keski-Suomen Yrityskonttorin korkotarjouksen euron talletukselle 1,25 % 12 kuukaudelle. Kn Mikko Raitanen poistui esteellisenä kokoustilasta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Kirkkoneuvosto otti joulukuussa 2011 kannan, jonka mukaan seurakunnan varoja sijoitetaan jatkossa vain täysin pääomaturvattuihin kohteisiin. Linjaus rajaa pois mm. osake- ja yhdistelmärahastosijoitukset sekä pankkiryhmittymien tarjoamat erilaiset varainhoitosopimuspalvelut. Helmikuussa on erääntymässä euron ja euron määräaikaiset pankkitalletukset. Siten erääntymässä on pääomia yhteensä kuudensadan tuhannen euron arvosta. Varat voidaan sijoittaa edelleen maksuvalmiuden vaarantumatta. Talousjohtaja on pyytänyt kokoukseen tarjoukset euron talletukselle vaihtoehtoina 12 ja 24 kuukauden määräajat. Tarjous on pyydetty seuraavilta pankeilta: Keski-Suomen Osuuspankki, Nordea Pankki Oyj Järvi-Suomi, Kannonkosken Osuuspankki ja Lanneveden Osuuspankki keskiviikkoon mennessä. Tarjoukset on pyydetty sitomaan tuon päivän korkotasoon.

18 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto jatkoa 65 Tarjousaineisto LIITTEENÄ 4 (9 sivua). Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) tutustuu saatuihin talletustarjouksiin; ja 2) tekee varojen sijoittamista koskevan päätöksen. Kirkkoneuvosto 1) totesi, että tarjous oli saatu vain Keski-Suomen Osuuspankilta ja Nordea Pankki Oyj Järvi-Suomelta; 2) totesi, että Osuuspankin tarjous eurolle 12 kk määräajalle oli 1,30 % ja 24 kk määräajalle 1,10 %; 3) totesi, että Nordean tarjous eurolle 12 kk tai 24 kk määräajalle oli 1,4 %; ja 4) päätti hyväksyä Nordean tarjouksen 12 kk määräajalle 1,4 %. Kn Mikko Raitanen ilmoittautui esteelliseksi asian käsittelyyn ja päätöksentekoon Kirkkoneuvosto otti joulukuussa 2011 kannan, jonka mukaan seurakunnan varoja sijoitetaan jatkossa vain täysin pääomaturvattuihin kohteisiin. Linjaus rajaa pois mm. osake- ja yhdistelmärahastosijoitukset sekä pankkiryhmittymien tarjoamat erilaiset varainhoitosopimuspalvelut. Helmikuussa on erääntymässä euron määräaikainen pankkitalletus. Varat voidaan sijoittaa edelleen maksuvalmiuden vaarantumatta. Talousjohtaja on pyytänyt kokoukseen tarjoukset euron talletukselle vaihtoehtoina 12 ja 24 kuukauden määräajat. Tarjous pyydettiin seuraavilta pankeilta: Keski-Suomen Osuuspankki, Nordea Pankki Suomi Oyj, Kannonkosken Osuuspankki ja Lanneveden Osuuspankki. Tarjoukset pyydettiin maanantaihin klo mennessä Kaisa Nuutisen ja toimistosihteeri Sirpa Liimataisen sähköposteihin. Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta, jotka ovat liitteinä. Kannonkosken Osuuspankin tarjous on LIITTEENÄ 5. Nordea Pankki Suomi Oyj:n tarjous on LIITTEENÄ 6. Keski-Suomen Osuuspankin tarjous on LIITTEENÄ 7.

19 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto jatkoa 65 Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 3) tutustuu saatuihin talletustarjouksiin; ja 4) päättää hyväksyä Kannonkosken Osuuspankin korkotarjouksen 1,0 % 24 kk talletukselle; ja 5) päättää sijoittaa ,00 (kuusisataatuhatta) euroa Kannonkosken Osuuspankkiin 24 kuukauden määräaikaiselle tilille. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-3) Kn Kirkkovaltuuston pidetyssä kokouksessa vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä tiedusteltiin kirkkoneuvoston sijoitustoiminnassa noudattamia periaatteita ja kiinnitettiin huomiota sijoitustuottojen pienuuteen. Valtuutetuille vastattiin, että viime vuosina kirkkoneuvosto on pitäytynyt pelkästään täysin pääomaturvattuihin sijoitusvaihtoehtoihin. Siten myös tuotot ovat jääneet riskisijoituksia vaatimattomammalle tasolle. Kirkkoneuvostolle on nyt koottu jatkuvana pöytäkirjan aiempien kirkkoneuvostojen tekemät sijoituspäätökset vuoden 2011 lopulta lähtien. Silloin kirkkoneuvosto otti kokouksessaan kannan, että se hyväksyy jatkossa vain täysin pääomaturvatut vaihtoehdot. Tuolloin neuvosto ei hyväksynyt esitystä OP-Private Keski- Suomen täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen solmimisesta. Niinpä talousjohtaja muutti kokouksessa päätösesitystään kirkkoneuvoston kannan mukaiseksi siten, että varainhoitosopimusta ei esitetty. Sen sijaan kotiutettavat varat esitettiin sijoitettaviksi pääomaturvatuile määräaikaiselle tilille. Kooste seurakunnan tämänhetkisistä rahastosijoituksista ja muista talletuksista on LIITTEENÄ 9. Vertailua SEB Rahastoyhtiö Suomen (ent. Gyllenberg) tuottojen kehityksestä viiden vuoden ajalta on LIITTEENÄ 10. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että Nordean käyttelytilin (saldo ,50 e) varoista ,00 euroa sijoitetaan SEB Rahastoyhtiö Suomeen. Ehdotuksen mukainen.

20 66 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 1) verotulot tammi-toukokuu 2015, LIITE 11 2) jumalanpalvelussuunnitelma loka-joulukuu 2015, LIITE 12 3) lapsityön vastuuryhmän pidetyn kokouksen muistio, LIITE 13 4) perheasiainneuvottelukeskuksen pidetyn kokouksen pöytäkirja 2/2015 (nähtävänä kokouksessa; ei liitetä pöytäkirjaan) 5) Jyväskylän seurakunnan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan pidetyn kokouksen pöytäkirja 1/2015 (nähtävänä kokouksessa; ei liitetä pöytäkirjaan) 6) yhteistyötoimikunnan pidetyn kokouksen pöytäkirja 2/2015, LIITE 14 7) yhteistyötoimikunnan muistio 1/2015 työpaikkakäynnistä Kannonkoskelle , LIITE 15 8) kansainvälisen työn vastuuryhmän pidetyn kokouksen muistio 2/2015, LIITE 16 9) tuomiokapitulin ilmoitus kirkkoherra Jarmo Autosen vuosilomasta ja viransijaisesta, LIITE 17 10) Kannonkosken seurakuntatalon pidetyn (Sekki, Sironen) kiinteistökatselmuksen raportti, LIITE 18 11) kiinteistötyöryhmän pidetyn kokouksen muistio 4/2015, LIITE 19 12) nuorisotyön vastuuryhmän pidetyn kokouksen muistio, LIITE 20 13) Pylkönmäen kappelineuvoston pidetyn kokouksen pöytäkirja 2/ ) kirkkoherran viranhaltijapäätökset 21-22/ ) kirkkoneuvoston ja valtuuston kokousaikataulu syyskaudella 2015, LIITE 21 Pöytäkirjan tarkastus

21 Kirkkoneuvosto KRISTIINA LAULAJAISEN OPINTOVAPAAHAKEMUS Kn Nuorisotyönohjaaja Kristiina Laulajainen on lähettänyt kirkkoneuvostolle päivätyn kirjeen, jolla hän hakee hoitovapaata ajalle Laulajaisen nuorin lapsi täyttää kolme vuotta Työsopimuslain 4 luvun 3 mukaan työntekijällä on oikeus saada hoitovapaata lapsensa hoitamiseksi, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Hoitovapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa. Kristiina Laulajaisen kirje on LIITTEENÄ 4. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto myöntää Kristiina Laulajaiselle virkavapautta hoitovapaan perusteella hakemuksen mukaisesti ajalle Kirkkoneuvosto 1) totesi, että Kristiina Laulajaiselta oli tullut kokoukseen suullinen korjaus siten, että hän hakee vuosilomaa alkaen ja sen jälkeen hoitovapaata; 2) päätti, että Laulajaiselle myönnetään vuosilomaa ajalle ; ja 3) päätti, että Laulajaiselle myönnetään virkavapautta hoitovapaan perusteella ajalle Kn Varapuheenjohtaja johti puhetta tämän pykälän käsittelyn ajan Nuorisotyönohjaaja Kristiina Laulajainen on lähettänyt kirkkoneuvostolle Äänekoskella päivätyn opintovapaahakemuksen ajalle Laulajaisen hakemuksessa ilmoittama koulutuksen muoto ja tavoite on musiikin maisteri, kirkkomusiikin koulutusohjelma, kanttorin koulutus ja koulutuksen järjestäjä Sibelius-akatemia, Kuopion yksikkö (Taideyliopisto). Hakemuksen mukaan kyseessä ei ole aiemman opiskelun loppuun saattaminen.

22 Kirkkoneuvosto jatkoa 67 Opintovapaaseen liittyviä otteita koulutusrahaston internet-sivuilta: Opintovapaasta säädetään opintovapaalaissa (273/1979) ja opintovapaa-asetuksessa (864/1979). Lakia ja asetusta sovelletaan työtai virkasuhteessa olevaan henkilöön, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan on yhdessä tai useammassa jaksossa kestänyt vähintään vuoden. Opintovapaata on oikeus saada viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Vapaata voi saada opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa. Opintovapaata, joka kestää yli viisi työpäivää, on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista. Työnantajan tulee ilmoittaa päätöksestään vähintään 15 päivää ennen opintojen alkamista. Jos opintovapaan myöntäminen hakemuksessa tarkoitettuna aikana tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle, on työnantajalla oikeus siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään kuudella kuukaudella. Jos kyseessä on harvemmin kuin kuuden kuukauden väliajoin toistuva koulutus, työnantaja voi siirtää opintovapaata enintään siihen saakka, kunnes vastaava koulutustilaisuus järjestetään. Työntekijää ei saa irtisanoa tai hänen työsopimusta purkaa sillä perusteella, että hän on hakenut tai käyttänyt opintovapaata. Opintovapaalaissa ja -asetuksessa on lisäksi tarkempia säännöksiä muun muassa opintovapaan hakemis- ja myöntämismenettelystä ja opintovapaan keskeyttämisestä. Opintovapaasta saattaa olla määräyksiä myös työ- ja virkaehtosopimuksissa. Opintovapaalain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset. Vuosilomalain 7 mukaisesti työssäolon veroisena pidetään työstä poissaoloaikaa, jolloin työntekijä työsuhteen kestäessä on estynyt tekemästä työtä opintovapaalaissa tarkoitetun opintovapaan vuoksi, enintään kuitenkin 30 työpäivää lomanmääräytymisvuodessa ja vain, jos työntekijä on välittömästi opintovapaan jälkeen palannut työhön. Toisin sanoen opintovapaalla olevalle työntekijälle karttuu vuosilomaa yhden opintovapaakuukauden ajalta lomanmääräytymisvuodessa mutta vain, jos työntekijä välittömästi opintovapaan jälkeen palaa työhön.

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00)

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00) SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/17 KIRKKOVALTUUSTO Laatimispäivämäärä 10.01.2017 KOKOUSTIEDOT Aika 17.01.2017 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon juhlasali KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/ KOKOUSTIEDOT Aika kello Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/ KOKOUSTIEDOT Aika kello Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/16 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 30.06.2016 KOKOUSTIEDOT Aika 07.07.2016 kello 16.30 Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 62 Kokouksen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00)

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00) SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/16 KIRKKOVALTUUSTO Laatimispäivämäärä 27.01.2016 KOKOUSTIEDOT Aika 09.02.2016 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon juhlasali KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/17

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/17 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/17 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 31.05.2017 KOKOUSTIEDOT Aika 08.06.2017 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa. TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa

TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa. TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa Opintovapaa Opintovapaa tarjoaa työssä oleville joustavan mahdollisuuden opiskeluun. Oikeus opintovapaaseen perustuu opintovapaalakiin (273/1979).

Lisätiedot

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C.

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Aika Tiistai 6.6.2017 klo 17 Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari Liisa Karjalainen Iris Asikainen Markku Hyvärinen Merja Leppälä Matti Mänttäri

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013 AIKA Perjantai 17.5.2013 klo 9 10.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/ KOKOUSTIEDOT Aika kello Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/ KOKOUSTIEDOT Aika kello Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/16 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 10.05.2016 KOKOUSTIEDOT Aika 17.05.2016 kello 16.30 Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/17

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/17 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/17 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 04.05.2017 KOKOUSTIEDOT Aika 11.05.2017 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 Kokousaika Torstai 25.7.2013 klo 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 17.10.2017 klo 18.00-18.49 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 5/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet Keskiviikko 13.9.2017 klo 18 18.24 Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, 74700 Kiuruvesi Ahponen Pentti

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/15. 19.05.2015 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Saarijärven seurakuntatalon juhlasali

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/15. 19.05.2015 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Saarijärven seurakuntatalon juhlasali SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/15 KIRKKOVALTUUSTO Laatimispäivämäärä 12.05.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 19.05.2015 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Saarijärven seurakuntatalon

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Maanantai 28.8.2017 klo 16 17.18 Kokouspaikka Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8 A 74700 Kiuruvesi Saapuvilla olleet jäsenet Häyrynen Mirita

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/ KIRKKONEUVOSTO

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/ KIRKKONEUVOSTO YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 46 Aika Maanantaina 16.10.2017 klo 16.30-18.32 Paikka Läsnä Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa Jukka Hautala Kirsi Herranen-Somero Marja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015 AIKA Tiistai 11.8.2015 klo 18 21.25 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 2/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 21.2.2017 klo 18 18.17 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi alkuhartauden jälkeen kokouksen klo

Puheenjohtaja avasi alkuhartauden jälkeen kokouksen klo 1 Aika Perjantai 10.2.2017 klo 17.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Liisa Hosike jäsen Heikki Koivula jäsen Jarmo Tuominen jäsen Helinä Ylikännö Anni

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Aika Keskiviikko 5.7.2017 kello 16.00 18.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Rossi

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 Aika keskiviikko 26.03.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 18 4 19 4 TILINPÄÄTÖS 2013 20 4 RUHTINANSALMEN PAPPILAN

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Seurakuntaneuvoston kokous Aika maanantaina 13.6.2016 klo 15 - Paikka Seurakuntatalo, Pappilantie 11, 72400 Pielavesi Osallistujat: Osallistujat Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3.krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

Jeremias Sankari, kirkkoherra Pertti Backman, talouspäällikkö, kokouksen sihteeri

Jeremias Sankari, kirkkoherra Pertti Backman, talouspäällikkö, kokouksen sihteeri Kokousaika 5.2.2009 klo 9.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Rauni Salmela, puheenjohtaja Jere Porvari, varajäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Olli Lehtinen Anneli Tervo Muut: Jeremias Sankari,

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.5.2014 N:o 7/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.5.2014 Sivu 69

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.5.2014 N:o 7/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.5.2014 Sivu 69 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.5.2014 Sivu 69 Kokousaika Tiistai 27.5.2014 kello 16.30-17.04 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 15.1.2010 klo 16-17.35 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 18.01.2017 1 KOKOUSAIKA 18.01.2017 kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Poissa Caven Heidi Haavisto Veikko Heikkilä Timo Hämäläinen Jari Kallionpää

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 08.12.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 07.04.2015 kello 18.00 20.30 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 7/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 7/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Pöytäkirja 7/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston kokous Aika: torstaina 15.12.2016 klo 17 17.50 Paikka: Seurakuntatalo, Mykkäläntie 6, 73100 Lapinlahti Osallistujat: Jäsenet:

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Tiistai 24.01.2017 kello 16.00-17.35 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Härmälä Irja Julkunen Pia Korhonen Suvi Lankinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 9.1.2018 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 1 - Kokouksen avaus 2 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2009 7.1.2009 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 7.1.2009 klo 19.00 19.30 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Päivi Järvelä Mari Kantola Pekka

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 Jakelussa mainituille OPINTOVAPAAN MYÖNTÄMINEN 1 Opintovapaan pituus Opintovapaan myöntäminen perustuu opintovapaalakiin ja - asetukseen. Opintovapaajärjestelmä ei koske oppisopimuslaissa

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Aika Torstai 28.2.2017 kello 16.00 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen.

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen. JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2017 1 / 6 AIKA to klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Sivu / Korpilahden seurakuntatalo Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2017 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (8) 170 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.7.2017 klo 16 18.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Alli Aitto-oja, Jukka Kukkola, Ritva Nuorala, Esko Peräaho, Eeva-Maria Räsänen, Marita Tölli, Sampo Ylikoski

Alli Aitto-oja, Jukka Kukkola, Ritva Nuorala, Esko Peräaho, Eeva-Maria Räsänen, Marita Tölli, Sampo Ylikoski NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 7/2015 Kirkkoneuvosto 1 (14) KOKOUSAIKA Maanantaina 24.8.2015 klo 18.00-19.20 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET Sanna

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1 Aika tiistai 6.5.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 33 4 TILINPÄÄTÖS 2013 34 4 ÄMMÄNSAAREN SEURAKUNTAKESKUKSEN SISÄILMAONGLEMA

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2009 Kirkkoneuvosto 29.7.2009 108 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2009 Kirkkoneuvosto 29.7.2009 108 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2009 Kirkkoneuvosto 29.7.2009 108 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 29. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 31.5.2017 1 3 25 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1 N:o 1/2017 Sivu 1 Aika: 18.1.2017 klo 19 19.35 Paikka: Seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Jari poissa, ei varajäsentä Leskinen Antero Muhos

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 01.12.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 24.11. 1.12.2016 ja pöytäkirja 2. 16.12.2016

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99 Aika 1.6.2015 klo 16.30 17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, läsnä 95-103 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 4/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 27.6.2017 klo 18 18.20 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 9.1.2013 Aika Keskiviikko 9.1.2012 klo 19.00 19.24 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo Heinonen Ritva

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

1 Auran seurakunta Kokous 1/2015 Kirkkoneuvosto 23.02.2015

1 Auran seurakunta Kokous 1/2015 Kirkkoneuvosto 23.02.2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai 23.02.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kaija Mäki Taina Mäkinen Seija Suominen Irmeli Virtanen Juho

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA / (5)

PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA / (5) PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.01.2017 1/2017 1 (5) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika perjantaina 20.1.2017 klo 18.00 19.12 Paikka seurakuntakodilla Läsnä Petri Laitinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Lisätiedot